s Alaris® Enteral- sprøjtepumpe Brugsanvisning

s Alaris® Enteral- sprøjtepumpe Brugsanvisning

s

Alaris® Enteralsprøjtepumpe

Brugsanvisning

da

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Indhold

Side

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Om denne manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Karakteristika for Alaris® Enteral-sprøjtepumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Knapper og indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Symboldefinitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Hoveddisplayets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Forholdsregler ved drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Isætning og bekræftelse af en sprøjte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Start af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Grundlæggende funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Alarmer og advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Konfigurerede valgmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Kompatible sprøjtetyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

IrDA, RS232 og Specifikation af sygeplejersketilkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Grænser for okklusionstryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Trompetkurver og opstartskurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Servicekontaktinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

1000DF00620 5. udgave 1/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Indledning

Indledning

Denne brugsanvisning gælder for Alaris® Enteral-sprøjtepumpe .

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen fungerer sammen med en lang række standard-enteral-sprøjter til engangsbrug sammen med de passende sæt til enteral administration . Alaris® Enteral-sprøjtepumpen accepterer sprøjtestørrelser fra 5 ml til 50/60 ml .

Beregnet anvendelse

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er kun beregnet til enteral administration .

Betingelser for brug

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen må kun betjenes af klinikere, der har erfaring med at bruge automatiserede enteralpumper og håndtering af enteralkatetre efter anbringelsen . Der må kun anvendes enteralsprøjter og -katetre .

A

Fejl i forbindelse med forkerte administrationsmåder kan være livstruende. Konnektorer, der anvendes på systemer til enteral ernæring, skal være inkompatible med andre konnektorer til medicinsk udstyr (især dem, der anvendes til intravenøse eller andre parenterale administrationsmåder). CareFusion anbefaler brugen af enteralkatetre og sæt til enteral indgivelse, der overholder den europæiske standard EN 1615:2000. Trevejshaner og sprøjtespidsadaptere må ikke anvendes i systemer til enteral ernæring.

A

CareFusion kan ikke garantere fortsat systemnøjagtighed med andre producenters enteralsprøjter som angivet i tabellen "Kompatible sprøjtetyper". Producenterne kan ændre sprøjtespecifikationer, som er væsentlige for systemnøjagtigheden, uden forudgående varsel.

Indikationer

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er specifikt indiceret til administration af enteral behandling via nasogastrisk eller orogastrisk sonde eller gastrostomisonde (f .eks . PEG - Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) .

Kontraindikationer

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe er kontraindiceret til:

• intravaskulær infusionsbehandling

• subkutan infusionsbehandling

• intratekal og epidural infusionsbehandling

Om denne manual

Brugere anbefales at læse og forstå indholdet i denne manual og gøre sig godt bekendt med Alaris® Enteral-sprøjtepumperne før betjening .

Alle illustrationer i denne manual viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af Alaris® Enteralsprøjtepumpens funktioner . Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativ brug . Hvor det er angivet, henviser en minimumsadministrationshastighed til en nominel hastighed på 1,0 ml/t, og en intermediær administrationshastighed til en nominel hastighed på 5,0 ml/t . Hele udvalget af administrationshastigheder, indstillinger og værdier er vist i afsnittet "Specifikationer" .

Anvendte konventioner i denne manual

FED

"Anførselstegn"

Kursiv

A

Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual, f .eks . Batteriindikator, knappen FYLDNING, TIL/FRA .

Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual .

Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse .

Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en Vigtig bemærkning . Disse bemærkninger fremhæver et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen .

1000DF00620 5. udgave 2/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Karakteristika for Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Karakteristika for Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

TIL/FRA

START

Display

Udløsergreb for MDI

Tydelig alarmindikator

FYLDNING

DÆMP

TRYK

VALGMULIGHED

Krog

STOP

Mærkeplade (se symboldefinitionerne for en forklaring på de anvendte symboler)

Udløsergreb til drejelig knast

Konsol for piletaster og programmeringstaster

Medical Devic e Interface (M

DI)

Sprøjteklemme Anti-sifonering stempelgreb

Fingergreb

Drejelig knast til fastlåsning på vandrette, rektangulære stænger .

Bærehåndtag

Infrarød kommunikationsport

Konnektor til spændingsudligning

Sammenfoldet stangklemme

1000DF00620 5. udgave 3/32

RS232konnektor

Krog

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Knapper og indikatorer

Knapper og indikatorer

Knapper:

Symbol Beskrivelse

a

TIL/FRA-knap (tænd/sluk) – Tryk én gang for at tænde Alaris® Enteral-sprøjtepumpen . Tryk og hold nede i 3 sekunder for at slukke for Alaris® Enteral-sprøjtepumpen (FRA) .

b

START-knap – Tryk på knappen for at starte indgivelsen . Den grønne lysdiode blinker under administration .

h

HOLD-knap – Tryk på knappen for at sætte administrationen på hold . Den gule lysdiode vil være tændt, når administrationen er sat på hold .

c

DÆMP-knap – Tryk på knappen for at stoppe alarmen i to minutter . Tryk og hold, indtil der lyder fire

"bip", der signalerer start på 15 minutters lydløshed .

i

FYLDNING/BOLUS-knap – Tryk på denne for at få adgang til programmeringstasterne

FYLDNING eller BOLUS . Tryk på programmeringstasten, og hold den nede for at betjene den .

FYLDNING - fylder indgivelsesslangen under den indledende opsætning .

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpe er på hold .

• Administrationssættet må ikke tilsluttes patienten .

• Administreret volumen føjes ikke til den samlede administrerede volumen .

BOLUS - væske eller lægemiddel administreret med en øget hastighed .

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpen administrerer .

• Administrationssættet skal tilsluttes patienten .

• Administreret volumen føjes til den samlede administrerede volumen .

d

VALGMULIGHED -knap - Tryk på knappen for at få adgang til valgmuligheder (se afsnittet

"Grundlæggende funktioner") .

e

TRYK-knap – Brug denne knap til at få vist Alaris® Enteral-sprøjtepumpetryk og alarmniveau . f

PILE-taster - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller nedsættelse af værdier vist på displayet . g

PROGRAMMERINGSTASTER - Anvendes i forbindelse med de meddelelser, der vises på displayet .

Indikatorer:

Symbol Beskrivelse

j

BATTERI-indikator - Når indikatoren er tændt, kører Alaris® Enteral-sprøjtepumpen på det interne batteri . Når den blinker, er strømstanden i batteriet lav med mindre end 30 minutters brug tilbage .

S

STRØMINDIKATOR - Når den er tændt, er Alaris® Enteral-sprøjtepumpen tilsluttet en vekselstrømskilde, og batteriet bliver opladet .

1000DF00620 5. udgave 4/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Symboldefinitioner

Symboldefinitioner

Mærkatsymboler:

Symbol Beskrivelse

Slå op i medfølgende dokumenter x

Konnektor til spændingsudligning y

RS232/Konnektor til sygeplejersketilkald l

Defibrilleringssikkert udstyr, type CF (grad af beskyttelse mod elektrisk stød)

IP32

Beskyttet mod direkte sprøjt af vand op til 15° fra lodret, og beskyttet mod genstande større end 2,5 mm .

Bemærk: IP33 gælder, hvis kabelholdersættet, delnummer 1000SP01294, er monteret . r

Vekselstrøm s

Anordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF .

T

Fremstillingsdato t

Producent

U

Ikke til kommunalt affald

W

Sikringsstørrelse

0°C

+40°C

Driftstemperaturområde – Alaris® Enteral-sprøjtepumpen kan bruges mellem 0-40 grader Celsius .

EC REP

Autoriseret repræsentant i EU

1000DF00620 5. udgave 5/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Hoveddisplayets funktioner

Hoveddisplayets funktioner

Sprøjtetype monteret

Status

PENTA ENTERAL 60

Trykinformation

JUSTÉR

Administrationshastighed

Administreret volumen

Valgmuligheden

Administreret volumen

VDSA-mulighed

Skærmsymboler

Symbol Beskrivelse

l

Resterende tid-ikon – Angiver tidsrum til udskiftning af sprøjte .

N

BATTERI-ikon – Angiver batteriets opladningsniveau for at vise, hvornår batteriet skal genoplades eller igen tilsluttes hovedstrømforsyningen .

1000DF00620 5. udgave 6/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Forholdsregler ved drift

Forholdsregler ved drift

n

J

Sprøjter og administrationssæt til engangsbrug

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpe er kalibreret til brug med enteralsprøjter til engangsbrug . Brug kun det mærke og den model og størrelse af enteralsprøjter, som er beskrevet i denne manual, for at sikre korrekt og nøjagtig funktion . Brug af ikke-kompatible enteralsprøjter kan forringe funktionen af Alaris® Enteralsprøjtepumpen og nøjagtigheden af administrationen .

• Brugere anbefales at vurdere sprøjtens ydelse jævnligt, da producenten af sprøjten uden varsel kan

ændre specifikationer, der er væsentlige for nøjagtigheden . Det anbefales, at man ved bekymring over observerede ændringer i ydelsen kontakter den lokale CareFusion-repræsentant .

• Ukontrolleret flow eller sifonering kan forekomme, hvis sprøjten er placeret ukorrekt i Alaris® Enteralsprøjtepumpen, eller hvis den bliver fjernet fra Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, før administrationssættet er korrekt isoleret fra patienten . Isolation kan omfatte lukning af en hane på patientslangen eller aktivering af en flowstopklemme .

• Brugeren skal være godt bekendt med instruktionerne i denne Brugsanvisning og forstå, hvordan sprøjten påsættes Alaris® Enteral-sprøjtepumpen og bekræftes . Forkert påsætning af sprøjten kan føre til forkert identificering af sprøjtemærket/-modellen og -størrelsen, hvilket kan føre til unøjagtig administrationshastighed og desuden kan påvirke Alaris® Enteral-sprøjtepumpens ydelse .

• Sæt indgivelsesslangen fast på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ved hjælp af krogen på bagsiden af Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen . Dette yder beskyttelse mod, at sprøjten ved et uheld løsner sig fra Alaris® Enteralsprøjtepumpen .

Driftsmiljø

• Anvendelsesmiljøer omfatter almene hospitalsafdelinger, neonatalafdelinger, pædiatriske afdelinger, intensivafdelinger, operationsstuer samt skadestuer . Sørg for, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er tilsluttet korrekt vha . den medfølgende stangklemme . Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen tabes eller udsættes for svære fysiske belastninger, skal den tages ud af brug, og der skal arrangeres en grundig inspektion, der skal udføres af uddannet teknisk personale, så hurtigt som det er praktisk muligt .

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er egnet til anvendelse i hospitalsmiljøer og kliniske miljøer, men ikke på steder der er direkte tilsluttet den offentlige enkeltfasede vekselstrømsforsyning . Den kan dog anvendes i beboelsesejendomme under tilsyn af lægefagligt personale, hvis der træffes de nødvendige yderligere forholdsregler . (Se Teknisk servicehåndbog, eller kontakt uddannet teknisk personale eller CareFusion for at få flere oplysninger) .

• Denne Alaris® Enteral-sprøjtepumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af brændbare anæstesiblandinger med luft, oxygen eller dinitrogenoxid .

Driftstryk

• Dette er en overtrykspumpe, som er designet til at opnå meget nøjagtig væskeadministration .

Alarmtilstande

• Adskillige alarmtilstande, der registreres af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, vil stoppe administrationen og fremkalde visuelle og akustiske alarmer . Brugere skal være yderst opmærksomme under administrationen for at sikre, at behandlingen foregår korrekt, og der ikke er nogen alarmer .

1000DF00620 5. udgave 7/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Forholdsregler ved drift

Farer

• En eksplosionsfare eksisterer, hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen anvendes under tilstedeværelse af brændbare anæstesimidler . Vær omhyggelig med at anbringe Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, så den ikke er i nærheden af sådanne farekilder .

A

• Farlig spænding: Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød . Overlad alt servicearbejde til uddannet servicepersonale .

V

L

M

K

• Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet stikkontakt (fase, neutral, jord) .

Hvis integriteten af den eksterne beskyttende leder i installationen eller dens opsætning er tvivlsom, bør Alaris® Enteral-sprøjtepumpen køres på batteriet .

• Fjern ikke beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkaldskonnektoren, når enheden ikke er i brug . Der skal tages forholdsregler imod elektrostatiske udladninger ved tilslutning af

RS232/sygeplejersketilkaldet . Hvis man berører stikkets ben, kan det medføre, at denne beskyttelse svigter . Det anbefales, at al indgriben udføres af uddannet personale .

• Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, høj luftfugtighed eller høje temperaturer eller på anden måde er mistænkt for at være beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt af en uddannet servicetekniker . Ved transport eller opbevaring af Alaris® Enteralsprøjtepumpen skal originalemballagen anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i afsnittet "Specifikationer" og på yderemballagen, skal overholdes .

• Advarsel: Alaris® Enteral-sprøjtepumper må ikke ændres eller modificeres på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er foreskrevet eller godkendt af CareFusion . Enhver brug af Alaris® Enteralsprøjtepumper, som er blevet ændret eller modificeret på anden måde end ved nøje overholdelse af

CareFusions anvisninger, er på egen risiko, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af nogen Alaris® Enteral-sprøjtepumpe, der har været modificeret eller ændret på en sådan måde .

CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af uautoriseret ændring eller modificering af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen .

Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende højenergi-radiofrekvent emission, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved elektrokirurgisk udstyr og kauteriseringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc .) og er designet til at forblive sikker, når der forekommer unormalt høje interferensniveauer .

• Strålebehandlingsudstyr: Undlad at bruge Alaris® Enteral-sprøjtepumpen i nærheden af strålebehandlingsudstyr . Stråling fra strålebehandlingsudstyr, f .eks . en lineær accelerator, kan skade

Alaris® Enteral-sprøjtepumpens funktionsevne . Læs venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler . Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger .

• MR-scanning (magnetisk resonans): Alaris® Enteral-sprøjtepumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være modtagelige for interferens med magnetiske felter, som dannes af MR-scannere . Derfor anses

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ikke for at være en MR-kompatibel pumpe . Hvis brug af Alaris® Enteralsprøjtepumpen i et MR-scanningsmiljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at Alaris® Enteralsprøjtepumpen anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå magnetisk interferens med Alaris® Enteral-sprøjtepumpen eller forvrængning af

MR-billeder . Denne sikre afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens (EMI) . Du kan finde yderligere oplysninger i Teknisk servicehåndbog til produktet . Kontakt den lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance .

• Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med Alaris® Enteral-sprøjtepumpen . Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen er kun testet og overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør . Brug af andet tilbehør, andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller reduceret immunitet af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen .

• Denne Alaris® Enteral-sprøjtepumpe er en CISPR 11 gruppe 1, klasse A-enhed, og anvender kun RFenergi til den interne funktion i normal produktudførelse . Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden . Men Alaris® Enteralsprøjtepumpen udsender dog en vis mængde elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der er specificeret i IEC/EN60601-1-2 . Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen interagerer med andet udstyr, skal der træffes forholdsregler for at minimere effekterne, f .eks . ved omplacering eller flytning .

• Under visse omstændigheder kan Alaris® Enteral-sprøjtepumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m . Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen påvirkes af denne eksterne interferens, vil Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen forblive i fejlsikret tilstand, Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vil stoppe infusionen og påkalde brugerens opmærksomhed ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer . Hvis en alarmtilstand varer ved efter brugerintervention, anbefales det at tage Alaris® Enteralsprøjtepumpen ud af brug . (Se Teknisk servicehåndbog for at få flere oplysninger) .

1000DF00620 5. udgave 8/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Ibrugtagning

Ibrugtagning

Indledende opsætning

A

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før Alaris® Enteral-sprøjtepumpen anvendes.

1 . Kontrollér, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen specificeret på bundpladen er kompatibel med stedets vekselstrømsforsyning .

2 . Leverancen omfatter:

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

• Brugersupport-cd (brugsanvisning)

• Vekselstrømskabel (som ønsket)

• Beskyttelsesemballage

3 . Tilslut Alaris® Enteral-sprøjtepumpen til vekselstrømsforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet

(kontrollér, at S lyser) .

Sprogvalg

1 . Ved den første opstart vil Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vise skærmen Vælg sprog .

2 . Vælg det ønskede sprog fra den viste liste ved hjælp af f -tasterne .

3 . Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte valget .

A

A

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet til vekselstrømsforsyningen.

Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ikke fungerer, anbringes den i dens originale beskyttelsesemballage, og en uddannet servicetekniker kontaktes for at undersøge den.

1000DF00620 5. udgave 9/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Ibrugtagning

A

Montér ikke Alaris® Enteral-sprøjtepumpen med vekselstrømsindgangen pegende opad. Dette kan påvirke den elektriske sikkerhed i tilfælde af, at der spildes væske.

Montering af stangklemme

A

Inden hver brug skal du kontrollere, at stangklemmen:

• ikke viser tegn på kraftig slitage,

• ikke sidder for løst i den udstrakte monterbare position.

Hvis der observeres tegn på ovenstående, skal pumperne tages ud af brug og undersøges af kvalificeret servicepersonale.

En stangklemme påsættes på bagsiden af Alaris® Enteralsprøjtepumpen og vil sørge for sikker montering på lodrette stænger med en diameter på mellem 15 og 40 mm på et i .v .-stativ .

1 . Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig, og skru klemmen af for at give nok plads til stangens størrelse .

2 . Anbring Alaris® Enteral-sprøjtepumpen rundt om stangen, og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på stangen .

A

Kontrollér, at stangklemmen er foldet væk og gemt i fordybningen bag på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, før der oprettes tilslutning til en dockingstation/ arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug.

Montér aldrig Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, så stativet bliver tungt i toppen eller ustabilt.

Fordybning

* *

Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne

Den drejelige knast kan fastgøres til den rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen med målene

10 mm gange 25 mm .

1 . Ret den drejelige knast bag på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ind med den rektangulære stang på dockingstationen/ arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen .

2 . Hold Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vandret, og tryk Alaris® Enteral-sprøjtepumpen fast på den rektangulære stang eller udstyrsskinnen .

3 . Alaris® Enteral-sprøjtepumpen skal klikke på plads, når den er fastgjort til stangen .

4 . Sørg for, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er anbragt sikkert .

5 . For at frigøre den, skubbes udløsergrebet ind, og Alaris® Enteral-sprøjtepumpen trækkes fremefter .

Rektangulær stang

Udløsergreb (tryk for at frigøre)

Drejelig knast

* Alaris® Gateway-arbejdsstation og Alaris® DS-dockingstation

1000DF00620 5. udgave 10/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Isætning og bekræftelse af en sprøjte

Isætning og bekræftelse af en sprøjte

A

Advarsel: Følg omhyggeligt følgende trin for at isætte og bekræfte en sprøjte sikkert. Hvis en sprøjte isættes forkert, kan det medføre forkert identificering af sprøjten. Hvis den derefter bekræftes ukorrekt, kan det føre til væsentlig unøjagtig infusionshastighed og kan desuden påvirke Alaris® Enteral-sprøjtepumpens ydelse.

Brug kun en sprøjte af det mærke/den model, som er angivet på Alaris® Enteral-sprøjtepumpens display eller i denne manual. Hvis der bruges en ikke-kompatibel type enteralsprøjte, kan det påvirke nøjagtigheden af administrationshastigheden negativt, og det kan desuden påvirke Alaris® Enteral-sprøjtepumpens ydelse.

Når der trækkes væske ind i sprøjten, skal der trækkes nok ind til at kompensere for eventuelle "huller" i volumenen i indgivelsesslangen og sprøjten mod afslutningen af administrationen, da dette ikke kan administreres helt.

Fingergreb

Stempelflange

Stempelgreb

Stempel

Stempelholder

Sprøjtekolbe

Sprøjteflange

Sprøjteklemme

Sprøjteflangeklemme

Anbring Alaris® Enteral-sprøjtepumpen på en stabil vandret overflade, eller fastgør den som beskrevet ovenfor .

Forbered, isæt og prime enteralsprøjten til engangsbrug og administrationssættet ved hjælp af almindelig teknik .

1 . Klem fingergrebene sammen på stempelholderen, og skub mekanismen mod højre .

2 . Træk sprøjteklemmen fremad og nedad .

1000DF00620 5. udgave 11/32

3 . Isæt sprøjten, idet det sikres, at cylinderens flange er lokaliseret i rillerne på sprøjteflangeklemmen .

A

For at sikre at sprøjten er korrekt isat, skal man placere cylinderens flange i mellemrummet mellem sprøjteklemmen og sprøjteflangeklemmen. Dette er udført korrekt, hvis sprøjten forbliver på plads, før sprøjteklemmen lukkes.

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Isætning og bekræftelse af en sprøjte

4 . Løft sprøjteklemmen, indtil den låses fast mod sprøjtens cylinder .

5 . Klem fingergrebene på stempelholderen sammen, og skub mekanismen mod venstre, indtil den når enden af stemplet .

6 . Slip fingergrebene . Kontrollér, at stempelgrebene holder stemplet på plads, og fingergrebene vender tilbage til deres oprindelige position .

7 . Sørg for, at sprøjtetype og -størrelse svarer til det, der vises på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, og tryk på BEKRÆFT . Hvis det er påkrævet, kan sprøjtemærket ændres ved at trykke på programmeringstasten TYPE .

PÅ HOLD PENTA ENTERAL 60

+ JUSTÉR BEKRÆFT TYPE

A

Fastgør indgivelsesslangen ved hjælp af krogen på bagsiden af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen. Dette yder beskyttelse mod, at sprøjten ved et uheld løsner sig fra Alaris® Enteral-sprøjtepumpen.

Kontrollér, at begge stempelgreb er helt låst fast på stempelflangen, og det øvre fingergreb er vendt tilbage til dets oprindelige position.

1000DF00620 5. udgave 12/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Start af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen

Start af Alaris® Enteral-sprøjtepumpen

1 . Tilslut Alaris® Enteral-sprøjtepumpen til en vekselstrømsforsyning ved anvendelse af vekselstrømsledningen .

2 . Tryk på a

-knappen .

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vil gennemgå en kort selvtest . Kontrollér, at der aktiveres to bip under denne test .

A

Advarsel: der lyder to bip under denne selvtest, og den røde alarmlampe tændes og slukkes derefter igen. Ingen handling er påkrævet i løbet af denne selvtest.

• Kontrollér testmønstret på skærmen, og vær sikker på at ingen rækker mangler .

• Kontrollér, at det viste klokkeslæt og den viste dato er korrekte .

• Kontrollér til sidst, at displayet viser datasætnavnet og versionsnummeret .

Bemærk: En advarsel - REPARERER LOG, bliver muligvis vist, hvis hændelseslogoplysningerne ikke blev gemt korrekt, sidst der blev slukket . Denne advarsel tjener kun til information, og Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vil fortsætte med opstarten som normalt .

3 . SLET OPSÆTNING

• Hvis du vælger NEJ, bevares den hidtidige opsætning, og der gås til trin 8 .

• Hvis du vælger JA, slettes den hidtidige opsætning, og der gås til trin 4 .

A

Skærmen Slet opsætning vises kun, hvis der blev brugt en tidligere opsætning.

4 . Isæt sprøjten iht . proceduren i denne manual .

5 . Sørg for, at sprøjtetype og -størrelse svarer til det, der vises på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, og tryk på BEKRÆFT . Hvis det er påkrævet, kan sprøjtemærket ændres ved at trykke på programmeringstasten TYPE .

6 . Fyld (om nødvendigt) - Tryk på knappen i , og tryk derefter på programmeringstasten FYLDNING, og hold den nede, indtil væsken løber, og fyldningen af administrationssættet er færdig . Slip programmeringstasten . Den volumen, der er anvendt til fyldningen, vil blive vist .

7 . Kontrollér den viste hastighed (hvis indstillet), og skift om nødvendigt hastighed vha . f -tasterne .

8 . Tilslut administrationssættet til patientens adgangsanordning .

9 . Tryk på b

for at fortsætte handlingen .

• Det gule stoplys vil blive erstattet af det blinkende grønne startlys for at indikere, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er i drift .

KØRER vises .

10 . Tryk på h

for at standse driften . PÅ HOLD vises . Det gule stoplys erstatter det grønne startlys .

1000DF00620 5. udgave 13/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Grundlæggende funktioner

Grundlæggende funktioner

Bolusadministration

Bolus Anvendes ved indgift af en kontrolleret volumen af væske eller lægemiddel ved øget hastighed .

Bolus kan anvendes i begyndelsen af en administration eller under en indgivelse .

Under BOLUS er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til det maksimale niveau.

A

Håndfri

Den håndfri bolus leveres med et enkelt tryk på den (blinkende) BOLUS-programmeringstast .

1 . Tryk på i

-knappen under administration for at få vist skærmen til valg af håndfri bolus .

2 . Tryk på funktionstasten JA for at komme til skærmbilledet til valg af håndfri bolus .

3 . Brug f

HASTIGHED og

-tasterne til at indstille den påkrævede bolusvolumen/-dosis . Brug om nødvendigt programmeringstasten f

-tasterne til at justere bolusleveringshastigheden .

Bemærk: Hastigheden kan være begrænset af sprøjtestørrelsen og MAKS. BOLUSHASTIGHED .

4 . Tryk én gang på den blinkende BOLUS-programmeringstast for at begynde indgivelse af den forudindstillede bolus . På displayet vises bolusindgivelsen gennem bolusnedtællingen, og hovedadministrationsskærmbilledet vises igen, når bolus er afsluttet .

5 . Tryk på programmeringstasten STOP for at stoppe en bolusindgivelse . Dette vil afbryde bolus og fortsætte administrationen med den indstillede hastighed . Tryk på h -knappen for at standse bolusindgivelsen og for at sætte pumpen på hold .

6 . Hvis bolusvolumen når den indstillede bolusvolumen, vil bolus stoppe, og pumpen vil vende tilbage til at indgive ved den indstillede administrationshastighed og fortsætte administrationen .

Håndholdt

Ved håndholdt bolus trykkes den (blinkende) programmeringstast BOLUS ned og holdes nede for at administrere den krævede bolus .

Bolushastigheden kan justeres . Bolusvolumen er begrænset i konfigurationen .

1 . Tryk én gang på i -knappen under administration for at få vist bolusskærmbilledet .

2 . Tryk på funktionstasten HÅNDHOLDT for håndholdt bolus .

3 . Brug f

-tasterne til at justere bolushastighed, hvis det er nødvendigt .

4 . Tryk på programmeringstasten BOLUS og hold den nede for at administrere bolus . Under bolus vil den volumen, der bliver administreret, blive vist . Når den ønskede bolusvolumen er administreret, eller bolusvolumengrænsen er nået, skal man slippe programmeringstasten . Bolusvolumenen lægges til det totale administrerede volumen .

A

Når håndfri bolus er aktiv, vil funktionen blive annulleret efter enhver afbrydelse af indgivelsen, f.eks. okklusion, selvom bolusindgivelsen ikke er fuldt gennemført.

Hvis den volumen, der skal administreres (VDSA) nås under en bolus, lyder alarmen for VDSA færdig. Tryk på

c

for at afstille alarmen eller ANNULLER for at anerkende alarmen. Se afsnittet VDSA for at få flere oplysninger om VDSA-drift.

1000DF00620 5. udgave 14/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Grundlæggende funktioner

Fyldning

Knappen i tillader administration af en begrænset mængde væske til at fylde administrationssættet, inden den bliver sluttet til en patient eller efter skift af en sprøjte .

1 . Tryk på knappen i er tilsluttet patienten .

, når Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ikke administrerer . Kontrollér, at administrationssættet ikke

2 . Tryk på programmeringstasten FYLDNING, og hold tasten nede, indtil væsken løber, og fyldningen af administrationssættet er færdig . Den volumen, der er anvendt til fyldningen, vil blive vist, men den bliver ikke lagt til den administrerede volumen .

3 . Når fyldningen er færdig, slippes programmeringstasten FYLDNING . Tryk på programmeringstasten AFSLUT for at vende tilbage til hovedskærmen .

A

Under FYLDNING vil trykgrænsealarmerne være midlertidigt øget til deres maksimale niveau.

Volumen, der skal administreres (VDSA)

Denne funktion gør det muligt at indstille en specifik volumen, der skal administreres . Hastighed kan også indstilles i slutningen af dette

VDSA . Der kan vælges mellem HSÅ (hold slange åben) eller kontinuerlig administration ved den angivne hastighed .

1 . Tryk på programmeringstasten VDSA for at vælge den volumen, der skal administreres .

2 . Angiv den volumen, der skal administreres, ved hjælp af f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

3 . Vælg hastigheden til sidst i VDSA vha . f -tasterne for at rulle gennem valgmulighederne på skærmen . Standard er Stop .

4 . Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen VDSA .

Bemærk: Når den aktuelle VDSA er færdig, tillades ingen anden administration, medmindre der indstilles et ny VDSA, eller den aktuelle VDSA ryddes .

Slet volumen

Denne valgmulighed muliggør sletning af administreret volumen .

1 . Tryk på programmeringstasten VOLUMEN for at få vist valgmuligheden SLET VOLUMEN .

2 . Tryk på programmeringstasten JA for at slette volumen . Tryk på programmeringstasten NEJ for at bibeholde volumen .

Bemærk: Hvis der vælges JA, nulstilles den administrerede volumen i valgmuligheden 24 t LOG .

Indstil VDSA over tid

Denne valgmulighed gør det muligt at indstille en VDSA og en administrationstid . Den nødvendige hastighed for at administrere den

ønskede volumen inden for den specificerede tid bliver beregnet og vist .

1 . Sørg for, at pumpen er på hold . Tryk på d -knappen for at åbne valgmenuen .

2 . Vælg valgmuligheden INDSTIL VDSA OVER TID ved hjælp af f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

3 . Justér den volumen, der skal administreres, vha . programmeringstasten OK .

f

-tasterne . Når den ønskede værdi er nået, skal du trykke på

4 . Indtast det tidsrum, over hvilket volumen skal administreres . Administrationshastigheden vil automatisk blive beregnet . Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte værdien .

5 . Vælg hastigheden i slutningen af VDSA på listen vha . f

-tasterne, og tryk på programmeringstasten OK . Standard er STOP .

24 timers log

Denne valgmulighed gør det muligt at gennemse 24-timers loggen over administreret volumen .

1 . Tryk på d

-knappen for at åbne valgmenuen .

2 . Vælg muligheden 24 t LOG vha . f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

På displayet vises volumen administreret pr . time . Den administrerede volumen vises i parentes i den samlede administrerede volumen, siden sidste sletning af volumen . Se eksemplet herunder:

07:48 - 08:00 4,34 ml (4,34 ml)

08:00 - 09:00 2,10 ml (6,44 ml)

09:00 - 10:00 2,10 ml (8,54 ml)

VOLUMEN SLETTET

3 . Tryk på programmeringstasten AFSLUT for at gå ud af loggen .

1000DF00620 5. udgave 15/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Grundlæggende funktioner

Hændelseslog

Denne valgmulighed gør det muligt at gennemse hændelsesloggen (hvis aktiveret) .

1 . Tryk på d

-knappen for at åbne valgmenuen .

2 . Vælg muligheden HÆNDELSESLOG vha . f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

3 . Der bladres i loggen vha . f -tasterne . Tryk på programmeringstasten AFSLUT for at gå ud af loggen .

Datasætdetaljer

Sådan gennemses oplysninger om det aktuelt valgte datasæt:

1 . Tryk på d -knappen for at åbne valgmenuen .

2 . Vælg DATA SÆT DETALJER .

3 . Gennemse informationen, og tryk så på programmeringstasten AFSLUT .

Datasættet for Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er fabriksindstillet og kan ikke konfigureres.

A

Pumpedetaljer

Sådan gennemses oplysninger om Alaris® Enteral-sprøjtepumpen:

1 . Tryk på d -knappen for at åbne valgmenuen .

2 . Vælg PUMPE INFO .

3 . Gennemse informationen, og tryk så på programmeringstasten AFSLUT .

Bemærk: Der vises følgende oplysninger:

• SN

• SW VERS

Serienummeret for Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Softwareversion for Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Justér alarmvolumen

Til ændring af alarmvolumen (hvis aktiveret) .

1 . Tryk på d

-knappen for at åbne valgmenuen .

2 . Vælg JUSTER ALARM VOLUMEN .

Bemærk: Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vil bippe ved den valgte alarmvolumenindstilling . Brugeren skal vurdere, om alarmvolumen er indstillet højt nok til det relevante driftsmiljø og justere i overensstemmelse hermed .

3 . Vælg den påkrævede alarmvolumen, og tryk på programmeringstasten OK .

Trykniveau

1 . Tryk på knappen e

for at kontrollere og justere trykniveauet . Der vil blive vist et søjlediagram med angivelse af trykalarmniveauet og det nuværende trykniveau .

2 . Tryk på f -tasterne for at øge eller nedsætte alarmniveauet . Det nye niveau vil blive indikeret på skærmen .

3 . Tryk på OK for at forlade skærmbilledet .

A

Ansvaret for tolkning af trykaflæsninger og okklusionsalarmer ligger hos lægen, og den kliniske kontekst, som

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen anvendes i, skal inkluderes.

1000DF00620 5. udgave 16/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Alarmer og advarsler

Alarmer og advarsler

Alarmer indikeres af en kombination af en lyd, blinkende alarmindikator og en beskrivende meddelelse i displayet, bortset fra beskeden, der kun har en hørbar alarm og en meddelelse . Administrationen stopper for alle alarmer, der viser en rød alarmindikator .

1 . Tryk først på knappen c for at dæmpe alarmen i maksimalt 2 minutter . Kontrollér derefter skærmen for en alarmmeddelelse .

Tryk på ANNULLÉR for at annullere alarmmeddelelsen .

2 . Hvis administrationen er blevet stoppet, korrigeres årsagen til alarmen, hvorefter der trykkes på knappen indgivelsen .

b for at genoptage

A

Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen iværksætter en sikkerhedsalarmtilstand for processoren (en hørbar, høj, kontinuerlig trille ledsaget af en rød alarmindikator), og der ikke vises nogen fejlmeddelelse på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, skal du tage Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ud af drift og få den kontrolleret af en kvalificeret servicetekniker.

A

Administrationen stopper for alle alarmer, der viser en rød alarmindikator.

Display

STEMPELHOLDER

FRAKOBLET

OKKLUSION

KONTROLLÉR SPRØJTEN

LAV BATTERISPÆNDING

TOMT BATTERI

ADMIN NÆSTEN SLUT

ADMINISTRATION SLUT

VDSA NÅET

VDSA NÅET

AC STRØMFEJL

Fejlkode og -meddelelse

OBS (med "3 bip")

Alarmprioritet Alarmindikator Beskrivelse og fejlfindingsguide

Høj Rød Drevsystemet er blevet frakoblet under driften . Kontrollér fingergrebene og sprøjtens placering .

Høj Rød

Høj Rød

For højt tryk målt i sprøjtestemplet, som overstiger alarmgrænsen .

Find og fjern årsagen til blokeringen i drevet, sprøjten eller administrationssystemet, før administrationen genoptages .

Der er blevet isat en sprøjte med forkert størrelse, sprøjten er ikke blevet anbragt korrekt eller er blevet forrykket under drift . Kontrollér sprøjtens anbringelse og position .

Mellem Gul

Høj

Mellem

Høj

Høj

Rød

Gul

Rød

Rød

Batterispændingen er lav med 30 minutters drift tilbage .

Genetablér tilslutningen til vekselstrømsforsyningen for at fortsætte driften og oplade det interne batteri . Hvis der ikke gøres noget, vil batteriindikatoren blinke i 30 minutter efterfulgt af en kontinuerlig hørbar alarm, en rød alarmindikator og meddelelsen

LAV BATTERISPÆNDING, som angiver, at batterispændingen er for lav til at drive Alaris® Enteral-sprøjtepumpen .

Det indbyggede batteris spænding er for lav til at drive Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen . Tilslut øjeblikkeligt Alaris® Enteralsprøjtepumpen lysnettet, og sluk og tænd på strømforsyningen for at genoptage driften .

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen nærmer sig afslutningen af administrationen .

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har nået slutningen af administrationen, og Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har stoppet administrationen . En forudindstillet volumen vil forblive i sprøjten .

Den forudindstillede volumen, der skal administreres, er nået, og

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har stoppet administrationen .

Mellem Gul

Mellem Gul

Den forudindstillede volumen, der skal administreres, er nået, og

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen fortsætter med at administrere ved en angiven hastighed eller ved HSÅ-hastighed .

Netstrømmen er frakoblet, og Alaris® Enteral-sprøjtepumpen kører på batteri . Hvis dette sker, når Alaris® Enteral-sprøjtepumpen kører, vises meddelelsen ADMINISTRATION FORTSÆTTER . Tilslut vekselstrømsforsyningen igen, eller tryk på knappen afbrudt, hvis vekselstrømsforsyningen genoprettes .

c for at afstille alarmen og fortsætte med batteridrift . Alarmen vil automatisk blive

Høj

Mellem

Rød

Gul

Alarmsystemet har fundet en intern fejlfunktion . Notér fejlfunktionskoden . Tag Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ud af drift, så den kan blive undersøgt af en kvalificeret servicetekniker .

Der vil lyde tre bip, hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har været efterladt tændt i mere end 2 minutter (kaldet VENTETID UDLØBET i loggen), uden at driften er sat i gang . Tryk på knappen at dæmpe alarmen i yderligere 2 minutter . Ved udvidet ventetid skal du trykke på knappen c c

for

, holde den nede og vente på fire efterfølgende bip . Dette vil dæmpe alarmen i 15 minutter .

1000DF00620 5. udgave 17/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Konfigurerede valgmuligheder

Konfigurerede valgmuligheder

Dette afsnit indeholder en liste over konfigurerbare valgmuligheder, som kan angives via Alaris® Enteral-sprøjtepumpens konfigurationsmenu (tilgængelig i teknikertilstand) .

Indtast adgangskoden for konfigurerede valgmuligheder på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen . Se i den tekniske servicehåndbog for at få flere oplysninger .

A

Adgangskoder bør kun indtastes af kvalificeret teknisk personale.

Indstilling af ur

1 . Vælg INDSTIL UR i menuen Konfigurerede valgmuligheder vha . f

-tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

2 . Anvend f -tasterne til at ændre den viste dato, og tryk på NÆSTE for at komme til næste felt .

3 . Når det korrekte klokkeslæt og den korrekte dato bliver vist, skal du trykke på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen

Konfigurerede valgmuligheder .

Sprog

Denne indstilling anvendes til at indstille sproget for meddelelserne, som vises på Alaris® Enteral-sprøjtepumpens display .

1 . Vælg SPROG i menuen Konfigurerede valgmuligheder vha . f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

2 . Brug f

-tasterne til at vælge sproget .

3 . Når det ønskede sprog er valgt, skal du trykke på programmeringstasten VÆLG for at gå tilbage til menuen Konfigurerede valgmuligheder .

Kontrast

Denne valgmulighed anvendes til at indstille kontrasten på Alaris® Enteral-sprøjtepumpens display .

1 . Vælg KONTRAST i menuen Konfigurerede valgmuligheder vha . f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

2 . Brug f -tasterne til at indstille en værdi for kontrastforhold . Displayets kontrast vil skifte, når der bladres gennem tallene .

3 . Når den ønskede værdi er nået, skal du trykke på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen Konfigurerede valgmuligheder .

Generelle valg

1 . Vælg GENERELLE VALG i menuen Konfigurerede valgmuligheder vha . f -tasterne, og tryk på programmeringstasten OK .

2 . Vælg den valgmulighed, der ønskes aktiveret/deaktiveret eller justeret, og tryk på programmeringstasten MODIFICÉR .

3 . Når alle de ønskede ændringer er udført, skal du trykke på programmeringstasten AFSLUT .

4 . Vælg enten den næste valgmulighed for konfiguration fra menuen, eller sluk for Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, hvilket vil få den til at vende tilbage til den ønskede drift .

SPL. KALD MONTERET

Aktiverer sygeplejersketilkald (hardwaretilføjelse) .

SPL. KALD AKTIV

Når aktiveret, er output fra sygeplejersketilkald aktivt .

RS232 ER VALGT

Angiver, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpens kommunikation skal bruge RS232 (hardwaretilføjelse) .

Valgmuligheden SPL. KALD MONTERET skal være aktiveret, før RS232 kan aktiveres .

LYDLØST TASTATUR

Tilstand til dæmpning af lyde for tastetryk og slukning .

1000DF00620 5. udgave 18/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Konfigurerede valgmuligheder

Tabel over konfigurerede valgmuligheder

Valgmulighed

Advarslen ADMIN

NÆSTEN SLUT

ADMINISTRATION

SLUT-punkt

Beskrivelse

Indstiller advarslen for administration næsten slut som tid tilbage til afslutning af administration .

Angiver punktet for administrationens slutning .

Standard

10 minutter

1 %

HSÅ-hastighed

Maks . VDSA

Vis sprøjtemærke

Automatisk lagring

AC Fejl

Bolustilstand

Visning af tryk

Standardindstillet bolushastighed

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe vil gå over til at køre ved HSÅ-hastighed, når slutningen af administrationen er nået .

Værdi for maksimalt tilladte volumen, der skal administreres .

Viser sprøjtemærket på hoveddisplayet .

Funktion til bevarelse af forrige indstillinger, når Alaris® Enteral-sprøjtepumpen tændes .

Alarmen for vekselstrømssvigt vil lyde, hvis netspændingen afbrydes .

Bolusfunktionen er sat til at være Håndholdt eller Håndfri .

Viser trykikonet på hoveddisplayet .

Standardværdier for bolushastighed .

0,1 ml/t

1000 ml

Hændelseslogvisning

Batteriikon

Hændelsesloggen kan vises .

Viser batteriikonet på hoveddisplayet .

Lydstyrke Angiver alarmlydstyrken på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen til høj, middel eller lav .

Automatisk nattetilstand Baggrundslyset dæmpes mellem 21:00 og 06:00 .

10 ml/t

Maks . bolushastighed

Maks . bolusvolumen

Maks . tryk

Standardtryk

Maksimumværdi for bolushastighed .

Den maksimalt tilladte bolusvolumen .

Angiver værdien for maksimalt tryk .

Angiver alarmniveauet for standardokklusion .

200 ml/t

1 ml

L10

L4

Maks . hastighed Angiver maksimumværdien for administrationshastighed .

Maks . fyldningshastighed Angiver fyldningshastigheden .

200 ml/t

500 ml/t

Maks . fyldningsvolumen Angiver den maksimalt tilladte fyldningsvolumen .

Tilbagekaldstid

2,0 ml

Den tid, det tager for Alaris® Enteral-sprøjtepumpen at udsende tilbagekaldsalarmen . 2 minutter

LAV

1000DF00620 5. udgave 19/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Specifikationer

Specifikationer

Administrationsspecifikationer

Den maksimale administrationshastighed er angivet på følgende måde:

0,1 ml/t - 150 ml/t

0,1 ml/t - 200 ml/t

0,1 ml/t - 200 ml/t

0,1 ml/t - 200 ml/t

0,1 ml/t - 200 ml/t

5 ml-sprøjter

10 ml-sprøjter

20 ml-sprøjter

30 ml-sprøjter

50 ml-sprøjter

Området for administreret volumen er 0,0 ml - 9990 ml .

A

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen viser Administreret volumen med op til fire tegn. En administreret volumen, der er større end 999 ml, vil dog blive vist på displayet som et multiplum af ti.

Bolusspecifikationer

De maksimale bolushastigheder er angivet på følgende måde:

10 ml/t - 150 ml/t

10 ml/t - 200 ml/t

10 ml/t - 200 ml/t

10 ml/t - 200 ml/t

10 ml/t - 200 ml/t

5 ml-sprøjter

10 ml-sprøjter

20 ml-sprøjter

30 ml-sprøjter

50 ml-sprøjter

Bolushastigheder kan indstilles af brugeren i trin på 10 ml/t .

Den maksimale grænse for bolusvolumen er 1,0 ml .

Under BOLUS vil trykgrænsealarmerne være midlertidigt øgede til deres maksimale niveau .

Nøjagtighed for bolusvolumen*

Bolusvolumen

0,1 ml

25 ml

Typisk

1,9 %

0,2 %

Typisk maksimum Typisk minimum Pumpespecifikation

6,2 % -7,3 % ± 10 %

0,5 % -0,1 % ± 5 %

* – Brug af Pentaferte 60 ml sprøjte ved 5 ml/t under normale betingelser (95 % sikkerhed / 95 % af pumper) .

Kritisk volumen

Den bolus, som kan forekomme i tilfælde af en enkelt intern fejltilstand med en 50 ml-sprøjte, er: Maksimal overadministration – 0,5 ml

Fyldningsspecifikationer

Fyldningshastigheden er begrænset til 500 ml/t .

Fyldningsvolumen er 2,0 ml .

Under FYLDNING vil trykgrænsealarmerne være midlertidigt øgede til deres maksimale niveau .

Tom sprøjte-hastighed

Stop

Volumen, der skal administreres (VDSA)

0,10 ml - 1000 ml, 1 min - 24 t

VDSA færdig-hastighed

Stop, HSÅ (0,1 ml/t), indstil hastighed, hvis lavere end HSÅ, eller fortsæt ved indstillet hastighed .

Alarm for Administration næsten slut

10 min . til afslutningen på administrationen, eller 10 % sprøjtevolumen resterer, afhængigt af hvilken værdi der er lavest .

Alarm for Administration slut (EOD)

1 % af sprøjtevolumen

Maks. Alaris® Enteral-sprøjtepumpetrykgrænse

Højeste alarmniveau 1000 mm Hg (nominelt ved L-10)

1000DF00620 5. udgave 20/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Specifikationer

Okklusionsnøjagtighed uden tryksæt (% af fuld skala)*

Temp . 23 °C

L-0 ca . 50 mm Hg

±18 %

L-3 ca . 300 mm Hg

±21 %

Tryk mm Hg

L-5 ca . 500 mm Hg

±23 %

L-10 ca . 1000 mm Hg

±28 %

* – Brug af de mest almindelige 50 ml-sprøjter under normale betingelser (95 % konfidens/95 % af Alaris® Enteral-sprøjtepumper) .

Systemnøjagtighed

Hastighed

≥ 1ml/h

< 1ml/h

Typisk

± 2%

± 2%

Pumpespecifikation

± 5%

± 10%

• Reduktion - temperatur +/- 0,5 % (5-40 ºC), høje hastigheder +/- 0,5 % (hastigheder > sprøjtevolumen/t f .eks . > 50 ml/t i en 50 ml-sprøjte) .

A

Systemnøjagtigheden er +/-2 % typisk ved volumen målt ved hjælp af deioniseret vand ved hastigheder på 1,0 ml/h

(23 °C) og derover, når Alaris® Enteral-sprøjtepumpen bruges med Penteferte Enteral- og CareFusion Enteral-sprøjter.

Forskelle i faktorer som størrelse og stempelkraft i kompatible sprøjter kan medføre variationer i nøjagtigheden.

Elektrisk klassifikation

Klasse 1-produkt . Kontinuerlig driftstilstand, transportabel

Batterispecifikationer

Genopladeligt, forseglet NiMH . Lader automatisk, når Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er tilsluttet vekselstrøm .

Batteriet har en gennemsnitslevetid på 6 timer efter fuld opladning ved 5 ml/t og 23 °C under normale forhold*

*95 % lavere sikkerhedsinterval på 5 timer og 50 minutter

Opladning tager 2½ time fra afladt til 90 % opladet .

Bibeholdelse af hukommelse

Alaris® Enteral-sprøjtepumpens elektroniske hukommelse vil blive bibeholdt i mindst 6 måneder, når der ikke startes op .

Sikringstype

2 x T1 .25L250V .

Vekselstrømsforsyning

115 - 230 VAC, 50 - 60 Hz, 37 VA (under maksimale opladningsforhold) 10 VA (nominelt) .

Dimensioner

310 mm (bredde) x 121 mm (højde) x 200 mm (dybde) .

Vægt

2,7 kg (uden ledning) .

Beskyttelse mod indtrængning af væske

IP32 - Beskyttet mod direkte sprøjt af vand op til 15° fra lodret, og beskyttet mod genstande større end 2,5 mm .

Bemærk: IP33 gælder, hvis kabelholdersættet, delnummer 1000SP01294, er monteret .

Alarmtilstande

Stempelholder frakoblet

Kontrollér sprøjten

Intern funktionsfejl

Administration næsten slut

Okklusion

Batteriniveau lavt

Batteri er tomt

Administration slut

Obs! (Sygeplejersketilkald)

AC-strømfejl

VDSA NÅET

Miljøspecifikationer

Driftstemperatur 0 °C - +40 °C

Relativ luftfugtighed under drift

Atmosfærisk tryk, drift

Transport- og opbevaringstemperatur

Relativ luftfugtighed under transport

20 % - 90 %

700 hPa - 1060 hPa

-30 °C - +50 °C

10 % - 95 %

Atmosfærisk tryk under transport og opbevaring 500 hPa - 1060 hPa

1000DF00620 5. udgave 21/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Specifikationer

Elektrisk/mekanisk sikkerhed

Opfylder EN/IEC60601-1 og EN/IEC60601-2-24 .

EMC

Opfylder EN/IEC60601-1-2 og EN/IEC60601-2-24 .

Potentialudligningsleder

Potentialudligningsstikket (leder) har til formål at give en direkte forbindelse mellem pumpen og potentialudligningens samleskinne på den elektriske installation . For at bruge potentialudligningsstikket skal du tilslutte potentialudligningsstikket på pumpen til potentialudligningens samleskinne på den elektriske installation .

1000DF00620 5. udgave 22/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Kompatible sprøjtetyper

Kompatible sprøjtetyper

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er designet til at være kompatibel med enteralsprøjter til engangsbrug . Nedenstående tabel angiver de enteralsprøjter, der er kompatible med Alaris® Enteral-sprøjtepumpen .

50 ml Model

CareFusion Enteral

1

Pentaferte Enteral

Vygon Enteral*

Vygon A-VY Enteral*

Medicina B .Tip*

Medicina Enteral*

Nutricair*

Terumo Enteral*

5 ml 10 ml 20 ml 30 ml

0000ME00870 0000ME00871 0000ME00872 0000ME00873

2022590 2022690 2022790

1015 .102

1015 .212

1015 .213

PE05 PE10

SE10

PE20

SE20

SS+30EO

SE50

SS+50EO/C

60 ml

0000ME00874

2022990

1015 .602

1015 .603

Bladder Tip PE60B

PE60

1

Kontakt venligst den lokale CareFusion-repræsentant for at få oplyst tilgængelighed .

A

CareFusion har karakteriseret en række enteralsprøjter, som er angivet i tabellen "Kompatible sprøjtetyper".

CareFusion kan ikke garantere fortsat systemnøjagtighed for disse kompatible enteralsprøjter*, da producenten uden varsel kan ændre sprøjtespecifikationer, som er væsentlige for systemnøjagtigheden.

CareFusion påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for skader af nogen art, herunder uden begrænsning, direkte eller indirekte, specielle, følgeskader eller tilfældige skader, der opstår på grund af eller i forbindelse med brugen af enteralsprøjter, der ikke er angivet i tabellen "Kompatible sprøjtetyper".

1000DF00620 5. udgave 23/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Tilbehør

Tilbehør

Alaris® Gateway-arbejdsstation/AGW

Produktets lagernummer

Strømspænding

Elektrisk effekt

Beskyttelse mod elektrisk stød

Klassifikation

Forsyning til pumpen

80203UNS0y-xx

115-230 VAC, ~50-60 Hz

460 VA (maksimum)

Klasse 1

Fortsat drift

115-230 V, ~50-60 Hz, 60 VA

Alaris® DS-dockingstation

Produktets lagernummer

Strømspænding

Elektrisk effekt

Beskyttelse mod elektrisk stød

Klassifikation

Forsyning til pumpen

80283UNS00-xx

230 VAC, 50 eller 60 Hz

500 VA (nominel)

Klasse 1

Fortsat drift

20 VA maks . 230 V 50-60 Hz y = tilslutningsmulighed - 1, 2 eller 3 xx = konfiguration

1000DF00620 5. udgave 24/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer

For at sikre, at denne Alaris® Enteral-sprøjtepumpe forbliver i god driftsmæssig stand, er det vigtigt at holde den ren og udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer beskrevet nedenfor .

Interval

Ifølge hospitalets politik

Ved hver brug

Før overførsel af Alaris® Enteralsprøjtepumpen til en ny patient og efter behov

Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer

Rengør omhyggeligt eksterne overflader på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen før og efter længerevarende perioder af opbevaring .

1 . Undersøg stikket og ledningen til vekselstrømsforsyningen for beskadigelse .

2 . Undersøg kabinet, tastatur og stempel for beskadigelse .

3 . Kontrollér, at selvtesten ved opstart fungerer korrekt .

Rengør Alaris® Enteral-sprøjtepumpen ved at aftørre den med en fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand, samt en desinficerende/rensende standardopløsning .

A

Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen tabes, beskadiges, udsættes for megen fugt eller høj temperatur, skal den

øjeblikkeligt tages ud af brug og undersøges af en uddannet servicetekniker.

Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse skal udføres på et sikkert arbejdssted ifølge de leverede oplysninger.

CareFusion vil ikke være ansvarlig, hvis disse handlinger ikke udføres ifølge de instruktioner eller informationer, der er leveret af CareFusion. Du finder yderligere oplysninger om forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse i den tekniske servicehåndbog (TSM).

Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse og alle lignende aktiviteter må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker i henhold til den tekniske servicehåndbog (TSM).

A

Der henvises til den tekniske servicehåndbog med henblik på kalibreringsprocedurer. Måleenhederne, der er anvendt i kalibreringsproceduren, er standard SI-enheder (det internationale SI-system).

Batteridrift

Det interne genopladelige batteri tillader kontinuerlig drift, når der ikke forefindes vekselstrøm, for eksempel under patientoverflytning eller ved vekselstrømssvigt . Batteriet har en gennemsnitslevetid på 6 timer efter fuld opladning ved 5 ml/t og 23 °C under normale forhold* . Fra alarmen for lavt batteri vil det tage 2½ time at genoplade batteriet til 90 % opladning, når der tilsluttes til vekselstrømsforsyningen igen, hvad enten Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er i brug eller ej .

Batteriet er vedligeholdelsesfrit, forseglet nikkelmetalhydrid og behøver ingen rutineservice . For at opnå optimal drift skal man imidlertid sikre sig, at batteriet bliver fuldt genopladet efter fuld afladning, før opbevaring og med regelmæssige 3 måneders intervaller under opbevaring .

Det anbefales, at batteriet kun udskiftes af en uddannet servicetekniker . Anvend udelukkende batterier, der er anbefalet af CareFusion .

For yderligere information vedrørende udskiftning af batterierne henvises der til den tekniske servicehåndbog .

Den batteripakke, der bruges til denne Alaris® Enteral-sprøjtepumpe, er fremstillet af CareFusion og indeholder et ophavsretsbeskyttet, elektronisk kredsløbskort, som er fremstillet specifikt til Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, og som sammen med Alaris® Enteralsprøjtepumpens software kontrollerer batteriforbrug, -opladning og -temperatur . Enhver brug af batteripakker, som ikke er fremstillet af

CareFusion, i Alaris® Enteral-sprøjtepumpen er på eget ansvar, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af batteripakker, som ikke er fremstillet af CareFusion . CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af brug af en batteripakke, som ikke er fremstillet af CareFusion .

*95 % lavere sikkerhedsinterval på 5 timer og 50 minutter

1000DF00620 5. udgave 25/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Vedligeholdelse

Rengøring og opbevaring

Inden Alaris® Enteral-sprøjtepumpen overføres til en ny patient og periodevis under driften, skal Alaris® Enteral-sprøjtepumpen rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud let fugtet med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning .

Følgende typer desinfektionsmidler må ikke anvendes:

• Desinficerende midler, som er kendt for at være korroderende for metaller, må ikke anvendes . Disse omfatter:

• NaDcc (som f .eks . Presept)

• Hypokloritter (som f .eks . Chlorasol)

• Aldehyder (som f .eks . Cidex)

• Kationiske overfladeaktive stoffer (som f .eks . benzalkoniumklorid) .

• Brug af jod (som f .eks . betadin) vil medføre misfarvning af overfladen .

• Rengøringsmidler baseret på koncentreret isopropylalkohol vil nedbryde plastdelene .

Anbefalede rensemidler er:

Mærke

Hibiscrub

Virkon

Koncentration

20 % (v/v)

1 % (w/v)

Følgende produkter er testet og er acceptable til brug på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, hvis de bruges i overensstemmelse med den angivne producents retningslinjer .

• Varmt sæbevand

• Mildt rengøringsmiddel i vand (f .eks . Youngs Hospec)

• 70 % isopropylalkohol i vand

• Chlor-Clean

• Clinell Sporicidal-renseservietter

• Hibiscrub

• TriGene Advance

• Tristel Fuse-poser

• Tristel Trio-renseservietter

• Tuffie 5-renseserviet

• Virkon-desinfektionsmiddel

• Virusolve+ (klar til brug)

• Virusolve+ (servietter)

A

Inden rengøring skal man altid slukke for pumpen (FRA) og tage stikket ud af stikkontakten. Lad aldrig væske komme ind i kabinettet, og undgå kraftig væskedannelse på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, da disse kan beskadige Alaris® Enteral-sprøjtepumpens ydre overflade. Denne Alaris® Enteralsprøjtepumpe må ikke dampautoklaveres, steriliseres med ethylenoxid eller dyppes ned i væske.

Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen har synlige revner eller synlig beskadigelse af kabinettet, skal den øjeblikkeligt tages ud af brug og undersøges af en uddannet servicetekniker.

Sprøjten og administrationssættene er engangsartikler og skal kasseres efter brug i henhold til producentens instruktioner .

Hvis Alaris® Enteral-sprøjtepumpen skal opbevares i længere tid, bør den først rengøres, og det interne batteri skal være fuldt opladet .

Opbevares i en ren, tør atmosfære ved rumtemperatur og, hvis muligt, anvend den originale emballage til beskyttelse .

Én gang hver 3 . måned under opbevaring skal der udføres funktionstest som beskrevet i den tekniske servicehåndbog, og man skal sikre sig, at det interne batteri er fuldt opladet .

Bortskaffelse

Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes

Dette

U

-symbol på produktet og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med husholdningsaffald .

Hvis man ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr, skal man kontakte nærmeste CareFusion-afdeling eller -forhandler for yderligere oplysninger .

Hvis dette produkt bortskaffes korrekt, vil det hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative påvirkninger på menneskers helbred og miljøet, som ellers kunne opstå fra ukorrekt affaldshåndtering .

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU

Dette

U

-symbol er kun gyldigt i EU . Produktet bør bortskaffes under hensyntagen til miljøet . For at sikre, at der ikke er nogen risiko eller fare, skal det interne genopladelige batteri og nikkelmetalhydridbatteriet fjernes fra kontrolpladen og bortskaffes i henhold til reglerne i det pågældende land . Alle andre komponenter kan bortskaffes sikkert ifølge lokale regler .

1000DF00620 5. udgave 26/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

IrDA, RS232 og Specifikation af sygeplejersketilkald

IrDA, RS232 og Specifikation af sygeplejersketilkald

IrDA/RS232/Funktionen Sygeplejersketilkald

IrDA eller RS232/Sygeplejersketilkald er en funktion på Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, der muliggør tilslutning til en pc eller en anden

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe . Dette giver mulighed for, at der kan overføres data mellem Alaris® Enteral-sprøjtepumpen og en pc eller en anden Alaris® Enteral-sprøjtepumpe (f .eks . hændelsesrapporter, der skal downloades fra Alaris® Enteral-sprøjtepumpen, og Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen, der skal fjernovervåges via et egnet centralt overvågnings- eller computersystem) .

A

Interfacet til sygeplejersketilkald sørger for en fjernopbakning til den interne akustiske alarm. Man bør ikke sætte sin lid til den som erstatning for den interne alarm.

Der henvises til den tekniske servicehåndbog for yderligere information med hensyn til RS232-interfacet. Da det er muligt at kontrollere Alaris® Enteral-sprøjtepumpen vha. RS232-interfacet på en vis afstand fra pumpen og dermed fjernt fra patienten, ligger ansvaret for kontrollen over Alaris® Enteral-sprøjtepumpen i softwaren, der køres på computerkontrolsystemet.

Vurderingen af egnetheden af enhver software, der anvendes i det kliniske miljø til at modtage data fra Alaris®

Enteral-sprøjtepumpen, påhviler brugeren af udstyret. Denne software bør omfatte detektion af frakobling eller anden fejl ved RS232-kablet. Protokollen er specificeret i Alaris® Enteral-sprøjtepumpe Kommunikationsprotokol og er kun ment som en generel oplysning.

Alle tilsluttede analoge eller digitale komponenter skal opfylde IEC/EN60950 for udstyr til databehandling og

IEC/EN60601 for medicinsk udstyr. Enhver, der tilslutter yderligere anordninger til signalindgangen eller -udgangen, optræder som systemkonfigurator og er ansvarlig for at opfylde kravene i systemstandard EN60601-1-1.

IrDA

Baudhastighed

Startbit

Databit

Paritet

Stopbit

38,4 kBaud

1 startbit

8 databit

Ingen paritet

1 stopbit

1000DF00620 5. udgave 27/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

IrDA, RS232 og Specifikation af sygeplejersketilkald

RS232/Tilslutningsdata for sygeplejersketilkald

Specifikationer for sygeplejersketilkald

Konnektor

TXD/RXD

TXD-output - spændingsområde

RXD-input - spændingsområde

RXD-inputtærskler

RXD-inputmodstand

Aktivér

D-type - 9-benet

EIA RS232-C-standard

Minimum: -5V (markering), +5V (mellemrum)

Typisk: -7V (markering), +7V (mellemrum) med 3kΩ belastning til jord

-30V - +30V maks .

Lav: 0,6 V minimum

Høj: 3,0 V maksimum

3kΩ minimum

Aktiv, lav: -7V til -12V

Aktiv, høj: +7V til +12V

- giver strøm til det isolerede RS232-kredsløb

Inaktiv: Drivende/åbent kredsløb, tillader slukning af det isolerede RS232-kredsløb .

1,5 kV (jævnstrøms- eller vekselstrømsspidser) Isolationsfatning/Alaris® Enteralsprøjtepumpe

Baudhastighed

Startbit

Databit

Paritet

Stopbit

Sygeplejersketilkald - relækontakter

38,4 kBaud

1 startbit

8 databit

Ingen paritet

1 stopbit

Ben 1, 8 + 9, 30V jævnstrøm, 1A-klassificering

Typiske tilslutningsdata

1 . Sygeplejersketilkald (relæ), normalt lukket (NC C)

2 . TXD-udgang (Overfør data)

3 . RXD-indgang (Modtagne data)

4 . Strømindgang (DSR)

5 . Jord (GND)

6 . Anvendes ikke

7 . Strømindgang (CTS)

8 . Sygeplejersketilkald (relæ), normalt åbent (NC O)

9 . Sygeplejersketilkald (relæ), fælles (NC COM)

1000DF00620 5. udgave 28/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Grænser for okklusionstryk

Grænser for okklusionstryk

Tid til alarm i tilfælde af okklusion nås på mindre end 30 minutter ved hastigheder på 1 ml/t og højere, ved at vælge passende okklusionsniveauer .

Følgende grafer viser de typiske værdier for tid til alarm og bolusvolumen, der kan forventes i tilfælde af en okklusion, når Penta Enteral

60 ml sprøjten er valgt med et Pentaferte-standardforlængersæt .

Tid til alarm - 1,0 ml/t Tid til alarm - 5,0 ml/t

typisk typisk

Okklusionsniveau

Tid til alarm - 0,1 ml/t

typisk

Okklusionsniveau

Okklusionsniveau

Tests ved lave alarmniveauer kan alarmere umiddelbart - kraften ved disse niveauer er almindeligvis mindre end friktionen i sprøjten

(uden noget yderligere væsketryk) . Resultatet er, at trykket relateret til de lave kræfter vil være mindre end det nominelt angivne okklusionstryk .

1000DF00620 5. udgave 29/32

Trompetkurver og opstartskurver

I denne pumpe, som med alle infusionssystemer, medfører pumpemekanismens funktion og variationer i de individuelle sprøjter kortvarige udsving i hastighedsnøjagtigheden .

Følgende kurver viser typisk præstation af systemet på to måder: 1) forsinkelsen før start af væskeflow, når infusionen påbegyndes

(opstartkurver) og 2) måling af nøjagtigheden af væskeafgivelsen over forskellige tidsperioder (trompetkurver) .

Opstartkurverne repræsenterer kontinuerligt flow versus driftstid fra infusionens start . De viser forsinkelsen i start af afgivelse pga . mekanisk overensstemmelse og giver en visuel repræsentation af ensartethed . Trompetkurverne stammer fra den anden time af disse data . Test udført i overensstemmelse med standarden EN/IEC60601-2-24:1998 .

Trompetkurver er opkaldt efter deres karakteristiske form . De viser diskrete data gennemsnitsberegnet over bestemte tidsperioder eller

observationsvinduer, ikke kontinuerlige data versus driftstid . Over lange observationsvinduer har kortvarige udsving lille virkning på

nøjagtigheden, som repræsenteret af den flade del af kurven . Som observationsvinduet snævres ind, vil kortvarige udsving have større virkninger, repræsenteret ved munden af trompeten .

Kendskab til systemnøjagtighed over forskellige observationsvinduer kan være af interesse, når visse lægemidler bliver administreret .

Kortvarige udsving i hastighedsnøjagtigheden kan have klinisk indvirken, afhængig af halveringstiden for lægemidlet, der bliver infunderet . Derfor kan den kliniske virkning ikke afgøres fra trompetkurverne alene .

A

Opstart- og trompetkurver behøver ikke at være indikative for drift under negativt tryk.

Forskelle i faktorer såsom størrelse og stempelkraft hos kompatible sprøjter fremstillet af andre producenter kan medføre variationer i nøjagtighed og trompetkurver sammenlignet med dem, der er afbildet. Yderligere kurver for kompatible sprøjter kan fås ved skriftlig henvendelse.

Ved anvendelser, hvor strømningsensartethed er vigtig, anbefales hastigheder på 1,0 ml/t eller højere.

Start Trend . Pentaferte 60ml ved 0,1ml/t

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Trompetkurver og opstartskurver

0.1

0.1

0.0

0.0

-0.1

0 20 40 60

Tid (min .)

80 100 120

Start Trend . Pentaferte 60ml ved 5,0 ml/t

Trompetkurve . Pentaferte 60ml ved 0,1ml/t

30.0

20.0

10.0

0.0

7.68

-4.08

-10.0

-20.0

-9.99

-30.0

-40.0

0

-50.0

5

-60.0

-70.0

-55.04

-63.96

-48.39

-12.16

10

-43.82

15

-14.43

20

-37.79

25

-16.19

35

Maksimal fejl

Observationsvindue (min .)

Minimal fejl Lineær middel = -2,5%

Trompetkurve . Pentaferte 60ml ved 5,0 ml/t

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

0 20 80 100 120

10.0

5.0

5.12

3.95

2.91

0.0

-5.0

-1.59

-3.52

0.61

-10.0

0 5

2.32

1.10

1.88

1.47

1.81

1.52

40 60

Tid (min .)

Maksimal fejl

10 15 20 25 30 35

Observationsvindue (min .)

Minimal fejl Lineær middel = +0,2%

1000DF00620 5. udgave 30/32

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Reservedele

Reservedele

En omfattende liste over reservedele til denne Alaris® Enteral-sprøjtepumpe findes i den tekniske servicehåndbog .

Den tekniske servicehåndbog (1000SM00001) er nu til rådighed i elektronisk format på internettet på: www .carefusion .co .uk/alaris-technical/

Der kræves brugernavn og adgangskode for at få adgang til håndbøgerne . Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om login .

Varenummer

1000SP01122

1001FAOPT91

1001FAOPT92

Beskrivelse

Intern batteripakke

Vekselstrømsledning - UK

Vekselstrømsledning - europæisk

1000DF00620 5. udgave 31/32

Servicekontaktinformation

Kontakt den lokale afdeling eller forhandler for at få oplysninger om service .

AE

CareFusion,

PO Box 5527,

Dubai, United Arab Emirates .

Tel: (971) 4 28 22 842

DE

CareFusion,

Pascalstr . 2,

52499 Baesweiler,

Deutschland .

Tel: (49) 931 4972 837

Fax: (971) 4 28 22 914

AU

CareFusion,

3/167 Prospect Highway,

PO Box 355

Seven Hills, NSW 2147,

Australia .

Tel: (61) 1800 833 372

Fax: (61) 1800 833 518

BE

CareFusion,

Leuvensesteenweg 248 D,

1800 Vilvoorde,

Belgium .

Tel: +32 (0) 2 267 38 99

Fax: +32 (0) 2 267 99 21

CA

CareFusion,

235 Shields Court,

Markham,

Ontario L3R 8V2,

Canada .

Tel: (1) 905-752-3333

Fax: (49) 931 4972 318

DK

CareFusion,

Firskovvej 25 B,

2800 Lyngby,

Danmark .

Tlf . (45)70 20 30 74

Fax . (45)70 20 30 98

ES

CareFusion,

Edificio Veganova,

Avenida de La Vega, nº1,

Bloque 1 - Planta 1,

28108 Alcobendas, Madrid,

España .

Tel: (34) 902 555 660

Fax: (34) 902 555 661

FR

CareFusion,

Parc d’affaire le Val Saint Quentin

2, rue René Caudron

78960 Voisins le Bretonneux

France

Tél: (33) 01 30 02 81 41

HU

CareFusion,

Döbrentei tér 1,

H-1013 Budapest,

Magyarország .

Tel: (36) 1 488 0232

Tel: (36) 1 488 0233

Fax: (36) 1 201 5987

IT

CareFusion,

Via Ticino 4,

50019 Sesto Fiorentino,

Firenze, Italia .

Tél: (39) 055 30 33 93 00

Fax: (39) 055 34 00 24

NL

CareFusion,

De Molen 8-10,

3994 DB Houten,

Nederland .

Tel: +31 (0)30 2289 711

Fax: +31 (0)30 2289 713

NO

CareFusion,

Fjordveien 3

1363 HØVIK

Norge .

Tel: (47) 64 00 99 00

Fax: (1) 905-752-3343

CH

CareFusion,

A-One Business Centre

Zone d’activitiés Vers-la-Pièce n° 10

1180 Rolle / Switzerland

Ph .: 0848 244 433

Fax: (33) 01 30 02 81 31

FI

CareFusion,

Kuortaneenkatu 2,

00510 Helsinki

Tel: +358 207871 090

Fax: 0848 244 100

CN

CareFusion,

上海代表机构,中国上海市张杨

路 500 号,

上海时代广场办事处大楼,

A 座,24 层,

邮编:200122。

电话:(86) 21 58368018

传真:(86) 21 58368017

GB

CareFusion,

The Crescent, Jays Close,

Basingstoke,

Hampshire, RG22 4BS,

United Kingdom .

Tel: (44) 0800 917 8776

Fax: (44) 1256 330860

NZ

CareFusion,

14B George Bourke Drive,

Mt Wellington 1060,

PO Box 14-518,

Panmure 1741, Auckland,

New Zealand

Tel: 09 270 2420

Freephone: 0508 422734

Fax: 09 270 6285

PL

CareFusion, ul . Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa,

Polska .

Tel: (48) 225480069

Fax: (48) 225480001

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Servicekontaktinformation

PT

CareFusion,

Avda . São Miguel, 296 Atelier 14

2775-751 Carcavelos, Lisboa

Portugal

Tel: +351 219 152 593

Fax: +351 219 152 598

SE

CareFusion,

Hammarbacken 4B,

191 46 Sollentuna,

Sverige .

Tel: (46) 8 544 43 200

Fax: (46) 8 544 43 225

US

CareFusion,

10020 Pacific Mesa Blvd .,

San Diego, CA 92121,

USA .

Tel: (1) 800 854 7128

Fax: (1) 858 458 6179

ZA

CareFusion,

Unit 2 Oude Molen Business Park,

Oude Molen Road, Ndabeni,

Cape Town 7405, South Africa .

Tel: (27) (0) 860 597 572

Tel: (27) 21 510 7562

Fax: (27) 21 5107567

Rev . J

1000DF00620 5. udgave 32/32

Alaris er et registreret varemærke for CareFusion

Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

©2010-2015 CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette dokument indeholder oplysninger tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber, og modtagelse eller besiddelse af dette dokument giver ikke ret til at reproducere indholdet eller fremstille eller sælge et produkt, der er beskrevet heri. Gengivelse, offentliggørelse eller anvendelse af materialet til andet end det beregnede formål uden specifik skriftlig autorisation fra CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber er strengt forbudt.

t

CareFusion Switzerland 317 Sarl,

A-One Business Centre, Z.A Vers –La-

Pièce n° 10, CH-1180, Rolle

EC REP

CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,

Jays Close, Basingstoke, Hampshire,

RG22 4BS, UK

1000DF00620 5. udgave

carefusion.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project