s Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe Brugsanvisning

s Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe Brugsanvisning
Alaris® GP Guardrails®
Infusionspumpe
s
Brugsanvisning
da
Indhold
Side
Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Om denne manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oprettelse af datasæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe, funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Knapper og indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Symboldefinitioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hoveddisplayets funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forholdsregler ved drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
At komme i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alaris®-sikkerhedsklemmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Isætning af infusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Start på infusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Grundlæggende funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sekundære (piggyback-) infusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tilstanden Service Configuration (servicekonfiguration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pumpekonfiguration er tilgængelig via Guardrails® Editor-softwaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lægemiddellisten er tilgængelig via Guardrails® Editor-softwaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alarmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Meddelelser og råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Flow Sensor Operation (Optional) (drift af flowsensor, valgfri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Infusionssæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rengøring og opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Infusionsspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Trompet- og flowhastighedskurver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Produkter og reservedele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Servicekontakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1000DF00512 Udgave 3
1/42
Indledning
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe (herefter kaldet 'Pumpe') er en lille, let infusionspumpe, der leverer præcise og pålidelige infusioner
over et bestemt område med hastigheder.
Guardrails® Editor-softwaren* er et medicinsk tilbehør, som gør det muligt for hospitalet at udvikle et såkaldt best-practice-datasæt med
retningslinjer for intravenøs medicinering inden for patientspecifikke plejeområder, også kaldet profiler. Hver profil indeholder et bestemt
bibliotek med medicin samt den passende pumpekonfiguration. En profil indeholder også såkaldte Guardrails® 'hard limits' (hårde grænser),
som ikke kan tilsidesættes under infusionsprogrammering. Der findes også såkaldte Guardrails® 'soft limits' (bløde grænser), som kan
tilsidesættes på grundlag af kliniske krav.
Det af hospitalet definerede datasæt udvikles og godkendes på grundlag af farmaceutiske og kliniske input og overføres derefter til Alaris®
GP Guardrails® Infusionspumpe af kvalificerede tekniske specialister.
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe med indlæst datasæt afgiver automatiske advarsler, når en doseringsgrænse, bolusgrænse eller
vægtgrænse overskrides. Disse sikkerhedsadvarsler afgives, uden at pumpen behøver at være tilsluttet en pc eller et netværk.
Beregnet anvendelse
Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er beregnet til brug for medicinsk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed og
-volumen.
Betingelser for brug
Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe må kun betjenes af medicinsk personale, der er kvalificeret til at bruge automatiserede
infusionspumper og styre infusionsbehandling. Det medicinske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende afdeling i
forbindelse med det tilsigtede formål.
Indikationer
Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og blodprodukter via klinisk
godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), subkutant eller som skylning af væskefyldte områder. Alaris® GP Guardrails®
infusionspumpe er beregnet til brug på voksne og pædiatriske patienter.
Kontraindikationer
Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er kontraindiceret til enteral eller epidural behandling.
* Kun nogle dele af Guardrails® Editor-softwaren er klassificeret som tilbehør til medicinsk udstyr.
Om denne manual
Brugeren skal være helt igennem fortrolig med anvendelsen af den pumpe, der beskrives i denne manual, før den tages i brug.
Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe har små funktionalitetsmæssige forskelle i forhold til Alaris® GH/CC Guardrails® sprøjtepumper.
Alle illustrationer i denne manual viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner.
Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. De komplette indstillingsmuligheder og -værdier er angivet i detaljeret form i afsnittet
om specifikationer.
A
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan
fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
Anvendte konventioner i denne manual
FED
Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual,
f.eks. Batteriindikator, VOLUMEN, knappen TIL/FRA.
"Anførselstegn"
Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual.
Kursiv
Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse.
A
Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver
et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen
1000DF00512 Udgave 3
2/42
Oprettelse af datasæt
For at oprette et datasæt til Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe skal hospitalet først udvikle, vurdere, godkende og uploade i henhold til
følgende proces. Se Guardrails® Editor-hjælpefilen for at få yderligere oplysninger og driftsmæssige forholdsregler.
1. Opret et datasæt til et behandlingsområde (ved hjælp af Guardrails® Editor)
Profil
Et unikt sæt af konfigurationer og best-practice-retningslinjer til en bestemt
befolkning, patienttype eller behandlingsområde.
Hver profil består af: Pumpekonfiguration/lægemiddelliste
Der kan defineres op til 30 profiler for hvert datasæt.
Pumpekonfiguration
Kun pumpekonfigurationsindstillinger og doseringsenheder.
Lægemiddelliste
Lægemiddelnavne og -koncentrationer for et datasæt med standardværdi og
maksimumgrænser.
Op til 100 unikke opsætninger for lægemidler/lægemiddelprotokoller.
2. Gennemgå, godkend og eksporter datasæt (ved hjælp af Guardrails® Editor)
Gennemgå og godkend
Hele datasætrapporten skal udskrives, evalueres og underskrives som bevis
på godkendelse af en autoriseret person i henhold til hospitalsprotokol. En
underskrevet udskrift skal opbevares på et sikkert sted af hospitalet. Datasætstatus
skal sættes til Approved (godkendt) (adgangskode krævet).
Eksport
Eksporter datasæt til brug med Data Set Transfer Tool eller til sikkerhedskopiering
af datasæt eller til flytning af datasæt til en anden pc.
3. Upload datasæt til Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe (ved hjælp af Data Set Transfer Tool)
4. Verificér, at det korrekte datasæt er indlæst i pumpen, og godkend det.
5. Afbryd pumpen. Pumpen er nu klar til brug.
6. Tænd for pumpen, og kontroller, at skærmbilledet med softwareversion viser den korrekte datasætversion.
Overførsler af datasæt bør kun foretages af kvalificeret teknisk personale.
A
Pumpens serienummer og hospitalsnavnet gemmes i hændelsesloggen.
Lægemiddelparametre skal være i overensstemmelse med lokale regler og oplysninger vedrørende ordination.
1000DF00512 Udgave 3
3/42
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe, funktioner
Alarmindikator
Alaris®
GP
Dæksel
Display
Programmeringstaster
Piltaster
Run (start)
Bolus (bolus)
Mute (dæmp)
Hold (stop)
Options (valgmuligheder)
Pressure (tryk)
Batteriindikator
On/Off (tænd/sluk)
Strømindikator
Håndtag til dæksel
Håndtag
Udløsergreb til drejelig knast
Konnektor til
flowsensor
RS232/sygeplejersketilkaldkonnektor (Cover
afmonteret af illustrative
årsager)
Drejelig knast til fastlåsning på
vandrette, rektangulære stænger.
Sammenfoldet
stangklemme
Sikringsdæksel
Medical Device
Interface (MDI)
Strømindgang
Infrarød kommunikationsport
Konnektor til
spændingsudligning
1000DF00512 Udgave 3
4/42
Knapper og indikatorer
Knapper:
Symbol
Beskrivelse
a
b
h
c
tænd/sluk-knap – Tryk én gang for at sætte pumpen på ON (tænd). Tryk
på knappen, og hold den nede i ca. 3 sekunder for at sætte pumpen på OFF
(sluk).
START-knap – Tryk på knappen for at starte infusionen. Den grønne LED blinker
under infusionen.
STOP-knap – Tryk på knappen for at sætte infusionen på hold. Den gule LED vil
være tændt, når infusionen er på hold.
dæmp-knap – Tryk på knappen for at stoppe alarmen i (ca.) 2 minutter.
Alarmen lyder igen efter dette tidsrum.
BOLUS-knap – Tryk på knappen for at få adgang til programmeringstasten
BOLUS. Tryk på programmeringstasten, og hold den nede for drift.
BOLUS -væske eller lægemidler afgivet med en øget hastighed.
• Pumpen infunderer
• Infusionssæt er tilsluttet patienten.
• Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges til det totale
infunderede volumen.
i
d
e
f
g
valgmulighed-knap - Tryk på knappen for at få adgang til valgmuligheder.
TRYK-knap – Brug denne knap til at få vist pumpetryk og justere
alarmgrænsen.
PILE-taster - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller
nedsættelse af værdier vist på displayet.
PROGRAMMERINGSTASTER – Anvendes i forbindelse med de prompter, der
vises på displayet.
Indikatorer:
Symbol
S
j
Beskrivelse
STRØMINDIKATOR - Når den er tændt, er pumpen tilsluttet en vekselstrømskilde,
og batteriet bliver opladet.
BATTERI-indikator - Når dioden er tændt, kører pumpen på det interne batteri.
Når den blinker, er strømstanden i batteriet lav med mindre end 30 minutters
brug tilbage.
1000DF00512 Udgave 3
5/42
Symboldefinitioner
Mærkatsymboler:
Symbol
w
x
Beskrivelse
OBS (Slå op i medfølgende dokument)
Konnektor til spændingsudligning
RS232/sygeplejersketilkald-konnektor
l
IPX3
r
s
T
t
Defibrilleringssikkert udstyr, type CF. (Grad af beskyttelse mod elektrisk stød)
Beskyttet mod vandsprøjt
Vekselstrøm
Anordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv
2007/47/EF.
Fremstillingsdato
Producent
Konnektor til flowsensor
A
Vigtige oplysninger
U
Ikke til kommunalt affald
W
Sikringsstørrelse
EC REP
Autoriseret repræsentant i EU
1000DF00512 Udgave 3
6/42
Hoveddisplayets funktioner
Hoveddisplay - Hvis VDSI ikke er blevet indstillet (flowsensor skal anvendes):
Infusionsstatus
Lægemiddel/Profilnavn/
Primær eller Sekundær (Kun hvis
PÅ HOLD
sekundær er aktiveret i datasættet)
HAST
Infusionshastighed
infunderet volumen
Programmeringstastidentifikatorer
Programmeringstaster
25.0
a)
HAST
w
Hvis hastigheden ikke er
blevet indstillet og viser
0,0 ml/t,
vises MED
meddelelse
a).
HASTIGHED
FOR LAV
SÆT HASTIGHED
ml/h
VOLUMEN
50.0 ml
VOLUMEN
VDSI
PÅ HOLD
SÆT HASTIGHED MED
PÅ HOLD
HAST
b)
PÅ HOLD
PÅ HOLD
LAV
HASTIGHED FOR HØJ
HASTHASTIGHED MED
SÆT
HAST
Hvis den programmerede
hastighed er
mellem
0,0 ml/tFOR
ogHØJ
HASTIGHED
0,1
ml/t
eksklusiv
HAST
HASTIGHED FORi LAV
lægemiddelprotokollen,
HAST
vises meddelelse b).
PÅ HOLD
PÅ HOLD
Slet infunderet volumen
Indstil valgmulighed for VDSI
Hoveddisplay - Hvis VDSI er indstillet:
Infusionsstatus
Lægemiddel/Profilnavn/
Primær eller Sekundær (Kun hvis
ADRENALINE
sekundær er aktiveret i datasættet)
HAST
Infusionshastighed
Dosishastighed
Volumen, der skal infunderes
ml/h
µg/kg/24h
45.0
VOLUMEN 50.0
1h 48m 00s
VDSI
infunderet volumen
Resterende tid
25.0
16.7
Programmeringstastidentifikatorer
VOLUMEN
ml
ml
c)
PÅ HOLD
HASTIGHED FOR HØJ
HAST
Hvis den programmerede
hastighed er
større end maks.
infusionshastighed
i lægemiddelprotokollen,
vises meddelelse c).
VDSI
Programmeringstaster
Slet infunderet volumen
Skærmikon:
indstil valgmulighed for VDSI
display FOR RESTERENDE TID-ikon - Angiver tid, før VDSI vil blive fuldført. Hvis tidsværdien
overstiger 24, vises 24+.
TRYKinformation-ikon - Viser trykket fra niveau 0, som er den første streg, til niveau 8.
Alarmgrænser: niveau 2, 5 eller 8.
w
?
!
Indikerer, at en Guardrails®-sikkerhedsprotokol ikke er i brug. CareFusion anbefaler brug af
Guardrails®-sikkerhedsgrænser ved indstilling af infusioner som standardpraksis.
Indikerer, at den indtastede værdi er uden for 'soft limits'. Advarslen kan tilsidesættes.
(Indikerer, at Guardrails®-sikkerhedsprotokol er i brug)
Indikerer, at den indtastede værdi er uden for 'hard limits'. Advarslen kan IKKE tilsidesættes.
Dette symbol bruges også til at gøre brugeren opmærksom på at indstille hastigheden.
(Indikerer, at Guardrails®-sikkerhedsprotokol er i brug)
1000DF00512 Udgave 3
7/42
Forholdsregler ved drift
Infusionssæt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For at sikre korrekt og præcis drift må der kun bruges CareFusion-engangsinfusionssæt som beskrevet i
brugsanvisningen.
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af
infusionssæt'. Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt
igennem.
Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan beskadige pumpens drift og infusionens præcision.
Ved kombinering af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for
eksempel via en trevejshane eller multipel infusion, kan pumpens ydeevne blive påvirket og bør nøje
overvåges.
Der kan opstå ukontrolleret flow, hvis infusionsættet ikke er korrekt isoleret fra patienten, dvs. lukke en
hane i sættet eller aktivere en inline-klemme/rulleklemme.
Infusionssættet kan monteres med en inline-klemme, som kan bruges til at okkludere slanger, hvis den
skal stoppe væskeflow.
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe er en positiv trykpumpe, som bør bruge infusionssæt, som er
forsynet med luer lås-koblinger eller lignende låsekonnektorer.
For at infundere fra en burette, lukkes rulleklemmen over buretten, og klemmen på udluftningen oven
på buretten åbnes.
Bortskaf infusionssæt, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er afmonteret. Kontroller,
at sæt ikke er bukkede, da dette kan okkludere slangerne.
Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere
•
Det anbefales, at luftventilen åbnes på Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe-sættet, hvis der bruges
glasflasker eller semi-rigide beholdere, for at reducere det vakuum, der dannes, når væsken infunderes
fra beholderen. Dette vil sikre, at pumpen kan opretholde volumetrisk præcision, mens beholderen
tømmes. Åbningen af luftventilen ved brug af semi-rigide beholdere bør finde sted efter perforeringen
af beholderen og fyldning af drypkammeret.
Trin til sammenfoldelige poser
Forholdsregler i forbindelse med semi-rigide beholdere
Følg trin 1 til 3 som vist for de semirigide beholdere, men sørg for ikke
at åbne ventilen som i trin 4, men prim
sættet i henhold til trin 5. Kontrollér, at
posens udløb er fuldstændig åbent, før
drypkammeret åbnes.
2.
Perforer
beholderen
3.
4.
Fyld drypkammeret op til
opfyldningslinjen
Åbn luftventilen for at
skabe trykudligning – klar
til infusion
5.
1.
Prim sættet ved at åbne/
lukke rulleklemmen
Luk
rulleklemmen
Driftsmiljø
•
•
•
Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver
vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan
opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som opstår i sådanne pumpers væskekanaler. Typiske
eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer.
Pumpen er egnet til brug på alle steder, herunder i hjemmet og andre steder, hvor der er direkte
forbindelse til det offentlige strømnet.
Denne pumpe er ikke beregnet til brug i nærheden af brændbare bedøvelsesmidler indeholdende luft
eller ilt eller kvælstofilte.
Driftstryk
•Pumpetrykalarmsystemet er ikke designet til at yde beskyttelse mod eller detektion af ekstravasation eller
vævsdannelse, som er komplikationer, der kan forekomme.
Alarmtilstande
•
Alaris®
GP
Adskillige alarmtilstande detekteret af denne pumpe vil stoppe infusionen og fremkalde visuelle og
akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt
frem, og ingen alarmer er i gang.
1000DF00512 Udgave 3
8/42
Forholdsregler ved drift (fortsat)
Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens
M
•
•
•
•
•
Alaris®
GP
•
Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser
af højenergi-radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet
ved elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er
designet til at forblive sikker, når der forekommer urimelige interferensniveauer.
Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling
fra strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs
venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt
din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger.
MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for
interferens med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være
egentlig MRI-kompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt,
at pumpen anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede
område for at undgå magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre
afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk
interferens. Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt din
lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance.
Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og
overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør,
andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget
emission eller formindsket pumpeimmunitet.
Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften
ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen
påvirkes af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand, pumpen vil stoppe infusionen
og påkalde brugerens opmærksomhed ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer.
Skulle en hvilken som helst opstået alarmtilstand vare ved, selv efter brugerintervention, anbefales det
at udskifte den pågældende pumpe, og sætte pumpen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af
uddannet teknisk personale.
Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1, klasse B-enhed, og anvender kun RF-energi til den interne
funktion i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke
forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Men denne pumpe udsender dog en
bestemt mængde elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der angives af IEC/EN60601-224 og IEC/EN60601-1-2. Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, bør der træffes forholdsregler for at
minimere effekterne, f.eks. ved omplacering eller flytning.
Jordleder
•
d
•
•
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe er en Class I-enhed og skal derfor være jordet, når den forbindes til
en vekselstrømskilde.
Denne pumpe har også en intern strømkilde.
Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord).
Hvis integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal
pumpen kobles fra vekselstrømskilden og drives ved hjælp af det interne batteri.
Farer
GP
Al
ar
is®
B
m
V
•
Der eksisterer en eksplosionsfare, hvis pumpen bruges i nærheden af brændbare bedøvelsesmidler.
Udvis forsigtighed, og sørg for ikke at anbringe pumpen i nærheden af nogen form for farlige kilder af denne
art.
•
Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt
servicearbejde til uddannet servicepersonale.
•
Undlad at afmontere beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkald-konnektoren, når enheden ikke er
i brug. Forholdsregler med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævede, når man tilslutter RS232/
sygeplejersketilkald. Hvis man rører ved konnektorernes ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det
anbefales, at al indgriben udføres af uddannet personale.
•
Hvis denne pumpe tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høje temperaturer eller
på anden måde er mistænkt for at være blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for undersøgelse af
en uddannet servicetekniker. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen anvendes,
hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet
og på yderemballagen, overholdes.
•
Hvis denne pumpe opfører sig unormalt, skal den tages ud af brug, og en kvalificeret servicetekniker skal
kontaktes.
Udvis forsigtighed for at sikre, at strømledninger og RS232-kabler ikke udgør en snublefare.
Udvis forsigtighed ved placering af strømledninger, og RS232-kabler for at undgå, at der ved et uheld
trækkes i dem.
•
•
1000DF00512 Udgave 3
9/42
At komme i gang
Læs denne brugsanvisning (DFU) omhyggeligt, før pumpen anvendes.
A
Indledende opsætning
1.
2.
Kontrollér, at pumpen er komplet, ubeskadiget, og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkatet, er kompatibel med stedets
vekselstrømsforsyning.
De leverede emner er:
 Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe
 Brugsanvisning (CD)
 Vekselstrømskabel (efter behov)
Beskyttelsesemballage
 Guardrails® Editor-software og/eller Data Set Transfer Tool - pr. hospital
3.
4.
Tilslut pumpen til vekselstrømsforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontrollér, at S lyser).
Ved den først opstart vil pumpen vise skærmen Select Language (vælg sprog). Vælg det ønskede sprog fra den viste liste ved hjælp af
5.
tasterne f.
Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte dit valg.
Guardrails® Editor-softwaren kan bruges til at oprette et godkendt datasæt, der kan uploades til pumpen. Standarddata er
dog allerede installeret i pumpen (se oplysninger nedenfor).
A
Pumpen vil fungere automatisk fra dens interne batteri, hvis pumpen er tændt uden at være tilsluttet strømforsyningen.Hvis
pumpen ikke fungerer korrekt, skal den anbringes i dens originale beskyttelsesindpakning, hvor det er muligt, og en kvalificeret servicetekniker skal kontaktes, så pumpen kan undersøges.
Standard fabriksdatasæt
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe leveres med følgende standarddatasæt fra fabrikken:
Parameter
Standard fabriksindstilling
Standardenheder kun aktiveret til dosering:
AC Fail Warning (advarsel om strømsvigt)
Enabled (aktiveret)
µg/min
Alarm Volume (alarmvolumen)
Medium (mellem)
µg/t
Alarm Volume Adjustable (justerbar
alarmvolumen)
Disabled (deaktiveret)
Occlusion Limit Default
(standard okklusionsgrænse)
L5
Occlusion Limit Max
(maks. okklusionsgrænse)
L8
ng/kg/min
Rate Titration (hastighedstitrering)
Disabled (deaktiveret)
µg/kg/min
Infusion Rate Max
(maks. infusionshastighed)
1200 ml/t
Rate Lock (hastighedslås)
Disabled (deaktiveret)
Bolus Mode (bolustilstand)
Hands-On Only (kun håndholdt)
Bolus Rate Default
(standard bolushastighed)
500 ml/t
Bolus Rate Max (maks. bolushastighed)
1200 ml/t
Bolus Volume Max (maks. bolusvolumen)
5 ml
Weight Default (standardvægt)
1 kg
Weight Soft Min (min. vægt soft)
1 kg
Weight Soft Max (maks. vægt soft)
150 kg
AIL Limit (AIL-grænse)
100 µl
Primary VTBI Max (primær VDSI, maks.)
9999 ml
Secondary Infusion (sekundær infusion)
Disabled (deaktiveret)
mg/t
g/t
U/t
mmol/t
µg/kg/t
mg/kg/min
mg/kg/t
U/kg/t
mmol/kg/min
mmol/kg/t
Se afsnittet 'Visning af enheder' i brugsanvisningen
for at få oplysninger om konfigurerbare enheder.
1000DF00512 Udgave 3
A
10/42
Standarddatasættet har ikke Guardrails®-grænser.
Anvend Guardrails® Editor-softwaren for at indstille
grænserne. Der skal udvises forsigtighed ved
angivelse af Guardrails®-grænserne.
At komme i gang (fortsat)
Montering af stangklemme
En stangklemme påsættes på bagsiden af pumpen og vil sørge for sikker montering på lodrette IV-stænger med en diameter på mellem 15
og 40 mm.
Fordybning
*
*
1.
Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig, og skru klemmen af for at give
nok plads til stangens størrelse.
2.
Anbring pumpen rundt om stangen, og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på
stangen.
Montér aldrig pumpen, så IV-infusionsstativet bliver tungt i toppen eller
ustabilt.
A
Kontrollér, at stangklemmen er foldet væk og gemt i fordybningen bag på
pumpen, før der oprettes tilslutning til en dockingstation/arbejdsstation*,
eller når den ikke er i brug.
Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller Udstyrsskinne
Rektangulær stang
Drejelig
knast
Udløsergreb
(tryk for at frigøre)
Den drejelige knast kan fastgøres til den rektangulære stang
på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinner med
målene 10 mm gange 25 mm.
1.
Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den
rektangulære stang på pumpens bagside med den
rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen*
eller udstyrsskinnen.
2.Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller
udstyrsskinnen.
Alaris®
GP
Kontrollér, at pumpen 'klikker' ordentligt fast i positionen
på skinnen eller stangen.
3.
Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække
pumpen fremefter.
Det anbefales, at infusionsposer anbringes på
et stativ direkte over den pumpe, de bruges
sammen med. Dette minimerer muligheden for at
sammenblande infusionssæt, når der bruges flere
volumetriske pumper.
A
*Alaris® DS Docking Station & Alaris® Gateway Workstation. Pumpen kan kun monteres
på den horisontale del af de dockingstationer, der figurerer på listen ovenfor.
1000DF00512 Udgave 3
11/42
Alaris®-sikkerhedsklemmen
Alaris®-sikkerhedsklemme**:
SIKKERHEDSKLEMME I IKKE-OKKLUDERET
POSITION:
Når et nyt infusionssæt pakkes ud fra emballagen, vil
sikkerhedsklemmen være i denne position*:
Sikkerhedsklemmetap
Ramme til sikkerhedsklemme
Klemme i IKKEOKKLUDERET POSITION
FLOW AKTIVERET
Indskydningsstykke
til sikkerhedsklemme
*D
ette er nødvendigt for at undgå beskadigelse af slangerne under
opbevaring og for at sikre korrekt sterilisering, og det giver mulighed
for øjeblikkelig fyldning.
SIKKERHEDSKLEMME I OKKLUDERET POSITION:
Når et infusionssæt er monteret i pumpen, aktiverer åbning af
dækslet nogle dækselkroge, som trækker indskydningsstykket
til sikkerhedsklemmen ud som vist:
INTET FLOW
MANUEL BETJENING af sikkerhedsklemmen
For manuelt at flytte indskydningsstykket til ikke-okkluderet
position skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og
indskydningsstykket skubbes helt ind i rammen:
Klemme er i
OKKLUDERET
POSITION
A
1. Skub
op
2. Skub
Æ
Ê
Ved tryk på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen opnås et fuldt flow af sættet til patienten. Derfor anbefales
det, at rulleklemmen også altid lukkes. Men hvis infusion ved hjælp af tyngdekraften er nødvendig, skubbes
sikkerhedsklemmetappen op, og det orange indskydningsstykke til sikkerhedsklemmen skubbes helt ind i rammen for at sikre
flow. Infusion ved hjælp af tyngdekraften kan reguleres ved hjælp af rulleklemmen på sættet.
A
** - Herefter kaldet 'sikkerhedsklemme'.
1000DF00512 Udgave 3
12/42
Isætning af infusionssæt
Kontrollér, at det korrekte infusionssæt til væsken/lægemidlet, er valgt.
Følg de instruktioner, der følger med det enkelte infusionssæt.
Brug kun infusionssæt til Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe, (se afsnittet 'Infusionssæt' i brugsanvisningen)
Placér væskebeholderen for at undgå spild på pumpen.
Kontrollér, at slangerne er korrekt indsat i toplåsen og hele vejen til slangeguiden, således at slangeføringen er lige og uden
bukninger.
A
Isætning af infusionssæt: Alaris®-sikkerhedsklemme i IKKE-OKKLUDERET position - FLOW AKTIVERET
Adapter på
infusionssæt (blå)
Topklemme
(Blå)
Tryksensor UPSTREAM
Pumpemekanisme
1. Udpak infusionssættet fra emballagen, og luk rulleklemmen.
2. Indsæt perforeringsrøret i væskebeholderen, og hæng den
korrekt op.
Med en minimumshøjde på 300 mm over pumpen.
3. Fyld dråbekammeret til opfyldningslinjen, hvis den vises. (Ca.
halvt fuld) Se afsnittet under driftsmæssige forholdsregler
'Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker & semi-rigide
beholdere'.
4. Åbn rulleklemmen, og prim sættet langsomt (for at forhindre
luftbobler), og kontrollér, at al luft er fjernet.
Tryksensor DOWNSTREAM
Alaris®sikkerhedsklemme
(orange)
Sikkerhedsklemmelås
(orange)
Air-in-line-sensor
Slangeguide
5. Luk rulleklemmen.
6. Tænd pumpen. Åbn dækslet, og indlæs infusionssættet på
følgende måde:
• Montér den blå adaptor på infusionssættet, så den passer i
den blå toplås.
• Indsæt den orange sikkerhedsklemme i den orange lås.
7.Kontrollér, at infusionssættet er helt indført i slangeguiden.
8.Luk dækslet, og åbn rulleklemmen. Kontrollér, at der ikke
falder nogen dråber ned i dråbekammeret.
9.
Kontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut
infusionssættet til patientens adgangsanordning.
Isætning af infusionssæt: Alaris®-sikkerhedsklemme i OKKLUDERET position - INTET FLOW
1. Følg trin 1 til 4 som ovenfor, hvor det er nødvendigt.
2. Kontrollér, at rulleklemmen er lukket.
Alaris®sikkerhedsklemme
(orange) i
okkluderet
position (se
foregående side)
Slangeguide
3. Åbn dækslet, og indlæs infusionssættet på følgende måde:
• Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer
i den blå toplås.
• Indsæt den orange sikkerhedsklemme (mens
indskydningsstykket er ude) i den okkluderede position
i den orange lås.
Tryk på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen
kan føre til ukontrolleret flow til patienten.
Luk derfor altid rulleklemmen, før tryk på
indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen.
A
4.Kontrollér, at infusionssættet er korrekt indsat i
slangeguiden.
5.Luk dækslet, og åbn rulleklemmen. Kontrollér, at der ikke
falder nogen dråber ned i Dråbekammeret.
6.
Kontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut
infusionssættet til patientens adgangsanordning.
1000DF00512 Udgave 3
13/42
Start på infusion
Prim OG ISÆT sættet (Se 'Isætning af infusionssæt')
A
1. Kontrollér, at pumpen er tilsluttet en vekselstrømskilde (kan også køre på batteri).
2. Tilslut flowsensor, hvis det er krævet. (Se afsnittet 'Drift af flowsensor')
3. Tryk på a-tasten.
Pumpen vil gennemgå en kort selv-test. Kontrollér, at to bip aktiveres under denne test.
Kontrollér, at den viste dato, og det viste tidspunkt er korrekt. Kontrollér, at displayet viser datasætnavnet og
versionsnummeret.
BEMÆRK:
Pumpen starter og viser foregående indstillinger.
4. Bekræft aktuel PROFIL a) Hvis der vælges SKIFT, vises profilvalgsskærmen. Vælg profil med tasterne f, og tryk på
programmeringstasten OK for at bekræfte. Profilskærmbilledet vises igen. Tryk på programmeringstasten BEHOLD,
og skærmbilledet VALG vises. Gå derefter til trin 6.
b) Hvis der vælges BEHOLD, fortsættes til trin 5.
BEMÆRK:
Profilskærmbilledet vises kun, hvis der er mere end én profil tilgængelig i datasættet.
• No Drug Name
(intet lægemiddel)
• ml/h (ml/t)
• Drug Name* (Lægemiddel)
• Drug Protocol
(lægemiddelprotokol)
• Dosing Only (kun dosering)
300
VDSI
VOLUMEN
150 ml/h
1.50 mg/h
KONC
0.01mg/ml
VOLUMEN
1.4 ml
HAST
ml/h
46.5 ml
3.5 ml
BEHOLD
SLET
BEHOLD
SLET
NULSTIL
NULSTIL
NULSTIL
HAST
• Primary/Secondary
(primær/sekundær)
• Drug Names* (lægemidler)
HAST
VDSI
VOLUMEN
300ml/h
50.0ml
0.0ml
FentanYl
SEKUNDÆR
HAST
VDSI
SLET
1.0ml/h
1.0ml
BEHOLD
5. SLET OPSÆTNING? - Hvis der vælges BEHOLD, beholdes alle tidligere indstillinger for hastighed og mængde. Gå derefter
til trin 7.
Vælges SLET, nulstilles indstillingerne for hastighed og mængde automatisk, og skærmbilledet VALG vises (hvis det er
konfigureret):
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
6.
Vælg enten ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER (A-Z) og tryk på OK for
at bekræfte. Følg derefter meddelelserne efter behov. (Se afsnittet 'Grundlæggende
funktioner - Lægemilder og dosering').
7.Slet infunderet VOLUMEN, hvis det er nødvendigt. (Se afsnittet 'Slet infunderet volumen'.
Dette anbefales til en ny patient, eller når en ny infusion konfigureres.)
8.Åbn VDSI (om nødvendigt) ved at vælge programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet.
Indstil VDSI ved at bruge valgmuligheden POSER og/eller f-tasterne, og tryk på
OK for at bekræfte. (Se afsnittet 'Indstilling af en VDSI' eller 'Indstilling af en VDSI over tid').
9. Åbn, og juster HAST (hastighed) (om nødvendigt) ved hjælp af f-tasterne.
10. Tryk på b-tasten for at starte infusionen. INFUSION vil blive vist.
BEMÆRK: Den grønne lysdiode vil blinke for at vise, at pumpen infunderer.
Hvis det er nødvendigt at stoppe infusionen øjeblikkeligt, kan det gøres på følgende måde:
A
• ved at trykke på h-tasten (anbefalet handling)
• ved at lukke rulleklemmen
• ved at åbne dækslet
* Hvis et lægemiddel er valgt, vil 'NULSTIL' skifte med Lægemiddelnavnet.
Hvis sekundære infusioner er blevet aktiveret i datasættet, kan 'PRIMÆR' også skifte.
1000DF00512 Udgave 3
14/42
Grundlæggende funktioner
Lægemidler og dosering
Med følgende valgmuligheder aktiveres pumpen, så den kan sættes op til brug med et specifikt lægemiddel og/eller en specifik
lægemiddelprotokol. Lægemidlerne prækonfigureres i Guardrails® Editor for at gøre det muligt hurtigt at vælge et lægemiddel, dosisenheder
og standardhastighed. For øget sikkerhed ved anvendelse af et konfigureret lægemiddel, kan maksimale og minimale sikkerhedsgrænser
programmeres for koncentration og dosishastigheder. (Ved hjælp af Guardrails® Editor-software)
Når en infusion reguleres ved hjælp af doseringshastigheden, viser displayet muligvis ikke tilsvarende ændringer
A
i infusionshastigheden i ml/t. Dette har ingen indflydelse på infusionens præcision.
Valg af INFUSIONSOPSÆTNING
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2. Der er adgang til valgmuligheder for opsætning af lægemidler og dosering ved at vælge INFUSIONS OPSÆTNING fra listen ved hjælp af
f-tasterne.
3. Vælg fra listen over valgmuligheder (ml/h (ml/t), KUN DOSERING eller LM NAVN) som angivet nedenfor, og tryk på programmeringstasten
OK for at bekræfte valget.
ml/h (ml/t)
VÆLG
1. Vælg ml/h (ml/t) fra listen ved hjælp af f-tasterne (hvis det er nødvendigt).
2. Tryk på OK for at bekræfte.
3. Indtast ml/t-hastigheden ifølge meddelelsen på det næste skærmbillede.
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
AFSLUT
Kun Dosering
VÆLG
1. Vælg KUN DOSERING fra listen ved hjælp af f-tasterne.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
3. Vælg doseringsenheder fra listen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
4. Indtast VÆGT1 ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
5. Brug f-tasterne til at vælge TOTAL VOLUMEN2, og tryk på OK for at bekræfte.
AFSLUT
2
1 - Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder.
- Total volumen = lægemidlets volumen + fortyndervolumen, dvs. Total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat.
VÆLG
Lægemidler
1. Vælg den alfabetiske liste LM NAVN ved hjælp af f-tasterne.
2. Tryk på OK for at bekræfte.
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
6. Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE ved hjælp af f-tasterne, og hvis enhederne skal ændres,
vælges ENHEDER, som ruller gennem de tilgængelige enheder. Tryk på OK for at bekræfte valget.
7. Et resume over KUN DOSERING-oplysningerne (kun dosering) vises. For at BEKRÆFT alle oplysninger
trykkes på OK. Programmeringstasten TILBAGE kan på et hvilket som helst tidspunkt bruges til at
vende tilbage til det foregående skærmbillede.
3. Vælg lægemidlet fra den viste liste ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
4. Indtast VÆGT1 ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
5. Brug f-tasterne til at indtaste TOTAL VOLUMEN2, og tryk på OK for at bekræfte.
AFSLUT
6. Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte
valget.
7. Et resume over DRUG-oplysningerne (lægemiddel) vises. For at BEKRÆFT alle viste oplysninger
trykkes på OK. Programmeringstasten TILBAGE kan på et hvilket som helst tidspunkt bruges til at
vende tilbage til det foregående skærmbillede.
1
2
- Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder.
- Total volumen = lægemidlets volumen + fortyndervolumen, dvs. Total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat.
1000DF00512 Udgave 3
15/42
Grundlæggende funktioner (fortsat)
VOLUMEN
VOLUMEN INFUNDERET
374
ml
AFSLUT
SLET
Slet Infunderet Volumen
Denne valgmulighed muliggør sletning af infunderet volumen.
1. Tryk på programmeringstasten VOLUMEN på hoveddisplayet for at vise valgmuligheden slet
VOLUMEN INFUNDERET.
2.Tryk på programmeringstasten SLET for at slette det infunderede volumen. Tryk på
programmeringstasten AFSLUT for at bibeholde volumenet.
Når et nyt lægemiddel eller en ny koncentration er blevet indstillet, og det foregående
infunderede volumen ikke er blevet slettet, vises meddelelsen DOSIS INFUNDERET ER
BLEVET GODKENDT.
A
VDSI
1500ml
1000ml
500ml
250ml
200ml
100ml
50ml
0ml
Angivelse af VDSI
1. Brug f-tasterne:
a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med det
volumen, der skal infunderes.
b) Angiv det volumen, der skal infunderes, ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for
at bekræfte.
(OFF)
VÆLG MED
OK
TILBAGE
ELLER
2. Brug programmeringstasten POSER:
a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med det
volumen, der skal infunderes.
b) Vælg programmeringstasten POSER, vælg det nødvendige posevolumen ved hjælp af
f-tasterne, og
tryk på OK for at bekræfte valget.
c) Tryk på OK for at bekræfte igen, eller juster VDSI ved hjælp af f-tasterne.
BEMÆRK: Ved fuldførelse af VDSI vil pumpen fortsætte med at infundere med HVÅ-hastighed.
VDSI UDFØRT
INFUSION HVÅ
HVÅ
HAST
5.0
VDSI
VOLUMEN
SLET
TRYK
INFUSIONSTRYK
L1
ALARM GRÆNSE
L5
JUSTER MED
OK
HVÅ-hastighed (Hold Venen Åben)
Til sidst i VDSI vil pumpen først vise VDSI UDFØRT/INFUSION HVÅ.
Tryk på SLET for at vise skærmbilledet HVÅ.
ml/h
0.0 ml
2.0 ml
0 h 00 m 00 s
VOLUMEN
Pumpen fortsætter med at infundere med en meget lav (standard)
hastighed. HVÅ bruges til at holde patientens vene åben for at forhindre
blodkoagel og kateterinklusioner.
BEMÆRK: Hvis HVÅ-hastigheden (standard 5 ml/t) overstiger
de indstillede infusionsparametre, vil pumpen fortsætte med at
infundere med den angivne infusionshastighed. HVÅ-hastigheden
på skærmen for at indikere, at dette ikke er den sædvanlige
infusionshastighed.
Pumpen vil bippe hvert 5. sekund, mens den er i HVÅ-tilstand.
Tryk
For at kontrollere og justere trykniveauet trykkes på knappen e. Displayet vil ændres og vise det
aktuelle pumpetrykniveau og trykalarmgrænsen. Trykalarmgrænsen kan indstilles ved hjælp af
Guardrails® Editor.
1. Tryk på f-tasterne for at øge eller reducere alarmgrænsen (L2,L5 eller L8). Det nye niveau
bliver angivet på displayet.
2. Tryk på OK for at komme væk fra skærmen.
Trykalarmgrænsen justeres automatisk og ligger fast på niveau level 8 (L8) for
A
hastigheder på over 200 ml/t.
Fortolkningen af tryklæsninger og okklusionsalarmer er lægens ansvar,
afhængig af den bestemte applikation.
Okklusionsniveauer for Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe konfigureres
i Data Set Editor kun efter profil.
1000DF00512 Udgave 3
16/42
Grundlæggende funktioner (fortsat)
Bolusinfusioner
BOLUS
HAST
SÆT MED
VOLUMEN
BOLUS
80
ml/h
0.0 ml
HOLD KNAPPEN INDE
AFSLUT
Bolus - Administration af en kontrolleret væskevolumen eller lægemiddel ved en øget hastighed til
diagnostiske eller terapeutiske formål. Pumpen skal altid infundere og altid være tilsluttet patienten.
(Lægemidler, som bliver givet via en IV-bolus, kan give øjeblikkelige og høje koncentrationsniveauer
af lægemidler).
Bolusfunktionen kan konfigureres ved hjælp af Guardrails® Editor til:
a)
Bolusmodus - Deaktiveret
b)
Bolusmodus - Kun håndholdt
Bolusmodus - Deaktiveret
Hvis bolus er konfigureret til Disabled (deaktiveret), vil det ikke have nogen effekt at trykke på i-knappen,
og pumpen vil fortsætte med at infundere med den indstillede hastighed.
A
En Bolus kan ikke administreres, hvis funktionen er deaktiveret for det valgte datasæt
eller specifikke lægemidler. Under BOLUS er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til
det maksimale niveau (L8).
Bolusmodus - Kun håndholdt
Tryk og hold den (blinkende) programmeringstast Bolus nede for at levere den krævede bolus.
Bolushastigheden kan justeres. Bolusvolumen er begrænset i konfigurationen via Guardrails® Editor.
1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at vise bolusskærmen.
2.Brug f-tasterne til at justere bolushastighed, hvis påkrævet.
BEMÆRK: Hastigheden kan være begrænset af maks. bolushastighed, som konfigureres i Guardrails®editoren.
3. Tryk på og hold programmeringstasten BOLUS nede for at levere bolus. Under bolus vil det volumen,
der bliver infunderet, blive vist. Når det ønskede bolusvolumen er afgivet eller bolusvolumengrænsen
er nået, skal man slippe programmeringstasten. Bolusvolumenet lægges til det totale infunderede
volumen, som vises.
BEMÆRK: Bolushastighed indstilles automatisk til den aktuelle infusionshastighed, hvis standardværdien
for bolushastighed er lavere end den aktuelle infusionshastighed. En bolushastighed kan ikke
konfigureres til at være lavere end den aktuelle infusionshastighed.
BEMÆRK: Hvis der er programmeret mere end én bolus, uden at infusionsopsætningen ryddes, indstilles
bolushastigheden til den forrige bolushastighed for alle efterfølgende bolusinfusioner.
A
TITRERING
TRYK START FOR BEKRÆFT
HAST
25.0 ml/h
16.7
VDSI
VOLUMEN
µg/kg/24h
45.0 ml
50.0 ml
1 h 48 m 00 s
AFSLUT
Hvis det volumen, der skal infunderes (VDSI) nås under en bolus, vil alarmen for VDSI
færdig lyde. Tryk på c for at afstille alarmen eller SLET for at anerkende alarmen. Se
afsnittet VDSI for at få flere oplysninger om VDSI-drift.
Ved brug af infusionssæt 63280NY er den maksimale infusionshastighed 150 ml/t.
Hastighedstitrering
Hvis hastighedstitrering aktiveret (via Guardrails® editor), kan infusionshastigheden eller doseringshastigheden
(hvis den er tilgængelig) reguleres under infusionen.
1. Vælg den nye hastighed med f-tasterne.
Meddelelsen <TITRERING TRYK b FOR BEKRÆFT > vil blinke på skærmen, og pumpen fortsætter
med at infundere med den oprindelige hastighed.
2. Tryk på b-knappen for at bekræfte den nye infusionshastighed og starte med at infundere med den
nye hastighed.
Hvis Hastighedstitrering er deaktiveret, kan hastigheden kun reguleres, mens den er PÅ HOLD:
1. Tryk på h-knappen for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. Vælg den nye hastighed med f-tasterne.
3. Tryk på b-knappen for at starte med at infundere med den nye hastighed.
1000DF00512 Udgave 3
17/42
Grundlæggende funktioner (fortsat)
Hastighed Låst (hvis den er aktiveret)
Hvis Rate Lock (hastighedslås) er aktiveret, når infusionshastigheden er indstillet og infusionen er startet (eller efter en bolusinfusion), vil
ikonet for hastighedslås komme frem på hoveddisplayet.
For at vælge hastighedslåsfunktionen trykkes på programmeringstasten JA. Tryk på programmeringstasten NEJ, hvis hastighedslåsen ikke
ønskes.
Når hastighedslåsen er aktiveret, er det ikke muligt at udføre følgende:
l Ændre infusionshastighed/titrering
l Bolus
l Afbryde pumpen
l VDSI over tid-infusioner
l Sekundære infusioner (hvis aktiveret)
Sådan slås hastighedslås fra:
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2.Vælg FRI HASTIGHED, og tryk på programmeringstasten OK.
Sådan slås hastighedslås til:
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2.Vælg HASTIGHED LÅST, og tryk på programmeringstasten OK.
Justering af eksisterende dosering eller protokolinfusioner - Indstil efter ml/t/Indstil efter doseringshastighed
For at indstille doseringshastighed eller flowhastighed med præcise trin kan det være nødvendigt at skifte mellem valgmulighederne
for hastighedsjustering SAT SOM DOSERING og SÆT SOM ml/h. En pil til venstre for displayet viser den ændrede hastighed, når
f-tasterne bruges til at øge/reducere infusionshastigheden.
For at indstille en præcis doseringshastighed skal pilen pege på doseringshastigheden (f.eks.: mg/kg/h), Flowhastigheden vil blive udregnet
på baggrund af doseringshastigheden.
For at indstille en flowhastighed præcist, skal pilen pege på flowrate (ml/h) (flowhastighed (ml/t)). Doseringshastigheden vil blive udregnet
på baggrund af flowhastigheden.
Valg af SÆT SOM ml/h
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2. Vælg valgmuligheden SÆT SOM ml/h ved hjælp af f-tasterne, og tryk på den OK-programmeringstast, der angives på skærmen.
Herved vælges valgmuligheden indstil efter flowhastighed, pilen på displayet vil automatisk vælge flowhastigheden, og flowhastigheden
kan justeres om nødvendigt.
Valg af SAT SOM DOSERING
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2. Vælg valgmuligheden SAT SOM DOSERING ved hjælp af f-tasterne, og tryk på den OK-programmeringstast, der angives på
skærmen. Herved vælges valgmuligheden indstil efter doseringshastighed, pilen på displayet vil automatisk vælge doseringshastigheden,
og doseringshastigheden kan justeres om nødvendigt.
Doserings Resume
For at gennemgå den nu valgte doseringsinformation:
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2.Vælg DOSERINGS RESUME.
3. Gennemgå oplysningerne, og tryk på programmeringstasten AFSLUT.
Infusionsopsætning
Se 'Grundlæggende funktioner - lægemidler og dosering, og vælg afsnittet INFUSIONSOPSÆTNING' for at ændre infusionsopsætningen.
Kun Lægemidlets Navn
Denne funktion tilføjer et lægemiddel til en eksisterende infusion, når der infunderes med valgmuligheden ml/h eller kun dosering.
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2.Vælg Kun Lægemidlets Navn.
3. Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte lægemidlet, eller tryk på programmeringstasten AFSLUT for at forlade
valgmuligheden.
1000DF00512 Udgave 3
18/42
Grundlæggende funktioner (fortsat)
Slet Lægemiddel
Sletning af lægemiddelnavn er kun tilgængelig, hvis kun lægemiddelnavn er blevet valgt:
1. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
3.Vælg KUN LÆGEMIDLETS NAVN ved at bruge f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
4.Vælg SLET LÆGEMIDDEL (vises, hvis kun lægemidlets navn er valgt) ved hjælp af f-tasterne. Tryk på programmeringstasten OK
for at bekræfte valget.
Primær opsætning
Hvis en sekundær infusion allerede er blevet sat op (se afsnit 'Sekundære (piggyback-) infusioner'), finder adgang til opsætning af den
primære infusion sted som følger:
1. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
3.Vælg PRIMÆR OPSÆTNING, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. Foretag ændringer i den primære opsætning efter
behov.
Indstilling af VDSI over tid
Denne valgmulighed gør det muligt at indstille en bestemt VDSI og en bestemt afgivelsestid. Den nødvendige hastighed for at administrere
det ønskede volumen inden for den specificerede tid bliver beregnet og vist.
1. Stop infusionen. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2. Vælg valgmuligheden SÆT VDSI OVER TID ved hjælp af f-tasterne, og tryk på programmeringstasten OK.
3.Justér det volumen, der skal infunderes, ved hjælp af f-tasterne. (Eller vælg programmeringstasten POSER for at indstille
VDSI) Når det ønskede volumen er nået, trykkes på programmeringstasten OK.
4.Indtast det tidsrum, som volumenet skal infunderes over, ved hjælp af f-tasterne. Infusionshastigheden vil automatisk blive
beregnet.
5. Tryk på programmeringstasten OK for at angive værdien eller TILBAGE for at vende tilbage til VDSI.
Juster Alarm Volume
Denne valgmulighed giver mulighed for justering af volumen, hvis den er aktiveret.
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2.Vælg JUSTER ALARM VOLUME.
3.Vælg HØJ, MEDIUM eller LAV ved hjælp af f-tasterne.
4. Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte eller AFSLUT for at forlade skærmen.
Pumpe Detaljer
Oversigt over pumpeoplysninger:
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2.Vælg PUMPE DETALJER.
3. Gennemgå oplysningerne, og tryk på programmeringstasten AFSLUT.
1000DF00512 Udgave 3
19/42
Grundlæggende funktioner (fortsat)
Udskiftning af infusionssæt
1. 2. 3. 4. 5. 6. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
Luk inline-klemme og sørg for, at adgangen til patienten isoleres.
Afbryd infusionssættet fra patienten.
Åbn pumpedækslet, og fjern infusionssættet fra pumpen, og bortskaf sættet og væskebeholderen ifølge hospitalsprotokol.
Klargør det nye infusionssæt, sæt infusionssættet i pumpen og luk døren, se "Isætning af infusionssæt".
Genstart infusion, se "At komme i gang".
Ved udskiftning af infusionssæt eller væskebeholder skal der anvendes aseptisk teknik ifølge hospitalsprotokol.
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Læs de brugsanvisninger, der leveres med infusionssættet grundigt, før det tages i brug.
Det angivne interval for udskiftning er typisk 72 timer med følgende undtagelser:
• Transfusionssæt (blod)
• 60953 Alaris® GP lavabsorberende infusionssæt
• 60033E Alaris® GP lavabsorberende infusionssæt
• 60950E Alaris® GP onkologisæt
A
Udskiftning af væskebeholder
1. 2. 3. 4. 5. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
Fjern perforeringsrør på infusionssæt fra tom/brugt beholder. Bortskaf tom/brugt beholder ifølge hospitalsprotokol.
Indsæt nyt perforeringsrør i ny beholder.
Klem dråbekammeret ca. halvt fuldt eller op til opfyldningslinjen (hvis dråbekammeret er markeret) med væske.
Genstart infusion, se "At komme i gang".
Ved udskiftning af infusionssæt eller væskebeholder skal der anvendes aseptisk teknik ifølge hospitalsprotokol.
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem.
A
SmartSite® Instruktioner til nålefri systemer
SmartSite® Nålefri Ventil er udviklet til at tillade sikker tyngdeflow og automatiseret flow, injektion og aspiration af væsker uden brug af nåle
ved brug af luer lock- og luer slip-konnektorer.
Forholdsregler:
Bortskaf, hvis emballage ikke er intakt eller beskyttelseshætter ikke er sat på.
Hvis den nålefri ventil i nødstilfælde kommer i kontakt med en nål, beskadiges ventilen, hvilket forårsager lækage. Udskift den
nålefri ventil med det samme.
Nålefri ventil kontraindikeret til systemer med stump kanyle .
Luer slip-sprøjter MÅ IKKE efterlades uden opsyn.
A
ANVISNINGER - Brug aseptisk teknik
1. Før enhver adgang skal toppen af den nålefri ventilport tørres med 70 % isopropylalkohol
(1-2 sekunder) og derefter have lov til at tørre (ca. 30 sekunder).
BEMÆRK: Tørretiden afhænger af temperatur, fugtighed, ventilation på stedet.
2. Prim ventilport. Hvis nødvendigt, tilslut sprøjten til den nålefri ventilport, og udsug små
luftbobler.
3. Se altid brugsanvisningerne til de individuelle sæt ved brug sammen med administrationssæt,
da udskiftningsinterval kan variere i overensstemmelse med den kliniske anvendelse (f.eks.
blodinfusioner, blodprodukter og lipidemulsioner).
BEMÆRK: Ved brug af den nålefri ventilport kan der observeres væske mellem huset og det blå
stempel. Denne væske trænger ikke ind i væskens rute, og der kræves derfor ingen
handling.
BEMÆRK: I tilfælde af spørgsmål om produktet eller rekvirering af uddannelsesmaterialer
til nålefri ventiler bedes du kontakte en CareFusion repræsentant. Der henvises til
lokalitetens protokoller. Kontakt andre organisationer, der udgiver retningslinjer,
der kan være til hjælp ved udarbejdelse af lokalitetens protokoller.
1000DF00512 Udgave 3
20/42
Sekundære (piggyback-) infusioner
Sekundær (eller piggyback-) infusionstilstand er kun tilgængelig, hvis den er blevet konfigureret.
Anvendelsen af sekundære infusioner bør begrænses til periodisk terapi med lægemidler, der ikke er følsomme over for den samlede
mængde tid, der kræves for at fuldføre en infusion.
A
• Antibiotika kan typisk infunderes gennem en sekundær infusion, hvor den primære infusion er begrænset til
vedligeholdelsesvæske. Hvis den sekundære infusionsmulighed skal anvendes, bør den primære infusion kun være en
vedligeholdelsesvæske og er ikke indikeret til lægemiddelterapi.
• Anvendelsen af sekundære infusioner til afgivelse af kritiske lægemidler, især dem med en kort halveringstid, er IKKE
indikeret til brug. Disse lægemidler bør administreres gennem en dedikeret pumpekanal.
• Afhængig af faktorer som f.eks. væskeviskositet, den sekundære infusionshastighed, højde mellem den sekundære og
primære væskebeholder og brugen af klemmer kan flow finde sted fra den primære væskebeholder under en sekundær
infusion. Dette kan resultere i, at der er lægemiddel tilbage i beholderen ved slutningen af den sekundære infusion,
hvilket forsinker afgivelsen i en tidsperiode, som afhænger af den primære infusionshastighed. En sekundær infusion på
250 ml ved 300 ml/t kunne f.eks. resultere i, at ca. 33 ml blev tilbage, hvilket kræver op til 25 minutter yderligere tid for
at fuldføre afgivelsen, hvis en primær infusionshastighed på 80 ml/t antages (samt brug af et 72213N-0006 sekundært
infusionssæt og den medfølgende forlængerkrog). Derfor anbefales det, at flowsensorer (hvis de bruges) frakobles fra
pumpen under sekundære infusioner.
• Jævnlig overvågning for uventet primært flow anbefales. Hvis flow fra den primære væskebeholder ikke ønskes under
den sekundære infusion, og/eller patienten er følsom over for væskebalance, bør klemmen på det primære infusionssæt
lukkes. Kontrollér, at der ikke falder nogen dråber i det primære drypkammer.
• Ved fuldførelse af den primære infusion vil pumpen fortsætte ved HVÅ-hastighed (Hold Venen Åben).
Opsætning af en sekundær infusion:
1. Kontrollér, at en primær infusion er sat op i ml/t (hastighed > 0 ml/t).
2. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
3.Tryk på d for at få adgang til skærmbilledet MULIGHEDER.
4.Vælg SECONDARY SETUP (sekundær opsætning), og tryk på OK for at
bekræfte.
5.Vælg enten NO DRUG NAME (intet lægemiddelnavn) eller LM NAVN
A-Z (Llægemidlerer A-Z). Tryk på OK for bekræfte valget.
6.Indtast den sekundære RATE (hastighed) ved hjælp af
f-tasterne.
7. Tryk på OK for at bekræfte.
8.Indstil VSDI ved hjælp af f-tasterne. (Se afsnittet 'Indstilling af
VDSI')
9. Tryk på OK for at bekræfte.
10.Gennemse oversigten for indstilling af PRIMæR/SEKUNDæR.
11.Hvis de er korrekte, trykkes på OK for at fortsætte, eller på TILBAGE for
at regulere VDSI eller HAST på SEKUNDæR tilstand.
12. Tryk på b for at starte infusionen i sekundær tilstand.
Et ADVARSEL-skærmbillede vises - SIKRE AT SEKUNDÆR INFUSIONSSÆT
ER ÅBEN.
13. Tryk på OK for at påbegynde infusion med den viste hastighed.
Opsætning af en efterfølgende sekundær infusion:
Ved fuldførelse af den sekundære VDSI, går pumpen automatisk over til den
primære infusion. (Der høres et 'BIP').
1. Tryk på h for at sætte den primære infusion PÅ HOLD.
2. Følg instruktion 3 til 13 i 'Opsætning af sekundær infusion'.
Typiske sekundære infusioner:
IV-stang
Forlængerkrog (ca. 26 cm)
Sekundær væskebeholder
2
Normalt inkluderet i det sekundære infusionssæt.
Den primære væskebeholder skal hænge lavere, for at den
sekundære infusion kan afvikles, og den primære infusion
kan genstarte ved fuldførelse af den sekundære infusion.
Typisk en mindre beholder, f.eks. 50 ml,
100 ml, 200 ml eller 250 ml.
Sekundært infusionssæt f.eks.
72213N-0006. Typisk kortere slanger
for at nå Y-samlingen på det primære
infusionssæt.
1
Primær væskebeholder
Inline-klemme
Primært infusionssæt
f.eks. rulleklemme.
f.eks. 63420E med en øvre Y-samling (SmartSite® Nålefri Ventil).
Inline-klemme
Tilbageløbsventil
Øvre Y-samling (SmartSite® Nålefri
Ventil) på det primære infusionssæt.
Forhindrer sekundære infusioner
i at flyde tilbage op i det primære
infusionssæt i stedet for til patienten.
A
Det sekundære sæt tilsluttes den øvre
Y-samling på det primære infusionssæt.
A
Sørg for, at det primære sæt har en
tilbageløbsventil upstream fra Y-samlingen.
Alaris®
GP
1000DF00512 Udgave 3
21/42
Tilstanden Service Configuration (servicekonfiguration)
Dette afsnit består af en række indstillinger, der kan konfigureres. Nogle indstillinger kan angives via pumpens menu SERVICE
CONFIGURATION (servicekonfiguration), (som kan findes i Technician Mode) og andre gennem softwaren Guardrails® Editor.
Indtast adgangskoden på Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe for SERVICE-tilstanden, og vælg derefter SERVICE CONFIGURATION
(servicekonfiguration), se flere oplysninger i den tekniske servicehåndbog.
Brug Guardrails® Editor til at konfigurere pumpekonfiguration, lægemiddelliste og enheder, der er aktiveret for hvert datasæt.
Adgangskoder bør kun indtastes af kvalificeret teknisk personale.
A
Dato og tid
1.Vælg DATE & TIME (dato og tid) fra menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration) med f-tasterne, og tryk på
programmeringstasten OK .
2. Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte dit valg.
3.Anvend f-tasterne til at ændre den viste dato og tryk på NEXT (næste) for at komme til næste felt.
4. Tryk på OK for at vende tilbage til menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration)
5. Tryk på QUIT (afslut) for at vende tilbage til menuen SERVICE, og tryk på afor at afslutte og slukke.
Pump Reference Text (referencetekst til pumpe)
Denne indstilling bruges til at tilføje referencetekst, der skal vises på pumpens opstartsdisplay.
1.Vælg PUMP REFERENCE (pumpereference) fra menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration) med f-tasterne, og
tryk på programmeringstasten OK.
2.Brug f-tasterne til at indtaste tekst og NEXT (næste) til at gå til næste tegn.
3. Tryk på OK for at vende tilbage til menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration).
4. Tryk på QUIT (afslut) for at vende tilbage til menuen SERVICE, og tryk på afor at afslutte og slukke.
Sprog
Denne indstilling anvendes til at indstille sproget for meddelelserne, som vises på pumpens display.
1.Vælg LANGUAGE (sprog) fra menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration) med f-tasterne, og tryk på
programmeringstasten OK.
2. Brug f tasterne til at vælge sproget.
3. Tryk på OK for at vende tilbage til menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration).
4. Tryk på QUIT (afslut) for at vende tilbage til menuen SERVICE, og tryk på a for at afslutte og slukke.
Baggrundslys og kontrast
Denne indstilling anvendes til at indstille baggrundslyset og kontrasten på pumpens display.
1.Vælg BACKLIGHT & CONTRAST (baggrundslys og kontrast) fra menuen SERVICE CONFIGURATION (servicekonfiguration) med
f-tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .
2.Brug f-tasterne til at justere BACKLIGHT (baggrundslys), CONTRAST (kontrast) og DIMMING (dæmpning). Displayets kontrast
vil skifte, når der bladres gennem tallene. (Brug PARAM til at rulle mellem hver indstilling).
3. Tryk på OK og derefter QUIT (afslut), når den ønskede værdi er nået, for at vende tilbage til menuen SERVICE, og tryk på a for at afslutte
og slukke.
1000DF00512 Udgave 3
22/42
Pumpekonfiguration er tilgængelig via Guardrails® Editor-softwaren
Følgende indstillinger kan kun konfigureres via Guardrails® Editor -softwaren (pc-baseret), se hjælpefiler til Guardrails® Editor for at få flere
oplysninger.
GENERELLE INDSTILLINGER:
AC Fail Warning
(advarsel om strømsvigt)Kontrollerer, om strømmen er afbrudt, en advarsel genereres for at informere brugeren om, at
pumpen udelukkende kører på batteristrøm.
Alarm Volume (alarmstyrke) Kontrollerer lydstyrke på pumpens alarmer og advarsler.
Alarm Volume Adjustable
(justerbar alarmvolumen)
Kontrollerer, om brugeren kan justere indstillingen 'Alarm Volume' (alarmlydstyrke).
INDSTILLINGER FOR DOWNSTREAMOKKLUSION:
Occlusion Limit Default
(standard okklusionsgrænse)
Standardgrænsen for downstreamokklusion. Occlusion Limit Max
(maks. okklusionsgrænse)
Den maksimalt tilladte downstream-okklusionsgrænse.
HASTIGHEDSINDSTILLINGER:
Rate Titration
(hastighedstitrering)Tillader justering af infusionshastighed, mens pumpen infunderer, uden at pumpen sættes på
hold. Infusion Rate Max
(maks. infusionshastighed)
Den maksimalt tilladte infusionshastighed.
Rate Lock
(hastighedslås)
Kontrollerer, om funktionen til låsehastighed er tilgængelig.
BOLUS-INDSTILLINGER:
Bolus Mode
(bolustilstand)
Bolus Rate Max
(maks. bolushastighed)
Bolus Rate Default
(standard bolushastighed)
Bolus Volume Max
(maks. bolusvolumen)
Kontrollerer, om pumpen tillader bolusafgivelse eller ej.
Den maksimalt tilladte bolushastighed.
Standardværdierne for bolushastigheder.
Den maksimalt tilladte bolusvolumen.
PATIENTINDSTILLINGER:
Weight Default (vægtstandard)
Standardvægt for patient.
Weight Soft Min
(min. vægt soft)
Minimumsvægt for patient til beregning af vægtbaseret lægemiddeldosering, før bruger alarmeres.
Weight Soft Max
(maks. vægt soft)
Den maksimale vægt for patient til beregning af vægtbaseret lægemiddeldosering, før bruger
alarmeres.
AIR-IN-LINE-INDSTILLINGER:
AIL Limit
(AIL-grænse)
Alarmindstilling for bobler i air-in-line.
VDSI-INDSTILLINGER:
Primary VTBI Max
(primær VDSI, maks.)
Den maksimale VDSI for primære infusioner.
SEKUNDÆRE INFUSIONSINDSTILLINGER:
Secondary Infusion
(sekundær infusion)
Sec. VTBI Max
(sekundær VDSI, maks.)
Sec. Infusion Rate Max
(sekundær infusionshastighed, maks.)
Tillader brug af sekundær infusion (piggyback) i samme kanal.
Den maksimalt tilladte indstilling for volumen, der skal infunderes for sekundære infusioner.
Den maksimalt tilladte infusionshastighed for sekundære infusioner.
1000DF00512 Udgave 3
23/42
Lægemiddellisten er tilgængelig via Guardrails® Editor-softwaren
Følgende lægemiddelparametre kan kun konfigureres via Guardrails® Editor-softwaren (pc-baseret), se hjælpefiler til Guardrails® Editor
for at få flere oplysninger.
KONCENTRATIONSINDSTILLINGER:
Concentration Units
(koncentrationsenheder)
Enheden for koncentrationsparametre.
Concentrations
(koncentrationer)De koncentrationer, der er angivet for dette lægemiddel. Den beregnede værdi for
lægemiddelmængden/samlet volumen.
Units Only
(kun enheder)Gør det muligt for brugeren at slutte en række koncentrationsgrænser til et lægemiddel.
Koncentrationen kan derefter defineres på pumpen af brugeren inden for min.- og maks.grænserne.
Concentration Min
(koncentrationsmin.)
Den mindste tilladte koncentration for dette lægemiddel.
Concentration Max
(koncentrationsmaks.)
Den højeste tilladte koncentration for dette lægemiddel.
INDSTILLINGER FOR DOSERINGSHASTIGHED:
Weight Based Units
(vægtbaserede enheder)
Kontrollerer, om doseringshastighedsenheder er baseret på vægt eller ikke.
Dose Rate Default
(standardhastighed for dosering)
Standarddoseringshastighed for infusion af dette lægemiddel.
Dose Rate Soft Max
(doseringshastighed, soft, maks.)
Den maksimalt tilladte doseringshastighed, som ikke udløser en alarm på pumpen.
Dose Rate Units
(enheder for doseringshastighed)
Enheden for parametre for doseringshastighed.
Dose Rate Soft Min
(doseringshastighed, soft, min.)
Den mindst tilladte doseringshastighed, som ikke udløser en alarm på pumpen.
Dose Rate Hard Max
(doseringshastighed, hard, maks.)
Den maksimale tilladte doseringshastighed ved infusion af dette lægemiddel.
BOLUS-INDSTILLINGER:
Bolus Mode
(bolustilstand)
Styrer bolus-afgivelsesmetoden. Disse indstillinger tilsidesætter pumpekonfigurationsindstillingerne i profilen.
Bolus Rate Default
(standard bolushastighed)
Standardværdierne for bolushastighed for dette lægemiddel.
Bolus Dose Hard Max
(bolusdosering, hard maks.)
Den maksimale tilladte bolusdosering for dette lægemiddel.
Dose Rate Units
(enheder for bolusdosering)
Enheden for parametre for bolusdosering.
Visning af enheder:
Enheder vælges via Data Set Editor.
Mikrogram kan vises som mcg eller µg afhængig af konfigurationen i Data Set Editor.
Enheder kan vises som U eller enheder afhængig af konfigurationen i Data Set Editor.
1000DF00512 Udgave 3
24/42
Alarmer
Alarmerne stop the infusion (stop infusionen) og indikeres med en kombination af en hørbar lyd, en blinkende rød alarm og en meddelelse på displayet.
1. Kontrollér displayet for en alarmmeddelelse, og se tabellen nedenfor for at se årsag og handling. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for
at slette meddelelsen.
2. Når årsagen til alarmen er blevet afhjulpet, trykkes på b-tasten for at genoptage infusionen. (Undtagelserne er BRUG IKKE og BATTERI TOMT).
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
LUFT TILSTEDE
Infusion stoppet
Enkelt luftboble overstiger
alarmgrænsen.
Sættet er ikke monteret korrekt
i air in line-detektoren.
• Vurdér den mængde luft, som registreres af air in linedetektoren.
• Åbning af dækslet kan få en luftboble til at stige op i
sættet. Kontrollér, om der er luft i sættet.
• Fjern luften i henhold til hospitalets retningslinjer.
• Sørg for, at sættet er monteret korrekt i air in linedetektoren.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at der er nok væske tilbage i dråbekammeret.
• Genstart infusionen.
LUFT TILSTEDE
Infusion stoppet
Akkumulerede luftbobler
overstiger alarmgrænsen.
(Flere bobler, der er mindre end
alarmgrænsen for enkelbobler,
som er blevet registreret
gennem en periode på 15 min.
og >1 ml.)
• Kontrollér infusionssættet for luftbobler, og tag de
fornødne skridt.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at der er nok væske tilbage i dråbekammeret.
• Genstart infusionen.
ÅBEN DØR
Infusion stoppet
Dækslet blev åbnet under en
infusion.
• Luk dækslet, eller sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Genstart infusionen.
EFTER PUMPEN OKKLUSION
Infusion stoppet
Der er opstået en blokering
downstream.
(mellem pumpe og patient)
• Kontrollér væskevejen mellem pumpe og patient for
klemmer, konnektorer, bøjninger eller blokeringer.
• Undersøg patientadgangsstedet for tegn på
komplikationer (rødme, hævning, smerte, varme).
OKKLUSION OVER PUMPEN
Infusion stoppet
Der er opstået en blokering
upstream. Beholderen er
muligvis tom.
(mellem infusionsvæsken
og pumpen)
• Kontrollér sættet over pumpen.
• Kontrollér alle klemmer over pumpen.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at dråbekammeret er halvt fyldt.
• Kontrollér, at perforeringsrøret er indsat korrekt.
• Kontrollér, at luftventilen på dråbekammeret er åben ved
brug af alle glas- og semi-rigide beholdere.
INTET FLOW
Infusion stoppet
Flowsensor registrerer ikke
noget flow.
• Kontrollér flowsensor.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at alle klemmer over pumpen er åbne.
• Kontrollér, at dråbekammeret er halvt fyldt.
• Kontrollér, at perforeringsrøret er indsat korrekt.
• Kontrollér, at flowsensor er ren.
FLOW FEJL
Infusion stoppet
Stor forskel mellem registrerede
dråber og forventet antal
dråber.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Kontrollér flowsensor.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
FLOW FEJL (Kun i sekundær
infusionstilstand)
Infusion stoppet
Uventede dråber registreret.
• Hæng den sekundære beholder over den primære.
• Kontrollér, at dråberne er fra den sekundære beholder, når
der infunderes.
• Frakobling af flowsensor anbefales.
FRIT FLOW
Infusion stoppet
Mulighed for ukontrolleret flow.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Fjern pumpen fra brug.
BATTERI TOMT
Infusion stoppet
Det interne batteri er afladet.
Pumpen vil automatisk slukkes i
umiddelbar fremtid.
• Tilslut strømforsyning med det samme, eller sluk pumpen.
SIKKERHEDS BØLJE
Pumpen på hold
Sikkerhedsklemme i stykker
eller mangler
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Udskift infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
FEJL INDSAT INFUSIONSSÆT
Pumpen på hold
Sættet er isat forkert.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
FLOW SENSOR AFBRYD
Infusion stoppet
Flowsensor frakoblet under
infusion.
• Kontrollér/udskift flowsensor, eller indstil VDSI.
1000DF00512 Udgave 3
25/42
Alarmer (fortsat)
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
FORKERT SÆT
Pumpen på hold
Sikkerhedsklemme ikke registreret.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Kontrollér sæt, og luk dækslet.
• Udskift infusionssæt. (hvis nødvendigt)
DØR IKKE LUKKET
Pumpen på hold
Sikkerhedsklemmen i ikkeokkluderet position med dæksel
åben eller spærret.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
• Luk dæksel.
BRUG IKKE
Pumpe på hold/infusion
standset
Der er opstår en intern fejl.
• Fjern pumpen fra brug.
HÅNDTAG ÅBEN
Infusion stoppet
Dørhåndtag er åbent
• Kontroller dørhåndtag.
• Kontrollér kroge på dørhåndtag.
• Kontroller, at dørhåndtag ikke blokeres, og fjern
eventuelle forhindringer.
Advarsler
Advarsler gør brugeren opmærksom, men stopper ikke infusionen og indikeres med en hørbar lyd, en blinkende gul advarselsindikator og en meddelelse
på displayet eller begge dele.
1. Kontrollér displayet for en advarselsmeddelelse. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Afhjælp årsagen til meddelelsen, eller fortsæt med forsigtighed.
Advarsler:
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
BATTERI LAVT
Infusion fortsætter
Der er mindre end 30 minutters
batteri tilbage.
• Tilslut strømforsyning.
• Kontrollér strømkabel.
AC STRØM FEJL
Infusion fortsætter*
AC-strøm frakoblet eller fungerer
ikke.
• Tilslut strømforsyning.
VDSI UDFØRT
Infunderer HVÅ
Tilsigtet VDSI fuldført.
• Angiv ny VDSI, eller slet VDSI.
LUFT TILSTEDE
Pumpen på hold
Luft registreret i infusionssættet ved
begyndelsen af infusionen.
Sættet er ikke monteret korrekt i air
in line-detektoren.
• Kontrollér, at sættet er monteret korrekt i air in linedetektoren.
• Vurderer luft i infusionssættet.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
INDSTIL TIDEN
Pumpen på hold
Dato/klokkeslæt ikke indstillet.
• En kvalificeret servicetekniker skal indstille dato/
klokkeslæt.
• Tryk på programmeringstasten SLET for at fortsætte.
TITRATION
(titrering)
Infusion fortsætter
Hastighedstitrering ikke bekræftet.
• Bekræft eller annuller ny hastighed.
LÅS HASTIGHED?
Infusion fortsætter
Hastighedslås ikke bekræftet.
• Vælg JA eller NEJ efter behov.
LOG FEJL
Pumpen på hold
Kunne ikke opdatere hændelseslog.
• Det er muligvis nødvendigt, at en kvalificeret
servicetekniker servicerer pumpen.
INDSTIL SERIE NUMMER
Pumpen på hold
Serienummer ikke indstillet.
• Kontakt en kvalificeret servicetekniker for at indstille
serienummeret.
* Hvis pumpen var på hold, vil alarmen stadig være aktiveret, men denne meddelelse vil ikke blive vist.
1000DF00512 Udgave 3
26/42
Meddelelser og råd
Meddelelser gør brugeren opmærksom, men stopper ikke infusionen og indikeres med en hørbar lyd, en blinkende gul advarselsindikator og en meddelelse
på displayet eller begge dele.
1. Kontrollér displayet for en meddelelse. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Afhjælp årsagen til meddelelsen, eller fortsæt med forsigtighed.
Meddelelser:
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
VÆR OPMÆRKSOM
Pumpen på hold
Pumpe på hold i to minutter uden
start af infusion.
• Gennemgå pumpeopsætning.
• Start infusion, eller sluk for pumpe.
INDSTIL VDSI
Pumpen på hold
Ingen VDSI/flowsensor.
• Indstil VDSI, eller montér flowsensor.
SÆTTET IKKE TILPASSET
Pumpen på hold
Der er ikke monteret infusionssæt.
• Montér infusionssæt.
LÅST
Infusion fortsætter
Hastighedsændring forsøgt, mens
låst.
• Lås hastigheden op for at justere
infusionsindstillinger.
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
DOSIS OVERSKRIDES
Pumpe på hold (hvis
titrering er deaktiveret)
Infusion fortsætter (ved
titrering)
Indstillet infusionhastighed overstiger
Guardrails® soft limit.
• Kontrollér infusionsindstilling.
• Bekræft OVERSKRID GRÆNSE? ved at trykke på JA.
• Afvis OVERSKRID GRÆNSE? ved at trykke på NEJ.
DOSIS UNDER
Pumpe på hold (hvis
titrering er deaktiveret)
Infusion fortsætter (ved
titrering)
Indstillet infusionshastighed/
doseringshastighed er under
Guardrails® bløde grænse.
• Kontrollér infusionsindstilling.
• Bekræft OVERSKRID GRÆNSE? ved at trykke på JA.
• Afvis OVERSKRID GRÆNSE? ved at trykke på NEJ.
DOSIS IKKE TILLADT
Pumpe på hold (hvis
titrering er deaktiveret)
Infusion fortsætter (ved
titrering)
Angivet doseringshastighed er større
end indstillet doseringshastighed for
hard maks.
• Kontrollér infusionsindstilling, og justér til passende
nødvendig hastighed.
HASTIGHED IKKE TILLADT
Pumpe på hold (hvis
titrering er deaktiveret)
Infusion fortsætter (ved
titrering)
Indstillet infusionhastighed overstiger
Guardrails® hard limit.
• Kontrollér infusionsindstilling, og justér til passende
nødvendig hastighed.
KONCENTRATION IKKE
TILLADT
Pumpen på hold
Indstillet koncentration overstiger
hard maks. grænse eller er under
hard min. grænse.
• Kontrollér koncentration, og justér til mere passende
mængde.
VÆGT OVER GRÆNSEN
Pumpen på hold
Indstillet patientvægt overstiger
Guardrails® soft limit.
• Kontrollér vægtindstilling.
• Tryk på ja for at bekræfte bekræfte?.
• Tryk på Nej for at afkræfte afkræfte?.
VÆGT UNDER GRÆNSEN
Pumpen på hold
Indstillet patientvægt er under
Guardrails® soft limit.
• Kontrollér vægtindstilling.
• Tryk på ja for at bekræfte bekræfte?.
• Tryk på Nej for at afkræfte afkræfte?.
Råd:
1000DF00512 Udgave 3
27/42
Genstart af infusion efter AIL-alarm
Pumpen kan genstartes ved at åbne dækslet, bedømme og fjerne eventuel luft fra slangeføringsområdet og i infusionssæt
på patientens side af pumpen (hvis det er nødvendigt) ifølge hospitalets retningslinjer. Luk dækslet, og annuller AILalarmen. Når infusionen genoptages, aktiveres AIL-systemet og alarmen igen, hvis den forudindstillede grænse for AIL
overskrides.
A
Indtrængen af luft og dannelse af bobler i administrationssættet er en kendt risiko ved infusionsbehandling.
Denne risiko er multipliceres, når (a) der administreres flere infusioner samtidigt, og (b) hvis der infunderes lægemidler eller væsker, som
vides at have tendens til afgasning, med en forøgelse af luftakkumulering i patientens kredsløb som en potentiel konsekvens.
Patientgrupper med atrieseptumdefekter har forhøjet risiko for potentielle konsekvenser ved luftindtrængen. Det anbefales derfor for denne
gruppe, at der anvendes et luftventilationsfilter på infusionssættet udover pumpens eksisterende mekanisme til registrering af luft i slangen.
Vi anbefaler, at du også overvejer at anvende et luftventilationsfilter:
a) Til andre patientgrupper, der vides at have forhøjet risiko for potentielle konsekvenser af luftindtrængen, såsom nyfødte.
b) I andre situationer, hvor der foreligger multiple risici for luftindtrængen, såsom dem, der kan være til stede på intensivafdelinger (flere
parallelle infusioner), eller hvor der infunderes lægemidler eller væsker, som vides at have tendens til afgasning.
Hvis der ikke kan anvendes luftventilationsfiltre, kan man overveje at anvende antisifonventiler.
1000DF00512 Udgave 3
28/42
Flow Sensor Operation (Optional) (drift af flowsensor, valgfri)
Flowsensoren overvåger automatisk infusionsflowhastigheden gennem drypkammeret. Flowsensoren får
pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. Flowsensoren kan
også registrere tomme beholdere. Derfor anbefaler vi brug af en flowsensor, hvor det er muligt med undtagelse af
sekundære infusioner.
A
IVAC® Model 180, flowsensor
Flanger
Håndtag
Træk håndtag tilbage
Drypkammer
Flowsensor,
brugerflade
Alaris®
GP
1. Sæt flowsensoren ind i flowsensorens brugerflade, der er placeret på den øverste del af pumpen.
2. Slut IVAC® Model 180-flowsensoren til drypkammeret på infusionssættet ved at trække håndtagene tilbage. Se tegningen ovenfor.
3. Fortsæt med isætnings-, fyldnings- og opsætningsanvisningerne som beskrevet i afsnittet "At komme i gang".
BEMÆRK: Sørg for, at dråbekammeret er halv fuldt og opretstående.
Sæt altid flowsensoren på, før infusionen startes .
Undgå at bruge flowsensoren i direkte sollys.
Sørg altid for, at linsen er ren.
A
Geninstallér altid flowsensorens brugerfladecover, når flowsensoren er frakoblet.
A
Flowsensor,
brugerfladecover
1000DF00512 Udgave 3
29/42
Infusionssæt
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe bruger standardinfusionssæt til engangsbrug. Brugeren er ansvarlig for at kontrollere egnetheden af
produkter, der ikke er anbefalet af CareFusion.
A
• Nye sæt udvikles hele tiden til vores kunder. Kontakt venligst din lokale CareFusion repræsentant for tilgængelighed.
• Kontrollér infusionssættets materiale og lægemiddelkompatibilitet, før der vælges infusionssæt.
• Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af infusionssæt'. Før brug
af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem.
Alaris® GP-standardinfusionssæt
60093E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter
• 1 tilbageløbsventil
• længde: 270 cm
60123E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• mikronfiltre 1,2 og 15
• længde: 275 cm
60293E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 1 tilbageløbsventil
• intet filter
• længde: 270 cm
60693
• 1 injektionsåbning
• mikronfilter 15
• længde: 255 cm
60693E
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
• mikronfilter 15
• længde: 255 cm
60793
• 2 injektionsåbninger
• mikronfilter 15
• længde: 255 cm
60793E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter
• længde: 255 cm
60903
• mikronfilter 15
• længde: 265 cm
60593
• 15 mikronfilter.
• længde: 265 cm
60173E
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
• Intet filter
• længde: 265 cm
63.120V
• 2 split septum injektionsåbninger
• 1 tilbageløbsventil
• intet filter
• længde: 305 cm
Model Number:
Tegningerne er ikke i faktisk skala
1000DF00512 Udgave 3
30/42
63120V
Artwork Number:
1000AW03030
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
11/10/06
Infusionssæt (fortsat)
Alaris® GP-standardinfusionssæt
63200NY
• intet filter
• længde: 260 cm
63.110V
• 2 split septum injektionsåbninger
• Intet filter
• længde: 290 cm
63401E
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning
• Intet filter
• længde: 275 cm
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning
63402BE
63420E
• 1 tilbageløbsventil
• inter filter
• længde: 265cm
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger
• 1 tilbageløbsventil
• inter filter
• længde: 295 cm
• 3 SmartSite® nålefri ventilåbninger
63423BE
• 1 tilbageløbsventil
• inter filter
• længde: 285cm
Model Number:
63200NY
Artwork Number:
1000AW03032
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Model Number:
63110V
Artwork Number:
1000AW03035
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Model Number:
63401E
Artwork Number:
1000AW03036
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Model Number:
63420E
Artwork Number:
1000AW03038
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
Date
13/10/06
Date
13/10/06
Alaris® GP blodinfusionssæt
60393E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 200 mikronfilter.
• længde: 275 cm
60895
• 200 mikronfilter.
• længde: 270 cm
60894
60980
63477E
• 1 injektionsåbning
• 200 mikronfilter.
• længde: 295 cm
• Twin Spike
• 1 injektionsåbning
• 200 mikronfilter.
• længde: 295 cm
• 2 Ikke-ventilerede perforeringsrør.
• 180 mikronfilter
• Længde: 305 cm
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
Alaris® GP lysbestandige infusionssæt
60643
• 15 mikronfilter.
• længde: 250 cm
Tegningerne er ikke i faktisk skala
1000DF00512 Udgave 3
31/42
Model Number:
63477E
Artwork Number:
1000AW03033
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Date
12/10/06
Infusionssæt (fortsat)
60103E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 1 burette (150 ml).
• længde: 275 cm
63441E
• 4 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 1 burette (150 ml).
• længde: 330 cm
100
Alaris® GP burette-infusionssæt
Alaris® GP lavabsorberende infusionssæt
60953
63260NY
60033E
Model Number:
63441E
Artwork Number:
1000AW03034
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
• 15 mikronfilter.
• Polyetylenbeklædt PVC-slange
• længde: 270 cm
• Polyetylenbeklædt PVC-slange
• Intet filter
• længde: 295 cm
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 0,2 mikronfilter.
• længde: 265 cm
Model Number:
63260NY
Artwork Number:
1000AW03031
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Alaris® GP sprøjteadapter-infusionssæt
63280NY
• længde: 270 cm
egrænset til maksimal infusionshastighed
B
på 150ml/h
A
Alaris® GP onkologi-infusionssæt
60950E
• 5 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter.
• længde: 260 cm
60951E
• 3 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter.
• længde: 260cm
60952E
• 5 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter.
• Lysresistent
• længde: 260cm
Alaris® GP sekundære infusionssæt
72213N-0006
72951NE (til brug med
60950E)
• Han-luer og bøjle
• længde: 76 cm
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
• Han-luer med tilbageløbsventil.
• længde: 35 cm
ndlad at bruge pumpen i sekundær inU
fusionstilstand, når der infunderes kritiske
lægemidler.
A
Tegningerne er ikke i faktisk skala
1000DF00512 Udgave 3
32/42
Model Number:
63280NY
Artwork Number:
1000AW03037
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
Tilbehør
 Alaris® DS-dockingstation
 The Alaris® Gateway-arbejdsstation
1000DF00512 Udgave 3
33/42
Vedligeholdelse
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer
For at sikre, at denne pumpe forbliver i god driftsmæssig stand, er det vigtigt at holde den ren og udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer
beskrevet nedenfor.
Interval
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer
Ifølge hospitalets politik
Rengør omhyggeligt eksterne overflader på pumpen før og efter længerevarende perioder af opbevaring.
Ved hver brug
1. Undersøg stikket og ledningen til vekselstrømsforsyningen for beskadigelse.
2. Undersøg kabinet, tastatur og mekanisme for beskadigelse.
3. K
ontrollér, at selv-testen ved opstart fungerer korrekt.
Inden pumpen anvendes på en
ny patient og efter behov
Rengør pumpen ved at aftørre den med en fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand, samt en
desinficerende/rensende standardopløsning.
A
Hvis pumpen tabes, beskadiges, udsættes for megen fugt eller høj temperatur, skal den øjeblikkeligt tages ud af brug og
undersøges af en uddannet servicetekniker.
Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse og lignende aktiviteter skal udføres på et sikkert arbejdssted ifølge de
leverede oplysninger. CareFusion vil ikke være ansvarlig, hvis disse handlinger ikke udføres ifølge de instruktioner eller
informationer, der er leveret af CareFusion. Du finder yderligere oplysninger om forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse i
den tekniske servicehåndbog (TSH).
Al service bør kun udføres af en uddannet servicetekniker med henvisning til den tekniske servicehåndbog (TSH).
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan fås
eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
A
Der henvises til den tekniske servicehåndbog med henblik på kalibreringsprocedurer. Måleenhederne, der er anvendt i
kalibreringsproceduren, er standard SI-enheder (det internationale SI-system).
A
Batteridrift
Det interne genopladelige batteri tillader kontinuerlig drift, når der ikke forefindes vekselstrøm, for eksempel under patientoverflytning eller
ved vekselstrømssvigt. Batteriet har en gennemsnitslevetid på mindst 6 timer efter fuld opladning. Ved tilslutning til strømforsyning i fire
timer, (uanset om pumpen er i brug eller ikke) oplades en ny batteripakke helt.
Batteriet er vedligeholdelsesfrit, forseglet nikkel metalhydrid og behøver ingen rutineservice. For at opnå optimal drift må man imidlertid sikre
sig, at batteriet bliver fuldt genopladet efter total afladning, før opbevaring, og med regelmæssige 3 måneders intervaller under opbevaring.
Evnen til at bibeholde spændingen vil efterhånden blive reduceret. Hvor det er kritisk, at spændingen opretholdes, bør det interne batteri
udskiftes hvert 3. år.
Det anbefales, at batteriet kun udskiftes af en uddannet servicetekniker. For yderligere information om udskiftning af batterier henvises der
til den tekniske servicehåndbog.
Den batteripakke, der bruges til denne volumetriske pumpe fra Alaris®, er fremstillet af CareFusion og indeholder et ophavsretsbeskyttet,
elektronisk kredsløbskort, som er fremstillet specifikt til den volumetriske pumpe fra Alaris®, og som sammen med softwaren til den
volumetriske pumpe fra Alaris® kontrollerer batteriforbrug, -opladning og -temperatur. Enhver brug af batteripakker, som ikke er fremstillet af
CareFusion, i den volumetriske pumpe fra Alaris® er på eget ansvar, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af batteripakker,
som ikke er fremstillet af CareFusion. CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at den volumetriske pumpe Alaris® har været udsat
for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af brug af en batteripakke, som ikke er
fremstillet af CareFusion.
1000DF00512 Udgave 3
34/42
Rengøring og opbevaring
Rengøring af pumpen:
Inden pumpen overføres til en ny patient og periodevis under driften, skal pumpen rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud let fugtet med
varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning.
A
Inden rengøring skal enheden altid slukkes og frakobles
strømforsyningen. Lad ikke væske trænge ind i
indkapslingen, og undgå dannelse af overskudsvæske på
pumpen.
Undlad at bruge aggressive rengøringsmidler, da disse
kan beskadige pumpens ydre overflade. Pumpen må ikke
dampautoklaveres, steriliseres med ethylenoxid eller
dyppes ned i væske.
Kontrollér, at membranen, der dækker
pumpemekanismen, er intakt før rengøring. Hvis den er
defekt, skal den tages ud af brug, og der skal kontaktes
en uddannet servicetekniker.
Anbefalede rensemidler er:
Mærke
Koncentration
Hibiscrub
20 % (v/v)
Virkon
1 % (w/v)
Følgende typer desinfektionsmidler må ikke anvendes:
- NaDcc (som f.eks. PRESEPT)
- Hypokloritter (som f.eks. CHLORASOL)
- Aldehyder (som f.eks. CIDEX)
- Kationiske overfladeaktive stoffer (som f.eks.
Benzalkoniumklorid).
- Jod (som f.eks. Betadine)
- Rengøringsmidler baseret på koncentreret
isopropylalkohol kan ikke anbefales, da disse beskadiger
plastdelene.
Opbevaring af pumpen:
Hvis pumpen skal opbevares i længere tid, bør den først rengøres, og det interne batteri skal være fuldt opladet. Opbevares i en ren, tør atmosfære
ved rumtemperatur, og hvis det er muligt, skal den originale emballage anvendes til beskyttelse.
Én gang hver 3. måned under opbevaring skal der udføres funktionstests som beskrevet i den tekniske servicehåndbog, og man skal sikre sig, at det
interne batteri er fuldt opladet.
Rengøring og opbevaring af infusionssættet:
Infusionssættet er en engangsartikel og skal bortskaffes efter brug ifølge hospitalets protokol.
Rengøring af dæksel:
Der henvises til den tekniske servicehåndbog for oplysninger om fjernelse af dæksel i forbindelse med rengøring af væskens rute, hvor der skal bruges
en skruetrækker (torx), og som kun bør udføres af en uddannet servicetekniker.
Rengøring af flowsensor:
Inden flowsensoren overføres til et nyt infusionssæt, og periodevis under driften, skal flowsensoren rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud
let fugtet med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning. Sørg for, at konnektoren ikke bliver våd. Tør flowsensor før brug.
For at lette rengøring af stærkt tilsmudsede eller forurenede flowsensorer, eller hvis håndtaget ikke kan bevæges frit, kan flowsensoren nedsænkes og
lægges i blød i rent sæbevand (se
). Fjedermekanismens inderside kan rengøres ved at aktivere den, mens den er nedsænket i vand.
Efter rengøring skal sensoren have lov at tørre helt, før den tages i brug.
A
A
Flowsensorens stik må ikke nedsænkes i vand, da dette kan beskadige den.
Bortskaffelse
Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes
U
Dette
-symbol på produktet og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med
husholdningsaffald.
Hvis De ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr, bedes De kontakte Deres CareFusion-kontor eller -forhandler for yderligere oplysninger.
Hvis dette produkt bortskaffes korrekt, vil det hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative påvirkninger på menneskers helbred
og miljøet, som ellers kunne opstå fra ukorrekt affaldshåndtering.
Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU. Produktet bør bortskaffes under hensyntagen til miljøet. For at sikre, at der ikke er nogen risiko eller fare, skal det
interne genopladelige batteri og nikkelmetalhydridbatteriet fjernes fra kontrolpladen og bortskaffes i henhold til reglerne i det pågældende land. Alle
andre komponenter kan bortskaffes sikkert ifølge lokale regler.
1000DF00512 Udgave 3
35/42
Specifikationer
Elektrisk beskyttelse
BATTERISPECIFIKATIONER Genopladeligt NiMH (Nickel Metal Hydride). Lader automatisk, når
pumpen er tilsluttet vekselstrøm.
Klasse I, Type CF (defibrilleringssikkert)
Elektrisk/mekanisk sikkerhed
Overholder IEC/EN60601-1 og IEC/EN60601-2-24.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Overholder IEC/EN60601-1-2 og IEC/EN60601-2-24.
Batteriliv - Ved en batteriopladningstid på 24 timer vil pumpen
ved 25 ml/t have en gennemsnitslevetid på 6 timer.
Batteriopladning - 2,5 timer til 95%.
Alarmtilstande -
Elektrisk sikkerhed
Typisk jord fejlstrøm 78 µA.
Typisk fejlstrømsbeskyttelse/afskærmning (Normal Condition) = 0 µA
Typisk beskyttende jordmodstand = 32 mOhm
Ovenstående måleenheder er kun vejledende,
IEC/EN60601-1-grænser defineres nedenfor:
Jord fejlstrøm (normal tilstand) <= 500 µA
Fejlstrømsbeskyttelse/-afskærmning (normal tilstand) <= 100 µA
Beskyttelses jordingsmodstand <= 200 mOhm
Klassifikation - Kontinuerlig modusdrift, bærbart udstyr
Advarsler
Alarmer
AC STRØM FEJL (ac-strømfejl)
VDSI UDFØRT
BATTERI LAVT
LUFT TILSTEDE
TITRATION
INDSTIL TIDEN
LÅS HASTIGHED?
LOG FEJL
INDSTIL SERIE NUMMER
LUFT TILSTEDE (enkelbobler)
LUFT TILSTEDE(akkumuleret)
ÅBEN DØR
EFTER PUMPEN OKKLUSION
OKKLUSION OVER PUMPEN
INTET FLOW
FLOW FEJL
FRIT FLOW
BATTERI TOMT
SIKKERHEDS BØLJE
FEJL INDSAT INFUSIONSSÆT
FLOW SENSOR AFBRYD
FORKERT SÆT
DØR IKKE LUKKET
BRUG IKKE
HÅNDTAG ÅBEN
Meddelelser
Vekselstrømsforsyning 100 - 230 VAC, 50 - 60Hz, 60VA (maks.).
Sikringstype 2 X T 1.25 A, træge.
Dimensioner 148 mm (bredde) x 225 mm (højde) x 148 mm (dybde). Vægt: ca.
2,5 kg (eksklusive strømkabel).
Beskyttelse mod indtrængning af væske IPX3 - Beskyttet mod vandsprøjt.
VÆR OPMÆRKSOM
INDSTIL VDSI
SÆTTET IKKE TILPASSET
LÅST
Råd
Miljømæssige specifikationer
Tilstand
Drift
Transport
og opbevaring
Temperatur
+5° C - +40° C
-20° C - +50° C
Fugtighed
20% - 90%*
15% - 95%*
Atmosfærisk
tryk
700 hPa - 1060 hPa
500 hPa - 1060 hPa
*Ikke-kondenserende.
1000DF00512 Udgave 3
DOSIS OVERSKRIDES
DOSIS UNDER
DOSIS IKKE TILLADT
HASTIGHED IKKE TILLADT
VÆGT OVER GRÆNSEN
VÆGT UNDER GRÆNSEN
KONCENTRATION IKKE TILLADT
Bibeholdelse af hukommelse Pumpens elektriske hukommelse kan bibeholdes i mere end to år
med normal brug.
36/42
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation
IrDA / RS232 / sygeplejersketilkald-funktion
IrDA (eller RS232 / sygeplejersketilkald) er en funktion på Alaris® GP
Guardrails® Infusionspumpe, som tillader, at pumpen tilsluttes en
ekstern enhed med henblik på datakommunikation
Interfacet til sygeplejersketilkald sørger for en
fjernopbakning til den interne akustiske alarm.
Man bør ikke sætte sin lid til den som erstatning
for den interne alarm. Der henvises til den tekniske
servicehåndbog for yderligere oplysninger om RS232brugerfladen. Vurderingen af velegnetheden af enhver
software anvendt i det kliniske miljø til at kontrollere
eller modtage data fra pumpen ligger hos brugeren
af udstyret. Denne software bør omfatte detektion af
frakobling eller anden fejl ved RS232-kablet.
A
Alle
tilsluttede
analoge
eller
digitale
komponenter skal opfylde IEC/EN60950 for
udstyr til databehandling og IEC/EN60601 for
medicinsk udstyr. Enhver, der tilslutter yderligere
anordninger til signalindgangen eller -udgangen,
er en systemkonfigurator og ansvarlig for at opfylde
kravene i systemstandard IEC/EN60601-1-1.
RS232-porten tilsluttes ved
1000SP01183 - RS232-kabel.
brug
af
reservedel
RS232 / sygeplejersketilkald, tilslutningsdata
Specifikation for sygeplejersketilkald Konnektor
D-type - 9-benet
TXD/RXD
EIA RS232-C Standard
Baudrate 115k Baud
Startbits 1 startbit
Databits
8 databits
Paritet Ingen paritet
Stopbits
1 stopbit
Relækontakter til sygeplejersketilkaldBen 1, 8 + 9, 30V
jævnstrøm,
1A strømstyrke
Typiske tilslutningsdata 1 Sygeplejersketilkald (relæ) normalt lukket
2 Overfør data (TXD) udgang
3 Modtagne data (RXD) indgang
4 DTR → DSR (6)
5 Jord (GND)
6 DTR → DSR (4)
7 Anvendes ikke
8 Sygeplejersketilkald (relæ) normalt åbent
9 Sygeplejersketilkald (relæ) almindeligt
IrDA
Baudrate 115k Baud
Startbits 1 startbit
Databits
8 databits
Paritet Ingen paritet
Stopbits
1 stopbit
1000DF00512 Udgave 3
37/42
Infusionsspecifikationer
Luftsensor:
Systemnøjagtighed:
Hastighedspræcision er ±5 %, opnået under nominelle forhold 1a,2
Hastighedspræcision er ±10 %, opnået under forhold med lavt flow 1b,2
Integreret ultrasonisk sensor.
Air in line-registrering:
Enkelt boble (konfigurerbar): 50 µl, 100 µl, 250 µl og 500 µl.
Occlusion Alarm Limits (okklusionsalarmgrænser)
Opnået under nominelle forhold
Niveau
L2 - Low
L5 - Medium
230
460
Tryk
(mmHg)
ca.
Bobleakkumulering: 1 ml over et 15-minutters vindue.
1a,4
L8 - High
L8 - High
<= 200 ml/t
> 200 ml/t
725
950
Bolusvolumen genereret ved 25 ml/t, når alarmtærsklen for
minimumsokklusion nås <0,45 ml
Bolusvolumen genereret ved 25 ml/t, når alarmtærsklen for
maksimumsokklusion nås <0,95 ml
Nøjagtighed for bolusvolumen:
Typisk: -4,1 %, maks.: -3,2 %, min.: -5,5 % 1 ml @ 10 ml/t
Typisk: -1,3 %, maks.: -0,9 %, min.: -1,6 % 100 ml @ 1200 ml/t
Administration af bolus
Område
Bolus Rate
(bolushastighed)
10-1200 ml/t i trin af 10 ml/t
Bolus Volume
Displayed
(vist bolusvolumen)
0,0 ml - 100,0 ml i trin af 0,1 ml
Start af infusion/opsætning
Infusionsparameter
Det maksimale infunderede volumen efterfølgende en enkelt
fejltilstand er til hastigheder < 10 ml/h: +/- 0,25 ml, hastigheder <
100 ml/t: +/- 0,5 ml, hastigheder ≥100 ml/t: +/- 2 ml
Sætbaseret, pumpeaktiveret sikkerhedsklemmeanordning til
at forhindre frit flow
Bemærkninger:
Maks. okklusionsalarmtryk: 1250 mmHg
Post okklusionsbolus:
Parameter
Kritisk volumen
Område
Infusionshastighed
0,1-99,9 ml/t i trin af 0,1 ml/t og
100-999 ml/t i trin af 1 ml/t
1000-1200 ml/t i trin af 10 ml/t
VDSI, primær
(0 - OFF), 1-9999 ml
VI (total)
0,1-9999 ml
1a.Nominelle forhold defineres som:
Sæt hastighed: 1 til 1200 ml/t;
Anbefalede engangsprodukter: 60593;
Nål: 18 gauge x 40 mm;
Opløsningstype: De-ioniseret og afgasset vand;
Temperatur: 23°C ± 2°C
Væskehøjde: +300 ± 30 mm;
Tilbagetryk: 0 ± 10 mmHg.
1b.Lavt flow defineres som:
Sæt hastighed: mindre end 1,0 ml/t
Anbefalede engangsprodukter: 60593;
Nål: 18 gauge x 40 mm;
Opløsningstype: De-ioniseret og afgasset vand;
Temperatur: 23°C ± 2°C
Væskehøjde: +300 ± 30 mm;
Tilbagetryk: 0 ± 10 mmHg.
2.Systempræcisionen vil ændres med følgende procentværdier:4
Temperatur: nominelt -5,7 (±1,5)% ved 5 °C og nominelt +0,3
(±1,7)% ved 40 °C
Væskehøjde: nominelt -3,4 (±1,3)% ved -0,5 m og 0,0 (±1,1)%
ved +0,5 m
Varighed: nominelt -1,1 [±0,2] % over 24 timers kontinuerlig brug
Tilbagetryk: nominelt +2,0 (±1,3)% ved -100 mmHg, -13,4 (±1,8)%
ved +800 mmHg henholdsvis
Atmosfærisk tryk: ± 5 % ved 25 ml/h ved 700 hPa
3.Testet med destilleret vand, 20 % lipid, 50 % glukose, 0,9 %
normal Salt og 5 % alkoholopløsninger.
Maksimal tid til aktivering af okklusionsalarm:
Ved maksimalt tryk er tiden til alarm ved 0,1 ml/t nominelt 735
[±50] minutter (maksimum <883 min)
Ved minimalt tryk er tiden til alarm ved 0,1 ml/t nominelt 234
[±25] minutter (maksimum <309 min)
4.Okklusionstrykpræcisionen vil ændres med følgende:
Temperatur: Lav indstilling nominelt 7 (±12) mmHg ved 5 °C og
-24 (±17) mmHg ved 40 °C henholdvis
Normal indstilling nominelt 4 (±16) mmHg ved 5 °C og -41 (±18)
mmHg ved 40 °C henholdsvis
Højt tryk nominelt 4 (±14) mmHg ved 5 °C og -38 (±21)
mmHg ved 40 °C henholdsvis
Ved maksimalt tryk er tiden til alarm ved 1,0 ml/t nominelt 65
[±4] minutter (maksimum <95 min)
Ved minimalt tryk er tiden til alarm ved 1,0 ml/t nominelt 16
[±2] minutter (maksimum <28 min)
Ved maksimalt tryk er tiden til alarm ved 25 ml/t nominelt 119
[±7] sekunder (maksimum <3 min)
Ved minimalt tryk er tiden til alarm ved 25 ml/t nominelt 29
[±3] sekunder (maksimum <50 sek)
1000DF00512 Udgave 3
A
38/42
Den specificerede nøjagtighed kan muligvis ikke
opretholdes, hvis ovenstående betingelser ikke
opfyldes, se note 1 til 4.
Trompet- og flowhastighedskurver
I denne pumpe, som med alle infusionssystemer, medfører pumpemekanismens funktion og variationer kortvarige udsving
i hastighedsnøjagtigheden.
Følgende kurver viser typisk præstation af systemet på to måder: 1) præcisionen i væskeafgivelsen over forskellige tidsperioder måles
(trompetkurver) og 2) forsinkelsen i start af væskeflow, når infusionen begynder (opstartskurver).
Trompetkurver er opkaldt efter deres karakteristiske form. De viser diskrete data gennemsnitsberegnet over bestemte tidsperioder eller
'observationsvinduer', ikke kontinuerlige data versus driftstid. Over lange observationsvinduer har kortvarige udsving lille virkning på
nøjagtigheden, som repræsenteret af den flade del af kurven. Som observationsvinduet snævres ind, vil kortvarige udsving have større
virkninger, repræsenteret ved "munden" af trompeten.
Kendskab til systemnøjagtighed over forskellige observationsvinduer kan være af interesse, når visse lægemidler bliver administreret.
Kortvarige udsving i hastighedsnøjagtigheden kan have klinisk indvirken, afhængig af halveringstiden af det lægemiddel, der bliver
infunderet, og graden af intervaskulær integration. Derfor kan den kliniske virkning ikke afgøres ud fra trompetkurverne alene.
Opstartkurverne repræsenterer kontinuerligt flow versus driftstid, to timer fra infusionens start. De viser forsinkelsen i start af afgivelse pga.
mekanisk overensstemmelse og giver en visuel repræsentation af ensartethed. Trompetkurverne stammer fra den anden time af disse data.
Tests udført iht. IEC/EN60601-2-24 standarden.
Trompetkurve ved 0,1 ml/t (efter 24 timer)
Opstartskurve ved 0,1 ml/t (indledende periode)
0.40
150.00
0.35
0.30
0.20
0.15
Fejl (%)
Flowhastighed (ml/t)
0.25
0.10
0.05
0.00
0.00
-0.05
-0.10
-150.00
-0.15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
120
Tid (minutter)
5
10
15
20
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = -5%
Trompetkurve ved 0,1 ml/t (efter 72 timer)
Trompetkurve ved 0,1 ml/t (indledende periode)
150
150.0
50
Trumpet Graph at 1.0 ml/h (After 24 Hours)
0
Fejl (%)
Fejl (%)
100
0.0
-50
-100
-150
0
5
10
15
20
25
30
35
-150.0
0
Observationsvindue (minutter)
5
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = -6%
20
25
30
35
30
1.8
20
1.6
1.4
10
1.2
1.0
Fejl (%)
Flowhastighed (ml/t)
15
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 24 timer)
Opstartskurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
2.0
10
Observationsvindue (minutter)
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = 4,0%
0.8
0.6
0
-10
-20
0.4
0.2
-30
0
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
5
10
15
20
120
Tid (minutter)
Bemærk: Den typiske flowhastighed og trompetkurver opnås ved brug af et anbefalet infusionssæt.
Plotområdet er øget til ± 150 % for at gøre kurven så illustrativ som muligt.
1000DF00512 Udgave 3
25
Observationsvindue (minutter)
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = 0,7%
-0.2
39/42
30
35
Trompet- og flowhastighedskurver (fortsat)
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 72 timer)
30.0
30
20.0
20
10.0
Trumpet Graph at 25.0 ml/h (After 24 Hours)
0
0.0
Fejl (%)
Fejl (%)
10
-10
-10.0
-20.0
-20
-30
0
5
10
15
20
25
30
-30.0
35
0
Observationsvindue (minutter)
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = 0,7%
5
10
15
20
25
30
Observationsvindue (minutter)
35
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = 1,0%
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (efter 24 timer)
Opstartskurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
50
45
15
10
35
30
Fejl (%)
Flowhastighed (ml/t)
40
25
20
5
0
15
-5
10
5
-10
0
-15
-5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
120
Tid (minutter)
5
10
15
20
Observationsvindue (minutter)
25
30
35
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = -0,4%
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
Trompetkurve ved 25 ml/t (efter 72 timer)
15.0
15
10.0
10
5.0
Fejl (%)
Fejl (%)
5
0
-5
0.0
-5.0
-10.0
-10
-15.0
-15
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
Observationsvindue (minutter)
Observationsvindue (minutter)
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = 0,6%
Minimal hastighedsfejl
Maksimal hastighedsfejl
Samlet middelfejl = -0,7%
Bemærk: Den typiske flowhastighed og trompetkurver opnås ved brug af et anbefalet infusionssæt.
1000DF00512 Udgave 3
40/42
30
35
Produkter og reservedele
Alaris® Infusionssystem
Produktudvalg i Alaris® Infusionsystemet er følgende:
Reservedelsnummer
Beskrivelse
80013UN01
Alaris® GS Sprøjtepumpe
80023UN01
Alaris® GH Sprøjtepumpe
80033UND1
Alaris® CC Sprøjtepumpe
80043UN01
Alaris® TIVA Sprøjtepumpe
80053UN01
Alaris® PK Sprøjtepumpe
80263UN01-G
80033UND1-G
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe
Alaris® CC Guardrails® Sprøjtepumpe
80023UN01-G
Alaris® GH Guardrails® Sprøjtepumpe
80083UN00-xx*
Alaris® DS-dockingstation
80203UNS0x-xx*
Alaris® Gateway-arbejdsstation
* Til dockingstationer og arbejdsstation skal man kontakte den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om
konfigurationsmulighed og reservedelsnumre.
Reservedele
En omfattende liste over reservedele til denne pumpe findes i den tekniske servicehåndbog.
Den tekniske servicehåndbog (1000SM00013) vil være til rådighed i elektroniske format på Internettet på:
www.carefusion.co.uk/alaris-technical/
Der kræves brugernavn og kodeord for at få adgang til håndbøgerne. Kontakt en lokal kundeservicerepræsentant for at få oplysninger
om login.
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000SP00487
Intern batteripakke
1000SP01183
RS232-kabel
1001FAOPT91
Vekselstrømsledning - UK
1001FAOPT92
Vekselstrømsledning - europæisk
Guardrails® Editor Software
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000SP01389
Guardrails® Editor v3.1 - Data Set Editor og Transfer Tool Software Kit
1000SP01390
Guardrails® Editor v3.1 - Transfer Tool Software Kit
1000DF00512 Udgave 3
41/42
Servicekontakter
Med henblik på service skal man kontakte det lokale datterselskabs kontor eller den lokale forhandler:
AE
CN
GB
NZ
CareFusion,
PO Box 5527,
Dubai, United Arab Emirates.
CareFusion,
上海代表机构,中国上海市张杨路
500 号,
上海时代广场办事处大楼,
A 座,24 层,
邮编:200122。
CareFusion,
The Crescent, Jays Close,
Basingstoke,
Hampshire, RG22 4BS,
United Kingdom.
CareFusion,
14B George Bourke Drive,
Mt Wellington 1060,
PO Box 14-518,
Panmure 1741, Auckland,
New Zealand
Tel: (971) 4 28 22 842
电话:(86) 21 58368018
Tel: (44) 0800 917 8776
Tel: 09 270 2420
Freephone: 0508 422734
Fax: (971) 4 28 22 914
传真:(86) 21 58368017
Fax: (44) 1256 330860
Fax: 09 270 6285
AU
DE
HU
PL
CareFusion,
3/167 Prospect Highway,
PO Box 355
Seven Hills, NSW 2147,
Australia.
CareFusion,
Pascalstr. 2,
52499 Baesweiler,
Deutschland.
CareFusion,
Döbrentei tér 1,
H-1013 Budapest,
Magyarország.
CareFusion,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
Tel: (61) 1800 833 372
Tel: (49) 931 4972 837
Tel: (36) 1 488 0232
Tel: (36) 1 488 0233
Tel: (48) 225480069
Fax: (61) 1800 833 518
Fax: (49) 931 4972 318
Fax: (36) 1 201 5987
Fax: (48) 225480001
BE
DK
IT
SE
CareFusion,
Leuvensesteenweg 248 D,
1800 Vilvoorde,
Belgium.
CareFusion,
Firskovvej 25 B,
2800 Lyngby,
Danmark.
CareFusion,
Via Ticino 4,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenze, Italia.
CareFusion,
Hammarbacken 4B,
191 46 Sollentuna,
Sverige.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99
Tlf. (45)70 20 30 74
Tél: (39) 055 30 33 93 00
Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: +32 (0) 2 267 99 21
Fax. (45)70 20 30 98
Fax: (39) 055 34 00 24
Fax: (46) 8 544 43 225
CA
ES
NL
US
CareFusion,
235 Shields Court,
Markham,
Ontario L3R 8V2,
Canada.
CareFusion,
Edificio Veganova,
Avenida de La Vega, nº1,
Bloque 1 - Planta 1,
28108 Alcobendas, Madrid,
España.
CareFusion,
De Molen 8-10,
3994 DB Houten,
Nederland.
CareFusion,
10020 Pacific Mesa Blvd.,
San Diego, CA 92121,
USA.
Tel: (1) 905-752-3333
Tel: (34) 902 555 660
Tel: +31 (0)30 2289 711
Tel: (1) 800 854 7128
Fax: (1) 905-752-3343
Fax: (34) 902 555 661
Fax: +31 (0)30 2289 713
Fax: (1) 858 458 6179
CH
FR
NO
ZA
CareFusion,
A-One Business Centre
Zone d’activitiés Vers-la-Pièce
n° 10
1180 Rolle / Switzerland
CareFusion,
Parc d’affaire le Val Saint Quentin
2, rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
CareFusion,
Fjordveien 3
1363 HØVIK
Norge.
CareFusion,
Unit 2 Oude Molen Business Park,
Oude Molen Road, Ndabeni,
Cape Town 7405, South Africa.
Ph.: 0848 244 433
Tél: (33) 01 30 02 81 41
Tel: (47) 66 98 76 00
Tel: (27) (0) 860 597 572
Tel: (27) 21 510 7562
Fax: 0848 244 100
Fax: (33) 01 30 02 81 31
Fax: (47) 66 98 76 01
Fax: (27) 21 5107567
Rev. E
1000DF00512 Udgave 3
42/42
Alaris, Asena, Guardrails, IVAC og SmartSite er
registrerede varemærker tilhørende CareFusion
Corporation eller et af dets søsterselskaber.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive
ejere.
©2008-2013 CareFusion Corporation eller et af dets
søsterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette dokument indeholder oplysninger
tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets
søsterselskaber, og modtagelse eller besiddelse af
dette dokument giver ikke ret til at reproducere
indholdet eller fremstille eller sælge et produkt,
der er beskrevet deri. Gengivelse, offentliggørelse
eller anvendelse af materialet til andet end
det beregnede formål uden specifik, skrevet
bemyndigelse fra CareFusion Corporation eller et
af dets søsterselskaber er strengt forbudt.
t
CareFusion Switzerland 317 Sarl,
A-One Business Centre, Z.A Vers –LaPièce n° 10, CH-1180, Rolle
CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,
EC REP Jays Close, Basingstoke, Hampshire,
RG22 4BS, UK
1000DF00512 Udgave 3
carefusion.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement