Graco 306565h , Sekoittimet Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA
TERÄKSESTÄ VALMISTETUT
Sekoittimet
306565B
H-versio
Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Katso sisällysluettelo sivulla 2.
MALLI 222695
19 litran astioihin
MALLI 204536
19 litran astioihin
*MALLI 224571
19 litran astioihin
*MALLI 224572
38 litran astioihin
01181
01180
01182
204536
222695
224572
TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA
*
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
ECOPYRIGHT 1995, GRACO INC.
0359
II 1/2 G T6
ITS03ATEX11226
Sisällysluettelo
Vaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Merkinnät
Vaaran merkki
Varoituksen merkki
VAARA
VAARA
Tällä merkinnällä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan tapaturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
2
D
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
D
Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
D
Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos olet epävarma käyttötarkoituksesta, ota yhteys
Gracon tekniseen neuvontaan.
D
Älä muuta laitetta millään tavalla.
D
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
D
Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin
käyttöpaine on 7 baaria (0,7 MPa).
D
Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka sopivat laitteen kastuville osille. Katso kaikkien laitteiden käyttöoppaiden
tekniset tiedot. Lue nesteiden ja liuottimien valmistajien varoitukset.
D
Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia silmä- ja hengityssuojaimia, suojakäsineitä
ja suojavaatetusta.
D
Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä.
306565
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono maadoitus, heikko ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa tulipaloon
tai räjähdykseen ja aiheuttaa vakavan tapaturman.
D
Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Ks. Maadoitus sivulta 4.
D
Jos havaitset staattista kipinöintiä tai tunnet sähköiskun laitteiston käytön aikana, lopeta ruiskutus
välittömästi. Älä käytä laitteistoa, ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu.
D
Älä käytä alumiinipumpuissa 1,1,1-trikloorietaania, metyleenikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai
nesteitä, jotka sisältävät kyseisiä liuotinaineita. Niiden käyttö voi johtaa vakavaan kemialliseen reaktioon ja
mahdollisesti räjähdykseen.
D
Älä huuhtele laitetta kerosiinilla tai muilla tulenaroilla liuotinaineilla tai syttyvillä kaasuilla.
D
Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja.
D
Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta.
D
Irrota kaikki ruiskutusalueella olevat laitteet sähköverkosta ennen tämän laitteen käyttöä.
D
Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta ennen tämän laitteen käyttöä.
D
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
D
Älä sytytä äläkä sammuta valoja ruiskutusalueella olevasta valokatkaisijasta käytön aikana tai jos huuruja
on ilmassa.
D
Älä käytä bensiinimoottoria ruiskutusalueella.
D
Pidä palonsammutin valmiina työskentelyalueella.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat, kuten sekoittimen pyörivät siivet, voivat jättää sormet tai muut kehon osat puristuksiin ja jopa
katkaista ne sekä roiskuttaa nestettä silmiin tai iholle.
D
Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista sekoitinta käynnistettäessä tai käytettäessä.
D
Pysäytä aina sekoitin ja irrota ilmaletku ennen sekoittimen teräkulman säätämistä, sekoittimen poistamista
tynnyristä tai sekoittimen osan tarkastamista tai korjaamista.
VAARALLISET HUURUT
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle, tai jos niitä joutuu ruoansulatus- tai hengityselimiin. Suuntaa kasvot poispäin ilman poistoaukosta
ilmamoottoria huuhdeltaessa.
306565
3
Asennus
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Kosketuksesta aiheutuvan kipinöinnin
estämiseksi on huolehdittava, että sekoittimen
pyörivien osien ja astian välillä on aina
vähintään 25,1 mm:n välys.
2.
Asenna sekoitin astian kanteen työntämällä akseli
kannen reiän läpi.
3.
Sijoita ilmamoottori siten, että ilmajohto (A) voidaan
kiinnittää helposti ja ettei se ole muiden järjestelmän
komponenttien tiellä. Ks. kuva 2.
4.
Ilmamoottorin napaan on koneistettu kaksi syvennystä.
Varmista ilmamoottorin kiinnitys kanteen kiristämällä
kannen asetusruuvi toiseen syvennyksistä.
5.
Asenna tappi (7), terä (12), lukituslaatta (5) ja mutteri (6)
sekoittimen akseliin (11). Ks. Osapiirustus.
Tyypillinen asennus
ilmajohdon
voitelulaite
sekoittimen
moottori
Malli 204536
Kierrä suora putkiliitin (14a) neulaventtiilin (2)
1/8 npt imuaukkoon. Ks. kuva 2. Kierrä kulmaliitin
(14b) ilmasyötön 1/8 npt ulostuloaukkoon.
ilmansuodatin
ilmansäädin
ja mittari
sekoitustankki
(vain viite)
HUOM: Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat
Osapiirustuksiin ja kuviin.
Ilman tarve
Jatkuvassa käytössä sekoittimen 187 W ilmamoottori vaatii
yleensä 0,06 m3 ilmaa minuutissa.
Ilmajohdon lisävarusteet
Asenna ilmajohdon suodatin poistamaan haitallista likaa ja
kosteutta paineilmasyötöstä. Kun haluat tilata 3/8” npt:n (20
mikronia, 15 cl:n suodatinkuppi, ei mittaria) ilmansuodattimen, tilaa osanumero 106148.
VAROITUS
Paineilmamoottorin jättäminen voitelematta johtaa moottorin
vioittumiseen.
Asenna ilmajohdon voitelulaite suodattimen jälkeen ilmamoottorin automaattista voitelua varten. Aseta voiteluaineen
syöttönopeudeksi yksi pisara öljyä minuutissa, kun sitä käytetään suurella nopeudella tai jatkuvasti päivittäin. Älä syötä
öljyä liikaa, jottei poistoilma saastu. Katso ohjeet ilmamoottorin manuaalisesta voitelusta kohdasta Ilmamoottorin voitelu
sivulla 6. Kun haluat tilata 3/8” npt:n ilmajohdon voitelulaitteen, tilaa osanumero 214847.
Malli 222695
Kierrä ilmaletkuliitin (B) neulaventtiilin (2)
1/8 npt imuaukkoon. Ks. kuva 2. Kierrä ilmaletkun
kääntöliitin (C) ilmasyötön 1/8 npt ulostuloaukkoon.
Malli 224572
Kiinnitä ilmajohto neulaventtiilin (2) 1/8 npt imuaukon
ja ilmansyöttöputken 1/8 npt ulostuloaukon väliin. Katso
kuva 2.
Maadoitus
Kunnollinen maadoitus kuuluu olennaisena osana turvallisen
järjestelmän ylläpitoon.
Staattisen kipinöintivaaran vähentämiseksi astian kansi ja
kaikki ruiskutusalueella sähköä johtavat kohteet tai laitteet
täytyy maadoittaa kunnolla. Tarkista laitetyyppiä koskevat
yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
Maadoita sekoitin irrottamalla maadoitusruuvi (A)
ja lukituslaatta (B). Ks. kuva 1. Kiinnitä maadoitusjohdon
liitin (C) sekoittimeen ruuvilla ja lukituslaatalla. Liitä maadoitusjohdon toinen pää sähköiseen maahan. Tilaa osanro 237569, maadoitusjohto ja liitin.
C
B
Kiinnitä ilmajohtoon pikasulkuventtiili tai palloventtiili ilman
pääsulkulaitteeksi. Tilaa osanro 208536 pikaliitin ja osanro
169969, 1/8 npt(m) liitin.
A
Sekoittimen valmistelu käyttöön
1.
4
Irrota mutteri (5), lukituslaatta (4), terä (10) ja sokka (6)
akselista (12 tai 13). Ks. Osapiirustus, sivu 8.
306565
Kuva 1
01089
Käyttö
Oikean sekoitinnopeuden valitseminen
Sekoittimen käyttö
VAARA
VAROITUS
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA
VAARA
Älä käytä sekoitinta pitkiä aikoja suurella nopeudella.
Liiallinen nopeus voi aiheuttaa nesteen vaahtoamista
ja sekoittimen osien kuluminen lisääntyy.
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa,
mukaan lukien haavat, sormien amputoituminen ja nesteen roiskuminen silmiin tai iholle,
pysäytä aina sekoitin ja irrota ilmaletku ennen sekoittimen
tarkastamista tai korjaamista.
Käytä sekoitinta jatkuvasti, kun syötät maaleja tai muita
nesteitä järjestelmään. Säädä sekoittimen nopeutta neulaventtiilillä (2). Aseta sekoittimen nopeus mahdollisimman
alhaiseksi, jolla maali vielä sekoittuu kunnolla.
HUOM: Kiinnitä maadoitusjohto ennen sekoittimen
käyttämistä.
1.
Täytä nesteen syöttöastia noin 75–100 mm sekoittimen
terän yläpuolelle.
2.
Käynnistä sekoitin ja lisää nopeutta vähitellen kiertämällä
neulaventtiiliä (2), kunnes maaliin alkaa tulla pyörrettä.
3.
Vähennä nopeutta hieman ja täytä nesteastia täyteen.
Pysäytä sekoitin sulkemalla ilmajohdon ilmaventtiili
(jos sellainen on) tai sulkemalla neulaventtiili (2).
Pysäytä sekoitin, ennen kuin poistat sen astiasta.
HUOM: Jos syöttölinjaan on asennettu ilman sulkuventtiili
ja sekoitin pysäytetään sen avulla, nopeus asettuu
samaksi joka kerta sekoitinta käytettäessä eikä yllä
mainittua toimenpidettä tarvitse toistaa. Tilaa ilman
sulkuventtiilit alla lueteltujen osanumeroiden
mukaan:
208390
208391
208392
208393
1/4 npt(m) x 1/4 npt(m)
3/8 npt(m) x 3/8 npt(f)
3/8 npt(f) x 1/4 npt(m)
3/8 npt(m) x 3/8 npt(m)
11
14b
C
A
A
B
2
2
14a
SELITE
A
B
C
2
11
14a
14b
Ilmajohto
Ilmaletkun liitin
Ilmaletkun kääntöliitin
Neulaventtiili
Äänenvaimennin
Suora liitin
Kulmaliitin
01180
Malli 222695
01181
Malli 204536
Kuva 2
306565
5
Huolto
3.
Kierrä akselia käsin molempiin suuntiin muutaman
minuutin ajan.
VAARA
4.
Liitä ilmajohto paikalleen ja nosta hitaasti painetta,
kunnes poistoilmassa ei ole enää mukana liuotinainetta.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
5.
Voitele moottori uudelleen lorauttamalla kevyttä öljyä
moottorikammioon.
Ilmamoottorin huuhtelu
Älä huuhtele ilmamoottoria kerosiinilla tai
muilla syttyvillä liuotinaineilla. Huuhtelu
syttyvillä liuottimilla voi aiheuttaa tulipalon
tai räjähdyksen ja johtaa vakavaan tapaturmaan tai omaisuusvahinkoihin.
Huolto
D
Jos laite vaatii muita toimia kuin huoltosarjan
asentamisen, nopein ja helpoin tapa on lähettää
laite Graco-jälleenmyyjälle korjausta tai vaihtoa
varten.
D
Jos lamellit on vaihdettava tai moottorikammiossa
on vieraita aineita, kokenut asentaja voi poistaa päätylevyn, joka on toisessa päässä kuin käyttöakselin
pää. Älä pakota sitä auki ruuvitaltalla. Silloin levyn
ja rungon pinta voi naarmuuntua aiheuttaen vuotoja.
Käytä vetotyökalua, joka poistaa päätylevyn pitäen
samalla akselia paikallaan.
D
Uusien lamellien leikattujen kulmien (tai lovettujen
reunojen, jos lamellit ovat käännettäviä) tulee osoittaa
lamelliuran pohjaa kohti.
VAARA
VAARALLISET HUURUT
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut
voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai
hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai
iholle, tai jos niitä joutuu ruoansulatus tai hengityselimiin.
Kun huuhtelet ilmamoottoria:
D
Suuntaa kasvot poispäin ilman poistoaukosta.
D
Käytä asianmukaisia suojavaatteita, -käsineitä,
silmäsuojaimia ja hengityslaitetta.
Ilmamoottorin voitelu
Jos ilmamoottori toimii verkkaisesti tai tehottomasti, huuhtele
se syttymättömällä liuotinaineella hyvin tuuletetussa tilassa.
Suositeltu liuotinaine ilmamoottoreihin ja voideltuihin
pumppuihin on GastR-huuhteluliuotin (osanro AH255
tai AH255A) tai InhibisolR-liuotin.
1.
Irrota ilmajohto ja äänenvaimennin.
2.
Lisää muutamia teelusikallisia liuotinainetta tai suihkuta
sitä suoraan moottoriin.
6
306565
VAROITUS
Paineilmamoottorin jättäminen voitelematta johtaa
moottorin vioittumiseen.
Jos ilmajohtoon ei ole asennettu voitelulaitetta, ilmamoottori
on voideltava käsin kahdeksan tunnin välein. Voitele
ilmamoottori laittamalla 10–20 tippaa kevyttä SAE-öljyä
#10 moottorin ilmanottoaukkoon. Käytä sekoitinta noin
30 sekuntia.
Muistiinpanoja
306565
7
Osapiirustus
7
Viitenro 1
Sekoittimen kokoonpano
Sisältää osat 2–12
11
2c
2
2d
2b
2f
2a
2
9
1
3
VAIN MALLI 204536
Viitenro 14
Putkikokoonpano
Sisältää osat
14a–14c
12 tai 13
14b
14c
14a
10
6
01184
VAIN MALLI 222695
Viitenro 15
Letku
15
4
5
01185
8
306565
1
Käytä keskivahvaa tiivistelukitetta ulkokierteisiin.
2
Puristussovite.
01183
Osaluettelo
Malli 204536 sekoittimen kokoonpano
19 litran astiaan; sisältää osat 1 ja 14
Malli 222695 sekoittimen kokoonpano
19 litran astiaan; sisältää osat 1 ja 15
Malli 224572 sekoitin
38 litran astiaan; sisältää osat 2–11 ja 13
Kuva
nro
1
2
Osa nro
224571
205528
2a{
2bn
2c
2dn
2e{
166530
157628
164700
166531
*
2f{
3
166532
110272
4
5
6
7
8
9
10
11
103975
110271
111440
101687
101690
187267
180733
161415
Kuvaus
Kpl
SEKOITTIMEN KOKOONPANO;
Sisältää osat 2–12
NEULAVENTTIILIN KOKOONPANO;
Sisältää osat 2a–2f
S NEULA, venttiili
S O-RENGAS, nitriilikumi
S RUNKO, venttiili
S ALUSLAATTA, nailon
S NUPPI, säätö
* Ei ole mahdollista tilata erikseen
S MUTTERI, tiiviste
ASETUSRUUVI, kuppim.;
1/4–20 x 1/4; RST
LUKITUSLAATTA, jousi; 9,5 mm; RST
MUTTERI, kuusio; 3/8–16 npt; RST
TAPPI; RST
ILMAMOOTTORI
AVAIN, kuusiokolo (ei kuvassa)
LIITIN, käyttöakseli; RST
TERÄ, sekoitin; RST
ÄÄNENVAIMENNIN, ulostuloaukko
Kuva
nro
Osa nro
12
187265
13
187266
14
224953
14a
100112
14b
100113
14c
15
161414
164724
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
16Y 290154
{
Kuvaus
Kpl
AKSELI, sekoitin; RST;
Vain mallit 204536 ja 222695
1
AKSELI, sekoitin; RST;
Vain malli 224572
1
PUTKIKOKOONPANO;
Vain malli 204536;
Sisältää osat 14a–14c
1
S LIITIN, uros, suora putki;
6 mm (1/4”) putki x 1/8 npt
1
S LIITIN, uros, kulmaputki;
6 mm (1/4” ) putki x 1/8 npt
1
S PUTKI
1
LETKU; liitin 1/8 npt(m); toinen pää
kääntyvä; 6 mm (1/4”) ID; 254 mm pitkä;
Vain malli 204536
1
TARRA, vaara (ei kuvassa)
1
Viitenumerot 2a, 2e ja 2f voi tilata yhdessä osanumerolla
205587.
n Pidä näitä osia varastossa seisokkiajan vähentämiseksi.
Y Hengenvaaran ja vaaran varakylttejä, -tarroja ja -kortteja
on saatavissa veloituksetta.
306565
9
Tekniset tiedot
Suurin käyttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 baaria (0,7 MPa)
Sekoittimen moottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 W
Ilmamoottorin ilmantarve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 m#/min.
Nesteen kanssa kosketuksiin
joutuvat osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . ovat ruostumatonta terästä
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 kg
*
Melutaso 7 baarin (0,7 MPa) normaalikuormalla
nopeudella 800 kierr./min:
Äänenpaine . . . . 65,3 dB(A)
Ääniteho . . . . . . . 78,6 dB(A)
*
Melutaso 7 baarin (0,7 MPa) nollakuormalla
nopeudella maks. kierr./min: Äänenpaine . . . . 87,3 dB(A)
Ääniteho . . . . . . 100,7 dB(A)
* Testattu CAGI-PNEUROP–1969 mukaan
GastR on Gast Manufacturingin rekisteröimä tavaramerkki.
InhibisolR on Penetone Corp:n rekisteröimä tavaramerkki.
10
306565
Mitat
80 mm
80 mm
337 mm
433 mm
01186
MALLIT 204536 ja 222695
Sekoittimet 19 litran astiaan
01182
MALLI 224572
Sekoitin 38 litran astiaan
306565
11
Gracon takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun
ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan
yhden (1) vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja
kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta,
väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä,
onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei
myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden,
lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle
väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan
alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään
kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään
muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä,
henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava
kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten
lisävarusteiden, laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco
on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia
takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa.
Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka
aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä,
olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings
entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties
reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures
judiciaires exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées.
Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
MM 306565
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 306565 10/1957, Päivitetty 06/2005
12
306565
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement