Sony NEX-5 Operating instructions

Sony NEX-5 Operating instructions
Pregătirea camerei
Operaţii de bază
Cameră digitală cu
obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
Funcţiile butonului rotativ de
comandă
Funcţii de înregistrare
Facilităţi pentru înregistrare
Funcţii de redare
Facilităţi pentru redare
Alte informaţii
Soluţionarea problemelor
Index
© 2010 Sony Corporation
NEX-3/NEX-3C/NEX-5/NEX-5C
RO
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în format
electronic (la varianta în limba engleză)
Faceţi clic pe butoanele aflate în partea din dreapta sus a manualului electronic pentru a trece direct
la “Cuprins”, “Despre meniul Home” sau “Index”.
Această facilitate este utilă pentru căutarea funcţiei pe care doriţi să o folosiţi.
Căutarea informaţiilor după
funcţie.
Căutarea informaţiilor după
funcţie.
Căutarea informaţiilor în lista
elementelor meniului.
Căutarea informaţiilor după
cuvinte cheie.
• Puteţi trece direct la oricare pagină indicată făcând clic pe aceasta.
Marcaje şi notaţii folosite în acest manual
În acest manual, succesiunea operaţiilor este
indicată de săgeţi (T)
Acţionaţi camera în ordinea indicată.
Varianta implicită este marcată cu simbolul
.
Indică măsuri de precauţie şi limitări importante
pentru acţionarea corectă a camerei.
z Indică informaţii utile.
2
Cuprins
Pregătirea camerei
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în
format electronic (la varianta în limba engleză) 2
Căutarea mostrelor de fotografii ............. 5
Înregistrarea persoanelor ..................... 6
Înregistrarea fotografiilor macro ........... 7
Înregistrarea peisajelor ........................ 8
Înregistrarea apusului de soare/
vederilor nocturne.............................. 9
Înregistrarea subiectelor ce se mişcă
rapid ................................................ 10
Identificarea părţilor componente ......... 11
Lista simbolurilor ce apar pe ecran....... 15
Operaţii de bază
Folosirea butonului rotativ de comandă
şi a tastelor ........................................... 17
Căutarea în meniu ................................ 19
Modul înregistrare .............................. 19
Camera .............................................. 20
Dimensiunea imaginii ......................... 20
Luminozitate/ culoare ......................... 20
Redare ............................................... 21
Configurare ........................................ 21
Înregistrarea imaginilor ......................... 23
Redarea imaginilor ............................... 26
Ştergerea imaginilor ............................. 28
Funcţiile butonului rotativ de
comandă
DISP (Conţinutul interfeţei) ................... 29
Modul bliţ .............................................. 31
Compensarea expunerii ....................... 32
Modul drive ........................................... 33
Index imagini ........................................ 40
Funcţii de înregistrare
Auto inteligent ....................................... 41
Selecţia scenei ..................................... 43
Contra neclarităţii la mişcare ................ 44
Înregistrare panoramică........................ 46
Expunere manuală ............................... 48
Prioritatea tipului de expunere .............. 50
Prioritatea diafragmei ........................... 51
Programare auto................................... 52
Selectare AF /MF .................................. 53
Zona de autofocalizare ......................... 55
Modul autofocalizare ............................ 56
Zoom digital de precizie........................ 57
Detecţia feţelor ..................................... 58
Declanşator zâmbet.............................. 59
Detecţia zâmbetelor.............................. 60
Direcţie panoramă ................................ 61
Facilităţi pentru înregistrare
Lista sfaturilor pentru înregistrare ......... 62
Dimensiunea imaginii ........................... 63
Formatul imaginilor ............................... 65
Calitatea imaginilor ............................... 66
Formatul fişierului (NEX-5/5C).............. 67
Sensibilitate ISO ................................... 68
Balans de alb ........................................ 69
Modul de măsurare............................... 71
Compensarea bliţului ............................ 72
DRO/Auto HDR .................................... 73
Stil creativ ............................................. 75
Ştergere ................................................ 76
Funcţii de redare
Prezentare de imagini........................... 77
Selectarea fotografiilor /filmelor ............ 78
Selectarea directorului .......................... 80
Selectarea datei.................................... 81
3
Facilităţi pentru redare
Rotire .................................................... 82
Protejarea imaginilor............................. 83
Mărirea imaginii .................................... 84
Reglaje de volum .................................. 85
Specificare pentru imprimare................ 86
Sursă de lumină AF .............................. 87
Reducerea efectului de ochi roşii ......... 88
Reluare automată ................................. 89
Caroiaj .................................................. 90
Histogramă ........................................... 91
Asistenţă MF......................................... 92
Spaţiu de culoare.................................. 93
SteadyShot ........................................... 94
Eliberare fără obiectiv [Release w/oLens]
........................................................... 95
Reducerea zgomotului cauzat de
expunerea prelungită ......................... 96
Reducerea zgomotului cauzat de
sensibilitatea ISO înaltă ..................... 97
Alte opţiuni
Înregistrarearea sonorului de film ......... 98
Semnal sonor ....................................... 99
Limbă .................................................. 100
Reglaje dată /oră ................................ 101
Stabilirea zonei ................................... 102
Afişarea ghidului de asistenţă............. 103
Economisirea energiei ........................ 104
Luminozitate LCD ............................... 105
Culoare ecran ..................................... 106
Imagine panoramică ........................... 107
Afişare la redare ................................. 108
CTRL FOR HDMI ............................... 109
Conexiune USB .................................. 110
Modul curăţare.....................................111
Versiune.............................................. 112
Mod demonstrativ ............................... 113
Iniţializare ........................................... 114
Formatare ........................................... 115
Numărul fişierului ................................ 116
Denumirea directorului ....................... 117
Selectarea directorului de înregistrare 118
Director nou ........................................ 119
4
Recuperarea bazei de date cu imagini120
Afişarea spaţiului disponibil pe card ... 121
Setarea funcţiei de transmitere a
imaginilor.......................................... 122
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui
televizor .............................................. 123
Utilizarea camerei împreună cu
calculatorul ....................................... 125
Utilizarea software-ului ....................... 127
Conectarea camerei a calculator ........ 130
Crearea unui disc ............................... 132
Imprimarea fotografiilor....................... 136
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor ........... 137, 221
Mesaje de avertizare .......................... 143
Informaţii suplimentare
Utilizarea camerei în străinătate ......... 146
Introducerea unui card de memorie.... 147
Despre acumulatorul “InfoLithium” ..... 149
Despre încărcătorul pentru acumulator151
Adaptor de montare ............................ 152
Formatul AVCHD (numai la NEX-5/5C) . 153
Curăţarea camerei .............................. 154
Înainte de punerea în funcţiune .......... 155
Pregătirea acumulatorului................... 168
Instalarea aplicaţiilor sofware ............. 210
Măsuri de precauţie ............................ 225
Specificaţii .......................................... 228
Funcţiile 3D......................................... 232
Funcţiile 3D puse la dispoziţie ............ 233
Înregistrare panoramică 3D ................ 234
Direcţie panoramă 3D......................... 236
Dimensiunea imaginii ......................... 237
Tipul imaginii ....................................... 238
Vizualizare 3D .................................... 239
Mărci înregistrate ................................ 240
Index
Index ................................................... 243
Căutarea mostrelor de fotografii
“Acesta este genul de fotografie pe care vreau să o înregistrez. Cum aş putea să o fac ?”
Puteţi afla răspunsul parcurgând mostrele de fotografii care sunt prezentate în continuare. Faceţi clic
pe mostra de imagine de tipul celei pe care vreţi să o înregistraţi.
• Înregistrarea persoanelor (pag. 6)
• Înregistrarea fotografiilor macro (prim planuri) (pag. 7)
• Înregistrarea peisajelor (pag. 8)
• Înregistrarea apusului de soare / vederilor nocturne (pag. 9)
• Înregistrarea subiectelor ce se mişcă rapid (pag. 10)
Dacă faceţi clic pe o fotografie, ecranul va trece direct la afişarea paginii unde este descrisă funcţia
recomandată pentru a înregistra genul respectiv de imagini (la varianta în limba engleză).
Consultaţi cele descrise şi observaţiile utile ce sunt afişate pe ecranul camerei dvs.
Un zâmbet fericit (58)
5
Înregistrarea persoanelor
6
Se focalizează numai asupra subiectului
principal, fundalul fiind neclar (24)
Aceeaşi scenă cu luminozitate diferită
(38)
Un zâmbet fericit (59)
La lumina lumânărilor (45)
Persoană pe un fundal nocturn (72)
Persoană în mişcare (68)
Fotografie de grup (36, 37)
Persoană plasată contra luminii (31)
Înregistrarea fotografiilor macro (prim planuri)
Estomparea fundalului (24)
Ajustarea culorilor la lumină de interior
(69)
Flori (43)
Diminuarea luminii emise de bliţ (72)
Focalizare manuală (53)
La luminozitate superioară (32)
Evitarea mişcărilor nedorite ale camerei
pentru fotografii înregistrate în interior
(68)
Pentru ca mâncarea să fie mai
apetisantă (32)
7
Înregistrarea peisajelor
Cerul în culori intense (32)
Cascadă (50)
Tonuri intense de verde (75)
Frunze colorate (72)
Fotografii panoramice (46)
8
Peisaj cu un grad mare de alb (73)
Înregistrarea de imagini luminoase
din interiorul unei încăperi întunecate
(73)
Defocalizarea fundalului (24)
Menţinerea nivelului de înregistrare
(90)
Înregistrarea apusului de soare / vederilor nocturne
Înregistrare ţinând camera în mână
(43)
Urme de lumină (31)
Focuri de artificii (49)
Defocalizarea fundalului (24)
Aceeaşi scenă înregistrată la diverse
valori ale luminozităţii (38)
Evitarea mişcărilor nedorite ale camerei
(36)
Surprinderea unui apus de soare în
minunate tonuri de roşu (43)
9
Înregistrarea subiectelor ce se mişcă rapid
10
Urmărirea unui subiect în mişcare
(56)
Exprimarea unei acţiuni pline de forţă
(50)
Pentru un subiect ce se îndreaptă spre
cameră (53)
Surprinderea celui mai bun moment (35)
Identificarea părţilor componente
NEX-5/5C
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi
paginile indicate între paranteze.
1 Buton
(redare) (26)
2 Comutator de pornire / oprire
(a alimentării)
3 Buton declanşator (23)
4 Senzorul de telecomandă (39)
5 Sursă luminoasă AF / Indicator luminos al temporizatorului / Indicator
luminos pentru Declanşator zâmbet
NEX-3/3C
6 Difuzor
7 Microfon
8 Terminal inteligent pentru accesorii
9 Obiectiv
0 Buton de eliberare a obiectivului
qa Montura obiectivului
qs Senzor de imagine*
qd Contactele obiectivului*
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
Când obiectivul este demontat
(NEX-5/5C/3/3C)
11
NEX-5/5C
1 Conector USB
(130)
2 Bridă de prindere a curelei de umăr
3 Conector HDMI (123)
4 Senzor de lumină
5 Ecran LCD
6 Buton FILM (23)
7 Buton rotativ de comandă (17)
8 Taste soft (18)
9
NEX-3/3C
12
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine (53)
NEX-5/5C
1 Capacul compartimentului pentru cardul de memorie / acumulator
2 Suport de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea
prinde în siguranţă camera de trepiede care
au şuruburi mai lungi şi este posibil să deterioraţi camera foto.
3
NEX-3/3C
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine (53)
4 Capacul cu lamelă de contact
Pentru utilizarea adaptorului de c.a.
AC-PW20 (comercializat separat). Introduceţi
lamela de contact în compartimentul
acumulatorului, apoi treceţi cablul prin
capacul acestuia, aşa cum este prezentat în
imaginea de mai jos.
NEX-5/5C
NEX-3/3C
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul când
închideţi capacul compartimentului.
5 Indicator luminos de acces
6 Fantă de introducere a cardului de
memorie
7 Compartiment pentru acumulator
Bliţ
1 Şurub
2 Bliţ
3 Conector*
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
13
Obiectiv
Cu privire la obiectivul E18 – 200 mm, consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia (furnizat).
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (furnizat pentru modelele NEX-5D/ 5CD/ 5K/
5CK/ 3D/ 3CD/ 3K/ 3CK)
1 Reper manşon
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Index pentru distanţa focală
6 Contactele obiectivului*
7 Reper de montare
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
E16 mm F2.8 (furnizat pentru modelele NEX-5A/ 5CA/ 3A/ 3CA)
1 Index convertor*
2 Inel de focalizare
3 Contactele obiectivului**
4 Reper de montare
* Convertorul este comercializat separat.
** Nu atingeţi direct aceste părţi.
14
Lista simbolurilor ce apar pe ecran
Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica starea camerei.
Puteţi modifica interfaţa afişată cu ajutorul funcţiei DISPL (Afişarea conţinutului) de la butonul rotativ
de comandă (pag. 29).
Standby pentru înregistrare
1
Interfaţa
Indicaţie
Mod de înregistrare
PASM
Selecţia scenei
Dimensiunea imaginilor /
Formatul de imagine
Interfaţă grafică
RAW RAW+J Calitatea imaginii
FINE STD
Numărul de fotografii ce
100
pot fi înregistrate
Dimensiunea imaginilor de
film
Înregistrarea filmelor
Card de memorie/
Transmitere date
123min
Redare
Durata cât se pot înregistra
filme
Energia rămasă a
acumulatorului
Simboluri de recunoaştere
a scenei
Bliţ în curs de încărcare
Sursă de lumină AF
Nu se înregistrează sunet în
cursul filmării
Avertizare de mişcări
nedorite ale camerei
Avertizare de
supraîncălzire
15
4
Interfaţa
Indicaţie
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date
Histogramă
Interfaţa
Indicaţie
Mod bliţ /
Reducere efect de ochi
roşii
Mod drive
Mod focalizare
Director de redare –
Numărul fişierului
Protecţie
Ordinea de imprimare şi
numărul de exemplare
101-0012
DPOF 1
±0.0
Compensarea bliţului
Mod de măsurare
Mod zonă de focalizare
Detecţia feţelor
2
Declanşator zâmbet
Interfaţa
Meniu z
Mod înreg.
Sfaturi înreg. z
Indicaţie
Taste
3
ISO (sensibilitate)
AWB
Balans de alb
7500K G9
Interfaţa
Indicaţie
Stil creativ
Focalizare
±0.0
Timp de expunere
Diafragmă
Măsurare manuală
±0.0
Compensarea expunerii
1/125
F3.5
REC 0:12
2010-1-1
9:30AM
12/12
16
Indicatorul timpului de
expunere
Indicatorul diafragmei
Durata de înregistrare pentru
film (m:s)
Data/ ora înregistrate
corespunzătoare imaginii
Numărul imaginii / Numărul
de imagini înregistrate
SteadyShot
Apare când HDR nu a funcţionat pentru imagine
Optimizatorul domeniului
dinamici (DRO) / Auto
HDR
Indicator de sensibilitate la
detecţia zâmbetelor
Folosirea butonului rotativ de comandă şi
a tastelor
Butonul rotativ de comandă şi tastele vă permit să
utilizaţi diverse funcţii ale camerei.
Taste
Buton rotativ
de comandă
Buton rotativ de comandă
Când înregistraţi, funcţiile DISP (Afişarea conţinutului), (Mod bliţ), (Compensarea expunerii)
(Mod Drive) sunt atribuite butonului rotativ de comandă. La redare, butonului rotativ de
şi
(Index imagini).
comandă îi sunt atribuite funcţiile DISP (Afişarea Conţinutului) şi
Când rotiţi sau apăsaţi părţile din dreapta/ stânga/ sus/ jos ale butonului rotativ de comandă urmând
indicaţiile afişate pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când apăsaţi
zona centrală a butonului rotativ de comandă.
Săgeţile indică faptul că puteţi roti butonul
de comandă
Când opţiunile sunt afişate pe ecran, le puteţi
parcurge rotind sau apăsând părţile de sus/ jos/
stânga/ dreapta ale butonului rotativ de comandă.
Apăsaţi centrul pentru a confirma alegerea.
17
Taste
Tastele au diverse roluri, în funcţie de context.
Rolul (funcţia) atribuit fiecărei taste este afişat pe ecran.
• Pentru a folosi funcţia indicată în colţul din dreapta sus al ecranului, apăsaţi tasta A.
• Pentru a folosi funcţia ce apare în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi tasta B.
• Pentru a folosi funcţia care apare în centru, apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă
(tasta C).
În acest manual, tastele sunt indicate de simbol sau de funcţia care este afişată pe ecran.
În acest caz, tastele acţionează astfel :
• tasta A ca butonul [Meniu]
• tasta B ca butonul pentru [Sfaturi înregistrare]
• tasta C ca butonul [Mod înregistrare]
18
Căutarea în meniu
Puteţi să efectuaţi toate reglajele de bază pentru cameră (integral) sau să folosiţi funcţii cum ar fi cele
de înregistrare, redare sau cele corespunzătoare altor operaţii.
Modul înregistrare
Dimensiunea imaginii
Luminozitate/
Culoare
Redare
Configurare
1 Apăsaţi [Meniu].
2 Selectaţi elementul dorit apăsând părţile de sus/ jos/
stânga/ dreapta ale butonului rotativ de comandă, apoi
apăsaţi zona centrală a acestuia.
3 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe ecran, selectaţi elementul
[Meniu]
dorit şi apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de
comandă pentru a aplica alegerea făcută.
Buton rotativ
de comandă
Modul înregistrare
Vă permite să selectaţi modul de înregistrare dorit, cum ar fi modul expunere, panoramic, Selecţia
scenei.
Auto inteligent
(Intelligent Auto)
Selecţia scenei
(Scene Selection)
Contra neclaritate la
mişcare
(Anti Motion Blur)
Înregistrare panoramică
(Sweep Panorama)
Expunere manuală
(Manual Exposure)
Prioritate timp de
expunere
(Shutter Priority)
Prioritate diafragmă
(Aperture Priority)
Programare Auto
(Program Auto)
Camera evaluează subiectul şi realizează reglajele adecvate.
Veţi putea beneficia de înregistrarea automată, cu reglajele adaptate.
Se înregistrează cu reglajele prestabilite în funcţie de subiectul vizat
sau de condiţii.
Camera reduce mişcările nedorite în cazul în care înregistraţi în interior, unde este mai întunecat sau când fotografiaţi la distanţă (telefoto).
Se înregistrează imagini panoramice.
Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
Este ajustat timpul de expunere pentru a sublinia senzaţia unui subiect
aflat în mişcare
Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra
fundalului (fundalul devine neclar).
Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi reglajele,
cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
19
Camera
Vă permite să stabiliţi funcţiile folosite la înregistrare, cum ar fi înregistrarea continuă sau cele care apelează
la folosirea bliţului sau a temporizatorului.
Mod Drive
(Drive Mode)
Mod bliţ (Flash Mode)
Selectare AF/MF
(AF/MF Select)
Zona de autofocalizare
(Autofocus Area)
Zoom digital de precizie
(Precision Dig. Zoom)
Detecţia feţelor
(Face Detection)
Declanşator zâmbet
(Smile Shutter)
Detecţia zâmbetelor
(Smile Detection)
Direcţie panoramă
(Panorama Direction)
Lista sfaturilor pentru
înregistrare (Shooting Tip List)
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Stabilirea modului de înregistrare dintre variantele : Continuă,
Temporizator, Fotografii adiacente
Stabilirea metodei aplicată la folosirea bliţului.
Alegerea modului de focalizare manuală sau automată.
Stabilirea zonei de focalizare automată.
Este stabilit zoom-ul digital când sunt folosite obiective cu focalizare
singulară.
Sunt detectate automat feţele persoanelor, şi sunt stabilite focalizarea şi
expunerea adecvate.
De fiecare dată când camera sesizează un zâmbet, înregistrarea se
declanşează automat.
Este stabilită sensibilitatea de detecţie pentru funcţia Declanşator
zâmbet.
Este selectată direcţia de deplasare a camerei la înregistrarea de imagini
panoramice.
Vă permite accesul la toate informaţiile utile pentru înregistrare.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
înregistrare.
Dimensiunea imaginii
Vă permite să stabiliţi dimensiunea imaginii şi formatul acestora.
Fotografii
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Formatul imaginii (Aspect Ratio)
Calitate (Quality)
Panoramă
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Film
Formatul fişierului
(NEX-5/5C)
Dimensiunea imaginii (Image Size)
Este aleasă dimensiunea imaginii.
Este ales formatul imaginii.
Este stabilit formatul de compresie.
Este stabilită dimensiunea imaginii.
Este selectat formatul de înregistrare a filmului, AVCHD sau MP4.
Este stabilită dimensiunea imaginii.
Luminozitate / Culoare
Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi modul de măsurare şi reglaje de culoare, cum ar fi
echilibrul de alb.
Compensarea expunerii
(Exposure Comp.)
Sensibilitate (ISO)
20
Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine.
Este stabilită sensibilitatea ISO.
Balans de alb (White Balance)
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de lumina din
mediul ambiant.
Mod de măsurare (Metering Mode) Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.
Compensarea bliţului
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ.
(Flash Compensation)
DRO / Auto HDR (DRO/Auto
Corectarea automată a luminozităţii sau contrastului.
HDR)
Stil creativ (Creative Style)
Selectarea metodei de procesare a imaginii.
Redare
Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare.
Ştergere (Delete)
Prezentare de imagini (Slide Show)
Selectare fotografie/film
(Stil/Movie select)
Index de imagini (Image Index)
Selectare Director (Folder Select)
Selectare dată (Select Date)
Rotire (Rotate)
Protejare (Protect)
Mărire imagine (Enlarge Image)
Reglaje de volum (Volume settings)
Specificaţii de imprimare
(Specify Printing)
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Ştergerea imaginilor.
Derularea unei prezentări de fotografii
Este selectată redarea fotografiilor sau cea a filmelor.
Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în interfaţa index.
Este selectat directorul din care să fie redate fotografiile.
Este aleasă data, corespunzător căreia să fie redate filmele.
Rotirea imaginilor.
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.
Mărirea imaginii.
Stabilirea volumului pentru filme.
Selectarea imaginii de imprimat sau realizarea reglajelor pentru
imprimare.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
redare.
Configurare
Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente ale
camerei.
Reglaje pentru înregistrare
Sursă de lumină AF (AF
Illuminator)
Este activată sursa AF care va emite lumină în spaţii întunecate.
Reducere efect de ochi roşii
(Red Eye Reduction)
Reluare automată
(Auto Review)
Caroiaj (Grid Line)
Histogramă (Histogram)
Asistenţă MF (MF Assist)
Spaţiu de culoare (Color Space)
SteadyShot
Eliberare fără obiectiv
(Release w/oLens)
Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta este folosit,
pentru a se evita apariţia de ochi roşii în imagini.
Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce imaginea a
fost înregistrată.
Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei imaginii.
Este afişată histograma care indică distribuţia luminanţei în imagini.
Este afişată o imagine mărită la focalizarea manuală.
Este modificat domeniul de reproducere a culorilor.
Este activată funcţia de compensare a mişcărilor camerei.
Este stabilit dacă să fie eliberat sau nu butonul declanşator când
obiectivul este detaşat de corpul camerei.
21
Reducerea zgomotului la expunere
îndelungată (Long Exposure NR)
Reducerea zgomotului la
sensibilitate crescută
(High ISO NR)
Înregistrare sonor film
(Movie Audio Rec)
Reglaje principale
Semnal sonor (Beep)
Limbă ( Language)
Reglaje dată/ oră (Date/Time Setup)
Stabilire zonă (Area Setting)
Afişare ghid de asistenţă
(Help Guide Display)
Economisirea energiei
(Power Save)
Luminozitate LCD
(LCD Brightness)
Culoare ecran (Display Color)
Imagine panoramică (Wide Image)
Afişare la redare (Playback Display)
CTRL FOR HDMI
Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea cu expunerea
îndelungată.
Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea la sensibilitate
crescută.
Stabileşte dacă să fie înregistrat sonor pentru filme.
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera.
Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Sunt stabilite data şi ora exactă.
Este selectată zona unde este folosită camera.
Este pornită / oprită afişarea ghidului de asistenţă.
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în
modul economic de funcţionare.
Este stabilită luminozitatea ecranului LCD.
Este stabilită culoarea ecranului LCD.
Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice.
Este selectată metoda de redare a imaginilor portret.
Este stabilit dacă să fie acţionată sau nu camera cu ajutorul
telecomenzii unui televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync.
Conexiune USB (USB Connection) Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB.
Modul curăţare (Cleaning Mode)
Permite curăţarea senzorului de imagine.
Versiune (Version)
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului.
Mod demo (Demo Mode)
Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă.
Iniţializare (Reset Default)
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Instrument pentru carduri de memorie
Formatare (Format)
Este formatat cardul de memorie.
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere
(File Number)
fişierelor de imagine.
Denumirea directorului
Este ales formatul de denumire a directorului.
(Folder Name)
Stabilirea directorului de
Este selectat directorul de înregistrare.
înregistrare (Select Shoot. Folder)
Director nou (New Folder)
Este creat un director nou.
Recuperarea bazei de date a
Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de
imaginilor (Recover Image DB)
film, când sunt constatate inadvertenţe.
Afişare spaţiu disponibil
Este afişată durata disponibilă de înregistrare a filmelor
(Display Card Space)*
şi numărul de fotografii ce mai pot fi stocate pe cardul de
memorie.
Configurare Eye-Fi**
Preluare reglaje (Upload Settings)
Stabileşte funcţia de preluare a camerei când este folosit un
card Eye-Fi.
* Apare când în aparat este introdus un card de memorie (comercializat separat).
** Apare când în aparat este introdus un card de memorie Eye-Fi (comercializat separat).
Modelele NEX-5C/3C nu sunt dotate cu această funcţie.
22
Înregistrarea imaginilor
În prezentul capitol este explicat modul de înregistrare a imaginilor folosind reglajele existente în
momentul achiziţionării aparatului.
Camera acţionează în funcţie de situaţie şi ajustează reglajele.
1
Reglaţi unghiul ecranului LCD şi poziţionaţi camera.
Funcţia de Recunoaştere a scenei începe să acţioneze.
2
Pentru a fotografia, apăsaţi butonul declanşator.
Pentru a filma, apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou butonul FILM pentru ca redarea să înceteze.
Notă :
• Unghiul de vizionare a filmelor este mai mic decât în cazul aparatelor de fotografiat. După ce apăsaţi
butonul FILM, camera prezintă câmpul real de înregistrat, afişând un cadru gol pe ecran. Puteţi afla
cadrul corespunzător filmelor selectând [Menu] T [Setup] T [Grid Line] T [On].
z Cu
privire la Recunoaşterea scenei
Funcţia de Recunoaştere a scenei permite camerei să
recunoască automat condiţiile de înregistrare şi vă permite
să înregistraţi imaginile folosind reglajele adecvate.
Simbolul şi indicaţia de asistenţă
corespunde variantei de Selecţie
a scenei
(Vedere Nocturnă),
(Trepied pentru vedere nocturnă),
(Portret
• Camera recunoaşte
în noapte),
(Lumină fundal),
(Portret contra luminii),
(Portret),
(Peisaj) sau
(Macro) şi afişează simbolul corespunzător şi indicaţia de asistenţă pe ecranul LCD când este
recunoscută scena.
23
z Dacă
înregistraţi o fotografie a unui subiect asupra căruia
este dificil de focalizat
Când camera nu poate focaliza automat asupra unui subiect,
indicatorul de focalizare luminează intermitent. Recompuneţi
imaginea sau modificaţi reglajul pentru focalizare.
Indicator de focalizare
Indicator de focalizare
z (aprins)
(aprins)
(aprins)
z intermitent
Stare
Focalizare blocată. Gata de înregistrare.
Focalizare confirmată. Punctul de focalizare se deplasează
urmând subiectul aflat în mişcare. Gata de înregistrare
Focalizare statică.
Nu se poate focaliza.
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele cazuri :
– când este întunecat şi subiectul se află la distanţă,
– când contrastul dintre subiect şi fundal este redus,
– când subiectul este văzut dincolo de un geam,
– când subiectul se deplasează rapid,
– când subiectul reflectă lumina, cum ar fi o oglindă, sau când suprafaţa acestuia străluceşte,
– când subiectul luminează intermitent,
– când subiectul este poziţionat contraluminii.
Controlul defocalizării fundalului
Simbolul
(Auto inteligent) vă permite să estompaţi cu uşurinţă fundalul pentru a scoate în evidenţă
subiectul.
Puteţi vedea pe ecran efectul operaţiei de defocalizare.
1
2
24
Apăsaţi centrul butonului rotativ de comandă.
Defocalizaţi fundalul rotind acest buton.
: Rotiţi în sus pentru a focaliza.
: Rotiţi în jos pentru a defocaliza.
Apăsaţi [Înapoi] pentru a reveni la situaţia originală.
Note :
• Când este activată funcţia de Recunoaştere a scenei, camera analizează scena când apăsaţi zona
centrală a butonului rotativ de comandă şi îl foloseşte pentru Recunoaşterea scenei.
• Gradul de defocalizare disponibil depinde de obiectivul folosit.
• Efectul de defocalizare este posibil să nu fie sesizabil, în funcţie de distanţa faţă de subiect sau de
lentilele folosite.
• Funcţia de control a defocalizării fundalului nu acţionează în cazul în care este montat un obiectiv
cu montură tip A.
z Pentru
un rezultat mai bun la defocalizarea fundalului
• Deplasaţi-vă mai aproape de subiect.
• Măriţi distanţa dintre subiect şi fundal.
25
Redarea imaginilor
Sunt redate imaginile înregistrate. Fotografiile şi filmele sunt afişate pe ecrane separate. Nu puteţi să
le redaţi pe acelaşi ecran.
1
Apăsaţi butonul
2
Selectaţi imaginea cu butonul rotativ de comandă.
(Redare).
3 Pentru redarea imaginilor panoramice sau a filmelor, apăsaţi zona centrală a butonului
rotativ de comandă.
La redarea filmelor
Pentru ca redarea să facă o pauză / să fie
reluată
Pentru deplasarea rapidă înainte
Pentru deplasarea rapidă înapoi
Pentru deplasarea lentă înainte
(numai la modelele NEX-5/5C)
Pentru deplasarea lentă înapoi
(numai la modelele NEX-5/5C)
Pentru a ajusta volumul sonor
Acţionarea butonului rotativ de comandă
Apăsaţi zona centrală.
Apăsaţi partea din dreapta sau rotiţi-l spre dreapta.
Apăsaţi partea din stânga sau rotiţi-l spre stânga.
Rotiţi-l spre dreapta în timpul pauzei.
Rotiţi-l spre stânga în timpul pauzei.
Apăsaţi partea de jos T sus/jos.
Notă :
• Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil să nu fie corect redate.
z Comutarea
între redarea fotografiilor şi cea a filmelor
În interfaţa index, puteţi comuta între tipurile de imagini redate,
(fotografie) sau
(film)
selectând unul dintre simbolurile
aflate în partea stângă a ecranului şi apăsând apoi zona centrală
a butonului rotativ de comandă.
26
Mărirea la redare
O zonă a fotografiei poate fi mărită pentru a fi examinată în cursul redării. Această facilitate este utilă
pentru examinarea mai în detaliu a imaginilor în cursul redării. Puteţi mări imaginile la redare din
Meniu (pag. 84).
1 Afişaţi imaginea care vreţi să fie mărită, apoi apăsaţi zona centrală a butonului rotativ
de comandă pentru a confirma [Mărire].
2
3
Ajustaţi scala rotind butonul rotativ de comandă.
4
Pentru a renunţa la mărirea la redare, apăsaţi [Ieşire].
Selectaţi porţiunea pe care doriţi să o măriţi apăsând partea de sus/ jos/ stânga/
dreapta a butonului rotativ de comandă.
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia de mărire la redare în cazul filmelor.
• Pentru a mări imagini panoramice, treceţi mai întâi în starea de pauză de redare, apoi apăsaţi
[Options].
z Domeniul
de mărire
Domeniul de mărire este următorul :
Dimensiunea imaginii
Domeniul de mărire
L
aproximativ : × 1,1 ÷ × 13
M
aproximativ : × 1,1 ÷ × 10
S
aproximativ : × 1,1 ÷ × 6,7
27
Ştergerea imaginilor
Puteţi şterge imaginile afişate.
1
Afişaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi şi apăsaţi
[Ştergere].
2 Apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă
pentru a confirma [OK].
Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la situaţia originală.
[Ştergere]
Notă :
• Nu puteţi şterge imagini protejate.
z Pentru
a şterge mai multe imagini
Selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Ştergere] pentru a selecta simultan anumite imagini.
28
DISP (Conţinutul interfeţei)
Folosind butonului rotativ de comandă :
1
Apăsaţi în mod repetat DISP (Conţinutul interfeţei) la butonul rotativ de comandă
pentru a selecta modul dorit.
Folosind Meniul :
1
În timpul înregistrării, [Meniu] T [Cameră] T [Conţinut interfaţă].
În timpul redării, [Meniu] T [Redare] T [Conţinut interfaţă]
2
Selectaţi modul dorit cu ajutorul butonului rotativ de comandă.
În timpul înregistrării
Afişare informaţii de Sunt afişate informaţii de bază.
Sunt indicate grafic tipul de expunere
bază
şi valoarea diafragmei, cu excepţia
(Disp. Basic Info)
cazului în care pentru [Modul
înregistrare] este aleasă varianta
[Auto inteligent] sau [Înregistrare
panoramică].
Interfaţa cu informaţii Sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
(Display Info.)
Fără interfaţa cu
informaţii
(No Disp. Info.)
Nu sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
29
În timpul redării
Interfaţa cu informaţii Sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
(Display Info.)
Histograma
(Histogram)
Sunt afişate informaţii legate de
distribuţia grafică a luminanţei,
pe lângă informaţii legate de
înregistrare.
Fără interfaţa cu
informaţii
(No Disp. Info.)
Nu sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
Notă :
• Histograma nu este afişată în timpul următoarelor moduri de redare :
– film
– panoramă
– prezentare de imagini.
z Ce
este o histogramă
Histograma afişează distribuţia luminanţei care indică numărul de pixeli cu o anumită luminozitate
există în imagine. Cu cât imaginea este mai luminoasă, cu atât histograma va fi concentrată spre
partea din dreapta, iar cu cât imaginea este mai întunecată, cu atât histograma va fi concentrată spre
partea din stânga.
Bliţ
R (Roşu) Luminanţă
G (Verde)
30
B (Albastru)
• Dacă imaginea are o zonă prea luminoasă sau prea întunecată,
respectiva porţiune va apărea intermitent în interfaţa
histogramei în cursul redării (Avertizare privind limita de
luminanţă).
Modul bliţ
În spaţii întunecate, folosirea bliţului vă permite să
înregistraţi în mod luminos un subiect şi totodată să evitaţi
mişcările nedorite ale camerei. Când înregistraţi la lumina
soarelui, puteţi utiliza bliţul pentru a înregistra o imagine
luminoasă a unui subiect poziţionat contra luminii.
1
Montaţi bliţul.
2
(Modul bliţ) la butonul rotativ de comandă T modul dorit sau
[Meniu] T [Camera] T [Mod bliţ] T modul dorit.
3
Deplasaţi bliţul în sus când doriţi să îl folosiţi.
(Flash Off - Bliţ
dezactivat)
Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe verticală.
(Autoflash Bliţ automat)
Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază subiecte
plasate contra luminii.
Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.
(Fill-flash Lumină de umplere)
Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. Sincroni(Slow sync. Sincronizare lentă) zarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a
fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).
Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea expunerii, de
(Rear sync. Sincronizare spate) fiecare dată când apăsaţi butonul declanşator. Înregistrarea folosind
sincronizarea spate vă permite să surprindeţi imagini mai naturale ale
traiectoriei unui subiect aflat ce se deplasează, cum ar fi o bicicletă
aflată în mişcare sau o persoană care merge.
Note :
• Varianta implicită depinde de modulde înregistrare.
• Modurile disponibile pentru bliţ depind de modul de înregistrare.
• Nu puteţi folosi bliţul când înregistraţi filme.
z Informaţii
utile pentru înregistrarea cu ajutorul bliţului
• Parasolarul (comercializat separat) poate împiedica lumina emisă de bliţ. Demontaţi parasolarul
când folosiţi bliţul.
• Înregistraţi, folosind bliţul, subiecte aflate la 1 m distanţă sau mai departe.
• Când fotografiaţi un subiect poziţionat contra luminii, alegeţi varianta [Lumină de umplere]
(Fill-flash). Bliţul va funcţiona şi la lumina zilei, făcând feţele să pară mai luminoase.
31
Compensarea expunerii
Puteţi ajusta expunerea în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV.
1
(Comp. expunerii) la butonul rotativ de comandă T valoarea dorită sau [Meniu]
T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea expunerii] T valoarea dorită.
Note :
• Nu puteţi folosi [Comp. expunerii] când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Expunere manuală]
• Dacă înregistraţi un subiect în condiţii de luminozitate foarte puternică sau foarte redusă, sau când
folosiţi bliţul, este posibil să nu puteţi obţine un efect satisfăcător.
z Informaţii
utile pentru înregistrarea cu ajutorul bliţului
Supraexpunere = prea multă lumină
Imagine cu tentă albă
m
Alegeţi pentru [Comp. expunere] spre –.
Expunere corectă
M
Alegeţi pentru [Comp. expunere] spre +.
Subexpunere = prea puţină lumină
Imagine cu tentă întunecată
• Pentru a înregistra subiecte în tonuri mai luminoase, alegeţi pentru compensarea expunerii valori
din partea pozitivă a scalei (+). Pentru ca mâncarea fotografiată să pară mai apetisantă, înregistraţi
folosind o luminozitate puţin mai mare şi încercaţi să folosiţi un fundal alb.
• Când fotografiaţi cerul albastru, alegerea pentru compensarea expunerii a unor valori din partea
negativă a scalei (–) vă va permite să îl surprindeţi în culori mai intense.
32
Modul drive
Puteţi stabili pentru modul drive, una dintre variantele continuu, temporizator sau valori adiacente.
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T modul dorit sau
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T modul dorit.
O singură imagine Este înregistrată o singură fotografie. Mod obişnuit de
înregistrare.
avansat
(Single-shot adv.)
Continuu avansat Sunt înregistrate în mod continuu imagini în timp ce butonul
declanşator este apăsat şi menţinut apăsat (pag. 34).
(Continuous adv.)
Continuu Prioritate viteză
(Speed Priority Cont.)
Temporizator
(Self-timer)
Temporizator
Cont.
(Self-timer (Cont.))
Sunt înregistrate imagini în mod continuu, la mare viteză, în
timp ce butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat (pag.
35). Reglajele privind focalizarea şi luminozitatea stabilite
pentru prima imagine sunt aplicate şi următoarelor înregistrări.
Imaginea este înregistrată după 10, respectiv după 2 secunde
(pag. 36).
Sunt înregistrate în mod continuu imagini după 10 secunde
(pag. 37).
Sunt înregistrate trei imagini, fiecare cu diverse grade de
Valori adiacente:
expunere (pag. 38).
Cont.
(Bracket : Cont.)
Vă permite să folosiţi telecomanda wireless (fără fir) tip
Telecomandă
RMT-DSLR1 (comercializată separat), pag. 39.
(Remote Cdr.) –
NEX-5/5c
Notă :
• Nu puteţi modifica reglajele când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Auto HDR]
33
Avans continuu
Puteţi înregistra imagini în mod continuu în timp ce butonul declanşator este apăsat şi menţinut
apăsat.
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T [Avans continuu] sau
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Avans continuu].
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Avans continuu] împreună cu următoarele :
– [Selecţia scenei], cu excepţia [Activităţi sportive]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR]
34
Continuu – prioritate viteză
Sunt înregistrate imagini în mod continuu, la mare viteză, în timp ce butonul declanşator este apăsat
şi menţinut apăsat, la o viteză mai mare decât în cazul [Avans continuu].
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T [Continuu – prioritate viteză]
sau [Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Continuu – prioritate viteză].
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Continuu – prioritate viteză] împreună cu următoarele :
– [Selecţia scenei], cu excepţia [Activităţi sportive]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
• Reglajele pentru focalizare şi luminozitate stabilite pentru prima fotografie sunt utilizate şi pentru
următoarele înregistrari.
35
Temporizator
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T [Temporizator] sau
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Temporizator].
2
[Opţiune] T modul dorit.
(Temporizator:
10 sec.)
(Temporizator:
2 sec.)
Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 10 sec.
Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al
temporizatorului clipeşte şi este emis un semnal sonor până ce
obturatorul este eliberat.
Pentru a renunţa la temporizator, apăsaţi
(Temporizator) la
butonul rotativ de comandă.
Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 2 sec.
Această opţiune conduce la reducerea mişcărilor nedorite ale
camerei cauzate de apăsarea butonului declanşator.
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Temporizator] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
36
Temporizator (Continuu)
Este înregistrat, după zece secunde, numărul de imagini pe care l-aţi stabilit. Puteţi alege cea mai bună
fotografie dintre mai multe care au fost înregistrate.
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T [Temporizator (Cont.)] sau
[Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Temporizator (Cont.)].
2
[Opţiune] T modul dorit.
Sunt înregistrate în mod continuu 3 sau 5 fotografii după zece
(Temporizator(Cont): secunde.
Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al
10 sec. 3 Imag.)
temporizatorului clipeşte şi este emis un semnal sonor până ce
obturatorul este eliberat.
(Temporizator(Cont): Pentru a renunţa la temporizator, apăsaţi
(Temporizator)
10 sec. 3 Imag.)
la butonul rotativ de comandă.
Notă :
• Nu puteţi folosi funcţia [Temporizator (Cont.)] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
37
Valori adiacente: continuu
(Bracket: Cont.)
Sunt înregistrate 3 imagini modificându-se automat expunerea, de la varianta de bază spre o valoare mai
mică (imagine mai întunecată), apoi spre una mai mare (imagine mai luminoasă). Apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul declanşator până ce înregistrarea cu valori adiacente se încheie.
După înregistrare, puteţi alege imaginea care vă convine dintre cele obţinute.
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T [Bracket: Cont.] (Valori
adiacente: continuu) sau [Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Bracket: Cont.]
(Valori adiacente: continuu).
2
[Opţiune] T modul dorit.
Sunt înregistrate imagini cu valori ale expunerii care diferă de
(Valori adiacente:
cea de bază cu variaţia stabilită.
cont. : 0.3 EV)
(Valori adiacente:
cont. : 0.7 EV)
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Valori adiacente: cont.] împreună cu următoarele :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Declanşator zâmbet]
– [Auto HDR].
• La reluarea automată, este prezentată ultima imagine înregistrată.
• La expunerea manuală, expunerea este modificată prin intermediul timpului de expunere.
• Când ajustaţi expunerea, aceasta este modificată pe baza valorii compensate.
38
Telecomandă (NEX-5/5C)
Puteţi înregistra folosind butonul declanşator şi cel 2SEC (Obturatorul este eliberat după două secunde)
de la telecomanda wireless tip RMT-DSLR1 (comercializată separat). Consultaţi şi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu telecomanda.
1
(Mod drive) la butonul rotativ de comandă T [Remote Cdr.]
sau [Meniu] T [Cameră] T [Mod drive] T [Remote Cdr.].
2 Focalizaţi asupra subiectului, îndreptaţi telecomanda spre senzorul destinat acesteia
şi înregistraţi imaginea.
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia [Remote Cdr.] împreună cu următoarele funcţii :
– [Amurg- cameră ţinută în mână] de la [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– [Auto HDR].
• Un obiectiv sau un parasolar pot împiedica senzorul pentru telecomandă al camerei să recepţioneze
razele emise de telecomandă. Acţionaţi telecomanda din poziţii în care senzorul pentru telecomandă
nu este blocat.
39
Index imagini
Sunt afişate simultan mai multe imagini.
1
Apăsaţi butonul
2
Apăsaţi
(Index imagini) de la butonul rotativ de comandă.
Este afişată interfaţa index cu 6 imagini.
Puteţi trece la interfaţa index cu 12 imagini; [Menu] T [Playback] T [Image Index].
(Redare) pentru a schimba modul de redare.
3 Pentru a reveni la afişarea unei singure imagini, selectaţi imaginea dorită şi apăsaţi
zona centrală a butonului de comandă.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege tipul de imagini selectând
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a ecranului
şi apăsând apoi zona centrală a butonului rotativ de
comandă.
Nu pot fi afişate simultan fotografii şi filme în interfaţa
index.
40
Auto inteligent
Camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi folosind reglajele adecvate.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Auto inteligent].
2
Îndreptaţi camera spre subiect.
Când camera recunoaşte scena, simbolul de Recunoaştere
a scenei şi indicaţia de asistenţă sunt afişate pe ecran.
Camera recunoaşte
(Vedere Nocturnă),
(Trepied
(Portret în noapte),
pentru vedere nocturnă),
(Lumină fundal),
(Portret contra luminii),
(Portret),
(Peisaj) sau
(Macro).
Simbol de Recunoaştere a scenei
şi indicaţia de asistenţă
Note :
• Pentru [Mod bliţ] este aleasă varianta [Bliţ automat] sau [Bliţ dezactivat].
• Puteţi înregistra chiar şi atunci când secena nu este recunoscută de cameră.
• Când pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta [Dezactivat], scenele [Portret], [Portret contra
luminii] şi [Portret în noapte] nu sunt recunoscute.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În modul Automat inteligent, puteţi estompa fundalul prin
defocalizare. Apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de
comandă şi apoi rotiţi acest buton.
Când este activată funcţia de Recunoaştere a scenei, camera
analizează scena când apăsaţi zona centrală a butonului
rotativ de comandă şi o interpretează ca la Recunoaşterea
scenei.
41
z Dacă
înregistraţi o fotografie a unui subiect asupra căruia
este dificil de focalizat
Când camera nu poate focaliza automat asupra unui subiect,
indicatorul de focalizare luminează intermitent. Recompuneţi
imaginea sau modificaţi reglajul pentru focalizare.
Indicator de focalizare
Indicator de focalizare
z (aprins)
(aprins)
(aprins)
z intermitent
Stare
Focalizare blocată. Gata de înregistrare.
Focalizare confirmată. Punctul de focalizare se deplasează
urmând subiectul aflat în mişcare. Gata de înregistrare
Focalizare statică.
Nu se poate focaliza.
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele cazuri :
– când este întunecat şi subiectul se află la distanţă,
– când contrastul dintre subiect şi fundal este redus,
– când subiectul este văzut dincolo de un geam,
– când subiectul se deplasează rapid,
– când subiectul reflectă lumina, cum ar fi o oglindă, sau când suprafaţa acestuia străluceşte,
– când subiectul luminează intermitent,
– când subiectul este poziţionat contra luminii.
42
Selecţia scenei
Vă permite să înregistraţi folosind reglajele prestabilite pentru diverse situaţii.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Selecţia scenei] T modul dorit.
(Portret)
Fundalul este estompat şi subiectul
este pus în evidenţă. Tonurile feţei sunt
delicate.
(Peisaj)
Se focalizează pe întregul cadru, acesta
fiind înregistrat în culori intense.
(Macro)
Sunt înregistrate prim planuri cu subiecte cum ar fi flori, insecte, mâncare sau
obiecte de mici dimensiuni.
(Activităţi sportive) Sunt înregistrate subiecte aflate în mişcare folosindu-se un timp de expunere
redus (viteză mare a obturatorului), ceea
ce face ca subiectul să pară nemişcat.
Camera va înregistra imagini în mod
continuu câtă vreme este menţinut apăsat butonul declanşator.
(Apus de soare)
Sunt înregistrate minunatele tonuri de
roşu ale apusului de soare.
43
(Portret în noapte)
Sunt înregistrate portrete pe timp de
noapte. Montaţi şi folosiţi bliţul.
(Vedere Nocturnă)
Sunt înregistrate imagini noaptea fără a
se pierde atmosfera nocturnă.
(Amurg - cameră
ţinută în mână)
Sunt înregistrate scene nocturne cu mai
puţin zgomot şi mişcări nedorite ale
camerei, fără a se folosi un trepied. Este
înregistrată o serie de imagini şi este
aplicată operaţia de procesare a imaginilor
pentru a se reduce neclaritatea, mişcările
nedorite ale camerei şi zgomotul.
Note :
• În modurile [Vedere Nocturnă] şi [Portret în noapte] viteza obturatorului este mică (timpul de
expunere este mare), aşa că se recomandă folosirea unui trepied pentru a se evita obţinerea de imagini
neclare.
• În modul [Amurg - cameră ţinută în mână], sunetul emis de obturator se aude de 6 ori şi imaginea
este înregistrată.
• Dacă selectaţi [Amurg- cameră ţinută în mână] cu [RAW] sau [RAW&JPEG], calitatea imaginii
devine temporar [Fină].
• Reducerea neclarităţilor este mai puţin eficientă, chiar şi în modul [Amurg - cameră ţinută în mână]
când înregistraţi :
– subiecte aflate în mişcare haotică,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu un model repetitiv, cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja
cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă mişcare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• În cazul folosirii variantei [Amurg - cameră ţinută în mână], poate apărea zgomot tip bloc dacă sursa
de lumină este intermitentă, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă.
• Distanţa focală minimă nu se modifică nici atunci când selectaţi [Macro].
44
Contra neclarităţii la mişcare
Acest mod este adecvat pentru înregistrarea în interior, cu ajutorul bliţului, pentru a se reduce neclaritatea
subiectului.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Contra neclaritate la mişcare].
2
Înregistraţi folosind butonul declanşator.
Camera combină 6 cadre înregistrate la sensibilitate înaltă pe care le combină într-o singură fotografie,
reducând mişcarea nedorită a camerei în timpul reducerii zgomotului.
Note :
• Dacă selectaţi [Contra neclaritate la mişcare] cu [RAW] sau [RAW&JPEG], calitatea imaginii devine
temporar [Fină].
• Sunetul emis de obturator se aude de 6 ori şi imaginea este înregistrată.
• Reducerea neclarităţilor este mai puţin eficientă când înregistraţi :
– subiecte aflate în mişcare haotică,
– subiecte aflate prea aproape de cameră,
– subiecte cu un model repetitiv, cum ar fi faianţă şi subiecte cu contrast slab, cum ar fi cerul, plaja
cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă mişcare, cum ar fi valurile sau cascadele.
• În cazul folosirii unor surse de lumină intermitente, cum este cazul lămpilor cu fluorescenţă, poate
apărea zgomot tip bloc.
45
Înregistrare panoramică
Vă permite să creaţi o imagine panoramică compusă din mai multe imagini.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Înregistrare panoramică].
2
Îndreptaţi camera spre o margine a subiectului,
apoi apăsaţi complet butonul declanşator.
Acestă parte nu va fi
înregistrată
3
Deplasaţi circular camera până ce ajunge la
marginea opusă a subiectului, urmând indicaţia de
asistenţă ce apare pe ecranul LCD.
Indicaţie de asistenţă
Note :
• Dacă nu puteţi deplasa circular camera pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp dată,
în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Într-un astfel de caz, deplasaţi camera mai
repede pentru a surprinde o imagine panoramică integrală.
• Camera continuă să înregistreze în timpul [Înregistrării panoramice] şi sunetul obturatorului se aude
până la încheierea înregistrării.
• Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, este posibil ca partea unde acestea vin în contact
să nu fie înregistrată cursiv.
• În condiţii de iluminare slabă, imaginile panoramice rezultate este posibil să fie neclare.
• În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fluorescenţă, luminozitatea şi culorile
imaginii combinate nu vor fi întotdeauna uniforme.
• Când unghiul total al înregistrării panoramice şi cel pentru care aţi fixat focalizarea şi expunerea
cu AE/AF blocat, diferă foarte mult ca luminozitate, culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi un
succes. Într-un astfel de caz, modificaţi unghiul şi înregistraţi din nou.
• Funcţia [Înregistrare panoramică] nu este adecvată când sunt vizate :
– subiecte aflate în mişcare,
– subiecte prea apropiate de cameră,
– subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi
cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte,
– subiecte aflate în continuă schimbare, cum ar fi valurile sau cascadele,
– subiecte ce conţin soarele sau surse de lumină electrică etc., care sunt mult mai luminoase decât
împrejurimile.
• [Înregistrarea panoramică] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :
– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent,
– există mişcări nedorite prea puternice.
46
z Informaţii
utile pentru înregistrarea de imagini panoramice
Deplasaţi camera circular (sub forma unui arc de cerc) cu o viteză constantă şi menţinând aceeaşi
direcţie ca cea indicată pe ecranul LCD. Funcţia de [Înregistrare panoramică] este adecvată mai
ales pentru subiecte statice, nu pentru cele aflate în mişcare.
Direcţie verticală
Direcţie orizontală
Raza trebuie să fie cât mai
mică posibil
• Când folosiţi un obiectiv de zoom, se recomandă să îl reglaţi spre indicaţia W.
• Determinaţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a fixa focalizarea, expunerea
şi balansul de alb.
• Dacă o secţiune prezintă forme mult variate sau dacă elementele de fundal sunt concentrate de-a
lungul unei margini a scenei, compoziţia imaginii poate eşua. În astfel de cazuri, ajustaţi marginile
compoziţiei astfel încât secţiunea respectivă să fie plasată în centrul imaginii, apoi înregistraţi
din nou.
• Pentru a selecta direcţia urmaţi procedura : [Meniu] T [Cameră] T [Direcţie Panoramă], iar pentru
a alege dimensiunea imaginii: [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii].
z Baleierea
imaginilor panoramice la redare
Puteţi baleia imaginile panoramice de la un capăt la celălalt, apăsând zona centrală a butonului
rotativ de comandă, în timp ce imaginea panoramică dorită este afişată pe ecran. Apăsaţi încă o dată
acest buton pentru ca baleierea imaginii să facă o pauză.
• Imaginile panoramice sunt redate cu ajutorul aplicaţiei
software "PMB" aplicată.
• Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil
să nu fie afişate sau baleiate corect.
Indică zona afişată din
întreaga imagine panoramică
47
Expunere manuală
Puteţi înregistra folosind reglajul dorit pentru expunere, ajustând timpul de expunere şi diafragma.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Expunere manuală].
2
Apăsaţi de mai multe ori partea de jos a butonului
rotativ de comandă pentru a selecta timpul de
expunere sau diafragma.
Interfaţa aferentă timpului de expunere şi diafragmei sunt
afişate alternativ.
Timp de expunere
Diafragmă (Valoarea F)
3
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta
valoarea dorită.
Verificaţi valoarea expunerii indicată cu "MM" (Măsurare
manuală).
Spre + : imaginea devine mai luminoasă.
Spre – : imaginea devine mai întunecată.
0 : valoarea adecvată a expunerii, estimată de cameră.
4
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Note :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] corespunzător funcţiei [Modul bliţ].
• Indicatorul
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare
manuală a expunerii.
• În modul expunere manuală, pentru sensibilitatea ISO, varianta stabilită pentru [ISO AUTO] este
[ISO 200]. Alegeţi pentru sensibilitatea ISO varianta necesară.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
48
BULB (Înregistrare de traiecte luminoase)
Puteţi înregistra traiecte luminoase folosind expunerea
îndelungată. Facilitatea BULB este adecvată pentru a înregistra
traiecte luminoase, cum ar fi cele descrise de artificii.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Expunere manuală].
2
Apăsaţi de mai multe ori partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru a
selecta timpul de expunere.
3
Rotiţi spre stânga butonul rotativ de comandă
până ce apare indicaţia [BULB].
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea.
5
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator pe durata înregistrării.
Obturatorul rămâne deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator.
Note :
• Deoarece timpul de expunere este îndelungat, mişcările nedorite ale camerei sunt mai probabile, şi
de aceea, se recomandă utilizarea unui trepied.
• Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii
prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
• Când este activată funcţia [Declanşator zâmbet] sau cea [Auto HDR], nu puteţi stabili pentru timpul
de expunere varianta [BULB].
• Dacă este utilizată funcţia [Declanşator zâmbet] sau cea [Auto HDR] când pentru timpul de expunere
este aleasă varianta [BULB], timpul de expunere este stabilit temporar de 30 de secunde.
z Folosirea
telecomenzii (NEX-5/5C)
Apăsarea butonului declanşator (SHUTTER) de la telecomandă wireless va acţiona fotografierea
BULB, iar apăsarea încă o dată a acestuia va opri respectivul mod de fotografiere. Nu este necesar
să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul declanşator (SHUTTER) al telecomenzii.
(Mod drive) de la butonul rotativ de comandă
Pentru a folosi telecomanda wireless, apăsaţi
şi selectaţi [Remote Cdr.] T [On].
49
Prioritatea tipului de expunere
Puteţi exprima mişcarea unui subiect mobil în diverse moduri, ajustând tipul de expunere, spre exemplu,
în momentul unei mişcări rapide, folosind o viteză mare a obturatorului sau sub forma unor traiecte
luminoase, folosind o viteză redusă a acestuia.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Prioritate timp de
expunere] T valoarea dorită.
2
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea
corectă.
Timp de expunere
Note :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] în modul [Modul bliţ].
(de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare
• Indicatorul
cu prioritatea timpului de expunere.
• Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, reducerea zgomotului (Long Exposure
NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată după înregistrare. Nu puteţi
fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului.
• Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator, valoarea diafragmei apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată în aceste
condiţii, se recomandă refacerea reglajelor.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
z Viteza
obturatorului
Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a
obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană
care aleargă, vehicule stropii valurilor mării va apărea ca şi cum s-ar
fi oprit.
Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului),
în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru
ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală.
50
Prioritatea diafragmei
Obiectele care se află în faţa sau în spatele subiectului pot să apară mai clar sau mai estompat.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Prioritate diafragmă] T
valoarea dorită.
• Cu cât numărul F este mai mic : se focalizează asupra
subiectului, însă obiectele aflate în faţa şi în spatele subiectului
sunt estompate (apar neclare).
Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza atât
pe subiect, cât şi pe planurile aflate înaintea şi în spatele
acestuia.
Diafragmă (Valoarea F)
2
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea
corectă.
Note :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] în modul [Modul bliţ].
• Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator, valoarea timpului de expunere apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată
în aceste condiţii, se recomandă refacerea reglajelor.
• Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv
înregistrate.
z Diafragmă
Cu cât valoarea F este mai mică (diafragma mai deschisă), cu atât
domeniul de focalizare este mai restrâns. Aceasta vă permite să
focalizaţi asupra subiectului şi să estompaţi obiectele aflate în faţa şi
în spatele acestuia. (Adâncimea câmpului scade.)
Cu cât valoarea F este mai mare (diafragma mai închisă), cu atât
domeniul de focalizare este mai larg. Aceasta vă permite să surprindeţi
adâncimea scenei. (Adâncimea câmpului creşte.)
51
Programare auto
Când expunerea este ajustată în mod automat de către cameră, puteţi regla funcţiile de înregistrare
cum ar fi sensibilitatea ISO, Stil creativ, Optimizatorul domeniului D.
1
[Meniu] T [Mod înreg.] T [Programare auto].
2
Stabiliţi funcţiile de înregistrate pe care doriţi să le reglaţi.
3
Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul.
Notă :
• Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] corespunzător funcţiei [Modul bliţ].
52
Selectare AF / MF
Selectează focalizarea automată sau pe cea manuală.
1
[Meniu] T [Camera] T [Selectare AF / MF] T alegeţi varianta dorită.
(Autofocalizare)
(DMF)
(Focalizare
manuală)
Focalizarea este realizată automat.
După focalizarea automată, sunt realizate reglaje fine ale
focalizării (Focalizare Manuală Directă) .
Focalizarea este realizată manual. Rotiţi inelul de focalizare spre
dreapta sau spre stânga pentru ca subiectul să apară mai clar.
Notă :
• Dacă rotiţi inelul de focalizare când este selectată varianta [Focalizare manuală] sau [DMF], imaginea
este mărită automat pentru a permite verificarea mai facilă a focalizării. Puteţi evita mărirea imginii
selectând [Menu] T [Setup] T [MF Assist] T [Off].
z Utilizarea
eficientă a focalizării manuale
“Fixarea focalizării” este o facilitate utilă când doriţi să
estimaţi distanţa până la subiect. Cu “Focalizarea fixată”,
puteţi stabili în prealabil focalizarea pentru distanţa la care
urmează să se afle subiectul.
z Pentru
a măsura exact distanţa până la subiect
Marcajul
indică locaţia senzorului de imagine*. Când măsuraţi exact distanţa dintre cameră
şi subiect, luaţi ca reper poziţia liniei orizontale. Distanţa dintre planul în care se află punctele de
contact pentru obiectiv şi senzorul de imagine este de aproximativ 18 mm.
* Senzorul de imagine este acea parte a camerei care are rolul peliculei de film.
• Dacă subiectul se află mai aproape de cameră decât distanţa minimă de înregistrare pentru obiectivul
montat, focalizarea nu poate fi confirmată. Aveţi grijă să existe o distanţă suficient de mare între
subiect şi cameră.
NEX-5/5C
NEX-3/3C
18 mm
Partea de jos
Partea de sus
53
DMF (Focalizare Manuală Directă)
1
[Meniu] T [Cameră] T [Selectare AM/FM] T [DMF].
2
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a realiza focalizarea automată.
3
Menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator, rotiţi inelul de focalizare al
obiectivului pentru a obţine o focalizare optimă.
Notă :
• Pentru [Mod de autofocalizare] este aleasă varianta [Autofocalizare singulară].
54
Zona de autofocalizare
Este selectată zona asupra căreia să se realizeze focalizarea. Folosiţi această funcţie când este dificil
să obţineţi focalizarea adecvată în modul de autofocalizare.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Zonă de autofocalizare] T modul dorit.
Camera stabileşte care dintre cele 25 de zone de
autofocalizare este utilizată pentru focalizare.
Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
în modul de înregistrare a fotografiilor, în jurul
zonei asupra căreia se focalizează este afişat un
chenar de culoare verde.
• Când este activă funcţia de Detecţie a feţelor,
autofocalizarea acordă prioritate focalizării pe
figurile umane.
(Centru) Camera foloseşte numai zona de autofocalizare
aflată în centru.
(Multi)
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
(Punct
mobil)
Zona de autofocalizare este deplasată prin
apăsarea în sus/ jos/ stânga/ dreapta a butonului
rotativ de comandă, pentru a se focaliza asupra
unui obiect de mici dimensiuni sau a unei zone
restrânse.
Chenarul ce înconjoară
zona de autofocalizare
• Când pentru această funcţie este aleasă altă variantă decât [Multi], nu puteţi folosi funcţia [Detecţia
feţelor].
• Varianta [Multi] este selectată când sunt folosite următoarele funcţii :
– înregistrarea filmelor,
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Declanşator zâmbet].
55
Modul autofocalizare
Este selectată metoda de focalizare adecvată pentru modul în care se mişcă subiectul.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Modul autofocalizare] T modul dorit.
(Single-shot
AF – Autofocalizare
singulară)
(Continuous
AF – Autofocalizare
continuă)
Camera focalizează şi focalizarea este fixată când apăsaţi pe
jumătate butonul declanşator. Folosiţi această variantă când
subiectul este nemişcat.
Camera continuă să focalizeze cât timp butonul declanşator este
apăsat şi menţinut pe jumătate apăsat.
Note :
• Este selectată varianta [Single-shot AF] când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Auto inteligent],
– [Temporizator],
– [Telecomandă],
– [Selecţia scenei] cu excepţia [Activităţi sportive],
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Declanşator zâmbet].
• Este selectată varianta [Autofocalizare continuă] când la [Selecţia scenei] este folosită varianta
[Activităţi sportive].
• În modul [Autofocalizare continuă], semnalele audio nu vor fi emise când se focalizează asupra
subiectului.
56
Zoom digital de precizie
Când este montat un obiectiv cu focalizare unică, puteţi fotografia în timp ce este mărită poziţia centrală
a cadrului.
1
Montaţi obiectivul cu focalizare unică.
2
[Meniu] T [Cameră] T [Zoom digital de precizie].
3
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a alege gradul de mărire (de zoom).
Zoom-ul poate fi de până la 10 ori.
4
Pentru a întrerupe operaţia de zoom, apăsaţi [Ieşire].
Note :
• Puteţi folosi această facilitate numai când este montat un obiectiv cu focalizare unică.
• Nu puteţi folosi această facilitate când sunt utilizate următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei]
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Declanşator zâmbet].
– [RAW] sau [RAW&JPEG] pentru [Calitate].
• Dacă apăsaţi butonul FILM când este activă funcţia [Zoom digital de precizie], mărirea este anulată,
imaginea de pe ecran revine la dimensiunea normală şi începe înregistrarea unui film.
• Deoarece imaginea este mărită printr-o procedură digitală, calitatea acesteia va scădea faţă de cea a
imaginii iniţiale.
57
Detecţia feţelor
Camera detectează feţele persoanelor vizate, ajustează automat focalizarea, bliţul, expunerea şi balansul
de alb. Puteţi alege să se acorde prioritate feţei asupra căreia se focalizează.
Chenar de Detecţie a feţelor (portocaliu)
Când camera detectează mai mult de un subiect, aparatul va stabili care
este subiectul principal şi va focaliza cu prioritate asupra acestuia. Chenarul
de Detecţie a feţelor corespunzător subiectului principal devine de culoare
portocalie. La apăsarea pe jumătate a butonului declanşator, chenarul
pentru care este stabilită focalizarea devine de culoare verde.
Chenar de Detecţie a feţelor (alb)
1
În timpul înregistrării, urmaţi procedura [Meniu] T [Cameră] T [Detecţia feţelor]
T modul dorit.
(Dezactivat)
(Auto)
(Prioritate copil)
(Prioritate adult)
Nu este folosită funcţia de Detecţie a feţelor.
Este aleasă figura asupra căreia camera va focaliza automat.
Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de copii.
Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de adulţi.
Note :
• Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi utilizată împreună cu următoarele funcţii :
– înregistrarea de filme,
– [Înregistrare panoramică],
– [Focalizare manuală],
– [Zoom digital de precizie].
• Puteţi selecta funcţia [Detecţia feţelor] numai când este aleasă varianta [Multi] atât pentru [Zonă de
autofocalizare], cât şi pentru [Mod de măsurare].
• Pot fi detectate până la 8 feţe.
• Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect feţele de copil sau de adult, în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
• În modul [Declanşator zâmbet], pentru [Detecţia feţelor] este aleasă automat varianta [Auto], chiar
dacă dvs. aţi selectat [Dezactivat] (Off).
58
Declanşator zâmbet
Când camera detectează un zâmbet, este automat eliberat obturatorul.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Declanşator zâmbet] T
[Activat].
2
Aşteptaţi până ce este sesizat un zâmbet de către
cameră.
Când nivelul zâmbetului depăşeşte indicatorul b al scalei,
camera înregistrează automat imaginile. Dacă apăsaţi butonul
declanşator la înregistrarea folosind facilitatea Declanşator
zâmbet, camera va înregistra imaginea dorită, apoi va reveni
în modul Declanşator zâmbet.
Chenar de Detecţie a feţelor
Indicator al scalei
Declanşator zâmbet
3 Pentru a părăsi modul Declanşator zâmbet, urmaţi procedura [Meniu]
T [Declanşator zâmbet] T [Dezactivat].
T [Cameră]
Note :
• Funcţia Declanşator zâmbet nu poate fi utilizată împreună cu următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei]
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Focalizare manuală],
– [Zoom digital de precizie].
• Obturatorul nu este eliberat decât dacă s-a focalizat asupra subiectului, chiar dacă nivelul indicat
pe scala Declanşator zâmbet depăşeşte punctul b. Ajustaţi compoziţia sau luminozitatea pentru a
permite camerei să focalizeze cu uşurinţă.
• Înregistrarea folosind funcţia Declanşator zâmbet se încheie automat când spaţiul de pe cardul de
memorie este complet ocupat.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca zâmbetele să nu fie corect detectate.
• Pentru modul drive este aleasă automat varianta [O singură imagine avansat] sau [Telecomandă].
z Sfaturi
pentru a surprinde mai bine zâmbetele
1 Ochii nu trebuie acoperiţi de breton.
Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de
soare etc.
2 Încercaţi să îndreptaţi faţa spre partea frontală a camerei
şi aceasta trebuie să fie la acelaşi nivel cu aparatul.
Menţineţi ochii întredeschişi.
3 Zâmbiţi clar, cu gura deschisă.
Zâmbetul este mai uşor de detectat dacă se văd dinţii.
• Obturatorul este eliberat când este detectat zâmbetul unei persoane.
• Dacă nu este detectat zâmbetul, reglaţi [Detecţia zâmbetelor din meniu].
59
Detecţia zâmbetelor
Această facilitate ajustează sensibilitatea de sesizare a zâmbetelor, pentru funcţia Declanşator
zâmbet.
1 În timpul înregistrării, urmaţi procedura [Meniu] T [Cameră] T [Detecţia zâmbetelor]
T modul dorit.
(Zâmbet larg)
Este sesizat un zâmbet larg.
(Zâmbet obişnuit)
Este sesizat un zâmbet obişnuit.
(Zâmbet uşor)
Este sesizat un zâmbet vag.
Note :
• Nu puteţi modifica sensibilitatea de Detecţie a zâmbetelor când sunt folosite următoarele funcţii :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei]
– [Contra neclarităţii la mişcare]
– [Înregistrare panoramică],
– [Focalizare manuală].
• În funcţie de condiţiile de înregistrare este posibil ca aparatul să nu detecteze corect zâmbetele.
60
Direcţie panoramă
Este stabilită direcţia de deplasare circulară a camerei, pentru cazul în care înregistraţi imagini
panoramice.
1
[Meniu] T [Camera] T [Direcţie panoramă] T modul dorit.
(Dreapta)
Deplasaţi circular camera în direcţia pe care aţi stabilit-o.
(Stânga)
(Sus)
(Jos)
61
Lista sfaturilor pentru înregistrare
Vă permite să căutaţi în lista tuturor sfaturilor utile cu privire la cameră.
Folosiţi acest element când doriţi să revedeţi informaţiile legate de înregistrare pe care le-aţi citit
anterior.
1
[Meniu] T [Cameră] T [Listă sfaturi înregistrare].
2 Apăsaţi partea din stânga sau din dreapta a butonului rotativ de comandă şi căutaţi
sfatul dorit din listă.
Rotiţi butonul rotativ de comandă pentru a parcurge textul în sus şi în jos.
62
Dimensiunea imaginii
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului de imagine ce va fi înregistrat.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii când imaginea
este imprimată pe un format mare de hârtie. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât vor
putea fi înregistrate mai multe imagini.
1
[Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii] T modul dorit.
Fotografii
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 3:2
4592 × 3056 pixeli
(L:14M)
Indicaţii de utilizare
Pentru imprimare până la dimensiune A3+
(M:7,4M)
3344 × 2224 pixeli
Pentru imprimare până la dimensiune A4
(S:3,5M)
2288 × 1520 pixeli
Pentru imprimare la dimensiune L/2L
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 16:9
4592 × 2576 pixeli
(L:12M)
(M:6,3M)
3344 × 1872 pixeli
(S:2,9M)
2288 × 1280 pixeli
Indicaţii de utilizare
Pentru vizionarea la un televizor de înaltă
definiţie
Note :
• Când imprimaţi fotografii înregistrate în format 16:9, este posibil ca ambele margini să fie
decupate.
• Când pentru [Calitate] selectaţi o imagine în format RAW, dimensiunea acesteia va fi L.
Imagini panoramice
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de varianta stabilită pentru [Direcţie panoramă].
(Standard)
(Lat)
Sunt înregistrate imagini la dimensiune standard.
Vertical : 2160 × 3872
Orizontal : 8192 × 1856
Sunt înregistrate imagini la dimensiune panoramică.
Vertical : 2160 × 5536
Orizontal : 12416 × 1856
Note :
• Când imprimaţi imagini panoramice, este posibil ca ambele margini să fie decupate.
63
Film
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea acesteia este mai bună.
NEX-5/5C
Dimensiunea
imaginii în modul
[AVCHD]
Viteza medie de
transfer
Indicaţii de utilizare
17 Mbps
Imaginile sunt înregistrate la cea mai bună
calitate, pentru a fi urmărite la un televizor
de înaltă definiţie.
Indicaţii de utilizare
(1920 × 1080)
Dimensiunea imagi- Viteza medie de
transfer
nii în modul [MP4]
12 Mbps
Imaginile sunt înregistrate la cea mai bună
calitate, pentru a fi urmărite la un televizor
de înaltă definiţie.
3 Mbps
Imaginile sunt înregistrate la o dimensiune ce
permite transmiterea lor prin internet.
(1440 × 1080)
(VGA)
(640 × 480)
NEX-3/3C
Viteza medie de
transfer
Indicaţii de utilizare
1280 × 720 (Fin)
9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
Imaginile sunt înregistrate la înaltă calitate,
pentru a fi urmărite la un televizor de înaltă
definiţie.
VGA (640 × 480)
3 Mbps
Dimensiunea imaginii
Imaginile sunt înregistrate la o dimensiune ce
permite transmiterea lor prin internet.
Notă :
• Este obţinută o imagine la distanţă, cu excepţia cazului în care, pentru dimensiunea imaginii este
aleasă varianta [VGA], pentru filme.
64
Formatul imaginilor
Este stabilit formatul pentru fotografii.
1
[Meniu] T [Dimensiune imagine] T [Format] T modul dorit.
3:2
Format standard. Adecvat pentru imprimare.
16:9
Pentru vizualizarea pe ecranul unui televizor de înaltă definiţie.
Note :
• Nu puteţi selecta [Format] când este folosită facilitatea de [Înregistrare panoramică].
65
Calitatea imaginilor
Este stabilit formatul de compresie pentru fotografii.
1
[Meniu] T [Dimensiune imagine] T [Calitate] T modul dorit.
RAW (date brute)
RAW+J
(RAW şi JPEG)
FINE (fin)
STD (standard)
Formatul de fişier : RAW (Se înregistrează în formatul de
compresie RAW.)
Acest format nu este obţinut prin procesare digitală. Selectaţi
această variantă pentru a procesa imaginile pe calculator în
scopuri profesionale.
• Pentru dimensiunea imaginii este stabilită valoarea maximă.
Dimensiunea imaginii nu este afişată pe ecranul LCD.
Formatul fişierului : RAW (Se înregistrează în formatul de
compresie RAW.) + JPEG.
Sunt create simultan atât o imagine în format RAW, cât şi una
în format JPEG. Acest mod este adecvat când vă sunt necesare
două fişiere de imagine, unul JPEG pentru vizualizare şi unul
RAW pentru realizarea de montaje.
• Pentru calitatea imaginii este aleasă varianta [Fine], iar pentru
dimensiunea imaginii este fixată opţiunea [L].
Formatul fişierului : JPEG.
Imaginea este comprimată în format JPEG când este înregistrată.
Cum raportul de compresie în varianta [Standard] este mai mare
decât în cazul [Fin], dimensiunea fişierului [Standard] este mai
redusă decât cea [Fin]. Aceasta va permite înregistrarea mai
multor fişiere pe un card de memorie, însă calitatea imaginilor
va fi mai slabă.
Note :
• Nu puteţi selecta calitatea imaginii când este folosită facilitatea de [Înregistrare panoramică].
• Imaginilor în format RAW nu le poate fi adăugat marcajul de înregistrare DPOF.
• Nu puteţi alege [Auto HDR] pentru imagini în format [RAW] şi [RAW&JPEG].
z Imagini
RAW
Fişierele în format RAW sunt date brute ce pot fi supuse oricărui tip de procesare digitală. Un
fişier RAW diferă de cele în formatele mai obişnuite, cum ar fi cel JPEG, fiind destinat procesării
profesioniste.
Aveţi nevoie de aplicaţia software “Image Data Converter SR” furnizată pe CD-ROM pentru a
deschide fişierele înregistrate în format RAW cu această cameră foto. Cu acest software, un fişier
RAW poate fi deschis şi convertit la un format obişnuit, cum ar fi JPEG sau TIFF, şi îi pot fi reajustate
echilibrul de alb, saturaţia de culoare, contrastul etc.
66
Formatul fişierului (NEX-5/5C)
Este selectat formatul fişierului de film.
1
[Meniu] T [Dimensiune imagine] T [Format fişier] T modul dorit.
AVCHD
MP4
Acest format de fişier este adecvat pentru vizionarea cursivă de imagini
video, la un televizor de înaltă definiţie.
Filmele înregistrate cu această cameră sunt înregistrate în format AVCHD,
aproximativ 60 de cadre/ secundă (dispozitive compatibile 1080 60i) sau
50 de cadre/ secundă (dispozitive compatibile 1080 50i), în modul intercalat, cu sonor Dolby Digital, format AVCHD.
Acest format de fişier este adecvat pentru preluarea de materiale de pe
internet, documente ataşate sau pentru redarea cu ajutorul calculatorului.
Filmele înregistrate cu această cameră sunt înregistrate în format MPEG-4
la aproximativ 30 de cadre / sec. (dispozitive compatibile 1080 60i) sau la
aproximativ 25 de cadre / sec. (dispozitive compatibile 1080 50i), în mod
progresiv, cu sonor AAC, în format mp4.
z Compatibilitatea
60i sau 50i
Pentru a afla dacă este compatibilă camera dvs. cu dispozitive 1080 60i sau 1080 50i, verificaţi
dacă, în partea de jos a camerei, există unul dintre marcajele :
1080 60i-compatible device: 60i (dispozitiv compatibil 1080 60i : 60i)
1080 50i-compatible device: 50i (dispozitiv compatibil 1080 50i : 50i)
z Redarea
filmelor cu alte echipamente
Această cameră foloseşte Profilul superior MPEG-4 AVC/H.264 pentru formatul de înregistrare
AVCHD.
Filmele înregistrate în format AVCHD, cu această cameră, nu pot fi redate de următoarele :
– alte echipamente compatibile cu formatul AVCHD, care nu sunt compatibile cu Profilul
superior.
– echipamente care nu sunt compatibile cu formatul AVCHD.
Această cameră foloseşte şi Profilul de bază MPEG-4 AVC/H.264 pentru formatul de înregistrare
MP4.
Din acest motiv, filmele înregistrate în format MP4 cu acest aparat este posibil să nu poată fi redate
cu alte echipamente în afară de cele compatibile MPEG-4 AVC/H.264.
67
Sensibilitate ISO
Este stabilită sensibilitatea luminoasă.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [ISO] T modul dorit.
Sensibilitatea ISO este stabilită în mod automat.
(ISO AUTO)
200/ 400/ 800/ 1600/ Mărind sensibilitatea ISO (alegând o valoare numerică mai mare)
3200/ 6400/ 12800 puteţi să alegeţi un timp de expunere mai mic (o viteză mai mare a
obturatorului) şi să reduceţi neclaritatea imaginii în spaţii întunecate
sau în cazul subiectelor aflate în mişcare.
Note :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru sensibilitate este aleasă varianta [ISO AUTO] :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
• Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat.
• Când pentru modul de expunere este aleasă una dintre valorile [Programare Auto], [Prioritate
diafragmă], [Prioritate timp de expunere] şi pentru [ISO] este fixată varianta [ISO AUTO], valoarea
ISO va fi automat stabilită între ISO 200 şi ISO 1600.
• Reglajul [ISO AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare [Expunere manuală]. Dacă schimbaţi
modul de expunere trecând la cel [Expunere manuală] cu reglajul [ISO AUTO], este aleasă automat
varianta [200]. Efectuaţi reglajul ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare.
z Ajustarea
sensibilităţii ISO (Index de expunere recomandat)
Reglajul ISO (viteză) reprezintă sensibilitatea la lumină a suportului media de înregistrare care
încorporează un senzor de imagine care recepţionează lumina. Chiar dacă expunerea este aceeaşi,
imaginile diferă în funcţie de varianta stabilită pentru sensibilitatea ISO.
Sensibilitate ISO ridicată
Cu sensibilitatea ISO ridicată, imaginile vor fi înregistrate cu
luminozitatea adecvată chiar în condiţii de expunere insuficientă.
Creşterea sensibilităţii ISO va conduce însă la creşterea nivelului
de zgomot al imaginilor.
Sensibilitate ISO scăzută
Puteţi înregistra imagini cursive. Compensarea sensibilităţii ISO
reduse va fi realizată, însă, prin reducerea vitezei obturatorului
(creşterea timpului de expunere). Trebuie să ţineţi seama atât de
mişcările nedorite ale camerei, cât şi de deplasarea subiectului.
68
Balans de alb
Sunt ajustate tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul ambiant.
Folosiţi această facilitate când tonurile obţinute ale culorilor nu sunt cele dorite sau când doriţi să
modificaţi tonurile de culoare în scopul obţinerii anumitor efecte fotografice.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit.
Pentru a ajusta balansul de alb astfel încât să fie adecvat pentru o anumită sursă de lumină, consultaţi explicaţiile corespunzătoare fiecărui mod.
AWB (Auto WB)
(Lumina zilei)
(Umbră)
Camera detectează automat o sursă de lumină şi
ajustează tonurile de culoare.
Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă
de lumină, tonurile de culoare vor fi ajustate pentru
respectiva sursă (balans de alb prestabilit).
(Înnorat)
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Bliţ)
(Temp. culoare/Filtru)
(Personalizat)
(Configurare personalizată)
Balansul de alb este ajustat în funcţie de sursa de lumină (de temperatura de culoare). Este obţinut efectul CC
(compensarea culorii) al filtrelor pentru fotografii.
Vă permite să folosiţi reglajul pentru echilibrul de alb
reţinut de [Configurare particularizată]
Este memorat balansul de alb de bază (Balans de alb
particularizat).
Note :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru sensibilitate este aleasă varianta [AUTO WB] :
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei].
z Efectele
condiţiilor de iluminare
Tonurile de culoare ale subiectului se modifică în funcţie de condiţiile de iluminare. Tonurile de
culoare sunt ajustate automat, însă pot fi reglate şi manual cu ajutorul funcţiei [Balans de alb].
Starea vremii /
iluminare
Caracteristicile
luminii
Daylight
(lumina zilei)
Alb
Cloudy
(înnorat)
Albăstrui
Fluorescent
Incandescent
Verzui
Roşiatic
69
Echilibru de alb prestabilit (
)
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit.
2
În funcţie de necesităţi, [Option] T ajustaţi tonul de culoare.
Dacă alegeţi valori spre +, imaginea va căpăta o tentă roşiatică, iar dacă alegeţi valori spre –,
imaginea va căpăta o tentă albăstruie.
Temperatura de culoare / Filtru
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Temp. culoare/ Filtru].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât culoarea este mai roşiatică, iar cu cât
valoarea este mai scăzută, cu atât imaginea este mai albăstruie.
(Valoarea implicită este 5500 K.)
Filtru de culoare Bazat pe utilizarea temperaturii de culoare standard, culoarea poate fi
compensată la G (verde) sau la M (magenta). Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât culoarea este compensată mai mult. (Valoarea implicită este 0.)
Temperatura de
culoare
Echilibrul de alb personalizat
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Configurare
personalizată].
2 Ţineţi camera astfel încât zona albă să acopere complet zona de autofocalizare aflată
în centru, apoi apăsaţi butonul declanşator.
Butonul declanşator face clic şi valorile calibrate sunt afişate (Temperatura de culoare şi Filtrul de
culoare).
3 Pentru a apela la reglajul stabilit pentru balansul de alb personalizat, efectuaţi procedura
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T [Personalizat].
Notă :
• Dacă este utilizat bliţul când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o fotografie cu balansul
de alb personalizat, care ţine cont şi de lumina emisă de bliţ. Înregistraţi imaginile următoare folosind
bliţul.
70
Modul de măsurare
Este selectat modul de măsurare care stabileşte în care parte a subiectului să fie realizată măsurătoarea
pentru determinarea expunerii.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Mod de măsurare] T modul dorit.
(Multi)
(Center - Central)
(Spot - Punctual)
Acest mod măsoară cantitatea de lumină din fiecare zonă după
împărţirea ariei totale în mai multe zone şi determină expunerea
adecvată pentru întregul ecran (Măsurare în mai multe puncte).
În timp ce accentuează zona centrală a ecranului, acest mod
măsoară luminozitatea medie a întregului ecran (Măsurare
bazată pe centru).
Acest mod realizează
măsurători numai în zona
centrală (Măsurătoare
punctuală). Această funcţie
este utilă când subiectul este
poziţionat contra luminii
sau când există un contrast
puternic între subiect şi fundal.
Pe subiect există un marcaj la
măsurarea punctuală
Note :
• Dacă alegeţi pentru [Mod măsurare] altă variantă decât [Multi], nu puteţi utiliza funcţia de [Detecţie
a feţelor].
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru Modul de măsurare este aleasă varianta [Multi] :
– înregistrare filme,
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Zoom digital de precizie],
– [Declanşator zâmbet].
71
Compensarea bliţului
Este ajustată cantitatea de lumină emisă de bliţ, în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV.
Compensarea bliţului modifică numai cantitatea de lumină emisă de bliţ. Compensarea expunerii
conduce la modificarea cantităţii de lumină emisă de bliţ, în paralel cu schimbarea timpului de expunere
şi a diafragmei.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea bliţului] T valoarea dorită.
Când selectaţi valori mai înalte (spre +), cantitatea de lumină emisă de bliţ creşte şi imaginea devine
mai luminoasă. Când selectaţi valori mai mici (spre –), cantitatea de lumină emisă de bliţ scade şi
imaginea devine mai întunecată.
Note :
• Nu puteţi folosi funcţia de [Compensare a bliţului], când folosiţi funcţiile de mai jos
– [Auto inteligent]
– [Selecţia scenei]
– [Contra neclaritate la mişcare]
– [Înregistrare panoramică]
– când nu este montat bliţul.
• Efectul pozitiv este posibil să nu fie vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul
în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte
apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fie vizibil.
z Sfaturi
pentru ajustarea luminozităţii la înregistrarea de
persoane
• Este important să găsiţi un echilibru între luminozitatea oamenilor
şi fundalul întunecat, în cazul portretelor înregistrate pe timp de
noapte. Puteţi ajusta luminozitatea persoanelor din apropierea
camerei, modificând intensitatea luminii emise de bliţ.
• Dacă subiectul este prea departe de bliţ, fiind prea întunecat şi
după realizarea reglajelor, apropiaţi-vă de acesta.
72
DRO/ Auto HDR
Sunt corectate luminozitatea şi contrastul.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T modul dorit.
(Off - oprit)
(DRO Optimizatorul
domeniului D)
(Auto HDR)
Nu se utilizează [DRO / Auto HDR].
Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul
lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea
unei fotografii cu luminozitate şi degradeuri optime.
Sunt înregistrate trei imagini cu expuneri diferite, apoi sunt
suprapuse zonele luminoase ale unei fotografii subexpuse peste
cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a crea o imagine
bogată în degradeuri.
Sunt înregistrate două imagini : una cu expunere corectă şi o alta
cu imagini suprapuse.
Notă :
• Puteţi selecta [DRO/Auto HDR] numai când folosiţi funcţiile de mai jos :
– [Expunere manuală],
– [Prioritate timp de expunere],
– [Prioritate diafragmă],
– [Programare Auto].
Optimizatorul domeniului D
Este corectată luminozitatea imaginii (DRO : Optimizatorul domeniului D).
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Opt. dom. D].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
(Auto)
(Nv1 - Nv5)
(Nv =nivel)
Luminozitatea este corectată automat.
Optimizează gradarea în fiecare zonă a imaginii înregistrate.
Alegeţi nivelul optim, între Nv1 (slab) şi Nv5 (puternic).
Notă :
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, este selectată varianta [Auto] :
– [Auto inteligent],
– [Portret], [Peisaj], [Macro], [Activităţi sportive] la [Selecţia scenei].
• Când folografiaţi folosind optimizatorul D-Range, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot.
Selectaţi nivelul adecvat verificând imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensificat.
73
Auto HDR
Este lărgită gama de degradeuri pentru a putea înregistra de la părţile cu luminozitate mai mare la cele
cu luminozitate mai mică, la luminozitatea corectă (Registru dinamic înalt automat). Sunt înregistrate
o imagine cu expunerea corectă şi una rezultată din imagini suprapuse.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Auto HDR].
2
[Opţiune] T valoarea dorită.
Diferenţa de expunere este corectată automat.
(Auto Exposure
Diff. - Diferenţă
expunere automată)
Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului.
1,0 EV – 6,0 EV
Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 6,0 Ev (puternic).
Notă :
• Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost definitivat pentru
fotografierea precedentă.
• Nu puteţi utiliza această funcţie în cazul imaginilor [RAW] şi [RAW&JPEG].
• Nu puteţi selecta [Auto HDR] în timpul folosirii funcţiei [Declanşator zâmbet]. Dacă porniţi funcţia
[Declanşator zâmbet] când este selectat [Auto HDR], camera va folosi temporar reglajul DRO.
• Deoarece obturatorul este eliberat de trei ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de
următoarele:
– utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte,
– nu recompuneţi scena.
• Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de
condiţiile de înregistrare.
• Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus.
• Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei, ori apare un
subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fie de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea
înregistrată apare indicaţia
pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografiaţi din nou,
dacă este necesar, recompunând scena sau fiind atenţi la neclaritate.
74
Stil creativ
Vă permite să selectaţi imaginea care vreţi să fie procesată.
Puteţi ajusta expunerea (timpul de expunere şi diafragma) după cum doriţi, la folosirea opţiunii
[Stil creativ], spre deosebire de cazul în care apelaţi la [Selecţia scenei], când camera ajustează
expunerea.
1
[Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Stil creativ] T modul dorit.
2
Când doriţi să ajustaţi contrastul, saturaţia sau claritatea, [Opţiune] T valoarea
dorită.
(Standard)
(Vivid - Intens)
(Portrait Portret)
(Landscape Peisaj)
(Sunset - Apus
de soare)
(Black & White
- Alb - Negru)
Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori
minunate.
Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu
acurateţe culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi : flori,
verdele primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului.
Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografiate în tonuri
delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete.
Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru
înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte
pregnante şi vederile peisajelor aflate la mare distanţă.
Pentru fotografierea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul
de soare.
Pentru fotografierea de imagini monocrome, alb-negru.
Elementele de reglaj
(Contrast),
dintre opţiunile de Stil creativ.
(Contrast)
(Saturation Saturaţie)
(Sharpness Claritate)
(Saturaţie) sau
(Claritate) pot fi ajustate pentru fiecare
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele
luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai
puternic asupra imaginii.
Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense.
Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai
reduse şi mai pale.
Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât
sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este
mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate.
Note :
• Când este selectată varianta [Alb & Negru], nu puteţi ajusta saturaţia.
• Când folosiţi funcţiile de mai jos, este selectată varianta [Standard] :
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei].
75
Ştergere
Vă permite să selectaţi imaginile care nu vă interesează, în scopul de a le şterge.
1
[Meniu] T [Redare] T [Ştergere] T modul dorit.
Imag. multiple
Toate din director
Toate datele
Sunt şterse imaginile selectate. Apăsaţi zona centrală pentru a
confirma [Selectare] şi [OK].
Sunt şterse toate fotografiile din director. Aceasta apare numai la
redarea fotografiilor.
Sunt şterse toate filmele cu acea dată. Această variantă apare
numai la redarea filmelor.
Notă :
• Puteţi selecta până la 100 de imagini.
z Pentru
a şterge o imagine
Este mai uşor să ştergeţi o imagine afişată pe ecran selectând [Ştergere] (pag. 28).
76
Prezentare de imagini
Imaginile sunt redate automat.
1
[Meniu] T [Redare] T [Prezentare de imagini] T modul dorit T [OK].
Interval
1 sec
3 sec
5 sec
Stabileşte intervalul de afişare a imaginilor.
Apare numai când sunt redate fotografii.
10 sec
30 sec
Tip film
Toate
AVCHD
Este selectat tipul de film de redat.
Apare numai când sunt redate filme.
MP4
Repetare
Activat
Imaginile sunt redate în buclă continuă.
Dezactivat
După parcurgerea tuturor imaginilor, Prezentarea de imagini
încetează.
Note :
• Prezentarea de imagini nu poate face pauză. Pentru a opri prezentarea de imagini, apăsaţi zona cenrală
a butonului rotativ de comandă.
• Nu puteţi reda filme şi fotografii în cadrul aceleiaşi prezentări de imagini. Selectaţi tipul de imagini
dorit cu ajutorul [Selectare fotografii / film].
• O imagine panoramică este afişată complet. Pentru a parcurge o imagine panoramică, opriţi mai întâi
prezentarea de imagini apăsând zona centrală a butonului rotativ de comandă când imaginea este
afişată, apoi apăsaţi încă o dată zona centrală.
77
Selectarea fotografiilor / filmelor
Sunt selectate fotografiile/ filmele care să fie redate.
1
[Meniu] T [Redare] T [Selectare foto/film] T modul dorit.
Fotografie
Sunt afişate fotografii.
Film
Este prezentat filmul.
Notă :
• Nu puteţi afişa fotografii şi filme, simultan, în interfaţa index.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege cu uşurinţă tipul de imagini.
Selectaţi
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a
ecranului.
78
Index imagini
Este selectat numărul de imagini care să fie afişate în interfaţa index.
1
[Meniu] T [Redare] T [Index imagini] T modul dorit.
6 imagini
Sunt afişate 6 imagini.
12 imagini
Sunt afişate 12 imagini.
z Comutarea
între categoria fotografii şi cea film
În interfaţa index, puteţi alege cu uşurinţă tipul de imagini.
(fotografii) sau
(film) din partea stângă a
Selectaţi
ecranului.
Nu puteţi afişa fotografii şi filme, simultan, în interfaţa
index.
79
Selectarea directorului
Dacă pe cardul de memorie sunt create mai multe directoare, această facilitate selectează conţinutul
directorului unde se află fotografiile pe care doriţi să le redaţi.
1
[Meniu] T [Redare] T [Selectare foto/film] T [Fotografie].
2
[Meniu] T [Redare] T [Selectare director] T
directorul dorit.
Notă :
• Nu puteţi selecta această opţiune la redarea filmelor.
80
Selectarea datei
Filmele sunt stocate în memorie după dată. Puteţi selecta data corespunzătoare filmelor care vreţi să
fie redate.
1
[Meniu] T [Redare] T [Selectare foto/film] T [Film].
2
[Meniu] T [Redare] T [Selectare dată] T data
dorită.
Notă :
• Nu puteţi selecta această opţiune la redarea fotografiilor.
81
Rotire
Fotografiile sunt rotite în sens antiorar. Folosiţi această facilitate pentru a afişa o imagine cu orientare
orizontală în poziţie verticală. Odată rotită imaginea, aceasta va fi redată în poziţia rotită, chiar dacă
alimentarea este oprită.
1
[Meniu] T [Redare] T [Rotire] T apăsaţi zona centrală.
Imaginea este rotită în sens antiorar, pe măsură ce apăsaţi zona centrală.
Note :
• Nu puteţi roti filme sau imagini protejate.
• Este posibil să nu puteţi roti imagini înregistrate cu alte camere.
• La vizionarea imaginilor pe calculator, în funcţie de software, este posibil ca informaţiile referitoare
la rotirea imaginilor să nu fie aplicate.
82
Protejarea imaginilor
Această facilitate protejează imaginile împotriva ştergerii accidentale.
.
Imaginile protejate sunt afişate împreună cu marcajul
1
[Meniu] T [Redare] T [Protejare] T modul dorit.
Mai multe imagini
Anulare pentru toate
imaginile
Anulare pentru toate
filmele
Aplică sau anulează protecţia imaginilor selectate. Apăsaţi zona
centrală pentru a confirma [Selectare] şi [OK].
Este anulată protecţia pentru toate fotografiile.
Este anulată protecţia pentru toate filmele.
Notă :
• Pot fi protejate până la 100 de imagini în acelaşi timp.
83
Mărirea imaginii
Puteţi verifica focalizarea mărind o porţiune a imaginii redate.
1
[Meniu] T [Redare] T [
2
Stabiliţi scala de mărire, rotind butonul de comandă.
3
Selectaţi porţiunea pe care doriţi să o măriţi, apăsând partea de sus/ jos/ dreapta/
stânga a butonului de comandă.
4
Pentru a anula operaţia, apăsaţi [Ieşire].
Mărire imagine].
Note :
• Nu puteţi mări imagini de film.
• În cursul redării de imagini panoramice, treceţi mai întâi redarea în pauză, apoi măriţi imaginea.
z Coeficientul
de mărire
Coeficientul de mărire depinde de dimensiunea imaginii.
84
Dimensiunea imaginii
Coeficientul de mărire
L
aprox. ×1,1 – ×13
M
aprox. ×1,1 – ×10
S
aprox. ×1,1 – ×6,7
Reglaje de volum
Este ajustat volumul sonor pentru filme, în 8 trepte. Această opţiune apare numai la redarea filmelor.
1
[Meniu] T [Redare] T [Reglaje volum] T valoare dorită.
z Ajustarea
volumului în timpul redării
Interfaţa [Reglaje volum] apare când apăsaţi partea de jos a butonului de comandă, în timpul redării
de filme.
Puteţi ajusta volumul, în timp ce ascultaţi sonorul la nivelul real.
85
Specificare pentru imprimare
Puteţi stabili care dintre imaginile stocate pe cardul de memorie să fie imprimate ulterior şi în câte
exemplare.
Marcajul DPOF (Comandă de imprimare) este afişat pentru imaginile înregistrare (DPOF : Format
comandă de imprimare digitală).
1
[Meniu] T [Redare] T [Specificare imprimare] T varianta dorită.
Mai multe imagini
Sunt selectate imaginile care să fie imprimate.
1 Apăsaţi centrul pentru a selecta numărul de exemplare. Pentru
a anula DPOF, apăsaţi în mod repetat zona centrală pentru a
selecta varianta [0].
2 Repetaţi operaţia pentru toate imaginile pe care doriţi să le
imprimaţi.
Anularea tuturor
Sunt şterse toate marcajele DPOF de imprimare.
Note :
• Nu puteţi adăuga marcajul DPOF filmelor.
• Puteţi adăuga marcajul DPOF la cel mult 998 imagini.
• Marcajul DPOF nu este şters după imprimare. Se recomandă să eliminaţi acest marcaj după ce
imprimaţi fotografiile.
86
Sursă de lumină AF
Sursa de lumină AF furnizează lumină de umplere care vă va ajuta să focalizaţi cu mai mare uşurinţă
asupra subiectelor aflate în spaţii întunecate.
Sursa de lumină AF permite camerei să focalizeze facil când este apăsat pe jumătate butonul declanşator,
până ce focalizarea este fixată.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Sursă AF] T reglajul dorit.
Auto
Este folosită sursa de lumină AF.
Dezactivat
Nu este folosită sursa de lumină AF.
Note :
• Nu puteţi folosi această facilitate când :
– pentru [Mod autofocalizare] este aleasă varianta [AF continuă].
– la [Selecţia scenei] este aleasă una dintre variantele [Peisaj], [Vedere nocturnă], [Amurg - cameră
ţinută în mână] sau [Activităţi sportive].
– este selectată opţiunea [Înregistrare panoramică],
– se înregistrează filme,
– sunt folosite obiective cu montură tip A.
• Când folosiţi sursa de lumină AF, chenarul de autofocalizare obişnuit este dezactivat şi va fi afişat
un nou chenar, marcat cu linie punctată. Autofocalizarea acţionează cu prioritate asupra subiectelor
aflate în apropierea centrului cadrului.
87
Reducerea efectului de ochi roşii
La folosirea bliţului, acesta luminează stroboscopic de două sau mai multe ori înainte de înregistrare
pentru a reduce fenomenul de ochi roşii.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Reducere ochi roşii] T reglajul dorit.
Activat
Dezactivat
Bliţul luminează întotdeauna stroboscopic pentru a reduce
fenomenul de ochi roşii.
Nu este folosită facilitatea de reducere a efectului de ochi roşii.
Note :
• Montaţi şi deplasaţi bliţul în sus pentru a folosi facilitatea de Reducere a ochilor roşii.
• Nu poate fi folosită [Reducere ochi roşii] împreună cu [Declanşator zâmbet].
• Rezultatul funcţiei de Reducere a efectului ochilor roşii este posibil să nu fie cel scontat. Aceasta
depinde de diferenţele individuale şi de condiţiile de înregistrare, cum ar fi distanţa până la subiect
sau faptul că persoana vizată priveşte sau nu spre bliţ în momentul în care acesta luminează
stroboscopic.
z Care
este cauza producerii fenomenului de ochi roşii ?
În spaţii întunecate, pupilele se dilată. Lumina emisă de bliţ este reflectată de vasele de sânge aflate
pe retină, producând efectul de “ochi roşii”.
Cameră
Ochi
Retină
88
Reluare automată
Puteţi verifica imaginile înregistrate, revăzându-le pe ecranul LCD, imediat după înregistrare.
Puteţi modifica perioada de afişare.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Reluarea automată] T reglajul dorit.
10 sec.
5 sec.
Imaginea este afişată pe ecranul LCD pentru această perioadă de
timp.
2 sec.
Dezactivat
Imaginea nu este afişată.
Note :
• La reluarea automată, imaginea nu va fi afişată în poziţie verticală, chiar dacă pentru facilitatea
[Afişare la redare] este aleasă varianta [Rotire automată].
• Chiar dacă pentru [Caroiaj] este aleasă varianta [Activat] la înregistrarea panoramică, liniile caroiajului
nu vor fi afişate la reluarea automată.
89
Caroiaj
Se stabileşte dacă să fie afişat sau nu caroiajul. Acesta vă va ajuta să ajustaţi compoziţia imaginilor.
1 [Meniu]
T [Configurare] T [Caroiaj] T reglajul dorit.
Activat
Este afişat caroiajul.
Dezactivat
Caroiajul nu este afişat.
z Consultarea
cadrului pentru înregistrarea de filme
Chenarul care apare când pentru [Caroiaj] este aleasă varianta
[On], vă va indica ce extindere va avea subiectul inclus în cadru.
Aceasta vă va permite să ajustaţi compoziţia deplasându-vă mai
aproape sau mai departe de subiect.
Chenar pentru film
90
Histogramă
Această facilitate stabileşte dacă să fie afişată sau nu histograma. Histograma este un grafic care afişează
distribuţia luminanţei, indicând câţi pixeli de o anumită luminozitate conţine imaginea.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Histogramă] T varianta dorită.
Activat
Este afişată histograma.
Dezactivat
Nu este afişată histograma.
Notă :
• Nu puteţi afişa histograma pentru funcţia [Înregistrare panoramică].
z Ce
este histograma
O histogramă prezintă distribuţia luminanţei, care indică numărul de pixeli, de o anumită
luminozitate, ce există într-o imagine. Cu cât imaginea este mai luminoasă, cu atât valorile graficului
sunt concentrate mai mult spre partea din dreapta, respectiv cu cât imaginea este mai întunecată, cu
atât valorile histogramei se află în partea stângă a graficului.
A Număr de pixeli
B Luminozitate
Întunecată
Luminoasă
91
Asistenţă MF
Imaginea este mărită automat pe ecran pentru a facilita focalizarea manuală. Această funcţie este
disponibilă în modurile [Focalizare manuală] şi [DMF].
1
[Meniu] T [Configurare] T [Asistenţă MF] T [On].
2
Rotiţi inelul de focalizare pentru a ajusta focalizarea.
Imaginea este mărită de şapte ori. Puteţi mări imaginea şi de 14 ori.
Activat
Imaginea este mărită.
Dezactivat
Imaginea nu este mărită.
Note :
• Nu puteţi utiliza facilitatea [Asistenţă MF] în cazul următoarelor funcţii :
– înregistrarea filmelor,
– [Zoom digital de precizie].
• Când este montat un obiectiv cu montură tip A (comercializat separat), apăsaţi [Asistenţă MF] (tastă)
pentru a mări imaginea.
92
Spaţiu de culoare
Modul de reprezentare a culorilor printr-o combinaţie de numere sau gama de reproducere a culorilor,
este denumită “spaţiu de culoare”. Puteţi modifica spaţiul de culoare în funcţie de scopul urmărit.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Spaţiu de culoare] T varianta dorită.
sRGB
Adobe RGB
Acesta este spaţiul de culoare standard al camerei digitale.
Utilizaţi sRGB pentru înregistrarea obişnuită, spre exemplu în
cazul care doriţi să imprimaţi imaginile fără nici o modificare.
Această variantă are un grad mare de reproducere a culorii.
Când o mare parte a subiectului este verde sau roşu intens,
varianta Adobe RGB este eficientă.
Denumirea fişierului de imagine începe cu “_DSC”.
Note :
• Varianta Adobe RGB este destinată aplicaţiilor sau imprimantelor care acceptă gestionarea culorilor
şi opţiunea DCF2.0 pentru spaţiul de culoare. Utilizarea unor aplicaţii sau unor imprimante care nu
sunt compatibile cu acestea, poate conduce la obţinerea sau imprimarea de imagini care nu reproduc
cu fidelitate culorile.
• La afişarea de imagini care au fost înregistrate folosind Adobe RGB cu camera sau cu dispozitive
care nu sunt compatibile cu Adobe RGB, imaginile sunt afişate cu saturaţie redusă.
93
SteadyShot
Stabileşte dacă să fie folosită sau nu funcţia SteadyShot a obiectivului.
1
[Meniu] T [Configurare] T [SteadyShot] T varianta dorită.
Activat
Este folosită funcţia SteadyShot.
Dezactivat
Nu este folosită funcţia SteadyShot. Această variantă este
recomandată când folosiţi un trepied.
Note :
• În cazul următoarelor funcţii, este selectată varianta [Activat] :
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare].
• Nu puteţi folosi facilitatea [SteadyShot] când este montat un obiectiv cu montură tip A sau unul tip
E16mm F2.8.
94
Eliberare fără obiectiv [Release w/oLens]
Stabileşte dacă să fie eliberat sau nu obturatorul când obiectivul nu este montat la cameră.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Eliberare fără obiectiv] T varianta dorită.
Activat
Dezactivat
Este eliberat obturatorul când nu este montat nici un obiectiv.
Alegeţi această variantă când montaţi camera la un telescop
astronomic etc.
Obturatorul este eliberat numai când este montat un obiectiv
la cameră.
95
Reducerea zgomotului cauzat de expunerea
prelungită
Dacă stabiliţi timpul de expunere de o secundă sau mai mult (Long exposure shooting – Înregistrare cu
expunere prelungită), procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul.
Astfel este redus zgomotul sub formă de granule, asociat în mod obişnuit expunerii prelungite.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Reducere zgomot la expunere prelungită] T varianta
dorită.
Activat
Dezactivat
Este activată funcţia de reducere a zgomotului pe durata cât
obturatorul este deschis. În cursul operaţiei de reducere a zgomotului,
este afişat un mesaj şi nu puteţi înregistra o altă imagine. Selectaţi
această variantă pentru a acorda prioritate calităţii imaginii.
Nu este folosită funcţia de reducere a zgomotului. Selectaţi această
variantă pentru a acorda prioritate momentului înregistrării.
Note :
• În cazul următoarelor funcţii, nu este realizată reducerea zgomotului, chiar dacă varianta aleasă este
cea [Activat] :
– [Continuu avansat],
– [Continuu - Prioritate viteză],
– [Valori adiacente: Cont.],
– [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Înregistrare panoramică].
• Nu puteţi modifica varianta pentru [Reducere zgomot expunere prelungită], în cazul folosirii
următoarelor funcţii:
– [Auto inteligent],
– [Selecţia scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– [Înregistrare panoramică].
96
Reducerea zgomotului cauzat de
sensibilitatea ISO înaltă
Când înregistraţi folosind sensibilitate ISO înaltă, aparatul reduce zgomotul care devine mai evident
dacă sensibilitatea camerei este ridicată.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Reducere zgomot la sensibilitatea înaltă] T varianta
dorită.
Auto
Este activată automat reducerea zgomotului la sensibilitate ISO înaltă.
Slabă
Este activată o reducere moderată a zgomotului la sensibilitate ISO
înaltă.
Notă :
• Nu puteţi folosi facilitatea [Reducere zgomot la sensibilitatea înaltă] când este folosită funcţia
[Înregistrare panoramică].
97
Înregistrarea sonorului de film
Stabileşte dacă să fie înregistrat sau nu sonor pentru filme în cursul filmării.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Înregistrare sonor film] T varianta dorită.
Activat
Se înregistrează sonor pentru film (stereo).
Dezactivat
Nu se înregistrează sonor pentru film.
Notă :
• Dacă este aleasă varianta [Activat], va fi înregistrat şi sunetul emis de obiectiv sau de acţionarea
camerei.
98
Semnal sonor
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Semnal sonor] T varianta dorită.
Sunet AF
Puternic
Slab
Dezactivat
Semnalele sonore se vor auzi numai la focalizarea asupra sonorului şi
în timpul numărătorii inverse a temporizatorului.
Semnalele sonore sunt emise când apăsaţi butonul rotativ de comandă
sau tastele.
Dacă doriţi un volum mai redus, alegeţi varianta [Slab].
Nu sunt emise semnale sonore.
99
Limbă
Este aleasă limba care să fie utilizată pentru elementele meniului, avertizări şi mesaje.
1
[Meniu] T [Configurare] T [
100
Limbă] T limba dorită.
Reglaje dată / oră
Sunt stabilite data şi ora exactă.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Reglare dată/oră].
2
Este stabilită data şi ora exactă etc.
Ora de vară
Pentru a fi aplicată sau nu ora de vară.
Format dată
Este stabilit formatul de afişare a datei şi ora.
Notă :
• Camera nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei pe imagini. Folosind aplicaţia “PMB”
de pe CD-ROM-ul furnizat, puteţi imprima sau stoca în memorie imaginile cu dată.
101
Stabilirea zonei
Este selectată zona unde este folosită camera. Această facilitate vă permite să stabiliţi locaţia unde vă
aflaţi, la folosirea camerei în străinătate.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă] T varianta dorită.
2
Apăsaţi partea din dreapta sau din stânga a butonului rotativ de comandă pentru
a selecta o anumită zonă.
102
Afişarea ghidului de asistenţă
Puteţi alege dacă să fie afişat sau nu ghidul de asistenţă, când acţionaţi camera.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Afişare ghid asistenţă] T varianta dorită.
Activat
Ghidul de asistenţă este afişat.
Dezactivat
Ghidul de asistenţă nu este afişat. Această variantă este preferabilă
când doriţi să efectuaţi rapid următoarea operaţie.
103
Economisirea energiei
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în modul economic de funcţionare. Când apăsaţi
pe jumătate butonul declanşator, camera revine în modul înregistrare.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Economisire energie] T varianta dorită.
1 min.
5 min.
Camera va trece în modul de economisire a energiei după
intervalul de timp stabilit de la ultima operaţie.
10 min.
30 min.
Notă :
• Indiferent de varianta stabilită aici, camera va trece în modul de economisire a energiei după 30 de
minute, când camera este conectată la un televizor sau dacă pentru modul drive este aleasă varianta
[Telecomandă].
• Opriţi camera când nu o folosiţi o perioadă lungă de timp.
104
Luminozitate LCD
Este ajustată în mod automat luminozitatea ecranului LCD în funcţie de condiţiile de iluminare din
mediul ambiant, cu ajutorul senzorului de lumină (pag. 12). Puteţi regla şi manual luminozitatea
ecranului LCD.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Luminozitate LCD] T varianta dorită.
Auto
Luminozitatea este ajustată automat.
Manual
Permite ajustarea luminozităţii între – 2 şi +2.
Timp însorit
Luminozitatea este ajustată automat în mod adecvat pentru
înregistrări în aer liber.
Note :
• Când este aleasă varianta [Auto], nu acoperiţi senzorul de lumină cu mâna sau cu alt obiect.
• Când camera este folosită împreună cu un adaptor AC-PW20 AC (comercializat separat), pentru
luminozitatea ecranului LCD va fi aleasă valoarea +2, chiar dacă dvs. aţi ales varianta [Auto].
105
Culoare ecran
Este stabilită culoarea ecranului LCD.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Culoare ecran] T varianta dorită.
Negru
Alb
Albastru
Roz
106
Este aplicată culoarea aleasă.
Imagine panoramică
Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Imagine panoramică] T varianta dorită.
Tot ecranul
Imaginile panoramice sunt afişate pe tot
ecranul.
Normal
Pe ecran sunt afişate imaginile panoramice
împreună cu informaţii legate de acţionare.
107
Afişare la redare
Este aleasă orientarea la redarea fotografiilor înregistrate în poziţia portret.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Afişare la redare] T varianta dorită.
Rotire automată
Imaginea este afişată în poziţie portret.
Rotire manuală
Imaginea este afişată în poziţie peisaj.
Notă :
• Când imaginile sunt redate la televizor sau cu ajutorul unui calculator, acestea vor fi afişate cu
orientarea portret chiar dacă este aleasă varianta [Rotire manuală].
108
CTRL FOR HDMI
Conectând camera la un televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync, cu ajutorul unui cablu HDMI
(comercializat separat), veţi putea reda imaginile de la cameră folosind telecomanda televizorului,
îndreptată spre televizor. Consultaţi pag. 124 cu privire la “BRAVIA” Sync.
.
1
[Meniu] T [Configurare] T [CTRL FOR HDMI] T varianta dorită.
Activat
Camera este acţionată cu ajutorul telecomenzii TV.
Dezctivat
Camera nu este acţionată cu ajutorul telecomenzii TV.
Notă :
• Puteţi efectua operaţii cu camera acţionată de telecomanda TV conectând camera la un televizor
compatibil cu “BRAVIA” Sync.
109
Conexiune USB
Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Conexiune USB] T varianta dorită.
Mass Storage
PTP
Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră, un calculator
şi alt dispozitiv USB. Modul standard.
Când conectaţi camera la calculator, este afişată fereastra de
asistenţă “AutoPlay” şi fotografiile înregistrate în directorul de
înregistrare al camerei sunt importate la calculator (cu Windows
7/ Vista/ XP, Mac OS X).
Notă :
• Nu puteţi importa filme şi imagini RAW cu [PTP].
110
Modul curăţare
Vă permite să curăţaţi senzorul de imagine.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Mod curăţare] T [OK].
Este afişat mesajul “După curăţare, camera se opreşte. Continuaţi ?”
2
Confirmaţi [OK].
Este activat automat procesul antipraf.
3
Detaşaţi obiectivul.
4
Folosiţi un dispozitiv de suflat aer pentru a
curăţa senzorul de imagine şi zonele din jurul
acestuia.
5
Montaţi obiectivul şi opriţi camera.
Note :
(simbolul
• Curăţarea poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a., tip
AC-PW20 (comercializat separat).
• Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei.
• Nu introduceţi vârful suflătorului în cavitatea de dincolo de zona de montaj a obiectivului pentru ca
vârful suflătorului să nu atingă senzorul de imagine.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în
altul.
• Nu supuneţi camera la şocuri mecanice în cursul operaţiei de curăţare.
111
Versiune
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului. Verificaţi versiunea când doriţi să actualizaţi
firmware-ul.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Versiune].
Notă :
• Operaţia de actualizare poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este
(simbolul acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de
c.a., tip AC-PW20 (comercializat separat).
112
Mod demonstrativ
Este stabilit dacă să fie sau nu redată prezentarea demonstrativă a filmelor.
Selectaţi [Dezactivat] dacă nu doriţi să urmăriţi prezentarea demonstrativă.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Mod demonstrativ] T varianta dorită.
Activat
Dezactivat
Prezentarea demonstrativă începe automat când camera nu este
acţionată timp de aproximativ un minut.
Prezentarea demonstrativă nu este afişată.
113
Iniţializare
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Chiar dacă activaţi opţiunea [Iniţializare], imaginile sunt reţinute.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Iniţializare] T [OK].
Note :
• Aveţi grijă să nu opriţi camera în timpul procesului de iniţializare.
• Reglajele stabilite pentru [Reglaje dată/ oră] şi [Stabilire zonă].
114
Formatare
Este formatat cardul de memorie. Când folosiţi un card de memorie pentru prima dată împreună cu acest
aparat, se recomandă să îl formataţi cu ajutorul camerei, înainte de înregistrare, pentru o funcţionare
mai stabilă a cardului. Ţineţi seama că operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe
cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate. Realizaţi copii de siguranţă ale datelor importante pe
hard diskul unui calculator etc.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Formatare] T [OK].
Note :
• Operaţia de formatare va şterge definitiv toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile
protejate.
• În cursul formatării, indicatorul de acces devine luminos. Nu scoateţi cardul de memorie cât timp
este aprins acest indicator.
• Formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei digitale. Dacă îl veţi formata cu ajutorul calculatorului,
este posibil să nu poată fi utilizat pentru camera foto, în funcţie de tipul de format aplicat.
115
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere fişierelor de imagine.
1
[Meniu] T [Configurare] T [Număr fişier] T varianta dorită.
Serie
Iniţializare
116
Camera nu iniţializează numărătoarea fişierelor, atribuind numere
succesive fişierelor până ce se ajunge la “9999”.
Camera reia numerotarea fişierelor şi atribuie numere începând
de la “0001”. Când directorul de înregistrare conţine deja fişiere,
noului fişier îi va fi atribuit un număr mai mare cu o unitate decât
cel mai mare existent.
– de fiecare dată când este schimbat formatul directorului,
– când sunt şterse toate imaginile din director,
– când este înlocuită memoria,
– când cardul de memorie este formatat.
Denumirea directorului
Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul
de memorie. Puteţi modifica forma denumirii directorului.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Denumire fişier] T varianta dorită.
Standard form
(format standard)
Date form
(format de tip dată)
Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director
+ MSDCF.
Exemplu : 100MSDCF
Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director + Y / MM / DD (An (ultima cifră) / Lună / Zi).
Exemplu : 10000405
(Denumirea directorului : 100, data : 04/05/2010)
Notă :
• Forma directorului de film MP4 este stabilită a fi : “număr director + ANV01” (la NEX-5/5C), respectiv
“număr director + MNV01” (la NEX-3/3C). Nu puteţi modifica această denumire.
117
Selectarea directorului de înregistrare
Când este selectată forma standard de denumire a unui director şi există două sau mai multe directoare,
puteţi selecta directorul de înregistrare care să fie utilizat pentru înregistrarea imaginilor.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Selectare director înreg.] T directorul dorit.
Note :
• Nu puteţi selecta directorul în cazul în care denumirea acestuia este de tipul [Format dată].
• Nu puteţi selecta directorul pentru filme.
118
Director nou
Este creat un director nou pe cardul de memorie pentru înregistrarea imaginilor.
Imaginile sunt înregistrate în directorul nou creat până ce creaţi un nou director sau până ce selectaţi
un alt director de înregistrare.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Director nou] T [OK].
Este creat un nou director căruia îi este atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare
număr existent şi acesta devine directorul curent de înregistrare
Note :
• Sunt create simultan un director pentru fotografii şi unul pentru filme.
• Când introduceţi în această cameră un card de memorie care a fost utilizat împreună cu un alt
echipament, şi înregistraţi imagini, este creat în mod automat un nou director.
• Într-un director pot fi stocate până la 4000 de imagini pentru fotografii şi respectiv pentru filme. Când
capacitatea directorului este depăşită, este creat în mod automat un nou director.
119
Recuperarea bazei de date cu imagini
Când sunt depistate inadvertenţe în baza de date cu fişiere de film, apărute în urma procesării filmelor
pe calculator etc., filmele de pe cardul de memorie nu pot fi redate sub această formă. Într-un astfel
de caz, camera va repara fişierul defect.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Recuperare BD imagini] T [OK].
Interfaţa [Recuperare BD imagini] este afişată şi camera repară fişierele. Aşteptaţi până ce operaţia
de reparare se încheie.
Notă :
• Folosiţi pentru această operaţie un acumulator suficient încărcat. Scăderea energiei acumulatorului
în cursul operaţiei de reparaţie poate conduce la deteriorarea datelor.
120
Afişarea spaţiului disponibil pe card
Este afişată durata rămasă disponibilă pentru înregistrarea filmelor şi numărul de fotografii ce mai pot
fi stocate pe cardul de memorie.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Afişare spaţiu disponibil] T [OK].
121
Setarea funcţiei de transmitere a imaginilor
Stabileşte dacă folosiţi sau nu funcţia de transmitere când este utilizat un card Eye-Fi (disponibil în
comerţ). Acest element apare când cardul Eye-fi este inserat în cameră.
La modelele NEX-5C/3C nu este disponibilă această funcţie.
1 [Meniu] T [Configurare] T [Reglaje transmitere] T variantă dorită.
Activare
Dezactivare
Este activată funcţia de transmitere a datelor. Simbolul afişat pe
ecran se modifică în funcţie de starea comunicaţiei camerei.
Standby. Nu sunt imagini de transmis.
Conectare.
Standby de transmitere.
Transmitere.
Eroare
Este dezactivată funcţia de transmitere a datelor.
Note :
• Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi
cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.
• Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră dacă este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când
vă aflaţi la bordul unui avion. Dacă există un card Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje
transmitere] varianta [Dezactivat]. În cazul în care pentru [Reglaje transmitere] este aleasă varianta
[Dezactivat], este afişat simbolul
.
Transmiterea imaginilor folosind un card Eye-Fi
1
Stabiliţi reţeaua dvs. Wi-Fi sau destinaţia pe cardul Eye-Fi.
Pentru detalii, consultaţi manulalul de instrucţiuni furnizat împreună cu cardul Eye-Fi.
2
Introduceţi cardul Eye-Fi stabilit în cameră şi înregistraţi fotografii.
Imaginile sunt transferate automat la calculator etc., prin intermendiul reţelei Wi-Fi.
Note :
• Când folosiţi pentru prima dată un card Eye-Fi nou, copiaţi pe calculatorul dvs. fişierul de instalare
pentru gestionarea Eye-Fi (Eye-Fi manager), înregistrat pe card, înainte să formataţi cardul.
• Folosiţi un card Eye-Fi după ce actualizaţi cea mai recentă versiune de firmware. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte cardul Eye-Fi.
• Funcţia camerei de economisire a energiei nu este disponibilă când sunt transmise imagini.
, scoateţi cardul din aparat şi reintroduceţi-l sau opriţi şi
• Dacă este afişat simbolul de eroare
, este posibil să fie deteriorat
apoi reporniţi alimentarea. Dacă apare din nou simbolul de eroare
cardul Eye-Fi.
• Comunicaţia în reţeaua Wi-Fi poate fi influenţată de alte echipamente de comunicaţie. Dacă starea
comunicaţiei este deficitară, deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces al reţelei Wi-Fi.
• Nu puteţi transmite filme în acest mod.
122
V
t
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui
televizor
Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI
(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI. Consultaţi şi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
1 Opriţi atât camera foto, cât şi televizorul.
2 Conectaţi camera la televizor printr-un
cablu HDMI (comercializat separat).
3 Porniţi televizorul şi comutaţi pe intrarea
1 Spre conectorul
HDMI
Cablu HDMI
de semnal.
4 Porniţi camera foto.
Imaginile înregistrate cu camera dvs. vor apărea
pe ecranul televizorului. Selectaţi-o pe cea care
vă interesează cu ajutorul butonului rotativ de
comandă.
2 Spre conectorul
HDMI
Note :
• Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător.
• Utilizaţi un cablu HDMI care are marcată sigla HDMI pe el.
• Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camera foto) şi unul
adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.
• Dacă înregistraţi filme când camera este conectată la televizor printr-un cablu HDMI, înregistrarea
va fi oprită automat, după o vreme, pentru protejarea echipamentelor.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al echipamentului la mufa HDMI a camerei deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
z Relativ
la “PhotoTV HD”
Această cameră este compatibilă cu standardul “PhotoTV HD”.
Conectând echipamente compatibile cu standardul “PhotoTV HD” al fimei Sony folosind un cablu
HDMI (comercializat separat), veţi intra într-o lume complet nouă şi uimitoare, în care veţi putea
admira fotografiile cu adevărat la înaltă definiţie (Full HD - HD integral).
“PhotoTV HD” pune în evidenţă expresiile cu textură şi culori subtile şi cu detalii fine, ca de
fotografie. Pentru detalii, consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
123
Pe
(c
Utilizarea "BRAVIA" Sync
Conectând camera la un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync prin intermediul unui cablu HDMI,
puteţi acţiona camera cu ajutorul telecomenzii TV.
1
Conectaţi un televizor care acceptă “BRAVIA” Sync la camera dvs.
Intrarea este comutată automat şi imaginea înregistrată cu camera apare pe ecranul televizorului.
2
Apăsaţi butonul LINK MENU al telecomenzii TV.
3
Acţionaţi camera cu butoanele telecomenzii TV.
Element
Prezentare de imagini
Redare 1 imagine
Selectare fotografie/ film
Index imagini
Selectare director
Selectare dată
Ştergere
Operaţie
Imaginile sunt redate automat.
Se revine la afişarea unei singure imagini pe ecran.
Se selectează dacă să fie redate fotografii sau filme.
Se trecere la interfaţa cu indexul imaginilor.
Este selectat directorul din care să fie redate imaginile.
Este selectată data corespunzător căreia să fie redate filme.
Sunt şterse imagini.
Note :
• Operaţiile disponibile sunt restricţionate când camera este conectată la un televizor prin cablul
HDMI.
• Operaţiile din Meniul LINK sunt disponibile numai al televizoarele care acceptă "BRAVIA" Sync.
Aceste operaţii diferă în funcţie de televizorul conectat. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
• Dacă această cameră efectuează operaţii care nu sunt necesare, ca răspuns la acţionarea telecomenzii
TV, când camera este cuplată prin intermediul unei conexiuni HDMI, la un televizor fabricat de un
alt producător, parcurgeţi următoarea procedură : [Meniu] T [Configurare] T [CTRL FOR HDMI]
T [Dezactivat].
124
Utilizarea camerei împreună cu calculatorul
Pe discul CD-ROM (furnizat) se află următoarele aplicaţii, care vă permit o utilizare mai largă a
imaginilor înregistrate cu ajutorul camerei dvs.
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
•“PMB” (Picture Motion Browser)
Notă
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
Configuraţia recomandată a calculatorului (Windows)
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP2 / Windows 7
(preinstalat)
“PMB”
Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
(NEX-5/5C: Pentru redarea/editarea de filme la înaltă definiţie se
recomandă : Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo
1,66 GHz sau mai rapid.
NEX-3/3C: Pentru redarea/editarea de filme se recomandă : Intel Core
Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai
rapid.)
Memorie : 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea de filme la
înaltă definiţie se recomandă : 1 GB sau mai mult)
Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de
aproximativ 500 MB
Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 puncte sau mai mult.
“Image Data Converter Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult
SR Ver.3”
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
“Image Data Lightbox
SR”
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.
2
* Nu este acceptată ediţia Starter.
125
Configuraţia recomandată a calculatorului (Macintosh)
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Conexiune USB : Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
(preinstalat)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac
OS X (10.6 (Snow Leopard))
“Image Data
Procesor : Power PC seriile G4/ G5 (se recomandă 1.0 GHz sau mai rapid)/
Converter SR
Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid
Ver.3”
Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult
“Image Data
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
Lightbox SR”
Note
• Nu este asigurată funcţionarea într-un mediu cu sistem de operare actualizat la varianta descrisă mai
sus sau într-un mediu multi-boot.
• Dacă doriţi să conectaţi simultan două sau mai multe dispozitive USB la un singur calculator,
este posibil ca unele dispozitive -inclusiv camera foto- să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB folosite.
• Conectaţi camera folosind o interfaţă USB compatibilă cu transferul USB de viteză mare (USB 2.0)
care vă va permite un transfer superior (viteză de transfer mare). Această cameră este compatibilă
cu Hi-Speed USB (USB 2.0).
• La revenirea calculatorului din starea Suspend sau Sleep se poate întâmpla să nu se reactiveze în
acelaşi timp şi comunicarea dintre calculator şi camera digitală.
126
Utilizarea software-ului
Instalarea aplicaţiilor software (Windows)
Conectaţi-vă ca Administrator.
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
• Dacă aceasta nu apare, faceţi clic dublu pe [Computer] (Pentru Windows XP : [My Computer])
(SONYPMB) T [Install.exe].
T
• Dacă apare interfaţa AutoPlay, selectaţi “Run Install.exe” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe
ecran pentru a continua instalarea.
2
Faceţi clic pe [Install].
Verificaţi dacă sunt bifate atât “Sony Image Data Suite”, cât şi “PMB” şi urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
• Conectaţi camera la calculator în timpul procedurii urmând instrucţiunile afişate pe ecran
(pag. 130).
• Când este afişat un mesaj de confirmare a repornirii, restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile
afişate pe ecran.
• În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fie instalat DirectX.
3
Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.
Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă
(shortcut).
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB – Picture Motion Browser”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Note :
• Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator, iar numărul versiunii instalate este inferior
celui al versiunii de pe CD-ROM-ul (furnizat), instalaţi aplicaţia “PMB” de pe discul furnizat.
• Dacă versiunea de “PMB” instalată pe calculator este anterioară celei 5.0.00, este posibil să nu puteţi
utiliza anumite funcţii ale “PMB” când instalaţi “PMB” de pe CD-ROM (furnizat). De asemenea,
este instalat şi “PMB Launcher” de pe CD-ROM-ul furnizat şi puteţi lansa “PMB” sau alt software
cu ajutorul aplicaţiei “PMB Launcher”. Faceţi dublu clic pe simbolul de trecere directă al “PMB
Launcher” de pe ecranul calculatorului, pentru a lansa “PMB Launcher”.
127
Instalarea aplicaţiilor software (Macintosh)
Înregistraţi-vă ca administrator.
1
Porniţi calculatorul dvs. Macintosh şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
2
Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.
3
Copiaţi fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.
4
Faceţi dublu clic pe fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Utilizarea “Image Data Converter SR”
Cu “Image Data Converter SR” puteţi :
• să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW cu diverse corecţii, cum ar fi curba
tonurilor şi claritatea ;
• să ajustaţi la imagini echilibrul de alb, expunerea, stilul creativ etc. ;
• să stocaţi imagini afişate şi cu care s-au efectuat montaje cu ajutorul unui calculator.
Puteţi să stocaţi imaginile fie ca date RAW, fie în formatul obişnuit de fişier.
z Pentru
a utiliza “Image Data Converter SR”
Pentru detalii legate de “Image Data Converter SR”, consultaţi documentaţia “Help”.
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Help] T [Image Data
Converter SR Ver.3].
Pagina de asistenţă pentru “Image Data Converter SR” (numai în limba engleză) este la adresa :
http://www.sony.co.jp/ids-se/
128
Utilizarea “Image Data Lightbox SR”
Cu “Image Data Lightbox SR” puteţi :
• să afişaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu această cameră,
• să evaluaţi imagini pe o scală de la 1 la 5,
• să stabiliţi etichete colorate etc.
• să afişaţi o imagine din “Image Data Converter SR” şi să efectuaţi ajustări ale acesteia,
z Pentru
a utiliza “Image Data Lightbox SR”
Pentru detalii legate de “Image Data Lightbox SR”, consultaţi documentaţia “Help”.
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image Data Suite] T [Help] T
[Image Data Lightbox SR].
Pagina de asistenţă pentru “Image Data Lightbox SR” (numai în limba engleză) este la adresa :
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Utilizarea aplicaţiei “PMB”
Cu “PMB” puteţi face următoarele :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afişaţi la calculator ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;
• să retuşaţi (Corecţie ochi roşii etc.), să tipăriţi şi să transmiteţi fotografiile sub formă de documente
ataşate prin poşta electronică, să modificaţi data înregistrării şi altele ;
• să imprimaţi şi să stocaţi fotografiile cu dată ;
• să creaţi discuri Blu-ray, discuri în format AVCHD sau DVD cu date pornind de la filme în format
AVCHD importate la un calculator (la crearea pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD, este
necesară conectarea la internet) (numai la NEX-5/5C).
Note
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
• Mesajul de confirmare pentru Information tool apare pe ecran atunci când este pornit “PMB” pentru
prima dată. Selectaţi [Start]. Această funcţie vă pune la dispoziţie informaţii despre noutăţi, cum ar
fi ultimile actualizări software. Acest reglaj poate fi modificat ulterior.
z Pentru
a utiliza “PMB”
Pentru a folosi “PMB” consultaţi “PMB Help”.
Faceţi dublu clic pe simbolul de trimitere directă
(PMB Help) de pe desktop sau faceţi clic pe
[Start] T [All Programs] T [PMB] T [PMB Help].
Pagina de asistenţă pentru “PMB” (numai în limba engleză) :
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
129
Conectarea camerei la calculator
1 Introduceţi
în camera foto un acumulator
suficient încărcat sau cuplaţi aparatul la o
priză de perete prin intermediul adaptorului de
c.a. tip AC-PW20 (comercializat separat).
1 Spre conectorul
USB
2
Porniţi calculatorul şi apăsaţi butonul
(Redare).
Cablu USB
3
Conectaţi camera la calculator.
Când este stabilită pentru prima dată o conexiune
USB, calculatorul dvs. rulează automat un program
de recunoaştere a camerei. Vă rugăm aşteptaţi.
2 Spre conectorul
USB
Importul imaginilor pe calculator (Windows)
Aplicaţia software “PMB” vă permite să importaţi cu uşurinţă imaginile.
Pentru detalii legate de funcţiile “PMB”, consultaţi “PMB Help”.
Importul imaginilor pe calculator fără a folosi "PMB"
Când apare interfaţa de asistenţă AutoPlay Wizard după realizarea unei conexiuni USB între cameră şi
calculator, faceţi clic pe [Open folder to view files] T [OK] T [DCIM] sau [MP_ROOT] T copiaţi
imaginile dorite pe calculator.
Note
• Pentru operaţii cum ar fi importul de filme AVCHD la calculator, folosiţi “PMB” (numai la NEX5/5C).
• Când camera este conectată la calculator, dacă acţionaţi filme în format AVCHD sau directoare de la
calculatorul conectat, imaginile pot fi deteriorate sau este posibil să nu poată fi redate. Nu ştergeţi şi
nu copiaţi filme în format AVCHD pe un card de memorie de la calculator. Firma Sony nu poate fi
făcută responsabilă pentru consecinţele efectuării unei astfel de operaţii prin intermediul calculatorului
(NEX-5/5C).
Importul imaginilor pe calculator (Macintosh)
1
Conectaţi mai întâi camera la calculatorul dvs. Macintosh. Faceţi dublu-clic
pe simbolul recent recunoscut de pe desktop T directorul unde sunt stocate
imaginile pe care vreţi să le importaţi.
2
Marcaţi şi deplasaţi fişierele de imagine peste simbolul hard diskului.
Fişierele de imagini sunt copiate pe hard disk.
3
Faceţi dublu-clic pe simbolul de hard disk T pe fişierul de imagine din directorul
ce conţine fişierele copiate.
Imaginea este afişată.
130
Ştergerea conexiunii USB
Efectuaţi procedura următoare înainte de următoarele :
• Deconectaţi cablul USB.
• Scoateţi cardul de memorie.
• Opriţi camera digitală.
1 Faceţi dublu-clic pe simbolul de deconectare
de pe bara cu simbolurile programelor
rezidente.
2 Faceţi clic pe
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
T [Stop].
Windows XP
3 Bifaţi dispozitivul în fereastra de confirmare,
apoi faceţi clic pe [OK].
Simbol de deconectare
Notă
• Dacă folosiţi un calculator Macintosh, marcaţi şi deplasaţi simbolul drive-ului sau pe cel al cardului
de memorie peste cel “Trash” (pubelă). Camera va fi deconectată de la calculator.
131
Crearea unui disc de film (NEX-5/5C)
Puteţi crea un disc pornind de la filmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.
Selectarea metodei de creare a unui disc
Alegeţi metoda cea mai potrivită pentru player-ul dvs. de disc.
Consultaţi “PMB Help” pentru a afla detalii legate de modul de creare a unui disc, folosind “PMB”.
Pentru importul filmelor, consultaţi pag. 130.
Player
Echipamente de redare a
discurilor Blu-ray
(Player de disc Blu-ray,
PlayStation®3 etc.)
Echipamente de redare a
formatului AVCHD
(Player de disc Blu-ray marca
Sony, PlayStation®3 etc.)
Metodă
Se crează un disc Blu-ray care să conţină filmele
şi fotografiile importate la un calculator folosind
aplicaţia “PMB”.
Tip de disc
Se crează un disc în format AVCHD, cu filmele
şi fotografiile importate la un calculator folosind
aplicaţia “PMB”.
Se crează un disc în format AVCHD, cu un alt
dispozitiv de inscripţionare/ înregistrare decât
DVDirect Express.
Echipamente obişnuite de Se crează un disc cu imagini la calitatea
corespunzătoare definiţiei standard (STD), cu
redare a DVD-urilor
filmele şi fotografiile importate la calculator
(Player DVD, calculator ce
folosind “PMB”.
poate reda DVD-uri etc.
Note
• Dacă folosiţi un dispozitiv Sony DVDirect (dispozitiv de inscripţionare DVD), puteţi transfera date
inserând un card de memorie în slotul destinat acestuia la dispozitivul de inscripţionare sau conectând
camera dvs. la acesta printr-un cablu USB.
• Când folosiţi un dispozitiv Sony DVDirect (dispozitiv de inscripţionare DVD), aveţi grijă ca versiunea
firmware-ului dispozitivului de inscripţionare DVD să fie cea mai recentă.
Pentru detalii, consultaţi următoarea adresă de internet :
http://sony.storagesupport.com/
132
z Caracteristicile
fiecărui tip de disc
Un disc Blu-ray vă permite să înregistraţi filme cu imagini la calitatea
corespunzătoare înaltei definiţii (HD), cu durata mai mare decât în cazul
DVD-urilor.
Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare înaltei definiţii (HD) pot fi
înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discuri DVD-R şi este creat un disc
cu imagini de înaltă definiţie (HD).
• Puteţi reda un disc cu imagini de înaltă definiţie (HD) cu ajutorul unui
echipament de redare a formatului AVCHD, cum ar fi un player de disc Bluray marca Sony, PlayStation®3 etc. Nu puteţi reda discul cu un player DVD
obişnuit.
Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare definiţiei standard (SDT)
convertite din filme cu imagini la înaltă definiţie (HD) pot fi înregistrate pe
suporturi media DVD, cum ar fi discurile DVD-R şi este creat un disc cu imagini
la calitate standard (SDT).
z Discuri
ce pot fi utilizate cu “PMB”
Pentru “PMB”, puteţi folosi discuri cu diametrul de 12 cm, de următoarele tipuri.
Pentru discuri Blu-ray, consultaţi pagina 134.
Tipul de disc
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Facilităţi
Nereinscriptibile
Reinscriptibile
• Aveţi grijă ca echipamentul dvs. PlayStation®3 să folosească întotdeauna cea mai recentă
versiune de software de sistem PlayStation®3.
• Este posibil ca echipamentele PlayStation®3 să nu fie disponibile în anumite ţări/ regiuni.
133
Crearea unui disc în format AVCHD
Puteţi crea un disc în format AVCHD, cu imagini de înaltă definiţie (HD) cu filmele în format
AVCHD importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi un disc neinscripţionat în drive-ul DVD.
2
Lansaţi “PMB”.
3
Selectaţi filmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi.
4
Faceţi clic pe
(Discs Creation) (Creare discuri) pentru a selecta [Create
AVCHD Format Discs (HD)].
5
Urmaţi instrucţiunile afişare pe ecran pentru a crea un disc.
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.
• Fotografiile şi fişierele de film MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc în format AVCHD.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp.
z Redarea
unui disc în format AVCHD cu ajutorul unui
calculator
Puteţi reda discuri în format AVCHD folosind “Player for AVCHD” care este instalat împreună
cu “PMB”.
Pentru a lansa aplicaţia software, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [PMB] T [PMB
Launcher] T [View] T [Player for AVCHD].
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi documentaţia Help a “Player for AVCHD”.
• În funcţie de mediul de operare de la calculator, este posibil ca filmele să nu fie redate cursiv.
Crearea unui disc Blu-ray
Puteţi crea un disc Blu-ray cu filme AVCHD anterior importate la calculator. Calculatorul trebuie să
permită crearea de discuri Blu-ray.
Pentru crearea de discuri Blu-ray pot fi utilizate următoarele suporturi media: BD-R (nereinscriptibil)
and BD-RE (reinscriptibil). Nu mai puteţi adăuga conţinut pe nici unul dintre aceste discuri, după ce
au fost create.
Faceţi clic pe [BD Add-on Software] în interfaţa de instalare a “PMB” şi instalaţi această facilitate
urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
Conectaţi calculatorul la Internet când instalaţi [BD Add-on Software].
Consultaţi documentaţia de asistenţă a aplicaţiei PMB.
134
Crearea unui disc cu imagini la calitatea corespunzătoare
definiţiei standard (SDT)
Puteţi crea un disc cu imagini cu definiţie standard (STD) pornind de la filmele în format AVCHD
importate la calculator folosind aplicaţia software “PMB” furnizată.
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi un disc neinscripţionat în drive-ul DVD.
• Închideţi toate aplicaţiile software în afară de “PMB”.
2
Lansaţi “PMB”.
3
Selectaţi filmele în format AVCHD pe care doriţi să le inscripţionaţi.
4
Faceţi clic pe
(Discs Creation) (Creare discuri) pentru a selecta [Create DVDVideo Format Discs (STD)].
5
Urmaţi instrucţiunile afişare pe ecran pentru a crea un disc.
Note
• Instalaţi mai întâi aplicaţia “PMB”.
• Fişierele de film MP4 nu pot fi înregistrate pe un disc.
• Crearea unui disc poate dura mai mult timp deoarece filmele în format AVCHD sunt convertite în
filme cu imagini la definiţie standard (STD).
• Pentru crearea pentru prima dată a unui disc DVD-video (STD) este necesară conectarea la
Internet.
135
Imprimarea fotografiilor
Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode.
• Imprimare directă : folosind o imprimantă compatibilă cu tipul de card de memorie folosit de dvs.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al imprimantei.
• Imprimare cu ajutorul calculatorului
Puteţi să importaţi imaginile la calculator cu ajutorul aplicaţiei software “PMB” şi să imprimaţi
imaginile. Puteţi să inseraţi data pe imagine şi să o imprimaţi cu această dată suprapusă. Pentru
detalii, consultaţi documentaţia de asistenţă (Help) a aplicaţiei “PMB”.
• Imprimare la un centru specializat
Puteţi să stocaţi pe un card de memorie imaginile înregistrate cu această cameră şi să le duceţi pentru
a fi imprimate la un centrul specializat. Câtă vreme la respectivul centrul oferă servicii de imprimare
a fotografiilor în format DPOF, puteţi ataşa în prealabil imaginilor marcajul DPOF (comandă de
imprimare) pentru a nu mai fi necesară reselectarea lor la centru.
Note
• Nu puteţi imprima imagini RAW.
• Când imprimaţi imagini înregistrate în modul [16:9], ambele margini este posibil să fie eliminate.
• În funcţie de imprimantă, este posibil să nu puteţi imprima imagini panoramice.
• Când imprimaţi imaginile la un centru specializat, ţineţi seama de următoarele :
– apelaţi centrul de imprimare a fotografiilor pentru a afla ce tip de memorie folosesc,
– este posibil să fie necesar un adaptor pentru cardul de memorie (comercializat separat) ; interesaţivă la centrul de imprimare a fotografiilor,
– înainte de imprima imaginile la un centru specializat, faceţi întotdeauna o copie de siguranţă a
datelor pe un disc,
– nu puteţi stabili numărul de exemplare de imprimat,
– dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi-vă cu personalul de la centrul de imprimare
a fotografiilor.
136
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 137 ÷ 142 şi 221÷224).
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (paginile 114).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un
indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează
prea curând.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat.
• Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi corect acumulatorul.
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat.
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul se încălzesc prea tare, camera afişează un mesaj de avertizare şi se
opreşte automat din motive de protecţie.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu,
apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 104).
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi că numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul
ÎNCĂRCARE poate să clipească.
137
• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi
rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi
remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta
semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar,
înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara
domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi
indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în
intervalul adecvat.
Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afişat, când este pornită alimentarea
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic
de funcţionare şi se opreşte aproape complet. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera,
spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 104).
Obturatorul nu este eliberat.
• Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK
(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.
• Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul.
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect.
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 96, 97). Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• Înregistraţi în modul RAW (pag. 66). Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea
în acest mod poate dura mai mult timp.
• Auto HDR procesează o imagine (pag. 74).
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi pentru [AF/MF Select] varianta [Autofocus]
(pag. 53).
• Nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
• Subiectul poate necesita o focalizare specială. Folosiţi varianta [Punct mobil] (pag. 55) sau funcţia
de focalizare manuală (pag. 53).
Bliţul nu funcţionează.
• Ridicaţi bliţul.
• Bliţul nu este corect montat. Ataşaţi bliţul.
• Nu puteţi folosi un bliţ în următoarele moduri de înregistrare :
– [Valori adiacente: Cont],
– [Înregistrare panoramică],
– [Vedere nocturnă] şi [Amurg - camera ţinută în mână] la [Selecţia Scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– înregitrarea filmelor.
138
În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul.
• Particulele (de praf, polen etc.) din are reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Reîncărcarea bliţului durează prea mult.
• Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare
va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a camerei foto.
Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.
• Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina
acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi
sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 101).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta
corectă pentru opţiunea [Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă].
Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie
de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial
în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale
imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă).
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction).
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a
bliţului, când acesta este utilizat.
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate.
Imaginea este neclară.
• Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale
aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 31). Modurile [Amurg - camera
ţinută în mână] de la [Selecţia Scenei] (pag. 43) şi [Contra neclaritate la mişcare] (pag. 45), sunt
de asemenea eficiente pentru reducerea neclarităţii.
Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
139
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Folosiţi “PMB” pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această cameră.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 131).
Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje
Camera foto nu poate şterge o imagine.
• Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 83).
Aţi şters imaginea din greşeală.
• Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care
nu doriţi să fie şterse (pag. 83).
Nu puteţi ataşa un marcaj de imprimare DPOF.
• Marcajele de imprimare DPOF nu pot fi ataşate fişierelor cu date RAW.
Calculator
Nu ştiţi dacă sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera.
• Consultaţi secţiunea “Utilizarea camerei împreună cu calculatorul” (pag. 125).
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Verificaţi dacă este pornită camera.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat sau utilizaţi
adaptorul de reţea (comercializat separat).
• Folosiţi cablul USB (furnizat).
• Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine.
• Alegeţi pentru [USB connection] varianta [Mass Storage] (pag. 110).
• Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB
ai calculatorului.
• Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare.
Nu puteţi copia imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 130).
• Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului.
• Dacă fotografiaţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să
nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto.
Imaginea nu poate fi redată pe calculator.
• Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi documentaţia “PMB Help” a acesteia.
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
140
Imaginea şi sunetul sunt întrerupte de zgomot când vizionaţi un film la calculator.
• La redarea directă a unui film de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe calculator cu ajutorul
aplicaţiei “PMB”, apoi redaţi-l.
După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia “PMB” nu porneşte automat.
• Realizaţi conexiunea USB când calculatorul este pornit (pag. 130).
Card de memorie
Nu puteţi introduce un card de memorie în aparat.
• Poziţia în care este introdus cardul de memorie în aparat este greşită. Introduceţi corect memoria
în camera foto (pag. 20).
Nu puteţi înregistra pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi imaginile ce nu vă interesează (pag. 28, 76).
• Aţi introdus în aparat un card de memorie care nu poate fi utilizat.
Aţi formatat din greşeală cardul de memorie.
• Prin formatare sunt şterse toate informaţiile de pe cardul de memorie. Nu le mai puteţi recupera.
Imprimare
Nu puteţi imprima imaginile.
• Imaginile RAW nu pot fi imprimate. Pentru a imprima astfel de imagini, trebuie, mai întâi, să le
convertiţi în imagini JPEG cu ajutorul aplicaţiei “Image Data Converter SR” de pe discul CDROM furnizat.
Culorile care apar în imagine sunt inadecvate.
• Când imprimaţi imagini înregistrate în modul Adobe RGB folosind o imprimantă sRGB care nu este
compatibilă cu Adobe RGB (DCF2.0 / Exif2.21 sau variante ulterioare), fotografiile sunt tipărite
la o intensitate de culoare mai scăzută.
Imaginile sunt imprimate cu ambele margini tăiate.
• În funcţie de imprimantă, marginile din stânga, din dreapta, de sus şi de jos ale imaginii pot fi
eliminate. Mai ales în cazul imprimării unei imagini înregistrate în modul [16:9], marginile laterale
ale acesteia pot fi tăiate.
• Când imprimaţi imagini folosind propria imprimantă, anulaţi reglajele trimming (păstrare zonă
mărită) sau borderless (fără margini). Consultaţi producătorul imprimantei pentru a afla dacă
aceasta beneficiază sau nu de aceste funcţii.
• Când imprimaţi imaginile la un magazin specializat, întrebaţi personalul acestuia dacă poate imprima
fotografiile fără a elimina ambele margini.
Nu puteţi imprima imaginile cu dată.
• Folosind “PMB”, puteţi imprima imaginile cu dată.
• Când imprimaţi imagini la un magazin specializat, fotografiile pot fi imprimate cu dată dacă
solicitaţi aceasta.
141
• Această cameră foto nu beneficiază de facilitatea de suprapunere a datei peste imagini. Totuşi,
deoarece imaginile înregistate cu dată includ informaţii temporale între celelalte date, aveţi posibilitatea de a suprapune data pe fotografii în cazul în care imprimanta sau aplicaţia software pot
recunoaşte informaţii Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul
imprimantei sau pe cel al software-ului.
Altele
Lentilele sunt aburite.
• A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să
o mai folosiţi.
Când porniţi camera este afişat mesajul “Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/
oră).
• Camera nu a fost utilizată o perioadă de timp, fiind lăsată cu un acumulator slab încărcat sau fără
acumulator. Încărcaţi acumulatorul şi potriviţi din nou data şi ora (pag. 101). Dacă reglajul pentru
dată se pierde de fiecare dată când este schimbat acumulatorul, consultaţi dealer-ul dumneavoastră
Sony sau un service Sony local, autorizat.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate nu descreşte sau descreşte din doi în
doi.
• Aceasta se datorează faptului că raportul de compresie şi dimensiunea imaginii după comprimare
se modifică în funcţie de imagine când înregistraţi imagini JPEG.
Reglajul este iniţializat fără să se fi efectuat o operaţie de iniţializare.
• Acumulatorul a fost demontat când comutatorul de alimentare este în poziţia ON (pornit). Când
demontaţi acumulatorul, verificaţi mai întâi dacă acest comutator alimentare este pus în poziţia
OFF şi dacă nu este aprins indicatorul luminos de acces.
Camera nu funcţionează corespunzător.
• Opriţi camera. Demontaţi şi apoi remontaţi acumulatorul. Dacă se încălzeşte camera, lăsaţi-o să se
răcească înainte de a aplica procedura de corectare.
• Dacă este utilizat un adaptor de c.a. (comercializat separat), decuplaţi conectorul de alimentare.
Recuplaţi-l apoi şi porniţi din nou camera. Dacă, în continuare, camera nu funcţionează, consultaţi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat.
Pe ecranul LCD apare indicaţia “--E-”.
• Scoateţi cardul de memorie, apoi reintroduceţi-l. Dacă această procedură nu face ca indicaţia să
dispară de pe ecran, formataţi cardul de memorie (pag. 115).
142
Mesaje de avertizare
Dacă este afişat vreunul dintre următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile de mai jos :
Incompatible battery. Use correct model. (Acumulator incompatibil. Folosiţi modelul
corect.)
• Este utilizat un model de acumulator incompatibil.
Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/ oră)
• Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi
acumulatorul.
Power insufficient. (Insuficientă energie.)
• Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning mode] când acumulatorul nu era suficient încărcat.
Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat separat).
Unable to use memory card. Format? (Cardul de memorie nu poate fi utilizat.
Formataţi?)
• Cardul de memorie a fost formatat pe calculator şi formatul fişierul a fost modificat.
Selectaţi [OK], apoi formataţi cardul de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de memorie, însă
toate datele conţinute anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare poate dura o vreme.
Dacă mesajul va continua să fie afişat, schimbaţi cardul de memorie.
Memory card error. (Eroare legată de cardul de memorie)
• Cardul de memorie introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta sau operaţia de formatare
a eşuat.
Reinsert memory card. (Reintroduceţi cardul de memorie.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat pentru această cameră foto.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secţiunea cu conectori a cardului de memorie este murdară.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
(Este posibil ca acest card de memorie să nu poată fi redat şi înregistrat în mod obişnuit.)
• Cardul de memorie introdus nu poate fi folosit cu această cameră foto.
Processing... (Procesare)
• Apare când este realizată reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite care durează o perioadă
de timp egală cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi în timpul
acestei operaţii de reducere a zgomotului.
Unable to display. (Nu se poate afişa)
• Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere digitale sau cele modificate cu un calculator
să nu poată fi afişate.
Cannot recognize lens. Attach it properly. (Nu este recunoscut obiectivul. Montaţi-l
corect.)
• Obiectivul nu este corect montat sau nu este ataşat deloc. Dacă mesajul apare când este montat
un obiectiv, ataşaţi-l din nou. Dacă mesajul apare frecvent, verificaţi dacă sunt curate camera şi
punctele de contact pentru obiectiv.
• Când montaţi camera la un telescop sau la un alt dispozitiv optic similar, alegeţi pentru opţiunea
[Eliberare fără obiectiv] varianta [Activat] (pag, 95).
143
No images. (Nu conţine nici o fotografie.)
• Pe cardul de memorie nu există nici o imagine.
Image protected. (Imagine protejată.)
• Aţi încercat să ştergeţi imagini protejate.
Unable to print. (Nu se poate imprima.)
• Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor imagini RAW.
Camera overheating. Allow it to cool. (Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se
răcească.)
• Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat în mod continuu.
Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera se răceşte şi poate din nou să înregistreze.
• Deoarece aţi înregistrat o perioadă îndelungată de timp, temperatura din interiorul camerei a
crescut până la un nivel inacceptabil. Opriţi înregistrarea.
• Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă această funcţie nu va fi
activă. Opriţi şi reporniţi camera. Dacă scala SteadyShot continuă să apară intermitent, consultaţi
dealer-ul dumneavoastră Sony sau un service Sony local, autorizat.
• Numărul de imagini este mai mare decât cel acceptat de sistemul de gestionare a datelor al camerei,
în fişierul cu baza de date.
• Nu se poate înregistra în fişierul cu baza de date. Importaţi toate imaginile la calculator folosind
“PMB” şi recuperaţi cardul de memorie.
Camera error. (Eroare legată de cameră)
System error. (Eroare legată de sistem)
• Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul, apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare frecvent,
consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru local de service, autorizat.
Image Database File error. (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.)
• A apărut o problemă legată de fişierul cu baza de date a imaginilor. Executaţi operaţia [Configurare]
T [Recuperare BD imagini] T [OK].
Image Database File error. Recover? (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.
Recuperare?)
• Nu puteţi înregistra sau reda filme în format AVCHD deoarece fişierul cu baza de date a imaginilor
este deteriorat. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a recupera datele.
Recording is unavailable in this movie format. (Nu este posibilă înregistrarea în acest
format de film.)
• Alegeţi pentru [Format fişier] varianta [MP4].
144
Unable to magnify. (Nu poate fi mărită imaginea)
Unable to rotate image. (Nu poate fi rotită imaginea)
• Imaginile înregistrate cu alte camere foto este posibil să nu poată fi mărite sau rotite.
No images selected. (Nici o imagine selectată.)
• Aţi încercat să imprimaţi fără să fi specificat DPOF nici o imagine.
No images changed. (Nici o imagine modificată.)
• Aţi încercat să modificaţi imagini specificate DPOF fără a schimba specificaţia acestora.
Cannot create more folders. (Nu pot fi create directoare suplimentare.)
• Directorul a cărei denumire începe cu “999” există deja pe cardul de memorie. Nu puteţi crea alte
directoare în acest caz.
145
Utilizarea camerei în străinătate
Puteţi folosi încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea AC-PW20AM (care nu este furnizat) în orice
ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse
între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
Notă :
• Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza disfuncţionalităţi.
Despre sistemele de culoare TV
NEX-5/5C
Pentru a viziona la televizor filme înregistrate cu această cameră, televizorul şi camera trebuie să
folosească acelaşi sistem de culoare TV.
NEX-3/3C
Camera detectează automat sistemul de culoare adecvat pentru dispozitivul video conectat.
Sistem NTSC (1080 60i)
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Jamaica,
Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc.
Sistem PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Germania,
Hong Kong, Italia, Indonezia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda,
Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia,
Ungaria, Viet Nam etc.
Sistem PAL-M (1080 50i)
Brazilia
Sistem PAL-N (1080 50i)
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistem SECAM (1080 50i)
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
146
Introducerea unui card de memorie
Pentru această cameră, puteţi utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie : card
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, carduri de memorie SD, carduri de memorie
SDHC şi SDXC. Nu poate fi utilizat un card MultiMedia pentru această cameră.
Note :
• Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor de memorie formatate cu un
calculator.
• Vitezele de citire/scriere a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre cardul de memorie şi
echipamentul folosite.
• Nu scoateţi cardul de memorie din aparat în timpul citirii sau scrierii datelor.
• Este posibil ca datele să fie deteriorate în următoarele cazuri :
– când cardul de memorie este scos din cameră sau când aparatul este oprit în timpul operaţiilor de
citire sau de scriere,
– când cardul de memorie este utilizat într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau
de zgomot electric.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi
hard diskul unui calculator.
• Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriu-zis sau pe adaptorul pentru cardul de memorie.
• Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos cardul de memorie.
• Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie.
• Nu udaţi cardul de memorie.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi înghiţit din
greşeală.
• Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu
prudenţă.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele condiţii :
– în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare,
– în locuri expuse la radiaţii solare directe,
– în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate de calculatorare
sau de echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT. Asiguraţi-vă că echipamentul pe care
vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă conectaţi camera
la un echipament care nu este compabili, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi
niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe card. (exFAT este sistemul
de fişiere folosit de cardurile de memorie SDXC).
147
Cardurile “Memory Stick”
Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru această cameră sunt prezentate în tabelul de
mai jos. Nu poate fi garantată însă funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor asociate suportului
media “Memory Stick”.
Card “Memory Stick PRO
Duo”*1*2*3
Card “Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
Compatibile cu această cameră.
Card “Memory Stick Duo”
Incompatibile cu această cameră.
Carduri “Memory Stick” şi
“Memory Stick PRO”
Incompatibile cu această cameră.
*1 Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor
care apelează la o metodă de criptare. Înregistrarea şi redarea datelor care necesită funcţii MagicGate
nu pot fi realizate cu acest aparat.
*2 Acceptă transferul de date la mare viteză prin interfaţa paralelă.
*3 Când este folosit un card “Memory Stick PRO Duo” pentru a înregistra filme, pot fi utilizate numai
cele marcate cu “Mark2”.
Note privind utilizarea unui card “Memory Stick Micro” (comercializat separat)
• Acest produs este compatibil cu “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea pentru
“Memory Stick Micro”.
• Pentru a utiliza un card “Memory Stick Micro” la această cameră foto, aveţi grijă să introduceţi
cardul “Memory Stick Micro” într-un adaptor “Memory Stick Micro” mărimea M2 şi compatibil
cu dimensiunea Duo. Dacă introduceţi cardul “Memory Stick Micro” în cameră fără a-l fi introdus
anterior în adaptorul “Memory Stick Micro”mărimea M2 şi compatibil cu dimensiunea Duo, este
posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparat.
• Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor deoarece poate fi înghiţit în mod
accidental.
148
Despre acumulatorul “InfoLITHIUM”
Camera dvs. funcţionează numai cu acumulatoare “InfoLITHIUM” tip NP-FW50. Nu puteţi utiliza
alte tipuri de acumulatoare. Acumulatoarele “InfoLITHIUM” din seria W sunt marcate cu inscripţia
.
Un acumulator “InfoLITHIUM” funcţionează cu ioni de litiu şi beneficiază de funcţii de comunicare
a informaţiilor cu privire la condiţiile de funcţionare împreună cu camera.
Acumulatorul “InfoLITHIUM” calculează consumul de putere în funcţie de condiţiile de funcţionare
ale camerei şi afişează durata rămasă de funcţionare în procente.
Încărcarea acumulatorului
Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între 10°C
şi 30°C. Dacă încărcarea acumulatorului are loc în afara intervalului de temperatură indicat mai sus,
este posibil ca încărcarea să nu fie eficientă.
Folosirea efectivă a acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului, iar perioada cât acesta
poate fi folosit în locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel de cazuri, pentru a prelungi durata de
folosire a acumulatorului vă recomandăm următoarele :
– puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape de corpul dvs. pentru a-l încălzi şi montaţi-l în camera
foto cu puţin timp înainte de a începe să înregistraţi.
• Utilizarea frecventă a bliţului sau a funcţiei de filmare, conduc la consumarea mai rapidă a energiei
acumulatorului.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatoare de rezervă care să asigure folosirea camerei
foto o perioadă de două - trei ori mai lungă decât durata previzionată a înregistrării şi să efectuaţi
fotografii de probă înainte de a înregistra ce vă interesează.
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi camera foto în spaţii cu temperaturi ridicate cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la
soare.
Cu privire indicatorul energiei rămase a acumulatorului
Când alimentarea se opreşte, cu toate că indicatorul semnalează că acumulatorul are suficientă energie
să funcţioneze, încărcaţi-l din nou. Durata rămasă de funcţionare va fi indicată corect. Ţineţi însă seama
că indicaţia acumulatorului nu va fi atinsă din nou dacă acesta este folosit mult timp la temperaturi
ridicate, dacă este lăsat încărcat sau dacă este utilizat frecvent. Folosiţi indicaţia energiei rămase a
acumulatorului numai cu titlu orientativ.
Păstrarea acumulatorului
• Dacă acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, încărcaţi-l complet, apoi utilizaţi-i
toată energia (cel puţin o dată pe an) apoi păstraţi-l într-un loc uscat şi răcoros. Repetaţi operaţia
de încărcare-descărcare cel puţin o dată pe an cu scopul de a menţine parametrii acumulatorului la
valori corespunzătoare.
• Pentru a descărca în totalitate acumulatorul, lăsaţi camera alimentată de acumulator în modul de
redare a unei prezentări de imagini (slide show) până ce energia acumulatorului se epuizează.
• Pentru a evita murdărirea sau producerea de scurtcircuite la bornele acumulatorului, aveţi grijă să
folosiţi o pungă de plastic pentru a proteja acumulatorul când vă deplasaţi sau când îl depozitaţi.
149
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin în timp,
pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult. Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat
considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de final. Este necesar să
cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de condiţiile de păstrare, de cele de operare şi de
mediu, pentru fiecare acumulator în parte.
150
Despre încărcătorul pentru acumulator
• Cu încărcătorul (furnizat) pot fi încărcate numai acumulatoare tip NP-FW (nu şi de alt tip). Dacă
încercaţi să încărcaţi alte tipuri de acumulatoare în afară de cel specificat este posibil să se scurgă
lichidul din interior, să se supraîncălzească sau să explodeze, existând riscul de rănire prin electrocutare
sau arsuri.
• Scoateţi acumulatorul încărcat din încărcător. Dacă menţineţi acumulatorul în încărcător după ce a
fost încărcat, durata sa de viaţă se poate diminua.
• Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE al încărcătorului furnizat va lumina intermitent astfel :
b des : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la intervale de 0,15 secunde,
b rar : se aprinde şi se stinge în mod repetat, la intervale de 1,5 secunde.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte des, scoateţi acumulatorul pus la încărcat, după care
reintroduceţi-l în corect în încărcător. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE continuă să clipească,
poate însemna că a apărut o eroare legată de acumulator sau că aţi introdus alt acumulator decât
cel recomandat. Verificaţi dacă aţi folosit tipul de acumulator recomandat la specificaţii. Dacă
acumulatorul folosit este de tipul indicat, scoateţi-l şi înlocuiţi-l cu altul sau cu unul nou apoi verificaţi
din nou dacă încărcătorul funcţionează corect. Dacă acesta funcţionează corect acum, înseamnă că
problema era legată de acumulator.
• Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte rar, acesta indică întreruperea temporară a încărcării în
modul standby. Încărcătorul opreşte încărcarea şi trece în standby automat, când temperatura nu se
încadrează în intervalul recomandat. Când temperatura revine la valori aflate în intervalul adecvat,
încărcătorul reia operaţia de încărcare şi indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se aprinde din nou. Vă
recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C.
• Dacă încărcătorul este murdar, este posibil ca operaţia de încărcare să nu se desfăşoare cu succes.
Curăţaţi încărcătorul cu o bucată de pânză curată şi uscată etc.
151
Adaptor de montare
Folosind Adaptorul de montare LA-EA1 (comercializat separat), puteţi ataşa un obiectiv cu montură
tip A la cameră. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu Adaptorul de
montare.
Note :
• Este posibil să nu puteţi folosi Adaptorul de montare în cazul anumitor lentile. Consultaţi dealer-ul
dvs. Sony sau un centru de service Sony autorizat în legătură cu compatibilitatea lentilelor.
• Viteza de înregistrare continuă a fotografiilor poate să scadă.
152
Formatul AVCHD (NEX-5/5C)
Formatul AVCHD este un format de înaltă definiţie pentru camerele video digitale utilizat pentru
înregistrarea la înaltă definiţie (HD) a semnalelor fie cu specificaţia 1080i*1, fie cu specificaţia 720p*2,
folosind o tehnologie de codare eficientă pentru comprimarea datelor. Pentru comprimarea datelor
video este adoptat formatul MPEG-4 AVC/H.264, iar pentru cea a datelor audio este folosit formatul
Dolby Digital sau cel PCM liniar.
Formatul MPEG-4 AVC/H.264 este capabil să comprime imagini cu o eficienţă superioară formatului
de compresie a imaginii obişnuit. Formatul MPEG-4 AVC/H.264 permite stocarea semnalului video
de înaltă definiţie (HD) înregistrat cu o cameră video digitală pe DVD-uri cu diametrul de 8 cm, pe
hard disk, pe o memorie flash, pe un card de memorie etc.
Înregistrarea şi redarea cu camera dvs. digitală
Camera dvs. va realiza înregistrări la înaltă definiţie (HD), pe baza formatului AVCHD, aşa cum este
menţionat mai jos :
Semnal video*3 :
Dispozitiv compatibil 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i
Semnal audio :
Dolby Digital 2ch
Suport media de înregistrare :
card de memorie
*1 Specificaţie 1080i
O specificaţie de înaltă definiţie care utilizează 1080 de linii de baleiere efectivă şi formatul
intercalat.
*2 Specificaţie 720p
O specificaţie de înaltă definiţie utilizează 720 de linii de baleiere efectivă şi formatul progresiv.
3
* Datele înregistrate în alt format AVCHD decât cel mai sus menţionat nu vor putea fi redate cu
această cameră.
153
Curăţarea camerei
Curăţarea suprafeţei camerei
• Nu atingeţi zonele din interiorul camerei, cum ar fi contactele obiectivului. Îndepărtaţi praful din
interiorul sistemului de montare cu ajutorul unui suflător* disponibil în comerţ. Pentru detalii legate
de curăţarea senzorului de imagine, consultaţi pagina 111.
* Nu folosiţi un pulverizator de spray pentru a curăţa în interiorul camerei foto deoarece puteţi
genera disfuncţionalităţi.
• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi ştergeţi suprafaţa
cu pânză uscată. Deoarece poate fi deteriorate finisajul sau carcasa, evitaţi următoarele :
– folosirea de substanţe chimice cum ar fi tiner, benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide, substanţe
de protecţie contra radiaţiilor solare etc.,
– atingerea aparatului având pe mâini substanţe ca cele mai sus menţionate,
– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu adeziv sau cu vinil.
Curăţarea obiectivului
• Nu folosiţi substanţe de curăţare care conţin solvenţi organici cum ar fi tinerul sau benzina.
• Când curăţaţi suprafaţa obiectivului, îndepărtaţi praful cu un suflător disponibil în comerţ. În cazul
în care praful este lipit de suprafaţă, ştergeţi-l cu o bucată de pânză moale sau cu un şerveţel uşor
umezit în soluţie de curăţare pentru lentile. Efectuaţi mişcări de ştergere dinspre centru spre exterior.
Nu pulverizaţi soluţia de curăţare direct pe suprafaţa obiectivului.
154
Înainte de punerea în funcţiune
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea de jos a camerei.
Notaţi numărul serial în spaţiul care îi este rezervat în continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Număr model : NEX-3/NEX-5
Număr serial _________________
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau electrocutările, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Instrucţiuni importante
privind siguranţa
– Păstraţi acest manual de instrucţiuni
PERICOL
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări,
urmaţi cu grijă aceste instrucţiuni
Dacă forma ştecărului nu se potriveşte cu priza, folosiţi un adaptor de priză adecvat pentru
configuraţia acesteia.
155
ATENŢIE
Acumulator
Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri cu
substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de precauţie :
• Nu dezasamblaţi acumulatorul.
• Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu un
ciocan, căderea pe jos sau presarea prin călcare.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii solare directe
sau căldura acumulată într-o maşină parcată la soare.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumulatorul.
• Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt deteriorate sau din care se scurge lichidul.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător produs tot de firma Sony sau cu un alt dispozitiv
compatibil.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor mici.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat, respectând instrucţiunile.
Încărcător
Chiar dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE nu este aprins, încărcătorul nu este decuplat de la sursa
de energie electrică câtă vreme este cuplat la o priză (priză de perete). Dacă apar probleme în cursul
utilizării încărcătorului, întrerupeţi imediat alimentarea decuplând încărcătorul de la priza de perete.
Dacă este furnizat un cablu de alimentare, acesta poate fi utilizat numai pentru acest aparat şi nu trebuie
folosit pentru nici un alt echipament.
156
Pentru clienţii din S.U.A. şi din Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni de Litiu sunt reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea mediului returnând acumulatoarele la punctele de
colectare şi la locurile de reciclare cele mai apropiate de dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea acumulatoarelor, apelaţi la
numărul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaţi pagina de Internet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu defecte sau din care curge lichid.
Acumulator
Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă următoarele
două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepte orice
fel de interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţe care pot genera operaţii nedorite.
Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitale corespunde standardului canadian ICES-003.
157
Pentru clienţii din S.U.A. şi din Canada
UL este o organizaţie recunoscută internaţional în domeniul siguranţei.
Marcajul UL de pe produs indică faptul că acesta a primit atestarea de includere în Lista UL.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai sus este alocat numai pentru chestiuni legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : NEX-3
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa îndeplineşte
următoarele două condiţii : (1) Acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat
trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni
nedorite.
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : NEX-5
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa îndeplineşte
următoarele două condiţii : (1) Acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat
trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni
nedorite.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot
conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
158
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru sistemul
de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele instalaţii.
Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una
dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie utilizat cu echipamentul pentru a se încadra în limitele
impuse dispozitivelor digitale prin Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului FCC.
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe pot influenţa imaginea şi sonorul acestui aparat.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagne-tismul cauzează întreruperi ale transferului de date
(eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de comunicaţie
(USB etc.).
159
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi
electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor) uzate (Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să consultaţi
biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu o siguranţă care prezintă aceleaşi caracteristici
şi care este aprobată de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac. În cazul în care îl pierdeţi, contactaţi cel mai
apropiat service Sony.
160
Acest manual de instrucţiuni este destinat modelelor NEX-3 şi NEX-5. În ilustraţiile conţinute
de prezenta documentaţie este prezentat modelul NEX-5, cu excepţia cazurilor în care este altfel
specificat.
Diferenţele dintre cele două modele sunt următoarele :
Model
NEX-5
NEX-3
Formatul pentru fişierele de film
AVCHD* / MPEG-4
MPEG-4
Telecomandă
Disponibilă
Nu este disponibilă
* Pentru a afla dacă această cameră este compatibilă cu 1080 60i sau cu 1080 5i, verificaţi marcajul
aflat în partea de jos a aparatului :
60i : camera este compatibilă cu 1080 60i
50i : camera este compatibilă cu 1080 50i
Acest manual de instrucţiuni se referă la mai multe modele, furnizate cu diverse tipuri de obiective.
Denumirea modelului diferă în funcţie de obiectivul furnizat. Totodată, modelele disponibile diferă
de la o ţară/regiune la alta.
Model
NEX-5A/3A
NEX-5D/3D
NEX-5H
NEX-5K/3K
Formatul pentru fişierele de film
E16 mm
E18 – 55 mm şi E16 mm
E18 – 200 mm
E18 – 55 mm
161
Verificarea accesoriilor furnizate
În primul rând, verificaţi denumirea modelului pe care îl posedaţi (pag, 161). Accesoriile furnizate
diferă în funcţie de model.
Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fiecare tip.
Accesorii comune
• CD-ROM (1)
– Aplicaţie software pentru camera α
– Manual de instrucţiuni electronic α
– Manual de instrucţiuni (acesta)
• Încărcător pentru acumulator BC-VW1
(1)
NEX-5A/3A
• Cablu de alimentare (1)
(nu este furnizat în S.U.A. şi în Canada)
• Obiectiv cu distanţă focală unică de
E 16 mm (1) / Capac pentru obiectiv (1)
(ataşat la cameră)
NEX-5D/3D
• Acumulator reîncărcabil NP-FW50 (1)
• Obiectiv cu o singură distanţă focală unică,
de E 16 mm (1) / Capac pentru obiectiv /
Capac pentru ocular (1)
• Obiectiv de zoom E 18 – 55 mm (1) /
Capac pentru obiectiv (1) (ataşat la cameră)/
Parasolar (1)
NEX-5H
• Cablu USB (1)
• Obiectiv de zoom E 18 – 200 mm (1) /
Capac pentru obiectiv/ Capac pentru ocular
(1) (ataşat la cameră)/ Parasolar (1)
• Dispozitiv de montare a bliţului (1) /Cutia pentru
dispozitivul de montare a bliţului (1)
• Curea de umăr (1)
• Bliţ (1) / Cutie pentru bliţ (1)
162
• Capac de protecţie a corpului camerei
(1) (ataşat la cameră)
NEX-5K/3K
• Obiectiv de zoom E 18 – 55 mm (1) /
Capac pentru obiectiv (1) (ataşat la cameră)/
Parasolar (1)
163
Identificarea părţilor componente
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.
NEX-5
1 Buton
(Redare) (181)
2 Comutator de pornire / oprire
(a alimentării) (177)
3 Buton declanşator (180)
4 Senzorul pentru telecomandă
5 Sursă luminoasă AF / Indicator
luminos al temporizatorului / Indicator
luminos pentru Declanşator zâmbet
6 Difuzor
7 Microfon*
NEX-3
8 Terminal inteligent pentru accesorii
(175)
9 Obiectiv (171)
0 Buton de eliberare a obiectivului
(172)
qa Montura obiectivului
qs Senzor de imagine**
qd Contactele obiectivului**
* Nu acoperiţi această parte în timp ce
înregistraţi filme.
** Nu atingeţi direct aceste părţi.
Când obiectivul este demontat
(NEX-5/3)
164
NEX-5
1 Conector USB
2 Bridă de prindere a curelei de umăr
Se recomandă ataşarea curelei de umăr
pentru a nu scăpa camera pe jos.
NEX-3
3 Conector HDMI (201)
4 Senzor de lumină
5 Ecran LCD
Rabatarea ecranului LCD al camerei
permite o flexibilitate mai mare în alegerea
poziţiilor de înregistrare.
6 Buton FILM (180)
7 Buton rotativ de comandă (184)
8 Taste soft (185)
9
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine
165
NEX-5
5 Indicator luminos de acces (174)
6 Fantă de introducere a cardului de
memorie (173)
7 Compartiment pentru acumulator
(169)
Bliţ
NEX-3
1 Şurub
2 Bliţ
3 Conector*
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
1 Capacul compartimentului pentru
cardul de memorie / acumulator
(169, 173)
2 Suport de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea
prinde în siguranţă camera de trepiede care
au şuruburi mai lungi şi este posibil să deterioraţi camera foto.
3
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine
4 Capacul cu lamelă de contact
Pentru utilizarea adaptorului de c.a.
AC-PW20 (comercializat separat).
166
Obiectiv
E16 mm F2.8 (furnizat pentru
modelele NEX-5A/ 3A)
Cu privire la obiectivul E18 – 200 mm, consultaţi
manualul de instrucţiuni al acestuia (furnizat).
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(furnizat pentru modelele NEX-5D/
5K/ 3D/ 3K)
1 Index convertor*
2 Inel de focalizare
3 Contactele obiectivului**
4 Reper de montare
* Convertorul este comercializat separat.
** Nu atingeţi direct aceste părţi.
1 Reper manşon
2 Inel de focalizare
3 Inel de zoom
4 Scală pentru distanţa focală
5 Index pentru distanţa focală
6 Contactele obiectivului*
7 Reper de montare
* Nu atingeţi direct aceste părţi.
167
Pregătirea acumulatorului
Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip
NP-FW50 (furnizat).
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată
anterior. Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.
1
Introduceţi acumulatorul în încărcător.
Împingeţi acumulatorul pentru a ajunge în poziţia corectă, până ce
se aude un clic.
2
Conectaţi încărcătorul la o priză de perete.
• Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE se stinge când
încărcarea se încheie
• Durata de timp necesară pentru încărcarea unui
acumulator complet descărcat (furnizat) la o temperatură
a mediului ambiant de 25°C este de 250 min.
Pentru S.U.A. şi Canada
Ştecăr
Indicator luminos
ÎNCĂRCARE
Pentru alte ţări/ regiuni în
afară de S.U.A. şi Canada
Indicator luminos
ÎNCĂRCARE
Cablu de alimentare
168
Note :
• Durata încărcării diferă în funcţie de cantitatea de energie rămasă a acumulatorului şi de condiţiile
în care se desfăşoară încărcarea.
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii cu temperatura cuprinsă între 10 °C şi 30 °C. Este
posibil să nu puteţi încărca acumulatorul în afara acestui interval de temperaturi.
• Cuplaţi încărcătorul la o priză de perete uşor accesibilă aflată în apropiere.
• Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorul imediat după ce a fost încărcat sau dacă nu a fost utilizat după
încărcare deoarece îi vor fi afectate performanţele.
z Utilizarea
camerei foto în străinătate – Surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto, încărcătorul furnizat şi adaptorul de reţea AC-PW20AM (care nu este
furnizat) în orice ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare din reţeaua locală este alternativă
şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de 50/60 Hz.
Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza
disfuncţionalităţi.
Introducerea acumulatorului încărcat la camera foto
1
În timp ce glisaţi clapeta de deschidere
a capacului compartimentului pentru
acumulator, deschideţi acest capac.
169
2
Introduceţi ferm şi complet acumulatorul, apăsând cu vârful acestuia piedica.
NEX-5
NEX-3
Piedică
Piedică
3 Închideţi capacul compartimentului pentru
acumulator.
Pentru a verifica energia rămasă a acumulatorului
Verificaţi nivelul energiei acumulatorului indicat de simbolurile următoare, afişate pe ecranul LCD.
Nivelul de
energie al
acumulatorului
“Battery
exhaused”
(acumulator complet
descărcat)
Nivel
înalt
Notă :
• Nivelul afişat este posibil să nu fie corect în anumite circumstanţe.
170
Nivel
scãzut
Nu mai puteţi înregistra alte imagini.
z Ce
este acumulatorul “InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” utilizează ioni de litiu, fiind folosit pentru comunicarea informaţiilor
legate de condiţiile de operare cu camera dvs. foto. Când utilizaţi acumulatorul “InfoLITHIUM”,
perioada de timp rămasă, indicată în procente, este afişată în funcţie de condiţiile de funcţionare
ale camerei.
Scoaterea acumulatorului din aparat
Opriţi camera şi deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată. Aveţi grijă să nu scăpaţi acumulatorul
pe jos.
NEX-5
NEX-3
Piedică
Piedică
Montarea / detaşarea obiectivului
Camera vă va fi furnizată cu obiectivul montat (cu excepţia NEX-5H).
Consultaţi paşii de mai jos când montaţi alte obiective.
1
Dacă este montat capacul de protecţie a
corpului camerei sau cel furnizat la achiziţia
aparatului, detaşaţi-l de la cameră sau de la
obiectiv.
• Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,
în spaţii fără praf, pentru a evita pătrunderea de
impurităţi în interiorul camerei foto.
171
2
Montaţi obiectivul aliniind reperul de culoare
albă al acestuia cu cel de pe corpul camerei.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a preveni
pătrunderea prafului în aparat.
Repere de culoare albă
3
În timp ce apăsaţi uşor obiectivul spre
cameră, rotiţi-l în sens orar până ce se aude
un clic şi acesta rămâne fixat în poziţia de
funcţionare.
• Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul.
Note :
• Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a acestuia.
• Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la cameră.
• Pentru a putea ataşa un obiectiv cu montură tip A (comercializat separat) la cameră, este necesară
folosirea unui adaptor de montare (comercializat separat). Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu Adaptorul de montare.
Demontarea obiectivului
1
Apăsaţi complet butonul de eliberare a
obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens antiorar
până ce se opreşte.
Buton de eliberare
a obiectivului
172
Note :
• Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame, care se aşează pe suprafaţa senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de peliculă), în funcţie
de spaţiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în imagine.
Camera vibrează uşor când este pornită datorită funcţiei anti-praf care împiedică aşezarea acestuia
pe senzorul de imagine. Aveţi totuşi grijă să înlocuiţi obiectivul în spaţii cât mai protejate de praf în
momentul în care montaţi/ demontaţi obiectivul.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul demontat.
• Capacul ocularului şi cel pentru corpul camerei nu sunt disponibile în magazine. Pentru a achiziţiona
unul, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony local, autorizat.
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
1
Deschideţi capacul cardului de memorie.
2
Introduceţi un card de memorie.
• Introduceţi complet un card de memorie în camera foto, până ce se aude un clic.
NEX-5
NEX-3
Fiţi atent la direcţia colţului teşit.
Fiţi atent la direcţia colţului teşit.
3 Închideţi capacul.
173
Carduri de memorie pe care la puteţi utiliza
Pentru această cameră, puteţi utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie : card
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, carduri de memorie SD, SDHC şi SDXC.
Nu poate fi utilizat un card MultiMedia pentru această cameră.
Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de carduri de memorie:
•
(Marcaj2) (card de memorie “Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
(card de memorie “Memory Stick PRO-HG Duo”)
•
• Card de memorie SD, card de memorie SDHC, card de memorie SDXC (clasa 4 sau superioară)
În acest manual, suporturile media “Memory Stick PRO Duo” şi “Memory Stick PRO-HG Duo” vor fi
denumite “Memory Stick PRO Duo”, iar la cele SD, SDHC, SDXC se va face referinţă prin “carduri
SD”.
Notă :
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate de calculatorare
sau de echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT. Asiguraţi-vă că echipamentul pe care
vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă conectaţi camera la
un echipament cu care nu este compatibilă, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi
niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe card. (exFAT este sistemul
de fişiere folosit de cardurile de memorie SDXC).
Pentru a scoate cardul de memorie din aparat
Verificaţi ca indicatorul luminos de acces să nu fie aprins, apoi deschideţi capacul compartimentului
pentru cardul de memorie şi apăsaţi cu o singură mişcare cardul.
NEX-5
NEX-3
Indicator luminos
de acces
Indicator luminos
de acces
Notă :
• Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat şi nici nu opriţi alimentarea câtă
vreme indicatorul luminos de acces este aprins. Este posibil ca datele să fie deteriorate.
174
Montarea bliţului
Dacă doriţi să folosiţi bliţul în timpul înregistrării, montaţi bliţul furnizat.
Bliţul este activ când este ridicat şi dezactivat când este coborât.
1
Conectaţi bliţul la conectorul inteligent
pentru accesorii al camerei.
• Când folosiţi obiective de E18 – 200 mm, trebuie
să ataşaţi dispozitivul de montare a bliţului
(pag. 176).
2
Strângeţi şurubul pentru a fixa bliţul.
3 Pentru a acţiona bliţul, ridicaţi-l în prealabil
pe verticală.
• Coborâţi bliţul când nu mai doriţi să îl folosiţi.
Note :
• Alimentarea pentru bliţ este asigurată de cameră. Când camera încarcă bliţul, pe ecranul LCD
apare intermitent. Nu puteţi apăsa butonul declanşator câtă vreme acest simbol
indicatorul
clipeşte.
• Introduceţi complet conectorul bliţului în terminalul inteligent pentru accesorii al camerei şi strângeţi
bine şurubul de fixare. Aveţi grijă ca bliţul să fie bine prins de cameră.
• Puneţi comutatorul de alimentare al camerei (power) în poziţia OFF (Dezactivat) înainte de a monta
sau demonta bliţul.
175
z Transportul
bliţului
Cutia pentru bliţ poate fi ataşată în mod convenabil de
cureaua de umăr.
Puneţi bliţul în cutie, când nu îl folosiţi, pentru a-l
proteja.
Ataşarea suportului de montare a bliţului
(când sunt folosite obiective E18 – 200 mm)
Dacă montaţi bliţul direct la cameră, imaginile vor fi
parţial umbrite de obiectiv.
Pentru a evita această situaţie, ataşaţi suportul de
montare a bliţului.
1 Montaţi în siguranţă suportul de cameră.
2 Ataşaţi bliţul de suportul de prindere şi strângeţi
bine şurubul.
Notă :
• Ataşaţi numai bliţul furnizat la suportul de montare a bliţului.
176
Pornirea camerei şi stabilirea datei
Când porniţi camera pentru prima dată, este afişată interfaţa de realizare a reglajelor temporale (dată
şi ora exactă).
1
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON
pentru a porni camera.
Este afişată interfaţa de stabilire a datei şi orei.
• Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia
OFF.
2 Apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de
comandă pentru a confirma [OK].
3 Selectaţi zona apăsând butonul rotativ de
comandă spre stânga sau spre dreapta şi
apăsaţi zona centrală a acestuia.
4 Apăsaţi
butonul rotativ de comandă spre
stânga sau spre dreapta pentru a selecta
fiecare element, apoi apăsaţi acest buton în
sus sau în jos sau rotiţi-l pentru a selecta
valoarea numerică dorită.
Ora de vară : activaţi şi dezactivaţi ora de vară.
Formatul de afişare a datei : Este ales formatul
de afişare a datei.
• Pentru afişarea orei, 12:00 AM indică miezul
nopţii, iar 12:00 PM indică prânzul.
177
5 Repetaţi pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a butonului
de comandă.
Notă :
• Nu puteţi suprapune data pe imagini cu această cameră. Folosind aplicaţia “PMB” de pe CD-ROM
(furnizat), puteţi stoca sau imprima imagini cu dată. Pentru mai multe detalii, consultaţi documentaţia
de asistenţă Help a aplicaţiei “PMB” (pag. 212).
Pentru a seta din nou data şi ora / Aflarea reglajului curent al ceasului
Apăsaţi butonul MENIU, apoi selectaţi [Configurare] T [Setare dată / oră] (pag. 184, 206).
Menţinerea reglajelor temporale
Camera conţine o baterie internă reîncărcabilă cu rolul de a menţine indicaţia datei, orei şi a altor
reglaje, indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este montat sau nu.
Pentru detalii, consultaţi pag. 226.
178
Înregistrarea de fotografii
În modul
(Auto inteligent), camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi folosind
reglajele adecvate.
1
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON
pentru a porni camera.
2
Îndreptaţi camera spre subiect.
Când camera recunoaşte scena, sunt afişate simbolul
corespunzător şi indicaţia de asistenţă pe ecranul
(Vedere Nocturnă),
(Trepied pentru
LCD :
(Portret în noapte),
vedere nocturnă),
(Lumină fundal),
(Portret contra luminii),
(Portret),
(Peisaj) sau
(Macro).
Simbolul de Recunoaştere a scenei şi
indicaţia de asistenţă
3 Când
folosiţi un obiectiv de zoom, rotiţi-l
pentru a alege varianta de înregistrare.
Inel de zoom
179
4
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a fi realizată focalizarea.
Când focalizarea este confirmată, se aude un semnal
sonor şi indicatorul z devine luminos.
Indicator de focalizare
5 Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra.
Înregistrarea filmelor
1
Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON pentru a porni camera.
2
Îndreptaţi camera spre subiect.
3
Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe
redarea.
Focalizarea şi luminozitatea sunt ajustate automat.
Dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator în
timpul înregistrării, veţi putea focaliza mai rapid.
Buton FILM
4 Apăsaţi din nou butonul FILM pentru a opri înregistrarea.
180
Note :
• Sunetul emis la funcţionarea camerei şi a obiectivului este posibil să fie înregistrat când filmaţi. Puteţi
dezactiva acest sunet selectând [Meniu] T [Configurare] T [Înreg. audio film] T [Dezactivat]
(pag. 184, 206).
• Unghiul de vizualizare a filmelor este mai restrâns decât cel al fotografiilor. După ce apăsaţi butonul
FILM, camera va afişa dimensiunea reală a scenei, care va urma să fie înregistrată, prin intermediul
unui cadru gol.
Redarea imaginilor
1
Apăsaţi butonul
(Redare).
Ultima imagine înregistrată este afişată pe ecranul
LCD.
În mod implicit este afişată o fotografie.
Buton
(Redare)
Selectarea imaginii
Rotiţi butonul de comandă.
Redarea filmelor
1
Apăsaţi butonul
(Index imagini) de
la butonul rotativ de comandă, în modul
redare.
Vor fi afişate şase imagini.
181
2
Apăsaţi în mod repetat partea stângă a
butonului rotativ de comandă pentru a
(film), apoi apăsaţi zona centrală
selecta
a acestuia.
3 Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta modul film dorit şi apăsaţi zona
centrală a acestuia.
În cursul redării filmelor
Funcţionarea butonului rotativ de comandă
Pentru pauză/ reluarea redării
Apăsaţi zona centrală.
Rulare rapidă înainte
Apăsaţi partea din dreapta sau rotiţi-l spre dreapta.
Rulare rapidă înapoi
Apăsaţi partea din stânga sau rotiţi-l spre stânga.
Rulare lentă înainte (doar la NEX-5)
Rotiţi-l spre dreapta în timpul pauzei.
Rulare lentă înapoi (doar la NEX-5)
Rotiţi-l spre stânga în timpul pauzei.
Pentru a ajusta volumul sonor
Apăsaţi partea de jos a butonului T sus/jos
Ştergerea fotografiilor
Puteţi şterge imaginea curent afişată pe ecran.
1
Afişaţi imaginea dorită şi apăsaţi butonul
[Ştergere].
Ştergere
182
2 Apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de
comandă pentru a confirma [OK].
Apăsaţi [Anulare] pentru a renunţa la această
operaţie.
[Anulare]
z Pentru
a şterge mai multe imagini
Selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Ştergere] pentru a selecta şi a şterge simultan anumite
imagini.
183
Folosirea butonului rotativ de comandă şi
a tastelor
Butonul rotativ de comandă şi tastele vă permit să utilizaţi diverse funcţii ale camerei.
Buton rotativ de comandă
Când înregistraţi, funcţiile DISP (Afişarea conţinutului), (Mod bliţ), (Compensarea expunerii)
(Mod Drive) sunt atribuite butonului rotativ de comandă. La redare, butonului rotativ de
şi
(Index imagini).
comandă îi sunt atribuite funcţiile DISP (Afişarea Conţinutului) şi
Când rotiţi sau apăsaţi părţile din dreapta/ stânga/ sus/ jos ale butonului rotativ de comandă urmând
indicaţiile afişate pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când apăsaţi
zona centrală a butonului rotativ de comandă.
Săgeţile indică faptul că puteţi roti butonul
de comandă
Când opţiunile sunt afişate pe ecran, le puteţi
parcurge rotind sau apăsând părţile de sus/ jos/
stânga/ dreapta ale butonului rotativ de comandă.
Apăsaţi centrul pentru a confirma alegerea.
184
Taste
Tastele au diverse roluri, în funcţie de context.
Rolul (funcţia) atribuit fiecărei taste este afişat pe ecran.
• Pentru a folosi funcţia indicată în colţul din dreapta sus al ecranului, apăsaţi tasta A.
• Pentru a folosi funcţia ce apare în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi tasta B.
• Pentru a folosi funcţia care apare în centru, apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă
(tasta C).
În acest manual, tastele sunt indicate de simbol sau de funcţia care este afişată pe ecran.
În acest caz, tastele acţionează astfel :
• tasta A ca butonul [Meniu]
• tasta B ca butonul [Sfaturi înregistrare]
• tasta C ca butonul [Mod înregistrare]
185
Utilizarea funcţiei de asistenţă a camerei
Camera vă pune la dispoziţie diverse facilităţi de asistenţă care vă vor explica funcţiile şi vă vor furniza
“sfaturi pentru înregistrare” care vă vor ajuta în obţinerea de imagini mai bune. Apelaţi la aceste
informaţii de asistenţă pentru a utiliza în mod optim camera.
Ghid de asistenţă
Camera afişează Ghidul de asistenţă pentru a furniza explicaţii legate de funcţia selectată, când
modificaţi reglajele etc.
Puteţi renunţa la afişarea Ghidului de asistenţă selectând [Meniu] T [Configurare] T [Afişare ghid
de asistenţă] T [Dezactivat].
Sfaturi pentru înregistrare
Camera afişează sfaturi pentru înregistrare în funcţie de modul selectat de dvs.
1 Când apare [Sfaturi înreg.] în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi-l (pag. 185).
Va fi afişat automat un sfat pentru înregistrare corespunzător subiectului curent vizat.
([Sfaturi înreg.])
2 Apăsaţi partea din stânga sau din dreapta a butonului rotativ de comandă şi căutaţi sfatul de
înregistrare dorit.
• Rotiţi butonul de comandă pentru a parcurge texul în sus şi în jos.
z Pentru
a vedea toate sfaturile de înregistrare disponibile
Din meniu, puteţi avea acces la toate sfaturile de înregistrare disponibile.
1 [Meniu] T [Cameră] T [Lista sfaturilor pentru înregistrare].
2 Căutaţi sfatul dorit.
186
Defocalizarea facilă a fundalului
(Controlul defocalizării fundalului)
În modul [Auto inteligent], aveţi posibilitatea de a estompa (defocaliza) cu uşurinţă fundalul pentru a
scoate în evidenţă subiectul.
1 Apăsaţi [Meniu], apoi selectaţi [Mod înreg.]
T
(Auto inteligent).
[Meniu]
2
Apăsaţi zona centrală a butonului de
comandă.
Este afişată interfaţa de estompare (defocalizare) a
fundalului.
Buton rotativ de comandă
3
Defocalizaţi fundalul rotind butonul de
comandă.
: Focalizarea este mărită.
: Focalizarea este redusă.
Apăsaţi [Înapoi] pentru a reveni la starea iniţială.
Notă :
• În funcţie de distanţa de la subiect şi de obiectivul folosit, este posibil ca efectul de estompare a
fundalului să nu fie sesizabil.
z Pentru
obţinerea de rezultate superioare ale defocalizării
subiectului
• Deplasaţi-vă mai aproape de subiect.
• Măriţi distanţa dintre subiect şi fundal.
187
Selectarea modului bliţ
1
Montaţi bliţul (pag. 175).
2
Apăsaţi (Modul bliţ) la butonul rotativ de
comandă.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi zona centrală a
acestui buton.
(Flash Off - Bliţ dezactivat) : Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe
verticală.
(Autoflash - Bliţ automat) : Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază
subiecte plasate contra luminii.
(Fill-flash - Lumină de umplere) : Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.
(Slow sync. - Sincronizare lentă) : Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a
fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).
(Rear sync. - Sincronizare spate) : Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea
expunerii, de fiecare dată când apăsaţi butonul declanşator. Va fi surprinsă traiectoria
subiectelor aflate în mişcare, pentru a fi obţiunută o imagine mai naturală.
Raza de acţiune a bliţului
Raza de acţiune a bliţului încorporat depinde de sensibilitatea ISO şi de valoarea diafragmei. Consultaţi
tabelul de mai jos.
ISO 200
ISO1600
188
F2.8
1 – 3,5 m
2,8 – 10 m
F3.5
1 – 2,8 m
2,3 – 8 m
F5.6
1 – 1,8 m
1,4 – 5 m
Ajustarea luminozităţii fotografiilor
(Compensarea expunerii)
Puteţi ajusta expunerea în trepte de 1/3 EV, într-un domeniu cuprins între – 2,0 EV şi +2,0 EV.
1
Apăsaţi butonul
(Compensarea expunerii).
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită şi apăsaţi zona centrală
a acestui buton.
• Când imaginea este prea luminoasă alegeţi pentru [Compensarea expunerii] valori spre – .
• Când imaginea este prea întunecată alegeţi pentru [Compensarea expunerii] valori spre +.
Utilizarea temporizatorului
1
Apăsaţi butonul
(Mod drive) de la
butonul rotativ de comandă.
• Interfaţa de compensare a expunerii este afişată în
modul vizor
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta
3
Apăsaţi [Opţiune], apoi rotiţi butonul de comandă pentru a selecta modul dorit şi a
apăsaţi zona centrală a acestui buton.
(Temporizator).
(Temporizator: 10 sec.) : Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 10 sec.
Folosiţi această facilitate când doriţi să apăreţi şi dvs. în imagine.
(Temporizator) la butonul
Pentru a renunţa la temporizator, apăsaţi din nou
rotativ de comandă.
Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al acestuia clipeşte şi este emis
un semnal sonor până ce obturatorul este eliberat.
(Temporizator: 2 sec.) : Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 2 sec.Această
opţiune conduce la reducerea mişcărilor nedorite ale camerei cauzate de apăsarea
butonului declanşator.
189
Înregistrarea de fotografii în mod
continuu
Sunt înregistrate imagini în mod continuu, când butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat.
1
Apăsaţi
de comandă.
2
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta
centrală a acestui buton.
z Pentru
(Mod drive) la butonul rotativ
(Avans continuu) şi apăsaţi zona
a înregistra în mod continuu, la viteză mai mare
Selectaţi
(Cont. cu prioritate viteză) de la
(Mod drive) pentru a înregistra mai multe
imagini în mod continuu (cel mult 7 imagini pe secundă). Focalizarea şi expunerea stabilite pentru
prima imagine vor fi folosite şi în cazul celor care urmează.
Schimbarea interfeţei de afişare (DISP)
1
Apăsaţi DISP la butonul rotativ de comandă.
2
Apăsaţi în mod repetat DISP pentru a selecta modul dorit.
La înregistrare
Afişare informaţii de bază (Disp. Basic Info) :
Sunt afişate informaţii de bază. Sunt indicate grafic tipul de expunere şi valoarea
diafragmei, cu excepţia cazului în care pentru [Modul înregistrare] este aleasă varianta
[Auto inteligent] sau [Înregistrare panoramică].
190
Interfaţa cu informaţii (Display Info.) : Sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
Fără interfaţa cu informaţii (No Disp. Info.) : Nu sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
La redare
Interfaţa cu informaţii (Display Info.) : Sunt afişate informaţii legate de redare.
Histograma (Histogram) : Sunt afişate informaţii legate de distribuţia grafică a luminanţei, pe
lângă informaţii legate de înregistrare.
Fără interfaţa cu informaţii (No Disp. Info.) : Nu sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
Înregistrarea în diverse moduri drive
1
Apăsaţi [Meniu].
[Meniu]
2
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta [Mod înreg] T modul dorit,
apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton.
Auto inteligent (Intelligent Auto) : Camera evaluează subiectul şi realizează reglajele
adecvate.
SCN Selecţia scenei (Scene Selection) : Se înregistrează cu reglajele prestabilite în funcţie de
subiectul vizat sau de condiţii.
Contra neclaritate la mişcare (Anti Motion Blur) : Camera reduce mişcările nedorite în
cazul în care înregistraţi în interior, unde este mai întunecat sau când fotografiaţi la
distanţă (telefoto).
Înregistrare panoramică (Sweep Panorama) : Se înregistrează imagini panoramice.
M Expunere manuală (Manual Exposure) : Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
S Prioritate timp de expunere (Shutter Priority): Este ajustat timpul de expunere pentru a fi
exprimată deplasarea subiectului.
A Prioritate diafragmă (Aperture Priority) : Este ajustat domeniul de focalizare sau se
defocalizează asupra fundalului (fundalul devine neclar).
P Programare Auto (Program Auto) : Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi
reglajele, cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
191
Selecţia scenei
1
Selectaţi SCN (Selecţia scenei), pag. 39.
2 Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta modul dorit, apoi apăsaţi zona
centrală a acestui buton.
(Portret) : Fundalul este estompat şi subiectul este pus în evidenţă. Tonurile feţei sunt
delicate.
(Peisaj) : Se focalizează pe întregul cadru, acesta fiind înregistrat în culori intense.
(Macro) : Sunt înregistrate prim planuri cu subiecte cum ar fi flori, insecte, mâncare sau obiecte
de mici dimensiuni.
(Activităţi sportive) : Sunt înregistrate subiecte aflate în mişcare folosindu-se un timp de
expunere redus (viteză mare a obturatorului), ceea ce face ca subiectul să pară nemişcat.
Camera va înregistra imagini în mod continuu câtă vreme este menţinut apăsat butonul
declanşator.
(Apus de soare) : Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale apusului de soare.
(Portret în noapte) : Sunt înregistrate portrete pe timp de noapte. Montaţi şi folosiţi bliţul.
(Vedere Nocturnă) : Sunt înregistrate imagini noaptea fără a se pierde atmosfera nocturnă.
(Amurg - cameră ţinută în mână) : Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot
şi mişcări nedorite ale camerei, fără a se folosi un trepied. Este înregistrată o serie de
imagini şi este aplicată operaţia de procesare a imaginilor pentru a se reduce neclaritatea,
mişcările nedorite ale camerei şi zgomotul.
Contra neclarităţii la mişcare
Acest mod este adecvat pentru înregistrarea în interior, cu ajutorul bliţului, pentru a se reduce neclaritatea
subiectului.
1
Selectaţi
2
Înregistraţi folosind butonul declanşator.
Camera combină 6 cadre înregistrate la sensibilitate înaltă într-o singură fotografie, reducând
mişcarea nedorită a camerei în timpul reducerii zgomotului imagini.
192
Contra neclaritate la mişcare (Anti Motion Blur), pag. 39.
Înregistrare panoramică
Vă permite să creaţi o imagine panoramică compusă din mai multe imagini.
1
Selectaţi
2
Îndreptaţi camera spre o margine a
subiectului, apoi apăsaţi complet butonul
declanşator.
Înregistrare panoramică (Sweep Panorama), pag. 191.
Această parte nu va fi înregistrată
3
Deplasaţi circular camera până ce ajunge
la marginea opusă a subiectului, urmând
indicaţia de asistenţă ce apare pe ecranul
LCD.
Indicator de direcţie
Notă :
• Camera continuă să înregistreze în timpul [Înregistrării panoramice] şi sunetul obturatorului se aude
până la încheierea înregistrării.
193
z Baleierea
imaginilor panoramice la redare
Puteţi baleia imaginile panoramice de la un capăt la celălalt, apăsând zona centrală a butonului
rotativ de comandă, în timp ce imaginea panoramică dorită este afişată pe ecran. Apăsaţi încă o dată
acest buton pentru ca baleierea imaginii să facă o pauză.
• Imaginile panoramice sunt redate cu ajutorul aplicaţiei
software "PMB" aplicată (pag. 212).
• Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil
să nu fie afişate sau baleiate corect.
Indică zona afişată din
întreaga imagine panoramică
Prioritatea tipului de expunere
Puteţi exprima mişcarea unui subiect mobil în diverse moduri, ajustând tipul de expunere, spre exemplu,
în momentul unei mişcări rapide, folosind o viteză mare viteză a obturatorului sau sub forma unor
traiecte luminoase, folosind o viteză redusă a acestuia.
1
Selectaţi S Prioritate timp de expunere (Shutter Priority), pag. 191.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită şi apăsaţi zona centrală
a acestui buton.
194
z Viteza
obturatorului
Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a
obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană
care aleargă, vehicule stropii valurilor mării vor apărea ca şi cu s-ar
fi oprit.
Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului),
în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru
ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală.
Prioritatea diafragmei
Puteţi să ajustaţi domeniul de focalizare sau estompaţi (defocalizaţi) fundalul.
1
Selectaţi A Prioritatea diaframei (Aperture Priority), pag. 191.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită şi apăsaţi zona centrală
a acestui buton.
195
Alegerea dimensiunii imaginii
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului de imagine rezultat în urma înregistrării.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii la imprimarea
acesteia pe o hârtie de format mare. Cu cât imaginea este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai
multe imagini.
În cazul filmelor, cu cât dimensiunea de imagine este mai mare, cu atât calitatea acesteia este mai
bună.
1
Apăsaţi [Menu].
[Meniu]
2
Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta [Dimensiunea imaginii] T
[Dimensiunea imaginii], apoi apăsaţi zona centrală a acestui buton.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi zona centrală a
acestui buton.
Fotografii
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 3:2
4592 × 3056 pixeli
(L:14M)
Pentru imprimare până la dimensiune A3+
(M:7.4M)
3344 × 2224 pixeli
Pentru imprimare până la dimensiune A4
(S:3.5M)
2288 × 1520 pixeli
Pentru imprimare la dimensiune L/2L
Dimensiunea imaginii când formatul imaginii
este 16:9
4592 × 2576 pixeli
(L:12M)
196
Indicaţii de utilizare
(M:6.3M)
3344 × 1872 pixeli
(S:2.9M)
2288 × 1280 pixeli
Indicaţii de utilizare
Pentru vizionarea la un televizor de înaltă
definiţie
Imagini panoramice
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de varianta stabilită pentru direcţia de înregistrare
(pag. 203).
(Standard)
(Lat)
Sunt înregistrate imagini la dimensiune standard.
Vertical : 2160 × 3872
Orizontală : 8192 × 1856
Sunt înregistrate imagini la dimensiune panoramică.
Vertical : 2160 × 5536
Orizontală : 12416 × 1856
Film
NEX-5
Mod [AVCHD]
(1920 × 1080)
Mod [MP4]
Viteza medie de
transfer
17 Mbps
Viteza medie de
transfer
(1440 × 1080)
12 Mbps
(VGA)
(640 × 480)
3 Mbps
Indicaţii de utilizare
Imaginile sunt înregistrate la cea mai bună
calitate, pentru a fi urmărite la un televizor
de înaltă definiţie.
Indicaţii de utilizare
Imaginile sunt înregistrate la cea mai bună
calitate, pentru a fi urmărite la un televizor
de înaltă definiţie.
Imaginile sunt înregistrate la o dimensiune ce
permite transmiterea lor prin internet.
NEX-3
Dimensiunea imaginii Viteza medie de
transfer
1280 × 720 (Fin)
9 Mbps
1280 × 720
(Standard)
6 Mbps
VGA (640 × 480)
3 Mbps
Indicaţii de utilizare
Imaginile sunt înregistrate la înaltă calitate,
pentru a fi urmărite la un televizor de înaltă
definiţie.
Imaginile sunt înregistrate la o dimensiune ce
permite transmiterea lor prin internet.
Notă :
• Când imprimaţi fotografii înregistrate în format 16:9 şi imagini panoramice, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
197
Focalizarea asupra feţelor (Detecţia feţei)
Camera detectează feţele persoanelor vizate, ajustează automat focalizarea, bliţul, expunerea şi balansul
de alb. Puteţi alege să se acorde prioritate feţei asupra căreia se focalizează.
1
Apăsaţi [Menu].
[Meniu]
2
Folosiţi butonul de comandă pentru a selecta [Cameră] T [Detecţia feţei], apoi
apăsaţi zona centrală a acestui buton.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi zona centrală a
acestui buton.
(Dezactivat) : Nu este folosită funcţia de Detecţie a feţelor.
(Auto) : Este aleasă figura asupra căreia camera va focaliza automat.
(Prioritate copil) : Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de copii.
(Prioritate adult) : Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de adulţi.
z Sfaturi
pentru a surprinde mai bine zâmbetele
Dacă folosiţi funcţia Declanşator zâmbet, camera detectează un
zâmbet, este automat eliberat obturatorul.
Selectaţi [Meniu] T [Cameră] T [Declanşator zâmbet] T
[Activat], apoi îndreptaţi camera spre subiect şi aşteptaţi până
ce acesta zâmbeşte.
Puteţi înregistra şi apăsând dvs. butonul declanşator.
198
Mărirea imaginii la redare
(Mărirea imaginii)
1
Apăsaţi butonul
modul redare.
(Redare) pentru a trece în
Buton
2
(Redare)
Afişaţi imaginea pe care doriţi să o măriţi,
apoi apăsaţi butonul [Mărire] (zona centrală a
butonului rotativ de comandă).
Buton rotativ de comandă
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a ajusta scara de mărire.
4
Apăsaţi partea de sus/ jos/ dreapta/ stânga a butonului rotativ de comandă pentru
a selecta zona de imagine pe care doriţi să o măriţi.
• Pentru a renunţa la operaţie, apăsaţi [Exit].
199
Afişarea listei de imagini
1
Apăsaţi butonul
modul redare.
(Redare) pentru a trece în
Buton
(Redare)
2
Apăsaţi butonul
(Index imagini) de
la butonul rotativ de comandă, în modul
redare.
Vor fi afişate şase imagini simultan.
3
Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta o imagine.
• Pentru a reveni la interfaţa de prezentare a unei singure imagini, selectaţi imaginea dorită, apoi
apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă.
z Comutarea
între redarea fotografiilor şi cea a filmelor
Puteţi comuta cu uşurinţă între tipurile de imagini care să fie
afişate în interfaţa index.
Apăsaţi partea din stânga a butonului rotativ de comandă pentru
(fotografie) sau
(film), apoi apăsaţi zona centrală
a selecta
a acestui buton.
Nu puteţi afişa simultan, în aceeaşi interfaţă, şi fotografii şi
imagini de film.
200
Vizualizarea imaginilor la televizor
Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI
(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI.
1 Conectaţi camera la televizor printr-un cablu
1 Spre conectorul
HDMI
HDMI (comercializat separat).
Cablu HDMI
2 Spre conectorul
HDMI
Notă :
• Utilizaţi un cablu care are un miniconector HDMI la unul dintre capete (pentru camera foto) şi unul
adecvat pentru conectarea la televizor la celălalt capăt.
z Utilizarea
camerei foto în străinătate
NEX-5
Pentru a viziona la televizor filme înregistrate cu această cameră, televizorul şi camera trebuie să
folosească acelaşi sistem de culoare TV.
NEX-3
Camera detectează automat sistemul de culoare adecvat pentru televizorul conectat.
201
Lista meniului
Când apăsaţi [Meniu], sunt afişate pe ecran şase elemente de meniu : [Mod înreg.], [Cameră],
[Dimensiune imagine], [Luminozitate/ Culoare], [Redare] şi [Configurare].
Puteţi stabili diverse funcţii pentru fiecare element. Elementele care nu pot fi setate într-un anumit
context apar de culoare gri.
Modul înregistrare
Vă permite să selectaţi modul de înregistrare dorit, cum ar fi modul expunere, panoramic, Selecţia
scenei.
Auto inteligent
(Intelligent Auto)
Selecţia scenei
(Scene Selection)
Contra neclaritate la
mişcare
(Anti Motion Blur)
Înregistrare panoramică
(Sweep Panorama)
Expunere manuală
(Manual Exposure)
Prioritate timp de
expunere
(Shutter Priority)
Prioritate diafragmă
(Aperture Priority)
Programare Auto
(Program Auto)
202
Camera evaluează subiectul şi realizează reglajele adecvate.
Veţi putea beneficia de înregistrarea automată, cu reglajele adaptate
Se înregistrează cu reglajele prestabilite în funcţie de subiectul vizat
sau de condiţii.
(Portret, Peisaj, Macro, Activităţi sportive, Apus de soare, Portret în
noapte, Vedere Nocturnă, Amurg - cameră ţinută în mână)
Camera reduce mişcările nedorite în cazul în care înregistraţi în interior, unde este mai întunecat sau când fotografiaţi la distanţă (telefoto).
Se înregistrează imagini panoramice.
Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
Este ajustat timpul de expunere pentru a sublinia senzaţia unui subiect
aflat în mişcare
Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra
fundalului (fundalul devine neclar).
Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi reglajele,
cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
Camera
Vă permite să stabiliţi funcţiile folosite la înregistrare, cum ar fi înregistrarea continuă sau cele care
apelează la folosirea bliţului sau a temporizatorului.
Mod Drive
(Drive Mode)
Mod bliţ (Flash Mode)
Selectare AF/MF
(AF/MF Select)
Mod autofocalizare
(Autofocus Area)
Zona de autofocalizare
(Autofocus Mode)
Zoom digital de precizie
(Precision Dig. Zoom)
Detecţia feţelor
(Face Detection)
Declanşator zâmbet
(Smile Shutter)
Detecţia zâmbetelor
(Smile Detection)
Direcţie panoramă
(Panorama Direction)
Lista sfaturilor pentru
înregistrare (Shooting Tip
List)
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Stabilirea modului de înregistrare dintre variantele : Continuă,
Temporizator, Fotografii adiacente .
(O singură imagine avansat (Single-shot adv.), Continuu avansat
(Continuous adv.), Continuu - Prioritate viteză (Speed Priority
Cont.), Temporizator (Self-timer), Temporizator Cont. (Self-timer
(Cont.), Valori adiacente: Cont. (Bracket : Cont.), Telecomandă*
(Remote Cdr.) )
Stabilirea metodei aplicate la folosirea bliţului.
Bliţ dezactivat (Flash Off), Bliţ automat (Autoflash), Lumină de
umplere (Fill-flash), Sincronizare lentă (Slow sync.), Sincronizare
spate (Rear sync.) )
Alegerea modului de focalizare manuală sau automată.
(Autofocalizare, Focalizare manuală directă, Focalizare manuală).
Selectarea metodei de autofocalizare.
(Mult, Centru, Punct mobil)
Stabilirea zonei de focalizare automată.
(Autofocalizare singulară (Single-shot AF), Autofocalizare
continuă (Continuous AF) )
Este stabilit zoom-ul digital când sunt folosite obiective cu
focalizare singulară.
Sunt detectate automat feţele persoanelor, şi sunt stabilite
focalizarea şi expunerea adecvate. ( Dezactivat (Off), Auto,
Prioritate copil (Child Priority), Prioritate adult (Adult Priority))
De fiecare dată când camera sesizează un zâmbet, înregistrarea se
declanşează automat. (Activat (On), Dezactivat (Off) )
Este stabilită sensibilitatea de detecţie pentru funcţia Declanşator
zâmbet. (Zâmbet larg (Big Smile), Zâmbet obişnuit (Normal
Smile), Zâmbet uşor (Slight Smile))
Este selectată direcţia de deplasare a camerei la înregistrarea de
imagini panoramice. ((Dreapta (Right)/ Stânga (Left)/ Sus (Up)/
Jos (Down))
Vă permite accesul la toate informaţiile utile pentru înregistrare.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
înregistrare.
(Afişare informaţii de bază (Disp. Basic Info), Interfaţa cu
informaţii (Display Info.), Fără interfaţa cu informaţii (No Disp.
Info.))
* Numai pentru modelul NEX-5.
203
Dimensiunea imaginii
Vă permite să stabiliţi dimensiunea imaginii şi formatul acestora etc.
Fotografii
Dimensiunea imaginii
(Image Size)
Formatul imaginii (Aspect Ratio)
Calitate (Quality)
Panoramă
Dimensiunea imaginii
(Image Size)
Film
Formatul fişierului*
Este aleasă dimensiunea imaginii.
(3:2: L: 14M/ M: 7.4M/ S: 3.5M
16:9: L: 12M/ M: 6.3M/ S: 2.9M)
Este ales formatul imaginii. (3:2/16:9)
Este stabilit formatul de compresie.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Este stabilită dimensiunea imaginii.
(Standard/Lat (Wide))
Este selectat formatul de înregistrare a filmelor.
(AVCHD/ MP4)
Dimensiunea imaginii (Image Size) Este stabilită dimensiunea imaginii.
* Numai pentru modelul NEX-5.
Luminozitate / Culoare
Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi modul de măsurare şi reglaje de culoare, cum
ar fi echilibrul de alb.
Compensarea expunerii
(Exposure Comp.)
Sensibilitate (ISO)
Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine.
(între –2,0EV şi +2,0EV)
Este stabilită sensibilitatea ISO.
(ISO AUTO/200 - 12800)
Balans de alb
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de lumina
(White Balance)
din mediul ambiant.
(Auto WB (AWB)/ Lumina zilei (Daylight)/ Umbră (Shade)/ Înnorat (Cloudy)/ Incandescent (Incandescent)/ Fluorescent (Fluorescent)/ Bliţ (Flash)/ Temp. culoare (C.Temp.) /Filter (Filtru)/ Custom
(Personalizat)/ Configurare personalizată (Custom Setup))
Mod de măsurare
Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.
(Metering Mode)
(Multi (Multi)/Center (Central)/ Spot (Punctual))
Compensarea bliţului
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ.
(Flash Compensation)
(între –2,0EV şi +2,0EV)
DRO / Auto HDR (DRO/
Corectarea automată a luminozităţii sau contrastului.
Auto HDR)
(Dezactivat (Off)/ D-Range Opt. (Optimizarea domeniului D)/ Auto
HDR)
Stil creativ (Creative Style) Selectarea metodei de procesare a imaginii.
(Standard/ Intens (Vivid)/ Portret (Portrait)/ Peisaj (Landscape)/
Apus de soare (Sunset)/ Alb - Negru (Black & White))
204
Redare
Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare.
Ştergere (Delete)
Prezentare de imagini
(Slide Show)
Selectare fotografie/film
(Stil/Movie select)
Index de imagini
(Image Index)
Selectare Director (Select Folder)
Selectare dată (Select Date)
Rotire (Rotate)
Protejare (Protect)
Mărire imagine (Enlarge Image)
Reglaje de volum (Volume settings)
Specificaţii de imprimare
(Specify Printing)
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Ştergerea imaginilor.
(Imag. multiple (Multiple Img.)/ All in Folder (Toate din
director)/ All in Date Rng. (Toate datele)
Derularea unei prezentări de fotografii
Modul fotografii : Repetiv/ Interval
Modul film : Repetiv / Tip film
Este selectată redarea de fotografii sau cea de filme.
(Fotografie (Still), Film (Movie))
Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în
interfaţa index. (6 imagini / 12 imagini)
Este selectat directorul din care să fie redate fotografiile.
Este aleasă data, corespunzător căreia să fie redate filmele.
Rotirea imaginilor.
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini.
(Mai multe imagini (Multiple Img.)/ Anulare pentru
toate imaginile (Cancel All Images)/ Cancel All Movies
(Anulare pentru toate filmele))
Mărirea imaginii.
Stabilirea volumului pentru filme.
Selectarea imaginii de imprimat sau realizarea reglajelor
pentru imprimare. (Configurare DPOF (DPOF Setup)/
Imprimare dată (Date Imprint))
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa
de redare.
(Interfaţa cu informaţii (Display Info.) / Histograma
(Histogram) / Fără interfaţa cu informaţii (No Disp. Info.))
Configurare
Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente ale
camerei.
Reglaje pentru înregistrare
Sursă de lumină AF
(AF Illuminator)
Este activată sursa AF care va emite lumină în spaţii întunecate.
(Auto / Dezactivat (Off)
Reducere efect de ochi roşii
(Red Eye Reduction)
Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta este folosit,
pentru a se evita apariţia de ochi roşii în imagini.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce imaginea a
fost înregistrată. (10 sec./ 5 sec./ 2 sec./ Dezactivat (Off)
Reluare automată
(Auto Review)
205
Caroiaj (Grid Line)
Histogramă (Histogram)
Asistenţă MF (MF Assist)
Spaţiu de culoare (Color
Space)
SteadyShot
Eliberare fără obiectiv
(Release w/oLens)
Reducerea zgomotului la
expunere îndelungată
(Long Exposure NR)
Reducerea zgomotului la
sensibilitate crescută
(High ISO NR)
Înregistrare sonor film
(Movie Audio Rec)
Reglaje principale
Semnal sonor (Beep)
Limbă ( Language)
Reglaje dată/ oră (Date/Time
Setup)
Stabilire zonă (Area Setting)
Afişare ghid de asistenţă
(Help Guide Display)
Economisirea energiei
(Power Save)
Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei
imaginii.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este afişată histograma care indică distribuţia luminanţei în
imagini.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este afişată o imagine mărită la focalizarea manuală.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este modificat domeniul de reproducere a culorilor.
(sRGB/AdobeRGB)
Este activată funcţia de compensare a mişcărilor camerei.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este stabilit dacă să fie eliberat sau nu butonul declanşator când
obiectivul este detaşat de corpul camerei.
Activat (Enable) / Dezactivat (Disable)
Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea cu expunerea
îndelungată.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea la sensibilitate
crescută.
Auto / Weak (Slabă)
Stabileşte dacă să fie înregistrat sonor pentru filme.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera.
(Sunet AF (Sound) / Puternic (High) /Low (Slab)/ Dezactivat
(Off))
Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Sunt stabilite data şi ora exactă.
Este selectată zona unde este folosită camera.
Este pornită / oprită afişarea ghidului de asistenţă.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este stabilită perioada de timp după care camera trece în modul
economic de funcţionare.
(30 min./ 10 min./ 5 min./ 1 min.)
Luminozitate LCD
Este stabilită luminozitatea ecranului LCD.
(LCD Brightness)
(Auto/Manual/ Timp însorit (Sunny Weather))
Culoare ecran (Display Color) Este stabilită culoarea ecranului LCD.
(Negru (Black)/ Alb (White)/ Albastru (Blue)/ Roz (Pink))
Imagine panoramică
Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice.
(Wide Image)
(Tot ecranul (Full Screen)/Normal))
Afişare la redare
Este selectată metoda de redare a imaginilor portret.
(Playback Display)
(Rotire automată (Auto Rotate)/ Rotire manuală (Manual Rotate))
206
CTRL FOR HDMI
Conexiune USB
(USB Connection)
Modul curăţare
(Cleaning Mode)
Versiune
(Version)
Mod demo (Demo Mode)
Iniţializare (Reset Default)
Este stabilit dacă să fie acţionată sau nu camera cu ajutorul
telecomenzii unui televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB.
(Mass Storage/PTP)
Permite curăţarea senzorului de imagine.
Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului.
Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă
cu filme.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
Instrument pentru carduri de memorie
Formatare (Format)
Numărul fişierului
(File Number)
Denumirea directorului
(Folder Name)
Stabilirea directorului de
înregistrare (Select Shoot. Folder)
Director nou (New Folder)
Recuperarea bazei de date a
imaginilor (Recover Image DB)
Afişare spaţiu disponibil pe card
(Display Card Space)
Configurare Eye-Fi*
Preluare reglaje (Upload Settings)
Este formatat cardul de memorie.
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere
fişierelor de imagine.
(Serie (Series)/ Iniţializare (Reset))
Este ales formatul de denumire a directorului.
(Format standard (Standard Form)/ Format tip dată (Date
Form))
Este selectat directorul de înregistrare.
Este creat un director nou.
Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de
film, când sunt constatate inadvertenţe.
Este afişată durata disponibilă de înregistrare a filmelor
şi numărul de fotografii ce mai pot fi stocate pe cardul de
memorie.
Stabileşte funcţia de preluare a camerei când este folosit un
card Eye-Fi.
Activat (On) / Dezactivat (Off)
* Apare când în aparat este introdus un card de memorie Eye-Fi (comercializat separat). Nu introduceţi nici
un card Eye-Fi în cameră dacă este interzis să o faceţi, spre exemplu atunci când vă aflaţi la bordul
unui avion. Dacă există un card Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje transmitere]
varianta [Dezactivat].
Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi
cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.
207
Funcţii disponibile pentru fiecare mod de
înregistrare
Fucţiile pe care puteţi să le folosiţi depind de modul de înregistrare selectat.
În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.
Funcţiile care nu pot fi utilizate apar de culoare gri pe ecran.
Mod înregistrare
Auto Inteligent
Comp.
Expunerii
–
Înregistrare panoramică
Contra neclarităţii la
mişcare
Temporizator
Avans
continuu
–
–
–
–
–
Detecţia
feţelor
Declanşator
zâmbet
–
–
–
–
–
Selecţia scenei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Programare Auto
Prioritatea diafragmei
Prioritatea timpului de
expunere
Expunere manuală
–
Notă :
• Funcţiile disponibile pot fi limitate şi din cauza altor condiţii decât modul de înregistrare.
208
–
Modurile disponibile pentru bliţ
Fucţiile pe care puteţi să le selectaţi depind de modul de înregistrare selectat şi de funcţiile selectate.
În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.
Modurile ce nu pot fi selectate pentru bilţ apar de culoare gri pe ecran.
Mod înregistrare
Dezactivat Bliţ
automat
Auto Inteligent
Înregistrare panoramică
Contra neclarităţii la
mişcare
Lumină de Sincronizaumplere
re lentă
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Selecţia scenei
Sincronizare
spate
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Programare Auto
–
–
Prioritatea diafragmei
Prioritatea timpului de
expunere
Expunere manuală
–
–
–
–
–
–
–
Note :
• Modurile disponibile pentru bliţ pot fi limitate şi de alte condiţii decât modul de înregistrare.
• Chiar dacă selectaţi un mod ce poate fi folosit pentru bliţ, acesta nu va emite lumiă decât dacă este
ridicat.
• Varianta [Bliţ automat] poate fi selectată numai când pentru [Modul înregistrare] este aleasă varianta
[Auto inteligent] sau în cazul anumitor moduri corespunzătoare opţiunii [Selecţia scenei].
209
Instalarea aplicaţiilor software
Pentru a utiliza imaginile înregistrate de camera foto, vă sunt furnizate următoarele aplicaţii
software:
• Sony Image Data Suite :
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser) (numai pentru Windows)
Notă :
• Înregistraţi-vă ca administrator.
Windows
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Microsoft Windows XP*1 SP3 / Windows Vista*2 SP2 / Windows 7
(preinstalat)
“PMB”
Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
• NEX-5 : Pentru redarea/editarea de filme la înaltă definiţie se
recomandă: Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid
• NEX-3 : Pentru redarea/editarea de filme se recomandă: Intel Core
Duo 1,66 GHz sau mai rapid / Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
sau mai rapid)
Memorie : 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea de filme la
înaltă definiţie se recomandă : 1 GB sau mai mult)
Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de
aproximativ 500 MB
Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 sau mai mult.
“Image Data Converter Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult
SR Ver.3”
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
“Image Data Lightbox
SR”
*1 Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.
*2 Nu este acceptată ediţia Starter.
210
1
Porniţi calculatorul şi introduceţi discul
CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
2 Faceţi clic pe [Install].
• Verificaţi dacă sunt bifate atât “Sony Image Data Suite”, cât şi “PMB” şi urmaţi instrucţiunile
afişate pe ecran.
• Conectaţi camera la calculator în timpul procedurii urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
• Când este afişat un mesaj de confirmare a repornirii, restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile
afişate pe ecran.
• În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fie instalat DirectX.
3 Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.
Sunt instalate următoarele aplicaţii software, iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă
(shortcut).
Notă :
• Dacă aplicaţia “PMB” a fost deja instalată pe calculator, iar numărul versiunii instalate este inferior
celui al versiunii de pe CD-ROM-ul (furnizat), instalaţi aplicaţia “PMB” de pe discul furnizat.
Macintosh
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi softwareul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Conexiune USB : Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
(preinstalat)
“Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac
OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
“Image Data
Procesor : Power PC seriile G4/ G5 (se recomandă 1,0 GHz sau mai rapid)/
Converter SR
Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo sau mai rapid
Ver.3”
Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult
“Image Data
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
Lightbox SR”
211
1 Porniţi calculatorul dvs. Macintosh şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în
drive-ul de disc.
2 Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.
3 Copiaţi fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.
4 Faceţi dublu clic pe fişierul [IDS_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Ce puteţi face cu aplicaţiile software
furnizate
Utilizarea aplicaţiei “PMB”
Cu “PMB” puteţi face următoarele :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afişaţi la calculator ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate ;
• să imprimaţi şi să stocaţi fotografiile cu dată ;
• să creaţi discuri cu date cu ajutorul unui dispozitiv de inscripţionat CD-uri sau DVD-uri.
Pentru a folosi “PMB” consultaţi documentaţia de asistenţă “PMB Help”.
Pentru a accesa documentaţia de asistenţă, faceţi clic pe simbolul de trimitere directă
(PMB
Help) de pe desktop după instalare sau, din meniul start, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T
[PMB] T [PMB Help].
Pagina de asistenţă pentru “PMB” (numai în limba engleză) :
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Notă
• Aplicaţia “PMB” nu este compatibilă cu calculatoarele Macintosh.
Utilizarea “Image Data Converter SR” / “Image Data Lightbox SR”
Cu “Image Data Converter SR” puteţi să realizaţi montaje ale imaginilor înregistrate în modul RAW
cu diverse corecţii, cum ar fi curba tonurilor şi claritatea,
Cu “Image Data Lightbox SR” puteţi să afişaţi şi să comparaţi imagini RAW / JPEG înregistrate cu
această cameră.
212
Pentru detalii legate de “Image Data Converter SR” şi “Image Data Lightbox SR”, consultaţi
documentaţia de asistenţă “Help”.
Pentru a accesa documentaţia de asistenţă, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Sony Image
Data Suite] T [Help] T [Image Data Converter SR Ver.3] sau [Image Data Lightbox SR].
Informaţii de asistenţă pentru “Sony Image Data Suite” (numai în limba engleză) găsiţi la adresa :
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Crearea unui disc de film (NEX-5)
Puteţi crea un disc pornind de la filmele înregistrate în format AVCHD, cu camera foto.
Alegeţi metoda cea mai potrivită pentru player-ul dvs. de disc. Folosiţi “PMB” pentru a importa filme
în formatul AVCHD la un calculator.
Consultaţi “PMB Help” pentru a afla detalii legate de modul de creare a unui disc, folosind “PMB”.
Player
Echipamente de redare a
discurilor Blu-ray
(Player de disc Blu-ray,
PlayStation®3 etc.)
Echipamente de redare a
formatului AVCHD
(Player de disc Blu-ray marca
Sony, PlayStation®3 etc.)
Metodă
Tip de disc
Se creează un disc Blu-ray care să conţină filmele
şi fotografiile importate la un calculator folosind
aplicaţia “PMB”.
Se creează un disc în format AVCHD, cu filmele
şi fotografiile importate la un calculator folosind
aplicaţia “PMB”.
Se creează un disc în format AVCHD, cu un alt
dispozitiv de inscripţionare/ înregistrare decât
DVDirect Express.
Echipamente obişnuite de Se creează un disc cu imagini la calitatea
corespunzătoare definiţiei standard (STD), cu
redare a DVD-urilor
filmele şi fotografiile importate la calculator
(Player DVD, calculator ce
folosind “PMB”.
poate reda DVD-uri etc.
Note
• Dacă folosiţi un dispozitiv Sony DVDirect (dispozitiv de inscripţionare DVD), puteţi transfera date
inserând un card de memorie în slotul destinat acestuia la dispozitivul de inscripţionare sau conectând
camera dvs. la acesta printr-un cablu USB.
• Când folosiţi un dispozitiv Sony DVDirect (dispozitiv de inscripţionare DVD), aveţi grijă ca versiunea
firmware-ului dispozitivului de inscripţionare DVD să fie cea mai recentă.
Pentru detalii, consultaţi următoarea adresă de internet :
http://sony.storagesupport.com/
213
z Caracteristicile
fiecărui tip de disc
Un disc Blu-ray vă permite să înregistraţi filme cu imagini la calitatea
corespunzătoare înaltei definiţii (HD), cu durata mai mare decât în cazul
DVD-urilor.
Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare înaltei definiţii (HD) pot fi
înregistrate pe suporturi media DVD, cum ar fi discuri DVD-R şi este creat un
disc cu imagini de înaltă definiţie (HD).
• Puteţi reda un disc cu imagini de înaltă definiţie (HD) cu ajutorul unui
echipament de redare a formatului AVCHD, cum ar fi un player de disc Bluray marca Sony, un PlayStation®3 etc. Nu puteţi reda discul cu un player DVD
obişnuit.
Filmele cu imagini la calitatea corespunzătoare definiţiei standard (SDT)
convertite din filme cu imagini la înaltă definiţie (HD) pot fi înregistrate pe
suporturi media DVD, cum ar fi discurile DVD-R şi este creat un disc cu imagini
la calitate standard (SDT).
214
Aflarea numărului de imagini ce pot fi
înregistrate
Odată ce introduceţi un card de memorie în camera
foto şi treceţi comutatorul de alimentare (POWER) în
poziţia activat (ON), pe ecranul LCD este afişat numărul
de imagini ce pot fi înregistrate dacă veţi continua
să fotografiaţi în condiţiile valabile la momentul
respectiv.
Note :
• Dacă apare intermitent “0” (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) de culoare galbenă, cardul de
memorie este complet ocupat. Înlocuiţi-l cu un altul sau ştergeţi imaginile care nu vă interesează de
pe cardul de memorie (pag. 182).
• Când indicaţia "NO CARD" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) clipeşte fiind de culoare
galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de card de memorie în aparat. Introduceţi un card
de memorie.
Numărul de fotografii şi durata filmelor ce pot fi înregistrate pe un card
de memorie
Fotografii
Tabelele de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media
formatat cu această cameră foto. Valorile sunt stabilite folosindu-se pentru testare carduri de memorie
standard, marca Sony. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Dimensiunea imaginilor : L 14M
Raportul laturilor : 3:2*
- în număr de imagini Capacitate
Calitate
Standard
Fin
RAW & JPEG
RAW
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
433
305
84
122
875
618
176
251
1778
1258
362
514
3626
2569
745
1054
7172
5083
1478
2089
* Dacă pentru [Formatul imaginii] (Aspect ratio) este aleasă varianta [16:9], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus (cu excepţia [RAW]).
215
Filme
Tabelul de mai jos indică duratele totale de timp aproximative disponibile pentru înregistrare.
Acestea se referă la toate fişierele de timp. Înregistrarea continuă este posibilă timp de cca. 29 de
minute.
(Unitate de măsură : ore : minute : secunde)
Capacitate
Format/
Dimensiune
fişier
AVCHD
(1920×1080)*
MP4 (1440×1080)*
MP4
(1280×720 (Fine))**
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
0:27:00
0:54:30
1:50:30
3:45:10
7:25:10
* NEX-5
** NEX-3
Numărul de imagini care pot fi înregistrate folosind acumulatorul
Numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate când camera este folosită cu acumulatorul
(furnizat) complet încărcat este de 330.
Este posibil ca, în realitate, numerele să fie mai mici decât cele indicate în tabel, în funcţie de condiţiile
de folosire a camerei.
• Numărul este calculat în cazul folosirii unui acumulator complet încărcat în următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant de 25°C,
– pentru opţiunea [Quality] (Calitate) este aleasă varianta [Fine],
– pentru modul [Autofocus mode] (Auto Focalizare) este aleasă varianta [Single-shot AF],
– se înregistrează o imagine la fiecare 30 secunde,
– bliţul luminează stroboscopic la fiecare două poze,
– se porneşte şi se opreşte aparatul o dată la fiecare zece poze,
– folosind un acumulator care este încărcat timp de o oră după ce indicatorul ÎNCĂRCARE se
stinge,
– folosind un suport media "Memory Stick PRO Duo" (comercializat separat).
• Metoda de măsurare se bazează pe standardul CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products
Association).
216
Lista simbolurilor de apar pe ecran
Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica starea camerei.
Puteţi modifica interfaţa afişată cu ajutorul funcţiei DISPL (Afişarea conţinutului) de la butonul rotativ
de comandă.
Standby pentru înregistrare
1
Interfaţa
Indicaţie
Mod de înregistrare
PASM
Selecţia scenei
Dimensiunea imaginilor /
Formatul de imagine
Interfaţă grafică
Înregistrarea filmelor
RAW RAW+J Calitatea imaginii
FINE STD
Numărul de fotografii ce
100
pot fi înregistrate
Dimensiunea imaginilor de
film
Card de memorie/
Transmitere date
123min
Durata cât se pot înregistra
filme
Redare
217
Interfaţa
100%
Indicaţie
Energia rămasă a
acumulatorului
Simboluri de recunoaştere
a scenei
3
Interfaţa
Indicaţie
z
Focalizare
1/125
F3.5
Bliţ în curs de încărcare
±0.0
Timp de expunere
Diafragmă
Măsurare manuală
Sursă de lumină AF
±0.0
Compensarea expunerii
Nu se înregistrează sunet
în cursul filmării
Avertizare de mişcări
nedorite ale camerei
Avertizare de
supraîncălzire
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat /
Eroare legată de fişierul cu
baza de date
Histogramă
Indicatorul timpului de
expunere
Indicatorul diafragmei
REC 0:12
2010-1-1
9:30AM
12/12
Durata de înregistrare pentru
film (m:s)
Data/ ora înregistrate pe
imaginet
Numărul imaginii / Numărul
de imagini înregistrate în
directorul datei sau în cel
selectat
SteadyShot
101-0012
DPOF 1
Directorul de redare –
Numărul fişierului
Protecţie
Ordinea de imprimare şi
numărul de exemplare
2
Interfaţa
Meniu z
Mod înreg.
Sfaturi înreg. z
218
Indicaţie
Taste
Apare când HDR nu a
funcţionat pentru imagine
4
Interfaţa
Interfaţa
Indicaţie
Mod bliţ /
Reducere ochi roşii
Indicaţie
Indicator de sensibilitate la
detecţia zâmbetelor
Mod drive
Mod focalizare
±0.0
Compensarea bliţului
Mod de măsurare
Mod zonă de focalizare
Detecţia feţelor
Declanşator zâmbet
ISO (sensibilitate)
Balans de alb
7500K
G9
Stil creativ
Optimizatorul domeniului
dinamici (DRO) / Auto
HDR
219
Pentru a afla mai multe despre camera
dvs.
Documentul “α Handbook” care explică în detaliu cum să folosiţi camera, este conţinut de discul
CD-ROM (funizat). Consultaţi în amănunt manualul de instrucţiuni pentru a afla cât mai multe lucruri
despre funcţiile camerei.
Pentru utilizatorii de Windows
1
Porniţi calcuatorul şi introduceţi discul CD-ROm (furnizat) în cititorul de discuri al
calculatorului.
2
Faceţi clic pe [Handbook] (manual electronic).
3 Faceţi clic pe [Install] (instalare).
4
Porniţi manualul electronic “α Handbook” cu ajutorul simbolului de apelare
rapidă.
Pentru utilizatorii de Macintosh
1
Porniţi calcuatorul şi introduceţi discul CD-ROm (furnizat) în cititorul de discuri al
calculatorului.
2
Selectaţi directorul [Handbook] (manual electronic) şi copiaţi fişierul “Handbook.
pdf” stocat în directorul [GB] (în limba engleză) pe calculatorul dvs.
3 După ce copierea se încheie, faceţi dublu-clic pe “Handbook.pdf”.
220
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 137÷ 142 şi 221 ÷ 224).
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pag. 207).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului
(pag. 169).
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi că numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un
indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează
prea curând.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 168).
• Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi corect acumulatorul (pag. 169).
• Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat (pag. 168).
• Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul se încălzeşte prea tare, camera afişează un mesaj de avertizare şi se
opreşte automat, din motive de protecţie.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu apăsând
pe jumătate butonul declanşator (pag. 104).
221
Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi că numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul
ÎNCĂRCARE poate să clipească.
• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi
rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi
remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta
semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar,
înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara
domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi
indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în
intervalul adecvat.
Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afişat în modul vizor, când este pornită alimentarea
• Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic
de funcţionare şi se opreşte aproape complet. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera,
spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator.
Obturatorul nu este eliberat.
• Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK
(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.
• Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul.
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect (pag. 171).
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Înregistraţi în modul RAW. Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea în acest
mod poate dura mai mult timp.
• Auto HDR procesează o imagine.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi pentru [AF/MF Select] varianta [Autofocus].
• Nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
• Subiectul poate necesita o focalizare specială. Folosiţi [Punct mobil] sau funcţia de focalizare
manuală.
222
Bliţul nu funcţionează.
• Ridicaţi bliţul (pag. 175).
• Bliţul nu este corect montat. Ataşaţi bliţul (pag. 175).
• Nu puteţi folosi un bliţ în următoarele moduri de înregistrare :
– [Valori adiacente: Cont],
– [Înregistrare panoramică],
– [Vedere nocturnă] şi [Amurg - camera ţinută în mână] la [Selecţia Scenei],
– [Contra neclaritate la mişcare],
– înregistrarea filmelor.
În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul.
• Particulele (de praf, polen etc.) din aer reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Reîncărcarea bliţului durează prea mult.
• Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare
va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a bliţului.
Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.
• Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina
acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi
sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 177).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta
corectă pentru opţiunea [Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă].
Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate
butonul declanşator.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie
de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial
în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale
imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă).
223
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction).
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a
bliţului (pag. 188), când acesta este utilizat.
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 225).
Imaginea este neclară.
• Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale
aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 31, 175). Modurile [Amurg
- camera ţinută în mână] de la [Selecţia Scenei] (pag. 43, 192) şi [Contra neclaritate la mişcare]
(pag. 45, 192), sunt de asemenea eficiente pentru reducerea neclarităţii.
Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB.
224
Măsuri de precauţie
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie
de foarte mare precizie astfel încât 99,99%
dintre pixeli să fie operaţionali. Totuşi, este
posibil ca unele puncte minuscule negre şi/
sau luminoase (de culoare albă, roşie, albastră
sau verde) să apară constant pe ecranul LCD.
Apariţia acestor puncte este normală în
procesul de producţie şi nu afectează în nici
un fel înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roşii, albastre şi
verzi
• Nu apucaţi camera de ecranul LCD.
• Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe.
Dacă razele soarelui focalizează în apropierea
obiectivului este posibil să cauzeze un
incendiu. Când lăsaţi camera la soare, puneţi
capacul obiectivului.
• În partea din spate a ecranului LCD există un
magnet. Nu aşezaţi obiecte care sunt afectate
de câmpuri magnetice, cum ar fi dischete sau
cărţi de credit, între ecranul LCD şi corpul
camerei.
Magnet
• Nu apăsaţi ecranul LCD deoarece acesta se poate
deteriora sau pot apărea disfuncţionalităţi.
Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul
în următoarele locuri
• În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de
uscate sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire.
Este posibil să se deformeze sau să se
decoloreze corpul camerei sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot
genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai
pot fi remediate.
La depozitare
• Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului când
nu folosiţi aparatul.
În legătură cu temperaturile de
funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute,
care nu se încadrează în intervalele indicate mai
sus.
• În locuri cu temperatură redusă pe ecran
pot apărea dâre. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate. Când pornţi camera în locuri
răcoroase, este posibil ca ecranul LCD să se
întunece temporar.
225
În legătură cu condensarea
umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze
în interiorul sau pe exteriorul acesteia.
Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
Metoda de încărcare a bateriei
reîncărcabile din interiorul aparatului
Introduceţi un acumulator încărcat în aparat
sau conectaţi camera la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de reţea (nu este furnizat)
şi lăsaţi camera timp de 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
Pentru a preveni condensarea umezelii
Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic
şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare, circa
o oră.
Note privind cardurile de memorie
Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră
să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă
încercaţi să fotografiaţi cât timp există umezeală
condensată pe lentile, imaginile nu vor fi clare.
• Când folosiţi un card de memorie pentru prima
dată cu această cameră foto, se recomandă
formatarea acestuia cu ajutorul camerei, înainte
de a înregistra, pentru a se obţine performanţe
mai stabile ale cardului. Ţineţi însă seama că
în urma operaţiei de formatare, toate datele
conţinute de cardul de memorie vor fi şterse,
fără a mai putea fi recuperate ulterior. De aceea,
aveţi grijă să salvaţi datele care vă interesează
pe hard diskul unui calculator, înainte de a
formata cardul de memorie.
• Dacă efectuaţi operaţii repetate de înregistrare/
ştergere, este posibil să apară o fragmentare a
datelor aflate pe cardul de memorie. Ca urmare,
este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau
înregistrate filme pe cardul de memorie.
Într-un astfel de caz, stocaţi imaginile conţinute
de cardul de memorie pe hard diskul unui
calculator sau pe alt dispozitiv de stocare a
datelor, apoi formataţi cardul de memorie.
• Nu se acordă compensaţii pentru conţinutul
înregistrat chiar dacă înregistrarea sau redarea
nu sunt posibile datoriră unei disfuncţionalităţi
a camerei sau a cardului de memorie etc.
• Pentru a evita riscul de pierdere a datelor,
copiaţi întotdeauna datele pe un alt suport media
(realizaţi copii de siguranţă).
Bateria reîncărcabilă din interiorul
aparatului
Această cameră are în interior o baterie
reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute
data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod
continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă
veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte
de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă
nu folosiţi deloc aparatul aproximativ 3 luni,
aceasta se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că
respectiva baterie este descărcată, atât timp cât
nu înregistraţi data şi ora.
Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite
implicite de fiecare dată când încărcaţi bateria
reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze
definitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un
service Sony autorizat.
226
• Nu ataşaţi o etichetă etc. la un card de memorie
sau la adaptorul de card deoarece aceasta poate
cauza disfucţionalităţi.
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a înregistra evenimente unice,
efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Acest aparat nu rezistă la praf, stropire sau
udare.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece vă poate
fi afectată ireversibil vederea sau poate fi
deteriorată camera foto.
• Nu priviţi spre soare sau spre altă sursă de lumină
puternică prin obiectivul demontat deoarece vă
poate fi afectată iremediabil vederea sau este
posibil să se deterioreze obiectivul.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiţătoarelor de
radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a
imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariţia de
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în
interiorul camerei foto aveţi grijă ca aceasta
să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul
(pag. 226).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face inutilizabil
suportul de memorie sau poate conduce
la deteriorarea sau la pierderea datelor de
imagine.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului înainte de utilizare.
Datorită căldurii, impurităţile de pe suprafaţa
bliţului se pot decolora sau se pot lipi de acesta,
conducând la o emisie insuficientă de lumină.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi camera sau accesoriile
acesteia la îndemâna copiilor. Cardul de
memorie etc. poate fi înghiţit de aceştia. Dacă
totuşi se produce un astfel de eveniment nedorit,
consultaţi imediat un doctor.
Note privind redarea filmelor cu alte
echipamente (NEX-5)
• Această cameră utilizează profilul superior
MPEG-4 AVC/H.264 pentru înregistrarea în
format AVCHD. Filmele înregistrate în format
AVCHD cu această cameră nu pot fi redate de
următoarele echipamente :
– alte dispozitive compatibile cu formatul
AVCHD care nu acceptă profilul superior.
– dispozitive incompatibile cu formatul
AVCHD.
• Această cameră utilizează şi profilul pricipal
MPEG-4 AVC/H.264 pentru înregistrarea în
format MP4. Din acest motiv, filmele înregistate
în format MP4 cu această cameră nu pot fi
redate cu alte dispozitive decât cele care acceptă
MPEG-4 AVC/H.264.
• Discurile pe care sunt înregistrate imagini la
înaltă definiţie (HD) pot fi redate numai cu
dispozitive compatibile cu formatul AVCHD.
Player-ele sau recorder-ele DVD nu pot reda
discuri cu imagini la înaltă calitate deoarece
sunt incompatibile cu formatul AVCHD. Este,
totodată, posibil ca discurile cu imagini de
înaltă calitate (HD) să nu poată fi scoase din
echipamentele destinate discurilor DVD.
227
Specificaţii
Avertizări privind drepturile de
autor
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel
de materiale poate contravine prevederilor legii
drepturilor de autor.
x Camera
[Sistem]
Tip de cameră
Cameră digitală cu obiective
interschimbabile
Obiectiv
Montură tip E a obiectivului
Imaginile folosite în acest manual
[Senzor de imagine]
• Fotografile folosite în acest manual pentru
exemplificare sunt imagini reproduse şi nu
reprezintă imagini înregistrate efectiv cu această
cameră.
Formatul imaginii
23,4×15,6 mm (format APS-C) senzor de
imagine CMOS
Numărul total de pixeli ai camerei
cca. 14.600.000 pixeli
Numărul de pixeli eficace ai camerei
cca. 14.200.000 pixeli
Cu privire la specificaţiile datelor
descrise în acest manual
• Datele cu privire la performanţe şi specificaţii
sunt definite în următoarele condiţii, cu excepţia
cazurilor în care este altfel descris în manual:
– temperatura obişnuită a mediului ambiant
este de 25 °C
– folosind un acumulator care este încărcat
timp de o oră după ce indicatorul luminos
ÎNCĂRCARE se stinge.
[Anti-Dust] (anti-praf)
Sistem
Acoperire de protecţie împotriva încărcării
de pe filtrul trece-jos şi de pe mecanismul
de vibraţie electromagnetică
[Sistem de Autofocalizare]
Sistem
Sistem de detecţie a contrastului
Domeniul de sensibilitate
De la 0 EV la 20 EV
(echivalent ISO 100, pentru obiective cu
F2.8)
[Comanda expunerii]
Modul de măsurare
Senzor de imagine cu 49 de segmente
Domeniul de măsurare
• de la 0 EV la 20 EV (echivalent ISO 100,
pentru obiective cu F2.8)
Sensibilitatea ISO (Index de expunere
recomandat)
AUTO, ISO între 200 şi 12800
Compensarea expunerii
± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)
228
[Obturator]
Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal
Domeniul vitezelor
între 1/4000 secunde şi 30 secunde, BULB
(pas de 1/3 EV)
Viteza de sincronizare a bliţului
1/160 secunde
Tip
[Suport de înregistrare]
• Card “Memory Stick PRO Duo”,
• Card de memorie SD,
[Ecran LCD]
Panou LCD
7,5 cm (tip 3,0) drive TFT
Număr total de puncte
921.600 (640 × 3(RGB) × 480 puncte
[Conectori de intrare / ieşire]
USB :
HDMI :
miniB
minimufă HDMI tip C
[Alimentare]
Acumulator utilizat
Acumulator reîncărcabil tip NP-FW50
[Altele]
Exif Print
Compatibil
PRINT Image Matching III
Compatibil
Dimensiuni (aprox.)
• NEX-5 :
110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(L / Î / A, exclusiv părţile proeminente)
• NEX-3 :
117,2 × 62,6 × 33,4 mm
(L / Î / A, exclusiv părţile proeminente)
Masă
• NEX-5 :
aprox. 287 g (cu acumulator şi card de
memorie “Memory Stick PRO Duo”)
aprox. 229 g (numai corpul)
• NEX-3 :
aprox. 297 g (cu acumulator şi card de
memorie “Memory Stick PRO Duo”)
aprox. 239 g (numai corpul)
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ +40°C
Format fişier :
Fotografii : compatibil JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline),
compatibil DPOF
• NEX-5 :
Film (format AVCHD) :
compatibil AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 canal, equipat
cu Creator Dolby Digital Stereo
– Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories.
Film (Format MP4) :
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
• NEX-3 :
Film : Visual MPEG-4
Comunicaţie USB
USB de mare viteză (compatibil USB 2.0)
x Bliţ
Număr de referinţă bliţ :
GN 7 (în metri, pentru ISO 100)
Perioada de reîncărcare :
aprox. 4 sec.
Acoperire a bilţului :
acoperire obiectiv 16 mm
(distanţa focală indicată de obiectiv)
Compensarea bliţului :
± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)
Dimensiuni (aprox.)
35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(L / Î / A, exclusiv părţile proeminente)
Masă aprox. 20,4 g
229
x Obiectiv
Cu privire la obiectivele E18 – 200 mm, consultaţi manualul de instrucţiuni al acestuia (furnizat).
Obiectiv
Cameră
Distanţă focală echivalentă cu
formatul 35 mm*1 (mm)
Obiectiv grup-elemente
Unghi de vizualizare*1
Focalizare minimă*2 (m)
Mărire maximă (×)
f-stop minimă
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni
(max. diametru × înălţime)
(mm)
Masă
Efect de compensare*3
Obiectiv cu focalizare
unică E16
NEX-5A/5D/3A/3D
Obiectiv de zoom
E18 – 55 mm
NEX-5D/5K/3D/3K
24
27 - 82,5
5-5
83°
0,24 (0,79)
0,078
f/22
49
9-11
76° - 29°
0,25 (0,82)
0,3
f/22 - f/32
49
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
67 g
– *4
194 g
aprox. 4 trepte
*1 Valorile pentru distanţa focală echivalentă cu formatul 35 mm şi unghiul de vizualizare se
bazează pe camere digitale echipate cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
*2 Focalizarea minimă reprezintă cea mai scurtă distanţă de la senzorul de imagine la subiect.
*3 Timp de expunere (diferă în funcţie de condiţiile de înregistrare).
*4 Funcţia de compensare optică a mişcărilor nedorite nu este disponibilă.
230
x Încărcător pentru acumulator tip
BC-VW1
Parametrii la intrare :
100 - 240V curent alternativ ;
50/60 Hz ;
4,2 W
Parametrii la ieşire :
8,4 V curent continuu ; 0,28 A
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ + 40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
– 20°C ÷ + 60°C
Dimensiuni maxime :
aprox. : 63 × 95 × 32 mm (L / Î / A)
Masa : cca. 85 g
x Acumulator NP-FW50
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximă :
8,4 V curent continuu
Tensiune nominală :
7,2 V curent continuu
Tensiune maximă la încărcare :
8,4 V curent continuu
Intensitatea maximă a curentului la
încărcare
1,02 A
Capacitate :
• obişnuită :
7,7 Wh (1080 mAh)
• minimă :
7,3 Wh (1020 mAh)
Dimensiuni maxime
31,8 × 18,5 × 45 mm (L / Î / A)
Masa
aprox. 57 g
Despre distanţa focală
• Unghiul de imagine al acestei camere este
mai îngust decât al unui aparat foto cu film,
în format 35 mm. Puteţi să aflaţi echivalenţa
aproximativă a distanţei focale cu cea a unui
aparat foto cu film, în format 35 mm şi să
fotografiaţi la acelaţi unghi al imaginii, mărind
cu jumătate distanţa focală a obiectivului
dvs.
Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm,
puteţi obţine echivalentul aproximativ al unuia
de 75 mm folosit de un aparat foto cu film, în
format 35 mm.
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
• Această cameră este compatibilă cu standardul
universal DCF (Design rule for Camera File
system) stabilit de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Nu este garantată redarea cu alt echipament
a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi
nici redarea cu această cameră a imaginilor
înregistrate sau editate cu alte echipamente.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
231
Funcţiile 3D
În continuare, sunt descrise funcţiile 3D puse la dispoziţie de această variantă actualizată de
firmware.
Imaginile înregistrate în modul [Înregistrare panoramică 3D] al acestei camere pot fi redare numai
de către televizoare 3D. Aceste imagini vor fi redate ca imagini obişnuite pe ecranul LCD al camerei
şi de către televizoarele ce nu sunt de tip 3D.
Înregistrare
Vizualizare
Pentru a înregistra imagini 3D, deplasaţi
circular camera, aşa cum este indicat în
imaginea alăturată.
Conectaţi camera la un televizor 3D prin
intermediul unui cablu HDMI (comercializat
separat), pag. 9.
1 Spre conectorul HDMI
Cablu HDMI
2 Spre conectorul
HDMI
z Denumirea
fişierului de imagine 3D
Un fişier de imagine 3D conţine atât un fişier JPEG, cât şi unul MPO.
Dacă importaţi imaginile înregistrate în modul [Înregistrare panoramică 3D] la un calculator, în
memoria aceastuia vor fi înregistrate două fişiere de date de imagine, într-un acelaşi director.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Dacă ştergeţi vreunul dintre fişierele JPEG sau MPO ce conţin imaginile 3D, respectiva imagine
3D nu mai poate fi redată.
Notă :
• Este posibil să resimţiţi un disconfort cum ar fi dureri de ochi, ameţeli sau senzaţii de oboseală în timp ce
vizionaţi imagini 3D înregistrate cu această cameră pe ecrane 3 D compatibile. Când urmăriţi imagini 3 D,
vă recomandăm să faceţi în mod periodic pauze. Deoarece necesitatea de a face pauze şi frecvenţa acestora
variază de la o persoană la alta, vă rugăm să vă stabiliţi propriul standard, adecvat pentru organismul dvs. Dacă
nu vă simţiţi bine, întrerupeţi vizionarea imaginilor 3 D şi consultaţi un doctor dacă este necesar. Totodată,
vă recomandăm să consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat sau al aplicaţiei software
furnizate împreună cu camera. Capacitatea vizuală a unui copil este întotdeauna vulnerabilă (în special în
cazul copiilor cu vârsta mai mică de şase ani). Înainte de a le permite să vizioneze imagini 3 D, vă rugăm să
consultaţi un expert, cum ar fi un doctor pediatru sau oftalmolog. Aveţi grijă ca recomandările acestora să fie
respectate de copilul dvs.
232
Funcţiile 3D puse la dispoziţie
Această variantă de firmware actualizat vă pune la dispoziţie noi funcţii în meniu.
Meniu
Mod de înregistrare
Cameră
Dimensiunea imaginii
Redare
Redare
Noi elemente furnizate
Funcţii
Înregistrare panoramică 3D Stabilirea înregistrării 3D.
Stabilirea direcţiei de înregistrare pentru
Direcţie panoramă 3D
imaginile 3D.
Panoramă 3D : dimensiuSelectarea dimensiunii imaginilor 3D.
nea imaginii
Prezentare de imagini T Redarea automată a imaginilor 3D numai la
un televizor 3D conectat la cameră.
Tip imagine
Redarea imaginilor 3D la un televizor 3D
Vizualizare 3D
conectat la cameră.
233
Înregistrare panoramică 3D
Vă permite să creaţi o imagine 3D din imagini compuse.
1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Înreg. panoramică 3D]
2 Îndreptaţia camera spre una din marginile subiectului,
apoi apăsaţi complet butonul declanşator.
Această parte nu va fi înregistrată
3 Deplasaţi
circular camera spre capătul imaginii,
urmând indicaţia de apare pe ecranul LCD.
Indicaţie de direcţie
Note :
• Dacă nu puteţi deplasa circular camera pentru a surprinde întregul subiect în perioada de timp alocată,
în imaginea compusă va apărea o zonă de culoare gri. Pentru a obţine rezultate bune, vă recomandăm
să descrieţi un arc de cerc de 180° în aproximativ 6 secunde, în cazul în care folosiţi un obiectiv
E18 – 55 mm la capătul larg (18 mm). În cazul folosirii părţii telefoto a obiectivelor, camera trebuie
deplasată mai lent.
• Dacă înregistraţi o imagine 3 D cu partea T a unui obiectiv de zoom, zona de culoare gri poate să
apară mai frecvent sau este posibil ca înregistrarea să fie întreruptă. Se recomandă să folosiţi pentru
obiectivele de zoom partea W.
• Camera continuă să fotografieze în timpul înregistrării [Înreg. panoramică 3D] şi obturatorul va emite
semnale sonore specifice până la încheierea înregistrării.
• Deoarece sunt mai multe imagini alipite împreună, partea unde acestea vin în contact nu va fi
înregistrată cursiv.
• În condiţii de iluminare slabă, imaginile 3D pot fi neclare.
• În condiţiile în care lumina clipeşte, cum ar fi cazul lămpilor cu fluorescenţă, luminozitatea şi culorile
imaginii combinate nu vor fi întotdeauna la uniforme.
• Când întregul unghi de înregistrare a imaginilor 3 D şi cel pentru care dvs. aţi fixat focalizarea
şi expunerea (AE/AF blocat) apăsând pe jumătate butonul declanşator sunt extrem de diferite ca
luminozitate, culoare şi focalizare, înregistrarea nu va fi realizată cu succces. Într-un astfel de caz,
modificaţi unghiul stabilit şi înregistraţi din nou.
• Modul [Panoramă 3D] nu este adecvat în următoarele cazuri :
– când subiectul se deplasează,
234
– când subiectul se află prea aproape de cameră,
– când subiectul înregistrat conţine un model repetitiv, cum ar fi gresie sau faianţă, sau când acesta
prezintă un contrast slab, cum este cazul cerului, a unei plaje cu nisip sau a unei pajişti,
– subiecte aflate în continuă schimbare cum ar fi valurile sau cascadele,
– subiecte ce conţin soarele sau surse de iluminare electrică etc. care sunt mult mai luminoase decât
restul cadrului.
• Înregistrarea în modul [Panorama 3D] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii :
– când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea încet,
– când există prea multe mişcări nedorite ale camerei.
• O imagine 3D conţine atât un fişier JPEG, cât şi unul MPO. Dacă ştergeţi vreunul dintre fişierele
JPEG sau MPO ce conţin imaginile 3D, respectiva imagine 3D nu mai poate fi redată.
• Puteţi înclina camera pe direcţie orizontală numai la înregistrarea de imagini în modul [Înregistrare
panoramică 3D].
z Sfaturi
pentru înregistrarea de imagini 3D
Deplasaţi circular camera, pe un arc de cerc, cu
viteză constantă, în direcţia indicată de săgeată
pe ecranul LCD, ţinând seama de următoarele
indicaţii. Viteza de deplasare a camerei trebuie
să fie cam jumătate din cea pentru înregistrarea
panoramică obişnuită.
• Înregistraţi un subiect static.
• Asiguraţi o distanţă suficient de mare între subiect şi fundal.
• Înregistraţi imaginile 3D în spaţii luminoase, spre exemplu
în aer liber.
• Stabiliţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator,
pentru a putea fixa focalizarea, expunerea şi echilibrul de
alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi deplasaţi
circular camera.
• Când folosiţi un obiectiv de zoom, se recomandă să folosiţi
pentru acesta partea W.
235
Direcţie panoramă 3D
Pentru stabilirea direcţiei de deplasare circulară a camerei, în cazul înregistrării panoramice 3D.
1 Buton MENIU T [Camera] T [Direcţie Panoramă 3D] T selectaţi varianta dorită
236
(Dreapta)
Deplasaţi circular camera de la stânga spre dreapta.
(Stânga)
Deplasaţi circular camera de la dreapta spre stânga.
Dimensiunea imaginii
Stabiliţi dimensiunea pentru imaginile imortalizate în modul [Înregistrare panoramică 3D].
1 Buton MENIU T [Dimensiunea imaginii] T [Direcţie Panoramă 3D] T modul dorit.
(16:9)
Orizontal : 1920 × 1080
(Standard)
Orizontal : 4912 × 1080
Orizontal : 7152 × 1080
(Lată)
z Sfaturi
pentru alegerea dimensiunii imaginii
În funcţie de modul selectat, imaginile 3D pot să difere.
16:9
Standard
Lată
Când alegeţi una dintre variantele [Standard] sau [Lată], imaginile sunt baleiate când apăsaţi zona
centrală a butonului de comandă.
237
Tipul imaginii
Sunt redate numai imagini 3D, sub forma unei prezentări de imagini, pe ecranul unui televizor 3D
conectat la cameră.
1
Buton MENIU T [Redare] T [Prezentare de imagini]T [Tip de imagine] T selectaţi
varianta dorită.
Toate (All)
Afişare numai 3D
(Display 3D Only)
238
Sunt redate toate fotografiile de pe cardul de memorie, ca
imagini obişnuite.
Sunt redate numai imaginile 3D.
Vizualizare 3D
Pentru a vizualiza, pe ecranul unui televizor 3D, imagini panoramice 3D înregistrate cu această
cameră, urmaţi procedura de mai jos.
Conectaţi camera la un televizor 3D folosind un cablu HDMI (comercializat separat).
1
Conectaţi camera la un televizor 3D prin
intermediul unui cablu HDMI (comercializat
separat).
1 Spre conectorul HDMI
2 Buton MENIU T [Redare] T [Vizualizare 3D]
T [OK].
Imaginile panoramice 3D înregistrate cu această
cameră apar pe ecranul televizorului.
Când alegeţi una dintre variantele [Standard] sau
[Lată], imaginile sunt baleiate când apăsaţi zona
centrală a butonului de comandă.
Cablu HDMI
2 Spre conectorul
HDMI
Note :
• Când selectaţi opţiunea [Vizualizare 3D], sunt afişate numai imagini 3D.
• Nu conectaţi camera şi echipamentul de redare folosind terminalele de ieşire. Când camera şi
televizorul sunt conectate prin respectivele mufe, nu sunt redate imaginea şi sunetul. Totodată, o
astfel de conexiune poate cauza probleme camerei şi/sau echipamentului conectat.
• Această funcţie este posibil să nu acţioneze corespunzător în cazul anumitor televizoare. Spre exemplu,
este posibil să nu puteţi afişa la televizor semnalul video transmis la ieşire în modul 3D sau să nu
auziţi sonorul emis de acesta.
• Folosiţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
• Folosiţi un miniconector HDMI la un capăt (pentru cameră) şi un conector adecvat pentru televizor
la celălalt capăt.
• Influenţată de semnalul transmis de la televizor, la ochelarii 3D, este posibil ca telecomanda wireless
RMT-DSLR1 (comercializată separat) să nu funcţioneze corect. Când folosiţi telecomanda wireless,
aşezaţi camera la distanţă cât mai mare posibil de televizor, cu senzorul de telecomandă îndreptat în
altă direcţie decât cea spre televizor (numai la modelel NEX-5/5C).
z Pentru
a viziona fotografii la televizor
Dacă selectaţi varianta [Vizualizare 3D], sunt afişate la televizor numai imagini 3D.
Pentru a viziona şi fotografii obişnuite, apăsaţi partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru
a renunţa la folosirea opţiunii [Vizualizare 3D].
Pentru a reveni la vizualizarea de imagini 3D, apăsaţi din nou partea de jos a butonului rotativ de
comandă.
Pentru a afişa imagini în modul index, selectaţi [Meniu] T [Redare] T [Index imagini].
239
Mărci înregistrate
•
este marcă înregistrată a Sony Corporation.
, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick Duo”,
• “Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO, “Memory Stick Micro”, “MagicGate” şi
HG Duo”,
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” este marcă de comerţ a Sony Corporation.
• “Photo TV HD” este marcă de comerţ a Sony Corporation.
• “AVCHD" şi sigla "AVCHD" sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
• “Blu-ray Disc" şi sigla asociată sunt mărci comerciale.
• “Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Macintosh şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
• PowerPC este marcă de comerţ înregistrată a IBM Corporation în Statele Unite.
• Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Sigla SDXC, SDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• Eye-Fi este marcă de comerţ a Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard este marcă înregistrată a MultiMediaCard Association.
• “PlayStation” este marcă de comerţ a Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare în
acest manual nu vor apărea, însă în fiecare caz marcajele ™ sau ®.
240
Note privind licenţele
Aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg” sunt furnizate împreună
cu această cameră. Vă furnizăm acest software în baza unei convenţii de licenţă încheiate cu deţinătorii
drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării acestora, avem obligaţia de a vă informa asupra
următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi următoarele :
“license1.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele (în limba
engleză) pentru aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg”.
PRODUSUL NEX-5/5C ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE MPEG 4, ACORDAT
PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN SCOPUL :
(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/ SAU
(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST OBŢIUNTĂ DE
LA UN PROVIDER VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ NICI O
LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE.
PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC., LA ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
PRODUSUL NEX-3/3C ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC, ACORDAT
PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN SCOPUL :
(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/ SAU
(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST OBŢIUNTĂ DE
LA UN PROVIDER VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ NICI O
LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE.
PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC., LA ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
241
Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL
În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu Licenţa publică
generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în
continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica
şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi LPGR
furnizate.
Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua :
http://www.sony.net/Products/Linux/
Preferăm să nu fim contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba engleză)
licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru aplicaţiile software.
Pentru vizualizarea documentelor PDF, este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care aceasta
nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a firmei Adobe Systems
:
http://www.adobe.com/
242
Index
A
Activităţi sportive............................... 43, 192
Acumulator “infoLithium”............... 149, 168
Încărcare ............................................... 168
Adobe RGB................................................ 93
AF, zonă ~ ......................................... 55, 203
AF/ MF, selectare ............................... 53, 203
AF imagine unică ....................................... 56
AF, sursă luminoasă .......................... 93, 205
Amurg - cameră ţinută în mână.......... 44, 192
Asistenţă MF .............................................. 92
Autofocalizare ............................................ 53
Apus de soare ..................................... 43, 192
Autofocalizare, mod ................................... 56
Auto HDR .................................................. 74
Auto inteligent ..................... 24, 41, 187, 191
Avans continuu........................................... 34
AVCHD .............................................. 67, 153
Avertizare, mesaje .................................... 143
B
Balans de alb ...................................... 69, 204
Balans de alb personalizat .......................... 70
Balans de alb prestabilit ............................. 70
Baleire la redare ................................. 47, 194
Bliţ............................................................ 175
Bliţ, transport ........................................... 176
Bliţ, compensare~ ............................. 72, 204
Bliţ, mod ........................................... 31, 188
Bliţ oprit ..................................................... 31
Bliţ de umplere........................................... 31
“BRAVIA” Sync ...................................... 124
BULB, înregistrare..................................... 49
Buton rotativ de comandă ............ 17, 19, 184
Buton declanşator................................. 11, 23
Buton FILM ........................................ 12, 23
Buton redare ......................................... 11, 26
C
Calitatea ............................................. 66, 204
Calculator ................................................. 125
Cerinte de sistem ................................... 125
Card de memorie .............................. 147, 173
Card Eye-Fi ............................................. 122,
Caroiaj ........................................................ 90
Ceas, setare .............................................. 177
Claritate ...................................................... 75
Compensarea bliţului ................................. 72
Compensarea expunerii ...................... 32, 189
Conexiune
calculator ............................................... 130
televizor ................................................. 123
USB ....................................................... 110
Condensarea umezelii .............................. 226
Configurare ........................................ 21, 205
Contrast ...................................................... 75
Continuu - prioritate viteză ................ 35, 190
Contra neclaritate la mişcare .............. 45, 190
Controlul defocalizării fundalului ............ 187
Conţinutul interfeţei .................................... 29
Crearea unui disc............................... 132, 213
CTRL FOR HDMI ........................... 109, 207
Culoare
Ecran ..................................................... 106
Filtru ........................................................ 70
Spaţiu .............................................. 93, 206
Temperatură............................................. 70
Curăţare, mod ...................................111, 207
Curea de umăr .......................................... 176
243
D
Data / Ora, setare.............................. 101, 206
Declanşator zâmbet ............................ 59, 198
Denumire director ............................ 117, 207
Detecţia feţelor ................................... 58, 198
Detecţia zâmbetelor ........................... 60, 203
Desfăşurare panoramică ............................. 66
Diafragmă .................................................. 51
Dimensiunea imaginii ................ 63, 196, 237
Director
denumire........................................ 117, 207
nou ......................................................... 119
Direcţie panoramă .............................. 61, 203
Direcţie panoramă 3D .............................. 236
DISP ........................................................... 29
DMF ........................................................... 53
DRO/Auto HDR................................. 73, 204
D, Optimizator domeniu~ .......................... 73
DOPF, reglaj............................................... 86
Drive, mode~ ........................................... 203
E
Economisire energie.......................... 104, 206
Eliberare fără obiectiv ......................... 95, 206
Expunere, Compensare~ ..................... 32, 189
Expunere manuală ............................... 48, 191
Eye-Fi........................................................ 147
card .......................................................... 122
configurare .............................................. 207
F
Fişier
format ........................................................ 67
număr .............................................. 116, 207
Film ........................................................... 190
Filtru de culoare .......................................... 70
Focalizare manuală directă ......................... 53
Format dată ............................................... 101
Format fişier .............................................. 204
Format de imagine .............................. 65, 204
Formatare .......................................... 115, 207
Fotografiere ............................................... 179
Funcţii 3D ......................................... 232, 233
Funcţia de asistenţă a camerei................... 186
244
H
High ISO NR....................................... 97, 206
Histogramă ......................................... 91, 206
I
Identificarea părţilor componente ....... 11, 164
Image Data Converter SR ................. 128, 212
Image Data Lightbox SR .................. 129, 212
Imagine mărită ............................................ 84
Imagine panoramică .......................... 107, 206
Imagine 3D, tip~ ....................................... 238
Imprimare.................................................. 136
Specificaţii ........................................ 86, 205
Iniţializare .......................................... 114, 207
Instalare ...................................................... 127
Index imagine................................. 40, 79, 200
Interfaţă
de redare .................................................. 108
ghid de asistenţă .............................. 103, 206
ISO, sensibilitate ........................................ 106
Î
Înregistrare ................................................... 23
sonor film .................................................. 98
BULB ........................................................ 49
Film / Fotografie........................................ 23
panoramică ........................................ 46, 193
panoramică 3D ........................................ 234
Încărcare acumulator .................................. 168
J
JPEG ............................................................ 66
L
Limbă .................................................100, 206
Lista sfaturilor pentru înregistrare .......62, 203
Luminozitatea LCD ...........................105, 206
LCD
Luminozitate .................................. 105, 206
Lumină mediu ambiant ..............................119
M
Macintosh...........................................128, 211
Macro ...................................................43, 193
Mărire ..........................................................47
Mărirea imaginii.........................................199
Mărire la redare ....................................26, 199
Meniu ...................................................19, 202
Camera ...................................................... 20
Configurare................................................ 21
Mod înregistrare ........................................ 19
Dimensiune imagine ................................. 20
Luminozitate/ culoare ............................... 20
Redare ....................................................... 21
Mesaje de avertizare ..................................143
Mod
autofocalizare .................................... 56, 203
demonstrativ .................................... 113, 207
drive .......................................................... 33
înregistrare .............................................. 191
măsurare ............................................ 71, 204
MP4 ..............................................................67
Multi.......................................................55, 71
Multisegment .............................................105
N
Numărul
de fotografii .............................................. 15
de imagini ce pot fi înregistrate ................. 16
de imagini ce apar în interfaţa index ......... 21
de exemplare ce pot fi imprimate .............. 16
Numărul fişierului ..............................116, 207
O
Obiectiv ..............................................161, 167
Optimizatorul domeniului D ........................73
Ora de vară .................................................101
P, Q
Panoramă..............................................46, 193
Panoramă 3D..............................................233
Peisaj ....................................................43, 192
PMB ...................................................129, 212
PMB Launcher ...........................................127
Portret...................................................43, 192
Portret în noapte ...................................43, 192
Program automat ..................................52, 191
Prezentare de imagini ...........................77, 205
Prioritate timp de expunere ..................50, 194
Prioritate diafragmă .............................51, 195
Protejare ...............................................83, 205
Punctual........................................................71
Punct mobil ..................................................55
R
RAW............................................................ 66
Rear sync..................................................... 31
Recuoaşterea scenei .............................. 23, 41
Recuperare BD imagini..................... 120, 207
Redare ................................................. 26, 207
Redare la televizor .................................... 123
Reducere ochi roşii ............................. 88, 205
Reducerea zgomotului ........................ 96, 206
Reducerea zgomotului
datorat de expunerii prelungite ........ 96, 206
Revizualizare (Reluare) automată ....... 89, 206
Rotirea imaginilor ............................... 82, 205
S, Ş
Saturaţie ...................................................... 75
Selectare dată ...................................... 81, 205
Selectare director ................................ 80, 205
Selectare direcţie de înregistrare ....... 118, 207
Selectare fotografie / film .......................... 205
Selecţia scenei ..................................... 43, 192
Semnale sonore ........................................... 99
Sensibilitate ISO ................................. 68, 204
Setări transmitere date....................... 122, 207
Sfaturi, listă ........................................ 62, 203
Sfaturi pentru înregistrarea 3D.................. 235
Simboluri............................................. 15, 217
Sincronizare lentă (Slow Sync) ................... 31
Soluţionarea problemelor .................. 137, 221
Software .................................................... 210
Spaţiu de culoare ................................. 93, 206
Spaţiu liber pe card ........................... 121, 207
Specificaţii ................................................ 228
Specificaţii pentru imprimare .............. 86, 205
Spot (punctual) ............................................ 71
245
Stil creativ ................................................. 205
Stabilire dată / oră ............................. 101, 206
Stabilire zonă .................................... 102, 196
SteadyShot, funcţie~ ........................... 94, 206
sRGB ........................................................... 93
Suport de prindere a bliţului ..................... 176
Ştergere ..................................................... 132
Ştergere ......................................... 28, 76, 182
T, Ţ
Taste .................................................... 18, 185
Telecomandă ............................................... 39
Temperatură de culoare ............................... 70
Temporizator ....................................... 36, 189
Temporizator (Cont.)................................... 37
Timp de expunere........................................ 50
Tip de imagine (3D) .................................. 238
U
Umezeală, condensare............................... 226
USB, conexiune ................................ 110, 207
V
Valori adiacente: Cont. ............................... 38
Vedere nocturnă ...................................43, 192
Versiune............................................. 112, 207
Vizionarea imaginilor la televizor ............. 123
Vizualizarea imaginilor 3D ....................... 239
Volum, reglaje ..................................... 85, 205
W
Windows, calculator.......................... 127, 210
WB (balans de alb).............................. 69, 204
Z
Zgomot cauzat de expunerea prelungită,
reducere ~ ..........................................96, 206
Zgomot cauzat de sensibilitatea ISO înaltă,
reducere ~ ..........................................97, 207
Zonă de AF...........................................55, 203
Zoom digital de precizie ......................57, 203
Zoom la redare .....................................26, 199
246
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement