s Alaris® GH Pompă pentru seringă Instrucţiuni de

s Alaris® GH Pompă pentru seringă Instrucţiuni de
Alaris® GH Pompă pentru
seringă
s
Instrucţiuni de
utilizare
ro
Cuprins
Pagina
Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Despre acest manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ghid rapid de utilizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Caracteristicile pompei de seringă Alaris® GH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Controale şi indicatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Definirea simbolurilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Principalele funcţii ale afişajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Precauţii la utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Primii paşi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Caracteristici de bază. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Alarme şi atenţionări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opţiuni configurate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Alaris® CC - Lista de opţiuni configurate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Seringi compatibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Produse asociate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Seturi de extensie compatibile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
IrDA, RS232 şi specificaţii apel asistentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Curbă în formă de trompetă şi Curbe de start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Piese de schimb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Adrese de contact pentru service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1000DF00364 Ed. 4
1/32
Introducere
Pompa pentru seringă Alaris® GH (denumită în cele ce urmează „pompa”) este o pompă pentru seringă complet dotată, destinată aplicaţiilor
în terapia intensivă şi infuzia generală.
Pompa pentru seringă Alaris® GH este compatibilă cu o gamă largă de seringi Luer lock standard de unică folosinţă. Pompa acceptă seringi
de la 5 ml la 50 ml. Consultaţi secţiunea „Seringi Compatibile” pentru lista completă de seringi compatibile.
Utilizare preconizată
Pompa pentru seringă Alaris® GH este destinată utilizării de către personal medical în scopul controlării ratei şi volumului de infuzie.
Condiţii de utilizare
Se recomandă ca pompa pentru seringă Alaris® GH să fie utilizată doar de către un medic calificat în folosirea pompelor automate pentru
seringă şi în gestionarea cateterelor intravenoase.
CareFusion nu poate garanta menţinerea în permanenţă a acurateţei sistemului în cazul utilizării seringilor de la
alţi producători, aşa cum sunt identificate în tabelul „Seringi acceptate“. Este posibil ca producătorii să modifice
specificaţiile seringii, relevante pentru acurateţea sistemului, fără înştiinţare prealabilă.
A
Indicaţii
Pompa pentru seringă Alaris® GH este indicată pentru infuzia terapeutică, inclusiv:
• analgezice
• antimicrobiene
• componente sanguine
• chimioterapie
• alimentaţie
• subcutanat
Contraindicaţii
Pompele pentru seringă Alaris® GH sunt contraindicate pentru:
• terapii enterale
• terapii administrate epidural
Despre acest manual
Utilizatorul trebuie să fie foarte familiarizat cu pompa pentru seringă Alaris® GH, descrisă în acest manual, înainte de a o utiliza.
Toate ilustraţiile din acest manual prezintă setări şi valori tipice care pot fi utilizate în setarea funcţiilor pompei. Aceste setări şi valori sunt
doar pentru exemplificare. Unde este menţionat, rata minimă de infuzie se referă la un debit nominal de 1,0 ml/h, iar rata intermediară
de infuzie se referă la un debit nominal de 5,0 ml/h. Gama completă de debite de infuzie, setările şi valorile sunt prezentate în secţiunea
Specificaţii.
A
Este important să vă asiguraţi că este consultată doar cea mai recentă versiune a Instrucţiunilor de utilizare şi a
Manualului tehnic de service pentru produsele CareFusion. Aceste documente sunt menţionate la adresa www.
carefusion.com. Exemplare pot fi obţinute contactând reprezentantul local CareFusion.
Ghid rapid de utilizare
1.
Apăsaţi butonul a pentru a porni pompa.
2.
ANULAŢI SETĂRILE? - NU reţine datele anterioare. DA şterge datele anterioare.
3.
Încărcaţi seringa.
4.
Confirmaţi dimensiunea corectă şi marca seringii.
5.
Asiguraţi-vă că setul de extensie este ataşat la seringă, dar nu este conectat la pacient.
Dacă opţiunea AERISIŢI SERINGA a fost activată, atunci mesajul pentru aerisire apare pe ecran şi setul poate fi aerisit conform
cerinţelor.
6.
RATA DE INFUZIE - Dacă este nevoie, modificaţi rata, utilizând tastele f.
7.
AERISIRE - Apăsaţi butonul i şi apoi tasta soft AERISIRE.
8.
Conectaţi setul de extensie la dispozitivul de acces la pacient.
9.
Apăsaţi butonul b pentru a începe infuzia.
1000DF00364 Ed. 4
2/32
Caracteristicile pompei de seringă Alaris® GH
PORNIT/OPRIT
START
Manetă de decuplare Indicator de alarmă cu
pentru MDI
vizibilitate crescută
Afişaj
AERISIRE/
BOLUS
MUT
PRESIUNE
OPŢIUNE
Graifăre
Cârlig pentru
set de extensie
STOP
Clemă pentru seringă
Raft pentru taste
direcţionale şi
taste soft
Ecuson cu caracteristici nominale (vezi Definirea
simbolurilor pentru explicarea simbolurilor utilizate)
Prinzător pentru
piston
Manetă de
decuplare
camă rotativă
Inter fa
ţ ă I n st
ru men
t M ed
ic a l ( M
D I)
Camă rotativă
pentru blocare la
barele orizontale
dreptunghiulare
Mâner pentru
transport
Port de comunicaţii
IR
Conector pentru
Clemă de bară
egalizare de
potenţial (PE)
1000DF00364 Ed. 4
Conector
RS232
(opţional)
3/32
Cârlig pentru
set de extensie
Controale şi indicatori
Controale:
Simbol
Descriere
a
b
h
c
Butonul ON/OFF - Apăsaţi o dată pentru a PORNI pompa. Apăsaţi şi ţineţi apăsat
3 secunde pentru a OPRI pompa.
Butonul START - Apăsaţi pentru a începe infuzia. În timpul infuziei LED-ul verde va
clipi.
Butonul STOP - Apăsaţi pentru a suspenda administrarea infuziei. LED-ul de culoarea
chihlimbarului va sta aprins cât timp administrarea este suspendată.
Butonul MUT - Apăsaţi pentru a stopa alarma timp de 2 minute (configurabil).
Apăsaţi şi ţineţi apăsat până se aud cele 3 bipuri a stopa alarma timp de 15 minute.
Butonul AERISIRE/BOLUS - Apăsaţi pentru a accesa tastele soft AERISIRE sau
BOLUS. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta soft pentru operare.
i
d
e
f
g
AERISIREA setului de extensie în timpul configurării.
l Pompa este în aşteptare
l Setul de extensie nu este conectat la pacient
l Volumul Infuzat (VI) nu este adăugat
BOLUS - fluid sau medicament administrat cu viteză accelerată.
l Pompă în curs de infuzie
l Setul de extensie este conectat la pacient
l VI este adăugat
Butonul OPŢIUNE - Apăsaţi pentru a avea acces la funcţiile opţionale (vezi
Caracteristici de bază).
Butonul PRESIUNE - Utilizaţi acest buton pentru a afişa presiunea de pompare şi
nivelul de alarmă.
Taste DIRECŢIONALE - Duble sau simple pentru creşterea, respectiv descreşterea
mai rapidă sau mai lentă a valorilor care apar pe afişaj.
TASTE SOFT NEALOCATE - se vor utiliza împreună cu mesajele care apar pe afişaj.
Indicatori:
Simbol
Descriere
j
S
Indicator ACUMULATOR - Când este aprins indică faptul că pompa funcţionează
cu acumulatorul intern. Când lumina pâlpâie, acumulatorul este aproape descărcat,
dispunând de mai puţin de 30 de minute până la descărcarea completă.
Indicatorul de ALIMENTARE CU CURENT ALTERNATIV - Când este aprins, pompa
este conectată la alimentarea cu curent alternativ şi bateria este în curs de
încărcare.
1000DF00364 Ed. 4
4/32
Definirea simbolurilor
Simboluri pe etichete:
Simbol
Descriere
w
x
y
l
O
r
s
T
t
U
A
W
EC REP
Atenţie (consultaţi documentaţia anexată)
Conector pentru egalizare de potenţial (PE)
RS232/Conector pentru apelare asistentă (opţional)
Piesă aplicată cu protecţie tip CF, protecţie la defibrilare (Grad de protecţie contra
şocurilor electrice)
Protejat contra picăturilor de apă care cad vertical
Curent alternativ
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele impuse de Directiva 93/42/CEE a
Consiliului, modificată prin Directiva 2007/47/CE.
Data fabricării
Producător
Nu se consideră deşeu urban
Informaţii importante
Tipul siguranţei
Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
1000DF00364 Ed. 4
5/32
Principalele funcţii ale afişajului
Tipul de seringă montat /
Nume medicament
Starea
pompei
Informaţie cu
privire la presiune
IVAC 50
+
Rata de
infuzie
-
Volum
infuzat
Opţiunea volum
infuzat
Opţiunea
VDI
Pictograme ecran:
Simbol
l
N
Descriere
PICTOGRAMA AFIŞAREA TIMPULUI RĂMAS - indică timpul rămas până când seringa trebuie
înlocuită.
PICTOGRAMA ACUMULATOR - indică nivelul de încărcare al acumulatorului, pentru a evidenţia
momentul în care bateria trebuie reâncărcată.
1000DF00364 Ed. 4
6/32
Precauţii la utilizare
Seringi de unică folosinţă şi seturi de extensie
•
•
•
•
•
Întotdeauna prindeţi cu o clemă sau izolaţi în alt mod conducta către pacient înainte de a desprinde sau
de a îndepărta seringa din pompă. În cazul în care nu se procedează astfel, este posibilă administrarea
neintenţionată.
Această pompă de seringă Alaris® GH a fost calibrată pentru utilizare cu seringi de unică folosinţă. Pentru
a asigura funcţionarea corectă şi exactă, utilizaţi doar versiunile de seringă Luer lock din 3 piese, în
conformitate cu specificaţiile de pe pompă sau descrise în prezentul manual. Utilizarea unor seringi sau
seturi de extensie nerecomandate poate afecta negativ funcţionarea pompei şi precizia infuziei.
Debitele necontrolate sau sifonarea pot rezulta din plasarea incorectă a seringii în pompă, sau dacă
aceasta a fost îndepărtată prematur din pompă, înainte ca setul de extensie să fi fost izolat corespunzător
la pacient. Izolarea poate include închiderea unui ventil în conducta spre pacient sau activarea unei clame
de stopare a debitului.
Fixaţi setul de extensie la pompă utilizând cârligul setului de extensie din partea posterioară a pompei.
Aceasta asigură o protecţie împotriva decuplării accidentale a seringii de pompă.
În cazul combinării mai multor aparate şi/sau instrumente cu seturi de extensie sau diverse tubulaturi,
de exemplu prin intermediul unui robinet cu 3 căi, performanţa pompei poate fi influenţată, deci aceasta
trebuie urmărită îndeaproape.
Montarea pompei
H
I
•
•
Pompa trebuie montată la mai puţin de 1,0 m deasupra sau sub cordul pacientului. Cea mai eficientă
urmărire a presiunii din setul de extensie se poate obţine când pompa se situează aproape de nivelul
cordului pacientului.
A nu se monta pompa în poziţie verticală cu seringa în sus, deoarece aceasta poate duce la infuzarea
aerului care poate fi în seringă. Pentru a preveni introducerea aerului, utilizatorul trebuie să urmărească
îndeaproape evoluţia infuziei, seringa, conducta de extensie şi conexiunile la pacient, urmând procedeul
de amorsare a pompei descris în prezentul document.
Mediu de funcţionare
•
•
•
Se recomandă o atenţie deosebită în cazurile în care o pompă pentru infuzie este utilizată simultan cu
alte pompe sau instrumente care necesită acces vascular. Debitarea defectuoasă a medicaţiei sau fluidelor
poate surveni ca rezultat al variaţiilor substanţiale de presiune create în sistemul vascular local de aceste
pompe. Exemple tipice sunt pompele utilizate în timpul dializei, precum şi la aplicaţiile de bypass sau
stimulare a cordului.
Această pompă poate fi folosită în spitale şi clinici dar nu în locuinţe sau în încăperi conectate direct la
reţeaua publică de alimentare electrică cu curent alternativ monofazat care alimentează clădirile pentru uz
domestic. Totuşi, poate fi utilizată în locuinţe sub supravegherea personalului medical luându-se măsurile
suplimentare necesare. (Consultaţi Manualul de service tehnic, personalul tehnic instruit corespunzător
sau CareFusion pentru informaţii suplimentare).
Această pompă nu trebuie utilizată în prezenţa preparatelor anestezice inflamabile care conţin aer, oxigen
sau protoxid de azot.
Presiunea de funcţionare
•
•
Aceasta este o pompă cu presiune pozitivă, fiind proiectată pentru realizarea foarte exactă a administrării
de fluide, compensând automat rezistenţa internă a sistemului de infuzie.
Sistemul de alarmă al presiunii de pompare nu este proiectat pentru a proteja contra sau pentru a detecta
complicaţiile intravenoase care pot apărea.
Condiţii de alarmă
J
•
Mai multe situaţii de alarmă detectate de această pompă vor determina oprirea procesului de infuzie şi vor
genera alarme fonice şi vizuale. Utilizatorii trebuie să execute controale sistematice pentru a se asigura de
desfăşurarea corectă a infuziei şi de faptul că alarmele nu au fost declanşate.
1000DF00364 Ed. 4
7/32
Precauţii la utilizare (continuare)
Compatibilitatea şi interferenţa electromagnetică
M
•
•
•
•
•
•
K
Această pompă este protejată împotriva efectelor interferenţelor externe, inclusiv transmisiile radio
de înaltă frecvenţă, câmpurile magnetice şi descărcările electrostatice (de exemplu cele generate de
instrumentele de electro-chirurgie sau de instalaţiile de cauterizare, motoare mari, aparate de radio
portabile, telefoane mobile, etc.) şi este proiectată să rămână sigură atunci când apar niveluri alarmante
de interferenţă.
Echipament de iradiere terapeutic: Nu utilizaţi pompa în apropierea unui Echipament de iradiere
terapeutică. Nivelurile de radiaţie generate de echipamentul pentru terapia cu radiaţii, de exemplu
Acceleratorul liniar pot afecta serios funcţionarea pompei. Consultaţi recomandările producătorului
pentru asigurarea distanţei sigure şi pentru alte cerinţe preventive. Pentru informaţii detaliate, contactaţi
reprezentanţa locală CareFusion.
Rezonanţa magnetică nucleară (RMN): Pompa conţine materiale feromagnetice care pot interfera cu
câmpul magnetic generat de dispozitivele pentru RMN. Din acest motiv, pompa nu este considerată
o pompă compatibilă cu RMN. Dacă utilizarea pompei în mediul RMN este inevitabilă, CareFusion
recomandă amplasarea pompei la o distanţă considerată sigură faţă de câmpul magnetic, în afara „Zonei
de acces controlate”, în scopul de a evita producerea oricărei interferenţe magnetice asupra pompei
sau distorsionarea imaginii RMN. Distanţa considerată sigură trebuie determinată în conformitate cu
recomandările producătorului referitoare la interferenţa electromagnetică (EMI). Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul tehnic de service al produsului (MTS). Ca alternativă, puteţi contacta
reprezentanţa locală CareFusion pentru instrucţiuni detaliate.
Accesorii: Nu utilizaţi accesorii nerecomandate împreună cu pompa. Pompa a fost testată şi este în
conformitate cu cerinţele relevante de compatibilitate electromagnetică (EMC) doar împreună cu
accesoriile recomandate. Utilizarea altor accesorii, transformatori sau cabluri, în afară de cele specificate
de către CareFusion poate avea ca rezultat creşteri de radiaţii sau diminuarea rezistenţei pompei.
Această pompă este un dispozitiv din Clasa A, Grupa 1, CISPR 11 şi foloseşte energie de radiofrecvenţă
numai pentru funcţionarea sa internă în cazul produsului standard. Prin urmare, emisiile de radiofrecvenţă
sunt foarte scăzute şi este puţin probabil să cauzeze interferenţe cu echipamentul electronic din jur. Totuşi,
această pompă emite un anumit nivel de radiaţii electromagnetice care se încadrează în nivelele precizate
de IEC/EN60601-1-2 şi IEC/EN60601-2-24. În cazul în care pompa interacţionează cu alte echipamente,
trebuie luate măsuri pentru a minimaliza efectele, de exemplu prin repoziţionare sau mutare.
În unele situaţii pompa poate fi influenţată de descărcări electrostatice produse prin aer la nivelul de tensiune
de aproximativ 15 kV sau mai mult, sau de radiaţiile de radiofrecvenţă de aproximativ 10 V/m sau mai mult.
Dacă pompa este influenţată de astfel de interferenţe externe, aceasta va rămâne într-un mod de siguranţă;
pompa va opri în mod corespunzător infuzia şi va alerta utilizatorul generând o combinaţie de alarme vizuale
şi fonice. În cazul în careo condiţie întâlnită de alarmare persistă chiar şi după intervenţia utilizatorului,
se recomandă înlocuirea pompei respective şi izolarea acesteia, pentru a fi analizată de personalul tehnic
instruit corespunzător. (Consultaţi Manualul de service tehnic pentru informaţii suplimentare).
Pericole
•
A
•
•
V
L
•
•
Când pompa este utilizată în prezenţa anestezicelor inflamabile există pericolul unei explozii. Aveţi grijă să
plasaţi pompa departe de astfel de surse de pericol.
Tensiune periculoasă: Dacă se deschide sau se înlătură carcasa pompei, există pericolul de electrocutare.
Toate operaţiunile de depanare trebuie executate numai de personal de service calificat.
La conectarea la o sursă de curent externă trebuie utilizată o priză cu împământare. Dacă apar dubii cu
privire la integritatea conductorului protector extern al instalaţiei sau la plasamentul acestuia, pompa
trebuie alimentată de la acumulator.
A nu se deschide RS232/Apel Asistentă atunci când nu se utilizează. Sunt necesare precauţii împotriva
descărcărilor electrostatice (ESD) la conectarea RS232/Apel Asistentă. Atingerea pinilor conectoarelor poate
duce la deteriorarea protecţiei contra descărcărilor electrostatice. Se recomandă ca toate operaţiunile să
fie efectuate de personalul instruit corespunzător.
Dacă se scapă pe jos pompa, dacă aceasta este supusă unei umidităţi sau temperaturi excesive, dacă
se varsă lichid peste ea sau se bănuieşte deteriorarea acesteia, deconectaţi-o pentru a fi inspectată de
către un inginer de service calificat. La transportarea sau depozitarea pompei, dacă este posibil utilizaţi
ambalajul original şi respectaţi condiţiile de temperatură, umiditate şi presiune detaliate în secţiunea
Specificaţii şi pe ambalajul extern.
1000DF00364 Ed. 4
8/32
Primii paşi
Configurare iniţială
A
Citiţi cu atenţie acest manual cu Instrucţiuni de utilizare înainte de a folosi pompa.
1. Vă rugăm să controlaţi dacă pompa este completă şi nu a suferit daune, apoi verificaţi dacă tensiunea specificată pe placa de montaj
este conformă cu tensiunea reţelei dumneavoastră.
2. Piesele furnizate sunt:
l
Pompa de seringă Alaris® GH
l
CD de Asistenţă pentru Utilizatori (Instrucţiuni de utilizare)
l
Cablu de racordare la reţea de curent alternativ (conform solicitării)
l
Ambalaj protector
3. Cuplaţi pompa la o sursă de curent alternativ timp de minim 2 1/2 ore, pentru a vă asigura că acumulatorul intern este încărcat (verificaţi dacă
S este aprins).
Selectarea limbii
1. La pornirea iniţială, pompa va afişa ecranul Selectare Limbă.
2. Alegeţi limba dorită din lista afişată utilizând tastele f.
3. Apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ pentru a confirma selecţia.
A
Dacă pompa este cuplată fără să fie racordată la reţea, aceasta va fi automat alimentată de acumulatorul intern.
Dacă pompa nu funcţionează corect, reintroduceţi-o în ambalajul original de protecţie, dacă este posibil, şi luaţi
legătura cu un inginer de service calificat pentru investigare.
1000DF00364 Ed. 4
9/32
Primii paşi (continuare)
A nu se monta pompa cu alimentarea AC sau cu vârful seringii îndreptat în sus. Aceasta poate afecta siguranţa
electrică în cazul vărsării unui lichid sau poate duce la infuzia aerului care poate fi în seringă.
A
Instalare clemă de bară
Clema de bară este plasată în spatele pompei şi asigură fixarea în siguranţă pe bare verticale standard I.V. cu diametrul între 15 şi 40 mm.
1.
Trageţi clema repliată de bară spre dumneavoastră şi deşurubaţi
clema pentru a lăsa suficient spaţiu pentru dimensiunea
suportului.
2.
Puneţi pompa în suport şi strângeţi bine până când clema este
fixată pe suport.
A
Nişă
Asiguraţi-vă de plierea clemei şi de fixarea acesteia
în nişa din spatele pompei înainte de a o conecta
la Staţia de andocare/Staţia de lucru* sau atunci
când nu se utilizează.
Nu montaţi niciodată pompa astfel încât suportul
de infuzie intravenoasă să devină prea greu sau
instabil.
A
Înainte de fiecare utilizare, verificaţi clema suportului de perfuzii şi asiguraţi-vă că aceasta:
• nu prezintă semne de uzură excesivă;
• nu prezintă semne de mişcări excesiv de slăbite în poziţie extinsă, de montare.
Dacă observaţi aceste semne, pompele trebuie scoase din uz pentru a fi examinate de personalul de service calificat.
Staţia de andocare/Staţia de lucru* sau Instalare bara de echipamente
Bara dreptunghiulară
Manetă de decuplare (apăsaţi pentru a o elibera)
Camă rotativă
Cama rotativă poate fi fixată pe bara dreptunghiulară de pe Staţia de andocare/Staţia de lucru* sau bara de echipamente care măsoară între
10 şi 25 mm.
1.
Aliniaţi cama rotativă pe spatele pompei cu bara dreptunghiulară pe Staţia de andocare/Staţia de lucru* sau bara de echipamente.
2.
Ţinând-o orizontal, împingeţi ferm pompa pe bara dreptunghiulară sau pe bara de echipamente.
Asiguraţi-vă că auziţi un clic care semnalează fixarea adecvată a pompei pe bară.
3.
Pentru îndepărtare, apăsaţi pe maneta de decuplare şi trageţi pompa înainte.
* Staţie de andocare Alaris® DS şi Staţie de lucru Gateway Alaris®
1000DF00364 Ed. 4
10/32
Primii paşi (continuare)
Încărcarea şi confirmarea unei seringi
A
Avertisment: Pentru a încărca şi a confirma corect o seringă, urmaţi cu atenţie paşii de mai jos. Încărcarea incorectă
a unei seringi poate duce la identificarea incorectă a tipului şi a dimensiunii seringii. Confirmarea identificării
incorecte poate duce la o inexactitate semnificativă a ratei de infuzie şi poate afecta şi performanţa pompei.
Utilizaţi doar tipurile de seringă specificate pe pompă sau în acest manual. Utilizarea unei seringi necorespunzătoare
poate influenţa negativ precizia ratei de infuzie şi poate afecta şi performanţa pompei.
Atunci când trageţi fluid în seringă, trageţi îndeajuns de mult pentru a compensa volumul din „spaţiul mort” din setul
de extensie şi seringă de la sfârşitul infuziei, întrucât fluidul nu va putea fi complet infuzat.


Clape
Brida pistonului
Cleme de prindere
a pistonului
Piston
Suportul
pistonului
Cilindrul
seringii
Brida cilindrului
Clema
seringii
Clema bridei seringii
Amplasaţi pompa pe o suprafaţă orizontală stabilă sau fixaţi-o conform descrierii de mai sus.
Pregătiţi, încărcaţi şi amorsaţi seringa de unică folosinţă şi setul de extensie utilizând tehnici aseptice standard.
1. Apăsaţi clapele de pe suportul pistonului şi glisaţi mecanismul spre dreapta.
2. Trageţi clema seringii înainte şi în jos.
1000DF00364 Ed. 4
11/32
3. Introduceţi seringa, asigurându-vă că brida cilindrului seringii este amplasată în crestăturile de
pe clema bridei seringii.
A
Pentru a vă asigura că seringa este încărcată corect, amplasaţi brida cilindrului
în spaţiul dintre clema seringii şi clema bridei seringii. Acest lucru este valabil
în cazul în care seringa rămâne în poziţie înainte de închiderea clemei
seringii.
4. Ridicaţi clema seringii până se blochează de cilindrul seringii.
5. Apăsaţi clapele de pe suportul pistonului şi glisaţi mecanismul spre stânga, până când acesta
ajunge la capătul pistonului.
6. Eliberaţi clapele. Asiguraţi-vă că clemele de prindere a pistonului îl fixează bine la locul săi
şi clapa revine în poziţia iniţială.
7. Verificaţi ca tipul şi dimensiunea seringii să se potrivească cu cele afişate pe pompă, apoi apăsaţi DE ACORD. Dacă este necesar,
modelul seringii poate fi schimbat prin apăsarea tastei soft TIP.
ÎN AŞTEPTARE
IVAC
50
h
h
+ MODIFICĂ -
DE ACORD
TIP
Notă: Dacă opţiunea AERISIŢI SERINGA a fost activată, atunci se afişează mesajul de aerisire, iar setul de extensie poate fi aerisit
conform cerinţelor; în orice caz, asiguraţi-vă că setul de extensie nu este conectat la pacient în timpul acestei proceduri.
A
CareFusion recomandă limitarea numărului de tipuri şi dimensiuni de seringă configurate, disponibile pentru selecţie
pe pompă.
Fixaţi setul de extensie utilizând cârligul setului de extensie de pe partea posterioară a pompei. Aceasta asigură
protecţie împotriva decuplării accidentale a seringii de la pompă.
Asiguraţi-vă că ambele cleme de prindere a pistonului sunt complet blocate pe brida pistonului iar clapa superioară
a revenit la poziţia iniţială.
1000DF00364 Ed. 4
12/32
Primii paşi (continuare)
Pornirea pompei
1. Cuplaţi pompa la reţeaua de curent alternativ utilizând cablul de alimentare anexat.
Apăsaţi butonula.
l Pompa va executa un scurt autotest. Asiguraţi-vă că se aud două semnale sonore în timpul acestui test.
l Controlaţi mira de testare a afişajului şi asiguraţi-vă că nu lipsesc rânduri.
l Controlaţi dacă data şi ora afişate sunt corecte.
Notă: Atenţie - JURNAL REPARAŢII, poate fi afişat dacă informaţia din jurnalul de evenimente nu a fost complet salvată la oprirea
anterioară. Acest lucru este pur informativ, pompa va continua să pornească normal.
2. ANULAŢI SETĂRILE? - Răspunzând NU toate setările anterioare de rată şi volum vor fi păstrate. DA va reseta automat la zero setările de
rată şi volum.
3. MONTAŢI SERINGA - Încărcaţi seringa în conformitate cu procedeul descris în prezentul manual.
4. CONFIRMĂ SERINGA - Verificaţi dacă tipul şi dimensiunea de seringă utilizată este cea care apare pe afişaj. Dacă este necesar, tipul seringii
poate fi schimbat prin acţionarea butonului TIP. Apăsaţi CONFIRM. când apar tipul şi dimensiunea corecte.
Dacă opţiunea AERISIŢI SERINGA a fost activată, atunci mesajul pentru aerisire apare pe ecran şi setul poate fi aerisit conform
cerinţelor.
5. RATA DE INFUZIE - Controlaţi rata afişată dacă au fost reţinute date vechi ale pacienţilor şi în caz de nevoie modificaţi rata cu tastele
f.
6. AERISIRE (dacă este necesar) - Apăsaţi pe butonul i şi apoi apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tasta soft AERISIRE până lichidul începe să curgă
şi aerisirea conductei de extensie a seringii este completă. Eliberaţi tasta soft. Va apărea pe afişaj volumul utilizat în timpul aerisirii.
7. CONECTAŢI LA PACIENT - Conectaţi setul de extensie la dispozitivul de acces la pacient.
8. START - Apăsaţi b pentru începerea operaţiunii. Va fi afişat INFUZIE. Lumina GALBENĂ de STOP va fi înlocuită de lumina VERDE de
START, indicând că pompa este în funcţiune.
9. STOP - Apăsaţi h pentru a întrerupe operaţiunea. ÎN AŞTEPTARE va fi afişat . Lumina galbenă va înlocui lumina verde.
1000DF00364 Ed. 4
13/32
Caracteristici de bază
Aerisire
Butonul i permite dozarea unui volum limitat de lichid în vederea purjării setului de extensie înainte de cuplarea la pacient sau după
schimbarea seringii.
1.Apăsaţi butonul i atunci când pompa nu infuzează. Asiguraţi-vă că setul de extensie nu este conectat la pacient.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta soft AERISIRE până începe să curgă lichidul şi aerisirea setului de infuzie intravenos este completă. Va fi
afişat volumul folosit pentru aerisire, dar acesta nu va fi adăugat la volumul infuzat.
3. Când aerisirea esta terminat, eliberaţi tasta soft Tasta soft AERISIRE. Apăsaţi tasta soft RENUNŢĂ pentru a reveni la afişajul principal.
A
Pompa va refuza aerisirea dacă blocarea ratei a fost activată. În timpul AERISIRII alarmele limitelor de presiune
sunt temporar amplificate la nivelul lor maxim.
Infuzie de bolus
Bolus - Administrarea unui volum controlat de lichid sau medicament la o viteză mărită în scopuri terapeutice sau de diagnosticare. Pompa
trebuie întotdeauna să infuzeze şi să fie fixată la pacient. (Medicamentele administrate prin bolus intravenos ar putea ajunge imediat
la concentraţii mari de medicament.)
Bolusul poate fi utilizat la începutul unei infuzii sau în timpul acesteia.
Opţiunea bolus poate fi configurată astfel:
a)
BOLUS Dezactivat
b)
BOLUS Activat i) Numai cu mâna
ii) Cu mâna şi Fără atingere
BOLUS Dezactivat
Dacă este configurat la Dezactivat, apăsarea butonului i nu va avea nici un efect iar pompa va continua să infuzeze la rata setată.
A
Bolus cu mâna şi Bolusul nu poate fi administrat fără atingere dacă „BLOCARE RATĂ” este activat.
În timpul BOLUS alarmele limitelor de presiune sunt temporar amplificate la nivelul lor maxim.
BOLUS Activat - Cu mâna
Pentru bolus „Cu mâna”, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tasta soft BOLUS (care pâlpâie) pentru a administra bolusul necesar. Rata de administrare
a bolusului poate fi modificată. Volumul de bolus este limitat prin configurarea iniţială.
1. În timpul infuziei, apăsaţi o dată pe i pentru afişarea ecranului de bolus.
2. Folosiţi tastele f pentru a regla rata de administrare a bolusului dacă este necesar.
3. Pentru administrare de bolus, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe tasta soft BOLUS. În timpul bolusului, este afişat volumul infuzat. După
administrarea cantităţii dorite de bolus sau dacă s-a ajuns la limita de volum bolus, daţi drumul tastei soft. Volumul de bolus este adăugat
la volumul total infuzat.
BOLUS Activat - Cu mâna şi Fără atingere
Bolusul „Fără atingere” este administrat cu o singură apăsare pe tasta soft BOLUS (care pâlpâie). La utilizarea inţială, rata şi volumul bolusului
sunt la valoarea implicită şi pot fi modificate. La utilizările ulterioare, rata şi volumul bolusului vor rămâne la setarea anterioară şi pot fi
modificate dacă este necesar. După ANULAŢI SETĂRILE, rata prestabilită a bolusului este determinată prin configurare iar volumul implicit
al bolusului este de 0,1 ml.
1. În timpul infuziei, apăsaţi pe butonul i pentru a afişa ecranul de selectare bolus „Fără atingere”.
2. Apăsaţi tasta soft DA pentru a trece la ecranul de selecţie bolus „Fără atingere”, apăsaţi tasta soft CU MÂNA pentru bolus „Cu mâna” (vezi
secţiunea de mai sus).
3. Folosiţi tastele f pentru a regla volumul/doza necesară de bolus; Dacă este necesar, apăsaţi tasta soft RATĂ pentru a regla rata
de administrare a bolusului (150/300/600/900/1200 ml/h). Notă: Rata poate fi limitată de dimensiunea seringii şi de RATĂ MAXIMĂ
BOLUS.
4. Apăsaţi tasta soft care clipeşte BOLUS care pâlpâie, o singură dată pentru a începe administrarea bolusului preselectat. Afişajul va
arăta administrarea bolusului, şi numărătoarea inversă pentru bolus; acesta va reveni la afişajul principal cu infuzia după terminarea
bolusului.
5. Pentru a termina administrarea unui bolus apăsaţi tasta soft STOP. Aceasta va opri bolusul şi va continua infuzia cu rata setată. Apăsaţi pe
butonul h pentru a opri administrarea bolusului şi pentru a pune pompa în modul aşteptare.
6. Dacă volumul de bolus ajunge la limita setată, bolusul se va opri, pompa va reveni la rata de infuzie setată şi va continua infuzarea.
A
Dacă opţiunea pentru bolus „Fără atingere” este activată, aceasta va fi anulată după orice întrerupere a administrării,
de exemplu ocluzie, chiar dacă administrarea bolusului este incompletă.
Dacă se ajunge la volumul de infuzat (VDI) în timpul bolusului, va suna alarma de terminare VDI. Apăsaţi c pentru
a opri alarma sau REVOCARE pentru a confirma alarma. Vezi secţiunea „VDI” pentru informaţii suplimentare despre
operarea VDI.
Bolus Manual
„Bolusul Manual” este administrat împingând înainte mecanismul de acţionare al pistonului în timp ce pompa infuzează. Această metodă
de administrare a bolusului nu este recomandată drept cea mai bună practică clinică.
Seringa trebuie confirmată iar mecanismul pistonului trebuie să fie angrenat apoi dezangrenat, şi apoi să revină la poziţia de angrenare.
Trebuie detectată o cursă minimă de 1 mm (pas al şurubului de acţionare) pentru a fi înregistrată.
1000DF00364 Ed. 4
14/32
Caracteristici de bază (continuare)
Nivel de Presiune
1. Pentru controlul şi setarea nivelului de presiune apăsaţi pe butonul e. Se va afişa un grafic cu bare ce indică nivelul presiunii de alarmă
şi presiunea curentă.
2. Apăsaţi tastele f pentru a creşte sau descreşte nivelul presiunii de alarmă. Nivelul cel nou va apărea pe afişaj.
3.Apăsaţi CONFIRMĂ pentru a părăsi acest ecran.
A
Interpretarea rezultatelor presiunii şi a alarmelor de ocluzie reprezintă responsabilitatea medicilor, în funcţie de
aplicaţia specifică.
Rată Titrare
Dacă Rată Titrare este activată rata poate fi reglată în timpul infuzării:
1. Alegeţi noua rată folosind tastele f.
Mesajul < ÎNCEPE CONFIRMAREA > va licări pe ecran şi pompa va continua să infuzeze la rata iniţială.
2. Apăsaţi butonul b pentru a confirma noua rată de infuzare şi incepeţi infuzarea la noua rată.
Dacă Rată Titrare este dezactivată rata nu poate fi reglată decât în modul aşteptare:
1. Apăsaţi butonul h pentru plasarea pompei în modul aşteptare.
2. Alegeţi noua rată folosind tastele f.
3. Apăsaţi butonul b pentru începerea infuziei la rata cea nouă.
Volum de infuzat (VDI)
Aceasta opţiune vă permite să setaţi un volum dat pentru infuzie. Rata de la sfârşitul acestei VDI poate fi şi ea reglată, selectând de la stop,
PVD, sau infuzie continuă la rata setată.
1. Apăsaţi tasta soft VDI pentru a selecta opţiunea volum de infuzat.
2. Introduceţi volumul de infuzat utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
3. Selectaţi rata de la sfârşitul VDI utilizând tastele f pentru a parcurge opţiunile de pe ecran. Setarea implicită este stop.
4. Apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ pentru a accesa opţiunea rată şi pentru a ieşi din meniul VDI.
Anulează volumul
Această opţiune permite ştergerea volumului infuzat.
1. Apăsaţi tasta soft V. I. pentru a afişa opţiunea ANULEAZĂ VOLUMUL.
2. Apăsaţi tasta soft pentru anularea volumului. Apăsaţi tasta soft NU pentru păstrarea volumului.
Selectând DA, volumul infuzat este resetat în opţiunea JURNAL 24H.
Blocare rată
Dacă Blocare rată este activată, când rata de infuzie a fost reglată şi infuzia a început (sau după o infuzie de bolus), pe ecranul principal va
apărea mesajul despre blocarea ratei.
Pentru selectarea funcţiei de blocare rată apăsaţi pe tasta soft DA. Apăsaţi pe tasta soft NU dacă blocarea ratei nu este necesară.
Când este activată blocarea ratei, următoarele opţiuni nu sunt disponibile:
l Schimbarea ratei de infuzie/titrare
l Bolus / aerisire
l Oprirea pompei
l Infuzie cu setare volum / timp.
Pentru dezactivarea blocării ratei dacă aceasta a fost selectată:
1. Apăsaţi pe butonul d pentru a intra în meniul de opţiuni.
2. Selectaţi opţiunea DEBLOCARE RATĂ utilizând tastele f şi apoi apăsaţi tasta CONFIRMĂ.
Pentru activarea blocării ratei dacă aceasta nu a fost selectată:
1. Apăsaţi pe butonul d pentru a intra în meniul de opţiuni.
2.Selectaţi BLOCARE RATĂ şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
1000DF00364 Ed. 4
15/32
Caracteristici de bază (continuare)
? Setare Volum / Timp
Această opţiune permite setarea unui VDI specific şi a unui timp de administrare. Este calculată şi afişată rata necesară pentru administrarea
volumului dorit în limitele de timp specificate.
1. Opriţi infuzarea. Apăsaţi pe butonul d pentru acces la meniul de opţiuni generale.
2. Selectaţi opţiunea SETARE VOLUM / TIMP utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
3. Reglaţi volumul de infuzat utilizând tastele f. După administrarea volumului dorit, apăsaţi pe tasta soft CONFIRMĂ.
4. Introduceţi timpul în care volumul trebuie infuzat. Rata de infuzie va fi calculată automat. Apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ pentru
introducerea valorii.
5. Selectaţi rata la sfârşit din listă utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ. Setarea implicită este STOP.
? Jurnal de 24 ore
Aceasta opţiune permite trecerea în revistă a înregistrărilor din jurnalul 24 ore de volum infuzat.
1. Apăsaţi butonul d pentru a intra în meniul de opţiuni.
2. Selectaţi opţiunea JURNAL 24H folosind tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
Afişajul arată volumul infuzat pe oră. Volumul infuzat care apare în paranteze este volumul total infuzat de la ultima ştergere a
volumelor. Vezi exemplul de mai jos:
07:48 - 08:00 4,34 ml (4,34 ml)
08:00 - 09:00 2,10 ml (6,44 ml)
09:00 - 10:00 2,10 ml (8,54 ml)
VOLUM ANULAT
3. Apăsaţi tasta soft RENUNŢĂ pentru a părăsi jurnalul.
? Jurnal evenimente
Aceasta opţiune permite trecerea în revistă a înregistrărilor din jurnalul de evenimente. Aceasta poate fi activată/dezactivată.
1. Apăsaţi butonul d pentru a intra în meniul de opţiuni.
2. Selectaţi opţiunea JURNAL EVENIMENTE folosind tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
3. Răsfoiţi jurnalul utilizând tastele f. Apăsaţi tasta soft RENUNŢĂ pentru a părăsi jurnalul.
? Nume medicament
Această opţiune permite alegerea unui medicament din numele de medicamente din configurare
1. Apăsaţi butonul d pentru a intra în meniul de opţiuni.
2Selectaţi NUME MEDICAMENT Notă: Selectând ŞTERGE MEDICAMENT se va şterge numele medicametului.
3. Apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ pentru a confirma numele medicamentului sau apăsaţi tasta soft RENUNŢĂ pentru a părăsi opţiunea.
1000DF00364 Ed. 4
16/32
Alarme şi atenţionări
Alarmele sunt indicate de o combinaţie de alarmă fonică, indicator de alarmă care clipeşte şi un mesaj descriptiv pe afişaj.
1. Mai întâi apăsaţi butonul c pentru a opri alarma timp de maxim 2 minute*, apoi verificaţi mesajul de alarmă de pe afişaj. Apăsaţi
REVOCARE pentru revocarea mesajului de alarmă.
2. Dacă infuzia s-a oprit, înlăturaţi motivul care a declanşat alarma, apoi apăsaţi butonul b pentru reluarea infuziei.
A
Dacă pompa declanşează o alarmă generată de procesorul de siguranţă (un sunet pătrunzător, continuu, cu frecvenţă
înaltă, însoţit de un indicator de alarmă de culoare roşie) şi pe ecranul pompei nu se afişează niciun mesaj, scoateţi pompa
din uz pentru a fi examinată de către un inginer de service calificat.
Afişaj
Descriere şi ghid pentru depanare
MECANISM DEZANGRENAT
Sistemul de acţionare a fost decuplat în timpul operaţiunii. Controlaţi graifărele şi poziţia
seringii.
OCLUZIE
Presiunea în exces măsurată la pistonul seringii depăşeşte limita de alarmă. Înainte de
reînceperea infuziei, identificaţi şi înlăturarăţi cauza blocării mecanismului de acţionare, a seringii
sau sistemului de dozare.
VERIFICĂ SERINGA
A fost montată seringă cu dimensiuni neadecvate, seringa nu a fost poziţionată corect sau a fost
perturbată în timpul operaţiunii. Controlaţi plasarea şi poziţia seringii.
ACUMULATOR DESCĂRCAT
Acumulatorul este pe terminate, mai poate funcţiona 30 de minute. Indicatorul de acumulator
va licări şi după 30 de minute o alarmă fonică continuă va indica epuizarea acumulatorului.
Reconectaţi aparatul la alimentarea de la reţea pentru a continua funcţionarea şi pentru a încărca
acumulatorul intern.
ACUMULATOR TERMINAT
APROPIERE SFÂRŞIT INFUZIE
Acumulatorul intern este descărcat. Conectaţi pompa la reţeaua de curent alternativ.
Pompa se apropie de sfârşitul infuziei. Această valoare poate fi configurată.
SFÂRŞITUL INFUZIEI
Pompa a ajuns la sfârşitul infuziei. Un volum prereglat va rămâne în seringă pentru minimalizarea
riscului de pătrundere a bulelor de aer în interiorul setului. Aceasta valoare poate fi configurată.
TITRARE NECONFIRMATĂ
Rata de infuzie a fost schimbată, dar nu a fost confirmată şi au trecut 2 minute* fără nici o
operaţiune. Apăsaţi butonul c pentru a anula alarma, apoi apăsaţi tasta soft REVOCARE pentru
a şterge acest mesaj şi pentru a anula alarma. Verificaţi rata de infuzie apăsând butonul b sau
apăsaţi butonul h pentru e reveni la rata anterioară. Apăsaţi butonul b pentru a începe
infuzia. (Aceasta alarmă apare doar dacă titrarea ratei este activată).
VDI TERMINAT
Volumul de infuzat prereglat este complet.
CURENT ÎNTRERUPT
Legătura la reţea a fost deconectată şi pompa este alimentată de acumulator; dacă acest lucru se
întâmplă în timp ce pompa infuzează, va fi afişat mesajul „INFUZIA CONTINUĂ”. Reconectaţi la
reţea sau apăsaţi butonul c pentru anularea alarmei şi pentru continuare prin alimentare de la
acumulator. Alarma va fi anulată automat dacă alimentarea de la reţea este restabilită.
Cod de eroare şi mesaj
Sistemul de alarmă a detectat un defect intern. Notaţi codul defecţiunii. Scoateţi pompa din uz şi
supuneţi-o examinării de către un inginer de service calificat.
ATENŢIE
(cu 3 „bipuri”)
Trei bipuri vor fi auzite dacă pompa a fost lăsată cuplată timp de minim 2 minute* (în jurnal
figurează sub numele de RECHEMARE) fără ca operaţiunea să se fi declanşat. Apăsaţi butonul
c pentru a opri alarma pentru încă 2 minute*. Alternativ apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul c
şi aşteptaţi cele 3 bipuri succesive. Aceasta va plasa alarma de atenţionare în aşteptare timp de
15 minute.
Culoarea
indicatorului de alarmă
GALBEN
ROŞU
Alarmele semnalate
CURENT ÎNTRERUPT; APROPIERE SFÂRŞIT INFUZIE; VDI TERMINAT (PVD sau CONTINUĂ); ATENŢIE;
TITRARE NECONFIRMATĂ; ACUMULATOR DESCĂRCAT.
Toate celelalte.
* Opţiune configurabilă.
1000DF00364 Ed. 4
17/32
Opţiuni configurate
Acest meniu include o listă de opţiuni care sunt configurabile de către utilizator.
1. Opriţi pompa cu STOP.
2. În timp ce ţineţi apăsat pe butonul b porniţi pompa cu DESCHIDERE.
3. Afişajul principal va arăta 000. Introduceţi codul de acces pentru Opţiuni configurate utilizând tastele f, apoi apăsaţi URMĂTORUL
pentrua a vă deplasa la următoarea cifră. O listă completă de coduri de acces poate fi găsită în Manualul de service tehnic.
4. Când pe ecran apare codul complet, apăsaţi CONFIRMĂ pentru a intra. Va fi afişat meniul de Opţiuni configurate.
Opţiuni generale
1.Selectaţi OPŢIUNI GENERALE din meniu folosind tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
2. Alegeţi opţiunile pe care doriţi să le activaţi/dezactivaţi sau reglaţi, apoi apăsaţi pe tasta soft MODIFICĂ.
3. După executarea tuturor modificărilor dorite apăsaţi pe tasta soft RENUNŢĂ.
4. Alegeţi următoarea opţiune de configurare din meniu sau opriţi pompa STOP, revenind apoi la funcţionare în funcţie de necesităţi.
APEL ASIST. PREZENT
Permite Apel asistentă (opţiune hardware).
APEL ASIST. INVERSAT
La activare, ieşirea de la apel asistentă este inversată.
RS232 SELECT.
Setează sistemul de comunicaţii al pompei la utilizarea RS232 (opţiune hardware).
ATENŢIONARE LA SF. I.
Setează timpul de avertizare al apropierii sfârşitului infuziei, ca timp rămas până la sfârşitul infuziei.
PUNCT SF. INFUZ.
Setează punctul de sfârşit al infuziei.
PVD LA FINAL INFUZIE
Când este activată, pompa se va cupla la funcţionare la rata PVD când se ajunge la final infuzie.
RATĂ PVD
Setează rata Păstrează Vena Deschisă (PVD) la care pompa va funcţiona dacă este activat PVD la final infuzie.
REDU BOLUS
Când este activat, motorul va cupla invers pentru a degaja presiunea din conductă când apare o ocluzie.
MEMORARE AUTOMATĂ
Când este dezactivat, informaţia despre infuzie este ştearsă la pornire.
BLOCARE RATĂ
Când este activat, rata poate fi blocată pentru a împiedica schimbări nedorite ale ratei de infuzie reglate.
MOD SILENŢIOS
Când este activat, nu se aud bipurile butoanelor.
REŢEA ÎNTRERUPTĂ
Când este activat, alarma de pană de curent se va declanşa dacă se deconectează de la reţea.
RATĂ TITRARE
Când este activat, rata poate fi schimbată în timp ce pompa infuzează.
AFIŞARE PRESIUNE
Activează / dezactivează pictograma presiunii de pe afişajul principal.
PRESIUNE MAXIMĂ
Setează valoarea maximă de presiune.
PRESIUNE STANDARD
Setează nivelul implicit de alarmă de ocluzie.
RATĂ MAX. INFUZIE
Setează valoarea maximă pentru rata de infuzie.
RATĂ AERISIRE
Reglează rata de aerisire.
VOLUM MAX. AERISIRE
Setează volumul maxim admisibil de aerisire.
AERISIŢI SERINGA
Mesaj de aerisire a seringii după confirmare.
BOLUS
Activează / dezactivează opţiunea bolus.
BOLUS PRESTABILIT
Reglează rata implicită de administrare bolus.
RATĂ MAX. BOLUS
Setează valoarea maximă pentru rata de administrare a bolusului.
LIMITĂ VOLUM BOLUS
Setează volumul maxim admisibil al bolusului.
BOLUS MANUAL
Volumul infuzat va creşte dacă pistonul este apăsat manual şi seringa rămâne confirmată.
TIMP ALARMARE
Reglează ora la care pompa va declanşa alarma de rapel.
ANULEAZĂ RATA VDI
Rata va fi setată la zero atunci când VDI a fost reglat cu stop ca rată finală.
AFIŞARE JURNAL
Activează / dezactivează jurnalul de evenimente.
PICTOGRAMĂ BATERIE
Activează/dezactivează Pictograma Acumulator de pe afişajul principal
VOLUM AUDIO
Setează volumul alarmei pompei la tare, mediu sau încet.
MOD AUTO NOCTURN
Iluminaţia de fond va slăbi între orele 21:00 şi 06:00.
1000DF00364 Ed. 4
18/32
Opţiuni configurate (continuare)
Setarea medicamentului
Această opţiune se foloseşte pentru a configura o listă a numelor de medicamente
1.Selectaţi FARMACIE din meniu folosind tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
2. Selectaţi medicamentul dorit şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
3 Pentru a putea folosi un medicament trebuie să fie activat Apăsaţi tasta soft DA pentru a activa medicamentul ales.
4. Pentru a adăuga sau a schimba numele unui medicament utilizaţi tastelefpentru a derula literele alfabetului, apăsând
URMĂTORUL pentru a alege o literă şi a trece la următoarea poziţie. După terminare, apăsaţi pe tasta soft CONFIRMĂ.
5. Când setarea este completă opriţi pompa STOP, apoi repuneţi-o în funcţionare în funcţie de necesităţi. Alternativ, alegeţi următoarea
opţiune de configurare din meniu.
Reglare ceas
1.Selectaţi REGLARE CEAS din meniul de Opţiuni configurate utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
2. Utilizaţi tastele f pentru reglarea datei afişate, apoi apăsaţi tasta soft URMĂTORUL pentru a trece la câmpul următor.
3. Când sunt afişate timpul şi data corectă, apăsaţi CONFIRMĂ pentru revenire la meniul de Opţiuni configurate.
Numele spitalului
Aceasta opţiune permite utilizatorului să programeze numele spitalului, secţiei sau salonului. Aceasta va apărea pe ecran în timpul
pornirii.
1.Selectaţi NUME SPITAL din meniul de Opţiuni Configurate utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
2. Utilizaţi tastele pentru a regla caracterul afişat, apoi apăsaţi URMĂTORUL pentru a trece la următoarea poziţie.
3. Când este afişat numele corect, apăsaţi CONFIRMĂ pentru revenire la meniul de Opţiuni configurate.
Activaţi seringi
Această opţiune este utilizată la pre-configurarea tipului şi dimensiunii seringii permise a fi utilizate cu pompa. Alegeţi toate seringile
posibile care pot fi utilizate şi dezactivaţi-le pe cele care nu trebuie folosite.
1.Selectaţi ACTIVARE SERINGI din meniul de Opţiuni Configurate utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
2. Utilizaţi tastele f pentru a derula lista cu seringi, apăsaţi MODIFICĂ pentru a activa / dezactiva o marcă de seringă sau modele
individuale ale aceleiaşi mărci.
3. După ce au fost efectuate toate modificările necesare, apăsaţi RENUNŢĂ pentru revenire la meniul de Opţiuni configurate.
Limba
Aceasta opţiune este utilizată la setarea limbii mesajelor care apar pe afişajul pompei.
1.Selectaţi LIMBĂ in meniul de Opţiuni configurate utilizând tastele f şi apăsaţi tasta soft CONFIRMĂ.
2. Utilizaţi tastele f pentru alegerea limbii.
3. După ce a fost selectată limba dorită, apăsaţi tasta soft SEL. pentru revenire la meniul de Opţiuni configurate.
Contrast
Această opţiune este utilizată la setarea contrastului de pe afişajul pompei.
1.Selectaţi CONTRAST în meniul de Opţiuni configurate utilizând tastele f şi apăsaţi CONFIRMĂ.
2. Utilizaţi tastelef pentru alegerea unei valori a raportului de contrast. Contrastul afişajului se va schimba când se derulează
numerele.
3. După ce s-a ajuns la valoarea dorită, apăsaţi tasta CONFIRMĂ pentru revenire la meniul de Opţiuni configurate.
1000DF00364 Ed. 4
19/32
Alaris® CC - Lista de opţiuni configurate
Opţiuni Generale
Introduceţi informaţia specifică pompei pentru înregistrările Dvs., pe o copie a prezentei pagini.
Opţiune
Implicit
Versiune Software
1.5.10 & 2.0.0
Domeniu
Setare
1.9.x &
2.3.x şi peste
APEL ASIST. PREZENT
Dezactivat
Dezactivat
Activat/Dezactivat
APEL ASIST. INVERSAT
Dezactivat
Dezactivat
Activat/Dezactivat
RS232 SELECT.
Dezactivat
Dezactivat
Activat/Dezactivat
ATENŢIONARE LA SF. I.
1 min
5 min
1 min - 15 min
PUNCT SF. INFUZ.
1,0%
1,0%
0,1 % - 5% din volumul seringii
PVD LA FINAL INFUZIE
Activat
Activat
Activat/Dezactivat
RATĂ PVD
1,0 ml/h
1,0 ml/h
0,1 ml/h -2,5 ml/h
REDU BOLUS
Dezactivat
Activat
Activat/Dezactivat
MEMORARE AUTOMATĂ
Activat
Activat
Activat/Dezactivat
BLOCARE RATĂ
Dezactivat
Dezactivat
Activat/Dezactivat
MOD SILENŢIOS
Dezactivat
Dezactivat
Activat/Dezactivat
REŢEA ÎNTRERUPTĂ
Activat
Activat
Activat/Dezactivat
RATĂ TITRARE
Dezactivat
Dezactivat
Activat/Dezactivat
AFIŞARE PRESIUNE
Dezactivat
Activat
Activat/Dezactivat
L10
L0 - L10 (50 mmHg - 1000 mmHg)
L3
L0 - L10 (50 mmHg - 1000 mmHg)
PRESIUNE MAXIMĂ
PRESIUNE STANDARD
L3
RATĂ MAX. INFUZIE
Max ratei de infuzie 1200 ml/h
1,0 ml/h -1.200 ml/h
RATĂ AERISIRE
200 ml/h
200 ml/h
100 ml/h -500 ml/h
VOLUM MAX. AERISIRE
2,0 ml
2,0 ml
0,5 ml - 5,0 ml
AERISIŢI SERINGA
Dezactivat
Activat/Dezactivat
BOLUS
Activat
Activat
Activat/Dezactivat
BOLUS PRESTABILIT
Rata maximă bolus
500ml/h
10 ml/h -1.200 ml/h
RATĂ MAX. BOLUS
Rata maximă bolus
1200 ml/h
10 ml/h -1.200 ml/h
LIMITĂ VOLUM BOLUS
5,0 ml
5,0 ml
0,5 ml (0,1 ml)* - 25,0 ml
BOLUS MANUAL
Dezactivat
Activat/Dezactivat
TIMP ALARMARE
2 min
0,1 min - 15 min
ANULEAZĂ RATA VDI
Dezactivat
Activat/Dezactivat
Activat
Activat/Dezactivat
AFIŞARE JURNAL
Dezactivat
PICTOGRAMĂ BATERIE
Activat
Activat/Dezactivat
VOLUM AUDIO
Mediu
Mediu
Încet, mediu, tare
MOD AUTO NOCTURN
Activat
Activat
Activat/Dezactivat
* Pentru versiunile software 1.9.x & 2.3.x şi ulterioare
Seringi activateNume medicamente
Marcă
Dimensiune(i)
Nume spital
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
Seria nr.
Versiune Software
Aprobat de
Configurat de
Data
Data
1000DF00364 Ed. 4
20/32
Specificaţii
Specificaţii infuzie Rata maximă de infuzie poate fi reglată în cadrul configurării.
0,1 ml/h - 150 ml/h
seringi de 5 ml
0,1 ml/h - 300 ml/h
seringi de 10 ml
0,1 ml/h - 600 ml/h
seringi de 20 ml
0,1 ml/h - 900 ml/h
seringi de 30 ml
0,1 ml/h - 1200 ml/h
seringi de 50 ml
Volum Infuzat este de 0,0 ml - 9990 ml.
Specificaţii bolus Ratele maxime de bolus pot fi reglate în cadrul configurării. Ratele de
bolus sunt ajustabile de utilizator, în paşi de câte 10 ml/h.
10 ml/h - 150 ml/h
seringi de 5 ml
10 ml/h - 300 ml/h
seringi de 10 ml
10 ml/h - 600 ml/h
seringi de 20 ml
10 ml/h - 900 ml/h
seringi de 30 ml
10 ml/h - 1200 ml/h
seringi de 50 ml
Limita de volum a bolusului poate fi reglată în cadrul configurării.
Minim: 0,5 ml (0,1 ml - v2.3.x & ulterioare sau v1.9.x)
Maxim 25,0 ml
Trepte de 0,1 ml; implicit 5,0 ml
În timpul BOLUSULUI, alarmele limitelor de presiune sunt temporar
amplificate la nivelul lor maxim.
Volumul critic Bolusul care poate apărea în cazul unei singure defecţiuni interne, în
cazul unei seringi de 50 ml este:
Suprainfuzia maximă - 0,5 ml
Specificaţii aerisire Rata de aerisire este limitată la rata maximă pentru seringă şi poate fi
reglată în cadrul configurării.
100 ml/h -500 ml/h.
Volumul de aerisire se încadrează între 0,5 ml - 5 ml.
În timpul AERISIRII, alarmele limitelor de presiune sunt temporar
amplificate la nivelul lor maxim.
Rata Păstrează Vena Deschisă (PVD) 0,1 ml/h -2,5 ml/h.
Rata de la sfârşitul seringiiStop, PVD (0,1 ml/h - 2,5 ml/h), sau setaţi rata dacă este mai mică decât
PVD.
Volum de infuzat (VDI) 0,1 ml - 100 ml (0,1 ml - 1000 ml - v2.3.x & ulterioare sau v1.9.x),
1 min - 24 h
Rată VDI completStop, PVD (0,1 ml/h la 2,5 ml/h), setaţi rata dacă este mai mică decât
PVD sau continuaţi la rata setată.
Alarmă ce semnalează apropierea finalului infuziei 1 min - 15 min până la finalul infuziei sau 10% din volumul seringii, care
este mai mic.
Alarmă la sfârşitul infuziei (SI) 0,1% - 5% din volumul seringii
Clasificare electrică Produs de clasa I. Mod de funcţionare continuu, transportabil
Limită maximă presiune pompareCel mai ridicat nivel de alarmă l000 mmHg (nominal la N-10)
Precizia ocluziei fără set presiune (% din toată scala)* Presiune mmHg
N-0L-3 L-5 L-10
aprox. aprox. aprox. aprox.
Temp. 23°C
50 mmHg 300 mmHg 500 mmHg
Precizia sistemului Media volumetrică +/- 2% (nominal).
Subregim Temperatura +/- 0,5% (5 - 40°C)
Rate mari +/-2,0% (rate > volum seringă/h ex. >50 ml/h într-o seringă de 50 ml.)
Important: Precizia sistemului este de +/-2% tipic prin volum
măsurat utilizând metoda testului cu curbe trompetă definită în
IEC/EN60601-2-24 la rate de 1,0 ml/h (23°C) şi peste când instrumentul
este utilizat cu seringile recomandate. Atenţie: este posibil ca acurateţea
volumului de infuzie să fie compromisă în cazul ratelor mai mici de
1,0 ml/h. Diferenţe în factori cum ar fi dimensiunea şi forţa pistoanelor
la seringile compatibile pot cauza variaţii ale preciziei şi curbelor în
formă de trompetă. Vezi de asemenea capitolul despre curbele în
formă de trompetă din prezentul manual.
Specificaţii acumulator Acumulator reîncărcabil sigilat NiMH. Se încarcă automat când pompa
este cuplată la reţeaua de curent alternativ.
Durata medie de descărcare a bateriei, de la starea încărcată complet, la
5 ml/h şi 20°C în condiţii normale este de 6 ore*
*95% - interval de siguranţă de 5 ore şi 50 de minute
Încărcarea unui acumulator descărcat durează 2 1/2 ore până la un nivel
de încărcare de 90%.
Remanenţa memoriei Memoria electronică a pompei va fi reţinută timp de peste 6 luni dacă
aparatul nu este utilizat.
Tipul siguranţei 2 x T 1,25 A, cu ardere lentă.
Alimentare cu curent alternativ 115 - 230 V CA, 50 - 60 Hz, 20 VA (nominal).
Dimensiuni 310 mm (l) x 121 mm (L) x 200 mm (î). Greutate: 2,7 kg (excluzând
cordonul de alimentare).
Protecţie împotriva pătrunderii de lichide IPX1 - Protejat contra picăturilor de apă care cad vertical.
Condiţii de alarmă Mecanism dezangrenat
Ocluzie
Verifică seringa
Acumulator descărcat /
Acumulator terminat
Apropiere sfârşit infuzie
Sfârşitul infuziei
VDI terminat
Curent întrerupt
Defecţiune internă
Atenţie (apel asistentă)
Titrare neconfirmată
Specificaţii de mediu Temperatura de funcţionare
+5°C - +40°C
Umiditatea relativă la funcţionare
20% - 90%
Presiune atmosferică şi depozitare
700 hPa - 1060 hPa
Temperatură de transport şi depozitare
-30°C - +50°C
Umiditatea relativă în timpul
transportului şi depozitării 10% - 95%
Presiune atmosferică la transport şi depozitare
500 hPa - 1060 hPa
Siguranţă electrică şi mecanică Conformă cu IEC/EN60601-1 şi IEC/EN60601-2-24.
EMC Conformă cu IEC/EN60601-1-2 şi IEC/EN60601-2-24.
1000 mmHg
±18%±21% ±23% ±28%
* - Utilizând cele mai comune 50 de seringi în condiţii normale
(95% încredere / 95% din pompe).
1000DF00364 Ed. 4
21/32
Seringi compatibile
Pompa este calibrată şi etichetată pentru utilizare cu seringi Luer lock de unică folosinţă. Utilizaţi numai dimensiunea şi tipul de seringă
specificate pe afişajul pompei. Lista exhaustivă a modelelor de seringă depinde de versiunea de software pompei.
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
IVAC®
ü
AstraZeneca
ü
B Braun Omnifix
ü
ü
B Braun Perfusor
ü
ü
ü
ü
ü
BD Perfusor
ü
BD Plastipak
ü
ü
BD Precise
ü
ü
ü
Codan
ü
ü
ü
ü
ü
Codan Perfusion
ü
ü
Fresenius Injectomat
ü
ü
Monoject**
ü
ü
ü
Pentaferte
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Rapiject*
Terumo
50 ml
ü
ü
ü
* - Seringa Rapiject de 50 ml este o seringă specializată cu un cilindru de diametru mare. Pentru a proteja contra dislocării accidentale,
întotdeauna asiguraţi-vă de fixarea conductei de infuzie utilizând cârligul setului de infuzie - vezi secţiunea Încărcarea unei seringi
** - TYCO / Healthcare KENDALL - MONOJECT.
Produse asociate
Staţia de andocare Alaris® DS
Staţia de lucru Gateway Alaris®
1000DF00364 Ed. 4
22/32
Seturi de extensie compatibile
Pompa utilizează seringi şi seturi de extensie standard, de unică folosinţă, utilate cu conexiuni Luer lock. Utilizatorul este responsabil pentru
verificarea compatibilităţii produsului utilizat, dacă acesta nu este recomandat de CareFusion.
Seturi standard
G40015
Set standard de extensie seringă din PVC (150 cm).
Volumul de amorsare: 2,6 ml G40020B
Set standard de extensie seringă din PVC (200 cm). Volumul de amorsare: 1,5 ml G402EP
Set de extensie, conectori Luer lock. Tubulatură cu dungi galbene din PVC, fără DEHP, rezistentă la îndoire.
Diametru interior 1 mm. Lungime 200 cm. Volum de amorsare 1,6 ml.
Seturi protejate contra luminii
G40215
Set de extensie seringă, galben, din PE (150 cm).
Volumul de amorsare: 1,2 ml G40320
Set de extensie seringă, alb, din PVC (200 cm). Volumul de amorsare: 3,6 ml
Seturi cu adsorbţie redusă
G40615
Set de extensie seringă, polietilenă (150 cm).
Volumul de amorsare: 1,5 ml G40620
Set de extensie seringă, polietilenă (200 cm).
Volumul de amorsare: 2 ml G40720
Set de extensie seringă căptuşit cu polietilenă, cu clemă. (200 cm).
Volumul de amorsare: 1,5 ml 04105010509
Set de extensie pentru seringă, din polietilenă (100 cm).
Volum amorsare: 1 ml
A
Pentru informaţii privind disponibilitatea produselor, contactaţi reprezentanţa dvs. locală pentru produse Alaris®, CareFusion,
deoarece sunt dezvoltate mereu seturi noi pentru clienţii noştri.
Este recomandabil ca seturile de extensie să fie schimbate în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Vă rugăm ca înainte de folosire să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare livrate cu setul de extensie.
Rugăm să reţineţi că aceste desene nu sunt la scară.
1000DF00364 Ed. 4
23/32
Seturi de extensie compatibile (Continuare)
Pompa utilizează seringi şi seturi de extensie standard, de unică folosinţă, utilate cu conexiuni Luer lock. Utilizatorul este responsabil pentru
verificarea compatibilităţii produsului utilizat, dacă acesta nu este recomandat de CareFusion.
Seturi analgezie controlată de pacient (PCA)
30822
Set de extensie seringă din PVC, cu clemă (152 cm).
Volumul de amorsare: 0,5 ml 30832
Set de extensie seringă, în formă de „Y”, din PVC, cu supapă anti-reflux şi 2 cleme (178 cm). Volumul de amorsare: 1,5 ml
30842E
Set de extensie pentru seringă, din PVC, cu supapă cu o cale, port de supapă SmartSite® Needle-Free şi clemă (30 cm).
Volum amorsare: 1,4 ml
30852
Set de extensie seringă din PVC, în formă de „Y”, cu supapă anti-sifonare, supapă anti-reflux şi 2 cleme (183 cm). Volumul de amorsare: 1,8 ml
30862
Set de extensie seringă din PVC, cu supapă anti-sifonare şi clemă (156 cm). Volumul de amorsare: 0,6 ml
04102215162
Set de extensie pentru seringă, din PVC, cu conector luer rotativ. (150 cm).
Volum amorsare: 2,9 ml
04100010162
Set de extensie pentru seringă, din PVC (105 cm).
Volum amorsare: 7,2 ml
A
Pentru informaţii privind disponibilitatea produselor, contactaţi reprezentanţa dvs. locală pentru produse Alaris®, CareFusion,
deoarece sunt dezvoltate mereu seturi noi pentru clienţii noştri.
Este recomandabil ca seturile de extensie să fie schimbate în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
Vă rugăm ca înainte de folosire să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare livrate cu setul de extensie.
Rugăm să reţineţi că aceste desene nu sunt la scară.
1000DF00364 Ed. 4
24/32
Întreţinere
Procedura de întreţinere de rutină
Pentru a asigura păstrarea pompei în condiţii bune de funcţionare, este important ca aceasta să fie păstrată curată şi să fie executate
periodic procedurile de întreţinere de rutină descrise mai jos.
Interval
Procedură de întreţinere de rutină
Conform politicii spitalului
Curăţaţi bine suprafeţele exterioare ale pompei înainte şi după perioade lungi de depozitare.
La fiecare utilizare
1. Inspectaţi priza de alimentare cu curent alternativ şi cablul de alimentare pentru a
descoperi eventualele deteriorări.
2. Inspectaţi carcasa, zona cu taste şi clapa seringii pentru a descoperi eventualele deteriorări.
3. Verificaţi ca auto-testul efectuat la pornire să se desfăşoare corect.
Înainte de a transfera pompa la un Curăţaţi pompa prin ştergere cu o cârpă care nu lasă scame, umezită cu apă caldă şi soluţie de
pacient nou şi dacă este necesar
dezinfectant obişnuit / soluţie de detergent.
A
Dacă pompa a fost scăpată pe jos, a suferit deteriorări, a fost supusă unor condiţii de umezeală excesivă sau
temperatură ridicată, scoateţi-o imediat din uz pentru a fi examinată de către un inginer de service calificat.
Toate operaţiile de întreţinere preventivă şi de remediere, precum şi alte activităţi de acest tip vor fi executate la
un atelier adecvat, în conformitate cu informaţiile furnizate. CareFusion nu va fi responsabil în cazul în care oricare
dintre aceste acţiuni este efectuată fără a se încadra în instrucţiunile şi informaţiile furnizate de CareFusion.
Pentru instrucţiuni referitoare la operaţiile de întreţinere preventivă şi de remediere, consultaţi Manualul tehnic
de service (MTS).
Toate operaţiile de service trebuie să fie executate numai de către un inginer de service calificat, consultând
documentaţia MTS.
A
Consultaţi Manualul de service tehnic pentru procedurile de calibrare. Unităţile de măsurare folosite în
procedura de calibrare sunt unităţi standard SI (Sistemul Internaţional de Unităţi).
Funcţionare pe bază de acumulator
Acumulatorul intern reîncărcabil permite funcţionarea continuă când curentul de la reţea nu este disponibil, de exemplu în timpul
transferului pacientului sau în cazul unei pene de curent. Durata medie de descărcare a bateriei, de la starea încărcată complet, la 5 ml/h şi
20°C în condiţii normale este de 6 ore*. În situaţia în care alarma de acumulator slab este declanşată, după racordarea la reţea durează cca.
2 1/2 ore ca aceasta să se reîncarce 90%, indiferent dacă pompa este utilizată sau nu.
Acumulatorul este încapsulat, de tipul hidrură de nichel şi nu necesită întreţinere sau service de rutină. Cu toate acestea, în vederea
funcţionării optime, asiguraţi-vă că acumulatorul este complet reîncărcat după o descărcare completă, înainte de depozitare şi sistematic
la interval de 3 luni în timpul depozitării.
Se recomandă ca înlocuirea acumulatorului să fie făcută numai de un inginer de service calificat. Pentru informaţii suplimentare cu privire
la schimbarea acumulatorilor, vezi Manualul tehnic de service.
Setul de acumulatori utilizat la această pompă pentru seringă Alaris® este fabricat de CareFusion şi include un circuit imprimat brevetat,
conceput special pentru pompa pentru seringă Alaris®; atunci când este folosit împreună cu software-ul pentru pompa pentru seringă
Alaris®, acesta controlează utilizarea, nivelul de încărcare şi temperatura acumulatorului. Utilizarea împreună cu pompa pentru seringă
Alaris® a altor seturi de acumulatori care nu sunt fabricate de CareFusion se face pe propria dvs. răspundere, iar CareFusion nu oferă garanţie
sau aviz pentru alte seturi de acumulatori care nu sunt fabricate de CareFusion. Garanţia produsului oferită de CareFusion nu se aplică în
eventualitatea în care pompa pentru seringă Alaris® a suferit deteriorări ori uzură prematură sau funcţionează defectuos ori incorect din alte
puncte de vedere, în urma utilizării unui set de acumulatori care nu este fabricat de CareFusion.
*95% - interval de siguranţă de 5 ore şi 50 de minute
1000DF00364 Ed. 4
25/32
Întreţinere (continuare)
Curăţirea şi Depozitarea
Înainte de transferarea pompei la un pacient nou şi periodic în timpul utilizării, curăţaţi pompa prin ştergere cu o cârpă care nu lasă scame,
umezită cu apă caldă şi soluţie de dezinfectant standard / soluţie de detergent.
Agenţii de curăţire recomandaţi sunt următorii:
Producător
Concentraţie
Hibiscrub
20% (v/v)
Virkon1% (w/v)
A nu se utiliza următoarele tipuri de dezinfectanţi:
• Nu se vor folosi agenţi dezinfectanţi despre care se ştie că sunt corozivi pentru metale, dintre aceştia:
• NaDcc (cum ar fi Presept),
• Hipocloriţi (cum ar fi Chlorasol),
• Aldehide (cum ar fi Cidex),
• Surfactanţi cationici (cum ar fi clorura de benzalconiu).
• Utilizarea agenţilor pe bază de iod (cum ar fi Betadine) va cauza modificarea culorii suprafeţelor.
• Agenţii de curăţire pe bază de alcool izopropilic concentrat pot degrada componentele din material plastic.
Seringa şi seturile de extensie sunt de unică folosinţă şi trebuie aruncate după utilizare în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Dacă pompa urmează să fie depozitată pe o perioadă mai lungă, întâi trebuie curăţată şi acumulatorul intern trebuie complet încărcat.
Depozitaţi într-un mediu curat, uscat, la temperatura camerei şi, dacă mai este disponibil, folosiţi ambalajul original pentru protecţie.
O dată la 3 luni în timpul depozitării, executaţi testele funcţionale aşa cum este specificat în Manualul tehnic de service şi asiguraţi-vă că
acumulatorul intern este complet încărcat.
A
Înainte de curăţire, întotdeauna decuplaţi şi scoateţi din aparatul din priză. Nu permiteţi pătrunderea lichidului în
carcasă şi evitaţi acumularea lichidului în exces pe pompă. Nu utilizaţi agenţi de curăţire agresivi deoarece aceştia
pot deteriora suprafaţa exterioară a pompei. Nu sterilizaţi pompa în autoclavă, cu oxid de etilenă şi nu scufundaţi
pompa în lichid.
Distrugerea
Informaţii despre reciclare pentru utilizatorii de echipamente electrice şi electronice uzate
Acest simbol U pe produs şi/sau pe documentele însoţitoare arată că produsele electrice şi electronice uzate nu trebuie
amestecate cu deşeurile din gospodărie.
Dacă doriţi să îndepărtaţi definitiv echipamentul electric şi electronic, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa sau distribuitorul
CareFusion pentru informaţii suplimentare.
Distrugerea corectă a acestui produs va ajuta la salvarea unor resurse preţioase şi va împiedica potenţialele efecte negative
asupra mediului şi sănătăţii omului, care ar putea să apară în caz contrar din prelucrarea inadecvată a deşeurilor.
Informaţii despre reciclare în ţările din afara Uniunii Europene
Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Produsul trebuie distrus luând în considerare factorii de mediu. Pentru
înlăturarea riscurilor şi pericolelor, înlăturaţi acumulatorul intern şi bateria de NiMH din panoul de control şi aruncaţi-le
în conformitate cu reglementările locale din ţara dumneavoastră. Toate celelalte componente pot fi distruse în siguranţă
conform regulamentelor locale.
1000DF00364 Ed. 4
26/32
Limite de presiune ocluzie
Timpul până la alarmă după ocluzie este atins în mai puţin de 30 minute la rate de 1 ml/h şi mai mari prin selecţia corespunzătoare a
nivelelor de ocluzie.
Următoarele grafice arată valorile tipice pentru timpul de alarmare şi volumul bolusului, care pot să apară în cazul unei ocluzii când este
selectată seringa BD Plastipak 50 ml cu set de extensie standard G40020B.
Timp până la alarmă -5,0 ml/h
Timp până la alarmă -1,0 ml/h
tipic
hr:min:sec
hr:min:sec
tipic
Nivel ocluzie
Nivel ocluzie
Volum bolus cu redu bolus
Volum bolus fără redu bolus
tipic
ml
ml
tipic
Nivel ocluzie
Nivel ocluzie
Testările la nivele mici de alarmă pot declanşa imediat alarma - forţa la aceste nivele este de obicei mai redusă decât frecarea în seringă (fără
presiune adiţională a lichidului). Rezultatul este că presiunea legată de forţele reduse va fi mai mică decât presiunea nominală de ocluzie.
Volumul de bolus după ocluzie va fi minimalizat dacă este activată funcţia de reducere a bolusului. Funcţia de reducere a bolusului va
reduce presiunea în conductă îndepărtând volumul acumulat în conducta astupată şi va scade acest volum din volumul infuzat.
1000DF00364 Ed. 4
27/32
IrDA, RS232 şi specificaţii apel asistentă
IrDA / RS232/ Specificaţie apel asistentă
RS232/ Date de conectare apel asistentă
RS232 / Apel asistentă este o proprietate opţională în cazul pompei
de seringă. Permite ca pompa să fie urmărită de la distanţă şi/sau
controlată printr-un sistem adecvat de monitorizare centrală sau
sistem de calculator.
Specificaţie apel asistentă -
Când pompa este pornită prin comandă dintr-o interfaţă serială,
comunicaţia trebuie să aibă loc peste interfaţa serială, o comunicare
trebuie să aibă loc la fiecare 15 secunde, deoarece în caz contrar
pompa va declanşa alarma, va afişa eşec de comunicaţie şi va
opri infuzia. Aceasta proprietate protejează împotriva eşecului de
comunicaţie, incluzând îndepărtarea cablului RS232.
TXD Gama de
tensiune la ieşire
Minim: -5V (semn), +5V (spaţiu)
A
Interfaţa de apel asistentă asigură un backup
de la distanţă la alarma fonică internă. Nu
poate constitui o bază pentru înlocuirea
monitorizării oferite de alarma internă.
Vezi Manualul tehnic de service pentru
informaţii suplimentare privind interfaţa
RS232. Deoarece este posibil controlul pompei
pentru seringă utilizând interfaţa RS232 la
oarecare distanţă de pompă, deci departe de
pacient, răspunderea pentru controlul pompei
este trecută în programul rulat pe sistemul de
control prin calculator.
Evaluarea dacă un program este adecvat în
mediul clinic pentru controlul sau recepţia
datelor de la pompă cade în sarcina
utilizatorului echipamentului. Acest program
trebuie să includă detectarea deconectării sau
a altor defecţiuni ale cablului RS232. Protocolul
este detaliat în Manualul Tehnic de Service şi
este numai pentru informare generală.
Orice componente conectate analogice sau
digitale trebuie să respecte IEC/EN60950
pentru prelucrarea datelor şi IEC/EN60601
pentru instrumente medicale. Oricine
racordează dispozitive adiţionale la intrarea
sau ieşirea semnalului este un configurator
al sistemului şi este responsabil pentru
respectarea prevederilor standardului de
sistem IEC/EN60601-1-1.
Conector
Tip D - 9 pini
TXD/RXDEIA RS232-C Standard
Tipic: -7V (semn), +7V (spaţiu) cu 3KΩ sarcină la pământ
RXD Gamă tensiune la intrare -30V - +30V max.
RXD praguri de intrare
joase: 0,6 V minim / ridicate: 3,0 V maxim
RXD rezistenţă la intrare 3KΩ minim
Activare Activ, mic: -7 V la -12 V Activ, ridicat: +7 V la +12 V, alimentează circuitul izolat RS232 Inactiv: Circuit intermitent/deschis, circuit RS232 izolat permite întreruperea alimentării.
Soclu de izolare / Pompa
1,5 kV (curent continuu sau vârf de curent alternativ)
Rata în baud 38,4 kBaud
Biţi de start 1 Bit de start
Biţi date
8 Biţi date
Paritate
Fără paritate
Biţi stop
1 bit stop
Contacte releu apel asistentă pini 1,8 + 9, 30 V curent continuu, clasificare 1A
Date tipice de conectare 1 Apel asistentă (releu) normal deschis (NC C)
2 Ieşire transmisie date (TXD)
3 Intrare date recepţionate (RXD)
4 Intrare alimentare (DSR)
5 Legare la pământ (GND)
IrDA
6 Neutilizat
Rata în baud 38.4 kBaud
7 Intrare alimentare (CTS)
Biţi de start 1 Bit de start
8 Apel asistentă (releu) normal închis (NC C)
Biţi date
8 Biţi date
9 Apel asistentă (releu) obişnuit (NC COM)
Paritate
Fără paritate
Biţi stop
1 bit stop
1000DF00364 Ed. 4
28/32
Curbă în formă de trompetă şi Curbe de start
În această pompă, ca şi în cazul tuturor sistemelor de infuzie, acţionarea mecanismului de pompare şi variaţiile dintre seringile individuale cauzează
fluctuaţii de scurtă durată ale preciziei ratei.
Curbele de mai jos arată performanţa tipică a sistemului în două feluri: 1) este măsurată întârzierea în declanşarea debitului lichidului când începe
infuzia (curbele de start) şi 2) este măsurată precizia administrării lichidului în diverse perioade de timp (curbe în formă de trompetă).
Curbele de pornire reprezintă debit continuu contra timp de funcţionare de la începutul infuziei. Acestea arată o întârziere în declanşarea
administrării din cauza inerţiei mecanice şi asigură o reprezentare vizuală de uniformitate. Curbele în formă de trompetă sunt derivate din a două
oră a acestor date. Teste executate în conformitate cu standardul IEC60601-2-24.
Curbele în formă de trompetă sunt denumite după forma lor caracteristică. Acestea afişează date discrete medii pe perioade de timp date sau
„ferestre de observaţie”, nu afişează date continue în funcţie de timpul de funcţionare. În ferestrele lungi de observaţie, fluctuaţiile pe termen scurt
influenţează foarte puţin precizia, aşa cum se vede din partea plată a curbei. Pe măsură ce fereastra de observaţie se reduce, fluctuaţiile pe termen
scurt au un efect mai pronunţat, aşa cum este reprezentat de „pâlnia” trompetei.
Cunoaşterea preciziei sistemului în diverse ferestre de observaţie poate fi importantă atunci când sunt administrate anumite medicamente.
Fluctuaţiile pe termen scurt în precizia ratei pot avea impact clinic în funcţie de perioada de înjumătăţire a medicamentului infuzat, deci efectul
clinic nu poate fi determinat numai pe baza curbelor în formă de trompetă.
A
Curbele de pornire şi cele în formă de trompetă nu sunt neapărat indicatoare ale funcţionării în condiţii de presiune
negativă.
Diferenţe în factori cum ar fi dimensiunea şi forţa pistoanelor în seringile compatibile produse de alţi producători pot cauza
schimbări ale preciziei şi curbelor în formă de trompetă, spre deosebire de exemplele prezentate. Putem furniza şi alte
curbe pentru seringi compatibile, printr-o cerere scrisă.
Pentru aplicaţiile în care este necesară uniformitatea fluxului se recomandă rate de 1,0 ml/h sau mai mari.
Curbă în formă de trompetă. BD Plastipak 50 ml @ 0,1 ml/h
Eroare (%)
Rată (ml/h)
Tendinţă la pornire. BD Plastipak 50 ml @ 0,1 ml/h
Timp (min)
Fereastră de observaţie (minute)
Eroare maximă
Tendinţă la pornire. BD Plastipak 50 ml @ 1,0 ml/h
Eroare minimă
Medie lineară
Curbă în formă de trompetă. BD Plastipak 50 ml @ 1,0 ml/h
2,0
1,8
1,6
1,4
1,0
Eroare (%)
Rată (ml/h)
1,2
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Fereastră de observaţie (minute)
Timp (min)
Eroare maximă
10,0
Eroare minimă
Medie lineară
Curbă în formă de trompetă. BD Plastipak 50 ml @ 5,0 ml/h
Tendinţă la pornire. BD Plastipak 50 ml @ 5,0 ml/h
9,0
8,0
7,0
5,0
Eroare (%)
Rată (ml/h)
6,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Fereastră de observaţie (minute)
Timp (min)
Eroare maximă
1000DF00364 Ed. 4
29/32
Eroare minimă
Medie lineară
Piese de schimb
Lista completă a pieselor de schimb pentru această pompa este inclusă în Manualul de service tehnic.
Manualul de service tehnic (1000SM00001) este acum disponibil în format electronic la adresa :www.carefusion.co.uk/alaris-technical/
Pentru a accesa manualele, este nevoie de un nume de utilizator şi de parolă. Vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală de relaţii cu clienţii
pentru a obţine detaliile de înregistrare.
Număr de piesă
Descriere
1000SP01122
Intern Trusă de acumulator
1001FAOPT91
Alimentare cu curent alternativ - Regatul Unit
1001FAOPT92
Alimentare cu curent alternativ - Europa
1000DF00364 Ed. 4
30/32
Adrese de contact pentru service
Pentru service, luaţi legătura cu reprezentatul sau cu distribuitorul dumneavoastră local.
AE
DE
HU
PT
CareFusion,
PO Box 5527,
Dubai, United Arab
Emirates.
CareFusion,
Pascalstr. 2,
52499 Baesweiler,
Deutschland.
CareFusion,
Döbrentei tér 1,
H-1013 Budapest,
Magyarország.
CareFusion,
Avda. São Miguel, 296
Atelier 14
2775-751 Carcavelos,
Lisboa
Portugal
Tel: (971) 4 28 22 842
Tel: (49) 931 4972 837
Tel: (36) 1 488 0232
Tel: (36) 1 488 0233
Tel: +351 219 152 593
Fax: (971) 4 28 22 914
Fax: (49) 931 4972 318
Fax: (36) 1 201 5987
Fax: +351 219 152 598
AU
DK
IT
SE
CareFusion,
3/167 Prospect Highway,
PO Box 355
Seven Hills, NSW 2147,
Australia.
CareFusion,
Firskovvej 25 B,
2800 Lyngby,
Danmark.
CareFusion,
Via Ticino 4,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenze, Italia.
CareFusion,
Hammarbacken 4B,
191 46 Sollentuna,
Sverige.
Tel: (61) 1800 833 372
Tlf. (45)70 20 30 74
Tél: (39) 055 30 33 93 00
Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: (61) 1800 833 518
Fax. (45)70 20 30 98
Fax: (39) 055 34 00 24
Fax: (46) 8 544 43 225
BE
ES
NL
US
CareFusion,
Leuvensesteenweg 248 D,
1800 Vilvoorde,
Belgium.
CareFusion,
Edificio Veganova,
Avenida de La Vega, nº1,
Bloque 1 - Planta 1,
28108 Alcobendas, Madrid,
España.
CareFusion,
De Molen 8-10,
3994 DB Houten,
Nederland.
CareFusion,
10020 Pacific Mesa Blvd.,
San Diego, CA 92121,
USA.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99
Tel: (34) 902 555 660
Tel: +31 (0)30 2289 711
Tel: (1) 800 854 7128
Fax: +32 (0) 2 267 99 21
Fax: (34) 902 555 661
Fax: +31 (0)30 2289 713
Fax: (1) 858 458 6179
CA
FR
NO
ZA
CareFusion,
235 Shields Court,
Markham,
Ontario L3R 8V2,
Canada.
CareFusion,
Parc d’affaire le Val Saint
Quentin
2, rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
CareFusion,
Fjordveien 3
1363 HØVIK
Norge.
CareFusion,
Unit 2 Oude Molen Business
Park,
Oude Molen Road, Ndabeni,
Cape Town 7405, South
Africa.
Tel: (1) 905-752-3333
Tél: (33) 01 30 02 81 41
Tel: (47) 64 00 99 00
Tel: (27) (0) 860 597 572
Tel: (27) 21 510 7562
Fax: (1) 905-752-3343
Fax: (33) 01 30 02 81 31
CH
FI
NZ
CareFusion,
A-One Business Centre
Zone d’activitiés Vers-laPièce n° 10
1180 Rolle / Switzerland
CareFusion,
Kuortaneenkatu 2,
00510 Helsinki
CareFusion,
14B George Bourke Drive,
Mt Wellington 1060,
PO Box 14-518,
Panmure 1741, Auckland,
New Zealand
Ph.: 0848 244 433
Tel: +358 207871 090
Tel: 09 270 2420
Freephone: 0508 422734
Fax: 0848 244 100
Fax: (27) 21 5107567
Fax: 09 270 6285
CN
康尔福盛(上海)商贸有限
公司
地址:上海市浦东新区张杨
路500号24楼E.F.G.H单元
GB
PL
CareFusion,
The Crescent, Jays Close,
Basingstoke,
Hampshire, RG22 4BS,
United Kingdom.
CareFusion,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
电话:+86-21-60369369
400 878 8885
传真:+86-21-60369399
Tel: (44) 0800 917 8776
Tel: (48) 225480069
Fax: (44) 1256 330860
Fax: (48) 225480001
1000DF00364 Ed. 4
31/32
Rev. L
Pagină lăsată goală intenţionat
1000DF00364 Ed. 4
32/32
Alaris, Guardrails, IVAC, SmartSite şi Asena sunt
mărci înregistrate ale CareFusion Corporationsau
ale uneia dintre filialele sale. Toate drepturile
rezervate.
Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea
respectivilor deţinători.
©2000-2015 CareFusion Corporation sau una
dintre filialele sale. Toate drepturile rezervate.
Acest document conţine informaţii care constituie
proprietatea companiei CareFusion Corporation
sau a uneia dintre filialele acesteia şi preluarea
sau posesia acestuia nu conferă niciun drept de
reproducere a conţinutului sau de fabricare ori de
comercializare a produsului descris. Reproducerea,
dezvăluirea sau utilizarea în alte scopuri decât
în scopul avut în vedere, fără autorizarea scrisă a
companiei CareFusion Corporation sau a uneia din
filialele acesteia este strict interzisă.
t
CareFusion Switzerland 317 Sarl,
A-One Business Centre, Z.A Vers –LaPièce n° 10, CH-1180, Rolle
CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,
EC REP Jays Close, Basingstoke, Hampshire,
RG22 4BS, UK
1000DF00364 Ediţia 4
carefusion.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement