Philips 170X7FB/00 User's manual

Philips 170X7FB/00 User's manual
e-Manual
Philips LCD Monitor Electronic User’s Manual
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/index.htm2006-12-06 5:47:24 PM
Säkerhet & felsökning
Information om säkerhet och felsökning
• Säkerhetsåtgärder
och underhåll
• Placering av
utrustningen
• FAQs
Säkerhetsåtgärder och underhåll
VARNING: Att använda andra kontroller, justeringar eller tillvägagångssätt
än de som beskrivs i detta dokument kan leda till att du utsätts för
elektriska och/eller mekaniska risker.
• Felsökning
• Regler och
föreskrifter
• Annan
samhörande
information
Läs och följ dessa anvisningar när du ansluter och använder datormonitorn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
För att skydda din skärm från eventuell skada bör du undvika att utsätta LCD-skärmen för
överdrivet tryck. När du flyttar på din bildskärm, tag tag i själva konstruktionen om du lyfter
den. Lyft inte bildskärmen genom att placera händer eller fingrar på LCD-skärmen.
Ta bort nätanslutningen till monitorn om den ska stå oanvänd under en längre tid.
Ta bort nätanslutningen till monitorn om du ska rengöra den med en lätt fuktad trasa.
Skärmen kan rengöras med en torr trasa när strömbrytaren är avslagen. Men, använd aldrig
alkohol, lösningsmedel eller ammoniak-baserade vätskor.
Kontakta en serviceverkstad om monitorn inte fungerar normalt när du har följt
anvisningarna i denna anvisning.
Höljet bör bara öppnas av behörig servicetekniker.
Skydda monitorn från direkt solljus och håll den på avstånd från spisar och andra
värmekällor.
Ta bort alla föremål som kan ramla in i ventilationsöppningar eller förhindra tillräcklig kylning
av monitorns elektronik.
Blockera inte ventilationshålen i höljet.
Håll monitorn torr. För att undvika elektriska stötar, utsätt den inte för regn eller kraftig fukt.
När du placerar monitorn, tänk på att nätuttaget ska vara lätt åtkomligt.
Om du stänger av monitorn genom att dra ur nätkabeln eller kabeln från DC-matningen,
vänta då i minst 6 sekunder innan du ansluter resp. kabel igen för att erhålla normal drift.
Undvik risken för elektriska stötar eller permanenta skador på utrustningen genom att inte
utsätta monitorn för regn eller kraftig fukt.
VIKTIGT: Använd alltid ett skärmsläckarprogram när du arbetar. Om en stillbild med hög
kontrast får stå kvar på skärmen under en längre tid, så kan den orsaka en 'efter-bild', eller
'spökbild', på skärmen. Detta är ett välkänt fenomen som beror på de inneboende
svagheterna i LCD-tekniken. I de flesta falll försvinner 'efter-bilden' gradvis med tiden efter
att strömmen brutits. Var medveten om att 'efter-bild'-symptomet inte kan repareras och att
det inte täcks av garantin.
Varning vid lyft av skärmen – Använd inte ytan under bakstycket med logotyp för att greppa
eller lyfta skärmen. Om man belastar bakstycket med logotyp kan det brytas loss från
skärmen och skärmen kan trilla i golvet. När du lyfter skärmen, placera en hand under
skärmens underdel.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAFETY.HTM (1 of 3)2006-12-06 5:47:26 PM
Säkerhet & felsökning
Om monitorn inte fungerar normalt trots att du följt anvisningarna i denna bruksanvisning, kontakta i
så fall en servicetekniker.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Placering av utrustningen
●
Undvik att utsätta den för värme och extrem kyla.
●
Förvara eller använd inte LCD-monitorn i utrymmen utsatta för hetta, direkt solljus eller
extrem kyla.
●
Undvik att flytta LCD-monitorn mellan utrymmen med stora temperaturskillnader. Välj en
plats som håller sig inom följande temperatur- och fuktighetsgränser:
❍
Temperatur: 0-35°C (32-95°F)
❍
Fuktighet: 20-80% RH
●
Utsätt inte LCD-monitorn för kraftiga vibrationer eller stötar. Placera inte LCD-monitorn i
bagageluckan på en bil.
●
Var noga med att inte misshandla denna produkt genom att stöta till den eller tappa den
under användning eller transport.
●
Förvara eller använd inte LCD-monitorn i utrymmen där det råder hög luftfuktighet eller där
det finns mycket damm. Se till att inte vatten eller andra vätskor spills på eller in i LCDmonitorn.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAFETY.HTM (2 of 3)2006-12-06 5:47:26 PM
Säkerhet & felsökning
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAFETY.HTM (3 of 3)2006-12-06 5:47:26 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
FAQs (vanligt förekommande frågor)
• Säkerhet och
felsökning
• Allmänna FAQs
• Skärmjustering
Allmänna FAQs
• Kompatibilitet med
andra
periferienheter
• LCD, panelteknik
F: När jag installerar monitorn visas meddelandet 'Cannot display this video mode' (kan inte
visa detta videoläge), vad ska jag göra?
• Ergonomi-,
ekologi- och
säkerhetsstandards
• Felsökning
• Regler och
föreskrifter
• Annan
samhörande
information
S: Rekommenderat videoläge för Philips 17": 1280x1024 @60Hz.
1. Lossa alla kablar, anslut sedan PC:n till den monitor du tidigare använde, och
som fungerade korrekt.
2. I Windows® Start-meny, välj Inställningar/Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen,
3.
4.
5.
6.
välj Display-ikonen. Välj där fliken 'Inställningar'. På fliken Inställningar, i en
ruta benämnd 'Skrivbordet' ('desktop area'), flytta justerhandtaget till
1280x1024 pixels (17").
öpnna dialogrutan 'Avancerat' och ställ in Uppdateringsfrekvensen till 60 Hz,
klicka sedan på 'OK'.
Starta om datorn och upprepa steg 2 och 3 för att verifiera att PC:n är inställd
på [email protected] (17").
Stäng av datorn, koppla loss den gamla monitorn och koppla in Philips LCDmonitorn.
Slå på monitorn och sedan PC:n.
F: Vad betyder 'uppdateringsfrekvens' (refresh rate) i samband med en LCD-monitor?
S: Uppdateringsfrekvensen är mycket mindre relevant för LCD-monitorer. LCDmonitorer visar en stabil, flimmerfri bild vid 60Hz. Det finns inga synliga skillnader
mellan 85 Hz och 60 Hz.
F: Vad är .inf- och .icm-filerna på CD-skivan för något? Hur installerar jag drivrutinerna (.inf
och .icm)?
S: Detta är drivrutinfiler för bildskärmen. Följ anvisningarna i användarhandboken för
att installera drivrutinerna. Datorn kan fråga efter drivrutinerna till bildskärmen (.infoch .icm-filerna) eller en disk med drivrutiner när du först installerar bildskärmen. Följ
anvisningarna för att sätta in (medföljande CD-ROM) som ingår i paketet.
Drivrutinerna för bildskärmen (.inf- och .icm-filerna) kommer att installeras
automatiskt.
F: Hur ändrar jag upplösningen?
S: De möjliga upplösningarna avgörs av grafikkortet/grafikdrivrutinen och
bildskärmen tillsammans. Du kan välja önskad upplösning i Windows®
Kontrollpanelen med alternativet "Display properties (Egenskaper för bildskärm)".
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (1 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
F: Om jag tappar bort mig när jag gör justeringar för bildskärmen?
S:Tryck bara på knappen OK, och välj sedan "Reset" (Återställning) för att återställa
alla ursprungliga fabriksinställningar.
F: Vad är Auto-funktionen?
S: Knappen AUTO återställer den optimala skärmpositionen, fas- och
klockinställningarna genom en enda knapptryckning – utan att du behöver navigera
genom OSD(On Screen Display) -menyerna och kontrollknapparna.
Obs: Autofunktion är tillgänglig för vissa modeller från D-sub-ingången.
F: Min monitor är strömlös (ström-LED:en lyser inte). Vad ska jag göra?
S: Kontrollera att växelströmssladden är ansluten mellan bildskärm och
växelströmsuttag, och klicka på en tangent på tangentbord/mus för att aktivera PC:n.
F: Kan LCD-skärmen ta emot en interlaced-signal (sammanflätad signal)?
S: Nej. Om en interlace-signal används, visar skärmen både udda och jämna
horisontella skannlinjer samtidigt, vilket får till följd att bilden distorderas.
F: Vad betyder uppdateringsfrekvensen (refresh rate) för en LCD?
S: Till skillnad från CRT-displayer (katodstrålerör), i vilka den hastighet varmed
elektronstrålen sveps från skärmens övre till nedre kant bestämmer flimret, så
använder en aktiv matrisdisplay ett aktivt element (TFT) till att styra varje enskild pixel
och uppdateringsfrekvensen är därför egentligen inte tillämplig på LCD-tekniken.
F: är LCD-skärmen motståndskraftig mot repor?
S: LCD-skärmen är belagd med ett skyddande skikt, som är motståndskraftigt till en
viss del (ungefär hårdheten hos ett 2H-blyerts). I allmänhet rekommenderar vi att
panelytan inte utsätts för kraftiga slag eller repor.
F: Hur bör jag rengöra LCD-ytan?
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (2 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
S: För normal rebgöring, använd en ren, mjuk trasa. För mer omfattande rengöring,
använd isopropylalkohol. Använd inga andra lösningsmedel, som etylalkohol, etanol,
aceton, hexan, etc.
F: Kan jag ändra bildskärmens färginställningar?
S: Ja, du kan ändra färginställningar på OSD-menyn med följande procedurer:
1. Tryck på "OK" för att visa OSD-menyn (On Screen Display).
2. Tryck på "neråtpil" och välj alternativet "color" (färg). Tryck därefter på "OK" för
att öppna posten för färginställning. Det finns fem inställningar, enligt nedan.
a. Original; denna inställning återger bilden dess ursprungliga färgton.
(Obs: olka skärmar kan ha olika färgtemperaturer*)
b. 9300K; denna inställning ger bilden en blåvit färgton.
c. 6500K; denna inställning ger bilden en rödvit färgton.
d. sRGB; detta är en standardinställning som säkerställer korrekt
färgutbyte mellan olika enheter (t ex digitalkameror, bildskärmar,
skrivare, skannrar osv).
e. User Define (användardefinierad); användaren kan själv välja önskad
färginställning genom att justera röd, grön, blå färg.
*Ett mått på den ljusfärg som ett föremål avger vid upphettning. Detta mått uttrycks i en absolut skala
(grader Kelvin). Lägre Kevin-temperaturer som t ex 2004K är röda, medan högre temperaturer som
9300K är blå. Neutral temperatur är vit, vid 6504K.
F: Kan Philips LCD-bildskärm monteras pa väggen?
S: Ja, Philips LCD-monitorer har denna extra funktion. Fyra standard-VESAmonteringshål på bakre höljet gör det möjligt att montera denna Philips-skärm på de
flesta VESA-standardarmar eller - tillbehör. Vi rekommenderar att du kontaktar din
Philips-återförsäljare för mer information.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Justera skärmen
F: Vad är FPadjust-programmet som finns på set-up-skivan och CD-ROM till för?
S: FPadjust-programmet genererar ett ensningsmönster som hjälper dig att justera
monitorinställningar som kontrast, ljusstyrka, horisontell position, vertikal position, fas
och klocka för bästa möjliga prestanda.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (3 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
F:När jag installerar bildskärmen, hur får jag ut bästa prestanda från den?
S:
1. För att få bästa prestanda ska du se till att bildskärmen är inställd på
1280x1024 vid 60 Hz för 17 tum. Obs: Du kan kontrollera de aktuella
bildskärmsinställningarna genom att trycka en gång på OSD-knappen OK. Det
aktuella bildskärmsläget visas i produktinformationen i OSD-menyns
huvudkontroller.
2. Intallera programmet Flat Panel Adjust (FPadjust) på monitorns setup-CDROM, genom att öppna CD-ROM:en och sedan dubbelklicka på ikonen
FP_setup4.3.exe. Då installeras FP Adjust automatiskt och placerar en
genväg på skrivbordet.
3. Starta FPadjust genom att dubbelklicka på genvägen. Följ anvisningarna stegför-steg för att optimera bildprestanda med systemets grafikkort.
F: Hur är det med strålningen från en LCD i jämföresle med en CRT-skärm?
S: Eftersom LCD:er inte använder sig av en elektronkanon, så alstrars inte lika
mycket strålning på skärmytan.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Kompatibilitet med andra periferienheter
F: Kan jag ansluta LCD-monitorn till vilken PC, arbetsstation eller Mac som helst?
S: Ja, Philips alla LCD-monitorer är fullt kompatibla med standard PC, Mac och
arbetsstationer. Du kan behöva en kabeladapter för att ansluta monitorn till Mac:en.
För mer information, kontakta din Philips återförsäljare.
F: Är Philips LCD-skärmar "Plug-and-Play"?
S: Ja, bildskärmarna är Plug-and-Play-kompatibla med Windows® 95, 98, 2000, XP
och Vista.
F: Min skärm visar ingen bild när jag ansluter till DVI-I w/ analog signal på PCn via DVI-D
SUB kabel efter att PCn har satts igång. Vad ska jag göra?
S: Försök att ändra till DVI-I w/ digital via DVI kabeln och starta om datorn. DVI-I
standard kombinerar helt enkelt bade analogt och digitalt i en enda kontakt. Skärmen
innehåller också två typer av analog och digital EDID. Digital EDID kommer att ställas
in som standard och analog EDID kommer att ändras automatiskt beroende på den
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (4 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
analoga signalen. Det är troligt att din PC laser EDID-typ innan den bestämmer sig
för att skicka analogt eller digitalt från DVI-I-porten. Hur som helst så återfinns sällan
den här kompatibilitetsbegränsningen på PC, arbetsstation eller Mac.
F: Vad är USB (Universal Serial Bus)?
S: Tänk dig USB som en smart kontakt för externa enheter till PC. USB detekterar
automatiskt olika resurser (t.ex. driverprogram och bussbandbredd) som krävs för de
externa enheterna. USB frigör de nödvändiga resurserna utan ingripande från
användaren. De huvudsakliga fördelarna med USB är: USB eliminerar "case angst" -rädslan för att behöva ta bort datorhöljet för att installera ytterligare periferienheter.
Och dessutom eliminerar USB behovet att behöva göra komplicerade IRQinställningar vid installation av nya periferienheter. USB tar även bort "port
gridlock" (trafikstockning i porten). Utan USB, är en PC normalt begränsad till en
skrivare, två COM-portenheter (vanligtvis mus och modem), ett utökat
parallellportstillägg (t.ex. scanner eller videokamera) och en joystick. Fler och fler
periferienheter för multimediadatorer kommer ut på marknaden varje dag.
Med USB, kan upp till 127 enheter köras samtidigt på en dator. USB tillåter "hot plugin" (anslutning under drift). Datorn behöver inte stängas av, plugga bara in, boota om
och kör set-up för att installera periferienheterna. Och heller inget behov att gå
igenom den omvända proceduren när en enhet ska tas bort. Sammanfattningsvis:
USB förvandlar dagens "Plug-and-Pray" till verklig Plug-and-Play!
Se vidare ordlistan för mer information om USB.
F: Vad är en USB-hub?
S: En universell seriebussenhet som tillhandahåller ytterligare anslutningar till
Universal Serial Bus. Upstream-porten på en hub ansluter hubben till host-datorn
(värddatorn), normalt en PC. Multipla downstream-portar på en hub möjliggör
anslutning till andra hubbar eller enheter, som t.ex. ett USB-tangentbord, kamera eller
skrivare.
F: Vad kan jag göra om mina USB-enheter inte fungerar tillsammans med bildksärmens USBhub?
S: Om problem uppstår, dra ur och återanslut USB-hubbens sladd mellan datorn och
bildskärmen. Uppdatera sedan datorns Enhetshanterare (Start > Inställningar >
Kontrollpanel > System > Hårdvara > Enhetshanterare > Uppdatera) eller starta om
datorn.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (5 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
LCD, panelteknik
F: Vad är en flytandekristallskärm?
S: En flytandekristallskärm (LCD) är en optisk enhet som normalt används för visning
av ASCII-tecken och bilder på digital utrustning, som klockor, miniräknare, portabla
spel, etc. LCD är den teknik som används i displayer i notebooks och andra små
datorer. På samma sätt som lysdioder och gas-plasma-teknik, gör LCD att
displayerna kan göras mycket tunnare än vad som är möjligt med CRT-teknik. LCD
förbrukar mycket mindre energi än LED- och gas-plasma-displayer eftersom de
fungerar efter principen spärra ljus i stället för att sända ut ljus.
F: Vad skiljer LCD:er med passiv matris från LCD:er med aktiv matris?
S: En LCD är tillverkad med ett displaygitter med antingen en passiv matris eller en
aktiv matris. En aktiv matris har en transistor placerad i varje pixelskärning, vilket
betyder att det behövs mindre ström för att styra ljuset från en pixel. Av denna
anledning kan strömmen i en aktiv matris-display slås på och stängas av oftare, vilket
förkortar skärmens uppdateringstid (muspekaren kommer t.ex. att röra sig jämnare på
skärmen). En LCD med passiv matris har ett gitter av ledare med pixels i varje
skärningspunkt i gittret.
F: Vilka är fördelarna med TFT LCD jämfört med CRT?
S: I en CRT-monitor skjuter en elektronkanon ut elektroner som genererar ljus när de
kolliderar med elektroner i ett fluorescerande skikt på en glasskärm. CRT-monitorer
arbetar därför huvudsakligen med en analog RGB-signal. En TFT LCD-monitor är en
utrustning som återger bildsignalerna genom att styra en flytandekristallpanel. En
TFT har en helt annan uppbyggnad än en CRT: Varje cell har en aktiv matrisstruktur
och av varandra oberoende aktiva element. En TFT LCD har två glaspaneler och
utrymmet mellan dessa är fyllt med flytande kristaller. När varje cell ansluts till
elektroder och utsätts för elektrisk spänning, så ändras den molekylära strukturen i de
flytande kristallerna och styr mängden av det inkommande ljus som återger bilderna.
En TFT LCD har många fördelar jämfört med en CRT, eftersom den kan göras
mycket tunnare och dessutom flimmerfri, eftersom den inte utnyttjar
scanningmetoden (bild- och linjeavsökning).
F: Varför är en vertikalfrekvens på 60 Hz optimal för en LCD-monitor?
S: Till skillnad från en CDT-monitor, har TFT LCD-panelen en fast upplösning. En
XGA-monitor t.ex. har 1024x3 (R, G, B) x 768 pixels och en högre upplösning är inte
möjligt utan ytterligare programbehandling. Panelen är konstruerad för att optimera
displayen vid en punktklockfrekvens på 65 MHz, en av standarderna för XGAdisplayer. Eftersom vertikal-/horisontalfrekvensen för denna punktklocka är 60 Hz/48
kHz, så är den optimala frekvensen för denna monitor 60 Hz.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (6 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
F: Vilken typ av vidvinkelteknik finns tillgänglig? Hur fungerar den?
S: TFT LCD-panelen är ett element som styr/visar det inkommande bakgrundsljuset
med hjälp av dubbelbrytningen hos en flytande kristall. Genom att utnyttja
förhållandet att projektionen av inkommande ljus bryts mot huvudaxeln hos det
flytande elementet, så kan den styra riktningen på det inkommande ljuset och visa
det. Eftersom brytningsförhållandet för inkommande ljus i de flytande kristallerna
varierar med ljusets infallsvinkel, så är synvinkeln på en TFT mycket mindre än på en
CDT. Normalt anger synvinkeln den punkt där kontrastförhållandet är 10. För
närvarande utvecklas många sätt att öka synvinkeln, och det vanligaste
angreppssättet är att använda en film som breddar synvinkeln (wide viewing angle
film) genom att variera brytningsförhållandet. även IPS (In Plane Switching) och MVA
(Multi Vertical Aligned) används för att öka synvinkeln.
F: Varför flimrar inte en LCD-monitor?
S: Tekniskt uttryckt, så flimrar även LCD:er, men orsaken till fenomenet är en annan
än för CRT-moniitorer -- och det påverkar inte läsbarheten. Flimret på en LCDmonitor har att göra med ljus som normalt är osynligt, och som orsakas av skillnaden
mellan positiv och negativ spänning. å andra sidan, inträffar CRT-flimmer som kan
irritera ögonen när tändningen/släckningen av det fluorescerande objektet blir synlig.
Efterom reaktionstiden hos en flytande kristall i en LCD-panel är mycket längre, så är
inte denna form av störande flimmer märkbar på en LCD-display.
F: Varför avger LCD-skärmar så gott som ingen elektromagnetisk interferens?
S: Till skillnad från en CRT, har en LCD-monitor inga komponenter som genererar
elektromagnetisk strålning, i synnerhet magnetiska fält. En LCD-display utnyttjar
dessutom relativt låg effekt, varför dess nätaggregat är extremt tystgående.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Ergonom-i, ekologi- och säkerhetsstandards
F: Vad betyder CE-märkningen?
S: CE-märkningen (Conformité Européenne) måste finnas på alla normerade
produkter som erbjuds till försäljning på den europeiska marknaden. Denna CEmärkning betyder att produkten uppfyller kraven i relevanta europeiska direktiv. Ett
europeiskt direktiv är en europeisk 'lag' som berör hälsa, säkerhet, miljö och
kundskydd, i mycket detsamma som U.S. National Electrical Code och UL Standards.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (7 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
F: Uppfyller LCD-monitorn kraven i generella säkerhetsstandards?
S: Ja. Philips LCD-monitorer uppfyller riktlinjerna i MPR-II- och TCO 99/03standarderna för kontroll av strålning, elektromagnetiska vågor, energibesparing,
elsäkerhet i arbetsmiljön och återanvändbarhet. På specifikationssidan finns
detaljerade uppgifter om säkerhetsstandards.
Mer information finns i avsnittet Lagar och bestämmelser .
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (8 of 8)2006-12-06 5:47:32 PM
Felsökning
Felsökning
• Säkerhet och
felsökning
• FAQs
• Vanligt
förekommande
problem
• Bildproblem
• Lagar och
bestämmelser
• Annan
samhörande
information
På denna sida beskrivs problem som kan åtgärdas av användaren. Om problemet kvarstår trots
att du prövat dessa lösningar, kontakta Philips kundtjänst.
Vanligt förekommande problem
Har du detta problem
Kontrollera då detta
●
Ingen bild
(Strömförsörjning, LED-lampan lyser
inte)
●
●
Ingen bild
(Strömförsörjning, LED-lampan är
bärnstensfärgad eller gul)
●
●
●
På skärmen visas
●
●
●
På skärmen visas
●
●
●
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/saf_troub.htm (1 of 3)2006-12-06 5:47:32 PM
Kontrollera att nätkabeln är ansluten till
vägguttaget och till baksidan på monitorn.
Kontrollera först att strömbrytaren på
monitorns är i OFF-läget (AV), tryck den
sedan till ON (På) igen.
Kontrollera att datorn är påslagen.
Kontrollera att signalkabeln är korrekt
ansluten till datorn.
Kontrollera om något stift i monitorkabelns
kontakt är böjt.
Energisparfunktionen kan vara aktiverad.
Kontrollera att monitorkabeln är korrekt
ansluten till datorn. (Se även den
kortfattade installationsanvisningen (Quick
Set-Up Guide)).
Kontrollera om något stift i monitorkabelns
kontakt är böjt.
Kontrollera att datorn är påslagen.
Kontrollera att vertikalsynken i insignalen
ligger i området 56 ~ 75 Hz.
Ändra uppdateringsfrekvensen till 56~75
Hz inom 10 minuter.
Slå på monitorn igen för att starta om om
du inte lyckades ändra
uppdateringsfrekvensen inom 10 minuter.
Felsökning
●
Auto-funktionen är avsedd att användas
på standard Macintosh eller IBMkompatibla PC:er som kör Microsoft
Windows.
AUTO-knappen fungerar inte korrekt
●
●
Den kanske inte fungerar korrekt om du
använder en icke-standard PC eller
grafikkort.
AUTO-justeringen fungerar inte när digital
insignal används för displayen.
Bildproblem
●
Tryck på Auto-knappen.
●
Bildens position är felaktig
Justera bildläget med hjälp av Horizontal
Position &/eller Vertical Position i OSD:s
huvudmeny.
●
Bilden vibrerar på skärmen
Kontrollera att signalkabeln är korrekt
ansluten till grafikkortet eller PC:n
Vertikalt flimmer
●
●
Tryck på Auto-knappen.
Eliminera de vertikala fälten med Phase/
Clock (fas/klocka) under More Settings
(fler inställningar) i OSDhuvudkontrollfönstret.
Horisontellt flimmer framträder
●
●
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/saf_troub.htm (2 of 3)2006-12-06 5:47:32 PM
Tryck på Auto-knappen.
Eliminera de vertikala fälten med Phase/
Clock (fas/klocka) under More Settings
(fler inställningar) i OSDhuvudkontrollfönstret.
Felsökning
●
Skärmen är för ljus eller för mörk
●
En kvardröjande bild framträder
●
En bild kvarstår efter att strömmen har
stängts av.
●
Gröna, röda, blå, mörka och vita
prickar kvarstår
Justera kontrast och ljusstyrka
(brightness) i OSD:s huvudmeny. (LCDmonitorns bakgrundsbelysning har en fast
livslängd. När skärmen blir mörk eller
börjar flimra, var vänlig kontakta din
återförsäljare.
Om en bild kvarstår på skärmen under en
längre tid, så kan den lämna ett avtryck på
skärmen och ge en kvadröjande bild.
Denna försvinner normalt efter några
timmar.
Detta är karaktäristiskt för flytande
kristaller och orsakas inte av en felaktig
funktion eller försämring av de flytande
kristallerna. Den kvardröjande bilden
kommer att försvinna efter en viss tid.
De kvardröjande prickarna är en normal
egenskap hos de flytande kristaller som
används i dag.
För mer hjälp, se listan Consumer Information Centers och kontakta Philips
kundtjänstrepresentant.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/saf_troub.htm (3 of 3)2006-12-06 5:47:32 PM
Regulatory Information
CE Declaration
of Conformity
Energy Star
•
Declaration
•Federal
Communications
Commission
(FCC) Notice (U.
S. Only)
•FCC Declaration
of Conformity
•Commission
Federale de la
Communication
(FCC
Declaration)
•EN 55022
Compliance
(Czech Republic
Only)
•VCCI Class 2
Notice (Japan
Only)
•MIC Notice
(South Korea
Only)
•Polish Center
for Testing and
Certification
Notice
•North Europe
(Nordic
Countries)
Information
•BSMI Notice
(Taiwan Only)
•Ergonomie
Hinweis (nur
Deutschland)
•Philips End-ofLife Disposal
Information for
•
UK only
Waste Electrical
and Electronic
•
EquipmentWEEE
•China RoHS
•
Regulatory Information
Model ID: 170X7
Model No: HNX7170P
CE Declaration of Conformity
Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with
the following standards
- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
The product also comply with the following standards
- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and
Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Energy Star Declaration
This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display
Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be
connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the
system unit by software.
NUTEK
VESA State
LED Indicator
Power Consumption
Normal operation
ON (Active)
Green
< 31W (typ.)
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (1 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
•Troubleshooting
Other Related
•
Information
•Frequently
Asked
Questions
(FAQs)
Power Saving
Alternative 2
One step
OFF (Sleep)
Amber
<1W
Switch Off
OFF
<1W
As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product
meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
●
●
●
●
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a
computer device.
To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (2 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
FCC Declaration of Conformity
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta , GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)
Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques
de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues
de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le
cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des
hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la
réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant
l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures suivantes:
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (3 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
●
●
●
●
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en
matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
VCCI Notice (Japan Only)
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
(VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television
receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment
according to the instruction manual.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (4 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
Class B ITE
RETURN TO TOP OF THE PAGE
MIC Notice (South Korea Only)
Class B Device
Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any
environment, including residential areas.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Polish Center for Testing and Certification Notice
The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong
socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the
same power supply source.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (5 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power
supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage
requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
North Europe (Nordic Countries) Information
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (6 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
BSMI Notice (Taiwan Only)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (7 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden
durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5
Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten,
daß
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
End-of-Life Disposal
Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be
disposed of.
Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local
Philips dealer.
(For customers in Canada and U.S.A.)
This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal
regulations.
For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (8 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
Information for UK only
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.
S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate 3pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be destroyed to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")
GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")
1. The GREEN AND YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug which is
marked with the letter "E" or by the Earth symbol
or coloured GREEN or GREEN AND
YELLOW.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (9 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter "N" or
coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the
terminal which marked with the letter "L" or
coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE
Attention users in European Union private households
This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be
disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment
through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office,
the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the
product.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (10 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Regulatory Information
RETURN TO TOP OF THE PAGE
China RoHS
The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling
Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products
including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China
RoHS request.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (11 of 11)2006-12-06 5:47:34 PM
Annan samhörande information
Annan samhörande information
• Säkerhet och
felsökning
• FAQs
Information för användare i USA
• Felsökning
• Lagar och
bestämmelser
• Information
för
användare i
USA
• Information
för
användare
utanför USA
För enheter inställda på 115 V:
Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel,
max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med parallella stift, med märkdata 15 A,
125 V.
För enheter inställda på 230 V:
Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel,
max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med två stift, med märkdata 15 A, 250 V.
Information för användare utanför USA
För enheter inställda på 230 V:
Använd en nätkabel bestående av minimum 18 AWG-kabel och en jordad stickpropp med märkdata
15 A, 250 V. Kabeln ska vara godkänd i det land där utrustningen ska användas och/eller vara
märkt med HAR.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/SAFETY/saf_other.htm2006-12-06 5:47:35 PM
Om denna bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
• Om denna
bruksanvisning
• Beskrivning
av använd
Om denna bruksanvisning
notation
Denna elektroniska bruksanvisning är avsedd för alla som använder Philips LCD Monitor. Den
beskriver LCD-monitorns funktioner, användning och annan viktig information. Dess innehåll är
identisk med informationen i vår tryckta version.
Den innehåller följande avsnitt:
●
●
●
●
●
●
●
●
Information om säkerhet och felsökning ger tips och lösningar på vanliga problem, och också
annan information som du kan behöva.
Om denna elektroniska bruksanvisning ger en översikt över inkluderad information,
tillsammans med beskrivningar av notationsikoner och annan dokumentation som du kan
behöva.
Produktinformation ger en översikt över monitorns funktioner, och även tekniska data för
denna monitor.
Installera monitorn beskriver det inledande installationsförfarandet och ger en översikt över
monitorns användning.
On-Screen Display ger information om hur du ställer in monitorn.
Kundservice och garantifrågor innehåller en lista över Philips centra för kundservice världen
över, tillsammans med telefonnummer till help desks samt information om den garanti som
gäller för produkten.
Ordlista definierar tekniska termer.
Alternativet nerladdning och utskrift överför hela denna bruksanvisning till din hårddisk där
du har den enkelt tillgänglig.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Notationer
I följande avsnitt beskrivs de notationer som används i detta dokument.
Påpekanden, Försiktighet och Varningar
I hela denna bruksanvisning kan textstycken åtföljas av en ikon och vara skrivna med fetstil eller
kursivt. Dessa stycken innehåller påpekanden, försiktighet och varningar, och används på följande
sätt:
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/ABOUT/ABOUT.HTM (1 of 2)2006-12-06 5:47:39 PM
Om denna bruksanvisning
OBS: Denna ikon markerar viktig information och tips som kan hjälpa dig att
använda datorsystemet på ett bättre sätt.
FöRSIKTIGHET: Denna ikon markerar information som talar om för dig hur du
ska undvika potentiella risker för maskinvaran eller förlust av data.
VARNING: Denna ikon markerar risk för kroppsskada och informerar dig om
hur du ska undvika problemet.
En del varningar kan visas med annat format och sakna ikon. I sådana fall är den specifika
visningen av varningen bemyndigad av lagstiftande myndigheter.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
©2006 Koninklijke Philips Electronics NV
Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, kopiering, användning, modifiering, uthyrning, offentlig förevisning,
vidarebefordran och/eller radio-/TV-utsändning helt eller delvis är förbjuden utan skriftligt godkännande av Philips
Electronics N.V.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/ABOUT/ABOUT.HTM (2 of 2)2006-12-06 5:47:39 PM
Produktinformation
• Produktegenskaper
• SmartImage Lite
Produktinformation
• Blyfri produkt
• Tekniska data
• Upplösning &
förinställda lägen
• Philips policy för
defekta pixels
• Automatisk
energibesparing
• Fysiska data
Produktegenskaper
170X7
●
• Stiftanslutningar
• Produktbilder
●
• Mekanisk funktion
• Perfect Panel
garanti
• SmartManage
●
I framkant när det gäller skärmprestanda
❍ SmartImage Lite för en förbättrad LCD-visningsupplevelse
❍ Snabb responstid för bättre visning av rörliga bilder
❍ Efterföljer ISO 13406-2 Klass I, fläck- och felfri visning
❍ DVI-D-ingång med HDCP-stöd
Med en design som kompletterar vilken inredning som helst
❍ Ultramoderna SmartTouch-kontroller
❍ Innovativ frontlinjedesign som utgör en livsstilsmarkör!
Utmärkt bekvämlighet
❍ USB-port för bekväm anslutning till kringutrustning
❍ Dubbel inmatning som kan ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
❍ Njut av multimediaupplevelser från inbyggda högtalare
❍ Inbyggd strömförsörjning gör externa nätspänningsadaptrar överflödiga
❍ Med CableGuide håller du ordning på kablarna och skrivbordet prydligt
Obs: Denna modell stöder HDCP-autentisering via DVI-port när du spelar HDCP-krypterat
innehåll från PC.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
SmartImage Lite
Introduktion
Philips SmartImage Lite-funktioner medPhilips LightFrame-teknologi förbättrar prestandan pa
bildskärmens front beroende pa innehallstyp. Den ändrar profiler för ljusstyrka eller kontrast för att
berika färgen i bilder och göra texten skarpare. Oavsett om ditt program arbetar med
textbehandling eller visar bilder eller video, kan du alltid vara säker pa den bästa
visningsupplevelsen med Philips SmartImage Lite.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (1 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
Sa här aktiverar du SmartImage Lite
1. Tryck pa
2. Hall inne
för att starta SmartImage Lites skärmmeny;
för att växla mellan Office Work (kontorsarbete), Internet, Image Viewing
(bildvisning), Video Playback (videouppspelning), Gaming (spel) och Off (av);
3. SmartImage Lites skärmmeny visas i 5 sekunder, eller sa kan du trycka pa OK" för att
bekräfta.
för att rulla nerat, kan du även trycka pa knapparna
för
Utöver att använda tangenten
att välja och trycka pa "OK" för att bekräfta ditt val och stänga SmartImage Lites OSD-meny.
Du kan välja mellan sex lägen:
1. Office Work (kontorsarbete): Välj detta läge för allmänna kontorsuppgifter som t ex
ordbehandling, datablad och e-post. Skärmen domineras av text.
2. Internet: Välj detta läge för Internet-program, särskilt för att surfa pa nätet. Pa skärmen
3.
4.
5.
6.
blandas text och bild.
Image Viewing (bildvisning): Välj detta läge för bildvisningsprogram, särskilt bildspel.
Skärmen domineras av bilder.
Video Playback (videouppspelning): Välj detta läge för videoprogram som t ex Microsoft
Media Player eller Real Player. Skärmen domineras av video.
Gaming (spel): Välj detta läge för PC-spelprogramvara. Skärmen domineras av
konstgjord animation med rik färg.
Off (av): No optimization by SmartImage Lite.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Blyfri produkt
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (2 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
Philips har eliminerat giftiga ämnen som t ex bly från sina skärmar. Blyfria skärmar
skyddar din hälsa och gynnar en miljömässigt hållbar återvinning och
avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning. Philips efterlever EUdirektivet RoHS som reglerar användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning. Med Philips kan du vara säker på att din skärm inte skadar miljön.
Tekniska data*
.
LCD-PANEL
• Typ
TFT LCD
• Skärmstorlek
17" / 43,2 cm
• Pixel Pitch (delning)
0,264 x 0,264 mm
• LCD, paneltyp
1280 x 1024 pixels
R.G.B. vertikal stripe
Anti-blänk, polariserande
• Effektiv bildyta
337,9 x 270,3 mm
SCANNING (avsökning)
• Vertikal uppdateringsfrekvens
• Horisontell
uppdateringsfrekvens
56 Hz-76 Hz
30 kHz-83 kHz
VIDEO
• Video dot rate (punktfrekvens)
140 MHz
• Inimpedans
- Video
75 ohm
- Synk
2,2K ohm
• Insignalnivå
0,7 Vpp
• Synk insignal
Separat synk
Composite (blandad) synk
Synk eller grön
• Synkpolariteter
Positiv och negativ
• Videogränssnitt
Dubbla ingångar: D-Sub (analog) och DVI-D (digital) finns
tillgängliga och kan väljas av användaren
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (3 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
• SmartImage Lite
Förbättring av ljusstyrka, kontrast, färg och skärpa
Ljud
• Högtalare
4W stereoljud (2W/kanal RMSx2, 300 Hz-14 kHz, 16 ohm,
THD=10%, PMPO 32 Watt)
• Kontakt för hörlurar
3.5mm minijack
• Insignalskontakt
3.5mm minijack
• Fristående audioutgång
Vare sig det finns en videodisplay eller inte, så länge det
finns en audioinsignal så fungerar alltid audioutsignalen.
OPTISKA EGENSKAPER
• Kontrastvinkel, topp
klockan 6
• Vitkromacitet
x: 0,283 y: 0,297 (vid 9300° K)
x: 0,313 y: 0,329 (vid 6500° K)
x: 0,313 y: 0,329 (vid sRGB)
* Detta värde är föremål för ändring utan föregående meddelande.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Upplösning & förinställda lägen
• Maximalt
1280 x 1024 vid 75 Hz (Analog insignal)
1280 x 1024 vid 75 Hz (Digital insignal)
• Rekommenderat
1280 x 1024 vid 60 Hz (Digital insignal)
16 användardefinierade lägen
19 fabriksinställda lägen:
H. frek (kHz)
Upplösning
V. frek (Hz)
31.5
720*400
70
31.5
640*480
60
37.9
640*480
73
37.5
640*480
75
35.1
800*600
56
37.9
800*600
60
48.0
800*600
72
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (4 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
46.9
800*600
75
48.4
1024*768
60
56.4
1024*768
70
60.0
1024*768
75
67.5
1152*864
75
60.0
1280*960
60
64.0
1280*1024
60
80.0
1280*1024
75
35.0
640*480
67
49.7
832*624
75
68.7
1152*870
75
71.8
1152*900
76
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Automatisk energibesparing
Om du har ett VESA DPMS-kompatibelt grafikkort eller programvara installerad i PC:n, så kan
monitorn automatiskt sänka sin energiförbrukning när den inte används. Om en inmatning från
tangentbordet, musen eller annan inmatningsenhet detekteras, så "väcks" monitorn automatiskt. I
följande tabell visas energiförbrukningen och signalerna för denna automatiska energibesparande
funktion:
Effektstyrning, definition
VESA-läge
Video
H-synk
V-synk
Förbrukad effekt
LED-färg
Aktiv
ON
Ja
Ja
< 31 W (typ.)
Grön
Energisparläge
OFF
Nej
Nej
<1W
Amber
Avstängd
OFF
-
-
<1W
OFF
Denna monitor är ENERGY STAR® -kompatibel. I egenskap av ENERGY STAR® Partner,
Har PHILIPS fastställt att denna produkt uppfyller riktlinjerna för energibesparing enligt
ENERGY STAR® riktlinjer för energieffektivitet.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (5 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Fysiska data
• Mått (BxHxD) *
387,7 x 399,3 x 181,4 mm (i lägsta läget)
• Vikt *
6,1 kg
• Lutning / Vridning
-5° ~ 25°
• Strömförsörjning
100 — 240 VAC, 60 — 50 Hz
• Effektförbrukning
31 W* (typ.)
• Temperatur (drift)
0° C till 35° C (drift)
-20° C till 60° C (förvaring)
• Relativ luftfuktighet
20% till 80%
• MTBF, systemet
50K timmar (inkl. CCFL 40K timmar)
• Kabinettfärg
170X7FB: Svart
* Dessa värden är föremål för ändring utan föregående meddelande.
* Upplösning 1280x1024, standardstorlek, max. ljusstyrka, kontrast 50%, 6500° K, fullt vitmönster,
utan audio/USB.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Stiftanslutningar
1. Den enbart digitala kontakten har 24 signalstift fördelade på tre rader med vardera åtta stift.
Tilldelningen av stift visas i följande tabell:
Stift
Signaltilldelning
nr.
Stift
nr.
Signaltilldelning
Stift
nr.
Signaltilldelning
1
T.M.D.S. Data
2-
9
T.M.D.S. Data 1-
17
T.M.D.S. Data 0-
2
T.M.D.S. Data
2+
10
T.M.D.S. Data 1+
18
T.M.D.S. Data 0+
3
T.M.D.S. Data
2/4 skärm
11
T.M.D.S. Data 1/3 skärm
19
T.M.D.S. Data 0/5 skärm
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (6 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
4
Ingen
anslutning
12
Ingen anslutning
20
Ingen anslutning
5
Ingen
anslutning
13
Ingen anslutning
21
Ingen anslutning
6
DDC-klocka
14
+5 V matning
22
T.M.D.S.- klock-skärm
7
DDC Data
15
Jord (för +5V)
23
T.M.D.S. klocka+
8
Ingen
anslutning
16
Hot Plug-detektering
24
T.M.D.S. klocka-
2. Den 15-poliga D-subkontakten (hane) på signalkabeln:
Stift
nr.
Tilldelning
Stift
nr.
Tilldelning
1
Röd videoingång
9
+5V
2
Grön videoingång
10
Logikjord
3
Blå videoingång
11
Jord
4
Avkänning (jord)
12
Seriell dataledning (SDA)
5
Hot Plug-detektering
13
H. Synk / H+V
6
Röd videojord
14
V. Synk (VCLK för DDC)
7
Grön videojord
15
Ledning för dataklocka
(SCL)
8
Blå videojord
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (7 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Produktinformation
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Produktbilder
Följ länkarna och titta på olika bilder på monitorn och dess komponenter.
Produktbeskrivning, framsidan
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Mekanisk funktion
1) Lutning
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (8 of 8)2006-12-06 5:47:44 PM
Philips policy för pixeldefekter
Philips policy för pixeldefekter
• Produktfunktioner
• Tekniska data
• Upplösning &
förinställda lägen
• Automatisk
energibesparing
• Fysikaliska data
• Stiftanslutningar
• Produktbilder
• Perfect Panel
garanti
Philips policy för pixeldefekter på platta monitorer
Philips strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi använder några av industrins mest
avancerade tillverkningsprocesser och praktiserar en strikt kvalitetskontroll. Men defekter på pixels
eller sub-pixels på TFT LCD-paneler på platta skärmar är ibland oundvikliga. Ingen tillverkare kan
garantera att alla skärmar kommer att vara fria från pixeldefekter, men Philips garanterar att varje
monitor med ett oacceptabelt antal defekter kommer att repareras eller bytas ut under
garantiperioden. I detta meddelande förklaras de olika typerna av pixeldefekter, och acceptabla
defektnivåer för varje typ definieras. För att garantireparation eller -byte ska komma i fråga, måste
antalet pixeldefekter på en TFT LCD-skärm överskrida dessa acceptabla nivåer. Till exempel, får inte
fler än 0.0004% av sub-pixlarna på en 15" XGA-monitor vara defekta. Utöver det ställer Philips ännu
högre kvalitetskrav på vissa typer eller kombinationer av pixeldefekter som är mera märkbara än
andra. Denna policy gäller över hela världen.
Pixels och sub-pixels
En pixel, eller ett bildelement, består av tre sub-pixels i de primära färgerna röd, grön och blå. Många
pixels tillsammans formar en bild. När alla sub-pixels i en pixel tänds, så bildar de tre färgade subpixlarna tillsammans en vit pixel. När alla är släckta, så bildar de tre färgade sub-pixlarna
tillsammans en svart pixel. Andra kombinationer av tända och släckta sub-pixlar bildar tillsammans
pixlar med andra färger.
Typer av pixeldefekter
Pixel- och sub-pixel-defekter framträder på skärmen på olika sätt. Det finns två kategorier av pixeldefekter och flera typer av sub-pixel-defekter i varje kategori.
Felaktigt ljusa punkter Ljusa punkter uppträder då pixlar eller delpixlar alltid är tända eller "på". Dvs.
en ljus punkt är en delpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en mörk bild. Följande
typer av felaktigt ljusa punkter förekommer:
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PIXEL.HTM (1 of 3)2006-12-06 5:47:48 PM
Philips policy för pixeldefekter
En sub-pixel som lyser
röd, grön eller blå
Två angränsande sub-pixels som lyser:
- Röd + Blå = Purpur
Tre angränsande sub- Röd + Grön = Gul
pixels lyser (ger en vit
- Grön + Blå = Cyan (ljusblå)
pixel)
En röd eller blå ljus punkt måste vara mer än 50 procent ljusare än de kringliggande
punkterna, medan en grön ljus punkt är 30 procent ljusare än punkterna intill.
Felaktigt svarta punkter Svarta punkter uppträder då pixlar eller delpixlar alltid är släckta "av". Dvs.
en svart punkt är en delpixel som framträder på skärmen när bildskärmen visar en ljus bild. Följande
typer av felaktigt svarta punkter förekommer:
En mörk sub-pixel
Två eller tre angränsande mörka sub-pixels
Avståndet mellan pixeldefekter
Eftersom pixel- och sub-pixel-defekter av samma typ som ligger nära varandra kan vara mera
störande, har Philips även specificerat toleranser för avståndet mellan pixeldefekter.
Perfect Panel
Perfect Panel™ – efterföljer ISO 13406-2 Klass I, fläck- och felfri visning.
LJUSPUNKTSDEFEKTER
MODELL
ACCEPTABEL NIVÅ
170X7
1 tänd sub-pixel
0
2 intilliggande, tända sub-pixels
0
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PIXEL.HTM (2 of 3)2006-12-06 5:47:48 PM
Philips policy för pixeldefekter
3 intilliggande, tända sub-pixels (en vit pixel)
0
Avstånd mellan två ljuspunktsdefekter*
0
Totala antalet ljuspunktsdefekter av alla typer
0
SVARTPUNKTSDEFEKTER
ACCEPTABEL NIVÅ
170X7
MODELL
1 mörk sub-pixel
0
2 intilliggande, mörka sub-pixels
0
3 intilliggande, mörka sub-pixels
0
Avstånd mellan två svartpunktsdefekter*
0
Totala antalet svartpunktsdefekter av alla typer
0
TOTALA ANTALET PUNKTDEFEKTER
ACCEPTABEL NIVÅ
170X7
MODELL
Totala antalet svart- eller ljuspunktsdefekter av alla typer
Obs:
* 1 eller 2 närliggande sub-pixel-defekter = 1 punktdefekt
Din Philips-bildskärm efterlever ISO13406-2
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/PIXEL.HTM (3 of 3)2006-12-06 5:47:48 PM
0
Perfect Panel garanti
• Produktegenskaper
• Philips policy för
defekta pixels
Perfect Panel garanti
Philips Perfect Panel ™ garanti försäkrar att din nya
Philips-skärm inte har några ljusa eller mörka
punktdefekter * och är vårt sätt att utlova oöverträffad
produktkvalitet. Under Philips Perfect Panel™ garantin
kommer Philips branschledande garantiservicenätverk att
reparera eller byta ut alla bildskärmar som har en enda
ljus eller mörk punktdefekt * . Täckningen av Philips
Perfect Panel™ garanti påbörjas från den dag du köper
bildskärmen och sträcker sig över ett år
* Pixeldefekter som det definieras i standarden ISO
13406-2 Klass I standard
OBS: Philips världsomfattande servicecentra har rätt att återsända en
bildskärm som du lämnat in för till dig för reparation eller utbyte om
de finner att skärmen är defektfri under Philips Perfect Panel
garantipolicy.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/perfect.HTM (1 of 2)2006-12-06 5:47:49 PM
Perfect Panel garanti
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/perfect.HTM (2 of 2)2006-12-06 5:47:49 PM
SmartManage
• Produktegenskaper
SmartManage
• Philips policy för
pixeldefekter
• Inledning
• SmartManage,
funktioner och
fördelar
• Philips
SmartControl
• Q&A
Inledning
Philips SmartManage är en avancerad lösning för i synnerhet användare och IT-administratörer i
företags-/institutionsmiljöer för att hantera Philips-bildskärmarna som en del av
inventariehanteringen. Lösningen består av tre viktiga komponenter, Philips SmartManage
Administrator samt Philips SmartControl och Agent.
Philips SmartManage är en lösning som utvecklats gemensamt av Philips och Altiris Inc.
SmartManage, funktioner och fördelar
Philips SmartManage är en arbetskonsol för IT-driften som används till att samla information om
monitortillgångar, köra tillgångsrapporter, kontrollera säkerhet för tillgångar, övervaka säkerhet för
tillgångar och till att snabbt distribuera meddelanden till monitoranvändare.
Philips SmartManage innehåller följande huvudfunktioner:
1. Tillhandahålla en extra säkerhetsåtgärd för företagsanvändare för att de ska kunna skydda
sina investeringar.
2. Energisparfunktion för att minska hjälpmedelskostnaden och arbetsinsatsen för att slå på/
stänga av monitorerna.
3. SmartControl erbjuder ett annat sätt att justera prestanda och inställningar för monitorerna.
4. Inbyggda tillgångsrapporter minskar revisions-/underhållsarbetet, cykeltid och kostnader.
En provversion av SmartManage kan laddas ner från
http://www.altiris.com/philips
För mer information om Philips SmartManage, var vänlig kontakta Philips återförsäljare i det land
där du bor.
SmartManage är en programvara som är avsedd för affärsmiljöer. Privatanvändare
har vanligen inget behov av SmartManage.
Philips SmartControl
SmartControl och SmartManage Agent installeras på datorer som använder Philips-bildskärmar.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/SMART.HTM (1 of 5)2006-12-06 5:47:50 PM
SmartManage
Med hjälp av SmartControl och SmartManage Agent kan bildskärmar och datorer interagera med
administratörens förfrågningar. Eftersom SmartControl körs på varje enskild dator, kan
slutanvändaren också använda SmartControl för att justera bildskärmens prestandainställningar.
1. Krav
●
●
●
Grafikkort med nVIDIA (TNT2, GeForce, Quadro eller senare) och ATI (Radeon eller senare)
som stödjer DDC/CI-gränssnittet
Microsoft Windows 2000 och XP operativsystem.
Alla Philips-monitorer som stödjer DDC-/CI-gränssnitt
2. Installation
Hur man laddar ner filen "SmartControl Installation":
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Besök http:// www.philips.com
Välj "Your Country" (ditt land)
Klicka på "Contact & Support" (Kontakt & support)
Ange modellnummer på din bildskärm
Gå till sidan "Software & Driver" (Programvara & styrrutin)
Välj "SmartControl-programvara" för att ladda ner SmartControl och dess drivrutin för
installation.
Var vänlig följ anvisningarna från SmartControls installationsprogram
3. Åtkomst av SmartControl
●
●
●
Högerklicka på din PC:s skrivbord och välj Properties (egenskaper) i den genvägsmeny
som visas.
Klicka på fliken Settings (inställningar) och klicka sedan på knappen Advanced .
Klicka på fliken Philips SmartControl.
4. SmartControl-alternativ
●
Display och Sound (ljud)
Genom att flytta skjutreglaget åt vänster eller höger, kan användaren ställa in ljusstyrka,
kontrast, ljud ljudvolym (om tillämpligt), videobrus (ej tillämpligt vid användning av DVI-Dinsignal) och färgtemperaturer.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/SMART.HTM (2 of 5)2006-12-06 5:47:50 PM
SmartManage
●
●
●
Position
Användaren kan ställa in skärmens horisontella och vertikala läge genom att flytta
skjutreglaget åt vänster och höger. Denna funktion är avstängd vid användning av DVI-Dinsignal (digit).
Produktinformation
Klicka på Product Information i vänstra fältet för att titta på den produktinformation som finns
lagrad i monitorns minne.
General (allmänt)
Klicka på General (allmänt) för allmän information inklusive drivrutinsinformation,
enhetsinformation och bildskärmskontroll.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/SMART.HTM (3 of 5)2006-12-06 5:47:50 PM
SmartManage
Inom gruppen monitor control, kan användaren klicka på Auto Setup (automatisk inställning) för att
uppnå optimala prestanda eller klicka på Factory Reset (återställ fabriksinställningarna) för att
återställa monitorns parametrar. Sådana val är inte möjliga vid användning av DVI-D-insignal (digit).
Q&A
Q1. Vad är skillnaden mellan SmartManage och SmartControl?
A. SmartManage är en programvara för fjärrstyrning av drift/kontroll för att IT-ledningen ska kunna
hantera monitorer i hela nätverket.
SmartControl är en utvidgning av dialogrutan Kontrollpanelen (eng. Control Panel), som hjälper
användarna att ställa in monitorprestanda och göra inställningar via ett programgränssnitt i stället
för med knappar på monitorns frontpanel.
Q2. Jag bytte monitor på en PC till en monitor av annan typ och SmartControl blev oanvändbar, vad
ska jag göra?
A. Starta om PC:n och kontrollera om SmartControl fungerar. Om inte, så måste du ta bort och
återinstallera SmartControl för att säkerställa att rätt drivrutin är installerad.
Q3. SmartControl fungerar bra i början, men är därefter inte användbar, vad ska jag göra?
A. Om följande åtgärder vidtogs, kan monitorns drivrutin behöva återinstalleras:
●
●
●
●
●
Byt ut grafikkortet mot ett annat
Uppdatera videodrivrutinen
Åtgärder rörande operativsystemet, som t.ex. service pack eller patch
Kör Windows Update och uppdaterad monitor och/eller videodrivrutin
Windows botades (startades om) med monitorn avslagen eller bortkopplad.
Ta reda på genom att högerklicka på My Computer (Min dator) och sedan klicka på Properties
(Egenskaper) ->Hardware (Maskinvara) -> Device Manager (Enhetshanteraren).
Om texten "Plug and Play Monitor" visas under Monitor, så måste du installera om. Ta bara bort
SmartControl och återinstallera den.
Q4. När jag efter installation av SmartControl klickar på fliken SmartControl, så visas, efter en
stunds väntan, ingenting, eller också visas ett felmeddelande, vad hände?
A. Det kan bero på att ditt grafikkort inte är kompatibelt med SmartControl. Om grafikkortet är av
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/SMART.HTM (4 of 5)2006-12-06 5:47:50 PM
SmartManage
något av de ovan uppräknade fabrikaten, försök då att ladda ner den allra senaste drivrutinen för
grafikkortet från den aktuella tillverkarens hemsida. Installera drivrutinen. Ta bort SmartControl, och
installera den på nytt.
Om den fortfarande inte fungerar, så kan det tyvärr betyda att ditt grafikkort inte stöds. Var vänlig
kontrollera Philips webbplats vad gäller uppdaterade, tillgängliga drivrutiner för SmartControl.
Q5. När jag klickar på Product Information, visas bara delar av informationen, vad hände?
A. Det kan bero på att drivrutinen för grafikkortet inte är den allra senaste versionen som helt stöder
DDC/CI-gränssnittet. Försök att ladda ner den allra senaste drivrutinen från motsvarande företags
webbplats. Installera drivrutinen. Ta bort SmartControl, och återinstallera den.
Q6. I en bildskärm med SmartImage Lite-funktionen svarar inte sRGB-schemat för
färgtemperaturfunktion. Varför?
A. När SmartImage Lite är aktiverat, inaktiveras sRGB-schemat automatiskt. För att kunna använda
sRGB maste du inaktivera SmartImage Lite med knappen
pa bildskärmens front.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/PRODUCT/SMART.HTM (5 of 5)2006-12-06 5:47:50 PM
Installera LCD-monitorn
•
Produktbeskrivning,
framsidan
Installera LCD-monitorn
• Ansluta till PC:n
• Komma igång
Produktbeskrivning, framsidan
• Optimera prestanda
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/INSTALL.HTM (1 of 4)2006-12-06 5:47:51 PM
Installera LCD-monitorn
1
Nätströmbrytare, slår på och stänger av monitorn.
2
Nät-LED
3
OK-knapp, när den trycks in visas OSD-kontrollerna.
4
UPP- och NER-knapparna används tillsammans med monitorns
OSD-justering.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/INSTALL.HTM (2 of 4)2006-12-06 5:47:51 PM
Installera LCD-monitorn
5
Snabbvalstangent för ljusstyrka. När UPP- och NER-knapparna
trycks in visas justeringen för BRIGHTNESS (ljusstyrka).
6
VäNSTER- och HöGER-knapparna används, på samma sätt som
UPP- och NER-knapparna, tillsammans med monitorns OSDjustering.
7
VOLUME
Snabbtangent för LJUDVOLYM. När VÄNSTER eller HÖGER
piltangent trycks in så visas justerkontrollen för LJUDVOLYMEN.
8
Justera automatiskt horisontell och vertikal position, fas och
klockinställning.
9
Snabbtangent för växling mellan SmartImage Lite och
förbättringsläge.
10
Hörlursuttag (på sidan)
11
USB-port för mångsidiga anslutningar av kringutrustning.
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
Baksiden
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/INSTALL.HTM (3 of 4)2006-12-06 5:47:51 PM
Installera LCD-monitorn
1
Uppströms USB-port
2
VGA-igång
3
DVI-D-ingång
4
Nätanslutning
5
PC audioingång
6
Kensington stöldskydd
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
Optimera prestanda
●
För bästa prestanda, se till att displayen är inställd på [email protected]
Obs: Du kontrollerar aktuell visningsupplösning genom att trycka en gang pa
knappen 'OK'. Aktuellt visningsläge visas pa OSD-menyn. Om
visningsinställningen inte är optimerad, visas varningsraden "använd
1280x1024 för bästa resultat" pa OSD -menyn.
●
Du kan även installera programmet Flat Panel Adjust (FP Adjust), ett program som gör att du får ut mesta möjliga av din monitor.
Programmet finns med på denna CD. Steg-för-steg-beskrivningar hjälper dig genom installationen. Klicka på länken nedan så får du
veta mer om programmet.
Mer om
FP_setup4.3.exe
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/INSTALL.HTM (4 of 4)2006-12-06 5:47:51 PM
Ansluta till PC:n
Ansluta till PC:n
• Forsiden
• Tillbehörssats
Tillbehörssats
• Ansluta till
PC:n
• Komma
igång
• Optimera
prestanda
Packa upp alla delarna.
Nätkabel
VGA signalkabel
EDFU-sats
PC-audiokabel (lime)
USB-sladd
DVI-kabel
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
Ansluta till PC:n
1)
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/CONNECT.HTM (1 of 3)2006-12-06 5:47:58 PM
Ansluta till PC:n
2)
3)
Kabeldragning
4)
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/CONNECT.HTM (2 of 3)2006-12-06 5:47:58 PM
Ansluta till PC:n
5) Ansluta till PC:n
(1) Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.
(2) Anslut monitorns signalkabel till videokontakten på datorns baksida.
(3) Anslut nätkablarna från datorn och monitorn till ett nätuttag i närheten.
(4) USB-kontakt
(a) Anslut den uppströms USB-porten på bildskärmen med USB-porten på datorn med
en USB-kabel.
(b) Nu kan du koppla in en USB-enhet i den nedströms USB-porten
(5) Slå på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild så är installationen klar.
OBS: USB-kontakten är en förmedlad förbindelse, och om den stödjer USB 1.1 eller USB 2.0
beror på specifikationerna för datorn.
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/CONNECT.HTM (3 of 3)2006-12-06 5:47:58 PM
Komma igång
Komma igång
LCD-monitorn :
• Produktbeskrivning,
framsidan
Komma igång
• Sette opp og kople
til skjermen din
Använd informationsfilen ( .inf) för Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista eller senare
• Komma igång
• Optimera prestanda
Den inbyggda VESA DDC2B-funktionen i Philips monitorer stöder Plug & Play-kraven för
Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista. Denna informationsfil ( .inf) bör installeras så att Philipsmonitorn kan aktiveras från dialogboxen 'Monitor' i Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista och
aktivera Plug & Play-tillämpningen. Installationsproceduren baserad på Windows® '95 OEM
Release 2 , 98 , 2000, Me, XP och Vista specificeras på följande sätt.
För Windows® 95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starta Windows® '95
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Klicka på knappen 'Monitor', på 'ändra...' och sedan på 'Har diskett...'.
Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:),
och klicka sedan på 'OK'-knappen.
7. Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'OK'.
8. Klicka på 'Stäng'-knappen.
För Windows® 98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starta Windows® 98
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Klicka på knappen 'Monitor', på 'ändra...' och sedan på 'Nästa...'.
Välj 'Visa en lista med alla drivrutiner på en speciell plats, så att du kan välja den drivrutin
du önskar.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.
7. Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:),
och klicka sedan på 'OK'-knappen.
8. Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
9. Klicka på knappen 'Avsluta' och sedan på 'Stäng'.
För Windows® 2000
1.
2.
3.
4.
5.
Starta Windows® 2000
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Välj 'Monitor'
- Om knappen 'Egenskaper' är inaktiv, så betyder det att monitorn är korrekt inställd.
Avbryt installationen.
- Om knappen 'Egenskaper' är aktiv, klicka på knappen 'Egenskaper'. Följ stegen nedan.
6. Klicka på 'Drivrutin', på 'Uppdatera drivrutin...' och sedan på 'Nästa'-knappen.
7. Välj 'Visa en lista med kända drivrutiner för denna enhet, så att du kan välja en specifik
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/GT_START.HTM (1 of 3)2006-12-06 5:47:58 PM
Komma igång
8.
9.
10.
11.
drivrutin.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.
Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:).
Klicka först på 'öppna'-knappen, och sedan på 'OK'.
Välj monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
Klicka på 'Avsluta'-knappen och sedan på 'Stäng'.
Om du ser fönstret 'Digital signatur har inte hittats', klicka på 'Ja'-knappen.
För Windows® Me
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Starta Windows® Me
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Klicka på knappen 'Monitor', och sedan på 'ändra...'.
Välj 'Specificera drivrutinens plats (Avancerat)' och klicka på 'Nästa'-knappen.
Välj 'Visa en lista med alla drivrutiner på en speciell plats, så att du kan välja den drivrutin
du önskar.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.
8. Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:)
och klicka sedan på 'OK'-knappen.
9. Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
10. Klicka på knappen 'Avsluta' och sedan på 'Stäng'.
För Windows® XP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Starta Windows® XP
Klicka på 'Start'-knappen och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Klicka på kategorin 'Skrivare och annan maskinvara'
Klicka på knappen 'Display'.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på knappen 'Avancerat'.
Välj fliken 'Monitor'.
- Om knappen 'Egenskaper' är inaktiv (dimmad), så betyder det att monitorn är korrekt
inställd. Avbryt installationen.
- Om knappen 'Egenskaper' är aktiv, klicka på 'Egenskaper'.
Följ stegen nedan.
Klicka på fliken 'Drivrutin', och sedan knappen på 'Uppdatera drivrutin...'.
Välj radioknappen 'Installera från en lista eller specifik placering (avancerat)', och klicka
sedan på 'Nästa'-knappen.
Välj radioknappen 'Sök inte. Jag kommer att välja den drivrutin som ska installeras'.
Klicka sedan på 'Nästa'-knappen.
Klicka på knappen 'Har diskett...', sedan på 'Utforska...'-knappen, och välj sedan aktuell
enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:).
Klicka på 'öppna'-knappen, och sedan på 'OK'.
Välj monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
- Om meddelandet 'Har inte klarat Windows® Logo-test för verifiering av dess
kompatibilitet med Windows® XP', klicka sedan på knappen 'Fortsätt i alla fall'.
Klicka på 'Avsluta'-knappen och sedan på 'Stäng'.
Klicka på 'OK'-knappen, och sedan en gång till på 'OK'-knappen för att stänga
dialogboxen 'Displayegenskaper'.
För Windows® Vista
1.
2.
3.
4.
5.
Starta Windows® Vista.
Klicka på Start-knappen; välj och klicka på 'kontrollpanelen'.
Välj och klicka på 'maskinvara och ljud'.
Välj 'enhetshanteraren' och klicka på 'uppdatera enhetsdrivrutiner'.
Välj 'bildskärm' och högerklicka sedan på 'Generic PnP Monitorärm' .
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/GT_START.HTM (2 of 3)2006-12-06 5:47:58 PM
Komma igång
6. Klicka på 'uppdatera drivutinsprogramvara' .
7. Välj 'sök i datorn efter drivrutinsprogramvara' .
8. Klicka på knappen 'sök' och välj den enhet i vilken du placerat disken. Exempel:(CDROM-enhet:\\Lcd\PC\drivers\).
9. Klicka på knappen 'nästa' .
10. Vänta några minuter medan drivrutinen installeras. Klicka sedan på knappen 'stäng'.
Om din version av Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista avviker, eler om du behöver mer
detaljerad installationsinformation, se i så fall användahandboken för Windows® 95/98/2000/Me/
XP/Vista.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/INSTALL/GT_START.HTM (3 of 3)2006-12-06 5:47:58 PM
On-Screen Display
On-Screen Display
• Beskrivning
av On
Screen
Display
Beskrivning av On Screen Display
• OSD-trädet
Vad är On-Screen Display?
On-Screen Display (OSD, eller skärmmeny) är en funktion som finns hos alla Philips LCD-skärmar.
Med hjälp av OSD-systemet kan användaren justera skärmegenskaperna eller välja funktioner hos
bildskärmen direkt på skärmen. En användarvänlig OSD-skärm visas här nedan:
Grundläggande och enkla anvisningar på kontrollknapparna.
På ovanstående OSD kan användaren trycka på knapparna
för att flytta markören,
ändringen.
för att bekräfta valet eller ändringen samt
på höger sida av bildskärmen
för att justera/välja
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
OSD-trädet
Nedan visas en översikt över strukturen hos On-Screen Display. Du kan använda den som ett
hjälpmedel när du senare ska göra de olika inställningarna.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/OSD/OSDDESC.HTM (1 of 5)2006-12-06 5:48:12 PM
On-Screen Display
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/OSD/OSDDESC.HTM (2 of 5)2006-12-06 5:48:12 PM
On-Screen Display
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/OSD/OSDDESC.HTM (3 of 5)2006-12-06 5:48:12 PM
On-Screen Display
Obs: sRGB är en standard som garanterar korrekt färgöverensstämmelse mellan olika enheter (t.
ex. digitalkameror, bildskärmar, skrivare, skannrar etc.)
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/OSD/OSDDESC.HTM (4 of 5)2006-12-06 5:48:12 PM
On-Screen Display
Genom att använda en standardmässig, enhetlig färgrymd, gör sRGB att bilder som tagits av en
sRGB-kompatibel enhet kan representeras korrekt på de sRGB-förberedda Philipsskärmarna.
Färgerna är alltså kalibrerade, och du kan lita på att de färger som visas på skärmen är korrekta.
När sRGB används är det viktigt att bildskärmens ljusstyrka (brightness) och kontrast är satta till en
fördefinierad inställning såväl som färgomfånget. Därför är det viktigt att välja sRGB-inställningen i
skärmens OSD.
För att göra det öppnar du OSD-menyn genom att trycka på knappen OK på sidan av bildskärmen.
Använd nedåtpilen för att flytta till Color (färg) och tryck OK igen. Använd högerpilen fär att flytta till
sRGB. Tryck på nedåtpilen och tryck på OK en gång till för att lämna OSD-menyn.
Efter detta ska du inte ändra inställningarna för ljusstyrka (brightness) eller kontrast på bildskärmen.
Om du ändrar någon av dessa, går bildskärmen ur sRGB-läget och går istället till en
färgtemperaturinställning på 6500K.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/OSD/OSDDESC.HTM (5 of 5)2006-12-06 5:48:12 PM
Kundstöd och garantifrågor
Kundstöd och garantifrågor
VAR VÄNLIG VÄLJ DITT LAND/DIN REGION FÖR UPPGIFTER OM OMFATTNINGEN PÅ
DIN GARANTI
VÄSTEUROPA: Österrike • Belgien • Cypern • Danmark • Frankrike • Tyskland • Grekland •
Finland • Irland • Italien • Luxemburg • Nederländerna • Norge • Portugal • Sverige •
Schweiz • Spanien • England
ÖSTEUROPA: Republiken Tjeckien • Ungern • Polen • Ryssland • Slovakien • Slovenien •
Turkiet
LATINAMERIKA: Antillerna • Argentina • Brasilien • Chile • Colombia • Mexico • Paraguay •
Peru • Uruguay • Venezuela
NORDAMERIKA: Kanada • USA
STILLAHAVSOMRÅDET: Australien • Nya Zeeland
ASIEN: Bangladesh • Kina • Hong Kong • Indien • Indonesien • Japan • Korea • Malaysia •
Pakistan • Filippinerna • Singapore • Taiwan • Thailand
AFRIKA: Marocko • Sydafrika
MELLANÖSTERN: Dubai • Egypten
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warranty.htm2006-12-06 5:48:25 PM
F1rst Choice Warranty
Din Philips F1rst Choice Warranty
Tack för att du valt denna Philips-monitor.
Alla Philips monitorer är konstruerade och tillverkade enligt höga standards, har
goda prestanda och hög kvalitet, och är lätta att använda och enkla att installera.
Om du trots det skulle råka ut för några problem när du installerar eller använder
denna produkt, var då vänlig kontakta Philips helpdesk direkt för att få fördel av din
Philips F1rst Choice Warranty. Denna treåriga servicegaranti berättigar dig till en
utbytesmodell, på plats inom 48 timmar efter att ditt samtal mottagits, om din
monitor skulle visa sig vara defekt.
Vad omfattas av garantin?
Philips F1rst Choice Warranty gäller i Andorra, österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Finland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna,
Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien och England, och bara för monitorer som
ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa
länder.
Garantin börjar gälla den dag du köper monitorn. Under tre år därefter, kommer monitorn att,
åtminstone, bytas ut mot en likvärdig monitor i händelse av defekter som täcks av garantin.
Ersättningsmonitorn förblir din och Philips behåller den defekta/ursprungliga monitorn. Garantitiden
för ersättningsmonitorn blir densamma som för den ursprungliga monitorn, som är 36 månader från
köpdatum av den ursprungliga monitorn.
Vad omfattas inte av garantin?
Philips F1rst Choice Warranty gäller under förutsättning att produkten har hanterats på korrekt sätt
för den avsedda användningen, i enlighet med medföljande bruksanvisningar, och vid uppvisande
av den ursprungliga fakturan eller kassakvittot som visar inköpsdatum, säljarens namn och
produktens modell- och tillverkningsnummer.
Philips F1rst Choice Warranty kanske inte gäller om:
●
●
●
●
●
Dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;
Modell- och/eller tillverkningsnumret på produkten har ändrats, raderats, tagits bort eller
gjorts oläslig;
Reparationer eller modifieringar och ändringar av produkten har utförts av obehörig
serviceverkstad eller person;
Skadan har orsakats av olyckshändelse, inkluderande men inte begränsad till blixtnedslag,
vatten eller brand, missbruk eller försummelse;
Det handlar om mottagningsproblem som orsakas av signalförhållanden, kabel- eller
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_1st.htm (1 of 3)2006-12-06 5:48:29 PM
F1rst Choice Warranty
●
●
●
antennsystem utanför enheten;
Defekterna beror på att monitorn vanvårdats eller missbrukats;
Produkten kräver modifiering eller anpassning för att den ska överensstämma med lokala
eller nationella tekniska standards, som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte
konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats. Kontrollera därför alltid om en
produkt kan användas i det aktuella landet.
Observera att produkter som inte ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller
auktoriserats för användning i de länder som omfattas av Philips F1rst Choice, inte omfattas
av Philips F1rst Choice Warranty. I dessa fall gäller Philips globala garantivillkor.
Bara ett klick i från
I händelse av problem, råder vi dig att läsa igenom anvisningarna noggrant, eller gå till webbplatsen
www.philips.com/support för ytterligare hjälp.
På bara ett telefonsamtals avstånd
För att undvika onödiga besvär, råder vi dig att noggrant läsa igenom anvisningarna, eller gå till
webbplatsen www.philips.com/support för ytterligare hjälp innan du kontaktar Philips helpdesk.
Innan du kontaktar Philips helpdesk, var vänlig ta reda på följande uppgifter så att vi snabbare kan
lösa ditt problem:
●
●
●
●
●
Philips typnummer
Philips serienummer
Inköpsdatum (kopia av köpkvitto kan behövas)
PC-miljö, processor:
❍ 286/386/486/Pentium Pro/Internminne
❍ Operativsystem (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
❍ Fax-/Modem-/Internet-program?
Andra installerade kort
Om du dessutom har följande information tillgänglig går hanteringen ännu snabbare:
●
●
Din köpehandling som visar: inköpsdatum, säljarens namn, modell och produktens
serienummer.
Den fullständiga adressen varifrån den defekta monitorn ska hämtas och dit utbytesmodellen
ska levereras.
Philips' kundsupport finns världen runt. Klicka här för att komma till F1rst Choice Contact
Information.
Eller också kan du nå oss via:
Webbplats: http://www.philips.com/support
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_1st.htm (2 of 3)2006-12-06 5:48:29 PM
Din garanti i Central- och Östeuropa
Din garanti i Central- och Östeuropa
Bäste kund,
Tack för att du köpt denna Philips-produkt som har konstruerat och tillverkats enligt de allra högsta
kvalitetsstandarder. Om något mot förmodan skulle gå fel med denna produkt, garanterar Philips
kostnadsfritt arbete och utbytesdelar under en period av 36 månader från inköpsdatumet.
Vad omfattar garantin?
Philips garanti för Central- och Östeuropa tillämpas i Tjeckiska republiken, Slovakien, Slovenien,
Polen, Ryssland, Turkiet och Ungern och gäller endast bildskärmar som ursprungligen
konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa länder.
Garantin börjar gälla från och med den dag då du köper din bildskärm. I 3 år efter inköpsdatum, får
din bildskärm service om den är defekt enligt garantins omfattning.
Vad omfattar garantin inte?
Philips garanti gäller under förutsättning att produkten hanteras korrekt i enlighet med dess
avsedda användningsområde, i enlighet med dess bruksanvisning och efter uppvisande av
originalfaktura eller kassakvitto, som anger inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens
modell- och tillverkningsnummer.
Philips garanti kan komma att inte gälla om:
●
●
●
●
●
●
●
dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;
modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;
reparationer eller produktmodifieringar och ändringar har utförts av obehöriga
serviceverkstäder eller personer;
skador har orsakats av olyckshändelser, inkluderande men inte begränsat till, blixtnedslag,
vatten eller eld, missbruk eller försummelse.
Mottagningsproblem som orsakas av signalförhållanden eller kabel- eller antennsystem
utanför enheten;
Defekter orsakade av felaktig användning eller missbruk av bildskärmen;
Produkt som måste modifieras eller anpassas för att kunna efterleva lokala eller nationella
tekniska standarder, som gäller i länder för vilka produkten inte ursprungligen konstruerats,
tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats. Kontrollera därför alltid om en produkt kan
användas i ett visst land.
Tänk på att produkten inte anses vara defekt enligt denna garanti i de fall då modifieringar är
nödvändiga för att produkten ska efterleva lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i
länder för vilka produkten inte ursprungligen konstruerats och/eller tillverkats. Kontrollera därför
alltid om en produkt kan användas i ett visst land.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_ee.htm (1 of 2)2006-12-06 5:48:29 PM
Din garanti i Central- och Östeuropa
Det räcker med ett klick
Om du får problem råder vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noga eller gå till webbplatsen
www.philips.com/support för ytterligare support.
Det räcker med ett telefonsamtal
För att undvika onödigt besvär, råder vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noga innan du
kontaktar våra återförsäljare eller informationscenter
Om din Philips-produkt inte fungerar som den sKA eller är defekt, kontakta din Philips-återförsäljare
eller ta direkt kontakt med Philips center för service och konsumentinformation
Webbplats: http://www.philips.com/support
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_ee.htm (2 of 2)2006-12-06 5:48:29 PM
Internationell garanti
Din internationella garanti
Käre Kund,
Tack för att Du har köpt denna Philips-produkt som har konstruerats och tillverkats i enlighet med
de högsta kvalitetsstandards.
Om det ändå, olyckligtvis, skulle bli något fel på produkten, så garanterar Philips kostnadsfritt
arbete och reservdelar, oberoende av i vilket land produkten repareras, under de första 12
månaderna efter köpet. Denna internationella Philips-garanti ska ses som ett komplement till
befintliga nationella garantiåtaganden till dig från säljaren och från Philips i det land där köpet skett,
och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund.
Philips garanti gäller under förutsättning att produkten har hanterats på rätt sätt för det avsedda
ändamålet, i överensstämmelse med bruksanvisningen, och vid uppvisande av originalfakturan eller
köpekvittot, som visar köpdatum, säljarens namn, samt produktens modell och tillverkningsnummer.
Philips garanti kan komma att inte gälla om:
●
●
●
●
dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;
modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;
reparationer eller produktmodifieringar och ändringar har utförts av obehöriga
serviceverkstäder eller personer;
skador har orsakats av olyckshändelser, inkluderande men inte begränsat till, blixtnedslag,
vatten eller eld, missbruk eller försummelse.
Observera att produkten, enligt denna garanti, inte är defekt i sådana fall där modifieringar är
nödvändiga för att produkten ska överensstämma med lokala eller nationella tekniska standards
som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte konstruerats och/eller tillverkats.
Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i ett visst land.
Om din Philips-produkt inte fungerar korrekt eller är defekt, kontakta i så fall din Philips
återförsäljare. I fall du behöver service under tiden du är i ett annat land, så kan du få en
återförsäljaradress av Philips Consumer Help Desk i det landet, vars telefon- och faxnummer du
kan hitta i denna broschyr.
För att du ska slippa onödigt besvär, råder vi dig att studera bruksanvisningen noggrant innan du
kontaktar din återförsäljare. Om du har några frågor som din återförsäljare inte kan svara på, eller
någon annan närliggande fråga, kontakta i så fall Philips Consumer Information Centers eller via:
Webbplats: http://www.philips.com
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_intl.htm (1 of 2)2006-12-06 5:48:30 PM
United States Guarantee
LIMITED WARRANTY (Computer Monitor)
Three Years Free Labor/Three Years Free Service on Parts
*This product must be shipped in at your expense for service.
WHO IS COVERED?
You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document
showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's
manual and keep both nearby.
WHAT IS COVERED?
Warranty coverage begins the day you buy your product. For three years thereafter, all parts will be
repaired or replaced, and labor is free. After three years from the day of purchase, you pay for the
replacement or repair of all parts, and for all labor charges.
All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period.
When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced and repaired
products and parts also expires.
WHAT IS EXCLUDED?
Your warranty does not cover:
●
●
●
●
●
●
labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the
product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or
other cause not within the control of Philips Consumer Electronics.
reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the
unit.
a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other
than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or
repair of products damaged by these modifications.
incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow
the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply
to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not
copyrighted.)
the model or production number on the product has been altered, deleted, removed or made
illegible.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_usa.htm (1 of 3)2006-12-06 5:48:30 PM
United States Guarantee
Where IS SERVICE AVAILABLE?
Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips
Consumer Electronics. In countries where Philips Consumer Electronics does not distribute the
product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be
a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).
Where CAN I GET MORE INFORMATION?
For more information, contact the Philips Customer Care Center by calling (877) 835-1838 (U.S.A.
customers only) or (919) 573-7855.
Before Requesting Service...
Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls
discussed there may save you a service call.
TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...
Contact the Philips Customer Care Center phone number listed below for product assistance and
procedures for servicing:
Philips Customer Care Center
(877) 835-1838 or (919) 573-7855
(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties
of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this
express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied
warranty may last, this limitation may not apply to you.)
REMEMBER... Please record the model and serial numbers found on the product below.
MODEL # ________________________________________________
SERIAL # ________________________________________________
This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/
province to state/province.
Before contacting Philips, please prepare the following details so we can solve your problem
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_usa.htm (2 of 3)2006-12-06 5:48:30 PM
United States Guarantee
quickly.
●
●
●
●
Philips type number
Philips serial number
Purchase date (copy of purchase may be required)
PC environment Processor:
❍
❍
❍
●
●
●
286/386/486/Pentium Pro/Internal memory
Operating system (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
Fax/Modem/Internet program?
Other cards installed
Having the following information available will also help speed up the process:
Your proof of purchase indicating: date of purchase, dealer name, model and product serial
number.
The full address to which the swap model should be delivered.
Just a phone call away
Philips’ customer help desks are located worldwide. Within the U.S. you can contact Philips
customer care Monday-Friday from 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) and on Saturdays from
10:00 AM-5:00 PM ET hrs by using one of the contact phone numbers.
For more information on this and more great Philips products visit our website at:
Website: http://www.philips.com
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/war_usa.htm (3 of 3)2006-12-06 5:48:30 PM
F1rst Choice Contact Information
F1rst Choice Contact Information
Land
Telefonnummer
Taxa
Austria
0820 901115
0.20
Belgium
070 253 010
0.17
Cyprus
800 92256
Kostnadsfritt
Denmark
3525 8761
Lokal samtalstaxa
Finland
09 2290 1908
Lokal samtalstaxa
France
08 9165 0006
0.23
Germany
0180 5 007 532
0.12
Greece
00800 3122 1223
Lokal samtalstaxa
Ireland
01 601 1161
Lokal samtalstaxa
Italy
199 404 042
0.25
Luxembourg
26 84 30 00
Lokal samtalstaxa
The Netherlands
0900 0400 063
0.20
Norway
2270 8250
Lokal samtalstaxa
Portugal
2 1359 1440
Lokal samtalstaxa
Spain
902 888 785
0.15
Sweden
08 632 0016
Lokal samtalstaxa
Switzerland
02 2310 2116
Lokal samtalstaxa
United Kingdom
0906 1010 017
£0.15
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warfirst.htm2006-12-06 5:48:37 PM
Consumer Information Centers
Consumer Information Centers
Antilles • Argentina • Astline • Australia • Bangladesh • Bosnia & Herzegovina• Brasil •
Canada • Chile • China • Colombia • Belarus • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Estonia
• Dubai • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Macedonia
• Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand • Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines •
Poland • Romania • Russia • Serbia & Montenegro • Singapore • Slovakia • Slovenia •
South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • Uruguay • Venezuela
Eastern Europe
BELARUS
Technical Center of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk
Tel: +375 17 217 33 86
ASTLINE
Petrus Brovky str. 17-101
BY - 220072 Minsk
Tel: +375 17 284 02 03
BULGARIA
LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 960 2360
Email: [email protected]
www.lan-service.bg
CZECH REPUBLIC
Xpectrum
Lužná 591/4
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697
Email:[email protected]
www.xpectrum.cz
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (1 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
BOSNIA & HERZEGOVINA
Megatrend d.o.o.
Bosnia & Herzegovina
Džemala Bijedica 2/11
BA - 7100 Sarajevo
Tel: +387 33 613 166
Email: [email protected]
www.megatrend.ba
CROATIA
Renoprom d.o.o.
Ljubljanska 4
HR - 10431 Sv. Nedjelja
Tel: +385 1 333 0999
Email: [email protected]
www.renoprom.hr
ESTONIA
FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com
HUNGARY
Profi Service
Hungary
Külso-Váci út 123
HU - 1044 Budapest
Tel: +36 1 814 8080
Email: [email protected]
www.psc.hu
LATVIA
ServiceNet LV
Jelgavas iela 36
LV - 1055 Riga,
Tel: +371 7460399
Email: [email protected]
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (2 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
MACEDONIA
AMC - Computers
kej Dimitar Vlahov bb
MK - 1000 Skopje
Tel: +389 2 3125097
www.amc.com.mk
LITHUANIA
ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT - 3009 KAUNAS
Tel: +370 7400088
Email: [email protected]
www.servicenet.lt
ROMANIA
Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
Tel: +40 21 2101969
Email: [email protected]
www.blueridge.ro
SERBIA & MONTENEGRO
Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU - 11000 Belgrade
Tel: +381 11 30 60 881
Email: [email protected]
www.tehnicom-service.com
SLOVAKIA
Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
Tel: +421 2 49207155
Email: [email protected]
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (3 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
SLOVENIA
PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
Tel: +386 1 530 08 24
Email: [email protected]
POLAND
Zolter
ul.Zytnia 1
PL - 05-500 Piaseczno
Tel: +48 22 7501766
Email: [email protected]
www.zolter.com.pl
RUSSIA
Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Website: www.philips.ru
TURKEY
Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02
UKRAINE
Comel
Shevchenko street 32
UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com
Latin America
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (4 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
ANTILLES
Philips Antillana N.V.
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772
ARGENTINA
Philips Antillana N.V.
Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047
BRASIL
Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.
Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP
CEP-04719-002
Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City
CHILE
Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730
COLOMBIA
Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (5 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
MEXICO
Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272
PARAGUAY
Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld
P.O. Box 605
Phone: (595 21) 664 333
Fax: (595 21) 664 336
Customer Desk:
Phone: 009 800 54 1 0004
PERU
Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276
URUGUAY
Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay
Phone: (598) 619 66 66
Fax: (598) 619 77 77
Customer Desk:
Phone: 0004054176
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (6 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
VENEZUELA
Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420
Canada
CANADA
Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696
Pacific
AUSTRALIA
Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391
Fax : +61 2 9947 0063
NEW ZEALAND
Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588
Asia
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (7 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
BANGLADESH
Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062
CHINA
SHANGHAI
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai P.R. China
Phone: 4008 800 008
Fax: 21-52710058
HONG KONG
Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Phone: (852)26199663
Fax: (852)24815847
INDIA
Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558
BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025
CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (8 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
Calcutta 700 020
MADRAS
Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006
NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015
INDONESIA
Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-7940040 ext: 2100
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539
KOREA
Philips Consumer Service
Jeong An Bldg. 112-2
Banpo-dong, Seocho-Ku
Seoul, Korea
Customer Careline: 080-600-6600
Phone: (02) 709-1200
Fax : (02) 595-9688
MALAYSIA
After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695
Fax: (603)-7954 8504
Customer Careline: 1800-880-180
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (9 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
PAKISTAN
Philips Consumer Service
Mubarak manzil,
39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400
Tel: (9221) 2737411-16
Fax: (9221) 2721167
E-mail: [email protected]
Website: www.philips.com.pk
PHILIPPINES
PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.
Consumer Electronics
48F PBCOM tower
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.
Salcedo Village
1227 Makati City, PHILS
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax: (02)-888 0571
SINGAPORE
Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service
620A Lorong 1 Toa Rayoh
Singapore 319762
Tel: +65 6882 3999
Fax: +65 6250 8037
TAIWAN
Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099
Fax : (02)-3789-2641
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (10 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Consumer Information Centers
THAILAND
Philips Electronics (Thailand) Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok10320 Thailand
Tel: (66)2-6528652
E-mail: cic [email protected]
Africa
MOROCCO
Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446
SOUTH AFRICA
PHILIPS SA (PTY) LTD
Customer Care Center
195 Main Road
Martindale, Johannesburg
P.O. box 58088
Newville 2114
Telephone: +27 (0) 11 471 5194
Fax: +27 (0) 11 471 5123
E-mail: [email protected]
Middle East
DUBAI
Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-335 3666
Fax : (04)-335 3999
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/warranty/warcic.htm (11 of 12)2006-12-06 5:48:42 PM
Ordlista
Ordlista
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A
Active matrix (aktiv matris)
Detta är ett slags flytande kristallstruktur där omkopplande transistorer kopplas till varje pixel för att
styra spänningstillståndet, "på" eller "av". Detta ger en klarare och skarpare bild med en vidare
betraktningsvinkel än skärmar med passiv matris. Se även TFT (thin film transistor).
Amorphous silicon (a-Si)
Ett halvledarmaterial som används vid tillverkningen av tunnfilmslagret (TFT) i en LCD-skärm med
aktiv matris.
Aspect ratio
Förhållandet mellan bredd och höjd för den aktiva delen av en bildskärm. De flesta bildskärmar har
ett bredd/höjdförhållande på 4:3 eller 5:4. Bredbildsskärmar eller bredbilds-TV har ett bredd/
höjdförhållande på 16:9 eller 16:10.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
B
Brightness (ljusstyrka)
Den dimension av färg som anges i en akromatisk skala, från svart till vitt, även kallat ljushet eller
ljusreflektans. På grund av sammanblandningen med färgmättnad bör denna term undvikas.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
C
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (1 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
CCFL (cold cathode fluorescent light) (kallkatodbelysning)
Detta är de lysrör som tillhandahåller belysningen för LCD-modulen. Dessa rör är vanligen mycket
tunna, cirka 2 mm i diameter.
Chromaticity (kromaticitet)
Den del av färgspecifikationen som inte involverar ljusstyrka. Kromaticiteten är tvådimensionell och
anges i par av värden som dominant våglängd och renhet.
CIE (Commission International de I'Eclairage)
Den internationella belysningskommissionen, den huvudsakliga internationella organisationen som
arbetar med färg och färgmätning.
Color temperature (färgtemperatur)
Ett mått på färgen på det ljus som utstrålar från ett objekt när det värms upp. Detta värde uttrycks i
termer av absolut temperatur, i enheten Kelvin. Lägre Kelvintemperaturer som 2400° K är röda;
högre temperaturer som 9300° K är blå. Neutral temperatur är vit, vid 6504° K. Philipsskärmarna
erbjuder vanligen 9300° K, 6500° K samt en användardefinierad temperatur.
Contrast (kontrast)
Skillnaden mellan ljusa och mörka områden i en bild.
Contrast ratio (kontrastförhållande)
Förhållandet i ljusstyrka mellan det ljusaste vita området och det mörkaste svarta området.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
D
Dubbel inmatning
Dubbel inmatning (dual input) gör att kontakterna kan ta emot både analoga VGA- och digitala DVIsignaler.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (2 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
D-SUB
En analog VGA-inkontakt. Denna bildskärm levereras med en D-subkabel.
Digital Visual Interface (DVI)
Specifikationen av Digital Visual Interface (DVI) erbjuder en höghastighets, digital anslutning för
visuella datatyper som är oberoende av av använd displayteknik. Gränssnittet har primärt utformats
för att ge en anslutning mellan en dator och dess displayenhet. DVI-specifikationen uppfyller kraven
från alla segment av PC-industrin (arbetsstation, bordsdator, laptop, etc.), och gör det möjligt för
dessa olika segment att använda sig av en enda specifikation för monitorgränssnitt.
DVI-gränssnittet möjliggör:
1.
2.
3.
4.
Att innehållet kan förbli i den förlustfria, digitala domänen från skapande till förbrukning.
Oberoende av använd displayteknik.
Plug and play via hot plug-avkänning, EDID och DDC2B.
Stöd för digitala och analoga signaler i en kontakt.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
E
Energy Star - energisparprogram för datorer
Ett program för energibesparing för datorer som initierats av US Environmental Protection Agency
(EPA) med den primära målsättningen att främja tillverkning och försäljning av energisnål
kontorsutrustning. Företag som deltar i detta program måste förbinda sig att tillverka en eller flera
produkter som kan skifta till ett lågeffektläge (<30 W), antigen efter en inaktiv period eller efter en
förutbestämd tid som väljs av användaren.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (3 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
G
Gamma
Ljusintensiteten på skärmen som en funktion av den inmatade spänningen följer ungefär en
exponentialfunktion av den inkommande videosignalen, där exponenten kallas gammavärdet.
Grayscale (gråskala)
En akromatisk skala som sträcker sig från svart genom en serie av successivt ljusare nyanser av
grått till vitt. En sådan serie kan bestå av steg, som förefaller vara på lika avstånd från varandra.
Om analog-/digitalomvandlaren har 8 bitar, kan bildskärmen visa högst 28 = 256 nivåer. För en
färgskärm har varje RGB-färg 256 nivåer. Det innebär att totalt antal färger som kan visas är
256x256x256 = 16,7 miljoner.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
H
Hue (färgton)
Det huvudsakliga attributet hos en färg som skiljer ut den från andra färger. En färg kan t.ex. ha en
grön, gul eller lila färgton. Färger som har färgton kallas även kromatiska färger. Vitt, svart och gråa
nyanser har ingen färgton.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
I
Inbyggd strömförsörjning
Den inbyggda strömförsörjningen består av en nätadapter som är inbyggd i bildskärmens hölje och
som ersätter en klumpig extern nätadapter.
IPS (In Plane Switching)
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (4 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
En teknik som förbättrar betraktningsvinkeln för en LCD-skärm där de flytande kristallmolekylerna
riktas i samma plan som LCD-lagret istället för vertikalt mot det.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
L
LCD (liquid crystal display)
En bildskärm som är uppbyggd av flytande kristaller som hålls kvar mellan två transparenta skivor.
Bildskärmen är uppbyggd av tusentals pixlar, bildpunkter, som kan slås på och stängas av med
elektriska impulser. På så sätt kan färgrika bilder och texter skapas.
Liquid crystal (flytande kristall)
Det ämne som används i LCD-skärmar. Flytande kristaller reagerar på ett förutsägbart sätt när de
stimuleras elektriskt. Det gör det till det ideala utgångspunkten för att slå "på" och "av" bildpunkter
på LCD-skärmen. "Liquid crystal" förkortas ibland LC.
Luminance (luminans, ljusstyrka)
Ett mått på ljusstyrkan eller intensiteten hos ljus, vanligen uttryckt i enheten Candela per
kvadratmeter (cd/m2) eller "foot Lamberts". 1 ftL = 3,426 cd/m2.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
N
Nit
En enhet för luminans som är ekvivalent med 1 cd/m2 eller 0,292 ftL.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
P
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (5 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
Pixel
"PICture Element"; det minsta elementet i en datoriserad CRT- eller LCD-bild, dvs en bildskärm.
Polarizer (polarisator)
Ett ljusfilter som bara släpper igenom ljusvågor med en viss rotation. Polariserat material med
vinkelrät filtrering används i LCD-skärmar för att innesluta de flytande kristallerna. De flytande
kristallerna används som det medium som vrider ljuset 90° så att ljuset antingen släpps igenom
eller inte.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
R
Refresh rate (uppdateringsfrekvens)
Det antal gånger per sekund som skärmen uppdateras eller ritas om. Detta antal anges vanligen i
Hz (Hertz) eller cykler per sekund. En frekvens på 60 Hz är samma som 60 gånger per sekund.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
S
Svarstid
Svarstiden är den tidsperiod som krävs för en flytande kristallcell att gå från att vara aktiv (svart) till
inaktiv (vit) och tillbaka till aktiv (svart) igen. Den mäts i millisekunder. Ju snabbare desto bättre:
Kortare svarstid betyder snabbare övergångar och därmed färre synliga bildartefakter i visningen av
snabba, rörliga bilder.
SmartControl
Datorprogramvara för finjustering av prestanda och inställningar för visningen. Philips erbjuder två
alternativ för att justera visningsinställningarna. Du kan antingen navigera genom OSD-menyn (On
Screen Display) via knappar på bildskärmen själv, eller använda programvaran Philips
SmartControl för att enkelt justera de olika visningsinställningarna på ett sätt som du känner igen.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (6 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
SmartTouch-kontroller
SmartTouch-kontroller är intelligenta, ultramottagliga, beröringskänsliga ikoner som ersätter
utskjutande knappar. Genom att svara på den lättaste beröring kan SmartTouch-kontrollerna
exempelvis starta bildskärmen eller öka ljusstyrkan och skärpan på skärmen med hjälp av
LightFrame™. När de har aktiverats, lyser SmartTouch-ikonerna för att indikera att dina
kommandon har utförts.
Självständig audiofunktion
Inbyggd avancerad fastprogramvara som ger audioutsignaler från externa ljudenheter, t.ex.
portabla kassett-, CD- eller MP3-spelare även när det inte förekommer någon videoinsignal.
sRGB
sRGB är en standard som garanterar korrekt färgöverensstämmelse mellan olika enheter (t.ex.
digitalkameror, bildskärmar, skrivare, skannrar etc.)
Genom att använda en standardmässig, enhetlig färgrymd, gör sRGB att bilder som tagits av en
sRGB-kompatibel enhet kan representeras korrekt på de sRGB-förberedda Philipsskärmarna.
Färgerna är alltså kalibrerade, och du kan lita på att de färger som visas på skärmen är korrekta.
När sRGB används är det viktigt att bildskärmens ljusstyrka (brightness) och kontrast är satta till en
fördefinierad inställning såväl som färgomfånget. Därför är det viktigt att välja sRGB-inställningen i
skärmens OSD.
För att göra det öppnar du OSD-menyn genom att trycka på knappen OK på sidan av bildskärmen.
Använd nedåtpilen för att flytta till Color (färg) och tryck OK igen. Använd högerpilen fär att flytta till
sRGB. Tryck på nedåtpilen och tryck på OK en gång till för att lämna OSD-menyn.
Efter detta ska du inte ändra inställningarna för ljusstyrka (brightness) eller kontrast på bildskärmen.
Om du ändrar någon av dessa, går bildskärmen ur sRGB-läget och går istället till en
färgtemperaturinställning på 6500K.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
T
TFT (thin film transistor)
Består vanligen av amorft silikon (amorphous silicon, a-Si) och används som växel till en
laddningsenhet som är placerad bakom varje delpixel på en LCD med aktiv matris.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (7 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ordlista
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
U
USB (Universal Serial Bus)
USB är ett standardprotokoll för att koppla ihop en dator och dess kringutrustning. Eftersom denna
standard erbjuder höga hastigheter till en låg kostnad har USB kommit att bli den popluäraste
metoden för att ansluta kringutrustning till en dator. En USB 2.0-port som är placerad direkt på en
bildskärm där den är synlig för användaren erbjuder en enkel höghastighetsanslutning för USBenheter på en bekväm placering.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
V
Vertikal uppdateringsfrekvens
Uttrycks i Hz, och är det antal ramar (kompletta bilder) som ritas på skärmen varje sekund.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/170x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (8 of 8)2006-12-06 5:48:49 PM
Ladda ner och skriva ut
Ladda ner och skriva ut
• Installera
drivrutin för
LCDmonitorn
Installera drivrutin för LCD-monitorn
• Anvisningar
för
Systemkrav:
nerladdning
Installera
●
• programmet
PC som körs med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000 , Windows® Me,
FPadjust
Windows® XP, Windows® Vista eller senare
● Hitta din drivrutin ".inf/.icm/.cat" på : lcd\pc\drivers
Läs filen "Readme.txt" innan du installerar.
På denna sida kan du välja att läsa bruksanvisningen i pdf-format. PDF-filer kan du ladda ner till
hårddisken, och sedan läsa och skriva ut dem med hjälp av Acrobat Reader eller din filhanterare.
Om du inte har installerat Adobe® Acrobat Reader, klicka då på länken och installera programmet.
Adobe® Acrobat Reader för PC / Adobe® Acrobat Reader för Mac.
Anvisningar för nerladdning:
Ladda ner filen (download):
1. Klicka och håll in musknappen över ikonen nedan (Win95/98/2000/Me/XP/Vista-användare,
högerklicka).
Ladda ner
170X7.pdf
2. Välj 'Save Link As...' (spara länken som), 'Save Target As...' (spara målfilen som) eller 'Download
Link to Disk' (ladda ner till hårddisken) i den meny som visas.
3. Välj var du vill spara filen; klicka på 'Save' (om du uppmanas artt spara som antingen 'text' eller
'source' (källformat), välj 'source').
Anvisningar för utskrift:
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/download/download.htm (1 of 3)2006-12-06 5:48:55 PM
Ladda ner och skriva ut
Skriva ut bruksanvisningen:
1.Öppna filen för bruksanvisningen, följ anvisningarna från skrivaren och skriv ut de sidor du önskar.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Installera programmet FPadjust
Programmet FPAdjust genererar ensningsmönster som hjälper dig att justera monitorinställningar
som CONTRAST, BRIGHTNESS (ljusstyrka), HORIZONTAL & VERTICAL POSITION, PHASE och
CLOCK.
Systemkrav:
●
PC som körs med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Winodws Me, Windows®
XP, Windows® Vista eller senare
Installera programmet FPadjust:
●
Installera programmet FPadjustment genom att klicka på länken eller ikonen nedan
eller
●
Klicka och håll in musknappen över ikonen (Win95/98/2000/Me/XP/Vista-användare,
högerklicka)
Ladda ner
FP_setup4.3.exe
●
●
●
Välj 'Save Link As...' (spara länken som), 'Save Target As...' (spara målfilen som) eller
'Download Link to Disk' (ladda ner till hårddisken) i den meny som visas.
Välj var du vill spara filen; klicka på 'Save' (om du uppmanas artt spara som antingen 'text'
eller 'source' (källformat), välj 'source').
Lämna filhanteraren och installera programmet FPadjust.
Läs filen "FP_Readme4.3.txt" innan du installerar.
file:///D|/My%20Documents/dfu/170X7/swedish/download/download.htm (2 of 3)2006-12-06 5:48:55 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement