s Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe (med Plus-software)

s Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe (med Plus-software)
Alaris® GP (Guardrails®)
infusionspumpe
(med Plus-software)
s
Brugsanvisning
da
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe

Indhold
Page
Indledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Om denne manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oprettelse af datasæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Karakteristika for den volumetriske pumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Knapper og indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Symboldefinitioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hoveddisplayets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Forholdsregler ved drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kom godt i gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grundlæggende funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sekundære (piggyback-) infusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilstanden Servicekonfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lægemiddelliste tilgængelig via Alaris® Editor software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Alarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Råd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Genstart af infusion efter AIL-alarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Drift af flowsensor (valgfri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Infusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rengøring og opbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Infusionsspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Trompet- og flowhastighedskurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Produkter og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Servicekontakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1000DF00556 4. udgave
1/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Indledning
Indledning
Alaris® GP infusionspumpe og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe (herefter kaldet 'pumpe') er en lille, let infusionspumpe, der leverer
præcise og pålidelige infusioner over et bestemt område med hastigheder.
Alaris® Editor software er et medicinsk tilbehør, som gør det muligt for hospitalet at udvikle et såkaldt best-practice-datasæt med retningslinjer
for intravenøs medicinering inden for patientspecifikke plejeområder, også kaldet profiler. Hver profil indeholder et bestemt bibliotek med
medicin samt den passende pumpekonfiguration.
En profil indeholder også såkaldte 'hard limits' (hårde grænser), som ikke kan tilsidesættes under infusionsprogrammering.
Alene for Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe gælder, at der findes Guardrails® 'soft limits' (bløde grænser), som kan tilsidesættes på grundlag
af kliniske krav.
Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe med indlæst datasæt afgiver automatiske advarsler, når en doseringsgrænse, bolusgrænse,
koncentrationsgrænse eller vægtgrænse overskrides. Disse sikkerhedsadvarsler afgives, uden at pumpen behøver at være tilsluttet en pc eller et
netværk.
Det af hospitalet definerede datasæt udvikles og godkendes på grundlag af farmaceutiske og kliniske input og overføres derefter til pumpen af
kvalificerede specialister.
Beregnet anvendelse
Alaris® GP infusionspumpe og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er beregnet til brug for medicinsk personale i forbindelse med styring af
infusionshastighed og -volumen.
Betingelser for brug
Alaris® GP infusionspumpe og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe må kun betjenes af medicinsk personale, der er kvalificeret til at bruge
automatiserede infusionspumper og styre infusionsbehandling. Det medicinske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende
afdeling i forbindelse med det tilsigtede formål.
Indikationer
Alaris® GP infusionspumpe og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og
blodprodukter via klinisk godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), subkutant eller som skylning af væskefyldte områder. Alaris® GP
infusionspumpe og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er beregnet til brug på voksne og pædiatriske patienter.
Kontraindikationer
Alaris® GP infusionspumpe og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe er kontraindiceret til enteral eller epidural behandling.
Om denne manual
Brugeren skal have sat sig grundigt ind i pumpens funktion, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse.
Pumpen har små funktionalitetsmæssige forskelle i forhold til Alaris® GH/CC Guardrails® sprøjtepumper.
Alle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner.
Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hele rækken af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet.
A
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan fås
eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
Anvendte konventioner i denne manual
FED
Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual, f.eks.
Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FRA.
"Anførselstegn"
Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual.
Kursiv
Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse.
A
Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver et
aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen.
1000DF00556 4. udgave
2/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Oprettelse af datasæt
Oprettelse af datasæt
For at danne et datasæt til pumpen skal hospitalet først udvikle, vurdere, godkende og uploade i henhold til følgende proces. Se Alaris® Editorhjælpefilen for at få yderligere oplysninger og driftsmæssige forholdsregler.
1. Opret et datasæt til et behandlingsområde (ved hjælp af Alaris® Editor)
Datasæt
Der kan dannes to typer af datasæt.
1. Non-Guardrails® datasæt - danner et nyt Non-Guardrails® datasæt til Alaris®
infusionspumper, som skal redigeres i applikationen.
2. Guardrails® datasæt - danner et nyt Guardrails® datasæt til Alaris® GP Guardrails®
infusionspumper, som skal redigeres i applikationen. Et Guardrails® datasæt
giver ekstra sikkerhedsfunktioner.
Profil
Et unikt sæt af konfigurationer og best-practice-retningslinjer til en bestemt
befolkning, patienttype eller behandlingsområde.
Hver profil består af: Pumpekonfiguration / bibliotek over lægemidler
Der kan defineres op til 30 profiler for hvert datasæt til pumpen.
Pump Configuration (Pumpekonfiguration)
Pumpens konfigurationsindstillinger og enheder, kun til dosering.
Bibliotek over lægemidler
Lægemiddelnavne og -koncentrationer for et datasæt med standardværdi og
maksimumgrænser.
Op til 100 unikke opsætninger for lægemiddelprotokoller.
2. Masterliste (ved hjælp af Alaris® Editor)
Master-lægemiddelliste
Et lægemiddel defineret af CareFusion er en god hjælp til at anføre lægemiddelnavne
til brug på master-lægemiddellisten. Der kan skiftevis dannes lægemiddelnavne og
koncentrationer.
3. Gennemgang, godkendelse og eksport af datasæt
Gennemgå og godkend
Hele datasætrapporten skal udskrives, evalueres og underskrives som bevis
på godkendelse af en autoriseret person i henhold til hospitalsprotokollen.
En underskrevet udskrift skal opbevares på et sikkert sted af hospitalet.
Datasætstatus skal sættes til Approved (godkendt) (adgangskode påkrævet).
Eksport
Eksport af datasæt til brug med Alaris® Transfer Tool eller til sikkerhedskopiering
af datasæt eller til flytning af datasæt til en anden pc.
4. Uploading af datasæt til pumpen (ved hjælp af Alaris® Transfer Tool)
Bemærk: Et profilvalg er påkrævet, når datasættet uploades til Alaris® GP infusionspumpe.
5. Verificer, at det korrekte datasæt er indlæst i pumpen, og godkend det.
6. Afbryd pumpen.
7. Tænd for pumpen, og kontroller, at skærmbilledet med softwareversion viser den korrekte datasætversion. Pumpen er nu klar til brug.
A
Overførsler af datasæt bør kun foretages af kvalificeret teknisk personale.
Pumpens serienummer og hospitalsnavnet gemmes i hændelsesloggen, og de kan også ses via valgmuligheden PUMPE
DETALJER. Se afsnittet om 'pumpeoplysninger'.
Medikamentparametre skal være i overensstemmelse med lokale regler og oplysninger vedrørende ordination.
1000DF00556 4. udgave
3/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Karakteristika for den volumetriske pumpe
Karakteristika for den volumetriske pumpe
Alarmindikator
Alaris®
GP
Guardrails®
Dæksel
Display
Programmeringstaster
Pile
Run (start)
Bolus
Hold (stop)
Valgmuligheder
Strømindikator
Mute (dæmp)
Tryk
Batteriindikator
On/Off
(tænd/sluk)
Håndtag til
dæksel
Håndtag
Udløsergreb til drejelig
knast
Konnektor til
flowsensor
RS232/sygeplejersketilkald-konnektor
(beklædning
afmonteret af
illustrative årsager)
Drejelig knast til
fastlåsning på vandrette,
rektangulære stænger.
Sammenfoldet
stangklemme
Sikringsdæksel
Medical Device
Interface (MDI)
Strømindgang
Infrarød kommunikationsport
Konnektor til
spændingsudligning
1000DF00556 4. udgave
4/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Knapper og indikatorer
Knapper og indikatorer
Knapper:
Symbol
Beskrivelse
a
b
h
TIL/FRA-knap - Tryk én gang for at aktivere pumpen. Tryk på knappen og hold den nede i ca. tre sekunder
for at deaktivere pumpen.
START-knap – Tryk på knappen for at starte infusion. Den grønne LED blinker under infusion.
STOP-knap – Tryk på knappen for at sætte infusionen på hold. Den gule lampe vil være tændt i venteposition.
c
MUTE-knap (dæmp) – Tryk på knappen for at stoppe alarmen i (ca.) to minutter (kan konfigureres).
Alarmen lyder igen efter dette tidsrum. Tryk og hold, indtil der høres 3 bip, for at dæmpe alarmen
i 15 minutter (hvis aktiveret via Alaris® Editor).
i
PRIME/BOLUS-knap - Tryk på knappen for at få adgang til programmeringstasten PRIME eller BOLUS.
Tryk på programmeringstasten og hold den nede for drift.
PRIME - fylder infusionssættet med væske, når en infusion opsættes første gang.
• Pumpen er på hold.
• Infusionssættet er ikke tilsluttet patienten.
• Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges ikke til den totale infunderede volumen.
BOLUS-væske eller lægemiddel afgivet med en øget hastighed.
• Pumpen infunderer.
• Infusionssættet er tilsluttet patienten.
• Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges til den totale infunderede volumen.
d
e
f
g
OPTION-knap (valgmulighed) - Tryk på knappen for at få adgang til valgmuligheder.
TRYK-knap – Brug denne knap til at få vist pumpetryk og justere alarmgrænsen.
PILE-taster - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller nedsættelse af værdier vist
på displayet.
PROGRAMMERINGSTASTER - Anvendes i forbindelse med de meddelelser, der vises på displayet.
Indikatorer:
Symbol
S
j
Beskrivelse
AC-STRØM-indikator - Når den er tændt, er pumpen tilsluttet en vekselstrømskilde, og batteriet bliver
opladet.
BATTERI-indikator - Når dioden er tændt, kører pumpen på det interne batteri. Når den blinker, står
batteriet lavt med mindre end 30 minutters brug tilbage.
1000DF00556 4. udgave
5/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Symboldefinitioner
Symboldefinitioner
Mærkatsymboler:
Symbol
Beskrivelse
w
x
OBS (Slå op i medfølgende dokument)
Konnektor til spændingsudligning
Konnektor til RS232 / sygeplejersketilkald
l
IPX3
r
s
T
t
Defibrilleringssikkert udstyr, type CF (grad af beskyttelse mod elektrisk stød).
Beskyttet mod direkte sprøjt op til 60° fra lodret.
Vekselstrøm
Anordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF.
Fremstillingsdato
Producent
Konnektor til flowsensor
U
W
EC REP
Ikke til kommunalt affald
Sikringsstørrelse
Autoriseret repræsentant i EU
1000DF00556 4. udgave
6/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Hoveddisplayets funktioner
Hoveddisplayets funktioner
Hoveddisplay - Hvis VDSI ikke er blevet indstillet (flowsensor skal anvendes)
Infusionsstatus /
Lægemiddelnavn / profilnavn /
primært eller sekundært
(kun hvis sekundært er aktiveret
i datasættet)
PÅ HOLD
HAST
Infusionshastighed
Volumen infunderet
25.0
Programmeringstastidentifikatorer
HAST
PÅ HOLD
HOLD
PÅ
Hvis hastigheden ikke er blevet indstillet
og viser 0,0 ml/h, vises meddelelse a).
HASTIGHED FOR LAV
SÆT HASTIGHED MED
HAST
HAST
b)
PÅ HOLD
HASTIGHED
FOR
SÆT HASTIGHED
HASTIGHEDMED
FOR HØJ
LAV
VDSI
VOLUMEN
PÅ HOLD
SÆT HASTIGHED MED
ml/h
50.0 ml
VOLUMEN
a)
HAST
HAST
Programmeringstaster
Slet infunderet volumen
PÅ HOLD
Hvis den programmerede hastighed er
mellem
0,0 ml/h FOR
og 0,1ml/h
eksklusiv i
HASTIGHED FOR
LAV
HASTIGHED
HØJ
lægemiddelprotokol,
vises meddelelse b).
Indstil valgmulighed for VDSI
HAST
HAST
Hoveddisplay - Hvis VDSI er indstillet
Infusionsstatus / lægemiddelnavn /
profilnavn / primært eller sekundært
(kun hvis sekundært er aktiveret
i datasættet)
Infusionshastighed
ADRENALINE
HAST
Dosishastighed
25.0
16.7
ml/h
µg/kg/24h
45.0
VOLUMEN 50.0
1h 48m 00s
VDSI
Volumen, der skal infunderes
Volumen infunderet
Resterende tid
Programmeringstastidentifikatorer
VOLUMEN
ml
c)
PÅ HOLD
HASTIGHED FOR HØJ
HAST
Hvis den programmerede hastighed
er større end MAX INFUSIONS
HASTIGHED (maks. infusionshastighed) i
lægemiddelprotokollen, vises meddelelse c).
ml
VDSI
Programmeringstaster
Slet infunderet volumen Indstil valgmulighed for VDSI
Skærmsymboler
Symbol
Beskrivelse
Display for resterende tid - angiver tid, før VDSI vil blive fuldført. Hvis tidsværdien overstiger 24 timer, vises 24+.
N
Batterisymbol - Angiver batteriets ladetilstand for at gøre opmærksom på, når batteriet trænger til at blive genopladet.
Trykinformationssymbolet - Viser trykket fra niveau 0, som er den første streg, til niveau 8. Alarmgrænser: niveau 0 - 8.
?
!
Indikerer, at den indtastede værdi er uden for Guardrails® 'soft limits'. Advarslen kan overskrives (indikerer, at Guardrails®sikkerhedsprotokol er i brug).
Indikerer, at den indtastede værdi er uden for 'hard limits'. Advarslen kan IKKE tilsidesættes. Dette symbol bruges også
til at gøre brugeren opmærksom på at indstille hastigheden.
Angiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger under (peger nedad) en Guardrails® soft limit.
Angiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger over (peger opad) en Guardrails® soft limit.
1000DF00556 4. udgave
7/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Forholdsregler ved drift
Forholdsregler ved drift
Infusionssæt
•
For at sikre korrekt og præcis drift må der kun bruges CareFusion-engangsinfusionssæt, som beskrevet i denne
brugsanvisning.
•
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af infusionssæt'.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem.
•
Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan beskadige pumpens drift og infusionens præcision.
•
Ved kombination af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for eksempel
via en trevejshane eller multipel infusion, kan pumpens ydeevne blive påvirket og bør nøje overvåges.
•
Der kan opstå ukontrolleret flow, hvis infusionsættet ikke er korrekt isoleret fra patienten, dvs. lukke en hane
i sættet eller aktivere en inline-klemme/rulleklemme.
•
CareFusion infusionssæt kan monteres med en inline-klemme, som kan bruges til at okkludere slanger, hvis
væskeflowet skal stoppes.
•
Pumpen er en positiv trykpumpe, som bør bruge infusionssæt, som er forsynet med luer lås-koblinger eller
lignende låsekonnektorer.
•
Hvis der skal infunderes fra en burette, skal man lukke rulleklemmen over buretten og åbne klemme på
ventilationshullet oven på buretten.
•
Bortskaf infusionssæt, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er afmonteret. Sørg for at sættene
ikke er bøjede, da dette kan okkludere slangen.
Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere
•
Det anbefales, at luftventilen åbnes på pumpesættet, hvis der bruges glasflasker eller semi-rigide beholdere,
for at reducere det vakuum, der dannes, når væsken infunderes fra beholderen. Dette vil sikre, at pumpen kan
opretholde volumetriske nøjagtighed, medens beholderen tømmes. Åbning af udluftningshullet i halvstive
beholdere skal ske efter, at beholderen er blevet spiddet, og dråbekammeret er blevet fyldt.
Trin til sammenfoldelige poser
Trin vedr. halvstive beholdere
Følg trin 1 til 3 som vist for de halvstive beholdere,
dog må udluftningshullet ikke åbnes som i trin
4, men sættet fyldes som beskrevet i trin 5. Sørg
for, at poseafløbet er fuldstændig perforeret, før
dråbekammeret fyldes op.
2.
Spid
beholderen
3.
4.
Fyld dråbekammeret til
fyldningslinien
Åbn udluftningshullet
for at muliggøre
trykudligning - klar
til infusion
5.
1.
Luk
rulleklemmen
Fyld sættet ved
at åbne/lukke
rulleklemmen
Driftsmiljø
•
Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver vaskulær
adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan opstå på grund
af den betydelige variation i tryk, som opstår i sådanne pumpers væskekanaler. Typiske eksempler på sådanne
pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer.
•
Pumpen er velegnet til alle miljøer, herunder private hjem og institutioner, der er direkte tilsluttet det offentlige
lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål.
•
Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller ilt eller
lattergas.
Driftstryk
•
Pumpetrykalarmsystemet er ikke designet til at yde beskyttelse mod eller detektion af ekstravasation eller
vævsdannelse, som er komplikationer, der kan forekomme.
1000DF00556 4. udgave
8/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Forholdsregler ved drift
Alarmtilstande
•
Alaris®
GP
Adskillige alarmtilstande, detekteret af denne pumpe, vil stoppe infusionen og fremkalder visuelle og akustiske
alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt frem, og at ingen
alarmer er i gang.
Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens
M
•
Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser
af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved
elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er designet til
at forblive sikker, når der forekommer ekstreme interferensniveauer.
•
Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling fra
strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst
producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale
CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger.
•
MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for interferens
med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være egentlig MRIkompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen
anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå
magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre afstand skal etableres i
overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens. Du kan finde
yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt den lokale CareFusion-repræsentant
for at få yderligere assistance.
•
Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og overholder
kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre transducere
eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller formindsket
pumpeimmunitet.
•
Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften ved
niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen påvirkes
af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand. Pumpen vil stoppe infusionen og påkalde
brugerens opmærksom ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en alarmtilstand
varer ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe, og sætte pumpen
i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet teknisk personale.
•
Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1 klasse B-enhed og anvender kun RF energi til den interne funktion
i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage nogen
interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Men denne pumpe udsender dog en bestemt mængde
elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der angives af IEC/EN60601-2-24 og IEC/EN60601-1-2.
Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, skal der tages skridt til at minimere virkningerne, for eksempel ved
repositionering eller relokalisering.
Alaris®
GP
Jordleder
d
•
Pumpen er en klasse I-enhed, og den skal derfor jordforbindes, når den tilsluttes en strømforsyning.
•
Pumpen har også en intern strømkilde.
•
Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord). Hvis
integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal pumpen
kobles fra vekselstrømkilden og køres ved hjælp af det interne batteri.
1000DF00556 4. udgave
9/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Forholdsregler ved drift
Farer
Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion. Udvis forsigtighed
og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde.
•
Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt
servicearbejde til uddannet servicepersonale.
•
Fjern ikke beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkaldskonnektoren, når enheden ikke er i brug. Der skal
tages forholdsregler imod elektrostatiske udladninger ved tilslutning af RS232/sygeplejersketilkaldet. Hvis man
rører ved stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det anbefales, at al indgriben udføres af uddannet
personale.
•
Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høje temperaturer eller der på
anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt af en
uddannet servicetekniker. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen anvendes, hvor
det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og på
yderemballagen overholdes.
•
Hvis denne pumpe opfører sig unormalt, skal den tages ud af brug, og en kvalificeret servicetekniker skal
kontaktes.
•
Udvis forsigtighed for at sikre, at strømledninger og RS232-kabler ikke udgør en snublefare.
•
Udvis forsigtighed ved placering af strømledninger og RS232-kabler for at undgå, at der ved et uheld trækkes
i dem.
GP
Al
ar
is®
B
m
V
•
1000DF00556 4. udgave
10/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Kom godt i gang
Kom godt i gang
A
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før pumpen anvendes.
Indledende opsætning
1. K
ontroller, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med stedets
vekselstrømsforsyning.
2. De leverede emner er:
• Alaris® GP eller Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe
• Brugsanvisning (CD)
• Vekselstrømskabel (som ønsket)
• Beskyttelsesemballage
• Alaris® Editor Software og/eller Alaris® Transfer Tool - pr. hospital
3. Tilslut pumpen til vekselstrømforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontroller, at S er tændt).
A
• Alaris® Editor softwaren kan bruges til at oprette et godkendt datasæt, der kan uploades til pumpen. Standarddata er
dog allerede installeret i pumpen (se oplysninger nedenfor).
• Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med vekselstrømsforsyningen.
• Fungerer pumpen ikke korrekt, skal man anbringe den i den originale beskyttelsesemballage og kontakte en
uddannet servicetekniker, som kan undersøge den.
Standard fabriksdatasæt
Pumpen har følgende standard fabriksdatasæt:
Parameter
Standard fabriksindstilling
Standardenheder kun aktiveret til
dosering:
AC Fail Warning (AC Strømfejl)
Aktiveret
µg/min
Audio Volume (Lydstyrke)
Medium (Mellem)
µg/24t
Alarm Volume Adjustable
(Justerbar alarmvolumen)
Deaktiveret
mg/24t
Occlusion Alarm Pressure
(Okklusionsalarmtryk)
L5
enhed/24t
Pressure Max (Maksimalt tryk)
L8
mmol/24t
Rate Titration (Hastighedstitrering)
Deaktiveret
ml/kg/min
Infusion Rate Max (Maks.
infusionshastighed)
1200 ml/t
ng/kg/t
Rate Lock (Hastighedslås)
Deaktiveret
µg/kg/min
Bolus Mode (Bolustilstand)
Kun håndholdt
µg/kg/t
Standardindstillet bolushastighed
500 ml/t
mg/kg/min
Bolus Rate Max (Maks.
bolushastighed)
1200 ml/t
mg/kg/t
Maks. bolusvolumen
5 ml
g/kg/min
Weight Default (Standardvægt)
1 kg
enhed/kg/min
Weight Soft Min* (min. vægt soft)
1 kg
mmol/kg/min
mmol/kg/t
Weight Soft Max* (maks. vægt soft)
150 kg
AIL Limit (AIL-grænse)
100 µl
Primary VTBI Max (primær VDSI,
maks.)
9999 ml
Secondary Infusion (Sekundær
infusion)
Deaktiveret
A
• Se afsnittet 'Visning af enheder' i denne brugsanvisning for at få oplysninger om konfigurerbare enheder.
• S
tandarddatasættet har ikke lægemiddel-relaterede Guardrails®-grænser. Anvend Alaris® Editor-softwaren for at
indstille grænserne. Der skal udvises forsigtighed ved angivelse af Guardrails®-grænserne.
* Fås kun på Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe.
1000DF00556 4. udgave
11/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Kom godt i gang
Stangklemmeinstallation
Der findes en stangklemme på bagsiden af pumpen, som giver sikker montering på lodrette IV- stænger med en diameter på mellem 15 og 40 mm.
1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen for at give nok plads til stangen.
2. Anbring pumpen på stangen og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på stangen.
Fordybning
*
A
*
Monter aldrig pumpen på en sådan måde, at I.V.- infusionsstativet bliver for tungt i toppen eller ustabilt.
Kontrollér, at stangklemmen er foldet væk og gemt i fordybningen bag på pumpen, før der oprettes tilslutning til en
dockingstation/arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug.
Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne
Den drejelige knast kan sættes fast på den rektangulære stang på dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinner, der måler 10 mm gange
25 mm.
1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den
rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen*
eller udstyrsskinnen.
Rektangulær stang
Udløsergreb (tryk for
at frigøre)
2. Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller
udstyrsskinnen.
BEMÆRK: Kontrollér, at pumpen "klikker" ordentligt på plads i
positionen på skinnen eller stangen.
Alaris®
3. P
umpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække
pumpen fremefter.
GP
Drejelig knast
* Alaris® DS dockingstation og Alaris® Gateway arbejdsstation.
A
Det anbefales, at infusionsposerne anbringes på en bøjle direkte over den pumpe, som de bruges med. Dette minimerer
muligheden for at sammenblande infusionssæt, når der bruges flere volumetriske pumper.
Pumpen kan monteres på den horisontale del af de dockingstationer, der figurerer på listen ovenfor.
1000DF00556 4. udgave
12/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Kom godt i gang
Alaris®-sikkerhedsklemmen
Alaris® sikkerhedsklemme*:
Sikkerhedsklemme i ikke-okkluderet position:
Når et nyt infusionssæt pakkes ud fra emballagen, vil
sikkerhedsklemmen være i denne position**:
Klemme i IKKE-OKKLUDERET
POSITION
Ramme til
sikkerhedsklemme
Sikkerhedsklemmetap
FLOW AKTIVERET
Indskydningsstykke til
sikkerhedsklemme
Sikkerhedsklemme i okkluderet position:
Manuel betjening af sikkerhedsklemmen
Når et infusionssæt er monteret i pumpen, aktiverer åbning af
dækslet nogle dækselkroge, som trækker indskydningsstykket til
sikkerhedsklemmen ud som vist:
For manuelt at flytte indskydningsstykket til ikke-okkluderet position
skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og indskydningsstykket
skubbes helt ind i rammen:
Klemme er i OKKLUDERET
POSITION
NO FLOW
(Frit flow)
A
1. Skub op
2. Tryk
A
Æ
Ê
• Ved tryk på indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen opnås et fuldt flow fra sættet til patienten. Derfor anbefales
det, at rulleklemmen også altid lukkes.
• Men hvis infusion ved hjælp af tyngdekraften er nødvendig, skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og det orange
indskydningsstykke til sikkerhedsklemmen skubbes helt ind i rammen for at sikre flow. Infusion ved hjælp af
tyngdekraften kan reguleres ved hjælp af rulleklemmen på sættet.
* Herefter kaldet 'sikkerhedsklemme'.
** D
ette er nødvendigt for at undgå beskadigelse af slangerne under opbevaring og for at sikre korrekt sterilisering, og det giver mulighed for
øjeblikkelig fyldning.
1000DF00556 4. udgave
13/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Kom godt i gang
Isætning af infusionssæt
Isætning af infusionssæt: Alaris®-sikkerhedsklemme i IKKE-OKKLUDERET position - FLOW AKTIVERET
A
• Kontrollér, at det korrekte infusionssæt til den væske/det lægemiddel, der skal infunderes, er valgt.
• Følg de instruktioner, der følger med det enkelte infusionssæt.
• Brug kun infusionssæt til Alaris® GP og Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe, (se afsnittet 'Infusionssæt'
i brugsanvisningen)
• Placér væskebeholderen, så spild på pumpen undgås.
• Kontrollér, at slangerne er korrekt indsat i toplåsen og hele vejen til slangestyret, således at slangeføringen er lige og
stram.
Adapter på
infusionssæt (blå)
Topklemme
(blå)
Tryksensor UPSTREAM
Pumpemekanisme
1. Tag infusionssættet ud af emballagen, og luk rulleklemmen.
2. I ndsæt perforeringsrøret i væskebeholderen, og hæng den
korrekt op i en minimumhøjde på 300 mm over pumpen.
3. F yld drypkammeret til opfyldningslinjen, hvis den vises (ca. halvt
fuld). Se afsnittet under driftsmæssige forholdsregler 'Brug af
sammenfoldelige poser, glasflasker og semi-rigide beholdere'.
4. Å
bn rulleklemmen, og fyld sættet langsomt (for at forhindre
luftbobler) og sørg for, at al luft fjernes. Ved brug af pumpen til
fyldning, se afsnittet 'Fyldning af infusionssættet'.
5. Luk rulleklemmen.
Tryksensor DOWNSTREAM
6. S tart pumpen. Åbn dækslet, og montér infusionssættet på
følgende måde:
• Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer
i den blå toplås.
• Indsæt den orange sikkerhedsklemme i den orange lås.
7. Kontrollér, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret.
Alaris®-sikkerhedsklemme (orange)
Sikkerhedsklemmelås (orange)
Sensor for luft
i slange
Slangestyr
8. L uk dækslet, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder
dråber ned i dråbekammeret.
9. K
ontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut infusionssættet
til patientens adgangsanordning.
Isætning af infusionssæt: Alaris®-sikkerhedsklemme i OKKLUDERET position - INTET FLOW:
1. Følg trin 1 til 4 som ovenfor, hvor det er nødvendigt.
2. Kontroller, at rulleklemme er lukket.
Alaris®-sikkerhedsklemme (orange) i
okkluderet position
(se foregående side)
3. S tart pumpen. Åbn dækslet, og montér infusionssættet på
følgende måde:
• Montér den blå adapter på infusionssættet, så den passer
i den blå toplås.
• Indsæt den orange sikkerhedsklemme (mens indskydningsstykket er ude) i den okkluderede position i den orange lås.
A
Hvis man trykker på indskydningsstykket
til sikkerhedsklemmen, kan det medføre
ukontrolleret flow til patienten. Man skal derfor
altid lukke rulleklemmen, før man trykker på
indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen.
4. Kontrollér, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret.
Slangestyr
5. L uk dækslet, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder
dråber ned i dråbekammeret.
6. K
ontrollér, at al luft er fjernet fra sættet. Tilslut infusionssættet
til patientens adgangsanordning.
1000DF00556 4. udgave
14/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Kom godt i gang
Start på infusion
A
Fyld og montér sættet (se 'Fyldning af infusionssæt' og 'Isætning af infusionssæt')
1. Kontrollér, at pumpen er tilsluttet en vekselstrømskilde (kan også køre på batteri).
2. Tilslut flowsensor, hvis det er krævet (se afsnittet 'Drift af flowsensor').
3. Tryk på a-tasten.
Pumpen vil gennemgå en kort selv-test. Kontrollér, at to bip aktiveres under denne test.
Kontrollér, at den viste dato, og det viste tidspunkt er korrekt. Kontrollér, at displayet viser datasætnavnet og versionsnummeret.
BEMÆRK: Pumpen starter og viser foregående indstillinger.
4. S
LET OPSÆTNING?) - Hvis der vælges NEJ, beholdes alle tidligere indstillinger for hastighed og mængde. Gå derefter til trin 7. Hvis der
vælges JA, nulstilles indstillingerne for hastighed og volumen, og BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet vises.
• ml/h (ml/t)
• Drug Protocol
(lægemiddelprotokol)
• Primær/Sekundær
• Kun dosering
• Drug Protocol
(lægemiddelprotokol)
NULSTIL
PROFIL NAVN
HAST 300ml/h
VDSI 46.5ml
PROFIL NAVN
PRIMÆR OPSÆTNING
HAST 300 ml/h
VDSI 50.0 ml
PROFIL NAVN
KONC
0.50mg/50ml
=0.01mg/ml
HAST 150ml/h
=0.00mg/kg/min
VDSI 100ml
=1.00mg
VOLUMEN 3.5ml
OVERSIGT MED
JA
NULSTIL
NULSTIL
NEJ
OVERSIGT MED
JA
SEKUNDÆR OPSÆTNING
HAST 150 ml/h
VDSI 95.0 ml
NEJ
OVERSIGT MED
JA
NEJ
5. BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet viser navn på datasæt, versionsnummer og profilnavn:
a) Tryk på JA-programmeringstasten for at bekræfte aktuel profil og gå til trin 6.
b) Vælges NEJ vises profilvalgsskærmen. Vælg profil med f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte.
Bekræftelse af profilskærmbilledet vises igen. Tryk på JA-programmeringstasten og VÆLG-skærmbilledet vises. Gå til trin 6.
BEMÆRK: BEKRÆFT PROFIL-skærmbilledet vises kun, hvis der findes flere end en profil kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe i
datasættet. Hvis en profil er blevet filtreret, vises muligheden for at vælge ALLE på skærmbilledet for profilvalg. Vælges ALLE vises
de filtrerede profiler (hvis aktiveret).
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
6. Vælg enten ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER (A-Z) og tryk på OK for at bekræfte.
Herefter følger prompter som påkrævet (se afsnittet 'Grundlæggende funktioner - Lægemidler og
dosering').
7. Slet infunderet VOLUMEN, hvis påkrævet (Se afsnittet 'Slet infunderet volumen', anbefales til en
ny patient, eller når en ny infusion konfigureres).
8. Åbn VDSI (om nødvendigt) ved at vælge VDSI-programmeringstasten på hoveddisplayet.
Indstil VDSI med valgmuligheden POSER og/eller f-tasterne. Tryk på OK for at
bekræfte (se afsnittet 'Indstilling af en VDSI' eller 'Indstilling af en VDSI over tid').
9. Indlæs eller justér HAST (om nødvendigt) med f-tasterne.
10. Tryk på b-tasten for at starte infusionen. INFUSION vises.
BEMÆRK: Den grønne lysdiode vil blinke for at vise, at pumpen infunderer.
A
Hvis det er nødvendigt at stoppe infusionen øjeblikkeligt, kan det gøres på følgende måde:
• ved at trykke på h-tasten (anbefalet handling)
• ved at lukke rulleklemmen
• ved at åbne dækslet
1000DF00556 4. udgave
15/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Grundlæggende funktioner
Lægemidler og dosering
Med følgende valgmuligheder aktiveres pumpen, så den kan indstilles til brug med en specifik lægemiddelprotokol. Lægemidler prækonfigureres
i Alaris® Editor for at gøre det muligt hurtigt at vælge en lægemiddelprotokol, dosisenheder og standardhastighed. For øget sikkerhed ved
anvendelse af et konfigureret lægemiddel, kan maksimale og minimale sikkerhedsgrænser indstilles for koncentration og dosishastigheder ved
hjælp af Alaris® Editor.
A
Når en infusion reguleres ved hjælp af doseringshastigheden, viser displayet muligvis ikke tilsvarende ændringer i
infusionshastigheden i ml/h. Dette har ingen indflydelse på infusionens præcision.
Valg af INFUSIONSOPSÆTNING
1. Tryk på d-knappen for først at åbne valgmenuen.
2. Der er adgang til valgmuligheder for opsætning af lægemidler og dosering ved at vælge INFUSIONSOPSÆTNING fra listen ved hjælp af
f-tasterne.
3. Vælg fra listen over valgmuligheder (ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER som angivet nedenfor, og tryk på programmeringstasten OK
for at bekræfte valget.
ml/h (ml/t)
1. Vælg ml/h fra listen ved hjælp af f-tasterne (hvis det er nødvendigt).
2. Tryk på OK for at bekræfte valget.
3. Indtast ml/t-hastigheden ifølge meddelelsen på det næste skærmbillede.
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
AFSLUT
Kun dosering
Vælg KUN DOSERING fra listen ved hjælp af f-tasterne.
Tryk på OK for at bekræfte valget.
Vælg doseringsenheder fra listen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE ved hjælp af f-tasterne, og hvis enhederne skal ændres,
vælges ENHEDER, som ruller gennem de tilgængelige enheder. Tryk på OK for at bekræfte valget.
5. Brug f-tasterne til at vælge TOTAL VOLUMEN2, og tryk på OK for at bekræfte.
6. Indtast VÆGT1 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
7. Der vises en oversigt over oplysningerne om KUN DOSERING; for at BEKRÆFTE alle viste
oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBAGE kan på et hvilket som helst tidspunkt
bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.
1.
2.
3.
4.
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
AFSLUT
Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder.
- Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske
i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat.
1
2
Lægemidler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
AFSLUT
Vælg den påkrævede alfabetiske liste LÆGEMIDLER fra listen ved hjælp af f-tasterne.
Tryk på OK for at bekræfte valget.
Vælg lægemiddel fra den viste liste ved hjælp af f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Brug f-tasterne til at vælge TOTAL VOLUMEN2, og tryk på OK for at bekræfte.
Indtast VÆGT1 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Der vises en oversigt over oplysningerne om LÆGEMIDDEL; for at BEKRÆFTE alle viste
oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBAGE kan på et hvilket som helst tidspunkt
bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.
Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder.
- Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske
i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat.
1
2
1000DF00556 4. udgave
16/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Slet infunderet volumen
Når et nyt lægemiddel eller en ny koncentration er blevet indstillet, og det foregående infunderede volumen ikke er
blevet slettet, vises meddelelsen DOSE INFUSED HAS BEEN CLEARED (infunderet dosis er blevet slettet).
A
Denne valgmulighed muliggør sletning af infunderet volumen.
1. Tryk på programmeringstasten VOLUMEN på hoveddisplayet for at vise valgmuligheden slet
VOLUMEN INFUNDERET. 2. Tryk på programmeringstasten SLET for at slette den infunderede volumen. Tryk på
programmeringstasten AFSLUT for at bibeholde volumen.
VOLUMEN
VOLUMEN INFUNDERET
374
ml
AFSLUT
SLET
Angivelse af VDSI
VDSI
1500ml
1000ml
500ml
250ml
200ml
100ml
50ml
0ml
(OFF)
VÆLG MED
OK
TILBAGE
Denne funktion gør det muligt at indstille en specifik volumen, der skal infunderes. Man kan også
indstille hastigheden ved afslutningen (INFUSION SLUT) af denne VDSI, idet man vælger STOP,
HVÅ eller FORTSÆT for fortsat infusion ved den indstillede hastighed.
1. Brug af f-tasterne:
a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den
volumen, der skal infunderes.
b) Angiv den volumen, der skal infunderes, ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at
bekræfte.
c) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på
skærmen.
d) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT.
ELLER
2. Brug programmeringstasten POSER:
a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den
volumen, der skal infunderes.
b) Vælg programmeringstasten POSER, vælg den nødvendige posevolumen ved hjælp af
f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte valget.
c) Tryk OK for at bekræfte igen, eller juster VDSI med f -tasterne og tyk på OK.
d) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på
skærmen.
e) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT.
Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed
HAST
VDSI
VOLUMEN
HVÅ
5.0
0.0 ml
2.0 ml
ml/h
Til sidst i VDSI vil pumpen først vise VDSI UDFØRT/INFUNDERING HVÅ. Tryk på SLET for at vise
skærmbilledet HVÅ.
Pumpen fortsætter med at infundere med en meget lav (standard) hastighed. HVÅ anvendes til at holde
patientens vene åben for at forhindre blodpropper og kateterokklusioner.
BEMÆRK: Hvis HVÅ-hastigheden (standard 5 ml/h) overstiger de indstillede infusionsparametre,
vil pumpen fortsætte med at infundere med den angivne infusionshastighed. HVÅhastigheden vil blinke på skærmen for at indikere, at dette ikke er den sædvanlige
infusionshastighed.
Pumpen vil bippe hvert 5. sekund, mens den er i HVÅ-tilstand.
0 h 00 m 00 s
VOLUMEN
VDSI
1000DF00556 4. udgave
17/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Tryk
For at kontrollere og justere trykniveauet trykkes på knappen e. Displayet vil ændres og vise det
aktuelle pumpetrykniveau og trykalarmgrænsen. Trykalarmgrænsen kan indstilles ved hjælp af Alaris®
Editor.
1. Tryk på f-tasterne for at hæve eller sænke alarmgrænsen (L0 til L8). Det nye niveau bliver
angivet på displayet.
2. Tryk på OK for at forlade skærmbilledet.
TRYK
INFUSIONSTRYK
L1
A
ALARM GRÆNSE
L5
• Højere hastigheder giver højere pumpetryk. For at undgå generende alarmer bør
niveauerne L0 og L1 ikke anvendes ved hastigheder over 200 ml/t.
• F
ortolkningen af tryklæsninger og okklusionsalarmer er lægens ansvar, afhængig
af den bestemte applikation.
JUSTER MED
OK
• O
kklusionsniveauer for pumpen er konfigureret i Alaris® Editor gennem profil og
lægemiddel.
Fyldning af infusionssættet
• Kontrollér, at infusionssættet ikke er tilsluttet en patient, før sættet fyldes.
A
• Fyldningshastigheden og begrænsning af fyldningsvolumen er konfigureret i datasættet via Alaris® Editor.
• Pumpen fylder ikke, hvis hastighedslåsen er blevet aktiveret. Under FYLDNING er trykgrænsealarmen midlertidigt
øget til det maksimale niveau (L8).
Med i-knappen kan man indgive en begrænset væskevolumen med henblik på at fylde
infusionssættet, før det tilsluttes en patient.
PRIME
HAST
25.0 ml/h
VOLUMEN
1.8
ml
HOLD KNAPPEN INDE
AFSLUT
PRIME
1. Tryk på a-tasten for at starte pumpen.
2. Isæt infusionssættet. Se afsnittet 'Isætning af infusionssæt'.
3. Følg anvisningerne i afsnittet 'Start på infusion', men tilslut IKKE infusionssættet til patienten,
før det er blevet fyldt.
4. Åbn rulleklemmen.
5. Tryk på i-tasten for at få vist PRIME-skærmbilledet.
6. Tryk på den (blinkende) PRIME-programmeringstast (fyldning) og hold den nede, indtil væsken
flyder og fyldningen af infusionssættet er afsluttet. Den volumen, der er anvendt til fyldningen,
vil blive vist, men den bliver ikke lagt til den infunderede volumen.
7. Når fyldningen er afsluttet, skal man slippe programmeringstasten PRIME.
Bolusinfusioner
Bolus - Indgivelse af en kontrolleret væske- eller lægemiddelvolumen ved en øget hastighed til diagnostiske eller terapeutiske formål.
Pumpen bør altid infundere og den skal altid være tilsluttet patienten (lægemidler indgivet via en IV bolus kan medføre øjeblikkelige og høje
lægemiddel-koncentrationsniveauer).
Bolus kan anvendes i begyndelsen af infusion eller under infusion.
Bolusfunktionen kan konfigureres ved hjælp af Alaris® Editor til:
a) Bolus valg - deaktiveret
b) Bolus valg - aktiveret
i) Kun HÅND PÅ
ii) HÅND PÅ og HÅND FRI
Bolus valg - deaktiveret
Hvis bolus er konfigureret til DEAKTIVERET, vil det ikke have nogen effekt at trykke på i-knappen, og pumpen vil fortsætte med at infundere
med den indstillede hastighed.
A
En bolus kan ikke administreres, hvis funktionen er deaktiveret for det valgte datasæt eller for det specifikke lægemiddel.
Under BOLUS er trykgrænsealarmen midlertidigt øget til det maksimale niveau (L8).
1000DF00556 4. udgave
18/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Bolus valg aktiveret - HÅND PÅ / HÅNDHOLDT og HÅND FRI
BOLUS aktiveret - kun HÅND PÅ
BOLUS
HAST
SÆT MED
VOLUMEN
BOLUS
80
ml/h
0.0 ml
HOLD KNAPPEN INDE
AFSLUT
I HÅND PÅ bolus skal man trykke på og holde den (blinkende) bolus-programmeringstast nede
for at levere den krævede bolus. Bolushastigheden kan justeres. Bolusvolumen er begrænset
i konfigurationen via Alaris® Editor.
1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VALG.
2. Brug f-tasterne til at justere bolushastighed, hvis påkrævet.
3. Tryk på og hold programmeringstasten BOLUS nede for at levere bolus. Under bolus vil den
volumen, der bliver infunderet, blive vist. Når den ønskede bolusvolumen er administreret, eller
bolusvolumengrænsen er nået, skal man slippe programmeringstasten. Bolusvolumen lægges til
den totale infunderede volumen, som vises.
A
Hvis den volumen, der skal infunderes (VDSI) nås under en bolus, lyder alarmen for
VDSI færdig. Tryk på c for at afstille alarmen eller på SLET for at kvittere alarmen.
Se afsnittet VDSI for at få flere oplysninger om VDSI-drift.
Ved brug af infusionssæt 63280NY er den maksimale infusionshastighed 150 ml/t.
BOLUS aktiveret - HÅND PÅ / HÅND FRI
BOLUS VALG
HÅND FRI?
AFSLUT
JA
HÅND PÅ
HÅND FRI bolus leveres med et enkelt tryk på den (blinkende) BOLUS-programmeringstast.
Bolushastighed og bolusvolumen er sat til standardværdier, og de kan ændres. Standardbolusvolumen
er 0.1ml.
1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VALG.
2. Tryk på JA-programmeringstasten for at gå til HÅND FRI bolus-skærmbilledet eller tryk på HÅND
PÅ-programmeringstasten for at gå til HÅND PÅ bolus (se afsnittet ovenfor)
3. Brug f-tasterne til at justere bolus DOSIS, hvis påkrævet. Tryk om nødvendigt på
programmeringstasten HAST for at justere bolusleveringshastigheden.
4. Tryk én gang på den blinkende BOLUS-programmeringstast for at begynde indgivelse af den
forudindstillede bolus. Displayet viser bolusindgivelsen gennem bolusnedtællingen, og der vendes
tilbage til hovedskærmbilledet, når bolus er afsluttet.
5. Tryk på programmeringstasten STOP for at stoppe en bolusindgivelse. Dette vil afbryde bolus
og fortsætte infusionen med den indstillede hastighed. Tryk på h-knappen for at standse
bolusindgivelsen og for at sætte pumpen på hold.
BEMÆRK: Hvis bolusvolumen når den indstillede grænse, vil bolus stoppe, og pumpen vil vende
tilbage til at infundere ved den indstillede infusionshastighed og fortsætte infusionen.
BEMÆRK: Hastigheden kan være begrænset af Maks. bolushastighed, som konfigureres
i Alaris®-editoren.
BEMÆRK: Hvis BOLUS overskrider 'soft limits' (kun Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) eller 'hard
limits', vises en prompt.
BEMÆRK: Bolushastighed indstilles automatisk til den aktuelle infusionshastighed, hvis
standardværdien for bolushastighed er lavere end den aktuelle infusionshastighed.
En bolushastighed kan ikke konfigureres til at være lavere end den aktuelle
infusionshastighed.
BEMÆRK: Hvis der er programmeret mere end én bolus, uden at infusionsopsætningen ryddes,
indstilles bolushastigheden til den forrige bolushastighed for alle efterfølgende
bolusinfusioner.
Hastighedstitrering
TITRERING
TRYK START FOR BEKRÆFT
HAST
25.0 ml/h
16.7
VDSI
VOLUMEN
µg/kg/24h
45.0 ml
50.0 ml
1 h 48 m 00 s
AFSLUT
Hvis Rate Titration (hastighedstitrering) er aktiveret (via Alaris® Editor) kan infusions- eller
dosishastigheden (hvis tilgængelig) justeres under infusionen.
1. Indstil den nye hastighed ved hjælp af f-tasterne. Meddelelsen <TITRER TRYK PÅbFOR
AT BEKRÆFTE> (titrer tryk på b for at bekræfte) vil blinke på skærmen, og pumpen fortsætter med
at infundere med den oprindelige hastighed.
2. Tryk på b-knappen for at bekræfte den nye infusionshastighed og starte med at infundere med
den nye hastighed.
Hvis Rate Titration (hastighedstitrering) er deaktiveret, kan hastigheden kun reguleres, mens den er
PÅ HOLD:
1. Tryk på h-knappen for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. Indstil den nye hastighed ved hjælp af f-tasterne.
3. Tryk på b-knappen for at starte infusion med den nye hastighed.
1000DF00556 4. udgave
19/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
HASTIGHEDSLÅS (hvis den er aktiveret)
Hvis hastighedslås er aktiveret, når infusionshastigheden er indstillet, og infusionen er startet (eller efter en bolusinfusion), vil prompten for
hastighedslås komme frem på hoveddisplayet.
For at vælge hastighedslåsfunktionen trykkes på programmeringstasten JA. Tryk på programmeringstasten NEJ, hvis hastighedslåsen ikke
ønskes.
Når hastighedslåsen er aktiveret, er det ikke muligt at udføre følgende:
• Ændring af infusionshastighed/titrering
• Bolus / Fyldning
• Afbrydelse af pumpen
• VDSI over tid-infusioner.
• Sekundære infusioner (hvis aktiveret)
Sådan slås hastighedslås fra:
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg FRI HASTIGHED, og tryk på programmeringstasten OK.
Sådan slås hastighedslås til:
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg HASTIGHED LÅST, og tryk på programmeringstasten OK.
Justering af eksisterende dosering eller protokolinfusioner - Indstil efter ml/t / Indstil efter doseringshastighed
For at indstille doseringshastighed eller flowhastighed med præcise trin kan det være nødvendigt at skifte mellem valgmulighederne
for hastighedsjustering SAT SOM DOSERING og SÆT SOM ml/h. En pil til venstre for displayet viser den ændrede hastighed, når
f-tasterne bruges til at øge/reducere infusionshastigheden.
For at indstille en præcis doseringshastighed skal pilen pege på doseringshastigheden (f.eks.: mg/kg/h), flowhastigheden vil blive udregnet på
baggrund af doseringshastigheden.
For at indstille en flowhastighed præcist, skal pilen pege på flowrate (ml/h) (flowhastighed (ml/t). Doseringshastigheden vil blive udregnet på
baggrund af flowhastigheden.
Valg af SÆT SOM ml/h
1. T ryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. V
ælg valgmuligheden SÆT SOM ml/h ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten vist på skærmen. Herved
vælges valgmuligheden indstil efter flowhastighed, pilen på displayet vil automatisk vælge flowhastigheden, og flowhastigheden kan
justeres om nødvendigt.
Valg af SAT SOM DOSERING
1. T ryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. V
ælg valgmuligheden SAT SOM DOSERING ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten vist på skærmen.
Herved vælges valgmuligheden indstil efter doseringshastighed, pilen på displayet vil automatisk vælge doseringshastigheden, og
doseringshastigheden kan justeres om nødvendigt.
Doseringsreferat
For at gennemgå den nu valgte doseringsinformation:
1. Tryk på d-knappen for først at åbne valgmenuen.
2. Vælg muligheden DOSERINGS RESUME med f-tasterne og tryk på OK-programmeringstasten.
3. Gennemse informationen og tryk så på programmeringstasten AFSLUT.
Tilføj Lægemiddel (kun mulig under infusion)
1.
2.
3.
4.
Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
Vælg muligheden VÆLG LM (vælg lægemiddel) med f-tasterne og tryk på OK-programmeringstasten.
Vælg lægemiddel fra den viste liste LÆGEMIDLER (A-Z) ved hjælp af f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Vælg lægemiddelnavn med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte, og følg så prompten på skærmen som påkrævet.
Infusionsopsætning
Se 'Grundlæggende funktioner - Medikamenter og dosering, og vælg afsnittet INFUSIONSOPSÆTNING' for at ændre infusionsopsætningen.
1000DF00556 4. udgave
20/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Primær opsætning
Hvis en sekundær infusion allerede er blevet indstillet (se afsnittet 'Sekundære (piggyback-) infusioner'), er der adgang til indstilling af den
primære infusion som følger:
1. T ryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
3. Vælg PRIMÆR Opsætning, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. Foretag ændringer i den primære opsætning efter behov.
Sekundær opsætning
Se afsnittet 'Sekundære (piggyback-) infusioner' for at indstille en sekundær infusion.
Indstilling af VDSI over tid
Denne valgmulighed gør det muligt at indstille en bestemt VDSI og en bestemt afgivelsestid (maks. 24 timer). Den nødvendige hastighed for at
administrere den ønskede volumen inden for den specificerede tid bliver beregnet og vist.
1. Stop infusionen. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmulighedsmenuen.
2. Vælg valgmuligheden SÆT VDSI OVER TID ved hjælp af f-tasterne, og tryk på programmeringstasten OK.
3. Justér den volumen, der skal infunderes, med f-tasterne (eller vælg POSER-programmeringstasten for at indstille VDSI). Når den
ønskede volumen er nået, trykkes på programmeringstasten OK.
4. Indtast det tidsrum, som volumen skal infunderes over, ved hjælp af f-tasterne. Infusionshastigheden vil automatisk blive beregnet.
5. Tryk på programmeringstasten OK for at angive værdien eller TILBAGE for at vende tilbage til VDSI.
Juster alarmlydstyrke
Denne valgmulighed giver mulighed for justering af volumen, hvis den er aktiveret.
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg JUSTER ALARM VOLUME med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Vælg HØJ, MEDIUM eller LAV med f-tasterne.
4. Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte eller på AFSLUT for at forlade skærmen.
Event Log (Hændelseslog)
Denne valgmulighed gør det muligt at gennemse hændelsesloggen.
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg HÆNDELSESLOG med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Se hændelserne ved hjælp af f-tasterne.
4. Vælg TILBAGE for at gå tilbage til forrige skærmbillede, hvis nødvendigt.
Pumpedetaljer
Oversigt over pumpeoplysninger:
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. Vælg PUMPE DETALJER med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Gennemse informationen og tryk så på programmeringstasten AFSLUT.
Profilfilter (fås kun på Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe).
Denne funktion gør det muligt at filtrere valgte profiler før visning. Den kan aktiveres/deaktiveres via Alaris® Editor.
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg PROFIL FILTER med f-tasterne, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Vælg en profil, der skal filtreres, med f-programmeringstasterne.
4. Tryk på ÆNDRE for at deaktivere profilen og tryk på OK for at bekræfte eller på AFSLUT for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.
Bemærk: Hvis der kun er en tilgængelig profil, og hvis alle andre profiler er deaktiverede, vises BEKRÆFT PROFIL-skærmbilledet ikke efter
opstart.
På hold
Med denne funktion kan man sætte pumpen på standby. Den kan aktiveres/deaktiveres via Alaris® Editor.
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg PÅ HOLD med f-tasterne, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Vælg SLET for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.
1000DF00556 4. udgave
21/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Udskiftning af infusionssættet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
L uk inline-klemmen og sørg for, at adgangen til patienten lukkes.
Afbryd infusionssættet fra patienten.
Åbn pumpedækslet, og fjern infusionssættet fra pumpen, og bortskaf sættet og væskebeholderen ifølge hospitalsprotokollen.
Klargør det nye infusionssæt, sæt infusionssættet i pumpen og luk dækslet, se 'Isætning af infusionssæt'.
Genstart infusionen, se 'Kom godt i gang'.
A
Ved udskiftning af infusionssæt eller væskebeholder skal der anvendes aseptisk teknik ifølge hospitalsprotokollen.
Det anbefales, at infusionssættet udskiftes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem. Det angivne interval for
udskiftning er typisk 72 timer med følgende undtagelser:
• Transfusionssæt (blod)
• 60953 Alaris® GP lavabsorberende infusionssæt
• 60033E Alaris® GP lavabsorberende infusionssæt
• 60950E Alaris® GP onkologi-infusionssæt
Udskiftning af væskebeholder
1.
2.
3.
4.
5.
Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
Fjern perforeringsrør på infusionssættet fra tom/brugt beholder. Kasser den tomme/brugte beholder ifølge hospitalets protokol.
Sæt kanylen i den nye beholder.
Tryk dråbekammeret cirka halv fyldt med væske eller op til påfyldningslinien (hvis dråbekammeret er markeret).
Genstart infusionen, se “Kom godt i gang”.
A
Ved udskiftning af infusionssæt eller væskebeholder skal der anvendes aseptisk teknik ifølge hospitalsprotokollen.
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem.
Instruktioner vedrørende det kanylefri SmartSite® system
Den kanylefri SmartSite® ventil er designet til at muliggøre sikkert flow via tyngdekraften og automatiseret flow, injektion og aspiration af
væsker uden brug af kanyler ved at anvende Luer lock og luer-slip konnektorer.
A
Forholdsregler:
Bortskaf, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætterne ikke er sat på.
Hvis den nålefri ventil i nødstilfælde kommer i kontakt med en nål, beskadiges ventilen, hvilket forårsager lækage.
Udskift den nålefri ventil med det samme.
Nålefri ventiler er kontraindikeret til systemer med stump kanyle.
Luer slip-sprøjter MÅ IKKE efterlades uden opsyn.
VEJLEDNING - Brug aseptisk teknik
1. Før enhver adgang skal toppen af den nålefri ventilåbning tørres med 70 % isopropylalkohol (1-2 sekunder) og derefter have lov til at tørre
(ca. 30 sekunder).
BEMÆRK: Tørretiden afhænger af temperatur, fugtighed og ventilation på stedet.
2. F yld ventilporten. Tilslut om muligt sprøjten til den nålefri ventilåbning, og aspirer små luftbobler.
3. Under anvendelse af administreringssæt, skal man altid referere til individuelle brugsvejledninger for hvert sæt, da udskiftningsintervallet
kan variere i henhold til den kliniske anvendelse (f.eks. blodinfusioner, blodprodukter og lipidemulsioner).
BEMÆRK: Ved brug af den nålefri ventilåbning kan der observeres væske mellem huset og det blå stempel. Denne væske kommer ikke ind
i væskebanen og kræver ingen handling.
BEMÆRK: I tilfælde af spørgsmål om produktet eller rekvirering af uddannelsesmaterialer til nålefri ventiler bedes du kontakte en CareFusion
repræsentant. Der henvises til lokalitetens protokoller. Kontakt andre organisationer, der udgiver retningslinjer, der kan være til
hjælp ved udarbejdelse af lokalitetens protokoller.
1000DF00556 4. udgave
22/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Sekundære (piggyback-) infusioner
Sekundære (piggyback-) infusioner
Sekundær (eller piggyback-) infusionstilstand er kun tilgængelig, hvis den er blevet konfigureret.
Anvendelsen af sekundære infusioner bør begrænses til periodisk terapi med lægemidler, der ikke er følsomme over for den samlede mængde
tid, der kræves for at fuldføre en infusion.
A
• Antibiotika kan typisk infunderes gennem en sekundær infusion, hvor den primære infusion er begrænset til
vedligeholdelsesvæske. Hvis den sekundære infusionsmulighed skal anvendes, bør den primære infusion kun være en
vedligeholdelsesvæske og er ikke indikeret til lægemiddelterapi.
• Anvendelsen af sekundære infusioner til afgivelse af kritiske lægemidler, især dem med en kort halveringstid, er IKKE
indikeret til brug. Disse lægemidler bør administreres gennem en dedikeret pumpekanal.
• Afhængig af faktorer som f.eks. væskeviskositet, den sekundære infusionshastighed, højde mellem den sekundære
og primære væskebeholder og brugen af klemmer kan flow finde sted fra den primære væskebeholder under en
sekundær infusion. Dette kan resultere i, at der er lægemidler tilbage i beholderen ved slutningen af den sekundære
infusion, hvilket forsinker afgivelsen i en tidsperiode, som afhænger af den primære infusionshastighed. En sekundær
infusion på 250 ml ved 300 ml/t kunne f.eks. resultere i, at ca. 33 ml blev tilbage, hvilket kræver op til 25 minutter
yderligere tid for at fuldføre afgivelsen, hvis en primær infusionshastighed på 80 ml/t antages (samt brug af et 72213N0006 sekundært infusionssæt og den medfølgende forlængerkrog). Derfor anbefales det, at flowsensorer (hvis de
bruges) frakobles fra pumpen under sekundære infusioner.
• Jævnlig overvågning for uventet primært flow anbefales. Hvis flow fra den primære væskebeholder ikke ønskes
under den sekundære infusion, og/eller patienten er følsom over for væskebalance, bør klemmen på det primære
infusionssæt lukkes. Kontrollér, at der ikke falder nogen dråber i det primære drypkammer.
• Når den primære infusion er færdig, fortsætter pumpen med Hold Vene Åben hastighed (HVO) hastighed.
Opsætning af en sekundær infusion
1. Kontrollér, at en primær infusion er indstillet i ml/t
(hastighed > 0 ml/t).
2. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
3. Tryk på d for at få adgang til skærmbilledet MULIGHEDER.
4. Vælg SEKUNDÆR OPSÆTNING, og tryk på OK for at bekræfte.
5. Vælg enten ml/h eller LÆGEMIDLER A-Z. Tryk på OK for at
bekræfte valget.
6. Indtast den sekundære HAST ved hjælp af f-tasterne.
7. Tryk på OK for at bekræfte valget.
8. Angiv VDSI vha. f-tasterne (se afsnittet 'Angivelse af VDSI).
9. Tryk på OK for at bekræfte valget.
10. Gennemse oversigten for indstilling af PRIMÆR/SEKUNDÆR.
11. Hvis dette er korrekte, trykkes på OK for at fortsætte, eller på
TILBAGE for at regulere VDSI eller HAST på SEKUNDÆR
tilstand.
12. Tryk på b for at starte infusionen i sekundær tilstand.
Skærmbilledet RÅDGIVNING vises - KONTROLLÉR, AT DET
SEKUNDÆRE INFUSIONSSÆT ER ÅBENT.
13. Tryk på OK for at påbegynde infusion med den viste hastighed.
Opsætning af en efterfølgende sekundær infusion:
Ved fuldførelse af den sekundære VDSI, går pumpen automatisk over
til den primære infusion, der høres et 'BIP'.
1. Tryk på h for at sætte den primære infusion PÅ HOLD.
2. Følg instruktion 3 til 13 i 'Opsætning af sekundær infusion'.
Typiske sekundære infusioner
IV-stang
Sekundær væskebeholder. Typisk
en mindre beholder, f.eks. 50 ml,
100 ml, 200 ml eller 250 ml.
2
Forlængerkrog (ca. 26 cm)
Normalt inkluderet i det sekundære infusionssæt. Den
primære væskebeholder skal hænge lavere, for at den
sekundære infusion kan afvikles, og den primære infusion
kan genstarte ved fuldførelse af den sekundære infusion.
Primær væskebeholder
Sekundært infusionssæt
f.eks. 72213N-0006. Sædvanligvis
kortere slanger for at nå Y-forbindelsen
på det primære infusionssæt.
1
In-line-klemme
f.eks. rulleklemme.
Primært infusionssæt
f.eks. 63420E med en øvre Y-samling (SmartSite® nålefri ventil).
Inline-klemme
Kontraventil
Forhindrer sekundære infusioner i at strømme tilbage
i det primære infusionssæt i stedet for til patienten.
A
Sørg for, at det primære sæt
har en tilbageløbsventil
upstream fra Y-samlingen.
1000DF00556 4. udgave
Øvre Y-samling (SmartSite® nålefri
ventil) på det primære infusionssæt.
A
Alaris®
GP
23/50
Det sekundære sæt tilsluttes til
den øverste Y-forbindelse på
det primære infusionssæt.
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Tilstanden Servicekonfiguration
Tilstanden Servicekonfiguration
Dette afsnit består af en række indstillinger, der kan konfigureres. Nogle indstillinger kan angives via pumpens menu SERVICE, (tilgængelige i
tekniker-tilstand) og andre gennem softwaren Alaris® Editor.
Indtast adgangskoden på pumpen for SERVICE-tilstand, vælg så kONFIGURATION, se detaljer i den tekniske servicehåndbog.
Brug Alaris® Editor til at konfigurere pumpekonfiguration, lægemiddel liste og enheder, der er aktiveret for hvert datasæt.
A
Adgangskoder bør kun indtastes af kvalificeret teknisk personale.
Dato og tid
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg DATO OG TID fra menuen kONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK .
T ryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
Anvend f-tasterne til at ændre den viste dato og tryk på NÆSTE for at komme til næste felt.
Når korrekt dato og tid vises, skal man trykke på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen kONFIGURATION.
Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til menuen SERVICE, og tryk på afor at afslutte og slukke.
Pumpereference
Denne indstilling bruges til at tilføje referencetekst, der skal vises på pumpens opstartsdisplay.
1. Vælg PUMPEREFERENCE fra menuen KONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK. 2. Brug f-tasterne til at indtaste tekst og NÆSTE til at gå til næste tegn.
3. Når den ønskede tekst er valgt, trykker man på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen kONFIGURATION.
4. Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til menuen SERVICE og tryk på a for at afslutte og slukke.
Sprog
Denne indstilling anvendes til at indstille sproget for meddelelserne, som vises på pumpens display.
1. Vælg SPROG fra menuen KONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK. 2. Brug f-tasterne til at vælge sproget.
3. Når det ønskede sprog er valgt, trykker man på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen CONFIGURATION (konfiguration).
4. Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til menuen SERVICE og tryk på a for at afslutte og slukke.
Baggrundslys og kontrast
Denne indstilling anvendes til at indstille baggrundslyset og kontrasten på pumpens display.
1. Vælg BAGGRUNDSLYS OG KONTRAST fra menuen CONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK .
2. Brug f-tasterne til at justere BAGGRUNDSLYS, KONTRAST og DÆMPNING. Displayets kontrast vil skifte, når der bladres gennem
tallene. (Brug PARAM til at bladre mellem hver indstilling).
3. Tryk på OK og derefter på AFSLUT, når den ønskede værdi er nået, for at vende tilbage til menuen SERVICE og tryk på a for at afslutte
og slukke.
1000DF00556 4. udgave
24/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software
Følgende indstillinger kan kun konfigureres via Alaris® Editor-softwaren (pc-baseret), se hjælpefiler til Alaris® Editor for at få flere oplysninger.
Konfigurationsindstillinger for datasæt
Profile FILTERING
(PROFILFILTRERING)
Kontrollerer, om brugeren kan sortere/filtrere, hvilke profiler der er tilgængelige på pumpen.
UNIT DISPLAY (Hoveddisplay)
Tekst til visning af enheder.
Generelle indstillinger for pumpekonfiguration
AC Fail Warning (AC Strømfejl) Kontrollerer, når strømforsyningen er blevet afbrudt, om der dannes en advarsel for at give brugeren
besked om, at pumpen kun kører på batteri.
AUDIO VOLUME (AUDIO VOLUMEN) Styrer lydvolumen for alarmer og advarsler.
AUDIO VOLUME ADJUSTABLE
(AUDIO VOLUMEN JUSTERBAR)
Styrer brugerens mulighed for at justere lydvolumen.
Auto Night Mode (Automatisk
nattetilstand)
Styrer, mellem definerede tidspunkter, om pumpen ændres ved anvendelse om aftenen/natten
(f.eks. dæmpet baggrundslys).
AUTO SAVE
(AUTOMATISK LAGRING)
Styrer, når pumpen standses, om de aktive infusionsindstillinger gemmes og kan hentes ved næste
opstart af pumpen.
BATTERY ICON (BATTERIIKON)
Styrer, om batterisymbolet vises eller ej (viser ladetilstand).
Callback Time
(Tilbagekaldstid)
Det tidsrum, som kan forløbe, mellem brugerens seneste registrerede interaktion med pumpen og
dannelse af en tilbagekaldsalarm.
Drug Override Mode
(Tilstanden Tilsidesæt
lægemiddel)
Altid - Enhver ændring af dosishastighed, som ligger uden for Guardrails® 'soft alerts' skal bekræftes,
før man starter infusionen.
Smart – Bekræftelse af indstilling vil være påkrævet ved første doseringshastighed indstillet uden for
Guardrails® Soft Alert. Efterfølgende ændringer vil ikke kræve bekræftelse før efter dosishastigheden
er blevet bekræftet inden for Guardrails® Bløde grænser.
Event Log (Hændelseslog)
Styrer, om brugeren kan kontrollere indholdet af hændelsesloggen med brug af pumpens display
og tastatur.
Pressure Display
(Visning af tryk)
Styrer, hvorvidt søjlediagrammet for downstream-tryk vises eller ej.
QUIET MODE (LYDSVAG TILSTAND) Styrer, om pumpen kører i en tilstand med minimal støjafgivelse.
RATE LOCK (HASTIGHEDSLÅS)
Kontrollerer, om funktionen til låsehastighed er tilgængelig.
RATE TITRATION
(HASTIGHEDSTITRERING)
Tillader justering af infusionshastighed, mens pumpen infunderer, uden at pumpen sættes på hold.
STANDBY MODE
(STANDBY-TILSTAND)
Styrer, om standby er tilgængelig på pumpen.
VTBI CLEAR RATE
(VDSI NULSTIL HAST.)
Styrer, om pumpen tvinger brugeren til at definere en ny hastighed efter afsluttet levering af
tidligere VDSI.
Weight Default
(Standardvægt)
Standardvægt for patient.
Weight Soft Min
(min. vægt soft)
(kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) Minimum patientvægt til vægt-baseret beregning af
dosering af lægemiddel før brugeren advares.
Weight Soft Max
(maks. vægt soft)
(kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) Maksimum patientvægt til vægt-baseret beregning af
dosering af lægemiddel før brugeren advares.
1000DF00556 4. udgave
25/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software
Konfigurationsindstilling for pumpe med stort volumen
AIL LIMIT (AIL-GRÆNSE)
Alarmindstilling for enkelt-bobler i forbindelsen.
BOLUS MODE (BOLUSTILSTAND)
Kontrollerer, om pumpen tillader bolusafgivelse eller ej.
BOLUS RATE DEFAULT
(STANDARDINDSTILLET
BOLUSHASTIGHED)
Standardværdier for bolushastigheder.
Bolus Rate Max (Maks.
bolushastighed)
Den maksimalt tilladte bolushastighed.
BOLUS VOLUME MAX
(MAKS. BOLUSVOLUMEN)
Den maksimalt tilladte bolusvolumen.
Occlusion Alarm Pressure
(Okklusionsalarmtryk)
Standard okklusionsgrænse.
Pressure Max (Maksimalt tryk) Maksimalt tilladt okklusionsgrænse.
Infusion Rate Max (Maks.
infusionshastighed)
Den maksimalt tilladte infusionshastighed.
KVO Rate (HVÅ-hastighed)
Den maksimale infusionshastighed ved HVÅ-indgivelse.
NEAR END OF INFUSION POINT
Dette punkt defineres med hensyn til resterende tidsrum, hvor infusionen er defineret som Near end
(NÆR SLUTNING PÅ INFUSIONSTID) dvs. næsten færdig.
Primary VTBI Max
(primær VDSI, maks.)
Den maksimale VDSI for primære infusioner.
PRIME RATE
(FYLDNINGSHASTIGHED)
Den hastighed, hvor fyldning udføres.
PRIME VOLUME MAX
(MAKS. FYLDNINGSVOLUMEN)
Bestemmer den maksimale volumen, der kan påfyldes i forbindelse med en given fyldning.
Secondary Infusion
(Sekundær infusion)
Tillader brug af sekundær infusion (piggyback) i samme kanal.
Sec. Infusion Rate Max
Den maksimalt tilladte infusionshastighed for sekundære infusioner.
(Maks. SEK. INFUSIONSHASTIGHED))
Sec. VTBI Max (Maks. SEK. VDSI)
Den maksimalt tilladte indstilling for volumen, der skal infunderes for sekundære infusioner.
1000DF00556 4. udgave
26/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Lægemiddelliste tilgængelig via Alaris® Editor software
Lægemiddelliste tilgængelig via Alaris® Editor software
Følgende lægemiddelparametre kan kun konfigureres via Alaris® Editor-softwaren (pc-baseret), se hjælpefiler til Alaris® Editor for at få flere
oplysninger.
Koncentrationsindstillinger
CONCENTRATION UNITS
(KONCENTRATIONSENHEDER)
Enheden for koncentrationsparametre.
CONCENTRATION MIN.
(KONCENTRATIONSMIN.)
Den mindste tilladte koncentration for dette medikament.
MAX CONCENTRATION
(KONCENTRATIONSMAKS.)
Den højeste tilladte koncentration for dette medikament.
Indstillinger for doseringshastighed
Dose Rate Units (Enheder for
doseringshastighed)
Enheden for parametre for doseringshastighed.
WEIGHT BASED UNITS
(VÆGTBASEREDE ENHEDER)
Styrer, om vægtbaserede enheder er aktiverede eller deaktiverede.
DOSE RATE DEFAULT
(STANDARDHASTIGHED FOR
DOSERING)
Standard doseringshastighed ved infusion af dette lægemiddel.
DOSE RATE SOFT MIN.
(DOSERINGSHASTIGHED,
SOFT, MIN.)
(Kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) Den mindst tilladte dosishastighed, som ikke danner en
alarm på pumpen.
DOSE RATE SOFT MAX
(DOSERINGSHASTIGHED,
SOFT, MAKS.)
(Kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) Den maksimalt tilladte dosishastighed, som ikke danner
en alarm på pumpen.
DOSE RATE HARD MAX
(DOSERINGSHASTIGHED,
HARD, MAKS.)
Den maksimale tilladte doseringshastighed ved infusion af dette medikament.
Bolusindstillinger
BOLUS MODE (BOLUSTILSTAND)
Styrer bolus-afgivelsesmetoden. Disse indstillinger tilsidesætter pumpekonfigurationsindstillingerne
i profilen.
BOLUS DOSE UNITS
(ENHEDER FOR BOLUSDOSERING)
Enheden for parametre for bolusdosering. Anvendes ved Håndholdt og Hånd fri bolus.
WEIGHT BASED UNITS
(VÆGTBASEREDE ENHEDER)
Styrer, om vægtbaserede enheder er aktiverede eller deaktiverede.
BOLUS DOSE DEFAULT
(BOLUS DOSIS STANDARD)
Standard bolusdosis for dette lægemiddel. Anvendes ved Hånd fri bolus.
BOLUS DOSE SOFT MIN
(BOLUSDOSIS SOFT MIN.)
(Kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) Minimum bolusdosis, som pumpen tillader, før brugeren
skal bekræfte den valgte bolusdosis som svar på en advarsel om mulig under-infusion. Anvendes ved
Hånd fri bolus.
BOLUS DOSE SOFT MAX
(BOLUSDOSIS SOFT MAKS.)
(Kun til Alaris® GP Guardrails® infusionspumpe) Maksimum bolusdosis, som pumpen tillader, før
brugeren skal bekræfte den valgte bolusdosis som svar på en advarsel om mulig over-infusion.
Anvendes ved Hånd fri bolus.
BOLUS DOSE HARD MAX
(BOLUSDOSIS HARD MAKS.)
Den maksimale tilladte bolusdosering for dette medikament. Anvendes ved Håndholdt og Hånd fri
bolus.
BOLUS RATE DEFAULT
(STANDARDINDSTILLET
BOLUSHASTIGHED)
Standard bolushastighed for dette lægemiddel.
Trykindstillinger
OCCLUSION ALARM LEVEL
(OKKLUSION ALARMNIVEAU)
Okklusion alarmniveauet kan indstilles fra L0-L8.
Visning af enheder
Enheder kan vælges via Alaris® Editor.
Mikrogram kan vises som mcg eller µg afhængig af konfigurationen i Alaris® Editor.
Enheder kan vises som U eller enheder afhængig af konfigurationen i Alaris® Editor.
1000DF00556 4. udgave
27/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Alarmer
Alarmer
Alarmerne standser infusionen og indikeres med en kombination af en hørbar lyd, en blinkende rød alarmindikator og en meddelelse på displayet.
1. Kontrollér displayet for en alarmmeddelelse og gennemgå nedenstående tabel for årsag og handling. Tryk på c for at stoppe lyden i
2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Når årsagen til alarmen er blevet afhjulpet, trykkes på b-tasten for at genoptage infusionen. (Undtagelserne er BRUG IKKE og BATTERI TOMT).
Infusionsstatus
Display
Årsag
Handling
Infusion stoppet
Enkelt luftboble overstiger
alarmgrænsen. Sættet er
ikke monteret korrekt i air
in line-detektoren.
• Bedøm mængden af luft påvist af air in
line-detektoren.
• Hvis man åbner dækslet, kan det medføre,
at luftbobler stiger til opad i sættet.
Kontrollér, om der er luft i sættet.
• Fjern luft ifølge hospitalets retningslinjer.
• Kontrollér, at sættet sidder korrekt i air in
line-detektoren.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at der er nok væske tilbage
i drypkammeret.
• Genstart infusionen.
AIR IN LINE (LUFT I FORBINDELSE)
Infusion stoppet
Akkumulerede luftbobler
overstiger alarmgrænsen.
(Flere bobler, der er
mindre end alarmgrænsen
for enkeltbobler, som er
blevet registreret gennem
en periode på 15 min.
og >1ml).
• Se efter, om der er luftbobler i
infusionssættet og foretag relevant
handling.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at der er nok væske tilbage
i drypkammeret.
• Genstart infusionen.
DOOR OPEN (DØR ÅBEN)
Infusion stoppet
Døren blev åbnet under
en infusion.
• Luk dækslet, eller sæt en rulleklemme på
infusionssættet.
• Genstart infusionen.
AIR IN LINE (LUFT I FORBINDELSE)
DOWNSTREAM OCCLUSION
(NEDSTRØMS OKKLUSION)
UPSTREAM OCCLUSION
(OPSTRØMS OKKLUSION)
NO FLOW (INTET flow)
Infusion stoppet
Infusion stoppet
Infusion stoppet
1000DF00556 4. udgave
Der er opstået en
blokering nedstrøms.
Der er opstået en
blokering upstream.
Beholderen er muligvis
tom.
Flowsensor registrerer ikke
noget flow.
28/50
• Kontrollér væskevejen mellem pumpen
og patienten for klemmer, konnektorer,
buk eller blokeringer.
• Undersøg adgangsstedet for tegn på
komplikationer (rødme, hævelse, smerte,
varme).
•
•
•
•
•
Kontrollér sættet over pumpen.
Kontrollér alle klemmer over pumpen.
Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
Kontrollér, at drypkammeret er halvt fyldt.
Kontrollér, at perforeringsrøret er indsat
korrekt.
• Kontrollér, at luftventilen på
drypkammeret er åben ved brug af alle
glas- og semi-rigide beholdere.
• Kontrollér flowsensor.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér, at alle klemmer over pumpen
er åbne.
• Kontrollér, at drypkammeret er halvt fyldt.
• Kontrollér, at perforeringsrøret er indsat
korrekt.
• Kontrollér, at flowsensoren er ren.
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Alarmer
Display
FLOW ERROR (FLOWFEJL)
Infusionsstatus
Årsag
Infusion stoppet
Stor forskel mellem
registrerede dråber og
forventede antal dråber.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Kontrollér flowsensor.
• Kontrollér væskeniveauet i
drypkammeret.
Uventede dråber
registreret.
• Hæng den sekundære beholder over den
primære.
• Kontrollér, at dråber er fra den sekundære
beholder under infusion.
• Det anbefales at afbryde flowsensoren.
Mulighed for ukontrolleret
flow.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Tag pumpen ud af drift.
Det interne batteri er
afladet. Pumpen vil
automatisk slukkes i
umiddelbar fremtid.
• Tilslut til strømforsyning med det samme
eller sluk pumpen.
FLOW ERROR (FLOWFEJL) (kun i
sekundær infusionstilstand)
Infusion stoppet
FREE FLOW (Frit flow)
Infusion stoppet
Handling
BATTERY EMPTY
(Batteri afladet)
Infusion stoppet
SAFETY CLAMP
(SIKKERHEDSKLEMME)
Pumpe på hold
Sikkerhedsklemme i
stykker eller mangler.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Udskift infusionssæt.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
SET MISLOAD
(Forkert isætning af sæt)
Pumpe på hold
Sæt isat forkert.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
FLOW SENSOR DISCONNECT
(FLOWSENSOR IKKE TILSLUTTET)
Infusion stoppet
Flowsensor frakoblet
under infusion.
• Kontrollér/udskift flowsensor, eller
indstil VDSI.
WRONG SET (Forkert sæt)
Pumpe på hold
Sikkerhedsklemme ikke
registreret.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Kontrollér sæt, og luk dækslet.
• Udskift infusionssættet (hvis nødvendigt).
DOOR CLOSE INCORRECT
(DÆKSEL IKKE LUKKET KORREKT)
Pumpe på hold
Sikkerhedsklemme i
ikke-okkluderet position
med dæksel åbent eller
blokeret.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
• Luk dækslet.
DO NOT USE (Brug ikke)
Pumpe på hold /
infusion standset
Der er opstået en
intern fejl.
• Tag pumpen ud af drift.
Infusion stoppet
Dækslets håndtag
er åbent
• Kontroller dækslets håndtag.
• Kontrollér kroge på håndtag.
• Kontrollér, at håndtaget ikke er blokeret,
og fjern eventuelle forhindringer.
LEVER OPEN (Håndtag åbent)
1000DF00556 4. udgave
29/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Advarsler
Advarsler
Advarsler gør brugeren opmærksom, men stopper ikke infusionen og indikeres med en hørbar lyd, en blinkende gul advarselsindikator og en
meddelelse på displayet.
1. Kontroller, om der er en advarselsmeddelelse på displayet. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Korriger årsagen til advarslen, eller fortsæt med forsigtighed.
Display
Infusionsstatus
Årsag
BATTERY LOW (Lavt batteri)
Infusion fortsætter
Der er mindre end 30 minutter
batteri tilbage.
• Tilslut til strømforsyning.
• Kontrollér strømkabel.
AC POWER FAIL (AC STRØMFEJL)
Infusion fortsætter*
Strømforsyning frakoblet eller
fungerer ikke.
• Tilslut til strømforsyning.
VTBI DONE (VDSI fuldført)
Infunderer KVO
Tilsigtet VDSI fuldført.
• Angiv ny VDSI, eller slet VDSI.
Luft registreret i
infusionssættet ved
begyndelsen af infusionen.
Sættet er ikke monteret korrekt
i air in line-detektoren.
• Kontrollér, at sættet sidder korrekt
i air in line-detektoren.
• Bedøm mængden af luft i
infusionssættet.
• Kontrollér væskeniveauet i
drypkammeret.
• Kontrollér væskeniveauet i
beholderen.
AIR-IN-LINE (LUFT-I-SLANGE)
Pumpe på hold
Handling
SET CLOCK (Indstil ur)
Pumpe på hold
Dato / tid ikke indstillet.
• En kvalificeret servicetekniker skal
indstille dato/klokkeslæt.
• Tryk på programmeringstasten slet
for at fortsætte.
TITRATION (Titrering)
Infusion fortsætter
Hastighedstitrering ikke
bekræftet.
• Bekræft eller annuller ny
hastighed.
RATE LOCK (HASTIGHEDSLÅS)
Infusion fortsætter
Hastighedslås ikke bekræftet.
• Vælg JA eller NEJ som påkrævet.
LOG FAILURE (LOG FEJL)
Pumpe på hold
Kunne ikke opdatere
hændelseslog.
• Det er muligvis nødvendigt, at
en kvalificeret servicetekniker
foretager service på pumpen.
SET SERIAL NUMBER
(INDSTIL SERIENUMMER)
Pumpe på hold
Serienummer ikke indstillet.
• Kontakt en kvalificeret
servicetekniker for at indstille
serienummeret.
Infusion fortsætter
Mindre end XX (kan indstilles)
minutter tilbage af infusionen.
• Indstil ny VDSI.
• Klargør en ny væskebeholder
(se afsnittet 'Udskiftning af
væskebeholder')
NEAR END OF INFUSION
(INFUSION NÆSTEN SLUT)
* Hvis pumpen var på hold, vil alarmen stadig være aktiveret, men denne meddelelse vil ikke blive vist.
1000DF00556 4. udgave
30/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser gør brugeren opmærksom, men stopper ikke infusionen og indikeres med en hørbar lyd, en blinkende gul advarselsindikator og en
meddelelse på displayet.
1. Kontrollér displayet for en prompt/meddelelse. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Afhjælp årsagen til prompten/meddelelsen, eller fortsæt med forsigtighed.
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
ATTENTION (Bemærk)
Pumpe på hold
Pumpe på hold i to minutter
uden start af infusion.
• Gennemgå pumpeopsætning.
SET VTBI (indstil VDSI)
Pumpe på hold
Ingen VDSI / flowsensor.
• Indstil VDSI, eller montér flowsensor.
SET NOT FITTED (SÆT FEJLTILPAS)
Pumpe på hold
Der er ikke monteret
infusionssæt.
• Montér infusionssæt.
LOCKED (Låst)
Infusion fortsætter
Hastighedsændring forsøgt
mens låst.
• Lås hastigheden op for at justere
infusionsindstillinger.
• Start infusion, eller sluk for pumpe.
• Tryk på d-knappen for at få adgang
til valgmenuen.
ADD DRUG (NY LÆGEMIDDEL)
Infusion fortsætter
Valg af lægemiddel påkrævet.
• Vælg LÆGEMIDLER A-Z
med f-tasterne.
• Tryk på OK for at bekræfte valget.
1000DF00556 4. udgave
31/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Råd
Råd
Display
Infusionsstatus
Årsag
Handling
DOSE WOULD EXCEED
(DOSIS VIL OVERSTIGE)
Pumpe på hold
(hvis titrering er
deaktiveret)
Infusion fortsætter
(ved titrering)
Indstillet infusionhastighed
overstiger Guardrails® soft
limit.
• Kontrollér infusionsindstilling.
• For at bekræfte BEKRÆFT LÆGEMIDDEL?
skal man trykke på JA.
• For at afvise BEKRÆFT LÆGEMIDDEL?
skal man trykke på NEJ.
DOSE UNDER (DOSIS UNDER)
Pumpe på hold
(hvis titrering er
deaktiveret)
Infusion fortsætter
(ved titrering)
Indstillet infusionshastighed/
doseringshastighed er under
Guardrails® bløde grænse.
• Kontrollér infusionsindstilling.
• For at bekræfte BEKRÆFT LÆGEMIDDEL?
skal man trykke på JA.
• For at afvise BEKRÆFT LÆGEMIDDEL?
skal man trykke på NEJ.
DOSE NOT PERMITTED
(DOSIS IKKE TILLADT)
Pumpe på hold (hvis
titrering er deaktiveret)
Infusion fortsætter
(ved titrering)
Angivet doseringshastighed
er større end indstillet
doseringshastighed for hard
maks.
• Kontrollér infusionsindstillingen, og
justér til passende nødvendig hastighed.
RATE NOT PERMITTED
(HASTIGHED IKKE TILLADT)
Pumpe på hold (hvis
titrering er deaktiveret) Indstillet infusionhastighed
overstiger en hard limit.
Infusion fortsætter
(ved titrering)
CONCENTRATION NOT PERMITTED
(KONCENTRATION IKKE TILLADT)
Pumpe på hold
Indstillet koncentration
overstiger hard maks. grænse
eller er under hard min. grænse.
• Kontrollér koncentrationen, og justér til
en mere passende mængde.
Pumpe på hold
Indstillet patientvægt
overstiger Guardrails®
soft limit.
• Kontrollér vægtindstilling.
• For at bekræfte CONFIRM? skal man
trykke på JA.
• For at afvise CONFIRM? skal man trykke
på NEJ.
Pumpe på hold
Indstillet patientvægt er under
Guardrails® soft limit.
• Kontrollér vægtindstilling.
• For at bekræfte CONFIRM? skal man
trykke på JA.
• For at afvise CONFIRM? skal man trykke
på NEJ.
Infusion fortsætter
Den indlæste bolusdoseringshastighed er højere end
bolusdoseringshastighed hård
maks. grænse.
Infusion fortsætter
Indstillet
bolusdoseringshastighed
overstiger Guardrails® soft
limit.
• Kontrollér bolusindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE?
skal man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE?
skal man trykke på NEJ.
Infusion fortsætter
Indstillet
bolusdoseringshastighed er
under Guardrails® soft limit.
• Kontrollér bolusindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE?
skal man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE?
skal man trykke på NEJ.
WEIGHT ABOVE LIMIT
(VÆGT OVER GRÆNSEN)
WEIGHT BELOW LIMIT
(VÆGT UNDER GRÆNSEN)
BOLUS DOSE NOT PERMITTED
(BOLUS IKKE TILLADT)
BOLUS DOSE WOULD EXCEED
(BOLUS DOSIS OVERSKREDET)
BOLUS DOSIS UNDER
(BOLUSDOSIS UNDER)
1000DF00556 4. udgave
32/50
• Kontrollér infusionsindstillingen, og
justér til passende nødvendig hastighed.
• Kontrollér bolusindstillingen, og justér
til en mere passende dosis.
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Genstart af infusion efter AIL-alarm
Genstart af infusion efter AIL-alarm
A
Pumpen kan genstartes ved at åbne dækslet, bedømme og fjerne eventuel luft fra slangeføringsområdet og i infusionssættet
på patientens side af pumpen (hvis det er nødvendigt) ifølge hospitalets retningslinjer. Luk dækslet, og annuller air-in-linealarmen. Når infusionen genoptages, aktiveres air-in-line-systemet og alarmen igen, hvis den forudindstillede grænse for
air-in-line overskrides.
Indtrængen af luft og dannelse af bobler i administrationssættet er en kendt risiko ved infusionsbehandling.
Denne risiko er multipliceres, når (a) der administreres flere infusioner samtidigt, og (b) hvis der infunderes lægemidler eller væsker, som vides at
have tendens til afgasning, med en forøgelse af luftakkumulering i patientens kredsløb som en potentiel konsekvens.
Patientgrupper med atrieseptumdefekter har forhøjet risiko for potentielle konsekvenser ved luftindtrængen. Det anbefales derfor for denne
gruppe, at der anvendes et luftventilationsfilter på infusionssættet udover pumpens eksisterende mekanisme til registrering af luft i slangen.
Vi anbefaler, at du også overvejer at anvende et luftventilationsfilter:
a) Til andre patientgrupper, der vides at have forhøjet risiko for potentielle konsekvenser af luftindtrængen, såsom nyfødte.
b) I andre situationer, hvor der foreligger multiple risici for luftindtrængen, såsom dem, der kan være til stede på intensivafdelinger (flere
parallelle infusioner), eller hvor der infunderes lægemidler eller væsker, som vides at have tendens til afgasning.
Hvis der ikke kan anvendes luftventilationsfiltre, kan man overveje at anvende antisifonventiler.
1000DF00556 4. udgave
33/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Drift af flowsensor (valgfri)
Drift af flowsensor (valgfri)
A
Flowsensoren overvåger automatisk infusionsflowhastigheden gennem dråbekammeret. Flowsensoren vil få pumpen til
at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. Flowsensoren kan også registrere
tomme beholdere. Derfor anbefaler vi brug af en flowsensor, hvor det er muligt med undtagelse af sekundære infusioner.
IVAC® Model 180, flowsensor
Flanger
Håndtagene
Træk håndtagene tilbage
Drypkammer
Interface til
flowsensor
Alaris®
GP
Guardrails®
1. Tilslut flowsensoren til flowsensor-interfacet, der befinder sig øverst på bagsiden af pumpen.
2. Slut IVAC® Model 180-flowsensoren til drypkammeret på infusionssættet ved at trække håndtagene tilbage. Se illustrationen ovenfor.
3. Fortsæt med isætning, fyldning og opsætningsinstruktionerne som beskrevet i afsnittet "Kom godt i gang".
BEMÆRK: Sørg for, at dråbekammeret er halv fyldt og opret.
A
Sæt altid flowsensoren på, før infusionen startes.
Undgå at bruge flowsensoren i direkte sollys.
Sørg altid for, at linsen er ren.
Dæksel til
flowsensorinterface
A
Sæt altid dækslet til flowsensor-interfacet på plads, når flowsensoren er frakoblet.
1000DF00556 4. udgave
34/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Infusionssæt
Infusionssæt
Pumpen anvender standard-infusionssæt til engangsbrug. Brugeren er ansvarlig for at kontrollere egnetheden af produkter, der ikke er anbefalet
af CareFusion.
A
• Nye sæt udvikles hele tiden til vores kunder. Kontakt venligst din lokale CareFusion repræsentant for tilgængelighed.
• Kontrollér infusionssættets materiale og lægemiddelkompatibilitet, før der vælges infusionssæt.
• Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af infusionssæt'. Før brug
af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem.
Alaris® GP-standardinfusionssæt
60093E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter
• 1 tilbageløbsventil • længde: 270 cm
60123E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• mikronfiltre 1,2 og 15 • længde: 275 cm
60293E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 1 tilbageløbsventil
• intet filter • længde: 270 cm
60693
• 1 injektionsåbning • mikronfilter 15 • længde: 255 cm
60693E
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
• mikronfilter 15 • længde: 255 cm
60793
• 2 injektionsåbninger • mikronfilter 15 • længde: 255 cm
60793E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter
• længde: 255 cm
60903
• mikronfilter 15 • længde: 265 cm
60593
• 15 mikronfilter. • længde: 265 cm
60173E
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
• Intet filter
• længde: 265 cm
63.120V
• 2 split septum injektionsåbninger • 1 tilbageløbsventil
• intet filter • længde: 305 cm
Tegningerne er ikke i faktisk skala
1000DF00556 4. udgave
35/50
Model Number:
63120V
Artwork Number:
1000AW03030
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
11/10/06
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Infusionssæt
Alaris® GP-standardinfusionssæt
63200NY
• intet filter • længde: 260 cm
63.110V
• 2 split septum injektionsåbninger • Intet filter
• længde: 290 cm
63401E
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning
• Intet filter
• længde: 275 cm
Model Number:
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning
• 1 tilbageløbsventil • inter filter
• længde: 265cm
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger
• 1 tilbageløbsventil • inter filter
• længde: 295 cm
63402BE
63420E
• 3 SmartSite® nålefri ventilåbninger
• 1 tilbageløbsventil • inter filter
• længde: 285cm
63423BE
63200NY
Artwork Number:
1000AW03032
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Model Number:
63110V
Artwork Number:
1000AW03035
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Model Number:
63401E
Artwork Number:
1000AW03036
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Model Number:
63420E
Artwork Number:
1000AW03038
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
Date
13/10/06
Date
13/10/06
Alaris® GP blodinfusionssæt
60393E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 200 mikronfilter.
• længde: 275 cm
60895
• 200 mikronfilter.
• længde: 270 cm
• 1 injektionsåbning • 200 mikronfilter.
• længde: 295 cm
60894
• Twin Spike • 1 injektionsåbning
• 200 mikronfilter.
• længde: 295 cm
60980
• 2 Ikke-ventilerede perforeringsrør.
• 180 mikronfilter • Længde: 305 cm
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
63477E
Alaris® GP lysbestandige infusionssæt
60643
• 15 mikronfilter.
• længde: 250 cm
Tegningerne er ikke i faktisk skala
1000DF00556 4. udgave
36/50
Model Number:
63477E
Artwork Number:
1000AW03033
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Date
12/10/06
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Infusionssæt
60103E
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 1 burette (150 ml). • længde: 275 cm
63441E
• 4 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 1 burette (150 ml). • længde: 330 cm
100
Alaris® GP burette-infusionssæt
Model Number:
63441E
Artwork Number:
1000AW03034
Change History:
Issue
1
Alaris® GP lavabsorberende infusionssæt
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
• 15 mikronfilter.
• Polyetylenbeklædt PVC-slange
• længde: 270 cm
60953
• Polyetylenbeklædt PVC-slange
• Intet filter
• længde: 295 cm
63260NY
• 2 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 0,2 mikronfilter.
• længde: 265 cm
60033E
Model Number:
63260NY
Artwork Number:
1000AW03031
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
12/10/06
Alaris® GP sprøjteadapter-infusionssæt
• længde: 270 cm
63280NY
egrænset til maksimal infusionshastighed
B
på 150ml/h
A
Alaris® GP onkologi-infusionssæt
60950E
• 5 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter.
• længde: 260 cm
60951E
• 3 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter.
• længde: 260cm
60952E
• 5 SmartSite® nålefri ventilåbninger.
• 15 mikronfilter.
• Lysresistent
• længde: 260cm
Alaris® GP sekundære infusionssæt
72213N-0006
• Han-luer og bøjle
• længde: 76 cm
72951NE (til brug med
60950E)
• 1 SmartSite® nålefri ventilåbning.
• Han-luer med tilbageløbsventil.
• længde: 35 cm
ndlad at bruge pumpen i sekundær
U
infusionstilstand, når der infunderes kritiske
lægemidler.
A
Tegningerne er ikke i faktisk skala
1000DF00556 4. udgave
37/50
Model Number:
63280NY
Artwork Number:
1000AW03037
Change History:
Issue
1
Change Order
7208
Change description
Introduction
Drawn by
Angela Coles
Date
13/10/06
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Tilbehør
Tilbehør
• Alaris® DS-dockingstation
• Alaris® Gateway-arbejdsstation
1000DF00556 4. udgave
38/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer
For at sikre, at denne pumpe forbliver i god driftsmæssig stand, er det vigtigt at holde den ren og udføre de rutinemæssige
vedligeholdelsesprocedurer beskrevet nedenfor.
Interval
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedure
Ifølge hospitalets politik
Rengør omhyggeligt eksterne overflader på pumpen før og efter længerevarende perioders
opbevaring.
Ved hver brug
1. Undersøg stikket og ledningen til vekselstrømforsyningen for beskadigelse.
2. Undersøg kabinet, tastatur og mekanisme for beskadigelse.
3. Kontrollér, at selvtesten ved opstart fungerer korrekt.
Inden pumpen anvendes på en ny
patient og efter behov
A
A
A
Rengør pumpen ved at aftørre den med en fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand, samt en
desinficerende/rensende standardopløsning.
Hvis pumpen tabes, beskadiges, udsættes for megen fugt eller høj temperatur, skal den øjeblikkeligt tages ud af brug og
undersøges af en uddannet servicetekniker.
Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse og lignende aktiviteter skal udføres på et sikkert arbejdssted ifølge
de leverede oplysninger. CareFusion vil ikke være ansvarlig, hvis disse handlinger ikke udføres ifølge de instruktioner
eller informationer, der er leveret af CareFusion. Du finder yderligere oplysninger om forebyggende og afhjælpende
vedligeholdelse i den tekniske servicehåndbog (TSH).
Al service bør kun udføres af en uddannet servicetekniker med henvisning til den tekniske servicehåndbog (TSH).
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan fås
eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
Der henvises til den tekniske servicehåndbog med henblik på kalibreringsprocedurer. De måleenheder, der anvendes i
kalibreringsproceduren, er standard-SI-enheder.
Batteridrift
Det interne, genopladelige batteri tillader kontinuerlig drift, når der ikke forefindes vekselstrøm, for eksempel under patientoverflytning eller ved
vekselstrømssvigt. Batteriet har en gennemsnitslevetid på 6 timer efter fuld opladning. Ved tilslutning til strømforsyning i fire timer, (uanset om
pumpen er i brug eller ikke) oplades en ny batteripakke helt.
Batteriet er et vedligeholdelsesfrit, forseglet nikkel metalhydrid og behøver ingen rutineservice. For at opnå optimal drift må man imidlertid sikre
sig, at batteriet bliver fuldt genopladet efter total afladning, før opbevaring, og med regelmæssige 3 måneders intervaller under opbevaring.
Evnen til at bibeholde spændingen vil efterhånden blive reduceret. Hvor det er kritisk, at spændingen opretholdes, bør det interne batteri
udskiftes hvert 3. år.
Det anbefales, at batteriet kun udskiftes af en uddannet servicetekniker. For yderligere information om udskiftning af batterier henvises der til
den tekniske servicehåndbog.
Den batteripakke, der bruges til denne volumetriske pumpe fra Alaris®, er fremstillet af CareFusion og indeholder et ophavsretsbeskyttet,
elektronisk kredsløbskort, som er fremstillet specifikt til den volumetriske pumpe fra Alaris®, og som sammen med softwaren til den volumetriske
pumpe fra Alaris® kontrollerer batteriforbrug, -opladning og -temperatur. Enhver brug af batteripakker, som ikke er fremstillet af CareFusion,
i Alaris® Infusionspumpen, sker på eget ansvar, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af batteripakker, som ikke er fremstillet
af CareFusion. CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® Infusionspumpe har været udsat for skade eller tidlig slitage, har
funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af brug af en batteripakke, som ikke er fremstillet af CareFusion.
1000DF00556 4. udgave
39/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Rengøring og opbevaring
Rengøring og opbevaring
Rengøring af pumpen
Inden pumpen overføres til en ny patient og periodevis under driften, skal pumpen rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud let fugtet
med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning.
Anbefalede rensemidler er:
MærkeKoncentration
Hibiscrub20% (v/v)
Virkon1% (w/v)
Følgende typer desinfektionsmidler må ikke anvendes:
• Desinficerende midler, som er kendt for at være korroderende for metaller, må ikke anvendes. Disse omfatter:
• NaDcc (som f.eks. Presept)
• Hypokloritter (som f.eks. Chlorasol)
• Aldehyder (som f.eks. Cidex)
• Kationiske overfladeaktive stoffer (som f.eks. benzalkoniumklorid).
• Brug af jod (som f.eks. betadin) vil medføre misfarvning af overfladen.
• Rengøringsmidler baseret på koncentreret isopropylalkohol vil nedbryde plastdelene.
Rengøring af dæksel
Der henvises til den tekniske servicehåndbog for oplysninger om fjernelse af dæksel i forbindelse med rengøring af væskens rute, hvor der skal
bruges en skruetrækker (torx), og som kun bør udføres af en uddannet servicetekniker.
Rengøring og opbevaring af infusionssættet
Infusionssættet er en engangsartikel og skal bortskaffes efter brug ifølge hospitalets protokol.
Rengøring af flowsensor
Inden flowsensoren overføres til et nyt infusionssæt, og periodevis under driften, skal flowsensoren rengøres ved at tørre den af med en fnugfri
klud let fugtet med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning. Sørg for at konnektoren ikke bliver våd. Tør flowsensoren
af før brug.
For at lette rengøring af stærkt tilsmudsede eller forurenede flowsensorer, eller hvis håndtaget ikke kan bevæges frit, kan flowsensoren
nedsænkes og lægges i blød i rent sæbevand. Den indvendige fjedermekanisme kan rengøres ved at aktivere den, medens den er i vandet.
Efter rengøringen skal sensoren have lov til at tørre fuldstændig før brug.
A
Inden rengøring skal man altid slukke for pumpen (FRA) og tage stikket ud af stikkontakten. Lad aldrig væske komme
ind i kabinettet og undgå kraftig væskedannelse på pumpen. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, da disse kan
beskadige pumpens ydre overflade. Denne pumpe må ikke dampautoklaveres, steriliseres med ethylenoxid eller dyppes
ned i væske.
Kontrollér, at membranen, der dækker pumpemekanismen, er intakt før rengøring. Hvis den er defekt, skal den tages ud
af brug, og man skal kontakte en uddannet servicetekniker.
Stikket til flowsensoren må ikke nedsænkes i vand, da det kan blive beskadiget.
Opbevaring af pumpen
Hvis pumpen skal opbevares i længere tid, bør den først rengøres, og det interne batteri skal være fuldt opladet. Opbevares i en ren, tør atmosfære
ved rumtemperatur, og hvis det er muligt, skal den originale emballage anvendes til beskyttelse.
Én gang hver 3. måned under opbevaring skal der udføres funktionstests som beskrevet i den tekniske servicehåndbog, og man skal sikre sig,
at det interne batteri er fuldt opladet.
1000DF00556 4. udgave
40/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Specifikationer
Bortskaffelse
Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes.
U
Dette
symbol på produktet og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med
husholdningsaffald.
Hvis De ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr, bedes De kontakte Deres CareFusion kontor eller forhandler for yderligere
oplysninger.
Hvis dette produkt bortskaffes korrekt, vil det hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative påvirkninger på menneskers
helbred og miljøet, som ellers kunne opstå fra ukorrekt affaldshåndtering.
Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU. Produktet bør bortskaffes under hensyntagen til miljøet. For at sikre, at der ikke er nogen risiko eller fare, skal
det interne genopladelige batteri og nikkel metalhydrid batteriet fjernes fra kontrolpladen og bortskaffes i henhold til reglerne i det pågældende
land. Alle andre komponenter kan bortskaffes sikkert ifølge lokale regler.
1000DF00556 4. udgave
41/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Specifikationer
Specifikationer
Elektrisk beskyttelse
Klasse I, type CF (defibrillationssikret)
Elektrisk/mekanisk sikkerhed
Overholder IEC/EN60601-1 og IEC/EN60601-2-24.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Overholder IEC/EN60601-1-2 og IEC/EN60601-2-24.
Elektrisk sikkerhed
Typisk jord fejlstrøm 78 µA.
Typisk fejlstrømsbeskyttelse/afskærmning (Normal Condition) = 0 µA
Typisk beskyttende jordmodstand = 32 mOhm
Ovenstående måleenheder er kun vejledende, IEC/EN60601-1-grænser defineres nedenfor:
Jord fejlstrøm (normal tilstand) <= 500 µA
Fejlstrømsbeskyttelse/-afskærmning (normal tilstand) <= 100 µA
Beskyttelses jordingsmodstand <= 200 mOhm
Klassifikation
Klassifikation - kontinuerlig modusdrift, bærbart udstyr
Vekselstrømsforsyning
100 - 230 VAC, 50 - 60Hz, 60VA (maks.).
Sikringstype
2 X T 1.25 A, træge.
Dimensioner
148 (bredde) x 225 (højde) x 148 mm (dybde). Vægt: ca. 2,5 kg (uden ledning).
Beskyttelse mod indtrængning af væske
IPX3 - Beskyttet mod direkte sprøjt op til 60° fra lodret.
Miljømæssige Specifikationer
Tilstand
Drift
Transport & opbevaring
Temperatur
+5° C - +40° C
-20 °C - +50 °C
Fugtighed
20 % - 90 %*
15 % - 95 %*
Atmosfærisk tryk
700hPa - 1060 hPa
500hPa - 1060hPa
*Ikke-kondenserende.
Batterispecifikationer
Genopladeligt NiMH (nikkel metalhydrid). Lader automatisk, når pumpen er tilsluttet vekselstrøm.
• Batterilevetid - For en batteriladetid på 24 timer vil pumpen ved 25 ml/h have en gennemsnitlig driftstid indtil afladet batteri på 6 timer.
• Batteriopladning - 2,5 timer til 95 %.
Bibeholdelse af hukommelse
Pumpens elektriske hukommelse kan bibeholdes i mere end 2 år ved normal brug.
1000DF00556 4. udgave
42/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Specifikationer
Alarmtilstande
Alarmer
Advarsler
Meddelelser
Råd
AIR IN LINE (SINGLE BUBBLE)
(LUFT I FORBINDELSE,
ENKELBOBLER)
AC POWER FAIL (AC STRØMFEJL)
ATTENTION (BEMÆRK)
DOSE WOULD EXCEED
(DOSIS VIL OVERSTIGE)
AIR IN LINE (ACCUMULATED
(LUFT I FORBINDELSEN,
AKKUMULERET)
VTBI DONE (VDSI FULDFØRT)
SET VTBI (INDSTIL VDSI)
DOSE UNDER (DOSIS UNDER)
DOOR OPEN (DØR ÅBEN)
BATTERY LOW (LAVT BATTERI)
SET NOT FITTED (SÆT FEJLTILPAS)
DOSE NOT PERMITTED
(DOSIS IKKE TILLADT)
DOWNSTREAM OCCLUSION
(NEDSTRØMS OKKLUSION)
AIR-IN-LINE (LUFT-I-SLANGE)
LOCKED (LÅST)
RATE NOT PERMITTED
(HASTIGHED IKKE TILLADT)
UPSTREAM OCCLUSION
(OPSTRØMS OKKLUSION)
TITRATION (TITRERING)
NO FLOW (INTET FLOW)
SET CLOCK (INDSTIL UR)
WEIGHT BELOW LIMIT
(VÆGT UNDER GRÆNSEN)
FLOW ERROR (FLOWFEJL)
RATE LOCK (HASTIGHEDSLÅS)
CONCENTRATION NOT
PERMITTED (KONCENTRATION
IKKE TILLADT)
FREE FLOW (FRIT FLOW)
LOG FAILURE (LOG FEJL)
BOLUS DOSE NOT PERMITTED
(BOLUS IKKE TILLADT)
BATTERY EMPTY
(BATTERI AFLADET)
SET SERIAL NUMBER
(INDSTIL SERIENUMMER)
BOLUS DOSE WOULD EXCEED
(BOLUS DOSIS OVERSKREDET)
SAFETY CLAMP
(SIKKERHEDSKLEMME)
NEAR END OF INFUSION
(INFUSION NÆSTEN SLUT)
BOLUS DOSE UNDER
(BOLUS DOSIS UNDER)
ADD DRUG (NY LÆGEMIDDEL)
SET MISLOAD
(FORKERT ISÆTNING AF SÆT)
FLOW SENSOR DISCONNECTED
(FLOWSENSOR IKKE TILSLUTTET)
WRONG SET (FORKERT SÆT)
DOOR CLOSE INCOMPLETE
(DÆKSEL IKKE LUKKET KORREKT)
DO NOT USE (BRUG IKKE)
LEVER OPEN (HÅNDTAG ÅBENT)
1000DF00556 4. udgave
43/50
WEIGHT ABOVE LIMIT
(VÆGT OVER GRÆNSEN)
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation
IrDA / RS232 / sygeplejersketilkald-funktion
IrDA (eller RS232 / sygeplejersketilkald-funktion) er en funktion, der gør det muligt at tilslutte pumpen til en ekstern enhed med henblik på
datakommunikation.
A
Interfacet til sygeplejersketilkald sørger for en fjernopbakning til den interne akustiske alarm. Man bør ikke sætte sin lid
til den som erstatning for den interne alarm.
Der henvises til den tekniske servicehåndbog for yderligere information om RS232 interfacet.
Vurderingen af egnetheden af enhver software, der anvendes i det kliniske miljø til at modtage data fra pumpen, ligger hos
brugeren af udstyret. Denne software bør omfatte detektion af frakobling eller anden fejl ved RS232 kablet.
Alle tilsluttede analoge eller digitale komponenter skal opfylde IEC/EN60950 for udstyr til databehandling og IEC/
EN60601 for medicinsk udstyr. Enhver, der tilslutter yderligere anordninger til signalindgangen eller -udgangen, er en
systemkonfigurator og ansvarlig for at opfylde kravene i systemstandard IEC/EN60601-1-1.
Ved tilslutning til RS232-porten skal man anvende reservedel 1000SP01183 - RS232 kabel.
RS232 / sygeplejersketilkald, tilslutningsdata
Specifikation for sygeplejersketilkald:
Konnektor
D-type - 9-benet
TXD/RXD
EIA RS232-C standard
Baudhastighed
115k baud
Startbit
1 startbit
Databit
8 databit
Paritet
Ingen paritet
Stopbit
1 Stopbit
Sygeplejersketilkald
- relækontakter
Ben 1, 8 + 9, 30V jævnstrøm,
1A-klassificering
Typiske tilslutningsdata:
1. Sygeplejersketilkald (relæ) normalt lukket
2. TXD-udgang (Overfør data)
3. RXD-indgang (Modtagne data)
4. DTR ª DSR (6)
5. Jord (GND)
6. DSR ª DTR (4)
7. Anvendes ikke
8. Sygeplejersketilkald (relæ) normalt åbent
9. Sygeplejersketilkald (relæ) almindeligt
IrDA
Baudhastighed
115k baud
Startbit
1 startbit
Databit
8 databit
Paritet
Ingen paritet
Stopbit
1 Stopbit
1000DF00556 4. udgave
44/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Infusionsspecifikationer
Infusionsspecifikationer
Systemnøjagtighed:
Hastighedspræcision er ±5 %, opnået under nominelle forhold1a,2
Hastighedspræcision er ±10 %, opnået under forhold med lavt flow1b,2
Okklusionsalarmgrænser
Opnået under nominelle forhold1a,4
Niveau
L2
L5
L8
Tryk
(mmHg)
ca.
250
519
811
Maks. okklusionsalarmtryk:
1038 mmHg
Post okklusionsbolus:
Bolusvolumen genereret ved 25 ml/t, når alarmtærsklen for minimumsokklusion nås <0,16 ml
Bolusvolumen genereret ved 25 ml/t, når alarmtærsklen for maksimumsokklusion nås <0,95 ml
Nøjagtighed for bolusvolumen:
Typisk: -4,1%, maks.: -3,2%, min.: -5,5% 1 ml @ 10 ml/h
Typisk: -1,3 %, maks.: -0,9 %, min.: -1,6% 1 00ml @ 1.200 ml/h
Maksimal tid til aktivering af okklusionsalarm:
Ved maksimalt tryk er tiden til alarm ved 0,1 ml/t nominelt 735 [±50] minutter (maksimum <883 min)
Ved minimalt tryk er tiden til alarm ved 0,1 ml/t nominelt 82 [±35] minutter (maksimum <112 min)
Ved maksimalt tryk er tiden til alarm ved 1,0 ml/t nominelt 65 [±4] minutter (maksimum <95 min)
Ved minimalt tryk er tiden til alarm ved 1,0 ml/h nominelt 5 [+6-2] minutter (maksimum <10 min)
Ved maksimalt tryk er tiden til alarm ved 25 ml/t nominelt 119 [±7] sekunder (maksimum <3 min)
Ved minimalt tryk er tiden til alarm ved 25 ml/h nominelt 10 [+8,5-6,5] sekunder (maksimum <18,5 sek.)
Indgivelse af en bolus
Parameter
Område
Bolushastighed
10-1200 ml/t i trin af 10 ml/t
Vist bolusvolumen
0,0 ml - 100,0 ml i trin af 0,1 ml
Start af infusion/opsætning
Infusionsparameter
Område
0,1-99,9 ml/t i trin af 0,1 ml/t og
Infusionshastighed
100-999 ml/t i trin af 1 ml/t
1000-1200 ml/t i trin af 10 ml/t
VDSI, primær
(0 - OFF), 1-9999 ml
VI (total)
0,1-9999 ml
1000DF00556 4. udgave
45/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Infusionsspecifikationer
Luftsensor:
Integreret ultrasonisk sensor.
Air in line-registrering:
Enkelt boble (konfigurerbar): 50 µl, 100 µl, 250 µl og 500 µl.
Bobleakkumulering: 1 ml over et 15-minutters vindue.
Kritisk volumen
Den maksimale infunderede volumen efterfølgende en enkelt fejltilstand er til hastigheder < 10 ml/h: +/- 0,25 ml, hastigheder < 100 ml/h: +/- 0,5 ml,
hastigheder ≥100 ml/h: +/- 2 ml
Alaris®-sikkerhedsklemmen
Sætbaseret, pumpeaktiveret sikkerhedsklemmeanordning til at forhindre frit flow
Bemærkninger
1a.
Nominelle forhold defineres som:
Indstillet hastighed 1 til 1200 ml/t,
Anbefalede engangsprodukter: 60593;
Kanyle: 18 gauge x 40 mm,
Opløsningstype: Deioniseret & afgasset vand,
Temperatur: 23°C ± 2°C
Væskehøjde: +300 ± 30 mm;
Modtryk: 0 ± 10 mmHg.
1b.
Lavt flow defineres som:
Indstillet hastighed: mindre end 1,0 ml/h
Anbefalede engangsprodukter: 60593;
Kanyle: 18 gauge x 40 mm,
Opløsningstype: Deioniseret & afgasset vand,
Temperatur: 23°C ± 2°C
Væskehøjde: +300 ± 30 mm;
Modtryk: 0 ± 10 mmHg.
2.
Systemets præcision vil ændres med følgende procentsats:3
Temperatur: nominelt -5,7 (±1,5)% ved 5 °C og nominelt +0,3(±1,7)% ved 40 °C
Væskehøjde: nominelt -3,4 (±1,3)% ved -0,5 m og 0,0 (±1,1)%ved +0,5 m
Varighed: nominelt -1,1 [±0,2] % over 24 timers kontinuerlig brug
Tilbagetryk: nominelt hhv. +2,0 (±1,3)% ved -100 mmHg, -13,4 (±1,8)%
ved +800 mmHg
Atmosfærisk tryk: ± 5 % ved 25 ml/h ved 700 hPa
3.
Testet med brug af destilleret vand, 20% lipider, 50% glukose,
0,9% normalt saltvand og 5% alkoholopløsninger.
4.
Okklusionstrykpræcisionen vil ændres med følgende:
Temperatur: Lav indstilling nominelt hhv. 7 (±12) mmHg ved 5 °C og
-24 (±17) mmHg ved 40 °C
Normal indstilling nominelt hhv. 4 (±16) mmHg ved 5 °C og -41 (±18)
mmHg ved 40 °C
Højt tryk nominelt hhv. 4 (±14) mmHg ved 5 °C og -38 (±21)
mmHg ved 40 °C
A
Den specificerede nøjagtighed kan muligvis ikke opretholdes, hvis ovenstående betingelser ikke opfyldes, se note 1 til 4.
1000DF00556 4. udgave
46/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Trompet- og flowhastighedskurver
Trompet- og flowhastighedskurver
I denne pumpe, som med alle infusionssystemer, medfører pumpemekanismens funktion og variationer kortvarige udsving i
hastighedsnøjagtigheden.
Følgende kurver viser typisk præstation af systemet på to måder: 1) nøjagtigheden i væskeafgivelse over forskellige tidsperioder måles
(trompetkurver) og 2) forsinkelsen i start af væskeflow, når infusionen begynder (opstartkurver).
Trompetkurver er opkaldt efter deres karakteristiske form. De viser diskrete data gennemsnitsberegnet over bestemte tidsperioder eller
"observationsvinduer", ikke kontinuerlige data versus driftstid. Over lange observationsvinduer har kortvarige udsving lille virkning på
nøjagtigheden, som repræsenteret af den flade del af kurven. Som observationsvinduet snævres ind, vil kortvarige udsving have større
virkninger, repræsenteret ved “munden” af trompeten.
Kendskab til systemnøjagtighed over forskellige observationsvinduer kan være af interesse, når visse medikamenter bliver administreret.
Kortvarige udsving i hastighedsnøjagtigheden kan have klinisk indvirkning, afhængig af halveringstiden af det medikament, der bliver
infunderet, og graden af intervaskulær integration; derfor kan den kliniske virkning ikke afgøres ud fra trompetkurverne alene.
Opstartkurverne repræsenterer kontinuerligt flow versus driftstid i to timer fra infusionens start. De viser forsinkelsen i start af afgivelse pga.
mekanisk overensstemmelse og giver en visuel repræsentation af ensartethed. Trompetkurverne stammer fra den anden time af disse data.
Tests udført iht. IEC/EN60601-2-24 standarden.
Opstartskurve ved 0,1 ml/t (indledende periode)
Trompetkurve ved 0,1 ml/t (efter 24 timer)
150.00
0.40
Flowhastighed (ml/t)
0.35
0.30
Fejl (%)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.00
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-150.00
0
-0.15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
5
10
15
20
25
30
35
120
Tid (min.)
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Trompetkurve ved 0,1 ml/t (indledende periode)
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 5,0%
Trompetkurve ved 0,1 ml/t (efter 72 timer)
150
150.0
100
Fejl (%)
Fejl (%)
50
Trumpet Graph at 1.0 ml/h (After 24 Hours)
0
-50
0.0
-100
-150.0
-150
0
5
10
15
20
25
30
0
35
5
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
15
20
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Samlet middelfejl = 6,0%
Maksimal fejl
Opstartskurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 4,0%
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 24 timer)
2.0
30
1.8
20
1.6
1.4
10
1.2
Fejl (%)
Flowhastighed (ml/t)
10
1.0
0.8
0.6
0.4
0
-10
-20
0.2
0.0
-30
-0.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0
5
Tid (min.)
10
15
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
Bemærk: Den typiske flowhastighed og trompetkurver opnås ved brug af et anbefalet infusionssæt.
Plotområdet er øget til ± 150% for at gøre kurven så illustrativ som muligt.
1000DF00556 4. udgave
20
47/50
Samlet middelfejl = 0,7%
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Trompet- og flowhastighedskurver
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 72 timer)
30.0
30
20.0
20
10.0
Trumpet Graph at 25.0 ml/h (After 24 Hours)
Fejl (%)
Fejl (%)
10
0
-10
0.0
-10.0
-20.0
-20
-30
-30.0
0
5
10
15
20
25
30
0
35
5
10
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
20
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Samlet middelfejl = 0,7%
Maksimal fejl
Opstartskurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 1,0%
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (efter 24 timer)
50
15
45
10
40
35
Fejl (%)
Flowhastighed (ml/t)
15
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
5
-15
0
0
-5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
5
10
15
20
25
30
35
120
Tid (min.)
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
Minimal fejl
Samlet middelfejl = -0,4%
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (efter 72 timer)
15.0
15
10.0
5.0
Fejl (%)
Fejl (%)
10
5
0
0.0
-5.0
-5
-10.0
-10
-15.0
-15
0
5
10
15
20
25
30
35
0
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 0,6%
5
10
15
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
Bemærk: Den typiske flowhastighed og trompetkurver opnås ved brug af et anbefalet infusionssæt.
1000DF00556 4. udgave
20
48/50
Samlet middelfejl = -0,7%
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Produkter og reservedele
Produkter og reservedele
Alaris® Infusionssystem
Produktudvalg i Alaris® Infusionssystemet er følgende:
Reservedelsnummer
Beskrivelse
8002MED01
Alaris® GH sprøjtepumpe (med Plus-software)
8003MED01
Alaris® CC sprøjtepumpe (med Plus-software)
80043UN01
Alaris® TIVA Sprøjtepumpe
80053UN01
Alaris® PK Sprøjtepumpe
8003MED01-G
Alaris® CC Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)
8002MED01-G
Alaris® GH Guardrails® sprøjtepumpe (med Plus-software)
9002MED01
Alaris® GP Infusionspumpe (med Plus-software)
9002MED01-G
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe (med Plus-software)
80203UNS0x-xx1
Alaris® Gateway Arbejdsstation
Vedr. arbejdsstationer skal du kontakte den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om, hvilke konfigurationer der er
tilgængelige, samt delnumre.
1
Reservedele
En omfattende liste over reservedele til denne pumpe findes i den tekniske servicehåndbog.
Den tekniske servicehåndbog (1000SM00013) er nu til rådighed i elektronisk format på internettet på: www.carefusion.co.uk/alaris-technical/
Der kræves brugernavn og kodeord for at få adgang til håndbøgerne. Kontakt din lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om login.
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000SP00487
Intern batteripakke
1000SP01183
RS232-kabel
1001FAOPT91
Vekselstrømsledning - UK
1001FAOPT92
Vekselstrømsledning - europæisk
Alaris® Editor-software
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000SP01462
Alaris® Editor og Alaris® Transfer Tool-softwaresæt
1000SP01463
Alaris® Transfer Tool-softwaresæt
1000DF00556 4. udgave
49/50
Alaris® GP (Guardrails®) infusionspumpe
Servicekontakter
Servicekontakter
Med henblik på service skal man kontakte det lokale datterselskabs kontor eller den lokale forhandler:
AE
CN
GB
NZ
CareFusion,
PO Box 5527,
Dubai, United Arab Emirates.
CareFusion,
上海代表机构,中国上海市张杨路
500 号,
上海时代广场办事处大楼,
A 座,24 层,
邮编:200122。
CareFusion,
The Crescent, Jays Close,
Basingstoke,
Hampshire, RG22 4BS,
United Kingdom.
CareFusion,
14B George Bourke Drive,
Mt Wellington 1060,
PO Box 14-518,
Panmure 1741, Auckland,
New Zealand
Tel: (971) 4 28 22 842
电话:(86) 21 58368018
Tel: (44) 0800 917 8776
Tel: 09 270 2420
Freephone: 0508 422734
Fax: (971) 4 28 22 914
传真:(86) 21 58368017
Fax: (44) 1256 330860
Fax: 09 270 6285
AU
DE
HU
PL
CareFusion,
3/167 Prospect Highway,
PO Box 355
Seven Hills, NSW 2147,
Australia.
CareFusion,
Pascalstr. 2,
52499 Baesweiler,
Deutschland.
CareFusion,
Döbrentei tér 1,
H-1013 Budapest,
Magyarország.
CareFusion,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
Tel: (61) 1800 833 372
Tel: (49) 931 4972 837
Tel: (36) 1 488 0232
Tel: (36) 1 488 0233
Tel: (48) 225480069
Fax: (61) 1800 833 518
Fax: (49) 931 4972 318
Fax: (36) 1 201 5987
Fax: (48) 225480001
BE
DK
IT
SE
CareFusion,
Leuvensesteenweg 248 D,
1800 Vilvoorde,
Belgium.
CareFusion,
Firskovvej 25 B,
2800 Lyngby,
Danmark.
CareFusion,
Via Ticino 4,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenze, Italia.
CareFusion,
Hammarbacken 4B,
191 46 Sollentuna,
Sverige.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99
Tlf. (45)70 20 30 74
Tél: (39) 055 30 33 93 00
Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: +32 (0) 2 267 99 21
Fax. (45)70 20 30 98
Fax: (39) 055 34 00 24
Fax: (46) 8 544 43 225
CA
ES
NL
US
CareFusion,
235 Shields Court,
Markham,
Ontario L3R 8V2,
Canada.
CareFusion,
Edificio Veganova,
Avenida de La Vega, nº1,
Bloque 1 - Planta 1,
28108 Alcobendas, Madrid,
España.
CareFusion,
De Molen 8-10,
3994 DB Houten,
Nederland.
CareFusion,
10020 Pacific Mesa Blvd.,
San Diego, CA 92121,
USA.
Tel: (1) 905-752-3333
Tel: (34) 902 555 660
Tel: +31 (0)30 2289 711
Tel: (1) 800 854 7128
Fax: (1) 905-752-3343
Fax: (34) 902 555 661
Fax: +31 (0)30 2289 713
Fax: (1) 858 458 6179
CH
FR
NO
ZA
CareFusion,
A-One Business Centre
Zone d’activitiés Vers-la-Pièce
n° 10
1180 Rolle / Switzerland
CareFusion,
Parc d’affaire le Val Saint Quentin
2, rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
CareFusion,
Fjordveien 3
1363 HØVIK
Norge.
CareFusion,
Unit 2 Oude Molen Business Park,
Oude Molen Road, Ndabeni,
Cape Town 7405, South Africa.
Ph.: 0848 244 433
Tél: (33) 01 30 02 81 41
Tel: (47) 66 98 76 00
Tel: (27) (0) 860 597 572
Tel: (27) 21 510 7562
Fax: 0848 244 100
Fax: (33) 01 30 02 81 31
Fax: (47) 66 98 76 01
Fax: (27) 21 5107567
Rev. E
1000DF00556 4. udgave
50/50
Alaris, Guardrails, IVAC og SmartSite er registrerede
varemærker tilhørende CareFusion Corporation
eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder
forbeholdes.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive
ejere.
©2009-2013 CareFusion Corporation eller et af dets
datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette dokument indeholder oplysninger
tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets
datterselskaber, og modtagelse eller besiddelse
af dette dokument giver ikke ret til at reproducere
indholdet eller fremstille eller sælge et produkt,
der er beskrevet deri. Gengivelse, offentliggørelse
eller anvendelse af materialet til andet end
det beregnede formål uden specifik, skrevet
bemyndigelse fra CareFusion Corporation eller
et af dets søsterselskaber er strengt forbudt.
t
CareFusion Switzerland 317 Sarl,
A-One Business Centre, Z.A Vers –LaPièce n° 10, CH-1180, Rolle
CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,
EC REP Jays Close, Basingstoke, Hampshire,
RG22 4BS, UK
1000DF00556 4. udgave
carefusion.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement