Pagina I FUJIFILM BL02401-101

Pagina I  FUJIFILM BL02401-101
Pagina I
FUJIFILM
Aparat foto digital
X100S
BL02401-101
Manualul proprietarului
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs. Acest manual descrie modul de
utilizare al aparatului dumneavoastră foto digital FUJIFILM X100S şi instalarea soft-ului
pus la dispoziţie. Asiguraţi-vă că aţi citit şi aţi înţeles conţinutul înainte de utilizarea
aparatului.
Pentru
informaţii
despre
produse
asociate
vizitaţi
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
site-ul
nostru
la
Pentru mai multe informaţii despre X100S, vizitaţi http://www.fujifilm-x.com/x100s/
Înainte de a începe
Primii paşi
Fotografiere şi redare de bază
Înregistrare video şi redare de bază
Butonul Q (Acces rapid meniu)
Mai multe despre fotografiere şi redare
Meniuri
Conectivitate
Note tehnice
Rezolvarea problemelor
Anexe
1
Pagina II
Pentru siguranţa dumneavoastră
Instrucţiuni importante privind siguranţa
-
Citiţi instrucţiunile: Toate instrucţiunile de siguranţă şi de funcţionare trebuie
citite înainte de a lucra cu aparatul
Reţineţi instrucţiunile: Instrucţiunile de siguranţă şi funcţionare trebuie reţinute
pentru orice raportare ulterioară
Fiţi atenţi la avertismente: Toate evertismentele de pe aparat şi din
instrucţiunile de funcţionare trebuie însuşite
Urmaţi instrucţiunile: Toate instrucţiunile de funcţionare şi utilizare trebuie
urmate
Instalare
Surse de curent: Acest produs video trebuie pus în funcţiune numai de la sursa de
curent specificată pe eticheta de marcare. Dacă nu sunteţi sigur în privinţa tipului de
alimentare cu curent de acasă, consultaţi dealer-ul aparatului sau compania locală de
electricitate. Pentru produse video cu funcţionare pe baterii sau alte surse, consultaţi
instrucţiunile de funcţionare
Împământare sau polarizare: Acest produs video este echipat cu o fişă de curent
alternativ polarizat (o fişă cu o lamelă mai mare decât cealaltă). Această fişă se va
potrivi în priza de curent numai într-un singur fel. Aceasta este o caracteristică de
siguranţă. Dacă nu puteţi introduce fişa în priză complet, încercaţi să o introduceţi
inversată. Dacă în continuare fişa nu se potriveşte, contactaţi-vă electricianul pentru a
vă înlocui priza veche. Nu anulaţi scopul de protecţie al fişei polarizate.
Avertismente alternative: Acest produs video este echipat cu o fişă de înpământare cu
trei fire având un al treilea ştift (înpământarea). Această fişă se va potrivi numai într-o
priză cu împământare. Aceasta este o caracteristică de siguranţă. Dacă nu puteţi
introduce fişa în priză complet, încercaţi să o introduceţi inversată. Dacă în continuare
fişa nu se potriveşte, contactaţi-vă electricianul pentru a vă înlocui priza veche. Nu
anulaţi scopul de protecţie al fişei polarizate.
Supraîncărcare:Nu supraîncărcaţi prize de perete şi cabluri prelungitoare pentru a evita
riscurile de incendiu şi electrocutare
Ventilaţie: Fantele şi deschiderile cutiei sunt pentru ventilare, pentru a asigura
funcţionarea sigură a produsului video şi pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii iar
aceste deschideri nu trebuie blocate sau acoperite. Deschiderile nu trebuie blocate
niciodată prin aşezarea produsului video pe pat, canapea, covor sau pe alte suprafeţe
similare.
Acest produs video nu trebuie amplasat într-o instalaţie încastrată precum o bibliotecă
sau un raft dacă nu este asigurată o ventilaţie adecvată sau dacă instrucţiunile
2
producătorului nu au fost respectate. Acest produs video nu trebuie plasat niciodată pe
un radiator sau altă sursă de căldură.
Anexe: Nu utilizaţi accesorii nerecomandate de către producătorul acestui video produs
întrucît pot fi o sursă de riscuri.
Apă şi umiditate: Nu utilizaţi acest produs lângă apă – de exemplu, lângă căzi de baie,
lavoare, chiuvete de bucătărie sau maşini de spălat, într-un subsol umed sau în
apropierea unei piscine sau a ceva asemănător.
Protecţia cablului de alimentare: Cablurile de alimentare trebuie amplasate în aşa fel
încât să nu existe posibilitatea de a se călca pe ele sau de a fi înţepate de obiecte puse
peste sau lângă ele, acordându-se o atenţie specială cablurilor în zona prizelor,
receptacolelor şi punctului de unde acestea ies din aparat.
Accesorii: Nu plasaţi acest produs video pe un suport mobil, stand, trepied, consolă
sau masă instabilă. Acest produs video poate cădea, cauzând răniri serioase unui copil
sau unui adult şi daune serioase aparatului. Utilizaţi aparatul numai cu un suport mobil,
stand, trepied, consolă sau masă recomandate de producător sau vândute împreună cu
produsul. Orice montare a aparatului trebuie să urmeze instrucţiunile producătorului şi
trebuie să utilizeze un accesoriu de montaj recomandat de producător.
O combinaţie de aparat şi suport mobil trebuie mişcată cu grijă. Opririle bruşte, forţa
excesivă şi suprafeţele neregulate pot cauza răsturnarea amsamblului.
Antene
Împământarea antenei exterioare: Dacă o antenă exterioară sau un sistem de cabluri
este conectat la produsul video, asiguraţi-vă că antena exterioară sau sistemul de
cabluri este împământat pentru a se asigura protecţia împotriva supratensiunii sau a
acumulărilor de electricitate statică. Paragraful 810 al Codului Naţional al Electricităţii,
ANSI/NFPA nr.70, furnizează informaţii privind împământarea adecvată a catargului şi a
structurii de sprijin, împământarea cablului de intrare la unitatea de descărcare a unei
antene, racordarea la electrozii de împământare precum şi cerinţele referitoare la
electrozii de împământare.
EXEMPLU DE ÎMPĂMÂNTARE A UNEI ANTENE CONFORM CODULUI NAŢIONAL AL
ELECTRICITĂŢII (desen)
Clemă de împământare
Echipament de service electric
Cleme de împământare
Sistemul de electrozi de
împământare al alimentării cu curent
(art.NEC 250 paragraful H)
Cablul de intrare al antenei
Antena
Unitatea de descărcare a antenei
(paragraful NEC 810-20)
Conductori de împământare
(paragraf NEC 810-21)
3
Liniile de curent: Un sistem de antenă exterioară nu trebuie plasat în vecinătatea unor
linii aeriene de electricitate sau a unor alte circuite de iluminat sau de alimentare
electrică. Atunci cînd se instalează un sistem de antenă exterioară, este necesară o
extrem de mare atenţie să nu se atingă asemenea linii de curent sau circuite deoarece
contactul cu acestea poate fi fatal.
Utilizare
Curăţire: Înainte de operaţiunea de curăţire, produsul video se scoate din priza de
perete. Nu utilizaţi substanţe de curăţare lichide sau cu aerosoli. Pentru curăţire se
utilizează o pânză umedă.
Introducerea de obiecte şi lichide: Nu introduceţi obiecte de nici un fel în acest produs
video prin deschiderile acestuia întrucât pot atinge puncte de tensiune periculoase,
astfel de atingeri putând avea ca rezultat incendii sau electrocutare. Nu vărsaţi lichide
de nici un fel pe acest produs video.
Descărcări electrice: Pentru un plus de protecţie dedicată acestui produs video pe
durata unei furtuni cu descărcări electrice sau atunci când aparatul nu este utilizat
pentru lungi perioade de timp, scoateţi-l din priza de perete şi deconectaţi antena sau
sistemul de cabluri. Astfel veţi preveni defectarea aparatului datorită descărcărilor
electrice sau supratensiunii.
4
Pagina III
Pentru siguranţa dumneavoastră
Asiguraţi-vă că citiţi aceste note înainte de utilizare
Service
Operaţiuni de service
Nu încercaţi să rezolvaţi singur probleme de service ale acestui produs video deoarece
deschiderea sau îndepărtarea unor capace vă poate expune la tensiune periculoasă sau
la alte riscuri. Solicitaţi efectuarea tuturor operaţiunilor de service unui personal
autorizat.
Avarii care necesită service
Scoateţi acest produs video din priza de perete şi solicitaţi service unui personal
autorizat pentru service, în următoarele condiţii:
- atunci când cablul sau fişa de alimentare sunt defecte
- dacă s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe produsul video
- dacă produsul video a fost expus la ploaie sau apă
- dacă produsul video a fost scăpat pe jos sau carcasa este deteriorată
Dacă produsul video nu funcţionează normal urmaţi instrucţiunile de funcţionare. Reglaţi
numai acele comenzi care sunt specificate de instrucţiunile de funcţionare întrucât o
incorectă reglare a altor comenzi poate duce la daune şi de cele mai multe ori necesită
operaţiuni în plus efectuate de tehnicieni autorizaţi pentru a readuce produsul video la
starea sa normnală de funcţionare.
Atunci cînd produsul video arată o schimbare semnificativă de performanţă înseamnă că
sînt necesare operaţiuni de service.
Piese de schimb
Atunci când sunt necesare piese de schimb, asiguraţi-vă că tehnicianul de service
utilizează numai piese de schimb specificate de producător sau piese care au aceleaşi
caracteristici ca şi cele originale. Înlocuiri neautorizate pot avea ca rezultat incendii,
electrocutare sau alte pericole.
Verificarea de siguranţă
La încheierea oricăror operaţiuni de service sau reparaţii la acest produs video, cereţi
tehnicianului de service să efectueze verificările de siguranţă necesare pentru a
determina dacă produsul video este în starea de funcţionare adecvată.
Observaţii referitoare la siguranţă
- asiguraţi-vă că utilizaţi aparatul foto corect. Citiţi cu atenţie aceste observaţii
privind siguranţă precum şi manualul proprietarului înainte de utilizare
- după citirea acestor observaţii, păstraţi-le într-un loc sigur
Despre pictograme
Pictogramele prezentate mai jos sînt utilizate în acest documnent pentru a indica
severitatea rănirii sau a daunelor care pot rezulta dacă informaţia furnizată de
pictogramă este ignorată şi, în consecinţă, produsul este utilizat incorect.
5
AVERTISMENT Această pictogramă arată că ignorarea informaţiei furnizate
poate avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă
ATENŢIE Această picrogramă arată că ignorarea informaţiei furnizate poate avea
ca rezultat rănirea personală sau daune materiale
Pictogramele prezentate mai jos sînt utilizate pentru a indica felul instrucţiunilor care
trebuie respectate.
Pictogramele triunghiulare arată că informaţia necesită atenţie („Important”)
Pictogramele circulare cu o bară diagonală arată că acţiunea indicată este
interzisă („Interzis”)
Cercurile pline cu un semn al exclamării arată o acţiune care trebuie realizată
(„Necesar”)
AVERTISMENT
Dacă apare o problemă, opriţi aparatul foto, scoateţi bateria,
Scoateţi
deconectaţi şi scoateţi din priză adaptorul de alimentare AC
din priză
Continuarea utilizării aparatului foto atunci când acesta scoate fum, emite
un miros neobişnuit sau este în orice stare anormală poate avea ca
rezultat un incendiu sau electrocutări. Contactaţi dealer-ul FUJIFILM
Nu permiteţi intrarea apei sau a unor obiecte străine în aparatul foto
Dacă în aparat a intrat apă sau obiecte străine, opriţi aparatul, scoateţi
bateria şi deconectaţi şi scoateţi din priză adaptorul de alimentare AC
Continuarea utilizării aparatului foto poate avea ca rezultat un incendiu
sau electrocutări. Contactaţi dealer-ul FUJIFILM
AVERTISMENT
Nu utilizaţi
Nu utilizaţi aparatul foto în baie sau la duş. Aceasta poate avea ca
aparatul în
rezultat un incendiu sau electrocutarea
baie sau la
duş
Nu
Dezasamblaţi
Nu atingeţi
piese din
interior
Nu încercaţi să schimbaţi ceva sau să demontaţi aparatul foto
(nu deschideţi niciodată carcasa). Nerespectarea acestei precauţii
poate cauza un incendiu sau electrocutarea
În cazul în care carcasa se deschide ca rezultat al unei căderi sau a
unui alt accident, nu atingeţi piesele expuse.
Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca rezultat electrocutarea
sau rănirea prin atingerea pieselor deteriorate. Scoateţi bateria imediat
având grijă să evitaţi rănirea sau electrocutarea şi duceţi produsul la
punctul de achiziţie pentru a fi consultat
6
Nu schimbaţi, încălziţi sau răsuciţi sau trageţi de cablul de alimentare.
Deasemenea, nu plasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
Aceste acţiuni pot deteriora cablul şi pot fi cauza unui incendiu sau a unor
Electrocutări. Contactaţi dealer-ul FUJIFILM în cazul în care cablul de
alimentare se deteriorează
Nu plasaţi aparatul foto pe o suprafaţă instabilă. Aparatul poate cădea
sau se poate răsturna cauzând răniri
Nu încercaţi niciodată să faceţi fotografii în mişcare. Nu utilizaţi aparatul
foto în mişcare sau atunci când conduceţi. Aceasta poate avea ca rezultat o
cădere sau implicarea dumneavoastră într-un accident auto.
Nu atingeţi nici o parte metalică a aparatului în timpul unei furtuni cu
descărcări electrice. Aceasta poate cauza o electrocutare datorită
curentului indus de un fulger
Nu utilizaţi bateria decît aşa cum este indicat. Încărcaţi bateria aşa cum
arată indicatorul
Nu încălziţi, schimbaţi sau demontaţi bateria. Nu scăpaţi bateria pe jos
şi nu supuneţi bateria la loviri. Nu păstraţi bateria împreună cu obiecte
metalice. Oricare din aceste acţiuni poate cauza explozia bateriei sau
scurgeri avînd ca rezultat incendiu sau răniri
7
Pagina IV
AVERTISMENT
Utilizaţi bateria sau adaptorul de alimentare specificaţi pentru utilizare
cu acest aparat foto. Nu utilizaţi alte tensiuni decât tensiunea de
alimentare indicată. Utilizarea unor alte surse de alimentare poate cauza
incendii
Dacă bateria se scurge şi fluidul intră în contact cu ochii, pielea sau
îmbrăcămintea dumneavoastră, clătiţi zona afectată cu apă curată şi
cereţi ajutor medical sau sunaţi imediat la numărul de urgenţe
Nu utilizaţi încărcătorul pentru a încărca alte baterii decît cele
specificate aici. Încărcătorul furnizat este pentru utilizare numai cu baterii
de tipul celor furnizate împreună cu aparatul foto. Utilizarea încărcătorului
pentru a încărca baterii convenţionale sau alte tipuri de baterii reâncărcabile
poate cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia bateriei.
Nu utilizaţi în prezenţa obliectelor inflamabile, gazelor explozive sau a
prafului.
Atunci când transportaţi bateria, instalaţi-o in aparatul foto digital sau
păstraţi-o în husa aparatului. Atunci cînd doriţi să puneţi bateria la
păstrare, puneţi-o în husa aparatului. Atunci cînd aruncaţi bateria,
acoperiţi terminalele acesteia cu bandă izolatoare. Contactul cu alte
obiecte metalice sau cu alte baterii poate face ca bateria să se aprindă sau
să explodeze.
Păstraţi cardurile de memorie departe de accesul copiilor. Pentru că
aceste carduri de memorie sunt mici, pot fi înghiţite de copii. Asiguraţi-vă că
păstraţi cardurile de memorie departe de accesul copiilor. Dacă un copil
înghite un card de memorie, cereţi ajutor medical sau apelaţi numărul de
telefon pentru urgenţe.
ATENŢIE
Nu utilizaţi acest aparat foto în locuri afectate de fum de ulei, abur,
umiditate sau praf. Aceasta poate avea ca rezultat un incendiu sau
electrocutarea
Nu lăsaţi aparatul foto în locuri cu temperaturi extrem de mari. Nu lăsaţi
aparatul foto în locuri precum un vehicul închis sau în lumina solară directă.
Aceasta poate cauza un incendiu.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor mici. Acest produs poate cauza
rănirea mîinilor unui copil.
Nu puneţi obiecte grele pe aparatul foto. Obiectele grele se pot răsturna
şi cauza accidente
8
Nu mişcaţi aparatul foto în timp ce adaptorul de alimentare AC este
conectat. Nu trageţi de cablul de conectare pentru deconectarea
adaptorului de alimentare AC. Astfel de acţiuni pot deteriora cablul de
alimentare sau cablurile şi pot cauza incendiu sau electrocutare
Nu acoperiţi sau înfăşuraţi aparatul foto şi adaptorul de alimentare AC
cu o pânză sau cu o pătură. Căldura care se poate acumula poate afecta
carcasa sau cauza un incendiu.
Atunci când curăţaţi aparatul foto sau când urmează să nu îl utilizaţi
pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria şi deconectaţi şi
scoateţi din priză adaptorul de alimentare AC. Nerespectarea acestei
indicaţii poate cauza un incendiu sau electrocutare
Atunci când încărcarea se încheie, scoateţi încărcătprul de la priza de
alimentare. Lăsarea încărcătorului în priză poate cauza un incendiu.
Utilizarea unui blitz prea aproape de ochii unei persoane poate afecta
temporar vederea. Aveţi grijă atunci când fotografiaţi sugari sau copii mici.
Atunci când un card de memorie este scos, cardul poate ieşi prea
repede din fantă. Folosiţi-vă de deget pentru a-l reţine şi a-l scoate
încet. Puteţi fi rănit de lovitura unui card ejectat.
Solicitaţi cu regularitate verificarea internă şi curăţirea aparatului foto.
Acumularea de praf în aparatul dumneavoastră poate cauza un incendiu
sau electrocutarea. Contactaţi dealer-ul FUJIFILM pentru a cere verificarea
internă o dată la doi ani. Vă rugăm să notaţi că un asemenea serviciu nu
este gratuit.
Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi numai
cu acelaşi tip de baterie sau cu unul echivalent.
Bateria şi sursa de alimentare cu curent
Notă: Verificaţi tipul de baterie utilizat în aparatul dumneavoastră foto şi citiţi paragrafele
adecvate.
Cele ce urmează descriu utilizarea adecvată a bateriilor şi cum se poate prelungi durata
de viaţă a acestora. Utilizarea incorectă poate scurta viaţa bateriilor sau poate cauza
scurgeri, supraîncălzire, incendiu sau explozie.
Baterii Li-Ion
Citiţi acest paragraf dacă aparatul dumneavoastră foto utilizează o baterie reîncărcabilă
Li-Ion.
La livrare bateria nu este încărcată. Încărcaţi bateria înainte de utilizare. Atunci cînd nu
este utilizată bateria se păstrează în cutia sa.
Aspecte privind bateria
Atunci cînd nu este utilizată, bateria îşi pierde treptat încărcătura. Încărcaţi bateria cu o
zi-două înainte de utilizare.
Durata de viaţă a bateriei poate fi prelun gită prin închiderea aparatului atunci cînd
acesta nu este utilizat.
9
Capacitatea bateriei descreşte la temperaturi joase, o baterie epuizată s-ar putea să nu
funcţioneze atunci când este frig. Păstraţi o baterie de rezervă complet încărcată într-un
loc mai cald şi schimbaţi în funcţie de necesităţi sau, păstraţi bateria în buzunar sau în
alt loc mai cald şi introduceţi-o în aparat numai atunci cînd faceţi fotografii. Nu puneţi
bateria în contact direct cu încălzitoare de mîini sau cu alte dispozitive de încălzit.
Încărcarea bateriei
Încărcaţi bateria în încărcătorul de baterii furnizat. Timpul de încărcare va creşte la
temperaturi ambientale sub +100 C (+500 F) sau peste +350 C (+950 F). Nu încercaţi să
încărcaţi bateria la temperaturi peste 400 C (+1040 F); la te mperaturi sub 00 C (+320 F)
bateria nu se va încărca.
Nu încercaţi să reîncărcaţi o baterie încărcată complet. Nu este nevoie ca bateria să fie
complet descărcată înaintea încărcării.
Se poate ca bateria să fie caldă la atingere imediat după încărcare sau utilizare. Acest
lucru este normal.
10
Pagina V
Pentru siguranţa dumneavoastră
Durata de viaţă a bateriei
La temperaturi normale, bateria poate fi reîncărcată de aproximativ 300 de ori. O
descreştere semnificativă a duratei de timp în care bateria va reţine o încărcătură arată
că a atins sfîrşitul duratei de viaţă şi ar trebui înlocuită.
Depozitare
Performanţa poate fi afectată dacă bateria este lasată neutilizată pentru perioade lungi
de timp atunci cînd este încărcată complet. Utilizaţi bateria până la descarcare înainte
de a o pune la păstrare.
Dacă urmează ca aparatul foto să nu fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp,
scoateţi bateria şi puneţi-o la păstrare într-un loc uscat cu o temperatură ambientală
între +150 C şi + 250 C (+590 F până la + 770 F). Nu păstraţi bateria în locuri expuse la
extreme de temperaturi.
Precauţii: manipularea bateriei
- nu o transportaţi sau păstraţi împreună cu obiecte de metal precum coliere sau
ace de păr
- nu o expuneţi la flacără sau căldură
- nu o desfaceţi sau modificaţi
- utiulizaţi baterie numai cu încărcătorul indicat
- îndepărtaţi cu promptitudine bateriile uzate
- nu scăpaţi bateria pe jos şi nu o supuneţi la şocuri fizice puternice
- nu expuneţi bateria la apă
- păstraţi terminalele bateriei curate
- bateria şi carcasa aparatului foto pot fi calde la atingere după utilizare. Acest
lucru este normal
Baterii AA Alcaline / Ni-MH reîncărcabile
Citiţi acest paragraf dacă aparatul dumneavoastră foto utilizează baterii AA alcaline sau
AA Ni-MH reîncărcabile. Informaţii privind tipurile de baterii compatibile pot fi găsite şi în
alte secţiuni ale acestui manual.
Precauţii: manipularea bateriilor
- nu expuneţi bateria la apă, flacără sau căldură şi nu o păstraţi în condiţii de
căldură şi umiditate
- nu o transportaţi sau păstraţi împreună cu obiecte de metal precum coliere sau
ace de păr
- nu desfaceţi sau modificaţi bateria sau carcasa acesteia
- nu supuneţi bateria la şocuri fizice puternice
- nu utilizaţi baterii care au scurgeri, deformări sau care sunt decolorate
- păstraţi bateria departe de accesul copiilor mici
- introduceţi bateria orientată corect
11
-
-
nu amestecaţi baterii vechi cu noi, baterii cu diferite nivele de încărcare sau
baterii de difeite tipuri
dacă aparatul foto nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi
bateriile. Atenţie că ceasul aparatului va fi resetat
bateriile pot fi calde la atingere imediat după utilizare. Opriţi aparatul foto şi lăsaţi
bateriile să se răcească înainte de a le manipula
capacitatea bateriei tinde să descrească la temperaturi joase. Păstraţi baterii de
rezervă într-un buzunar sau într-un alt loc mai cald şi schimbaţi în funcţie de
necesităţi. Se poate ca bateriile reci să recupereze o parte din încărcătura lor
atunci când sînt încălzite
amprentele sau alte pete de pe terminalele bateriei pot afecta performanţa
bateriei. Curăţaţi cu atenţie terminalele cu o pânză moale şi uscată înainte de a le
introduce în aparatul foto
Dacă bateriile se scurg, curaţaţi compartimentul bateriei cu atenţie înainte de a
introduce baterii noi
Dacă fluidul din baterii vine în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiţi zona
afectată cu apă. Dacă fluidul vă intră în ochi, clătiţi zona efectată cu apă şi
cereţi imediat ajutor medical. Nu vă frecaţi la ochi. Nerespectarea acestei
indicaţii poate avea ca rezultat afectarea permanentă a vederii.
Baterii Ni-MH
Capacitatea bateriilor Ni-MH poate fi redusă temporar atunci când sunt noi, după lungi
perioade de neutilizare sau dacă sunt reîncărcate în mod repetat înainte de a se
descărca complet. Acest lucru este normal şi nu arată o disfuncţie. Capacitatea poate fi
crescută prin descărcări repetate ale bateriei utilizînd opţiunea de descărcare din meniul
de setări al aparatului foto şi prin reăncărcarea acestora utilizînd un încărcător de
baterii.
ATENŢIE ! Nu utilizaţi opţiunea de descărcare cu baterii alcaline
Aparatul foto consumă o mică măsură de curent chiar şi atunci când este oprit. Bateriile
Ni-MH care au fost lăsate în aparat pentru o mai lungă perioadă de timp pot fi
descărcate chiar până la punctul în care nu mai reţin o încărcătură. Performanţa bateriei
poate de asemenea scădea dacă bateriile sunt consumate într-un dispozitiv precum o
lanternă. Utilizaţi opţiunea de descărcare din meniul de setări al aparatului pentru a le
descărca. Bateriile care nu mai reţin o încărcătură chiar după ce au fost descărcate şi
încărcate în mod repetat au ajuns la capătul duratei de viaţă şi trebuie înlocuite.
Bateriile Ni-MH pot fi reîncărcate într-un încărcător de baterii (vândut separat). Bateriile
pot fi calde la atingere după încărcare. Consultaţi instrucţiunile furnizate cu încărcătorul
pentru mai multe informaţii. Utilizaţi încărcătorul numai cu baterii compatibile.
Bateriile Ni-MH îşi pierd treptat încărcătura atunci când nu sunt utilizate.
Debarasare
Aruncaţi bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale
12
Adaptoare de alimentare AC (disponibile separat)
Acest paragraf se aplică tuturor modelelor de aparate foto. Utilizaţi numnai adaptoare de
alimentare AC FUJIFILM desemnate pentru utilizare cu acest aparat foto. Alte
adaptoare pot defecta aparatul.
- adaptorul de alimentare AC va fi utilizat numai în interior
- asiguraţi-vă că priza Dceste conectată în siguranţă la aparatul foto
- inchideţi aparatul foto înainte de a deconecta adaptorul. Deconectaţi adaptorul
ţinând de fişă, nu de cablu
- nu îl utilizaţi la alte aparate
- nu îl demontaţi
- nu îl expuneţi la căldură mare sau la umiditate
- nu îl supuneţi la şocuri fizice puternice
- adaptorul poate bâzâi sau poate deveni cald la atingere pe durata utilizării. Acest
lucru este normal
- dacă adaptorul cauzează interferenţe radio, reorientaţi sau mutaţi antena
receptoare
13
Pagina VI
Pentru siguranţa dumneavoastră
Utilizarea aparatului foto
- Nu îndreptaţi aparatul foto spre surse de lumină extrem de strălucitoare, precum
soarele pe un cer fără nori. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la deteriorarea
senzorului de imagine.
- Lumina puternică a soarelui focalizată prin vizor poate afecta panoul vizorului
electronic (EVF). Nu îndreptaţi vizorul electronic spre soare
Faceţi cadre test
Înainte de a face fotografii la ocazii importante (precum nunţi, sau înainte de a lua
aparatul cu dumneavoastră în călătorie) trageţi un cadru de probă şi vedeţi refzultatul
pentru a vă asigura că aparatul funcţionează normal. FUJIFILM Corporation nu acceptă
responsabilitatea pentru daune sau pierderi de profit ca rezultat al unui defect al
produsului.
Observaţii privind drepturile de autor
Dacă nu sunt intenţionate pentru uzul propriu, imaginile înregistrate prin utilizarea
sistemului aparatului dumneavoastră foto digital nu pot fi utilizate de o manieră care
încalcă legile drepturilor de autor fără consimţământul proprietarului. Reţineţi că unele
restricţii se aplică fotografierii unor spectacole pe scenă, reprezentaţii şi expoziţii, chiar
atunci când fotografiile sunt făcute în scop personal. Utilizatorii sunt deasemenea rugaţi
să reţină că transferul de carduri de memorie care conţin imagini sau date protejate de
legile drepturilor de autor este permis numai în cadrul restricţiilor impuse de respectivele
legi privind protecţia drepturilor de autor.
Manipulare
Pentru a vă asigura că imaginile sunt înregistrate corect, nu supuneţi aparatul foto unor
lovituri sau şocuri fizice în timpul înregistrării imaginilor
Cristal lichid
În eventualitatea în care ecranul este deteriorat, trebuie avut grijă pentru a evita
contactul cu cristalele lichide. Întreprindeţi urgent acţiunea indicată în cazul în care
apare oricare dintre situaţiile următoare:
- în cazul în care cristalele lichide vin în contact cu pielea dumneavoastră,
curăţaţi zona cu o bucată de pânză şi apoi spălaţi bine cu săpun şi apă
- dacă cristalele lichide vă intră în ochi, clătiţi ochiul afectat cu apă curată timp
de cel puţin 15 minute şi apoi cereţi asistenţă medicală
- dacă cristalele lichide sunt înghiţite, clătiţi-vă gura insistent cu apă. Beţi
cantităţi mari de apă şi provocaţi-vă vomisment apoi cereţi asistenţă medicală
14
Deşi ecranul este produs prin utilizarea unei tehnologii de înaltă precizie, poate conţine
pixeli care sunt aprinşi permanent sau pixeli care nu se aprind. Acest lucru nu este un
defect, iar imaginile înregistrate cu produsul nu sunt afectate.
Informaţii privind marca înregistrată
xD-Picture Card şi...(logo)... sunt mărci înregistrate ale FUJIFILM Corporation. Logourile incluse aici sunt realizate exclusiv de către DynaComware Taiwan Inc. Macintosh,
Quick-Timeşi Mac OS sunt mărci ale Apple Inc. Din SUA şi alte ţări. Windows 7,
Windows Vista şi logo-ul Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii
Microsoft. Adobe şi Adobe Reader sunt fie mărci comerciale fie mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated din SUA şi/sau alte ţări. Logo-urile SDHC
şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C LLC. Logo-ul HDMI este o marcă comercială.
ZouTube este o marcă comerciuală a Google Inc. Toate celelalte denumiri comerciale
menţionate în acest manual sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
respectivilor proprietari.
Interferenţe electrice
Acest aparat foto poate interfera cu echipamente aviatice şi de spital. Consultaţi-vă cu
personalul de spital sau de linie aeriană înainte de utilizarea aparatului într-un spital sau
în avion.
Exif Print (Exif Versiunea 2.3)
Exif Print este un format nou de fişier pentru aparate foto digitale în care informaţiile
stocate cu fotografii sunt utilizate pentru o reproducere color optimă la imprimare.
NOTĂ IMPORTANTĂ: Citiţi înainte de utilizarea acestui soft
Este interzis exportul, direct sau indirect, total sau parţial, al unui soft sub licenţă, fără
permisiunea autorităţilor competente.
15
Pagina VII
Pentru siguranţa dumneavoastră
NOTIFICĂRI
Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau
umezeală.
Vă rugăm să citiţi Instrucţiunile de Siguranţă şi să vă asiguraţi că le înţelegeţi înainte de
a utiliza aparatul foto.
Material cu perclorat – se pot aplica condiţii de manipulare specială. A se vedea
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Pentru clienţii din S.U.A.
Testat pentru a respecta Standardele FCC
PENTRU UTILIZARE LA DOMICILIU SAU LA BIROU
Declaraţie FCC: Acest dispozitiv respectă Partea TS a Regulamentelor FCC.
Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu poate
cauza interferenţe dăunătoare, şi (2) acesr dispozitiv trebuie să accepte orice fel de
interferenţe primite, inclusiv interferenţe ce pot cauza o funcţionare defectuoasă.
ATENŢIE: Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru un
dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulamentele FCC.
Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecţie rezonabilă împotriva
interferenţelor dăunătoaredin cadrul instalaţiilor rezidenţiale. Acest echipament
generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă şi dacă nu este instalat
conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe cu comunicaţiile radio. Cu toate
acestea, nu se poate garanta că dispozitivul nu va cauza interferenţe cu anumite
instalaţii. În cazul în care acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare cu
recepţia radio sau TV, care pot fi determinate de pornirea sau orpirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit sp încerce să corecteze respectivele interferenţe prin una sau mai
multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientaţi sau rearanjaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un alt circuit decât cel la care este
conectat receptorul.
- Cinsultaţi dealer-ul sau un tehnician radio/TV pentru suport.
- Sunteţi avertizat că orice schimbări sau morificări care nu sunt aprobate în mod
expres în acest manual ar putea anula dreptul utilizatorului de a opera
echipamentul.
Note privind Alocarea: Pentru a respecta Partea 15 din Regulamentele FCC, acest
produs trebuie utilizat cu cablu A/v cu nucleu de ferită, cablu USB şi cablu de alimentare
DC specificate de Fujifilm.
16
Pentru clienţii din Canada
ATENŢIE: Acest aparat digital din Clasa B respectă ICES-003 din Canada.
Debarasarea echipamentelor electrice şi electronice în locuinţele private
În Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda şi Lichtenstein: Acest simbol aplicat pe
produs, sau care figurează în manual şi în carnetul de garanţie şi/sau pe ambalaj indică
faptul că acest produs nu va fi tratat ca deşeu menejer. În schimb, acest produs ar trebui
dus la un punct de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Prin debarasarea corectă a acestui produs veţi ajuta la prevenirea potenţialelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, ce ar putea fi cauzate de
manipularea inadecvată a deşeurilor provenite din acest produs,
Acest simbol ce figurează pe baterii sau pe acumulatori indică faptul că respectivele
baterii nu vor tratate ca deşeuri menajere.
În cazul în care echipamentul dumneavoastră conţine baterii sau acumulatori uşor
detaşabili, vă rugăm să le aruncaţi separat, în conformitate cu cerinţele locale.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru informaţii
suplimentare despre reciclarea acestui produs, va rugăm să contactaţi birourile primăriei
locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
În alte ţări decât Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda şi Lichtenstein: Dacă doriţi
să aruncaţi acest produs, inclusiv bateriile sau acumulatorii, vă rugăm să contactaţi
autorităţile locale pentru a afla metoda corectă de debarasare.
17
Pagina VIII
Despre acest manual
Înainte de a utiliza aparatul foto, citiţi manualul şi avertismentele din capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră (...II). Pentru informaţii pe anumite subiecte, consultaţi sursele
de mai jos.
Cuprins ….....................................................X
„Cuprinsul” oferă o trecere în revistă a
întregului manual. Operaţiunile principale ale
aparatului foto sunt enumerate aici
Mesaje şi afişaje de avertizare.................115
Aflaţi ce înseamnă acea pictogramă iluminată
intermitent sau mesajul de eroare de pe
ecran
Restricţii la setările aparatului...................125
Consultaţi pagina 125 pentru a vedea care
sunt restricţiile la opţiunile disponibile pentru
fiecare mod de fotografiere
Depanare...........................................111
Aveţi o problemă anume cu aparatul
foto? Găsiţi răspunsul aici.
Glosar................................................118
Înţelesurile unor termeni tehnici pot
găsite aici.
Carduri de memorie
Fotografiile pot fi stocate pe carduri de memorie opţionale SD, SDHC şi SDXC
(paragraful 15) menţionate în acest manual ca şi „carduri de memorie”
18
Pagina IX
Îngrijirea aparatului foto
Pentru a vă bucura constant de aparatul dumneavoastră foto, utilizaţi o bucată de pânză
moale, uscată, pentru a curăţa carcasa aparatului după fiecare utilizare. Nu utilizaţi
alcool, diluant sau alte chimicale volatile care ar putea decolora sau deforma pielea de
pe carcasa aparatului. Orice lichid de pe aparat trebuie îndepărtat imediat cu o bucată
de pânză moale, uscată. Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful de pe lentile şi
monitor, apoi ştergeţi uşor cu o pânză moale, uscată. Orice pete rămase pot fi
îndepărtate stergând uşor cu o bucată de hîrtie FUJIFILM pentru şters lentile pe care se
aplică o mică cantitate de fluid pentru curaţat lentile. Mare atenţie pentru evitarea
zgârierii lentilelor sau monitorului
19
Pagina X
Cuprins
Pentru siguranţa dumneavoastră
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Observaţii referitoare la siguranţă
NOTIFICĂRI
Despre acest manual
Îngrijirea aparatului foto
ii
ii
iii
vi
vii
ix
Înainte de a începe
Simboluri şi convenţii
Accesorii furnizate
Piese ale aparatului foto
Cadranul de comenzi
Control comenzi
Afişajele aparatului foto
Fotografierea: Vizorul optic
Fotografierea: Vizorul electronic
Redare:Vizorul electronic
Fotografierea: Monitorul LCD
Redare: Monitorul LCD
1
1
2
4
5
6
6
7
7
8
8
Primii paşi
Ataşarea curelei
Încărcarea bateriei
Introducerea bateriei şi a cardului de memorie
Carduri de memorie compatibile
Pornirea şi oprirea aparatului foto
Reglări şi setări de bază
Alegerea unui afişaj (display)
Focalizarea vizorului
Ajustarea luminozităţii afişajului
Iluminarea ambientaşă puternică
Utilizarea vizorului hibrid
Butonul DISP-BACK
Vizorul optic: fotografiere
Vizorul electronic: fotografiere
Monitorul LCD: fotografiere
Vizor electronic/Monitor LCD: Redare
9
11
12
15
16
17
18
19
19
19
20
21
21
21
21
22
Fotografiere şi redare – noţiuni de bază
Fotografierea
Vizualizarea fotografiilor
Vizualizarea fotografiilor cadru complet (Full Frame)
Vizualizarea informaţiilor privitoare la fotografii
Transfocator redare
23
25
25
26
26
20
Redare multi-frame
Ştergerea fotografiilor
Utilizarea blitz-ului
Mod macro (prim-planuri)
27
28
29
31
Înregistrare şi redare filme – noţiuni de bază
Înregistrarea de filme High-Definition (HD)
Vizualizarea filmelor
32
33
21
Pagina XI
Butonul Q (Acces rapid meniu)
Utilizarea butonului
Q (Acces rapid meniu)
Mai multe despre fotografiere și redare
Alegerea unui mod de expunere
Programarea AE (P)
Diafragma - prioritate AE (S)
Deschidere – prioritate AE (A)
Expunere manuală (M)
Viteza diafragmei şi deschiderea
Expuneri de lungă durată (T/B)
Timp (T)
Bulb (lampă cu incandescenţă) (B)
Balans alb
Sensibilitate
AUTO
Mod focalizare
MF Assist
Selecţia cadrelor focalizate
Fixarea focalizării/expunerii
Compensarea expunerii
Contorizare
Utilizarea auto-declanşatorului
Simularea unui film
Serializare (bracketing)
Expuneri multiple
Fotografierea continuă (Modul rafală)
Vizualizarea fotografiilor făcute într-o rafală
Panorame
Vizualizarea panoramelor
Înregistrarea fotografiilor în format RAW
Crearea de copii JPEG după fotografii RAW
Filtrul ND
Căutare imagini
Asistenţă pentru crearea de volume de fotografii
Crearea unui album de fotografii
Vizualizarea de albume de fotografii
Editarea şi ştergerea albumelor de fotografii
Butonul Fn
Salvarea setărilor
Înregistrarea de filme în mod avansat
Adâncimea câmpului
Înainte de a înregistra
Utilizarea unui microfon extern
Cuprins
34
36
33
37
38
39
40
41
41
41
42
44
45
46
47
48
49
51
52
53
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
67
68
68
69
70
71
71
71
71
22
Pagina XII
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
Opţiunile meniului fotografiere
AUTO-DECLANŞATOR
ISO
DIMENSIUNEA IMAGINII
CALITATEA IMAGINII
GAMĂ DINAMICĂ
SIMULARE FILM
SIMULARE FILM BKT
FILTRU ND
CULOARE
CLARITATE
TON DE EVIDENŢIERE
TON DE UMBRIRE
REDUCERE ZGOMOT
EXPUNERE ÎNDELUNGATĂ NR
SELECTARE SETĂRI SPECIALE
EDITARE/SALVARE SETĂRI SPECIALE
BUTON FN
DISP. SETĂRI SPECIALE
GHID ÎNCADRARE
LENTILĂ DE CONVERSIE WIDE
MF ASSIST
FILTRU AVANSAT
MOD AF
ILUMINATOR AF
MOD FIXARE AE/AF
BUTON FIXARE AE/AF
CADRU AF CORECTAT
BLITZ
ÎNLĂTURARE OCHI ROŞII
SALVARE IMAGINE ORG
Opţiuni meniu înregistrare (Mod Filmare)
MOD FILMARE
SIMULARE DE FILM
AJUSTARE NIVEL MICROFON
DISP. SETĂRI SPECIALE
LENTILĂ DE CONVERSIE WIDE
Utilizarea meniurilor: modul redare
Opţiunile meniului redare
CONVERSIE RAW
ŞTERGERE
TĂIERE
REDIMENSIONARE
Cuprins
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
76
76
76
77
77
78
78
78
78
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
82
23
PROTECŢIE
ROTIRE IMAGINE
COPIERE
ÎNLĂTURARE OCHI ROŞII
SLIDE SHOW
ASISTENŢĂ PENTRU CREAREA DE VOLUME DE FOTOGRAFII
MARCARE PENTRU ÎNCĂRCARE PE
CĂUTARE IMAGINI
COMANDĂ IMPRIMARE (DPOF)
ASPECT DISP.
VOLUM REDARE
82
83
83
84
84
85
85
85
86
86
86
24
Pagina XIII
Meniul Setări
Utilizarea meniului Setări
Opţiuni meniun Setări
DATĂ/ORĂ
DIFERENŢĂ DE FUS ORAR
LIMBĂ
RESETARE
MOD SILENŢIOS
NR. CADRU
INEL FOCALIZARE
VERIFICARE FOCALIZARE
UNITĂŢI CADRAN FOCALIZARE
SETARE SUNET
SETARE ECRAN
GESTIONAREA ENERGIEI
MOD OVF ECONOMISIRE CURENT
CONTOR DIAFRAGMĂ
SPAŢIU CULORI
TRANSFER Eye-Fi
FORMATARE
Conectivitate
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
Windows: Instalarea MyFinePixStudio
MacIntosh: Instalare RAW FILE CONVERTER
Importarea fotografiilor sau filmelor pe un calculator Mac (MacIntosh)
Conectarea aparatului foto
Imprimarea fotografiilor via USB
Conectarea aparatului foto
Imprimarea forografiilor selectate
Imprimarea Comenzii de imprimare DPOF
Crearea unei Comenzi de imprimare DPOF
CU DATĂ/FĂRĂ DATĂ
RESETAŢI TOT
Vizualizarea fotografiilor pe TV
Cuprins
87
87
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
90
90
91
91
91
91
92
92
93
93
95
96
97
99
99
99
100
101
102
103
104
25
Pagina XIV
Note tehnice
Accesorii opţionale
Accesorii de la FUJIFILM
Ataşarea inelelor adaptoare
Ataşarea capacelor de lentile
Ataşarea filtrelor de protecţie
Lentila de conversie wide WCL-X100
Conectarea aparatului foto la alte dispozitive
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare şi utilizare
Călătorii
Rezolvarea problemelor
Probleme şi soluţii
Mesaje şi afişaje de avertisment
Anexe
Glosar
Capacitate card de memorie
Specificaţii
Restricţii la setările aparatului foto
Cuprins
105
105
107
107
107
108
109
110
110
110
111
115
118
119
120
125
26
Pagina 1
Înainte de a începe
Simboluri şi convenţii
În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:
Această informaţie trebuie citită înainte pentru a asigura o funcţionare corectă
Informaţii suplimentare care pot fi de ajutor în utilizarea aparatului foto
Alte pagini din acest manual unde pot fi găsite informaţii asociate
Meniurile şi alte texte de pe afişaje sunt prezentate în caractere îngroşate. În ilustraţiile
din acest manual, afişajele pot fi simplificate în scopuri explicative
Accesorii furnizate
Următoarele articole sunt incluse în furnitura aparatului foto:
Baterie
reîncărcabilă NP-95
Încărcător de baterii Capac de lentile
BC-65N
CD-ROM
Dispozitiv
prindere clemă
Cablu USB
de Cleme
metalice manualul
pentru
prinderea proprietarului (acest
curelei (x2)
manual)
- curea de umeri
capace
de
protecţie (x2)
27
Pagina 2
Piesele aparatului foto
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile prezentate la dreapta fiecărui articol
24
25
15
Inel faţă
107
Iluminator asistenţă AF 84
Lampă autodeclanşator 44
Selector vizor
20
16
Microfon (R)
32
27
29
32
18
9
focalizare
17
18
19
20
21
Buton PORNIT/OPRIT
Buton Fn (funcţie)
Închidere baterie
Fantă card memorie
Cameră baterie
16
69
12
13
12
28
29
30
31
32
23,25,26
47
ix
22
23
Senzor ochi
1
2
Butonul diafragmei
Disc compensare expunere
111
51
13
14
3
Disc (cadran) viteză diafragmă 37,
37, 38, 39
Talpă fixare blitz
30, 109
Blitz
Microfon (L)
Fereastră vizor
Cheotoare curea
Selector
mod
23, 46
Inel deschidere
Inel focalizare
Lentile
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
26
Control comenzi
5
Capac conector
71, 97, 99,
104
Capac canal cablu pentru cuplaj
DC
Închidere capac cameră baterie
12
Capac cameră baterie
12
Montare trepied
Difuzor
33
MonitorLCD
18
Conector USB
97, 99
Mini conector HDMI
104
28
Pagina 3
Piesele aparatului foto
33
34
Comandă ajustare dioptrie
Buton (redare)
19
25
37
38
35
Buton AE (autoexpunere)
52
Buton (redare cu zoom in/mărire)
26, 27
Buton DRIVE
32, 56,
57, 68, 60
Buton
(redare
cu
zoom
out/micşorare)
26, 57
39
36
40
Buton Mod Vizualizare 18
Buton
AFL/AEL
(fixare
focalizare /expunere)
46,
49, 78
Lampă indicator (vezi mai
jos)
Buton MENU/OK
Fixare control
41
42
Cadran comenzi
4
Buton Q (acces rapid meniu)
19, 34
43
Buton DISP (afişaj)/BACK
Buton (mod silenţios)
4
4
Lampa indicatoare
Lampa indicatoare indică starea aparatului foto, după cum urmează:
Lampa indicatoare
Se aprinde verde
Clipeşte verde
Clipeşte verde şi portocaliu
Străluceşte portocaliu
Clipeşte portocaliu
Clipeşte roşu
Starea aparatului foto
Focalizarea este fixată
Avertisment umbrire, focalizare sau expunere. Fotografia poate fi
făcută
Înregistrare fotografii. Fotografii în plus pot fi făcute
Inregistrare fotografii. Nici o altă fotografie nu se mai poate face
în această fază
Încarcare blitz; blitz-ul nu se va declanşa cînd se face fotografia
Eroare lentile sau memorie
Lampa
indicatoare
Avertismentele pot apărea pe afişaj (paragraful 5)
29
21
5
Pagina 4
Piesele aparatului foto
Cadranul de comenzi
Rotiţi cadranul de comenzi sau apăsaţi partea de sus (1), dreapta (2), jos (3) sau stânga
(4) pentru a evidenţia elementele şi apăsaţi MENU/OK (5) pentru selecţie
Cadranul de comenzi serveşte deasemenea pentru următoarele butoane:
(1) Buton ştergere (28)/Buton AF (auto-focalizare) (48)
(2) Buton blitz (29)
(3) Buton WB Balans alb 42)
(4) Buton Macro (31)
De asemenea, puteți roti cadranul pentru a alege o combinatie de
viteză a
declanșatorului și diafragmă (schimbare program; 36) sau pentru a regla viteza
declanșatorului în trepte de 1/3 EV (37,39)
Blocare control
Pentru a bloca butonul Q și pentru a nu permite cadranului de comenzi să fie utilizat ca
buton AF, blitz, balans alb sau macro, apăsați MENU/OK până când se afisează
simbolul simbol. Acest lucru va împidica apăsarea accidentală a acestor comenzi în
timpul fotografierii. Conmenzile pot fi deblocate apăsând MENU/OK până când simbolul
simbol nu mai este afișat.
30
Pagina 5
Piesele aparatului foto
Control comenzi
Apăsarea Controlului Comenzi dreapta sau stânga efectuează aceleaşi funcţii ca şi
rotirea cadranului de comenzi. Poate fi utilizat și pentru a a alege o combinatie de
viteză a declanșatorului și diafragmă (schimbare program; 36) sau pentru a regla viteza
declanșatorului în trepte de 1/3 EV (37,39).
Puteţi deasemenea apăsa centrul discului pentru a transfoca pe zona de focalizare
selectată în vizorul electronic sau monitorul LCD sau pentru transfocare pe punctul de
focalizare activ pe durata redării, sau (dacă se selectează CONTINUOUS (continuu)
pentru SCREEN SET-UP > IMAGE DISP. (setare ecran > afișare imagine) în meniul de
setări; 90), revizuire imagine (apăsați din nou pentru a anula transfocarea).
Înainte de a începe
Mod silențios
În situațiile în care sunetele sau luminile aparatului foto ar putea fi inoportune, apăsați
butonul DISP/BACK până când se afișează pictograma simbol (aproximativ o secundă)
sau selectați ON pentru SILENT MODE (mod silențios) în meniul setări (88). Difuzorul,
blitz-ul, asistentul AF pentru iluminare/auto-temporizare pentru oprirea lămpii, precum și
setările de blitz și de volum nu pot fi ajustate (luați notă de faptul că modul silențios nu
poate fi pornit sau oprit în timpul redării unui film). Apăsați butonul DISP/BACK din nou
pentru a reveni la modul de operare normal.
31
Pagina 6
Piesele aparatului foto
Afişajele aparatului foto
Următoarele tipuri de indicatori pot fi afişate pe durata fotografierii sau a redării. În
descrierea care urmează, toți indicatorii disponibili sunt arătați în scopuri ilustrative;
indicatorii efectiv afișați variază în funcţie de setările aparatului foto.
Fotografiere: vizor optic
1
2
3
4
5
6
7
Indicator focalizare manuală 46
Mod Blitz
29
Contorizare
52
Balans de alb
42
Simulare film
55
Gamă dinamică
73
Indicator filtru ND (densitate
neutră)
65
Indicator memorie internă
Număr de cadre disponibile 119
Calitate şi mărime imagine 72, 73
....Arată că nu este introdus
nici un card de memorie şi 8
că fotografiile vor fi stocate 9
în
memoria
internă
a 10
aparatului (...13)
11 Nivel baterie
12 Cadru focalizare
13
14
15
16
17
18
19
Orizont virtual
75
Avertisment temperatură
117
Cadru strălucitor
Indicator distanţă
46
Sensibilitate
44
Deschidere
36, 38, 39, 71
Viteză diafragmă
26, 37, 39
36
20 Mod fotografiere
22
21 Histogramă
Compensare
expunere/indicator
22
expunere
39, 51
16
49, 111
32
Pagina 7
Piesele aparatului foto
Fotografiere: vizor electronic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
....Arată că nu este introdus 11
nici un card de memorie şi 12
că fotografiile vor fi stocate
în
memoria
internă
a 13
14
aparatului (...13)
15
16
Redare:Vizor electronic
1
2
3
4
5
6
7
Mod blitz
Mod maco (prim-plan)
Indicator auto-temporizator
Mod continuu
Balans de alb
29
31
53
58
42
17
18
19
20
21
Simulare film
55
Gamă dinamică
73
Cadru focalizare
24, 49
Indicator memorie internă
Număr de cadre disponibile 119
Calitate şi mărime imagine 72, 73
Avertizare temperatură
117
22
23
24
25
26
27
28
Avertizare neclaritat 3, 113, 115
Indicator filtru ND (densitate
neutră)
65
Lentilă convertire wide
108
Încărcare Eye-fi
92
29
30
Clasificare
Indicator eliminare ochi roşii
Filtru avansat
Indicator mod silenţios
Imagine cadou
Număr cadru
Încărcare Eye-fi terminată
25
84
77
5, 88
25
89
92
8
9
10
11
12
13
Indicator mod silenţios
5, 88
Indicator distanţă
46
Nivel baterie
16
Sensibilitate
44
Mod monitorizare lumină naturală
19
Avertizare focalizare 3, 113, 115
Deschidere
36, 38, 39, 71
Viteză diafragmă
36, 37, 39
Contorizare
52
Mod fotografiere
36
Indicator focalizare manuală
46
Compensare expunere/indicator
expunere
39, 51
Histogramă
22
Orizont virtual
75
31 Previzionare adâncime câmp 38
Încărcare Eye-fi
Indicator mod redare
Marcare pentru încărcare pe
Indicator asistenţă album
Indicator tipărire DPOF
Imagine protejată
33
92
25
85
67
101
82
Pagina 8
Piesele aparatului foto
Fotografiere: Monitor LCD
1
2
3
4
5
6
7
....Arată că nu este introdus 8
nici un card de memorie şi 9
că fotografiile vor fi stocate 10
în
memoria
internă
a
11
aparatului (...13)
Mod blitz
46
Mod macro (primplan)
34
Contorizare
52
Mod continuu
58
Indicator mod silenţios
5, 88
Indicator filtru ND (densitate
neutră)
65
Indicator memorie internă
Lentilă convertire wide
108
Număr de cadre disponibile 119
Mod monitorizare lumină naturală
19
Calitate şi mărime imagine 72, 73
Redare: Monitor LCD
Clasificare
Indicator eliminare ochi roşii
Filtru avansat
Indicator mod silenţios
Imagine cadou
Număr cadru
Încărcare Eye-fi terminată
20
21
22
23
Balans de alb
42
Nivel baterie
16
Avertizare temperatură
117
Sensibilitate
44
Deschidere
36, 38, 39, 71
Cadru focalizare/punct focalizare
48
Viteză diafragmă
36, 37, 39
Mod fotografiere
36
Mod focalizare
46
Indicator auto-declanşator 53
24 Compensare
expunere
12 Gamă dinamică
13 Simulare film
1
2
3
4
5
6
7
14
15
16
17
18
19
expunere/indicator
39, 51
73
55
25
84
77
5, 88
25
89
92
8
9
10
11
12
13
Încărcare Eye-fi
Indicator mod redare
Marcare pentru încărcare pe
Indicator asistenţă album
Indicator tipărire DPOF
Imagine protejată
34
92
25
85
67
101
82
Pagina 9
Primii paşi
Prinderea curelei
Prindeţi clemele curelei de aparat şi apoi fixaţi cureaua
1. Deschideţi o clemă de prindere
Utilizaţi dispozitivul de prindere a clemelor pentru a deschide clema, asigurânduvă că dispozitivul de prindere și clema sunt orientate aşa cum arată ilustraţia
Păstraţi dispozitivul într-un loc sigur. Veţi avea nevoie de el pentru a deschide
clemele de prindere a curelei atunci cînd scoateţi cureaua.
2. Aşezaţi clema de prindere pe o cheotoare
Agăţaţi cheotoarea curelei în deschidrea clemei. Îndepărtaţi dispozitivul,
folosindu-vă de cealaltă mână pentru a ţine de clemă.
3. Treceţi clema prin cheotoare
Rotiţi clema complet prin cheotoare pînă când se închide
4. Fixaţi un capac de protecţie
Plasaţi un capac de protecţie peste cheotoare, aşa cum arată desenul, cu partea
neagră a capacului spre aparat. Repetaţi paşii 1-4 pentru a doua cheotoare.
35
Pagina 10
Prinderea curelei
5. Introduceți cureaua
Introduceţi cureaua prin capacul de protecţie şi prin clema de prindere a curelei
6. Strângeţi cureaua
Strângeţi cureaua aşa cum arată desenul. Repetaţi paşii 5-6 pentru a doua
cheotoare
Pentru a evita căderea aparatului, asiguraţi-vă că aţi strâns corect cureaua.
36
Pagina 11
Încărcarea bateriei
Bateria nu este încărcată la livrare. Încărcaţi bateria înainte de utilizare
1. Introduceţi în încărcătorul de baterii
Introduceţi bateria cu orientarea indicată de etichetele -, ...., +
Lampă încărcare
baterie
săgeată
Etichetă
Încărcător de baterii
Aparatul utilizează o baterie reâncărcabilă NP-95
Atașați adaptorul furnizat înainte de încărcarea bateriei (adaptorul este atașat la
livrare).
Adaptor
2. Introducerea încărcătorul în priză
Introduceţi încărcătorul într-o priză de curent. Indicatorul de încărcare se va
aprinde.
Indicatorul de încărcare
Indicatorul de încărcare arată nivelul de încărcare al bateriei după cum urmează:
Indicatorul
încărcare
Oprit
Pornit
Clipeşte
de Starea bateriei
Baterie nu este introdusă
Bateria este încărcată complet
Bateria se încarcă
Defect al bateriei
Acţiune
Introduceţi bateria
Scoateţi bateria
Scoateţi încărcătorul din priză şi
bateria din încărcător
3. Încărcarea bateriei
Scoateți bateria după ce s-a încărcat complet. Vedeți specificațiile (123) pentru timpii de
încărcare (rețineți că timpii de încărcare cresc la temperaturi scăzute).
Scoateți din priză încărcătorul atunci când nu îl folosiți.
37
Pagina 12
Introducerea bateriei şi a unui card de memorie
Deşi aparatul foto poate stoca fotografii în memoria internă, carduri opţionale de
memorie SD, SDHC şi SDXC (vândute separat) pot fi utilizate pentru stocarea de
fotografii în plus. După încărcarea bateriei, introduceţi bateria şi cardul de memorie aşa
cum se indică mai jos.
1. Deschideţi capacul camerei bateriei
Glisați dispozitivul de blocare al camerei bateriei și deschideți capacul camerei
bateriei
! Nu deschideţi capacul camerei bateriei atunci când aparatul este pornit. Nerespectarea
acestei precauţii poate duce la deteriorarea fişierelor de imagini sau a cardurilor de
memorie.
! Nu folosiţi forţă excesivă atunci când manipulaţi capacul camerei bateriei
2. Introduceţi bateria
Aliniați dunga portocalie de pe baterie cu dispozitivul portocaliu de blocare a
bateriei și glisați bateria în aparat, ținând dispozitivul de blocare a bateriei apăsat
pe o parte. Asigurați-vă caă bateria este bine blocată
Dungăă portocalie
Dispozitiv de blocare a bateriei
! Introduceţi bateria cu orientarea corectă. Nu utilizaţi forţă sau nu încercaţi să
introduceţi bateria întoarsă sau invers. Cu orientarea corectă, bateria va aluneca
ușor în cameră.
38
Pagina 13
Introducerea bateriei şi a unui card de memorie
3. Introducerea cardului de memorie
Ţinînd cardul de memorie pe direcţia arătată în desenul din dreapta, glisaţi-l înăuntru
până când se fixează în cameră, în spatele fantei, făcând un click.
! Asiguraţi-vă că orientarea cardului a fost corectă, nu introduceţi în unghi şi nu forţaţi. În
cazul în care cardul de memorie nu este introdus corect sau nu este introdus nici un
card de memorie, semnul_____ va apare pe display iar pentru înregistrare şi redare va fi
utilizată memoria internă
! Cardurile de memorie SD/SDHC/SDXC pot fi blocate,
făcînd imposibilă formatarea lor sau înregistrarea şi
redarea de imagini. Înainte de a introduce un card de
memorie, glisaţi comutatorul de protecţie pe poziţia
deschis
Comutator de protecţie
4. Închideţi capacul camerei bateriei
Glisați dispozitivul de blocare al camerei bateriei așa cum este indicat și închideți
capacul camerei bateriei.
39
Pagina 14
Introducerea bateriei şi a unui card de memorie
Scoaterea bateriei şi a cardului de memorie
Înainte de a scoate bateria şi cardul de memorie, opriţi aparatul foto şi deschideţi
capacul camerei bateriei.
Pentru a scoate bateria, apăsaţi dispozitivul de
blocare a bateriei spre lateral şi glisaţi
bateria afară din aparat aşa cum este arătat
Dispozitiv de blocare
Pentru a scoate cardul de memorie, apăsaţi-l
și daţi-i drumul uşor. Apoi cardul poate fi scos
cu mâna. Atunci când un card de memorie este
scos, cardul poate ieşi din fantă prea repede.
Folosiţi-vă de deget pentru a-l ţine şi a-l elibera
uşor
! Bateriile
- îndepărtaţi murdăria de pe terminalele bateriei cu o bucată de pânză curată şi
uscată. Nerespectarea acestei indicaţii ar putea împiedica bateria să se încarce
- nu lipiţi etichete autoadezive sau alte obiecte pe baterie. Nerespectarea acestei
indicaţii poate face imposibilă scoatarea bateriei din aparatul foto
- nu scurtcircuitaţi terminalele bateriei. Bateria se poate supraâncălzi
- citiţi avertismentele din capitolul „Bateria şi sursa de alimentare cu curent” (iv)
- utilizaţi numai încărcătoarele de baterii desemnate pentru utilizare cu bateria.
Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca rezultat defectarea produsului
- nu îndepărtaţi etichetele de pe baterie sau nu încercaţi să crăpaţi sau să jupuiţi
căptuşeala exterioară
- bateria îşi pierde treptat încărcătura atunci când nu este utilizată. Încărcaţi baterie
cu una sau doua zile înainte de a o folosi.
40
Pagina 15
Introducerea bateriei şi a unui card de memorie
Carduri de memorie compatibile
Cardurile de memorie FUJIFILM şi SanDisk SD, SDHC şi SDXC au fost aprobate pentru
utilizare în aparatul foto. O listă completă a cardurilor de memorie aprobate este
disponibilă
pe
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility.
Funcţionarea nu este garantată cu alte carduri. Aparatul foto nu poate fi utilizat cu xDPicture Cards sau dispozitive MultiMediaCard (MMC).
! Carduri de memorie
- Nu opriţi aparatul foto sau scoateţi cardul de memorie în timp ce cardul de
memorie este formatat sau atunci când se inregistrează sau se şterg date de pe
card. Nerespectarea acestei indicații poate defecta cardul.
- Formataţi cardurile de memorie înainte de prima utilizare şi asiguraţi-vă că
reformataţi toate cardurile de memorie după utilizarea acestora în calculator sau
în alte dispozitive. Pentru mai multe informaţii privind formatarea cardurilor de
memorie, vezi pagina 92.
- Cardurile de memorie sunt mici şi pot fi înghiţite; păstraţi-le departe de accesul
copiilor. Dacă un copil înghite un card de memorie, cereţi asistenţă medicală de
urgenţă
- Adaptoarele miniSD sau microSD care sunt mai mari decât dimensiunile standard
ale unui card SD/SDHC/SDXC ar putea să nu ejecteze normal; în cazul în care
cardul nu iese, duceţi aparatul la un reprezentant autorizat de service. Nu
scoateţi cardul cu forţa.
- nu lipiţi etichete de cardurile de memorie. Dezlipirea acestora poate cauza
funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.
- Înregistrarea de filme poate fi întreruptă cu unele tipuri de carduri de memorie
SD/SDHC/SDXC. Utilizaţi un card CLASS 4 sau mai bun atunci când filmaţi filme
HD.
- Datele de pe memoria internă pot fi şterse sau deformate atunci când aparatul
foto este reparat. Vă rugăm să notatţi că reparatorul va putea vizualiza fotografiile
din memoria internă.
- Formatarea unui card de memorie sau a memoriei interne a aparatului creează
un fişier în care sunt stocate fotografiile. Nu redenumiţi sau ştergeţi acest fişier şi
nu utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita, şterge sau redenumi
fişiere de imagini. Utilizaţi întotdeauna aparatul foto pentru a şterge fotografii de
pe carduri de memorie şi din memoria internă : înainte de a edita sau redenumi
fişiere, copiaţi-le pe un computer şi editaţi sau redenumiţi copiile şi nu originalele.
Redenumirea fişierelor de pe aparatul foto poate cauza probleme pe durata
redării.
.
41
Pagina 16
Pornirea şi oprirea aparatului foto
Rotiţi comutatorul ON/OFF pe poziţia ON pentru a porni
aparatul. Selectaţi OFF pentru a opri aparatul.
-
-
-
Apăsaţi butonul.... pentru a începe redarea. Apăsaţi
butonul diafragmei până la jumătate pentru a reveni
la modul fotografiere
Aparatul foto se va opri automat dacă nu se efectuează
nici o operaţiune pe durata intervalului de timp selectat
prin .....POWER MANAGEMENT > AUTO POWER OFF (891) Pentru a reactiva
aparatul foto după ce acesta s-a oprit automat, apăsaţi butonul diafragmei pe
jumătate sau mutaţi comutatorul ON/OFF pe poziţia OFF şi aopi din nou pe ON.
pentru informaţii privind alte opţiuni de economisire de energie sau de pornire a
aparatului, vezi pagina 91.
! Amprentele degetelor şi alte pete pe lentile sau vizor pot afecta fotografiile sau
vizualizarea prin vizor. Păstraţi lentilele şi vizorul curate.
Nivelul bateriei
După pornirea aparatului, verificaţi nivelul bateriei de pe afișaj
Indicator
Descriere
(alb)
Baterie parţial descărcată
(alb)
Baterie descărcată mai mult de jumătate
(roşu)
Baterie descărcată. Încărcaţi cât mai
curând posibil
(clipeşte roşu) Baterie descărcată complet. Opriţi
aparatul şi reîncărcaţi bateria
42
Pagina 17
Setări de bază
La prima pornire a aparatului foto, va fi afișat un meniu selecţie a limbii. Setaţi aparatul
aşa cum este descris mai jos (puteţi reseta ceasul sau schimba limba în orice moment
utilizând opţiunile ....DATE/TIME sau .....LANG din meniul de setări; pentru informaţii
privind afişarea meniului de setări, vezi pagina 88)
1. Alegerea unei limbi
Seelcatați o limbă şi apăsaţi MENU/OK
Apăsaţi DISP/BACK pentru a sări peste pasul curent
Orice pas peste care treceţi va fi afişat la următoarea
pornire a aparatului
2. Fixaţi data şi ora
Apasaţi cadranul de comenzi stânga sau dreapta
pentru a sublinia anul, luna, ziua, ora sau minutul şi
apăsaţi în jos sau în sus pentru a schimba. Pentru a
schimba ordinea în care sunt afişate anul, luna şi ziua,
subliniaţi formatul datei şi apăsaţi cadranul de
comenzi în sus sau în jos. Apăsaţi MENU/OK pentru a
ieşi spre madul fotografiere atunci când setările sunt
complete
- dacă bateria este scoasă pentru o perioadă de timp mai lungă, ceasul aparatului va fi
resetat şi dialogul pentru selecţia limbii va fi afişat atunci când aparatul este pornit din
nou.
Pagina 18
43
Alegerea unui afişaj
Aparatul foto este echipat cu un vizor hibrid optic/electronic (OVF/EVF
şi cu un monitor LCD (LCD). Apăsaţi VIEW MODE (mod vizualizare) pentru
a alege un afişaj.
Selecţia automată
a unui afişaj folosind
senzorul pentru ochi
Numai vizor
Numai monitor LCD
Selecţia automată a unui diaplay
În acest mod, vizorul se porneşte automat atunci când vă
puneţi ochiul la vizor iar monitorul LCD se porneşte atunci
când vă îndepărtaţi ochiul (atenţie, senzorul pentru ochi
poate reacţiona şi la alte obiecte decât ochiul dumneavoastră
sau la lumina îndreptată direct spre senzor.
senzor pentru ochi
44
Pagina 19
Alegerea unui afişaj
Focalizarea vizorului
Aparatul este echipat cu reglare de dioptrii (-2- +1m-1) (dpt) pentru a adapta diferenţele
individualede vedere. Rotiţi comanda de reglare dioptrii pânăcând afişajul vizorului
focalizează extrem de clar.
Controlul de reglare a dioptriilor
Ajustarea luminozității afișajului
Luminozitatea vizorului și a monitorului LCD poate fi ajustată utilizând opțiunea
...SCREEN SET-UP > EVF/LCD BRIGHTNESS din meniul setări (90).
Lumină ambientală puternică
Reflecțiile cauzate de lumina ambientală puternică pot face dificilă vizualizarea afișajului
monitorului, în special când aparatul este utilizat la exterior. Această problemă poate fi
rezolvată prin apăsarea butonului Q pentru a activa modul exterior. Modul exterior poate
fi activat și prin opțiunea ...SCREEN SET-UP > MONITOR SUNLIGHT MODE din
meniul setări (90).
45
Pagina 20
Alegerea unui afişaj
Utilizarea vizorului hibrid
Utilizaţi selectorul de vizor pentru a alege între vizorul optic şi cel eletronic.
→
←
Afişaj vizor optic
Afişaj vizor electronic
Alegerea unui afişaj
Alegeţi afişajul în funcţie de operaţiune
Afișaj
Descriere
Vizor optic
Acest afișaj este imun la efecte video digitale şi permite subiectului să
(OVF)
fie văzut direct fără defazare de afişaj. Subiectele sunt întotdeauna
focalizate, permitându-vă să le verificaţi expresia în orice moment, în
timp ce un câmp vizual puţin mai larg decât cel al lentilelor face mai
uşoară localizarea subiectului fără a vă lua ochiul de pe vizor.
Fereastra vizorului este totuşi la o mică distanţă de lentile, cu
rezultatul că afişajul din vizor poate diferi puţin de fotografia finală
datorită paralaxei.
Vizor electronic Acest display arată vederea prein lentile şi are exact acelaşi câmp
(EVF)
vizual, permitându-vă să încadraţi subiectele cu precizie şi să
previzionaţi focalizarea, adâncimea câmpului, expunerea şi balancul
de alb (chiar dacă poate fi o mică defazare de afişaj). Poate fi
deasemenea utilizat pentru a vedea fotografiile după fotografiere.
Monitor LCD
Acest display este identic cu vizorul electronic, cu excepţia faptului că
dimensiunea sa mare facilitează vizualizarea indicatorilor de
fotografiere şi vizualizarea prin lentile. Totuşi, poate fi dificil să vezi în
lumină strălucitoare.
46
Pagina 21
Butonul DISP-BACK
Butonul DISP-BACK comandă afişarea indicatorilor în vizor şi pe monitorul LCD.
Vizorul optic: fotografiere
Monitorul LCD: fotografiere
Display detaliat
Display standard
Display standard
Display cu setări
personale
Vizorul electronic: fotografiere
Display standard
Display cu setări
personale
Display cu setări
personale
Display cu setări personale
Alegeţi articole de afişat utilizând .....DISP.CUSTOM SETTING din meniul de
fotografiere (75)
Grilă de încadrare
Expunere
(viteză Simulare film
diafragmă, deschidere și
sensibilitate)
Orizont virtual
Compensare expunere
Gamă dinamică
Distanţă
focalizare Contorizare
Număr de expuneri rămase
(autofocalizare)
(media)
Distanţă
focalizare Mod blitz
Calitate
și
dimensiune
(focalizare manuală)
imagine
Histograma
Balans de alb
Nivel baterie
Vezi paginile 6-8 pentru localizarea acestor elemente pe afișaje.
47
Pagina 22
Butonul DISP-BACK
Vizor electronic/Monitor LCD: Redare
Indicatori afişaţi
Indicatori ascunşi
Favorite
Informaţii fotografii
! Vizorul optic nu poate fi utilizat pentru redare
Histograme
Histogramele arată distribuţia tonurilor pe Expunere optimă: Pixelii sunt
imagine. Luminozitatea este indicată pe axa distribuiţi într-o curbă plană
orizontală, numărul de pixeli pe cea verticală.
de-a lungul gamei de tonuri
Umbre
Elemente de lumină
Nr. de pixeli
Luminozitatea pixelilor
Supraexpunere: pixelii sunt
strânşi pe partea dreaptă a
graficului
Subexpunere: pixelii sunt
strânşi pe partea stângă a
graficului
48
Pagina 23
Fotografiere şi redare – noţiuni de bază
Fotografierea
Această secțiune descrie modul de a face fotografii cu ajutorul programului AE (modul
P). Pentru informații despre modurile S, A și M, vedeți pagina 36.
1. Selectați programul AE
Setați viteza diafragmei și deschiderea la A (viteza diafragmei este setată prin rotirea
cadranului de viteză a diafragmei).
Pe afișaj va apare P.
Vizor optic
EVF/LCD
Butonul Q
Butonul Q poate fi utilizat pentru a vizualiza și ajusta setările aparatului foto. (34)
2. Selectați AF individual
Rotiți selectorul de mod de focalizare la AF-S (46).
3. Pregătiți aparatul foto
Țineți bine camera cu ambele mâini și lăsați coatele pe langa corp. Mâinile tremurânde
sau nesigure pot duce la fotografii neclare.
Pentru a nu avea fotografii nefocalizate sau prea întunecate (subexpuse), țineți-vă
degetele și orice alte obiecte departe de obiectiv, blitz și asistentul de iluminare AF.
49
Pagina 24
4. Focalizare
Încadrați fotografiile cu subiectul în centrul afișajului și apăsați butonul diafragmei pe
jumătate pentru a focaliza.
Dacă subiectul este slab iluminat, asistentul de iluminare AF se poate aprinde (78).
Dacă aparatul poate focaliza, va emite două semnale sonore și zona de focalizarea se
va aprinde în culoare verde. Focalizarea și expunerea se vor bloca în timp ce butonul
diafragmei este apăsat pe jumătate.
Dacă aparatul nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va face roșu șii se va afișa
!AF. Dacă subiectul este aproape de aparatul foto, selectați mod macro și încercați din
nou (31).
5. Fotografiere
Apăsați ușor butonul diafragmei până jos pentru a face fotografia.
50
Pagina 25
Vizualizarea fotografiilor
Vizualizarea fotografiilor în cadru întreg (full frame)
Fotografiile pot fi vizualizate în vizor sau pe monitorul LCD. Atunci când faceți fotografii
importante, faceți o fotografie de test și verificați rezultatele.
Pentru a vizualiza fotografiile în cadru întreg, apăsați ....
Puteți vizualiza mai multe fotografii prin rotirea cadranului de comenzi sau prin apăsarea
acestuia la stânga sau la dreapta. Apăsați sau rotiți spre dreapta pentru a vizualiza
fotografiile în ordinea în care au fost făcute și spre stânga pentru a le vizualiza în ordine
inversă. Tineți apăsat cadranul pentru a ajunge rapid la fotografia dorită.
Fotografiile făcute cu alte aparate foto sunt indicate printr-o pictogramă ... („imagine
cadou”) în timpul redării.
Favorite: Notarea fotografiilor
Pentru a nota fotografia curentă, apăsați DISP/BACK și apăsați cadranul de comenzi în
sus și în jos pnetru a selecta de la zero la cinci stele.
51
Pagina 26
Vizualizarea fotografiilor
Vizualizarea informațiilor despre fotografii
Informațiile despre fotografii pot fi vizualizate prin apăsarea cadranului de comenzi în
partea dreaptă.
Date de bază
Detalii, pagina 1
Punct activ focalizare (“+”)
Detalii, pagina 2
Rotiți cadranul de comenzi pentru a vizualiza alte imagini.
Zoom in pe punctul de focalizare
Apăsați în centrul cadranului de comenzi pentru a face zoom in pe punctul de focalizare.
Apăsați din nou în centrul cadranului de comenzi pentru a reveni la redarea în cadru
întreg (full-frame).
Transfocator redare
Apăsaţi ....pentru a mări fotografia curentă şi .....pentru a o micşora. Atunci când
fotografia este mărită, cadranul de comenzi poate fi utilizat pentru a vizualiza zone ale
imaginii care nu sunt vizibile în mod curent pe display. Apăsaţi DISP/BACK sau
MENU/OK pentru a ieşi din transfocare
Indicator zoom
Fereastră de
navigare
arată porţiuni ale
imaginii afişate
Indicele maxim de transfocare variază în funcţie de mărimea imaginii (72).
Transfocatorul pentru redare nu este disponibil pentru poze trunchiate sau
redimensionate salvate la mărimea .....640.
52
Pagina 27
Fotografiere şi redare – noţiuni de bază
Vizualizarea fotografiilor
Redare multi-cadru
Pentru a schimba numărul de fotografii afişate, apăsaţi ....atunci când o fotografie este
afişată în cadru complet
Apăsaţi....pentru a vedea mai multe imagini
Apăsaţi....pentru a vedea mai
puţine imagini
Utilizaţi cadranul de comenzi pentru a selecta imaginile şi apăsaţi MENU/OK pentru a
vedea imaginea selectată în cadru întreg. În cele nouă sute de afişaje de cadre, apăsaţi
cadranul de comenzi în sus sau în jos pentru a vedea mai multe fotografii
53
Pagina 28
Ştergerea fotografiilor
Pentru a șterge fotografii una câte una, selecţii de fotografii sau toate fotografiile,
apăsați cadranul de comenzi în sus (...) și alegeți dintre opțiunile de mai jos. Reţineţi că
fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Copiaţi fotografiile importante pe un
calculator sau pe alt dispozitiv de stocare înainte de a începe.
Opţiune
Cadru
Cadre selectate
Toate cadrele
-
Descriere
Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau dreapta pentru a parcurge imaginile şi
apoi apăsaţi MENU/OK pentru a şterge fotografia la care v-aţi oprit (nu va fi
afişat un meniu de confirmare)
Selectați fotografiile şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta sau deselecta
(fotografiile dintr-un volum sau o ordine de tipărire vor fi arătate cu !) Atunci
când operaţiunea este încheiată, apăsaţi DISP/BACK pentru a afişa meniul de
confirmare, apoi selectați OK şi apăsaţi MENU/OK
Va fi afişat un meniu de confirmare, selectați OK şi apăsaţi MENU/OK pentru a
şterge toate fotografiile neprotejate. Apăsând DISP/BACK anulaţi ştergerea;
reţineţi că orice fotografii şterse înainte de apăsarea butonului nu pot fi
recuperate
fotografiile protejate nu pot fi şterse. Îndepărtaţi protecţia de pe orice fotografie pe
care doriţi să o ştergeţi (82)
fotografiile pot fi șterse și prin ...ERASE din meniul redare
dacă apare un mesaj specificând că imaginile selectate sunt parte a unei
comenzi de tipărire DPOF, apăsaţi MENU/OK pentru a şterge respectivele
fotografii
54
Fotografiere şi redare – noţiuni de bază
Pagina 29
Utilizarea blitz-ului
Utilizaţi blitz-ul încorporat pentru iluminare suplimentară atunci când lumina este slabă,
de exemplu, atunci când fotografiaţi noaptea sau în interior cu lumina slabă.
Pentru a alege modul blitz, apăsaţi dreapta pe cadranul de comenzi (....) pentru a afişa
următoarele opţiuni, apoi rotiţi cadranul sau apăsaţi stânga sau dreapta pentru a
selecționa o opţiune şi apăsaţi MENU/OK pentru selectare.
Mod
AUTO (AUTO FLASH)/
.....(RED EYE REDUCTION)*
.... (FORCED FLASH)/
.....(FORCED FLASH)*
....(SUPPRESSED
(blitz suprimat)
FLASH)
Descriere
Blitz-ul se aprinde atunci când trebuie.
Recomandat în cele mai multe situaţii
Blitz-ul se aprinde de fiecare dată când se
face o fotografie. Utilizat pentru subiecte
iluminate din spate sau pentru coloraţie
naturală când se fotografiază în lumina
strălucitoare.
Blitz-ul nu se aprinde nici măcar atunci când
subiectul
este
slab
iluminat.
Este
recomandată utilizarea unui trepied
Captează subiectul principal şi fundalul în
lumină slabă (reţineţi că scenele iluminate
strălucitor pot fi supraexpuse)
....(SLOW
SYNCHRO)/...
(RED EYE & SLOW)*
(sincronizare lentă)/(ochi roşii
& lent)
...COMMANDER
Blitz-ul încorporat poate fi utilizat pentru a
unitățile opționale de blitz la distanță.
...EXTERNAL FLASH
Selectați atunci când utilizați unități opționale
de blitz la distanță
*RED EYE REMOVAL (eliminare ochi roşii) (...., ...., sau....) este disponibilă în aceste
moduri atunci când este selectat ON pentru .....RED EYE REMOVAL din meniul de
setări (79). Eliminarea ochilor roşii minimizează efectul „ochi roşii”, care are loc atunci
când lumina blitz-ului este reflectată de retina subiectului, aşa cum arată ilustraţia din
partea dreaptă.
55
Pagina 30
-
Utilizarea blitz-ului
dacă este afişat ...... atunci când butonul diafragmei este apăsat pe jumătate,
blitz-ul se va aprinde când este făcută o fotografie
cu excepția modulul Commander, blitz-ul se poate aprinde de mai multe ori la
fiecare fotografie. Nu mişcaţi aparatul până când fotografierea nu este încheiată
scoateţi capacul obiectivului pentru a evita umbrele pe fotografii făcute cu blitz-ul
! Blitz-ul nu se aprinde în modul silenţios
Sincronizare viteză blitz
Blitzul își va sincroniza viteza cu cea a diafragmei la o viteză a diafragmei de ½. 000 s sau
mai mică.
Unități opționale de blitz
Aparatul poate fi utilizat și cu unității opționale de blitz FUJIFILM. Nu utilizați unități de
blitz terțe care aplică tensiuni înalte pe talpa blitz-ului.
Deschidere, sensibilitate şi distanţa blitz-ului
Distanţa de acoperire a blitz-ului variază cu sensibilitatea şi deschiderea
Deschidere la sensibilitatea de
Distanţa
200
400
800
1600
3200
6400
Metri
Picioare
2
0,5-18
1,6-59
2
2,8
0,5-13
1,6-42
2
2,8
4
0,5-9,0
1,6-29
2
2,8
4
5.6
0,5-6,4
1,6-20
2
2,8
4
5,6
8
0,5-4,5
1,6-14
2
2,8
4
5,6
8
11
0,5-3,2
1,6-10
2,8
4
5,6
8
11
16
0,5-2,3
1,6-7,5
4
5,6
8
11
16
0,5-1,6
1,6-5,2
5,6
8
11
16
0,5-1,1
1,6-3,6
8
11
16
0,5-0,8
1,6-2,6
56
Pagina 31
Mod macro (prim planuri)
Pentru a focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm/4 inch, apăsaţi cadranul de
comenzi la stânga (....) şi selectaţi ..... Dacă vizorul optic este pornit, aparatul va comuta
automat pe vizorul electronic (datorită paralaxei, aparatul nu va focaliza la distanţe mai
mic de 80 cm/2,6 picoare atunci când este utilizat vizorul optic). Pentru a ieşi din modul
macro, apăsaţi cadranul de comenzi pe stânga şi selectaţi OFF.
-
-
monitorul LCD şi vizorul electronic pot fi utilizate pentru focalizare la distanţe
scurte atunci când modul macro nu este selectat, dar timpul necesar pentru
focalizare creşte
umbrele generate de lentile pot apare în fotografii făcue cu blitz-ul la distanţe de
sub 50 cm/19,6 inch. Opriţi blitz-ul sau măriţi distanţa pâna la subiect.
57
Pagina 32
Înregistrare şi redare filme – noţiuni de bază
Înregistrarea de filme High-Definition (HD)
Aparatul poate fi utilizat pentru înregistrarea de filme scurte de înaltă rezoluţie. Sunetul
este înregistrat stereo prin microfonul încorporat; pe durata înregistrării, nu acoperiţi
microfonul și nu utilizaţi selectorul de vizor care este plasat lângă microfon
1. Setați deschiderea la A.
-
2. Apăsați butonul DRIVE pentru a afişa
opţiunile de acţionare. Apăsați cadranul de
comenzi în sus sau în jos pentru a
selecționa
....(MOVIE)
şi
apăsaţi
MENU/OK
-
3. Apăsaţi butonul diafragmei
complet pentru a începe
înregistrarea
4. Apăsaţi butonul diafragmei
din nou complet pentru a
încheia înregistrarea.
Înregistrarea se încheie
Automat după zece minute sau
când memoria este plină
-
-
expunerea şi balansul alb sunt
reglate
automat
pe
durata
înregistrării.
Culoarea
şi
luminozitatea imaginii pot varia faţă
de cele afişate înainte de începerea
înregistrării
lampa indicatoare se aprinde în timp
ce se înregistrează filmele
microfonul
poate
înregistra
zgomotul obiectivelor sau alte
sunete făcute de aparat pe durata
înregistrării
dungi verticale sau orizontale pot
apare în filme care conţin subiecţi
foarte strălucitori. Acest lucru este
normal şi nu indică defecțiuni
dacă vizorul optic este pornit,
camera va trece automat la vizorul
electronic
Butonul Q
Butonul Q poate fi utilizat pentru a
vizualiza și ajusta setările aparatului
(34).
58
Pagina 33
Vizualizarea filmelor
Pe durata redării, filmele sunt afişate aşa cum se arată
în dreapta. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în
timpul redării unui film:
Operaţiune
Start/pauză redare
Încheiere redare
Reglare viteză
Reglare volum
Pictogramă
film
Descriere
Apăsaţi cadranul de comenzi în jos pentru a începe redarea. În timp de
redarea este întreruptă, puteţi apăsa selectorul pe stânga sau dreapta
pentru a întoarce sau a avansa cadru cu cadru
Apăsaţi cadranul de comenzi în sus pentru a opri redarea
Apăsaţi cadranul de comenzi în stânga sau dreapta pentru a regla
viteza de redare pe durata redării.
Apăsaţi MENU/OK pentru a întrerupe redarea şi pentru afişarea
comenzilor de volum. Apăsaţi cadranul de comenzi sus sau jos pentru a
regla volumul; apăsaţi MENU/OK din nou pentru a relua
redarea.Volumul poate fi reglat și prin utilizarea opțiunii ...PLAYBACK
VOLUME din meniul redare (86).
Avansul filmului este afişat pe ecran pe durata redării
Bară avans
! nu acoperiţi difuzorul pe durata redării
! sunetul nu este redat în modul silenţios
Viteză redare
Apăsaţi cadranul de comenzi în stânga sau dreapta
Săgeată
pentru a regla viteza de redare pe durata redării. Viteza este indicată de numărul de
săgeți (... sau ...)
59
Pagina 34
Butonul Q (Acces rapid meniu)
Utilizarea butonului Q (Acces rapid meniu)
Apăsați Q pentru acces rapid la următoatele elemente. Pentru informații suplimentare
despre opțiunile disponibile, vedeți paginile enumerate mai jos.
1.
SELECȚIE
SETĂRI
PERSONALIZATE
2. ISO
3. GAMĂ DINAMICĂ
4. BALANS DE ALB
5. REDUCERE ZGOMOT
6. DIMENSIUNE IMAGINE
7. CALITATE IMAGINE
8. SIMULARE FILM
9. NIVEL LUMINOZITATE
10. NIVEL UMBRIRE
11. CULOARE
12. PRECIZIE
13. AUTO-TEMPORIZATOR
14. MOD AF
15. MOD BLITZ
16.
LUMINOZITATE
EVF/LCD
1. Apăsați Q pentru a afișa meniul rapid în timpul fotografierii.
2. Utilizați cadranul de comenzi pentru a selecționa elementele și rotiți cadranul de
comenzi pentru a schimba.
3. Apăsați Q pentru a ieși după ce ați terminat setările.
Pentru acces rapid la setări personalizate, apăsați și mențineți butonul Q cât timp se
afișează meniul rapid.
60
Pagina 35
Butonul Q (Acces rapid meniu)
Mod filmare
În modul filmare, meniul rapid conține următoarele elemente:
...MOD FILMARE
...SIMULARE FILM
...BALANS DE ALB
...LUMINOZITATE EVF/LCD
61
Pagina 37
Mai multe despre fotografiere și redare
Alegerea unui mod de expunere
Aparatul foto oferă o gamă de moduri de program AE (P), prioritate diafragmă AE (A), și
expunere manuală (M).
Program AE (P)
Pentru a permite aparatului foto să regleze atât viteza diafragmei, cât și deschiderea
pentru expunere optimă, rotiți inelul de deschidere și cadranul de viteză a diafragmei la
A. P va apare pe afișaj.
Dacă subiectul este în afara gamei de contorizare a aparatului, afișajele pentru viteza
diafragmei și deschidere vor arăta „ _ _ _”.
Vizor optic
EVF/LCD
Schimbare program
Dacă doriți, puteți roti cadranul de comenzi sau puteți apăsa cadranul în stânga sau în
dreapta pentru a alege alte combinații de viteză diafragmă și deschidere fără a afecta
expunerea (schimbare program). Schimbarea programului nu este disponibilă atunci
când se utilizează blitz-ul, când este selectar AUTO pentru DYNAMIC RANGE în meniul
fotografiere (73) sau când este selectată o opțiune auto pentru ISO în meniul
fotografiere (44).
Viteză diafragmă
Deschidere
62
Pagina 37
Mai multe despre fotografiere și redare
Alegerea unui mod de expunere
Diafragma - Prioritate AE (S)
Pentru a regla manual viteza diafragmei lăsând
aparatul să selecteze deschiderea pentru o
expunere optimă, rotiţi inelul deschiderii la A şi
utilizaţi discul vitezei diafragmei. Pe afișaj va apare
S.
! Dacă expunerea corectă nu poate fi realizată la
viteza diafragmei selectată, deschiderea va fi
afişată în roşu atunci când butonul diafragmei este
apăsat pe jumătate. Reglaţi viteza diafragmei până
la realizarea expunerii corecte.
! Dacă subiectul este înafara gamei de contorizare
Vizor optic
a aparatului, afişajul deschiderii va arăta „ _ _ _”
EVF/LCD
Viteza diafragmei poate fi ajustată și în trepte de
1/3 EV prin rotirea cadranului de comenzi
63
Pagina 38
Alegerea unui mod de expunere
Deschiderea – Prioritate AE (A)
Pentru a regla manual deschiderea lăsând
aparatul să selecteze viteza diafragmei pentru o
expunere optimă, rotiţi discul vitezei diafragmei la
A şi utilizaţi inelul deschiderii. Pe afișaj va apare A.
! Dacă expunerea corectă nu poate fi realizată la
deschiderea selectată, viteza diafragmei va fi
afişată în roşu atunci când butonul diafragmei este
apăsat pe jumătate. Reglaţi deschiderea până la
realizarea expunerii corecte.
! Dacă subiectul este înafara gamei de contorizare
a aparatului, afişajul vitezei diafragmei va arăta „ _
Vizor optic
_ _”
EVF/LCD
! Ce mai mică viteză a diafragmei disponibilă
atunci când este selectat ON pentru ....OVF
POWER SAVE MODE este ¼ s (91)
Deschiderea poate fi ajustată și în trepte de 1/3 EV
prin rotirea cadranului de comenzi.
Previzionarea adâncimii câmpului
Atunci când se selectează ....PREVIEW DEPTH OF FIELD (previzionarea adâncimii
câmpului) pedntru Butonul Fn.... (69) în meniul de fotografiere, apăsarea butonului Fn
opreşte deschiderea la setarea selectată, permiţând previzionarea adâncimii câmpului
în vizorul electronic sau pe monitorul LCD.
64
Mai multe despre fotografiere și redare
Alegerea unui mod de expunere
Pagina 39
Expunerea manuală (M)
Expunerea poate fi modificată faţă de valoarea
sugerată de aparat prin rotirea discului vitezei
diafragmei şi a inelului deschiderii spre setări altele
decăt A. Pe afişaj va apare M.
- cadranul comenzilor şi discul de control al
comenzilor pot fi utilizate pentru reglarea vitezei
diafragmei şi a deschiderii cu ± 2/3 EV faţă de
valoarea selectată în paşi de câte 1/3 EV. Utilizaţi
cadranul comenzilor pentru a regla viteza
diafragmei şi discul de control al comenzilor pentru Vizor optic
a regla deschiderea.
Cadranul
comenzilor
EVF/LCD
Discul
de control
Afișajul expunerii manuale include un indicator de
expunere care arată cu cât va fi fotografia sub- sau
supraexpusă fotografia la setările curente.
65
Pagina 40
Alegerea unui mod de expunere
Viteza diafragmei şi deschiderea
Datorită faptului că aparatul utilizează o diafragmă internă cu lentile, e posibil ca viteze
mari ale diafragmei să nu fie disponibile la deschideri mari. În cazul în care combinaţia
selectată de viteză a diafragmei şi deschidere nu este disponibilă, viteza diafragmei sau
deschidrea vor fi afişate în roşu iar expunerea dorită este posibil să nu poată fi realizată.
Deschidere
F2
F2,8
F4
F5,6
F8 sau mai mult
Viteza diafragmei
1/4000 s
1/2000 s
Indisponibilă
Indisponibilă
1/1000 s sau mai încet
Disponibilă
Disponibilă
Disponibilă
66
Pagina 41
Mai multe despre fotografiere și redare
Expuneri de lungă durată (T/B)
Selectaţi o viteză a diafragmei T (timp) sau B (lampă) pentru expuneri de lungă durată
-
este recomandată utilizarea unui trepied pentru a împiedica aparatul să se mişte
pe durata expunerii
pentru a reduce zgomotul (marmorarea) la expuneri de lungă durată, selectaţi ON
pentru ....LONG EXPOSURE NR din meniul de setări (74). Reţineţi că aceasta
poate creşte timpul necesar pentru înregistrarea imaginilor după fotografiere.
Timp (T)
1. Rotiţi discul vitezei diafragmei până la T.
Lampă (B)
1. Rotiţi discul vitezei diafragmei până la B.
2. Rotiţi cadranul comenzilor pentru a
alege o viteză a diafragmei între ½ s şi 30 2. Apăsaţi butonul diafragmei complet.
s în paşi de câte 1/3 EV
Diafragma va rămâne deschisă până la 60
de minute în timp ce butonul diafragmei
este apăsat; afișajul indică timpul scurs de
la începerea expunerii
3. Apăsaţi butonul diafragmei pe toată
cursa pentru a face o fotografie la
viteza diafragmei selectată. Un
cronometru va fi afișat cât tip se
desfășoară expunerea.
-
Selectarea deschiderii la A fixează
viteza diafragmei la 30s
Utilizarea unei declanşări de la distanţă
Un declanşator de la distanţă (disponibil de
la furnizori terţi) poate fi utilizat pentru
expuneri de lungă durată.
67
Pagina 42
Balans alb
Apăsaţi cadranul de comenzi pe partea de jos (WB)
pentru afişa următoarele opţiuni, apoi rotiţi cadranul şi apăsaţi
partea de sus sau de jos pentru a selecționa o opţiune care să
se potrivească cu sursa de lumină şi apăsaţi MENU/OK.
Meniul indicat în dreapta jos va fi afișat; utilizați cadranul
de comenzi pentru a face setări speciale la balansul alb
sau apăsați DISP/BACK pentru a ieși fără a face setări speciale
(pentru explicaţii a „balansului alb” vezi Glosarul de la pagina 118)
opţiune
Descriere
AUTO Balansul alb reglat automat
Măsuraţi
o
valoare
pentru
balansul alb (43)
Selectarea
acestei
opţiuni
afişează o listă de temperaturi ale
culorilor (43); selecționați o
temperatură şi apăsaţi MENU/OK
pentru
a
selecta
opțiunea
selecționaltă și pentru a afișa
meniul de setări speciale.
Pentru subiecte în lumină solară
directă
opţiune
Descriere
Pentru subiecte în umbră
Utilizaţi în lumină fluorescentă „ca
ziua”
Utilizaţi în lumină fluorescentă „alb
cald””
Utilizaţi în lumină fluorescentă „alb
rece
Utilizaţi în lumină incandescentă
Reduce coloritul albastru asociat
de obicei cu iluminatul subacvatic
Balansul alb este reglat pentru iluminat cu blitz numai în modurile AUTO şi .....
Opriţi blitz-ul utilizând alte opţiuni de balans alb
Rezultatele diferă în funcţie de condiţiile de fotografiere. Vizualizaţi fotografiile
după fotografiere pentru a verifica culorile.
Balansul alb poate fi ajustat și prin utilizarea butonului Q.
68
Pagina 43
Balans alb
Balans alb personalizat
Alegeţi .....pentru a regla balansul alb pentru condiţii de iluminat neobişnuite. Opţiunile
de măsurare ale balansului alb vor fi afişate; încadraţi un obiect alb în aşa fel încât să
umple afișajul şi apăsaţi butonul diafragmei complet pentru a măsura balansul alb
(pentru a selecta cea mai recentă valoare personalizată și a ieși fără a măsura balansul
alb, apăsați DISP/BACK, sau apăsați MENU/OK pentru a selecta cea mai recentă
valoare și a afișa meniul de setări speciale)
-
dacă se afișează „COMPLETED”, apăsaţi MENU/OK pentru a fixa balansul alb la
valoarea măsurată
dacă se afișează „ UNDER”, creşteţi compensarea expunerii (51) şi încercaţi din
nou
dacă se afișează „OVER”, micşoraţi compensarea expunerii (51) şi încercaţi din
nou
K : temperatura culorii
Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de lumină, exprimată în
grade Kelvin (K). Sursele de lumină cu o temperatură a culorii apropiată de cea a luminii
solare directe apar albe; sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai mică au un
colorit galben sau roşu în timp ce acelea cu o temperatură mai mare a culorii sunt pătate
cu albastru. Puteţi potrivi temperatura culorii cu sursa de lumină, aşa cum se arată în
tabelul de mai jos sau puteţi alege opţiuni care diferă semnificativ de culoare sursei de
lumină pentru a face fotografiile „mai calde” sau „mai reci”
Alegeţi pentru surse de lumină
mai roşii sau fotografii „mai reci”
2.000 K
Lumina lumânării
Asfinţit/răsărit
Alegeţi pentru surse de lumină
mai albastre sau fotografii „mai calde”
5.000 K
lumină solară directă
15.000 K
Cer albastru
Umbră
69
Pagina 44
Sensibilitate
„Sensibilitatea” se referă la sensibilitatea aparatului la lumină. Alegeţi dintre valori între
200 și 6400 sau selectați L (100), H (12800), sau H (25600) pentru situații deosebite. Se
pot utiliza valori mai mari pentru a reduce înceţoşarea atunci cînd lumina este slabă, în
timp ce valorile mai mici permit viteze mai mici ale diafragmei sau deschideri mai mari în
lumină strălucitoare; reţineţi, totuşi, că marmorarea poate apărea în fotografii făcute la
sensibilităţi mari, în special la H (25600), în timp ce alegerea valorii L (100) reduce
gama dinamică. Valori de la ISO 200 la ISO 6400 sunt recomandate în cele mai multe
situaţii. Dacă este selectată o opțiune AUTO, aparatul va ajusta automat sensibilitatea
în funcție de condițiile de fotografiere; valoarea în paranteze reprezintă sensibilitatea
maximă care va fi selectată atunci când subiectul este slab iluminat.
1. Apăsaţi MENU/OK în modul fotografiere
pentru a afişa meniul fotografiere. Apăsaţi
cadranul de comenzi sus sau jos pentru a
selecționa ...ISO şi apoi apăsaţi MENU/OK
La setările implicite, opţiunile ISO pot fi
afişate și prin apăsarea butonului Fn.
2. Apăsaţi cadranul de comenzi sus sau jos
pentru a selecționa opţiunea dorită şi apăsaţi
apoi MENU/OK pentru a selecta.
Sensibilitatea nu este resetată atunci când aparatul este oprit
L(100) este resetat la ISO 200, iar H(12800) și H(25600) sunt resetate la ISO 6400,
atunci când sunt selectate RAW, FINE+RAW sau NORMAL+RAW pentru calitatea
imaginii (73).
Pentru informaţii suplimentare privind setările disponibile cu L (100), H (12800) și
H(25600), a se vedea pagina 125.
70
Pagina 45
Mai multe despre fotografiere și redare
Sensibilitate
AUTO
Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când este selectat AUTO:
Opțiune
DEFAULT SENSITIVITY (SENSIBILITATE IMPLICITĂ)
MAX. SENSITIVITY (SENSIBILITATE MAXIMĂ)
MIN. SHUTTER SPEED (VITEZĂ MINIMĂ DIAFRAGMĂ)
Implicit
200
800
1/60
Aparatul foto alege automat o sensibilitate între valoarea implicită și valoarea maximă.
Sensibilitatea este ridicată peste valoarea implicită numai dacă viteza diafragmei
necesară pentru expunere optimă ar fi mai mică decât valoarea selectată pentru MIN.
SHUTTER SPEED.
Dacă valoarea selectată pentru DEFAULT SENSITIVITY este mai mare decât cea
selectată pentru MAX. SENSITIVITY, DEFAULT SENSITIVITY va fi setată la valoarea
selectată pentru MAX. SENSITIVITY.
Aparatul foto poate selecta o viteză a diafragmei mai mică decât MIN. SHUTTER
SPEED dacă fotografiile ar fi încă subexpuse la valoarea selectată pentru MAX.
SENSITIVITY.
71
Pagina 46
Modul focalizare
Utilizaţi selectorul de moduri de focalizare pentru a alege modul în care aparatul va
focaliza
-
-
-
AF-S (Single AF): focalizarea se fixează în timp
ce butonul diafragmei este apăsat pe jumătate.
Alegeţi opţiunea aceasta pentru subiecte staţionare
AF-C (Continuous AF): focalizarea este continuu
reglată pentru a reflecta schimbările de distanţă
faţă de subiect chiar şi atunci când butonul
diafragmei nu este apăsat pe jumătate (atenţie
că aceasta creşte consumul bateriei)
MF (manual): focalizaţi manual utilizând inelul de focalizare. Rotiţi inelul spre
stânga pentru a reduce distanţa de focalizare, dreapta pentru a mări. Indicatorul
focalizării manuale arată cât de mult se apropie distanţa de focalizare de distanţa
faţă de subiect în para ntezele de focalizare (bara roşie arată distanţa de
focalizare, bara albă adâncimea câmpului sau, în alte cuvinte, distanţa în faţa şi
în spatele punctului de focalizare care apare a fi în centru); deasemenea, puteţi
verifica focalizarea vizual în vizorul electronic sau pe monitorul LCD. Alegeţi
controlarea manuală a focalizării în situaţii în care aparatul nu poate focaliza
utilizînd autofocalizarea (50)
Pictogramă
focalizare
manuală
reduceţi
distanţa
de focalizare
măriţi
distanţa
de focalizare
indicator
focalizare
manuală
Distanţa focală
(bara roşie)
adâncimea
câmpului
(bara albă)
Utilizaţi opţiunea ....FOCUS RING din meniul de setări (89) pentru a inversa direcţia de
rotaţie a inelului de focalizare
Aparatul nu va focaliza dacă inelul de focalizare este rotit peste infinit
Pentru a focaliza utilizând autofocalizarea, apăsaţi butonul AFL/AEL. Aceasta poate fi
utilizată pentru a focaliza rapid pe un subiect ales cu modul de focalizare manuală
activat
Aparatul poate arăta distanţa de focalizare în metri sau picioare. Utilizaţi opţiunea
...FOCUS SCALE UNITS din meniul de setări (89) pentru a alege unităţile de măsurare
folosite.
72
Pagina 47
Mai multe despre fotografiere și redare
Modul focalizare
MF Assist
Opțiunea MF ASSIST din meniul setări poate fi utilizată pentru a verifica focalizarea
atunci când fotografiile sunt încadrate în monitorul LCD sau în vizorul electronic.
Meniul MF ASSIST poate fi afișat prin apăsarea și menținerea centrului cadranului de
comenzi.
Următoarele opțiuni sunt disponibile:
- FOCUS PEAK HIGHLIGHT: Evidențiază contururile cu contrast ridicat. Rotiți
inelul de focalizare până când subiectul este evidențiat.
-
DIGITAL SPLIT IMAGE: Afișează o imagine împărțită, în alb-negru, în centrul
cadrului. Încadrați subiectul în zona imaginii împărțite și rotiți inelul de focalizare
până când cele trei părți ale imaginii împărțite sunt corect aliniate.
Focalizare manuală: Verificarea focalizării
Dacă este selectat ON pentru FOCUS CHECK în meniul setări (89), rotirea inelului de
focalizare mărește automat imaginea în vizorul electronic sau pe monitorul LCD pentru o
focalizare precisă. Pentru a derula până la alte zone ale cadrului, apăsați butonul AF și
rotiți cadranul de comenzi.
Mărirea depinde de selectarea opțiunilor STANDARD
HIGHLIGHT/DIGITAL SPLIT IMAGE pentru ...MF ASSIST.
sau
FOCUS
PEAK
73
Pagina 48
Selecţia cadrelor focalizate
Atunci când se selectează ....AREA pentru
modul ...AF MODE din meniul de fotografiere
iar AF-S este selectat pentru modul focalizare,
vizorul electronic şi monitorul LCD oferă o
selecţie de 49 de puncte de focalizare iar
vizorul optic 25 de asemenea puncte,
permiţând compunerea fotografiilor cu
subiectul principal poziţionat aproape oriunde
în cadru. Pentru a poziţiona cadrul de
focalizare, apăsaţi butonul AF şi utilizaţi
cadranul de comenzi (cadrul de focalizare
poate fi returnat spre centru apăsând
DISP/BACK). Apăsați MENU/OK atunci
când cadrul de focalizare este în poziția dorită.
Modul focalizare
punct de
focalizare
cadru de
focalizare
OVF
EVF/LCD
! Atunci când comutaţi pe vizor optic,
aparatul va selecta cadrul de focalizare cel
mai apropiat de cel selectat în vizorul
electronic sau pe monitorul LCD
Atunci când încadraţi fotografii în vizorul
electronic sau în monitorul LCD, puteţi
alege mărimea cadrului de focalizare
pentru AF-S apăsând butonul AF şi
apăsând discul de control comenzi
stânga sau dreapta. Apăsaţi discul stânga
pentru a reduce cadrul cu până la
50%, drepta pentru a-l mări cu pâna
la 150%. Apăsați MENU/OK atunci
când cadrul are dimensiunea dorită.
EVF/LCD
74
Pagina 49
Mai multe despre fotografiere și redare
Fixarea focalizării/expunerii
Pentru a compune fotografii cu subiecte în afara centrului:
1. Focalizare: poziţionaţi subiectul în cadrul de
focalizare şi apăsaţi butonul diafragmei pe
jumătate pentru a fixa focalizarea şi expunerea
Focalizarea şi expunerea vor rămâne fixate în
timp ce butonul diafragmei este apăsat pe
jumătate (fixare AF/AE)
În funcţie de opţiunea selectată pentru ....AE/AF-LOCK BUTTON (buton fixare AE/AF)
din meniul de fotografiere (78), focalizarea şi/sau expunerea pot fi fixate şi prin apăsarea
butonului AFL/AEL; focalizarea şi expunerea vor rămâne fixate chiar dacă este apăsat
butonul diafragmei pe jumătate. Alegeţi AE LOCK ONLY pentru a fixa expunerea, dar
nu şi focalizarea, AF LOCK ONLY pentru a fixa focalizarea, nu şi expunerea sau AE/AF
LOCK pentru a fixa şi focalizarea şi expunerea. Indiferent de opțiunea selectată, butonul
AFL/AEL nu poate fi utilizat pentru fixarea expunerii în modul de focalizare manuală
(46).
2. Recompuneţi: ţineţi butonul diafragmei apăsat
până la jumătate sau ţineţi butonul AFL/AEL apăsat.
În cazul în care comutatorul AE&AF ON/OFF este selectat pentru AE/AF-LOCK MODE
(78) focalizarea şi/sau expunerea se fixează atunci când butonul AFL/AEL este apăsat
şi rămân fixate până când butonul este apăsat din nou.
3. Fotografiaţi: apăsaţi butonul complet
75
Pagina 50
Fixarea focalizării/expunerii
Autofocalizare
Deşi aparatul are un sistem de autofocalizare de înaltă precizie, este posibil să nu fie
capabil să focalizeze pe subiectele prezentate mai jos:
- subiecte foarte strălucitoare precum oglinzi sau
caroserii de maşini
- subiecte în mişcare foarte rapidă
-
subiecte fotrografiate printr-o fereastră sau un alt obiect care reflectă
subiecte întunecate şi subiecte care absorb mai degrabă decât reflectă lumina,
precum părul sau blana
subiecte fără substanţă, precum fumul sau flacăra
subiecte care contrastează puţin cu fundalul (de exemplu, subiecte îmbracate în
haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
subiecte poziţionate în faţa sau în spatele unui obiect puternic contrastant care
este deasemenea în cadrul de focalizare (de exemplu, un subiect fotografiat faţă
de un fundal de elemente extrem de contrastante)
76
Pagina 51
Compensarea expunerii
Rotiţi discul de compensare a expunerii pentru a regla expunerea atunci când
fotografiaţi subiecte foarte strălucitoare, foarte întunecate sau cu un contrast puternic.
Efectul este vizibil pe monitorul LCD şi prin vizorul electronic; atunci când utilizaţi vizorul
optic, utilizaţi indicatorul de expunere pentru a verifica expunerea
Indicator compensare expunere
OVF
EVF
Alegeţi valori pozitive (+)
pentru a mări expunerea
Alegeţi valori negative (-)
pentru a reduce expunerea
LCD
Valoarea expunerii (EV)
Valoarea expunerii este determinată de
sensibilitatea senzorului de imagine și de
cantitatea de lumină la care este expus
senzorul. Dublarea cantității crește EV cu
unu, în timp ce înjumătățirea cantității
reduce EV cu unu. Cantitatea de lumina
care intra in aparatul foto poate fi
controlată prin ajustarea deschiderii și a
vitezei diafragmei.
Alegerea unei valori de compensare a
expunerii
- subiecte iluminate din spate:
alegeţi valori de la +2/3 EV
la +1 2/3 EV
- subiecte cu reflexie
mare sau scene foarte
strălucitoare
(de ex. Câmpii cu zăpadă):
+ 1 EV
- scene în care apare
mai mult cerul: + 1 EV
- subiecte iluminate local
(mai ales dacă sunt
fotografiate pe fundaluri
întunecate): - 2/3 EV
- subiecte cu reflectivitate
mică (brazi sau frunziş
cu culori închise): -2/3 EV
77
Pagina 52
Contorizare
Pentru a alege felul în care aparatul măsoară
expunerea, apăsaţi butonul AE pentru a afișa
opțiunile de contorizare. Utilizați cadranul de
comenzi pentru a selecționa o opțiune și
apăsați AE pentru a selecta
OVF
EVF/LCD
Mod
....(MULTI)
Descriere
Aparatul determină instantaneu expunerea pe baza unei analize a
compoziţiei, culorii si a distribuţiei strălucirii. Opţiune recomandată în
cele mai multe situaţii
....(SPOT)
Aparatul măsoară condiţiile de iluminat într-o zonă din centrul cadrului
echivalentă a 2% din total. Se recomandă pentru sibiecții iluminați din
spate sau atunci când fundalul este mai strălucitor sau mai întunecat
decât subiectul principal.
...(AVERAGE) Expunerea este fixată la media pentru întregul cadru. Asigură o
expunere consistentă de-a lungul unor multiple cadre cu acelaşi
iluminat şi este în special eficientă pentru peisaje şi portrete ale unor
subiecţi îmbrăcaţi în negru sau alb
78
Pagina 53
Utilizarea auto-declanşatorului
Mai multe despre fotografiere și redare
Utilizaţi declanşatorul pentru autoportrete sau pentru a preveni înceţoşarea cauzată de
mişcarea aparatului.
1. Apăsaţi MENU/OK în meniul fotografiere pentru a fi
afişat meniul de fotografiere. Apăsaţi cadranul de
comenzi sus sau jos pentru a selecționa SELF-TIMER
şi apăsaţi MENU/OK.
2. Apăsaţi cadranul de comenzi sus sau jos pentru
a evidenţia una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi MENU/OK pentru selecţie
Opţiune
.....2 sec
....10
sec
OFF
Descriere
Diafragma este eliberată la 2 secunde după
apăsarea butonului diafragmei. Utilizaţi opţiunea
pentru a reduce înceţoşarea cauzată de
mişcarea aparatului din momentul în care este
apăsat butonul diafragmei.
Diafragma este eliberată la 10 secunde după
apăsarea butonului diafragmei. Utilizaţi opţiunea
pentru fotografii în care doriţi să apăreţi
personal
Autodeclanşatorul este oprit
3. Apăsaţi butonul diafragmei pe jumătate pentru focalizare
! Staţi în spatele aparatului atunci când utilizaţi butonul diafragmei.
lentilelor, acest lucru va afecta focalizarea şi expunerea.
Dacă în faţa
79
Pagina 54
Utilizarea auto-declanşatorului
4. Apăsaţi butonul diafragmei restul cursei în jos
pentru a porni cronometrul. Afişajul monitorului
arată numărul de secunde rămase până la
eliberarea diafragmei. Pentru a opri
cronometrul înainte de a se face fotografia
apăsaţi DISP/BACK.
Becul autodeclanşatorului din partea din faţă
a aparatului va clipi imediat înainte ca fotografia
să fie făcută. Dacă se selectează declanşarea la 2
secunde, becul autodeclanşatorului va clipi în
timp ce cronometrul face numărătoarea inversă.
Autodeclanşatorul este oprit automat atunci
când fotografia este făcută.
80
Pagina 55
Mai multe despre fotografiere și redare
Simularea unui film
Simulaţi efectele unor diferite feluri de filme, inclusiv negru/alb, (cu sau fără filtre de
culoare)
1. Apăsaţi MENU/OK în modul fotografiere pentru
a se afişa meniul de fotografiere. Apăsaţi
cadranul de comenzi în sus sau jos pentru a
selecționa ... FILM SIMULATION şi apăsaţi
MENU/OK
2. Apăsaţi cadranul de comenzi în sus sau în jos pentru a selecționa una din
următoarele opţiuni şi apoi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta.
Opţiune
...(PROVIA/STANDARD)
...(Velvia/STANDARD)
...(ASTIA/SOFT)
...(PRO Neg.Hi)
...(PRO Neg. Std)
...(MONOCHROME)
...(MONOCHROME+Ye FILTER)
...( MONOCHROME+R FILTER)
...( MONOCHROME+G FILTER)
...(SEPIA)
Descriere
Reproducere standard a culorilor. Potrivită pentru o gamă largă de
subiecte, de la potrete la peisaje
O paletă de culori saturate, potrivită pentru fotografii în natură
Îmbunătățește gama de nuante disponibile pentru tonuri de piele în
portrete păstrând în același timp nuanțele de albastru luminos ale
cerului în timpul zilei. Recomandat pentru fotografia de portete în aer
liber.
Ofera puțin mai mult contrast decât ...(PRO Neg. Std). Recomandat
pentru fotografia de portete în aer liber.
O paletă de tonuri ușoare. Gama de nuante disponibile pentru tonuri
de piele este mărită, astfel este o alegere bună pentru fotografiile de
studio.
Faceţi fotografii în alb/negru standard
Faceţi fotografii alb/negru cu un contrast uşor crescut. Această
setare atenuează uşor şi strălucirea cerului.
Faceţi fotografii alb/negru cu un contrast mărit. Această setare
atenuează uşor şi strălucirea cerului.
Atenuează tonurile pielii la potrete alb/negru
Faceţi fotografii în sepia.
Opţiunile de simulare film pot fi combinate cu setări de ton şi de claritate (74)
81
Pagina 56
Serializare (bracketing)
Variaţi automat setările de-a lungul unei serii de fotografii
1. Apăsaţi butonul (DRIVE) pentru a fi afişate opţiunile
de acţionare, apoi rotiţi cadranul sau apăsaţi
sus sau jos pentru a selecționa una din următoarele:
Opţiune
AE BKT
ISO BKT
Simulare
film BKT
Gamă
dinamică
BKT
Descriere
Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau dreapta pentru a selecționa o o gamă de
seriere. De fiecare dată când butonul diafragmei este apăsat, aparatul ca face trei
fotografii: una, utilizând valoarea contorizată pentru expunere, a doua supraexpusă
cu valoarea selectată iar a treia, subexpusă cu aceeaşi valoare (indiferent de
valoarea selectată, expunerea nu va depăşi limitele sistemului de contorizare a
expunerii)
Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau dreapta pentru a selecționa o o gamă de
seriere. De fiecare dată când diafragma este eliberată, aparatul foto va face o
fotografie la sensibilitatea curentă (44) şi o va procesa pentru a creea două copii în
plus, una cu sensibilitatea crescută iar cealaltă cu sensibilitatea scăzută cu valoarea
selectată (indiferent de valoarea selectată, sensibilitatea nu va depăşi ISO 6400 sau
nu va scădea sub ISO 200)
De fiecare dată când diafragma este eliberată, aparatul face o fotografie şi o
procesează pentru a creea trei copii cu setări de simulare film selectate pentru ...FILM
SIMULATION BKT în meniul fotografiere (73).
De fiecare dată când butonul diafragmei este apăsat, aparatul face trei fotografii cu
game dinamice diferite (73): 100% pentru prima, 200% pentru a doua şi 400% pentru
a treia. Cât timp este activă serierea gamei dinamice, sensibilitatea va fi restricționată
la un minim de ISO 800; sensibilitatea anterioară va fi reactivată după încheierea
serierii.
Apăsaţi MENU/OK pentru a selecta opţiunea evidenţiată.
2. Faceţi fotografiile.
82
Pagina 55
Expuneri multiple
Mai multe despre fotografiere și redare
Creați o fotografie care combină două
expuneri.
4. Apăsați MENU/OK. Vi se va indica
sî faceți a doua fotografie.
Pentru a reveni la Pasul 2 și pentru a face
1. Apăsați butonul DRIVE pentru a din nou prima fotografie, apăsați cadranul
afișa opțiunile de acționare.
de comenzi în stânga. Pentru a salva
prima fotografie și a ieși fără a crea
2. Apăsați cadranul de comenzi în sus expuneri multiple, apăsași DISP/BACK.
sau în jos pentru a selecționa
5. Faceți a doua fotografie.
...MULTIPLE EXPOSURE, apoi
apăsați MENU/OK.
6. Apăsați MENU/OK pentru a crea
expunerea multiplă, sau apăsați
3. Faceți prima fotografie.
cadranul de comenzi în stânga
pentru a reveni la Pasul 4 și a face
din nou a doua fotografie.
83
Pagina 58
Fotografierea continuă (Modul rafală)
Prindeți mişcarea într-o serie de fotografii
1. Apăsaţi butonul DRIVE pentru
a afișa opțiunile de acționare.
Apăsați rotiţi cadranul de comenzi sus
sau jos pentru a selecționa
...(CONTINUOUS). Vor fi afişate
opţiunile specificate mai jos
2. Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau
dreapta pentru a alege între viteze de cadru de
aproximativ 6.0 fps (cadre pe secundă) și 3.0
fps. Apăsați MENU/OK pentru a continua după
ce ați făcut setările.
3. Apăsaţi butonul diafragmei pe jumătate
pentru a focaliza
4. Apăsaţi butonul diafragmei restul cursei în jos
pentru a începe fotografierea. Fotografierea
încetează atunci când butonul diafragmei este
eliberat, după ce s-a făcut numărul de fotografii
selectat, sau când memoria este plină.
Focalizarea şi expunerea sunt determinate de
primul cadru din fiecare serie. Blitz-ul se închide
automat; modul blitz selectat anterior este reluat
atunci când fotografierea în rafală este oprită.
Viteza de cadru variază în funcţie de viteza
diafragmei și poate încetini atunci când sunt
făcute mai multe fotografii.
Este posibil să fie nevoie de timp în plus pentru
a înregistra fotografiile atunci când fotografierea
încetează.
Dacă numărătoarea fotografiilor ajunge la 999
înaintea de încheierea fotografierii, fotografiile
rămase vor fi înregistrate într-un nou fişier (89).
În anumite moduri de acționare, fotografierea ar
putea să nu înceapă dacă spațiul disponibil pe
cardul de memorie nu este suficient.
84
Pagina 59
Mai multe despre fotografiere și redare
Fotografierea continuă (Modul rafală)
Vizualizarea fotografiilor făcute într-o singură rafală
Atunci când o fotografie făcută în modul de
fotografiere continuă este afișată în cadru
întreg, prima fotografie din rafala curentă
poate fi vizualizată prin apăsarea cadranului
de comenzi în jos (redare mod rafală).
Apăsați cadranul de comenzi în dreapta
pentru a vizualiza fotografiile în ordinea
înregistrării și în stânga pentru a le vizualiza
în ordinea inversă. Țineți cadranul de comenzi
apăsat pentru a trece rapid la cadrul dorit.
Pentru a ieși, apăsați DISP/BACK
Poziția în rafală/numărul total
de fotografii în rafală
Prima fotografie din rafală
Apăsarea cadranului de comenzi în dreapta atunci când se afișează ultima fotografie din
rafală va afișa prima fotografie din rafală; în mod similar, apăsarea cadranului de
comenzi în stânga când se afișează prima fotografie din rafală va afișa ultima fotografie
din rafală.
Operațiunile de ștergere (81), rotire (83) și protecție (82) aplicate în timpul redării
modului rafașă se aplică numai fotografiei curente. Viceversa, dacă aceste operațiuni
sunt efectuate în timp ce o fotografie făcută în modul fotografiere continuă este afișată
în redare cadru întreg, toate imaginile din respectiva rafală vor fi afectate.
Rafale care intersectează mai multe dosare
Dacă o singură rafală se întinde pe mai multe dosare, fotografiile din fiecare dosar vor fi
tratate ca rafale separate.
85
Pagina 60
Panorame
Urmaţi ghidul de pe ecran pentru a creea o panoramă
1. Apăsaţi butonul DRIVE
pentru a afişa opţiunile
de acţionare. Apăsați cadranul
în sus sau în jos pentru a
selecționa ....(MOTION PANORAMA)
şi apăsaţi MENU/OK.
2. Pentru a selecta dimensiunea
unghiului prin care veţi roti
aparatul în timpul fotografierii,
apăsaţi stânga pe cadranul de
comenzi. Selecționați o dimensiune
şi apoi apăsaţi MENU/OK.
3. Apăsaţi cadranul de comenzi
dreapta pentru a vedea o selecţie
de direcţii de rotire.
Selecționați o direcție,
apoi apăsaţi MENU/OK.
5. Rotiți aparatul foto în direcția indicată de
săgeată. Fotografierea încetează automat atunci
când aparatul este rotit spre sfârșitul ghidurilor și
panorama este completă.
Fotografierea încetează dacă butonul diafragmei
este apăsat până la capăt în timpul fotografierii.
Panoramele nu pot fi înregistrate dacă butonul
diafragmei este apăsat înainte de terminarea
panoramei.
Dimensiunea panoramei complete variază în
funcție de unghi și de direcția de rotire.
Unghi
120o
180o
Direcție rotire
Orizontal
Vertical
Orizontal
Vertical
Dimensiune (WxH)
6,440 x 1,440
2,160 x 6,440
9,600 x 1,440
2,160 x 9,600
4. Apăsaţi butonul diafragmei complet pentru a
începe înregistrarea. Nu este nevoie să ţineţi
butonul apăsat pe durata înregistrării.
86
Pagina 61
Mai multe despre fotografiere și redare
Panorame
! Panoramele sunt create din cadre
multiple; expunerea pentru întreaga
panoramă este determinată de primul
cadru. În unele cazuri, aparatul poate
înregistra un unghi mai mare sau mai mic
sau nu va fi capabil să prindă cadrele
împreună la perfecţie. Este posibil ca
ultima parte a panoramei să nu se
înregistreze dacă fotografierea se încheie
înainte ca panorama să fie completă.
Pentru rezultate optime
Pentru rezultate optime, lăsați-vă umerii pe
lângă corp şi mişcaţi aparatul încet într-un
mic cerc cu o viteză constantă, păstrând
aparatul orizontal şi având grijă să rotiți
numai în direcţia aratată de ghidaj. Utilizaţi
un trepied pentru rezultate optime. Dacă
nu obțineți rezultatele dorite, încercaţi
rotirea la o viteză diferită.
! Fotografierea poate fi întreruptă dacă
aparatul este rotit prea repede sau prea
încet. Rotirea aparatului într-o altă direcţie
decât cea arătată anulează fotografierea
! Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie
obţinute cu subiecte în mişcare, subiecte
apropiate de aparat, subiecte invariabile
precum cerul sau un câmp de iarbă,
subiecte care sunt în continuă mişcare,
precum valuri sau cascade sau subiecte
care sunt supuse unor schimbări
semnificative de strălucire. Panoramele pot
fi umbrite dacă subiectul este slab luminat
87
Pagina 62
Panorame
Vizualizarea panoramelor
În redarea în cadru întreg, panoramele
pot fi redate utilizând cadranul de comenzi.
Apăsați cadranul de comenzi în jos pentru
a începe redarea și apăsați din nou
pentru a întrerupe. În timp ce redarea este
întreruptă, puteți derula manual panorama
prin apăsarea cadranului de comenzi în
dreapta sau în stânga. Pentru a ieși din
redarea în cadru întreg, apăsați de comenzi
în sus.
88
Pagina 63
Mai multe despre fotografiere și redare
Înregistrarea fotografiilor în format RAW
Pentru a porni sau opri calitatea imaginii
RAW, pentru o singură fotografie, atribuiți
RAW butonului Fn (69). Dacă o opţiune JPEG
este înmod curent aleasă pentru calitatea
imaginii,apăsarea butonului Fn selectează
temporarechivalentul opţiunii JPEG+RAW.
Dacă o opţiune JPEG+RAW este selectată
apăsarea butonului Fn selectează temporar
echivalentul opţiunii JPEG, în timp de RAW
este selectată apăsarea butonului Fn
selectează temporar FINE. Executarea unei
fotografii sau apăsarea butonului Fn
din nou, restabileşte setarea anterioară.
Imaginile RAW înregistrează date brute, neprocesate, de la senzorul de imagini al
aparatului. Copii JPEG ale imaginilor RAW pot fi create utilizând opţiunea ...RAW
CONVERSION din meniul de redare, iar imaginile RAW pot fi vizualizate pe calculator
utilizând aplicaţia RAW File Coverter(convertor de fişiere RAW) care este instalată cu
soft-ul primit pe CD (94, 95).
Sensibilitățile de L (100), H (12800) și H (25600) nu sunt disponibile atunci când este
activată imaginea de calitate RAW (44).
89
Pagina 64
Înregistrarea fotografiilor în format RAW
Crearea de copii JPEG după fotografii RAW
Fotografiile RAW stochează informaţii pe setările aparatului separat de datele
înregistrate de senzorul de imagine al aparatului. Utilizând opţiunea ...RAW
CONVERSION din meniul de redare, puteţi creea copii JPEG ale fotografiilor RAW
utilizând diferitele opţiuni pentru setările prezentate mai jos. Datele originale ale imaginii
sunt neafectate, permiţând ca o singură imagine RAW să fie procesată într-o multitudine
de moduri diferite
1. Apăsaţi MENU/OK pe durata redării pentru a
afişa meniul de redare, apoi apăsaţi cadranul de
comenzi sus sau jos pentru a selecționa ...RAW
CONVERSION şi apăsaţi MENU/OK pentru a
afişa setările listate în tabelul de la dreapta.
Aceste opțiuni pot fi afișate și prin apăsarea
butonului Q în timpul redării.
2. Apăsaţi cadranul de
comenzi sus sau jos
pentru a selecționa o
setare apoi apăsaţi
cadranul pe dreapta
pentru selecţie.
Apăsaţi cadranul
sus sau jos pentru a
sublinia opţiunea
dorită şi apăsaţi MENU/OK pentru selecţie şi
pentru a reveni la lista de setări. Repetaţi aceşti
paşi pentru reglarea setărilor adiţionale
Setare
Descriere
Reflect
shooting
cond.
Push/pull
processing
Dynamic
range
Film
simulation
White
balance
WB shift
Color
Sharpness
Highlight
tone
Shadow
tone
Noise
reduction
Color
space
Creaţi o copie JPEG utilizând active la
momentul în care a fost făcută fotografia
Reglaţi expunerea cu -1EV până la
+3Evîn creşteri de câte ½ EV (51)
Amplificaţi detaliile prin evidenţieri
pentru un contrast natural (73)
Simulaţi efectele unor diferite tipuri de
film (55)
Reglaţi balansul alb (42)
Reglarea de fineţe a balansului alb (42)
Reglaţi densitatea culorii (74)
Accentuaţi sau atenuaţi contururile (74)
Reglaţi evidenţierile (74)
Reglaţi umbrele (74)
Procesaţi copia pentru a reduce
marmorarea (74)
Alegeţi spaţiul de culoare utilizat pentru
reproducerea culorii (91)
3. Apăsaţi butonul Q
pentru a previzualiza copia
JPEG și apăsaţi MENU/OK
pentru a salva.
.
90
Pagina 65
Filtrul ND
Mai multe despre fotografiere și redare
Aparatul este echipat cu un filtru ND (Neutral Density - densitate neutră), filtru care
reduce expunerea cu echivalentul a 3EV. Aceasta permite viteze ale diafragmei mai mici
sau deschideri mai mari de utilizat cu subiecte iluminate strălucitor, făcând posibilă
înceţoşarea mişcării sau atenuarea detaliilor de fundal, fără risul de supraexpunere.
1. Apăsaţi MENU/OK în modul fotografiere
pentru afişarea meniului fotografiere.
Apăsaţi cadranul de comenzi în sus sau în
jos pentru a selecționa ...ND FILTER şi apoi
apăsaţi MENU/OK.
2. Apăsaţi cadranul de comenzi în sus sau în jos pentru a selecta ON apoi apăsaţi
MENU/OK pentru selecţie.
91
Pagina 66
Căutare imagini
Urmaţi paşii prezentaţi mai jos pentru a căuta fotografii
1. Apăsaţi MENU/OK pe durata redării pentru a afişa meniul de redare. Apăsaţi
cadranul de comenzi în sus sau în jos pentru a selecționa ....IMAGE SEARCH
(căutare imagini) şi apăsaţi MENU/OK.
2. Selecționați o opţiune şi apăsaţi MENU/OK.
Opţiune
După dată
După faţă
După * favorite
După tipul de date
Descriere
Căutare după dată
Căutare după fotografii care includ feţe
Căutare după clasificare (25).
Caută toate imaginile staţionare, toate filmele, toate fotografiile făcute în
rafală sau toate fotografiile RAW
După marcajul de Caută toate fotografiile selectate pentru încărcare pentru o destinaţie
încărcare
specificată
3. Selectaţi o condiţie de căutare. Numai fotografiile care îndeplinesc condiţia de căutare
vor fi afişate. Pentru a şterge sau a proteja fotografiile selectate sau pentru a vedea
fotografiile selectate într-o prezentare de diapozitive, apăsaţi MENU/OK şi alegeţi dintre
opţiunile de mai jos
Opţiune
Vezi pagina
...ERASE - Şterge
81
...PROTECT - Protejează
82
...SLIDE SHOW
84
3. Pentru a încheia căutarea, selectaţi EXIT SEARCH.
92
Pagina 67
Mai multe despre fotografiere și redare
Asistenţă pentru crearea de albume de fotografii
Creaţi albume pentru fotografiile favorite
Crearea unui album de fotografii
1.
Selectaţi
NEW
BOOK
pentru
...PHOTOBOOK ASSIST din meniul de redare
(85) şi alegeţi dintre următoarele opţiuni:
- SELECT FROM ALL (selectaţi din toate):
alegeţi din toate fotografiile disponibile
- SELECT BY IMAGE SEARCH (selectaţi după
căutare de imagine): alegeţi dintre fotografii
care îndeplinesc condiţiile de căutare (66)
3. Selectaţi COMPLETE PHOTOBOOK și
apăsați MENU/OK (pentru a selecta toate
fotografiile sau toate fotografiile care
îndeplinesc
condiţiile
de
căutare
specificate pentru album, alegeţi SELECT
ALL) Noul album va fi adăugat în listă în
meniul de asistenţă
! Albumele pot conţine până la 300 de
Fotografiile ...640 sau mai mici și filmele nu pot fotografii.
fi selectate pentru albume.
! Albumele care nu conţin nici o fotografie
sunt automat şterse.
2. Defilaţi printre imagini şi apăsaţi cadranul de
comenzi în sus sau jos pentru a selecta sau
deselecta. Pentru a afişa imaginea curentă pe
copertă, apăsaţi cadranul de comenzi jos.
Apăsaţi MENU/OK pentru a ieşi atunci când
albumul este complet.
Prima fotografie selectată devine imaginea de
copertă. Apăsaţi cadranul de comenzi în jos
pentru a selecta o imagine diferită pentru
copertă.
93
Pagina 68
Asistenţă pentru crearea de albume de fotografii
Vizualizarea albumelor de fotografii
Selecționați un volum în meniul de asistenţă
albume şi apăsaţi MENU/OK pentru a afişa
albumul, apoi apăsaţi cadranul de comenzi
stânga sau dreapta pentru a defila printre
fotografii
Editarea şi ştergerea albumelor de fotografii
Afişaţi albumul şi apăsaţi MENU/OK. Se vor
afişa următoarele opţiuni; selectaţi opţiunea
dorită şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran
- EDIT: editaţi albumul aşa cum se descrie în
„Crearea de albume de fotografii” (6â).
- ERASE: ştergeţi albumul.
Albume
Albumele pot fi copiate pe un calculator utilizând soft-ul furnizat MyFinePix Studio (93).
94
Pagina 69
Mai multe despre fotografiere și redare
Butonul Fn
Rolul jucat de butonul Fn poate fi selectat utilizând
opţiunea ...Fn BUTTON din meniul de setări (74).
opţiunile disponibile includ expuneri multiple (57),
previzionarea adâncimii câmpului (38),
sensibilitatea (44), autodeclanşatorul (53),
dimensiunea imaginii (72), calitatea imaginii (73),
gama dinamică (73),simularea unui film (55),
filtrul ND (65), modul AF(77), setările
personalizate (70), înregistrarea de filme (23),
filtrul avansat (77), comutarea RAW/JPEG (63)
şi lentila de conversie WIDE (108).
Meniul ...Fn BUTTON poate fi afișat și prin apăsarea și menținerea butonului Fn.
95
Pagina 70
Salvarea setărilor
Salvaţi până la trei seturi de setări personalizate ale aparatului pentru situaţii întâlnite în
mod obişnuit. Setările salvate pot fi reactivate utilizând opţiunea ....SELECT CUSTOM
SETTING (selecţie setări personalizate) din meniul de fotografiere
1. Apăsaţi MENU/OK în modul fotografiere
pentru a afişa meniul fotografiere. Apăsaţi
cadranul de comenzi în sus sau în jos pentru
a selecționa ...EDIT/SAVE CUSTOM SETTING
şi apăsaţi MENU/OK.
2. Selecționați o bază de date de setări personalizate
Şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta. Reglaţi
următoarele după cum doriți şi apăsaţi DISP/
BACK atunci când reglările sunt terminate:
...ISO, ...DYNAMIC RANGE, ...FILM
SIMULATION, ...WHITE BALANCE, ...
COLOR, ...HIGHLIGHT TONE, ...SHARPNESS,
...SHADOW TONE, ...NOISE REDUCTION
și ...RESET.
Pentru a înlocui setările din baza de date selectată cu setările curente ale aparatului,
selectaţi ...SAVE CURRENT SETTINGS şi apoi apăsați MENU/OK.
Pentru a reseta setările pentru baza de date curentă, selecționați RESET și apăsați
MENU/OK.
3. Un meniu de confirmare va fi afişat: selecționați OK şi apăsaţi MENU/OK.
96
Pagina 71
Mai multe despre fotografiere și redare
Înregistrarea de filme în mod avansat
Adâncimea câmpului
Deschiderea poate fi setată manual pentru
înregistrarea de filme prin selectarea unei
deschideri diferite de A pentru deschidere prioritate AE. Reglați deschiderea înainte
de a începe înregistrarea. Alegeți
numere f mici pentru a atenua detaliile
de fundal. Efectul poate fi intensificat prin creșterea
distanței între subiect și fundal.
! Filmele înregistrate când deschiderea este afișată în roșu nu vor fi corect expuse.
Înainte de a înregistra
Înainte de a înregistra, reglați setările de film (80), deschiderea (38) și compensarea
expunerii (51) și selectați un mod de focalizare (46). Aceste setări nu pot fi reglate în
timpul înregistrării.
Utilizarea unui microfon extern
Aparatul foto poate fi utilizat cu microfoane stereo opționale MIC-ST, utilizând cablul
furnizat împreună cu MIC-ST. Pentru detalii, vedeți manualul microfonului.
Nivelul înregistrării poate fi reglat prin opțiunea ...MIC LEVEL ADJUSTMENT (80).
97
Pagina 72
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
Meniul fotografiere este utilizat pentru a regla setările pentru o gamă largă de conditţii
de fotografiere. Pentru afişarea meniului fotografiere, apăsaţi MENU/OK în modul
fotografiere. Subliniaţi articole şi apăsaţi cadranul de comenzi pe dreapta pentru a
vedea opţiunile, apoi subliniaţi o opţiune şi apăsaţi MENU/OK. Apăsaţi DISP/BACK
pentru a ieşi atunci când setările sunt încheiate.
Opţiunile meniului fotografiere (fotografii)
Auto-declanşator
(setare implicită: OFF)
Faceţi fotografii cu auto-declanşatorul (...53)
ISO
(setare implicită: 200)
Comandă sensibilitatea aparatului la lumină (...44)
Mărimea imaginii
(setare implicită: L 3:2)
Alegeţi mărimea şi indicele de aspect la care sunt înregistrate fotografiile staţionare
Indicele de aspect
Fotografiile cu un indice de aspect de 3:2 au
aceleaşi proporţii ca un cadru de 35 mm de film,
în timp ce un indice de aspect de 16:9 este
potrivit pentru afişarea pe dispozitive HD (High
Definition – înaltă rezoluţie). Fotografiilr cu un
indice de aspect 1:1 sunt pătrate.
Opţiune
L 3:2
L 16:9
L 1:1
M 3:2
M 16:9
M 1:1
S 3:2
S 16:9
S 1:1
Tipăreşte la mărimi până la
41 x 28 cm (16 x 11 inch)
41 x 23 cm (16 x 9 inch)
28 x 28 cm (11 x 11 inch)
29 x 20 cm (11 x 7 inch)
29 x 16 cm (11 x 6 inc )
20 x20 cm (7 x 7 inch)
21 x 14 cm (8 x 5 inch)
21 x 12 cm (6 x 4 inch)
14 x14 cm (5 x 5 inch)
MĂRIMEA IMAGINII nu este resetată atunci când aparatul este oprit sau este ales un
alt mod de fotografiere.
98
Pagina 73
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
CALITATEA IMAGINII
(setare implicită: FINE)
Alegeţi un format de fişier şi indicele de compresie. Selectaţi FINE sau NORMAL pentru
a înregistra imagini JPEG, RAW pentru a înregistra imagini RAW sau FINE+RAW sau
NORMAL+RAW pentru a înregistra imagini JPEG şi RAW. FINE şi FINE+RAW
utilizează indici de compresie JPEG mai mici pentru o calitatea mai mare a imaginilor
JPEG, în timp ce NORMAL şi NORMAL+RAW utilizează indici de compresie JPEG mai
mari pentru a creşte numărul de imagini care poate fi stocat.
GAMĂ DINAMICĂ
(setare implicită: DR 100)
Controlaţi contrastul. Alegeţi valori mai mici pentru a creşte contrastul atunci când
fotografiaţi în interior sau sub cer înnorat, valori mai mari pentru a reduce pierderea de
detalii în sublinieri şi umbre atunci când fotografiaţi scene cu un contrast putrernic.
Valori mai mari sunt recomandate pentru scene care includ atât soare cât şi umbre
accentuate, pentru subiecte cu un asemenea contrast precum lumina soarelui pe apă,
frunze de toamnă iluminate strălucitor şi portrete făcute sub un cer albastru precum şi
pentru obiecte albe sau persoane îmbrăcate în alb; reţineţi, totuşi, că în fotografii făcute
la valori mai mari ar putea apărea marmorări.
Dacă este selectat AUTO, viteza diafragmei şi descgiderea vor fi afişate atunci când
butonul diafragmei este apăsat pe jumătate.
DR 200 200% este disponibil de la sensibilitate ISO 400 în sus; DR 400 400 % este
disponibil de la sensibilitate ISO 800 în sus
SIMULARE FILM
(setare implicită STD PROVIA/STANDARD)
Simulaţi efectele diverselor tipuri de film (...55)
Filtru ND
Comutaţi filtrul ND pe ON sau OFF (...65)
(setare implicită: OFF)
SIMULARE FILM
Alegeţi tipul de film pentru seriere simulare de film (... 56)
99
Pagina 74
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
CULOARE
Reglaţi densitatea culorii
(setare implicită: MID)
CLARITATE
Accentuează sau atenuează contururile
(setare implicită: STANDARD)
TON DE EVIDENŢIERE
Reglează apariţia evidenţierilor
(setare implicită: STANDARD)
TON DE UMBRIRE
Reglează apariţia umbrelor
(setare implicită: STANDARD)
REDUCERE ZGOMOT
(setare implicită: STANDARD)
Reduce zgomotul la fotografii făcute la sensibilităţi mari
Mod AF
Alege felul în care aparatul selectează zona de focalizare atunci când este pe Mod
focalizare AF-S
- ...MULTI: atunci când butonul diafragmei este apăsat pe jumătate, aparatul
detectează subiectele cu contraste accentuate şi selectează automat zona de
focalizare
- ...AREA: alege zona de focalizare manual (,,,49)
SELECTARE SETĂRI SPECIALE
Rechemaţi setările salvate utilizând ...EDIT/SAVE CUSTOM SETTING
EDITARE/SALVARE SETĂRI SPECIALE
Salvaţi setările (...70)
BUTON Fn
Alegeţi ce rol va juca butonul Fn
100
Pagina 75
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
SETĂRI SPECIALE ECRAN
Alegeţi articolele afişate în vizorul optic, în vizorul electronic sau pe monitorul LCD
(....21). Pot fi afişate următoarele articole: grila de încadrare (puteţi deasemenea
selecta tipul de grilă aşa cum se descrie la pagina 85), orizontul virtual, distanţa de
autofocalizare (distanţa de focalizare este întotdeauna afişată în modul manual de
focalizare), histograma, expunerea (viteza diafragmei, deschiderea şi sensibilitatea),
compensarea expunerii(indicatorul de expunere, contorizare/măsurare, modul blitz,
balansul alb, simularea de film, gama dinamică, numărul de expuneri rămas, mărimea şi
calitatea imaginii şi nivelul bateriei. Vezi paginile 5-6 pentru localizarea acestor articole
pe afişaje. Apăsaţi cadranul de comenzi sus sau jos pentru a sublinia articole şi apăsaţi
MENU/OK pentru a selecta sau deselecta. Apăsaţi DISP/BACK pentru a ieşi atunci
când setările sunt încheiate.
Orizontul virtual
Selectând NIVEL ELECTRONIC va fi afişat
un orizont virtual. Aparatul este drept atunci
când cele două linii se suprapun
Este posibil ca orizontul virtual să nu fie
afişat atunci când lentilele aparatului
sunt îndreptate în jos sau în sus
101
Pagina 76
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
GHID ÎNCADRARE
(setare implicită: GRID 9)
Alegeţi tipul de ghid de încadrare disponibil în modul de fotografiere.
GRILAJ 9 – pentru compoziţii din „regula treimilor”
GRILAJ 24 – un grilaj şase pe parte
GRILAJ HD – Încadraţi fotografiile HD în zona dintre liniile de sus şi jos ale ecranului
LENTILĂ DE CONVERSIE LARGĂ
(setare implicită: ÎNCHIS)
Selectaţi ON când doriţi să utilizaţi lentila de conversie largă (... 108)
ASISTENŢĂ MF
(setare implicită: STANDARD)
Selectaţi cum este afişată focalizarea în modul de focalizare manuală (... 47)
Opţiuni
STANDARD
Descriere
Focalizarea este redată normal (Focalizare maximă şi
imagine divizată digital nu sunt disponibile)
DIVIZATĂ Display de imagine divizată alb-negru
IMAGINE
DIGITAL
FOCALIZARE
PE Aparatul sporeşte contururile de contrast mare. Alegeţi între
EVIDENŢA MAXIMĂ
SCĂZUT şi RIDICAT.
102
Pagina 77
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
FILTRU AVANSAT
(setare implicită pe ÎNCHIS)
Faceţi fotografii cu efecte de filtrare. Alegeţi unul dintre următoarele filtre.
Filtru
Descriere
APARAT DE JUCĂRIE
Alegeţi un efect retro de aparat de jucărie.
MINIATURĂ
Părţile superioare şi inferioare ale fotografiei
CULOARE POP
Creaţi imagini cu contrast mare şi culori
saturate
GAMĂ ÎNALTĂ
Creaţi imgini luminate cu contrast scăzut
GAMĂ JOASĂ
Creaţi imagini întunecate cu câteva zone de
evidenţă accentuate
TON DINAMIC
Tonul dinamic este utilizat pentru un efect
fantasy
Creaţi un look care este soft pe întreaga
FOCALIZARE SOFT
imagine.
CULOARE PARTIALĂ (ROŞU)
CULOARE PARTIALĂ (POROCALIU) Zonele din imagine care sunt de culoarea
selectată vor rămâne în această culoare,
CULOARE PARTIALĂ (GALBEN)
restul vor fi reprezentate în alb-negru.
CULOARE PARTIALĂ (VERDE)
CULOARE PARTIALĂ (ALBASTRU)
CULOARE PARTIALĂ (MOV)
Depinzând de subiect şi setările aparatului, imaginile pot fi, în unele cazuri, granulare
sau să vrieze în luminozitate şi nuanţă.
MOD AF
(setare implicită: ... ARIE)
Alegeţi cum va selecta aparatul foto zona de focalizare când focusul este setat pe modul
AF-S.
MULTI: Când butonul de declansare este apăsat pe jumătate, aparatul de fotografiat
identifică subiecte de contrast înalt şi selectează aria de focalizare automat.
ARIE: Alegeţi aria de focalizare manual (... 48)
103
Pagina 78
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
ILUMINATOR AF
Dacă este pornit, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se va aprinde pentru a asista
autofocalizarea.
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opreşte automant pe modul silenţios.
Aparatul de fotografiat nu va putea focaliza folosinduse de dispozitivul de iluminare
asistenţă AF în unele situaţii. În situţia în care aparatul de fotografiat nu reuşeşte să
focalizeze în modul macro, încercaţi să vă îndepărtaţi de obiectul pe care doriţi să îl
fotografiaţi.
Evitaţi să bateţi dispozitivul de iluminare asistenţă AF direct în ochii persoanei
fotografiate.
MOD FIXARE AE/AF
Dacă este selectată opţiunea AE/AF PORNIT LA APĂSARE expunerea şi/sau
focalizarea se vor bloca când butonul AFL/AEL este apăsat. Dacă este selectată
opţiunea AE/AF PORNIT/OPRIT expunerea şi/sau focalizarea se vor bloca când butonul
AFL/AEL este apăsat şi vor rămâne blocate până când butonul AFL/AEL va fi apăsat din
nou.
BUTON FIXARE AE/AF
Setaţi rolul pe care butonul AFL/AEL îl va juca (... 49)
CADRU AF CORECTAT
Dacă este porinit va apărea un al doilea cadru de focalizare, pentru o focalizare la
aproximativ 50 cm (1.6 ft.), pe display-ul vizorului. Cadrul de focalizare activ se va vedea
verde când butonul de fotografiere este apăsat pe jumătate.
Cadrul de focalizare
PORNIT
OPRIT
Cadrul de focalizare pentru
distanţa infinit.
Cadrul de focalizare pentru
distanţa de aproximativ 50
cm (1.6 ft.)
104
Pagina 79
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
BLITZ
Reglaţi strălucirea blitz-ului. Alegeţi valori între + 2/3 EV şi – 2/3 EV. Reţineţi că este
posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute în funcţie de condiţiile de fotografiere şi
distanţa până la subiect.
ÎNLĂTURARE OCHI ROŞII
Activaţi această opţiune pentru a înlătura ochii roşii provocaţi de blitz.
Înlăturarea de ochi roşii nu se face decât dacă este detectată faţa unei persoane.
Opţiunea de înlăturare ochi roşii nu este disponibilă când se fac fotografii în format
RAW.
SALVARE IMAGINE ORG
Activaţi această opţiune pentru a salva copii ale fotografiilor făcute folosind opţiunea de
ÎNLĂTURARE OCHI ROŞII
105
Pagina 80
Meniuri
Utilizarea meniurilor: modul fotografiere
Opţiuni meniu înregistrare (Mod Filmare)
Modul de filmare are următoarele opţiuni disponibile (... 32)
MOD FILMARE
Selectați frecvența cadrelor pentru înregistrarea de filmări. Alegeţi între 30 de cadre pe
secundă şi 60 de cadre pe secundă; mărimea imaginii este 1920 x 1080 (Full HD).
SIMULARE DE FILM
Simulează efecte pentru tipuri diferite de film (... 55)
AJUSTARE NIVEL MICROFON
Ajustaţi nivelul de înregistrare al microfonului.
DISP. SETĂRI SPECIALE
Selectaţi elementele ce vor fi vizibile în vizor şi pe ecranul LCD (... 75).
LENTILĂ DE CONVERSIE WIDE
Selectaţi în cazul în care utilizaţi o lentilă de conversie wide opţională (... 108).
106
Pagina 81
Utilizarea meniurilor: modul redare
Pentru a fi afişat meniul de redare, apăsaţi MENU/OK
în modul redare. Subliniaţi articole şi apăsaţi cadranul
de comenzi pe dreapta pentru a vedea opţiunile, apoi
subliniaţi o opţiune şi apăsaţi MENU/OK. Apăsaţi DISP
/BACK pentru a ieşi atunci când setările sunt încheiate
Opţiunile meniului redare
CONVERSIE RAW
Creează copii JPEG după fotografii RAW (...64)
ŞTERGERE
Ştergeţi toate fotografiile sau numai cele selectate (...28)
TĂIERE (EDITARE)
Creaţi o copie editată a fotografiei curente.
1. Afişaţi fotografia dorită
2. Selectaţi ... CROP din meniul de redare
3. Utilizaţi butoanele ... şi ... pentru a mări sau micşora şi apăsaţi cadranul de
comenzi sus, jos, stânga sau dreapta pentru a deplasa fotografia până când este
găsită porţiunea dorită
4. Apăsaţi MENU/OK pentru a fi afişat un dialog de confirmare
5. Apăsaţi MENU/OK din nou pentru a salva fotografia editată într-un fişier separat
Editări mai mari produc fişiere mai mari; toate copiile au un indice de aspect de 3:2.
dacă mărimea copiei finale va fi 640 se va afişa OK în culoare galbenă.
107
Pagina 82
Utilizarea meniurilor: mod redare
REDIMENSIONARE
Creaţi o copie editată a fotografiei curente
1. Afişaţi fotografia dorită.
2. Selectaţi ...RESIZE din meniul de redare
3. Selectaţi o mărime şi apăsaţi MENU/OK pentru afişarea unui dialog de
confirmare.
4. apăsaţi MENU/OK din nou pentru a salva copia redimensionată într-un fişier
separat.
Mărimile disponibile variază în funcţie de mărimea originală.
PROTECŢIE
Protejaţi fotografiile împotriva ştergerii accidentale. Selectaţi una dintre următoarele
opţiuni şi apăsaţi MENU/OK
- FRAME: protejaţi fotografiile selectate. Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau
dreapta pentru a vizualiza fotografiile şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta sau
deselecta. Apăsaţi DISP/BACK după încheierea operaţiunii.
- SET ALL: protejaţi toate fotografiile.
- RESET ALL: înlăturaţi protecţia de pe toate fotografiile.
Fotografiile protejate vor fi şterse atunci când cadrul de memorie este formatat (...92)
108
Pagina 83
Meniuri
Utilizarea meniurilor: mod redare
ROTIRE IMAGINE
Rotiţi fotografiile
1. Afişaţi fotografia dorită.
2. Selectaţi ...IMAGE ROTATE din meniul de redare.
3. Apăsaţi cadranul de comenzi în jos pentru a roti fotografia cu 90 0 în sensul acelor
de ceasornic, în sus pentru a o roti cu 900 în sens invers acelor de ceasornic.
4. Apăsaţi MENU/OK. Fotografia va fi automat afişată în orientarea selectată de
fiecare dată când este redată de aparat.
- Fotografiile protejate nu pot fi rotite. Scoateţi protecţia înainte de a roti fotografiile.
- Este posibil ca aparatul să nu poată roti fotografii făcute cu alte dispozitive.
Fotografiile rotite pe cameră nu vor apărea rotite când vor fi vizualizate pe
calculator sau alte aparate de fotografiat.
- Fotografiile făcute cu SETARE MONITOR > AUTOROTATE PB sunt automat
afişate în orientarea corectă pe durata redării (...90)
COPIERE
Copiaţi fotografii din memoria internă pe un card de memorie
1. Selectaţi opţiunea COPY din meniul de redare.
2. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi cadranul de comenzi pe
dreapta:
- ...INTERNAL MEMORY → ....CARD: copiază fotografii de pe memoria internă pe
un card de memorie
- ....CARD→...INTERNAL MEMORY: copiază fotografii de pe un card de memorie
în memoria internă.
3. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi MENU/OK:
- FRAME: Copiaţi fotografiile selectate. Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau
dreapta pentru a vizualiza fotografiile şi apăsaţi MENU/OK pentru a copia
fotografia afişată.
- ALL FRAMES: Copiaţi toate fotografiile
Procesul de copiere se încheie atunci când dizpozitivul de destinaţie este plin.
Informaţiile de tipărire DPOF nu se copiază (...101)
109
Pagina 84
Utilizarea meniurilor: mod redare
ÎNLĂTURARE OCHI ROŞII
Eliminaţi ochii roşii din fotografii. Aparatul va analiza imaginea; dacă este detectat
efectul de „ochi roşii”, imaginea va fi procesată pentru a se creea o copie cu acest efect
diminuat.
1. Afişaţi fotografia dorită
2. Selectaţi ...RED EYE REMOVAL din meniul de redare
3. Apăsaţi MENU/OK
Este posibil ca efectul de ochi roşii să nu fie scos dacă aparatul nu poate detecta o faţă
sau dacă faţa este din profil. Rezultatele pot fi diferite în funcţie de scenă. Efectul de
ochi roşii nu poate fi înlăturat de pe fotografii care au fost procesate deja prin utilizarea
opţiunii de eliminare ochi roşii sau de pe fotografii făcute cu alte dispozitive.
Durata de timp necesară pentru procesarea imaginii variază în funcţie de numărul de
feţe detectate.
Copiile create cu opţiunea de ... ÎNLĂTURARE OCHI ROŞII sunt indicate printr-o
pictogramă ... pe durata redării.
Eliminarea efectului de ochi roşii nu poate fi realizată pe fotografii RAW.
SLIDE SHOW
Vizualizaţi fotografii într-un SLIDE SHOW automat. Alegeţi tipul de prezentare şi apăsaţi
MENU/OK pentru a începe. Apăsaţi DISP/BACK în orice moment pe durata prezentării
pentru a vedea opţiunea de ajutor pe ecran. Prezentarea poate fi oprită în orice moment
apăsând MENU/OK.
Opţiune
NORMAL
FADE-IN
NORMAL...
FADE-IN...
MULTIPLE
Descriere
Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau dreapta pentru a merge înapoi sau a
trece cu un cadru mai departe. Selectaţi FADE-IN pentru trecerea gradată de la o
fotografie la alta.
Ca mai sus, exceptând faptul că aparatul face automat zoom pe feţe
Afişarea mai multor fotografii deodată
Aparatul nu se va închide automat atunci când un slide show este în derulare.
110
Pagina 85
Meniuri
Utilizarea meniurilor: mod redare
ASISTENŢĂ PENTRU CREAREA DE VOLUME DE FOTOGRAFII
Creaţi volume cu fotografiile dumneavoastră preferate (...67).
...MARCARE PENTRU ÎNCĂRCARE LA...
Selectaţi fotografiile pentru încărcare pe YouTube sau Facebook utilizînd MyFinePix
Studio (numai pentru Windows)
1. Selectaţi o opţiune şi apăsaţi MENU/OK. Selectaţi YouTube pentru a alege
filmele pe care doriţi să le încărcaţi pe YouTube, FACEBOOK pentru a alege
fotografii sau filme pe care doriţi să le încărcaţi pe FACEBOOK, sau
MyFinePix.com pentru a alege fotografii pe care doriţi să le încărcaţi pe
MyFinePix.com.
2. Apăsaţi cadranul de comenzi stânga sau dreapta pentru a afişa fotografii şi
apăsaţi MENU/OK pentru a selecta sau deselecta. Apăsaţi DISP/BACK pentru a
ieşi după ce toate fotografiile dorite au fost selectate.
- pentru încărcare pe YouTube pot fi selectate numai filme.
- pentru încărcare pe MyFinePix.com pot fi selectate numai fotografii.
- pe durata redării, fotografiile selectate sunt marcate cu pictogramă ...YouTube,
...Facebook sau ... MyFinePix.com.
- alegeţi RESET ALL pentru a deselecta toate fotografiile. Dacă numărul de
fotografii afectate este foarte mare, operaţiunea va necesita un pic de timp.
Apăsaţi DISP/BACK pentru a ieşi înainte de încheierea operaţiunii
Încarcare fotografii (numai pentru WINDOWS)
Fotografiile selectate pot fi încărcate
utilizînd opţiunea
YouTube/FACEBOOK/MyFinePix.com
din MyFinePix Studio.
Selectaţi din
Pentru informaţii privind instalarea
aparat
MyFinePix Studio şi conectarea
aparatului la un computer vezi
„Vizualizare fotografii pe un computer” (...93).
Încărcaţi de pe computer
CĂUTARE IMAGINI
Căutaţi fotografii (...66).
111
Pagina 86
Utilizarea meniurilor: mod redare
COMANDĂ IMPRIMARE (DPOF)
Selectaţi fotografiile pentru tipărire pe dispozitive compatibile DPOF şi PictBridge
(...101).
ASPECT DISP.
Alegeţi felul în care dispozitive de înaltă rezoluţie (HD) afişează fotografiile cu un indice
de aspect de 3:2 (această opţiune este disponibilă doar atunci când un cablu HDMI este
conectat). Selectaţi 16:9 pentru a afişa imaginea în aşa fel încât să umple ecranul cu
partea de sus şi de jos editate, 3:2 pentru a afişa imaginea întreagă cu benzi negre pe
fiecare parte.
VOLUM REDARE
Ajustaţi volumul la redarea filmărilor.
112
Pagina 87
Meniuri
Meniul setări
Utilizarea meniului setări
1. Afişaţi meniul setări.
1.1. Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa meniul pentru modul curent
1.2.
Apăsaţi cadranul de comenzi pe stânga pentru a selecta tab-ul
pentru meniul curent.
1.3.
Apăsaţi cadranul de comenzi în jos pentru a seta ...
Tab
1.4.
Apăsaţi cadranul de comenzi pe dreapta pentru a plasa cursorul
în meniul setări.
2. Reglaţi setările.
Selectaţi articole şi apăsaţi cadranul de comenzi pe dreapta pentru a vizualiza
opţiunile, apoi selectaţi o opţiune şi apăsaţi MENU/OK. Apăsaţi DISP/BACK
pentru a ieşi atunci când setările sunt încheiate.
113
Pagina 88
Meniul setări
Opţiuni meniu Setări
DATĂ/ORĂ
Fixaţi ceasul aparatului (...17)
DIFERENŢĂ DE FUS ORAR
Comutaţi instantaneu ceasul aparatului de pe fusul orar de la domiciliul dumneavoastră
pe ora locală de la destinaţie atunci când călătoriţi. Pentru a specifica diferenţa dintre
ora locală şi cea din fusul orar unde sunteţi domiciliat:
1. Selectaţi ....LOCAL şi apăsaţi MENU/OK.
2. Utilizaţi cadranul de comenzi pentru a alege diferenţa de timp dintre ora locală şi
cea din fusul orar al domiciliului dumneavoastră. Apăsaţi MENU/OK atunci când
aţi finalizat setările.
Pentru a fixa ceasul aparatului pe ora locală, selectaţi ....LOCAL şi apăsaţi MENU/OK.
Pentru a fixa ceasul pe ora din fusul orar unde sunteţi domiciliat, selectaţi ...HOME.
Dacă este selectat ... LOCAL, timp de trei secunde se va afişa ....atunci când se
porneşte aparatul de fotografiat.
LIMBĂ
Alegeţi o limbă (...17)
RESETARE
Resetaţi setările de fotografiere şi ale meniului setări, exceptând ... DATĂ/ORĂ, ...
DIFERENŢĂ DE FUS ORAR, SETĂRI DISPLAY > CULOAREA DE FUNDAL şi ...
CONTOR DIAFRAGMĂ la valorile implicite.
Selectaţi opţiunea dorită iar apoi apăsaţi cadranul de comenzi pe dreapta.
se va afişa un dialog de confirmare; selectaţi OK şi apăsaţi MENU/OK.
MOD SILENŢIOS
Selectaţi ON pentru a dezactiva difuzorul, blitz-ul şi iluminatorul în situaţii în care
sunetele sau luminile aparatului deranjează (modul silenţios nu poate fi dezactivat sau
activat pe perioada redării unei filmări). Totodată, modul silenţios poate fi pornit şi oprit
folosind butonul DISP/BACK aşa cu s-a descris pe pagina 5.
114
Pagina 89
Meniul setări
NR. CADRU
(setare implicită: CONTINUU)
Fotografiile noi sunt stocate în fişiere imagini utilizând
un număr de fişier format din patru cifre adăugându-se
unu la ultimul număr de fişier utilizat.
Numărul fişierului este afişat pe durata redării
aşa cum este arătat la dreapta. Opţiunea ...
NR. CADRU verifică dacă numărătoarea fişierelor
este resetată la 0001 atunci când un nou card de
memorie este introdus sau când cel existent este formatat.
Opţiune
CONTINUU
REÎNNOIRE
Număr cadru
Număr
registru
Număr
fişier
Descriere
Numărare continuă de la ultimul număr de fişier utilizat sau de la primul număr de
fişier disponibil, oricare este mai mare. Alegeţi această opţiune pentru a reduce
numărul de fotografii cu denumiri ale fişierelor dublate.
Numărătoarea este resetată la 0001 după formatare sau atunci când se introduce
un nou card de memorie.
Dacă numărul de cadre ajunge la 999-9999, eliberarea diafragmei va fi dezactivată
(....116)
Selectând ...RESET (....88) se setează ... NR. CADRU pe CONTINUU dar nu se
resetează numărul fişierului.
Numerele cadrelor pentru fotografii făcute cu alte dispozitive pot diferi.
INEL FOCALIZARE
(setare implicită: ...CW)
Alege direcţia în care inelul de focalizare este rotit pentru a mări distanţa de focalizare.
VERIFICARE FOCALIZARE
(setare implicită: ON)
Dacă este pornit, centrul cadrului va fi mărit pe afişaj pentru a veni în sprijinul focalizării
atunci când inelul de foclizare este rotit în modul de focalizare manuală (...47)
UNITĂŢI MĂSURĂ CADRAN DE FOCALIZARE
(setare implicită: METRI)
Alege unităţile de măsură utilizate pentru indicatorul distanţei focale (...46)
115
Pagina 90
Meniul setări
SETĂRI SUNET
Reglați setările de sunet.
Opţiune
OPERATION VOL.
VOLUM OPERARE
Descriere
Reglaţi volumul sunetelor produse atunci când sunt utilizate
comenzile aparatului. Selectaţi ....OFF (mute) pentru a
dezactiva sunetele comenzilor.
SHUTTER VOLUME
VOLUM DIAFRAGMĂ
Reglează volumul sunetelor produse atunci când diafragma
este acţionată. Alegeţi ....OFF (mute) pentru a dezactiva
sunetele diafragmei.
Alegeţi sunetul făcu de diafragmă
SHUTTER SOUND
SUNET DIAFRAGMĂ
SETĂRI ECRAN
Reglați setările afișajului.
Opţiune
IMAGE DISP.
AFIŞARE IMAGINI
EVF/LCD BRIGHTNESS
LUMINOZITATE
EVF/LCD
MONITOR
SUNLIGHT
MODE
MOD MONITOR LUMINA
SOARELUI
AUTOROTATE PB
AUTOROTIRE PB
BACKGROUND COLOR
CULOARE FUNDAL
Descriere
Selectați durata de timp pentru care vor fi afișate imaginile
după fotografiere. Culorile pot fi ușor diferite de cele din
imaginea finală, iar marmorarea ”zgomotului” poate fi
vizibilă la sensibilități ridicate.
- CONTINUOUS: Fotografiile sunt afișate până când
se apasă butonul MENU/OK sau până când se
apasă pe jumătate butonul diafragmei. Pentru a mări
pe punctul activ de focalizare, apăsați în centrul
cadranului de comenzi; apăsați din nou pentru a
anula mărirea.
- 1.5 SEC, 0.5 SEC: Fotografiile sunt afișate pentru 1.5
secunde (1.5 SEC) sau pentru 0.5 secunde (0.5
SEC) sau până când se apasă pe jumătate butonul
diafragmei.
- OFF: Fotografiile nu sunt afișate după fotografiere
Setați luminozitatea afișajului.
Selectați ON pentru a facilita citirea afișajului monitorului în
lumină puternică (119).
Selectați ON pentru a roti automat fotografiile “în picioare”
(orientare portret) în timpul redării.
Selectați o schemă de culori
116
Meniul setări
Pagina 91
GESTIONAREA ENERGIEI
Reglați setările de gestionare a energiei
Opțiune
Descriere
AUTO POWER OFF
Selectați durata de timp înainte ca aparatul să se
OPRIRE AUTOMATĂ
oprească automat atunci când nu efectuează nici o
operațiune. Duratele mai scurte reduc consumul bateriei;
dacă se selectează OFF, aparatul trebuie oprit manual.
Rețineți că ăn anumite situații aparatul se oprește
automat chiar dacă este selectat OFF.
HIGH PERFORMANCE
Selectați ON pentru focalizare mai rapidă și pentru a
ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
reduce durata de timp necesară pentru a reporni aparatul
după ce a fost oprit (16).
MOD OVF ECONOMISIRE CURENT
Selecați ON pentru a reduce consumul de energie și pentru a crește numărul de
fotografii pe care le puteți face la o singură încărcare atunci când fotografiile sunt
încadrate în vizorul optic.
Atunci când este selectat ON, histograma din vizorul optic este arătată doar prinr-un
cadru.
CONTOR DIAFRAGMĂ
Vedeți de aproximativ câte ori a fost desclanșată diafragma.
Contorul este activat și de fiecare dată când aparatul este oprit, când se selectează
modul redare sau când se activează vizorul optic.
SPAŢIU CULORI
Alegeți gama de culori disponibile pentru reproducerea culorilor
Opțiune
sRGB
Adobe RGB
(implicit sRGB)
Descriere
Recomandat în majoritatea situațiilor
Pentru imprimare comercială
117
Pagina 92
Meniul setări
TRANSFER Eye-Fi
Aparatul poate fi utilizat cu carduri Eye-Fi terțe; pentru informații suplimentare, vedeți
manualul furnizat odată cu cardul sau contactați producătorul.
Opțiune
ON
OFF
Descriere
Fotografiile făcute cu aparatul sunt încărcate pe o
destinație pre-selectată.
Fotografiile nu sunt încărcate automat.
! Respectați reglementările locale privind utilizarea dispozitivelor wireless atunci când
utilizați carduri Eye-Fi. Selectați OFF în avioane, spitale, și alte locuri în care este
interzisă utilizarea dispozitivelor wireless; Rețineți: chiar și atunci când aparatul este
oprit, transmisia wireless va continua până când încărcarea este completă.
Pictograma Eye-Fi
Pictogramă
...
...(clipește)
... ... ... (animat)
... (roșu)
Stare
Standby/nici o conexiune
Se conectează
Încărcare în curs
Eroare
FORMATARE
Selectați OK pentru a formata cardul de memorie.
! Toate informațiile – inclusiv fotografiile protejate – vor fi șterese de pe cardul de
memorie. Asigurați-vă că ați copiat pe calculator sau pe alte dispozitive de stocare toate
informațiile importante.
! Nu deschideți capacul camerei bateriei în timpul formatării.
118
Pagina 93
Conectivitate
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
Soft-ul furnizat poate fi utilizat pentru copierea fotografiilor pe un calculator, unde
acestea pot fi stocate, vizualizate, organizate şi imprimate. Înainte de a începe, instalaţi
soft-ul aşa cum se descrie mai jos. NU conectaţi aparatul la calculator înainte de
încheierea instalării.
Windows: instalare MyFinePix Studio
1. Confirmaţi dacă urmatoarele cerinţe de sistem sunt îndeplinite de calculator:
Windows 8 / Windows 7 (Service Pack 1) /
Windows XP (Service Pack 3) 1
Windows Vista (Service Pack 2)1
CPU
3 GHz Pentium 4 sau mai bun
2 GHz Pentium 4 sau mai bun
(2,4GHz Core 2 Duo sau mai bun)2
(2,4GHz Core 2 Duo sau mai bun)2
RAM
1 GB sau mai mult
512 MB sau mai mult
(1 GB sau mai mult)2
Spaţiu liber
2 GB sau mai mult
pe disc
GPU
Suportă DirectX 9 sau versiuni ulterioare Suportă DirectX 7 sau versiuni
(recomandat)
ulterioare
(necesar;
ne
se
garantează performanțele cu alte
GPU)
Video
1024 x 768 pixeli sau mai mult cu culoare 24-bit sau mai bine
Altele
Recomandat port USB încorporat. Operarea nu este garantată cu alte porturi USB.
NET Framework 3.5 Service Pack 1 necesar la încărcarea imaginilor sau la
utilizarea Map Viewer.
Conexiune Internet (broadband recomandată) necesară pentru a instala .NET
Framework (dacă este necesar), pentru a utiliza caracteristica de auto actualizare şi
când se realizează asemenea sarcini precum sharing fotografii online sau prin email.
1
Alte vesiuni ale Windows nu sunt suportate. Sunt suportate numai sisteme preinstalate;
operarea nu este garantată pe calculatoare homemade sau pe calculatoare care au fost
actualizate de la versiuni anterioare de Windows
2
Recomandat pentru rularea de filme HD
2. Porniţi computer-ul. Logaţi-vă într-un cont cu privilegii de administrator înainte de a
începe.
119
Pagina 94
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
3. Ieşiţi din orice aplicaţie în derulare şi introduceţi discul de instalare în drive-ul de CDROM
Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista
Dacă este afişat un meniude AutoPlay (auto-redare), faceți click pe SETUP.EXE. Va fi
afişat un meniu „User Account Control” (control cont utilizator) ; faceți click pe YES
(Windows 8 / Windows 7) sau Allow (Windows Vista)
Instalarea va începe automat; faceți click pe Install MyFinePix Studio şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a instala MyFinePix Studio şi RAW FILE CONVERTER
Dacă instalarea nu porneşte automat (Windows 7 / Windows Vista)
Dacă instalarea nu porneşte automat, selectaţi Computer sau My Computer din meniul
de start, apoi dublu click pe pictograma FINEPIX CD pentru a deschide fereastra
FINEPIX CD şi dublu click pe setup sau SETUP.EXE.
4. Dacă vi se cere să instalaţi Windows Media Player, DirectX sau NET Framework,
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea
5. Scoateţi discul de instalare din locaşul CD ROM după încheierea instalării. Păstraţi
discul de instalare ferit de razele directe ale soartelui în cazul în care veţi avea nevoie
să reinstalaţi soft-ul
Instalarea este acum încheiată. Continuaţi cu „Conectarea aparatului foto” (97)
120
Pagina 95
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
MacIntosh: instalare FinePixViewer
1. Confirmaţi dacă urmatoarele cerinţe de sistem sunt îndeplinite de computer:
CPU
Intel (Core 2 Duo sau mai mult)
OS
Copii preinstalate de Mac OS X versiunile 10.6 – 10.8
Vizitaţi http://www.fujifilm.com/support/digital_camera/compatibility pentru mai multe
informaţii
RAM
1 GB sau mai mult
Spaţiu liber Un minimum de 200 MB necesar pentru instalare cu 400 MB disponibil atunci când
pe disc
rulează RAW FILE CONVERTER
Video
1024 x 768 pixeli sau mai mult cu culori 24-bit sau mai bun
2. După pornirea calculatorului şi ieşirea din aplicaţiile în derulare, introduceţi discul
de instalare în drive-ul de CD ROM şi daţi un dublu click pe
SILKYRFCEXInstaller.
3. Introduceţi un nume de administrator şi parolă atunci când vi se cere şi click OK,
apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru instalare. Faceți click pe Exit pentru
a ieşi din instalare atunci când aceasta este încheiată.
4. Scoateţi discul de instalare din CD ROM după încheierea instalării. Reţineţi că
este posibil să nu puteţi scoate discul dacă rulează Safari; dacă este necesar,
ieşiţi din Safari înainte de a scoate discul. Păstraţi discul de instalare într-un loc
uscat ferit de acţiunea directă a razelor solare, în cazul în care veţi avea nevoie
de reinstalarea soft-ului
Instalarea este acum încheiată. Continuaţi cu „Conectarea aparatului foto” (97)
121
Pagina 96
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
Importarea fotografiilor sau filmelor pe un calculator Mac (MacIntosh)
Utilizați o aplicație standard în Mac OS, cum ar fi Image Capture, pentru a importa
fotografii sau filme pe Mac.
122
Pagina 97
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
Conectarea aparatului foto
1.Dacă fotografiile pe care doriţi să le copiaţi sunt stocate pe un card de memorie,
introduceţi cardul în aparat (12).
Este posibil ca utilizatorii de Windows să aibă nevoie de Windows CD atunci când
pornesc soft-ul pentru prima dată
! Pierderea de curent pe durata transferului poate avea ca rezultat pierderea de date
sau deteriorarea memoriei interne sau a cadrului de memorie. Încărcați bateria înainte
de a conecta aparatul.
2. Opriţi aparatul şi conectaţi cablul USB
pus la dispoziţie, aşa cum se arată în
ilustraţia alăturată, având grijă să
introduceţi conectorii complet. Conectaţi
aparatul direct la calculator, nu utilizaţi
un hub sau o tastatură USB.
3. Porniţi aparatul și urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru copierea fotografiilor pe
calculator. Pentru a ieşi fără a copia fotografii, faceți click pe Cancel.
Pentru mai multe informaţii privind utilizarea soft-ului furnizat, porniţi aplicaţia şi selectaţi
opţiunea potrivită din meniul Help.
123
Pagina 98
Vizualizarea fotografiilor pe calculator
! Dacă este introdus un card de memorie ce conţine un număr mare de fotografii, este
posibil să existe o întârziere înainte de startul soft-ului şi se poate să nu aveţi
posibilitatea de a importa sau salva imagini. Utilizaţi un cititor de carduri de memorie
pentru a transfera fotografiile.
! Asiguraţi-vă că pe monitorul calculatorului nu apare un mesaj prin care sunteţi informat
că operaţiunea de copiere este în derulare şi că lampa indicatoare este stinsă înainte de
a opri aparatul sau de a deconecta cablul USB (dacă numărul de imagini copiate este
foarte mare, se poate ca lampa indicatoare să rămână aprinsă după de mesajul a ieşit
de pe monitorul calculatorului). Nerespectarea acestei indicaţii poate avea ca rezultat
pierderea de date sau deteriorarea memoriei interne sau a cardului de memorie.
! Deconectaţi aparatul înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie.
! În unele cazuri, este posibil să nu puteţi accesa fotografii salvate pe un server de reţea
utilizând soft-ul furnizat în acelaşi fel ca pe un calculator individual
! Utilizatorul suportă toate taxele aplicabile impuse de compania telefonică sau de
furnizorul de servicii de Internet ca urmare a utilizării unei conexiuni Internet
Deconectarea aparatului
După confirmarea faptului că lampa indicatoare este stinsă, opriţi aparatul şi deconectaţi
cablul USB.
Dezinstalarea soft-ului furnizat
Dezinstalaţi soft-ul furnizat numai atunci când nu mai este necesar sau înainte de
reinstalare. După ce ieşiţi din soft şi deconectaţi aparatul, trageţi fişierul „RAW FILE
CONVERTER powered by SILKYPIX” din „Applications” în folderul TRASH şi selectaţi
„Empty Trash” din meniul Finder (MacIntosh) sau deschideţi panoul de control şi
utilizaţi „Programs and Features” (Windows 8/Windows 7/Windows Vista) sau „Add or
Remove Programs” (Windows XP) pentru a dezinstala MyFinePix Studio. Sub Windows
vor fi afişate unul sau mai multe meniuri de confirmare, citiţi-le conţinutul cu atenţie
înainte de a face click pe OK.
124
Pagina 99
Conectivitate
Imprimarea fotografiilor via USB
Dacă imprimanta suportă PictBridge, aparatul poate fi conectat direct la imprimantă, iar
fotografiile pot fi imprimate fără a mai fi copiate mai întâi pe calculator. Reţineţi că, în
funcţie de imprimantă, nu toate funcţiile descrise mai jos pot fi utilizate.
Conectarea aparatului foto
Imprimarea fotografiilor selectate
1. Conectaţi cablul USB furnizat aşa cum se 1. Apăsaţi cadranul de comenzi
arată mai jos şi porniţi imprimanta
stânga sau dreapta pentru a
afişa fotografia pe care doriţi să
o imprimați.
Pentru a printa o copie a
fotografiei curente, treceţi direct
la pasul 3.
2. Porniţi aparatulfoto. Pe monitor se va afişa 2. Apăsaţi cadranul de comenzi
...USB, urmat de PictBridge, arătat mai jos în sus sau jos pentru a alege
dreapta
numărul de copii (până la 99).
Repetaţi paşii 1-2 pentru a
selecta fotografii în plus.
Fotografiile pot fi imprimate din memoria internă
sau de pe un card de memorie care a fost 3. Apăsaţi MENU/OK pentru
formatat în aparat.
afişarea unui meniu de
Dimensiunea paginii, calitatea imprimării și confirmare.
selecția marginilor se realizează cu ajutorul
imprimantei.
4. Apăsaţi MENU/OK pentru
a începe imprimarea.
125
Pagina 100
Imprimarea datei înregistrării
Pentru a imprima data înregistrării pe
fotografii, apăsaţi DISP/BACK de pe
afişajul PictBridge şi selectaţi PRINT
WITH DATE...(pentru a imprima fotografiile
fără data înregistrării, selectaţi PRINT
WITHOUT DATE). Pentru a vă asigura că
data este corectă, setaţi ceasul aparatului
înainte de a face fotografii. Unele
imprimante nu suportă imprimarea datei.
Consultați manualul imprimantei pentru
detalii.
Imprimarea fotografiilor via USB
Imprimarea Comenzii de imprimare
DPOF
Pentru a imprima comanda de imprimare
creată cu ...PRINT ORDER (DPOF) în
meniul redare (86):
1. În ecranul PictBridge, apăsaţi
DISP/BACK pentru a deschide
meniul PictBridge.
2. Apăsaţi cadranul de comenzi
sus sau jos pentru a selecționa
...PRINT DPOF.
3. Apăsaţi MENU/OK pentru
afişarea unui meniu de
confirmare.
4. Apăsaţi MENU/OK pentru a
începe imprimare.
126
Pagina 101
În timpul imprimării
Mesajul prezentat la
dreapta este afişat în timpul
imprimării. Apăsaţi
DISP/BACK pentru
anulare inainte de
imprimarea tuturor
fotografiilor (în funcţie
de imprimantă, imprimarea
poate lua sfârşit înainte
de imprimarea fotografiei
curente
Dacă imprimarea este întreruptă, opriţi şi porniţi
aparatul
Imprimarea fotografiilor via USB
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF
Opţiunea ...PRINT ORDER (DPOF) din meniul
de redare poate fi utilizată pentru a creea o
„comandă de imprimare” digitală pentru
imprimante compatibile cu PictBridge sau
dispozitiva care suportă DPOF.
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) (Format
digital de comandă de imprimare) este un
standard care permite ca fotografiile să fie
imprimate din „comenzi de imprimare” stocate
în memoria internă sau pe un card de
memorie. Informaţiile din comandă includ
fotografiile care trebuie imprimate şi numărul
de exemplare din fiecare fotografie.
Deconectarea aparatului
Confirmaţi că mesajul de mai sus nu este afişat
şi opriți aparatul. Deconectaţi cablul USB.
127
Pagina 102
Imprimarea fotografiilor via USB
CU DATĂ... / FĂRĂ DATĂ
Pentru a modifica comanda de imprimare DPOF,
selectaţi ...PRINT ORDER (DPOF) în meniul de
redare şi apăsaţi cadranul de comenzi sus sau
jos pentru a selecționa WITH DATE...(cu dată)
sau WITHOUT DATE (fără dată)
With Date...: imprimă
data înregistrării pe
fotografii
2. Apăsaţi cadranul de comenzi
sus sau jos pentru a alege
numărul de exemplare (până
la 99). Pentru a scoate o
fotografie din comandă, apăsaţi
cadranul de comenzi în jos,
până când numărul de copii
este 0.
Nr. total de imprimări
Without Date: imprimă
fotografiile fără dată
Apăsaţi MENU/OK şi urmaţi paşii de mai jos
1. Apăsaţi cadranul de comenzi
stânga sau dreapta pentru
afişarea fotografiei pe care
doriţi să o includeţi sau să o
scoateţi din comanda de
imprimare
Număr de copii
3. Repetaţi paşii 1-2 pentru a
încheia comanda de imprimare.
Apăsaţi MENU/OK pentru a
salva comanda de imprimare
când setările sunt încheiate
sau DISP/BACK pentru a
ieşi fără modificarea comenzii.
128
Pagina 103
4. Numărul total de imprimări este
afişat pe monitor. Apăsaţi MENU/
OK pentru a ieşi.
Fotografiile din comanda de
imprimantă curentă sunt indicate
printr-o pictogramă ....în timpul redării.
Imprimarea fotografiilor via USB
RESETARE TOTALĂ
Pentru anularea comenzii
curente de imrpimare, selectaţi
RESET ALL pentru ...PRINT
ORDER (DPOF). Va fi
afişată confirmarea prezentată
la dreapta; apăsaţi MENU/OK
pentru a scoate toate
fotografiile din comandă.
Comenzile de printare pot conţine un
maximum de 999 fotografii
Dacă este introdus un
card de memorie care
conţine o comandă de
imprimare creată de un
alt aparat, mesajul de
la dreapta va fi afişat.
Apăsând MENU/OK
anulaţi comanda de
imprimare; o nouă comandă
de imprimare trebuie creată
ala cum s-a descris mai
sus.
129
Pagina 104
Vizualizarea fotografiilor pe TV
Pentru a arăta fotografiile unui grup, conectaţi aparatul la un TV utilizând un cablu HDMI
(disponibil separat de la furnizori terţi: reţineţi că televizorul poate fi utilizat numai pentru
redare nu şi pentru fotografiere)
1. Opriţi aparatul
2. Conectaţi cablul aşa cum se arată mai jos
Introduceţi în conectorul HDMI
Introduceţi în
Miniconectorul HDMI
Verificaţi introducerea completă a conectorilor.
3. Reglaţi televizorul pe canalul de intrare HDMI. Pentru detalii, consultaţi
documentaţia furnizată cu televizorul.
4. Porniţi aparatul şi apăsaţi butonul ..... Monitorul aparatului se stinge şi fotografiile
şi filmele sunt redate pe TV. Reţineţi că butoanele de reglare volum ale aparatului
nu au nici un efect asupra sunetelor redate de televizor; utilizaţi comenzile de
volum ale televizorului pentru a regla volumul.
Cablul USB nu poate fi utilizat atunci când este conectat un cablu HDMI.
Unele televizoare pot afişa un ecran negru pentru scut timp atunci când începe redarea
filmelor.
130
Pagina 105
Note tehnice
Accesorii opționale
Aparatul suportă o gamă largă de accesorii de la FUJIFILM şi de la alţi producători.
Accesorii de la FUJIFILM
Următoarele accesorii opţionale sunt disponibile de la FUJIFILM. Pentru cele mai
recente informaţii privind accesoriile disponibile în regiunea dumneavoastră, verificaţi la
reprezentantul
local
FUJIFILM
sau
vizitaţi
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Baterii reîncărcabile Li-ion
NP-95: Baterii reâncărcabile de mare capacitate NP-95 pot fi achiziţionate în funcţie de
necesităţi.
Încărcătoare de baterii
BC-65N: încărcătoare de baterii de schimb pot fi achiziţionate după necesităţi.
Încărcătorul BC—65N încarcă o baterie NP-956 în aproximativ 210 minute la +200C
(+680F)
Unităţi blitz montate pe talpă
EF-20: Această unitate de blitz prinsă cu clipsuri (alimentată de două baterii AA) are
Numărul de Referință 20/65 (ISO 100, m/ft.) şi suportă TTL control blitz. Capul blitz-ului
poate fi rotit în sus 900 pentru iluminare prin recul.
EF-42: Această unitate de blitz prinsă cu clipsuri (alimentată de două baterii AA) are
Numărul de Referință 42/137 (ISO 100, m/ft.) şi suportă TTL control blitz și zoom auto în
gama 24-105 mm (format echivalent 35mm). Capul blitz-ului poate fi rotit 900 în sus,
1800 la stânga sau 1200 la dreapta iluminare prin recul.
EF-X20: Această unitate de blitz prinsă cu clipsuri (alimentată de două baterii AA) are
Numărul de Referință 20/65 (ISO 100, m/ft.).
131
Pagina 106
Accesorii opționale
Genți din piele
LC-X100: această geantă din piele, cu design exclusiv pentru X100S/X100, combină
caracterul practic cu extravaganţa pielii şi este dotată cu o curea din acelaţi material.
Puteți face fotografii și puteți introduce sau scoate bateriile și cardurile de memorie fără
a scoate aparatul din geanta sa.
Inele adaptoare
AR-X100: un inel adaptor din aluminiu, cu design exclusiv pentru X100S/X100. Este
utilizat atunci când se ataşează capacul de lentile LH-X100 sau filtrele de Ø49mm
disponibile de la furnizori terţi.
Capace de lentile
LH-X100: acest capac de aluminiu, cu design exclusiv pentru X100S/X100, este furnizat
împreună cu un inel adaptor AR-X100 din acelaşi material. Inelul adaptor este necesar
atunci când se ataşează capacul.
Filtre protectoare
PRF-49S: Un filtru protector cu design exclusiv pentru X100S/X100. Necesită un inel
adaptor AR-X100.
Lentile de conversie Wide
WCL-X100: O lentilă de conversie care creste unghiul de fotografiere.
Microfoane stereo
MIC-ST1: Microfon extern pentru înregistrarea de filme.
132
Pagina 107
Ataşarea inelelor adaptoare
1. Scoateţi inelul din faţă
Dacă aveți dificultăți la
scoaterea inelului din faţă,
prindeți tot inelul și rotiți-l
aşa cum arată ilustraţia.
Accesorii opționale
Ataşarea capacelor de lentile
Atașați inelul adaptor
înainte de a atașa capacul
de lentilă.
Aliniați adânciturile și rotiți
aşa cum arată ilustraţia
2. Ataşaţi inelul adaptor
aşa cum arată ilustraţia
cu proeminenţele spre exterior.
Atașarea filtrelor de protecție
! Păstraţi inelul din faţă şi capacul lentilelor Atașați inelul adaptor
într-un loc sigur atunci când nu le utilizaţi
înainte de a atașa filtrul.
! Atașați inelul adaptor înainte de a atașa
capacul de lentilă LH-X100, filtrul de
protecție PRF-49S sau alte filtre.
133
Pagina 108
Lentila de conversie wide WCL-X100
S-a adăugat o opțiune de ...WIDE
CONVERSION LENS (lentilă de conversie
wide) la meniul de fotografiere pentru
utilizarea cu o lentilă de conversie wide
WCL-X100 opțională. Selectați ON atunci
când utilizați WCL-X100.
Pictograma ... va fi
afișată atunci când este
selectat ON.
Accesorii opționale
Atașarea WCL-X100
1. Scoateţi inelul din faţă
Dacă aveți dificultăți la
scoaterea inelului din faţă,
prindeți tot inelul și rotiți-l
aşa cum arată ilustraţia.
2. Ataşaţi lentila de
Datorită faptului că vizorul
Conversie wide.
optic nu acoperă tot câmpul
de vedere al lentilei de
! Păstraţi inelul din faţă şi capacul lentilei
conversie, cadrul luminos
într-un loc sigur atunci când nu le utilizaţi
este înlocuit de paranteze
care arată aproximativ 80%
din câmpul de vedere. Pentru
o încadrare precisă, compuneți fotografiile
utilizând vizorul electronic sau monitorul
LCD.
Opțiunea ...WIDE CONVERSION LENS
poate fi alocată butonului Fn.
Asigurați-vă că ați selectat OFF pentru
...WIDE CONVERSION LENS atunci când
nu utilizați WCL-X100.
134
Pagina 109
Note tehnice
Accesorii opționale
Conectarea aparatului foto la alte dispozitive
Declanșator de la distanță
Declanșare de la distanță1
Imprimare
X100S
PictBridge
Cablu USB (furnizat)
Card
de
memorie
Imprimantă compatibilă cu SD/SDHC/SDXC1
PictBridge1
Imprimantă1
Legat de calculator
Cablu USB (furnizat)
Calculator1
*
1
Microfoane externe
Microfon stereo MIC-ST1*
Fotografiere cu blitz
EF-20 blitz montat pe talpă*
EF-42 blitz montat pe talpă*
EF-X20 blitz montat pe talpă*
Audio/Vizual
Cablu HDMI1
HDTV1
Disponibil separat de la FUJIFILM
Disponibil separat de la furnizori terți
135
Pagina 110
Îngrijirea aparatului foto
Pentru a vă asigura o utilizare plăcută continuă a aparatului, respectaţi următoarele
precauţii.
Păstrare şi utilizare
Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o lungă
perioadă de timp, scoateţi bateria şi cardul de
memorie. Nu păstraţi sau utilizaţi aparatul ăn
locuri care sunt:
- expuse la ploaie, abur sau fum
- foarte umede sau pline de praf
- expuse la lumină solară directă sau la
temperaturi foarte mari, ca de exemplu un
autovehicul închis într-o zi însorită
- extrem de reci
- supuse unor vibraţii puternice
- expuse la câmpuri magnetice puternice, de
exemplu, în apropiere de o antenă de
transmisie, linie de tensiune, emiţător radar,
motor, transformator sau magnet
- în contact cu substanţe chimice volatile,
precum pesticidele
- în apropiere de produse din cauciuc sau din
vinil
Apă şi nisip
Expunerea la apă şi nisip poate deasemenea
dăuna aparatului şi circuitelor şi mecanismelor
sale interne. Atunci cînd utilizaţi aparatul pe
plajă sau la mare, evitaţi expunerea acestuia la
apă şi nisip. Nu puneţi aparatul pe o suprafaţă
umedă.
Condens
Creşterile bruşte de temperatură, precum cele
care se întâmplă la intrarea într-o clădire
încălzită într-o zi rece, poate cauza condens în
interriorul aparatului. Dacă aşa ceva se
întâmplă, opriţi aparatul şi aşteptaţi o oră înainte
de a-l porni din nou. Dacă se formează condens
pe cardul de memorie, scoateţi cardul şi
aşteptaţi disiparea condensului.
Călătorii
Păstraţi aparatul în bagajul de mână. Bagajele
predate la cală pot fi supuse la şocuri violente
care pot deteriora aparatul.
136
Pagina 111
Rezolvarea problemelor
Probleme şi soluţii
Curentul şi bateria
Problema
Soluţia
Aparatul nu
porneşte
Monitorul
nu
pornește.
Bateria se
consumă repede
Aparatul se
opreşte brusc
Încarcarea
nu începe
Încarcarea
este lentă
Lampa de
încărcare se
aprinde dar
bateria nu
se încarcă
- Bateria este descărcată: încărcaţi bateria (11) sau introduceţi o baterie de schimb complet
încărcată (12)
- Bateria este introdusă incorect: Reintroduceţi bateria cu orientarea corectă (12)
- Capacul camerei bateriei nu este blocat: blocaţi capacul camerei bateriei (13)
Este posibil ca monitorul să nu pornească dacă aparatul este oprit și repornit foarte rapid. Apăsați
butonul diafragmei pe jumătate pentru a activa monitorul.
- Bateria este rece: încălziţi bateria punând-o în buzunar sau într-un alt loc mai cald şi
reintroduceţi-o în aparat imediat înainte de a face o fotografie
- Există murdărie pe terminalele bateriei: curaţaţi terminalele cu o pânză moale și uscată
- C este selectat pentru modul focalizare. Selectaţi un alt mod de focalizare (46)
- Bateria a fost încărcată de multe ori: bateria a ajuns la capătul ciclului său de viaţă. Cumpăraţi o
baterie nouă
Bateria este descărcată. Încărcaţi bateria (11) sau introduceţi o baterie de rezervă complet
încărcată (12)
Reintroduceţi bateria cu orientarea corectă şi asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat la priză (11)
Încărcaţi bateria la temperatura camerei (iv)
- Există murdărie pe terminalele bateriei: curaţaţi terminalele cu o pânză moale și uscată
- Bateria a fost încărcată de multe ori: bateria a ajuns la capătul ciclului său de viaţă. Cumpăraţi o
baterie nouă. Dacă bateria totuşi nu se încarcă, contactaţi dealer-ul FUJIFILM
Meniuri şi afişaje
Problema
Soluţia
Afişajul
nu Selectaţi ENGLISH din ... ... .../LANG (88)
este în limba
engleză
137
Pagina 112
Probleme şi soluţii
Fotografierea
Problema
Soluţia
Nu se face
nicio fotografie
atunci când
butonul
diafragmei
este apăsat
Apare “zgomot”
de
marmorare
pe monitor sau
în
vizorul
electronic atunci
când
butonul
diafragmei
este apăsat pe
jumătate
Afişajul se
întunecă după
fotografiere
Aparatul nu
focalizează
Blitz-ul nu
se aprinde
- Memoria este plină: introduceţi un card de memorie nou sau ştergeţi fotografii (12, 28)
- Memoria nu este formatată: formataţi cadrul de memorie sau memoria internă (92)
- Contactele cardului de memorie sunt murdare: curăţaţi contactele cu o pânză moale și uscată
- Cardul de memorie este defect: introduceţi un nou card de memorie (12)
- Bateria este descărcată: încărcaţi bateria (11) sau introduceţi o baterie de schimb complet
încărcată (12)
- Aparatul s-a oprit automat: porniţi aparatul (16)
- Lampa indicatoare era portocalie atunci când aţi încercat să înregistrați o panoramă:
aşteptaţi până când lampa se stinge (3)
Avantajul este crescut pentru a ajuta compoziția atunci când subiectul este slab iluminat și
deschiderea este oprită, ceea ce ar putea cauza marmorare evidentă atunci când imaginile sunt
previzualizate în afișaj. Fotografiile făcute cu aparatul nu sunt afectate.
Afişajul se poate întuneca în timp ce blitz-ul se încarcă. Aşteptaţi ca blitz-ul să se încarce.
- Subiectul este aproape de aparat: selectaţi modul macro (31)
- Subiectul este departe de aparat: anulaţi modul macro (31)
- Subiectul nu este potrivit pentru autofocalizare: utilizaţi fixarea focalizării (49) sau focalizarea
manuală (46)
- Blitz-ul nu poate fi utilizat cu setările curente: vezi lista de setări care pot fi utilizate cu blitz-ul
(127)
- Blitz-ul este oprit (...): alegeţi un alt mod de blitz (29)
- Bateria este descărcată: încărcaţi bateria (11) sau introduceţi o baterie de schimb complet
încărcată (12)
- Aparatul este în seriere sau pe mod continuu: selectaţi modul de cadu cu cadru (56, 58)
- Aparatul este pe mod silenţios: opriţi modul silenţios (5)
138
Pagina 113
Probleme şi soluţii
Problema
Unele moduri
de blitz nu
sunt disponibile
Blitz-ul nu
iluminează
subiectul
complet
Fotografiile sunt
neclare
Fotografiile sunt
marmorate
Soluţia
- Aparatul este pe mod silenţios: opriţi modul silenţios (5)
- Subiectul nu este în raza de acţiune a blitz-ului: poziţionaţi subiectul în raza de acţiune a blitzului (121)
- Fereastra blitz-ului este obstrucţionată: ţineţi aparatul corect
- Viteza diafragmei este mai mare de 1/2000 s: alegeţi o viteza a diafragmei mai mică (30, 37, 39)
- Lentila este murdară: curaţaţi lentila (ix)
- Lentila este blocată: ţineţi obiectele departe de lentilă
- AF este afişat pe durata fotografierii iar cadrul de focalizare este afişat în roşu: verificaţi
focalizarea înainte de a fotografia (24)
- ... este afişat pe durata fotografierii: utilizaţi blitz-ul sau montaţi aparatul pe un trepied (29)
- Viteza diafragmei este mică iar temperatura ambientală este mare: acest lucru este normal şi
nu indică un defect
- Aparatul a fost utilizat continuu la temperaturi înalte sau este afişat un avertisment privind
temperatura: opriţi aparatul şi aşteptaţi să se răcească
Redare
Problema
Fotografiile sunt
Granulate
Transfocarea la
redare nu este
disponibilă
Nu există sunet
la redare de
filme
Fotografiile
selectate
nu
sunt şterse
Numerotarea
fişierelor
este
resetată
pe
neaşteptate
Soluţia
Fotografiile au fost făcute cu un model de aparat diferit sau cu un aparat de altă marcă
Fotografiile au fost create utilizând ...RESIZE sau cu un aparat de model sau marcă diferită
- Volumul de redare este prea scăzut: reglaţi volumul de redare (86)
- Microfonul a fost obstrucţionat: ţineţi aparatul corect pe durata înregistrării (2, 32)
- Difuzorul a fost obstrucţionat: ţineţi aparatul cortect pe durata redării (2, 33)
- Aparatul este pe modul silenţios: ieşiţi din modul silenţios (5)
Unele dintre fotografiile selectate pentru ştergere sunt protejate. Scoateţi protecţia utilizînd
dispozitivul cu care a fost aplicată la început (82)
Capacul camerei bateriei a fost deschis în timp ce aparatul funcţiona. Opriţi aparatul înainte de a
deschide capacul camerei bateriei (12, 16)
139
Pagina 114
Probleme şi soluţii
Conectivitate / Diverse
Problema
Nu este imagine
sau sunet
Calculatorul nu
recunoaşte
aparatul
Nu
se
pot
transfera fişiere
RAW sau JPEG
pe calculator
Fotografiile nu
pot fi printate
Se
printează
numai
un
exemplar / nu se
printează data
Aparatul
nu
răspunde
la
comenzi
Aparatul
nu
funcţionează
corespunzător
Nu există sunet
Soluţia
- aparatul nu este conectat corespunzător: conectaţi aparatul corect (...104). Reţineţi că odată
aparatul conectat, fotografiile vor fi afişate pe TV în loc de monitorul aparatului
- intrarea în televizor este fixată pe „TV”: Setaţi intrarea pe „HDMI”
- Sunetul televizorului este prea mic. Folosiţi telecomanda pentru a ajusta nivelul sunetului.
Asiguraţi-vă că aparatul şi calculatorul sunt conectate corect (... 97)
Utilizaţi soft-ul pe care l-aţi primit cu camera pentru a transfera fotografii (...93)
- aparatul nu este conectat corect: conectaţi aparatul corect (...99).
- imprimanta este oprită: porniţi imprimanta
Imprimanta nu este compatibilă cu PictBridge
- defect temporar al aparatului: scoateţi şi reintroduceţi bateria (...12,14)
- bateria este descărcată: încărcaţi bateria (...11) sau introduceţi o baterie de schimb complet
încărcată (...12)
- scoateţi şi reintroduceţi bateria (...12,14). Dacă problema persistă, contactaţi reprezentantul
FUJIFILM.
Opriţi modul silenţios (...21,79).
140
Pagina 115
Rezolvarea problemelor
Mesaje şi afişaje de avertisment
Următoarele avertismente apar pe afişaj
Avertisment
... *roşu)
... (clipeşte roşu)
...
!AF (afişat roşu
cu un cadrul de
focalizare roşu)
Deschiderea sau
viteza
diafragmei
afişate în roşu
FOCUS ERROR
EROARE
DE
FOCALIZARE
OPRIŢI
APARATUL
ŞI
PORNIŢI-L DIN
NOU
EROARE
COMANDĂ
LENTILĂ
BUSY - OCUPAT
CARD
NEINIŢIALIZAT
CARD BLOCAT
Descriere
Baterie descărcată: încărcaţi bateria (...11) sau introduceţi o baterie de schimb complet încărcată
(...12)
Bateria complet descărcată: încărcaţi bateria (...11) sau introduceţi o baterie de schimb complet
încărcată (...12)
Viteză mică a diafragmei. Fotografiile pot fi blurate: utilizaţi blitz-ul sau un trepied.
Aparatul nu poate focaliza. Încercaţi una dintre următoarele soluţii:
- utilizaţi fixarea focalizării pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă, apoi încerca,ti
să faceţi fotografia dorită din nou. (...49)
- utilizaţi modul macro pentru focalizare atunci când faceţi prim-planuri (...31)
Subiectul este prea strălucitor sau prea întunecat iar fotografia va fi supra sau subexpusă. Dacă
subiectul este întunecat, utilizaţi blitz-ul (...29)
Defect al aparatului. Opritţi aparatul apoi porniţi-l din nou. Dacă mesajul persistă contactaţi un
reprezentant FUJIFILM
Cardul de memorie nu este formatat corect. Reformataţi cardul folosind aparatul (...92)
- cardul de memorie sau memoria internă nu sunt formatate sau cadrul de memorie a fost
formatat pe un calculator sau pe un alt dispozitiv. Formataţi cardul de memorie sau memoria
internă utilizând opţiunea ...FORMAT din meniul de setări al aparatului (...92)
- contactele cardului de memorie necesită curăţirea. Curaţaţi contactele cu o pânză moale,
uscată. Dacă mesajul este repetat, formataţi cardul (...92). Dacă mesajul persistă, înlocuiţi cardul.
- defect al aparatului. Contactaţi un reprezentant FUJIFILM.
Cardul de memorie este blocat. Deblocaţi cardul (... 13)
141
Pagina 116
Mesaje şi afişaje de avertisment
Avertisment
EROARE CARD
...MEMORIE
PLINĂ
...MEMORIE
PLINĂ
MEMORIA
INTERNĂ ESTE
PLINĂ.
INTRODUCEŢI
UN CARD NOU
NO CARD
EROARE
SCRIERE
DE
EROARE
CITIRE
DE
NR.
CADRE
EPUIZAT
APĂSAŢI
ŞI
ŢINEŢI APĂSAT
BUTONUL DISP
PENTRU
A
DEZACTIVA
MODUL
SILENŢIOS
Descriere
- cardul de memorie nu este formatat pentru a fi utilizat în aparat. Formataţi cardul (...92)
- contactele cardului de memorie necesită curăţire sau cardul de memorie este defect.
Curăţaţi contactele cu o pânză moale şi uscată. Dacă mesajul este repetat, formataţi cardul (...92).
Dacă mesajul persistă, înlocuiţi cardul.
- card de memorie incompatibil: utilizaţiu un card de memorie compatibil (...15)
- defect al aparatului. Contactaţi un reprezentant FUJIFILM
Cardul de memorie sau memoria internă este plină iar fotografiile nu pot fi salvate sau copiate.
Ştergeţi din fotografii (...28) sau introduceţi un card de memorie cu mai mult spaţiu liber (...12)
Nu este introdus niciun card de memorie atunci când este selectată comanda ...COPY. introduceţi
un card de memorie.
- eroare card de memorie sau eroare de conexiune: reintroduceţi cardul sau opriţi aparatul şi
porniţi-l din nou. Dacă mesajul persistă contactaţi un reprezentant FUJIFILM
- memorie insuficientă pentru a înregistra fotografii noi: ştergeţi din fotografii (...28) sau
introduceţi un card de memorie cu mai mult spaţiu liber (...12)
- cardul de memorie sau memoria internă nu sunt formatate. Formataţi cardul de memorie sau
memoria internă (...92)
- fişierul este corupt sau nu a fost creat cu aparatul. Fişiersul nu poate fi vizualizat
- contactele cardului de memorie necesită curăţire. Curăţaţi contactele cu o pânză moale şi
uscată. Dacă mesajul este repetat, formataţi cardul (...92). Dacă mesajul persistă, înlocuiţi cardul.
- defect al aparatului. Contactaţi un reprezentant FUJIFILM.
Aparatul nu mai are numere de cadre (numărul curent de cadru este 999-9999). Formataţi cardul de
memorie şi selectaţi RENEW ...FRAME NO. Faceţi o fotografie pentru a reseta numărătoare
cadrelor la 100-0001, apoi selectatţi CONTINUOUS ... FRAME NO. (...89)
S-a încercat utilizarea modului blitz sau reglarea volumului cu aparatul setat pe modul silenţios.
Ieşiţi din modul silenţios înainte de a activa modul blitz sau de a regla volumul (...5)
142
Pagina 117
Rezolvarea problemelor
Mesaje şi afişaje de avertisment
Avertisment
PREA
MULTE
CARDE
CADRU
PROTEJAT
NU SE POATE
EDITA
...NU SE POATE
EXECUTA
... NU SE POATE
EXECUTA
NU SE POATE
ROTI
... NU SE POATE
ROTI
...FĂRĂ
IMAGINE
...FĂRĂ
IMAGINE
EROARE FIŞIER
DPOF
NU SE POATE
SETA DPOF
... NU SE POATE
DPOF
EROARE
DE
COMUNICARE
EROARE
IMPRIMANTĂ
EROARE
IMPRIMANTĂ;
RELUARE?
NU SE POATE
IMPRIMA
! ....
Descriere
- o căutare a avut mai mult de 30.000 de rezultate: alegeţi o căutare care să dea mai puţine
rezultate.
- mai mult de 999 de imagini sunt selectate pentru ştergere: alegeţi mai puţine imagini.
S-a făcut o încercare de a şterge sau roti o fotografie protejată. Îndepărtaţi protecţia şi încercaţi din
nou (...82)
Fotografia este deteriorată sau nu a fost făcută cu acest aparat.
Opţiunea de eliminarea efectului de ochi roşii nu poate fi aplicată la fotografii făcute cu alte
dispozitive.
Opţiunea de eliminarea efectului de ochi roşii nu poate fi aplicată la filmări.
Fotografiile selectate nu pot fi rotite.
Filmările nu pot fi rotite.
Sursa selectată pentru ...COPIERE nu conţine imagini. Selectaţi altă sursă.
Comanda de tipărire DPOF de pe cardul de memorie conţine mai mult de 999 de imagini. Copiaţi
fotografiile pe un calculator şi daţi o nouă comandă de printare.
Fotografia nu poate fi printată utilizând DPOF
Filmările nu pot fi printate utilizând DPOF
O eroare de conectare a avut loc în timp ce fotografiile erau printate sau copiate pe calculator sau
pe un alt dispozitiv. Asiguraţivă că dispozitivul este pornit şi că un cablu USB este conectat.
Imprimanta a rămas fără hârtie sau cerneală, sau o altă eroare a imprimantei. Verificaţi imprimanta
(vezi manualul imprimantei pentru detalii). Pentru a relua printarea, opriţi imprimanta şi porniţi-o din
nou.
Imprimanta a rămas fără hârtie sau cerneală, sau o altă eroare a imprimantei. Verificaţi imprimanta
(vezi manualul imprimantei pentru detalii). Dacă printarea nu se reia automat, apăsaţi MENU/OK
pentru a relua procesul.
S-a făcut o încercare de a printa o filmare, o fotografie care nu a fost făcută cu aparatul sau o
fotografie într-un format care nu este suportat de imprimantă. Filmările, imaginile RAW şi unele
fotografii care sunt făcute cu alte dispozitive nu pot fi printate: dacă fotografia este una staţionară
făcută cu aparatul, verificaţi manualul imprimantei pentru a confirma că imprimanta suportă
formatele JFIF-JPEG sau Exif-JPEG. Dacă nu, fotografiile nu pot fi printate.
Opriţi aparatul şi aşteptaţi să se răcească. Frcvenţa cu care apar pete pe fotografii făcute când
acest avertisment este afişat creşte.
143
Pagina 118
Anexă
Glosar
Exif Print: Un standard pentru stocarea informaţiei cu fotografii pentru o reproducere a
culorii pe durata printării.
HDMI (High Definition Multimedia Interface): O interfaţă standard pentru transmisia
de imagini şi sunet care adaugă o intrare audio interfeţei DVI utilizate pentru a conecta
calculatoare la monitoare.
JPEG (Joint Photographic Experts Group): un format de fişier comprimat pentru
imagini color. Cu cât rata de compresie este mai mare, cu atât este mai mare pierderea
de infomaţie şi cu atât mai vizibilă pierderea de calitate atunci când fotografia este
afişată.
MOV: un format de fişier de film (extensie .mov) dezvoltat de APPLE Inc., şi care se
poate vizualiza utilizând Quick Time Player. Acest format este popular pe Internet.
White balance (balansul de alb): creierul uman se adaptează la schimbări ale culorii
luminii cu rezultatul că obiectele care apar albe sub o sursă de lumină continuă să apară
albe când culoarea sursei de lumină se schimbă. Aparatele foto digitale pot imita
această reglare procesând imaginile conform culorii susrsei de lumină. Acest proces
este cunoscut ca „balansul de alb”.
144
Pagina 119
Anexă
Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor arată timpul de înregistrare sau numărul de fotografii disponibile la
diferite mărimi de imagine. Toate cifrele sunt aproximative: mărimea fişierului variază în
funcţie de scena înregistrată, producând mari variaţii ale numărului de fişiere care poate
fi stocat. Numărul de expuneri sau timpul de filmare rămasă nu pot descreşte cu un
coeficient egal. Un număr limitat de fotografii test poate fi făcut fără niciun card de
memorie introdus.
L 3:2
L 16:9
L 1:1
M 3:2
Fotografii M 16:9
M 1:1
S 3:2
S 16:9
S 1:1
RAW
Filmări*
HD 1920 x 1080 (60fps)/
1920 x 1080 (30 fps)
FINE
600
710
900
960
1130
1430
1790
2110
2670
4 GB
NORMAL
960
1130
1410
1880
2230
2740
3440
4020
5020
120
13 min.
FINE
1210
1420
1800
1910
2260
2850
3570
4200
5320
8 GB
NORMAL
1910
2260
2810
3740
4430
5440
6840
7990
9980
230
26 min.
*Utilizaţi un card CLASS10 sau mai bun. Filmările individuale nu pot depăşi 10 minute
ca durată.
145
Pagina 120
Specificaţii
Sistem
Model
Rezoluţie efectivă
Senzor de imagine
Aparat foto digital FUJIFILM X100S
16,3 milioane pixeli
23,6 mm x 15,8 mm (format APS-C), senzor de imagine cu pixeli pătraţi şi
filtru de culoare primar X-Trans CMOS II (semiconductor complementar cu
oxid metalic)
Medii de stocare
Memorie internă (aprox.24 MB) - carduri de memorie SD/SDHC/SDXC
Sistem de fişiere
Conform cu Regula de proiectare pentru sistem de fişiere pentru aparate
foto (DCF), Exif 2.3 şi Format digital de comandă de printare (DPOF)
Format fişiere
- Fotografii : Exif 2.3 JPEG (comprimate); RAW (format original RAF,
necesită soft special); RAW+JPEG disponibil
- Filme: H264 standard cu sunet stereo linear PCM (MOV)
Mărime imagine
L 3:2; 4288 x 2848 M 3:2; 3072x2048 S 3:2; 2176x1448
L 16:9; 4288x2416 M 16:9; 3072x1728 S 16:9; 1920x1080
L 1:1; 3,264x3,264 M 1:1; 2,304x2,304 S 1:1; 1,664x1,664
Panorama 180: 2160x9600 (vertical)/ 9600x1440 (orizontal)
Panorama 120: 2160x6440 (vertical)/ 6400x1440 (orizontal)
Obiectiv (lentilă)
FUJINON cu distanta focala fixa
Distanţă focală
f=23mm (echivalent format 35mm)
Deschidere maximă
F 2.0
Deschidere
F 2,0-F16 în paşi de 1/3 EV (9 lamele)
Distanţa de focalizare Aprox. 50 cm (2,6 ft) - infinit
(distanţa
de
la - mod macro: aprox. 10 cm (3,9 inch) – 2,0 m (6,6 ft.)
obiectiv)
Sensibilitate
Sensibilitate standard echivalentă cu ISO 200-6400 în creşteri de 1/3 EV;
AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200), AUTO (6400);
sensibilitate extinsă echivalentă cu ISO 100, 12800 sau 25600;
Contorizare/măsurare Segment 256 prin obiectiv (TTL); MULTI, SPOT, AVERAGE
Control expunere
AE Programat (cu comutare de programe); prioritate diafragmă AE;
prioritate deschidere AE; expunere manuală
Compensare
- 2EV - +2EV în paşi de creştere de 1/3 EV
expunere
146
Pagina 121
Anexă
Specificaţii
Sistem
Viteză
diafragmă
(diafragmă mecanică)
Continuu
(fotografiere în rafală)
Focalizare
Balans alb
Autodeclanşator
Blitz
Mod
Talpă
Vizor hibrid
Monitor LCD
Filmări
- mod P: între ¼ sec – 1/4000 sec - Timp: între 30 sec – 1/2 sec;
- Bulb: max.60 min.
- Toate celelalte moduri: 60 min.-1/4000 sec
Selectaţi nr. de cadre pe sec. între 3.0 sau 6.0 (JPEG); numărul maxim de
cadre este de aproximativ 44 respectiv 31
Mod: AF singular sau continuu; focalizare manuală cu inel de focalizare.
Selecţie zonă de focalizare: multi, zonă cu selecţie de mărime a zonei de
focalizare 49 (7x7) cadre (vizor electronic şi monitor LCD) sau 25 (5x5)
cadre (vizor optic)
Sistem autofocalizare: Hibrid inteligent AF (TTL detectare-contrast/
detectare-fază AF) cu asistenţă la iluminare AF
Personalizat, selecţie de temperatură a culorii, auto, lumina directă a
soarelui, umbră, fluorescent lumina zilei, fluorescent alb cald, fluorescent
alb rece, incandescent, subactvatic
OFF, 2 sec, 10 sec
Tip: Auto flash
Număr de ghidare: Aproximativ 4.6/15 (ISO 100, m/ft.)
Auto, fill flash, slow sync, commander, bliz extern (eliminare efect ochi roşii
oprită); auto cu eliminare efect ochi roşii, fill flash cu eliminare efect ochi
roşii, oprit, slow sync (sincronizare lentă) cu eliminare efect ochi roşii,
commander, bliz extern (eliminare efect ochi roşii pornit)
Accesoriu talpă cu contacte TTL
Vizor optic: vizor galilean invers cu afişaj eelctronic strălucitor şi
aproximativ 0,5 x mărire; acoperire cadru – aprox 90%
Vizor electronic: 0,48 in., vizor LCD color 2,360 k-dot, reglare dipotrii -2+1m-1 (dpt); distanţă vedere aprox.15 mm, acoperire cadru aprox. 100%
Monitor LCD 2,8 inch/7.1 cm, 460 culori k-dot: acoperire cadru aprox.
100%
HD 1920x1080: 1080p; 60 fps/30fps; sunet stereo; durată maximă la
filmare 10 minute
147
Pagina 122
Specificaţii
Terminale intrare/ieşire
Ieşire HDMI
Intrare/ieşire digitală
Mini conector HDMI
USB 2.0 High Speed
Alimentare cu curent electric/altele
Sursă de alimentare
Durata
bateriei
(numărul aproximativ
de cadre care se pot
face cu o baterie
încărcată complet)
Baterie reâncărcabilă NP-95
Tip baterie
Nr. aproximativ de cadre
NP-95 (tip furnizat cu aparatul)
330
Standard CIPA, măsurat prin utilizarea bateriei furnizată cu aparatul şi
card de memorie SD.
Notă: numărul de cadre care se pot face variază în funcţie de nivelul de
încărcare al bateriei şi va descreşte la temperaturi scăzute.
Dimensiuni
126.5mm (L) x 74.4mm (H) x 53.9mm (A) (31,0) mm/5,0 in.x2,9 in.x 2,1
lăţime (L) x înălţime (1,2”)in
(H) x adâncime (A)
Excluzând părţile protuberante, măsurate pe partea cea mai subţire
Greutate
Aprox.405 g/14,3 oz., fără baterie, accesorii şi card de memorie
Greutate
la Aprox.445 g/15,7 oz, inclsiv bateria şi cardul de memorie
fotografiere
Condiţii
de Temperatură: de la 00C la +400C / de la +320F la +1040F
funcţionare
Umiditate; 10% - 80% (fără condens)
148
Pagina 123
Appendix
Specificaţii
Bateria reîncărcabilă NP-95
Tensiune nominală
Capacitate nominală
Temperatura
de
funcţionare
Dimensiuni LxAxH
Greutate
DC 3,6V
1.800 mAh
de la 00C la +400C / de la +320F la +1040F
35,2 mm x 49,5 mm x 10,8mm/ 1,3 in x 1,9 in x 0,4 in
Aprox. 39 g/ 1,3 oz
Încărcător baterie BC-65N
Putere conmsumată
nominală
Capacitate intrare
Putere
debitată
nominală
Baterii suportate
Timp de încărcare
Temperatura
de
funcţionare
Dimensiuni LxAxH
Greutate
100V – 240V AC, 50/60Hz
15VA
4,2V DC, 650 mA
Bateria reâncărcabilă NP-95
Aprox. 210 min (+200C/ +680F)
de la 00C la +400C / de la +320F la +1040F
65mm x 25,3mm x 80mm/2,5in x 0,9in x 3,1 in, excluzând părţile
proeminente
Aprox. 59g / 2,0 oz fără baterie
Greutate şi dimensiunile variază în funcţie de ţara sau regiunea în care au fost
comercializate. Etichete, meniuri şi alte afişaje pot diferi de cele de pe aparatul
propriuzis.
149
Pagina 124
Specificaţii
Observaţii
Specificaţiile pot fi modificate fără notificare; pentru ultimele informaţii vizitaţi
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html. FUJIFILM nu poate fi
făcut răspunzător pentru daune cauzate de erori ale acestui manual.
Chiar dacă vizorul electronic şi monitorul LCD sunt produse prin utilizarea unor
tehnici avansate de înaltă precizie, mici puncte strălucitoare şi culori anormale
pot apărea, mai ales în apropierea textului. Acest lucru este normal pentru acest
tip de display LCD şi nu este dovada unui defect; imaginile înregistrate cu
aparatul sunt neafectate.
Aparatele foto digitale pot funcţiona defectuos atunci când sunt expuse unor
interferenţe radio (de ex. Câmpuri electrice, electricitate statică, sau zgomot de
circuit)
datorită tipului de lentilă utilizată, unele distorsiuni pot apărea la periferia
imaginilor. Acest lucru este normal.
150
Pagina 125
Anexă
Restricţii la setările aparatului foto
Opțiunile disponibile pentru fiecare mod de fotografiere sunt enumerate mai jos.
Opțiune
...(mod macro)
...(continuu)
Seriere
DRIVE
Contorizare
Mod focalizare
OFF
...
6.0 fps
3.0 fps
...
...
...
...
...
...
...
AF-C
AF-S
MF
Compensarea expunerii
BALANS ALB WB
...AUTODECLANȘATOR
...ISO
Opțiune
H (25600)
H (12800)
6400
5000
4000
3200
2500
2000
1600
1250
1000
800
640
500
400
320
250
200
L (100)
AUTO (6400)
AUTO (3200)
AUTO (1600)
AUTO (800)
AUTO (400)
P

















S

















A

















M














...


...
1
...
1
2
2








5












P
























S
























A
























M
























...
























...
...





















151
Restricţii la setările aparatului foto
Pagina 126
Opțiune
...DIMENSIUNE
IMAGINE
...CALITATE
IMAGINE
...GAMĂ DINAMICĂ
...SIMULARE DE
FILM
...
...
...
FINE
NORMAL
FINE+RAW
NORMAL+RAW
RAW
AUTO
...100
...200
...400
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Opțiune
...FILTRU ND
...CULOARE
...CLARITATE
...TON DE EVIDENȚIERE
...TON DE UMBRIRE
... REDUCERE ZGOMOT
... EXPUNERE ÎNDELUNGATĂ NR
... SELECTARE SETĂRI SPECIALE
... EDITARE/SALVARE SETĂRI SPECIALE
... BUTON Fn
P






















S






















A






















M








...





P










S










A










...
3










































M










...










...










...

...


152
Anexă
Restricţii la setările aparatului foto
Pagina 127
AFIȘARE SETĂRI
PERSONALIZATE
Opțiune
GHID ÎNCADRARE
NIVEL ELECTRONIC
INDICATOR DISTANȚĂ AF
INDICATOR DISTANȚĂ MF
HISTOGRAMĂ
DESCHIDERE/VITEZĂ S ISO
COMPENSARE EXPUNERE
FOTOMETRIE
BLITZ
BALANS ALB
SIMULARE FILM
GAMĂ DINAMICĂ
CADRE RĂMASE
DIMENSIUNE/CALITATE
IMAGINE
NIVEL BATERIE
Opțiune
... GHID ÎNCADRARE
... LENTILĂ CONVERSIE WIDE
... MF ASSIST
... FITRU AVANSAT
... MOD AF
...
...
... ILUMINATOR AF
... MOD FIXARE AE/AF
... BUTON FIXARE AE/AF
... CADRU AF CORECTAT
... OFF
... MOD BLITZ
... ON
AUTO
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
P














S














A














M














...



















P






















S










A










...


...











5

5



4
4

M



























...
...








...










153
Restricţii la setările aparatului foto
Pagina 128
Opțiune
... BLITZ
... ÎNLĂTURARE OCHI ROȘII
... SALVARE IMAGINE ORIGINALĂ
... INEL FOCALIZARE
... VERIFICARE FOCALIZARE
... GESTIUNEA ENERGIEI
... SPAȚIU CULORI
P







S







A







M







...

...
...









1
Fixat la OFF.
Fixat la ... (multi).
3
Fixat la ...
4
Zona de focalizare centrală selectată automat.
5
Opțiunile disponibile variază în funcție de modul de fotografiere.
2
154
Pagina 129
Memo
155
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement