s Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe Brugsanvisning

s Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe Brugsanvisning
Alaris® VP Plus Guardrails®
infusionspumpe
s
Brugsanvisning
da
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe

Indhold
Side
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beregnet anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betingelser for brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontraindikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om denne manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
4
4
Anvendte konventioner i denne manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Karakteristika for infusionspumpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Knapper og indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Knapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Symboldefinitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mærkatsymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Hoveddisplayets funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Hoveddisplay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skærmsymboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Forholdsregler ved drift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Infusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og halvstive beholdere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Driftsmiljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Alarmtilstande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Montering af pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jordleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Farer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kom godt i gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indledende opsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Stangklemmeinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Alaris®-sikkerhedsklemme*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Isætning af infusionssæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Start på infusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Infusionsopsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Fyldning af infusionssættet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Start af infusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bolus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bolusinfusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolus valg - deaktiveret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolus valg - aktiveret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOLUS aktiveret - kun HÅND PÅ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BOLUS aktiveret - HÅND PÅ / HÅND FRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trykfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
18
18
19
Trykovervågning i realtid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Muligheder i forbindelse med trykokklusionsalarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tryktendens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1000DF00662 7. udgave
1/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe

Grundlæggende funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slet infunderet volumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Angivelse af VDSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Valg af infusionsopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Hastighedslås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Justering af eksisterende dosering eller protokolinfusioner - Indstil efter ml/t/Indstil efter
doseringshastighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Doseringsreferat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vælg lægemiddel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Primær opsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Indstilling af VDSI over tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Juster alarmlydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Alarmvolumenramper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Event Log (Hændelseslog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pumpedetaljer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Profilfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
På hold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Udskiftning af infusionssættet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Udskiftning af væskebeholder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Instruktioner vedrørende det nålefri SmartSite®-system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sekundære infusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Typiske sekundære infusioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Opsætning af en sekundær infusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tilstanden Servicekonfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dato og tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpereference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baggrundslys og kontrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
25
26
Konfigurationsindstillinger for datasæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelle indstillinger for pumpekonfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurationsindstilling for infusionspumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lægemiddelliste tilgængelig via Alaris® Editor software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
27
28
Koncentrationsindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillinger for doseringshastighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolusindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trykindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visning af enheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
28
28
29
Advarsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Meddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Råd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Drift af flowsensor (valgfri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alaris® Gateway-arbejdsstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alaris® DS-dockingstation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1000DF00662 7. udgave
2/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe

Infusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Standardinfusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Blodinfusionssæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burettesæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onkologiinfusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekundære infusionssæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infusionssæt med lav fyldningsvolumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
39
39
40
40
41
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Batteridrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rengøring og opbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Rengøring af pumpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Rengøring af døren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Rengøring af flowsensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Opbevaring af pumpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
IrDA / RS232 / sygeplejersketilkald-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RS232 / sygeplejersketilkald, tilslutningsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IrDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trompet- og flowhastighedskurver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
44
45
Produkter og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Alaris® Infusionssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alaris® Editor-software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicekontakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1000DF00662 7. udgave
3/48
47
47
47
48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Indledning
Indledning
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe (i det følgende kaldet "pumpen") er en infusionspumpe, der giver nøjagtige og pålidelige
infusioner over en række hastigheder. Pumpen har forstærket overvågning af tryk, så klinikeren kan monitorere inline-ændringerne
i trykket for patienten med stor nøjagtighed.
Pumpen omfatter Guardrails-software og leveres med et sæt standarddata installeret. Sættet med standarddata giver kun mulighed
for at anvende pumpen til ml/t og dosering. Der er ikke indlæst navne for lægemidler eller væsker i sættet med standarddata, så der er
ingen relaterede sikkerhedsgrænser tilgængelige i Guardrails-softwaren. Alaris® Editor-softwaren kan anvendes til at oprette et datasæt,
som omfatter lægemidler og væsker, med de relaterede grænser fra Guardrails-softwaren.
Alaris® Editor-softwaren, som fås separat som et produkt eller en service, giver brugeren mulighed for at oprette op til 100 standardiserede
protokoller for op til 30 kliniske områder (profiler). Guardrails-softwaren giver brugeren mulighed for at programmere bløde og hårde
sikkerhedsgrænser for hvert enkelt lægemiddel. Bløde grænser kan tilsidesættes ved sengen af lægen og giver klinisk fleksibilitet mht.
administration af lægemidler til patienten. Hårde grænser kan ikke tilsidesættes, så klinisk signifikante lægemiddelfejl undgås. Se hjælpfilerne
i Alaris® Editor-softwaren for at få yderligere oplysninger om oprettelse, håndtering og overførsel af Guardrails-softwaredatasæt.
Beregnet anvendelse
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe er beregnet til brug af klinisk personale i forbindelse med styring af infusionshastighed
og -mængde.
Betingelser for brug
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpen må kun betjenes af klinisk personale, der er kvalificeret til at bruge automatiserede
infusionspumper og styre infusionsbehandling. Det kliniske personale skal vurdere udstyrets egnethed i den pågældende afdeling
i forbindelse med det tilsigtede formål. Henvisninger til bruger i denne vejledning skal begrænses til uddannet klinisk personale, som
har erfaring med infusionsadministrering.
Indikationer
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpen er beregnet til infusion af væsker, medicin, parenteral ernæring, blod og blodprodukter via
klinisk godkendte administrationsveje, f.eks. intravenøst (IV), intra-arterielt (IA), subkutant eller epiduralt eller skylning af væskefyldte
områder. Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpen er beregnet til brug med voksne, pædiatriske og neonatale patienter.
Kontraindikationer
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpen er kontraindiceret til:
• Enteral behandling
• Epidural behandling
Om denne manual
Brugeren skal have sat sig grundigt ind i pumpens funktion, der er beskrevet i denne håndbog, forud for anvendelse.
Alle illustrationer i denne håndbog viser typiske indstillinger og værdier, som kan anvendes til opsætning af pumpens funktioner.
Disse indstillinger og værdier er kun til illustrativt brug. Hele rækken af indstillinger og værdier er vist i specifikationsafsnittet.
A
Det er vigtigt, at du sikre, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan
fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
Anvendte konventioner i denne manual
FED
Bruges til displaynavne, softwarekommandoer, knapper og indikatorer, der henvises til i denne manual,
f.eks. Batteriindikator, FYLDNING, knappen TIL/FRA.
"Anførselstegn"
Bruges til at angive krydshenvisninger til et andet afsnit i denne manual.
Kursiv
Bruges til at henvise til andre dokumenter eller manualer og til fremhævelse.
A
Vigtig information: Når dette symbol vises, er der en vigtig bemærkning. Disse bemærkninger fremhæver
et aspekt af anvendelsen, som er vigtigt for brugere at være opmærksom på under betjening af pumpen.
1000DF00662 7. udgave
4/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Karakteristika for infusionspumpen
Karakteristika for infusionspumpen
Advarsels-indikator
Dør
Display
Programmeringstaster
Pile
Start
Fyldning/bolus
Stop
Valgmuligheder
Strømindikator
Dæmp
Tryk
Batteriindikator
Tænd/sluk
Håndtag til dør
Håndtag
Udløsergreb til drejelig
knast
Interface til
flowsensor
RS232/sygeplejersketilkald-konnektor (beklædning afmonteret
af illustrative årsager)
Drejelig knast til
fastlåsning på vandrette,
rektangulære stænger.
Sammenfoldet
stangklemme
Medical Device
Interface (MDI)
Sikringsdæksel
Strømindgang
Infrarød kommunikationsport
Konnektor til
spændingsudligning
1000DF00662 7. udgave
5/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Knapper og indikatorer
Knapper og indikatorer
Knapper
Symbol
Beskrivelse
a
b
h
TIL/FRA-knap - Tryk én gang for at aktivere pumpen. Tryk på knappen og hold den nede i ca. tre
sekunder for at deaktivere pumpen.
START-knap – Tryk på knappen for at starte infusion. Den grønne lampe blinker under infusion.
STOP-knap – Tryk på knappen for at sætte infusionen på hold. Den gule lampe vil være tændt
i venteposition.
Dæmp – Tryk for at afstille den aktive alarm, advarsel eller meddelelse på skærmen i ca. 2 minutter.
Lyden fra den aktive alarm, advarsel eller meddelelse på skærmen vil fortsætte med at lyde hvert 2.
minut, indtil tilstanden er blevet løst. For at afstille den aktive lyd i et længere interval på 15 minutter
skal du trykke på annuller, og derefter trykke på og holde knappen dæmp, indtil du hører 3 hurtige
bip. Når intervallet på 15 minutter er gået, vender dæmpningsintervallet tilbage til 2 minutter.
c
FYLDNING/BOLUS-knap - Tryk på knappen for at få adgang til programmeringstasten Fyldning eller
BOLUS. Tryk på programmeringstasten og hold den nede for drift.
Fyldning - fylder infusionssættet med væske, når en infusion opsættes første gang.
• Pumpen er på hold.
• Infusionssættet er ikke tilsluttet patienten.
• Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges ikke til den totale infunderede
volumen.
BOLUS - leverer væske eller lægemiddel med en øget hastighed.
i
• Pumpen infunderer.
• Infusionssættet er tilsluttet patienten.
• Den infunderede volumen (VI - Volume Infused) lægges til den totale infunderede volumen.
d
e
f
g
Valgmulighed-knap - Tryk på knappen for at få adgang til valgmuligheder.
Truk-knap - Brug denne knap til at vise trykket i slangen, tendensdisplayet, og justere alarmgrænsen
for downstream okklusion.
PILE-taster - Dobbelte eller enkelte for hurtigere/langsommere øgning eller nedsættelse af værdier
vist på displayet.
PROGRAMMERINGSTASTER - Anvendes i forbindelse med de meddelelser, der vises på displayet.
Indikatorer
Symbol
S
j
Beskrivelse
AC-STRØM-indikator - Når den er tændt, er pumpen tilsluttet en vekselstrømskilde, og batteriet
bliver opladet.
BATTERI-indikator - Når den er tændt, kører pumpen på det interne batteri. Når den blinker, er
batteriets resterende driftstid begrænset.
1000DF00662 7. udgave
6/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Symboldefinitioner
Symboldefinitioner
Mærkatsymboler
Symbol
Beskrivelse
w
Forsigtig: Hvis der kræves værktøj til at fjerne en dør, må dette kun gøres af en uddannet
servicetekniker.
Se de medfølgende dokumenter
x
Konnektor til spændingsudligning
Konnektor til RS232 / sygeplejersketilkald.
l
Defibrilleringssikkert udstyr, type CF (grad af beskyttelse mod elektrisk stød).
IPX3
Beskyttet mod direkte sprøjt op til 60° fra lodret.
r
Vekselstrøm
V
s
T
t
Tag forholdsregler imod elektrostatiske udladninger (ESD)
Anordningen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF ændret ved direktiv
2007/47/EF.
Fremstillingsdato
Producent
Konnektor til flowsensor
U
W
EC REP
Ikke til kommunalt affald
Sikringsstørrelse
Autoriseret repræsentant i EU
1000DF00662 7. udgave
7/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Hoveddisplayets funktioner
Hoveddisplayets funktioner
Hoveddisplay
Infusionsstatus / Lægemiddelnavn / Profilnavn / Primær eller
sekundær
ADRENALINE
HAST
Infusionshastighed
Dosishastighed
25.0
16.7
ml/h
µg/kg/24h
45.0 ml
VOLUMEN 50.0 ml
1 h 48 m 00 s
VDSI
Volumen, der skal infunderes
Volumen infunderet
Resterende tid
Programmeringstastidentifikatorer
VOLUMEN
mmHg
28
60
VDSI
Tryk i slangen
Alarm-grænse for
downstream okklusion
Programmeringstaster
Slet infunderet volumen Indstil valgmulighed for VDSI
Skærmsymboler
Symbol
Beskrivelse
Tids-symbol - angiver tid, før VDSI vil blive fuldført. Hvis tidsværdien overstiger 24 timer, vises 24+. Angiver også
trykprøvetiden på skærmbilledet over tryktendenser.
N
Batteri-symbol - angiver batteriets ladetilstand for at gøre opmærksom på, når batteriet trænger til at blive
genopladet.
Ikon for slangens tryk - viser den aktuelle inline trykværdi i mmHg.
Ikon for alarm-grænse for downstream okklusion - Viser alarm-grænsen for downstream okklusion i mmHg.
?
!
Indikerer, at den indtastede værdi er uden for Guardrails® 'soft limits'. Når advarslen tilsidesættes, angiver dette, at
Guardrails® sikkerheds-protokollerne er i brug.
Indikerer, at den indtastede værdi er uden for Guardrails®' hårde grænser. Denne advarsel kan ikke tilsidesættes.
Dette symbol bruges også til at gøre brugeren opmærksom på at indstille hastigheden.
Angiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger under en Guardrails® soft limit.
Angiver, at pumpen kører med en hastighed, der ligger over en Guardrails® soft limit.
1000DF00662 7. udgave
8/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Forholdsregler ved drift
Forholdsregler ved drift
Infusionssæt
•
For at sikre korrekt og præcis drift må der kun bruges CareFusion-engangsinfusionssæt, som beskrevet i
denne brugsanvisning.
•
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af
infusionssæt'. Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet altid læses igennem.
•
Brug af ikke-specificerede infusionssæt kan beskadige pumpens drift og infusionens præcision.
•
Ved kombination af adskillige apparater og/eller instrumenter med infusionssæt og andre slanger, for
eksempel via en trevejshane eller multipel infusion, kan pumpens ydeevne blive påvirket og bør nøje
overvåges.
•
Der kan opstå ukontrolleret flow, hvis infusionsættet ikke er korrekt isoleret fra patienten, dvs. lukke en
hane i sættet eller aktivere en inline-klemme/rulleklemme.
•
CareFusion infusionssæt kan monteres med en inline-klemme, som kan bruges til at okkludere slanger,
hvis væskeflowet skal stoppes.
•
Pumpen er en positiv trykpumpe, som bør bruge infusionssæt, som er forsynet med luer lås-koblinger
eller lignende låsekonnektorer.
•
Hvis der skal infunderes fra en burette, skal man lukke rulleklemmen over buretten og åbne klemme på
ventilationshullet oven på buretten.
•
Bortskaf infusionssæt, hvis emballagen ikke er intakt, eller beskyttelseshætten er afmonteret. Sørg for at
sættene ikke er bøjede, da dette kan okkludere slangen.
Brug af sammenfoldelige poser, glasflasker og halvstive beholdere
•
Det anbefales, at luftventilen åbnes på pumpesættet, hvis der bruges glasflasker eller semi-rigide
beholdere, for at reducere det vakuum, der dannes, når væsken infunderes fra beholderen. Dette vil
sikre, at pumpen kan opretholde volumetriske nøjagtighed, medens beholderen tømmes. Åbning af
udluftningshullet i halvstive beholdere skal ske efter, at beholderen er blevet spiddet, og dråbekammeret
er blevet fyldt.
Trin til sammenfoldelige poser
•
Trin til halvstive beholdere
Følg trin 1 til 3 som vist for de halvstive
beholdere, dog må udluftningshullet ikke
åbnes som i trin 4, men sættet fyldes som
beskrevet i trin 5. Sørg for, at poseafløbet er
fuldstændig perforeret, før dråbekammeret
fyldes op.
2.
3.
4.
Spid
beholderen
Fyld dråbekammeret
ca. halvt op
Åbn udluftningshullet
for at muliggøre
trykudligning - klar til
infusion
5.
1.
Luk
rulleklemmen
Fyld sættet , se
afsnittet "Isætning
af et infusionssæt".
Driftsmiljø
•
Når der anvendes en infusionspumpe i forbindelse med andre pumper eller anordninger, som kræver
vaskulær adgang, skal der udvises ekstra forsigtighed. Skadelig infusion af lægemidler eller væsker kan
opstå på grund af den betydelige variation i tryk, som opstår i sådanne pumpers væskekanaler. Typiske
eksempler på sådanne pumper er dem, som anvendes under dialyse, bypass- eller hjerteoperationer.
•
Pumpen er velegnet til alle miljøer, herunder private hjem og institutioner, der er direkte tilsluttet det
offentlige lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger, som anvendes til boligformål.
•
Denne pumpe er ikke beregnet til anvendelse i nærheden af en brandbar anæstesiblanding med luft eller
ilt eller lattergas.
1000DF00662 7. udgave
9/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Forholdsregler ved drift
Alarmtilstande
•
Adskillige alarmtilstande detekteret af denne pumpe vil stoppe infusionen og fremkalde visuelle og
akustiske alarmer. Brugerne skal udføre regelmæssige kontroller for at sikre, at infusionen skrider korrekt
frem, og at ingen alarmer er i gang. Brugeren skal befinde sig i nærheden af pumpen, så han har mulighed
for at registrere det, når pumpen er i alarmtilstand.
•
Ved opstarten vil pumpen aktivere både funktionen for alarmindikator og lydalarm. En pumpe, som ikke
aktiverer begge, må ikke benyttes, og skal sendes til kvalificeret servicepersonale.
•
Hvis en alarmtilstand varer ved, efter at alle passende forholdsregler er taget, anbefales det at udskifte den
pågældende pumpe og sætte den i karantæne, indtil den kan blive undersøgt af kvalificeret teknisk personale.
Montering af pumpen
^
•
Den mest nøjagtige trykovervågning i infusionssættet opnås, når pumpen er placeret tæt ved patientens
hjerteniveau.
•
Pumpen må ikke monteres i vandret stilling eller med vekselstrømsindtaget pegende opad, da dette kan
påvirke den elektriske sikkerhed i tilfælde af, at der forekommer væskespild over pumpen.
Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens
M
•
Denne pumpe er beskyttet mod virkningerne af udefrakommende interferens (for eksempel genereret
af elektrokirurgisk og kauteringsudstyr, store motorer, bærbare radioer, mobiltelefoner osv.), herunder
udsendelse af radiofrekvenser med høj energi, magnetfelter og elektrostatiske udladninger. Denne pumpe
er designet til at forblive sikker, når der forekommer unormale interferensniveauer.
•
Terapeutisk stråleudstyr: Undlad at bruge pumpen i nærheden af terapeutisk stråleudstyr, som f.eks.
lineære acceleratorer. Stråler fra strålebehandlingsudstyr kan skade pumpens funktionsevne. Læs venligst
producentens anbefalinger med hensyn til sikker afstand og andre forsigtighedsregler. Kontakt din lokale
CareFusion-repræsentant for at få yderligere oplysninger.
•
MRI (MR-billeddannelse): Pumpen indeholder ferromagnetisk materiale, der kan interferere med
magnetfelter, som genereres af MRI-udstyr. Derfor er pumpen ikke en MRI-kompatibel pumpe. Hvis
brug af pumpen i et MRI-miljø ikke kan undgås, anbefaler CareFusion kraftigt, at pumpen anbringes
i sikker afstand fra det magnetiske felt uden for det identificerede kontrollerede område for at undgå
magnetisk interferens med pumpen eller forvrængning af MRI-billedet. Denne sikre afstand skal etableres
i overensstemmelse med producentens anbefalinger vedrørende elektromagnetisk interferens. Du kan
finde yderligere oplysninger i den tekniske servicehåndbog til produktet. Kontakt den lokale CareFusionrepræsentant for at få yderligere assistance.
•
Tilbehør: Undlad at bruge ikke-anbefalet tilbehør sammen med pumpen. Pumpen er kun testet og
overholder kun de relevante EMC-krav sammen med det anbefalede tilbehør. Brug af andet tilbehør, andre
transducere eller andre kabler end dem, der er specificeret af CareFusion, kan forårsage øget emission eller
formindsket pumpeimmunitet.
•
I nogle situationer kan pumpen blive påvirket af elektrostatisk afladning gennem luften ved niveauer over
15 kV eller af radiofrekvensstråling over 10 V/m. Hvis pumpen påvirkes af denne eksterne interferens, vil
den forblive i fejlsikret tilstand. Pumpen vil stoppe infusionen og påkalde brugerens opmærksom ved at
frembringe en kombination af visuelle og akustiske alarmer. Hvis en alarmtilstand varer ved, selv efter
brugerintervention, anbefales det at udskifte den pågældende pumpe og sætte denne i karantæne,
indtil den kan blive undersøgt af uddannet teknisk personale.
•
Denne pumpe er en CISPR 11 gruppe 1 klasse B-enhed og anvender kun RF energi til den interne funktion
i normal produktudførelse. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage
nogen interferens med elektronisk udstyr i nærheden. Denne pumpe udsender dog elektromagnetisk
stråling, som er inden for de niveauer, der angives af IEC/EN60601-2-24 og IEC/EN60601-1-2. Hvis pumpen
interagerer med andet udstyr, skal der tages skridt til at minimere virkningerne, for eksempel ved
repositionering eller relokalisering.
Jordleder
d
•
Pumpen er en klasse I-enhed, og den skal derfor jordforbindes, når den tilsluttes en strømforsyning.
•
Ved tilslutning til en ekstern strømkilde skal der anvendes en trepolet ledning (strømførende, nul, jord).
Hvis integriteten af den eksterne, beskyttende leder i vekselstrømskablet er blevet kompromitteret, skal
pumpen kobles fra vekselstrømkilden og køres ved hjælp af det interne batteri.
•
Pumpen har også en intern strømkilde.
1000DF00662 7. udgave
10/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Forholdsregler ved drift
Farer
m
V
•
Hvis pumpen anvendes i nærheden af brandfarlige anæstesimidler, er der fare for eksplosion.
Udvis forsigtighed og sørg for at anbringe pumpen væk fra enhver sådan farekilde.
•
Farlig spænding: Hvis pumpens kabinet åbnes eller fjernes, er der fare for elektrisk stød. Overlad alt
servicearbejde til uddannet servicepersonale.
•
Fjern ikke beskyttelseshætten over RS232/sygeplejersketilkaldskonnektoren, når enheden ikke
er i brug. Der skal tages forholdsregler imod elektrostatiske udladninger ved tilslutning af RS232/
sygeplejersketilkaldet. Hvis man rører ved stikkets ben, kan det resultere i ESD-beskyttelsesfejl. Det
anbefales, at alle indgreb udføres af kvalificeret servicepersonale.
•
Hvis pumpen tabes, bliver udsat for kraftig fugt, væskespild, fugtighed eller høj temperatur, eller der på
anden måde er mistanke om, at den er blevet beskadiget, skal den tages ud af brug for at blive undersøgt
af en kvalificeret servicetekniker. Ved transport eller opbevaring af pumpen skal originalemballagen
anvendes, hvor det er muligt, og de temperatur-, fugtigheds- og trykområder, som er angivet i
specifikationsafsnittet og på yderemballagen, skal overholdes.
•
Hvis denne pumpe opfører sig unormalt, skal den tages ud af brug, og en kvalificeret servicetekniker skal
kontaktes.
•
Udvis forsigtighed for at sikre, at strømledninger og RS232-kabler ikke udgør en snublefare.
•
Udvis forsigtighed ved placering af strømledninger og RS232-kabler for at undgå, at der ved et uheld
trækkes i dem.
•
Advarsel: Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe må ikke modificeres eller ændres på nogen måde,
medmindre det udtrykkeligt er blevet anvist eller godkendt af CareFusion. Enhver brug af Alaris® VP
Plus Guardrails® infusionspumpe, som er blevet ændret eller modificeret på anden måde end ved nøje
overholdelse af anvisningerne fra CareFusion, er på egen risiko, og CareFusion giver ingen garanti for
eller godkendelse af Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe, der er blevet modificeret eller ændret.
CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe har
været udsat for skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et
resultat af uautoriseret modifikation eller ændring af Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe.
•
Genstart af infusion efter AIL-alarm
Pumpen kan genstartes ved at åbne døren, bedømme og fjerne eventuel luft fra slangen og
i infusionssættet på patientens side af pumpen, hvis det er nødvendigt, ifølge hospitalets retningslinjer.
Luk døren, og annuller air-in-line-alarmen. Når infusionen genoptages, aktiveres air-in-line-systemet
og alarmen igen, hvis den forudindstillede grænse for air-in-line overskrides.
1000DF00662 7. udgave
11/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Kom godt i gang
Kom godt i gang
A
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før pumpen anvendes.
Indledende opsætning
1. Kontroller, at pumpen er komplet, ubeskadiget og at spændingsangivelsen, der er specificeret på mærkaten, er kompatibel med
stedets vekselstrømsforsyning.
2. De leverede emner er:
• Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
• Brugsanvisning (CD)
• Vekselstrømskabel (som ønsket)
• Beskyttelsesemballage
3. Tilslut pumpen til vekselstrømforsyningen i mindst 2½ time for at sikre, at det interne batteri er opladet, og kontroller, at S er
tændt.
A
• Der er allerede installeret et standarddatasæt i pumpen. Alaris® Editor softwaren kan bruges til at oprette et
godkendt datasæt, der kan uploades til pumpen.
• Pumpen vil automatisk køre på sit interne batteri, hvis den tændes uden at være forbundet med
vekselstrømsforsyningen.
• Hvis pumpen ikke fungerer korrekt, skal den om muligt anbringes i den originale beskyttelsesemballage, og en
kvalificeret servicetekniker kontaktes med henblik på at undersøge den.
1000DF00662 7. udgave
12/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Kom godt i gang
Stangklemmeinstallation
Der findes en stangklemme på bagsiden af pumpen, som giver sikker montering på lodrette IV- stænger med en diameter på mellem
15 og 40 mm.
1. Træk den sammenfoldede stangklemme mod dig og løsn klemmen
for at give nok plads til stangen.
Fordybning
2. Anbring pumpen på stangen og stram skruen, indtil klemmen
sidder fast på stangen.
A
Monter aldrig pumpen på en sådan måde, at I.V.infusionsstativet bliver for tungt i toppen eller ustabilt.
Kontrollér, at stangklemmen er foldet væk og gemt
i fordybningen bag på pumpen, før der oprettes
tilslutning til en dockingstation/arbejdsstation*, eller
når den ikke er i brug.
*
*
Montering af dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinne
Den drejelige knast kan sættes fast på den rektangulære stang på dockingstation/arbejdsstation* eller udstyrsskinner, der måler 10 mm
gange 25 mm.
1. Flugt den drejelige knast bag på pumpen med
den rektangulære stang på dockingstationen/
arbejdsstationen* eller udstyrsskinnen.
Rektangulær stang
Udløsergreb
(tryk for at frigøre)
2. Tryk pumpen fast på den rektangulære stang eller
udstyrsskinnen.
3. Pumpen skal klikke på plads, når den er fastgjort til
stangen.
4. Sørg for, at pumpen sidder godt fast.
5. Pumpen frigøres ved at trykke på udløsergrebet og
trække pumpen fremefter.
Drejelig knast
* Alaris® DS dockingstation og Alaris® Gateway arbejdsstation.
A
Det anbefales, at infusionsposerne anbringes på en bøjle direkte over den pumpe, som de bruges med. Dette minimerer
muligheden for at sammenblande infusionssæt, når der bruges flere infusionspumper.
1000DF00662 7. udgave
13/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Kom godt i gang
Alaris®-sikkerhedsklemme*
Sikkerhedsklemme i okkluderet position:
Sikkerhedsklemme i ikke-okkluderet position:
Når infusionssættet er blevet indsat i pumpen, aktiverer
åbning af dækslet nogle dækselkroge, som trækker
indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen ud som vist:
Når et nyt infusionssæt pakkes ud fra emballagen, vil
sikkerhedsklemmen være i denne position**:
Tryksensor
Ramme til
sikkerhedsklemme
Fastgør i ikke-okkluderet
position
Sikkerhedsklemmetap
Indskydningsstykke til sikkerhedsklemme
Klemme er i
okkluderet
position
Intet flow
Flow
Manuel betjening af sikkerhedsklemmen:
For manuelt at flytte indskydningsstykket til ikke-okkluderet
position skubbes sikkerhedsklemmetappen op, og
indskydningsstykket skubbes helt ind i sikkerhedsklemmens
ramme:
Flow
Intet flow
A
1. Skub op
2. Tryk
A
Æ
Ê
• Hvis man trykker indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen helt ind i rammen, kan det medføre ukontrolleret
flow til patienten. Man skal derfor altid lukke rulleklemmen, før man trykker på indskydningsstykket til
sikkerhedsklemmen.
* Herefter kaldet "sikkerhedsklemme".
** Dette er nødvendigt for at undgå beskadigelse af slangerne under opbevaring og for at sikre korrekt sterilisering, og det giver
mulighed for øjeblikkelig fyldning.
1000DF00662 7. udgave
14/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Isætning af infusionssæt
Isætning af infusionssæt
A
• Anvend kun dedikerede Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpesæt, se afsnittet "Infusionssæt".
• Kontrollér, at det korrekte infusionssæt til den væske/det lægemiddel, der skal infunderes, er valgt.
• Følg de instruktioner, der følger med det enkelte infusionssæt.
• Kontrollér, at slangerne er korrekt indsat i toplåsen og hele vejen til slangestyret, således at slangeføringen er
lige og stram.
• Infusionsnøjagtigheden afhænger af korrekt placering af infusionssættets øverste adapter i pumpens topklemme.
Hvis adapteren ikke placeres korrekt i klemmen, kan det medføre ukorrekte infusioner.
• Hvis døren er vanskelig at lukke, så check at infusionssættet er korrekt monteret.
1.
2.
3.
4.
Tag infusionssættet ud af emballagen, og luk rulleklemmen.
Indsæt perforeringsrøret i væskebeholderen, og hæng den korrekt op i en minimumhøjde på 300 mm over pumpen.
Fyld dråbekamret til opfyldningslinjen, hvis den vises, ca. halvt fuld.
Åbn rulleklemmen og fyld sættet langsomt ved at vende pumpesegmentet om. Masser trykskiven i retning af væskeflowet, så luften
fjernes. Fortsæt med at fylde infusionssættet, indtil der dannes væskedråber for enden af infusionsættet, for at sikre, at al luft er fjernet.
5. Luk rulleklemmen.
6. Åbn døren, og montér infusionssættet på følgende måde:
i) Montér den øverste adapter på infusionssættet, så den
passer i den øverste toplås.
i
Topklemme
ii) Indsæt sikkerhedsklemmen og trykskiven i holderen.
ii
Sikkerhedsklemme
iii)Kontroller, at infusionssættet er ført helt ind i slangestyret,
og at al luft er fjernet fra infusionsættet.
iii
Slangestøtte
iv)Stræk silikonedelen så lidt som muligt ved påsætning eller fyldning af infusionssættet.
7. Luk døren, og åbn rulleklemmen. Pas på, at der ikke falder dråber ned i dråbekammeret. Hvis der falder dråber ned i
dråbekammeret, skal infusionssættet straks afklemmes, døren åbnes og korrekt montering af infusionssættet verificeres.
A
Hvis indskydningsstykket til sikkerhedsklemmen trykkes helt ind i rammen, kan det medføre ukontrolleret
flow til patienten. Man skal derfor altid lukke rulleklemmen, før man trykker på indskydningsstykket til
sikkerhedsklemmen, hvis relevant.
1000DF00662 7. udgave
15/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Start på infusion
Start på infusion
Infusionsopsætning
1.
2.
3.
4.
Tilslut pumpen til en vekselstrømsforsyning ved anvendelse af vekselstrømsledningen.
Isæt infusionssættet, se afsnittet "Isætning af et infusionssæt".
Tilslut flowsensor, hvis det er krævet.
Tryk på a-knappen.
• Pumpen vil gennemgå en kort selv-test. Kontrollér, at to bip aktiveres under denne test.
• Kontrollér, at den viste dato, og det viste tidspunkt er korrekt. Kontrollér, at displayet viser det korrekte datasætnavn og
versionsnummer.
BEMÆRK: Pumpen starter og viser foregående indstillinger.
5. SLET OPSÆTNING?- Hvis der vælges NEJ, beholdes alle tidligere indstillinger for hastighed og mængde. Gå derefter til trin 8.
Hvis der vælges JA, nulstilles indstillingerne for hastighed og volumen, og BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet vises.
6. BEKRÆFT PROFIL? skærmbilledet viser navn på datasæt, versionsnummer og profilnavn:
e) Tryk på JA-programmeringstasten for at bekræfte aktuel profil og gå til næste trin.
f ) Vælges NEJ, vises profilvalgsskærmen. Vælg profil med f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten for at
bekræfte. Bekræftelse af profilskærmbilledet vises igen. Tryk på JA-programmeringstasten, og VÆLG-skærmbilledet vises.
BEMÆRK: S kærmbilledet BEKRÆFT PROFIL vises kun, hvis der er mere end én profil tilgængelig i datasættet. Hvis en profil er blevet
filtreret, vises muligheden for at vælge ALLE på skærmbilledet for profilvalg. Vælges ALLE, vises de filtrerede profiler.
7. Vælg enten ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER (A-Z) og tryk på OK for at bekræfte. Følg derefter meddelelserne efter behov.
a) ml/h (ml/t)
1. Vælg ml/h fra listen ved hjælp af f-tasterne.
2. Tryk på OK for at bekræfte valget.
3. Indtast ml/t-hastigheden ifølge meddelelsen på det næste skærmbillede.
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
AFSLUT
b) Kun dosering
VÆLG
ml/h
KUN DOSERING
LM NAVN A B C D E
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXYZ
VÆLG MED
OK
Vælg KUN DOSERING fra listen ved hjælp af f-tasterne.
Tryk på OK for at bekræfte valget.
Vælg doseringsenheder fra listen ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE ved hjælp af f-tasterne, og hvis enhederne skal
ændres, vælges ENHEDER, som ruller gennem de tilgængelige enheder. Tryk på OK for at
bekræfte valget.
5. Brug f-tasterne til at vælge TOTAL VOLUMEN1, og tryk på OK for at bekræfte.
6. Indtast VÆGT2 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
7. Der vises en oversigt over oplysningerne om KUN DOSERING; for at BEKRÆFTE alle viste
oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBAGE kan på et hvilket som helst
tidspunkt bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.
1.
2.
3.
4.
AFSLUT
c) Lægemidler
K O
K
O
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg den påkrævede alfabetiske liste LÆGEMIDLER fra listen ved hjælp af f-tasterne.
Tryk på OK for at bekræfte valget.
Vælg lægemiddel fra den viste liste ved hjælp af f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Indtast LÆGEMIDDEL MÆNGDE med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Brug f-tasterne til at vælge TOTAL VOLUMEN1, og tryk på OK for at bekræfte.
Indtast VÆGT2 med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Der vises en oversigt over oplysningerne om LÆGEMIDDEL; for at BEKRÆFTE alle viste
oplysninger trykkes på OK. Programmeringstasten TILBAGE kan på et hvilket som helst
tidspunkt bruges til at vende tilbage til det foregående skærmbillede.
OK
1
Total volumen = Lægemiddelvolumen + fortyndervolumen, dvs. total volumen af væske i væskebeholderen, når et lægemiddel er tilsat.
2
Vises kun, hvis der anvendes vægtbaserede enheder.
1000DF00662 7. udgave
16/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Start på infusion
8. Slet VOLUMEN infunderet, hvis det er nødvendigt. Det anbefales til nye patienter, eller når en ny infusion konfigureres.
9. Åbn VDSI, om nødvendigt, ved at vælge VDSI-programmeringstasten på hoveddisplayet. Indstil VDSI med valgmuligheden POSER
og/eller f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte. Vælg INFUSION SLUT vha. f-tasterne for at rulle gennem
valgmulighederne på skærmen, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
10. Indlæs eller justér HAST, om nødvendigt, med f-tasterne.
Fyldning af infusionssættet
A
• Fyld altid infusionssættet, før en patient tilsluttes.
• Maks. fyldningshastighed og fyldningsvolumen er konfigureret i datasættet via Alaris® Editor.
• Pumpen fylder ikke, hvis hastighedslåsen er blevet aktiveret.
• Under FYLDNING øges alarm-grænsen for nedadgående okklusion midlertidigt til dens maksimum.
Med i-knappen kan man indgive en begrænset væskevolumen med henblik på at fylde infusionssættet, før det tilsluttes en patient.
11. Tryk på i-tasten for at få vist FYLDNING-skærmbilledet.
12. Tryk på den (blinkende) FYLDNING-programmeringstast (fyldning) og hold den nede, indtil væsken flyder og fyldningen af
infusionssættet er afsluttet. Den volumen, der er anvendt til fyldningen, vil blive vist, men den bliver ikke lagt til den infunderede
volumen.
13. Når fyldningen er afsluttet, skal man slippe programmeringstasten FYLDNING.
Start af infusion
14. Tilslut infusionssættet til patientens adgangsanordning.
15. Tryk på b-knappen for at starte infusionen. INFUSION vises.
BEMÆRK: Den grønne lysdiode vil blinke for at vise, at pumpen infunderer.
A
Hvis det er nødvendigt at stoppe infusionen øjeblikkeligt, kan det gøres på de følgende måder:
• Ved at trykke på h-knappen, anbefalet handling.
• Ved at lukke rulleklemmen og derefter åbne døren.
1000DF00662 7. udgave
17/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Bolus
Bolus
Bolusinfusioner
Bolus - Indgivelse af en kontrolleret væske- eller lægemiddelvolumen ved en øget hastighed til diagnostiske eller terapeutiske formål.
Pumpen bør altid infundere og være tilsluttet til patienten (lægemidler indgivet via en IV bolus kan medføre øjeblikkelige og høje
lægemiddel-koncentrationsniveauer).
Bolus kan anvendes i begyndelsen af infusion eller under infusion.
Bolusfunktionen kan konfigureres ved hjælp af Alaris® Editor til:
a) Bolus valg - deaktiveret
b) Bolus valg - aktiveret
i) Kun HÅND PÅ
ii) HÅND PÅ og HÅND FRI
Bolus valg - deaktiveret
Hvis bolus er konfigureret til Deaktiveret, vil det ikke have nogen effekt at trykke på i-knappen, og pumpen vil fortsætte med at
infundere med den indstillede hastighed.
A
En bolus kan ikke administreres, hvis funktionen er deaktiveret for den valgte profil eller lægemiddelprotokol.
Bolus valg - aktiveret
A
Under en BOLUS øges alarm-grænsen for downstream okklusion midlertidigt til dens maksimum.
BOLUS aktiveret - kun HÅND PÅ
I HÅND PÅ bolus skal man trykke på og holde den blinkende bolus-programmeringstast nede for at levere den krævede bolus.
Bolushastigheden kan justeres. Bolusvolumen er begrænset i konfigurationen via Alaris® Editor.
1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VALG.
2. Brug f-tasterne til at justere bolushastighed, hvis påkrævet.
3. Tryk på den blinkende BOLUS programmeringstast og hold den nede for at indgive bolus. Når det ønskede bolusvolumen er
administreret, eller den maksimale bolusvolumengrænse er nået, slippes programmeringstasten. Bolusvolumen lægges til den totale
infunderede volumen, som vises.
A
Hvis det volumen, der skal infunderes (VDSI), nås under en bolus, lyder alarmen eller advarslen for VDSI færdig. Tryk
på c for at afstille alarmen eller advarslen. Tryk på CANCEL (Annuller) for at afstille advarslen. Se afsnittet VDSI for
at få flere oplysninger om VDSI-drift.
BOLUS aktiveret - HÅND PÅ / HÅND FRI
HÅND FRI bolus leveres med et enkelt tryk på den blinkende BOLUS-programmeringstast. Bolushastighed og bolusvolumen er sat til
standardværdier, og de kan ændres. Standardbolusvolumen er 0.1ml.
1. Tryk en gang på i-knappen under infusion for at få vist skærmbilledet BOLUS VALG.
2. Tryk på JA-programmeringstasten for at gå til HÅND FRI bolus-skærmbilledet, eller tryk på HÅND PÅ-programmeringstasten for at
gå til HÅND PÅ bolus.
3. Brug f-tasterne til at justere bolus DOSIS, hvis påkrævet. Tryk om nødvendigt på programmeringstasten HAST for at
justere bolusleveringshastigheden.
4. Tryk én gang på den blinkende BOLUS-programmeringstast for at begynde indgivelse af den forudindstillede bolus. Displayet viser
bolusindgivelsen gennem bolusnedtællingen, og der vendes tilbage til hovedskærmbilledet, når bolus er afsluttet.
5. For at stoppe en bolusindgivelse kan en af de følgende handlinger foretages:
• Tryk på programmeringstasten STOP for at stoppe bolusindgivelsen og fortsætte med den indstillede hastighed.
• Tryk på h-knappen for at standse bolusindgivelsen og sætte pumpen på hold.
BEMÆRK: Hvis bolusvolumen når det indstillede maksimale bolusvolumen, vil bolus stoppe, og pumpen vil vende tilbage til at
infundere ved den indstillede infusionshastighed og fortsætte infusionen.
BEMÆRK: Hastigheden kan være begrænset af Maks. bolushastighed, som konfigureres i Alaris® Editor.
BEMÆRK: Hvis BOLUS overskrider de bløde eller hårde grænser, vises en prompt.
BEMÆRK: Bolushastighed indstilles automatisk til den aktuelle infusionshastighed, hvis standardværdien for bolushastighed er
lavere end den aktuelle infusionshastighed. En bolushastighed kan ikke konfigureres til at være lavere end den aktuelle
infusionshastighed.
BEMÆRK: N
år bolushastigheden er blevet indstillet, vil alle efterfølgende bolusinfusioner vende tilbage til den tidligere
bolushastighed, indtil infusionsopsætningen ryddes.
1000DF00662 7. udgave
18/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Trykfunktioner
Trykfunktioner
• Fortolkningen af in-line-tryklæsninger og okklusionsalarmer er lægens ansvar og afhænger af den enkelte applikation.
A
• Standard alarmgrænser for downstream okklusion for pumpen konfigureres i Alaris® Editor efter profil og lægemiddel..
Trykovervågning i realtid
Sensordisken for det indstillede infusionstryk giver mulighed for måling af inline-trykket, og sammen med tendenskurver kan det
understøtte tidlig klinisk vurdering og intervention, hvilket kan være med til at reducere risikoen for IV-komplikationer.
Alarm-grænsen for downstream okklusion, som indstilles via de automatiske eller manuelle trykfunktioner, kan være med til at optimere
tid til alarm.
På trods af den fordel, som opdagelse af okklusioner på et tidligt tidspunkt og reduceret tid til alarm medfører,
er pumpen ikke designet til at give beskyttelse mod eller opdagelse af ekstravasation eller infiltration. Derfor
skal klinikeren under monitorering af tryktendenskurverne også kontrollere infusionsstedet jævnligt og følge
hospitalets protokoller, når der opstår IV-komplikationer.
A
Muligheder i forbindelse med trykokklusionsalarmer
For at kontrollere og justere alarmgrænsen for downstream okklusion trykker du på
knappen e. Displayet skifter til at vise en 20-minutters tryktendenskurve, som viser den
aktuelle patients inline-tryk og alarmgrænsen for downstream okklusion.
TRYK
Alarmgrænsen for downstream okklusion kan justeres enten manuelt eller automatisk.
17:40
28 mmHg
60 mmHg
ADJUST WITH
TREND
AUTO.
18:00
OK
Manuel
Alarmgrænsen for downstream okklusion kan indstilles manuelt ved at trykke på f-tasterne for at øge
eller mindske alarmgrænserne for tryk efterfulgt af programmeringstasten OK. Den nye grænse vil blive angivet
numerisk på skærmen.
Automatisk tryk
Funktionen Automatisk tryk kan anvendes, hvis trykket i slangen har stabiliseret sig over en kort periode med
infusion. Hvis Automatisk tryk er aktiveret i editoren, anvendes værdien for Automatisk tryktolerance (XX) mmHg,
som er indstillet i profilen, til at beregne en ny alarmgrænse for downstream okklusionstryk, når der trykkes på
programmeringstasten AUTO efterfulgt af programmeringstasten OK.
Auto. trykindst.
Hvis valgmuligheden Auto trykindst. er aktiveret i editoren, justerer pumpen automatisk alarm-grænsen
for downstream okklusion. Dette sker hvert 15. minut efter start af infusion. Pumpen justerer automatisk
alarmgrænsen for downstream okklusion til værdien i Auto trykindst. (XX) mmHg over det gennemsnitlige
infusionstryk, som beregnes ud fra gennemsnittet af de sidste 5 minutters infusion.
Bemærk: XX er trykkets AUTOMATISKE TRYKTOLERANCE og indstilles af brugeren. Denne justering, værdien for AUTOMATISK
TRYKTOLERANCE på 15-100 mmHg, kan konfigureres efter profil i datasættet. Ved tryk på op til 100 mmHg tilføjes
værdien AUTOMATISK TRYKTOLERANCE. For tryk over 100 mmHg indstilles alarmgrænsen for downstream okklusion
til den aktuelle værdi for AUTOMATISK TRYKTOLERANCE som en procentdel over det gennemsnitlige tryk i infusionsslangen op til den maksimale alarmgrænse for okklusion, som er defineret i profilen.
Tryktendens
1. For at kontrollere tryktendenskurven trykkes på e-knappen.
2. Tryk på programmeringstasten TREND for at se tryktendensen for de seneste 12,5
timer (beregnet efter uret). Tryktendensen kan vises med 15-minutters intervaller vha.
programmeringstasterne +/-. Tryktendensen opdateres hvert kvarter og kan ses med
større opløsning. Tryktendensgrafen viser slangens tryk på et givent tidspunkt
TREND
3. Tryk på programmeringstasten OK for at forlade tryktendensskærmbilledet.
0
71 mmHg
17:15
–
+
TILBAGE
1000DF00662 7. udgave
19/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Grundlæggende funktioner
Slet infunderet volumen
Denne valgmulighed muliggør sletning af infunderet volumen.
1. Tryk på programmeringstasten VOLUMEN på hoveddisplayet for at vise valgmuligheden slet VOLUMEN INFUNDERET.
2. Tryk på programmeringstasten SLET for at slette den infunderede volumen. Tryk på programmeringstasten AFSLUT for at bibeholde
volumen.
Angivelse af VDSI
Denne funktion gør det muligt at indstille et specifikt volumen, der skal infunderes (VDSI), samt den hastighed, hvormed infusionen
overgår, efter at VDSI er blevet nået, ved at vælge en SLUTHASTIGHED fra;
SLUTHASTIGHED Infusionsstatus
Advarsel
STOP
Infusion stopper
Alarm for VDSI SLUT
Tilsluttet flowsensor
HVÅ
Infusion fortsætter ved HVÅ-hastighed
Advarsel om VDSI SLUT
FORTSÆT
Infusion fortsætter med den aktuelle
infusionshastighed
Advarsel om VDSI SLUT
Ja
FORTSÆT
Infusion stopper
Alarm for INDSTILLET VDSI/INFUSION STOPPET
Nej
Brug af f-tasterne:
a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den volumen, der skal infunderes.
b) Angiv den volumen, der skal infunderes, ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK for at bekræfte.
c) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på skærmen.
d) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT.
eller
3. Brug programmeringstasten POSER:
a) Tryk på programmeringstasten VDSI på hoveddisplayet for at åbne skærmbilledet med den volumen, der skal infunderes.
b) Vælg programmeringstasten POSER, vælg den nødvendige posevolumen ved hjælp af f-tasterne, og
tryk på OK for at bekræfte valget.
c) Tryk OK for at bekræfte igen, eller juster VDSI med f -tasterne og tyk på OK.
d) Vælg INFUSION SLUT med f-tasterne for at bladre gennem valgmulighederne på skærmen.
e) Tryk på OK-programmeringstasten for at bekræfte og forlade menuen INFUSION SLUT.
Hold Venen Åben (HVÅ) hastighed
Til sidst i VDSI vil pumpen først vise VDSI UDFØRT/INFUNDERER HVÅ. Tryk på ANNULLER for at annullere advarslen og vise
skærmbilledet HVÅ.
Pumpen fortsætter med at infundere med HVÅ-hastigheden. HVÅ bruges til at holde veneadgangsanordningen åben ved afslutningen af
infusionen for at forhindre blod fra patientens kredsløb i at trænge ind i spidsen, hvilket kan føre til en okklusion.
BEMÆRK: H
vis HVÅ-hastigheden, standard 5 ml/h, overstiger de indstillede infusionsparametre, vil pumpen fortsætte med at
infundere med den angivne infusionshastighed. HVÅ-hastigheden vil blinke på skærmen for at indikere, at dette ikke er
den sædvanlige infusionshastighed.
BEMÆRK: Pumpen vil bippe hvert 5. sekund, mens den er i HVÅ-tilstand.
Valg af infusionsopsætning
Denne funktion kan give mulighed for, at pumpen konfigureres til brug med en specifik lægemiddelprotokol. Lægemidler
prækonfigureres i Alaris® Editor for at gøre det muligt hurtigt at vælge en lægemiddelprotokol, dosisenheder og standardhastighed.
For øget sikkerhed ved anvendelse af et konfigureret lægemiddel, kan maksimale og minimale sikkerhedsgrænser indstilles for
koncentration og dosishastigheder ved hjælp af Alaris® Editor.
A
Når en infusion reguleres ved hjælp af doseringshastigheden, viser displayet muligvis ikke tilsvarende ændringer
i infusionshastigheden i ml/h. Dette har ingen indflydelse på infusionens præcision.
1. Tryk på d-knappen for først at åbne valgmenuen.
2. Der er adgang til valgmuligheder for opsætning af lægemidler og dosering ved at vælge INFUSIONSOPSÆTNING fra listen ved
hjælp af f-tasterne.
3. Vælg fra listen over valgmuligheder ml/h, KUN DOSERING eller LÆGEMIDLER, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte
valget. Se "Start af infusion" for at få yderligere oplysninger.
1000DF00662 7. udgave
20/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Hastighedslås
Hvis hastighedslås er aktiveret, når infusionshastigheden er indstillet, og infusionen er startet eller efter en bolusinfusion, vil prompten
for hastighedslås komme frem på hoveddisplayet.
For at vælge hastighedslåsfunktionen trykkes på programmeringstasten JA. Tryk på programmeringstasten NEJ, hvis hastighedslåsen
ikke ønskes.
Når hastighedslåsen er aktiveret, er det ikke muligt at udføre følgende:
• Ændring af infusionshastighed/titrering
• Bolus / Fyldning
• Afbrydelse af pumpen
• VDSI over tid-infusioner.
• Sekundære infusioner
Sådan slås hastighedslås fra:
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg FRI HASTIGHED, og tryk på programmeringstasten OK.
Sådan slås hastighedslås til:
1. T ryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. V
ælg HASTIGHED LÅST, og tryk på programmeringstasten OK.
Justering af eksisterende dosering eller protokolinfusioner - Indstil efter ml/t/Indstil efter doseringshastighed
For at indstille doseringshastighed eller flowhastighed med præcise trin kan det være nødvendigt at skifte mellem valgmulighederne for
hastighedsjustering INDSTILLET EFTER DOSERINGSHASTIGHED og INDSTILLET EFTER ml/t. En pil til venstre for displayet viser den
ændrede hastighed, når f-tasterne bruges til at øge/reducere infusionshastigheden.
For at indstille en præcis doseringshastighed skal pilen pege på doseringshastigheden (f.eks.: mg/kg/t), flowhastigheden vil blive
beregnet ud fra doseringshastigheden.
For at indstille en flowhastighed præcist, skal pilen pege på flowhastighed ml/t; doseringshastigheden vil blive beregnet ud fra
flowhastigheden.
Sæt som ml/h
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. Vælg valgmuligheden SÆT SOM ml/h ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten vist på skærmen.
Herved vælges valgmuligheden indstil efter flowhastighed, pilen på displayet vil automatisk vælge flowhastigheden, og
flowhastigheden kan justeres om nødvendigt.
Sat som dosering
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. V
ælg valgmuligheden SAT SOM DOSERING ved hjælp af f-tasterne, og tryk på OK-programmeringstasten vist
på skærmen. Herved vælges valgmuligheden indstil efter doseringshastighed, pilen på displayet vil automatisk vælge
doseringshastigheden, og doseringshastigheden kan justeres om nødvendigt.
Doseringsreferat
For at gennemgå den nu valgte doseringsinformation:
1. T ryk på d-knappen for først at åbne valgmenuen.
2. Vælg muligheden DOSERINGS RESUME med f-tasterne og tryk på OK-programmeringstasten.
3. Gennemse informationen og tryk så på programmeringstasten AFSLUT.
Vælg lægemiddel
Denne valgmulighed er kun tilgængelig under infusion.
1.
2.
3.
4.
Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
Vælg muligheden VÆLG LM (vælg lægemiddel) med f-tasterne og tryk på OK-programmeringstasten.
Vælg lægemiddel fra den viste liste LÆGEMIDLER (A-Z) ved hjælp af f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte.
Vælg lægemiddelnavn med f-tasterne, tryk på OK for at bekræfte, og følg så prompten på skærmen som påkrævet.
Primær opsætning
Hvis en sekundær infusion allerede er blevet sat op, finder adgang til opsætning af den primære infusion sted som følger:
1. T ryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2. T ryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
3. Vælg PRIMÆR Opsætning, og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte. Foretag ændringer i den primære opsætning
efter behov.
1000DF00662 7. udgave
21/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Indstilling af VDSI over tid
Denne valgmulighed gør det muligt at indstille en bestemt VDSI og en bestemt afgivelsestid, maks. 24 timer. Den nødvendige hastighed
for at administrere den ønskede volumen inden for den specificerede tid bliver beregnet og vist.
1. Stop infusionen. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. Vælg valgmuligheden SÆT VDSI OVER TID ved hjælp af f-tasterne, og tryk på programmeringstasten OK.
3. Juster volumen, der skal infunderes, vha. f-tasterne, eller vælg programmeringstasten POSER. Når den ønskede volumen
er nået, trykkes på programmeringstasten OK.
4. Indtast det tidsrum, som volumen skal infunderes over, ved hjælp af f-tasterne. Infusionshastigheden vil automatisk blive
beregnet.
5. Tryk på programmeringstasten OK for at angive værdien eller TILBAGE for at vende tilbage til VDSI.
Juster alarmlydstyrke
Hvis denne indstilling er aktiveret i den aktive profil, kan brugeren justere lydstyrkeniveauet for alarmer, advarsler, meddelelser på
skærmen og råd.
1.
2.
3.
4.
Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
Vælg JUSTER ALARM VOLUME med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
Vælg HØJ, MEDIUM eller LAV med f-tasterne.
Tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte eller på AFSLUT for at forlade skærmen.
Alarmvolumenramper
Hvis denne indstilling er aktiveret i den aktive profil, konfigureres lydstyrkeniveauet for alarm, advarsel og meddelelser på skærmen
til at starte ved en lav indstilling og øges over tid (op til ca. 20 sekunder) til dets ALARMVOLUMENINDSTILLING. Den kan aktiveres/
deaktiveres via Alaris® Editor.
Event Log (Hændelseslog)
Denne valgmulighed gør det muligt at gennemse hændelsesloggen.
1.
2.
3.
4.
Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
Vælg HÆNDELSESLOG med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
Se hændelserne ved hjælp af f-tasterne.
Vælg TILBAGE for at gå tilbage til forrige skærmbillede, hvis nødvendigt.
Pumpedetaljer
Oversigt over pumpeoplysninger:
1. Tryk på d-knappen for at få adgang til valgmenuen.
2. Vælg PUMPE DETALJER med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Gennemse informationen og tryk så på programmeringstasten AFSLUT.
Profilfilter
Denne funktion gør det muligt at filtrere valgte profiler før visning. Den kan aktiveres/deaktiveres via Alaris® Editor.
1.
2.
3.
4.
Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
Vælg PROFIL FILTER med f-tasterne, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
Vælg en profil, der skal filtreres, med f-programmeringstasterne.
Tryk på ÆNDRE for at deaktivere profilen og tryk på OK for at bekræfte eller på AFSLUT for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.
Bemærk: Hvis der kun er en tilgængelig profil, og hvis alle andre profiler er deaktiverede, vises BEKRÆFT PROFIL-skærmbilledet ikke
efter opstart.
På hold
Denne funktion gør det muligt at sætte pumpen på standby, hvilket betyder, at pumpen er sat på pause på ubestemt tid, uden at der
udløses en tilbagekaldsalarm hvert andet minut. Denne funktion tilrådes, hvis en pumpe er konfigureret, men patienten endnu ikke er
klar fra operationsstuen eller skadestuen. Denne funktion tilrådes, hvis en infusionspumpe er konfigureret, men patienten endnu ikke er
klar fra operationsstuen eller traumeafdelingen. Den kan aktiveres/deaktiveres via Alaris® Editor.
1. Tryk på d-knappen for at åbne valgmenuen.
2. Vælg PÅ HOLD med f-tasterne, tryk på programmeringstasten OK for at bekræfte.
3. Vælg SLET for at gå tilbage til hovedskærmbilledet.
1000DF00662 7. udgave
22/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Grundlæggende funktioner
Udskiftning af infusionssættet
1. Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
2.
3.
4.
5.
6.
Luk inline-klemmen og sørg for, at adgangen til patienten lukkes.
Afbryd infusionssættet fra patienten.
Åbn døren, og fjern infusionssættet fra pumpen, og bortskaf sættet og væskebeholderen ifølge hospitalsprotokollen.
Klargør det nye infusionssæt, sæt infusionssættet i pumpen og luk døren, se 'Isætning af infusionssæt'.
Genstart infusion, se "Start af infusionen".
A
Ved udskiftning af infusionssæt eller væskebeholder skal der anvendes aseptisk teknik ifølge hospitalsprotokollen.
Det anbefales, at infusionssættet udskiftes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet altid læses igennem. Det angivne interval for
udskiftning er typisk 72 timer med følgende undtagelser:
• Transfusionssæt (blod)
Udskiftning af væskebeholder
1. Tryk på h for at sætte pumpen på hold.
2.
3.
4.
5.
Fjern perforeringsrør på infusionssættet fra tom/brugt beholder. Kasser den tomme/brugte beholder ifølge hospitalets protokol.
Indsæt perforeringsrøret i væskebeholderen, og hæng den korrekt op i en minimumshøjde på 300 mm over pumpen.
Fyld dråbekammeret ca. halvt op.
Genstart infusion, se "Start af infusionen".
A
Ved udskiftning af infusionssæt eller væskebeholder skal der anvendes aseptisk teknik ifølge hospitalsprotokollen.
Det anbefales, at infusionssættet udskiftes i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
Det anbefales, at luftventilen åbnes på pumpesættet, hvis der anvendes glasflasker eller halvstive beholdere.
Se "Forholdsregler ved drift" for at få yderligere oplysninger.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet altid læses igennem.
Instruktioner vedrørende det nålefri SmartSite®-system
Den nålefri SmartSite® ventil er designet til at muliggøre sikkert flow via tyngdekraften og automatiseret flow, injektion og aspiration af
væsker uden brug af kanyler ved at anvende Luer-lock- og Luer-slip-konnektorer.
A
Forholdsregler:
• Kasseres hvis emballagen ikke er intakt,eller beskyttelseshætterne er gået løs.
• Hvis der skaffes adgang til en nålefri ventil med en kanyle i et nødstilfælde, vil ventilen blive beskadiget, hvilket
kan forårsage lækage. Udskift den nålefri ventil øjeblikkeligt.
• Nålefri ventiler er kontraindicerede ved systemer med stumpe kanyler.
• Luer slip-sprøjter må ikke efterlades uden opsyn.
Vejledning - Brug aseptisk teknik
1. Før hver adgang skal toppen af den nålefri ventilport sprittes af med en steril swab vædet med 2% klorhexidin, 70% alkohol eller et
andet godkendt antiseptisk middel, og derefter have lov til at tørre.
BEMÆRK: Tørretiden afhænger af temperatur, fugtighed og ventilation på stedet.
2. Fyld ventilporten. Tilslut om muligt sprøjten til den nålefri ventilåbning, og aspirer små luftbobler.
3. Ved anvendelse med infusionssæt skal man altid referere til den enkelte brugsanvisning.
BEMÆRK: V
ed brug af den nålefri ventilåbning kan der observeres væske mellem huset og det blå stempel. Denne væske kommer
ikke ind i væskebanen og kræver ingen handling.
BEMÆRK: I tilfælde af spørgsmål om produktet eller rekvirering af uddannelsesmaterialer til nålefri ventiler bedes du kontakte en
CareFusion repræsentant. Der henvises til lokalitetens protokoller. Kontakt andre organisationer, der udgiver retningslinjer,
der kan være til hjælp ved udarbejdelse af lokalitetens protokoller.
1000DF00662 7. udgave
23/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Sekundære infusioner
Sekundære infusioner
Sekundær, infusionstilstand er kun tilgængelig, hvis den er blevet konfigureret.
Anvendelsen af sekundære infusioner bør begrænses til periodisk terapi med lægemidler, der ikke er følsomme over for den samlede
mængde tid, der kræves for at fuldføre en infusion.
A
• Antibiotika kan typisk infunderes gennem en sekundær infusion, hvor den primære infusion er begrænset til
vedligeholdelsesvæske. Hvis den sekundære infusionsmulighed skal anvendes, bør den primære infusion kun
være en vedligeholdelsesvæske og er ikke indikeret til lægemiddelterapi.
• Anvendelsen af sekundære infusioner til afgivelse af kritiske lægemidler, især dem med en kort halveringstid, er
ikke indikeret til brug. Disse lægemidler bør administreres gennem en dedikeret pumpekanal.
• Flow kan finde sted fra den primære væskebeholder under en sekundær infusion, afhængigt af faktorer som
f.eks. væskeviskositet, den sekundære infusionshastighed, højde mellem begge væskebeholdere og brugen
af klemmer. Dette kan resultere i, at der er lægemidler tilbage i beholderen ved slutningen af den sekundære
infusion, hvilket forsinker afgivelsen i en tidsperiode, som afhænger af den primære infusionshastighed. Derfor
anbefales det, at flowsensorer, hvis de bruges, frakobles fra pumpen under sekundære infusioner.
• Jævnlig overvågning for uventet primært flow anbefales. Hvis flow fra den primære væskebeholder ikke
ønskes under den sekundære infusion, og/eller patienten er følsom over for væskebalance, bør klemmen på det
primære infusionssæt lukkes. Kontrollér, at der ikke falder nogen dråber i det primære dråbekammer.
• Når den primære infusion er færdig, fortsætter pumpen med Hold Vene Åben hastighed (HVO).
Typiske sekundære infusioner
Forlængerkrog (ca. 26 cm)
Normalt inkluderet i det sekundære infusionssæt.
Den primære væskebeholder skal hænge lavere end
den sekundære væskebeholder, for at den sekundære
infusion kan afvikles, og den primære infusion kan
genstarte ved fuldførelse af den sekundære infusion.
Primær væskebeholder
Sekundær væskebeholder. Typisk
en mindre beholder, f.eks. 50 ml,
100 ml, 200 ml eller 250 ml.
2
Sekundære infusionssæt, f.eks.
72951NE. Sædvanligvis kortere
slanger for at nå Y-forbindelsen
på det primære infusionssæt.
1
In-line-klemme
f.eks. rulleklemme.
Primært infusionssæt
Inline-klemme
Kontraventil
Øvre Y-samling (SmartSite® nålefri ventil)
på det primære infusionssæt.
In-line-klemme
f.eks. rulleklemme.
IV-stang
A
Det sekundære infusionssæt
tilsluttes til den øverste
Y-forbindelse på det primære
infusionssæt.
Opsætning af en sekundær infusion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kontrollér, at den primære infusion er konfigureret i ml/h.
Tryk på h for at sætte pumpen PÅ HOLD.
Tryk på d for at få adgang til skærmbilledet MULIGHEDER.
Vælg SEKUNDÆR OPSÆTNING. Tryk på OK for at bekræfte.
Vælg enten ml/h eller LÆGEMIDLER A-Z. Tryk på OK for at bekræfte valget.
Indtast den sekundære HAST ved hjælp af f-tasterne. Tryk på OK for at bekræfte valget.
Indstil VDST ved hjælp af f-tasterne. Tryk på OK for at bekræfte.
Gennemse oversigten for indstilling af PRIMÆR/SEKUNDÆR. Hvis dette er korrekt, trykkes på OK for at fortsætte, eller på TILBAGE
for at regulere VDSI eller HAST på SEKUNDÆR tilstand.
9. Tryk på b for at starte infusionen i sekundær tilstand. Et skærmbillede med rådgivning vises - KONTROLLÉR, AT DET
SEKUNDÆRE INFUSIONSSÆT ER ÅBENT.
10. Tryk på OK for at påbegynde infusion med den viste hastighed.
Ved fuldførelse af den sekundære VDSI, går pumpen automatisk over til den primære infusion, der høres et bip.
1000DF00662 7. udgave
24/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Tilstanden Servicekonfiguration
Tilstanden Servicekonfiguration
Dette afsnit består af en række indstillinger, der kan konfigureres. Nogle indstillinger kan angives via pumpens menu SERVICE,
tilgængelig i tekniker-tilstand, og andre gennem softwaren Alaris® Editor.
Indtast adgangskoden på pumpen for SERVICE-tilstand, vælg så KONFIGURATION. Detaljer findes i den tekniske servicehåndbog.
Brug Alaris® Editor til at konfigurere pumpekonfiguration, lægemiddel liste og enheder, der er aktiveret for hvert datasæt.
A
Adgangskoder bør kun indtastes af kvalificeret teknisk personale.
Dato og tid
1.
2.
3.
4.
Vælg DATO OG TID fra menuen KONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK.
Anvend f-tasterne til at ændre den viste dato og tryk på NÆSTE for at komme til næste felt.
Når korrekt dato og tid vises, skal man trykke på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen KONFIGURATION.
Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til menuen SERVICE, og tryk på a for at afslutte og slukke.
Pumpereference
Denne indstilling bruges til at tilføje referencetekst, der skal vises på pumpens opstartsdisplay.
1.
2.
3.
4.
Vælg PUMPEREFERENCE fra menuen KONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK.
Brug f-tasterne til at indtaste tekst og NÆSTE til at gå til næste tegn.
Når den ønskede tekst er valgt, trykker man på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen KONFIGURATION.
Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til menuen SERVICE og tryk på a for at afslutte og slukke.
Sprog
Denne indstilling anvendes til at indstille sproget for meddelelserne, som vises på pumpens display.
1.
2.
3.
4.
Vælg SPROG fra menuen KONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK.
Brug f-tasterne til at vælge sproget.
Når det ønskede sprog er valgt, trykker man på programmeringstasten OK for at gå tilbage til menuen KONFIGURATION.
Tryk på AFSLUT for at vende tilbage til menuen SERVICE og tryk på a for at afslutte og slukke.
Baggrundslys og kontrast
Denne indstilling anvendes til at indstille baggrundslyset og kontrasten på pumpens display.
1.
2.
3.
4.
Vælg BAGGRUNDSLYS OG KONTRAST fra menuen KONFIGURATION med f-tasterne og tryk på programmeringstasten OK.
Brug PARAM til at vælge enten BAGGRUNDSLYS, KONTRAST eller DÆMPNING efter behov.
Brug f-tasterne til at justere.
Tryk på OK og derefter på AFSLUT, når den ønskede værdi er nået, for at vende tilbage til menuen SERVICE og tryk på a for at
afslutte og slukke.
1000DF00662 7. udgave
25/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software
De følgende indstillinger kan kun konfigureres via den pc-baserede Alaris® Editor-software; se hjælpfilerne til Alaris® Editor for at få flere
oplysninger.
Konfigurationsindstillinger for datasæt
Profilfiltrering
Kontrollerer, om brugeren kan sortere/filtrere, hvilke profiler der er tilgængelige på pumpen.
Visning af enheder
Tekst til visning af enheder.
Generelle indstillinger for pumpekonfiguration
AC Strømfejl
Kontrollerer, når strømforsyningen er blevet afbrudt, om der dannes en advarsel for at give
brugeren besked om, at pumpen kun kører på batteri.
Lydstyrke
Styrer lydvolumen for alarmer, advarsler og meddelelser på skærmen.
Automatisk nattetilstand
Styrer, mellem definerede tidspunkter, om pumpen ændres ved anvendelse om aftenen/natten,
f.eks. dæmpet baggrundslys.
AUTOMATISK LAGRING
Styrer, når pumpen standses, om de aktive infusionsindstillinger gemmes og kan hentes ved
næste opstart af pumpen.
Batteriikon
Styrer, om batterisymbolet, som viser ladetilstand, vises eller ej.
Tilbagekaldstid
Kontrollerer det tidsrum, som kan forløbe mellem brugerens seneste registrerede interaktion
med pumpen og dannelse af en meddelelse på skærmen (BEMÆRK).
Tilstanden Tilsidesæt
lægemiddel
Altid - Enhver ændring af dosishastighed, som ligger uden for Guardrails® 'soft alerts' skal
bekræftes, før man starter infusionen.
Smart – Bekræftelse af indstilling vil være påkrævet ved første doseringshastighed indstillet
uden for Guardrails® Soft Alert. Efterfølgende ændringer vil ikke kræve bekræftelse før efter
dosishastigheden er blevet bekræftet inden for Guardrails® Bløde grænser.
Hændelseslog
Styrer, om brugeren kan kontrollere indholdet af hændelsesloggen ved hjælp af pumpens
display og tastatur.
Hastighedslås
Kontrollerer, om funktionen til låsehastighed er tilgængelig.
Justerbar lydstyrke
Styrer brugerens mulighed for at justere lydvolumen.
Visning af tryk
Kan ikke vælges, da Visning af tryk altid er aktiveret.
Lydsvag tilstand
Styrer, om pumpen kører i en tilstand med minimal støjafgivelse.
Hastighedstitrering
Tillader justering af infusionshastighed, mens pumpen infunderer, uden at pumpen sættes på
hold.
Standby-tilstand
Styrer, om standby er tilgængelig på pumpen.
VDSI Nulstil hast.
Styrer, om pumpen tvinger brugeren til at definere en ny hastighed efter afsluttet levering af
tidligere VDSI.
Standardvægt
Indstiller standardvægt for patient.
min. vægt soft
Indstiller minimumsvægt for patient til beregning af vægtbaseret lægemiddeldosering, før
brugeren alarmeres.
maks. vægt soft
Indstiller den maksimale vægt for patient til beregning af vægtbaseret lægemiddeldosering,
før brugeren alarmeres.
1000DF00662 7. udgave
26/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Pumpekonfiguration tilgængelig via Alaris® Editor software
Konfigurationsindstilling for infusionspumpe
Luft-grænse
Indstiller alarmen for enkelt-boble luft-i-slange.
Alarm for downstream
okklusionstryk
Indstiller, om pumpen tillader bolusafgivelse eller ej.
Alarmvolumenramper
Indstiller standardværdien for bolushastigheder.
Auto. trykindst.
Indstiller den maksimalt tilladte bolushastighed.
Automatisk tryk
Indstiller det maksimalt tilladte bolusvolumen.
Automatisk tryktolerance
Indstiller den maksimalt tilladte infusionshastighed.
Standardindstillet
bolushastighed
Indstiller den maksimale infusionshastighed ved HVÅ-indgivelse.
Maks. bolushastighed
Indstiller punktet defineret med hensyn til resterende tidsrum, hvor infusionen betragtes som
Near end dvs. næsten færdig.
Maks. bolusvolumen
Indstiller den maksimale VDSI for primære infusioner.
Bolustilstand
Indstiller den hastighed, hvormed fyldning udføres.
Deaktiver Infusion næsten slut
Indstiller det maksimale volumen, der kan påfyldes i forbindelse med en given fyldning.
Maks. sek. infusionshastighed
Den maksimalt tilladte infusionshastighed.
HVÅ-hastighed
Indstiller den maksimalt tilladte infusionshastighed for sekundære infusioner.
Maks. downstream-tryk
Indstiller den maksimalt tilladte indstilling for volumen, der skal infunderes, for sekundære
infusioner.
Nær slutning på infusionstid
Indstiller standard alarmgrænsen for downstream okklusion.
primær VDSI, maks.
Indstiller den maksimalt tilladte alarmgrænse for downstream okklusion.
Fyldningshastighed
Styrer indstillingen af alarmgrænsen for tryktolerance for downstream okklusion over det målte
tryk på det pågældende tidspunkt.
Maks. fyldningsvolumen
Styrer, om alarmgrænsen for downstream okklusion kan indstilles automatisk.
Maks. sek. infusionshastighed
Når alarmgrænsen for downstream okklusion indstilles automatisk, er denne værdi den
mængde, der tilføjes til det stabile, kørende downstream-tryk for at angive grænsen.
Maks. sek. VDSI
Styrer, om funktionen alarmvolumenramper er aktiveret, hvilket styrer, om lydstyrken af alarm,
advarsel eller meddelelse på skærmen øges med tiden.
Sekundær infusion
Styrer, om advarslen for Infusion næsten slut er deaktiveret.
1000DF00662 7. udgave
27/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Lægemiddelliste tilgængelig via Alaris® Editor software
Lægemiddelliste tilgængelig via Alaris® Editor software
De følgende lægemiddelparametre kan kun konfigureres via den pc-baserede Alaris® Editor-software; se hjælpfilerne til Alaris® Editor for
at få flere oplysninger.
Koncentrationsindstillinger
Koncentrationsenheder
Enheden for koncentrationsparametre.
KONCENTRATIONSMIN.
Den mindste tilladte koncentration for dette lægemiddel.
KONCENTRATIONSMAKS.
Den højeste tilladte koncentration for dette lægemiddel.
Indstillinger for doseringshastighed
Enheder for doseringshastighed
Enheden for parametre for doseringshastighed.
Vægtbaserede enheder
Styrer, om vægtbaserede enheder er aktiverede eller deaktiverede.
STANDARDHASTIGHED FOR DOSERING
Standard doseringshastighed ved infusion af dette lægemiddel.
DOSERINGSHASTIGHED, SOFT, MIN.
Den mindst tilladte doseringshastighed, som ikke udløser en alarm på pumpen.
DOSERINGSHASTIGHED, SOFT, MAKS.
Den maksimalt tilladte doseringshastighed, som ikke udløser en alarm på pumpen.
DOSERINGSHASTIGHED, HARD, MAKS.
Den maksimale tilladte doseringshastighed ved infusion af dette medikament.
Bolusindstillinger
Bolustilstand
Styrer bolus-afgivelsesmetoden. Disse indstillinger tilsidesætter
pumpekonfigurationsindstillingerne i profilen.
ENHEDER FOR BOLUSDOSERING
Enheden for parametre for bolusdosering. Anvendes ved Håndholdt og Hånd fri bolus.
Vægtbaserede enheder
Styrer, om vægtbaserede enheder er aktiverede eller deaktiverede.
Bolusdosis standard
Standard bolusdosis for dette lægemiddel. Anvendes ved Hånd fri bolus.
BOLUSDOSIS SOFT MIN.
Minimum bolusdosis, som pumpen tillader, før brugeren skal bekræfte den valgte
bolusdosis som svar på et råd om mulig under-infusion. Anvendes ved Hånd fri bolus.
BOLUSDOSIS SOFT MAKS.
Maksimum bolusdosis, som pumpen tillader, før brugeren skal bekræfte den valgte
bolusdosis som svar på et råd om mulig over-infusion. Anvendes ved Hånd fri bolus.
BOLUSDOSIS HARD MAKS.
Den maksimale tilladte bolusdosering for dette medikament. Anvendes ved Håndholdt
og Hånd fri bolus.
Standardindstillet bolushastighed
Standard bolushastighed for dette lægemiddel.
Trykindstillinger
Okklusionsalarmtryk
Alarmgrænsen for downstream okklusion kan indstilles fra 0-800 mmHg.
Visning af enheder
Enheder kan vælges via Alaris® Editor.
Mikrogram kan vises som mcg eller µg afhængig af konfigurationen i Alaris® Editor.
Enheder kan vises som U eller enheder afhængig af konfigurationen i Alaris® Editor.
1000DF00662 7. udgave
28/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Alarmer
Alarmer
Alarmerne standser infusionen og indikeres med en kombination af en hørbar lyd, en blinkende rød alarm-indikator og en meddelelse
på displayet.
1. Kontroller, om der er en alarmmeddelelse på displayet, og gennemgå nedenstående tabel for årsag og handling. Tryk på c for at
stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Når årsagen til alarmen er blevet korrigeret, skal man trykke på knappen b for at genoptage infusionen. (Undtagelserne er
BRUG IKKE og BATTERI TOMT).
Display
Årsag
Handling
• Kontrollér, at sættet sidder korrekt i air-in-line-detektoren.
Enkelt luftboble overstiger
alarmgrænsen. Sættet er ikke
monteret korrekt i air-in-linedetektoren.
LUFT TILSTEDE*
Luftdetektoren
• Kontrollér, om der er luftbobler i infusionssættet, og foretag
relevant handling.
• Fjern luft ifølge hospitalets retningslinjer.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
• Genstart infusionen.
LUFT TILSTEDE*
Akkumulerede luftbobler
overstiger alarmgrænsen.
Flere bobler, der er mindre end
alarmgrænsen for enkeltbobler,
som er blevet registreret over
en periode på 15 minutter
og >1 ml.
• Kontrollér, om der er luftbobler i infusionssættet, og foretag
relevant handling.
• Fjern luft ifølge hospitalets retningslinjer.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
• Genstart infusionen.
ÅBEN DØR
Døren blev åbnet under en
infusion.
• Luk dækslet, eller sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Genstart infusionen.
EFTER PUMPEN OKKLUSION
Der er opstået en blokering
nedstrøms.
• Kontrollér væskevejen mellem pumpen og patienten for
klemmer, konnektorer, buk eller blokeringer.
• Undersøg patientadgangsstedet for tegn på
komplikationer, f.eks. rødme, hævelse, smerte, varme.
Der er opstået en blokering
upstream. Beholderen er
muligvis tom.
• Kontrollér, at væskebeholderen er mindst 300 mm over
pumpen.
• Kontrollér, at posens spids er helt indsat i væskebeholderen
og at den ikke er blokeret.
• Kontrollér, at væskebeholderen ikke er tom.
• Kontrollér, at luftventilen på drypkammeret er åben ved
brug af alle glas- og semi-rigide beholdere.
• Kontrollér, at der ikke er knæk på infusionssættet over
pumpen.
• Kontrollér, at alle infusionssættets klemmer over pumpen
er åbne.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
• Åbn pumpedøren, og kontroller, at infusionssættet er isat
korrekt.
• Kontrollér, om 15 μm filteret i dråbekammeret er tilstoppet
eller delvist tilstoppet.
• Kontrollér, at infusionssættet ikke har været i brug i mere
end 72 timer.
• Hvis alarmen fortsætter, så overvej at udskifte
infusionssættet.
OKKULUSION OVER PUMPEN
1000DF00662 7. udgave
29/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Alarmer
Display
Årsag
Handling
INTET FLOW
Flowsensor registrerer ikke
noget flow.
•
•
•
•
•
•
FLOW FEJL
Stor forskel mellem
registrerede dråber og
forventede antal dråber.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Kontrollér flowsensor.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
FLOW FEJL (kun i sekundær
infusionstilstand)
Uventede dråber registreret.
• Hæng den sekundære beholder over den primære.
• Kontrollér, at dråber er fra den sekundære beholder under
infusion.
• Det anbefales at afbryde flowsensoren.
FRIT FLOW
Mulighed for ukontrolleret flow.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Tag pumpen ud af drift.
BATTERI TOMT
Det interne batteri er afladet.
Pumpen vil automatisk slukkes
i umiddelbar fremtid.
SIKKERHEDS BØLJE
Sikkerhedsklemme i stykker
eller mangler.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Udskift infusionssæt.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
FEJL INDSAT INFUSIONSSÆT
Sæt isat forkert.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
FLOW SENSOR AFBRYD
Flowsensor frakoblet under
infusion.
• Kontrollér/udskift flowsensor, eller indstil VDSI.
FORKERT SÆT
Sikkerhedsklemme ikke
registreret.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Kontrollér sæt, og luk dækslet.
• Udskift infusionssættet efter behov.
DØR IKKE LUKKET
Sikkerhedsklemme i ikkeokkluderet position med døren
åbent eller blokeret.
• Sæt en rulleklemme på infusionssættet.
• Undersøg, og korrigér isætning af sæt.
• Luk dækslet.
BRUG IKKE
Der er opstået en intern fejl.
• Tag pumpen ud af drift.
HÅNDTAG ÅBEN
Dørens håndtag er åbent.
• Kontroller dørens håndtag.
• Kontrollér kroge på håndtag.
• Kontrollér, at håndtaget ikke er blokeret, og fjern eventuelle
forhindringer.
VDSI UDFØRT
Tilsigtet VDSI fuldført. Når STOP
vælges som SLUTHASTIGHED.
• Angiv ny VDSI, eller slet VDSI.
VÆR OPMÆRKSOM
Pumpe på hold i to minutter
efter første BEMÆRK advarsel.
• Gennemgå pumpeopsætning. Start infusion, eller sluk for
pumpe.
A
Kontrollér flowsensor.
Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
Kontrollér, at alle klemmer over pumpen er åbne.
Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
Kontrollér, at perforeringsrøret er indsat korrekt.
Kontrollér, at flowsensoren er ren.
• Slå pumpen fra og tilslut til vekselstrømsforsyningen med
det samme.
* Genstart af infusion efter Luft-i-slangen
Pumpen kan genstartes ved at åbne døren, bedømme og fjerne eventuel luft fra slangeføringsområdet og
i infusionssættet på patientens side af pumpen, hvis det er nødvendigt, ifølge hospitalets retningslinjer. Luk døren,
og annuller luft-i-slangen-alarmen. Når infusionen genoptages, aktiveres luft-i-slangen-systemet og alarmen igen,
hvis den forudindstillede grænse for luft-i-slangen overskrides.
1000DF00662 7. udgave
30/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Advarsler
Advarsler
Advarsler gør brugeren opmærksom, men stopper ikke infusionen, og indikeres med en hørbar lyd, en blinkende gul advarsels-indikator
og en meddelelse på displayet.
1. K
ontroller, om der er en advarselsmeddelelse på displayet. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette
meddelelsen.
2. Korriger årsagen til advarslen, eller fortsæt med forsigtighed.
Display
Årsag
BATTERI LAVT
Lav batterispænding registreret;
batteriets resterende driftstid er
begrænset; hvis den annulleres, vil den
blive gentaget for hvert tiende minut,
hvis ikke tilsluttes.
• Tilslut til strømforsyning.
• Kontrollér strømkabel.
AC STRØM FEJL
Strømforsyning frakoblet eller fungerer
ikke.
• Tilslut til strømforsyning.
VDSI UDFØRT
Tilsigtet VDSI fuldført. Når HVÅ
eller FORTSÆT vælges som
SLUTHASTIGHED.
• Angiv ny VDSI, eller slet VDSI.
LUFT TILSTEDE
Luft registreret i infusionssættet ved
begyndelsen af infusionen.
Sættet er ikke monteret korrekt i air-inline-detektoren.
Handling
• Kontrollér, at sættet sidder korrekt i luft-i-slangedetektoren.
• Bedøm mængden af luft i infusionssættet.
• Kontrollér væskeniveauet i dråbekammeret.
• Kontrollér væskeniveauet i beholderen.
INDSTIL TIDEN
Dato / tid ikke indstillet.
• Dato/klokkeslæt skal indstilles af en kvalificeret
servicetekniker.
• Tryk på programmeringstasten slet for at fortsætte.
TITRATION
Hastighedstitrering ikke bekræftet.
• Bekræft eller annuller ny hastighed.
HASTIGHED LÅST
Hastighedslås ikke bekræftet.
• Vælg JA eller NEJ som påkrævet.
LOG FEJL
Kunne ikke opdatere hændelseslog.
• Det er muligvis nødvendigt, at en kvalificeret
servicetekniker foretager service på pumpen.
INDSTIL SERIE NUMMER
Serienummer ikke indstillet.
• Kontakt en kvalificeret servicetekniker for at indstille
serienummeret.
INFUSION NÆSTEN SLUT
Mindre end XX minutter, hvilket kan
konfigureres, af infusionstid tilbage.
• Indstil ny VDSI.
• Klargør en ny væskebeholder.
HVÅ
Forekommer efter, at en advarsel om
VDSI SLUT annulleres, hvis HVÅ var valgt
som indstilling for SLUTHASTIGHED.
• Indstil ny infusion eller stop behandlingen
1000DF00662 7. udgave
31/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Meddelelser
Meddelelser
Meddelelser gør brugeren opmærksom, men stopper ikke infusionen og indikeres med en hørbar lyd, en blinkende gul advarselsindikator og en meddelelse på displayet.
1. Kontrollér displayet for en prompt/meddelelse. Tryk på c for at stoppe lyden i 2 minutter eller SLET for at slette meddelelsen.
2. Afhjælp årsagen til prompten/meddelelsen, eller fortsæt med forsigtighed.
Display
Årsag
VÆR OPMÆRKSOM
Pumpe på hold i to minutter uden start af
infusion.
• Gennemgå pumpeopsætning.
• Start infusion, eller sluk for pumpe.
INDSTIL VDSI
Ingen VDSI / flowsensor.
• Indstil VDSI, eller montér flowsensor.
SÆTTET IKKE
TILPASSET
Der er ikke monteret infusionssæt.
• Montér infusionssæt.
LÅST
Hastighedsændring forsøgt mens låst.
• Lås hastigheden op for at justere
infusionsindstillinger.
Valg af lægemiddel påkrævet.
• Tryk på d-knappen for at få adgang til
valgmenuen.
• Vælg LÆGEMIDLER A-Z med f-tasterne.
• Tryk på OK for at bekræfte valget.
NY LÆGEMIDDEL
Handling
1000DF00662 7. udgave
32/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Råd
Råd
Råd advarer brugeren og angives med et hørbart signal og en meddelelse på displayet.
Display
Årsag
Handling
DOSIS OVERSKRIDES
Indstillet infusionhastighed overstiger
Guardrails® soft limit.
• Kontrollér infusionsindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE? skal
man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE? skal man
trykke på NEJ.
DOSIS UNDER
Indstillet infusionshastighed/
doseringshastighed er under Guardrails®
bløde grænse.
• Kontrollér infusionsindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE? skal
man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE? skal man
trykke på NEJ.
DOSIS IKKE TILLADT
Angivet doseringshastighed er større end
indstillet doseringshastighed for hard
maks.
• Kontrollér infusionsindstillingen, og justér til
passende nødvendig hastighed.
HASTIGHED IKKE TILLADT
Indstillet infusionhastighed overstiger en
hard limit.
• Kontrollér infusionsindstillingen, og justér til
passende nødvendig hastighed.
Indstillet koncentration overstiger hard
KONCENTRATION IKKE TILLADT maks. grænse eller er under hard min.
grænse.
• Kontrollér koncentrationen, og justér til en
mere passende mængde.
Indstillet patientvægt overstiger
Guardrails® soft limit.
• Kontrollér vægtindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE? skal
man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE? skal man
trykke på NEJ.
VÆGT UNDER GRÆNSEN
Indstillet patientvægt er under Guardrails®
soft limit.
• Kontrollér vægtindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE? skal
man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE? skal man
trykke på NEJ.
BOLUS IKKE TILLADT
Den indlæste bolusdoseringshastighed er
højere end bolusdoseringshastighed hård
maks. grænse.
• Kontrollér bolusindstillingen, og justér til
en mere passende dosis.
Indstillet bolusdoseringshastighed
overstiger Guardrails® soft limit.
• Kontrollér bolusindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE? skal
man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE? skal man
trykke på NEJ.
Indstillet bolusdoseringshastighed er
under Guardrails® soft limit.
• Kontrollér bolusindstilling.
• For at bekræfte OVERSKRID GRÆNSE? skal
man trykke på JA.
• For at afvise OVERSKRID GRÆNSE? skal man
trykke på NEJ.
VÆGT OVER GRÆNSEN
BOLUS DOSIS OVERSKREDET
BOLUS DOSIS UNDER
1000DF00662 7. udgave
33/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Drift af flowsensor (valgfri)
Drift af flowsensor (valgfri)
A
Flowsensoren overvåger automatisk infusionsflowhastigheden gennem dråbekammeret. Flowsensoren vil få
pumpen til at udsende en alarm, hvis der opstår en betydelig afvigelse fra infusionshastigheden. Flowsensoren kan
også registrere tomme beholdere. Derfor anbefaler vi brug af en flowsensor, hvor det er muligt med undtagelse af
sekundære infusioner.
IVAC® Model 180, flowsensor
Håndtagene
Flanger
Træk håndtagene tilbage
Dråbekammer
1. Fjern dækslet til flowsensorens interface, og gem det til senere brug.
2. Tilslut flowsensoren til flowsensor-interfacet, der befinder sig øverst på bagsiden af pumpen.
3. Slut IVAC® Model 180-flowsensoren til dråbekammeret på infusionssættet ved at trække håndtagene tilbage. Se illustrationen
ovenfor.
4. Fortsæt isætning, fyldning og konfiguration som beskrevet i denne brugervejledning.
BEMÆRK: Sørg for, at dråbekammeret er halv fyldt og opret.
A
Fastgør altid flowsensoren, før du starter en infusion.
Flowsensor bør ikke anvendes i direkte sollys.
Sørg altid for, at linsen er ren.
A
Sæt altid dækslet til flowsensor-interfacet på plads, når flowsensoren
er frakoblet.
Dæksel til
flowsensorinterface
1000DF00662 7. udgave
34/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Specifikationer
Specifikationer
Elektrisk beskyttelse
Klasse I, type CF (defibrillationssikret)
Elektrisk/mekanisk sikkerhed
Overholder IEC/EN60601-1 og IEC/EN60601-2-24.
Leder til spændingsudligning
Konnektoren (lederen) til spændingsudligning har til formål at give en direkte forbindelse mellem pumpen og
spændingsudligningsskinnen i den elektriske installation. For at bruge konnektoren til spændingsudligning skal konnektoren på
pumpen tilsluttes til spændingsudligningsskinnen i den elektriske installation.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Overholder IEC/EN60601-1-2 og IEC/EN60601-2-24.
Elektrisk sikkerhed
Typisk fejlstrøm til jord (normal tilstand) = 78 µA*
Typisk fejlstrømsbeskyttelse/afskærmning (normal tilstand) < 1 µA*
Typisk beskyttende jordmodstand = 32 mOhm (ekskl. strømkabel)
Ovenstående måleenheder er kun vejledende, IEC/EN60601-1-grænser defineres nedenfor:
Jord fejlstrøm (normal tilstand) <= 500 µA
Fejlstrømsbeskyttelse/-afskærmning (normal tilstand) <= 100 µA
Beskyttelses jordingsmodstand <= 200 mOhm (strømkabel)
* målt ved 230 + 10 % VAC, 60 Hz
Klassifikation
Klassifikation - kontinuerlig modusdrift, bærbart udstyr
Vekselstrømsforsyning
100 - 230 VAC, 50-60 Hz, 60 VA (maks.).
Sikringstype
T 1,25 A, træg sikring.
Dimensioner
148 (bredde) x 225 (højde) x 158 mm (dybde). Vægt: Ca. 2,6 kg (ekskl. strømkabel).
Beskyttelse mod indtrængning af væske
IPX3 - Beskyttet mod direkte sprøjt op til 60° fra lodret.
Miljømæssige Specifikationer
Tilstand
Drift
Transport og opbevaring
Temperatur
+5 °C - +40 °C
-20 °C - +50 °C
Fugtighed
20 % - 90 %*
15 % - 95 %*
Atmosfærisk tryk
700 hPa - 1060 hPa
500 hPa - 1060 hPa
*Ikke-kondenserende.
Batterispecifikationer
Genopladeligt NiMH (nikkel metalhydrid). Lader automatisk, når pumpen er tilsluttet til vekselstrøm.
• Batteridriftstid - For en batteriladetid på 24 timer vil pumpen ved 25 ml/h have en gennemsnitlig driftstid indtil afladet batteri på
6 timer.
• Batteriopladning - 2,5 timer til 95 %.
Bibeholdelse af hukommelse
Pumpens elektriske hukommelse kan bibeholdes i mindst 2 år ved normal brug.
1000DF00662 7. udgave
35/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Specifikationer
Systemnøjagtighed:
Hastighedspræcision er ±5 %, opnået under nominelle forhold1a,2
Hastighedspræcision er ±10 %, opnået under forhold med lavt flow1b,2
A
Variation i beholderhøjde, modtryk i udløb eller en kombination heraf kan påvirke den gennemsnitlige
hastighedspræcision. Faktorer, som kan påvirke beholderhøjde og modtryk i udløb, omfatter: Flowhastighed,
kateterets længde og indre diameter, indgiftssættets længde og indre diameter, beholderens fyldningshøjde
og pumpeniveauet, IV-opløsningens viskositet og IV-opløsningens temperatur. Noterne under dette afsnit
i brugsanvisningen giver kvantitative data om, hvordan ind- og udløbstryk påvirker den gennemsnitlige
flowhastighed.
Alarm for downstream okklusionstryk
Okklusionstrykket kan justeres fra 1 mmHg til 800 mmHg i trin a 1 mmHg.
Okklusionsnøjagtigheden opnået under nominelle forhold.1a
Downstream okklusionstrykkets nøjagtighed kan variere afhængigt af temperaturen. Tabellen nedenfor viser nøjagtigheden som % af
fuld skala.
Temperatur
Tryk (mmHg).
1
25
500
800
23 °C
±2 %
±4 %
±5 %
±6 %
5 °C
±4 %
±7 %
±7 %
±10 %
40 °C
±4 %
±7 %
±7 %
±10 %
Bemærk: Pumpen viser ikke negative trykværdier.
Maks. pumpetryk:
880 mmHg
Før downstream okklusionsbolus:
Bolusvolumen genereret ved 25 ml/t, når den minimale alarm-grænse for downstream okklusion nås <0,06 m
Bolusvolumen genereret ved 25 ml/t, når den maksimale alarm-grænse for downstream okklusion nås <0,70 ml
Nøjagtighed for bolusvolumen:
Typisk: -1,9 %, maks.: 4,1 %, min.: -10,1 % 1 ml ved 10 ml/t
Typisk: 0,4 %, maks.: 1,8 %, min.: -1,4 % 100 ml ved 1.200 ml/t
Typisk tid for aktivering af downstream okklusionsalarm:
Infusionshastighed
Alarm for downstream okklusionstryk
1 mmHg
30 mmHg
800 mmHg
1 ml/t
100 sekunder
165 sekunder
55 minutter
25 ml/t
11 sekunde
13 sekunder
100 sekunder
100 ml/t
2 sekunder
4 sekunder
20 sekunder
Indgivelse af en bolus
Parameter
Område
Bolushastighed
10-1200 ml/t i trin af 10 ml/t
Vist bolusvolumen
0,0 ml - 100,0 ml i trin af 0,1 ml
Start af infusion/konfiguration
Infusionsparameter
Område
Infusionshastighed
0,1-99,9 ml/t i trin af 0,1 ml/t
100-999 ml/t i trin af 1 ml/t
1000-1200 ml/t i trin af 10 ml/t
VDSI, primær
(0 - OFF), 1-9999 ml
VI (total)
0,1-9999 ml
Luftsensor:
Integreret ultrasonisk sensor.
Kritisk volumen
Den maksimale infunderede volumen efterfølgende en enkelt fejltilstand er til hastigheder ≤ 10 ml/t: 0,25 ml, hastigheder ≤ 100 ml/t:
0,5 ml, hastigheder > 100 ml/t: 2 ml
1000DF00662 7. udgave
36/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Specifikationer
Alaris®-sikkerhedsklemmen
Sætbaseret, pumpeaktiveret sikkerhedsklemmeanordning til at forhindre frit flow
Registrering af luft i slange:
Enkelt boble: 50 µl, 100 µl, 250 µl eller 500 µl.
Bobleakkumulering: 1 ml over et 15-minutters vindue.
Enkelt boble
Nøjagtighed af air in line-detektor (nominelt):
50 μl
54 μl ± 1 μl
100 μl
108 μl ± 1 μl
250 μl
262 μl ± 2 μl
500 μl
514 μl ± 2 μl
opnået under nominelle forhold1a
Bemærkninger
1a. Nominelle forhold defineres som:
• Indstillet hastighed: 1 til 1200 ml/t
• Anbefalet infusionssæt: 70593
• Kanyle: 18 gauge x 40 mm
• Opløsningstype: Deioniseret og afgasset vand
• Temperatur: 23 °C ±2 °C
• Væskehøjde: +300 ± 10 mm
• Modtryk: 0 ± 10 mmHg
• Atmosfærisk tryk: 1010 hPa ±10 hPa
1b. Lavt flow defineres som:
• Indstillet hastighed: mindre end 1,0 ml/t
• Anbefalet infusionssæt: 70593
• Kanyle: 18 gauge x 40 mm
• Opløsningstype: Deioniseret og afgasset vand
• Temperatur: 23 °C ±2 °C
• Væskehøjde: +300 ± 10 mm
• Modtryk: 0 ± 10 mmHg
• Atmosfærisk tryk: 1010 hPa ±10 hPa
2. Systemets præcision vil ændres med følgende procentsats:
•
•
•
•
•
•
Temperatur: nominelt -1,1 % ved 5 °C og nominelt -1,6 % ved 40 °C
Væskehøjde: nominelt -2,55 % ved -380 mm og 0,0 % ved +500 mm
Varighed: nominelt -1,5 % over 24 timers kontinuerlig brug
Tilbagetryk: nominelt hhv. +1,27 % ved -100 mmHg, +0,1 % ved +100 mmHg
Atmosfærisk tryk: ± 5 % ved 125 ml/t ved 500 hPa og 1060hPa
Opløsningstype: nominelt -1,53 % (0,9 % normalt saltvand); nominelt -2,35 % (50 % Dextrose); nominelt -1,53 % (20 % lipider);
nominelt -1,04 % (5 % alkoholopløsninger)-1,04 % med 5 % alkoholopløsninger
A
Den specificerede nøjagtighed kan muligvis ikke opretholdes, hvis ovenstående betingelser ikke opfyldes, se note
1 til 2.
1000DF00662 7. udgave
37/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Tilbehør
Tilbehør
Alaris® Gateway-arbejdsstation
Produkt-SKU
80203UNS0y-xx
Strømspænding
115-230 V, ~50-60 Hz
Elektrisk normering
460 VA (maksimum)
Beskyttelse mod elektrisk stød
Klasse 1
Klassifikation
Fortsat drift
Forsyning til pumpe
115-230 V, ~50-60 Hz, 60 VA
Produkt-SKU
80283UNS00-xx
Strømspænding
230 VAC, 50 eller 60 Hz
Elektrisk normering
500 VA (nominelt)
Beskyttelse mod elektrisk stød
Klasse 1
Klassifikation
Fortsat drift
Forsyning til pumpe
20 VA maks. 230 V 50-60 Hz
Alaris® DS-dockingstation
y = tilslutningsmulighed - 1, 2 eller 3
xx = konfiguration
1000DF00662 7. udgave
38/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Infusionssæt
Infusionssæt
Pumpen anvender standard-infusionssæt til engangsbrug. Brugeren er ansvarlig for at kontrollere egnetheden af produkter, der ikke er
anbefalet af CareFusion.
•
•
•
•
A
Nye sæt udvikles hele tiden til vores kunder. Kontakt venligst din lokale CareFusion repræsentant for tilgængelighed.
Kontrollér infusionssættets materiale og lægemiddelkompatibilitet, før der vælges infusionssæt.
Alle infusionssæt angivet nedenfor er DEHP-fri, medmindre andet er angivet.
Det anbefales, at infusionssæt udskiftes i henhold til instruktionerne i afsnittet 'Udskiftning af infusionssæt'.
Før brug af infusionssæt skal brugsanvisningen for infusionssættet læses omhyggeligt igennem.
Tegningerne er ikke i faktisk skala
Standardinfusionssæt
•
70693E
70643
70123E
70953
•
•
SmartSite® nålefri
ventilåbning
15 mikronfilter
længde: 265 cm
•
•
•
15 mikronfilter
Lysbeskyttet
Længde: 300 cm
•
•
•
•
•
2 SmartSite® nålefri
ventilåbninger
Lysbeskyttet
Inline 1,2 mikronfilter
15 mikronfilter
Længde: 275 cm
•
•
•
15 mikronfilter
Lavabsorberende
Længde: 270 cm
•
•
15 mikronfilter
Længde: 300 cm
•
2 SmartSite® nålefri
ventilåbninger
Længde: 265 cm
70593
70793E
•
•
70093E
•
•
•
2 SmartSite® nålefri
ventilåbninger
15 mikronfilter
1 tilbageløbsventil
Længde: 270 cm
70896
•
•
•
Dobbelt spike
200 mikronfilter
Længde: 295 cm
•
3 SmartSite® nålefri
ventilåbninger.
15 mikronfilter.
Lysbeskyttet
længde: 280 cm
Blodinfusionssæt
70895
70393E
•
•
200 mikronfilter.
Længde: 300 cm
•
2 SmartSite® nålefri
ventilåbninger
200 mikronfilter
Længde: 275 cm
•
•
Burettesæt
•
70103E
•
•
2 SmartSite® nålefri
ventilåbning
1 burette, 150 ml
Længde: 280 cm
Onkologiinfusionssæt
•
70952E
•
•
•
•
70955E
•
•
•
•
70951E
•
•
5 SmartSite® nålefri
ventilåbninger.
15 mikronfilter.
Lysbeskyttet
længde: 285 cm
SmartSite® nålefri
ventilåbning.
15 mikronfilter.
2 perforeringssæt
længde: 260 cm
70954E
•
70950E
3 SmartSite® nålefri
ventilåbninger.
15 mikronfilter.
længde: 280 cm
1000DF00662 7. udgave
•
•
•
39/48
•
•
5 SmartSite® nålefri
ventilåbninger.
15 mikronfilter.
længde: 285 cm
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Infusionssæt
Sekundære infusionssæt
•
72947NE
•
•
•
•
72948NE
•
•
•
SmartSite® nålefri
1
ventilåbning
Han-luer med
tilbageløbsventil
Længde: 35 cm
Lysbeskyttet
SmartSite® nålefri
1
ventilåbning
Han-luer med
tilbageløbsventil
In-line 0,2 mikronfilter
Længde: 50 cm
•
72946NE
•
•
72951NE
SmartSite® nålefri
1
ventilåbning
Længde: 30 cm
•
SmartSite® nålefri
1
ventilåbning
Han-luer med
tilbageløbsventil
Længde: 35 cm
•
•
•
•
15 mikronfilter
Lysbeskyttet
Lav fyldningsvolumen
Længde: 312cm
•
Infusionssæt med lav fyldningsvolumen
70096
•
•
•
15 mikronfilter
Lav fyldningsvolumen
Længde: 312cm
1000DF00662 7. udgave
70641
40/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer
For at sikre, at denne pumpe forbliver i god driftsmæssig stand, er det vigtigt at holde den ren og udføre de rutinemæssige
vedligeholdelsesprocedurer beskrevet nedenfor.
Interval
Rutinemæssige vedligeholdelsesprocedure
Ifølge hospitalets politik
Rengør omhyggeligt eksterne overflader på pumpen før og efter længerevarende perioders
opbevaring.
Ved hver brug
1. Undersøg stikket og ledningen til vekselstrømforsyningen for beskadigelse.
2. Undersøg kabinet, tastatur og mekanisme for beskadigelse.
3. Kontrollér, at selvtesten ved opstart fungerer korrekt.
4. Kontroller for aktivering af både advarselsindikatoren og lydfunktionen under opstart af
pumpen.
Inden pumpen anvendes på en ny
patient og efter behov
A
Rengør pumpen ved at aftørre den med en fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand, samt
en desinficerende/rensende standardopløsning.
Hvis pumpen tabes, beskadiges, udsættes for megen fugt eller høj temperatur, skal den øjeblikkeligt tages ud af
brug og undersøges af en kvalificeret servicetekniker.
Al forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse og lignende aktiviteter skal udføres på et sikkert arbejdssted
ifølge de leverede oplysninger. CareFusion er ikke ansvarlig, hvis disse handlinger ikke udføres ifølge de
instruktioner eller informationer, der er leveret af CareFusion. Du finder yderligere oplysninger om forebyggende
og afhjælpende vedligeholdelse i den tekniske servicehåndbog (TSH).
Al service bør kun udføres af en kvalificeret servicetekniker med henvisning til den tekniske servicehåndbog (TSH).
A
Det er vigtigt, at du sikrer, at du kun henholder dig til den seneste version af brugsanvisningen og den tekniske
servicehåndbog til dine CareFusion-produkter. Der henvises til disse dokumenter på www.carefusion.com. Der kan
fås eksemplarer ved at kontakte din lokale CareFusion-repræsentant.
A
Der henvises til den tekniske servicehåndbog med henblik på kalibreringsprocedurer. De måleenheder, der
anvendes i kalibreringsproceduren, er standard-SI-enheder.
Batteridrift
Det interne, genopladelige batteri tillader kontinuerlig drift, når der ikke forefindes vekselstrøm, for eksempel under patientoverflytning
eller ved vekselstrømssvigt. Ved tilslutning til strømforsyning i 4 timer, (uanset om pumpen er i brug eller ikke) oplades en ny
batteripakke helt.
Batteriet er et vedligeholdelsesfrit, forseglet nikkel metalhydrid og behøver ingen rutineservice. For at opnå optimal drift må man
sikre sig, at batteriet bliver fuldt genopladet efter total afladning, før opbevaring, og med regelmæssige 3-måneders intervaller under
opbevaring.
Evnen til at bibeholde spændingen vil efterhånden blive reduceret. Hvor det er kritisk, at spændingen opretholdes, bør det interne
batteri udskiftes hvert 3. år.
Det anbefales, at batteriet kun udskiftes af en kvalificeret servicetekniker. For yderligere information om udskiftning af batterier henvises
der til den tekniske servicehåndbog.
Den batteripakke, der bruges til denne infusionspumpe fra Alaris®, er fremstillet af CareFusion og indeholder et ophavsretsbeskyttet,
elektronisk kredsløbskort, som er fremstillet specifikt til den infusionspumpe fra Alaris®, og som sammen med softwaren til den
infusionspumpe fra Alaris® kontrollerer batteriforbrug, -opladning og -temperatur. Enhver brug af batteripakker, som ikke er fremstillet
af CareFusion, i Alaris® Infusionspumpen, sker på eget ansvar, og CareFusion giver ingen garanti for eller godkendelse af batteripakker,
som ikke er fremstillet af CareFusion. CareFusions produktgaranti gælder ikke i tilfælde af, at Alaris® Infusionspumpe har været udsat for
skade eller tidlig slitage, har funktionsfejl eller på anden måde fungerer ukorrekt, som et resultat af brug af en batteripakke, som ikke er
fremstillet af CareFusion.
1000DF00662 7. udgave
41/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Rengøring og opbevaring
Rengøring og opbevaring
A
Inden rengøring skal man altid slukke for pumpen (FRA) og tage stikket ud af stikkontakten. Lad aldrig væske
komme ind i kabinettet og undgå kraftig væskedannelse på pumpen. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler,
da disse kan beskadige pumpens ydre overflade. Denne pumpe må ikke dampautoklaveres, steriliseres med
ethylenoxid eller dyppes ned i væske.
Kontrollér, at membranen, der dækker pumpemekanismen, er intakt før rengøring. Hvis den er defekt, skal den
tages ud af brug, og man skal kontakte en kvalificeret servicetekniker.
Stikket til flowsensoren må ikke nedsænkes i vand, da det kan blive beskadiget.
Infusionssættet er en engangsartikel og skal bortskaffes efter brug ifølge hospitalets protokol.
Rengøring af pumpen
Inden pumpen overføres til en ny patient og periodevis under driften, skal pumpen rengøres ved at tørre den af med en fnugfri klud let fugtet
med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning.
Følgende typer desinfektionsmidler må ikke anvendes:
• Desinficerende midler, som er kendt for at være korroderende for metaller, må ikke anvendes. Disse omfatter:
• NaDcc (som f.eks. Presept)
• Hypokloritter (som f.eks. Chlorasol)
• Aldehyder (som f.eks. Cidex)
• Kationiske overfladeaktive stoffer (som f.eks. benzalkoniumklorid).
• Brug af jod (som f.eks. betadin) vil medføre misfarvning af overfladen.
• Rengøringsmidler baseret på koncentreret isopropylalkohol vil nedbryde plastdelene.
• Aromatiske kulbrinter (som klorkulbrinter, f.eks. antistatisk skumrensemiddel)
Anbefalede rensemidler er:
Mærke
Koncentration
Hibiscrub
20 % (v/v)
Virkon
1 % (w/v)
Følgende produkter er testet og er acceptable til brug på pumpen, hvis de bruges i overensstemmelse med den angivne producents
retningslinjer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varmt sæbevand
Mildt rengøringsmiddel i vand
70 % isopropylalkohol i vand
Chlor-Clean
Clinell Sporicidal-renseservietter
Hibiscrub
Tuffie 5-renseserviet
Virkon-desinfektionsmiddel
Virusolve+ (klar til brug)
Virusolve+ (servietter)
Rengøring af døren
Der henvises til den tekniske servicehåndbog for oplysninger om fjernelse af døren i forbindelse med rengøring af væskens rute. Brug af en
skruetrækker (torx) er nødvendig og må kun udføres af en kvalificeret servicetekniker.
Rengøring af flowsensor
Inden flowsensoren overføres til et nyt infusionssæt, og periodevis under driften, skal flowsensoren rengøres ved at tørre den af med en fnugfri
klud let fugtet med varmt vand og en standard desinficerende/rensende opløsning. Sørg for at konnektoren ikke bliver våd. Tør flowsensoren af
før brug.
For at lette rengøring af stærkt tilsmudsede eller forurenede flowsensorer, eller hvis håndtaget ikke kan bevæges frit, kan flowsensoren
nedsænkes og lægges i blød i rent sæbevand. Den indvendige fjedermekanisme kan rengøres ved at aktivere den, medens den er i vandet.
Efter rengøringen skal flow-sensoren have lov til at tørre fuldstændigt før brug.
1000DF00662 7. udgave
42/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Bortskaffelse
Opbevaring af pumpen
Hvis pumpen skal opbevares i længere tid, bør den først rengøres, og det interne batteri skal være fuldt opladet. Opbevares i en ren,
tør atmosfære ved rumtemperatur, og hvis det er muligt, skal den originale emballage anvendes til beskyttelse.
Én gang hver 3. måned under opbevaring skal der udføres funktionstests som beskrevet i den tekniske servicehåndbog, og man skal
sikre sig, at det interne batteri er fuldt opladet.
Bortskaffelse
Oplysninger til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal bortskaffes.
Dette U symbol på produktet og/eller ledsagende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes
med husholdningsaffald.
Hvis De ønsker at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr, bedes De kontakte Deres CareFusion kontor eller forhandler for yderligere
oplysninger.
Hvis dette produkt bortskaffes korrekt, vil det hjælpe med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative påvirkninger på
menneskers helbred og miljøet, som ellers kunne opstå fra ukorrekt affaldshåndtering.
Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU. Produktet bør bortskaffes under hensyntagen til miljøet. For at sikre, at der ikke er nogen risiko eller
fare, skal nikkelmetalhydridbatteripakken og lithium-batteriet fjernes fra kontrol-kredsløbskortet og bortskaffes i henhold til reglerne i
det pågældende land. Alle andre komponenter kan bortskaffes sikkert ifølge lokale regler.
1000DF00662 7. udgave
43/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation
IrDA, RS232 og sygeplejersketilkald, specifikation
IrDA / RS232 / sygeplejersketilkald-funktion
IrDA/(eller RS232 / sygeplejersketilkalde-funktion) er en funktion, der gør det muligt at tilslutte pumpen til en ekstern enhed med
henblik på datakommunikation.
A
Interfacet til sygeplejersketilkald sørger for en fjernopbakning til den interne akustiske alarm. Man bør ikke sætte
sin lid til den som erstatning for den interne alarm.
Der henvises til den tekniske servicehåndbog for yderligere information om RS232 interfacet.
Vurderingen af egnetheden af enhver software, der anvendes i det kliniske miljø til at modtage data fra pumpen,
ligger hos brugeren af udstyret. Denne software bør omfatte detektion af frakobling eller anden fejl ved RS232 kablet.
Alle tilsluttede analoge eller digitale komponenter skal opfylde IEC/EN60950 for udstyr til databehandling og
IEC/EN60601 for medicinsk udstyr. Enhver, der tilslutter yderligere anordninger til signalindgangen eller -udgangen,
er en systemkonfigurator og ansvarlig for at opfylde kravene i systemstandard IEC/EN60601-1-1.
Ved tilslutning til RS232-porten skal man anvende reservedel 1000SP01183 - RS232 kabel.
RS232 / sygeplejersketilkald, tilslutningsdata
Specifikation for sygeplejersketilkald:
Konnektor
D-type - 9-benet
TXD/RXD
EIA RS232-C standard
Baudhastighed
115k baud
Startbit
1 startbit
Databit
8 databit
Paritet
Ingen paritet
Stopbit
1 Stopbit
Sygeplejersketilkald relækontakter
Ben 1, 8 + 9, 30V jævnstrøm,
1A-klassificering
Typiske tilslutningsdata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Sygeplejersketilkald (relæ) normalt lukket
TXD-udgang (Overfør data)
RXD-indgang (Modtagne data)
DTR ª DSR (6)
Jord (GND)
DSR ª DTR (4)
Anvendes ikke
Sygeplejersketilkald (relæ) normalt åbent
Sygeplejersketilkald (relæ) almindeligt
IrDA
Baudhastighed 115k baud
Startbit
1 startbit
Databit
8 databit
Paritet
Ingen paritet
Stopbit
1 Stopbit
1000DF00662 7. udgave
44/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Trompet- og flowhastighedskurver
Trompet- og flowhastighedskurver
I denne pumpe, som med alle infusionssystemer, medfører pumpemekanismens funktion og variationer kortvarige udsving i
hastighedsnøjagtigheden.
Følgende kurver viser typisk præstation af systemet på to måder: 1) nøjagtigheden i væskeafgivelse over forskellige tidsperioder måles
(trompetkurver) og 2) forsinkelsen i start af væskeflow, når infusionen begynder (opstartkurver).
Trompetkurver er opkaldt efter deres karakteristiske form. De viser diskrete data gennemsnitsberegnet over bestemte tidsperioder eller
"observationsvinduer", ikke kontinuerlige data versus driftstid. Over lange observationsvinduer har kortvarige udsving lille virkning på
nøjagtigheden, som repræsenteret af den flade del af kurven. Som observationsvinduet snævres ind, vil kortvarige udsving have større
virkninger, repræsenteret ved “munden” af trompeten.
Kendskab til systemnøjagtighed over forskellige observationsvinduer kan være af interesse, når visse medikamenter bliver administreret.
Kortvarige udsving i hastighedsnøjagtigheden kan have klinisk indvirkning, afhængigt af halveringstiden af det medikament, der bliver
infunderet, og graden af intervaskulær integration; derfor kan den terapeutiske virkning ikke afgøres ud fra trompetkurverne alene.
Opstartkurverne repræsenterer kontinuerligt flow versus driftstid i to timer fra infusionens start. De viser forsinkelsen i start af afgivelse
pga. mekanisk overensstemmelse og giver en visuel repræsentation af ensartethed. Trompetkurverne stammer fra den anden time af
disse data. Tests udført iht. IEC/EN60601-2-24 standarden.
Opstartskurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 24 timer)
2.00
30
Flowhastighed (ml/t)
1.80
25
1.60
20
1.40
15
10
Fejl (%)
1.20
1.00
0.80
0
-5
-10
0.60
-15
0.40
-20
0.20
0.00
5
-25
-30
0
20
40
60
80
100
120
0
5
Tid (min.)
10
20
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (indledende periode)
Minimal fejl
Samlet middelfejl = -0,3%
Trompetkurve ved 1,0 ml/t (efter 72 timer)
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
Fejl (%)
Fejl (%)
15
0
-5
0
-5
-10
-10
-15
-15
-20
-20
-25
-25
-30
-30
0
5
10
15
20
25
30
35
0
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
Samlet middelfejl = -0,8%
1000DF00662 7. udgave
5
10
15
20
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
45/48
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 0,0%
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Trompet- og flowhastighedskurver
Opstartskurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (efter 24 timer)
50.0
10
45.0
8
6
35.0
4
30.0
25.0
Fejl (%)
Flowhastighed (ml/t)
40.0
20.0
15.0
10.0
0
-2
-4
5.0
0.0
2
-6
0
20
40
60
80
100
-8
120
-10
0
5
Tid (min.)
10
15
20
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (indledende periode)
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 1,0%
Trompetkurve ved 25,0 ml/t (efter 72 timer)
10
10
8
8
6
6
4
Fejl (%)
Fejl (%)
4
2
0
-2
2
0
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
Samlet middelfejl = 0,2%
10
15
25
30
35
Observationsvindue (minutter)
Maksimal fejl
Minimal fejl
Bemærk: Den typiske flowhastighed og trompetkurver opnås ved brug af et anbefalet infusionssæt.
Bemærk: Plotområdet er øget til ±150 % for at gøre kurven så illustrativ som muligt.
1000DF00662 7. udgave
20
46/48
Samlet middelfejl = 0,9%
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Produkter og reservedele
Produkter og reservedele
Alaris® Infusionssystem
Produktudvalg i Alaris® Infusionssystemet er følgende:
Reservedelsnummer
Beskrivelse
8002MED01
Alaris® GH sprøjtepumpe (med Plus-software)
8003MED01
Alaris® CC sprøjtepumpe (med Plus-software)
80043UN01
Alaris® TIVA Sprøjtepumpe
80053UN01
Alaris® PK Sprøjtepumpe
8003MED01-G
Alaris® CC Guardrails®-sprøjtepumpe (med Plus-software)
8002MED01-G
Alaris® GH Guardrails® sprøjtepumpe (med Plus-software)
9002MED01
Alaris® GP Infusionspumpe (med Plus-software)
9002MED01-G
Alaris® GP Guardrails® Infusionspumpe (med Plus-software)
9003MED01-G
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
80203UNS0x-xx
1
Alaris® Gateway Arbejdsstation
Vedr. arbejdsstationer skal du kontakte den lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger om, hvilke konfigurationer der er
tilgængelige, samt delnumre.
1
Reservedele
En omfattende liste over reservedele til denne pumpe findes i den tekniske servicehåndbog.
Den tekniske servicehåndbog (1000SM00022) er nu til rådighed i elektronisk format på internettet på:
www.carefusion.co.uk/alaris-technical/
Der kræves brugernavn og kodeord for at få adgang til håndbøgerne. Kontakt din lokale kundeservicerepræsentant for at få oplysninger
om login.
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000SP01613
Intern batteripakke
1001FAOPT91
Vekselstrømsledning - UK
1001FAOPT92
Vekselstrømsledning - europæisk
1000SP01183
RS232-kabel
Alaris® Editor-software
Reservedelsnummer
Beskrivelse
1000SP01534
Alaris® Editor og Alaris® Transfer Tool-softwaresæt
1000SP01535
Alaris® Transfer Tool-softwaresæt
1000DF00662 7. udgave
47/48
Alaris® VP Plus Guardrails® infusionspumpe
Servicekontakter
Servicekontakter
Med henblik på service skal man kontakte det lokale datterselskabs kontor eller den lokale forhandler:
AE
DE
GB
NZ
CareFusion,
PO Box 5527,
Dubai, United Arab Emirates.
CareFusion,
Pascalstr. 2,
52499 Baesweiler,
Deutschland.
CareFusion,
The Crescent, Jays Close,
Basingstoke,
Hampshire, RG22 4BS,
United Kingdom.
CareFusion,
14B George Bourke Drive,
Mt Wellington 1060,
PO Box 14-518,
Panmure 1741, Auckland,
New Zealand
Tel: (971) 4 28 22 842
Tel: (49) 931 4972 837
Tel: (44) 0800 917 8776
Tel: 09 270 2420
Freephone: 0508 422734
Fax: (971) 4 28 22 914
Fax: (49) 931 4972 318
Fax: (44) 1256 330860
Fax: 09 270 6285
AU
DK
HU
PL
CareFusion,
3/167 Prospect Highway,
PO Box 355
Seven Hills, NSW 2147,
Australia.
CareFusion,
Firskovvej 25 B,
2800 Lyngby,
Danmark.
CareFusion,
Döbrentei tér 1,
H-1013 Budapest,
Magyarország.
CareFusion,
ul. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa,
Polska.
Tel: (61) 1800 833 372
Tlf. (45)70 20 30 74
Tel: (36) 1 488 0232
Tel: (36) 1 488 0233
Tel: (48) 225480069
Fax: (61) 1800 833 518
Fax. (45)70 20 30 98
Fax: (36) 1 201 5987
Fax: (48) 225480001
BE
ES
IT
SE
CareFusion,
Leuvensesteenweg 248 D,
1800 Vilvoorde,
Belgium.
CareFusion,
Edificio Veganova,
Avenida de La Vega, nº1,
Bloque 1 - Planta 1,
28108 Alcobendas, Madrid,
España.
CareFusion,
Via Ticino 4,
50019 Sesto Fiorentino,
Firenze, Italia.
CareFusion,
Hammarbacken 4B,
191 46 Sollentuna,
Sverige.
Tel: +32 (0) 2 267 38 99
Tel: (34) 902 555 660
Tél: (39) 055 30 33 93 00
Tel: (46) 8 544 43 200
Fax: +32 (0) 2 267 99 21
Fax: (34) 902 555 661
Fax: (39) 055 34 00 24
Fax: (46) 8 544 43 225
CA
FR
NL
US
CareFusion,
235 Shields Court,
Markham,
Ontario L3R 8V2,
Canada.
CareFusion,
Parc d’affaire le Val Saint Quentin
2, rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France
CareFusion,
De Molen 8-10,
3994 DB Houten,
Nederland.
CareFusion,
10020 Pacific Mesa Blvd.,
San Diego, CA 92121,
USA.
Tel: (1) 905-752-3333
Tél: (33) 01 30 02 81 41
Tel: +31 (0)30 2289 711
Tel: (1) 800 854 7128
Fax: (1) 905-752-3343
Fax: (33) 01 30 02 81 31
Fax: +31 (0)30 2289 713
Fax: (1) 858 458 6179
CH
FI
NO
ZA
CareFusion,
A-One Business Centre
Zone d’activitiés Vers-la-Pièce
n° 10
1180 Rolle / Switzerland
CareFusion,
P O Box 121,
Äyritie 8B,
01511 Vantaa
CareFusion,
Fjordveien 3
1363 HØVIK
Norge.
CareFusion,
Unit 2 Oude Molen Business Park,
Oude Molen Road, Ndabeni,
Cape Town 7405, South Africa.
Ph.: 0848 244 433
Tel: +358 207871 090
Tel: (47) 64 00 99 00
Tel: (27) (0) 860 597 572
Tel: (27) 21 510 7562
Fax: 0848 244 100
Fax: (27) 21 5107567
CN
CareFusion,
上海代表机构,中国上海市张杨
路 500 号,
上海时代广场办事处大楼,
A 座,24 层,
邮编:200122。
电话:(86) 21 58368018
传真:(86) 21 58368017
Rev. H
1000DF00662 7. udgave
48/48
Alaris, Guardrails, IVAC og SmartSite er registrerede
varemærker tilhørende CareFusion Corporation eller et
af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
©2012-2014 CareFusion Corporation eller et af dets
datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette dokument indeholder oplysninger tilhørende
CareFusion Corporation eller et af dets datterselskaber,
og modtagelse eller besiddelse af dette dokument
giver ikke ret til at reproducere indholdet eller
fremstille eller sælge et produkt, der er beskrevet
deri. Gengivelse, offentliggørelse eller anvendelse
af materialet til andet end det beregnede formål
uden specifik, skrevet bemyndigelse fra CareFusion
Corporation eller et af dets søsterselskaber er strengt
forbudt.
t
CareFusion Switzerland 317 Sarl,
A-One Business Centre, Z.A Vers –LaPièce n° 10, CH-1180, Rolle
EC REP CareFusion UK 305 Ltd., The Crescent,
Jays Close, Basingstoke, Hampshire,
RG22 4BS, UK
1000DF00662 7. udgave
carefusion.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement