s Alaris® GW infusionspumpe Brugervejledning da

s Alaris® GW infusionspumpe Brugervejledning da
Alaris® GW infusionspumpe
s
Brugervejledning
da
Alaris® GW infusionspumper

Indhold
Side
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Om denne manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hurtig startvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Karakteristika for Alaris® GW infusionspumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Knapper og indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Symboldefinitioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Forholdsregler ved drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kom godt i gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Start af infusionen med en flowsensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Start af infusionen uden en flowsensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sekundære infusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Grundlæggende funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Brugerindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Konfigurerbare valgmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alarmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Flowsensordrift (valgfri). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kompatible infusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rengøring og opbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
IrDA / RS232 / Specifikation af sygeplejersketilkald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Trompet- og flowhastighedskurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Teknisk beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Produkter og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Servicekontakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
1000DF00438 Udgave 4
1/36
Alaris® GW infusionspumper
Indledning
Indledning
Alaris® GW infusionspumpe (i det følgende kaldet "pumpen") er en lille letvægts-infusionspumpe, der giver nøjagtige og pålidelige
infusioner over en række hastigheder.
Det er den ideelle pumpe til almindelige pleje og kritisk pleje.
Beregnet anvendelse
Alaris® GW infusionspumpe er beregnet til brug af medicinsk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed og -mængde.
Betingelser for brug
Alaris® GW infusionspumpen må kun betjenes af medicinsk personale, der er kvalificeret til at bruge automatiserede infusionspumper
og styre infusionsbehandling. Det medicinske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende afdeling i forbindelse med
det tilsigtede formål.
Indikationer
Alaris® GW infusionspumpen er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og blodprodukter via klinisk
godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), intra-arterielt (IA), subkutant eller epiduralt eller skylning af væskefyldte områder.
Alaris® GW infusionspumpen er beregnet til brug på voksne og pædiatriske patienter.
Kontraindikationer
Alaris® GW infusionspumpen må ikke anvendes til enterale behandlinger.
Om denne manual
Brugeren skal have sat sig grundigt ind i pumpens funktion, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse.
Alle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner.
Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hele rækken af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet.
A
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan
fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
Anvendte konventioner i denne manual
FED
Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual,
f.eks. Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FRA.
"Anførselstegn"
Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual.
Kursiv
Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse.
A
Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver
et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen.
Hurtig startvejledning
1. Fyld dråbekammeret halvt op.
2. Tryk på a for at tænde for pumpen.
3. Isæt infusionssættet og åben in-line-klemmen.
4. Fyld (E) sættet: Tryk på b én gang. Tryk igen på b, mens E vises, og hold den nede for at fjerne al synlig luft fra slangen.
5. Indtast hastighed ved hjælp af h / f.
6. Tryk på e én gang for at bekræfte og rul til VDSI.
7. Indtast VDSI ved hjælp af h / f, eller, hvis der anvendes en flowsensor, kan VDSI afbrydes ved at rulle med f, indtil FRA vises.
8. Tryk på e for at bekræfte og rul til VI.
9. Om nødvendigt tryk på c for at rydde VI.
10. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning.
11. Tryk på d for at starte infusionen.
1000DF00438 Udgave 4
2/36
Alaris® GW infusionspumper
Karakteristika for Alaris® GW infusionspumpe
Karakteristika for Alaris® GW infusionspumpe
Hoveddisplay Display-indikatorer
Viser infusionshastigheden, VDSI,
VI og den tilbageværende tid for
VDSI / tidsinfusioner. Displayet
blinker, når pumpen kører på
batteri.
Tastatur
Flowstopmekanisme Når mekanismen er aktiveret,
stopper den væskeflowet.
Flowretningsmærkat
Luftsensor
Tryksensor
Facetkant Udløser flowstopmekanismens udløserarm, når døren lukkes.
Dørpal -
Slangeguide -
Tryk på den ydre pal for
at åbne pumpens dør.
Guide til hjælp under
isætning af infusionssættet.
Udløsergreb Til drejelig knast.
Drejelig knast til fastlåsning
på vandrette,
rektangulære
stænger.
Konnektor
til RS232 /
sygeplejersketilkald
Lysnetsikringer
Interface til
flowsensor
Strømstik
Sammenfoldet
stangklemme
Konnektor til
spændingsudligning (PE)
Infrarød
kommunikationsport (IrDA)
1000DF00438 Udgave 4
3/36
Alaris® GW infusionspumper
Knapper og indikatorer
Knapper og indikatorer
Knapper
Symbol
Beskrivelse
a
TIL/FRA-knap - Tryk én gang for at sætte pumpen på TIL. Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder for at
sætte pumpen på FRA.
d
KØR/HOLD-knap - Tryk på knappen for at starte infusionen eller sætte den på hold.
c
SLET/AFSTIL-knap - Tryk for at afstille alarmen i 1 minut. Alarmen lyder igen efter dette tidsrum. Nulstiller
numeriske værdier.
b
FYLD/BOLUS-knap - Fylder infusionssættet. Indgiver bolus under infusionen.
l
PRIMÆR/SEKUNDÆR-knap - Skifter pumpen mellem primær og sekundær infusionstilstand. (Hvis aktiveret).
e
ENTER-knap - Ruller mellem hastighed, tid, VDSI og totalt infunderet volumen (VI). Indtaster værdier til de
valgte infusions-/konfigurationsparametre. Bekræfter hastigheden under en infusionstitrering.
hf
PILE-taster - Forøger eller nedsætter infusionshastigheden, TIDS -grænsen og VDSI. Tryk og hold nede for at
forøge den valgte hastighed. Anvendes til at justere brugerindstillede valgmuligheder.
Indikatorer: (når tændt)
Symbol
S
Beskrivelse
VEKSELSTRØMS-indikator - Når den lyser, er pumpen tilsluttet til en vekselstrømforsyning.
RATE
Pumpen viser infusionshastigheden i milliliter pr. time (ml/t).
VTBI
Pumpen viser volumenet, der skal infunderes (VDSI) i milliliter (ml).
VI
Pumpen viser det infunderede volumen (VI) i milliliter (ml).
TIME
Pumpen viser infusionstiden i timer:min.
MICRO
Pumpen kører i MIKRO-tilstand. Når denne ikke lyser, er pumpen i STANDARD-tilstand.
SEC
Pumpen kører i SEKUNDÆR-tilstand. Når denne ikke lyser, er pumpen i PRIMÆR-tilstand.
ml/hr
(Milliliter / time) Når ml lyser, viser pumpen hastigheden, VDSI eller VI. Når t lyser, viser pumpen hastigheden
eller infusionstiden.
1000DF00438 Udgave 4
4/36
Alaris® GW infusionspumper
Symboldefinitioner
Symboldefinitioner
Mærkatsymboler:
Symbol
Beskrivelse
w
x
>
k
O
r
s
T
t
+
U
W
EC
REP
V
W
X
Y
OBS (Slå op i medfølgende dokument)
Konnektor til spændingsudligning
Konnektor til RS232 / sygeplejersketilkald
Type CF udstyr. (Grad af beskyttelse imod elektrisk stød)
Beskyttet mod lodret faldende vanddråber
Vekselstrøm
Anordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv 2007/47/EF.
Fremstillingsdato
Producent
Konnektor til flowsensor
Ikke til kommunalt affald
Sikringsstørrelse
Autoriseret repræsentant i EU
Infusionsindikator – Infunderer ved normal hastighed
Infusionsindikator - Infunderer i MIKRO-tilstand
Infusionsindikator - Viser væskedråber, der detekteres af flowsensoren, når der infunderes ved normal
hastighed
Infusionsindikator - Viser væskedråber, der detekteres af flowsensoren, når der infunderes i MIKRO-tilstand
1000DF00438 Udgave 4
5/36
Alaris® GW infusionspumper
Forholdsregler ved drift
Forholdsregler ved drift
Infusionssæt
•
•
j
For at sikre korrekt og nøjagtig funktion må der kun anvendes de infusionssæt til engangsbrug fra
CareFusion, som er beskrevet i afsnittet "Kompatible infusionssæt" i denne brugervejledning. Brug altid
et infusionssæt med anti-sifoneringsventil, hvis dette er muligt. Anti-sifoneringsventilen forhindrer, at der
opstår frit flow, hvis infusionssættet monteres forkert på eller fjernes forkert fra pumpen.
Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugervejledningen.
Før brug af infusionssættet skal den medfølgende brugervejledning læses omhyggeligt igennem. Brug af
ikke-specificerede infusionssæt kan forringe pumpens drift og infusionens nøjagtighed.
•
Ved kombinering af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for
eksempel via en trevejshane, kan pumpens ydeevne blive påvirket, og bør derfor nøje overvåges.
•
Der kan forekommer ukontrolleret flow, hvis infusionssættet ikke er ordentligt isoleret fra patienten, dvs. ved
at lukke en hane i sættet eller aktivere en in-line-klemme/rulleklemme.
•
Infusionssættet kan være udstyret med en in-line-klemme, som kan anvendes til at okkludere slangen i
tilfælde, hvor det er nødvendigt at stoppe væskestrømmen.
Alaris® GW infusionspumpe er en positiv trykpumpe, som skal anvende infusionssæt, der er udstyret med
Luer-lock-koblinger eller tilsvarende låsekoblinger.
Hvis der skal infunderes fra en burette, skal man lukke rulleklemmen over buretten og åbne klemme på
ventilationshullet oven på buretten.
Kasser infusionssættet, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er beskadiget. Sørg for at
sættene ikke er bøjede, da dette kan okkludere slangen.
•
•
•
Montering af pumpen
^
%;
•
Væskehøjden i beholderen må ikke være mere end 1 meter over patientens hjerte.
•
Pumpen må ikke monteres i lodret stilling med vekselstrømsindtaget pegende opad, da dette kan påvirke
den elektriske sikkerhed i tilfælde af, at der forekommer væskespild over pumpen.
Driftstryk
•
Pumpetrykalarmsystemet er ikke konstrueret til at yde beskyttelse mod eller detektion af IV-komplikationer,
som kan forekomme.
Alarmtilstande
$
•
Adskillige alarmtilstande, detekteret af denne pumpe, vil stoppe infusionen og fremkalder visuelle og
akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt
frem, og at ingen alarmer er i gang.
Anvendelse af sammenfoldelige poser, glasflasker & halvstive beholdere
•
Det anbefales, at udluftningshullet på Alaris® GW infusionspumpesættet åbnes, hvis der anvendes glasflasker
eller halvstive beholdere, for at reducere det delvise undertryk, der dannes, efterhånden som væsken
infunderes fra beholderen. Dette vil sikre, at pumpen kan opretholde volumetriske nøjagtighed, medens
beholderen tømmes. Åbning af udluftningshullet i halvstive beholdere skal ske efter, at beholderen er blevet
spiddet, og dråbekammeret er blevet fyldt.
Trin i forb. med sammenfoldelige
poser
Følg trin 1 til 3 som vist for de
halvstive beholdere, dog må
udluftningshullet ikke åbnes
som i trin 4, men sættet fyldes
som beskrevet i trin 5. Sørg for,
at poseafløbet er fuldstændig
perforeret, før dråbekammeret
fyldes op.
1000DF00438 Udgave 4
Trin vedr. halvstive beholdere
3.
2.
Spid
beholderen
4.
Fyld dråbekammeret til
fyldningslinien
Åbn
udluftningshullet
for at muliggøre
trykudligning - klar til
infusion
5.
Fyld sættet ved
at åbne/lukke
rulleklemmen
1.
Luk
rulleklemmen
6/36
Alaris® GW infusionspumper
Forholdsregler ved drift
Driftsmiljø
•
Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver
vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan
opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som sådanne pumper skaber i det lokale vaskulære system.
Typiske eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer.
•
Denne pumpe er velegnet til brug i hospitals- og kliniske miljøer, men ikke til hjemmet eller institutioner, der
er direkte tilsluttet det offentlige enfasede vekselstrømsforsyningsnet, der forsyner bygninger, som anvendes
til boligformål. Den kan imidlertid anvendes i hjemmet under overvågning af plejepersonale, hvis der træffes
yderligere, nødvendige relevante forholdsregler. (Rådfør dig med den teknisk servicehåndbog, kvalificeret
servicepersonale eller CareFusion for yderligere oplysninger).
•
Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller ilt
eller lattergas.
Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens
/
•
Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens, omfattende udsendelser
af højenergi radiofrekvenser, magnetfelter og elektrostatiske udladninger (for eksempel fremkommet ved
elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, transportable radioer, mobiltelefoner etc.) og er designet
til at forblive sikker, når der forekommer ekstreme interferensniveauer.
•
Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr. Stråling fra
strålebehandlingsudstyr, som f.eks. en lineær accelerator, kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst
producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale
CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger.
•
MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetiske materialer, der kan være udsat for interferens
med et magnetisk felt, som er dannet af MRI-udstyret. Derfor anses pumpen ikke for at være egentlig MRIkompatibel. Hvis brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen
anbringes i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at
undgå magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre afstand skal
etableres i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens.
Du kan finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt den lokale
CareFusion-repræsentant for at få yderligere assistance.
•
Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og
overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre
transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller
formindsket pumpeimmunitet.
•
Under visse omstændigheder kan pumpen blive påvirket af en elektrostatisk udladning gennem luften
ved niveauer tæt på eller over 15 kv eller af radiofrekvensstråling tæt på eller over 10 v/m. Hvis pumpen
påvirkes af denne eksterne interferens, vil den forblive i fejlsikret tilstand. Pumpen vil stoppe infusionen og
påkalde brugerens opmærksom ved at frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en
alarmtilstand varer ved, selv efter brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe, og
sætte pumpen i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af uddannet kvalificeret servicepersonale.
•
Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1 klasse B-enhed og anvender kun RF energi til den interne funktion
i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage
nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Imidlertid udsender denne pumpe et bestemt
niveau elektromagnetisk stråling, som er inden for de niveauer, der er specificeret i IEC/EN60601-1-2 og IEC/
EN60601-2-24. Hvis pumpen interagerer med andet udstyr, skal der tages skridt til at minimere virkningerne,
for eksempel ved repositionering eller relokalisering.
•
For nærmere information om elektromagnetisk kompatibilitet henvises der til den tekniske servicehåndbog,
1000SM00006.
&
1000DF00438 Udgave 4
7/36
Alaris® GW infusionspumper
Forholdsregler ved drift
Jordleder
d
•
Alaris® GW infusionspumpe er en klasse I enhed. Derfor skal den forbindes til jord, når den tilsluttes til en
vekselstrømskilde.
•
Pumpen har også en intern strømkilde.
•
Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord). Hvis
integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal pumpen
kobles fra vekselstrømkilden og køres ved hjælp af det interne batteri.
Farer
m
V
•
Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion.
Udvis forsigtighed og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde.
•
Hvis pumpen anvendes i nærheden af høje oxygenkoncentrationer, kan der opstå brandfare.
•
Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt
servicearbejde til uddannet servicepersonale.
•
Forholdsregler med hensyn til elektrostatisk udladning (ESD) er påkrævede, når man tilslutter RS232/
sygeplejersketilkald. Hvis man rører ved stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det anbefales,
at alle indgreb udføres af kvalificeret servicepersonale.
•
Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høj temperatur, eller der på
anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt af
kvalificeret servicepersonale. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen anvendes,
hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i specifikationsafsnittet og
på yderemballagen overholdes.
•
Advarsel: Alaris® GW-infusionspumper må ikke modificeres eller ændres på nogen måde, medmindre det
udtrykkeligt er blevet anvist eller godkendt af CareFusion. Enhver brug af Alaris® GW-infusionspumper,
som er blevet ændret eller modificeret på anden måde end ved nøje overholdelse af anvisningerne fra
CareFusion, er på egen risiko, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af Alaris® GWinfusionspumper, der er blevet modificeret eller ændret. CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde
af, at Alaris® GW-infusionspumpen har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på
anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af uautoriseret modifikation eller ændring af Alaris® GWinfusionspumpen.
*
1000DF00438 Udgave 4
8/36
Alaris® GW infusionspumper
Kom godt i gang
Kom godt i gang
A
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før pumpen anvendes.
Indledende opsætning
1. Kontroller, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med
stedets vekselstrømsforsyning.
2. De leverede emner er:
• Alaris® GW–infusionspumpe
• Brugersupport-cd (brugervejledning)
• Vekselstrømskabel (som ønsket)
• Beskyttelsesemballage
3. Tilslut pumpen til vekselstrømforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet (kontroller, at S er
tændt).
A
Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med
vekselstrømsforsyningen.
Hvis pumpen ikke fungerer korrekt, skal den om muligt anbringes i den originale beskyttelsesemballage, og
kvalificeret servicepersonale kontaktes med henblik på at undersøge den.
Stangklemmeinstallation
En stangklemme er påsat på bagsiden af pumpen og giver sikker montering på lodrette IV- stænger med en diameter på mellem 15 og
40 mm.
Fordybning
1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen for at
give nok plads til stangen.
2. Anbring pumpen på stangen og stram skruen, indtil klemmen sidder fast på
stangen.
A
Sørg for at stangklemmen er foldet sammen og opbevaret
i fordybningen bag på pumpen før tilslutning til en
dockingstation/arbejdsstation*, eller når den ikke er i brug.
*
*
Pumpen må aldrig monteres, så infusionsstativet bliver tungt i
toppen eller ustabilt.
A
Inden hver brug skal du kontrollere, at stangklemmen:
• ikke viser tegn på kraftig slitage,
• ikke sidder for løst i den udstrakte monterbare position.
Hvis der observeres tegn på ovenstående, skal pumperne tages
ud af brug og undersøges af kvalificeret servicepersonale.
Dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinneinstallation
Rektangulær stang
Udløsergreb
Drejelig knast
Den drejelige knast kan sættes fast på den rektangulære stang på
dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinner, der måler 10
mm gange 25 mm.
1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med den
rektangulære stang på dockingstationen/arbejdsstationen* eller
udstyrsskinnen.
2. Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller
udstyrsskinnen.
3. Kontroller, at pumpen "klikker" ordentligt på plads i positionen
på skinnen eller stangen.
4. Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og trække
pumpen fremefter.
A
Det anbefales, at infusionsposerne anbringes på en bøjle direkte over den pumpe, som de bruges med. Dette
minimerer muligheden for forveksling af infusionssættene, når der anvendes flere infusions pumper.
*Alaris® DS Dockingstation & Alaris® Gateway Arbejdsstation.
1000DF00438 Udgave 4
9/36
Alaris® GW infusionspumper
Kom godt i gang
Isætning af infusionssæt
A
Sørg for, at det rigtige infusionssæt til væsken/lægemidler, der skal infunderes, er blevet valgt.
Følg instruktionerne, der følger med det enkelte infusionssæt.
Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan forringe pumpens drift og infusionens nøjagtighed. For oplysninger
om infusionssæt til Alaris® GW infusionspumpe henvises der til afsnittet "Infusionssæt" i brugervejledningen.
Anbring IV-væskebeholderen, sådan, at der undgås spild på pumpen.
Sørg for at slangerne er sat helt ind i pumpekanalen, og undgå at der opstår slæk.
Når der anvendes 273-003-, 273-003V-, 273-303E- og 273-303EV-infusionssæt, skal man sørge for, at der opretholdes
en afstand på mindst 50 cm mellem pumpen og den øverste kontraventil.
1. Luk in-line-klemmen på infusionssættet. Tryk på dørpalen for at åbne
slangedækslets dør.
2. Udløs flowstopmekanismen ved at skubbe udløserarmen op og til højre.
3. Infusionssættet indsættes udstrakt fra venstre til højre i den dertil indrettede
udfræsning, i henhold til etiketten der angiver strømretningen. Sørg for
at infusionssættet trykkes fast forbi sammentrækningspunkterne og ind i
udfræsningerne på begge sider af huset.
4. Aktiver flowstopmekanismen igen ved at trykke udløserarmen til venstre og
nedad.
5. Luk slangedækslets dør. Brug fordybningerne i dækslets dør til at trykke døren
godt fast for at sikre, at låsepalen går korrekt i hak. Åbn in-line-klemmen på
infusionssættet.
6. Observer væskekammeret, og kontroller for manglende væskeflow.
1000DF00438 Udgave 4
10/36
Alaris® GW infusionspumper
Kom godt i gang
Strøm til/fra
For at tænde pumpen skal man:
1. Trykke på a -knappen én gang og give slip.
2. Kontrollere at:
• Der aktiveres en høj lyd i 3 sekunder. Hovedhøjttaleren "bipper" én gang under denne tændingssekvens.
• Alle displaysegmenter og alle indikatorer lyser op.
• Hvis der opstår en fejl under selv-testen, vil pumpen alarmere.
3. Efter denne selv-test vil pumpen vise den sidste hastighedsindstilling, der blev indtastet, eller nul, alt efter konfigurationen.
For at slukke pumpen skal man:
1. Trykke på a og hold den nede. Pumpen viser OFF3-OFF2-OFF1.
2. Hvis a-knappen slippes under nedtællingen, vil pumpen ikke slukke, men vende tilbage til den tidligere status.
A
Hvis pumpens alarmer, indikatorer ikke lyser korrekt op, eller der ikke høres 2 akustiske lyde, så skal pumpen
øjeblikkeligt slukkes, og kvalificeret servicepersonale skal kontaktes. Hvis der er behov for transport til en tekniker,
anbefales det at bruge den originale beskyttelsesemballage.
Fyldning af infusionssættet
A
Brug altid et infusionssæt med anti-sifoneringsventil, hvis dette er muligt. Anti-sifoneringsventilen forhindrer, at
der opstår frit flow, hvis infusionssættet monteres forkert på eller fjernes forkert fra pumpen. Infusionssæt med en
anti-sifoneringsventil kan kun primes, når de er sat i pumpen.
Når der anvendes infusionssæt uden en anti-sifoneringsventil, f.eks. 273-004, 273-007 og 273-008, kan
infusionssættet primes uden brug af pumpen. Det anbefales at anvende en flowsensor, når der benyttes et
infusionssæt uden anti-sifoneringsventil. Flowsensoren vil få pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en
betydelig afvigelse fra infusionshastigheden.
1.
2.
3.
4.
Sørg for at pumpen er tændt, og at in-line-klemmen er åben.
Isæt infusionssættet (se "Isætning af et infusionssæt").
Tryk én gang på knappen b, E vil blive vist.
Tryk på knappen b og hold den nede, medens E stadig vises. Fyld infusionssættet, indtil der ikke er nogen synlig luft i IVslangen (ifølge hospitalets protokol).
5. Tilslut sættet til patienten eller et andet infusionssæt.
6. Start infusionen (se "Start infusionen").
A
Brug fyldningsfunktionen til at fylde infusionssættene før start af en infusion.
Infusionssættet må aldrig tilsluttes patienten under fyldningsprocessen.
Det afgivne fyldningsvolumen (E) vil ikke blive trukket fra VDSI eller lagt til det samlede infunderede volumen.
Automatisk detektion af sæt
Pumpen tester automatisk at et kompatibelt infusionssæt er blevet isat korrekt (se afsnittet "Kompatible infusionssæt" i denne
brugsanvisning). Testen vil foretages i starten af den første infusion, efter at pumpen er blevet tændt eller efter at døren er blevet åbnet;
pumpen kører baglæns i ca. 10 sekunder og derefter fremad i 10 sekunder, testen tager maksimum 20 sekunder at udføre. Under denne
handling kan klinikeren observere tilbagestrømningen af blod, som vil være mere synlig, hvis der bruges et mindre kateter.
Hvis pumpen ikke detekterer et korrekt CareFusion-infusionssæt eller detekterer en mulig fejlladning af sættet, vil pumpen aktivere
alarmen og vise Q. Se afsnittet "Alarmer og advarsler" i denne brugsanvisning.
Kontakt venligst din lokale CareFusion repræsentant hvis yderligere information eller støtte er nødvendig med hensyn til handlingen for
automatisk detektion af sæt eller anvendelsen af denne pumpe ved specifikke kliniske indstillinger, f.eks. til nyfødte.
1000DF00438 Udgave 4
11/36
Alaris® GW infusionspumper
Start af infusionen med en flowsensor
Start af infusionen med en flowsensor
A
Flowsensoren overvåger automatisk infusionsflowhastigheden gennem dråbekammeret. Flowsensoren vil få
pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. Flowsensoren kan
også registrere tomme beholdere. Det anbefales derfor at anvende en flowsensor, når der benyttes et infusionssæt
uden anti-sifoneringsventil.
Kontrollere at:
•
•
•
•
•
pumpen er tændt.
Infusionssættet er blevet primet (der henvises til afsnittet "Fyldning af infusionssættet" i brugsanvisningen).
In-line-klemmen er åben.
Flowsensoren er tilsluttet (der henvises til afsnittet "Drift med flowsensor" i brugsanvisningen).
U angiver, at flowsensoren har detekteret en dråbe under infusionen.
Standard tilstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne eller afbryd VDSI ved at trykke på knappen f, indtil FRA vises.
Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
Standard tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI.
Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e for at bekræfte TIME.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
Mikro-tilstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne eller afbryd VDSI ved at trykke på knappen f, indtil FRA vises.
Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
Mikro-tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI.
Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e for at bekræfte TIME.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
1000DF00438 Udgave 4
12/36
Alaris® GW infusionspumper
Start af infusionen uden en flowsensor
Start af infusionen uden en flowsensor
Kontrollere at:
• pumpen er tændt.
• Infusionssættet er blevet primet (der henvises til afsnittet "Fyldning af infusionssættet" i brugsanvisningen).
• In-line-klemmen er åben.
•
angiver infusion, uden at der anvendes en flowsensor.
Standard tilstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne.
Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
Standard tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI.
Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e for at bekræfte TIME.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
Mikro-tilstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte infusionshastigheden.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne.
Tryk på knappen e for at bekræfte VDSI.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
Mikro-tilstand med VDSI / tidsinfusion aktiveret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indtast VDSI ved hjælp af f h -tasterne.
Tryk på knappen e én gang for at bekræfte VDSI.
Indtast TID ved hjælp af f h-tasterne.
Tryk på knappen e for at bekræfte TIDEN.
Tryk på c for at rydde VI om nødvendigt.
Tryk på knappen d for at starte infusionen.
1000DF00438 Udgave 4
13/36
Alaris® GW infusionspumper
Sekundære infusioner
Sekundære infusioner
Sekundær (eller "piggyback") infusionstilstand er kun tilgængelig, hvis den er konfigureret. Der henvises til afsnittet "Konfigurerbare
valgmuligheder" i brugsanvisningen.
Sekundær infusionstilstand anvendes til at indgive en intermitterende væske-/lægemiddelopløsning f.eks. antibiotikainfusion hver fjerde
time ved hjælp af:
• Et primært infusionssæt med en in-line-kontraventil før Y-injektionsport, f.eks. 273-003 eller 273-303E.
• Et sekundært infusionssæt, f.eks. 72213 eller 72213N.
A
Den primære væskebeholder skal hænge længere nede (ca. 20 cm lavere), end den sekundære væskebeholder for at give
den sekundære infusion mulighed for at løbe. Den primære infusion vil genstarte, når den sekundære infusion er færdig.
1. Indstil den primære infusion, men lad være med at starte (der henvises til afsnittet "Start på infusionen" i brugsanvisningen). Hvis
pumpen kører, skal man trykke på d-knappen for at sætte pumpen på hold.
2. Fyld det sekundære infusionssæt som anført i de medfølgende instruktioner.
3. Luk in-line-klemmen på det sekundære sæt.
4. Tilslut det sekundære infusionssæt til den øverste Y-injektionsport på det primære infusionssæt.
5. Sænk den primære væskebeholder ved hjælp af den forlængerkrog, der leveres med det sekundære infusionssæt.
6. Tryk på knappen l, hvorefter S vil blive vist.
Hastighed/volumen
eller
VDSI / tid
7. Indtast den krævede hastighed ved hjælp af hf-tasterne.
Indtast VDSI ved hjælp af hf-tasterne.
8. Tryk på knappen e for at rulle til VDSI.
Tryk på knappen e for at rulle til TID.
9. Indtast VDSI ved hjælp af hf-tasterne.
Indtast TID ved hjælp af hf-tasterne.
10. Åbn in-line-klemmen på det sekundære sæt.
11. Tryk på knappen e for at rulle videre eller tryk på knappen d for at starte den sekundære infusion.
12. Kontroller, at den sekundære indikator (SEC) er tændt.
Bemærk: I nfusionshastigheden vil automatisk vende tilbage til den primære infusionshastighed, når den sekundære infusion er
færdig. Når den primære infusion er færdig, fortsætter pumpen med Hold Vene Åben hastighed (HVO) hastighed.
A
I forbindelse med primær / sekundær infusion af 2 lægemidler i en enkeltlumen-slange, er det væsentligt at sørge
for lægemiddel-/væskekompatibilitet ved at rådføre sig med et skema over lægemiddelkompatibilitet eller den
lokale farmaceut forud for infusionen.
Det sekundære sæt tilsluttes til den øverste Y-forbindelse på det primære infusionssæt.
For at indstille den sekundære infusion skal pumpen være på G eller ikke køre.
Sekundære infusionshastigheder over 270 ml/t kan forårsage samtidig flow fra sekundære og primære væskekilder.
Typiske sekundære infusioner:
IV-stang
Sekundær væskebeholder
Sædvanligvis en mindre
beholder, f.eks. 50 ml, 100 ml,
200 ml eller 250 ml.
Forlængerkrog
2
Normalt inkluderet i det sekundære infusionssæt.
1
Inline-klemme
Det primære infusionssæt skal hænge lavere for
at lade den sekundære infusion køre og lade den
primære infusion genstarte, når den sekundære
er færdig.
Primær væskebeholder
f.eks. rulleklemme.
Primært infusionssæt
Sekundært infusionssæt
f.eks. 273-003 med en øvre Y-injektionsport.
In-line-klemme f.eks. Roberts-klemme.
f.eks. 72213. Sædvanligvis
kortere slanger for at nå
Y-forbindelsen på det primære
infusionssæt.
Kontraventil
Forhindrer sekundære infusioner i
at strømme tilbage i det primære
infusionssæt i stedet for til patienten.
Øvre Y-injektionsport på det
primære infusionssæt.
A
1000DF00438 Udgave 4
14/36
Hvis der anvendes en flowsensor,
skal den være på det primære
infusionssæt.
Alaris® GW infusionspumper
Grundlæggende funktioner
Grundlæggende funktioner
Hastighedstitrering
1. Indtast den nye infusionshastighed ved hjælp af f h-tasterne.
2. Tryk på knappen e for at bekræfte infusionshastigheden.
Bemærk: H
astigheden kan forøges eller nedsættes, uden at afbryde infusionen.
A
Hvis den nye hastighed, der er valgt, ikke bekræftes, vil pumpen vende tilbage til den aktuelle hastighed, og der vil
ikke forekomme nogen ændring i infusionshastigheden.
Bolusinfusioner
Sådan indgives en bolusinfusion:
1. Tryk én gang på knappen b og C vil blive vist.
2. Tryk på knappen b og hold den nede, mens C stadig vises, og slip knappen b, når det ønskede bolusvolumen er blevet
administreret.
Bemærk: D
et afgivne bolusvolumen vil blive lagt til det samlede infunderede volumen (VI) og trukket fra det volumen, der skal
infunderes (VDSI).
Panellås
Panellåsefunktionen minimerer risikoen for utilsigtede ændringer i infusionsindstillingerne, mens en infusion er i gang.
p
Hvis panellåsen aktiveres, bliver
vist, hvis der trykkes på alle (ikke-operationelle) knapper.
Panellåsen forhindrer betjening af knapperne med undtagelse af:
• Rulning mellem infusionsparametre ved hjælp af knappen e.
• Dæmpning af alarmen ved hjælp af knappen c.
• Pause/genoptagelse af infusionen ved hjælp af knappen d.
Optimering af pumpens ydeevne
Pumpens ydeevne kan optimeres ved at flytte en ny sektion af infusionssættet ind i pumpens mekanisme hver 24. time. For at indsætte
en ny slangesektion skal man:
1.
2.
3.
4.
Trykke på d for at sætte infusionen på HOLD.
Sikre sig at in-line-klemmen er lukket.
Åbne pumpedøren, udløse flowstopmekanismen og flytte infusionssættet ca. 15 cm. Se "Isætning af et infusionssæt".
Lukke døren, trykke på d for at genstarte infusionen.
Hold-tilstand
Tryk på d for at sætte infusionen på pause. Tryk på d igen for at genoptage infusionen.
En ventetidsalarm vil blive aktiveret, hvis pumpen bliver efterladt på G i mere end 2 minutter.
Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed
Ved slutningen af infusionen vil pumpen fortsætte med at infundere med en meget lav hastighed (der henvises til afsnittet
"Specifikationer" i denne brugsanvisning). HVÅ anvendes til at holde patientens vene åben for at forhindre blodpropper og
kateterokklusioner.
A
Hvis HVÅ-hastigheden er højere end de indstillede infusionsparametre, vil pumpen fortsætte med at infundere med
den indstillede infusionshastighed.
Hvis HVÅ-hastigheden er blevet sat til FRA, vil pumpen holde op med at infundere og udløse en alarm.
1000DF00438 Udgave 4
15/36
Alaris® GW infusionspumper
Grundlæggende funktioner
Udskiftning af infusionssættet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tryk på d for at sætte pumpen PÅ HOLD.
Luk in-line-klemmen, og kontroller, at IV-adgangen til patienten er isoleret.
Kobl infusionssættet fra patienten.
Åbn pumpedøren, fjern infusionssættet fra pumpen og kasser sættet og væskebeholderen ifølge hospitalets protokol.
Anbring det nye infusionssæt i pumpen, se "Isætning af et infusionssæt".
Tryk dråbekammeret cirka halv fyldt med væske eller op til påfyldningslinien (hvis dråbekammeret er markeret).
Fyld sættet manuelt.
Genstart infusionen, se "Kom godt i gang".
A
Ved udskiftning af infusionssættet eller væskebeholderen, skal der anvendes aseptisk teknik i overensstemmelse med
hospitalets protokol. Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugsanvisningen. Før brug af infusionssættet
skal den medfølgende brugsanvisning læses omhyggeligt igennem. Det indstillede udskiftningsinterval er 24 timer.
Udskiftning af væskebeholder
1. Tryk på d for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. Fjern posekanylen på infusionssættet fra den tomme/brugte beholder. Kasser den tomme/brugte beholder ifølge hospitalets
protokol.
3. Sæt kanylen i den nye beholder.
4. Tryk dråbekammeret cirka halv fyldt med væske eller op til påfyldningslinien (hvis dråbekammeret er markeret).
5. Genstart infusionen, se "Kom godt i gang".
A
Ved udskiftning af infusionssættet eller væskebeholderen, skal der anvendes aseptisk teknik i overensstemmelse
med hospitalets protokol. Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugsanvisningen. Før brug af
infusionssættet skal den medfølgende brugsanvisning læses omhyggeligt igennem.
Instruktioner vedrørende det kanylefri SmartSite® system
Den kanylefri SmartSite® ventil er designet til at muliggøre sikkert flow via tyngdekraften og automatiseret flow, injektion og aspiration
af væsker uden brug af kanyler ved at anvende Luer-lock- og Luer-slip-konnektorer.
A
Forholdsregler:
Kasseres hvis emballagen ikke er intakt,eller beskyttelseshætterne er gået løs.
Hvis der skaffes adgang til SmartSite® ventilen med en kanyle i et nødstilfælde, vil ventilen blive beskadiget, hvilket
kan forårsage lækage. Udskift den kanylefri SmartSite® ventil øjeblikkeligt.
Den kanylefri SmartSite® ventil er kontraindikeret ved et stumpt kanylesystem.
Luer-slip-sprøjter MÅ IKKE efterlades uden opsyn.
VEJLEDNING - Brug aseptisk teknik
1. Før hver adgang skal toppen af SmartSite® ventilporten tørres af med 70 % isopropylalkohol (1-2 sekunder) og stilles til tørre
(ca. 30 sekunder).
BEMÆRK: Tørretiden afhænger af temperatur, fugtighed og ventilation af området.
2. Fyld ventilporten. Hvis det er relevant, skal der sættes en sprøjte på SmartSite® ventilporten, og diminutive luftbobler skal aspireres.
3. Under anvendelse af administreringssæt, skal man altid referere til individuelle brugsvejledninger for hvert sæt, da
udskiftningsintervallet kan variere i henhold til den kliniske anvendelse (f.eks. blodinfusioner, blodprodukter og lipidemulsioner).
BEMÆRK: V
ed brug af den nålefri ventilport kan der observeres væske mellem huset og det blå stempel. Denne væske kommer ikke ind i væskebanen og kræver ingen handling.
BEMÆRK: F or spørgsmål til produkter eller undervisningsmateriale for nålefri ventil, bedes du venligst kontakte din CareFusion
repræsentant. Der henvises til lokalitetens protokoller. Forhør dig hos andre organisationer, som udgiver nyttige
retningslinjer til udvikling af hospitalets protokoller.
1000DF00438 Udgave 4
16/36
Alaris® GW infusionspumper
Grundlæggende funktioner
Fjernelse af luft i slangen
1. Tryk på knappen d for at afstille alarmen vedrørende luft i slangen og sætte pumpen på hold.
2. Luk in-line-klemmen.
3. Luk døren op for at se luftboblen.
BEMÆRK: Alarmer vedrørende luft i slangen kan aktiveres både af enkelte bobler og bobler, der er akkumuleret over tid.
4.
5.
6.
7.
8.
Kobl infusionssættet fra patienten og sørg for, at IV-adgangen til patienten er isoleret.
Luk dækslet.
Åbn in-line-klemmen.
Tryk én gang på knappen b én gang og E vil blive vist.
Tryk på knappen b og hold den nede, mens E stadig vises, indtil der ikke er nogen synlig luft i IV-slangen (ifølge hospitalets
protokol).
9. Luk in-line-klemmen.
10. Tilslut infusionssættet til patienten.
11. Åbn in-line-klemmen og genopret IV-adgangen til patienten.
12. Tryk på knappen d for at genoptage infusionen.
A
A
Brug aseptisk teknik ifølge hospitalets protokol.
Infusionssæt uden en in-line anti-sifoneringsventil skal afklemmes, før de frakobles fra patienten og fyldnings
(E) proceduren vil ikke være nødvendig for at fjerne luft i slangen, da luften kan fjernes via tyngdekraften.
1000DF00438 Udgave 4
17/36
Alaris® GW infusionspumper
Brugerindstillinger
Brugerindstillinger
A
For at indstille brugerens valgmuligheder skal pumpen være på G eller i opsætningstilstand, så vil de
relevante brugervalgmuligheder være aktiverede. Se desuden afsnittet "Konfigurerbare valgmuligheder" i denne
brugsanvisning.
Tryk på knappen e og hold den nede i 2 sekunder for at angive brugerindstillingerne.
Bemærk: Antallet af tryk på knappen e afhænger af den brugervalgte funktionstilstand, som er blevet aktiveret. Følgende
instruktioner er baseret på, at alle indstillingerne er aktiverede.
Indstilling af okklusionstrykniveauet
1. Når PrES vises.
2. Vælg HI, nor eller Lo ved hjælp af h f-tasterne for at indstille okklusionstrykniveauet til højt, normalt eller lavt.
3. Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, eller næste valg.
Indstilling af alarmlydstyrken
1. Tryk på knappen e, indtil tonE vises.
2. Vælg en alarmlydstyrke mellem 1 (Lav) og 7 (Høj) ved hjælp af h f-tasterne.
3. Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, eller næste valg.
Indstilling af en VDSI / tidsinfusion
1.
2.
3.
4.
Tryk på knappen e, indtil R vises.
Vælg Til eller Fra ved hjælp af h f-tasterne for at tænde eller slukke for VDSI / tidsinfusionsindstillingen.
Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, eller næste valg.
Sørg for at TIDS-indikatoren er tændt, hvis den er indstillet på Til.
Bemærk: TIDEN forøges/reduceres i hastighedsafhængige enheder, f.eks. er 10 ml ved 99,9 ml /t 6 min., derfor vises der 0:06.
Indstilling af Mikro-tilstand
1.
2.
3.
4.
Tryk på knappen e, indtil T vises.
Vælg Til eller Fra ved hjælp af h f-tasterne for at tænde eller slukke for mikro-tilstand.
Tryk på knappen e for at vende tilbage til G eller opsætningstilstand, en akustisk tonegiver bekræfter status.
Kontroller, at indikatoren MICRO er tændt, hvis den er indstillet på Til.
1000DF00438 Udgave 4
18/36
Alaris® GW infusionspumper
Konfigurerbare valgmuligheder
Konfigurerbare valgmuligheder
A
Standardindstillingerne kan konfigureres som vist i parenteser i tabellen nedenfor. Hver af de konfigurerbare
valgmuligheder har en kode, som kun må ændres af kvalificeret servicepersonale med reference til den tekniske
servicehåndbog for dette produkt (teknisk servicehåndbogsreference: 1000SM00006).
Beskrivelse
Aktiver VDSI/tidsinfusioner
Område
(Til/Fra)
Standard
FRA
Maks. fyldningsvolumen
(FRA, 1 til 40 ml)
40 ml
Sæt infusionsparametrene til nul ved
opstart
Maks. VDSI i MIKRO-tilstand
(Til/Fra)
FRA
(0,1 til 999 ml)
999 ml
Bolushastighed
(1 til 999 ml/t)
400 ml/t
Maks. bolusvolumen
(FRA, 1 til 99 ml)
5 ml
Hold-vene-åben hastighed
(FRA, 1,0 til 5,0 ml/t)
5,0 ml/t
Alarmvolumen for luft i slange - enkelt
boble
Aktiver sekundær infusionsfunktion
(50, 100, 250, 500 µl)
100 µl
(Til/Fra)
FRA
HI
Alarmlydstyrke
(Lo (250 mmHg), Nor (350 mmHg),
HI (500 mmHg))
(1 - 7)
4
Aktiver Micro-tilstand
(Til/Fra)
FRA
Maks. infusionshastighed
(1 - 999 ml/t)
999 ml/t
Aktiver ASCII-tilstand til kommunikation
(Til/Fra)
FRA
Aktiver ulige paritet til kommunikation
(Til/Fra)
FRA
Indstil pumpeadresse til kommunikation
(1 - 250)
1
Tilslutningstilstand for flowsensor **
(AUTO/Til)
AUTO
Opsætning af aktuelt klokkeslæt og dato
(00:00 til 23:59)
Ikke
tilgængelig
Standard okklusionstryk ved opstart
IrDA kommunikationsvalg
(01/01/00 til 31/12/99)
(EnGL, FrAn, dEut, ItAL, ESPA, SE,
nEd)*
(Til/Fra)
Til
Sygeplejersketilkald højt, aktiveret
(Til/Fra)
Til
Dråber pr. ml væske
(1 til 200)
20
Dæmpet tilstand
(Til/Fra)
FRA
Trykgrænse aktiveret
(Til/Fra)
FRA
Alarmvolumen aktiveret
(Til/Fra)
FRA
Tidsinfusioner aktiveret
(Til/Fra)
FRA
Mikro-infusioner aktiveret
Flowsensors følsomhedsniveau
(Til/Fra)
(Nor, Hi)
FRA
Nor
Valg af sprog
Indstilling
Engelsk
Brugervalgt funktionstilstand
*EnGL - Engelsk, FrAn - Fransk, dEut - Tysk, ItAL - Italiensk, ESPA - Spansk, SE - Svensk, nEd - Hollandsk.
**Hvis der anvendes infusionssæt uden anti-sifoneringsventil, anbefales det at ændre indstillingen af flowsensorens tilslutningstilstand til Til.
Når Til er valgt, vil Alaris® GW infusionspumpen ikke fungere, medmindre der tilsluttes en flowsensor.
Serienummer
Softwareversion
Konfigureret af
Dato
Godkendt af
Dato
1000DF00438 Udgave 4
19/36
Alaris® GW infusionspumper
Alarmer
Alarmer
Alarmer stopper infusionen og angives med en kombination af en hørbar alarm og en meddelelse på displayet.
1. Kontroller, om der er en alarmmeddelelse på displayet, og gennemgå nedenstående tabel for årsag og handling. Tryk på c for at
dæmpe alarmen. (Undtagelser er M og K)
2. Når årsagen til alarmen er blevet korrigeret, skal man trykke på knappen d for at genoptage infusionen.
Display
Årsag
Handling
J
LUFT-I-SLANGE
Se "Fjernelse af luft i slangen".
OPSTRØMS OKKLUSION
Fjern okklusion/luft og genstart infusionen ved at trykke på
knappen d.
K
INTERNT BATTERI TOMT
For at afstille alarmen skal pumpen tilsluttes vekselstrøm.
L
DØR ÅBEN
M
SYSTEMFEJL
N
FLOWFEJL
Afklem slangen for at stoppe væskeflow.
Der er ikke blevet detekteret nogen
dråber under infusion (tom beholder).
Kontroller, at infusionssættets slanger er korrekt isat i
pumpekanalen i overensstemmelse med flowretningen på
mærkaten.
Genstart driften med vekselstrøm for at oplade det interne
batteri.
Døren blev åbnet under en infusion.
Sluk pumpen.
Tag pumpen ud af brug og få den undersøgt af kvalificeret
servicepersonale.
Overdrevent stor forøgelse eller
nedsættelse af væskeflow detekteret af
flowsensor.
Flowsensor er forbundet med det
sekundære infusionssæt.
O
Luk døren og genstart infusionen.
FLOW SENSOR TILSLUTNINGS FEJL
Flowsensor tilsluttet/frakoblet under
infusion.
Flowsensor er ikke tilsluttet, og den
primære VDSI er FRA.
Sørg for at der er rigelig væske i væskebeholderen.
Kontroller for blokering/okklusion af infusionssættet.
Når slangerne er korrekt isat, skal pumpedøren lukkes og
infusionen genoptages.
Kontroller, at flowsensoren er forbundet med det primære
infusionssæt.
Genstart infusionen med flowsensoren tilsluttet/frakoblet efter
behov.
Tilslut flowsensoren eller indstil en VDSI og genstart
infusionen.
Kontroller, at væsken i dråbekammeret ikke er over fyldelinien.
For meget væske i dråbekammeret.
P
NEDSTRØMS OKKLUSION
Der er opstået en blokering nedstrøms.
Fjern trykket i infusionssættet for at forhindre at der gives en
postokklusionsbolus til patienten.
Ukorrekt infusionssæt, sættet er ikke isat
korrekt eller sættet er slidt.
Fjern infusionssættet, og isæt et korrekt eller nyt sæt (se
"Kompatible infusionssæt").
For stor mængde luft i slangen.
Fjern luft fra sættet. (Se afsnittet "Fjernelse af luft i slangen")
Infusionen startede med opstrøms
slange afklemt.
Frigør klemmen og start igen.
Fjern årsagen til blokeringen.
Genstart infusionen.
Q
Der er isat et 273-003-sæt med den
øverste Y-forbindelse for tæt på pumpen.
1000DF00438 Udgave 4
Isæt sættet igen med pumpen mindst 30 cm fra Y-forbindelsen.
20/36
Alaris® GW infusionspumper
Advarsler
Advarsler
Advarsler advarer brugeren, men stopper muligvis ikke infusionen og angives med en hørbar alarm, en meddelelse på displayet eller
begge.
1. Kontroller, om der er en advarselsmeddelelse på displayet. Tryk på c for at dæmpe alarmen.
2. Korriger årsagen til advarslen, eller fortsæt med forsigtighed.
Display
Årsag
Handling
C
D
Bolus bliver administreret.
Slip knappen b for at vende tilbage til infusionen,
når den korrekte bolus er blevet indgivet.
Færdig med forudindstillet volumen der skal
infunderes.
Pumpen vil infundere med hold-vene-åben
hastighed, indtil der trykkes på knappen d.
Se afsnittet "HVÅ-hastighed" i denne brugsanvisning.
E
F
Pumpen fylder infusionssættet.
Sørg for at al luft er fjernet fra infusionssættet, før
infusionen startes.
Lav batterispænding
Tilslut pumpen til en vekselstrømskilde.
G
Pumpen er på hold.
Tryk på d for at vende tilbage til infusion eller tryk
på e for at vende tilbage til opsætning.
H
I
Pumpen er blevet efterladt uden opsyn i 2 min.,
og infusionen er ikke startet.
Betjen pumpen.
Automatisk indstillingskontrol.
Lad testen blive færdig, før yderligere betjening af
pumpen.
(Mindst 30 min. før batterialarm).
1000DF00438 Udgave 4
21/36
Alaris® GW infusionspumper
Flowsensordrift (valgfri)
Flowsensordrift (valgfri)
A
Flowsensoren overvåger automatisk infusionsflowhastigheden gennem dråbekammeret. Flowsensoren vil få
pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. Flowsensoren kan
også registrere tomme beholdere. Det anbefales derfor at anvende en flowsensor, når der benyttes et infusionssæt
uden anti-sifoneringsventil.
Brug af flowsensor
Infusionssæt med anti-sifoneringsventil?
Brug flowsensor?
JA
Valgfri
NO
Anbefalet
Model 180 flowsensor
Flanger
Håndtagene
Træk håndtagene tilbage
Dråbe
kammer
Interface til
flowsensor
Dæksel til
flowsensorinterface
1. Tilslut flowsensoren til flowsensor-interfacet, der befinder sig øverst på bagsiden af pumpen.
2. Tilslut flowsensor model 180 til dråbekammeret i infusionssættet ved at trække håndtagene tilbage. Se illustrationen ovenfor.
3. Fortsæt med isætning, fyldning og opsætningsinstruktionerne som beskrevet i afsnittet "Kom godt i gang".
BEMÆRK: Sørg for, at dråbekammeret er halv fyldt og opret.
A
Fastgør altid flowsensoren, før du starter en infusion.
Flowsensor bør ikke anvendes i direkte sollys.
Sørg altid for, at linsen er ren.
Sæt altid dækslet til flowsensor-interfacet på plads, når flowsensoren er frakoblet.
1000DF00438 Udgave 4
22/36
Alaris® GW infusionspumper
Kompatible infusionssæt
Kompatible infusionssæt
Pumpen anvender standard infusionssæt til engangsbrug med Luer-lock-konnektorer. Brugeren er ansvarlig for at kontrollere
egnetheden af produkter, der ikke er anbefalet af CareFusion.
A
CareFusion anbefaler brugen af infusionssæt med anti-sifoneringsventil, når som helst dette er muligt. Antisifoneringsventilen forhindrer, at der opstår frit flow, hvis infusionssættet monteres forkert på eller fjernes forkert
fra pumpen.
Nye sæt udvikles hele tiden til vores kunder. Kontakt venligst din lokale CareFusion repræsentant for tilgængelighed.
Det anbefales, at infusionssættene skiftes ifølge brugsanvisningen. Før brug af infusionssættet skal den
medfølgende brugsanvisning læses omhyggeligt igennem.
Tegningerne er ikke i faktisk skala
Standard sæt
273-001
Infusionssæt med 15 µm filter i dråbekammer, anti-sifoneringsventil. (220 cm)
273-002
Infusionssæt med 15 µm filter i dråbekammer, 1 Y-forbindelse og anti-sifoneringsventil. (220 cm)
273-003
Infusionssæt med 15 µm filter i dråbekammer, 2 Y-forbindelser, kontraventil og anti-sifoneringsventil. (220 cm)
273-004
Infusionssæt med 15 µm filter i dråbekammer, rulleklemme og Luer-kontraventil. (210 cm) Egnet til
tyngdekraftsinfusion.
273-005
Infusionssæt med rulleklemme. (225 cm) Egnet til tyngdekraftsinfusion.
273-303E
Infusionssæt med 15 µm filter i dråbekammer, to anti-sifoneringsventiler og to SmartSite®-ventiler med Y-porte.
(290 cm)
273-304
Infusionssæt med 15 µm filter i dråbekammer. (275 cm) Egnet til tyngdekraftsinfusion.
Blodsæt
273-007
Blodsæt med 1 øvre Y-forbindelse, in-line-dråbekammer med 200 µm filter og Luer-kontraventil. (285 cm) Egnet
til tyngdekraftsinfusion.
273-008
Blodsæt med 1 øvre og 1 nedre Y-forbindelse, kontraventil, in-line-dråbekammer med 200 µm filter og Luerkontraventil. (285 cm) Egnet til tyngdekraftsinfusion.
273-080
Blodsæt med 2 kanyler, 1 øvre og 1 nedre Y-forbindelse med anti-sifoneringsventil og in-line dråbekammer med
200 µm filter. (225 cm)
1000DF00438 Udgave 4
23/36
Alaris® GW infusionspumper
Kompatible infusionssæt
Filtersæt
273-009
1,2 µm filtersæt med anti-sifoneringsventil, med 15 µm filter i dråbekammer. (230 cm)
Burettesæt
273-103
Burettesæt med 1 Y-forbindelse og anti-sifoneringsventil. (220 cm)
Uigennemsigtige sæt
273-011
Uigennemsigtigt PVC-infusionssæt med anti-sifoneringsventil og pumpesegment, med 15 µm filter i
dråbekammer. (235 cm)
Lavabsorberende sæt
273-053
Lavabsorberende PVC infusionssæt med anti-sifoneringsventil og pumpesegment med 15 µm filter i
dråbekammer. (260 cm)
Sekundære sæt
72213-0006
Sekundære/”piggyback” sæt med 18G kanyle og bøjle. (ca. 84 cm)
72213N-0006
Sekundær/Piggyback sæt og forlængerkrog. (ca. 76 cm)
1000DF00438 Udgave 4
24/36
Alaris® GW infusionspumper
Kompatible infusionssæt
Filterforlængersæt
C20128
Forlængersæt med 1,2 µm filter og en Y-forbindelse. Drejelig han-Luer-lock. (ca. 51 cm)
C20350
Forlængersæt med 0,2 µm filter og en Y-forbindelse. Drejelig han-Luer-lock (ca. 51 cm) lav absorbering (foret med
polyetylen)
20128E-0006
Forlængersæt med 1,2 µm filter og en Y-port med SmartSite®-ventil. Drejelig han-Luer-lock. (ca. 51 cm)
20350E-0006
Forlængersæt med 0,2 µm filter og en SmartSite®-ventil med Y-port. Drejelig han-Luer-lock (ca. 51 cm) lav
absorbering (foret med polyetylen)
Onkologisæt
MFX273-950E
Onkologisæt med fem SmartSite®-ventiler med Y-porte.
MFX273-952E
Gult onkologisæt med fem SmartSite®-ventiler med Y-porte.
A
For følgende infusionssæt bedes du omhyggeligt læse den brugsanvisning, der følger med infusionssættet før brug
for nærmere oplysninger om brugen af flowsensorer sammen med infusionssættene:
• MFX273-950E
• MFX273-952E
1000DF00438 Udgave 4
25/36
Alaris® GW infusionspumper
Tilbehør
Tilbehør
Alaris® Gateway-arbejdsstation
Produkt-SKU
80203UNS0y-xx
Strømspænding
115-230 VAC, ~50-60 Hz
Elektrisk normering
460 VA (maksimum)
Beskyttelse mod elektrisk stød
Klasse 1
Klassifikation
Fortsat drift
Forsyning til pumpe
115-230 V, ~50-60 Hz, 60 VA
Produkt-SKU
80283UNS00-xx
Strømspænding
230 VAC, 50 eller 60 Hz
Elektrisk normering
500 VA (nominelt)
Beskyttelse mod elektrisk stød
Klasse 1
Klassifikation
Fortsat drift
Forsyning til pumpe
20 VA maks. 230 V 50-60 Hz
Alaris® DS-dockingstation
y = tilslutningsmulighed - 1, 2 eller 3
xx = konfiguration
1000DF00438 Udgave 4
26/36
Alaris® GW infusionspumper
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer
For at sikre, at denne pumpe forbliver i god driftsmæssig stand, er det vigtigt at holde den ren og udføre de rutinemæssige
vedligeholdelsesprocedurer beskrevet nedenfor. Al service bør kun udføres af kvalificeret servicepersonale med henvisning til den
tekniske servicehåndbog (TSH).
Kredsløbsdiagrammer og lister over komponentdele og alle andre serviceinformationer, som kan hjælpe det kvalificerede
servicepersonale med at udføre reparation af de dele, som kan repareres, er til rådighed efter anmodning fra CareFusion.
A
Hvis pumpen tabes, beskadiges, udsættes for megen fugt eller høj temperatur, skal den øjeblikkeligt tages ud af
brug og undersøges af kvalificeret servicepersonale.
Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse og lignende aktiviteter skal udføres på et sikkert arbejdssted
ifølge de leverede oplysninger. CareFusion vil ikke være ansvarlig, hvis disse handlinger ikke udføres ifølge de
instruktioner eller informationer, der er leveret af CareFusion.
Interval
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedure
Ifølge hospitalets politik
Rengør omhyggeligt eksterne overflader på pumpen før og efter længerevarende perioders opbevaring.
Ved hver brug
1. Undersøg stikket og ledningen til vekselstrømforsyningen for beskadigelse.
2. Undersøg kabinet, tastatur og mekanisme for beskadigelse.
3. Kontrollér, at selvtesten ved opstart fungerer korrekt.
4. Kontroller for aktivering af både advarselsindikatoren og lydfunktionen under opstart af pumpen.
Inden pumpen anvendes på Rengør pumpen ved at aftørre den med en fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand, samt en
en ny patient
desinficerende/rensende opløsning.
A
A
Sekundære sæt. Der henvises til den tekniske servicehåndbog med henblik på kalibreringsprocedurer.
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan
fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
Batteridrift
Det interne, genopladelige batteri tillader kontinuerlig drift, når der ikke forefindes vekselstrøm, for eksempel under patientoverflytning
eller ved vekselstrømssvigt. Infusionstiden på batteri afhænger af hastigheden, se afsnittet "Specifikationer" i brugsanvisningen.
Fra alarmen for lav batterispænding vil det tage ca. 24 timer at genoplade batteriet helt, når det tilsluttes vekselstrømsforsyningen
igen, hvad enten pumpen er i brug eller ej. Batteriet bliver automatisk opladet under vekselstrømsdrift, og når pumpen er tilsluttet
vekselstrømsforsyningen og vekselstrøms-indikatoren lyser.
Batteriet er et vedligeholdelsesfrit, forseglet nikkel metalhydrid og behøver ingen rutineservice. For at opnå optimal drift må man
imidlertid sikre sig, at batteriet bliver fuldt genopladet efter total afladning, før opbevaring, og med regelmæssige 3 måneders intervaller
under opbevaring.
Evnen til at bibeholde spændingen vil efterhånden blive reduceret. Hvor det er kritisk, at spændingen opretholdes, bør det interne
batteri udskiftes hvert 3. år.
Det anbefales, at batteriet kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale. For yderligere information om udskiftning af batterier henvises
der til den tekniske servicehåndbog.
Enhver brug af batteripakker, som ikke er fremstillet af CareFusion, i Alaris® Infusionspumpen, sker på eget ansvar, og CareFusion giver
ingen garanti for eller godkendelse af batteripakker, som ikke er fremstillet af CareFusion. CareFusions produktgaranti gælder ikke
i tilfælde af, at Alaris® Infusionspumpe har været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer
ukorrekt, som et resultat af brug af en batteripakke, som ikke er fremstillet af CareFusion.
Bortskaffelse
Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes.
Dette U symbol på produktet og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes
med husholdningsaffald.
Hvis De ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr, bedes De kontakte Deres CareFusion kontor eller forhandler for yderligere
oplysninger.
Hvis dette produkt bortskaffes korrekt, vil det hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative påvirkninger på
menneskers helbred og miljøet, som ellers kunne opstå fra ukorrekt affaldshåndtering.
Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU. Produktet bør bortskaffes under hensyntagen til miljøet. For at sikre, at der ikke er nogen risiko eller
fare, skal det interne genopladelige batteri og nikkel metalhydrid batteriet fjernes fra kontrolpladen og bortskaffes i henhold til reglerne
i det pågældende land. Alle andre komponenter kan bortskaffes sikkert ifølge lokale regler.
1000DF00438 Udgave 4
27/36
Alaris® GW infusionspumper
Rengøring og opbevaring
Rengøring og opbevaring
Rengøring af pumpen
Inden pumpen overføres til en ny patient og periodevis under driften, skal pumpen rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud let
fugtet med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning.
Følgende typer desinfektionsmidler må ikke anvendes:
• Desinficerende midler, som er kendt for at være korroderende for metaller, må ikke anvendes. Disse omfatter:
• NaDcc (som f.eks. Presept)
• Hypokloritter (som f.eks. Chlorasol)
• Aldehyder (som f.eks. Cidex)
• Kationiske overfladeaktive stoffer (som f.eks. benzalkoniumklorid).
• Jod (som f.eks. betadin) vil medføre misfarvning af overfladen.
• Rengøringsmidler baseret på koncentreret isopropylalkohol vil nedbryde plastdelene.
Anbefalede rensemidler er:
Mærke
Koncentration
Hibiscrub
20 % (v/v)
Virkon
1 % (w/v)
Følgende produkter er testet og er acceptable til brug på pumpen, hvis de bruges i overensstemmelse med den angivne producents
retningslinjer.
• Varmt sæbevand
• Tristel Fuse-poser
• Mildt rengøringsmiddel i vand (f.eks. Youngs Hospec)
• Tristel Trio-renseservietter
• 70 % isopropylalkohol i vand
• Tuffie 5-renseserviet
• Chlor-Clean
• Virkon-desinfektionsmiddel
• Clinell Sporicidal-renseservietter
• Virusolve+ (klar til brug)
• Hibiscrub
• Virusolve+ (servietter)
• TriGene Advance
A
Før rengøring skal pumpen altid slukkes og frakobles vekselstrømsforsyningen. Lad aldrig væske komme ind i
kabinettet og undgå kraftig ophobning af væske på pumpen.
Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, da disse kan beskadige pumpens ydre overflade. Denne pumpe må ikke
dampautoklaveres, steriliseres med ethylenoxid eller dyppes ned i væske.
Opbevaring af pumpen
Hvis pumpen skal opbevares i længere tid, bør den først rengøres, og det interne batteri skal være fuldt opladet. Opbevares i en ren, tør
atmosfære ved rumtemperatur, og hvis det er muligt, skal den originale emballage anvendes til beskyttelse.
Én gang hver 3. måned under opbevaring skal der udføres funktionstests som beskrevet i den tekniske servicehåndbog, og man skal
sikre sig, at det interne batteri er fuldt opladet.
A
Se den tekniske servicehåndbog for yderligere oplysninger vedrørende opladning af RTC batteri BT1.
Rengøring og opbevaring af infusionssættet
Infusionssættet er til engangsbrug og skal bortskaffes efter brug i henhold til hospitalets protokol.
Rengøring af flowsensor
Inden flowsensoren overføres til et nyt infusionssæt og periodevis under anvendelsen, skal flowsensoren rengøres ved at tørre den af
med en fnugfri klud let fugtet med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning. Sørg for at konnektoren ikke bliver
våd. Tør flowsensoren af før brug.
Som hjælp til at rense flowsensorer, som er blevet meget snavsede, kontaminerede, eller hvis håndtagsfunktionen ikke kan bevæges frit,
kan man nedsænke flowsensoren i rent sæbevand og lade den ligge i blød (se A). Den indvendige fjedermekanisme kan rengøres ved at
aktivere den, medens den er i vandet.
Efter rengøringen skal flow-sensoren have lov til at tørre fuldstændigt før brug.
A
Stikket til flowsensoren må ikke nedsænkes i vand, da det kan blive beskadiget.
1000DF00438 Udgave 4
28/36
Alaris® GW infusionspumper
Specifikationer
Specifikationer
Elektrisk/mekanisk sikkerhed
Overholder IEC/EN60601-1 og IEC/EN60601-2-24.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Overholder IEC/EN60601-1-2 og IEC/EN60601-2-24.
Elektrisk sikkerhed
IEC/EN 60601-1 - Typisk lækstrøm til jord 40µA.
Leder til spændingsudligning
Konnektoren (lederen) til spændingsudligning har til formål at give en direkte forbindelse mellem pumpen og
spændingsudligningsskinnen i den elektriske installation. For at bruge konnektoren til spændingsudligning skal konnektoren på
pumpen tilsluttes til spændingsudligningsskinnen i den elektriske installation.
Dielektrisk styrke
Prøvespændingstest 1,7kV jævnstrøm (spændingsførende og neutral til jord) i 10s
Præstationstest 500V jævnstrøm (spændingsførende og neutral til jord)
Prøvespændingstest
Prøvespændingstesten udføres på fabrikken. Det kan ikke anbefales, at prøvespændingstesten udføres en gang til, hvis pumpen testes
igen under servicering.
Klassifikation
Klasse I-udstyr. Kontinuerligt, bærbart udstyr, type 4.
Vekselstrømsforsyning
100 -120 V vekselstrøm, 50 - 60Hz, 10VA (nominelt).
220 -240 V vekselstrøm, 50 - 60Hz, 10VA (nominelt).
Beskyttelse mod indtrængning af væske
IPX1 - Beskyttet mod lodret faldende vanddråber.
Dimensioner
137 mm (bredde) x 140 mm (højde) x 105 mm (dybde). Vægt: ca. 1,5 kg (uden ledning).
Miljømæssige Specifikationer
Tilstand
Drift
Transport og opbevaring
Temperatur
+15 °C - +38 °C
-20 °C - +50 °C
Fugtighed
20 % - 90 %*
10 % - 95 %*
Atmosfærisk tryk
700hPa - 1060 hPa
500hPa - 1060hPa
Fyldning af infusionssættet/fyldning
Parameter
Område
Fyldningshastighed
Fast: >999 ml/t
Fyldningsvolumen
0 - 40 ml***
Start af infusion/opsætning
Infusionsparameter
Mikro
Standard
Flowhastighed
1,0 - 99,9 ml/t**
1 - 999 ml/t***
VDSI
0,1 - 99,9 ml**
1 - 9999 ml***
100 - 999 ml***
VI
0,0 - 99,9 ml**
0 - 9999 ml***
100 - 9999 ml***
Indgivelse af en bolus
Parameter
Område
Bolushastighed
1 - 999 ml/t***
Bolusvolumen
0 - 99 ml***
Maks. bolusvolumen efter frigørelse af hård okklusion
<0,6 ml
*Ikke-kondenserende.
**Målt i trin på 0,1 ml.
***Målt i trin på 1 ml.
1000DF00438 Udgave 4
29/36
Alaris® GW infusionspumper
Specifikationer
BATTERISPECIFIKATIONER
Genopladeligt NiMH (nikkel metalhydrid). Lader automatisk, når pumpen er tilsluttet vekselstrøm.
Batterilevetid - 10 timer ved 25 ml/t
Batteriopladning - 95 % opladning - < 24 timer (alle betingelser).
Alarmtilstande
SYSTEMFEJL
OPSTRØMS OKKLUSION
LUFT-I-SLANGE
UKORREKT INFUSIONSSÆT
BATTERI TOMT
DØR ÅBEN
NEDSTRØMS OKKLUSION
Kritisk volumen
Det maksimale volumen, der infunderes efter en enkel fejltilstand er 1,0 ml.
HVÅ Infusionshastighed
Op til et maks. på 5 ml/t eller infusionshastigheden, hvis den er programmeret til mindre end den indstillede HVÅ-hastighed.
Okklusionstryk
Kan vælges af brugeren: Okklusionsalarmtryk ved 125 ml/t - 250 mmHg (lav), 350 mmHg (normal), 500 mmHg (høj).
Sikringstype
2 X T 125 mA, træge (100 -120 VAC, nominelt).
2 X T 63 mA, træge (220 -240 VAC, nominelt).
Luftsensor
Integreret ultrasonisk sensor.
Air in line-detektoren
Konfigurerbar 50 µl, 100 µl, 250 µl, 500 µl.
Total tidsindstilling
Op til 99 timer og 59 min.
Bibeholdelse af hukommelse
Pumpens elektroniske hukommelse vil blive bibeholdt i mindst 6 måneder, når pumpen er slukket.
Min. okklusionsalarmtryk
100 mmHg
Maks. okklusionsalarmtryk
1000 mmHg
Bolusvolumen genereret ved 25,0 ml/t, når min. okklusionsalarmtærskel nås
0,3 ml
Bolusvolumen genereret ved 25,0 ml/t, når maks. okklusionsalarmtærskel nås
0,6 ml
Maks. tid for aktivering af okklusionsalarm
Maks. tid til alarm ved 1,0 ml/t er <45 min (højt tryk)
Maks. tid til alarm ved 1,0 ml/t er <30 min (lavt tryk)
Maks. tid til alarm ved 25 ml/t er <5,30 min (højt tryk)
Maks. tid til alarm ved 25 ml/t er <2,10 min (lavt tryk)
Maks. tid til alarm ved 999 ml/t er <3 sek. (højt tryk)
Maks. tid til alarm ved 999 ml/t er <2 sek. (lavt tryk)
Systemnøjagtighed
Hastighedsnøjagtighed ± 5 % ved 25 ml/t under nominelle forhold2, testet ifølge IEC60601-2-24 (95 % konfidensinterval / 80 %
population).
A
Hastighedsnøjagtigheden for alle forhold skal justeres derefter.6
Bolusvolumennøjagtighed - ± 10 % ved 5 ml under nominelle forhold2, testet ifølge IEC60601-2-24. Under alle forhold3 skal
bolusvolumennøjagtigheden nedjusteres i relation til hastighedsnøjagtigheden.
Okklusionstryksnøjagtighed
± 150 mmHg under nominelle forhold2
± 250 mmHg under alle forhold3
Luft-i-slange-nøjagtighed
± 20 % eller ± 0,025 ml5 under nominelle forhold2
1000DF00438 Udgave 4
30/36
Alaris® GW infusionspumper
Specifikationer
Bemærkninger:
1. Alle nøjagtighedsspecifikationer er med 95 % konfidensinterval / 95 % population, medmindre andet er angivet.
2. Nominelle forhold defineres som:
• Indstillet hastighed 125 ml/t (25 ml/t for hastighedsnøjagtighed),
• Engangstype: 273-001;
• Kanyle: 18 gauge x 40 mm,
• Opløsningstype: Deioniseret & afgasset vand,
• Temperatur: 23 °C ± 2 °C
• Væskens hovedhøjde: 0,3 ± 0,1 m.
• Modtryk: 0 ± 10 mmHg.
3. Alle er som normale forhold med følgende tilføjelser:
• Indstillet hastighed 1 til 999 ml/t,
• Opløsningstype: Alle væsker4;
• Temperatur: 15 °C til 38 °C
• Væskens hovedhøjde: 0 ± 1,0 m,
4. Testet med brug af destilleret vand, 20 % lipid, 50 % glukose, 0,9 % normalt saltvand og 5 % alkoholopløsninger.
5. Alt efter hvilken af de indstillede luft-i-slange grænseværdier, der er størst.
6. Hastighedsnøjagtigheden for alle forhold skal justeres med følgende procenter:
• ± 10 % over infusionshastighedens område på 1 til 999 ml/t.
• Nominelt: 0,68 (± 0,36) % over 24 timers kontinuerlig brug.
• Nominelt: -3,5 (± 1,08) % ved 15 °C.
• Nominelt: -0,9 (± 0,62) % ved 38 °C.
1000DF00438 Udgave 4
31/36
Alaris® GW infusionspumper
IrDA / RS232 / Specifikation af sygeplejersketilkald
IrDA / RS232 / Specifikation af sygeplejersketilkald
RS232 / IrDA-funktion
RS232 / IrDA-funktionen er en standardfunktion på Alaris® GW infusionspumpe. Den tillader fjernovervågning af pumpen via et
passende centralt overvågnings- eller computersystem. Den muliggør også, at pumpens interne hændelseslog kan downloades til
tekniske supportformål.
A
Interfacet til sygeplejersketilkald sørger for en fjernopbakning til den interne akustiske alarm. Man bør ikke sætte
sin lid til den som erstatning for den interne alarm.
Der henvises til den tekniske servicehåndbog for yderligere information om RS232 interfacet. Eftersom det er
muligt at kontrollere pumpen ved hjælp af RS232-interfacet i en vis afstand fra pumpen og derfor fjernt fra
patienten, så ligger ansvaret for kontrol af pumpen på det software, der køres på computerkontrolsystemet.
Vurderingen af velegnetheden af al software, der anvendes i det kliniske miljø til at kontrollere eller modtage data
fra pumpen, ligger hos brugeren af udstyret. Denne software bør omfatte detektion af frakobling eller anden fejl
ved RS232 kablet. Den detaljerede protokol står i den Tekniske servicehåndbog og er kun til generel information.
Alle tilsluttede analoge eller digitale komponenter skal opfylde IEC/EN60950 for udstyr til databehandling og IEC/
EN60601 for medicinsk udstyr. Enhver, der tilslutter yderligere anordninger til signalindgangen eller -udgangen,
er en systemkonfigurator og ansvarlig for at opfylde kravene i systemstandard IEC/EN60601-1-1.
Sygeplejersketilkaldefunktion
Sygeplejersketilkalde-interfacet er beregnet til tilslutning til en egnet overvågningsenhed for at sørge for fjernindikation, hvis pumpen
går i alarmtilstand.
RS232 / Tilslutningsdata for sygeplejersketilkald
Typiske tilslutningsdata 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sygeplejersketilkald (relæ), normalt lukket (NC C)
TXD-udgang (Overfør data)
RXD-indgang (Modtagne data)
Strømindgang (DSR)
Jord (GND)
Anvendes ikke
Strømindgang (CTS)
Sygeplejersketilkald (relæ), normalt åbent (NC O)
Sygeplejersketilkald (relæ), fælles (NC COM)
1000DF00438 Udgave 4
32/36
Alaris® GW infusionspumper
Trompet- og flowhastighedskurver
Trompet- og flowhastighedskurver
I denne pumpe, som med alle infusionssystemer, medfører pumpemekanismens funktion og variationer kortvarige udsving i
hastighedsnøjagtigheden.
Følgende kurver viser typisk præstation af systemet på to måder: 1) nøjagtigheden i væskeafgivelse over forskellige tidsperioder måles
(trompetkurver) og 2) forsinkelsen i start af væskeflow, når infusionen begynder (opstartkurver).
Trompetkurver er opkaldt efter deres karakteristiske form. De viser diskrete data gennemsnitsberegnet over bestemte tidsperioder eller
"observationsvinduer", ikke kontinuerlige data versus driftstid. Over lange observationsvinduer har kortvarige udsving lille virkning på
nøjagtigheden, som repræsenteret af den flade del af kurven. Som observationsvinduet snævres ind, vil kortvarige udsving have større
virkninger, repræsenteret ved "munden" af trompeten.
Kendskab til systemnøjagtighed over forskellige observationsvinduer kan være af interesse, når visse medikamenter bliver
administreret. Kortvarige udsving i hastighedsnøjagtigheden kan have klinisk indvirkning, afhængig af halveringstiden af det
medikament, der bliver infunderet, og graden af intervaskulær integration; derfor kan den kliniske virkning ikke afgøres ud fra
trompetkurverne alene.
Opstartkurverne repræsenterer kontinuerligt flow versus driftstid i to timer fra infusionens start. De viser forsinkelsen i start af afgivelse
pga. mekanisk overensstemmelse og giver en visuel repræsentation af ensartethed. Trompetkurverne stammer fra den anden time af
disse data. Tests udført iht. IEC60601-2-24 standarden.
Opstartskurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
273-001 infusionssæt
Opstartskurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
273-001 infusionssæt
Start-up Graph at 25.0 ml/h (Initial Period)
Start-up Graph at 1.0 ml/h (Initial Period)
50.0
1.8
1.6
1.4
Flow (ml/h)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
45.0
40.0
35.0
Flow (ml/h)
Flowhastighed (ml/t)
Flowhastighed (ml/t)
2.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
0
120
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Time (minutes)
Time (minutes)
Tid (min.)
Tid (min.)
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
273-001 infusionssæt
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
273-001 infusionssæt
Trumpet Graph at 1.0 ml/h (Initial Period)
Trumpet Graph at 25.0 ml/h (Initial Period)
60
15
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
10
5
Flow Error (%)
Flowhastighed (%)
40
Flow Error (%)
Flowhastighed (%)
50
0
-5
-10
-15
-60
0
5
10
15
20
25
30
0
35
5
Observationsvindue (min.)
Maks.
hastighedsfejl
Min.
hastighedsfejl
10
15
20
25
30
35
Observationsvindue (min.)
Samlet middelfejl
Maks.
hastighedsfejl
= +2,5 %
Min.
hastighedsfejl
Samlet
middelfejl
= +1,1 %
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 24 timer)
273-001 infusionssæt
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (efter 24 timer)
273-001 infusionssæt
Trumpet Graph at 1.0 ml/h (After 24 Hours)
Trumpet Graph at 25.0 ml/h (After 24 Hours)
80
15
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
10
5
Flow Error (%)
Flowhastighed (%)
60
Flow Error (%)
Flowhastighed (%)
70
0
-5
-10
-15
-80
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
35
Observation Window (minutes)
Observationsvindue (min.)
Maks.
hastighedsfejl
Min.
hastighedsfejl
Observationsvindue (min.)
Samlet middelfejl
= +4,2 %
Maks.
hastighedsfejl
Samlet
middelfejl
= +1,1 %
Bemærk: De typiske flowhastigheds- og trompetkurver - infusionssæt 273 001
1000DF00438 Udgave 4
Min.
hastighedsfejl
33/36
Alaris® GW infusionspumper
Teknisk beskrivelse
Teknisk beskrivelse
Følgende detaljer beskriver de grundlæggende sikkerhedstjek, der er indbygget i pumpen, for at minimere muligheden for under- eller
overinfusioner.
Selv-test ved opstart
Pumpen er tolerant over for en enkelt fejl, hvilket betyder, at pumpen enten stopper og afgiver en alarm eller fortsætter med at
infundere uden afbrydelse som resultat af en enkelt fejl. Under selv-testen ved opstart udfører pumpen automatisk systemintegritetstjek
og vil alarmere og vise M, hvis nogen af disse tests slår fejl. Der henvises til afsnittet "Strøm til/fra" i denne brugsanvisning.
Air-in-line (luft i forbindelsen)
To ultralydstransducere kontrollerer kontinuerligt for tilstedeværelsen af luft i infusionssættet under hele infusionen. Denne luft-i-slange
funktion virker i to tilstande:
• Detektion af en enkelt boble - Pumpen alarmerer og viser J, når en enkelt luftboble, der er større end luft-i-slangealarmgrænsen, detekteres. Alarmgrænsen kan konfigureres til 50, 100, 250 eller 500 µl. Se desuden afsnittet "Konfigurerbare
valgmuligheder" i denne brugsanvisning.
• Luft-i slange akkumulering - Denne akkumuleringsfunktion overvåger luftmængden, der passerer gennem infusionssættet ved at
akkumulere volumen af individuelle bobler over et 15 minutters vindue. Denne funktion er særdeles nyttig i tilfælde af infusioner
til patienter, som er stærkt følsomme over for luft (dvs. spædbørn, pædiatri), eller når der infunderes produkter, der danner
betydelige mængder små luftbobler.
A
Skønt en enkelt boble muligvis ikke overstiger den forudprogrammerede tærskel, kan den sammenlagte mængde
bobler i et 15 minutters volumen være tilstrækkelig til at starte en luft-i-slange alarm angivet med meddelelsen "Luft
OKKL".
Nedstrøms okklusionstryk
Pumpen indeholder en tryksensor til at overvåge det nedstrøms infusionstryk. Når IV-trykket overstiger alarmtrykgrænsen som et
resultat f.eks. af bukkede IV-slanger eller blokerede kanyler, alarmerer pumpen og viser P.
For at kompensere for forskelligheden i infusionssættets slanger, udfører pumpen en relativ, baseline trykmåling. Pumpen tager
et referencetryk fra IV-slangen, når infusionen begynder, og giver alarm ved en forudindstillet grænse over dette baseline tryk.
Trykalarmgrænserne er 250, 350 og 500 mmHg over baseline trykket, svarende til de lave, normale eller høje trykgrænser. For at undgå
alt for store tryk bliver pumpen lukket ved 1000 mmHg.
Opstrøms okklusionstryk
For at detektere opstrøms okklusioner, der f.eks. forårsages af klemmer eller okkluderede filtre i dråbekammeret, overvåger pumpen
konstant det opstrøms IV-slangetryk. Hvis pumpen detekterer en okklusion, vil den alarmere og vise J. Pumpen bruger
ultralydstransducerne i luftsensoren til at monitorere for opstrøms okklusioner og kan derfor ikke differentiere mellem en opstrøms
okklusion og en luftboble.
Pumpebaseret beskyttelse mod frit flow
Pumpen er udstyret med en flowstopmekanisme, der er designet til at okkludere IV-slangen, når døren er åben og slangen forbliver
korrekt isat i pumpen. Hvis man hæver flowstopmekanismens udløserarm og skubber den til højre, blive denne mekanisme aktiveret.
Når den er aktiveret, skal brugeren isætte IV-slangen i slangekanalen.
Når pumpens dør lukkes, udløser facetkanten, der er indbygget i døren, udløserarmen, så den automatisk okkluderer slangen, når døren
åbnes igen. (Se "Karakteristika for Alaris® GW infusionspumpe"). Slangen kan fjernes fra slangekanalen ved at gentage aktiveringen af
udløserarmen. Når udløserarmen aktiveres igen, og døren åbnes, okkluderer flowstopmekanismen ikke længe flow i slangen.
Anti-bolusfunktion
Anti-bolus funktionen er beregnet til at reducere den bolus, der kan opstå ved frigørelsen af en okklusion efter en alarm på grund
af nedstrøms okklusion. (Detektion af en nedstrøms okklusion angives ved en P-alarm). Pumpen returnerer trykket i
infusionssætslangen til neutralt inden for 15 sekunder ved kort at pumpe baglæns og måle trykket i infusionssætslangen via in-line-trykdetektionssystemet. Denne funktion kan forhindre væskebolus til patienten, der kan forekomme efter frigørelse af en okklusion, som kan
være forårsaget af en nedstrøms klemme.
1000DF00438 Udgave 4
34/36
Alaris® GW infusionspumper
Produkter og reservedele
Produkter og reservedele
Alaris® Infusionssystem
Produktudvalg i Alaris® Infusionssystemet er følgende:
Reservedelsnummer
Beskrivelse
8002MED01
Alaris® GH-sprøjtepumpe (med Plus-software)
8003MED01
Alaris® CC sprøjtepumpe (med Plus-software)
80043UN01
Alaris® TIVA Sprøjtepumpe
80053UN01
Alaris® PK Sprøjtepumpe
8003MED01-G
Alaris® CC Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)
8002MED01-G
Alaris® GH Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)
9002MED01
Alaris® GP Infusionspumpe (med Plus-software)
9002MED01-G
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe (med Plus-software)
80203UNS0x-xx
1
Alaris® Gateway Arbejdsstation
Vedr. arbejdsstationer skal du kontakte den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om, hvilke konfigurationer der er
tilgængelige, samt delnumre.
1
Reservedele
En omfattende liste over reservedele til denne pumpe findes i den tekniske servicehåndbog.
Den tekniske servicehåndbog (1000SM00006) er nu til rådighed i elektronisk format på internettet på:
www.carefusion.co.uk/alaris-technical/
Der kræves brugernavn og kodeord for at få adgang til håndbøgerne. Kontakt din lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger
om login.
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000EL00349
Intern batteripakke
1001FAOPT91
Vekselstrømsledning - UK
1001FAOPT92
Vekselstrømsledning - europæisk
1000DF00438 Udgave 4
35/36
Alaris® GW infusionspumper
Servicekontakter
Servicekontakter
Kontakt den lokale afdeling eller forhandler for at få oplysninger om service.
AE
DE
GB
NZ
CareFusion,
PO Box 5527,
Dubai, United Arab Emirates.
CareFusion,
Pascalstr. 2,
52499 Baesweiler,
Deutschland.
CareFusion,
The Crescent, Jays Close,
Basingstoke,
Hampshire, RG22 4BS,
United Kingdom.
CareFusion,
14B George Bourke Drive,
Mt Wellington 1060,
PO Box 14-518,
Panmure 1741, Auckland,
New Zealand
Tel: (971) 4 28 22 842
Tel: (49) 931 4972 837
Tel: (44) 0800 917 8776
Tel: 09 270 2420
Freephone: 0508 422734
Fax: (971) 4 28 22 914
Fax: (49) 931 4972 318
Fax: (44) 1256 330860
Fax: 09 270 6285
AU
DK
HU
PL
CareFusion,
3/167 Prospect Highway,
PO Box 355
Seven Hills, NSW 2147,
Australia.
CareFusion,
Firskovvej 25 B,
2800 Lyngby,
Danmark.
CareFusion,
Döbrentei tér 1,
H-1013 Budapest,
Magyarország.
CareFusion,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
Tel: (61) 1800 833 372
Tlf. (45)70 20 30 74
Tel: (36) 1 488 0232
Tel: (36) 1 488 0233
Tel: (48) 225480069
Fax: (61) 1800 833 518
Fax. (45)70 20 30 98
Fax: (36) 1 201 5987
Fax: (48) 225480001
BE
ES
IT
SE
CareFusion,
Leuvensesteenweg 248 D,
1800 Vilvoorde,
Belgium.
CareFusion,
Edificio Veganova,
Avenida de La Vega, nº1,
Bloque 1 - Planta 1,
28108 Alcobendas, Madrid,
España.
CareFusion,
Via Ticino 4,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenze, Italia.
CareFusion,
Hammarbacken 4B,
191 46 Sollentuna,
Sverige.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99
Tel: (34) 902 555 660
Tél: (39) 055 30 33 93 00
Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: +32 (0) 2 267 99 21
Fax: (34) 902 555 661
Fax: (39) 055 34 00 24
Fax: (46) 8 544 43 225
CA
FR
NL
US
CareFusion,
235 Shields Court,
Markham,
Ontario L3R 8V2,
Canada.
CareFusion,
Parc d’affaire le Val Saint Quentin
2, rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
CareFusion,
De Molen 8-10,
3994 DB Houten,
Nederland.
CareFusion,
10020 Pacific Mesa Blvd.,
San Diego, CA 92121,
USA.
Tel: (1) 905-752-3333
Tél: (33) 01 30 02 81 41
Tel: +31 (0)30 2289 711
Tel: (1) 800 854 7128
Fax: (1) 905-752-3343
Fax: (33) 01 30 02 81 31
Fax: +31 (0)30 2289 713
Fax: (1) 858 458 6179
CH
FI
NO
ZA
CareFusion,
A-One Business Centre
Zone d’activitiés Vers-la-Pièce
n° 10
1180 Rolle / Switzerland
CareFusion,
P O Box 121,
Äyritie 8B,
01511 Vantaa
CareFusion,
Fjordveien 3
1363 HØVIK
Norge.
CareFusion,
Unit 2 Oude Molen Business Park,
Oude Molen Road, Ndabeni,
Cape Town 7405, South Africa.
Ph.: 0848 244 433
Tel: +358 207871 090
Tel: (47) 64 00 99 00
Tel: (27) (0) 860 597 572
Tel: (27) 21 510 7562
Fax: 0848 244 100
Fax: (27) 21 5107567
CN
CareFusion,
上海代表机构,中国上海市张杨
路 500 号,
上海时代广场办事处大楼,
A 座,24 层,
邮编:200122。
电话:(86) 21 58368018
传真:(86) 21 58368017
Rev. H
1000DF00438 Udgave 4
36/36
Alaris, Guardrails og SmartSite er registrerede
varemærker tilhørende CareFusion Corporation
eller et af dets søsterselskaber. Alle rettigheder
forbeholdes.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive
ejere.
© 2000-2014 CareFusion Corporation eller et af dets
søsterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette dokument indeholder oplysninger
tilhørende CareFusion Corporation eller et af dets
datterselskaber, og modtagelse eller besiddelse
af dette dokument giver ikke ret til at reproducere
indholdet eller fremstille eller sælge et produkt,
der er beskrevet deri. Gengivelse, offentliggørelse
eller anvendelse af materialet til andet end
det beregnede formål uden specifik, skrevet
bemyndigelse fra CareFusion Corporation eller et af
dets søsterselskaber er strengt forbudt.
t
CareFusion Switzerland 317 Sarl,
A-One Business Centre, Z.A Vers –LaPièce n° 10, CH-1180, Rolle
CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,
EC REP Jays Close, Basingstoke, Hampshire,
RG22 4BS, UK
1000DF00438 Udgave 4
carefusion.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement