HS20EXR FINEPIX Manual de Utilizare

Add to my manuals
132 Pages

advertisement

HS20EXR FINEPIX Manual de Utilizare | Manualzz

DIGITAL CAMERA

FINEPIX

HS20EXR

Manual de Utilizare

Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs. Acest manual descrie modul de utilizare al camerei digitale FUJIFILM FinePix HS20EXR precum şi al software-ului oferit împreună cu aceasta. Asiguraţi-vă că aţi citit şi înţeles conţinutul acestui manual înainte de a folosi camera.

Pentru mai multe informaţii legate de produse similare, vizitaţi site-ul nostru la:

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

BL01292-Y00

RO

Înainte de a începe

Primii paşi

Principii de bază privind fotografierea şi redarea

Mai multe despre fotografiere

Mai multe despre redare

Filme

Conexiuni

Meniuri

Note tehnice

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Apendice

ii

Pentru siguranţa dumneavoastră

Asiguraţi-vă că aţi citit aceste note înainte de utilizare

Note de siguranţă

• Asiguraţi-vă că folosiţi camera corect. Citiţi aceste măsuri de siguranţă şi

Manualul de Utilizare cu atenţie înainte de utilizare.

• După ce citiţi aceste măsuri de siguranţă, păstraţi-le la loc sigur.

Evitaţi expunerea la apă

Nu permiteţi pătrunderea apei sau a obiectelor străine în cameră.

În cazul în care apa sau obiectele străine pătrund în cameră, opriţi camera, scoateţi bateria, deconectaţi şi scoateţi din priză adaptorul de alimentare CA.

Continuarea folosirii camerei poate duce la incendiu sau şoc electric.

• Contactaţi furnizorul dumneavoastră FUJIFILM.

Despre pictograme

Pictogramele prezentate mai jos sunt folosite în cadrul acestui document pentru a indica gravitatea rănilor sau a daunelor care se pot produce în cazul

în care sunt ignorate informaţiile indicate prin pictograme şi, drept consecinţă, produsul este folosit incorect.

AVERTI-

ZARE

Această pictogramă indică faptul că ignorarea informaţiilor prezentate poate duce la deces sau la rănire gravă.

Această pictogramă indică faptul că ignorarea informaţiilor prezentate poate duce la rănirea personală sau la deteriorarea materialelor.

ATENŢIE

Pictogramele prezentate mai jos sunt folosite pentru a indica natura informaţiilor care trebuie respectate.

Pictogramele triunghiulare indică faptul că informaţiile prezentate necesită atenţie specială („Important”).

Pictogramele circulare tăiate de o bară pe diagonală vă spun că acţiunea indicată este interzisă („Interzis”).

Cercurile pline cu un semn de exclamare în interior vă indică o acţiune care trebuie întreprinsă („Necesar”).

Scoateţi din priză.

În cazul în care apare o problemă, închideţi camera, scoateţi bateria, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul de alimentare CA.

Continuarea folosirii camerei în timp ce aceasta scoate fum, emană un miros ciudat sau prezintă manifestări ciudate, poate provoca incendiu sau şoc electric.

• Contactaţi furnizorul dumneavoastră FUJIFILM.

A nu se folosi

în baie sau la duş.

Nu folosiţi camera în baie sau la duş.

Acest lucru poate duce la incendii sau şocuri electrice.

A nu se dezasambla

Nu atingeţi componentele interne

Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi sau să alteraţi (nu deschideţi niciodată carcasa).

Nerespectarea acestei precauţii poate duce la incendiu sau la şoc electric.

În cazul în care carcasa se deschide ca rezultat al căderii sau al unui alt accident, nu atingeţi componentele expuse.

Nerespectarea acestei precauţii poate duce la şoc electric sau rănire prin atingerea părţilor deteriorate. Îndepărtaţi imediat bateria, având grijă să evitaţi rănirea sau şocul electric şi duceţi produsul la punctul de achiziţionare pentru verificare.

Nu schimbaţi, nu încălziţi şi nu forţaţi cablul de conexiune şi nu plasaţi obiecte grele pe acesta.

Aceste acţiuni pot deteriora cablul şi pot cauza incendiu sau şoc electric.

• În cazul în care cablul este deteriorat, contactaţi furnizorul dumneavoastră FUJIFILM.

Nu puneţi camera pe o suprafaţă instabilă.

Acest lucru poate duce la căderea sau răsturnarea camerei şi poate produce răniri.

Nu încercaţi să faceţi fotografii când sunteţi în mişcare.

Nu folosiţi camera în timp ce mergeţi sau conduceţi un vehicul. Aceste acţiuni pot avea ca urmări căderea dumneavoastră sau implicarea

în accidente rutiere.

Nu atingeţi niciun component metalic al camerei în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

Acest lucru poate duce la provocarea unui şoc electric datorită curentului indus de descărcările electrice.

Nu folosiţi alte baterii decât cele specificate.

Introduceţi bateria după cum este indicat.

Nu încălziţi, alteraţi sau dezasamblaţi bateria. Nu scăpaţi şi nu supuneţi bateria la lovituri. Nu stocaţi bateria împreună cu alte produse metalice. Nu folosiţi alte încărcătoare pentru a încărca bateriile decât modelul specificat.

Oricare dintre aceste acţiuni poate duce la explozii sau scurgeri şi pot avea ca urmări incendii sau răniri.

Folosiţi numai bateria şi adaptoarele de alimentare CA specificate pentru această cameră. Nu folosiţi tensiuni mai mari decât tensiunea de alimentare specificată.

Folosirea altor surse de alimentare poate duce la incendii.

În cazul în care bateria se scurge şi fluidele intră în contact cu ochii, pielea sau hainele. Spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă şi apoi cereţi ajutorul personalului medical sau sunaţi imediat la urgenţă.

Nu folosiţi încărcătorul pentru a încărca alte baterii decât cele specificate în acest manual.

Încărcătorul pentru acumulatori Ni-MH este conceput pentru acumulatorii HR-AA Ni-MH FUJIFILM. Folosirea încărcătorului pentru a încărca bateriile convenţionale sau alte tipuri de acumulatori poate duce la scurgeri, supraîncălzire sau explozia bateriei.

Când transportaţi bateria instalaţi-o în camera digitală sau păstraţi-o în husă.

Când stocaţi bateria, păstraţi-o în husă. Când scoateţi bateria, acoperiţi bornele bateriei cu bandă de izolare.

Contactul cu alte obiecte metalice sau baterii poate duce la aprinderi sau la explozie.

Nu lăsaţi cardurile de memorie la îndemâna copiilor mici.

Deoarece cardurile de memorie au dimensiuni mici, pot fi înghiţite cu uşurinţă de către copii. Asiguraţi-vă că nu păstraţi cardurile de memorie la îndemâna copiilor mici. În cazul în care un copil înghite un card de memorie, mergeţi la doctor sau sunaţi la urgenţe.

Nu folosiţi camera în locaţii afectate de vapori de produse petroliere, abur, umiditate sau praf.

Aceasta poate duce la incendii sau şocuri electrice.

Pentru siguranţa dumneavoastră

Nu lăsaţi camera în locuri supuse la temperaturi foarte ridicate.

Nu lăsaţi camera în locaţii precum maşina închisă sau în lumina directă a soarelui. Acest lucru poate duce la incendiu.

Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici.

Acest produs poate produce răniri în mâinile unui copil.

Nu plasaţi obiecte grele pe cameră.

Aceasta poate duce la răsturnarea sau căderea obiectului greu şi la răniri.

Nu mişcaţi camera cât timp adaptorul de alimentare CA încă este conectat. Nu trageţi de cablul de conectare pentru a deconecta adaptorul de alimentare CA.

Aceasta poate deteriora cablul de alimentare sau cablurile şi poate cauza incendiu sau şoc electric.

Nu folosiţi adaptorul de alimentare CA când mufa este deteriorată sau conexiunea la priză este slăbită.

Aceasta poate duce la provocarea de incendii sau electrocutare.

Nu acoperiţi şi nu înfăşuraţi camera sau adaptorul de alimentare CA în haine sau pături.

Acest lucru poate duce acumularea de căldură şi la deformarea carcasei sau la provocarea unui incendiu.

Când curăţaţi camera sau plănuiţi să nu o mai folosiţi pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateria şi deconectaţi şi scoateţi din priză adaptorul de alimentare CA.

Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la incendiu sau la electrocutare.

Când încărcarea ia sfârşit, scoateţi încărcătorul din priză.

Lăsarea încărcătorului în priză poate duce la incendiu.

Folosirea bliţului foarte aproape de ochii unei persoane îi poate afecta temporar vederea.

Aveţi grijă în special când fotografiaţi bebeluşii şi copiii.

Când este scos un card de memorie, este posibil ca acesta sa iasă prea repede din fantă. Folosiţi degetele pentru a-l ţine şi pentru a-l scoate uşor.

Cereţi curăţarea şi verificarea internă regulată a camerei dumneavoastră.

Acumularea de praf în interiorul camerei dumneavoastră poate duce la incendii şi şocuri electrice.

• Contactaţi furnizorul dumneavoastră FUJIFILM pentru a cere o curăţare internă o dată la doi ani.

• Reţineţi că acest serviciu nu este gratuit.

iii

Pentru siguranţa dumneavoastră

iv

Alimentarea şi bateriile

* Verificaţi tipul de baterie înainte de a citi indicaţiile de mai jos.

Această secţiune descrie cum să folosiţi corect acumulatorii şi cum să le acestora, precum şi la scurgere, supraîncălzire, incendiu sau explozie.

* La livrare, acumulatorul nu este încărcat complet. Întotdeauna încărcaţi electrică, aveţi grijă să nu puneţi acumulatorul în contact direct cu aceasta. Camera este posibil să nu funcţioneze dacă folosiţi un acutorul furnizează energie se scurtează considerabil, aceasta indică faptul că prelungiţi durata de viaţă. Folosirea incorectă a acumulatorilor poate duce la scurtarea duratei de viaţă a

1

Camera foloseşte acumulatorul

Litiu-ion

mulator descărcat în condiţii de temperatură scăzută.

Încărcarea acumulatorului

• Puteţi încărca acumulatorul cu aju-

Note legate de stocare

• În cazul în care un acumulator este stocat pentru o perioadă lungă de timp fiind încărcat, performanţele torul încărcătorului (inclus).

- Acumulatorul poate fi încărcat la o acumulatorul a ajuns la capătul vieţii efective şi ar trebui înlocuit.

acestuia pot fi afectate. În cazul în care acumulatorul nu va fi folosit pentru o anumită perioadă, desacumulatorul înainte de a-l folosi.

* Când transportaţi acumulatorul, instalaţi-l într-o cameră digitală sau păstraţi-l în husă.

Caracteristicile acumulatorului

• Acumulatorul îşi pierde gradual din

încărcătură chiar dacă nu este folosit. Folosiţi acumulatori încărcaţi recent (în ultimele două zile) pentru a face fotografii.

• Pentru a maximiza autonomia acumulatorului, închideţi camera cât mai repede posibil când nu este folosită.

• Numărul de cadre disponibile va fi mai mic în locuri reci sau în condiţii de temperatură scăzută. Este recomandat să aveţi la îndemână un acumulator de rezervă încărcat complet. De asemenea, puteţi creşte cantitatea de energie produsă prin plasarea acumulatorului

în buzunar sau într-un alt loc cald pentru a-l încălzi, introducându-l apoi în cameră chiar înainte de a face fotografii.

În cazul în care folosiţi o pernă temperatură ambientală cu valori intre 0°C şi +40°C. Consultaţi Ma-

nualul de Utilizare pentru timpul de încărcare a acumulatorului.

- Ar trebui să încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambientală

Durata de viaţă a acumulatorului

La temperaturi normale, acumulatorul poate fi folosit de cel puţin 300 de ori. Dacă perioada în care acumulacărcaţi-l înainte de stocare.

• Dacă nu intenţionaţi să folosiţi camera pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul din aparat.

• Stocaţi acumulatorul într-un loc cu valori între +10°C şi +35°C. În cazul în care încărcaţi acumulatorăcoros.

- Acumulatorul ar trebui stocat întrrul la o temperatură în afara acestui interval, încărcarea durează un spaţiu uscat, cu o temperatură ambientală cu valori cuprinse între +15°C şi +25°C.

mai mult deoarece performanţele acumulatorului sunt afectate.

- Nu puteţi încărca acumulatorul la

- Nu lăsaţi acumulatorul în spaţii cu temperaturi extrem de înalte sau temperaturi de 0°C sau mai scăzute.

extrem de scăzute.

• Acumulatorul reîncărcabil Litiu-ion nu necesită descărcarea completă

Manevrarea acumulatorului

Atenţionări pentru siguranţa

sau golirea totală înainte de încărcare.

dumneavoastră:

• Este posibil ca acumulatorul să se

• Nu transportaţi sau stocaţi acumula-

încălzească după ce a fost încărcat torul împreună cu obiecte de metal, sau imediat după ce a fost folosit. precum coliere sau agrafe de păr.

Acest lucru este perfect normal.

• Nu încălziţi acumulatorul şi nu îl

• Nu reîncărcaţi un acumulator încăraruncaţi în foc.

cat complet.

• Nu încercaţi să dezasamblaţi acumulatorul şi nu îl alteraţi.

• Nu încărcaţi acumulatorul cu alte încărcătoare în afară de cele specificate.

• Aruncaţi acumulatorii uzaţi imediat.

• Nu scăpaţi acumulatorul şi nu îl supuneţi la şocuri puternice.

• Nu expuneţi acumulatorul la apă.

• Întotdeauna păstraţi bornele acumulatorului curate.

• Nu stocaţi acumulatorul în locuri foarte calde. De asemenea, dacă folosiţi acumulatorul pentru o perioadă mai lungă de timp, corpul camerei şi acumulatorul însuşi se vor încălzi. Acest lucru este normal. Folosiţi adaptorul de alimentare CA în cazul în care faceţi fotografii sau redaţi imagini pentru o perioadă mai lungă de timp.

2

Camera foloseşte baterii alcaline sau acumulatori Ni-MH (hidrură de nichelmetal) de dimensiunea AA

* Pentru mai multe detalii legate de bateriile ce pot fi folosite, consultaţi Manualul de Utilizare al camerei dumneavoastră.

Atenţionări legate de folosirea bateriei

• Nu încălziţi bateriile şi nu le aruncaţi în foc.

• Nu transportaţi şi nu stocaţi bateriile

în acelaşi loc cu obiecte din metal, precum coliere sau agrafe de păr.

• Nu expuneţi bateriile la apă şi aveţi grijă ca bateriile să nu se ude şi să nu fie stocate în locuri cu o umiditate mare.

• Nu încercaţi să dezasamblaţi sau să alteraţi bateriile, inclusiv învelişul acestora.

Pentru siguranţa dumneavoastră

• Nu supuneţi bateriile la şocuri puternice.

• Nu folosiţi baterii care curg, sunt deformate sau decolorate.

• Nu stocaţi bateriile în locuri calde sau umede.

• Nu lăsaţi bateriile la îndemâna bebeluşilor şi a copiilor mici.

• Asiguraţi-vă că polaritatea bateriilor (

C şi D) este corectă.

• Nu folosiţi baterii noi în combinaţie cu baterii uzate. Nu folosiţi bateriile încărcate în combinaţie cu cele descărcate.

• Nu folosiţi tipuri sau mărci diferite de baterii în acelaşi timp.

• În cazul în care plănuiţi să nu folosiţi camera pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile din aceasta. Reţineţi că dacă bateriile sunt scoase din cameră, setările orei şi ale datei se şterg.

• Bateriile sunt calde imediat după folosire. Înainte de a scoate bateriile, închideţi camera şi aşteptaţi ca bateriile să se răcească.

• Deoarece bateriile nu funcţionează corect în condiţii sau locuri cu temperatură scăzută, încălziţi bateria înainte de folosire prin ţinerea ei în interiorul hainelor. Bateriile nu funcţionează bine când este rece.

Vor funcţiona din nou când temperatura revine la normal.

• Urmele (precum amprentele) de pe bornele bateriei determină ca bateria să se încarce mai puţin reducând numărul de imagini ce pot fi capturate. Curăţaţi cu atenţie bornele bateriei înainte de folosire, cu ajutorul acumulatorii de mai multe ori utilizând funcţia camerei „Descărcarea

• Acumulatorii Ni-MH se vor deteriora rapid dacă sunt supradescărunei cârpe moi şi uscate.

venind de la baterie intră în acumulatorilor”.

caţi (de exemplu prin descărcarea

În cazul în care se scurge orice fel de lichid din baterii, ştergeţi compartimentul bateriei cu atenţie şi introduceţi un nou set de baterii.

Inactivarea şi memoria sunt specifice acumulatorilor Ni-MH, şi nu reprezintă defecte ale acumulatorului.

Consultaţi Manualul de Utilizare pentru procedura „Descărcarea acumulatorilor”.

acumulatorilor într-un bliţ). Utilizaţi funcţia „Descărcarea acumulatorilor” disponibilă în cameră pentru a descărca acumulatorii.

• Acumulatorii Ni-MH dispun de o durată de serviciu limitată. Dacă un

În cazul în care fluidul proacumulator poate fi folosit numai pentru o perioadă scurtă de timp contact cu mâinile sau hainele

Nu folosiţi funcţia „Descărcarea acumulatorilor” când sunt utilizate batedupă cicluri repetate de descărcadumneavoastră, spălaţi zona afectată cu apă din abundenţă.

Reţineţi că aceste fluide pot carii alcaline.

• Pentru a încărca acumulatorii Nire-încărcare, acesta poate să fi ajuns la capătul duratei sale de serviciu.

uza pierderea vederii în cazul în care ajung în zona ochilor. Dacă

MH, folosiţi încărcătorul rapid (vân-

Aruncarea bateriilor

• Când aruncaţi bateriile, faceţi acest lucru în conformitate cu normele se întâmplă acest lucru, nu vă dut separat). Consultaţi instrucţiunile furnizate cu încărcătorul pentru a vă asigura că încărcătorul locale de eliminare a deşeurilor.

frecaţi la ochi. Spălaţi fluidul cu apă curată şi contactaţi-vă meeste folosit corect.

3 Note legate de ambele modele

dicul pentru tratament.

• Nu folosiţi acest încărcător pentru a încărca alt fel de baterii.

( 1 , 2 )

Folosirea corectă a acumulatorilor

Ni-MH de dimensiunea AA

• Acumulatorii Ni-MH stocaţi şi nefolosiţi pentru perioade mai lungi de timp, pot deveni „inactivi”. De asemenea, reîncărcarea repetată a

• Reţineţi că acumulatorii se încălzesc în timpul încărcării.

• Datorită modului în care este construită camera, o cantitate mică de energie este consumată chiar şi atunci când camera este închisă.

Adaptor de alimentare CA

Folosiţi întotdeauna adaptorul de alimentare CA cu camera. Folosirea unui alt adaptor de alimentare în afară de adaptorul de alimentare CA

FUJIFILM poate deteriora camera.

acumulatorilor Ni-MH după ce au fost doar parţial descărcaţi poate provoca un „efect de memorie”.

Acumulatorii Ni-MH care sunt „in-

Reţineţi faptul că lăsarea acumulatorilor Ni-MH în cameră pentru o perioadă lungă de timp va duce la supradescărcarea acumulatorilor

Pentru mai multe detalii legate de adaptorul de alimentare CA, consultaţi Manualul de Utilizare al camerei dumneavoastră.

• Utilizaţi adaptorul de alimentare activi” sau afectaţi de „memorie” suferă de faptul că nu pot furniza energie decât pentru o scurtă şi aceştia pot deveni nefuncţionali chiar şi după reîncărcare.

• Acumulatorii Ni-MH se vor descărperioadă de timp după ce au fost

încărcate. Pentru a preveni această problemă, descărcaţi şi încărcaţi ca singuri chiar şi când nu sunt folosiţi şi aceasta va avea ca rezultat scăderea timpului pentru care pot

CA numai în spaţii închise.

• Introduceţi fix ştecherul cablului de conectare la terminalul de intrare DC.

• Opriţi camera digitală FUJIFILM

înainte de deconectarea cablufi folosiţi.

lui de la terminalul de intrare DC.

v

Pentru siguranţa dumneavoastră

vi

Pentru deconectare scoateţi uşor mufa. Nu trageţi de cablu.

• Nu utilizaţi adaptorul de alimentare CA cu niciun alt dispozitiv în afară de camera dumneavoastră.

• În timpul utilizării, adaptorul de alimentare CA va deveni foarte cald la atingere. Acest lucru este normal.

• Nu dezasamblaţi adaptorul de alimentare CA. Acest lucru poate fi periculos.

• Nu utilizaţi adaptorul de alimentare CA în locuri calde sau umede.

• Nu supuneţi adaptorul de alimentare CA la şocuri puternice.

• Adaptorul de alimentare CA poate emite un zgomot de alimentare.

Acest lucru este normal.

• Dacă este utilizat lângă un radio, adaptorul de alimentare CA poate da naştere la energie statică. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi camera departe de radio.

Înainte de a folosi camera

Nu îndreptaţi camera către surse extrem de luminoase, precum ar fi soarele pe un cer fără nori. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea senzorului de imagine al camerei.

Capturi de probă înainte de fotografiere

Pentru fotografii importante (precum la nunţi sau excursii în străinătate), efectuaţi o captură test pentru a vă asigura că de funcţionarea normală a camerei.

• Corporaţia FUJFIILM nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi accidentale (cum ar fi cheltuielile fotografierii sau pierderea venitului din fotografiere) produse

în urma defectării aparatului.

Note legate de drepturile de autor

Imaginile înregistrate cu ajutorul sistemului camerei dumneavoastră digitale nu pot fi folosite în scopuri care încalcă legile privind drepturile de autor fără consimţământul proprietarului, exceptând cazul în care sunt destinate numai pentru uz personal. Reţineţi faptul că sunt aplicate anumite restricţii asupra fotografierii concertelor, spectacolelor sau expoziţiilor, chiar şi

în cazul în care acestea sunt destinate uzului personal. Utilizatorii trebuie să reţină, de asemenea, şi faptul că transferul cardurilor de memorie ce conţin imagini sau date protejate de legile drepturilor de autor este permis doar

în limitele restricţiilor impuse de lege.

Manevrarea camerei

Pentru a vă asigura că imaginile sunt

înregistrate corect, nu supuneţi camera la lovituri sau la şocuri în timp ce se înregistrează imagini.

Cristale lichide

În cazul în care monitorul LCD este deteriorat, trebuie să aveţi mare grijă cu cristalele lichide din monitor.

Dacă apare una din situaţiile următoare, acţionaţi imediat după cum este indicat.

• Dacă pielea dumneavoastră intră

în contact cu cristalele lichide:

Ştergeţi zona cu o cârpă şi apoi spălaţi bine cu săpun şi multă apă.

• Dacă vă intră cristale lichide în ochi:

Spălaţi ochiul afectat cu apă curată pentru cel puţin 15 minute şi apoi mergeţi la doctor.

• Dacă sunt înghiţite cristale lichide:

Spălaţi bine gura cu multă apă. Beţi cantităţi mari de apă şi induceţi sta-

Note despre interferenţe electrice

În cazul în care camera este folosită

în spitale sau aeronave, vă rugăm să reţineţi că aceasta poate cauza interferenţe cu alte echipamente din spital sau aeronavă. Pentru detalii, rea de vomă. Apoi mergeţi la doctor.

Cu toate că panoul LCD este produs cu tehnologii extrem de sofisticate, există posibilitatea apariției de puncverificaţi regulamentele aplicabile.

Explicarea Sistemului de Televiziune

în Culori (Color Television System)

te negre sau puncte permanent aprinse. Acest lucru nu reprezintă o

NTSC: „National Television System

Committee” (Comitetul Naţifuncționare defectuoasă și nu afectează imaginile înregistrate.

onal al Sistemelor de Televiziune), specificaţii de transmi-

Informaţii despre licenţe

xD-Picture Card și E sunt mărci

înregistrate ale Corporaţiei FUJIFILM.

Seturile de caractere incluse aici sunt dezvoltate numai de către DynaComware Taiwan Inc. Macintosh,

Quick-Time şi Mac OS sunt mărci

înregistrate de Apple Inc. în S.U.A. sie pentru televiziunea color adoptat în special în S.U.A.,

Canada şi Japonia.

PAL: „Phase Alternation by Line”

(Alternare Fază prin Linie) este un sistem pentru televiziunea color adoptat în special în ţările europene şi în China.

şi în alte ţări. Windows 7, Windows

Vista şi alte logo-uri Windows sunt mărci înregistrate de grupul de companii Microsoft. Adobe și Adobe

Exif Print (Exif ver. 2.3)

Formatul Exif Print este un nou format revizuit de fişier pentru camere digitale, ce conţine o varietate de in-

Reader sunt fie mărci comerciale, fie formaţii privind fotografierea pentru mărci înregistrate ale Adobe Sysimprimarea optimă.

tems Incorporated în S.U.A. și/sau alte țări. Siglele SDHC și SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Sigla HDMI este o marcă comercială.

YouTube este o marcă comercială a

Google Inc. Toate celelalte denumiri comerciale menționate în acest manual sunt mărci comerciale sau mărci

înregistrate de către proprietarii respectivi.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Citiţi înainte de a utiliza software-ul

Exportul direct sau indirect, total sau parţial, al software-ului licenţiat fără permisiunea organelor de reglementare potrivite este interzis.

Despre acest manual

Înainte de a folosi camera, citiţi acest manual şi avertizările de la paginile ii–vi. Pentru informaţii legate de subiecte specifice, consultaţi sursele de mai jos.

Cuprins ...........................................................

P

xiii

„Cuprinsul” vă oferă o privire de ansamblu asupra

întregului manual. Operaţiunile principale ale camerei sunt enumerate aici.

Mesaje şi afişaje de avertizare ........................

P

109

Aflaţi ce se află în spatele pictogramei care clipeşte sau al mesajelor de eroare de pe afişaj.

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

....

P

Aveţi o anumită problemă cu camera? Găsiţi răspunsul aici.

Avertizare temperatură

Camera se va opri automat înainte ca temperatura acesteia sau temperatura acumulatorului să se crească peste limitele de protecţie. Fotografiile efectuate când este afişată o avertizare despre temperatură pot expune nivele mai înalte de „zgomot” (pătare). Opriţi camera şi aşteptaţi să se răcească înainte de a o porni din nou ( P 105,

110).

vii

Cuprins

Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................ ii

Note de siguranţă .......................................................................... ii

Despre acest manual ...................................................................vii

Înainte de a încep e

Introducere......................................................................................... 1

Simboluri şi convenţii ................................................................... 1

Accesorii furnizate ......................................................................... 1

Componentele camerei ............................................................... 2

Afişajele camerei ......................................................................... 5

Cureaua şi capacul obiectivului ................................................ 7

Introducerea bateriilor ................................................................. 8

Introducerea unui card de memorie ....................................10

Pornirea şi oprirea camerei .......................................................13

Setări de bază ..................................................................................14

Principii de bază privind fotografierea şi redare a

Efectuarea fotografiilor în modul

R (E AUTO) ...15

Vizualizare fotografii ...................................................................20

M: MANUAL ....................................................................................30

C: PARTICULARIZARE ..................................................................30

Blocare focalizare ..........................................................................31

Butonul AE/AF LOCK ...........................................................................32

Blocarea expunerii ....................................................................32

Blocarea focalizării ....................................................................32

F Modurile macro şi super macro (Prim-planuri) .........33

N Folosirea bliţului (Bliţ super-inteligent) .........................34

J Utilizarea auto-declanşatorului .......................................36

d Compensare expunere ........................................................37

Sensibilitate .....................................................................................38

Măsurare ............................................................................................39

Mod auto-focalizare .....................................................................40

Mod de focalizare ..........................................................................41

Balans de alb ....................................................................................43

I Fotografiere continuă (Mod rafală) ................................44

b Detectare inteligentă faţă ..................................................48

n Recunoaștere față ..................................................................49

Adăugare fețe noi ........................................................................49

Vizualizare, editare şi ştergere date existente ..................50

Adăugare fețe în mod automat ..............................................50

viii

Mod fotografiere ...........................................................................21

O (E AUTO/E Prioritate) ..............................22

B AUTO ..........................................................................................23

Adv. AVANSAT ...............................................................................23

SP1/SP2 POZIŢIE SCENĂ............................................................25

N PANORAMARE 360 ..........................................................27

P: PROGRAM AE ............................................................................28

S: PRIOR. OBTURATOR AE ..........................................................29

A: PRIOR. DIAFRAGMĂ AE .........................................................29

Opţiuni redare ................................................................................52

Fotografiere continuă ................................................................52

I Favorite: Clasificarea fotografiilor ........................................52

Zoom redare ..................................................................................53

Redare cadre multiple ................................................................54

A Ștergere fotografii .................................................................55

Vizualizarea informaţiilor fotografiei ..................................56

Căutare imagine.............................................................................57

Cuprins

X Asistent album ........................................................................58

Crearea unui album .....................................................................58

Vizualizarea albumelor ..............................................................59

Editarea şi ştergerea albumelor .............................................59

Vizualizarea panoramelor .........................................................60

Film e

Înregistrarea filmelor ..................................................................61

Dimensiune cadru film ..............................................................62

a Vizualizarea filmelor .............................................................63

Vizualizarea imaginilor pe televizor .....................................64

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului ....66

Conectarea camerei ....................................................................66

Imprimarea fotografiilor selectate ........................................66

Imprimarea ordinului de imprimare DPOF ........................67

Crearea ordinului de imprimare DPOF ................................69

Vizualizarea fotografiilor pe un computer ........................72

Instalarea software-ului ............................................................72

Conectarea camerei ....................................................................76

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere ..........................78

Folosirea meniului fotografiere ..............................................78

Opţiunile meniului fotografiere .............................................78

A E MOD .............................................................................78

A Adv. MOD.................................................................................78

A POZIŢIE SCENĂ ........................................................................78

N ISO ...............................................................................................78

O DIMENS. IMAGINE .................................................................78

T CALITATE IMAG. .....................................................................79

U CONTRAST DINAMIC ............................................................80

P SIMULARE FILM ......................................................................80

d COMUTARE BALANS DE ALB .............................................81

f COLOR........................................................................................81

e TON .............................................................................................81

H CLARITATE ................................................................................81

h REDUCERE ZGOMOT ............................................................81

Z ANTI-ESTOMPARE AVANSATĂ ...........................................81

b DETECTARE FAŢĂ ...................................................................81

n RECUNOAŞTERE FAŢĂ ..........................................................81

F MOD AF FILM ..........................................................................82

W MOD FILM.................................................................................82

J ETAPE AE BKT EV ....................................................................82

I BLIŢ .............................................................................................82

g BLIŢ EXTERN ............................................................................83

K SETARE PARTICUL. .................................................................83

2 NIVEL ELECTRONIC ...............................................................83

Folosirea meniurilor: Modul redare ......................................84

Folosirea meniului redare .........................................................84

Opţiunile meniului redare ........................................................84

X ASISTENT ALBUM ..................................................................84

x ŞTERGERE .................................................................................84

j MARC. PT. UPLOAD ...............................................................84

I DIAPORAMĂ ............................................................................85

B ELIM. OCHI ROŞII ....................................................................86

D PROTEJARE ...............................................................................86

G TRUNCHIERE ............................................................................87

O REDIMENSIONARE .................................................................87

C ROTIRE IMAGINE ....................................................................88

E COPIERE .....................................................................................88

ix

Cuprins

x

F MEMO VOCE ............................................................................89

n ŞTERG. RECU. FAŢĂ ................................................................89

K ORDIN IMPRIMARE (DPOF) ................................................89

J ASPECT AFIŞAJ .......................................................................90

Meniul de setare ............................................................................91

Folosirea meniului de setare ...................................................91

Opţiunile meniului setare .........................................................92

F DATĂ/ORĂ ................................................................................92

N DIF. FUS ORAR .........................................................................92

L a .................................................................................92

o MOD SILENŢIOS .....................................................................92

R RESETARE ..................................................................................93

K FORMAT ....................................................................................93

A AFIŞARE IMAGINE ..................................................................93

B NR. CADRU ...............................................................................94

G VOLUM ACŢIONARE .............................................................94

H VOLUM OBTURATOR ............................................................94

e SUNET OBTURATOR ..............................................................94

I VOLUM REDARE .....................................................................95

J LUMINOZITATE LCD ..............................................................95

E MOD VIZOR/LCD ....................................................................95

M OPRIRE AUTOMATĂ ..............................................................95

1 MOD DE PORNIRE RAPIDĂ .................................................95

L MOD DUAL IS ..........................................................................95

B ELIM. OCHI ROŞII ....................................................................96

C ILUMINATOR AF......................................................................96

k MOD AE/AF-LOCK .................................................................96

v BUTON AE/AF-LOCK .............................................................96

j RAW ............................................................................................96

j VERIF. FOCUS ...........................................................................97

t SALV. IMAG. ORIG. .................................................................97

m ROTAŢIE AUTO PB ..................................................................97

O CULOARE FUNDAL ................................................................97

c AFIȘAJ GHIDARE ....................................................................97

Q SISTEM VIDEO .........................................................................97

S RESET. PARTIC. ........................................................................98

T TIP ACUMULATOR .................................................................98

P DESCĂRCARE (Numai acumulatori Ni-MH) .................98

Accesorii opţionale .......................................................................99

Accesorii de la FUJIFILM ......................................................... 100

Întreţinerea camerei ..................................................................101

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice.......... 102

Mesaje şi afişaje de avertizare .............................................. 109

Capacitatea memoriei interne/cardului de

memorie ..........................................................................................113

Specificaţii ......................................................................................114

Introducere

Următoarele simboluri sunt folosite în acest manual:

3 Atenţie: Aceste informaţii trebuie citite înainte de utilizare pentru a se asigura operarea corectă.

1 Notă: Paşi ce trebuie urmaţi în folosirea camerei.

2 Sfat: Informaţii suplimentare ce pot fi de ajutor pentru folosirea camerei.

Meniurile şi alte texte de pe monitorul camerei sunt afişate îngroşat. În ilustraţiile din acest manual afişajele de pe monitor pot fi simplificate având în vedere scopul explicativ.

Următoarele accesorii sunt incluse la achiziţionarea camerei:

Baterii alcaline AA (LR6)

(×4)

Capac obiectiv Cablul USB Cablul A/V

• Curea

• Manual de bază

Parasolar lentile CD

1

Pentru mai multe informaţii, consultaţi pagina indicată în dreapta fiecărui element.

Introducere

2

1

Butonul de comandă .............28, 38, 44

2

Modul dial

3

Fantă de contact ............................ 83, 100

4

Iluminator de asistenţă AF ..................96

Indicator autodeclanșator ..................36

5

Obiectiv

6

Comutator ON/OFF ....................................13

7

Declanşator

8

Buton d (compensare expunere) ..............37

9

Buton

R (fotografiere continuă) ................ 44

10

Capac fantă card de memorie ......... 11

11

Bridă curea

12

Fantă card de memorie

13

Bliţ

14

Microfon................................................. 61, 89

15

Buton

16

Difuzor.....................................................63, 89

17

Capac terminal

18

Buton focalizare

19

Buton zoom

20

Conector pentru cablul HDMI ........ 64

21

Conector cablu USB .......................66, 76

22

Conector cablu A/V ............................... 64

Introducere

23

Monitor

24

Dispozitivul de montare a trepiedului

25

Capac compartiment baterii .............. 8

26

Control reglare dioptrie

27

Indicator luminos

28

Buton ISO (sensibilitate) ...............................38

Buton k (mărire în timpul redării) ..............53

29

Buton AE (auto-expunere) ............................39

Buton n (micşorare în timpul redării) ........53

30

Buton AF (auto-focalizare) ............................40

Buton g (Detectare inteligentă a feţei) ...53, 70

31

Buton AF C-S-M (mod focalizare) ................41

Buton info ......................................................56

32

Buton WB (balans de alb) .............................43

Buton H (căutare imagine) ........................57

33

Vizor

34

Senzor ochi

35

Buton EVF/LCD (selectare afişaj) ................... 4

36

Buton

● (înregistrare film) ...........................61

37

Buton AE/AF LOCK

(auto-expunere/blocare auto-focalizare)..........32

38

Buton selector (consultaţi mai jos)

39

Buton a (redare) .........................................52

40

Buton DISP (afişaj)/BACK ...................18, 52

Butonul de selecţie

Deplasaţi cursorul în sus

Buton RAW ( P 18)

Buton b (ştergere) (P 20)

Buton MENU/OK ( P 14)

Deplasaţi cursorul spre stânga

Buton

F (macro) (P 33)

Deplasaţi cursorul spre dreapta

Buton

N (bliţ) (P 34)

Deplasaţi cursorul în jos

Buton

J (auto-declanşator) (P 36)

3

4

Introducere

Vizorul (EVF)

Vizorul furnizează aceleaşi informaţii ca monitorul şi poate fi utilizat atunci când lumina este puternică şi afişajul monitorului nu se poate vedea foarte bine. Apăsaţi pe butonul EVF/LCD pentru a selecta dintre auto-comutare, monitor sau mod vizor. Atunci când este selectat modul auto-comutare, vizorul porneşte automat când apropiaţi ochiul de acesta, şi monitorul pornește când îl îndepărtaţi (notă: este posibil ca senzorul pentru detectarea ochiului să nu răspundă dacă purtaţi ochelari sau dacă capul dvs. este în unghi cu aparatul).

EVF

LCD

Senzor ochi

Camera are reglaj de dioptrii pentru a ajuta la diferenţele individuale de vizualizare. Glisaţi controlul ajustării dioptriilor în sus şi jos până când vizorul afişează o focalizare definită.

Introducere

Următorii indicatori pot apărea pe ecran în timpul fotografierii sau în timpul redării. Indicatorii afişaţi variază odată cu setările camerei.

P

250 F4.5

9

800

N

* a: indică faptul că nu este introdus niciun card de memorie şi că imaginile vor fi stocate în memoria internă a camerei ( P 10).

1

Mod fotografiere

2

Indicator detectare inteligentă faţă .....................................................................48

3

Măsurare

4

Modul fotografiere continuă ........... 44

5

Indicator mod silenţios.................18, 92

6

Avertizare focalizare

7

Indicator memorie internă *

8

Mod Film .......................................................61

9

Avertizare temperatură

10

Număr de cadre disponibile ...........113

11

Sensibilitate..................................................38

12

Dimensiune imagine/Calitate

13

Rază dinamică

14

Simulare film

15

Balans de alb ...............................................43

16

Nivelul bateriei

17

Mod Dual IS .................................................95

18

Indicator expunere..................................37

19

Compensare expunere

20

Diafragmă

21

Viteză obturator

22

Data şi ora .....................................................14

23

Avertizare ceață

24

Cadru focalizare

25

Indicator autodeclanşator

26

Mod macro (prim-planuri) .................33

27

Mod bliţ

YouTube

12/31/2050

1 / 250 F4.5

N

1

Indicator mod redare.....................20, 52

2

Indicator detectare inteligentă faţă .............................................................48, 86

3

Indicator eliminare ochi roşii ............86

4

Mod pro focalizare, mod pro lumină .....................................................23, 24

5

Imagine cadou

6

Număr cadru

7

Rază dinamică

8

Mod

9

Amplificator portret

10

Marcaj pentru descărcare pentru a ......................................................... 84

11

Asistent album

12

Indicator memo voce

13

Indicator imprimare DPOF .................67

14

Imagine protejată.....................................86

15

Favorite

5

6

Introducere

Nivel acumulator

Nivelul acumulatorului este arătat după cum urmează:

NICIO

PICTOGRAMĂ

Bateriile sunt parţial descărcate.

B (roşu) Nivelul bateriilor este scăzut. Înlocuiţi cât mai curând posibil.

A (clipeşte roşu) Bateriile sunt epuizate. Opriţi camera şi înlocuiţi bateriile.

1 Notă

Un avertisment cu privire la baterie se poate să nu fie afişat înainte de închiderea camerei, mai ales dacă bateriile sunt refolosite după ce au fost o dată epuizate.

Consumul de energie variază în mare măsură de la mod la mod; avertismentul privind nivelul scăzut al bateriei ( B) se poate să nu fie afişat sau afişat doar pentru scurt timp înainte de oprirea camerei în anumite moduri sau când se face comutarea de la modul fotografiere la modul redare.

Ascundere și vizualizare indicatori

Pentru a alege informaţiile despre fotografiere şi ghidurile afişate, apăsaţi butonul DISP/BACK.

Cureaua şi capacul obiectivului

Ataşaţi cureaua la cele două bride pentru curea după cum este arătat mai jos.

Ataşaţi capacul obiectivului după cum este arătat.

3 Atenţie

Pentru a evita căderea camerei, asiguraţi-vă că aţi fixat corect cureaua.

Pentru a evita pierderea capacului obiectivului, treceţi firul furnizat prin bridă (q) şi fixaţi capacul obiectivului la curea (w).

7

8

Introducerea bateriilor

Camera are nevoie de patru baterii alcaline AA, litiu sau acumulatori Ni-MH. Un set de patru baterii alcaline este furnizat cu aparatul foto. Introduceţi bateriile în cameră după cum este descris mai jos.

1

Deschideţi capacul compartimentului bateriei.

Deplasaţi încuietoarea compartimentului bateriei în direcţia arătată şi deschideţi capacul compartimentului bateriei.

1 Notă

Asiguraţi-vă că aparatul a fost oprit înainte de a deschide capacul compartimentului bateriei.

3 Atenţie

• Nu deschideţi capacul compartimentului bateriei cât timp camera este pornită. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea fişierelor de imagine sau a cardurilor de memorie.

• Nu utilizaţi forţa excesivă când manevraţi capacul compartimentului bateriei.

2

Introduceţi bateriile.

Introduceţi bateriile în orientarea arătată de către marcajele „+” şi „–” din interiorul compartimentului bateriei.

3 Atenţie

• Introduceţi bateriile în orientarea corectă.

Nu utilizaţi niciodată baterii

al căror înveliş se exfoliază sau care este deteriorat şi nu amestecaţi niciodată bateriile vechi cu cele noi, baterii cu diferite niveluri de încărcare sau baterii de diferite tipuri.

În cazul nerespectării acestor precauţii se poate ajunge la scurgerea sau supraîncălzirea bateriilor.

Nu utilizaţi niciodată baterii cu mangan sau Ni-Cd.

• Capacitatea bateriilor alcaline variază în funcţie de producător şi scade la temperaturi sub 10 °C; sunt recomandate bateriile Ni-MH.

• Amprentele şi altă murdărie pe terminalele bateriilor pot scurta viaţa acestora.

Introducerea bateriilor

3

Închideţi capacul compartimentului bateriei.

Închideţi capacul compartimentului bateriei şi deplasaţi-l până când încuietoarea face declic în locul ei.

3 Atenţie

Nu utilizaţi forţa. Dacă nu se închide capacul compartimentului acumulatorului, verificaţi dacă bateriile sunt în orientarea corectă şi încercaţi din nou.

2 Sfat: Utilizarea unui adaptor CA

Camera poate fi alimentată cu ajutorul unui adaptor opţional CA şi unei cuple CC (vândute separat).

Alegerea tipului de baterie

După înlocuirea bateriilor

SETARE

cu baterii de alt tip, selectaţi tipul bateriei utilizând opţiunea

T TIP ACUMULATOR din meniul de setare ( P 91) pentru a vă asigura că nivelul

LITIU

ALCALIN

Ni-MH

bateriei este afişat corect şi camera nu se va închide

în mod neaşteptat.

9

10

Introducerea unui card de memorie

Deşi camera poate stoca imagini pe memoria internă, carduri de memorie opționale SD, SDHC și SDXC

(vândute separat) pot fi folosite pentru a stoca imagini suplimentare.

Carduri de memorie compatibile

Cardurile de memorie FUJIFILM și SanDisk SD, SDHC și SDXC au fost aprobate pentru folosirea în cameră.

O listă completă a cardurilor aprobate este disponibilă la adresa http://www.fujifilm.com/support/digi-

tal_cameras/compatibility/. Operarea nu este garantată cu alte carduri. Camera nu poate fi folosită cu dispozitive de tipul xD-Picture Cards (Carduri xD-Picture) sau MultiMediaCard (MMC).

3 Atenţie

Cardurile de memorie pot fi blocate, făcând imposibilă formatarea cardului sau înregistrarea sau ştergerea imaginilor. Înainte de a introduce un card de memorie, deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere în poziţia de deblocare.

Carduri de memorie

Imaginile pot fi stocate în memoria internă a camerei sau pe carduri de memorie opţionale SD, SDHC și SDXC, menționate în acest manual precum „carduri de memorie”.

Introducerea unui card de memorie

Introducerea unui card de memorie

1

Deschideţi capacul fantei cardului de memorie.

1 Notă

Asiguraţi-vă că aparatul a fost oprit înainte de a deschide capacul fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie.

Ţinând cardul de memorie în poziţia arătată mai jos, glisaţi-l până când face declic în locul său în spatele fantei.

Clic

Asigurați-vă că este în orientarea corectă cardul; nu-l introduceţi înclinat şi nu forţaţi. În cazul în care cardul nu este corect introdus sau dacă nu este introdus niciun card, a va apărea în monitorul LCD și memoria internă va fi utilizată pentru înregistrare și redare.

3

Închideţi capacul fantei cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie

După ce v-aţi asigurat că aparatul este închis, apăsaţi cardul

înăuntru şi apoi eliberaţi-l uşor.

Cardul poate fi acum scos cu mâna.

3 Atenţie

• Cardul de memorie poate sări dacă retrageţi degetul imediat după ce aţi apăsat cardul înăuntru.

• Cardurile de memorie pot fi calde la atingere după ce au fost scoase din cameră. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

11

12

Introducerea unui card de memorie

3 Atenţie

Nu închideţi camera şi nu scoateţi cardul de memorie cât timp cardul de memorie este formatat sau datele sunt înregistrate sau

şterse de pe card.

Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea cardului.

• Formataţi cardurile de memorie SD/SDHC/SDXC înainte de prima folosire şi asiguraţi-vă că aţi reformatat toate cardurile de memorie după utilizarea acestora într-un computer sau într-un alt dispozitiv. Pentru mai multe informaţii despre formatarea cardurilor de memorie, consultaţi „

K FORMAT” (P 93).

• Cardurile de memorie sunt mici și pot fi înghițite; nu le lăsaţi la îndemâna copiilor. În cazul în care un copil înghite un card de memorie, solicitaţi imediat asistenţă medicală.

• Adaptoarele miniSD sau microSD care sunt mai mari sau mai mici decât dimensiunile standard ale unui card

SD/SDHC/SDXC pot să nu iasă în mod normal; în cazul în care cardul nu iese, duceți camera la o reprezentanță service autorizată. Nu scoateţi cardul în mod forţat.

• Nu aplicați etichete pe cardurile de memorie. Etichetele care se dezlipesc pot duce la defectarea camerei.

• Înregistrarea filmelor poate fi întreruptă cu anumite tipuri de carduri de memorie SD/SDHC/SDXC. Utilizaţi un card

G sau mai bun când înregistraţi filme HD sau la viteză mare.

• Datele din memoria internă pot fi şterse sau corupte în cazul în care camera este reparată. Reţineţi că reparatorul va putea vizualiza imaginile din memoria internă.

• Formatarea cardului de memorie sau a memoriei interne în cameră creează un dosar în care vor fi stocate imaginile. Nu redenumiţi sau ştergeţi acest dosar şi nu folosiţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a edita, şterge sau a redenumi fişierele de imagine. Folosiţi întotdeauna camera pentru ştergerea imaginilor din memoria internă sau de pe cardul de memorie; înainte de editarea sau redenumirea fişierelor, copiaţi-le pe un computer şi editaţi sau redenumiţi copiile, nu originalele.

Pornirea şi oprirea camerei

Rotiţi comutatorul ON/OFF la ON pentru a porni camera.

Selectaţi OFF pentru a opri camera.

b Sfat: Comutarea la modul de redare

Apăsaţi butonul a pentru a porni redarea. Apăsaţi butonul a din nou sau apăsaţi butonul declanşator până la jumătate pentru a reveni la modul de fotografiere.

c Atenţie

• Pozele pot fi afectate de amprente sau alte urme lăsate pe obiectiv. Păstraţi lentilele obiectivului curate.

• Comutatorul ON/OFF nu deconectează complet aparatul de la alimentare.

b Sfat: Oprire automată

Aparatul foto se va închide automat în cazul în care nu este efectuată nicio operațiune într-un interval selectat

în meniul

M OPRIRE AUTOMATĂ (P 95). Pentru a reactiva aparatul foto după ce s-a oprit automat, mutaţi comutatorul ON/OFF la OFF şi apoi înapoi la ON.

13

14

Setări de bază

Un dialog de selecţie a limbii va fi afişat când veţi porni camera pentru prima dată. Setaţi camera după cum este descris mai jos (pentru informaţii privind resetarea ceasului sau schimbarea limbii, consultaţi pagina 93).

START MENU

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

SET NO

1

Evidențiați o limbă și apăsați MENU/OK.

1 Notă

Apăsați DISP/BACK pentru a sări peste pasul curent. Orice pași ați sărit vor fi afișați data viitoare când camera este pornită.

DATĂ/ORĂ NEREGLATĂ

AA. LL. ZZ

SETARE

2013

2012

2011

2010

2009

1. 1 12 : 00

AM

NU

2

Data şi ora vor fi afișate. Apăsaţi selectorul spre stânga sau dreapta pentru a evidenţia anul, luna, ziua, ora sau minutul şi apăsaţi în sus sau în jos pentru a schimba. Pentru a schimba ordinea în care sunt afişate anul, luna şi ziua, evidenţiaţi formatul datei şi apăsaţi selectorul în sus sau în jos. Apăsaţi MENU/OK când setările sunt finalizate.

3

Un mesaj pentru tipul bateriei va fi afişat; dacă tipul bateriei diferă de tipul introdus în cameră, utilizaţi opţiunea

T TIP ACUMULATOR din meniul de setare (

P 9) pentru a specifica tipul corect.

2 Sfat: Ceasul camerei

Dacă bateriile sunt scoase pentru o perioadă lungă de timp, ceasul camerei şi tipul bateriei vor fi resetate şi dialogul de selecţie a limbii va fi afişat la pornirea camerei.

Efectuarea fotografiilor în modul

R (E AUTO)

Această secţiune descrie cum se fac fotografii în modul

R (E AUTO).

1

Selectaţi modul

O.

Porniți camera și rotiți selectorul de mod la

O. Afișajul R va apărea în monitorul LCD.

Pictograma

o

În modul

R, camera ajustează continuu focalizarea și caută fețe, mărind consumul acumulatorului. o este afișat în monitorul LCD.

Pictograme EXR (

P 23)

Camera analizează scena și selectează modul E preferat.

PRIORITATE REZOLUŢIE

ISO MARE & ZGOM. MIC

PRIORITATE D-RANGE

S

T

U

Pictograme scenă

Camera selectează în mod automat scena potrivită.

AUTO PEISAJ NOAPTE MACRO PLAJĂ APUS ZĂPADĂ CER FRUNZIŞ

a c d* e

Luminare normală

ab cb fb* —

Luminare din spate

ag cg

— — u v w x y ub vb wb xb yb ug vg wg xg yg z zb zg

* Dacă este afişat n, aparatul foto va efectua o serie de fotografii (Anti-estompare avansată; P 22).

c Atenţie

Modul selectat poate diferi în funcţie de condiţiile de fotografiere. Dacă modul şi subiectul nu se potrivesc, selectaţi modul B (P 23) sau alegeţi SP1/SP2 (P 25) şi selectaţi o scenă manual.

15

16

2

Încadraţi imaginea.

Utilizaţi butonul zoom pentru a încadra imaginea în afişaj.

Buton zoom

Rotiţi spre stânga pentru a micşora

Indicator zoom

Rotiţi spre dreapta pentru a mări

Efectuarea fotografiilor în modul

R (E AUTO)

Ţinerea camerei

Ţineţi camera fixă cu ambele mâini şi lipiţi coatele de trup. Tremuratul sau mâinile nesigure pot duce la imagini neclare.

Pentru a preveni imaginile nefocalizate sau prea întunecate

(subexpuse), ţineţi degetele sau alte obiecte departe de obiectiv şi de bliţ.

2 Sfat: Blocare focalizare

Utilizaţi blocarea focalizării ( P 31) pentru a focaliza subiecţi care nu sunt în cadrul de focalizare.

Efectuarea fotografiilor în modul

R (E AUTO)

3

Focalizare.

Apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a focaliza.

2 Sfat: Declanşatorul

Declanşatorul dispune de două poziţii. Apăsând declanşatorul la jumătate (q) se setează focalizarea şi expunerea; pentru a fotografia, apăsaţi declanşatorul până la capăt (w).

În cazul în care camera poate focaliza, aceasta va face de două ori bip şi apoi indicatorul luminos va lumina verde.

Dublu bip

Clic

q w

4

În cazul în care camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va deveni roşu, s va apărea pe monitor, iar indicatorul luminos va clipi verde. Schimbaţi compoziţia sau folosiţi blocarea focalizării (

P

31).

Fotografiere.

Apăsaţi uşor declanşatorul până la capăt pentru a face fotografia.

Apăsaţi la jumătate

Apăsaţi până la capăt

1 Notă

În cazul în care subiectul este slab luminat, iluminatorul de asistenţă AF poate lumina pentru a asista focalizarea

(

P 96). Pentru informaţii despre utilizarea bliţului când iluminarea este slabă, consultaţi pagina 34.

17

18

Efectuarea fotografiilor în modul

R (E AUTO)

Mod silenţios

În situaţii în care sunetele şi semnalele luminoase ale camerei nu sunt binevenite, ţineţi apăsat butonul

DISP/BACK până când este afişat o (reţineţi faptul că modul silenţios nu este disponibil în timpul redării filmelor sau a memo voce).

Buton RAW

Apăsaţi pe butonul RAW pentru a schimba temporar formatul de înregistrare. După ce aţi efectuat fotografia, formatul de înregistrare va reveni la opţiunea selectată pentru j RAW din meniul de configurare

( P 96).

Opţiuni

j

RAW+JPEG JPEG

RAW

OFF

JPEG

RAW+JPEG

Difuzorul aparatului, bliţul şi iluminatorul de asistenţă

AF/ledul temporizatorului sunt dezactivate, iar setările bliţului şi volumul nu pot fi reglate (rețineți faptul ca bliţul va funcţiona totuşi când C este selectat în modul scenei). Pentru a restaura operarea normală, apăsaţi butonul DISP/BACK până când pictograma o nu mai este afişată.

Indicatorul luminos

Indicator luminos

Indicatorul luminos arată starea camerei după cum urmează:

Luminează verde

Focalizare blocată.

Clipeşte verde

Avertizare pentru neclaritate, focalizare sau expunere. Pot fi făcute fotografii.

Clipeşte verde şi portocaliu

Înregistrează imagini. Pot fi făcute alte fotografii.

Luminează portocaliu

Clipeşte portocaliu

Înregistrează imagini. Nicio altă fotografie nu poate fi făcută în acest moment.

Bliţul se încarcă; bliţul nu se va aprinde când se fotografiază.

Clipeşte roşu

Eroare obiectiv sau de memorie (cardul de memorie este plin sau neformatat, eroare de formatare sau altă eroare de memorie).

2 Sfat: Avertizări

Avertizări detaliate apar pe afişaj. Consultaţi paginile

109–112 pentru mai multe informaţii.

Efectuarea fotografiilor în modul

R (E AUTO)

19

Vizualizare fotografii

Fotografiile pot fi vizualizate pe monitor. Când faceţi fotografii importante, este recomandat să faceţi o fotografie test şi să verificaţi rezultatele.

1

Apăsaţi butonul a.

Ştergerea imaginilor

Pentru a şterge imaginea curentă afişată pe monitor, apăsaţi selectorul în sus ( b

).

Următorul dialog va fi afişat.

ŞTERGERE OK?

Cea mai recentă imagine va fi afişată pe monitor.

20

2

Vizualizaţi fotografii suplimentare.

Apăsaţi selectorul spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile în ordinea în care au fost înregistrate, spre stânga pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă.

Apăsaţi declanşatorul pentru a ieşi din modul fotografiere.

SETARE

DA

ANULARE

Pentru a şterge fotografia, evidenţiaţi DA şi apăsaţi pe MENU/OK. Pentru a ieşi din meniu fără a şterge fotografia, evidenţiaţi

ANULARE şi apăsaţi pe MENU/OK.

2 Sfat: Meniul de redare

Imaginile pot fi şterse şi din meniul de redare ( P 55).

Mod fotografiere

Alegeţi un mod de fotografiere în funcţie de scenă şi de tipul de subiect.

Pentru a alege un mod de fotografiere, rotiţi selectorul de mod la setarea dorită. Următoarele moduri sunt disponibile:

O: Îmbunătățiți claritatea, reduceți zgomotul, măriți raza dinamică sau permiteți camerei să ajusteze automat setările pentru a se potrivi scenei (

P 22).

B (AUTO): Un mod simplu „Încadrează şi fotografiază” recomandat pentru utilizatorii începători ai camerelor digitale

( P 23).

Adv. (AVANSAT): Tehnici sofisticate făcute facile (

P 23).

P, S, A, M: Selectaţi pentru control complet asupra setărilor camerei, inclusiv diafragma (M şi A) şi/sau viteza obturatorului (M şi S) (

P 28).

C (PARTICUL.): Revine la setările memorate pentru modurile P, S, A, M şi toate modurile

O cu excepţia R (P 30).

N (PANORAMARE 360): Selectaţi pentru a efectua o fotografie panoramică (

P 27).

SP1, SP2 (POZIŢIE SCENĂ): Alegeţi o scenă potrivită pentru subiect sau pentru condiţiile de fotografiere şi lăsaţi camera să facă restul (

P 25).

21

22

Mod fotografiere

O ( (E

AUTO/

E Prioritate)

Optimizaţi setările pentru subiectul curent sau îmbunătăţiţi claritatea, reduceţi zgomotul sau măriţi contrastul dinamic.

Rotiţi selectorul de moduri la O şi alegeţi unul dintre următoarele moduri

E din meniul fotografiere.

R ( (E

AUTO)

Camera selectează automat scena și modul E

în funcție de condițiile de fotografiere ( P 15).

1 Notă

Dacă

S este selectat pentru O DIMENS. IMAGINE

în modul

R, camera va selecta automat dimensiunea optimă a imaginii.

Anti-estompare avansată

Când este afişat n, aparatul foto va efectua o serie de expuneri şi le va combina pentru a forma o singură imagine, reducând „zgomotul” (pete) şi estomparea.

1 Notă n este disponibil când în meniul de fotografiere este selectat POR ( P 81) şi bliţul (P 34) este oprit sau setat pe auto.

3 Atenţie

• Este necesar ceva timp pentru a combina expunerile

într-o singură imagine. Este posibil să nu fie creată o imagine combinată unică dacă subiectul sau aparatul foto se mişcă în timpul fotografierii. Ţineţi aparatul foto fix în timpul fotografierii şi nu mişcaţi aparatul foto până când nu se încheie fotografierea.

• Acoperirea cadrului este redusă.

Mod fotografiere

E

Prioritate

Alegeţi dintre opţiunile următoare:

S (PRIORITATE REZOLUŢIE): Alegeți pentru fotografii precise, clare.

T (ISO MARE & ZGOM. MIC): Reduce zgomotul în fotografiile efectuate la sensibilități înalte.

U (PRIORITATE D-RANGE): Crește cantitatea de detalii vizibile în evidențieri.

U CONTRAST DINAMIC (P 80) poate fi setat la

M (1600%) și D (800%).

B

AUTO

Alegeţi pentru instantanee clare şi fidele. Acest mod este recomandat în majoritatea situaţiilor.

Acest mod combină simplicitatea „încadrează și fotografiază” cu tehnici sofisticate de fotografiere. Opțiunea

A Adv. MOD din meniul de fotografiere poate fi utilizată pentru a alege dintre următoarele moduri avansate:

i

FOCUS PRO

Camera efectuează până la trei fotografii de fiecare dată când este apăsat butonul de declanșare, estompând fundalul pentru a accentua subiectul principal. Cantitatea de degradare e culorilor poate fi ajustată înainte de fotografiere prin rotirea selectorului de comandă. Utilizați pentru portrete sau fotografii cu flori similare celor produse de camerele SLR.

1 Notă

Estomparea nu poate fi aplicată la obiecte de fundal care sunt prea apropiate de subiectul principal. Dacă un mesaj care spune că aparatul foto nu poate crea efectul este afișat când camera focalizează, încercați să vă îndepărtați de subiect și să apropiați. Camera poate, de asemenea, să fie incapabilă să estompeze fundalul dacă subiectul este în mișcare; dacă se cere, verificați rezultatele și încercați din nou.

23

24

Mod fotografiere

j

LUM SLABĂ PRO

De fiecare dată când este apăsat butonul de declanșare, camera efectuează patru expuneri și le combină într-o fotografie unică. Utilizați pentru a reduce zgomotul și neclaritatea când fotografiați subiecți luminați slab sau subiecți ficși la rate de zoom mari.

1 Notă

Este posibil să nu fie creată o fotografie combinată unică cu anumite scene sau dacă subiectul sau camera se mișcă în timpul fotografierii. Nu mişcaţi camera până când nu se încheie fotografierea.

FOCUS PRO/LUM SLABĂ PRO

Pentru a salva copii neprocesate ale fotografiilor efectuate în aceste moduri, selectați PORNIT pentru opțiunea t SALV. IMAG. ORIG. din meniul de setare (

P 97).

3 Atenţie

• Țineți camera fixă în timpul fotografierii.

• Acoperirea cadrului este redusă.

Mod fotografiere

Camera oferă o selecţie de „scene”, fiecare fiind adaptată la condiţii particulare de fotografiere sau la un tip specific de subiect. Utilizați opțiunea

A POZIȚIE SCENĂ din meniul de fotografiere pentru a alege scena atribuită poziției SP1/SP2 de pe selectorul de mod.

C NATURAL & N

D LUMINĂ NATURALĂ

L PORTRET

Z AMELIORATOR PORTRET

T CÂINE

m PISICĂ

M PEISAJ

N SPORT

O NOAPTE

H NOAPTE (TREPI)

U APUS

Q APUS DE SOARE

R ZĂPADĂ

V PLAJĂ

U PETRECERE

V FLOARE

W TEXT

Camera face două fotografii: una fără bliț și una cu bliț.

Capturaţi luminarea naturală în condiţii de lumină slabă.

Alegeți pentru portrete.

Alegeți pentru un efect de piele fină când fotografiați portrete.

Alegeți când fotografiați câini.

Alegeți când fotografiați pisici.

Alegeţi pentru fotografii la lumina zilei ale clădirilor şi peisajelor.

Alegeţi când fotografiați subiecţi în mişcare.

Alegeţi acest mod pentru amurguri luminate slab sau scene nocturne.

Alegeţi acest mod pentru viteze mici de declanșare în timp ce efectuaţi fotografii noaptea.

Vitezele mici de declanșare sunt folosite pentru a captura explozia de lumină a unui foc de artificii.

Alegeţi acest mod pentru a înregistra culorile intense ale răsăriturilor şi apusurilor de soare.

Alegeţi acest mod pentru imagini clare şi fidele care capturează luminozitatea scenelor dominate de zăpada albă strălucitoare.

Alegeţi acest mod pentru imagini clare şi fidele care capturează luminozitatea plajelor însorite.

Capturaţi iluminarea fundalului în spaţii închise în condiţii de lumină slabă.

Folosiţi pentru prim-planuri intense ale florilor.

Faceţi fotografii clare ale textelor sau desenelor imprimate.

25

26

Mod fotografiere

T CÂINE/ m PISICĂ

Camera focalizează fețele câinilor și pisicilor care sunt cu fața spre cameră, iar meniul autodeclanșatorului oferă o opțiune n DECLANŞARE AUTO care eliberează automat declanșatorul când este detectat un animal de casă

( P 36). În timpul redării, căutarea imaginii (P 57) poate fi utilizată pentru a căuta fotografii efectuate în orice mod.

1 Notă

Deși camera poate detecta multe rase diferite de câini și pisici, rezultatele pot varia cu rasa și condițiile de fotografiere. Camera se poate să nu detecteze animalele de casă cu fețele de culoare închisă sau cu părul lung care le acoperă toată fața. Dacă un câine sau o pisică nu sunt detectați, camera focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

Mod fotografiere

Urmați ghidul de pe ecran pentru a efectua fotografii care vor fi unite automat pentru a forma o panoramă.

1 Notă

Fotografierea se încheie dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt în timpul fotografierii. Nu va fi înregistrată nicio panoramă dacă butonul de declanşare este apăsat înainte ca aparatul foto să fie rotit panoramic la 120 °.

1

Rotiţi butonul zoom până când indicatorul zoom devine alb.

2

Pentru a selecta un unghi prin care veți roti camera în timpul fotografierii, apăsați selectorul în jos. Apăsaţi selectorul spre stânga sau dreapta pentru a evidenţia un unghi şi apăsaţi MENU/OK.

3

Apăsați selectorul spre dreapta pentru a vizualiza o gamă de direcții de rotire. Apăsaţi selectorul spre stânga sau dreapta pentru a evidenţia o direcţie de rotire panoramică şi apăsaţi MENU/OK.

4

Apăsaţi declanşatorul până la capăt pentru a

începe înregistrarea. Nu este nevoie să ţineţi apăsat declanşatorul în timpul înregistrării.

5

Rotiți camera în direcția arătată de către săgeată.

Fotografierea se încheie automat când bara de progres este plină și panorama este completă.

3 Atenţie

• Panoramele sunt create din cadre multiple. Este posibil ca în unele cazuri camera să înregistreze un unghi mai mare sau mai mic decât este selectat sau să nu poată îmbina cadrele perfect. Ultima parte a panoramei poate să nu fie înregistrată dacă fotografierea se

încheie înainte ca panorama să fie completă.

• Este posibil ca fotografierea să fie întreruptă în cazul

în care camera este rotită prea repede sau prea încet. Rotirea camerei într-o altă rotire decât cea arătată anulează fotografierea.

• Este posibil ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute cu subiecţi în mişcare, subiecţi apropiaţi de cameră, subiecţi invariabili, cum ar fi cerul sau un câmp de iarbă, subiecţi care sunt în mişcare constantă, cum ar fi valuri şi cascade, sau subiecţi care suferă schimbări importante în luminozitate. Panoramele pot fi estompate dacă subiectul nu este suficient luminat.

27

28

Mod fotografiere

Pentru cele mai bune rezultate

Pentru cele mai bune rezultate, mișcați camera întrun cerc mic la o viteză constantă, menținând camera orizontală și fiind atenți să rotiți numai în direcția arătată de către ghiduri. Dacă nu sunt obținute rezultatele dorite, încercați să rotiți la o viteză diferită.

În acest mod, camera setează expunerea în mod automat. Dacă doriţi, puteţi alege combinaţii diferite ale vitezei obturatorului şi diafragma care va produce aceeaşi expunere (schimbare program).

3 Atenţie

În cazul în care subiectul este în afara zonei de măsurare a camerei, afişajele vitezei obturatorului şi diafragmei vor arăta „---”. Apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a măsura din nou expunerea.

Schimbare program

Rotiţi butonul de comandă pentru a alege combinaţia dorită dintre viteza obturatorului şi diafragmă. Valorile implicite pot fi reiniţializate prin ridicarea bliţului, rotirea modului dial la altă setarea, închiderea aparatului sau selectarea modului de redare. Bliţul trebuie să fie oprit pentru ca funcţia Schimbare program să fie disponibilă. În plus, o altă opţiune decât AUTO trebuie selectată pentru

U CONTRAST DINAMIC şi

N ISO.

Viteză obturator

250 F4.5

Diafragmă

Mod fotografiere

S

: PRIOR. OBTURATOR AE

Alegeţi viteza de declanșare utilizând selectorul de comandă, în timp ce camera ajustează diafragma pentru expunerea optimă.

Alegeţi diafragma utilizând selectorul de comandă, în timp ce camera ajustează viteza de declanșare pentru expunerea optimă.

Viteză obturator

1000

Diafragmă

F3.5

3 Atenţie

• În cazul în care expunerea corectă nu poate fi obţinută la viteza de declanșare selectată, diafragma va fi afişată în roşu. Ajustaţi viteza de declanșare până când este obţinută expunerea corectă. În cazul în care subiectul este în afara zonei de măsurare a camerei, afişajul diafragmei va arăta „F---”. Apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a măsura din nou expunerea.

• Viteza obturatorului este restricţionată în funcţie de setarea ISO.

3 Atenţie

În cazul în care expunerea corectă nu poate fi obţinută la diafragma selectată, viteza de declanșare va fi afişată în roşu. Ajustaţi diafragma până când este obținută expunerea corectă. În cazul în care subiectul este în afara zonei de măsurare a camerei, afişajul vitezei obturatorului va arăta „---”. Apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a măsura din nou expunerea.

29

Mod fotografiere

30

În cadrul acestui mod, puteţi seta atât viteza obturatorului cât şi diafragma.

Dacă doriţi, expunerea poate fi modificată de la valorile sugerate de camera.

Rotiţi butonul de comandă

M

pentru a seta viteza obturatorului. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul d şi rotiţi butonul de comandă pentru a seta valoarea diafragmei.

Viteză obturator

250 F4.5

Diafragmă

3 Atenţie

• În cadrul expunerilor de lungă durată este posibil să apară sunetul sub formă de pixeli luminaţi la diferite distanţe.

• Viteza obturatorului este restricţionată în funcţie de setarea ISO.

Indicatorul de expunere

Valoarea cu care imaginea va fi supra sau sub-expusă

în cadrul setărilor curente este afişată prin indicatorul de expunere.

250 F4.5

În modurile P, S, A, M şi toate modurile

O cu excepţia R, opţiunea

K SETARE PARTICUL. din meniul de fotografiere (

P 83) poate fi utilizată pentru a salva setările curente ale camerei şi ale meniului. Aceste setări sunt utilizate din memorie de fiecare dată când selectorul de mod este rotit la C (mod particularizare).

N ISO, O DIMENS. IMAGINE, T CALITATE

IMAG.,

U CONTRAST DINAMIC,

P SIMULARE FILM, d COMUTARE BALANS

DE ALB, f COLOR, e TON, H CLARITATE, h REDUCERE ZGOMOT, b DETECTARE

FAŢĂ, n RECUNOAŞTERE FAŢĂ, F MOD

AF FILM,

W MOD FILM, 2 NIVEL ELEC-

TRONIC, J ETAPE AE BKT EV, I BLIŢ, g BLIŢ EXTERN

C ILUMINATOR AF, j RAW

Opţiuni ISO, măsurare, mod auto-focalizare, balans de alb, mod rafale, mod macro, mod bliţ, compensare expunere, afişaj monitor (buton

DISP/BACK)

Blocare focalizare

Pentru a compune fotografii cu subiecţi descentraţi:

1

Poziţionaţi subiectul în cadrul de focalizare.

2

Focalizaţi.

Apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Focalizarea şi expunerea vor rămâne blocate cât timp declanşatorul este apăsat la jumătate (Blocare AF/AE).

3

Recompuneţi fotografia.

Menţinând declanşatorul apăsat la jumătate, recompuneţi fotografia.

4

Fotografiaţi.

Focalizare automată

Deşi camera dispune de un sistem de focalizare automată de mare precizie, se poate să nu fie capabilă să focalizeze subiecţii enumeraţi mai jos. În cazul în care camera nu poate focaliza folosind focalizarea automată, folosiţi blocarea focalizării pentru a focaliza un alt subiect ce se află la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.

• Subiecţi foarte strălucitori, precum oglinzi sau caroserii de maşini.

• Subiecţi în mişcare rapidă.

• Subiecţi fotografiaţi printr-un geam sau alte obiecte ce reflectă lumina.

• Subiecţi întunecaţi sau subiecţi care mai degrabă absorb lumina decât o reflectă, cum ar fi părul sau blana.

• Subiecţi fără substanţă, precum fumul sau flacăra.

• Subiecţi ce prezintă foarte puţin contrast cu fundalul

(de exemplu, subiecţi îmbrăcaţi în aceeaşi culoare ca şi cea a fundalului).

• Subiecţi poziţionaţi în faţa sau în spatele obiectelor cu un contrast puternic care sunt, de asemenea, în cadrul de focalizare (de exemplu, un subiect fotografiat pe fundalul unui decor cu elemente puternic contrastante).

31

32

Butonul AE/AF LOCK

Butonul AE/AF LOCK poate fi utilizat pentru a bloca expunerea sau focalizarea.

1

Măsuraţi expunerea.

Poziţionaţi subiectul în cadrul de focalizare şi apăsaţi butonul AE/AF LOCK pentru a măsura expunerea.

3

Recompuneţi imaginea.

Ţinând declanşatorul apăsat la jumătate, recompuneţi imaginea.

c Atenţie

Ajustarea zoom-ului opreşte blocarea AE. Blocarea AE nu este disponibilă cu modul de detectare inteligentă a feţei.

2

Focalizaţi.

Menţineţi apăsat butonul

AE/AF LOCK şi apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a focaliza. Focalizarea şi expunerea vor rămâne blocate cât timp declanşatorul este apăsat la jumătate, chiar dacă mai târziu eliberaţi butonul AE/AF

LOCK.

Repetaţi paşii 1 şi 2 în cazul în care doriţi să refocalizaţi înainte de a face fotografia.

4

Executaţi.

Dacă DOAR AF LOCK este selectat pentru v

BUTON AE/AF-LOCK în meniul de configurare

( P 96), apăsarea butonului AE/AF LOCK blochează focalizarea. Dacă AE/AF LOCK este selectat, atât focalizarea cât şi expunerea vor fi blocate.

a Notă

Dacă COMUT. ACTIV./DEZACTIV. AE/AF-LOCK este selectat pentru k MODUL AE/AF-LOCK din meniul de configurare ( P 96), expunerea şi/sau focalizarea vor fi blocate atunci când butonul AE/AF LOCK este apăsat şi vor rămâne blocate până când butonul este apăsat din nou.

F Modurile macro şi super macro (Prim-planuri)

Pentru prim-planuri, apăsaţi selectorul spre stânga (

F) pentru a alege din opţiunile macro arătate mai jos.

OFF

OFF

Alegeţi dintre

F (modul ma-

cro),

G (modul super macro)

sau OFF (modul macro oprit)

Când modul macro este activat, camera focalizează subiecţii cei mai apropiaţi de centrul cadrului. Folosiţi butonul zoom pentru a compune imaginile. Următoare restricţii se aplică în modul macro super: lentile trebuie depărtate până la capăt (în alte poziţii de zoom este afişat o) şi bliţul nu poate fi utilizat.

1 Notă

• Este recomandată utilizarea unui trepied pentru a evita estomparea produsă de mişcarea camerei.

• Compensarea bliţului poate fi necesară când se utilizează bliţul ( P 82).

• Utilizarea blițului la o distanță mică poate produce umbre pe lentile. Utilizaţi zoom-ul sau îndepărtaţi-vă de subiect.

33

34

N Folosirea bliţului (Bliţ super-inteligent)

Când este folosit bliţul, sistemul Super-Intelligent Flash (Bliţ super-inteligent) al camerei analizează instantaneu scena în funcţie de factori precum luminozitatea subiectului, poziţia acestuia în cadru şi distanţa acestuia până la cameră. Emisia bliţului şi sensibilitatea sunt ajustate pentru a asigura expunerea corectă a subiectului principal în timp ce restul efectelor de luminozitate din fundalul ambiental sunt păstrate, chiar şi în scene interioare cu lumină foarte slabă. Folosiţi bliţul când lumina este slabă, de exemplu când faceţi fotografii noaptea sau în spaţii interioare luminate slab.

1

Ridicaţi bliţul.

Apăsaţi butonul de ridicare a bliţului pentru a ridica bliţul.

Închiderea bliţului

Coborâţi bliţul unde fotografierea cu bliţ este interzisă sau pentru a captura luminozitatea naturală sub lumină difuză. La viteze mici ale obturatorului, k va fi afişat pentru a atenţiona că fotografiile pot fi neclare; este recomandată utilizarea unui trepied.

2

Alegeţi un mod bliţ.

Apăsaţi selectorul spre dreapta (

N). Modul bliţ se schimbă de fiecare dată când este apăsat selectorul.

A/K

(BLIŢ AUTOMAT)

N/L

(BLIŢ FORŢAT)

O/M

(SINCRONIZ. LENTĂ)

Bliţul se aprinde când este necesar. Recomandat în majoritatea situaţiilor.

Bliţul se aprinde de fiecare dată când se face o fotografie. Folosiţi pentru subiecţii luminaţi din spate sau pentru colorit natural când fotografiaţi în lumină puternică.

Capturaţi atât subiectul principal cât şi fundalul la lumină slabă (reţineţi că scenele luminate puternic pot fi supraexpuse).

N Folosirea bliţului (Bliţ super-inteligent)

3 Atenţie

Bliţul se poate aprinde de câteva ori la fiecare fotografiere. Nu mişcaţi camera până când nu se încheie fotografierea.

1 Notă

Atunci când utilizaţi bliţul este posibil ca partea periferică a unei imagini să fie întunecată.

Eliminare ochi roşii

Dacă funcţia detectare inteligentă a feţei este activată (

P 48), şi aţi selectat PORNIT pentru a ELIM.

OCHI ROŞII din meniul de setare (

P 96), funcţia de eliminare a ochilor roşii este disponibilă în V,

U şi Z.

Funcţia de eliminare a ochilor roşii minimizează „ochii roşii” care apar datorită reflectării luminii bliţului pe retina subiectului, aşa cum este prezentat în figura din dreapta.

35

36

J Utilizarea auto-declanşatorului

Pentru a utiliza autodeclanșatorul, apăsați selectorul în jos ( h) și alegeți dintre următoarele opțiuni:

OFF

OFF

T (OFF) o (DECLANŞARE AUTO)

S (10 SEC)

R (2 SEC)

Autodeclanşator oprit.

Declanșatorul este eliberat automat când camera detectează un subiect portret uman cu fața înspre cameră. Utilizați pentru portrete ale bebelușilor.

Declanșatorul este eliberat la zece secunde după ce butonul de declanșare este apăsat.

Utilizați pentru autoportrete. Indicatorul luminos al autodeclanșatorului din fața camerei luminează când temporizatorul pornește și începe să clipească la scurt timp înainte ca fotografia să fie efectuată.

Declanșatorul este eliberat la două secunde după ce butonul de declanșare este apăsat.

Utilizați pentru a reduce neclaritatea cauzată de mişcarea camerei când este apăsat butonul de declanşare. Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi în ritmul numărătorii inverse.

d Compensare expunere

Folosiţi compensarea expunerii când fotografiaţi subiecţi puternic luminaţi, foarte întunecaţi sau cu contrast puternic.

Apăsaţi butonul d şi rotiţi butonul de comandă până când indicatorul de expunere arată valoarea dorită.

P

1 Notă

O pictogramă d şi indicatorul de expunere sunt afişate la valori diferite de ±0. Compensarea expunerii nu este resetată când camera este oprită; pentru a restaura controlul expunerii normale, alegeţi o valoare de ±0.

+

Indicator expunere

Efectul este vizibil în afişaj.

Alegeţi valori negative pentru a reduce expunerea

(semnul „–” devine galben)

Alegeţi valori pozitive pentru a mări expunerea

(semnul „+” devine galben)

37

38

Sensibilitate

Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată prin apăsarea butonului ISO şi rotirea butonul de comandă până când valoarea dorită este evidenţiată pe afişaj.

ISO

+

100 200 400 800 1600 3200

100

ISO

Valori mai înalte pot reduce neclaritatea; reţineţi totuşi că pot apărea pete în fotografiile făcute la valori înalte ale sensibilităţii.

100

Luminos

Mai puțin perceptibil

ISO

Scenă

Zgomot (pătare)

12800

Întunecat

Mai perceptibil

AUTO

AUTO (3200) / AUTO (1600) /

AUTO (800) / AUTO (400)

12800 / 6400 / 3200 / 1600 /

800 / 400 / 200 / 100

Sensibilitatea este ajustată automat ca răspuns la condițiile de fotografiere.

Ca mai sus, exceptând faptul că sensibilitatea nu va fi ridicată mai sus de valorile dintre paranteze.

Sensibilitatea este setată la valoarea specificată, care este arătată în afișaj.

Măsurare

Pentru a alege modul în care aparatul foto măsoară expunerea atunci când modul de detectare inteligenţă a feţei este oprit, apăsaţi butonul AE şi rotiţi butonul de comandă.

FOTOMETRIE

+

MULTI

o

(MULTI) p

(PUNCTUAL) q

(MEDIU)

Recunoaşterea automată a scenei este utilizată pentru a ajusta expunerea pentru o gamă largă de condiţii de fotografiere.

Camera măsoară condiţiile de lumină în centrul cadrului. Este recomandat în cazul în care fundalul este mult mai luminat sau mai întunecat decât subiectul principal.

Expunerea este setată la valoare medie pentru întregul cadru. Oferă o expunere consecventă în cursul efectuării mai multor fotografii la aceeaşi lumină şi este eficientă mai ales în cadrul peisajelor sau subiecţilor îmbrăcaţi în negru sau alb.

39

Mod auto-focalizare

Pentru a alege modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare atunci când K este selectat pentru modul de focalizare ( P 41), apăsați butonul AF şi rotiţi butonul de comandă. Reţineţi că indiferent de opţiunea selectată, aparatul foto va focaliza subiectul din centrul monitorului când este activat modul macro ( P 33).

+

MOD AF

CENTRU

• t (ZONĂ): Poziţia de focalizare poate fi aleasă manual prin apăsarea selectorului în sus, jos, la dreapta, stânga şi apăsarea MENU/OK când parantezele de focalizare sunt în poziţia dorită.

Alegeţi modul de focalizare precisă atunci când aparatul foto este pe un trepied.

• x (URMĂRIRE): Poziţionaţi subiectul în ţinta de focalizare şi apăsaţi selectorul spre stânga. Aparatul foto va urmări subiectul şi va regla

ÎNCEPERE URMĂRIRE

250 F4.5

focalizarea când acesta se mişcă în cadru.

40

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

• r

(CENTRU): Aparatul focalizează subiectul din centrul imaginii. Această opțiune poate fi folosită împreună cu funcția de blocare a focalizării.

• s (MULTI): Când declanşatorul este apăsat la jumătate, aparatul foto detectează subiecţii cu contrast puternic din jurul centrului cadrului şi selectează automat zona de focalizare.

Mod de focalizare

Pentru a alege modul de focalizare al aparatului foto, apăsaţi pe butonul AF C-S-M şi rotiţi butonul de comandă.

FOCALIZARE

+

AF CONTINUU

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

K

(AF UNIC)

J

(AF CONTINUU) j

(MF)

Focalizarea se blochează în timp ce declanşatorul este apăsat la jumătate. Alegeţi subiecţii ficşi.

Aparatul foto va regla în mod continuu focalizarea pentru a reflecta modificările de distanţă până la subiect chiar şi atunci când declanșatorul nu este apăsat până la jumătate (reţineţi că va micşora durata de funcţionare a bateriilor). r (CENTRU) este selectat în mod automat pentru modul de auto-focalizare ( P 40); dacă modul inteligent de detectare a feţei este pornit, aparatul foto va regla în mod continuu focalizarea pentru faţa selectată. Alegeţi subiecţii în mişcare.

Focalizaţi în mod manual utilizând butonul de focalizare. Rotiţi butonul spre stânga pentru a micşora distanţa de focalizare şi spre dreapta pentru a o mări. Indicatorul de focalizare manuală arată cât de fidel se potriveşte distanţa de focalizare cu distanţa până la subiectul din parantezele de focalizare.

Alegeţi controlul manual al focalizării în situaţiile în care aparatul foto nu poate focaliza utilizând modul auto-focalizare ( P 31). Modul de detectare inteligentă a feţei este oprit în mod automat.

P

Pictogramă mod de focalizare manual

Micşorare distanţă de focalizare

Mărire distanţă de focalizare

Indicator focalizare manuală

41

42

Focus Mode

a Notă: Focalizare manuală

• Este recomandată utilizarea unui trepied. Focalizarea poate fi afectată de mişcările aparatului foto.

• Dacă se selectează PORNIT pentru j VERIF. FOCUS în meniul de configurare (P 97), întreaga imagine va fi mărită pentru a asista focalizarea atunci când butonul de focalizare este rotit.

• Aparatul foto nu va focaliza atunci când butonul de focalizare este rotit complet spre dreapta. Focalizaţi un obiect la distanţă pentru a focaliza către infinit.

• Pentru a focaliza utilizând modul auto-focalizare ( P 40), apăsaţi pe butonul AE/AF LOCK.

Această opţiune poate fi utilizată în modul de focalizare manual pentru a focaliza rapid un subiect ales.

Balans de alb

Pentru culori naturale apăsaţi butonul WB şi rotiţi butonul de comandă până când o setare care se potriveşte cu sursa de lumină este evidenţiată pe afişaj.

+

AUTO

h i j k l m n

Balansul de alb este ajustat automat.

Măsuraţi o valoare pentru balansul de alb.

Pentru subiecţi în lumina directă a soarelui.

Pentru subiecţi în umbră.

Folosiţi cu lămpi fluorescente tip „lumina zilei”.

Folosiţi cu lămpi fluorescente „alb cald”.

Folosiţi cu lămpi fluorescente tip „alb rece”.

Folosiţi cu lămpi cu incandescenţă.

h: Balans de alb particularizat

Alegeţi h pentru a ajusta balansul de alb pentru condiţii neobişnuite de lumină. Opțiunile de balans de alb vor fi afișate; încadraţi un obiect alb în aşa fel încât să umple monitorul LCD şi apăsaţi declanşatorul până la capăt pentru a măsura balansul de alb.

În cazul în care „FINALIZAT!” este afişat, apăsaţi MENU/OK pentru a seta balansul de alb la valoarea măsurată.

Dacă este afişat „SUB”, măriţi compensarea expunerii (

P 37) şi încercaţi din nou.

Dacă este afişat „PESTE”, scădeţi compensarea expunerii şi încercaţi din nou.

1 Notă

Pentru o mai mare precizie, ajustaţi

P SIMULARE FILM, N ISO, şi U CONTRAST DINAMIC înainte de a măsura balansul de alb.

1 Notă

• În cadrul altor setări în afară de h, balansul automat de alb este utilizat cu bliţul.

• Rezultatele variază în funcţie de condiţiile de fotografiere. Redaţi fotografiile după înregistrare pentru verificarea culorilor pe monitorul LCD.

43

44

I Fotografiere continuă (Mod rafală)

Capturaţi mişcarea sau modificaţi în mod automat setările în anumite fotografii.

Apăsaţi butonul

I şi rotiţi butonul de comandă pentru a selecta din opţiunile de mai jos:

CONTINUU

OFF

OPRIT

+

OFF: OPRIT

I: TOP

P: CAPTURĂ CADRU OPTIM

O: AE BKT

X: SIMULARE FILM BKT

Y: CONTRAST DINAMIC BKT

1 Notă

• Focalizarea şi expunerea sunt determinate de primul cadru din fiecare rafală. Bliţul se închide automat; modul bliţ selectat anterior este restabilit când fotografierea continuă este oprită.

• Frecvenţa cadrelor variază cu viteza obturatorului.

• Numărul fotografiilor care pot fi efectuate într-o singură rafală variază în funcţie de scenă şi de setările camerei. Numărul de fotografii care poate fi înregistrat depinde de memoria disponibilă.

I Fotografiere continuă (Mod rafală)

I

TOP n

Aparatul foto efectuează fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Pentru a alege cadenţa cadrelor şi numărul maxim de fotografii

într-o serie:

1

Apăsaţi selectorul spre dreapta când aparatul foto este în modul de fotografiere.

VITEZĂ FOTOGRAFIERE

NUMĂR DE CADRE

2

Evidenţiaţi cadenţa curentă a cadrelor sau numărul de fotografii şi apăsaţi selectorul spre dreapta, apoi apăsaţi selectorul

în sus sau în jos pentru a alege o nouă valoare şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta.

3

Apăsaţi DISP/BACK pentru a reveni la modul de fotografiere când setările sunt complete.

P

CAPTURĂ CADRU OPTIM

Aparatul foto efectuează o serie de fotografii, începând înainte şi terminând după ce butonul de declanşare este apăsat. Pentru a alege cadenţa cadrelor şi numărul de fotografii:

1

Apăsaţi selectorul spre dreapta când aparatul foto este în modul de fotografiere.

2

Evidenţiaţi cadenţa curentă a cadrelor şi apăsaţi selectorul spre dreapta, apoi apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a alege o nouă valoare şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta.

3 Atenţie

Unele cadenţe ale cadrelor pot reduce numărul de fotografii disponibile la pasul 3.

3

Evidenţiaţi numărul de fotografii şi apăsaţi selectorul spre dreapta. Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a alege numărul de fotografii din fiecare serie şi

16

8 CADRE

spre stânga sau spre dreapta pentru a alege distribuirea lor (numărul din partea stângă este efectuat înainte şi numărul din partea dreaptă după ce butonul de declanşare este apăsat). Apăsaţi MENU/OK când setările sunt finalizate.

45

46

I Fotografiere continuă (Mod rafală)

4

Apăsaţi DISP/BACK pentru a reveni la modul de fotografiere.

5

Efectuaţi fotografii. Aparatul foto începe să

înregistreze în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate şi finalizează seria când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Ilustraţia prezintă o serie de opt fotografii, trei înainte de apăsarea butonului de declanşare şi patru după.

Butonul de declanşare apăsat la jumătate

Butonul de declanşare apăsat până la capăt

Fotografii de Fotografii

„dinainte” de „după”

3 Atenţie

• Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt

înainte ca numărul de cadre selectat pentru porţiunea „înainte” să fie înregistrat, cadrele rămase vor fi efectuate după ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

• Dacă butonul de declanşare este apăsat la jumătate pentru o perioadă îndelungată, aparatul foto poate

înregistra seria înainte ca butonul de declanşare să fie apăsat până la capăt.

O

AE BKT

De fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, aparatul foto efectuează trei fotografii: una utilizând valoarea măsurată pentru expunere, a doua supraexpusă cu valoarea selectată pentru

J ETAPE AE BKT EV în meniul de fotografiere

(

P 82) şi a treia subexpusă cu aceeaşi valoare

(este posibil ca aparatul foto să nu poată utiliza treptele de bracketing selectate în cazul în care valoarea de supra- sau sub-expunere depăşeşte limitele sistemului de măsurare a expunerii).

I Fotografiere continuă (Mod rafală)

X

SIMULARE FILM BKT

De fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, aparatul foto efectuează trei fotografii la setări

P SIMULARE FILM diferite (P 80): c PROVIA/STANDARD pentru prima, d Vel-

via/VIVACE pentru a doua şi e ASTIA/ATENU-

AT pentru a treia.

Y

CONTRAST DINAMIC BKT

De fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare, aparatul foto efectuează trei fotografii la setări

U CONTRAST DINAMIC diferite (P

80):

A 100% pentru prima, B 200% pentru a doua şi

C 400% pentru a treia (N ISO nu poate depăşi 3200; valori mai mici de 400 nu sunt disponibile când este selectat

O pentru O DI-

MENS. IMAGINE).

j RAW

Numărul de fotografii care poate fi înregistrat într-o singură serie variază în funcţie de opţiunea selectată pentru j RAW din meniul setare.

R

CONTINUU RAW+JPEG

Până la 6

Până la 6

3

Y

CONTRAST

Până la 6

Până la 6

3

Până la 32

Până la 16

3

3

3

47

48

b Detectare inteligentă faţă

Detectarea inteligentă a feţei permite camerei detectarea automată a feţelor umane şi setarea focalizării şi expunerii pentru o faţă umană oriunde în cadru pentru fotografii care evidenţiază subiecţii portret.

Alegeţi pentru portrete de grup (în orientare orizontală sau verticală) pentru a împiedica aparatul să focalizeze fundalul.

Pentru a utiliza detectarea inteligentă a feței, apăsați MENU/

OK pentru a afișa meniul de fotografiere și selectați POR-

NIT pentru b DETECTARE

FAŢĂ. Fețele pot fi detectate cu camera în orientare verticală sau orizontală; dacă este detectată o faţă, aceasta va fi indicată de un cadru verde. În cazul în care sunt detectate mai multe feţe în cadru, camera va selecta faţa cea mai apropiată de centru; alte fețe sunt indicate de cadre albe.

3 Atenţie

• În anumite moduri, este posibil ca expunerea să fie setată de cameră pentru cadrul ca întreg decât ca subiect portret.

• În cazul în care subiectul se mişcă atunci când este apăsat declanşatorul, este posibil ca faţa acestuia să nu mai fie indicată de cadrul verde atunci când se face fotografia.

Detectare inteligentă a feţei

Detectarea inteligentă a feţei este recomandată când se foloseşte temporizatorul pentru portrete de grup sau autoportrete (

P 36).

777

Dacă este afişată o fotografie realizată folosind funcţia

Intelligent Face Detection, aparatul foto poate selecta automat feţele pentru eliminarea ochilor roşii ( P 86), zoom redare (

P 53), diaporame (P 85), căutarea imaginilor (

P 57), afişare imagine (P 93), tipărire

( P 66) şi decupare (P 87).

n Recunoaștere față

Camera poate stoca informații despre față și detalii personale (nume, relație și data de naștere) ale subiecților portret și poate atribui acestor subiecți prioritate pentru detectarea inteligentă a feței sau poate afișa numele acestora și alte informații în timpul redării.

Urmați pașii de mai jos pentru a adăuga fețe la baza de date de recunoaștere a feței.

1

Selectați ÎNREGISTRARE.

Selectați ÎNREGISTRARE pentru n RECUNOAȘTERE FAȚĂ din meniul de fotografiere.

1 Notă

Pentru a dezactiva recunoașterea feței, selectați

OPRIT.

2

Faceţi o fotografie.

După ce ați verificat că subiectul este cu fața spre cameră, încadrați subiectul utilizând ghidurile și efectuați fotografia.

CAPTEAZĂ FAŢA

DIN CHENAR

1 Notă

Dacă este afișată o eroare, efectuați din nou fotografia.

3

Introduceți date de recunoaștere față.

Apăsați MENU/OK pentru a afișa datele de recunoaștere a feței și introduceți următoarele informații:

NUME: Introduceți un nume de până la 14 caractere și apăsați MENU/OK.

ZI NAŞTE.: Introduceți ziua de naștere a subiectului și apăsați MENU/OK.

CATEGORIE: Alegeți opțiunea care descrie relația dumneavoastră cu subiectul și apăsați MENU/OK.

1 Notă

Dacă încercați să apropiați fața unei persoane indicată de o margine verde din baza de date de recunoaștere a feței în ziua de naștere a acesteia, camera îi va afișa numele și mesajul „Happy Birthday!”.

49

50

n Recunoaștere față

Urmați pașii de mai jos pentru a vizualiza, edita sau șterge date de recunoaștere a feței.

1

Selectați VIZUALIZ. & EDITARE pentru n RECUNOAȘTERE FAȚĂ.

2

Selectați o față.

3

Vizualizați sau editați datele de recunoaștere a feței.

Numele, categoria sau data de naştere pot fi editate după cum este descris la pasul 3 de la „Adăugare feţe noi” ( P 49). Pentru a re-efectua fotografia, selectaţi ÎNLOCUIRE

IMAGINE şi efectuaţi un nou portret după cum este descris mai sus.

Pentru a adăuga automat subiecți fotografiați frecvent la baza de date de recunoaștere a feței, selectați PORNIT pentru AUTO-ÎNREGISTRARE din meniul de recunoaștere a feței. În cazul în care camera detectează o față care a mai fost fotografiată de mai multe ori fără a fi adăugată la baza de date, va afișa un mesaj îndemnându-vă să creați o nouă introducere de recunoaștere a feței. Apăsați

MENU/OK și introduceți datele de recunoaștere a feței.

1 Notă

Camera poate câteodată să nu recunoască fețele noi automat. Dacă este necesar, fețele pot fi adăugate manual utilizând opțiunea ÎNREGISTRARE.

1 Notă

Pentru a şterge datele de recunoaştere a feţei pentru subiectul selectat, selectaţi ŞTERGERE.

Recunoaștere față

Camera poate stoca până la opt fețe. Dacă încercați să adăugați o a nouă față, un dialog de confirmare va fi afișat; utilizați VIZUALIZ. & EDITARE pentru a face spațiu pentru noi fețe prin ștergerea datelor existente. AUTO-ÎNREGISTRARE este dezactivată dacă sunt deja date pentru opt fețe.

Când detectarea inteligentă a feței (

P 48) este activată și cadrul conține subiecți multipli din baza de date de recunoaștere a feței, camera afișează numele subiectului care va fi utilizat pentru a seta focalizarea și expunerea (subiectul arătat de către cadrul verde). Dacă nu este introdus niciun nume, camera va afișa „---”. Subiecții identificați utilizând recunoașterea feței, dar care nu sunt utilizați pentru a seta focalizarea și expunerea sunt arătați de către cadre portocalii, alți subiecți de către cadre albe.

3 Atenţie

Camera poate să nu identifice subiecți din baza de date de recunoaștere a feței dacă aceștia nu sunt cu fața spre cameră sau sunt numai parțial în cadru, sau dacă detalii ale fețelor lor sau ale expresiilor lor diferă marcant față de cele din baza de date.

n Recunoaștere față

51

Opţiuni redare

Pentru a vizualiza cea mai recentă imagine pe monitor, apăsaţi butonul a.

Apăsaţi selectorul spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile în ordinea în care au fost înregistrate, spre stânga pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă.

Menţineţi selectorul apăsat pentru a naviga rapid până la cadrul dorit.

În cazul în fotografiilor efectuate în modul de fotografiere continuă, numai primul cadru al fiecărei serii va fi afişat. Apăsaţi selectorul în jos pentru a vizualiza celelalte fotografii din serii.

I

Favorite: Clasificarea fotografiilor

Pentru a clasifica fotografia afişată curent în redare

în cadru întreg, apăsaţi DISP/BACK şi apăsaţi selectorul în sus şi în jos pentru a selecta de la zero la cinci stele.

52

1 Notă

Fotografiile realizate cu alte camere sunt indicate prin pictograma m („imagine cadou”) în timpul redării.

Opţiuni redare

Apăsaţi pe k pentru a mări imaginile afişate în redarea simplă; n pentru a micşora. Când imaginea este apropiată, selectorul poate fi folosit pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt vizibile în mod curent pe monitor.

Indicator zoom

Ecranul de navigaţie arată porţiunea de imagine afişată curent în monitor

Detectare inteligentă faţă

Fotografiile făcute cu detectarea inteligentă a feţei ( P

31) sunt indicate prin pictograma g. Apăsaţi butonul g pentru a apropia subiectele selectate cu detectarea inte-

ZOOM ÎNAPOI

ligentă a feţei. Puteţi utiliza butonul k şi butonul n pentru a mări şi micşora.

Apăsaţi pe DISP/BACK sau MENU/OK pentru a ieşi din afişajul cu zoom.

1 Notă

Factorul maxim de zoom variază în funcţie de dimensiunea imaginii. Zoom-ul de redare nu este disponibil pentru fotografiile redimensionate sau decupate la dimensiunea de a .

53

54

Opţiuni redare

Pentru a modifica numărul de imagini afişate apăsaţi pe n în modul de vizualizare cadru unic.

Folosiţi selectorul pentru a evidenţia imaginile şi apăsaţi MENU/OK pentru a vizualiza imaginea evidenţiată pe cadru întreg. În afişajele de nouă şi o sută de cadre, apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a vizualiza mai multe imagini.

2 Sfat: Afişare două cadre

Afişarea a două cadre poate fi utilizată pentru a compara fotografiile executate în modul

C.

Apăsaţi pe

k pen-

tru a vizualiza mai puţine imagini.

Apăsaţi pe

n pen-

tru a vizualiza mai multe imagini.

A Ștergere fotografii

Pentru a șterge fotografiile individuale, fotografiile multiple selectate sau toate fotografiile, apăsați MENU/OK, selectați

A ȘTERGERE (P

84), și alegeți dintre opțiunile de mai jos. Reţineţi că imaginile şterse

nu pot fi recuperate. Copiaţi fotografiile importante pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare înainte de ştergere.

ÎNAPOI

CADRU

CADRE SELECTATE

TOATE CADRELE

CADRU

CADRE SELECTATE

TOATE CADRELE

Apăsaţi selectorul spre stânga sau dreapta pentru a naviga printre fotografii şi apăsaţi MENU/OK pentru a șterge fotografia curentă (nu este afișat niciun dialog de confirmare).

Evidențiați fotografiile și apăsați MENU/OK pentru a selecta sau a deselecta (imaginile incluse în albumul foto sau într-un ordin de imprimare sunt arătate prin S). Când operația este completă, apăsați DISP/BACK pentru a afișa un dialog de confirmare, apoi evidențiați DA și apăsați MENU/OK pentru a șterge fotografiile selectate.

Un dialog de confirmare va fi afișat; evidențiați DA și apăsați MENU/OK pentru a șterge toate fotografiile neprotejate (dacă este introdus un card de memorie, numai fotografiile de pe cardul de memorie vor fi afectate; fotografiile de pe memoria internă vor fi șterse numai dacă nu este introdus niciun card de memorie). Apăsând DISP/BACK se anulează ștergerea; rețineți că nicio fotografie ștearsă înainte de apăsarea butonului nu poate fi recuperată.

1 Notă

• Imaginile protejate nu pot fi şterse. Îndepărtaţi protecţia oricărei imagini pe care doriţi să o ştergeţi (

P 86).

• Dacă apare un mesaj declarând că imaginile selectate sunt o parte a unui ordin de imprimare DPOF, apăsaţi

MENU/OK pentru a şterge imaginile.

55

56

Vizualizarea informaţiilor fotografiei

Pentru a vizualiza sau a ascunde informaţiile despre fotografie listate mai jos în redarea în cadru unic, apăsaţi info.

Histograme

Histogramele arată distribuţia tonurilor în imagine.

Luminozitatea este arătată de către axa orizontală, numărul de pixeli de către axa verticală.

4:3 N

ISO 400

1/250

:

:

:

: OFF

-

1 2

3

F4.5

12/31/2050 10:00 AM

100-0001

q Contrast dinamic w Dimensiune şi calitate imagine e Sensibilitate r Viteză obturator/diafragmă t Simulare film y Mod bliţ i Compensare expunere u Balans de alb o Număr cadru

!0 Fotografie (zonele supraexpuse clipesc pornit şi oprit)

!1 Histogramă

Luminozitate pixeli

Umbre Evidenţieri

Expunere optimă: Pixelii sunt distribuiţi într-o curbă netedă în gama de tonuri.

Supraexpus: Pixelii sunt grupaţi în partea dreaptă a graficului.

Subexpus: Pixelii sunt grupaţi în partea stângă a graficului.

Căutare imagine

Căutare imagini după criterii diferite.

1

Apăsaţi butonul

H în timpul redării.

3

Alegeţi o condiţie de căutare. Vor fi afişate numai fotografiile care întrunesc condiţia de căutare. Pentru a şterge sau pentru a proteja fotografiile selectate sau pentru a vizualiza fotografiile selectate într-o diaporamă, apăsaţi

MENU/OK şi alegeţi dintre următoarele opţiuni:

2

Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi MENU/OK:

DUPĂ DATĂ

DUPĂ FAŢĂ

DUPĂ

I PREFERATE

DUPĂ SCENĂ

DUPĂ TIPUL DATEI

DUPĂ MARCAJ DE

ÎNCĂRCARE

Găsiţi toate fotografiile făcute la o dată selectată.

Găsiţi toate fotografiile bazate pe informaţiile specificate ale feţei.

Găsiţi toate fotografiile care au o anumită clasificare ( P 52).

Găsiţi toate fotografiile care se potrivesc unei scene selectate.

Găsiţi toate imaginile statice sau toate filmele.

Găsiţi toate fotografiile selectate pentru a fi încărcate într-o destinaţie specificată ( P 84).

A ŞTERGERE

D PROTEJARE

I

DIAPORAMĂ

84

86

85

4

Pentru a încheia căutarea, selectaţi IEŞIRE CĂ-

UTARE.

57

X Asistent album

Creaţi albume din fotografiile dumneavoastră favorite.

58

1

2

Selectaţi X ASISTENT ALBUM din meniul de redare.

Evidenţiaţi ALBUM NOU.

3

Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa dialogul pentru noul album.

4

Alegeţi fotografiile pentru noul album.

SELECTAŢI DIN TOATE: Alegeţi dintre toate fotografiile disponibile.

SEL. CU CĂUTARE IMAG: Alegeţi dintre fotografiile care întrunesc condiţiile de căutare selectate

(

P 57).

1 Notă

Nici fotografiile a sau mai mici şi nici filmele nu pot fi selectate pentru albume.

5

Derulaţi printre imagini şi apăsaţi selectorul în sus pentru a selecta sau pentru a anula selecţia imaginii curente spre a fi inclusă în album.

Pentru a afişa imaginea curentă pe copertă, apăsaţi selectorul jos.

1 Notă

Prima fotografie selectată devine automat imaginea de pe copertă. Apăsaţi selectorul în jos pentru a selecta o fotografie diferită pentru copertă.

6

Apăsaţi MENU/OK pentru a ieşi când albumul este finalizat.

7

Evidenţiaţi FINALIZARE ALBUM.

SELECT. IMAG. PENTRU ALBUM

SELECTARE COMPLETĂ

FINALIZARE ALBUM

IEŞIRE

1 Notă

Alegeţi SELECTARE COMPLETĂ pentru a selecta toate fotografiile, sau toate fotografiile care întrunesc condiţiile de căutare specificate, pentru album.

X Asistent album

8

Apăsaţi MENU/OK. Noul album va fi adăugat la lista din meniul asistent album.

3 Atenţie

• Albumele pot conţine până la 300 de fotografii.

• Albumele care nu conţin nicio fotografie sunt şterse automat.

Albume

Albumele pot fi copiate pe un computer utilizând software-ul furnizat MyFinePix Studio.

Evidenţiaţi un album în meniul asistent album şi apăsaţi MENU/OK pentru a afişa albumul, apoi apăsaţi selectorul spre stânga şi dreapta pentru a derula printre fotografii. Apăsaţi DISP/BACK pentru a vă întoarce la meniul asistent album.

1

Afişaţi albumul şi apăsaţi MENU/OK pentru a vizualiza opţiunile de editare a albumului.

2

Alegeţi dintre următoarele opţiuni:

EDITAŢI: Editaţi albumul după cum este descris

în „Crearea unui album” de la pagina 58.

ŞTERGEŢI: Ştergeţi albumul curent.

3

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

59

60

Vizualizarea panoramelor

Pentru a vizualiza o panoramă, accesaţi modul de vizualizare în cadru întreg şi apăsaţi selectorul în jos.

REDARE

STOP PAUZĂ

Pot fi realizate următoarele operaţii în timpul redării:

Start/pauză redare

Încheiere redare

Apăsaţi în jos pe selector pentru a începe redarea. Apăsaţi din nou pe acest buton pentru a face pauză.

Apăsaţi în sus pe selector pentru a termina redarea.

Filme

Înregistrarea filmelor

Apăsați z pentru a înregistra un film. În timpul înregistrării, indicatorii următori vor fi afișați și sunetul va fi înregistrat prin microfonul încorporat (fiți atenți să nu acoperiți microfonul în timpul înregistrării).

Pictogramă

y ÎNREG

ÎNREG 1

999m59s

FF

Numărul de fotografii care pot fi efectuate în timpul înregistrării

Timp rămas

Pentru a termina înregistrarea, apăsaţi din nou butonul z. Înregistrarea ia sfârşit automat în momentul

în care filmul atinge lungimea maximă sau memoria este plină.

1 Notă

• Transfocarea poate fi ajustată în timp ce înregistrarea este în curs.

• În cazul în care subiectul este slab luminat, indicatorul luminos de asistenţă AF poate lumina pentru a asista operația de focalizare. Pentru a stinge indicatorul luminos de asistență AF, selectați OPRIT pentru

C ILUMINA-

TOR AF din meniul de setare ( P 96).

• Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt ajustate automat de la un capăt la celălalt al înregistrării. Culorile şi luminozitatea imaginii pot varia faţă de cele afişate înainte de începerea înregistrării.

• Sunetele făcute de cameră pot fi înregistrate.

61

Înregistrarea filmelor

62

Efectuare fotografii în timpul redării

Apăsați butonul de declanșare pentru a efectua o fotografie în timpul înregistrării.

1 Notă

• Dacă este selectat

O pentru O DIMENS. IMAGI-

NE, fotografia va fi înregistrată la dimensiunea P.

• Fotografia este salvată separat de film și nu apare ca parte a filmului.

3 Atenţie

• Nu pot fi efectuate fotografii în timp ce un film este

înregistrat la mare viteză.

• Numărul de fotografii ce pot fi efectuate este limitat.

3 Atenţie

• Indicatorul luminos este aprins în timpul înregistrării filmelor. Nu deschideţi compartimentul acumulatorului în timpul înregistrării sau cât timp indicatorul luminos este aprins. Nerespectarea acestei precauţii poate împiedica redarea filmelor.

• Este posibil să apară linii orizontale şi verticale în filmele care conţin subiecte foarte luminoase. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

• Temperatura camerei se poate ridica dacă este utilizată pentru a înregistra filme pentru o perioadă extinsă de timp sau dacă temperatura ambientală este ridicată. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

Înainte de înregistrare, selectați o dimensiune a cadrului utilizând opțiunea meniul de fotografiere (

W MOD FILM din

P 82).

i 1920 (1920 × 1080)

HD complet [High Definition (Înaltă definiție)].

h 1280 (1280 × 720) Înaltă definiție.

f (640 × 480) Definiție standard.

Y 640 × 480 (80cps)

Y 320 × 240 (160cps)

Y 320 × 112 (320cps)

Film de mare viteză. Sunetul nu este

înregistrat, iar focalizarea, expunerea și balansul de alb nu sunt ajustate automat. Apar benzi negre în partea superioară și cea inferioară a filmelor înregistrate la Y 320 × 112.

a Vizualizarea filmelor

În timpul redării ( P 52), filmele sunt afişate pe monitor după cum este arătat în dreapta. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate cât timp filmul este afişat:

12/31/2050

REDARE

Viteză redare

Apăsaţi selectorul spre stânga sau

spre dreapta pentru a ajusta vite-

Săgeată

za de redare. Viteza este arătată de numărul de săgeţi (

M sau N).

STOP PAUZĂ

Apăsaţi selectorul în jos pentru a porni redarea. Apăsaţi din nou pentru a opri. În

Start/pauză timp ce redarea este oprită, puteţi apăsa redare selectorul spre stânga sau spre dreapta pentru a derula sau a avansa cu câte un cadru.

Încheiere redare/ ştergere

Apăsaţi selectorul în sus pentru a încheia redarea.

Reglaţi viteza

Ajustare volum

Apăsaţi selectorul spre stânga sau spre dreap-

ta pentru a ajusta viteza de redare în timpul redării.

Apăsaţi MENU/OK pentru a pune redarea

în pauză şi pentru a afişa butoanele de control al volumului. Apăsaţi selectorul

în sus sau în jos pentru a ajusta volumul şi apăsaţi MENU/OK pentru a ieși. Volumul poate fi, de asemenea, ajustat din meniul de setare.

2 Sfat: Vizualizarea filmelor pe computer

Copiaţi filmele în computer înainte de a le vizualiza.

3 Atenţie

Nu acoperiţi difuzorul în timpul redării.

63

64

Vizualizarea imaginilor pe televizor

Conectaţi camera la un televizor pentru a arăta imaginile unui grup.

1

Opriţi camera.

2

Conectaţi cablul A/V furnizat după cum este indicat mai jos.

Introduceți în conecConectaţi mufa albă la torul cablului A/V intrarea audio

Conectaţi mufa galbenă la intrarea video

HDMI

Un cablu HDMI (disponibil la furnizori terţi; P 99) poate fi folosit pentru a conecta camera la dispozitive de

Înaltă Definiţie (HD) (doar pentru redare). Cablul USB nu poate fi folosit cât timp cablul HDMI este conectat.

Introduceţi în conectorul HDMI

Introduceţi în conectorul HDMI

Mini conector HDMI

Vizualizarea imaginilor pe televizor

3

Ajustaţi televizorul pe canalul de intrare video sau HDMI. Consultaţi documentaţia furnizată odată cu televizorul pentru detalii.

4

Porniţi camera şi apăsaţi butonul a. Monitorul camerei se stinge şi imaginile şi filmele vor fi redate pe televizor. Reţineţi faptul că butoanele de control al volumului camerei nu au niciun efect asupra sunetului redat pe televizor; folosiţi butoanele de control al volumului televizorului pentru a ajusta volumul.

1 Notă

Calitatea imaginii scade în timpul redării filmelor.

3 Atenţie

Când conectaţi un cablu, asiguraţi-vă că au fost introduşi în întregime conectorii.

65

66

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului

În cazul în care imprimanta suportă funcţia PictBridge, camera poate fi conectată direct la imprimantă şi fotografiile pot fi imprimate fără a mai fi copiate în computer. Reţineţi totuşi că,

în funcţie de imprimantă, nu toate funcţiile descrise mai jos pot fi suportate.

1

Conectaţi cablul USB furnizat după cum este arătat şi apoi porniţi imprimanta.

2

Porniţi camera şi apăsaţi butonul a. t USB va fi afişat pe monitor, urmat de afişarea Pict-

Bridge arătată mai jos în dreapta.

USB PICTBRIDGE

TOTAL: 00000

1

Apăsaţi selectorul spre stânga sau spre dreapta pentru a afişa imaginea pe care doriţi să o imprimaţi.

2

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a alege numărul de copii

(până la 99).

3

Repetaţi paşii 1–2 pentru a selecta fotografii suplimentare. Apăsaţi

MENU/OK pentru a afişa un dialog de confirmare când setările sunt finalizate.

IMPRIMAREA ACESTOR CADRE

TOTAL: 9 COLI

00

COLI

CADRU

OK SETARE

OK ANULARE

4

Apăsaţi MENU/OK pentru a începe imprimarea.

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului

2 Sfat: Imprimarea datei de înregistrare

Pentru a imprima data de înregistrare pe fotografii, atingeţi DISP/BACK în paşii 1–2 pentru a afişa meniul

PictBridge (vedeţi mai jos „Imprimarea ordinului de imprimare DPOF”). Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a evidenţia IMPRIMARE CU DATĂ s şi apăsaţi

MENU/OK pentru a reveni la afişajul PictBridge (pentru a imprima imaginile fără data de înregistrare, selectaţi

IMPRIMARE FĂRĂ DATĂ).

1 Notă

Dacă nu sunt selectate fotografii când este apăsat butonul MENU/OK, camera va imprima o copie a fotografiei curente.

Pentru a imprima ordinul de imprimare creat cu

K ORDIN IMPRIM (DPOF) în meniul de redare

(

P 89):

1

În afişajul PictBridge, apăsaţi DISP/

BACK pentru a deschide meniul

PictBridge.

PICTBRIDGE

IMPRIMARE CU DATĂ

IMPRIM. FĂRĂ DATĂ

IMPRIMARE DPOF

2

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a evidenţia u IMPRIMARE

DPOF.

3

Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa dialogul de confirmare.

IMPRIMARE DPOF OK?

TOTAL: 9 COLI

OK ANULARE

67

68

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului

4

Apăsaţi MENU/OK pentru a începe imprimarea.

În timpul imprimării

Mesajul arătat în dreapta va fi afişat în timpul imprimării.

Apăsaţi DISP/BACK pentru a

IMPRIMARE

anula înainte de imprimarea tuturor imaginilor (în funcţie

ANULARE

de imprimantă, imprimarea poate fi încheiată înainte de imprimarea imaginii curente).

În cazul în care imprimarea a fost întreruptă, opriţi şi reporniţi camera.

1 Note

• Imaginile pot fi imprimate din memoria internă sau de pe un card de memorie care a fost formatat în cameră.

• Dacă imprimanta nu suportă imprimarea datei, opţiunea IMPRIMARE CU DATĂ s nu va fi disponibilă

în meniul PictBridge şi data nu va fi imprimată pe imaginile din ordinul de imprimare DPOF.

• Când imaginile sunt imprimate prin conexiune directă USB, dimensiunea paginii, calitatea imprimării şi selectare marginilor sunt făcute utilizând imprimanta.

Deconectarea camerei

Asiguraţi-vă că pe monitor nu este afişat „IMPRIMARE” şi opriţi camera. Deconectaţi cablul USB.

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului

Opţiunea K ORDIN IMPRIMARE (DPOF) din meniul de redare poate fi utilizată pentru a crea un „ordin de imprimare” digital pentru imprimantele compatibile cu PictBridge ( P 99) sau cu dispozitive care suportă DPOF.

DPOF

DPOF [Digital Print Order Format (Format

Ordine de Imprimare Digital)] reprezintă un standard care permite imprimarea imaginilor din „ordine de imprimare” stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie. Informaţiile din ordin includ imaginile care urmează să fie imprimate, data imprimării şi numărul de copii ale fiecărei imagini.

CU DATĂ

s/ FĂRĂ DATĂ

1

Selectați modul de redare și apăsați

MENU/OK pentru a afișa meniul de redare.

2

Evidențiați

K ORDIN IMPRIMARE

(DPOF) și apăsați MENU/OK.

3

Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi MENU/OK:

CU DATĂ s: Imprimați data de înregistrare pe fotografii.

FĂRĂ DATĂ: Nu imprimați data de înregistrare pe fotografii.

4

Apăsaţi selectorul spre stânga sau spre dreapta pentru a afişa imaginea pe care doriţi să o includeţi sau să o excludeţi din ordinul de imprimare.

69

70

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului

5

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a alege numărul de copii

(până la 99). Pentru a elimina o fotografie din ordin, apăsaţi selectorul în jos până când numărul de copii este 0.

ORDIN IMPRIMARE (DPOF)

DPOF: 00001

Numărul total de imprimări

Numărul de copii

01 COLI

ÎNCADRARE SETARE

2 Sfat: Detectare inteligentă faţă

În cazul în care imaginea curentă a fost creată cu detectarea inteligentă a feţei, apăsând butonul g se va seta numărul de copii la numărul de feţe detectate.

1 Notă

Când imaginile sunt imprimate prin conexiune directă USB, dimensiunea paginii, calitatea imprimării şi selectare marginilor sunt făcute utilizând imprimanta.

6

Repetaţi paşii 4–5 pentru a finaliza ordinul de imprimare. Apăsaţi

MENU/OK pentru a salva ordinul de imprimare când setările sunt finalizate sau DISP/BACK pentru a ieşi fără a modifica ordinul de imprimare.

7

Numărul total de imprimări este afişat pe monitor. Apăsaţi MENU/OK pentru a ieşi.

Fotografiile din ordinul curent de imprimare sunt indicate de o pictogramă u

în timpul redării.

Imprimarea fotografiilor prin intermediul USB-ului

1 Notă

• Scoateţi cardul de memorie pentru a crea sau pentru a modifica ordinul de imprimare pentru imaginile din memoria internă.

• Ordinele de imprimare pot cuprinde maxim 999 imagini.

• În cazul în care este introdus un card de memorie ce conţine un ordin de imprimare creat de o altă cameră, mesajul arătat în dreapta va fi afişat. Apăsând MENU/OK se va anula ordinul de imprimare; trebuie creat un nou ordin de imprimare după cum este descris mai sus.

Pentru a anula ordinul curent de imprimare, selectaţi

RESETARE COMPLETĂ din meniul

K ORDIN IMPR.

(DPOF). Mesajul de confirmare arătat în dreapta va fi afişat; apăsaţi MENU/OK pentru a îndepărta toate imaginile din ordin.

71

Vizualizarea fotografiilor pe un computer

Software-ul oferit poate fi folosit pentru copierea fotografiilor în computer, unde acestea pot fi stocate, vizualizate, organizate şi imprimate. Înainte de a începe, instalaţi software-ul după cum este descris mai jos. N

U

conectaţi camera la computer până când instalarea nu este completă.

72

Sunt furnizate două aplicaţii: MyFinePix Studio pentru Windows şi FinePixViewer pentru Macintosh.

Instrucţiunile de instalare pentru Windows sunt la paginile 72–73, cele pentru Macintosh la paginile

74–75.

1

Asiguraţi-vă că sunt întrunite următoarele cerinţe de sistem de către computer:

Windows 7 1

3 GHz Pentium 4 sau mai mult

(2,4 GHz Core 2 Duo sau mai mult)

2

1 GB sau mai mult

Windows Vista 1 Windows XP 11

2 GHz Pentium 4 sau mai mult

(2,4 GHz Core 2 Duo sau mai mult)

2

512 MB sau mai mult

(1 GB sau mai mult)

2

15 GB sau mai mult 2 GB sau mai mult

• 1024 × 768 pixeli sau mai mult pentru culoare 24 biţi sau mai mult

• O unitate de procesare grafică (GPU) ce suportă DirectX 7 sau mai recent

• Este recomandat un port USB integrat. Operarea nu este garantată cu alte porturi USB.

• Conectarea la internet (este recomandată banda largă) necesară pentru a instala .NET Framework (dacă este necesar), pentru a utiliza caracteristica de actualizare automată şi la realizarea unor sarcini cum ar fi partajarea imaginilor on-line sau prin e-mail.

1 Alte versiuni de Windows nu sunt suportate. Numai sistemele de operare pre-instalate sunt suportate; operarea nu este garantată pe computerele construite acasă sau care au fost îmbunătăţite de la o versiune anterioară a Windows-ului.

2 Recomandat când se afișează filme HD.

Vizualizarea fotografiilor pe un computer

2

Porniţi computerul. Intraţi într-un cont cu privilegii de administrator înainte de a merge mai departe.

3

Ieşiţi din orice altă aplicaţie ce poate rula şi introduceţi CD-ul în unitatea CD-ROM.

Windows 7/Windows Vista

Dacă este afişat un dialog de redare automată, faceţi clic pe SETUP.EXE. Un dialog pentru „Control cont utilizator” va fi afişat; faceţi clic pe Yes (Da) (Windows 7) sau Allow (Permitere) (Windows Vista).

Instalarea va începe automat; faceţi clic pe Install MyFinePix Studio (Instalaţi MyFinePix Studio) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala MyFinePix Studio.

Dacă instalarea nu porneşte automat

Dacă instalarea nu porneşte automat, selectaţi Computer sau My Computer (Computerul meu) din meniul

Start şi faceţi dublu clic pe pictograma CD-ului FINEPIX pentru a deschide fereastra CD-ului FINEPIX şi apoi dublu clic pe setup (setare) sau SETUP.EXE.

4

Dacă vi se reaminteşte să instalaţi Windows Media Player, DirectX sau .NET Framework, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia instalarea.

5

Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM când instalarea este completă. Păstraţi CD-ul întrun loc uscat şi ferit de lumina directă a soarelui pentru cazul în care veţi dori să reinstalaţi softwareul. Numărul versiunii este imprimat în partea de sus a etichetei CD-ului ca o referinţă pentru actualizarea software-ului sau pentru contactarea asistenţei pentru utilizatori.

Instalarea a luat acum sfârşit. Continuaţi cu „Conectarea camerei” de la pagina 76.

73

74

Vizualizarea fotografiilor pe un computer

1

Asiguraţi-vă că sunt întrunite următoarele cerinţe de sistem de către computer:

PowerPC sau Intel (Core 2 Duo sau mai mult) *

Versiuni pre-instalate de Mac OS X 10.3.9–10.6

(vizitaţi http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/ pentru informații suplimentare)

256 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult) *

Minim 200 MB necesari pentru instalare cu 400 MB disponibili pentru rularea FinePixViewer

800 × 600 pixeli sau mai mult cu o mie de culori sau mai mult

Este recomandat un port USB integrat. Operarea nu este garantată cu alte porturi USB.

* Recomandat când se afișează filme HD.

2

După ce porniţi computerul şi ieşiţi din orice aplicaţie ce poate fi rulată, introduceţi CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM şi faceţi dublu clic pe Installer for Mac OS X (Instalator pentru Mac OS X).

3

Un dialog de instalare va fi afişat; faceţi clic pe Installing FinePix Viewer (Instalare FinePixViewer) pentru a începe instalarea. Introduceţi numele şi parola administratorului când se cere şi apoi faceţi clic pe OK, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala programul FinePixViewer. Faceţi clic pe Exit (Ieşire) pentru a ieşi din instalare când aceasta a luat sfârşit.

Vizualizarea fotografiilor pe un computer

4

Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM. Reţineţi că este posibil să nu puteţi scoate CD-ul dacă rulează aplicaţia Safari; dacă este necesar, închideţi Safari înainte de a scoate CD-ul. Păstraţi

CD-ul într-un loc uscat şi ferit de lumina directă a soarelui pentru cazul în care veţi dori să reinstalaţi software-ul. Numărul versiunii este imprimat în partea de sus a etichetei CD-ului ca o referinţă pentru actualizarea software-ului sau pentru contactarea asistenţei pentru utilizatori.

5

Mac OS X 10.5 sau mai recent: Deschideţi dosarul „Applications (Aplicaţii)”, porniţi Captură imagine şi selectaţi Preferences… (Preferinţe…) din meniul aplicaţiei Image Capture (Captură imagine). Dialogul de preferinţe pentru Captură imagine va fi afişat; alegeti Other… (Altele…) din When a

camera is connected, open (Când este conectată o cameră, deschideţi), apoi selectaţi FPVBridge din dosarul „Aplicaţii/FinePixViewer” şi apoi faceţi clic pe Open (Deschideţi). Ieşiţi din Image Capture

(Captură imagine).

Mac OS X 10.6: Conectaţi camera şi porniţi-o. Deschideţi dosarul „Applications (Aplicaţii)” şi porniţi Image Capture (Captură imagine). Camera va fi enumerată la DEVICES (DISPOZITIVE); selectaţi camera şi alegeţi FPVBridge din meniul Connecting this camera opens (Conectând această cameră se deschide) şi apoi faceţi clic pe Choose. Ieşiţi din Image Capture (Captură imagine).

Instalarea a luat acum sfârşit. Continuaţi cu „Conectarea camerei” de la pagina 76.

75

76

Vizualizarea fotografiilor pe un computer

1

În cazul în care fotografiile pe care doriţi să le copiaţi sunt stocate pe un card de memorie, introduceţi cardul de memorie în cameră ( P 11).

1 Notă

Utilizatorii Windows pot avea nevoie de CD-ul Windows când folosesc acest software pentru prima dată.

3 Atenţie

Întreruperea alimentării în timpul transferului poate duce la pierderi de date sau la deteriorarea memoriei interne sau a cardului de memorie. Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet încărcaţi înainte de a conecta camera.

2

Opriţi camera şi conectaţi cablul USB după cum este arătat, asigurându-vă că au fost introduşi complet conectorii. Conectaţi camera direct la computer; nu folosiţi un hub sau tastatura USB.

3

Porniţi camera şi apăsaţi butonul a. MyFine-

Pix Studio sau FinePixViewer va porni automat; urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a copia imaginile în computer. Pentru a ieşi fără a copia imaginile, faceţi clic pe Cancel (Anulare).

3

Atenţie

În cazul în care software-ul nu porneşte automat este posibil ca acesta să nu fi fost instalat incorect.

Deconectaţi camera şi reinstalaţi software-ul.

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea software-ului furnizat, porniţi aplicaţia şi selectaţi opţiunea dorită din meniul Help (Ajutor).

Vizualizarea fotografiilor pe un computer

3

Atenţie

• Dacă este introdus un card de memorie ce conţine un număr mare de imagini, se poate produce o întârziere

înainte ca software-ul să pornească şi este posibil să nu puteţi importa sau salva imagini. Folosiţi un cititor de carduri pentru a transfera imaginile.

• Asiguraţi-vă că nu este afişat pe computer un mesaj care transmite: copierea este în progres şi că indicatorul luminos este stins înainte de a opri camera sau de a deconecta cablul USB (dacă numărul imaginilor copiate este foarte mare, indicatorul luminos poate rămâne aprins după ce mesajul a dispărut de pe afişajul computerului). Nerespectarea acestor precauţii poate duce la pierderi de date sau la deteriorarea memoriei interne sau a cardului de memorie.

• Deconectaţi camera înainte de a introduce sau de a

înlocui cardurile de memorie.

• În anumite cazuri este posibil să nu aveţi acces la imaginile salvate pe un server de reţea folosind software-ul furnizat în acelaşi fel precum pe un computer independent.

• Utilizatorul va suporta toate taxele impuse de compania de telefoane sau de furnizorul de servicii internet când se folosesc servicii care necesită o conexiune la internet.

Deconectarea camerei

După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos este stins, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a închide camera şi pentru a deconecta cablul USB.

Dezinstalarea software-ului furnizat

Nu dezinstalaţi software-ul furnizat decât atunci când nu mai este necesar sau înainte de începerea reinstalării. După ce aţi ieşit din software şi aţi deconectat camera, trageţi dosarul „FinePixViewer” din „Applications (Aplicaţii)” în Gunoi şi apoi selectaţi din meniul

Finder (Găsire) (Macintosh) opţiunea Empty Trash

(Eliminare gunoi), sau puteţi deschide „Programs and

Features (Programe şi Caracteristici)” (Windows 7/

Windows Vista) sau „Add or Remove Programs (Adăugaţi/Îndepărtaţi programe)” (Windows XP) pentru a dezinstala MyFinePix Studio. În Windows, unul sau mai multe dialoguri de confirmare pot fi afişate; citiţi cu atenţie conţinutul înainte de a face clic pe OK.

77

Meniuri

78

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere

Utilizaţi meniurile pentru a regla setările de fotografiere. Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul de fotografiere selectat.

1

2

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a evidenţia elementul dorit

3

Apăsaţi selectorul spre dreapta pentru a afişa opţiunile pentru elementul evidenţiat.

4

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a evidenţia opţiunea dorită.

5

Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa meniul fotografiere.

din meniu.

Apăsaţi MENU/OK pentru a selecta opţiunea evidenţiată.

6

Apăsaţi DISP/BACK pentru a ieşi din acest meniu.

Valorile implicite sunt afişate între paranteze drepte [ ].

A

E

MOD [

R

Alegeți o opțiune pentru modul E (P 22).

]]

A

Adv.

MOD [

i

Alegeți un mod de fotografiere avansat (

P 23).

]]

A

POZIŢIE SCENĂ [ [SP1:

L

] [

M

Alegeţi o scenă pentru modul SP1/SP2 ( P 25).

]]

N

ISO

Controlaţi sensibilitatea camerei la lumină (

P 38).

O

DIMENS. IMAGINE [

[O

4 : 3 ]]

Alegeţi dimensiunea imaginii şi formatul fotografiei la care sunt înregistrate fotografiile.

Fotografiile mari pot fi imprimate la dimensiuni mari fără a pierde din calitate, în timp ce fotografiile mici necesită mai puțină memorie, permițând să fie înregistrate mai multe fotografii.

Dimensiune versus Format

O 34 × 25 cm

P

24 × 18 cm

Q 17 × 13 cm

4 : 3: Fotografiile au aceleaşi proporţii ca şi afişajul camerei.

3 : 2: Fotografiile au aceleași proporții ca un cadru de film de

35 mm.

16 : 9: Potrivit pentru afișajul pe dispozitive de înaltă definiție (HD).

3 2 9

4 3 16

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere

T

CALITATE IMAG.

Alegeţi cât de comprimate doriţi să fie fişierele imagine.

Comprimare scăzută. Selectați pentru o calitate mai înaltă a imaginii.

Comprimare ridicată. Selectați această opțiune pentru a stoca mai multe fotografii.

79

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere

U

CONTRAST DINAMIC

Controlați contrastul. Valorile mai înalte sunt recomandate pentru scene care includ și lumina soarelui, și umbră adâncă sau pentru contrast mărit cu subiecți precum lumina soarelui pe apă, frunze de toamnă aprinse luminos, portrete efectuate pe un cer albastru și obiecte albe sau oameni îmbrăcați

în alb; rețineți, totuși, că pot apărea pete în fotografiile efectuate la valorile mai înalte. În cazul în care este selectat AUTO, camera va ajusta în mod automat valori între 100% și 400% ca răspuns la condiţiile de fotografiere.

P

SIMULARE FILM [

c

]]

Simulați efectele diferitelor tipuri de film, inclusiv sepia și alb-negru.

Reproducere color standard. Potrivit pentru o gamă largă de subiecți, de la portrete la peisaje.

O paletă puternic contrastantă de culori saturate, potrivită pentru fotografii ale naturii.

O paletă de tonuri estompate de culori mai puțin saturate.

b

A&N

Faceţi fotografii alb-negru.

f

SEPIA

Efectuați fotografii în sepia.

100% Măriți contrastul când fotografiați

în spații închise sau sub cerul acoperit de nori.

80

M

1600%

Reduce pierderea detaliilor în evidențieri și umbre când se fotografiază scene cu contrast puternic.

1 Notă

M 1600% şi D 800% sunt disponibile numai atunci când PRIORITATEAD-RANGE este selectată în modul

E.

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere

d

COMUTARE BALANS DE ALB

Balansul de alb poate fi reglat fin. Reglaţi axa de culoare selectată (R–Cy=Roşu-Cian sau B-

Ye=Blue–Yellow) Albastru–Galben) de la +3 la –3

în trepte de unu.

f

COLOR

Reglaţi densitatea culorii (MARE/MED/MIC).

e

TON

Reglaţi contrastul (DUR/STD/FIN).

H

CLARITATE

Alegeţi dacă să clarificaţi sau să atenuaţi contururile

(DUR/STD/FIN).

h

REDUCERE ZGOMOT

Alegeţi cantitatea de reducere a zgomotului

(ÎNALT/STD/MIC).

Z

ANTI-ESTOMPARE AVANSATĂ [OPR]

Selectaţi POR pentru a activa anti-estomparea avansată în modul

R (P 22).

b

DETECTARE FAŢĂ

Alegeți dacă aparatul foto să detecteze și să seteze automat focalizarea și expunerea pentru subiecții portret umani ( P 48).

n

RECUNOAŞTERE FAŢĂ

Adăugați subiecți portret la baza de date de recunoaștere a feței. Acești subiecți vor avea prioritate în timpul detectării inteligente a feței și numele lor și alte informații pot fi vizualizate în timpul redării (

P 49).

81

82

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere

F

MOD AF FILM

ra selectează zona de focalizare pentru filme.

[

u

Această opțiune controlează modul în care came-

]]

r u

CENTRU

CONTINUU

Camera focalizează asupra subiectului din centrul cadrului.

Când declanşatorul este apăsat la jumătate, camera detectează subiecţii cu contrast puternic aproape de centrul cadrului şi selectează automat zona de focalizare.

1 Notă

Rețineți că în modul u, camera focalizează continuu, mărind consumul acumulatorului și sunetul camerei când focalizează poate fi acustic.

W

MOD FILM [

i

Alegeți o dimensiune de cadru pentru filme (

P 62).

]]

J

ETAPE AE BKT EV [±

1

/

3

]]

Alegeţi dimensiunea treptei de bracketing al expunerii utilizată când este selectat

O (AE BKT)

în modul de fotografiere continuă (

P 44).

Alegeţi dintre trepte de ± 1 /

3

EV, ± 2 /

3

EV şi ±1 EV (reţineţi că este posibil ca aparatul foto să nu poată utiliza treapta selectată de bracketing în cazul în care valoarea de supra- sau sub-expunere depăşeşte limitele sistemului de măsurare a expunerii).

I

BLIŢ

Ajustaţi luminozitatea bliţului. Alegeţi dintre valori

între +2/3 EV şi –2/3 EV. Setarea implicită este ±0.

Reţineţi că este posibil ca rezultatele dorite să nu poată fi obţinute depinzând de condiţiile de fotografiere şi de distanţa până la subiect.

Folosirea meniurilor: Modul fotografiere

g

BLIŢ EXTERN

Alegeţi PORNIT atunci când utilizaţi o unitate bliţ opţională (cu excepţia produselor Fujifilm) montată pe aparatul foto.

c Atenţie

• Este posibil ca bliţul să nu ilumineze complet subiectul la viteze mai mari de 1

/

1000

s.

• Utilizaţi balans de alb automat sau personalizat (

P 43).

• Dacă bliţul incorporat este ridicat când PORNIT este selectat pentru g BLIŢ EXTERN, acesta se va declanşa o dată pentru a furniza un semnal pentru declanşarea unităţii bliţ opţionale.

• Unităţile bliţ externe pot fi utilizate în modurile P, S, A,

M sau

O (numai Sşi T).

• Unităţile bliţ externe Fujifilm nu au nevoie de această setare.

a Notă

• Aparatul foto poate fi utilizat cu unităţi bliţ care au opţiuni de reglare a diafragmei, măsurare externă şi control sensibilitate. Nu pot fi utilizate unele unităţi bliţ care sunt create special pentru alte aparate foto.

• Pentru informaţii despre unităţile bliţ externe de la

Fujifilm, consultaţi capitolul Accesorii de la FUJIFILM

(

P 100).

K

SETARE PARTICUL.

Salvaţi setările pentru modurile P, S, A, M şi toate modurile

O cu excepţia R (P 22).

2

NIVEL ELECTRONIC

Această opţiune este utilizată pentru a corecta înclinarea camerei. Atunci când PORNIT este selectat, 2 linii sunt afişate pe ecran, după cum este indicat în imagine. Dacă camera este dreaptă liniile sunt perfect suprapuse.

83

84

Folosirea meniurilor: Modul redare

1

Apăsaţi butonul a pentru a intra în modul redare.

2

Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa meniul de redare.

3

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a evidenţia elementul dorit din meniu.

4

Apăsaţi selectorul spre dreapta pentru a afişa opţiunile pentru elementul evidenţiat.

5

Apăsaţi selectorul în sus sau în jos pentru a evidenţia opţiunea dorită.

6

Apăsaţi MENU/OK pentru a selecta opţiunea evidenţiată.

X

ASISTENT ALBUM

Creaţi albume din fotografiile dumneavoastră favorite ( P 58).

x

ŞTERGERE

Ştergeţi toate fotografiile sau doar pe cele selectate (

P 55).

j

MARC. PT. UPLOAD

Selectați fotografiile pentru a le încărca pe YouTube sau Facebook utilizând MyFinePix Studio (numai Windows).

1

Selectați YouTube pentru a alege filmele pentru încărcarea pe YouTube, FACEBOOK pentru a alege fotografiile și filmele pentru încărcarea pe Facebook.

2

Apăsaţi selectorul spre stânga sau spre dreapta pentru a afișa fotografiile şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta sau a deselecta. Apăsaţi DISP/

BACK pentru a ieşi după ce aţi selectat toate imaginile dorite.

Folosirea meniurilor: Modul redare

1 Notă

• Numai filmele pot fi selectate pentru încărcarea pe

YouTube.

• În timpul redării, fotografiile selectate sunt indicate prin pictograme j YouTube sau j FACEBOOK.

I

DIAPORAMĂ

Vizualizaţi fotografiile într-o diaporamă automată.

Alegeţi tipul de prezentare şi apăsaţi MENU/OK pentru a începe. Apăsaţi DISP/BACK în orice moment în timpul prezentării pentru a afişa ajutorul pe ecran.

Prezentarea poate fi terminată în orice moment prin apăsarea MENU/OK.

Alegeți RESETARE COMPLETĂ pentru a deselecta toate fotografiile. Dacă numărul de fotografii afectate este foarte mare, un mesaj va fi afișat în timp ce operația este în curs. Apăsaţi DISP/BACK pentru a ieși când operaţia a luat sfârşit.

Fotografiile selectate pot fi încărcate utilizând opțiunea YouTube/Facebook Upload din

MyFinePix Studio.

Selectare cu camera

Apăsaţi selectorul spre stânga sau spre dreapta pentru a merge înapoi sau înainte cu un cadru. Selectaţi INTRARE PROGR. pentru tranziţia între cadre.

NORMAL

g La fel ca mai sus, cu excepţia că aparatul

PROGR.

g apropie automat feţele selectate cu detectarea inteligentă a feţei.

MULTIPLU

Afişaţi mai multe fotografii o dată.

1 Notă

Camera nu se va opri automat în timpul unei diaporame în desfăşurare.

Încărcare din computer

Pentru informații despre instalarea MyFinePix Studio și conectarea camerei la un computer, consultați

„Vizualizarea fotografiilor pe un computer” (

P 72).

85

86

Folosirea meniurilor: Modul redare

B

ELIM. OCHI ROŞII

În cazul în care fotografia curentă este marcată cu o pictogramă g pentru a indica faptul că a fost făcută cu detectarea inteligentă a feţei, această opţiune poate fi utilizată pentru a elimina ochii roşii. Camera va analiza imaginea; dacă sunt detectaţi ochi roşii, imaginea va fi procesată pentru a crea o copie cu reducerea ochilor roşii.

1

Afişați fotografia dorită.

2

Selectați

B ELIM. OCHI ROŞII din meniul de redare.

D

PROTEJARE

Protejaţi fotografiile de ştergerea accidentală.

1

Selectaţi

D PROTEJARE din meniul de redare.

2

Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi MENU/OK:

CADRU: Protejaţi fotografiile selectate. Apăsaţi selectorul spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile şi apăsaţi MENU/OK pentru a selecta sau a deselecta. Apăsaţi DISP/

BACK când operaţiunea a luat sfârşit.

SETARE COMPLETĂ: Protejați toate fotografiile.

RESETARE COMPLETĂ: Îndepărtați protecția de la toate fotografiile.

3

Apăsaţi MENU/OK.

1 Notă

• Ochii roşii nu pot fi eliminaţi în cazul în care camera nu poate detecta o faţă sau când faţa este orientată

în profil. Rezultatele pot să difere în funcţie de scenă.

Ochii roşii nu pot fi eliminaţi din fotografiile care au fost deja procesate utilizând eliminarea ochilor roşii sau din fotografiile create cu alte dispozitive.

• Timpul necesar pentru procesarea imaginii variază în funcţie de numărul feţelor detectate.

• Copiile create cu

B ELIM. OCHI ROŞII sunt indicate printr-o pictogramă e în timpul redării.

3 Atenţie

Fotografiile protejate vor fi şterse când cardul de memorie sau memoria internă sunt formatate ( P 93).

Folosirea meniurilor: Modul redare

G

TRUNCHIERE

Creați o copie decupată a fotografiei curente.

1

Afişați fotografia dorită.

2

Selectaţi

G TRUNCHIERE din meniul de redare.

O

REDIMENSIONARE

Creați o copie mică a fotografiei curente.

1

Afişați fotografia dorită.

2

Selectaţi

O REDIMENSIONARE din meniul de redare.

3

Utilizaţi butonul k şi butonul n pentru a mări şi micşora imaginea şi utilizaţi selectorul pentru a defila imaginea până când partea dorită este afişată.

3

Evidențiați o dimensiune și apăsați MENU/OK pentru a afișa un dialog de confirmare.

4

Apăsaţi MENU/OK pentru a salva copia redimensionată într-un fișier separat.

4

Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa dialogul de confirmare.

1 Notă

Dimensiunile disponibile variază în funcție de dimensiunea imaginii originale.

5

Apăsaţi MENU/OK din nou pentru a salva copia decupată într-un fișier separat.

1 Notă

Decupările mai mari produc copii mai mari; toate copiile au o rată de aspect de 4 : 3. Dacă dimensiunea copiei finale va fi de a, DA va fi afișat în galben.

b Sfat: Detectare inteligentă faţă

Dacă fotografia nu a fost efectuată în modul de detectare inteligentă a feţei ( P 48), g va fi afişat pe monitor.

Apăsaţi butonul g pentru a mări faţa selectată.

87

88

Folosirea meniurilor: Modul redare

C

ROTIRE IMAGINE

Rotiți fotografiile efectuate în orientare pe înalt în așa fel încât să fie afișate în orientare pe înalt pe monitorul LCD.

1

Afişați fotografia dorită.

2

Selectați

C ROTIRE IMAGINE din meniul de redare.

3

Apăsaţi selectorul în jos pentru a roti fotografia la 90 ° în sensul acelor de ceasornic, în sus pentru a roti fotografia la 90 ° în sensul invers acelor de ceasornic.

4

Apăsaţi MENU/OK. Fotografia va fi afișată automat în orientarea selectată ori de câte ori este redată pe cameră.

1 Notă

• Fotografiile protejate nu pot fi rotite. Îndepărtaţi protecţia înainte de a roti imaginile ( P 86).

• Este posibil ca fotografiile create cu alte dispozitive să nu poată fi rotite de cameră.

E

COPIERE

Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie.

1

Selectaţi

E COPIERE din meniul de redare.

2

Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi selectorul spre dreapta:

• a CAMERA y b CARD: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie.

• b CARD y a CAMERA: Copiaţi fotografiile de pe un card de memorie în memoria internă.

3

Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi MENU/OK:

CADRU: Copiaţi fotografiile selectate. Apăsaţi selectorul spre stânga sau dreapta pentru a vizualiza imagini şi apăsaţi MENU/OK pentru a copia imaginea curentă.

TOATE CADRELE: Copiați toate fotografiile.

1 Notă

• Copierea se încheie când destinaţia este plină.

• Informaţiile de imprimare DPOF nu sunt copiate ( P 69).

Folosirea meniurilor: Modul redare

F

MEMO VOCE

Adăugați un memo voce la fotografia curentă. Ţinând camera la o distanţă de aproximativ 20 cm, staţi cu faţa la microfon și apăsați MENU/OK pentru a începe înregistrarea. Apăsați MENU/OK din nou pentru a încheia înregistrarea (înregistrarea ia sfârşit automat după 30 de secunde).

n

ŞTERG. RECU. FAŢĂ

Îndepărtați legăturile de recunoaștere față de la imaginea curentă. Când este selectată această opțiune, camera va apropia zona din imaginea curentă care se potrivește cu o față din baza de date de recunoaștere a feței. Dacă potrivirea nu este corectă, apăsați MENU/OK pentru a îndepărta legătura la baza de date de recunoaștere a feței.

1 Notă

• Înregistrările voce nu pot fi ataşate filmelor sau fotografiilor protejate. Îndepărtaţi protecţia fotografiilor

înainte de a înregistra un memo voce.

• Dacă există deja o înregistrare voce pentru fotografia curentă, opțiunile vor fi afişate. Selectaţi RE-ÎNREG. pentru a înlocui înregistrarea existentă.

Redarea înregistrărilor voce

Imaginile care conţin note vocale sunt indicate printr-o pictogramă q în timpul redării. Pentru a reda o notă vocală, selectaţi REDARE pentru

F MEMO

VOCE din meniul redare.

1 Notă

• Camera nu poate reda înregistrările voce realizate cu un alt aparat.

• Nu acoperiţi difuzorul în timpul redării.

1 Notă

Legăturile de recunoaştere a feţei nu pot fi îndepărtate de pe copii cu o dimensiune a sau mai mică.

K

ORDIN IMPRIMARE (DPOF)

Selectaţi imaginile pentru imprimarea DPOF cu ajutorul dispozitivelor compatibile PictBridge

(

P 67).

89

J

ASPECT AFIŞAJ

Alegeți cum dispozitivele High Definition (înaltă definiție) (HD) afișează imaginile cu o rată de aspect de 4 : 3 (această opțiune este disponibilă numai când este conectat un cablu HDMI). Selectați

16 : 9 pentru a afișa imaginea în așa fel încât să umple ecranul cu partea de sus și cea de jos decupate, 4 : 3 pentru a afișa imaginea întreagă cu benzi negre pe fiecare parte.

16 : 9

4 : 3

90

1 Notă

Fotografiile cu o rată de aspect de 16 : 9 sunt afișate în ecran întreg, cele cu o rată de aspect de 3 : 2 într-un cadru negru.

Folosirea meniurilor: Modul redare

Meniul de setare

1

Afişaţi meniul de setare.

1.1 Apăsaţi MENU/OK pentru a afişa meniul modului curent.

1.2 Apăsaţi pe selector la stânga pentru a selecta categoria din stânga.

1.3 Apăsaţi pe selector în sus sau

în jos pentru a selecta 4.

Pe ecran va fi afişat meniului de setare.

SETARE

SET SET

IEŞIRE

filă

2

Ajustaţi setările.

2.1 Apăsaţi pe selector spre dreapta pentru a activa meniul de setare.

2.2 Apăsaţi pe selector în sus sau în jos pentru a selecta un element din meniu.

2.3 Apăsaţi pe selector spre dreapta pentru a afişa opţiunile elementului selectat.

2.4 Apăsaţi pe selector în sus sau în jos pentru a selecta o opţiune.

2.5 Apăsaţi MENU/OK pentru a selecta opţiunea evidenţiată.

2.6 Apăsaţi DISP/BACK pentru a ieşi din acest meniu.

91

92

Meniul de setare

Valorile implicite sunt afişate între paranteze drepte [ ].

F

DATĂ/ORĂ

Setaţi ceasul camerei (

P 14).

N

DIF. FUS ORAR [

h

]]

Comutați ceasul camerei instantaneu de la ora locală la cea de la destinaţie, când călătoriți. Pentru a specifica diferenţa între ora locală şi ora în zona dumneavoastră de rezidenţă:

1

Evidențiați dreapta.

g LOCAL și apăsați selectorul spre

2

Utilizați selectorul pentru a alege diferența de timp dintre ora locală și ora în zona dumneavoastră de rezidență în trepte de 15 minute.

3

Apăsaţi MENU/OK.

Pentru a comuta între ora locală și cea din zona dumneavoastră de rezidență, evidențiați g LOCAL sau h ACASĂ și apăsați MENU/OK.

Comutați la ora selectată curent pentru F DATĂ/ORĂ (vedeți mai sus).

Comutați la ora locală. Dacă este selectată această opțiune, g și ora, și data vor fi afișate în galben pentru trei secunde de fiecare dată când camera este pornită.

L a

Alegeți o limbă ( P 14).

o

MOD SILENŢIOS

Selectaţi PORNIT pentru a dezactiva difuzorul, bliţul şi iluminatorul pentru asistenţa AF în cazurile în care sunetele sau luminile camerei pot să nu fie dorite (reţineţi că bliţul va declanşa totuşi

în modul

C.

Meniul de setare

R

RESETARE

Resetează toate setările cu excepţia

F DATĂ/

ORĂ,

N DIF. FUS ORAR, O CULOARE FUN-

DAL, şi

Q SISTEM VIDEO la valorile implicite.

1

Evidențiați

R RESETARE și apăsați selectorul spre dreapta pentru a afișa un dialog de confirmare.

2

Evidențiați DA și apăsaţi MENU/OK.

K

FORMAT

În cazul în care este introdus un card de memorie

în cameră, această opţiune va formata cardul de memorie. În cazul în care nu este introdus niciun card de memorie, această opţiune va formata memoria internă. Selectați DA pentru a începe formatarea.

3 Atenţie

• Toate datele—inclusiv fotografiile protejate—vor fi şterse din cardul de memorie sau din memoria internă. Asiguraţi-vă că fişierele importante au fost salvate pe un computer sau pe un dispozitiv de stocare.

• Nu deschideţi capacul acumulatorului în timpul formatării.

A

AFIŞARE IMAGINE

Alegeţi durata de afişare a fotografiilor în monitorul LCD după fotografiere.

Fotografiile sunt afișate pentru trei secunde (3 SEC) sau 1,5 secunde (1,5

SEC). Culorile pot diferi ușor de cele din imaginea finală.

Fotografiile sunt afișate până când butonul MENU/OK este apăsat.

Fotografiile nu sunt afișate după fotografiere.

1 Notă

OPRIT nu are niciun efect în modul de fotografiere continuă.

93

94

Meniul de setare

B

NR. CADRU

Noile fotografii sunt stocate

în fişiere imagine denumite utilizând un număr de fişier de patru cifre prin adăugarea unei unităţi la ultimul număr de fişier utilizat. Numărul fişierului este afişat în timpul redării după cum este arătat în dreapta.

B NR. CADRU controlează dacă numerotarea este resetată la 0001 atunci când un nou card de memorie este introdus sau când cardul de memorie curent sau memoria internă este formatată.

Numerotarea continuă de la ultimul număr de fişier folosit sau de la primul număr de fişier disponibil, oricare este mai mare. Alegeţi această opţiune pentru a reduce numărul de fotografii cu nume de fişier duplicate.

Numerotarea este resetată la 0001 după formatare sau când este introdus un nou card de memorie.

1 Notă

• În cazul în care numărul de cadre ajunge la 999-9999, declanşatorul va fi dezactivat ( P 111).

• Selectând

R RESETARE (P 93) setează B NR.

CADRU la CONTINUU, dar nu resetează numărul fișierului.

• Numerele cadrelor pentru fotografiile efectuate cu alte camere pot să difere.

G

VOLUM ACŢIONARE [

c

]]

Ajustați volumul sunetelor produse când butoanele de control ale camerei sunt operate. Alegeți e OPRIT (silențios) pentru a dezactiva sunetele de control.

H

VOLUM OBTURATOR [

c

]]

Ajustați volumul sunetelor produse când declanșatorul este eliberat. Alegeți e OPRIT (silențios) pentru a dezactiva sunetele declanșatorului.

e

SUNET OBTURATOR

Alegeţi sunetul produs de declanșator.

[

i

]]

Meniul de setare

I

VOLUM REDARE

Ajustaţi volumul pentru redarea filmelor şi a înregistrărilor voce.

J

LUMINOZITATE LCD

Controlaţi luminozitatea afişajului.

E

MOD VIZOR/LCD

Alegeţi 30 cps pentru a creşte durata de funcţionare a bateriei sau 50 cps pentru a îmbunătăţi calitatea afişată.

M

OPRIRE AUTOMATĂ

Alegeţi intervalul de timp înainte de oprirea automată a aparatului foto când nu este efectuată nicio operaţiune. Durate mai scurte de timp cresc durata de viaţă a acumulatorului; dacă este selectat OPRIT, aparatul foto trebuie oprit manual. Reţineţi că, în anumite situaţii, aparatul foto se opreşte automat chiar şi când este selectat OPRIT.

1

MOD DE PORNIRE RAPIDĂ

Permite camerei să repornească într-un mod mai rapid după oprire (24 MIN/10 MIN/OPRIT). După expirarea perioadei specificate, camera va opri această opţiune.

3 Atenţie

Această opţiune va scădea durata de funcţionare a bateriei.

L

MOD DUAL IS [

l

]]

Alegeți dacă stabilizarea imaginii să fie făcută de fiecare dată când camera este în modul de fotografiere ( l CONTINUU) sau numai când butonul de declanșare este apăsat pe jumătate ( m DOAR

FILMARE). Alegeți OPRIT pentru a opri stabilizarea imaginii când se utilizează un trepied.

95

96

Meniul de setare

B

ELIM. OCHI ROŞII

Alegeți PORNIT pentru a îndepărta efectele de ochi roșii cauzate de bliț când se fotografiază cu detectarea inteligentă a feței.

1 Notă

• Reducerea ochilor roșii este realizată numai când este detectată o față.

• Eliminarea ochilor roşii nu este disponibilă cu imaginile

RAW.

C

ILUMINATOR AF

Dacă este selectat PORNIT, iluminatorul de asistență

AF va lumina pentru a asista focalizarea automată.

3 Atenţie

• Este posibil ca în unele cazuri camera să nu poată focaliza utilizând iluminatorul de asistenţă AF. În cazul în care camera nu poate focaliza în modul macro, încercaţi să măriţi distanţa până la subiect.

• Evitaţi expunerea iluminatorului de asistenţă AF direct în ochii subiectului.

k

MOD AE/AF-LOCK

Dacă ACTIVARE AE/AF-LOCK LA APĂSARE este selectat, expunerea şi/sau focalizarea vor fi blocate în timp ce butonul AE/AF LOCK este apăsat. Dacă

COMUT. ACTIV./DEZACTIV. AE/AF-LOCK este selectat, expunerea şi/sau focalizarea vor fi blocate în timp ce butonul AE/AF LOCK este apăsat şi vor rămâne blocate până când butonul este apăsat din nou (

P 32).

v

BUTON AE/AF-LOCK

Alegeţi dacă butonul AE/AF LOCK va bloca numai expunerea, numai focalizarea sau ambele (AE-L / AF-

L / AE+AF).

j

RAW

Alegeţi RAW+JPEG sau RAW pentru a înregistra fotografii RAW (reţineţi că, din cauza faptului că datele RAW nu sunt procesate pe aparatul foto, fotografiile RAW trebuie copiate pe un computer pentru procesare). Dacă este selectat RAW+JPEG, vor fi înregistrate şi copii JPEG. Alegeţi OPRIT pentru a înregistra fotografii numai în format JPEG.

Meniul de setare

1 Notă

• Pentru a converti fişiere RAW pentru afişarea pe un computer, utilizaţi software-ul furnizat Convertor Fişiere RAW.

• Apăsaţi pe butonul RAW pentru a schimba temporar formatul de înregistrare care a fost setat (

P 18).

3 Atenţie

• Imaginile RAW nu pot fi înregistrate în memoria internă. Introducerea unei cartele de memorie.

• Opţiunile de redimensionare, decupare şi îndepărtare ochi roşii nu sunt disponibile pentru imaginile RAW în timpul redării. Zoom-ul maxim disponibil când vizualizaţi imagini RAW este 3,2×.

j

VERIF. FOCUS

Când PORNIT este selectat, imaginea va fi mărită pe afişaj pentru a asista focalizarea atunci când butonul de focalizare este setat la modul de focalizare manual (

P 41). Camera trebuie să fie setată la modul de focalizare manual.

t

SALV. IMAG. ORIG.

Alegeți PORNIT pentru a salva copii neprocesate ale fotografiilor utilizând B ELIM. OCHI ROŞII, j MOD PRO LOW LIGHT sau i MOD FO-

CUS PRO.

m

ROTAŢIE AUTO PB

Alegeţi PORNIT pentru a roti automat „pe înalt”

(orientare portret) fotografiile în timpul redării.

O

CULOARE FUNDAL

Alegeţi o schemă de culori.

c

AFIȘAJ GHIDARE

Alegeți dacă se afișează sfaturile despre instrumente.

Q

SISTEM VIDEO

Alegeţi un mod video pentru conectarea la un televizor.

Selectați acest mod pentru conectarea la dispozitive video în America de Nord,

Caraibe, părți ale Americii Latine și anumite țări din Asia de Est.

Selectați acest mod pentru conectarea la dispozitive video în Marea Britanie și o mare parte din Europa, Australia, Noua

Zeelandă și părți ale Asiei și Africii.

97

98

Meniul de setare

S

RESET. PARTIC.

Resetaţi toate setările pentru modul C. Pe ecran va fi afişată o casetă de confirmare; apăsaţi pe selector spre stânga sau spre dreapta pentru a evidenţia DA şi apoi apăsaţi pe MENU/OK.

T

TIP ACUMULATOR [

x

Specificaţi tipul de baterie utilizată în cameră ( P 9).

]]

P

DESCĂRCARE (Numai acumulatori Ni-MH)

Capacitatea acumulatorilor Ni-MH poate fi temporar redusă când sunt noi, după perioade lungi de nefolosire sau dacă sunt încărcaţi în mod repetat înainte de a fi descărcaţi complet. Capacitatea poate fi mărită prin descărcarea repetată a acumulatorilor utilizând opţiunea

P DESCĂRCARE şi reîncărcarea acestora într-un încărcător pentru acumulatori (vândut separat). Nu utilizaţi

P DES-

CĂRCARE cu baterii care nu se reîncarcă şi reţineţi că acumulatorii nu se vor descărca dacă aparatul foto este alimentat prin adaptor CA şi o cuplă DC opţionale.

1

Selectând P DESCĂRCARE se afişează un dialog de confirmare. Apăsaţi MENU/OK.

2

Selectaţi DA.

3

Apăsaţi MENU/OK pentru a începe descărcarea acumulatorilor. Când acumulatorii sunt complet descărcaţi, indicatorul nivelului de baterie va clipi roşu şi camera se va închide. Pentru a anula procesul înainte ca acumulatorii să fie complet descărcaţi, apăsaţi DISP/BACK.

Note tehnice

Accesorii opţionale

Camera suportă o gamă largă de accesorii produse de FUJIFILM sau de alţi producători.

Buton declanşator de la distanţă

Televizor standard (disponibil la furnizori terţi)

USB

RR-80 declanşator de la distanţă (vândut separat)

Cablul A/V

FINEPIX HS20EXR

HDTV (disponibil la furnizori terţi)

USB

Cablul HDMI

Computer (disponibil la furnizori terţi)

Card de memorie

SD/SDHC/SDXC

USB

Fantă card SD sau cititor de carduri

Imprimantă compatibilă cu PictBridge

(disponibilă la furnizori terţi)

Imprimantă (disponibilă la furnizori terţi)

99

Accesorii opţionale

100

Următoarele accesorii opţionale sunt disponibile de la FUJIFILM. Pentru ultimele informaţii în materie de accesorii disponibile pentru regiunea dumneavoastră, contactaţi reprezentatul local FUJIFILM sau vizitaţi site-ul http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

AC-5VX (necesită cuplă DC CP-04)

CP-04

Folosiţi pentru redarea de durată sau când copiaţi fotografii pe un computer (forma adaptorului şi a ştecherului variază în funcţie de regiunea de vânzare).

Conectaţi adaptorul de alimentare CA AC-5VX la cameră.

RR-80

Parasolar lentile LH-HS10

Utilizați pentru a reduce mişcările camerei sau pentru a menţine declanşatorul deschis în timpul expunerii.

Utilizaţi pentru a proteja lentilele şi pentru bloca lumina pentru a preveni strălucirea şi reflexia pe obiectiv.

Bliţ conectabil, număr indicator: 20 (ISO 100), compatibil cu i-TTL, capacitate de revenire: până la 90°, sursă de alimentare: 2 baterii de 1,5 V, dimensiune AA

Bliţ conectabil, număr indicator: până la 42 (ISO 100), auto-zoom: 24-105 mm (echivalent cu format de 135), compatibil cu i-TTL, capacitate de revenire: până la 90°, sursă de alimentare: 4 baterii de 1,5 V, dimensiune AA

Setaţi „Format setting" la „35 mm" atunci când utilizaţi

EF-42 și FINEPIX HS-20EXR.

Întreţinerea camerei

Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mult timp de acest produs, urmaţi sfaturile de mai jos.

În cazul în care camera nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile şi cardul de memorie. Nu stocaţi şi nu folosiţi camera în locuri care sunt:

• expuse la ploaie, condens sau fum

• foarte umede sau cu mult praf

• expuse direct la razele solare sau la temperaturi foarte ridicate, precum în vehicule închise într-o zi

însorită

• extrem de reci

• supuse la vibraţii puternice

• expuse la câmpuri magnetice puternice, precum

în apropierea unei staţii de emisie, a unei linii de alimentare, a unui emiţător radio, a unui motor, a unui transformator sau a unui magnet

• în contact cu substanţe chimice volatile precum pesticidele

• în apropierea produselor din cauciuc sau vinil

Creşterile bruşte de temperatură, cum se întâmplă la intrarea într-o clădire încălzită într-o zi rece, pot cauza condens în interiorul camerei. Dacă acest lucru se

întâmplă, opriţi camera şi aşteptaţi o oră înainte de a o reporni. În cazul în care condensul se pe cardul de memorie, scoateţi cardul de memorie şi aşteptaţi să se usuce condensul.

Folosiţi o suflantă pentru îndepărtarea prafului de pe obiectiv şi de pe monitor, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale şi uscată. Petele care rămân pot fi îndepărtate prin ştergerea uşoară cu o bucată de hârtie FUJIFILM pentru curăţarea obiectivului pe care se aplică o cantitate mică de fluid pentru curăţarea obiectivului. Trebuie să aveţi grijă să evitaţi zgârierea lentilelor sau a monitorului. Corpul camerei poate fi curăţat cu ajutorul unei cârpe moi şi uscate. Nu folosiţi alcool, diluant sau alte substanţe chimice volatile.

Expunerea la apă şi nisip poate duce, de asemenea, la defectarea camerei şi a mecanismelor şi circuitelor interne ale acesteia. Când folosiţi camera pe plajă sau pe malul mării, evitaţi să o expuneţi la apă sau nisip.

Nu puneţi camera pe o suprafaţă udă.

Ţineţi camera în bagajul dumneavoastră de mână.

Bagajul verificat poate suferi şocuri violente ce pot duce la deteriorarea camerei.

101

102

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Alimentare şi baterii

Alimentare

Camera nu porneşte.

Bateriile se consumă repede.

Camera se închide brusc.

Bateriile sunt epuizate.

Bateriile nu sunt în poziţia corectă.

Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet

încărcaţi.

Reintroduceţi bateriile în orientarea corectă.

Capacul compartimentului bateriei nu este

Închideţi capacul compartimentului bateriei.

închis.

Adaptorul CA şi cupla CC nu sunt conectate Asiguraţi-vă că adaptorul CA sau cupla CC au corespunzător.

Camera a fost lăsată pentru o perioadă îndelungată fără baterii şi cu adaptorul CA/cupla CC scoasă din priză.

fost conectate corespunzător.

După introducerea bateriilor sau conectarea adaptorului CA/cuplei CC, aşteptaţi câteva momente înainte de a porni aparatul foto.

Bateriile sunt reci.

Încălziţi bateriile introducându-le în buzunar sau alt loc cald şi apoi reintroduceţi-le în cameră chiar înainte de a face o fotografie.

Curăţaţi bornele cu o cârpă moale şi uscată.

Există murdărie pe bornele bateriei.

Camera este în modul R .

Selectaţi un alt mod de fotografiere.

Descărcaţi acumulatorii Ni-MH utilizând opţi-

Acumulatorii sunt noi, au fost lăsaţi nefolosiţi pentru o perioadă extinsă de timp sau au fost reîncărcaţi fără a fi mai întâi complet descărcaţi (numai acumulatori Ni-MH).

unea P DESCĂRCARE şi reîncărcaţi-i într-un

încărcător pentru acumulator (vândut separat).

Dacă acumulatorii nu îşi menţin sarcina după repetate operaţii de descărcare şi încărcare, au ajuns la sfârşitul duratei de utilizare şi trebuie

înlocuiţi.

J este selectat pentru modul de focalizare. Selectați un alt mod de focalizare.

Bateriile sunt epuizate.

Adaptorul CA sau cupla CC a fost deconectată.

Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet

încărcaţi.

Asiguraţi-vă că adaptorul CA sau cupla CC au fost conectate corespunzător.

8

8

9

— iv

21

98

41

8

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Meniuri şi afişaje

Meniurile şi afişajele nu sunt în română.

Nu aţi selectat româna pentru opţiunea

L a din meniul setare.

Selectaţi ROMÂNĂ.

Fotografiere

14, 92

Fotografierea

Focalizare

EXR AUTO

Nu se fac fotografii când este apăsat declanşatorul.

Memoria este plină.

Memoria nu este formatată.

Introduceţi un nou card de memorie sau ştergeţi fotografii.

Formatați cardul de memorie sau memoria internă.

10, 55

93

Există murdărie pe contactele cardului de memorie. Curăţaţi contactele cu o cârpă moale şi uscată.

Cardul de memorie este deteriorat.

Introduceţi un nou card de memorie.

10

Bateriile sunt epuizate.

Camera s-a oprit automat.

Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet încărcaţi.

Porniţi camera.

8

13

Monitorul se

întunecă după fotografiere.

Camera nu focalizează.

Fotografiile nu au aceeași dimensiune

Bliţul a fost activat.

Subiectul este apropiat de cameră.

Este posibil ca ecranul să se întunece cât timp bliţul se încarcă. Aşteptaţi ca bliţul să se

încarce.

Selectaţi modul macro.

34

33

Subiectul este foarte depărtat de cameră.

Ieşiţi din modul macro.

Subiectul nu este potrivit pentru focalizare automată. Folosiţi blocarea focalizării.

31

Dacă este selectat S pentru O DIMENS.

IMAGINE în modul

R, aparatul foto va op-

S este selectat pentru O DIMENS. IMAGINE

în modul

R.

timiza nu numai sensibilitatea şi alte setări, ci şi dimensiunea imaginii. Pentru a înregistra toate imaginile la aceeaşi dimensiune, alegeţi

21, 78 un alt mod de fotografiere sau selectaţi o altă opţiune pentru

O DIMENS. IMAGINE.

103

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

104

Inteligentă

Faţă

Detectare

Prim-planuri

Bliţ

Detectarea feţei indisponibilă.

Detectarea inteligentă a feţei nu este disponibilă în modul curent de fotografiere.

Nu este detectată nicio faţă.

Selectaţi alt mod de fotografiere.

Faţa subiectului este obstrucţionată de ochelari de soare, pălărie, păr lung sau alte obiecte.

Eliminaţi obstacolele.

Faţa subiectului ocupă doar o porţiune mică Schimbaţi compoziţia în aşa fel încât faţa subiectudin cadru.

lui să ocupe o porţiune mai mare din cadru.

Capul subiectului este înclinat sau orizontal.

Rugaţi subiectul să îşi ţină capul drept.

Camera este înclinată.

Ţineţi camera dreaptă.

21

48

Subiect nepotrivit selectat.

Modul macro este indisponibil.

Bliţul nu este activat.

Faţa subiectului este slab luminată.

Fotografiaţi în lumină puternică.

Subiectul selectat este mai apropiat de centrul cadrului decât subiectul principal.

Recompuneţi imaginea sau dezactivaţi detectarea feţei şi folosiţi blocarea focalizării.

16

41, 48

Modul macro nu este disponibil în modul curent de fotografiere.

Bliţul este coborât.

Selectaţi alt mod de fotografiere.

Ridicaţi bliţul.

21, 33

34

Bliţul se încarcă.

Aşteptaţi ca bliţul să se încarce.

Bliţul nu este disponibil în modul curent de fotografiere.

Selectaţi alt mod de fotografiere.

Bateriile sunt epuizate.

Camera este în modul super macro sau fotografiere continuă.

Aparatul foto este în modul silenţios.

34

21

Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet încărcaţi.

8

Opriţi modurile super macro şi fotografiere continuă.

33, 44

Opriți modul silențios.

18

Modul bliţ nu este disponibil.

Modul bliţ dorit nu este disponibil în modul curent de fotografiere.

Selectaţi alt mod de fotografiere.

Aparatul foto este în modul silenţios.

Opriți modul silențios.

21

18

Bliţul nu luminează complet subiectul.

Subiectul nu este în raza de acoperire a bliţului.

Fereastra bliţului este obstrucţionată.

Poziţionaţi subiectul în raza de acoperire a bliţului.

Ţineţi camera corect.

115

16

Viteza selectată pentru obturator este mare.

Alegeţi o viteză mai lentă pentru obturator.

29, 30

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Probleme cu imaginea

Înregistrare

Imaginile sunt neclare.

Obiectivul este murdar.

Curăţaţi obiectivul.

Obiectivul este blocat.

Nu ţineţi obiecte lângă obiectiv.

s este afişat în timpul fotografierii şi cadrul de focalizare este afişat în roşu.

Verificaţi focalizarea înainte de fotografiere.

k este afişat în timpul fotografierii.

Folosiţi bliţul sau un trepied.

O viteză mică de declanșare este selectată la Acest lucru este normal şi nu indică o temperaturi ridicate.

defecţiune.

Imaginile prezintă pete.

Fotografiile nu sunt înregistrate.

Camera a fost utilizată continuu la temperaturi

înalte sau este afișat un avertisment de temÎnchideţi camera şi aşteptaţi să se răcească.

peratură.

Alimentarea a fost întreruptă în timpul fotografierii.

Închideţi camera înainte de a conecta adaptorul CA/cupla CC. Lăsând camera pornită poate duce la fişiere corupte sau deteriorarea cardului de memorie sau a memoriei interne.

101

16

109

34

105

106

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Redare

Fotografii

Audio

Ştergere

Nr. cadru

Fotografiile sunt granulate.

Zoom-ul redare nu este disponibil.

Fotografiile au fost făcute cu o altă marcă sau model de cameră.

Această fotografie a fost salvată la a, sau este de la o altă marcă sau model de cameră.

53

Niciun sunet în

Aparatul foto este în modul silenţios.

redarea înreVolumul camerei este prea mic.

gistrării voce şi a filmului.

Microfonul a fost obstrucţionat.

Difuzorul este obstrucţionat.

Fotografiile selectate nu sunt şterse.

Numerotarea fişierelor a fost resetată brusc.

Anumite fotografii selectate pentru ştergere sunt protejate.

Opriţi modul silenţios.

18

Ajustaţi volumul redării.

95

Ţineţi camera corect în timpul înregistrării.

61, 89

Ţineţi camera corect în timpul redării.

Eliminaţi protecţia folosind dispozitivul cu care a fost aplicată iniţial.

Capacul compartimentului bateriei a fost deschis cât timp camera era pornită.

Închideţi camera înainte de a deschide capacul compartimentului bateriei.

63, 89

86

13

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Conexiuni

Televizor

Monitorul este

închis.

Aparatul foto este conectat la un televizor.

Camera nu este conectată corect.

Nu are imagine sau sunet.

Vizualizaţi fotografiile pe televizor.

64

Conectaţi camera corect.

64

Un cablu A/V a fost conectat în timpul redării Conectaţi camera după ce redarea filmului

63, 64 filmului.

s-a încheiat.

Intrarea în televizor este setată pe „TV”.

Setaţi intrarea pe „VIDEO”.

Camera nu este setată la standardul video corect.

Volumul televizorului este prea scăzut.

Potriviţi setarea camerei Q SISTEM VIDEO pentru televizor.

Ajustaţi volumul.

97

Nu are culoare.

Camera nu este setată la standardul video corect.

Potriviţi setarea camerei Q SISTEM VIDEO pentru televizor.

97

Computer

Computerul nu recunoaşte camera.

Imaginile nu pot fi imprimate.

Camera nu este conectată corect.

Camera nu este conectată corect.

Imprimanta este oprită.

PictBridge

O singură copie este imprimată.

Data nu este imprimată.

Imprimanta nu este compatibilă cu funcţia

PictBridge.

Conectaţi camera corect.

Conectaţi camera corect.

Porniţi imprimanta.

76

66

107

108

Detectarea şi remedierea defecţiunilor tehnice

Diverse

Nu se întâmplă nimic când declanşatorul este apăsat.

Camera nu funcţionează cum este de aşteptat.

Vreau să utilizez un adaptor de alimentare

CA şi o cuplă CC în străinătate.

Niciun sunet.

Defect temporar al camerei.

Bateriile sunt epuizate.

Scoateţi şi reintroduceţi bateriile sau deconectaţi şi reconectaţi adaptorul CA/cupla CC.

Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet încărcaţi.

Defect temporar al camerei.

Scoateţi şi reintroduceţi bateriile sau deconectaţi şi reconectaţi adaptorul CA/cupla CC.

Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul

FUJIFILM.

Adaptorul de alimentare CA poate fi utilizat la

Verificaţi eticheta de pe adaptorul de alimentare

CA.

tensiuni de 100 – 240 V. Consultaţi-vă agentul de turism pentru informaţii despre adaptoare

Aparatul foto este în modul silenţios.

la priză.

Opriți modul silențios.

8

8

8

18

Mesaje şi afişaje de avertizare

Următoarele avertizări sunt afişate pe monitor:

B (roşu) Nivelul bateriilor este scăzut.

A (clipeşte roşu) Bateriile sunt epuizate.

k

Introduceţi baterii noi sau acumulatori complet

încărcaţi.

Viteză mică a obturatorului. Fotografiile pot fi neclare.

Folosiţi bliţul sau montaţi camera pe un trepied.

s

(afişat în roşu cu cadru de focalizare roşu)

Camera nu poate focaliza.

• Folosiţi blocarea focalizării pe un alt subiect la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia (

P 31).

• Folosiţi modul macro atunci când fotografiaţi primplanuri.

Diafragma şi viteza obturatorului arătate în roşu

Subiectul este fie prea luminos fie prea întunecat. Fotografia va fi supra- sau sub-expusă.

Dacă subiectul este întunecat folosiţi bliţul.

EROARE DE FOCALIZARE

OPRIŢI CAMERA ŞI PORNIŢI-O

DIN NOU

EROARE CONTROL OBIECTIV

Defect al camerei.

Opriţi camera şi reporniţi-o având grijă să nu atingeţi obiectivul. Dacă mesajul persistă, contactaţi furnizorul

FUJIFILM.

CARDUL NU ESTE INIŢIALIZAT

CARD PROTEJAT

Cardul de memorie sau memoria internă nu este formatată sau cardul de memorie a fost formatat într-un computer sau într-un alt dispozitiv.

Formatați cardul de memorie sau memoria internă utilizând opțiunea K FORMAT din meniul de setare

(

P 93).

Contactele cardului de memorie necesită curăţare.

Defect al camerei.

Cardul de memorie este blocat.

Curăţaţi contactele cu o cârpă moale şi uscată. Dacă mesajul se repetă, formataţi cardul de memorie ( P 93).

Dacă mesajul persistă, înlocuiţi cardul de memorie.

Contactaţi furnizorul FUJIFILM.

Deblocaţi cardul de memorie (

P 10).

109

Mesaje şi afişaje de avertizare

110

OCUPAT p

EROARE CARD

Cardul de memorie este formatat incorect.

Folosiţi camera pentru a formata cardul de memorie ( P 93).

Temperatura camerei este prea mare. Dacă nu luaţi măsuri camera se va opri în mod Închideţi camera şi aşteptaţi să se răcească.

automat.

Cardul de memorie nu este formatat pentru folosirea în cameră.

Formataţi cardul de memorie (

P 93).

Contactele cardului de memorie necesită curăţire sau cardul de memorie este deteriorat.

Curăţaţi contactele cu o cârpă moale şi uscată. Dacă mesajul se repetă, formataţi cardul de memorie

( P 93). Dacă mesajul persistă, înlocuiţi cardul de memorie.

Card de memorie incompatibil.

Defect al camerei.

Folosiţi un card de memorie compatibil.

Contactaţi furnizorul FUJIFILM.

a MEMORIE PLINĂ b MEMORIE PLINĂ

MEMORIA INTERNĂ ESTE PLINĂ

INTRODUCEŢI O NOUĂ CARTELĂ

Cardul de memorie sau memoria internă sunt pline și fotografiile nu pot fi înregistrate sau copiate.

Ştergeţi fotografii sau inseraţi un card de memorie cu mai mult spaţiu liber.

EROARE LA SCRIERE

EROARE DE CITIRE

Eroare a cardului de memorie sau eroare de conexiune.

Reintroduceţi cardul de memorie sau închideţi camera şi apoi porniţi-o din nou. Dacă mesajul persistă, contactaţi furnizorul FUJIFILM.

Nu este destulă memorie pentru a înregistra alte fotografii.

Ştergeţi fotografii sau inseraţi un card de memorie cu mai mult spaţiu liber.

Cardul de memorie sau memoria internă nu sunt formatate.

Formataţi cardul de memorie sau memoria internă ( P

93).

Fişierul este deteriorat sau nu a fost creat cu camera.

Fişierul nu poate fi redat.

Contactele cardului de memorie necesită curăţare.

Curăţaţi contactele cu o cârpă moale şi uscată. Dacă mesajul se repetă, formataţi cardul de memorie ( P 93).

Dacă mesajul persistă, înlocuiţi cardul de memorie.

Defect al camerei.

Contactaţi furnizorul FUJIFILM.

Mesaje şi afişaje de avertizare

NR. CADRE PLIN

Formataţi cardul de memorie şi selectaţi REIA pentru

Camera a rămas fără numere pentru cadre

(numărul cadrului curent este 999-9999).

opţiunea B NR. CADRU din meniul X SETARE. Faceţi o fotografie pentru a reseta numerotarea cadrelor până la 100-0001, apoi reveniţi la meniul B NR. CADRU şi selectaţi CONTINUU.

O căutare a dat mai mult de 30.000 de rezultate.

Alegeți o căutare care să dea mai puține rezultate.

PREA MULTE CADRE

CADRU PROTEJAT

Mai mult de 999 de imagini sunt selectate pentru ștergere.

Alegeți mai puține imagini.

A fost efectuată o încercare de a adăuga o

înregistrare voce sau de a şterge o fotografie protejată.

Îndepărtaţi protecţia înainte de a adăuga înregistrări voce sau de a şterge imagini.

Fişierul înregistrare voce este corupt.

Fişierul înregistrare voce nu poate fi redat.

a u EROARE

NU SE POATE TRUNCHIA

NU SE POATE TRUNCHIA

Defect al camerei.

Contactaţi furnizorul FUJIFILM.

A fost efectuată o încercare de a decupa o imagine a .

Aceste fotografii nu pot fi decupate.

Fotografia selectată pentru decupare este deteriorată sau nu a fost creată cu camera.

P NU SE POATE EXECUTA

Q NU SE POATE EXECUTA a NU SE POATE EXECUTA

A fost făcută o încercare de a crea o copie redimensionată la o dimensiune egală sau mai mare decât originalul.

Alegeți o dimensiune mai mică.

EROARE FIŞIER DPOF

DPOF NU POATE FI SETAT

F

Ordinea de imprimare DPOF pentru cardul de

Copiaţi imaginile pe memoria internă şi creaţi un nou ormemorie actual conţine mai mult de 999 imagini.

din de imprimare.

Fotografia nu poate fi imprimată folosind DPOF.

DPOF NU POATE FI SETAT Filmele nu pot fi imprimate folosind DPOF.

NU SE POATE ROTI

F

NICIO CARTELĂ

Fotografia este protejată.

NU SE POATE ROTI Filmele nu pot fi rotite.

Îndepărtaţi protecţia înainte de a roti imaginile.

Niciun card de memorie introdus când este

Introduceţi un card de memorie.

selectat

E COPIERE.

111

112

Mesaje şi afişaje de avertizare

b NICIO IMAGINE a NICIO IMAGINE

APĂSAŢI ŞI ŢINEŢI APĂSAT

BUTONUL DISP PENTRU

A DEZACTIVA MODUL SILENŢIOS

EROARE DE COMUNICAŢIE

EROARE IMPRIMANTĂ

EROARE IMPRIMANTĂ

RELUARE?

NU SE POATE IMPRIMA

Sursa selectată pentru E COPIERE nu conține imagini.

Selectaţi altă sursă.

A fost efectuată o încercare de a ajusta volumul pentru camera aflată în modul silenţios.

Ieşiţi din modul silenţios înainte de a ajusta volumul.

A apărut o eroare de conexiune în timp ce fotografiile se imprimau sau erau copiate pe un computer sau pe un alt dispozitiv.

Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit şi cablul USB este conectat.

Verificaţi imprimanta (consultaţi manualul pentru detalii). Pentru a relua imprimarea opriţi şi reporniţi

Imprimanta a rămas fără hârtie sau toner sau imprimanta.

altă eroare a imprimantei.

Verificaţi imprimanta (consultaţi manualul pentru detalii). Dacă imprimarea nu se reia automat, apăsaţi MENU/OK pentru reluare.

A fost efectuată o încercare a imprima un

Filmele şi unele fotografii create cu alte dispozitive nu film, o fotografie care a fost creată cu o altă cameră sau o fotografie cu un format necopot fi imprimate. Dacă fotografia a fost creată cu camera, verificaţi manualul imprimantei pentru a vă asigura că imprimanta poate imprima formatele JFIF-JPEG sau respunzător pentru imprimantă.

Exif-JPEG. Dacă nu, fotografiile nu pot fi imprimate.

Capacitatea memoriei interne/cardului de memorie

Următorul tabel indică timpul de înregistrare sau numărul de imagini disponibile pentru diferite dimensiuni ale imaginii. Toate cifrele sunt aproximative; dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată, producând mari variaţii în numărul de fişiere ce pot fi stocate. Numărul de expuneri sau timpul rămas pot să nu scadă cu o frecvenţă regulată. Un număr limitat de fotografii test pot fi efectuate când nu este introdus niciun card de memorie.

10

19

3

4

4

6

5

6

10

13

20

29

630

840

990

1330

1990

3750

1000

1330

1960

2630

3870

5630 i h

Y

Y

Y

1920

1280

1

1

640 × 480

320 × 240

320 × 112 3

11 sec.

14 sec.

34 sec.

26 sec.

53 sec.

26 sec.

38 min.

49 min.

115 min.

86 min.

172 min.

86 min.

1 Utilizaţi un card

G sau mai bun. Filmele individuale nu pot depăşi 29 de minute în lungime.

2 Filmele individuale nu pot depăşi 115 de minute în lungime.

3 Utilizaţi un card G sau mai bun. Filmele individuale nu pot depăşi 30 de secunde în lungime.

1260

1690

2000

2670

4010

7540

76 min.

99 min.

232 min.

172 min.

345 min.

172 min.

2020

2670

3950

5290

7770

11310

Avertizare temperatură

Camera se va opri automat înainte ca temperatura acesteia sau temperatura acumulatorului să se crească peste limitele de protecţie. Fotografiile efectuate când este afişată o avertizare despre temperatură pot expune nivele mai înalte de „zgomot” (pătare). Opriţi camera şi aşteptaţi să se răcească înainte de a o porni din nou (

P 105, 110).

113

Specificaţii

114

Sistem

Model

Pixeli efectivi

Senzor imagine

Camera digitală FinePix HS20EXR

16 milioane

1 /

2

-in., EXR CMOS cu filtru de culoare primară

Dispozitiv media de stocare

• Memorie internă (aprox. 20 MB)

Sistem fişiere

• Carduri de memorie SD/SDHC/SDXC

În conformitate cu Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.3 şi Digital Print Order Format (DPOF)

Format fişier

Dimensiune fişier (pixeli)

Fotografii fixe: Exif 2.3 JPEG (comprimate); RAW (format RAF original, este necesar un software special în acest scop); RAW+JPEG disponibil

Filme: MOV (H.264) • Audio: WAV

• O 4 : 3: 4608 × 3456

• P 4 : 3: 3264 × 2448

• Q 4 : 3: 2304 × 1728

O 3 : 2: 4608 × 3072

P 3 : 2: 3264 × 2176

Q 3 : 2: 2304 × 1536

O 16 : 9: 4608 × 2592

P 16 : 9: 3264 × 1840

Q 16 : 9: 1920 × 1080

• S Panoramă în mișcare 360: 1624 × 11520 (înalt)/11520 × 1080 (larg)

• S Panoramă în mișcare 180: 1624 × 5760 (înalt)/5760 × 1080 (larg)

• S Panoramă în mișcare 120: 1624 × 3840 (înalt)/3840 × 1080 (larg)

Obiectiv

Distanţă focală

Diafragmă

Distanţă de focalizare

(distanţa raportată la faţa obiectivului)

Fujinon cu obiectiv 30 × zoom optic, F/2,8 (superangular)–5,6 (telefoto) f=4,2 mm–126,0 mm (35-mm format echivalent: 24 mm– 720 mm)

F2,8–F11 (unghi larg)/F5,6–F11 (telefoto) în trepte de 1 /

3

EV; poate fi setat manual sau automat

• Aprox. 50 cm –infinit (unghi larg); 3 m –infinit (telefoto)

Macro: aprox. 10 cm–3 m (unghi larg); 2 m–5 m (telefoto)

Macro super: aprox. 1 cm–1 m

Sensibilitate

Măsurare

Control expunere

Compensare expunere

Moduri scenă

Sensibilitatea standard de ieșire echivalentă cu ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (dimensiune imagine P sau

Q), 12800 (dimensiune imagine Q); AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)

Măsurare a 256 de segmente through-the-lens (prin obiectiv) (TTL); MULTI, PUNCTUAL, MEDIU

AE programată (având comutare programată), AE cu prioritate declanşare, AE cu prioritate diafragmă şi expunere manuală

–2 EV – +2 EV în trepte de

1

/

3

EV (cu excepţia

B , R, M, şi U)

C (NATURAL & N), D (LUMINĂ NATURALĂ), L (PORTRET), Z (AMELIORATOR PORTRET), T (CÂINE), m (PISICĂ), M (PEISAJ), N (SPORT), O (NOAPTE), H (NOAPTE (TREPIED)), U (ARTIFICII), Q (APUS),

R (ZĂPADĂ), V (PLAJĂ), U (PETRECERE), V (FLOARE), W (TEXT)

Specificaţii

Sistem

Stabilizare imagine

Viteză obturator (obturator mixt mecanic şi electronic)

Continuu

Focalizare

Balans de alb

Autodeclanşator

Bliţ

Moduri bliţ

Vizor (EVF)

Monitor

Filme

Opțiuni fotografiere

Stabilizare optică (schimbare senzor imagine)

• O: 1 /

4

s– 1 /

4000 s

P, S, A: 4 s– 1 /

4000 s

• H: 4 s– 1 /

1000

s

M: 30 s– 1 /

4000 s

• U: 4 s– 1 /

2

s

Alte moduri: 1 /

4

s– 1 /

4000

s

I: max. 32 de cadre (RAW+JPEG/RAW: max. 6 cadre); rata cadrelor poate fi selectată dintre 11, 8, 5, şi 3 cps

P: 16 sau 8 cadre; rata cadrelor poate fi selectată dintre 11, 8, 5, şi 3 cps

O: 3 cadre (expunere, sub-expunere şi supra-expunere sunt selectate)

X: 3 cadre (PROVIA, Velvia, ASTIA)

Y: 3 cadre (100%, 200%, 400%)

Mod: AF simplu, AF continuu, focalizarea manuală doar cu o apăsare de AF

Selecţie zonă de focalizare: Centru, multi, zonă, urmărire

Sistem auto-focalizare: Detectare contract TTL AF cu iluminator de asistenţă AF

Detectare automată scenă; şase moduri manuale presetate pentru lumina directă a soarelui, umbră, fluorescent lumina zilei, fluorescent alb cald, fluorescent alb rece şi lumină incandescentă; balans de alb particularizat

Oprit, 2 sec., 10 sec.; eliberare automată obturator ( n și o)

Bliţ manual; raza efectivă când sensibilitatea este setată la AUTO (800) este de aprox. 30 cm–7,1 m (unghi larg),

2,0 m–3,8 m (telefoto)

Automat, bliţ forţat, oprit, sincronizare lentă (eliminare ochi roşii oprită); automat cu eliminare ochi roşii, bliţ forţat cu eliminare ochi roşii, oprit, sincronizare lentă cu eliminare ochi roşii (eliminare ochi roşii pornită)

0,2-in., vizor LCD color 200k-dot ; acoperire cadru de aprox. 97%

3,0-in., monitor LCD color 460k-dot; acoperire cadru de aprox. 100%

• i 1920: 1920 × 1080 (1080i), 30 cps

• f: 640 × 480 (VGA), 30 cps

• Y 320 × 240: 320 × 240, 160 cps

• h 1280: 1280 × 720 (720p), 30 cps

• Y 640 × 480: 640 × 480, 80 cps

• Y 320 × 112: 320 × 112, 320 cps

Notă: Filmele i, h, și f sunt înregistrate cu sunet stereo.

Contrast dinamic, detectare inteligentă a feţei cu corecţie ochi roşii, ghid de încadrare, memorie număr cadru, simulare film, afişare histogramă, lumină slabă pro, focus pro, panoramă în mişcare 360, nivel electronic

115

116

Specificaţii

Sistem

Opțiuni redare

Alte opțiuni

Limbi

Detectare inteligentă a feţei, Reducere ochi roșii, Micro miniatură, Redare cadre multiple, căutare imagini, decupare, redimensionare, diaporamă, rotire imagine, etichetă vocală, afişare histogramă, avertizare expunere, preferate, asistent album

PictBridge, imprimare Exif, selectare limbă, diferenţă de fus orar, mod silenţios, compatibil Eye-Fi

Arabă, bulgară, chineză simplificată, chineză tradiţională, cehă, daneză, olandeză, engleză, farsi, finlandeză, franceză, germană, greacă, ebraică, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, kazacă, coreeană, letonă, lituaniană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, sârbă, slovacă, spaniolă, suedeză, thai, turcă, ucraineană, vietnameză

Terminale intrare/ieşire

A/V OUT (audio/video output)

Ieşire HDMI

Intrări/ieşiri digitale

Ieşire NTSC şi PAL cu sunet monaural

Mini conector HDMI

USB 2.0 de mare viteză

Alimentare energie/altele

Surse de alimentare

• Baterii alcaline AA (×4)

• Baterii litiu AA (×4; disponibili la furnizori terţi)

• Acumulatori hidrură de nichel-metal AA (×4; disponibili la furnizori terţi)

• Adaptor de alimentare CA AC-5VX şi cuplă CP-04 DC (vândute separat)

Durata de viaţă a bateriei

(număr aproximativ de cadre ce pot fi efectuate cu baterii noi sau acumulatori complet

încărcaţi)

Alcalină (tip furnizat cu camera)

Litiu

Ni-MH

350

700

400

Standard CIPA, măsurat în modul

B (auto) utilizând baterile furnizate cu camera (numai baterii alcaline) şi un card de memorie SD.

Dimensiunile camerei

Notă: Numărul de fotografii care pot fi efectuate cu bateria variază cu nivelul de încărcare al acesteia şi se va reduce la temperaturi scăzute.

130,6 mm × 90,7 mm × 126,0 mm (L × Î × A), excluzând părţile care ies în afară

Alimentare energie/altele

Greutatea camerei

Greutate la fotografiere

Condiţii de operare

Aprox. 636 g., fără baterii, accesorii şi carduri de memorie

Aprox. 730 g., cu baterii şi cardul de memorie

Temperatură: 0 °C – +40 °C • Umiditate: 10% – 80% (fără condensare)

Specificaţii

117

118

Specificaţii

Sistemul de televiziune color

NTSC (National Television System Committee) (Comitetul Naţional al Sistemelor de Televiziune), este o specificaţie de transmisie pentru televiziunea color adoptată în special în S.U.A., Canada şi Japonia. PAL (Phase Alternation by

Line) (Alternare Fază prin Linie) este un sistem pentru televiziunea color adoptat în special în ţările europene şi în

China.

Note

• Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz; pentru cele mai recente informaţii, vizitaţi http://www.fujifilm.com/

products/digital_cameras/index.html. FUJIFILM nu va fi răspunzător pentru deteriorări provocate de erori din acest manual.

• Deşi monitorul este produs cu ajutorul unei tehnologii avansate de înaltă precizie, pot apărea puncte mici de luminozitate şi culori neregulate (mai ales în apropierea textului). Acest lucru este normal pentru acest tip de monitor şi nu indică un defect; imaginile înregistrate cu camera nu sunt afectate.

• Camerele digitale se pot defecta în cazul în care sunt expuse interferenţelor puternice radio (de exemplu câmpuri electrice, electricitate statică sau zgomot de fond).

• Datorită tipului de obiectiv folosit, anumite distorsiuni pot apărea în zonele periferice ale imaginilor. Acest lucru este normal.

Notă

119

120

Notă

Notă

121

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals