DMC-GF7 Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate Cameră digitală

DMC-GF7 Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate Cameră digitală

Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate

Cameră digitală

Model Nr.

DMC-GF7

Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul şi să păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.

Afişarea mesajelor P322

Identificarea şi remedierea problemelor P335

Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie

Cuprins

Listă de meniuri

P2

P6

P326

SQW0124

F0115YD0

Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie

În aceste „Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii avansate”, puteţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie din paginile care urmează.

Făcând clic pe un număr de pagină, puteţi trece la pagina asociată şi puteţi găsi rapid informaţiile.

Căutare din „Cuprins”

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a trece la secţiunea „Cuprins”.

Căutare în lista de butoane şi selectoare

Căutare în lista de ecrane şi pictograme

Căutare în „Afişarea mesajelor”

Căutare în "Menu list" (Lista de meniuri)

P6

P13

P318

P322

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a trece la secţiunea „Lista de meniuri”.

P326

Căutare în „Identificarea şi remedierea problemelor”

P335

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a trece la secţiunea

„Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie”.

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afişată anterior.

Pentru detalii despre modul de utilizare a acestui manual, consultaţi pagina următoare.

Funcţia Wi-Fi

®

P3

P249

2

Cum se utilizează acest manual

Despre indicarea modului aplicabil

Moduri aplicabile:

Pictogramele indică modurile disponibile pentru o funcţie.

Pictograme negre: Moduri aplicabile

• Pictograme gri: Moduri indisponibile

• Faceţi clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.

• Prin introducerea de cuvinte cheie în câmpul de căutarea din partea de sus a ecranului Adobe

Reader, puteţi executa o căutare după cuvinte cheie şi puteţi trece la pagina corespunzătoare.

• Este posibil ca operaţiile şi alte detalii din acest manual să difere în funcţie de versiunea Adobe

Reader pe care o utilizaţi.

„

Despre simbolurile din text

: Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).

:

: Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].

Configurări care pot fi efectuate în meniul [Custom] (Personalizare).

: Sfaturi pentru o utilizare adecvată şi pentru înregistrare.

: Condiţii în care o anumită funcţie nu poate fi utilizată.

: Continuarea în pagina următoare.

În aceste instrucţiuni de operare, paşii pentru setarea unui element de meniu sunt descrişi după cum urmează.

[Rec] (Înregistrare)

[Quality] (Calitate)

• Descrierile din aceste instrucţiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil

(H-FS12032).

3

Ghid de pornire rapidă

Dacă doriţi să începeţi să realizaţi fotografii acum, consultaţi etapele pentru utilizarea modului

Intelligent Auto (Automat inteligent) ca ghid. În modul Intelligent Auto (Automat inteligent), puteţi lăsa setările în camera şi puteţi realiza fotografii cu uşurinţă.

1

Ataşaţi cureaua de umăr.

(P19)

Ataşaţi cealaltă parte a curelei de umăr.

2

Încărcaţi acumulatorul. (P20)

: Tip cu conectare la priză

: Tip cu terminal de conectare

3

Introduceţi cardul (opţional)/bateriile.

(P25)

Introduceţi acumulatorul până la auzirea unui clic, acordând atenţie orientării.

4

Ataşaţi obiectivul. (P31)

Pentru a ataşa obiectivul, aliniaţi marcajele de montare a obiectivului şi rotiţi obiectivul în direcţia săgeţii.

5

Porniţi camera şi setaţi ceasul. (P33)

4

6

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil

(H-FS12032/ H-FS35100)]

Extindeţi obiectivul. (P36)

7

Formataţi cardul (iniţializare). (P27)

8

Apăsaţi . (P71)

Setările funcţiilor principale sunt reglate automat.

9

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.

Indicare focalizare

După ce subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare este afişat.

Apăsaţi complet butonul declanşator

(apăsaţi mai mult) şi realizaţi fotografia. (P38)

10

Verificaţi fotografia pe care aţi realizat-o.

Funcţia [Auto Review] (Revizualizare automată) afişează fotografia pe care tocmai aţi realizat-o.

(P39)

Pentru a afişa imaginea în modul de redare, apăsaţi . (P217)

5

Cuprins

Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie................................................................................ 2

Cum se utilizează acest manual ................................................................................................ 3

Ghid de pornire rapidă .................................................................................................................. 4

1.

Înainte de utilizare

Întreţinerea camerei .................................................................................................................... 11

Accesorii standard ...................................................................................................................... 12

Denumirea şi funcţiile componentelor......................................................................................... 13

Despre obiectiv ........................................................................................................................... 16

Carduri compatibile cu acest aparat ........................................................................................... 18

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Ataşarea curelei de umăr............................................................................................................ 19

Încărcarea acumulatorului........................................................................................................... 20 y

Încărcare............................................................................................................................. 20 y

Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile...................................... 20

Introducerea şi scoaterea cardului (opţional)/acumulatorului ..................................................... 25

• Despre card......................................................................................................................... 27

• Formatarea cardului (iniţializare)......................................................................................... 27

• Număr aproximativ de fotografii înregistrabile şi timp de înregistrare disponibil ................. 28

Schimbarea obiectivului .............................................................................................................. 30

Setarea datei/orei (Setarea ceasului) ......................................................................................... 33

• Modificarea setării ceasului ................................................................................................. 34

Operaţii de bază.......................................................................................................................... 35

• Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate..................................................... 35

• Extinderea/retragerea obiectivului

[atunci când este ataşat obiectivul interschimbabil (H-FS12032/ H-FS35100)] .................. 36

• Monitor ................................................................................................................................ 37

• Buton declanşator (Realizarea fotografiilor) ........................................................................ 38

• Butonul de imagini video (Înregistrarea imaginilor video).................................................... 39

• Selectorul de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)................................................... 40

• Selector de control .............................................................................................................. 41

• Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) ........................................................... 42

• Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor afişate)................................................ .43

• Ecran tactil (Operaţii tactile) ................................................................................................ 48

• Realizarea fotografiilor utilizând funcţia tactilă .................................................................... 50

Buton REC. SETTING RESET] (Resetarea setărilor de înregistrare)......................................... 52

Setarea elementelor de meniu.................................................................................................... 53

Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid) ............................................. 56

• Schimbarea meniului rapid la elementul dumneavoastră favorit......................................... 57

Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate (butoane funcţionale) ................................... 59

Configurarea setărilor de bază ale acestui aparat (meniul Setup (Configurare))........................ 61

Introducerea textului ................................................................................................................... 69

6

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod automat inteligent)............................... 70

• Înregistrarea scenelor nocturne ([iHandheld Night Shot])

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) ...................................................................... 74

• Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradaţie bogată ([iHDR])................... 75

• Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Control defocalizare)............................. 76

• Înregistrarea imaginilor prin modificarea luminozităţii sau a tonului de culoare .................. 77

• Despre modul Intelligent Auto (Automat inteligent) şi modul

Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)..................................................................... 78

Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)..................................................................80

• Schimbarea modului în care este eliberat butonul declanşator........................................... 83

Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite

(Mod Programme AE (Programare expunere automată))........................................................... 84

Realizarea fotografiilor specificând apertura/timpul de expunere ............................................... 87

• Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)................................. 87

• Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată) ............................. 88

• Mod Manual Exposure (Expunere manuală)....................................................................... 89

• Confirmarea efectelor aperturii şi timpului de expunere (Mod de previzualizare) ............... 92

• Setarea cu uşurinţă a aperturii/timpului de expunere pentru o expunere adecvată

(One Push AE - Expunere automată cu o singură apăsare) ............................................... 93

Realizarea imaginilor panoramice

(Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)) ....................................................................... 94

Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată (Mod ghidare scenă)......................... 97

Realizarea fotografiilor cu peisaje, copii sau a portretelor cu setările optime ........................... 106

• Mod [Scenery] (Peisaj) ...................................................................................................... 106

• Mod Child (Copii)............................................................................................................... 106

• Mod [Portrait] (Portret)....................................................................................................... 107

Realizarea unor fotografii cu diferite efecte de imagine

(Mod Creative Control (Control creare)) ................................................................................... 108

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Ajustarea calităţii imaginii prin adăugarea unui efect ([Photo Style] (Stil foto))......................... 119

Înregistrarea imaginilor cu efecte de imagini ([Filter Settings] (Setări filtru))............................. 121

Reglarea balansului de alb ....................................................................................................... 123

Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginilor ...................................................................................... 127

• Setarea raportului de dimensiuni al imaginilor .................................................................. 127

• Setarea numărului de pixeli............................................................................................... 127

• Setarea ratei de comprimare a imaginilor ([Quality] (Calitate)) ......................................... 128

Utilizarea funcţiilor de corecţie a imaginilor............................................................................... 129

• Compensarea contrastului şi a expunerii [i.Dynamic]

(Control inteligent al domeniului dinamic) ......................................................................... 129

• Mărirea rezoluţiei ([i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă))................................................... 129

• Combinarea imaginilor cu expuneri diferite [HDR] ............................................................ 130

• Reducerea zgomotului de imagine pentru timp de expunere mare ([Long Shtr NR])........ 131

• Corectarea luminozităţii de la periferia ecranului

([Shading Comp.] (Compensare a umbrei)) ...................................................................... 131

• Setarea spaţiului de culoare ([Color Space] (Spaţiu de culoare)) ..................................... 132

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Realizarea fotografiilor cu focalizare automată......................................................................... 133

• Selectarea modului de focalizare (AFS/AFF/AFC)............................................................ 135

• Selectarea modului Auto Focus (Focalizare automată) .................................................... 137

7

• Setarea poziţiei zonei AF (Focalizare automată)/modificarea dimensiunii zonei AF

(Focalizare automată) ....................................................................................................... 141

• Optimizarea focalizării şi a luminozităţii pentru o poziţie atinsă ........................................ 144

• Setarea metodei de focalizare dorite................................................................................. 145

Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală .......................................................................... 148

Fixarea focalizării şi a expunerii (Blocare AF/AE) .................................................................... 154

Compensarea expunerii............................................................................................................ 156

Setarea sensibilităţii la lumină................................................................................................... 157

• Setarea limitei superioare a sensibilităţii ISO ................................................................... 158

• Setarea incrementului de pas al sensibilităţii ISO ............................................................ 159

• Extinderea sensibilităţii ISO............................................................................................... 159

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii ([Metering Mode] (Mod măsurare)) ............... 160

6.

Setarea pentru declanşator şi acţionare

Setarea tipului de declanşator .................................................................................................. 161

Selectarea unui mod de acţionare ............................................................................................ 163

Realizarea fotografiilor utilizând modul Burst (Rafală).............................................................. 164

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Auto Bracket (Încadrare automată) ............................ 167

Realizarea fotografiilor cu temporizatorul ................................................................................. 170

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite

([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs))......................................................................... 172

Crearea de imagini cadru cu cadru

([Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)) ............................................................... 175

Efectuarea mai multor expuneri pe o imagine ([Multi Exp.] (Expunere multiplă)) ..................... 179

Dezactivarea imediată a sunetelor operaţionale şi a indicatoarelor luminoase

([Silent Mode] (Mod silenţios)) .................................................................................................. 181

Realizarea de imagini clare prin înregistrarea feţelor

([Face Recog.] (Recunoaştere faţă)) ........................................................................................ 182

Înregistrarea profilurilor copiilor şi ale animalelor de companie în imagini................................ 187

Utilizarea ecranelor şi afişajelor adecvate pentru înregistrare .................................................. 188

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Stabilizator optic al imaginii....................................................................................................... 190

Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei Zoom (Transfocare) ............................................... 192

• Mărirea efectului telescopic............................................................................................... 193

• Transfocarea cu ajutorul operaţiilor tactile ........................................................................ 197

Realizarea fotografiilor cu bliţ.................................................................................................... 198

• Schimbarea Flash Mode (Mod bliţ) ................................................................................... 201

• Setarea la funcţia 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată) ..................................... 203

• Reglarea intensităţii bliţului................................................................................................ 204

• Sincronizarea intensităţii bliţului încorporat cu compensarea expunerii............................ 204

9.

Înregistrarea de imagini video

Înregistrarea imaginilor video.................................................................................................... 205

• Setarea formatului, a rezoluţiei şi a ratei de cadre la înregistrare ..................................... 208

• Setarea focalizării când se înregistrează imagini video

([Continuous AF] (Focalizare automată continuă))............................................................ 210

Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video....................................... 211

Înregistrare instantanee a filmelor............................................................................................. 212

8

Utilizarea meniului [Motion Picture] (Imagine video)................................................................. 215

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Redarea imaginilor.................................................................................................................... 217

Redarea imaginilor video .......................................................................................................... 219

• Crearea imaginilor statice din imagini video...................................................................... 220

Comutarea modului Playback (Redare).................................................................................... 221

• Utilizarea transfocării la redare.......................................................................................... 221

• Afişarea mai multor ecrane (Redare multiplă)................................................................... 221

• Afişarea fotografiilor în funcţie de data înregistrării (Redare calendar) ............................. 222

• Redarea imaginilor de grup ............................................................................................... 223

Ştergerea imaginilor ................................................................................................................. 225

Utilizarea meniului Playback (Redare)...................................................................................... 227

• [2D/3D Settings] (Setări 2D/3D) ........................................................................................ 227

• [Slide Show] (Diaporamă) ................................................................................................. 227

• [Playback Mode] (Mod de redare) ..................................................................................... 229

• [Location Logging] (Înregistrare locaţie) ............................................................................ 230

• [Clear Retouch] (Ştergere retuş) ....................................................................................... 231

• [Title Edit] (Editare titlu) ..................................................................................................... 233

• [Text Stamp] (Imprimare text)............................................................................................ 234

• [Video Divide] (Divizare video) .......................................................................................... 237

• [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs) ........................................................... 238

• [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru) ........................................................ 238

• [Resize] (Redimensionare)................................................................................................ 239

• [Cropping] (Decupare)....................................................................................................... 241

• [Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.] (Rotire afişaj).................................................................... 242

• [Favorite] (Imagini favorite)................................................................................................ 243

• [Print Set] (Setare tipărire)................................................................................................. 244

• [Protect] (Protecţie) ........................................................................................................... 246

• [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)......................................................................... 247

• [Picture Sort] (Sortare imagini) .......................................................................................... 247

• [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere) ..................................................................... 248

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Funcţia Wi-Fi

®

........................................................................................................................... 249

Posibilităţile funcţiei Wi-Fi ......................................................................................................... 252

Controlarea cu un smartphone/tabletă...................................................................................... 253

• Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”............................................ 253

• Conectarea la un smartphone/o tabletă ............................................................................ 254

• Realizarea fotografiilor cu un smartphone/o tabletă (înregistrare de la distanţă).............. 259

• Redarea imaginilor pe cameră .......................................................................................... 260

• Salvarea imaginilor stocate în cameră .............................................................................. 260

• Trimiterea imaginilor din cameră la un SNS...................................................................... 261

• Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate în cameră de pe un smartphone/o tabletă.......................................................................................... 261

9

• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film instantaneu)

în funcţie de preferinţe pe smartphone/tabletă.................................................................. 263

• Transmiterea imaginilor la smartphone/tabletă prin controlul camerei.............................. 264

Afişarea imaginilor pe un televizor ............................................................................................ 267

Imprimarea wireless.................................................................................................................. 268

La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV ............................................................................ 269

La trimiterea imaginilor către PC............................................................................................... 271

Utilizarea serviciilor WEB.......................................................................................................... 275

• La trimiterea imaginilor către serviciul web ....................................................................... 276

• La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service]

(Serviciu de sincronizare în cloud) .................................................................................... 280

Înregistrarea în „LUMIX CLUB”................................................................................................. 282

• Despre [LUMIX CLUB] ...................................................................................................... 282

Despre conexiuni ...................................................................................................................... 287

• Conectarea de la domiciliul dumneavoastră (prin reţea)................................................... 288

• Conectarea dintr-un loc în afara domiciliului dumneavoastră (conexiune directă)............ 290

• Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca şi cele precedente

([Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)/

[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite)) .......................... 291

• Despre setările de trimitere a imaginilor............................................................................ 293

Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) .................................................................................. 296

12.

Conectarea la alte echipamente

Redarea imaginilor 3D .............................................................................................................. 298

Redarea fotografiilor pe un TV.................................................................................................. 301

• Utilizarea funcţiei VIERA Link (HDMI) ............................................................................... 303

Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video pe PC ............................................................ 305

• Despre software-ul furnizat ............................................................................................... 306

Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video într-un aparat de înregistrare......................... 310

Tipărirea imaginilor ................................................................................................................... 311

13.

Altele

Accesorii opţionale.................................................................................................................... 317

[Monitor Display] (Afişare ecran)............................................................................................... 318

Afişarea mesajelor .................................................................................................................... 322

Listă meniuri.............................................................................................................................. 326

• [Rec] (Înregistrare) ............................................................................................................ 326

• [Motion Picture] (Imagine video)........................................................................................ 329

• [Custom] (Personalizare)................................................................................................... 330

• [Setup] (Configurare)......................................................................................................... 332

• [Playback] (Redare)........................................................................................................... 334

Identificarea şi remedierea problemelor.................................................................................... 335

Măsuri de precauţie la utilizare ................................................................................................. 349

10

1.

Înainte de utilizare

Îngrijirea camerei

Nu supuneţi aparatul la vibraţii, lovituri sau presiune puternică.

Obiectivul, monitorul sau carcasa externă ar putea fi avariate dacă sunt utilizate în următoarele condiţii.

De asemenea, se pot defecta sau este posibil ca imaginile să nu fie

înregistrate dacă:

− Scăpaţi sau loviţi camera.

− Apăsaţi cu putere pe obiectiv sau pe monitor.

Această cameră nu este rezistentă la praf/picurări de lichide/apă.

Evitaţi utilizarea camerei în locaţii cu mult praf, apă, nisip etc.

• Pot pătrunde lichide, nisip şi alte materiale străine în spaţiul din jurul obiectivului, al butoanelor etc. Acordaţi o atenţie deosebită deoarece acest lucru nu ar putea cauza doar defecţiuni, ci ar putea cauza deteriorări permanente ale camerei.

− Locuri cu mult praf sau nisip.

− Locuri în care apa poate intra în contact cu acest aparat, de exemplu atunci când îl utilizaţi într-o zi ploioasă sau pe o plajă.

Nu vă introduceţi mâinile în interiorul dispozitivului de montare a camerei digitale. Deoarece unitatea de senzor este un aparat de precizie, acesta poate prezenta disfuncţionalităţi sau se poate defecta.

„

Despre condens (Când obiectivul sau ecranul este aburit)

Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică. Protejaţi camera de formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe obiectiv şi pe ecran, a mucegaiului, sau apariţia unor defecţiuni.

În caz de formare a condensului, opriţi camera şi lăsaţi-o nefolosită timp de aproximativ 2 ore. Când temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul va dispărea de la sine.

11

1.

Înainte de utilizare

Accesorii standard

Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.

• Accesoriile şi forma lor vor diferi în funcţie de ţara sau de zona în care a fost achiziţionată camera.

Pentru detalii privind accesoriile, consultaţi „Instrucţiuni de operare de bază”.

Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie în text.

Încărcătorul este indicat ca încărcător acumulator sau încărcător în acest text.

Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate sub forma card în text.

Cardul este opţional.

12

1.

Înainte de utilizare

Denumiri şi funcţii ale componentelor

„

Corp cameră

1

Selector de mod (P40)

2

Buton declanşator (P38)

3

Buton de pornire/oprire cameră (P33)

4

5

Indicator temporizator (P170) /

Indicator luminos de asistare focalizare automată (P146)

Buton de mod Intelligent Auto (Automat

Inteligent) (P71)

6

Microfon stereo (P216)

• Aveţi grijă să nu acoperiţi microfonul cu degetul. Dacă procedaţi astfel, este posibil ca sunetul să nu poată fi înregistrat.

7

Bliţ (P198)

8

Marcaj de referinţă distanţă de focalizare

(P151)

9

Buton [Wi-Fi] (P250) /[Fn1] (P59)

10 Inel pentru cureaua de umăr (P19)

11

12

Indicator de stare (P33) / Indicator luminos conexiune Wi-Fi

®

(P250)

• Indicatorul luminos este verde când camera este pornită, respectiv albastru când camera este conectată la Wi-Fi.

Indicator luminos Intelligent Auto

(Automat Inteligent) (P71)

13 Marcaj de montare obiectiv (P31)

14 Senzor

15 Adaptor de montare

16 Element de blocare obiectiv

17 Buton de detaşare obiectiv

(P30)

18

Difuzor

Aveţi grijă să nu acoperiţi difuzorul cu degetul. Dacă procedaţi astfel, este posibil ca sunetul să nu poată fi auzit.

13

1.

Înainte de utilizare

19 Ecran tactil (P48) /monitor (P37)

20

Buton deschidere bliţ (P198)

• Bliţul se deschide şi înregistrarea cu bliţ devine posibilă.

21 Buton imagine video (P25) (P205)

22 Buton

(Redare) (P217)

23 Conector [HDMI] (P301)

24

Conector [AV OUT/DIGITAL]

(Ieşire AV/Digital) (P302 , 308 , 310 , 311)

25

Butoane cursor (P42)

(Compensare expunere) (P77 ,

89 , 110 , 156)

(Balans de alb) (P123)

(Mod Auto Focus (Focalizare automată)) (P137)

(Mod de acţionare) (P163)

O singură imagine (P163) /Rafală

(P164) /Încadrare automată (P167) /

Temporizator (P170)

26 Selector de control (P41)

27

Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) (P42 ,

53)

28

Buton [DISP.] (Afişaj) (P43 , 46)

• De fiecare dată când butonul este apăsat, afişajul de pe monitor este comutat.

29

Buton

Buton

(P56)

(Ştergere) (P225) /

(Meniu rapid/Revenire)

30

31

Buton REC. SETTING RESET] (Resetare setare înregistrare) (P52)

• Utilizaţi acest buton pentru a restabili setările de înregistrare implicite.

Montare trepied (P356)

• Este posibil să nu puteţi ataşa şi fixa în siguranţă un trepied cu o lungime a şurubului de 5,5 mm (0,22 inch) sau mai mult la cameră. În caz contrar, inclusiv camera se poate defecta.

32

Capac element de cuplare CC (P317)

• Când utilizaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ, asiguraţi-vă că sunt utilizate elementul de cuplare Panasonic pentru curent continuu (opţional) şi adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional).

33 Buton de deblocare

(P25)

34 Clapetă card/acumulator (P25)

14

1.

Înainte de utilizare

„

Obiectiv

H-FS12032

H-FS35100

1 Suprafaţă obiectiv

2 Tele

3 Inel de transfocare (P192)

4 Wide

5 Punct de contact

6 Marcaj de montare obiectiv (P31)

7 Inel de focalizare (P148)

8 Buton transfocare (P192)

9 Buton de focalizare (P148)

H-PS14042

• Obiectivul interschimbabil (H-FS12032) nu dispune de un inel de focalizare, dar puteţi utiliza focalizarea manuală prin acţionarea camerei. Consultaţi P148 pentru detalii.

15

1.

Înainte de utilizare

Despre obiectiv

Acest aparat poate utiliza obiective dedicate compatibile cu specificaţia de montare a obiectivului cu sistem Micro Four Thirds

(adaptor de montare Micro Four Thirds).

De asemenea, puteţi utiliza un obiectiv cu oricare dintre următoarele standarde prin ataşarea unui adaptor de montare.

Obiectiv Adaptor de montare

Obiectiv cu specificaţie de montare

Four Thirds™

Adaptor de montare (DMW-MA1: opţional)

Obiectiv interschimbabil cu montare M Leica

Obiectiv interschimbabil cu montare R Leica

Adaptor de montare M (DMW-MA2M: opţional)

Adaptor de montare R (DMW-MA3R: opţional)

Pentru anumite obiective, distanţa reală la care subiectul este focalizat poate diferi uşor de distanţa nominală.

La utilizarea unui adaptor de montare obiectiv Leica, setaţi [Shoot w/o Lens] (Fotografiere fără obiectiv)

(P30) la [ON] (Activare).

Despre obiectiv şi funcţiile acestuia

Există funcţii care nu pot fi utilizate sau este posibil ca funcţionarea să difere în funcţie de obiectivul utilizat.

Focalizare automată/Setare automată apertură/Funcţie de control defocalizare (P76) /[Shading Comp.]

(Compensare a umbrei) (P131) / [Pull Focus] (Focalizare mobilă) ([Snap Movie] (Instantaneu))

(P214) /[Quick AF] (Focalizare automată rapidă) (P145) /[Shutter Type] (Tip declanşator)

(P161) /[Stabilizer] (Stabilizator) (P190) /[Power Zoom Lens] (Obiectiv cu transfocare automată)

(P196) /Touch zoom (Transfocare tactilă) (P197)

Pentru detalii despre obiectivul utilizat, consultaţi website-ul.

Consultaţi cataloagele / paginile web pentru cele mai noi informaţii privind obiectivele compatibile.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

Domeniul de blitz disponibil diferă în funcţie de valoarea aperturii obiectivului pe care îl utilizaţi.

Distanţa focală notată pe obiectivul aflat în uz este echivalentă cu valoarea sa dublă când este convertit pentru camera cu film de 35 mm.

(Va fi echivalentă cu un obiectiv de 100 mm când se utilizează un obiectiv de 50 mm.)

Consultaţi website-ul pentru detalii privind obiectivul interschimbabil 3D.

16

1.

Înainte de utilizare

Despre firmware-ul obiectivului interschimbabil

Pentru o înregistrare mai uniformă, vă recomandăm actualizarea firmware-ului obiectivului interschimbabil la cea mai recentă versiune.

Pentru a vizualiza ultimele informaţii ale firmware-ului sau pentru a descărca firmware-ul, vizitaţi site-ul de asistenţă de mai jos: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

• Pentru a verifica versiunea firmware a obiectivului interschimbabil, ataşaţi-l la corpul camerei şi selectaţi [Version Disp.] (Afişare versiune) din meniul [Setup] (Configurare).

17

1.

Înainte de utilizare

Carduri compatibile cu acest aparat

Următoarele carduri care se conformează standardului SD pot fi utilizate cu acest aparat.

(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)

Card de memorie SD

(8 MB - 2 GB)

Card de memorie SDHC

(4 GB - 32 GB)

Card de memorie SDXC

(48 GB, 64 GB)

Cardurile de memorie SDHC şi SDXC pot fi utilizate doar cu dispozitivele compatibile cu acestea.

Verificaţi dacă PC-ul şi celelalte echipamente sunt compatibile la utilizarea cardurilor de memorie SDXC.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie

SDHC/SDXC conforme cu standardul UHS-I.

Pot fi utilizate doar cardurile cu capacitatea listată în partea stângă.

„

Despre înregistrarea imaginilor video şi clasa de viteză SD

Verificaţi clasa de viteză SD (standardul de viteză referitor la scrierea continuă) pe o etichetă de card etc. atunci când înregistraţi o imagine video.

Utilizaţi un card cu o clasă de viteză SD „Clasa 4” sau superioară pentru înregistrarea imaginilor video

[AVCHD]/[MP4]. ex.:

Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

18

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Ataşarea curelei de umăr

Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a preveni

căderea ei.

1

Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea de umăr aflat pe corpul camerei.

: Inel pentru cureaua de umăr

2

Treceţi capătul curelei de umăr prin inel

în direcţia săgeţii şi apoi prin elementul de oprire.

3

Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul aflat pe cealaltă parte a elementului de oprire.

4

Trageţi celălalt capăt al curelei de umăr şi apoi verificaţi pentru a vă asigura că aceasta nu se desprinde.

• Efectuaţi paşii

1

-

4

şi ataşaţi celălalt capăt al curelei de umăr.

• Utilizaţi cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.

− Nu înfăşuraţi cureaua în jurul gâtului.

− Vă puteţi răni sau accidenta.

Nu lăsaţi cureaua de umăr la îndemâna copiilor.

Aceştia se pot răni înfăşurându-şi cureaua în jurul gâtului.

19

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Încărcarea acumulatorului

„

Despre bateriile ce pot fi utilizate cu acest aparat

Este cunoscut faptul că acumulatoare false, care au un aspect similar cu cele originale, sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă

recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.

Utilizaţi doar încărcătorul şi acumulatorul dedicat.

Încărcare

Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.

Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.

1

Ataşaţi acumulatorul cu atenţie,

în direcţia corectă indicată.

2

Conectaţi încărcătorul la priza electrică.

Indicatorul [CHARGE] (Încărcare)

se aprinde şi începe

încărcarea. tip cu conectare la priză tip cu terminal de conectare

20

2.

Pornirea/Operaţii de bază

„

Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)

Aprins: Încărcarea.

Stins: Încărcarea s-a încheiat.

(Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi detaşaţi acumulatorul după

finalizarea încărcării.)

Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent

− Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. Se recomandă încărcarea din nou a acumulatorului la o temperatură ambientală cuprinsă între 10°C şi 30 °C (50 °F şi 86 °F).

− Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţi cu o cârpă uscată.

„

Timp de încărcare

Durată de încărcare Aprox. 130 min

Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat.

Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.

Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât

în mod normal.

„

Indicaţie acumulator

Indicatorul luminos devine roşu şi luminează intermitent, în cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este epuizată.

(Indicatorul de stare luminează, de asemenea, intermitent)

Reîncărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu un acumulator complet încărcat.

Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de alimentare.

În caz contrar se pot produce incendii sau şocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin căldura generată.

Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă nu este complet descărcat, dar nu se recomandă

încărcarea lui frecventă, mai ales dacă acesta este complet încărcat.

(În caz contrar, pot apărea umflături caracteristice.)

21

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile

„

Înregistrarea imaginilor statice (Conform standardului CIPA în modul Programme AE

(Programare expunere automată))

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-HS12032)

Număr de imagini înregistrabile Aprox. 230 de imagini

Durată de înregistrare Aprox. 115 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Număr de imagini înregistrabile Aprox. 230 de imagini

Durată de înregistrare Aprox. 115 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

Număr de imagini înregistrabile Aprox. 210 de imagini

Durată de înregistrare Aprox. 105 min

Condiţii de înregistrare conform standardului CIPA

• CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association].

Temperatură: 23 °C (73,4 °F)/Umiditate: 50% când ecranul este aprins.

Când se utilizează un card de memorie Panasonic SDHC.

Se utilizează acumulatorul furnizat.

Începerea operaţiilor de înregistrare la 30 de secunde după pornirea camerei.

(Când se ataşează un obiectiv interschimbabil compatibil cu funcţia de stabilizare optică a imaginii, setaţi stabilizatorul optic de imagine la )

Se înregistrează la intervale de 30 de secunde, cu bliţul complet încărcat, la fiecare a doua

înregistrare.

Dacă montaţi un obiectiv interschimbabil compatibil cu funcţia de zoom automat (zoom cu operare electrică), zoom-ul se mută din poziţia Tele în poziţia Wide sau din poziţia Wide în poziţia Tele la fiecare înregistrare.

Se opreşte camera la fiecare 10 fotografieri şi se lasă neutilizată până la scăderea temperaturii acumulatorului.

Numărul de imagini care pot fi înregistrate variază în funcţie de intervalul de timp dintre

înregistrări.

Cu cât creşte intervalul de timp dintre înregistrări, cu atât se reduce numărul de imagini care pot fi înregistrate.

[De exemplu, dacă realizaţi o imagine la fiecare două minute, atunci numărul de imagini va fi redus la aproximativ o pătrime din numărul de imagini specificat mai sus (pe considerentul că

se realizează o imagine la fiecare 30 de secunde).]

22

2.

Pornirea/Operaţii de bază

„

Înregistrarea imaginilor video

[AVCHD] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [FHD/17M/50i])

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)

Timp de înregistrare Aprox. 80 min

Timp efectiv de înregistrare Aprox. 40 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Timp de înregistrare Aprox. 80 min

Timp efectiv de înregistrare Aprox. 40 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

Timp de înregistrare Aprox. 80 min

Timp efectiv de înregistrare Aprox. 40 min

[MP4] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [FHD/20M/25p])

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)

Timp de înregistrare Aprox. 80 min

Timp efectiv de înregistrare Aprox. 40 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Timp de înregistrare Aprox. 90 min

Timp efectiv de înregistrare Aprox. 45 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

Timp de înregistrare Aprox. 80 min

Timp efectiv de înregistrare Aprox. 40 min

Aceşti timpi sunt pentru temperaturi ambiante de 23 °C (73,4 °F) şi o umiditate relativă de 50%.

Vă rugăm să reţineţi faptul că aceşti timpi sunt aproximativi.

Timpul de înregistrare efectiv este timpul disponibil pentru înregistrare când repetaţi acţiuni precum pornirea şi oprirea aparatului, pornirea/oprirea înregistrării etc.

Timpul maxim pentru înregistrarea continuă de imagini video cu [AVCHD] este de 29 de minute

59 de secunde.

Timp maxim pentru înregistrarea continuă de imagini video cu [MP4] este de 29 de minute 59 de secunde sau până la 4 GB.

(Pentru [FHD/28M/50p]/ [FHD/20M/25p] în format [MP4], mărimea fişierului este mare, deci timpul de înregistrare va scădea sub 29 minute 59 secunde.)

23

2.

Pornirea/Operaţii de bază

„

Redare

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)

Timp de redare Aprox. 160 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Timp de redare Aprox. 160 min

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14042)

Timp de redare Aprox. 150 min

Timpii de operare şi numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcţie de mediu şi condiţiile de operare.

De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini

înregistrabile este redus.

− În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe o pantă de schi.

− Când bliţul este utilizat în mod repetat.

Când timpul de operare al camerei devine extrem de scurt chiar după încărcarea corectă a acumulatorului, înseamnă că durata de viaţă a acestuia a expirat. Achiziţionaţi un acumulator nou.

24

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Introducerea/scoaterea cardului (opţional)/acumulatorului

Verificaţi dacă aţi oprit aparatul.

Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.

1

: Împingeţi butonul de deblocare în direcţia săgeţii

: Deschideţi clapeta compartimentului

cardului/acumulatorului.

Folosiţi întotdeauna acumulatoare

Panasonic originale.

Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu

garantăm calitatea acestui produs.

2

Acumulator: Ţinând cont de orientarea acumulatorului, introduceţi acumulatorul complet până când auziţi un sunet de blocare şi apoi verificaţi dacă acumulatorul este blocat de elementul .

Trageţi butonul în direcţia săgeţii pentru a extrage acumulatorul.

Card: Împingeţi ferm până când auziţi un sunet de “clic”, acordând atenţie direcţiei de introducere.

Pentru a extrage cardul, împingeţi-l până când se aude un clic, apoi trageţi cardul spre exterior, în linie dreaptă.

: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.

25

2.

Pornirea/Operaţii de bază

3

: Închideţi clapeta compartimentului cardului/acumulatorului.

: Împingeţi pârghia de deblocare în direcţia săgeţii.

Scoateţi acumulatorul după utilizare.

(Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă perioadă de timp după încărcare.)

Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare.

De asemenea, camera se încălzeşte în timpul utilizării. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Înaintea demontării cardului sau a acumulatorului, opriţi camera şi aşteptaţi până când indicatorul de stare s-a stins complet.

(În caz contrar, acest aparat nu va mai opera normal, iar cardul se poate deteriora, sau imaginile

înregistrate se pot pierde.)

26

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Despre card

Accesarea cardului

Indicatorul de accesare afişează culoarea roşie atunci când imaginile sunt înregistrate pe card.

În timpul accesului (scriere, citire sau ştergere de imagini, formatare etc.), nu opriţi aparatul, nu scoateţi acumulatorul sau cardul şi nu deconectaţi adaptorul de curent alternativ

(opţional). În plus, nu expuneţi camera la vibraţii, impact sau electricitate statică.

Cardul sau datele de pe card se pot deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal.

Dacă o anumită operaţie se întrerupe din cauza vibraţiilor, şocurilor sau electricităţii statice, efectuaţi operaţia respectivă din nou.

Dacă setaţi comutatorul de protecţie la scriere la „LOCK” (Blocare), este posibil să nu puteţi scrie, şterge sau formata datele sau să nu puteţi afişa în funcţie de data de înregistrare. Aceste operaţii sunt disponibile din nou când deblocaţi comutatorul.

Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice, a electricităţii statice sau a deteriorării camerei sau a cardului. Vă recomandăm să stocaţi datele importante pe un PC etc.

Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.

Formatarea cardului (iniţializare)

Formataţi cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.

Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asiguraţi-vă că aţi efectuat, în prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Format]

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional)

(P317) la formatare. Nu opriţi camera în timpul formatării.

În cazul în care cardul a fost formatat pe un calculator sau pe alt echipament, formataţi-l din nou pe cameră.

În cazul în care cardul nu poate fi formatat, încercaţi un alt card înainte de a contacta Panasonic.

27

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Număr aproximativ de fotografii înregistrabile şi timp de înregistrare disponibil

„

Număr de imagini înregistrabile

Raportul dimensiunilor [4:3], Calitate

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

L (16M)

M (8M)

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

900 1810 3640 7260

1650 3340 6690 13000

S (4M)

2800 5670 11360 21480

Raportul dimensiunilor [4:3], Calitate

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

L (16M)

M (8M)

S (4M)

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

270 550 1110 2230

320 640 1300 2580

340 700 1410 2800

„

Timp de înregistrare disponibil (la înregistrarea imaginilor video)

„h” este o abreviere pentru oră, „m” pentru minut şi „s” pentru secundă.

Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.

[AVCHD]

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

[FHD/28M/50p]

37m00s 1h15m 2h30m 5h00m

1h00m 2h00m 4h5m 8h15m

[FHD/17M/50i]

[FHD/24M/25p]/

[FHD/24M/24p]

43m00s 1h25m 2h55m 5h50m

[MP4]

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

[FHD/28M/50p]

[FHD/20M/25p]

[HD/10M/25p]

[VGA/4M/25p]

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

37m00s 1h15m 2h30m 5h00m

49m00s 1h40m 3h20m 6h40m

1h30m 3h10m 6h25m 12h50m

3h25m 7h00m 14h10m 28h15m

28

2.

Pornirea/Operaţii de bază

• Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiţii cauzează supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricţii pentru protejarea camerei. Aşteptaţi până la răcirea camerei.

Înregistrarea continuă, înregistrarea de imagini video şi conexiunea Wi-Fi vor fi dezactivate temporar.

În cazul în care continuaţi înregistrarea chiar şi atunci când ecran, va fi afişat un mesaj, iar camera se va opri automat.

luminează intermitent pe

În funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card, numărul imaginilor care pot fi înregistrate şi durata de înregistrare disponibilă pot varia.

Timpul maxim pentru înregistrarea continuă de imagini video cu [AVCHD] este de 29 de minute

59 de secunde.

Timp maxim pentru înregistrarea continuă de imagini video cu [MP4] este de 29 de minute 59 de secunde sau până la 4 GB.

(Pentru [FHD/28M/50p]/ [FHD/20M/25p] în format [MP4], mărimea fişierului este mare, deci timpul de înregistrare va scădea sub 29 minute 59 secunde.)

Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afişat pe ecran.

Comutarea afişajului între numărul de imagini înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil

[Custom] (Personalizare)

[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)

([Remaining Shots] (Imagini rămase)):

Acest mod va afişa numărul de imagini înregistrabile pentru imagini statice.

([Remaining Time] (Timp rămas)):

Acest mod va afişa timpul de înregistrare disponibil pentru imagini video.

• [9999i] este afişat dacă există mai mult de 10000 de imagini rămase.

Număr de imagini înregistrabile

Timp de înregistrare disponibil

29

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Schimbarea obiectivului

Schimbând obiectivul, vă veţi spori opţiunile de realizare a imaginilor şi vă veţi bucura şi mai mult de camera dumneavoastră. Schimbaţi obiectivul cu ajutorul următoarei proceduri.

Verificaţi dacă aţi oprit camera.

La montarea sau demontarea dispozitivului interschimbabil (H-FS12032/H-FS35100), retrageţi montura obiectivului.

• Schimbaţi obiectivele doar atunci când vă aflaţi într-un loc ferit de praf sau murdărie. Consultaţi

P350 atunci când praful sau murdăria se depun pe obiectiv.

Detaşarea obiectivului

• Ataşaţi capacul obiectivului.

În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a obiectivului , rotiţi obiectivul spre săgeată până se opreşte şi apoi detaşaţi-l.

Ţineţi şi rotiţi porţiunea bazei obiectivului .

Când obiectivul este desprins de corpul camerei, asiguraţi-vă că aţi ataşat capacul corpului pe corpul camerei şi ataşaţi capacul posterior al obiectivului la obiectiv.

Pentru activarea/dezactivarea deblocării declanşatorului fără obiectiv.

[Custom] (Personalizare)

[Shoot w/o Lens] (Înregistrare fără obiectiv)

[ON] (Activare):

Declanşatorul va funcţiona indiferent de obiectivul camerei.

[OFF] (Dezactivare): Butonul declanşator nu va funcţiona atunci când nu este montat un obiectiv pe cameră sau când acesta nu este montat în mod corespunzător.

• Când utilizaţi un adaptor de montare pentru obiectiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opţional), setaţi la [ON] (Activare).

30

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Ataşarea obiectivului

Înlăturaţi capacul posterior al obiectivului.

Dacă pe cameră este pus capacul pentru corpul camerei, înlăturaţi-l.

Aliniaţi marcajele de montare a obiectivului şi rotiţi obiectivul în direcţia săgeţii când se aude un declic.

Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului

atunci când ataşaţi o lentilă.

Nu încercaţi să ataşaţi obiectivul atunci când îl ţineţi în unghi faţă de corpul camerei, deoarece montura obiectivului se poate zgâria.

Nu introduceţi degetele în suportul de montare când capacul pentru obiectiv şi cel pentru corp sunt înlăturate de pe corpul camerei.

Este recomandat să ataşaţi capacul obiectivului sau să ataşaţi dispozitivul de protecţie MC (opţional) pentru a proteja suprafaţa obiectivului în timpul transportului. (P317)

Operaţii de zoom

Când utilizaţi obiectivul interschimbabil (H-FS12032/H-FS35100)

Rotiţi inelul de zoom al obiectivului.

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

Deplasaţi butonul de transfocare al obiectivului.

Tele

Wide

Dacă utilizaţi zoom-ul după ce focalizaţi subiectul, subiectul se poate defocaliza uşor. Utilizaţi mai întâi zoom-ul.

Puteţi intensifica efectul telescopic prin setarea [Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extinsă) (Photo) (Foto), [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) (Imagine video) şi [Digital Zoom] (Zoom digital). (P193)

31

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Ataşarea parasolarului

Când înregistraţi cu lumină de fundal puternică, este posibil să se producă reflexii neregulate în obiectiv. Parasolarul reduce apariţia luminii nedorite pe imaginile înregistrate, precum şi scăderea contrastului. Parasolarul împiedică lumina în exces şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.

Obiectivul interschimbabil (H-FS12032/H-PS14042) nu este prevăzut cu un parasolar.

Pentru a ataşa parasolarul obiectivului

(sub formă de floare) livrat împreună cu obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Ţineţi parasolarul obiectivului aşezând degetele după cum este indicat în imagine.

• Atunci când ţineţi parasolarul, evitaţi îndoirea acestuia.

1

Aliniaţi marcajele de montare

de pe partea

scurtă a parasolarului obiectivului cu marcajul de pe vârful obiectivului.

2

Rotiţi parasolarul obiectivului în direcţia săgeţii până când se blochează şi aliniaţi marcajul de oprire

de pe partea lungă a parasolarului

obiectivului cu marcajul de pe vârful obiectivului.

Depozitarea temporară a parasolarului obiectivului

Rotiţi parasolarul în direcţia săgeţii pentru a-l detaşa.

Aliniaţi marcajul de montare de pe partea lungă a parasolarului obiectivului cu marcajul de pe vârful obiectivului.

Rotiţi parasolarul obiectivului în direcţia săgeţii până când este fixat cu un clic în poziţie.

32

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Setarea datei/orei (Setare ceas)

Ceasul nu este setat la livrarea camerei.

1

Porniţi camera.

Când camera este pornită, indicatorul de stare luminează în verde

Dacă nu este afişat ecranul de selectare a limbii, treceţi la pasul

4

.

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta limba şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

5

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta elementele

(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsaţi pe

▲/▼pentru a seta.

: Ora în zona de bază

: Ora la destinaţia călătoriei

Puteţi anula fără a seta ceasul apăsând .

Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul afişajului orei.

• Pentru a afişa ecranul de setare al ordinii/orei, selectaţi

[Style] (Stil), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

6

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Este afişat ecranul de confirmare. Apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Poate fi afişat un mesaj care vă solicită să setaţi [Home]

(Domiciliu) în [World Time] (Fus orar). Apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

7

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona de

domiciliu şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Când se utilizează un obiectiv interschimbabil (H-

FS12032/H-FS35100), iar obiectivul este retras, înregistrarea nu este posibilă (se va afişa un mesaj). Rotiţi inelul de transfocare pentru a extinde obiectivul. (P36)

33

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Modificarea setărilor de ceas

Selectaţi [Clock Set] (Setare ceas) în meniul [Setup] (Configurare). (P53)

Ceasul poate fi resetat conform indicaţiilor din paşii

5

şi

6

la P33 .

Setarea de ceas este păstrată timp de 3 luni utilizând bateria de ceas integrată, chiar dacă

în cameră nu este introdus acumulatorul.

(Lăsaţi acumulatorul în cameră timp de 24 de ore pentru a încărca acumulatorul integrat.)

În cazul în care ceasul nu este setat, nu se poate imprima data corectă atunci când imprimaţi datele pe imagini cu [Text Stamp] (Imprimare text) sau când comandaţi developarea imaginilor la un atelier foto.

34

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Operaţii de bază

Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate

Ţineţi uşor camera cu ambele mâini, ţineţi braţele fixe pe lângă corp şi depărtaţi puţin picioarele.

Nu acoperiţi cu degetul sau cu alte obiecte bliţul, indicatorul luminos de asistare a focalizării automate , microfonul sau difuzorul

.

Aveţi grijă să nu deplasaţi camera atunci când apăsaţi pe butonul de declanşare.

Înlăturaţi capacul obiectivului atunci când înregistraţi.

„

Detectează orientarea camerei (funcţia de detectare a direcţiei)

Această funcţie detectează orientarea verticală atunci când

înregistraţi cu camera orientată vertical.

Când redaţi înregistrarea, aceasta este afişată automat cu orientare verticală.

(Disponibil numai când [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) (P242) este setată la [ON] (Activare).)

La înregistrarea cu acest aparat, detecţia direcţiei poate fi efectuată chiar şi când utilizaţi un obiectiv care nu este compatibil cu funcţia de detecţie a direcţiei.

Când camera este ţinută vertical şi înclinată semnificativ în sus şi în jos pentru a înregistra, este posibil ca funcţia de detectare a direcţiei să nu opereze corect.

Imaginile video înregistrate cu această cameră în mod vertical nu sunt afişate vertical.

35

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Extinderea/retragerea obiectivului [atunci când este ataşat obiectivul interschimbabil

(H-FS12032/ H-FS35100)]

„

Cum să extindeţi obiectivul

Rotiţi inelul de transfocare în direcţia săgeţii din poziţia

(obiectivul este retras) în poziţia [12 mm – 32 mm (H-FS12032),

35 mm – 100 mm (H-FS35100)] pentru a extinde obiectivul.

Când obiectivul este retras, nu pot fi înregistrate imagini.

Obiectivul se retrage

Exemplu: H-FS12032

„

Cum să retrageţi obiectivul

Rotiţi inelul de transfocare în direcţia săgeţii din poziţia

[12 mm – 32 mm (H-FS12032), 35 mm – 100 mm (H-FS35100)] în poziţia pentru a retrage obiectivul.

• Inelul de zoom va trece cu declic în poziţia de 12 mn (H-FS12032) sau 35 mm (H-FS35100), dar continuaţi să rotiţi obiectivul până când ajunge în poziţia .

Când nu înregistraţi imagini, vă recomandăm să retrageţi obiectivul.

Obiectivul este extins

36

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Monitor

Puteţi regla unghiul monitorului.

Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul în monitor.

La rotirea monitorului, asiguraţi-vă că nu aplicaţi prea multă forţă.

Acest lucru poate cauza zgârieturi şi defecţiuni.

Atunci când nu utilizaţi acest aparat, închideţi monitorul complet în poziţia originală.

„

Înregistrarea dintr-o diversitate de unghiuri

Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcţie este utilă deoarece vă permite să realizaţi fotografii din unghiuri diferite, reglând ecranul.

Nu acoperiţi lampa de asistare a focalizării automate cu degetele sau cu alte obiecte.

Self shot (Autoportret) Realizarea fotografiilor dintr-un unghi redus

• Dacă monitorul este rotit ca în imagine, se activează modul Self Shot (Autoportret). (P80)

37

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Buton declanşator (Realizarea fotografiilor)

Butonul declanşator funcţionează în două trepte. Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi-l.

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.

Valoare apertură

Timp expunere

Indicare focalizare

Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul de expunere.

(Va lumina intermitent în culoarea roşie dacă nu este obţinută expunerea corectă, exceptând cazurile în care este setat pe luminare intermitentă.)

După ce subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare este afişat.

(Când subiectul nu este focalizat, indicatorul luminează intermitent)

Apăsaţi complet butonul declanşator (apăsaţi mai mult) şi realizaţi fotografia.

Fotografia va fi realizată când imaginea este focalizată corect, deoarece [Focus/Release

Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) (P147) este setată iniţial la [FOCUS] (Focalizare).

Domeniul de focalizare diferă în funcţie de obiectivul utilizat.

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

De la 0,2 m (0,66 picioare) la

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

(lungime focalizare 12 mm - 20 mm)

De la 0,3 m (0,98 picioare) la ∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

(Lungime focalizare; 21 mm - 32 mm),

De la 0,9 m (3,0 picioare) la

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

De la 0,2 m (0,66 picioare) la

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

(lungime focalizare 14 mm - 20 mm)

De la 0,3 m (0,98 picioare) la

∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)

(Lungime focalizare; 21 mm - 42 mm),

• Chiar şi în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsaţi la jumătate butonul declanşator, puteţi seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.

38

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Afişează o imagine imediat după ce este realizată

[Custom] (Personalizare)

[Auto Review] (Revizualizare automată)

[Duration Time]

(Durată)

[Playback Operation

Priority] (Prioritate operaţii redare)

Setaţi intervalul de timp pentru care imaginea este afişată după realizarea lor.

[HOLD] (Menţinere): Imaginile sunt afişate până la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator.

[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF] (Dezactivare)

[ON]

(Activare)

Comutarea afişajului ecranului de redare, ştergerea imaginilor etc. pot fi efectuate pe durata funcţiei [Auto Review]

(Revizualizare automată).

[OFF]

(Dezactivare)

Operaţiile cu butoane pe durata funcţiei [Auto Review]

(Revizualizare automată) coincid cu cele pentru înregistrare.

Când [Duration Time] (Durată) este setată la [HOLD] (Suspendare), [Playback Operation Priority]

(Prioritate operaţii redare) este stabilită la [ON] (Activare).

Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)

Apăsaţi butonul de imagine video pentru a începe şi opri înregistrarea unei imagini video.

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.

Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.

39

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Selectorul de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)

Selectarea modului prin rotirea selectorului de mod.

Rotiţi încet selectorul de mod pentru a selecta modul dorit.

P

A

S

M

Mod Programme AE (Programare AE) (P84)

Înregistrează la valoarea aperturii şi la timpul de expunere setate de cameră.

Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată) (P87)

Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.

Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată) (P88)

Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.

Mod Manual Exposure (Expunere manuală) (P89)

Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere, setate manual.

Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică) (P94)

Acest mod vă permite să realizaţi imagini panoramă.

Mod Scene Guide (Ghid scenă) (P97)

Acest mod vă permite să realizaţi imagini compatibile cu scenele înregistrate.

Mod Scenery (Peisaj) (P106)

Acest mod vă permite să realizaţi fotografii cu peisaje.

Mod Child (Copii) (P106)

Acest mod vă permite să realizaţi fotografii ale copiilor.

Mod Portrait (Portret) (P107)

Acest mod vă permite să realizaţi imagini de tip portret.

Mod Creative Control (Control creativ) (P108)

Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.

40

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Selector de control

Rotirea selectorului de control:

Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.

În aceste instrucţiuni de utilizare, rotirea selectorului de comandă este indicată după cum urmează.

Afişarea/neafişarea ghidului de operare

[Custom] (Personalizare)

[Dial Guide]

(Ghid selector)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Când este setată opţiunea [ON] (Activare), ghidul de operare pentru selectoare, butoane etc. este afişat pe ecranul de

înregistrare.

41

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Apăsarea pe butonul cursor:

Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc. Apăsarea [MENU/SET]

(Meniu/Setare):

Este efectuată confirmarea conţinutului setărilor etc.

• Aceste instrucţiuni de operare indică direcţia sus, jos, stânga şi dreapta a butonului cursor ca

▲/▼/◄/►

.

Chiar şi atunci când camera este operată cu ajutorul ecranului tactil, este posibilă operarea cu ajutorul butonului cursor şi a butonului

[MENU/SET] (Meniu/Setare) dacă este afişat un ghid precum cel prezentat în partea dreaptă.

Chiar şi pe ecranele de meniu etc. pe care nu este afişat ghidul, puteţi face setări şi selecţii prin apăsarea pe butoane.

• Atribuind [Cursor Button Lock] (Blocare buton cursor) la un buton funcţional, puteţi dezactiva butoanele cursor, butonul [MENU/SET]

(Meniu/Setare) şi selectorul de control. (P59)

42

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor afişate)

Apăsaţi [DISP.] (Afişare) pentru a comuta informaţiile afişate pe ecran.

În Modul de înregistrare

• Ecranul se va modifica astfel:

Cu informaţii*

1

Fără informaţii

Cu informaţii

(afişaj cu senzor de înclinare)*

1

Fără informaţii

(afişaj cu senzor de înclinare)

*1 Histogramele sunt afişate atunci când opţiunea [Histogram] (Histogramă) din meniul [CUSTOM]

(Personalizare) este setată la [ON] (Activare).

De asemenea, este posibilă afişarea instrumentului de măsurare a expunerii prin setarea

[Expo.Meter] (Măsurare expunere) din meniul [Custom] (Personalizare) la [ON] (Activare). (P85)

Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de aproximativ 1 minut, o parte din afişaj va dispărea.

Apăsaţi [DISP.] (Afişare) sau atingeţi ecranul pentru ca afişajul să reapară.

43

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Afişarea/neafişarea histogramei

[Custom] (Personalizare)

[Histogram] (Histogramă) [ON]/[OFF]

(Activare/Dezactivare)

Puteţi seta poziţia apăsând pe

▲/▼/◄/►

.

• Operarea directă prin atingere este, de asemenea, posibilă din ecranul de înregistrare.

O histogramă este un grafic care afişează luminozitatea de-a lungul axei orizontale (de la alb la negru) şi numărul pixelilor la fiecare nivel de luminozitate pe axa verticală.

Vă permite să verificaţi cu uşurinţă expunerea imaginii.

întunecat

luminos

Când imaginea înregistrată şi histograma nu se potrivesc în următoarele condiţii, histograma este afişată în portocaliu.

La reglarea expunerii sau atunci când valoarea funcţiei de asistenţă a expunerii manuale din modul Manual Exposure (Expunere manuală) este diferită de „0”.

Când este activat bliţul

Când nu se obţine o expunere corespunzătoare

Când luminozitatea ecranului nu este afişată corect în locuri întunecoase

Histograma din modul de înregistrare este o aproximare.

Histograma din cameră nu se potriveşte cu cea afişată într-un software de editare imagine folosit pe calculatoare etc.

Afişarea/neafişarea liniilor de ghidare

[Custom] (Personalizare) [Guide Line] (Linie de ghidare)

(Dezactivare)

• Linia de ghidare nu este afişată în modul Panorama Shot

(Înregistrare panoramică).

Când este setat, poziţiile liniei de ghidare pot fi setate apăsând pe

▲/▼/◄/►

.

• De asemenea, puteţi seta poziţia direct prin atingerea ghidare a ecranului de înregistrare.

pe linia de

44

2.

Pornirea/Operaţii de bază

„

Despre afişajul cu senzor de înclinare

Cu senzorul de înclinare afişat, este uşor să corectaţi înclinarea camerei etc.

1

Apăsaţi [DISP.] (Afişare) pentru a afişa senzorul de înclinare.

2

Verificaţi înclinarea camerei.

Direcţie orizontală:

Corecţia înclinării spre stânga

Direcţie verticală:

Corectarea înclinării descendente

Când înclinarea camerei este redusă, indicatorul comută în verde.

Când se înregistrează cu orientare pe verticală, afişajul comută automat la un afişaj orientat pe verticală.

Chiar şi după corectarea înclinării, poate persista o eroare de aproximativ ± 1°.

Când un buton funcţional este setat la [Level Gauge] (Indicator de nivel), afişajul senzorului de

înclinare poate fi activat/dezactivat prin apăsarea pe butonul funcţional.

Indisponibil în aceste cazuri:

Este posibil ca afişajul senzorului de înclinare să nu fie corect afişat când acest aparat este în mişcare.

Când aparatul este înclinat semnificativ în sus sau în jos pentru înregistrare, este posibil ca afişajul senzorului de înclinare să nu fie afişat corespunzător şi ca funcţia de detectare a direcţiei (P35) să nu acţioneze corespunzător.

45

2.

Pornirea/Operaţii de bază

În modul de redare

Ecranul se va modifica astfel:

Cu informaţii*

1

Afişare detaliată a informaţiilor*

2

Afişarea histogramei*

2

Fără informaţii

(Afişare evidenţiere)*

1, 2, 3, 4

Fără informaţii*

4

*1 Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de aproximativ 1 minut, o parte din afişaj va dispărea.

Apăsaţi [DISP.] (Afişare) sau atingeţi ecranul pentru ca afişajul să reapară.

*2 Nu se afişează în timpul transfocării redării sau în timpul redării imaginilor video, redării secvenţiale, redării panoramice sau în timpul unei diaporame.

*3 Acesta este afişat dacă funcţia [Highlight] (Evidenţiere) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare).

*4 Dacă nu se realizează nicio operaţie timp de câteva minute, dispărea.

sau alte pictograme tactile vor

Histograma este afişată în R (roşu), G (verde), B (albastru), şi Y (luminanţă) în timpul redării.

46

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Afişarea/ascunderea zonelor albe saturate

[Custom] (Personalizare)

[Highlight] (Evidenţiere) [ON]/[OFF]

(Activare/Dezactivare)

Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate, o zonă de saturaţie albă apare luminând intermitent în alb şi negru.

Nu afectează imaginea înregistrată.

Dacă există zone saturate în alb, recomandăm compensarea expunerii spre negativ (P156) pe baza histogramei (P44) şi apoi realizarea fotografiei din nou.

Poate rezulta o calitate mai bună a imaginii.

Aceasta nu va opera în timpul redării multiple, al redării calendar, sau al transfocării la redare

47

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Ecran tactil (Operaţii tactile)

Ecranul tactil al aparatului este capacitiv. Atingeţi panoul direct cu degetul gol.

„

Atingeţi

Pentru a atinge şi elibera ecranul tactil.

• Când selectaţi funcţii cu ajutorul ecranului tactil, atingeţi centrul pictogramei dorite.

„

Glisaţi

O mişcare fără eliberarea ecranului tactil.

Totodată, poate fi utilizat şi pentru a trece la următoarea imagine în timpul redării etc.

„

Îndepărtarea/apropierea degetelor

(mărire/micşorare)

Îndepărtaţi (pentru mărire) sau apropiaţi (pentru micşorare) două degete pe ecranul tactil.

Atingeţi panoul cu degetul curat şi uscat.

Dacă utilizaţi o folie de protecţie pentru ecran disponibilă în comerţ, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile care însoţesc folia respectivă.

(Unele folii de protecţie a monitorului pot afecta vizibilitatea sau operabilitatea.)

Nu apăsaţi pe ecran cu instrumente ascuţite, precum pixuri.

Nu atingeţi ecranul cu unghiile.

Ştergeţi ecranul cu o cârpă moale uscată atunci când este murdar de amprente sau alte materii.

Nu zgâriaţi şi nu apăsaţi excesiv pe ecran.

Pentru informaţii despre pictogramele afişate pe panoul tactil, consultaţi „Afişaj ecran”, la P318 .

Indisponibil în aceste cazuri:

Este posibil ca panoul tactil să nu funcţioneze normal în următoarele cazuri.

Când este atins cu mâna înmănuşată

Când este atins cu mâna udă (apă, cremă de mâini etc.)

Când panoul tactil este umed

Când se utilizează o folie de protecţie pentru ecran disponibilă în comerţ

Când este atins de mai multe degete sau mâini simultan

48

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Afişarea/ascunderea zonelor albe saturate

[Custom] (Personalizare)

[Touch Settings] (Setări tactile)

• Când este setat la [OFF] (Dezactivare), pe ecran nu este afişată nicio filă sau pictogramă tactilă corespunzătoare.

[Touch Screen]

(Ecran tactil)

Toate operaţiile prin atingere.

Când este setat la [OFF] (Dezactivare), se pot utiliza numai operaţiile cu buton, respectiv de la selector.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[Touch Tab]

(Filă tactilă)

Operaţie pentru afişarea pictogramelor tactile prin atingerea filelor precum afişate în partea dreaptă a ecranului.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[Touch AF] (AF tactil)

Operaţie de optimizare a focalizării, respectiv de optimizare simultană a focalizării sau a luminozităţii unui obiect atins.

[AF] (P141) /[AF+AE] (P144) /[OFF] (Dezactivare)

49

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia tactilă

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil)

Moduri aplicabile:

Prin simpla atingere a subiectului dorit ca punct de focalizare, camera va focaliza pe subiect şi va realiza imaginea automat.

1

Atingeţi .

2

Atingeţi .

Pictograma se va modifica în şi realizarea unei fotografii cu funcţia Touch Shutter (Atingere declanşator) devine posibilă.

3

Atingeţi subiectul pe care doriţi să îl focalizaţi şi apoi realizaţi o fotografie.

Fotografia este realizată la stabilirea focalizării.

„

Pentru a anula funcţia Touch Shutter

(Declanşator tactil)

Atingeţi .

Dacă fotografierea cu atingerea declanşatorului nu reuşeşte, zona AF se colorează în roşu şi dispare. În acest caz, încercaţi din nou.

Măsurarea luminozităţii este efectuată pe punctul atins atunci când aţi setat [Metering Mode]

(Mod de măsurare) (P160) la .

La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locaţiei atinse.

50

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Optimizarea uşoară a luminozităţii pentru o zonă specificată

(Touch AE - Expunere automată tactilă)

Moduri aplicabile:

Puteţi optimiza cu uşurinţă luminozitatea pentru o poziţie atinsă. Când figura subiectului apare

întunecată, puteţi ilumina ecranul în funcţie de luminozitatea feţei.

1

Atingeţi .

2

Atingeţi .

• Este afişat ecranul de setări pentru poziţia de optimizare a luminozităţii.

• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru Touch AE

(Expunere automată tactilă)

,

3

Atingeţi subiectul pentru care doriţi să optimizaţi luminozitatea.

• Prin apăsarea pe [Reset] (Resetare), poziţia de optimizare a luminozităţii este resetată înapoi în centru.

4

Atingeţi [Set] (Setare).

„

Anularea funcţiei Touch AE (Expunere automată tactilă)

Atingeţi .

• [Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de optimizare a luminozităţii este anulată.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

În modul Self Shot (Autoportret)

Când este utilizată zoom-ul digital.

Când [Touch AF] (AF tactil) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul [Custom]

(Personalizare) a fost setat la [AF+AE]. (P144)

51

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Buton REC. SETTING RESET] (Resetarea setărilor de înregistrare)

Puteţi restabili setările de înregistrare implicite prin apăsarea acestui buton.

Încercaţi să apăsaţi acest buton când funcţia utilizată nu mai funcţionează sau nu mai funcţionează corespunzător.

În timp ce ecranul de înregistrare este afişat:

Apăsaţi [REC. SETTING RESET] (Resetarea setărilor de înregistrare).

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Când setările de înregistrare sunt resetate, următoarea setare este de asemenea resetată:

Mod acţionare

Setările [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şi [Profile Setup] (Configurare profil) nu sunt resetate.

Pentru a reseta setările de configurare/de personalizare şi alte setări, precum şi setările de

înregistrare, utilizaţi [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare). (P67)

52

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Setarea elementelor de meniu

Puteţi seta elementele de meniu în două moduri: prin acţionarea unui buton, care implică apăsarea pe butonul cursorului şi rotirea selectorului de control, sau prin acţionare tactilă, care implică atingerea ecranului.

În aceste instrucţiuni de operare, paşii pentru setarea unui element de meniu sunt descrişi după cum urmează.

la Exemplu: În meniul [Rec] (Înregistrare), modificaţi [Quality] (Calitate) de la

[Rec] (Înregistrare)

[Quality] (Calitate)

1

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Rec] (Înregistrare)

(P326)

[Motion Picture]

(Imagine video)

(P329)

[Custom]

(Personalizare)

(P330)

Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor, numărul de pixeli şi alte aspecte ale fotografiilor pe care le realizaţi.

Acest meniu vă permite să configuraţi [Rec Format] (Format de

înregistrare), [Rec Quality] (Calitate înregistrare) şi alte aspecte pentru înregistrarea imaginilor video.

Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operarea butoanelor, poate fi setată conform preferinţelor dumneavoastră.

[Setup]

(Configurare)

[Playback] (Redare)

(P334)

(P61)

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările de ton operaţional, precum şi alte setări care vor uşura operarea camerei.

De asemenea, puteţi configura setările funcţiilor aferente Wi-Fi.

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau tipărire etc. pentru imaginile înregistrate.

Meniul [Setup] (Configurare) conţine unele setări importante privind ceasul şi alimentarea camerei.

Verificaţi setările acestui meniu înainte de a începe utilizarea camerei.

53

2.

Pornirea/Operaţii de bază

„

Comutarea la alte meniuri

de exemplu: Comutarea la meniul [Setup] (Configurare) din meniul

[Rec] (Înregistrare).

1

Apăsaţi .

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta o pictogramă de

selectare a meniului, precum .

• De asemenea, pictograma de comutare a meniului poate fi selectată prin rotirea selectorului de control.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.

(La operarea prin atingere)

Apăsaţi o pictogramă de selectare a meniului, precum

2

Apăsaţi pe ▲/▼ de la butonul cursor pentru

a selecta elementul de meniu, apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

De asemenea, elementul de meniu poate fi selectat prin rotirea selectorului de control.

• De asemenea, puteţi trece la ecranul următor apăsând pe [DISP.] (Afişare).

(La operarea prin atingere)

Atingeţi elementul de meniu.

• Pagina poate fi modificată atingând .

.

3

Apăsaţi pe ▲/▼ de la butonul cursor pentru

a selecta starea, apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

De asemenea, setarea poate fi selectată prin rotirea selectorului de control.

În funcţie de elementul de meniu, setările nu pot apărea sau pot fi afişate într-un mod diferit.

(La operarea prin atingere)

Atingeţi setarea pentru a seta.

• Există funcţii care nu pot fi setate sau utilizate, în funcţie de modurile sau setările de meniu utilizate pe cameră, datorită specificaţiilor.

54

2.

Pornirea/Operaţii de bază

„

Închideţi meniul

Apăsaţi declanşator.

sau apăsaţi pe jumătate butonul

(La operarea prin atingere)

Atingeţi .

Dacă setaţi [Menu Information] (Informaţii meniu) (P66) din meniul [Setup] (Configurare) la [ON] (Activare), ecranul de meniuri afişează elementele de meniu şi setările.

Dacă setaţi [Menu Resume] (Reluare meniu) (P66) din meniul [Setup] (Configurare) la

[ON] (Activare), ecranul afişează elementul de meniu cel mai recent selectat.

Este setat la [ON] (Activare) în momentul achiziţionării.

55

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate

(meniu rapid)

Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.

• Funcţiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de mod sau de stilul de afişare al camerei în momentul respectiv.

1

Apăsaţi pe meniul rapid.

pentru a afişa

2

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta

elementul de meniu şi apăsaţi sau .

• Elementul de meniu poate fi, de asemenea, selectat apăsând pe

◄/►

.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a selecta setarea.

Setarea poate fi, de asemenea, selectată cu

◄/►

.

4

Apăsaţi pe pentru a părăsi meniul după finalizarea setării.

• Puteţi închide meniul apăsând pe jumătate butonul declanşator.

Comutarea metodei de setare a elementelor meniului rapid

[Custom] (Personalizare)

[Q.MENU] (Meniu rapid)

[PRESET] (Presetare):

Pot fi setate elementele implicite.

[CUSTOM] (Personalizare):

Meniul rapid va fi format din elementele dorite. (P57)

56

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Schimbaţi meniul rapid cu elementul dumneavoastră favorit

Când [Q.MENU] (Meniu rapid) (P56) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la [CUSTOM]

(Personalizare), meniul rapid poate fi modificat după dorinţă.

Se pot seta până la 15 elemente în meniul rapid.

1

Apăsaţi

pentru a selecta

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

şi apoi apăsaţi

2

Apăsaţi pe

▲/▼/◄/►

pentru a selecta elementul de

meniu din rândul de sus şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta spaţiul liber din rândul de

jos şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Elemente care pot fi setate ca meniuri rapide.

Elemente care pot fi afişat pe ecranul meniului rapid.

De asemenea, puteţi seta elementul de meniu prin glisarea acestuia din rândul de sus în rândul de jos.

Dacă nu există spaţii libere în rândul de jos, puteţi înlocui un element existent cu un nou element selectat, selectând elementul existent.

Pentru a anula setarea, deplasaţi-vă pe rândul de jos apăsând

şi selectaţi un element de anulat, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Elementele care pot fi setate sunt următoarele:

[Photo Style] (Stil foto) (P119)

[Filter Select] (Selectare filtru) (P121)

[Picture Setting] (Setare imagine)

([Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)

(P127) /[Picture Size] (Rezoluţie imagine)

(P127) )

[Quality] (Calitate) (P128)

[Sensitivity] (Sensibilitate) (P157)

Meniu [Rec] (Înregistrare)

[HDR] (P130)

[Shutter Type] (Tip declanşator) (P161)

[Flash Mode] (Mod bliţ) (P201)

[Flash Adjust.] (Reglare bliţ) (P204)

[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă)

(imagini statice/imagini video) (P193)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală) (P195)

[Stabilizer] (Stabilizator) (P190)

[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P160)

Mod de focalizare (P135)

[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic) (P129)

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (P129)

57

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Meniul [Motion Picture] (Imagine video)

[Snap Movie] (Film instantaneu) (P212)

[Motion Pic. Set] (Setare imagine video)

([Rec Format] (Format înregistrare)

(P208) /[Rec Quality] (Calitate înregistrare)

(P208) )

[Picture Mode] (Mod Imagine) (P211)

Meniu [Custom] (Personalizare)

[Silent Mode] (Mod fără sunet) (P181)

[Peaking] (Maxim) (P153)

[Histogram] (Histogramă) (P44)

[Guide Line] (Linie de ghidare) (P44)

[Zebra Pattern] (Model zebră) (P188)

[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real) (P189)

[Rec Area] (Zonă înregistrare) (P206)

[Step Zoom] (Transfocare treptată) (P196)

[Zoom Speed] (Viteză de transfocare)

(P196)

[Touch Screen] (Ecran tactil) (P49)

4

Apăsaţi

.

Va reveni la ecranul pasului

1

.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a comuta la ecranul de înregistrare.

58

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate

(butoane funcţionale)

Puteţi aloca funcţii de înregistrare etc la butoane şi pictograme specifice.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Custom] (Personalizare)

[Fn Button Set] (Setare buton Fn)

2

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta butonul funcţional la care

doriţi să alocaţi o funcţie şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta funcţia pe care doriţi să o

alocaţi şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Unele funcţii nu pot fi alocate, acest lucru depinzând de butonul funcţional.

Meniu [Rec] (Înregistrare)/Funcţii de înregistrare

[Wi-Fi] (P250) : [Fn1]*

[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată) (P154)

[AF-ON] (Activare focalizare automată)

(P151 , 154)

[Preview] (Previzualizare) (P92) : [Fn2]*

[One Push AE] (Expunere automată cu o singură apăsare) (P93)

[Touch AE] (Expunere automată tactilă)

(P51)

[Level Gauge] (Indicator de nivel) (P45) :

[Fn3]*

[Zoom Control] (Control transfocare) (P192)

[Cursor Button Lock] (Blocare buton cursor)

(P60)

[Photo Style] (Stil foto) (P119)

[Filter Select] (Selectare filtru) (P108 , 121)

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (P127)

[Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P127)

[Quality] (Calitate) (P128)

Meniul [Motion Picture] (Imagine video)

[Snap Movie] (Film instantaneu) (P212) :

[Fn5]*

[Motion Pic. Set] (Setare imagine video)

([Rec Format] (Format înregistrare) (P208) /

[Rec Quality] (Calitate înregistrare) (P208) )

[Sensitivity] (Sensibilitate) (P157)

[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P160)

Mod de focalizare (P135)

[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic) (P129)

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (P129)

[HDR] (P130)

[Shutter Type] (Tip declanşator) (P161)

[Flash Mode] (Mod bliţ) (P201)

[Flash Adjust.] (Reglare bliţ) (P204)

[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)

(imagini statice/imagini video) (P193) : [Fn6]*

[Digital Zoom] (Transfocare digitală) (P195)

[Stabilizer] (Stabilizator) (P190)

[Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite) (P60)

[Picture Mode] (Mod Imagine) (P211)

59

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Meniu [Custom] (Personalizare)

[Silent Mode] (Mod fără sunet) (P181)

[Peaking] (Maxim) (P153)

[Histogram] (Histogramă) (P44) : [Fn4]*

[Guide Line] (Linie de ghidare) (P44)

[Zebra Pattern] (Model zebră) (P188)

[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real) (P189)

[Rec Area] (Zonă înregistrare) (P206)

[Step Zoom] (Transfocare treptată) (P196)

[Zoom Speed] (Viteză de transfocare) (P196)

[Touch Screen] (Ecran tactil) (P49)

* Setări ale butoanelor funcţionale la momentul achiziţiei.

• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

„

Utilizarea butoanelor funcţionale cu operaţii prin atingere

[Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] şi [Fn6] se utilizează prin atingerea butoanelor funcţionale.

1

Atingeţi .

2

Atingeţi [Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] sau [Fn6].

• Funcţia alocată va deveni operaţională.

Este posibil ca, depinzând de mod sau de ecranul afişat, unele funcţii să nu poată fi utilizate.

Când utilizaţi [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) (imagini statice), verificaţi dacă Picture Size]

(Rezoluţie imagine) este setată la [M] sau [S].

Operaţiile butonului cursor, [MENU/SET] (Meniu/Setare) şi selectorul de control sunt dezactivate când este setată [Cursor Button Lock] (Blocare butoane cursor). Apăsaţi din nou pe butonul funcţional pentru a le activa.

Când este setat [Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite), setările butoanelor funcţionale revin la configuraţia implicită.

Indisponibil în aceste cazuri:

Butoanele funcţionale nu sunt disponibile în modul Self Shot (Autoportret).

În următoarele cazuri, [Fn1] nu funcţionează:

[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[One Point Color] (Pată de culoare)/[Sunshine]

(Rază de soare) (Mod Control creativ)

Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

60

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Configurarea setărilor de bază ale acestui aparat

(Meniul Setup – Configurare)

Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi

[Clock Set] (Setare ceas) şi [Economy] (Economisire energie) sunt elemente importante.

P53 .

Verificaţi aceste setări înainte de a le utiliza.

[Clock Set]

(Setare ceas)

• Consultaţi P33 pentru detalii.

Setaţi ora în zona dumneavoastră de domiciliu şi la destinaţia călătoriei.

Puteţi afişa ora locală la destinaţiile de călătorie şi le puteţi înregistra pe imaginile realizate.

• Setaţi [Home] (Domiciliu) imediat după achiziţie.

[Destination] (Destinaţie) poate fi setată după configurarea [Home] (Domiciliu).

După ce aţi selectat [Destination] (Destinaţie) sau [Home] (Domiciliu), apăsaţi

◄/►

pentru a selecta o regiune, apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare) pentru a seta.

[World Time]

(Fus orar)

[DESTINATION] (Destinaţie):

Zona de destinaţie a călătoriei

Ora curentă în zona de destinaţie

Diferenţa de fus orar faţă de zona de domiciliu

[HOME] (Domiciliu):

Zona dumneavoastră de domiciliu

Ora curentă

Diferenţa de fus orar GMT (Greenwich Mean Time)

Apăsaţi ▲ dacă utilizaţi ora de vară . (Ceasul va fi setat cu o oră înainte.)

Apăsaţi ▲ din nou pentru a reveni la ora normală.

Dacă nu puteţi găsi destinaţia călătoriei în zonele afişate pe ecran, setaţi în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de zona dumneavoastră de domiciliu.

61

2.

Pornirea/Operaţii de bază

[Travel Date]

(Data călătoriei)

Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din călătorie, precum şi destinaţia de călătorie.

Puteţi afişa numărul de zile care au trecut atunci când redaţi fotografiile şi puteţi imprima acest număr pe fotografiile înregistrate utilizând funcţia [Text Stamp]

(Imprimare text) (P234) .

[Travel Setup] (Configurare călătorie):

[SET] (Setare): Sunt setate data plecării şi data revenirii. Sunt înregistrate zilele scurse (numărul de zile de la acea dată) din călătorie.

[OFF] (Dezactivare)

• Data călătoriei este anulată automat dacă data curentă este ulterioară datei de revenire.

Dacă aţi setat [Travel Setup] (Configurare călătorie) la [OFF] (Dezactivare),

[Location] (Locaţie) va fi, de asemenea, setată la [OFF] (Dezactivare).

[Location] (Locaţie):

[SET] (Setare): Destinaţia de călătorie este înregistrată la momentul

înregistrării.

[OFF] (Dezactivare)

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

Numărul de zile care a trecut de la data plecării poate fi imprimat utilizând software-ul

„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).

Data călătoriei este calculată utilizând data din setarea de ceas şi data plecării setată de dumneavoastră. Dacă setaţi [World Time] (Fus orar) la destinaţia călătoriei, data călătoriei este calculată utilizând data din setarea de ceas şi setarea de destinaţie a călătoriei.

Caracteristica [Travel Date] (Data călătoriei) este dezactivată la înregistrarea imaginilor video

[AVCHD].

La înregistrarea imaginilor în mişcare, caracteristica [Location] (Locaţie) este dezactivată.

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţia WI-FI)/[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

• Consultaţi P252 , 296 pentru detalii.

62

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Setaţi volumul pentru zgomote electronice şi zgomotul electronic al declanşatorului.

[Beep Volume]

(Volum semnal sonor):

[Shutter Vol]

(Volum declanşator):

[Beep]

(Semnal sonor)

(Nivel ridicat) (Nivel ridicat)

(Nivel scăzut)

(Nivel scăzut)

(OFF) (Dezactivare) (OFF) (Dezactivare)

[Shutter Tone] (Ton declanşator):

• Când [Silent Mode] (Mod silenţios) este setat la [ON] (Activare), [Beep Volume] (Volum semnal sonor) şi [Shutter Vol.] (Volum declanşator) sunt setate la [OFF] (Dezactivare).

[Live View Mode]

(Mod vizualizare în

timp real)

Setaţi rata de cadre a ecranului de înregistrare

(ecran Live View (Vizualizare live)).

[30fps]: Reduce consumul de energie, prelungind timpul de operare.

[60fps]: Afişează mişcările mai uniforme.

Când [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real) este setat la [30fps], calitatea imaginii pe ecranul de înregistrare poate fi mai redusă decât atunci când este setat la [60fps], dar aceasta nu afectează imaginea înregistrată.

Într-un mediu întunecat, rata de cadre poate deveni mai lentă.

Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), [Live View Mode]

(Mod vizualizare în timp real) este fixat la [60fps].

Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru a ecranului/vizorului.

[Monitor Display]

(Afişare ecran)/

[Viewfinder] (Vizor)

([Brightness] (Luminozitate)):

Reglaţi luminozitatea.

([Contrast]) (Contrast):

Reglaţi contrastul.

(Saturation] (Saturaţie)):

Ajustaţi claritatea culorilor.

([Red Tint] (Nuanţă de roşu)):

Reglaţi nuanţa de roşu.

([Blue Tint] (Nuanţă de albastru)):

Reglaţi nuanţa de albastru.

1

Selectaţi setările apăsând

▲/▼

şi reglaţi cu

◄/►

.

• Reglarea poate fi efectuată şi rotind selectorul de control.

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Unele subiecte pot apărea diferit pe ecran faţă de aspectul real al acestora. Totuşi, acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.

63

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Setează luminozitatea monitorului în funcţie de nivelul luminii ambientale.

[Monitor

Luminance]

(Luminanţă ecran)

[AUTO]:

Luminozitatea este reglată automat în funcţie de cât de luminoasă este zona din jurul camerei.

[MODE1] (Mod1):

Măriţi luminozitatea monitorului.

[MODE2] (Mod2):

Setaţi monitorul la luminozitate standard.

[MODE3] (Mod3):

Reduceţi luminozitatea monitorului.

Luminozitatea imaginilor afişate pe ecran este extinsă, deci unele subiecte pot apărea pe monitor diferit faţă de realitate. Totuşi, această îmbunătăţire nu afectează imaginile înregistrate.

Ecranul revine automat la luminozitatea standard dacă nu sunt efectuate operaţii timp de 30 de secunde în timpul înregistrării în modul [MODE1]. Ecranul va lumina din nou intens la acţionarea unui buton sau la atingere.

Când este setat [AUTO] sau [MODE1], durata de utilizare este diminuată.

[AUTO] este disponibil numai în modul de înregistrare.

Setarea iniţială în momentul utilizării adaptorului de curent alternativ (opţional) este [MODE2].

Aparatul poate fi configurat pentru prevenirea consumului inutil al bateriei.

[Economy]

(Economisire energie)

[Sleep Mode] (Mod inactiv):

Dacă nu efectuaţi nici o operaţie, alimentarea camerei se întrerupe automat după intervalul stabilit.

[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF] (Dezactivare)

[Auto Monitor Off] (Oprire automată monitor):

Dacă nu efectuaţi nici o operaţie, alimentarea ecranului se întrerupe automat după intervalul stabilit.

[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]

Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate sau opriţi şi porniţi camera pentru a anula funcţia

[Sleep Mode] (Mod inactiv).

Pentru a reporni ecranul, apăsaţi pe orice buton sau atingeţi ecranul.

Funcţia [Economy] (Economisire energie) nu este activată în următoarele cazuri.

La conectarea la un PC sau la o imprimantă

La înregistrarea sau redarea imaginilor video

În timpul unei diaporame

Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare).

Când se utilizează adaptorul de curent alternativ (opţional), [Sleep Mode] (Mod inactiv) este dezactivat.

Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), [Auto Monitor Off]

(Oprire automată monitor) este fixat la [5MIN.].

64

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Selectaţi sistemul de comunicare USB la conectarea camerei la PC sau la imprimantă cu cablul de conectare USB (furnizat).

[USB Mode]

(Mod USB)

[Select on connection] (Selectare la conectare):

Selectaţi fie [PC], fie [PictBridge(PTP)] dacă aţi conectat camera la un PC sau la o imprimantă care suportă PictBridge.

[PictBridge(PTP)]:

Setaţi la conectarea la o imprimantă care suportă funcţia PictBridge.

[PC]:

Setaţi la conectarea la un PC.

[TV Connection]

(Conexiuni televizor)

Astfel setaţi modul în care se conectează aparatul la un televizor etc.

[Video Out] (Ieşire video):

Setaţi în funcţie de sistemul TV color din ţara dumneavoastră.

[NTSC]:

Ieşirea video este setată în sistem NTSC.

[PAL]:

Ieşirea video este setată în sistem PAL.

Această funcţie va opera când este conectat cablul AV (opţional) sau cablul micro HDMI.

[TV Aspect] (Raportul dimensiunilor TV):

Setaţi pentru compatibilitate cu tipul televizorului.

[16:9]:

La conectarea la un ecran TV cu raport 16:9.

[4:3]:

La conectarea la un ecran TV cu raport 4:3.

Acest mod va funcţiona când este conectat cablul AV (opţional).

[HDMI Mode] (Mod HDMI):

Setaţi formatul pentru ieşirea HDMI atunci când efectuaţi redarea pe un televizor de înaltă definiţie compatibil cu HDMI conectat la acest aparat, utilizând cablul micro HDMI.

(i: Interlace (Intercalat): Progressive (Progresiv)

[AUTO]:

Rezoluţia de ieşire este setată în mod automat pe baza informaţiilor de la televizorul conectat.

[1080p]/[1080i]/[720p]/[576p]*1([480p]*2)

*1 Atunci când [Video Out] (Ieşire semnal video) este setată la [PAL]

*2 Atunci când [Video Out] (Ieşire semnal video) este setată la [NTSC]

Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro HDMI.

Dacă nu apare nicio imagine pe televizor cu [AUTO], comutaţi setarea la o altă setare constantă decât [AUTO] pentru a seta un format acceptat de televizorul dumneavoastră.

(Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare pentru televizor.)

65

2.

Pornirea/Operaţii de bază

[3D Playback] (Redare 3D):

Setaţi metoda de redare pentru imaginile 3D.

: Setaţi în momentul conectării la un televizor compatibil 3D.

[TV Connection]

(Conexiuni

televizor)

: Selectaţi în momentul conectării la un televizor incompatibil 3D.

Efectuaţi această setare când doriţi să vizualizaţi imagini în format

2D (imagine convenţională) pe un televizor compatibil 3D.

Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro HDMI.

• Consultaţi P299 pentru metoda de redare a imaginilor 3D în format 3D.

[VIERA Link]:

Setări care permit controlul acestui aparat cu ajutorul telecomenzii echipamentului VIERA prin cuplarea automată a acestui aparat echipamentul compatibil VIERA Link, cu ajutorul unui cablu micro HDMI.

[ON] (Activare):

Este activată operarea prin telecomandă a echipamentului compatibil cu VIERA Link.

(Nu sunt posibile toate operaţiile) Operarea prin butoane a unităţii principale va fi limitată.

[OFF] (Dezactivare):

Funcţionarea este efectuată cu ajutorul butoanelor de pe acest aparat.

Această funcţie poate fi activată doar atunci când este conectat cablul micro HDMI.

Consultaţi P303 pentru detalii.

[Menu Resume]

(Reluare meniu)

Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru fiecare meniu.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[Menu Background]

(Fundal meniu)

[Menu Information]

(Informaţii meniu)

Explicaţiile elementelor de meniu şi ale setărilor sunt afişate pe ecranul de meniuri.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

66

2.

Pornirea/Operaţii de bază

[Language] (Limbă) Setaţi limba afişată pe ecran.

• Când setaţi din greşeală o altă limbă, selectaţi limba dorită.

din pictogramele meniului pentru a seta

[Version Disp.]

(Afişare versiune)

Această funcţie permite verificarea versiunilor firmware ale camerei şi ale obiectivului.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul de afişare a versiunii pentru a afişa informaţii despre software-ul aparatului.

[Exposure Comp.

Reset] (Resetare de compensare expunere)

O valoare de expunere poate fi resetată când modul de înregistrare este modificat sau când camera este oprită.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[Self Timer Auto Off]

(Oprire automată temporizator)

Setează anularea temporizatorului automat la oprirea acestui aparat.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[No.Reset]

(Resetare număr)

Selectaţi numărul de fişier al următoarei înregistrări la 0001.

Numărul de folder este actualizat, iar numerotarea fişierelor începe de la 0001.

Poate fi alocat un număr de folder între 100 şi 999.

Numărul de folder trebuie resetat înainte de a ajunge la 999. Vă recomandăm să formataţi cardul

(P27) după ce aţi salvat datele pe calculator sau altundeva.

Pentru a reseta numărul de folder la 100, formataţi mai întâi cardul şi apoi utilizaţi această funcţie pentru a reseta numărul de fişier. Se afişează un ecran de resetare pentru numărul de folder.

Selectaţi [Yes] (Da) pentru a reseta numărul de folder.

Setările de meniu de înregistrare sau configurare/personalizare sunt resetate la implicit.

[Reset] (Resetare)

Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:

Setările de înregistrare şi modul de acţionare

Setările de înregistrare ([Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şi setările

[Profile Setup] (Configurare profil))

Setările de configurare/personalizare

Când setările de configurare/personalizate sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea, resetate.

Setarea [World Time] (Fus orar)

Setarea [Travel Date] (Data călătoriei) (data plecării, data revenirii, locaţia)

Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afişaj), [Picture Sort] (Sortare imagini) şi [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere) din meniul [Playback] (Redare)

Numărul de folder şi setarea de ceas nu sunt modificate.

67

2.

Pornirea/Operaţii de bază

[Reset Wi-Fi Settings]

(Resetare setări Wi-Fi)

Resetează toate setările din meniul [Wi-Fi] la valorile implicite din fabrică.

(Excluzând [LUMIX CLUB] (P286) )

Resetaţi întotdeauna camera când o depuneţi la deşeuri sau o vindeţi, pentru a preveni utilizarea neautorizată a informaţiilor personale salvate în cameră.

Resetaţi întotdeauna camera după ce faceţi o copie a informaţiilor personale atunci când o trimiteţi pentru reparaţii.

[Pixel Refresh]

(Reîmprospătare pixeli)

Aceasta va efectua optimizarea dispozitivului de imagistică şi a procesării de imagine.

Dispozitivul de realizare a imaginii şi procesarea imaginii sunt optimizate la achiziţionarea camerei.

Utilizaţi această funcţie când se înregistrează pete luminoase inexistente la subiect.

Opriţi camera, după care porniţi-o după rectificarea pixelilor.

[Sensor Cleaning]

(Curăţare senzor)

[Format] (Formatare)

Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful care s-au depus pe partea frontală a dispozitivului de imagistică.

• Funcţia de reducere a prafului va opera în mod automat atunci când este pornită camera, însă puteţi utiliza această funcţie atunci când vedeţi praf. (P350)

• Consultaţi P27 pentru detalii.

68

2.

Pornirea/Operaţii de bază

Introducerea textului

Este posibilă introducerea numelor copiilor sau animalelor de casă, precum şi a locaţiilor de înregistrare.

Când este afişat un ecran care arată ca cel din dreapta, puteţi introduce caracterele.

(Pot fi introduse doar simboluri şi caractere alfabetice.)

• Exemplu de operare pentru afişarea unui ecran:

[Rec] (Înregistrare)

[Profile Setup] (Configurare profil) [SET] (Setare)

[Baby1] (Bebeluş 1)

[Name] (Nume) [SET] (Setare)

1

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta text şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare) pentru a înregistra.

Mutaţi cursorul spre şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a comuta textul

între [A] (majuscule), [a] (minuscule), [1] (cifre) şi [&] (caractere speciale).

Pentru a introduce din nou acelaşi caracter, rotiţi selectorul de control spre dreapta, pentru a deplasa cursorul.

Următoarele operaţii pot fi efectuate deplasând cursorul deasupra elementului şi apăsând

[MENU/SET] (Meniu/Setare):

: Introduceţi un spaţiu gol

[Delete] (Ştergere): Ştergeţi un caracter

: Mutaţi cursorul de intrare spre stânga

: Mutaţi cursorul de intrare spre dreapta

Pot fi introduse maximum 30 de caractere.

(Maximum 9 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaştere faţă))

• Pot fi introduse maximum 15 de caractere pentru , , , şi .

(Maximum 6 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaştere faţă))

2

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a muta cursorul spre [Set] (Setare) şi apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza introducerea textului.

Textul poate fi derulat dacă întregul text introdus nu se încadrează pe ecran.

69

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată

(Mod automat inteligent))

Mod de înregistrare:

În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect şi scenă, aşadar îl recomandăm când doriţi să nu modificaţi setările camerei şi să înregistraţi fără a vă gândi la ele.

(

Camera detectează automat scenele (Detectare scene)

: Când realizaţi fotografii,

: Când înregistraţi imagini video)

[i-Portrait]

(Portret inteligent)

[i-Scenery]

(Peisaj inteligent)

[i-Macro]

[i-Night Portrait]

(Portret nocturn inteligent *

1

[i-Night Scenery]

(Peisaj nocturn inteligent)

[iHandheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)*

2

[i-Food]

(Scenă mâncare inteligentă)

[i-Baby]

(Bebeluş inteligent)*

3

[i-Sunset]

(Apus inteligent)

[i-Low Light]

(Lumină slabă inteligentă)

*1 Se afişează numai când bliţul integrat este deschis.

*2 Se afişează doar atunci când setaţi [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare). (P74)

*3 Când setaţi [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) la [ON] (Activare), se va afişa

• pentru zilele de naştere aferente feţelor deja înregistrate, doar atunci când se detectează faţa/ochii unei persoane în vârstă de 3 ani sau mai tânără.

este setat dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard sunt setate.

Modul Intelligent Auto (Automat inteligent) reglează automat setările funcţiilor principale, permiţându-vă să

înregistraţi imaginile fără a fi necesară efectuarea de setări avansate. Când doriţi să înregistraţi imaginile cu uşurinţă, utilizaţi modul Intelligent Auto (Automat inteligent).

({: posibil, : imposibil)

Setarea luminozităţii

Setarea tonului de culoare

Defocus Control

(Controlul defocalizării)

Meniuri care pot fi setate

Mod Intelligent Auto Plus

(Automat inteligent plus)

{

{

{

Consultaţi P79

:

Mod auto inteligent

pentru detalii.

{

70

3.

Moduri de înregistrare

1

Apăsaţi

.

Camera va comuta fie la modul Intelligent Auto

(Automat inteligent) utilizat cel mai recent, fie la modul

Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus).

La momentul achiziţiei, modul este setat la Intelligent

Auto Plus (Automat inteligent plus). (P78)

Indicatorul luminos Intelligent Auto (Automat inteligent) luminează când setaţi camera la Modul Intelligent Auto

(Automat Inteligent).

Dacă apăsaţi din nou pe buton, indicatorul luminos Intelligent

Auto (Automat inteligent) se va stinge şi camera va fi setată la modul de înregistrare selectat cu selectorul de mod.

2

Aliniaţi ecranul cu subiectul.

• Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastru timp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită.

(Detectare automată a scenei)

Comutarea metodei de operare a butonului

[Custom] (Personalizare)

[iA Button Switch] (Comutator iA)

[Single Press] (O singură apăsare):

Va comuta la modul Automat inteligent (

[Press and hold] (Ţineţi apăsat):

Va comuta la modul Automat inteligent (

sau

sau

) apăsând

) apăsând

.

pentru scurt timp.

71

3.

Moduri de înregistrare

„

Funcţii cu acţiune automată

• Următoarele funcţii sunt efectuate automat pentru a permite camerei să realizeze setările optime.

Detectarea scenei

Compensare iluminare de fundal

[Face/Eye Detection] (Detectare faţă/ochi)

Auto White Balance (Balans de alb automat)

Controlul sensibilităţii ISO Inteligent

[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)

[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)

[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic)

[Shading Comp.] (Compensare umbră)

[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)

[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)

„

Focalizare automată, Detectare faţă/ochi şi recunoaştere faţă

Modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat automat la . Dacă atingeţi subiectul, funcţia

AF Tracking (Urmărire AF) este operaţională. De asemenea, funcţia AF tracking (Urmărire AF) va fi operabilă dacă apăsaţi

şi apoi apăsaţi butonul declanşator la jumătate.

(În ceea ce priveşte urmărirea focalizării automate, consultaţi P140 pentru detalii.)

Când este setat , sau , va fi focalizat ochiul mai aproape de cameră, în timp ce expunerea va fi optimizată pentru faţă.

În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) sau Intelligent

Auto (Automat inteligent), nu puteţi schimba ochiul focalizat.

([Face/Eye Detection] (Detectare faţă/ochi))

În timpul urmăririi focalizării automate, detectarea scenei nu funcţionează până când nu este blocat subiectul.

Când setaţi [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) la [ON] (Activare) şi este detectată o faţă similară cu faţa înregistrată, se afişează [R] în partea dreaptă sus a , sau .

„

Despre bliţ

Modul bliţ este setat la când bliţul este închis, respectiv la

• Timpul de expunere va fi mai mare în timpul

(AUTO) când este deschis.

Când bliţul este deschis, camera setează automat

Reducere efect de ochi roşii), sau

, (AUTO/Red-Eye Reduction -

pentru corelarea cu tipul subiectului şi cu luminozitatea.

Deschideţi bliţul atunci când doriţi să îl utilizaţi. (P198)

Când este setat sau , [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii) este activat.

sau al .

72

3.

Moduri de înregistrare

„

Detectarea scenei

• Dacă utilizaţi un trepied, de exemplu, iar camera a determinat faptul că trepidaţiile sunt minime când detecţia scenei a fost identificată ca , timpul de expunere va fi mai mare decât de obicei.

Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera când realizaţi fotografiile.

• Din cauza condiţiilor, precum cele menţionate mai jos, poate fi identificat un mod diferit pentru acelaşi subiect.

− Condiţii subiect: Când faţa este luminoasă sau întunecată, dimensiunea, culoarea şi forma subiectului, distanţa la subiect, contrastul subiectului, când subiectul se află în mişcare

− Condiţii de înregistrare: Apus, răsărit de soare, în condiţii de lumină slabă, când camera este supusă la trepidaţii, când este utilizată funcţia de transfocare

Compensare a iluminării de fundal

Când există o iluminare din fundal, subiectul este mai întunecat, iar camera va încerca automat să corecteze acest lucru crescând luminozitatea imaginii.

În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) sau Intelligent Auto (Automat inteligent), compensarea iluminării de fundal funcţionează automat.

73

3.

Moduri de înregistrare

Înregistrarea scenelor nocturne

([iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))

Mod de înregistrare:

Când setaţi [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare) şi

este detectată în timpul realizării fotografiilor nocturne fără trepied, imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală şi sintetizate într-o singură imagine.

Acest mod este util dacă doriţi să realizaţi fotografii nocturne extraordinare, cu vibraţii şi zgomot minime, fără a utiliza un trepied.

[Rec] (Înregistrare)

iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă

fără trepied)

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.

Se afişează un mesaj în care se anunţă faptul că vor fi realizate mai multe imagini.

Nu deplasaţi camera în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşatorului.

În cazul în care camera este montată pe un trepied sau un alt tip de stand, detectat.

nu va fi

• Setarea bliţului este fixată la (dezactivare forţată bliţ).

Indisponibil în aceste cazuri:

• [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără bliţ) nu este operaţională pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− Când [Quality](Calitate) este setată la

, sau

− Când este setată [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) în meniul [Rec] (Înregistrare)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

(numai când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) este setată)

74

3.

Moduri de înregistrare

Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradaţie bogată

([iHDR])

Mod de înregistrare:

Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare) şi de exemplu, există un contrast puternic între fundal şi subiect, sunt înregistrate mai multe imagini statice cu expuneri diferite şi sunt combinate pentru a crea o singură imagine statică având gradaţie bogată.

[iHDR] funcţionează automat, după necesităţi. Când este activată, apare pe ecran.

[Rec] (Înregistrare)

[iHDR] [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

• Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.

• Se afişează un mesaj în care se anunţă faptul că vor fi realizate mai multe imagini.

Nu deplasaţi camera în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşatorului.

• Nu puteţi realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinaţiei de imagini.

• Este posibil ca un subiect în mişcare să fie înregistrat cu neclarităţi nenaturale.

Indisponibil în aceste cazuri:

[iHDR] nu este operaţional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− La înregistrarea cu ajutorul bliţului

− Când înregistraţi în modul Rafală

− La înregistrarea cu încadrare automată

− Când [Quality](Calitate) este setată la

, sau

− Când este setată [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) în meniul [Rec] (Înregistrare)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

(numai când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) este setată)

75

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat (Controlul defocalizării)

Mod de înregistrare:

Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.

1

Apăsaţi

pentru a afişa ecranul de setări.

• De fiecare dată când se apasă pe

în modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus), camera comută între funcţia de setare a luminozităţii (P77) , funcţia de control al defocalizării şi funcţionarea normală.

• De fiecare dată când se apasă pe

în modul Intelligent Auto (Automat Inteligent), camera comută între funcţia de control al defocalizării şi funcţionarea normală.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a seta nivelul de estompare.

Defocalizare puternică

„

La operarea ecranului tactil

Atingeţi .

Defocalizare slabă

Atingeţi pentru a afişa ecranul de setări.

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a încheia operaţia de control al defocalizării.

Prin apăsarea pe anularea setării.

de pe ecranul de setare a nivelului de estompare se determină

În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) (

(Focalizare automată) este setat la .

sau ), modul Auto Focus

Poziţia zonei de focalizare automată poate fi setată prin atingerea ecranului.

(Dimensiunile acesteia nu pot fi modificate)

În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil să auziţi un sunet de la obiectiv atunci când se utilizează funcţia de control al defocalizării, dar aceasta se datorează acţionării aperturii obiectivului şi nu reprezintă o defecţiune.

În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca sunetele operaţionale ale funcţiei de control al defocalizării să fie înregistrate pe durata înregistrării unor imagini video atunci când se utilizează funcţia.

Indisponibil în aceste cazuri:

• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţia de control al defocalizării să nu fie operaţională. Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.

76

3.

Moduri de înregistrare

Înregistrarea imaginilor prin modificarea luminozităţii sau a tonului de culoare

Mod de înregistrare:

Acest mod permite modificarea luminozităţii şi a tonului de culoare la setările dumneavoastră preferate de la valorile setate de cameră.

Setarea luminozităţii

1

Apăsaţi

pentru a afişa ecranul de setări.

• La fiecare apăsare pe

se comută între configurarea luminozităţii, controlul defocalizării (P76) şi finalizarea operării.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a regla luminozitatea.

Setarea culorii

1

Apăsaţi

pentru a afişa ecranul de setări.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a regla culoarea.

• Astfel va fi ajustată culoarea imaginii de la o culoare roşiatică la o culoare albăstruie.

• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.

„

Modificarea setărilor prin utilizarea ecranului tactil

Atingeţi .

Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setaţi.

: Ton de culoare

: Luminozitate

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.

Dacă [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) este setat la [ON] (Activare), setarea de luminozitate va reveni la nivelul implicit (punctul central) când aparatul este oprit sau când camera este comutată într-un alt mod de înregistrare.

Setarea de culoare va reveni la nivelul implicit (punctul central) când aparatul este oprit sau când camera este comutată într-un alt mod de înregistrare.

77

3.

Moduri de înregistrare

Despre modul Intelligent Auto (Automat inteligent) şi modul Intelligent Auto

Plus (Automat inteligent plus)

„

Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) şi modul Intelligent Auto (Automat inteligent)

1

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

2

Apăsaţi

.

3

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta fila

4

Apăsaţi

pentru a selecta

sau

sau

şi apoi

.

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă se apasă pe [DISP.] (Afişare), se va afişa descrierea modului selectat.

De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând pictograma modului de

înregistrare în ecranul de

înregistrare.

78

3.

Moduri de înregistrare

„

Meniuri care pot fi setate

Pot fi setate numai următoarele meniuri.

Meniu

[Rec]

(Înregistrare)

[Motion Picture]

(Imagine video)

[Custom]

(Personalizare)

[Setup]

(Configurare)

Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)

Element

[Photo Style] (Stil foto)/[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)/[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)/[Quality] (Calitate)/[Focus Mode] (Mod de focalizare)/

[Burst Rate] (Rată rafală)/[Auto Bracket] (Încadrare automată)/[Self Timer]

(Temporizator)/[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)/[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)/[Shutter

Type] (Tip declanşator)/[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă)/[Color

Space] (Spaţiu de culoare)/[Stabilizer] (Stabilizator)/[Face Recog.]

(Recunoaştere faţă)/[Profile Setup] (Configurare profil)

[Photo Style] (Stil foto)/[Snap Movie] (Film instantaneu)/[Rec Format] (Format

înregistrare)/[Rec Quality] (Calitate înregistrare) /[Focus Mode] (Mod de focalizare)/ [Continuous AF] (Focalizare automată continuă)/[Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extinsă)/[Mic Level Disp.] (Afişare nivel microfon)/[Mic Level

Adj.] (Ajustare nivel microfon)/[Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)

[Silent Mode] (Mod fără sunet)/[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe jumătate)/[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct de focalizare)/

[Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare automată punct de focalizare)/ [MF Guide]

(Ghid focalizare manuală)/ [Peaking] (Maxim)/[Histogram] (Histogramă)/

[Guide Line] (Linie de ghidare)/[Highlight] (Evidenţiere)/[Zebra Pattern]

(Model zebră)/[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real)/

[Constant Preview] (Previzualizare constantă)/[Dial Guide] (Ghid selector)/

[Rec Area] (Zonă înregistrare)/[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)/ [Auto

Review] (Revizualizare automată)/[Fn Button Set] (Setare buton Fn)/

[Q.MENU]/[iA Button Switch] (Comutator iA)/[Video Button] (Buton video)/

[Power Zoom Lens] (Obiectiv cu zoom automat)/[Lens w/o Focus Ring]

(Obiectiv fără inel de focalizare)/[Self Shot] (Autoportret)/[Touch Settings]

(Setări tactile)/[Touch Scroll] (Derulare tactilă)/[Menu Guide] (Ghid meniu)/

[Shoot w/o Lens] (Înregistrare fără obiectiv)

Se pot seta toate elementele din meniu. (P61)

Meniu

[Rec]

(Înregistrare)

[Motion Picture]

(Imagine video)

[Custom]

(Personalizare)

[Setup]

(Configurare)

Mod auto inteligent

Element

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)/[Picture Size] (Rezoluţie imagine)/[Focus Mode]

(Mod de focalizare)/[Burst Rate] (Rată rafală)/[Self Timer] (Temporizator)/

[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/

[iHDR]/[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)/[Stop Motion Animation]

(Animaţie stop cadru)/ [Face Recog.] Recunoaştere faţă)

[Snap Movie] (Film instantaneu)/[Rec Format] (Format înregistrare)/[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)/[Focus Mode] (Mod de focalizare)

[Silent Mode] (Mod fără sunet)/[Guide Line] (Linie de ghidare)/[Remaining Disp.]

(Afişare timp rămas)

Se pot seta toate elementele din meniu. (P61)

79

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea autoportretelor ([Self Shot])

(Autoportret)

Moduri aplicabile:

Dacă rotiţi monitorul, este activat modul Self Shot (Autoportret).

Puteţi să realizaţi autoportrete în timp ce priviţi ecranul.

În modul Self Shot (Autoportret)...

Stabilirea unei compoziţii este mai simplă, deoarece

înregistrarea se realizează în timp ce priviţi ecranul.

Imaginile cu poziţii şi expresii diferite ale feţei pot fi realizate simultan mărind numărul de imagini de înregistrat.

Activează automat operaţia de atingere.

Setările pentru modurile de înregistrare respective sunt păstrate, cu excepţia setărilor de înregistrare pentru modul

Self Shot (Autoportret) (P80) .

În modul Playback (Redare), puteţi seta camera să afişeze doar imaginile realizate în modul Self Shot (Autoportret).

([Category Play] (Redare categorie) (P229)

1

Rotiţi monitorul în modul ilustrat în figură.

• Când rotiţi monitorul, o imagine în oglindă va fi afişată pe monitor.

2

Atingeţi elementul.

80

3.

Moduri de înregistrare

Face feţele oamenilor să pară mai luminoase şi tonul pielii mai fin.

(Soft Skin)

(Piele fină)

(Off) (Dezactivare), (Low) (Redus), (Medium)

([Defocalizare])

(Mediu), (High) (Ridicat)

Estompează fundalul în care apar feţele detectate.

(Reţineţi că feţele îndepărtate din imagine vor fi estompate

împreună cu fundalul.)

(Off) (Dezactivare), (On) (Activare)

Face ca oamenii să pară mai slabi.

[Slimming Mode]

(Mod Slăbire)

(Off) (Dezactivare), (Low) (Redus), (High) (Ridicat)

Setează modul în care este eliberat butonul declanşator. (P83)

([Shutter])

(Obturator)

(Shutter button only) (Doar buton declanşator), (Touch)

(Atingere), (Buddy) (Prieten), (Face) (Faţă)

Setează numărul de imagini care trebuie realizate succesiv.

([Shots])

(Capturi)

(1 imagine)/ (2 imagini)/ (3 imagini)/

([Countdown]

(Numărătoare inversă))

(4 imagini)

Realizează o fotografie după numărătoarea inversă.

([Off]) (Dezactivare)/ (3)/ (10)

3

Stabiliţi-vă poziţia în timp ce priviţi spre monitor.

• Zona AF (Focalizare automată) este afişată în jurul feţei subiectului prin funcţia de detectare a feţei/ochilor.

(Dacă în Mod AF (Focalizare automată) nu este disponibil cu modul de înregistrare curent, o setare de focalizare disponibilă va fi utilizată pentru fiecare mod de înregistrare.)

4

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza şi apoi apăsaţi-l complet pentru a realiza o fotografie.

Priviţi spre obiectiv în timpul înregistrării.

Numărătoarea inversă începe şi la sfârşitul acesteia are loc

înregistrarea. Dacă este setată înregistrarea mai multor imagini,

înregistrarea continuă până la atingerea numărului setat.

Pentru informaţii despre cum să începeţi realizarea unei fotografii utilizând [Shutter] (Declanşator), consultaţi P83 .

Realizarea fotografiilor utilizând butonul [Fn1]

Butonul [Fn1] funcţionează ca un buton declanşator în modul

Self Shot (Autoportret). (Poate fi apăsat doar complet.)

Butonul vă permite să realizaţi autoportrete în timp ce ţineţi camera cu mâna dreaptă.

Activarea/dezactivarea modului Self Shot (Autoportret)

[Custom] (Personalizare)

[Self Shot] (Autoportret) [ON]/[OFF]

(Activare/Dezactivare)

• Când este setată [OFF] (Dezactivare), modul Self Shot (Autoportret) nu va fi setat nici când monitorul este rotit.

81

3.

Moduri de înregistrare

• Aveţi grijă să nu priviţi direct în lumina bliţului şi a indicatorului luminos de asistare a focalizării automate.

• Când este setată [Soft Skin] (Piele fină)

− Dacă selectaţi

(Medium) (Mediu) sau (High) (Ridicat), afişajul ecranului de

înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

− Înregistrarea cu

(Medium) (Mediu) sau (High) (Ridicat) necesită un timp suplimentar de procesare a imaginii. Acest lucru înseamnă că este necesar un interval de timp până când veţi putea să realizaţi următoarea fotografie.

− Efectul de atenuare se aplică şi părţii care prezintă un ton similar cu tenul subiectului.

− Este posibil ca acest mod să nu fie operaţional în condiţii de iluminare insuficientă.

• Dacă setaţi [Defocusing] (Defocalizare) la (On) (Activare), afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre. În plus, deoarece înregistrarea cu [Defocusing] (Defocalizare) necesită un timp suplimentar de procesare a imaginii, durează o perioadă până când veţi putea să realizaţi următoarea fotografie.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− La înregistrarea imaginilor video

− Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când utilizaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

• [Soft Skin] (Piele fină) şi [Defocusing] (Defocalizare) nu sunt disponibile în următoarele cazuri:

− [Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky]

(Cer nocturn rece)/[/[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Artistic

Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Soft Image of a Flower] (Imagine delicată a unei flori)/ [Appetizing Food] (Alimente apetisante)/[Cute Dessert] (Desert drăguţ)

(Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

− Mod Control creativ

− Când un efect de imagine în [Filter Select] (Selectare filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru) este setat

− În Manual Focus (Focalizare manuală)

Dacă distanţa faţă de subiect este prea mică, este posibil ca, în funcţie de obiectivul utilizat, cum ar fi un obiectiv telefoto, acesta să nu focalizeze.

82

3.

Moduri de înregistrare

Schimbarea modului în care este eliberat butonul declanşator

În [Shutter] (Declanşator), puteţi selecta modul în care începeţi înregistrarea fără a apăsa butonul declanşator.

Vă recomandăm să evitaţi utilizarea butonului declanşator, de exemplu, atunci când apar trepidaţii în timpul operării declanşatorului.

• Puteţi începe înregistrarea apăsând butonul declanşator indiferent de setarea [Shutter] (Declanşator).

Atunci când folosiţi butonul declanşator.

(Shutter button only) (Doar butonul declanşator), poate fi utilizat doar

• Pentru informaţii privind (Touch (Atingere), consultaţi P50 .

Indisponibil în aceste cazuri:

(Face) (Faţă) şi (Buddy) (Prieten) nu sunt disponibile în următoarele cazuri:

− Moduri de înregistrare care nu permit setarea la

(P138)

− În Manual Focus (Focalizare manuală)

din AF (Mod focalizare automată)

Declanşare la detectarea feţei

Declanşatorul este eliberat când o faţă detectată de funcţia Face/Eye Detection (Detectare faţă/ochi) este acoperită de o mână sau de un alt obiect şi este detectată din nou.

Afişaţi cadrul galben al Face/Eye Detection (Detectare faţă/ochi).

Acoperiţi-vă faţa cu mâna sau cu un alt obiect astfel încât cadrul galben să dispară un moment.

Când vă îndepărtaţi mâna şi cadrul galben este afişat, declanşatorul este eliberat.

Declanşare la detectarea unui prieten

Declanşatorul este eliberat când două feţe detectate de funcţia Face/Eye Detection (Detectare faţă/ochi) se apropie una de cealaltă.

Afişaţi două cadre Face/Eye Detection (Detectare faţă/ochi).

• Când aţi selectat (Buddy) (Prieten), chiar dacă sunt prezenţi mai mulţi subiecţi, Face/Eye

Detection (Detectare faţă/ochi) detectează maximum două feţe.

Declanşatorul este eliberat când două cadre se apropie unul de celălalt la o anumită distanţă.

83

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite

(Mod Programme AE - Programare expunere automată)

Mod de înregistrare:

Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii în funcţie de luminozitatea subiectului.

Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări în meniul [Rec]

(Înregistrare).

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi afişaţi valoarea aperturii şi valoarea timpului de expunere pe ecran.

Valoare apertură

Timp expunere

• Dacă expunerea nu este corespunzătoare atunci când butonul declanşator este apăsat la jumătate, valoarea aperturii şi timpul de expunere au culoarea roşie şi luminează intermitent.

84

3.

Moduri de înregistrare

Comutare program

În modul Programme AE (Programare expunere automată), puteţi comuta valoarea presetată a aperturii şi timpul de expunere fără a modifica expunerea. Această operaţie se numeşte comutare de program.

Puteţi estompa fundalul prin reducerea valorii de apertură sau puteţi înregistra un subiect în mişcare mult mai dinamic prin reducerea vitezei declanşatorului la realizarea unei fotografii în mod

Programme AE (Programare expunere automată).

1 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi afişaţi valoarea aperturii şi valoarea timpului de expunere pe ecran.

2 În timp ce sunt afişate valorile (aproximativ 10 secunde), efectuaţi comutarea programului rotind selectorul de control.

Indicaţie de comutare a programului

• În timpul afişării valorilor numerice, cu fiecare apăsare a butonului cursor

comută între comutarea programului şi compensarea expunerii. (P156)

Pentru a anula comutarea programului, opriţi camera sau rotiţi selectorul de control până când dispare indicatorul de comutare a programului.

Comutarea programului poate fi anulată cu uşurinţă setând [Fn Button Set] (Setare buton Fn) din meniul [Custom] (Personalizare) la [One Push AE] (AE cu o singură apăsare). (P93)

Afişarea/neafişarea indicatorului de măsurare a expunerii

[Custom] (Personalizare)

[Expo.Meter] (Măsurare expunere) [ON]/[OFF]

(Activare/Dezactivare)

Exponometru

• Setaţi la [ON] (Activare) pentru a afişa exponometrul la corectarea expunerii, efectuarea comutării programului, setarea aperturii şi setarea timpului de expunere.

• Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.

• Când exponometrul nu este afişat, schimbaţi informaţiile afişate pentru ecran apăsând pe [DISP.]

(Afişare). (P43)

• Exponometrul dispare după aproximativ 4 secunde dacă nu este efectuată nicio operaţie.

85

3.

Moduri de înregistrare

Exemplu de comutare a programului

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]

(A): Valoare apertură

(B): Timpul de expunere

Diagrama liniei de program

Reprezintă valoarea aperturii şi timpul de expunere setate automat de cameră la fiecare valoare de expunere.

Valoarea comutării de program

Reprezintă combinaţia dintre intervalul de apertură şi timpul de expunere pe care o puteţi schimba prin Programme Shift (Comutare program) la fiecare valoare de expunere.

Limita liniei de program

Reprezintă combinaţia dintre intervalul de apertură şi timpul de expunere pe care o puteţi schimba prin Programme Shift (Comutare program) cu camera.

„EV“ este o abreviere de la „Exposure Value” (Valoare expunere).

EV variază în funcţie de valoarea aperturii sau a timpului de expunere.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Comutarea de program este disponibilă în toate setările [Sensitivity] (Sensibilitate) cu excepţia .

86

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor specificând apertura/timpul de expunere

Mod de înregistrare:

• Efectele valorii setate a aperturii şi a timpului de expunere nu vor fi vizibile pe ecranul de

înregistrare. Pentru a examina ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizaţi [Preview]

(Previzualizare). (P92)

• Luminozitatea ecranului şi a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificaţi imaginile pe ecranul de redare.

Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)

Când setaţi valoarea aperturii, camera optimizează automat timpul de expunere pentru luminozitatea subiectului.

Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar. Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai estompată.

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Rotiţi selectorul de control pentru a seta valoarea aperturii.

Valoare apertură

Exponometru

• Fiecare apăsare a butonului cursor

S

comută între setarea aperturii şi compensarea expunerii.

Valoare apertură:

Reduce Facilitează defocalizarea fundalului.

Valoare apertură:

Creşte Facilitează menţinerea focalizării până la fundal.

• Rotiţi selectorul de control pentru a afişa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.

• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent dacă expunerea nu este corespunzătoare.

• Când se utilizează un obiectiv cu inel de apertură, setaţi poziţia inelului de apertură la [A] pentru a activa setările selectorului de control. În alte poziţii decât [A], setarea inelului va fi prioritară.

87

3.

Moduri de înregistrare

Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)

Când setaţi timpul de expunere, camera optimizează automat valoarea aperturii pentru luminozitatea subiectului.

Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai mic.

Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Rotiţi selectorul de control pentru a seta timpul de expunere.

Timpul de expunere

Exponometru

• Fiecare apăsare a butonului cursor

comută între setarea timpului de expunere şi compensarea expunerii.

Timp de expunere:

Lent Facilitează exprimarea mişcărilor.

Timp de expunere:

Rapid Facilitează fixarea mişcărilor.

Rotiţi selectorul de control pentru a afişa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.

Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent dacă expunerea nu este corespunzătoare.

• Recomandăm utilizarea unui trepied când timpul de expunere este mare.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Când bliţul este activat, cel mai redus timp de expunere care poate fi selectat este de 1/50 dintr-o secundă. (P203)

• Când se utilizează obturatorul de tip cortină electronică frontală, nu se pot seta timpi de expunere sub 1/500 dintr-o secundă.

Când se utilizează obturatorul electronic, nu se pot seta timpi de expunere mai mari de 1 secundă.

88

3.

Moduri de înregistrare

Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere.

Asistenţa de expunere manuală apare în porţiunea inferioară a ecranului pentru a indica expunerea.

1

Setaţi selectorul de mod la ].

2

Rotiţi selectorul de control pentru a seta valoarea aperturii şi timpul de expunere.

Indicator de măsurare a expunerii

Valoare apertură

Timp de expunere

Asistenţa la expunere manuală

• Fiecare apăsare a butonului cursor

comută între setarea aperturii şi setarea timpului de expunere.

Valoare apertură

Reduce

Facilitează defocalizarea fundalului.

Creşte

Facilitează menţinerea focalizării până la fundal.

Timp de expunere

Lung

Facilitează exprimarea mişcărilor.

Scurt

Facilitează fixarea mişcărilor.

89

3.

Moduri de înregistrare

Optimizarea sensibilităţii ISO pentru timpul de expunere şi valoarea aperturii

Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera setează sensibilitatea ISO automat, astfel

încât expunerea să corespundă timpului de expunere şi valorii aperturii.

• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil să nu fie serată o expunere corespunzătoare sau ca sensibilitatea ISO să crească.

Asistenţa de expunere manuală

Expunerea este corespunzătoare.

Setaţi un timp de expunere mai mic sau o valoare de apertură mai mare.

Setaţi un timp de expunere mai mare sau o valoare de apertură mai mică.

• Asistarea manuală a expunerii este aproximativă. Recomandăm vizualizarea imaginilor pe ecranul de redare.

„

Despre [T] (Timp)

Când setaţi timpul de expunere la T (timp) şi apăsaţi complet butonul declanşatorului, începe o expunere. (Continuă până la aproximativ 60 secunde)

Dacă apăsaţi din nou complet butonul declanşator, expunerea se va încheia.

Deoarece această funcţie vă permite să ajustaţi timpul de expunere la valoarea dorită, este convenabilă pentru realizarea unor fotografii cu artificii, scene nocturne, etc.

• Dacă setaţi timpul de declanşare la [T], [T] este afişat pe ecran.

• Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [T], utilizaţi un acumulator încărcat suficient. (P20)

• Funcţia de asistenţă a expunerii manuale nu este afişată.

• Această funcţie nu este disponibilă când utilizaţi declanşatorul electronic.

• Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.

• Când realizaţi imagini cu timpul de expunere setat la [T], vă recomandăm utilizarea unui trepied şi realizarea fotografiilor de la distanţă prin conectarea camerei la un smartphone, pentru a preveni trepidaţiile camerei. (P259)

• Atunci când realizaţi fotografii cu timpul de expunere setat la [T], zgomotul de imagine poate deveni vizibil. Pentru a evita zgomotul de imagine, recomandăm setarea [Long

Shtr NR] (Reducerea a zgomotului de imagine pentru timpul de expunere mare) din meniul [Rec] (Înregistrare) la [ON] (Activare) înainte de a realiza fotografii. (P131)

90

3.

Moduri de înregistrare

Verificarea/neverificarea efectelor aperturii şi a timpului de expunere pe ecranul de înregistrare

[Custom] (Personalizare)

[Constant Preview] (Previzualizare constantă)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Această funcţie nu va opera la utilizarea bliţului. Închideţi bliţul.

• Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.

• Rotiţi selectorul de control pentru a afişa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în roşu.

• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent dacă expunerea nu este corespunzătoare.

• Recomandăm utilizarea unui trepied când timpul de expunere este mare.

• Atunci când utilizaţi un obiectiv cu inel de apertură, inelul de apertură are prioritate.

Indisponibil în aceste cazuri:

Când bliţul este activat, cel mai redus timp de expunere care poate fi selectat este de 1/50 dintr-o secundă. (P203)

Când se utilizează obturatorul de tip cortină electronică frontală, nu se pot seta timpi de expunere sub 1/500 dintr-o secundă.

• Când se utilizează obturatorul electronic, nu se pot seta timpi de expunere mai mari de 1 secundă.

91

3.

Moduri de înregistrare

Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere

(Mod de previzualizare)

Moduri aplicabile:

Efectele aperturii şi a timpului de expunere pot fi verificate utilizând modul de previzualizare.

Confirmarea efectelor aperturii: Puteţi verifica profunzimea unui câmp (domeniu de focalizare efectiv) înainte de a realiza o fotografie prin închiderea declanşatorului tip foaie la valoarea aperturii setată de dumneavoastră.

Confirmaţi efectele timpului de expunere: Deplasarea poate fi confirmată prin afişarea imaginii efective care va fi realizată cu timpul de expunere efectiv.

Atunci când timpul de expunere este setat pentru o valoare mică, afişarea în vizualizarea timpului de expunere va fi precum cea unul film cu declanşare temporizată. Aceasta este utilizată în cazuri precum oprirea deplasării apei curgătoare.

1 Setaţi un buton funcţional la [Preview] (Previzualizare). (P59)

• Pasul următor este un exemplu în care funcţia [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului [Fn2].

2 Atingeţi .

3 Comutaţi la ecranul de confirmare apăsând pe [Fn2].

Ecranul este comutat de fiecare dată când atingeţi [Fn2].

Ecran normal de înregistrare

Ecran de previzualizare al efectului de apertură

Efectul aperturii: c

Efectul timpului de expunere:

Ecran de previzualizare al efectului timpului de expunere

Efectul aperturii: c

Efectul timpului de expunere: c

Proprietăţile profunzimii de câmp

*1

Valoare apertură

Lungimea de focalizare a obiectivului

Mică

Tele

Mare

Wide

Distanţa până la subiect

Profunzimea câmpului

(domeniu de focalizare efectiv)

Apropiat

Mică

(De mică amploare)*

2

Depărtat

Mare (Amplă)*

3

*1 Condiţii de înregistrare

*2 Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie a unui fundal neclar etc.

*3 Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie focalizând totul, inclusiv fundalul etc.

• Este posibilă înregistrarea în timpul modului de previzualizare.

• Intervalul pentru verificarea efectului de timp de expunere este cuprins între 8 secunde şi 1/16000 dintr-o secundă.

92

3.

Moduri de înregistrare

Setarea cu uşurinţă a aperturii/timpului de expunere pentru o expunere adecvată (AE cu o singură apăsare)

Moduri aplicabile:

Când setarea expunerii este prea luminoasă sau prea întunecată, puteţi utiliza AE cu o singură apăsare pentru a obţine o setare adecvată a expunerii.

Cum să vă daţi seama dacă expunerea nu este potrivită

Dacă valorile de apertură şi timpul de declanşare luminează intermitent în culoarea roşie A când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

• Dacă funcţia de asistenţă a expunerii manuale are altă valoare decât în modul de expunere manuală.

Pentru mai multe detalii despre asistenţa la expunere manuală, consultaţi P90 .

1 Setaţi un buton funcţional la [One Push AE] (AE cu o singură apăsare). (P59)

• Pasul următor este un exemplu în care funcţia [One Push AE] (AE cu o singură apăsare) este atribuită butonului [Fn1].

2 (Când expunerea nu este potrivită)

Apăsaţi [Fn1].

• Este afişat exponometrul, iar apertura şi timpul de expunere sunt modificate pentru a obţine o expunere adecvată.

• În următoarele cazuri, o expunere adecvată nu poate fi setată.

Când subiectul este extrem de întunecat şi nu se poate obţine o expunere adecvată prin modificarea valorii aperturii sau a timpului de expunere

La înregistrarea cu ajutorul bliţului

În modul de previzualizare (P92)

Când se utilizează un obiectiv care include un inel de apertură

93

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea imaginilor panoramice

(Mod de înregistrare Panorama)

Mod de înregistrare:

Fotografiile consecutive realizate în timpul deplasării camerei sunt combinate, formând o panoramă.

1

Setaţi selectorul de mod la .

• După afişarea ecranului care vă solicită să verificaţi direcţia de înregistrare, vor fi afişate liniile de ghidare orizontale/verticale.

Modificarea direcţiei de înregistrare

Modificarea direcţiei de înregistrare

Selectaţi meniul.

[Rec] (Înregistrare)

[Panorama Direction] (Direcţie panoramă)

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta direcţia de înregistrare, apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

(stânga

→ dreapta)/

(sus

→ jos)

(dreapta

→ stânga)/

(jos

→ sus)/

2

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza.

3

Apăsaţi complet butonul declanşator şi mişcaţi camera într-un cerc mic în direcţia săgeţii de pe ecran.

Înregistraţi de la stânga la dreapta

• Deplasaţi camera la viteză constantă.

Este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate corect dacă deplasaţi camera prea rapid sau prea încet.

Direcţie de înregistrare şi panoramare (Ghid)

94

3.

Moduri de înregistrare

4

Apăsaţi butonul declanşator din nou, pentru a încheia înregistrarea imaginii.

• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată ţinând camera nemişcată în timpul înregistrării.

• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârşitul ghidajului.

„

Tehnică pentru modul de înregistrare panoramică

Deplasaţi camera în direcţia de

înregistrare fără a o scutura.

În cazul în care camera este scuturată prea mult, imaginile nu vor putea fi

înregistrare, sau imaginea panoramică

înregistrată va deveni mai îngustă

(mai mică).

Deplasaţi camera spre marginea domeniului pe care doriţi să-l

înregistraţi.

(Marginea domeniului nu va fi

înregistrată în ultimul cadru)

95

3.

Moduri de înregistrare

„

Despre redare

Apăsarea pe

va începe redarea prin derulare automat,

în aceeaşi direcţie ca şi înregistrarea.

• Următoarele operaţii pot fi efectuate prin redarea prin derulare.

▲ Pornirea redării panoramice/Pauză*

▼ Stop

* Când redarea este întreruptă, puteţi derula înainte şi înapoi prin glisarea ecranului.

Când atingeţi bara de derulare, poziţia de redare sare la poziţia atinsă.

Viteza optimă de deplasare a camerei variază în funcţie de obiectivul utilizat.

Când distanţa focală este mai mare, precum la ataşarea unui teleobiectiv, deplasaţi lent camera.

Imaginile sunt realizate cu obturatorul electronic în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).

Focalizarea, balansul de alb şi expunerea sunt fixate la valorile optime pentru prima imagine. Prin urmare, dacă focalizarea sau luminozitatea se modifică semnificativ în timpul înregistrării, este posibil ca întreaga imagine panoramică să nu fie înregistrată cu focalizarea şi luminozitatea corespunzătoare.

• La combinarea mai multor imagini pentru crearea unei singure imagini panoramice, subiectul poate apărea deformat, iar în unele cazuri punctele de legătură pot fi observabile.

• Numărul pixelilor de înregistrare de pe direcţiile orizontală şi verticală ale panoramei variază în funcţie de direcţia de înregistrare şi de numărul de imagini combinate.

Numărul maxim de pixeli este prezentat mai jos.

Direcţie de înregistrare Rezoluţie orizontală Rezoluţie verticală

Orizontal

Vertical

8176 pixeli

2560 pixeli

1920 pixeli

8176 pixeli

Indisponibil în aceste cazuri:

Este posibil ca, la înregistrarea următoarelor subiecte sau în condiţiile de înregistrare de mai jos, crearea unei imagini panoramice să nu fie realizabilă sau ca imaginile să nu se combine corespunzător.

Subiecte cu o culoare unică, uniformă, sau cu un model repetitiv (precum cerul sau o plajă)

Subiecte în mişcare (persoane, pisici, maşini, valuri, flori bătute de o adiere de vânt etc.)

Subiecte a căror culoare sau ale căror modele se modifică în scurt timp

(precum o imagine care apare pe un afişaj)

Locaţii întunecoase

Locaţii cu surse de lumină cu scintilaţii, precum luminile fluorescente sau lumânările

• Această funcţie nu se poate utiliza când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON]

(Activare).

96

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată

(Mod ghidare scenă)

Mod de înregistrare:

Dacă selectaţi o scenă care să se potrivească subiectului şi condiţiilor de înregistrare făcând referire la imaginile exemplu, camera va seta expunerea, culoarea şi focalizarea optimă, permiţându-vă să

înregistraţi într-un mod adecvat pentru scena respectivă.

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta scena.

De asemenea, puteţi selecta scena glisând o imagine exemplu sau bara glisantă.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând pictograma Recording Mode (Mod de înregistrare)

în ecranul de înregistrare.

97

3.

Moduri de înregistrare

„

Comutarea afişării ecranului de selectare a scenei

Apăsaţi [DISP.] (Afişaj) pentru a comuta ecranul monitorului.

• Când este setat la afişarea ghidului, sunt afişate sfaturi pentru crearea de efecte de imagine adecvate pentru fiecare scenă etc.

Afişare normală Afişarea ghidului Afişaj listă

Afişarea/ascunderea ecranului de selectare când selectorul de mod este comutat la .

[Custom] (Personalizare)

[Menu Guide] (Ghid meniu)

[ON] (Activare):

Afişează ecranul de selecţie pentru modul Scene Guide (Ghid scenă) sau Creative Control

(Control creativ).

[OFF] (Dezactivare):

Afişează ecranul de înregistrare al modului selectat în prezent al modului Scene Guide (Ghid scenă) sau Creative Control (Control creativ).

Pentru a schimba modul Scene Guide (Ghid scenă), selectaţi fila din ecranul cu meniuri, selectaţi [Scene Switch] (Comutator scenă) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Puteţi reveni la pasul

2

de la P97 .

• Elementele următoare nu pot fi setate în modul Ghid scenă, deoarece aparatul le reglează automat la setarea optimă.

Alte elemente în afara reglării calităţii imaginii în [Photo Style] (Stil foto)

[Sensitivity] (Sensibilitate)

[Metering Mode] (Mod măsurare)

[HDR]

[Multi Exp.] (Expunere multiplă)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală)

• Deşi balansul de alb este fixat la [AWB] pentru anumite tipuri de scenă, puteţi regla fin balansul de alb sau puteţi utiliza încadrarea balansului de alb apăsând pe butonul cursor

de pe ecranul de

înregistrare.

Pentru detalii suplimentare, citiţi P125 , 126 .

98

3.

Moduri de înregistrare

Pentru detalii privind setările „Scene Guide Mode” (Mod Ghid scenă), consultaţi P97 .

[Silky Skin] (Piele catifelată)

O faţă mai luminoasă şi o culoare mai discretă a pielii creează un aspect sănătos, mai tineresc.

Sfaturi

• Dacă utilizaţi un obiectiv cu funcţie de transfocare, puteţi extinde efectul mărind la maximum şi reducând distanţa dintre cameră şi subiect.

• Efectul de atenuare se aplică şi părţii care prezintă un ton similar cu tenul subiectului.

Este posibil ca acest mod să nu fie operaţional în condiţii de iluminare insuficientă.

[Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal)

În condiţiile iluminării de fundal, luminozitatea globală a ecranului creşte. Portretele sunt atenuate şi primesc o infuzie de lumină.

99

3.

Moduri de înregistrare

[Relaxing Tone] (Ton relaxant)

Tonul de culoare caldă creează o imagine cu o tentă relaxantă.

[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)

Într-o zi însorită, luminozitatea globală a ecranului creşte, pentru a crea o imagine vibrantă a cerului albastru.

100

3.

Moduri de înregistrare

[Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)

Tonul purpuriu accentuat creează o imagine romantică a cerului, imediat după apus.

[Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)

Roşul este accentuat, pentru a crea o imagine vie a apusului.

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)

Strălucirea apei este accentuată, pentru a crea un aspect mai luminos şi uşor albăstrui.

• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

• Filtrul stea utilizat în acest mod poate cauza efecte de strălucire asupra unor obiecte altele decât suprafaţa apei.

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)

Saturaţia de culori a luminii nopţii creşte pentru a accentua peisajul nocturn.

Sfaturi

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei.

Acest lucru este cauzat de procesarea semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.

• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil.

101

3.

Moduri de înregistrare

[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)

Tonurile de albastru sunt accentuate, pentru a crea o imagine rece şi sofisticată a cerului nocturn după apus.

Sfaturi

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei.

Acest lucru este cauzat de procesarea semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.

• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil.

[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)

Tonul de culoare caldă creează o imagine caldă a peisajului nocturn.

Sfaturi

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei.

Acest lucru este cauzat de procesarea semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.

• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil.

[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)

Un timp mare de expunere capturează urme luminoase care pot crea un peisaj nocturn artistic.

Sfaturi

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei.

Acest lucru este cauzat de procesarea semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.

• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil.

102

3.

Moduri de înregistrare

[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)

Filtrul stea accentuează puncte luminoase precise.

Sfaturi

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei.

Acest lucru este cauzat de procesarea semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.

• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate, zgomotul de imagine poate deveni vizibil.

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)

Realizaţi mai multe imagini şi combinaţi datele pentru a reduce la minimum neclarităţile şi zgomotul la fotografierea peisajelor nocturne cu aparatul ţinut cu mâna.

Sfaturi

• Nu deplasaţi aparatul în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.

• Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.

[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)

Tehnica Fill Flash şi un timp mai mare de expunere permit realizarea unor portrete mai bune în peisaje nocturne.

Sfaturi

Utilizaţi un blitz extern. (Puteţi seta la

.)

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Când selectaţi [Clear Night Portrait] (Portret nocturn), subiectul trebuie să stea nemişcat aproximativ 1 secundă după fotografiere.

• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON]

(Activare), bliţul nu este activat.

• Declanşatorul poate rămâne închis după realizarea fotografiei.

Acest lucru este cauzat de procesarea semnalului şi nu reprezintă o defecţiune.

• Când realizaţi fotografii în locuri întunecate zgomotul de imagine poate deveni vizibil.

103

3.

Moduri de înregistrare

[Soft Image of a Flower] (Imagine delicată a unei flori)

Focalizarea fină creează o imagine difuză.

Sfaturi

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Pentru înregistrarea de la mică distanţă, se recomandă

închiderea bliţului şi evitarea utilizării acestuia.

• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

• Domeniul de focalizare diferă în funcţie de obiectivul utilizat.

Consultaţi „Despre marcajul de referinţă pentru distanţa de focalizare” de la P151 pentru intervalul de focalizare.

• Când subiectul este aproape de cameră, domeniul de focalizare efectiv se reduce semnificativ. Ca atare, dacă distanţa dintre cameră şi subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea pe acesta poate fi dificilă.

• Regiunile din prim-plan au prioritate la realizarea imaginilor, deci este necesar un oarecare timp pentru focalizare dacă realizaţi imaginea unui subiect aflat la distanţă.

• Rezoluţia la marginile imaginii poate scădea puţin când fotografia este realizată de aproape. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

• Dacă obiectivul se murdăreşte cu praf sau amprente, acesta nu va focaliza corect subiectul.

[Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)

Luminozitatea globală a ecranului creşte, pentru a crea un aspect atrăgător al alimentelor.

Sfaturi

• Dacă utilizaţi un obiectiv cu funcţie de transfocare, puteţi extinde efectul mărind la maximum şi reducând distanţa dintre cameră şi subiect.

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Pentru înregistrarea de la mică distanţă, se recomandă

închiderea bliţului şi evitarea utilizării acestuia.

104

3.

Moduri de înregistrare

[Cute Dessert] (Desert drăguţ)

Luminozitatea globală a ecranului este setată la o valoare mai mare, pentru a îmbunătăţi atractivitatea desertului.

Sfaturi

• Dacă utilizaţi un obiectiv cu funcţie de transfocare, puteţi extinde efectul mărind la maximum şi reducând distanţa dintre cameră şi subiect.

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul.

• Pentru înregistrarea de la mică distanţă, se recomandă

închiderea bliţului şi evitarea utilizării acestuia.

[Freeze Animal Motion] (Fixare animal în mişcare)

Timpul mai redus de expunere previne neclarităţile şi capturează o imagine clară a animalului aflat în mişcare rapidă.

• Setarea iniţială pentru lampa de asistare a focalizării automate este [OFF] (Dezactivat).

[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)

Timpul mai redus de expunere previne neclarităţile, mai ales la evenimente sportive.

[Monochrome] (Monocrom)

O imagine monocromă captează atmosfera momentului.

105

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu peisaje, copii sau a portretelor cu setările optime

Mod de înregistrare:

Camera optimizează expunerea, tonul de culoare, focalizarea şi alte setări pentru subiecţi.

• Elementele următoare nu pot fi setate deoarece aparatul le reglează automat la setarea optimă.

Alte elemente în afara reglării calităţii imaginii în [Photo Style] (Stil foto)

[Sensitivity] (Sensibilitate)

[Metering Mode] (Mod măsurare)

[HDR]

[Multi Exp.] (Expunere multiplă)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală)

Mod Peisaj

Saturarea cerului şi a arborilor creează un peisaj mai distinct.

Setaţi selectorul de mod la .

• Deşi balansul de alb este fixat la [AWB], puteţi regla fin balansul de alb sau puteţi utiliza încadrarea balansului de alb.

Pentru detalii suplimentare, citiţi P125 , 126 .

Child Mode (Mod copii)

Acest mod vă permite să realizaţi fotografii clare ale copiilor în mişcare sau ale altor subiecţi similari reducând la minimum trepidaţiile cu un timp de expunere mai mic.

Setaţi selectorul de mod la .

• Modul Child (Copii) utilizează următoarele setări:

Mod acţionare: Burst (Rafală) ([M])

Funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil): Activată

Mod focalizare: [AFF]

106

3.

Moduri de înregistrare

Modul Portrait (Portret)

Luminozitatea feţei este ajustată, iar fundalul este defocalizat, pentru a crea un portret clar.

Setaţi selectorul de mod la .

• Dacă utilizaţi un obiectiv cu funcţie de transfocare, puteţi extinde efectul mărind la maximum şi reducând distanţa dintre cameră şi subiect.

107

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea imaginilor cu efecte de imagini diferite

(Mod Creative Control - Control creativ)

Mod de înregistrare:

Acest mod înregistrează cu efecte de imagine suplimentare.

Puteţi seta efectele pe care doriţi să le adăugaţi selectând imagini exemplu şi verificându-le pe ecran.

1

Setaţi selectorul de mod la .

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta efectele

de imagine (filtrele).

Efectul de imagine al imaginii exemplu selectate va fi aplicat

într-un afişaj de previzualizare .

Puteţi selecta efectele de imagine (filtrele) atingând imaginile exemplu.

De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând pictograma Recording Mode

(Mod de înregistrare) în ecranul de

înregistrare.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

108

3.

Moduri de înregistrare

„

Comutarea afişării ecranului de selectare a efectului de imagine (filtru)

Apăsaţi [DISP.] pentru a comuta ecranul monitorului.

• Când afişajul ecranului de selecţie al efectului de imagine este setat la afişajul ghidului, se afişează descrierea efectului de imagine selectat.

Afişare normală Afişarea ghidului

Afişaj listă

• Dacă selectaţi

pe ecranul de meniu, puteţi selecta următoarele elemente de meniu:

[Filter Select] (Selectare filtru):

Afişează ecranul de selectare a efectului de imagine (filtru).

[Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru): Vă permite să setaţi camera pentru a realiza o imagine cu şi fără un efect de imagine simultan. (P122)

• Balansul de alb va fi fixat la [AWB], iar [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi fixat la [AUTO].

• În funcţie de setarea [Menu Guide] (Ghid meniu) din meniul [Custom] (Personalizare), la comutarea selectorului de mod se afişează fie ecranul de selecţie, fie ecranul de înregistrare. (P198)

Reglaţi efectul în funcţie de preferinţele dumneavoastră

Intensitatea şi culorile efectelor pot fi reglate cu uşurinţă conform preferinţelor dumneavoastră.

1

Apăsaţi pentru a afişa ecranul de setări.

2

Rotiţi selectorul de control pentru a seta.

• Elementele care pot fi setate diferă în funcţie de modul

Control creativ curent setat.

Pentru informaţii despre fiecare efect de imagine, consultaţi

„Elemente care pot fi setate”.

• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.

La efectuarea setării efectului, este afişat pe ecran.

Dacă nu modificaţi setările, selectaţi centrul (standard).

109

3.

Moduri de înregistrare

Realizarea unei fotografii cu un fundal estompat

(Controlul defocalizării)

Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.

1

Apăsaţi

pentru a afişa ecranul de setări.

• La fiecare apăsare pe

se comută între configurarea luminozităţii, controlul defocalizării şi finalizarea operării.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a seta.

Prin apăsarea pe de pe ecranul de setare a nivelului de estompare se determină anularea setării.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

[Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))

Setarea luminozităţii

1

Apăsaţi

pentru a afişa ecranul de setări.

• La fiecare apăsare pe

se comută între configurarea luminozităţii, controlul defocalizării şi finalizarea operării.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a seta.

„

Modificarea setărilor prin utilizarea panoului tactil

Atingeţi .

Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setaţi.

: Efecte de imagine

: Nivel de defocalizare

: Luminozitate

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.

110

3.

Moduri de înregistrare

Pentru detalii privind modul „Creative Control” (Control creativ), consultaţi P108 .

[Expressive] (Expresiv)

Acest efect accentuează culoarea, pentru a crea o imagine pop art.

Elemente care pot fi setate

Prospeţime

Culori atenuate

Culori evidenţiate

[Retro]

Acest efect creează o imagine atenuată.

Elemente care pot fi setate

Culoare

Galben accentuat

Roşu accentuat

[Old Days] (Efect fotografie veche)

Acest efect creează un aspect luminos, calm şi nostalgic pentru întreaga imagine.

Elemente care pot fi setate

Contrast (Contrast)

Contrast redus

Contrast ridicat

[High Key] (Supraexpunere)

Acest efect adaugă imaginii o senzaţie luminoasă, aerisită şi fină.

Elemente care pot fi setate

Culoare

Roz accentuat

Aqamarin accentuat

111

3.

Moduri de înregistrare

[Low Key] (Subexpunere)

Acest efect adaugă o senzaţie întunecată şi relaxantă la imaginea globală, accentuând părţile luminoase.

Elemente care pot fi setate

Culoare

Roşu accentuat

Albastru accentuat

[Sepia]

Acest efect creează o imagine sepia.

Elemente care pot fi setate

Contrast (Contrast)

Contrast redus

Contrast ridicat

[Monochrome] (Monocrom)

Acest efect creează o imagine alb-negru.

Elemente care pot fi setate

Culoare

Galben accentuat

Albastru accentuat

[Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic)

Acest efect creează un contrast mai ridicat, pentru a crea o imagine impresionantă în alb şi negru.

Elemente care pot fi setate

Contrast (Contrast)

Contrast redus

Contrast ridicat

112

3.

Moduri de înregistrare

[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)

Acest efect creează o imagine alb-negru cu paraziţi granulari.

Elemente care pot fi setate

Granularitate

Mai puţin granulat

Mai granulat

Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)

Acest efect înceţoşează întreaga imagine, pentru a crea o senzaţie fină la o imagine alb-negru.

Elemente care pot fi setate

Anvergura defocalizării

Prospeţime

Defocalizare slabă

Alb - negru

Defocalizare puternică

Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

[Impressive Art] (Artă impresionantă)

Acest efect creează fotografiei un contrast dramatic.

Elemente care pot fi setate

Culori evidenţiate

[High Dynamic] (Dinamic accentuat)

Acest efect produce o luminozitate optimă atât pentru părţile luminoase, cât şi pentru cele întunecate.

Elemente care pot fi setate

Prospeţime

Alb - negru

Culori evidenţiate

113

3.

Moduri de înregistrare

[Cross Process] (Proces încrucişat)

Acest efect creează fotografiei un aspect de culoare dramatic.

Elemente care pot fi setate

Culoare Ton verde/Ton albastru/Ton galben/Ton roşu

• Selectaţi tonul de culoare dorit prin rotirea cadranului posterior, apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare) .

[Toy Effect] (Efect jucărie)

Acest efect reduce luminozitatea periferică, pentru a crea impresia unei camere de jucărie.

Elemente care pot fi setate

Culoare

Portocaliu accentuat

Albastru accentuat

[Toy Pop] (Efect jucărie în relief)

Acest efect creează o imagine vie şi luminoasă cu aspectul unei camere de jucărie.

Elemente care pot fi setate

Zonă cu luminozitate periferică redusă

Mică

Mare

[Bleach Bypass] (Trecere cu înălbitor)

Acest efect conferă un contrast mai mare şi o saturaţie mai redusă pentru a crea o imagine calmă şi liniştită.

Elemente care pot fi setate

Contrast (Contrast)

Contrast redus

Contrast ridicat

114

3.

Moduri de înregistrare

[Miniature Effect] (Efect miniatură)

Acest efect estompează zonele periferice pentru a crea impresia unei diorame.

Elemente care pot fi setate

Prospeţime

Culori atenuate

Culori evidenţiate

„

Setarea tipului de defocalizare

Cu [Miniature Effect] (Efect miniatură), puteţi face ca obiectul să iasă în evidenţă în mod intenţionat, prin crearea de porţiuni defocalizate şi focalizate.

Puteţi seta orientarea de înregistrare (orientarea de defocalizare), precum şi poziţia şi dimensiunea porţiunii focalizate.

1

Apăsaţi [Fn1] pentru a afişa ecranul de setare.

• De asemenea, ecranul de setare poate fi afişat atingând în ordine

, apoi .

2

Apăsaţi

◄/►

sau

◄/►

pentru a deplasa porţiunea focalizată.

• De asemenea, puteţi modifica porţiunea focalizată atingând ecranul de înregistrare.

• Dacă atingeţi

, aveţi posibilitatea de a seta orientarea de

înregistrare (orientare de defocalizare).

3

Rotiţi selectorul posterior pentru a modifica dimensiunea porţiunii focalizate.

• Poate fi modificată la 3 dimensiuni diferite.

• Porţiunea poate fi, de asemenea, mărită/micşorată apropiind/depărtând două degete

(P48) pe ecran.

• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea porţiunii focalizate înapoi la valoarea implicită.

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

Imaginile video sunt înregistrate fără sunet.

Se înregistrează aproximativ 1/8 din intervalul de timp.

(Dacă înregistraţi timp de 8 minute, înregistrarea rezultantă va avea aproximativ 1 minut lungime.)

Durata de înregistrare disponibilă afişată este de aproximativ 8 ori mai mică. La comutarea în modul Recording (Înregistrare), verificaţi timpul de înregistrare disponibil.

Dacă încheiaţi înregistrarea imaginilor video după scurt timp, este posibil ca înregistrarea să continue pentru o anumită perioadă. Continuaţi să ţineţi camera până la finalizarea înregistrării.

Când Focus Mode (Mod focalizare) este setat la [MF], mutaţi locul focalizat în zona de focalizare.

115

3.

Moduri de înregistrare

[Soft Focus] (Focalizare slabă)

Acest efect înceţoşează întreaga imagine, pentru a crea o senzaţie fină.

Elemente care pot fi setate

Anvergura defocalizării

Defocalizare slabă

Defocalizare puternică

• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

[Fantasy] (Fantezie)

Acest efect creează o imagine ireală într-un ton de culori pale.

Elemente care pot fi setate

Prospeţime

Culori atenuate

Culori evidenţiate

[Star Filter] (Filtru stea)

Acest efect transformă punctele de lumină într-un efect stea.

Elemente care pot fi setate

Lungimea razei de lumină

Scurtă

Lungă

• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

116

3.

Moduri de înregistrare

[One Point Color] (Pată de culoare)

Acest efect lasă o culoare selectată, pentru a accentua impresia creată.

Elemente care pot fi setate

Cantitate de culoare rămasă

„

Setaţi culoarea care va fi lăsată în imagine

Cantitate redusă de culoare

Cantitate mare de culoare

Setaţi culoarea care va fi lăsată în imagine selectând locul pe ecran.

1

Apăsaţi [Fn1] pentru a afişa ecranul de setare.

• De asemenea, ecranul de setare poate fi afişat atingând succesiv

2

Selectaţi culoarea pe care doriţi să o lăsaţi deplasând cadrul cu

▲/▼/◄/►

.

• De asemenea, puteţi selecta culoarea pe care doriţi să o lăsaţi atingând ecranul.

• Apăsarea pe [DISP.] (Afişare) va determina revenirea cadrului în centru.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta

, apoi .

• În funcţie de subiect, culoarea setată poate să nu fie lăsată în imagine.

117

3.

Moduri de înregistrare

[Sunshine] (Soare)

Acest efect adaugă o rază de lumină la scenă.

Elemente care pot fi setate

Culoare Ton galben/Ton roşu/Ton albastru/Ton alb

• Selectaţi tonul de culoare prin rotirea cadranului posterior, apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

„

Setarea sursei de lumină

Puteţi modifica poziţia şi dimensiunea sursei de lumină.

1

Apăsaţi [Fn1] pentru a afişa ecranul de setare.

• De asemenea, ecranul de setare poate fi afişat atingând succesiv

, apoi

2

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a muta poziţia centrului sursei de lumină.

• Poziţia sursei de lumină poate fi modificată, de asemenea, prin atingerea ecranului.

• Centrul sursei de lumină poate fi mutat la marginea ecranului.

.

Sfat pentru plasarea centrului sursei de lumină

Un aspect mai natural se creează dacă centrul sursei de lumină este amplasat în afara imaginii.

3

Rotiţi selectorul de control pentru a ajusta dimensiunea sursei de lumină.

• Poate fi modificată la 4 dimensiuni diferite.

Afişajul poate fi mărit/redus şi prin îndepărtarea/apropierea degetelor.

Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea sursei de lumină înapoi la valoarea implicită.

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Afişajul ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va arăta ca şi cum se pierd cadre.

118

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Ajustarea calităţii imaginii prin adăugarea unui efect

[Photo Style]

(Stil foto)

Moduri aplicabile:

Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriţi să-l înregistraţi.

Este posibilă ajustarea unor elemente precum culoarea sau calitatea imaginii pentru efectul dorit.

[Rec] (Înregistrare)

[Photo Style] (Stil foto)

[Standard]

Aceasta este setarea standard.

[Vivid] (Viu)*

Efect strălucitor cu saturaţie şi contrast ridicate.

[Natural]*

Efect estompat, cu contrast redus.

[Monochrome] (Monocrom)

[Scenery] (Peisaj)*

[Portrait] (Portret)*

Efect monocrom fără nuanţe de culori.

Un efect adecvat pentru scene cu cer albastru viu şi verde intens.

Un efect adecvat pentru fotografie portret cu un ton al pielii frumos şi sănătos.

[Custom] (Personalizare)*

Utilizaţi setările înregistrate în prealabil.

* Această opţiune este dezactivată când modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) este selectat.

În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus), setarea va fi resetată la [Standard] când camera comută la un alt mod de înregistrare sau la pornirea şi oprirea aparatului.

În modul Scene Guide (Ghid scenă)/Scenery (Peisaj)/Child (Copii)/Portrait (Portret), este fixat un stil foto care corespunde fiecărei scene.

• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion

Picture] (Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

119

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

„

Ajustarea calităţii imaginii

• Calitatea imaginii nu poate fi ajustată în modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus).

1

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta tipul stilului foto.

2

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta elementul, apoi apăsaţi

◄/►

pentru a ajusta.

[Contrast]

[Sharpness] (Claritate)

[NOISE REDUCTION]

(Reducere zgomot)

Saturation (Saturaţie)*

1

[Color Tone]

(Ton de culoare)*

1

[Filter Effect]

(Efect filtru)*

2

[+]

[-]

[+]

[-]

[+]

[-]

[+]

[-]

[+]

[-]

[Yellow]

(Galben)

[Orange]

(Portocaliu)

[Red]

(Roşu)

[Green]

(Verde)

Măreşte diferenţa dintre luminozitate şi nivelul de

întuneric în imagine.

Reduce diferenţa dintre luminozitate şi nivelul de

întuneric în imagine.

Imaginea este mult mai clară.

Imaginea este focalizată mai fin.

Efectul reducerii zgomotului este amplificat.

Rezoluţia imaginii se poate reduce uşor.

Efectul reducerii zgomotului este redus.

Puteţi obţine imagini cu rezoluţie mai ridicată.

Culorile devin mult mai vii.

Culorile devin mult mai naturale.

Adaugă un ton albăstrui.

Adaugă un ton gălbui.

Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect.

(Efect: Slab)

Cerul albastru poate fi înregistrat clar.

Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect.

(Efect: Mediu)

Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mai închis.

Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect.

(Efect: Puternic) Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mult mai închis.

Pielea şi buzele persoanelor, precum şi frunzele verzi vor apărea cu tonuri naturale.

Frunzele verzi apar mai luminoase şi mai accentuate.

[Off]

(Dezactivare)

* 1 [Color Tone] (Ton de culoare) este afişat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom).

În alte cazuri, se va afişa [Saturation] (Saturaţie).

* 2 Se afişează doar când aţi selectat [Monochrome] (Monocrom).

• Dacă ajustaţi calitatea imaginii, [+] se afişează lângă pictograma Stil foto pe ecran.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

„

Înregistrarea setărilor la [Custom] (Personalizare)

Ajustaţi calitatea imaginii urmând pasul

2

din „Ajustarea calităţii imaginii” şi apoi apăsaţi

[DISP.] (Afişare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

120

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Înregistrarea imaginilor cu efecte de imagine

[Filter Settings] (Setări filtru)

Moduri aplicabile:

Puteţi aplica efecte de imagine (filtre) disponibile pentru modul de control creativ imaginilor din alte moduri, precum Aperture-Priority AE Mode (Mod de expunere automată cu prioritate apertură) sau

Panorama Shot Mode (Mod fotografie panoramică).

[Rec] (Înregistrare)

[Filter Settings] (Setări filtru)

[Filter Select] (Selectare filtru)

• Puteţi aplica efecte de imagine disponibile pentru modul de control creativ efectuând aceleaşi operaţii ca pentru modul de control creativ. Pentru informaţii despre fiecare efect de imagine, setările ajustabile şi alte detalii, consultaţi P108 .

[No Effect]

(Niciun efect)

[High Dynamic]

(Dinamic accentuat)

[Expressive]

(Expresiv)

[Cross Process]

(Proces încrucişat)

[Old Days]

(Efect fotografie veche)

[High Key]

(Supraexpunere)

[Low Key]

(Subexpunere)

[Toy Pop]

(Efect jucărie în relief)

[Bleach Bypass]

(Trecere cu înălbitor)

[Miniature Effect]

(Efect miniatură)

[Monochrome] (Monocrom)

[Dynamic Monochrome]

(Monocrom dinamic)

[Rough Monochrome]

(Monocrom grosier)

[Fantasy] (Fantezie)

[Star Filter]

(Filtru stea)

[One Point Color]

(Pată de culoare)

[Silky Monochrome]

(Monocrom catifelat)

[Impressive Art] (Artă impresionantă)

[Sunshine]

(Soare)

• Dacă nu se va adăuga niciun efect de imagine, selectaţi

[No Effect] (Fără efect).

Modificarea setărilor prin utilizarea panoului tactil

n

Atingeţi . o

Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setaţi.

: Selectează un efect de imagine (filtru)

: Ajustează un efect de imagine

121

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

• [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Salt jucărie)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Sunshine]

(Rază de soare) nu sunt disponibile în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).

• Efectele de imagine [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea) nu sunt vizibile la înregistrarea fotografiilor panoramice.

• Utilizarea [High Key] (Supraexpunere) în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică) nu va fi eficientă în condiţii de lumină slabă.

• Utilizarea modului [Impressive Art] (Artă impresionantă) în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică) poate face ca îmbinările dintre imagini să fie observabile.

• Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate la [ISO 3200]. Sensibilitatea ISO pentru

[High Dynamic] (Domeniu dinamic ridicat) va fi fixată la [AUTO].

• Când utilizaţi [Filter Select] (Selectare filtru), nu puteţi folosi meniuri sau funcţii de înregistrare care nu sunt disponibile în modul Creative Control (Control creativ).

De exemplu, balansul de alb va fi fixat la [AWB], iar bliţul va fi setat la ] (dezactivare forţată bliţ).

• Setările vor fi stocate chiar dacă modificaţi modul de înregistrare sau opriţi camera.

• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]

(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

Realizarea unei imagini cu şi fără efect de imagine simultan

([Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru))

Puteţi apăsa butonul declanşator o dată şi realiza două imagini simultan, una cu efect de imagine, iar cealaltă fără efect de imagine.

[Rec] (Înregistrare)

[Filter Settings] (Setări filtru) → [Simultaneous record

w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Când acest element este setat la [ON] (Activare), va fi realizată mai întâi o fotografie cu efect de imagine, urmată de o fotografie fără efect.

Doar o imagine cu un efect de imagine este afişată pentru Auto Review (Revizualizare automată).

Dacă modul de acţionare este setat la [Burst] (Rafală) sau [Auto Bracket] (Încadrare automată), acesta este comutat la [Single] (Individual).

Indisponibil în aceste cazuri:

În următorul caz, [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) nu va funcţiona:

Mod înregistrare panoramic

La înregistrarea imaginilor video

La înregistrarea de imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video [numai când este

− setat la (prioritate imagine video)]

Când [Filter Select] (Selectare filtru) este setat la [No Effect] (Fără efect)

Când [Quality] (Calitate) este setată la

,

Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

sau

Când utilizaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

122

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Ajustarea balansului de alb

Moduri aplicabile:

Această funcţie vă permite să reproduceţi o culoare apropiată de cea a vieţii reale în imagini

înregistrate în lumină solară, iluminare cu halogen sau în situaţii în care culoarea albă poate apărea roşiatică sau albăstruie, în concordanţă cu sursa de lumină.

1

Apăsaţi .

2

Selectaţi balansul de alb rotind selectorul de control.

Ajustare automată

Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin

Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă

Pentru înregistrări de exterior la umbră

Pentru înregistrări sub lumină incandescentă

Când realizaţi fotografii doar cu bliţul

Setaţi valoarea balansului de alb. Utilizaţi această setare pentru compatibilitate cu condiţiile de realizare a fotografiilor. n

Apăsaţi

. o

Îndreptaţi camera către o coală de hârtie albă sau un obiect alb similar astfel încât cadrul din centrul monitorului să devină alb şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Astfel veţi seta balansul de alb şi veţi reveni la ecranul de înregistrare.

• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată apăsând butonul declanşator.

• Este posibil ca balansul de alb să nu fie setat când subiectul este prea luminos sau prea întunecat. Setaţi din nou balansul de alb după ajustarea luminozităţii corespunzătoare.

123

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Puteţi seta manual temperatura culorii pentru realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare diferită.

Culoarea luminii este măsurată ca valoare exprimată

în grade Kelvin.

Pe măsură ce temperatura de culoare creşte, imaginea devine mai albastră.

Pe măsură ce temperatura de culoare creşte, imaginea devine mai albastră.

n

Apăsaţi

▲ o

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta temperatura de culoare, apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Puteţi seta o temperatură de culoare din intervalul [2500K] - [10000K].

* Va opera ca [AWB] în timpul înregistrării imaginilor video.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Sub lumină fluorescentă, instalaţii de LED-uri etc., White Balance (Balans de alb) corespunzător variază în funcţie de tipul de lumină, aşadar utilizaţi [AWB] sau , .

Balansul de alb este calculat numai pentru subiecte care se încadrează în raza de acţiune a bliţului camerei. (P200)

În modul Scene Guide (Ghid scenă)/Child (Copii)/Portrait (Portret), modificarea scenei sau a modului de înregistrare va determina revenirea setărilor de balans de alb (inclusiv setarea de reglare fină a balansului de alb) înapoi la [AWB].

Setarea este fixată la [AWB] în următoarele cazuri.

[Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal)/[Relaxing Tone] (Ton relaxant)/

[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)/[Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)/

[Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)/[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Clear

Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/[Warm Glowing Nightscape]

(Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)/[Glittering Illuminations]

(Iluminări strălucitoare)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Clear Night Portrait]

(Portret nocturn senin)/[Appetizing Food] (Alimente apetisante)/[Cute Dessert] (Desert drăguţ)

(Mod Scene Guide - Ghid scenă)

Mod Scenery (Peisaj)

124

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

„

Auto White Balance (Balans de alb automat)

În funcţie de condiţiile din momentul înregistrării imaginilor, imaginile pot prezenta o nuanţă roşiatică sau albăstrie. În plus, când sunt utilizate mai multe surse de lumină sau când în cadru nu se află niciun obiect de culoare apropiată de alb, funcţia Auto White Balance (Balans de alb automat) nu va opera în mod corespunzător. Într-un astfel de caz, setaţi balansul de alb la un alt mod decât [AWB].

1 Balansul de alb automat va funcţiona în acest interval.

3 Cer înnorat (Ploaie)

4 Umbră

5 Lumină solară

6 Lumină fluorescentă albă

8 Răsăritul sau apusul soarelui

9 Lumină de lumânare

K=temperatură de culoare exprimată în grade Kelvin

Ajustarea fină a balansului de alb

Puteţi efectua o reglare fină a balansului de alb atunci când nu puteţi obţine nuanţa necesară setând balansul de alb.

1

Selectaţi balansul de alb, după care apăsaţi

.

2

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a regla fin balansul de alb.

: A (AMBER: PORTOCALIU)

: B (BLUE: ALBĂSTRUI)

: G (GREEN: VERZUI)

: M (MAGENTA: ROŞIATIC)

De asemenea, puteţi efectua reglaje fine atingând graficul balansului de alb.

Prin apăsarea pe [DISP.] (Afişare), poziţia este resetată înapoi în centru.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Dacă reglaţi fin balansul de alb la [A] (amber - chihlimbar), pictograma balansului de alb de pe ecran va deveni portocalie.

Dacă reglaţi fin balansul de alb la [B] (blue - albastru), pictograma balansului de alb de pe ecran va deveni albastră.

Dacă reglaţi fin balansul de alb la [G] (Verde) sau [M] (magenta), vor fi afişate [+] (verde) sau [-]

(roşu) lângă pictograma balansului de alb de pe ecran.

Setarea de reglare fină a balansului de alb este reflectată în imagine atunci când utilizaţi bliţul.

Nivelul de reglare fină a balansului de alb revine la setarea standard (punct central) în următoarele cazuri.

Atunci când resetaţi balansul de alb în

sau

Atunci când resetaţi manual temperatura de culoare din

.

.

125

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Încadrare balans de alb

Setarea de încadrare este efectuată pe baza valorilor de reglare pentru reglarea fină a balansului de alb şi sunt înregistrate în mod automat 3 imagini cu culori diferite atunci când butonul declanşator este apăsat o singură dată.

1

Reglaţi fin balansul de alb în pasul 2 din „Reglarea fină a balansului de alb” şi efectuaţi setarea de încadrare prin rotirea selectorului de control.

Rotirea selectorului de control la dreapta:

Orizontal (de la [A] la [B])

Rotiţi selectorul de control la stânga:

Vertical (de la [G] la [M])

. • De asemenea, puteţi seta încadrarea atingând

Pentru resetare, apăsaţi pe [DISP.].

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• este afişat în pictograma balansului de alb pe ecran atunci când setaţi încadrarea balansului de alb.

• Setarea de încadrare a balansului de alb este anulată atunci când este întreruptă alimentarea

(inclusiv în modul inactiv).

• Veţi auzi sunetul produs de butonul declanşator o singură dată.

Indisponibil în aceste cazuri:

Încadrarea balansului de alb nu funcţionează în următoarele cazuri:

− Mod de înregistrare panoramic

− [Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/

[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (modul Ghid scenă)

− La înregistrarea imaginilor video

− Când [Quality](Calitate) este setată la

,

− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

− Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

sau

126

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Setarea calităţii şi rezoluţiei imaginii

Setarea raportului dimensiunilor imaginilor

Moduri aplicabile:

Acest lucru vă permite să selectaţi raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite, sau metoda de redare.

[Rec] (Înregistrare)

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)

[4:3]

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru TV 4:3

[3:2]

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru o cameră cu film de 35 mm

[16:9]

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru un TV de înaltă definiţie (HD) etc.

[1:1]

Raport al dimensiunilor în formă de pătrat

• Marginile imaginilor înregistrate pot fi tăiate la tipărire, deci verificaţi cu atenţie înaintea tipăririi.

(P347)

Setarea numărului de pixeli

Moduri aplicabile:

Setaţi numărul de pixeli. Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor, chiar dacă acestea sunt tipărite pe pagini mari.

[Rec] (Înregistrare)

[Picture Size] (Rezoluţie imagine)

Când raportul dimensiunilor este [4:3].

Când raportul dimensiunilor este [3:2].

Setări Rezoluţie imagine Setări Rezoluţie imagine

(16M)

4592

×3448 (14M)

4592

×3064

(7M)

(3.5M)

3232

×2160

2272

×1520

(8M)

3232

×2424

(4M)

2272

×1704

Când raportul dimensiunilor este [16:9].

Setări

(12M)

Rezoluţie imagine

4592

×2584

(8M)

3840

×2160

Când raportul dimensiunilor este [1:1].

Setări

(12M)

(6M)

Rezoluţie imagine

3424

2416

×3424

×2416

(2M) 1920

×1080

(3M) 1712

×1712

Când este setat [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) (P193) este setat, fiecare rezoluţie a imaginii pentru fiecare raport al dimensiunilor, exceptând [L].

este afişat la

Rezoluţia imaginii va fi fixată la [S] când [Burst Rate] (Rată rafală) este setat la [SH].

127

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Setarea ratei de comprimare a imaginilor ([Quality] (Calitate))

Moduri aplicabile:

Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.

[Rec] (Înregistrare)

[Quality] (Calitate)

Setări Format fişier

JPEG

Descrierea setărilor

O imagine JPEG în care calitatea imaginii are prioritate.

O imagine JPEG cu calitate a imaginii standard.

Aceasta este utilă pentru creşterea numărului de înregistrări fără a modifica numărul de pixeli.

(

Puteţi înregistra simultan o imagine RAW şi o imagine JPEG sau ).*

1

RAW+JPEG

RAW

Puteţi înregistra numai imagini RAW.*

2

Imaginile decât sunt înregistrate cu un volum de date mai mic sau

.

*1 Dacă ştergeţi un fişier RAW din cameră, imaginea JPEG corespunzătoare va fi, de asemenea, ştearsă.

*2 Este fixat la numărul maxim de pixeli ([L]) pentru fiecare raport al dimensiunilor imaginii.

Despre formatul RAW

Formatul RAW se referă la formatul original al unor date pentru care camera nu realizează procesarea imaginilor. Redarea şi editarea imaginilor RAW necesită un software specializat.

Utilizând software-ul dedicat, puteţi efectua operaţii avansate de editare, precum reglarea balansului de alb după realizarea unei imagini. De asemenea, software-ul permite salvarea de imagini în formate de fişier care pot fi afişate la un PC (JPEG, TIFF etc.). Imaginile realizate în formatul RAW vor fi de o calitate superioară celor realizate în formatul JPEG, dar volumul de date va fi mai mare.

• Puteţi developa şi edita imagini RAW utilizând software-ul „SILKYPIX Developer Studio” dezvoltat de Ichikawa Soft Laboratory de pe DVD (furnizat).

Indisponibil în aceste cazuri:

Următoarele efecte nu se regăsesc în imaginile RAW:

− Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)

− Mod Ghid scenă

− Mod Scenery (Peisaj)/Child (Copii)/Portrait (Portret)

− Mod Control creativ

− [Soft Skin] (Piele fină)/[Defocusing] (Defocalizare)/[Slimming Mode] (Mod Slăbire)

(în modul Self Shot - Autoportret)

− Balans de alb

− [Photo Style] (Stil foto)/[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)/[Red-Eye

Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)/[i.Resolution]/[Color Space] (Spaţiu de culoare)

(meniul [Rec] (Înregistrare))

În următoarele cazuri, , sau

nu pot fi setate.

− Mod de înregistrare panoramic

− Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

128

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Utilizarea funcţiilor de corecţie a imaginii

Compensarea contrastului şi a expunerii ([i.Dynamic]

(Control inteligent domeniu dinamic))

Moduri aplicabile:

Contrastul şi expunerea sunt compensate când diferenţa de luminozitate dintre fundal şi subiect este semnificativă etc.

[Rec] (Înregistrare)

[i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic)

Setări: [AUTO]/[HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzut)/[OFF] (Dezactivare)

• [AUTO] setează automat intensitatea efectului în funcţie de condiţiile de înregistrare.

• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion

Picture] (Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Este posibil ca, în funcţie de condiţiile de iluminare, această caracteristică să fie dezactivată automat.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

Creşterea rezoluţiei ([i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă))

Moduri aplicabile:

Imagini extrem de clare şi cu rezoluţie ridicată pot fi realizate utilizând Intelligent Resolution

Technology (Tehnologie de rezoluţie inteligentă).

[Rec] (Înregistrare)

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)

Setări: [HIGH] (Ridicată)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzută)/[EXTENDED] (Extinsă)/[OFF] (Dezactivare)

[EXTENDED] (Extinsă) vă permite să realizaţi fotografii naturale, cu o rezoluţie mai mare.

La înregistrarea de imagini video, [EXTENDED] (Extinsă) devine [LOW] (Scăzută).

Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion

Picture] (Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

129

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Combinarea imaginilor cu expuneri diferite ([HDR])

Moduri aplicabile:

Puteţi combina 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradaţie bogată.

Puteţi minimiza pierderea de gradaţii în zone luminoase şi întunecate când, de exemplu, contrastul dintre fundal şi subiect este mare.

O imagine combinată de HDR este înregistrată în format JPEG.

[Rec] (Înregistrare)

[HDR]

[ON] (Activare)

Înregistrează imagini HDR.

[OFF]

(Dezactivare)

Nu înregistrează imagini HDR.

[SET] (Setare)

[Dynamic Range] (Domeniu dinamic)

[AUTO]: Reglează automat domeniul de expunere în funcţie de diferenţele dintre zonele luminoase şi cele întunecate.

[±1EV]/[±2EV]/[±3EV]:

Reglează expunerea în cadrul parametrilor de expunere selectaţi.

[Auto Align] (Aliniere automată)

[ON] (Activare):

Corectează automat vibraţiile camerei şi alte probleme care pot cauza dezalinierea imaginilor. Recomandată pentru utilizare în timpul înregistrării manuale.

[OFF] (Dezactivare): Dezalinierea imaginii nu este reglată.

Recomandată în cazul utilizării unui trepied.

„

Ce înseamnă HDR?

HDR provine de la High Dynamic Range (Domeniu dinamic ridicat) şi se referă la o tehnică de exprimare a unui domeniu extins de contrast.

Nu deplasaţi aparatul în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.

Nu puteţi realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinaţiei de imagini.

Este posibil ca un subiect în mişcare să fie înregistrat cu neclarităţi nenaturale.

Unghiul de vedere se îngustează uşor atunci când [Auto Align] (Aliniere automată) est setată la

[ON] (Activare).

• Setarea bliţului este fixată la (dezactivare forţată bliţ).

Indisponibil în aceste cazuri:

[HDR] nu este operaţional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.

[HDR] nu este disponibil în următoarele cazuri.

− În modul Self Shot (Autoportret)

− Când [Quality](Calitate) este setată la

, sau .

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [

Auto Shooting] (Fotografiere automată) este setată)

130

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Reducerea zgomotului de imagine pentru timp de expunere scurt

([Long Shtr NR])

Moduri aplicabile:

Camera îndepărtează în mod automat zgomotul de imagine care apare atunci când timpul de expunere devine mai mare pentru a realiza fotografii a peisajului nocturn etc., pentru a putea realiza imagini frumoase.

[Rec] (Înregistrare)

timp de expunere scurt)

[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

• [Long shutter noise reduction ongoing] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic continuă) este afişat pentru acelaşi timp ca timpul de expunere pentru procesarea semnalului.

• Recomandăm utilizarea unui trepied atunci când timpul de expunere este mărit pentru a realiza fotografii.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− La înregistrarea imaginilor video

− Când [Burst Rate] (Rată Rafală) este setată la [SH]

− La utilizarea declanşatorului electronic

Corectarea luminozităţii de la periferia ecranului ([Shading Comp.]

(Compensare a umbrei))

Moduri aplicabile:

Când porţiunea de la periferia ecranului se întunecă din cauza unei caracteristici a obiectivului, puteţi

înregistra imagini cu luminozitatea zonei periferice a ecranului corectată.

[Rec] (Înregistrare)

[Shading Comp.] (Compensare umbră)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Este posibil ca, în funcţie de condiţiile de înregistrare, această caracteristică să fie dezactivată automat.

Este posibil ca paraziţii din zona periferică a imaginii să iasă în evidenţă la o sensibilitate ISO mai mare.

Indisponibil în aceste cazuri:

Corecţia nu este posibilă în următoarele cazuri:

− La înregistrarea imaginilor video

− La înregistrarea de imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video

[numai când este setat la (priorităţi ale imaginilor video)].

− Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setată la [SH].

În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţia [Shading Comp.] (Compensare umbră) să nu fie operaţională. Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.

131

4.

Setări pentru calitatea imaginii şi tonul culorii

Setarea spaţiului de culoare ([Color Space] (Spaţiu de culoare)):

Moduri aplicabile:

Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi reproducerea culorii imaginilor înregistrate pe un

PC, imprimantă etc.

[Rec] (Înregistrare)

[Color Space] (Spaţiu de culoare)

[sRGB]

[AdobeRGB]

Spaţiul de culoare este setat la spaţiul de culoare sRGB.

Acest mod este utilizat în speciale pentru calculatoare.

Spaţiul de culoare este setat la spaţiul de culoare AdobeRGB.

AdobeRGB este utilizat în principal în scop comercial, cum ar fi o imprimantă profesională deoarece are un interval mai mare de culori reproductibile decât sRGB.

Setaţi la sRGB dacă nu sunteţi foarte familiarizat cu AdobeRGB.

Setarea este fixată la [sRGB] în următorul caz.

− La înregistrarea imaginilor video

132

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Realizarea fotografiilor cu focalizare automată

Prin setarea modurilor optime de focalizare sau focalizare automată pentru subiect sau starea

înregistrării, puteţi lăsa camera să regleze automat focalizarea în diverse scene.

1

Setaţi [Focus Mode] (Mod de focalizare) la [AFS], [AFF] sau [AFC].

Va fi setat modul de focalizare. (P135)

2

Apăsaţi .

3

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta modul AF

şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Modul Auto Focus (Focalizare automată) este activat. (P137)

4

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi activat.

Focalizare

Indicator de focalizare

Zonă de focalizare automată

Sunet

Când subiectul este focalizat

Verde —

Este emis un semnal sonor de 2 ori

• Indicatorul de focalizare este afişat sub forma dura mai mult ca de obicei.

On (Activare)

Când subiectul nu este focalizat

Luminează intermitent

într-un mediu întunecos, iar focalizarea poate

133

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

• Dacă măriţi/micşoraţi după focalizarea pe un subiect, este posibil ca focalizarea să-şi piardă din precizie. În acest caz, reajustaţi focalizarea.

• Când Focus Mode (Mod de focalizare) este setat la [AFF] sau [AFC].

− Se va emite un semnal sonor la prima realizare a focalizării pe durata apăsării la jumătate.

− Când modul AF este setat la

, prima zonă de focalizare automată la care este atinsă focalizarea este afişată temporar dacă apăsaţi la jumătate.

Subiect sau condiţii de înregistrare care fac dificilă focalizarea

Obiecte aflate în mişcare rapidă, subiecte extrem de luminoase sau obiecte fără contrast.

• La înregistrarea unui subiect prin geam sau lângă obiecte strălucitoare.

• Când este întuneric sau când apar vibraţii.

• Când camera este prea aproape de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate atât la distanţă, cât şi apropiate.

134

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Selectarea modului de focalizare (AFS/AFF/AFC)

Moduri aplicabile:

Este setată metoda de obţinere a focalizării când butonul declanşatorului este pe jumătate apăsat.

[Rec] (Înregistrare) [Focus Mode] (Mod focalizare)

Element

Mişcarea subiectului şi a scenei

(recomandat)

Descrierea setărilor

[AFS]

(Auto Focus

Single -

O singură imagine cu focalizare automată)

Subiectul este static

(Peisaj, fotografie la aniversare etc.)

"AFS" este o abreviere a

“Auto Focus Single”

(Focalizare automată individuală).

Focalizarea este setată automat atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe jumătate.

[AFS]

[AFF]

(Focalizare automată flexibilă)

Mişcarea nu poate fi anticipată

(Copii, animale etc.)

„AFF” este o abreviere de la

„Auto Focus Flexible”

(Focalizare automată flexibilă).

În acest mod, focalizarea se execută automat când butonul declanşator este apăsat la jumătate.

Dacă subiectul se mişcă în timpul apăsării la jumătate pe butonul declanşator, focalizarea este corectată automat, pentru a corespunde mişcării.

[AFC]

(Focalizare automată continuă)

[MF]

Subiectul se mişcă

(Sport, trenuri etc.)

"AFC" este o abreviere a

“Auto Focus Continuous”

(Focalizare automată continuă).

În acest mod, în timp ce butonul declanşator este apăsat la jumătate, focalizarea se execută constant, pentru a corespunde mişcării subiectului.

Când subiectul se mişcă, focalizarea se execută prin predicţia poziţiei subiectului în momentul

înregistrării. (Predicţie mişcare)

Setaţi focalizarea manual. (P148)

135

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Când înregistraţi cu ajutorul [AFF], [AFC]

Este posibil să dureze ceva timp pentru a focaliza subiectul dacă deplasaţi zoom-ul de la Wide la

Tele sau schimbaţi brusc subiectul, de la unul aflat la distanţă la unul apropiat.

• Apăsaţi din nou pe jumătate butonul declanşator când este dificilă focalizarea subiectului.

• În timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidaţii.

• Când luminozitatea este insuficientă pentru [AFF] sau [AFC], camera va funcţiona ca şi cum ar fi fost setată opţiunea [AFS]. În acest caz, afişajul se va modifica la [AFS] galben.

• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion

Picture] (Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

Indisponibil în aceste cazuri:

• În modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică), [AFF] şi [AFC] nu pot fi setate.

• În funcţie de obiectivul utilizat, este posibil ca funcţiile [AFF] şi [AFC] să nu fie operaţionale.

• Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.

136

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Selectarea modului de focalizare automată

Moduri aplicabile:

Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată poziţiilor şi numărului de subiecte care vor fi selectate.

1

Apăsaţi

.

2

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta modul AF

(Focalizare automată) şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

([Face/Eye

Detection]

(Detectare faţă/ochi))

([23-Area])

(23 de zone)

Camera detectează automat faţa şi ochii persoanei.

Va fi focalizat ochiul mai aproape de cameră, în timp ce expunerea va fi optimizată pentru faţă. (Când [Metering

Mode] (Mod măsurare) este setat la )

Pot fi detectate până la 15 feţe. Ochii care pot fi detectaţi sunt numai cei ai feţei focalizate.

Puteţi modifica ochiul care va fi focalizat. (P139)

Poziţia şi dimensiunea zonei AF pot fi modificate. (P142)

([Tracking]

(Monitorizare))

Camera focalizează subiectul specificat.

Expunerea va fi optimizată pentru subiect. (Când [Metering

Mode] (Mod măsurare) este setat la .)

Focalizarea şi expunerea vor permite urmărirea subiectului, chiar dacă acesta se mişcă. (Urmărire dinamică) (P140)

Se pot focaliza până la 23 de zone AF.

Acest mod este eficient când un subiect nu se află în centrul ecranului.

• Puteţi selecta zonele care vor fi focalizate. (P142)

137

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

([1-Area]) (1 zonă)

Camera se focalizează pe subiectul din zona AF din centrul monitorului.

• Poziţia şi dimensiunea zonei AF pot fi modificate.

(P142)

([Pinpoint]

(Punct de focalizare))

Puteţi obţine o focalizare mai precisă pe un punct care este mai mic decât .

Dacă apăsaţi butonul declanşatorului pe jumătate, va fi mărit ecranul care vă permite verificarea focalizării.

Poziţia de focalizare poate fi setată pe un ecran mărit. (P143)

Apăsarea pe jumătate a butonului declanşator pentru a regla compoziţia

Atunci când subiectul nu se află în centrul imaginii în , puteţi aduce subiectul în zona de focalizare automată, puteţi fixa focalizarea şi expunerea apăsând pe jumătate butonul declanşator, puteţi deplasa camera la imaginea pe care o doriţi cu butonul declanşator apăsat la jumătate şi puteţi realiza fotografia.

(Doar atunci când modul de focalizare este setat la [AFS]).

„

Restricţii privind modul de focalizare automată

• Modul de focalizare automată este fixat la în următoarele cazuri.

Când este utilizat zoom-ul digital

[Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Control creativ)

([Face/Eye Detection] (Detectare faţă/ochi))

Nu se poate seta la în următoarele cazuri.

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/[Warm Glowing

Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)/[Glittering

Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/

[Appetizing Food] (Alimente apetisante)/[Cute Dessert] (Desert drăguţ) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

În anumite condiţii de realizare a fotografiilor, inclusiv în următoarele cazuri, funcţia Face/Eye

Detection (Detectare faţă/ochi) nu va opera, ceea ce va face imposibilă detectarea feţelor. Modul de focalizare automată operează ca .

Când faţa nu este orientată spre cameră

Când faţa este înclinată

Când faţa este extrem de luminoasă sau întunecată

Când trăsăturile feţei sunt ascunse în spatele ochelarilor de soare etc.

Când faţa apare mică pe ecran

Când contrastul feţelor este redus

Când există mişcare rapidă

Când subiectul nu este o fiinţă umană

Când camera trepidează

138

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

([Tracking] (Monitorizare))

nu se poate utiliza cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).

În următoarele cazuri, operează ca .

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Soft

Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)/[Monochrome] (Monocrom) (modul Scene Guide

(Ghid scenă))

[Sepia]/[Monochrome] (Monocrom)/[Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic)/[Rough

Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Soft Focus]

(Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) (Mod Creative Control

(Control creativ))

[Monochrome] (Monocrom) ([Photo Style]) (Stil foto)

Este posibil ca funcţia Dynamic Tracking (Urmărire dinamică) să nu opereze în următoarele cazuri:

Atunci când subiectul este prea mic

Atunci când locaţia de înregistrare este prea întunecată sau prea luminoasă

Atunci când subiectul se deplasează prea repede

Atunci când fundalul are aceeaşi culoare sau o culoare asemănătoare cu subiectul

Atunci când camera este instabilă

Atunci când este activat zoom-ul

([Pinpoint] (Punct de focalizare))

În următorul caz, operează ca

La înregistrarea imaginilor video

.

• Nu este posibilă setarea în următoarele cazuri.

[AFF]/[AFC] (mod de focalizare)

Despre ([Face/Eye Detection] - Detectare faţă/ochi)

Atunci când camera detectează faţa unei persoane, sunt afişate zona

AF şi marcajul care indică ochiul care va fi focalizat.

Ochiul care va fi focalizat

Galben:

Când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, cadrul devine verde când camera focalizează.

Alb:

Afişat când sunt detectate feţele mai multor persoane. Feţele unor persoane care se află la aceeaşi distanţă cu cele din zonele AF galbene vor fi, la rândul lor, focalizate.

„

Schimbarea ochiului care va fi focalizat

Atingeţi ochiul care va fi focalizat.

• Atingeţi ochiul din cadrul galben. Dacă atingeţi orice altă locaţie, va fi afişat ecranul de setare a zonei AF. (P142)

• Dacă apăsaţi sau [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea de

• focalizare a ochilor va fi anulată.

În cazul în care cadrul galben se deplasează la altă faţă sau în cazul

în care cadrul dispare după ce modificaţi compoziţia sau faceţi ceva asemănător, setarea de focalizare a ochilor va fi anulată.

139

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Blocarea subiectului care va fi urmărit ( [Tracking] (Urmărire))

Operarea butoanelor

Orientaţi cadrul de urmărire a focalizării automate peste subiect şi apoi apăsaţi butonul declanşator la jumătate.

Cadru de urmărire AF

Cadrul de urmărire AF va deveni verde când camera detectează subiectul.

Zona AF devine galbenă când este eliberat butonul declanşator.

Fixarea este anulată la atingerea [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Operare tactilă

Atingeţi subiectul.

Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.

Zona AF devine galbenă, iar subiectul este fixat.

Fixarea este anulată la atingerea .

• Dacă aceasta nu reuşeşte să efectueze fixarea, zona AF va lumina intermitent în roşu, după care va dispărea. Încercaţi, din nou, să efectuaţi focalizarea.

• Când urmărirea AF nu reuşeşte, este setat.

140

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Setarea poziţiei zonei AF/modificarea dimensiunii zonei AF

Moduri aplicabile:

Când este selectat , , sau în modul Auto Focus (Focalizare automată), puteţi modifica poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată.

Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.

La setarea prin metoda tactilă, setaţi [Touch AF] (AF tactil) în [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul [Custom] (Personalizare) la [AF].

• Ţinta de măsurare a punctului poate fi deplasată, de asemenea, pentru a corespunde zonei de focalizare automată când [Metering Mode] (Mod măsurare) (P160) este setat la .

La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul zonei AF.

Indisponibil în aceste cazuri:

Când se utilizează zoom-ul digital, poziţia şi dimensiunea zonei AF nu pot fi modificate.

141

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

La selectarea ,

Poziţia şi dimensiunea zonei AF pot fi modificate.

1

Apăsaţi

2

Selectaţi

.

sau şi apăsaţi

.

Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.

De asemenea, puteţi afişa setarea zonei AF atingând ecranul.

3

Modificaţi poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată.

Operarea butoanelor Operaţii tactile Descrierea operaţiei

▲/▼/◄/►

Atingerea

Deplasează zona de focalizare automată.

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

Măreşte/reduce zona AF în trepte mici.

Măreşte/reduce zona AF în trepte mari.

[DISP.]

(Afişare)

[Reset]

(Resetare)

Resetează zona AF la centru.

• Dacă apăsaţi din nou butonul, dimensiunea cadrelor va fi resetată la setarea implicită.

• Dacă setaţi zona AF peste un ochi în cadrul galben când este selectat ochiul care va fi modificat. (P139)

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Este afişată zona AF cu aceeaşi funcţie ca şi selectaţi .

, va fi focalizat

, în poziţia atinsă, atunci când

Setarea zonei AF este anulată când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeţi

La selectarea

Cele 23 de zone de focalizare automată pot fi divizate în 9 zone şi poate fi setată zona ce urmează a fi focalizată.

1

Apăsaţi .

2

Selectaţi şi apăsaţi pe

.

Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.

3

Apăsaţi pe

▲/▼/◄/►

pentru a selecta cadrul zonei AF, aşa

cum se arată în figura din dreapta.

• De asemenea, puteţi selecta un grup atingând ecranul.

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

.

• Numai afişajul (punctul central al grupului selectat) va rămâne pe ecran.

• Setarea zonei AF este anulată când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeţi .

142

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

La selectarea

Puteţi seta cu precizie poziţia de focalizare prin mărirea ecranului.

• Poziţia focalizării nu poate fi setată la marginea ecranului.

1

Apăsaţi .

2

Selectaţi şi apăsaţi pe

.

3

Apăsaţi pe

▲/▼/◄/►

pentru seta poziţia de focalizare, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Ecranul de asistenţă pentru setarea poziţiei de focalizare este afişat la dimensiune mărită.

De asemenea, ecranul de asistenţă poate fi afişat prin atingerea subiectului.

4

Deplasaţi

în poziţia de focalizare.

Operarea butoanelor

▲/▼/◄/►

Operaţii tactile Descrierea operaţiei

Atingerea

Deplasează zona de focalizare automată.

Îndepărtarea/apropie rea degetelor

Măreşte/reduce zona AF în trepte mici.

Măreşte/reduce zona AF în trepte mari.

Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)

[DISP.]

(Afişare)

[Reset]

(Resetare)

Resetează [+] la centru.

Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ

3 până la 6

×; când imaginea este afişată pe întreg ecranul, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ 3 până la 10

×.

• Este posibilă înregistrarea unei imagini pe ecranul de asistenţă atingând .

Setarea duratei de mărire a ecranului

(Meniu) → [Custom] (Personalizare) → [Pinpoint AF Time] (Timp focalizare

automată punct de focalizare)→

[LONG] (Lung) (aprox. 1,5 secunde)/[MID] (Mediu) (aprox. 1,0 secunde)/[SHORT] (Scurt)

(Aprox. 0,5 secunde)

Modificarea afişajului la ecranul de asistenţă

(Meniu) → [Custom] (Personalizare) → [Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare

automată punct de focalizare)

[FULL] (Complet): Măreşte o imagine pe întreaga suprafaţă a ecranului.

[PIP]:

Măreşte o imagine dintr-o fereastră de pe ecran.

• Afişajul de pe ecranul de asistenţă poate fi, de asemenea, comutat atingând .

143

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Optimizarea focalizării şi a luminozităţii pentru o poziţie atinsă

Moduri aplicabile:

Prin setarea [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) (P49) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul

[Custom] (Personalizare) la [AF+AE], puteţi optimiza focalizarea şi luminozitatea pentru poziţia atinsă.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Custom] (Personalizare)

[Touch AF] (Focalizare automată tactilă)

[Touch Settings] (Setări tactile)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [AF+AE] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Atingeţi subiectul pentru care doriţi să optimizaţi luminozitatea.

Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF. (P142)

Poziţia de optimizare a luminozităţii este afişată în centrul zonei AF. Poziţia urmează deplasarea zonei AF.

[Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru Touch AE

(Expunere automată tactilă).

,

Atingând [Reset] (Resetare), poziţia de optimizare a luminozităţii şi zona AF revin în centru.

4

Atingeţi [Set] (Setare).

• Zona de focalizare automată cu aceeaşi funcţia ca şi este afişată în poziţia atinsă.

• Atingând , [Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de optimizare a luminozităţii este anulată. Setarea zonei AF este, de asemenea, anulată.

• Atingând , [Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de optimizare a luminozităţii este anulată.

Când fundalul a devenit prea luminos etc., contrastul luminozităţii cu fundalul poate fi reglat prin compensarea expunerii.

144

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

La înregistrarea cu declanşatorul tactil, focalizarea şi luminozitatea sunt optimizate pentru poziţia atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.

La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locaţiei atinse.

Indisponibil în aceste cazuri:

• [AF+AE], care optimizează focalizarea şi luminozitatea, nu funcţionează în următoarele cazuri.

− În Manual Focus (Focalizare manuală)

− Când este utilizat zoom-ul digital

− Când zona AF a fost setată utilizând butonul cursor

Setarea metodei de focalizare dorite

Utilizând meniul [Custom] (Personalizare), puteţi seta metoda de focalizare în detaliu.

Eliberarea/neeliberarea declanşatorului prin apăsarea pe jumătate a butonului declanşator

[Custom] (Personalizare)

[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe

jumătate)

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Focalizarea/nefocalizarea în avans

[Custom] (Personalizare)

[Quick AF] (Focalizare automată rapidă) [ON]

(Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Atâta timp cât camera este ţinută într-o poziţie stabilă, aceasta va ajusta automat focalizarea, iar ajustarea focalizării va fi mai rapidă când este apăsat butonul declanşator. Acest lucru este util atunci când nu doriţi să pierdeţi o oportunitate de realizare a unei imagini.

• Acumulatorul se va consuma mai repede decât de obicei.

• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator din nou când este dificilă focalizarea subiectului.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

În modul Preview (Previzualizare)

În situaţii cu iluminare redusă

Cu obiective care oferă numai focalizare manuală

Cu unele obiective cu tehnologie Four Third care nu acceptă focalizarea automată prin contrast

145

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Activarea/neactivarea lămpii de asistare a focalizării automate

[Custom] (Personalizare)

[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare

automată)

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, facilitând focalizarea atunci când se înregistrează în condiţii de iluminare slabă.

(O zonă de focalizare automată mai mare este afişată în funcţie de condiţiile de înregistrare.)

• Raza efectivă a lămpii de asistenţă la focalizare automată diferă în funcţie de obiectivul utilizat.

Când obiectivul interschimbabil (H-FS12032) este ataşat şi se află în poziţia Wide:

Aproximativ între 1,0 m (100,58 cm) şi 3,0 m (298,70 cm)

Când obiectivul interschimbabil (H-FS35100) este ataşat şi se află în poziţia Wide:

Aproximativ între 1,0 m (100,58 cm) şi 3,0 m (298,70 cm)

Când este ataşat obiectivul interschimbabil (H-PS14042):

Aproximativ între 1,0 m (100,58 cm) şi 3,0 m (298,70 cm)

• Lampa de asistare AF este validă doar pentru subiectul aflat în centrul ecranului. Utilizaţi această funcţie poziţionând subiectul în centrul ecranului.

• Demontaţi parasolarul.

• Când nu doriţi să folosiţi indicatorul luminos de asistare a focalizării automate (de exemplu, când realizaţi fotografii ale unor animale în locuri întunecoase), setaţi [AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare focalizare automată) la [OFF] (Dezactivare). În acest caz, devine dificilă focalizarea pe subiect.

• Indicatorul luminos de asistare a focalizării automate se blochează uşor atunci când se utilizează obiectivul interschimbabil (H-FS12032/ H-FS35100/H-PS14042), dar aceasta nu afectează performanţa camerei.

• Lampa de asistare AF se poate bloca mai mult, iar focalizarea poate deveni mai dificilă atunci când este utilizat un obiectiv cu un diametru mai mare.

• Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri.

[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)/[Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)/

[Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)/[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Clear

Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/ [Warm Glowing

Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)/

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

Mod Scenery (Peisaj)

Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)

146

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Înregistrarea/neînregistrarea chiar şi când focalizarea nu s-a obţinut

[Custom] (Personalizare)

[Focus/Release Priority]

(Prioritate focalizare/deblocare)

[FOCUS] (Focalizare):

Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu este focalizat.

[RELEASE] (Deblocare):

Aceasta oferă prioritate celui mai bun moment pentru realizarea fotografiei atunci când butonul declanşator este apăsat complet.

• Când este setat la [RELEASE] (Deblocare), reţineţi că focalizarea nu poate fi obţinută nici chiar dacă modul de focalizare este setat la [AFS], [AFF] sau [AFC].

Reglarea/nereglarea manuală a focalizării după obţinerea focalizării automate

[Custom] (Personalizare)

[AF+MF] - [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Când AF Lock (Blocare AF) este ON (Activare) (apăsaţi pe butonul declanşator cu modul de focalizare setat la [AFS] sau setaţi Blocare AF utilizând [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)), puteţi efectua manual reglaje fine ale focalizării.

147

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală

Moduri aplicabile:

Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi focalizarea sau când distanţa dintre obiectiv şi subiect este stabilită şi nu doriţi să activaţi focalizarea automată.

Operaţiile folosite pentru focalizarea manuală diferă în funcţie de obiectiv.

Când se utilizează un obiectiv interschimbabil (H-FS12032) fără inel de focalizare

Apăsaţi

: Focalizează pe subiectele din apropiere

Apăsaţi

: Focalizează pe subiectele aflate la distanţă

Bară glisantă

• Aceste operaţii sunt posibile numai pe ecranul de reglare a focalizării.

• Apăsarea şi menţinerea pe butoanele

◄/►

va determina creşterea vitezei de focalizare.

• Focalizarea poate fi reglată şi prin deplasarea barei glisante.

Când se utilizează un obiectiv interschimbabil

(H-FS35100) cu un inel de focalizare

Când este utilizat obiectivul interschimbabil

(H-PS14042)] cu buton de focalizare

Rotire spre partea :

Focalizează pe un subiect aflat în apropiere

Rotire spre partea :

Focalizează pe un subiect aflat la distanţă

Mutarea spre partea :

Focalizează pe un subiect aflat în apropiere

Mutarea spre partea :

Focalizează pe un subiect aflat la distanţă

• Viteza de focalizare variază în funcţie de cât de mult mutaţi butonul de focalizare.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Focus Mode] (Mod focalizare) → [MF] (Focalizare manuală)

2

Apăsaţi .

3

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a

seta poziţia de focalizare, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de asistenţă, mărind zona. MF Assist

(Asistare MF)

148

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

De asemenea, puteţi mări zona rotind inelul de focalizare, deplasând selectorul de focalizare, mărind ecranul cu degetele (P48) sau apăsând ecranul de două ori.

De asemenea, puteţi regla poziţia de focalizare trăgând (P48) de ecran.

Prin apăsarea pe [DISP.] (Afişare), poziţia este resetată înapoi în centru.

4

Regaţi focalizarea.

Indicator pentru

∞ (infinit)

MF Assist (Asistare MF) (Ecran mărit)

Maxim

MF Guide (Ghid focalizare manuală)

Porţiunile focalizate vor fi evidenţiate. (Maxim)

Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau departe. (MF Guide) (Ghid de focalizare manuală)

Puteţi efectua următoarele operaţii:

Operarea butoanelor

▲/▼/◄/►*

Operaţii tactile Descrierea operaţiei

Glisare

Deplasează zona mărită

Îndepărtarea/apropie rea degetelor

Măreşte/reduce ecranul în trepte mici.

Măreşte/reduce ecranul în trepte mari.

Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)

[DISP.]

(Afişare)

[Reset]*

(Resetare)

Resetează zona care va fi mărită la centru.

* Când utilizaţi un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare, puteţi efectua aceste operaţii după ce apăsaţi

pentru a afişa ecranul care vă permite să setaţi zona care trebuie mărită.

Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ

3 până la 6

×; când imaginea este afişată pe întreg ecranul, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ 3 până la 10

×.

Modificarea afişajului la asistenţa MF

[Custom] (Personalizare)

[Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare automată

punct de focalizare)

[FULL] (Complet): Măreşte afişajul pe întreaga suprafaţă a ecranului.

[PIP]: Măreşte afişajul dintr-o fereastră de pe ecran.

Afişajul de pe ecranul de asistenţă poate fi, de asemenea, comutat atingând de reglare a focalizării.

pe ecranul

149

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

5

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

• Ecranul de asistenţă se va închide. Va fi afişat ecranul de înregistrare.

De asemenea, puteţi închide ecranul de asistenţă apăsând pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Dacă aţi mărit imaginea rotind inelul de focalizare sau deplasaţi selectorul de focalizare, ecranul de asistenţă se va închide la aproximativ 10 secunde după operare.

Este posibil ca asistenţa sau ghidul MF să nu fie afişate, în funcţie de obiectivul utilizat, dar puteţi afişa asistenţa MF prin operarea directă a camerei, cu ajutorul ecranului tactil sau al unui buton.

Funcţia de asistare a focalizării manuale este dezactivată la zoom-ul digital sau la înregistrarea imaginilor video.

Tehnică pentru focalizarea manuală

Apăsaţi pe butonul cursor sau rotiţi inelul de focalizare pentru a focaliza.

Apăsaţi pe butonul cursor de câteva ori sau rotiţi suplimentar inelul de focalizare în aceeaşi direcţie.

Acţionaţi uşor butonul cursor sau inelul de focalizare în direcţie opusă pentru a regla fin focalizarea.

Dacă măriţi/micşoraţi după focalizarea pe un subiect, este posibil ca focalizarea să-şi piardă din precizie. În acest caz, reajustaţi focalizarea.

După anularea modului de stare inactivă, focalizaţi, din nou, subiectul.

Dacă realizaţi fotografii de aproape:

− Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul

(P170) .

− Intervalul de focalizare efectiv (profunzimea câmpului) este redus în mod semnificativ. Ca atare, dacă distanţa dintre cameră şi subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea pe acesta poate fi dificilă.

− Rezoluţia marginii imaginii poate scădea uşor. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

150

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

„

Despre marcajul de referinţă a distanţei de focalizare

Marcajul de referinţă a distanţei de focalizare este un marcaj utilizat pentru a măsura distanţa focalizării.

Utilizaţi-l atunci când realizaţi fotografii cu ajutorul focalizării manuale sau când realizaţi fotografii de aproape.

Domeniu de focalizare

Marcaj de referinţă pentru distanţa de focalizare

Linie de referinţă pentru distanţa de focalizare

0,2 m (0,66 ft) (distanţă focală de la 12 mm la 20 mm)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]

0,3 m (0,98 ft) (distanţă focală de la 21 mm la 32 mm)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]

0,9 m (3,0 ft)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

0,2 m (0,66 ft)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]

0,3 m (0,98 picioare) (distanţă focală de la 21 mm la 42 mm)

[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)]

Obţinerea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată

[Custom] (Personalizare)

[AF/AE Lock] (Blocare AF/AE) [AF-ON]

(Activare focalizare automată)

La focalizarea manuală, dacă se apasă pe butonul funcţional la care este alocată funcţia [AF/AE LOCK]

(Blocare focalizare automată/expunere automată) (P59) , Auto Focus (Focalizare automată) va funcţiona.

• [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) poate fi atribuită numai butonului [Fn1].

• Focalizarea automată funcţionează în centrul cadrului.

• Dacă se utilizează focalizarea automată în timp ce este afişat ecranul de asistenţă MF, centrul ecranului de asistenţă MF va fi focalizat.

• De asemenea, Auto Focus (Focalizare automată) funcţionează cu următoarele operaţii tactile.

Apăsarea butonului funcţional la care este atribuit [AF-ON]

(Activare AF)

Atingerea

Glisând monitorul şi eliberând degetul în poziţia unde doriţi să focalizaţi

151

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Setarea metodei de afişare a asistenţei MF (ecran mărit)

[Custom] (Personalizare)

[MF Assist] (Asistenţă MF)

• Setările disponibile variază în funcţie de obiectivul utilizat.

Când se utilizează un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare (H-FS12032)

[ON]

(Activare)

Puteţi regla focalizarea când apăsaţi zona care va fi mărită este afişat.

iar ecranul care vă permite să setaţi

[OFF]

(Dezactivare)

Focalizarea poate fi reglată la apăsarea pe setaţi zona care va fi mărită nu este afişat.

. Ecranul care vă permite să

Când se utilizează un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare (H-FS35100/H-PS14042)

Ecranul este mărit utilizând inelul de focalizare sau pârghia de focalizare a obiectivului sau apăsând

.

Ecranul este mărit utilizând inelul de focalizare sau pârghia de focalizare a obiectivului.

[OFF]

(Dezactivare)

Ecranul este mărit apăsând

.

Ecranul nu este mărit utilizând inelul de focalizare sau pârghia de focalizare a obiectivului sau apăsând

.

Setarea nivelului iniţial de mărire al asistenţei MF

[Custom] (Personalizare) [Lens w/o Focus Ring] (Obiectiv fără inel de focalizare)

[MF Magnification Level] (Nivel mărire MF)

Se poate seta un nivel iniţial de mărire pentru asistenţa MF între 3 şi 10 ori.

• Când [MF Assist Display] (Afişaj asistenţă focalizare manuală) este setat la [PIP], afişajul poate fi mărit de numai până la 6 ori, indiferent de această setare.

• Nivelul de mărire de la ultima sesiune de asistenţă focalizare manuală este salvată ca nivel iniţial de mărire.

• Aceste elemente pot fi setate numai când se utilizează un obiectiv interschimbabil (H-FS12032) fără inel de focalizare.

Modificarea acţionării selectorului de control la focalizarea manuală

[Custom] (Personalizare) [Lens w/o Focus Ring] (Obiectiv fără inel de focalizare)

[Control Dial (MF)] (Selector de control focalizare manuală)

[MAGLEVEL] (Nivel mărire): Rotirea selectorului de control permite reglarea nivelului de mărire al

MF Assist (Asistare focalizare manuală).

[FOCUS] (Focalizare):

Rotirea selectorului de control permite reglarea focalizării.

• Aceste elemente pot fi setate numai când se utilizează un obiectiv interschimbabil (H-FS12032) fără inel de focalizare.

152

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Afişarea/neafişarea ghidului pentru focalizare manuală

[Custom] (Personalizare)

[MF Guide] (Ghid focalizare manuală)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Indicator pentru

(infinit)

Când [MF Guide] (Ghid focalizare manuală) din meniul [Custom]

(Personalizare) este setat la [ON] (Activare) şi focalizaţi manual, ghidul de focalizare manuală este afişat pe ecran. Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau departe.

Evidenţierea/neevidenţierea în porţiunile focalizate

[Custom] (Personalizare)

[Peaking] (Maxim)

[ON] (Activare) Porţiunile focalizate sunt evidenţiate în culori.

[OFF]

(Dezactivare)

Porţiunile focalizate nu sunt evidenţiate.

[SET] (Setare)

[Detect Level]

(Nivel detectare)

[Display Color]

(Culoare afişaj)

Nivelul de detectare pentru porţiunile focalizate este setat.

Când este setat [HIGH] (Ridicat), porţiunile de evidenţiat sunt diminuate, permiţând obţinerea unei focalizări mai precise.

[HIGH] (Ridicat)/[LOW] (Scăzut)

• Setarea nivelului de detectare nu afectează intervalul de focalizare.

-

Setează culoarea de evidenţiere utilizată pentru [Peaking] (Punct maxim).

• Când [Detect Level] (Nivel de detectare) este setat la [HIGH]

(Ridicat): (Albastru deschis)/ (Galben)/ (Verde)

-

-

• Când [Detect Level] (Nivel de detectare) este setat la [LOW] (Scăzut):

(Albastru)/ (Portocaliu)/ (Alb)

• Schimbarea setării [Detect Level] (Detectare nivel) modifică, de asemenea, setarea [Display Color] (Culoare afişaj) după cum urmează.

(Albastru deschis)

(Galben)

(Albastru)

(Portocaliu)

(Verde) (Alb)

• Când este setat [Peaking] (Maxim),

([Detect Level] (Detectare nivel): [HIGH] (Ridicat)) sau

([Detect Level] (Detectare nivel): [LOW] (Scăzut)) va fi afişat.

• La fiecare atingere

din setarea comută în ordinea [ON] (Activare) ([Detect Level] (Nivel detectare)): [LOW] (Scăzut))

→ [ON] (Activare) ([Detect Level] (Detectare nivel): [HIGH] (Ridicat) → [OFF]

(Dezactivare).

• La fiecare apăsare a butonului de setare a funcţiei când [Peaking] (Maxim) este setat la [Fn Button Set]

(Setare buton funcţional) (P59) din meniul [Custom] (Personalizare), setarea de maxim comută în ordinea

[ON] (Activare) ([Detect Level] (Nivel detectare)): [LOW] (Scăzut))

→ [ON] (Activare) ([Detect Level]

(Detectare nivel): [HIGH] (Ridicat)

→ [OFF] (Dezactivare).

• Această funcţie poate fi operată în modul de focalizare manuală sau când focalizarea este reglată manual cu [AF+MF].

• Deoarece porţiunile cu contururi clare pe ecran sunt evidenţiate ca porţiuni focalizate, porţiunile ce trebuie evidenţiate variind în funcţie de condiţiile de înregistrare.

• Culoarea utilizată pentru evidenţiere nu afectează imaginile înregistrate.

• Opţiunea [Peaking] (Maxim) nu funcţionează cu [Rough Monochrome] (Monocrom grosier) în modul

Creative Control (Control creativ).

153

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Fixarea focalizării şi a expunerii

(AF/AE Lock - Blocare AF/AE)

Mod de înregistrare:

Această funcţie este utilă atunci când doriţi să realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în exteriorul zonei AF sau în cazul în care contrastul este prea mare şi nu puteţi realiza expunerea corespunzătoare.

1

Setaţi un buton funcţional la [AF/AE LOCK] (Fixare AF/AE).

(P59)

• [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată) poate fi atribuită numai butonului [Fn1].

2

Aliniaţi ecranul cu subiectul.

3

Apăsaţi [Fn1] pentru a fixa focalizarea sau expunerea.

• Blocarea focalizării automate/expunerii automate este anulată apăsând din nou [Fn1].

• În setarea implicită, numai expunerea este fixată.

4

Deplasaţi camera pe măsură ce compuneţi imaginea şi apoi apăsaţi butonul declanşator complet.

Indicator de fixare a AE

Când [AE LOCK] (Blocare AE) este setat, după apăsarea la jumătate a butonului declanşator pentru focalizare, apăsaţi butonul declanşator complet.

Setarea funcţiilor butonului [AF/AE LOCK]

(Fixare AF/AE)

[Custom] (Personalizare)

automată/expunere automată)

[AF/AE Lock] (Fixare focalizare

[AE LOCK]

(Fixare AE)

Este blocată doar expunerea.

• Când expunerea este setată, se afişează [AEL], valoarea aperturii şi timpului de expunere.

[AF LOCK]

(Fixare AF)

Buton [AF/AE LOCK]

(Fixare AF/AE)

Este blocată doar focalizarea.

• Când subiectul este focalizat, se afişează [AFL], indicaţia focalizării, valoarea aperturii şi timpului de expunere.

Sunt blocate expunerea şi focalizarea.

[AFL], [AEL], indicaţia de focalizare, valoarea aperturii şi timpul de expunere sunt afişate când focalizarea şi expunerea sunt optimizate.

[AF-ON] (Activare AF)

Se execută focalizarea automată.

154

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

• Fixarea AF este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu expunere manuală.

• Blocarea AE este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu expunere manuală.

• Operaţiile de blocare nu pot fi efectuate în timpul înregistrării imaginilor video. Dacă începeţi

înregistrarea unei imagini video fără a anula blocarea, doar AF LOCK (Blocare focalizare automată) va fi aplicată imaginii video.

• Subiectul poate fi focalizat din nou prin apăsarea la jumătate a butonului declanşator, chiar şi atunci când AE este blocată.

• Comutarea de program poate fi setată chiar şi atunci când AE este blocată.

155

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Compensarea expunerii

Moduri aplicabile:

Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de luminozitate între subiect şi fundal.

1

Apăsaţi pentru a comuta la operaţia de compensare a expunerii.

• Valoarea de compensare a expunerii se colorează în galben, indicând că expunerea poate fi acum compensată.

2

Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa expunerea.

Valoarea de compensare a expunerii

Exponometru

Compensarea expunerii spre pozitiv.

Compensarea expunerii spre negativ.

Valoarea compensării expunerii poate fi setată într-un interval între -5 EV şi +5 EV.

Atunci când înregistraţi imagini video, valoarea compensării expunerii poate fi setată

între -3 EV şi +3 EV.

Selectaţi [0] pentru a reveni la expunerea originală.

Rotiţi selectorul de control pentru a afişa [Expo.Meter] (Măsurare expunere). (P85)

Când [Auto Exposure Comp.] (Compensare expunere automată) în [Flash] (Bliţ) din meniul [Rec]

(Înregistrare) este setată la [ON] (Activare), luminozitatea bliţului încorporat va fi setată automat la nivelul corespunzător compensării de expunere selectate. (P204)

Când valoarea expunerii este în afara domeniului -3 EV – +3 EV, luminozitatea ecranului de

înregistrare nu se va mai modifica.

Este recomandată înregistrarea prin verificarea luminozităţii reale a imaginii înregistrate pe ecranul

Auto Review (Revizualizare automată) sau pe ecranul de redare.

Valoarea setată a compensării expunerii este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită.

(Când [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) (P67) este setată la [OFF]

(Dezactivare))

156

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Setarea sensibilităţii la lumină

Moduri aplicabile:

Acest mod vă permite setarea sensibilităţii la lumină (sensibilitate ISO).

Setarea la o cifră mai ridicată permite realizarea fotografiilor chiar şi în locuri mai întunecate fără ca fotografiile rezultate să fie întunecate.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Sensitivity] (Sensibilitate)

2

Selectaţi sensibilitatea ISO rotind selectorul posterior.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

AUTO

(Inteligent)

Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcţie de luminozitate.

Maximum [ISO3200] (Cu bliţul la setarea [ISO1600])*

1

Camera detectează mişcarea subiectului şi apoi setează automat sensibilitatea ISO optimă şi timpul de expunere pentru a corespunde mişcării subiectului şi luminozităţii scenei şi pentru a minimiza vibraţiile subiectului.

Maximum [ISO3200] (Cu bliţul la setarea [ISO1600])*

1

Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul declanşator este apăsat la jumătate. Acesta se modifică în mod continuu pentru a corespunde mişcării subiectului până când butonul declanşator este apăsat complet.

100*

2

/200/400/800/1600/

3200/6400/12800/25600

Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.

Atunci când [ISO Increments] (Incrementuri ISO) din meniul [Rec]

(Înregistrare) (P159) este setată la [1/3 EV], elementele sensibilităţii

ISO care pot fi setate vor creşte.

*1 Atunci când [ISO Limit Set] (Setare a limitei ISO) (P158) din meniul [Rec] (Înregistrare) este setată la orice valoare cu excepţia [OFF] (Dezactivare), aceasta este setată în mod automat la valoarea setată în [ISO Limit Set] (Setare limită ISO).

*2 Disponibil doar când este setat [Extended ISO] (ISO extins).

157

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Caracteristicile sensibilităţii ISO

Locaţie de înregistrare

(recomandată)

200

Când este lumină (în exterior)

25600

Când este întuneric

Timp de expunere

Zgomot

Lung Scurt

Redus Mărit

Vibraţii ale subiectului

Mărit Redus

• Pentru domeniul de focalizare al bliţului când este setat [AUTO], consultaţi P200 .

nu este disponibil în modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată) şi în modul Manual Exposure (Expunere manuală).

Când opţiunea [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată, setarea maximă este [ISO3200].

Setarea limitei superioare a sensibilităţii ISO

Moduri aplicabile:

Va fi selectată sensibilitatea ISO optimă cu valoarea setată ca limită în funcţie de luminozitatea subiectului.

Această setare va fi funcţională când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setat la [AUTO] sau .

[Rec] (Înregistrare)

[ISO Limit Set] (Setare limită ISO)

Setări: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF] (Dezactivare)

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/[Warm Glowing

Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

La înregistrarea imaginilor video

158

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Setarea incrementului de pas al sensibilităţii ISO

Moduri aplicabile:

Puteţi ajusta sensibilitatea ISO pentru fiecare 1/3 EV.

[Rec] (Înregistrare)

[ISO Increments] (Incrementuri ISO)

[1/3 EV]

[L.100]*/[L.125]*/[L.160]*/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/

[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[16000]/

[20000]/[25600]

[L.100]*/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]

[1 EV]

* Disponibil doar când este setat [Extended ISO] (ISO extins).

• Când setarea este schimbată de la [1/3 EV] la [1 EV], [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi setat la cea mai apropiată valoare setată în timpul [1/3 EV].

Extinderea sensibilităţii ISO

Moduri aplicabile:

Sensibilitatea ISO poate fi setată la minimum [ISO100].

[Rec] (Înregistrare)

[Extended ISO] (ISO extins)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

159

5.

Setări pentru focalizare şi luminozitate (expunere)

Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii

([Metering Mode] (Mod de măsurare))

Mod de înregistrare:

Tipul măsurării optice pentru măsurarea luminozităţii poate fi modificat.

[Rec] (Înregistrare)

[Metering Mode] (Mod măsurare)

(Multiplu)

(Focalizare pe centru)

Aceasta este metoda în care camera măsoară cea mai adecvată expunere, determinând automat alocarea luminozităţii pe întregul ecran.

De obicei, recomandăm această metodă.

Aceasta este metoda utilizată pentru a focaliza pe subiect în centrul ecranului şi de măsurare uniformă a întregului ecran.

Aceasta este metoda de măsurare a subiectului în ţinta de măsurare punct .

(Punct de focalizare)

Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]

(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

160

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

Configurarea tipului de declanşator

Moduri aplicabile:

Puteţi realiza imagini utilizând oricare dintre cele două metode de declanşator: metoda cortinei electronice frontale sau metoda declanşatorului electronic.

Cortină electronică frontală Declanşator electronic

Descriere

Bliţ

Camera începe o expunere în mod electronic şi o încheie cu declanşatorul mecanic.

Camera începe şi încheie o expunere

în mod electronic.

O –

Timp de expunere

(secunde)

T (Timp)*

1

/60 - 1/500 de la 1*

2

la 1/16000

Sunet declanşator

Sunet declanşator mecanic*

3

+

Sunet declanşator electronic*

4

Sunet declanşator electronic*

4

*1 Această setare este disponibilă doar în modul de expunere manuală. (P90)

*2 Până la o sensibilitate ISO de [ISO3200]. Când setarea este mai mare de [ISO3200], timpul de expunere va fi de sub 1 secundă.

*3 Sunetul declanşatorului mecanic nu poate fi dezactivat.

*4 Setările sunetului declanşatorului electronic pot fi modificate în [Shutter Vol.] (Volum declanşator) şi [Shutter Tone] (Ton declanşator). (P63)

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Shutter Type] (Tip declanşator)

[AUTO]

[EFC]

[ESHTR]

În funcţie de condiţiile de înregistrare şi de timpul de expunere, tipul declanşatorului este comutat automat.

• Metoda cortinei frontale electronice are prioritate. Această metodă impune mai puţine limitări asupra funcţiilor care pot fi utilizate, de exemplu, la realizarea de fotografii cu bliţul.

Realizează imagini utilizând numai metoda cortinei frontale electronice.

Realizează imagini utilizând numai metoda declanşatorului electronic.

161

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

• Când

se afişează pe ecran, imaginile vor fi realizate cu ajutorul declanşatorului electronic.

• Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setat la [SH], imaginile vor fi realizate cu ajutorul declanşatorului electronic.

• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), imaginile vor fi realizate cu ajutorul declanşatorului electronic.

• Când se utilizează un obiectiv care nu se bazează pe standardul Micro Four Thirds System/Four

Thirds System, opţiunea [AUTO] realizează imagini cu ajutorul declanşatorului electronic, cu excepţia cazului când, de exemplu, se utilizează bliţul pentru realizarea imaginilor. De asemenea, [EFC] comută la [AUTO].

Anumite obiective, bazate pe standardul Micro Four Thirds System/Four Thirds System pot, de asemenea, determina comutarea setării la [AUTO].

Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.

Când un obiect în mişcare este înregistrat cu declanşatorul electronic, este posibil ca

subiectul să apară deformat în imagine.

Când declanşatorul electronic este utilizat în condiţii de lumină fluorescentă sau cu

LED-uri, în imagine pot apărea benzi orizontale. În astfel de cazuri, reducerea timpului de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale. (P88)

Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc.

subiectului atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizaţi pe propriul risc.

162

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

Selectarea unui mod de acţionare

Moduri aplicabile:

Puteţi modifica operaţia pe care o execută camera la apăsarea pe butonul declanşatorului.

1

Apăsaţi .

2

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta modul

de acţionare, apoi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Mod acţionare n

[Single] (Individual)

Când este apăsat butonul declanşator, este înregistrată o singură imagine. o p

[Burst] (Rafală) (P164)

[Auto Bracket]

(Încadrare automată) (P167)

q

[Self Timer] (Temporizator) (P170)

Înregistrările sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.

De fiecare dată când butonul declanşator este apăsat,

înregistrările sunt efectuate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de compensare a expunerii.

Când butonul declanşator este apăsat, înregistrarea are loc după ce timpul setat s-a scurs.

• Pentru a anula modul de acţionare, selectaţi

Setarea se va comuta la [Single] (Individual).

• Setările pentru fiecare mod pot fi schimbate apăsând

.

163

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală

Moduri aplicabile:

Fotografiile sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.

• Imaginile realizate cu o viteză de rafală [SH] vor fi înregistrate ca un grup individual de imagini rafală (P223) .

1

Apăsaţi

2

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta pictograma

de rafală (

, etc.), apoi apăsaţi pe .

3

Selectaţi viteza rafalei cu ◄/► şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

[SH]*

2

(Viteză foarte mare)

[H]

(High speed -

Viteză ridicată)

[M]

(Middle speed -

Viteză medie)

[L]

(Viteză redusă)

Viteză rafală

(imagini/ secundă)

Cortină electronică frontală

Declanşator electronic

Live View (Vizualizare live) în

Burst Mode (Mod rafală)

Cu fişiere RAW

*1

Fără fişiere RAW

5.8 (AFS)

5 (AFC)

4 2

40 10 4 2

— 7*

2, 3

Max. 39 În funcţie de capacitatea cardului*

3

*1 Număr de cadre în rafală

*2 În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca numărul cadrelor dintr-o rafală să se reducă.

(De exemplu, când setaţi [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) din meniul [Rec] (Înregistrare), este posibil ca numărul cadrelor dintr-o rafală să se reducă)

*3 Imaginile pot fi realizate până când capacitatea cardului se umple. Viteza rafalei se reduce pe parcurs. Momentul exact pentru acest lucru depinde de raportul dimensiunilor, rezoluţia imaginii, setarea pentru calitate şi de tipul de card utilizat.

164

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

Viteza modului rafală se poate diminua în funcţie de următoarele setări.

[Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P127) /[Quality] (Calitate) (P128) /[Sensitivity] (Sensibilitate)

(P157) /[Focus Mode] (Mod focalizare) (P135) /[Focus/Release Priority] (Focalizare/Eliberare prioritate) (P147)

Viteza la rafală poate fi, de asemenea, setată cu [Burst Rate] (Rată rafală) din meniul [Rec]

(Înregistrare).

Consultaţi P128 pentru informaţii despre fişierele RAW.

4

Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.

Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a activa modul rafală.

„

Anularea modului Burst (Rafală)

Selectaţi ([Single] (Individual)) sau

dintre modurile de acţionare.

(P163)

Focalizarea în modul rafală

Focalizarea se schimbă în funcţie de setarea pentru [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)

(P147) în meniul [Custom] (Personalizare) şi de setarea pentru [Focus Mode] (Mod de focalizare)

(P135) în meniul [Rec] (Înregistrare).

Mod de focalizare

[AFS]

[AFF]/[AFC]*

1

[Focus/Release Priority]

(Prioritate focalizare/deblocare)

[FOCUS] (Focalizare)

[RELEASE] (Deblocare)

[FOCUS] (Focalizare)

[RELEASE] (Deblocare)

Focalizare

La prima imagine

Focalizarea normală*

Focalizarea teoretică*

2

3 manuală

*1 Când subiectul este întunecat sau viteza de rafală este setată la [SH], focalizarea este fixată la prima imagine.

*2 Viteza de rafală poate deveni mai mică din cauza focalizării continue a camerei pe subiect.

*3 Viteza de rafală are prioritate, iar focalizarea este estimată în intervalul posibil.

165

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

• Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiţii cauzează supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricţii pentru protejarea camerei. Aşteptaţi până la răcirea camerei.

Înregistrarea continuă, înregistrarea de imagini video şi conexiunea Wi-Fi vor fi dezactivate temporar.

În cazul în care continuaţi înregistrarea chiar şi atunci când luminează intermitent pe ecran, va fi afişat un mesaj, iar camera se va opri automat.

• Când viteza de rafală este setată la [SH] sau [H] (când modul de focalizare este [AFS] sau [MF]), expunerea şi nivelul balansului de alb sunt fixate la setările utilizate la prima imagine pentru toate imaginile ulterioare.

Când viteza de rafală este setată la [H] (când modul de focalizare este [AFF] sau [AFC]), [M] sau

[L], acestea sunt ajustate de fiecare dată când realizaţi o fotografie.

• Deoarece timpul de expunere devine mai lung în locurile întunecate, viteza de serie

(imagini/secundă) poate fi mai mică.

• În funcţie de condiţiile de operare, poate fi necesar un interval de timp pentru realizarea următoarei imagini dacă repetaţi înregistrarea.

Salvarea pe card a imaginilor realizate în modul Burst (Rafală) poate necesita timp. Dacă

realizaţi imagini continuu în timp ce salvaţi, numărul maxim de imagini înregistrabile scade. Pentru o fotografiere continuă, se recomandă utilizarea unui card de memorie de

mare viteză.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Modul Rafală este dezactivat în următoarele cazuri.

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Soft Image of a Flower]

(Imagine delicată a unei flori) (modul Scene Guide - Ghid scenă)

[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/

[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/

[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control (Control creativ))

În modul Self Shot (Autoportret)

Când încadrarea balansului de alb este setată

La înregistrarea imaginilor video

La înregistrarea cu ajutorul bliţului

Când realizaţi imagini cu timpul de expunere setat la T (timp)

La înregistrarea cu [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)

Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)

Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings]

(Setări filtru) este setată la [ON] (Activare)

• Opţiunea [SH] din modul Rafală nu se poate utiliza în următoarele cazuri.

Când [Quality] (Calitate) este setată la , sau .

Când utilizaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

166

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

Realizarea fotografiilor folosind funcţia Auto Bracket

(Încadrare automată)

Moduri aplicabile:

Maximum 7 fotografii vor fi înregistrate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de compensare a expunerii, de fiecare dată când butonul declanşator este apăsat.

Cu încadrare automată

[Step] (Pas): [3•1/3], [Sequence] (Secvenţă): [0/-/+]

Prima imagine

A 2-a imagine

A 3-a imagine

1

Apăsaţi

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta pictograma de

încadrare automată (

etc.), apoi apăsaţi .

3

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta domeniul

de compensare şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

4

Focalizaţi subiectul şi realizaţi fotografia.

Dacă apăsaţi lung butonul declanşator, este realizat numărul de fotografii pe care l-aţi stabilit.

Indicatorul de încadrare automată luminează intermitent până când este realizat numărul de fotografii pe care l-aţi stabilit.

Contorul de imagini este resetat la [0] dacă schimbaţi setarea de încadrare automată sau dacă opriţi camera înainte de a fi realizate toate fotografiile setate.

167

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

„

Anularea încadrării automate

Selectaţi ([Single] (Individual)) sau dintre modurile de acţionare. (P163)

„

Schimbarea setărilor pentru [Single/Burst Settings] (Setări individual/ rafală), [Step] (Pas) şi [Sequence] (Secvenţă) în modul de încadrare automată

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Auto Bracket] (Încadrare automată)

2

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta [Single/Burst Settings] (Setări individual/rafală), [Step]

(Pas) sau [Sequence] (Secvenţă), apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta setarea şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Single/Burst Settings]

(Setări individual/rafală)

[Step] (Pas)

[Sequence] (Secvenţă)

(individual)

(rafală)

[3·/3] (3 imagini)

[3·2/3] (3 imagini)

[3·1] (3 imagini)

[5·1/3] (5 imagini)

[5·2/3] (5 imagini)

[5·1] (5 imagini)

[7·1/3] (7 imagini)

[7·2/3] (7 imagini)

[7·1] (7 imagini)

[0/-/+]

[-/0/+]

• Când setarea este , puteţi realiza câte o imagine pe rând.

Când setarea este , puteţi realiza continuu imagini până la valorile setate.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

168

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

• Când se realizează fotografii folosind funcţia de încadrare automată după setarea valorii de compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii selectată.

Indisponibil în aceste cazuri:

Încadrarea automată este dezactivată în următoarele cazuri.

− [Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Soft Image of a Flower] (Imagine delicată a unei flori) (modul Scene Guide - Ghid scenă)

− [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/

[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/

[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control (Control creativ))

− În modul Self Shot (Autoportret)

− Când încadrarea balansului de alb este setată

− La înregistrarea imaginilor video

− La înregistrarea cu ajutorul bliţului

− Când realizaţi imagini cu timpul de expunere setat la T (timp)

− La înregistrarea cu [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)

− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

− Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)

− Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings]

(Setări filtru) este setată la [ON] (Activare)

169

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

Realizarea fotografiilor cu temporizatorul

Moduri aplicabile:

1

Apăsaţi

2

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta pictograma

de temporizator (

etc.) şi apăsaţi pe .

3

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta setarea

de timp pentru temporizator şi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Fotografia este realizată la 10 secunde după apăsarea pe butonul declanşator.

După 10 secunde, camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ 2 secunde.

Fotografia este realizată la 2 secunde după apăsarea pe butonul declanşator.

• Când utilizaţi un trepied etc., această setare reprezintă un mod convenabil de a evita vibraţiile cauzate de apăsarea butonului declanşator.

• Setarea de timp pentru temporizator poate fi, de asemenea, stabilită în opţiunea [Self Timer]

(Temporizator) din meniul [Rec] (Înregistrare).

170

6.

Setări pentru declanşator şi acţionare

4

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a focaliza şi apoi apăsaţi-l complet pentru a realiza o fotografie.

• Focalizarea şi expunerea vor fi setate când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

• După ce indicatorul temporizatorului este afişat intermitent,

înregistrarea începe.

„

Anularea temporizatorului

Selectaţi ([Single] (Individual)) sau dintre modurile de acţionare. (P163)

• Anularea temporizatorului este, de asemenea, posibilă prin oprirea aparatului.

(Când [Self Timer Auto Off] (Oprire automată temporizator) (P67) este setată la [ON] (Activare))

Vă recomandăm să utilizaţi un trepied când înregistraţi cu ajutorul temporizatorului.

Este posibil ca intensitatea bliţului să prezinte uşoare variaţii când este selectată opţiunea

Indisponibil în aceste cazuri:

• Nu este posibilă setarea în următoarele cazuri.

− Când încadrarea balansului de alb este setată

− Când realizaţi imagini cu timpul de expunere setat la T (timp)

− Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

• Temporizatorul este dezactivat în următoarele cazuri.

− În modul Self Shot (Autoportret)

(Când realizaţi fotografii în modul Self Shot (Autoportret), puteţi seta temporizatorul în

[Countdown] (Numărătoare inversă). (P81) )

− La înregistrarea imaginilor video

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)

.

171

7.

Funcţii particularizate

pentru diferite subiecte şi scopuri

Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite

([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs))

Moduri aplicabile:

Dacă setaţi durata de începere a înregistrării, intervalul de înregistrare şi numărul de imagini, camera poate realiza automat fotografii cu subiecţi precum animale sau plante pe măsura trecerii timpului şi poare crea o imagine video.

Efectuaţi în avans setările pentru dată şi oră. (P33)

Fotografiile realizate cu Time Lapse Shot (Fotografie timp scurs) sunt afişate ca un set de imagini de grup. (P223)

1

Selectaţi meniul. (P53) .

[Rec] (Înregistrare)

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

2

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Shooting

Interval]

(Interval de

înregistrare)

[Image Count]

(Nr. imagini)

[Now] (Acum)

Începe înregistrarea prin apăsarea completă a butonului declanşator.

[Start Time]

(Ora de pornire) [Start Time Set]

(Setare oră de pornire)

Puteţi seta ora de începere a înregistrării.

Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore şi 59 de minute în avans.

Selectaţi elementul (oră sau minut) apăsând pe

◄/►

, setaţi ora de început apăsând pe

▲/▼

, apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Se pot seta intervalul de înregistrare şi numărul de imagini.

◄/►

: Selectaţi elementul (minut/secundă/număr de imagini)

▲/▼

: Setare

[MENU/SET] (Meniu/Setare): Setare

Se poate seta un interval de înregistrare de la 1 secundă la 99 de minute şi 59 de secunde, la intervale de 1 secundă.

Se poate seta un număr de imagini de la 1 la 9999.

172

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

• Setaţi intervalul de înregistrare astfel încât să fie mai mare decât timpul de expunere

(viteza declanşatorului) . (Figura de mai jos)

Este posibil ca înregistrarea să fie omisă când intervalul de înregistrare este mai scurt decât timpul de expunere , de exemplu, la înregistrarea pe timp de noapte.

: Prima

: A doua

: A treia

3

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [Start] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Apăsaţi complet butonul declanşator.

• Înregistrarea începe automat.

• În timpul stării de standby a înregistrării, alimentarea se va opri automat dacă nu este efectuată nicio operaţie pentru o anumită perioadă de timp. [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este continuat chiar şi cu aparatul oprit. Când soseşte ora începerii înregistrării, aparatul porneşte automat.

Pentru a cupla manual sursa de alimentare, apăsaţi pe jumătate butonul declanşatorului.

Dacă se apasă pe [Fn1] sau se atinge în timpul pornirii aparatului, se va afişa un ecran de selecţie care solicită întreruperea sau finalizarea. Conformaţi-vă indicaţiilor de pe ecran.

De asemenea, dacă se apasă pe [Fn1] sau se atinge în timpul pauzei, se va afişa un ecran de selecţie care solicită reluarea sau finalizarea. Apăsarea completă pe butonul declanşator va permite, de asemenea, reluarea după pauză.

În continuare, se afişează ecranul de confirmare pentru crearea unei imagini video, deci selectaţi [Yes] (Da).

5

Selectaţi metodele pentru crearea unei imagini video.

• Formatul de înregistrare este setat la [MP4].

[Rec Quality]

(Calitate

înregistrare)

Setează calitatea unei imagini video.

[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]

[Frame Rate]

(Rată de cadre)

[Sequence]

(Secvenţă)

Setează numărul de cadre pe secundă.

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.

[50fps]* / [25fps] / [12.5fps] / [8.3fps] / [6.25fps] / [5fps] / [2.5fps] / [1fps]

* Doar când setaţi la [FHD/50p]

[NORMAL]:

Îmbină imaginile în ordinea înregistrării.

[REVERSE] (Invers):

Îmbină imaginile în ordinea inversă a înregistrării.

6

Selectaţi [OK] cu

▲/▼

, apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Imaginile video pot fi, de asemenea, create din [Time Lapse

Video] (Imagine video cu timp scurs) din meniul [Playback]

(Redare). (P238)

173

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Această funcţie nu trebuie utilizată pentru o cameră de securitate.

Dacă lăsaţi aparatul într-un anumit loc pentru a opera funcţia [Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs), aveţi grijă să nu fie furat.

Înregistrarea pentru perioade lungi de timp în locuri cu temperatură joasă, precum staţiuni de schi sau locuri la altitudine ridicată, sau în medii cu temperatură ridicată şi umiditate poate cauza defecţiuni, aşadar procedaţi cu atenţie.

În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca înregistrarea să nu respecte intervalul de

înregistrare stabilit sau numărul setat de imagini.

Se recomandă utilizarea unui acumulator suficient încărcat sau a unui adaptor de alimentare cu curent alternativ (opţional) şi a unui element de cuplare pentru curent continuu (opţional).

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri.

Când acumulatorul se descarcă

Oprirea camerei

În timpul [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), puteţi înlocui bateria şi cardul şi apoi puteţi reîncepe pornind aparatul. (Reţineţi că imaginile realizate după repornire vor fi salvate sub forma unui set separat de imagini de grup) Opriţi acest aparat la înlocuirea bateriei sau a cardului.

• Nu conectaţi cablul AV (opţional), cablul micro HDMI sau cablul de conexiune USB (inclus) în timpul Time Lapse Shooting (Fotografiere cu timp scurs).

Când se selectează o calitate a imaginii diferită de raportul dimensiunilor aferent imaginilor originale, pe partea de sus şi de jos, respectiv în stânga şi în dreapta imaginii video se afişează benzi de culoare neagră.

Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ, alimentarea este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) este deconectat etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.

Nu se pot crea imagini video care depăşesc o durată de înregistrare de 29 de minute şi 59 de secunde, respectiv imagini video cu o dimensiune de fişier care depăşesc 4 GB.

O imagine video mai scurtă de 1 secundă este afişată ca „0s” la timpul de înregistrare

Când se realizează o singură imagine, aceasta nu va fi salvată ca imagine de grup.

(P219) .

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

În modul Self Shot (Autoportret)

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Când utilizaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

174

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Crearea de imagini cadru cu cadru

([Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru))

Moduri aplicabile:

O imagine cadru cu cadru este creată prin divizarea imaginilor.

Efectuaţi în avans setările pentru dată şi oră. (P33)

Imaginile realizate cu [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) sunt afişate sub forma unui set de imagini de grup. (P223)

Înainte de crearea unei imagini video [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

Cu [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru), puteţi crea o imagine video în care obiectele par că se mişcă prin efectuarea unei înregistrări la fiecare deplasare a unei păpuşi etc., în incremente mici, urmată de combinarea înregistrărilor.

Cu acest aparat, trebuie realizate imagini cu 1-60 de cadre pe minut pentru o imagine video.

Pentru mişcări mai line, înregistraţi mişcarea în incremente cât mai mici şi setaţi numărul de cadre pe secundă (rata de cadre) la o valoare mare.

1

Setaţi meniul (P53) .

[Rec] (Înregistrare)

[Stop Motion Animation] (Animaţie cu stop cadru)

175

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

2

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta metoda de înregistrare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Auto Shooting]

(Înregistrare automată)

[Shooting Interval]

(Interval de

înregistrare)

[ON]

(Activare)

[OFF]

(Dezactivare)

Realizează imaginile automat, la un interval de

înregistrare setat. Când butonul declanşator este apăsat complet, înregistrarea începe.

Această opţiune este destinată realizării manuale a imaginilor, cadru cu cadru.

(Doar când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setat la

[ON] (Activare))

Setează intervalul pentru înregistrarea automată. O valoare cuprinsă

între 1 şi 60 de secunde poate fi setată la intervale de 1 secundă.

Apăsaţi pe

◄/►

pentru a selecta intervalul de înregistrare

(secunde), apăsaţi pe

▲/▼

pentru a seta şi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [Start] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [New] (Nou), apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

5

Apăsaţi complet butonul declanşator.

• Se pot înregistra până la 9999 de cadre.

6

Deplasaţi subiectul pentru a decide compoziţia imaginii.

Repetaţi înregistrarea în acelaşi mod.

Dacă acest aparat este oprit în timpul înregistrării, un mesaj pentru reluarea înregistrării este afişat la pornirea camerei.

Selectarea opţiunii [Yes] (Da) permite continuarea înregistrării de la punctul de întrerupere.

Înregistrarea cu abilitate a materialelor

Ecranul de înregistrare afişează până la două imagini realizate anterior.

Utilizaţi-le ca referinţă pentru cantitatea de mişcare.

Apăsând puteţi verifica imaginile înregistrate.

Imaginile inutile pot fi şterse apăsând pe

Apăsând din nou

.

veţi reveni la ecranul de înregistrare.

7

Atingeţi

pentru a finaliza înregistrarea.

De asemenea, poate fi încheiată selectând [Stop Motion

Animation] (Animaţie cadru-cu-cadru) din meniul [Rec]

(Înregistrare) şi apăsând apoi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată la

[ON] (Activare), selectaţi [End] (Finalizare) pe ecranul de confirmare. (Dacă s-a selectat [Pause] (Pauză), apăsaţi complet pe butonul declanşator pentru a relua înregistrarea.)

Este afişat ecranul de confirmare. Finalizarea se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

În continuare, se afişează ecranul de confirmare pentru crearea unei imagini video, deci selectaţi [Yes] (Da).

176

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

8

Selectaţi metodele pentru crearea unei imagini video.

• Formatul de înregistrare este setat la [MP4].

[Rec Quality]

(Calitate

înregistrare)

Setează calitatea unei imagini video.

[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]

Setează numărul de cadre pe secundă.

[Frame Rate]

(Rată de cadre)

Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.

[50fps]* / [25fps] / [12.5fps] / [8.3fps] / [6.25fps] / [5fps] / [2.5fps] / [1fps]

* Doar când setaţi la [FHD/50p]

[Sequence]

(Secvenţă)

[NORMAL]:

Îmbină imaginile în ordinea înregistrării.

[REVERSE] (Invers):

Îmbină imaginile în ordinea inversă a înregistrării.

9 Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Imaginile video pot fi, de asemenea, create din [Stop Motion

Video] (Imagine video cadru cu cadru) din meniul [Playback]

(Redare). (P238)

„

Adăugarea de imagini la grupul de animaţie cadru cu cadru

Selectarea opţiunii [Additional] (Suplimentar) în pasul

4

va afişa imaginile de grup înregistrate cu

[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru).

Selectaţi un set de imagini de grup, apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare), apoi selectaţi [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare.

177

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Este posibil ca înregistrarea automată să nu aibă loc la intervalele setate, deoarece înregistrarea are loc în anumite condiţii de înregistrare, de exemplu, ca atunci când se utilizează bliţul pentru

înregistrare.

Când se selectează o calitate a imaginii diferită de raportul dimensiunilor aferent imaginilor originale, pe partea de sus şi de jos, respectiv în stânga şi în dreapta imaginii video se afişează benzi de culoare neagră.

Se recomandă utilizarea unui acumulator suficient încărcat sau a unui adaptor de alimentare cu curent alternativ (opţional) şi a unui element de cuplare pentru curent continuu (opţional).

Dacă alimentarea este întreruptă prin deconectarea adaptorului de alimentare cu curent alternativ sau din cauza unei căderi de tensiune în timpul creării unei imagini video cu adaptorul de alimentare cu curent alternativ, imaginea video pe care o creaţi nu va fi înregistrată.

Nu se pot crea imagini video care depăşesc o durată de înregistrare de 29 de minute şi 59 de secunde, respectiv imagini video cu o dimensiune de fişier care depăşesc 4 GB.

O imagine video mai scurtă de 1 secundă este afişată ca „0s” la timpul de înregistrare (P219) .

Dacă a fost realizată o singură imagine, imaginea nu este salvată drept imagine grupată.

Nu se poate selecta o imagine din [Additional] (Suplimentar) atunci când s-a realizat o singură imagine.

.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

În modul Self Shot (Autoportret)

Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

[Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) nu este disponibilă pentru următoarele funcţii:

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

178

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Efectuarea mai multor expuneri pe o imagine

[Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Moduri aplicabile:

Oferă un efect similar cu expunerea multiplă. (de până la 4 ori echivalentul unei imagini individuale)

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Multi Exp.] (Expunere multiplă)

2

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta [Start] şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Decideţi cu privire la compoziţie şi realizaţi prima fotografie.

• După realizarea fotografiei, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a realiza următoarea fotografie.

• Apăsaţi pe

▲/▼ pentru a selecta elementul şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru una din următoarele operaţii.

- [Next] (Următorul): Avansaţi la imaginea următoare.

- [Retake] (Reefectuare): Reveniţi la prima imagine.

- [Exit] (Ieşire): Înregistraţi imaginea primei fotografii şi finalizaţi sesiunea de realizare de fotografii cu expuneri multiple.

4

Înregistrarea celei de-a doua, a treia şi a patra expunere.

• Dacă apăsaţi [Fn4] în timpul înregistrării imaginilor, imaginile fotografiate sunt înregistrate şi sesiunea de realizare de fotografii cu expuneri multiple va fi încheiată.

5

Apăsaţi

pentru a selecta [Exit] (Ieşire) şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/setare).

• Pentru a finaliza, puteţi apăsa butonul declanşator la jumătate.

179

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

„

Despre setarea pentru controlul automat al amplificării

Selectaţi [Auto Gain] (Amplificare automată) pe ecranul indicat în pasul

2

şi setaţi.

• [ON] (Activare):

Nivelul de luminozitate este reglat în funcţie de numărul fotografiilor realizate, iar fotografiile se suprapun unele peste altele.

• [OFF] (Dezactivare):

Compensaţi expunerea pentru a se potrivi cu subiectul, astfel încât toate efectele de expunere suprapuse să fie corecte.

„

Suprapunerea fotografiilor peste o fotografie deja efectuată

Pe ecranul prezentat la pasul

2

, setaţi [Overlay] (Suprapunere) la [ON] (Activare).

După [Start], se vor afişa imaginile de pe card. Selectaţi imaginile RAW, apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare) şi continuaţi înregistrarea.

[Overlay] (Suprapunere) este disponibil doar pentru imaginile RAW realizate cu acest aparat.

Imaginea nu este înregistrată până la finalizare.

Informaţiile de înregistrare afişate pentru imaginile realizate cu expuneri multiple sunt informaţiile de înregistrare pentru ultima imagine realizată.

Elementele indicate cu gri pe ecranul de meniu nu pot fi setate în timpul expunerilor multiple.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− În modul Self Shot (Autoportret)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

− Când utilizaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

180

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Dezactivarea imediată a sunetelor operaţionale şi a indicatoarelor luminoase

([Silent Mode] (Mod fără sunet))

Moduri aplicabile:

Această funcţie este utilă pentru înregistrarea imaginilor într-un mediu liniştit, într-o instituţie publică etc. sau la fotografierea unor obiecte precum sugari sau animale.

Selectaţi meniul. (P53)

[Custom] (Personalizare)

[Silent Mode] (Mod fără sunet)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

• Sunetul de la difuzor va fi dezactivat, iar bliţul şi indicatorul luminos de asistare a focalizării automate sunt dezactivate.

[Shutter Type] (Tip declanşator): [ESHTR]

[Flash Mode] (Mod bliţ): (dezactivare forţată bliţ)

[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată): [OFF] (Dezactivare)

[Beep Volume] (Volum semnal sonor):

[Shutter Vol] (Volum declanşator):

(OFF) (Dezactivare)

(OFF) (Dezactivare)

Chiar şi când [ON] (Activare) este setată, următoarele indicatoare de funcţii luminoase se aprind continuu/intermitent.

Indicator de stare

Indicatorul luminos Intelligent Auto (Automat inteligent)

Indicator temporizator

Indicator luminos conexiune Wi-Fi

Sunetele care sunt produse de cameră, indiferent de operaţii, precum sunetul aperturii obiectivului, nu pot fi dezactivate.

Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizaţi pe propriul risc.

181

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Realizarea de fotografii clare prin înregistrarea feţelor

[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)

Moduri aplicabile:

Face Recognition (Recunoaştere faţă) este o funcţie care identifică o faţă asemănătoare feţei

înregistrate şi setează automat prioritatea focalizării şi expunerii. Chiar dacă persoana respectivă este localizată în partea din spate spre capătul unei fotografii de grup, camera va realiza o imagine luminoasă.

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)

Setări: [ON]/[OFF]/[MEMORY] (Activare/Dezactivare/Memorie)

• [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) va comuta automat la [ON] (Activare) când imaginea feţei este

înregistrată.

Următoarele funcţii vor funcţiona şi cu funcţia Face

Recognition (Recunoaştere faţă).

În modul de înregistrare

− Afişarea numelui corespunzător când camera detectează o faţă

înregistrată* (dacă numele a fost setat pentru faţa înregistrată)

În modul de redare

− Afişarea numelui şi vârstei (dacă aceste informaţii au fost

înregistrate)

− Redare selectivă a imaginilor alese din imaginile înregistrate cu funcţia Face Recognition

(Recunoaştere faţă) ([Category Play] (Redare categorie) (P229) )

* Sunt afişate numele a până la 3 persoane.

Prioritatea numelor afişate la realizarea fotografiilor este determinată în funcţie de ordinea

înregistrării.

182

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

[Face Recog.] (Recunoaştere faţă) funcţionează doar când setaţi modul AF la .

În timpul modului rafală, informaţiile de imagine [Face Recog.](Recunoaştere faţă) pot fi ataşate doar primei imagini.

• La redarea imaginilor de grup, se afişează numele primei imagini din set.

Funcţia de recunoaştere a feţei poate dura mai mult pentru a selecta şi recunoaşte trăsături faciale distincte, comparativ cu detectarea normală a feţei/ochilor.

• Chiar şi atunci când informaţiile de recunoaştere a feţei au fost înregistrate, imaginile realizate cu [Name] (Nume) setat la [OFF] (Dezactivare) nu vor fi clasificate de funcţia de recunoaştere a feţei în [Category Play] (Redare categorie).

Chiar şi atunci când informaţiile de recunoaştere a feţei sunt modificate (P186) , informaţiile de recunoaştere a feţei pentru imaginile deja înregistrate nu vor fi modificate.

De exemplu, dacă numele este modificat, imaginile înregistrate înainte de modificare nu vor fi clasificate prin funcţia de recunoaştere a feţei în [Category Play] (Redare categorie).

• Pentru a modifica informaţiile de nume pentru fotografiile realizate, efectuaţi setarea [REPLACE]

(Înlocuire) în [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă) (P247) .

Indisponibil în aceste cazuri:

Puteţi folosi [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) în următoarele cazuri.

− Moduri de înregistrare care nu permit setarea la

din [AF Mode] (Mod AF) (P138)

− [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))

− La înregistrarea imaginilor video

− La utilizarea [Slimming Mode] (Mod slăbire) în modul Self Shot (Autoportret)

− Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

183

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Setări faţă

Puteţi înregistra informaţii precum numele şi zilele de naştere pentru imaginile feţelor a până la 6 persoane.

„

Punct de înregistrare la înregistrarea imaginilor cu feţe

• Staţi cu faţa spre aparat, cu ochii deschişi şi gura închisă, asigurându-vă că ochii, conturul feţei, sau sprâncenele nu sunt acoperite de păr la înregistrare.

• Asiguraţi-vă că nu sunt umbre excesive pe faţă la înregistrare.

(Bliţul nu va fi activat în timpul înregistrării.)

(Exemplu de înregistrare corectă)

„

Când nu este recunoscută faţa în timpul înregistrării

• Înregistrarea feţei aceleiaşi persoane în interior sau exterior, sau cu expresii sau unghiuri. (P185)

Adiţional, înregistraţi în locaţia înregistrării anterioare.

Când o persoană care este înregistrată nu este recunoscută, corectaţi prin reînregistrare.

Recunoaşterea feţei nu va fi posibilă sau feţele nu vor fi recunoscute corect chiar şi pentru feţele

înregistrate, în funcţie de expresia facială şi de mediu.

1

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta [MEMORY] (Memorie), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

2

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a select cadrul de recunoaştere a feţei care nu este înregistrat şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Realizaţi imaginea ajustând faţa cu ghidul.

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

[New] (Nou) nu se va afişa dacă sunt 6 persoane deja

înregistrate. Ştergeţi o persoană deja înregistrată pentru a înregistra o persoană nouă.

Feţele unor alte subiecte decât persoane

(animale de companie etc.) nu pot fi înregistrate.

Pentru a afişa descrierea înregistrării feţei, apăsaţi pe

sau atingeţi .

184

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

4

Setaţi elementul.

Puteţi înregistra până la 3 imagini cu feţe.

[Name] (Nume)

Este posibilă înregistrarea numelor.

X Apăsaţi

▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Y

Introduceţi numele.

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi

„Introducerea textului” de la P69 .

[Age] (Vârstă)

[Add Images]

(Adăugare imagini)

Este posibilă înregistrarea zilelor de naştere

X

Apăsaţi

▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Y

Apăsaţi

◄/► pentru a selecta elementele (An/Lună/Zi) şi apoi apăsaţi

▲/▼ pentru a seta şi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

(Adăugare imagini)

Pentru a adăuga imagini suplimentare cu feţe.

X Selectaţi cadrul de recunoaştere faţă neînregistrată şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Y

Efectuaţi pasul

3

din „Setările feţei”.

(Ştergere)

Pentru a şterge una dintre imaginile cu faţă.

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea cu faţă pe care doriţi să o ştergeţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Această funcţie impune menţinerea a cel puţin unei imagini faciale, odată înregistrată.

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

185

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Modificarea sau ştergerea informaţiilor pentru o persoană înregistrată

Puteţi modifica imaginile sau informaţiile unei persoane deja înregistrate. De asemenea, puteţi şterge informaţiile despre persoana înregistrată.

1

Apăsaţi

pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

2

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginea cu faţă pe care doriţi să o editaţi sau să o ştergeţi şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Info Edit]

(Editare informaţii)

Modificarea informaţiilor unei persoane deja înregistrate.

Efectuaţi pasul 4 din „Setările feţei”.

[Priority]

(Prioritate)

[Delete]

(Ştergere)

Focalizarea şi expunerea sunt ajustate preferenţial pentru feţe cu prioritate ridicată.

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta prioritatea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET].

Ştergerea informaţiilor despre o persoană înregistrată.

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

186

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Înregistrarea profilurilor copiilor şi animalelor de companie în imagini

Moduri aplicabile:

Dacă setaţi numele şi data naşterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie în avans, puteţi înregistra numele şi vârsta în luni şi ani pe imagini.

Puteţi afişa aceste informaţii la redare sau puteţi imprima pe imaginile înregistrate folosind [Text Stamp]

(Imprimare text) (P234) .

„

Setarea opţiunilor [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume)

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Profile Setup] (Configurare profil)

Setări:

([Baby1] (Bebeluş1)/

[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)

([Baby2] (Bebeluş2))/ ([Pet] (Animale de companie))/

2

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET].

3

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [Baby1] (Bebeluş1), [Baby2] (Bebeluş2) sau [Pet]

(Animale de companie) şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Apăsaţi pe

▲/▼

pentru a selecta [Age] (Vârstă) sau [Name]

(Nume), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

5

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta [SET] (Setare) şi apoi apăsaţi

[MENU/SET].

Introduceţi [Age] (Vârstă) (data naşterii)

◄/►

:

Selectaţi elementele (an/lună/zi)

▲/▼

:

Setare

[MENU/SET] (Meniu/Setare): Setat

Introduceţi [Name] (Nume)

Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

6

Apăsaţi

pentru a selecta [Exit] (Ieşire), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza.

„

Pentru a anula [Age] (Vârstă) şi [Name] (Nume)

Selectaţi setarea [OFF] (Dezactivare) la pasul

1

.

• Vârsta şi numele pot fi tipărite utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe CD-ROM (furnizat).

Indisponibil în aceste cazuri:

(

Imaginile statice înregistrate în timpul înregistrării imaginilor video

(prioritate imagini video)) (P211) nu vor înregistra vârsta sau numele.

187

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Utilizarea ecranelor şi afişajelor adecvate pentru înregistrare

Verificarea zonelor care pot fi saturate cu alb ([Zebra Pattern] (Model zebră))

Moduri aplicabile:

Puteţi verifica zonele care pot fi saturate cu alb afişând zonele peste un anumit nivel de luminanţă cu model zebra. De asemenea, puteţi seta nivelul minim de luminanţă (luminozitate) care va fi procesat ca model zebra.

[Custom] (Personalizare)

[Zebra Pattern] (Model zebră)

Afişează zonele peste un anumit nivel de luminanţă printr-un model zebră înclinat spre dreapta.

[ZEBRA1]

[ZEBRA2]

Afişează zonele peste un anumit nivel de luminanţă printr-un model zebră înclinat spre stânga.

[OFF]

(Dezactivare)

[SET] (Setare)

Setează nivelul minim de luminozitate pentru fiecare model zebră.

[Zebra 1]/[Zebra 2]

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta luminozitatea şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Puteţi selecta o valoare a luminozităţii între [50%] şi [105%]. În [Zebra 2], puteţi selecta [OFF] (Dezactivare). Dacă selectaţi [100%] sau [105%], doar zonele care sunt saturate cu alb sunt afişate cu un model zebră. Cu cât este mai mică valoare, cu atât este mai lat domeniul de luminozitate care va procesat ca model zebră.

Dacă există zone saturate în alb, recomandăm compensarea expunerii spre negativ (P156) pe baza histogramei (P44) şi apoi realizarea fotografiei.

Modelele zebră afişate nu vor fi înregistrate.

Dacă atribuiţi [Zebra Pattern] (Model zebră) la [Fn Button Set] (Setare buton funcţional) (P59) din meniul [Custom] (Personalizare), de fiecare dată când apăsaţi butonul funcţional la care este atribuită setarea, modelul zebră comută în felul următor: [Zebra 1] → [Zebra 2] → OFF] (Dezactivare).

Când [Zebra 2] este setată la [OFF] (Dezactivare), setarea comută în ordinea [Zebra 1] → [OFF]

(Dezactivare), permiţându-vă să comutaţi rapid setarea.

188

7.

Funcţii particularizate pentru diferite subiecte şi scopuri

Afişarea ecranului de înregistrare cu alb şi negru ([Monochrome Live View]

(Vizualizare monocromă în timp real))

Moduri aplicabile:

Puteţi afişa ecranul de înregistrare cu alb şi negru. Această funcţie este convenabilă când un ecran alb şi negru va simplifica focalizarea cu Manual Focus (Focalizare manuală).

[Custom] (Personalizare)

(Vizualizare monocromă în timp real)

[Monochrome Live View]

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

• Imaginile înregistrate nu vor fi afectate.

189

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Stabilizator optic de imagine

Moduri aplicabile:

Camera detectează vibraţii în timpul înregistrării şi le corectează automat, deci puteţi înregistra imagini cu vibraţii reduse.

Este necesar un obiect care acceptă funcţia stabilizator.

• Obiectivul interschimbabil (H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042) acceptă funcţia de stabilizator optic al imaginii.

La utilizarea unui obiectiv interschimbabil cu un comutator [O.I.S.], este posibilă activarea stabilizatorului optic de imagine prin comutarea [O.I.S.] de pe obiectiv la [ON] (Activare).

(La momentul achiziţiei, este setat iniţial la ).

„

Setarea stabilizatorului în meniul [Rec] (Înregistrare)

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Stabilizer] (Stabilizator)

2

Apăsaţi pe ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Vibraţiile verticale şi orizontale sunt compensate.

([Normal])

([Panning])

(Panoramare)

Instabilitatea camerei este corectată pentru mişcările în sus/jos. Acest mod este ideal pentru panoramare

(o metodă de realizare a fotografiilor care implică rotirea camerei pentru urmărirea mişcărilor unui subiect care continuă să se deplaseze într-o direcţie fixă).

[OFF]

(Dezactivare)

Funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcţionează.

(Poate fi selectată doar atunci când utilizaţi un obiectiv fără comutator [O.I.S.].)

Funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) este disponibilă numai dacă obiectivul pe care îl utilizaţi dispune de un stabilizator intern.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

190

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Prevenirea trepidaţiilor (scuturarea camerei)

Când apare alerta de vibraţii temporizatorul (P170) .

, utilizaţi funcţia [Stabilizer] (Stabilizator), un trepied sau o Timpul de expunere va fi mai mare, în special în următoarele cazuri. Ţineţi camera nemişcată din momentul în care aţi apăsat pe declanşator până la apariţia imaginii pe ecran.

Vă recomandăm să utilizaţi un trepied.

Slow Sync. (Sincronizare lentă)

Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction (Reducere a efectului de ochi roşii)

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/[Warm Glowing

Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin) (modul de ghidare scenă)

Când setaţi la un timp de expunere mare

• Se recomandă dezactivarea stabilizatorului optic de imagine la utilizarea unui trepied.

se afişează pe ecran în momentul respectiv.

Indisponibil în aceste cazuri:

nu este disponibilă în [Panorama Shot] (Înregistrare panoramă).

• Funcţia de stabilizator nu va fi eficientă în următoarele cazuri.

Acordaţi atenţie vibraţiilor când apăsaţi butonul declanşator.

Când nivelul vibraţiilor este mare

Când grosismentul de zoom este ridicat

Când este utilizat zoom-ul digital

Când realizaţi fotografii în timp ce urmăriţi un subiect în mişcare

Când timpul de expunere creşte, pentru realizarea fotografiilor în interior sau în locuri

întunecate

• Efectul de panoramare din

este mai dificil de atins în următoarele cazuri.

În locuri luminate puternic, cum ar fi miezul zilei sau într-o zi de vară.

Atunci când timpul de expunere este mai mic decât a 1/100 dintr-o secundă.

Când deplasaţi camera prea lent, deoarece subiectul se deplasează lent

(Fundalul nu va deveni înceţoşat)

Atunci când camera nu urmăreşte în mod satisfăcător subiectul

191

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei de transfocare

Transfocare optică

Mod de înregistrare:

Puteţi utiliza funcţia de transfocare (zoom) pentru a face ca persoanele şi obiectele să pară mai apropiate sau puteţi micşora pentru a realiza fotografii cu peisaje etc

Partea

: Măreşte subiectul îndepărtat

Partea

: Măreşte unghiul de vizualizare

Rotiţi inelul de zoom.

Obiectiv interschimbabil cu inel de transfocare

(H-FS12032/ H-FS35100)

Mutaţi butonul de zoom.

Obiectiv interschimbabil compatibil cu funcţia de transfocare automată

(transfocare cu operare electrică)

(H-PS14042)

(Viteza de zoom variază în funcţie de mutarea butonului.)

Dacă alocaţi [Zoom Control] (Control zoom) la un buton funcţional, puteţi folosi zoom-ul optic lent apăsând

◄/►

sau rapid apăsând

▲/▼

.

Obiectiv interschimbabil care nu permite transfocarea

Pentru informaţii privind modul de utilizare, consultaţi pasul 2 şi paşii ulteriori. (P194) .

Zoom-ul optic nu este disponibil.

192

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Mărirea efectului telescopic

[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)

Moduri aplicabile:

Opţiunea de conversie tele extra permite realizarea de fotografii mărite suplimentar, fără deteriorarea calităţii imaginii.

Când realizaţi fotografii

[Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extra)

([Rec]) (Înregistrare)

1.2

×: [

M] ([16:9])

1.4

×:

[

M] ([4:3]/[3:2]/[1:1])

2,0

×:

[ S] ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])

Setaţi mărimea imaginii la [M] sau [S] (rezoluţiile imaginilor sunt indicate prin ) şi setaţi calitatea la sau .

La înregistrarea imaginilor video

[Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extra)

([Motion Picture]

(Imagine video))

2.4

×

(rezoluţia imaginilor video este setată la

[FHD] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare))

3.6

×

(rezoluţia imaginilor video este setată la

[HD] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare))

4.8

×

(rezoluţia imaginilor video este setată la

[VGA] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare))

193

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

„

Mărirea grosismentului de zoom gradual

• Această opţiune se poate utiliza numai la înregistrarea imaginilor.

1

Selectaţi meniul. (P53)

(Meniu) → [Rec] (Înregistrare) [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)

[ZOOM] (Transfocare)

2

Setaţi un buton funcţional la [Zoom Control] (Control zoom). (P59)

• Pasul următor este un exemplu în care funcţia [Zoom Control] (Control zoom) este atribuită butonului [Fn1].

3

Apăsaţi [Fn1].

4

Apăsaţi

◄/►

sau

▲/▼.

▲/►

: Tele (Măreşte subiectul îndepărtat)

▼/◄

: Wide (Măreşte unghiul de vizualizare)

• Operaţia de transfocare se încheie la apăsarea din nou pe butonul [Fn1] sau după trecerea unui anumit interval de timp.

• Când folosiţi obiectivul interschimbabil (H-PS14042) compatibil cu funcţia de transfocare automată, Extra Tele Conversion (Conversie tele extinsă) devine disponibilă după mărirea la capătul Tele al transfocării optice.

Interval de transfocare optică (Distanţă focală)*

Interval de conversie tele extinsă pentru înregistrarea de imagini statice (Grosisment de transfocare)

* Acest control glisant de transfocare este afişat când folosiţi un obiectiv interschimbabil

(H-PS14042) care suportă funcţia de transfocare automată.

• Se va seta o viteză de transfocare constantă.

• Grosismentul de transfocare indicat este aproximativ.

„

Fixarea grosismentului de zoom la nivelul maxim

Selectaţi meniul.

(P53)

(Meniu)[Rec] (Înregistrare) [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)

[TELE CONV.] (Conversie tele)

(Meniu)[Motion Picture] (Imagini video) [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele

extinsă)[ON] (Activare)

[OFF] (Dezactivare) [TELE CONV.] (Conversie tele extinsă)/[ON] (Activare)

194

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

• Când utilizaţi Extra Tele Conversion (Conversie tele extinsă), unghiul de vizualizare pentru imagini statice va fi diferit de unghiul de vizualizare pentru imagini video, deoarece factorul de transfocare este diferit între acestea.

Unghiul de vizualizare pentru înregistrare poate fi verificat în prealabil prin corelarea setării

[Rec Area] (Zonă de înregistrare) (P206) la modul în care doriţi să înregistraţi.

• Dacă atribuiţi [EX. Tele Conv.] (Converise tele) la [Fn Button Set] (Setare buton funcţional) (P59) din meniul [Custom] (Personalizare), puteţi afişa ecranul de setare Extra Tele Conversion

(Conversie tele extinsă) atât pentru fotografii, cât şi pentru imagini video apăsând butonul funcţional alocat. În timp ce acest meniu este afişat, puteţi modifica setarea [Picture Size]

(Rezoluţie imagine) apăsând [DISP.] (Afişare).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))

− [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Efect jucărie în relief)

(Mod Creative Control (Control creativ))

− Când [Quality](Calitate) este setată la

, sau .

− Când [Burst Rate] (Rată rafală) este setată la [SH]

− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

− Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

[Digital Zoom] (Zoom digital)

Moduri aplicabile:

Deşi calitatea imaginii se deteriorează la fiecare mărire, puteţi mări la până de patru ori grosismentul original de transfocare. (Transfocarea continuă nu este posibilă.)

[Rec] (Înregistrare)

[Digital Zoom] (Transfocare digitală) [4×]/[2×]

• La utilizarea transfocării digitale, vă recomandăm utilizarea unui trepied şi a unui temporizator

(P170) pentru realizarea fotografiilor.

• Aceste elemente de meniu sunt partajate de meniul [Rec] (Înregistrare) şi de meniul [Motion Picture]

(Imagine video). Când se modifică setarea pentru oricare dintre cele două elemente, setarea pentru celălalt element se modifică de asemenea.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Efect jucărie în relief)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)

(Mod Creative Control (Control creativ))

− Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

195

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Modificarea setărilor pentru obiectiv cu zoom automat

Moduri aplicabile:

Setează operaţiile afişajului ecranului şi ale obiectivului atunci când utilizaţi un obiectiv interschimbabil compatibil cu zoom automat (zoom cu operare electrică).

Această opţiune poate fi selectată numai când se utilizează un obiectiv compatibil cu zoom automat

(zoom cu acţionare electrică).

• Obiectivul interschimbabil (H-PS14042) este compatibil cu funcţia de transfocare automată.

• Obiectivele interschimbabile (H-FS12032/H-FS35100) nu sunt compatibile cu transfocarea automată. (Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul nostru.)

[Custom] (Personalizare)

[Power Zoom Lens] (Obiectiv cu transfocare automată)

[Disp Focal Length]

(Afişare distanţă focală)

[Step Zoom]

(Zoom gradual)

Când transfocaţi, distanţa focală este afişată, iar dvs. puteţi confirma poziţia de zoom.

Indicare distanţă focală

Distanţa focală actuală

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Când executaţi zoom cu această setare [ON]

(Activare), zoom-ul se va opri la poziţii corespunzătoare unor distanţe predeterminate.

Indicaţie de pas de transfocare

[Step Zoom] (Transfocare treptată) este dezactivată în timpul înregistrării imaginilor video.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[Zoom Resume]

(Reluare zoom)

[Zoom Speed]

(Viteză de zoom)

[Zoom Ring]

(Inel de zoom)

Când porniţi aparatul, poziţiile de zoom care erau active înaintea opririi aparatului, sunt restabilite automat.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Puteţi seta viteza de transfocare pentru operaţiile de transfocare.

Dacă setaţi [Step Zoom] (Zoom gradual) la [ON] (Activare), viteza de zoom nu se va modifica.

[Photo] (Foto):

[H] (viteză mare)/[M] (viteză medie)/[L] (viteză mică)

[Video]:

[H] (viteză mare)/[M] (viteză medie)/[L] (viteză mică)

Această opţiune poate fi selectată numai când este montat un obiectiv compatibil cu zoom automat, cu buton şi inel de zoom.

Când este setat la [OFF] (Dezactivare), operaţiile controlate de inelul de zoom sunt dezactivate pentru a preveni operarea accidentală.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

196

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Zoom-ul cu ajutorul operaţiilor tactile

Puteţi efectua operaţii de zoom prin atingere. (Zoom tactil)

(Sunt utilizabile transfocarea optică şi conversia tele extinsă pentru înregistrarea imaginilor statice)

• Dacă utilizaţi un obiectiv interschimbabil care nu acceptă transfocarea automată (H-FS12032/H-

FS35100), puteţi utiliza Extra Tele Conversion (Conversie tele extinsă) pentru imagini numai prin setarea [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) (P193) la [ZOOM] (Transfocare).

1

Atingeţi .

2

Atingeţi .

• Este afişată bara glisantă.

3

Efectuaţi operaţii de zoom prin tragerea barei glisante.

• Viteza de zoom variază în funcţie de poziţia atinsă.

Zoom lent

Zoom rapid

• Atingeţi din nou pentru a încheia operaţiile de transfocare tactilă.

• Când [Step Zoom] (Transfocare graduală) (P196) este setată la [ON] (Activare), este afişată bara glisantă pentru transfocare graduală.

Indisponibil în aceste cazuri:

Transfocarea tactilă nu este disponibilă în următoarele cazuri:

În modul Self Shot (Autoportret)

197

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Realizarea imaginilor cu ajutorul bliţului

Moduri aplicabile:

„

Deschideţi/Închideţi bliţul încorporat

Realizarea unei imagini cu bliţul devine posibilă prin deschiderea bliţului încorporat.

Pentru a deschide bliţul

Glisaţi butonul pentru deschiderea bliţului.

Pentru a închide bliţul

Apăsaţi bliţul până la auzirea unui clic.

• Închiderea forţată a bliţului poate duce la deteriorarea camerei.

• Închideţi blitzul încorporat când nu îl utilizaţi.

• Bliţul este setat la

când este închis.

Atenţie la deschiderea bliţului, deoarece acesta se va deplasa rapid spre exterior.

Asiguraţi-vă că nu vă prindeţi degetul când închideţi un bec de bliţ.

Dezactivarea forţată a bliţului

Când bliţul este închis sau nu se pot realiza imagini cu acesta din cauza înregistrării de imagini video etc., (bliţ oprit forţat) este afişat pe ecranul de înregistrare, iar bliţul nu se va activa.

• Închideţi bliţul în locaţiile unde utilizarea sa este interzisă, pentru a nu se activa.

198

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

În următoarele cazuri, setarea bliţului este fixată la

• La înregistrarea imaginilor video

(dezactivare forţată bliţ).

• La utilizarea declanşatorului electronic

• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

• Când [Silent Mode] (Mod silenţios) este setat la [ON] (Activare)

• Când un efect de imagine în [Filter Select] (Selectare filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru) este setat

Utilizarea cu abilitate a bliţului

• La înregistrarea cu bliţ, poate apărea saturaţia tonurilor de alb dacă subiectul este prea apropiat.

Dacă setaţi [Highlight] (Evidenţiere) din meniul [Setup] (Configurare) la [ON] (Activare), regiunile cu saturaţie de alb vor lumina intermitent în alb şi negru atunci când redaţi sau când utilizaţi funcţia Auto Review (Revizualizare automată). În acest caz, vă recomandăm să ajustaţi [Flash

Adjust.] (Ajustare bliţ). (P204) în direcţia minus şi înregistraţi imaginile din nou.

• La realizarea imaginilor cu bliţ şi cu parasolarul ataşat, partea de jos a imaginii poate deveni

întunecată, iar controlul bliţului poate fi dezactivat, deoarece bliţul foto poate fi obstrucţionat de parasolar. Vă recomandăm detaşarea parasolarului.

199

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

„

Domeniul de bliţ disponibil (aproximativ)

Când utilizaţi anumite obiective, este posibil ca lumina bliţului să fie blocată sau să nu acopere câmpul de vizualizare al obiectivului, ducând la apariţia unor zone întunecate pe imaginile rezultate.

Distanţa la care lumina bliţului este blocată de obiectiv şi distanţa la care este transmisă lumina de la bliţ variază în funcţie de bliţul utilizat.

Când faceţi o fotografie, verificaţi distanţa la subiect.

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)

Wide Tele

0,4 m (1,3 picioare) - 4,5 m (15 picioare) 0,3 m (0,98 picioare) - 2,8 m (9,2 picioare)

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)

Wide Tele

0,9 m (3,0 picioare) până la 4,0 m (13 picioare) 0,9 m (3,0 picioare) până la 2,8 m (9,2 picioare)

Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-PS14042)

Wide Tele

1,0 m (3,3 picioare) - 4,5 m (15 picioare) 0,3 m (0,98 picioare) - 2,8 m (9,2 picioare)

• Domeniile sunt acelea când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] şi [ISO Limit Set]

(Setare limită ISO) (P158) este setată to [OFF] (Dezactivare).

Nu apropiaţi prea mult blitzul de un obiect şi nu închideţi blitzul în timp ce este activat. Obiectele se pot decolora de la căldura sau lumina degajate de bliţ.

Nu închideţi bliţul imediat după ce acesta este activat înaintea realizării fotografiilor datorită

Forced ON (Activare forţată)/ Red-Eye Reduction (Reducere efect de ochi roşii) etc. Altfel pot rezulta defecţiuni.

Când repetaţi realizarea unei fotografii, poate fi necesar un interval de timp pentru încărcarea bliţului. Trebuie să aşteptaţi un moment pentru a realiza fotografia următoare în timp ce pictograma bliţului luminează intermitent în roşu, indicând încărcarea acestuia. Realizaţi fotografia după ce indicatorul de acces dispare.

200

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Schimbarea modului de bliţ

Moduri aplicabile:

Setaţi bliţul încorporat în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Flash] (Bliţ) [Flash Mode] (Mod bliţ)

2

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

([Forced Flash On]

(Activare forţată bliţ))

([Forced On/Red-Eye]

(Activare forţată/Efect ochi roşii))*

Bliţul este activat de fiecare dată, indiferent de condiţiile condiţiile.

Utilizaţi acest mod când subiectul este luminat din spate sau sub lumină fluorescentă.

Dacă realizaţi o fotografie cu un fundal negru, această funcţie va încetini viteza

([Slow Sync.]

(Sincronizare lentă))

([Slow Sync./ Red-Eye])

(Sincronizare lentă/

Efect ochi roşii)*

• declanşatorului când bliţul este activat.

Fundalul întunecat va apărea mai luminos.

Utilizaţi acest mod când fotografiaţi persoane aflate în faţa unui fundal

întunecat.

Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate cauza neclarităţi ale mişcării. Utilizarea unui trepied vă poate

îmbunătăţi fotografiile.

Bliţul este activat de două ori.

Intervalul dintre primul şi cel de-al doilea bliţ este mai mare atunci când sunt setate sau . Subiectul nu trebuie să se mişte până la a doua activare a bliţului.

• Efectul de reducere a ochilor roşii diferă de la o persoană la alta. De asemenea, dacă subiectul a fost departe de cameră sau nu a privit la prima activare a bliţului, se poate ca efectul să nu fie evident.

„

Corectarea efectului de ochi roşii

Moduri aplicabile:

Când opţiunea Red-Eye Reduction (Reducere efect de ochi roşii) ( , ) este selectată, funcţia Red-Eye Removal (Eliminare efect de ochi roşii) este executată la fiecare utilizare a bliţului.

Camera detectează automat ochii roşii şi corectează imaginea.

[Rec] (Înregistrare)

[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

este afişat pe pictogramă când este setat la [ON] (Activare).

În anumite circumstanţe, efectul de ochi roşii nu poate fi corectat.

201

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

„

Setările de bliţ disponibile în funcţie de modul înregistrare

Setările de bliţ disponibile depind de modul de înregistrare.

(

O

:

Disponibil,

−: Indisponibil,

: setarea iniţială a modului Scene Guide (Ghid scenă))

Mod de înregistrare

Mod auto inteligent

Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)

Mod Programme AE (Programare AE)

Mod Aperture-Priority AE

(Prioritate apertură la expunere automată)

Mod Shutter-Priority AE

(Prioritate declanşator la expunere automată)

Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

O

O

O

Mod de înregistrare panoramic

Mod Scene

Guide

(Ghid scenă)

[Silky Skin] (Piele catifelată)

[Backlit Softness]

(Fotografie delicată cu iluminare de fundal)

[Relaxing Tone] (Ton relaxant)

[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)

[Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)

[Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)

[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)

[Warm Glowing Nightscape]

(Peisaj nocturn strălucitor cald)

[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic) −

[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare) −

[Handheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă fără trepied)

[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)

O

[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)

[Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)

[Cute Dessert] (Desert drăguţ)

[Freeze Animal Motion] (Fixare animal în mişcare)

[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)

[Monochrome] (Monocrom)

Mod Peisaj

Child Mode (Mod copii)

Modul Portrait (Portret)

Mod Creative Control (Control creativ)

O

O

* Nu se poate seta cu ajutorul meniului [Rec] (Înregistrare).

−*

−*

O

−*

−*

O

O

O

O

−*

−*

O

O

O

−*

−*

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

este setat doar când bliţul este deschis. (P72)

Setarea bliţului se poate modifica atunci când modificaţi modul de înregistrare.

Modificaţi setarea de bliţ din nou, dacă este necesar.

În modul Scene Guide (Ghid scenă)/Scenery (Peisaj)/Child (Copii)/Portrait (Portret), setările predefinite pentru bliţ revin la cele implicite de fiecare dată când modificaţi scena sau modul de înregistrare.

202

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

„

Timp de expunere pentru fiecare setare de blitz

Setare de bliţ Timp de expunere (Sec.)

Setare de bliţ Timp de expunere (Sec.)

1/50*

1

De la 1 la 1/16000

De la 60*

2

la 1/16000

*1 În modul de expunere automată cu prioritate declanşator, timpul de expunere poate fi setat la o valoare între 60 de secunde şi 1/50 dintr-o secundă; în modul de expunere manuală, poate fi setat la T (Timp) sau la o valoare între 60 de secunde şi 1/50 dintr-o secundă.

*2 Setarea se modifică la T (Timp) în modul de expunere manuală.

• Când bliţul este activat, cel mai redus timp de expunere care poate fi selectat reprezintă 1/50 dintr-o secundă.

• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) ( funcţie de scena identificată.

sau ), timpul de expunere se modifică în

Setarea la funcţia 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată)

Moduri aplicabile:

Sincronizarea întârziată activează bliţul chiar înaintea închiderii declanşatorului în momentul realizării fotografiilor unor obiecte în mişcare, cum ar fi autovehicule, utilizând un timp de expunere ridicat.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Flash] (Bliţ) [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ)

2

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Sincronizare normală

Metoda normală pentru realizarea fotografiilor cu ajutorul bliţului.

[1ST]

[2ND]

Sincronizare întârziată

Sursa de lumină apare în spatele subiectului şi imaginea devine dinamică.

Setaţi la [1ST] pentru utilizare normală.

[2nd] este afişat în pictograma bliţului pe ecran dacă setaţi [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ) la [2ND].

Atunci când este setat un timp de expunere scurt, este posibil ca efectul [Flash Synchro]

(Sincronizare bliţ) să se deterioreze.

Nu puteţi seta la [2ND].

sau atunci când [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ) este setată

203

8.

Stabilizator, transfocare şi bliţ

Reglarea intensităţii bliţului

Moduri aplicabile:

Reglaţi luminozitatea bliţului când imaginile realizate cu bliţul sunt supra- sau subexpuse.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

[Flash] (Bliţ) [Flash Adjust.] (Reglare bliţ)

2

Apăsaţi

◄/►

pentru a seta intensitatea bliţului, după care apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Puteţi ajusta de la [-3 EV] la [+3 EV] în paşi de 1/3 EV.

Selectaţi [±0] pentru a reveni la intensitatea originală a bliţului.

• [+] sau [

−] este afişat pe pictograma bliţului de pe ecran atunci când este reglat nivelul bliţului.

Sincronizarea intensităţii bliţului încorporat cu compensarea expunerii

Moduri aplicabile:

Camera optimizează automat intensitatea bliţului pentru valoarea de compensare a expunerii.

Selectaţi meniul. (P53)

[Rec] (Înregistrare)

(Compensare expunere automată)

[Flash] (Bliţ) [Auto Exposure Comp.]

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Pentru detalii privind compensarea expunerii, consultaţi P156 .

204

9.

Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea imaginilor video

Moduri aplicabile:

Acest aparat poate înregistra imagini video de înaltă definiţie compatibile cu formatul AVCHD sau imagini video înregistrate în formatul MP4.

Sunetul va fi înregistrat stereo.

Funcţiile disponibile la înregistrarea imaginilor video diferă în funcţie de obiectivul utilizat, iar sunetul operaţional al obiectivului poate fi înregistrat.

Pentru obiectivele compatibile, consultaţi website-ul.

1

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

Timp de înregistrare scurs

Timp de înregistrare disponibil

• Este posibilă înregistrarea unor imagini video corespunzătoare fiecărui mod.

Indicatorul de stare înregistrare (roşu) va lumina intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.

• Dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de aproximativ

1 minut, o parte din afişaj va dispărea. Apăsaţi [DISP.]

(Afişare) sau atingeţi ecranul pentru ca afişajul să reapară.

• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.

2

Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.

• Înregistrarea imaginilor statice este, de asemenea, posibilă în timpul înregistrării imaginilor video, prin apăsarea completă a butonului declanşator. (P211)

205

9.

Înregistrarea imaginilor video

Activarea/dezactivarea butonului de imagini video

(

Meniu) → [Custom] (Personalizare) → [Video Button] (Buton video)

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Această funcţie are rolul de a preveni utilizarea accidentală a butonului.

Comutarea între unghiul de vedere pentru realizarea fotografiilor şi cel pentru înregistrarea imaginilor video

(Meniu) → [Custom] (Personalizare) → [Rec Area] (Zonă înregistrare)

(Imagine)/ (Imagine video)

Când setarea de raport al dimensiunilor este diferită în timpul imaginilor statice şi video, unghiul de vizualizare se modifică la începutul înregistrării imaginilor video.

, unghiul de vizualizare în timpul înregistrării Când setaţi [Rec Area] (Zonă înregistrare) la imaginilor video este afişat.

Zona de înregistrare indicată este aproximativă.

206

9.

Înregistrarea imaginilor video

Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiţii cauzează supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricţii pentru protejarea camerei.

Aşteptaţi până la răcirea camerei.

Înregistrarea continuă, înregistrarea de imagini video şi conexiunea Wi-Fi vor fi dezactivate temporar.

În cazul în care continuaţi înregistrarea chiar şi atunci când luminează intermitent pe ecran, va fi afişat un mesaj, iar camera se va opri automat.

Sunetul operaţional al butonului de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul

înregistrării unei imagini video.

Când folosiţi obiectivul interschimbabil (H-PS14042), este posibil ca sunetul de revenire a butonului să fie înregistrat atunci când ridicaţi degetul de pe butonul de transfocare sau de focalizare în timpul înregistrării unei imagini video. Aduceţi butonul în poziţia iniţială în mod silenţios.

Când folosiţi obiectivul interschimbabil (H-PS14042), este posibil ca viteza de focalizare să fie mai mică decât în mod obişnuit atunci când înregistraţi imagini video.

Timpul de înregistrare disponibil afişat pe ecran nu se va reduce regulat.

În funcţie de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea după un anumit interval de timp după realizarea imaginilor video. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

[Sensivity] (Sensibilitate) va fi setată la [AUTO] (pentru imagini video) la înregistrarea imaginilor video. De asemenea, [ISO Limit Set] (Setare limită ISO) nu va opera.

La înregistrarea unei imagini video, funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) va fi fixată la , chiar

• dacă este setată la .

Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare cu curent alternativ (opţional) atunci când înregistraţi imagini video. (P317)

Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ, alimentarea este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) este deconectat etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.

• Va fi înregistrată în următoarele categorii pentru anumite moduri de înregistrare. O înregistrare cu imagini video care corespund fiecărui mod de înregistrare va fi efectuată pentru imaginile care nu sunt prezentate mai jos.

Mod de înregistrare selectat

Modul de înregistrare în timpul

înregistrării de imagini video

Mod Program AE

Mod Aperture-Priority AE

(Prioritate apertură la expunere automată)

Mod AE cu prioritatea declanşatorului

Mod Expunere manuală

Mod Self Shot (Autoportret)

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Artistic

Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)/[Handheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă fără trepied)/[Clear Night Portrait]

(Portret nocturn senin) (Mod Ghid scenă)

Imagine video normală

Modul Low Light (Lumină slabă)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video nu pot fi înregistrate în următoarele cazuri:

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/

[Soft Image of a Flower] (Imagine delicată a unei flori) (Modul Scene Guide (Ghid scenă))

[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/

[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare)

(mod Creative Control (Control creativ))

Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

Când utilizaţi [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

207

9.

Înregistrarea imaginilor video

Setarea formatului, a dimensiunii şi a ratei de cadre la înregistrare

Moduri aplicabile:

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Motion Picture] (Imagine video)

[Rec Format] (Format înregistrare)

2

Apăsaţi pe ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[AVCHD]

Acest format de date este adecvat pentru redarea pe un televizor de

înaltă definiţie etc.

Acest format este adecvat pentru redarea pe un PC etc.

[MP4]

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare)

şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

4

Apăsaţi pe ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

Când este selectat [AVCHD]

Element Dimensiune

Rată de cadre de înregistrare

Ieşirea senzorului Rată de biţi

[FHD/28M/50p]*

[FHD/17M/50i]

[FHD/24M/25p]

1920

×1080

1920

×1080

1920

×1080

[FHD/24M/24p]

* AVCHD Progressive

1920

×1080

208

9.

Înregistrarea imaginilor video

La selectarea [MP4]

Element Dimensiune

Rată de cadre de înregistrare

Ieşirea senzorului Rată de biţi

[FHD/28M/50p]

[FHD/20M/25p]

[HD/10M/25p]

1920

×1080

1920

×1080

1280

×720 25p 25 cadre/secundă

20 Mbps

10 Mbps

[VGA/4M/25p]

640

×480

4 Mbps

Ce înseamnă rată de biţi

Acesta este volumul de date pentru o perioadă de timp definită, iar calitatea devine mai ridicată cu cât numărul este mai mare. Acest aparat utilizează metoda de înregistrare „VBR”. „VBR” este o abreviere pentru „Variable Bit Rate” (Rată de biţi variabilă), iar rata de biţi (volumul de date pentru o perioadă de timp definită) se modifică automat în funcţie de subiectul înregistrat. Drept urmare, timpul de înregistrare se scurtează când este înregistrat un subiect cu mişcare rapidă.

„

Despre compatibilitatea filmelor înregistrate

Chiar şi la utilizarea unui dispozitiv compatibil, imaginile video înregistrate pot fi redate cu o calitate redusă a imaginii şi a sunetelor sau este posibil să nu fie redate. De asemenea, informaţiile de

înregistrare nu vor fi afişate corect. Într-un asemenea caz, utilizaţi acest aparat pentru redare.

• Dacă doriţi să utilizaţi un alt dispozitiv pentru a reda imaginile înregistrate în format [FHD/28M/50p],

[FHD/24M/25p], [FHD/24M/24p] al [AVCHD] sau dacă doriţi să le transferaţi pe dispozitiv, este necesar un calculator cu „PHOTOfunSTUDIO” instalat sau un dispozitiv de înregistrare discuri compatibil Blu-ray.

209

9.

Înregistrarea imaginilor video

Cum să setaţi focalizarea când înregistraţi imagini video

[(Continuous AF - Focalizare automată continuă)]

Moduri aplicabile:

Focalizarea variază în funcţie de setările [Focus Mode] (Mod de focalizare) şi [Continuous AF]

(Focalizare automată continuă) în meniul de mod [Motion Picture] (Imagine video).

[Focus Mode]

(Mod focalizare)

[Continuous AF]

(Focalizare automată continuă)

Descrierea setărilor

[AFS]/[AFF]/

[AFC]

[ON] (Activare)

[OFF] (Dezactivare)

Camera continuă să focalizeze în mod automat pe subiecte în timpul înregistrării.

Camera păstrează poziţia de focalizare la

începutul înregistrării.

[MF]

[ON] (Activare)/[OFF]

(Dezactivare)

Puteţi focaliza manual. (P148)

Când modul de focalizare este setat la [AFS], [AFF] sau [AFC], dacă apăsaţi butonul declanşator pe jumătate în timpul înregistrării unei imagini video, camera va regla din nou focalizarea.

În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de obiectivul utilizat, sunetul operaţional poate fi

înregistrat atunci când focalizarea automată operează în timpul înregistrării unei imagini video.

Se recomandă să înregistraţi cu funcţia [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) din meniul

[Motion Picture] (Imagine video) setată la [OFF] (Dezactivare), dacă sunetul operaţional vă deranjează, pentru a evita înregistrarea zgomotului produs de obiectiv.

La operarea transfocării în modul de înregistrare imagini video, focalizarea poate dura mai mult.

[Continuous AF] (Focalizare automată continuă) nu funcţionează când activaţi [Pull Focus]

(Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Instantaneu).

210

9.

Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video

Moduri aplicabile:

Imaginile statice pot fi înregistrate chiar în timpul înregistrării imaginilor video. (Înregistrare simultană)

În timpul înregistrării imaginilor video, apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra o imagine statică.

• Indicatorul de înregistrare simultană este afişat în timpul

înregistrării imaginilor statice.

• Înregistrarea cu funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil) (P50) este, de asemenea, disponibilă.

„

Setarea priorităţilor pentru imagini video şi statice

Moduri aplicabile:

Metoda de înregistrare pentru imaginile statice realizate în timpul înregistrării unei imagini video poate fi setată cu opţiunea [Picture Mode] (Mod Imagine) din meniul [Motion Picture] (Imagine video).

(Priorităţi imagine video)

Imaginile vor fi înregistrate cu o rezoluţie a imaginii de [S] (2 M).

Calitatea imaginii poate fi diferită de [S] (2 M) a imaginilor standard.

Doar imaginile JPEG sunt înregistrate atunci când setaţi [Quality] (Calitate) la

,

(Când setaţi la

sau .

, imaginile statice vor fi înregistrate în [Quality] (Calitate)

• cu .)

În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 15 imagini statice.

În opţiunea [Miniature Effect] (Efect miniatură) din modul Creative Control

(Control creativ), este posibil să existe un uşor decalaj între apăsarea completă pe butonul declanşator şi înregistrare.

(Priorităţi imagine statică)

Imaginile vor fi înregistrate cu rezoluţia şi calitatea setate.

Ecranul se va înnegri în timpul înregistrării imaginilor. O imagine statică va fi

înregistrată în imaginea video în acest timp, iar sunetele nu sunt înregistrate.

În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 4 imagini statice.

• Raportul dimensiunilor imaginii va fi setat la [16:9].

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setată la [VGA/4M/25p] în [MP4]

− Când [FHD/24p] este setat, [doar când

(priorităţi imagini statice) este setat]

− Când utilizaţi [Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă) în meniul [Motion Picture]

(Imagine video) [numai când este setată opţiunea (priorităţi imagine statică)]

− Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)

211

9.

Înregistrarea imaginilor video

Înregistrare instantanee a filmelor

Moduri aplicabile:

Puteţi specifica în avans timpul de înregistrare şi puteţi înregistra imagini video ca şi cum aţi realiza capturi. Această funcţie vă permite să comutaţi focalizarea la începutul unei înregistrări şi să adăugaţi

în avans efecte de intensificare/estompare treptată.

• Imaginile video vor fi înregistrate cu [FHD/20M/25p] în [MP4].

• Cu ajutorul aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Panasonic Image App”, puteţi combina imaginile video înregistrate cu camera. Puteţi adăuga muzică şi puteţi efectua diferite operaţii de editare atunci când le combinaţi. În plus, puteţi trimite imaginea video combinată către un serviciu web.

(P263)

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Motion Picture] (Imagine video)

[Snap Movie] (Film instantaneu)

2

Selectaţi [SET] (Setare) cu ▲/▼, şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[Record time]

(Timp de

înregistrare)

Setează timpul de înregistrare al imaginilor video.

[8SEC]/[6SEC]/[4SEC]/[2SEC]

[Pull Focus]

(Focalizare mobilă)

[Fade]

(Atenuare)

Permite realizarea de imagini dramatice prin decalarea treptată a focalizării la începutul înregistrării.

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Consultaţi P214 pentru detalii.

Adaugă un efect gradual (aspect gradual) unei imagini şi sunet la

începutul înregistrării sau adaugă un efect de estompare

(dispariţie treptată) la sfârşitul înregistrării.

WHITE-IN]/[WHITE-OUT] (Alb gradual):

Adaugă un efect de estompare şi accentuare care utilizează un ecran alb.

[BLACK-IN]/[BLACK-OUT] (Negru gradual):

Adaugă un efect de estompare şi accentuare care utilizează un ecran negru.

COLOR-IN]/[COLOR-OUT] (Culoare graduală):

Adaugă un efect gradual de la alb-negru la color sau un efect gradual de la color la alb-negru. Sunetul va fi înregistrat normal.

[OFF] (Dezactivare)

4

Apăsaţi .

5

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

6

Selectaţi [ON] (Activare) cu ▲/▼, şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a părăsi meniul.

• Dacă [Pull Focus] (Focalizare mobilă) este setat la [ON] (Activare) setaţi focalizarea.

212

9.

Înregistrarea imaginilor video

7

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

Timp de înregistrare scurs

Timp de înregistrare setat

• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.

• Nu puteţi întrerupe înregistrarea imaginilor video.

Înregistrarea se va opri automat după scurgerea timpului de înregistrare setat.

„

Pentru a dezactiva Snap Movie (Film instantaneu)

Selectaţi [OFF] (Dezactivare) la pasul

2

.

• Imaginile video înregistrate cu [WHITE-IN] (Alb gradual) sau [BLACK-IN] (Negru gradual) sunt afişate ca imagini miniaturale complet albe sau complet negre în modul Playback (Redare).

• Dacă alocaţi [Snap Movie] (Instantaneu) la [Fn Button Set] (Setare buton funcţional)

(P59) , puteţi afişa un ecran care vă permite să comutaţi [Snap Movie] (Film instantaneu) între [ON]

(Activare)/[OFF] (Dezactivare) apăsând butonul funcţional alocat. Dacă apăsaţi [DISP.] (Afişare) în timp ce este afişat ecranul, puteţi modifica setările pentru instantaneu.

• [Snap Movie] (Film instantaneu) va fi setat la [OFF] (Dezactivare) când vă veţi conecta la Wi-Fi.

• Nu puteţi înregistra imaginile video cu Snap Movie (Film instantaneu) când utilizaţi [Miniature

Effect] (Efect miniatură) în modul Creative Control (Control creativ).

213

9.

Înregistrarea imaginilor video

Configurarea [Pull Focus] (Focalizare mobilă)

Setează cadrele care determină o poziţie de pornire a focalizării

(prima) şi o poziţie de finalizare a focalizării (a doua).

Camera măsoară apoi distanţa faţa de obiect şi setează focalizarea. Când începeţi înregistrarea unei imagini video, focalizarea este comutată de la primul cadru la cel de-al doilea cadru.

Operarea butoanelor

n

Apăsaţi

.

o

Apăsaţi

▲/▼/◄/► pentru a muta zona de focalizare automată şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare). (Prima poziţie)

• Dacă apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare) înainte de a apăsa [MENU/SET] (Meniu/Setare), cadrul va reveni în centru. p

Repetaţi pasul o

. (A doua poziţie)

• Focalizarea automată va funcţiona pentru a seta începutul şi sfârşitul focalizării în cazul Pull

Focus (Focalizare mobilă). În cazul în care configurarea eşuează, cadrul revine la prima poziţie.

Efectuaţi configurarea din nou.

• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare), setările de cadru vor fi anulate.

Operaţii tactile

Atingeţi un subiect (prima poziţie), glisaţi degetul în locaţia dorită (a doua poziţie) şi eliberaţi degetul.

• Auto Focus (Focalizare automată) va funcţiona pentru a seta începutul şi sfârşitul focalizării în cazul Pull Focus (Focalizare mobilă). În cazul în care configurarea eşuează, cadrul revine la prima poziţie. Efectuaţi configurarea din nou.

• Dacă atingeţi

setările de cadru vor fi anulate.

Un efect mai mare poate fi obţinut prin crearea unui contrast mai accentuat al focalizării

între poziţiile de început şi de sfârşit, de exemplu prin comutarea focalizării de la fundal la prim-plan şi invers.

După setarea focalizării, încercaţi să menţineţi o distanţă constantă între subiect şi cameră.

Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) este setată la [ON] (Activare):

Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi comutat la

[Pull Focus] (Focalizare mobilă).

, o setare special creată pentru

Dacă realizaţi o imagine, operarea Auto Focus (Focalizare automată) poziţie a cadrului.

va avea loc la prima

Pentru a reajusta focalizarea în timpul înregistrării unei imagini video, apăsaţi butonul declanşator pe jumătate după ce operaţia Pull Focus (Focalizare mobilă) se încheie.

Pull Focus (Focalizare mobilă) nu funcţionează când cele două cadre nu sunt setate.

Chiar şi când [Metering Mode] (Mod de măsurare) (P160) este setat la , ţinta de măsurare

în punct nu se mută cu focalizarea. Ţinta este fixată la poziţia de început (prima poziţie) a focalizării mobile.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

În [Manual Focus] (Focalizare manuală)

Când este utilizat zoom-ul digital

Cu obiective care oferă numai focalizare manuală

Cu unele obiective de tip Four Thirds

214

9.

Înregistrarea imaginilor video

Utilizarea meniului [Motion Picture] (Imagine video)

Pentru detalii privind setările meniului [Motion Picture] (Imagine video), consultaţi P53 .

[Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări de filtrare), [Focus Mode] (Mod de focalizare),

[Metering Mode] (Mod măsurare), [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic), [i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă) şi [Digital Zoom] (Transfocare digitală) sunt comune atât pentru meniul [Rec]

(Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video). Modificarea acestor setări întrunul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.

Meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu este afişat în următoarele cazuri.

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Soft Image of a Flower] (Imagine delicată a unei flori) (Modul Scene Guide (Ghid scenă))

[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Soft Focus]

(Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control

(Control creativ))

[Snap Movie] (Film instantaneu)

Consultaţi P212 pentru detalii.

[Rec Format] (Format înregistrare)

Consultaţi P208 pentru detalii.

[Rec Quality] (Calitate înregistrare)

Consultaţi P208 pentru detalii.

[Picture Mode] (Mod imagine)

Consultaţi P210 pentru detalii.

[Continuous AF] (Focalizare automată continuă)

Consultaţi P210 pentru detalii.

[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extra)

Consultaţi P193 pentru detalii.

[Flkr Decrease] (Reducere licărire)

Moduri aplicabile:

Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar

în imaginile video.

Setări: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF] (Dezactivare)

215

9.

Înregistrarea imaginilor video

[Mic Level Disp.] (Afişare nivel microfon)

Moduri aplicabile:

Setaţi dacă doriţi ca nivelul microfonului să fie afişat pe ecran sau nu.

Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))

[Mic Level Adj.] (Ajustare nivel microfon)

Moduri aplicabile:

Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 4 niveluri diferite.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))

[Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)

Moduri aplicabile:

Reduce eficient zgomotul creat de vânt, dacă acesta este prezent la înregistrarea sunetelor.

Setări: [AUTO]/[HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzut)/[OFF] (Dezactivare)

• Setarea opţiunii [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt) poate altera calitatea normală a sunetului.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

− [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))

216

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Redarea fotografiilor

1

Apăsaţi .

2

Apăsaţi ◄/►.

: Redarea fotografiei anterioare

: Redarea fotografiei următoare

• Dacă apăsaţi lung

◄/►

, puteţi reda imaginile în ordine.

De asemenea, este posibilă derularea înainte sau înapoi a imaginilor glisând ecranul pe orizontală (P48) .

Puteţi derula imaginile înainte sau înapoi continuu ţinând degetul pe partea stângă sau dreaptă a ecranului după derularea înainte/înapoi a unei imagini.

(Imaginile sunt afişate cu o dimensiune redusă)

Viteza de derulare imagine înainte / înapoi se modifică în funcţie de starea de redare.

Comutarea vitezei pentru derularea continuă înainte sau înapoi sau a imaginilor

[Custom] (Personalizare)

[Touch Scroll] (Derulare tactilă) →

[H] (High speed) (Viteză ridicată)/[L] (Low speed) (Viteză redusă)

Trimiterea unei imagini către un serviciu web

Dacă apăsaţi

când afişaţi imaginile pe rând, puteţi trimite cu uşurinţă o imagine către un serviciu web. (P279)

„

Pentru a finaliza redarea

Apăsaţi din nou video.

, apăsaţi la jumătate butonul declanşator sau apăsaţi butonul de imagine

217

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Indisponibil în aceste cazuri:

Acest aparat este compatibil cu standardul DCF („Design Rule for Camera File System”) stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) şi cu Exif

(Exchangeable Image File Format). Această cameră poate afişa numai imagini care sunt compatibile cu standardul DCF.

Camera nu poate reda corect imagini redate la alte dispozitive şi este posibil ca funcţiile camerei să nu fie disponibile pentru imagini.

218

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Redarea imaginilor video

Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD, MP4 şi QuickTime

Motion JPEG.

Imaginile video sunt afişate însoţite de pictograma aferentă

Apăsaţi pe

pentru a le reda.

.

Durată de înregistrare imagine video

După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat pe ecran.

De exemplu, un interval de 8 minute şi 30 secunde este afişat ca [8m30s].

Unele informaţii (informaţii de înregistrare etc.) nu vor fi afişate pentru imagini video înregistrate în [AVCHD].

• Atingând video.

în mijlocul ecranului, veţi putea reda imaginile

Imaginile video înregistrate cu [Snap Movie] (Instantaneu) sunt redate automat. •

„

Operaţii în timpul redării imaginilor video

Operarea butoanelor

Operaţii tactile

Descrierea operaţiei

Play/Pause (Redare/Pauză)

Derulare rapidă înapoi*

Derulare înapoi cadru cu cadru (în timpul pauzei)

Operarea butoanelor

Operaţii tactile

Descrierea operaţiei

Stop

Derulare rapidă înainte*

Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul pauzei)

Reducerea nivelului volumului

Mărirea nivelului volumului

* Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi creşte dacă atingeţi din nou

►/◄

.

Panoul de control dispare după aproximativ 2 secunde, dacă nu este efectuată nicio operaţie.

Atingeţi ecranul pentru a afişa din nou panoul de control.

Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timpul unei pauze, puteţi crea o imagine dintr-o imagine video. (P220)

219

10.

Redarea şi editarea imaginilor

„

Operaţii în timpul redării automate a instantaneelor

▲ Redare de la început

Înapoi la imaginea anterioară

Înainte la imaginea următoare

• Când atingeţi ecranul, redarea automată se opreşte.

• Pentru a reda imaginile video înregistrate de acest aparat pe un computer, utilizaţi software-ul

„PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).

Crearea imaginilor statice din imagini video

Puteţi crea o singură imagine statică dintr-o imagine video înregistrată.

1

Apăsaţi

pentru a întrerupe redarea imaginii video.

2

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Aceeaşi operaţie poate fi efectuată atingând .

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Va fi salvată cu [Picture Size] (Rezoluţie imagine) setată la [S] (2 M), [Aspect Ratio]

(Raport dimensiuni) setat la [16:9] şi [Quality] (Calitate) setat la .

• Este posibil ca imaginile statice create dintr-o imagine video să aibă un aspect mai nefinisat decât imaginile cu o calitate a imaginii normală.

este afişat în timpul redării de imagini statice create din imagini video.

Pentru a crea imagini statice din imaginile video când camera este conectată la un televizor cu un cablu micro HDMI, setaţi [VIERA Link] în [TV Connection] (Conexiune TV) din meniul [Setup]

(Configurare) la [OFF] (Dezactivare).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile statice nu pot fi create din imaginile video înregistrate în [VGA/4M/25p] cu format [MP4].

220

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Comutarea modului [PLAYBACK] (Redare)

Utilizarea transfocării la redare

Rotiţi selectorul posterior spre dreapta.

1

×→2×→4×→8×→16×

• Dacă selectorul posterior este rotit la stânga după mărirea imaginii, mărirea va fi redusă.

• De asemenea, puteţi mări/micşora imaginea apropiind/depărtând două degete (P48) pe porţiunea pe care doriţi să o măriţi sau să o micşoraţi.

• Când modificaţi grosismentul, indicaţia poziţiei de transfocare

apare timp de aproximativ 1 secundă.

Cu cât o imagine este mărită mai mult, cu atât calitatea ei se reduce.

Puteţi muta partea mărită apăsând

▲/▼/◄/►

de la butonul cursor sau trăgând ecranul. (P48)

De asemenea, puteţi mări (2x) imaginea atingând de două ori partea pe care doriţi să o măriţi.

Dacă atingeţi de două ori imaginea mărită, mărirea este resetată la 1x.

Afişarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)

Rotiţi selectorul posterior la stânga.

1 ecran

→ 12 ecrane → 30 ecrane → Afişaj ecran de tip calendar

Dacă selectorul posterior este rotit spre dreapta, se va afişa ecranul de redare precedent.

Comutarea ecranului de redare este posibilă atingând următoarele pictograme.

: 1 ecran

: 12 ecrane

: 30 ecrane

: Afişare ecran calendar

Ecranul poate fi comutat gradual prin tragerea ecranului în sus sau în jos.

Imaginile afişate utilizând nu pot fi redate.

„

Pentru a reveni la modul normal de redare

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta o imagine, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

221

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Afişarea fotografiilor în funcţie de data înregistrării (Redare calendar)

1

Rotiţi selectorul de control spre stânga pentru a afişa ecranul calendar.

2

Apăsaţi pe ▲/▼/◄/► pentru a selecta data

de redat.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a afişa imaginile care au fost înregistrate la data selectată.

4

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta o imagine şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Rotiţi selectorul de control spre stânga pentru a reveni la afişarea ecranului calendar.

Data de înregistrare a imaginii selectate în ecranul de redare devine data selectată când ecranul calendar este afişat pentru prima dată.

Puteţi afişa un calendar cuprins între ianuarie 2000 şi decembrie 2099.

Dacă data nu este setată în cameră, data de înregistrare este setată ca fiind 1 ianuarie 2015.

Dacă efectuaţi fotografii după setarea destinaţiei deplasării în [WORLD TIME] (Fus orar), imaginile sunt afişate în funcţie de datele de la destinaţia deplasării în modul de redare tip calendar.

222

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Redarea fotografiilor de grup

Un grup de imagini este alcătuit din imagini multiple. Puteţi reda imaginile într-un grup fie continuu, fie una câte una.

• Puteţi edita sau şterge simultan toate imaginile dintr-un grup.

(De exemplu, dacă ştergeţi un grup de imagini, toate imaginile din grupul respectiv sunt şterse.)

Un grup de imagini alcătuit din imagini realizate în modul Burst

(Rafală) cu viteza de rafală [SH]. (P164)

Un grup de imagini ce constă din imagini realizate cu Time Lapse

Shot (Fotografie cu timp scurs). (P172)

Un grup de imagini realizate în modul Stop Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru). (P175)

Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără ca ceasul să fie setat.

Redarea continuă a imaginilor de grup

Apăsaţi

.

• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată atingând pictograma imaginii de grup

• La redarea imaginilor dintr-un grup una câte una, se afişează opţiuni.

[From the first picture] (De la prima imagine):

Imaginile sunt redate continuu de la prima imagine din grup.

[From the current picture] (De la imaginea curentă):

Imaginile sunt redate continuu, de la imaginea care se redă în momentul respectiv.

„

Operaţii în timpul redării imaginilor de grup

▲ Redare continuă/Pauză ▼ Stop

Derulare rapidă înapoi*

Derulare înapoi

(în timpul pauzei)

Derulare rapidă înainte*

Derulare înainte

(în timpul pauzei)

.

223

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Redarea fiecăror imagini de grup

1

Apăsaţi ▼.

• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată atingând

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [Display In

Group] (Afişare în grup) şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/setare).

3

Apăsaţi ◄/► pentru a parcurge imaginile.

• Apăsarea pe

▼ din nou sau atingerea şi selectarea [Exit Display In Group]

(Ieşire din afişare în grup) vă va readuce la ecranul de redare normală.

Fiecare imagine dintr-un grup poate fi tratată ca imagine normală la redarea acestora.

(Cum ar fi redare multiplă, zoom-ul la redare şi ştergerea imaginilor)

224

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Ştergerea imaginilor

După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.

• Imaginile care nu sunt înregistrate în standardul DCF sau cele care sunt protejate nu pot fi şterse.

Pentru a şterge o singură imagine

1

În modul de redare, selectaţi imaginea pe care vreţi să o ştergeţi, apoi apăsaţi .

• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată atingând .

2

Apăsaţi pentru a selecta [Delete Single]

(Ştergere unică), apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Imaginea este ştearsă selectând [Yes] (Da).

Opţiunea [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere) din meniul [Playback]

(Redare) permite setarea opţiunii de pe ecranul de confirmare a ştergerii care va fi evidenţiată prima, în speţă [Yes] (Da) sau [No] (Nu). Setarea implicită este [No] (Nu).

(P248)

225

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100*) sau toate imaginile

* Grupurile de imagini vor fi tratate ca o singură imagine.

(Toate imaginile din grupul de imagini selectat vor fi şterse.)

1

În modul de redare, apăsaţi .

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [Delete Multi] (Ştergere multiplă)

sau [Delete All] (Ştergere toate) şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• [Delete All] (Ştergere toate)

→ Este afişat ecranul de confirmare. Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

• Este posibilă ştergerea tuturor imaginilor, cu excepţia celor setate ca favorite când

[All Delete Except Favorite] (Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite) este selectat cu opţiunea [Delete All] (Ştergere toate) setată.

3

(Când este selectat [Delete Multi]

(Ştergere multiplă)

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea

şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare. (Repetaţi acest pas.)

• apare pe imaginile selectate. Dacă apăsaţi din nou

[MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este anulată.

4

(Când este selectat [Delete Multi]

(Ştergere multiplă)

Apăsaţi pe pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare) pentru a executa.

• Este afişat ecranul de confirmare.

Imaginile sunt şterse selectând [Yes] (Da).

Nu opriţi camera în timpul unei operaţii de ştergere. Utilizaţi un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) (P317) .

În funcţie de numărul de imagini de şters, poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru ştergere.

226

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Utilizarea meniului [Playback] (Redare)

Cu acest meniu, puteţi utiliza diferite funcţii de redare, precum decuparea şi alte editări ale imaginilor

înregistrate, setări de protecţie etc.

• Cu [Clear Retouch] (Ştergere retuş), [Text Stamp] (Imprimare text), [Time Lapse Video]

(Imagine video cu timp scurs), [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru), [Resize]

(Redimensionare) sau [Cropping] (Decupare), este creată o nouă imagine editată.

O nouă imagine nu poate fi editată dacă nu există spaţiu liber pe card, deci vă recomandăm să verificaţi dacă există suficient spaţiu liber înainte de editarea imaginii.

• Camera nu poate reda corect imagini redate la alte dispozitive şi este posibil ca funcţiile camerei să nu fie disponibile pentru imagini.

[2D/3D Settings] (Setări 2D/3D)

Metodele de redare pentru imaginile 3D pot fi comutate.

Acesta este un meniu care este afişat numai când este posibilă redarea 3D.

Consultaţi P299 pentru detalii.

[Slide Show] (Diaporamă)

Puteţi reda fotografiile realizate sincronizându-le cu muzică şi puteţi face acest lucru secvenţial, lăsând un interval fix între fiecare imagine. Puteţi, de asemenea, crea o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini video, doar din imagini 3D etc.

Vă recomandăm această funcţie atunci când vizualizaţi imagini prin conectarea camerei la un TV.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Slide Show] (Diaporamă)

2

Selectaţi grupul de redat apăsând pe ▲/▼, apoi

apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Consultaţi P299 pentru metoda de redare a imaginilor [3D] în format 3D.

• Când se selectează [Category Selection] (Selectare categorie), apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta o categorie şi apăsaţi apoi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Pentru detalii privind categoriile, consultaţi P229 .

3

Apăsaţi ▲ pentru a selecta [Start] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

227

10.

Redarea şi editarea imaginilor

„

Operaţii în timpul unei diaporame

Operarea butoanelor

Operaţii tactile

Descrierea operaţiei

Play/Pause (Redare/Pauză)

Înapoi la imaginea anterioară

Operarea butoanelor

Operaţii tactile

Descrierea operaţiei

Stop

Înainte la imaginea următoare

Reducerea nivelului volumului

Mărirea nivelului volumului

Redarea normală este reluată după finalizarea diaporamei.

„

Modificarea setărilor de diaporamă

Puteţi modifica setările pentru redarea diaporamei selectând [EFFECT] (Efect) sau [SETUP]

(Configurare) pentru ecranul de meniu diaporamă.

[Effect] (Efect)

Acest lucru vă permite să selectaţi efectele de ecran atunci când treceţi de la o imagine la imaginea următoare. [AUTO]/[NATURAL]/[SLOW]/[SWING]/[URBAN]/[OFF] (Dezactivare)

Când selectaţi [URBAN], imaginea poate apărea în alb-negru ca efect de ecran.

Se poate utiliza [AUTO] doar când s-a selectat [Category Selection] (Selectare categorie).

Imaginile sunt redate cu efectele recomandate în fiecare categorie.

[Effect] (Efect) este setat la [OFF] (Dezactivare) când este în modul [Video Only] (Doar video) sau

în timpul diaporamei pentru în [Category Selection] (Selectare categorie).

• Chiar dacă [Effect] (Efect) este setat, nu poate fi aplicat în timpul unei diaporame a unor imagini de grup.

• Când imaginile sunt afişate pe un televizor conectat prin intermediul unui cablu micro HDMI sau când imaginile afişate pe verticală sunt redate, câteva dintre aceste setări [Effect] (Efect) nu vor funcţiona.

[Setup] (Configurare)

[Duration] (Durată) sau [Repeat] (Repetare) pot fi setate.

[Duration]

(Durată)

[Repeat]

(Repetare)

[5SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]

[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

[Sound] (Sunet)

[AUTO]:

Muzica este redată atunci când sunt redate imagini statice, iar semnalul audio este emis la redarea imaginilor video.

[Music] (Muzică):

[Audio]:

Muzica este redată.

Semnalul audio (doar pentru imagini video) este redat.

[OFF] (Dezactivare): Nu va fi emis niciun sunet.

[Duration] (Durată) poate fi setată doar când aţi selectat [OFF] (Dezactivare) pentru setarea [Effect]

(Efect).

La redarea următoarelor imagini, setarea [Duration] (Durată) este dezactivată.

Imagini video

Imagini panoramice

Imagini de grup

228

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Playback Mode] (Mod de redare)

Redarea în [Normal Play] (Redare normală), [Picture Only] (Numai imagini), [Video Only] (Doar video),

[3D Play] (Redare 3D), [Category Play] (Redare categorie) sau [Favorite Play] (Redare imagini favorite) poate fi selectată.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Playback Mode] (Mod de redare)

2

Selectaţi grupul de redat apăsând pe ▲/▼, apoi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Consultaţi P299 pentru metoda de redare a imaginilor [3D Play] (Redare 3D) în format 3D.

Când selectaţi [Category Play] (Redare categorie) în pasul

2

3

Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta categoria şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Imaginile sunt sortate în categoriile indicate mai jos.

[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)*

[i-Portrait]/[i-Night Portrait]/[i-Baby] (Scene Detection) (Detectarea scenei)

[Silky Skin] (Piele catifelată)/[Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal)/[Relaxing Tone] (Ton relaxant)/[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)

Child Mode (Mod copii)/Portrait Mode (Mod portret)

În modul Self Shot (Autoportret)

[i-Scenery] (Peisaj inteligent)/[i-Sunset] (Apus inteligent) (Scene Detection)

(Detectare scenă)

[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)/[Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)/[Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)/[Glistening Water]

(Apă strălucitoare) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)

Mod Scenery (Peisaj)

[i-Night Portrait]/[i-Night Scenery]/[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) (Detectare scenă)

[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/

[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Artistic Nightscape]

(Peisaj nocturn artistic)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Handheld

Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin) (Mod Ghid scenă)

[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară) (mod Ghid scenă)

[i-Food] (Detectare scenă)

[Appetizing Food] (Alimente apetisante)/[Cute Dessert] (Desert drăguţ)

(mod Ghid scenă)

[Travel Date] (Data călătoriei)

Imagini statice înregistrate continuu cu viteza de rafală setată la [SH]

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)/[Time Lapse Video]

(Imagine video cu timp scurs)

[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)/[Stop Motion Video]

(Imagine video cadru cu cadru)

* Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta persoana de redat şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare). În ceea ce priveşte imaginile de grup, întregul grup este tratat ca o imagine singulară cu informaţii de recunoaştere a feţei.

Clasificarea imaginilor video diferă de imaginile statice în funcţie de modul de înregistrare.

Este posibil ca unele imagini video să nu poată fi redate.

229

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Location Logging] (Înregistrare locaţie)

Puteţi scrie informaţiile despre locaţie trimise de pe un smartphone (latitudine şi longitudine) pe imagini.

Puteţi trimite informaţiile despre locaţie şi le puteţi scrie pe imagini utilizând un smartphone.

(P261)

Trebuie să instalaţi „Panasonic Image App” la smartphone. (P253)

Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.

Pregătire:

Trimiterea informaţiilor de locaţie la cameră de la smartphone.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Location Logging] (Înregistrare locaţie)

[Add Location Data] (Adăugare date locaţie)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta perioada în care intenţionaţi să

înregistraţi informaţiile despre locaţie pe imagini, după care apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

• Imaginile cu informaţii privind locaţia sunt indicate cu .

„

Pentru a întrerupe înregistrarea informaţiilor despre locaţie

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce are loc înregistrarea informaţiilor despre locaţie pe imagini.

• Într-o perioadă suspendată, este afişat .

Selectaţi perioada cu l-aţi întrerupt.

pentru a porni din nou procesul de înregistrare de la imaginea la care

„

Pentru ştergerea informaţiilor despre locaţie primite

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Location Logging] (Înregistrare locaţie)

[Delete Location Data] (Ştergere date locaţie)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta perioada pe care doriţi să o ştergeţi

şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Informaţiile referitoare la locaţie nu pot fi scrise pe imaginile următoare sau în următoarele situaţii:

Imagini înregistrate după ce informaţiile despre locaţie au fost trimise camerei (P261)

Imagini video înregistrate în [AVCHD].

Imagini cu informaţii despre locaţie care au fost deja scrise pe ele

Imagini protejate prin [Protect] (Protecţie)

Când pe card nu există suficient spaţiu

Când comutatorul de protecţie la scriere de pe card este setat în poziţia [LOCK] (Blocare)

Imagini înregistrate cu alte dispozitive

230

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Clear Retouch] (Ştergere retuş)

Puteţi şterge părţile inutile înregistrate pe imaginile realizate.

• Aceeaşi operaţie de ştergere poate fi efectuată atingând. [Clear Retouch] (Ştergere retuş) permite automat operaţia tactilă.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Clear Retouch] (Ştergere retuş)

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta o imagine

şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Glisaţi degetul peste partea pe care doriţi să o ştergeţi.

Părţile care vor fi şterse sunt colorate.

Atingerea [Undo] (Revocare) va readuce părţile colorate la starea anterioară.

Ştergerea detaliilor (mărirea afişajului)

X

Atingeţi [SCALING] (Scalare).

• Îndepărtarea/apropierea degetelor (P48) permite mărirea/reducerea acestuia.

pe ecran

• De asemenea, puteţi mări/reduce imaginea rotind selectorul de control.

• Tragerea ecranului permite mutarea părţii mărite.

Y

Atingeţi [REMOVE] (Eliminare).

• Astfel, veţi reveni la operaţia de tragere a degetului peste partea pe care doriţi să o ştergeţi. Partea pe care doriţi să o ştergeţi poate fi trasă chiar dacă imaginea este mărită.

4

Atingeţi [Set] (Setare).

• Este afişat ecranul pentru previzualizare.

5

Atingeţi [Save] (Salvare) sau apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acesteia.

231

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Imaginile pot apărea nenaturale, deoarece fundalul părţilor şterse este creat artificial.

Pentru imaginile de grup, efectuaţi [Clear Retouch] (Ştergere retuş) pe fiecare imagine.

(Acestea nu pot fi editate simultan.)

La efectuarea operaţiei [Clear Retouch] (Ştergere retuş) asupra imaginilor de grup, acestea sunt salvate ca imagini noi, separat de imaginile originale.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)

Imagini video

Imagini realizate cu

232

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Title Edit] (Editare titlu)

Puteţi adăuga text (comentarii) imaginilor. După înregistrarea textului, acesta poate fi imprimat pe imaginile tipărite utilizând funcţia [Text Stamp] (Imprimare text) (P234) .

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Title Edit] (Editare titlu) [Single]

(O singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)

2

Selectaţi imaginea.

se afişează pentru imagini cu titluri deja înregistrate.

Setare [Single] (O singură imagine)

X

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea.

Y

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

X

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat).

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Y

Apăsaţi pe

pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a executa.

3

Introduceţi textul.

(P69)

• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

Pentru a şterge titlul, ştergeţi întregul text din ecranul de introducere a textului.

Puteţi tipări texte (comentarii) utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat).

Puteţi configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Imagini video

Imagini înregistrate cu [Quality] (Calitate) setate la , sau

233

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Text Stamp] (Imprimare text)

Puteţi imprima pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării, locaţia, data călătoriei sau titlul.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Text Stamp] (Imprimare text) [Single]

(O singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)

2

Selectaţi imaginea.

se afişează pe ecran dacă fotografia are text imprimat.

Setare [Single] (O singură imagine)

X

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea.

Y

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

X

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat).

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Y

Apăsaţi pe

pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a executa.

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [Set] (Setare)

şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

234

10.

Redarea şi editarea imaginilor

4

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementele de imprimare a textului

şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

5

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta setările şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[Shooting Date]

(Data realizării fotografiei)

[W/O TIME] (Fără oră):

[WITH TIME] (Cu oră):

[OFF] (Dezactivare)

Imprimare a anului, lunii şi zilei.

Imprimaţi anul, luna, ziua, ora şi minutul.

([Face Recognition]

Recunoaştere faţă))

Numele înregistrat în funcţia [Face Recog.]

(Recunoaştere faţă) va fi imprimat.

Numele înregistrat în [Profile Setup]

(Configurare profil) va fi imprimat.

[Name] (Nume)

[Location]

(Locaţie)

[Travel Date]

(Data călătoriei)

[Title] (Titlu)

([Baby/Pet]

(Bebeluş/ Animale de companie))

[OFF] (Dezactivare)

[ON] (Activare):

[OFF] (Dezactivare)

[ON] (Activare):

[OFF] (Dezactivare)

[ON] (Activare):

[OFF] (Dezactivare)

Imprimă numele destinaţiei de călătorie setat sub

[Location] (Locaţie).

Imprimă data călătoriei setată sub [Travel Date]

(Data călătoriei).

Introducerea titlului în [Title Edit] (Editare titlu) va fi imprimată.

6

Apăsaţi

7

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

235

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Când tipăriţi imagini cu text, data va fi tipărită peste textul imprimat dacă specificaţi tipărirea datei la atelierul foto sau pe imprimantă.

Puteţi configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).

Calitatea imaginii se poate reduce când este efectuată imprimarea textului.

În funcţie de imprimanta utilizată, unele caractere vor fi tăiate la tipărire.

Verificaţi înainte de tipărire.

Când imprimaţi pe imagini dintr-un grup, imaginile imprimate sunt salvate separat de cele originale din grup.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Imagini video

Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)

Imagini înregistrate fără setarea ceasului şi titlului

Imagini imprimate anterior cu funcţia [Text Stamp] (Imprimare text)

Imagini realizate cu

236

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Video Divide] (Divizare video)

Imaginile video înregistrate pot fi împărţite în două. Se recomandă pentru momentul în care doriţi să separaţi o parte de care aveţi nevoie, de o parte care nu mai vă este necesară.

Separarea unei imagini video este permanentă. Decideţi înainte de a separa!

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Video Divide] (Divizare video)

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea video de divizat şi apoi

apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi la locaţia de divizat.

• Puteţi ajusta cu precizie locaţia pentru divizare apăsând

◄/► cât timp imaginea video este întreruptă.

4

Apăsaţi .

• Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

• Imaginea video se poate pierde dacă scoateţi cardul sau acumulatorul în timpul procesării divizării.

Indisponibil în aceste cazuri:

Evitaţi divizarea imaginii video aproape de început sau de sfârşit.

Această funcţie nu este disponibilă în următorul caz:

Imagini video cu un timp de înregistrare scurt

237

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)

Această funcţie vă permite să creaţi o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).

Imaginea video creată este salvată în format de înregistrare MP4.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)

2

Selectaţi grupul de imagini [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

apăsând pe ◄/►, apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Creaţi o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.

• Etapele sunt aceleaşi cu cele pentru crearea unei imagini video în urma înregistrării cu metoda

[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs).

Consultaţi pasul

5

şi continuaţi la P173 pentru detalii.

De asemenea, consultaţi notele de la P174 pentru imaginile video create.

[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)

O imagine video este creată pe baza imaginilor de grup realizate cu [Stop Motion Animation]

(Animaţie cadru cu cadru). Imaginile video create sunt salvate în formatul de înregistrare MP4.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)

2

Selectaţi grupul de animaţie cadru cu cadru apăsând pe ◄/► şi apoi

apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Creaţi o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.

• Etapele sunt aceleaşi cu cele pentru crearea unei imagini video în urma înregistrării cu metoda

[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru).

Consultaţi pasul

8

şi continuaţi la P177 pentru detalii.

De asemenea, consultaţi notele de la P178 pentru imaginile video create.

238

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Resize] (Redimensionare)

Pentru a permite postarea simplă pe pagini web, ca ataşament la mesaj e-mail (număr de pixeli), rezoluţia imaginii este redusă.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Resize] (Redimensionare) [Single]

(O singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)

2

Selectaţi imaginea şi rezoluţia.

Setare [Single] (O singură imagine)

X

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Y

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta rezoluţia şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare.

Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

X

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta rezoluţia şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Y

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare

(repetat).

Z

Apăsaţi pe

pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a executa.

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Este afişat ecranul de confirmare.

Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

239

10.

Redarea şi editarea imaginilor

Puteţi configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).

Calitatea imaginii redimensionate se reduce.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Imagini video

Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)

Imagini de grup

Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)

Imagini realizate cu

240

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Cropping] (Decupare)

Puteţi mări şi apoi păstra numai componenta importantă a imaginii înregistrate.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Cropping] (Decupare)

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Utilizaţi selectorul de control şi apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta

părţile de decupat.

Selector de control (dreapta):

Selector de control (stânga):

Mărire

Reducere

▲/▼/◄/►

: Deplasare

• De asemenea, puteţi atinge pentru a mări/micşora.

• De asemenea, puteţi muta prin tragere pe ecran.

4

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acesteia.

Calitatea imaginii decupate se reduce.

Decupaţi câte o imagine atunci când doriţi să decupaţi imaginile dintr-un grup de imagini.

(Nu puteţi edita simultan toate imaginile dintr-un grup)

Când decupaţi imagini dintr-un grup, imaginile decupate sunt salvate separat de cele originale din grup.

Informaţii privind recunoaşterea feţei în imaginea originală nu vor fi copiate la imagini care au fost editate cu [Cropping] (Decupare).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Imagini video

Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)

Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)

Imagini realizate cu

241

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.] (Rotire afişaj)

Acest mod vă permite să afişaţi în mod automat imagini rotite pe verticală dacă acestea au fost

înregistrate ţinând camera vertical sau permite rotirea manuală a imaginilor în paşi de 90°.

[Rotate] (Rotire) (Imaginea este rotită manual)

• Funcţia [Rotate] (Rotire) este dezactivată atunci când [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) este setată la

[OFF] (Dezactivare).

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Rotate] (Rotire)

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Funcţia [Rotate] (Rotire) este dezactivată pentru imaginile de grup.

3

Setaţi direcţia de rotaţie.

Imaginea se roteşte în sensul acelor de ceasornic în paşi de 90°.

Imaginea se roteşte în sens invers acelor de ceasornic în paşi de 90°.

• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

[Rotate Disp.] (Rotire afişaj) (Imaginea este rotită şi afişată în mod automat)

Selectaţi meniul. (P53)

[Playback] (Redare)

[Rotate Disp.] (Rotire afişaj) [ON] (Activare)

Fotografiile sunt afişate fără a fi rotite dacă selectaţi [OFF] (Dezactivare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

Indisponibil în aceste cazuri:

Când redaţi fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afişate în direcţia de rotire dacă sistemul de operare sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif.

Exif este un format de fişier pentru imagini statice care permite adăugarea de informaţii de

înregistrare etc. A fost stabilit de către „JEITA (abreviere de la Japan Electronic and Information

Technology Industries Association)”.

Este posibil ca [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) să nu fie operaţional pe un ecran care redă mai multe imagini, cum este cel afişat după selectarea opţiunii [Delete Multi] (Ştergere multiplă).

242

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Favorite] (Imagini favorite)

Puteţi efectua următoarele operaţii dacă un simbol a fost adăugat imaginilor iar acestea au fost setate ca favorite.

Puteţi reda fotografiile setate ca şi favorite în diaporamă.

Redaţi imaginile pe care le-aţi setat ca fiind favorite. ([Favorite Play] (Redare imagini favorite))

Puteţi şterge toate fotografiile care nu au fost setate ca favorite. ([All Delete Except Favorite])

(Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite)

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Favorite] (Imagine favorite) [Single]

(O singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)

2

Selectaţi imaginea.

Setare [Single] (O singură imagine)

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare (repetat).

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

„

Anularea tuturor setărilor [Favorite] (Imagini favorite)

Selectaţi meniul. (P53)

[Playback] (Redare)

[Favorite] (Imagini favorite) [Cancel] (Anulare)

Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acesteia.

În [Playback Mode] (Mod redare), opţiunea [Cancel] (Anulare) este dezactivată.

Puteţi seta maxim 999 de imagini ca favorite.

La setarea imaginilor dintr-un grup ca [Favorite] (Imagini favorite), numărul imaginilor [Favorite] este afişat în pictograma [Favorite] (Imagini favorite) a primei imagini din grup.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următorul caz:

Imagini realizate cu

243

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Print Set] (Setare tipărire)

DPOF „Digital Print Order Format” (Format de ordine a imprimării digitale) este un sistem care permite utilizatorului să selecteze fotografiile care vor fi tipărite, numărul de copii pentru fiecare fotografie sau dacă data înregistrării va fi sau nu imprimată pe imagini la utilizarea unei imprimante foto compatibile DPOF sau a unor servicii de imprimare foto comerciale.

Pentru detalii, consultaţi-vă cu laboratorul foto la care tipăriţi imaginile.

Când setaţi [Print Set] (Setare tipărire) pentru un grup de imagini, setarea de tipărire pentru numărul de imagini tipărite va fi aplicată fiecărei imagini din grup.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Print Set] (Setare tipărire) [Single]

(O singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)

2

Selectaţi imaginea.

Setare [Single] (O singură imagine)

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

3

Apăsaţi ▲/▼ pentru a seta numărul de tipăriri şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare) pentru a seta.

Când aţi selectat [Multi] (Mai multe imagini).

Repetaţi paşii

2

şi

3

pentru fiecare imagine.

(Nu este posibilă utilizarea aceleiaşi setări pentru mai multe imagini.)

[999+] este afişat pe ecran dacă numărul total de imprimate setate într-un grup de imagini este mai mare de 1000.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

244

10.

Redarea şi editarea imaginilor

„

Anularea tuturor setărilor [Print Set] (Setare tipărire)

Selectaţi meniul. (P53)

[Playback] (Redare)

[Print Set] (Setare tipărire) Cancel] (Anulare)

Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acesteia.

„

Pentru a imprima data

După setarea numărului de exemplare, setaţi/anulaţi tipărirea cu data înregistrării prin apăsarea pe

.

În funcţie de studioul foto sau imprimantă, este posibil ca data să nu fie imprimată chiar dacă dumneavoastră setaţi imprimarea datei. Pentru mai multe informaţii, consultaţi studioul foto sau instrucţiunile de operare ale imprimantei.

• Funcţia de imprimare a datei este dezactivată pentru imagini imprimate cu text.

Numărul de tipăriri poate fi setat de la 0 la 999.

În funcţie de imprimantă, setările de tipărire a datei de la imprimantă pot avea prioritate, deci verificaţi acest lucru.

Este posibil să nu puteţi utiliza setările de tipărire cu alte echipamente.

În acest caz, anulaţi toate setările şi resetaţi setările.

Când setaţi imaginile dintr-un grup la [Print Set] (Setare tipărire), numărul de imagini adăugate la

[Print Set] (Setare tipărire) şi numărul total de imagini care vor fi tipărite sunt afişate pe pictograma [Print Set] (Setare tipărire) a imaginii de sus a grupului.

Indisponibil în aceste cazuri:

Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Imagini video

Imagini realizate cu

Fişier care nu se conformează standardului DCF

245

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Protect] (Protecţie)

Puteţi seta protecţia pentru imaginile pe care nu doriţi să le ştergeţi din greşeală.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Protect] (Protejare) [Single]

(O singură imagine)/[Multi] (Mai multe imagini)

2

Selectaţi imaginea.

Setare [Single] (O singură imagine)

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginile şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat).

Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

„

Anularea tuturor setărilor [Protect] (Protejare)

Selectaţi meniul. (P53)

[Playback] (Redare)

[Protect] (Protejare) Cancel] (Anulare)

Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

Chiar dacă nu protejaţi imaginile de pe un card, acestea nu pot fi şterse dacă elementul de protecţie la scriere al cardului este setat la [LOCK] (Blocare).

Funcţia [Protect] (Protejare) este concepută să funcţioneze împreună cu această cameră.

Chiar dacă protejaţi imagini de pe un card, acestea vor fi şterse dacă este formatat cardul.

La setarea imaginilor dintr-un grup ca [Protect] (Protejare), numărul imaginilor cu setarea

[Protect] (Protejare) este afişat în pictograma [Protect] (Protejare) a primei imagini din grup.

246

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)

Puteţi şterge şi înlocui toate informaţiile privind recunoaşterea feţei în imaginile selectate.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

Face Rec Edit] (Editare recunoaştere faţă)

[REPLACE]/[DELETE] (Înlocuire/Ştergere)

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

3

Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta persoana şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

4

(La selectarea [REPLACE] (Înlocuire))

Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta persoana de înlocuit şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

Informaţiile [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şterse nu mai pot fi restabilite.

Când toate informaţiile de recunoaştere a feţei dintr-o imagine au fost anulate, imaginea nu va fi clasificată utilizând funcţia de recunoaştere a feţei din [Category Play] (Redare categorie).

Informaţiile de recunoaştere a feţei pentru imaginile dintr-un grup trebuie editate simultan.

(Nu puteţi edita imaginile pe rând.)

Editarea imaginilor dintr-un grup poate fi efectuată numai la prima imagine din fiecare set.

[Picture Sort] (Sortare imagini)

Puteţi seta ordinea în care camera afişează imaginile în timpul înregistrării.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Picture Sort] (Sortare imagini)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[FILE NAME]

(Denumire fişier)

Afişează imaginile în funcţie de numele folderului/numele fişierului.

Acest format de afişare vă permite să localizaţi cu uşurinţă imaginile pe card.

[DATE/TIME]

(Dată/oră)

Afişează imaginile în funcţie de data înregistrării. În cazul în care cardul conţine imagini realizate cu mai mult de o cameră, acest format de afişare este convenabil pentru căutarea imaginilor.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

• Când introduceţi un alt card, este posibil ca imaginile să nu fie afişate mai întâi în funcţie de

[DATE/TIME] (Dată/Oră). Imaginile vor fi afişate în funcţie de [DATE/TIME] (Dată/Oră) dacă aşteptaţi puţin.

247

10.

Redarea şi editarea imaginilor

[Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)

Aceasta setează care opţiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi evidenţiată mai întâi când este afişat ecranul de confirmare pentru ştergerea unei imagini.

Este setat la [„No” first] (Mai întâi „Nu”) în momentul achiziţionării.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Playback] (Redare)

[Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta elementul şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[mai întâi „Yes” (Da)]

[mai întâi „No” (Nu)]

[Yes] (Da) este evidenţiat mai întâi, astfel încât ştergerea să poată fi realizată rapid.

[No] (Nu) este evidenţiat mai întâi. Ştergerea accidentală a imaginilor este evitată.

• Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

248

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Funcţia Wi-Fi

®

„

Utilizaţi camera ca dispozitiv LAN wireless

Când utilizaţi echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai fiabilă decât dispozitivele LAN wireless, asiguraţi-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru conceptele de siguranţă şi defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu îşi va asuma responsabilitatea pentru nicio deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.

„

Se presupune că funcţia Wi-Fi a acestei camere este utilizată în ţările

în care este vândută această cameră

Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată în alte ţări decât cele în care această cameră este comercializată, iar Panasonic nu îşi asumă responsabilitatea pentru astfel de încălcări.

„

Există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să fie interceptate

Vă rugăm să reţineţi că există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să fie interceptate de un terţ.

„

Nu utilizaţi camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferenţe

Nu utilizaţi camera în zone cu câmpuri magnetice,electricitate statică sau interferenţe, precum în apropierea cuptoarelor cu microunde. Acestea pot cauza întreruperi ale undelor radio.

Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane fără fir care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanţei ambelor dispozitive.

„

Nu vă conectaţi la o reţea wireless pentru care nu aveţi autorizaţie de utilizare

Când camera utilizează funcţia Wi-Fi, reţelele wireless vor fi căutate automat. Când se întâmplă acest lucru, ar putea fi afişate reţelele wireless pe care nu sunteţi autorizat să le utilizaţi (SSID*), însă nu

încercaţi să vă conectaţi la reţea deoarece poate fi considerat acces neautorizat.

* SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o reţea printr-o conexiune LAN wireless. Transmisia este posibilă dacă SSID corespunde ambelor dispozitive.

„

Înainte de utilizare

Efectuaţi în avans setările pentru dată şi oră. (P33)

Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces wireless sau un dispozitiv de destinaţie echipat cu funcţia LAN wireless.

249

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

„

Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi

Luminează în albastru: Indicatorul luminos de conexiune

Wi-Fi este în standby

Albastru intermitent: Trimiterea/primirea datelor prin conexiunea Wi-Fi

„

Despre butonul [Wi-Fi]

Butonul [Wi-Fi]/[Fn1] poate fi utilizat în două moduri: ca [Wi-Fi] sau ca [Fn1] (funcţie 1).

La momentul achiziţiei, este setat iniţial la [Wi-Fi].

• Consultaţi P59 pentru detalii despre butonul funcţional.

• Când activaţi modul Self Shot (Autoportret) rotind ecranul LCD, butonul [Wi-Fi]/butonul [Fn1] funcţionează ca un buton declanşator.

Apăsaţi [Wi-Fi] înainte de conectarea la Wi-Fi

(La conectarea la un smartphone)

• Se afişează informaţiile necesare pentru conectarea smartphone-ului la aparat. (P254)

• Puteţi selecta următoarele elemente apăsând pe [DISP.] (Afişaj).

(De asemenea, puteţi afişa acelaşi meniu prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

Fi Function] (Funcţie Wi-Fi))

[Wi-Fi] → [Wi-

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Select a destination from History]

(Selectaţi o destinaţie din Istoric) (P291)

[Select a destination from Favorite]

(Selectaţi o destinaţie din favorite) (P291)

• Aceste instrucţiuni de operare descriu procedura pentru [New Connection] (Conexiune nouă).

Posibilităţile butonului [Wi-Fi] în timpul conexiunii la Wi-Fi

• Se pot selecta următoarele elemente.

[Terminate the Connection]

(Încheiere conexiune)

Întrerupe conexiunea Wi-Fi.

[Change the Destination]

(Modificare destinaţie)*

1

[Change Settings for Sending Images]

(Modificare setări pentru trimitere imagini)*

2

Întrerupe conexiunea Wi-Fi şi vă permite să selectaţi o conexiune Wi-Fi diferită.

Consultaţi P295 pentru detalii.

[Register the Current Destination to Favorite]

(Înregistrare destinaţie curentă la favorite)*

[Network Address] (Adresă reţea)

1

Prin înregistrarea destinaţiei conexiunii sau metodei de conectare curente, data viitoare vă puteţi conecta cu uşurinţă utilizând aceeaşi metodă de conectare.

Afişează adresa MAC şi adresa IP a acestui aparat.

*1 Aceste elemente nu sunt afişate atunci când apăsaţi T pentru a trimite imaginea afişată la un serviciu web (P279) sau când modificaţi setările pentru trimiterea imaginilor sau terminaţi conexiunea.

*2 Această opţiune nu este afişată când destinaţia [Remote Shooting & View] (Fotografie şi vizualizare la distanţă), [Playback on TV] (Redare pe televizor) sau [Send Images Stored in the

Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) este setată la [Printer] (Imprimantă).

250

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

„

Descrierea metodei

Când „selectaţi [Select a destination from History]

(Selectaţi o destinaţie din Istoric)” etc. este descrisă într-un pas, efectuaţi oricare dintre operaţiile următoare.

Operarea butoanelor: Selectaţi [Select a destination from

History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric) cu butonul cursor şi apăsaţi pe

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Operaţii tactile: Atingeţi [Select a destination from History]

(Selectaţi o destinaţie din Istoric).

Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.

Utilizaţi un dispozitiv compatibil IEEE802.11b, IEEE802.11g sau IEEE802.11n atunci când utilizaţi un punct de acces wireless.

Vă recomandăm insistent să stabiliţi o cheie de criptare pentru a păstra securitatea informaţiilor.

Se recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat la trimiterea imaginilor.

Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibil să nu fie iniţiată conexiunea cu ul alt echipament sau să fie întreruptă.

(Este afişat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)

Când trimiteţi imagini pe o reţea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dvs.

Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet în funcţie de starea undelor radio.

Dacă o conexiune este întreruptă în timp ce trimiteţi imaginile, este posibil să fie trimise imagini cu secţiuni lipsă.

Nu scoateţi cardul de memorie sau acumulatorul şi nu vă deplasaţi într-o zonă fără recepţie în timp ce trimiteţi imaginile.

Afişajul monitorului poate fi distorsionat pentru câteva momente în timp ce este conectat la service, totuşi acest lucru nu va afecta trimiterea imaginii.

251

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Posibilităţile funcţiei Wi-Fi

Controlarea cu un smartphone/tabletă (P253)

Înregistrarea cu un smartphone (P259)

Redarea imaginilor în cameră (P260)

Salvarea imaginilor stocate în cameră (P260)

Trimiterea imaginilor la un SNS (P261)

Scrierea informaţiilor despre locaţie pe imaginile stocate în cameră (P261)

Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film instantaneu)

în funcţie de preferinţe pe smartphone/tabletă (P263)

Conexiune uşoară

Apăsând butonul [Wi-Fi], puteţi conecta cu uşurinţă camera la un smartphone sau la o tabletă.

Afişarea imaginilor pe un televizor (P267)

Imprimarea wireless (P268)

La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV (P269)

Puteţi trimite fotografii sau imagini video la dispozitive AV de la domiciliul dumneavoastră (dispozitive AV casnice)

La trimiterea imaginilor către PC (P271)

Utilizarea serviciilor Web (P275)

Puteţi trimite fotografii şi imagini în mişcare la un SNS etc. prin „LUMIX CLUB”.

Utilizând [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), puteţi primi imagini statice sau video pe un PC sau un smartphone.

Aceste instrucţiuni de operare se referă atât la smartphone-uri, cât şi la tablete ca „smartphone-uri” din aceste moment, cu excepţia unor specificaţii contrare.

252

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Controlarea cu un smartphone/tabletă

Cu ajutorul unui smartphone, puteţi înregistra imaginile pe cameră şi le puteţi salva.

Trebuie să instalaţi aplicaţia „Panasonic Image App”

(Aplicaţie de imagini Panasonic) (denumită în continuare

„Image App” (Aplicaţie de imagini)) pe smartphone.

Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”

„Image App” este o aplicaţie furnizată de Panasonic.

• OS

Aplicaţie pentru Android™: Android 2.3.3 sau o versiune superioară*

Aplicaţie pentru iOS: iOS 6.0 sau o versiune superioară

(Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că iPhone 3GS nu este acceptat.)

* Conectarea la acest aparat cu [Wi-Fi Direct] necesită Android OS 4.0 sau o versiune superioară şi suport Wi-Fi Direct

®

.

1

Conectaţi smartphone-ul la o reţea.

2

(Android) Selectaţi „Google Play

TM

Store”.

(iOS) Selectaţi „App Store

SM

”.

3

Introduceţi „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.

4

Selectaţi aplicaţia „Panasonic Image App”

 şi instalaţi-o.

Utilizaţi cea mai recentă versiune.

Sistemele de operare compatibile sunt valabile din ianuarie 2015 şi pot suferi modificări.

Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.

Ecranul diferă în funcţie de sistemul de operare.

Ecranele şi procedurile descrise din acest punct sunt cele din momentul în care modelul a fost pus pentru prima dată în vânzare. Ecranele şi procedurile se pot modifica o dată cu actualizările de versiune.

În funcţie de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod corespunzător.

Pentru informaţii despre „Image App”, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

Când descărcaţi aplicaţia pe o reţea mobilă, este posibil să se perceapă tarife ridicate pentru comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dvs.

253

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Conectarea la un smartphone/tabletă

Puteţi conecta camera direct la un smartphone în mod simplu apăsând [Wi-Fi].

Când [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la setarea implicită [OFF] (Dezactivare), terţe părţi pot intercepta undele radio Wi-Fi şi colecta conţinutul comunicaţiilor.

Pentru a seta [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare), consultaţi P255 .

Pregătiri:

(Pe cameră)

• Setaţi [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [OFF]

(Dezactivare). (P296)

(Pe smartphone)

• Instalaţi în prealabil aplicaţia „Image App”.

(P253)

1

Apăsaţi [Wi-Fi] pe cameră.

• Se afişează informaţiile necesare pentru conectarea smartphone-ului la aparat (SSID).

SSID

Pentru a modifica metoda de conectare, consultaţi P258 .

De asemenea, puteţi configura o conexiune Wi-Fi la cameră selectând următoarele elemente de meniu:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi]

[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection]

(Conexiune nouă)

[Remote Shooting & View]

(Fotografie şi vizualizare la distanţă)

2

Operaţi smartphone-ul.

Metoda de conexiune diferă în funcţie de smartphone.

• Când conexiunea este finalizată, un mesaj indicând faptul că smartphone-ul este conectat este afişat pe ecranul acesteia. (După această operaţie, ar putea dura o perioadă până la finalizarea conexiunii.)

Dacă utilizaţi un dispozitiv iOS

Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.

Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

Porniţi aplicaţia Image App. (P253)

• Ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe cameră.

Selectaţi [Yes] (Da). (Doar la conectarea pentru prima dată)

254

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Dacă utilizaţi un dispozitiv Android

În timpul scanării codului QR pentru configurarea unei conexiuni

Porniţi aplicaţia „Image App”.

(P253)

Selectaţi [Wi-Fi].

Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

Ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe cameră.

Selectaţi [Yes] (Da). (Doar la conectarea pentru prima dată)

„

Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune

Când [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare), scanaţi un cod QR sau introduceţi manual o parolă pentru a configura o conexiune. Efectuarea oricăruia dintre aceşti paşi vă va

îmbunătăţi securitatea.

Pregătiri:

(Pe cameră)

• Setaţi [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [OFF]

(Dezactivare). (P296)

(Pe smartphone)

• Instalaţi în prealabil aplicaţia „Image App”.

(P253)

1 Apăsaţi [Wi-Fi] pe cameră.

2 Operaţi smartphone-ul.

Metoda de conexiune diferă în funcţie de smartphone.

Dacă utilizaţi un dispozitiv iOS

În timpul scanării codului QR pentru configurarea unei conexiuni

(Dacă reconectaţi camera, paşii - nu sunt necesari)

Porniţi aplicaţia Image App. (P253)

Selectaţi [QR code] (Cod QR) şi apoi selectaţi [OK].

255

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Cu ajutorul „Image App”, scanaţi codul QR afişat pe ecranul camerei.

• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit. Dacă este dificil să scanaţi codul

QR, încercaţi să îl măriţi.

SSID şi parolă

Cod QR

Instalaţi profilul.

Va fi afişat un mesaj în browser.

Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca smartphone-ul.

Apăsaţi din nou butonul de pagină de pornire pentru a închide browser-ul.

Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.

Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

Reveniţi la ecranul paginii de pornire şi apoi porniţi „Image App”. (P253)

256

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Când utilizaţi un SSID şi parolă pentru a configura o conexiune

Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.

Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

Introduceţi parola afişată pe ecranul camerei.

(Doar la conectarea pentru prima dată)

Porniţi aplicaţia Image App. (P253)

Dacă utilizaţi un dispozitiv Android

În timpul scanării codului QR pentru configurarea unei conexiuni

Porniţi aplicaţia Image App. (P253)

Selectaţi [QR code] (Cod QR).

Cu ajutorul „Image App”, scanaţi codul QR afişat pe ecranul camerei.

• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit. Dacă este dificil să scanaţi codul QR,

încercaţi să îl măriţi.

Când utilizaţi un SSID şi parolă pentru a configura o conexiune

Porniţi aplicaţia Image App. (P253)

Selectaţi [Wi-Fi].

Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei.

Introduceţi parola afişată pe ecranul camerei.

(Doar la conectarea pentru prima dată)

• Dacă marcaţi caseta care permite smartphone-ului să afişeze parola, puteţi vedea parola pe măsură ce o introduceţi.

257

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

„

Modificarea metodei de conectare

Pentru a modifica metoda de conectare, urmaţi instrucţiunile de mai jos:

[DISP.] button (Buton afişaj) [New Connection]

(Conexiune nouă)

[Remote Shooting & View] (Fotografie

şi vizualizare la distanţă)

[DISP.] button (Buton afişaj)

La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei):

Pe cameră

1

Selectaţi [Via Network] (Prin reţea).

• Respectaţi procedura de conexiune descrisă la P288 pentru a conecta camera la un punct de acces wireless.

(Pe smartphone)

2

Activaţi funcţia Wi-Fi.

3

Conectaţi smartphone-ul/tableta la punctul de acces wireless la care este conectată camera.

4

Porniţi aplicaţia „Image App”.

(P253)

La conectarea cu [WPS Connection] (Conexiune WPS)* în [Direct]:

Pe cameră

1

Selectaţi [Direct].

• Respectaţi procedura de conexiune descrisă la P290 pentru a conecta camera la smartphone/tabletă.

(Pe smartphone)

2

Porniţi aplicaţia „Image App”.

(P253)

* WPS este o funcţie care vă permite să configuraţi cu uşurinţă o conexiune cu un dispozitiv LAN wireless şi să efectuaţi setări de securitate. Pentru a verifica dacă smartphone-ul dumneavoastră acceptă această funcţie, consultaţi instrucţiunile de operare ale smartphone-ului.

„

Încheierea conexiunii

După utilizare, încheiaţi conexiunea cu smartphone-ul.

1

Apăsaţi [Wi-Fi] pe cameră. (P250)

(Puteţi termina conexiunea şi prin efectuarea următoarelor operaţii pe ecranul de înregistrare:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) → [Yes]

(Da).)

2

De pe smartphone, închideţi „Image App”.

(Dacă utilizaţi un dispozitiv iOS)

Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire la pagina de pornire pentru a închide aplicaţia.

(Dacă utilizaţi un dispozitiv Android)

Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire de două ori pentru a închide aplicaţia.

258

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone/unei tablete

(înregistrare de la distanţă)

1

Conectaţi-vă la un smartphone. (P254)

2

Utilizaţi smartphone-ul.

Selectaţi .

Înregistraţi o imagine.

• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.

• Unele setări nu sunt disponibile.

Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiţii cauzează supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricţii pentru protejarea camerei.

Aşteptaţi până la răcirea camerei.

Înregistrarea continuă, înregistrarea de imagini video şi conexiunea Wi-Fi vor fi dezactivate temporar.

În cazul în care continuaţi înregistrarea chiar şi atunci când

luminează intermitent pe ecran, va fi afişat un mesaj, iar camera se va opri automat.

Indisponibil în aceste cazuri:

• În următoarele cazuri, înregistrarea de la distanţă nu funcţionează:

Mod de înregistrare panoramic

Mod Self Shot (Autoportret)

Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)

„

Realizarea unei fotografii atunci când săriţi

Când ţineţi smartphone-ul şi săriţi, butonul declanşator al camerei poate fi eliberat automat în timp ce smartphone-ul detectează înălţimea săriturii. Această funcţie este utilă pentru realizarea unei fotografii în timp ce săriţi.

Utilizaţi smartphone-ul.

[Live Control Settings] (Setări control live) → [Jump Snap] (Instantaneu în timpul săriturii)

Selectaţi sensibilitatea.

se va afişa pe ecranul de înregistrare de la distanţă al smartphone-ului.

Vă recomandăm să realizaţi fotografii test pentru a determina unghiul camerei şi la ce înălţime veţi sări şi să efectuaţi reglările dorite.

Pentru detalii, consultaţi secţiunea help (asistenţă) din meniul „Image App”.

259

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Redarea imaginilor pe cameră

1

Conectaţi-vă la un smartphone.

(P254)

2

Utilizaţi smartphone-ul.

Selectaţi

.

Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate selectând pictograma din partea stângă sus a ecranului. Pentru a afişa imaginile stocate în cameră, selectaţi

[LUMIX].

Atingeţi imaginea pentru a o mări.

Salvarea imaginilor stocate în cameră

1

Conectaţi-vă la un smartphone.

(P254)

2

Utilizaţi smartphone-ul.

Selectaţi

.

Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate selectând pictograma din partea stângă sus a ecranului. Pentru a afişa imaginile stocate în cameră, selectaţi

[LUMIX].

Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o pentru a o salva.

Funcţia poate fi alocată sus, jos, la stânga sau la dreaptă, în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Imaginile în format RAW şi imaginile video de [AVCHD] nu pot fi salvate.

Imaginile 3D (format MPO) vor fi salvate ca imagini 2D (format JPEG).

260

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Trimiterea imaginilor din cameră către un SNS

1

Conectaţi-vă la un smartphone. (P254)

2

Utilizaţi smartphone-ul.

Selectaţi

.

Puteţi comuta imaginile care vor fi afişate

• selectând pictograma stângă sus

din partea a ecranului. Pentru a afişa imaginile stocate în cameră, selectaţi [LUMIX].

Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o pentru a o trimite la SNS etc.

• Imaginea este trimisă la un serviciu web, precum SNS.

Funcţia poate fi alocată sus, jos, la stânga sau la dreaptă, în funcţie de preferinţele dumneavoastră.

Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate în cameră de pe un smartphone/o tabletă

Puteţi trimite la cameră informaţiile despre locaţie achiziţionate cu un smartphone.

După ce trimiteţi informaţii, puteţi scrie, de asemenea, pe imaginile stocate pe cameră.

• După ce informaţiile despre locaţie sunt trimise la cameră, puteţi scrie, de asemenea, pe imagini efectuând [Location Logging] (Înregistrare locaţie)

(P230)

din meniul [Playback] (Redare).

Începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie

Începeţi înregistrarea imaginilor

Finalizaţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie

Trimiterea şi scrierea informaţiilor despre locaţie

Pot fi scrise informaţiile de locaţie diferite de cele din momentul înregistrării.

Ţineţi cont de următoarele lucruri:

Setaţi setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar) la regiunea dumneavoastră.

După ce începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie de pe smartphone, nu modificaţi setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar).

Informaţiile despre locaţie nu sunt scrise pe imaginile care au fost înregistrate când nu a fost setat ceasul.

261

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

„

Utilizaţi smartphone-ul.

1 Conectarea la un smartphone. (P254)

2 Selectaţi .

3 Selectaţi [Geotagging] (Etichetare geografică).

4 Selectaţi o pictogramă.

Începeţi/opriţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie.

Trimiterea şi scrierea informaţiilor despre locaţie.

• Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a efectua setările.

• Imaginile cu informaţiile despre locaţie sunt indicate cu .

Măsuri de precauţie la utilizare:

Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizaţi pe propriul risc.

Pe smartphone, puteţi seta intervalul de achiziţie al informaţiilor despre locaţie şi verifica starea transferului informaţiilor despre locaţie.

Pentru detalii, consultaţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Informaţiile referitoare la locaţie nu pot fi scrise pe imaginile următoare sau în următoarele situaţii:

− Imagini înregistrate după ce informaţiile despre locaţie au fost trimise camerei

− Imagini video înregistrate în [AVCHD].

− Imagini cu informaţii despre locaţie care au fost deja scrise pe ele

− Imagini protejate prin [Protect] (Protecţie)

− Când pe card nu există suficient spaţiu

− Când comutatorul de protecţie la scriere de pe card este setat în poziţia [LOCK] (Blocare)

− Imagini înregistrate cu alte dispozitive

262

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie

(Film instantaneu) în funcţie de preferinţe pe smartphone/tabletă

Cu ajutorul unui smartphone, puteţi combina imagini video înregistrate cu funcţia [Snap Movie]

(Film instantaneu) a camerei (P212) . Puteţi adăuga muzică la imaginile video pentru a le combina.

În plus, puteţi salva imaginea video combinată sau o puteţi încărca pe un serviciu web.

Serviciu web

Înregistrare imagini video cu [Snap Movie] (Film instantaneu)

Trimite imaginile video înregistrate.

Editaţi imaginile video.

Combinaţi imaginile video, salvaţi imaginea video combinată şi trimiteţi-o la serviciul web.

Combinaţi imaginile video şi salvaţi imaginea video combinată.

„

Combinarea imaginilor video prin utilizarea unui smartphone

1 Conectaţi-vă la un smartphone. (P254)

2 Utilizaţi smartphone-ul.

Selectaţi .

Selectaţi [Snap Movie] (Film instantaneu)

• Imaginile video [Snap Movie] (Fim instantaneu) cu date de înregistrare recente vor fi selectate aleatoriu şi trimise automat la smartphone.

• Când imaginile video cu date de înregistrare recente nu sunt disponibile, va fi afişat un ecran care vă permite selectarea imaginilor video. Selectaţi imaginile video şi trimiteţi-le.

Editaţi imaginile video.

• Folosiţi smartphone-ul pentru a edita imaginile video, pentru a le rearanja, pentru a le şterge pe cele inutile sau pentru a adăuga muzică la acestea.

• Puteţi combina imaginile video editate şi salva fişierul combinat pe smartphone sau îl puteţi

încărca într-un serviciu web.

• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.

• Funcţia [Snap Movie] (Film instantaneu) a „Image App” necesită un smartphone care este compatibil cu Android OS 4.3 sau o versiune superioară.

• iPhone 4 şi iPod touch (generaţia 4) nu sunt compatibile cu funcţia [Snap Movie] (Film instantaneu) a „Image App”.

263

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Transmiterea imaginilor la smartphone/tabletă prin controlarea camerei

„

Metode de trimitere şi imagini care pot fi trimise

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării))

JPEG RAW MP4 AVCHD 3D

O — — — —

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră))

O — O* — —

Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.

Pentru informaţii privind redarea imaginilor, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului destinaţie.

Pentru detalii privind modalitatea de trimitere a imaginilor, consultaţi P293 .

Pregătiri:

• Instalaţi în prealabil aplicaţia „Image App”. (P253)

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

P265

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

P266

264

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images While Recording] (Trimitere

imagini în timpul înregistrării)

[Smartphone]

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.

(P287)

Pe smartphone

La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei):

Activaţi funcţia Wi-Fi.

Selectaţi punctul de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi şi setaţi.

Porniţi aplicaţia „Image App”.

(P253)

Când vă conectaţi cu [Wi-Fi Direct] sau [WPS Connection] (Conexiune WPS) în [Direct]:

Porniţi aplicaţia „Image App”.

(P253)

La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală) în [Direct]:

Activaţi funcţia Wi-Fi.

Selectaţi identificatorul SSID care corespunde celui afişat pe ecranul aparatului

• Ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe cameră. Selectaţi [Yes] (Da).

(Doar la conectarea pentru prima dată)

Porniţi aplicaţia „Image App”.

(P253)

3

Selectaţi un dispozitiv la care doriţi să vă conectaţi.

4

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

5

Realizaţi fotografiile.

• Imaginile sunt trimise automat după realizarea acestora.

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi]. (P250)

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor.

Aşteptaţi ca trimiterea să se încheie.

(De asemenea, puteţi termina conexiunea prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da).)

265

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere

imagini stocate în cameră)

[Smartphone]

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.

(P287)

Pe smartphone

La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei):

Activaţi funcţia Wi-Fi.

Selectaţi punctul de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi şi setaţi.

Porniţi aplicaţia „Image App”. (P253)

Când vă conectaţi cu [Wi-Fi Direct] sau [WPS Connection] (Conexiune WPS) în [Direct]:

Porniţi aplicaţia „Image App”. (P253)

La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală) în [Direct]:

Activaţi funcţia Wi-Fi.

Selectaţi identificatorul SSID care corespunde celui afişat pe ecranul aparatului.

• Ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe cameră. Selectaţi [Yes] (Da).

(Doar la conectarea pentru prima dată)

Porniţi aplicaţia „Image App”. (P253)

3

Selectaţi un dispozitiv pe care doriţi să îl conectaţi.

4

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

5

Selectaţi [Single Select] (Selectare o singură imagine) sau [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini).

Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)

Selectaţi imaginea.

Selectaţi [Set] (Setare).

Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)

Selectaţi imaginea. (în mod repetat)

Setarea este anulată când se selectează din nou imaginea.

Selectaţi [OK].

Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi

Select] (Selectare mai multe imagini) este limitat.

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat după trimiterea imaginii, apăsaţi [DISP.] (Afişare). Pentru a termina conexiunea, selectaţi [EXIT] (Ieşire).

266

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Afişarea imaginilor pe un televizor

Puteţi afişa imaginile pe un televizor care este compatibil cu o funcţie DLNA de redare media digitală (DMR) a standardului DLNA.

Pregătiri:

Setaţi televizorul la modul de aşteptare DLNA.

• Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare) [Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Playback on TV] (Redare pe TV)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.

(P287)

3

Selectaţi un dispozitiv pe care doriţi să îl conectaţi.

• La stabilirea conexiunii, se afişează ecranul.

4

Realizaţi sau redaţi imagini la aparat.

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi].

(P250)

(De asemenea, puteţi termina conexiunea prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da).)

Când un televizor este conectat la acest aparat, este posibil ca ecranul televizorului să revină temporar la starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afişate din nou când realizaţi sau redaţi imagini.

[Effect] (Efect) şi [Sound] (Sunet) pentru diaporamă sunt dezactivate.

Indisponibil în aceste cazuri:

Imaginile video nu pot fi redate.

În timpul redării multiple/calendar, imaginile afişate pe ecranul acestei unităţi nu sunt afişate pe televizor.

267

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Imprimarea wireless

Puteţi trimite imaginile la o imprimantă compatibilă şi le puteţi imprima wireless.

„

Metode de trimitere şi imagini care pot fi trimise

JPEG RAW MP4 AVCHD 3D

Selectarea şi trimiterea imaginilor

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

O — — — —

Este posibil ca anumite imagini să nu fie trimise, în funcţie de dispozitiv.

Pentru detalii privind modalitatea de trimitere a imaginilor, consultaţi P293 .

Pregătiri:

• Puteţi imprima wireless imaginile înregistrate de la o imprimantă PictBridge (compatibilă wireless LAN)*.

* Compatibil cu standardele DPS over IP.

Pentru detalii privind imprimanta PictBridge (compatibilă wireless LAN), contactaţi compania respectivă.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere

imagini stocate în cameră)

[Printer] (Imprimantă)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.

(P287)

3

Selectaţi o imprimantă pe care doriţi să o conectaţi.

4

Selectaţi imaginile, apoi imprimaţi-le.

• Procedura pentru selectarea imaginilor este aceeaşi ca cea pentru cazul în care este conectat cablul de conexiune USB. Pentru detalii, consultaţi P313 .

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi]. (P250)

(De asemenea, puteţi termina conexiunea apăsând .)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Nu pot fi tipărite imagini video.

268

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV

Puteţi trimite fotografii sau imagini video la dispozitive AV de la domiciliul dumneavoastră

(dispozitive AV casnice).

Punct de acces wireless Dispozitiv AV ([Home] (Domiciliu))

„

Metode de trimitere şi imagini care pot fi trimise

Trimiterea unei imagini după fiecare

înregistrare ([Send Images While

Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

JPEG RAW MP4 AVCHD 3D

O — — — O

Selectarea şi trimiterea imaginilor

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

O — — — O

Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.

Pentru informaţii privind redarea imaginilor, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului destinaţie.

Pentru detalii privind modalitatea de trimitere a imaginilor, consultaţi P293 .

Pregătiri:

Când trimiteţi o imagine către dispozitive AV, setaţi dispozitivul la modul de aşteptare DLNA.

Citiţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului pentru detalii.

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

P270

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

P270

269

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images While Recording] (Trimitere

imagini în timpul înregistrării)

[AV device] (Dispozitiv AV)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta. (P287)

3

Selectaţi un dispozitiv la care doriţi să vă conectaţi.

4

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

5

Realizaţi fotografiile.

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi]. (P250)

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor.

Aşteptaţi ca trimiterea să se încheie.

(De asemenea, puteţi termina conexiunea prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da).)

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere

imagini stocate în cameră)

[AV device] (Dispozitiv AV)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.

(P287)

3

Selectaţi un dispozitiv la care doriţi să vă conectaţi.

4

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

5

Selectaţi [Single Select] (Selectare o singură imagine) sau [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini).

Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)

Selectaţi imaginea.

Selectaţi [Set] (Setare).

Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)

Selectaţi imaginea. (în mod repetat)

• Setarea este anulată când se selectează din nou imaginea.

Selectaţi [OK].

• Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini) este limitat.

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat după trimiterea imaginii, apăsaţi [DISP.] (Afişare). Pentru a termina conexiunea, selectaţi [EXIT] (Ieşire).

270

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

La trimiterea imaginilor către PC

Puteţi trimite imagini statice şi imagini video înregistrate cu acest aparat la un PC.

„

Metode de trimitere şi imagini care pot fi trimise

Trimiterea unei imagini după fiecare

înregistrare ([Send Images While

Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

JPEG RAW MP4 AVCHD* 3D

O O — — O

Selectarea şi trimiterea imaginilor

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

O O O O O

* O imagine video înregistrată în format [AVCHD] poate fi trimisă pe [PC] dacă dimensiunea fişierului este de 4 GB sau mai mică. Nu poate fi trimisă dacă imaginea este mai mare de 4 GB.

Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.

Pentru informaţii privind redarea imaginilor, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului destinaţie.

Pentru detalii privind modalitatea de trimitere a imaginilor, consultaţi P293 .

Pregătire:

(Pe cameră)

• Dacă grupul de lucru al destinaţiei PC-ului a fost modificat faţă de setarea standard, trebuie să modificaţi, de asemenea, setarea acestei unităţi

în [PC Connection] (Conexiune PC). (P296)

(Pe calculator)

Porniţi computerul.

Pregătiţi folderele pentru primirea imaginilor la

PC înainte de a trimite o imagine la PC. (P272)

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

P273

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

P274

271

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Pentru a crea un folder care primeşte imagini

• Creaţi un cont de utilizator PC [nume de cont (maximum 254 de caractere) şi parolă (maximum 32 de caractere)] constând din caractere alfanumerice. O încercare de a crea un folder de primire poate eşua în cazul în care contul include caractere non-alfanumerice.

„

La utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”

1

Instalaţi „PHOTOfunSTUDIO” la PC.

Pentru detalii privind cerinţele hardware şi instalarea, citiţi „Despre software-ul furnizat” (P306) .

2

Creaţi un folder care primeşte imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”.

• Pentru a crea folderul în mod automat, selectaţi [Auto-create] (Creare automată).

Pentru a specifica un folder, creaţi un folder nou sau setaţi o parolă pentru folder, selectaţi

[Create manually] (Creare manuală).

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

„

Când nu utilizaţi „PHOTOfunSTUDIO”

(Pentru Windows)

Sistem de operare acceptat: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Exemplu: Windows 7

1

Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi clic dreapta.

2

Selectaţi [Properties] (Proprietăţi), apoi activaţi partajarea folderului.

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de operare.

(Pentru Mac)

Sistem de operare acceptat: OS X v10.5 - v10.10

Exemplu: OS X v10.8

1

Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi clic pe elemente în următoarea ordine.

[File] (Fişier) [Get Info] (Obţinere informaţii)

2

Activaţi partajarea folderului.

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de operare.

272

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

1

Selectaţi meniul. (P53)

Setup] (Configurare) [Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images While Recording] (Trimitere

imagini în timpul înregistrării)

[PC]

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta. (P287)

3

Selectaţi PC-ul la care doriţi să vă conectaţi.

• Când PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, selectaţi [Manual Input] (Introducere manuală) şi introduceţi numele de computer al PC-ului (numele NetBIOS pentru computerele

Apple Mac).

4

Selectaţi folderul pe care doriţi să-l expediaţi.

5

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

6

Realizaţi fotografiile.

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi].

(P250)

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor.

Aşteptaţi ca trimiterea să se încheie.

(De asemenea, puteţi termina conexiunea prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da).)

273

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

1

Selectaţi meniul. (P53)

Setup] (Configurare) [Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere

imagini stocate în cameră]

[PC]

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.

(P287)

3

Selectaţi PC-ul la care doriţi să vă conectaţi.

• Când PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, selectaţi [Manual Input] (Introducere manuală) şi introduceţi numele de computer al PC-ului (numele NetBIOS pentru computerele

Apple Mac).

4

Selectaţi folderul pe care doriţi să-l expediaţi.

5

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

6

Selectaţi [Single Select] (Selectare o singură imagine) sau [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini).

Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)

Selectaţi imaginea.

Selectaţi [Set] (Setare).

Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)

Selectaţi imaginea. (în mod repetat)

• Setarea este anulată când se selectează din nou imaginea.

Selectaţi [OK].

• Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini) este limitat.

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat după trimiterea imaginii, apăsaţi

[DISP.] (Afişare). Pentru a termina conexiunea, selectaţi [EXIT] (Ieşire).

Folderele sortate în funcţie de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt salvate în folderele respective.

Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator şi parolei, introduceţi-l pe cel setat pe PC-ul dumneavoastră.

Când numele calculatorului (nume NetBIOS pentru calculatoare Apple Mac) conţine un spaţiu

(caracter gol) etc., este posibil să nu fie recunoscut corect. Dacă o încercare de conexiune nu reuşeşte, recomandăm modificarea numelui computerului (sau a numelui NetBIOS) într-un nume format numai din caractere alfanumerice, cu maximum 15 caractere.

274

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Utilizarea serviciilor Web

Puteţi trimite fotografii şi imagini în mişcare la un SNS etc. prin „LUMIX CLUB”.

Prin setarea transferurilor automate de imagini statice şi de imagini video la serviciul de sincronizare

în cloud, puteţi primi imaginile statice sau imaginile video transferate pe un PC sau smartphone.

Punct de acces wireless

Pregătiri

Serviciu web

Serviciu Cloud Sync.

Pentru a trimite imagini la un serviciu web sau la un folder în cloud, trebuie să vă înregistraţi la „LUMIX CLUB” (P282) .

La trimiterea imaginilor către un serviciu web, trebuie să înregistraţi serviciul web. (P277)

La trimiterea imaginilor către un serviciu Web

P276

La trimiterea imaginilor către Cloud Sync. Service

(Serviciu de sincronizare în cloud)

P280

275

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

La trimiterea imaginilor către serviciul web

„

Metode de trimitere şi imagini care pot fi trimise

Trimiterea unei imagini după fiecare

înregistrare ([Send Images While

Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

JPEG RAW MP4 AVCHD 3D

O — — — O

Selectarea şi trimiterea imaginilor

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

O — O* — O

Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.

Pentru informaţii privind redarea imaginilor, consultaţi serviciul web.

Pentru detalii privind modalitatea de trimitere a imaginilor, consultaţi P293 .

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

P277

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

P278

Imaginile încărcate în serviciul web nu pot fi afişate sau şterse cu această cameră. Verificaţi imaginile prin accesarea serviciului web cu smartphone-ul sau computerul.

Dacă trimiterea imaginilor eşuează, un raport e-mail care subliniază eşecul va fi trimis pe adresa de e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.

Imaginile pot conţine informaţii personale care pot fi utilizate pentru a identifica utilizatorul, precum titlul, ora şi data realizării imaginilor şi locaţia de realizare a imaginilor. Verificaţi aceste informaţii înainte de încărcarea imaginilor în serviciile web.

Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările care rezultă în urma scurgerii, pierderii etc. de imagini încărcate în serviciile web.

Când încărcaţi imaginile în serviciul web, nu ştergeţi imaginile de pe cameră, chiar dacă aţi finalizat trimiterea, decât după ce v-aţi asigurat că au fost corect încărcate în serviciul web. Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma ştergerii informaţiilor stocate în acest aparat.

276

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Înregistrarea serviciilor web

La trimiterea imaginilor la serviciile web, serviciul web utilizat trebuie înregistrat în „LUMIX CLUB”.

(P282)

• Consultaţi „Întrebări frecvente/Contact” de pe următorul site pentru servicii web compatibile.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix faqs/

Pregătire:

Asiguraţi-vă că aţi creat un cont pe serviciul web pe care doriţi să-l utilizaţi şi că aveţi la îndemână informaţiile de conectare.

1

Conectaţi-vă la site-ul „LUMIX CLUB” cu ajutorul unui smartphone sau al unui computer. http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

2

Introduceţi ID-ul de conectare şi parola „LUMIX CLUB” şi conectaţi-vă la serviciu. (P282)

3

Înregistraţi-vă adresa de e-mail.

4

Selectaţi serviciul web care va fi utilizat şi înregistraţi-l.

• Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra serviciul.

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images While Recording] (Trimitere

imagini în timpul înregistrării)

[Web service] (Serviciu web)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) şi conectaţi-vă. (P288)

3

Selectaţi un serviciu web.

4

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

5

Realizaţi fotografiile.

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi].

(P250)

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor.

Aşteptaţi ca trimiterea să se încheie.

(De asemenea, puteţi termina conexiunea prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da).)

277

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Confgurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere

imagini stocate în cameră)

[Web service] (Serviciu web)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) şi conectaţi-vă.

(P288)

3

Selectaţi un serviciu web.

4

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

5

Selectaţi [Single Select] (Selectare o singură imagine) sau [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini).

Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)

Selectaţi imaginea.

Selectaţi [Set] (Setare).

Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)

Selectaţi imaginea. (în mod repetat)

Setarea este anulată când se selectează din nou imaginea.

Selectaţi [OK].

Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi

Select] (Selectare mai multe imagini) este limitat.

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat după trimiterea imaginii, apăsaţi

[DISP.] (Afişare). Pentru a termina conexiunea, selectaţi [EXIT] (Ieşire).

278

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

„

Trimiterea imaginilor din cameră către un serviciu web cu operaţii simple

După ce trimiteţi o imagine, puteţi trimite alte imagini la serviciul web la fel de repede şi uşor ca în cazul utilizării unui smartphone, atunci când este disponibil un mediu pentru conectare la un punct de acces wireless.

(Instrucţiunile de mai jos pornesc de la premisa că deja v-aţi înregistrat la „LUMIX CLUB”,

iar camera are o înregistrare a unei conexiuni la un punct de acces wireless.)

1

Afişaţi imaginea.

2

Apăsaţi T.

(Când sunt selectate imagini din grup, selectaţi [Upload(Wi-Fi)]

(Încărcare - WiFi))

• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată atingând

(Când imaginile din grup sunt selectate, atingeţi şi selectaţi [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare (Wi-Fi).)

3

Selectaţi [YES] (Da) pe ecranul de confirmare.

4

Selectaţi un serviciu web.

5

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

• Camera este conectată la punctul de acces wireless utilizat anterior şi imaginile sunt trimise la serviciile WEB.

• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj).

(P295)

• Paşii

4

,

5

nu sunt necesari atunci când continuaţi să trimiteţi o altă imagine. Imaginea va fi trimisă la acelaţi serviciu web, cu aceleaşi setări de trimitere.

• Pentru a termina conexiunea, apăsaţi [Wi-Fi].

(P250)

Puteţi termina conexiunea Wi-Fi şi ieşind din ecranul de redare.

Pentru a modifica setările pentru trimiterea imaginilor sau serviciul web

• Pentru a modifica setările pentru trimiterea imaginilor, apăsaţi [Wi-Fi] când camera este conectată la Wi-Fi. (P250)

• Pentru a schimba serviciul web, terminaţi conexiunea Wi-Fi şi efectuaţi operaţiile din pasul

1

şi următoarele din nou.

• În cazul în care camera nu are înregistrări privind conexiuni la puncte wireless disponibile, este afişat un ecran care vă solicită să selectaţi o metodă de conectare. Selectaţi metoda de conectare şi conectaţi camera la un punct de acces wireless. (P288)

• Dacă nu sunteţi înregistrat la „LUMIX CLUB”, este afişat un ecran care vă solicită să achiziţionaţi un nou ID de conectare. Achiziţionaţi ID-ul de conectare şi setaţi o parolă. (P282)

• Când imaginile din grup sunt afişate continuu, toate imaginile din grup vor fi trimise. Când imaginile din grup sunt afişate una câte una, va fi afişată imaginea afişată curent.

279

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

La trimiterea imaginilor către Cloud Sync. Service

(Serviciu de sincronizare în cloud)

„

Utilizarea [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)

(Din ianuarie 2015)

Pregătiri:

Trebuie să vă înregistraţi la „LUMIX CLUB” (P282) şi să configuraţi setarea Cloud Sync. (Sincronizare cloud) pentru a trimite o imagine la un folder cloud.

Pentru un PC, utilizaţi „PHOTOfunSTUDIO” pentru a stabili setările Cloud Sync (Sincronizare cloud).

Pentru un smartphone, utilizaţi „Image App” pentru a le seta.

Dacă setaţi destinaţia imaginii la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), imaginile trimise sunt salvate temporar în folderul cloud şi pot fi sincronizate cu dispozitivul utilizat, precum PC-ul sau smartphone-ul.

Un folder cloud memorează imagini transferate pentru 30 de zile (până la 1000 de imagini).

Imaginile transferate sunt şterse automat la 30 de zile după transfer. În plus, când numărul de imagini stocate depăşeşte 1000, anumite imagini pot fi şterse în funcţie de setarea [Cloud Limit]

(Limită cloud) (P295) în decurs de 30 de zile după transfer.

După finalizarea descărcării imaginile dintr-un folder cloud pe toate dispozitivele specificate, imaginile pot fi şterse din folderul cloud chiar şi la 30 de zile după transfer.

„

Metode de trimitere şi imagini care pot fi trimise

JPEG RAW MP4

Trimiterea unei imagini după fiecare

înregistrare ([Send Images While

Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

AVCHD 3D

O — — — O

Selectarea şi trimiterea imaginilor

([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

O — O* — O

Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.

Pentru informaţii privind redarea imaginilor, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului destinaţie.

Pentru detalii privind modalitatea de trimitere a imaginilor, consultaţi P293 .

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

P281

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

P281

280

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Trimiterea unei imagini după fiecare înregistrare

([Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Confgurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images While Recording] (Trimitere

imagini în timpul înregistrării)

[Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) şi conectaţi-vă. (P288)

3

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

4

Realizaţi fotografiile.

• Pentru modificarea setării sau pentru deconectare, apăsaţi [Wi-Fi]. (P250)

Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor.

Aşteptaţi ca trimiterea să se încheie.

(De asemenea, puteţi termina conexiunea prin efectuarea următoarelor operaţiuni:

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da).)

Selectarea şi trimiterea imaginilor ([Send Images Stored in the Camera]

(Trimitere imagini stocate în cameră))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Confgurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

[New Connection] (Conexiune nouă)

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere

imagini stocate în cameră)

[Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)

2

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) şi conectaţi-vă. (P288)

3

Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare).

• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi [DISP.] (Afişaj). (P295)

4

Selectaţi [Single Select] (Selectare o singură imagine) sau [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini).

Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)

Selectaţi imaginea.

Selectaţi [Set] (Setare).

Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)

Selectaţi imaginea. (în mod repetat)

Setarea este anulată când se selectează din nou imaginea.

Selectaţi [OK].

• Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi Select]

(Selectare mai multe imagini) este limitat.

Este afişat ecranul de confirmare. Comanda se execută la selectarea opţiunii [Yes] (Da).

Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat după trimiterea imaginii, apăsaţi [DISP.] (Afişare).

Pentru a termina conexiunea, selectaţi [EXIT] (Ieşire).

281

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Înregistrarea în „LUMIX CLUB”

Despre [LUMIX CLUB]

Achiziţionaţi un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).

Dacă înregistraţi acest aparat la „LUMIX CLUB”, puteţi sincroniza imaginile între dispozitivele pe care le utilizaţi sau puteţi transfera aceste imagini la serviciile web.

Utilizaţi „LUMIX CLUB” când încărcaţi imagini în serviciile web.

• Puteţi seta acelaşi ID de conectare „LUMIX CLUB” pentru acest aparat şi un smartphone. (P285)

Pentru detalii, consultaţi site-ul „LUMIX CLUB”.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Vă rugăm să ţineţi de cont de următoarele:

Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreţinerii regulate sau a problemelor neaşteptate, iar conţinuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor.

Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parţial cu o perioadă rezonabilă de notificare în avans.

Obţinerea unui ID de conectare nou ([New account] (Cont nou))

1

Selectaţi meniul. (P53)

[LUMIX CLUB]

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

2

Selectaţi [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont).

3

Selectaţi [New account] (Cont nou).

Conectarea la reţea. Treceţi la pagina următoare selectând

[Next] (Următorul).

Va fi afişat un ecran de confirmare dacă un ID de conectare a fost deja achiziţionat pentru cameră. Selectaţi [Yes] (Da) pentru a achiziţiona un nou ID de conectare sau [No] (Nu) dacă nu doriţi să conectaţi un nou ID de conectare.

4

Selectaţi metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless şi setaţi.

Consultaţi P288 pentru detalii.

Va fi afişat un ecran de setare doar când vă conectaţi pentru prima dată.

După ce aţi setat metoda de conectare, aceasta va fi salvată pe acest aparat şi va fi utilizată pentru conexiunile ulterioare. Pentru a modifica punctul de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi, apăsaţi [DISP.] (Afişare) şi modificaţi destinaţia de conexiune.

Treceţi la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).

282

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

5

Citiţi termenii de utilizare „LUMIX CLUB” şi selectaţi [Agree] (De acord).

Puteţi comuta paginile cu

▲/▼

.

Afişajul poate fi mărit (2x) rotind selectorul de control spre dreapta.

Afişajul mărit poate fi resetat la dimensiunile sale originale (1k) prin rotirea selectorului de control spre stânga.

Puteţi modifica poziţia afişajului mărit cu

▲/▼/◄/►

.

• Apăsaţi butonul pentru a anula procesul fără a achiziţiona un ID de conectare.

6

Introduceţi o parolă.

• Introduceţi orice combinaţie de 8 până la 16 caractere şi numere pentru parolă.

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

7

Verificaţi ID-ul de conectare şi selectaţi [OK].

• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afişat automat.

Când vă conectaţi la „LUMIX CLUB” prin intermediul unui computer, trebuie doar să introduceţi numerele.

La stabilirea conexiunii, este afişat un mesaj. Selectaţi [OK].

Trebuie să realizaţi o notă cu ID-ul şi parola de conectare.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

283

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Utilizarea ID-ului de conectare obţinut/Verificarea sau modificarea ID-ului de conectare sau al parolei ([Set Login ID] (Setare ID de conectare))

Pregătire:

Când utilizaţi ID-ul de conectare obţinut, verificaţi ID-ul şi parola.

Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesaţi site-ul Web „LUMIX CLUB” de pe smartphone sau PC şi modificaţi în avans parola „LUMIX CLUB”.

ID-ul de conectare şi parola înregistrate la „LUMIX CLUB” nu pot fi modificate la acest aparat.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[LUMIX CLUB]

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

2

Selectaţi [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont).

3

Selectaţi [Set Login ID] (Setare ID de conectare).

• Sunt afişate ID-ul şi parola de conectare.

Parola este afişată ca .

Închideţi meniul dacă aţi verificat doar ID-ul de conectare.

4

Selectaţi elementul de modificat.

5

Introduceţi ID-ul de conectare sau parola.

• Consultaţi „Introducerea textului” (P69) pentru informaţii privind modul de introducere a textului.

Introduceţi parola nouă pe care aţi creat-o pe smartphone sau

PC în cameră. Dacă parola diferă de una pe care aţi creat-o pe smartphone sau PC, nu veţi putea încărca imaginile.

Ieşiţi din meniu după setarea acestuia.

284

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Pentru a seta acelaşi ID de conectare pentru cameră şi smartphone/tabletă

• Setarea aceluiaşi ID de conectare pe acest aparat şi pe smartphone/tabletă este convenabilă pentru trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii web.

Când acest aparat sau smartphone-ul/tableta a achiziţionat ID-ul de conectare:

1

Conectaţi aparatul la smartphone.

(P254)

2

Din meniul „Image App”, setaţi ID-ul de conectare obişnuit.

• ID-urile de conectare pentru acest aparat şi smartphone devin aceleaşi.

După conectarea acestui aparat la smartphone, ecranul de configurare pentru un ID de conectare obişnuit poate apărea când afişaţi ecranul de redare. De asemenea, puteţi seta un ID de conectare obişnuit urmând instrucţiunile de pe ecran.

Această operaţie nu este disponibilă pentru conexiunea [Wi-Fi Direct].

Când acest aparat şi smartphone-ul/tableta au achiziţionat ID-uri de conectare diferite:

(Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare al smartphone-ului pentru acest aparat)

Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru acest aparat la cele preluate de smartphone

(Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare al acestui aparat pentru smartphone)

Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru smartphone la cele achiziţionate de acest aparat.

Consultaţi condiţiile de utilizare „LUMIX CLUB”

Consultaţi detaliile dacă termenii de utilizare au fost actualizaţi.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[LUMIX CLUB]

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

2

Selectaţi [Terms of use] (Termeni de utilizare).

• Camera se va conecta la reţea, iar termenii de utilizare vor fi afişaţi.

Închideţi meniul după ce aţi verificat termenii de utilizare.

285

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Ştergeţi ID-ul de conectare şi contul de pe „LUMIX CLUB”

Ştergeţi ID-ul de conectare de pe cameră când o transferaţi unei alte părţi sau o depuneţi la deşeuri.

De asemenea, puteţi şterge contul dvs. „LUMIX CLUB”.

1

Selectaţi meniul. (P53)

[LUMIX CLUB]

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

2

Selectaţi [Delete account] (Ştergere cont).

• Mesajul este afişat. Selectaţi [Next] (Următorul).

3

Selectaţi [Yes] (Da) din ecranul de confirmare a ştergerii ID-ului de conectare.

• Mesajul este afişat. Selectaţi [Next] (Următorul).

4

Selectaţi [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru ştergerea contului „LUMIX CLUB”.

• Dacă doriţi să continuaţi utilizarea serviciului, selectarea [No] (Nu) va şterge numai ID-ul de conectare. Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

5

Selectaţi [Next] (Următorul).

• ID-ul de conectare este şters şi apoi este afişat mesajul care anunţă ştergerea contului dumneavoastră. Selectaţi [OK].

• Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

• Modificările şi alte acţiuni efectuate asupra ID-ului de conectare pot fi efectuate numai asupra

ID-ului de conectare achiziţionat cu camera.

286

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Despre conexiuni

Puteţi selecta o metodă de conexiune după selectarea unei funcţii Wi-Fi şi a unei destinaţii.

Efectuarea unei conexiuni directe este convenabilă pentru situaţiile în care vă aflaţi departe de casă, unde nu sunt disponibile puncte de acces wireless sau pentru conectarea temporară la un dispozitiv pe care nu îl utilizaţi în mod normal.

La conectarea cu aceleaşi setări ca şi cele precedente, puteţi utiliza rapid funcţia Wi-Fi prin conectarea prin [Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric) sau [Select a destination from

Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite).

Punct de acces wireless

[Via Network]

(Prin reţea)

[Direct]

Conectare prin intermediul unui punct de acces wireless.

Dispozitivul dumneavoastră se conectează direct la acest aparat.

P288

P290

287

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Conectarea de la domiciliu (prin reţea)

Puteţi selecta metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless.

* WPS se referă la o funcţie care permite configurarea cu uşurinţă a setărilor referitoare la conexiunea şi securitatea dispozitivelor

LAN wireless. Pentru a verifica dacă punctul de acces wireless pe care îl utilizaţi este compatibil cu WPS, consultaţi manualul punctului de acces wireless.

[WPS (Push-Button)]

(WPS - Buton)

Salvează un punct de acces wireless de tip buton compatibil cu Wi-Fi

Protected Setup

TM

cu un marcaj WPS.

Apăsaţi pe butonul WPS al punctului de acces wireless până când acesta comută în modul WPS.

• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al punctului de acces wireless.

[WPS (PIN code)]

(WPS - cod PIN)

[From List] (Din listă)

Salvează un punct de acces wireless cu cod PIN compatibil cu Wi-Fi

Protected Setup™ cu un marcaj WPS.

1

Selectaţi punctul de acces wireless la care vă conectaţi.

2

Introduceţi codul PIN afişat pe ecranul camerei la punctul de acces wireless.

3

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al punctului de acces wireless.

Selectaţi această opţiune când nu sunteţi sigur cu privire la compatibilitatea

WPS sau când doriţi să căutaţi şi să vă conectaţi la un punct de acces wireless.

Consultaţi P289 pentru detalii.

288

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS

(conectarea cu [From List] - Din listă)

Căutaţi punctele de acces wireless disponibile.

Confirmaţi cheia de codificare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea prin reţea este codificată.

• La conectarea prin [Manual Input] (Introducere manuală), confirmaţi identificatorul SSID, tipul de codificare şi cheia de codificare a punctului de acces wireless pe care îl utilizaţi.

1

Selectaţi punctul de acces wireless la care vă conectaţi.

• Dacă atingeţi [DISP.] (Afişare), căutarea unui punct de acces wireless va reîncepe.

• Dacă nu se găseşte niciun punct de acces wireless, consultaţi

„La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)” la

P289 .

2

(Dacă autentificarea în reţea este criptată)

Introduceţi cheia de criptare.

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

„

La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)

1

Pe ecranul afişat la pasul 1 din „Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS (conectarea cu opţiunea [From List] (Din listă))”, selectaţi [Manual Input] (Introducere manuală).

2

Introduceţi identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectaţi, apoi selectaţi [Set] (Setare).

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

3

Selectaţi tipul de autentificare în reţea.

• Pentru informaţii privind autentificarea în reţea, consultaţi manualul punctului de acces wireless.

4

Selectaţi tipul de criptare.

• Tipurile de setări care se pot modifica poate varia în funcţie de detaliile setărilor de autentificare în reţea.

Tipul de autentificare în reţea Tipuri de codificare care pot fi setate

[TKIP]/[AES]

[WPA2-PSK]

[WPA-PSK]

[Common Key] (Cheie comună)

[TKIP]/[AES]

[WEP]

[Open] (Deschidere)

[No Encryption] (Fără criptare)/[WEP]

5

(Când se selectează altă opţiune în afară de [No Encryption] (Fără criptare))

Introduceţi cheia de criptare.

289

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Consultaţi manualul de instrucţiuni pentru punctul de acces wireless şi setările atunci când salvaţi un punct de acces wireless.

Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, este posibil ca undele radio ale punctului de acces wireless să fie prea slabe. Consultaţi „Afişarea mesajelor” (P322) şi „Identificarea şi remedierea problemelor” (P335) pentru detalii.

Viteza de transmisie poate scădea sau poate să nu fie utilizabilă, în funcţie de mediul în care este utilizată.

Conectarea dintr-un loc în afara domiciliului dumneavoastră

(conexiune directă)

Puteţi selecta metoda pentru conectarea la dispozitivul pe care îl utilizaţi.

Selectaţi metoda de conectare suportată de dispozitivul dumneavoastră.

[Wi-Fi Direct]

[WPS Connection]

(Conexiune WPS)

[Manual Connection]

(Conexiune manuală)

1 Setaţi dispozitivul la modul Wi-Fi Direct™.

2 Selectaţi [Wi-Fi Direct].

3 Selectaţi dispozitivul de conectare.

• Citiţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului pentru detalii.

[WPS (Push-Button)] (WPS - Buton)

1 Selectaţi [WPS (Push-Button)] (WPS - Buton).

2 Setaţi dispozitivul la modul WPS.

• Puteţi aştepta mai mult o conexiune dacă apăsaţi butonul [DISP.]

(Afişare) al aparatului.

[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)

1 Selectaţi [WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN).

2 Introduceţi codul PIN al dispozitivului la aparat.

Introduceţi identificatorul SSID şi parola

în dispozitiv. Identificatorul SSID şi parola sunt afişate la ecranul de aşteptare a conexiunii de la aparat.

• Dacă dispozitivul care urmează să fie conectat este [Smartphone], parola nu este afişată.

Selectaţi identificatorul SSID pentru a stabili o conexiune. (P254)

290

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca şi cele precedente

([Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)/

[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite))

Când se utilizează funcţia Wi-Fi, în istoric este salvată o înregistrare.

Puteţi înscrie înregistrările ca favorite.

Conectarea de la istoric sau din favorite permite conectarea cu uşurinţă cu aceleaşi setări ca cele precedente.

1

Selectaţi meniul.

(P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi))

2

Selectaţi [Select a destination from History]

(Selectaţi o destinaţie din Istoric) sau

[Select a destination from Favorite]

(Selectaţi o destinaţie din favorite).

[Select a destination from History]

(Selectaţi o destinaţie din Istoric)

[Select a destination from Favorite]

(Selectaţi o destinaţie din favorite)

Se conectează cu aceleaşi setări ca cele precedente.

Se conectează cu setările

înregistrate ca favorite.

3

Selectaţi elementul.

Înscrierea înregistrărilor ca favorite

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi))

[Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)

2

Selectaţi [Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric).

3

Selectaţi elementul pe care doriţi să-l înregistraţi la favorite şi apoi apăsaţi

.

4

Introduceţi un nume de înregistrare.

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi octeţi este tratat drept două caractere.

291

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Editarea elementelor înregistrate la Favorite

1

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

[Wi-Fi] [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi))

[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din Favorite)

2

Selectaţi elementul favorit pe care doriţi să-l editaţi şi apoi apăsaţi

.

3

Selectaţi elementul.

[Remove from Favorite]

(Eliminare de la favorite)

[Change the Order in Favorite]

(Modificare ordine favorite)

Selectaţi destinaţia.

[Cange the Registered Name]

(Modificare nume înregistrat)

Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi

„Introducerea textului” de la P69 .

Pot fi introduse maximum 30 de caractere.

Un caracter de doi octeţi este tratat drept două caractere.

Salvarea setărilor de conexiune Wi-Fi frecvent utilizate ca favorite

Numărul care poate fi salvat în istoric este limitat.

Se recomandă salvarea setărilor de conexiune Wi-Fi frecvent utilizate prin înregistrarea acestora ca favorite. (P291)

Verificarea detaliilor de conexiune din istoric sau favorite

Dacă se apasă pe [DISP.] (Afişare) la selectarea unui element din istoric sau din favorite, detaliile conexiunii respective pot fi afişate.

Efectuarea operaţiei [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) determină ştergerea istoricului şi a conţinutului salvat în [Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite).

La conectarea la o reţea la care sunt conectate mai multe PC-uri utilizând [Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric) sau [Select a destination from Favorite]

(Selectaţi o destinaţie din favorite), încercarea de conexiune poate eşua, deoarece dispozitivul conectat anterior va fi identificat din mai multe dispozitive.

În cazul în care o încercare de conexiune nu reuşeşte, reconectaţi-vă utilizând [New Connection]

(Conexiune nouă).

292

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Despre setările de trimitere a imaginilor

La trimiterea imaginilor, selectaţi metoda de trimitere a acestora după selectarea opţiunii [New Connection]

(Conexiune nouă).

După finalizarea conexiunii, setările de trimitere, precum dimensiunea imaginii pentru trimitere, pot fi, de asemenea, modificate.

„

Imagini care pot fi trimise

Destinaţie

[Smartphone]

[PC]

[Cloud Sync. Service]

(Serviciu de sincronizare în cloud)

JPEG RAW MP4*

1

AVCHD*

1,2

3D

O — O — —

O O O O O

O — O — O

[Web Service] (Serviciu web)

[AV device] (Dispozitiv AV)

[Printer] (Imprimantă)*

1

O — O — O

O — — — O

O — — — —

*1 Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este disponibilă.

*2 O imagine video înregistrată în format [AVCHD] poate fi trimisă pe [PC] dacă dimensiunea fişierului este mai mare de 4 GB sau mai mică. Nu poate fi trimisă dacă imaginea este mai mare de 4 GB.

Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.

Consultaţi manualul echipamentului de destinaţie sau serviciul web pentru informaţii suplimentare despre modul de redare a imaginilor.

293

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Trimiterea imaginilor în timpul înregistrării

O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.

• Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.

La conectarea cu [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării), este afişat pe ecranul de înregistrare, iar unui fişier.

este afişat la trimiterea

Dacă opriţi aparatul sau conexiunea Wi-Fi înainte de finalizarea trimiterii, imaginile netrimise nu vor fi retrimise.

Este posibil ca, în timpul trimiterii, ştergerea fişierelor sau utilizarea meniului de redare să fie imposibilă.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Nu se pot trimite imagini video.

Trimiterea imaginilor memorate în cameră

Imaginile pot fi selectate şi trimise după înregistrare.

• Detaliile setărilor [Favorite] (Imagini favorite) sau [Print Set] (Setare tipărire) din meniul de redare nu vor fi trimise.

Indisponibil în aceste cazuri:

Este posibil ca unele imagini, realizate cu o altă cameră, să nu poată fi trimise.

Este posibil ca imaginile modificate sau editate la un computer să nu poată fi trimise.

294

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor

Apăsarea pe [DISP.] (Afişaj) după stabilirea unei conexiuni permite modificarea setărilor de trimitere, precum dimensiunea imaginii pentru trimitere.

[Size] (Dimensiune)

Redimensionaţi imaginea pentru trimitere.

[Original]/[Auto]*

1

/[Cange] (Modificare)

Dacă selectaţi [Auto], rezoluţia imaginii este determinată de circumstanţele de la destinaţie.

Puteţi selecta rezoluţia imaginii pentru [Cange] (Modificare) din [M], [S] sau

[VGA]. Raportul dimensiunilor nu se modifică.

[File Format]

(Format fişier)*

2

[JPG]/[RAWiJPG]/[RAW]

[Delete Location Data]

(Ştergere date locaţie)*

3

Selectaţi dacă veţi şterge sau nu informaţiile despre locaţie din imagini înainte de a le trimite.

[ON] (Activare): Ştergeţi informaţiile despre locaţie, apoi trimiteţi.

[OFF] (Dezactivare): Păstraţi informaţiile despre locaţie şi trimiteţi.

• Această operaţie şterge numai informaţiile despre locaţie din imaginile care trebuie trimise. (Informaţiile despre locaţie nu vor fi şterse din imaginile originale stocate în acest aparat.)

[Cloud Limit]

(Limită cloud)*

4

Puteţi selecta dacă doriţi trimiterea imaginilor când folderul în cloud rămâne fără spaţiu.

[ON] (Activare):

Nu trimiteţi imaginile.

[OFF] (Dezactivare): Ştergeţi imaginile începând cu cele mai vechi, apoi trimiteţi imagini noi.

*1 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Web service] (Serviciu web).

*2 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [PC].

*3 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare

în cloud) sau [Web service] (Serviciu web).

*4 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. Service]

(Serviciu de sincronizare în cloud).

295

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

Configuraţi setările necesare pentru funcţia Wi-Fi.

Setările nu pot fi modificate atunci când conexiunea Wi-Fi s-a realizat.

Selectaţi meniul. (P53)

[Setup] (Configurare)

Element care se doreşte a fi setat

[Wi-Fi] [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

[Wi-Fi Password]

(Parolă Wi-Fi)

Puteţi să îmbunătăţiţi securitatea activând parola pentru o conexiune directă la smartphone.

[ON] (Activare):

Conectează camera şi smartphone-ul utilizând un identificator SSID şi parola. (P255)

[OFF] (Dezactivare):

Conectează camera şi smartphone-ul utilizând un identificator SSID. (P254)

• Când [ON] (Activare) este selectată, puteţi configura o conexiune şi prin scanarea unui cod QR.

(P255 , 257)

[LUMIX CLUB]

Achiziţionaţi sau modificaţi ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”.

• Consultaţi P282 pentru detalii.

Puteţi seta grupul de lucru.

Pentru a trimite imagini la un calculator, este necesară o conexiune la acelaşi grup de lucru ca şi calculatorul de destinaţie.

(Setarea predefinită este „WORKGROUP” (Grup de lucru).)

[PC Connection]

(Conexiune PC)

[Cange Workgroup Name] (Schimbare nume grup de lucru):

Introduceţi grupul de lucru al PC-ului care se conectează.

[Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite):

Restabileşte starea predefinită.

Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

Dacă utilizaţi un PC cu setări standard, nu trebuie să modificaţi grupul de lucru.

Puteţi modifica numele acestui aparat.

[Device Name]

(Nume dispozitiv)

1

Apăsaţi [DISP.] (Afişare).

2

Introduceţi numele dorit pentru dispozitiv.

• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi

„Introducerea textului” de la P69 .

• Pot fi introduse maximum 32 de caractere.

296

11.

Utilizarea funcţiei Wi-Fi

[Wi-Fi Function Lock]

(Blocare funcţie Wi-Fi)

Pentru a preveni operarea incorectă sau utilizarea funcţiei Wi-Fi de către un terţ sau pentru a proteja informaţiile personale salvate, se recomandă protejarea funcţiei Wi-Fi cu o parolă.

Setarea unei parole va afişa automat ecranul de introducere a parolei când este utilizată funcţia Wi-Fi.

[Setup] (Configurare):

Introduceţi orice numere din 4 cifre ca parolă.

[CANCEL] (Anulare)

Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” de la P69 .

Efectuaţi o copie a parolei.

Dacă uitaţi parola, o puteţi reseta cu [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-fi) din meniul

[Setup] (Configurare), însă vor fi resetate şi alte setări. (excluzând [LUMIX CLUB])

[Network Address]

(Adresă reţea)

Afişează adresa MAC şi adresa IP a acestui aparat.

O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a identifica echipamentul de reţea.

„Adresă IP” se referă la un număr care identifică un PC conectat la o reţea precum Internetul.

De obicei, adresele de domiciliu sunt alocate automat de funcţia DHCP precum un punct de acces wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)

297

12.

Conectarea la alte echipamente

Redarea imaginilor 3D

Realizarea fotografiilor 3D

Ataşarea obiectivului 3D interschimbabil (H-FT012: opţional) la cameră vă permite să realizaţi imagini

3D pentru impact suplimentar.

Pentru vizualizarea imaginilor 3D, este necesar un televizor care suportă formatul 3D.

1

Ataşaţi obiectivul interschimbabil 3D la aparat.

2

Încadraţi subiectul şi înregistraţi apăsând complet pe butonul declanşator.

Focalizarea nu este necesară atunci când înregistraţi imagini 3D.

Imaginile statice înregistrate cu obiectivul interschimbabil 3D ataşat sunt salvate în format

MPO (3D).

Pentru a vă asigura că imaginile 3D pot fi vizualizate în siguranţă, când înregistraţi, acordaţi atenţie următoarelor puncte.

Atunci când este posibil, înregistraţi cu aparatul în poziţie orizontală.

Distanţa minimă sugerată faţă de subiect este 0,6 m (2,0 picioare).

Aveţi grijă să nu scuturaţi camera când vă aflaţi într-un vehicul sau când mergeţi.

Este recomandată utilizarea unui trepied sau a unui bliţ pentru a înregistra imagini stabile.

Aproximativ 1990 de imagini 3D pot fi înregistrate pe un card de 8 GB.

(Când raportul dimensiunilor este setat la [4:3], iar calitatea este setată la

Citiţi instrucţiunile de utilizare ale bliţului interschimbabil 3D pentru detalii.

.)

Indisponibil în aceste cazuri:

Nu puteţi înregistra imagini 3D în orientare verticală.

Când distanţa până la subiect este cuprinsă între 0,6 m (2,0 picioare) şi aproximativ 1 m

(3,3 picioare), discrepanţa pe orizontală devine prea mare şi este posibil să nu vedeţi efectul

3D la marginile imaginii.

298

12.

Conectarea la alte echipamente

Redarea fotografiilor 3D

Conectarea camerei la un televizor compatibil cu formatul 3D şi redarea imaginilor realizate în format

3D vă permite să vizualizaţi imagini 3D pentru un impact mai mare.

De asemenea, este posibilă redarea imaginilor 3D înregistrate prin inserarea unui card SD în televizorul compatibil 3D cu un slot pentru carduri SD.

Pregătiri:

Setaţi [HDMI Mode] (Mod HDMI) la [AUTO] [1080p] sau [1080i]. (P65)

Setaţi [3D Playback] (Redare 3D) la . (P66)

Conectaţi aparatul la un televizor compatibil 3D cu ajutorul cablului micro HDMI şi afişaţi ecranul de redare. (P301)

• Când setaţi [VIERA Link] la [ON] (Activare) şi camera este conectată la un televizor compatibil cu

VIERA Link, intrarea televizorului va fi comutată automat şi ecranul de redare va fi afişat.

Consultaţi P303 pentru detalii.

• Pentru imaginile înregistrate în 3D, se va afişa pe ecranul cu imagini miniaturale la redare.

„

Redarea în 3D selectând doar imaginile statice înregistrate în 3D

Selectaţi [3D Play] (Redare 3D) în [Playback Mode] (Mod redare) din meniul [Playback] (Redare).

(P229)

„

Redarea ca diaporamă 3D selectând doar imaginile statice înregistrate

în 3D

Selectaţi [3D Play] (Redare 3D) în [Slide Show] (Diaporamă) din meniul [Playback] (Redare). (P227)

„

Pentru a comuta metoda de redare pentru imaginile statice înregistrate

în 3D

1 Selectaţi imaginea înregistrată în 3D.

2 Selectaţi [2D/3D Settings] (Setări 2D/3D) din meniul [Playback] (Redare). (P53)

• Metoda de redare va comuta la 3D dacă este redată în 2D (imagine convenţională) sau va comuta la 2D dacă este redată în 3D.

• Dacă vă simţiţi obosit/ă, aveţi senzaţia de disconfort sau experimentaţi alte senzaţii ciudate la redarea imaginilor înregistrate în 3D, setaţi la 2D.

Un ecran negru este afişat timp de câteva secunde când redarea se comută de la imagini 3D la imagini 2D şi invers.

Când selectaţi o imagine miniaturală 3D, este posibil să dureze câteva secunde până la

începerea redării. După redare, este posibil să dureze câteva secunde până să fie afişate din nou imaginile miniaturale.

La vizionarea imaginilor 3D, vă pot obosi ochii dacă sunteţi prea aproape de ecranul televizorului.

Dacă televizorul dumneavoastră nu comută la imagini 3D, efectuaţi setările necesare pe televizor. (Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.)

Imaginile 3D pot fi salvate pe computerul dumneavoastră sau dispozitivele Panasonic. (P305 , 310)

299

12.

Conectarea la alte echipamente

Funcţii care nu pot fi utilizate la imaginile 3D

„

Funcţii care nu pot fi folosite în timpul înregistrării 3D

Când înregistraţi cu obiectivul 3D interschimbabil (H-FT012: opţional), următoarea funcţie va fi dezactivată:

(Funcţii de înregistrare)

• Operare cu focalizare automată/manuală

Operare transfocare

Mod Panorama Shot (Înregistrare panosramică)

Setare apertură

Înregistrare imagini video*

1

[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Handheld

Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)

• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Impressive Art] (Artă impresionantă)/[High Dynamic]

(Dinamic accentuat)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Salt jucărie)/[Star Filter] (Filtru stea)/[One Point Color] (Pată de culoare)/[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control

(Control creativ))

• Funcţia Defocus Control (Controlul defocalizării)

*1 Butonul pentru imagini video şi meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu vor fi disponibile sau nu vor putea fi utilizate.

(meniul [Rec] (Înregistrare))

• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) în [Filter Settings] (Setări filtru)/[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)*2/[Quality] (Calitate)*3/Mod Focus (Focalizare)/ [SH] din [Burst Rate] (Rată rafală)/

[i.Dynamic] ((Control inteligent domeniu dinamic)/[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)/[iHandheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR]/[HDR]/[Multi Exp.] (Expunere multiplă)/ [Panorama Direction]

(Direcţie panoramică)/[EFC] din [Shutter Type] (Tip declanşator)/[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)/[Shading Comp.] (Compensare umbră)/[Ex. Tele Conv.] (Conversie tele extinsă)/[Digital Zoom] (Zoom digital)/

[Stabilizer] (Stabilizator)

*2 Setarea este fixată după cum este afişat mai jos.

Raport dimensiuni Rezoluţie imagine

[4:3]

[3:2]

1824

×1368

1824

×1216

Raport dimensiuni Rezoluţie imagine

[16:9]

[1:1]

1824

×1024

1712

×1712

*3 La ataşarea obiectivului interschimbabil 3D, se afişează următoarele pictograme.

([3D+Fine] (3D + Fin))

Imaginile MPO şi imaginile JPEG fine sunt înregistrate simultan.

([3D+Standard])

Imaginile MPO şi imaginile JPEG standard sunt înregistrate simultan.

(Meniu [Custom] (Personalizare))

• [AF/AE Lock] (Blocare AF/AE)/[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)/[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct de focalizare)/[Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare automată punct de focalizare)/

[AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare focalizare automată)/[Focus/ Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)/[AF+MF]/[MF Assist] (Asistenţă MF)/[MF Assist Display] (Afişaj asistenţă MF)/[MF Guide]

(Ghid focalizare manuală)/[Rec Area] (Zonă înregistrare)/[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)/[Video Button]

(Buton video)/[Power Zoom Lens] (Obiectiv cu transfocare automată)/[Lens w/o Focus Ring] (Obiectiv fără inel de focalizare)/[Touch AF] (AF tactil) din [Touch Settings] (Setări tactile)

„

Funcţii care nu pot fi utilizate în timpul redării imaginilor 3D

În timpul redării 3D a imaginilor 3D pe un televizor compatibil 3D, următoarele funcţii sunt dezactivate.

[Highlight] (Evidenţiere) (meniul [Custom] (Personalizare))

Zoom la redare

(meniul [Playback] (Redare))

• [Location Logging] (Înregistrare locaţie)/[Clear Retouch] (Ştergere retuş)/[Title Edit] (Editare titlu)/[Text Stamp]

(Imprimare text)/[Video Divide] (Divizare video)/ [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)/[Stop

Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru) /[Resize] (Redimensionare)/[Cropping] (Decupare)/[Rotate]

(Rotire)/[Rotate Disp.] (Rotire afişaj)/[Favorite] (Imagini favorite)/ [Print Set] (Setare tipărire)/[Protect]

(Protecţie)/[Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)/[Picture Sort] (Sortare imagini)/[Delete Confirmation]

(Ştergere confirmare)

300

12.

Conectarea la alte echipamente

Redarea imaginilor pe un ecran TV

Imaginile înregistrate cu acest aparat pot fi redate la ecranul unui televizor.

Pregătiri:

Opriţi camera şi televizorul.

• Confirmaţi terminalele pe televizorul dumneavoastră şi utilizaţi un cablu compatibil cu acesta.

• Calitatea imaginii poate varia, în funcţie de conexiunile utilizate.

1

Conectaţi acest echipament şi un TV.

• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.

(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)

Nu conectaţi dispozitivele la terminalele incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecţiune.

Pentru conectare cu un cablu micro HDMI

• Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.

Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona.

Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))

• Verificaţi [HDMI Mode] (Mod HDMI). (P65)

• În timpul redării de imagini video 24p, setaţi [HDMI Mode] (Mod HDMI) la [AUTO].

Pentru setări altele decât [AUTO], nu se poate efectua redarea la 24 cps.

• Sunetul va fi redat stereo.

• Nu se afişează nicio imagine pe ecranul acestui aparat.

• Când [VIERA Link] este setat la [ON] (Activare), operaţiile cu ajutorul butoanelor de pe cameră sunt restricţionate.

301

12.

Conectarea la alte echipamente

Conectarea cu un cablu AV (opţional)

Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).

Verificaţi [TV Aspect] (Raport dimensiuni TV). (P65)

Sunetul va fi redat mono.

Cablu micro HDMI

Terminal HDMI

Cablu audio-video (opţional)

Alb: la mufa de intrare audio

Aliniaţi marcajele şi introduceţi.

Verificaţi terminalul.

Galben: la mufa de intrare video

2

Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea care corespunde conectorului utilizat.

3

Porniţi camera şi apoi apăsaţi .

• Intrarea televizorului va comuta automat şi se va afişa ecranul de redare la conectarea la un televizor compatibil VIERA Link utilizând un cablu micro HDMI cu [VIERA Link] setat la [ON]

(Activare). (P303)

În funcţie de [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni), benzi negre pot fi afişate în părţile stânga - dreapta sau sus şi jos ale imaginii.

Schimbaţi modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afişată cu partea de sus sau de jos tăiată.

Redarea de la cablul micro HDMI are prioritate atunci când sunt conectate atât cablul AV

(opţional), cât şi cablul micro HDMI.

Conexiunea cu cablul de conexiune USB (furnizat) va avea prioritate atunci când conectaţi cablul de conexiune USB (furnizat) simultan cu cablul micro HDMI.

Când redaţi o fotografie vertical, aceasta poate fi neclară.

Redarea corectă va depinde de televizorul utilizat pentru vizionare.

Puteţi viziona imagini pe televizoare din alte ţări (regiuni) care utilizează sistemul NTSC sau

PAL atunci când setaţi [VIDEO OUT] (Ieşire video) în meniul [SETUP] (Configurare).

Difuzorul camerei nu redă niciun sunet.

Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.

302

12.

Conectarea la alte echipamente

Imaginile înregistrate pot fi redate pe un televizor cu un slot de card de memorie SD

Este posibil ca fotografiile să nu fie afişate pe întregul ecran, în funcţie de modelul televizorului.

Formatul de fişiere pentru imaginile video care pot fi redate diferă de modelul televizorului.

În unele cazuri, imaginile panoramice nu pot fi redate. De asemenea, este posibil ca redarea prin derulare automată a imaginilor panoramice să nu poată fi efectuată.

Pentru carduri compatibile cu redarea, consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.

Utilizarea VIERA Link (HDMI)

Ce este VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?

• Această funcţie vă permite să folosiţi telecomanda televizorului Panasonic pentru operaţii simple atunci când acest aparat a fost conectat la un echipament compatibil VIERA Link folosind un cablu micro HDMI pentru operaţii corelate automate.

(Nu sunt posibile toate operaţiile.)

• VIERA Link este o funcţie Panasonic unică, care se bazează pe o funcţie de control HDMI folosind o specificaţie HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Operaţiile corelate cu echipamentele compatibile HDMI CEC efectuate de alte companii nu sunt garantate. La utilizarea unor dispozitive produse de alte companii, care sunt compatibile cu

VIERA Link, consultaţi instrucţiunile de operare pentru dispozitivele respective.

• Acest aparat este compatibil cu funcţia „VIERA Link Ver.5”. „VIERA Link Ver.5” este standard pentru echipamentele Panasonic compatibile cu VIERA Link. Acest standard este compatibil cu echipament convenţional VIERA Link Panasonic.

Pregătiri:

Setaţi [VIERA Link] la [ON] (Activare). (P66)

1

Conectaţi acest aparat la un televizor Panasonic compatibil cu VIERA

Link cu un cablu micro HDMI

(P301)

.

2

Porniţi camera şi apoi apăsaţi .

3

Operaţii de redare cu telecomanda pentru televizor.

Operaţi ţinând cont de pictogramele de operare afişate pe ecran.

Pentru a reda coloana sonoră a unui film în timpul unei diaporame, setaţi [Sound] (Sunet) la

[AUTO] sau [Audio] pe ecranul de setare a diaporamei.

Dacă televizorul are mai multe terminale de intrare HDMI, este recomandată conectarea acestui aparat la un alt terminal decât HDMI1.

Operarea utilizând butoanele de pe acest aparat va fi limitată.

303

12.

Conectarea la alte echipamente

„

Alte operaţii corelate

Oprirea acestui aparat:

Dacă opriţi televizorul cu ajutorul telecomenzii acestuia, se va opri şi acest aparat.

Comutarea automată a semnalului de intrare:

• Dacă efectuaţi conectarea cu ajutorul unui cablu micro HDMI şi apoi porniţi aparatul şi apăsaţi

, canalul de intrare de pe televizor este comutat în mod automat la ecranul aparatului.

Dacă televizorul se află în modul aşteptare (standby), acesta se va porni automat (dacă s-a selectat [Set] pentru setarea [Power on link] a televizorului).

În funcţie de conexiunea HDMI a televizorului, la unele televizoare este necesară selectarea manuală a conexiunii HDMI utilizate. În acest caz, utilizaţi telecomanda televizorului pentru a comuta semnalul de intrare.

(Pentru detalii privind comutarea semnalului de intrare, vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului.)

Dacă VIERA Link nu funcţionează corespunzător, consultaţi P346 .

În cazul în care nu sunteţi sigur dacă televizorul pe care îl utilizaţi este compatibil cu VIERA Link, citiţi instrucţiunile de utilizare pentru televizor.

Operaţiile corelate disponibile dintre acest aparat şi un televizor Panasonic sunt diferite în funcţie de tipurile de televizoare Panasonic, chiar dacă acestea sunt compatibile cu VIERA Link.

Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului pentru operaţiunile compatibile cu televizorul.

Utilizaţi un cablu omologat HDMI.

Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.

Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona.

„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))

[HDMI Mode] (Mod HDMI) pentru acest aparat este determinat automat când VIERA Link este

în funcţiune.

304

12.

Conectarea la alte echipamente

Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video în PC

Puteţi transfera pe un PC imaginile înregistrate, prin conectarea camerei la un PC.

• Unele calculatoare pot citi direct de pe cardul scos din card. Consultaţi instrucţiunile de operare ale PC-ului, pentru detalii.

În cazul în care calculatorul utilizat nu suportă carduri de memorie SDXC, este afişat un mesaj care vă solicită formatarea.

(Acest lucru va duce la ştergerea imaginilor înregistrate, deci nu alegeţi formatarea.)

În cazul în care cardul nu este recunoscut, vă rugăm consultaţi site-ul de asistenţă. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

„

PC-uri care pot fi utilizate

Aparatul poate fi conectat la orice PC capabil să recunoască un dispozitiv de stocare în masă.

• Suport Windows:

• Suport Mac:

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

OS X v10.5 - v10.10

Este posibil ca imaginile video AVCHD să nu fie importate corect când sunt copiate sub formă de fişiere sau folder

Cu Windows, importaţi întotdeauna imaginile video AVCHD utilizând „PHOTOfunSTUDIO”, unul dintre programele de pe DVD (furnizat).

Cu un Mac, imaginile video AVCHD pot fi importate utilizându-se „iMovie”.

Reţineţi că importul nu este posibil în funcţie de calitatea imaginii.

(Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactaţi Apple Inc.)

305

12.

Conectarea la alte echipamente

Despre software-ul furnizat

DVD-ul furnizat conţine următorul software.

Instalaţi software-ul pe calculatorul dumneavoastră înainte de utilizare.

PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)

Acest software vă permite să gestionaţi imaginile. De exemplu, puteţi trimite imagini statice şi video la un PC şi le puteţi sorta în funcţie de data înregistrării sau denumirea modelului. De asemenea, puteţi efectua operaţii precum scrierea imaginilor pe DVD, procesare şi corectare, precum şi editarea imaginilor video.

SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE

(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.5 - v10.10)

Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW.

Imaginile editate pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF etc.) ce poate fi afişat pe un calculator personal.

Pentru detalii despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio, consultaţi „Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft Laboratory:

http://www.isl.co.Jp/SILKYPIX/english/p/support/

LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile

(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1)

LoiLoScope este un software de editare video care necesită întreaga capacitate a PC-ului dumneavoastră. Crearea de filmuleţe video este la fel de uşoară ca şi organizarea cardurilor pe un birou. Folosiţi fişierele dumneavoastră de muzică, imagini şi video pentru a crea filmuleţe video pe care să le partajaţi cu prietenii şi familia scriindu-le pe un DVD, încărcându-le pe site-uri sau pur şi simplu trimiţând prin e-mail filmuleţele video prietenilor dumneavoastră.

− Astfel va fi instalată doar o comandă rapidă către site-ul de unde puteţi descărca versiunea de probă.

Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope, citiţi manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai jos.

URL manual: http://loilo.tv/product/20

306

12.

Conectarea la alte echipamente

„

Instalarea software-ului furnizat

Înainte de a insera DVD-ul, închideţi toate aplicaţiile deschise.

1

Verificaţi mediul de operare al calculatorului dumneavoastră.

Mediu de operare al aplicaţiei „PHOTOfunSTUDIO”

− SO:

Windows Vista

®

(32bit) SP2,

Windows

®

7 (32bit/64bit) sau SP1,

Windows

®

8 (32bit/64bit),

Windows

®

8.1 (32bit/64bit)

− CPU:

Pentium III 800 MHz sau superior (Windows Vista

®

),

Pentium

®

III 1 GHz sau superior (Windows

®

7/Windows

®

8/Windows

®

8.1)

− Afişaj:

1024 x 768 pixeli sau mai mult (se recomandă 1920 x 1080 pixeli sau mai mult)

− RAM:

512 MB sau mai mult (Windows Vista

®

),

1 GB sau mai mult (Windows

®

7 32bit/Windows

®

8 32bit/Windows

®

8.1 32bit),

2 GB sau mai mult (Windows

®

7 64bit/Windows

®

8 64bit/Windows

®

8.1 64bit)

− Spaţiu liber pe hard disk:

450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului

Consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF) pentru mai multe sisteme de operare.

Pentru detalii despre „SILKYPIX Developer Studio”, vă rugăm să citiţi site-ul de asistenţă menţionat la P306 .

2

Introduceţi DVD-ul cu software-ul furnizat.

• Dacă este afişat ecranul de redare automată, puteţi afişa meniul selectând şi executând

[Launcher.exe].

În Windows 8/Windows 8.1, puteţi afişa meniul făcând clic pe un mesaj care este afişat după inserarea CD-ROM-ului, apoi selectând şi executând [Launcher.exe].

De asemenea, puteţi afişa meniul făcând dublu clic pe [SFMXXXX] în [Computer]

(XXXX diferă în funcţie de model).

3

Executaţi clic pe [Applications] (Aplicaţii).

4

Executaţi clic pe [Recommended Installation] (Instalare recomandată).

• Continuaţi instalarea conform mesajelor care apar pe ecran.

Va fi instalat software-ul compatibil cu calculatorul dumneavoastră.

Pe Mac, SILKYPIX poate fi instalat manual. n Introduceţi DVD-ul cu software-ul furnizat. o Executaţi dublu clic pe folderul cu aplicaţii de pe DVD. p Executaţi dublu clic pe folderul afişat automat. q Executaţi dublu clic pe pictograma din folderul aplicaţiei.

Indisponibil în aceste cazuri:

• „PHOTOfunSTUDIO” şi „LoiLoScope” nu sunt compatibile cu Mac.

307

12.

Conectarea la alte echipamente

„

Transferul imaginilor la un PC

Pregătiri: Instalaţi „PHOTOfunSTUDIO” la PC.

1

Conectaţi computerul şi camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).

• Porniţi acest aparat şi PC-ul înainte de conectare.

Îndreptaţi ecranul spre dumneavoastră.

Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.

(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)

Nu conectaţi dispozitivele la terminalele incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecţiune.

Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB

Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).

Cablu de conexiune USB (furnizat)

Aliniaţi marcajele şi introduceţi.

Verificaţi terminalul.

2

Apăsaţi ◄/► pentru a selecta [PC] şi apoi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Dacă [USB Mode] (Mod USB) (P65) este setat la [PC] în meniul [Setup] (Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la PC fără a se afişa ecranul de selectare [USB Mode] (Mod USB).

Când camera este conectată la PC când [USB Mode] (Mod USB) este setat la [PictBridge

(PTP)], poate fi afişat un mesaj pe ecranul PC-ului. În acest caz, închideţi mesajul şi îndepărtaţi

în siguranţă cablul de conexiune USB, apoi setaţi [USB Mode] (Mod USB) la [PC].

3

Copiaţi imaginile pe un PC utilizând „PHOTOfunSTUDIO”.

Nu ştergeţi şi nu mutaţi fişiere sau foldere copiate în Windows Explorer.

Când vizualizaţi în „PHOTOfunSTUDIO”, nu veţi putea reda sau edita.

Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ

(opţional). În cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre

PC şi cameră, indicatorul de stare luminează intermitent şi este emis un semnal sonor.

Pentru a deconecta în siguranţă cablul de conexiune USB.

Înainte de a conecta sau deconecta adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), opriţi camera.

Înainte de introduce sau scoate un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune USB.

În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.

308

12.

Conectarea la alte echipamente

„

Copierea pe un PC fără a utiliza „PHOTOfunSTUDIO”

Dacă nu puteţi instala „PHOTOfunSTUDIO”, puteţi copia fişierele şi folderele în PC-ul dvs. prin glisarea şi fixarea fişierelor din acest aparat.

Conţinutul (structura folderelor) de pe cardul acestui aparat este prezentată în continuare.

Pentru Windows: O unitate ([LUMIX]) este afişată în [Computer]

Pentru Mac:

O unitate ([LUMIX]) se afişează pe desktop

•Card

DCIM:

Număr folder

Imagini

Spaţiu de culoare

Număr de fişier

P: sRGB

_: AdobeRGB

MP4:

RW2:

Imagini video [MP4]

Imagini în fişiere RAW

MISC: Tipărire DPOF

Favorite

AVCHD: Imagini video [AVCHD]

Un nou folder este creat când fotografiile sunt realizate în următoarele situaţii.

− După efectuarea [No.Reset] (Resetare nr.)

(P67) în meniul [Setup] (Configurare)

− Când a fost introdus un card conţinând un folder cu acelaşi număr de folder

(de exemplu atunci când fotografiile au fost realizate utilizând un alt tip de cameră)

− Când există o fotografie cu numărul 999 în folder

„

Conexiune în modul PTP

Setaţi [USB Mode] (Mod USB) la [PictBridge(PTP)].

Datele pot fi acum citite doar de pe card în PC.

Când există 1000 de imagini sau mai multe pe un card, imaginile nu vor fi importate în modul PTP.

Imaginile video nu pot fi redate în modul PTP.

309

12.

Conectarea la alte echipamente

Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor video pe un dispozitiv de înregistrare

Dacă introduceţi un card cu conţinutul înregistrat cu această unitate pe un recorder Panasonic, puteţi copia conţinutul pe un disc Blu-ray sau

DVD etc.

Metodele de exportare a imaginilor statice şi imaginilor video la alte dispozitive vor varia în funcţie de formatul fişierului.

(JPEG, RAW, MPO, AVCHD sau MP4).

Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale recorderului pentru detalii privind copierea şi redarea.

„

Copierea cu ajutorul unui echipament necompatibil

Puteţi copia conţinutul redat utilizând acest aparat la echipamente necompatibile, precum recordere şi playere video, prin conectarea aparatului la echipamentele necompatibile cu ajutorul unui cablu AV

(opţional).

Echipamentele necompatibile vor putea reda conţinutul. Acest lucru este convenabil dacă doriţi să distribuiţi conţinutul copiat. În acest caz, conţinutul va fi redat mai degrabă la calitate standard decât la calitate de înaltă definiţie a imaginii.

1

Conectaţi acest aparat la echipamentul de înregistrare utilizând un cablu AV (opţional).

2

Începeţi redarea pe acest aparat.

3

Începeţi înregistrarea pe echipamentul de înregistrare.

• La finalizarea înregistrării (copierii), opriţi redarea pe acest aparat după ce opriţi înregistrarea pe echipamentul de înregistrare.

Galben: la mufa de intrare video

Alb: la mufa de intrare audio

Cablu AV (opţional)

Verificaţi terminalul

Când redaţi imagini video pe un televizor cu raport 4:3, trebuie să setaţi [TV Aspect]

(Raport dimensiuni televizor) (P65) pe acest aparat la [4:3] înainte de a iniţia o copie.

Imaginea va fi alungită vertical dacă redaţi imagini video copiate cu setare [16:9] pe un televizor cu raport [4:3].

Utilizaţi întotdeauna un adaptor original Panasonic (DMW-AVC1: opţional).

Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului de înregistrare pentru detalii privind copierea şi redarea.

310

12.

Conectarea la alte echipamente

Imprimarea imaginilor

Prin conectarea camerei direct la o imprimantă compatibilă PictBridge, puteţi selecta fotografiile care vor fi tipărite şi puteţi comanda începerea tipăririi de la ecranul camerei.

Imaginile dintr-un grup nu vor fi afişate ca atare, ci sub formă de imagini individuale.

Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul scos din camera. Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei, pentru detalii.

Pregătiri:

Porniţi camera şi imprimanta.

Configuraţi în prealabil setările de imprimantă, precum calitatea imprimării.

1

Conectaţi imprimanta şi camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).

• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau extrageţi-i direct.

(În caz contrar, conectorii se pot îndoi, fapt care poate cauza deteriorarea acestora.)

Nu conectaţi dispozitivele la terminalele incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecţiune.

Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat sau a unui cablu de conexiune USB

Panasonic original (DMW-USBC1: opţional).

Cablu de conexiune USB (furnizat)

Aliniaţi marcajele şi introduceţi.

Verificaţi terminalul.

2

Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [PictBridge(PTP)], apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

311

12.

Conectarea la alte echipamente

• Utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ

(opţional). În cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre computer şi imprimantă, indicatorul de stare luminează intermitent şi este emis un semnal sonor.

Dacă acest lucru se întâmplă în timpul tipăririi, opriţi tipărirea imediat.

Dacă nu tipăriţi, deconectaţi cablul de conexiune USB.

Nu deconectaţi cablul de conexiune USB în timp ce este afişată (pictograma de interzicere a deconectării cablului).

(Este posibil ca aceasta să nu fie afişată, în funcţie de tipul de imprimantă utilizat.)

Înainte de a conecta sau deconecta adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), opriţi camera.

Înainte de introduce sau scoate un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune USB.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video înregistrate nu pot fi tipărite.

312

12.

Conectarea la alte echipamente

Selectarea unei singure imagini şi tipărirea acesteia

1

Apăsaţi

◄/►

pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

2

Apăsaţi

pentru a selecta [Print start] (Începerea

tipăririi) şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Consultaţi P314 pentru elementele care pot fi setate înainte de a tipări imaginile.

Deconectaţi cablul de conexiune USB după tipărire.

Selectarea mai multor imagini şi tipărirea lor

1

Apăsaţi

.

2

Apăsaţi

▲/▼

pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Multi Select]

(Selectare mai multe imagini)

Sunt tipărite mai multe fotografii o dată.

• Apăsaţi

▲/▼/◄/►

pentru a selecta imaginile şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

(Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este anulată.)

• După selectarea imaginilor, apăsaţi pe

pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Tipăreşte toate imaginile stocate.

[Select All]

(Selectare toate)

[Print Set (DPOF)]

(Setare tipărire - DPOF)

Tipăreşte doar fotografiile setate în [Print Set] (Setare tipărire). (P244)

[Favorite]

(Imagini favorite)

Tipăreşte numai imaginile setate ca favorite. (P243)

3

Apăsaţi

pentru a selecta [Print start] (Începerea tipăririi) şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Dacă a apărut ecranul de verificare a tipăririi, selectaţi [Yes] (Da) şi tipăriţi imaginile.

Consultaţi P314 pentru elementele care pot fi setate înainte de a tipări imaginile.

Deconectaţi cablul de conexiune USB după tipărire.

313

12.

Conectarea la alte echipamente

Setări de tipărire

Selectaţi şi setaţi elementele din ecranul afişat în pasul 2 al operaţiei „Selectarea şi tipărirea unei singure fotografii” şi în pasul 3 al procedurilor „Selectarea şi tipărirea mai multor fotografii”.

Când doriţi să tipăriţi imagini pe o dimensiune de hârtie sau cu un format care nu este suportat

• de cameră, setaţi [Paper Size] (Dimensiune hârtie) sau [Page Layout] (Format pagină) la şi apoi setaţi dimensiunea de hârtie şi formatul pe imprimantă.

(Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)

Când a fost selectat [Print Set (DPOF)] (Setare tipărire (DPOF)), elementele [Print with Date]

(Tipărire cu dată) şi [Num.of prints] (Număr de copii tipărite) nu sunt afişate.

„

[Print with Date] (Tipărire cu dată)

[ON] (Activare)

Data este tipărită.

[OFF] (Dezactivare)

Data nu este tipărită.

Dacă imprimanta nu suportă imprimarea datei, data nu poate fi imprimată pe fotografie.

În funcţie de imprimantă, setările de tipărire a datei de la imprimantă pot avea prioritate, deci verificaţi acest lucru.

La tipărirea imaginilor cu o imprimare a textului, vă rugăm amintiţi-vă să setaţi tipărirea cu dată la

[OFF] (Dezactivare) sau data se va tipări suprapusă.

În cazul unor imprimante, data imaginii pentru imagini realizate cu raportul dimensiunilor setat la

[1:1] va fi tipărită vertical.

Când solicitaţi unui atelier foto tipărirea imaginilor

• Prin imprimarea datei utilizând funcţia [Text Stamp] (Imprimare text) datei în momentul setării [Print Set] (Setare tipărire) (P244) înainte de a apela la un atelier foto, datele pot fi tipărite la atelierul foto.

(P234) sau setarea tipăririi

„

[Num.of prints] (Număr de tipăriri)

Puteţi seta un număr de până la 999 de tipăriri.

• De asemenea, puteţi utiliza selectorul posterior pentru selectare.

314

12.

Conectarea la alte echipamente

„

[Paper Size] (Dimensiune hârtie)

[L/3,5"x5"]

[2L/5"x7"]

[POSTCARD]

[16:9]

Setările imprimantei au prioritate.

89 mm

×127 mm

127 mm

×178 mm

100 mm

×148 mm

101.6 mm

×180.6 mm

[A4]:

[A3]

[10x15cm]

[4"

[8"

×6"]

×10"]

[LETTER]

210 mm

×297 mm

297 mm

×420 mm

100 mm

×150 mm

101.6 mm

×152.4 mm

203.2 mm

×254 mm

216 mm

×279.4 mm

[CARD SIZE]

(Dimensiune card) 54 mm×85.6 mm

Dimensiunile de hârtie care nu sunt suportate de imprimantă nu vor fi afişate.

„

[Page Layout] (Format pagină)

(Formate de tipărire care pot fi setate cu acest aparat)

Setările imprimantei au prioritate.

1 pagină fără cadru pe 1 pagină

1 pagină cu un cadru pe 1 pagină

2 imagini pe o pagină

4 imagini pe o pagină

Un element nu poate fi selectat dacă imprimanta nu suportă formatul de pagină.

315

12.

Conectarea la alte echipamente

„

Format de tipărire

Când tipăriţi o imagine de mai multe ori pe 1 coală de hârtie.

De exemplu, dacă doriţi să tipăriţi aceeaşi imagine de 4 ori pe 1 coală de hârtie, setaţi [Page Layout]

(Format pagină) la pe care doriţi să o tipăriţi.

şi apoi setaţi [Num.of prints] (Număr de copii tipărite) la 4 pentru imaginea

Dacă doriţi să tipăriţi fotografii diferite pe 1 coală de hârtie.

De exemplu, dacă doriţi să tipăriţi 4 imagini diferite pe 1 coală de hârtie, setaţi [Page Layout]

, apoi setaţi [Num.of prints] (Număr de copii tipărite) la 1 pentru fiecare din (Format pagină) cele 4 imagini.

Camera va primi un mesaj de eroare de la imprimantă când indicatorul luminează în portocaliu în timpul tipăririi. După finalizarea tipăririi, asiguraţi-vă că nu există probleme cu imprimanta.

Dacă numărul de tipăriri este ridicat, imaginile pot fi tipărite de mai multe ori. În acest caz, indicarea numărului de tipăriri rămase este diferit de setare.

Se pot imprima numai imaginile realizate în format JPEG. Imaginile realizate în format RAW vor utiliza imaginile JPEG create simultan cu acestea. Dacă nu este disponibilă o imagine

JPEG echivalentă, nu va avea loc nicio imprimare.

316

13.

Altele

Accesorii opţionale

Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.

Adaptor de alimentare cu curent alternativ (opţional)/element de cuplare pentru curent continuu (opţional)

Ataşând adaptorul de curent alternativ şi conectându-l la o priză de alimentare, puteţi conecta aparatul la un PC sau o imprimantă şi îl puteţi utiliza fără a vă face griji cu privire la capacitatea acumulatorului.

Pentru utilizarea adaptorului de curent alternativ este necesar un element de cuplare de curent continuu (opţional).

Utilizaţi întotdeauna un adaptor de curent alternativ original Panasonic (opţional).

La utilizarea unui adaptor de curent alternativ, utilizaţi cablul de alimentare furnizat împreună cu adaptorul de curent alternativ.

Citiţi şi instrucţiunile de operare ale adaptorului de curent alternativ şi elementului de cuplare de curent continuu.

„

Obiectiv de conversie (opţional)

Puteţi mări cu uşurinţă domeniul de exprimare al aparatului instalând un obiectiv compatibil.

Obiectiv de conversie larg:

Obiectiv de teleconversie:

Obiectiv de conversie macro:

Efectul de unghi larg permite un câmp de vizualizare mai larg.

Efectul telescopic permite un nivel mai înalt de grosisment.

Permite un nivel mai înalt de grosisment pentru subiecţii de dimensiuni mici.

Obiectiv de conversie ochi de peşte: Permite înregistrarea unei imagini cu perspectivă întinsă.

Vă recomandăm să utilizaţi un obiectiv de conversie compatibil cu acest aparat.

Utilizarea unui obiectiv de conversie sau a unui adaptor care nu este compatibil poate cauza ruperea sau deteriorarea obiectivului.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale obiectivului de conversie relevant.

Filtre (opţionale)

Dispozitivul de protecţie MC este un filtru transparent care nu afectează culorile şi nici cantitatea de lumină, astfel încât poate fi utilizat întotdeauna pentru a proteja obiectivul camerei.

Filtrul ND reduce cantitatea de lumină cu aproximativ 1/8 (egal cu reglarea valorii aperturii cu 3 trepte) fără a afecta balansul de culoare.

Filtrul PL va atenua lumina reflectată de o suprafaţă metalică sau non-sferică (suprafeţe plate, non-metalice, vapori de apă sau particule invizibile din atmosferă), făcând posibilă realizarea fotografiei cu un contrast ridicat.

Când utilizaţi obiectivul interschimbabil (H-PS14042), opriţi aparatul şi asiguraţi-vă că obiectivul este retras înainte de a ataşa sau înlătura un filtru.

Nu montaţi mai multe filtre simultan.

Puteţi ataşa capacul obiectivului sau parasolarul când filtrul este ataşat.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile pentru fiecare filtru.

317

13.

Altele

Afişare ecran / Afişare vizor

La înregistrare

Mod de înregistrare (P40)

Photo Style (Stil foto) (P119)

Flash Mode (Mod bliţ) (P201)

Bliţ (P203)

Conversie tele extinsă

(când înregistraţi imagini video) (P193)

Format de înregistrare/

Calitate înregistrare (P208)

Film instantaneu (P212)

Rezoluţie imagine/Raport dimensiuni (P127)

Conversie tele extinsă

(când înregistraţi imagini statice) (P193)

Afişarea ajustării efectului

(filtrului) de imagine

(P109 , 121)

Setarea efectului (filtrului) de imagine (P121)

Card (afişat doar în timpul

înregistrării) (P27)

Timp de înregistrare scurs*

1

(P205)

Indicator înregistrare simultană

(P211)

Peaking (Maxim) (P153)

HDR (P130) /iHDR (P75)

318

Expunere multiplă (P179)

Transfocare digitală (P195)

Declanşator electronic (P161)

Mod imagine

(Priorităţi imagine statică) (P211)

Indicator supraîncălzire

(P323 , 335)

Quality (Calitate) (P128)

Mod de focalizare (P135)

Mod focalizare automată (P137)

Focalizare mobilă (P214)

Recunoaştere faţă (P182)

Blocare focalizare automată (P154)

Rafală (P164)

Încadrare automată (P167)

Temporizator (P170)

Indicator acumulator (P21)

Stabilizator optic de imagine*

2

(P190)

Alertă vibraţii (P191)

Stare de înregistrare (Luminează în roşu.) /

Focalizare (Luminează în verde.) (P133)

Focalizare (În condiţii de iluminare slabă) (P133)

Conectat la Wi-Fi

Histogram (Histogramă) (P44)

13.

Altele

Nume*

3

(P187)

Numărul de zile care au trecut de la data plecării*

4

(P62)

Vârstă*

3

(P187)

Locaţie*

4

(P62)

Data şi ora curentă/Setarea destinaţiei de călătorie*

4

:

(P61)

Exponometru (P85)

Afişare distanţă focală (P196)

Step zoom (Transfocare graduală) (P196)

Zonă de focalizare automată (P133 , 141)

Ţintă de măsurare în punct (P160)

Temporizator *

5

(P170)

Afişare nivel microfon (P216)

Mod fără sunet (P181)

Blocare focalizare automată (P154)

Mod de măsurare (P51 , 160)

Comutare program (P85)

Valoare apertură (P38)

Timp de expunere (P38)

Valoare de compensare a expunerii (P156)

Luminozitate (P77 , 110)

Asistenţa de expunere manuală

(P90)

Sensibilitate ISO (P157)

Ghid de utilizare a selectorului (P41)

Încadrare balans de alb (P126)

Reglarea fină a balansului de alb

(P125)

Filă tactilă (P49)

Culoare (P77)

Numărul de imagini

înregistrabile*

6

(P28)

Timp de înregistrare disponibil*

1, 6

(P28)

Transfocare digitală (P197)

Declanşator tactil (P50)

Expunere automată tactilă (P51)

Peaking (Maxim) (P153)

În modul Self Shot

(Autoportret) (P80)

Buton funcţional (P60)

Culoare (P77)

Funcţie de control al defocalizării (P76 , 110)

Luminozitate (P77 , 110)

Tip de defocalizare [Miniature

Effect] (Efect miniatură) (P115)

Pată de culoare (P117)

Poziţia sursei de lumină

(P118)

Ajustarea efectului (filtrului) de imagine (P110 , 121)

Setarea efectului (filtrului) de imagine (P121)

Balans de alb (P123)

*1 m: minut, s: secundă

*2 Disponibil numai când este montat un obiectiv compatibil cu funcţia stabilizator.

*3 Se afişează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă aţi setat [Profile Setup]

(Configurare profil).

*4 Această indicaţie este afişată timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului şi după trecerea din modul redare în modul înregistrare.

*5 Aceasta este afişată în timpul numărării inverse.

*6 Este posibilă comutarea afişării între numărul de imagini înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil cu setarea [Remaining Disp.] (Afişare timp rămas) din meniul [Custom] (Personalizare).

319

13.

Altele

În redare

Indicator acumulator (P21)

Număr imagine/Număr total de imagini

Conectat la Wi-Fi

Număr imagini de grup

Durată de înregistrare imagine video*

1

(P219)

Mod Playback (Redare) (P229)

Imagine protejată (P246)

Număr de tipăriri (P244)

Afişaj cu informaţii de locaţie (P230)

Favorite (P243)

Pictogramă de interdicţie a deconectării cablului (P312)

Redare imagini video (P219)

Redare panoramă (P96)

Redare continuă grup imagini

în rafală (P223)

Redare continuă grup imagini [Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs) (P223)

Redare continuă grup Stop Motion Animation

(Animaţie cadru cu cadru) (P223)

Imprimare cu indicaţie text (P234)

Timp de redare scurs*

1

(P219)

Pictogramă Clear Retouch

(Retuşare clară) finalizată (P231)

Pictogramă pentru procesul curent de regăsire a informaţiilor (P324)

Redare (imagini video) (P219)

Numărul de zile care au trecut de la data plecării (P62)

Încărcare (Wi-Fi) (P279)

Sub Meniu (P224)

Silent Mode (Mod fără sunet) (P181)

Vârstă (P185 , 187)

Redare multiplă (P221)

Ştergere (P225)

Nume*

2

(P185 , 187)

Locaţie*

2

(P62)

Titlu*

2

(P233)

Informaţii de înregistrare*

3

Rezoluţie imagine/Raport dimensiuni (P127)

Format de înregistrare/Calitate

înregistrare (P208)

Snap Movie (Film instantaneu) (P212)

Quality (Calitate) (P128)

320

13.

Altele

În redare

Afişare detaliată a informaţiilor

Informaţii de înregistrare

Data şi ora înregistrată/Fus orar (P61)

Control inteligent al domeniului dinamic*

3

(P129)

HDR*

4

(P130) /iHDR*

4

(P75)

Rezoluţie imagine/Raport dimensiuni (P127)

Rezoluţie inteligentă (P129)

Quality (Calitate) (P128)

Compensare umbre*

4

(P131)

Spaţiu de culoare*

4

(P132)

Număr folder/fişier*

3

(P309)

Afişarea histogramei

Histogram (Histogramă) (P46)

Număr imagine/Număr total de imagini

Informaţii de înregistrare*

3

Număr folder/fişier*

3

(P309)

*1 m: minut, s: secundă

*2 Se afişează în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locaţie), [Name] (Nume) ([Baby1] (Bebeluş1)/[Baby2]

(Bebeluş2), [Name] (Nume) ([Face Recog.] (Recunoaşterea feţei)).

*3 Nu este afişată pentru imagini video înregistrate în [AVCHD].

*4 Nu se afişează pentru imagini video.

321

13.

Altele

Afişare mesaj

În unele cazuri se vor afişa mesaje de confirmare sau de eroare pe ecran.

Mesajele importante sunt descrise mai jos, ca exemple.

[This picture is protected] (Această imagine este protejată)

După anularea setării de protejare, ştergeţi imaginea. (P246)

[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi şterse)/

[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu poate fi ştearsă)

Această funcţie se poate utiliza numai cu imagini compatibile cu standardul DCF.

Efectuaţi formatarea (P27) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.

[Cannot be set on this picture] (Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)

• Funcţiile [Title Edit] (Editare titlu), [Text Stamp] (Imprimare text) sau [Print Set] (Setare tipărire) nu pot fi setate dacă imaginile nu sunt bazate pe standardul DCF.

[Memory Card Error

Format this card?] (Eroare de card de memorie. Formataţi cardul?)

• Acesta este un format care nu poate fi utilizat cu aparatul.

Introduceţi un card diferit.

Formataţi din nou cardul cu camera după ce aţi salvat datele necesare pe un PC etc. (P27)

Datele vor fi şterse.

[Lens not found, or shoot w/o lens in Custom menu is set to off.]

(Obiectivul nu a fost găsit sau înregistrarea fără obiectiv în meniul Custom

(Personalizare) este dezactivată.)

• Când utilizaţi un adaptor de montare pentru obiectiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R: opţional), setaţi [Shoot w/o Lens] (Înregistrare fără obiectiv) (P30) la [ON] (Activare) în meniul [Custom]

(Personalizare).

[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.]

(Obiectivul nu este ataşat corespunzător. Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului cu obiectivul ataşat.)

Detaşaţi obiectivul o dată şi apoi ataşaţi-l din nou apăsând butonul de detaşare a obiectivului. (P30)

Porniţi aparatul din nou şi, dacă acest mesaj este afişat în continuare, contactaţi distribuitorul.

[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.]

(Ataşarea obiectivului a eşuat. Asiguraţi-vă că obiectivul este ataşat corespunzător.)

• Detaşaţi obiectivul de la corpul camerei şi ştergeţi cu grijă contactele obiectivului şi ale corpului camerei cu ajutorul unui beţişor cu vată uscat.

Ataşaţi obiectivul, porniţi aparatul din nou şi, dacă acest mesaj este afişat în continuare, contactaţi distribuitorul.

[Lens not detected. Please turn camera on again.]

(Obiectivul nu este detectat. Porniţi din nou camera.)

• Acest mesaj este afişat când obiectul nu mai funcţionează normal, deoarece este apăsat cu mâna etc.

Opriţi şi porniţi din nou camera. Dacă mesajul persistă, contactaţi distribuitorul sau Panasonic.

322

13.

Altele

[Memory Card Error] (Eroare card de memorie)/[This memory card cannot be used]

(Acest card de memorie nu poate fi utilizat)

• Vă rugăm utilizaţi un card compatibil cu acest aparat. (P18)

[Insert SD card again] (Introduceţi cardul SD din nou)/

[Try another card] (Încercaţi un alt card)

S-a produs o eroare la accesarea cardului

Introduceţi din nou cardul.

Introduceţi un card diferit.

[Read Error/Write Error

Please check the card] (Eroare citire/Eroare scriere. Vă rugăm verificaţi cardul)

• A avut loc o eroare la citirea sau scrierea datelor.

Scoateţi cardul după oprirea camerei. Introduceţi cardul din nou, porniţi aparatul şi reîncercaţi citirea sau scrierea datelor.

Cardul poate fi deteriorat.

Introduceţi un card diferit.

[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card.] (Înregistrarea nu poate fi efectuată din cauza unor date cu format incompatibil (NTSC/PAL) pe acest card.)

Efectuaţi formatarea (P27) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.

Introduceţi un card diferit.

[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]

(Înregistrarea imaginilor video a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)

• Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză „Clasa 4” sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.

• În cazul opririi, chiar şi după utilizarea unui card de „Clasă 4” sau superioară, viteza de scriere a datelor s-a redus, deci se recomandă efectuarea unei copii de rezervă şi apoi formatarea (P27) . În funcţie de tipul cardului, înregistrarea imaginilor video se poate întrerupe.

[A folder cannot be created] (Nu poate fi creat un folder)

• Folderul nu poate fi creat deoarece nu mai există numere de foldere care să poată fi utilizate.

Efectuaţi formatarea cardului pe acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.

(P27)

Dacă executaţi [No.Reset] (Resetare nr.) în meniul [Setup] (Configurare) după formatare, numărul de folder este resetat la 100. (P67)

[Recording stopped due to overheating. (Înregistrarea s-a oprit din cauza supraîncălzirii)

Please wait for the camera to cool down.] (Înregistrarea s-a oprit din cauza supraîncălzirii.

Aşteptaţi răcirea camerei.)/ [The Wi-Fi connection will be terminated due to overheating.

Please wait for the camera to cool down.] (Conexiunea Wi-Fi a fost suprimată din cauza supraîncălzirii. Aşteptaţi răcirea camerei.)/[Temporarily disabled. Please wait for the camera to cool down.] (Temporar dezactivată. Aşteptaţi răcirea camerei.)

• Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiţii cauzează supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricţii pentru protejarea camerei. Aşteptaţi până la răcirea camerei.

Înregistrarea continuă, înregistrarea de imagini video şi conexiunea Wi-Fi vor fi dezactivate temporar.

În cazul în care continuaţi înregistrarea chiar şi atunci când va fi afişat un mesaj, iar camera se va opri automat.

luminează intermitent pe ecran,

323

13.

Altele

[Picture is displayed for 16:9 TV]/[Picture is displayed for 4:3 TV]

(Fotografia este afişată pentru TV cu format al imaginilor de 16:9/Fotografia este afişată pentru TV cu format al imaginilor de 4:3)

Selectaţi [TV Aspect] (Raport dimensiuni TV) în cadrul meniului [Setup] (Configurare) pentru a modifica raportul dimensiunilor TV. (P65)

Acest mesaj apare de asemenea când cablul de conexiune USB este conectat doar la cameră.

În acest caz, conectaţi celălalt capăt al cablului de conexiune USB la un PC sau o imprimantă.

(P308 , 311)

[Editing operation cannot proceed as information processing is ongoing.]

(Operaţia de editare nu poate fi efectuată deoarece încă sunt procesate informaţiile.)

(

Dacă există mai multe fişiere de imagine, pictograma pentru recuperare de informaţii în curs

sau ) poate fi afişată pentru mult timp pe ecranul de redare. În acest interval, nu este posibilă utilizarea anumitor elemente din meniul [Playback] (Redare).

Dacă acest aparat este oprit în timpul achiziţiei de informaţii, doar imaginile care au achiziţionat deja informaţiile sunt salvate ca grup.

Când porniţi din nou aparatul, recuperarea informaţiilor va reîncepe din acelaşi punct.

[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)

• Utilizaţi un acumulator original Panasonic. Dacă acest mesaj este afişat când utilizaţi un acumulator original Panasonic, contactaţi distribuitorul sau Panasonic.

Dacă borna bateriei este murdară, curăţaţi-o şi eliminaţi toate obiectele.

[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]

(Conectarea la punctul de acces wireless a eşuat/Conexiune eşuată/Nu a fost găsită nicio destinaţie)

• Verificaţi următoarele aspecte referitoare la punctul de acces wireless.

Informaţiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greşite.

Verificaţi tipul de autentificare, tipul de criptare şi cheia de criptare. (P289)

Alimentarea punctului de acces wireless nu este pornită.

Setarea punctului de acces wireless nu este suportată de acest aparat.

Verificaţi setarea reţelei de destinaţie.

Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.

Verificaţi celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless şi dispozitivele care utilizează banda de 2,4 GHz.

[No picture to send] (Nu este disponibilă nicio imagine pentru trimitere)

Acest mesaj este afişat când nu există nicio imagine care trebuie transmisă din cauza restricţiilor de destinaţie. Verificaţi formatul de fişier al imaginii care trebuie trimisă. (P293)

[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer stopped.]

(Conexiune eşuată. Încercaţi din nou peste câteva minute.)/(Reţea deconectată. Transfer oprit.)

Undele radio ale punctului de acces wireless devin mai slabe.

Efectuaţi conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.

Nu este primit niciun răspuns de la server sau a fost depăşit timpul de procesare a comunicării.

Încercaţi din nou mai târziu.

În funcţie de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea perioadei de timp specificate.

Restabiliţi conexiunea.

324

13.

Altele

[Upload to the Cloud Folder is available after Cloud Sync settings have been set up on downloadable devices such as PCs or smartphones.] (Încărcarea în folderul cloud este disponibilă după ce setările de sincronizare în cloud a fost configurate pe dispozitivele care pot fi descărcate precum PC-urile sau smartphone-urile.)

Dispozitivele care descarcă imagini dintr-un folder cloud nu sunt înregistrate.

Efectuaţi setarea de sincronizare în cloud. Configuraţi setările pe un PC cu „PHOTOfunSTUDIO” sau pe un smartphone cu „Image App”.

Consultaţi P280 pentru detalii despre [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud).

[Connection failed] (Conexiune eşuată)

Verificaţi următoarele aspecte referitoare la smartphone-urile pe care intenţionaţi să le conectaţi.

Smarthone-ul nu funcţionează.

Modificaţi punctul de acces pentru a vă conecta la setările Wi-Fi de smartphone ale acestei camere.

Când nu există spaţiu liber pe smartphone.

[Login failed. Please check Login ID and Password.]

(Conectare eşuată. Vă rugăm să verificaţi ID-ul şi parola de conectare.)

• ID-ul de conectare sau parola pentru „LUMIX CLUB” nu este corectă.

Vă rugăm să îl introduceţi din nou.

Dacă aţi uitat ID-ul de conectare sau parola, există informaţii pe ecranul de conectare al site-ului web „LUMIX CLUB”.

[Some files cannot be sent because of destination limit]/[Transfer completed.

(Unele fişiere nu pot fi trimise din cauza limitei de destinaţie/Transfer finalizat)

Some files are left because of destination limit.] (Anumite fişiere sunt excluse din cauza limitei de destinaţie.)

Verificaţi formatul de fişier al imaginii care trebuie trimisă. (P293)

Trimiterea imaginilor video poate eşua dacă dimensiunea fişierului este prea mare.

Divizaţi imaginea video utilizând [Video Divide] (Divizare video). (P237)

[Unavailable. Please set Login settings on LUMIX CLUB web site.]

(Indisponibil. Vă rugăm să setaţi setările de conectare la site-ul web LUMIX CLUB.)

• Conectaţi-vă la „LUMIX CLUB” de la smartphone sau PC şi setaţi detaliile de conectare ale serviciului web de destinaţie.

[Both picture and video sharing service cannot be selected together]

(Serviciile de partajare imagine şi video nu pot fi selectate împreună)

• Serviciile web concepute doar pentru imagini statice şi serviciile web concepute doar pentru imagini video nu pot fi selectate simultan.

Deselectaţi unul dintre servicii.

[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.]

(Nu se poate obţine adresa IP. Vă rugăm să setaţi setarea de adresă IP a AP wireless la DHCP.)

Activaţi setările DHCP ale adresei IP ale punctelor de acces wireless conectate.

[Cannot connect to server] (Nu poate fi realizată conexiunea la server)

Dacă este afişat un mesaj care vă solicită actualizarea certificatului rădăcină, trebuie să fiţi de acord cu actualizarea certificatului rădăcină.

325

13.

Altele

Listă de meniuri

[Rec] (Înregistrare) P326

[Setup] (Configurare) P332

[Motion Picture]

(Imagine video) P329

[Playback] (Redare) P334

[Custom] (Personalizare) P330

• [Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări de filtrare), [Focus Mode] (Mod de focalizare),

[Metering Mode] (Mod măsurare), [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic), [i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă) şi [Digital Zoom] (Transfocare digitală) sunt comune atât pentru meniul [Rec]

(Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture] (Imagine video).

Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri se va reflecta în celălalt meniu.

[Rec] (Înregistrare)

[Photo Style]

(Stil foto)

Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriţi să-l înregistraţi.

Puteţi ajusta culoarea şi calitatea imaginii pentru efecte.

P119

[Filter Settings]

(Setări filtru)

[Aspect Ratio]

(Raport dimensiuni)

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

[Quality] (Calitate)

[Sensitivity]

(Sensibilitate)

[Focus Mode]

(Mod focalizare)

[Metering Mode]

(Mod măsurare)

[Burst Rate]

(Rată rafală)

Modificaţi setările pentru efectele de imagine (filtrele).

Setează raportul dimensiunilor imaginii.

Setaţi numărul de pixeli.

Setaţi rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.

P128

Acest mod vă permite setarea sensibilităţii la lumină

(sensibilitate ISO).

P157

Setează modul de focalizare.

Setează metoda de măsurare a luminii pentru măsurarea luminozităţii.

Setează viteza de rafală pentru înregistrarea rafală.

P121

P127

P127

P135

P160

P164

[Auto Bracket]

(Încadrare automată)

Setează înregistrarea individuală/în rafală, domeniul de compensare şi ordinea de înregistrare pentru înregistrarea Auto

Bracket (Încadrare automată).

P167

[Self Timer]

(Temporizator)

[i.Dynamic]

(Control inteligent al domeniului dinamic)

[i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă)

[iHandheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)

Setează modul de funcţionare a temporizatorului.

Ajustează contrastul şi expunerea.

Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o claritate mai bună.

Imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală şi sintetizate într-o singură imagine.

P170

P129

P129

P74

326

13.

Altele

[iHDR]

[HDR]

[Multi Exp.]

(Expunere multiplă)

[Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs)

Când există, de exemplu, un contrast puternic între fundal şi subiect, se înregistrează mai multe imagini statice cu expuneri diferite, care se combină pentru a crea o singură imagine statică cu gradaţie bogată.

Puteţi combine 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradaţie bogată.

P75

P130

Oferă un efect similar cu expunerea multiplă.

(de până la 4 ori echivalentul unei imagini individuale)

Puteţi seta durata de începere a înregistrării, intervalul de

înregistrare şi numărul de imagini şi înregistraţi automat subiecţi precum animale sau plante pe măsura trecerii timpului.

P179

P172

[Stop Motion

Animation] (Animaţie cadru cu cadru)

O imagine cadru cu cadru este creată prin divizarea imaginilor.

P175

[Panorama Direction]

(Direcţie panoramă)

Setarea direcţiei de înregistrare pentru Modul [Panorama Shot]

(Înregistrare panoramică)

[Shutter Type]

(Tip declanşator)

Aceasta permite selectarea modalităţii de realizare a imaginilor: cu declanşatorul de tip Electronic Front Curtain (cortină electronică frontală) sau cu declanşatorul electronic.

Setează modul de funcţionare a bliţului.

[Flash] (Bliţ)

[Red-Eye Removal]

(Eliminare efect de ochi roşii)

Detectează automat efectul de ochi roşii cauzat de bliţ şi corectează datele de imagine corespunzător.

P94

P161

P201

P201

[ISO Limit Set]

(Setare limită ISO)

[ISO Increments]

(Incrementuri ISO)

[Extended ISO]

(ISO extins)

Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau , o sensibilitate ISO optimă este setată cu valoarea selectată ca o limită superioară.

Valorile setărilor de sensibilitate ISO se modifică în trepte de

1/3 EV sau 1 EV.

Sensibilitatea ISO poate fi setată la minimum [ISO100].

[Long Shtr NR]

(Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt)

Puteţi elimina zgomotul cauzat înregistrând cu un timp de expunere mai mare.

P158

P159

P159

P131

[Shading Comp.]

(Compensare umbră)

Dacă zona periferică a ecranului se întunecă din cauza caracteristicilor obiectivului, luminozitatea din această zonă va fi corectată.

[Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extra)

Când numărul de pixeli este setat la orice în afară de [L], efectul

Tele este amplificat fără degradarea calităţii imaginii.

P131

P193

327

13.

Altele

[Digital Zoom]

(Transfocare digitală)

[Color Space]

(Spaţiu de culoare)

[Stabilizer]

(Stabilizator)

[Face Recog.]

(Recunoaştere faţă)

[Profile Setup]

(Configurare profil)

Amplifică efectul Tele.

Cu cât nivelul de grosisment este mai mare, cu atât mai mult se degradează calitatea imaginii.

Setaţi această funcţie atunci când doriţi să rectificaţi reproducerea culorii imaginilor înregistrate pe un PC, imprimantă etc.

Când sunt depistate trepidaţii în timpul înregistrării, camera le corectează automat.

Setează automat focalizarea şi expunerea, stabilind o prioritate pentru feţele înregistrate.

Dacă setaţi numele şi data naşterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie în avans, puteţi înregistra numele şi vârsta în luni şi ani pe imagini.

P195

P132

P190

P182

P187

328

13.

Altele

[Motion Picture] (Imagine video)

[Photo Style]

(Stil foto)

Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriţi să-l înregistraţi.

Puteţi ajusta culoarea şi calitatea imaginii pentru efecte.

[Filter Settings]

(Setări filtru)

[Snap Movie]

(Film instantaneu)

[Rec Format]

(Format înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

[Focus Mode]

(Mod focalizare)

[Picture Mode]

(Mod imagine)

[Continuous AF]

(Focalizare automată continuă)

[Metering Mode]

(Mod măsurare)

[i.Dynamic]

(Control inteligent al domeniului dinamic)

[i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă)

[Ex. Tele Conv.]

(Conversie tele extra)

Modificaţi setările pentru efectele de imagine (filtrele).

Puteţi specifica în avans timpul de înregistrare şi puteţi

înregistra imagini video ca şi cum aţi realiza capturi.

Setează formatul fişierului pentru imaginile video pe care le

înregistraţi.

Este configurată calitatea pentru imaginile video.

Setează modul de focalizare.

Setează metoda de înregistrare pentru imagini video în timpul

înregistrării de imagini video.

Continuă să focalizeze subiectul pentru care a fost obţinută focalizarea.

Setează metoda de măsurare a luminii pentru măsurarea luminozităţii.

Ajustează contrastul şi expunerea.

Înregistrează imaginile cu contururi mai accentuate şi o claritate mai bună.

Amplifică efectul Tele.

[Digital Zoom]

(Transfocare digitală)

[Flkr Decrease]

(Reducere licărire)

[Mic Level Disp.]

(Afişare nivel microfon)

[Mic Level Adj.]

(Ajustare nivel microfon)

[Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)

Amplifică efectul Tele.

Cu cât nivelul de grosisment este mai mare, cu atât mai mult se degradează calitatea imaginii.

Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar în imaginile video.

Setaţi dacă doriţi ca nivelul microfonului să fie afişat pe ecran sau nu.

Ajustaţi nivelul intrării sunetului la 4 niveluri diferite.

Reduce eficient zgomotul creat de vânt, dacă acesta este prezent la înregistrarea sunetelor.

P119

P121

P212

P208

P208

P135

P211

P210

P160

P129

P129

P193

P195

P215

P216

P216

P216

329

13.

Altele

[Custom] (Personalizare)

[Silent Mode]

(Mod fără sunet)

Dezactivează imediat sunetele operaţionale şi indicatoarele luminoase.

Buton [AF/AE Lock]

(Blocare AF/AE)

[Half Press Release]

(Deblocare la apăsarea pe jumătate)

[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)

[MF Assist] (Asistenţă

MF)

[MF Assist Display]

(Afişaj asistenţă MF)

Setează conţinutul fix pentru focalizare şi expunere când blocarea AF/AE este activată.

Obturatorul se va declanşa imediat când butonul declanşator este apăsat la jumătate.

Grăbeşte focalizarea atunci când apăsaţi pe butonul declanşator.

[Pinpoint AF Time]

(Timp focalizare automată punct de focalizare)

[Pinpoint AF Display]

(Afişaj focalizare automată punct de focalizare)

Setează timpul pentru care ecranul este mărit când butonul declanşator este apăsat pe jumătate cu modul Auto Focus

(Focalizare automată) setat la .

Controlează afişarea ecranului de asistenţă care apare când modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat la

într-o fereastră sau un ecran complet.

[AF Assist Lamp]

(Lampă de asistare focalizare automată)

[AF+MF]

Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, facilitând focalizarea atunci când se înregistrează în condiţii de iluminare slabă.

[Focus/Release Priority]

(Prioritate focalizare/ deblocare)

Va seta astfel încât să nu fie realizată nicio fotografie atunci când nu este focalizată.

Puteţi seta focalizarea manual, după finalizarea focalizării automate.

Setează metoda de afişare a asistenţei MF (ecran mărit).

[MF Guide] (Ghid focalizare manuală)

[Peaking] (Maxim)

[Histogram]

(Histogramă)

[Guide Line]

(Linie de ghidare)

Setează dacă asistenţa MF (ecranul mărit) va apărea într-un afişaj cu ecran cu ferestre sau într-un afişaj cu ecran complet.

Când setaţi focalizarea manual, este afişat un ghid de focalizare manuală care vă permite să verificaţi direcţia pentru focalizare.

Porţiunile focalizate sunt evidenţiate atunci când focalizarea este ajustată manual.

Această opţiune vă permite să setaţi afişarea sau nu a histogramei.

Această opţiune va seta şablonul liniilor de ghidare afişate în momentul realizării fotografiei.

P181

P154

P145

P145

P143

P143

P146

P147

P147

P152

P149

P153

P153

P44

P44

330

13.

Altele

[Highlight]

(Evidenţiere)

[Zebra Pattern]

(Model zebră)

[Monochrome Live View]

(Vizualizare monocromă în timp real)

Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate, o zonă de saturaţie albă apare luminând intermitent în alb şi negru.

Indică părţile care pot fi estompate prin supraexpunere printrun model zebră.

Puteţi afişa ecranul de înregistrare cu alb şi negru.

[Constant Preview]

(Previzualizare constantă)

[Expo.Meter]

(Măsurare expunere)

[Dial Guide]

(Ghid selector)

[Rec Area]

(Zonă înregistrare)

Puteţi verifica efectele aperturii şi timpului de expunere ales pe ecranul de înregistrare din modul Expunere manuală.

Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu măsurarea expunerii.

Setaţi dacă vreţi să afişaţi sau nu ghidul de operare a selectorului.

Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginilor video şi statice.

În acest fel va fi comutată afişarea între numărul de imagini

înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil.

[Remaining Disp.]

(Afişare număr/timp rămas)

[Auto Review]

(Revizualizare automată)

Afişează o imagine imediat după ce este realizată.

[Fn Button Set]

(Setare buton Fn)

Puteţi aloca butonului de funcţii diferite funcţii de înregistrare sau de alte tipuri.

[Q.MENU] (Meniu rapid)

Comutaţi metoda de setare a meniului rapid.

[iA Button Switch]

(Comutator iA)

(

Este posibilă setarea modului în care butonul pentru comutarea la modul Intelligent Auto (Automat inteligent)

sau ) va opera.

[Video Button]

(Buton video)

[Power Zoom Lens]

(Obiectiv cu zoom automat)

[Lens w/o Focus Ring]

(Obiectiv fără inel de focalizare)

[Self Shot]

(Autoportret)

[Touch Settings]

(Setări tactile)

[Touch Scroll]

(Bară de derulare tactilă)

[Menu Guide]

(Ghid meniu)

[Shoot w/o Lens]

(Înregistrare fără obiectiv)

Activează/dezactivează butonul de imagini video.

Setează operaţiile afişajului ecranului şi ale obiectivului atunci când utilizaţi un obiectiv interschimbabil compatibil cu zoom automat (zoom cu operare electrică).

Setează operarea focalizării manuale când se utilizează un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare.

Setează dacă modul autoportret va fi setat sau nu prin rotirea monitorului.

Activează/dezactivează operaţia de atingere.

Aceasta vă permite să setaţi viteza redării continue înainte sau

înapoi a imaginilor utilizând operarea prin atingere.

Setaţi ecranul care este afişat când selectorul de mod este setat la şi .

Setaţi dacă doriţi ca declanşatorul să poată fi eliberat când nu este ataşat niciun obiectiv la corpul principal.

P47

P188

P189

P91

P85

P41

P206

P29

P39

P59

P56

P71

P206

P196

P152

P81

P49

P217

P98

P30

331

13.

Altele

[Setup] (Configurare)

[Clock Set] (Setare ceas) Setarea datei şi a orei.

P33

[World Time]

(Fus orar)

[Travel Date]

(Data călătoriei)

[Wi-Fi]

[Beep] (Semnal sonor)

Setează ora pentru regiunea unde locuiţi şi destinaţia dumneavoastră de vacanţă.

Pot fi setate data de plecare şi data de revenire din călătorie, precum şi destinaţia de călătorie.

Configurează fiecare setare pentru funcţiile Wi-Fi.

Aceasta permite setarea volumului pentru sunetul electronic şi sunetul declanşatorului electronic.

Setaţi rata de cadre a ecranului de înregistrare

(ecran Live View (Vizualizare live)).

P61

P62

P296

P63

[Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real)

[Monitor Display]

(Afişare ecran)

[Monitor Luminance]

(Luminanţă ecran)

[Economy]

(Economisire energie)

[USB Mode] (Mod USB)

Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru a ecranului.

Setează luminozitatea ecranului în conformitate cu lumina ambiantă.

Aparatul poate fi configurat pentru prevenirea consumului inutil al bateriei.

Setează metoda de comunicare pentru conexiuni cu ajutorului cablului de conexiune USB (furnizat).

Astfel setaţi modul în care se conectează aparatul la un televizor etc.

Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru fiecare meniu.

P63

P63

P64

P64

P65

[TV Connection]

(Conexiuni televizor)

[Menu Resume]

(Reluare meniu)

P65

P66

[Menu Background]

(Fundal meniu)

[Menu Information]

(Informaţii meniu)

[Language] (Limbă)

[Version Disp.]

(Afişare versiune)

Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.

P66

Descrierile elementelor de meniu sau ale setărilor acestora sunt afişate pe ecranul de meniuri.

Setaţi limba afişată pe ecran.

P66

P67

Această funcţie permite vizualizarea versiunilor de firmware ale camerei şi ale obiectivului.

P67

[Exposure Comp. Reset]

(Resetare compensare

expunere)

O valoare de expunere poate fi resetată când modul de

înregistrare este modificat sau când camera este oprită.

P67

332

13.

Altele

[Self Timer Auto Off]

(Oprire automată temporizator)

[No.Reset]

(Resetare număr)

[Reset]

(Resetare)

[Reset Wi-Fi Settings]

(Resetare setări Wi-Fi)

[Pixel Refresh]

(Reîmprospătare pixeli)

[Sensor Cleaning]

(Curăţare senzor)

[Format] (Formatare)

Setează anularea sau nu a temporizatorului automat la oprirea acestui aparat.

Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.

Setările de meniu de înregistrare sau configurare/personalizare sunt resetate la implicit.

Resetează toate setările din meniul [Wi-Fi] la valorile implicite din fabrică.

(Excluzând [LUMIX CLUB])

Aceasta va efectua optimizarea dispozitivului de imagistică şi a procesării de imagine.

Funcţia de reducere praf elimină impurităţile şi praful care s-au depus pe partea frontală a dispozitivului de imagistică.

Cardul este formatat.

P67

P67

P67

P68

P68

P68

P27

333

13.

Altele

[Playback] (Redare)

[2D/3D Settings]

(Setări 2D/3D)

Comută metoda de redare pentru imagini 3D.

[Slide Show]

(Diaporamă)

[Playback Mode]

(Mod de redare)

[Location Logging]

(Înregistrare locaţie)

[Clear Retouch]

(Ştergere retuş)

[Title Edit]

(Editare titlu)

[Text Stamp]

(Imprimare text)

[Video Divide]

(Divizare video)

[Time Lapse Video]

(Imagine video cu timp scurs)

[Stop Motion Video]

(Imagine video cadru cu cadru)

Selectează tipul etc. imaginilor şi redă în ordine.

Selectează tipul etc. imaginilor şi redă doar anumite imagini.

Puteţi scrie informaţiile despre locaţie (latitudine şi longitudine) pe imagini trimise de pe un smartphone.

Puteţi şterge părţile inutile înregistrate pe imaginile realizate.

Introduceţi texte (comentarii) pe imaginile înregistrate.

Imprimă pe imaginile înregistrate data şi ora înregistrării, numele, destinaţia de călătorie, data călătoriei etc.

Divizează imaginea video înregistrată în două.

Creează o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).

Creează o imagine video dintr-un grup Stop Motion Animation

(Animaţie cadru cu cadru).

[Resize]

(Redimensionare)

Reducere rezoluţia imaginii (numărul de pixeli).

[Cropping] (Decupare)

Decupează imaginea înregistrată.

[Rotate] (Rotire)

Rotiţi imaginile manual în paşi de 90o .

[Rotate Disp.]

(Rotire afişaj)

[Favorite]

(Imagini favorite)

[Print Set]

(Setare tipărire)

Acest mod vă permite să afişaţi imagini rotite pe verticală dacă acestea au fost înregistrate ţinând camera vertical.

Pot fi adăugate marcaje la imagini, iar imaginile pot fi setate ca favorite.

Setează imaginile pentru tipărire şi numărul de tipăriri.

[Protect] (Protejare)

[Face Rec Edit]

(Editare înregistrare faţă)

[Picture Sort]

(Sortare imagini)

[Delete Confirmation]

(Confirmare ştergere)

Protejează imaginile pentru a preveni ştergerea accidentală.

Înlătură sau modifică informaţiile legate de identitatea personală.

Setează ordinea de afişare a imaginilor pe care le redaţi pe cameră.

Aceasta setează care opţiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi evidenţiată mai întâi când este afişat ecranul de confirmare pentru ştergerea unei imagini.

P227

P227

P229

P230

P231

P233

P234

P237

P238

P238

P239

P241

P242

P242

P243

P244

P246

P247

P247

P248

334

13.

Altele

Identificarea şi remedierea problemelor

Mai întâi încercaţi următoarele proceduri (P335 P348) .

Dacă problema nu este rezolvată, ar putea fi ameliorată selectând [Reset] (Resetare) (P67) din meniul [Setup] (Configurare).

Acumulatorul şi sursa de alimentare

Camera nu poate fi operată, deşi a fost pornită.

Camera se opreşte imediat după ce este pornită.

• Acumulatorul este epuizat.

J Încărcaţi acumulatorul.

• Dacă lăsaţi camera pornită, acumulatorul se va consuma.

J Opriţi camera frecvent utilizând modul [Economy] (Economisire energie) etc.

(P64)

Aparatul se opreşte automat.

[Economy] (Economisire energie) este activată. (P64)

Este activată operarea corelată cu sistemul VIERA Link?

J Dacă nu utilizaţi VIERA Link, setaţi [VIERA Link] la [OFF].

(P66)

Clapeta compartimentului de card/acumulator nu se închide.

Introduceţi acumulatorul până în capăt. (P25)

Acumulatorul se descarcă prea rapid.

• Utilizaţi o conexiune Wi-Fi o perioadă îndelungată?

Acumulatorul se poate descărca rapid când aparatul este conectat la Wi-Fi.

J Opriţi camera frecvent utilizând modul [Economy] (Economisire energie) etc. (P64)

Înregistrare

Aparatul se opreşte brusc în timpul înregistrării.

• Când o temperatură ambiantă ridicată, înregistrarea continuă sau alte condiţii cauzează supraîncălzirea camerei, apar următoarele restricţii pentru protejarea camerei. Aşteptaţi până la răcirea camerei.

Înregistrarea continuă, înregistrarea de imagini video şi conexiunea Wi-Fi vor fi dezactivate temporar.

În cazul în care continuaţi înregistrarea chiar şi atunci când va fi afişat un mesaj, iar camera se va opri automat.

luminează intermitent pe ecran,

335

13.

Altele

Realizarea imaginilor nu este posibilă.

Declanşatorul nu va opera imediat când butonul declanşator este apăsat.

• • Este focalizat subiectul?

J Opţiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom]

(Personalizare) este setată la [FOCUS] (Focalizare)? (P147)

Nu este realizată o fotografie până când subiectul nu este focalizat.

Fotografia realizată este albicioasă.

• Fotografia poate deveni albicioasă dacă obiectivul sau senzorul de imagine se murdăresc cu amprente sau substanţe similare.

J Dacă obiectivul este murdar, opriţi funcţionarea camerei şi ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale, uscată.

J Consultaţi P350 când senzorul de imagine se murdăreşte.

Imaginea înregistrată este prea luminoasă sau prea întunecată.

Verificaţi dacă expunerea este compensată corect.

Funcţia de blocare AE este (P154)

(P156) aplicată incorect?

Sunt realizate mai multe fotografii o dată.

• Anulaţi următoarele setări:

Burst (Rafală)/Auto Bracket (Încadrare automată)/

Încadrare balans de alb (P126)

Subiectul nu este focalizat corespunzător.

Subiectul nu se află în aria de focalizare a camerei .

Opţiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom]

(Personalizare) este setată la [RELEASE] (Deblocare)? (P147)

Funcţia de blocare AF este (P154) aplicată incorect?

a temporizatorului

(P38)

Au apărut vibraţii ale camerei sau subiectul se mişcă uşor. (P191)

(P163)

Imaginea înregistrată este neclară.

Stabilizatorul optic de imagine nu funcţionează.

• Timpul de expunere devine mai mare şi funcţia de stabilizator de imagine nu funcţionează atunci când fotografiile sunt realizate în locuri întunecate.

J Recomandăm ţinerea cu fermitate, cu ambele mâini, atunci când realizaţi imaginile. (P35)

J Atunci când realizaţi fotografii cu un timp de expunere ridicat, vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul (P170) .

Utilizaţi un obiectiv compatibil cu funcţia de stabilizare? (P16)

Când un obiect în mişcare este înregistrat cu declanşatorul electronic, este posibil ca subiectul să apară deformat în imagine. (P161)

Înregistrarea fotografiilor utilizând încadrarea de balans de alb nu este posibilă.

• Există memorie disponibilă pe card?

336

13.

Altele

Imaginea înregistrată prezintă granulaţii.

Apar zgomote pe imagine.

• Încercaţi următoarele:

J Realizaţi fotografii în locuri luminoase.

J Reduceţi sensibilitatea ISO. (P157)

J Măriţi setarea pentru [Noise Reduction] (Reducere zgomot) din [Photo Style] (Stil foto) sau reduceţi setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepţia [Noise Reduction] (Reducere zgomot). (P120)

J Setaţi [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mare) la [ON]

(Activare). (P131)

Aţi setat [Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P127) sau [Quality] (Calitate) (P128) prea jos?

Opţiunea [Digital Zoom] (Zoom digital) este setată? (P195)

În anumite condiţii de iluminare precum iluminare fluorescentă şi dispozitiv de iluminare LED pot apărea dungi sau licăriri.

• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera.

Acest fenomen nu indică o defecţiune.

• Realizaţi imagini cu declanşatorul electronic? (P161)

J Când se utilizează declanşatorul electronic, creşterea duratei de expunere poate reduce efectul de benzi orizontale.

Luminozitatea sau nuanţele imaginii înregistrate diferă de cele ale scenei reale.

Când înregistraţi într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de iluminare LED etc., reducerea timpului de expunere poate cauza uşoare schimbări de luminozitate şi culoare. Acestea sunt rezultatul caracteristicilor sursei de lumină şi nu indică o defecţiune.

La înregistrarea subiectelor în locaţii extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau luminozitatea ecranului se poate modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.

Sunt înregistrate puncte luminoase.

• Este posibil să existe pixeli defecţi în senzorul de imagine.

J Efectuaţi [Pixel Refresh] (Reîmprospătare pixeli) (P68) .

Subiectul nu poate fi blocat.

(Nu este posibilă urmărirea de focalizare automată)

• Setaţi zona de focalizare automată la culoarea distinctă a subiectului în cazul în care există o parte diferită de culoarea fundalului. (P140)

337

13.

Altele

Sunetul de operare este redus.

Degetul dumneavoastră acoperă difuzorul? (P13)

Înregistrarea cu modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică) este încheiată înainte de finalizare.

• Dacă deplasaţi camera prea lent, camera a presupus că mişcarea s-a oprit şi va încheia

înregistrarea imaginii video.

• Dacă nivelul de vibraţii în direcţia de înregistrare este ridicat în timpul deplasării camerei,

înregistrarea se va opri.

Imagini video

Înregistrarea imaginilor video nu este posibilă.

• Este posibil să nu puteţi înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului atunci când utilizaţi un card de mare capacitate.

Înregistrarea imaginilor video se întrerupe.

Utilizaţi un card SD cu o clasă de viteză „Clasa 4” sau o clasă superioară la înregistrarea filmelor.

Când se utilizează un card cu viteză redusă de scriere a datelor, este posibil ca înregistrarea imaginilor video să se oprească înainte de finalizare.

J Dacă se utilizează un card pe care s-au executat operaţii repetate de înregistrare şi ştergere, respectiv un card care a fost formatat pe un PC sau pe alt echipament, recomandăm realizarea unei copii de rezervă a datelor şi formatarea (P27) cardului la aparat.

Când înregistraţi o imagine video, este posibil ca ecranul să se înnegrească.

• Când înregistraţi o imagine video, este posibil ca ecranul să se înnegrească după o anumită perioadă pentru a reduce consumul acumulatorului, dar acest lucru nu va afecta imaginea video înregistrată.

Ecranul se poate stinge pentru moment sau aparatul poate înregistra zgomote.

În funcţie de mediul din momentul înregistrării imaginilor video, ecranul se poate stinge pentru un moment sau aparatul poate înregistra zgomote cauzate de electricitatea statică sau undele electromagnetice puternice (turnuri radio, linii de înaltă tensiune etc.).

În anumite condiţii de iluminare, precum iluminare fluorescentă sau dispozitiv de iluminare

LED, pot apărea dungi sau licăriri.

Subiectul apare distorsionat.

• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera.

Acest fenomen nu indică o defecţiune.

Când un subiect traversează foarte rapid imaginea, subiectul poate apărea uşor distorsionat.

• Când se constată licăriri sau dungi semnificative în condiţii de iluminare precum o sursă fluorescentă sau un dispozitiv de iluminare cu LED-uri, puteţi reduce licăririle sau dungile setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire) (P215) şi remediind timpul de expunere.

Timpul de expunere poate fi selectat dintre valorile [1/50], [1/60], [1/100] sau [1/120].

338

13.

Altele

În imagini video sunt înregistrate pocnete şi zgomote anormale.

Sunetul înregistrat are un volum foarte redus.

• La înregistrarea într-un mediu silenţios, în funcţie de obiectivul utilizat, sunetul acţiunilor de apertură şi focalizare se poate înregistra în imaginile video.

Operaţia de focalizare poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) (P210) .

• În timpul înregistrării imaginilor video, atingerea aperturii microfonului cu degetul poate reduce nivelul înregistrării audio sau sunetul nu va fi înregistrat deloc. De asemenea, acordaţi atenţie deoarece sunetul de operare a obiectivului poate fi uşor înregistrat în acest moment.

Obiectiv

Imaginea înregistrată este deformată, sau culori inexistente apar în jurul subiectului.

• În funcţie de obiectivul utilizat, imaginile pot părea uşor distorsionate sau se pot vedea culori în colţuri, în funcţie de factorul de transfocare, datorită caracteristicilor obiectivului.

De asemenea, părţile periferice ale imaginii pot părea deformate, deoarece perspectiva este accentuată la utilizarea unghiului larg. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Când obiectivul este ataşat la o altă cameră digitală, funcţia de stabilizare nu poate fi dezactivată sau nu este operaţională.

• Stabilizatorul optic de imagine al obiectivului interschimbabil

(H-FS12032/H-FS35100/ H-PS14042) funcţionează corect doar pe camere compatibile.

J Dacă utilizaţi camere digitale Panasonic mai vechi (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1), funcţia

[Stabilizer] (Stabilizator) în meniul de mod [Rec] nu poate fi setată la [OFF] (Dezactivare).

Este recomandată actualizarea versiunii de firmware a camerei digitale pe următorul site web.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/

(Acest site este doar în limba engleză.)

J La utilizarea acestui obiectiv cu alte mărci de camere digitale, funcţia de stabilizare optică a imaginii nu va fi operaţională.

(Din ianuarie 2015)

Pentru detalii, contactaţi compania respectivă.

Când obiectivul este ataşat la o altă cameră digitală, focalizarea manuală nu poate fi efectuată.

Puteţi utiliza focalizarea manuală cu obiectivul interschimbabil (H-FS12032) doar dacă modelul dumneavoastră este compatibil cu obiectivul.

Pentru detalii, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos:

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză.)

339

13.

Altele

Bliţ

Bliţul nu este activat.

• Este închis bliţul?

J Deschideţi bliţul. (P198)

Când se utilizează declanşatorul electronic, bliţul nu este activat. (P161)

J Setaţi [Shutter Type] (Tip declanşator) la [AUTO] sau [EFC].

Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), bliţul nu este activat. (P181) •

J Setaţi [Silent Mode] (Mod fără sunet) la [OFF] (Dezactivare).

Bliţul este activat de 2 ori.

• Bliţul este activat de 2 ori.

Intervalul dintre primul şi cel de-al doilea bliţ este mai mare atunci când funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (P201) este setată astfel încât subiectul nu trebuie să se mişte decât după activarea celui de-al doilea bliţ.

Monitor

Monitorul/vizorul se închide, deşi camera este pornită.

• Dacă nu sunt efectuate operaţii în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off]

(Dezactivare automată monitor) (P64) este activată, iar monitorul se stinge.

Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.

Verificaţi setarea [Monitor Luminance] (Luminanţă ecran).

Efectuaţi [Monitor Display] (Afişare ecran). (P63)

(P64)

Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica semnificativ pentru un scurt timp.

• Acest lucru are loc din cauza schimbării aperturii obiectivului atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, sau când luminozitatea subiectului se modifică. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

340

13.

Altele

Pe ecran apar puncte negre, roşii, albastre şi verzi.

• Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Aceşti pixeli nu afectează imaginea înregistrată.

Apar zgomote de imagine pe ecran.

În locuri întunecate, pot apărea granulaţii care menţin luminozitatea ecranului.

Redare

Imaginea care este redată nu este rotită sau este rotită şi afişată într-o direcţie neaşteptată.

• Puteţi afişa imaginile fără a fi rotite atunci când [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) la [OFF] (Dezactivare).

Puteţi roti imagini cu ajutorul funcţiei [Rotate] (Rotire). (P242)

(P242) este setat

Imaginea nu este redată.

Nu există imagini înregistrate.

Cardul este introdus?

Există o fotografie pe card?

Acesta este un folder sau o imagine care a fost procesată în PC?

În acest caz, nu poate fi redată cu acest aparat.

J Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat) pentru a scrie imagini de pe computer pe card.

• Aţi setat [Playback Mode] (Mod redare) pentru redare?

J Modificaţi la [Normal Play] (Redare normală). (P229)

341

13.

Altele

Numărul folderului şi numărul de fişier sunt afişate ca [—], iar ecranul se întunecă.

Imaginea este o imagine non-standard, a fost editată pe un calculator sau a fost înregistrată cu o cameră digitală de la un alt producător?

Aţi scos acumulatorul imediat după realizarea imaginii sau aţi realizat imaginea utilizând un acumulator cu o capacitate rămasă redusă?

J Pentru a şterge aceste imagini, realizaţi o copie de rezervă a datelor şi formataţi cardul.

(P27) .

Sunetul de redare sau operare se aude prea încet.

Difuzorul este acoperit? (P13)

Cu o căutare de calendar, imaginile sunt afişate în date diferite de datele efective în care au fost realizate fotografiile.

Ceasul camerei este setat corect? (P33)

Este posibil ca imaginile editate pe un PC sau imaginile realizate pe alte camere să fie afişate cu date diferite de datele la care au fost realizate, în modul de redare tip calendar.

Pe imaginea înregistrată apar pete albe rotunde, similare cu bulele de săpun.

• Dacă realizaţi o imagine cu bliţul într-o locaţie întunecată sau în interior, pe imagine pot apărea pete albe rotunde, determinate de reflexia particulelor de praf din aer. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Mesajul [Thumbnail is displayed] (Imagine miniaturală afişată) apare pe ecran.

Aceasta este o imagine miniaturală înregistrată cu un alt echipament?

În astfel de cazuri, aceste imagini pot fi afişate la o calitate redusă.

Partea roşie a imaginii înregistrate şi-a modificat culoarea la negru.

• Când se execută eliminarea efectului de ochi roşii ( roşie pot fi corectate la culoarea neagră.

sau ), părţile de culoare

J Se recomandă realizarea fotografiilor cu bliţul închis, modul bliţ setat la sau [Red-Eye Removal]

(Eliminare efect de ochi roşii) setată la [OFF] (Dezactivare). (P201)

Imaginile video înregistrate cu acest model nu pot fi redate la alte echipamente.

• Calitatea imaginilor sau calitatea sunetului imaginilor înregistrate poate fi deteriorată, chiar dacă acestea sunt redate cu dispozitive compatibile. De asemenea, informaţiile de înregistrare nu vor fi afişate corect.

342

13.

Altele

Funcţia Wi-Fi

Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi

Undele radio se întrerup.

Punctul de acces wireless nu este afişat.

„

Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi

• Utilizaţi în domeniul de comunicaţii al dispozitivului care urmează a se conecta.

Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc., care utilizează o frecvenţă de 2,4 GHz?

J Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizaţi-le la o distanţă suficientă faţă de dispozitiv.

Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibil să nu fie iniţiată conexiunea cu ul alt echipament sau să fie întreruptă.

(Este afişat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)

Dacă plasaţi camera pe o masă sau un raft din metal, undele radio pot fi afectate negativ.

În astfel de cazuri, nu puteţi stabili o conexiune. Îndepărtaţi camera de pe suprafaţa din metal.

„

Despre un punct de acces wireless

• Asiguraţi-vă că punctul de acces wireless care trebuie conectat se află în stare de funcţionare.

Este posibil ca aparatul să nu afişeze sau să se conecteze la un punct de acces wireless în funcţie de starea undelor radio.

J Deplasaţi această unitate mai aproape de punctul de acces wireless.

J Îndepărtaţi obstacolele dintre acest aparat şi punctul de acces wireless.

J Schimbaţi direcţia acestui aparat.

J Schimbaţi locaţia şi orientarea punctului de acces wireless.

J Efectuaţi [Manual Input] (Introducere manuală). (P289)

Este posibil să nu se afişeze chiar dacă undele radio există în funcţie de setarea punctului de acces wireless.

J Verificaţi setările punctului de acces wireless.

J Când SSID-ul de reţea al punctului de acces wireless este setat să nu difuzeze, este posibil ca punctul de acces wireless să nu fie detectat. Introduceţi SSID-ul de reţea pentru a începe conexiunea (P289) sau activaţi difuzarea SSID a punctului de acces wireless.

Tipurile de conexiune şi metodele de setare a securităţii diferă în funcţie de punctul de acces wireless. (Consultaţi instrucţiunile de operare ale punctului de acces wireless.)

Punctul de acces wireless comutabil de 5 GHz/2,4 GHz este conectat la un alt echipament care utilizează banda de 5 GHz?

J Se recomandă utilizarea unui punct de acces wireless care poate utiliza simultan

5 GHz/2,4 GHz. Nu se poate utiliza simultan cu această cameră dacă nu este compatibil.

Conectarea la un smartphone durează foarte mult.

• Conectarea ar putea dura mai mult, în funcţie de setarea pentru conexiune Wi-Fi a smartphone-ului, dar nu reprezintă o defecţiune.

343

13.

Altele

Acest aparat nu este afişat pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului.

Din meniul de setare Wi-Fi de la smartphone, dezactivaţi şi reactivaţi funcţia Wi-Fi.

Am uitat ID-ul de conectare sau parola pentru „LUMIX CLUB”.

• Verificaţi informaţiile din ecranul de conectare al „LUMIX CLUB”.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Nu am un punct de acces wireless la domiciliu, dar aş dori să efectuez înregistrarea utilizatorilor de service pentru „LUMIX CLUB”.

• Înregistrarea utilizatorilor de service pentru „LUMIX CLUB” nu este posibilă într-un mediu fără punct de acces wireless.

Nu pot trimite imaginile la dispozitivul AV.

• Trimiterea poate eşua în funcţie de starea de funcţionare a dispozitivului AV. De asemenea, trimiterea poate necesita oarecare timp.

Imaginile nu pot fi transmise la un PC.

• Dacă este activat un firewall al sistemului de operare, software-ului de securitate, conectarea la PC poate fi imposibilă.

Când încerc să configurez o conexiune Wi-Fi cu un calculator cu Windows 8, numele de utilizator şi parola nu sunt recunoscute, aşadar nu mă pot conecta la calculator.

• Unele versiuni de sistem de operare, inclusiv Windows 8, utilizează două tipuri de conturi: un cont local şi un cont Microsoft.

J Utilizaţi numele de utilizator şi parola pentru contul local.

Dacă nu aţi configurat un cont local, creaţi unul.

PC-ul nu este recunoscut când utilizez o conexiune Wi-Fi.

Camera nu poate fi conectată la PC/Windows printr-o conexiune Wi-Fi.

Numele implicit al grupului de lucru este setat la „WORKGROUP” (Grup de lucru).

Dacă aţi modificat numele grupului de lucru, computerul nu va fi recunoscut.

În [Change Workgroup Name] (Modificare nume grup de lucru) din [PC Connection] (Conexiune PC) din meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), modificaţi numele grupului de lucru la cel al computerului la care vă conectaţi. Consultaţi P296 pentru detalii.

Confirmaţi că numele de conectare şi parola sunt introduse corect.

Când ora sistemului computerului Mac sau Windows conectat la cameră diferă considerabil de cea a camerei, camera nu poate fi conectată în cazul anumitor sisteme de operare.

J Confirmaţi că [Clock Set] (Setare ceas) şi [World Time] (Fus orar) de pe cameră se potrivesc cu ora, data şi fusul orar de pe computerul Windows sau Mac. Când ambele setări diferă considerabil, potriviţi-le.

344

13.

Altele

Imaginile nu pot fi transmise la serviciul web.

Confirmaţi că informaţiile de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/adresă de e-mail/parolă) sunt corecte.

Este posibil ca serverul serviciului web sau reţeaua să fie suprasolicitate.

J Încercaţi din nou mai târziu.

J Verificaţi site-ul serviciului web la care trimiteţi imaginea.

Transmiterea imaginii la serviciul web necesită oarecare timp.

Dimensiunea imaginii este prea mare?

J Reduceţi rezoluţia imaginii la [Size] (Dimensiune) (P295) şi apoi trimiteţi.

J Transmiteţi după divizarea imaginii cu [Video Divide] (Divizare video) (P237) .

Transmiterea poate dura mai mult timp când distanţa faţă de punctul de acces wireless este mare.

J Transmiteţi mai aproape de punctul de acces wireless.

Imaginea care se presupune că a fost încărcată pe serviciul web nu se află acolo.

Este posibil ca încărcarea să nu fie finalizată când este deconectată în timpul transmiterii imaginii.

După încărcarea imaginii, poate dura un anumit timp până când imaginea va fi afişată pe serviciul web, în funcţie de starea serverului.

J Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.

Puteţi verifica starea de transmisie în setările legăturii serviciului web prin conectarea la „LUMIX CLUB”.

Aş dori să readuc imaginea din serviciul web în cameră.

• Imaginile din serviciul web nu pot fi salvate (descărcate) pe acest aparat.

J Nu ştergeţi imaginile încărcate şi efectuaţi o copie de rezervă a acestora.

Nu pot afişa sau şterge imaginile încărcate în serviciul web de acest aparat.

Imaginile încărcate în serviciul web nu pot fi afişate sau şterse cu acest aparat.

J Efectuaţi sarcina utilizând un smartphone sau un PC.

Transmiterea imaginilor eşuează la jumătate. Unele imagini nu pot fi transmise.

Imaginea nu poate fi transmisă când indicatorul acumulatorului luminează intermitent roşu.

Dimensiunea imaginii este prea mare?

J Reduceţi rezoluţia imaginii la [Size] (Dimensiune) (P295) şi apoi trimiteţi.

J Transmiteţi după divizarea imaginii cu [Video Divide] (Divizare video) (P237) .

Formatul de fişier al imaginii video care poate fi trimisă diferă în funcţie de destinaţie. (P293)

• Capacitatea sau numărul de imagini din serviciul web a atins nivelul maxim.

J Conectaţi-vă la „LUMIX CLUB” şi verificaţi starea de destinaţie a setărilor de legătură cu serviciul web.

ID-ul de conectare şi parola „LUMIX CLUB” au fost şterse după trimiterea camerei la reparaţie.

• Setările stocate în cameră pot fi şterse în funcţie de tipul de reparaţie.

J Efectuaţi întotdeauna o copie a setărilor importante.

345

13.

Altele

Am uitat parola pentru Wi-Fi.

• Executaţi [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) din meniul [Setup] (Configurare). (P68)

Totuşi, toate informaţiile pe care le-aţi setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) vor fi resetate. (excluzând [LUMIX CLUB])

TV, PC şi imprimantă

Imaginea nu apare pe televizor.

• Camera este conectată corect la televizor? (P301)

Setaţi modul de intrare al televizorului la modul de intrare externă.

Imaginea nu este complet afişată pe televizor.

Suprafeţele de afişare de pe ecranul televizorului diferă de cele ale monitorului camerei.

Verificaţi setarea [TV Aspect] (Raport dimensiuni TV). (P65)

În funcţie de modelul televizorului, imaginile pot fi extinse orizontal sau vertical, sau pot fi afişate cu marginile tăiate.

Imaginile video nu pot fi redate pe televizor.

• Încercaţi să redaţi imagini video direct prin introducerea cardului în slotul de card al televizortului?

J > Conectaţi camera la TV cu ajutorul cablului AV (opţional) sau cu cablul micro HDMI, apoi redaţi imaginile video cu camera. (P301)

Sunetul nu este redat de la difuzorul camerei.

Când cablul AV (opţional) sau cablul micro HDMI este conectat, camera nu redă niciun sunet.

VIERA Link nu funcţionează.

Este conectată în mod corespunzător cu ajutorul cablului micro HDMI? (P301)

[VIERA Link] de pe acest aparat este setată la [ON] (Activare)? (P66)

J În cazul în care canalul de intrare nu comută automat, utilizaţi telecomanda televizorului pentru a-l comuta.

J Verificaţi setarea VIERA Link la dispozitivul conectat.

J Opriţi şi apoi reporniţi aparatul.

J Setaţi [HDAVI Control] la [Off] (Dezactivare) de pe televizor, apoi setaţi din nou la [On] (Activare).

(Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului pentru detalii.)

Comunicaţia cu PC-ul nu este posibilă.

Camera este recunoscută corect de către PC?

J Setaţi [PC] în [USB Mode] (Mod USB).

(P65 , 308)

J Opriţi şi apoi reporniţi aparatul.

346

13.

Altele

Cardul nu este recunoscut de către PC.

Deconectaţi cablul de conexiune USB. Conectaţi-l din nou în timp ce cardul este introdus

în cameră.

Dacă sunt două sau mai multe terminale USB la un singur PC, încercaţi să conectaţi cablul de conexiune USB la un alt terminal USB.

Cardul nu este recunoscut de către PC.

(Se utilizează cardul de memorie SDXC.)

• Verificaţi dacă PC-ul dumneavoastră este compatibil cu cardurile de memorie SDXC.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

Este posibil ca un mesaj solicitând formatarea cardului să se afişeze la conectare, dar nu formataţi.

Dacă mesajul [Access] afişat pe monitor nu dispare, deconectaţi cablul de conexiune USB după oprirea aparatului.

Imaginile nu pot fi tipărite când camera este conectată la o imprimantă.

• Nu puteţi tipări fotografii cu imprimante care nu acceptă tehnologia PictBridge.

J Setaţi la [PictBridge(PTP)] în [USB Mode] (Mod USB). (P65 , 311)

Marginile fotografiei sunt decupate la tipărire.

Atunci când utilizaţi o imprimantă care are o funcţie de decupare sau de tipărire fără chenar, anulaţi funcţia respectivă înainte de tipărire.

(Consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)

Când apelaţi la un studio foto pentru tipărirea imaginilor, verificaţi dacă acesta poate tipări imagini cu raport 16:9.

Imaginea panoramică nu este tipărită corect.

Deoarece raportul dimensiunilor unei imagini panoramice diferă de imaginile normale, este posibil să nu fie întotdeauna tipărită corect.

J Utilizaţi o imprimantă care acceptă imagini panoramice.

(Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale imprimantei.)

J Vă recomandăm să utilizaţi software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVD (furnizat) pentru a ajusta dimensiunea imaginii statice la dimensiunea hârtiei pe care tipăriţi.

Altele

Declanşatorul rămâne închis când camera este oprită (inclusiv modul inactiv).

• În cazul în care camera este supusă la trepidaţii, declanşatorul se poate închide.

Acest fenomen nu indică o defecţiune. Nu introduceţi degetele în adaptorul de montare.

Pornirea camerei va determina redeschiderea declanşatorului.

Când scutur camera, aud un huruit de la obiectivul ataşat.

• În funcţie de obiectivul ataşat, se poate mişca în interior şi produce un sunet.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

347

13.

Altele

Camera emite un zgomot când este pornită.

• Acest zgomot este produs de operarea funcţiei de reducere a prafului (P350) ; acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Este emis un sunet din obiectiv.

Este un sunet al mişcării obiectivului sau operării diafragmei la pornirea sau la oprirea diafragmei, iar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

Sunetul determinat de reglarea automată a aperturii se aude când luminozitatea s-a modificat, de exemplu, datorită transfocării sau a mişcării camerei. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

A fost setată, din greşeală, o limbă neinteligibilă.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare), selectaţi pictograma de meniu [Setup] [ Configurare] şi apoi selectaţi pictograma pentru a seta limba dorită. (P67)

O parte din fotografie luminează intermitent în alb şi negru.

Aceasta este o funcţie de evidenţiere care arată zona saturată de culoare albă. (P47)

Când butonul declanşator este apăsat până la jumătate, uneori se aprinde un indicator roşu.

În locuri întunecate, indicatorul luminos de asistare a focalizării automate pentru a facilita focalizarea unui subiect

(P146) luminează roşu

Lampa de asistare a focalizării automate nu se aprinde.

[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată) este setată la [ON] (Activare)? (P146)

• Lampa de asistare AF nu se aprinde în locuri luminoase.

Camera se încălzeşte.

• Este posibil ca suprafaţa camerei şi partea din spate a monitorului să se încălzească în timpul utilizării. Acest lucru nu afectează performanţele sau calitatea fotografiilor realizate cu camera.

Ceasul este resetat.

• Dacă nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.

J Se va afişa mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setaţi ceasul); vă rugăm să resetaţi ceasul.

(P33)

Numerele de fişier nu sunt înregistrate consecutiv.

• Când efectuaţi o operaţie după efectuarea unei anumite acţiuni, fotografiile pot fi înregistrate în foldere cu numere diferite de cele utilizate înaintea operaţiei .

Numerele fişierelor sunt înregistrate cu numerele utilizate anterior.

• Dacă introduceţi sau eliminaţi bateria înainte de oprirea aparatului, numerele folderelor şi ale fişierelor aferente imaginilor înregistrate nu vor fi stocate în memorie. Când aparatul este repornit şi sunt realizate imagini, acestea pot fi stocate cu numere de fişiere care ar fi trebuit alocate imaginilor anterioare.

348

13.

Altele

Măsuri de precauţie la utilizare

Utilizare optimă a camerei

Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice

(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)

• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat pot suferi perturbaţii din cauza radiaţiei undelor electromagnetice.

Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.

Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create de difuzoare sau motoare mari.

Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea şi/sau sunetul. •

• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice şi nu mai funcţionează corespunzător, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional). Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ şi reporniţi aparatul.

Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.

• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile şi/sau sunetele pot fi afectate negativ.

Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile furnizate.

Dacă utilizaţi accesorii opţionale, utilizaţi doar cablurile furnizate cu acestea.

Nu prelungiţi cablurile sau firele.

Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe chimice volatile spre aparat.

Dacă aparatul este pulverizat cu astfel de substanţe, carcasa sa se poate deteriora iar finisajul se va distruge.

Nu lăsaţi produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult timp.

Ţineţi cardurile de credit şi alte elemente sensibile la magnetism la distanţă de porţiunea magnetică a camerei.

349

13.

Altele

Curăţare

Înainte de curăţarea camerei, scoateţi acumulatorul sau elementul de cuplare pentru curent continuu (opţional) sau scoateţi fişa de alimentare din priză. Apoi, ştergeţi camera cu o cârpă moale şi uscată.

• Când camera este foarte murdară, aceasta se poate şterge prin ştergere cu o cârpă uşor umezită, iar apoi cu o lavetă uscată.

Ştergeţi orice urme de murdărie sau praf de pe inelul de transfocare sau inelul de focalizare, cu o cârpă uscată.

Nu utilizaţi solvenţi ca benzină, diluanţi, alcool, detergent de bucătărie, pentru curăţarea camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior şi finisajul.

Când utilizaţi o lavetă tratată chimic, consultaţi instrucţiunile de folosire.

„

Despre murdăria de pe senzorul de imagine

Această cameră conţine un sistem de schimbare a obiectivului astfel încât poate pătrunde murdăria în interiorul acesteia în momentul schimbării obiectivului. În funcţie de condiţiile de înregistrare, murdăria de pe senzorul de imagine poate apărea pe imaginea înregistrată.

Pentru a preveni ataşarea murdăriei sau a prafului de componentele interne ale carcasei, evitaţi schimbarea obiectivului într-un mediu cu praf şi montaţi întotdeauna capacul corpului sau un obiectiv când depozitaţi camera.

Îndepărtaţi murdăria de pa capacul corpului camerei înainte de a-l monta.

Funcţia de reducere a prafului

Acest aparat are o funcţie de reducere a prafului care va permite suflarea prafului şi a impurităţilor depuse în faţa dispozitivului de imagistică.

Această funcţie va opera în mod automat atunci când camera este pornită, însă, dacă vedeţi praf, efectuaţi [Sensor Cleaning] (Curăţare senzor) (P68) în meniul [Setup] (Configurare).

Îndepărtarea murdăriei de pe senzorul de imagine

Senzorul de imagine este foarte precis şi delicat, deci fiţi siguri că respectaţi următoarele recomandări atunci când trebuie să-l curăţaţi dumneavoastră.

• Suflaţi praful de pe suprafaţa senzorului de imagine cu ajutorul unei perii disponibile în comerţ.

Fiţi atenţi să nu suflaţi prea tare.

Nu introduceţi peria în interiorul suportului pentru obiectiv.

Nu permiteţi periei să atingă senzorul de imagine deoarece acesta se poate zgâria.

Nu utilizaţi alte obiecte cu excepţia unei perii pentru a curăţa senzorul de imagine.

Dacă nu reuşiţi să îndepărtaţi murdăria sau praful cu ajutorul periei, consultaţi distribuitorul sau compania Panasonic.

350

13.

Altele

Despre ecran

Nu apăsaţi pe ecran cu forţă excesivă. Acest lucru poate duce la apariţia unor culori neuniforme pe ecran şi la defectarea acestuia.

Dacă atunci când porniţi camera, aceasta este rece, imaginea de pe ecran va fi puţin mai

întunecată decât de obicei. Cu toate acestea, pe măsură ce temperatura internă a camerei creşte, imaginea va reveni la luminozitatea normală.

La fabricarea ecranului s-a folosit o tehnologie de mare precizie. Totuşi, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roşii, albastre sau verzi).

Acest fenomen nu indică o defecţiune. Deşi componentele ecranului sunt produse cu tehnologie controlată de extrem de mare precizie, este posibil ca unii pixeli să fie inactivi sau întotdeauna aprinşi. Punctele nu vor fi înregistrate pe fotografii pe card.

Despre obiectiv

Nu apăsaţi lentila cu forţă excesivă.

Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la defectarea camerei. De asemenea, aveţi grijă când aşezaţi camera afară sau în apropierea unei ferestre.

Atunci când există praf (apă, ulei sau amprente, etc.) pe suprafaţa obiectivului, imaginea poate fi afectată. Ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale, uscată, înainte de a realiza fotografii.

Nu aşezaţi obiectivul cu faţa în jos. Nu permiteţi contactelor adaptorului de montare a obiectivului să se murdărească.

351

13.

Altele

Acumulator

Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Capacitatea acestuia de a genera energie se bazează pe reacţiile chimice care au loc în interior. Aceste reacţii sunt sensibile la temperatura şi umiditatea mediului înconjurător. Dacă temperatura este prea ridicată sau prea scăzută, perioada de funcţionare a acumulatorului va fi mai scurtă.

Scoateţi întotdeauna acumulatorul după utilizare.

• Amplasaţi acumulatorul extras într-un recipient de plastic şi depozitaţi-l sau ţineţi-l la distanţă de obiecte metalice (cleme etc.).

Dacă scăpaţi acumulatorul pe jos în mod accidental, verificaţi dacă terminalele sau corpul acestuia nu sunt afectate.

Introducerea unui acumulator defect în cameră va deteriora camera.

Când ieşiţi, luaţi acumulatoare de rezervă încărcate.

• Ţineţi cont de faptul că perioada de funcţionare a unui acumulator va fi mai redusă în medii cu temperaturi scăzute, de exemplu în staţiuni de schi.

• Când călătoriţi, asiguraţi-vă că aveţi pregătit încărcătorul (furnizat) pentru a putea încărca bateria

în ţara în care călătoriţi.

Depuneţi la deşeuri acumulatoarele neutilizabile.

Acumulatorul are o durată de viaţă limitată.

Nu aruncaţi bateriile în foc, deoarece acestea pot exploda.

Nu permiteţi ca terminalele acumulatorului să intre în contact cu obiecte metalice

(precum coliere, agrafe de păr etc.).

• Acestea pot provoca scurtcircuite sau generarea unei călduri excesive, iar dacă atingeţi bateria

în astfel de condiţii puteţi suferi arsuri grave.

Încărcător

Este posibil ca indicatorul [CHARGE] (Încărcare) să lumineze intermitent sub influenţa electricităţii statice sau a undelor electromagnetice. Acest fenomen nu are efecte asupra încărcării.

Dacă utilizaţi acumulatorul lângă un aparat radio, recepţia radio poate fi perturbată.

Ţineţi încărcătorul la o distanţă de cel puţin 1 m de aparatul radio.

Când utilizaţi încărcătorul, acesta poate genera sunete similare unui zumzăit.

Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.

După ce încărcarea s-a încheiat, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare de la priza de curent electric.

(Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)

Păstraţi contactele acumulatorului şi ale încărcătorului curate.

352

13.

Altele

Despre 3D

„

Despre înregistrarea 3D

Când este montat obiectivul interschimbabil 3D, nu înregistraţi un subiect la o distanţă mai mică decât distanţa minimă de focalizare.

Efectele 3D pot fi mai pronunţate, cauzând aşadar oboseală şi disconfort.

Când este utilizat obiectivul 3D interschimbabil (H-FT012: opţional), distanţa de focalizare minimă este de 0,6 m (2,0 ft).

Când înregistraţi cu obiectivul interschimbabil 3D ataşat, aveţi grijă să nu scuturaţi camera.

Vibraţiile pronunţate cauzate de deplasarea într-un vehicul sau mers etc. ar putea duce la oboseală şi disconfort.

Vă recomandăm să utilizaţi un trepied.

„

Despre vizualizarea 3D

Toate persoanele cu hipersensibilitate la lumină, care suferă de afecţiuni cardiace sau a căror stare de sănătate nu este bună ar trebui să evite vizualizarea de conţinuturi 3D.

Vizualizarea conţinuturilor 3D ar putea avea un efect advers asupra individului.

Dacă vă simţiţi obosit, inconfortabil sau experimentaţi alte senzaţii ciudate la vizionarea conţinuturilor 3D, întrerupeţi vizionarea imediat.

• Continuarea vizionării imaginilor poate cauza îmbolnăvirea.

După întreruperea vizionării, odihniţi-vă corespunzător.

Când vizionaţi conţinuturi 3D, vă recomandăm să faceţi o pauză la fiecare 30-60 de minute.

• Vizionarea pe perioade prelungite poate cauza obosirea ochilor.

Persoanele care suferă de miopie sau hipermetropie, cele cu diferenţe de vedere între ochiul drept şi stâng şi persoanele cu astigmatism sunt sfătuite să-şi corecteze vederea purtând ochelari etc.

Întrerupeţi vizionarea dacă vedeţi clar o imagine dublă cât timp vizualizaţi conţinuturi 3D.

• Există diferenţe în modul în care sunt percepute conţinuturile 3D de persoane diferite.

Vă rugăm să vă corectaţi vederea în mod corespunzător înainte de a vizualiza conţinuturi 3D.

• Puteţi modifica setarea 3D a televizorului dumneavoastră sau setarea de redare 3D a aparatului la 2D.

353

13.

Altele

Card

Nu lăsaţi cardul în locuri cu temperatură ridicată, unde se generează uşor unde electromagnetice sau electricitate statică sau în bătaia directă a razelor solare.

Nu îndoiţi şi nu expuneţi cardul la şocuri.

• Cardul poate fi distrus sau conţinutul înregistrat se poate deteriora sau şterge.

După utilizare sau în timpul transportului, păstraţi cardul în carcasa sau husa aferentă.

Nu permiteţi ca impurităţile, praful şi umezeala să intre în contact cu terminalele de pe spatele cardului şi nu atingeţi terminalele cu degetele.

Notă privind transferul către o terţă parte, sau depunerea la deşeuri a cardului de memorie

Operaţiile de „formatare” sau „ştergere” cu ajutorul camerei sau al PC-ului modifică doar informaţiile de management de fişier şi nu pot fi utilizate la ştergerea completă a datelor de pe cardul de memorie.

Vă recomandăm să distrugeţi fizic cardul de memorie sau să utilizaţi un software de ştergere date disponibil în comerţ pentru a şterge complet datele de pe cardul de memorie înainte de transferul către o terţă parte sau depunerea acestuia la deşeuri.

Managementul datelor de pe cardul de memorie intră în responsabilitatea utilizatorului.

Despre informaţiile personale

Dacă un nume sau o zi de naştere sunt setate pentru [Profile Setup] (Configurare profil)/funcţia de recunoaştere a feţei, aceste informaţii personale vor fi păstrate în cameră şi înregistrate în imagine.

Vă recomandăm să activaţi [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) şi [Wi-Fi Function Lock] Blocare funcţie

Wi-Fi) pentru a vă proteja informaţiile personale. (P296 , 297)

Derogare de răspundere

• Informaţiile incluzând informaţii personale pot fi modificate sau şterse în urma unei operări necorespunzătoare, efectului electricităţii statice, accidentelor, defecţiunilor, reparaţiilor sau altor manipulări necorespunzătoare.

Vă rugăm ţineţi cont de faptul că Panasonic nu este responsabilă în niciun mod pentru daune directe sau indirecte care rezultă din modificarea sau ştergerea informaţiilor sau informaţiilor cu caracter personal.

354

13.

Altele

Când solicitaţi o reparaţie, transferul către o terţă parte sau depunerea la deşeuri.

• După realizarea unei copii a informaţiilor personale, ştergeţi întotdeauna informaţii precum informaţii personale şi setări pentru conexiunea LAN wireless, pe care le-aţi salvat în cameră, folosind [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi)/[Delete account] (Ştergere cont) (P68 , 286) .

Resetaţi setările pentru a vă proteja informaţiile private. (P67)

Scoateţi cardul de memorie din cameră atunci când solicitaţi o reparaţie.

Setările pot reveni la setările predefinite din fabrică atunci când camera este reparată.

Vă rugăm contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat camera sau compania Panasonic dacă operaţiile de mai sus nu sunt posibile din cauza unei defecţiuni.

La transferul către o terţă parte sau la depunerea la deşeuri a cardului de memorie, vă rugăm consultaţi „Notă privind transferul către o terţă parte sau depunerea la deşeuri a cardului de memorie”. (P354)

La încărcarea imaginilor în servicii Web

Imaginile pot conţine informaţii care se pot utiliza pentru identificarea persoanelor, precum titluri, date de înregistrare şi informaţii de locaţie. La încărcarea de imagini în servicii Web, verificaţi cu atenţie şi apoi încărcaţi.

Când nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp

Depozitaţi bateriile într-un loc uscat şi rece, cu o temperatură relativ stabilă. [Temperatura recomandată: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), umiditate recomandată: 40%RH - 60%RH]

Scoateţi întotdeauna bateriile şi cardul din cameră.

Dacă bateria este în continuare lăsată în cameră, se va descărca, indiferent dacă este pornitcă camera sau nu. Dacă acumulatorul este lăsat în mod continuu în cameră, acesta se va descărca şi va deveni inutilizabil, chiar dacă este încărcat.

La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea acestuia o dată pe an.

Scoateţi acumulatorul din cameră şi depozitaţi-l din nou după ce a fost descărcat complet.

Vă recomandăm depozitarea camerei împreună cu un agent desicator (silica gel) atunci când o păstraţi într-un dulap, sau sertar.

Verificaţi toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu aţi utilizat camera pentru o perioadă lungă de timp.

355

13.

Altele

Despre datele de imagine

• Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecţiune datorită manevrării inadecvate. Panasonic nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă cauzată ca urmare a pierderii datelor înregistrate.

Despre trepiede şi suporturi cu un picior

Când folosiţi un trepied, asiguraţi-vă că trepiedul este stabil atunci când camera este montată pe acesta.

Când folosiţi un trepied sau un suport cu un picior, nu veţi putea extrage cardul sau acumulatorul.

Verificaţi ca şurubul trepiedului sau suportului cu un picior să nu fie înclinat atunci când ataşaţi sau detaşaţi camera. Puteţi deteriora şurubul de pe cameră dacă îl rotiţi cu o forţă prea mare. De asemenea, corpul camerei şi eticheta cu valorile nominale se pot deteriora sau zgâria dacă aparatul este montat prea strâns pe trepied sau piedestal.

La utilizarea acestui aparat cu un obiectiv cu diametru mare, obiectivul poate intra în contact cu piedestalul, în funcţie de trepiedul/suportul cu un picior utilizat. Strângerea şurubului cu obiectivul şi piedestalul dacă acestea intră în contact între ele poate duce la deteriorarea aparatului sau obiectivului. Aşadar, este recomandat să ataşaţi adaptorul de trepied (DMW-TA1: opţional) înainte de montarea pe trepied/suportul cu un picior.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de operare ale trepiedului sau suportului cu un picior.

Despre cureaua de umăr

• Dacă montaţi un obiectiv interschimbabil greu (peste 1 kg/35,3 oz.) la corpul camerei, nu transportaţi camera ţinând-o de cureaua de umăr.

Ţineţi camera şi obiectivul atunci când le transportaţi.

356

13.

Altele

• G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu obiectiv interschimbabil LUMIX bazat pe standardul

Micro Four Thirds System.

• Micro Four Thirds™ şi Micro Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate ale Olympus Imaging Corporation, în

Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări.

• Four Thirds™ şi logoul Four Thirds sunt mărci comerciale sau înregistrate ale Olympus Imaging

Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea

Europeană şi alte ţări.

• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.

• Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi logoul

„AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate ale

Panasonic Corporation şi Sony Corporation.

• Produs sub licenţă Dolby Laboratories.

Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale

Dolby Laboratories.

• HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia

Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

• HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.

• Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.

• Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA şi/sau în alte ţări.

• iMovie, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

• iPad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

• App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

• Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft

Corporation în SUA şi/sau alte ţări.

357

13.

Altele

• QuickTime şi logoul QuickTime sunt mărci de fabrică sau mărci

înregistrate ale Apple, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.

• Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.

• Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi

Alliance

®

.

• Marcajul de identificare Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance

®

.

• „Wi-Fi®” şi „Wi-Fi Direct®” sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi

Alliance

®

.

• „Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” şi „WPA2™” sunt mărci

înregistrate ale Wi-Fi Alliance

®

.

• DLNA, logoul DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci înregistrate, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living

Network Alliance.

• Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation.

DynaFont este o marcă înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.

• QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE

INCORPORATED.

• Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci

înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul respectiv.

Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) şi/sau

(ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată pentru o altă utilizare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. Consultaţi http://www.mpegla.com.

358

Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a acumulatoarelor vechi

Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu sisteme de reciclare

Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatoarele uzate nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatoarelor uzate, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislaţia naţională.

Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deşeuri, veţi ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi veţi preveni potenţiale efecte negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului înconjurător.

Pentru mai multe informaţii despre colectare şi reciclare, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale.

Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită conform legilor naţionale.

Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul de jos):

Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.

În acest caz, acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.

Produs Panasonic

Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.

Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 număr pentru apeluri din reţele fixe (terestre)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement