Casio EX-V8 Handleiding

Casio EX-V8 Handleiding
D
Digitale camera
EX-V8
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit CASIO
product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u eerst de
voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op een
veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K830PCM1DMX
1
UITPAKKEN
Terwijl u de camera uitpakt dient u te controleren dat alle hieronder getoonde items aanwezig zijn. Mocht er iets missen, neem dan
contact op met de winkel waar het apparaat gekocht was.
Digitale camera
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50)
USB slede (CA-35)
Bevestigen van de polsriem aan de camera.
* De vorm van de netstekker
hangt af van het land/gebied.
Bevestig de polsriem hier.
Speciale netadaptor (AD-C52G)/netsnoer*
USB kabel
Polsriem
AV kabel
CD-ROM’s (2)
2
Basisreferentie
UITPAKKEN
INHOUDSOPGAVE
UITPAKKEN
2
VOORBEREIDINGEN
36
Opladen van de accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
BASISINFORMATIE VOOR
EEN SNELLE START
■
■
■
■
9
Laad eerst de accu op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configureren van de instellingen van
de displaytaal, de datum en de tijd . . . . . . . . . . . . 11
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 13
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bekijken van foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opnemen van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wissen van een bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INLEIDING
Plaatsen van de accu
Opladen van de accu
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
36
37
41
41
De camera in het buitenland gebruiken. . . . . . . . . 42
In- en uitschakelen van de camera. . . . . . . . . . . . . 43
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 46
■
■
■
■
Ondersteunde geheugenkaarten
Leg eerst een geheugenkaart in de camera
Terugplaatsen van de geheugenkaart
Formatteren van een geheugenkaart
46
48
49
50
In-beeld menu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Veranderen van de inhoud van het
beeldscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mocht u de kluts kwijt raken... . . . . . . . . . . . . . . . . 54
22
Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lees dit eerst! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik. . . . . . . . 26
3
INHOUDSOPGAVE
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Voorrang geven aan bepaalde gezichten
d.m.v. de Familie voorrang modus
■ Gezichtsherkenning voorzorgsmaatregelen
56
Specificeren van de opnamemodus . . . . . . . . . . . 56
De camera op de juiste wijze vasthouden. . . . . . . 57
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
■
■
■
■
■
Specificeren van de beeldgrootte
Specificeren van de beeldkwaliteit
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
Gebruiken van de easy functie
Voorzorgsmaatregelen voor het opnemen
van foto’s
■ Beperkingen ten aanzien van de autofocus
Handmatig configureren van sluitertijd
prioriteit en lensopening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
62
63
64
65
OPNEMEN VAN EEN FILM
67
68
■ Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
99
Korte filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Voorafgaande filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . 102
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
104
Opnemen van heldere beelden
zonder flitser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Opnemen van beelden van visitekaartjes en
documenten (Business Shot) . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Opnemen van ID foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Herstellen van een oude foto . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Opnemen van foto’s in een layout met
meerdere beelden (layout foto’s) . . . . . . . . . . . . . 119
Automatisch traceren van een bewegend
onderwerp (automatisch uitkaderen). . . . . . . . . . 121
79
80
80
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . . 81
Gezichtsherkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
■ Voert een gezichtsherkenning opname uit
(Normale modus)
97
Filmbeeldkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Opnemen van een film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Opnemen met zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gebruiken van de flitser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Gebruiken van de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . 77
Gebruiken van de doorlopende sluiter . . . . . . . . . 79
■ Selecteren van de doorlopende sluiterfunctie
■ Opnemen met de doorlopende sluiter met
normale snelheid, de doorlopende sluiter
met hoge snelheid en de doorlopende
sluiter met flitser
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
85
90
84
4
INHOUDSOPGAVE
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
123
Foto’s met datumafstempeling. . . . . . . . . . . . . . . 147
Gebruiken van het in-beeld histogram om
de belichting te controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Overige nuttige opnamemoduss . . . . . . . . . . . . . 150
Veranderen van de scherpstelfunctie . . . . . . . . . 123
■
■
■
■
Gebruiken van autofocus
Gebruiken van macrofocus
Gebruiken van een oneindige scherpstelling
Gebruiken van handmatige scherpstelling
124
125
131
131
■ Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
■ Weergeven van een in-beeld raster
■ Weergeven van het beeld dat u zojuist
heeft opgenomen (beeldcontrole)
■ Gebruiken van icoonhulp
■ Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen van
de spanning te configureren
■ Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (resetten)
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Opnemen met de opnamelamp . . . . . . . . . . . . . . 135
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Bijstellen van de witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Specificeren van de ISO gevoeligheid. . . . . . . . . 141
Specificeren van de meetfunctie . . . . . . . . . . . . . 142
Verminderen van de effecten van
overbelichting en onderbelichting . . . . . . . . . . . . 143
Verbeteren van de menselijke huidskleur . . . . . . 144
Gebruiken van de kleurenfiltereffecten
van de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Instellen van de beeldscherpte . . . . . . . . . . . . . . 145
Instellen van de kleurverzadiging . . . . . . . . . . . . 146
Instellen van het beeldcontrast . . . . . . . . . . . . . . 146
5
150
151
152
152
153
155
INHOUDSOPGAVE
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
156
Combineren van meervoudige foto’s in
een enkel beeld (Layout afdruk) . . . . . . . . . . . . . . 180
Bijstellen van de witbalans van een
opgenomen beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Instellen van de beeldhelderheid . . . . . . . . . . . . . 183
Verminderen van de effecten van
onderbelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Monteren van een film op de camera. . . . . . . . . . 186
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Bekijken van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
■ Luisteren naar het geluid van een foto
met geluid
157
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
■ Weergeven van een film met de
anti-trilfunctie
160
Weergeven van een Diashow op de camera . . . . 160
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Inzoomen op het getoonde beeld. . . . . . . . . . . . . 169
Gebruiken van het 9-beelden scherm . . . . . . . . . 170
Gebruiken van het kalenderscherm . . . . . . . . . . . 171
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
191
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . 191
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
173
Heraanpassen van de afmetingen
van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Trimmen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Keystone correctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Het gebruiken van kleurherstelling om de
kleuren van een oude foto te corrigeren . . . . . . . 176
Bewerken de datum en de tijd van
een beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Roteren van een beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
196
Bestanden en mappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Beschermen van een bestand tegen wissen. . . . 197
Gebruik de FAVORITE map. . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Kopiëren van bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6
INHOUDSOPGAVE
WISSEN VAN BESTANDEN
204
Configureren van de [
] (WEERGAVE)
toets instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Formatteren van het ingebouwde geheugen . . . 218
Wissen van een specifiek bestand. . . . . . . . . . . . 204
Wissen van alle bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Wissen van foto’s uit de FAVORITE map . . . . . . 205
OVERIGE INSTELLINGEN
AFDRUKKEN
Verschillende types van afdrukken . . . . . . . . . . . 219
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken. . . . . . . . . . . . . . 224
206
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
In- of uitschakelen van het startscherm . . . . . . . 208
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor een
bestandsnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Veranderen van de instelling van de datum
en de tijd bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Gebruiken van de wereldtijd. . . . . . . . . . . . . . . . . 212
■ Configureren van de instellingen van
de wereldtijd
219
■ Datumafstempeling
226
Ondersteunde protocollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
212
Veranderen van de displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . 214
Veranderen van de helderheid van het
beeldscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Veranderen van het USB poortprotocol . . . . . . . 216
7
INHOUDSOPGAVE
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA
MET EEN COMPUTER
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Geheugenkaartdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
229
Wat u kunt doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Gebruiken van de camera met een
Windows computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
■ Bekijken en opslaan van beelden op
een computer
■ Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op de computer
■ Weergeven van films
■ Filmbestanden uploaden naar YouTube
■ Films monteren
■ Oversturen van beelden naar de camera
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Verlaten van het CD-ROM menu
APPENDIX
265
Algemene gids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Inhoud van het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Menureferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Gids voor het oplossen van moeilijkheden. . . . . 275
234
241
243
244
247
248
■ Het probleem vinden en oplossen
■ Boodschappen in het display
275
280
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
252
252
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
■ Bekijken en opslaan van beelden op
een Macintosh
■ Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op uw Macintosh
■ Weergeven van films
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
254
259
259
260
8
INHOUDSOPGAVE
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Laad eerst de accu op
(pagina 36)
■ Leg de accu in de camera
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
2
Beeldscherm
1
2
1
Schuif het deksel terwijl u er
lichtjes op drukt in de richting van
de pijl om het te openen.
2. Leg eerst de accu in de camera.
Stopnok
Achterkant
EXILIM logo
Contactpunten
van de accu
Achterkant
Voorkant
9
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Gebruiken van de USB slede om de accu op
te laden
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
Netadapter
USB slede
Netsnoer
2. Plaats de camera op de USB slede.
Oplaadindicator [CHARGE]
Rood: Opladen
Groen: Opgeladen (vol)
• Het kost ongeveer 150 minuten
om de accu volledig op te
laden.
10
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Configureren van de instellingen van de displaytaal, de datum en de tijd
(pagina’s 210, 214)
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
Lensdeksel
schakelen.
• Let er op dat u de lens niet aanraakt wanneer u het
lensdeksel in- en uitschuift.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gewenste taal en druk daarna op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land/
[]
[]
[]
[]
[SET]
gebied waar u de camera gaat gebruiken en
druk daarna op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de stad waar u de
camera gaat gebruiken en druk daarna op
[SET] (instellen).
Zoomregelaar
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
De instellingen op deze pagina zijn nodig wanneer u de camera
voor het eerst na aanschaf inschakelt.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de taal, de
datum en de tijd een fout maakt, kunt u de instellingen
veranderen (pagina’s 210, 214).
de gewenste zomertijd (DST) en druk daarna
op [SET] (instellen).
11
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het datumformaat en druk daarna op [SET] (instellen).
Voorbeeld: 19 december, 2007
Om de datum als volgt weer te geven: Selecteer deze optie:
07/12/19
JJ/MM/DD
19/12/07
DD/MM/JJ
12/19/07
MM/DD/JJ
7. Stel de datum en de tijd in.
Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste instelling (jaar, maand, dag, uur, minuut) en verander de instelling daarna d.m.v. [S] en
[T].
Verschuif de zoomregelaar om heen en weer te schakelen tussen het 12-uren en 24-uren formaat.
8. Druk na het voltooien van de instellingen op [SET] (instellen).
9. Schuif het lensdeksel dicht om de camera uit te schakelen.
• Ga naar de procedure op de volgende pagina nadat u deze procedure voltooid heeft.
12
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Gebruiken van een geheugenkaart
(pagina 46)
■ Leg eerst een geheugenkaart in de camera
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Wanneer een geheugenkaart ingelegd is, zal de camera de
beelden die u opneemt op de kaart opslaan.
LET OP
MEMORY
CARD
• Hoewel de camera een ingebouwd geheugen heeft, geeft
een geheugenkaart extra capaciteit die u kunt gebruiken
voor het opslaan van meer beelden, beelden van een
hogere kwaliteit of een groter formaat en voor het opnemen
van langere films.
• De camera zal beelden opslaan in het ingebouwde
geheugen als er geen geheugenkaart ingelegd is. Sla deze
procedure over en ga naar “Opnemen van een foto” op
pagina 15 als u liever het ingebouwde geheugen gebruikt.
• Zie pagina 282 voor informatie betreffende de capaciteit
van de geheugenkaart.
Voorkant
Voorkant
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) in de
kaartgleuf en druk de kaart er in totdat deze stevig op zijn
plaats zit.
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
1
2
Achterkant
2
1
Schuif het deksel terwijl u er
lichtjes op drukt in de richting
van de pijl om het te openen.
13
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Formatteren van een geheugenkaart
5. Druk op [S] om “Formatteren” te selecteren
en druk daarna op [SET] (instellen).
Voordat u een geheugenkaart bij de camera kunt gebruiken,
dient u deze eerst te formatteren.
• Selecteer om het formatteren te annuleren “Annuleren”
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Wacht totdat de “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van
het beeldscherm verdwijnt voordat u iets anders doet.
BELANGRIJK!
• Door een geheugenkaart te formatteren die reeds foto’s of
andere bestanden bevat, wordt de inhoud gewist.
Gewoonlijk is het niet nodig een geheugenkaart nogmaals
te formatteren. Echter als het opslaan op een kaart langer
duurt of als u andere abnormaliteiten bespeurt, formatteer
dan de kaart.
• Voer de volgende procedure uit bij de camera om de
geheugenkaart te formatteren.
“Instellen” indextab
Lensdeksel
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
schakelen.
• Let er op dat u de lens niet aanraakt wanneer u het
lensdeksel in- en uitschuift.
[]
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Instellen”
indextab.
4. Selecteer d.m.v. [T] “Formatteren” en druk
[]
[]
[]
[SET]
[MENU]
daarna op [X].
14
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een foto
(pagina 56)
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
Sluitertoets
schakelen.
Lensdeksel
• Let er op dat u de lens niet aanraakt wanneer u het
lensdeksel in- en uitschuift.
Foto icoon
2. Zet de functiedraairegelaar op “
” (Foto).
Hierdoor verschijnt “
” in het beeldscherm.
• Let erop dat het lensdeksel open is en druk dan op de
sluitertoets of op [
] (WEERGAVE) als “
”
(WEERGAVE modus) zich op het beeldscherm bevindt.
Hierdoor wordt teruggekeerd naar de OPNAME modus.
3. Richt de camera op het onderwerp.
Bedrijfsindicator
4. Druk de sluitertoets halverwege in terwijl u de
camera stil houdt.
Wanneer op het beeld scherpgesteld is, zal de camera een
pieptoon geven, de bedrijfsindicator groen oplichten en het
scherpstelkader groen worden.
Scherpstelkader
Beeldscherm
Functiedraairegelaar
15
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
5. Houd de camera nog steeds stil en druk de
Hoe druk ik de sluitertoets halverwege in?
sluitertoets geheel in.
De sluitertoets is ontworpen om ongeveer halverwege te
stoppen wanneer u de toets lichtjes indrukt. Als u op dit punt
stopt, wordt dat aangeduid als “halverwege indrukken”. Als u
de sluitertoets halverwege indrukt, stelt de camera de
belichting automatisch bij en stelt scherp op het onderwerp
waarop de camera op dat moment gericht is.
Het zich meester van hoeveel druk nodig is om de
sluitertoets halverwege of volledig in te drukken is een
belangrijke techniek die u nodig heeft om mooie beelden te
verkrijgen.
Het opgenomen beeld blijft op het display voor ongeveer
een seconde en wordt dan in het geheugen opgeslagen.
Daarna zal de camera klaar zijn om het volgende beeld op
te nemen.
Beeldgrootte en beeldkwaliteit van foto’s
Uw camera laat u selecteren van verschillende instellingen
voor de beeldgrootte en de kwaliteit. Merk op dat de
instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit invloed
hebben op hoeveel beelden in het geheugen kunnen worden
opgenomen.
• U kunt de instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit
veranderen zoals vereist om een beeld op te nemen dat
kleiner is of een lagere resolutie heeft om als bijlage te
dienen voor een e-mail boodschap of voor publicatie op
een website, enz. U kunt ook een beeldgrootte selecteren
dat past bij het papierformaat dat u van plan bent te
gebruiken voor het afdrukken van uw beelden.
Zie pagina’s 62, 63 en 282 voor nadere details.
Halverwege indrukken
Licht
indrukken
totdat de toets
stopt.
Piep-piep!
16
Volledig indrukken
Geheel
indrukken
Klik!
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van foto’s
■ Volledig indrukken van de sluitertoets
zonder te wachten op autofocus
(pagina 156)
Bij volledig indrukken van de sluitertoets zonder te wachten
tot autofocus gaat werken, wordt opgenomen d.m.v. de
snelsluiter (pagina 129). De snelsluiter laat u beelden
opnemen op precies het moment dat u dat wilt.
• Met de snelsluiter gebruikt de camera de snelle autofocus
hetgeen betekent dat u snel bewegende actie
gemakkelijker kunt opnemen. Merk echter op dat
sommige beelden onscherp kunnen zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje
extra tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te
drukken voor een juiste scherpstelling.
[
] (WEERGAVE)
[W] [X]
1. Druk op [
] om de weergavemodus in te
schakelen.
Mochten er zich meerdere beelden in het geheugen
bevinden, blader er dan doorheen d.m.v. [W] en [X].
■ Terugkeren naar de opnamemodus
U kunt de opnamefunctie inschakelen d.m.v. één van de
volgende bewerkingen.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamemodus.
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het lensdeksel open).
17
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een film
(pagina 97)
1. Zet de functiedraairegelaar op “
Filmicoon
” (Film).
Hierdoor verschijnt “
” (Film) in het beeldscherm.
• Let erop dat het lensdeksel open is en druk dan op de
sluitertoets of op [
] (WEERGAVE) als “
”
(WEERGAVE modus) zich op het beeldscherm bevindt.
Hierdoor wordt teruggekeerd naar de opnamemodus.
Resterende opnametijd
2. Druk op de sluitertoets om de filmopname te
Sluitertoets
starten.
• Tijdens de filmopname wordt het geluid ook opgenomen.
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
opnemen te stoppen.
Opnametijd
Filmopnamescherm
Functiedraairegelaar
18
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Filmbeeldkwaliteit
Uw camera laat u selecteren uit zes verschillende
instellingen voor de kwaliteit (UHQ (ultra-hoge resolutie),
UHQ breedbeeld (ultra-hoge resolutie - breedbeeld), HQ
(hoge resolutie), HQ breedbeeld (hoge resolutie breedbeeld), Normal (normaal), LP (lange weergave)) voor
films. Om de beeldcapaciteiten van uw camera optimaal te
gebruiken, dient u voor de kwaliteitsinstelling “HQ” (hoge
resolutie) of “HQ breedbeeld” (hoge resolutie - breedbeeld)
of beter te gebruiken.
De filmkwaliteit is een standaard die het detail, de
vloeiendheid en de helderheid van het beeld tijdens de
weergave bepaalt. Door de beeldkwaliteit te verlagen kunt u
langer filmen zodat u naar “Normal” (normaal) of “LP” (lange
weergave) kunt overschakelen om de geheugencapaciteit te
sparen als u tekort dreigt te komen.
Zie pagina’s 97 en 283 voor nadere details.
19
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van een film
(pagina 158)
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt geeft
aan dat het een beeld van een film betreft.
“
weergeven.
Wanneer u door de beelden bladert, wordt een film
aangegeven op het beeldscherm door het eerste filmbeeld
weer te geven.
” filmicoon
[
3. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
] (WEERGAVE)
starten.
Het beeldscherm zal terugkeren naar het
beeldselectiescherm in stap 2 nadat het einde van de film
bereikt is.
• Tijdens de filmweergave kunt u het volume bijstellen,
naar voren en achteren doorspringen en andere
bewerkingen uitvoeren (pagina 159).
[SET]
(instellen)
■ Terugkeren naar de opnamemodus
U kunt de opnamemodus inschakelen door één van de volgende
bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamemodus.
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het lensdeksel open).
[W] [X]
1. Druk op [
] om de weergavemodus in te
schakelen.
20
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Wissen van een bestand
(pagina 204)
1. Druk op [
U kunt de volgende procedure volgen voor het wissen van
bestanden die u overgestuurd heeft van de harde schijf van uw
computer, beelden die u afgedrukt heeft of bestanden die u
gewoonweg niet meer nodig heeft. Hierdoor wordt geheugen vrij
gemaakt om meer beelden op te nemen.
[
].
2. Druk op [T] (
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
die u wilt uitwissen.
] (WEERGAVE)
4. Druk op [S] om “Wissen” te selecteren.
• Selecteer “Annuleren” om de wisbewerking te annuleren.
5. Druk op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde foto of film gewist.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 3 als u
meer wilt wissen.
• Druk op [MENU] om de wisbewerking te beëindigen.
[]
[]
[]
(
)
[]
[SET]
21
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
INLEIDING
■ Een indrukwekkende collectie handige
opname attributen
Kenmerken
• Gezichtsherkenning tijdens beeldopname (pagina 84)
• Vermindering van de effecten van bewegingen van uw hand
en van het onderwerp door gebruik te maken van een snellere
sluitertijd en een anti-trilfunctie (pagina 133)
• Door op te nemen met de hoge gevoeligheidfunctie worden
donkere beelden vermeden zelfs wanneer geen flitser wordt
gebruikt (pagina 110)
• De snelsluiter laat u beelden opnemen op precies het
moment dat u dat wilt (pagina 129)
• Filmopname met hoge kwaliteit (H.264) (pagina 97)
■ De BEST SHOT functie om mooie foto’s te
maken door gewoonweg een beeld te
selecteren dat als voorbeeld
geprogrammeerd is in de camera
Selecteer gewoonweg de
scene die lijkt op die u wilt
opnemen (Nachtscèneportret,
Bloem, enz.) om een
onmiddellijk basisinstelling voor
uw camera te verkrijgen.
Voorbeeld:Selecteren om
mooie portretten
te verkrijgen.
■ Indrukwekkende attributen voor het
afdrukken
• DPOF attribuut voor het gemakkelijk specificeren van
datumafstempeling en het aantal afdrukken (pagina 224)
• Tijdstempel attribuut die een afstempeling van de datum
maakt in de beelddata (pagina 147)
• Ondersteuning voor PictBridge en USB DIRECT-PRINT voor
het gemakkelijk afdrukken thuis met een printer die één van
deze standaarden ondersteunt zonder het gebruik van een
computer (pagina 220)
22
INLEIDING
■ Auteursrechten
Lees dit eerst!
Met uitzondering van het gebruik voor uw eigen genoegen is het
ongeauthoriseerde gebruik van foto’s of films van beelden die
opgenomen zijn met deze camera zonder de toestemming van
de betreffende auteursrechten in overtreding met de wetgeving
op auteursrechten. In bepaalde gevallen kan het filmen van
openbare optredens, shows, tentoonstellingen, enz. in het
geheel verboden zijn, zelfs als dit voor uw eigen genoegen is.
Ongeacht of de bestanden in kwestie gekocht of gratis
verkregen zijn, is het verspreiden via het Internet of het
distribueren aan derden zonder toestemming van de eigenaar
van de auteursrechten in overtreding met de wetgeving ten
aanzien van auteursrechten en internationale verdragen. Het
uploaden of distribueren via het internetbeelden van
televisieprogramma’s, live concerten, muziekvideo’s, enz. die
gefotografeerd of opgenomen waren door u kunnen inbreuk
maken op de rechten van derden. Merk op dat CASIO
COMPUTER CO., LTD. niet aansprakelijk gesteld zal worden
voor misbruik op welke wijze dan ook van dit product waarbij
inbreuk gemaakt wordt op de auteursrechten van derden of die
in overtreding is met de wetgeving ten aanzien van
auteursrechten.
De hieronder getoonde handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken worden op redactionele wijze gebruikt in de
tekst met uitleg in deze handleiding zonder handelsmerk™ of
geregistreerde handelsmerk ® symbolen. Er is geen intentie tot
inbreuk op het handelsmerk.
■ LCD paneel
Het vloeibaar kristal (LCD) paneel van het beeldscherm maakt
gebruik van precisietechnologie die voorziet in een beeldpunt
opbrengst van meer dan 99,99%.
Dit betekent dat sommige beeldpunten mogelijk niet zullen
branden of juist altijd zullen branden. Dit komt door de
karakteristieken van het vloeibaar kristal (LCD) paneel en duidt
niet op een defect.
23
INLEIDING
• Het SDHC Logo is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media,
Windows Vista en DirectX zijn geregistreerde handelsmerken
of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten van Amerika en/of andere landen.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime logo en iPhoto zijn
handelsmerken van Apple Inc. van de Verenigde Staten van
Amerika en/of andere landen.
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en met licentie verleend aan
MultiMediaCard Association (MMCA).
• MMCplus is een handelsmerk van de MultiMediaCard
Association.
• Ulead, Ulead VideoStudio en Movie Wizard zijn
handelsmerken van Ulead Systems, Inc.
• Adobe en Reader zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
• HOTALBUM en het HOT ALBUM logo zijn geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Konica Minolta Photo
Imaging, Inc. en met licentie verleend aan HOTALBUMcom,
Inc.
• YouTube, het YouTube logo en “Broadcast Yourself” zijn
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
YouTube, LLC.
• EXILIM, Photo Loader, Photo Transport en YouTube
Uploader for CASIO zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van CASIO COMPUTER CO., LTD.
• Photo Loader with HOT ALBUM werd ontwikkeld gebaseerd
op HOT ALBUM, waarvan de auteursrechten toebehoren aan
HOTALBUMcom, Inc. en Photo Loader, waarvan de
auteursrechten toebehoren aan CASIO COMPUTER CO.,
LTD. Alle auteursrechten en andere rechten vervallen aan de
oorspronkelijke houders van de auteursrechten.
• Namen van andere bedrijven of producten die hier genoemd
worden zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.
Het commerciële kopiëren, distribueren en het kopiëren van een
onderdeel van het meegeleverde software of een gedeelte
ervan via een netwerk zonder toestemming is verboden.
Dit product bevat PrKERNELv4 Realtime OS van eSOL Co., Ltd. Copyright©
2007 eSOL Co., Ltd.
PrKERNELv4 is een geregistreerd
handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.
De YouTube upload functionaliteit van dit product is inbegrepen
onder licentie van YouTube, LLC. De aanwezigheid van de
YouTube upload functionaliteit in dit product duidt niet op een
endossement of aanbeveling van dit product door YouTube,
LLC.
24
INLEIDING
• Merk op dat de voorbeeldschermen en productafbeeldingen
in deze handleiding ietwat kunnen afwijken van de
schermen en de configuratie van de camera in werkelijkheid.
• De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud en
kan zonder voorafgaande mededeling worden veranderd.
• De inhoud van deze handleiding is bij elke stap van het
productieproces gecontroleerd. Neem a.u.b. contact op met
ons mocht u iets opmerken dat twijfelachtig of fout, enz. is.
• Kopiëren van de inhoud van deze handleiding in zijn geheel
of gedeeltelijk is verboden. Behalve voor uw persoonlijke
gebruik is het gebruik van de inhoud van deze handleiding
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO
COMPUTER CO., LTD. verboden onder de wetgeving ten
aanzien van auteursrechten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van dit
product.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van Photo
Loader with HOT ALBUM, Photo Transport en/of YouTube
Uploader for CASIO.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
het wissen van de geheugeninhoud als gevolg van een
defect, reparaties of andere redenen.
25
INLEIDING
■ Direct naar de zon of een heldere lichtbron
kijken
Voorzorgsmaatregelen voor het
gebruik
• Kijk nooit naar de zon of een andere heldere lichtbron via de
zoeker van de camera. Dit kan namelijk schade toebrengen
aan uw gezichtsvermogen.
■ Neem testopnames voordat u de
uiteindelijke opname maakt.
• Voordat u de uiteindelijke opname maakt is het verstandig
een testopname te maken om er zeker van te zijn dat de
camera op de juiste wijze opneemt.
■ Flitser
• Gebruik de flitseenheid nooit op een plaats waar brandbare of
explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke
omstandigheden kunnen het risico op brand en een explosie
met zich meebrengen.
• Richt de flitser nooit in de richting van een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn voor
en het uitzicht belemmeren van de bestuurder en het gevaar
op een ongeluk met zich meebrengen.
• Gebruik de flitser nooit te dicht bij de ogen van het onderwerp.
Dit kan het verlies van het gezichtsvermogen met zich
meebrengen.
■ Vermijd het gebruik terwijl u in beweging
bent
• Probeer de camera nooit te gebruiken om beelden op te
nemen of weer te geven terwijl u een auto of een ander
voertuig aan het besturen bent of terwijl u aan het lopen bent.
Als u naar het beeldscherm kijkt terwijl u in beweging bent,
kan dit het gevaar op een ernstig ongeluk met zich
meebrengen.
26
INLEIDING
■ Displaypaneel
■ Vervoer
• Oefen geen harde druk uit op het oppervlak van het LCD
paneel en onderwerp het niet aan harde stoten. Hierdoor kan
het glas van het displaypaneel breken.
• Mocht het displaypaneel breken, raak dan nooit de vloeistof
erin aan. Dit kan het risico op brandwonden op uw huid met
zich meebrengen.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw mond
komen, spoel dan uw mond onmiddellijk uit en neem contact
op met uw huisarts.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw ogen of
met uw huid in contact komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met schoon water af en neem contact
op met uw huisarts.
• Bedien de camera nooit in een vliegtuig of een andere plaats
waar het gebruik van dergelijke toestellen verboden is. Het
onjuiste gebruik van dit product kan namelijk het gevaar op
een ernstig ongeluk met zich meebrengen.
■ Rook, een vreemde geur, oververhitting en
andere abnormale omstandigheden
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet terwijl er rook
of een vreemde geur uitkomt of terwijl de camera oververhit
is, brengt dit het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht
één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Als u de netadapter gebruikt om de camera van stroom te
voorzien, haal dan de stekker uit het stopcontact. Als u
accuspanning gebruikt, verwijder de accu dan uit de
camera en bescherm uzelf tegen brandwonden.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Aansluitingen
• Sluit nooit toestellen die niet gespecificeerd zijn voor het
gebruik met deze camera aan op de aansluitingen. Het
aansluiten van een niet-gespecificeerd toestel kan het gevaar
op brand en elektrische schok met zich meebrengen.
27
INLEIDING
■ Water en vreemde voorwerpen
■ Laten vallen en ruw behandelen
• Water, andere vloeistoffen en vreemde voorwerpen (in het
bijzonder metalen voorwerpen) die de camera binnendringen
kunnen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengen. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit
mocht één van de bovengenoemde symptomen zich
voordoen. U dient hierop in het bijzonder te letten wanneer u
de camera gebruikt wanneer het regent of sneeuwt of bij de
oceaan of andere plaatsen waar veel water aanwezig is of in
de buurt van een badkamer of toilet.
1. Schakel de camera uit.
2. Als u de netadapter gebruikt om de camera van stroom te
voorzien, haal dan de stekker uit het stopcontact. Als u
accuspanning gebruikt, verwijder de accu dan uit de
camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet nadat deze
beschadigd is doordat hij gevallen of ruw behandeld is, brengt
dit het gevaar op brand en elektrische schok met zich mee.
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de
bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Als u de netadapter gebruikt om de camera van stroom te
voorzien, haal dan de stekker uit het stopcontact. Als u
accuspanning gebruikt, verwijder de accu dan uit de
camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Uit de buurt van vuur houden
• Stel de camera nooit bloot aan vuur waardoor hij kan
exploderen en waardoor het gevaar bestaat op brand en
elektrische schok.
28
INLEIDING
■ Demonteren en knutselen
■ Belangrijke data backuppen
• Probeer de camera nooit uit elkaar te halen of er op een
andere manier aan te knutselen. Dit kan het het gevaar op
brand en elektrische schok, brandwonden en ander
persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat interne
inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd over
aan uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
• Maak altijd backup kopieën van belangrijke data die zich in
het camerageheugen bevindt door die data over te sturen
naar een computer of andere opslagapparatuur. Merk op dat
data kan worden uitgewist wanneer de camera defect is,
gerepareerd dient te worden, enz.
■ Geheugenbeveiliging
• Bij het plaatsen van de accu dient u de correcte procedure te
volgen zoals beschreven in de documentatie die met de
camera meegeleverd wordt. Het incorrect plaatsen van de
accu kan leiden tot het beschadigen van de data in het
geheugen van de camera.
■ Te vermijden plaatsen
• Laat de camera nooit achter op één van de volgende soort
plaatsen. Dit kan het risico op brand en elektrische schok met
zich meebrengen.
– Plaatsen die blootstaan aan veel vochtigheid of veel stof
– Plaatsen waar voedsel geprepareerd wordt of andere
plaatsen waar veel olie-achtige rook aanwezig is
– In de omgeving van kachels, op een verwarmd tapijt of op
plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht, binnenin
een afgesloten voertuig, of op andere plaatsen die
blootstaan aan bijzonder hoge temperaturen
• Plaats de camera nooit op een instabiele ondergrond, op een
hoge plank, enz. Hierdoor kan de camera namelijk vallen,
hetgeen het gevaar op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
■ Oplaadbare accu
• Gebruik alleen de gespecificeerde oplaadeenheid of het
gespecificeerde toestel om de accu op te laden. Wordt
geprobeerd de accu op te laden op een wijze die niet
toegestaan is, dan brengt dit het gevaar op oververhitting van
de accu, brand en explosie met zich mee.
29
INLEIDING
• Mocht u ooit tijdens het gebruik, het laden of het opslaan van
een accu opmerken dat hij lekt, een vreemde geur afgeeft,
verkleuringen of vervormingen toont of mochten er zich
andere abnormale omstandigheden voordoen, koppel de
accu dan onmiddellijk van de camera of van de
oplaadeenheid en houd hem uit de buurt van open vuur.
• Gebruik de accu niet en laat hem niet achter in het directe
zonlicht, binnenin een afgesloten voertuig of op andere
plaatsen die blootstaan aan hoge temperaturen. Dit kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Als het opladen van de accu niet op normale wijze binnen de
gespecificeerde tijd eindigt, stop dan met opladen en neem
contact op met het dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Verder opladen kan het risico op
oververhitting, brand en een explosie met zich meebrengen.
• Accuvloeistof kan uw ogen beschadigen. Mocht de
accuvloeistof ooit onverhoeds in uw ogen komen, spoel uw
ogen dan onmiddellijk uit met schoon kraanwater en neem
contact op met uw huisarts.
• Stel de accu niet bloot aan of dompel hem niet onder in water
of zeewater. Dit kan schade toebrengen aan de accu, haar
prestaties verslechteren en de levensduur van de accu
verkorten.
• De accu is alleen bedoeld voor het gebruik met een CASIO
digitale camera. Het gebruik met een ander toestel kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Als één van de volgende voorzorgsmaatregelen niet wordt
nageleefd, brengt dit het gevaar op oververhitting van de
accu, brand en explosie met zich mee.
– Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in de buurt
van open vuur.
– Stel accu’s nooit bloot aan hitte of vuur.
– Let er op dat de accu in de juiste richting wijst wanneer
deze aangesloten wordt op de oplaadeenheid.
– Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die elektriciteit
kunnen geleiden (halskettingen, potlood, enz.).
– Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en stel
hem niet bloot aan harde stoten (er met een hamer
opslaan, er bovenop staan, enz.) en soldeer er nooit aan.
Plaats de accu nooit in een magnetron, een kachel, een
hogedrukapparaat, enz.
30
INLEIDING
■ Netadapter
• Zorg ervoor de gebruiksaanwijzing en documentatie te lezen
die met de camera en de speciale oplaadeenheid wordt
meegeleverd voordat u de accu gebruikt of oplaadt.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen, zie er
dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene de kinderen
attent maakt op de voorzorgsmaatregelen en op de juiste
behandelingsaanwijzingen en let erop dat ze de accu
inderdaad op de juiste manier behandelen.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op uw huid
komen, was dan onmiddellijk af met schoon leidingwater.
Langdurig lichamelijk contact met accuvloeistof kan leiden tot
huidirritatie.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Gebruik alleen de netadapter die voor deze camera
gespecificeerd is.
– Gebruik de netadapter om in de stroomvoorziening te
voldoen van alleen die toestellen die er voor gespecificeerd
zijn.
– Gebruik als voedingsbron een stopcontact met een
wisselspanning van 100V tot 240V (50/60Hz).
– Steek de netstekker nooit in een stopcontact dat met
andere toestellen gedeeld wordt of in een verlengsnoer dat
met andere toestellen gedeeld wordt.
• Verkeerd gebruik van de netadapter kan hem beschadigen
hetgeen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het gebruik van de
netadapter.
– Plaats geen zware voorwerpen op de netadapter en stel
hem niet bloot aan directe hitte.
– Knutsel nooit aan de netadapter en verbuig hem nooit.
– Draai of trek niet aan het netsnoer.
– Mocht het netsnoer of de stekker ooit beschadigd raken,
neem dan contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
31
INLEIDING
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
• Raak de netadapter nooit met natte handen aan. Dit kan
namelijk gevaar op elektrische schok met zich meebrengen.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Plaats het netsnoer nooit in de buurt van een kachel of
andere verwarmingsapparatuur.
– Pak de stekker van het netsnoer van de netadapter beet
wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit
aan het netsnoer.
– Steek de stekker zover mogelijk in het stopcontact.
– Haal de netadapter uit het stopcontact voordat u de camera
voor langere tijd onbeheerd achter laat, zoals wanneer u op
reis gaat, enz.
– Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig eventueel stof af bij de
stekers van de stekker.
• Let erop dat u de dat u de camera altijd van de USB slede
verwijdert voordat u de aansluiting van de netadapter tot
stand brengt of verbreekt.
• Het opladen, het uitvoeren van USB data communicatie en de
werking van de fotostandaard kunnen er toe leiden dat de
netadapter warm wordt. Dit is normaal en duid niet op een
defect.
32
INLEIDING
■ Levensduur van de accu
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• De tijden voor doorlopende werking op de accu die in deze
handleiding gegeven worden stellen de geschatte tijd voor
waarna de camera uitgeschakeld wordt door een te lage
accuspanning wanneer de camera op de accu werkt bij een
normale temperatuur (23°C). De tijden zijn geen garantie dat
u inderdaad die werkingstijd verkrijgt. De werkelijke
levensduur van de accu wordt sterk beïnvloed door de
omringende temperatuur, de omstandigheden waaronder de
accu opgeslagen wordt, de hoeveelheid tijd dat de accu
opgeslagen is, enz.
• Als de camera ingeschakeld gelaten wordt, kan de accu leeg
raken waarna de lege accu indicator verschijnt. Schakel de
camera uit wanneer u deze niet aan het gebruiken bent.
• De lege accu indicator geeft aan dat de camera op het punt
staat uitgeschakeld te worden doordat de accuspanning te
laag is. Laad de accu zo snel mogelijk op. Als u een vrijwel of
geheel lege accu in de camera laat, kan dit leiden tot lekken
van de accu en tot het beschadigen van data.
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale
precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op het beschadigen van de data in het
camerageheugen.
– Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart uit de
camera, het plaatsen van de camera op of het verwijderen
van de camera van de USB slede terwijl de camera juist
bezig is met het uitvoeren van een handeling.
– Het verwijderen van de geheugenkaart uit de camera, het
plaatsen van de camera op of het verwijderen van de
camera van de USB slede terwijl de bedrijfsindicator groen
aan het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft
– Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of het
verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede terwijl
datacommunicatie plaats aan het vinden is
– Het gebruik van een accu die een lage accuspanning heeft
– Andere abnormale omstandigheden
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe leiden
dat een foutmelding op het scherm (pagina 280) verschijnt. Voer
de handeling uit die aangegeven wordt door de boodschap die
verschijnt.
33
INLEIDING
■ Werkomgeving
■ Stroomvoorziening
• De bedrijfstemperatuurbereik van de camera is tussen 0°C en
40°C.
• Plaats de camera niet op de volgende plaatsen.
– Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht of aan
grote hoeveelheden vocht of stof
– In de omgeving van een airconditioning of op andere
plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen of
vochtigheid
– Binnenin een gesloten voertuig op een warme dag of op
plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP50) om deze camera van stroom te voorzien. Het gebruik van
een ander type accu wordt niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok. De
instellingen voor de datum en de tijd worden gewist ongeveer
12 uren nadat de spanning totaal afgesneden is (van zowel
de accu als de USB slede). Zorg er voor deze instellingen
opnieuw te configureren mocht dit gebeuren (pagina 210).
■ Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Mocht dit toch gedaan worden, dan
kan dit krassen in het lensoppervlak maken en defecten
veroorzaken.
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen bij bepaalde
soorten beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij
lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt door de
karakteristieken van de lens/het objectief en duidt niet op een
defect van de camera.
■ Condens
• Plotselinge en extreme veranderingen in temperatuur, zoals
wanneer u de camera in een warme kamer brengt op een
koude winterdag, kunnen er toe leiden dat er zich
waterdruppeltjes - ook wel “condens” genoemd - vormen op
de inwendige componenten of op de buitenkant van de
camera. Merk op dat condens storingen in de werking van de
camera kan veroorzaken. Om te voorkomen dat condens
überhaupt gevormd wordt, dient u de camera in een plastic
tas te plaatsen voordat u deze blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur. Laat de camera in de plastic
tas totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur te bereiken voordat u de camera er uit
haalt. Open daarna het accudeksel en laat het deksel voor
enkele uren open staan.
34
INLEIDING
■ Onderhoud van uw camera
■ Overige voorzorgsmaatregelen
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Raak het lensoppervlak nooit aan. Om het
lensoppervlak te reinigen, kunt u stofdeeltjes en dergelijke
van de lens verwijderen met een lensblazer en het oppervlak
vervolgens afvegen met een zachte, droge doek.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Vermijd het aanraken van de flitser. Mocht de
flitser vuil worden, veeg deze dan af met een zachte, droge
doek.
• Veeg om deze te reinigen de camera af met een zachte,
droge doek.
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden. Dit is
normaal en duid niet op een defect.
■ Beelden op het beeldscherm
• De beelden die gewoonlijk op het beeldscherm verschijnen
tijdens de beeldweergave zijn kleiner dan gewoonlijk zodat u
de details van het werkelijke beeld niet kunt zien. Uw camera
heeft een functie om in te zoomen op beelden (pagina 169)
hetgeen u kunt gebruiken om het beeld op het beeldscherm te
vergroten. U kunt deze functie gebruiken voor het ter plekke
checken van belangrijke beelden.
35
INLEIDING
VOORBEREIDINGEN
2. Leg eerst de accu in de camera.
Opladen van de accu
Houd met het EXILIM logo op de accu naar onderen (in de
richting van de lens) de stopnok in de richting van de pijl
terwijl u de accu in de camera schuift. Druk de accu erin
totdat de stopnok hem stevig op zijn plaats vastzet.
Uw camera wordt van stroom voorzien door een oplaadbare
lithium-ion accu (NP-50).
BELANGRIJK!
Stopnok
• Het gebruik van een ander type accu dan model NP-50
wordt niet ondersteund.
Achterkant
Plaatsen van de accu
EXILIM logo
1. Open het accudeksel.
Contactpunten
van de accu
Schuif het accudeksel terwijl u er lichtjes op drukt in de
richting van de pijl.
Achterkant
Voorkant
Beeldscherm
1
2
36
VOORBEREIDINGEN
3. Sluit het accudeksel.
Opladen van de accu
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
USB slede
2
Netadapter
1
De accu is niet volledig opgeladen wanneer u de camera de
eerste maal na aanschaf in gebruik neemt. Volg de
procedure om hem op te laden.
[DC IN 5.3V]
(5,3V gelijkspanningsingang)
Netsnoer
2. Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is.
Mocht de camera ingeschakeld zijn, schakel hem dan uit
door het lensdeksel te sluiten.
37
VOORBEREIDINGEN
3. Plaats de camera op de USB slede met het
Wanneer het opladen voltooid is
beeldscherm naar voren gericht zoals
aangegeven in de afbeelding.
De oplaadindicator [CHARGE] die tijdens het opladen rood
oplichtte, wordt groen.
Verwijder de camera van de USB slede en haal de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact.
De oplaadindicator [CHARGE] licht rood op en het opladen
begint.
• Het kost ongeveer 150 minuten om de accu volledig op te
laden. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de huidige
accucapaciteit, de resterende acculading en de
oplaadomstandigheden.
Als de oplaadindicator [CHARGE] groen gaat knipperen
Dit geeft aan dat het opladen niet uitgevoerd kan worden omdat
u klaar bent met het gebruiken van de camera of omdat de
temperatuur op de plaats waar de camera zich bevindt te heet of
te koud is. Mocht dit gebeuren, wacht dan tot de camera
teruggekeerd is tot een normale temperatuur. Wanneer de
camera teruggekeerd is tot een temperatuur waarbij het opladen
kan worden uitgevoerd, dan zal de oplaadindicator [CHARGE]
rood oplichten.
Contactpunt van de slede
Steek de camera zover
mogelijk in.
Oplaadindicator [CHARGE]
Contactpunt van de camera
38
VOORBEREIDINGEN
Als de oplaadindicator [CHARGE] rood gaat knipperen
BELANGRIJK!
Dit geeft aan dat de camera of de accu defect is of dat de accu
verkeerd in de camera geplaatst is.
Verwijder de accu uit de camera en controleer of de
contactpunten vuil zijn. Mochten ze vuil zijn, veeg ze dan af met
een droge doek en leg de accu opnieuw in de camera. Plaats de
camera opnieuw op de USB slede nadat u gecontroleerd heeft
dat de stekker van de netadapter in het stopcontact gestoken is
en dat de netadapter op de USB slede aangesloten is.
• Gebruik enkel de meegeleverde USB slede of de los
verkrijgbare speciale oplaadeenheid (BC-40L) om de
speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP-50) op te laden.
De accu kan niet worden opgeladen met een ander type
oplaadtoestel. Als geprobeerd wordt om een andere
oplader te gebruiken kan dit tot een onverwachts ongeluk
leiden.
• Deze camera is enkel ontworpen om te worden gebruikt
met de USB slede die meegeleverd wordt. Probeer nooit
een slede te gebruiken van een ander type.
• Gebruik alleen de netadapter die met de camera
meegeleverd wordt. Gebruik nooit een ander type
netadapter. Het gebruik van de los verkrijgbare modellen
AD-C30, AD-C40, AD-C620 en AD-C630 wordt niet
ondersteund.
Mocht een probleem volharden nadat u de bovenstaande
stappen heeft uitgevoerd dan kan dat betekenen dat de accu
defect is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Levensduur van de accu en het aantal
beelden tussen opeenvolgende malen
opladen
Zie pagina 286 voor nadere details.
39
VOORBEREIDINGEN
■ Tips om accustroom te sparen
BELANGRIJK!
• Selecteer “
” (flitser uit) voor de flitserinstelling (pagina 72)
wanneer u de flitser niet hoeft te gebruiken.
• Schakel de automatische stroomonderbreker en de
sluimerfuncties in om u te beschermen tegen het verspillen
van stroom wanneer u vergeet de camera uit te schakelen
(pagina 45).
• Door de verschillen in de spanningsvereisten van elke
modus kan de lege accu indicator een lager niveau tonen
tijdens de weergavemodus dan tijdens de opnamemodus.
Dit is normaal en duid niet op een defect.
• Als de camera voor ongeveer 12 uren zonder spanning
gelaten wordt terwijl de accu leeg is zullen de instellingen
voor de datum en de tijd worden gewist. In dat geval dient u
de instellingen opnieuw te configureren nadat de spanning
opnieuw toegevoerd wordt.
■ Controleren van de resterende
accuspanning
Terwijl de accustroom verbruikt wordt, geeft de lege accu
indicator op het beeldscherm de resterende accustroom aan
zoals hieronder getoond.
Resterende
accustroom
Hoog
Laag
Lege accu
indicator
Kleur van de
indicator
Lichtblauw
Oranje
Rood
Rood
“
” geeft aan dat de accuspanning laag is. Laad de accu zo
snel mogelijk op.
Het is niet mogelijk op te nemen wanneer “
” wordt
aangegeven. Laad de accu onmiddellijk op.
40
VOORBEREIDINGEN
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
1. Open het accudeksel.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
2. Houd de camera met het beeldscherm naar
• De werking die verschaft wordt door de accu in een koude
omgeving is altijd korter dan bij normale temperaturen. Dit
komt door de karakteristieken van de accu, niet door die van
de camera.
• Laad de accu op een plaats op waar de temperatuur tussen
de 10°C en 35°C is. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan
er de oorzaak van zijn dat het opladen langer dan gebruikelijk
duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om de accu (volledig)
op te laden.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd werken en
snel weer uitgeput zijn, dan heeft de accu het einde van zijn
levensduur bereikt. Vervang de accu door een nieuwe.
boven zoals aangegeven in de afbeelding en
schuif de stopnok in de richting van de pijl en
houd hem zo.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk naar buiten komen.
Stopnok
3. Houd de stopnok op zijn plaats en trek de
accu er geheel uit.
4. Leg een nieuwe accu in.
41
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor het opbergen
De camera in het buitenland gebruiken
• Hoewel een oplaadbare lithium-ion accu met haar compacte
afmetingen een hoge capaciteit heeft, kan die capaciteit
teruglopen als de accu langdurig wordt opgeborgen terwijl hij
opgeladen is.
– Gebruik de lading van de accu volledig (zodat hij geheel
leeg is) als u van plan bent de accu voor langere tijd niet te
gebruiken.
– Verwijder de accu altijd uit de camera wanneer u hem niet
gebruikt. Als een accu in de camera wordt gelaten zal hij uit
zichzelf leeg lopen waarna het opladen langer duurt
wanneer u de camera weer wit gebruiken.
– Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of lager)
op.
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op.
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor het gebruik
met alle stroombronnen van 100 V tot en met 240 V
wisselspanning en 50/60 Hz. Merk echter op dat de vorm van
de stekker van het netsnoer verschilt afhankelijk van het land
of het gebied. Voordat u de netadaptor en de camera
meeneemt naar een ander land, dient u eerst deze vereisten
voor het plaatselijke lichtnet te controleren bij uw reisbureau.
• Sluit de netadapter niet op een stroombron aan via een
transformator of een dergelijk toestel. Dit kan tot een defect
leiden.
■ Extra accu’s
Het wordt aanbevolen om extra volledig opgeladen accu’s (NP50) mee te nemen als u op reis gaat om te vermijden dat u
onverhoeds geen beelden kan opnemen doordat de accu leeg
is.
42
VOORBEREIDINGEN
De bedrijfsindicator licht groen op terwijl de camera
ingeschakeld is.
In- en uitschakelen van de camera
Functiedraairegelaar
■ Inschakelen van de camera
Bedrijfsindicator
Inschakelen van de camera en inschakelen van een
opnamemodus
Open het Lensdeksel.
• Als de camera reeds ingeschakeld met de weergavemodus
ingeschakeld en het lensdeksel open, kunt u een
opnamemodus ingeschakelen door één van de volgende
bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamemodus.
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het lensdeksel open).
Lensdeksel
[
] (WEERGAVE)
LET OP
• De automatische stroomonderbreker (pagina 45) schakelt
de spanning uit als u geen bediening uitvoert voor een
bepaalde vooringestelde tijd. Mocht dit gebeuren, schakel
de spanning dan nieuw in.
Inschakelen van de camera en inschakelen van de
weergavemodus
Druk op [
] (WEERGAVE).
• Als de opnamemodus ingeschakeld is bij de camera, druk op
[
] (WEERGAVE) om de weergavemodus in te schakelen.
• Door nogmaals op [
] (WEERGAVE) te drukken met het
lensdeksel gesloten wordt de camera uitgeschakeld.
43
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
Voor de eerste maal de spanning inschakelen
Sluit het Lensdeksel.
• U kunt de camera uitschakelen door nogmaals op [
]
(WEERGAVE) te drukken terwijl het lensdeksel gesloten is.
De eerste maal dat u een accu in de camera legt, verschijnt
er een scherm voor het configureren van de instellingen voor
de taal van de schermtekst, de datum en de tijd. Volg de
procedure onder “Configureren van de instellingen van de
displaytaal, de datum en de tijd” (pagina 11) om de
instellingen op de juiste wijze te configureren.
LET OP
• U kunt de camera zodanig configureren dat deze niet
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
] (WEERGAVE)
toets drukt, of het nodig te maken [
] voor enige tijd
ingedrukt te houden voordat de camera ingeschakeld wordt
(pagina 217).
BELANGRIJK!
• Als het instellen van de datum en de tijd achterwege
wordt gelaten, worden de verkeerde datum- en tijddata
opgenomen bij de beelden.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de
taal, de datum en de tijd een fout maakt, kunt u de
instellingen veranderen (pagina’s 210, 214).
44
VOORBEREIDINGEN
■ Functies om accustroom te sparen
1. Druk op [MENU].
Deze camera is uitgevoerd met een sluimerfunctie en een
automatisch uitschakelfunctie om stroom van de accu te
besparen. U kunt deze instellingen configureren voor de
opnamemodus zoals hieronder beschreven.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Instellen”
Naam van
de functie
Omschrijving
Instellingen
Sluimer
Het beeldscherm gaat uit (de
sluimertoestand wordt
ingeschakeld) wanneer voor een
bepaalde vooringestelde tijd
geen bediening wordt uitgevoerd.
Druk op een willekeurige toets
om het beeldscherm opnieuw in
te schakelen.
30 sec
(30 seconden)
1 min
(1 minuut)
2 min
(2 minuten)
Uit
De spanning wordt uitgeschakeld
Automatisch
als voor een bepaalde
Spanning
vooringestelde tijd geen
Uit
bediening wordt uitgevoerd.
indextab.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren (“Sluimer” of “Automatisch
Spanning Uit”) en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de inschakeltijd
voor de sluimerfunctie of de automatische
stroomonderbreker (Automatisch Spanning
Uit) en druk daarna op [SET] (instellen).
Door “Uit” te selecteren als de sluimerinstelling wordt de
sluimerfunctie uitgeschakeld.
1 min
(1 minuut)
2 min
(2 minuten)
5 min
(5 minuten)
LET OP
• Wanneer de instellingen van de sluimerfunctie en de
automatische stroomonderbreker hetzelfde zijn, krijgt de
automatische stroomonderbreker voorrang.
• De sluimerfunctie en de automatische stroomonderbreker
worden onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld.
– Wanneer er via de USB slede een aansluiting tot stand
is gebracht tussen de camera en een computer of een
ander toestel
– Tijdens een diashow
– Tijdens weergave of opname met spraakopname
– Tijdens filmopname en -weergave
• De sluimerfunctie en de automatische stroomonderbreker
werken altijd zoals hieronder beschreven voor de
weergavemodus ongeacht de huidige instellingen van de
weergavemodus.
– De sluimerfunctie werkt niet tijdens de weergavemodus.
– De automatische stroomonderbreker is altijd vijf minuten.
45
VOORBEREIDINGEN
Ondersteunde geheugenkaarten
Gebruiken van een geheugenkaart
Uw camera ondersteunt het gebruik van
de volgende types geheugenkaarten.
SD geheugenkaart
SDHC geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard = multimedia
kaart)
MMCplus (MultiMediaCardplus =
multimedia pluskaart)
• Zie pagina 282 voor informatie
betreffende de capaciteit van de
geheugenkaart.
U kunt beelden die u met de camera opneemt opslaan op een
geheugenkaart. Het wordt aan u overgelaten om een in de
handel verkrijgbare geheugenkaart aan te schaffen. Naast
geheugenkaartopslag heeft de camera ook een ingebouwd
geheugen dat genoeg is om enkele foto’s of een kort filmpje op
te slaan. Gebruik het ingebouwde geheugen om te testen, voor
urgent gebruik, enz.
LET OP
• Beelden kunnen gekopieerd worden tussen het
ingebouwde geheugen van de camera en een
geheugenkaart (pagina 201).
• De volgende data worden opgeslagen in het ingebouwde
geheugen. De data kunnen niet gekopieerd worden naar
een geheugenkaart.
– Gezichtherkenningsdata opgenomen met Fam. registr.
– Gebruikersbeeldinformatie van de BEST SHOT functie
– FAVORITE map
– Functiegeheugen instellingen
– Startschermbeeld
Geheugen gebruikt voor het opslaan
Beelden die opgenomen worden terwijl een geheugenkaart
ingelegd is, worden opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer
geen geheugenkaart ingelegd is worden de beelden opgeslagen
in het ingebouwde geheugen.
• Merk op dat u de beelden niet in het ingebouwde geheugen
kunt opslaan terwijl een geheugenkaart ingelegd is bij de
camera.
46
VOORBEREIDINGEN
• SD geheugenkaarten en SDHC geheugenkaarten zijn
uitgevoerd met een schrijfbeveiligingsschakelaar. Gebruik
deze schakelaar om te beschermen tegen het onverhoeds
uitwissen van data. Merk echter op dat als u een
geheugenkaart beveiligt, u de beveiliging moet
uitschakelen telkens wanneer u op de kaart wilt opnemen,
hem wilt formatteren of één van de beelden wilt uitwissen.
• Een elektrostatische lading, elektrische storing en andere
fenomenen kunnen de oorzaak zijn van beschadigde of
zelfs verloren data. Zorg ervoor dat u van belangrijke data
altijd een backup maakt op andere media (CD-R, CD-RW,
MO disk, harde schijf, enz.).
BELANGRIJK!
• Zie ook de aanwijzingen die met de geheugenkaart
meegeleverd worden voor informatie aangaande het
gebruik.
• Bepaalde kaarttypes kunnen de verwerkingssnelheid
vertragen. Als u een langzame geheugenkaart gebruikt,
kan het onmogelijk zijn een film op te nemen met de “UHQ”
(ultra-hoge resolutie), “UHQ breedbeeld” (ultra-hoge
resolutie - breedbeeld), “HQ” (High Quality = hoge
resolutie) of “HQ breedbeeld” (hoge resolutie - breedbeeld)
instelling voor de beeldkwaliteit. Het wordt daarom
aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data
langer, waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen.
“
” en “
” knipperen op het beeldscherm tijdens het
opnemen om u te laten weten wanneer een beeld
uitgevallen is. Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te
gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van
minstens 10MB per seconde.
47
VOORBEREIDINGEN
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Leg eerst een geheugenkaart in de
camera
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) geheel in
de kaartgleuf en druk in totdat de kaart stevig op zijn plaats
vastklikt.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera altijd uitschakelt voordat u
een geheugenkaart inlegt of verwijdert.
• Let er op dat u de kaart altijd in de juiste richting inlegt.
Gebruik nooit geweld wanneer u een geheugenkaart in de
gleuf steekt en u weerstand voelt.
MEMORY
CARD
Voorkant
1. Open het accudeksel.
Voorkant
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
Achterkant
3. Sluit het accudeksel.
1
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
2
2
1
48
VOORBEREIDINGEN
Terugplaatsen van de geheugenkaart
BELANGRIJK!
• Steek nooit iets anders dan een ondersteunde
geheugenkaart (pagina 46) in de geheugenkaartgleuf.
• Mocht water of een vreemd voorwerp ooit de kaartgleuf
binnendringen, schakel dan onmiddellijk de camera uit,
verwijder de accu en neem contact op met uw dealer of de
dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder een kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
de beeld opslagbewerking mogelijk niet goed werken en de
geheugenkaart zelfs beschadigd raken.
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
ME
M
CA ORY
RD
Druk tegen de geheugenkaart en laat hem daarna los zodat
hij gedeeltelijk naar buiten komt. Trek de kaart daarna met
de hand geheel naar buiten.
2. Leg de andere geheugenkaart in.
49
VOORBEREIDINGEN
1. Leg de geheugenkaart die u wilt formatteren in
Formatteren van een geheugenkaart
de camera.
Voordat u een nieuwe geheugenkaart voor de eerste maal in
gebruik neemt dient u deze te formatteren. Nadat u een
geheugenkaart eenmaal geformatteerd heeft is het niet nodig
deze te formatteren telkens wanneer u de kaart wilt gebruiken.
Door een geheugenkaart te formatteren die reeds bestanden
bevat, wordt de inhoud gewist.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Formatteren” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Formatteren” en
BELANGRIJK!
druk daarna op [SET] (instellen) om het
formatteren te starten.
• Merk op dat data die gewist wordt door de geheugenkaart
formatteerbewerking niet hersteld kan worden. Controleer
dus heel goed dat u inderdaad de gehele inhoud van de
geheugenkaart wilt wissen heeft voordat u verder gaat met
de formatteerbewerking.
• Zelfs als de bestanddata op een geheugenkaart beveiligd
is (pagina 197) zal het formatteren van de kaart alle data
wissen.
• Zorg ervoor de camera te gebruiken om een
geheugenkaart te formatteren. Het formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dan zal de dataverwerking door de
camera vertraagd worden. Bij een SD geheugenkaart of
SDHC geheugenkaart kan het formatteren ervan op een
computer er toe leiden dat de kaart niet langer voldoet aan
het SD formaat wat problemen kan veroorzaken met de
compatibiliteit en de werking, enz.
Schakel nadat het formatteren voltooid is de
weergavemodus in en controleer dat de “Er zijn geen
bestanden.” boodschap op het beeldscherm verschijnt.
• Selecteer “Annuleren” om de formatteerbewerking te
annuleren zonder te formatteren.
50
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
In-beeld menu’s gebruiken
Hieronder volgen menu bedieningshandelingen die u dient te
gebruiken om de instellingen van de camera te configureren.
Neem enkele minuten om er mee bekend te raken.
• Zie “Menureferentie” op pagina 269 voor informatie
aangaande de inhoud van menu’s.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gaan gedragen,
dan zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
geformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer dan
één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de camera op
een plaats ver van uw huis of kantoor gebruikt.
• Als u problemen ondervindt tijdens het weergeven van
opgenomen beelden, probeer dan of het helpt als u de
geheugenkaart opnieuw formatteert.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het vermogen
om data te behouden. Het wordt daarom aanbevolen om een
geheugenkaart geregeld opnieuw te formatteren.
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de
geheugenkaart beschadigd raakt.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Dit kan de geheugenkaart namelijk
beschadigen.
Menuscherm voorbeeld
Indextabs
Druk op [MENU] om het
menuscherm weer te geven.
• De inhoud van de menu’s is
anders bij een opnamemodus
en bij de weergavemodus. Dit
scherm toont een
opnamemodus menu.
Instellingen
51
VOORBEREIDINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Bedieningstoetsen van het menuscherm
[W] [X]
Selecteer indextabs. [X] wordt ook gebruikt om een
instelling toe te passen.
[S] [T]
Selecteer een insteloptie.
[SET]
[MENU]
instelling.
5. Pas de instelling toe.
• Door op [SET] te drukken wordt de geselecteerde
instelling toegepast en het menuscherm verlaten.
• Door op [W] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
geselecteerde instelling toegepast en teruggekeerd naar
het menuscherm. Indien u dat wilt, kunt u daarna andere
instellingen configureren.
• Druk op [W] om een andere indextab te selecteren en
keer daarna terug naar de indextab d.m.v. [S] en schakel
daarna over naar een andere indextab d.m.v. [W] en [X].
Oefent de ingestelde instellingen uit.
Verlaat het menuscherm.
Hieronder volgt de procedure voor de menubediening tijdens
een opnamemodus.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de indextab waar
BELANGRIJK!
het item zich bevindt dat u wilt configureren.
• Door de easy functie (pagina 65) in te schakelen verandert
de inhoud van het display naar vier items op elk menu met
tekens van een groter formaat. De easy functie geeft ook
eenvoudige in-beeld help.
Hier zullen we de “OPNAME” indextab selecteren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en
[T] het item dat u wilt
configureren en druk
vervolgens op [X].
Voorbeeld: Selecteer
“Scherpstelling” en druk
vervolgens op [X].
52
VOORBEREIDINGEN
■ Weergavemodus
Veranderen van de inhoud van het
beeldscherm
Telkens bij indrukken van [S] (DISP) verandert de inhoud van
het beeldscherm zoals hieronder wordt aangegeven.
■ Opnamemodi
Indicators ingeschakeld
Indicators ingeschakeld
Histogram/details
ingeschakeld
Histogram ingeschakeld
Indicators uitgeschakeld
Indicators uitgeschakeld
53
VOORBEREIDINGEN
Mocht u de kluts kwijt raken...
BELANGRIJK!
• Door op [S] (DISP) te drukken wordt de inhoud van het
beeldscherm niet veranderd tijdens standby of tijdens het
opnemen van een foto met geluid.
• U kunt [S] (DISP) alleen gebruiken om het beeldscherm uit
te schakelen wanneer een opnamemodus ingeschakeld is
voor spraakopname. U kunt het beeldscherm niet
uitschakelen voor andere opnamefuncties.
• Door op [S] (DISP) te drukken tijdens de opnamemodus
voor de spraakopname wordt het beeldscherm in(“indicators ingeschakeld”) en uitgeschakeld. Door op [S]
(DISP) te drukken terwijl een spraakopnamebestand
getoond wordt tijdens de weergavemodus wordt heen en
weer geschakeld tussen “indicators ingeschakeld” en
“indicators uitgeschakeld”.
• Wanneer de inhoud van een spraakopnamebestand wordt
weergegeven terwijl “indicators uitgeschakeld”
geselecteerd is (alleen de icoon voor het
spraakopnamebestand op het beeldscherm), wordt het
beeldscherm gedurende ongeveer twee seconden zwart
nadat u op [SET] (instellen) gedrukt heeft om de weergave
te starten. De icoon voor het spraakopnamebestand
(indicators uitgeschakeld) verschijnen opnieuw nadat de
weergave voltooid is.
Voer één van de volgende handelingen uit als u de kluts kwijt
geraakt bent terwijl u toetsen aan het bedienen bent tijdens het
opnemen of het weergeven.
Opnamemodus
Huidig scherm
Om terug te gaan naar het normale fotoof filmopnamescherm, druk op:
Menuscherm
Druk op [MENU].
“Er zijn geen
bestanden.”
scherm
Voer één van de volgende bewerkingen
uit.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de
gewenste opnamemodus.
Weergavemodus
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het
scherm
lensdeksel open).
54
VOORBEREIDINGEN
Weergavemodus
Huidig scherm
Om terug te gaan naar het
weergavescherm
Menuscherm
[MENU] of [
Opnamemodus scherm Druk op [
Wisscherm
]
].
Druk op [
]. U kunt oo“Annuleren”
selecteren en daarna op [SET]
drukken.
55
VOORBEREIDINGEN
OPNEMEN VAN EEN FOTO
•
Specificeren van de opnamemodus
Uw CASIO digitale camera heeft acht opnamemodi die
hieronder elk worden beschreven. Voordat u een beeld opneemt
dient u m.b.v. de functiedraairegelaar de opnamemodus te
selecteren die past bij het type beeld dat u probeert op te
nemen.
•
Foto
•
BEST SHOT
Functiedraairegelaar
A
Lensopening prioriteit AE
S
Sluitertijd prioriteit AE
M
Handm. Belicht.
•
•
easy functie
MOVIE BEST SHOT
Film
•
•
(Foto)
Neem stilbeelden op met deze modus. Dit is de modus die u
gewoonlijk zou moeten gebruiken voor het opnemen van
beelden.
•
56
(BEST SHOT)
Selecteer gewoonweg één van de collectie van ingebouwde
voorbeeldscenes waarna de camera de instellingen maakt
voor de geselecteerde scene om elke keer weer mooie foto’s
te maken (pagina 104).
A (Lensopening prioriteit AE)
Bij deze modus selecteert u de lensopening en worden de
andere instellingen daaraan aangepast (pagina 92).
S (Sluitertijd prioriteit AE)
Bij deze modus selecteert u de sluitertijd en worden de
andere instellingen daaraan aangepast (pagina 93).
M (Handm. Belicht.)
Deze modus geeft u volledige controle over de instellingen
van de lensopening en de sluitertijd (pagina 95).
(easy functie)
Deze modus elimineert problematische instellingen (pagina
65).
(MOVIE BEST SHOT)
Selecteer gewoonweg één van de collectie ingebouwde
voorbeeldfilmscenes waarna de camera de instellingen maakt
voor de geselecteerde scene om elke keer weer mooie films
te maken (pagina 104).
(Film)
Neem films op met deze modus (pagina 97).
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De camera op de juiste wijze
vasthouden
LET OP
• De icoon van de op dat
moment geselecteerde
opnamemodus (zoals “
”
voor de fotofunctie) wordt
weergegeven op het
beeldscherm.
Fotofunctie icoon
Als u de camera met één hand vasthoudt, kan het gebeuren dat
u uw hand per ongeluk beweegt. Houd de camera stevig met
beide handen vast wanneer u foto’s maakt.
• Maak de polsriem vast en zorg er voor dat deze om uw
vingers of pols gewonden is om de camera tegen onverhoeds
vallen te beschermen terwijl u de camera aan het bedienen
bent.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor gebruik met
deze camera. Gebruik de polsriem niet voor andere
toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond te
zwaaien.
136
N
2
07/12/24
12:37
57
Horizontaal
Verticaal
Houd de camera zoals
aangegeven in de afbeelding met
uw armen stevig tegen uw linkeren rechterzijde gedrukt.
Houd de camera zodanig
vast dat de flitser zich
boven de lens bevindt.
OPNEMEN VAN EEN FOTO
BELANGRIJK!
LET OP
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg zitten van
plaatsen die aangegeven zijn in de afbeelding.
Flitser
Microfoon
• Het is onmogelijk om mooie foto’s te maken als u de
camera beweegt wanneer u op de sluitertoets drukt of
terwijl werking van de autofocus plaats aan het vinden is.
Houd de camera op de juiste wijze vast en druk zorgvuldig
op de sluiter en let er daarbij op dat u de camera niet
beweegt wanneer de sluiter ontspant. Dit is in het bijzonder
van belang wanneer de hoeveelheid belichting laag is
waardoor de sluitertijd trager wordt.
Lens
AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator
58
OPNEMEN VAN EEN FOTO
3. Stel scherp op het beeld.
Opnemen van een foto
Druk de sluitertoets halverwege in terwijl het
scherpstelkader gericht staat op het onderwerp.
De autofocusfunctie zal automatisch op het beeld
scherpstellen en het scherpstelkader en de bedrijfsindicator
zal groen oplichten. De sluitertijd, de lensopening en de ISO
gevoeligheid worden ook automatisch ingesteld.
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
schakelen.
2. Zet de
functiedraairegelaar
op
(Foto).
Controleer dat het
onderwerp (mensen,
landschap, enz.) en de Foto
icoon “
” op het
beeldscherm worden
weergegeven.
Resterende capaciteit van
het fotogeheugen
Foto icoon
Bedrijfsindicator
136
N
2
Sluitertoets
07/12/24
12:37
Scherpstelkader
59
OPNEMEN VAN EEN FOTO
4. Neem het beeld op.
LET OP
Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed op het beeld is
scherpgesteld.
• De waarde van de lensopening geeft de grootte aan van de
opening waardoor het licht de camera binnenkomt. Een
grotere waarde voor de lensopening geeft een kleinere
opening aan.
• De sluitertijd geeft aan hoelang (hoeveelheid tijd) het licht
de camera binnen mag gaan. Een langzamere sluitertijd
betekent dat het licht voor langere tijd de camera binnen
mag gaan. De sluitertijd wordt aangegeven op het
beeldscherm in seconden (1/1000ste seconde, enz.)
Sluitertoets
Hierdoor wordt de foto opgenomen en opgeslagen op de
geheugenkaart of in het ingebouwde geheugen van de
camera.
Als niet op het beeld kan worden scherpgesteld...
Als het scherpstelkader rood blijft en de bedrijfsindicator groen
blijft knipperen, betekent dit dat niet op het beeld scherpgesteld
is (omdat het onderwerp te dichtbij is, enz.). Richt de camera op
het onderwerp en probeer opnieuw scherp te stellen.
BELANGRIJK!
• De camera gaat trillen en geeft een bedieningsgeluid weer
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl “
Automatisch” of “
Camera trillen” selecteerd is voor de
“Anti-tril” instelling. Dit is normaal en duidt niet op een
defect (pagina 134).
60
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Volledig indrukken van de sluitertoets
zonder te wachten op autofocus
.
Controleren van een foto
Een foto zal voor enige tijd op het beeldscherm blijven nadat u
deze opgenomen heeft en daarna verdwijnen wanneer de
camera klaar is voor het volgende beeld.
Voer de volgende bedieningshandeling uit om een foto te
bekijken nadat u deze opgenomen heeft.
Druk op [
• U kunt beelden opnemen door de sluitertoets geheel in te
drukken zonder op autofocus te wachten. Wat de camera in
dit geval doet hangt af van of de snelsluiter (pagina 129) in- of
uitgeschakeld is.
Wanneer de snelsluiter ingeschakeld is
].
De snelle autofocus is ingeschakeld waardoor u beelden kunt
opnemen op precies het moment dat u dat wilt. De snelsluiter is
handig wanneer u een snel bewegend onderwerp wilt opnemen.
• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
• De snelsluiter is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
Hierdoor wordt de foto weergegeven die u zojuist opgenomen
heeft.
U kunt d.m.v. [W] en [X] door de andere beelden in het
geheugen bladeren.
Terugkeren naar de opnamemodus
U kunt de opnamemodus inschakelen door één van de
volgende bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamemodus.
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het lensdeksel open).
Wanneer de snelsluiter uitgeschakeld is
Normale autofocus wordt uitgevoerd en daarna wordt het beeld
opgenomen.
• Er worden beelden opgenomen zonder scherpstellen zolang
u de sluitertoets ingedrukt blijft houden.
• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje extra
tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te drukken
voor een juiste scherpstelling.
61
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Specificeren van de beeldgrootte
LET OP
• Tijdens de bediening om de beeldgrootte te selecteren
verandert de volgende informatie in het display.
– Beeldgrootte in megabytes (M) (2M, enz.)
– Beeldgrootte in beeldpunten (1600 × 1200, enz.)
– Optimaal papierformaat om af te drukken
Een beeld van een digitale camera is een verzameling van
kleine punten (beeldpunten).
De grootte van een beeld geeft aan hoeveel beeldpunten het
beeld bevat en wordt uitgedrukt als horizontale × verticale
beeldpunten. De defaultbeeldgrootte die oorspronkelijke in de
fabriek ingesteld was, is 8M (3264 × 2448 beeldpunten). Merk
dat een groter beeld meer geheugen in beslag neemt.
• Zie pagina 282 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 98 voor informatie betreffende de filmbeeldgrootte.
Papierformaat om af te
drukken
Beeldgrootte (beeldpunten)
Groter
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
Kleiner
8M
3264 × 2448
A3 Afdruk
3:2
3264 × 2176
A3 Afdruk
6M
2816 × 2112
A3 Afdruk
4M
2304 × 1728
A4 Afdruk
2M
1600 × 1200
3.5" × 5" Afdruk
VGA
640 × 480
E-mail
“Formaat” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
62
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• Door 3:2 (3264 × 2176 beeldpunten) te selecteren worden
beelden opgenomen met een breedte-hoogte verhouding van
3:2, hetgeen overeenkomt met de standaard breedte-hoogte
verhouding (3:2) van papier voor het maken van afdrukken.
• VGA (640 × 480 beeldpunten) is de optimum grootte voor
beelden als bijlage van e-mail.
• Het papierformaat voor het maken van afdrukken dient enkel
als richtlijn te worden aangehouden (200 dpi afdrukresolutie).
Specificeren van de beeldkwaliteit
Uw camera laat u “Fijn” (maximale beeldkwaliteit), “Normaal”
(normale beeldkwaliteit) of “Economie” (maximaal economisch
gebruik van het geheugen) selecteren als de instelling voor de
beeldkwaliteit. De oorspronkelijke instelling is “Normaal”.
Selecteer “Fijn” als u prioriteit wilt geven aan de beeldkwaliteit of
“Economie” om prioriteit te geven aan het aantal beelden dat u
in het geheugen kunt opslaan.
• Zie pagina 282 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 97 voor informatie betreffende de
filmbeeldkwaliteit.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “
Kwaliteit” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
63
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
LET OP
• De “Fijn” instelling (maximale beeldkwaliteit) geeft groot
detail voor het opnemen van gedetailleerde beelden van de
natuur zoals takken met zijtakjes en bladeren, of bij een
beeld met complexe patronen.
De AF hulpverlichting straalt licht uit die de camera helpt om
scherp te stellen wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt
wanneer de belichting laag is. De AF hulpverlichting brandt niet
wanneer de belichting helder is.
De defaultinstelling die in de
fabriek vooringesteld is, is met de
AF hulpverlichting ingeschakeld.
Het wordt aanbevolen de AF
hulpverlichting uit te schakelen
met de volgende procedure
wanneer u het beeld van een
AF hulpverlichting/
persoon in de onmiddellijk
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
nabijheid opneemt.
64
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Gebruiken van de easy functie
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “AF
De easy functie elimineert problematische instellingen en
vergemakkelijkt het opnemen van beelden. Deze functie wordt
aanbevolen aan diegenen die pas beginnen met digitale
fotografie.
Assist. Lamp” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Uit” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
Selecteer “Aan” op dit moment als u de AF hulpverlichting
wilt inschakelen.
schakelen.
2. Zet de functiedraairegelaar op “
BELANGRIJK!
” (easy
functie).
• Kijk niet direct in de AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator en richt hem niet direct in de ogen
van een persoon.
3. Stel scherp op het beeld.
Druk de sluitertoets halverwege in terwijl het
scherpstelkader gericht staat op het onderwerp.
De autofocusfunctie zal automatisch op het beeld
scherpstellen en het scherpstelkader en de bedrijfsindicator
zal groen oplichten. De sluitertijd, de lensopening en de ISO
gevoeligheid worden ook automatisch ingesteld.
65
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Gebruiken van de easy functie
4. Neem het beeld op.
Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed op het beeld is
scherpgesteld.
Hierdoor wordt de foto opgenomen en opgeslagen op de
geheugenkaart of in het ingebouwde geheugen van de
camera.
Tijdens de easy functie is de menudisplay beperkt tot de
instellingen voor het flitsen, de zelfontspanner en de
beeldgrootte. Terwijl de easy functie ingeschakeld is bij de
camera zijn alle andere instellingen op de OPNAME indextab
(pagina 269) en de Kwaliteit indextab (pagina 270) vastgezet op
vooringestelde optimale waarden. Eventuele instellingen die u
op deze indextabs configureerde worden niet gebruikt tijdens de
easy functie.
1. Druk op [MENU].
Het easy menu toont de tekst
groter dan de standaard
menu’s.
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
menu item en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
In-beeld pop-up helptekst voorziet in een korte uitleg van
elke instelling.
66
OPNEMEN VAN EEN FOTO
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Voorzorgsmaatregelen voor het
opnemen van foto’s
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Menu item:
■ Bediening
Beschikbare instellingen:
Flitser
(automatisch flitsen)* /
(flitser aan) /
(flitser uit)
Zelfontspanner
(10-seconden zelfontspanner) /
*
Beeldformaat
*/
• Open het accudeksel nooit, plaats de camera nooit op en
verwijder de camera nooit van de USB slede terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Dit kan er toe
leiden dat het beeld dat u zojuist opnam niet juist wordt
opgeslagen, dat andere beelden beschadigd worden die in
het geheugen zijn opgeslagen, dat er defecten onstaan bij de
camera, enz.
• Mocht onnodig licht direct in de lens schijnen, scherm de lens
dan af met uw hand terwijl u een beeld aan het opnemen
bent.
/
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke
defaultinstellingen aan.
4. Selecteer na het uitvoeren van de gewenste
menu instellingen “Menu verlaten” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Zie de volgende hoofdstukken voor volledige details
betreffende elke instelling.
– Gebruiken van de flitser (pagina 72)
– Gebruiken van de zelfontspanner (pagina 77)
– Specificeren van de fotobeeldgrootte (pagina 62)
67
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Beeldscherm tijdens het opnemen van foto’s
Beperkingen ten aanzien van de
autofocus
• Het beeld dat verschijnt op het beeldscherm is voor het
samenstellen van het beeld. Het werkelijke beeld wordt
opgenomen bij de kwaliteit die ingesteld is als de instelling
voor de beeldkwaliteit.
• De omstandigheden aangaande de helderheid van het
onderwerp kunnen er de oorzaak van zijn dat het
beeldscherm traag reageert en dat digitale ruis verschijnt in
het beeld op het beeldscherm.
• Bij het opnemen van de volgende types onderwerpen kan
goed scherpstellen onmogelijk blijken te zijn.
– Effen gekleurde muur of andere onderwerpen met weinig
contrast
– Onderwerpen met een sterke achtergrondverlichting
– Bijzonder glimmende onderwerpen
– Jaloezieën (luxaflex) of andere onderwerpen met een
patroon dat zich horizontaal repeteert
– Meerdere onderwerpen die zich op verschillende afstanden
van de camera bevinden
– Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
– Onderwerpen die zich te ver weg bevinden om door de AF
hulpverlichting te worden bereikt
– Snel bewegende onderwerpen
– Onderwerpen buiten het scherpstelbereik van de camera
• Het kan onmogelijk zijn om goed scherp te stellen als de
camera bewogen wordt tijdens het opnemen.
• Het is mogelijk dat niet goed scherpgesteld is op een beeld
hoewel de bedrijfsindicator groen brandt en het
scherpstelkader groen oplicht.
Als u niet goed kunt scherpstellen, probeer dan om
scherpstelvergrendeling (pagina 128) of handmatige
scherpstelling (pagina 131).
■ Binnen opnemen bij TL verlichting
• Miniem flikkeren van de TL verlichting kan invloed hebben op
de helderheid en de kleur van een beeld.
68
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Verschuif de zoomregelaar om de zoomfactor
Opnemen met zoom
te veranderen.
Uw camera geeft u 7X optische zoom (die de brandpuntsafstand
van de lens verandert) hetgeen gebruikt kan worden in
combinatie met digitale zoom (die het middengedeelte van het
beeld digitaal verwerkt om dat te vergroten) voor een totale
zoomcapaciteit van 28 -105,4X.
BELANGRIJK!
• In het algemeen hoe groter de digitale zoomfactor, des te
groffer het beeld dat wordt opgenomen. Digitale zoom kan
echter gebruikt worden tot een bepaald punt zonder
kwaliteitsverlies van het beeld.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl
“Tijdstempel” (pagina 147) ingeschakeld is.
1. Schakel een
opnamemodus in.
Om dit te doen:
Verschuif de
zoomregelaar in
deze richting:
Het onderwerp vergroten en het bereik
verkleinen
[
] (telefoto)
De grootte van het onderwerp
verkleinen en het bereik vergroten.
[
] (groothoek)
– Zie “Overschakelpunt tussen optische zoom en digitale
zoom” op pagina 70 voor meer informatie.
[
][
]
Zoomregelaar
69
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Overschakelpunt tussen optische zoom en
digitale zoom
• De zoomregelaar heeft twee snelheden. Het zoomen
vindt versneld plaats door de zoomregelaar verder naar
boven of naar beneden te schuiven.
Groothoek
Als u de zoomregelaar in de richting van [
] houdt in stap 2
van de bovenstaande procedure, zal de zoombewerking
stoppen wanneer de optische zoomfactor de maximale waarde
bereikt. Door de zoomregelaar even los te laten en vervolgens
opnieuw in de richting van [
] te houden wordt
overgeschakeld naar digitaal zoomen, dat u dan kunt gebruiken
om een nog grotere zoomfactor te verkrijgen.
• Wanneer de zoomaanwijzer voorbij de maximale grens van
de optische zoom gaat. De zoomstaafindicator geeft ook de
zoomfactor bij benadering aan.
Telefoto
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
Digitale zoomindicator
LET OP
• Door een zoombewerking uit te voeren wordt de
lensopening veranderd.
• Bij het gebruiken van de telefoto instelling (inzoomen)
wordt het aanbevolen een statief te gebruiken om
bescherming te bieden tegen handbewegingen.
Scherpstelbereik
(Weergegeven bij opnemen
met autofocus, macro of
handmatig scherpstellen.)
Zoomstaafindicator
70
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Beeldkwaliteitbereik zonder
kwaliteitsverlies
7X tot en met 35,1X*
1X
• Het punt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt
hangt af van de beeldgrootte (pagina 62). Hoe kleiner de
beeldgrootte, des te hoger de zoomfactor die u kunt
gebruiken voordat het punt wordt bereikt waarop
kwaliteitsverlies van het beeld optreedt.
• Hoewel bij digitaal zoomen in het algemeen kwaliteitsverlies
optreedt in het beeld is digitaal zoomen zonder
kwaliteitsverlies soms mogelijk bij beeldgroottes van “6M
(2816 × 2112 beeldpunten)” en kleiner. Het bereik waar
binnen u digitaal kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies wordt
aangegeven in het display. Het punt waarop kwaliteitsverlies
optreedt hangt af van de beeldgrootte.
• Bij opnemen met “Automatisch kaderen” is de beeldgrootte
vastgesteld op 3M (2048 × 1536 beeldpunten) en het bereik
voor een beeld zonder kwaliteitsverlies is 7X.
Beeldkwaliteitbereik met
kwaliteitsverlies
28X tot en met 105,4X*
Optisch/digitaal overschakelpunt
Punt waarop kwaliteitsverlies van het
beeld optreedt
Van dit punt treedt er kwaliteitsverlies
op bij het beeld.
*De factor van dit punt hangt af van de
beeldgrootte.
Zoomaanwijzer
(Geeft de huidige
zoomfactor aan.)
● Zoomwaarden voor elke beeldgrootte
Beeldkwaliteitbereik
zonder kwaliteitsverlies
8M
3:2
6M
4M
2M
VGA
1X
1X
1X
1X
1X
1X
7X
7X
8,1X
10X
14,2X
35,1X
Beeldkwaliteitbereik
met kwaliteitsverlies
28X
28X
32X
39X
56X
105,4X
71
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Uitschakelen van digitale zoom
Gebruiken van de flitser
U kunt digitaal zoomen uitschakelen als u enkel optisch zoomen
wilt gebruiken. Dit helpt om te voorkomen dat de beeldkwaliteit
terugloopt omdat per ongeluk overgeschakeld wordt van optisch
zoomen naar digitaal zoomen bij het opnemen van foto’s.
Voer de volgende stappen uit om
de flitsfunctie te selecteren die u
wilt gebruiken.
Flitser
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Digitale
zoom” en druk vervolgens op [X].
Flitsinstelling
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Uit” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
De flitser flitst automatisch in
overeenstemming met de belichting
(hoeveelheid licht en de helderheid).
• Defaultinstelling die oorspronkelijk in de
fabriek gemaakt is.
Flitser Uit
De flitser flitst niet.
Flits
• Als u het gehele digitale zoombereik wilt tonen, selecteer
hier dan “Aan”.
Omschrijving
Autom.
Flitser Aan De flitser flitst altijd.
• Deze instelling kan gebruikt worden om
een onderwerp helderder te maken dat
gewoonlijk donker uitvalt hetgeen te
wijten is aan het daglicht of tegenlicht
(daglicht synchroon flitsen).
72
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Flitsinstelling
1. Druk tijdens een opnamemodus op [T]
Omschrijving
Milde Flits
Gebruik altijd de milde flits ongeacht de
belichtingsomstandigheden.
• Gebruik deze instelling wanneer u het
flitsen wilt onderdrukken om reflectie te
vermijden, enz.
Rode
Ogen Reductie
De flitser flitst automatisch in
overeenstemming met de belichting
(hoeveelheid licht en de helderheid). Het
flitsen wordt uitgevoerd in de volgende
volgorde om het rode ogen effect bij
onderwerpen te reduceren: Opnamelamp
gaat branden.
(
).
• Telkens bij indrukken van [T] (
) wordt naar de
volgende instelling van de flitsfunctie op het beeldscherm
gegaan zoals hieronder beschreven.
Flitserfunctie
[T] (
)
2. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
Flitsberreik bij benadering
(ISO gevoeligheid: automatisch)
BELANGRIJK!
• Let er bij het gebruik van de flitser op dat het flitservenster
niet geblokkeerd wordt door uw vingers en de polsriem.
Groothoek : 0,1 m tot en met 2,6 m
Telefoto : 1,0 m tot en met 1,7 m
• Het flitsbereik verandert in overeenstemming met de optische
zoom.
B
73
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Vermindering van het rode ogeneffect
■ Controleren van de flitserfunctie
Wanneer u gebruik maakt van de flitser om ’s nachts of in een
slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode vlekken
veroorzaken in de ogen van de mensen in het beeld. Dit wordt
veroorzaakt door het weerkaatsen van het licht tegen het
netvlies van de ogen. Als “
” (vermindering van het rode
ogeneffect) geselecteerd wordt als de flitserfunctie, dan zal de
opnamelamp oplichten waardoor de iris (het regenboogvlies) in
de ogen van alle mensen in het beeld zich zullen gaan sluiten,
hetgeen de kans op het rode ogeneffect terugdringt.
De huidige flitserfunctie wordt aangegeven in het beeldscherm
en door de bedrijfsindicator wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt.
Bedrijfsindicator
Knippert oranje terwijl de flitser aan het opladen is.
BELANGRIJK!
“
• Merk de volgende belangrijke punten op bij het gebruik van
dit attribuut dat het rode ogeneffect vermindert.
– Het rode ogeneffect wordt niet verminderd tenzij de
mensen in het beeld direct naar de camera kijken tijdens
deze voorflits. Roep voordat u op de sluitertoets drukt
naar de onderwerpen zodat ze allen naar de camera
kijken terwijl de voorflits wordt uitgevoerd.
– Het rode ogeneffect wordt niet goed verminderd als de
onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
” geeft aan dat de flitser gaat flitsen.
• Het is niet mogelijk een ander beeld op te nemen met flits
totdat de bedrijfsindicator stopt met oranje knipperen,
hetgeen aangeeft dat het opladen voltooid is.
74
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ De flitsintensiteit veranderen
■ Gebruiken van de flitserassistent
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Het onderwerp in beeld kan te donker overkomen als de
flitsintensiteit niet genoeg is om een onderwerp te bereiken dat
zich te ver weg bevindt. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u de
flitserassistent gebruiken om de helderheid van het onderwerp
te vergroten zodat het lijkt dat de hoeveelheid licht door de flitser
wel genoeg was.
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Flitsintensiteit” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste flitsintensiteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
U kunt uit vijf niveau’s kiezen van –2 (zwakste) tot en met +2
(sterkste).
BELANGRIJK!
• De flitsintensiteit kan mogelijk niet veranderen wanneer het
onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
Zonder gebruik van de
flitserassistent
Met gebruik van de
flitserassistent
De flitserassistent is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
Volg de volgende procedure om de flitserassistent uit te
schakelen wanneer u deze niet wilt gebruiken.
75
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
• Het gewenste effect kan mogelijk niet worden verkregen
wanneer het onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
• De tijd die benodigd is voor het opladen van de flitser hangt af
van de omstandigheden (conditie van de accu, omringende
temperatuur, enz.). Bij een volledig opgeladen accu kan dit
enkele seconden tot ongeveer 7 seconden duren.
• Als toch een foto opgenomen wordt terwijl de belichting te
laag en de flitser uitgeschakeld is, wordt dit gedaan bij een
langzame sluitertijd hetgeen vegen in het beeld kan geven
door het bewegen van de hand. Bevestig de camera op een
statief, enz.
• De aanwezigheid van daglicht van buiten, TL verlichting of
andere lichtbronnen kan abnormale kleuren in beeld
veroorzaken.
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Flitsassistent” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Uit” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Selecteer “Automatisch” op dit moment wanneer u de
flitserassistent wilt gebruiken.
BELANGRIJK!
• De flitserassistent kan mogelijk niet het gewenste resultaat
geven bij bepaalde types onderwerpen.
• Elk van de volgende omstandigheden kan er toe leiden dat
het effect van de flitserassistent teniet wordt gedaan.
– Veranderen van de flitsintensiteit (pagina 75)
– Corrigeren van de helderheid (EV verschuiving) (pagina
136)
– Veranderen van de ISO gevoeligheid (pagina 141)
– Veranderen van de contrastinstelling (pagina 146)
76
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Gebruiken van de zelfontspanner
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
Bij de zelfontspanner wordt bij het indrukken van de sluitertoets
een aftelklok gestart en het beeld wordt opgenomen na het
verstrijken van een bepaalde vaste tijdsduur.
“Zelfontspanner” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en
Zelfontspanner
Omschrijving
type
10 sec
10s
(2 seconden)
10-seconden zelfontspanner
2 sec
2s
(2 seconden)
2-seconden zelfontspanner
• Als een foto opgenomen wordt onder
omstandigheden die de sluitertijd
vertragen kunt u deze instelling
gebruiken ter voorkoming van vegen in
het beeld door het bewegen van uw
hand.
X3
x3
(Drievoudige
zelfontspanner)
Deze optie neemt drie beelden op: één
beeld 10 seconden na het indrukken van de
sluitertoets, het volgende beeld één
seconde nadat de camera klaar is met het
opnemen van het eerste beeld en het
laatste beeld één seconde nadat de camera
klaar is met het opnemen van het tweede
beeld.
Uit
De zelfontspanner is uitgeschakeld.
[T] het
zelfontspannertype en
druk daarna op [SET]
(instellen).
Hierdoor verschijnt een
indicator die het
geselecteerde type
zelfontspanner aangeeft in het beeldscherm.
4. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
77
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De zelfontspanner gebruiken om een beeld op te nemen
• Het beeld wordt niet
onmiddellijk na indrukken
van de sluitertoets
opgenomen. In plaats
daarvan, worden de
beelden pas opgenomen
nadat de vooringestelde tijd
voorbij is. De AF
hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
knippert terwijl het aftellen
plaatsvindt.
• U kunt het aftellen dat op
dat moment plaatsvindt
stoppen door de sluitertoets
volledig in te drukken terwijl
de zelfontspannerindicator
aan het knipperen is.
B
LET OP
• Deze indicator “1sec” (1 seconde) verschijnt in het
beeldscherm tussen de opnamen van de drievoudige
zelfontspanner door. Hoe lang het duurt voor de camera
om weer klaar te zijn om op te nemen na het opnemen van
een beeld hangt af van de instellingen van de beeldgrootte
en de beeldkwaliteit en of een geheugenkaart zich al dan
niet in de camera bevindt, en van de conditie van de
acculading.
• Werking van de zelfontspanner kan niet plaatsvinden
tijdens het opnemen van één van de volgende instellingen.
– Opnemen met de doorlopende sluiter met normale
snelheid of de doorlopende sluiter met hoge snelheid
– Opgenomen met een bepaalde BEST SHOT scene
(Layout, Automatisch kaderen)
– Opgenomen met bepaalde BEST SHOT scenes (Korte
film, Voorafgaande film, Spraakopname)
• De drievoudige zelfontspanner kan niet worden gebruikt bij
het uitvoeren van de volgende opnamebewerkingen.
– Opnemen met bepaalde BEST SHOT scenes
(Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz., Oude
Foto, ID foto)
– Doorlopende sluiter met flitser
– Filmfunctie, MOVIE BEST SHOT scenes
AF hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
78
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Selecteren van de doorlopende
sluiterfunctie
Gebruiken van de doorlopende sluiter
Uw camera heeft drie doorlopende sluiterfuncties.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Doorlopende
sluiterfunctie
Omschrijving
Norm. snelh.
(doorlopende
sluiter bij normale
snelheid)
Neemt onafgebroken beelden op totdat het
geheugen vol is.
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Doorlopend” en druk vervolgens op [X].
Hoge snelh.
(doorlopende
sluiter bij hoge
snelheid)
Blijft doorlopend beelden opnemen met
een snelheid die sneller is dan de
doorlopende sluiter met normale snelheid,
totdat het geheugen vol is. De
beeldgrootte is 2M (1600 × 1200
beeldpunten).
Flits doorl.
(doorlopende
sluiter met flits)
Gebruik deze functie om drie
achtereenvolgende beelden op te nemen
terwijl de flitser bij elk beeld flitst.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
functie en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt de doorlopende sluiterfunctie die u
selecteerde ingeschakeld en de icoon ervan op het
beeldscherm weergegeven.
Selecteer “Uit” om de doorlopende sluiter uit te schakelen.
79
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid, de doorlopende
sluiter met hoge snelheid en de
doorlopende sluiter met flitser
Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
• Door een bewerking van de doorlopende sluiter te starten
worden de instellingen voor de belichting en de scherpstelling
vastgezet op de niveau’s voor het eerste beeld. Dezelfde
instellingen worden uitgeoefend op alle navolgende beelden.
• De doorlopende sluiter kan niet in combinatie met een van de
volgende attributen worden gebruikt.
– Bepaalde BEST SHOT scenes (Visitekaartjes en
documenten, Witbord, enz., Oude Foto, ID foto, Layout,
Automatisch kaderen)
– Filmfunctie, MOVIE BEST SHOT scenes
• Houd bij het gebruik van een doorlopende sluiterfunctie de
camera stil totdat de gehele opname voltooid is.
• Een doorlopende sluiterbewerking kan halverwege
onderbroken worden als de geheugencapaciteit laag is.
• De doorlopende sluitertijd hangt af van de huidige instellingen
voor de beeldgrootte en de beeldkwaliteit.
• U kunt de gewenste flitserfunctie selecteren met de
doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits uitgeschakeld).
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits ingeschakeld).
• De zelfontspanner kan niet gebruikt worden in combinatie met
de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid en bij de
doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid.
1. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
• Bij de doorlopende sluiter bij normale snelheid en de
doorlopende sluiter bij hoge snelheid worden beelden
opgenomen zolang u de sluitertoets ingedrukt blijft
houden. Door de sluitertoets los te laten wordt het
opnemen gestopt.
• De doorlopende sluiterfunctie met flitser kan maximaal
drie beelden opnemen. Het opnemen wordt gestopt als u
de sluitertoets loslaat voordat de drie beelden
opgenomen zijn.
BELANGRIJK!
• De snelheid van het opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid en de doorlopende sluiter met hoge
snelheid hangt af van het type geheugenkaart dat gebruikt
wordt en de hoeveelheid ruimte die in het geheugen
beschikbaar is. Wanneer u opneemt naar het ingebouwde
geheugen is het opnemen met de doorlopende
sluiterfunctie relatief langzaam.
80
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• U kunt de drievoudige zelfontspanner niet gebruiken samen
met de doorlopende sluiterfunctie met flits.
• Merk op dat de resolutie van beelden die opgenomen worden
met de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid of de
doorlopende sluiterfunctie met flits ietwat lager is en meer
geneigd is tot digitale ruis dan beelden die opgenomen zijn
met de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• “Automatisch” ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt voor de
flitserfunctie met doorlopende sluiter, ongeacht de huidige
instelling van de ISO gevoeligheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits is het flitsbereik
smaller dan gewoonlijk.
Toevoegen van geluid aan een foto
Als u dat wilt, kunt u een geluidsopname toevoegen aan uw
foto’s. Voeg d.m.v. dit attribuut een mondelinge verklaring of een
beschrijving van de sfeer toe aan een foto of leg de geluiden van
de mensen in de foto vast.
• U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een
enkele foto.
• Het geluid is in mono.
■ Inschakelen van een foto met geluid
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Foto
met geluid” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Aan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
81
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Opnemen van geluid bij een foto
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
1. Druk op de
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
• Selecteer om het foto met geluid attribuut uit te schakelen
“Uit” in stap 3 van de procedure onder “Inschakelen van
een foto met geluid”.
sluitertoets om op te
nemen.
Het beeldscherm zal het
beeld weergeven dat u
zojuist opgenomen heeft
samen met de “
” icoon.
• Druk op [MENU] als u op
Resterende opnametijd
dat moment geen geluid
wilt opnemen. Hierdoor
wordt het beeldscherm
weergegeven voor het
opnemen van het volgende beeld.
Weergeven van een foto met geluid
Foto’s met geluid worden tijdens de weergavemodus
aangegeven door de “
” icoon.
Druk om het geluid weer te geven op [SET] terwijl een foto met
geluid aangegeven wordt.
• Zie pagina 157 voor informatie betreffende de
weergavebediening.
2. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
te starten.
82
OPNEMEN VAN EEN FOTO
BELANGRIJK!
• Let er op dat u de microfoon
van de camera niet met uw
vingers blokkeert tijdens het
opnemen.
• Goede opnameresultaten
kunnen niet worden
verkregen wanneer de
camera te ver weg is van wat
u probeert op te nemen.
LET OP
• Nadat u een foto met geluid overgestuurd heeft naar de
harde schijf van uw computer kunt u het geluid weergeven
d.m.v. QuickTime 7 (pagina’s 243, 259).
• Hieronder worden de formaten gegeven die u kunt
gebruiken voor het opslaan van de data van een foto met
geluid.
– Beelddata: JPEG (.JPG extensie)
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• U kunt het beeldscherm niet uitschakelen door op [S]
(DISP) te drukken terwijl de geluidsopname plaatsvindt.
• De mogelijkheid voor een foto met geluid is uitgeschakeld
tijdens het opnemen met de drievoudige zelfontspanner of
met een doorlopende sluiterfunctie. U kunt echter geluid
toevoegen aan een dergelijke foto nadat u deze
opgenomen heeft (pagina 191).
Microfoon
83
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Voert een gezichtsherkenning opname
uit (Normale modus)
Gezichtsherkenning
Het gezichtsherkenning attribuut geeft voorrang aan de
menselijke gezichten in beeld voor de instellingen van de
scherpstelling en de helderheid. Hieronder volgt een
beschrijving van de twee beschikbare
gezichtsherkenningsfuncties.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de
“OPNAME” indextab
“Herkenning” en druk
vervolgens op [X].
GezichtsherkenOmschrijving
ningsmodus
Normale
modus
Familie
Voorrang
modus
Herkent menselijke gezichten en stelt de
scherpstelling en de helderheid
overeenkomstig in.
• Wanneer meedere gezichten worden
herkend, wordt meer waarde gehecht aan
een relatief groter gewicht in het midden van
het beeld.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Gezichtsherkenning: Normaal” en druk daarna
op [SET] (instellen).
4. Richt de camera op het
onderwerp.
Detecteert menselijk gezichten. Bij het
detecteren van meerdere gezichten, geeft
deze modus voorrang aan de gezichten van
familie waarvan de gezichten geregistreerd zijn
d.m.v. Familie Registratie.
De camera detecteert de
gezichten van mensen die
zich eventueel in het beeld
bevinden. De gedetecteerde
gezichten zullen alle van een
kader worden voorzien nadat
het detecteren voltooid is.
84
OPNEMEN VAN EEN FOTO
5. Druk de sluitertoets halverwege in.
Voorrang geven aan bepaalde gezichten
d.m.v. de Familie voorrang modus
Het scherpstelkader van het gezich waarop wordt
scherpgesteld wordt groen.
■ Van te voren opnemen van gezichtsdata
d.m.v. Familie registreren
6. Druk wanneer u klaar bent voor het opnemen
de sluitertoets geheel in zonder te pauzeren.
Om de Familie voorrang te gebruiken heeft u van te voren
opgenomen data nodig voor de vrienden en familieleden aan
wie u voorrang wilt geven.
De camera stet de instellingen bij zodat de gezichten met
kaders de juiste helderheid hebben.
LET OP
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
• “
(Sporen)” is geselecteerd voor het AF gebied
wanneer “Fam. voorrang” geselecteerd is als de
gezichtsherkenningsfunctie (pagina 127).
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Herkenning” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Familie
registreren” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
4. Richt recht op de
persoon waarvan u het
gezicht wilt opnemen,
maak de nodige
bijstellingen zodat het
gezicht past binnen
het kader op het
beeldscherm en druk op de sluitertoets.
85
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Toewijzen van een prioriteitsniveau aan de
opgenomen gezichtsdata d.m.v. Familie
bewerken
5. Als reactie op de boodschap “Gezicht
herkend!” die verschijnt, selecteer d.m.v. [S]
en [T] “Opslaan” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Na het opnemen van de gezichtsdata kunt u een naam en een
prioriteitsniveau toewijzen dat regelt hoe de data wordt
toegepast bij het maken van een foto.
Hierdoor wordt het gezicht opgenomen en teruggekeerd
naar het opnamescherm.
• Selecteer “Annuleren” om de gezichtsdata opnieuw op te
nemen.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
LET OP
“Herkenning” en druk vervolgens op [X].
• U kunt maximaal zes paar gezichtsdata geregistreerd
hebben in de camera.
• Gezichtsdata worden opgenomen in het ingebouwde
geheugen van de camera in een map die “FAMILY” heet
(pagina 262). Worden de data in de “FAMILY” map op
welke manier dan ook gemanipuleerd dan kan het
gebeuren dat de camera niet goed meer kan werken.
Probeer nooit enige data in de “FAMILY” map te wissen of
te bewerken (veranderen).
3. Selecteer d.m.v. [W] en
[X] “
Familie
bewerken” en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het
gezichtsdata bewerkscherm
getoond.
4. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gezichtsdata die u wilt bewerken en druk
daarna op [SET] (instellen).
86
OPNEMEN VAN EEN FOTO
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een naam en druk
Wissen van opgenomen gezichtsdata
vervolgens op [T].
Voer de volgende stappen uit wanneer u opgenomen
gezichtsdata wilt uitwissen.
• U kunt één van de 12 voorkeuzenamen selecteren voor
de gezichtsdata.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] het gewenste
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
prioriteitsniveau en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
“Herkenning” en druk vervolgens op [X].
• U kunt één van de vier niveau’s selecteren van “
”
(Laagste) tot “
” (Hoogste). Door “
”
(Uitgeschakeld) te selecteren wordt gezichtsherkenning
uitgeschakeld.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Familie
bewerken” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
4. Druk op [MENU].
5. Volg de procedures onder “Wissen van een
specifiek bestand” (pagina 204) en “Wissen
van alle bestanden” (pagina 205) om de
gewenste gezichtsdata te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door te drukken op
[MENU].
LET OP
• Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina
218) te formatteren worden alle opgenomen gezichtsdata
gewist.
87
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Opnemen van een foto d.m.v. opgenomen en
bewerkte gezichtsdata.
4. Richt de camera op het
onderwerp.
De camera detecteert de
gezichten van mensen
waarvan de gezichtsdata
opgenomen zijn in het
geheugen van de camera. De
gedetecteerde gezichten
zullen alle van een kader worden voorzien nadat het
detecteren voltooid is.
• De kaders zullen van een kleur worden voorzien in
overeenkomst met het prioriteitsniveau van het gezicht.:
Wit (laagste), geel, of groen (hoogste). Een groen kader
geeft een gezicht aan met de hoogste prioriteit wanneer
het beeld opgenomen wordt.
Nadat u de gezichtsdata opgenomen en bewerkt heeft kunt u
deze gebruiken voor het opnemen van foto’s. De camera neemt
beelden op overeenkomstig de prioriteitsniveau’s die u voor elk
paar gezichtsdata geconfigureerd heeft.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Herkenning” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Gezichtsherkenning: Fam. Voorrang” en druk
daarna op [SET] (instellen).
5. Druk de sluitertoets halverwege in.
Hierdoor wordt scherpgesteld op het gezicht met de
hoogste prioriteit (het gezicht met het groene kader) en
wordt de helderheid bijgesteld. Wanneer het scherpstellen
voltooid is, verschijnt een groen scherpstelkader bij de
gezichten die aangegeven worden door de groene kaders in
stap 4 hierboven.
6. Druk wanneer u klaar bent voor het opnemen
de sluitertoets geheel in zonder te pauzeren.
88
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Selecteren van de Gezichtsherkenning methode
(Voorrang)
LET OP
• Zorg ervoor dat “
(Sporen)” is geselecteerd voor het AF
gebied wanneer “Fam. voorrang” geselecteerd is als de
gezichtsherkenningsfunctie (pagina 127).
Gebruik de volgende procedure om te specificeren dat u of u
tijdens de gezichtsherkenning prioriteit wilt geven aan een
hogere snelheid of een groter aantal gezichten.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Herkenning” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] “
Voorrang” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
89
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Minimaliseer de gezichtsdetectietijd. Er
kunnen maximaal vijf gezichten worden
gedetecteerd.
Snelheid
Sta detectie toe voor een maximum van
vijf gezichten.
Aantal
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Gezichtsherkenning
voorzorgsmaatregelen
LET OP
• Door “Aantal” te selecteren terwijl u de Normale modus
gebruikt , wordt het mogelijk om kleinere gezichten op
grotere afstand te detecteren terwijl “Snelheid” is selected.
• Het maximale aantal gezichten dat gedetecteerd kan worden
is alleen maar vijf wanneer “Snelheid” geselecteerd is op de
“Voorrang” instelling, en vervolgens tien te selecteren
wanneer “Aantal” selected wordt.
• Het detecteren van de volgende types gezichten wordt niet
ondersteund.
– Een gezicht dat gedeeltelijk bedekt is door haar, zonnebril,
een hoed, enz.
– Een gezicht dat beschermd wordt tegen het licht
– Het profiel van een gezicht dat niet recht opgenomen is.
– Een gezicht dat naar links of rechts gekanteld is
– Een gezicht dat heel ver weg is of heel klein is.
– Een gezicht dat heel dichtbij is of heel groot is.
– Een gezicht op een plaats waar het bijzonder donker is.
• Gezichtsherkenning wordt niet ondersteund voor dieren en
niet-menselijke onderwerpen.
• Zelfs als u het gezicht van een familielid opgenomen heeft,
kan het onmogelijk blijken om de juiste herkenning (bij
instellen van de hoogste prioriteit) te verkrijgen door de
gezichtsuitdrukking van de persoon in kwestie, de
filmomstandigheden of door andere factoren.
• De gezichtsherkenning kan worden verbeterd door meerdere
versies van dezelfde persoon binnen en buiten op te nemen
met verschillende gezichtsuitdrukkingen en vanuit
verschillende hoeken.
90
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• De gezichtsherkenning tijdens de Fam. voorrang modus kan
langzamer zijn bij de Normale modus doordat de camera
meer tijd nodig heeft om te bepalen of te gezichten in beeld
hetzelfde zijn als de opgenomen gezichten. Daarbuiten zal de
normale in vergelijking met de normale modus geen
gezichten herkennen die ver weg of klein zijn.
• Als de camera niet in staat is om een gezicht te herkennen
wanneer u op de sluitertoets indrukt, zal de camera
scherpstellen op het midden van het scherm
• Let er altijd op te contoleren dat Autofocus (AF) geselecteerd
is als de scherpstelfunctie wanneer u opneemt met
gezichtsherkenningface. Het gebruik van andere
scherpstelmodi wordt niet ondersteund.
• Wanneer opgenomen met de camera in een gekanteld positie
(om een portretfoto te maken), kan de gezichtsherkenning
meer tijd in beslag nemen dan als de camera normaal
vastgehouden worden (landschaporiëntatie).
• Gezichtsherkenning kan niet in combinatie met een van de
volgende attributen worden gebruikt.
– Beelden opgenomen met bepaalde BEST SHOT beelden
(Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz., Oude Foto,
ID foto, Layout, Automatisch kaderen)
– Filmfunctie, MOVIE BEST SHOT scenes
• De volgende functies zijn uitgeschakeld wanneer u opneemt
met gezichtsherkenning.
– Multi AF
Handmatig configureren van sluitertijd
prioriteit en lensopening
U kunt een belichtingsfunctie selecteren om te regelen hoe de
camera de instellingen van de lensopening en de sluitertijd
configureert bij het opnemen van een beeld.
A functie
(lensopeningprioriteit AE)
U stelt de lensopening met de hand in en de
camera stelt de van toepassing zijnde
sluitertijd automatisch in.
S functie
(sluitertijd
prioriteit AE)
U stelt de sluitertijd met de hand in en de
camera stelt de van toepassing zijnde
lensopeningwaarde automatisch in.
M functie
(handmatige
belichting)
U kunt de sluitertijd en de lensopening met
de hand instellen.
• Tijdens de S functie en de A functie kunt u ook de instelling
van de belichtingscompensatie (EV verschuiving)
veranderen.
91
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Met lensopeningprioriteit AE (A functie)
opnemen
1. Zet de functiedraairegelaar op “A”.
2. Selecteer de gewenste
Met lensopeningprioriteit AE stelt u de lensopening in waarna de
camera automatisch de geschikte sluitertijd instelt. Een grotere
lensopening (een lagere lensopeningwaarde) geeft weinig
diepte terwijl een kleinere lensopening (een hogere
lensopeningwaarde) een grote diepteveld geeft. Het verschil
tussen een grote en een kleine lensopening wordt duidelijk
wanneer u telefoto opnames maakt met de optische zoom
(pagina 69).
Hieronder worden de bereiken van de instellingen van de
lensopening getoond die u kunt configureren tijdens de A
functie.
Groter
lensopeninginstelling
in door [SET]
(instellen) het vereiste
aantal malen in te
drukken en stel
vervolgens de
gewenste
lensopeningwaarde in
d.m.v. [W] en [X].
Kleiner
F3.4
F4.6/F9.2*
Smal
Breed
Lensopening
EV verschuiving
• U kunt de EV verschuiving
instelling selecteren
d.m.v. [SET] (instellen) en
vervolgens een
belichtingswaarde (EV
verschuiving) specificeren
indien u dat wilt.
Lensopening
(zoom bij
maximale
groothoek)
Scherpstelbereik
A functie
* De camera heeft een ingebouwde ND filter om belichting te
beperken. F9.2 is de lensopening wanneer het ND filter
gebruikt wordt.
92
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Met sluitertijdprioriteit AE (S functie)
opnemen
3. Druk de sluitertoets halverwege in.
De camera stelt scherp op het beeld in overeenstemming
met uw instellingen.
• De sluitertijd en de lensopeningwaarde op het
beeldscherm worden oranje wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt als het beeld overbelicht of
onderbelicht is.
Met sluitertijdprioriteit AE stelt u de sluitertijd in waarna de
camera automatisch de geschikte belichtingswaarde instelt. U
kunt de sluitertijd instellen die het best past bij hoe snel het
onderwerp aan het bewegen is.
Hieronder worden de bereiken van de instellingen van de
sluitertijd getoond die u kunt configureren tijdens de S functie.
4. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
Langzamer
Sneller
Sluitertijdwaarde
60 seconden
Beweging
Wazig
1/800 seconde
Bevroren
LET OP
• De sluitertijdprioriteit AE wordt uitgevoerd als de “ISO”
instelling (pagina 141) “Automatisch” is ongeacht de
huidige “ISO” instelling.
93
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Zet de functiedraairegelaar op “S”.
2. Selecteer de gewenste
3. Druk de sluitertoets halverwege in.
De camera stelt scherp op het beeld in overeenstemming
met uw instellingen.
• De sluitertijd en de lensopeningwaarde op het
beeldscherm worden oranje wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt als het beeld overbelicht of
onderbelicht is.
S functie
sluitertijdinstelling in
door [SET] (instellen)
het vereiste aantal
malen in te drukken
en stel vervolgens de
gewenste snelheid in
d.m.v. [W] en [X].
• U kunt de EV verschuiving
instelling selecteren
d.m.v. [SET] (instellen) en
vervolgens een
belichtingswaarde (EV
verschuiving) specificeren
indien u dat wilt.
4. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
Sluitertijd
EV verschuiving
94
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Met de handmatige belichtingsinstellingen
(M functie) opnemen
1. Zet de functiedraairegelaar op “M”.
2. Selecteer de gewenste
Hieronder worden de bereiken van de instellingen van de
sluitertijd en de lensopening getoond die u kunt configureren
tijdens de M functie.
Sluitertijd
Langzamer
60 seconden
Sneller
1/800 seconde
Beweging
Wazig
Bevroren
Lensopening
(zoom bij
maximale
groothoek)
Groter
Kleiner
Scherpstelbereik
M functie
sluitertijdinstelling in
door [SET] (instellen)
het vereiste aantal
malen in te drukken
en stel vervolgens de
gewenste snelheid in
d.m.v. [W] en [X].
Lensopening
Sluitertijd
F3.4
F4.6/F9.2*
Smal
Breed
3. Selecteer de gewenste lensopeninginstelling
in door [SET] (instellen) het vereiste aantal
malen in te drukken en stel vervolgens de
gewenste lensopeningwaarde in d.m.v. [W] en
[X].
* De camera heeft een ingebouwde ND filter om belichting te
beperken. F9.2 is de lensopening wanneer het ND filter
gebruikt wordt.
• Bij handmatig scherpstellen kunt u ook m.b.v. [SET]
(instellen) “FOCUS” selecteren en vervolgens met de
hand scherpstellen d.m.v. [W] en [X].
LET OP
• De gevoeligheid is vastgesteld op “ISO 50” bij filmen met
handmatige belichting (M functie) terwijl “Automatisch”
geselecteerd is voor de “ISO” instelling (pagina 141). Bij
andere “ISO” instellingen verandert het beschikbare bereik
van de sluitertijd in overeenstemming met de
gevoeligheidsinstelling.
95
OPNEMEN VAN EEN FOTO
4. Druk de sluitertoets halverwege in.
BELANGRIJK!
De camera stelt scherp op het beeld in overeenstemming
met uw instellingen.
• De sluitertijd en de lensopeningwaarde op het
beeldscherm worden oranje wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt als het beeld overbelicht of
onderbelicht is.
• U kunt mogelijk niet de helderheid verkrijgen die u wilt
wanneer u een beeld aan het opnemen bent dat bijzonder
donker of juist erg helder is. Mocht dit het geval zijn, stel de
lensopening of de sluitertijd dan met de hand in d.m.v. de
M functie (handmatige belichting).
• Bij langzamere sluitertijden zal digitale ruis in het beeld
verschijnen. Daarom voert de camera automatisch een
ruisonderdrukkingsproces uit telkens wanneer de sluitertijd
1/8ste seconde of langzamer is. Hoe langzamer de
sluitertijd, des te groter de kans dat ruis in het beeld
verschijnt. Door de tijd die nodig is voor het uitvoeren van
ruisonderdrukking duurt het langer om beelden op te
nemen bij langzamere snelheden. Voer geen enkele
toetsbediening uit terwijl een beeld opgeslagen wordt.
• Bij sluitertijden langzamer dan 1/2de seconde kan de
helderheid van het opgenomen beeld mogelijk niet
hetzelfde zijn als de helderheid van het beeld dat op het
beeldscherm verschijnt.
• Beeldwaas (pagina 133) is uitgeschakeld tijdens de
sluitertijdprioriteit AE functie en de handmatige
belichtingsfunctie. U kunt echter de camera trilfunctie
inschakelen, als u dat wilt.
5. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
96
OPNEMEN VAN EEN FOTO
OPNEMEN VAN EEN FILM
Filmbeeldkwaliteit
Voordat u een film specificeert dient u eerst een instelling te
specificeren voor de beeldkwaliteit van de film. De filmkwaliteit is
een standaard die het detail, de vloeiendheid en de helderheid
van het beeld tijdens de weergave bepaalt. Bij het opnemen met
de HQ (hoge resolutie) instelling krijgt u een betere
beeldkwaliteit maar wordt ook de hoeveelheid tijd die u kunt
opnemen korter.
• Het geluid is in stereo behalve wanneer de “LP” beeldkwaliteit
geselecteerd is; dan is het geluid mono.
• Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen.
Beeldkwaliteit (beeldpunten)
Datasnelheid bij
benadering
Beeldsnelheid
30 beelden/
Stereo
seconde
UHQ breedbeeld
7,2 megabits/
(ultra-hoge resolutie - 848 × 480
seconde
breedbeeld)
30 beelden/
Stereo
seconde
HQ
(hoge resolutie)
30 beelden/
Stereo
seconde
640 × 480
3,0 megabits/
seconde
Datasnelheid bij
benadering
Beeldsnelheid
Audio
(geluid)
HQ breedbeeld
(hoge resolutie breedbeeld)
848 × 480
3,6 megabits/
seconde
30 beelden/
Stereo
seconde
Normal
(normaal)
640 × 480
1,5 megabits/
seconde
30 beelden/
Stereo
seconde
LP
(lange weergave)
320 × 240
545 Kilobits/
seconde
15 beelden/
Mono
seconde
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “
Audio
(geluid)
6,0 megabits/
640 × 480
seconde
UHQ
(ultra-hoge resolutie)
Beeldkwaliteit (beeldpunten)
Kwaliteit” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
• De “
” indicator bevindt zich op het beeldscherm
terwijl “UHQ breedbeeld” (ultra-hoge resolutie breedbeeld) of “HQ breedbeeld” (hoge resolutie breedbeeld) geselecteerd is als de instelling van de
kwaliteit (resolutie).
97
OPNEMEN VAN EEN FILM
Formaten van filmbestanden
Opnemen van een film
Films worden opgenomen met het H.264/AVC MOV formaat.
Films die u opneemt met deze camera kunt u weergeven op een
computer d.m.v. QuickTime 7.
Het geluid wordt ook opgenomen terwijl u een film opneemt.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens de
opnamemodus op “
Filmgrootte
2. Druk op de
Hieronder wordt een benadering gegeven van de grootte van
het filmbestand voor een film van één minuut.
Beeldkwaliteit
Grootte bij benadering
UHQ (ultra-hoge resolutie)
43,6 MB
UHQ breedbeeld
(ultra-hoge resolutie - breedbeeld)
52,4 MB
HQ (hoge resolutie)
21,7 MB
HQ breedbeeld
(hoge resolutie - breedbeeld)
26,0 MB
Normal (normaal)
10,8 MB
LP (lange weergave)
4,1 MB
”.
Resterende opnametijd
sluitertoets om de
filmopname te starten.
• “
” wordt aangegeven
terwijl het opnemen van
een film plaatsvindt.
Opnametijd
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
opnemen te stoppen.
Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen. De filmopname
stopt ook automatisch als het geheugen vol is voordat u de
filmopname stopt door op de sluitertoets te drukken.
98
OPNEMEN VAN EEN FILM
Opnemen met MOVIE BEST SHOT
Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
Bij MOVIE BEST SHOT (pagina 104) selecteert u de
voorkeuzescene die het meest lijkt op de scene die u wilt
opnemen waarna de camera automatisch de juiste instellingen
maakt. Door bijvoorbeeld de “Nachtscène” van de MOVIE BEST
SHOT scenes te selecteren wordt de camera ingesteld om ’s
nachts heldere beelden op te nemen.
• U kunt de flitser niet gebruiken terwijl u een film aan het
opnemen bent.
• De camera neemt het geluid ook op. Merk de volgende
punten op wanneer u films aan het opnemen bent.
– Zorg ervoor dat de microfoon
niet door uw vingers, enz.
wordt geblokkeerd.
– Goede resultaten kunnen niet
worden verkregen wanneer
de camera te ver weg is van
wat u probeert op te nemen.
Microfoon (stereo)
– Het bedienen van de toetsen
van de camera kan er de
oorzaak van zijn dat het geklik
van toetsen opgenomen
wordt op het geluidsspoor.
• Er kan een verticale streep over het beeld op het
beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect. De
streep wordt niet opgenomen in een foto maar wordt wel
opgenomen als het een film betreft.
Filmopname met de anti-trilfunctie
Door de anti-trilfunctie in te schakelen voor filmopname wordt de
zoekhoek kleiner. De anti-trilfunctie minimaliseert enkel de
effecten van handbewegingen. Deze functie beperkt niet de
effecten van het bewegen van het onderwerp (pagina 133).
99
OPNEMEN VAN EEN FILM
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data langer,
waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen. “
” en
“
” knipperen op het beeldscherm tijdens het opnemen om
u te laten weten wanneer een beeld uitgevallen is. Het wordt
aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• De effecten van het bewegen van de camera worden nog
duidelijker in een beeld wanneer u een close-up maakt of met
een grote zoomfactor opneemt. Daarom wordt het gebruik
van een statief aanbevolen onder deze omstandigheden.
• Wanneer het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik van
de camera bevindt, is het niet mogelijk om scherp te stellen
en zal het beeld onscherp zijn.
Korte filmfunctie gebruiken
De korte filmfunctie neemt een film op die vier seconden voordat
de sluitertoets ingedrukt wordt begint en tot vier seconden erna
doorloopt.
• Omdat vier seconden worden opgenomen voordat de
sluitertoets wordt ingedrukt, is de korte filmfunctie handig om
er zeker van te zijn dat u de actie van kinderen en andere
actieve onderwerpen niet mist.
• U kunt MOTION PRINT (pagina 189) ook gebruiken om
stilbeelden van korte filmscenes te verkrijgen.
Sluitertoets wordt ingedrukt.
Korte film
Het opnemen wordt
gestart
Vier seconden
100
Vier seconden
OPNEMEN VAN EEN FILM
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
BELANGRIJK!
” en druk daarna op
• De filmdata wordt doorlopend opgenomen en opgeslagen
in een buffer voordat u op de sluitertoets drukt. Houdt de
camera op het onderwerp gericht. Druk op het juiste
moment op de sluitertoets. Wanneer u op de sluitertoets
drukt wordt de resterende opnametijd van het tweede
gedeelte van de korte film afgeteld op het beeldscherm.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Korte
film” scene en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor verschijnt “
” in het beeldscherm.
Door op dit moment op de sluitertoets te drukken wordt een
korte film opgenomen met een eerste gedeelte van 4
seconden en een tweede gedeelte van 4 seconden.
3. Richt de camera op het onderwerp en druk op
de sluitertoets.
Hierdoor wordt een korte film opgenomen voor ongeveer
vier seconden waarna die daarna automatisch wordt
gestopt. De totale lengte van de korte film bedraagt acht
seconden (vier seconden voor het indrukken van de
sluitertoets en vier seconden erna). Druk nogmaals op de
sluitertoets om het opnemen van een film te stoppen.
101
OPNEMEN VAN EEN FILM
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
Voorafgaande filmfunctie gebruiken
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
De voorafgaande film lijkt op een normale film, behalve dat vijf
seconden wordt vastgelegd of wat er zich voor de lens heeft
afgespeeld voordat op de sluitertoets werd gedrukt om het
opnemen te starten. De voorafgaande filmfunctie is handig om
er zeker van te zijn dat u nooit dat speciale moment mist omdat
u te laat op de sluitertoets drukte.
Sluitertoets wordt ingedrukt.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Voorafgaande film” scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
” op het beeldscherm hetgeen
aangeeft dat de voorafgaande filmfunctie ingeschakeld is.
Sluitertoets wordt ingedrukt.
3. Richt de camera op het onderwerp en druk op
Film
Het opnemen
wordt gestart
” en druk daarna op
de sluitertoets.
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
Het opnemen
wordt beëindigd
opnemen te stoppen.
Het opnemen van de film wordt ook automatisch gestopt als
het geheugen vol raakt voordat op de sluitertoets wordt
gedrukt.
Voorafgaande gedeelte bedraagt ongeveer 5 seconden
102
OPNEMEN VAN EEN FILM
BELANGRIJK!
• Wanneer de voorafgaande filmfunctie geselecteerd is, blijft
de camera voortdurend een interne buffer bijwerken die
ongeveer vijf seconden van filmbeelden bevat die voor de
lens van de camera plaatsvinden. Als u op de sluitertoets
drukt, zal de film starten met de huidige inhoud van de
buffer en vanaf dat punt doorlopen. Zorg ervoor de camera
voor enige tijd stil op het onderwerp gericht te houden
voordat u op de sluitertoets drukt om met het opnemen te
starten.
103
OPNEMEN VAN EEN FILM
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Enkele voorbeeldscenes
Met BEST SHOT selecteert u de voorbeeldscene die het meest
lijkt op de scene die u probeert op te nemen en de camera
maakt dan automatisch de instellingen. Zelfs moeilijke scenes
met tegenlicht (waardoor het hoofdonderwerp te donker
overkomt als de instelling fout is gemaakt) zien er prima uit! U
kunt een voorbeeldscene selecteren d.m.v. de
functiedraairegelaar om “
” (BEST SHOT) of “
” (MOVIE
BEST SHOT) te selecteren.
104
• Portret
• Landschap
• Nachtscène
• Nachtscène Portret
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Selecteren van een voorbeeldscene
1. Zet de
2. Verplaats het kader d.m.v. [S], [T], [W] en [X]
om de gewenste scene te selecteren.
Kader
• Door op [S] of [T] te drukken terwijl het rode kader zich
op de rand van het scherm bevindt, wordt naar het
volgende scherm van de BEST SHOT scenes gebladerd.
• Door de zoomregelaar in de richting van [
] of [
] te
schuiven wordt tekst getoond die een verklaring geeft van
de instellingen die geconfigureerd worden door de
geselecteerde scene (pagina 107). Schuif de
zoomregelaar nogmaals in de richting van [
] of [
]
om terug te keren naar het scene selectiescherm.
functiedraairegelaar
tijdens een
opnamemodus op
“
” of “
” en druk
daarna op [SET]
(instellen).
Scenenaam
3. Druk op de [SET] om de instellingen toe te
Scenenummer
Voor dit type
voorbeeldscene:
passen van de geselecteerde scene en terug
te gaan naar het opnamescherm.
Selecteer deze instelling van
de functiedraairegelaar:
Foto
“
” (BEST SHOT)
Film
“
” (MOVIE BEST SHOT)
• De instellingen van de scene die u selecteerde blijven
van kracht totdat u een andere scene selecteert.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 1 om een
andere BEST SHOT scene te selecteren.
Hierdoor wordt de BEST SHOT functie ingeschakeld en een
scherm getoond dat de thumbnails van 12 voorbeeldscenes
laat zien.
• De op dat moment geselecteerde scene is de scene met
een kader er omheen.
4. Druk op de sluitertoets.
105
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
• BEST SHOT scenes werden niet opgenomen met deze
camera.
• Beelden die opgenomen worden met een BEST SHOT
scene kunnen mogelijk niet het verwachte (gehoopte)
resultaat geven door de omstandigheden tijdens het
opnemen en door andere factoren.
• U kunt de bij de camera gemaakte instellingen veranderen
wanneer u een BEST SHOT scene selecteert. Merk echter
op dat de BEST SHOT instellingen terugkeren naar hun
default (oorspronkelijke) instellingen telkens wanneer u
een andere BEST SHOT scene selecteert of wanneer u de
camera uitschakelt. Als u denkt dat u later een bepaalde
basisinstelling die u bij de camera geconfigureerde nodig
heeft, sla die basisinstelling dan op als een BEST SHOT
gebruikersinstelling (pagina 108).
BELANGRIJK!
• De Nachtscène en de Vuurwerk scene gebruiken een
langzame sluitertijd. Daar een langzame sluitertijd de kans
verhoogt op digitale ruis in beeld, voert de camera
automatisch een digitaal ruisonderdrukkingsproces uit bij
beelden die met een langzame sluitertijd worden genomen.
Daarom kan het opslaan van dergelijke beelden langer
duren nadat u op de sluitertoets gedrukt heeft. Voer geen
enkele toetsbediening uit terwijl een beeld opgeslagen
wordt. Het is ook een goed idee om een statief te gebruiken
om vegen in beeld te voorkomen die optreden door
bewegen van de camera bij een langzame sluitertijd.
• Uw camera bevat een voorbeeldscene die de instellingen
optimaliseert voor beelden op internetveilingen. Afhankelijk
van het cameramodel heet deze voorbeeldscene “For
eBay” (eBay veiling) of “Veiling”. Beelden die u opneemt
d.m.v. de internetveiling voorbeeldscene worden in een
speciale map opgeslagen zodat u ze gemakkelijk op uw
computer kunt vinden (pagina 263).
• De BEST SHOT “For YouTube” scene stelt de camera in
voor het opnemen van films die geoptimaliseerd zijn voor
het uploaden naar YouTube. Films die opgenomen zijn met
de “For YouTube” scene worden opgeslagen in een
speciale map zodat ze gemakkelijk te vinden zijn om te
uploaden (pagina 263). Merk op dat de beeldkwaliteit van
de films die met de “For YouTube” scene opgenomen zijn
altijd “Normal” is. De maximale opnametijd is 9 minuten.
106
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Tonen van gedetailleerde informatie betreffende
een BEST SHOT scene
LET OP
• Als u een scene selecteert door op [SET] (instellen) te
drukken terwijl het omschrijvingsscherm getoond wordt,
zal dezelfde omschrijvingsscene verschijnen de volgende
keer dat u op [SET] (instellen) drukt om de BEST SHOT
voorbeeldscenes te bekijken.
Om meer van een BEST SHOT
scene te weten te komen kunt u
deze selecteren met het rode
kader op het scene
selectiescherm en vervolgens
de zoomregelaar in de richting
van [
] of [
] schuiven.
Hieronder volgen de verschillende bedieningshandelingen die
u kunt uitvoeren terwijl het scene omschrijvingsscherm op het
display is.
• Schuif de zoomregelaar nogmaals in de richting van [
] of
[
] om terug te keren naar het scene selectiescherm.
• Blader d.m.v. [W] en [X] door de beschikbare BEST SHOT
scenes.
• Druk op [SET] om de op dat moment getoonde scene te
selecteren en configureer de camera met die instellingen.
107
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Uw eigen BEST SHOT scenes creëren
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
waarvan u de instelling wilt registreren.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om de instellingen
van de foto’s of films op te slaan die u opgenomen had als BEST
SHOT scenes. Daarna kunt u een basisinstelling oproepen
telkens wanneer u deze wilt gebruiken.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Opslaan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Aan uw BEST SHOT scene zal de naam “Oproepen
Gebruikers Scène” samen met een scenenummer worden
toegewezen.
1. Selecteer d.m.v. de functiedraairegelaar “
”
(BEST SHOT) of “
” (MOVIE BEST SHOT) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
For this type of
sample scene:
BELANGRIJK!
Selecteer deze instelling van
de functiedraairegelaar:
Foto
“
” (BEST SHOT)
Film
“
” (MOVIE BEST SHOT)
• Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina
218) te formatteren worden alle BEST SHOT
gebruikersscène bestanden gewist.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “BEST
SHOT” (Registreren Gebruikers Scène) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
108
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Wissen van een BEST SHOT gebruikersscene
LET OP
Voer de volgende stappen uit wanneer u een BEST SHOT
gebruikersscene wilt wissen.
• Door een foto te registreren wordt een foto instelling
gecreëerd terwijl een film instelling wordt gecreëerd door
een film te registreren. Een foto instelling kan enkel
gebruikt worden voor het opnemen van foto’s terwijl een
film instelling kan enkel gebruikt worden voor het opnemen
van films.
• U kunt de instellingen van de op dat moment geselecteerde
BEST SHOT scene controleren door de instelmenu’s van
de camera te tonen en te kijken naar de instellingen.
• Gebruikers BEST SHOT scenes worden nummers
toegewezen in de volgorde: U1, U2, U3, enzovoort.
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Herkenning, Scherpstelling, EV verschuiving, Witbalans,
Flits, ISO, Meten, Flitsintensiteit, Flitserassistent,
Kleurenfilter, Scherpte, Verzadiging, Contrast
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Scherpstelling, EV verschuiving, Witbalans, Kleurenfilter,
Scherpte, Verzadiging, Contrast
• U kunt maximaal 999 BEST SHOT gebruikersscenes
opslaan.
• Gebruikers BEST SHOT scenes worden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen (pagina 262) in de SCENE map
(foto’s) of MSCENE map (films).
1. Selecteer d.m.v. de functiedraairegelaar “
”
(BEST SHOT) of “
” (MOVIE BEST SHOT) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
2. Schuif de zoomregelaar nogmaals in de
richting van [
] of [
] om het scherm met
verklaringen weer te geven.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de BEST SHOT
gebruikersscene die u wilt uitwissen.
4. Druk op [T] (
109
).
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wissen”en druk
Opnemen van heldere beelden zonder
flitser
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde BEST SHOT
gebruikersscene gewist en het volgende scherm (ofwel de
volgende gebruikersscene of de gebruikersscene of de
Registreren Gebruikers Scène) getoond.
De BEST SHOT “Hoge gevoeligheid” scene laat u natuurlijk
uitziende beelden opnemen zonder dat u de flitser hoeft te
gebruiken, zelfs wanneer de belichting laag is
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de een andere
scene en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hierdoor wordt teruggekeerd naar de opnamestand.
Normale foto (met flits)
Foto met hoge gevoeligheid
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
” en druk daarna op
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “Hoge
gevoeligheid” en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
De hoge gevoeligheid zal geselecteerd blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
110
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van beelden van
visitekaartjes en documenten
(Business Shot)
BELANGRIJK!
• De Hoge gevoeligheid is uitgeschakeld nadat automatisch
flitsen heeft plaatsgevonden m.b.v. de “Automatisch flitsen”
of “Rode ogen” instelling of terwijl de flitserinstelling “Flitser
aan” of “Milde flits” is.
• Door met een hoge gevoeligheid op te nemen kan het
beeld er ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een
ietwat lagere beeldresolutie.
• Het kan onmogelijk zijn om het gewenste niveau
beeldhelderheid te verkrijgen als de belichting bijzonder
laag is.
• Gebruik tijdens het opnemen met een langzame sluitertijd
een statief ter voorkoming van de effecten van
handbewegingen.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan gewoonlijk voordat hij klaar is voor het opnemen van
de volgende foto.
Bij het opnemen van een visitekaartje, een document, een
witbord of een soortgelijk gevormd voorwerp vanuit een hoek zal
het onderwerp er in het resulterende beeld vervormd uit zien. De
BEST SHOT Business Shot scenes corrigeren de vorm van
rechthoekige voorwerpen zodat die er natuurlijk uitzien.
Voor het aanbrengen van
de keystone correctie
111
Na het aanbrengen van de
keystone correctie
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Een beeld opnemen m.b.v. een Business
Shot scene
BEST SHOT heeft twee Business Shot scenes waaruit u kunt
kiezen.
• Visitekaartjes en
documenten
• Witbord, enz.
1. Stel het beeld samen
en druk op de
sluitertoets om op te
nemen na eerst één
van beide BEST SHOT
Business Shot scenes
te hebben
geselecteerd.
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
Een rood kader zal de op dat moment geselecteerde
kandidaat voor correctie omringen. Mocht er een zwart
kader zijn, dan betekent dit dat het zwarte kader een tweede
mogelijke kandidaat aangeeft. Mocht er geen tweede
kandidaat (zwart kader) zijn, ga dan direct door naar stap 3.
• Als de camera niet in staat is om een kandidaat voor
keystone correctie te ontdekken, dan verschijnt de
boodschap “Beeld kan niet gecorrigeerd worden!”
kortelings op het beeldscherm waarna de camera het
beeld opslaat zoals het is (zonder correctie).
■ Selecteren van een Business Shot scene
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
” en druk daarna op
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Visitekaartjes en documenten” of de
“Witbord, enz.” scene en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
De scene die u selecteert zal van kracht blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
112
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de kandidaat die u
BELANGRIJK!
wilt gebruiken om te corrigeren.
• Zorg ervoor dat het gehele voorwerp dat u probeert op te
nemen (te corrigeren) zich binnen het beeldscherm
bevindt. De camera kan de vorm van het onderwerp niet
herkennen tenzij het zich geheel binnen het beeldscherm
bevindt.
• Het is niet mogelijk correctie uit te voeren wanneer het
onderwerp dezelfde kleur heeft als de achtergrond. Zorg er
dus voor dat het voorwerp zich voor een achtergrond
bevindt, waardoor de contouren opvallen.
• Tijdens het opnemen met een Business Shot scene is
digitaal zoomen uitgeschakeld. U kunt echter wel optisch
zoomen gebruiken.
• De maximale beeldgrootte voor Business Shot beelden is
2M (1600 × 1200 beeldpunten) zelfs als de camera
geconfigureerd is voor een groter beeldformaat. Als de
camera geconfigureerd is om beelden op te nemen die
kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten) zijn, dan zullen
de Business Shot scenes beelden produceren in
overeenstemming met de gespecificeerde beeldgrootte.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt het beeld gecorrigeerd en het resulterende
(gecorrigeerde) beeld opgeslagen.
• Selecteer “Annuleren” om de correctiebewerking te
annuleren.
113
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Een beeld opnemen d.m.v. de identiteitsfoto
scene
Opnemen van ID foto’s
U kunt met deze procedure een portret opnemen en ze dan als
ID foto’s af te drukken bij een aantal verschillende standaard
formaten.
Hieronder volgen de ID foto formaten die de afdruk bevat.
30 × 24mm, 40 × 30mm, 45 × 35mm, 50 × 40mm, 55 × 45mm
1. Stel op het
beeldscherm het beeld
samen door het
onderwerp binnen het
in-beeld kader te
plaatsen en op de
sluitertoets te drukken
om een aanvankelijk
tijdelijk beeld op te
nemen.
■ Selecteren van de ID foto scene
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
” en druk daarna op
• Het aanvankelijk tijdelijke beeld wordt niet in het
geheugen opgeslagen. Het uiteindelijke beeld wordt in
het geheugen opgeslagen wanneer u stap 3 hieronder
uitvoert.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “ID
foto” scene en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
ID foto zal geselecteerd blijven totdat u een andere BEST
SHOT scene selecteert.
114
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Breng de richtlijnen die op het beeldscherm
3. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle
verschijnen op één lijn met het onderwerp in
het opgenomen beeld.
instellingen naar wens zijn.
Hierdoor wordt het beeld in het geheugen opgeslagen.
Hoofdlijn
BELANGRIJK!
• Een ID foto (identiteitsfoto) wordt altijd opgeslagen met 7M
(3072 × 2304 beeldpunten) ongeacht de huidige instelling
bij de camera voor het beeldformaat.
Ovaal kader
Kinlijn
Breng het onderwerp zodanig in beeld dat het hoofd het
ovale kader vult. Zorg er ook voor dat het hoofd van het
onderwerp zich binnen de hoofdlijn en de kinlijn bevindt.
Om dit te doen:
Voer deze bewerking uit:
Het onderwerp naar
boven, beneden, links
en rechts verplaatsen
Gebruik [S], [T], [W] en [X].
Het onderwerp
vergroten
Schuif de zoomregelaar nogmaals
in de richting van [
].
De grootte van het
onderwerp reduceren
Schuif de zoomregelaar nogmaals
in de richting van [
].
115
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Een identiteitsfoto afdrukken
Herstellen van een oude foto
Door een identiteitsfoto af te drukken wordt hetzelfde beeld bij
verschillende formaten afgedrukt op een enkel vel papier.
Daarna kunt u het beeld (de beelden) dat (die) u wilt gebruiken
uitknippen.
Bij de Oude foto modus kunt u het beeld opnemen van een
oude, vervaagde foto en de bij de camera ingebouwde
geavanceerde digitale technologie gebruiken om de foto te
herstellen.
BELANGRIJK!
■ Voordat u met oude fotofunctie opneemt
• De hier gegeven identiteitsfoto formaten zijn niet exact. De
werkelijke beeldformaten kunnen ietwat groter uitvallen.
• Bij het afdrukken van een identiteitsfoto moet u er op letten
op papier van het formaat 4" × 6" af te drukken. De beelden
kunnen mogelijk niet op het juiste formaat worden
afgedrukt als papier van een afwijkend formaat wordt
gebruikt.
• By het afdrukken van een ID foto denk er dan aan de
instelling voor een “randloze afdruk” te maken bij uw
printer. Zie de gebruiksaanwijzing van uw printer voor
nadere details.
B
• Zorg ervoor dat de gehele foto die u probeert op te nemen
zich binnen het beeldscherm bevindt.
• Zorg ervoor dat de foto zich tegen een achtergrond bevindt
waardoor de contouren opvallen en dat de foto het
beeldscherm zo veel mogelijk vult.
• Zorg ervoor dat er geen licht terugkaatst van het oppervlak
van de originele foto wanneer u deze aan het opnemen bent.
• Als de oude foto een portretoriëntatie heeft, zorg er dan voor
dat de camera volgens de landscape (horizontale) oriëntatie
geplaatst is.
116
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Opnemen van een beeld met oude foto
LET OP
• Als de camera in een hoek staat op de foto die u aan het
opnemen bent dan kan de vorm van de foto er vervormd
uitzien in het opgenomen beeld. De automatische keystone
correctie voert correctie uit voor deze vervorming, hetgeen
betekent dat een foto er normaal uit ziet zelfs als u deze
vanuit een hoek opneemt.
1. Druk op de
sluitertoets om het
beeld op te nemen.
• Hierdoor wordt een
fotocontour
bevestigingsscherm
weergegeven die het
origineel opgenomen
beeld opslaat. Er verschijnt een foutlezing (pagina 280)
zonder dat het fotocontour bevestigingsscherm
weergegeven wordt, als de camera niet in staat is het
contour van de foto te vinden.
■ Selecteren van de Oude Foto scene
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
” en druk daarna op
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Oude
2. Selecteer m.b.v. [W] en [X] de kandidaat die u
Foto” scene en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
wilt corrigeren.
“Oude Foto” zal geselecteerd blijven totdat u een andere
BEST SHOT scene selecteert.
117
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trimmen” en
5. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
druk vervolgens op [SET] (instellen).
selectiekader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Annuleren” om de correctiebewerking te
annuleren.
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer
dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke
beeld.
• Druk op [MENU] om de herstelbewerking te annuleren en
het beeld zoals het is op te slaan.
4. Beweeg de
zoomregelaar omhoog
en omlaag om met het
trimkader in te
zoomen.
118
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van foto’s in een layout met
meerdere beelden (layout foto’s)
BELANGRIJK!
• Digitaal zoomen is uitgeschakeld terwijl opgenomen wordt
met de oude fotofunctie. U kunt echter wel optisch zoomen
gebruiken.
• Bij het opnemen van het beeld van een foto zal de camera
de vorm van de foto in de volgende gevallen niet
herkennen.
– Wanneer een gedeelte van de foto buiten het
beeldscherm valt
– Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als de
achtergrond waarop het geplaatst is
• De maximale oude foto beeldgrootte is 2M (1600 × 1200
beeldpunten). Als de camera geconfigureerd is om beelden
op te nemen die kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
zijn, dan zal de oude fotofunctie scenes beelden
produceren in overeenstemming met de gespecificeerde
beeldgrootte.
• Onder bepaalde omstandigheden geven de kleuren bij
herstelling niet de gewenste resultaten.
U kunt een meervoudig fotobeeld creëren door foto’s op te
nemen die gearrangeerd zijn in een vooringesteld patroon.
Hierdoor kunt u album-achtige arrangementen van beelden die
bij elkaar horen als een enkel beeld creëren. BEST SHOT
scenes zijn beschikbaar met drie kaders en twee kaders.
• Layout (twee beelden)
119
• Layout (drie beelden)
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
5. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
” en druk daarna op
volgende foto op te nemen.
• Als u een layout met drie frames opneemt, drukt u voor
de derde maal op de sluitertoets om een derde beeld op
te nemen.
• Door op [S] (DISP) te drukken tijdens stappen 3 of 4 van
de bovenstaande procedure wordt beurtelings
overgeschakeld tussen het layout scherm (het scherm
met de beelden er op) en een scherm dat het gehele
weergavegebied gebruikt om het beeld samen te stellen
dat u aan het opnemen bent.
• Druk op [MENU] om de op dat moment opgenomen
Layout beelden te wissen en een lopende Layout
bewerking opnieuw te starten. Ga daarna vanaf stap 3
hierboven door.
• U kunt een beeld met meervoudige foto’s niet vastleggen
tenzij er foto’s opgenomen zijn in elk van de beschikbare
frames.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Layout” scene en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een
achtergrondkleur.
4. Druk op de sluitertoets
om het eerste beeld op
te nemen.
De camera neemt de eerste
foto op en gaat dan standby
staan voor de volgende foto.
Filmbeeld
120
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Automatisch traceren van een
bewegend onderwerp (automatisch
uitkaderen)
BELANGRIJK!
• Alleen het uiteindelijk beeld van meervoudige foto’s wordt
opgeslagen in het geheugen van de camera. De
afzonderlijke foto’s worden niet opgeslagen.
• De grootte van het beeld met meervoudige foto’s is bij deze
bewerking automatisch vastgesteld op 7M (3072 × 2304
beeldpunten).
• Terwijl layout foto gebruikt wordt, verandert de instelling
van de camera automatisch zoals hieronder is
aangegeven.
– ISO gevoeligheid: Automatisch (vastgezet)
– AF gebied: Puntmeten (vastgezet)
• De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens layout
foto.
– Digitale zoom
– Zelfontspanner
– Doorlopende sluiter
– Herkenning
Bij automatisch traceren volgt een kadergebied een bewegend
voorwerp wat het vergemakkelijkt om een beeld op te nemen
met het onderwerp in het midden.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
” en druk daarna op
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Automatisch kaderen” scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
121
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
3. Richt het
Scherpstelkader
BELANGRIJK!
scherpstelkader op
het onderwerp waarop
u wilt scherpstellen en
druk de sluitertoets
dan halverwege in.
• Alleen het gedeelte van het beeld dat zich binnen het
trimkader bevindt wordt opgenomen.
• De grootte van het beeld is bij deze bewerking automatisch
vastgesteld op 3M (2048 × 1536 beeldpunten).
• De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens
automatisch uitkaderen.
– Tijdstempel
– Zelfontspanner
– Doorlopende sluiter
– Herkenning
• Automatisch uitkaderen kan een te snel bewegend
voorwerp mogelijk niet volgen. Mocht dit het geval zijn, laat
de sluitertoets dan los, pas het scherpstelkader opnieuw op
het voorwerp en druk de sluitertoets nogmaals halverwege
in.
• Bij opnemen met “Automatisch kaderen” is de beeldgrootte
vastgesteld op 3M (2048 × 1536 beeldpunten) en het
bereik voor een beeld zonder kwaliteitsverlies is 7X (pagina
71).
• Het scherpstelkader en
het trimkader volgen het
onderwerp terwijl dit
Trimkader
beweegt.
• Het scherpstellen op het
onderwerp blijft
plaatsvinden terwijl u de
sluitertoets halverwege ingedrukt houdt.
4. Druk de sluitertoets geheel in om het beeld op
te nemen.
• Hierdoor wordt het gebied opgenomen dat zich binnen
het trimkader bevindt.
B
122
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Veranderen van de scherpstelfunctie
Uw camera voorziet in de vier scherpstelfuncties die hieronder beschreven zijn. De default scherpstelfunctie die oorspronkelijk in de
fabriek ingesteld werd is autofocus.
Scherpstelfunctie
Omschrijving
Autofocus Automatisch scherpstellen wanneer de
sluitertoets halverwege ingedrukt wordt.
Macro
(Close-up)
Automatisch scherpstellen voor afstanden
die dichterbij zijn dan die voor autofocus.
Gebruikt voor close-up opnames.
Scherpstelbereik*
Automatische instelling
(Ongeveer 40 cm tot
)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van de optische zoom.
Automatische instelling
(Circa 10 cm tot en met 50 cm)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van de optische zoom.
Oneindige Er is scherpgesteld op oneindig. Gebruik
scherpst.
deze functie wanneer bij het opnemen van
landschappen en andere beelden die zich
ver weg bevinden.
Oneindig
Handm.
scherpst.
• Het scherpstelbereik variëert afhankelijk van de optische zoomfactor.
Het scherpstellen wordt handmatig
uitgevoerd.
Optische zoomfactor
Bereik
1X
Circa 10cm tot en met
7X
Circa 1m tot en met
* “Scherpstelbereik” geeft de afstand aan vanaf het oppervlak van de lens.
123
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van autofocus
Voer de volgende stappen uit om de scherpstelfunctie te
veranderen.
1. Druk tijdens een
1. Richt het scherpstelkader van het
Scherpstelfunctie icoon
beeldscherm op het onderwerp waarop u wilt
scherpstellen en druk de sluitertoets dan
halverwege in.
opnamemodus op
[MENU].
Deze camera zal dan de scherpstelbewerking uitvoeren.
U kunt zien of scherpgesteld is op het beeld door de
bedrijfsindicator en de kleur van het scherpstelkader te
controleren.
2. Selecteer bij de
“OPNAME” indextab
“Scherpstelling” en
druk vervolgens op
[X].
Bedrijfsindicator
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de
scherpinstelling voor de gewenste
scherpstelfunctie en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
F3.4
1/250
ISO100
ISO100
• Zie de volgende pagina’s van dit hoofdstuk voor details
aangaande het opnemen met elke scherpstelfunctie.
Scherpstelkader
124
Status
Bedrijfsindicator Scherpstelkader
Scherpstellen is
voltooid
Licht groen op
Groen
Niet
scherpgesteld
Knippert groen
Rood
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
Gebruiken van macrofocus
op het beeld is scherpgesteld.
1. Druk de sluitertoets halverwege in om op het
beeld scherp te stellen.
LET OP
• Wanneer het niet mogelijk is om goed scherp te stellen
omdat het onderwerp zich te dichtbij bevindt voor het
autofocusbereik, dan zal de camera automatisch
overschakelen naar het macro scherpstelbereik
(automatische macro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met autofocus, verschijnt een waarde
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
De scherpstelbewerking is hetzelfde als die voor autofocus.
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
BELANGRIJK!
• Als de flitser gebruikt worden met macrofocus kan het licht
van de flitser worden geblokkeerd worden, hetgeen
ongewenste schaduwen van de lens in beeld kan
produceren.
125
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
LET OP
• Wanneer macrofocus niet goed scherp kan stellen omdat
het onderwerp zich te ver weg bevindt , dan zal de camera
automatisch overschakelen naar het autofocus
scherpstelbereik (automacro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met macrofocus, verschijnen waarden
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
cm
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
126
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Tips om op te nemen met autofocus en
macrofocus
Selecteer
deze
instelling:
Om dit te doen:
Veranderen van het autofocusgebied
Laat de camera automatisch één of meer
mogelijke scherpstelkaders selecteren
wanneer de sluitertoets halverwege
ingedrukt wordt.
• Als de camera in staat is op meerdere
punten scherp te stellen, zullen alle van
toepassing zijnde scherpstelkaders
groen worden.
Verander het meetgebied dat gebruikt wordt voor autofocus
(AF) met de volgende procedure.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “AF
gebied” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Door de sluitertoets halverwege in te
drukken wordt scherpgesteld op het
onderwerp en wordt een traceerbewerking
gestart om het scherpstelkader op het
onderwerp te houden terwijl dit beweegt.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Een klein gebied in het midden van het
beeldscherm gebruiken om te meten
• Deze instelling is het beste waneer u
scherpstelvergrendeling (pagina 128)
wilt gebruiken.
Selecteer
deze
instelling:
Meervoudig
Sporen
Puntmeten
127
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van scherpstelvergrendeling
LET OP
• Wanneer u “
Meervoudig” selecteert als het
scherpstelgebied, verschijnen negen scherpstelkaders op
het beeldscherm. De camera bepaalt automatisch het
(de) optimale scherpstelkader(s), dat groen zal worden op
het beeldscherm.
Puntmeten /
Sporen
Meervoudig
“Scherpstelvergrendeling” is de naam van een techniek die u
kunt gebruiken wanneer u een beeld wilt opnemen waarbij het
onderwerp waarop scherpgesteld moeten worden zich niet
bevindt in het scherpstelkader in het midden van het
beeldscherm.
• Gebruik scherpstelvergrendeling met “
Puntmeten” of
“
Sporen” scherpstelling.
1. Richt het
Scherpstelkader
scherpstelkader van
het beeldscherm op
het onderwerp
waarop u wilt
scherpstellen en druk
de sluitertoets dan
halverwege in.
Scherpstelkader
• “
Meervoudig” kan niet gebruikt worden tijdens de
Gezichtherkenning Normaal modus of de Fam. Voorrang
modus (pagina 84).
• Als u “
Sporen” selecteert tijdens het gebruik van de
doorlopende sluiter of de zelfontpsanner, zullen de
onderwerpen worden getraceerd totdat de beeldopname
start.
Onderwerp waarop moet
worden scherpgesteld
F3.4
1/250
ISO100
ISO
100
Scherpstelkader
128
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Houd de sluitertoets
halverwege ingedrukt
en stel het beeld
opnieuw samen.
• Als “
Sporen”
geselecteerd is als het
automatisch
scherpstelgebied, beweegt het scherpstelkader
automatisch om het onderwerp te volgen.
Snelsluiter
Als u de sluitertoets geheel indrukt zonder te wachten op
autofocus terwijl de snelsluiter ingeschakeld is, neemt de
camera het beeld op met de snelle scherpstelbewerking die
veel sneller is dan normale autofocus. Dit helpt voorkomen dat
u een speciaal moment mist doordat u moet wachten op de
camera totdat deze autofocus kan uitvoeren.
• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
F3.4
1/250
ISO100
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
3. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Snelsluiter” en druk vervolgens op [X].
LET OP
• De scherpstelvergrendeling vergrendelt de belichting (AE)
ook.
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Selecteer deze
instelling:
Om dit te doen:
129
Schakel de snelsluiterfunctie in
Aan
Schakel de snelsluiterfunctie uit
Uit
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Druk de sluitertoets geheel in zonder
halverwege te stoppen.
Door de sluitertoets geheel in te drukken zonder
halverwege te stoppen wordt opgenomen met de
snelsluiter, zonder dat de normale autofocusbewerking
wordt uitgevoerd.
BELANGRIJK!
• De snelsluiter werkt wanneer u een hele hoge zoomfactor
gebruikt. In dat geval dient u daarvoor in de plaats
autofocus te gebruiken.
130
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van een oneindige
scherpstelling
Gebruiken van handmatige
scherpstelling
Zoals de naam reeds suggereert zet de oneindig scherpstelling
de scherpstelling vast op oneindig (
). Gebruik deze functie bij
het opnemen van landschappen en andere onderwerpen die
zich ver weg bevinden. Oneindige scherpstelling is ook handig
bij het opnemen vanuit het raam van een auto of een trein of bij
het opnemen van landschappen of andere onderwerpen waarop
het moeilijk is scherp te stellen met autofocus.
Bij handmatig scherpstellen
vergroot de camera het
onderwerp op het beeldscherm
automatisch hetgeen u helpt om
met de hand scherp te stellen.
Handmatig scherpstellen kan
worden gedaan voor het opnemen
van dergelijke beelden als een
Geel kader
bewegende trein. Voodat de trein
aankomt, dient u eerst met de
hand scherp te stellen op een lantaarnpaal of een dergelijk
voorwerp. Wanneer de trein dan het voorwerp passeert waarop
u scherpstelde, kunt u opnemen zonder dat u zich zorgen hoeft
te maken over de scherpstelling.
1. Druk terwijl oneindige focus geselecteerd is
als de scherpstelfunctie de sluitertoets in om
op te nemen.
1. Stel terwijl handmatig scherpstellen
geselecteerd is als de scherpstelfunctie het
beeld op het beeldscherm zodanig samen dat
het onderwerp waarop u wilt scherpstellen
zich binnen het gele kader bevind.
131
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Stel d.m.v. [W] en [X] op het beeld scherp
LET OP
terwijl u de resultaten via het beeldscherm
bekijkt.
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking (pagina
69) uitvoert tijdens het opnemen met handmatig
scherpstellen, verschijnt een waarde op het beeldscherm
zoals hieronder aangegeven om het scherpstelbereik aan
te geven.
Voorbeeld: MF
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
Op dat moment wordt het gedeelte van het beeld dat zich
binnen het kader bevindt, groter en vult het gehele
beeldscherm, hetgeen helpt bij het scherpstellen.
Om dit te verkrijgen:
Druk op deze toets:
Dichterbij scherpstellen
[W]
Verder weg scherpstellen
[X]
BELANGRIJK!
• Het beeldscherm keert terug naar stap 1 als u gedurence
ongeveer twee seconden geen handelingen uitvoert.
• Terwijl handmatig scherpstellen als de scherpstelfunctie
geselecteerd is, wordt de scherpstelinstelling ingesteld
d.m.v. de [W] en [X] toetsen. Eventuele andere functies die
d.m.v. toetsaanpassing (pagina 150) toegewezen waren
aan de [W] en [X] toetsen worden niet uitgevoerd wanneer
u tijdens handmatig scherpstellen op deze toetsen drukt.
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
132
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp
Wanneer u dit wilt doen:
Minimalizeren van de effecten van het
bewegen van uw hand en het bewegen
van het onderwerp
U kunt de anti-trilfunctie van de camera inschakelen om vegen
in beeld te reduceren die optreden door het bewegen van het
onderwerp of door handbewegingen tijdens het opnemen d.m.v.
telefoto van een onderwerp dat beweegt, tijdens het opnemen
van een snel bewegend onderwerp of tijdens het opnemen
terwijl de plaats van opname slecht verlicht is.
Uw digitale camera is uitgevoerd met een trilcorrectiefunctie van
het CCD type en een hooggevoelig anti-waasfunctie. Deze twee
functies werken samen om de effecten van het bewegen van uw
hand en het onderwerp te minimaliseren.
Enkel minimaliseren van de effecten
van handbewegingen
Selecteer deze
instelling:
Automatisch
Camera
trillen
Verhogen van de gevoeligheid om enkel
de effecten van bewegingen van het
onderwerp te minimaliseren
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Antitril” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Beeldwaas
Zie het effect van de anti-trilfunctie op
het scherm terwijl de sluitertoets
ingedrukt wordt, zonder feitelijk op te
nemen.
Er wordt niet opgenomen wanneer de
sluitertoets geheel ingedrukt wordt.
• Door de camera uit te schakelen
wordt deze instelling geannuleerd en
verandert de instelling naar wat
geselecteerd was voordat u deze
veranderde naar “
DEMO”.
DEMO
(demonstratie)
Schakel beide functies uit
Uit
• Iconen verschijnen op het beeldscherm om te tonen
welke van de bovenstaande instellingen op het moment
ingeschakeld zijn.
133
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
• De camera trilfunctie werkt mogelijk niet bij een langzame
sluitertijd. Mocht dit het geval zijn, stabiliseer de camera
dan met een statief. Merk op dat de trilcorrectiefunctie van
het CCD type niet werkt terwijl u opneemt met de camera
op een statief. Selecteer uit (off) voor de instelling van
“Anti-tril” of selecteer “
Beeldwaas”.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan gewoonlijk voordat hij klaar is voor het opnemen van
de volgende foto.
• Alleen de “
Camera trillen” instelling kan ingeschakeld
worden tijdens de S functie (sluitertijdprioriteit AE) en M
functie (handmatige belichting) (pagina 91). Bij sluitertijden
langzamer dan vier seconden wordt “
Camera trillen”
uitgeschakeld tijdens de S functie en de M functie.
BELANGRIJK!
• De camera gaat trillen en geeft een bedieningsgeluid weer
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl “
Automatisch” of “
Camera trillen” selecteerd is voor de
“Anti-tril” instelling. Dit is normaal en duid niet op een
defect.
• De instellingen voor de ISO gevoeligheid, lensopening en
de sluitertijd verschijnen niet op het beeldscherm wanneer
u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl “
Automatisch” selecteerd is voor de instelling van de antitrilfunctie. De instellingen verschijnen samen met het beeld
dat verschijnt onmiddellijk nadat u het opgenomen heeft
zodat u ze kunt controleren.
• Beeldwaas werkt niet tenzij de ISO instelling (pagina 141)
ingesteld staat op “Automatisch”.
• Door met de anti-trilfunctie op te nemen kan het beeld er
ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een ietwat lagere
beeldresolutie.
• De anti-trilfunctie kan de effecten van handbewegingen of
het bewegen van het onderwerp mogelijk niet elimineren
wanneer de bewegingen heftig zijn.
• U kunt tevens de camera trilfunctie gebruiken om alleen de
effecten van handbewegingen te verminderen tijdens het
opnemen van een film. De effecten van het bewegen van
het onderwerp worden niet beperkt (pagina 99).
134
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Opnemen met de opnamelamp
U kunt de opnamelamp (AF
hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator) van de
camera inschakelen wanneer u
opneemt bij weinig belichting. U
kunt de opnamelamp inschakelen
terwijl u een film opneemt om het
onderwerp te belichten.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
AF hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
Selecteer deze
instelling:
Schakel altijd de opnamelamp in tijdens
het opnemen
Aan
Schakel altijd de opnamelamp uit tijdens
het opnemen
Uit
• De “
” verschijnt op het beeldscherm terwijl de
opnamelamp ingeschakeld is.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens de
opnamemodus op “
Om de opnamelamp dit te laten doen:
”.
5. Druk op de sluitertoets om de film op te
2. Druk op [MENU].
nemen.
3. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Opnamelamp” en druk vervolgens op [X].
135
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving)
BELANGRIJK!
• U kunt ook d.m.v. [T] (
) door de instellingen van de
opnamelamp (“AAN”
“UIT”) gaan terwijl filmopname
plaatsvindt.
• Kijk niet direct in de AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator en richt hem niet direct in de ogen
van anderen.
• Richt de AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator nooit in de richting van een
persoon die een voertuig aan het besturen is.
• De effectiviteit van de opnamelamp is minder bij
onderwerpen die verder weg zijn.
U kunt de belichtingswaarde (EV waarde) van een beeld met de
hand bijstellen voordat u het opneemt. Dit attribuut helpt u
betere resultaten te verkrijgen bij het opnemen van een
onderwerp met een sterke achtergrondbelichting, of een
onderwerp dat zich bevindt voor een donkere achtergrond.
Belichtingscompensatiewaarde: –2.0EV tot +2.0EV
Eenheid: 1/3EV
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de
“Kwaliteit” indextab
“EV verschuiving” en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
EV verschuivingwaarde
136
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Stel d.m.v. [S] en [T] de
4. Druk op [SET] om de
belichtingscompensatiewaarde bij.
waarde uit te oefenen
nadat de EV waarde
naar wens is.
[S]: Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde kan
het best gebruikt worden bij lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met
achtergrondverlichting.
* Het verhogen van de EV waarde werkt ook goed bij
de BEST SHOT “Achtergrondlicht” scene.
De
belichtingscompensatiewaard
e die u instelt blijft van kracht
totdat u deze verandert.
EV verschuivingwaarde
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist bijzonder
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen bevredigende
resultaten verkrijgen zelfs nadat belichtingscompensatie
uitgevoerd is.
[T]: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde is het
beste voor donkergekleurde onderwerpen en voor het
opnemen buiten op een heldere dag.
Stel de waarde in op 0.0 om de belichtingscompensatie te
annuleren.
137
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Bijstellen van de witbalans
LET OP
• Bij het uitvoeren van een bewerking van de EV
verschuiving tijdens multi-patroon meten zal de
meetfunctie automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. De meetfunctie zal terugkeren naar
multi-patroon meten wanneer u de
belichtingscompensatiewaarde naar 0.0 verandert (pagina
142).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
EV verschuiving regelen (pagina 150). Dit is handig tijdens
het bijstellen van de belichtingscompensatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 148).
Wanneer opnames gemaakt worden op een bewolkte dag kan
het onderwerp een blauwachtige tint krijgen terwijl het
onderwerp een groenachtige tint kan krijgen bij opnames onder
witte TL verlichting. De witbalans corrigeert voor de
verschillende types verlichting zodat de kleuren in uw beelden er
altijd natuurlijk uitzien.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Witbalans” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling voor de witbalans en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
138
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De camera automatisch de witbalans laten
bijstellen
Automatisch
Buiten opnemen op een heldere dag
Daglicht
Buiten opnemen op een bewolkte of
regenachtige dag, in de schaduw van een
boom, enz.
Bewolkt
In de schaduw van een gebouw, in de
schaduw van bomen, enz. opnemen op een
heldere dag
Schaduw
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen
onder witte of dagwitte TL verlichting
TL
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen
onder daglicht TL verlichting
TL
Het schijnsel onderdrukken van het heldere
licht van gloeilampen
De witbalans met de hand bijstellen voor
aanpassing aan een bepaalde lichtbron
• Zie “Met de hand configureren van de
witbalans” (pagina 140) voor nadere
details.
LET OP
• Wanneer “Automatisch” geselecteerd is als de instelling
van de witbalans bepaalt de camera automatisch het
witpunt van het onderwerp. Bepaalde kleuren van het
onderwerp en bepaalde omstandigheden van de lichtbron
kunnen echter problemen veroorzaken wanneer de camera
dit witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan moeilijk
maakt om een goede instelling van de witbalans te
verkrijgen. Mocht dit gebeuren, selecteer dan de instelling
van de witbalans die overeenkomt met de omstandigheden
tijdens het opnemen (daglicht, betrokken, enz.).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de
witbalansinstelling controleren (pagina 150).
• Om “Automatisch” te selecteren met de bedieningstoets
(wanneer de bedieningstoets geconfigureerd is om de
automatische witbalansinstelling te selecteren), blader door
de instellingen totdat “ AWB ” op het beeldscherm verschijnt.
N Dagl. Wit
D Daglicht
Gloeilamp
Handmatig:
139
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Met de hand configureren van de witbalans
4. Richt onder dezelfde lichtomstandigheden
waarbij u van plan bent te gaan opnemen de
camera op een vel wit papier zodat dit het
gehele beeldscherm vult en druk vervolgens
op de sluitertoets.
Onder complexe lichtbronnen en andere condities kunnen de
witbalansinstellingen mogelijk niet in staat zijn om natuurlijk
ogende kleuren te produceren. In dit geval kunt u de
witbalansinstelling met de hand uitvoeren voor die bepaalde
belichtingsomstandigheden. Merk op dat u een vel wit papier bij
de hand dient te houden wanneer u de volgende procedure
uitvoert.
Vel wit papier
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Witbalans” en druk vervolgens op [X].
De camera zal de instellingen voor de witbalans bijstellen
voor de huidige condities en “Voltooid” weergeven wanneer
het bijstellen voltooid is.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Handmatig”.
Hierdoor verschijnt op het beeldscherm het voorwerp
waarop de lens gericht is met de huidige instellingen van de
handmatige witbalans. Ga direct door naar stap 5 als u de
huidige instellingen wilt gebruiken.
5. Druk op [SET] om de witbalansinstellingen te
registreren en terug te keren naar het
opnamescherm.
• De witbalansinstelling blijft behouden zelfs na het
uitschakelen van de camera.
140
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Specificeren van de ISO gevoeligheid
De ISO gevoeligheid is een waarde die de gevoeligheid voor
licht uitdrukt. Een hogere waarde geeft een hogere gevoeligheid
aan hetgeen beter is voor het maken van opnames wanneer de
hoeveelheid beschikbaar licht gering is. Als u een snellere
sluitertijd wilt gebruiken dient u een hogere ISO
gevoeligheidwaarde te gebruiken. Onder bepaalde
omstandigheden kan een snelle sluitersnelheid in combinatie
met een hoge instelling van de ISO gevoeligheid leiden tot
digitale ruis (korreligheid) waardoor het beeld er grof uitziet.
Voor het maken van mooie beelden van een hoge kwaliteit kunt
u het beste de laagst mogelijke instelling voor de ISO
gevoeligheid gebruiken.
Om met dit niveau gevoeligheid op te
nemen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch geselecteerd door de
camera.
Automatisch
Laag
ISO 50
ISO 100
ISO 200
ISO 400
Hoog
ISO 800
BELANGRIJK!
• Het gebruik van de flitser bij een hoge ISO gevoeligheid
kan problemen veroorzaken bij het opnemen van
onderwerpen die zich dichtbij de camera bevinden.
• “Automatisch” ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt voor
films, ongeacht de huidige instelling van de ISO
gevoeligheid.
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
ISO gevoeligheid regelen (pagina 150).
• “Anti-tril” Beeldwaas (pagina 133) werken alleen op de
juiste wijze wanneer “Automatisch” is geselecteerd als de
instelling voor de ISO gevoeligheid.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “ISO” en
druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
141
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Centrum-georiënteerd
Centrum-georiënteerd meten concentreert
zich op het midden van het scherpstelkader
en meet het licht daar. Gebruik deze
meetmethode als u wat controle wilt
uitoefenen over de belichting zonder de instellingen geheel
over te laten aan de camera.
Specificeren van de meetfunctie
De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
gemeten wordt voor de belichting.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “Meten”
en druk vervolgens op [X].
Puntmeten
Puntmeten verzamelt opnemingen van een
bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze
meetmethode wanneer u de belichting
ingesteld wilt hebben in overeenstemming
met de helderheid van een bepaald onderwerp zonder te
worden beïnvloed door omringende omstandigheden.
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Meervoudig (multi-patroon meten)
Multi-patroon meten verdeelt het beeld in
secties en meet het licht bij elke sectie voor
een gebalanceerde belichtingopneming. De
camera bepaalt automatisch de opname
omstandigheden in overeenkomst met de gemeten
lichtpatronen en stelt de belichtingsinstelling daarmee in
overeenkomst af. Dit type meten voorziet u van foutvrije
belichtingsinstellingen voor een groot scala aan opname
omstandigheden.
142
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Verminderen van de effecten van
overbelichting en onderbelichting
BELANGRIJK!
• Door de EV verschuivingwaarde (pagina 136) te
veranderen naar een waarde anders dan 0.0 terwijl
“Meervoudig” geselecteerd is, verandert de meetfunctie
naar “Centrum-georiënteerd”. Als de EV
verschuivingwaarde terugveranderd wordt naar 0.0 zal de
meetfunctie ook terugveranderen naar “Centrumgeoriënteerd”.
• Als “Meervoudig” wordt geselecteerd als de meetmethode,
wordt de
icoon niet aangegeven op het beeldscherm
als u terugkeert naar het informatiedisplay van een
opnamemodus (pagina 267).
U kunt d.m.v. de onderstaande procedure het dynamische
bereik uitbreiden hetgeen het mogelijk maakt om de heldere
gedeelten van een beeld op te nemen terwijl de kans op
overbelichting of onderbelichting wordt verminderd. Bij het
opnemen van een onderwerp met tegenbelichting, zal een
uitgebreid dynamisch bereik eventuele overbelichting of
onderbelichting minimaliseren.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Dynamisch bereik” en druk vervolgens op
[X].
143
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Verbeteren van de menselijke
huidskleur
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
U kunt de onderstaande procedure volgen om digitale ruis te
verminderen van de menselijke huid in het opgenomen beeld en
de huidskleur daardoor verbeteren.
Dynamisch bereik uitoefenen met een
grotere mate dan “Uitbreiden +1”
Uitbreiden +2
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Onderdrukken van overbelichting en
onderbelichting
Uitbreiden +1
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab “Portret
Overbelichting of onderbelichting niet
onderdrukken
Uit
verfijning” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
• U kunt tevens het dynamisch bereik corrigeren van een
foto die u reeds genomen heeft (pagina 185).
144
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Verbeteren van de huidskleur meer dan
“Ruisfilter +1”
Ruisfilter +2
Verbeteren van de huidskleur
Ruisfilter +1
Uitschakelen van de huidskleur
verbetering
Uit
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van de kleurenfiltereffecten
van de camera
Instellen van de beeldscherpte
Stel de contourscherpte in van de onderwerpen in beeld d.m.v.
de volgende procedure.
Met de filterfunctie van de camera kunt u kleurtonen aan de
beelden toevoegen terwijl u deze aan het opnemen bent. Het
kleureneffect ziet er precies uit zoals wat u zou krijgen door een
kleurenfilter op het objectief van de camera te monteren.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Scherpte” en druk vervolgens op [X].
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
“Kleurenfilter” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (scherpst) tot en
met –2 (minst scherp) specificeren voor de contourscherpte.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Beschikbare filterinstellingen zijn: Uit, Zwart/wit, Sepia,
Rood, Groen, Blauw, Geel, Roze, Paars
145
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Instellen van de kleurverzadiging
Instellen van het beeldcontrast
Stel de mate van verzadiging van de kleuren in beeld in d.m.v.
de volgende procedure.
Stel het contrast van uw beelden in d.m.v. de volgende
procedure.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
2. Selecteer bij de “Kwaliteit” indextab
“Verzadiging” en druk vervolgens op [X].
“Contrast” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (meest verzadigd)
tot en met –2 (minst verzadigd) specificeren voor de
kleurverzadiging.
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (grootste contrast
tussen licht en donker) tot en met –2 (kleinste contrast
tussen licht en donker) specificeren voor het contrast.
146
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Foto’s met datumafstempeling
BELANGRIJK!
• Zelfs als u de datum en/of tijd niet met het tijdstempel
afstempelt, kunt u dat later doen d.m.v. de DPOF functie en
de afdruk softwarefunctie (pagina 226).
• Nadat de informatie voor de datum en de tijd eenmaal
afgestempeld is in een opname, kan deze niet veranderd of
gewist worden.
• Specificeer het jaar/maand/dag formaat van de datum
d.m.v. de “Datumstijl” instelling (pagina 211).
• De opnamedatum en -tijd worden bepaald in overeenkomst
met de klokinstellingen van de camera (pagina’s 11, 211)
wanneer de foto opgenomen wordt.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl de
datumafstempeling ingeschakeld is.
• Datumafstempeling wordt niet ondersteund voor de
volgende types beelden.
– Sommige BEST SHOT beelden (Visitekaartjes en
documenten, Witbord, enz., Oude Foto, Automatisch
kaderen, ID foto)
U kunt alleen de opnamedatum van de foto of de datum en de
tijd gestempeld hebben in de rechter onderhoek van het beeld.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Tijdstempel” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Voorbeeld: 24 december, 2007, 1:25 ’s middags
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Alleen de datum weergeven
(2007/12/24)
Datum
Stel de datum en de tijd in.
(2007/12/24 1:25 ’s middags)
Datum&Tijd
Niets weergeven
Uit
147
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Hoe u het histogram gebruikt
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren
Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld
voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De verticale as
stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de horizontale as de
helderheid aangeeft. Mocht het histogram er om de één of
andere reden te eenzijdig uit zien, dan kunt u m.b.v. de EV
verschuiving de balans naar links of rechts bewegen om zo een
betere balans te verkrijgen. Een optimale belichting kan worden
verkregen door EV verschuiving zodat de grafiek zo veel
mogelijk rond het midden is geconcentreerd. Voor beelden kunt
u zelfs afzonderlijke histogrammen tonen voor R (rood), G
(groen) en B (blauw). Deze lijnen kunnen gebruikt worden om te
bepalen of er te veel of te weinig van elk van de
kleurcomponenten in het beeld is.
Het in-beeld histogram geeft een graphische voorstelling van de
huidige belichting van het beeld. U kunt ook het histogram
tijdens de weergavemodus tonen voor informatie over de
belichtingsniveau’s van de beelden.
Histogram
1. Druk zo vaak als nodig is op [S] (DISP) om de
histogram weer te geven (pagina 53).
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
instelling van de EV verschuiving controleren. Vervolgens
kunt u EV verschuiving uitvoeren terwijl u de resultaten via
het in-beeld histogram bekijkt (pagina 150).
148
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Voorbeelden van histogrammen
Een goed gebalanceerd histogram is
het resultaat wanneer het algehele
beeld een optimale helderheid heeft.
Een histogram dat naar links neigt, is
het resultaat van een beeld dat over
het algemeen donker is. De donkere
gedeelten van het beeld kunnen zelfs
“geheel verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links neigt.
BELANGRIJK!
Een histogram dat naar rechts neigt,
is het resultaat van een beeld dat
over het algemeen licht is. De
donkere gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel wit” worden als
het histogram te ver naar rechts
neigt.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is geen
garantie voor een optimale belichting. Als u het beeld
opzettelijk wilt overbelichten of juist onderbelichten, wilt u
waarschijnlijk niet een histogram dat op het midden
geconcentreerd is.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde
omstandigheden tijdens het opnemen kunnen er de
oorzaak van zijn dat het histogram een belichting aangeeft
die afwijkt van de feitelijke belichting van het beeld ten tijde
van de opname.
149
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
Overige nuttige opnamemoduss
De volgende functies zijn ook beschikbaar tijdens een
opnamemodus en helpen u om het creëren van digitale beelden
efficiënter en plezieriger te maken.
• Functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen
• Een in-beeld raster weergeven om het samenstellen van een
beeld te vergemakkelijken
• Een beeld controleren dat u zojuist opgenomen heeft
• Default instellingen bij het inschakelen van de spanning
registreren
• Instellingen terugstellen (reset)
Met toetsaanpassing kunt u één van de vijf onderstaande
functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen. Als u dat eenmaal
gedaan heeft, kunt u de toegewezen functies gebruiken tijdens
het opnemen van foto’s of films zonder dat u door de menu’s
hoeft te gaan. Zie de paginanummers die als referentie worden
gegeven voor details betreffende elk van de functies.
150
Wanneer deze functie
toegewezen is:
U kunt dit doen d.m.v. de [W]
en [X] toetsen:
Doorlopend (pagina 79)
Selecteren van de doorlopende
sluiterfunctie
EV verschuiving
(pagina 136)
EV verschuiving uitvoeren als
belichtingscompensatie
Witbalans (pagina 138)
De instelling veranderen van de
witbalans
ISO (pagina 141)
De instelling veranderen van de
ISO gevoeligheid
Zelfontspanner (pagina 77)
De tijd selecteren van de
zelfontspanner
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
Weergeven van een in-beeld raster
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “L/R
Het in-beeld raster kan op een opnamemodus beeldscherm
worden weergegeven om het passen gemakkelijker te maken bij
het samenstellen van beelden.
toets” (links/rechts toets) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de functie die u
wilt toewijzen en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Nadat u de functie toegewezen heeft, kunt u de instellingen
regelen d.m.v. de [W] en [X] toetsen.
Door “Uit” te selecteren worden de [W] en [X] toetsen
gelaten zonder een functie toe te wijzen aan deze toetsen.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab “Raster”
en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
151
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het in-beeld raster weergeven
Aan
Het in-beeld raster verbergen
Uit
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Weergeven van het beeld dat u zojuist
heeft opgenomen (beeldcontrole)
Gebruiken van icoonhulp
Icoonhulp geeft begeleidende tekst over een icoon wanneer u
deze selecteert op het beeldscherm tijdens een opnamemodus.
• De tekst voor icoonhulp wordt weergegeven tijdens de
volgende functies: Opnamemodus, meten, doorlopende
sluiterfunctie, witbalans, zelfontspanner. Merk echter op dat
de icoon hulptekst voor de doorlopende sluiterfunctie, de
witbalans en de zelfontspanner enkel verschijnt wanneer
“Doorlopend”, “Witbalans” of “Zelfontspanner” toegewezen is
aan de [W] en [X] toetsen met de toetsaanpassingsfunctie
(pagina 150).
Wanneer u de camera aanschaft, is deze aanvankelijk
geconfigureerd met de beeldcontrolefunctie ingeschakeld. De
beeldcontrole geeft het beeld weer dat u zojuist opgenomen
heeft zodat u het kunt controleren.
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Beeldcontrole” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Icoonhulp” en druk vervolgens op [X].
De camera configureren om dit te
Selecteer deze
doen nadat een beeld opgenomen is: instelling:
Geef het beeld gedurende een seconde
weer
Aan
Niets
Uit
152
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen
van de spanning te configureren
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De icoon hulptekst weergeven naast de
icoon van een functie wanneer u de
functie selecteert
Aan
Icoonhulp uitschakelen
Uit
U kunt de camera zodanig configureren dat deze bepaalde
instellingen opslaat in “Functiegeheugen” telkens wanneer de
camera wordt uitgeschakeld waarna deze instellingen opnieuw
worden hersteld de volgende keer dat u de camera opnieuw
inschakelt. Hierdoor hoeft u de camera niet elke keer te
configureren telkens wanneer u hem in- en uitschakelt.
Zie stap 4 van de onderstaande instelprocedure voor informatie
aangaande de instellingen die u kunt opslaan met het
functiegeheugen.
BELANGRIJK!
• De hieronder gegeven iconen verschijnen niet in het
display wanneer de icoonhulpfunctie uitgeschakeld is.
– Flitserfunctie
icoon (pagina 72)
– Witbalans AWB icoon (pagina 138)
– Meetfunctie
icoon (pagina 142)
1. Druk tijdens een opnamemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “OPNAME” indextab
“Geheugen” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren en druk vervolgens op [X].
153
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Instelling
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
De huidige instelling opslaan wanneer
de camera wordt uitgeschakeld en de
instelling herstellen wanneer de camera
opnieuw wordt ingeschakeld
Selecteer deze
instelling:
Aan
Functiegeheugen
uitgeschakeld
Flitser
Automatisch
Scherpstelling
AF (autofocus)
Witbalans
Automatisch
ISO
Automatisch
AF gebied
Puntmeten
Meten
De optimale defaultinstelling herstellen
Uit
wanneer de camera wordt ingeschakeld
Functiegeheugen
ingeschakeld
Zelfontspanner
Flitsintensiteit
Instellen bij het
uitschakelen van
de spanning
Meervoudig
Uit
0
Digitale zoom
Aan
MF stand
Scherpstelfunctie
voordat handmatig
scherpstellen werd
geselecteerd.
Zoomstand*
Volledige groothoek
* Alleen bij de optische zoomstand.
154
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (resetten)
BELANGRIJK!
• De volgende items worden niet teruggesteld
(geïnitialiseerd) wanneer u de camera terugsteld (resetten)
(pagina 270).
– Thuistijd instelling
– Wereldtijd instelling
– Bijstellen
– Datumstijl
– Language
– Video uitgang
Volg de volgende procedure wanneer u de camera terug wilt
stellen op de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de fabriek
waren gemaakt, m.a.w. de instellingen zoals die geconfigureerd
waren toen u de camera aanschafte. Zie “Menureferentie” op
pagina 269 voor de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de
fabriek waren gemaakt voor elk item in het menu.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Terugstellen” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Terugstellen” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Annuleren” om de procedure te annuleren
zonder terug te stellen.
155
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• Hierdoor wordt één van de foto’s in het geheugen getoond
samen met enige informatie betreffende de instellingen die
gebruikt worden om de foto op te nemen (pagina 268).
Bekijken van een foto
Volg de volgende procedure om foto’s te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
Type bestand
Map-/bestandnaam
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
schakelen.
Beeldkwaliteit
2. Druk op [
] om de
weergavemodus in te
schakelen.
Beeldformaat
Datum en tijd
[
• Het icoon voor het type bestand dat bovenin het
beeldscherm verschijnt, hangt af van het type bestand
(foto, film, alleen geluid, enz.) dat op het moment getoond
wordt.
–
: Foto (pagina 156)
–
: Film (pagina 158)
–
: Foto met geluid (pagina 157)
• Zie informatie op pagina 53 over hoe u de
beeldinformatie kunt verbergen en alleen het beeld kunt
bekijken.
]
156
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
3. U kunt d.m.v. [W] en [X] door beelden
Luisteren naar het geluid van een foto
met geluid
bladeren.
Druk op [X] om voorwaarts te bladeren en op [W] om
achterwaarts te bladeren.
[X]
U kunt de volgende procedure volgen om het geluid van een
foto met geluid weer te geven. Een foto met geluid wordt
aangegeven door het “
” bestandtype icoon.
[X]
1. Schakel de
[W]
weergavemodus in en
toon dan d.m.v. [W] en
[X] de foto met geluid
waarvan u het geluid
wilt weergeven.
[W]
LET OP
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
• Het beeld dat aanvankelijk verschijnt kan er in het begin
ietwat grof uitzien, maar wordt na korte tijd vervangen door
een beeld met een betere resolutie. Merk op dat als u een
beeld van een ander type digitale camera kopieert er
mogelijk enkel een grof beeld op het beeldscherm
verschijnt.
2. Druk op [SET] om het geluid van de foto weer
te geven via de ingebouwde luidspreker van
de camera.
Overschakelen naar een opnamemodus
U kunt de opnamemodus inschakelen door één van de volgende
bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamemodus.
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het lensdeksel open).
157
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Geluidsweergave bedieningsorganen
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse
of achterwaarts richting
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Bijstellen van het geluidsvolume
Druk op [T] en gebruik
dan [S] en [T].
De in-beeld indicators veranderen
Druk op [S] (DISP).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
Bekijken van een film
Volg de volgende procedure om een film te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
1. Schakel de weergavemodus in en toon dan
d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt weergeven.
• Controleer de bestandtype icoon. De bestandtype icoon
van een film is “
” (Film) icoon (pagina 268).
Type bestand
Mapnaam/bestandnaam
Opnametijd
U kunt het geluidsvolume enkel bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
Kwaliteit
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt
geeft aan dat het een beeld van een film betreft.
2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
starten.
• Het beeldscherm zal opnieuw het selectiescherm in stap
1 weergeven nadat het einde van de film bereikt is.
158
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Overschakelen naar een opnamemodus
Om dit te doen:
U kunt de opnamemodus inschakelen door één van de volgende
bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamemodus.
– Druk op [
] (WEERGAVE) (met het lensdeksel open).
Filmweergave bedieningsorganen
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
• Telkens bij indrukken van één van
beide toetsen wordt het versneld
weergeven in voorwaartse of
achterwaartse richting tot maximaal
drie stappen versneld.
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
Van versneld weergeven in voorwaartse
of achterwaartse richting teruggaan naar
de normale weergave
Druk op [SET]
(instellen).
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Doe dit:
Beeld-voor-beeld bladeren in voorwaartse
of achterwaartse richting terwijl de
weergave gepauzeerd is
Druk op [X] of [W].
• Houdt één van beide toetsen ingedrukt
om onafgebroken te blijven bladeren.
Bijstellen van het geluidsvolume
• Het volume kan alleen worden
bijgesteld terwijl de filmweergave aan
de gang is.
Druk op [T] en
gebruik dan [S]
en [T].
Beurtelings in- en uitschakelen van inbeeld indicators
Druk op [S]
(DISP).
Inzoomen tot maximaal 4,5X
• Terwijl ingezoomd is op een beeld kunt
u vrij bewegen d.m.v. [S] [T] [W] en
[X] om de delen van het beeld te
bekijken die niet op het beeldscherm
passen.
Verschuif de
zoomregelaar in
de richting van
[
](
).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
BELANGRIJK!
• Films die niet met deze camera opgenomen zijn kunnen
mogelijk niet weergegeven worden.
159
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Weergeven van een film met de antitrilfunctie
Weergeven van een Diashow op de
camera
Gebruik de volgende procedure wanneer u een film wilt
weergeven met de anti-trilfunctie. De anti-trilfunctie is in het
bijzonder handig wanneer de camera aangesloten is op een
televisietoestel om zo het beeld te bekijken, daar de effecten
van het bewegen van de camera duidelijker te zien zijn op een
groot scherm.
De Diashow functie laat u in het geheugen opgeslagen
bestanden automatisch in volgorde weergeven.
U kunt de Diashow configureren zodat de bestanden
weergegeven worden op de door u gewenste manier.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
“Diashow” en druk vervolgens op [X].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab “
3. Configureer de instellingen voor de Diashow.
Anti-tril” en druk vervolgens op [X].
Selecteer d.m.v. [S] en [T] een item en configureer het
zoals hieronder beschreven.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Aan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Wanneer de anti-trilfunctie ingeschakeld is, zal het
gebied op het beeldscherm dat gebruikt wordt voor de
weergave ietwat kleiner uitvallen dan gewoonlijk.
Beelden
(Selecteer de
bestanden
die u wilt
opnemen in
de diashow.)
4. Druk op [SET] (instellen) wanneer de instelling
naar wens is.
160
• Alle beelden: Omvat alle foto’s, films en
geluid in het geheugen.
•
Alleen: Omvat alleen foto’s en foto’s
met geluid.
•
Alleen: Omvat alleen films.
• Eén beeld: Omvat alleen één specifiek
beeld (geselecteerd d.m.v. [W] en [X]).
• Favorieten: Omvat foto’s in de FAVORITE
map (pagina 199).
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Tijd
(specificeer
de tijd van de
diashow van
het begin tot
het eind.)
Selecteer d.m.v. [W] en [X] één van de
volgende tijden (in minuten): 1, 2, 3, 4, 5, 10,
15, 30, 60.
Effect
(Selecteer
een speciaal
effect.)
Tussenpauze Selecteer d.m.v. [W] en [X] een waarde
(Selecteer de tussen 1 en 30 seconden, of “MAX”.
tussenpauze
– Als u een waarde specificeert tussen 1
tussen dia’s
en 30 seconden veranderen de beelden
(foto’s).)
met de gespecificeerde tussenpauze
maar het geluidsgedeelte van films en
foto’s met geluid zal blijven spelen tot het
einde ongeacht de instelling van de
tussenpauze.
– Wanneer “MAX” (maximaal)
geselecteerd is, wordt enkel het eerste
beeld van elke film getoond maar zonder
enig geluid.
B
161
Selecteer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
effect.
• Patroon 1, 2, 3, 4, 5: Geeft
achtergrondmuziek weer en oefent een
beeldverandereffect uit.
– De patronen 1 tot en met 4 gebruiken
dezelfde speciale effecten maar met
verschillende achtergrondmuziek.
Patroon 5 gebruikt andere effecten van
de patronen 1 tot en met 4.
– Door “Patroon 5” te selecteren wordt de
“Beelden” instelling naar “
alleen”
veranderd en de “Tussenpauze”
instelling uitgeschakeld.
• Uit: Achtergrondmuziek wordt niet
weergegeven en geen beeldverandereffect
wordt uitgevoerd.
De huidige effectinstelling wordt in de
volgende gevallen automatisch
uitgeschakeld.
– Wanneer de “Beelden” instelling “
Alleen”, “Eén beeld” of “Favorieten” is.
– Wanneer de “Tussenpauze” instelling
“MAX”, een seconde of twee seconden is.
– Wanneer de diashow naar of van een
filmbestand of een
spraakopnamebestand overschakelt.
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Start” en druk
BELANGRIJK!
vervolgens op [SET] (instellen) om de diashow
te starten.
• Alle toetsen zijn onbedienbaar zijn terwijl de diashow
overschakelt van het ene beeld naar het andere. Wacht
totdat een beeld stilstaat op het display voordat u een toets
bedient. Mocht een toets niet werken, wacht dan even en
probeer het opnieuw.
De diashow wordt uitgevoerd in overeenstemming met de
hierboven geconfigureerde instellingen.
• U kunt tijdens een diashow ook door de beelden bladeren
door op [X] (voorwaarts) en [W] (achterwaarts) te
drukken. Merk op dat deze bewerking niet mogelijk is
wanneer “Patroon 5” geselecteerd is voor de “Effect”
instelling.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen door
op [T] te drukken en daarna [S] en [T] te gebruiken.
LET OP
• Door een film te selecteren wanneer “Een beeld”
geselecteerd is bij “Beelden” en vervolgens een film te
selecteren voor de diashow wordt de film herhaaldelijk
weergegeven binnen de tijd die gespecificeerd wordt door
de “Tijd” instelling voor de diashow.
• Bij beelden die u van een computer of van een ander type
digitale camera heeft gekopieerd kan het beeld ietwat
langer op het beeldscherm blijven dan gespecificeerd door
“Tussenpauze”.
Stoppen van een diashow
Druk op [SET] (instellen). Hierdoor wordt teruggekeerd naar de
weergavemodus.
• Door op [MENU] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
diashow gestopt en teruggegaan naar het menuscherm.
• Door op sluitertoets in plaats van op [SET] (instellen) te
drukken wordt de diashow gestopt en overgeschakeld naar
de opnamemodus.
162
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Veranderen van de achtergrondmuziek
Oversturen van achtergrondmuziek naar de camera
U kunt de ingebouwde achtergrondmuziek veranderen die u
speelt wanneer u “Effect” uitvoert bij andere achtergrondmuziek.
U kunt de achtergrondmuziek selecteren nadat het bestand
opgeslagen naar de geheugenkaart of het ingebouwde
geheugen van de camera.
● Ondersteund bestand
Bestandstypen: IMA ADPCM formaat WAV bestanden
Sampling frequenties: 22,05 kHz/44,1 kHz
Audio (geluid): Stereo
● Aantal bestanden: 9
● Bestandsnamen: SSBGM001.WAV naar SSBGM009.WAV
• Leg de muziekbestanden vast op uw computer m.b.v. de
bovenstaande namen.
1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina’s
235, 254).
• Als u een achtergrondmuziekbestand opslaat op een
geheugenkaart, leg de kaart dan in de camera.
2. Voer één van de volgende
bedieningshandelingen uit om de
geheugenkaart of het ingebouwde geheugen
te openen.
BELANGRIJK!
• Windows
1 Voer één van de volgende stappen gebaseerd op uw
besturingssysteem.
Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start” en
daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en daarna
op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers: Dubbelklik op
“Deze Computer”.
2 Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
• De achtergrondmuziek loopt in een lus ongeacht welk
effectpatroon geselecteerd wordt.
• Afhankelijk van het formaat van het BGM bestand is het bij
bepaalde achtergrondmuziekdata niet mogelijk deze weer
te geven.
163
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• Macintosh
1 Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een schijf.
BELANGRIJK!
• De achtergrondmuziekbestand worden in volgorde in een
lus weergegeven.
• Als zowel de geheugenkaart in de camera als het
ingebouwde geheugen van de camera bestanden met
achtergrondmuziek bevatten, worden de bestanden op de
geheugenkaart vweergegeven.
• Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw
computer voor informatie aangaande het verplaatsen, het
kopiëren en het wissen van bestanden.
3. Creëer een map die “SSBGM” heet.
4. Dubelklik op de “SSBGM” map die u creëerde
en kopieer de achtergrondmuziek er naar.
5. Verbreek de aansluiting tussen de camera en
uw computer (pagina’s 241, 259).
● Mapstructuur
Geheugenkaart of ingebouwde geheugen
DCIM
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
164
(Map met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Weergeven van een diashow op de USB
slede (fotostandaard)
2. Druk op de [PHOTO]
(foto) toets van de USB
slede om de diashow te
starten.
U kunt een diashow met de camera weergeven terwijl deze op
de USB slede gemonteerd is. Dit is een goede manier om van
een lange diashow te genieten, zonder zorgen dat de accu van
de camera leeg raakt.
• Configureer de instellingen (pagina 160) van de diashow
voordat u de onderstaande stappen uitvoert.
• Sluit de meegeleverde netadapter aan op de USB slede en
steek de stekker in het stopcontact.
De diashow wordt uitgevoerd
in overeenstemming met de
instellingen die u
[PHOTO]
configureerde met de
procedure op pagina 160. De
camera wordt automatisch uitgeschakeld nadat de tijd
verstreken is die u met de “Tijd” instelling gespecificeerd
had.
• U kunt de instelling van de diashow veranderen door op
[MENU] te drukken terwijl een diashow aan de gang is.
Druk na het configureren van de instellingen nogmaals op
[MENU] om de diashow opnieuw te starten.
1. Schakel de camera in en plaats hem op de
USB slede.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen
door op [T] te drukken en daarna [S] en [T] te
gebruiken.
165
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Stoppen van een diashow
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel
Druk op de [PHOTO] toets van de USB slede. Hierdoor wordt de
camera uitgeschakeld.
Volg de onderstaande procedure om foto’s en films te bekijken
via een televisiescherm.
BELANGRIJK!
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een diashow aan de
gang is. Stop de diashow als als u de accu wilt opladen.
• Verwijder de camera niet van de slede terwijl een diashow
aan de gang is. Hierdoor kunnen de data beschadigd
raken.
1. Sluit de USB slede aan op een televisietoestel.
VIDEO IN
ingangsaansluiting (Geel)
AUDIO IN
ingangsaansluitingen
(wit: Linker kanaal)
Televisietoestel
LET OP
• U kunt de USB slede aansluiten op een televisietoestel en
de diashow via een groot scherm bekijken. U kunt ook
video opnameapparatuur aansluiten en een diashow
bekijken (pagina 166).
Video
AUDIO IN
ingangsaansluitingen
(rood: Rechter kanaal)
Audio
(geluid)
Geel
Wit
Rood
AV kabel
[AV OUT] (AV uitgangsaansluiting)
2. Schakel de camera uit en plaats deze op de
USB slede.
166
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
3. Schakel de televisietoestel in en selecteer de
Uitschakelen van de camera
video ingangsfunctie.
U kunt de camera uitschakelen door één van de volgende twee
handelingen uit te voeren.
• Druk op de [
] toets van de camera.
• Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Als het televisietoestel meer dan één video
ingangsaansluiting heeft, selecteer dan die aansluiting waar
de USB slede op aangesloten is.
4. Druk op [
] om de camera in te schakelen en
schakel de weergavemodus in.
BELANGRIJK!
• Let er op dat wanneer u aansluit op een televisietoestel om
beelden te bekijken, de “
Spanning aan” instelling van
de camera “Spanning aan” or “Vasthouden: aan” is (zie
pagina 217).
• Alle iconen en indicators die op het beeldscherm te zien
zijn zullen ook op het televisiescherm verschijnen.
U kunt de inhoud van het display veranderen d.m.v. [S]
(DISP).
• Het geluid is in stereo.
• Bij bepaalde televisietoestellen kan een gedeelte van de
beelden worden afgeknipt.
• Het geluid wordt aanvankelijk door de camera
weergegeven bij een maximaal geluidsvolume. Als u begint
met het tonen van beelden, is het verstandig om de
geluidsvolumeregelaar van de TV op een relatief laag
niveau en pas daarna op het gewenste niveau in te stellen.
Als de camera ingeschakeld wordt tijdens de
weergavemodus verschijnt er een beeld op het
televisiescherm.
5. Nu kunt u nu de bediening uitvoeren bij de
camera die van toepassing is voor het type
bestand dat u wilt weergeven.
• Op dat moment kunt u op de [PHOTO] toets van de USB
slede drukken om een diashow te starten (pagina 165).
167
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Selecteren van de horizontale:verticale
verhouding van het scherm en het video
uitgangssysteem
LET OP
• U kunt de de USB slede van de camera gebruiken om aan
te sluiten op een DVD recorder of op een videodeck en
beelden van de camera opnemen. Er zijn verschillende
methodes die u kunt gebruiken om op een ander toestel
aan te sluiten bij het opnemen van beelden. Hieronder
wordt een methode beschreven voor het aansluiten d.m.v.
de AV kabel die met de camera meegeleverd wordt.
– DVD recorder of videodeck: Maak de aansluiting op de
VIDEO IN en AUDIO IN aansluitingen.
– USB slede: Maak de aansluiting op de [AV OUT] (AV
uitgangsaansluiting)
– Camera: Op de USB slede plaatsen
U kunt een diashow van foto’s en films weergeven op de
camera en deze opnemen op een DVD of videocassette. U
Alleen” selecteren bij de
kunt films opnemen door “
diashow “Beelden” instelling (pagina 160). Wanneer u
opneemt naar een DVD recorder of een videodeck kunt u
de informatie in het display uitschakelen (pagina 53) zodat
indicators en andere informatie niet samen met het beeld
worden opgenomen.
Om een beeld te bekijken dat wordt opgenomen, kunt u
een televisietoestel of een andere monitor aansluiten op de
DVD recorder of het videodeck dat aangesloten wordt op
de camera. Voor nadere informatie aangaande het
aansluiten van een monitor op de DVD recorder of
videodeck en aangaande het opnemen, dient u te refereren
aan de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de
DVD recorder of videodeck die u gebruikt.
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om ofwel NTSC
ofwel PAL als het video uitgangssysteem te selecteren. U kunt
ook een horizontale:verticale verhouding van 4:3 of 16:9
specificeren.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Video
uitgang” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
168
Voor dit type televisietoestel:
Selecteer
dit video
uitgangssysteem:
NTSC TV (Japan, U.S. en andere landen)
met een scherm met een standaard
horizontale:verticale verhouding
NTSC 4:3
NTSC TV (Japan, U.S. en andere landen)
met een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
NTSC 16:9
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Voor dit type televisietoestel:
Selecteer
dit video
uitgangssysteem:
PAL TV (Europe en andere gebieden) met
een scherm met een standaard
horizontale:verticale verhouding
PAL 4:3
PAL TV (Europe en andere gebieden) met
een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
PAL 16:9
Inzoomen op het getoonde beeld
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het beeld
op het beeldscherm tot maximaal acht maal de oorspronkelijke
grootte.
1. Schakel de weergavemodus in en toon d.m.v.
[W] en [X] de foto waarop u wilt inzoomen.
2. Schuif de
Zoomfactor
zoomregelaar
nogmaals in de
richting van [
]
(
).
BELANGRIJK!
• Selecteer de horizontale:verticale verhouding (4:3 of 16:9)
die past bij het type TV dat u van plan bent te gebruiken.
Het kan nodig zijn dat u de instelling voor de
horizontale:verticale verhouding op uw TV ook dient te
configureren. Bij onjuiste instellingen van de
horizontale:verticale verhouding bij de camera en/of de TV
kan dit een abnormaal beeld geven.
• Beelden zullen niet op de juiste wijze worden weergegeven
tenzij de instelling bij de camera voor de afgifte van het
videosignaal overeenkomt met het videosignaalsysteem
van het televisietoestel of de andere video apparatuur.
• Beelden worden niet op de juiste wijze weergegeven op
een televisietoestel of video apparatuur dat niet compatibel
is met NTSC of PAL.
Beeldgebied
Na het inzoomen kunt u naar
een ander deel van het beeld
bewegen d.m.v. [S], [T],
[W] en [X].
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
169
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Om weer uit te zoomen, schuif de zoomregelaar in de
richting van [
](
).
Gebruiken van het 9-beelden scherm
U kunt de onderstaande procedure volgen om een scherm te
tonen dat 9 beelden weer te geven.
• Als de display indicators ingeschakeld zijn, verschijnt er een
indicator in de rechter onderhoek van het beeldscherm die
laat zien welk deel van het ingezoomde beeld op dat moment
wordt getoond.
1. Schuif de
Selectiekader
zoomregelaar tijdens
de weergavemodus
](
).
naar [
Om terug te keren naar het beeld met de normale
grootte
Hierdoor wordt het 9-beelden
scherm weergegeven met
een selectiekader rond het
laatste beeld dat op het
beeldscherm was.
Druk op [MENU].
BELANGRIJK!
• Afhankelijk van de grootte van het beeld is het bij bepaalde
beelden niet mogelijk om tot 8 maal de normale grootte in
te zoomen.
2. Selecteer het gewenste beeld.
• U kunt d.m.v. [W] en [X] tussen 9-beelden schermen
bladeren.
• Om van een bepaald beeld de versie op het volle scherm
te bekijken, kunt u het selectiekader er naar toe
verplaatsen d.m.v. [S], [T], [W] en [X] en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
170
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
Gebruiken van het kalenderscherm
selectiekader naar de datum waarvan u het
beeld wilt bekijken en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Volg de volgende procedure om een kalender te tonen die het
eerste beeld weergeeft dat op elke datum van een bepaalde
maand opgenomen was. Dit scherm maakt het zoeken naar een
beeld makkelijker en sneller.
1. Schuif de
Hierdoor wordt het eerste beeld weergegeven dat
opgenomen was op die datum.
Selectiekader
LET OP
zoomregelaar tijdens
de weergavemodus
]
tweemaal naar [
(
)
• Het jaar en de maand op de kalender worden in hetzelfde
formaat weergegeven dat u geselecteerd had met de
“Datumstijl” instelling (pagina 211).
Hierdoor wordt het
kalenderscherm
weergegeven.
• U kunt de kalender
Jaar/Maand
weergeven door op
[MENU] te drukken de
“WEERGAVE” indextab te
selecteren en vervolgens “Kalender” te selecteren en
daarna op [X] te drukken om de kalender weer te geven.
• Druk op [MENU] om het kalenderscherm te verlaten.
171
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
BELANGRIJK!
• Merk de volgende punten op betreffende hoe bepaalde
bewerkingsfuncties van de camera invloed hebben op de
datum waarmee het beeld geassocieerd is op het
kalenderscherm.
Voer dit type bewerking
uit:
Hierdoor wordt het
resulterende beeld met
deze datum geassocieerd:
Keystone, kleurcorrectie,
heraanpassen van het
formaat, trimmen,
kopieren, layout afdruk,
MOTION PRINT
De datum dat de bewerking
werd uitgevoerd.
Bewerken van de datum
en de tijd van een beeld
De datum dat het
oorspronkelijke beeld
opgenomen was
172
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden en
Heraanpassen van de afmetingen van
een foto
toon het beeld waarvan u de afmetingen wilt
aanpassen.
U kunt de afmetingen van een foto verkleinen en het resultaat
als een afzonderlijke foto opslaan. De oorspronkelijke foto blijft
ook behouden. U kunt de afmetingen van een foto
heraanpassen op één van de volgende afmetingen.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Wanneer u een beeldgrootte selecteert, wordt in stappen
door de volgende informatie gegaan:
Beeldgrootte
Aantal beeldpunten
Afdrukformaat
.
Het afdrukformaat toont het optimale papierformaat om
een foto van de geselecteerde beeldgrootte af te
drukken.
Beeldgrootte (beeldpunten) Afdrukformaat
6M* 2816 × 2112 A3 Afdruk
Groter
4M
VGA
Kleiner
2304 × 1728 A4 Afdruk
640 × 480
E-mail
• Optimaal formaat voor een
beeld als bijlage van een
e-mail.
5. Nadat u op [SET] drukt in stap 4 om de
afmetingen aan te passen, keert het
beeldscherm terug naar stap 3. Van daar kunt
u dan de stappen 3 en 4 herhalen om de
afmetingen aan te passen van een ander
beeld.
* M staat voor “Mega” hetgeen “miljoen” betekent.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
Selecteer “Annuleren” om de bewerking voor het
heraanpassen van de afmetingen te verlaten.
“Form. Aanpassen” en druk vervolgens op
[X].
173
BEWERKEN VAN BEELDEN
Trimmen van een foto
BELANGRIJK!
• U kunt de afmetingen van een beeld van het VGA formaat
(640 × 480 beeldpunten) niet aanpassen.
• Door de afmetingen van een foto met een
horizontale:verticale verhouding van 3:2 aan te passen
zullen de linker- en rechterkanten van het beeld
afgesneden worden. De horizontale:verticale verhouding
van het resulterende beeld zal 4:3 zijn.
• De opnamedatum van de aangepaste versie van de foto
zal hetzelfde zijn als de opnamedatum van de
oorspronkelijke foto.
U kunt een foto trimmen om de onderdelen weg te knippen die u
niet nodig heeft en het resultaat opslaan als een gescheiden
bestand. De oorspronkelijke foto blijft ook behouden.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto die u
wilt trimmen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de
Zoomfactor
“WEERGAVE”
indextab “Trimmen”
en druk vervolgens op
[X].
Stelt het fotogebied voor
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het
beeldscherm bevindt.
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
174
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Zoom met de zoomregelaar en [S], [T], [W] en
Keystone correctie
[X] om over het ingezoomde beeld te bewegen
om het gedeelte weer te geven dat u er uit wilt
halen.
Corrigeer m.b.v. deze procedure een foto van een rechthoekig
voorwerp zoals een (school) bord, document, poster, foto of een
rechthoekige voorwerp dat niet haaks is omdat het vanuit een
hoek genomen is. Door keystone correctie uit te voeren bij een
beeld wordt een nieuw (gecorrigeerd) beeld van 2M (1600 ×
1200 beeldpunten) opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
5. Druk op [SET] om het getoonde deel er uit te
halen en opslaan als een gescheiden bestand.
• Om de trimprocedure te verlaten voordat u op [SET]
drukt, kunt u op [MENU] te drukken.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto die u
wilt corrigeren.
BELANGRIJK!
• Het beeld dat geproduceerd wordt door een 3:2 beeld te
trimmen zal een horizontale:verticale verhouding van 4:3
hebben.
• De opnamedatum van het er uit gehaalde beeld zal
hetzelfde zijn als de opnamedatum van de oorspronkelijke
foto.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Keystone” en druk vervolgens op [X].
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
175
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer m.b.v. [W]
Het gebruiken van kleurherstelling om
de kleuren van een oude foto te
corrigeren
en [X] de kandidaat
die u wilt corrigeren.
Door kleurherstelling te gebruiken kunt u de oude kleuren
corrigeren van een foto die opgenomen was met een digitale
camera. Deze functie is handig voor het corrigeren van
bestaande oude foto’s, enz.
• Door kleurherstelling uit te voeren bij een beeld wordt een
nieuw (hersteld) beeld van 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Annuleren” om de procedure te verlaten
zonder keystone correctie uit te voeren.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
BELANGRIJK!
en [X] door de beelden en toon de foto die u
wilt corrigeren.
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Kleurcorr.” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste foto.
176
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trimmen” en
BELANGRIJK!
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Bij weergave van een hersteld beeld op het beeldscherm
van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer
het beeld gecorrigeerd was.
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Annuleren” om kleurherstelling te verlaten
zonder iets op te slaan.
6. Beweeg de zoomregelaar omhoog en omlaag
om met het trimkader in te zoomen.
7. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
LET OP
• Zie “Herstellen van een oude foto” op pagina 116 als u het
beeld van een oude foto wilt opnemen met deze camera en
het beeld dat dit oplevert wilt herstellen.
selectiekader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer
dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke
beeld.
• Druk op [MENU] om kleurherstelling te verlaten zonder
iets op te slaan.
177
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [SET] (instellen) om ze toe te passen
Bewerken de datum en de tijd van een
beeld
wanneer alle instellingen naar wens zijn.
• Geef na het bewerken van de tijd en de datum het beeld
weer om te bevestigen dat de datum en de tijd correct
zijn.
Volg de procedure in dit hoofdstuk om de datum en de tijd van
een eerder opgenomen beeld te veranderen.
1. Tijdens de weergavemodus geef d.m.v. [W] en
BELANGRIJK!
[X] het beeld weer waarvan u de datum en de
tijd wilt bewerken.
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken wanneer deze er d.m.v. de tijdafstempeling
ingestempeld zijn (pagina 147).
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken van een beeld dat beveiligd is. Maak het beeld
eerst onbeveiligd en bewerk daarna de datum en de tijd.
• U kunt een datum instellen van 1 januari 1980 tot en met
31 december 2049.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab,
“Datum/tijd” en druk vervolgens op [X].
4. Stel de datum en de tijd naar wens in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de waarde bij de
plaats waar de cursor zich
bevindt
Druk op [S] of [T].
Verplaats de cursor tussen
instellingen
Druk op [W] of [X].
Overschakelen tussen 12-uur
en 24-uur tijdaanduiding
Schuif de zoomregelaar
in de richting van [
]
of [
].
178
BEWERKEN VAN BEELDEN
Roteren van een beeld
BELANGRIJK!
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u toch
een beveiligd beeld roteren dan dient u eerst de beveiliging
te verwijderen (pagina 197).
• Beelden waarop is ingezoomd kunnen niet worden
geroteerd.
• De oorspronkelijke (niet geroteerde) versie van het beeld
van een foto wordt getoond op het 9-beelden scherm en op
het kalenderscherm.
• Films kunnen enkel op het beeldscherm van de camera
worden geroteerd. De film kan niet worden geroteerd als
die op het scherm van een computer wordt weergegeven.
Voer de volgende procedure uit om het beeld (foto of film) te
roteren zich momenteel op het scherm bevindt. Dit attribuut is
handig bij een foto die u wilt opnemen met de (verticale)
portretoriëntatie. Na het roteren van een foto kunt u de foto weer
terugzetten tot de oorspronkelijke oriëntatie, indien u dat wenst.
• Merk op dat deze procedure de feitelijke beelddata niet
verandert. Hierdoor verandert alleen maar hoe het beeld op
het beeldscherm van de camera wordt getoond.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Rotatie” en druk vervolgens op [X].
• Deze bewerking kan enkel worden uitgevoerd terwijl een
foto of een filmbeeld zich op het beeldscherm bevindt.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto waarvan u
het getoonde beeld wilt roteren.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Roteren” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden
naar links.
5. Druk als het getoonde beeld de gewenste
oriëntatie heeft op [MENU].
179
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Selecteer bij de
Combineren van meervoudige foto’s
in een enkel beeld (Layout afdruk)
“WEERGAVE”
indextab “Layout
afdruk” en druk
vervolgens op [X].
U kunt de volgende procedure volgen om foto’s in de kaders van
een layout te steken en een nieuw beeld produceren dat
meerdere foto’s bevat.
• Layout patroon
(twee beelden)
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het beeldscherm bevindt.
• Layout patroon
(drie beelden)
4. Selecteer d.m.v. [W]
en [X] het gewenste
type layout en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een
1. Schakel de weergavemodus in en selecteer
achtergrondkleur.
d.m.v. [W] en [X] de eerste foto die u in de
layout wilt steken.
2. Druk op [MENU].
180
BEWERKEN VAN BEELDEN
6. Druk op [SET]
BELANGRIJK!
(instellen).
• Layout afdruk wordt niet ondersteund wanneer de instelling
van de beeldgrootte “3:2 (3264 × 2176 beeldpunten)” is.
• Tijdens het weergeven van een layout beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het laatst toegevoegde beeld oorspronkelijk
opgenomen was, dus niet wanneer de layout gemaakt
werd van het beeld.
• De grootte van het beeld met meervoudige foto’s is bij deze
bewerking automatisch vastgesteld op 7M (3072 × 2304
beeldpunten).
7. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto voor de
layout en druk vervolgens op [SET] (instellen).
8. Herhaal stappen 6 en 7 voor alle kaders
(frames) in de layout.
Het laatste layout beeld wordt opgeslagen nadat u de
laatste foto ingestoken heeft.
• Door op [MENU] te drukken wordt teruggegaan naar de
weergavemodus zonder het layout beeld op te slaan.
• Het nieuwe beeld kan niet worden opgeslagen tenzij er
zich een foto bevindt in alle layout kaders.
181
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] een instelling voor
Bijstellen van de witbalans van een
opgenomen beeld
de witbalans en druk vervolgens op [SET]
(instellen) om deze uit te oefenen.
U kunt m.b.v. de witbalansinstelling een lichtbrontype selecteren
voor een opgenomen beeld, wat de kleuren van het beeld zal
beïnvloeden.
Wanneer u het beeld er uit wilt laten
zien alsof het opgenomen was onder
de volgende omstandigheden:
1. Geef tijdens de weergavemodus d.m.v. [W] en
[X] het beeld weer waarvan u de
witbalansinstelling wilt veranderen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Witbalans” en druk vervolgens op [X].
Buiten bij goed weer
(Daglicht)
Buiten, bewolkt tot regenachtig, in de
schaduw van bomen, enz.
(Bewolkt)
Op een plaats waar de kleurtemperatuur
heel hoog is zoals in de schaduw van
een gebouw, enz.
(Schaduw)
Onder witte of daglichtwitte TL
verlichting die het kleurenspectrum niet
onderdrukken
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
N (Dagl.
Wit TL)
Onder daglicht TL verlichting terwijl het
kleurenspectrum wordt onderdrukt
TL)
Onder gloeilamp verlichting terwijl het
kleurenspectrum wordt onderdrukt
(Gloeilamp)
Met annuleren van de instelling van de
witbalans
182
Selecteer deze
instelling:
D (Daglicht
Annuleren
BEWERKEN VAN BEELDEN
• Gewoonlijk is de aanvankelijk geselecteerde instelling
voor de witbalans in het bovenstaande menu de instelling
die gebruikt was toen u het beeld aanvankelijk opnam.
Als u “Automatisch” of “Handmatig” gebruikte als de
instelling van de witbalans toen u het beeld opnam, zal
“Annuleren” worden geselecteerd (pagina 139).
• Als u dezelfde instelling voor de witbalans selecteert die u
selecteerd toen u het beeld aanvankelijk opnam, dan kunt
u door indrukken van [SET] (instellen) het witbalans
instelmenu verlaten zonder het beeld te veranderen.
Instellen van de beeldhelderheid
Stel de helderheid van een foto in d.m.v. de volgende
procedure.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto
waarvan u de helderheid wilt bijstellen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
BELANGRIJK!
“Helderheid” en druk vervolgens op [X].
• Door de instelling van de witbalans van een beeld te
veranderen wordt een nieuw beeld gecreëerd met de
nieuwe witbalansinstelling. Het oospronkelijke beeld blijft in
het geheugen.
• Tijdens het weergeven van een beeld waarvan de
witbalansinstelling op het beeldscherm van de camera
veranderd wordt, geven de datum en de tijd aan wanneer
het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet
wanneer de witbalansinstelling was veranderd.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
183
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
BELANGRIJK!
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Helderder
• Door de instelling van de helderheid van een beeld te
veranderen wordt een nieuw beeld gecreëerd met het
nieuwe helderheidsniveau. Het oospronkelijke beeld blijft in
het geheugen.
• Als een beeld waarvan de helderheid bijgesteld is,
weergegeven wordt op het beeldscherm van de camera
geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld
oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer de
helderheid was bijgesteld.
Selecteer deze instelling:
+2
+1
0
–1
Donkerder
–2
• Druk op [W] of [MENU] om de bewerking voor de
instelling van de helderheid te annuleren.
184
BEWERKEN VAN BEELDEN
Verminderen van de effecten van
onderbelichting
BELANGRIJK!
• Door Dynamisch bereik correctie uit te voeren bij een beeld
wordt een nieuwe (gecorrigeerd) versie opgeslagen als een
afzonderlijk bestand.
• Tijdens het weergeven van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
U kunt de onderstaande procedure volgen om alleen
onderbelichting te verminderen terwijl de heldere gedeelten van
een beeld in stand worden gehouden.
1. Schakel de weergavemodus in en toon d.m.v.
[W] en [X] de foto die u wilt corrigeren.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Dynamisch bereik” en druk vervolgens op
[X].
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Dynamisch bereik uitoefenen met een
grotere mate dan “Uitbreiden +1”
Uitbreiden +2
Onderbelichting verminderen
Uitbreiden +1
185
BEWERKEN VAN BEELDEN
Monteren van een film op de camera
BELANGRIJK!
• Wanneer u een film monteert wordt alleen het resultaat
opgeslagen. De oorspronkelijke film blijft niet behouden.
Als u dus eenmaal een montagebewerking uitvoert, kunt u
deze bewerking niet meer ongedaan maken.
• Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film die
korter is dan vijf seconden is.
• De filmmontagebewerking wordt alleen ondersteund voor
films die opgenomen zijn met deze camera.
• U kunt geen montage uitvoeren bij een film als de
hoeveelheid resterende geheugencapaciteit minder is dan
de grootte van het filmbestand waarbij u montage wilt
uitvoeren. Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is kunt
u bestanden uitwissen die u niet langer nodig heeft om
geheugen vrij te maken.
• Een film in twee delen knippen of twee films aan elkaar
plakken om een enkele film te maken kan niet worden
gedaan op deze camera.
U kunt de volgende knipbewerkingen op de camera uitvoeren
om films te monteren die u heeft opgenomen.
Bediening
Omschrijving
Knippen
(tot-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het begin van de film weg.
Knippen
(punt-tot-punt knippen)
Knipt alles weg tussen twee punten.
Knippen
(vanaf-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het einde van de film weg.
186
BEWERKEN VAN BEELDEN
1. Geef de film weer die u wilt monteren.
5. Selecteer het kader
(punt) waar u de film
wilt knippen.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te pauzeren.
• Controleer dat “
”
(knipicoon) getoond wordt
op het beeldscherm.
Mocht dat niet het geval
zijn, druk dan nogmaals
op [SET] (instellen).
Knipbereik (rood)
Knipicoon
3. Druk op [T].
• U kunt ook de volgende stappen uitvoeren in plaats van
de stappen 1 tot en met 3 hierboven.
1 Selecteer tijdens de weergavemodus de film die u wilt
monteren en druk vervolgens op [MENU].
2 Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Filmbewerking” en druk vervolgens op [X].
Om dit te doen:
Druk op deze
toets:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting
[X] of [W]
De filmweergave pauzeren of hervatten
[SET]
Blader de gepauzeerde weergave één
beeld voorwaarts of achterwaarts
[X] of [W]
• Druk op [MENU] om de knipbewerking te annuleren.
Hierdoor wordt teruggegaan naar het scherm in stap 3.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de knipbewerking
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Annuleren”
en druk vervolgens op [SET] (instellen). Hierdoor wordt
teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
187
BEWERKEN VAN BEELDEN
6. Druk op [T] om de vereiste knipbewerking(en)
7. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
uit te voeren.
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Voor dit type
knipbewerking:
Doe dit:
Knippen
(tot-punt knippen)
Selecteer het punt tot waarop u wilt
knippen en druk op [T].
Knippen
(vanaf-punt
knippen)
Selecteer het punt van waar u wilt
knippen en druk op [T].
Knippen
(punt-tot-punt
knippen)
1. Selecteer het startpunt van het
middensegment en druk
vervolgens op [T].
2. Selecteer het eindpunt van het
middensegment en druk
vervolgens op [T].
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Nee” in
plaats van “Ja” en druk vervolgens op [SET]. Hierdoor
wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
• De geselecteerde knipbewerking zal tot voltooiing een
aanzienlijke tijd in beslag nemen. Wacht totdat de “Druk...
Wachten a.u.b...” boodschap van het beeldscherm
verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert op de camera.
Merk op dat een knipbewerking een heel lange tijd in
beslag nemen als de film die gemonteerd wordt erg lang
is.
188
BEWERKEN VAN BEELDEN
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT)
en [X] door de beelden en toon de film die het
beeld bevat dat u wilt gebruiken.
Met MOTION PRINT kunt u een filmbeeld opnemen en
gebruiken om een foto te creëren. De foto die u creëert kan één
van de twee formaten hebben die hieronder worden
beschreven.
9-beeld
foto
1-beeld
foto
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“MOTION PRINT” en druk vervolgens op [X].
Dit formaat plaatst het
geselecteerde filmbeeld
in het midden met de vier
voorafgaande beelden
aan de bovenkant en de
vier beelden erna aan de
onderkant.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] ofwel “9-beelden”
of “1-beeld”.
5. Blader d.m.v. [W] en [X] om door de
filmbeelden te bladeren en te zoeken naar dat
beeld dat u wilt gebruiken als het beeld voor
de foto.
Dit formaat creëert een
foto die alleen gebruik
maakt van het
geselecteerde filmbeeld.
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
189
BEWERKEN VAN BEELDEN
6. Druk op [SET] nadat het gewenste filmbeeld
getoond wordt.
• Als u “9-beelden” selecteerde in stap 4 zal de camera een
9-beelden foto creëren met het beeld dat u selecteerde in
stap 6 in het midden.
• Als u “1-beeld” selecteerde in stap 4 zal de camera een
foto creëren van het beeld dat u selecteerde in stap 6.
BELANGRIJK!
• MOTION PRINT kan niet uitgevoerd worden bij een film die
met een ander type camera opgenomen was.
190
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
4. Druk op [SET] (instellen) om de
Toevoegen van geluid aan een foto
geluidsopname te starten.
Met de dubfunctie van uw camera kunt u geluid toevoegen aan
de foto nadat u deze opgenomen heeft. Een foto die geluid
bevat (ongeacht of het geluid ter plekke opgenomen was of later
toegevoegd werd) wordt aangegeven door het “
” icoon.
U kunt het geluid van een foto opnieuw opnemen wanneer u dat
maar wilt.
U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een enkele
foto.
• Het geluid is in mono.
5. Druk nogmaals op [SET] (instellen) om te
stoppen met de geluidsopname.
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op [SET] (instellen) drukt.
Een foto met geluid weergeven
Voer de stappen uit onder “Luisteren naar het geluid van een
foto met geluid” op pagina 157.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
en [X] door de beelden en toon de foto
waaraan u geluid wilt toevoegen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Dubben” en druk vervolgens op [X].
• Deze bewerking kan enkel worden uitgevoerd terwijl een
foto zich op het beeldscherm bevindt.
191
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Een foto met geluid opnieuw opnemen
5. Druk op [SET] (instellen) om de
geluidsopname te starten.
BELANGRIJK!
Hierdoor wordt de eerdere opname uitgewist en vervangt
hem door een nieuwe opname.
• Merk op dat u het oorspronkelijke geluid niet kunt
herstellen nadat u het geluid van een foto eenmaal gewist
of heropgenomen heeft.
6. Druk nogmaals op [SET] (instellen) om te
stoppen met de geluidsopname.
1. Blader tijdens de weergavemodus d.m.v. [W]
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op [SET] (instellen) drukt.
en [X] door de beelden en toon de foto
waarvan u het geluid opnieuw wilt opnemen.
LET OP
2. Druk op [MENU].
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Geluidsformaat: WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30 seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• Zie pagina 83 voor voorzorgsmaatregelen inzake het
opnemen.
• Het is niet mogelijk geluid (dubben) toe te voegen bij
beelden van de volgende typen.
– Beelden die gecreëerd waren m.b.v. MOTION PRINT
– Beveiligde beelden
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Dubben” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wissen”en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Als u het geluid van de foto alleen wilt uitwissen zonder
opnieuw iets op te nemen, druk dan op dit moment op
[MENU] en sla de rest van deze procedure over.
B
192
GEBRUIKEN VAN GELUID
3. Druk op de sluitertoets om het opnemen te
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname)
starten.
• De bedrijfsindicator knippert groen terwijl het opnemen
plaatsvindt.
• Door het indrukken van [SET] tijdens het opnemen kunt u
een markeerteken aanbrengen in de opname. Tijdens het
weergeven kunt u naar de markeertekens in de opname
springen.
Met spraakopname kunt u alleen geluid opnemen zonder foto of
film.
Door alleen gebruik te maken van het ingebouwde geheugen,
kunt u maximaal 36 minuten en 46 seconden spraakopname
verkrijgen.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamemodus op “
[SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S],
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
” en druk daarna op
geluidsweergave te stoppen en terug te gaan
naar het scherm bij stap 3.
• Het opnemen stopt ook automatisch als het geheugen vol
is.
Opnametijd
[T], [W] en [X]
“Spraakopname” en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
het beeldscherm.
” in
Resterende opnametijd
193
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Weergeven van spraakopnamedata
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 om op te nemen
herhalen of u kunt deze procedure verlaten
door op [SET] (instellen) te drukken en een
andere BEST SHOT scene te selecteren.
1. Schakel de weergavemodus in en toon dan
d.m.v. [W] en [X] het spraakopnamebestand
dat u wilt weergeven.
“
” wordt getoond in plaats van een beeld voor een
spraakopnamebestand.
LET OP
• U kunt de spraakopnamedata op uw computer weergeven
d.m.v. QuickTime.
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• Zie pagina 83 voor voorzorgsmaatregelen inzake het
opnemen.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te starten.
194
GEBRUIKEN VAN GELUID
Weergavebewerkingen van de spraakopname
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Spring naar een markeerteken in de
geluidsdata terwijl de weergave
gepauzeerd is.
Druk op [X] of [W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• U kunt het geluidsvolume enkel
bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
Druk op [T] en
gebruik dan [S] en
[T].
Beurtelings in- en uitschakelen van inbeeld indicators
Druk op [S]
(DISP).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
195
GEBRUIKEN VAN GELUID
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Bestanden en mappen
Uw camera behandelt elke foto, film en spraakopname als een afzonderlijk bestand.
U kunt bestanden wissen, beveiligen en kopiëren, al naar gelang.
Bestanden kunnen in mappen worden gegroepeerd die automatisch door de camera worden gecreëerd.
Bestanden en mappen hebben hun eigen unieke namen die automatisch door de camera worden toegewezen.
• Zie “Geheugenmapstructuur” (pagina 262) voor nadere details over hoe mappen in het geheugen zijn georganiseerd.
Naam en het toegestane maximale aantal
Voorbeeld
Bestand Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten met de namen CIMG0001 tot en met
CIMG9999. De extensie van het bestandsnaam hangt af van het bestandtype.
• Als een bestand reeds 9999 bestanden bevat, wordt automatisch een nieuwe map
gecreëerd bij het opnemen van een nieuw bestand.
26ste bestandsnaam:
Mappen
Naam van de 100ste map:
Mappen hebben namen van 100CASIO* tot en met 999CASIO*
• Er kunnen maximaal 900 mappen zijn.
* De BEST SHOT functie (pagina 104) bevat een voorbeeldscene die de instellingen
optimaliseert voor beelden op internetveilingen. Afhankelijk van het cameramodel
heet deze voorbeeldscene “For eBay” (eBay veiling) of “Veiling”.
– Beelden die opgenomen zijn met de eBay scene worden opgeslagen in een map
die “100_EBAY” heet.
– Beelden die opgenomen zijn met de veilingscene zijn opgeslagen in een map die
“100_AUCT” heet.
* De BEST SHOT functie (pagina 104) heeft ook een scene (die “For YouTube” heet)
die de filminstellingen optimaliseert voor YouTube. Beelden die opgenomen zijn met
de YouTube scene zijn opgeslagen in een map die “100YOUTB” heet.
196
CIMG0026.JPG
Serienummer
(4 cijfers)
Extensie
100CASIO*
Serienummer (3 cijfers)
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Beschermen van een bestand tegen
wissen
LET OP
• U kunt map- en bestandnamen op uw computer bekijken.
Zie pagina 268 voor nadere details over hoe
bestandnamen op het beeldscherm van de camera worden
getoond.
• Het totale aantal mappen en bestanden dat toegestaan is,
hangt af van de beeldgrootte en de beeldkwaliteit en de
capaciteit van de geheugenkaart die u gebruikt voor de
opslag.
U kunt een belangrijk bestand beveiligen om er zeker van te zijn
dat hij niet onverhoeds uitgewist kan worden.
BELANGRIJK!
• Merk op dat zelfs als een bestand beschermd is, deze zal
worden gewist als geformatteerd wordt (pagina’s 14, 50,
218).
■ Beveiligen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Beveiligen” en druk vervolgens op [X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt beveiligen zich op
het beeldscherm bevindt.
197
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Beveiligen van alle bestanden in het
geheugen
4. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] “Aan” en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
Een beeld dat beveiligd is
wordt aangegeven door de
“
” icoon.
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Beveiligen” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle best. : Aan”
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 herhalen om een
en druk daarna op [SET] (instellen).
ander beeld te beveiligen of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
Dit beveiligt alle bestanden die zich op het moment in het
geheugen bevinden.
4. Druk op [MENU].
Onbeveiligd maken van een specifiek bestand
Om de beveiliging van alle bestanden in het geheugen
ongedaan te maken.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van een specifiek
bestand” maar selecteer in stap 4 “Uit” in plaats van “Aan”.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van alle bestanden in
het geheugen”, maar selecteer in stap 3 “Alle best. : Uit” in
plaats van “Alle best. : Aan”.
198
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto die u wilt
Gebruik de FAVORITE map
kopiëren naar de FAVORITE map.
De FAVORITE map bevindt zich in het ingebouwde geheugen
van de camera en u kunt het gebruiken om persoonlijke foto’s op
te slaan die u niet getoond wilt hebben tijdens de normale
bewerkingen van de weergavemodus.
Foto’s in de FAVORITE map blijven in het geheugen van de
camera zelfs als u overstapt op een andere geheugenkaart.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Opslaan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een kopie van de foto naar de FAVORITE
map opgeslagen.
6. Nu kunt u de stappen 4 en 5 herhalen om een
BELANGRIJK!
ander beeld op te slaan of u kunt deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
• De FAVORITE map kan enkel gebruikt worden voor foto’s.
Als een foto met geluid opgenomen wordt in de FAVORITE
map wordt enkel het foto gedeelte opgeslagen.
■ Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Favorieten” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Opslaan” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
199
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Bekijken van foto’s in de FAVORITE map
BELANGRIJK!
• De naar de FAVORITE map gekopieerde foto wordt
omgezet naar QVGA formaat (320 × 240 beeldpunten).
Een foto in de FAVORITE map kan niet worden hersteld tot
de oorspronkelijke grootte.
• Foto’s in de FAVORITE map kunnen niet naar een
geheugenkaart worden gekopieerd.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Favorieten” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Tonen” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
LET OP
4. Blader d.m.v. [W] en
• Het aantal foto’s dat in de FAVORITE map kan worden
opgeslagen, hangt af van de beeldkwaliteit van elke foto en
hoeveel capaciteit er overblijft in het ingebouwde
geheugen.
Bestandsnaam
[X] door de foto’s in
de FAVORITE map.
FAVORITE mapicoon
5. Nadat u klaar bent met het bekijken van de
foto’s in de FAVORITE map kunt u deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
200
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Voer de volgende stappen uit om de de inhoud van de
FAVORITE map op uw computer te bekijken.
Kopiëren van bestanden
Bestanden kunnen worden gekopieerd van het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart of van een geheugenkaart
naar het ingebouwde geheugen.
Hierdoor wordt het mogeljk om bijvoorbeeld de volgende
stappen uit te voeren en een bestand te kopiëren van uw
geheugenkaart naar de geheugenkaart van een ander persoon.
1 Kopieer het bestand van uw geheugenkaart naar het
ingebouwde geheugen van de camera.
2 Verwijder uw geheugenkaart en steek de geheugenkaart van
die andere persoon in.
3 Kopieer het bestand van het ingebouwde geheugen naar de
andere geheugenkaart.
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
2. Plaats de camera op de USB slede (die
aangesloten is op de computer).
3. Voer de bewerkingen op uw computer uit die
nodig zijn om door het geheugen van de
camera te navigeren en de inhoud van de
FAVORITE map te tonen.
BELANGRIJK!
• U kunt bestanden van foto’s, films, foto’s met geluid of
spraakopname kopiëren die u met uw camera had
opgenomen.
• U kunt een foto niet kopiëren die zich in de FAVORITE map
bevindt.
• Bij weergave van een gekopieerd bestandsbeeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gekopieerd was (pagina
172).
201
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Alle bestanden in het ingebouwde geheugen
kopiëren naar een geheugenkaart.
■ Kopiëren van een enkel bestand van het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart.
De volgende bewerking kopieert alle bestanden van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart. U kunt
bestanden niet afzonderlijk kopiëren.
Met deze procedure dienen bestanden één voor één te worden
gekopieerd.
1. Leg de geheugenkaart in waarnaar u de
1. Leg de geheugenkaart in die het bestand
bestanden van de camera wilt kopiëren.
bevat dat u naar de camera wilt kopiëren.
2. Schakel eerst de camera en daarna de
2. Schakel eerst de camera en daarna de
weergavemodus in en druk vervolgens op
[MENU].
weergavemodus in en druk vervolgens op
[MENU].
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
3. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
“Kopiëren” en druk vervolgens op [X].
“Kopiëren” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ingeb.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Kaart
Kaart”
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Ingeb.”
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van het
beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert op
de camera.
• Nadat de kopieerbewerking voltooid is, wordt het laatst
gekopieerde bestand op het beeldscherm getoond.
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] het bestand dat u
wilt kopiëren.
202
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Kopiëren” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van het
beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert op
de camera.
• Het gekopieerde beeld verschijnt opnieuw op het
beeldscherm nadat de kopieerbewerking voltooid is.
7. Nu kunt u de stappen 5 en 6 herhalen om een
ander beeld te kopiëren of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
LET OP
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het grootste
serienummer heeft.
203
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt bestanden die u niet langer nodig heeft wissen of u kunt
ze oversturen naar de harde schijf van uw computer of u kunt ze
afdrukken. Dit maakt ruimte vrij voor nieuwe bestanden.
U kunt één specifiek bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat moment in het geheugen bevinden.
Hier worden de verschillende procedures voor het wissen van
bestanden uitgelegd, inclusief hoe foto’s kunnen worden gewist
uit de FAVORITE mappen.
Wissen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de
weergavemodus op
[T] (
).
BELANGRIJK!
2. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
• Denk eraan dat de bewerking voor het wissen van een
bestand niet ongedaan kan worden gemaakt. Let er altijd
op dat u een bestand niet langer nodig heeft voordat u het
wist.
• Een beveiligd bestand kan niet worden gewist. Wilt u toch
een beveiligd bestand wissen dan dient u eerst de
beveiliging te verwijderen (pagina 197).
• Door een foto met geluid te wissen worden zowel de foto
als het geluidsbestand gewist.
totdat het beeld dat u wilt wissen zich op het
beeldscherm bevindt.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wissen”en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Annuleren” om de wisbewerking te annuleren
zonder iets te wissen.
4. U kunt de stappen 2 en 3 herhalen om een
ander bestand te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door te drukken op
[MENU].
204
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
1. Druk tijdens de weergavemodus op [T] (
Wissen van foto’s uit de FAVORITE
map
).
U kunt een enkele foto wissen of u kunt alle foto’s wissen die
zich op dat moment in de FAVORITE map bevinden.
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle best.
wissen”en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
3. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
“Favorieten” en druk vervolgens op [X].
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Ja”.
• Selecteer “Nee” in plaats van “Ja” om de wisbewerking te
annuleren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Tonen” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
4. Druk op [SET] (instellen).
4. Druk op [T] (
• Hierdoor worden alle bestanden gewist en de boodschap
“Er zijn geen bestanden.” getoond.
).
5. Gebruik de procedures onder “Wissen van
een specifiek bestand” en “Wissen van alle
bestanden” om gewenste foto’s te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door tweemaal te
drukken op [MENU].
205
WISSEN VAN BESTANDEN
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de volgende geluidsinstellingen configureren bij uw
camera
• Type geluid en het volume voor het ontspannen van de sluiter
en andere bewerkingen
• Geluidsvolume voor het weergeven van een film en van
spraakopname
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Laat één van de ingebouwde geluiden
klinken (1 tot en met 5)
Geluid 1 - 5
Schakel het geluid uit
Uit
■ Selecteren het bewerkingsgeluid
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Geluiden” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de bewerking
waarvan u het geluid wilt configureren (Start,
Halfsluiter, Sluiter, Werking) en druk
vervolgens op [X].
206
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Het geluidsvolume van de bewerkingstoon
instellen
■ Instellen van het geluidsniveau van de
weergave
1. Druk op [MENU].
U kunt deze procedure gebruiken om het geluidsniveau van de
weergave in te stellen voor films en foto’s met geluid,
onafhankelijk van het geluidsniveau van de bewerkingen.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Geluiden” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
1. Druk op [MENU].
Bewerking”.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Geluiden” en druk vervolgens op [X].
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
het weergavevolume en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
Weergave”.
het geluidsvolume van de bewerkingen en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
LET OP
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, is ook van
toepassing op het video uitgangssignaal (pagina 166).
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, heeft geen
invloed op het video uitgangssignaal (pagina 166).
207
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
In- of uitschakelen van het
startscherm
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de camera configureren om een startscherm te tonen van
een beeld dat u opgenomen heeft, telkens wanneer u de camera
inschakelt.
• Zelfs als u de startscherminstellingen tijdens de
weergavemodus geconfigureerd heeft, verschijnt het
startscherm niet wanneer u de camera inschakelt door op
[
] (WEERGAVE) te drukken.
1. Druk op [MENU].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het geselecteerde beeld als het
startscherm gebruiken
Aan
Het startscherm uitschakelen
Uit
LET OP
• Hieronder volgen de types beelden die u kunt selecteren
als het startscherm.
– Speciale startschermbeelden die bij de camera
ingebouwd zijn
– Foto’s
– Foto’s met geluid (het geluid wordt niet weergegeven).
• Er kan slechts één startschermbeeld van kracht zijn op een
bepaald moment. Om van startschermbeeld te veranderen
kunt u het huidige beeld gewoonweg met een ander beeld
overschrijven.
• Door het ingebouwde geheugen (pagina 218) te
formatteren wordt het huidige startschermbeeld gewist.
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Start” en
druk vervolgens op [X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt gebruiken als het
startscherm zich op het beeldscherm bevindt.
208
OVERIGE INSTELLINGEN
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor
een bestandsnaam
Volg de volgende procedure om de methode te specificeren die
bepaalt hoe serienummers aangemaakt worden die in de
bestandsnamen worden gebruikt (pagina 196).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Bestand
nr.” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
209
Om de camera dit te laten doen:
Selecteer deze
instelling:
Onthoud de nummers die gebruikt worden voor
de bestanden. Bestanden worden benoemd
met het volgende opeenvolgende nummer zelfs
als bestanden gewist worden of als een blanco
geheugenkaart ingelegd is.
• Als een geheugenkaart ingelegd wordt
waarop reeds bestanden zijn opgeslagen en
het grootste opeenvolgende nummer van de
bestaande bestandsnamen is groter dan het
grootste opeenvolgende nummer dat
onthouden wordt door de camera, dan zal het
nummeren van nieuwe bestanden starten
van het grootste opeenvolgende nummer van
de bestaande bestandsnamen plus 1.
Voortzetten
Start het serienummer opnieuw vanaf 0001
wanneer alle bestanden gewist zijn of als de
geheugenkaart vervangen wordt door een
blanco kaart.
• Als een geheugenkaart ingelegd wordt
waarop reeds bestanden zijn opgeslagen,
dan zal het nummeren van nieuwe
bestanden starten van het grootste
opeenvolgende nummer van de bestaande
bestandsnamen plus 1.
Terugstellen
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Thuis” en druk
Veranderen van de instelling van de
datum en de tijd bij de camera
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Stad” en druk
Als u de instelling voor de datum en de tijd verandert, let er dan
op dat u dit doet voor de thuisstad (de plaats waar u de camera
gewoonlijk het gebruikt). Als u de instellingen van de thuisstad
reeds op de juiste wijze geconfigureerd heeft, kunt u de
procedure onder “Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad” (pagina 211) gebruiken om de huidige instelling van
de tijd veranderen, indien dit gewenst is.
vervolgens op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
waar uw thuisstad zich bevindt en druk daarna
op [SET] (instellen).
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] uw thuisstad en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
BELANGRIJK!
• Als de instelling voor de datum en tijd veranderd wordt
zonder de instelling van de thuisstad eerst te configureren,
worden alle data en tijden voor de wereldtijd (pagina 212)
uitgeschakeld.
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
■ Selecteren van uw thuisstad
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Wereldtijd” en druk vervolgens op [X].
Hierdoor worden de huidige instellingen van de wereldtijd
getoond.
210
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad
■ Veranderen van het datumformaat
1. Druk op [MENU].
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
U kunt kiezen uit drie verschillende formaten voor de datum.
“Bijstellen” en druk vervolgens op [X].
“Datumstijl” en druk vervolgens op [X].
3. Stel de datum en de tijd in.
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Om dit te doen:
Doe dit:
Verplaats de cursor tussen
instellingen
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Druk op [W] of [X].
Voorbeeld: 19 december, 2007
Verander de instelling bij de
plaats waar de cursor zich
bevindt
Druk op [S] of [T].
Overschakelen tussen het
12-uur en 24-uur formaat
Schuif de zoomregelaar
nogmaals in de richting
van [
] of [
].
Om de datum als volgt weer te
geven:
Selecteer dit formaat:
07/12/19
JJ/MM/DD
19/12/07
DD/MM/JJ
12/19/07
MM/DD/JJ
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
211
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S]
Gebruiken van de wereldtijd
en [T] “Stad” en druk
vervolgens op [X].
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om de huidige tijd te
bekijken in een zone die afwijkt van die van uw thuisstad
wanneer u op reis gaat, enz. De wereldtijd toont de huidige tijd in
162 steden in 32 tijdzones rond de gehele wereld.
• Selecteer om de
zomertijdinstelling te
configureren m.b.v. [S] en
[T] “DST” en selecteer
daarna “Aan”.
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om de
huidige instelling van de tijd met één uur vooruit te zetten
tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt af van de plaatselijke
gewoonten en wetgeving.
Configureren van de instellingen van de
wereldtijd
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Wereldtijd” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wereld” en druk
vervolgens op [X].
212
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Heen en weer schakelen tussen de
schermen voor de thuistijd en de wereldtijd
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
waar de stad zich bevindt die u wilt bekijken
en druk daarna op [SET] (instellen).
1. Druk op [MENU].
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste stad
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
“Wereldtijd” en druk vervolgens op [X].
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Wereld” voor het
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
scherm met de wereldtijd en druk vervolgens
op “Thuis” voor het scherm met de thuistijd.
4. Druk na selectie van het gewenste scherm op
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
213
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Als de inhoud van het display in een
verkeerde taal is
Veranderen van de displaytaal
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
displaytaal te selecteren.
• Het aantal talen en de types hangen af van het land of de
streek waar de camera verkocht wordt.
1
23
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Language” en druk vervolgens op [X].
1 : Selecteer deze indextab.
2 : Selecteer het “Language” (taal) item.
3 : Selecteer de gewenste taal.
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gewenste instelling en druk daarna op [SET]
(instellen).
214
OVERIGE INSTELLINGEN
Veranderen van de helderheid van het
beeldscherm
U kunt de helderheid van het beeldscherm bijstellen d.m.v. de
volgende procedure.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Scherm”
en druk vervolgens op [X].
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Relatief grotere helderheid van het
beeldscherm dan de 0 instelling (voor
gebruik buiten)
• Deze instelling verbruikt meer
stroom.
+1
Normale beeldscherm helderheid (voor
gebruik binnen)
0
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Automatische aanpassing van de
helderheid van het beeldscherm in
overeenkomst met de hoeveelheid licht. Auto 1 of Auto 2
• Auto 2 past zich sneller aan een
heldere omgeving aan dan Auto 1.
Grotere helderheid van het
beeldscherm van de +1 instelling
• Deze instelling verbruikt meer
stroom.
+2
215
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Veranderen van het USB
poortprotocol
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het USB
communicatieprotocol te veranderen die gebruikt wordt bij het
uitwisselen van data met een computer, printer of andere
externe apparatuur. Selecteer het protocol dat past bij het
toestel waarop u gaat aansluiten.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
druk vervolgens op [X].
216
Wanneer u op dit type toestel wilt
aansluiten:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die USB DIRECTPRINT (pagina 220) ondersteunt
Bij deze instelling beschouwt de
computer de camera als een extern
opslagmedium. Gebruik deze instelling
voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar een
computer (d.m.v. de meegeleverde
Photo Loader with HOT ALBUM
applicatie).
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECTPRINT)
Printer die PictBridge ondersteunt
(pagina 220)
Deze instelling vereenvoudigt het
oversturen van beelddata naar het
aangesloten toestel.
PTP
(PictBridge)
OVERIGE INSTELLINGEN
Configureren van de [ ]
(WEERGAVE) toets instellingen
LET OP
• De defaultinstelling die oorspronkelijk in de fabriek
ingesteld was, is “Spanning aan”.
• Verander naar een andere instelling dan “Uitschakelen”
voordat u aansluit op een televisietoestel om beelden te
bekijken.
U kunt de onderstaande procedure volgen om te specificeren
wat er gebeurt wanneer u op de [
] (WEERGAVE) toets
drukt.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “
Spanning aan” en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Configureren van de toets om dit te
doen wanneer deze worden ingedrukt:
Selecteer deze
instelling:
De camera inschakelen
Spanning aan
Schakel de camera in wanneer deze
toets gedurende ongeveer een
seconden ingedrukt gehouden wordt
• Deze insteling voorkomt dat de
camera onverhoeds ingeschakeld
wordt wanneer deze in een tas, enz.
wordt vervoerd.
Vasthouden:
aan
De camera niet inschakelen
Uitschakelen
217
OVERIGE INSTELLINGEN
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de camera stoppen met
normaal functioneren.
Formatteren van het ingebouwde
geheugen
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan worden alle
opgeslagen data uitgewist.
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
camera geladen is.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de camera,
verwijder deze dan.
BELANGRIJK!
• Merk op dat data die gewist worden door de
formatteerbewerking niet hersteld kunnen worden.
Controleer dus dat u geen van de data in het ingebouwde
geheugen nodig heeft voordat u het geheugen gaat
formatteren.
• Bij het formatteren van het ingebouwde geheugen worden
de volgende items gewist.
– Gezichherkenningsdata opgeslagen met Fam. registr.
– Beveiligde beelden
– Beelden in de FAVORITE map
– Gebruikersinstellingen van de BEST SHOT functie
– Startscherm
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de camera
stopt met normaal functioneren.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “Instellen” indextab
“Formatteren” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Formatteren” en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt het ingebouwde geheugen geformatteerd.
• Selecteer “Annuleren” om de formatteerbewerking te
annuleren zonder te formatteren.
• Als de weergavemodus ingeschakeld wordt na het
formatteren van het ingebouwde geheugen, dan
verschijnt de boodschap “Er zijn geen bestanden.”.
218
OVERIGE INSTELLINGEN
AFDRUKKEN
Verschillende types van afdrukken
Er zijn drie methoden die u kunt gebruiken voor het afdrukken van beelden.
Professionele
afdrukdienst
(pagina 220)
Thuis
afdrukken
Neem de geheugenkaart die de beelden bevat met de af te drukken beelden
mee naar een professionele afdrukdienst.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten
maken van afdrukken.
Afdrukken op een printer (pagina 220) Maak afdrukken op een printer die PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt of gebruik een printer die uitgevoerd is met een
geheugenkaartgleuf.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u afdrukken gaat maken.
Afdrukken met een computer
■ Windows Computer
Installeer het software (Photo Loader with HOT ALBUM) dat meegeleverd
wordt met de camera.
Zie “Gebruiken van de camera met een Windows computer” op pagina 230.
■ Macintosh
Stuur de beelden eerst over naar uw Macintosh en gebruik van los
verkrijgbaar software voor het maken van afdrukken.
Zie “Gebruiken van de camera met een Macintosh computer” op pagina 253.
219
AFDRUKKEN
■ Voorzorgsmaatregelen bij het maken van
afdrukken
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden
• Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw printer
voor informatie aangaande de instellingen voor de
drukkwaliteit en het papier.
• Neem contact op met de fabrikant van uw printer om er achter
te komen of de printer PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt, voor nieuwere printerversies, enz.
• Verbreek de aansluitingen van kabels nooit en voer nooit
enige bewerking uit bij de camera of de USB slede terwijl het
afdrukken plaatsvindt. Dit kan een foutmelding voor de printer
veroorzaken.
Als uw printer van één van de onderstaande types is, kunt u er
afdrukken mee maken zonder dit via een computer te doen.
– Printer uitgevoerd met een kaartgleuf voor het type
geheugenkaart dat u gebruikt
– Printer die PictBridge of USB DIRECT-PRINT ondersteunt
■ Het maken van afdrukken op een printer met
een geheugenkaartgleuf
Verwijder de geheugenkaart uit de camera en steek deze direct
in de geheugenkaartgleuf van de printer. Afhankelijk van het
type printer dat u gebruikt, kan deze de instellingen (beelden die
afgedrukt moeten worden, het aantal afdrukken,
datumafstempeling) mogelijk lezen die u geconfigureerd heeft
met de DPOF instellingen van de camera (pagina 224). Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee geleverd voor
nadere details.
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst
Neem een geheugenkaart die de beelden bevat met de af te
drukken beelden mee naar een professionele afdrukdienst.
Voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten maken
van afdrukken kunt u m.b.v. de DPOF instellingen (pagina 224)
bij de camera specificeren welke beelden u wilt afdrukken, het
aantal afdrukken en of de beelden al dan niet een
datumafstempeling moeten bevatten.
220
AFDRUKKEN
■ Afdrukken maken met een printer die
PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt
4. Sluit de USB kabel die met de camera
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw printer.
U kunt de camera direct op een printer aansluiten die compatibel
is met PictBridge of USB DIRECT-PRINT en dan beelden
afdrukken zonder dit via een computer te doen.
• Met de USB slede kan de camera gemakkelijk aangesloten
worden op een printer. Voer eerst de volgende procedure uit
voordat u een printer aansluit via de USB slede.
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting
Mini-B
Aansluiting A
USB
USB poort
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
[
druk vervolgens op [X].
• U kunt de netadapter ook aansluiten op de USB slede en
de netadapter aansluiten op een stopcontact.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
• Er gebeurt niets op het beeldscherm van de camera als
deze zich op de USB slede bevindt terwijl de
meegeleverde AV kabel aangesloten is op de USB slede.
Let er op dat de aansluiting van de AV kabel niet tot stand
gebracht is op de USB slede als u het beeldscherm van
de camera wilt gebruiken om beelden te bekijken.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling die past bij uw printer en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Voor dit type printer:
Selecteer deze instelling:
Compatibel met USB
DIRECT-PRINT
Mass Storage
(massageheugen)
Compatibel met PictBridge
PTP
] (USB) aansluiting
221
AFDRUKKEN
5. Schakel de camera uit en plaats deze op de
9. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Papierformaat”
USB slede.
en druk vervolgens op [X].
6. Schakel de printer in.
10. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het papierformaat
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
7. Leg papier in de printer.
• Hieronder volgen de beschikbare papierformaten.
3.5" × 5", 5" × 7", 4" × 6", A4, 8.5" × 11", Met printer
• Door selecteren van “Met printer” wordt afgedrukt op het
papierformaat dat op de printer wordt geselecteerd.
• Welke instellingen voor het papierformaat beschikbaar
zijn hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
8. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
Hierdoor verschijnt een
printmenu op het
beeldscherm van de camera.
222
AFDRUKKEN
11. Specificeer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
12. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Afdrukken” en
afdrukoptie.
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Als u een specifiek beeld wilt afdrukken:
Selecteer “1 Beeld” en druk vervolgens op [SET]
(instellen). Toon daarna d.m.v. [W] en [X] het beeld dat u
wilt afdrukken.
Als u meerdere beelden wilt afdrukken:
Selecteer “DPOF afdr.” en druk vervolgens op [SET]
(instellen). Specificeer vervolgens m.b.v. de DPOF
instellingen (pagina 224) de beelden die u wilt selecteren.
Het afdrukken gaat beginnen en de boodschap “Druk...
Wachten a.u.b....” verschijnt op het beeldscherm. Deze
boodschap zal na een poosje verdwijnen hoewel het
afdrukken nog steeds uitgevoerd wordt. Door op een toets
van de camera te drukken zal de boodschap voor de
afdrukstatus opnieuw verschijnen.
Het afdrukmenuscherm verschijnt opnieuw nadat het
afdrukken is voltooid.
• Als u “1 Beeld” selecteerde in stap 11, dan kunt u de
procedure vanaf stap 11 herhalen om andere beelden af
te drukken, indien dat gewenst is.
• Verschuif de
zoomregelaar om de
datumafstempeling
beurtelings in en uit te
schakelen. De
datumafstempeling wordt
afgedrukt wanneer “Aan”
op het beeldscherm
getoond wordt.
13. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede.
Hierdoor wordt de camera uitgeschakeld.
223
AFDRUKKEN
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken.
BELANGRIJK!
• Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
• Bepaalde afdrukdiensten kunnen mogelijk DPOF niet
ondersteunen en mogelijk andere afdrukprotocollen wel
ondersteunen. In dit geval dient u het afdrukken uit te
voeren volgens de aanwijzingen die gegeven worden door
de afdrukdienst die u gebruikt.
DPOF (Digital Print Order Format = digitaal afdruk
order formaat) stelt u in staat om beelden te
specificeren die u wilt afdrukken, het aantal
afdrukken en of de datumafstempeling in- of
uitgeschakeld is. De instellingen die u configureert
worden op de geheugenkaart opgenomen. Na het configureren
van de instellingen kunt u de geheugenkaart gebruiken om
afdrukken te maken op een printer thuis die DPOF ondersteunt
of u kunt de geheugenkaart meenemen naar een professionale
afdrukdienst. Met DPOF kunt u instellingen configureren terwijl u
de feitelijke beelden op het beeldscherm van de camera bekijkt,
zodat het niet nodig is dat u zich moeilijk te onthouden
bestandsnamen herinnert, enz.
■ Configureren van DPOF instellingen
afzonderlijk voor elk beeld
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
2. Selecteer bij de
“WEERGAVE”
indextab “DPOF afdr.”
en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Beelden
selecteren” en druk vervolgens op [X].
224
AFDRUKKEN
■ Configureren van dezelfde DPOF
instellingen voor alle beelden
4. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt afdrukken zich op
het beeldscherm bevindt.
1. Druk tijdens de weergavemodus op [MENU].
5. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
2. Selecteer bij de “WEERGAVE” indextab
aantal afdrukken per beeld.
“DPOF afdr.” en druk vervolgens op [X].
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen beeld
wilt afdrukken.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Alle beelden” en
druk vervolgens op [X].
6. Als u de datum bij de beelden wilt hebben,
4. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
verschuif de zoomregelaar dan om
datumafstempeling in te schakelen.
aantal afdrukken per beeld.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen
afdrukken wilt maken.
• Verschuif de zoomregelaar zodat “Uit” getoond wordt om
de datumafstempeling uit te schakelen.
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 om de instellingen
voor andere beelden te configureren, als u dat wenst.
5. Als u de datum bij alle beelden wilt hebben,
verschuif de zoomregelaar dan om
datumafstempeling in te schakelen.
7. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
• Verschuif de zoomregelaar zodat “Uit” getoond wordt om
de datumafstempeling uit te schakelen.
6. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
225
AFDRUKKEN
Datumafstempeling
Wis de DPOF instellingen wanneer u ze niet langer
nodig heeft!
U kunt één van de volgende drie methoden gebruiken om de
opnamedatum op te nemen in de afdruk van het beeld.
• De DPOF instellingen op de camera configureren om de
datumafstempeling te specificeren (pagina 224)
– Als het een beeld betreft waarbij de datum of de tijd reeds
afgestempeld is door het datumafstempeling attribuut van
de camera, dan zal het inschakelen van de DPOF
datumafstempeling er toe leiden dat er twee data
afgestempeld worden op dezelfde plaats. Zorg ervoor dat u
DPOF datumafstempeling uitschakelt bij het afdrukken van
een beeld dat afgestempeld is met de
datumafstempelingsfunctie van de camera.
– Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
– Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten het
maken van DPOF afdrukken niet ondersteunen. Vraag dit
na bij de winkel voordat u afdrukken bestelt.
• Het datumafstempeling attribuut van de camera stempelt
de datum en tijd direct in de data van het beeld (pagina
147).
DPOF instellingen worden niet automatisch gewist nadat het
afdrukken voltooid is. Dit betekent dat als u een andere
afdrukbewerking uitvoert zonder de DPOF instellingen te
wissen, het afdrukken wordt uitgevoerd in overeenstemming met
de laatste instellingen die u configureerde. Als u de DPOF
instellingen die op het moment geconfigureerd zijn niet langer
nodig heeft, verander dan d.m.v. de procedure onder
“Configureren van dezelfde DPOF instellingen voor alle
beelden” het aantal afdrukken per beeld voor alle beelden tot 00.
Vertel de afdrukdienst over de DPOF instellingen!
Als u een geheugenkaart meeneemt naar een professionale
afdrukdienst, vergeet dan niet ze te vertellen dat u de DPOF
instellingen heeft aangebracht voor de beelden die moeten
worden afgedrukt en het aantal afdrukken per beeld. Als u dat
niet doet kan de afdrukdienst mogelijk alle beelden afdrukken
zonder acht te slaan op de DPOF instellingen of ze kunnen de
instelling voor de datumafstempeling mogelijk in de wind slaan.
226
AFDRUKKEN
• U kunt een datum toevoegen d.m.v. het meegeleverde
Photo Loader with HOT ALBUM (pagina 232) software
(alleen voor Windows).
• Vraag om datumafstempeling wanneer u afdrukken
bestelt bij een professionele afdrukdienst
– Sommige afdrukdiensten ondersteunen het afdrukken van
datums niet. Vraag bij de winkel om meer informatie.
Ondersteunde protocollen
Uw camera ondersteunt de hieronder beschreven protocollen.
■ PictBridge
Vereniging voor camera en imagingproducten
(CIPA = Camera and Imaging Products
Association)
■ USB DIRECT-PRINT
Seiko Epson Corporation
■ PRINT Image Matching III
Door beeldmontage software te gebruiken en af te
drukken met een printer die ook PRINT Image
Matching III ondersteunt, is het mogelijk om
informatie te gebruiken over de
filmomstandigheden die samen met het beeld
opgenomen is en precies het type beeld te produceren dat u wilt.
PRINT Image Matching en PRINT Image Matching III zijn
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
227
AFDRUKKEN
■ Exif Print
Door af te drukken op een printer die ook Exif
Print (Exif 2.2) ondersteunt, wordt informatie
gebruik over de filmomstandigheden die
samen met het beeld opgenomen om de
kwaliteit van het afgedrukte beeld te verhogen.
Neem contact op met de fabrikant van de printer voor informatie
over welke modellen Exif Print ondersteunen, over het opgraden
van printers, enz.
228
AFDRUKKEN
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
* U kunt ook beelden oversturen naar een computer om die te
zo te bekijken en op te slaan zonder de camera aan te sluiten,
door de geheugenkaart uit de camera te halen en de inhoud
van de geheugenkaart met uw computer te lezen (pagina
261).
Wat u kunt doen
Door de camera m.b.v. de meegeleverde USB kabel aan te
sluiten op een computer worden de onderstaande
mogelijkheden gerealizeerd.
Bekijken en
opslaan van
beelden*
U kunt uw computer gebruiken om
camerabeelden te bekijken en om beelden
langdurig op te slaan.
Beheren,
bewerken
en
afdrukken
van beelden
U kunt beelden die op uw computer
opgeslagen zijn beheren, bewerken en
afdrukken.
• Zie de uitleg die later volgt in dit hoofdstuk
en installeer het benodigde software op uw
computer.
Oversturen
van beelden
naar de
camera
Alleen bij een Windows computer kunt u
beelden oversturen van uw computer naar het
geheugen van uw camera.
• U kunt zelfs beelden oversturen die
oorspronkelijk niet opgenomen waren met
de camera. U kunt een gedeelte van het
beeld (webpagina, kaart, enz.) dat zich op
dat moment op het scherm van uw computer
bevindt opslaan (snijden) (web page, map,
etc.) en oversturen naar het geheugen van
uw camera.
De procedures die u dient uit te voeren bij het gebruik van uw
camera met uw computer en bij het gebruik van het
meegeleverde software zijn anders bij Windows en Macintosh.
• Windows gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken van
de camera met een Windows computer” op pagina 230.
• Macintosh gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken
van de camera met een Macintosh computer” op pagina 253.
229
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruiken van de camera met een
Windows computer
BELANGRIJK!
• Deze camera ondersteunt het USB 2.0 Hi-Speed protocol.
Hoewel de camera gebruikt kan worden met een computer
die enkel het USB 1.1 protocol ondersteunt, is het mogelijk
data sneller te versturen wanneer het USB 2.0 Hi-Speed
protocol ondersteund wordt. Merk op dat bij bepaalde
computer modellen het oversturen van data vertraagd kan
worden en zelfs problemen met de werking kunnen
optreden als aangesloten wordt via een USB hub en door
andere systeemcondities.
Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder
welke versie van Windows u draait en wat u wilt doen.
Installeer deze software:
Zie
pagina:
Vista/XP/
2000/Me
–
(USB stuurprogramma
(USB driver) is niet nodig.)
–
98SE/98
USB driver Type B (USB
stuurprogramma type B)
• U kunt de USB driver
downloaden van de
officiële EXILIM Website
op
http://www.exilim.com/
234
Oversturen van
beelden van de
camera en het
beheren van
beelden op de
computer
Vista/XP/
2000
Photo Loader with HOT
ALBUM 3.1
DirectX 9.0c (Wanneer
DirectX 9.0 of hoger niet
reeds op de computer
geïnstalleerd is.)
241
Films
weergeven
XP/2000
Doel
• Bekijken van
beelden op
een
computer
• Opslaan van
beelden op
een
computer
230
Windows
versie
QuickTime 7
243
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Doel
Windows
versie
Vista/XP/
2000
Installeer deze software:
Movie Wizard 3.2 SE VCD
• U dient tevens DirectX,
Microsoft Windows
Media Player,
QuickTime 7 en Flash
Player afzonderlijk te
installeren.
Zie
pagina:
XP/2000
247
Me/98SE/
98
–
• Gebruik los verkrijgbaar
software, indien nodig.
–
Filmbestanden
uploaden naar
YouTube
Vista/
XP (SP2)/
2000 (SP4)
YouTube Uploader for
CASIO
Oversturen van
beelden naar
de camera
Vista/XP/
2000/Me/
98SE/98
Photo Transport 1.0
Windows
versie
Installeer deze software:
Vista/XP/
2000 (SP4)
Adobe Reader 8
(Niet nodig indien deze
software reeds
geïnstalleerd is.)
2000/Me/
98SE/98
–
• Als uw computer niet
reeds Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader
geïnstalleerd heeft, ga
dan naar de website van
Adobe Systems
Incorporated om de
versie van Adobe
Reader of Adobe
Acrobat Reader te
downloaden die
compatibel is met het
besturingssysteem van
uw computer.
247
VideoStudio 10 Plus for
CASIO (proefversie)
• Dit is de proefversie van
het software, waarvan
het gebruik beperkt is tot
30 dagen na het
installeren.
• U dient tevens DirectX,
Microsoft Windows
Media Player,
QuickTime 7 en Flash
Player afzonderlijk te
installeren.
Monteren van
films
Doel
Bekijken van de
gebruiksaanwijzing
Zie
pagina:
252
–
244
248
231
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Computersysteem vereisten voor
meegeleverde software
Photo Transport 1.0
De systeemvereisten voor uw computer verschillen afhankelijk
van elke applicatie. Let er dus op de vereisten te checken voor
die bepaalde applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat
de hier gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het
draaien van elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder
afhankelijk van het aantal beelden en de grootte van de beelden
die worden gehanteerd.
Harde schijf :Minstens 2 MB
Geheugen :Minstens 64 MB
Adobe Reader 8
CPU
:Pentium III Klasse Processor
Geheugen :Minstens 128 MB
Harde schijf :Minstens 180 MB
Overige
:Internet Explorer 6.0 of hoger
Photo Loader with HOT ALBUM 3.1
Harde schijf :Minstens 2 GB
QuickTime 7
Overige
CPU
:Pentium of hoger
Geheugen
:Minstens 128 MB
:Internet Explorer 5.5 of hoger
DirectX 9.0 of hoger
Windows Media Player 9 of hoger
QuickTime 7 of hoger
Besturingssysteem (OS) :Windows 2000 Servicepakket 4/ XP
Movie Wizard 3.2 SE VCD
DirectX 9.0c
CPU
Harde schijf :65 MB voor installatie (18 MB op de harde schijf)
:Intel Pentium 4, M, D, of Extreme Edition; of AMD
Athlon 64 of hoger
Geheugen :256 MB RAM (minstens 512 MB aanbevolen)
YouTube Uploader for CASIO
Harde schijf :• 250 MB ruimte beschikbaar voor het installeren
van programma’s
• Minstens 4 GB ruimte beschikbaar voor video capture
en editing (opslag en montage van videodata)
• Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten
draaien.
• Computerconfiguratie die het weergeven van films op de
YouTube site mogelijk maakt.
• Computerconfiguratie die het uploaden van films naar de
YouTube site mogelijk maakt.
Overige
232
:1024 × 768 of hogere weergaveresolutie
U dient tevens DirectX, Microsoft Windows Media Player,
QuickTime 7 en Flash Player afzonderlijk te installeren.
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
VideoStudio 10 Plus for CASIO (proefversie)
* 30-dagen proefversie
■ Voorzorgsmaatregelen voor Windows Vista
gebruikers
CPU
• Photo Transport draait niet onder de Windows Vista 64 bit
versie.
• Photo Transport kan enkel gebruikt worden door gebruikers
die ingelogd zijn met Beheerder privileges.
• De werking wordt niet ondersteund op een zelfgebouwde
computer of in een omgeving met een dubbele processor.
• Werking kan onmogelijk blijken in bepaalde computer
omgevingen.
• Photo Loader with HOT ALBUM voorziet in een functie voor
het migreren van beelddata die eerder opgeslagen was met
Photo Loader hetgeen betekent dat u nog steeds toegang
heeft tot uw bestaande beeldarchieven.
:Intel Pentium 4, M, D, of Extreme Edition; of AMD
Athlon 64 of hoger
Geheugen :512 MB RAM (minstens 1 GB aanbevolen)
Harde schijf :• 1 GB ruimte beschikbaar voor het installeren van
programma’s
• Minstens 4 GB ruimte beschikbaar voor video
capture en editing (opslag en montage van
videodata)
Overige
:1024 × 768 of hogere weergaveresolutie
U dient tevens DirectX, Microsoft Windows Media
Player, QuickTime 7 en Flash Player afzonderlijk te
installeren.
BELANGRIJK!
• Zie de “Lees mij” bestanden op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende
de minimale systeemvereisten voor elke software
applicatie.
233
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken en opslaan van beelden op een
computer
Als uw computer draait onder Windows 98SE of 98
probeer dan geen aansluiting tussen de camera en de
computer tot stand te brengen voordat de USB driver op
de computer is geïnstalleerd.
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw computer door aan te sluiten op de camera.
• U kunt de camera aansluiten op uw computer om beelden
(fotot’s en filmbestanden) te bekijken en op te slaan.
– De installatie van een USB driver is niet vereist bij
Windows Vista, XP, 2000 en Me. Sluit de camera
gewoonweg aan op uw computer.
– U dient het USB stuurprogramma (USB driver) (pagina
230) te installeren als uw computer onder Windows 98SE
of 98 draait. U kunt de USB driver downloaden van de
officiële EXILIM Website op http://www.exilim.com/
Als u dat doet, kan de computer de camera niet herkennen.
Zorg er voor dat u het USB stuurprogramma (USB driver)
installeert als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait.
Breng geen aansluiting tussen de camera en de computer tot
stand zonder eerst het USB stuurprogramma (USB driver) te
installeren.
Algemene procedure
1) Sluit de camera aan op uw computer (pagina 235).
2) Bekijk en kopieer de gewenste beelden (pagina 238).
234
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
BELANGRIJK!
• Als u de netadapter niet gebruikt om de camera van stroom
te voorzien, kan de accu leeg raken waardoor de camera
wordt uitgeschakeld net terwijl deze aan de gang is met het
uitwisselen van bestanden met uw computer. Het wordt
aanbevolen de netadapter te gebruiken om de camera van
stroom te voorzien.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
235
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Sluit de USB kabel die met de camera
3. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw computer.
schakelen en druk vervolgens op [MENU].
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting
Mini-B
USB poort
4. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
druk vervolgens op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Aansluiting A
6. Sluit het lensdeksel om de camera uit te
[
schakelen en plaats de camera vervolgens op
de USB slede.
] (USB) aansluiting
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de computer,
controleer dan dat er geen geheugenkaart in de camera
geplaatst is.
• Richt de USB stekker zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
236
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
7. Druk op de [USB] toets
BELANGRIJK!
van de USB slede.
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “Verwijderen van de
camera van de USB slede” op pagina 241 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
[USB] toets
USB indicator
Camera-computer aansluiting
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
computer de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of het
ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een verwisselbare schijf.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw computer (tenzij u de USB instellingen van de camera om
de één of andere reden verandert).
• Bij bepaalde basisinstellingen van Windows kunt u een
boodschap waarnemen op het display om u te vertellen over
de nieuwe verwisselbare schijf. Mocht dit gebeuren, sluit dan
gewoonweg het dialoogvenster met de boodschap.
237
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
computer aansluiten
■ Bekijken van camerabeelden op uw
computer
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw computer
aansluit de menu instellingen dient te configureren, zijn de
aansluitingen later veel eenvoudiger.
Na de camera op uw computer te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
computer.
1. Sluit het lensdeksel om de camera uit te
1. Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start”
schakelen en plaats de camera vervolgens op
de USB slede.
en daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze Computer”.
2. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
[USB] toets
3. Dubbelklik op de “DCIM” map.
4. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
wilt bekijken.
238
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw computer
5. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst op uw computer op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan op uw computer, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
• Voor informatie aangaande bestandsnamen zie
“Geheugenmapstructuur” op pagina 262 voor meer
informatie.
1. Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start”
LET OP
en daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze Computer”.
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van de computer weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
3. Klik met de rechtertoets van de muis op de
“DCIM” map.
239
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
4. Klik bij het snelkoppelmenu dat verschijnt op
BELANGRIJK!
“Kopiëren”.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en tevens kan dit de
resterende geheugencapaciteit drastisch wijzigen.
Wanneer u een beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of
er een nieuwe naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij
beelden die opgeslagen zijn op uw computer.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
5. Windows XP gebruikers: Klik eerst op “Start”
en daarna op “Mijn documenten”.
Windows Vista gebruikers: Klik op “Start” en
daarna op “Documenten”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Mijn Documenten” om dit te
openen.
• Mocht u reeds een “DCIM” map hebben in de “Mijn
Documenten” map, dan zal de volgende stap de
bestaande “DCIM” map wissen en vervangen. Wilt u de
inhoud van de bestaande “DCIM” map behouden,
verander dan de naam van de map of zet de map op een
andere plaats voordat u de volgende stap uitvoert.
6. Op het “Mijn documenten” “Bewerken” menu,
selecteer “Plakken”.
Hierdoor wordt de “DCIM” map (en alle beeldbestanden die
de map bevat) gekopieerd naar de “Mijn documenten” map.
U heeft nu een kopie van de bestanden in het geheugen
van de camera op uw computer.
240
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Verwijderen van de camera van de USB
slede
Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op de
computer
Windows Vista/XP/98SE/98 gebruikers
Om beelden op uw computer te beheren dient u de Photo
Loader with HOT ALBUM applicatie te installeren van de CDROM die met de camera meegeleverd wordt.
Met Photo Loader with HOT ALBUM kunt u beelden van de
camera automatisch importeren naar uw computer om beelden
te arrangeren volgens de opnamedatum en de beelden in
kalenderformaat te tonen.
Druk op de [USB] toets van de USB slede. Controleer dat de
USB indicator van de USB slede niet brandt en verwijder daarna
pas de camera van de USB slede.
Windows 2000/Me gebruikers
Klik op kaartonderhoud in de taaklade op het beeldscherm van
uw computer en schakel het stationsnummer uit dat toegewezen
is aan de camera. Druk vervolgens op de [USB] toets van de
USB slede. Controleer dat de USB indicator van de USB slede
niet brandt en verwijder daarna pas de camera van de USB
slede.
■ Installeren van Photo Loader with HOT
ALBUM
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Photo Loader with HOT
ALBUM” op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
241
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “Photo Loader with HOT ALBUM
1. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
3.1”om dit software te selecteren en klik
vervolgens op “Lees mij”.
programma’s”, “Bureau-accessoires”,
“Systeemwerkset” en daarna op
“Systeeminformatie”.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
2. Selecteer bij het “Extra” menu het
“Diagnostisch hulpprogramma voor DirectX”.
3. Controleer bij de “Systeem” indextab dat het
4. Klik op “Installeer” voor Photo Loader with
inderdaad “DirectX-versie” 9.0 of hoger
betreft.
HOT ALBUM.
5. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm van
4. Klik op “Afsluiten” om het diagnostisch
uw computer om Photo Loader with HOT
ALBUM te installeren.
gereedschap voor DirectX af te sluiten.
• Als op uw computer reeds Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, hoeft u Microsoft DirectX 9.0c niet meer
van de meegeleverde CD-ROM te installeren.
• Als bij uw computer niet Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, installeer dan Microsoft DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM.
Controleren van uw computer’s DirectX versie
Om beelden te beheren d.m.v. Photo Loader with HOT ALBUM
dient op uw computer ook Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd te zijn. U kunt de geïnstalleerde versie van
Microsoft DirectX controleren d.m.v. het DirectX diagnostische
gereedschap op uw computer.
242
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “QuickTime 7” om dit software te
Weergeven van films
selecteren en klik vervolgens op “Lees mij”.
U kunt films weergegeven op een computer
waarbij QuickTime 7 of hoger geïnstalleerd is.
Kopieer om deze weer te geven de film eerst
naar uw computer en dubbelklik dan op het
filmbestand.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeer” voor QuickTime 7.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
• Gebruik de CD-ROM waarbij “QuickTime 7” op het etiket
staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
van uw computer verschijnen om QuickTime 7
te installeren.
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
243
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
Filmbestanden uploaden naar YouTube
Om het uploaden te vergemakkelijken van filmbestanden die u
met de “For YouTube” BEST SHOT scene opgenomen heeft,
kunt u het beste YouTube Uploader for CASIO installeren van
de CD-ROM die met de camera wordt meegeleverd.
De computer moet voldoen aan de hieronder beschreven
minimale systeemvereisten om films die met deze camera zijn
opgenomen te kunnen weergeven op een Windows computer.
Besturingssysteem :Windows XP/2000
Geheugen
:Pentium M, 1GHz of hoger
Pentium 4, 2GHz of hoger
Vereist software
:QuickTime 7
DirectX 9.0c
Wat is YouTube?
YouTube is een site die beheerd wordt door YouTube, LLC. Bij
YouTube kunt u films uploaden die u zelf opgenomen heeft en
films bekijken die geupload zijn door anderen. U dient zich te
registreren als een YouTube gebruiker voordat u hier films kunt
uploaden.
BELANGRIJK!
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
■ YouTube Uploader for CASIO software
installeren
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
244
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Een filmbestand uploaden naar YouTube
3. Klik op “YouTube Uploader for CASIO” om
deze software te selecteren en klik vervolgens
op “Lees mij”.
BELANGRIJK!
• Voordat u YouTube Uploader for CASIO kunt gebruiken
dient u naar de YouTube website te gaan
(http://www.youtube.com/) en u zich daar als gebruiker te
registreren.
• U mag geen videos uploaden waarop auteursrechten
rusten (inclusief eventuele naburige auteursrechten) tenzij
u zelf in het bezit bent van de auteursrechten of als u
toestemming heeft van de houder(s) van de auteursrechten
in kwestie.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeren” voor de YouTube
Uploader for CASIO software.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om YouTube
Uploader for CASIO te installeren.
1. Neem de film die u wilt uploaden op d.m.v. de
“For YouTube” BEST SHOT scene.
2. Mocht dit niet reeds het geval zijn, sluit uw
computer dan aan op het Internet.
3. Sluit de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 235 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
B
245
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
4. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
BELANGRIJK!
• De YouTube Uploader for Casio software start
automatisch.
• De eerste maal dat u de YouTube Uploader software
start, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt
gevraagd om uw YouTube user ID (gebruikers ID) in te
voeren met uw wachtwoord en om de netwerk
omgevingsinstellingen te configureren. Volg de
aanwijzingen in het dialoogvenster en klik vervolgens op
de [OK] toets.
• De maximale bestandgrootte voor het uploaden naar de
YouTube website is 100 MB.
5. De linkerkant van het display heeft een ruimte
voor het invoeren van een titel, een categorie
en andere vereiste informatie voor het
uploaden naar YouTube. Voer de vereiste
informatie in.
6. De rechterkant van het display toont een lijst
van filmbestanden in het camerageheugen.
Selecteer het selectievakje naast het
filmbestand dat u wilt uploaden.
7. Druk nadat alles naar wens is op de [Upload]
(uploaden) toets om het bestand up te loaden.
• Klik nadat het uploaden voltooid is op de [Afsluiten] toets
om de applicatie af te sluiten.
246
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
Films monteren
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
Om films op uw computer te monteren, dient u Ulead Movie
Wizard 3.2 SE VCD te installeren vanaf de meegeleverde CDROM.
3. Klik op “Movie Wizard 3.2 SE VCD” om dit
software te selecteren en klik vervolgens op
“Lees mij”.
LET OP
• Met de Ulead Movie Wizard 3.2 SE VCD applicatie die
meegeleverd wordt op de meegeleverde CD-ROM kunt u
Video-CD’s creëren maar geen DVD’s. Wilt u in staat zijn
om DVD’s te creëren dan dient u te upgraden naar de
commerciële versie van het software. Zie het Ulead Movie
Wizard 3.2 SE VCD “Lees mij” bestand op de CD-ROM
voor informatie aangaande wat u moet doen om te
upgraden naar de commerciële versie.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeer” voor Movie Wizard 3.2 SE
VCD.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
■ Installeren van Movie Wizard 3.2 SE VCD
van uw computer verschijnen om Movie
Wizard 3.2 SE VCD te installeren.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
Voor krachtigere montagemogelijkheden kunt u de proefversie
installeren van VideoStudio 10 Plus for CASIO, wat een
proefversie is met een proeftijd van 30 dagen.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Movie 3.2 Wizard SE VCD”
op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
247
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “Photo Transport” om dit software te
Oversturen van beelden naar de camera
selecteren en klik vervolgens op “Lees mij”.
Teneinde beelden terug te sturen van het geheugen van uw
computer naar de camera dient u Photo Transport op uw
computer te installeren van de CD-ROM die met de camera
wordt meegeleverd.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
■ Installeren van Photo Transport
4. Klik op “Installeer” voor Photo Transport.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
CD-ROM in de CD-ROM drive.
van uw computer verschijnen om Photo
Transport te installeren.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Photo Transport” op het
etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
• Ongeacht de taal die u selecteert, wordt altijd de engelse
versie van Photo Transport geïnstalleerd.
248
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Oversturen van beeldbestanden naar uw
camera
3. Zet de beelddata die u wilt oversturen naar de
camera neer op de Photo Transport
overbrengtoets.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
Verplaats de muiswijzer naar het beeldbestand dat u wilt
oversturen en houd de muistoets vervolgens ingedrukt.
Houd de muistoets vervolgens ingedrukt, sleep de
muiswijzer samen met het beeldbestand naar de the Photo
Transport overbrengtoets en laat de muistoets vervolgens
los.
• Zie pagina 235 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
programma’s”, “Casio”, en daarna op “Photo
Transport”.
Helptoets
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
Instellingentoets
Verlaten toets
Oversturen toets
249
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Oversturen van schermvastlegdata naar de
camera
4. Volg de aanwijzingen die op de display
verschijnen om het beeldbestand over te
sturen naar de camera.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• De wijze waarop beelden worden overgestuurd en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 251) voor nadere details.
• Zie pagina 235 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
programma’s”, “Casio”, en daarna op “Photo
Transport”.
BELANGRIJK!
• Bepaalde types beelden kunnen mogelijk niet worden
overgebracht.
• U kunt films niet oversturen naar de camera.
• Alleen beeldbestanden van de volgende formaten kunnen
overgestuurd worden naar de camera: JPG, JPEG, JPE en
BMP. De bewerking voor het oversturen zet BMP
bestanden om in het JPEG formaat.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
3. Hierdoor wordt het scherm getoond waarvan u
de schermvastlegdata wilt oversturen.
4. Klik op de Photo Transport vastlegtoets.
Capture toets (vastleggen)
250
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
5. Selecteer d.m.v. uw muis het gedeelte van het
6. Volg de aanwijzingen die op de display
scherm dat u wilt vastleggen.
verschijnen om de vastlegdata van het
geselecteerde schermgedeelte over te sturen
naar de camera.
Verplaats de muiswijzer naar de linkerbovenhoek van het
gedeelte dat u wilt vastleggen en houd de muistoets
vervolgens ingedrukt. Houd de muistoets ingedrukt, sleep
de wijzer naar de rechterhoek van het bewuste gedeelte
van het scherm en laat de muistoets vervolgens los.
• De wijze waarop beelden worden overgestuurd en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 251) voor nadere details.
BELANGRIJK!
• De bewerking voor het oversturen zet schermvastlegdata
om in het JPEG formaat.
■ Photo Transport basisinstellingen en help
Door op de instellingentoets te drukken wordt een
dialoogvenster getoond dat u kunt gebruiken om de instellingen
voor het oversturen van beelden te configureren, om de wijze
van oversturen te specificeren, enz. Klik op de helptoets voor
gedetailleerde informatie betrefferende de basisinstellingen, de
bedieningsprocedures en voor het oplossen van problemen,
enz.
Vastleggedeelte van het scherm
251
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
BELANGRIJK!
• Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken
dient Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw
computer geïnstalleerd te zijn. Als u Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan
kunt u Adobe Reader installeren vanaf de gebundelde CDROM met “Adobe Reader” op het etiket.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “User’s Guide Included” op
het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “AutoMenu.exe” bestand.
Verlaten van het CD-ROM menu
Klik op “Afsluiten” van het CD-ROM menu.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
3. Klik op “Handleiding” om handleiding te
selecteren en klik op de naam van de
applicatie waarvan u de handleiding wilt lezen.
252
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer
Doel
Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder
welke Macintosh OS versie u draait en wat u wilt doen.
Doel
• Bekijken van
beelden op uw
Macintosh
• Opslaan van
beelden op uw
Macintosh
Oversturen van
beelden van de
camera en het
beheren van
beelden op uw
Macintosh
Versie van
het besturingssysteem
Installeer deze software:
OS 9/
OS X
• USB stuurprogramma
(USB driver) is niet
nodig.
Zie
pagina:
Versie van
het besturingssysteem
Installeer deze software:
OS 9
• Weergave van het
filmbestand wordt niet
ondersteund.
OS X
• Weergave van
filmweergave wordt
ondersteund onder OS
X v10.3.9 of hoger
wanneer QuickTime 7 of
hoger geïnstalleerd is.
OS 9/
OS X
• Gebruik Adobe Reader
of Adobe Acrobat
Reader die met uw
besturingssysteem
meegeleverd worden.
Films weergeven
254
Bekijken van de
gebruiksaanwijzing
OS 9
• Gebruik los verkrijgbare
software.
259
OS X
• Gebruik de iPhoto
applicatie die
meegeleverd wordt met
uw besturingssysteem.
–
253
Zie
pagina:
259
260
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken en opslaan van beelden op een
Macintosh
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw Macintosh door aan te sluiten op de camera.
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
BELANGRIJK!
• Het aansluiten op een Macintosh wordt niet ondersteund
als die draait onder het Mac besturingssysteem OS 8.6 of
lager, of onder het Mac besturingssysteem OS X 10.0. Het
aansluiten op een Macintosh wordt alleen ondersteund als
die draait onder het Mac besturingssysteem OS 9 of onder
het Mac besturingssysteem OS X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4)
Voer de aansluiting uit m.b.v. het standaard USB
stuurprogramma (USB driver) die met het
besturingssysteem meegeleverd wordt.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
254
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Sluit de USB kabel die met de camera
3. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw Macintosh.
schakelen en druk vervolgens op [MENU].
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
4. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting
Mini-B
USB poort
druk vervolgens op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Aansluiting A
6. Sluit het lensdeksel om de camera uit te
[
schakelen en plaats de camera vervolgens op
de USB slede.
] (USB) aansluiting
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de
Macintosh, controleer dan dat er geen geheugenkaart in
de camera geplaatst is.
• Richt de USB stekker zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
255
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
7. Druk op de [USB] toets
BELANGRIJK!
van de USB slede.
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “De camera van de
USB slede verwijderen” op pagina 259 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
[USB] toets
USB indicator
Camera-Macintosh aansluiting
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
Macintosh de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of
het ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een station (drive).
Het uiterlijk van de schijficoon hangt af van de versie van het
Mac besturingssysteem (OS) dat u in gebruik heeft.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw Macintosh (tenzij u de USB instellingen van de camera
om de één of andere reden verandert).
256
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
Macintosh aansluiten
■ Bekijken van camerabeelden op uw
Macintosh
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw
Macintosh aansluit de menu instellingen dient te configureren,
zijn de aansluitingen later veel eenvoudiger.
Na de camera op uw Macintosh te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
Macintosh.
1. Sluit het lensdeksel om de camera uit te
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
schakelen en plaats de camera vervolgens op
de USB slede.
2. Dubbelklik op de “DCIM” map.
3. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
2. Druk op de [USB] toets
wilt bekijken.
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
4. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
BELANGRIJK!
[USB] toets
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw Macintosh staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
LET OP
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van uw Macintosh weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
257
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw Macintosh
BELANGRIJK!
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst bij uw Macintosh op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan bij uw Macintosh, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de Macintosh.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en tevens kan dit de
resterende geheugencapaciteit drastisch wijzigen.
Wanneer u een beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of
er een nieuwe naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij
beelden die gekopieerd zijn naar uw Macintosh.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
2. Zet de “DCIM” map in de map waar u hem wilt
opslaan.
Hierdoor wordt de “DCIM” map naar de map op uw
Macintosh gekopieerd.
258
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ De camera van de USB slede verwijderen
Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op uw
Macintosh
1. Sleep de schijficoon voor de camera over het
beeldscherm van uw Macintosh naar de
vuilnisbak.
Als u onder het Mac besturingssysteem OS X draait, kunt u
foto’s beheren d.m.v. de iPhoto applicatie die meegeleverd
wordt met uw besturingssysteem.
Gebruik commercieel verkrijgbaar software als u onder Mac OS
9 draait.
2. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Controleer dat de USB indicator van de USB
slede niet brandt en verwijder daarna pas de
camera van de USB slede.
Weergeven van films
U kunt films weergeven d.m.v. de QuickTime
applicatie die meegeleverd wordt met uw
besturingssysteem. Kopieer om deze weer te
geven de film eerst naar uw Macintosh en
dubbelklik dan op het filmbestand.
259
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
De minimum systeemvereisten die hieronder worden
beschreven zijn nodig om uw Macintosh te gebruiken voor het
weergeven van films die opgenomen werden met deze camera.
Besturingssysteem (OS) :OS X 10.3.9 of hoger
Vereist software
Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken dient
Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw computer
geïnstalleerd te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, ga dan naar de
website van Adobe Systems Incorporated en installeer Acrobat
Reader.
:QuickTime 7 of hoger
1. Open op de CD-ROM de “Manual” map.
BELANGRIJK!
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
• Weergave van het filmbestand wordt niet ondersteund
onder OS 9.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “User’s Guide Included”
(bevat gebruiksaanwijzing) op het etiket staat.
2. Open de “Digital Camera” (digitale camera)
map en open dan de map voor de taal waarin u
de gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode (Voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels.)
260
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Andere computer types
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart
Gebruik één van beide methoden die hieronder beschreven
worden.
– Gebruik een
commerciaal
verkrijgbare PC card
lezer/schrijver die
geschikt is voor de
gebruikte
geheugenkaart. Zie de gebruikersdocumentatie die
meegeleverd wordt met de geheugenkaart lezer/schrijver
voor details aangaande het gebruik.
– Gebruik een commerciaal verkrijgbare PC card lezer/
schrijver en een commercieel verkrijgbare PC kaartadapter
die geschikt is voor de gebruikte geheugenkaart. Zie de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de
geheugenkaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter voor
details aangaande het gebruik.
De methode die u dient te volgen om bestanden van een
geheugenkaart te lezen hangt af van het type computer dat u
heeft. Enkele typische voorbeelden worden hieronder getoond.
Gebruik nadat u de aansluiting tot stand heeft gebracht dezelfde
procedures die u gebruikt wanneer de camera aangesloten is op
uw computer via de USB slede.
■ Uw computer heeft een geheugenkaartgleuf.
Controleer eerst dat de kaartgleuf van de computer past bij
(compatibel is met) de geheugenkaart die u gebruikt voor het
opslaan van beelden en steek de geheugenkaart vervolgens in
de kaartgleuf.
■ Als uw computer een PC kaartgleuf heeft.
Gebruik een commerciaal verkrijgbare PC kaartadapter die
geschikt is voor de geheugenkaart. Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van uw computer.
261
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Geheugenmapstructuur
Geheugenkaartdata
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
(DCIM map)
(Opnamemap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Geluidsbestand)
(Beeldbestand van een foto met geluid)
(Geluidsbestand van een foto met geluid)
101CASIO *1
102CASIO *1
(Opnamemap)
(Opnamemap)
DCIM
Deze camera slaat beelden die u opneemt en andere data op in
overeenkomst met het DCF (Design rule for Camera File
System) protocol.
■ Betreffende het DCF protocol
Het DCF protocol is een systeem dat zowel de formaten van de
beeldbestanden als de structuur van de mappen die data
opslaan definiëert. Dit maakt het mogelijk voor een digitale
camera, een printer of een ander DCF-compatibel apparaat om
beelddata van een ander DCF apparaat weer te geven en af te
drukken.
MISC
AUTPRINT.MRK
(DPOF bestandmap)
(DPOF bestand)
SCENE *2
UEXV8001.JPE
UEXV8002.JPE
(Foto BEST SHOT map)
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
MSCENE *2
UEXV8001.JPE
UEXV8002.JPE
(Film BEST SHOT map)
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
FAVORITE *2
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
(FAVORITE map)
(Opnamebestand)
(Opnamebestand)
FAMILY *2
(Familie Gezichtsherkenning Map)
SSBGM
SSBGM001.WAV
SSBGM002.WAV
(Map met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
(Bestand met achtergrondmuziek)
STARTING.JPG *2
262
(Startschermbestand)
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
• Geluidsbestand van een foto met geluid
Geluidsopnamebestand van een foto met geluid. Extentie is
“WAV”.
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden, enz. bevat.
• Foto BEST SHOT map
Map die de foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelbestanden
bevat
• Foto gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestand van een foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelling
• Film BEST SHOT map
Map die de Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstelbestanden (film best shot) bevat
• Film gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestanden die Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstellingen (film best shot) bevatten
• FAVORITE map
Map die favoriete beeldbestanden bevat. De grootte van de
beelden is 320 × 240 beeldpunten.
• Familie Gezichtsherkenning Map
Map die de gezichten bevat die opgenomen zijn voor
familieleden. Worden de data in de “FAMILY” map op welke
manier dan ook gemanipuleerd dan kan het gebeuren dat de
camera niet goed meer kan werken. Probeer nooit enige data
in de “FAMILY” map te wissen of te bewerken (veranderen).
*1 Andere mappen worden gecreëerd wanneer de volgende
BEST SHOT scenes worden gebruikt voor het opnemen:
“For eBay”, “Veiling” (de naam van de scene hangt af van het
cameramodel) of “For YouTube”. Hierna wordt de naam van
de map gecreëerd voor elke scene.
– eBay scene: 100_EBAY
– Veiling scene: 100_AUCT
– YouTube scene: 100YOUTB
*2 Geeft bestanden aan die alleen gecreëerd kunnen worden in
het ingebouwde geheugen.
Inhoud van mappen en bestanden
• DCIM map
Map die alle camera bestanden bevat
• Opnamemap
Map die bestanden bevat die opgenomen zijn met de camera
• Beeldbestand
Bestand van een beeld dat met de camera is opgenomen.
Extentie is “JPG”.
• Filmbestand
Bestand van een film dat met de camera is opgenomen.
Extentie is “MOV”.
• Geluidsbestand
Geluidsopnamebestand. Extentie is “WAV”.
• Beeldbestand van een foto met geluid
Beeldbestand van een foto met geluid. Extentie is “JPG”.
263
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor hanteren van
data in het ingebouwde geheugen en de
geheugenkaart
• Map met achtergrondmuziek
Map die gecreëerd wordt wanneer u overschakelt naar uw
keus voor de achtergrondmuziek.
• Startschermbestand
Bestand voor het opslaan van het startschermbestand. Dit
bestand wordt gecreëerd wanneer u een beeld specificeerd
dat u wilt gebruiken als het startschermbeeld.
• Bij het opslaan van de data van de camera naar de harde
schijf van een computer, naar een MO disk of naar een
andere medium, dient u de inhoud van de DCIM map met de
inhoud altijd als één geheel over te sturen. Het veranderen
van de naam van de DCIM naar een datum of iets in die trant
nadat u hem naar uw computer heeft gekopieerd is een
goede manier om op de hoogte te blijven van meerdere DCIM
mappen. Zorg er echter altijd voor de naam altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u de map terug kopieert
naar het geheugen van de camera. De camera herkent geen
enkele andere mapnaam dan DCIM.
Alle mappen in de DCIM map moeten ook voorzien van hun
oorspronkelijke namen als u ze terug kopieert naar het
geheugen van de camera.
• Mappen en bestanden moeten in overeenstemming met de
“Geheugenmapstructuur” op pagina 262 worden opgeslagen
om correct te worden herkend door de camera.
■ Ondersteunde beeldbestanden
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• DCF-compatibele beeldbestanden
Zelfs als een beeld DCF-compatibel is kan de camera hem
mogelijk toch niet weergeven. Het tonen van een beeld dat
opgenomen was met een andere camera kan mogelijk lang op
zich laten wachten voordat het op het beeldscherm van deze
camera verschijnt.
264
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
APPENDIX
Achterkant
Algemene gids
7
De nummers binnen de haakjes geven de pagina’s aan waar
een verklaring te vinden is voor elk onderdeel.
8 9 bk
bl
■ Camera
[S]
Voorkant
123
4
1 Sluiter (pagina 59)
2 Lensdeksel (pagina 43)
3 Flitser (pagina 72)
4 Lens
5 AF hulpverlichting/
bp bo
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
(pagina’s 58, 64, 77, 135, 272)
6 Microfoon (pagina’s 83, 99)
[W]
[X]
[T]
[SET]
bn bm
7 Beeldscherm (pagina 53)
8 Zoomregelaar
(pagina’s 69, 169, 170)
9 Bedrijfsindicator
bn [SET] (instellen) toets
bo [MENU] toets (pagina 51)
bp [ ] (WEERGAVE) toets
(pagina’s 43, 217)
(pagina’s 43, 59, 272)
bk Functiedraairegelaar
(pagina 56)
bl Polsriemgat (pagina 2)
bm Bedieningstoets
([S], [T], [W], [X])
65
265
APPENDIX
■ USB slede
Onderkant
bq
Voorkant
1 Contactpunt van de camera
1
(pagina 38)
2 USB indicator
(pagina’s 237, 256, 274)
bt bs
3 [USB] toets
br
5
bq Luidspreker (pagina 157)
br Accu/geheugenkaartgleuven (pagina’s 36, 48)
bs Contactpunt van de USB slede (pagina 38)
bt Statiefgat
(pagina’s 223, 237, 256)
43
2
4 [PHOTO] toets
(pagina’s 165, 167)
5 [CHARGE] (oplaad)
indicator (pagina’s 38, 274)
Gebruik dit gat bij het monteren van een statief.
Achterkant
6 [AV OUT] (AV
87
266
6
uitgangsaansluiting)
(pagina 166)
7 [ ] (USB) aansluiting
(pagina’s 221, 236, 255)
8 5,3 V gelijkstroom
ingangsaansluiting
[DC IN 5.3V] (voor een
uitwendige stroombron)
(pagina 37)
APPENDIX
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm maakt gebruik van verschillende indicators, iconen en waarden om u op de hoogte te houden van de status van de camera.
• De voorbeeldschermen in dit hoofdstuk zijn niet bedoeld om de plaats van alle indicators en cijfers te tonen die op het beeldscherm
kunnen verschijnen tijdens de verschillende functies. Ze stellen niet de schermen voor die in feite bij de camera verschijnen.
■ Opnamemodus
1 Flitserfunctie (pagina 72)
2 Scherpstelfunctie
1234 5 678 9bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
br
cl
ck
bt
bs
cm
cn
co
cp
cq
(pagina 123)
3 Witbalansinstelling
(pagina 138)
4 Doorlopende sluiterfunctie
(pagina 79)
5 Zelfontspannerfunctie
(pagina 77)
6 Opnamemodus
7 Digitale zoomindicator
(pagina 70)
8 Meetfunctie (pagina 142)
9 Fotobeeldgrootte
(pagina 62)
bk Resterende capaciteit van bt Scherpstelkader
het fotogeheugen
(pagina 59)
bl Fotobeeldkwaliteit
(pagina 63)
bm Opnamelamp (pagina 135)
bn Gezichtsherkenning
instelling (pagina 84)
bo ISO gevoeligheid
(pagina 141)
bp Lensopeningwaarde
(pagina’s 60, 92, 95)
bq Sluitersnelheid
(pagina’s 60, 93, 95)
br Datum/tijd (pagina 210)
bs Lege accu indicator
(pagina 40)
(pagina’s 59, 128)
ck Histogram (pagina 148)
cl Anti-tril indicator
(pagina 133)
cm Opnamemodus
cn Resterende capaciteit van
het filmgeheugen
(pagina 98)
co Filmbeeldkwaliteit
(pagina 97)
cp Belichtingscompensatie
(pagina 136)
cq Zoomstaafindicator
(pagina 70)
BELANGRIJK!
• De instelling wordt oranje wanneer de sluitertoets halverwege ingedrukt wordt terwijl de
lensopening, de sluitertijd, de ISO gevoeligheid of de automatische belichting niet correct
is. Dit is niet van toepassing wanneer de “Anti-tril” instelling “Automatisch” is.
267
APPENDIX
■ Foto weergavemodus
■ Film weergavemodus
12
3
12
4
5
6
7
8
9
bq
bp
4
5
6
7
bo bn bm blbk
9 Datum/tijd (pagina 210)
bk Meetfunctie (pagina 142)
bl Witbalansinstelling
1 Bestandstype (pagina 156)
2 Beveiligingsindicator
(pagina 197)
3 Mapnaam/bestandsnaam
(pagina 196)
4 Fotobeeldkwaliteit
(pagina 63)
5 Fotobeeldgrootte
(pagina 62)
6 ISO gevoeligheid
(pagina 141)
7 Lensopeningwaarde
(pagina’s 60, 92, 95)
8 Sluitertijd
(pagina’s 60, 93, 95)
3
1 Bestandstype (pagina 158)
2 Beveiligingsindicator
(pagina 197)
3 Mapnaam/bestandsnaam
(pagina 196)
4 Filmopnametijd
(pagina 158)
5 Filmbeeldkwaliteit
(pagina 97)
6 Datum/tijd (pagina 210)
7 Lege accu indicator
(pagina 40)
(pagina 138)
bm Flitserfunctie (pagina 72)
bn Opnamemodus
bo Lege accu indicator
(pagina 40)
bp Histogram (pagina 148)
bq Belichtingscompensatie
(pagina 136)
268
APPENDIX
Menureferentie
De tabellen in dit hoofdstuk tonen de items die op de menu’s
verschijnen die verschijnen op het beeldscherm wanneer u op
[MENU] drukt. De items in de menu’s hangen af van of een
opnamemodus of weergavemodus ingeschakeld is bij de
camera.
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke defaultinstellingen
aan.
■ Opnamemodus
OPNAME indextab menu
Scherpstelling
(Autofocus)* /
(Oneindig) /
scherpstellen)
(Macro) /
(Handmatig
Doorlopend
Norm. snelh. / Hoge snelh. / Flits doorl. / Uit*
Zelfontspanner 10 sec / 2 sec / X3 / Uit*
Herkenning
Anti-tril
Fam. voorrang / Normaal / Uit* / Voorrang /
Familie registreren / Familie bewerken
Automatisch /
Beeldwaas /
Opnamelamp
Aan / Uit*
AF gebied
Puntmeten* /
Sporen
Camera trillen* /
DEMO / Uit
AF assist.
Lamp
Aan* / Uit
Digitale zoom
Aan* / Uit
L/R toets
Doorlopend / EV verschuiving / Witbalans / ISO /
Zelfontspanner / Uit*
Snelsluiter
Aan* / Uit
Foto met
geluid
Aan / Uit*
Raster
Aan / Uit*
Beeldcontrole
Aan* / Uit
Icoonhulp
Aan* / Uit
Geheugen
Flits: Aan* / Uit
Scherpstelling: Aan / Uit*
Witbalans: Aan / Uit*
ISO: Aan / Uit*
AF gebied: Aan* / Uit
Meten: Aan / Uit*
Zelfontspanner: Aan / Uit*
Flitsintensiteit: Aan / Uit*
Digitale zoom: Aan* / Uit
MF stand: Aan / Uit*
Zoomstand: Aan / Uit*
Meervoudig /
269
APPENDIX
Kwaliteit indextab menu
Formaat
8M (3264 × 2448)* / 3:2 (3264 × 2176) /
6M (2816 × 2112) / 4M (2304 × 1728) /
2M (1600 × 1200) / VGA (640 × 480)
Verzadiging
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Contrast
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Flitsintensiteit
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Flitsassistent
Automatisch* / Uit
Kwaliteit
(foto’s)
Fijn / Normaal* / Economie
Kwaliteit
(films)
UHQ* / UHQ breedbeeld / HQ / HQ breedbeeld /
Normal / LP
Scherm
Auto 2* / Auto 1 / +2 / +1 / 0
EV
verschuiving
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0* /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Geluiden
Start* / Halfsluiter / Sluiter / Werking /
Bewerking /
Weergave
Witbalans
Automatisch*/
(Daglicht) /
(Bewolkt) /
(Schaduw) /
N (Dagl. Wit TL) /
(Gloeilamp) /
D (Daglicht TL) /
Handmatig
Start
Aan (instelbaar beeld) / Uit*
Bestand nr.
Voortzetten* / Terugstellen
Wereldtijd
Thuis* / Wereld
ISO
Meten
Dynamisch
bereik
Indextabmenu met basisinstellingen
Tijdinstelling thuis (stad, DST, enz.)
Automatisch* / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 /
ISO 400 / ISO 800
Meervoudig* /
Puntmeten
Wereldtijdinstelling (stad, DST, enz.)
Centrum-georiënteerd /
Uitbreiden +2 / Uitbreiden +1 / Uit*
Portret
verfijning
Ruisfilter +2 / Ruisfilter +1 / Uit*
Kleurenfilter
Uit*/ Zwart/wit / Sepia / Rood / Groen / Blauw /
Geel / Roze / Paars
Scherpte
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
270
Tijdstempel
Datum / Datum&Tijd / Uit*
Bijstellen
Instellen van de tijd
Datumstijl
JJ/MM/DD / DD/MM/JJ / MM/DD/JJ
Language
Verandert de schermtaal.
• Het aantal talen en de types hangen af van het
land of de streek waar de camera verkocht
wordt.
Sluimer
30 sec / 1 min* / 2 min / Uit
APPENDIX
Automatisch
Spanning Uit
Spanning aan
USB
Video uitgang
■ Weergavemodus
1 min / 2 min* / 5 min
WEERGAVE indextab menu
Spanning aan* / Vasthouden: aan /
Uitschakelen
Diashow
Mass Storage (USB DIRECT-PRINT)* /
PTP (PictBridge)
Start* / Beelden / Tijd / Tussenpauze / Effect /
Annuleren
Layout afdruk
–
NTSC 4:3 / NTSC 16:9 / PAL 4:3 / PAL 16:9
MOTION PRINT
Formatteren
Formatteren / Annuleren*
Terugstellen
Terugstellen / Annuleren*
Anti-tril
9 beelden* / 1 beeld / Annuleren
Aan / Uit*
Filmbewerking
271
Knippen (vanaf) /
Knippen (Tussenliggend) /
Knippen (tot) / Annuleren*
Dynamisch
bereik
Uitbreiden +2 / Uitbreiden +1 / Annuleren*
Witbalans
(Daglicht) /
(Bewolkt) /
(Schaduw) /
N (Dagl. Wit TL) /
(Gloeilamp) /
D (Daglicht TL) /
Annuleren*
Helderheid
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Keystone
–
Kleurcorr.
–
Kalender
–
Favorieten
Tonen* / Opslaan / Annuleren
DPOF afdr.
Beelden selecteren* / Alle beelden / Annuleren
Beveiligen
Aan* / Alle best. : Aan / Annuleren
APPENDIX
Indicators
Datum/Tijd
–
Rotatie
Roteren* / Annuleren
Form.
Aanpassen
6M (2816 × 2112)* / 4M (2304 × 1728) /
VGA (640 × 480) / Annuleren
Trimmen
–
Dubben
–
Kopiëren
Ingeb.
Kaart* / Kaart
Annuleren
De camera heeft indicators: een bedrijfsindicator en een AF
hulpverlichting/opnamelamp/zelfontspannerindicator. Deze
indicators lichten op en knipperen om de huidige bedrijfsstatus
van de camera aan te geven.
Bedrijfsindicator
Ingeb. /
“Instellen” indextab
• De inhoud van de “Instellen” indextab is hetzelfde bij een
opnamemodus en weergavemodus.
AF hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicato
272
APPENDIX
■ Opnamemodus
BELANGRIJK!
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
namelijk het opgenomen beeld verloren gaan.
Bedrijfsindicator
Betekenis
Kleur
Status
Licht op
Groen
Oranje
■ Weergavemodus
Opslaan van een film of verwerken van een
beeld. / Het beeld wordt opgeslagen. /
Knippert Autofocus werkt niet. / Kaart wordt
geformatteerd. / Spanning wordt (langzaam)
uitgeschakeld.
Licht op
Rood
In werking (spanning aan, opnemen
mogelijk). / Werking van de autofocus is
geslaagd. / LCD is uit of in sluimertoestand.
Bedrijfsindicator
Betekenis
Kleur
Status
Licht op
De geheugenkaart is geblokkeerd. / Kan geen
map creëren. / Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing.
Groen
Probleem met de geheugenkaart. / De
geheugenkaart is niet geformatteerd. /
Knippert
BEST SHOT instelling kan niet worden
geregistreerd. / Lege accu waarschuwing.
Knippert De flitser wordt opgeladen.
Licht op
AF
hulpverlichting/
Opnamelamp/
Zelfontspannerindicator
Kleur
Wit
In werking (spanning aan, opnemen mogelijk).
Eén van de volgende bewerkingen wordt
uitgevoerd: wissen, DPOF, beveiliging,
kopiëren, formatteren, herformatteren van het
beeld, trimmen, geluid toevoegen aan een
Knippert
foto, keystone correctie, kleurcorrectie,
MOTION PRINT (foto maken van een
bewegend beeld), filmmontage, stapsgewijs
uitschakelen van de spanning
De geheugenkaart is geblokkeerd. / Kan geen
map creëren. / Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing.
Rood
Probleem met de geheugenkaart. / De
Knippert geheugenkaart is niet geformatteerd. / Lege
accu waarschuwing.
Betekenis
Status
Knippert Aftellen van de zelfontspanner.
273
APPENDIX
■ USB slede indicators
[CHARGE]
oplaadindicator
De USB slede heeft twee indicators: Een oplaadindicator
[CHARGE] en een USB indicator. Deze indicators lichten op en
knipperen om de huidige bedrijfsstatus van de slede en de
camera aan te geven.
Oplaadindicator [CHARGE]
Kleur
Status
Rood
Licht op
USB indicator
Betekenis
Kleur
Status
Opladen
Groen
Licht op
Opladen is voltooid
Groen
Knippert
Opladen is standby
Rood
Knippert
Opladen foutmelding
Groen
Licht op USB aansluiting
Groen
Er wordt toegang
Knippert verschaft tot het
geheugen
USB indicator
274
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Het probleem vinden en oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Stroomvoorziening
Spanning gaat niet aan.
1) De accu kan verkeerd om ingelegd zijn (pagina 36).
2) De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36). Als de accu na het opladen weer snel leeg raakt,
betekent dit dat de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en dient te worden vervangen. Schaf
een los verkrijgbare oplaadbare CASIO NP-50 lithium-ion accu aan.
De accu laadt niet op.
De accu kan verkeerd om ingelegd zijn (pagina 36).
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker kan geactiveerd zijn (pagina 45). Schakel de spanning opnieuw in.
2) De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36).
3) De beveiligingsfunctie van de camera kan geactiveerd zijn doordat de temperatuur van de camera te
hoog is. Schakel de camera uit en wacht todat deze afgekoeld is voordat u opnieuw probeert de camera
te gebruiken.
Spanning gaat niet aan.
Er gebeurt niets bij indrukken
van een toets.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw in en probeer opnieuw.
Beeldopname
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken van
de sluitertoets.
1) Als de weergavemodus ingeschakeld is bij de camera, druk op [
] (WEERGAVE) om de
opnamemodus in te schakelen.
2) Als de flitser aan het opladen is, dient u te wachten totdat het opladen voltooid is.
3) Als de boodschap “Geheugen vol” verschijnt, stuur dan de beelden die u wilt houden over naar uw
computer en wis de beelden die u niet langer gebruikt of gebruik een andere geheugenkaart.
275
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) Als de lens vuil is, reinig deze dan.
2) Het onderwerp bevindt zich mogelijk niet in het midden van het scherpstelkader tijdens het samenstellen
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is mogelijk van een type dat niet past bij de autofocus
(pagina 68). Stel met de hand scherp (pagina 131).
4) De camera wordt mogelijk bewogen terwijl u aan het opnemen bent. Probeer op te nemen met de antitrilfunctie (pagina 133) of gebruik een statief.
5) U gebruikt mogelijk Snelsluiter en drukt de sluitertoets geheel in hetgeen een slechte scherpstelling
oplevert. Druk de sluitertoets halverwege in en geef de autofocus genoeg tijd om scherp te stellen.
Het onderwerp bevindt zich
buiten het scherpstelgebied
van het opgenomen beeld.
Mogelijk is niet goed scherpgesteld op het beeld. Bij het samenstellen van het beeld dient u er op te letten
dat het onderwerp zich binnen het scherpstelkader bevindt
De flitser flitst niet.
1) Als “
” (flitser uit) is geselecteerd als de flitserfunctie, schakel dan over op een andere functie
(pagina 72).
2) Laad de accu op (pagina 36) als deze leeg is.
3) Als een BEST SHOT scene geselecteerd is die de “
” (flitser uit) flitsfunctie gebruikt, schakel dan
over op een andere flitserfunctie (pagina 72) of selecteer een andere BEST SHOT scene (pagina 104).
De camera schakelt zichzelf
langzaam uit tijdens het
aftellen van de
zelfontspanner.
De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36).
Het beeld op het beeldscherm
is niet scherp.
1) U gebruikt mogelijk de handmatige scherpstelfunctie en u heeft niet scherpgesteld op het beeld. Stel
scherp op het beeld (pagina 131).
2) U kunt mogelijk de macrofunctie
gebruiken voor landschappen of portretten. Gebruik autofocus
voor landschappen en portretten (pagina 124).
3) U probeert mogelijk autofocus of de oneindig-functie
te gebruiken bij het opnemen van een closeup foto. Gebruik de macrofunctie voor close-up foto’s (pagina 125).
276
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Er is een verticale lijn op het
beeldscherm.
Er kan een verticale streep over het beeld op het beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
verlicht onderwerp wordt opgenomen. Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als “verticale vegen” en
duidt niet op defecten bij de camera. Merk op dat verticale vegen niet samen met een beeld opgenomen
worden bij een foto maar wel bij het maken van een film.
Digitale ruis in de beelden.
1) De gevoeligheid wordt mogelijk automatisch verhoogd voor donkere onderwerpen, hetgeen tevens de
kans verhoogt op digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
2) U probeert mogelijk een donkere plaats op te nemen terwijl “
” (flitser uit) geselecteerd is als de
flitsfunctie, hetgeen digitale ruis kan verhogen en waardoor beelden er korrelig uit kunnen zien. Schakel
in dit geval over naar een andere flitsfunctie (pagina 72) of gebruik lampen voor de belichting.
3) De flitserassistent of het dynamische bereik kan mogelijk niet werken tijdens foto’s waardoor de kans
bestaat op een verhoging in digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
Een opgenomen beeld wordt
niet in het geheugen
opgeslagen.
1) De spanning van de camera is mogelijk uitgeschakeld voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot
resultaat heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Als de lege accu indicator “
” toont, dient u de
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 36).
2) De geheugenkaart werd mogelijk verwijderd voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot resultaat
heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het opslaan
voltooid is.
Hoewel de beschikbare
verlichting helder is, zijn de
gezichten van de personen in
beeld toch donker.
Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar “
” (flitser
aan) voor daglicht synchroon flitsen (pagina 72) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina
136).
De onderwerpen zijn te licht
bij het opnemen van beelden
op het strand of bij een ski
oord.
Als het zonlicht door het water, het zand of de sneeuw wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden dat de
onderwerpen worden onderbelicht. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar “
” (flitser aan)
voor daglicht synchroon flitsen (pagina 72) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina 136).
Digitaal zoomen werkt niet.
De zoomindicator geeft het
zoomen slechts weer tot een
zoomfactor van 7,0.
1) Wanneer digitaal zomen gebruikt worden terwijl Layout foto, Automatisch kaderen, Oude foto of
bepaalde andere BEST SHOT scenes zijn geselecteerd, veroorzaakt dit verlies in beeldkwaliteit.
2) De tijdafstempeling is mogelijk ingeschakeld waardoor digitaal zoomen uitgeschakeld is. Schakel de
tijdafstempeling uit (pagina 147).
277
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
De herkenning van het
gezicht van een familielid
komt niet juist tot stand
hoewel het gezicht
opgenomen en registreerd is.
Howel de gezichtkarakteristieken opgenomen waren voor het familielid kunnen de data defect zijn of kan
de hoek ten opzich van of de uitdrukking van het gezicht het moeilijk maken om te worden herkend. Neem
het gezicht opnieuw op van het familielid waarvan het gezicht niet herkend was (pagina 85).
Er is niet scherpgesteld op het
beeld tijdens de filmopname.
1) Het is niet mogelijk scherp te stellen omdat het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik bevindt.
Neem op binnen het toegelaten bereik.
2) Het kan moeilijk zijn scherp te stellen op het onderwerp dat u opneemt (pagina 68).
3) De lens kan vuil zijn. Reinig de lens (pagina 35).
Weergave
De kleur van het
weergavebeeld verschilt van
het beeld op het beeldscherm
tijdens het opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt tijdens het opnemen mogelijk direct in de lens terwijl u aan
het opnemen bent. Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet getoond. Deze camera kan niet-DCF beelden die met een andere digitale camera op een geheugenkaart zijn
opgenomen niet weergeven.
Beelden kunnen niet worden
bewerkt (layout afdruk,
afmetingen heraanpassen,
trimmen, keystone correctie,
kleurherstel, roteren,
witbalans, datum/tijd
bewerking).
Merk op dat u de volgende types beelden niet kunt bewerken.
• Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
• Films
• Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
278
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Overige
De verkeerde datum en tijd
worden weergegeven.
De instelling voor de datum en tijd is verkeerd. Stel de juiste datum en tijd in (pagina 210).
De boodschappen op het
display zijn in een verkeerde
taal.
Een verkeerde taal is geselecteerd. Verander de instelling van de displaytaal (pagina 214).
Het is niet mogelijk bestanden
via een USB aansluiting over
te sturen.
1) De USB kabel is mogelijk niet juist aangesloten. Controleer alle aansluitingen.
2) Het USB stuurprogramma (USB driver) is mogelijk niet geïnstalleerd als uw computer onder Windows
98SE of 98 draait. Installeer de USB driver (pagina 234), die u kunt downloaden van de officiële EXILIM
Website op http://www.exilim.com/
3) Het USB stuurprogramma (USB driver) is mogelijk niet goed geïnstalleerd als uw computer onder
Windows 98SE of 98 draait. Installeer het USB stuurprogramma (USB driver) opnieuw (pagina 234).
4) Mogelijk is een verkeerd USB communicatieprotocol geselecteerd. Selecteer het correcte USB
communicatieprotocol in overeenstemming met het type toestel dat u aan het aansluiten bent (pagina
216).
5) Schakel deze in als de camera nog niet ingeschakeld is.
Het instelscherm van de
displaytaal verschijnt wanneer
de camera ingeschakeld
wordt.
1) U configureerde de oorspronkelijke (default) instellingen niet nadat u de camera aanschafte of de accu
kan mogelijk leeg zijn. Controleer de basisinstellingen van de camera (pagina’s 11, 210).
2) Mogelijk is er een probleem met het geheugenbeheergebied van de camera. Mocht dit het geval zijn,
voer dan de terugstelbewerking uit om de basisinstellingen van de camera te initialiseren (terugstellen)
(pagina 155). Configureer daarna elke instelling. Als het taalselectiescherm niet opnieuw verschijnt bij
het inschakelen van de camera betekent dit dat het ingebouwde geheugenbeheergebied van de camera
hersteld is.
Als dezelfde boodschap verschijnt nadat u de spanning inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO onderhoudswerkplaats.
279
APPENDIX
Boodschappen in het display
ALERT
B
Kaart FOUT
De beveiligingsfunctie van de camera kan
geactiveerd zijn doordat de temperatuur van de
camera te hoog is. Schakel de camera uit en
wacht todat deze afgekoeld is voordat u
opnieuw probeert de camera te gebruiken.
• Eén van de volgende fenomenen kan
optreden als de “ALERT” boodschap
verschijnt.
1) De spanning gaat uit.
2) Filmopname wordt onmogelijk of de
filmlengte is beperkt.
3) De helderheidsinstelling van het
beeldscherm verandert naar 0.
Accu is zwak.
De accu is vrijwel leeg.
Beeld kan niet
gecorrigeerd
worden !
Keystone correctie kan om de een of andere
reden niet plaatsvinden. Het beeld wordt
opgenomen zoals het is zonder correctie
(pagina 112).
Kan het
bestand niet
bestanden.
Het beeld dat u specificeerde met de “Beelden”
instelling voor de diashow is onvindbaar.
Verander de “Beelden” instelling (pagina 160)
en probeer het opnieuw.
Kan niet meer
bestanden
registreren.
• U probeert een BEST SHOT scene op te
slaan terwijl de “SCENE” map reeds 999
bestanden bevat (pagina 109).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet)
bestand te kopiëren terwijl de “FAVORITE”
map reeds 9999 bestanden bevat (pagina
199).
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en
steek hem opnieuw in de camera. Mocht
dezelfde boodschap verschijnen wanneer u de
camera opnieuw inschakelt, formatteer dan de
geheugenkaart (pagina 50).
BELANGRIJK!
• Het formatteren van de geheugenkaart
wist alle bestanden op de kaart uit.
Probeer eerst eventuele herstelbare
bestanden naar een computer of een
ander opslagmedium over te sturen
voordat u gaat formatteren.
280
Aansluitingen
controleren !
• U probeert de camera aan te sluiten op een
printer terwijl de USB instellingen van de
camera niet compatibel zijn met het USB
systeem van de printer (pagina 216).
• Het USB stuurprogramma (USB driver) is
mogelijk niet geïnstalleerd (pagina 234) als
uw computer onder Windows 98SE of 98
draait.
Bestand kan
niet worden
opgeslagen
door een
zwakke accu.
Omdat de accuspanning te laag is kon een
beeldbestand niet worden opgeslagen.
Map kan niet
wordt
gecreëerd.
U probeert een beeld op te slaan terwijl er 9999
bestanden opgeslagen zijn in de 999ste map.
Wis bestanden die u niet langer nodig heeft als
u meer bestanden wilt opnemen (pagina 204).
APPENDIX
OBJECTIEF
FOUT
Deze boodschap verschijnt en de camera
schakelt zichzelf uit wanneer het objectief op
een onverwachte manier werkt. Als dezelfde
boodschap verschijnt nadat u de spanning
inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
OBJECTIEF
FOUT 2
De anti-trilfunctie (Camera Shake) kan mogelijk
niet goed werken. Als dezelfde boodschap
verschijnt nadat u de spanning inschakelt,
neem dan contact op met de winkelier of met
een CASIO onderhoudswerkplaats.
Papier
inleggen !
Tijdens het afdrukken is het papier bij de printer
opgeraakt.
Geheugen vol
Het geheugen is vol met beelden die u
opgenomen heeft en/of bestanden die
opgeslagen zijn met de montagebewerkingen.
Wis bestanden uit die u niet langer nodig heeft
(pagina 204).
Geen
favourieten
bestand!
De FAVORITE map bevat geen bestanden.
Foutlezing
Tijdens
Afdrukken
Er trad een fout op tijdens het afdrukken.
• De printer is uitgeschakeld.
• De printer bracht een foutmelding te weeg.
Opnamefout
Beeldcompressie kon om de één of andere
reden niet worden uitgevoerd tijdens het
opslaan van data. Neem het beeld opnieuw op.
SYSTEM
ERROR
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem
contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
De kaart is
vergrendeld.
De LOCK schakelaar van de SD
geheugenkaart of SDHC geheugenkaart in de
camera is vergrendeld. U kunt beelden niet
opslaan op of wissen van een geheugenkaart
die vergrendeld is.
Er zijn geen
bestanden.
Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
Er zijn geen
drukbeelden.
DPOF instellen.
Er zijn geen bestanden gespecificeerd voor het
afdrukken. Configureer de vereiste DPOF
instellingen (pagina 224).
Er is geen beeld
dat
geregistreerd
kan worden.
Het beeld of de film waarvan u de instellingen
probeert op te slaan, kan niet als een BEST
SHOT scene worden opgeslagen.
Deze kaart kan
niet worden
geformatteerd
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 50).
Dit bestand kan
niet worden
weergegeven.
Het beeldbestand waartoe u probeert toegang
te verschaffen is beschadigd of is van een type
dat niet door deze camera kan worden getoond.
Deze functie
kan niet worden
gebruikt.
U probeerde bestanden te kopiëren van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart
terwijl er zich geen geheugenkaart bevindt in de
camera (pagina 201).
Deze functie
De functie die u probeert uit te voeren wordt
wordt niet
niet ondersteund voor het bestand waarop u de
ondersteund
functie probeert uit te voeren.
voor dit bestand.
Inkt vervangen ! Tijdens het afdrukken komt de printer inkt te
kort.
281
APPENDIX
Opslagcapaciteit
Technische gegevens
• Foto’s
■ Voornaamste technische gegevens
Producttype
Digitale camera
Model
EX-V8
Beeldgrootte
(beeldpunten)
■ Camera functies
Beeldbestanden
Formatteren
Opnamemedia:
8M
(3264 ×
2448)
Foto’s
JPEG (Exif Versie 2.2); DCF (Design Rule
voor Camera bestandsysteem) 1.0 standaard;
DPOF-compatibel
Films: H.264/AVC MOV formaat
Audio (geluid): WAV
3:2
(3264 ×
2176)
Ingebouwd geheugen 11,8 MB
SDHC geheugenkaart
SD geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard = multimedia kaart)
MMCplus (MultiMediaCardplus = multimedia
pluskaart)
6M
(2816 ×
2112)
4M
(2304 ×
1728)
2M
(1600 ×
1200)
282
Beeldkwaliteit
Grootte van
het beeldbestand bij
benadering
Capaciteit van
het ingebouwde
geheugen
(11,8 MB) bij
benadering
Capaciteit van de
SD geheugenkaart (1 GB) bij
benadering
Fijn
4,59 MB
2 beelden
210 beelden
Normaal
2,46 MB
4 beelden
393 beelden
Economie
1,67 MB
7 beelden
579 beelden
Fijn
4,3 MB
2 beelden
224 beelden
Normaal
2,31 MB
5 beelden
418 beelden
Economie
1,57 MB
7 beelden
616 beelden
Fijn
3,48 MB
3 beelden
277 beelden
Normaal
1,89 MB
6 beelden
511 beelden
Economie
1,3 MB
9 beelden
743 beelden
Fijn
2,5 MB
4 beelden
386 beelden
Normaal
1,4 MB
8 beelden
690 beelden
Economie
900 KB
13 beelden
1074 beelden
Fijn
1,26 MB
9 beelden
767 beelden
Normaal
790 KB
15 beelden
1224 beelden
Economie
470 KB
25 beelden
2057 beelden
APPENDIX
Beeldgrootte
(beeldpunten)
VGA
(640 ×
480)
Beeldkwaliteit
Grootte van
het beeldbestand bij
benadering
Capaciteit van
het ingebouwde
geheugen
(11,8 MB) bij
benadering
Capaciteit van de
SD geheugenkaart (1 GB) bij
benadering
Fijn
330 KB
36 beelden
2930 beelden
Normaal
190 KB
62 beelden
5090 beelden
Economie
140 KB
85 beelden
6908 beelden
• Films
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
283
Datasnelheid bij
benadering
(beeldsnelheid)
Capaciteit van
het ingebouwde
geheugen
(11,8 MB) bij
benadering
Capaciteit van
de SD
geheugenkaart
(1 GB) bij
benadering
UHQ
640 × 480
(Stereo)
6,0 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
16 seconden
22 minuten,
10 seconden
UHQ breedbeeld
848 × 480
(ultra-hoge resolutie
met groothoek)
(Stereo)
7,2 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
13 seconden
18 minuten,
27 seconden
HQ
(hoge resolutie)
640 × 480
(Stereo)
3,0 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
33 seconden
44 minuten,
39 seconden
HQ breedbeeld
(hoge resolutie breedbeeld)
848 × 480
(Stereo)
3,6 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
27 seconden
37 minuten,
7 seconden
Normal (normaal)
640 × 480
(Stereo)
1,5 megabits/
seconde
(30 beelden/
seconde)
1 minuut,
6 seconden
1 uur en
29 minuten
LP
(lange weergave)
320 × 240
(Mono)
545 Kilobits/
seconde
(15 beelden/
seconde)
2 minuten,
58 seconden
4 uren en
1 minuut
APPENDIX
* Het aantal beelden is een schatting en alleen gegeven ter
referentie. Het aantal beelden dat u kunt opnemen kan
mider zijn dan wat aangegeven is op het beeldscherm.
* De grootte van beeldbestanden is een schatting en alleen
gegeven ter referentie. De feitelijke grootte van een
beeldbestand hangt af van het type onderwerp.
* De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op het gebruik
van een PRO HIGH SPEED SD geheugenkaart van
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Het aantal beelden
dat u kunt opslaan hangt af van het type geheugenkaart dat
u gebruikt.
* Om het aantal beelden te bepalen dat op een
geheugenkaart met een andere capaciteit kan worden
opgeslagen, vermenigvuldigt u de capaciteiten in de tabel
met de van toepassing zijnde waarde.
* Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen.
284
Wissen
1 bestand; alle bestanden
(met functie voor geheugenbeveiliging)
Effectieve
beeldpunten
8,1 miljoen
Beeldverwerkingselement
(imaging)
1/2,5 vierkante CCD met beeldpunten met
primaire kleuren
(Totaal aantal beeldpunten: 8,29 miljoen)
Lens/brandpuntsafstand
F3.4 tot en met 5.3/f=6.3 tot en met 44,1 mm
(Gelijk aan 38 - 266 mm bij een 35 mm film
camera.)
12 lenzen in negen groepen, inclusief een
asferische lens.
Zoom
7X optische zoom, 4X digitale zoom
(Beeldgrootte: 8M (3264 × 2448 beeldpunten))
(28X totale zoom)
Scherpstellen
Contrastsignalering autofocus
Scherpstelfuncties: Autofocus, Macrofocus,
Oneindige functie, Handm. Scherpstellen
AF gebied: Puntmeten, Meervoudig of Sporen;
met AF hulpverlichting
Geschat
scherpstelbereik (van het
oppervlak van
de lens)
Autofocus: 40 cm tot en met
Macrofocus: 10 cm tot en met 50 cm
Oneindig:
Handmatig scherpstellen: 10 cm tot en met
Het bereik wordt beïnvloed door de optische
zoom.
Belichtingsregeling
Meten: Multi-patroon, centrum-georiënteerd
meten, puntmeten door het beeldelement
Belichting: Programma AE
Belichtingscompensatie: –2EV tot en met +2EV
(in 1/3EV stappen)
APPENDIX
B
Sluiter
CCD sluiter, mechanische sluiter
Fotofunctie (automatisch): 1/2de tot en met
1/800ste seconde
Foto (Handm. Belichting/Sluitertijd prioriteit
AE): 60 tot en met 1/800ste seconde
Foto (Lensopening prioriteit AE): 1 tot en met
1/800ste seconde
• De sluitersnelheid wijkt af bij de volgende
BEST SHOT scenes.
Nachtscène: 4 tot en met 1/800ste seconde
Lensopeningwaarde
Automatisch/Sluitertijd prioriteit AE:
F3.4 / F4.6 / F9.2* automatisch overschakelen
Handm. belichting/Lensopening prioriteit AE:
F3.4 / F4.6 / F9.2*
* Door de optische zoom te gebruiken
verandert de lensopeningwaarde.
* F9,2 is de lensopening wanneer een ND filter
wordt gebruikt.
Witbalans
Automatisch, vast (6 functies), handmatig
Gevoeligheid
Foto’s (standaard): Automatisch, ISO 50,
ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800
* De maximale gevoeligheid is ISO 1600 als de
BEST SHOT “Hoge gevoeligheid” scene
gebruikt wordt.
Films: Automatisch
Zelfontspanner
Reactietijden:
10 seconden, 2 seconden, drievoudige
zelfontspanner
285
Ingebouwde
flitser:
Flitserfuncties: Automatisch, uit, aan, milde flits,
Vermindering van het rode ogeneffect
Flitsbereik (bij benadering):
Flitsbereik:
Groothoek optische zoom: 0,1 tot en met 2,6 meter
Telefoto optische zoom: 1,0 tot en met 1,7 meter
• Doorlopende sluiter met flitser
Groothoek optische zoom: 0,4 tot en met 2,2 meter
Telefoto optische zoom: 1,0 tot en met 1,4 meter
* ISO gevoeligheid: “Automatisch”
* Hangt af van de zoomfactor.
Opnemen
Foto’s (met geluid); macrofunctie;
zelfontspanner; doorlopende sluiterfunctie
(doorlopende sluiterfunctie bij normale
snelheid, doorlopende sluiterfunctie bij hoge
snelheid, doorlopende sluiterfunctie met flits);
BEST SHOT, gezichtsherkenning, easy functie,
film met stereo geluid (film, MOVIE BEST
SHOT, Korte film, Voorafgaande film,
YouTube); geluid (Spraakopname)
Geluidsopnametijden bij
benadering
Foto met geluid: 30 seconden per beeld
Postopname: 30 seconden per beeld
Spraakopname: 36 minuten en 46 seconden
(bij gebruik van het ingebouwde geheugen)
Beeldscherm
2,5-inch TFT kleuren breedbeeld LCD
230.400 (960 × 240) beeldpunten
Zoeker
Beeldscherm
Tijdfuncties
Ingebouwde digitale quartz klok
Datum en tijd: Opgenomen met beelddata,
tijdafstempeling
Automatische kalender: Tot en met 2049
APPENDIX
Wereldtijd
162 steden in 32 tijdzones
Stadsnaam, datum, tijd, zomertijd
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen
Contactpunten van de slede
USB
USB 2.0 Hi-Speed compatibel
Microfoon
Stereo
Luidspreker
Mono
■ Stroomvoorziening
Stroomvereisten
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50) × 1
Levensduur accu naar schatting
Alle hieronder gegeven waarden stellen de hoeveelheid naar
schatting voor bij normale temperaturen (23°C) voordat de
camera uitgeschakeld wordt. Deze waarden worden niet
gegarandeerd. Een lage temperatuur zal de gebruiksduur van
de accu verkorten.
Aantal foto’s (CIPA)*1
240 foto’s
Doorlopende weergave (foto’s)*2
360 minuten
Doorlopende filmopname
100 minuten
Doorlopende spraakopname*3
480 minuten
• Accu: NP-50 (nominale capaciteit: 950 mAh)
• Opnamemedium: SD geheugenkaart 1 GB (de bovenstaande
waarden zijn gebaseerd op het gebruik van Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. PRO HIGH SPEED SD
geheugenkaart.)
286
APPENDIX
• Meetcondities
*1 Aantal foto’s (CIPA)
In overeenkomst met de CIPA standaard
Normale tenperatuur (23°C), beeldscherm aan, met zoomen
van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand
elke 30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden
opgenomen met flits; de spanning wordt na elke 10
opgenomen beelden uit- en weer ingeschakeld.
*2 Doorlopende weergavetijd
Standaard temperatuur (23°C), een-beeld bladeren per 10
seconden (bij benadering)
*3 Doorlopende opnametijd (naar schatting)
Stroomverbruik
3,7 V gelijkstroom; ongeveer 4,5 W
Afmetingen
95,5 (B) × 59,8 (H) × 25,5 (D) mm
(exclusief uitsteeksels; 20,8 mm bij het dunste
deel)
Gewicht
Ongeveer 149 g
(exclusief accu en meegeleverde accessoires)
Meegeleverde
accessoires
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50); USB
slede (CA-35); Speciale netadapter (ADC52G)/Netsnoer; USB kabel; AV kabel;
Polsriem; CD-ROM’s (2); Basisreferentie
• De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een nieuwe
accu met een volle lading. Herhaaldelijk opladen verkort de
levensduur van de accu.
• De frequentie van het gebruik van de flitser, de zoom,
autofocus en de tijd dat de camera aan is, heeft een grote
invloed op de opnametijden en het aantal foto’s dat kan
worden opgenomen.
287
APPENDIX
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50)
■ Speciale netadapter (inlaattype) (AD-C52G)
Nominale
spanning
3,7 V
Ingangsvermogen
100 tot en met 240 V wisselstroom AC
50/60Hz 83 mA
Nominale
capaciteit
950 mAh
Uitgangsvermogen
5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen
50 (B) × 20 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitsteeksels en kabel)
Gewicht
Ongeveer 90 g
Bedrijfstempera- 0 tot en met 40°C
tuur
Afmetingen
23,5 (B) × 70,1 (H) × 7,0 (D) mm
Gewicht
Ongeveer 30 g
■ USB slede (CA-35)
Ingangs-/
Contactpunt van de camera, USB poort,
uitgangsaanslui- externe netadapteraansluiting (DC IN 5,3 V
tingen
(gelijkstroomingang)) / AV uitgangsaansluiting
(AV OUT: NTSC/PAL standaard)
Stroomverbruik
5,3 V gelijkstroom, Ongeveer 3,2 W
Afmetingen
111 (B) × 30 (H) × 71 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht
Ongeveer 69 g
288
APPENDIX
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0709-B
289
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement