Instrucţiuni de operare de bază DMC-GX1X/DMC-GX1K DMC-GX1 Cameră digitală/

Instrucţiuni de operare de bază DMC-GX1X/DMC-GX1K DMC-GX1 Cameră digitală/
Instrucţiuni de operare de bază
Cameră digitală/
Set obiectiv/corp
Model Nr. DMC-GX1X/DMC-GX1K
DMC-GX1
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.
Mai multe instrucţiuni privind
operarea acestei camere sunt
incluse în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii
avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul
furnizat. Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.
Site Web: http://www.panasonic-europe.com
Stimate client,
Dorim să folosim această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră digitală Panasonic.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de operare şi să le păstraţi la îndemână, pentru a le putea
consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale
camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în ilustraţiile incluse în
aceste Instrucţiuni de operare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate, în scopuri
diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor.
Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, DE ELECTROCUTARE SAU DE AVARIERE A
PRODUSULUI,
• NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICURARE SAU STROPIRE ŞI
ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICI UN OBIECT UMPLUT CU LICHID, CUM AR FI O VAZĂ, NU ESTE
AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT.
• FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.
• NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); APARATUL NU DISPUNE DE
COMPONENTE CARE POT FI DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
PRIZA ELECTRICĂ TREBUIE SĂ FIE INSTALATĂ ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE
SĂ POATĂ FI ACCESATĂ CU UŞURINŢĂ.
ƒ Marcaj de identificare a produsului
Produs
Cameră digitală
Încărcător acumulator
Locaţie
Baza aparatului
Baza aparatului
ƒ Despre acumulator
ATENŢIE
Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Se va înlocui numai cu o baterie identică
sau de un tip echivalent, recomandată de producător. Depuneţi la deşeuri acumulatoarele uzate în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
• Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
• Nu lăsaţi bateriile într-un autovehicul expus la lumină solară directă pentru o perioadă îndelungată, cu
portierele şi geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii şi arsuri. Nu dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare de 60° C şi
nu incineraţi.
2 VQT3T99 (RO)
ƒ Despre încărcător
ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI
SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE BINE AERISIT.
PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU CAUZAT
DE SUPRAÎNCĂLZIRE, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE
OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE.
• NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE,
FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE.
• NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI, CUM AR FI LUMÂNĂRI APRINSE, PE APARAT.
• SCOATEŢI BATERIILE DIN UZ ÎNTR-UN MOD NEDĂUNĂTOR PENTRU MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR.
• Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare este
conectat la o priză electrică.
ƒ Măsuri de precauţie la utilizare
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celor furnizate.
• Folosiţi întotdeauna cablu mini HDMI Panasonic original (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
opţional).Numere de componente: RP-CDHM15 (1,5 m) (5 ft), RP-CDHM30 (3,0 m) (10 ft)
• Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1; opţional).
• Utilizaţi întotdeauna un declanşator de la distanţă original Panasonic (DMW-RSL1; opţional).
Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice
(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)
• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat pot
suferi perturbaţii datorită undelor electromagnetice.
• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice
create de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ aparatul,
perturbând imaginea şi/sau sunetul.
• În cazul în care aparatul este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţi
aparatul şi scoateţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare (DMW-AC8E; opţional).
Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare c.a. şi reporniţi aparatul.
Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
şi/sau sunetele vor fi afectate.
(RO) VQT3T99
3
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri
a echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare
indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatorii
uzaţi nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a
acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare
corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională
şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şi acumulatoare,
veţi ajuta la salvarea resurselor valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial
negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz contrar, pot
apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi
bateriilor vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi
achiziţionat produsele respective. Este posibil ca îndepărtarea incorectă a
acestor deşeuri să fie pedepsită conform legilor naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să
contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii
suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în
afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să
eliminaţi aceste produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră
locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz,
acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul
chimic în cauză.
4 VQT3T99 (RO)
Cuprins
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră................................................................................. 2
Întreţinerea camerei .................................................................................................................... 6
Accesorii standard ...................................................................................................................... 7
Denumiri şi funcţii ale componentelor principale ......................................................................... 9
Schimbarea obiectivului ............................................................................................................ 12
Ataşarea curelei de umăr .......................................................................................................... 13
Încărcarea acumulatorului......................................................................................................... 14
• Încărcarea ........................................................................................................................ 14
Introducerea şi extragerea cardului (opţional)/acumulatorului................................................... 15
Despre card .............................................................................................................................. 16
• Despre cardurile care pot fi utilizate cu acest aparat ........................................................ 16
Setarea datei/orei (Setarea ceasului)........................................................................................ 17
Selectarea modului de înregistrare ........................................................................................... 18
Realizarea unei fotografii .......................................................................................................... 20
• Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Touch Shutter (Atingere declanşator) ................ 20
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod auto inteligent) ................................... 21
• Înregistrarea cu ajutorul modului Intelligent Auto Plus...................................................... 22
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Defocus Control (Controlul defocalizării) .................... 23
Înregistrare imagini video .......................................................................................................... 24
• Înregistrarea de imagini statice în timpul înregistrării imaginilor video.............................. 24
Compensarea expunerii ............................................................................................................ 25
Setarea cu uşurinţă a unei expuneri adecvate (AE cu o singură apăsare) ............................... 26
Utilizarea butonului pentru funcţii .............................................................................................. 26
Redarea imaginilor statice/video ............................................................................................... 27
• Redarea imaginilor statice ................................................................................................ 27
• Redarea imaginilor video.................................................................................................. 28
Ştergerea imaginilor .................................................................................................................. 29
Comutarea afişării ecranului LCD ............................................................................................. 30
Setarea meniului ....................................................................................................................... 31
Setarea meniului rapid .............................................................................................................. 32
Tipuri de meniuri ....................................................................................................................... 33
Despre software-ul furnizat ....................................................................................................... 39
• Instalarea software-ului furnizat .............................................................................................. 40
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF).......................................................................... 41
Specificaţii................................................................................................................................. 42
(RO) VQT3T99
5
Îngrijirea camerei
Nu supuneţi aparatul la vibraţii, lovituri sau presiune puternică.
• Obiectivul, monitorul LCD sau carcasa externă ar putea fi avariate
dacă sunt utilizate în următoarele condiţii. De asemenea, se pot
defecta sau este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate.
− Dacă scăpaţi sau loviţi camera.
− Dacă apăsaţi cu putere pe obiectiv sau pe monitorul LCD.
Această cameră nu este rezistentă la praf/stropi/apă. Evitaţi
utilizarea camerei în locaţii cu mult praf, apă, nisip etc.
• Pot pătrunde lichide, nisip şi alte materiale străine în spaţiul din jurul
obiectivului, al butoanelor etc. Acordaţi o atenţie deosebită deoarece
acest lucru nu ar putea cauza doar defecţiuni, ci ar putea cauza
deteriorări permanente ale camerei.
− Nu utilizaţi camera în locuri cu mult nisip sau praf.
− Locuri în care apa poate intra în contact cu acest aparat, de
exemplu atunci când îl utilizaţi într-o zi ploioasă sau pe o plajă.
Nu vă introduceţi mâinile în interiorul dispozitivului de montare a
camerei digitale. Deoarece unitatea de senzor este un aparat de
precizie, acesta poate prezenta disfuncţionalităţi sau se poate
defecta.
ƒ
Despre condens (Când obiectivul sau ecranul LCD este aburit)
• Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă
se modifică. Protejaţi camera de formarea condensului, deoarece
poate cauza formarea petelor pe obiectiv şi pe ecranul LCD, a
mucegaiului, sau apariţia unor defecţiuni.
• În caz de formare a condensului, opriţi camera şi lăsaţi-o nefolosită
timp de aproximativ 2 ore. Când temperatura camerei se va apropia
de cea a mediului ambiant, condensul va dispărea de la sine.
6 VQT3T99 (RO)
Accesorii
Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile sunt incluse înainte de a utiliza camera.
Numerele de produse sunt valabile începând din luna octombrie 2011. Acestea se pot modifica.
1
Corp de cameră digitală
(Această componentă este denumită corp cameră în aceste instrucţiuni de operare.)
2
Obiective interschimbabile „LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6 ASPH./POWER O.I.S.”
(Această componentă este denumită obiectivîn aceste instrucţiuni de operare. Acesta
este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
3
Capac obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
4
Capac posterior obiectiv½1
5
Capac pentru corpul camerei½1
6
Obiectiv interschimbabil
„LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6 ASPH./MEGA O.I.S.„
(Această componentă este denumită obiectiv în aceste instrucţiuni de operare.)
7
Parasolar obiectiv
8
Capac obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
9
Capac posterior obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
10 Carcasă cameră (Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
11 Carcasă cameră (Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
12 Acumulator
(Indicat în text sub denumirea acumulator sau baterie)
Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
13 Încărcător accumulator
(Indicat ca încărcător acumulatorsau încărcător în text)
14 Cablu de curent alternativ
15 Cablu de conexiune USB
16 CD-ROM
• Software: Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-ul dumneavoastră.
17 CD-ROM
• Instrucţiuni de operare
18 Capac adaptor
(Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
19 Curea de umăr
1 În momentul achiziţiei, aceste componente sunt furnizate asamblate.
½
• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate
sub forma card în text.
• Cardul este opţional.
• Descrierile din aceste instrucţiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil
(H-PS14042).
• Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriile furnizate.
(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)
(RO) VQT3T99
7
½2 Furnizat doar în DMC-GX1X
½3 Furnizat doar în DMC-GX1K
½4 Furnizat doar în DMC-GX1
8 VQT3T99 (RO)
Denumiri şi funcţii ale componentelor
ƒ Corp cameră
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Senzor
Indicator temporizator/Lampă de asistare
focalizare automată
Bliţ
Marcaj de montare obiectiv
Adaptor de montare
Element de blocare obiectiv
Buton de eliberare obiectiv
Buton de deschidere bliţ
Buton de redare
Buton [AF/AE LOCK]/[Fn2]
Selector posterior
Panou tactil/Ecran LCD
Buton [Fn1]
Buton [Q.MENU]/buton
Delete/Return (Ştergere/Revenire)
Buton [MENU/SET] (Meniu/Configurare)
Buton [AF/MF]
Butoane cursor
ISO
WB (Balansul de alb)
Buton mod AF
Buton [DRIVE MODE] (Mod de acţionare)
18
În modul de înregistrare a imaginilor, acest buton va permite utilizatorului să selecteze
între următoarele opţiuni.
Individual/Rafală/Încadrare automată/Temporizator
Buton [DISPLAY] (Afişare)
(RO) VQT3T99
9
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Microfon stereo
Selector de mod
Buton declanşator
Buton imagine video
Marcaj de referinţă distanţă de focalizare
Capac adaptor
• Nu lăsaţi capacul adaptorului la îndemâna copiilor,
deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.
Buton de pornire/oprire cameră
Indicator de stare
Buton de mod auto inteligent
Difuzor
• Nu acoperiţi difuzorul cu degetele etc.
Inel pentru cureaua de umăr
• Asiguraţi-vă că ataşaţi cureaua pentru umăr
atunci când utilizaţi camera pentru a vă asigura
că nu o veţi scăpa.
Conector [REMOTE] (La distanţă) 28
Conector [HDMI]
Conector [AV OUT/DIGITAL]
Receptacul trepied
Clapetă card / baterie
Capac element de cuplare CC
• La utilizarea unui adaptor de alimentare,
asiguraţi-vă că elementul de cuplare Panasonic
(DMW-DCC9; opţional) şi adaptorul de alimentare (DMW-AC8E; opţional) sunt utilizate.
Nu încercaţi să utilizaţi adaptorul de curent alternativ în alte dispozitive.
• Utilizaţi întotdeauna un adaptor c.a. original Panasonic (DMW-AC8E; opţional).
• La utilizarea unui adaptor de alimentare, utilizaţi cablul de alimentare furnizat împreună
cu adaptorul.
• Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare
c.a. atunci când înregistraţi imagini video.
• Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare, alimentarea
este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare
este deconectat, etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.
Buton de deblocare
10 VQT3T99 (RO)
ƒ Obiectiv
H-PS14042
(LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/
F3,5–5,6 ASPH./POWER O.I.S.)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14–42 mm/3,5–5,6
ASPH./MEGA O.I.S.)
Suprafaţă obiectiv
Transfocator
Buton de focalizare
Punct de contact
Marcaj de montare obiectiv
Tele
Inel de focalizare
Wide
Inel de transfocare
(RO) VQT3T99
11
Schimbarea obiectivului
Schimbând obiectivul, vă veţi spori opţiunile de realizare a imaginilor şi vă veţi bucura şi mai
mult de camera dumneavoastră. Schimbaţi obiectivul cu ajutorul următoarei proceduri.
• Verificaţi dacă aţi oprit camera.
Detaşarea obiectivului
Pregătiri: Ataşaţi capacul obiectivului.
În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a obiectivului
rotiţi obiectivul spre săgeată până se opreşte şi apoi
detaşaţi-l.
,
Ataşarea obiectivului
Pregătiri: Înlăturaţi capacul din spate al obiectivului.
• Dacă pe cameră este pus capacul pentru corpul camerei, înlăturaţi-l.
Aliniaţi marcajele de montare a obiectivului
direcţia săgeţii până la auzirea unui declic.
(marcaje roşii) şi apoi rotiţi lentila în
• Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului atunci când ataşaţi o lentilă.
12 VQT3T99 (RO)
Ataşarea curelei de umăr
• Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a
preveni căderea ei.
Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea
de umăr aflat pe corpul camerei.
: Inel pentru cureaua de umăr
Treceţi capătul curelei de umăr prin inel în
direcţia săgeţii şi apoi prin elementul de
oprire.
Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul
aflat pe cealaltă parte a elementului de oprire.
Trageţi celălalt capăt al curelei de
umăr şi apoi verificaţi pentru a vă
asigura că aceasta nu se desprinde.
• Efectuaţi paşii
1 - 4 şi ataşaţi celălalt
capăt al curelei de umăr.
(RO) VQT3T99
13
Încărcarea acumulatorului
ƒ Despre acumulatoare ce pot fi utilizate cu acest aparat
Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLD10E.
Încărcarea
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.
Ataşaţi acumulatorul cu atenţie,
în direcţia corectă indicată.
Conectaţi cablul a.c.
• Indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
se aprinde şi începe
încărcarea.
ƒ Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde:
Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde în timpul încărcării.
Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se stinge:
Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se va stinge după finalizarea încărcării fără probleme.
(Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi detaşaţi acumulatorul după finalizarea
încărcării.)
ƒ Timp de încărcare
Timp de încărcare
Aprox. 120 min
• Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet
descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare
pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, poate
fi mai lung decât în mod normal.
14 VQT3T99 (RO)
Introducerea şi extragerea cardului (opţional)/
a acumulatorului
• Verificaţi dacă aţi oprit aparatul.
• Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.
Glisaţi butonul de deblocare în
direcţia săgeţii şi deschideţi clapeta
compartimentului cardului/
acumulatorului.
• Folosiţi întotdeauna acumulatoare
Panasonic originale (DMW-BLD10E)
• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu
putem garanta calitatea acestui produs.
Acumulator: Ţinând cont de orientarea
acumulatorului, introduceţi acumulatorul
complet până când auziţi un sunet de
blocare şi apoi verificaţi dacă acumulatorul
.
este blocat de elementul
Trageţi butonul
în direcţia săgeţii
pentru a extrage acumulatorul.
Card: Împingeţi ferm până când auziţi un
sunet de “clic”, acordând atenţie direcţiei
de introducere. Pentru a extrage cardul,
împingeţi-l până când se aude un clic,
apoi trageţi cardul în linie dreaptă.
: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.
: Închideţi uşa compartimentului
cardului/acumulatorului.
: Împingeţi butonul de deblocare
în direcţia săgeţii.
(RO) VQT3T99
15
Despre card
Despre carduri care pot fi utilizate cu acest aparat
Următoarele carduri care se conformează standardului SD video pot fi utilizate cu acest aparat.
(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)
Observaţii
• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză½ „Clasa 4” sau
Card de memorie SD
(8 MB - 2 GB)
o clasă superioară la înregistrarea filmelor.
• Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate cu echipamente
compatibile cu carduri SDHC sau SDXC.
Card de memorie SDHC
(4 GB - 32 GB)
Card de memorie SDXC
(48 GB, 64 GB)
• Cardurile de memorie SDXC pot fi utilizate doar cu
echipamente compatibile cu carduri de memorie SDXC.
• Verificaţi compatibilitatea calculatorului şi a celorlalte
echipamente atunci când utilizaţi carduri de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Acest aparat este compatibil cu standardul UHS-I
SDHC/SDXC pentru carduri de memorie.
• Pot fi utilizate doar cardurile cu capacitatea listată în partea
stângă.
¼ Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă. Verificaţi consultând
eticheta de pe card etc.
ex.:
Notă
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.
16 VQT3T99 (RO)
Setarea datei/orei (Setare ceas)
Ceasul poate fi setat cu următoarea procedură la momentul achiziţiei.
Modificaţi setările ceasului din [CLOCK SET] (Setare ceas) din meniul [SETUP] (Configurare).
Pentru detalii, citiţi documentul PDF.
• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
Porniţi camera.
• Indicatorul de stare
se aprinde la pornirea
aparatului.
Atingeţi [CLOCK SET] (Setare ceas).
Atingeţi elementele pe care doriţi să le setaţi
(An/Lună/Zi/Ore/Minute) şi setaţi utilizând
.
• Puteţi continua comutarea setărilor prin atingere
continuă
.
• Atingeţi [RETURN] (Revenire) pentru a anula setările
de dată şi oră fără setarea unei date şi ore.
Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul afişajului
orei.
• Atingeţi [STYLE] (Stil) pentru a afişa ecranul de setări
pentru setarea ordinii de afişare/formatul afişajului orei.
Atingeţi [SET] (Configurare) pentru a seta.
Atingeţi [SET] (Configurare) în ecranul de confirmare.
(RO) VQT3T99
17
Selectarea modului de înregistrare
ƒ Pentru a selecta un mod de înregistrare cu selectorul de mod
Selectarea modului prin rotirea selectorului de mod.
• Rotiţi încet selectorul de mod pentru a selecta modul
dorit
.
ƒ Pentru a selecta modul auto inteligent
Apăsaţi
.
• Butonul
va lumina la comutarea la modul auto inteligent.
• Modul de înregistrare selectat utilizând selectorul de mod este
dezactivat cât timp butonul
luminează.
Mod auto inteligent
Subiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.
Mod program AE - Expunere automată
Subiectele sunt înregistrate utilizând propriile dumneavoastră setări.
Mod AE prioritate apertură
Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.
Mod de prioritate declanşator la expunere automată (AE)
Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.
Mod de expunere manuală
Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere, setate
manual.
Mod personalizat
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior. SCN
Mod Scenă
Acest mod vă permite să realizaţi imaginile compatibile cu scenele înregistrate.
Mod Creative Control
Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.
18 VQT3T99 (RO)
ƒ Mod Scenă
[PORTRAIT]
(Portret)
[SOFT SKIN]
(Piele fină)
[SCENERY] (Peisaj)
[ARCHITECTURE]
(Arhitectură)
[SPORTS] (Sport)
[PERIPHERAL DEFOCUS]
(Defocalizare periferică)
[FLOWER] (Floare)
[FOOD] (Alimente)
[OBJECTS] (Obiecte)
[NIGHT PORTRAIT]
(Portret nocturn)
[NIGHT SCENERY]
(Peisaj nocturn)
[ILLUMINATIONS]
(Iluminări)
[BABY1] (Copii1)
[BABY2] (Copii2)
[PET] (Animale)
[PARTY] (Petrecere)
[SUNSET]
(Apus de soare)
Acest mod vă permite să îmbunătăţiţi aspectul persoanelor în
cauză, acestea având un ten mai sănătos.
Acest mod face ca textura pielii acestora să pară chiar mai fină
decât cu [PORTRAIT] (Portret). (Acest mod este eficient la
realizarea fotografiilor cu persoane, de la bust în sus.)
Pentru înregistrarea unor planuri largi.
Pentru înregistrarea clădirilor cu o focalizare mai clară.
Pentru înregistrarea scenelor care includ obiecte ce se
deplasează rapid, cu setări corespunzătoare.
Pentru înregistrare cu subiectul focalizat pe un fundal
defocalizat.
Florile din exterior sunt înregistrate în culori naturale, cu setări
macro.
Pentru înregistrarea alimentelor în culori naturale.
Pentru înregistrarea bijuteriilor sau a altor obiecte de mici
dimensiuni, cu claritate şi luminozitate şi culori contrastante.
Pentru înregistrarea clară atât a unui subiect uman, cât şi a unei
vederi nocturne în fundal.
Acest mod vă permite să realizaţi imaginii în culori vii ale
peisajului.
Iluminările sunt fotografiate în culori superbe.
Pentru înregistrarea cu setări optimizate pentru înregistrarea
copiilor şi animalelor. În plus, pentru setarea zilelor de naştere şi
a numelor şi afişarea acestora în momentul redării înregistrării.
Pentru înregistrarea în culori mai naturale atunci când vă aflaţi în
interior.
Aceasta vă permite să realizaţi fotografii vii ale culorii roşii a
soarelui.
ƒ Mod Creative Control
[EXPRESSIVE]
[RETRO]
[HIGH KEY]
[LOW KEY]
[SEPIA]
[HIGH DYNAMIC]
(Dinamic accentuat)
[TOY EFFECT]
(Efect jucărie)
[MINIATURE EFFECT]
(Efect miniatură)
Acesta este un efect de imagine stil pop art, care evidenţiază
culoarea.
Acest este un efect de imagine soft care oferă aspectul unei
fotografii şterse.
Acest efect luminează imaginea ca un întreg şi creează o
ambianţă caldă şi luminoasă.
Acest efect creează o atmosferă întunecată şi liniştită în
imaginea ca întreg, scoţând în evidenţă zonele luminoase.
Un efect de imagine de culoare sepia.
De la zonele întunecate la cele luminoase, acest efect creează o
lumină echilibrată de-a lungul întregii imagini.
Acest efect produce vinietare, creând senzaţia că imaginea a
fost realizată cu o cameră de jucărie.
Acesta este un efect de imagistică ce defocalizează mediul
înconjurător pentru a da aspectul unei diorame.
(RO) VQT3T99
19
Moduri aplicabile:
Realizarea unei fotografii
Selectarea modului de înregistrare.
Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare
pentru a focaliza.
Valoare apertură
Timp de expunere
• Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul de expunere.
(Va lumina intermitent în culoarea roşie dacă nu este
obţinută expunerea corectă, exceptând cazurile în
care este setat pe luminare intermitentă.)
• Fotografia va fi realizată când imaginea este
focalizată corect, deoarece [FOCUS PRIORITY]
(Prioritate la focalizare) este setată iniţial la [ON].
Apăsaţi complet butonul de declanşare (apăsaţi mai mult) şi realizaţi
fotografia.
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Touch Shutter
(Atingere declanşator)
Prin simpla atingere a subiectului pentru focalizare, subiectul va fi focalizat, iar fotografia va fi
realizată automat.
1.
Atingeţi
2.
Atingeţi
• Pictograma se va modifica în
, iar realizarea
fotografiei cu funcţia de atingere declanşator devine
posibilă.
3.
Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl focalizaţi şi apoi
realizaţi o fotografie.
• Zona AF cu aceeaşi funcţie ca
în modul de
focalizare automată este afişată la poziţia atinsă, iar o
fotografie este realizată după focalizare, când modul AF
sau
este setat la
4.
Atingeţi
20 VQT3T99 (RO)
pentru a anula funcţia Touch Shutter (Atingere declanşator).
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(Mod auto inteligent)
În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect şi scenă, aşadar îl
recomandăm când doriţi să nu modificaţi setările camerei şi să înregistraţi fără a vă gândi la ele.
Apăsaţi
• Butonul
va lumina la comutarea la modul auto inteligent.
Butonul
este dezactivat în timpul înregistrării pentru a preveni
reflectarea luminii în sticlă sau alte obiecte similare, acest lucru fiind
normal.
• Butonul
este dezactivat atunci când este apăsat din nou şi va
fi setat la modurile [REC] selectate cu selectorul de mod.
• Controlul defocalizării poate fi configurat prin atingerea
ecranul de înregistrare
pe
.
• Când subiectul este atins, funcţia AF Tracking (Urmărire AF) poate
fi operată.
ƒ Detectarea scenei
Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în
albastru timp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie
obişnuită.
(RO) VQT3T99
21
Înregistrarea cu ajutorul modului Intelligent Auto Plus
Luminozitatea şi culoarea setate optim de către cameră pot fi modificate cu uşurinţă, în funcţie
de preferinţele dumneavoastră.
Acest mod este util celor care vor ca setările efectuate de cameră să se potrivească
preferinţelor lor, dar nu vor să efectueze setări detaliate.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) atunci
când camera este în modul automat inteligent.
Apăsaţi
pentru a selecta Meniul Intelligent Auto Mode (Mod
auto inteligent)
Apăsaţi
şi apoi apăsaţi
.
pentru a selecta
şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/Configurare).
Setarea luminozităţii
1
2
Apăsaţi selectorul posterior pentru a schimba
ecranul de setări.
• Fiecare apăsare a selectorului posterior comută între
configurarea luminozităţii, controlul defocalizării şi
operarea finală.
Atingeţi bara de glisare pentru setare.
• Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind
selectorul posterior.
Setarea culorii
1
Apăsaţi
2
Atingeţi bara de glisare pentru setare.
pentru a afişa ecranul de setări.
• Astfel va fi ajustată culoarea imaginii de la o culoare roşiatică
la o culoare albăstruie.
• Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul
posterior.
• Apăsând butonul cursor
înregistrare.
22 VQT3T99 (RO)
din nou, reveniţi la ecranul de
Moduri aplicabile:
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Defocus Control
(Controlul defocalizării)
Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.
Atingeţi
Apăsaţi
pentru a afişa ecranul
de setări.
Atingeţi bara de glisare pentru setare.
• Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul
posterior.
Înregistrarea imaginilor statice sau video.
• De asemenea este posibilă înregistrarea unei imagini prin atingere
.
• Operaţia de control al defocalizării poate fi întreruptă prin atingerea
.
(RO) VQT3T99
23
Moduri aplicabile:
Înregistrare imagini video
• Ecranul alăturat este un exemplu pentru cazul în care modul
de înregistrare este setat la
(Mod program AE).
Începeţi înregistrarea apăsând butonul
de imagine video.
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare disponibil
• Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod.
• Indicatorul de stare înregistrare (roşu)
va lumina intermitent în timpul înregistrării
imaginilor video.
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării
imaginilor video
Imaginile statice pot fi înregistrate chiar în timpul înregistrării imaginilor video. (înregistrare
simultană)
În timpul înregistrării imaginilor video, apăsaţi complet
butonul declanşator pentru a înregistra o imagine
statică.
• Indicatorul de înregistrare simultană
este afişat în
timpul înregistrării imaginilor statice.
• Puteţi realiza fotografii şi cu ajutorul funcţiei Touch
Shutter (Atingere declanşator).
24 VQT3T99 (RO)
Moduri aplicabile:
Compensarea expunerii
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de
luminozitate între subiect şi fundal. Priviţi următoarele exemple.
Subexpunere
Expus corect
Compensarea expunerii
în sens pozitiv.
Supraexpus
Compensarea expunerii
în sens negativ.
Apăsaţi selectorul posterior pentru a comuta operarea compensării
expunerii.
Rotiţi selectorul posterior pentru
a compensa expunerea.
Valoarea de compensare a expunerii
[EXPO.METER] (Măsurare expunere)
• Selectaţi [0] pentru a reveni la expunerea originală.
• Rotiţi selectorul posterior pentru a afişa [EXPO.METER] (Măsurare expunere).
(RO) VQT3T99
25
Setarea cu uşurinţă a unei expuneri adecvate (AE cu o singură apăsare)
Cu o singură apăsare AE, puteţi obţine cu uşurinţă o setare de expunere corespunzătoare
atunci când setarea pentru expunere este prea luminoasă sau prea întunecată.
)
(Doar modurile
În momentul achiziţiei, este alocată AE cu o singură apăsare butonului [Fn1].
Cum să vă daţi seama dacă expunerea nu este potrivită
• Dacă valorile de apertură şi timpul de declanşare luminează
intermitent în culoarea roşie
când butonul declanşator este
apăsat pe jumătate.
• Dacă funcţia de asistare manuală a expunerii este altfel decât
în modul
.
1.
Setaţi [Fn BUTTON SET] (Setare buton Fn) din meniul [CUSTOM] (Personalizat)
[ONE PUSH AE] (AE cu o singură apăsare).
• Setarea iniţială pentru [Fn1] este [ONE PUSH AE] (AE cu o singură apăsare).
2.
(Când expunerea nu este potrivită) Apăsaţi [Fn1]
• Este afişată Măsurarea expunerii, iar apertura şi timpul de expunere sunt modificate pentru
a obţine o expunere adecvată. Elementele de setări modificate depind de modul de înregistrare.
Utilizarea butonului pentru funcţii
Funcţiile de înregistrare etc. înregistrate în [Fn BUTTONSET] (Setare
buton Fn) din meniul [CUSTOM] (Personalizat) poate fi alocat
butoanelor [Fn1],[Fn2] (funcţii), pictogramelor [Fn3] şi [Fn4].
Puteţi utiliza funcţiile alocate apăsând butoanele pentru [Fn1] şi [Fn2]
şi atingând pictogramele pentru [Fn3] şi [Fn4].
• Pentru a utiliza [Fn2], setaţi [AF/AE LOCK /Fn2] (Blocare
AF/AE/Fn2) din meniul [CUSTOM] (Personalizat) la [Fn2].
Selectaţi [Fn1], [Fn2], [Fn3] sau [Fn4] din [Fn
BUTTON SET] (Setare buton Fn) din meniul
[CUSTOM] şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Configurare).
Selectaţi funcţia pe care doriţi să o alocaţi şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Configurare).
• Alocaţia funcţia dumneavoastră favorită la [Fn1], [Fn2], [Fn3] şi [Fn4].
• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.
26 VQT3T99 (RO)
Redarea imaginilor statice/video
Redarea fotografiilor
Apăsaţi
.
Derulaţi înainte sau înapoi imaginile trăgând
orizontal pe ecran.
Înainte: trageţi de la dreapta la stânga
Înapoi: trageţi de la stânga la dreapta
Utilizarea transfocării la redare
Atingeţi partea pe care doriţi să o măriţi considerabil.
Indicaţia poziţiei de zoom
• De asemenea, puteţi mări/reduce imaginea rotind selectorul
posterior.
• Cu cât o imagine este mărită mai mult, cu atât calitatea ei se
reduce.
• Puteţi deplasa partea mărită trăgând de imagine.
• Imaginea va reveni la dimensiunea originală (1k) atingând
• Când atingeţi
grosismentul este redus.
(RO) VQT3T99
27
Redarea imaginilor video
• Formatele de fişiere de imagini video care pot fi redate pe acest aparat sunt AVCHD
înregistrate cu o cameră digitală Panasonic (LUMIX) (în afară de AVCHD Progressive), MP4,
şi QuickTime Motion JPEG.
Apăsaţi
.
Selectaţi o imagine cu o pictogramă pentru
imagine video
pentru redare.
şi apoi atingeţi
Pictogramă de imagine video
Mod de înregistrare imagini video
• După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat
pe ecran.
De exemplu, un interval de 8 minute şi 30 secunde este
afişat ca [8m30s].
ƒ Operaţiile efectuate în timpul redării imaginilor video
Play/Pause (Redare / Pauză)
Stop
Derulare înapoi
Derulare înainte
Derulare înapoi cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Derulare înainte cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Reducerea nivelului volumului
Mărirea nivelului volumului
28 VQT3T99 (RO)
Ştergerea imaginilor
După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
Pentru a şterge o singură imagine
Selectaţi imaginea care va fi ştearsă
şi apoi apăsaţi
Atingeţi [DELETE SINGLE]
(Ştergerea unei singure imagini).
• Este afişat ecranul de confirmare.
Imaginea este ştearsă selectând [YES] (Da).
Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100½)
sau toate imaginile
½ Grupul de imagini rafală va fi considerat o singură imagine.
(Toate imaginile din grupul rafală selectat vor fi şterse.)
Atingeţi
Atingeţi [DELETE MULTI] (Ştergere multiplă) sau [DELETE ALL] (Ştergere toate).
• [DELETE ALL] (Ştergere toate) ´ Este afişat ecranul de confirmare. Imaginea este
ştearsă selectând [YES] (Da).
• Este posibilă ştergerea tuturor imaginilor, cu excepţia celor setate ca favorite când
[ALL DELETE EXCEPT ] (Ştergere toate cu excepţia ) este selectat cu setarea
[DELETE ALL] (Ştergere toate).
(Când este selectat [DELETE MULTI]
(Ştergere multiplă) Atingeţi imaginea pe care vreţi
să o ştergeţi.
(repetaţi acest pas.)
•
apare pe imaginile selectate. Atingerea acestuia din
nou anulează setarea.
(Când este selectat [DELETE MULTI] (Ştergere multiplă) Atingeţi [OK].
• Este afişat ecranul de confirmare.
Imaginea este ştearsă selectând [YES] (Da).
(RO) VQT3T99
29
Comutarea afişării ecranului LCD
Apăsaţi [DISP.] pentru a modifica.
(În modul de înregistrare)
• Ecranul se va modifica astfel:
(Exemplu de afişaj de ecran LCD)
Cu informaţii
Fără informaţii
Cu informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)
Fără informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)
(În Modul de redare)
• Ecranul se va modifica astfel:
(Exemplu de afişaj de ecran LCD)
Cu informaţii
Afişare detaliată a informaţiilor
Afişare histogramă
Fără informaţii
30 VQT3T99 (RO)
Setarea meniului
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare).
Selectaţi elementul de meniu apăsând
sau rotind selectorul posterior.
• Selectaţi ultimul element de jos şi apăsaţi
sau rotiţi
selectorul posterior înspre dreapta pentru a trece la
următorul ecran.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) sau selectorul posterior.
• În funcţie de elementul de meniu, setările nu pot apărea sau pot fi afişate într-un mod
diferit.
Selectaţi setările apăsând
sau rotind
selectorul posterior.
• Figura din dreapta este un exemplu de configurare
[I.DYNAMIC] (Dinamic inteligent) de la [OFF]
(Dezactivare) la [HIGH] (Nivel ridicat).
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) sau rotiţi selectorul posterior
pentru a seta.
ƒ Închideţi meniul
Atingeţi
de mai multe ori sau apăsaţi butonul declanşator pe jumătate.
ƒ Comutarea la alte meniuri
de exemplu: Comutarea la meniul [SETUP] (Configurare) din meniul modului [REC] (Înregistrare)
1
Apăsaţi
.
Pictogramă de comutare meniu
2
Apăsaţi
sau rotiţi selectorul posterior pentru a
selecta pictograma meniului [SETUP] (Configurare)
3
Apăsaţi
sau selectorul posterior.
• Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.
(RO) VQT3T99
31
Setarea meniului rapid
Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.
Apăsaţi [Q.MENU] pentru a afişa meniul rapid.
Atingeţi elementul de meniu.
• Elementul de meniu poate fi comutat prin atingerea
Selectaţi şi atingeţi setarea.
Atingeţi [EXIT] (Ieşire) pentru a ieşi din meniu după
finalizarea setării.
ƒ Schimbaţi meniul rapid cu elementul dumneavoastră favorit
1.
Atingeţi
2.
Selectaţi meniul în rândul superior şi trageţi-l în rândul inferior.
Elemente care pot fi setate ca meniuri rapide.
Elemente care pot fi afişat pe ecranul meniului rapid.
• Dacă nu există niciun spaţiu gol în rândul inferior,
trageţi-l peste elementul de meniu pe care vreţi să-l
înlocuiţi. Elementul nou poate fi setat prin înlocuirea
elementului vechi.
• Când elementul este tras din rândul inferior pe rândul
superior, setarea va fi anulată şi spaţiul respectiv va
deveni gol.
Atingeţi [EXIT] (Ieşire).
• Va reveni la ecranul pasului anterior 1. Atingeţi [EXIT] (Ieşire) pentru a comuta la
ecranul de înregistrare.
3.
32 VQT3T99 (RO)
Tipuri de meniuri
ƒ Meniul modulul [REC] (Înregistrare)
Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor, numărul de pixeli şi alte aspecte ale
fotografiilor pe care le realizaţi.
• [PHOTO STYLE] (Stil foto), [METERING MODE] (Mod măsurare), [I.RESOLUTION]
(Rezoluţie inteligentă), [I.DYNAMIC] (Dinamic inteligent) şi [DIGITAL ZOOM] (Transfocare
digitală) sunt comune atât pentru modul de meniu [REC] (Înregistrare), cât şi modul de meniu
[MOTION PICTURE] (Imagine video). Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri
se va reflecta în celălalt meniu.
Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de
[PHOTO STYLE]
imagine pe care doriţi să-l înregistraţi. Puteţi ajusta
(Stil foto)
culoarea şi calitatea imaginii pentru efecte.
[ASPECT RATIO]
Setează raportul dimensiunilor imaginii.
(Raportul dimensiunilor)
[PICTURE SIZE]
Setaţi numărul de pixeli.
(Rezoluţie imagine)
Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate
[QUALITY] (Calitatea imaginii)
imaginile.
Setează automat focalizarea şi expunerea, stabilind o
[FACE RECOG.]
prioritate pentru feţele înregistrate.
(Recunoaşterea feţei)
Grăbeşte focalizarea atunci când apăsaţi pe butonul de
[QUICK AF]
declanşare.
(Focalizare automată rapidă)
Setează metoda de măsurare a luminii pentru
[METERING MODE]
măsurarea luminozităţii.
(Mod de măsurare)
Setează modul de funcţionare a bliţului.
[FLASH] (Bliţ)
Detectează automat efectul de ochi roşii cauzat de bliţ şi
[RED-EYE REMOVAL]
corectează datele de imagine corespunzător.
(Eliminare ochi roşii)
[FLASH SYNCHRO]
Setează metoda de sincronizare a bliţului.
(Sincronizare bliţ)
[FLASH ADJUST.]
Ajustează cantitatea de lumină eliberată de bliţ.
(Reglare bliţ)
Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o
[I.RESOLUTION]
claritate mai bună.
(Rezoluţie inteligentă)
[I.DYNAMIC] (Control inteligent
Corectează automat contrastul şi expunerea.
al domeniului dinamic)
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau
[ISO LIMIT SET]
o sensibilitate ISO optimă este setată cu
(Setare limită ISO)
valoarea selectată ca o limită superioară.
Valorile setărilor de sensibilitate ISO se modifică în
[ISO INCREMENTS]
trepte de 1/3 EV sau 1 EV.
(Incrementuri ISO)
Puteţi elimina zgomotul generat înregistrând cu un timp
[LONG SHTR NR]
de expunere mai mare.
(Reducere zgomote)
Dacă zona periferică a ecranului se întunecă din cauza
[SHADING COMP.]
caracteristicilor obiectivului, luminozitatea din această
(Compensare a umbrei)
zonă va fi corectată.
(RO) VQT3T99
33
[EX. TELE CONV.]
(Conversie tele extinsă)
Când numărul de pixeli este setat la orice în afară de [L],
efectul Tele este amplificat fără degradarea calităţii imaginii.
[DIGITAL ZOOM]
(Transfocare digitală)
Amplifică efectul Tele. Cu cât nivelul de grosisment este
mai mare, cu atât mai mult se degradează calitatea
imaginii.
[BURST RATE] (Rată rafală)
Setează viteza de rafală pentru înregistrarea rafală.
[AUTO BRACKET]
(Încadrare automată)
Setează înregistrarea individuală/rafală, lăţimea de
corecţie şi ordinea de înregistrare pentru înregistrare
Auto Bracket (Încadrare automată).
[SELF-TIMER] (Temporizator)
Setează timpul până la înregistrarea cu temporizator.
[COLOR SPACE]
(Spaţiu de culoare)
Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi
reproducerea culorii imaginilor înregistrate pe un
calculator, imprimantă, etc.
[STABILIZER] (Stabilizator)
Când sunt depistate trepidaţii în timpul înregistrării,
camera le corectează automat.
ƒ Meniul modului [MOTION PICTURE] (Imagine video)
Acest meniu vă permite să configuraţi [REC MODE] (Mod de înregistrare), [REC QUALITY]
(Calitate înregistrare) şi alte aspecte pentru înregistrarea imaginilor video.
• [PHOTO STYLE] (Stil foto), [METERING MODE] (Mod măsurare), [I.RESOLUTION]
(Rezoluţie inteligentă), [I.DYNAMIC] (Dinamic inteligent) şi [DIGITAL ZOOM] (Transfocare
digitală) sunt comune atât pentru modul de meniu [REC] (Înregistrare), cât şi modul de meniu
[MOTION PICTURE] (Imagine video). Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri
se va reflecta în celălalt meniu.
− Pentru detalii, consultaţi explicaţiile pentru setarea corespunzătoare din meniul modului
[REC] (Înregistrare).
[REC MODE]
(Mod de înregistrare)
Setează formatul fişierului pentru imaginile video pe
care le înregistraţi.
[REC QUALITY]
(Calitate înregistrare)
Este configurată calitatea pentru imaginile video.
[PICTURE MODE] (Mod imagine)
Setează metoda de înregistrare pentru imagini video în
timpul înregistrării de imagini video.
[CONTINUOUS AF]
(Focalizare automată continuă)
Continuă să focalizeze subiectul pentru care a fost
obţinută focalizarea.
[EX. TELE CONV.]
(Conversie tele extinsă)
Dacă [REC QUALITY] (Calitate înregistrare) este setat
la altceva în afară de [FSH] şi [FHD], efectul Tele este
amplificat.
[WIND CUT] (Reducere a
zgomotului creat de vânt)
Previne automat înregistrarea zgomotului produs de vânt.
[MIC LEVEL DISP.]
(Afişare nivel microfon)
Setaţi dacă doriţi ca nivelul microfonului să fie afişat pe
ecran sau nu.
[MIC LEVEL ADJ.]
(Ajustare nivel microfon)
Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 4 niveluri diferite.
[FLICKER RED.]
(Reducere licărire imagine)
Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce
licărirea imaginii sau dungile care apar în imaginile
video.
34 VQT3T99 (RO)
ƒ Meniu [CUSTOM] (Personalizat)
Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferinţelor dumneavoastră. De asemenea, este posibilă înregistrarea setărilor modificate.
[CUST. SET MEM.]
(Memorare setări personalizate)
Înregistrează setările curente ale camerei ca setări
personalizate.
[AF/AE LOCK /Fn2]
(Blocare AF/AE/Fn2)
Alocă blocare AF/AE sau Fn2 (buton de funcţii)
butonului [AF/AE LOCK]/[Fn2] (Blocare AF/AE/Fn2).
[Fn BUTTON SET]
(Setare buton Fn)
Puteţi aloca butonului de funcţii diferite funcţii de
înregistrare sau de alte tipuri.
[HISTOGRAM]
(Histogramă)
Această opţiune vă permite să setaţi afişarea sau nu a
histogramei.
[GUIDE LINE]
(Linie de ghidare)
Această opţiune va seta şablonul liniilor de ghidare
afişate în momentul realizării fotografiei.
[HIGHLIGHT]
(Evidenţiere)
Când funcţia de revizualizare automată sau de redare
sunt activate, o zonă de saturaţie albă apare luminând
intermitent în alb şi negru.
[EXPO.METER]
(Măsurare expunere)
Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu măsurarea expunerii.
Buton [AF/AE LOCK]
Setează conţinutul fix pentru focalizare şi expunere când
blocarea AF/AE este activată.
Buton [AF/AE LOCK HOLD]
Aceasta va seta operarea butonului [AF/AE LOCK]
(Blocare AF/AE) în momentul realizării unei fotografii cu
focalizare sau expunere fixată.
[DIRECT FOCUS AREA]
(Zonă de focalizare directă)
Deplasează zona AF sau asistenţa MF cu ajutorul
butonului cursor, în timpul înregistrării.
[FOCUS PRIORITY]
(Prioritate focalizare)
Va seta astfel încât să nu fie realizată nicio fotografie
atunci când nu este focalizată.
[SHUTTER AF] (Focalizare
automată declanşator)
Setaţi dacă focalizarea este ajustată automat când
butonul declanşatorului este apăsat pe jumătate.
[PINPOINT AF TIME]
(Timp focalizare automată punct
de focalizare)
Setează timpul pentru care ecranul este mărit când
butonul declanşator este apăsat pe jumătate cu modul
de focalizare automată setat la
[AF ASSIST LAMP]
(Lampă de asistare a focalizării
automate - AF)
Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina
subiectul când butonul declanşator este apăsat pe
jumătate, facilitând focalizarea atunci când se
înregistrează în condiţii de iluminare slabă.
[AF+MF]
Puteţi seta focalizarea manual, după finalizarea
focalizării automate.
[MF ASSIST] (Asistare MF)
Când setaţi focalizarea manual, afişajul este mărit.
[MF GUIDE]
(Ghid focalizare manuală)
Când setaţi focalizarea manual, este afişat un ghid de
focalizare manuală care vă permite să verificaţi direcţia
pentru focalizare.
(RO) VQT3T99
35
[POWER ZOOM LENS]
(Obiectiv cu zoom automat)
Setează operaţiile afişajului ecranului şi ale obiectivului
atunci când utilizaţi un obiectiv interschimbabil compatibil cu
zoom automat (zoom cu operare electrică).
[LVF DISP.STYLE]
Stil de afişare a vizorului)
Această funcţie va seta stilul vizorului live opţional.
[LCD DISP.STYLE]
(Stil de afişare a monitorului
LCD)
Această funcţie va seta stilul de afişare al ecranului LCD.
[
BUTTON SWITCH]
(Comutator)
Este posibilă setarea modului de operare al butonului
pentru comutarea la modul auto inteligent.
[
Activează/dezactivează butonul de imagini video.
BUTTON]
[
REC AREA]
(Zonă înregistrare)
Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării
imaginilor video şi statice.
[REMAINING DISP.]
(Afişare timp rămas)
Această funcţie va comuta afişarea între numărul de
imagini înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil.
[PLAY ON LCD]
(Redare pe LCD)
Când comutaţi de la Recording Mode (Mod înregistrare)
la Playback Mode (Mod redare), monitorul LCD se
porneşte.
[TOUCH SETTINGS]
(Setări atingere)
Activează/dezactivează operaţia de atingere.
[TOUCH SCROLL]
(Bară de derulare tactilă)
Această funcţie vă permite să setaţi viteza redării
continue înainte sau înapoi a imaginilor utilizând
operarea prin atingere.
[DIAL GUIDE]
(Ghid selector)
Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu ghidul de operare a
selectorului.
[MENU RESUME]
(Reluare meniu)
Este salvată ultima poziţie operată a meniului, chiar şi
atunci când camera este oprită.
[PIXEL REFRESH]
(Reîmprospătare pixeli)
Această funcţie va efectua optimizarea dispozitivului de
imagistică şi a procesării de imagine.
[SENSOR CLEANING]
(Curăţare senzor)
Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful
care s-au depus pe partea frontală a dispozitivului de
imagistică.
[SHOOT W/O LENS]
(Înregistrare fără obiectiv)
Când nu este montat niciun obiectiv pe cameră,
obturatorul este setat să opereze din interior.
36 VQT3T99 (RO)
ƒ Meniu Setup (Configurare)
Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările de ton operaţional,
precum şi alte setări care vor uşura operarea camerei.
[CLOCK SET]
(Setare ceas)
Setarea datei şi a orei.
[WORLD TIME]
(Fus orar)
Setează ora pentru regiunea unde locuiţi şi destinaţia
dumneavoastră de vacanţă.
[TRAVEL DATE]
(Data călătoriei)
Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din
călătorie, precum şi destinaţia de călătorie.
[BEEP]
(Semnal sonor)
Setaţi volumul pentru zgomote electronice şi zgomotul
electronic al declanşatorului.
[VOLUME]
(Volum)
Reglaţi volumul difuzorului la oricare dintre cele 7 niveluri.
[MONITOR] (Monitor) /
[VIEWFINDER] (Vizor)
Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de
albastru sau roşu a ecranului LCD/ vizorului live opţional.
[LCD MODE]
(Mod LCD)
Luminozitatea monitorului LCD poate fi ajustată în
funcţie de cât de luminoasă este zona din jurul camerei.
[ECONOMY]
(Economisire energie)
Reduce consumul aparatului pentru a împiedica
descărcarea bateriei.
[AUTO REVIEW]
(Revizualizare automată)
Setaţi intervalul de timp pentru care imaginea este
afişată după realizarea lor.
[USB MODE]
(Mod USB)
Setează metoda de comunicare pentru conexiuni cu
ajutorului cablului de conexiune USB (furnizat).
[VIDEO OUT]
(Ieşire video)
Setaţi în funcţie de sistemul TV color din ţara
dumneavoastră.
[TV ASPECT]
(Raportul dimensiunilor TV)
Setaţi pentru compatibilitate cu tipul televizorului.
[HDMI MODE]
(Mod HDMI)
Setează formatul imaginii de ieşire HDMI în timpul
redării cu ajutorul unui cablu HDMI mini (opţional).
[VIERA Link]
Echipamentele care sunt compatibile cu VIERA Link se
vor conecta automat.
[3D PLAYBACK] (Redare 3D)
Setaţi metoda de redare pentru imaginile 3D.
[MENU GUIDE]
(Ghid meniu)
Setaţi ecranul care este afişat când selectorul de mod
este setat la
[LANGUAGE] (Limbă)
Setaţi limba afişată pe ecran.
[VERSION DISP.]
(Afişare versiune software)
Această funcţie permite vizualizarea versiunilor de
firmware ale camerei şi ale obiectivului.
[NO.RESET] (Resetare număr)
Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.
[RESET]
(Resetare)
Setările de meniul [REC] (Înregistrare) sau
[SETUP]/[CUSTOM] (Configurare/Personalizat) sunt
resetate la cele iniţiale.
[FORMAT] (Formatare)
Cardul este formatat.
(RO) VQT3T99
37
ƒ Meniu mod [PLAYBACK] (Redare)
Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau tipărire, etc. pentru
imaginile înregistrate.
[2D/3D SETTINGS]
(Setări 2D/3D)
Comută metoda de redare pentru imagini 3D.
[SLIDE SHOW] (Diaporamă)
Selectează tipul etc. imaginilor şi redă în ordine.
[PLAYBACK MODE]
(Mod de redare)
Selectează tipul etc. imaginilor şi redă doar anumite
imagini.
[TITLE EDIT] (Editare titlu)
Introduceţi texte (comentarii) pe imaginile înregistrate.
[TEXT STAMP]
(Imprimare text)
Imprimă pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării,
numele, destinaţia de călătorie, data călătoriei etc.
[VIDEO DIVIDE] (Divizare video)
Divizează imaginea video înregistrată în două.
[RESIZE] (Redimensionare)
Reducere rezoluţia imaginii (numărul de pixeli).
[CROPPING] (Decupare)
Decupează imaginea înregistrată.
[ASPECT CONV.]
(Raportul dimensiunilor)
Modifică raportul dimensiunilor imaginilor înregistrate cu
un raport al dimensiunilor de [16:9] pentru tipărire.
[ROTATE] (Rotire)
Rotiţi imaginile manual în paşi de 90°.
[ROTATE DISP.]
(Rotire afişaj)
Acest mod vă permite să afişaţi în mod automat imagini
rotite pe verticală dacă acestea au fost înregistrate
ţinând camera vertical.
[FAVORITE]
(Imagini favorite)
Pot fi adăugate marcaje la imagini, iar imaginile pot fi
setate ca favorite.
[PRINT SET] (Setare tipărire)
Setează imaginile pentru tipărire şi numărul de tipăriri.
[PROTECT]
(Protecţie)
Protejează imaginile pentru a preveni ştergerea
accidentală.
[FACE REC EDIT]
(Editare înregistrare faţă)
Înlătură sau modifică informaţiile legate de identitatea
personală.
38 VQT3T99 (RO)
Despre software-ul furnizat
Discul CD-ROM furnizat conţine următorul software:
Instalaţi software-ul pe calculatorul dumneavoastră înainte de utilizare.
• PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition (Windows XP/Vista/7)
Acest software vă permite să achiziţionaţi imagini pe PC şi să clasificaţi aceste imagini achiziţionate
în funcţie de data înregistrării acestora sau de numele modelului de cameră utilizat.
Puteţi redimensiona imaginile şi puteţi adăuga efecte acestora. De asemenea, sunt suportate şi
½
diferite funcţii de tipărire, precum tipărirea formatului şi funcţia de scriere pe CD-R . Dacă aţi
uitat să setaţi data pe camera digitală, puteţi adăuga data înregistrării pe imagini cu ajutorul
acestui software. De asemenea, imaginile video [AVCHD] pot fi încărcate şi scrise pe DVD.
½
Această funcţie poate fi utilizată doar dacă este afişată fila [Recording] (Înregistrare) în meniul
[Properties] (Proprietăţi) al unităţii CD/DVD de pe calculator.
• QuickTime (Windows XP/Vista/7)
Acest software este necesar pentru crearea imaginilor panoramă şi pentru redare în
„PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition”. Totodată, puteţi reda imagini video (extensia .MP4/.MOV)
înregistrate pe o cameră digitală. Acesta este inclus ca standard în Mac OS.
• SILKYPIX Developer Studio (Windows XP/Vista/7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7)
Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW. Cu ajutorul fişierelor RAW
înregistrate pe această cameră, pot fi editate imagini de o calitate mai mare. Imaginile editate
pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF, etc.) ce poate fi afişat pe un calculator personal.
Pentru detalii despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio, consultaţi
„Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft
Laboratory:http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile (Windows XP/Vista/7)
LoiLoScope este un software de editare video care necesită întreaga capacitate a calculatorului
dumneavoastră. Crearea de filmuleţe video este la fel de uşoară ca şi organizarea cardurilor pe
un birou. Folosiţi fişierele dumneavoastră de muzică, imagini şi video pentru a crea filmuleţe video
pe care să le partajaţi cu prietenii şi familia scriindu-le pe un DVD, încărcându-le pe site-uri sau
pur şi simplu trimiţând prin e-mail filmuleţele video prietenilor dumneavoastră.
− Astfel va fi instalată doar o comandă rapidă către site-ul de unde puteţi descărca versiunea
de probă.
Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope, citiţi
manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai jos. URL manual:
http://loilo.tv/product/20
(RO) VQT3T99
39
Instalarea software-ului furnizat
• Înainte de a insera CD-ROM-ul, închideţi toate aplicaţiile deschise.
Verificaţi sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră.
• Sistem de operare a „PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition”
− OS:
−
−
−
−
•
•
®
Windows XP (32bit) SP2/SP3,
®
Windows Vista (32bit) sau SP1/SP2,
®
Windows 7 (32bit/64bit) sau SP1
CPU:
®
®
Pentium III 500 MHz sau superior (Windows XP),
®
®
Pentium III 800 MHz sau superior (Windows Vista ),
®
®
Pentium III 1 GHz sau superior (Windows 7)
Afişare:
1024k768 pixeli sau mai mult (1920k1080 pixeli sau mai mult recomandat)
RAM:
®
®
512 MB sau mai mult (Windows XP/Windows Vista ),
®
1 GB sau mai mult (Windows 7 32bit),
®
2 GB sau mai mult (Windows 7 64bit)
Spaţiu liber pe hard disk:
450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului
Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition” (PDF)
pentru mai multe sisteme de operare.
Pentru detalii despre SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, vă rugăm să citiţi site-ul de
asistenţă menţionat la pagina 39.
Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul furnizat.
• Când introduceţi CD-ROM-ul furnizat, se va porni meniul de instalare.
Executaţi clic pe [Recommended Installation] (Instalare recomandată).
• Continuaţi instalarea conform mesajelor care apar pe ecran.
Notă
• Va fi instalat software-ul compatibil cu calculatorul dumneavoastră.
• „PHOTOfunSTUDIO 7.0 HD Edition” nu este compatibil cu Mac.
• Pe Mac, SILKYPIX poate fi instalat manual.
Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul furnizat.
Executaţi dublu clic pe folderul afişat automat.
Executaţi dublu clic pe pictograma din folderul aplicaţiei.
40 VQT3T99 (RO)
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)
Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în „Instrucţiuni de
operare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul furnizat.
Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.
ƒ Pentru Windows
Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de
operare (furnizat).
Selectaţi limba dorită şi executaţi clic pe
[Operating Instructions] (Instrucţiuni de
operare) pentru a instala programul.
Executaţi dublu-clic pe pictograma de
comandă scurtă „Operating Instructions”
(Instrucţiuni de operare) de pe desktop.
ƒ În cazul în care Instrucţiunile de operare (format pdf) nu se deschid
Aveţi nevoie de versiunea Adobe Acrobat Reader 5.0 sau ulterioară sau Adobe Acrobat Reader 7.0
sau ulterioară pentru a citi sau tipări Instrucţiunile de operare (format PDF).
Introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat), executaţi clic pe
şi
apoi urmaţi mesajele de pe ecran pentru instalare,
(Sistem de operare compatibil: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/ Windows 7)
Puteţi descărca şi instala o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemul
dumneavoastră de operare de pe următorul website.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
ƒ Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor de operare (format PDF)
Ştergeţi fişierul PDF din folderul „Program Files\Panasonic\Lumix\”.
ƒ Pentru Mac
Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de
operare (furnizat).
Deschideţi folderul „Manual” de pe CD-ROM şi copiaţi fişierul PDF în
limba dorită în folder.
Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF pentru a-l deschide.
(RO) VQT3T99
41
Specificaţii
Corp cameră digitală (DMC-G3):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Sursă de alimentare:
CC 8,4 V
Consum putere:
2,6 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]
2.7 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]
1,6 W (la redarea cu ecranul LCD)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]
1,7 W (la redarea cu ecranul LCD)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]
Pixeli efectivi cameră
16.000.000 pixeli
Senzor imagine
Senzor Live MOS 4/3” CCD, număr total de pixeli: 16.680.000 pixeli,
Filtru primar de culoare
Transfocare digitală
Max. 4X
Extra Tele Conversion Activare/dezactivare mărire simplă
(compatibilă cu obiectivele altor producători)
(Conversie tele extra)
(Cu excepţia rezoluţiei
maxime a fiecărui format
de imagine)
Focalizare
Focalizare automată/manuală,
Face Detection (Detectarea feţei)/AF Tracking (Urmărire focalizare
automată)/23-area-focusing (Focalizare pe 23 de zone)/
1-area-focusing (Focalizare pe 1 zonă)/Pinpoint (Punct de focalizare)
(Este posibilă selectarea zonei de focalizare)
Sistem obturator
Declanşator focal-plan
Înregistrare în rafală
Viteză rafală
20 imagini/secundă (Viteză foarte ridicată),
4,2 imagini/ secundă (Viteză ridicată),
3 imagini/secundă (Viteză medie),
2 imagini/ secundă (Viteză redusă),
Număr de imagini
înregistrabile
9 imagini (când există fişiere RAW)
Depinde de capacitatea cardului
(când nu există fişiere RAW)
42 VQT3T99 (RO)
Sensibilitate ISO
(Sensibilitate
Standard)
/160/200/400/800/1600/3200/6400
AUTO/
(este posibilă modificarea în trepte de 1/3 EV)
Iluminare minimă:
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]
B (Bulb) (maxim aprox. 120 secunde), între 60 secunde şi a
1/4000-a parte dintr-o secundă
Realizarea de imagini statice în timpul înregistrării de imagini video
Priorităţi imagine video: 1/25 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o
secundă
Priorităţi imagine statică: B (Bulb) (maxim aprox. 120 secunde),
între 60 secunde şi a 1/4000-a parte dintr-o secundă
EV 0 - EV 18
Auto White Balance (Balans automat de alb)/Daylight (Lumina
zilei)/Cloudy (Înnorat)/Shadow (Umbră)/Incandescent lights (Bec
halogen)/Flash (Bliţ)/White set1 (Setare balans de alb 1)/White set
2 (Setare balans de alb 2)/White Balance K set (Setare
temperatură de culoare K a balansului de alb)
Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/ Prioritate declanşator
AE (S)/Expunere manuală (M)/AUTO
Compensare expunere (pasul 1/3 EV, - 5EV la + 5EV)
Multiplu/Centru de greutate/Punct
3.0” TFT LCD (3:2)
(Aprox. 460.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)
Panou tactil
Vizor LCD color (Aprox. 1.440.000 pixeli)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
(cu ajustare a dioptrului între - 4 şi + 4diopter)
Timp de expunere
Domeniu de măsurare
Balansul de alb
Expunere (AE)
Mod măsurare
Ecran LCD
Vizor
Bliţ
Bliţ încorporat
echivalent GN 7,6 (ISO160 m)
Domeniu de bliţ:
Aprox. 40 cm - 6,8 m
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-PS14042), WIDE,
[ISO AUTO] este setat]
Domeniu de bliţ:
Aprox. 1,0 m - 6,8 m
(Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS014042), WIDE,
[ISO AUTO] este setat) AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction
(Reducere efect de ochi roşii), Forced ON (Activare forţată),
Forced ON/Red-Eye reduction (Activare forţată/Reducere efect de
ochi roşii), Slow sync. (Sincronizare lentă), Slow sync. / Red-Eye
reduction (Sincronizare lentă/Reducere efect de ochi roşii), Forced
OFF (Dezactivare forţată)
(RO) VQT3T99
43
Timp de sincronizare
Egal sau mai mic decât a 1/160-a parte dintr-o secundă
a bliţului
Microfon
Stereo
Difuzor
Mono
Medii de înregistrare
Card de memorie SD, Card de memorie SDHC
şi Card de memorie SDXC
Rezoluţie imagine
Imagine statică
Când setarea raportului dimensional este
4592 x 3448 pixeli, 3232 x 2424 pixeli, 2272 x 1704 pixeli
Când setarea raportului dimensional este
4576 x 3056 pixeli, 3232 x 2160 pixeli, 2272 x 1520 pixeli
Când setarea raportului dimensional este
4576 x 2576 pixeli, 3232 x 1824 pixeli, 1920 x 1080 pixeli
Când setarea raportului dimensional este
3424 x 3424 pixeli, 2416 x 2416 pixeli, 1712 x 1712 pixeli
Calitatea înregistrării
Imagini video
[AVCHD]
Când setaţi la [FSH]: 1920x1080 pixeli (înregistrare 50i¼/
Aprox. 17 Mbps)/
Când setaţi la [SH]: 1280x720 pixeli (înregistrare 50p/¼/
Aprox. 17 Mbps)
(¼Ieşirea senzorului este de 25 cadre/sec.)
[MP4]
Când setaţi la [FHD]: 1920x1080 pixeli (25 cadre/sec., Aprox. 20 Mbps)/
Când setaţi la [HD]: 1280x720 pixeli (25 cadre/sec., Aprox. 10 Mbps)/
Când setaţi la [VGA]: 640x480 pixeli (25 cadre/sec., Aprox. 4 Mbps)/
Calitate
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/MPO+Fine/
MPO+Standard
Înregistrare format fişier
Imagine statică
RAW/JPEG (pe baza „Design rule for Camera File system”,
pe baza standardului „Exif 2,3, DPOF, corespunzător)/MPO
Imagini video cu sunet: AVCHD/MP4
Comprimare audio
44 VQT3T99 (RO)
AVCHD
Dolby Digital/2 canale
MP4
AAC/2 canale
Interfaţă
Digital
„USB 2.0” (High Speed)
½ Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul de
conexiune USB.
Analog video/ audio
NTSC/PAL Composite (alternare din meniu), Ieşire linie audio
(mono)
Terminal
[REMOTE] (La distanţă) mufă jack 2,5 mm
[AV OUT/DIGITAL]
Mufă jack dedicată (8 pini)
[HDMI]
MiniHDMI Tip C
Dimensiuni
Aprox. 116,3 mm (l)x67,8 mm (H)x39,4 mm (g) (fără părţile
proeminente)
Masă
Aprox. 318 g
[cu card şi acumulator]
Aprox 272 g (corpul camerei)
Aprox. 413 g
[cu obiectivul interschimbabil (H-PS14042), cardul şi bateria]
Aprox. 483 g
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS014042), cardul şi bateria]
Temperatura de operare
între 0°C şi 40°C (32 F şi 104°F)
Umiditate de operare
10%RH - 80%RH
Încărcător (Panasonic DE-A94A):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Intrare:
CA
Ieşire:
CC
110 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
8,4 V, 0,65 A
Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BLD10E):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Tensiune/Capacitate:
7,2 V/1010 mAh
(RO) VQT3T99
45
Obiectiv interschimbabil (H-PS14042)
„LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/ F3,5–5,6 ASPH./POWER O.I.S.”
Distanţă focală
f=14 mm - 42 mm
(echivalent cameră film 35 mm: între 28 mm şi 84 mm
Tip de apertură
7 palete de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară
Interval de apertură
F3,5 (Wide) - F5,6 (Tele)
Valoare minimă a
aperturii
F22
Construcţia obiectivului
9 elemente în 8 grupuri (4 obiective asferice, 2 obiective ED)
Strat de acoperire nano
„Yes” (Da)
Distanţă de focalizare
0,2 m (Wide la distanţă focală de 20 mm) până la ∞ (de la linia de
referinţă pentru distanţa de focalizare),
0,3 m (lungime focală 21 mm la Tele) până la ∞ (de la linia de
referinţă pentru distanţa de focalizare)
Grosisment maxim de
focalizare
0,17 x (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0,34x)
Stabilizator optic al
imaginii
Disponibil
Comutator [O.I.S.]
Niciuna
(Setarea[STABILIZER] (Stabilizator) este efectuată în meniul
[REC] (Înregistrare).)
Montură
Montură „Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
75° (Wide) – 29° (Tele)
Diametru filtru
37 mm
Diametru maxim
Aprox. 61 mm
Lungime totală
Aprox. 26,8 mm (de la vârful obiectivului până la baza suportului
obiectivului, când obiectivul este acoperit)
Masă
Aprox. 95 g
46 VQT3T99 (RO)
Obiectiv interschimbabil (H-FS014042)
„LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3,5–5,6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Distanţă focală
f=14 mm - 42 mm
(echivalent cameră film 35 mm: între 28 mm şi 84 mm
Tip de apertură
7 palete de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară
Interval de apertură
F3,5 (Wide) - F5,6 (Tele)
Valoare minimă a
aperturii
F22
Construcţia obiectivului
12 elemente în 9 grupuri (1 obiectiv sferic)
Distanţă de focalizare
0,3 m până la ∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)
Grosisment maxim de
focalizare
0,16 x (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0,32x)
Stabilizator optic al
imaginii
Disponibil
Comutator [O.I.S.]
Niciuna (Setarea[STABILIZER] (Stabilizator) este efectuată în
meniul [REC] (Înregistrare).)
Montură
Montură „Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
75° (Wide) – 29° (Tele)
Diametru filtru
52 mm
Diametru maxim
Aprox. 60,6 mm
Lungime totală
Aprox. 63,6 mm
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)
Masă
Aprox. 165 g
(RO) VQT3T99
47
• G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obiectiv interschimbabil LUMIX bazat pe standardul Micro Four
Thirds System.
Micro Four Thirds™ şi Micro Four Thirds Logo sunt mărci
înregistrate ale Olympus Imaging Corporation, în Japonia,
Statele Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări.
Four Thirds™ şi logoul Four Thirds sunt mărci comerciale sau
înregistrate ale Olympus Imaging Corporation, în Japonia,
Statele Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări.
Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
Siglele „AVCHD” şi „AVCHD” sunt mărci înregistrate ale
Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu
D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic
Corporation.
QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale Apple, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Mac şi Mac OS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.
Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci
înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau serviciul în cauză.
Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi
necomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul
AVC („AVC Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în
cadrul unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale
video, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau
nu va fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA,
LLC. Consultaţi http://www.mpegla.com.
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement