Panasonic DMCG5KEG, DMCG5WEG Quick start guide

Panasonic DMCG5KEG, DMCG5WEG Quick start guide

Instrucţiuni de operare de bază

Cameră digitală/

Set obiectiv/Set obiectiv cu zoom dublu/Corp

Model Nr.

DMC-G5X/DMC-G5K

DMC-G5W/DMC-G5

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.

Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul furnizat. Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.

Site Web: http://www.panasonic-europe.com

Sufixul de număr model “EB” denotă un model destinat pieţei din Marea Britanie.

EB

VQT4H04

F0612SM0

M-DMCG5-RO

Stimate client,

Dorim să folosim această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră digitală Panasonic.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de operare şi să le păstraţi la îndemână, pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în ilustraţiile incluse în aceste Instrucţiuni de operare.

Respectaţi legile privind drepturile de autor.

• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate, în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor.

Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată.

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

AVERTISMENT:

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,

Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.

Folosiţi numai accesoriile recomandate.

Nu scoateţi capacele.

Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.

Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi trebuie să fie uşor accesibilă.

ƒ

Marcaj de identificare a produsului

Produs

Cameră digitală

Încărcător acumulator

ƒ

Despre acumulator

Baza aparatului

Baza aparatului

Amplasare

ATENŢIE

• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a acumulatorului. Se va înlocui numai cu un tip recomandat de producător.

• Vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare a acumulatoarelor.

• Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.

• Nu lăsaţi acumulatorul(ii) în automobil expus(i) la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.

Avertisment

Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblaţi, nu încălziţi la o temperatură mai mare de 60° C şi nu incineraţi.

2

VQT4H04 (RO)

Precauţii la utilizarea cablului de alimentare CA

Pentru siguranţa dumneavoastră, vă rugăm să citiţi cu atenţie următorul text.

Acest dispozitiv este furnizat împreună cu o fişă de alimentare turnată cu trei pini pentru siguranţa şi confortul dumneavoastră.

În această fişă, este montată o siguranţă de 5 amperi.

În cazul în care siguranţa trebuie să fie înlocuită, vă rugăm să vă asiguraţi că siguranţa de înlocuire are o putere nominală de 5 amperi şi că este autorizată de ASTA sau BSI la specificaţiile

BS1362. verificaţi prezenţa marcajului ASTA sau a marcajului BSI pe carcasa siguranţei.

Dacă fişa conţine un capac detaşabil pentru siguranţă, trebuie să vă asiguraţi că acesta este montat la loc atunci când este înlocuită siguranţa.

Dacă pierdeţi capacul siguranţei, fişa nu trebuie să fie utilizată până în momentul în care obţineţi un capac de schimb.

Un capac de rezervă pentru siguranţă poate fi achiziţionat de la distribuitorul dumneavoastră local.

ƒ

Înainte de utilizare

Demontaţi capacul conectorului.

ƒ

Modul de înlocuire a siguranţei

Locaţia siguranţei diferă în funcţie de tipul de fişă de alimentare cu curent electric alternativ (figurile

A şi B). Confirmaţi faptul că fişa de alimentare cu curent alternativ este montată, după care urmaţi instrucţiunile de mai jos.

Ilustraţiile pot fi diferite faţă de fişa propriu-zisă de alimentare cu curent alternativ.

1. Deschideţi capacul siguranţei cu o şurubelniţă.

Figura A Figura B

Capac siguranţă

2. Înlocuiţi siguranţa şi închideţi sau montaţi capacul siguranţei.

Figura A Figura B

Siguranţă

(5 amperi)

Siguranţă

(5 amperi)

(RO) VQT4H04

3

ƒ

Despre încărcător

ATENŢIE!

Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,

Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii

închise. Asiguraţi-vă că aparatul este bine aerisit.

• Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare este conectat.

Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare este conectat la o priză electrică.

ƒ

Măsuri de precauţie la utilizare

• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB

Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).

• Folosiţi întotdeauna cablu mini HDMI Panasonic original (RP-CDHM15, RP-CDHM30: opţional).

Cod componentă: RP-CDHM15 (1,5 m) (5 feet), RP-CDHM30 (3,0 m) (10 feet)

• Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).

• Utilizaţi întotdeauna un declanşator de la distanţă original Panasonic (DMW-RSL1: opţional).

Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice

(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)

• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe aparat pot suferi perturbaţii datorită undelor electromagnetice.

• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care pot afecta negativ imaginea şi sunetul.

• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create de difuzoare sau motoare mari.

• Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ aparatul, perturbând imaginea şi sunetul.

• În cazul în care aparatul este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţi aparatul şi scoateţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare (DMW-AC8E: opţional).

Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare CA şi reporniţi aparatul.

Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.

Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile şi/sau sunetele vor fi afectate.

Informaţiile privind software-ul utilizat de acest produs pot fi vizualizate prin apăsarea [MENU/SET], selectarea [Setup] → [Version Disp.] (Configurare → Afişare versiune) şi apoi apăsarea [MENU/SET].

4

VQT4H04 (RO)

Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri a echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate

Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatorii uzaţi nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.

Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.

Prin eliminarea corespunzătoare a acestor produse şi baterii, veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.

Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi acumulatorilor vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective. Este posibil ca îndepărtarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legilor naţionale.

Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene

Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.

[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare.

Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

(RO) VQT4H04

5

Cuprins

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră.................................................................................. 2

Întreţinerea camerei ..................................................................................................................... 7

Accesorii ...................................................................................................................................... 8

Denumiri şi funcţii ale componentelor ........................................................................................ 12

Schimbarea obiectivului ............................................................................................................. 15

Ataşarea curelei de umăr ........................................................................................................... 16

Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................... 17

Încărcarea ......................................................................................................................... 17

Introducerea / scoaterea acumulatorului / cardului (opţional)..................................................... 18

Despre card ............................................................................................................................... 19

Despre cardurile care pot fi utilizate cu acest aparat......................................................... 19

Setarea datei/orei (Setarea ceasului)......................................................................................... 20

Modificarea setărilor de ceas ............................................................................................ 20

Selectarea modului de înregistrare ............................................................................................ 21

Realizarea unei fotografii ........................................................................................................... 22

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Touch Shutter (Atingere declanşator) ................. 22

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod automat inteligent) .............................. 23

Înregistrarea cu ajutorul modului Intelligent Auto Plus ............................................................... 24

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Defocus Control (Controlul defocalizării) ..................... 25

Înregistrarea imaginilor video ..................................................................................................... 26

Înregistrarea de imagini statice în timpul înregistrării imaginilor video .............................. 26

Compensarea expunerii ............................................................................................................. 27

Utilizarea butonului pentru funcţii ............................................................................................... 28

Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată (Mod ghidare scenă) ........................ 29

Realizarea unor fotografii cu diferite efecte de imagine

(Mod Creative Control (Control creare))..................................................................................... 30

Redarea imaginilor statice/video ................................................................................................ 31

Redarea imaginilor statice................................................................................................. 31

Redarea imaginilor video................................................................................................... 31

Ştergerea imaginilor ................................................................................................................... 32

Comutarea afişării ecranului LCD .............................................................................................. 33

Setarea meniului ........................................................................................................................ 34

Setarea meniului rapid ............................................................................................................... 35

Tipuri de meniuri ........................................................................................................................ 36

Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)........................................................................... 42

Despre software-ul furnizat ........................................................................................................ 43

Instalarea software-ului furnizat ........................................................................................ 44

Specificaţii.................................................................................................................................. 45

6

VQT4H04 (RO)

Îngrijirea camerei

Nu supuneţi aparatul la vibraţii, lovituri sau presiune puternică.

• Obiectivul, monitorul LCD sau carcasa externă ar putea fi avariate dacă sunt utilizate în următoarele condiţii.

De asemenea, se pot defecta sau este posibil ca imaginile să nu fie

înregistrate dacă:

− Scăpaţi sau loviţi camera.

− Apăsaţi cu putere pe obiectiv sau pe monitorul LCD.

Această cameră nu este rezistentă la praf/picurări de lichide/apă.

Evitaţi utilizarea camerei în locaţii cu mult praf, apă, nisip etc.

Pot pătrunde lichide, nisip şi alte materiale străine în spaţiul din jurul obiectivului, al butoanelor etc. Acordaţi o atenţie deosebită deoarece acest lucru nu ar putea cauza doar defecţiuni, ci ar putea cauza deteriorări permanente ale camerei.

− Locuri cu mult nisip sau praf.

− Locuri în care apa poate intra în contact cu acest aparat, de exemplu atunci când îl utilizaţi într-o zi ploioasă sau pe plajă.

Nu vă introduceţi mâinile în interiorul dispozitivului de montare a camerei digitale.

Deoarece unitatea de senzor este un aparat de precizie, acesta poate prezenta disfuncţionalităţi sau se poate defecta.

ƒ

Despre condens (Când obiectivul sau ecranul LCD este aburit)

• Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică. Protejaţi camera de formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe obiectiv şi pe ecranul

LCD, a mucegaiului, sau apariţia unor defecţiuni.

• În caz de formare a condensului, opriţi camera şi lăsaţi-o nefolosită timp de aproximativ 2 ore. Când temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul va dispărea de la sine.

(RO) VQT4H04

7

Accesorii standard

Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.

Numerele de produse sunt valabile începând din august 2012. Acestea se pot modifica.

Cameră digitală:

(Această componentă este denumită corp cameră în aceste instrucţiuni de operare.)

(c: Inclus,

−: Nu este inclus

1

2

3

4

5

Obiectiv interschimbabil ¼

1

Parasolar obiectiv

Capac obiectiv

Capac posterior obiectiv

Capac pentru corpul camerei

DMC-G5X

c

(H-PS14042)

− c

¼

2 c ¼

2 c ¼

3

DMC-G5K

c

(H-FS014042) c c

¼

2 c ¼

2 c ¼

3

DMC-G5W

c

(H-FS014042) c

(H-FS45150) c c

¼

2 c c

¼

2 c ¼

2 c ¼

3 c ¼

2

DMC-G5

− c ¼

3

6

7

8

Acumulator

(Indicat ca acumulator sau baterie în text)

Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.

Încărcător acumulator

(Indicat ca încărcător acumulator sau încărcător în text)

Cablu de alimentare de curent alternativ

Cablu de conexiune USB

9

10

11

CD-ROM

Software:

Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-ul dumneavoastră.

CD-ROM

12

Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate:

Utilizaţi-l pentru a instalarea pe calculatorul dumneavoastră.

Curea de umăr

¼

1 Această componentă este denumită obiectiv în aceste instrucţiuni de operare.

¼

2 Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.

¼

3 Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.

Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate sub forma card în text.

• Cardul este opţional.

Descrierile din aceste instrucţiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil

(H-PS14042).

Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriile furnizate.

(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)

8

VQT4H04 (RO)

(RO) VQT4H04

9

Informaţii despre vânzări şi asistenţă

Centru de Relaţii cu Clienţi

• Pentru clienţii din Marea Britanie: 0844 844 3899

Pentru clienţii din Irlanda: 01 289 8333

• Pentru asistenţă suplimentară privind produsul dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi website-ul nostru: www.panasonic.co.uk

Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie

Comandaţi în mod simplu şi sigur accesorii şi articole consumabile pentru produsul dumneavoastră apelând Centrul nostru de asistenţă clienţi de Luni până Joi, între 9.00 a.m. şi -5:30 p.m.,

Vineri, între 9.30 a.m.- 5.30 p.m. (Cu excepţia sărbătorilor legale)

• Sau accesaţi online aplicaţia noastră de comandă Internet Accessory, la adresa www.pas-europe.com.

• Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit şi de debit.

Toate tranzacţiile telefonice şi facilităţile privind distribuirea sunt asigurate direct de Panasonic UK.

• Nu poate fi mai simplu de atât!

• Prin intermediul paginii noastre de Internet puteţi, de asemenea, achiziţiona o gamă variată de produse. Răsfoiţi website-ul nostru pentru detalii suplimentare.

ƒ

Accesorii opţionale

Acumulator litiu-ion

1 adaptor de alimentare CA

¼

1

1 element de cuplare CC

¼

2

Bliţ

DMW-BLC12

DMW-AC8

DMW-DCC8

DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500

Declanşator de la distanţă DMW-RSL1

Protector MC DMW-LMCH37

¼

2

, DMW-LMC52

¼

3, 4

Filtru ND

Filtru PL (Tip circular)

Capac obiectiv

DMW-LND37 ¼

2

, DMW-LND52 ¼

3, 4

DMW-LPL37

¼

2

, DMW-LPL52

¼

3, 4

DMW-LFC37 ¼

2

, DMW-LFC52 ¼

3, 4

Capac posterior al obiectivului DMW-LRC1

Capac pentru corpul camerei DMW-BDC1

Transfocator DMW-ZL1

¼

3, 4

Adaptor trepied

¼

5

DMW-TA1

Cablu de conexiune USB

Cablu audio-video

DMW-USBC1

DMW-AVC1

Cablu mini HDMI

Obiectiv de conversie largă (0.79

×)

Obiectiv de conversie tele (2,0

×)

RP-CDHM15, RP-CDHM30

DMW-GWC1

¼

2

DMW-GTC1

¼

2

10

VQT4H04 (RO)

Lentilă de conversie macro DMW-GMC1

¼

2

Lentilă de conversie ochi de peşte DMW-GFC1

¼

2

Set de lentile de conversie DMW-GCK1

¼

2

Obiectiv interschimbabil H-PS45175, H-PS14042, H-VS014140, H-HS12035,

H-FS100300, H-FS045200, H-FS014042, H-FS014045,

H-F007014, H-F008, H-ES045, H-X025, H-H020,

H-H014

Obiectivul interschimbabil 3D

Adaptor de montare

H-FT012

DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R

Card de memorie SDXC de 64 GB, Clasa 10

Card de memorie SDHC de 32 GB, Clasa 10

Card de memorie SDHC de 16 GB, Clasa 10

Card de memorie SDHC de 8 GB, Clasa 10

Card de memorie SDHC de 4 GB, Clasa 10

Card de memorie SDHC de 16 GB, Clasa 4

Card de memorie SDHC de 8 GB, Clasa 4

Card de memorie SDHC de 4 GB, Clasa 4

Card de memorie SD de 2 GB, Clasa 4

RP-SDU64GE1K

RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K/RP-SDRA32GEK

RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K/RP-SDRA16GEK

RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K/RP-SDRA08GEK

RP-SDU04GE1K/RP-SDRA04GEK

RP-SDNA16GEA

RP-SDNA08GEA

RP-SDNA04GEA

RP-SDNA02GEA

Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie SDHC/SDXC UHS-I standard.

Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.

¼

1 Adaptorul de alimentare CA (opţional) poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare CC

Panasonic destinat (opţional). Adaptorul de curent alternativ (opţional) nu poate fi utilizat fără acest element de cuplare.

¼

2 Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

¼

3 Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)

¼

4 Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS45150)

¼

5 Utilizaţi dacă obiectivul ataşat intră în contact cu piedestalul trepiedului.

(RO) VQT4H04

11

Denumiri şi funcţii ale componentelor

ƒ

Corp cameră

focalizare automată

2 Senzor

3 Bliţ

4 Marcaj de montare obiectiv

5 Adaptor de montare

6 Element de blocare obiectiv

7 Buton de eliberare obiectiv

9 Selector de reglare dioptru

10 Vizor

11 Cupă pentru ochi

• Când [LVF/LCD Auto] din [Eye Sensor]

(Senzor ochi) din meniul [Custom]

(Personalizare) este setat la [ON] (Activare) şi ochiul dumneavoastră sau un obiect este apropiat de vizor, afişajul se comută automat la afişarea vizorului.

14 Buton [AF/AE LOCK]/[Fn1]

16 Ecran tactil/Ecran LCD

17 Buton de redare

18 Buton /[Fn2]

19 Buton [MENU/SET] (Meniu/Configurare)

Buton ISO

WB (Balans de alb)

Buton AF Mode

Buton [Drive Mode] (Mod de acţionare)

În modul de înregistrare a imaginilor, acest buton va permite utilizatorului să selecteze

între următoarele opţiuni.

Individual/Rafală/Încadrare automată/Temporizator

21 Buton [DISP.] (Afişare)

12

VQT4H04 (RO)

23 Buton deschidere bliţ

• Aveţi grijă să nu acoperiţi microfonul cu degetul.

Dacă procedaţi astfel, este posibil ca sunetul să nu poată fi înregistrat.

25 Adaptor hot shoe

26 Selector de mod

29 Difuzor

Aveţi grijă să nu acoperiţi difuzorul cu degetul. Dacă procedaţi astfel, este posibil ca sunetul să nu poată fi auzit.

30 Buton de pornire/oprire cameră

31 Indicator de stare

32 Buton de mod auto inteligent

33 Buton imagine video

Un trepied cu o lungime a şurubului de 5,5 mm

(0,22 inch) sau mai mult poate deteriora acest aparat în cazul ataşării.

35 Clapetă card / acumulator

36 Buton de deblocare

37 Inel pentru cureaua de umăr

Asiguraţi-vă că ataşaţi cureaua pentru umăr atunci când utilizaţi camera pentru a vă asigura că nu o veţi scăpa.

38 Conector [REMOTE] (La distanţă)

40 Conector [AV OUT/DIGITAL]

41 Capac element de cuplare pentru curent continuu

• La utilizarea unui adaptor de curent alternativ, asiguraţi-vă că utilizaţi elementul de cuplare pentru curent continuu Panasonic (DMW-DCC8: opţional) şi adaptorul de curent alternativ (DMW-AC8E: opţional).

• Utilizaţi întotdeauna un adaptor de curent alternativ original Panasonic

(DMW-AC8E: opţional).

• La utilizarea unui adaptor de curent alternativ, utilizaţi cablul de alimentare furnizat

împreună cu adaptorul.

• Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de curent alternativ atunci când înregistraţi imagini video.

• Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de curent alternativ, alimentarea este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de curent alternativ este deconectat etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.

(RO) VQT4H04

13

ƒ

Obiectiv

H-PS14042 H-FS014042

1 Suprafaţă obiectiv

2 Transfocator

3 Buton de focalizare

4 Punct de contact

5 Marcaj de montare obiectiv

6 Inel de focalizare

7 Inel de transfocare

H-FS45150

Ecran tactil

Acest ecran tactil operează prin detectarea presiunii.

Atingeţi ecranul

Pentru a atinge şi elibera ecranul tactil.

Trageţi

O mişcare fără eliberarea ecranului tactil.

Procedaţi astfel pentru a efectua sarcini precum selectarea icoanelor sau imaginilor afişate pe ecranul tactil.

• Când selectaţi funcţii cu ajutorul ecranului tactil, atingeţi centrul pictogramei dorite.

Acesta poate fi utilizat pentru a deplasa zona

AF, a opera bara de glisare etc.

Totodată, poate fi utilizat şi pentru a trece la următoarea imagine în timpul redării etc.

14

VQT4H04 (RO)

Schimbarea obiectivului

• Verificaţi dacă aţi oprit camera.

Ataşarea obiectivului

Pregătiri: Îndepărtaţi capacul posterior al obiectivului şi capacul de corp de pe cameră.

Aliniaţi marcajele de montare a obiectivului

(marcaje roşii) şi apoi rotiţi lentila în direcţia săgeţii până la auzirea unui declic.

• Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului când ataşaţi o lentilă. atunci

Detaşarea obiectivului

Pregătiri: Ataşaţi capacul obiectivului.

În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a obiectivului

, rotiţi obiectivul spre săgeată până se opreşte şi apoi detaşaţi-l.

(RO) VQT4H04

15

Ataşarea curelei de umăr

Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a preveni căderea ei.

1

Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea de umăr aflat pe corpul camerei.

: Inel pentru cureaua de umăr

2

Treceţi capătul curelei de umăr prin inel în direcţia săgeţii şi apoi prin elementul de oprire.

3

Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul aflat pe cealaltă parte a elementului de oprire.

4

Trageţi celălalt capăt al curelei de umăr şi apoi verificaţi pentru a vă asigura că aceasta nu se desprinde.

Efectuaţi paşii 1 - 4 şi ataşaţi celălalt capăt al curelei de umăr.

16

VQT4H04 (RO)

Încărcarea acumulatorului

ƒ

Despre acumulatoare ce pot fi utilizate cu acest aparat

Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLC12E.

Încărcarea

Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.

• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.

1

Ataşaţi acumulatorul cu atenţie, în direcţia

corectă indicată.

2

Conectaţi cablul de alimentare.

• Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde şi începe încărcarea.

ƒ

Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)

Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde:

Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se aprinde în timpul încărcării.

Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se stinge:

Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) se va stinge după finalizarea încărcării fără probleme.

(Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi detaşaţi acumulatorul după finalizarea încărcării.)

ƒ

Durată de încărcare

Durată de încărcare Aprox. 140 min

Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat. Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.

Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât în mod normal.

(RO) VQT4H04

17

Introducerea şi extragerea cardului

(opţional)/acumulatorului

• Verificaţi dacă aţi oprit aparatul.

• Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.

1

Glisaţi butonul de deblocare în direcţia

săgeţii şi deschideţi clapeta compartimentului de card/acumulator.

Folosiţi întotdeauna acumulatoare Panasonic

originale (DMW-BLC12E).

Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu garantăm

calitatea acestui produs.

2

Acumulator:

Ţinând cont de orientarea acumulatorului, introduceţi acumulatorul complet până când auziţi un sunet de blocare şi apoi verificaţi dacă acumulatorul este blocat de elementul

.

Trageţi butonul în direcţia săgeţii pentru a

extrage acumulatorul.

Card:

Împingeţi ferm până când auziţi un sunet de „clic”, acordând atenţie direcţiei de introducere. Pentru a extrage cardul, împingeţil până când se aude un clic, apoi trageţi cardul

în linie dreaptă.

: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.

3

: Închideţi clapeta compartimentului cardului/acumulatorului.

: Împingeţi butonul de deblocare

în direcţia săgeţii.

18

VQT4H04 (RO)

Despre card

Despre carduri care pot fi utilizate cu acest aparat

Următoarele carduri care se conformează standardului SD video pot fi utilizate cu acest aparat.

(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)

Observaţii

Card de memorie SD

(8 MB - 2 GB)

Card de memorie SDHC

(4 GB - 32 GB)

Card de memorie SDXC

(48 GB, 64 GB)

Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză

¼

„Clasa 4” sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.

• Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate cu echipamente compatibile cu carduri SDHC sau SDXC.

• Cardurile de memorie SDXC pot fi utilizate doar cu echipamente compatibile cu carduri de memorie SDXC.

• Verificaţi dacă PC-ul şi celelalte echipamente sunt compatibile la utilizarea cardurilor de memorie SDXC.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

• Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie

SDHC/SDXC UHS-I standard.

• Pot fi utilizate doar cardurile cu capacitatea listată.

¼

Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă. Verificaţi consultând eticheta de pe card etc. ex.:

• Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

Notă

Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l

înghită.

(RO) VQT4H04

19

Setarea datei/orei (Setare ceas)

Ceasul nu este setat la livrarea camerei.

1

Porniţi camera.

• Indicatorul de stare se aprinde la pornirea aparatului.

2

Atingeţi [CLOCK SET] (Setare ceas).

3

Atingeţi elementele pe care doriţi să le setaţi

(An/Lună/Zi/Ore/Minute) şi setaţi utilizând

.

Puteţi continua comutarea setărilor prin atingere continuă

• Atingeţi pentru a anula setările de dată şi oră fără setarea unei date şi ore.

Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul afişajului orei.

• Atingeţi [Style] (Stil) pentru a afişa ecranul de setări pentru setarea ordinii de afişare/formatul afişajului orei.

4

Atingeţi [Set] pentru a seta.

5

Atingeţi [SET] în ecranul de confirmare.

Când setarea ceasului este finalizată, ecranul de confirmare pentru setarea butonului funcţional este afişată. Selectaţi [Change] (Modificare) sau [Exit] (Ieşire). (Puteţi bifa/debifa caseta de validare de fiecare dată când atingeţi [Don’t show this again] (Nu se afişează din nou).)

Modificarea setărilor de ceas

Selectaţi [Clock Set] (Setare ceas) în meniul [Setup] (Configurare).

Ceasul poate fi resetat conform indicaţiilor din paşii

3

şi

4

.

20

VQT4H04 (RO)

Selectarea modului de înregistrare

ƒ

Pentru a selecta un mod de înregistrare cu selectorul de mod

Selectaţi modul prin rotirea selectorului de mod.

Rotiţi încet selectorul de mod pentru a selecta modul dorit .

ƒ

Pentru a selecta modul auto inteligent

Apăsaţi .

• Butonul va lumina la comutarea la modul auto inteligent.

Modul de înregistrare selectat utilizând selectorul de mod este dezactivat cât timp butonul luminează.

Mod auto inteligent

Subiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.

Mod Intelligent Auto Plus

Adaptaţi cu uşurinţă setările selectate de cameră la preferinţele dumneavoastră şi înregistraţi.

Mod program AE - Expunere automată

Subiectele sunt înregistrate utilizând propriile dumneavoastră setări.

Mod AE prioritate apertură

Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.

Mod de prioritate declanşator la expunere automată (AE)

Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.

Mod de expunere manuală

Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere, care sunt setate manual.

Mod personalizat

Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior.

Mod ghidare scenă

Acest mod vă permite să realizaţi imaginile compatibile cu scenele înregistrate.

Mod Creative Control

Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.

(RO) VQT4H04

21

Realizarea unei fotografii

Moduri aplicabile:

1

Selectaţi modul de înregistrare.

2

Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza.

Valoare apertură

Timp expunere

• Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul de expunere.

(Va lumina intermitent în culoarea roşie dacă nu este obţinută expunerea corectă, exceptând cazurile în care este setat pe luminare intermitentă.)

Fotografia va fi realizată când imaginea este focalizată corect, deoarece [Focus Priority]

(Prioritate focalizare) este setată iniţial la [ON]

(Activare).

3

Apăsaţi complet butonul de declanşare

(apăsaţi mai mult) şi realizaţi fotografia.

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Touch Shutter

(Atingere declanşator)

Prin simpla atingere a subiectului pentru focalizare, subiectul va fi focalizat, iar fotografia va fi realizată automat.

1

Atingeţi .

2

Atingeţi .

• Pictograma se va modifica în , iar realizarea fotografiei cu funcţia de atingere declanşator devine posibilă.

3

Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl focalizaţi şi apoi realizaţi o fotografie.

Zona AF cu aceeaşi funcţie ca în modul de focalizare automată este afişată la poziţia atinsă, iar o fotografie este realizată după focalizare, când modul AF este setat la

sau .

ƒ

Pentru a anula funcţia

(Atingere declanşator)

Atingeţi .

22

VQT4H04 (RO)

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată

(Mod automat inteligent)

Mod de înregistrare:

În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect şi scenă, aşadar îl recomandăm când doriţi să nu modificaţi setările camerei şi să înregistraţi fără a vă gândi la ele.

Apăsaţi .

• Butonul va lumina la comutarea la modul auto inteligent. (Lumina se stinge în timpul înregistrării)

• Butonul este dezactivat atunci când este apăsat din nou şi va fi setat la modurile [REC] selectate cu selectorul de mod.

• Când subiectul este atins, funcţia AF Tracking (Urmărire AF) poate fi operată. De asemenea, acest lucru este posibil şi prin apăsarea butonului cursor către W şi apoi apăsarea butonului declanşator pe jumătate.

ƒ

Detectarea scenei

Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastru timp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.

În funcţie de scena identificată, camera poate afişa permite să selectaţi efectele recomandate de cameră.

ceea ce vă

(RO) VQT4H04

23

Înregistrarea cu ajutorul modului Intelligent Auto Plus

Mod de înregistrare:

Luminozitatea şi culoarea setate optim de către cameră pot fi modificate cu uşurinţă, în funcţie de preferinţele dumneavoastră. Acest mod este util dacă nu vă place să efectuaţi setări detaliate,ci preferaţi ca setările să fie efectuate automat de către cameră, pentru a se potrivi preferinţelor dumneavoastră.

1

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) atunci când camera este în modul auto inteligent.

2

Atingeţi [iA MODE].

3

Selectaţi şi apoi atingeţi [Set] (Setare).

ƒ

Setarea luminozităţii

1

Atingeţi .

2

Apăsaţi pentru a afişa ecranul de setări.

Ecranul de setări poate fi, de asemenea, afişat din ecranul de înregistrare apăsând selectorul posterior.

Fiecare apăsare a selectorului posterior comută între configurarea luminozităţii, controlul defocalizării şi operarea finală.

3

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

Se va ajusta luminozitatea imaginii.

Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul posterior.

• Atingeţi din nou pentru a reveni la ecranul de

înregistrare. Puteţi reveni, de asemenea, la ecranul de

înregistrare apăsând selectorul posterior.

24

VQT4H04 (RO)

ƒ

Setarea culorii

1

Atingeţi .

2

Atingeţi pentru a afişa ecranul de setări.

• Ecranul de setări poate fi, de asemenea, afişat din ecranul de înregistrare apăsând butonul cursor 1.

3

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

• Astfel va fi ajustată culoarea imaginii de la o culoare

• roşiatică la o culoare albăstruie.

Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul posterior.

Atingeţi din nou pentru a reveni la ecranul de

înregistrare. De asemenea, puteţi reveni la ecranul de

înregistrare apăsând butonul cursor .

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Defocus Control

(Controlul defocalizării)

Moduri aplicabile:

Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.

1

Atingeţi .

2

Apăsaţi pentru a afişa ecranul de setări.

• Ecranul de setări Defocus Control (Control defocalizare) poate fi, de asemenea, afişat apăsând selectorul posterior.

3

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

• Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul posterior.

4

Înregistraţi fotografii sau imagini video.

• Operaţia de control al defocalizării poate fi întreruptă prin atingerea

.

• Operaţia Defocus Control (Control defocalizare) poate fi, de asemenea, finalizată apăsând selectorul posterior.

• De asemenea, este posibilă înregistrarea unei imagini atingând .

(RO) VQT4H04

25

Înregistrarea imaginilor video

Moduri aplicabile:

1

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

Timp de înregistrare scurs

Timp de înregistrare disponibil

Este posibilă înregistrarea unor imagini video corespunzătoare fiecărui mod.

• Indicatorul de stare înregistrare (roşu) va lumina intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.

2

Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.

• Timp maxim pentru înregistrarea continuă de imagini video cu [AVCHD] este de 29 de minute 59 de secunde.

Timp maxim pentru înregistrarea continuă de imagini video cu [MP4] este de 29 de minute 59 de secunde sau până la 4 GB.

(Pentru [FHD] în format [MP4], mărimea fi ierului este mare, deci timpul de

înregistrare va scădea sub 29 minute 59 secunde.)

Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării

imaginilor video

Imaginile statice pot fi înregistrate chiar în timpul înregistrării imaginilor video.

(Înregistrare simultană)

În timpul înregistrării imaginilor video, apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra o imagine statică.

• Indicatorul de înregistrare simultană este afişat în timpul înregistrării imaginilor statice.

• Puteţi realiza fotografii şi cu ajutorul funcţiei Touch Shutter

(Atingere declanşator).

26

VQT4H04 (RO)

Compensarea expunerii

Moduri aplicabile:

Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de luminozitate între subiect şi fundal. Priviţi următoarele exemple.

1

Apăsaţi selectorul posterior

pentru a comuta operarea compensării expunerii.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa expunerea.

Valoarea de compensare a expunerii

[Expo.Meter] (Măsurare expunere)

Compensarea expunerii

în sens pozitiv.

Compensarea expunerii în sens negativ.

Selectaţi [0] pentru a reveni la expunerea originală.

• Rotiţi selectorul de control pentru a afişa [Expo.Meter] (Măsurare expunere).

(RO) VQT4H04

27

Utilizarea butonului pentru funcţii

Puteţi aloca funcţii de înregistrare etc la butoane şi pictograme specifice.

Pentru a utiliza aceste funcţii, apăsaţi [Fn1], [Fn2] sau

[Fn3] sau atingeţi [Fn4] sau [Fn5].

Pentru a utiliza [Fn1], setaţi [AF/AE LOCK / Fn1] din meniul [Custom] (Personalizat) la [Fn1].

• Pentru a utiliza [Fn3], setaţi [LVF/LCD / Fn3] din meniul [Custom] (Personalizat) la [Fn3].

1

Atingeţi [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] sau [Fn5] din [Fn Button Set]

(Setare buton Fn) din meniul [Custom] (Personalizat).

2

Atingeţi funcţia pe care doriţi să o alocaţi.

• Alocaţi funcţiile dumneavoastră la fiecare dintre butoanele funcţionale.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

28

VQT4H04 (RO)

Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată

(Mod ghidare scenă)

Mod de înregistrare:

Dacă selectaţi o scenă care să se potrivească subiectului şi condiţiilor de înregistrare făcând referire la imaginile exemplu, camera va seta expunerea, culoarea şi focalizarea optimă, permiţându-vă să înregistraţi într-un mod potrivit pentru scena respectivă.

1

Setaţi selectorul de mod la

2

Glisaţi imaginile exemplu pentru a selecta un ecran.

De asemenea, puteţi comuta între elemente glisând bara glisantă .

3

Atingeţi [Set] (Setare).

ƒ

Pentru a vă bucura de o varietate de efecte de imagine

Atingeţi de pe ecranul de selectare a scenei pentru a afişa explicaţiile etc. pentru efectele de imagine potrivite scenei.

Pentru a profita din plin de efectele de imagine, vă recomandăm să citiţi explicaţiile şi să încercaţi să înregistraţi imagini.

• Pagina poate fi modificată atingând

(RO) VQT4H04

29

Realizarea imaginilor cu efecte de imagini diferite

(Mod Creative Control (Control creare))

Mod de înregistrare:

Acest mod înregistrează cu efecte de imagine suplimentare. Puteţi seta efectele pe care doriţi să le adăugaţi selectând imagini exemplu şi verificându-le pe ecran.

1

Setarea selectorul de mod la .

2

Atingeţi imaginea exemplu pentru a selecta efecte de imagine (filtre)

• Efectul de imagine al imaginii exemplu selectate va fi aplicat într-un afişaj de previzualizare .

Efectul de imagine poate fi comutat atingând

• Atingeţi pentru a afişa explicaţia pentru efectul de imagine selectat.

• Explicaţia poate fi, de asemenea, afişată apăsând butonul cursor X.

3

Atingeţi [Set] (Setare).

30

VQT4H04 (RO)

Redarea imaginilor statice/video

Redarea fotografiilor

1

Apăsaţi

2

Derulaţi înainte sau înapoi imaginile trăgând orizontal pe ecran.

Înainte: trageţi de la dreapta la stânga

Înapoi: trageţi de la stânga la dreapta

Redarea imaginilor video

Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD, MP4 şi

QuickTime Motion JPEG.

În modul de redare, selectaţi o imagine cu pictograma de imagine video ( ) şi atingeţi în mijlocul ecranului.

Pictogramă de imagine video

Mod de înregistrare imagini video

ƒ

Operaţii efectuate în timpul redării imaginilor video

Play/Pause (Redare/Pauză)

Derulare rapidă înapoi

Derulare înapoi cadru cu cadru

(în timpul pauzei)

Reducerea nivelului volumului

Stop

Derulare rapidă înainte

Derulare înainte cadru cu cadru

(în timpul pauzei)

Mărirea nivelului volumului

(RO) VQT4H04

31

Ştergerea imaginilor

După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.

Pentru a şterge o singură imagine

1

În modul de redare, selectaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi şi atingeţi .

2

Atingeţi [Delete Single]

(Ştergerea unei singure imagini).

• Este afişat ecranul de confirmare. Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100) sau toate imaginile

1

În modul de redare, atingeţi .

2

Atingeţi [Delete Multi] (Ştergere multiplă) sau [Delete All] (Ştergere toate).

• [Delete All] (Ştergere toate) → Este afişat ecranul de confirmare.

Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

• Este posibilă ştergerea tuturor imaginilor, cu excepţia celor setate ca favorite când [All Delete Except Favorite] (Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite) este selectat cu setarea [Delete All] (Ştergere toate).

3

(Când este selectat [Delete Multi]

(Ştergere multiplă) Atingeţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi.

(repetaţi acest pas.)

• apare pe imaginile selectate. Atingerea acestuia din nou anulează setarea.

4

(Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă) Atingeţi [OK].

• Este afişat ecranul de confirmare.

Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

32

VQT4H04 (RO)

Comutarea afişării ecranului LCD

Apăsaţi [DISP.] pentru a modifica.

(În modul de înregistrare)

• Ecranul se va modifica astfel:

(Exemplu de afişaj de ecran LCD)

Cu informaţii ¼

Fără informaţii ¼

Cu informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)

¼

Fără informaţii (afişaj cu senzor de înclinare)

¼

Oprit

(În Modul de redare)

Ecranul se va modifica astfel:

(Exemplu de afişaj de ecran LCD)

Cu informaţii

¼

Afişare detaliată a informaţiilor

Afişare histogramă

Fără informaţii

¼

Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de aproximativ 1 minut, o parte din afişaj va dispărea. Apăsaţi [DISP.] sau atingeţi ecranul LCD pentru ca afişajul să reapară.

(RO) VQT4H04

33

Setarea meniului

1

Apăsaţi [MENU/SET].

• Este afişat ecranul meniului principal.

2

Atingeţi pictograma de meniu.

3

Atingeţi elementul de meniu.

Pagina poate fi modificată atingând

4

Atingeţi setarea pentru a seta.

• În funcţie de elementul de meniu, este posibil ca setările să apară sau pot fi afişate într-un mod diferit.

O scurtă descriere apare atunci când atingeţi un element de meniu/opţiune în paşii

3

şi

4

.

− Va fi setat când ridicaţi degetul.

− Puteţi evita selectarea unui element prin glisarea degetului la o zonă vacantă şi eliberarea degetului acolo.

ƒ

Închideţi meniul

Atingeţi sau apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

ƒ

Comutarea la alte meniuri

de exemplu: Comutarea la meniul [Setup] (Configurare) din meniul modului [Rec] (Înregistrare)

Atingeţi sau altă pictogramă de comutare din meniu .

• Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.

34

VQT4H04 (RO)

Setarea meniului rapid

Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.

• Funcţiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de mod sau de stilul de afişare al camerei în momentul respectiv.

1

Apăsaţi [Q.MENU] pentru a afişa meniul rapid.

2

Atingeţi elementul de meniu.

3

Atingeţi setarea.

4

Atingeţi [Exit] (Ieşire) pentru a ieşi din meniu după finalizarea setării.

Element

Setări

• Puteţi închide meniul apăsând pe jumătate butonul declanşator.

ƒ

La utilizarea vizorului

1

Apăsaţi [Q.MENU] pentru a afişa meniul rapid.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta elementul de meniu, apoi apăsaţi selectorul posterior.

Puteţi seta opţiunile pentru elementul selectat.

3

Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta setarea, apoi apăsaţi selectorul posterior.

• Puteţi selecta din nou elementele de meniu.

4

Atingeţi [Q.MENU] pentru a ieşi din meniu după finalizarea setării.

Puteţi închide meniul apăsând pe jumătate butonul declanşator.

Notă

• De asemenea, puteţi seta elementele apăsând butoanele cursor

• Puteţi selecta setările şi glisând butonul funcţional.

.

(RO) VQT4H04

35

Tipuri de meniuri

ƒ

Meniul modulul [Rec] (Înregistrare)

Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor, numărul de pixeli şi alte aspecte ale fotografiilor pe care le realizaţi.

• [Photo Style] (Stil foto), [Focus Mode] (Mod de focalizare), [Metering Mode] (Mod măsurare),

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă), [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) şi [Digital Zoom]

(Transfocare digitală) sunt comune atât pentru modul de meniu [Rec] (Înregistrare), cât şi modul de meniu [Motion Picture] (Imagine video). Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.

[Photo Style] (Stil foto)

Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriţi să-l înregistraţi. Puteţi ajusta culoarea şi calitatea imaginii pentru efecte.

Setează raportul dimensiunilor imaginii.

[Aspect Ratio]

(Raport al dimensiunilor)

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

[Quality] (Calitate)

[Focus Mode]

(Mod focalizare)

[Metering Mode]

(Mod măsurare)

[HDR]

Setaţi numărul de pixeli.

Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.

Setează [Focus Mode] (Mod focalizare) în funcţie de mişcarea subiectului şi de scena pe care o înregistraţi.

Setează metoda de măsurare a luminii pentru măsurarea luminozităţii.

Puteţi combine 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradaţie bogată.

Corectează automat contrastul şi expunerea.

[i.Dynamic]

(Control inteligent al domeniului dinamic)

[Flash]

[Red-Eye Removal]

(Eliminare ochi roşii)

[FLASH SYNCHRO]

(Sincronizare bliţ)

[FLASH ADJUST.]

(Reglare blitz)

[i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă)

[ISO Limit Set]

(Setare limită ISO)

[ISO Increments]

(Incrementuri ISO)

[Long Shtr NR]

(Reducere zgomote)

[Shading Comp.]

(Compensare a umbrei)

Setează modul de funcţionare a bliţului.

Detectează automat efectul de ochi roşii cauzat de bliţ şi corectează datele de imagine corespunzător.

Setează metoda de sincronizare a bliţului.

Ajustează cantitatea de lumină eliberată de bliţ.

Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o claritate mai bună.

Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau , o sensibilitate ISO optimă este setată cu valoarea selectată ca o limită superioară.

Valorile setărilor de sensibilitate ISO se modifică în trepte de

1/3 EV sau 1 EV.

Puteţi elimina zgomotul generat înregistrând cu un timp de expunere mai mare.

Dacă zona periferică a ecranului se întunecă din cauza caracteristicilor obiectivului, luminozitatea din această zonă va fi corectată.

36

VQT4H04 (RO)

[Digital Zoom]

(Zoom digital)

[Electronic Shutter]

(Obturator electronic)

Amplifică efectul Tele. Cu cât nivelul de grosisment este mai mare, cu atât mai mult se degradează calitatea imaginii.

Obturatorul electronic poate reduce estomparea imaginii.

[Burst Rate] (Rată rafală)

Setează viteza de rafală pentru înregistrarea rafală.

[Auto Bracket]

(Încadrare automată)

Setează înregistrarea individuală/rafală, lăţimea de corecţie şi ordinea de înregistrare pentru înregistrare Auto Bracket

(Încadrare automată).

Setează timpul până la înregistrarea cu temporizator.

[Self Timer]

(Temporizator)

[Color Space]

(Spaţiu de culoare)

Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi reproducerea culorii imaginilor înregistrate pe un calculator, imprimantă, etc.

[Stabilizer]

(Stabilizator)

[Face Recog.]

(Recunoaşterea feţei)

[Profile Setup]

(Configurare profil)

[Recommended Filter]

(Filtru recomandat)

Când sunt depistate trepidaţii în timpul înregistrării, camera le corectează automat.

Setează automat focalizarea şi expunerea, stabilind o prioritate pentru feţele înregistrate.

Dacă setaţi numele şi data naşterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie în avans, puteţi înregistra numele şi vârsta în luni şi ani pe imagini.

Astfel setaţi dacă doriţi să afişaţi efectele recomandare de cameră în modul automat inteligent ( sau ).

ƒ

Meniul [Motion Picture] (Imagine video)

Acest meniu vă permite să configuraţi [Rec Mode] (Mod de înregistrare), [Rec Quality] (Calitate

înregistrare) şi alte aspecte pentru înregistrarea imaginilor video.

[Photo Style] (Stil foto), [Focus Mode] (Mod de focalizare), [Metering Mode] (Mod măsurare),

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă), [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) şi [Digital Zoom]

(Transfocare digitală) sunt comune atât pentru modul de meniu [Rec] (Înregistrare), cât şi modul de meniu [Motion Picture] (Imagine video). Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.

− Pentru detalii, consultaţi explicaţiile pentru setarea corespunzătoare din meniul modului

[Rec] (Înregistrare).

Mod [Rec]

(Înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

Mod imagine

Setează formatul fişierului pentru imaginile video pe care le

înregistraţi.

Este configurată calitatea pentru imaginile video.

Setează metoda de înregistrare pentru imagini video în timpul

înregistrării de imagini video.

Continuă să focalizeze subiectul pentru care a fost obţinută focalizarea.

[Continuous AF]

(Focalizare automată continuă)

[Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extinsă)

[Wind Cut] (Reducere a zgomotului creat de vânt)

[Mic Level Disp.]

(Afişare nivel microfon)

[Mic Level Adj.]

(Ajustare nivel microfon)

Amplifică efectul Tele.

Previne automat înregistrarea zgomotului produs de vânt.

Setaţi dacă doriţi ca nivelul microfonului să fie afişat pe ecran sau nu.

Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 4 niveluri diferite.

(RO) VQT4H04

37

[Flkr Decrease]

(Reducere licărit)

Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar în imaginile video.

ƒ

Meniu [Custom] (Personalizat)

Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operarea butoanelor, pot fi setate conform preferinţelor dumneavoastră. De asemenea, este posibilă înregistrarea setărilor modificate.

[Cust.Set Mem.]

(Memorare setări personalizate)

Înregistrează setările curente ale camerei ca setări personalizate.

[AF/AE LOCK /Fn1]

(Blocare AF/AE/Fn1)

[LVF/LCD / Fn3]

[Fn Button Set]

(Setare buton Fn)

[Function Lever]

(Buton funcţional)

Alocă blocare AF/AE sau Fn1 (buton de funcţii) butonului

[AF/AE LOCK]/[Fn1] (Blocare AF/AE/Fn1).

Alocarea funcţiei de comutare LVF/LCD sau Fn3 (buton funcţional) la butonul [LVF/LCD]/[Fn3].

Puteţi aloca butonului de funcţii diferite funcţii de înregistrare sau de alte tipuri.

Puteţi seta funcţia pentru alocare la butonul funcţional.

[Q.MENU]

[Histogram]

(Histogramă)

[Guide Line]

(Linie de ghidare)

[Auto Review]

(Revizualizare automată)

[Highlight]

(Evidenţiere)

Comutaţi metoda de setare a meniului rapid.

Această opţiune vă permite să setaţi afişarea sau nu a histogramei.

Această opţiune va seta şablonul liniilor de ghidare afişate în momentul realizării fotografiei.

Setaţi intervalul de timp pentru care imaginea este afişată după realizarea lor.

Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate, o zonă de saturaţie albă apare luminând intermitent

în alb şi negru.

Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu măsurarea expunerii.

[Expo.Meter]

(Măsurare expunere)

Buton [AF/AE Lock]

Setează conţinutul fix pentru focalizare şi expunere când blocarea AF/AE este activată.

Buton [AF/AE LOCK HOLD] Aceasta va seta operarea butonului [AF/AE LOCK] (Blocare

AF/AE) în momentul realizării unei fotografii cu focalizare sau expunere fixate.

[Quick AF](Focalizare automată rapidă)

[Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi)

Grăbeşte focalizarea atunci când apăsaţi pe butonul de declanşare.

Camera ajustează automat focalizarea când senzorul de ochi este activ.

[DIRECT FOCUS AREA]

(Zonă de focalizare directă)

[Focus Priority]

(Prioritate focalizare)

[SHUTTER AF] (Focalizare automată declanşator)

Deplasează zona AF sau asistenţa MF cu ajutorul butonului cursor, în timpul înregistrării.

Va seta astfel încât să nu fie realizată nicio fotografie atunci când nu este focalizată.

Setaţi dacă focalizarea este ajustată automat când butonul declanşatorului este apăsat pe jumătate.

38

VQT4H04 (RO)

[Pinpoint AF Time]

(Timp focalizare automată punct de focalizare)

Setează timpul pentru care ecranul este mărit când butonul declanşator este apăsat pe jumătate cu modul de focalizare automată setat la [ ].

[AF Assist Lamp]

(Lampă de asistare a focalizării automate)

Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, facilitând focalizarea atunci când se înregistrează în condiţii de iluminare slabă.

[AF+MF]

Puteţi seta focalizarea manual, după finalizarea focalizării automate.

[MF Assist] (Asistare MF)

Când setaţi focalizarea manual, afişajul este mărit.

[MF Guide]

(Ghid focalizare manuală)

Când setaţi focalizarea manual, este afişat un ghid de focalizare manuală care vă permite să verificaţi direcţia pentru focalizare.

[Power Zoom Lens]

(Obiectiv cu zoom automat)

Setează operaţiile afişajului ecranului şi ale obiectivului atunci când utilizaţi un obiectiv interschimbabil compatibil cu zoom automat (zoom cu operare electrică).

Acest lucru va seta stilul de afişare al vizorului.

[LVF DISP.STYLE]

(Stil de afişare a vizorului)

[LCD DISP.STYLE] (Stil de afişare a monitorului LCD)

Acest lucru va seta stilul de afişare al ecranului LCD.

[Eye Sensor]

(Senzor ochi)

[iA Button Switch]

(Comutator iA)

[Video Button]

(Buton video)

[Rec Area]

(Zonă înregistrare)

[Remaining Disp.]

(Afişare timp rămas)

Activaţi sau dezactivaţi senzorul de ochi. Astfel veţi seta sensibilitatea senzorului pentru ochi.

Este posibilă setarea modului în care butonul [ ] pentru comutarea la modul auto inteligent va opera.

Activează / dezactivează butonul de imagini video.

Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginilor video şi statice.

În acest fel va fi comutată afişarea între numărul de imagini

înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil.

Activează/dezactivează operaţia de atingere.

[Touch Settings]

(Setări atingere)

[Touch Scroll]

(Bară de derulare tactilă)

[DIAL GUIDE]

(Ghid selector)

[MENU GUIDE]

(Ghid meniu)

[Shoot w/o Lens]

(Înregistrare fără obiectiv)

Aceasta vă permite să setaţi viteza redării continue înainte sau înapoi a imaginilor utilizând operarea prin atingere.

Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu ghidul de operare a selectorului.

Setaţi ecranul care este afişat când selectorul de mod este setat la şi .

Setaţi dacă doriţi ca obturatorul să poată fi eliberat când nu este ataşat niciun obiectiv la corpul principal.

(RO) VQT4H04

39

ƒ

Meniu Setup (Configurare)

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările de ton operaţional, precum şi alte setări care vor uşura operarea camerei.

[Clock Set] (Setare ceas)

[World Time]

(Fus orar)

[Travel Date]

(Data călătoriei)

[Beep]

(Semnal sonor)

[Volume]

(Volum)

[LCD Display] (Afişaj

LCD)/[Viewfinder] (Vizor)

[LCD Mode]

(Mod LCD)

[Economy]

(Economisire energie)

[USB Mode]

(Mod USB)

[Output]

(Ieşire)

[VIERA Link]

Setarea datei şi a orei.

Setează ora pentru regiunea unde locuiţi şi destinaţia dumneavoastră de vacanţă.

Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din călătorie, precum şi destinaţia de călătorie.

Setaţi volumul pentru zgomote electronice şi zgomotul electronic al declanşatorului.

Vă permite să reglaţi volumul difuzorului la oricare dintre cele

7 niveluri.

Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru sau roşu a ecranului LCD / vizorului Live.

Luminozitatea monitorului LCD poate fi ajustată în funcţie de cât de luminoasă este zona din jurul camerei.

Reduce consumul aparatului pentru a împiedica descărcarea acumulatorului.

Setează metoda de comunicare pentru conexiuni cu ajutorului cablului de conexiune USB (furnizat).

Astfel setaţi modul în care se conectează aparatul la un televizor etc.

Echipamentele care sunt compatibile cu VIERA Link se vor conecta automat.

Setaţi metoda de redare pentru imaginile 3D.

[3D Playback]

(Redare 3D)

[Menu Resume]

(Reluare meniu)

[Rotate Disp.]

(Rotire afişaj)

[Menu Background]

(Fundal meniu)

[Language] (Limbă)

[Version Disp.]

(Afişare versiune software)

[No.Reset]

(Resetare număr)

[Reset]

(Resetare)

[Pixel Refresh]

(Reîmprospătare pixeli)

Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru fiecare meniu.

Acest mod vă permite să afişaţi imagini rotite pe verticală dacă acestea au fost înregistrate ţinând camera vertical.

Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.

Setaţi limba afişată pe ecran.

Această funcţie permite vizualizarea versiunilor de firmware ale camerei şi ale obiectivului.

Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.

Setările de meniul [Rec] (Înregistrare) sau [Setup]/[Custom]

(Configurare/Personalizat) sunt resetate la cele iniţiale.

Aceasta va efectua optimizarea dispozitivului de imagistică şi a procesării de imagine.

40

VQT4H04 (RO)

[Sensor Cleaning]

(Curăţare senzor)

Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful care sau depus pe partea frontală a dispozitivului de imagistică.

[Format] (Formatare)

Cardul este formatat.

ƒ

Meniu [Playback] (Redare)

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau tipărire, etc. pentru imaginile înregistrate.

[2D/3D Settings]

(Setări 2D/3D)

[Slide Show]

(Diaporamă)

[Playback Mode]

(Mod de redare)

Comută metoda de redare pentru imagini 3D.

Selectează tipul etc. imaginilor şi redă în ordine.

Selectează tipul etc. imaginilor şi redă doar anumite imagini.

[Title Edit] (Editare titlu)

[Text Stamp]

(Imprimare text)

[Video Divide]

(Divizare video)

Introduceţi texte (comentarii) pe imaginile înregistrate.

Imprimă pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării, numele, destinaţia de călătorie, data călătoriei etc.

Divizează imaginea video înregistrată în două.

[Resize] (Redimensionare)

Reducere rezoluţia imaginii (numărul de pixeli).

[Cropping] (Decupare)

Decupează imaginea înregistrată.

Rotiţi imaginile manual în paşi de 90o .

[Rotate] (Rotire)

[Favorite]

(Imagini favorite)

Pot fi adăugate marcaje la imagini, iar imaginile pot fi setate ca favorite.

[Print Set] (Setare tipărire)

Setează imaginile pentru tipărire şi numărul de tipăriri.

[Protect] (Protecţie)

Protejează imaginile pentru a preveni ştergerea accidentală.

[Face Rec Edit]

(Editare înregistrare faţă)

Înlătură sau modifică informaţiile legate de identitatea personală.

(RO) VQT4H04

41

Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)

Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul furnizat.

Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.

ƒ

Pentru Windows

1

Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat).

2

Selectaţi limba dorită şi executaţi clic pe

[Operating Instructions] (Instrucţiuni de operare) pentru a instala programul.

3

Executaţi dublu-clic pe pictograma de comandă scurtă „Operating Instructions”

(Instrucţiuni de operare) de pe desktop.

ƒ

În cazul în care Instrucţiunile de operare (format PDF) nu se deschid

Aveţi nevoie de versiunea Adobe Acrobat Reader 5.0 sau ulterioară sau Adobe Acrobat

Reader 7.0 sau ulterioară pentru a citi sau tipări Instrucţiunile de operare (format PDF).

Introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat), executaţi clic pe şi apoi urmaţi mesajele de pe ecran pentru a instala.

(Sistem de operare compatibil: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

• Puteţi descărca şi instala o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemul dumneavoastră de operare de pe următorul site.

http://get.adobe.com/reader/otherversions

ƒ

Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor de operare (format PDF)

Ştergeţi fişierul PDF din folderul "Program Files\Panasonic\Lumix\".

ƒ

Pentru Mac

1

Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat).

2

Deschideţi folderul „Manual” (Manual) de pe CD-ROM şi copiaţi fişierul

PDF în limba dorită în folder.

3

Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF pentru a-l deschide.

42

VQT4H04 (RO)

Despre software-ul furnizat

Discul CD-ROM furnizat conţine următorul software.

Instalaţi software-ul pe calculatorul dumneavoastră înainte de utilizare.

PHOTOfunSTUDIO 8.2 AE (Windows XP/Vista/7)

Acest software vă permite să achiziţionaţi imagini pe PC şi să clasificaţi aceste imagini achiziţionate în funcţie de data înregistrării acestora sau de numele modelului de cameră utilizat. Puteţi redimensiona imaginile şi puteţi adăuga efecte acestora. De asemenea, sunt suportate şi diferite funcţii de tipărire, precum tipărirea formatului şi funcţia de scriere pe CD-R*.

Dacă aţi uitat să setaţi data pe camera digitală, puteţi adăuga data înregistrării pe imagini cu ajutorul acestui software.

De asemenea, imaginile video [AVCHD] pot fi încărcate şi scrise pe DVD.

* Această funcţie poate fi utilizată doar dacă este afişată fila [Recording] (Înregistrare) în meniul

[Properties] (Proprietăţi) al unităţii CD/DVD a calculatorului.

SILKYPIX Developer Studio (Windows XP/Vista/7,

Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7)

Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW.

Cu ajutorul fişierelor RAW înregistrate pe această cameră, pot fi editate imagini de o calitate mai mare.

Imaginile editate pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF, etc.) ce poate fi afişat pe un calculator personal.

Pentru detalii despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio, consultaţi

„Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft Laboratory: http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile

(Windows XP/Vista/7)

LoiLoScope este un software de editare video care necesită întreaga capacitate a calculatorului dumneavoastră. Crearea de filmuleţe video este la fel de uşoară ca şi organizarea cardurilor pe un birou. Folosiţi fişierele dumneavoastră de muzică, imagini şi video pentru a crea filmuleţe video pe care să le partajaţi cu prietenii şi familia scriindu-le pe un DVD, încărcându-le pe site-uri sau pur şi simplu trimiţând prin e-mail filmuleţele video prietenilor dumneavoastră.

− Astfel va fi instalată doar o comandă rapidă către site-ul de unde puteţi descărca versiunea de probă.

Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope, citiţi manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai jos.

URL manual: http://loilo.tv/product/20

(RO) VQT4H04

43

Instalarea software-ului furnizat

Înainte de a insera CD-ROM-ul, închideţi toate aplicaţiile deschise.

1

Verificaţi sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră.

Sistem de operare a „PHOTOfunSTUDIO 8,2 PE”

– OS:

Windows® XP (32bit) SP3,

Windows Vista® (32bit) SP2,

Windows® 7 (32bit/64bit) sau SP1

– CPU:

Pentium® III 500 MHz sau superior (Windows® XP),

Pentium® III 800 MHz sau superior (Windows Vista®),

Pentium® III 1 GHz sau superior (Windows® 7)

– Afişare:

1024x768 pixeli sau mai mult (1920x1080 pixeli sau mai mult recomandat)

– RAM:

512 MB sau mai mult (Windows® XP/Windows Vista®),

1 GB sau mai mult (Windows® 7 32bit),

2 GB sau mai mult (Windows® 7 64bit)

– Spaţiu liber pe hard disk:

450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului

• Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF) pentru mai multe sisteme de operare.

Pentru detalii despre SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, vă rugăm să citiţi site-ul de asistenţă menţionat la pagina 43.

2

Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul furnizat.

Când introduceţi CD-ROM-ul furnizat, se va porni meniul de instalare.

3

Executaţi clic pe [Recommended Installation] (Instalare recomandată).

• Continuaţi instalarea conform mesajelor care apar pe ecran.

Notă

Va fi instalat software-ul compatibil cu calculatorul dumneavoastră.

„PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.

• Pe Mac, SILKYPIX poate fi instalat manual.

Introduceţi CD-ROM-ul cu software-ul furnizat.

Executaţi dublu clic pe folderul afişat automat.

Executaţi dublu clic pe pictograma din folderul aplicaţiei.

44

VQT4H04 (RO)

Specificaţii

Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Corp cameră digitală (DMC-GF5):

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Sursă de alimentare: c.c. 8,4 V

Consum putere:

2,9 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]

3,0 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]

2,9 W (la înregistrarea cu ecranul LCD)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS45150)]

2,5 W (la redarea cu ecranul LCD)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]

2,6 W (la redarea cu ecranul LCD)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]

2,4 W (la redarea cu ecranul LCD)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS45150)]

Pixeli efectivi cameră

Senzor imagine

Zoom digital

Extra Tele Conversion

(Conversie tele extra)

Focalizare

Sistem obturator

Înregistrare în rafală

Viteză rafală

Număr de imagini

înregistrabile

16.050.000 pixeli

Senzor 4/3q Live MOS, număr total de pixeli 18.310.000 pixeli,

Filtru primar de culoare

Max. 4x

La înregistrarea imaginilor statice:

Max. 2k La o rezoluţie a imaginii de [S] (4 M), este selectat un raport al dimensiunilor de [4:3].)

La înregistrarea imaginilor video:

Activare/dezactivare mărire simplă (compatibilă cu obiectivele altor producători)

Focalizare automată/manuală,

Face Detection (Detectarea feţei)/AF Tracking (Urmărire AF)/

Focalizare pe 23 de zone/Focalizare pe o zonă/Pinpoint

(Punct de focalizare) (Este posibilă selectarea prin atingere a focalizării)

Declanşator plan focal

20 imagini/secundă (Viteză foarte ridicată),

6 imagini/ secundă (Viteză ridicată),

3,7 imagini/secundă (Viteză medie),

2 imagini/ secundă (Viteză redusă)

Max. 9 imagini (când există fişiere RAW)

Depinde de capacitatea cardului (când nu există fişiere RAW)

(RO) VQT4H04

45

Sensibilitate ISO

(Sensibilitate standard)

Iluminare minimă:

Timp de expunere

AUTO/ /160/200/400/800/1600/3200/6400/12800*

(este posibilă modificarea în trepte de 1/3 EV)

Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere este de 1/25 dintr-o secundă)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]

Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere este de 1/25 dintr-o secundă)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]

Aprox. 12 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere este de 1/25 dintr-o secundă)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS45150)]

B (Bulb) (maxim aprox. 120 secunde), între 60 secunde şi a

1/4000 a

parte dintr-o secundă

Realizarea de imagini statice în timpul înregistrării de imagini video

Priorităţi imagine video: 1/25 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o secundă

Priorităţi imagine statică: B (Bulb) (maxim aprox. 120 secunde),

între 60 secunde şi a 1/4000-a parte dintr-o secundă

Domeniu de măsurare EV 0 - EV 18

Balans de alb Auto White Balance (Balans automat de alb)/Daylight (Lumina zilei)/Cloudy (Înnorat)/Shadow (Umbră)/Incandescent lights

(Bec halogen)/Flash (Bliţ)/White set1 (Balans de alb 1)/White set2 (Balans de alb 2)/White Balance K set (Setare K a balansului de alb)

Expunere (AE) Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/ Prioritate declanşator AE (S)/Expunere manuală (M)/AUTO

Compensare expunere (Pas de 1/3 EV, -5 EV to +5 EV)

Mod măsurare

Ecran LCD

Vizor

Bliţ

Multiplu/Centru de greutate/Punct

3,0″ TFT LCD (3:2)

(Aprox. 920.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)

Ecran tactil

Vizor LCD color (Aprox. 1.440.000 pixeli)

(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)

(cu ajustare dioptru 4 -4 to +4) 4)

Bliţ încorporat echivalent GN 10,5 (ISO160 m)

Domeniu de bliţ:

Aproximativ între 30 cm (0.99 feet) şi 9.4 m (30.8 feet)

[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-PS14042),

WIDE, [ISO AUTO] este setat]

Domeniu de bliţ:

Aproximativ între 50 cm (1,65 ft) şi 9.4 m (30.8 feet)

[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS014042),

WIDE, [ISO AUTO] este setat]

Domeniu de bliţ:

Aproximativ între 90 cm (3.0 feet) şi 8.3 m (27.2 feet)

[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS45150),

WIDE, [ISO AUTO] este setat]

AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Forced ON (Activare forţată), Forced ON (Activare forţată)/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Slow Sync. (Sincronizare lentă), Slow Sync.

(Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Forced OFF (Dezactivare forţată)

46

VQT4H04 (RO)

Timp de sincronizare a bliţului

Microfon

Difuzor

Medii de înregistrare

Rezoluţie imagine

Imagine statică

Egal sau mai mic decât a 1/160-a parte dintr-o secundă

Stereo

Mono

Card de memorie SD, Card de memorie SDHC şi Card de memorie SDXC

Când setarea raportului dimensional este

4608

×3456 pixeli, 3264×2448 pixeli, 2336×1752 pixeli

Când setarea raportului dimensional este

4608

×3072 pixeli, 3264×2176 pixeli, 2336×1560 pixeli

Când setarea raportului dimensional este

4608

×2592 pixeli, 3264×1840 pixeli, 1920×1080 pixeli

Calitatea înregistrării

Imagini video

Calitate

Când setarea raportului dimensional este

3456

×3456 pixeli, 2448×2448 pixeli, 1744×1744 pixeli

[AVCHD]

Când setaţi la [PSH]: 1920

×1080 pixeli

(înregistrare 50p/Aprox. 28 Mbps)/

Când setaţi la [FSH]: 1920

×1080 pixeli

(înregistrare 50i/Aprox. 17 Mbps)/

Când setaţi la [FPH]: 1920

×1080 pixeli

(înregistrare 25p/Aprox. 17 Mbps)/

Când setaţi la [SH]: 1280

×720 pixeli

(înregistrare 50p/Aprox. 17 Mbps)/

[MP4]

Când setaţi la [FHD]: 1920k1080 pixeli

(25 cadre/sec., Aprox. 20 Mbps)/

Când setaţi la [HD]: 1280

×720 pixeli

(25 cadre/sec., Aprox. 10 Mbps)/

Când setaţi la [VGA]: 640

×480 pixeli

(25 cadre/sec., Aprox. 4 Mbps)

RAW/RAWiFine/RAWiStandard/Fine/Standard/MPOiFine/MPO iStandard

Înregistrare format fişier

Imagine statică

RAW/JPEG („Regulă de design pentru sistem fişier cameră”, bazat pe standardul „Exif 2.3”) corespunzător DPOF/MPO

Imagini video

Comprimare audio

AVCHD/MP4

AVCHD

MP4

Dolby® Digital (2 canale)

AAC (2 canal)

Interfaţă

Digital

Analog video/ audio

"USB 2.0" (High Speed)

¼

Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul de conexiune USB.

NTSC/PAL Compozit (Comutat prin meniu)

Ieşire audio (mono)

(RO) VQT4H04

47

Terminal

[REMOTE] (La distanţă) mufă jack 2,5 mm

[AV OUT/DIGITAL]

[HDMI]

Mufă jack dedicată (8 pini)

MiniHDMI Tip C

Dimensiuni

Aprox. 119.9 mm (l)x83.2 mm (H)x70.8 mm (g)

[4,72" (l)x3,28"(H)x2,79" (g)]

(exclusiv părţile proeminente)

Masă

Aprox. 396 g/0.87 lb

[cu card şi acumulator]

Aprox. 346 g/0,76 lb (corp cameră)

Aprox. 491 g/1.08 lb

[cu obiectivul interschimbabil (H-PS14042), cardu şi acumulator]

Aprox. 561 g/1.24 lb

[cu obiectivul interschimbabil (H-FS014042), cardul şi bateria]

Aprox. 596 g/1,31 lb

[cu obiectivul interschimbabil (H-FS45150), cardul şi bateria]

Temperatura de operare

între 0°C şi 40°C (32 F şi 104°F)

Umiditate de operare

10%RH - 80%RH

Încărcător (Panasonic DE-A80A):

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Intrare:

Ieşire:

c.a. 110 V şi 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

8,4 V, 0,65 A c.c.

Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BLC12E):

Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră

Tensiune/Capacitate:

7,2 V/1200 mAh

48

VQT4H04 (RO)

Obiectiv interschimbabil (H-PS14042)

“LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/F3,5–5,6 ASPH./POWER O.I.S.”

Distanţă focală

f=14 mm - 42 mm

(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 28 mm şi

84 mm

Tip de apertură

Interval de apertură

7 discuri de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară

F3,5 (Wide) - F5,6 (Tele)

Valoare minimă a aperturii

F22

Construcţia obiectivului

Strat de acoperire nano

9 elemente în 8 grupuri (4 obiective asferice, 2 obiective ED)

Distanţă de focalizare

Grosisment maxim de focalizare

„Yes” (Da)

0,2 m (Wide la distanţă focală de 20 mm) la

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare),

0,3 m (Tele la distanţă focală de 21 mm) la

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare),

0,17

× (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0.34×)

Stabilizator optic al imaginii Disponibil

Comutator [O.I.S.]

Niciuna

(Setarea[Stabilizer] (Stabilizator) este efectuată în meniul

[Rec] (Înregistrare).)

Montură

Montură „Micro Four Thirds”

75° (Wide) - 29° (Tele)

Unghi de vizualizare

Diametru filtru

Diametru maxim

37 mm

Aprox. 61 mm (2.40 inch)

Lungime totală

Masă

Aprox. 26,8 mm (1,06 in) (de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului, când obiectivul este acoperit)

Aprox. 95 g/0.21 lb

(RO) VQT4H04

49

Obiectiv interschimbabil (H-FS014042)

“LUMIX G VARIO 14–42 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”

Distanţă focală

f=14 mm - 42 mm

(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 28 mm şi

84 mm

Tip de apertură

Interval de apertură

7 discuri de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară

F3,5 (Wide) - F5,6 (Tele)

Valoare minimă a aperturii

F22

Construcţia obiectivului

Distanţă de focalizare

Grosisment maxim de focalizare

12 elemente în 9 grupuri (1 obiectiv sferic)

0,3 m -

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

0,16

× (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0.32×)

Stabilizator optic al imaginii Disponibil

Comutator [O.I.S.]

Niciuna (Setarea[Stabilizer] (Stabilizator) este efectuată în meniul [Rec] (Înregistrare).)

Montură

Montură „Micro Four Thirds”

Unghi de vizualizare

Diametru filtru

Diametru maxim

Lungime totală

Masă

75° (Wide) - 29° (Tele)

52 mm

Aprox. 60.6 mm (2.39 inch)

Aprox. 63.6 mm (2.50 inch)

(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)

Aprox. 165 g/0.36 lb

50

VQT4H04 (RO)

Obiectiv interschimbabil (H-FS45150)

“LUMIX G VARIO 45–150 mm/F4,0–5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”

Distanţă focală

f=45 mm - 150 mm

(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 90 mm şi

300 mm

Tip de apertură

Interval de apertură

7 discuri de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară

F4,0 (Wide) - F5,6 (Tele)

Valoare minimă a aperturii F22

Construcţia obiectivului

12 elemente în 9 grupuri (2 obiective asferice, 1 obiective UHR)

Distanţă de focalizare

0.9 m -

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

Grosisment maxim de focalizare

0,17

× (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0.35×)

Stabilizator optic al imaginii

Comutator [O.I.S.]

Disponibil

Montură

Unghi de vizualizare

Diametru filtru

Diametru maxim

Lungime totală

Masă

Niciuna (Setarea[Stabilizer] (Stabilizator) este efectuată în meniul [Rec] (Înregistrare).)

Montură „Micro Four Thirds”

27° (Wide) - 8,2° (Tele)

52 mm

Aprox. 62 mm (2.44 inch)

Aprox. 73 mm (2.87 inch)

(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)

Aprox. 200 g/0.44 lb

(RO) VQT4H04

51

G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu obiectiv interschimbabil LUMIX bazat pe standardul Micro Four Thirds

System.

Micro Four Thirds™ şi Micro Four Thirds Logo sunt mărci

înregistrate ale Olympus Imaging Corporation, în Japonia, Statele

Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări.

Four Thirds™ şi Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate ale

Olympus Imaging Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea

Europeană şi alte ţări.

Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.

Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi logoul „AVCHD

Progressive” sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation şi

Sony Corporation.

Produs sub licenţă Dolby Laboratories.

Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby

Laboratories.

HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în

Statele Unite şi în alte ţări.

HDAVI Control este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.

QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci de fabrică sau mărci

înregistrate a Apple, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.

Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în

Statele Unite şi/sau alte ţări.

Mac şi Mac OS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.

Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale

Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.

Acest produs utilizează "DynaFont" de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.

Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci

înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau serviciul în cauză.

Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC.

Consultaţi http://www.mpegla.com.

UE

În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Panasonic Corporation

Site Web: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2012

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement