BD Alaris™ Gateway Workstation (Dockingstation med kommunikation) Betjeningsvejledning

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

BD Alaris™ Gateway Workstation (Dockingstation med kommunikation) Betjeningsvejledning | Manualzz

Alaris® Gateway Workstation

(Dockingstation med kommunikation)

Brugsanvisning

da

Alaris® Gateway Workstation

Indhold

Side

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Om denne manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Advarsler og forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Knapper og indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Symboldefinitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Mærkatsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Arbejdsstationens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Modul design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Systemfejlangivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Strømindgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Batteriforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Vekselstrømudgang til infusionspumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Vekselstrømudgang til en ekstra arbejdsstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lampe til visning af alarmplacering (hvis en sådan er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Posestativer med justerbar højde (hvis et sådant er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Anordninger til organisering af infusionsslanger (hvis sådanne er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Arbejdsstationens monteringsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Forholdsregler ved drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Driftsmiljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Farer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Betjening af arbejdsstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Opstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Slukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Nulstilling af arbejdsstationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Montering af en reservearbejdsstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Afmontering af en reservearbejdsstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Montering af en pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Fjernelse af en pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Datakommunikationsinterfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Interface til sygeplejersketilkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Stregkodelæser-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Serielle RS232-interfaces (hvis de er monteret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Ethernet-interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Trådløse Ethernet interface (hvis et sådant er installeret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Reserveinterface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Dataadgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Web Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Konfiguration af Web Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Stregkodelæser (valgfri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Visuelle indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Scanning af en stregkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

1000DF00540 4. udgave 1/28

Alaris® Gateway Workstation

Specifikationer for datakommunikationsinterface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Interface til sygeplejersketilkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Stregkodelæser-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Serielt RS232-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Ethernet-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Trådløse Ethernet interface (hvis et sådant er installeret) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Reserveinterface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Produktspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Elektrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Web Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Miljøforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Klassifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Lovgivningsmæssig overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Potentialudligningsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Fysisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Kompatible rullevogne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Udskiftning af vekselstrømssikringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Rengøring og opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Produkter og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Alaris®-infusionssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Servicekontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

1000DF00540 4. udgave 2/28

Alaris® Gateway Workstation

Indledning

Indledning

Alaris® Gateway Workstation (herefter benævnt "arbejdsstation") er et modulsystem, der fungerer som kommunikationsgateway mellem en Alaris® infusionspumpe (herefter benævnt "pumpe") og et PDMS-system (Patient Data Management System), PM-system (Patient

Monitoring), hospitalsinformations system (HIS) eller CIS-system (Clinical Information System), der kræver adgang til de infusionsdata, der er i pumpen .

Funktioner:

• Centralt styringssystem til flere pumper

• MDI (Medical Device Interface) – en unik monteringsfunktion, der leverer datakommunikation og strømforsyning til pumpen

• Orden på kabler med en enkelt vekselstrømsindgang

• Enkel at opstille med modulært design, som kan tilpasses

• Effektiv organisering af flere infusionsslanger og -konfigurationer

• Ekstra batteri i tilfælde af strømsvigt

• Valgfrit tydeligt signal hjælper med at finde de pumper, der er i alarmtilstand

• Interface til sygeplejersketilkald for alle de pumper, der er tilsluttet arbejdsstationen

• Software, der kører på arbejdsstationen understøtter fjernadgang

Arbejdsstationen understøtter valgfrie opgraderinger til forbedring af datakommunikationsinterfaces og til understøttelse af software til oprettelse af forbindelse med sådanne klient/server-systemer .

Anvendelse

Alaris® Gateway Workstation er beregnet til anvendelse af monterings-, effekt- og kommunikationsstøtte til udvalget af Alaris® infusionspumper inden for det driftsmiljø, der er specificeret i denne brugsanvisning . I sådanne miljøer kan udstyret blive udsat for følgende behandlinger:

Væskebehandling, blodtransfusioner, parenteral tilførsel, medicinsk behandling, kemoterapi, dialyse og anæstesi . Alaris® Gateway

Workstation er designet til ikke direkte at påvirke infusionsdoseringsprocessen .

Alaris® Gateway Workstation er designet så det samarbejder med Alaris pumper:

• Alaris® GS-sprøjtepumpe

• Alaris® GH-sprøjtepumpe

• Alaris® CC-sprøjtepumpe

• Alaris® TIVA-sprøjtepumpe

• Alaris® PK-sprøjtepumpe

• Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

• Alaris® GH Guardrails®-sprøjtepumpe

• Alaris® CC Guardrails®-sprøjtepumpe

• Alaris® GH-sprøjtepumpe (med Plus-software)

• Alaris® CC-sprøjtepumpe (med Plus-software)

• Alaris® GH Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)

• Alaris® CC Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)

• Alaris® GW-infusionspumpe

• Alaris® GP-infusionspumpe

• Alaris® GP Guardrails®-infusionspumpe

• Alaris® GP-infusionspumpe (med Plus-software)

• Alaris® GP Guardrails®-infusionspumpe (med Plus-software)

• Alaris® VP Plus Guardrails®-infusionspumpe

Der er adgang til data, og den software, der er installeret på arbejdsstationen, kan konfigureres fra en klient-pc ved hjælp af en standardbrowser . Nogle gange kan det betale sig at anvende en Ethernet forbindelse enten via netværk eller direkte via arbejdsstationen (AGW’en) .

Softwaren leveres under og er underlagt en licens fra CareFusion .

1000DF00540 4. udgave 3/28

Alaris® Gateway Workstation

Om denne manual

Om denne manual

Brugeren skal være helt igennem fortrolig med anvendelsen af den arbejdsstation, der er beskrevet i denne manual, før den tages i brug .

Se den relevante brugsanvisning for korrekt betjening af pumperne . Brugsanvisninger til den software, der er installeret på arbejdsstationen, kan hentes fra en klient-pc ved hjælp af en standardbrowser .

Alle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan bruges ved konfiguration af arbejdsstationen . Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativ brug . Hele udvalget af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet .

Illustrationerne i denne brugsanvisning viser eksempler på konfigurationer og udstyr, som muligvis ikke er tilgængeligt i alle lande og områder . Kontakt den lokale forhandler for at få yderligere oplysninger .

A

Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.

Advarsler og forholdsregler

Overskriften Advarsel advarer brugeren om en potentielt alvorlig konsekvens (dødsfald, skade eller alvorlige bivirkninger) for patienten eller brugeren .

Overskriften Forsigtig anbefaler brugeren at være særlig omhyggelig for at opnå en effektiv anvendelse af arbejdsstationen eller softwaren .

1000DF00540 4. udgave 4/28

Alaris® Gateway Workstation

Knapper og indikatorer

Knapper og indikatorer

Knapper

Symbol

a

Beskrivelse

Tænd/sluk – Tryk én gang for at tænde for arbejdsstationen . Tryk på knappen, og hold den nede i et sekund for at slukke for arbejdsstationen . Hvis systemet skal nulstilles, skal du trykke på knappen og holde den nede i mindst 4 sekunder, og derefter trykke på knappen igen for at tænde for arbejdsstationen .

Indikatorer

Symbol Beskrivelse

j

Batteriindikator - Når indikatoren lyser, kører arbejdsstationen på det indbyggede batteri; når den blinker, er batteriet næsten opbrugt, og systemet vil lukke ned automatisk kort tid efter .

S

Veksel strømsindikator - Når indikatoren lyser, er arbejdsstationen tilsluttet til vekselstrømforsyningen, og batteriet oplades .

Statusindikator 'A' - Angiver visuelt, at softwaren er klar til brug .

Statusindikator 'B' - Angiver visuelt, at netværket er klar til brug .

Statusindikator 'On' - Når den lyser, er arbejdsstationen klar til brug .

w

Systemfejlindikator - Denne indikator lyser på arbejdsstationen, hvis der er opstået og registreret en intern fejl .

1000DF00540 4. udgave 5/28

Alaris® Gateway Workstation

Symboldefinitioner

Symboldefinitioner

Mærkatsymboler

Symbol Beskrivelse

Konnektor til sygeplejersketilkald

RS232-konnektor

Reservekonnektor

Interfaceenhed, generel

(konnektor til stregkodelæser)

Ethernet-netværkskonnektor

Strømindgang

AUX

Strømudgang

Dette udstyr indeholder en RF-sender (hvis en sådan er monteret)

W

Sikringsstørrelse

Y

Slå op i medfølgende dokumenter x

Konnektor til spændingsudligning

O

Grad af beskyttelse mod lodret faldende vanddråber r Vekselstrøm

Anordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF .

T

Fremstillingsdato t

Producent

U

Ikke til kommunalt affald

EC REP

Autoriseret repræsentant i EU

Klasse 1 laserprodukt

Skub ikke tilladt - se afsnittet “Montering på rullevogn” for yderligere oplysninger .

1000DF00540 4. udgave 6/28

Alaris® Gateway Workstation

Arbejdsstationens funktioner

Arbejdsstationens funktioner

Modul design

Arbejdsstationen er modulært, hvilket gør det muligt at udvide den med flere MDI-plader og flere positioner til MDI-plader . Basismodulet omfatter tre MDI-plader med moduler med to MDI-plader til udvidelse af den lodrette konfiguration . Vandrette T-stykker med 2, 3 eller

4 MDI-plader kan tilføjes for at gøre plads til pumper og posestativer til væsker efter behov . Arbejdsstationen må kun ændres af en kvalificeret servicetekniker .

Konfiguration 80203UNSxx-74:

Basismodul (3 MDIbasisplader) set forfra

Posehænger

Stang, der kan justeres i højden

Stangklemme

Batteriindikator

Vekselstrømsindikator

TIL/FRA

Låsegreb

A/B-statusindikatorer

Indikator for status ON

Systemfejlindikator

Anordninger til organisering af infusionsslanger

Monteringsskinne til anordningen

Advarsels-LED

Vekselstrømsudgang

Infrarød kommunikationsport

Stregkodelæser

Serielt RS232interface (valgfri)

Interface til sygeplejersketilkald

Serielt RS232standardinterface

Set bagfra w

Vekselstrømsindgang

Serielt RS232interface (valgfri)

Serielt RS232interface (valgfri)

Reserveinterface

Ethernetinterface

Konnektor til spændingsudligning

Vekselstrømsudgang

1000DF00540 4. udgave 7/28

Konfiguration 80203UNSxx-235, vist monteret på en Alaris®-rullevogn:

Alaris® Gateway Workstation

Arbejdsstationens funktioner

Posehænger

Skinne til posehængerne

Skinneklemme

Anordninger til organisering af infusionsslanger

Skinneklemme

Skinneklemme

Rullevogn

Systemfejlangivelse

Arbejdsstationen overvåger konstant strømforsyningen og kommunikationssystemets integritet . Hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en systemfejl, mens arbejdsstationen er i drift, begynder systemfejlindikatoren at lyse, og der høres en alarm . For at undgå en afbrydelse af infusionen opretholdes strømforsyningen til pumperne på MDI-pladen, hvis der opstår en systemfejl . Arbejdsstationen tænder kortvarigt systemfejlindikatoren og aktiverer en hørbar alarm, hver gang enheden tændes .

Forsigtig: Hvis systemfejlindikatoren ikke lyser, når arbejdsstationen tændes, skal arbejdsstationen tages ud af drift, og der skal tilkaldes en kvalificeret servicetekniker.

Forsigtig: Hvis der opstår en systemfejl under anvendelse af arbejdsstationen, tages den ud af drift hurtigst muligt, og der skal tilkaldes en kvalificeret servicetekniker.

Strømindgang

Arbejdsstationen modtager strøm fra forsyningsnettet via et IEC-standardstik . Når arbejdsstationen er tilsluttet forsyningsnettet, lyser vekselstrømsindikatoren . Både strømforsyningens fase- og neutral-linjer er beskyttede ved hjælp af sikringer, som er placeret i en dobbeltsikringsholder på netindgangskonnektoren .

Advarsel: Ved tilslutning til forsyningsnettet skal der anvendes en trepolet stikkontakt (Fase, Neutral, Jord). Hvis der er mistanke om, at den eksterne, beskyttende leder i installationen eller dens arrangement er beskadiget, bør arbejdsstationen ikke anvendes.

A

Tag stikket ud af stikkontakten for at isolere Gateway fra forsyningsnettet. Gateway skal placeres på en sådan måde, at det er muligt at tage stikket ud.

1000DF00540 4. udgave 8/28

Alaris® Gateway Workstation

Arbejdsstationens funktioner

Batteriforsyning

Normalt skal arbejdsstationen tilsluttes vekselstrømforsyningen . I tilfælde af en midlertidig strømafbrydelse, kan den indbyggede strømforsyning dog levere ca . 20 minutters ekstra driftstid . Vekselstrømforsyningen bør genoprettes hurtigst muligt . Batteriindikatoren lyser, når arbejdsstationen kører på det indbyggede batteri . Når indikatoren lyser, kører arbejdsstationen på det indbyggede batteri; når den blinker, er batteriet næsten opbrugt, og systemet vil lukke ned automatisk kort tid efter . Batteriet oplades automatisk, når arbejdsstationen er tilsluttet forsyningsnettet . Eftersom arbejdsstationen er beregnet til at køre på en vekselstrømforsyning, kan den kun startes, når den er tilsluttet forsyningsnettet .

Vekselstrømudgang til infusionspumper

Arbejdsstationen har sit eget strømfordelingskredsløb, der forsyner de tilsluttede pumper med spænding . Af sikkerhedsmæssige

årsager tilsluttes der ikke strøm til MDI-pladens IEC-konnektor, før pumpen er helt tilsluttet til MDI-pladen . Vekselstrømsindikatoren på infusionspumpen lyser også .

Advarsel: MDI-pladens strømudgangsstik er kun beregnet til tilslutning til en pumpe. Tilslut ALDRIG andet udstyr til udgangskonnektoren.

Arbejdsstationen minimerer muligheden for høje indkoblingsstrømspidser, når pumperne samtidig er tilsluttet forsyningsnettet . Når arbejdsstationen tændes første gang, eller når den sluttes til forsyningsnettet igen, mens den kører på det interne batteri, forekommer der en lille forsinkelse i tilførslen af strøm mellem hver enkelt MDI-plade . Derved forskydes forsyningen af strøm til alle pumper, og derfor reduceres indkoblingsstrømspidsen .

Vekselstrømudgang til en ekstra arbejdsstation

Arbejdsstationen er udstyret med en ekstra netudgangsforbindelse . Hvis der er begrænset adgang til forsyningsnettet, kan en ekstra arbejdsstation forsynes med strøm fra denne IEC-stikkontakt .

Forsigtig: Den ekstra stikkontakt er ikke koblet og er strømførende, når der er tilsluttet strøm til arbejdsstationen.

Advarsel: Hvis du vil undgå at overskride den maksimalt tilladte driftsjordingslækstrøm på 500 µA, kan det samlede antal pumper, der er monteret på de to arbejdsstationer, bestemmes ud fra følgende formel:

52 µA x antal monterede volumetriske Alaris® GP-pumper

+ 15 µA x antal monterede volumetriske Alaris® GW-pumper

+ 30 µA x antal monterede Alaris®-sprøjtepumper

+ 90 µA x 2 arbejdsstationer

Mindre end 500 µA

A

I tvivlstilfælde skal hver arbejdsstation tilsluttes til en separat strømforsyning.

Advarsel: Reservestrømudtaget er kun beregnet til tilslutning til en ekstra arbejdsstation eller et godkendt CareFusionprodukt. Tilslut ALDRIG mere end én arbejdsstation eller andet udstyr til udgangsstikket.

Lampe til visning af alarmplacering (hvis en sådan er monteret)

Der er monteret en lampe øverst på arbejdsstationen, som hjælper med at finde ud af, hvor den eller de pumper, der er i alarm- eller advarselstilstand, er placeret . Når lampen lyser, svarer lysets farve til farven på den visuelle statusindikator på pumperne: rød for alarmer og gul for advarsler . Lampen blinker automatisk, når en pumpe, der er tilsluttet arbejdsstationen, går i alarm- eller advarselstilstand, og stopper, når pumpens tilstand er afhjulpet . Lysstyrken for lampen til visning af alarmplacering kan konfigureres ved hjælp af Web

Service . Lampen til visning af alarmplacering lyser rødt og derefter gult, hver gang arbejdsstationen tændes .

Lampen til visning af alarmplacering gør det nemt at se, hvilke pumper der har aktive alarmer eller advarsler . Den erstatter ikke alarmen eller advarslen på pumpen, som er den primære indikator for, at der skal tilkaldes en læge .

Forsigtig: Hvis lampen til visning af alarmplacering ikke lyser, når arbejdsstationen tændes, kan det skyldes en fejl i lampen.

Tag arbejdsstationen ud af drift, og kontakt en godkendt tekniker.

A

Der kan ikke tilsluttes et alarmsignal til et vandret modul med 4 MDI-plader.

1000DF00540 4. udgave 9/28

Alaris® Gateway Workstation

Arbejdsstationens funktioner

Posestativer med justerbar højde (hvis et sådant er monteret)

Den justerbare højdestang med en diameter på 18 mm er designet til at gøre det nemt at fastgøre væskeposerne på arbejdsstationen .

Stangen kan bære en vægt på maksimalt 3 kg . Stangen fastholdes med en klemme og en låsegreb . Dette giver yderligere fleksibilitet ved valg af ønsket højde for væskeposerne . Sådan håndteres klemmen:

1 . Tag fat i håndtaget i den nedre del af stangen, og drej forsigtigt håndhjulet .

2 . Pres stangens håndtag opad for at udløse låsearmen og lade stangen bevæges frit .

3 . Sådan ændres højden på posestativet: a) Posestativet hæves ved at fortsætte med at skubbe stangen opad til den ønskede højde . Hold op med at presse, når stangen har den ønskede højde, så låsearmen låses igen .

b) Posestativet sænkes ved at holde låsearmen i den udløste position, og justere stangen nedad til den ønskede højde . Slip låsearmen og det opadgående tryk på stangen, så låsearmen tilkobles igen .

4 . Stram håndhjulet for at fastlåse stangen i stilling .

4

1

3b

2

3

A

I forbindelse med konfigurationerne 80203UNSxx-235 og 80203UNSxx-035 skal den justerbare skinne til posehængerne flyttes, så den svarer til den anbefalede højde i brugsanvisningen til den pågældende pumpe.

Anordninger til organisering af infusionsslanger (hvis sådanne er monteret)

Der kan monteres anordninger til organisering af slanger bag på arbejdsstationen for at lette monteringen af infusionssæt og sprøjteforlængersæt fra arbejdsstationen til patienten . Anordningerne til organisering af infusionsslanger kan justeres i højden, så de kan placeres op ad både sprøjte- og volumetriske pumper og kan monteres i venstre eller højre side på arbejdsstationen .

Sådan bruges anordningerne til infusionsslanger:

1 . Drej håndhjulet, og justér den til den ønskede position .

2 . Håndspænd håndhjulet for at fastgøre enheden .

3 . Montér gummilisten igen .

1000DF00540 4. udgave 10/28

Alaris® Gateway Workstation

Arbejdsstationens funktioner

Arbejdsstationens monteringsmuligheder

Arbejdsstationen er designet, så berøringsflader og alle konnektorer udsættes mindst muligt for indtrængende væsker fra utætte væskeposer og infusionsslanger, der er monteret ovenover og på enheden . Montér arbejdsstationen, så der opsamles og trænger mindst mulig væske ind i enheden .

A

Der henvises til den tekniske servicehåndbog (1000SM00015) for det anbefalede antal monteringssæt og monteringsplaceringer for hver enkelt arbejdsstationskonfiguration.

A

Når arbejdsstationen monteres på en anden måde end beskrevet nedenfor, skal de følgende advarsler observeres:

• Advarsel: Kontrollér, at monteringsanordningen kan understøtte en fuldt lastet arbejdsstation (se

Produktspecifikationer) inden montering.

• Advarsel: Arbejdsstationen må ikke monteres på andre mobile monteringsanordninger, medmindre den monterede enheds stabilitet og styrke er i overensstemmelse med IEC/EN60601-1.

• Advarsel: Overbelast ikke monteringsanordningen. Følg retningslinjerne i afsnittet Produktspecifikationer for at sikre stabilitet.

• Advarsel: Anbring ikke arbejdsstationen, så strømindgangene eller -udgangene er blotlagte i tilfælde af spild.

Montering af stang

Der fås et monteringssæt med stangklemme (1000SP00169) til brug ved montering af arbejdsstationen på en stang . Når arbejdsstationen er installeret, monteres den på lodrette stænger med en diameter på 15 og 40 mm .

Advarsel: Kontrollér, at stangen kan bære en fuldt lastet arbejdsstation (se Produktspecifikationer), inden den monteres.

Advarsel: Kontrollér, at stangklemmehåndtaget fungerer korrekt, inden det tages i brug.

Advarsel: Stangklemmen må kun bruges til at montere arbejdsstationen på faste stænger/overliggende svingarme.

Advarsel: Fysisk svage personer bør ikke forsøge at bruge/spænde stangklemmesystemet.

Montering på rullevogn

Brug monteringssættet, der fulgte med arbejdsstationen, til at montere enheden på en rullevogn . For at sikre at udstyret forbliver stabilt, skal nedenstående fremgangsmåde benyttes, når en arbejdsstation, der er monteret på en rullevogn, flyttes til et andet sted:

1 . Fjern alt unødvendigt tilbehør, og håndtér arbejdsstationen forsigtigt under transporten .

2 . Sørg for, at IV væskeposer med en vægt på maks . 1 kg er anbragt på stængerne med justerbar højde, og at stængerne er indstillet så lavt som muligt .

Advarsel: Læg ikke for meget på rullevognen. Følg retningslinjerne i afsnittet Produktspecifikationer for at sikre stabilitet.

Advarsel: Arbejdsstationen må ikke monteres på andre flytbare stænger eller dråbestativer, medmindre den monterede enheds stabilitet og styrke er i overensstemmelse med IEC/EN60601-1.

A

Det anbefales, at en Gateway monteret på en rullevogn transporteres af to personer, hvis gulvet er ujævnt, eller

Gateway er fuldt lastet.

Montering af udstyr på skinne

Der følger et monteringssæt med hver arbejdsstation til montering af enheden på skinnerne til hospitalsudstyret . Arbejdsstationen monteres på rektangulære skinner . Lokalisér monteringsskinnerne nederst og øverst på den lodrette ekstrudering for at understøtte arbejdsstationen helt på skinnerne til hospitalsudstyr . Justér stativernes placering, så de svarer til afstanden mellem skinnerne til udstyr, og spænd grebene for at holde arbejdsstationen på plads .

Advarsel: Alle skinnesystemer til understøttelse af medicinsk udstyr skal overholde BSEN 12218:1999. Kontrollér, at skinnen kan understøtte en fuldt lastet arbejdsstation (se Produktspecifikationer) inden montering.

Advarsel: Anbring ikke arbejdsstationen, så strømindgangene eller -udgangene er blotlagte i tilfælde af udstrømning.

1000DF00540 4. udgave 11/28

Alaris® Gateway Workstation

Forholdsregler ved drift

Forholdsregler ved drift

M

Driftsmiljø

• Brugere af arbejdsstationen skal læse alle instruktioner i denne anvisning inden anvendelse af dette medicinske udstyr .

• Arbejdsstationen er velegnet til alle miljøer, herunder private hjem og institutioner, der er direkte tilsluttet det offentlige lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål .

• Ved opsætning af en arbejdsstation skal der foretages en vurdering af potentielle farer i forbindelse med føring af el-ledninger og infusionsslanger . Reduktion identificeres og implementeres, hvor det er nødvendigt .

• Arbejdsstationen må anvendes sammen med kompatible produkter og kompatibelt tilbehør samt passende infusionsposer og -slanger fra CareFusion .

• Når arbejdsstationen anvendes til patientbehandling, skal hver arbejdsstation dedikeres behandlingen af en enkelt patient . Hvis en reservearbejdsstation anvendes, skal den dedikeres den samme patient som den primære arbejdsstation, som den er forbundet med .

• Arbejdsstationen er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af brandbare anæstesiblandinger med luft, ilt eller lattergas .

Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens

• Arbejdsstationen er beskyttet mod virkningerne af udefra kommende interferens, herunder udsendelser af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel genereret af elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, bærbare radioer, mobiltelefoner osv .) .

• Arbejdsstationen er en CISPR II gruppe 1 klasse A-enhed . Hvis Alaris®-infusionspumper er tilsluttede og driftsklare, bliver systemet et CISPR II gruppe 1 klasse A-system .

• Arbejdsstationen er en CISPR II gruppe 1, klasse A-enhed, og anvender kun RF-energi til den interne funktion i normal produktudførelse . Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden . Men denne arbejdsstation udsender dog en bestemt mængde elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der angives af

IEC/EN60601-2-24 og IEC/EN60601-1-2 . Hvis arbejdsstationen interagerer med andet udstyr, bør der dog træffes forholdsregler for at minimere effekterne, f .eks . ved omplacering eller flytning .

Strålebehandlingsudstyr: Brug ikke arbejdsstationen i nærheden af strålebehandlingsudstyr .

Stråling fra strålebehandlingsudstyret, f .eks . en lineær accelerator, kan påvirke arbejdsstationens funktionsevne alvorligt . Læs venligst producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler . Kontakt din lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger .

MRI (MR-billeddannelse): Arbejdsstationen indeholder ferromagnetiske materialer, der er modtagelige over for interferens med det magnetfelt, som dannes af MRI-udstyret . Derfor anses arbejdsstationen ikke for at være egentlig MRI-kompatibel . Hvis brug af arbejdsstationen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at arbejdsstationen anbringes i sikker afstand fra magnetfeltet uden for det område, der er identificeret som det kontrollerede område, for at undgå magnetisk interferens med arbejdsstationen eller forvrængning af MRI-billedet . Denne sikre afstand skal etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens (EMI) . Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet . Kontakt den lokale CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance .

Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med arbejdsstationen . Arbejdsstationen er kun testet med og overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør . Brug af andet tilbehør, andre transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller formindsket arbejdsstationsimmunitet .

• Arbejdsstationen er udstyret med et valgfrit IEEE 802 .11b-radiofrekvensinterface (RF-kort) til trådløs LAN

(Local Area Network) . Hvis dette interface er monteret, skal arbejdsstationen udsende elektromagnetisk energi for at udføre den tilsigtede funktion . Elektronisk udstyr i nærheden kan blive påvirket .

• I nogle situationer kan arbejdsstationen blive påvirket af elektrostatisk afladning gennem luften ved niveauer over 15 kV eller af radiofrekvensstråling over 10 V/m . Hvis arbejdsstationen påvirkes af den eksterne interferens, forbliver arbejdsstationen i sikker tilstand og advarer brugeren ved at generere en kombination af en visuel og hørbar alarm . Skulle en hvilken som helst opstået alarmtilstand vare ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende arbejdsstation, og sætte arbejdsstationen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet teknisk personale .

• Transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke andet medicinsk elektrisk udstyr i nærheden .

1000DF00540 4. udgave 12/28

B

A

V

Alaris® Gateway Workstation

Forholdsregler ved drift

Farer

• Arbejdsstationen er tung og udgør en potentiel risiko ved løft . Vær forsigtig ved udpakning og installation af arbejdsstationen .

• En eksplosionsfare eksisterer, hvis arbejdsstationen anvendes under tilstedeværelse af brandfarlige anæstesimidler . Udvis forsigtighed med at anbringe arbejdsstationen væk fra enhver sådan farekilder .

• Farlig spænding: Hvis arbejdsstationens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød . Overlad alt servicearbejde til uddannet servicepersonale .

• Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord) .

Hvis der er mistanke om, at den eksterne, beskyttende leder i installationen eller dens arrangement er beskadiget, må arbejdsstationen ikke anvendes .

• Fjern ikke beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkaldskonnektoren, når enheden ikke er i brug . Der skal tages forholdsregler imod elektrostatiske udladninger ved tilslutning af RS232/Sygeplejersketilkaldet .

Berøring af stikbenene kan medføre en ESD-beskyttelsesfejl . Med henblik på at forebygge mulige svigt på grund af elektrostatiske udladninger i området omkring 15 kV eller derover, anbefales det, at ethvert indgreb foretages af passende uddannet personale, og at pumpen ikke er tilsluttet til en patient, under tilslutning af RS232/Sygeplejersketilkaldet .

• Hvis denne arbejdsstation tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, høj luftfugtighed eller høje temperaturer eller på anden måde er mistænkt for at være beskadiget, tages den ud af drift med henblik på undersøgelse af en uddannet servicetekniker . Ved transport eller opbevaring af arbejdsstationen skal originalemballagen anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og på yderemballagen, overholdes .

• De sorte gummipyntelister bag på arbejdsstationen har til formål at forhindre indtrængen af væsker og andet forurenende materiale . Arbejdsstationen må ikke installeres eller betjenes, medmindre listerne er monteret .

• Den valgfrie stregkodelæser er et klasse 1 laserprodukt . Brug af knapper eller justeringer eller udførelse af procedurer, der adskiller sig fra de heri angivne, kan medføre farlig eksponering for laserlys . Brugeren bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere stregkodelæseren selv . Se aldrig på laserstrålen, heller ikke selvom stregkodelæseren ser ud til at være ude af funktion . Åbn aldrig scanneren for at se ind i enheden . Det kan medføre farlig eksponering for laserlys . Brug af optiske instrumenter sammen med laserudstyret vil øge risikoen for øjenskader .

• Advarsel: Alaris® Gateway Workstation må ikke ændres eller modificeres på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er foreskrevet eller godkendt af CareFusion . Enhver brug af Alaris® Gateway Workstation, som er blevet ændret eller modificeret på anden måde end ved nøje overholdelse af CareFusions anvisninger, er på egen risiko, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af nogen Alaris® Gateway

Workstation, der har været modificeret eller ændret på en sådan måde . CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® Gateway Workstation har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af uautoriseret ændring eller modificering af Alaris® Gateway Workstation .

1000DF00540 4. udgave 13/28

Alaris® Gateway Workstation

Betjening af arbejdsstationen

Betjening af arbejdsstationen

Opstart

Efter at arbejdsstationen er blevet tændt, kan det tage op til 90 sekunder, før tjenester og applikationer på enheden er klar til brug .

1 . Tilslut netledningen mellem forsyningsnettet og IEC-indgangsstikket på arbejdsstationen .

2 . Kontroller, at vekselstrømsindikatoren lyser .

3 . Tryk på tasten a én gang for at tænde for arbejdsstationen .

4 . Den røde LED på stregkodelæseren (hvis en sådan er installeret) lyser kortvarigt, og stregkodelæseren udsender en biplyd .

5 . Kontroller, at lampen til visning af alarmplacering (hvis en sådan er monteret) lyser rødt, derefter gult og derefter slukkes .

6 . Kontroller, at fejlindikatoren lyser kortvarigt, udsender en række biplyde og derefter slukkes .

7 . Kontroller, at arbejdsstationen udsender en kortvarig tone .

8 . Kontroller, at fejlindikatoren lyser kortvarigt og derefter slukkes .

9 . Kontroller, at statusindikatoren ON lyser .

10 . Når arbejdsstationen er startet korrekt op, blinker statusindikatorerne ”A” og ”B” (gælder kun, hvis den valgfri kommunikationsopgradering er installeret - version 2 og derover) .

Forsigtig: Sluk ikke for arbejdsstationen i de første 90 sekunder.

Forsigtig: Hvis nogle af godkendelseskontrollerne mislykkes, når arbejdsstationen tændes, er der sandsynligvis tale om en fejl.

Tag arbejdsstationen ud af drift, og kontakt en kvalificeret servicetekniker.

Slukning

Hold knappen a inde i et sekund for at slukke for arbejdsstationen .

Nulstilling af arbejdsstationen

Hvis arbejdsstationen mod forventning skal nulstilles, skal du trykke på knappen a , og holde den inde i mindst fire sekunder, indtil indikatoren for tændt status slukkes . Slip knappen, og tryk på den igen for at tænde for arbejdsstationen igen .

Forsigtig: Hvis arbejdsstationen efter nulstillingen stadig ikke fungerer korrekt, skal du tage den ud af drift og kontakte en kvalificeret servicetekniker.

Montering af en reservearbejdsstation

1 . Start med både den primære arbejdsstation og reservearbejdsstationen slukket .

2 . Tilslut reservekonnektoren (rød ethernetport) på reservearbejdsstationen til reservekonnektoren på den primære arbejdsstation ved hjælp af ethernetkablet, der følger med reservearbejdsstationen .

3 . Tryk på tasten a én gang på den primære arbejdsstation for at tænde for arbejdsstationen .

4 . Vent, til den primære arbejdsstation har fuldført opstartssekvensen, og registreringsbippet lyder .

5 . Tryk på tasten a

én gang på reservearbejdsstationen for at tænde for reservearbejdsstationen .

Afmontering af en reservearbejdsstation

A

Hvis den primære arbejdsstation ikke kan slukkes af den ene eller anden årsag, kan de pumper, som er monteret til reservearbejdsstationen afmonteres, men reservearbejdsstationen skal forblive tændt. Hvis reservearbejdsstationen er slukket eller frakoblet, kan det få den primære arbejdsstation til at aktivere alarmen Systemfejlangivelse.

1 . Tryk på tasten a

på den primære arbejdsstation for at slukke for arbejdsstationen .

2 . Tryk på tasten a på reservearbejdsstationen, og hold den nede i ca . fire sekunder for at slukke for reservearbejdsstationen .

3 . Frakobl ethernetkablet fra reservekonnektoren (rød ethernetport) på den primære arbejdsstation .

4 . Frakobl ethernetkablet fra reservekonnektoren på reservearbejdsstationen .

1000DF00540 4. udgave 14/28

Alaris® Gateway Workstation

Betjening af arbejdsstationen

Montering af en pumpe

1 . Hold pumpen vandret, og skub den ind i MDI-pladen . Hvis den er placeret korrekt, "klikker" den drejelige knast på plads på den rektangulære stang, og strømudtaget glider ind i indgangen på pumpen . Sørg for, at knastarmen er i returposition .

2 . Kontroller, at vekselstrømsindikatoren på pumpen lyser . Hverken vekselstrøm eller datakommunikation er tilgængelig, før pumpen er korrekt placeret på MDI-pladen .

Ved brug af infusionspumper sammen med arbejdsstationen anbefales det, at infusionsposer så vidt muligt placeres på et stativ direkte over den pumpe, de bruges sammen med . Dette minimerer risikoen for at sammenblande slanger, når der bruges flere infusionspumper .

A

Hvis en pumpe afmonteres og udskiftes, mens arbejdsstationen er i drift, kan det tage op til 10 sekunder for pumpen at blive genkendt.

Forsigtig: Placering af de pumper, der bruges sammen med arbejdsstationen (ovenover eller under patienten), kan udgøre en risiko for sifonering eller overtryk. Se den relevante brugsanvisning for at få flere oplysninger.

Forsigtig: Inden en infusion startes med en infusionspumpe, skal du kontrollere, at infusionssættet i pumpen er tilsluttet den korrekte pose.

Fjernelse af en pumpe

1 . Hold om pumpen med begge hænder, og skub udløserarmen i højre side af pumpen tilbage .

2 . Bliv ved at skubbe armen tilbage, mens du trækker pumpen vandret hen imod dig .

3 . Kontroller, at LED-indikatoren på MDI-pladen er slukket, når pumpen er fjernet .

Forsigtig: Hvis indikatoren på MDI-pladen lyser, når der ikke er tilsluttet en infusionspumpe til MDI-pladen, er der sandsynligvis en fejl ved MDI-pladen. Tag arbejdsstationen ud af drift, og kontakt en godkendt servicetekniker.

1000DF00540 4. udgave 15/28

Alaris® Gateway Workstation

Datakommunikationsinterfaces

Datakommunikationsinterfaces

Brugeren skal være fortrolig med de datakommunikationsinterfaces, der er tilgængelige på arbejdsstationen, inden der gøres forsøg på at tilslutte enheden til klient/server-systemer . Fejlagtig tilslutning af datakommunikationskabler skader ikke enheden men kan medføre, at arbejdsstationen fungerer forkert, indtil fejlen er blevet afhjulpet .

Forsigtig: Der skal tages forholdsregler i forbindelse med elektrostatisk afladning (ESD), når datakommunikationskablerne tilsluttes arbejdsstationen. Undgå at røre ved stikkenes ben, da det kan medføre en ESD-beskyttelsesfejl.

Interface til sygeplejersketilkald

Der medfølger et sygeplejerskeopkaldsinterface, som aktiveres, når en pumpe, som er tilsluttet arbejdsstationen, går i alarm- eller advarselstilstand, og stopper, når situationen er afhjulpet på pumpen . Sygeplejerskeopkaldsinterfacet kan tilsluttes med henblik på at fungere i normalt åben eller normalt lukket kontaktposition . Kontroller, at sygeplejerskeopkaldsinterfacet aktiveres automatisk, hver gang arbejdsstationen tændes .

Sygeplejerskeopkaldsinterfacet på arbejdsstationen giver mulighed for et enkelt tilslutningspunkt til hospitalets sygeplejerskeopkaldssystem .

Sygeplejerskeopkaldsinterfacet aktiveres, når en pumpe kommunikerer en alarm- eller advarselstilstand til arbejdsstationen via IrDAinterfacet . Kommunikationen af en sådan alarm- eller advarselstilstand kan blive afbrudt, hvis pumpen f .eks . ikke er korrekt tilsluttet arbejdsstationen . CareFusion anbefaler, at forbindelsen etableres fra sygeplejerskeopkaldssystemet direkte til sygeplejerskeopkaldsinterfacet på pumpen, i tilfælde, hvor sygeplejerskeopkaldsinterfacets pålidelighed er meget vigtig .

Forsigtig: Hvis sygeplejerskeopkaldsinterfacet svigter, når arbejdsstationen tændes, er der grund til at tro, at der er en fejl ved interfacet. Tag arbejdsstationen ud af drift, og kontakt en kvalificeret servicetekniker.

Stregkodelæser-interface

Der kan tilsluttes en stregkodelæser til arbejdsstationen . Det interface, der følger med arbejdsstationen, forsyner stregkodelæseren med strøm og en seriel dataforbindelse . Stregkodelæseren er konfigureret til at understøtte EAN-stregkoder .

Serielle RS232-interfaces (hvis de er monteret)

Arbejdsstationen tillader, at der tilsluttes en enkelt RS232-enhed . Dette elektrisk isolerede interface tillader, at pumper med RS232-porte, der ikke er kompatible med MDI-pladens interface, og andre producenters medicinske udstyr integreres i arbejdsstationen .

En ekstra option giver tilslutninger til yderligere tre RS232-enheder .

Ethernet-interfaces

Arbejdsstationen kan bruges på et 10 Base-T/100 Base-Tx-omkoblet LAN . En DHCP-klienttjeneste tillader brugen af enten fast eller dynamisk netværksadressering for arbejdsstationen . Tilsvarende leveres der en DNS-klient . Konfiguration af disse klienttjenester sker via Web Service . Ethernet-forbindelsen til arbejdsstationen er elektrisk isoleret .

Trådløse Ethernet interface (hvis et sådant er installeret)

Arbejdsstationen kan bruges sammen med et trådløst IEEE 802 .11b 2 .4 GHz-LAN . Valg af trådløs SSID-gruppe understøttes ligesom datakryptering ved hjælp af 128 bit WEP-nøgler . Konfiguration af det trådløse Ethernet-interface sker via Web Service .

Den integrerede spredningsdipolantenne er indbygget i et trådløst LAN PCMCIA-kort, der er integreret i arbejdsstationen .

Reserveinterface

Hvis brug af en enkelt, stor arbejdsstation ikke er praktisk, kan to mindre arbejdsstationer forbindes, så de fungerer som en enkelt arbejdsstation . Sådan forbindes arbejdsstationerne:

1 . Sørg for, at kun én arbejdsstation er udstyret med Communications Upgrade (version 2 eller nyere) og tilsluttet den eksterne klient .

2 . Forbind de to arbejdsstationer ved hjælp af et standard-CAT5e-ethernetkabel, som er tilsluttet til reservekonnektoren (rød ethernetport) på hver arbejdsstation .

3 . Infusionsdataene fra hver arbejdsstation integreres automatisk, så de danner en enkelt forbindelse til den eksterne klient .

Forsigtig: Systemfejlindikatoren aktiveres, hvis en anden enhed end en korrekt konfigureret arbejdsstation tilsluttes via reservekonnektoren.

1000DF00540 4. udgave 16/28

Alaris® Gateway Workstation

Dataadgang

Dataadgang

Alaris Gateway arbejdsstation lagrer alle infusionsdata centralt vha . XML-datarepræsentation . Eksterne applikationer kan tilgå disse

XML-data vha . dedikerede tjenester såsom den anbefalede XML/XSLT-tjeneste via DOM (Document Object Model) eller HTML-tjenester .

Se XSLT Developers guide (XSLT-vejledning til udviklere) for at få detaljerede oplysninger om adgang til og tilgængelighed af data .

1000DF00540 4. udgave 17/28

Alaris® Gateway Workstation

Web Service

Web Service

Standardinterfacet på arbejdsstationen er Web Interface . Det er hosted af en webtjeneste og gør det muligt:

• Valgmuligheder - Monitorer status for alle pumper, der er tilsluttet til Alaris® Gateway arbejdsstationen .

• Konfiguration - Giver adgang til avancerede konfigurationsindstillinger for Alaris® Gateway arbejdsstation og netværk .

• Brugervejledning - Viser webtjenestehjælpen .

Det er muligt at få adgang til Web Service ved at oprette forbindelse til arbejdsstationen ved hjælp af en standardwebbrowser, f .eks .

Microsoft Internet Explorer . Standard-IP-adressen fra fabrikken for arbejdsstationen er 192 .168 .1 .1; HTTP-serveren kører på Port 80 på arbejdsstationen .

Asena® Gateway Workstation benytter IP-adresseområdet 192 .168 .0 .1 til 192 .168 .0 .255 til interne formål . Derfor er den ikke kompatibel med eksterne netværk, der bruger dette IP-adresseområde .

Forsigtig: Arbejdsstationen må kun konfigureres via Web Service, som medfølger. Ethvert forsøg på at få adgang til operativsystemet, ændre system- eller programfiler, ændre indstillingerne i registreringsdatabasen eller installere software, som ikke er licenseret af CareFusion, kan medføre, at arbejdsstationen ikke fungerer korrekt.

Konfiguration af Web Service

1 . Tilslut pc'en til ethernet-netværkskonnektoren på arbejdsstationen ved hjælp at et CAT5-krydskabel .

2 . Vælg Start > Kontrolpanel på pc'en . Dobbeltklik på ikonet Netværksforbindelser efterfulgt af ikonet LAN-forbindelse .

3 . Vælg fanen Generelt, og klik på Egenskaber .

4 . Vælg Internetprotokol (TCP/IP), og klik på Egenskaber .

5 . Indstil pc'ens IP-adresse til 192 .168 .1 .130 og Undernetmaske til 255 .255 .255 .0, og klik på OK . Pc'en skal muligvis genstartes .

1000DF00540 4. udgave 18/28

Alaris® Gateway Workstation

Web Service

6 . Hvis webbrowseren opretter forbindelse via en proxyserver, skal proxyserverens adresse deaktiveres . Vælg Funktioner >

Internetindstillinger i Internet Explorer .

7 . Vælg fanen Forbindelse, og klik på LAN-indstillinger . Noter detaljerne for proxyserveren ned, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ‘Brug en proxyserver til LAN’ .

8 .

A

Åbn Web Service via http://192 .168 .1 .1 .

Visse konfigurationer af Alaris® GW-pumper identificerer sig som en GE-pumpe, og vises således på webgrænsefladen.

Alaris® Enteral-sprøjtepumpen kan klassificeres som en Alaris® GH-sprøjtepumpe og vises som en GH_G på webgrænsefladen.

Infusionsdataene for en pumpe, der er monteret, mens den er stoppet, opdateres først på webgrænsefladen, når der er foregået en aktivitet (f.eks. indstilling af pumpen til infusion), og status er korrekt rapporteret.

1000DF00540 4. udgave 19/28

Stregkodelæser (valgfri)

Oversigt

Stregkodelæseren (hvis en sådan er installeret) gør det muligt at scanne og genkende stregkoder .

Kabelforbindelse

Alaris® Gateway Workstation

Stregkodelæser (valgfri)

Grøn LED

Rød LED

A

Laserblænde

Arbejdsstationen skal slukkes, før stregkodelæseren monteres eller frakobles.

Visuelle indikatorer

Stregkodelæseren har to LED-indikatorer (grøn og rød), der er placeret oven på læseren . Når læseren er tændt, angiver LED'erne stregkodelæserens aktuelle status .

Alle LED'er slukket - Stregkodelæseren er ikke tændt eller er i standby-tilstand .

Kontinuerlig grøn - Laseren er aktiv .

Kontinuerlig grøn, enkelt rødt blink - Stregkoden er blevet læst .

Scanning af en stregkode

1 . Sørg for, at stregkoden er i stregkodelæserscanningsfeltet (ca . inden for 10 cm fra laserblænden) . Stregkodelæseren aktiveres automatisk, og den grønne LED lyser .

2 . Ret stregkoden ind efter den synlige laserlinje .

3 . Stregkodelæseren vil automatisk scanne stregkoden .

4 . Når stregkodelæseren læser stregkoden, vil den røde LED blinke, og stregkodelæseren vil bippe én gang . Stregkodedataene sendes til arbejdsstationen .

1000DF00540 4. udgave 20/28

Alaris® Gateway Workstation

Specifikationer for datakommunikationsinterface

Specifikationer for datakommunikationsinterface

Interface til sygeplejersketilkald

Arbejdsstationens

stiktype: Binder 09 0978 00 03

Tilsvarende

fatningstype: Binder ‘710’ series 99 0975 100 03

Kabeltype: Maks . kabelforingsdiameter 4 mm .

Isolering: 1,5 kV

Nominel effekt: 30 V/1 A

Beskrivelse

Ben 1: NC_COM

Ben 2: NC_NC

Ben 3: NC_NO

1

2

3

Stregkodelæser-interface

Må kun bruges sammen med en stregkodelæser fra CareFusion.

Arbejdsstationens stiktype: Binder 09 0998 00 05

Kabeltype: i/r (ikke relevant)

Beskrivelse

Ben 1: +5 V

Ben 2: TxD

Ben 3: GND

Ben 4: RxD

Ben 5: SENSE

2

1

3

5

4

Serielt RS232-interface

Stiktype: D type - 9 ben (hun)

Kabeltype: RS232-standardkabel: Længde < 1,5 m 1,3

Isolering: 1,5 kV

Datahastighed: 57,6 k baud

Beskrivelse

Ben 1: N/C

Ben 2: RXD

Ben 3: TXD

Ben 4: N/C

Ben 5: GND

Ben 6: N/C

Ben 7: RTS

Ben 8: CTS

Ben 9: N/C

5 4 3 2 1

9 8 7 6

1000DF00540 4. udgave 21/28

Alaris® Gateway Workstation

Specifikationer for datakommunikationsinterface

Ethernet-interface

Stiktype: RJ45

Kabeltype: CAT5e-ethernetkabel: Længde < 1,5 m

1

Isolering: 1,5 kV

Datahastighed: 10/100 Mbps

Beskrivelse

Ben 1: TxD+

Ben 2: TxD–

Ben 3: RxD+

Ben 4: N/C

Ben 5: N/C

Ben 6: RxD–

Ben 7: N/C

Ben 8: N/C

Trådløse Ethernet interface (hvis et sådant er installeret)

Antenne:

Type: Integreret spredningsdipolantenne

RF-kort:

Frekvensområde: ISM-bånd 2,4 til 2,4897 MHz

Modulation: CCK

Tilgængelig sendeeffekt: 100 mW (20 dbm)

Godkendelse af RF-kortet:

Det trådløse LAN PCMCIA-kort, der er installeret i arbejdsstationen, overholder de nødvendige krav og andre relevante bestemmelser i

Radio and Telecom Terminal Equipment Directive 1999/5/EC .

Reserveinterface

Stiktype: RJ45

Kabeltype: CAT5e-ethernetkabel: Efter behov 2

Isolering: 1,5 kV

Beskrivelse

Ben 1: Tx+

Ben 2: Tx–

Ben 3: Rx+

Ben 4: N/C

Ben 5: N/C

Ben 6: Rx–

Ben 7: N/C

Ben 8: N/C

BEMÆRKNINGER:

1

Det antages, at klientudstyret er ikke-medicinsk udstyr, der er placeret uden for patientmiljøet . Afstanden kan være mindre end 1,5 m, hvis klientudstyret er medicinsk elektrisk udstyr i overensstemmelse med EN 60601 .

2

Arbejdsstationen kan bruges overalt i patientmiljøet .

3

Der kræves enten et krydset eller et lige RS232-kabel . I brugsanvisningen for den enhed, der skal tilsluttes, findes oplysninger om kabler .

1000DF00540 4. udgave 22/28

Alaris® Gateway Workstation

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Elektrisk

Beskyttelse mod elektrisk stød:

Klasse I

Strømspænding:

115-230 V, ~50-60 Hz

Nominel effekt:

460 VA (maksimum)

Sikringer:

2 x 4 Ah tidsforsinkelse T

Delnr . 0000EL00949

Brug kun reservedele, som anbefales af CareFusion .

Strømudtag:

til MDI-plade: 115-230 V, ~50-60 Hz, 60 VA til anden arbejdsstation: 115-230 V, ~50-60 Hz, VA: Se tabel .

Beskyttelse mod indtrængning af væske:

IPX1 - Beskyttet mod lodret faldende vanddråber .

Batteri

Type:

NiMH (nikkelmetalhydrid)

Opladningstid:

2½ time til 100 % opladning

Driftstid:

20 minutter

Web Service

IP-adresse (standard):

192 .168 .1 .1

Webbrowser:

Internet Explorer Version 6; Operativsystem: Windows XP eller 2000

Miljøforhold

Temperatur:

Fugtighed:

Atmosfærisk tryk:

Klassifikation

Fortsat drift

Drift

+5° C - +40° C

20 % - 90 %

700 - 1060 hPa

Transport og opbevaring

-20° C - +50° C

15 % - 95 %

500 - 1060 hPa

Lovgivningsmæssig overensstemmelse

Overholder IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-1, IEC/EN60601-1-2 .

Potentialudligningsleder

Potentialudligningsstikket (leder) har til formål at give en direkte forbindelse mellem arbejdsstation og potentialudligningens samleskinne på den elektriske installation . For at bruge potentialudligningsstikket skal du tilslutte potentialudligningsstikket på arbejdsstation til potentialudligningens samleskinne på den elektriske installation .

1000DF00540 4. udgave 23/28

Alaris® Gateway Workstation

Produktspecifikationer

Fysisk

Konfiguration

1

80203UNSxx-30

80203UNSxx-32

80203UNSxx-33

80203UNSxx-34

80203UNSxx-50

80203UNSxx-52

80203UNSxx-53

80203UNSxx-54

80203UNSxx-70

80203UNSxx-72

80203UNSxx-73

80203UNSxx-74

80203UNSxx-92

80203UNSxx-035

80203UNSxx-235

2/2

-

2

2/2

-

2

3

-

2

3

3

2/2

2

-

-

Posehænger Højde

(mm)

2

Bredde

(mm)

Dybde

(mm)

536

780

780

780

771

1015

1015

1015

1016

1260

1260

1260

1500

1064

1240

170

348

514

710

170

348

514

710

170

348

514

710

348

485

485

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

Maks . vægt (ca . kg)

Uden last

5,1

8,7

11,8

14,1

6,2

10,8

12,9

15,2

9,8

14,4

16,5

18,8

13,3

13

14,5

Med last 3

14

25,5

30,5

36,5

21,5

32,5

38

43,5

28,5

40

45

51

45,8

39

45,5

VAklassifikation

4

100

220

280

300

180

260

320

380

240

300

360

400

440

320

360

Kompatible rullevogne

Konfiguration

1

80203UNSxx-30

80203UNSxx-32

80203UNSxx-33

80203UNSxx-34

80203UNSxx-50

80203UNSxx-52

80203UNSxx-53

80203UNSxx-54

80203UNSxx-70

80203UNSxx-72

80203UNSxx-73

80203UNSxx-74

80203UNSxx-92

80203UNSxx-035

80203UNSxx-235

Kompatibel rullevogn

(80083UN00-00)

5

Kompatibel Alaris®-rullevogn

(80203UNS00-00)

6

1

xx angiver tilslutningsmuligheden - 01, 02 eller 03 .

2 Arbejdsstationens højde med posehængere i den sænkede position hvor relevant .

Posehængere kan forlænges med yderligere 500 mm oven over arbejdsstationen .

3

Inkluderer pumper og 1 l væskeposer på hver posehænger .

4

Den samlede VA-klassifikation for to forbundne arbejdsstationer må ikke overstige 460 VA .

(inklusive kombinationer af pumper inden for lækstrømsgrænserne)

5

Installationen skal være så lav som muligt . Monteringshøjden må ikke overstige 160 cm fra gulvet til toppen af arbejdsstationen .

6

Installationen skal være så lav som muligt . I den nyeste udgave af 1000PB01717 findes oplysninger om maks . monteringshøjder .

1000DF00540 4. udgave 24/28

Alaris® Gateway Workstation

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer

For at sikre, at denne arbejdsstation forbliver i god driftsmæssig stand, er det vigtigt at holde den ren og udføre de rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer beskrevet nedenfor . Al service bør udføres af en kvalificeret servicetekniker med henvisning til den tekniske servicehåndbog (TSM 1000SM00015) .

Kredsløbsdiagrammer og lister over komponentdele og alle andre serviceinformationer, som kan hjælpe den uddannede servicetekniker med at udføre reparation af de dele, som kan repareres, er til rådighed efter anmodning fra CareFusion .

A

Hvis arbejdsstationen tabes, beskadiges, udsættes for megen fugt eller høj temperatur, skal den øjeblikkeligt tages ud af brug og undersøges af en uddannet servicetekniker.

Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse og lignende aktiviteter skal udføres på et sikkert arbejdssted ifølge de leverede oplysninger. CareFusion er ikke ansvarlig, hvis disse handlinger ikke udføres ifølge de instruktioner eller informationer, der er leveret af CareFusion.

Interval

Ved montering af pumper

Ved fjernelse af pumper

Ifølge hospitalets politik

Mindst én gang om året

(Der henvises til TSH for identifikation af dele)

Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedure

Kontrollér, at hver pumpe er placeret korrekt på dens elektriske konnektorer og mekanisk fastlåst i stillingen .

Kontrollér, at den røde LED slukkes (OFF), når pumpen fjernes . Hvis LED'en forbliver tændt (ON), skal arbejdsstationen serviceres af en uddannet servicetekniker .

Rengør omhyggeligt eksterne overflader på udstyret før og efter længerevarende perioder af opbevaring .

• Efterse vekselstrømsudgange, kommunikationsstik og vekselstrømsindgange for skader.

• Udfør elektriske sikkerhedskontroller. Den samlede afledningsstrøm fra enheden skal måles. Hvis målingen ligger over 500 µA, bør udstyret ikke anvendes, men bør serviceres af en uddannet servicetekniker .

A

Der henvises til den tekniske servicehåndbog med henblik på kalibreringsprocedurer. Måleenhederne, der er anvendt i kalibreringsproceduren, er standard SI-enheder (det internationale SI-system).

Batteri

Det anbefales, at batteriet kun udskiftes af en uddannet servicetekniker . Anvend udelukkende batterier, der er anbefalet af CareFusion .

For yderligere information vedrørende udskiftning af batterierne henvises der til den tekniske servicehåndbog .

Den batteripakke, der bruges til denne Alaris® Gateway Workstation, er fremstillet af CareFusion og indeholder et ophavsretsbeskyttet, elektronisk kredsløbskort, som er fremstillet specifikt til Alaris® Gateway Workstation, og som sammen med softwaren til Alaris® Gateway

Workstation kontrollerer batteriforbrug, -opladning og -temperatur . Enhver brug af batteripakker, som ikke er fremstillet af CareFusion, i Alaris® Gateway Workstation sker på eget ansvar, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af batteripakker, som ikke er fremstillet af CareFusion . CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® Gateway Workstation har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt som et resultat af brug af en batteripakke, som ikke er fremstillet af CareFusion .

Udskiftning af vekselstrømssikringerne

Hvis de pumper, der er monteret på arbejdsstationen, viser batterisymbolet, og vekselstrømsindikatoren ikke lyser, når pumpen tilsluttes vekselstrømforsyningen og er tændt, er enten strømforsyningens sikring i jævnstrømsstikket (hvis det er monteret) eller arbejdsstationens strømsikringer gået .

Kontrollér først strømforsyningens sikring i vekselstrømstikket, og hvis jævnstrømsindikatoren ikke tændes, kontrolleres arbejdsstationens strømsikringer . Afbryd strømmen, og tag stikket fra arbejdsstationen til vekselstrømforsyningen ud .

Det anbefales, at kun en uddannet servicetekniker udskifter vekselstrømssikringerne . For yderligere information om udskiftning af interne vekselstrømssikringer henvises der til den tekniske servicehåndbog .

A

Hvis sikringerne bliver ved med at springe, kan der være tale om en elektrisk fejl, og arbejdsstationen og strømforsyningen skal kontrolleres af en uddannet servicetekniker.

1000DF00540 4. udgave 25/28

Alaris® Gateway Workstation

Vedligeholdelse

Rengøring og opbevaring

Inden arbejdsstationen overføres til en ny patient og jævnligt, når den er i brug, skal arbejdsstationen rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud let fugtet med varmt vand og en almindelig desinficerende/rensende opløsning .

Følgende typer desinfektionsmidler må ikke anvendes:

• Desinficerende midler, som er kendt for at være korroderende for metaller, må ikke anvendes . Disse omfatter:

• NaDcc (som f .eks . Presept)

• Hypokloritter (som f .eks . Chlorasol)

• Aldehyder (som f .eks . Cidex)

• Kationiske overfladeaktive stoffer (som f .eks . benzalkoniumklorid) .

• Brug af jod (som f .eks . betadin) vil medføre misfarvning af overfladen .

• Rengøringsmidler baseret på koncentreret isopropylalkohol vil nedbryde plastdelene .

Anbefalede rensemidler er:

Mærke

Hibiscrub

Virkon

Koncentration

20 % (v/v)

1 % (w/v)

De følgende produkter er blevet testet og fundet acceptable til brug på arbejdsstationen, hvis de bruges i overensstemmelse med den angivne producents retningslinjer .

• Varmt sæbevand

• Mildt rengøringsmiddel i vand (f .eks . Youngs Hospec)

• 70 % isopropylalkohol i vand

• Chlor-Clean

• Clinell Sporicidal-renseservietter

• Hibiscrub

• TriGene Advance

• Tristel Fuse-poser

• Tristel Trio-renseservietter

• Tuffie 5-renseserviet

• Virkon-desinfektionsmiddel

• Virusolve+ (klar til brug)

• Virusolve+ (servietter)

A

Inden rengøring skal man altid slukke for pumpen (FRA) og tage stikket ud af stikkontakten. Lad aldrig væske komme ind i kabinettet og undgå kraftig væskedannelse på arbejdsstationen. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, da disse kan beskadige arbejdsstationens ydre overflade. Denne arbejdsstation må ikke dampautoklaveres, steriliseres med ethylenoxid eller dyppes ned i væske.

Hvis arbejdsstationen har synlige revner eller synlig beskadigelse af kabinettet, skal den øjeblikkeligt tages ud af brug og undersøges af en uddannet servicetekniker.

Bortskaffelse

Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes

Dette

U

-symbol på produktet og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med husholdningsaffald .

Hvis De ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr, bedes De kontakte Deres CareFusion-kontor eller -forhandler for yderligere oplysninger .

Hvis dette produkt bortskaffes korrekt, vil det hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative påvirkninger på menneskers helbred og miljøet, som ellers kunne opstå fra ukorrekt affaldshåndtering .

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU . Produktet bør bortskaffes under hensyntagen til miljøet . For at sikre, at der ikke er nogen risiko eller fare, skal det interne genopladelige batteri og nikkelmetalhydridbatteriet fjernes fra kontrolpladen og bortskaffes i henhold til reglerne i det pågældende land . Alle andre komponenter kan bortskaffes sikkert ifølge lokale regler .

1000DF00540 4. udgave 26/28

Alaris® Gateway Workstation

Produkter og reservedele

Produkter og reservedele

Alaris®-infusionssystem

Produktudvalg i Alaris®-infusionssystemet er følgende:

Reservedelsnummer Beskrivelse

8002MED01

Alaris® GH-sprøjtepumpe (med Plus-software)

Alaris® GH Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software) 8002MED01-G

8003MED01

8003MED01-G

80043UN01

80053UN01

9002MED01

9002MED01-G

9003MED01-G

Alaris® CC-sprøjtepumpe (med Plus-software)

Alaris® CC Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)

Alaris® TIVA-sprøjtepumpe

Alaris® PK-sprøjtepumpe

Alaris® GP-infusionspumpe (med Plus-software)

Alaris® GP Guardrails®-infusionspumpe (med Plus-software)

Alaris® VP Plus Guardrails®-infusionspumpe

8002ENT01

2504xxxx1

1

80203UNS01-xxx

2

80203UNS02-xxx

2

80203UNS03-xxx

2

80203UNS00-00

Alaris® Enteral-sprøjtepumpe

Alaris® GW-infusionspumpe

Auxiliary Alaris® Gateway Workstation (option 1)

Alaris® Gateway Workstation (option 2)

Alaris® Gateway Workstation trådløs option kit (option 3)

Alaris® Trolley

1

Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få delnumre for sprogspecifikke produkter .

2

Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om tilgængelige konfigurationer samt delnumre .

Reservedele

En omfattende liste over reservedele til denne pumpe findes i den tekniske servicehåndbog .

Den tekniske servicehåndbog (1000SM00015) er nu til rådighed i elektronisk format på internettet på: www .carefusion .co .uk/alaris-technical/

Der kræves brugernavn og adgangskode for at få adgang til håndbøgerne . Kontakt den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om login .

Reservedelsnummer

1000SP00605

0000EL00889

0000EL00938

1000SP00655

1000SP00169

Beskrivelse

Intern batteripakke

Vekselstrømsledning - UK

Vekselstrømsledning - europæisk

Monteringssæt til stang

Monteringssæt til stang

1000DF00540 4. udgave 27/28

Servicekontakter

Kontakt den lokale afdeling eller forhandler for at få oplysninger om service .

AE

CareFusion,

PO Box 5527,

Dubai, United Arab Emirates .

DE

CareFusion,

Pascalstr . 2,

52499 Baesweiler,

Deutschland .

GB

CareFusion,

The Crescent, Jays Close,

Basingstoke,

Hampshire, RG22 4BS,

United Kingdom .

Tel: (971) 4 28 22 842

Fax: (971) 4 28 22 914

AU

CareFusion,

3/167 Prospect Highway,

PO Box 355

Seven Hills, NSW 2147,

Australia .

Tel: (61) 1800 833 372

Tel: (49) 931 4972 837

Fax: (49) 931 4972 318

DK

CareFusion,

Firskovvej 25 B,

2800 Lyngby,

Danmark .

Tlf . (45)70 20 30 74

Tel: (44) 0800 917 8776

Fax: (44) 1256 330860

HU

CareFusion,

Döbrentei tér 1,

H-1013 Budapest,

Magyarország .

Tel: (36) 1 488 0232

Tel: (36) 1 488 0233

Fax: (36) 1 201 5987

IT

CareFusion,

Via Ticino 4,

50019 Sesto Fiorentino,

Firenze, Italia .

Fax: (61) 1800 833 518

BE

CareFusion,

Leuvensesteenweg 248 D,

1800 Vilvoorde,

Belgium .

Tel: +32 (0) 2 267 38 99

Fax: +32 (0) 2 267 99 21

CA

CareFusion,

235 Shields Court,

Markham,

Ontario L3R 8V2,

Canada .

Tel: (1) 905-752-3333

Fax: (1) 905-752-3343

CH

CareFusion,

A-One Business Centre

Zone d’activitiés Vers-la-Pièce n° 10

1180 Rolle / Switzerland

Ph .: 0848 244 433

Fax: 0848 244 100

CN

CareFusion,

上海代表机构,中国上海市张杨

路 500 号,

上海时代广场办事处大楼,

A 座,24 层,

邮编:200122。

电话:(86) 21 58368018

传真:(86) 21 58368017

Fax . (45)70 20 30 98

ES

CareFusion,

Edificio Veganova,

Avenida de La Vega, nº1,

Bloque 1 - Planta 1,

28108 Alcobendas, Madrid,

España .

Tel: (34) 902 555 660

Fax: (34) 902 555 661

FR

CareFusion,

Parc d’affaire le Val Saint Quentin

2, rue René Caudron

78960 Voisins le Bretonneux

France

Tél: (33) 01 30 02 81 41

Fax: (33) 01 30 02 81 31

FI

CareFusion,

P O Box 121,

Äyritie 8B,

01511 Vantaa

Tel: +358 207871 090

Tél: (39) 055 30 33 93 00

Fax: (39) 055 34 00 24

NL

CareFusion,

De Molen 8-10,

3994 DB Houten,

Nederland .

Tel: +31 (0)30 2289 711

Fax: +31 (0)30 2289 713

NO

CareFusion,

Fjordveien 3

1363 HØVIK

Norge .

Tel: (47) 64 00 99 00

Alaris® Gateway Workstation

Servicekontakter

NZ

CareFusion,

14B George Bourke Drive,

Mt Wellington 1060,

PO Box 14-518,

Panmure 1741, Auckland,

New Zealand

Tel: 09 270 2420

Freephone: 0508 422734

Fax: 09 270 6285

PL

CareFusion, ul . Rzymowskiego 53,

02-697 Warszawa,

Polska .

Tel: (48) 225480069

Fax: (48) 225480001

SE

CareFusion,

Hammarbacken 4B,

191 46 Sollentuna,

Sverige .

Tel: (46) 8 544 43 200

Fax: (46) 8 544 43 225

US

CareFusion,

10020 Pacific Mesa Blvd .,

San Diego, CA 92121,

USA .

Tel: (1) 800 854 7128

Fax: (1) 858 458 6179

ZA

CareFusion,

Unit 2 Oude Molen Business Park,

Oude Molen Road, Ndabeni,

Cape Town 7405, South Africa .

Tel: (27) (0) 860 597 572

Tel: (27) 21 510 7562

Fax: (27) 21 5107567

Rev . H

1000DF00540 4. udgave 28/28

Alaris og Guardrails er registrerede varemærker tilhørende CareFusion Corporation eller et af dennes datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

© 2005-2014 CareFusion Corporation eller et af dennes datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette dokument indeholder oplysninger tilhørende

CareFusion Corporation eller et af dennes datterselskaber, og modtagelse eller besiddelse af dette dokument giver ikke ret til at reproducere indholdet eller fremstille eller sælge et produkt, der er beskrevet heri. Gengivelse, offentliggørelse eller anvendelse af materialet til andet end det beregnede formål uden specifik, skriftlig bemyndigelse fra CareFusion Corporation eller et af dennes datterselskaber er strengt forbudt.

t

EC REP

CareFusion Switzerland 317 Sarl,

A-One Business Centre, Z.A Vers –La-

Pièce n° 10, CH-1180, Rolle

CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,

Jays Close, Basingstoke, Hampshire,

RG22 4BS, UK

1000DF00540 4. udgave

carefusion.com

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents