Skrócona pomoc bizhub C3110 (3.09MB)

Skrócona pomoc bizhub C3110 (3.09MB)
bizhub C3110
POMOC SKRÓCONA
Spis treści
1
Wprowadzenie
1.1
Informacje o środowisku naturalnym ........................................................................................... 1-3
ENERGY STAR®................................................................................................................................ 1-3
Co to jest produkt ENERGY STAR®?................................................................................................ 1-3
Korzyści dla środowiska naturalnego związane z zarządzaniem energią.......................................... 1-3
Papier recyklingowany ....................................................................................................................... 1-3
Drukowanie dupleksowe.................................................................................................................... 1-4
1.2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................................ 1-5
Symbole ostrzegawcze ...................................................................................................................... 1-5
Poniżej zmieszczono kilka przykładów najważniejszych symboli graficznych .................................. 1-5
Podłączenie do źródła zasilania......................................................................................................... 1-6
Instalacja ............................................................................................................................................ 1-7
Eksploatacja produktu ....................................................................................................................... 1-8
Materiały eksploatacyjne ................................................................................................................... 1-9
1.3
Uwagi dotyczące przepisów ........................................................................................................ 1-11
Certyfikat GS.................................................................................................................................... 1-11
Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności) dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)........................ 1-11
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)............ 1-11
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users) .... 1-12
Zakłócenia elektromagnetyczne ...................................................................................................... 1-12
Bezpieczeństwo związane z laserem............................................................................................... 1-12
Wewnętrzne promieniowanie laserowe ........................................................................................... 1-12
CDRH regulations ............................................................................................................................ 1-13
Dotyczy użytkowników w Europie ................................................................................................... 1-13
Dotyczy użytkowników w Danii........................................................................................................ 1-13
Dla użytkowników w Finlandii, Szwecji............................................................................................ 1-13
Dla użytkowników w Norwegii ......................................................................................................... 1-14
Etykieta bezpieczeństwa lasera ....................................................................................................... 1-14
Emisja ozonu.................................................................................................................................... 1-14
Dégagement d'ozone....................................................................................................................... 1-14
Hałas (dla użytkowników w Europie)................................................................................................ 1-14
Jedynie członkowie krajów UE ........................................................................................................ 1-15
Host USB ......................................................................................................................................... 1-15
1.4
1.4.1
Informacje prawne odnoszące się do końcowych urządzeń telekomunikacyjnych .............. 1-16
Specjalne uwagi dla użytkownika .....................................................................................................1-16
Dla użytkowników w Europie ........................................................................................................... 1-16
1.5
1.6
Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze .............................................................................................. 1-17
Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia ......................................................................... 1-18
Widok z przodu ................................................................................................................................ 1-18
Widok z prawej strony (wraz z zainstalowanymi urządzeniami opcjonalnymi) ................................ 1-18
1.7
Bezpieczeństwo eksploatacji ...................................................................................................... 1-19
Źródło zasilania ................................................................................................................................ 1-19
Środowisko pracy ............................................................................................................................ 1-19
Przechowywanie kopii ..................................................................................................................... 1-19
Dane przechowywane w urządzeniu ............................................................................................... 1-19
Środki ostrożności dotyczące przenoszenia urządzenia ................................................................. 1-19
1.8
Ograniczenia prawne dotyczące powielania.............................................................................. 1-20
bizhub C3110
Spis treści-1
2
3
4
5
Informacje o podręcznikach
2.1
2.2
Informacje o podręcznikach .......................................................................................................... 2-3
Instrukcje obsługi............................................................................................................................ 2-4
Instrukcje obsługi załączone na płycie CD/DVD-ROM Instrukcja obsługi ......................................... 2-4
2.3
2.3.1
2.4
Płyta CD/DVD-ROM z instrukcją obsługi ...................................................................................... 2-5
Środowisko pracy ...............................................................................................................................2-5
Oznaczenia i symbole wykorzystane w niniejszym podręczniku ............................................... 2-6
Instrukcje dotyczące procedur .......................................................................................................... 2-6
Symbole używane w niniejszej instrukcji ........................................................................................... 2-6
Nazwy produktu i przycisków ............................................................................................................ 2-6
Oznaczenia nazw aplikacji ................................................................................................................. 2-6
Omówienie urządzenia
3.1
3.1.1
Informacje o urządzeniu................................................................................................................. 3-3
Nazwa każdego z elementów .............................................................................................................3-3
Przód urządzenia ............................................................................................................................... 3-3
Tył urządzenia .................................................................................................................................... 3-4
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.4.1
Konfiguracja opcji ...............................................................................................................................3-5
Informacje o zasilaniu..................................................................................................................... 3-6
Włączanie lub wyłączanie Wyłącznika zasilania .................................................................................3-6
Włączanie trybu Oszczędzania energii ...............................................................................................3-7
Panel sterowania............................................................................................................................. 3-8
Układ ekranu ................................................................................................................................. 3-10
Ekran główny.....................................................................................................................................3-10
Tryb Kopiowania .............................................................................................................................. 3-10
Tryb skanowania .............................................................................................................................. 3-10
Tryb faksu ........................................................................................................................................ 3-11
3.4.2
3.5
Ekran pomocy ...................................................................................................................................3-11
Wprowadzanie znaków ................................................................................................................ 3-12
Zmiana trybu wprowadzania............................................................................................................ 3-12
Dostępne znaki ................................................................................................................................ 3-12
Ładowanie papieru
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Papier ............................................................................................................................................... 4-3
Sprawdzanie dostępnych rodzajów papieru.......................................................................................4-3
Sprawdzanie dostępnych formatów papieru ......................................................................................4-4
Środki ostrożności dotyczące prawidłowej obsługi............................................................................4-5
Rodzaje papieru nienadające się do stosowania............................................................................... 4-5
Przechowywanie papieru ................................................................................................................... 4-5
4.2
4.3
Ładowanie papieru do Podajnika ręcznego ................................................................................. 4-6
Ładowanie papieru do Podajnika 1 ............................................................................................... 4-8
Ustawienia początkowe urządzenia
5.1
Przygotowanie do podłączenia sieciowego (dotyczy administratorów) ................................... 5-3
Sprawdzanie kabla LAN, który będzie używany do połączenia......................................................... 5-3
Przypisywanie adresu IP .................................................................................................................... 5-3
5.2
Przygotowanie do faksowania (dotyczy administratorów) ......................................................... 5-4
Sprawdzanie podłączenia kabla modułowego .................................................................................. 5-4
Określanie typu linii telefonicznej....................................................................................................... 5-4
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w środowisku centrali prywatnej (PBX) ........................ 5-4
Wybór metody odbierania.................................................................................................................. 5-4
Rejestrowanie informacji o nadawcy ................................................................................................. 5-4
Ustawianie daty i godziny w urządzeniu ............................................................................................ 5-4
5.3
Ustawienie Dysku twardego (HDD) (dla administratorów).......................................................... 5-5
Spis treści-2
bizhub C3110
6
7
Podstawowe procedury eksploatacji
6.1
6.1.1
6.1.2
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows).......................................................... 6-3
Sterownik drukarki ..............................................................................................................................6-3
Przygotowanie do drukowania (połączenie sieciowe) ........................................................................6-3
Sprawdzanie kabla LAN, który będzie używany do połączenia......................................................... 6-3
Sprawdzanie ustawień sieciowych .................................................................................................... 6-3
Instalacja sterownika drukarki............................................................................................................ 6-4
6.1.3
Przygotowanie do drukowania (połączenie poprzez USB) .................................................................6-5
Zmiana ustawień instalacji (Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2) .......... 6-5
Instalacja sterownika drukarki............................................................................................................ 6-6
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
Ustawienia początkowe sterownika drukarki......................................................................................6-7
Sposób drukowania ............................................................................................................................6-7
Korzystanie z funkcji skanowania ................................................................................................. 6-8
Operacje dostępne w ramach funkcji skanowania .............................................................................6-8
Sposób skanowania............................................................................................................................6-9
Korzystanie z funkcji faksu .......................................................................................................... 6-10
Funkcje faksu ....................................................................................................................................6-10
Sposób przesyłania...........................................................................................................................6-11
Wprowadzenie do funkcji przesyłania faksu .....................................................................................6-12
Wprowadzenie do funkcji odbierania faksu ......................................................................................6-12
Korzystanie z funkcji kopiowania................................................................................................ 6-13
Sposób kopiowania ..........................................................................................................................6-13
Wprowadzenie do funkcji kopiowania ..............................................................................................6-14
Drukowanie pliku zapisanego w pamięci przenośnej USB....................................................... 6-15
Obsługiwane pamięci przenośne USB ............................................................................................ 6-15
Sposób drukowania ......................................................................................................................... 6-16
6.6
Rejestracja adresu ........................................................................................................................ 6-17
Książka telefoniczna ........................................................................................................................ 6-17
Rejestrowanie odbiorcy faksów ....................................................................................................... 6-17
Rejestrowanie adresów e-mail......................................................................................................... 6-17
Indeks
bizhub C3110
Spis treści-3
Spis treści-4
bizhub C3110
1
Wprowadzenie
1.1
Informacje o środowisku naturalnym
1
Wprowadzenie
1
W niniejszym [Pomoc skrócona] wykorzystano ilustracje, aby opisać w sposób przystępny procedury obsługi
najczęściej używanych funkcji.
Należy rozpocząć poprzez zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem, aby dokładnie zapoznać się z
przydatnymi funkcjami, jakie oferuje niniejsze urządzenie.
Aby poznać szczegóły na temat poszczególnych funkcji, należy przeczytać instrukcje obsługi znajdujące się
na płycie CD/DVD dołączonej do urządzenia.
Aby zapewnić bezpieczną i właściwą obsługę urządzenia, przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać
informacje na temat bezpieczeństwa na str. 1-5 niniejszego podręcznika.
Dodatkowo, podręcznik zawiera niżej wymienione informacje. Należy koniecznie zapoznać się z powyższym
podręcznikiem przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
-
Na co należy zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia
-
Informacje na temat bezpieczeństwa produktu
-
Środki ostrożności podczas obsługi urządzenia
Ilustracje wyposażenia i zrzuty ekranów pokazane w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od
faktycznego wyglądu urządzenia i wyświetlanych ekranów.
1.1
Informacje o środowisku naturalnym
ENERGY STAR®
Jako partner ENERGY STAR®, to urządzenie spełnia wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczędności
energii.
Co to jest produkt ENERGY STAR®?
Produkt ENERGY STAR® posiada specjalną cechę, która umożliwia automatyczne przełączanie urządzenia
w "tryb oszczędzania energii" po określonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® używa mniej energii, oszczędzając Twoje pieniądze i przyczyniając się w ten sposób do
ochrony środowiska naturalnego.
Korzyści dla środowiska naturalnego związane z zarządzaniem energią
Zużycie energii przez urządzenie zależy zarówno od jego właściwości, jak od sposobu jego eksploatacji.
Odpowiednie ustawienie zarządzania energią pozwala użytkownikom na oszczędzanie energii. Dzięki
krótszemu (lub optymalnemu) ustawieniu czasu, po którym włączane są tryby oszczędzania energii (np. tryb
czuwania) można zredukować zużycie prądu elektrycznego.
Papier recyklingowany
Niniejsze urządzenie może drukować na papierze recyklingowanym oraz na papierach posiadających
certyfikaty programów zarządzania środowiskiem naturalnym, zgodnych z normą europejską EN 12281, a
także na papierze pierwotnym. Ponadto, urządzenie może drukować na lżejszym papierze, na przykład
64g/m2. Stosowanie tego rodzaju lekkiego papieru przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
bizhub C3110
1-3
1
Informacje o środowisku naturalnym
1.1
Drukowanie dupleksowe
Kiedy w urządzeniu zainstalowany jest zespół dupleksu, możliwe jest automatyczne drukowanie na obu
stronach papieru.
Korzystanie z tej funkcji przyczynia się do zredukowania zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów.
Dołączony sterownik drukarki zapewnia funkcję drukowania dupleksowego w komputerze jako ustawienie
początkowe (po zakończeniu instalacji ustawienie to można zmienić ręcznie).
1-4
bizhub C3110
1.2
1.2
1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W tej sekcji znajdują się szczegółowe informacje na temat obsługi i konserwacji urządzenia. Aby uzyskać
optymalną jakość eksploatacji urządzenia, wszyscy operatorzy powinni dokładnie zapoznać się i zastosować
do zawartych tu wskazówek.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy przeczytać poniższy rozdział. Zawiera on ważne
informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapobiegania problemom związanym z
eksploatacją urządzenia.
Instrukcja ta powinna zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.
Należy dopilnować stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych
częściach niniejszej instrukcji.
KM_Ver.08_OE
Odniesienie
-
Niektóre fragmenty niniejszego rozdziału mogą nie dotyczyć zakupionego przez Państwa produktu.
Symbole ostrzegawcze
Należy pamiętać o tym, aby stosować środki bezpieczeństwa.
Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje, których należy zawsze bezwzględnie przestrzegać, aby zapobiec
obrażeniom własnym i innych osób, a także uszkodzeniom sprzętu.
Obrażenia i szkody, jakie mogą powstać w wyniku korzystania z urządzenia w nieodpowiedni sposób zostały
sklasyfikowane zgodnie z poniższymi symbolami.
Piktogram
Opis
OSTROŻNIE
Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
UWAGA
Nieodpowiednie postępowanie może prowadzić do niewielkich
obrażeń ciała lub uszkodzeń obudowy i mienia.
Poniżej zmieszczono kilka przykładów najważniejszych symboli graficznych
Symbole
graficzne
bizhub C3110
Opisy
Symbole
graficzne
Opisy
Symbole
graficzne
Opisy
Ogólny zakaz
Nie demontować
Nie dotykać
Ogólne instrukcje
Uziemienie
Odłączyć od
gniazdka
Ogólne środki
ostrożności
Wysoka
temperatura
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
1-5
1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.2
Podłączenie do źródła zasilania
OSTROŻNIE
Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dostarczonego
razem z urządzeniem. Jeśli przewód zasilający nie został dostarczony,
należy zastosować taki przewód z wtyczką, jaki został opisany w
dokumentacji przeznaczonej dla użytkownika. Korzystanie z innego
przewodu może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym. Jeśli dołączony do urządzenia przewód zasilający nie
może być używany w kraju, gdzie produkt został sprzedany, należy
zastosować przewód spełniający poniższe warunki lub skontaktować się
z Przedstawicielem działu technicznego.
• Przewód zasilający posiada napięcie i prąd znamionowy zgodny z
tabliczką znamionową urządzenia.
• Przewód zasilający spełnia wymagania prawne będące w mocy na
danym obszarze.
• Przewód zasilający wyposażony jest we wtyk/zacisk uziemiający.
Przewód zasilający nie powinien być wykorzystywany wraz z innymi
urządzeniami. Nieprzestrzeganie tej zasady może być przyczyną pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie dopuszczać do mechanicznego uszkodzenia przewodu, jego
przegrzania, umieszczania na nim ciężkich przedmiotów, ani do jego
skręcenia lub zapętlenia. Korzystanie z uszkodzonego przewodu
zasilającego (odsłonięty lub pęknięty drut, itp.) może prowadzić do
pożaru lub awarii.
Jeżeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, należy
natychmiast wyłączyć wyłącznik zasilania, wyjąć przewód zasilający
z gniazdka zasilania, a następnie wezwać przedstawiciela
autoryzowanego serwisu.
Korzystać jedynie ze źródła zasilania o napięciu podanym na urządzeniu.
Nieprzestrzeganie tej zasady może być przyczyną pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
Nie należy korzystać z rozdzielacza, by podłączyć dowolne inne
urządzenia lub produkty.
Korzystanie z gniazdka sieciowego o wartości prądu większej niż na
oznaczeniu może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
Nie używać przedłużaczy. Ich stosowanie może prowadzić do pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym. Jeśli przewód zasilający, dołączony do
urządzenia, nie jest dostatecznie długi, by mógł być podłączony do
gniazdka elektrycznego, należy skontaktować się z Przedstawicielem
działu technicznego.
Nie należy wkładać ani wyjmować wtyczki mokrymi rękami, gdyż może
to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Wtyczkę należy zawsze starannie i do końca wkładać do gniazdka.
Niedokładne włożenie wtyczki może być przyczyną pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
Należy pamiętać o uziemieniu tego produktu. (Przewód zasilający należy
podłączać tylko do gniazda z biegunem uziemieniowym.) W przeciwnym
razie, i w połączeniu z rzadkim przypadkiem przebicia prądu, mogłoby to
skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
1-6
bizhub C3110
1.2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1
UWAGA
Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo
dostępne. W przeciwnym wypadku, gdy zajdzie nagła potrzeba, nie
będzie można odłączyć zasilania.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wtyczki kabla
zasilającego, ponieważ w nagłym wypadku wyjęcie wtyczki z gniazdka
może być utrudnione.
Nie ciągnąć za przewód zasilający przy odłączaniu urządzenia od
zasilania. Wyciąganie wtyczek z gniazdka za przewód może
spowodować uszkodzenie przewodu, a także stać się przyczyną pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym.
Przynajmniej raz w roku wtyczkę przewodu należy odłączyć od gniazdka
źródła zasilania i oczyścić elementy gniazdka oraz wtyczki. Kurz, który
gromadzi się pomiędzy wtykami wtyczki może być przyczyną pożaru.
Instalacja
OSTROŻNIE
Niniejszą torbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
niemowląt i dzieci. Nie stosować w kołyskach, łóżkach, nosidełkach lub
kojcach. Cienka folia może przyczepić się do nosa i ust uniemożliwiając
oddychanie. Torba nie jest zabawką.
Nie stawiać na urządzeniu wazonów na kwiaty lub innych pojemników z
wodą, ani nie umieszczać na nim metalowych spinaczy lub innych
małych przedmiotów z metalu. Woda lub upuszczone do wnętrza
urządzenia metalowe przedmioty mogą spowodować pożar, porażenie
prądem lub awarię.
Jeżeli kawałek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja
dostaną się do wnętrza urządzenia, należy natychmiast wyłączyć
wyłącznik zasilania, odłączyć przewód zasilający od gniazdka zasilania,
a następnie wezwać Przedstawiciela działu technicznego lub
przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
Upewnić się, czy przewód zasilający umieszczony jest w miejscu, gdzie
nie zostanie przez nikogo nadepnięty, ani nikt się przez niego nie
przewróci. Nadepnięcie lub przewrócenie się przez przewód zasilania
może spowodować nagrzanie się przewodu prowadzące do pożaru lub
porażenia prądem.
UWAGA
<Zastosowanie nóżek mocujących>
Po zainstalowaniu produktu, należy ustalić jego położenie wykorzystując
nóżki mocujące. Nie zastosowanie nóżek mocujących może powodować
przesuwanie się urządzenia lub jego przewrócenie.
Nie należy stawiać urządzenia w miejscach zapylonych ani tam, gdzie
występuje sadza lub para wodna, tzn. w pobliżu kuchni, łazienki lub
nawilżaczy. Może to być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub
awarii urządzenia.
Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych lub pochyłych podstawach,
ani w miejscach narażonych na drgania lub uderzenia. Urządzenie może
się przewrócić lub upaść ulegając awarii lub powodując obrażenia ciała
użytkownika.
Nie przysłaniać żadnymi przedmiotami otworów wentylacyjnych
urządzenia. Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia może być
przyczyną pożaru lub jego nieprawidłowego działania.
bizhub C3110
1-7
1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.2
UWAGA
Zmieniając miejsce pracy urządzenia, należy pamiętać o odłączeniu
przewodów zasilających i innych kabli. Postąpienie w inny sposób może
spowodować uszkodzenie kabla lub przewodu i w rezultacie być
przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub awarii
urządzenia.
Podczas przemieszczania urządzenia, należy przytrzymywać je w
miejscach określonych w Instrukcji obsługi lub w innych dokumentach.
Jeżeli podczas przemieszczania urządzenie jest przytrzymywane w
miejscach do tego nieprzeznaczonych, może to doprowadzić do jego
przewrócenia skutkującego poważnymi obrażeniami.
Eksploatacja produktu
OSTROŻNIE
Nie modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować pożar,
porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu. Jeżeli w urządzeniu
wykorzystywany jest laser, jego promień może spowodować utratę
wzroku.
Nie należy zdejmować pokryw i paneli, przymocowanych na stałe do
urządzenia. Niektóre części urządzenia są zasilane prądem o wysokim
napięciu, bądź zawierają źródło promieniowania laserowego. Zdjęcie
pokryw może skutkować porażeniem prądem lub utratą wzroku.
Nie korzystać z urządzenia jeżeli jest nadmiernie rozgrzane, wydostaje
się z niego dym, nietypowy zapach lub słychać nietypowe odgłosy.
Natychmiast należy wyłączyć urządzenie, odłączyć przewody od źródła
zasilania i skontaktować się z Przedstawicielem działu technicznego lub
przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jeżeli urządzenie będzie
nadal używane, może to być przyczyną pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub jego zniszczenia.
Nie używać urządzenia jeżeli ulegnie przewróceniu lub gdy zostanie
uszkodzona jego pokrywa. Natychmiast należy wyłączyć urządzenie,
odłączyć przewody od źródła zasilania i skontaktować się z
Przedstawicielem działu technicznego lub przedstawicielem
autoryzowanego serwisu. Jeżeli urządzenie będzie nadal używane, może
to być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub jego
zniszczenia.
Nie stosować łatwopalnych rozpylaczy, cieczy, ani gazów wewnątrz lub
w pobliżu urządzenia. Nie czyścić wnętrza urządzenia z użyciem
łatwopalnych aerozoli. Mogłoby to spowodować pożar lub wybuch.
<Jeśli stosowany jest moduł RFID (z ograniczeniem do 13,56 MHz) do
komunikacji wewnątrz urządzenia lub do utrwalania IH (ograniczonego
do zakresu od 20,05 kHz do 100 kHz)>
Niniejsze urządzenie generuje słabe pole magnetyczne. Jeśli
przebywając w pobliżu urządzenia użytkownik odczuwa nietypowe
objawy związane z wszczepionym aparatem medycznym (rozrusznik
serca, itp.), powinien odsunąć się od urządzenia i niezwłocznie zasięgnąć
porady medycznej.
<Jeśli stosowany jest bezdotykowy czytnik kart elektronicznych>
Jeśli użytkownik korzysta z wszczepionego aparatu medycznego
(rozrusznika serca, itp.), w żadnym przypadku nie powinien zbliżać do
siebie czytnika kart elektronicznych na odległość mniejszą niż 12 cm.
Fale radiowe mogą zakłócić działanie wszczepionego aparatu
medycznego (rozrusznika serca, itp.).
1-8
bizhub C3110
1.2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1
UWAGA
Długotrwałe korzystanie z produktu w pomieszczeniu z nieodpowiednią
wentylacją czy wykonywanie dużej liczby kopii lub wydruków może
powodować generowanie specyficznego zapachu powietrza
wywiewanego z urządzenia. Należy dobrze wentylować pomieszczenie.
Niektóre z obszarów wewnątrz urządzenia nagrzewają się do wysokich
temperatur. Może to być powodem poparzeń.
Podczas sprawdzania wnętrza urządzenia, np. przy zablokowaniu się
papieru, nie należy dotykać elementów (znajdujących się w pobliżu
zespołu utrwalającego, itp.), które zostały oznaczone etykietą z napisem
"Caution HOT". Może to spowodować poparzenie.
Jeżeli planowana jest dłuższa przerwa w jego eksploatacji, urządzenie
należy odłączyć od zasilania.
Podczas eksploatacji urządzenia nie należy przez dłuższy czas patrzeć w
światło lampy. Może to mieć negatywny wpływ na oczy.
Nie należy używać papieru ze zszywkami, papieru przewodzącego
(takiego, jak folia aluminiowa lub kalka maszynowa), ani papieru
impregnowanego termoczułego/do drukarek atramentowych, mogłoby
to doprowadzić do pożaru.
Materiały eksploatacyjne
OSTROŻNIE
Nie należy wrzucać do ognia tonera lub pojemnika z tonerem (np.,
zasobnika z tonerem, zespołu bębna PC, wkładu światłoczułego i
zespołu wywołującego). Gorący toner może rozsypać się i spowodować
poparzenia lub inne uszkodzenia.
UWAGA
Nie pozostawiać elementów związanych z tonerem (np. zasobnika na
toner, zespołu bębna PC, wkładu światłoczułego i zespołu
wywołującego) w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci. Polizanie
dowolnego z tych elementów lub połknięcie tonera może prowadzić do
problemów ze zdrowiem.
Elementów związanych z tonerem (np. zasobników na toner, zespołów
bębna PC, wkładów światłoczułych i zespołów wywołujących) nie należy
przechowywać w pobliżu urządzeń czułych na działanie pola
magnetycznego, takich jak urządzenia precyzyjne i pamięci
przechowujące dane, ponieważ mogłoby to spowodować ich
niepoprawne działanie. Może to spowodować ich nieprawidłowe
działanie.
Nie otwierać na siłę elementów związanych z tonerem (np. zasobników
na toner, zespołów bębna PC, wkładów światłoczułych i zespołów
wywołujących). Jeśli z zasobnika z tonerem wydostanie się toner, należy
zachować najwyższą ostrożność, by go nie wdychać oraz by nie
przedostał się na skórę.
Jeśli toner przedostanie się na skórę lub ubranie, należy go dokładnie
zmyć wodą z mydłem.
Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy przejść w miejsce,
gdzie dostępne jest świeże powietrze i kilkukrotnie przepłukać gardło
dużą ilością wody. Jeśli wystąpią objawy kaszlu, należy zgłosić się do
lekarza.
bizhub C3110
1-9
1
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.2
UWAGA
Jeśli toner przedostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć
bieżącą wodą, kontynuując przemywanie przez ponad 15 minut. Jeśli
podrażnienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli toner zostanie połknięty, usta należy przepłukać i wypić kilka
szklanek wody. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy skontaktować się
z lekarzem.
Nie dotykać styków elektrycznych zasobnika z tonerem lub wkładu
światłoczułego, ponieważ wyładowanie elektrostatyczne może
spowodować uszkodzenie produktu.
<W przypadku koniecznej wymiany zespołu utrwalającego>
Część utrwalająca jest niezwykle gorąca. Przed dokonaniem wymiany
zespołu utrwalającego należy pamiętać, by otworzyć drzwi i pokrywy
urządzenia. Następnie, pozostawić urządzenie w trybie bezczynności
przez pewien czas, a później upewnić się, czy część utrwalająca
schłodziła się do temperatury pokojowej. Postąpienie w inny sposób
może spowodować poparzenia.
1-10
bizhub C3110
1.3
1.3
1
Uwagi dotyczące przepisów
Uwagi dotyczące przepisów
Certyfikat GS
Model bizhub C3110 marki KONICA MINOLTA posiada certyfikat GS.
Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy z urządzeniem typu video workstation zgodnym z BildscharbV.
Oznaczenie CE (Deklaracja zgodności) dla użytkowników z Unii Europejskiej
(UE)
Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC
Niniejsza deklaracja jest ważna jedynie na terenach Unii Europejskiej (EU) lub EFTA.
Kabel połączeniowy do tego urządzenia musi być ekranowany.
Użycie interfejsowych kabli nieekranowanych może powodować zakłócenia w łączności radiowej i jest
zabronione na mocy przepisów 2004/108/EC.
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)
FCC: Declaration of Conformity
Product Type
Multi Function Peripherals
Product Name
bizhub C3110
Options
PF-P14, MK-P04, FK-512, HD-P06, AU-201
This device complies with Part 15 of the FCC Rules
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
-
Reorient or relocate the receiving antenna.
-
Increase the separation between the equipment and receiver.
-
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
7WARNING
-
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
-
This device must be used with a shielded interface cable.
-
The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is
prohibited under FCC rules.
bizhub C3110
1-11
1
Uwagi dotyczące przepisów
1.3
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5)
(for Canada users)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This device must be used with a shielded interface cable.
The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited
under ICES-003.
Zakłócenia elektromagnetyczne
Niniejsze urządzenie musi być używane w połączeniu z ekranowanym kablem interfejsowym.
Użycie nieekranowanych kabli może doprowadzić do zakłóceń łączności radiowej i zgodnie z przepisami
CISPR 22 oraz przepisami krajowymi jest zabronione.
Bezpieczeństwo związane z laserem
Niniejsze urządzenie wykorzystuje diodę lasera Klasy 3B o maksymalnej mocy 22 mW i długości fali
770-800 nm.
Zgodnie z normą IEC 60825-1: 2007, niniejszy produkt otrzymał certyfikat przyznawany produktom Klasy 1
wykorzystującym laser. Ponieważ promień lasera jest ukryty pod obudową zabezpieczającą, dopóki produkt
obsługiwany jest zgodnie z instrukcjami zwartymi w niniejszym podręczniku, nie emituje on niebezpiecznego
promieniowania laserowego.
Wewnętrzne promieniowanie laserowe
Maksymalna średnia moc promieniowania: 13,6 μW przy otwarciu lasera zespołu głowicy drukującej.
Długość fali: 770-800 nm
Ten produkt wykorzystuje diodę laserową klasy 3B, emitującą niewidzialny promień laserowy.
Dioda laserowa oraz skanujące lusterko wielokątne są zintegrowane z zespołem głowicy drukującej.
Głowica drukująca NIE JEST CZĘŚCIĄ PODLEGAJĄCĄ SERWISOWANIU NA MIEJSCU:
Zatem nie należy w żadnym przypadku otwierać głowicy drukującej.
Apertura lasera zespołu głowicy drukującej
1-12
bizhub C3110
1.3
1
Uwagi dotyczące przepisów
CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.
The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.
7CAUTION
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual
may result in hazardous radiation exposure.
This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 22 mW and the wavelength is
770-800 nm.
Dotyczy użytkowników w Europie
7UWAGA
Użycie elementów sterowania, ustawień lub wykonywanie procedur innych niż określone
w niniejszych podręczniku, może spowodować wystawienie na niebezpieczne promieniowanie.
W urządzeniu wykorzystano laser półprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 22 mW,
a długość fali 770-800 nm.
Dotyczy użytkowników w Danii
7ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for
stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.
Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 22 mW og bølgelængden er 770-800 nm.
Dla użytkowników w Finlandii, Szwecji
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7VAROITUS
Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 22 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.
7VARNING
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 22 mW och våglängden är
770-800 nm.
7VAROITUS
-
Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.
bizhub C3110
1-13
1
Uwagi dotyczące przepisów
1.3
7VARNING
-
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen
Dla użytkowników w Norwegii
7ADVARSEL!
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 22 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
Etykieta bezpieczeństwa lasera
Etykieta bezpieczeństwa lasera jest umieszczona na zewnętrznej stronie urządzenia, jak pokazano poniżej.
Urządzenie jest zgodne z 21 CFR 1040.10 oraz 1040, poza
odchyleniami zgodnymi z ostrzeżeniem dot. lasera
nr 50 z dnia 24 czerwca 2007 r.
i/lub
Emisja ozonu
Podczas operacji drukowania, uwalniane są niewielkie ilości ozonu. Ilości te są na tyle małe, że nie istnieje
zagrożenie, aby mogły wywoływać niekorzystny wpływ na kogokolwiek. Należy jednak upewnić się, że
pomieszczenie, w którym używane jest urządzenie ma zapewnioną właściwą wentylację, szczególnie jeżeli
zadrukowywana jest duża ilość materiałów lub urządzenie wykorzystywane jest w sposób ciągły przez
dłuższy czas.
Dégagement d'ozone
En cours de fonctionnement, l'imprimante ne dégage qu'une faible quantité d'ozone, insuffisante pour
provoquer un quelconque malaise personnel. Veillez cependant à ce que la pièce dans laquelle la machine
est installée soit aérée de manière adéquate, notamment si vous imprimez de gros volumes ou si l'imprimante
est longtemps utilisée en continu.
Hałas (dla użytkowników w Europie)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
1-14
bizhub C3110
1.3
Uwagi dotyczące przepisów
1
Jedynie członkowie krajów UE
Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywać się razem z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego!
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami lub skontaktować się z dealerem urządzenia by dowiedzieć się
jak właściwie postępować ze zużytymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego
produktu pomoże zachować naturalne zasoby surowców oraz zapobiegnie potencjalnemu szkodliwemu
wpływowi niewłaściwego pozbycia się urządzenia na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.
Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywą RoHS (2011/65/EU) (Ograniczenie Użycia Niebezpiecznych
Substancji).
Host USB
Urządzenia USB (pamięci przenośne, urządzenia autoryzujące, koncentratory, itp.) należy podłączać
bezpośrednio do hosta USB. Jeśli użyty zostanie przedłużacz, mogą pojawić się zakłócenia
elektromagnetyczne.
bizhub C3110
1-15
1
1.4
Informacje prawne odnoszące się do końcowych urządzeń telekomunikacyjnych
1.4
Informacje prawne odnoszące się do końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych
Niniejsza część zawiera informacje prawne odnoszące się do produktów uwzględniających końcowe
urządzenia telekomunikacyjne, takie jak faksy.
1.4.1
Specjalne uwagi dla użytkownika
Dla użytkowników w Europie
Faks został zatwierdzony zgodnie z Decyzją Komisji 1999/ 5/ EC dotyczącą paneuropejskich połączeń
pojedynczych terminali z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN). Jednak ze względu na różnice
pomiędzy indywidualnymi sieciami PSTN udostępnianymi w różnych krajach, zatwierdzenie samo w sobie
nie daje bezwarunkowego zapewnienia niezakłóconego działania każdego terminala w sieci PSTN.
Jeśli wystąpią problemy, w pierwszym rzędzie należy
skontaktować się z dostawcą sprzętu.
1-16
bizhub C3110
1.5
1.5
1
Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze
Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze
Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdują się na urządzeniu w następujących miejscach. Zachować
ostrożność, aby nie wydarzył się żaden wypadek podczas wykonywania takich czynności jak usuwanie
zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.
PAMIĘTAJ
Nie usuwać uwag i oznaczeń ostrzegawczych. Jeśli któraś z uwag lub oznaczeń ostrzegawczych jest
zabrudzona, należy ją oczyścić, aby stała się czytelna. Jeśli nie można przywrócić ich czytelności lub jeśli
uwaga lub oznaczenie ostrzegawcze są uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
bizhub C3110
1-17
1
1.6
Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia
1.6
Wymagania dotyczące miejsca dla urządzenia
Aby działanie urządzenia, uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych, wymiana części i konserwacja
urządzenia mogły być łatwo wykonywane należy spełnić opisane poniżej wymagania dotyczące przestrzeni
niezbędnej do obsługi urządzenia.
Widok z przodu
28-7/16(723)
1-7/8
(47,5)
15-15/16
(405)
10-5/8
(270,5)
Jednostka: cal (mm)
Widok z prawej strony (wraz z zainstalowanymi urządzeniami opcjonalnymi)
35-1/12(902)
1-18
33-5/16(846)
28-11/16(729)
Części zakreskowane na rysunku oznaczają urządzenia opcjonalne.
4-5/8
(117)
Jednostka: cal (mm)
bizhub C3110
1.7
1.7
1
Bezpieczeństwo eksploatacji
Bezpieczeństwo eksploatacji
Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy przestrzegać następujących zaleceń.
Źródło zasilania
Wymagania dotyczące źródła zasilania są następujące.
-
Wahania napięcia: maksymalnie + 6%/-10% (przy 110 do 127 V prądu zmiennego), ± 10% (przy od
220V do 240 V prądu zmiennego)
-
Wahania częstotliwości: maksymalnie ± 3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)
-
Należy używać źródła zasilania o jak najmniejszych wahaniach wartości napięcia i częstotliwości.
Środowisko pracy
Wymagania w odniesieniu do środowiska pracy zapewniające właściwe działanie maszyny są następujące.
-
Temperatura: 50°F (10°C) do 86°F (30°C) przy wahaniach wynoszących nie więcej, niż 18°F (10°C) na
godzinę
-
Wilgotność: 15% do 85%, wahania nie większe niż 10% na godzinę
Przechowywanie kopii
Aby przechowywać kopie, postępuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi poniżej.
-
Kopie, które mają być przechowywane przez dłuższy czas, należy przechowywać w miejscu
zacienionym, aby nie wyblakły.
-
W przypadku papieru, na którym znajduje się substancja klejąca na bazie rozpuszczalnika (np., klej
w sprayu), toner może ulec rozpuszczeniu.
-
Kopie kolorowe mają grubszą warstwę tonera niż kopie czarno-białe. Dlatego gdy kolorowa kopia
zostanie zagięta, toner na zgięciu może ulec odklejeniu.
Dane przechowywane w urządzeniu
W przypadku urządzenia wyposażonego w dysk twardy, przed przekazaniem lub usunięciem urządzenia albo
zwrotem urządzenia leasingowanego w celu uniknięcia wycieku danych, zalecane jest usunięcie wszystkich
danych zapisanych na dysku twardym z wykorzystaniem funkcji nadpisania wszystkich danych.
Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji nadpisania wszystkich danych, patrz Instrukcja obsługi na płycie
CD/DVD. Przed usunięciem danych należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowej zawartości dysku twardego, by w razie niesprawności
dysku nie utracić danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia kopii zapasowej dysku twardego,
należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu.
Środki ostrożności dotyczące przenoszenia urządzenia
Urządzenie waży w przybliżeniu 75-5/8 funta (34,3 kg) wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Do przeniesienia
urządzenia zawsze koniecznie są dwie osoby.
34.3 kg
75.6 lbs
bizhub C3110
1-19
1
1.8
Ograniczenia prawne dotyczące powielania
1.8
Ograniczenia prawne dotyczące powielania
Niektórych rodzajów oryginałów nigdy nie wolno powielać w celu lub z zamierzeniem użycia ich jako
oryginałów.
Poniższa, lista jest niekompletna i powinna być traktowana jedynie jako materiał poglądowy do
odpowiedzialnego powielania.
<Instrumenty finansowe>
-
Czeki osobiste
-
Czeki podróżne
-
Przekazy pieniężne
-
Zaświadczenia depozytowe
-
Papiery wartościowe lub inne świadectwa dłużne
-
Świadectwa maklerskie
<Oryginalne dokumenty prawne>
-
Bony żywnościowe
-
Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)
-
Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe
-
Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)
-
Paszporty
-
Dokumenty imigracyjne
-
Dokumenty rejestracyjne pojazdów i prawa jazdy
-
Dokumenty prawne, stanowiące o tytule własności nieruchomości lub innych dóbr
<Ogólne>
-
Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
-
Materiały chronione prawem autorskim, bez zezwolenia właściciela tych praw
Ponadto, pod żadnym pozorem niedopuszczalne jest powielanie krajowych i zagranicznych środków
płatniczych lub dzieł sztuki bez zezwolenia właściciela.
W razie wątpliwości, odnośnie charakteru oryginału, należy zasięgnąć opinii prawnej.
PAMIĘTAJ
Niniejsze urządzenie oferuje funkcję zapobiegającą fałszowaniu, która uniemożliwia nielegalne powielanie
instrumentów finansowych.
Ze względu na działanie funkcji zapobiegającej fałszerstwom, na obrazach wydruków sporadycznie pojawiać
się mogą zniekształcenia, a w określonych warunkach zapisanie danych może nie być możliwe. Producent
będzie wdzięczny za wyrozumiałość użytkowników.
1-20
bizhub C3110
2
Informacje o podręcznikach
2.1
Informacje o podręcznikach
2
Informacje o podręcznikach
2.1
Informacje o podręcznikach
2
Niniejszy podręcznik opisuje podstawowe procedury konieczne do obsługi urządzenia oraz podaje sposób
konfiguracji ustawień początkowych. Aby uzyskać informacje na temat funkcji szczegółowych i procedur
obsługi, patrz Instrukcja obsługi załączona na płycie CD/DVD-ROM z instrukcją obsługi.
Aby bezpiecznie korzystać z produktu, należy przeczytać Rozdział "1 Wprowadzenie" przed rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia.
bizhub C3110
2-3
2
2.2
Instrukcje obsługi
2.2
Instrukcje obsługi
Instrukcje obsługi załączone na płycie CD/DVD-ROM Instrukcja obsługi
2-4
Tytuł podręcznika
Informacje ogólne
[Pomoc skrócona]
(niniejszy podręcznik)
Podręcznik zawiera uwagi oraz informacje dotyczące środków
ostrożności, które należy stosować, by użytkować urządzenie w
bezpieczny sposób. Przed przystąpieniem do użytkowania
urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z niniejszym
podręcznikiem.
Niniejszy podręcznik opisuje również podstawową obsługę
urządzenia oraz podaje sposób konfiguracji ustawień
początkowych.
[Instrukcja obsługi: Wprowadzenie]
Podręcznik ten zawiera informacje, z jakimi należy się zapoznać
przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia, takie jak nazwy
każdego z elementów oraz sposób włączania i wyłączania
zasilania, sposób korzystania z Panel sterowania, a także
procedury ładowania oryginałów i papieru.
[Instrukcja obsługi: Drukowanie]
Ten podręcznik opisuje sposób instalacji sterownika drukarki,
podstawowe procedury jego eksploatacji oraz aplikacje.
[Instrukcja obsługi: Kopiowanie]
W tym podręczniku podano różne sposoby wykonywania kopii.
[Instrukcja obsługi: Skanowanie]
Podręcznik ten opisuje operacje przesyłania skanów oraz
niezbędne czynności przygotowawcze.
Użytkownik może skanować dokumenty papierowe, zamienić je
na dane cyfrowe, a rezultaty przesłać do komputera lub na
serwer.
[Instrukcja obsługi: Faksowanie]
Podręcznik ten opisuje obsługę faksu oraz niezbędne czynności
przygotowawcze.
[Instrukcja obsługi: Faks PC]
Podręcznik ten opisuje obsługę faksu PC oraz niezbędne
czynności przygotowawcze.
Użytkownik może bezpośrednio przesłać faksem dane
oryginalne utworzone na komputerze, bez konieczności
drukowania ich na papierze.
[Instrukcja obsługi: Funkcje
zaawansowane]
Podręcznik ten opisuje sposób instalacji opcjonalnych
zestawów licencyjnych oraz funkcji, których eksploatację
umożliwia zainstalowanie tych zestawów.
[Instrukcja obsługi:
Konserwacja/Rozwiązywanie
problemów]
Ten podręcznik podaje informacje na temat sposobu wymiany
materiałów eksploatacyjnych, czyszczenia urządzenia, a także
wykrywania i usuwania problemów.
[Instrukcja obsługi: Opis przycisków
narzędziowych]
Podręcznik ten opisuje ustawienia Narzędzi w urządzeniu, takich
jak [Ustawienia użytkownika] i [Ustawienia administratora].
[Instrukcja obsługi: Funkcje użytkowe]
Podręcznik ten opisuje specjalne zastosowania urządzenia,
takie jak sposób korzystania z Web Connection, metodę
ręcznej instalacji sterownika drukarki, sposób konfiguracji
ustawień drukowania z przy użyciu systemu Linux oraz sposób
korzystania z urządzenia autoryzującego.
bizhub C3110
2.3
2.3
Płyta CD/DVD-ROM z instrukcją obsługi
2
Płyta CD/DVD-ROM z instrukcją obsługi
Płyta CD/DVD-ROM z instrukcją obsługi jest załączana do dostarczanego urządzenia. Płyta CD/DVD-ROM
zawiera instrukcje obsługi umożliwiające korzystanie z urządzenia.
Na stronie domowej kliknąć przycisk odpowiadający żądanej instrukcji obsługi. Otwarty zostanie plik PDF
instrukcji obsługi.
2.3.1
Środowisko pracy
Element
Opis
Obsługiwane systemu
operacyjne
Microsoft Windows XP (SP3) / Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) /
Windows 8
Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
Obsługiwane
przeglądarki*
Dla systemu Windows
• Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x/10.x
• Firefox 3.5 lub późniejsza/ESR 10.0 lub późniejsza
Dla systemu Mac OS
• safari 2.x/3.x/4.x/5.x/6.x
Wymagana aplikacja
Dla systemu Windows
• Adobe Reader 9.x/10.x/11.x
Dla systemu Mac OS
• Adobe Reader 8.x/9.x/10.x/11.x
Rozdzielczość
wyświetlacza
1024 e 768 pikseli lub większa
*
bizhub C3110
Musi być włączony JavaScript.
2-5
2
2.4
Oznaczenia i symbole wykorzystane w niniejszym podręczniku
2.4
Oznaczenia i symbole wykorzystane w niniejszym podręczniku
Instrukcje dotyczące procedur
0
To oznaczenie można znaleźć obok warunków, jakie muszą być spełnione, by możliwe było
przeprowadzenie danej procedury.
1
Cyfra "1" w tym formacie oznacza pierwszy krok.
2
Cyfra w tym formacie oznacza kolejny krok z serii.
% Ten symbol oznacza dodatkowe objaśnienie instrukcji obsługi.
Symbole używane w niniejszej instrukcji
PAMIĘTAJ
Ten symbol oznacza zagrożenie, które może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub dokumentów.
Aby uniknąć uszkodzeń mienia, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
Wskazówki
Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dotyczące danego tematu. Może również oznaczać opcje
wymagane do korzystania z danej funkcji.
dOdsyłacz
Ten symbol oznacza funkcje odniesienia powiązane z tematem.
Powiązane ustawienia
Ten symbol oznacza ustawienia związane z danym tematem, mające zastosowanie w przypadku każdego
użytkownika.
Powiązane ustawienia (administratora)
Ten symbol oznacza ustawienia związane z danym tematem, mające zastosowanie jedynie w przypadku
administratora.
Nazwy produktu i przycisków
Oznaczenia
wykorzystane
w niniejszej
instrukcji
Opis
[]
Oznacza nazwę przycisku w Oknie komunikatów lub na ekranie komputera, albo
nazwę instrukcji obsługi.
Test pogrubiony
W ten sposób oznaczone zostały nazwy przycisków, nazwy części, nazwy
produktów lub nazwy opcji umieszczone na Panel sterowania.
Oznaczenia nazw aplikacji
Niniejsza instrukcja opisuje nazwy aplikacji, jak zostało to pokazane poniżej.
2-6
Nazwa aplikacji
Oznaczenia wykorzystane w niniejszej
instrukcji
PageScope Direct Print
Direct Print
PageScope Web Connection
Web Connection
PageScope Data Administrator
Data Administrator
PageScope Mobile (dla iPhone/iPad/Android)
Mobilne (dla iPhone/iPad/Android)
bizhub C3110
3
Omówienie urządzenia
3.1
Informacje o urządzeniu
3
Omówienie urządzenia
3.1
Informacje o urządzeniu
3.1.1
Nazwa każdego z elementów
3
Przód urządzenia
Nr
Nazwa
1
Panel sterowania
2
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
2-a
Pokrywa pobierania papieru ADF
2-b
Prowadnica dokumentów
2-c
Podajnik dokumentów
2-d
Przedłużenie podajnika
2-e
Taca wyjściowa dokumentów
2-f
Ogranicznik dokumentów
3
Port hosta USB
4
Podajnik ręczny
5
Podajnik 1
Wskazówki
-
bizhub C3110
Aby zeskanować oryginał o formacie legal korzystając z ADF, należy rozłożyć Ogranicznik
dokumentów do zewnątrz.
3-3
3
Informacje o urządzeniu
3.1
Tył urządzenia
Na ilustracji pokazano urządzenie wraz z zainstalowanymi opcjonalnymi zestawami: Zestawem faksu
FK-512 i Zestawem instalacyjnym MK-P04.
3-4
Nr
Nazwa
1
Wyłącznik zasilania
2
Złącze zasilania
3
Port USB (dla urządzenia autoryzującego)
4
Port Ethernet (LAN) (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
5
Port USB (typ B)
6
Gniazdo LINE (linii telefonicznej)
7
Gniazdo TEL (telefoniczne)
bizhub C3110
3.1
3.1.2
3
Informacje o urządzeniu
Konfiguracja opcji
Nr
Nazwa
Opis
1
Urządzenie
autoryzujące AU-201
Dokonuje autoryzacji użytkownika poprzez zeskanowanie informacji
nagranej na karcie IC.
2
Zespół dolnego
podajnika PF-P14
Umożliwia załadowanie do 500 arkuszy.
W urządzenie wbudowane zostały następujące urządzenia opcjonalne. Nie zostały one pokazane na
ilustracji powyżej.
3
Dysk twardy HD-P06
Zwiększa pojemność dysku twardego i rozszerza funkcje.
4
i-Option LK-106
Używane do dodawania fontu kodu kreskowego, stanowiącego jeden
z fontów specjalnych.
Funkcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny
Dysk twardy.
5
i-Option LK-107
Używane do dodawania fontu unicode, stanowiącego jeden z fontów
specjalnych.
Funkcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny
Dysk twardy.
6
i-Option LK-108
Używane do dodawania fontu OCR, stanowiącego jeden z fontów
specjalnych.
Funkcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny
Dysk twardy.
7
i-Option LK-111
Obsługuje funkcję ThinPrint, stanowiącą jedną z funkcji
zaawansowanych.
8
Zestaw faksu FK-512
Pozwala na użytkowanie tego urządzenia jako faksu.
9
Zestaw instalacyjny
MK-P04
Konieczny, gdy instalowany jest Zestaw faksu FK-512.
dOdsyłacz
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu rejestrowania zestawów licencyjnych i-Option,
patrz [Instrukcja obsługi: Funkcje zaawansowane].
bizhub C3110
3-5
3
Informacje o zasilaniu
3.2
Informacje o zasilaniu
3.2.1
Włączanie lub wyłączanie Wyłącznika zasilania
1
Podłączyć kabel zasilający do urządzenia.
2
Podłączyć kabel zasilający do źródła zasilania.
3
Kiedy włączane jest zasilanie podstawowe, należy wcisnąć n na Wyłączniku zasilania.
3.2
Spowoduje to wyświetlenie ekranu pokazującego, że urządzenie uruchomiło proces rozruchu.
Po wyświetleniu ekranu głównego urządzenie jest gotowe do pracy.
4
Kiedy zasilanie podstawowe jest wyłączane, należy wcisnąć o na Wyłączniku zasilania.
PAMIĘTAJ
Podczas drukowania nie należy wyłączać Wyłącznika zasilania, ani wciskać przycisku Zasilania.
W przeciwnym razie może dojść do zacięcia papieru.
Jeśli podczas pracy urządzenia wyłączony zostanie Wyłącznik zasilania lub zostanie wciśnięty przycisk
Zasilania, system usunie aktualnie załadowane dane lub dane komunikacji, a także zadania oczekujące
w kolejce.
Kiedy urządzenie jest uruchamiane ponownie, Wyłącznik zasilania należy wyłączyć, a następnie po upływie
10 lub więcej sekund ponownie włączyć. Postąpienie inaczej może spowodować nieprawidłowe działanie.
3-6
bizhub C3110
3.2
3.2.2
3
Informacje o zasilaniu
Włączanie trybu Oszczędzania energii
Wcisnąć i przytrzymać przycisk Skanuj/Czuwanie lub Kopiuj/Zasilanie, by w urządzeniu włączyć tryb
Oszczędzania energii.
Po wciśnięciu i przytrzymaniu kolejnych przycisków status urządzenia zmienia się tak, jak pokazano poniżej.
Przycisk
Status
urządzenia
Status
wskaźnika
Start
Drukowanie
/ Odbiór
faksu
Opis
Skanuj/
Czuwanie
Czuwanie
Miganie:
na niebiesko
Uruchom
Umożliwia wyłączenie podświetlenia
Okna komunikatów, by zredukować
zużycie energii.
Jeśli odebrany zostanie faks lub
zadanie wydruku są one wykonywane
podczas aktywności trybu Czuwania.
Obsługa Panelu sterowania przywraca
tryb Normalny.
Głębokie
czuwanie
Miganie:
na niebiesko
Uruchom
Umożliwia większe zredukowanie
zużycia energii, niż tryb Czuwania.
Wyświetlanie Okna komunikatów
zostaje całkowicie wyłączone.
Jeśli odebrany zostanie faks lub
zadanie wydruku, urządzenie
przechodzi w tryb Czuwania, by
wykonać wydruki, a następnie
przywracany jest tryb Głębokiego
czuwania.
Czas konieczny do przywrócenia
Normalnego trybu jest dłuższy, niż po
wybudzeniu z trybu Czuwania.
Obsługa Panelu sterowania przywraca
tryb Normalny.
Auto.wył.
zasil.ErP
Miganie:
Pomarańczowy
Wyłącz
Ta funkcja zapewnia większą
oszczędność energii, niż tryb
Głębokiego czuwania, gdyż jest ona
zbliżona do stanu, gdzie zasilanie
podstawowe urządzenia jest
wyłączone.
Aby przywrócić Normalny tryb w
urządzeniu, w którym włączony jest tryb
Automatycznego wyłączenia zasilania
ErP, należy ponownie wcisnąć przycisk
Kopiuj/Zasilanie.
Kopiuj/
Zasilanie
Wskazówki
Jeśli w ustawieniach fabrycznych włączony zostanie tryb Czuwania, urządzenie automatycznie przejdzie
w tryb Głębokiego czuwania, który ogranicza zużycie energii w większym stopniu niż tryb Czuwania.
Urządzenia nie można jednak przełączyć w tryb Głębokiego czuwania, jeśli:
-
Pracuje opcjonalny i-Option LK-111 i włączona jest funkcja ThinPrint.
-
Podłączone jest opcjonalne Urządzenie autoryzujące.
Powiązane ustawienia (administratora)
Kiedy w urządzeniu włączony jest tryb Czuwania, użytkownik może wybrać, czy ma ono automatycznie
przejść w tryb Głębokiego czuwania, który ogranicza zużycie energii w większym stopniu niż tryb Czuwania.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] [Zasi./Us.oszcz.en.] - [TrybCzuwaniaZużycieEnergii] (Domyślne: [Włączony])
bizhub C3110
3-7
3
3.3
Panel sterowania
3.3
Panel sterowania
Panel sterowania, znajdujący się na górze urządzenia, umożliwia jego bezpośrednią obsługę. Okno
komunikatów wyświetla komunikaty dotyczące stanu urządzenia lub wymaganych operacji.
Nr
Nazwa
Opis
1
Książka telefoniczna
Umożliwia przywołanie zarejestrowanego odbiorcy docelowego
(Ulubione, Książka telefoniczna, Grupa lub Program).
2
Wskaźnik Auto.
odbiór
Zapala się, gdy w trybie odbierania faksu ustawiony jest
Automatyczny odbiór.
3
Okno komunikatów
Umożliwia wyświetlanie elementów Narzędzia lub komunikatów.
4
Wskaźnik błędów
Zapala się, gdy wystąpi błąd. Miga, gdy nastąpiło wezwanie serwisu.
5
Faks/Dostęp
•
•
Przełącza w tryb Faksu. W trybie Faksu zapala się na zielono.
Jeśli w urządzeniu włączona jest autoryzacja użytkownika, należy
wcisnąć i przytrzymać ten przycisk, by zalogować się lub
wylogować. Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi:
Wprowadzenie].
6
Skanuj/Czuwanie
•
Umożliwia przełączenie w tryb Skanowania. W trybie Skanowania
zapala się na zielono.
Wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia przełączanie
w tryb Czuwania. W celu uzyskania szczegółowych informacji,
patrz str. 3-7.
•
7
Kopiuj/Zasilanie
•
•
3-8
Umożliwia przełączenie w tryb Kopiowania. W trybie Kopiowania
zapala się na zielono.
Wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia przełączenie
w tryb Automatycznego wyłączania zasilania ErP. W celu
uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 3-7.
8
Stop/Reset
Umożliwia anulowanie zmiany ustawienia lub zatrzymuje działanie
funkcji.
9
Start (Kolorowo)
Umożliwia rozpoczęcie kopiowania, skanowania lub przesyłania faksu
w kolorze.
10
Wskaźnik Start
Poprzez kolor wskaźnika, jego miganie lub światło stałe wskazuje
status urządzenia.
• Niebieskie światło: Urządzenie jest gotowe, by rozpocząć pracę.
• Migające niebieskie światło: W urządzeniu włączony jest tryb
Oszczędzania energii, lecz odbieranie faksów lub wykonywanie
zadań drukowania jest możliwe.
• Migające pomarańczowe światło: Urządzenie nie jest gotowe do
pracy, ponieważ włączony w nim jest tryb Oszczędzania energii.
• Pomarańczowe światło: Urządzenie nie jest gotowe, by rozpocząć
pracę.
bizhub C3110
3.3
3
Panel sterowania
Nr
Nazwa
Opis
11
Start (Cz/B)
Umożliwia rozpoczęcie kopiowania, skanowania lub przesyłania
faksów w czerni i bieli.
12
Klawiatura
Wprowadzić liczbę kopii. Należy również wprowadzić numer faksu,
adres e-mail, nazwę i inne szczegóły.
Aby dowiedzieć się w jaki sposób można wprowadzać znaki, patrz
str. 3-12.
13
Powrót
•
•
•
Umożliwia anulowanie wprowadzonego znaku lub wartości
numerycznej.
Umożliwia przywrócenie poprzedniego ekranu.
Umożliwia anulowanie wyświetlanego ustawienia.
14
*/)
Umożliwia przesuwanie kursora w prawo lub w lewo.
15
Select
Zatwierdza wybraną pozycję menu.
16
+/,
Umożliwia przesuwanie kursora w górę lub dół.
17
Rozłącz
Umożliwia włączenie w urządzeniu trybu podniesionej słuchawki.
Ponowne wciśnięcie tego przycisku przywraca tryb odłożonej
słuchawki.
18
Powt.wybieranie/
Pauza
•
•
bizhub C3110
Poprzez określenie odbiorcy z wykorzystaniem Wprowadzania
bezpośredniego umożliwia wyświetlenie numeru faksu, na który
przesłany został ostatni faks.
Umożliwia wstawienie pauzy do numeru, który zostanie
wykorzystany do przesłania faksu.
3-9
3
Układ ekranu
3.4
Układ ekranu
3.4.1
Ekran główny
3.4
Tryb Kopiowania
ORYGINAŁ: A4
ZOOM
MIKS.
SELECT
Nr
Wyświetl
Szczegóły
1
Ustawienia kopiarki
Sprawdzić bieżące ustawienie lub zmienić różne ustawienia.
Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi: Kopiowanie].
2
Status
Zależnie od statusu roboczego wyświetla komunikat.
3
Zaczernienie kopii
Wyświetla zaczernienie kopii.
4
Liczba kopii
Wyświetla liczbę kopii.
Tryb skanowania
PDF
MIKS.
Pamięć:
300×300 dpi
Skanuj do
SELECT
3-10
Nr
Wyświetl
Szczegóły
1
Ustawienia skanowania
Sprawdzić bieżące ustawienie lub zmienić różne ustawienia.
Aby poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi: Skanowanie].
2
Status
Zależnie od statusu roboczego wyświetla komunikat.
3
Wolna przestrzeń
Wyświetla ilość wolnej przestrzeni w pamięci w formie procent (%).
bizhub C3110
3.4
3
Układ ekranu
Tryb faksu
Pamięć:
STD/MIX
Faksuj do
SELECT
3.4.2
Nr
Wyświetl
Szczegóły
1
Godz.
Wyświetla bieżącą godzinę.
Aby określić godzinę, należy wybrać [NARZĘDZIE] - [Ustawienia
administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Ust.daty i godz.].
2
Wolna przestrzeń
Wyświetla ilość wolnej przestrzeni w pamięci w formie procent (%).
3
Ustawienia faksowania
Sprawdzić bieżące ustawienie lub zmienić różne ustawienia. Aby
poznać szczegóły, patrz [Instrukcja obsługi: Faksowanie].
4
Status
Zależnie od statusu roboczego wyświetla komunikat.
Ekran pomocy
W przypadku wystąpienia takiego błędu jak zacięcie papieru, należy wcisnąć przycisk ); pokazany zostanie
ekran pomocy mający za zadanie pomóc użytkownikowi rozwiązać problem.
bizhub C3110
3-11
3
3.5
Wprowadzanie znaków
3.5
Wprowadzanie znaków
Korzystając z Klawiatury wprowadzić cyfry, znaki i symbole.
Zmiana trybu wprowadzania
Tryb wprowadzania przesuwa się w porządku alfabetycznym (znaki alfabetu -> cyfry) za każdym razem, gdy
wciskany jest przycisk znajdujący się na Panelu sterowania.
Wyświetl
Opis
[A…]
Tryb wprowadzania znaków alfabetu
[1…]
Tryb wprowadzania cyfr
Dostępne znaki
Dostępne znaki są różne, zależnie od trybu wprowadzania. W każdym z trybów wprowadzania dostępne są
następujące znaki.
Klawiatura
[1…] Tryb
wprowadzania cyfr
[A…] Tryb wprowadzania znaków alfabetu
1
1
.,'?!"1-()@/:;_
2
2
ABC2abc
3
3
DEF3def
4
4
GHI4ghi
5
5
JKL5jkl
6
6
MNO6mno
7
7
PQRS7pqrs
8
8
TUV8tuv
9
9
WXYZ9wxyz
0
0
(spacja)0
#
#
+&/*=!?()%[]^` ´ {}|$ , :
Wskazówki
3-12
-
W ekranie wprowadzania numeru faksu wyświetlana jest gwiazdka "*", gdy wciśnięty zostanie
przycisk .
-
Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki, wcisnąć i przytrzymać przycisk Powrót.
-
Aby usunąć niektóre z wprowadzonych znaków, należy wcisnąć przycisk * lub ), co umożliwi
przesunięcie kursora do znaku, który ma być usunięty, a następnie wcisnąć przycisk Powrót.
-
Aby kontynuować wprowadzanie znaków z wykorzystaniem tego samego przycisku, należy wpisać
pierwszy znak, a następnie wcisnąć przycisk ), by wprowadzić kolejny znak.
-
Aby wprowadzić spację, należy jeden raz wcisnąć przycisk 0 w trybie wprowadzania znaków alfabetu.
bizhub C3110
4
Ładowanie papieru
4.1
4
Papier
4
Ładowanie papieru
4.1
Papier
4.1.1
Sprawdzanie dostępnych rodzajów papieru
Rodzaj papieru
Gramatura papieru
Pojemność podajnika
Zwykły papier
Papier recyklingowany
Papier z niedostępną
2. stroną*1
od 15-15/16 funtów do
23-15/16 funtów
(od 60 g/m2 do 90 g/m2)
Podajnik ręczny: 100 arkuszy
Podajnik 1: 250 arkuszy
Gruby 1
od 24-3/16 funtów do
39-7/8 funtów
(od 91 g/m2 do 150 g/m2)
Podajnik ręczny: 20 arkuszy
Podajnik 1: 20 arkuszy
Gruby 2
od 40-3/16 funtów do
55-7/8 funtów
(od 151 g/m2 do 210 g/m2)
Podajnik ręczny: 20 arkuszy
Podajnik 1: 20 arkuszy
Papier błyszczący 1
od 26-5/8 funtów do
34-1/16 funtów
(od 100 g/m2 do 128 g/m2)
Podajnik ręczny: 20 arkuszy
Podajnik 1: 20 arkuszy
Papier błyszczący 2
od 34-5/16 funtów do
42 funtów
(od 129 g/m2 do 158 g/m2)
Podajnik ręczny: 20 arkuszy
Podajnik 1: 20 arkuszy
Pocztówka
-
Podajnik ręczny: 20 arkuszy
Podajnik 1: 20 arkuszy
Koperta
-
Podajnik ręczny: 10 arkuszy
Arkusz etykiet
-
Podajnik ręczny: 20 arkuszy
Podajnik 1: 20 arkuszy
Papier firmowy*2
-
Podajnik 1: 20 arkuszy
*1
Papier, który nie zostanie zadrukowany z obu strony (na przykład, kiedy przednia strona arkusza jest już
zadrukowana).
*2
Papier, na którym wydrukowane już są nazwy firm, wstępnie ustawiony tekst oraz inne treści.
PAMIĘTAJ
Papier inny, niż papier zwykły, nazywany jest papierem specjalnym. Kiedy papier specjalny ładowany jest do
podajnika papieru, należy określić poprawny rodzaj papieru. W przeciwnym razie, może wystąpić zacięcie
papieru lub błąd obrazu.
bizhub C3110
4-3
4
4.1.2
Papier
4.1
Sprawdzanie dostępnych formatów papieru
Otwór podawania
papieru
Dopuszczalne formaty
Podajnik ręczny
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
Legal (8-1/2 e 14), Letter (8-1/2 e 11), SP Folio (8-1/2 e 12-11/16),
Executive (7-1/4 e 10-1/2), Invoice (5-1/2 e 8-1/2)
Foolscap (8 e 13), 8-1/8 e 13-1/4, Folio (8-1/4 e 13),
Government Legal (8-1/2 e 13), 8-1/2 e 13-1/2, 16K, Kai 16, Kai 32
Pocztówka (100 mm e 148 mm), Pocztówka zwrotna (148 mm e 200 mm)
Format zdjęcia 4 e 6
Koperta nr 10, Koperta zachodnia nr 6, Koperta DL, Koperta zachodnia nr 2,
Koperta nr 3 z otworem na końcu, Koperta z otworem na końcu nr 4
B5 (ISO), UK Quarto (8 e 10), Government letter (8 e 10-1/2)
Szerokość: od 3-5/8 do 8-1/2 cala (od 92,0 mm do 215,9 mm),
Długość: od 5-13/16 do 14 cala (od 148,0 mm do 355,6 mm)
Podajnik 1
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6
Letter (8-1/2 e 11), Executive (7-1/4 e 10-1/2), Invoice (5-1/2 e 8-1/2),
Government legal (8-1/2 e 13)
16K, Kai 16, Kai 32, Pocztówka (100 mm e 148 mm),
Pocztówka zwrotna (148 mm e 200 mm)
Format zdjęcia 4 e 6
UK Quarto (8 e 10), Government letter (8 e 10-1/2)
Szerokość: od 3-5/8 do 8-1/2 cala (od 92,0 mm do 215,9 mm),
Długość: od 5-13/16 do 11 -11/16 cala (od 148,0 mm do 297,0 mm)
Wskazówki
4-4
-
Podczas drukowania jako obszar wydruku na wszystkich formatach papieru wykorzystywana jest cała
powierzchnia arkusza, poza obrzeżem 3/16 cala (4,2 mm) wokół wszystkich krawędzi papieru. Kiedy
używając aplikacji konfigurowane jest ustawienie użytkownika odnoszące się do formatu strony, należy
określić format papieru niewykraczający poza obszar możliwy do zadrukowania tak, by możliwe było
uzyskanie optymalnych rezultatów.
-
W przypadku kopert drukowanie jest możliwe wyłącznie na przedniej stronie (gdzie umieszczany jest
adres). Ponadto, producent nie może zagwarantować wydruku na przedniej części zachodzącej na
obszar zaklejenia koperty. Obszar, na którym wydruk nie jest gwarantowany, zależy od rodzaju koperty.
-
Ustawienie marginesu strony jest określane w zależności od aplikacji. Jeśli wybrany zostanie domyślny
format papieru lub margines, może powstać obszar papieru, na którym wydruk nie będzie możliwy. Aby
uzyskać optymalny rezultat, należy tak skonfigurować niestandardowe ustawienie formatu, aby obraz
znalazł się w obszarze, na którym urządzenie może wykonać wydruk.
-
Format niestandardowy można określić w zakresie wartości numerycznych pokazanych w powyższej
tabeli, korzystając ze sterownika drukarki.
-
Jeśli papier o formacie niestandardowym, którego wymiary przekraczają: szerokość 8-1/4 cala
(210 mm), a długość 11 cali (279 mm), jest używany w Podajniku 1, ze względu na budowę podajnika
jego krawędzie tylne będą wygięte przy ładowaniu. (Długość maksymalna 11-11/16 cala (297 mm)) Aby
załadować taki papier o formacie niestandardowym, należy użyć Podajnika ręcznego lub załadować
do 100 arkuszy do Podajnika 1.
-
W środowisku Mac OS X, maksymalny format Podajnika ręcznego który może być wykorzystany do
drukowania dwustronnego to "szerokość 8-1/2 cala (216 mm) x długość 14 cali (355 mm)".
bizhub C3110
4.1
4.1.3
4
Papier
Środki ostrożności dotyczące prawidłowej obsługi
Rodzaje papieru nienadające się do stosowania
Do podajnika nie należy ładować następujących rodzajów papieru. Postępowanie niezgodne z niniejszymi
środkami ostrożności może spowodować spadek jakości wydruków, zacięcie papieru lub uszkodzenie
urządzenia.
-
Papier zadrukowany na drukarkach atramentowych lub na drukarkach termicznych
-
Papier pofałdowany, zagięty, pomarszczony lub porwany
-
Papier, który pozostawał rozpakowany przez długi czas
-
Wilgotny, perforowany lub przedziurkowany papier
-
Papier bardzo gładki, bardzo szorstki lub o nierównej powierzchni
-
Papier impregnowany, taki jak papier z powłoką kopiującą, papier termoczuły, papier samoprzylepny
lub papier transferowy do naprasowywania na tkaninach
-
Papier z elementami dekoracyjnymi z folii lub tłoczony
-
Papier o nietypowym kształcie (innym niż prostokątny)
-
Papier z naniesionym klejem, ze zszywkami lub spinaczami
-
Papier z naklejkami
-
Papier ze wstążkami, haftkami, zatrzaskami, itd
-
Papier o innej jakości (szorstkości) z przodu i z tyłu arkusza
-
Zbyt cienki lub zbyt gruby papier
-
Papier gromadzący elektryczność statyczną
-
Papier kwaśny
-
Inne rodzaje papieru nienadające się do stosowania
Przechowywanie papieru
Papier należy przechowywać biorąc pod uwagę poniższe punkty.
-
Papier należy przechowywać na poziomym, płaskim podłożu. Nie wyjmować go z opakowania do
chwili, aż konieczne będzie jego załadowanie do podajnika. Jeśli papier pozostanie wyjęty z
opakowania przez dłuższy czas, może później powodować zacięcia papieru w urządzeniu.
-
Kiedy papier wyjęty z opakowania nie jest używany, należy włożyć go z powrotem do pierwotnego
opakowania i przechowywać ułożony płasko w chłodnym, ciemnym miejscu.
-
Papieru nie należy przechowywać w miejscach lub otoczeniach, które są:
-
Zbyt wilgotne
Narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego
Narażone na działanie wysokich temperatur (95°F (35°C) lub wyższych)
Nadmiernie zakurzone
-
Ryz papieru nie należy opierać jedna o drugą, ani przechowywać ich ustawionych pionowo.
Wskazówki
Jeśli planowany jest zakup dużej ilości papieru lub papieru specjalnego, należy przeprowadzić wydruk
próbny, by z wyprzedzeniem sprawdzić jakość wydruków.
bizhub C3110
4-5
4
4.2
Ładowanie papieru do Podajnika ręcznego
4.2
Ładowanie papieru do Podajnika ręcznego
Kiedy wybierany jest format papieru inny, niż załadowany do podajników, należy użyć Podajnika ręcznego.
Aby skorzystać z Podajnika ręcznego, należy załadować papier i określić jego rodzaj.
4-6
0
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych rodzajów i formatów papieru, patrz
str. 4-3.
1
Otworzyć Podajnik ręczny.
2
Rozsunąć prowadnicę papieru.
3
Pchnąć do góry środkową część otwieranej płytki, aż elementy blokujące (białe) znajdujące się po
bokach zostaną zablokowane.
bizhub C3110
4.2
Ładowanie papieru do Podajnika ręcznego
4
4
Papier włożyć jak najdalej do otworu podajnika, stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowany do
dołu.
PAMIĘTAJ
Należy załadować stos papieru, który nie będzie wystawał ponad górny limit ilości papieru.
Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go wyprostować.
5
Prowadnicę papieru należy wyrównać do formatu papieru.
6
Rodzaj i format papieru można zmienić na Panel sterowania. Kiedy ładowany jest papier o formacie
niestandardowym, należy również określić jego format.
% Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia papieru] - [Podawanie ręczne]
bizhub C3110
4-7
4
4.3
4-8
Ładowanie papieru do Podajnika 1
4.3
Ładowanie papieru do Podajnika 1
0
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępnych rodzajów i formatów papieru, patrz
str. 4-3.
0
Podajnik 2 jest dostępny, gdy zainstalowany jest opcjonalny Zespół dolnego podajnika. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat sposobu ładowania papieru do Podajnika 2, patrz [Instrukcja
obsługi: Wprowadzenie].
1
Wysunąć Podajnik 1.
2
Otwieraną płytkę docisnąć do dołu, aż zostanie zablokowana.
3
Rozsunąć prowadnicę papieru.
bizhub C3110
4.3
Ładowanie papieru do Podajnika 1
4
4
Załadować papier do podajnika stroną zadrukowaną zwróconą do góry.
% Załadować pocztówki lub pocztówki zwrotne, układając je krótszą krawędzią do prawej strony
podajnika.
PAMIĘTAJ
Nie należy ładować stosu arkuszy wyższego, niż wskazuje oznaczenie ,.
Jeśli papier jest zwinięty, przed załadowaniem należy go wyprostować.
5
Prowadnicę papieru należy wyrównać do formatu papieru.
6
Zamknąć Podajnik 1.
7
Rodzaj i format papieru można zmienić na Panel sterowania. Kiedy ładowany jest papier o formacie
niestandardowym, należy również określić jego format.
% Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia papieru] - [Podajnik 1]
bizhub C3110
4-9
4
4-10
Ładowanie papieru do Podajnika 1
4.3
bizhub C3110
5
Ustawienia początkowe
urządzenia
5.1
Przygotowanie do podłączenia sieciowego (dotyczy administratorów)
5
Ustawienia początkowe urządzenia
5.1
Przygotowanie do podłączenia sieciowego
(dotyczy administratorów)
5
Sprawdzanie kabla LAN, który będzie używany do połączenia
Upewnić się, czy podłączony do sieci kabel LAN jest również podłączony do portu LAN urządzenia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat portu wykorzystywanego do podłączania kabla, patrz
str. 3-4.
Przypisywanie adresu IP
Jeśli urządzenie posiada stały adres IP, należy wprowadzić ręcznie adres IP, maskę podsieci i adres bramy
domyślnej.
Na Panelu sterowania wybrać [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [ETHERNET] - [TCP/IP] [Ustawienia IPv4], a następnie skonfigurować poniższe ustawienia.
Ustawienia
Opis
[ADRES IP]
Kiedy adres IP jest określany ręcznie, należy wprowadzić stały adres IP
przypisany dla urządzenia.
[MASKA PODSIECI]
Kiedy adres IP jest określany ręcznie, należy wprowadzić maskę podsieci.
[DOMYŚLNA BRAMA]
Kiedy adres IP jest określany ręcznie, należy wprowadzić bramę domyślną.
[Automatyczne
ustawianie aplikacji IP]
Kiedy adres IP jest określany automatycznie, należy wybrać metodę jego
automatycznego pobrania.
• [DHCP]: Domyślnie ustawione jest [WŁ.].
• [BOOTP]: Domyślnie ustawione jest [WYŁ.].
• [ARP/PING]: Domyślnie ustawione jest [WYŁ.].
• [Ustaw. IP AUTO]: ustalone na opcji [AKTYWUJ].
Wskazówki
-
Aby sprawdzić adres IP przypisany dla urządzenia, należy wydrukować Stronę konfiguracji. Aby
wydrukować Stronę konfiguracji, na ekranie głównym należy wybrać [RAPORT/STATUS] - [RAPORT] [Strona konfiguracji].
bizhub C3110
5-3
5
5.2
Przygotowanie do faksowania (dotyczy administratorów)
5.2
Przygotowanie do faksowania (dotyczy administratorów)
Sprawdzanie podłączenia kabla modułowego
Sprawdzić, czy kabel modułowy jest podłączony do portu LINE i do odpowiedniej linii telefonicznej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat portu wykorzystywanego do podłączania kabla, patrz
str. 3-4.
Określanie typu linii telefonicznej
Określić typ (metodę wybierania numeru) linii telefonicznej, do której urządzenie ma być podłączone. Metoda
wybierania numeru musi zostać poprawnie określona, aby możliwe było nawiązywanie połączeń.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksowania] [Ust.param.wiersz.] - [Metoda wybierania numeru]
Przygotowanie do użytkowania urządzenia w środowisku centrali prywatnej
(PBX)
Kiedy urządzenie jest wykorzystywane w środowisku PBX, należy zarejestrować numer linii zewnętrznej.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksowania] [Ust.połącz.PBX]
Wybór metody odbierania
Metody odbierania faksów obejmują następujące: automatyczne odbieranie faksów przez urządzenie oraz
ręczne odbieranie faksów przez użytkownika. Wybrać metodę odbierania odpowiednią dla środowiska
użytkownika.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksowania] [Ust.param.wiersz.] - [TRYB RX]
Rejestrowanie informacji o nadawcy
Należy zarejestrować nazwę urządzenia, nazwę firmy (nazwę nadawcy) oraz numer faksu urządzenia.
Zarejestrowane informacje dodawane będą do faksów przeznaczonych do przesłania, a także umieszczane
na faksach jako dane nadawcy, gdy urządzenie odbierające faksy będzie je drukowało.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksowania] [Informacje w nagłówku]
Ustawianie daty i godziny w urządzeniu
Ustawić w urządzeniu datę i godzinę, które będą drukowane na przesyłanych i odbieranych faksach.
Ustawiona data i godzina będą stanowiły odniesienie dla Licznika przesyłania, który nawiązuje połączenia o
wcześniej ustalonej godzinie.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] [Ust.daty i godz.]
5-4
bizhub C3110
5.3
5.3
5
Ustawienie Dysku twardego (HDD) (dla administratorów)
Ustawienie Dysku twardego (HDD) (dla administratorów)
Aby zaszyfrować i chronić dane zapisane na dysku twardym niniejszego urządzenia, należy skonfigurować
ustawienie szyfrowania dysku twardego.
Kiedy ustawienie szyfrowania dysku twardego jest skonfigurowane, HDD jest formatowany, a dane zapisane
na nim są wymazywane. Z tego względu producent zaleca wykonanie ustawienia szyfrowania dysku
twardego przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Aby skonfigurować ustawienia: [NARZĘDZIE] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia zabezpieczeń] [Ust. dysku tward.] - [Us.szyfr.dysku tw.]
Wskazówki
Funkcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny Dysk twardy.
Powiązane ustawienia (administratora)
-
Kiedy eksploatowane jest urządzenie z włączonym Rozszerzonym trybem zabezpieczeń, konieczne jest
skonfigurowanie ustawienia szyfrowania dysku twardego. Aby poznać szczegóły na temat
Rozszerzonego trybu zabezpieczeń, patrz [Instrukcja obsługi: Opis przycisków narzędziowych] Rozdział 6 "Ustawienia administratora" - "Tryb wzm.zabezp.".
bizhub C3110
5-5
5
5-6
Ustawienie Dysku twardego (HDD) (dla administratorów)
5.3
bizhub C3110
6
Podstawowe procedury
eksploatacji
6.1
6
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows)
6
Podstawowe procedury eksploatacji
6.1
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows)
W tej części opisany został sposób konfiguracji ustawień drukowania w środowisku Windows.
dOdsyłacz
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu konfiguracji ustawień drukowania w środowisku
Mac OS, patrz [Instrukcja obsługi: Drukowanie].
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu konfiguracji ustawień drukowania w
środowisku Linux, patrz [Instrukcja obsługi: Funkcje użytkowe].
6.1.1
Sterownik drukarki
Zanim możliwe będzie korzystanie z urządzenia jak z drukarki, w pierwszej kolejności na komputerze należy
zainstalować sterownik drukarki.
Dostępne są następujące typy sterowników drukarki. Należy wybrać sterownik drukarki odpowiadający
celom, do jakich użytkownik chce urządzenie wykorzystywać.
6.1.2
Sterownik drukarki
Język opisu strony
Opis
Sterownik PCL
PCL6
Jest to standardowy sterownik umożliwiający
drukowanie zwykłych, oryginalnych dokumentów
biurowych.
Z pomiędzy dostępnych trzech sterowników, ten
sterownik zapewnia największą szybkość
drukowania.
Sterownik PS
Emulacja PostScript 3
Sterownik ten jest wydajny w przypadku
drukowania w wysokiej rozdzielczości danych
utworzonych w aplikacji obsługującej PostScript
firmy Adobe lub innych producentów.
Sterownik ten jest często używany w aplikacjach, z
których drukuje się grafikę lub jasne wydruki, gdzie
dobre odtworzenie kolorów jest istotne.
Sterownik XPS
XPS
Ten sterownik, opracowany po wprowadzeniu na
rynek systemu Windows Vista, obsługuje Dane
techniczne papieru XML (XPS).
Ma on kilka zalet, m.in. wysoką jakość odtwarzania
półprzezroczystości.
Przygotowanie do drukowania (połączenie sieciowe)
Sprawdzanie kabla LAN, który będzie używany do połączenia
Sprawdzić, czy kabel LAN jest podłączony do portu LAN urządzenia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat portu wykorzystywanego do podłączania kabla, patrz
str. 3-4.
Sprawdzanie ustawień sieciowych
Wydrukować Stronę konfiguracji, a następnie sprawdzić, czy urządzenie posiada przypisany adres IP.
Aby wydrukować Stronę konfiguracji, na ekranie głównym należy wybrać [RAPORT/STATUS] - [RAPORT] [Strona konfiguracji].
dOdsyłacz
Jeśli adres IP nie jest wyświetlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. W celu uzyskania szczegółowych
informacji, patrz str. 5-3.
bizhub C3110
6-3
6
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows)
6.1
Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalować na komputerze sterownik drukarki, należy skorzystać z instalatora.
0
Do wykonania tego zadania konieczne są uprawnienia administratora.
0
Użyć płyty CD/DVD-ROM Sterowniki i narzędzia.
1
Płytę CD/DVD-ROM ze sterownikiem drukarki włożyć do napędu CD/DVD-ROM komputera.
% Upewnić się, że instalator został uruchomiony, a następnie przejść do Kroku 2.
% Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony, otworzyć folder zawierający sterownik drukarki
umieszczony na płycie CD/DVD-ROM, dwukrotnie kliknąć [Setup.exe], a następnie przejść do
Kroku 3.
% Jeśli wyświetlone zostanie okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć [Kontynuuj] lub [Tak].
2
Kliknąć [Drukarka/FAKS].
3
Przeczytać umowę licencyjną, a następnie kliknąć [ZGADZAM SIĘ].
4
Sprawdzić zawartość okna [Plik Readme], a następnie kliknąć [Dalej].
5
Wybrać [Instaluj drukarki/MFP], a następnie kliknąć [Dalej].
Wykryte zostaną podłączone drukarki.
% W Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, można wybrać
[Preferuj IPv4] lub [Preferuj IPv6]. Po wykryciu zarówno w IPv4, jak i w IPv6, adres posiada priorytet.
6
Wybrać urządzenie, a następnie kliknąć [Dalej].
% Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, należy je uruchomić ponownie.
% Nie ma konieczności zmieniania metody drukowania z [Drukowanie zwykłe] (Port 9100) chyba, że
administrator postanowi inaczej. W niniejszym podręczniku opisano sposób konfiguracji ustawienia
[Drukowanie zwykłe] (Port 9100).
% Jako metodę drukowania wybrać można [Drukowanie zwykłe], [Drukowanie internetowe] (IPP) lub
[Bezpieczny wydruk] (IPPS). Aby poznać szczegółowe informacje na temat metody drukowania,
patrz [Instrukcja obsługi: Drukowanie].
% Spośród podłączonych drukarek automatycznie wykrywany i wyświetlany jest jedynie model
docelowy. Jeśli wyświetlonych zostanie kilka modeli docelowych, należy sprawdzić adres IP.
% Jeśli połączenie z urządzeniem nie może być wykryte, nie będzie ono wyświetlane na liście. W takim
przypadku, należy wybrać [Określ Drukarka/MFP oprócz pokazanych powyżej. Wybrać (Adres IP,
Nazwa hosta...)], a następnie ręcznie określić adres IP i nazwę hosta urządzenia.
7
Zaznaczyć pole wyboru sterownika drukarki, który ma być zainstalowany, a następnie kliknąć [Dalej].
% Aby zapoznać się z funkcjami każdego ze sterowników drukarki, patrz str. 6-3.
8
6-4
Sprawdzić elementy, które będą zainstalowane, a następnie kliknąć [Zainstaluj].
bizhub C3110
6.1
6
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows)
9
Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmienić nazwę drukarki lub wydrukować stronę testową, a następnie
kliknąć [Zakończ].
Na tym etapie proces instalacji sterownika drukarki jest ukończony.
Ustawienia
Opis
[Przejrzyj]
Umożliwia wyświetlenie zainstalowanych elementów w celu sprawdzenia
ich.
[Zmiana nazwy
drukarki]
Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia zmienienie nazwy drukarki.
[Właściwość]
Umożliwia skonfigurowanie opcjonalnego środowiska roboczego
urządzenia.
[Ustawienie
drukowania]
Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia zmienienie domyślnych ustawień
drukowania w urządzeniu.
[Drukuj stronę
testową]
Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia wydrukowanie strony testowej w
celu sprawdzenia poprawnego działania procesu drukowania.
dOdsyłacz
Po zakończeniu instalacji sterownika drukowania należy skonfigurować ustawienia domyślne sterownika
drukowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 6-7.
6.1.3
Przygotowanie do drukowania (połączenie poprzez USB)
Zmiana ustawień instalacji
(Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)
Jeśli używane są Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, przed zainstalowaniem
sterownika drukarki należy zmienić ustawienia komputera.
1
Otworzyć okno [Panel sterowania].
% W Windows 8.1, należy kliknąć [ ] w oknie Start, a następnie kliknąć [Panel sterowania] - [Sprzęt
i dźwięk] - [Wyświetl urządzenia i drukarki].
% W Windows 8 prawym klawiszem myszy kliknąć okno Start, a następnie kliknąć [Wszystkie
aplikacje] - [Panel sterowania].
% W przypadku Windows Server 2012/Server 2012 R2, otworzyć okno Start, a następnie kliknąć
[Panel sterowania].
% W przypadku Windows 7/Server 2008 R2 otworzyć menu Start, a następnie kliknąć
[Panel sterowania].
2
Kliknąć [System i zabezpieczenia] - [System].
3
W menu dostępnym w lewym okienku kliknąć [Zaawansowane ustawienia systemowe].
Pokazane zostanie okno [Właściwości systemu].
4
W zakładce [Sprzęt] kliknąć [Ustawienia instalacji urządzeń].
5
Wybrać [Nie, pozwól mi wybrać, co zrobić], wybrać [Nigdy nie instaluj oprogramowania sterownika z
witryny Windows Update.], a następnie kliknąć [Zapisz zmiany].
% Po zainstalowaniu sterownika drukarki ponownie ustawić opcję ustawienia [Tak, zrób to
automatycznie (zalecane)].
6
bizhub C3110
Kliknąć [OK], by zamknąć okno [Właściwości systemu].
6-5
6
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows)
6.1
Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalować na komputerze sterownik drukarki, należy skorzystać z instalatora.
0
Do wykonania tego zadania konieczne są uprawnienia administratora.
0
Użyć płyty CD/DVD-ROM Sterowniki i narzędzia.
1
Kabel USB podłączyć do portu USB urządzenia.
% W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat portu wykorzystywanego do podłączania
kabla, patrz str. 3-4.
% Jeśli otwarte zostanie okno kreatora dodawania nowego sprzętu, należy kliknąć [Anuluj].
2
Płytę CD/DVD-ROM ze sterownikiem drukarki włożyć do napędu CD/DVD-ROM komputera.
% Upewnić się, że instalator został uruchomiony, a następnie przejść do Kroku 3.
% Jeśli instalator nie zostanie uruchomiony, otworzyć folder zawierający sterownik drukarki
umieszczony na płycie CD/DVD-ROM, dwukrotnie kliknąć [Setup.exe], a następnie przejść do
Kroku 4.
% Jeśli wyświetlone zostanie okno [Kontroli konta użytkownika], należy kliknąć [Kontynuuj] lub [Tak].
3
Kliknąć [Drukarka/FAKS].
4
Przeczytać umowę licencyjną, a następnie kliknąć [ZGADZAM SIĘ].
5
Sprawdzić zawartość okna [Plik Readme], a następnie kliknąć [Dalej].
6
Wybrać [Instaluj drukarki/MFP], a następnie kliknąć [Dalej].
Wykryte zostaną podłączone drukarki USB.
7
Wybrać urządzenie, a następnie kliknąć [Dalej].
8
Zaznaczyć pole wyboru sterownika drukarki, który ma być zainstalowany, a następnie kliknąć [Dalej].
% Aby zapoznać się z funkcjami każdego ze sterowników drukarki, patrz str. 6-3.
9
Sprawdzić elementy, które będą zainstalowane, a następnie kliknąć [Zainstaluj].
10
Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmienić nazwę drukarki lub wydrukować stronę testową, a następnie
kliknąć [Zakończ].
Na tym etapie proces instalacji sterownika drukarki jest ukończony.
Ustawienia
Opis
[Przejrzyj]
Umożliwia wyświetlenie zainstalowanych elementów w celu sprawdzenia
ich.
[Zmiana nazwy
drukarki]
Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia zmienienie nazwy drukarki.
[Właściwość]
Umożliwia skonfigurowanie opcjonalnego środowiska roboczego
urządzenia.
[Ustawienie
drukowania]
Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia zmienienie domyślnych ustawień
drukowania w urządzeniu.
[Drukuj stronę
testową]
Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia wydrukowanie strony testowej w
celu sprawdzenia poprawnego działania procesu drukowania.
dOdsyłacz
Po zakończeniu instalacji sterownika drukowania należy skonfigurować ustawienia domyślne sterownika
drukowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 6-7.
6-6
bizhub C3110
6.1
6.1.4
6
Korzystanie z funkcji drukowania (środowisko Windows)
Ustawienia początkowe sterownika drukarki
Kiedy urządzenie jest używane po raz pierwszy, sterownik drukarki należy tak skonfigurować, by zawierał
takie informacje jak opcje zainstalowane w urządzeniu oraz to, czy ustawienia autoryzacji zostały
skonfigurowane.
1
Wyświetlić okno drukarki.
% W Windows 8.1, należy kliknąć [ ] w oknie Start, a następnie kliknąć [Panel sterowania] [Sprzęt i dźwięk] - [Wyświetl urządzenia i drukarki].
% W Windows 8 należy kliknąć prawym klawiszem myszy okno Start, następnie kliknąć [Wszystkie
aplikacje] - [Panel sterowania] - [Sprzęt i dźwięk] - [Wyświetl urządzenia i drukarki].
% W Windows Server 2012/Server 2012 R2, otworzyć okno Start, następnie kliknąć
[Panel sterowania] - [Sprzęt] - [Wyświetl urządzenia i drukarki].
% W przypadku Windows 7/Server 2008 R2 otworzyć menu Start, a następnie kliknąć [Urządzenia i
drukarki].
% W Windows Vista/Server 2008 kliknąć menu Start, wybrać [Panel sterowania] - [Sprzęt i dźwięk] [Drukarki].
% W przypadku Windows XP/Server 2003 kliknąć menu Start, a następnie wybrać [Drukarki i faksy].
2
Otworzyć właściwości drukarki.
% W Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, kliknąć prawym klawiszem myszy
ikonę zainstalowanej drukarki, a we [Właściwościach drukarki] kliknąć wyświetlaną nazwę drukarki.
% W Windows XP/Vista/Server 2003/Server 2008 prawym klawiszem myszy kliknąć ikonę
zainstalowanej drukarki, a następnie kliknąć [Właściwości].
Pokazane zostanie okno [Właściwości].
3
W zakładce [Konfiguruj] skonfigurować takie informacje, jak wyposażenie opcjonalne zainstalowane w
urządzeniu oraz informacje o ewentualnym włączeniu ustawień autoryzacji.
% Domyślnie włączone jest [Autom.] w [Pobierz ustawienia...]. Informacje dotyczące urządzenia są
uzyskiwane automatycznie i uwzględniane w [Urządzenia dodatkowe].
% Kiedy [Autom.] w [Pobierz ustawienia...] jest wyłączone, kliknięcie [Pobierz inform. o urządz.]
umożliwia uzyskanie tych informacji i uwzględnienie ich w [Urządzenia dodatkowe].
% Jeśli komunikacja z urządzeniem nie jest możliwa, albo wykorzystywane jest połączenie poprzez
USB w środowisku Windows XP lub Server 2003, należy ręcznie skonfigurować ustawienie w
[Urządzenia dodatkowe]. Z listy wybrać pozycję, która ma być zmodyfikowana, a następnie ustawić
wartość w [Ustawienia].
4
6.1.5
Kliknąć [OK].
Sposób drukowania
1
Korzystając z aplikacji otworzyć dane oryginału. W menu [Plik] wybrać [Drukuj].
2
Sprawdzić, czy żądana drukarka została wybrana w [Nazwie drukarki] (lub w [Wybierz drukarkę]).
% Okno dialogowe [Drukowania] jest różne, zależnie od oprogramowania aplikacji.
3
Określić zakres wydruku i liczbę kopii do wydrukowania.
4
Kliknąć [Właściwości] (lub [Preferencje]), by w razie potrzeby zmienić ustawienia drukowania
sterownika drukarki.
% Po zamknięciu aplikacji w ustawienia drukowania tu zmienionych przywracane są wartości
domyślne.
% W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ustawień drukowania sterownika drukarki,
patrz [Instrukcji obsługi: Drukowanie].
5
Kliknąć [Drukuj].
Drukowanie jest wykonywane.
bizhub C3110
6-7
6
Korzystanie z funkcji skanowania
6.2
Korzystanie z funkcji skanowania
6.2.1
Operacje dostępne w ramach funkcji skanowania
6.2
Dane oryginału zeskanowane przez to urządzenie mogą być przesłane do komputera lub serwera, albo
zapisane na dysku twardym urządzenia.
Funkcja skanowania oferuje następujące podfunkcje.
Funkcja
Opis
Skanuj do e-maila
Umożliwia przesłanie przekonwertowanego pliku na dowolny adres e-mail jako
załącznika do wiadomości e-mail.
Prześlij do SMB
Umożliwia przesłanie przekonwertowanego pliku do folderu współdzielonego
na komputerze. Aby skorzystać z tej funkcji, jako adresata należy określić
komputer lub serwer plików.
TX FTP
Umożliwia przesłanie przekonwertowanego pliku na serwer FTP. Funkcja ta
jest użyteczna, gdy plik jest przesyłany poprzez serwer FTP.
Prześlij do WebDAV
Umożliwia przesłanie przekonwertowanego pliku na serwer WebDAV. Funkcja
ta jest użyteczna, gdy plik jest przesyłany poprzez serwer WebDAV.
Zapisz na HDD
Umożliwia zapisanie danych oryginału zeskanowanego w urządzeniu na
wbudowanym dysku twardym.
Dane oryginału zapisane na dysku twardym mogą być pobrane poprzez
przeglądarkę internetową na komputer.
Uwaga
Funkcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny Dysk twardy.
Zapisz w pamięci
przenośnej USB
Umożliwia zapisanie danych oryginału zeskanowanych w urządzeniu w
pamięci przenośnej USB podłączonej do urządzenia.
Skanowanie WS
Umożliwia zaimportowanie danych oryginału poprzez przesłanie instrukcji
skanowania z komputera, bez konieczności konfigurowania złożonych
ustawień systemowych. Umożliwia również przesłanie danych oryginału
zeskanowanych w urządzeniu do komputera.
Funkcja ta jest obsługiwana przez Windows Vista lub późniejsze.
Skanowanie
TWAIN/WIA
Umożliwia przekonwertowanie danych oryginału zeskanowanych w
urządzeniu do pliku oraz zaimportowanie ich z komputera znajdującego się w
sieci przy użyciu aplikacji zgodnych z TWAIN/WIA.
dOdsyłacz
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji skanowania konieczne może być skonfigurowanie następujących
ustawień. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych funkcji,
patrz [Instrukcja obsługi: Skanowanie].
6-8
bizhub C3110
6.2
6.2.2
Korzystanie z funkcji skanowania
6
Sposób skanowania
1
Załadować oryginał.
2
Nacisnąć przycisk Skanuj.
3
Określić odbiorcę.
% Żądanego odbiorcę można wybrać z listy wcześniej zarejestrowanych adresatów lub można
bezpośrednio wprowadzić informacje o adresacie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat rejestrowania adresata, patrz str. 6-17.
4
Określić opcje przesyłania skanu.
% Na ekranie głównym (tryb Skanowania) wcisnąć przycisk + lub ,, by wybrać ustawienie, które ma
być zmienione.
5
Nacisnąć przycisk Start.
% Aby skanować w kolorze, należy wcisnąć przycisk Start (Kolorowo). Aby skanować w czerni i bieli,
należy wcisnąć przycisk Start (Cz/B).
% Jeśli podczas skanowania oryginału wciśnięty zostanie przycisk Stop/Reset, przetwarzanie
skanowania zatrzymuje się, a następnie wyświetlany jest ekran żądający potwierdzenia czy
użytkownik chce anulować zadanie. Aby przerwać przesyłanie, należy anulować zadanie.
Przesyłanie zostanie rozpoczęte.
bizhub C3110
6-9
6
Korzystanie z funkcji faksu
6.3
Korzystanie z funkcji faksu
6.3.1
Funkcje faksu
6.3
Faks jest funkcją komunikacji, która wykorzystuje linię telefoniczną do przesyłania zeskanowanych
oryginałów (papier) lub do odbierania danych przesyłanych z urządzeń zdalnych. Urządzenie oferuje różne
funkcje umożliwiające obsługę faksu, w tym również funkcje, dzięki którym użytkownik może zmieniać
ustawienia skanowania zależnie od oryginału i zapisywać przychodzące faksy do pamięci.
Poniżej podane zostały środki ostrożności, jakie należy stosować podczas korzystania z funkcji faksu.
-
Aby korzystać z funkcji faksu, wymagane są opcjonalne Zestaw faksu i Zestaw instalacyjny.
-
Urządzenie może być podłączone do następujących typów linii telefonicznych.
-
Publicznej komutowanej sieci telefonicznej (uwzględniającej linię komunikacyjną faksu)
PBX (centrala prywatna, 2-przewodowa)
-
Dane faksów nie mogą być przesyłane, ani odbierane w kolorze.
-
Nie można podłączyć telefonu firmowego jako numeru zewnętrznego.
-
Nie można jednocześnie korzystać z funkcji połączenia oczekującego.
-
Jeśli w sieci firmowej dedykowana linia cyfrowa jest multipleksowana, szybkość transmisji faksu może
być ograniczona lub faks Super G3 może nie być dostępny.
-
Rzadko mogą występować błędy połączeń powodowane domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Dzieje się tak, ponieważ urządzenie multipleksowe ogranicza pasmo częstotliwości linii do konicznego
minimum bazując na założeniu, że linia przeznaczona jest do komunikacji głosowej. Ponadto,
ograniczenia te są różne w zależności od urządzeń, które są podłączone do sieci. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy skontaktować się z administratorem sieci.
dOdsyłacz
Aby korzystać z funkcji faksu, najpierw w urządzeniu skonfigurować należy środowisku robocze. W celu
uzyskania szczegółowych informacji, patrz str. 5-4.
6-10
bizhub C3110
6.3
6.3.2
Korzystanie z funkcji faksu
6
Sposób przesyłania
1
Załadować oryginał.
2
Nacisnąć przycisk Faks.
3
Wprowadzić numer faksu.
% Żądanego odbiorcę można wybrać z listy wcześniej zarejestrowanych adresatów lub można
bezpośrednio wprowadzić informacje o adresacie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat rejestrowania adresata, patrz str. 6-17.
% Rozsyłanie faksu można wykonać po określeniu kilku adresatów.
4
Określić opcje przesyłania faksu.
% Na ekranie głównym (tryb Faksu) wcisnąć przycisk + lub ,, by wybrać ustawienie, które ma być
zmienione.
5
Nacisnąć przycisk Start.
% Jeśli podczas skanowania oryginału wciśnięty zostanie przycisk Stop/Reset, przetwarzanie
skanowania zatrzymuje się, a następnie wyświetlany jest ekran żądający potwierdzenia czy
użytkownik chce anulować zadanie. Aby przerwać przesyłanie, należy anulować zadanie.
Przesyłanie zostanie rozpoczęte.
bizhub C3110
6-11
6
6.3.3
Korzystanie z funkcji faksu
6.3
Wprowadzenie do funkcji przesyłania faksu
W tej części przedstawiono wygodne funkcje przesyłania faksu. W celu uzyskania szczegółowych informacji
na temat sposobu korzystania z poszczególnych funkcji, patrz [Instrukcja obsługi: Faksowanie].
6.3.4
Funkcja
Informacje ogólne
Licznik przesyłania
Licznik przesyłania automatyczne rozpoczyna przesyłanie o określonej
godzinie, jeśli została ona wcześniej określona.
Spr. odbior. i wyślij
Spr. odbior. i wyślij umożliwia porównanie numeru faksu określonego do
przesłania faksu z numerem faksu adresata (CSI) i przesłanie faksu jedynie
wtedy, gdy są one zgodne.
Przesyłanie kodu F
Przesyłanie kodu F umożliwia określenie kodu F (adresu SUB i ID przesłania)
w celu przesłania faksu. Dostępne są żądania komunikacji poufnej i
przekazania.
• Funkcja komunikacji poufnej została tak opracowana, by umożliwiała
komunikację z określonymi osobami z wykorzystaniem Poufnej skrzynki
użytkownika RX, która wymaga zarejestrowanego numeru i hasła.
• Żądanie przekazania to funkcja, dzięki której stacja przekaźnikowa
odbierająca faks rozsyła go do wcześniej zarejestrowanej grupy.
Szybka pam. wysyłania
Przesyłanie faksu rozpoczynane jest na bieżąco, po zeskanowaniu pierwszej
strony. Całkowita liczba przesłanych stron może być wprowadzona w danych
nadawcy.
Przesyłanie wymusz.
Przesyłanie wymuszone umożliwia zapisanie pliku na wewnętrznym dysku
twardym, a następnie po otrzymaniu od odbiorcy żądania odebrania (żądanie
przesłania), przesłanie go.
Wprowadzenie do funkcji odbierania faksu
W tej części przedstawiono wygodne funkcje odbierania faksu. W celu uzyskania szczegółowych informacji
na temat sposobu korzystania z poszczególnych funkcji, patrz [Instrukcja obsługi: Faksowanie].
6-12
Funkcja
Informacje ogólne
Przekazanie przesłania
Przekazanie przesłania jest funkcją umożliwiającą przesłanie odebranego
faksu do wcześniej określonego odbiorcy (faksu lub adresu e-mail).
Pamięć odbioru
Odbieranie do pamięci umożliwia zapisanie odebranego faksu w pamięci
urządzenia bez drukowania go. Użytkownik może sprawdzić zawartość
odebranych faksów i wydrukować jedynie te z nich, które są potrzebne.
Odb.wym.
Odbieranie wymuszone umożliwia odebranie przesłanego pliku zapisanego w
urządzeniu przesyłającym, zgodnie z instrukcjami pochodzącymi z tego
urządzenia.
Odbieranie faksu PC
Odbieranie faksu PC umożliwia zapisanie odebranego faksu w pamięci. Jeśli
zajdzie taka potrzeba, zapisany faks może być wydrukowany lub pobrany.
Odbieranie w nocy
Odbieranie w nocy uniemożliwia drukowanie faksów odebranych we wcześniej
określonych godzinach nocnych.
bizhub C3110
6.4
6
Korzystanie z funkcji kopiowania
6.4
Korzystanie z funkcji kopiowania
6.4.1
Sposób kopiowania
1
Załadować oryginał.
2
Nacisnąć przycisk Kopiuj.
3
Jeśli zachodzi taka potrzeba, skonfigurować ustawienia kopiowania.
% Na ekranie głównym (tryb Kopiowania) wcisnąć przycisk + lub ,, by wybrać ustawienie, które ma
być zmienione.
4
Jeśli zachodzi taka potrzeba, liczbę kopii można określić korzystając z Klawiatury.
% Aby ponownie wprowadzić liczbę kopii, należy wcisnąć przycisk Powrót.
5
Nacisnąć przycisk Start.
Oryginał jest skanowany i rozpoczynane jest kopiowanie.
% Aby kopiować w kolorze, należy wcisnąć przycisk Start (Kolorowo). Aby kopiować w czerni i bieli,
należy wcisnąć przycisk Start (Cz/B).
% Po wciśnięciu przycisku Stop/Reset wyświetlony zostanie ekran z żądaniem potwierdzenia, by
sprawdzić, czy użytkownik chce anulować zadanie. Aby przerwać kopiowanie, należy anulować
zadanie.
bizhub C3110
6-13
6
6.4.2
Korzystanie z funkcji kopiowania
6.4
Wprowadzenie do funkcji kopiowania
W tej części przedstawiono wygodne funkcje kopiowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat sposobu korzystania z poszczególnych funkcji, patrz [Instrukcja obsługi: Kopiowanie].
6-14
Funkcja
Informacje ogólne
[Format oryg.]
Wybrać format oryginału, który ma być zeskanowany.
[Zoom]
Możliwe jest skopiowanie obrazu oryginału w powiększeniu lub pomniejszeniu
o dowolny współczynnik zoom.
[Jakość] [Typ oryginału]
Wybrać ustawienia optymalne względem oryginału, by skopiować go z
optymalnym poziomem jakości obrazu.
[Jakość] [ZACZERNIENIE]
Wyregulować zaczernienie obrazu kopii.
[Jakość] [Usuwanie tła]
Możliwe jest wyregulowanie zaczernienia kolorowego tła oryginału, takiego jak
gazeta lub oryginał wykonany na papierze recyklingowanym.
[Jakość] - [Ostrość]
Wyostrzenie krawędzi obrazu w celu poprawienia jego czytelności.
Wygładzenie ostrych konturów lub wyostrzenie niewyraźnego obrazu.
[Wybór podajnika]
Określić podajnik papieru, by wykonać kopię.
[Oryginał > Wydruk]
Umożliwia kopiowanie oryginału na obie strony papieru.
[KOPIOW. KARTY ID]
Kiedy użytkownik chce skopiować karty, takie jak karta ubezpieczeniowa,
prawo jazdy i wizytówka, może ustalić położenie przedniej i tylnej strony karty
na pojedynczej stronie, a następnie skopiować oba te obrazy na tę samą
stronę arkusza papieru. Pomoże to ograniczyć liczbę wykorzystywanych
arkuszy papieru.
[Wykańczanie]
Kiedy drukowanych jest kilka kompletów kopii, umożliwia wybranie, czy
wydruki mają być układane czy grupowane.
[Połącz]
Kopiowanie 1-stronnego oryginału na obu stronach papieru, lub kopiowanie
2-stronnego oryginału po obu stronach albo po jednej stronie arkuszy papieru.
[Oddzielny skan]
Jeśli liczba arkuszy oryginału jest tak duża, że nie mogą one być razem
załadowane do ADF, można załadować je w kilku partiach i potraktować je jak
jedno zadanie.
bizhub C3110
6.5
6.5
6
Drukowanie pliku zapisanego w pamięci przenośnej USB
Drukowanie pliku zapisanego w pamięci przenośnej USB
Wskazówki
Funkcja ta jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny Dysk twardy.
Obsługiwane pamięci przenośne USB
Do urządzenia podłączane mogą być pamięci przenośne USB o następujących danych technicznych.
Element
Dane techniczne
Obsługiwane nośniki
Pamięć przenośna USB (obsługiwane USB 2.0)
System plików
FAT32
Typ pliku
PDF, PDF kompaktowy, JPEG, TIFF, XPS, XPS kompaktowy, OOXML
(.docx/.xlsx/.pptx) i PPML (.ppml/.vdx/.zip)
Wskazówki
Podłączając pamięć przenośną USB do urządzenia należy pamiętać o poniższych kwestiach.
-
Używać złącza USB znajdującego po tej stronie, która umieszczona jest blisko Panel sterowania.
-
Nie odłączać pamięci przenośnej USB podczas zapisywania w niej pliku, ani podczas drukowania
znajdującego się w niej pliku.
-
Z tym urządzeniem należy używać wyłącznie pamięci przenośnych USB. Nie używać innych urządzeń
USB (takich jak zewnętrzny dysk twardy lub koncentrator przełączający USB).
-
Kiedy urządzenie się uruchamia, do jego portu USB nie należy podłączać/odłączać przenośnego
urządzenia USB.
-
Nie odłączać pamięci przenośnej USB zaraz po jej podłączeniu
Wskazówki
Zaszyfrowane pliki PDF nie mogą być drukowane.
bizhub C3110
6-15
6
Drukowanie pliku zapisanego w pamięci przenośnej USB
6.5
Sposób drukowania
1
Pamięć przenośną USB podłączyć do portu USB urządzenia.
2
W ekranie głównym (tryb Kopiowania) wcisnąć przycisk + lub ,, by wybrać [USB/HDD], a następnie
nacisnąć przycisk Wybierz.
3
Wybrać [PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA], a następnie wcisnąć przycisk Select.
4
Wybrać [Lista plików], a następnie wcisnąć przycisk Select.
% Aby wyświetlić plik JPEG lub TIFF, należy wybrać [TYP PLIKÓW] w [PDF,XPS,JPEG,TIFF].
5
Wybrać plik do wydrukowania, a następnie nacisnąć przycisk Select.
% Jeśli plik docelowy umieszczony jest w folderze, należy wybrać ten folder.
% Łączna liczba folderów i plików, jaką można wyświetlić, to 99.
% Foldery na poziomie 7 lub wyższym nie mogą być wyświetlane.
6
7
Jeśli zachodzi taka konieczność, należy zmienić ustawienie formatu papieru, drukowania
dwustronnego, liczby kopii lub funkcji układania.
Ustawienia
Opis
[FORMAT PAPIERU]
Wybrać format papieru do drukowania. Format papieru można określać,
kiedy wybrany typ pliku to TIFF lub JPEG.
[DUPLEKS]
Wybrać, czy dane mają być drukowane na jednej, czy na obu stronach
arkusza papieru. Aby dane drukować na obu stronach arkusza, należy
wybrać położenie bindowania.
[KOPIE]
Określić liczbę kopii do wydrukowania.
[Układaj]
Kiedy drukowanych jest wiele kopii danych, należy wybrać, czy mają być
wysuwane kolejne, pojedyncze wydruki, np. w takiej kolejności: "12345",
"12345" i "12345".
Nacisnąć przycisk Start.
% Aby drukować w kolorze, należy wcisnąć przycisk Start (Kolorowo). Aby drukować w czerni i bieli,
należy wcisnąć przycisk Start (Cz/B).
Rozpocznie się drukowanie.
6-16
bizhub C3110
6.6
6.6
6
Rejestracja adresu
Rejestracja adresu
Książka telefoniczna
Zarejestrowanie w tym urządzeniu często używanego adresata zaoszczędzi wysiłku związanego z
wprowadzaniem go za każdym razem przy przesyłaniu danych. Adresat zarejestrowany w tym urządzeniu
nazywany jest Książką telefoniczną.
Zarejestrować można do 250 książek telefonicznych.
dOdsyłacz
Książki telefoniczne można również zarejestrować korzystając z Web Connection. Aby poznać szczegóły,
patrz [Instrukcja obsługi: Funkcje użytkowe].
Rejestrowanie odbiorcy faksów
Zarejestrować numery faksów odbiorcy.
1
Wybrać [NARZĘDZIE] - [Rejestr.1-przycis.] - [Faks], a następnie wcisnąć przycisk Select.
2
Wpisać docelowy numer wybierania jednoprzyciskowego korzystając z Klawiatury, a następnie
wcisnąć przycisk Select.
3
Wprowadzić [Nazwę] (wykorzystując do 72 znaków), a następnie nacisnąć przycisk Select.
4
Ustawiając docelowego odbiorcę w [Ulubionych] (często wykorzystywani odbiorcy) należy wybrać
[TAK], a następnie wcisnąć przycisk Select.
5
Wprowadzić numer faksu odbiorcy, a następnie wcisnąć przycisk Select.
% Dostępne przyciski to przyciski numeryczne (od 0 do 9), # oraz .
% Wciśnięcie przycisku Powt.wybieranie/Pauza umożliwia wstawienie pauzy. Po wstawieniu pauzy
Okno komunikatów jest wyświetlane w [P].
% Aby automatycznie połączyć się z linią zewnętrzną, w środowisku centrali prywatnej (PBX) wcisnąć
należy przycisk #.
% Aby skorygować wprowadzoną treść, należy wcisnąć przycisk Powrót.
Wskazówki
Jeśli wprowadzony zostanie numer wybierania jednoprzyciskowego zarejestrowanego odbiorcy i wciśnięty
będzie przycisk Select, możliwe będzie przeprowadzenie edycji lub usunięcie odbiorcy.
-
Aby dokonać edycji zarejestrowanego odbiorcy, należy wybrać [EDYCJA], by przeprowadzić edycję
zarejestrowanych treści.
-
Aby usunąć zarejestrowanego odbiorcę, należy wybrać [USUŃ].
Rejestrowanie adresów e-mail
Zarejestrować adresy e-mail odbiorców.
1
Wybrać [NARZĘDZIE] - [Rejestr.1-przycis.] - [E-mail], a następnie wcisnąć przycisk Select.
2
Wpisać docelowy numer wybierania jednoprzyciskowego korzystając z Klawiatury, a następnie
wcisnąć przycisk Select.
3
Wprowadzić [Nazwę] (wykorzystując do 72 znaków), a następnie nacisnąć przycisk Select.
4
Ustawiając docelowego odbiorcę w [Ulubionych] (często wykorzystywani odbiorcy) należy wybrać
[TAK], a następnie wcisnąć przycisk Select.
5
Jako odbiorcę wprowadzić adres e-mail (wykorzystując do 320 znaków), a następnie wcisnąć przycisk
Select.
bizhub C3110
6-17
6
Rejestracja adresu
6.6
Wskazówki
Jeśli wprowadzony zostanie numer wybierania jednoprzyciskowego zarejestrowanego odbiorcy i wciśnięty
zostanie przycisk Select, możliwe będzie przeprowadzenie edycji lub usunięcie odbiorcy.
6-18
-
Aby dokonać edycji zarejestrowanego odbiorcy, należy wybrać [EDYCJA], by przeprowadzić edycję
zarejestrowanych treści.
-
Aby usunąć zarejestrowanego odbiorcę, należy wybrać [USUŃ].
bizhub C3110
7
Indeks
7
7
Indeks
A
P
Automatyczne wyłączanie zasilania ErP 3-7
Pamięć USB 6-15
Sposób drukowania 6-16
Panel sterowania 3-8
Papier
Dostępne formaty papieru 4-4
Dostępne rodzaje papieru 4-3
Przechowywanie papieru 4-5
Rodzaje papieru nienadające się do
stosowania 4-5
Podajnik 1 4-8
Podajnik ręczny 4-6
Przygotowanie
Drukowanie (połączenie poprzez USB) 6-5
Drukowanie (połączenie sieciowe) 6-3
Faks 5-4
Ustawienie sieciowe 5-3
C
Czuwanie 3-7
E
Ekran główny 3-10
F
Funkcja drukowania 6-3
Sposób drukowania 6-7
Funkcja faksu
Informacje ogólne 6-10
Przygotowanie 5-4
Sposób przesyłania 6-11
Wprowadzenie do funkcji odbierania 6-12
Wprowadzenie do funkcji przesyłania 6-12
Funkcja skanowania 6-8
Informacje ogólne 6-8
Sposób skanowania 6-9
Funkcje kopiowania 6-13
Sposób kopiowania 6-13
Wprowadzenie do funkcji kopiowania 6-14
R
Rejestracja adresu 6-17
Odbiorca faksów 6-17
Przesyłanie na e-mail 6-17
S
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1-5
Instrukcja obsługi 2-4
Sterownik drukarki 6-3
Instalacja (połączenie poprzez USB) 6-5
Instalacja (połączenie sieciowe) 6-3
Ustawienia początkowe 6-7
K
T
Konfiguracja opcji 3-5
Książka telefoniczna
Sposób rejestrowania 6-17
Tryb Oszczędzania energii 3-7
I
U
Ł
Układ ekranu 3-10
Ustawienie sieciowe 5-3
Ładowanie papieru
Podajnik 1 4-8
Podajnik ręczny 4-6
W
N
Z
Nazwa każdego z elementów 3-3
Przód urządzenia 3-3
Tył urządzenia 3-4
Zasilanie 3-6
Wyłącznik zasilania 3-6
bizhub C3110
Wprowadzanie znaków 3-12
7-3
7
7-4
bizhub C3110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising