DMC-FZ1000 Instrucţiuni de operare de bază Cameră digitală

DMC-FZ1000 Instrucţiuni de operare de bază  Cameră digitală

Instrucţiuni de operare de bază

Cameră digitală

Model Nr.

DMC-FZ1000

Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul şi păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.

Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe DVD-ul furnizat.

Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.

Site: http://www.panasonic.com

Sufixul de număr model “EB” denotă un model destinat pieţei din Marea Britanie.

EB

SQT0214

F0614YS0

Stimate client,

Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră digitală

Panasonic. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de operare şi să le păstraţi la îndemână, pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în ilustraţiile incluse în aceste Instrucţiuni de operare.

Respectaţi legile privind drepturile de autor.

Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate, în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor.

Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,

Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.

Folosiţi numai accesoriile recomandate.

Nu scoateţi capacele.

Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi trebuie să fie uşor accesibilă.

ƒ

Marcaj de identificare a produsului

Produs

Cameră digitală

Încărcător acumulator

Localizare

Baza aparatului

Baza aparatului

2

SQT0214 (RO)

Declaraţie de conformitate (DoC)

Prin prezentul document, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Clienţii pot descărca o copie a DoC originală pentru produsele noastre R&TTE de pe serverul nostru DoC: http://www.doc.panasonic.de

Contact reprezentantul autorizat:

Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,

22525 Hamburg, Germania

Acest produs este destinat consumului general. (Categoria 3)

Acest produs se va conecta la puncte de acces de 2,4 GHz WLAN.

ƒ

Despre acumulator

ATENŢIE

• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a acumulatorului. Se va înlocui numai cu un tip recomandat de producător.

• Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare a bateriilor.

• Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără.

• Nu lăsaţi bateria(iile) în automobil expus(e) la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.

Avertisment

Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblaţi, nu încălziţi la o temperatură mai mare de 60° C şi nu incineraţi.

ƒ

Despre încărcătorul de acumulator

ATENŢIE!

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,

Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii

închise. Asiguraţi-vă că aparatul este bine aerisit.

• Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare este conectat.

Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la o priză electrică.

(RO) SQT0214

3

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare cu curent alternativ

Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm să citiţi cu atenţie următorul text.

Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră.

În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi.

În cazul în care siguranţa trebuie să fie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile

BS1362. Verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI pe carcasa siguranţei.

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc după înlocuirea siguranţei.

Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de rezervă.

Un capac de schimb pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul dumneavoastră local.

ƒ

Înainte de utilizare

Demontaţi capacul conectorului.

ƒ

Modul de înlocuire a siguranţei

Locaţia siguranţei diferă în funcţie de tipul de fişă de alimentare cu curent electric alternativ

(figurile A şi B). Confirmaţi faptul că fişa de alimentare cu curent alternativ este montată, după care urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Ilustraţiile pot fi diferite faţă de fişa propriu-zisă de alimentare de curent alternativ.

1. Deschideţi capacul siguranţei cu o şurubelniţă.

Figura A Figura B

Capac siguranţă

2. Înlocuiţi siguranţa şi închideţi sau montaţi capacul siguranţei.

Figura A Figura B

Siguranţă

(5 amperi)

Siguranţă

(5 amperi)

4

SQT0214 (RO)

Măsuri de precauţie la utilizare

Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB

Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).

Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI. Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona. „Cablu micro HDMI High Speed”

(mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))

Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).

Utilizaţi întotdeauna un declanşator de la distanţă original Panasonic (DMW-RSL1: opţional).

Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice

(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)

Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat pot suferi perturbaţii din cauza radiaţiei undelor electromagnetice.

Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.

Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create de difuzoare sau motoare mari.

• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea şi/sau sunetul.

În cazul în care aparatul este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ

(DMW-AC10E: opţional). Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ şi reporniţi aparatul.

Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.

• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile şi/sau sunetele pot fi afectate negativ.

(RO) SQT0214

5

Înainte de curăţarea camerei, scoateţi acumulatorul sau elementul de cuplare pentru curent continuu (DMW-DCC8: opţional), sau scoateţi fişa de alimentare din priză.

Nu apăsaţi pe ecran cu forţă excesivă.

Nu apăsaţi lentila cu forţă excesivă.

Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe chimice volatile spre aparat.

Nu lăsaţi produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult timp.

Nu utilizaţi solvenţi ca benzină, diluanţi, alcool, detergent de bucătărie, pentru curăţarea camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior şi finisajul.

Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la defectarea camerei.

Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile furnizate.

Nu prelungiţi cablurile sau firele.

În timpul accesului (scriere, citire sau ştergere de imagini, formatare etc.), nu opriţi aparatul, nu scoateţi bateria sau cardul şi nu deconectaţi adaptorul de curent alternativ

(DMW-AC10E: opţional). În plus, nu expuneţi camera la vibraţii, impact sau electricitate statică.

Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice, a electricităţii statice sau a deteriorării camerei sau a cardului.

Vă recomandăm să stocaţi datele importante pe un PC etc.

Nu formataţi cardul pe computerul dumneavoastră sau pe un alt echipament.

Formataţi-l doar pe cameră pentru a asigura operarea corectă.

Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.

Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu litiu-ion. Dacă temperatura este prea ridicată sau prea scăzută, perioada de funcţionare a acumulatorului va fi mai scurtă.

Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare.

De asemenea, camera se încălzeşte în timpul utilizării. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact ale conectorului de alimentare sau în apropierea acumulatorilor.

Depozitaţi bateriile într-un loc uscat şi rece, cu o temperatură relativ stabilă.

[Temperatura recomandată: 15 °C – 25 °C (59 °F – 77 °F),

Umiditate recomandată: 40%RH - 60%RH]

Nu depozitaţi acumulatorul timp îndelungat atunci când este complet încărcat.

La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea acestuia o dată pe an. Scoateţi acumulatorul din cameră şi depozitaţi-l din nou după descărcarea completă.

Aceste simboluri indică o colectare separată a deşeurilor electrice şi electronice sau a acumulatoarelor reziduale. Mai multe informaţii detaliate sunt conţinute în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”.

6

SQT0214 (RO)

Cuprins

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră .. 2

• Măsuri de precauţie la utilizare .................... 5

Înainte de utilizare

Îngrijirea camerei.............................................. 9

Accesorii ......................................................... 10

Denumiri şi funcţii ale componentelor ......... 11

Pregătiri înainte de înregistrare .................... 13

• Ataşarea parasolarului...................................13

• Ataşarea capacului obiectivului .....................13

• Ataşarea curelei de umăr...............................14

• Monitorul ........................................................14

• Butonul [LVF]

(Comutarea monitorului/vizorului).................15

• Încărcarea acumulatorului .............................16

• Introducerea şi scoaterea cardului

(opţional)/acumulatorului...............................17

• Formatarea cardului (iniţializare) ...................18

• Setarea datei/orei (Setarea ceasului)............18

Operaţii de bază

Setarea meniului............................................. 19

• Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid)......................20

Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate..................... 20

Selectarea modului de înregistrare............... 21

Realizarea unei fotografii............................... 22

Înregistrarea imaginilor video ....................... 23

Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare.............................. 25

Redarea imaginilor statice/video .................. 26

• Redarea fotografiilor ......................................26

• Redarea imaginilor video...............................27

Ştergerea imaginilor....................................... 28

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată

(Mod Intelligent Auto (Autom inteligent))..... 29

• Înregistrarea scenelor nocturne

([iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))................................ 31

• Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradaţie bogată ([iHDR]) ....... 31

• Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Controlul defocalizării)................. 31

Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite (Mod program AE) ............................ 32

Realizarea fotografiilor specificând apertura/timpul de expunere ......................... 33

• Modul AE cu prioritate a aperturii.................. 33

• Modul Shutter-Priority AE

(Prioritate apertură la expunere automată) .. 33

• Modul [Manual Exposure]

(Expunere manuală)..................................... 34

• Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere (Mod de previzualizare)........... 34

Înregistrarea imaginilor video cu valoarea aperturii/timpului de expunere setată manual

(Mod Video creativ) ........................................ 35

• Înregistrare imagini video în 4K..................... 35

Realizarea unor fotografii care coincid cu scena înregistrată

(Mod Scene Guide (Ghid scenă)) .................. 36

Realizarea unor fotografii cu diferite efecte de imagine

(Mod Creative Control (Control creativ)) ...... 37

Înregistrarea setărilor preferate

(Modul Personalizare) .................................... 37

• Înregistrarea setărilor de meniu personale

(Înregistrarea setărilor personalizate)........... 37

Ajustarea balansului de alb ........................... 38

Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii............ 39

• Setarea raportului dimensiunilor imaginii...... 39

• Setarea numărului de pixeli........................... 39

• Setarea ratei de comprimare a imaginilor

([Quality] (Calitate)) ...................................... 40

Realizarea imaginilor cu focalizare automată................................... 41

• Despre modul de focalizare

(AFS/AFF/AFC) ............................................ 42

(RO) SQT0214

7

Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală .................................... 43

Realizarea fotografiilor de aproape .............. 45

Fixarea focalizării şi a expunerii

(Blocare AF/AE) .............................................. 45

Compensarea expunerii................................. 46

Setarea sensibilităţii la lumină ...................... 46

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii ([Metering Mode]

(Mod măsurare)) ............................................. 47

Setarea tipului de declanşator ...................... 48

Selectarea unui mod de acţionare ................ 49

Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală..................................... 50

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia

Auto Bracket (Încadrare automată)............... 51

Realizarea fotografiilor cu temporizatorul.... 51

Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite ([Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs)) ............................ 52

Crearea de imagini cadru cu cadru

([Stop Motion Animation]

(Animaţie cadru cu cadru)) ............................ 54

Funcţii personalizate pentru diferite subiecte şi scopuri................ 56

• Dezactivarea imediată a sunetelor operaţionale şi a indicatoarelor luminoase

([Silent Mode] (Mod silenţios)) ......................56

• Afişarea centrului ecranului

[Center Marker] (Marcaj central)...................56

• Verificarea zonelor care pot fi saturate cu alb ([Zebra Pattern] (Model zebră))..........57

Stabilizator optic al imaginii .......................... 58

Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei de transfocare ................................... 59

Realizarea imaginilor prin utilizarea bliţului ..................................... 61

• Modificarea modului blitz ...............................61

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Funcţia Wi-Fi® /funcţia NFC...........................62

Controlarea cu un smartphone/tabletă .........63

• Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă

„Image App”...................................................63

• Conectarea la un smartphone/tabletă ...........63

• Realizarea fotografiilor cu un smartphone/tabletă

(înregistrare de la distanţă) ...........................67

• Redarea imaginilor statice pe cameră...........67

• Salvarea imaginilor stocate în cameră ..........67

• Trimiterea imaginilor din cameră către un SNS.................................................68

Configurarea unei conexiuni la PC prin intermediul unui punct de acces wireless ....69

Altele

Redarea fotografiilor pe un TV.......................71

Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video în PC .............................72

• Despre software-ul furnizat............................72

Afişare ecran / Afişare vizor...........................75

Afişarea mesajelor ..........................................78

Listă de meniuri...............................................79

• [Rec] (Înregistrare) .........................................79

• [Motion Picture] (Imagine video)....................81

• [Custom] (Personalizare)...............................82

• [Setup] (Configurare) .....................................84

• [Playback] (Redare) .......................................85

Ghid de rezolvare a problemelor ...................86

Specificaţii .......................................................90

Sistem de accesorii cameră digitală .............93

Citirea instrucţiunilor de operare

(format PDF) ....................................................94

8

SQT0214 (RO)

Înainte de utilizare

Îngrijirea camerei

Nu supuneţi aparatul la vibraţii, lovituri sau presiune puternică.

Obiectivul, monitorul sau carcasa externă ar putea fi avariate dacă sunt utilizate în următoarele condiţii. De asemenea, se pot defecta sau este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate dacă:

Scăpaţi sau loviţi camera.

Apăsaţi cu putere pe obiectiv sau pe monitor.

Când camera nu este utilizată sau în timpul utilizării funcţiei de redare, asiguraţi-vă că obiectivul este în poziţie fixă, cu capacul de obiectiv pus.

Există momente când camera produce zgomote sau vibraţii, dar acestea sunt cauzate de mişcarea aperturii, transfocare şi de motor şi nu reprezintă o defecţiune.

Această cameră nu este rezistentă la praf/stropi/apă.

Evitaţi utilizarea camerei în locaţii cu mult praf, apă, nisip etc.

Pot pătrunde lichide, nisip şi alte materiale străine în spaţiul din jurul obiectivului, al butoanelor etc. Acordaţi o atenţie deosebită deoarece acest lucru nu ar putea cauza doar defecţiuni, ci ar putea cauza deteriorări permanente ale camerei.

Locuri cu mult praf sau nisip.

Locuri în care apa poate intra în contact cu acest aparat, de exemplu atunci când îl utilizaţi

într-o zi ploioasă sau pe o plajă.

ƒ

Despre condens

(Când obiectivul, vizorul sau ecranul sunt aburite)

Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică. Protejaţi camera de formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe vizor şi pe ecran, a mucegaiului, sau apariţia unor defecţiuni.

În caz de formare a condensului, opriţi camera şi lăsaţi-o nefolosită timp de aproximativ 2 ore. Când temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul va dispărea de la sine.

(RO) SQT0214

9

Înainte de utilizare

Accesorii

Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.

Numerele de produse sunt valabile începând din luna iunie 2014. Acestea se pot modifica.

1 Acumulator

(Indicat ca acumulator sau baterie în text)

Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.

2 Încărcător acumulator

(Indicat ca încărcător acumulator sau

încărcător în text)

3 Cablu de alimentare cu curent alternativ

6 Cablu de conexiune USB

7 DVD

Software:

Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-ul dumneavoastră.

Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate:

Utilizaţi-l pentru instalarea pe calculatorul dumneavoastră.

8 Curea de umăr

Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.

Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate sub forma card în text.

Cardul este opţional.

Consultaţi distribuitorul sau compania Panasonic dacă pierdeţi accesoriile furnizate.

(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)

10

SQT0214 (RO)

Denumiri şi funcţii ale componentelor

Înainte de utilizare

1 Selector de mod (P21)

2 Buton de pornire / oprire cameră (P18)

3 Indicator de stare (P18)

4 Indicator luminos conexiune Wi-Fi® (P62)

5

Scară distanţă focală

(echivalent cameră cu film de 35 mm)

• Indică valorile pentru raportul de dimensiuni [3:2]. (Când înregistraţi imaginile video, consultaţi distanţa focală afişată pe ecran.)

6 Buton [Wi-Fi] (P62)/buton [Fn2]

7 Buton [Fn1]

8 Buton imagine video (P23)

9 Buton declanşator (P22)

10 Transfocator (P59)

11

Indicator temporizator (P51) / Lampă de asistare focalizare automată

12 Bliţ (P61)

13

Microfon stereo

• Aveţi grijă să nu acoperiţi microfonul cu degetul. Dacă procedaţi astfel, este posibil ca sunetul să nu poată fi

înregistrat.

14

Papuc (capac papuc)

Nu lăsaţi capacul papucului la

îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.

Selector mod acţionare

O singură fotografie (P49):

În rafale (P50):

15

Încadrare automată (P51):

Temporizator (P51):

Time Lapse/ Animation

Timp scurs/Animaţie) (P52, 54):

16

Buton de deschidere bliţ (P61)

Bliţul se deschide şi înregistrarea cu bliţ devine posibilă.

17 Cupă pentru ochi

18 Vizorul (P15)

19 Senzor ochi (P15)

20 Selector de reglare dioptru (P15)

21 Suprafaţă obiectiv

22 Inel manual (P43, 59)

23 Comutator O.I.S. (pag. 58)

24 Selector inel manual (P43, 59)

25 Conector [MIC]

26 Inel pentru cureaua de umăr (P14)

(RO) SQT0214

11

Înainte de utilizare

27 Buton [LVF] (P15) / Buton [Fn5]

28

Difuzor

• Aveţi grijă să nu acoperiţi difuzorul cu degetul. Dacă procedaţi astfel, este posibil ca sunetul să nu poată fi auzit.

29 Monitor (P14)

30 Antenă NFC

31

32

(P65)

Montare trepied

• Un trepied cu o lungime a şurubului de

5,5 mm (0,22 inch) sau mai mult poate deteriora acest aparat în cazul ataşării.

Selector posterior

• Aceste instrucţiuni de utilizare descriu operaţiile cu selectorul posterior după cum urmează:

33

Buton [DISP.] (P25)

• De fiecare dată când butonul este apăsat, afişajul de pe monitor este comutat.

34 Capac al compartimentului cu terminale

35

Buton [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/focalizare manuală) (P45)

36 Selector mod de focalizare (P41, 43)

37 Buton [Q.MENU] (P20) / Buton [Fn3]

38

Buton (Redare) (P26)

39 Conector [REMOTE] (La distanţă)

40 Conector [HDMI] (P71)

41 Conector [AV OUT/DIGITAL] (P71, 74)

42

Butoane cursor

• Aceste instrucţiuni de operare indică direcţia sus, jos, stânga şi dreapta a butonului cursor ca

▲/▼/◄/►

.

Buton

/ISO (P46)

/WB (Balans de alb) (P38)

/buton mod AF (P41)

/buton AF (P45)

43 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) (P19)

44

Buton (Ştergere/Anulare) (P28) /

Buton [Fn4]

45

Capac element de cuplare pentru curent continuu

• La utilizarea unui adaptor de curent alternativ, asiguraţi-vă că utilizaţi elementul de cuplare CC Panasonic

(DMW-DCC8: opţional) şi adaptorul de alimentare de curent alternativ (DMW-

AC10E: opţional).

Utilizaţi întotdeauna un adaptor de curent alternativ original Panasonic

(DMW-AC10E: opţional).

La utilizarea unui adaptor de alimentare

CA, utilizaţi cablul de alimentare CA furnizat împreună cu adaptorul.

Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de

• alimentare CA atunci când înregistraţi imagini video.

Dacă, în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de curent alternativ, alimentarea este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune sau dacă adaptorul de curent alternativ este deconectat etc., imaginea video nu va mai fi înregistrată.

46

Buton de deblocare (P17)

47

Clapetă card/acumulator (P17)

12

SQT0214 (RO)

Pregătiri înainte de înregistrare

Ataşarea parasolarului

Atunci când ţineţi parasolarul evitaţi răsucirea sau îndoirea acestuia.

Verificaţi dacă aţi oprit camera.

Închideţi bliţul.

Înainte de utilizare

1

Alinierea marcajului de montare de sub partea lungă a parasolarului obiectivului cu proeminenţa de montare de pe marginea obiectivului.

2

Înşurubaţi parasolarul în direcţia săgeţii.

3

Veţi simţi o anumită rigiditate chiar înainte de marcaj, dar continuaţi să rotiţi parasolarul până când auziţi un declic şi aliniaţi marcajul.

Verificaţi dacă parasolarul este ataşat ferm la cameră şi dacă nu apare în imagine.

Când detaşaţi temporar şi transportaţi parasolarul obiectivului, vă recomandăm să îl ataşaţi orientat invers. Readuceţi parasolarul în direcţie normală la înregistrarea fotografiilor.

La realizarea imaginilor cu bliţ şi cu parasolarul ataşat, partea de jos a imaginii poate deveni întunecată (efect de vinietare), iar controlul bliţului poate fi dezactivat deoarece blitzul foto poate fi obstrucţionat de parasolar. Vă recomandăm detaşarea parasolarului.

Ataşarea capacului obiectivului

Când opriţi camera sau o transportaţi, ataşaţi capacul de obiectiv pentru a proteja suprafaţa lentilei.

Asiguraţi-vă că aţi detaşat capacul de obiectiv înaintea de pornirea aparatului.

Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul obiectivului.

(RO) SQT0214

13

Înainte de utilizare

Ataşarea curelei de umăr

Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a

preveni căderea ei.

1

Introduceţi cureaua prin orificiul din inelului destinat curelei pentru umăr.

2

Introduceţi cureaua prin opritor şi fixaţi cureaua pentru umăr.

Trageţi cureaua de umăr cu 2 cm (0,066 picioare) sau mai mult.

Ataşaţi cureaua de umăr pe cealaltă parte a camerei, având grijă să nu o răsuciţi.

Monitor

În momentul achiziţionării camerei, monitorul este închis în corpul acesteia.

Deschideţi monitorul în modul indicat.

1

Aşezaţi degetul în adâncitura din partea dreaptă a monitorului pentru a-l deschide. (Maximum 180°)

2

Poate fi rotit la 180° înainte.

3

Readuceţi ecranul în poziţia originală.

Rotiţi ecranul doar după deschiderea completă a acestuia şi acordaţi atenţie pentru a nu-l forţa cauzând defecţiuni.

Când nu utilizaţi ecranul, se recomandă să îl închideţi cu ecranul spre interior, pentru a preveni murdărirea şi zgârierea acestuia.

„

Înregistrarea cu unghi liber

Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcţie este utilă deoarece vă permite să realizaţi fotografii din unghiuri diferite, reglând ecranul.

Realizarea fotografiilor dintr-un unghi ridicat

Realizarea fotografiilor dintr-un unghi redus

14

SQT0214 (RO)

Înainte de utilizare

Butonul [LVF] (Comutarea monitorului/vizorului)

Apăsaţi [LVF] pentru a comuta între monitor şi vizor.

Ecranul/vizorul va comuta în felul următor:

Comutarea automată

vizor/ecran*

Afişarea pe vizor* Afişarea pe ecran

* Dacă [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la [ON] (Activare), camera ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat.

„ Ajustare dioptru

Ajustaţi dioptrul pentru a se potrivi vederii dumneavoastră astfel

încât să puteţi vizualiza clar vizorul.

Priviţi afişajul de pe vizor şi rotiţi selectorul de ajustare a dioptrului acolo unde ecranul este în focalizare.

Selector de reglare dioptru

(RO) SQT0214

15

Înainte de utilizare

Încărcarea acumulatorului

1

Ataşaţi acumulatorul cu atenţie, în direcţia corectă indicată.

2

Conectaţi cablul de alimentare de curent alternativ.

Indicatorul [CHARGE]

(Încărcare) se aprinde şi începe încărcarea.

„

Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)

Aprins: Încărcarea.

Stins: Încărcarea s-a încheiat.

(Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi detaşaţi acumulatorul după finalizarea încărcării.)

Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent

Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută.

Se recomandă încărcarea din nou a acumulatorului la o temperatură ambientală cuprinsă

între 10 °C şi 30 °C (50 °F şi 86 °F).

„ Durată de încărcare

Durată de încărcare Aprox. 140 min

Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat.

Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.

Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât în mod normal.

„ Indicaţie acumulator

Indicatorul luminos devine roşu şi luminează intermitent, în cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este epuizată.

(De asemenea, indicatorul de alimentare luminează intermitent)

Reîncărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu un acumulator complet încărcat.

16

SQT0214 (RO)

Înainte de utilizare

Introducerea şi scoaterea cardului (opţional)/acumulatorului

Folosiţi întotdeauna acumulatoare Panasonic originale (DMW-BLC12E).

Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu garantăm calitatea acestui produs.

Acumulator: Acordând atenţie orientării acumulatorului, introduceţi până la capăt până când auziţi un sunet de blocare şi apoi verificaţi dacă este blocat de butonul .

Împingeţi butonul în direcţia săgeţii pentru a scoate acumulatorul.

Card: Împingeţi ferm până când auziţi un „clic”, acordând atenţie direcţiei de introducere.

Pentru a extrage cardul, împingeţi-l până când se aude un clic, apoi trageţi cardul spre exterior, în linie dreaptă.

: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.

„ Despre carduri care pot fi utilizate cu acest aparat

Următoarele carduri care se conformează standardului SD pot fi utilizate cu acest aparat.

(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)

Card de memorie SD (8 MB - 2 GB)

Card de memorie SDHC (4 GB - 32 GB)

Card de memorie SDXC (48 GB - 64 GB)

Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.

„ Despre înregistrarea imaginilor video şi clasa de viteză

În funcţie de [Rec Format] (Format înregistrare) şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini video, cardul necesar diferă. Utilizaţi un card care îndeplineşte următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.

Clasa de viteză SD şi clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea continuă. Pentru verificarea clasei, consultaţi partea etichetată etc. a cardului.

[Rec Format]

(Format înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

Clasă de viteză

Exemplu

de etichetă

[AVCHD] All (Toate)

Clasa 4 sau superioară

[MP4] FHD/HD/VGA

[MP4] 4K Clasa de viteză UHS 3

Vă rugăm să confirmaţi ultimele informaţii pe următorul website.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Acest site este doar în limba engleză.)

(RO) SQT0214

17

Înainte de utilizare

Formatarea cardului (iniţializare)

Formataţi cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.

Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asiguraţi-vă că aţi efectuat, în prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.

Selectaţi meniul.

[Setup] (Configurare)

[Format] (Formatare)

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Setarea datei/orei (Setare ceas)

Ceasul nu este setat la livrarea camerei.

1

Porniţi camera.

Indicatorul de stare

luminează la pornirea aparatului.

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta elementele (an,

lună, zi, oră, minut) şi apăsaţi ▲/▼ pentru a

seta. Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul afişajului orei.

Pentru a afişa ecranul de setare al ordinii/orei, selectaţi [Style] (Stil), apoi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

5

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona de domiciliu

şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

18

SQT0214 (RO)

Setarea meniului

Exemplu: În meniul [Rec] (Înregistrare), modificaţi [Quality] (Calitate) de la

1

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Operaţii de bază

la

[Rec] (Înregistrare) (P79)

[Motion Picture]

(Imagine video) (P81)

[Custom]

(Personalizare) (P82)

[Setup] (Configurare) (P84)

[Playback] (Redare) (P85)

Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor, numărul de pixeli şi alte aspecte ale fotografiilor pe care le realizaţi.

Acest meniu vă permite să configuraţi [Rec

Format] (Format de înregistrare), [Rec Quality]

(Calitate înregistrare) şi alte aspecte pentru

înregistrarea imaginilor video.

Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operarea butoanelor, pot fi setate conform preferinţelor dumneavoastră. De asemenea, este posibilă înregistrarea setărilor modificate.

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările de ton operaţional, precum şi alte setări care facilitează utilizarea camerei. De asemenea, puteţi configura setările funcţiilor aferente Wi-Fi.

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau tipărire etc. pentru imaginile înregistrate.

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul de meniu şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setarea şi apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

În funcţie de elementul de meniu, este posibil ca setările să nu apară sau să fie afişate într-un mod diferit.

„ Închideţi meniul

Apăsaţi

în mod repetat până când ecranul revine la ecranul de înregistrare/redare.

În modul de înregistrare, puteţi părăsi, de asemenea, ecranul de meniu apăsând butonul declanşator la jumătate.

(RO) SQT0214

19

Operaţii de bază

„ Comutarea la alte meniuri

de exemplu: Comutarea la meniul [Setup] (Configurare) din meniul

[Rec] (Înregistrare).

1

Apăsaţi

.

2

Apăsaţi pe ▲/▼ pentru a selecta

sau o alta dintre pictogramele de comutare a meniului.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.

Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid)

Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.

Funcţiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de mod sau de stilul de afişare al camerei în momentul respectiv.

1

Apăsaţi [Q.MENU] pentru a afişa meniul rapid.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta elementul de meniu, apoi apăsaţi selectorul posterior.

3

Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta setarea.

4

Apăsaţi [Q.MENU] pentru a ieşi din meniu după finalizarea setării.

Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate

Ţineţi uşor camera cu ambele mâini, ţineţi braţele fixe pe lângă corp şi depărtaţi puţin picioarele.

Nu acoperiţi cu degetul sau cu alte obiecte bliţul, lampa de asistare a focalizării automate, microfonul sau difuzorul.

Aveţi grijă să nu deplasaţi camera atunci când apăsaţi pe butonul de declanşare.

Nu ţineţi de butucul obiectivului în timp ce realizaţi fotografii. Există riscul ca degetul să fie prins în obiectivul care se retrage.

20

SQT0214 (RO)

Operaţii de bază

Selectarea modului de înregistrare

Comutarea modului prin rotirea selectorului de mod.

Rotiţi încet selectorul de mod pentru a selecta modul dorit.

Mod Intelligent Auto (Automat inteligent) (P29)

Subiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.

Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) (P29)

Permite reglarea luminozităţii şi a nuanţei de culoare în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).

Mod program AE (P32)

Înregistrează la valoarea aperturii şi la timpul de expunere setate de cameră.

Mod AE prioritate apertură (P33)

Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.

Mod AE prioritate declanşator (P33)

Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.

Mod Expunere manuală (P34)

Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere, setate manual.

Mod Creative Video (Video creativ) (P35)

Înregistrează o imagine video cu valoarea aperturii şi timpul de expunere specificate.

În acest mod de înregistrare, toate funcţiile imaginilor video devin disponibile.

De exemplu, puteţi înregistra imagini video în 4K.

* Nu puteţi realiza fotografii.

Mod personalizat (P37)

Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior.

Mod ghid scenă (P36)

Acest mod vă permite să realizaţi imagini compatibile cu scenele înregistrate.

Mod Creative Control (Control creativ) (P37)

Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.

(RO) SQT0214

21

Operaţii de bază

Realizarea unei fotografii

Setaţi selectorul modului de acţionare la

(înregistrare simplă).

1

Selectaţi modul de înregistrare. (P21)

2

Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza.

Valoare apertură

Timp expunere

Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul de expunere. (Va lumina intermitent în culoarea roşie dacă nu este obţinută expunerea corectă, exceptând cazurile în care este setat pe luminare intermitentă.)

Focalizare

Indicaţie focalizare

Când subiectul este

focalizat

On (Activare)

Când subiectul nu este

focalizat

Luminează intermitent

Zonă de focalizare

automată

Verde —

Sunet

Este emis un semnal sonor de 2 ori

Este emis un semnal sonor de 4 ori

3

Apăsaţi complet butonul de declanşare (apăsaţi mai mult) şi realizaţi fotografia.

22

SQT0214 (RO)

Operaţii de bază

Înregistrarea imaginii video

Acest aparat poate înregistra imagini video de înaltă definiţie compatibile cu formatul AVCHD sau imagini video înregistrate în formatul MP4.

Puteţi opera funcţia de transfocare chiar şi atunci când înregistraţi imagini video.

Dacă este utilizată transfocarea optică extra înainte de apăsarea butonului de imagini video, acele setări vor fi anulate, deci domeniul de fotografiere se va schimba radical.

Înregistrarea imaginilor statice este, de asemenea, posibilă în timpul înregistrării imaginilor video, prin apăsarea completă a butonului declanşator.

1

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.

Sunetul operaţional al butonului de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul înregistrării unei imagini video.

2

Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.

Timp de înregistrare scurs

Timp de înregistrare disponibil

„ Setarea formatului, a rezoluţiei şi a ratei de cadre

1 Selectaţi meniul.

[Motion Picture] (Imagine video)

[Rec Format] (Format înregistrare)

2 Apăsaţi S/T pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[AVCHD]

[MP4]

Acest format de date este adecvat pentru redarea pe un televizor de

înaltă definiţie etc.

Acest format de date este adecvat pentru redarea pe un PC etc.

3 Apăsaţi S/T pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare) şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

4 Apăsaţi S/T pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

(RO) SQT0214

23

Operaţii de bază

Când este selectat [AVCHD]

Element Dimensiune

[FHD/28M/50p]*

1

1920

×1080

[FHD/17M/50i]

[FHD/24M/25p]

1920

×1080

1920

×1080

[FHD/24M/24p]

*1 AVCHD Progressive

*2 Ieşirea senzorului este de 25 cadre/secundă

La selectarea [MP4]

Element

[4K/100M/25p]*

3

1920

×1080

Dimensiune

3840

×2160

Rată de cadre

50i*

2

Rată de cadre

[FHD/28M/50p]

[FHD/20M/25p]

1920

×1080

1920

×1080

[HD/10M/25p]

1280

×720

25p

[VGA/4M/25p]

640

×480

*3 Aceste operaţii pot fi setate doar în modul Creative Video (Video creativ).

Rată de biţi

Rată de biţi

20 Mbps

10 Mbps

4 Mbps

24

SQT0214 (RO)

Schimbarea informaţiilor afişate pe ecranul de înregistrare

Operaţii de bază

Apăsaţi [DISP.] (Afişaj) pentru a modifica.

(

Puteţi selecta între (stil ecran) şi (stil vizor) pentru fiecare afişare pe ecran sau pe vizor utilizând

[Monitor Disp. Style] (Stil afişare pe monitor) şi [LVF Disp.Style]

(Stil afişare LVF) din meniul [Custom] (Personalizare).

stil monitor)

Ecranul se va schimba astfel (exemplu de afişaj pe monitor):

Cu informaţii

Fără informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)

Fără informaţii

E Informaţii de înregistrare afişate pe ecran*

Cu informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)

Dezactivat

(

stil vizor)

Ecranul se va schimba astfel (exemplu de afişaj pe vizor):

Cu informaţii (informaţii detaliate)

Cu informaţii

Cu informaţii (informaţii detaliate, afişaj cu senzor de înclinare)

Cu informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)

* Sunt afişate atunci când opţiunea [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe ecran) din meniul [Custom]

(Personalizare) este setată la [ON] (Activare).

(RO) SQT0214

25

Operaţii de bază

Redarea imaginilor statice/video

Redarea fotografiilor

1

Apăsaţi .

2

Apăsaţi ◄/►.

:

Redarea fotografiei anterioare

:

Redarea fotografiei următoare

„ Pentru a finaliza redarea

Apăsaţi din nou declanşator.

, apăsaţi butonul de imagine video sau apăsaţi la jumătate butonul

Utilizarea transfocării la redare

Rotiţi butonul de transfocare spre poziţia .

1

×→2×→4×→8×→16×

Când modificaţi grosismentul, indicaţia poziţiei de transfocare

apare timp de aproximativ 1 secundă.

Cu cât o imagine este mărită mai mult, cu atât calitatea ei se reduce.

Puteţi muta partea mărită apăsând ▲/▼/◄/► de la butonul cursor.

Afişarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)

Rotiţi butonul de transfocare către .

1 ecran

→12 ecrane→30 ecrane→Afişare ecran calendar

„ Pentru a reveni la modul normal de redare

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o imagine, apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

26

SQT0214 (RO)

Operaţii de bază

Afişarea fotografiilor în funcţie de data înregistrării (Redare calendar)

1 Rotiţi butonul de transfocare spre a afişa ecranul calendar.

pentru

2 Apăsaţi pe ▲/▼/◄/► pentru a selecta data de redat.

3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a afişa imaginile care au fost înregistrate la data selectată.

4 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi

apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Redarea imaginilor video

Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD şi MP4.

În modul de redare, selectaţi o imagine cu o pictogramă de imagine video , apoi apăsaţi

pentru redare.

Durată de înregistrare imagine video

După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat pe ecran. De exemplu, un interval de 8 minute şi 30 secunde este afişat ca [8m30s].

Unele informaţii (informaţii de înregistrare etc.) nu vor fi afişate pentru imagini video înregistrate în [AVCHD].

„ Operaţii în timpul redării imaginilor video

Derulare rapidă înapoi

Derulare înapoi cadru cu cadru

(în timpul pauzei)

▼ Stop

Derulare rapidă înainte

Derulare înainte cadru cu cadru

(în timpul pauzei)

Selector posterior

(stânga)

Reducerea nivelului volumului

Selector posterior

(dreapta)

Mărirea nivelului volumului

* Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi creşte dacă atingeţi din nou ►/◄.

Pentru a reda imaginile video înregistrate de acest aparat pe un computer, utilizaţi software-ul

„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).

(RO) SQT0214

27

Operaţii de bază

Ştergerea imaginilor

După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.

Imaginile care nu sunt înregistrate în standardul DCF sau cele care sunt protejate nu pot fi şterse.

Pentru a şterge o singură imagine

1 În modul de redare, selectaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi, apoi apăsaţi .

2 Apăsaţi pentru a selecta [Delete Single]

(Ştergere o singură imagine), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare

Imaginea este ştearsă selectând [Yes] (Da).

Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100*) sau toate imaginile

* Grupurile de imagini vor fi considerate ca o singură imagine.

(Toate imaginile din grupul de imagini selectat vor fi şterse.)

1 În modul Redare, apăsaţi

.

2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [Delete Multi] (Ştergere multiplă) sau [Delete All]

(Ştergere toate), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare

→ [Delete All] (Ştergere toate).

Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

Este posibilă ştergerea tuturor imaginilor, cu excepţia celor setate ca favorite când [All

Delete Except Favorite] (Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite) este selectat cu opţiunea [Delete All] (Ştergere toate) setată.

3 (Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă))

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

(Repetaţi acest pas.)

apare pe imaginile selectate. Dacă apăsaţi din nou

[MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este anulată.

4 (Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă))

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare.

Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

În funcţie de numărul de imagini de şters, poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru ştergere.

28

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată

(Mod Intelligent Auto (Automat inteligent))

Mod de înregistrare:

Când doriţi să lăsaţi setările implicite ale camerei şi să înregistraţi fără a fi necesar să le modificaţi, utilizaţi modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) sau Intelligent Auto

(Automat inteligent), acestea efectuând setările optime pentru subiect şi scenă.

Funcţiile care pot fi setate diferă între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) şi modul Intelligent Auto (Automat inteligent). (c: posibil,

−: imposibil)

Mod Intelligent Auto Plus

(Automat inteligent plus)

Mod Intelligent Auto

(Automat inteligent)

Setarea luminozităţii

Setarea tonului de culoare c c

Controlul defocalizării (P31) c c

1

Setaţi selectorul de mod la

.

Camera va comuta fie la modul Intelligent Auto (Automat inteligent), fie la modul

Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) utilizat cel mai recent. În momentul achiziţiei, modul este setat la modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus).

2

Aliniaţi ecranul cu subiectul.

Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastru timp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.

Dacă apăsaţi ◄ şi apoi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, funcţia de urmărire AF va fi activată.

„

Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)

şi modul Intelligent Auto (Automat inteligent)

1 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pe ◄ şi apăsaţi pe ▲/▼ pentru a selecta sau .

2 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

sau

şi apoi

Apăsaţi pe [DISP.] (Afişaj) pentru a afişa descrierea modului selectat.

(RO) SQT0214

29

Moduri de înregistrare

„ Detectarea scenei

În timpul realizării fotografiilor

[i-Portrait]

(Portret inteligent)

[i-Scenery]

(Peisaj inteligent)

[i-Macro]

(Macro inteligent)

[i-Night Portrait]

(Portret nocturn inteligent)*

1

[i-Night Scenery]

(Peisaj nocturn inteligent)

[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)*

2

[i-Food]

(Mod alimente inteligent)

[i-Baby]

(Mod bebeluş inteligent)*

3

[i-Sunset]

(Apus inteligent)

*1 Se afişează numai când bliţul integrat este deschis.

*2 Se afişează doar atunci când setaţi [iHandheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare).

*3 Când setaţi [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) la [ON] (Activare), va fi afişat pentru zilele de naştere aferente feţelor deja înregistrate, doar atunci când se detectează faţa/ochii unei persoane în vârstă de 3 ani sau mai tânără.

La înregistrarea imaginilor video

[i-Portrait]

(Portret inteligent)

[i-Scenery]

(Peisaj inteligent)

[i-Low Light]

[i-Macro]

(Macro inteligent)

• este setat dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard sunt setate.

„ Despre bliţ

Modul bliţ este setat la când bliţul este închis, respectiv la (AUTO) când este deschis.

Când bliţul este deschis, camera setează automat , , (AUTO/Red-Eye Reduction -

Reducere efect de ochi roşii), sau pentru corelarea cu tipul subiectului şi cu luminozitatea.

Deschideţi bliţul atunci când doriţi să îl utilizaţi. (P61)

„

Funcţii cu acţiune automată

• Următoarele funcţii sunt efectuate automat pentru a permite camerei să realizeze setările optime.

– Detectarea scenei

– Compensare iluminare de fundal

– [Face/Eye Detection] (Detectare faţă/ochi)

– Auto White Balance (Balans de alb automat)

– Controlul sensibilităţii ISO Inteligent

– [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)

– [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)

– [i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)

– [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic)

– [Quick AF] (Focalizare automată rapidă)

– [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)

– [Level Shot] (Captură nivel)

30

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Înregistrarea scenelor nocturne ([iHandheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))

Mod de înregistrare:

Când setaţi [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON]

(Activare) şi este detectată în timpul realizării fotografiilor nocturne fără trepied, imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală şi sintetizate într-o singură imagine. Acest mod este util dacă doriţi să realizaţi fotografii nocturne superbe fără zgomot şi cu vibraţii minime, fără a utiliza un trepied.

[Rec] (Înregistrare)

[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă

fără trepied)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Setarea bliţului este fixată la (dezactivare forţată bliţ).

Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradaţie bogată ([iHDR])

Mod de înregistrare:

Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare) şi de exemplu, există un contrast puternic între fundal şi subiect, sunt înregistrate mai multe imagini statice cu expuneri diferite şi sunt combinate pentru a crea o singură imagine statică având gradaţie bogată. dacă este necesar. Când este activată, apare pe ecran.

funcţionează automat,

[Rec] (Înregistrare)

[iHDR] [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Controlul defocalizării)

Mod de înregistrare:

Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.

1 Apăsaţi selectorul posterior pentru a schimba ecranul de setări.

De fiecare dată când selectorul posterior este apăsat în modul Intelligent Auto Plus, camera comută

între funcţia de setare a luminozităţii, funcţia de control al defocalizării şi funcţionarea normală.

De fiecare dată când selectorul posterior este apăsat în modul Intelligent Auto, camera comută

între funcţia de control al defocalizării şi funcţionarea normală.

2 Selectaţi nivelul de estompare prin rotirea selectorului posterior.

Defocalizare puternică

Prin apăsarea pe anularea setării.

Defocalizare slabă

de pe ecranul de setare a nivelului de estompare se determină

(RO) SQT0214

31

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite

(Mod program AE)

Mod de înregistrare:

Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii în funcţie de luminozitatea subiectului. Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând diversele setări din meniul

[Rec] (Înregistrare).

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi afişaţi valoarea aperturii şi valoarea timpului de expunere pe ecran.

Dacă expunerea nu este corespunzătoare atunci când butonul declanşator este apăsat la jumătate, valoarea aperturii şi timpul de expunere au culoarea roşie şi luminează intermitent.

3

În timp ce sunt afişate valorile (aproximativ 10 secunde), efectuaţi comutarea programului rotind selectorul posterior.

Acesta va comuta între operarea comutării de program şi operarea compensării expunerii

(P46) de fiecare dată când este apăsat selectorul frontal în timp ce sunt afişate valorile.

Indicatorul de comutare a programului apare pe ecran.

Pentru a anula comutarea programului, opriţi funcţionarea camerei sau rotiţi selectorul posterior până când dispare indicatorul de comutare a programului.

Afişarea/neafişarea indicatorului de măsurare a expunerii

[Custom] (Personalizare)

[Expo.Meter]

(Măsurare expunere)

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Când [Expo.Meter] (Măsurare expunere) este setat la [ON]

(Activare), indicatorul de măsurare a expunerii va fi afişat la efectuarea comutării de program, la setarea valorii expunerii sau la reglarea timpului de expunere.

Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.

Când exponometrul nu este afişat, schimbaţi informaţiile afişate pentru ecran apăsând pe [DISP.] (Afişare). (P25)

Exponometrul dispare după aproximativ 4 secunde dacă nu este efectuată nicio operaţie.

32

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor specificând apertura/timpul de expunere

Mod de înregistrare:

Efectele valorii setate a aperturii şi a timpului de expunere nu vor fi vizibile pe ecranul de

înregistrare. Pentru a examina ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizaţi [Preview]

(Previzualizare). (P34)

Luminozitatea ecranului şi a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificaţi imaginile pe ecranul de redare.

Valoare de apertură disponibilă

F2,8 - F8,0

Timp de expunere disponibil (secunde)

B (Bulb)*, 60 – 1/4000 th

(cu declanşatorul mecanic)

1 – 1/16000 th

(cu declanşatorul electronic)

* Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.

Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)

Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar.

Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai estompată.

1 Setaţi selectorul de mod la .

2 Rotiţi selectorul posterior pentru a seta valoarea aperturii.

Valoare apertură

Exponometru

Astfel se va comuta între operarea setării aperturii şi operarea compensării expunerii de fiecare dată când este apăsat selectorul posterior.

Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)

Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai mic. Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.

1 Setaţi selectorul de mod la .

2 Rotiţi selectorul posterior pentru a seta timpul de expunere.

Timpul de expunere

Exponometru

Astfel se va comuta între operarea setării timpului de expunere şi operarea compensării expunerii de fiecare dată când este apăsat selectorul posterior.

(RO) SQT0214

33

Moduri de înregistrare

Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere.

Asistenţa de expunere manuală apare în porţiunea inferioară a ecranului pentru a indica expunerea.

1 Setaţi selectorul de mod la .

2 Rotiţi selectorul posterior pentru a seta apertura şi timpul de expunere.

Acest lucru va comuta între operarea setării aperturii şi operarea setării timpului de expunere de fiecare dată când este apăsat selectorul posterior.

Indicator de măsurare a expunerii

Valoare apertură

Timp de expunere

Asistenţa la expunere manuală

„ Despre [B] (Bulb)

Dacă setaţi timpul de expunere la [B], declanşatorul rămâne deschis cât timp butonul declanşator este apăsat complet (până la 120 secunde).

Declanşatorul se închide dacă eliberaţi butonul declanşator.

Utilizaţi această funcţie atunci când doriţi să ţineţi declanşatorul deschis pentru o perioadă lungă de timp pentru a realiza fotografii cu artificii, o scenă nocturnă etc.

Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.

Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere

(Mod de previzualizare)

Moduri aplicabile:

Confirmaţi efectele aperturii:

Puteţi verifica profunzimea unui câmp (domeniu de focalizare efectiv) înainte de a realiza o fotografie prin închiderea declanşatorului tip foaie la valoarea aperturii setată de dumneavoastră.

Confirmaţi efectele timpului de expunere:

Deplasarea poate fi confirmată prin afişarea imaginii efective care va fi realizată cu timpul de expunere efectiv. Atunci când timpul de expunere este setat pentru o valoare mică, afişarea

în vizualizarea timpului de expunere va fi precum cea a unui film cu declanşare temporizată.

Aceasta este utilizată în cazuri precum oprirea deplasării apei curgătoare.

1 Setaţi un buton funcţional la [Preview] (Previzualizare).

y

Pasul următor este un exemplu în care funcţia [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului [Fn4].

2 Comutaţi la ecranul de confirmare apăsând pe [Fn4].

Ecranul comută la fiecare apăsare pe [Fn4].

Ecran normal de înregistrare

Efectele aperturii Efectele timpului de expunere

34

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Înregistrarea imaginilor video cu valoarea aperturii/ timpului de expunere setată manual

(mod Creare video)

Mod de înregistrare:

Este posibilă modificarea manuală a aperturii şi timpului de expunere la înregistrarea imaginilor video.

1

Setaţi selectorul de mod la

2

Selectaţi meniul.

.

[Motion Picture] (Imagine video)

[Exposure Mode] (Mod de expunere)

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [P], [A], [S] sau [M], apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Operaţia de modificare a valorii aperturii sau a timpului de expunere este similară cu operaţia de setare a selectorului de mod la la P, A, S sau M

4

Porniţi înregistrarea.

Apăsaţi pe butonul pentru imagini video sau pe butonul declanşator pentru a începe să înregistraţi o imagine video. (Nu se pot realiza imagini statice.)

5

Opriţi înregistrarea.

Apăsaţi pe butonul pentru imagini video sau pe butonul declanşator pentru a opri

înregistrarea unei imagini video.

Valoare apertură

Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar. Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai estompată.

Timp de expunere

Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai mic.

Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.

Setarea manuală a unui timp de expunere mai scurt poate duce la creşterea zgomotului de imagine din cauza unei sensibilităţi mai ridicate.

Când subiectele sunt înregistrate într-o locaţie extrem de luminoasă sau în condiţii de iluminare fluorescentă/cu LED, tonul de culoare sau luminozitatea imaginii se pot modifica sau este posibilă apariţia de benzi orizontale pe ecran. În acest caz, schimbaţi modul de înregistrare sau ajustaţi manual timpul de expunere la 1/60 sau la 1/100.

Înregistrare imagini video în 4K

Puteţi crea imagini video cu detalii fine în 4K înregistrând imaginile video cu rezoluţia setată la [4K] în

[Rec Quality] (Calitate înregistrare).

Puteţi înregistra imaginile video în 4K doar în modul Creative Video (Video creativ).

Unghiul de vizualizare a imaginilor video în 4K este mai îngust decât cel al imaginilor video de alte rezoluţii.

Când înregistraţi imagini video în 4K, utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3. (P17)

Pentru a înregistra imaginile video în 4K:

1 Setaţi selectorul de mod la .

2 Setaţi [Rec Format] (Format înregistrare) în meniul [Motion Picture] (Imagine video) la [MP4].

3 Setaţi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) în meniul [Motion Picture] (Imagine video) la

[4K/100M/25p].

(RO) SQT0214

35

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor compatibile cu scena

înregistrată

(Mod ghidare scenă)

Mod de înregistrare:

Dacă selectaţi o scenă care să se potrivească subiectului şi condiţiilor de înregistrare făcând referire la imaginile exemplu, camera va seta expunerea, culoarea şi focalizarea optimă, permiţându-vă să înregistraţi într-un mod adecvat pentru scena respectivă.

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta scena.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

„ Comutarea afişării ecranului de selectare

a scenei

Apăsaţi [DISP.] (Afişaj) pentru a comuta ecranul monitorului.

„ Mod [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)

1 Verificaţi direcţia de înregistrare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Este afişat un ghid orizontal/vertical.

Modificarea direcţiei de înregistrare

Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Panorama Settings] (Setări panoramă)

[Direction] (Direcţie)

Selectaţi direcţia de înregistrare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

2 Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza.

3 Apăsaţi complet butonul declanşator şi mişcaţi camera într-un cerc mic în direcţia săgeţii de pe ecran.

Înregistraţi de la stânga la dreapta

Direcţie de înregistrare şi panoramare (Ghid)

Deplasaţi camera la viteză constantă. Este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate corect dacă deplasaţi camera prea rapid sau prea încet.

4 Apăsaţi butonul declanşator o dată din nou pentru a încheia înregistrarea imaginii statice.

Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată ţinând camera nemişcată în timpul înregistrării.

Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârşitul ghidajului.

36

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea imaginilor cu efecte de imagini diferite

(Mod Creative Control - Control creativ)

Mod de înregistrare:

Acest mod înregistrează cu efecte de imagine suplimentare.

Puteţi seta efectele pe care doriţi să le adăugaţi selectând imagini exemplu şi verificându-le pe ecran.

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta efectele

de imagine (filtrele).

Efectul de imagine al imaginii exemplu selectate va fi aplicat într-un afişaj de previzualizare .

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

„ Comutarea afişării ecranului de selectare a efectului de imagine (filtru)

Apăsaţi [DISP.] (Afişaj) pentru a comuta ecranul monitorului.

Înregistrarea setărilor preferate

(Modul Personalizare)

Mod de înregistrare:

Puteţi înregistra setările curente ale camerei ca setări personalizate.

Dacă înregistraţi apoi în modul Personalizare, puteţi utiliza setările înregistrate.

Setarea iniţială a modului Programme AE (Programare expunere automată) este înregistrată ca reprezentând setările personalizate iniţiale.

Înregistrarea setărilor de meniu personale

(Înregistrarea setărilor personalizate)

Pentru a permite înregistrarea utilizând aceleaşi setări, se pot înregistra până la 4 setări curente ale camerei, utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate).

Pregătiri: Setaţi în prealabil modul de înregistrare pe care doriţi să-l salvaţi şi selectaţi setările de meniu dorite de la cameră.

1

Selectaţi meniul.

[Custom] (Personalizare)

[Cust.Set Mem.]

(Memorare setări personalizate)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setarea personalizată de înregistrat, apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

(RO) SQT0214

37

Moduri de înregistrare

Ajustarea balansului de alb

Moduri aplicabile:

Această funcţie vă permite să reproduceţi o culoare apropiată de cea a vieţii reale în imagini

înregistrate în lumină solară, iluminare cu halogen sau în situaţii în care culoarea albă poate apărea roşiatică sau albăstruie, în concordanţă cu sursa de lumină.

1

Apăsaţi

.

2

Selectaţi balansul de alb rotind selectorul posterior.

Ajustare automată

Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin

Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă

Pentru înregistrări de exterior la umbră

Pentru înregistrări sub lumină incandescentă

Când realizaţi fotografii doar cu bliţul

* Va opera ca [AWB] în timpul înregistrării imaginilor video.

Se utilizează valoarea setată manual

Când utilizaţi presetările de temperatură culoare

3

Apăsaţi selectorul posterior pentru a seta.

Setarea manuală a balansului de alb

Setaţi valoarea balansului de alb. Utilizaţi această setare pentru compatibilitate cu condiţiile de realizare a fotografiilor.

1 Apăsaţi

.

sau , apoi apăsaţi

.

2 Rotiţi selectorul spate pentru a selecta

, ,

3 Îndreptaţi camera către o coală de hârtie albă sau un obiect alb similar astfel încât cadrul din centrul monitorului să devină alb şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

38

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii

Setarea raportului dimensiunilor imaginii

Moduri aplicabile:

[Rec] (Înregistrare)

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)

[4:3]

[3:2]

[16:9]

[1:1]

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru un televizor 4:3

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru o cameră cu film de 35 mm

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru un televizor de înaltă definiţie etc.

Raport al dimensiunilor în formă de pătrat

Setarea numărului de pixeli

Moduri aplicabile:

[Rec] (Înregistrare)

[Picture Size] (Rezoluţie imagine)

Când raportul dimensiunilor este [4:3].

[

[

[

[

Setări

[L] (17,5M)

M] (9M)

S] (4,5M)

M] (8M)

S] (2M)

Rezoluţie imagine

4864

×3648

3456

×2592

2432

×1824

Când raportului dimensiunilor este [16:9].

Setări

[L] (17M)

Rezoluţie imagine

5472

×3080

3840

×2160

1920

×1080

Când raportul dimensiunilor este [3:2].

[

[

[

[

Setări

[L] (20M)

M] (10M)

S] (5M)

M] (6,5M)

S] (3,5M)

Rezoluţie imagine

5472

×3648

3888

×2592

2736

×1824

Când raportul dimensiunilor este [1:1].

Setări

[L] (13,5M)

Rezoluţie imagine

3648

×3648

2592

×2592

1824

×1824

(RO) SQT0214

39

Moduri de înregistrare

Setarea ratei de comprimare a imaginilor ([Quality] (Calitate))

Moduri aplicabile:

Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.

[Rec] (Înregistrare)

[Quality] (Calitate)

O imagine JPEG în care calitatea imaginii are prioritate.

O imagine JPEG cu calitate a imaginii standard.

Aceasta este utilă pentru creşterea numărului de înregistrări fără a modifica numărul de pixeli.

(

Puteţi înregistra simultan o imagine RAW şi o imagine JPEG

sau ).*

1

Puteţi înregistra numai imagini RAW.*

2

*1 Dacă ştergeţi un fişier RAW din cameră, imaginea JPEG corespunzătoare va fi, de asemenea, ştearsă.

*2 Este fixat la numărul maxim de pixeli pentru fiecare raport al dimensiunilor imaginii.

Despre formatul RAW

Formatul RAW se referă la formatul de date al imaginilor care nu au fost procesate.

Redarea şi editarea imaginilor RAW necesită camera sau software-ul dedicat. Puteţi efectua setări avansate editând imaginile RAW. De exemplu, puteţi regla balansul de alb după ce realizaţi imaginile sau le puteţi salva în formatele de fişier care le pot afişa pe un PC.

Imaginile realizate în formatul RAW vor fi de o calitate superioară celor realizate în formatul

JPEG, dar volumul de date va fi mai mare.

Puteţi procesa imaginile RAW în [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul [Playback]

(Redare).

Pentru a procesa şi edita fişierele RAW pe un PC, utilizaţi software-ul „SILKYPIX Developer

Studio” dezvoltat de Ichikawa Soft Laboratory de pe CD-ROM (furnizat).

40

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu focalizare automată

Moduri aplicabile:

Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată poziţiilor şi numărului de subiecte care vor fi selectate.

1

Setaţi selectorul de mod de focalizare la

[AFS/AFF] sau [AFC].

Va fi setat modul de focalizare. (P42)

2

Apăsaţi

.

3

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta modul AF, apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare).

([Face/Eye Detection]

(Detectare faţă/ochi))

Camera detectează automat faţa şi ochii persoanei.

Va fi focalizat ochiul mai aproape de cameră, în timp ce expunerea va fi optimizată pentru faţă.

(Când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat la

([Tracking]

(Monitorizare))

)

Focalizarea şi expunerea pot fi reglate pentru un anumit subiect. Focalizarea şi expunerea vor permite urmărirea subiectului, chiar dacă acesta se mişcă. (Urmărire dinamică)

([49-Area])

(49 de zone)

Se pot focaliza până la 49 de zone AF.

Acest mod este eficient când un subiect nu se află în centrul ecranului.

([Custom Multi])

(Personalizare multiplă)

Dintre cele 49 de zone de focalizare automată, puteţi seta liber forma optimă a zonei de focalizare automată pentru subiect.

([1-Area])

(1 zonă)

([Pinpoint]

(Punct de focalizare))

Camera se focalizează pe subiectul din zona AF din centrul monitorului.

Puteţi obţine o focalizare mai precisă pe un punct care este mai mic decât .

(RO) SQT0214

41

Moduri de înregistrare

Despre modul de focalizare (AFS/AFF/AFC)

Moduri aplicabile:

Element

Mişcarea subiectului şi a scenei

(recomandat)

Descrierea setărilor

AFS*

AFF

AFC

Subiectul este static

(Peisaj, fotografie la aniversare etc.)

Mişcarea nu poate fi anticipată

(Copii, animale etc.)

Subiectul se mişcă

(Sport, trenuri etc.)

„AFS” este o abreviere a „Auto Focus

Single” (Focalizare automată individuală).

Focalizarea este setată automat atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe jumătate.

„AFF” este o abreviere de la „Auto Focus

Flexible” (Focalizare automată flexibilă). În acest mod, focalizarea se execută automat când butonul declanşator este apăsat la jumătate. Dacă subiectul se mişcă în timpul apăsării la jumătate pe butonul declanşator, focalizarea este corectată automat, pentru a corespunde mişcării.

„AFC” este o abreviere a „Auto Focus

Continuous” (Focalizare automată continuă).

În acest mod, în timp ce butonul declanşator este apăsat la jumătate, focalizarea se execută constant, pentru a corespunde mişcării subiectului.

Când subiectul se mişcă, focalizarea se execută prin predicţia poziţiei subiectului în momentul înregistrării. (Predicţie mişcare)

* În [AFS/AFF] din meniul [Rec] (Înregistrare) sau meniul [Motion Picture] (Imagine video), puteţi atribui [AFS] sau [AFF] la opţiunea [AFS/AFF] de la selectorul de mod de focalizare.

42

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală

Moduri aplicabile:

1

Setaţi selectorul de mod focalizare

în poziţia [MF].

2

Setaţi selectorul inel manual la [FOCUS] (Focalizare).

3

Apăsaţi

.

4

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a determina zona

care va fi mărită şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de asistenţă, mărind zona.

(MFAssist - Asistare focalizare manuală)

Dacă apăsaţi [DISP.] (Afişare), zona care va fi mărită va fi resetată în centru.

5

Operaţi acest inel manual pentru a seta focalizarea.

Rotire spre partea :

Focalizează pe un subiect aflat în apropiere

Rotire spre partea :

Focalizează pe un subiect aflat la distanţă

Indicator pentru

∞ (infinit)

Asistenţă focalizare manuală (ecran mărit)

Maxim

Ghid focalizare manuală

Porţiunile focalizate vor fi evidenţiate. (Maxim)

Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau departe.

(MF Guide) (Ghid focalizare manuală)

(RO) SQT0214

43

Moduri de înregistrare

„ Afişarea MF Assist (Asistenţă MF)

Este afişat rotind inelul manual.

De asemenea, poate fi afişat ţinând apăsat butonul

pentru a afişa ecranul de setări pentru zona mărită, selectând zona pe care doriţi să o măriţi şi apoi apăsând [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

„

Modificarea afişajului la asistenţa MF

De fiecare dată când apăsaţi selectorul posterior, un afişaj mărit comută între un afişaj cu ecrane fereastră şi un afişaj pe întregul ecran.

Dacă selectorul posterior este rotit, afişajul poate fi mărit/redus de aproximativ 3 - 6 ori atunci când afişajul mărit se află într-un afişaj cu ferestre sau de aproximativ 3 - 10 ori atunci când afişajul mărit este pe întregul ecran.

„ Închiderea MF Assist (Asistenţă MF)

Se va închide când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

De asemenea, puteţi închide MF Assist (Asistarea focalizării manuale) apăsând pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Dacă aţi afişat MF Assist (Asistarea focalizării manuale) rotind inelul manual, se va închide la aproximativ 10 secunde după ce întrerupeţi operarea camerei.

44

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor de aproape

Moduri aplicabile:

1

Apăsaţi .

2

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

([AF Macro])

([Macro Zoom])

(Transfocare macro)

[OFF] (Dezactivare)

Puteţi realiza fotografii ale unui subiect de la o distanţă de până la 3 cm (0,098 ft) faţă de obiectiv rotind butonul de transfocare la maximum în direcţia Wide (1

×).

Utilizaţi această setare pentru a vă apropia de subiect şi apoi măriţi mai mult când realizaţi fotografia.

Puteţi realiza o fotografie cu o transfocare digitală de până la

3

×, păstrând distanţa la subiect pentru poziţia extremă Wide

[3 cm (0,098 ft)].

Calitatea imaginii este mai slabă decât în timpul înregistrării

• normale.

Domeniul de transfocare va fi afişat cu albastru.

(domeniul de transfocare digitală)

• Dacă obiectivul se murdăreşte cu praf sau amprente, acestea nu vor focaliza corect subiectul.

Fixarea focalizării şi a expunerii

(AF/AE Lock - Blocare AF/AE)

Moduri aplicabile:

Această funcţie este utilă atunci când doriţi să realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în exteriorul zonei AF sau în cazul în care contrastul este prea mare şi nu puteţi realiza expunerea corespunzătoare.

1

Aliniaţi ecranul cu subiectul.

2

Apăsaţi lung [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) pentru a fixa focalizarea sau expunerea.

Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), blocarea AF/AE este anulată.

În setarea implicită, numai expunerea este fixată.

3

În timp ce apăsaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), deplasaţi camera pe măsură ce compuneţi imaginea şi apoi apăsaţi butonul declanşator complet.

Când [AE LOCK] (Blocare AE) este setat, după apăsarea la jumătate a butonului declanşator pentru focalizare, apăsaţi butonul declanşator complet.

Setarea funcţiilor [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)

[Custom] (Personalizare)

[AF/AE Lock] (Blocare AF/AE)

(RO) SQT0214

45

Moduri de înregistrare

Compensarea expunerii

Moduri aplicabile:

Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de luminozitate între subiect şi fundal.

1

Apăsaţi selectorul posterior pentru a comuta operarea compensării expunerii.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa expunerea.

Compensarea expunerii spre pozitiv.

3

Apăsaţi selectorul posterior pentru a seta.

Setarea sensibilităţii la lumină

Compensarea expunerii spre negativ.

Moduri aplicabile:

1

Apăsaţi .

2

Selectaţi sensibilitatea ISO rotind selectorul posterior.

AUTO

(Inteligent)

Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcţie de luminozitate.

Maximum [3200]

Camera detectează mişcarea subiectului şi apoi setează automat sensibilitatea ISO optimă şi timpul de expunere pentru a corespunde mişcării subiectului şi luminozităţii scenei şi pentru a minimiza vibraţiile subiectului.

Maximum [3200]

Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.

80*/100*/125/200/400/800/

1600/3200/6400/12800/25600*

* Disponibil doar când este setat [Extended ISO] (ISO extins).

3

Apăsaţi selectorul posterior pentru a seta.

46

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii

([Metering Mode] (Mod de măsurare))

Moduri aplicabile:

Tipul măsurării optice pentru măsurarea luminozităţii poate fi modificat.

[Rec] (Înregistrare)

[Metering Mode] (Mod măsurare)

(Multiplu)

(Focalizare pe centru)

Aceasta este metoda în care camera măsoară cea mai adecvată expunere, determinând automat alocarea luminozităţii pe întregul ecran.

De obicei, recomandăm această metodă.

Aceasta este metoda utilizată pentru a focaliza pe subiect în centrul ecranului şi de măsurare uniformă a întregului ecran.

Aceasta este metoda de măsurare a subiectului

în ţinta de măsurare punct .

(Punct de focalizare)

(RO) SQT0214

47

Moduri de înregistrare

Setarea tipului de declanşator

Moduri aplicabile:

Puteţi utiliza unul dintre cele două declanşatoare pentru a realiza fotografii: declanşatorul mecanic sau declanşatorul electronic.

Descriere

Declanşator mecanic

Camera începe o expunere în mod electronic şi o încheie cu declanşatorul mecanic.

Declanşator electronic

Camera începe şi încheie o expunere în mod electronic.

O —

Bliţ

Timp de expunere

(secunde)

60 - 1/4000 De la 1 la 1/16000

Sunet obturator

Sunet declanşator mecanic*+

Sunet declanşator electronic

Sunet declanşator electronic

* Sunetul declanşatorului mecanic nu poate fi dezactivat.

Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Shutter Type] (Tip declanşator)

[AUTO]

În funcţie de condiţiile de înregistrare şi de timpul de expunere, tipul declanşatorului este comutat automat.

[MSHTR]

(Declanşator mecanic)

[ESHTR]

(Declanşator electronic)

Realizează fotografii doar cu declanşatorul mecanic.

Realizează imagini utilizând numai metoda declanşatorului electronic.

Când un obiect în mişcare este înregistrat cu declanşatorul electronic, este posibil ca subiectul să apară deformat în imagine.

Când declanşatorul electronic este utilizat în condiţii de lumină fluorescentă sau cu LED-uri, în imagine pot apărea benzi orizontale. În astfel de cazuri, reducerea timpului de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale.

48

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Selectarea unui mod de acţionare

Moduri aplicabile:

Puteţi modifica operaţia pe care o execută camera la apăsarea pe butonul declanşatorului.

Rotirea selectorului modului de acţionare.

Single

(O singură imagine)

[Burst]

(Rafală)

Încadrare automată (P51)

Self Timer

(Temporizator automat) (P51)

Time Lapse/ Animation

(Timp scurs/Animaţie) (P52, 54)

Când este apăsat butonul declanşator, este

înregistrată o singură imagine.

Înregistrările sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.

De fiecare dată când butonul declanşator este apăsat, înregistrările sunt efectuate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de compensare a expunerii.

Când butonul declanşator este apăsat,

înregistrarea are loc după ce timpul setat s-a scurs.

Imaginile sunt înregistrate cu Time Lapse Shot

(Fotografie timp scurs) sau Stop Motion Animation

(Animaţie cadru cu cadru).

(RO) SQT0214

49

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală

Moduri aplicabile:

Fotografiile sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.

Imaginile realizate cu o viteză de rafală [SH] vor fi înregistrate ca un grup individual de imagini rafală.

1

Setaţi selectorul modului de acţionare la

2

Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.

Ţineţi apăsat complet butonul declanşator pentru a activa modul rafală.

„ Schimbarea vitezei de rafală

.

1 Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Burst Rate] (Rată rafală)

2 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta viteza de rafală şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[SH]*

2

((Super high speed - Viteză foarte ridicată)

[H]

(High speed -

Viteză ridicată)

[M]

(Middle speed -

Viteză medie)

[L]

(Low speed -

Viteză redusă)

AFS 50 12 7 2

Viteză rafală

(imagini/secundă)

AFF/AFC —

Live View (Vizualizare live)

în Burst Mode (Mod rafală)

Cu fişiere

RAW

*1

Fără fişiere

RAW

Max. 60

7 7

În funcţie de capacitatea cardului

2

— 10 10 10

*1 Numărul de imagini care pot fi înregistrate

*2 Declanşatorul electronic va funcţiona.

50

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor folosind funcţia Auto Bracket

(Încadrare automată)

Moduri aplicabile:

Maximum 7 fotografii vor fi înregistrate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de compensare a expunerii, de fiecare dată când butonul declanşator este apăsat.

Cu încadrare automată

[Step] (Pas): [31/3], [Sequence] (Secvenţă): [0/

/+]

Prima imagine A 2-a imagine A 3-a imagine

.

1

Setaţi selectorul modului de acţionare la

2

Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.

Dacă apăsaţi lung butonul declanşator, este realizat numărul de fotografii pe care l-aţi stabilit.

„ Schimbarea setărilor pentru [Single/Burst Settings]

(Setări individual/rafală), [Step] (Pas) şi [Sequence] (Secvenţă) în modul de

încadrare automată

1 Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Auto Bracket] (Încadrare automată)

2 Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta [Single/Burst Settings] (Setări individual/rafală),

[Step] (Pas) sau [Sequence] (Secvenţă), apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta setarea şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

Realizarea fotografiilor cu temporizatorul

Moduri aplicabile:

1

Setaţi selectorul modului de acţionare la .

2

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza şi apoi apăsaţi-l complet pentru a realiza o fotografie.

„ Modificarea setării de timp pentru temporizator

1 Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Self Timer] (Temporizator)

2 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta un mod şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

(RO) SQT0214

51

Moduri de înregistrare

Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite

([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs))

Moduri aplicabile:

Dacă setaţi durata de începere a înregistrării, intervalul de înregistrare şi numărul de imagini, camera poate realiza automat fotografii cu subiecţi precum animale sau plante pe măsura trecerii timpului şi poare crea o imagine video.

Efectuaţi în avans setările pentru dată şi oră. (P18)

Fotografiile realizate cu Time Lapse Shot (Fotografie timp scurs) sunt afişate ca un set de imagini de grup.

1

Setaţi selectorul modului de acţionare la .

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Selectaţi [Mode] (Mod) cu ▲/▼ şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

5

Selectaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) apăsând pe ▲/▼,

apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

6

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[Start Time]

(Ora de pornire)

[Shooting Interval]

(Interval de

înregistrare)

[Image Count]

(Nr. imagini)

[Now] (Acum)

[Start Time Set]

(Setare oră de pornire)

Începe înregistrarea prin apăsarea completă a butonului declanşator.

Puteţi seta ora de începere a înregistrării.

Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore şi 59 de minute în avans.

Selectaţi elementul (oră sau minut)

apăsând pe ◄/►, setaţi ora de început

apăsând pe ▲/▼, apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Se pot seta intervalul de înregistrare şi numărul de imagini.

◄/►: Selectaţi elementul (minut/secundă/număr de imagini)

▲/▼: Setări

[MENU/SET] (Meniu/Setare): Setare

Se poate seta un interval de înregistrare de la 1 secundă la 99 de minute şi 59 de secunde, la intervale de 1 secundă.

Se poate seta un număr de imagini de la 1 la 9999.

7

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

8

Apăsaţi complet butonul declanşator.

În continuare, se afişează ecranul de confirmare pentru crearea unei imagini video, deci selectaţi [Yes] (Da).

52

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

9

Selectaţi metodele pentru crearea unei imagini video.

Formatul de înregistrare este setat la [MP4].

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

[Frame Rate]

(Rată de cadre)

[Sequence]

(Secvenţă)

Setează calitatea unei imagini video.

[4K/25p]/[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]

Setează numărul de cadre pe secundă.

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.

[50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/

[1fps]

* Doar când setaţi la [FHD/50p]

[NORMAL]:

Îmbină imaginile în ordinea înregistrării.

[REVERSE] (Invers):

Îmbină imaginile în ordinea inversă a înregistrării.

10

Selectaţi [OK] cu ▲/▼, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

„ Modificarea setărilor Time Lapse Shot (Fotografie timp scurs)

Puteţi modifica setările în [Time Lapse/Animation] (Timp scurs/Animaţie) din meniul de înregistrare.

(RO) SQT0214

53

Moduri de înregistrare

Crearea de imagini cadru cu cadru

([Stop Motion Animation]

(Animaţie cadru cu cadru))

Moduri aplicabile:

Efectuaţi în avans setările pentru dată şi oră. (P18)

Imaginile realizate cu [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) sunt afişate sub forma unui set de imagini de grup.

1

Setaţi selectorul modului de acţionare la .

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Selectaţi [Mode] (Mod) cu ▲/▼ şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

5

Selectaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie stop-cadru) cu ▲/▼, apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

6

Apăsaţi pe ▲/▼ pentru a selecta metoda de înregistrare şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Auto Shooting]

(Înregistrare

automată)

[Shooting Interval]

(Interval de

înregistrare)

[ON]

(Activare)

Realizează imaginile automat, la un interval de

înregistrare setat. Când butonul declanşator este apăsat complet, înregistrarea începe.

[OFF]

(Dezactivare)

Această opţiune este destinată realizării manuale a imaginilor, cadru cu cadru.

(Numai când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) este setată la [ON] (Activare))

Setează intervalul pentru înregistrare automată. O valoare cuprinsă

între 1 şi 60 de secunde poate fi setată la intervale de 1 secundă.

Apăsaţi pe

◄/►

pentru a selecta intervalul de înregistrare

(secunde), apăsaţi pe

▲/▼

pentru a seta şi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

7

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

8

Apăsaţi complet butonul declanşator.

9

Deplasaţi subiectul pentru a decide compoziţia imaginii.

Repetaţi înregistrarea în acelaşi mod.

10

Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare), selectaţi [Time Lapse/ Animation] (Timp scurs/Animaţie) din meniul [Rec]

(Înregistrare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

În continuare, se afişează ecranul de confirmare pentru crearea unei imagini video, deci selectaţi [Yes] (Da).

54

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

11

Selectaţi metodele pentru crearea unei imagini video.

Formatul de înregistrare este setat la [MP4].

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

Setează calitatea unei imagini video.

[4K/25p]/[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]

[Frame Rate]

(Rată de cadre)

Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai continuă.

[50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]

* Doar când setaţi la [FHD/50p]

[Sequence]

(Secvenţă)

[NORMAL]:

Îmbină imaginile în ordinea înregistrării.

[REVERSE] (Invers):

Îmbină imaginile în ordinea inversă a înregistrării.

12

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

„ Modificarea setărilor Stop Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru)

Puteţi modifica setările în [Time Lapse/Animation] (Timp scurs/Animaţie) din meniul de înregistrare.

(RO) SQT0214

55

Moduri de înregistrare

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Dezactivarea imediată a sunetelor operaţionale şi a indicatoarelor luminoase ([Silent Mode] (Mod fără sunet))

Moduri aplicabile:

Această funcţie este utilă pentru înregistrarea imaginilor într-un mediu liniştit, într-o instituţie publică etc. sau la fotografierea unor obiecte precum sugari sau animale.

Selectaţi meniul.

[Custom] (Personalizare)

[Silent Mode] (Mod fără sunet)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Afişarea centrului ecranului [Center Marker] (Marcaj central)

Moduri aplicabile:

Centrul ecranului de înregistrare va fi afişat ca [+].

Acest lucru este convenabil pentru operarea zoom-ului, în timp ce păstraţi subiectul în centrul ecranului.

[Custom] (Personalizare)

[Center Marker]

(Marcaj central)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

56

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Verificarea zonelor care pot fi saturate cu alb ([Zebra Pattern]

(Model zebră))

Moduri aplicabile:

Puteţi verifica zonele care pot fi saturate cu alb afişând zonele peste un anumit nivel de luminanţă cu model zebra. De asemenea, puteţi seta nivelul minim de luminanţă (luminozitate) care va fi procesat ca model zebra.

[Custom] (Personalizare)

[Zebra Pattern] (Model zebră)

Afişează zonele peste un anumit nivel de luminanţă printr-un model zebră înclinat spre dreapta.

[ZEBRA1]

[ZEBRA2]

Afişează zonele peste un anumit nivel de luminanţă printr-un model zebră înclinat spre stânga.

[OFF]

(Dezactivare)

[SET]

(Setare)

Setează nivelul minim de luminozitate pentru fiecare model zebră.

[Zebra 1]/[Zebra 2]

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta luminozitatea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

(RO) SQT0214

57

Moduri de înregistrare

Stabilizator optic al imaginii

Camera detectează vibraţii în timpul înregistrării şi le corectează automat, deci puteţi înregistra imagini cu vibraţii reduse.

Setaţi comutatorul [O.I.S.] la [ON] (Activare).

„ Setarea stabilizatorului în meniul [Rec] (Înregistrare)

1

Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Stabilizer] (Stabilizator)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

([Normal])

([Panning])

(Panoramare)

Vibraţiile verticale şi orizontale sunt compensate.

Instabilitatea camerei este corectată pentru mişcările în sus/jos.

Acest mod este ideal pentru panoramare (o metodă de realizare a fotografiilor care implică rotirea camerei pentru urmărirea mişcărilor unui subiect care continuă să se deplaseze într-o direcţie fixă).

58

SQT0214 (RO)

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei Zoom

Moduri aplicabile:

Puteţi micşora pentru a înregistra peisaje etc. dintr-un unghi mai mare (Wide) sau puteţi mări pentru a face persoanele şi obiectele să pară mai aproape (Tele).

Cu ajutorul inelului manual

Setaţi selectorul inel manual la [ZOOM]

(Transfocare).

Cu ajutorul butonului de transfocare

Rotiţi butonul de transfocare.

Rotiţi inelul manual.

Cu cât unghiul de rotaţie este mai mic, cu atât viteza de transfocare se reduce mai mult; cu cât unghiul de rotaţie este mai mare, cu atât creşte viteza de transfocare.

Optical Zoom (Transfocare optică)

Măreşte fără a deteriora calitatea imaginii.

Grosisment maxim: 16

×

Extra Optical Zoom (Transfocare optică suplimentară) (EX)

Această funcţie este operaţională când este selectată oricare dintre rezoluţiile de imagini (P39) indicate cu . Puteţi mări mai mult decât este posibil cu transfocarea optică, fără a deteriora calitatea imaginii.

Grosisment maxim: 32

×

(RO) SQT0214

59

Moduri de înregistrare

Intelligent Zoom (Zoom inteligent)

Moduri aplicabile:

Puteţi mări până la dublul grosismentului original de zoom, reducând la minimum degradarea calităţii imaginii.

[Rec] (Înregistrare)

[i.Zoom] (Transfocare inteligentă) [ON]/[OFF]

(Activare/Dezactivare)

[Motion Picture] (Imagine video)

[i.Zoom] (Transfocare inteligentă)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală)

Moduri aplicabile:

Deşi calitatea imaginii se reduce la fiecare mărire, puteţi mări la până de patru ori grosismentul original de zoom.

[Rec] (Înregistrare)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală) [ON]/[OFF]

(Activare/Dezactivare)

[Motion Picture] (Imagine video)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

60

SQT0214 (RO)

Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului

Moduri de înregistrare

Moduri aplicabile:

Deschideţi/Închideţi bliţul încorporat

Pentru a deschide bliţul

Glisaţi butonul pentru deschiderea bliţului.

Pentru a închide bliţul

Apăsaţi bliţul până la auzirea unui clic.

Închiderea forţată a bliţului poate duce la deteriorarea camerei.

Închideţi bliţul încorporat când nu îl utilizaţi.

Atenţie la deschiderea bliţului, deoarece acesta se va deplasa rapid spre exterior.

Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetul când închideţi un bec de bliţ.

Schimbarea modului Bliţ

Moduri aplicabile:

1 Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Flash] (Bliţ)

2 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [Flash Mode] (Mod bliţ), apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

([Forced Flash On] (Activare forţată bliţ))

([Forced On/ Red-Eye]

(Activare forţată/Efect ochi roşii))

([Slow Sync.] (Sincronizare lentă))

([Slow Sync./ Red-Eye])

(Sincronizare lentă/Efect ochi roşii)

Bliţul este activat de fiecare dată, indiferent de condiţiile de înregistrare.

Utilizaţi acest mod când subiectul este luminat din spate sau sub lumină fluorescentă.

Dacă realizaţi o fotografie cu un fundal negru, această funcţie va încetini viteza declanşatorului când bliţul este activat. Fundalul întunecat va apărea mai luminos.

(RO) SQT0214

61

Altele

Funcţia Wi-Fi

®

/funcţia NFC

„ Descrierea metodei

Când întâmpinaţi un pas cu mesajul, „Select [Select a destination from History].” (Selectaţi

[Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din istoric).) sau un pas similar, apăsaţi butonul cursor pentru a selecta [Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din istoric) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

„ Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi

Luminează în albastru: Indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi este în standby

Albastru intermitent: Trimiterea/primirea datelor prin conexiunea Wi-Fi

„

Despre butonul [Wi-Fi]

Butonul [Wi-Fi]/[Fn2] poate fi utilizat în două moduri, ca [Wi-Fi] sau ca [Fn2] (funcţie 2). În momentul achiziţiei, este setat iniţial la [Wi-Fi].

Apăsarea şi menţinerea apăsată a [Wi-Fi] înainte de conectarea la Wi-Fi (În timpul conectării la smartphone)

Se afişează informaţiile necesare pentru conectarea smartphone-ului la aparat (Cod QR, SSID şi parolă).

Apăsaţi [Wi-Fi] înainte de conectarea la Wi-Fi

Se pot selecta următoarele elemente.

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Select a destination from History]

(Selectaţi o destinaţie din Istoric)

[Select a destination from Favorite]

(Selectaţi o destinaţie din favorite)

Aceste instrucţiuni de operare descriu procedura pentru [New Connection] (Conexiune nouă).

Posibilităţile butonului [Wi-Fi] în timpul conexiunii la Wi-Fi

Se pot selecta următoarele elemente.

[Terminate the Connection] (Încheiere conexiune)

[Change the Destination] (Modificare destinaţie)

[Change Settings for Sending Images]

(Modificare setări pentru trimitere imagini)*

[Register the Current Destination to Favorite]

(Înregistrare destinaţie curentă la favorite)

[Network Address] (Adresă reţea)

* Această opţiune nu este afişată când destinaţia [Remote Shooting & View] (Fotografie şi vizualizare la distanţă), [Playback on TV] (Redare pe televizor) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) este setată la [Printer] (Imprimantă).

• Vă recomandăm insistent să stabiliţi o cheie de criptare pentru a păstra securitatea informaţiilor.

• Când trimiteţi imagini pe o reţea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dvs.

62

SQT0214 (RO)

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Controlarea cu un smartphone/tabletă

Aceste instrucţiuni de operare se referă atât la smartphone-uri, cât şi la tablete ca „smartphoneuri” din aceste moment, cu excepţia unor specificaţii contrare.

Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”

„Image App” este o aplicaţie furnizată de Panasonic.

Sistem de operare (Din iunie 2014)

Aplicaţie pentru Android™: Android 2.3.3 sau superioară

Aplicaţie pentru iOS: iOS 5.0 sau o versiune superioară

* Conectarea la acest aparat cu [Wi-Fi Direct] necesită Android OS 4.0 sau o versiune superioară şi suport Wi-Fi Direct

TM

.

1

Conectaţi smartphone-ul la o reţea.

2

(Android) Selectaţi „Google Play

TM

Store”.

3

(iOS) Selectaţi „App Store

SM

”.

4

Introduceţi „Panasonic Image App” sau„LUMIX” în caseta de căutare.

5

Selectaţi „Panasonic Image App” şi instalaţi.

Utilizaţi cea mai recentă versiune.

Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.

Ecranul diferă în funcţie de sistemul de operare.

Ecranele şi procedurile descrise din acest punct sunt cele din momentul în care modelul a fost pus pentru prima dată în vânzare. Ecranele şi procedurile se pot modifica o dată cu actualizările de versiune.

În funcţie de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod corespunzător. Pentru informaţii despre „Image App”, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

Când descărcaţi aplicaţia pe o reţea mobilă, este posibil să se perceapă tarife ridicate pentru comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dvs.

Conectarea la un smartphone/tabletă

Dacă utilizaţi un dispozitiv iOS

[iPhone/iPod touch/iPad]

Dacă utilizaţi un dispozitiv Android

Este dispozitivul dumneavoastră compatibil cu funcţia NFC?

Da Nu

Utilizarea codului QR pentru a stabili o conexiune

Configurarea unei conexiuni utilizând funcţia NFC

Utilizarea codului QR pentru a stabili o conexiune

P64 P65 P65

De asemenea, puteţi configura o conexiune introducând direct parola. Pentru detalii, consultaţi P66.

La încheierea conexiunii, consultaţi P66.

(RO) SQT0214

63

Altele

Dacă utilizaţi un dispozitiv iOS [iPhone/iPod touch/iPad]

Utilizarea codului QR pentru a stabili o conexiune

1

Apăsaţi şi ţineţi apăsat [Wi-Fi] pe cameră.

2

Porniţi aplicaţia „Image App” pe smartphone/tabletă.

3

Selectaţi [QR code] (Cod QR) şi apoi selectaţi [OK].

4

Utilizând „Image App”, scanaţi codul QR afişat pe ecranul camerei.

Cod QR

• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul

QR va fi mărit. Dacă este dificil să scanaţi codul QR,

încercaţi să îl măriţi. (Dacă scanarea nu este efectuată cu succes, măriţi distanţa dintre cameră şi smartphone şi

încercaţi din nou sau A utilizaţi o altă metodă de conexiune

în afară de metoda codului QR.)

5

Instalaţi profilul „IMAGE APP”.

• Va fi afişat un mesaj în browser.

• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca smartphone-ul.

6

Apăsaţi din nou butonul de pagină de pornire pentru a închide browser-ul.

7

Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.

8

Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

9

Reveniţi la ecranul paginii de pornire şi apoi porniţi „Image App”. (P63)

Paşii 2- 6 nu sunt necesari începând de la a doua repetare.

64

SQT0214 (RO)

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Când utilizaţi un dispozitiv Android

Configurarea unei conexiuni utilizând funcţia NFC

Dacă pe smartphone nu se afişează , înseamnă că funcţia NFC a smartphone-ului este dezactivată. Citiţi instrucţiunile de operare ale smartphone-ului şi activaţi-o.

Această funcţie poate fi utilizată cu dispozitive compatibile NFC prin intermediul Android

(sistem de operare versiunea 2.3.3 sau ulterioară). (cu excepţia anumitor modele)

1 Lansaţi aplicaţia „Image App” pe smartphone.

2 În timp ce se afişează

pe ecranul smartphone-ului, atingeţi smartphone-ul de pe cameră.

3 Când ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe cameră, selectaţi [Yes] (Da).

4 Atingeţi smartphone-ul/tableta la din nou.

al camerei

Paşii 3- 4 nu sunt necesari începând de la a doua repetare.

Pentru mai multe informaţii despre operarea şi setările smartphone-urilor compatibile cu NFC, consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului dumneavoastră.

Când utilizaţi un dispozitiv Android

Utilizarea codului QR pentru a stabili o conexiune

1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat [Wi-Fi] pe cameră.

2 Porniţi aplicaţia „Image App” pe smartphone

3 Selectaţi [QR code] (Cod QR).

4 Scanaţi codul QR afişat pe ecranul camerei.

Cod QR

Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit. Dacă este dificil să scanaţi codul QR, încercaţi să îl măriţi.

(Dacă scanarea nu este efectuată cu succes, măriţi distanţa dintre cameră şi smartphone şi încercaţi din nou sau utilizaţi o altă metodă de conexiune în afară de metoda codului QR.)

(RO) SQT0214

65

Altele

Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad), cât şi pentru dispozitive Android

Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune

1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat [Wi-Fi] pe cameră.

2 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.

3 Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

SSID şi parolă

4 Introduceţi parola afişată pe ecranul camerei.

Dacă utilizaţi un dispozitiv Android, marcarea casetei pentru afişarea parolei va permite dispozitivului să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.

5 De pe smartphone, porniţi „Image App”.

Atât pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad), cât şi pentru dispozitive Android

Încheierea conexiunii

După utilizare, încheiaţi conexiunea cu smartphone-ul.

1 Apăsaţi [Wi-Fi] pe cameră. (P62)

2 Pe smartphone, închideţi „Image App”.

Dacă utilizaţi un dispozitiv iOS

Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire la pagina de pornire pentru a

închide aplicaţia.

Dacă utilizaţi un dispozitiv Android

Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire de două ori pentru a închide aplicaţia.

66

SQT0214 (RO)

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Realizarea fotografiilor cu ajutorul unui smartphone/unei tablete

(înregistrare de la distanţă)

1

Conectarea la un smartphone. (P63)

2

Operaţi smartphone-ul.

Selectaţi .

Înregistraţi o imagine.

• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.

• Unele setări nu sunt disponibile.

Redarea imaginilor în cameră

1

Conectarea la un smartphone. (P63)

2

Operaţi smartphone-ul.

Selectaţi .

• Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate selectând pictograma ( ) din partea stângă sus a ecranului. Pentru a afişa imaginile stocate în cameră, selectaţi

[LUMIX].

Atingeţi imaginea pentru a o mări.

Salvarea imaginilor stocate în cameră

1

Conectarea la un smartphone. (P63)

2

Operaţi smartphone-ul.

Selectaţi .

• Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate selectând pictograma ( ) din partea stângă sus a ecranului. Pentru a afişa imaginile stocate în cameră, selectaţi

[LUMIX].

Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o pentru a o salva.

Funcţia poate fi alocată sus, jos, la stânga sau la dreaptă, în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Nu puteţi salva imaginile realizate în format RAW, imaginile video înregistrate cu [AVCHD] sau cu rezoluţia setată la [MP4] în 4K.

(RO) SQT0214

67

Altele

Salvarea imaginilor în cameră utilizând funcţia NFC

Funcţia NFC nu este disponibilă pentru dispozitivele iOS (iPhone/iPod touch/iPad).

1

Redaţi imaginile pe cameră.

2

Lansaţi aplicaţia „Image App” pe smartphone.

3

În timp ce se afişează pe ecranul de conectare al „Image App”, atingeţi smartphone-ul de

de pe cameră.

Dacă o încercare de conexiune prin atingere eşuează, reporniţi “Image App”, şi apoi afişaţi ecranul din pasul 2 din nou.

Pentru a transfera mai mult de o imagine, repetaţii paşii 1 şi 3.

(Acestea nu pot fi transferate în lot.)

După ce aţi configurat o conexiune cu smartphone-ul utilizând funcţia NFC, imaginea va fi salvată prin conexiunea Wi-Fi.

Nu este necesar ca dispozitivele să se atingă între ele în timpul transferului unei imagini.

Trimiterea imaginilor din cameră către un SNS

1

Conectarea la un smartphone. (P63)

2

Operaţi smartphone-ul.

Selectaţi .

• Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate selectând pictograma ( ) din partea stângă sus a ecranului. Pentru a afişa imaginile stocate în cameră, selectaţi [LUMIX].

Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o pentru a o trimite la SNS etc.

• Imaginea este trimisă la un serviciu web, precum SNS.

Funcţia poate fi alocată sus, jos, la stânga sau la dreaptă, în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

68

SQT0214 (RO)

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Configurarea unei conexiuni la PC prin intermediul unui punct de acces wireless

Pentru a crea un folder care primeşte imagini

Pregătiţi folderele pentru primirea imaginilor la PC înainte de a trimite o imagine la PC.

• Creaţi un cont de utilizator PC (nume de cont (maximum 254 de caractere) şi parolă

(maximum 32 de caractere)) constând din caractere alfanumerice. O încercare de a crea un folder de primire poate eşua în cazul în care contul include caractere non-alfanumerice.

„

La utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”

1

Instalaţi „PHOTOfunSTUDIO” la PC.

Pentru detalii despre cerinţele hardware şi instalare, citiţi „Despre software-ul furnizat”(P72).

2

Creaţi un folder care primeşte imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”.

Pentru a crea folderul în mod automat, selectaţi [Auto-create] (Creare automată).

Pentru a specifica un folder, creaţi un folder nou sau setaţi o parolă pentru folder, selectaţi

[Create manually] (Creare manuală).

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

„

Când nu utilizaţi „PHOTOfunSTUDIO”

(Pentru Windows)

Sistem de operare acceptat: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/

Windows 8.1

Exemplu: Windows 7

1

Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi clic dreapta.

2

Selectaţi [Properties] (Proprietăţi), apoi activaţi partajarea folderului.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de operare.

(Pentru Mac)

Sistem de operare acceptat: OS X v10.5 - v10.9

Exemplu: OS X v10.8

1

Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi clic pe elemente în următoarea ordine.

[File]

[Get Info] (Obţinere informaţii)

2

Activaţi partajarea folderului.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de operare.

La trimiterea imaginilor către PC

Puteţi trimite imagini statice şi imagini video înregistrate cu acest aparat la un PC.

Metodele de conexiune descrise în acest manual sunt exemple. Pentru detalii despre alte metode de conexiuni, consultaţi „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”.

Pregătire:

Dacă grupul de lucru al PC-ului de destinaţie a fost modificat de la setarea standard, trebuie să modificaţi, de asemenea, setarea aparatului în [PC Connection] (Conexiune PC).

(RO) SQT0214

69

Altele

1

Apăsaţi [Wi-Fi].

2

Selectaţi [New Connection] (Conexiune nouă).

3

Selectaţi metoda de conexiune.

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării))

Format fişier disponibil: JPEG/RAW

Selectarea şi trimiterea imaginilor

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

Format fişier disponibil: Format ALL

4

Selectaţi [PC].

5

Selectaţi metoda de conexiune.

Exemplu: Selectarea [WPS (Push-Button)] (WPS - Buton) pentru configurarea unei conexiuni

Selectaţi [Via Network] (Prin reţea).

Selectaţi [WPS (Push-Button)] (WPS - Buton).

Apăsaţi pe butonul WPS al punctului de acces wireless până când acesta comută în modul WPS.

6

De pe cameră, efectuaţi operaţia care corespunde scopului

dumneavoastră.

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării))

Selectaţi PC-ul la care doriţi să vă conectaţi şi folderul de destinaţie*.

. Realizaţi o imagine utilizând camera.

Selectarea şi trimiterea imaginilor.

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

Selectaţi PC-ul la care doriţi să vă conectaţi şi folderul de destinaţie.*

Selectaţi [Single Select] (Selectare o singură imagine) sau

[Multi Select] (Selectare mai multe imagini) şi apoi selectaţi imaginile pe care doriţi să le trimiteţi.

*

Când PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, selectaţi [Manual Input] (Introducere manuală) şi introduceţi numele de computer al PC-ului

(numele NetBIOS pentru computerele Apple Mac).

Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi]. (P62)

Folderele sortate în funcţie de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt salvate în folderele respective.

Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator şi parolei, introduceţi-l pe cel setat pe

PC-ul dumneavoastră.

Când numele computerului (numele NetBIOS pentru computerele Apple Mac) conţine un spaţiu

(caracter gol), etc., este posibil ca acesta să nu fie recunoscut corect. Dacă o încercare de conexiune nu reuşeşte, recomandăm modificarea numelui computerului (sau a numelui NetBIOS) într-un nume format numai din caractere alfanumerice, cu maximum 15 caractere.

70

SQT0214 (RO)

Altele

Redarea imaginilor pe un ecran TV

Pregătiri: Opriţi aparatul şi televizorul.

Confirmaţi terminalele pe televizorul dumneavoastră şi utilizaţi un cablu compatibil. Calitatea imaginii poate varia, în funcţie de conexiunile utilizate.

1

Conectaţi camera şi un TV.

Verificaţi direcţia terminalelor şi conectaţi/deconectaţi drept, ţinând de fişă

(Ar putea rezulta o defecţiune prin deformarea terminalului în cazul în care fişa este oblică sau în direcţia greşită.)

Nu conectaţi dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecţiune.

Pentru conectare cu un cablu micro HDMI

Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI. Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona. „Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))

Verificaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)).

În timpul redării de imagini video 24p, setaţi [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO]. Pentru alte setări în afară de [AUTO], nu poate reda la 24 cadre/secundă.

Sunetul va fi redat stereo (2 canale).

Nu se afişează nicio imagine pe ecranul acestui aparat.

Când [VIERA Link] este setat la [ON] (Activare), operaţiile cu ajutorul butoanelor de pe cameră sunt restricţionate.

Aliniaţi marcajele şi introduceţi.

Cablu micro HDMI

Conector HDMI

Conectarea cu un cablu AV (opţional)

Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).

Sunetul va fi redat mono.

Aliniaţi marcajele şi introduceţi.

Cablu AV (opţional)

Galben: la mufa de intrare video

Alb: la mufa de intrare audio.

Terminal [AV OUT/DIGITAL]

Culoarea terminalului este auriu.

2

Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea care corespunde conectorului utilizat.

(RO) SQT0214

71

Altele

3

Porniţi camera şi apoi apăsaţi .

Intrarea televizorului va comuta automat şi se va afişa ecranul de redare la conectarea la un televizor compatibil VIERA Link utilizând un cablu micro HDMI cu [VIERA Link] setat la

[ON] (Activare).

Difuzorul camerei nu redă niciun sunet.

Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.

Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video pe PC

„

PC care poate fi utilizat

Aparatul poate fi conectat la orice PC capabil să recunoască un dispozitiv de stocare în masă.

Suport Windows: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Suport Mac: OS X v10.5 - v10.9

Este posibil ca imaginile video AVCHD să nu fie importate corect când sunt copiate sub formă de fişiere sau folder

Cu Windows, importaţi întotdeauna imaginile video AVCHD utilizând „PHOTOfunSTUDIO”, unul dintre programele de pe DVD (furnizat).

Cu un Mac, imaginile video AVCHD pot fi importate utilizându-se „iMovie”.

Reţineţi că importul nu este posibil în funcţie de calitatea imaginii.

(Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactaţi Apple Inc.)

Despre software-ul furnizat

DVD-ul furnizat conţine următorul software. Instalaţi software-ul pe calculatorul dumneavoastră

înainte de utilizare.

PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE

(Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1)

Acest software vă permite să gestionaţi imaginile. De exemplu, puteţi trimite imagini statice şi video la un PC şi le puteţi sorta în funcţie de data înregistrării sau denumirea modelului.

De asemenea, puteţi efectua operaţii precum scrierea imaginilor pe DVD, procesare şi corectare, precum şi editarea imaginilor video.

SILKYPIX Developer Studio 4.1 SE

(Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.5/ v10.6/v10.7/v10.8/v10.9)

Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW.

Imaginile editate pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF etc.) ce poate fi afişat pe un calculator personal.

72

SQT0214 (RO)

Altele

Pentru detalii despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio, consultaţi

„Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft Laboratory: http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile

(Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1)

LoiLoScope este un software de editare video care necesită întreaga capacitate a PC-ului dumneavoastră. Crearea de filmuleţe video este la fel de uşoară ca şi organizarea cardurilor pe un birou. Folosiţi fişierele dumneavoastră de muzică, imagini şi video pentru a crea filmuleţe video pe care să le partajaţi cu prietenii şi familia scriindu-le pe un DVD,

încărcându-le pe site-uri sau pur şi simplu trimiţând prin e-mail filmuleţele video prietenilor dumneavoastră.

Astfel va fi instalată doar o comandă rapidă către site-ul de unde puteţi descărca versiunea de probă.

Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope, citiţi manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai jos. URL manual: http://loilo.tv/product/20

„

Instalarea software-ului furnizat

Înainte de a insera DVD-ul, închideţi toate aplicaţiile deschise.

1 Verificaţi mediul de operare al calculatorului dumneavoastră.

Mediu de operare al aplicaţiei „PHOTOfunSTUDIO”

OS:

Windows

®

XP (32bit) SP3,

Windows Vista

®

(32bit) SP2,

Windows

Windows

Windows

®

®

®

7 (32bit/64bit) sau SP1,

8 (32bit/64bit),

8.1 (32bit/64bit)

CPU:

Pentium

®

Pentium

®

III 500 MHz sau superior (Windows

®

Pentium

®

III 800 MHz sau superior (Windows Vista

III 1 GHz sau superior (Windows

®

XP),

®

),

7/Windows

®

8/Windows

®

8.1)

Afişaj:

1024

×768 pixeli sau mai mult (1920×1080 pixeli sau mai mult recomandat)

RAM:

512 MB sau mai mult (Windows

1 GB sau mai mult (Windows

®

®

XP/Windows Vista

7 32 biţi/Windows

®

2 GB sau mai mult (Windows

®

7 64 biţi/Windows

®

®

),

8 32 biţi//Windows

8 64 biţi//Windows

®

®

8.1 32biţi),

8.1 64biţi)

Spaţiu liber pe hard disk:

450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului

Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF) pentru mai multe sisteme de operare.

Pentru detalii despre „SILKYPIX Developer Studio”, vă rugăm să citiţi site-ul de asistenţă menţionat la P73.

2 Introduceţi DVD-ul cu software-ul furnizat.

3 Executaţi clic pe [Applications] (Aplicaţii) din meniul de instalare.

Dacă este afişat ecranul de redare automată, puteţi afişa meniul selectând şi executând

[Launcher.exe].

În Windows 8/Windows 8.1, puteţi afişa meniul făcând clic pe un mesaj care este afişat după inserarea DVD-ului, apoi selectând şi executând [Launcher.exe].

De asemenea, puteţi afişa meniul făcând dublu clic pe [SFMXXXX] în [Computer]

(XXXX diferă în funcţie de model).

4 Executaţi clic pe [Recommended Installation] (Instalare recomandată).

Continuaţi instalarea conform mesajelor care apar pe ecran.

(RO) SQT0214

73

Altele

• Va fi instalat software-ul compatibil cu calculatorul dumneavoastră.

• Pe Mac, SILKYPIX poate fi instalat manual. n

Introduceţi DVD-ul cu software-ul furnizat. o

Executaţi dublu clic pe folderul cu aplicaţii de pe DVD. p

Executaţi dublu clic pe folderul afişat automat. q

Executaţi dublu clic pe pictograma din folderul aplicaţiei.

Indisponibil în aceste cazuri:

„

„PHOTOfunSTUDIO” şi „LoiLoScope” nu sunt compatibile cu Mac.

Transferul imaginilor la un PC

Pregătiri: Instalaţi „PHOTOfunSTUDIO” pe PC.

1 Conectaţi computerul şi camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).

Porniţi acest aparat şi PC-ul înainte de conectare.

Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.

(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)

Nu conectaţi dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecţiune.

Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB

Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).

Cablu de conexiune USB (furnizat)

Aliniaţi marcajele şi introduceţi.

Terminal [AV OUT/DIGITAL]

Culoarea terminalului este auriu.

2 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [PC] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Dacă [USB Mode] (Mod USB) este setat la [PC] în meniul [Setup] (Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la PC fără a se afişa ecranul de selectare [USB Mode]

(Mod USB).

3 Copiaţi imaginile pe un computer utilizând „PHOTOfunSTUDIO”.

Nu ştergeţi şi nu mutaţi fişiere sau foldere copiate în Windows Explorer.

Când vizualizaţi în „PHOTOfunSTUDIO”, nu veţi putea reda sau edita.

„

Copierea pe un PC fără utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”

Dacă nu puteţi instala „PHOTOfunSTUDIO”, puteţi copia fişierele şi folderele în PC-ul dvs. prin glisarea şi fixarea fişierelor din acest aparat.

74

SQT0214 (RO)

Altele

Afişare ecran / Afişare vizor

Următoarele imagini sunt exemple ale situaţiilor în care ecranul de afişare este

„

setat la (stil monitor) pe monitor.

La înregistrare

Expunere multiplă

Declanşator electronic

Mod înregistrare (P21)

Setări personalizate (P37)

Photo Style (Stil foto)

Afişare reglare control creativ

Mod bliţ (P61)

Bliţ

Format de înregistrare/

Calitate înregistrare (P23)

Rezoluţie imagine/Raport dimensiuni (P39)

Card (afişat doar în timpul

înregistrării)

Timp de înregistrare scurs*

1

(P23)

Indicator înregistrare simultană

Comutarea automată vizor/ecran

Maxim

Highlight Shadow

(Evidenţiere umbră)

HDR

Calitate (P40)

Video de mare viteză

Mod de focalizare (P42)

Mod AF (P41)

Recunoaşterea feţei

Blocare AF (P45)

Rafală (P50)

Încadrare automată (P51)

Temporizator (P51)

Fotografie cu timp scurs (P52)

Animaţie cadru cu cadru

(P54)

Indicaţie acumulator

Mod imagine

(Priorităţi imagine statică)

Nivel de luminanţă

Înregistrare macro (P45)

Captură nivel

Stabilizator optic al imaginii

(P58)

Alertă vibraţii

Stare de înregistrare (Luminează intermitent în roşu.) / Focalizare

(Luminează în verde.) (P22)

Focalizare (În condiţii de iluminare slabă)

Conectat la Wi-Fi

Histogramă

(RO) SQT0214

75

Altele

Blocare AE (P45)

Mod de măsurare (P47)

Comutare program

Valoare apertură

Timp de expunere

Nume*

2

Numărul de zile care au trecut de la data plecării*

2

Vârstă*

2

Locaţie*

2

Data şi ora curentă/Setarea destinaţiei de călătorie*

2

:

Zonă de focalizare automată

Valoarea de compensare a expunerii (P46)

Luminozitate

Asistenţa de expunere manuală

Sensibilitate ISO (P46)

Ghid de operare a selectorului

Încadrare balans de alb

Reglarea fină a balansului de alb

Balans de alb (P38)

Ţintă de măsurare în punct (P47)

Temporizator*

3

(P51)

Mod silenţios (P56)

Culoare

Numărul de imagini care pot fi înregistrate*

4

Timp de înregistrare disponibil*

1, 4

Microfon extern

Microfon cu zoom

Exponometru (P32)

Afişare nivel microfon

Zoom

Limitare nivel microfon

(OFF - Dezactivare)

*1 m: minut, s: secundă

*2 Această indicaţie este afişată timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului şi după trecerea din modul redare în modul înregistrare.

*3 Aceasta este afişată în timpul numărării inverse.

*4 Este posibilă comutarea afişării între numărul de imagini înregistrabile şi timpul de

înregistrare disponibil cu setarea [Remaining Disp.] (Afişare timp rămas) din meniul [Custom]

(Personalizare).

76

SQT0214 (RO)

Informaţii de înregistrare afişate pe ecran

Mod înregistrare (P21)

Valoare apertură (P22)

Timp de expunere (P22)

Indicaţie acumulator

Sensibilitate ISO (P46)

Valoarea de compensare a expunerii (P46)

Luminozitate

Asistenţa de expunere manuală

Mod bliţ (P61)

Bliţ

Simplu (P49)

Rafală (P50)

Încadrare automată (P51)

Altele

Temporizator (P51)

Fotografie cu timp scurs (P52)

Animaţie cadru cu cadru (P54)

Mod de focalizare (P42)

Mod AF (P41)

Calitate (P40)

Rezoluţie imagine/Raport dimensiuni (P39)

Wi-Fi (P62)

Setările butoanelor funcţionale

Stil foto

Balans de alb (P38)

Control inteligent al domeniului dinamic

Mod de măsurare (P47)

Număr de imagini

înregistrabile

Timp de înregistrare disponibil

(RO) SQT0214

77

Altele

Afişare mesaj

În unele cazuri se vor afişa mesaje de confirmare sau de eroare pe ecran.

Mesajele importante sunt descrise mai jos, ca exemple.

Vă rugăm să consultaţi şi „Instrucţiunile de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” pentru informaţii mai detaliate.

[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi şterse)/

[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu poate fi ştearsă)

Această funcţie se poate utiliza numai cu imagini compatibile cu standardul DCF.

Efectuaţi formatarea (P18) pe această unitate după salvarea datelor necesare pe un PC etc.

[Memory Card Error] (Eroare card de memorie)/[This memory card cannot be used]

(Acest card de memorie nu poate fi utilizat)

Vă rugăm utilizaţi un card compatibil cu acest aparat. (P17)

[Insert SD card again] (Introduceţi cardul SD din nou)/[Try another card]

(Încercaţi un alt card)

S-a produs o eroare la accesarea cardului.

Introduceţi din nou cardul.

Introduceţi un card diferit.

[Read Error/Write Error Please check the card] (Eroare de citire/scriere – vă rugăm verificaţi cardul)

• A avut loc o eroare la citirea sau scrierea datelor.

Scoateţi cardul după oprirea camerei. Introduceţi cardul din nou, porniţi aparatul şi reîncercaţi citirea sau scrierea datelor.

Cardul poate fi deteriorat.

Introduceţi un card diferit.

[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)

Utilizaţi un acumulator original Panasonic. Dacă acest mesaj este afişat când utilizaţi un acumulator original Panasonic, contactaţi distribuitorul sau Panasonic.

Dacă borna bateriei este murdară, curăţaţi-o şi eliminaţi toate obiectele.

[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]

(Conectarea la punctul de acces wireless a eşuat/Conexiune eşuată/Nu a fost găsită nicio destinaţie)

• Verificaţi următoarele aspecte referitoare la punctul de acces wireless.

Informaţiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greşite.

Verificaţi tipul de autentificare, tipul de criptare şi cheia de criptare.

Alimentarea punctului de acces wireless nu este pornită.

Setarea punctului de acces wireless nu este acceptată de acest aparat.

Verificaţi setarea reţelei de destinaţie.

Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.

Verificaţi celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless şi dispozitivele care utilizează banda de 2,4 GHz.

[No picture to send] (Nu este disponibilă nicio imagine pentru trimitere)

Acest mesaj este afişat când nu există nicio imagine care trebuie transmisă din cauza restricţiilor de destinaţie. Verificaţi formatul de fişier al imaginii care trebuie trimisă.

78

SQT0214 (RO)

Altele

Listă de meniuri

Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor, numărul de pixeli şi alte aspecte ale fotografiilor pe care le realizaţi.

• [Photo Style] (Stil foto), [AFS/AFF], [Metering Mode] (Mod de măsurare), [Highlight Shadow]

(Evidenţiere umbră), [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic), [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă), [i.Zoom] (Transfocare inteligentă) şi [Digital Zoom] (Transfocare digitală) sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video).

Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.

[Photo Style]

(Stil foto)

Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriţi să-l înregistraţi.

Puteţi ajusta culoarea şi calitatea imaginii pentru efecte.

[Aspect Ratio]

(Raport dimensiuni)

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

[Quality] (Calitate)

Setează raportul dimensiunilor imaginii.

Setaţi numărul de pixeli.

[AFS/AFF]

Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.

Atribuie [AFS] sau [AFF] la [AFS/AFF] de la selectorul modului de focalizare.

[Metering Mode]

(Mod măsurare)

[Burst Rate]

(Rată rafală)

Setează metoda de măsurare a luminii pentru măsurarea luminozităţii.

Setează viteza de rafală pentru înregistrarea rafală.

[Auto Bracket]

(Încadrare automată)

Setează înregistrarea individuală/în rafală, domeniul de compensare şi ordinea de înregistrare pentru înregistrarea Auto Bracket

(Încadrare automată).

[Self Timer]

(Temporizator)

Setează modul de funcţionare a temporizatorului.

[Time Lapse/Animation]

(Timp scurs/Animaţie)

Efectuează setările de înregistrare pentru Time Lapse Shot

(Fotografie timp scurs) sau Stop Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru).

[Highlight Shadow]

(Evidenţiere umbră)

[i.Dynamic]

(Control inteligent domeniu dinamic)

Puteţi ajusta luminozitatea porţiunilor luminoase şi întunecate ale unei imagini în timp ce verificaţi luminozitatea pe ecran.

Ajustează contrastul şi expunerea.

[i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă)

[iHandheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)

Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o claritate mai bună.

Imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală şi sintetizate într-o singură imagine.

[iHDR]

[HDR]

Când există, de exemplu, un contrast puternic între fundal şi subiect, se înregistrează mai multe imagini statice cu expuneri diferite, care se combină pentru a crea o singură imagine statică cu gradaţie bogată.

Puteţi combine 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradaţie bogată.

(RO) SQT0214

79

Altele

[Multi Exp.]

(Expunere multiplă)

[Panorama Settings]

(Setări panoramă)

Oferă un efect similar cu expunerea multiplă. (de până la 4 ori echivalentul unei imagini individuale)

Setează direcţia de înregistrare şi efectul de imagine pentru

înregistrarea panoramică.

Puteţi alege între realizarea fotografiilor cu ajutorul declanşatorului mecanic şi cu al declan atorului electronic.

[Shutter Type

(Tip declanşator)

[Flash] (Bliţ)

Setează modul de funcţionare a bliţului.

[Red-Eye Removal]

(Eliminare efect de ochi roşii)

Detectează automat efectul de ochi roşii cauzat de bliţ şi corectează datele de imagine corespunzător.

[ISO Limit Set]

(Setare limită ISO)

[ISO Increments]

(Incrementuri ISO)

[Extended ISO]

(ISO extins)

[Digital Zoom]

(Transfocare digitală)

Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau , o sensibilitate ISO optimă este setată cu valoarea selectată ca o limită superioară.

Valorile setărilor de sensibilitate ISO se modifică în trepte de 1/3 EV sau 1 EV.

Puteţi extinde valorile disponibile ale sensibilităţii ISO.

[Long Shtr NR]

(Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt)

Puteţi elimina zgomotul cauzat înregistrând cu un timp de expunere mai mare.

[i.Zoom]

Puteţi creşte grosismentul de transfocare cu reducere minimă a calităţii imaginii.

Amplifică efectul Tele.

Cu cât nivelul de grosisment este mai mare, cu atât mai mult se degradează calitatea imaginii.

[Color Space]

(Spaţiu de culoare)

[Stabilizer]

(Stabilizator)

[Face Recog.]

(Recunoaştere faţă)

[Profile Setup]

(Configurare profil)

Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi reproducerea culorii imaginilor înregistrate pe un PC, imprimantă etc.

Când sunt depistate trepidaţii în timpul înregistrării, camera le corectează automat.

Setează automat focalizarea şi expunerea, stabilind o prioritate pentru feţele înregistrate.

Dacă setaţi numele şi data naşterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie în avans, puteţi înregistra numele şi vârsta în luni şi ani pe imagini.

80

SQT0214 (RO)

Altele

Motion Picture] (Imagine video)

Acest meniu vă permite să configuraţi [Rec Format] (Format de înregistrare), [Rec Quality]

(Calitate înregistrare) şi alte aspecte pentru înregistrarea imaginilor video.

• [Photo Style] (Stil foto), [AFS/AFF], [Metering Mode] (Mod de măsurare), [Highlight Shadow]

(Evidenţiere umbră), [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic), [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă), [i.Zoom] (Transfocare inteligentă) şi [Digital Zoom] (Transfocare digitală) sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video).

Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.

Pentru detalii, consultaţi explicaţiile setării corespunzătoare din meniul [Rec] (Înregistrare).

[Rec Format]

(Format înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

[Exposure Mode]

(Mod de expunere)

[High Speed Video]

(Video de înaltă viteză)

Setează formatul fişierului pentru imaginile video pe care le

înregistraţi.

Este configurată calitatea pentru imaginile video.

Selectează metoda pentru setarea valorii aperturii şi a timpului de expunere în modul Creare video.

Puteţi înregistra imagini cu încetinitorul efectuând înregistrare la viteză ultra ridicată.

[Picture Mode]

(Mod imagine)

Setează metoda de înregistrare pentru imagini video în timpul

înregistrării de imagini video.

[Continuous AF]

(Focalizare automată continuă)

Continuă să focalizeze subiectul pentru care a fost obţinută focalizarea.

[Level Shot]

(Captură nivel)

Camera detectează automat înclinaţia şi corectează imaginile video pe care le înregistraţi într-o poziţie dreaptă pentru a preveni

înclinarea.

[Luminance Level]

(Nivel de luminanţă)

[Flkr Decrease]

(Reducere licărire)

[Mic Level Disp.]

(Afişare nivel microfon)

Selectaţi domeniul de luminanţă adecvat pentru video.

Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar în imaginile video.

Setaţi dacă doriţi ca nivelul microfonului să fie afişat pe ecranul de

înregistrare sau nu.

[Mic Level Adj.]

(Ajustare nivel microfon)

Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 19 niveluri diferite.

[Special Mic.]

(Microfon special)

Setează metoda de înregistrare a sunetului când se conectează un microfon stereo de tip shotgun (opţional).

[Mic Level Limiter]

(Limitator nivel microfon)

Ajustează automat nivelul de intrare audio.

[Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)

[Zoom Mic]

(Zoom microfon)

Puteţi reduce eficient zgomotul produs de vânt atunci când

înregistraţi cu sunet.

În combinaţie cu funcţia de zoom, vor fi înregistrate sunete de la distanţă cu setarea tele şi sunetele din jur cu setarea wide.

(RO) SQT0214

81

Altele

[Custom] (Personalizare)

Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operarea butoanelor, pot fi setate conform preferinţelor dumneavoastră. De asemenea, este posibilă înregistrarea setărilor modificate.

[Cust.Set Mem.]

(Memorare setări personalizate)

[Silent Mode]

(Mod fără sunet)

Buton [AF/AE Lock]

(Blocare AF/AE)

Înregistrează setările curente ale camerei ca setări personalizate.

Dezactivează imediat sunetele operaţionale şi indicatoarele luminoase.

Setează conţinutul fix pentru focalizare şi expunere când blocarea

AF/AE este activată.

Buton [AF/AE LOCK HOLD]

(Suspendare blocare AF/AE)

Aceasta va seta operarea butonului [AF/AE LOCK] (Blocare

AF/AE) în momentul realizării unei fotografii cu focalizare sau expunere fixate.

[SHUTTER AF] (Focalizare automată declanşator)

Setaţi dacă focalizarea este ajustată automat când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

[Half Press Release]

(Deblocare la apăsarea pe jumătate)

Obturatorul se va declanşa imediat când butonul declanşator este apăsat la jumătate.

[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)

[Eye Sensor AF]

(Focalizare automată senzor ochi)

Grăbeşte focalizarea atunci când apăsaţi pe butonul declanşator.

Camera ajustează automat focalizarea când senzorul de ochi este activ.

[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct de focalizare)

Setează timpul pentru care ecranul este mărit când butonul declanşator este apăsat pe jumătate cu modul de focalizare automată setat la [[+1].

[AF Assist Lamp]

(Lampă de asistare focalizare automată)

Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, facilitând focalizarea atunci când se înregistrează în condiţii de iluminare slabă.

[DIRECT FOCUS AREA]

(Zonă de focalizare directă)

Deplasează zona AF sau asistenţa MF cu ajutorul butonului cursor, în timpul înregistrării.

[Focus/Release Priority]

(Prioritate focalizare/deblocare)

Va seta astfel încât să nu fie realizată nicio fotografie atunci când nu este focalizată.

[AF+MF]

Puteţi seta focalizarea manual, după finalizarea focalizării automate.

[MF Assist] (Asistare MF) Setează metoda de afişare a asistenţei MF (ecran mărit).

[MF Guide]

(Ghid focalizare manuală)

Când setaţi focalizarea manual, este afişat un ghid de focalizare manuală care vă permite să verificaţi direcţia pentru focalizare.

[Peaking]

(Maxim)

Porţiunile focalizate sunt evidenţiate atunci când focalizarea este ajustată manual.

[Histogram] (Histogramă) Această opţiune vă permite să setaţi afişarea sau nu a histogramei.

[Guide Line]

(Linie de ghidare)

Această opţiune va seta şablonul liniilor de ghidare afişate în momentul realizării fotografiei.

82

SQT0214 (RO)

Altele

[Center Marker]

(Marcaj central)

Afişează [+] care arată centrul ecranului de înregistrare.

[Highlight]

(Evidenţiere)

Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate, o zonă de saturaţie albă apare luminând intermitent în alb şi negru.

[Zebra Pattern]

(Model zebră)

Indică părţile care pot fi estompate prin supraexpunere printr-un model zebră.

[Monochrome Live View]

(Vizualizare monocromă

în timp real)

Puteţi afişa ecranul de înregistrare cu alb şi negru.

[Constant Preview]

(Previzualizare constantă)

Puteţi verifica efectele aperturii şi timpului de expunere ales pe ecranul de înregistrare din modul Expunere manuală.

[Expo.Meter]

(Măsurare expunere)

[Dial Guide]

(Ghid selector)

Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu măsurarea expunerii.

Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu ghidul de operare a selectorului.

[LVF DISP.STYLE]

(Stil de afişare a vizorului)

Acest lucru va seta stilul de afişare al vizorului.

[Monitor Disp. Style]

(Stil de afişare pe monitor)

Acest lucru va seta stilul de afişare al ecranului.

[Monitor Info. Disp.]

(Afişare informaţii pe ecran)

Afişaţi ecranul cu informaţii de înregistrare.

[Rec Area]

(Zonă înregistrare)

Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginilor video şi statice.

[Remaining Disp.]

(Afişare număr/timp rămas)

În acest fel va fi comutată afişarea între numărul de imagini

înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil.

[Auto Review]

(Revizualizare automată)

[Fn Button Set]

(Setare buton Fn)

Setaţi intervalul de timp pentru care imaginea este afişată după realizarea lor.

Puteţi aloca funcţiile utilizate frecvent la butoane specifice.

[Zoom Lever]

(Buton transfocare)

Modificaţi setarea de transfocare a butonului de transfocare.

[Manual ring (Zoom)]

(Inel manual (Transfocare))

Modificaţi setarea de transfocare a inelului de transfocare.

[Zoom Resume]

(Reluare zoom)

Salvează poziţia de transfocare atunci când opriţi camera.

[Q.MENU] (Meniu rapid)

Comutaţi metoda de setare a meniului rapid.

[Video Button]

(Buton video)

[Eye Sensor]

(Senzor ochi)

[MENU GUIDE]

(Ghid meniu)

Activează/dezactivează butonul de imagini video.

Setarea sensibilităţii senzorului pentru ochi şi metodei de comutare între ecran şi vizor.

Setaţi ecranul care este afişat când selectorul de mod este setat la şi .

(RO) SQT0214

83

Altele

Setup] (Configurare)

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările de ton operaţional, precum şi alte setări care facilitează utilizarea camerei. De asemenea, puteţi configura setările funcţiilor aferente Wi-Fi.

[Clock Set] (Setare ceas) Setarea datei şi a orei.

[World Time]

(Fus orar)

Setează ora pentru regiunea unde locuiţi şi destinaţia dumneavoastră de vacanţă.

[Travel Date]

(Data călătoriei)

[Wi-Fi]

Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din călătorie, precum şi destinaţia de călătorie.

Configurează fiecare setare pentru funcţiile Wi-Fi.

[Beep] (Semnal sonor)

Setaţi volumul pentru zgomote electronice şi zgomotul electronic al declanşatorului.

Setaţi rata de cadre a ecranului de înregistrare

(ecran Live View (Vizualizare live)).

[Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real)

[Monitor Display]

(Afişare ecran) /

[Viewfinder] (Vizor)

[Monitor Luminance]

(Luminanţă ecran)

[Economy]

(Economisire energie)

[USB Mode]

(Mod USB)

[TV Connection]

(Conexiuni televizor)

[Menu Resume]

(Reluare meniu)

Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru a ecranului/vizorului.

Setează luminozitatea ecranului în conformitate cu lumina ambiantă.

Reduce consumul aparatului pentru a împiedica descărcarea acumulatorului.

Setează metoda de comunicare pentru conexiuni cu ajutorului cablului de conexiune USB (furnizat).

Astfel setaţi modul în care se conectează aparatul la un televizor etc.

Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru fiecare meniu.

[Menu Background]

(Fundal meniu)

[Menu Information]

(Informaţii meniu)

[Language] (Limbă)

[Version Disp.]

(Afişare versiune)

[Exposure Comp. Reset]

(Resetare compensare expunere)

[No.Reset]

(Resetare număr)

[Reset]

(Resetare)

[Reset Wi-Fi Settings]

(Resetare setări Wi-Fi)

[Format] (Formatare)

Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.

Descrierile elementelor de meniu sau ale setărilor acestora sunt afişate pe ecranul de meniuri.

Setaţi limba afişată pe ecran.

Este posibilă verificarea versiunii de firmware instalate pe cameră.

O valoare de expunere poate fi resetată când modul de

înregistrare este modificat sau când camera este oprită.

Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.

Setările de meniu de înregistrare sau configurare/personalizare sunt resetate la implicit.

Resetează toate setările din meniul [Wi-Fi] la valorile implicite din fabrică. (Excluzând [LUMIX CLUB])

Cardul este formatat.

84

SQT0214 (RO)

[Playback] (Redare)

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau tipărire etc. pentru imaginile înregistrate.

Altele

[Slide Show] (Diaporamă) Selectează tipul etc. imaginilor şi redă în ordine.

[Playback Mode]

(Mod de redare)

[Location Logging]

(Înregistrare locaţie)

Selectează tipul etc. imaginilor şi redă doar anumite imagini.

Puteţi scrie informaţiile despre locaţie (latitudine şi longitudine) pe imagini trimise de pe un smartphone.

[RAW Processing]

(Procesare RAW)

Puteţi converti imaginile realizate cu formatul RAW în formatul

JPEGF de pe cameră.

[Title Edit] (Editare titlu)

Introduceţi texte (comentarii) pe imaginile înregistrate.

[Text Stamp]

(Imprimare text)

Imprimă pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării, numele, destinaţia de călătorie, data călătoriei etc.

[Video Divide]

(Divizare video)

Divizează imaginea video înregistrată în două.

[Time Lapse Video]

(Imagine video cu timp scurs)

Creează o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).

[Stop Motion Video]

(Imagine video cadru cu cadru)

Creează o imagine video dintr-un grup Stop Motion Animation

(Animaţie cadru cu cadru).

[Resize] (Redimensionare) Reducere rezoluţia imaginii (numărul de pixeli).

[Cropping] (Decupare)

Decupează imaginea înregistrată.

Roteşte imaginile manual în paşi de 90°.

[Rotate] (Rotire)

[Rotate Disp.]

(Rotire afişaj)

[Favorite]

(Imagini favorite)

Acest mod vă permite să afişaţi imagini rotite pe verticală dacă acestea au fost înregistrate ţinând camera vertical.

Pot fi adăugate marcaje la imagini, iar imaginile pot fi setate ca favorite.

[Print Set] (Setare tipărire) Setează imaginile pentru tipărire şi numărul de tipăriri.

[Protect] (Protejare)

Protejează imaginile pentru a preveni ştergerea accidentală.

[Face Rec Edit]

(Editare înregistrare faţă)

[Picture Sort]

(Sortare imagini)

[Delete Confirmation]

(Confirmare ştergere)

Înlătură sau modifică informaţiile legate de identitatea personală.

Setează ordinea de afişare a imaginilor pe care le redaţi pe cameră.

Aceasta setează care opţiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi evidenţiată mai întâi când este afişat ecranul de confirmare pentru ştergerea unei imagini.

(RO) SQT0214

85

Altele

Identificarea şi remedierea problemelor

Mai întâi încercaţi următoarele proceduri.

Dacă problema nu este rezolvată, puteţi încerca să selectaţi [Reset] (Resetare) în meniul

[Setup] (Configurare).

• Vă rugăm să consultaţi şi „Instrucţiunile de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” pentru informaţii mai detaliate.

Camera nu poate fi operată, deşi a fost pornită.

Camera se opreşte imediat după ce este pornită.

• Acumulatorul este epuizat.

Încărcaţi acumulatorul.

Dacă lăsaţi camera pornită, acumulatorul se va consuma.

Opriţi frecvent camera utilizând [Economy] (Economisire energie) etc.

Aparatul se opreşte automat.

• Este activată operarea corelată cu sistemul VIERA Link?

Dacă nu utilizaţi VIERA Link, setaţi [VIERA Link] la [OFF].

Subiectul nu este focalizat corespunzător.

• Subiectul nu se află în aria de focalizare a camerei.

Au apărut vibraţii ale camerei sau subiectul se mişcă uşor.

Opţiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [RELEASE] (Deblocare)?

[Shutter AF] (AT declanşator) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [OFF] (Dezactivare)?

Funcţia de fixare AE (P45) este aplicată incorect?

Imaginea înregistrată este neclară.

Stabilizatorul optic de imagine nu funcţionează.

• Timpul de expunere devine mai mare şi funcţia de stabilizator de imagine nu funcţionează atunci când fotografiile sunt realizate în locuri întunecate.

Recomandăm ţinerea camerei cu fermitate, cu ambele mâini, atunci când realizaţi imaginile. (P20)

Atunci când realizaţi fotografii cu un timp de expunere ridicat, utilizaţi un trepied şi temporizatorul (P51).

În anumite condiţii de iluminare, precum iluminare fluorescentă sau dispozitiv de iluminare LED, pot apărea dungi sau licăriri. Subiectul apare distorsionat.

• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Când un subiect traversează foarte rapid imaginea, subiectul poate apărea uşor distorsionat.

Realizaţi imagini cu declanşatorul electronic?

Când se utilizează declanşatorul electronic, creşterea timpului de expunere poate reduce efectul de benzi orizontale.

Când se constată licăriri sau dungi semnificative în condiţii de iluminare precum o sursă fluorescentă sau un dispozitiv de iluminare cu LED-uri, puteţi reduce licăririle sau dungile setând [Flkr Decrease]

(Reducere licărire) şi ajustând timpul de expunere. Timpul de expunere poate fi selectat dintre valorile

[1/50], [1/60], [1/100] sau [1/120].

Puteţi seta manual timpul de expunere în modul Creative Video (Video creativ). (P35)

86

SQT0214 (RO)

Altele

Luminozitatea sau nuanţele imaginii înregistrate diferă de cele ale scenei reale.

Când înregistraţi într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de iluminare LED etc., reducerea timpului de expunere poate cauza uşoare schimbări de luminozitate şi culoare. Acestea sunt rezultatul caracteristicilor sursei de lumină şi nu indică o defecţiune.

La înregistrarea subiectelor în locaţii extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau luminozitatea ecranului se poate modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.

Înregistrarea imaginilor video nu este posibilă.

Este posibil să nu puteţi înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului atunci când utilizaţi un card de mare capacitate.

Ecranul se poate stinge pentru moment sau aparatul poate înregistra zgomote.

În funcţie de mediul din momentul înregistrării imaginilor video, ecranul se poate stinge pentru un moment sau aparatul poate înregistra zgomote cauzate de electricitatea statică sau undele electromagnetice puternice (turnuri radio, linii de înaltă tensiune etc.).

Bliţul nu este activat.

Este închis bliţul?

→ Deschideţi blitzul. (P61)

Când se utilizează declanşatorul electronic, bliţul nu este activat.

→ Setaţi [Shutter Type] (Tip declanşator) la [AUTO] sau [MSHTR] (Declanşator manual).

Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), bliţul nu este activat. (P56)

→ Setaţi [Silent Mode] (Mod fără sunet) la [OFF] (Dezactivare).

Imaginea nu este redată. Nu există imagini înregistrate.

Cardul este introdus?

Există o fotografie pe card?

Acesta este un folder sau o imagine care a fost procesată în PC? În acest caz, aceasta nu poate fi redată cu acest aparat.

→ Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” de pe CD-ROM (furnizat) pentru a scrie imagini de pe computer pe card.

Aţi setat [Playback Mode] (Mod redare) pentru redare?

→ Modificaţi la [Normal Play] (Redare normală).

Numărul folderului şi numărul de fişier sunt afişate ca [—], iar ecranul se întunecă.

Imaginea este o imagine non-standard, a fost editată pe un calculator sau a fost înregistrată cu o cameră digitală de la un alt producător?

Aţi scos acumulatorul imediat după realizarea imaginii sau aţi realizat imaginea utilizând un acumulator cu o capacitate rămasă redusă?

→ Pentru a şterge aceste imagini, realizaţi o copie de rezervă a datelor şi formataţi cardul.

(RO) SQT0214

87

Altele

Imaginile video înregistrate cu acest model nu pot fi redate la alte echipamente.

Calitatea imaginilor sau calitatea sunetului imaginilor înregistrate poate fi deteriorată, chiar dacă acestea sunt redate cu dispozitive compatibile. De asemenea, informaţiile de

înregistrare nu vor fi afişate corect.

Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi.

Undele radio se întrerup.

Punctul de acces wireless nu este afişat.

„

Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi

Încercaţi [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) din meniul [Setup] (Configurare).

Utilizaţi în domeniul de comunicaţii al dispozitivului care urmează a se conecta.

Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc., care utilizează o frecvenţă de 2,4 GHz?

→ Este posibil ca undele radio să fie întrerupte când sunt utilizate simultan.

Utilizaţi-le la o distanţă suficientă faţă de dispozitiv.

Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibil să nu fie iniţiată conexiunea cu ul alt echipament sau să fie întreruptă.

(Este afişat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)

Dacă plasaţi camera pe o masă sau un raft din metal, undele radio pot fi afectate negativ. În astfel de cazuri, nu puteţi stabili o conexiune. Îndepărtaţi camera de pe suprafaţa din metal.

„

Despre un punct de acces wireless

Asiguraţi-vă că punctul de acces wireless care trebuie conectat se află în stare de funcţionare.

Este posibil ca aparatul să nu afişeze sau să se conecteze la un punct de acces wireless în funcţie de starea undelor radio.

→ Deplasaţi această unitate mai aproape de punctul de acces wireless.

→ Îndepărtaţi obstacolele dintre acest aparat şi punctul de acces wireless.

→ Schimbaţi direcţia acestui aparat.

→ Schimbaţi locaţia şi orientarea punctului de acces wireless.

→ Efectuaţi [Manual Input] (Introducere manuală).

Este posibil să nu se afişeze chiar dacă undele radio există în funcţie de setarea punctului de acces wireless.

→ Verificaţi setările punctului de acces wireless.

→ Când SSID-ul de reţea al punctului de acces wireless este setat să nu difuzeze, este posibil ca punctul de acces wireless să nu fie detectat. Introduceţi SSID-ul de reţea pentru a începe conexiunea sau pentru a activa difuzarea SSID a punctului de acces wireless.

Tipurile de conexiune şi metodele de setare a securităţii diferă în funcţie de punctul de acces wireless. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale punctului de acces wireless.)

Punctul de acces wireless comutabil de 5 GHz/2,4 GHz este conectat la un alt echipament care utilizează banda de 5 GHz?

→ Se recomandă utilizarea unui punct de acces wireless care poate utiliza simultan benzile de

5 GHz/2,4 GHz. Nu se poate utiliza simultan cu această cameră dacă nu este compatibil.

Imaginile nu pot fi transmise la un PC.

Dacă este activat un firewall al sistemului de operare, software-ului de securitate, conectarea la PC poate fi imposibilă.

88

SQT0214 (RO)

Altele

Când încerc să configurez o conexiune Wi-Fi cu un calculator cu Windows 8, numele de utilizator şi parola nu sunt recunoscute, aşadar nu mă pot conecta la calculator.

Unele versiuni de sistem de operare, inclusiv Windows 8, utilizează două tipuri de conturi: un cont local şi un cont Microsoft.

→ Utilizaţi numele de utilizator şi parola pentru contul local. Dacă nu aţi configurat un cont local, creaţi unul.

Transmiterea imaginilor eşuează la jumătate. Unele imagini nu pot fi transmise.

Imaginea nu poate fi transmisă când indicatorul acumulatorului luminează intermitent roşu.

Dimensiunea imaginii este prea mare?

→ Reduceţi dimensiunea imaginii la [Size] (Dimensiune), apoi trimiteţi.

→ Transmiteţi după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video).

Formatul de fişier al imaginii video care poate fi trimisă diferă în funcţie de destinaţie.

Capacitatea sau numărul de imagini din serviciul web a atins nivelul maxim.

→ Conectaţi-vă la „LUMIX CLUB” şi verificaţi starea destinaţiei în setările legăturii cu serviciul web.

Imaginile video nu pot fi redate pe televizor.

Încercaţi să redaţi imagini video direct prin introducerea cardului în slotul de card al televizortului?

→ Conectaţi camera la TV cu ajutorul cablului AV (opţional) sau cu cablul micro HDMI, apoi redaţi imaginile video cu camera. (P71)

VIERA Link nu funcţionează.

Este conectată în mod corespunzător cu ajutorul cablului micro HDMI? (P71)

[VIERA Link] de pe acest aparat este setată la [ON] (Activare)?

→ În cazul în care canalul de intrare nu comută automat, utilizaţi telecomanda televizorului pentru a-l comuta.

→ Verificaţi setarea VIERA Link la dispozitivul conectat.

→ Opriţi şi apoi reporniţi aparatul.

→ Setaţi [HDAVI Control] la [Off] (Dezactivare) de pe televizor, după care setaţi-o din nou la

[On] (Activare). (Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru detalii.)

→ Verificaţi setarea [Video Out] (Ieşire video).

Este emis un sunet din obiectiv.

Este un sunet al mişcării obiectivului sau operării diafragmei la pornirea sau la oprirea diafragmei, iar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Sunetul determinat de reglarea automată a aperturii se aude când luminozitatea s-a modificat, de exemplu, datorită transfocării sau a mişcării camerei. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Camera se încălzeşte.

Este posibil ca suprafaţa camerei şi partea din spate a monitorului să se încălzească în timpul utilizării.

Acest lucru nu afectează performanţele sau calitatea fotografiilor realizate cu camera.

Ceasul este resetat.

Dacă nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.

→ Se va afişa mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setaţi ceasul); vă rugăm să resetaţi ceasul. (P18)

Transfocarea se opreşte brusc.

La utilizarea funcţiei de transfocare optică extra, acţiunea de transfocare se va opri temporar.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

(RO) SQT0214

89

Altele

Specificaţii

Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Cameră digitală:

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Sursă de alimentare:

Consum putere:

8,4 V c.c.

2,4 W (la înregistrarea cu utilizarea ecranului)

2,8 W (la înregistrarea cu utilizarea vizorului)

1,7 W (La redarea pe ecran)

1,7 W (la redarea prin vizor)

Pixeli efectivi cameră

Senzor imagine

Obiectiv

20.100.000 pixeli

Senzor MOS 1", număr total de pixeli: 20.900.000 pixeli,

Filtru primar de culoare

Transfocare optică 16

×, f = 9,12 mm - 146 mm

(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 25 mm şi 400 mm)

Wide: între F2,8 şi F8,0

(la înregistrarea imaginilor video: între F2,8 şi F11)

Tele: între F4,0 şi F8,0

(la înregistrarea imaginilor video: între F4,0 şi F11)

Stabilizator de imagine Metodă optică

Domeniu de focalizare

AF

30 cm (0,98 ft) (Wide)/1 m (3,3 ft) (Tele) la

3 cm (0,098 ft) (Wide)/1 m (3,3 ft) (Tele) la

∞ macro/Focalizare manuală/Mod automat inteligent/Imagine video

Sistem obturator

Iluminare minimă:

Timp de expunere

Obturator electronic Obturator mecanic

Aprox. 9 Ix (la utilizarea luminii i-Low, timpul de expunere este

1/25 dintr-o secundă)

B (Bulb) (Max. aprox. 120 secunde),

60 – 1/4000 secunde (cu declanşatorul mecanic)

1 – 1/16000 secunde (cu declanşatorul electronic)

Imagine video

Expunere (AE)

între 1/25 secunde şi 1/16000 dintr-o secundă

1/2 secunde – 1/16000 dintr-o secundă

(când este selectat [M] în modul Creative Video (Video creativ), MF)

Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/

Prioritate declanşator AE (S)/ Expunere manuală (M)/AUTO

Mod măsurare lumină

Multiplu/Centru de greutate/Punct

Monitor Monitor 3,0” (3:2)

(Aprox. 920.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)

90

SQT0214 (RO)

Altele

Vizor

Vizor Live OLED (4:3) (aprox. 2.360.000 de puncte)

(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)

(cu ajustare dioptru -4 la +4)

Bliţ

Microfon

Bliţ încorporat

AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Forced ON (Activare forţată), Forced ON (Activare forţată)/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii),

Slow Sync. (Sincronizare lentă), Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii),

Forced OFF (Dezactivare forţată)

Stereo

Mono

Difuzor

Medii de înregistrare

Înregistrare format fişier

Imagine statică

RAW/JPEG (pe baza „Design rule for Camera File system”, pe baza standardului „Exif 2.3”, DPOF, corespunzător)

Imagini video

Comprimare audio

Card de memorie SD/Card de memorie SDHC*/Card de memorie

SDXC* (*UHS-I UHS clasa de viteză 3)

AVCHD Progressive/AVCHD/MP4

AVCHD Dolby

®

Digital (2 canale)

Interfaţă

MP4 AAC (2 canale)

Digital „USB 2.0” (High Speed)

* Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul de conexiune USB.

Analog video/ audio NTSC/PAL Composite

Ieşire linie audio (mono)

Terminal

[MIC]

∅ mufă jack 3,5 mm

[REMOTE] (La distanţă)

∅ mufă jack 2,5 mm

[AV OUT/DIGITAL]

Mufă jack dedicată (8 pini)

[HDMI]

Dimensiuni

Masă

MicroHDMI Tip D

Aprox. 136,8 mm (l)x 98,5 mm (H)

×130,7 mm (g)

[5,39"(l)

×3,88"(H) ×5,15"(g)]

Aprox. 831 g/1,83 lb (cu card şi acumulator)

Aprox. 780 g/1,72 lb (fără card şi acumulator)

Temperatura de operare între 0 °C şi 40 °C (între 32 °F şi 104 °F)

Umiditate de operare

10%RH - 80%RH

(RO) SQT0214

91

Altele

Transmiţător wireless

Standard de conformitate

IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN wireless standard)

Între 2412 MHz şi 2462 MHz (între 1 şi 11 canale)

Gamă de frecvenţe utilizată

(frecvenţă centrală)

Metodă de codificare

Metodă de acces

WPA

TM

/WPA2

TM

compatibil Wi-Fi

Mod infrastructură

NFC

Standard de conformitate

ISO/IEC 18092 NFC-F (mod pasiv)

Încărcător acumulator (Panasonic DE-A80A):

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Intrare:

CA 110 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ieşire:

CC 8,4 V, 0,65 A

Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BLC12E):

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Tensiune/Capacitate:

7,2 V/1200 mAh

92

SQT0214 (RO)

Altele

Sistem de accesorii cameră digitală

Descriere Nr. accesoriu

Acumulator

Adaptor de alimentare cu curent alternativ

Element de cuplare pentru curent continuu

Protector MC

Filtru ND

Filtru PL (Tip circular)

Bliţ

DMW-BLC12

DMW-AC10

DMW-DCC8

DMW-LMCH62

DMW-LND62

DMW-LPL62

DMW-FL360L, DMW-FL580L

Lampă video LED

Microfon stereo de tip shotgun

Microfon Stereo

Declanşator de la distanţă

VW-LED1

DMW-MS2

VW-VMS10

DMW-RSL1

Cablu de conexiune USB

Cablu audio-video

DMW-USBC1

DMW-AVC1

* Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare pentru curent continuu Panasonic destinat (opţional). Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) nu poate fi utilizat fără acest element de cuplare.

Numerele de produse sunt valabile începând din luna iunie 2014. Acestea se pot modifica.

Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.

NOTĂ: Accesoriile şi/sau numerele de model pot varia de la o ţară la alta.

Consultaţi distribuitorul local.

Informaţii despre vânzări şi asistenţă

Centru de Relaţii cu Clienţii

Pentru clienţii din Marea Britanie: 0844 844 3899

Pentru clienţii din Irlanda: 01 289 8333

Luni - Vineri 9:00am - 5:00pm (Exceptând sărbătorile oficiale).

Pentru asistenţă suplimentară privind produsul dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru: www.panasonic.co.uk

Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie

Comandaţi accesorii şi articole consumabile pentru produsul dumneavoastră cu uşurinţă şi

încredere, telefonând la Centrul de relaţii cu clienţii de luni până vineri între orele 9:00am -

5:00pm (Cu excepţia sărbătorilor legale).

Sau accesaţi online aplicaţia noastră de comandă Internet Accessory, la adresa www.pas-europe.com.

Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit şi de debit.

Toate tranzacţiile telefonice şi facilităţile privind distribuirea sunt asigurate direct de

Panasonic UK.

Nu poate fi mai simplu de atât!

Prin intermediul paginii noastre de Internet puteţi, de asemenea, achiziţiona o gamă variată de produse. Răsfoiţi website-ul nostru pentru detalii suplimentare.

(RO) SQT0214

93

Altele

Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)

Vă rugăm să consultaţi şi „Instrucţiunile de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” pentru informaţii mai detaliate.

Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe DVD-ul furnizat. Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.

„ Pentru Windows

1

Porniţi PC-ul şi introduceţi DVD-ul conţinând Instrucţiunile de operare

(furnizat).

2

Executaţi clic pe [Operating Instructions]

(Instrucţiuni de operare).

3

Selectaţi limba dorită şi executaţi clic pe

[Operating Instructions] (Instrucţiuni de

operare) pentru a instala programul.

Pentru a reveni la meniul de instalare.

4

Executaţi dublu-clic pe pictograma de comandă rapidă „Operating Instructions”

(Instrucţiuni de operare) de pe desktop.

„ În cazul în care Instrucţiunile de operare (format PDF) nu se deschid

Aveţi nevoie de Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune ulterioară, sau Adobe Reader 7.0 sau o versiune ulterioară pentru a citi sau tipări instrucţiunile de operare PDF.

Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemul dumneavoastră de operare de pe următorul website.

http://get.adobe.com/reader/otherversions

„ Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor de operare (format PDF)

Ştergeţi fişierul PDF din folderul "Program Files\Panasonic\Lumix\".

„ Pentru Mac

1

Porniţi PC-ul şi introduceţi DVD-ul conţinând Instrucţiunile de operare

(furnizat).

2

Deschideţi folderul „Manual”de pe DVD.

Folderul „Manual” este afişat din nou.

3

Deschideţi folderul "Manual" de pe DVD şi copiaţi fişierul PDF în limba dorită în folder.

4

Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF pentru a-l deschide.

94

SQT0214 (RO)

Altele

Acest produs încorporează următorul software:

(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,

(2) software deţinut de terţe părţi şi licenţiat către Panasonic Corporation şi/sau

(3) software open source.

Software-ul clasificat ca (3) este distribuit în speranţa că va fi util, dar FĂRĂ NICIO

GARANŢIE, nici chiar cu garanţie implicită de VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU

UN ANUMIT SCOP.

Consultaţi termenii şi condi iile detaliate afişate prin selectarea [MENU/SET] (Meniu/Setare)

→ [Setup] (Configurare) → [Version Disp.] (Afişare versiune) → [Software info] (Informaţii software).

Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.

Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi logoul „AVCHD

Progressive” sunt mărci înregistrate ale Panasonic

Corporation şi Sony Corporation.

Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI

Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic

Corporation.

Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems

Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.

• iMovie, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple

Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

• iPad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale

Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

(RO) SQT0214

95

Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.

Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.

Logoul Wi-Fi CERTIFIED este o marcă de certificare a Wi-Fi

Alliance.

Marcajul Wi-Fi Protected Setup este o marcă de certificare a

Wi-Fi Alliance.

„Wi-Fi”, „Wi-Fi Protected Setup”, „Wi-Fi Direct”, „WPA” şi

„WPA2” sunt mărci sau mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

DLNA, logoul DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci înregistrate, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.

Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă

înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.

QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.

Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci

înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul respectiv.

Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC („AVC

Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC.

Consultaţi http://www.mpegla.com.

Produs de: Panasonic Corporation

Kadoma, Osaka, Japonia

Importator pentru Europa

:

Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Panasonic Corporation

Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2014

UE

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement