TГ©lГ©charger Samsung mode d'emploi SV-645X/XEE manuel d'utilisation

TГ©lГ©charger Samsung mode d'emploi SV-645X/XEE manuel d'utilisation

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:43 PM Page 1

VIDEO

BÅNDOPTAGER

SV-645X

SV-641X

Brugsanvisning

DK

www.samsungvcr.com

PAL

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:43 PM Page 2

DK

At komme i gang

Tak fordi du købte en Samsung videobåndoptager.

Brugsanvisningen indeholder nyttige informationer om opsætning og anvendelse af videobåndoptageren. Giv Dem tid til at læse den igennem, da det vil hjælpe Dem til at få fuldt udbytte af videobåndoptagerens funktioner.

Anvisningerne i denne vejledning er beregnet til følgende modeller: SV-645X og SV-641X.

Før du begynder at læse denne vejledning, bedes du kontrollere modelnummeret, der er angivet på videobåndoptagerens bagside. Eventuelle undtagelser med hensyn til betjeningen af de forskellige modeller er angivet tydeligt i teksten ved hjælp af bestemte konventioner.

-

(SV-645X): Undtagelsen gælder kun for en bestemt model, f.eks.

SV-645X.

- Tekst i gråtonede områder angiver, at anvisningerne kun er relevante for bestemte modeller.

Oversigt over funktioner :

Feature

IPC (Intelligent Picture Control)

Format 16:9

Ændring af optagehastigheden (SP/LP)

Tilslutning af dekoder for kodede TV- udsendelser

Børnelås af kassette låg

Automatisk indstilling af ur

SHOWVIEW optagelse

VPS (Video Programme System) /

PDC (Programme Delivery Control)

Tilslutning af et RCA A/V indgangskabel

A2/NICAM

Lyd-dubbing af en indspillet kassette

Betjening af TV med VCR-fjernbetjening

Hi-Fi

SV-645X SV-641X

● ●

Indhold

F

ORORD

Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................

5

O

VERSIGT OVER VIDEOBÅNDOPTAGEREN

Videobåndoptagerens forside........................................................................

Videobåndoptagerens bagside......................................................................

Infrarød fjernbetjening ...................................................................................

Display indikatorer .........................................................................................

Tilbehør .........................................................................................................

K

LARGØRING AF VIDEOBÅNDOPTAGEREN

Hvordan skal videobåndoptageren tilsluttes?................................................

9

Tilslutning til fjernsynet med koaksialkabel....................................................

10

Tilslutning til fjernsynet med SCART kabel ...................................................

10

Tilslutning af decoder til kodede betalings-TV-udsendelser ..........................

11

At tilslutte Deres video til en satellit reciver eller andet udstyr.......................

12

Tilslutning & Auto Set Up...............................................................................

13

Indstilling af fjernsynet til videobåndoptageren..............................................

14

7

8

6

6

8

O

PSÆTNING AF VIDEOBÅNDOPTAGEREN

Isætning af batterier i fjernbetjeningen ..........................................................

15

Indstilling af dato og ur ..................................................................................

15

Fremvisning/sletning af on-screen information..............................................

16

Valg af sprog .................................................................................................

16

Indstilling af videobåndoptagerens Output kanal ..........................................

17

Valg af RF OUT lyd indstilling (B/G-D/K).......................................................

17

Automatisk indstilling af faste stationer .........................................................

18

Manuel indstilling af faste stationer ...............................................................

19

Sletning af en fast station ..............................................................................

20

Ændring af skemaet over faste stationer.......................................................

21

Skift mellem TV og VCR funktion ..................................................................

22

O

PTAGELSE AF

TV-

UDSENDELSER

Valg af videobåndtype ...................................................................................

23

Valg af optagelseshastighed .........................................................................

23

NICAM ...........................................................................................................

24

Sikring af et optaget videobånd .....................................................................

25

Øjeblikkelig optagelse af et program .............................................................

25

Optagelse af et program med automatisk stop..............................................

26

Anvendelse af funktionen ShowView (kun SV-645X)....................................

27

Ændring af ShowView programmering (kun SV-645X) .................................

28

Forhåndsindstillet programoptagelse ............................................................

29

Kontrol af en programmeret optagelse ..........................................................

30

Annullering af en programmeret optagelse ...................................................

30

DK

2 3

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:43 PM Page 4

DK

Indhold

(forts.)

A

FSPILNING

Afspilning af et videobånd .............................................................................

31

Automatisk billedjustering (kun SV-641X) .....................................................

31

Billedjustering ................................................................................................

31

Intelligent Picture control ...............................................................................

32

Intelligent Picture control (kun SV-641X).......................................................

32

Format 16:9 (WIDE SCREEN) ......................................................................

33

Valg af ønsket system ...................................................................................

33

Valg af audio udgangsfunktion ......................................................................

34

F

REM

-

OG TILBAGESPOLING

Afspilning af et videobånd i slow motion........................................................

35

Afspilning af en sekvens billede for billede....................................................

35

Billedsøgning, hurtig frem-/tilbagespoling......................................................

36

Søgning efter en bestemt sekvens ................................................................

36

Automatisk genafspilning...............................................................................

37

Interval gentagelse (repeat)...........................................................................

37

L

ET BETJENING

VPS/PDC Standard .......................................................................................

38

Funktionen ShowView EXTEND (kun SV-645X)...........................................

39

Anvendelse af båndtælleren..........................................................................

39

A

VANCEREDE OPTAGELSESFUNKTIONER

Tilslutning af et RCA A/V indgangskabel.......................................................

40

Anvendelse af funktionen Assemble Edit ......................................................

41

Optagelse fra en anden VCR eller et videokamera .......................................

41

Lyd-dubbing af en indspillet kassette (kun SV-645X)....................................

42

A

NDRE FUNKTIONER OG NYTTIGE RÅD

Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen (kun SV-645X)................

43

Automatisk sluk. ............................................................................................

44

Børnelås af kassette låg (kun SV-645X) .......................................................

44

ECO Mode - Reduktion af el-forbruget i Standby-stilling...............................

44

Tekniske specifikationer ................................................................................

45

P

ROBLEMLØSNING

Problemer og løsninger .................................................................................

46

TV Frekvens Tabel (System B/G-D/K) ..........................................................

47

4

1 1

Tryk på/ skub

Hold knappen nede

1

= Trin nummer

Symboler

Bemærk Vigtigt

Valgmulighed

Sikkerhedsanvisninger

Følgende illustrationer angiver de forholdsregler der skal tages, når denne videobåndoptager anvendes.

Lynsymbolet er en advarsel, der gør opmærksom på farlig spænding indeni produktet.

ÅBN IKKE VIDEOBÅNDOPTAGEREN. Dette er forbeholdt for servicepersonalet.

H

10%

°

C

40

°

C

H

75%

UDSÆT IKKE videobåndoptageren for ekstreme temperaturer (under 5°C og over

40°C) eller for ekstrem fugtighed (mindre end 10% eller mere end 75%).

UDSÆT IKKE videobåndoptageren for direkte sollys.

UDSÆT IKKE videobåndoptageren for nogen form for væske.

DK

SÆT IKKE nogen genstande på videobåndoptageren eller fjernbetjeningen.

Under tordenvejr skal videobåndoptageren frakobles stikkontakten og antennesystemet.

Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid, skal batterierne tages ud og opbevares på et tørt og køligt sted.

DETTE APPARAT ER IKKE BEREGNET TIL

BRUG I INDUSTRIMILJØER

5

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:43 PM Page 6

Videobåndoptagerens forside

(SV-645X)

EJECT

TÆND-/SLUKKNAP

VCR

VIDEOBÅNDRUM

OPTAGE

KNAP

SPOLING

TILBAGE

SPOLING

FREMAD

EJECT

STANDBY/ON

VIDEO L AUDIO R

AUX

PROG

REC STOP

AUX VIDEO

INDGANGSSTIK

AUX AUDIO L, R

INDGANGSSTIK

PROGRAMVÆLGERE

(SV-641X)

TÆND-/SLUKKNAP

VCR

VIDEOBÅNDRUM

EJECT

STOP KNAP

OPTAGE

KNAP

PLAY

SPOLING

TILBAGE

SPOLING

FREMAD

DK

EJECT

STANDBY/ON

VIDEO L AUDIO R

AUX

PROG REC STOP

REW

PLAY

F.F

AUX VIDEO

INDGANGSSTIK

AUX AUDIO L, R

INDGANGSSTIK

PROGRAMVÆLGERE

Videobåndoptagerens bagside

STOP KNAP

ANTENNEINDGANG

AV2 (DEC./EXT.) SCART

(EURO-21) STIK

PLAY

AV2 (DEC./EXT.)

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

UDGANG TIL TV AV1 (EURO AV) IN/OUT

SCART (EURO-21) STIK

6

RCA AUDIO L, R

UDGANGSSTIK

Infrarød fjernbetjening

(SV-645X)

TÆND-/SLUKKNAP VCR

SLOW MOTION VÆLGER

SHUTTLE-KNAPPER

V-LOCK

SLET/NULSTIL-KNAP

TV-KNAP

VCR-KNAP

LYDSTYRKEKNAPPER

LIDFUNKTION VÆLGER

STOPKNAP

SPOLING TILBAGE/

BILLEDSØGNING TILBAGE KNAP

OPTAGEKNAP

MENU VÆLGER

MENU VÆLGER NEDAD

OPTAGEHASTIGHEDSVÆLGER

LYD-DUBBING KNAP

(SV-641X)

VCR STANDBY/ON TV STANDBY/ON

SLOW

SHUTTLE

V-LOCK

CLR/RST F.ADV INDEX

-/--

SELECT

TV VCR INPUT

AUDIO

REPEAT

VOL PROG/TRK

DISP./

REC MENU

OK

SPEED DUB TV/VCR TIMER

TÆND-/SLUKKNAP VCR

SLOW MOTION VÆLGER

SHUTTLE-KNAPPER

V-LOCK

SLET/NULSTIL-KNAP

AUTO TRACKING KNAP

IPC

TRACKING KNAPPER

LIDFUNKTION VÆLGER

STOPKNAP

SPOLING TILBAGE/

BILLEDSØGNING TILBAGE KNAP

OPTAGEKNAP

MENU VÆLGER

MENU VÆLGER NEDAD

OPTAGEHASTIGHEDSVÆLGER

STANDBY/ON EJECT

SLOW

SHUTTLE

V-LOCK

CLR/RST F.ADV INDEX

A.TRK IPC INPUT

AUDIO

TRK PROG

REPEAT

DISPLAY

REC MENU

OK

SPEED DUB TV/VCR TIMER

TÆND-/SLUKKNAP TV

INDEKS-KNAP

ENKELTBILLED FREMFØRING

TUNER, AV1, AV2, AUX VÆLGER

VALG AF REPEAT

PROGRAMVÆLGERE/TRACKING

KNAPPER

DISPLAY-KNAP

AFSPILNINGS-KNAP/PAUSE-/STILL-KNAP

SPOLING FREMAD/BILLEDSØGNING

FREMAD KNAP

MENUKNAP

MENU - OP

MENU VÆLGER

OK KNAP

TIMER KNAP

TV/VCR-VÆLGER

UDSKYDNING

INDEKS-KNAP

ENKELTBILLED FREMFØRING

TUNER, AV1, AV2, AUX VÆLGER

VALG AF REPEAT

PROGRAMVÆLGERE

DISPLAY-KNAP

AFSPILNINGS-KNAP/PAUSE-/STILL-KNAP

SPOLING FREMAD/BILLEDSØGNING

FREMAD KNAP

MENUKNAP

MENU - OP

MENU VÆLGER

OK KNAP

TIMER KNAP

TV/VCR-VÆLGER

7

DK

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:43 PM Page 8

Display indikatorer

1 2 3 4

DK

5

Hi-Fi

6 7

1 Indikator for isat videobånd

2 ECO Mode (sparemodus) display

3 Multifunktion display

4 Timer indikator

5 VCR indikator

6 Hi-Fi indikator

7 Indikator for optagelse

Tilbehør

Du har købt en SAMSUNG videobåndoptager (VCR).

Sammen med videobåndoptageren, finder du følgende tilbehør i kassen.

FJERNBETJENING &

BATTERIER “AA”

SP

EE D

D

UB

TV /VC

R

T

ER

RE

STA

ND

BY/ON

AU

DIO

V-L

OC

SH UT

TL

A.T

R/R

ST F

RK

.AD

V

C

IN

DE

SL

TR K

P

RO

REPE

AT

PUT

DIS PL

AY

M EN

BRUGSANVISNING KOAKSIALKABEL

AUDIOKABEL

Hvordan skal videobåndoptageren tilsluttes?

Du skal overveje flere faktorer, når du vil tilslutte forskellige lyd- og/eller videosystemer:

De typer stik, som er på systemerne

Systemer som skal være tilsluttet videobåndoptageren permanent (f.eks. en satellitmodtager)

eller kun af og til (f.eks. et videokamera)

Videobåndoptageren er udstyret med følgende stik.

Stik

AV1

AV2

AUX

Audio output

Til TV

Placering

Bagside

AV1 (EURO AV)

Bagside

AV2 (DEC./EXT.)

Front

VIDEO L AUDIO R

Bagside

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

Bagside

TV

AUX

Type

SCART

SCART

Audio/Video RCA

Audio RCA

75

Ω koaksial

Retning

Ind/ud

Ind/ud

Ind

Ud

Ud

Anbefalet brug

Fjernsyn

Satellitmodtager

Anden videobåndoptager

Dekoder for kodet betalings-TV udsendelser

Eksempel: Præmiere/CANAL+

Satellitmodtager

Anden videobåndoptager

Audio Hi-Fi system

Videokamera

Videobåndoptager

Audio Hi-Fi system

Fjernsyn

Stik til antenne

Bagside 75

Ω koaksial

Ind ◆

Antenne

Kabel TV-net

Satellitmodtager

Når De tilslutter et lyd- eller videosystem til videobåndoptageren, skal De sikre Dem, at alle komponenter er slukket.

Se dokumentationen, som følger med Deres udstyr for at få en detaljeret instruktion i tilslutning og tilhørende sikkerhedsanvisninger.

DK

8 9

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:44 PM Page 10

2

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

AV2 (DEC./EXT.)

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

3

Tilslutning til fjernsynet med koaksialkabel

AV2 (DEC./EXT.)

TV

4

For at modtage TV-programmer fra et luft- eller kabelbåret TV-net, skal et signal modtages fra en af følgende kilder:

En udendørs antenne

En indendørs antenne

Et kabel TV-net

En satellitmodtager

Kontrollér, at både fjernsynet og videobåndoptageren er slukket før tilslutning af kabler.

1

2

Tag antennekablet eller netkablet ud af fjernsynet.

Tilslut dette kabel til 75

Ω koaksial stik på (bagsiden videobåndoptageren).

3

4

5

videobåndoptageren).

Sæt den anden ende af koaksialkablet i det stik, der før blev anvendt til antennen på fjernsynet.

For at opnå bedre billed- og lydkvalitet på Deres fjernsyn, kan De også forbinde videobåndoptageren til fjernsynet via SCART kabel med 21-polet EURO konnektor (se afsnittet nedenfor), hvis Deres fjernsyn er udstyret med denne type tilslutning.

Tilslutning til fjernsynet med SCART kabel

DK

Antenne

TV

4

3

AV2 (DEC./EXT.)

RF coax kabel

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

2

3

4

1

2

SCART kabel

De kan tilslutte videobåndoptageren til fjernsynet ved hjælp af SCART kabel, hvis indgangene er tilgængelige på fjernsynet.

Dermed opnår De:

Bedre kvalitet på lyd og billeder

Enklere opsætning af videobåndoptageren

◆ Uanset den valgte type forbindelse, skal det medfølgende koaksialkabel altid tilsluttes, ellers kan

De ikke se billeder på skærmen, når videobåndoptageren er slukket.

◆ Kontrollér at både fjernsynet og videobåndoptageren er slukket før tilslutning af kabler.

De kan tilslutte Deres video til Deres Hi-Fi system.

Eksempel: De ønsker at drage fordel af lydkvaliteten fra Deres Hi-Fi system, når De ser TV eller når De optager på Deres video.

Tilslut koaksialkablet som angivet i foregående afsnit.

Tilslut en ende af SCART kablet til AV1 (EURO AV) stikket bag på videobåndoptageren.

Sæt den anden ende i konnektor på fjernsynet.

Sæt audio udgangskablet i audio stikkene bag på videobåndoptageren. Sæt den anden ende af audiokablet i indgangsstikkene på Hi-Fi stereoanlægget.

10

Tilslutning af decoder til kodede betalings-TV-udsendelser

Antenne

TV

Antenne kabel

SCART kabel

AV2 (DEC./EXT.)

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

2

AUDIO

L/G

DEKODEREN

SCART kabel

AV1 (EURO AV)

3

Denne videobåndoptager er beregnet til at modtage kodede betalings-TV-udsendelser.

Eksempel: Premiereudsendelser.

Du kan:

Optage et kodet program mens du kigger på en anden kanal

Optage fra en anden kanal, mens du kigger på et kodet program

Når dekoderen er tilsluttet AV2 indgangen, skal AV2 SET være indstillet til DEC.

1

2

3

Tilslut videobåndoptageren til fjernsynet ved hjælp af et SCART kabel, som angivet på side 10.

Sæt SCART kablet med dekoderen i AV2 (DEC./EXT.) stikket bag på videobåndoptageren.

Sæt den anden ende i dekoderen.

11

DK

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:44 PM Page 12

Tilslut Deres video til en satellit receiver eller andet udstyr

DK

De kan tilslutte Deres VCR til satellit receiveren eller en anden VCR ved hjælp af et SCART kabel, hvis de nødvendige output forefindes på det valgte udstyr. De følgende illustrationer giver et par eksempler på tilslutningsmulighederne.

1. AV2 (DEC./EXT.) : V.h.a. 21-pin Scart kabel

Tilslut SCART kablet til satellit receiveren eller andet udstyr via AV2 (DEC./EXT.) stikket på bagsiden af videomaskinen.

Efter at De har lavet tilslutningen, vælges kilde ved at trykke på INPUT på fjernbetjeningen og vælge AV2.

2. V.h.a. COAX (antenne) kabel

Efter tilslutningen skal De vælge den forudstillede station, der modtages via satellit receiveren.

Antenne

TV

Satellit receiver eller andet udstyr

AV1 (EURO AV)

Antenne kabel

2

1

AV2 (DEC./EXT.)

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

SCART kabel

SCART kabel

Tilslut og Auto set up

3

4

5

Deres video vil automatisk indstille sig selv, når der bliver tilsluttet 220V for første gang. TV stationer lagres i hukommelsen.

Denne proces tager nogle få minutter. Deres video er derefter klar til brug.

1

2

6

7

8

Tilslut antenne kablet som vist på side 11.

(tilslut Deres video til TV´et v.h.a. antenne kablet).

Tilslut videoen til 220V stikkontakt.

Resultat:

LANGUAGE SET

menuen vises.

Vælg ønsket sprog ved at trykke på

" eller

❷ knapperne.

Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.

Tryk på OK knappen.

Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at vælge Deres land.

Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en indkodet referenceliste gældende for det valgte land.

Tryk på OK knappen.

Det antal stationer som automatisk gemmes af videobånd optageren afhænger af det fundne antal stationer (land, modtageforhold, mv.).

Processen afsluttes efter nogle minutter. Derefter vises aktuelt tidspunkt og dato automatisk.

Kontrollér dato og ur.

Hvis der vises

Korrekt, tryk MENU-knappen ned to gange for at komme ud af menuen.

Ukorrekt, se side 15

AV2 (DEC./EXT.)

TV

AV1 (EURO AV)

OUT/SORTIE

R/D

AUDIO

L/G

TV

AUTO SET UP

PLEASE WAIT

60 %

I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -------I

END:

MENU

2

DK

NOW SETTING THE CLOCK

12

CLOCK

12:00 1/JAN/2001

MON

AUTO CLOCK : ON

➛❿!!!!!!!!!!!

"

END:

MENU

13

01304A SV-645X/XEE-DK1 9/9/02 10:44 PM Page 14

Indstilling af fjernsynet til videobåndoptageren

DK

(SV-645X)

VCR STANDBY/ON

REC

2

S

OK

(SV-641X)

STANDBY/ON

MENU

4

2

S

Det er kun nødvendigt at indstille fjernsynet til videobåndoptageren hvis De ikke anvender et SCART kabel.

For at se billeder fra videobåndoptageren når det ovennævnte kabel anvendes, skal fjernsynet indstilles til audio-/videofunktionen (AV).

1

2

3

4

5

6

7

8

Tænd fjernsynet.

Tænd videobåndoptageren ved at trykke på STANDBY/ON foran på videobåndoptageren eller VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) på fjernbetjeningen.

Vælg en programposition på fjernsynet, som skal reserveres til brug af videobåndoptageren.

Kontrollér at videobåndoptageren starter med at læse videobåndet. Hvis dette ikke er tilfældet, så tryk på

II

.

Start en scanning på fjernsynet eller indstil fjernsynet til UHF kanal 36.

Finindstil fjernsynet indtil mønsteret står klart og tydeligt.

Hvis De ikke kan finde billede eller lyd, eller der er støj på billedet fra andre kanaler, er det måske nødvendigt at ændre output signalet fra Deres video (se problemløsning i denne vejledning).

Når billede og lyd er perfekt, gemmes programmet på det ønskede programnummer på Deres TV

Resultat: Dette program er nu reserveret til brug af videobåndoptageren.

14

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 15

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

Der skal isættes eller udskiftes batterier i fjernbetjeningen, når man:

Køber videobåndoptageren

Synes, at fjernbetjeningen ikke længere virker korrekt

1

2

3

Skub tappen i pilens retning for at løsgøre batterirummets låg bag på fjernbetjeningen.

Isæt to AA, R6 eller lignende batterier (medfølger). Sørg for at vende batterierne rigtigt:

+ på batteriet mod + på fjernbetjeningen

– på batteriet mod – på fjernbetjeningen

Sæt låget på igen ved at sætte det på bunden af fjernbetjeningen og skubbe det tilbage på plads.

Bland ikke forskellige batterityper (f.eks. mangan og alkali) med hinanden.

Indstilling af dato og ur

Videobåndoptageren har et 24-timers ur og en kalender til:

Automatisk afbrydelse af programmeret optagelse

Indstilling af videobåndoptageren til automatisk

optagelse af et program

Dato og ur skal indstilles når:

Videobåndoptageren købes

◆ Datoen og uret indstilles automatisk fra udsendelsens signal, men denne funktion virker ikke, hvis der ikke er noget Teletext-signal.

◆ Glem ikke at indstille uret, når der skiftes fra vinter- til sommertid og omvendt.

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

CLOCK SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

CLOCK SET

menuen vises.

Tryk på

➛ eller

❿ for at vælge timetallet, minutter, dag, måned og år.

Resultat: Den valgte mulighed blinker.

Tryk på

" eller

❷ for at forøge eller nedsætte værdien.

Resultat: Ugedagen vises automatisk.

Hold

" eller

❷ trykket ned for at bladre hurtigt.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

1

REC MENU

2

2

OK

3

SPEED

2

DUB TV/VCR TIMER

2

1

DK

PROG OPTIONS INSTALL

CLOCK SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

CLOCK

12:00 1/JAN/2001

MON

AUTO CLOCK : ON

➛❿!!!!!!!!!!!

"

END:

MENU

15

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 16

Fremvisning/sletning af on-screen information

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD :ON

TAPE SELECT :E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

END:

MENU

Videobåndoptageren viser det meste af informationen både på videobåndoptageren og fjernsynet.

Man kan vælge at vise eller slette denne information på/fra TVskærmen (bortset fra funktionerne index, timer programming og

ShowView

(kun SV-645X), som ikke kan slettes).

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

USER SET

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

OSD

vises.

For at...

Vise on-screen information

Tryk på

eller

, indtil...

ON

vises.

Gemme on-screen information

OFF

vises.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

Indstilling af videobåndoptagerens Output kanal

Hvis De ikke kan finde testmønstret eller hvis der er forstyrrelser fra nærliggende kanaler under justeringen af fjernsynet til videobåndoptageren. De kan i dette tilfælde ændre VCR output kanalen for at justere frekvensen, hvor informationen vises på skærmen.

2

3

4

5

1

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

INSTALLATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

INSTALLATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

VCR OUTPUT CH

vises.

Vælg den nødvendige output kanal (CH21~CH69) ved at trykke på

➛ eller

❿ knapperne.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

Derefter kan du indstille fjernsynet igen (se side 14).

CLOCK BONUS LANG

INSTALLATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

INSTALL

AUTO SET UP

MANUAL SET UP

TV SYSTEM :G

VCR OUTPUT CH :CH36

END:

MENU

DK

Valg af sprog

PROG OPTIONS INSTALL

LANGUAGE SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

LANGUAGE SET

LANG

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

DUTCH

SVENSKA

MAGYAR

POLSKI

PORTUGUÊS

➛❿

MEMORY:

OK

END:

MENU

4

5

6

De kan ændre sproget, som anvendes til oplysningerne, der vises på skærmen.

1

2

3

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

SET

.

LANGUAGE

Tryk på OK knappen.

Resultat:

LANGUAGE SET

menuen vises.

Vælg ønsket sprog ved at trykke på

" eller

❷ knapperne.

Tryk på OK for at gemme det valgte sprog.

Tryk på MENU-knappen for at gå ud af menuen.

Resultat: Fremover vises al on-screen information på valgte sprog.

Valg af RF-out lyd indstilling (B/G-D/K)

De kan vælge audiosystem (B/G or D/K) alt efter hvilket TV

De tilslutter til Deres video.

2

3

1

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

INSTALLATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

INSTALLATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

TV SYSTEM

vises.

Tryk på knappen for at vælge G eller K.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

CLOCK BONUS LANG

INSTALLATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

INSTALL

AUTO SET UP

MANUAL SET UP

TV SYSTEM :G

VCR OUTPUT CH :CH36

❿ END:

MENU

DK

16 17

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 18

DK

➛❿!!

OK

Automatisk indstilling af faste stationer

CLOCK BONUS LANG

INSTALLATION

END:

MENU

INSTALL

AUTO SET UP

MANUAL SET UP

TV SYSTEM :G

VCR OUTPUT CH :CH36

END:

MENU

BELGIQUE

DENMARK

ESPAÑA

ITALIA

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

FINLAND

NETHERLANDS

NORGE SCHWEIZ

SVERIGE PORTUGAL

OTHERS

➛❿ EXECUTE:

OK

YOUR DATA WILL BE LOST

PRESS

OK

TO CONTINUE

MENU

TO EXIT

AUTO SET UP

PLEASE WAIT

2

%

I--------------------I

END:

MENU

De behøver ikke at indstille stationerne hvis De har benyttet automatisk indstilling (se side 13 Plug & Auto Set up).

Videobåndoptageren indeholder en indbygget tuner, som anvendes til at modtage TV-udsendelser. Den kan også modtage kabel TV-udsendelser.

Man skal i forvejen indstille de stationer, som skal modtages via tuneren. Dette kan ved:

Plug & Auto Set up (se side 13)

Automatisk

Manuelt (se side 19)

Der kan gemmes op til 80 stationer.

For at videobåndoptageren kan afkode en kodet TVstation, skal dekoderen aktiveres efter scanningen.

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU knappen på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

INSTALLATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

INSTALLATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

AUTO SET UP

vises. Tryk på

❿ knappen for at vælge dette.

Resultat: COUNTRY SELECTION menuen vises.

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at vælge Deres land.

Videobåndoptageren søger efter stationerne i henhold til en indkodet referenceliste gældende for det valgte land.

Tryk på OK knappen.

Resultat: Der vises en meddelelse om, at alle kanaler, som er indstillet på videobåndoptageren, bliver slettet.

7

8

Tryk på OK for at starte Auto scanningen.

Resultat: ◆

PLEASE WAIT

blinker på Deres TV-skærm.

Det første frekvensbånd scannes og den første fundne station vises og gemmes.

Videobåndoptageren søger dernæst efter den anden station og så videre.

Når den automatiske scanning er klar, skifter videobåndoptageren automatisk til program 1.

Det antal stationer, som automatisk gemmes af videobåndoptageren afhænger af det fundne antal stationer (land, modtageforhold, mv.).

Hvis De ønsker at annullerere den automatiske søgning før den er færding trykker De på MENU knappen tre gange for at komme ud af menuen.

◆ Tid og ur indstilles automatisk via det udsendte signal.

Hvis signalet er svagt eller der opstår ekkobilleder, bliver ur og dato muligvis ikke indstillet automatisk.

I så fald må disse indstilles manuelt. (se side 15)

◆ Når Auto scanningen er færdig, vil flere stationer måske være gemt flere gange; vælg de stationer med den bedste modtagelse og slet de stationer, der ikke er brug for (se side 20).

18

Manuel indstilling af faste stationer

Man behøver ikke indstille stationerne manuelt, hvis man allerede har indstillet dem automatisk.

For at videobåndoptageren kan afkode en kodet TV-station, skal dekoderen tændes efter scanningen.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tryk på MENU knappen på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller ➛ , ❿ for at vælge

INSTALLATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

INSTALLATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

MANUAL SET UP

vises.

Tryk på ❿ knappen for at vælge

MANUAL SET UP

option.

Resultat:

TV STATION TABLE

menuen vises.

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at vælge det ønskede programnummer.

Tryk på

❿ knappen for at forudindstille stationen.

Resultat:

MANUAL TUNING

menuen vises.

Tryk på ➛ eller ❿ knapperne for at starte scanning.

Resultat: Frekvensbåndet scannes og den første fundne station vises.

Hvis De kender nummeret på den kanal, De ønsker tryk da på det numeriske tastatur på fjernbetjeningen, f.eks., ønskes

E21, tryk først “0” og derefter “2”, “1” (se side 47).

9

Tryk på

❷!

knappen, indtil

DECODER

vises.

10

Tryk på

❿ knappen for at aktivere eller deaktivere brugen af dekoder på tv stationen, hvis nødvendigt.

11

Tryk på

" eller

❷ knappen, indtil

NAME

vises.

Stationens navn indstilles automatisk ud fra sendesignalet.

12

Tryk på

❿ knappen for at ændre programmets navn.

Resultat: Det første bogstav i navnet blinker.

13

For at...

Vælge et bogstav eller tal i navnet

Flytte til det næste eller forrige bogstav eller tal

Gøres følgende...

Tryk på

" eller

❷ knappen, indtil det ønskede bogstav eller tal vises.

Tryk på henholdsvis

❿ eller

➛ knapperne.

14

Hvis man...

Så...

Ønsker at gemme

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, den fremviste station

◆ indtil valgmuligheden

MFT

vises.

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne for at justere

◆ billedet, hvis det er påkrævet

Tryk på OK for at gemme stationen

Ikke ønsker at

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, gemme den indtil valgmuligheden

CH

vises.

fremviste station

Tryk på

➛ eller

❿ knappen for at scanne videre på frekvensbåndet og fremvise

◆ næste station

Gå tilbage til begyndelsen af trin

14

15

Gentag denne fremgangsmåde fra trin

6

og frem, indtil alle de

ønskede stationer er gemt.

16

Til slut, tryk tre gange på MENU knappen for at kunne afslutte menuen.

CLOCK BONUS LANG

INSTALLATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

INSTALL

AUTO SET UP

MANUAL SET UP

TV SYSTEM :G

VCR OUTPUT CH :CH36

❿ END:

MENU

** TV STATION TABLE **

PR

1

2

3

4

5

CH

002

---

---

---

---

NAME

CAEB

----

----

----

----

DEC

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

SWAPPING:

OK

DELETE:

CLR/RST MENU

DK

** MANUAL TUNING **

PR

CH

: 1

: ---

MFT : -

DECODER : OFF

NAME : ----

➛❿ MEMORY:

OK

END:

MENU

19

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 20

Sletning af en fast station

CLOCK BONUS LANG

INSTALLATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

INSTALL

AUTO SET UP

MANUAL SET UP

TV SYSTEM :G

VCR OUTPUT CH :CH36

END:

MENU

DK

** TV STATION TABLE **

PR

1

2

3

4

5

CH

002

---

---

---

---

NAME

CAEB

----

----

----

----

DEC

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

SWAPPING:

OK

DELETE:

CLR/RST MENU

Hvis der er gemt en TV-station:

Man ikke har brug for

På en forkert programposition

kan stationen slettes.

4

5

6

7

8

9

2

3

1

Tryk på MENU knappen på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller ➛ , ❿ for at vælge

INSTALLATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

INSTALLATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

MANUAL SET UP

vises.

Tryk på

❿ knappen for at vælge dette.

Resultat:

TV STATION TABLE

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil den ønskede forhåndsindstillede TV-station vises.

Tryk på CLR/RST knappen.

Gentag samme procedure fra trin

6

og frem, indtil alle de ønskede stationer er slettet.

Til slut, tryk tre gange på MENU knappen for at kunne afslutte menuen.

Ændring af skemaet over faste stationer

Man kan genindstille de faste TV-stationer med det programnummer, man ønsker at give stationen

1

2

3

4

Tryk på MENU knappen på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen fremvises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

INSTALLATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

INSTALLATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

MANUAL SET UP

vises.

Tryk på ❿ knappen for at vælge dette.

Resultat:

TV STATION TABLE

menuen vises.

5

6

7

8

9

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil det ønskede forhåndsindstillede TV-program vises.

Resultat: Den valgte station fremvises samtidig på TV-skærmen.

For at ændre det programnummer, som er tildelt stationen, trykker man på OK-knappen på fjernbetjeningen. (I eksemplet flyttes TV stationen fra programnummer 1 til programnummer 3)

Tryk på

" eller

❷ knappen for at vælge den ønskede position.

Tryk så OK igen for at bekræfte positionen.

De kan ændre stationen igen ved at gentage fremgangsmåden fra trin 5 og videre frem.

Til slut, tryk tre gange på MENU knappen for at kunne afslutte menuen.

CLOCK BONUS LANG

INSTALLATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

INSTALL

AUTO SET UP

MANUAL SET UP

TV SYSTEM :G

VCR OUTPUT CH :CH36

END:

MENU

** TV STATION TABLE **

PR

1

2

3

4

5

CH

002

---

---

---

---

NAME

CAEB

----

----

----

----

DEC

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

SWAPPING:

OK

MENU

DK

** TV STATION TABLE **

PR

1

2

3

4

5

CH

---

---

002

---

---

NAME

----

----

CAEB

----

----

DEC

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

SWAPPING:

OK

MENU

20 21

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 22

Skift mellem TV og VCR funktion

SPEED DUB TV/VCR TIMER

TV/VCR knappen giver mulighed for at optage én kanal med videobåndoptageren, mens man ser på en anden kanal i fjernsynet.

VCR indikator...

Tændt

Slukket (eller slukket videobåndoptager)

Fjernsyn...

Fjernsynet skal være indstillet på videokanalen, så man kan se hvad videobåndoptageren er i gang med. Fjernsynet modtager billedet fra videobåndoptageren og man kan vælge kanaler med PROG (

" eller

) knapperne på videobåndoptageren eller PROG/TRK (

" eller

)/

PROG (

" eller

) på dens fjernbetjening.

Fjernsynet modtager billedet fra hjemmets antenne eller kabel TV-system, som det gjorde før videobåndoptageren blev tilsluttet.

PROGRAM (

" eller

) knapperne på fjernsynet bruges til at vælge kanalerne.

For at tænde og slukke VCR indikatoren, skal der blot trykkes på TV/VCR knappen.

Valg af videobåndtype

Hvis man ønsker at anvende båndtælleren til at vise den resterende tid på et videobånd, skal man angive den isatte videobåndtype.

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

TAPE SELECT

vises.

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne det nødvendige antal gange, indtil den korrekte videobåndlængde vises.

E180 E240

E300 E260

Tryk to gange på MENU for at afslutte menuen.

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD

TAPE SELECT

:ON

:E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

❿ END:

MENU

DK

Valg af optagelseshastighed

Et videobånd kan optages ved to forskellige hastigheder:

SP (standardafspilning)

LP (lang afspilning)

Funktionen lang afspilning:

Hvert videobånd varer dobbelt så lang tid

Optagelsen er af lidt dårligere kvalitet

For at optage på et videobånd...

Med standardafspilning

Med lang afspilning

Tryk på knappen SPEED på fjernbetjeningen, indtil...

SP

vises.

LP

vises.

Type

E-180

E-240

E-260

E-300

Optagetid (SP)

180 min. eller 3 timer

240 min. eller 4 timer

260 min. eller

4 timer og 20 min.

300 min. eller 5 timer

SPEED DUB TV/VCR TIMER

DK

22 23

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 24

NICAM

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD :ON

TAPE SELECT :E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

END:

MENU

NICAM programmer er opdelt i 3 typer: NICAM stereo,

NICAM mono og 2 sproget (udsendes i et andet sprog).

NICAM programmer er altid suppleret med en standard mono signal og De kan vælge den ønskede lyd.

Se venligst side 34.

1

2

3

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

USER SET

menuen vises.

4

5

6

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

NICAM

vises.

For...

Mono indstilling

Tryk på

eller

, indtil...

NICAM indstilling

OFF

vises.

OFF: Vælg kun mono optagelse ved en lyd optagelse i NICAM, hvis stereolyden bliver forvrænget af udefrakommende årsager.

ON

vises.

ON: Vælg normalt denne indstilling

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

DK

24

Sikring af et optaget videobånd

Videobånd har en sikkerhedstap, som skal forhindre utilsigtet sletning. Når denne tap er fjernet, kan der ikke optages på båndet.

1

2

For at sikre et videobånd brækkes tappen af ved hjælp af en lille skruetrækker.

For senere at optage på et sikret videobånd (afbrækket sikkerhedstap), klæbes hullet over med tape.

1

Øjeblikkelig optagelse af et program

Før et program kan optages, skal der være faste stationer

(medmindre der optages via en ekstern videokilde).

Se siderne 18-19 hvis der ikke er indstillet faste stationer.

1

2

3

4

5

6

7

Tænd fjernsynet.

For at overvåge det program der optages, vælges fjernsynskanalen, som er reserveret til videobåndoptageren (eller AV indgangen, hvis denne anvendes).

Isæt videobåndet, hvorpå programmet skal optages med ruden synlig og intakt sikkerhedstap eller åbningen dækket med tape.

Resultat: Videobåndoptageren tændes automatisk.

Vælg:

Stationen som skal optages ved hjælp af PROG/TRK (

" eller

)/

PROG (

" eller

) eller

AV1, AV2 eller AUX kilden ved hjælp af INPUT knappen for en satellittuner eller ekstern videokilde

Resultat: Kanalnummeret vises og programmet kan ses på fjernsynet.

Vælg optagelseshastighed (SP/LP) ved at trykke på SPEED knappen det nødvendige antal gange (se side 23).

Hold REC nede i mindst ét sekund for at starte optagelsen.

Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og videobåndoptagerens display. Et indeks optages på båndet (se side 36).

Tryk én gang på

■ for at standse optagelsen.

(SV-645X)

CT

VCR INPUT

4

REPEAT

OL PROG/TRK

DISP./

REC

REC

4

6

OK

(SV-641X)

IPC INPUT

RK PROG

DISPLA

MENU

5

SPEED DUB TV/VCR TIMER

TRK PROG

7

MENU

4

DK

◆ Hvis videobåndet skydes ud, når optagelse startes, skal

De kontrollere, at sikkerhedstappen er intakt eller

åbningen er dækket med tape.

◆ Hvis båndet når til slutningen under optagelsen, spoles videobåndet automatisk tilbage.

25

01304A SV-645X/XEE-DK2 9/9/02 10:46 PM Page 26

Optagelse af et program med automatisk stop

Med denne funktion kan du optage op til ni timers programmer. (LP)

Videobåndoptageren stopper automatisk efter den indstillede tid.

DK

(SV-645X)

CT

VCR INPUT

4

REPEAT

OL PROG/TRK

DISP./

(SV-641X)

IPC INPUT

RK PROG

DISPLA

REC

4

6

OK

3

MENU

5

SPEED DUB TV/VCR TIMER

LENGTH 2:30

SET LENGTH :

PRESS REC

4

1

2

Tænd fjernsynet.

For at overvåge det program der optages, vælges fjernsynskanalen, som er reserveret for videobåndoptageren (eller AV indgangen hvis denne anvendes).

3

4

Isæt videobåndet, hvorpå programmet skal optages med ruden synlig og intakt sikkerhedstap eller åbningen dækket med tape.

Resultat: Videobåndoptageren tændes automatisk.

Vælg:

Stationen som skal optages ved hjælp af PROG/TRK (

" eller

)/

PROG (

" eller

)

◆ eller

AV1, AV2 eller AUX kilden ved hjælp af INPUT knappen for en satellittuner eller ekstern videokilde

Resultat: Kanalnummeret vises og programmet kan ses på fjernsynet.

5

Vælg optagelseshastighed (SP/LP) ved at trykke på SPEED knappen det nødvendige antal gange (se side 23).

6

7

Hold REC nede i mindst ét sekund for at starte optagelsen.

Resultat: Optageindikatoren vises på fjernsynet og videobåndoptagerens display. Et indeks optages på båndet (se side 36).

Tryk på REC knappen flere gange for at forøge optagetiden i:

30-minutters trin op til fire timer

◆ 1-times trin op til ni timer (LP)

Resultat: Længden vises på videobåndoptageren og fjernsynet.

Det valgte program optages i den indstillede tid. Efter denne tid, standser videobåndoptageren automatisk optagelsen.

8

Hvis optagelsen skal annulleres før slut, trykker man på

VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON).

Hvis båndets slutning nås under optagelse:

◆ Optagelsen stopper

◆ Videobåndoptageren slukker automatisk

26

01304A SV-645X/XEE-DK3 9/9/02 10:48 PM Page 27

Anvendelse af funktionen ShowView™

(kun SV-645X)

Før indstilling af videobåndoptageren:

Tænd både fjernsynet og videobåndoptageren

Check at dato og tid er korrekt

Isæt videobåndet, som programmet skal optages på

(sikkerhedstap intakt)

Der kan indstilles op til seks programmer.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tryk på TIMER knappen.

Resultat:

TIMER METHOD

menuen vises.

Tryk på

" eller

❷ knappen, indtil

SHOWVIEW

vises.

Tryk på

❿ knappen for at vælge

SHOWVIEW

.

Resultat: En meddelelse vises for, at man kan indkode

ShowView koden.

Hvis alle seks programmer er indstillet, vises meddelelsen

TIMER IS FULL.

Se side 30, hvis en indkodet optagelse skal annulleres.

Tryk på de numeriske knapper for at indtaste koden (fra fjernsynsoversigten) ud for programmet, som skal optages.

Hvis ShowView koden skal rettes under indtastning:

Tryk på

➛ knappen indtil det ciffer som skal rettes slettes

Indtast det korrekte ciffer

Tryk på MENU knappen.

Resultat: Information om programmet vises.

Når ShowView funktionen anvendes for første gang med gemte stationer, blinker programnummeret. Denne ene gang skal De taste programnummeret ved at trykke på

" eller

❷ knapperne. Se følgende side hvis:

Programnummeret eller tiderne blinker

Programmet skal ændres

Tryk på MENU knappen, hvis programmet og tiderne er korrekt.

Tryk på VCR STANDBY/ON knappen for at aktivere timeren.

Der henvises til side 30:

Kontrollere at videobåndoptageren er programmeret korrekt

Annullere en indkodet optagelse

SPEED DUB TV/VCR TIMER

1

** TIMER METHOD **

STANDARD

SHOWVIEW

END:

MENU

SHOWVIEW

CODE ---------

CODE:

0-9

CORRECT: ➛

END:

MENU

PROG

1/JAN MON 21:28

PR DAY START

STOP V/P

1 MO 1 12:00

12:50SP ON

-- ---- --:--

-- ---- --:--

--:----

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

➛❿

DELETE:

CLR/RST MENU

™ ShowView er et varemærke tilhørende Gemstar Development Corporation. ShowView systemet fremstilles på licens fra Gemstar Development Corporation.

STANDBY/ON EJECT

7

SLOW

SHUTTLE

DK

27

01304A SV-645X/XEE-DK3 9/9/02 10:48 PM Page 28

DK

Ændring af ShowView programmering

(kun SV-645X)

Hvis der skal rettes i det fremviste program eller bestemte dele skal ændres, såsom optagelseshastighed, kan dette gøres, før der igen trykkes på MENU for at bekræfte.

Hvis man vil...

Vælge en anden indgangskilde end tuneren (AV1, AV2 eller AUX)

Optage et program hver dag

(mandag til søndag) på samme tidspunkt

Optage et program hver uge på samme dag og samme tidspunkt

Forlænge optagetiden

Vælge VPS/PDC optagelse

Vælge optagelseshastighed

Så...

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne, indtil

PR

punktet blinker.

Tryk en eller flere gange på INPUT knappen for at ændre den valgte indgangskilde.

Resultat: Programnummeret erstattes af:

A1, A2 eller AU til satellit tuner eller eksternt video input ( til brug for en anden video f.eks.).

Indgangskilden skal vælges før andre værdier ændres.

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne, indtil

DAY

punktet blinker.

Tryk på

" eller

❷ knapperne, indtil

DLY

(daglig) værdien vises.

Tryk på ➛ eller ❿ knapperne, indtil

DAY

punktet blinker.

Tryk på

" eller

❷ knapperne, indtil

W-

(Uge) værdien vises, efterfulgt af den ønskede dag.

Eksempel:

W-SA

(uge lørdag)

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne, indtil

STOP

punktet blinker.

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at forøge eller nedsætte stoptiden.

Tryk på ➛ eller ❿ knapperne, indtil

V

/

P

punktet blinker.

Tryk på

" eller

❷ knapperne til ON eller "- " vises i displayed.

Vælg ikke PDC medmindre De er helt sikker på, at det program De ønsker at optage bliver sendt med en PDC kode.

Vælger De PDC ON i programmeringen, og udsendelsen ikke sendes med PDC KODE, risikerer De, at optagelsen ikke finder sted. DERFOR: kun PDC kode ved programmer, der udsendes med PDC kode.

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne, indtil optagelseshastighed punktet blinker.

Tryk på

" eller

❷ knapperne, indtil den korrekte angivelse vises:

AUTO

(Valg af automatisk bånd hastighed) : se side 29

SP

(standardafspilning)

LP

(lang afspilning)

28

Forhåndsindstillet programoptagelse

En timer-funktion gør det muligt at forhåndsindstille optagelse af et program, indtil en måned før programmet bliver sendt. Man kan forhåndsindstille optagelse af max. seks programmer.

Før en optagelse indkodes, skal man kontrollere at dato, tid og sprog er korrekt.

1

- Indsæt kassetten. Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

Tryk på

" eller

❷ knappen for først at vælge

STANDARD

indstillingen,og tryk dernæst på

❿!

knappen,eller

-

◆ Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

◆ Tryk på OK knappen.

Resultat:

TIMER PROGRAMMING

menuen vises.

2

3

Tryk på

❿ for at vælge indgangskilden.

Vælg ønsket station ved at trykke på

"

,

❷ knapperne eller

INPUT for at vælge AV1, AV2 eller AUX indgang.

Tryk på

❿ for at vælge dagen for optagelsen.

4

5

6

7

Vælg ønsket dag ved at trykke på

" eller

❷ knapperne.

Tryk på

❿ for at vælge starttidspunktet for optagelsen.

Vælg ønsket timetal ved at trykke på

" eller

❷ knapperne.

8

Tryk på

❿ for at vælge minuttallet.

9

Vælg ønsket minuttal ved at trykke på

" eller

❷ knapperne.

10

Tryk på

❿ for at vælge sluttidspunktet for optagelsen.

11

Vælg optagelsens sluttidspunkt ved at trykke på

" eller

❷ knapperne, dvs. samme procedure som ved valg af optagelsens starttidspunkt.

12

Tryk på

❿ for at vælge optagelseshastighed. (AUTO/SP/LP)

13

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at skifte mellem optagelses hastighederne

AUTO , SP

(standardafspilning) og

LP

(lang afspilning).

14

Tryk på

❿ for at vælge optagefunktionen VPS eller PDC(V/P).

15

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at skifte mellem VPS eller PDC funktion (mærket

ON

) og ikke-VPS/PDC funktion (mærket

-

).

16

Tryk på MENU knappen, når De er færdig.

17

Tryk på VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) knappen for at aktivere timeren.

Resultat: Før videobåndoptageren starter optagelsen, sammenlignes den indkodede varighed med den resterende tid på videobåndet.

Automatisk valg af afspilningshastighed:

Videobåndoptagerens funktion "Auto Tape Speed Select" sammenligner varigheden af den indkodede optagelse med den faktiske optagelsestid, som er tilbage på båndet i videobåndoptageren. Hvis der ikke er tid nok på båndet til at optage i AUTO, skifter videobåndoptageren automatisk til LP for at kunne optage hele programmet.

Eks.: Hvis der en indkodet optagelse på en time i AUTO, men kun 40 minutters bånd tilbage, optager videobåndoptageren i SP i 20 minutter og skifter derefter over til LP for at kunne optage de sidste 40 minutter.

(SV-645X)

** TIMER METHOD **

STANDARD

SHOWVIEW

❿ END:

MENU

CLOCK BONUS LANG

TIMER PROGRAMMING

➛❿!!

OK

END:

MENU

PROG

1/JAN MON 21:28

PR DAY START

STOP V/P

1 MO 1 12:00

12:50SP ON

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

➛❿

DELETE:

CLR/RST MENU

(SV-645X)

VCR STANDBY/ON

(SV-641X)

STANDBY/ON

17

SLO

SHUT

V-LO

17

SLO

SHUT

V-LO

DK

29

01304A SV-645X/XEE-DK3 9/9/02 10:48 PM Page 30

Kontrol af en programmeret optagelse

PROG

1/JAN MON 21:28

PR DAY START

STOP V/P

1 MO 1 12:00

12:50SP ON

-- ---- --:--

-- ---- --:--

-- ---- --:--

--:----

--:----

-

-

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

SET:

DELETE:

CLR/RST MENU

De programmerede optagelser kan kontrolleres:

Når man er færdig med at indstille videobåndoptageren

Hvis man har glemt hvilke programmer, der bliver

optaget

1

2

3

4

- Indsæt kassetten. Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

Tryk på

" eller

❷ knappen for først at vælge

STANDARD

indstillingen,og tryk dernæst på

❿!

knappen,eller

◆ Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

◆ Tryk på OK knappen.

Resultat:

TIMER PROGRAMMING

menuen vises.

Tryk på

" eller

❷ knapperne for at vælge det ønskede program.

Tryk på

➛ eller

❿ knapperne for at vælge og ændre eventuelle værdier. Se foregående side for yderligere information.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig.

DK

Annullering af en programmeret optagelse

PROG

1/JAN MON 21:28

PR DAY START

STOP V/P

1 MO 1 12:00

12:50SP ON

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

-- ---- --:--

--:----

SET:

DELETE:

CLR/RST MENU

(SV-645X)

(SV-641X)

CLR/RST F.ADV

-/--

3

CLR/RST F.ADV

AUDIO

VOL PROG/T

AUDIO

TRK PRO

Man kan annullere programmer som:

Er forkert indstillet

Ikke skal bruges mere

1

2

3

4

- Indsæt kassetten. Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

Tryk på TIMER på fjernbetjeningen.

Tryk på

" eller

❷ knappen for først at vælge

STANDARD

indstillingen,og tryk dernæst på

❿!

knappen,eller

◆ Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

◆ Tryk på OK knappen.

Resultat:

TIMER PROGRAMMING

menuen vises.

Vælg det program, som skal annulleres ved at trykke på

" eller

❷ knapperne.

Tryk på CLR/RST knappen for at annullere det valgte program.

Resultat: Alle optagelsens data slettes og udsendelsen optages ikke.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig.

30

Afspilning af et videobånd

Denne funktion giver mulighed for at afspille ethvert videobånd.

1

2

3

Tænd både fjernsynet og videobåndoptageren.

Isæt det videobånd som skal afspilles. Hvis sikkerhedstappen på videobåndet er intakt, så tryk på

ll.

Ellers afspilles videobåndet automatisk.

Når videobåndet lægges i, optimeres båndets placering automatisk for at reducere forstyrrelser (Digital Auto Tracking).

Hvis slutningen af båndet nås under afspilning, spoles videobåndet automatisk tilbage.

Systemstandarden styres automatisk af videobåndoptageren under afspilning. Du kan afspille NTSC-bånd med denne videobåndoptager, men du kan ikke indspille dem.

For at...

Stoppe afspilning

Tage videobåndet ud

Så tryk på...

STOP ( ■ ).

EJECT ( ).

3

REC

TRK PROG

2

MENU

OK

Automatisk billedjustering

(kun SV-641X )

Med indstillingen for automatisk billedjustering får De automatisk det bedst mulige billede.

Hvis der opstår støjbjælker eller striber under afspilning, justerer De billedet ved trykke på A.TRK-knappen.

Resultat: ◆ Tracking-bjælken vises.

Billedet justeres automatisk.

Tracking-bjælken forsvinder, når funktionen digital auto tracking er afsluttet.

A.TRK IPC INPUT

AUDIO

REPEAT

TRK PROG

DISPLAY

DK

Billedjustering

Finjusteringen giver mulighed for at justere billedets position for at få det bedst mulige billede.

Hvis der opstår støjbjælker eller striber under afspilning, justeres billedet ved at trykke på PROG/TRK (

" eller

) / TRK ( eller ) knapperne indtil billedet står tydeligt og stabilt.

Resultat: ◆ Tracking bjælken vises.

Billedet justeres.

Tracking bjælken forsvinder, når knappen slippes.

(SV-645X)

(SV-641X)

A.TRK IPC

REPEAT

L PROG/TRK

DISP./

UDIO

TRK PROG

31

01304A SV-645X/XEE-DK3 9/9/02 10:48 PM Page 32

DK

Intelligent Picture Control (Intelligent billedkontrol)

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD :ON

TAPE SELECT :E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

END:

MENU

Med funktionen Intelligent Picture Control (intelligent billedkontrol) kan du justere billedets skarphed automatisk efter dine præferencer.

1

4

5

2

3

Tryk på MENU knappen under afspilning.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

USER SET

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

IPC

vises.

Tryk på knappen

❿ for at slå IPC (intelligent picture control) til.

Når funktionen Intelligent Picture Control er slået til (

ON

), justeres automatisk billedets skarphed.

6

7

For at justere billedets skarphed manuelt, tryk på knappen

❷ for at slå IPC fra (

OFF

).

Resultat: Den horisontale billedjustering vises.

Tryk på

➛ og

❿ knapperne indtil billedet vises, som det ønskes.

Hvis der ikke trykkes på knappen indenfor ti sekunder, forsvinder

PICTURE

menuen automatisk.

8

Tryk på MENU knappen igen, når De er færdig.

Intelligent Picture Control (Intelligent billedkontrol)

(kun SV-641X )

CLR/RST F.ADV INDEX

A.TRK IPC INPUT

AUDIO

1

TRK PROG

REPEAT

DISPLAY

**

PICTURE

**

IPC : OFF

SOFTEN SHARPEN

--------

*

-----

➛❿

ON/OFF:

Med funktionen Intelligent Picture Control (intelligent billedkontrol) kan du justere billedets skarphed automatisk efter dine præferencer.

1

2

3

4

5

Tryk på IPC knappen under afspilning.

Tryk på knappen

❷ for at slå IPC (intelligent picture control) til

(

ON

) eller fra (

OFF

).

Når funktionen Intelligent Picture Control er slået til (

ON

), justeres automatisk billedets skarphed.

For at justere billedets skarphed manuelt, skal funktionen Intelligent

Picture Control være slået fra (

OFF

).

Den horisontale billedjustering vises.

Tryk på

➛ og

❿ knapperne indtil billedet vises, som det ønskes.

Hvis der ikke trykkes på knappen indenfor ti sekunder, forsvinder

PICTURE

menuen automatisk.

Tryk på IPC knappen igen, når De er færdig.

32

Format 16:9 (WIDE SCREEN)

Deres video kan automatisk læse et 16:9 signal fra AV2 indgangen eller et 16:9 indspillet bånd. Den kan ydermere sende et 16:9 signal gennem et 21 pin SCART kabel.

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

USER SET

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

FORMAT 16:9

vises.

Tryk på

❿ knappen for at vælge

AUTO

ON

OFF

.

AUTO

Vælges når De har et Wide screen TV. Videoen kan selv skelne imellem 16:9 udsendelser og normale ON

4:3 udsendelser både under afspilning og optagelse.

ON

OFF

Videoen afspiller og optager altid i 16.9 formatet. Vælg denne indstilling, hvis Deres video ikke kan skelne 16:9 udsendelser fra normale 4:3 udsendelser.

Brug denne indstilling, hvis De ikke har et 16:9 TV.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

Valg af ønsket system

Før optagelse af et videobånd, kan systemstandarden vælges.

Ellers vælger systemet automatisk modtagestandarden, når der vælges AUTO.

Ved afspilning vælges systemet automatisk af videobåndoptageren.

◆ Når De afspiller et NTSC-optaget bånd på Deres video vælg da en indstilling der passer til Deres TV.

Er Deres TV et PAL TV vælges NTPB.

Er Deres TV et Multi System TV (NTSC 4.43 compatibelt), vælg NT4.43, derved kan de optage NT4.43.

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

"

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

USER SET

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

" eller

❷ knap, indtil

COLOUR SYSTEM

vises.

Tryk på

❿ knappen for at vælge

AUTO

PAL

MESECAM

B/W

.

AUTO

Ved afspilning vælges systemet automatisk af Deres videobåndoptager.

B/W

Sort / hvid.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD

TAPE SELECT

:ON

:E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

❿ END:

MENU

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD

TAPE SELECT

:ON

:E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

❿ END:

MENU

DK

33

01304A SV-645X/XEE-DK3 9/9/02 10:48 PM Page 34

Valg af audio udgangsfunktion

DK

(SV-645X)

TV VCR

(SV-641X)

A.TRK IPC

AUDIO

VOL PROG/

AUDIO

TRK PROG

REC

REC

Tryk på AUDIO-knappen for at vælge ønsket lydniveau, når De ser

TV eller afspiller en videokassette. Når De trykker på AUDIOknappen, ændres lyden og lydindikatoren, således som angivet i tabellen herunder:

Lydtype

Lydindikator

L R

L

R

MIX

Stereo Lyd fra to sider

Standard lydsending

Høres i stereo

(venstre kanal og højre kanal)

Venstre kanal høres fra både venstre og højre højttaler.

Højre kanal høres fra både venstre og højre højttaler.

Kanal I (HOVED) høres fra venstre højttaler, kanal II

(SUB) høres fra højre højttaler.

Kanal I (HOVED) høres fra både venstre og højre højttaler.

Kanal II (SUB) høres fra både venstre og højre højttaler.

Høres i mono.

Høres i mono.

Høres i mono.

Kanal I (HOVED) høres fra både venstre og højre højttaler.

MONO

Høres i mono.

Kanal I (HOVED) høres fra både venstre og højre højttaler.

Høres i mono.

Afspilning af et videobånd i slow motion

Man kan afspille et videobånd i slow motion (langsom bevægelse).

Der er ingen lyd ved afspilning af et videobånd i slow motion.

1

2

Tryk på:

II

for at starte afspilning af videobåndet

SLOW

◆ SLOW ( ) det nødvendige antal gange for

◆ henholdsvis at nedsætte eller forøge hastigheden

Normal hastighed igen, tryk da

II

to gange.

Under afspilning i slow motion, kan der optræde billedforstyrrelser.

Tryk på PROG/TRK (

" eller

) / TRK

( eller

) knapperne for at mindske denne virkning.

Når slow motion funktion har været anvendt i mere end cirka fem minutter, standser videobåndoptageren automatisk for at beskytte:

◆ videobåndet

◆ videohovederne

(SV-645X)

VCR INPUT

PROG/TRK

DISP./

SLOW

1

SHUTTLE

1

V-LOCK

(SV-641X)

A.TRK IPC

2

UDIO

TRK PRO

2

2

Afspilning af en sekvens billede for billede

Man kan:

Stoppe videobåndet ved et givent billede

Gå ét billede fremad ad gangen

Der er ingen lyd ved afspilning billede for billede.

1

2

Tryk på:

II

for at standse båndet ved et bestemt billede

II

igen for at gå fremad billede for billede

F.ADV

F.ADV ( ) for at starte afspilning af videobåndet

Tryk på

II

for at vende tilbage til normal afspilning.

Når billede-for-billede funktionen har været brugt i mere end cirka fem minutter, standser videobåndoptageren automatisk for at beskytte videobåndet og videohovederne.

Vertical stabilitet:Ved afspilning billed for billede, kan støj

V-LOCK forekomme på billedet. Tryk på V-LOCK ( ) knapperne for at minimere dette.

REC

1

MENU

OK

DK

34 35

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 36

DK

Billedsøgning, hurtig frem-/tilbagespoling

Billedsøgningsfunktionen gør det muligt hurtigt at søge efter en speciel del af et bånd.

1

2

3

4

5

6

Tryk på PLAY, videomaskinen går da i normal afspilningsmodus.

Med videomaskinen i afspilningsmodus trykker De så på ❿❿ (eller

➛➛

) knappen. Videomaskinen vil nu søge med 5 gange så høj hastighed som ved normal afspilning.

For at vende tilbage til normal afspilningsmodus trykker De på

II

knappen.

Hvis De trykker på ❿❿ (eller ➛➛ ) knappen og HOLDER den nede, vil videomaskinen søge med 9 gange så høj hastighed som ved normal afspilning. Hvis De nu slipper

❿❿ knappen, vil der igen blive søgt med

5 gange så høj hastighed som ved normal afspilning. For at vende tilbage til normal afspilningsmodus trykker De på

II

knappen.

Mens videomaskinen er i billedsøgningsmodus, og De igen trykker på

❿❿ knappen, vil videomaskinen gå i normal hurtig-fremspolingsmodus.

Mens videomaskinen er i billedsøgningsmodus ➛➛ , og De igen trykker på ➛➛ knappen, vil videomaskinen på samme måde gå i normal hurtig-tilbagespolingsmodus.

Hvis De trykker på ➛➛ (eller ❿❿ ) knappen, når videomaskinen er indstillet på hurtig tilbagespoling (

➛➛

) eller hurtig fremspoling (

❿❿

), vil videomaskinen gå i billedsøgningsmodus.

SHUTTLE

V-LOCK

ST F.ADV INDEX

1

IPC INPUT

INDEX: ➛➛!!!!!❿❿

INDEX SEARCH: ❿❿!!!!

+01

36

Søgning efter en bestemt sekvens

Hver gang et videobånd optages på videobåndoptageren, afmærkes der automatisk et “indeks” på båndet hvor optagelsen starter.

Søgefunktionen giver mulighed for at spole fremad eller tilbage til et bestemt indeks og starte afspilning fra dette sted. Afhængig af den valgte retning, nummereres indeksene således: osv.

Foreg sekv.

Sekv. under afspiln.

Næste sekv.

osv.

02 01 01 02

Videobåndoptageren anvender et standard indeks-system

(VISS). Derfor vil det genkende alle indeks som er afmærket af andre videobåndoptagere ved hjælp af samme system og omvendt.

INTRO SCAN

1

2

3

For at søge efter en speciel indeks trykker De på INDEX.

Tryk på ➛➛ eller

❿❿!

knappen alt efter, i hvilken retning det ønskede program ligger.

Når videobåndoptageren har fundet et indeksmærke, vil den afspille båndet i 5 sekunder. Derefter vil den gå videre med at søge efter næste indeksmærke.

4

Hvis De ønsker at se optagelsen fra en speciel indeks, trykker De simpelthen på

II

.

Indeks hurtigsøgning:

Denne funktion gør det muligt at spole hurtigt frem eller tilbage til et specielt sted på båndet: Hvis De for eksempel har optaget 3 forskellige programmer på et bånd, og De derefter har spolet tilbage til begyndelsen af båndet, kan De bruge denne funktion til at gå direkte til begyndelsen af det 2. program ved at trykke på

INDEX-knappen.

3

4

1

2

Tryk på INDEX for at sætte Index-søgningen i gang.

Tryk på

➛➛ eller

❿❿ knappen to gange til. Dette bringer Dem direkte til der, hvor det det ønskede program begynder.

Index-søgning kan foregå frem: (tryk på ❿❿ ) eller tilbage: (tryk på ➛➛ ).

For at slette en Index-søgning trykker man simpelthen på eller ■ knappen.

II

Automatisk genafspilning

Man kan indstille genafspilning for hele tiden at afspille båndet fra start til slut.

2

3

4

5

1

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

$

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

EASY

OPERATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

EASY OPERATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

$ eller

❷ knap, indtil vises.

REPEAT PLAY

For at...

Tryk på

eller

, indtil...

Genafspille

ON

vises.

Ønsker ikke at genafspille

OFF

vises.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

(SV-645X)

BONUS

PDC/VPS DEFAULT

REPEAT PLAY

NO. OF

:OFF

SHOWVIEW EXTEND :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

:OFF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

(SV-641X)

BONUS

PDC/VPS DEFAULT :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

REPEAT PLAY :OFF

NO. OF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

Interval gentagelse (repeat)

De kan indstille videoen til at gentage båndet et bestemt antal gange på et bestemt interval.

1

2

3

4

5

6

7

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

$

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

EASY

OPERATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

EASY OPERATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

$ eller

❷ knap, indtil

NO. OF

INTERVAL REPEAT

vises.

For at...

Tryk på

indtil...

Interval gentagelse 5, 10, 15 vises.

(vælg gentagelse 5,

10 eller 15 gange)

Anullering

OFF

vises.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

For at vælge interval under afspilning, tryk på INPUT/REPEAT knappen på det ønskede sted på båndet hvor sekvensen skal starte.

Resultat: : “

INTERVAL REPEAT SETTING

” vises.

Tryk på INPUT/REPEAT en gang til på det ønskede sted på båndet hvor sekvensen skal slutte.

(SV-645X)

BONUS

PDC/VPS DEFAULT

REPEAT PLAY

NO. OF

:OFF

SHOWVIEW EXTEND :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

:OFF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

(SV-641X)

BONUS

PDC/VPS DEFAULT :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

REPEAT PLAY :OFF

NO. OF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

37

DK

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 38

DK

PROG OPTIONS INSTALL

EASY OPERATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

(SV-645X)

BONUS

PDC/VPS DEFAULT

REPEAT PLAY

NO. OF

:OFF

SHOWVIEW EXTEND :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

:OFF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

(SV-641X)

BONUS

PDC/VPS DEFAULT :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

REPEAT PLAY :OFF

NO. OF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

VPS/PDC Standard

VPS/PDC standarden er et system, som fortæller videobåndoptageren, hvornår et program rent faktisk begynder.

Når De ønsker at optage et program, vil De normalt sætte videomaskinen til at begynde at optage for eksempel fem minutter før annonceret programstarttidspunkt, og De vil sætte den til at afslutte optagelsen ti minutter efter annonceret programafslutning.

Det betyder, at De normalt vil se det program, De ønskede at se, også selv om det begynder lidt for tidligt eller afsluttes for sent.

Men i en situation, hvor et direkte-sendt program kommer til at gå ud over den fastsatte programtid, kan De gå glip af det program, De

ønskede at se, fordi det er blevet forsinket, eller måske endda aflyst.

Med VPS/PDC-funktionen vil videobåndoptageren vente med at begynde optagelsen, indtil der bliver sendt et signal ud, som bekræfter, at programmet begynder. Det betyder, at programmet vil blive optaget, selv om det skulle være to timer forsinket, ja, faktisk mere end det.

1

2

3

4

5

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

$

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

EASY

OPERATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

EASY OPERATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

$ eller

❷ knap, indtil

PDC/VPS

DEFAULT

vises.

Tryk på ❿ knappen for at vælge linien.

ON

PDC/VPS DEFAULT

-

6

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

38

Funktionen ShowView EXTEND

(kun SV-645X)

Til forebyggelse af forsinkelser eller forlængelser har videomaskinen en funktion, som hedder ShowView EXTEND. Med denne funktion kan man forøge optagelsestiden med helt op til 60 minutter.

Benyttes kun, hvis videomaskinen ikke har en PDCfunktion, eller denne er slået fra (OFF).

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

$

,

❷ eller ➛ , ❿ for at vælge

EASY

OPERATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

EASY OPERATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

$ eller

❷ knap, indtil

SHOWVIEW

EXTEND

vises.

Tryk på

➛ eller

❿ knappen for at indstille ShowView EXTEND med

øgende intervaller à 10 minutter.

Man afbryder funktionen ved at trykke på

➛ eller

❿ knappen gentagne gange, indtil “

OFF

” vises.

PROG OPTIONS INSTALL

EASY OPERATION

➛❿!!

OK

END:

MENU

BONUS

PDC/VPS DEFAULT

REPEAT PLAY

NO. OF

:OFF

SHOWVIEW EXTEND :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

:OFF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

Anvendelse af båndtælleren

Båndtælleren:

Viser den forløbne tid under afspilning og optagelse

(timer, minutter og sekunder)

Nulstilles automatisk når et videobånd sættes i

videobåndoptageren

Gør det nemt at finde begyndelsen af en sekvens

Angiv den anvendte type videobånd for at den resterende tid kan beregnes korrekt.

1

2

3

Indsæt et videobånd i videobåndoptageren.

Gør følgende for at sætte båndtælleren på nul ved begyndelsen af en sekvens:

Tryk to gange på DISP./ tælleren eller DISPLAY for at vise

Tryk på CLR/RST når båndtælleren skal nulstilles

Når De er klar,

◆ Begynd afspilning eller optagelse.

Tryk på ■ knappen.

For hurtig frem- eller tilbagespolning af den sekvens, for hvilken tælleren blev sat til nul, tryk på

➛➛ eller

❿❿

.

Nogle VCR oplysninger, såsom tælleren, kan vises på

TV-skærmen (medmindre du har deaktiveret OSD funktionen, se side 16).

Tryk på DISP./ eller DISPLAY:

◆ Én gang for at vise aktuel funktion, programnummer, optagehastighed, dato, tidspunkt og tæller

◆ To gange for kun at vise tælleren

◆ Tre gange for at vise den resterende tid på videobåndet

◆ Fire gange for at slette displayet

(SV-645X)

CLR/RST F.ADV INDEX

-/--

SELECT

TV VCR INPUT

2

REPEAT

AUDIO

VOL PROG/TRK

DISP./

2

REC MENU

39

0:00:00

(SV-641X)

CLR/RST F.ADV INDEX

A.TRK IPC INPUT

2

REPEAT

UDIO

TRK PROG

DISPLAY

2

REC MENU

DK

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 40

Tilslutning af et RCA A/V indgangskabel

DK

(SV-645X)

VIDEO L AUDIO R

AUX

1

3

(SV-641X)

EJECT

STANDBY/ON

VIDEO L AUDIO R

AUX

1

EJECT

STANDBY/ON

3

VIDEO L AUDIO R

AUX

3

AUX

Andet audio-/videoudstyr kan tilsluttes til videobåndoptageren ved hjælp af audio-/videokabler, hvis de pågældende udgange er tilgængelige på det valgte udstyr.

Eksempel:

Hvis du ønsker at kopiere et videobånd ved hjælp

af en anden videobåndoptager (se side 41).

Hvis du ønsker at afspille og/eller kopiere film

optaget med et videokamera (se side 41).

◆ Kontrollér at både fjernsynet og videobåndoptageren er slukket før tilslutning af kabler.

1

Tilslut en ende af RCA audio/video kablet til VIDEO INPUT bøsningen foran på videobåndoptageren.

2

4

Sæt den anden ende af audio/video kablet i udgangsbøsningen på det andet system (videobåndoptager eller videokamera).

3

Tilslut en ende af det RCA audiokabel til AUDIO INPUT bøsningerne foran på videobåndoptageren.

Overhold farveangivelserne for venstre (L) og højre (R) kanaler.

Sæt den anden ende af audiokablet i udgangsbøsningen på det andet system (videobåndoptager eller videokamera).

40

Anvendelse af funktionen Assemble Edit

Med denne funktion kan du starte en ny optagelse et bestemt sted på videobåndet med bibeholdelse af en meget blød sceneovergang.

1

2

3

4

5

6

7

8

Indsæt videobåndet som skal redigeres i videobåndoptageren.

Tryk på

ll for at starte afspilning.

Når båndet når til det sted hvor den nye optagelse skal startes, trykker man på

ll .

F.ADV

Tryk igen (flere gange) på F.ADV ( ) for at gå fremad billede for billede, indtil det præcise sted for optagelsen er fundet.

Mens videobåndoptageren befinder sig i enkeltbillede funktion, holdes REC knappen nedtrykket i mindst ét sekund for at aktivere Assemble Edit funktionen.

Resultat: Det indspilnings symbol blinker i displayet.

Vælg den kilde hvorfra der skal indspilles ved at trykke på:

◆ PROG/TRK (

$ eller

) / PROG (

$ eller

) knapperne for

TV-kanalerne

INPUT knappen for AV1, AV2 eller AUX indgangene

Tryk på

ll for at starte optagelsen.

Tryk på

, når optagelsen er færdig.

REC

2

OK

MENU

Optagelse fra en anden VCR eller et videokamera

Man kan kopiere et videobånd til videobåndoptageren fra en anden videokilde, såsom en anden videobåndoptager eller et videokamera.

Det er en overtrædelse af ophavsretlovgivningen at kopiere indspillede videobånd eller på anden måde at optage dem over uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

1

2

3

4

Tilslut videobåndoptageren, hvortil videobåndet skal kopieres, til passende RCA audio og video indgangsbøsninger foran på videobåndoptageren, som vist side 40.

Man kan også anvende et SCART kabel for tilslutning til AV indgangen/udgangen bag på videobåndoptageren.

Isæt et uindspillet videobånd i videobåndoptageren.

Isæt det indspillede videobånd i den anden videokilde (videobånd optager eller videokamera).

Tryk på INPUT knappen for at vælge passende indgang på videobåndoptageren:

AV1 eller AV2 for SCART indgangen/udgangen

AUX for RCA indgangen

5

6

Start afspilning af det videobånd som skal kopieres.

Hold REC nedtrykket i mindst ét sekund for at starte optagelse på videobåndoptageren.

7

Tryk på ■ på begge videobåndoptagere når optagelsen er færdig.

Hvis man ønsker at se videobåndet som kopieres:

◆ Videobåndoptageren skal være tilsluttet som sædvanligt til fjernsynet (se side 10 for yderligere detaljer)

REC

6

OK

41

MENU

DK

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 42

DK

Lyd-dubbing af en indspillet kassette

(kun SV-645X)

4

VIDEO EDIT

5

REC

6

10

A.DUB

A.DUB

EJECT

STANDBY/ON

VIDEO L AUDIO R

AUX

2

2

OK

SPEED DUB TV/VCR TIMER

5

Med funktionen automatisk dubbing, kan man slette den tidligere indspillede lyd og erstatte denne med et nyt lydspor fra:

En CD-afspiller

En mikrofon tilsluttet et lydanlæg

En kassette-afspiller

Begrænsning:

Lyd-dubbing kan kun foregå på længde-lydsporet (normal lyd).

1

2

3

4

5

6

7

Tilslut et RCA lydkabel til passende udgang på dit lydanlæg

(CD/kassette-afspiller for eksempel).

Tilslut den anden ende af RCA lydkablet til lydindgangene (L, R) foran på videobåndoptageren.

Isæt den indspillede kassette hvorpå lydsporet skal udskiftes og tryk på

ll for at starte afspilning.

Find den sekvens, som De ønsker at dubbe, og tryk på

ll på fjernkontrollen.

Tryk DUB.

Resultat: Deres video er nu i AUDIO DUB pause funktion.

Find, på lydanlægget, det sted på CDen eller kassetten hvorfra afspilningen skal starte.

Eksempel: Det spor som skal indspilles på kassetten.

Når du er klar:

Start afspilning på lydanlægget

Tryk på REC på fjernbetjeningen.

Resultat: Lydsporet udskiftes på den indspillede kassette.

Den nye lyd på det båndets normale lydspor, og den oprindelige lyd bliver på Hi-Fi-lydsporet.

For at lytte til den miksede version af den nye og den oprindelige lyd (

MIX

), trykkes der på AUDIO knappen på fjernbetjeningen (se side 34).

42

A.DUB

-0:05:23

Anvendelse af TV-knapperne på fjernbetjeningen

(kun SV-645X)

Videobåndoptagerens fjernbetjening er egnet til Samsung-fjernsyn og kompatible mærker.

Følg anvisningerne nedenfor for at finde ud af om dit fjernsyn er kompatibelt.

1

2

3

Tænd fjernsynet.

Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.

Hold TV-knappen nedtrykket og indtast den tocifrede kode for mærket på fjernsynet, ved at trykke på de numeriske knapper.

Mærke Koder

SAMSUNG

AKAI

GRUNDIG

LOEWE

01 til 06

09, 23

09, 17, 21

02

PANASONIC 08, 23 til 27

Mærke

PHILIPS

SABA

SONY

THOMSON

TOSHIBA

Koder

02, 20, 22

13, 14, 22 til 24

15, 16

13, 14, 24

07, 16 til 19, 21

Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med fjernbetjeningen, slukkes det. Det er nu programmeret til at blive betjent af fjernbetjeningen.

Hvis der angives flere koder for fjernsynsmærket, så prøv én kode ad gangen indtil du finder én der virker.

Når batterierne i fjernbetjeningen udskiftes, skal koden igen programmeres, som anvist ovenfor.

Fjernsynet kan så styres ved hjælp af følgende knapper.

Knap Funktion

TV STANDBY/ON

Anvendes til at slukke eller tænde fjernsynet.

TV eller VCR

Anvendes til at skifte mellem TV og VCR funktionerne. Kun VOL (

+

eller

) og TV

STANDBY/ON virker under VCR funktion.

-/--

Anvendes til at indtaste et tocifret programnummer.

Eksempel: For program 12, trykkes på -/-- efterfulgt af de numeriske knapper 1 og 2.

INPUT

Anvendes til at vælge en ekstern kilde.

VOL

+

eller

Anvendes til at indstille lydstyrken på fjernsynet.

Anvendes til at vælge ønsket program.

PROG/TRK

( $ eller ❷ )

DISP./

Anvendes til at skifte mellem en ekstern kilde og fjernsynets tuner.

Ikke alle funktioner fungerer på alle fjernsyn. Hvis der opstår problemer, må du anvende fjernbetjeningen som leveres med fjernsynet.

2

VCR STANDBY/ON TV STANDBY/ON

SLOW

SHUTTLE

V-LOCK

2

CLR/RST F.ADV INDEX

-/--

SELECT

TV VCR INPUT

REPEAT

1

3

CLR/RST F.ADV INDEX

-/--

SELECT

TV VCR INPUT

5

REPEAT

AUDIO

VOL PROG/TRK

DISP./

5

4

TV VCR INPUT

AUDIO

REPEAT

6

VOL PROG/TRK

DISP./

6

TV VCR INPUT

AUDIO

REPEAT

VOL PROG/TRK

DISP./

7

DK

43

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 44

DK

(SV-645X)

Automatisk sluk funktion

BONUS

PDC/VPS DEFAULT

REPEAT PLAY

NO. OF

:OFF

SHOWVIEW EXTEND :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

:OFF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

(SV-641X)

Deres video slukker automatisk hvis den ikke har modtaget et signal eller De ikke har trykket på en knap inden for den valgte tidsramme.

1

2

3

4

5

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

$

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

EASY

OPERATION

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

EASY OPERATION

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

$ eller

❷ knap, indtil

AUTO POWER

OFF

vises.

Tryk på

❿ knappen, indtil de har valgt det ønskede tidsinterval.

OFF 2HOUR 3HOUR

BONUS

PDC/VPS DEFAULT :OFF

AUTO POWER OFF :OFF

REPEAT PLAY :OFF

NO. OF

INTERVAL REPEAT : 5

END:

MENU

6

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

Børnelås af cassette låg

(kun SV-645X)

Denne funktion forhindrer børn i at komme tilskade.

Funktionen forhindrer at børn kan stikke fingerene ind i selve videobåndoptageren, samt undgå at evt. legetøj kommer ind.

EJECT STANDBY/ON

VIDEO L AUDIO R

AUX

PROG REC STOP

ECO Mode - Reduktion af el-forbruget i Standby-stilling

CLOCK BONUS LANG

USER SET

➛❿!!

OK

END:

MENU

OPTIONS

OSD

TAPE SELECT

:ON

:E180

COLOUR SYSTEM :AUTO

FORMAT 16:9 :AUTO

NICAM :ON

ECO. MODE :OFF

IPC :ON

❿ END:

MENU

Denne sparemodus reducerer videomaskinens el-forbrug, når den er i Standby-stilling.

Det kan være en nyttig funktion, for eksempel når man er på ferie.

Da behøver man ikke at slukke for strømmen til videomaskinen.

1

2

3

4

5

6

Tryk på MENU på fjernbetjeningen.

Resultat: Programmenuen vises.

Tryk på knapperne

$

,

❷ eller

,

❿ for at vælge

USER SET

.

Tryk på OK knappen.

Resultat:

USER SET

menuen vises.

Tryk på den tilsvarende

$ eller

❷ knap, indtil

ECO. MODE

vises.

Tryk på

❿ knappen for at sætte maskinen i LOW (3 Watt) modus.

Nu er videomaskinen i standby-stilling, front-displayet vil slukkes.

Selv uret forsvinder. Ved at trykke på VCR STANDBY/ON

(STANDBY/ON)-knappen igen, kommer display-panelet tilbage.

Tryk to gange på MENU, når De er færdig for at afslutte menuen.

44

Tekniske specifikationer

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Format

Hoveder

Modtagekanaler

TV-system

Luminans

Farvesystem

Båndhastighed

Optage/afspilningstid

REW tid

VIDEO

Indgang

Udgang

Signal/støjforhold

Vandret opløsning

AUDIO

Indgang

Udgang

Wow og flutter (WTD)

Signal/støjforhold

Frekvensområde

Strømforsyning

Strømforbrug

Funktionstemperatur

Funktionsfugtighed

Vægt

Dimensioner (BxHxD)

VHS PAL standard

Video: 4 roterende hoveder

Hi-Fi lyd: 2 roterende hoveder

Audio/kontrol: 1 stationært hoved

Sletning: 1 slettehoved som dækker hele sporet

VHF-I, VHF-III, UHF, Hyperband

STANDARD B/G, D/K-A2/NICAM

FM azimut optagelse

PAL/MESECAM/NT4.43: Direkte optagelse med afbøjet omsat bærebølge faseskift

NTSC PB på PAL TV

SP 23,39 mm/sek

LP

SP

11,69 mm/sek

3 timer (E-180 bånd)

LP 6 timer (E-180 bånd)

Cirka 60 sek. i REW med E-180

0,5 til 2,0 Vp-p; 75 Ohm ubalanceret

1,0 ± 0,2 Vp-p; 75 Ohm ubalanceret

Bedre end 43 dB (SP)

Mere end 240 linier

-8 dBm, 47 kOhm ubalanceret

-8 ± 3 dBm, 1 kOhm ubalanceret

0,4 % max (SP)

68 dB min (IHF A filter)

20 Hz - 20 kHz

230 V (AC 50-60 Hz)

Cirka 17 Watt

5°C - 40°C (41°F - 75°F)

10 % - 75 %

2,8 Kg (netto)

360 x 94 x 240 mm

45

DK

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 46

Problemer og løsninger

DK

Før du kontakter Samsungs servicecenter, bør følgende enkle kontrolforanstaltninger udføres.

Ingen strøm

Intet afspilningsbillede eller billedet

Man kan ikke se almindelige udsendelser

Problem

Videobåndet kan ikke isættes

TV-programmet blev ikke optaget

Timeroptagelse lykkedes ikke

Forklaring/løsning

Kontrollér at stikket er i stikkontakten.

Har du trykket på VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) knappen?

Videobåndet kan kun isættes med ruden opad og med sikkerhedstappen vendt mod dig selv.

Kontrollér videobåndoptagerens/antennens tilslutninger.

Er videobåndoptagerens tuner indstillet korrekt?

Kontrollér om sikkerhedstappen på videobåndet er intakt.

Har du trykket på VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) knappen for at aktivere timeren?

Kontrollér om optagelsens start/stop tidspunkter var/er korrekte.

Hvis der har været en strømafbrydelse eller -forstyrrelse under timer optagelse, er optagelsen annulleret.

Kontrollér forbindelsen ved hjælp af et indspillet bånd.

Kontrollér TUNER/External indstillingen. Den skal stå på TUNER.

Kontrollér fjernsynets/videobåndoptagerens/antennens tilslutninger.

◆ Tryk på PROG/TRK (

$ eller

) / TRK ( eller ) for at mindske denne effekt.

Støjbjælker eller striber under afspilning

Rensning af videohoveder

Hvis der er dårlige billeder på en række af videobåndene skal videobåndoptagerens hoveder muligvis renses. Dette er ikke et almindeligt problem, og medmindre det opstår, skal de ikke renses. Hvis det er nødvendigt at rense videobåndoptagerens hoveder, skal alle anvisningerne på rensebåndet læses grundigt.

Ukorrekt rensning kan ødelægge videohovederne.

Hvis der opstår støj på billedet når de 1. Fjern antennestikket fra antenneindgangen på bagsiden af videoen. prøver at finde testsignalet på Deres TV 2. Udfør instruktionerne på side 14. kan det skyldes at videoens output signal 3. Udfør instruktionerne "indstilling af VCR output signal" på side 17, er det samme som en af de TV stationer flyt output kanalen flere kanaler fra den oprinelige kanal, f.eks

som De modtager. fra kanal 36 til kanal 33.

For at afhjælpe dette problem, skal De 4. Sæt antenne stikket i videoen igen. flytte outpout signalet på Deres video 5. Genindstil Deres TV til Videoens output signal igen (se side 14). på den følgende måde: 6. Hvis problemet stadig eksisterer, gentag da punkt 1 til 5, og prøv med en ny kanal

Hvis problemet ikke kan løses efter ovenstående anvisninger, så notér:

Model- og serienummer anført bag på videobåndoptageren

Garantibestemmelserne

En klar beskrivelse af problemet

Ret derefter henvendelse til det nærmeste SAMSUNG servicecenter.

46

TV Frequency Table (System B/G-D/K)

002~012 :CCIR STD VHF

013~020 :ITALY

021~069 :CCIR STD UHF

071~075 :CCIR CABLE

201~241 :CCIR STD CABLE

244~250 :MOROCCO

251~255 :BELGUIM

DISP CH Band Fp STD

002 E02

003 E03

004 E04

V-L

V-L

V-L

48.25 CCIR

55.25 CCIR

62.25 CCIR

005 E05 V-H 175.25 CCIR

006 E06 V-H 182.25 CCIR

007 E07 V-H 189.25 CCIR

008 E08 V-H 196.25 CCIR

009 E09 V-H 203.25 CCIR

010 E10 V-H 210.25 CCIR

011 E11 V-H 217.25 CCIR

012 E12 V-H 224.25 CCIR

036 E36 UHF

037 E37 UHF

038 E38 UHF

039 E39 UHF

040 E40 UHF

041 E41 UHF

042 E42 UHF

043 E43 UHF

044 E44 UHF

045 E45 UHF

046 E46 UHF

047 E47 UHF

048 E48 UHF

049 E49 UHF

050 E50 UHF

051 E51 UHF

052 E52 UHF

053 E53 UHF

054 E54 UHF

055 E55 UHF

056 E56 UHF

057 E57 UHF

013

014

015

016

017

A

B

C

D

E

V-L

V-L

V-L

53.75

62.25

82.25

V-H 175.25

V-H 183.25

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

018

019

020

F

G

H

V-H 192.25

V-H

V-H

201.25

210.25

021 E21 UHF

022 E22 UHF

023 E23 UHF

024 E24 UHF

Italy

Italy

Italy

471.25 CCIR

479.25 CCIR

487.25 CCIR

495.25 CCIR

025 E25 UHF

026 E26 UHF

027 E27 UHF

028 E28 UHF

029 E29 UHF

030 E30 UHF

031 E31 UHF

032 E32 UHF

033 E33 UHF

034 E34 UHF

035 E35 UHF

503.25 CCIR

511.25 CCIR

519.25 CCIR

527.25 CCIR

535.25 CCIR

543.25 CCIR

551.25 CCIR

559.25 CCIR

567.25 CCIR

575.25 CCIR

583.25 CCIR

591.25 CCIR

599.25 CCIR

607.25 CCIR

615.25 CCIR

623.25 CCIR

631.25 CCIR

639.25 CCIR

647.25 CCIR

655.25 CCIR

663.25 CCIR

671.25 CCIR

679.25 CCIR

687.25 CCIR

695.25 CCIR

703.25 CCIR

711.25 CCIR

719.25 CCIR

727.25 CCIR

735.25 CCIR

743.25 CCIR

751.25 CCIR

759.25 CCIR

058 E58 UHF

059 E59 UHF

767.25 CCIR

775.25 CCIR

DISP CH Band Fp STD DISP CH Band Fp STD

108 S08 V-H

109 S09 V-H

110 S10 V-H

111 S11 V-H

112 S12 V-H

113 S13 V-H

114 S14 V-H

115 S15 V-H

116 S16 V-H

117 S17 V-H

118 S18 V-H

119 S19 V-H

120 S20 V-H

121 S21 V-H

122 S22 V-H

123 S23 V-H

124 S24 V-H

125 S25 V-H

126 S26 V-H

127 S27 V-H

128 S28 V-H

129 S29 V-H

130 S30 V-H

131 S31 V-H

132 S32 V-H

133 S33 V-H

134 S34 V-H

135 S35 V-H

136 S36 V-H

137 S37 UHF

138 S38 UHF

139 S39 UHF

140 S40 UHF

141 S41 UHF

060 E60 UHF 783.25 CCIR

061 E61 UHF 791.25 CCIR

062 E62 UHF 799.25 CCIR

063 E63 UHF 807.25 CCIR

064 E64 UHF 815.25 CCIR

065 E65 UHF 823.25 CCIR

066 E66 UHF 831.25 CCIR

067 E67 UHF 839.25 CCIR

068 E68 UHF 847.25 CCIR

069 E69 UHF 855.25 CCIR

071 X V-L 69.25 CCIR

072

073

Y

Z

V-L 76.25

V-L 83.25

CCIR

CCIR

074 Z+1

075 Z+2

101 S01

102 S02

103 S03

V-L 90.25

V-L 97.25

CCIR

CCIR

V-L 105.25 CCIR

V-L 112.25 CCIR

V-L 119.25 CCIR

104 S04

105 S05

V-L 126.25 CCIR

V-L 133.25 CCIR

106 S06 V-L 140.25 CCIR

107 S07 V-H 147.25 CCIR

154.25 CCIR

161.25 CCIR

168.25 CCIR

231.25 CCIR

238.25 CCIR

245.25 CCIR

252.25 CCIR

259.25 CCIR

266.25 CCIR

273.25 CCIR

280.25 CCIR

287.25 CCIR

294.25 CCIR

303.25 CCIR

311.25 CCIR

319.25 CCIR

327.25 CCIR

335.25 CCIR

343.25 CCIR

351.25 CCIR

359.25 CCIR

367.25 CCIR

375.25 CCIR

383.25 CCIR

391.25 CCIR

399.25 CCIR

407.25 CCIR

415.25 CCIR

423.25 CCIR

431.25 CCIR

439.25 CCIR

447.25 CCIR

455.25 CCIR

463.25 CCIR

142 1A

143 01

V-L

V-L

42.25 lndoesia

45.25 Nez

158

159

160

161

162

201

202

203

204

205

206

207

208

209

151

152

153

154

155

156

157

210 R10 V-H

211 R11 V-H

212 R12 V-H

244 M4 V-H

245 M5

246 M6

V-H

V-H

247 M7

248 M8

V-H

V-H

249 M9 V-H

250 M10 V-H

251 U1 V-H

252 U2 V-H

253 U3 V-H

254 U4 V-H

255 U5 V-H

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

13

R1 V-L

R2 V-L

R3 V-L

R4 V-L

V-H

V-H

V-H

V-H

V-H

R5 V-L

R6 V-H

R7 V-H

R8 V-H

R9 V-H

V-L

V-L

V-L

V-H

V-H

V-H

V-H

43.25 Angola

52.25 Angola

60.25 Angola

175.25 S/Afri

183.25 S/Afri

191.25 S/Afri

199.25 S/Afri

207.25 S/Afri

215.25 S/Afri

223.25 S/Afri

231.25 S/Afri

247.45 S/Afri

49.75 OIRT

59.25 OIRT

77.25 OIRT

85.25 OIRT

93.25 OIRT

175.25 OIRT

183.25 OIRT

191.25 OIRT

199.25 OIRT

207.25 OIRT

215.25 OIRT

223.25 OIRT

163.25 M o r o c c o

171.25 M o r o c c o

179.25 M o r o c c o

187.25 M o r o c c o

195.25 M o r o c c o

203.25 M o r o c c o

211.25 M o r o c c o

226.25 Belguim

234.25 Belguim

242.25 Belguim

250.25 Belguim

258.25 Belguim

47

DK

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 48

SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY

01304A SV-645X/XEE-DK4 9/9/02 10:50 PM Page 50

DETTE APPARAT DISTRIBUERES AF

ELECTRONICS www.samsungvcr.com

AC68-01304A

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement