Sony KDL-55X4500, KDL-46X4500 User's manual

Sony KDL-55X4500, KDL-46X4500 User's manual

KDL-55X4500

KDL-46X4500

KDL-40X4500

© 2008 Sony Corporation

Digitalni LCD TV prijemnik

Upute za uporabu

HR

4-108-53551(1)

Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.

Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju uporabu.

Napomene o funkciji

Digital TV

a a a a

Sve značajke vezane uz funkciju Digital

TV (

) radit će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T

(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen pristup kompatibilnom

DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4

AVC) kabelskom sustavu. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili provjerite da li njihov DVB-C kabelski sustav odgovara integriranim funkcijama ovog TV prijemnika.

Vaš davatelj usluga kabelske televizije može vam naplatiti svoje usluge ili tražiti da složite s njegovim uvjetima poslovanja.

Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim prijenosima.

Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Listu kompatibilnih kabelskih operatera potražite na web stranici za podršku: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Zaštitni znakovi

je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB

Project.

HDMI, HDMI logotip i High Definition

Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI

Licensing LLC.

DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/ili oznake usluga Digital Living

Network Alliance.

Adobe je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u

SAD-u i/ili ostalim državama.

Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby

Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

"XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony

Computer Entertainment Inc.

2

HR

Sadržaj

Upute za brzi početak 4

Sigurnosne informacije ....................................................................................................................9

Mjere opreza ...................................................................................................................................10

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori ........................................................................12

Gledanje TV programa

Gledanje TV programa ...................................................................................................................17

Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) .........................................19

Uporaba Digital Favourite popisa ........................................................................................20

Uporaba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme .............................................................................................................21

Gledanje slika sa spojene opreme ................................................................................................23

Reprodukcija fotografija/glazbe putem USB-a ...........................................................................24

Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI ...................................................................27

Rukovanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a ......................................28

Uporaba mrežnih značajki

Spajanje TV-a na mrežu .................................................................................................................31

Uživanje u fotografijama/glazbi putem mreže .............................................................................31

Provjera mrežne povezanosti ........................................................................................................33

Podešavanje prikazaposlužitelja ..................................................................................................33

Uporaba izbornika MENU

Kretanje kroz TV Home izbornik XMB™ ......................................................................................35

Izbornik TV Settings .......................................................................................................................36

Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač) .................................................................................................49

Tehnički podaci ..............................................................................................................................51

U slučaju problema ........................................................................................................................53

 : samo za digitalne kanale

HR

Prije uporabe TV prijemnika, molimo pročitajte sigurnosne napomene (str. 9). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

3

HR

Upute za brzi početak

Prije uporabe

Provjera isporučenog pribora

Mrežni kabel (tip C-6)* (1)

Koaksijalni kabel* (1)

Postolje (1) i vijci (4)

(samo KDL-46X4500/40X4500)

Daljinski upravljač RM-ED012 (1)

Baterije veličine AA (tip R6) (2)

*

Nemojte uklanjati feritne jezgre.

Ulaganje baterija u daljinski upravljač

Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.

1: Pričvršćivanje postolja (za

KDL-46X4500/40X4500)

Zamjena rešetki zvučnika

Rešetke zvučnika se mogu zamijeniti drugima koje se dodatno nabavljaju. Ipak, nemojte uklanjati rešetku osim ako je želite zamijeniti.

Detalje potražite u uputama za uporabu rešetki zvučnika

5

Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu pritezanja na približno 1,5 N•m (15 kgf•cm).

4

HR

2: Spajanje antene/Set Top

Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.

DVD rekordera) sa SCART priključnicom

3: Sprječavanje prevrtanja

TV-a

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.

DVD rekordera) s HDMI priključnicom

1

2

3

Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.

Zavrnite vijak (M6

12-15, nije priložen) u otvor na TV prijemniku.

Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom.

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5

HR

4: Povezivanje kabela 5: Početna podešavanja

5

Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim kabelima.

Odaberite "Home" za najbolja podešenja

TV-a koji će se koristiti u vašem domu.

Provjerite je li spojena antena

6

HR

Kad odaberete "Cable", preporučuje se odabir "Quick Scan" za brzo ugađanje.

Podesite "Frequency" i "Network ID" u skladu s podacima koje ste dobili od svog kabelskog operatera. Ako se ne pronađe nijedan kanal pomoću "Quick Scan", pokušajte "Full Scan" (iako može potrajati dulje).

Listu kompatibilnih kabelskih operatera potražite na web stranici za podršku: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Ako želite promijeniti redoslijed analognih kanala, slijedite korake iz "Razvrstavanje programa" na str, 44.

Ako vaš TV ne može primati digitalne emisije, na zaslonu se prikazuje izbornik

"Clock Set" (str. 36).

7

HR

Podešavanje kuta gledanja

TV prijemnika

Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih kutova.

Podešavanje lijevog i desnog kuta

(zakretanje)

Pogled odozgo

Odvajanje postolja s TV prijemnika

5

5

Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.

Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim u sljedećim slučajevima.

Ako ga planirati montirati na zid.

Za stavljanje TV-a u kutiju prilikom kupnje

(samo KDL-46W4500/ KDL-40W4500).

Prednja strana

8

HR

Sigurnosne informacije

Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim uputama kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štete i/ ili ozljeda.

Instalacija

a a a a a

TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.

Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.

Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.

Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:

Zidni nosač SU-WL500

Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni tako da su duljine 8 do 12 mm mjereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.

Promjer i duljina vijaka razlikuje se ovisno o modelu zidnog nosača.

Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.

8mm – 12mm

Ventilacija

a a a

Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.

Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.

Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

Instalacija na zid

Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

Instalacija s postoljem

Vijak (isporučen sa zidnim nosačem)

Montažna kuka

Učvršćenje kuke na stražnjoj strani TV-a

Prenošenje

a a a a a a

Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kabele.

Za prenošenje velikog TV prijem nika potrebne su dvije ili tri osobe.

Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte opterećivati LCD zaslon.

Kod podizanja ili premještanja

TV prijemnika, čvrsto ga prihvatite za donju stranu.

Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga od udaraca i vibracija.

Kod prenošenja TV prijemnika

Za KDL-46X4500/40X4500

Za KDL-55X4500 na popravak ili kod preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.

Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

a

Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje prašine i prljavštine:

Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju stranu

– ili na bočnu stranu.

Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.

Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.

Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

Protok zraka je blokiran.

Zid Zid

Obavezno pridržavajte donji dio zaslona, a ne proziran dio, zvučnike ili rešetku zvučnika. Nemojte pritiskivati područje oko rešetke zvučnika.

Mrežni kabel

Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili ozljeda:

Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kabele

– ostalih proizvođača.

Uložite utikač do kraja u utičnicu.

TV koristite isključivo na 220- 240 V AC napajanju.

Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel.

Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.

Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.

Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.

Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.

(Nastavlja se)

9

HR

a a a

Napomene

a a a a

Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.

Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.

Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.

Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.

Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja iz mrežne utičnice.

Ne spajajte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.

Ne koristite labave mrežne utičnice.

Neprikladna uporaba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima, okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.

Mjesta:

Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mjestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

Okruženje:

Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.).

TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na TV prijemnik.

Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom olujnog nevremena.

Slomljeni dijelovi:

a a

Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.

Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Kad nije u uporabi

a a a

Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,

TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša i sigurnosnih razloga.

TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabela.

Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionirali.

Za djecu

a a

Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.

Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi slučajno progutali.

U slučaju problema...

Isključite

TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanima u nastavku.

Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi uređaj provjerio kvalificirani tehničar.

Kad:

– je oštećen mrežni kabel.

je loš kontakt s mrežnom utičnicom.

je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.

ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore uređaja.

Mjere opreza

Praćenje TV prijema

a a

Pratite program na TV-u pri umjerenom svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.

Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste spriječili pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.

LCD zaslon

a a a a a

Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.

Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.

Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može biti

"razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuju mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika. Pojava može nestati nakon nekoliko trenutaka.

Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe. a

To je normalno.

LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala. Neke fluorescentne žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik također sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/ kućišta TV-a

Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

Kako biste spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona, uzmite u obzir sljedeće.

a a

Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom.

Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom u otopinu blagog deterdženta.

Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili a a lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida.

Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.

Savjetuje se povremeno čišćenje ventilacijskih otvora usisivačem prašine kako bi se osigurala ispravna ventilacija.

Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.

Dodatna oprema

Dodatnu opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje udaljite od TV prijemnika. U suprotnom slika može biti izobličena i/ili se čuti šumovi.

Baterije

a a a

Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.

Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte stare i nove baterije.

Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.

Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se s a a lokalnim propisima.

Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.

Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.

10

HR

Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utje caja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom. Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za

EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.

11

HR

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

Daljinski upravljač i kontrole TV prijemnika

12

HR

Tipka ili senzor na TV prijemniku reagira jednako kao i istoimena tipka na daljinskom upravljaču.

*

U TV izborniku, ove senzorske tipke funkcioniraju kao

////.

5

Broj

TV-a.

5, , PROG + i AUDIO tipke na daljinskom upravljaču imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke tijekom uporabe

Tipka Opis

A

TV

/ (Pri-

pravno stanje

TV-a)

Pritisnite za uključenje TV-a i isključenje u pripravno stanje.

B

(Napajanje)

Pritisnite za uključenje ili isključenje TV prijemnika.

C

(Format zaslona)

D

AUDIO

5

Za potpuni prekid napajanja TV-a, isključite

TV i zatim odspojite utikač iz zidne utičnice.

Pritisnite za promjenu formata zaslona (str. 18).

U analognom načinu: Pritisnite za promjenu dual sound načina (str. 39).

U digitalnom načinu: Pritisnite za promjenu jezika uz program kojeg upravo gledate (str. 47).

E

F

nje titlova)

(Podešava-

/ (Info/

Otkrivanje teksta)

Pritisnite za promjenu jezika titlova (str. 47)

(samo u digitalnom načinu).

U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.

U analognom načinu: Prikaz informacija.

Jednom pritisnite za prikaz broja tekućeg kanala i načina zaslona. Ponovno pritisnite za prikaz točnog vremena. Treći put pritisnite za uklanjanje prikaza sa zaslona.

U teletekst načinu (str. 17): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima).

U TV načinu: Pritisnite za prikaz popisa spoje-

G

/ (Odabir

ulaza/Zadržavanje teksta)

ne opreme.

U teletekst načinu: Pritisnite za zadržavanje tekuće stranice.

H

////

Pritisnite /// za pomak kursora na zaslonu. Pritisnite  za odabir/potvrdu označene opcije.

Kod reprodukcije fotografije: Pritisnite  za pauzu/pokretanje slideshow prikaza. Pritisnite

/ za odabir prethodne datoteke. Pritisnite

/ za odabir sljedeće datoteke.

Kod reprodukcije glazbene datoteke: Pritisnite

za pauzu/pokretanje reprodukcije. Pritisnite i zadržite / za ubrzano pretraživanje naprijed/natrag i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju. Pritisnite  za pokretanje reprodukcije od početka tekuće datoteke. Pritisnite  za prijelaz na sljedeću datoteku.

I

OPTIONS

Pritisnite za prikaz liste koja sadrži "PAP"

(str. 23), "PIP" (str. 24), "Device Control" ili prečace za neke izbornike podešavanja.

Upotrijebite "Device Control" izbornik za rukovanje uređajima koji su kompatibilni s HDMI.

Prikazane opcije ovise o ulaznom izvoru.

J

HOME

K

Tipke u boji

Pritisnite za prikaz TV Home izbornika (str. 35).

Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu se prikazuje funkcijski vodič. Izvedite odabrani postupak prema uputama iz funkcijskog vodiča

(str. 17, 19, 20).

(Nastavlja se)

13

HR

14

HR

L

Brojčane tipke

M

N

O

P

Q

(Favourite)

PROG +/–/

kanal) zvuka)

/

(Prethodni

(isključenje

+/–

(Glasnoća)

R

(Tekst)

U TV načinu: Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću znamenku vrlo brzo.

U teletekst načinu: Pritisnite za unos broja stranice.

Pritisnite za prikaz određene Digital Favourite liste (str. 20).

U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.

U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne (–) stranice.

Pritisnite za povratak na zadnje gledani kanal

(dulje od pet sekundi).

Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovno za uključenje zvuka.

5

U pripravnom stanju, ako želite uključiti TV bez zvuka, pritisnite ovu tipku.

Pritisnite za podešavanje glasnoće.

S

T

U

V

RETURN /

GUIDE/

(EPG)

ü

ANALOG

DIGITAL

Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija

(str. 17).

Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.

Kod reprodukcije fotografije/glazbene datoteke: Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.

(Prikaz se vraća na listu datoteka ili mapa.)

Pritisnite za prikaz Digital Electronic

Programme Guide (EPG) (str. 19).

Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analognog kanala.

Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog digitalnog kanala.

W

X

Y

THEATRE

SYNC MENU

(Svjetlo)

Z

Tipke za uporabu dodatne opreme

Možete uključiti ili isključiti Theatre Mode.

Ako je Theatre Mode uključen, automatski se podešavaju optimalan audio izlaz (ako je TV spojen na audio sustav pomoću HDMI kabela) i kvaliteta slike koji odgovaraju filmskim sadržajima.

5

Ako isključite TV prijemnik, Theatre Mode

5 se također isključuje.

Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA

Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju BRAVIA Sync ili BRA-

VIA Theatre Sync logo ili su kompatibilni s

Control for HDMI.

Prikazuje izbornik spojenog HDMI uređaja.

Za vrijeme prikaza izbornika drugih uređaja ili TV slike, kad pritisnete tipku, prikazuje se

"HDMI Device Selection".

5

Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA

Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju BRAVIA Sync logo ili su kompatibilni s Control for HDMI.

Pritisnite za osvjetljenje tipaka daljinskog upravljača tako da ih lako možete vidjeti i u zamračenoj prostoriji.

Možete upravljati opremom spojenom na TV

(str. 22, 27, 28).

(Nastavlja se)

15

HR

Indikatori

Indikator

A

Senzor svjetla

(str. 44)

B

(Napajanje)

C

(Indikator pripravnog stanja)

D

(Isključivanje

slike/Indikator timera)

E

Senzor daljinskog upravljača

Opis

Nemojte stavljati predmete ispred ovog senzora jer tako možete narušiti njegovu funkciju.

Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.

Svijetli zeleno kad je slika isključena (str. 44).

Svijetli narančasto kad je podešen timer (str. 19, 36).

Prima infracrveni signal s daljinskog upravljača.

Nemojte stavljati predmete ispred ovog senzora. Senzor možda neće raditi pravilno.

5

Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je

TV prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da indikator ostane uključen ili može uzrokovati smetnje u radu TV prijemnika.

O uputama za uporabu na zaslonu TV-a

Upute za uporabu

Primjer: Pritisnite  ili RETURN (pogledajte H na str. 13 ili S na str. 14).

Upute za uporabu osiguravaju pomoć pri uporabi TV-a pomoću daljinskog upravljača i prikazuju se na dnu zaslona. Upotrebljavajte tipke daljinskog upravljača koje su prikazane.

16

HR

Gledanje TV programa

Gledanje TV programa

1

2

3

Pritisnite

na TV prijemniku kako biste ga uključili.

Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju

(indikator  (standby) na prednjoj strani

TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite

TV

/ na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.

Pritisnite

DIGITAL

za uključivanje digitalnog načina ili ANALOG za uključivanje analognog načina.

Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.

Brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–

odaberite TV kanal.

Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama, unesite drugu i treću znamenku jednu za drugom.

Za odabir digitalnih programa pomoću

Digital Electronic Programme Guide

(EPG), pogledajte str. 19.

U digitalnom načinu

Nakratko se prikazuje informacijski trak.

Trak može sadržati sljedeće ikone.

: Radio usluga

: Kodirani/pretplatni programi

: Zvuk dostupan na više jezika

: Dostupni titlovi

: Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha

: Preporučena najmanja dob gledatelja

(od 4 do 18 godina)

: Zaključavanje

Pristup teletekstu

Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na zaslonu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:

Teletekst i TV slika  Teletekst  Bez teleteksta (izlaz iz usluge teleteksta)

Za odabir stranice, pritisnite brojčane tipke ili

/.

Želite li zadržati stranicu, pritisnite .

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .

5

Također možete prijeći izravno na stranicu

5 odabirom broja stranice na zaslonu. Pritisnite

 i 

/// za odabir broja stranice i zatim pritisnite .

Kad se na dnu stranice teleteksta prikažu četiri opcije u boji, možete brzo i jednostavno pristupiti stranicama (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.

(Nastavlja se)

17

HR

Ručno prilagođavanje formata slike

Pritisnite  više puta za odabir željenog formata slike.

Smart*

Prikaz klasične slike formata 4:3 uz opona-

šanje efekta širokog zaslona. Slika formata

4:3 se razvlači kako bi ispunila zaslon.

4:3

Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV prijemnika bez

širokog zaslona) u pravilnim proporcijama.

Wide

Prikaz široke slike

(16:9) u pravilnim proporcijama.

Zoom*

Prikaz cinemascope

(letter box format) slike u pravilnim pro

porcijama.

14:9*

Prikaz slike formata

14:9 u pravilnim proporcijama. Na zaslonu se vide i crne pruge.

*

Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani. Možete podesiti okomiti položaj slike. Za pomak slike gore/dolje pritisnite / (primjerice, kako biste čitali titlove).

5

U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju, podesite opciju "Vertical

Size" izbornika "Screen" (str. 40).

5

Kad je "Auto Format" (str. 39) podešen na "On",

5

TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.

Ako se slika 720p, 1080i ili 1080p prikazuje s crnim rubom oko zaslona, odaberite "Smart" ili

"Zoom" za podešavanje slike.

18

HR

Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča

(EPG) *

1

2

U digitalnom načinu, pritisnite GUIDE.

Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili prema uputama sa zaslona.

*

Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Digitalni elektronski programski vodič (EPG)

Za

Gledanje emisije

Isključenje vodiča

Razvrstavanje informacija o programima prema kategorijama

– Category list

Odabir programa koji će se prikazati na zaslonu automatski kad započne s emitiranjem

– Reminder

Poništenje podsjetnika

– Cancel Timer

Učinite sljedeće

Pritisnite /// za odabir emisije, zatim pritisnite .

Pritisnite GUIDE.

1

Pritisnite plavu tipku.

2

Pritisnite

/ za odabir kategorije te pritisnite .

Dostupne kategorije uključuju:

"All Categories", "Favourites" (1 – 4), "Radio": Sadrži sve raspoložive kanale.

Naziv kategorije (primjerice, "News"): Sadrži sve kanale koji imaju odgovarajuću kategoriju.

1

2

Pritisnite

/// za odabir budućeg programa kojeg želite prikazati, a zatim pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir "Reminder", te pritisnite .

Indikator  se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani TV-a svijetli narančasto indikator  .

1

2

3

5

Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, TV se automatski uključuje kad započne emisija.

4

Pritisnite

.

Pritisnite  / za odabir "Timer list", te pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir programa kojeg želite otkazati, a zatim pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir "Cancel Timer", te pritisnite .

5

Prikazuje se prozor za potvrdu poništenja programa.

Pritisnite

/ za odabir "Yes", a zatim pritisnite .

19

HR

Uporaba Digital Favourite popisa *

Digital Favourite popis

Možete odabrati do četiri liste omiljenih programa.

1

U digitalnom načinu, pritisnite

.

2

Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili prema uputama sa zaslona.

*

Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

Za

Dodavanje ili brisanje kanala iz

Favourite liste

Gledanje kanala

Brisanje svih kanala iz Favourite popisa

1

2

1

2

3

4

Učinite sljedeće

1

2

3

Pritisnite plavu tipku.

Prijeđite na korak 2 ako dodajete kanale prvi put ili ako je

Favourite lista prazna.

Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa za uređivanje.

Pritisnite

/// za odabir kanala kojeg želite dodati ili ukloniti, a zatim pritisnite .

Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa.

Pritisnite

/ za odabir kanala te pritisnite .

Pritisnite plavu tipku.

Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa za uređivanje.

Pritisnite plavu tipku.

Pritisnite

/ za odabir "Yes", a zatim pritisnite .

20

HR

Uporaba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme

Na ovaj TV možete spojiti širok raspon dodatne opreme.

Samo za servis

Spajanje na

A

/ AV1

B

/ AV2

(SMARTLINK)

C

/

COMPONENT IN1 ili 2

D

DIGITAL

AUDIO OUT

(OPTICAL)

E

Simbol ulaza na zaslonu

AV1

AV2

Component 1

ili Component

2

Opis

Kad spojite dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale prije njihova izlaska.

SmartLink omogućuje izravnu vezu između TV-a i rekordera

(primjerice, DVD rekordera).

Komponentne video priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p.

Upotrijebite optički audio kabel.

F

/ PC IN

PC

Možete slušati zvuk TV emisija preko spojene Hi-Fi audio opreme.

Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezgrama, kao što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servi su) ili ekvivalentan

(Nastavlja se)

21

HR

Spajanje na

G

HDMI IN 1, 2 ili 3

H

HDMI IN 4

Simbol ulaza na zaslonu

HDMI 1,

HDMI 2 ili

HDMI 3

HDMI 4

Opis

Digitalni video i audio signali ulaze iz spojene opreme.

I

LAN

J

DMPORT

K

CAM

(Conditional

Access Module)

L

&

USB

M

S

AV3,

AV3 i

AV3

N

Slušalice

DMPORT

AV3

Također, kad spojite opremu kompatibilnu s funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija s tom opremom. Detalje o podešavanju ove komunikacije potražite na str. 43.

Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite DVI priključnicu na

HDMI IN priključnicu putem DVI - HDMI adaptera (opcija), i spojite audio izlaznu priključnicu na HDMI IN 1 audio ulaz.

5

5

HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p. Za

PC video ulaze, pogledajte str. 52.

Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi HDMI logo.

Savjetujemo vam uporabu Sony HDMI kabela (tipa high

5 speed).

Kod spajanja audio sustava kompatibilnog s funkcijom "Control for HDMI", spojite ga također na DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL) priključnicu.

Možete uživati u sadržajima pohranjenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 31).

Možete reproducirati zvuk ili sliku (potreban je dodatno nabavljivi kabel) s prijenosnog audio uređaja koji je spojen na TV putem DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) adaptera.

Ovisno o spojenom DIGITAL MEDIA PORT adapteru, možete upravljati spojenom opremom uporabom TV-a na sljedeći način;

Uporabom daljinskog upravljača TV-a:

///, ,

RETURN,  //////.

Uporabom funkcija izbornika OPTIONS: Pritisnite OPTIONS i odaberite "Device Control (Menu)".

5

5

Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA PORT adapter dok je TV uključen.

Spojena oprema se ne napaja dok je TV isključen ili u pripravnom stanju.

Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz CAM karticu.

Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM utora, zatim isključite TV i umetnite svoju CAM karticu u utor.

Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da "lažnu" karticu uložite i ostavite u utoru.

5

CAM nije podržan u nekim državama/regijama. Obratite se ovlaštenom dobavljaču.

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/ glazbe pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu (str. 24).

Kako biste izbjegli smetnje na slici, nemojte istovremeno spajati kamkorder na video priključnicu AV3 i S video priključnicu

S

AV3. Kod spajanja mono opreme, spojite na  AV3 L priključnicu.

Zvuk s TV-a možete slušati pomoću slušalica.

22

HR

Gledanje slika sa spojene opreme

Uključite spojenu opremu te postupite na jedan od dolje opisanih načina.

Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću 21-pinskog scart kabela

Započnite reprodukciju na priključenoj opremi.

Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.

Za videorekorder s automatskim ugađanjem

U analognom načinu, pritisnite PROG +/– ili brojčane tipke za odabir video kanala.

Za USB uređaj

Pogledajte str. 24.

Za umreženi uređaj, pogledajte str. 31.

Uporaba izbornika Options

Pritisnite OPTIONS za prikaz sljedećih opcija kod gledanja slike sa spojene opreme.

Za ostalu spojenu opremu

1

2

3

Pritisnite

HOME.

Pritisnite

za odabir "External Inputs".

Pritisnite

/ za odabir željenog izvora te pritisnite .

Prebacuje na video signal uređaja spojenog na AV3 ulaze.

Prebacuje na video signal uređaja spojenog na Component

1 ili 2 ulaze.

Prebacuje na video signal uređaja spojenog na AV1 ili

AV2 ulaze.

Prebacuje na video signal uređaja spojenog na HDMI 1,

HDMI 2, HDMI 3 ili HDMI

4 ulaz.

Prebacuje na video signal uređaja spojenog na DMPORT ulaz.

Prebacuje na video signal računala spojenog na PC ulaz.

5

Ovisno o postavci "Skip AV Inputs" (str. 43), neki ulazni izvori se neće prikazati na popisu. Ako ste podesili ulazni izvor na "Skip", taj izvor se ne prikazuje, bez obzira je li uređaj spojen ili ne. Ako ste podesili ulazni izvor na "Auto", taj izvor se ne prikazuje ako uređaj nije spojen na TV.

Ostali postupci

Za Učinite sljedeće

Povratak na normalan

TV način

Promjenu glasnoće spojenog audio sustava kompatibilnog s HDMI.

Isključivanje zvuka spojenog audio sustava kompatibilnog s HDMI.

Pritisnite DIGITAL ili

ANALOG.

Pritisnite  +/–.

Pritisnite .

Pritisnite ponovno za uključenje zvuka.

Gledanje istovremeno dviju slika

– PAP (Picture and Picture)

Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike (vanjski ulaz i TV program). Spojite opcionalnu opremu (str. 21) i uvjerite se da su slike s opreme vidljive na zaslonu (str. 23).

5

5

1

2

Funkcija nije dostupna za PC ulaz ili DIGITAL

MEDIA PORT ulaz.

Nije moguće promijeniti veličinu slike.

Pritisnite

OPTIONS.

Pritisnite

/ za odabir "PAP", te pritisnite

.

3

Slika iz spojene opreme je prikazana na lijevoj strani, a TV program na desnoj strani zaslona.

Brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–

odaberite TV kanal.

Za povratak na normalan TV način

Pritisnite RETURN.

5

Slika u istaknutom okviru ima zvuk. Zvuk možete isključiti pritiskom tipaka /.

(Nastavlja se)

23

HR

Gledanje istovremeno dviju slika

– PIP (Picture in Picture)

Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike (PC ulaz i TV program) na zaslonu.

5

1

2

Funkcija nije dostupna za DIGITAL MEDIA

PORT ulaz.

Pritisnite

OPTIONS.

Pritisnite

/ za odabir "PIP", te pritisnite

.

Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj veličini, a TV program je prikazan u gornjem desnom uglu.

Tipkama

/ pomičite položaj prikaza

TV programa.

3

Brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–

odaberite TV kanal.

Za povratak na normalan TV način

Pritisnite RETURN.

5

Zvuk možete isključiti pritiskom tipaka

/.

Reprodukcija fotografija/ glazbe putem USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/glazbe pohranjenima u

Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem

USB kabela ili USB uređaja za pohranu.

1

2

3

Spojite podržani USB uređaj na TV.

Pritisnite

HOME.

Pritisnite

/ za odabir "Photo" ili

"Music".

4

Pritisnite

/ za odabir USB uređaja te pritisnite .

Pojavi se popis datoteka ili mapa.

Za prikaz popisa umanjenih slika, pritisnite žutu tipku dok se popis prikazuje.

5

Pritisnite

/ za odabir datoteke ili mape, zatim pritisnite .

Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku, zatim pritisnite .

Reprodukcija počinje.

Automatski početak reprodukcije fotografija

TV automatski započinje reprodukciju fotografija kad je uključen te se na njegovu USB priključnicu spoji i uključi digitalni fotoaparat ili drugi uređaj na koji su pohranjene datoteke fotografija (str. 42).

(Photo) Raspoložive opcije

Opcija

Picture

Sound

Surround

Video Settings

(postavke slike)

Cropping

Display map

Show Options

Photo Set-up

Opis

Pogledajte str. 36.

Pogledajte str. 38.

Pogledajte str. 39.

Pogledajte str. 40.

Za orezivanje fotografije.

Prikazuje mapu u kojoj se nalazi snimljena fotografija zajedno sa samom fotografijom.

Omogućuje podešavanje ponavljanja/reprodukcije u slučajnom redoslijedu za fotografije.

Podešava način reprodukcije i efekte koji će se koristiti tijekom reprodukcije.

24

HR

Opcija Opis

Rotate and Save

Speaker

Rotira i sprema nezaštićene datoteke.

Pogledajte str. 42.

Pogledajte str. 42.

 Volume

Picture Frame Image Omogućuje odabir fotografije koja će se prikazivati na zaslonu određeno vrijeme.

Information Prikazuje informacije o uređaju, mapama i datotekama.

(Music) Raspoložive opcije

Opcija Opis

Sound

Surround

Pogledajte str. 38.

Pogledajte str. 39.

Add to Slideshow Registrira pozadinsku glazbu koja će se reproducirati tijekom slide showa pri uporabu funkcije 

(Photo).

Omit from Slideshow Poništava registriranu pozadinsku glazbu.

Playback Options

Speaker

 Volume

Information

Omogućuje podešavanje opcija za ponavljanje, reprodukciju slučajnim redoslijedom ili normalnu reprodukciju glazbe.

Pogledajte str. 42.

Pogledajte str. 42.

Prikazuje informacije o uređaju, mapama i datotekama.

5

5

5

Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite pozornost na sljedeće:

Nemojte isključivati TV ili spojeni USB uređaj.

Nemojte odspajati USB kabel.

Nemojte odspajati USB uređaj.

Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju.

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati oštećenja ili gubitak podataka na mediju za snimanje, nastalih uslijed nepravilnosti u radu bilo kojeg uređaja spojenog na TV.

Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon spajanja digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.

5

5

5

5

USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate datoteka fotografija:

JPEG (datoteke JPEG formata s ekstenzijom

".jpg" usklađene s DCF ili Exif standardom)

RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata s ekstenzijom ".arw." Samo za pregledavanje.)

USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate glazbenih datoteka:

MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)

Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite

USB mod fotoaparata na Auto ili "Mass Storage".

Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte upute isporučene s vašim fotoaparatom.

Provjerite sljedeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim USB uređajima.

http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/

Za prikaz fotografije

— Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na zaslonu određeno vrijeme. Nakon isteka pode-

šenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

1

Odaberite fotografiju.

Možete odabrati fotografiju sa spojenog

USB uređaja ili prethodno podešene mape sa slikama. Detalje o odabiru fotografije potražite na str. 24.

2

Pritisnite

OPTIONS dok je prikazana

odabrana fotografija, zatim pritisnite

/ za odabir "Picture Frame Image" te pritisnite .

3

Pritisnite

RETURN

više puta za povratak u izbornik Home.

4

Pritisnite

/ za odabir "Photo", zatim odaberite "Picture Frame" i pritisnite .

TV se prebaci u Picture Frame mod i na zaslonu je prikazana odabrana fotografija.

Za podešavanje dužine prikaza fotografije

Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite "Duration" te pritisnite . Zatim odaberite trajanje prikaza i pritisnite .

Na zaslonu se prikaže brojač.

Za povratak na XMB™

Pritisnite RETURN.

(Nastavlja se)

25

HR

5

5

Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati spojen na TV.

Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

Za prikaz fotografije s lokacijom na zemljovidu

Kad koristite fotoaparat koji je opremljen GPS funkcijom, moguće je prikazati fotografiju sa zemljovidom koja pokazuje mjesto njenog snimanja uporabom GPS funkcije za bilježenje zemljopisne dužine i širine. Budući da se informacije za zemljovid preuzimaju s odgovarajuće internetske stranice, TV treba biti spojen na mrežu (str. 31).

1

2

Odaberite fotografiju (str. 24).

Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu, pritisnite zelenu/crvenu tipku.

Za promjenu položaja prikaza zemljovida na TV zaslonu, pritisnite više puta plavu tipku.

5

5

5

Budući da internetske zemljovide omogućuje treća strana, ova usluga se može promijeniti ili prekinuti bez prethodnog obavještavanja korisnika.

Položaj prikazan na karti može se razlikovati ovisno o fotoaparatu.

Ako TV nije spojen na Internet ili je internetska stranica sa zemljovidima prestala s radom, moguć je samo prikaz zemljovida u velikom mjerilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.

5

Zemljovid se može prikazati ako Exif podaci fotografije sadrže informacije o datumu, te su pomoću

Sony GPS uređaja snimljene prateće informacije o zemljopisnoj dužini i širini ("Log files"). Primijenite sljedeći postupak.

1

2

Spojite GPS uređaj na USB priključnicu.

Pritisnite

HOME.

3

4

Pritisnite

/ za odabir "Photo".

Pritisnite

/ za odabir GPS uređaja te pritisnite .

5

Odaberite "Load GPS log files", zatim pritisnite .

6

Odaberite sljedeće opcije pomoću

/ i zatim ih podesite pomoću /.

7

8

9

10

Time Zone

DST

Odaberite "OK" i pritisnite

.

GPS datoteke su učitane.

Odspojite GPS uređaj i spojite uređaj na koji su pohranjene fotografije.

Odaberite fotografiju (str. 24).

Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu, pritisnite zelenu/crvenu tipku.

26

HR

5

5

5

Uporaba funkcije BRAVIA

Sync s Control for HDMI

Funkcija Control for HDMI omogućuje komunikaciju TV-a sa spojenom opremom kompatibilnom s ovom funkcijom, koristeći

HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Primjerice, spojite li Sony opremu koja je kompatibilna s Control for HDMI (pomoću

HDMI kabela), možete upravljati obima.

Spojite opremu pravilno i izvedite potrebna podešavanja.

Spajanje opreme kompatibilne s Control for HDMI

Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik

HDMI kabelom. Nakon spajanja audio sustava

HDMI kabelom, također spojite DIGITAL

AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu TV prijemnika i audio sustav uporabom optičkog kabela. Za detalje, pogledajte str. 21.

Podešavanje HDMI postavki

Control for HDMI postavke trebaju biti pode-

šene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Pogledajte "HDMI Set-up" na str. 43 za podešenja na TV-u. Podrobnije informacije o podešavanju potražite u uputama za uporabu spojene opreme.

5

5

27

HR

Rukovanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a

Tipke za uporabu dodatne opreme

Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz spojenu komponentu.

5

Tipka

ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služe kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.

Opcija

A

/

B

Funkcijske tipke

C

D

E

BD/DVD tipke

Tipke za

DVD snimanje

F1/F2

F

BD/DVD

MENU

G

BD/DVD

TOP MENU

Opis

Uključuje ili isključuje dodatnu opremu odabranu funkcijskim tipkama.

Omogućuju rukovanje odgovarajućim uređajem. Za detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 28.

5 – 

/: Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg naslova/poglavlja/scene/

5

5 zapisa.

 /: Ponavljanje repro-

5 dukcije scene/kratko prematanje scene prema naprijed.

– 

5 –

/ Brzo pretraživanje diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije.

: Reprodukcija diska

5

– normalnom brzinom.

 : Pauziranje reprodukcije.

5 – 

: Zaustavljanje reprodukcije.

5

– 

REC

: Pokretanje

5 – snimanja.

REC PAUSE

: Pauz-

5

– iranje snimanja.

REC STOP

: Zaustavljanje snimanja.

5

5

Odabir diska kod uporabe izmjenjivača.

Odabir funkcije kod uporabe kombiniranog uređaja

(primjerice DVD/HDD).

Prikaz BD/DVD izbornika diska.

Prikaz početnog izbornika

BD/DVD diska.

Programiranje daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač je programiran za uporabu uz Sony TV i većinu Sony Blu-ray uređaja, DVD uređaja, DVD/HDD rekordera i audio sustava (kućno kino i sl.).

Za rukovanje Blu-ray uređajima, DVD uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih proizvođača (i nekih drugim modela marke Sony), programirajte daljinski upravljač na sljedeći način.

5

Prije početka, potražite troznamenkasti kôd svog uređaja među kodovima proizvođača na str. 29.

28

HR

1

2

3

4

Pritisnite i zadržite funkcijsku tipku

BD,

DVD ili AMP

na koju želite programirati daljinski upravljač te pritisnite .

Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili

AMP

) trepće.

Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog koda proizvođača dok trepće funkcijska tipka.

Ako ne unesete kôd unutar 10 sekundi, ponovite postupak od koraka 1.

Pritisnite

.

Odabrana funkcijska tipka zatrepće dvaput.

Ako odabrana funkcijska tipka zatrepće pet puta, ponovite od koraka 1.

Uključite uređaj i provjerite rade li sljedeće osnovne funkcije.

Kod Blu-ray uređaja, DVD uređaja i

DVD/HDD rekordera, provjerite: 

(reprodukcija),  (zaustavljanje), 

(unatrag),  (naprijed), odabir kanala.

kod DVD uređaja i DVD/HDD rekordera, provjerite:

TOP MENU/MENU and 

///.

Ako uređaj ne radi ili neke funkcije ne rade

Unesite ispravan kôd ili pokušajte unijeti drugi kod naveden za istu marku. Imajte na umu da se u popisu ne nalaze kodovi za sve modele svih proizvođača.

Za povratak na normalan TV prijem

Pritisnite funkcijsku tipku TV.

Kodovi proizvođača

DVD uređaji

Proizvođač

SONY

AIWA

AKAI

DENON

GRUNDIG

HITACHI

JVC

KENWOOD

LG

LOEWE

MATSUI

ONKYO

PANASONIC

PHILIPS

PIONEER

SAMSUNG

SANYO

SHARP

THOMSON

TOSHIBA

YAMAHA

Kôd

001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055

021

032

018, 027, 020, 002

009, 028, 023, 024, 016, 003

025, 026, 015, 004, 035

006, 017

008

015, 014, 034

009, 028, 023, 024, 016, 003

013, 016

022, 033

018, 027, 020, 002, 045 – 047

009, 028, 023, 024, 016, 003, 031

004, 050, 051, 052

011, 014

007

019, 027

012

003, 048, 049

018, 027, 020, 002

Blu-ray (BD) uređaji

Proizvođač

SONY

Kôd

101 – 103

DVD/videorekorderi

Proizvođač

SONY

Kôd

251

DVD/HDD rekorderi

Proizvođač

SONY

Kôd

201 – 203

Videorekorderi

Proizvođač

SONY

AIWA

AKAI

DAEWOO

GRUNDIG

HITACHI

JVC

Kôd

301 – 310, 362

325, 331, 351

326, 329, 330

342, 343

358, 355, 360, 361, 320, 351, 366

327, 333, 334

314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348,

349

(Nastavlja se)

29

HR

Proizvođač

LG

LOEWE

MATSUI

ORION

PANASONIC

PHILIPS

SAMSUNG

SANYO

SHARP

THOMSON

TOSHIBA

Kôd

332, 338

358, 355, 360, 361, 320, 351

356, 357

328

321, 323

311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,

364

339 – 341, 345

335, 336

324

319, 350, 365

337

DAV kućna kina

Proizvođač

SONY (DAV)

Kôd

401 – 404

AV prijemnici

Proizvođač

SONY

Kôd

451 – 454

Digitalni zemaljski prijemnici

Proizvođač

SONY

Kôd

501 – 504

30

HR

Uporaba mrežnih značajki

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima pohranjenim na DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.

Uređaji koji spremaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i glazbenih datoteka, nazivaju se

"poslužitelj". TV prima datoteke fotografija/ glazbe s poslužitelja putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za funkcioniranje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj

(VAIO, Cyber-shot, itd.) kao poslužitelj.

Spajanje TV-a na mrežu

TV

Mrežni kabel (nije isporučen)

Širokopojasni router

Mrežni uređaj

Mrežni kabel (nije isporučen)

DSL modem/ kabelski modem

Internet

Uživanje u fotografijama/ glazbi putem mreže

Možete uživati u datotekama s fotografijama/ glazbom na poslužitelju jednostavnim odabirom ikone u Home izborniku TV-a.

1

Pritisnite

HOME.

2

Pritisnite

/ za odabir "Photo" ili

"Music".

3

Pritisnite

/ za odabir poslužitelja te pritisnite .

Pojavi se popis datoteka ili mapa.

Za prikaz popisa umanjenih slika, pritisnite žutu tipku dok se popis prikazuje.

Ako se ne može pronaći poslužitelj

Pogledajte "Provjera spajanja na mrežu"

(str. 33) i "Podešavanje postavki poslužitelja" (str. 33).

4

Pritisnite

/// za odabir datoteke ili mape, zatim pritisnite .

Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku, zatim pritisnite .

Reprodukcija počinje.

S fotografijom se može prikazati zemljovid ako su među Exif podatke fotografije snimljene informacije o zemljopisnoj dužini i širini

(str. 26).

5

5

5

5

Ovisno o mrežnom uređaju, možda će biti potrebno registrirati TV na njemu.

Pri uporabi funkcije  (Photo), kvaliteta slike može biti lošija budući da se neke slike uvećavaju.

Također, slika možda neće ispunjavati cijeli zaslon,

što ovisi o veličini slike te omjeru širine i visine.

Pri uporabi funkcije

(Photo), uređaju će možda trebati duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.

Kako bi se datoteke koje se primaju s mrežnog uređaja mogle reproducirati, trebaju biti jednog od sljedećih formata:

Fotografije: JPEG format

Glazba: MP3 format ili Linear PCM format

Neki mrežni uređaji će možda konvertirati format datoteke prije prijenosa. U tim slučajevima, za reprodukciju se koristi format dobiven konverzijom.

Detalje potražite u uputama za uporabu mrežnog uređaja koji koristite. U nekim slučajevima neće biti moguća ni reprodukcija datoteka odgovarajućih formata.

(Nastavlja se)

31

HR

Uživanje u fotografijama i glazbi na TV-u pomoću upravljanja uređajem

– Renderer

Renderer je značajka za reprodukciju datoteka fotografija i glazbe pohranjenih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilno telefon, itd.) na TV-u rukujući određenim upravljačkim uređajem. Za uporabu ove značajke, kao upravljački uređaj koristite renderer-kompatibilnu komponentu poput digi talnog fotoaparata ili mobilnog telefona.

Pogledajte također upute za uporabu isporučene uz upravljački uređaj.

1

Podesite "Renderer Function", "Renderer

Access Control" i "Renderer Set-up" u

"Network Settings" ako je potrebno (str. 48).

2

Reproducirajte na TV-u datoteku odabranu pomoću upravljačkog uređaja.

Datoteka se reproducira na TV-u preko spojene mreže.

Za postupke tijekom reprodukcije koristite upravljački uređaj ili daljinski upravljač

TV-a.

(Photo) Raspoložive opcije

Opcija

Picture

Sound

Surround

Video Settings

Cropping

Display map

Show Options

Photo Set-up

Rotate

Speaker

 Volume

Information

Opis

Pogledajte str. 36.

Pogledajte str. 38.

Pogledajte str. 39.

Pogledajte str. 40.

Za orezivanje fotografije.

Pogledajte str. 26.

Omogućuje podešavanje ponavljanja/reprodukcije u slučajnom redoslijedu za fotografije.

Podešava način reprodukcije i efekte koji će se koristiti tijekom reprodukcije.

Rotira datoteke.

Pogledajte str. 42.

Pogledajte str. 42.

Prikazuje informacije o uređaju, mapama i datotekama.

(Music) Raspoložive opcije

Opcija Opis

Sound

Surround

Pogledajte str. 38.

Pogledajte str. 39.

Add to Slideshow

Speaker

 Volume

Registrira pozadinsku glazbu koja će se reproducirati tijekom slideshowa pri uporabu funkcije 

(Photo).

Omit from Slideshow Poništava registriranu pozadinsku glazbu.

Playback Options Omogućuje podešavanje opcija za ponavljanje, reprodukciju slučajnim redoslijedom ili normalnu reprodukciju glazbe.

Pogledajte str. 42.

Pogledajte str. 42.

Information Prikazuje informacije o uređaju, mapi i datotekama.

32

HR

Provjera mrežne povezanosti

Unesite odgovarajuće (alfanumeričke) vrijednosti za vaš router. Broj stavki koje treba podesiti može varirati, ovisno o davatelju internetskih usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste dobili od vašeg davatelja internetskih usluga ili koje su isporučene uz router.

1

2

3

Pritisnite

HOME.

Pritisnite

za odabir "Settings".

Pritisnite

/ za odabir "Network

Settings", te pritisnite .

4

5

Odaberite "Network" i zatim pritisnite

.

Odaberite "IP Address Settings", zatim pritisnite .

6

Odaberite stavku i zatim pritisnite

.

Kad odaberete "DHCP (DNS automatic)"

Prijeđite na korak 7.

Kad odaberete "DHCP (DNS manual)"

Podesite "Primary DNS"/"Secondary DNS" tipkama // i brojčanim tipkama.

Kad odaberete "Manual"

5

Podesite sljedeće opcije tipkama // i brojčanim tipkama.

5

IP Address

5

5

Subnet Mask

Default Gateway

Primary DNS/Secondary DNS

Ako vaš ISP ima posebna podešenja proxy poslužitelja

Pritisnite OPTIONS, zatim pritisnite / za odabir "Proxy Set-up" te pritisnite .

Zatim unesite podešenja.

7

8

Pritisnite

.

Pritisnite

/ za odabir "Test", te pritisnite .

9

Pritisnite

/ za odabir "Yes", a zatim pritisnite .

Započinje mrežna dijagnostika.

Kad se prikazuje "Connection successful.", pritisnite više puta RETURN za izlazak.

Ako se "Connection successful." ne prikaže, pogledajte "U slučaju problema" na str. 54 te provjerite povezanost i podešenja.

Podešavanje prikaza poslužitelja

2

3

4

Možete odabrati poslužitelje iz kućne mreže koji će se prikazati u izborniku Home.

Izbornim Home može automatski prikazati do

10 poslužitelja.

1

Podesite poslužitelja kako bi se omogućilo povezivanje s TV-a.

Za detalje o podešavanju poslužitelja, pogledajte upute za uporabu isporučene s njime.

5

6

7

Pritisnite

HOME.

Pritisnite

/ za odabir "Settings".

Pritisnite

/ za odabir "Network

Settings", te pritisnite .

Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite .

Odaberite poslužitelj koji želite prikazati u izborniku Home, zatim pritisnite .

Odaberite "Yes" i zatim pritisnite

.

Za podešavanje poslužitelja koji se neće prikazivati u izborniku Home

U koraku 7 pritisnite / za odabir "No", zatim pritisnite .

Raspoložive opcije (u izborniku spojenog poslužitelja)

Opcija

Delete All

Update List

Information

Delete

Opis

Briše sve spojene poslužitelje.

Za najnovije ažuriranje liste poslužitelja.

Prikazuje informacije o trenutno odabranom poslužitelju.

Briše trenutno odabran spojeni poslužitelj.

(Nastavlja se)

33

HR

Ako se ne možete spojiti na kućnu mrežu

TV može provjeriti da li je poslužitelj pravilno prepoznat.

1

2

Pritisnite

HOME.

Pritisnite

/ za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/ za odabir "Network

Settings", te pritisnite .

4

Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite .

5

Odaberite "Yes" i zatim pritisnite

.

Započinje dijagnostika poslužitelja.

Kad se dijagnosticiranje poslužitelja završi, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.

6

Odaberite poslužitelj koji želite potvrditi, zatim pritisnite .

Prikažu se dijagnostički rezultati odabranog poslužitelja.

Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te provjerite povezivanje i podešenja. Za detalje, pogledajte "U slučaju problema" na str. 54.

34

HR

Uporaba izbornika MENU

Kretanje kroz TV Home izbornik XMB™

XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na TV zaslonu.

XMB™ je jednostavan način odabira programa i podešavanja postavki BRAVIA TV prijemnika.

1

Pritisnite

HOME.

Trak kategorije medija

2

Trak za odabir kategorije

Pritisnite

/ za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija

Settings

Opis

Omogućuje napredno podešavanje i prilagođavanje. Za detalje, pogledajte str. 36.

Photo

Music

Možete uživati u fotografijama s USB uređaja ili putem mreže

(str. 24, 31).

Možete uživati u glazbi s USB uređaja ili putem mreže

(str. 24, 31).

Digital

Analogue

External Inputs

Možete odabrati digitalni kanal, Digital Favourite listu (str. 20) ili

Digital Electronic Programme Guide (EPG) (str. 19).

Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–.

Možete odabrati analogni kanal.

Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–.

Za skrivanje liste analognih kanala, podesite "Programme List Display" na "Off" (str. 44).

Možete odabrati opremu spojenu na TV.

Za dodjeljivanje naziva vanjskom ulazu, pogledajte "AV Preset"

(str. 43).

3

4

5

Pritisnite

/ za odabir opcije te pritisnite .

Slijedite upute na zaslonu.

Pritisnite

HOME za izlaz.

5

5

Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti.

Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane.

35

HR

Izbornik TV Settings

BRAVIA Tips

Opis kako uživati u TV prijemniku.

Clock/Timers

Sleep Timer

On Timer

Podešavanje TV-a tako da se automatski prebaci u pripravno stanje nakon određenog vremena.

Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se indikator  (Timer) i svijetli narančasto.

5

Ako isključite TV i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".

5

Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje priprav nosti pojavljuje poruka.

-

On Timer

Day

Time

Podešava timer za automatsko uključivanje TV-a iz pripravnog stanja.

Podešava željeni dan u tjednu za uključivanje TV prijemnika pomoću timera.

Podešava vrijeme za uključivanje TV pomoću timera.

Duration

Podešava vrijeme nakon kojeg se TV automatski vraća u pripravno stanje.

Volume Set-up

Podešava glasnoću na TV-u kad je aktiviran timer.

Auto Clock Update

Prebacuje u digitalni način i ažurira točno vrijeme.

Clock Set

Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prima digitalne kanale, sat se ne može podesiti ručno jer se podešava automatski pomoću vremenskog koda iz emitiranog signala.

Picture

Target Inputs

Picture Mode

Omogućuje odabir uporabe uobičajenih postavki ili vlastitih postavki za ulaz kojeg trenutno gledate. Odaberite "Common" ako želite primijeniti jednake postavke za svaki ulaz.

Common

Name of current input (pr. AV1)

Primjenjuje uobičajene postavke na sve ulaze na kojima je

"Target Inputs" podešeno na "Common".

Omogućuje osobno podešavanje ulaza.

Podešavanje moda prikaza slike. "Picture Mode" sadrži najprikladnije opcije za videozapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o ulaznom izvoru.

Vivid

Poboljšava kontrast i oštrinu slike.

Standard

Cinema

Custom

Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim uvjetima.

Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje

TV-a u okruženju poput kino-dvorane.

Omogućuje pohranjivanje omiljenih postavki.

36

HR

Reset

Backlight

Contrast

Brightness

Colour

Hue

Photo-Vivid

Za gledanje fotografija. Poboljšava kontrast i oštrinu slike.

Photo-Standard

Za gledanje fotografija. Podešava optimalnu kvalitetu slike za gledanje kod kuće.

Photo-Original

Za gledanje fotografija. Predstavlja kvalitetu slike koja se koristi kod prikaza razvijenih fotografija.

Photo-Custom

Za gledanje fotografija. Omogućuje pohranjivanje omiljenih postavki.

Resetira sve "Picture" postavke na tvorničke vrijednosti, osim "Target Inputs",

"Picture Mode" i "Advanced Settings".

Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.

Povećava ili smanjuje kontrast slike.

Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.

Povećava ili smanjuje zasićenost boja

Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

5

"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).

Colour Temperature

Podešava bjelinu slike.

Cool

Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.

Sharpness

Noise Reduction

Neutral

Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.

Warm 1/Warm 2

Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje više crvene od opcije "Warm 1".

5

"Warm 1" i "Warm 2" se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").

Povećava ili smanjuje oštrinu slike.

Smanjuje razinu šuma na slici (snijeg).

Auto

High/Medium/

Low

Automatski smanjuje šum na slici (samo kod analognog TV načina ili kompozitnog, S video ili DMPORT signala).

Modificira učinak smanjivanja šumova.

MPEG Noise

Reduction

DRC Mode

Off

Isključuje funkciju "Noise Reduction".

Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike. Učinkovito je kod gledanja

DVD-a ili digitalnog emitiranja.

Proizvodi sliku visoke rezolucije kod izvora visoke gustoće zapisa (primjerice,

Blu-ray uređaj, DVD uređaj, satelitski prijemnik).

Mode 1

Preporučeni način.

Mode 2

Off

Dostupno samo za 1080i format. "Mode 2" je posebno prikladan za signale koji su iz standardne definicije pretvoreni u 1080i format.

Isključuje funkciju "DRC Mode".

DRC Palette

Podešava razinu detalja ("Reality") i finoću ("Clarity") slika iz svakog izvora.

Primjerice, možete kreirati osobne postavke za kabelski ulaz i drugi DVD uređaj.

Pritisnite /// za podešavanje položaja oznake ().

Dok pomičete  po osi "Reality", slika postaje sve detaljnija. Dok pomičete  po osi "Clarity", slika postaje finija.

Advanced Settings

Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").

Reset

Resetira sve napredne postavke na tvorničke vrijednosti.

(Nastavlja se)

37

HR

Black Corrector

Pojačava crne dijelove slike za jači kontrast.

Adv. Adv.

Contrast

Enhancer

Gamma

Automatski podešava "Backlight" i "Contrast" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Ova postavka je učinkovita kod tamnih scena i za povećanje kontrasta na slikama tamnih scena.

Podešava balans između svijetlih i tamnih dijelova slike.

Izoštrava kontrast pojačavanjem tamnoće tamnih dijelova

LED Dynamic

Control

(za KDL-

55X4500/46X4500)

Auto Light

Limiter

slike.

Smanjuje bliještanje kod scena kod kojih je cijeli zaslon bijel.

Clear White

Colour Space

Live Colour

Naglašava bjelinu.

Mijenja raspon boje. "Wide" reproducira življe boje, dok

"Standard" reproducira standardne boje.

Daje veću živost bojama.

White Balance

Podešava temperaturu svake boje.

Detail Enhancer

Pojačava detalje na slici.

Edge Enhancer

Pojačava obrise slike.

Zvuk

Target Inputs

Sound Mode

Reset

Treble

Bass

Balance

Auto Volume

Volume Offset

Omogućuje odabir uporabe uobičajenih postavki ili vlastitih postavki za ulaz kojeg trenutno gledate. Odaberite "Common" ako želite primijeniti jednake postavke za svaki ulaz.

Common

Name of current input (primjerice

AV1)

Primjenjuje uobičajene postavke na sve ulaze na kojima je

"Target Inputs" podešeno na "Common".

Omogućuje osobno podešavanje ulaza.

Dynamic

Standard

Clear Voice

Naglašava visoke tonove i basove.

Za standardan zvuk. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim uvjetima.

Povećava jasnoću glasa.

Resetira sve "Sound" postavke na tvorničke vrijednosti, osim "Target Inputs",

"Sound Mode" i "Dual Sound".

Podešava visoke tonove.

Podešava basove.

Naglašava lijevi ili desni zvučnik.

Održava stalnu glasnoću programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od programa).

Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na druge ulaze ako je "Target

Inputs" podešeno na naziv tekućeg ulaza (primjerice, AV1).

38

HR

Surround

Voice Zoom

Sound Booster

Dual Sound

Live Sports

Music Hall

Cinema

Custom

Omogućuje zvučne efekte koji ostavljaju dojam nazočnosti na sportskom borilištu.

Omogućuje zvučne efekte koji ostavljaju dojam okruženosti zvukom u koncertnoj dvorani.

Omogućuje zvuk kao u kino-dvorani s kvalitetnim audio sustavom.

Postavka "Voice Zoom" može se pohraniti prema ukusu.

Off

Konvertira i reproducira 5.1-kanalne i ostale digitalne surround audio signale kao normalan stereo zvuk (2 kanala).

Reproducira originalan zvuk emisije.

Podešava razinu zvuka ljudskih glasova. Primjerice, ako je glas osobe koja čita vijesti nerazgovijetan, možete pojačati ovu postavku kako bi glas postao čujniji. I obratno, ako gledate sportski program, možete smanjiti ovo podešenje kako biste ublažili glas komentatora.

Proizvodi potpuniji zvuk za snažniji doživljaj, uz naglašavanje visokih tonova i basova.

Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.

Stereo/Mono

Za stereo emisije.

A/B/Mono

Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

5

Za ostale uređaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",

"A" ili "B".

Screen (za ulaze osim računala)

Target Inputs

Screen Format

Auto Format

4:3 Default

Omogućuje odabir uporabe uobičajenih postavki ili vlastitih postavki za ulaz kojeg trenutno gledate. Odaberite "Common" ako želite primijeniti jednake postavke za svaki ulaz.

Common

Name of current input (primjerice

AV1)

Primjenjuje uobičajene postavke na sve ulaze na kojima je

"Target Inputs" podešeno na "Common".

Omogućuje osobno podešavanje ulaza.

Za detalje o formatu zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 18.

Automatski mijenja format zaslona prema signalu emisije. Ako želite upotrijebiti postavke podešene u "Screen Format", odaberite "Off".

Odabire standardan format zaslona za emisije u formatu 4:3.

Smart

Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta

širokog zaslona.

4:3

Off

Prikaz klasične slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.

Upotrebljava postavke podešene u "Screen Format".

(Nastavlja se)

39

HR

Display Area

Horizontal Shift

Vertical Shift

Vertical Size

Podešavanje područja prikaza slike.

Auto

Automatski odabire najprikladnije područje prikaza.

Full Pixel

Prikazuje sliku u originalnoj veličini ako su dijelovi slike odrezani.

+1

Normal

-1/-2

Prikaz slike u originalnoj veličini.

Prikaz slike u preporučenoj veličini.

Povećava sliku tako da su rubovi izvan vidljivog područja.

Podešava vodoravni položaj slike.

Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart",

"Zoom" ili "14:9".

Podešava okomitu veličinu slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart".

Screen (za ulaz računala)

Auto Adjustment

Reset

Phase

Pitch

Horizontal Shift

Vertical Shift

Screen Format

Automatski podešava položaja slike, fazu i nagib kad TV prima ulazni signal iz računala.

5

"Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".

Resetira sve postavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.

Podešava fazu ako zaslon titra.

Podešava nagib ako se pojave neželjene okomite linije.

Podešava vodoravni položaj slike.

Podešava okomiti položaj slike.

Odabire format zaslona prilagođenog za prikaz slike iz računala.

Normal

Full 1

Full 2

Prikaz slike u originalnoj veličini.

Povećava sliku tako da ispuni okomito područje prikaza uz održavanje originalnih proporcija.

Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.

Video Settings

Motionflow

Omogućuje tečniji prikaz pokreta videozapisa i smanjuje zamućenje slike.

High

(za KDL-

40X4500)/

Smooth (za

KDL-55X4500/

46X4500)

Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima temeljenima na filmu.

Standard

Omogućuje tečan prikaz pokreta videozapisa. Koristite opciju za standardnu uporabu.

Clear

(za KDL-55-

X4500/46X4500)

Omogućuje tečan i oštar prikaz pokreta na slici. Prikladno za gledanje videozapisa s brzim pokretima.

40

HR

Off

Koristite ovo podešenje kad postavke "High", "Smooth",

"Standard" ili "Clear" uzrokuju šum.

Film Mode

Game/Text Mode

Video/Photo

5

Ovisno o videozapisu, efekt možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promijenili podešenja.

Poboljšava pokrete na slici kod reprodukcije DVD diska ili snimaka filmova iz videorekordera tako da smanjuje zamućenje i zrnatost.

Auto 1

Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan sadržaj temeljen na filmu. Koristite opciju za standardnu uporabu.

Auto 2

Off

Pruža originalan sadržaj temeljen na filmu bez promjene.

Isključuje funkciju "Film Mode".

5

Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano "Auto 1" ili "Auto 2".

Omogućuje optimalan zaslon za gledanje slika finih linija i znakova s igraće konzole i računala. Podesite na "On" za oštar prikaz tankih linija ili znakova.

Podešava kvalitetu slike koja je najprikladnija za ulazni izvor (video ili foto podaci).

Video-A

Video

Photo

Podešava odgovarajuću kvalitetu slike, ovisno o ulaznom izvoru, video zapisa ili fotografija kod izravnog spajanja

Sony opreme kompatibilne s HDMI izlazom koja podržava

"Video-A" mod.

Omogućuje prikladnu sliku za videozapise.

Omogućuje prikladnu sliku za fotografije.

x.v.Colour

5

Ako spojeni uređaj ne podržava Video-A mod, postavka se automatski prebacuje na "Video" čak i ako odaberete "Video-A".

Vjernije prikazuje pokretne slike u skladu s izvorom usklađivanjem prostora boje

TV-a i ulaznog izvora.

5

Ako je ulazni signal HDMI (RGB), postavka se automatski podešava na "Normal" čak i ako odaberete "x.v.Colour".

Photo Colour Space

Odabire opciju (sRGB, sYCC, Adobe RGB) za podešavanje kvalitete slike koja najbolje odgovara prostoru boje fotografije.

Ako uređaj konvertira prostor boja fotografija iz sYCC ili Adobe RGB u x.v.Colour ili xvYCC, odaberite "sYCC". Kvaliteta slike će najbolje odgovarati originalnom prostoru boje.

Ako se prima RGB signal preko HDMI ulaza, automatski se podešava "sRGB" čak i ako ste odabrali "sYCC".

Colour Matrix

Colour System

Obično se upotrebljava za tvorničko podešavanje. Ako ton boje slike iz ulaznog izvora ne odgovara standardu boje i djeluje neprirodno, odaberite "ITU601" ili

"ITU709" kako bi se normalizirao ton boje.

RGB Dynamic Range

Proizvodi prirodnu boju promjenom reprodukcije tona svjetline kod HDMI ulaznih signala boje (RGB). Standardno podesite na "Auto". Promijenite postavku samo ako svjetlina slike djeluje neprirodno.

Podešava sustav boje ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ili "NTSC4.43") u skladu s ulaznim signalom iz izvora.

41

HR

Audio Settings

Speaker

Audio Out

Speaker Link

Volume

Dual Sound

Woofer Level

TV Speaker

Audio System

Variable

Fixed

Uključuje i emitira TV zvuk iz zvučnika TV-a.

Isključuje TV zvučnike i emitira TV zvuk preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio priključnice TV-a.

Također možete uključiti spojenu opremu koja je kompatibilna s Control for HDMI nakon odgovarajućeg podešavanja

Control for HDMI.

Kod uporabe vanjskog audio sustava, glasnoća zvuka može se podešavati pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Audio izlaz TV prijemnika je fiksan. Za podešavanje glasnoće (i ostalih postavki), upotrebljavajte kontrolu na audio prijemniku.

Uključuje/isključuje zvučnike TV-a kad spojite slušalice na TV.

On

Zvuk se emitira samo preko slušalica.

Off

Zvuk se emitira preko TV-a i slušalica.

Podešava glasnoću slušalica dok je "$36 Speaker Link" podešeno na "Off".

Odabire zvuk iz slušalica za stereo ili dvojezično emitiranje.

Podešava razinu basova po želji jer razina basova ovisi o mjestu postavljanja

TV-a. Smanjite razinu ako vam se čini da su basovi prejaki ili povećajte razinu ako mislite da se basovi ne čuju dovoljno.

5

Ovo podešavanje je potrebno samo kod prvog postavljanja TV-a ili ako ga premjestite. Kod običnog slušanja, ovo podešavanje nije potrebno.

Set-up

USB Auto Start

Quick Start

Automatski započinje reprodukciju fotografija kad je TV uključen te se na njegovu

USB priključnicu spoji digitalni fotoaparat ili drugi uređaj koji sadrži datoteke fotografija te se zatim uključi.

5

Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon spajanja digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.

TV se brže uključuje nego inače ako ga uključite pomoću daljinskog upravljača.

Ipak, potrošnja energije se u pripravnom stanju povećava za 20 W. Može se podesiti 3 vremenske zone od njih 5.

42

HR

AV Preset

Auto S Video

AV2 Output

HDMI Set-up

Dodjeljuje ikonu ili naziv uređajima spojenim na bočne i stražnje priključnice.

Ikona i naziv se kratko prikazuju na zaslonu kad odaberete uređaj.

1

Pritisnite

/ za odabir željenog izvora te pritisnite .

Skip AV Inputs

Za svaki izvor, podesite želite li ga prikazati ili ne u izborniku Home ili u popisu ulaza koja se pojavljuje kad pritisnete

.

Auto

Prikazuje ikonu i naziv samo ako je uređaj spojen (osim kod

AV1 ili AV2 ulaza).

Always Display

Uvijek prikazuje ikonu i naziv bez obzira je li uređaj spojen ili ne.

Skip

Ne prikazuje ikonu i naziv čak i ako je uređaj spojen.

2

Pritisnite  za dodjeljivanje ikone i naziva.

Label AV Inputs

Odaberite jedan od već podešenih naziva za spojeni uređaj.

Omogućuje kreiranje vlastitog naziva kad odaberete "Edit".

Edit

Omogućuje uređivanje naziva u izborniku za uređivanje i promjenu odgovarajuće ikone.

Podešava ulaz signala iz S video priključnice

S

AV3 kad je uređaj spojen na

S

 3 AV3 i  AV3 priključnice.

Podešava izlaz signala iz priključnice / AV2. Ukoliko spojite videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu / AV2 možete snimati s uređaja spojenih s ostalih priključnica TV prijemnika.

TV

Reproducira TV emisije.

AV1

Reproducira signale iz uređaja spojenog na / AV1 priključnicu.

AV3

Reproducira signale iz uređaja spojenog na S / AV3 priključnicu.

DMPORT

Auto

Reproducira signale iz uređaja spojenog na DMPORT priključnicu.

Emitira signal kojeg se gleda na zaslonu (osim signala iz

 / COMPONENT IN1 ili 2, HDMI IN1, 2, 3 ili 4 i PC

IN 

/ priključnice).

Omogućuje TV-u komunikaciju s uređajima koji su kompatibilni s Control for

HDMI i spojeni na HDMI priključnice TV-a. Imajte na umu da je podešavanje komunikacije nužno i na spojenoj opremi.

Control for

HDMI

Podešava želite li ili ne povezati rukovanje TV-om i spojenom opremom kompatibilnom s Control for HDMI. Ako podesite na "On", dostupne su sljedeće funkcije.

Ako je spojena određena Sony oprema kompatibilna s

Control for HDMI, ova postavka se primjenjuje na spojenu opremu automatski kad je "Control for HDMI" podešen na

"On" pri uporabi TV-a.

Auto Devices Off

Ako je ova postavka podešena na "On", spojeni uređaj kompatibilna s Control for HDMI isključuje se kad isključite

Auto TV On

Tuner Box

Control

TV prijemnik.

Ako je ova postavka podešena na "On", TV se uključuje kad uključite spojeni uređaj kompatibilan s Control for HDMI.

Ako se podesi na "Advanced", možete odabrati kanal ugođen spojenom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a.

(Nastavlja se)

43

HR

Auto Start-up

Power Saving

Light Sensor

HDMI Device

List

Prikazuje popis spojenih uređaja kompatibilnih s Control for

HDMI.

5

"Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano s rukovanjem audio sustava koji je kompatibilan s funkcijom Control for HDMI.

Možete pokrenuti početno podešavanje koje se pojavljuje kod prvog spajanja

TV-a i odabrati jezik i državu/regiju, kao i ponovno ugoditi sve dostupne kanale.

Čak i ako ste izvršili ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete trebati promijeniti postavke nakon selidbe ili ako se pojave novi kanali.

Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvjetljenja.

Ako je odabrano "Picture Off", slika se isključuje i na prednjoj strani uređaja svijetli zeleni indikator  (Picture Off). Zvuk se ne mijenja.

On

Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju

Off

sobe.

Isključuje funkciju "Light Sensor".

5

Nemojte stavljati predmete ispred ovog senzora jer tako možete narušiti njegovu funkciju. Provjerite položaj senzora na str. 16.

Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV prijemnika.

Stalno osvjetljava senzorske tipke na prednjoj strani TV-a.

Logo Illumination

Panel Key

Illumination

PC Power

Management

Isključuje TV u pripravno stanje ako TV ne prima signal iz računala unutar 30 sekundi.

Language

Odabire jezika prikaza izbornika na zaslonu.

Product Information

Prikazuje informacije o proizvodu na TV-u.

All Reset

Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti i prikazuje početni zaslon za pode-

šavanje.

5

5

Nemojte isključivati TV ili pritiskivati bilo koju tipku tijekom postupka "All

Reset" (traje približno 30 sekundi).

Na tvorničke vrijednosti se također vraćaju Digital Favourites popisi, država/ regija, jezik i automatski ugođeni kanali.

Analogue Set-up

Programme List

Display

1 Digit Direct

Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB™

(XrossMediaBar).

Ako je "1 Digit Direct" podešen na "On", možete odabrati analogni kanal pomoću jedne brojčane tipke (0 – 9) na daljinskom upravljaču.

5

Ako je "1 Digit Direct" podešen na "On", ne možete odabrati kanale s brojevima od 10 naviše unosom dvoznamenkastih brojeva pomoću daljinskog upravljača.

Auto Tuning

Ugađa sve dostupne analogne kanale.

Možete ponoviti ugađanje nakon selidbe ili za traženje novih kanala.

Programme Sorting

Mijenja redoslijed analognih kanala pohranjenih u TV.

1

2

Pritisnite

/ za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto, a zatim pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite .

44

HR

Programme Labels

Dodjeljivanje naziva kanal po izboru, do pet znakova ili brojeva. Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad odaberete kanal. (Nazivi kanala se obično automatski uzimaju iz teleteksta (ako je dostupan).)

1

2

Pritisnite

Pritisnite

/ za odabir kanala koji želite dodati, a zatim pritisnite .

/ za odabir željenog slova ili znamenke ("_" za razmak) te zatim pritisnite .

3

4

Ako unesete pogrešan znak

Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za odabir točnog znaka.

Ponovite korak 2 dok ne završite unos naziva.

Pritisnite

za završetak postupka unosa.

Manual Programme

Preset

Prije odabira opcije "Label", "AFT", "Audio Filter", "Skip" ,"Decoder" ili "LNA", pritisnite PROG +/– za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 46).

Programme/

System/Channel

Omogućuje ručno pohranjivanje kanala.

1

2

3

4

Pritisnite

/ za odabir "Programme" te pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir programskoj broja koji želite ručno ugoditi (ako ugađate videorekorder, odaberite kanal 00), zatim pritisnite RETURN.

Pritisnite

/ za odabir "System", te pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim pritisnite RETURN.

5

6

7

8

B/G:

Za zemlje/regije Zapadne Europe

I:

Za Veliku Britaniju

D/K:

Za zemlje/regije Zapadne Europe

L:

Za Francusku

Pritisnite

/ za odabir "Channel", te pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir "S" (za kabelske kanale) ili

"C" (za zemaljske kanale) i zatim pritisnite .

Ugodite kanale na sljedeći način:

Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)

Pritisnite / za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Pretraživanje se zaustavlja kad se pronađe kanal. Za nastavak pretraživanja, pritisnite /.

Ako znate broj kanala (frekvenciju)

Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.

Pritisnite

za prijelaz na "Confirm" i pritisnite .

Vaše promjene su pohranjene.

Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih

Label

AFT

kanala.

Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Ovaj naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad odaberete kanal. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do 4 iz "Programme Labels" (str. 45).

Omogućuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.

Ugađanje je moguće u rasponu od –15 do +15. Ako je odabrana opcija "On", precizno ugađanje se vrši automatski.

(Nastavlja se)

45

HR

Audio Filter

Skip

Decoder

LNA

Confirm

Poboljšava zvuk pojedinih kanala ako se pojave izobličenja kod mono prijema. Ponekad može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema.

Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na tvorničku vrijednost "Off".

5

Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".

Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/–. Za odabir kanala koje se programirali za preskakanje, upotrijebite odgovarajuće brojčane tipke.

Omogućuje gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe dekodera spojenog izravno na scart priključnicu

 / AV1 ili / AV2 preko videorekordera.

5

Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country", ova opcija možda neće biti dostupna.

Poboljšava kvalitetu slike kanala (uklanja šum) ako je signal emisije jako slab.

Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije

"On", podesite opciju na "Off" (tvornička postavka).

Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme

Preset".

Digital Set-up

Digital Auto Tuning

Ugađa sve dostupne digitalne kanale.

Možete ponoviti ugađanje nakon selidbe ili za traženje novih kanala.

Programme Sorting

Omogućuje uklanjanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala pohranjenih u TV.

1

2

Pritisnite

/ za odabir kanala koji želite ukloniti ili premjestiti na novo mjesto.

Kanal možete također odabrati unosom troznamenkastog broja kanala brojčanih tipaka.

Brisanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala možete izvoditi na sljedeći način:

3

Za brisanje digitalnog kanala

Pritisnite . Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite  za odabir "Yes", zatim pritisnite .

Za promjenu redoslijeda digitalnih kanala

Pritisnite , zatim pritisnite / za odabir novog položaja za kanal te pritisnite .

Pritisnite RETURN.

Digital Manual

Tuning

Za ručno ugađanje digitalnih kanala. Ova značajka je raspoloživa kad je "Digital

Auto Tuning" podešen na "Antenna".

1

Brojčanim tipkama unesite broj kanala kojeg želite ugoditi i zatim pritisnite

/.

2

3

Kad TV pronađe raspoložive kanale, pritisnite

/ za odabir kanala koji želite pohraniti, zatim pritisnite .

Pritisnite

/ za odabir programskog broja na koji želite pohraniti novi kanal, a zatim pritisnite .

Ponovite opisani postupak za ugađanje ostalih kanala.

46

HR

Subtitle Setting

Subtitle Language

Audio Type

Audio Language

Audio Description

Mixing Level

Dynamic Range

Optical Out

Radio Display

Parental Lock

PIN Code

Technical Set-up

Ako podesite "For Hard Of Hearing", prikazivat će se titlovi za osobe oštećena sluha (ako su dostupni).

Omogućuje vam odabir jezika titlova.

Uključuje program za osobe oštećena sluha kad je odabrana opcija "For Hard of

Hearing".

Odabire jezik koji se koristi za program. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.

Uključuje govorni opis prikazanog vizualnog sadržaja, ako je opis dostupan.

Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i Audio Description opciju.

Kompenzira razlike razine zvuka između kanala.

5

Efekt možda neće raditi ili će se razlikovati, ovisno o programu, bez obzira na postavku "Dynamic Range".

Odabir signala zvuka koji izlazi iz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnice na TV prijemniku. Podesite na "Auto" kod spajanja uređaja kompatibilnog s

Dolby Digital. Podesite na "PCM" kod spajanja uređaja koji nije kompatibilan s

Dolby Digital.

Prikazuje zaslonsku pozadinu pri slušanju radijskog prijema. Moguć je odabir boje zaslonske pozadine, prikaz boja slučajnim redoslijedom ili slide show (str. 24,

31). Za privremeno isključenje prikaza zaslonske pozadine, pritisnite bilo koju tipku.

Podešava ograničenje gledanja programa prema dobi gledatelja. Za gledanje programa predviđenog za gledatelje iznad podešene godine, unesite ispravan PIN broj.

1

2

3

Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.

Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda. Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.

Pritisnite

/ za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno gledanje) i zatim pritisnite .

Pritisnite RETURN.

Za prvo podešavanje PIN koda

1

2

3

Pritisnite brojčane tipke za unos PIN koda.

Pritisnite brojčane tipke za unos PIN koda unesenog u koraku 1.

Pritisnite

RETURN.

Za promjenu PIN koda

1

Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.

2

3

4

Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.

Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda unesenog u koraku 2.

Pritisnite

RETURN.

5

PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.

Auto Service

Update

Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.

System Update

Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje besplatne nadogradnje softvera pomoću postojeće antene/kabela (ako se objavi). Sony preporučuje trajno podešavanje ove opcije

System

Information

na "On".

Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.

Time Zone

Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne odgovara onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi/regiji.

(Nastavlja se)

47

HR

CA Module Set-up

Auto DST

Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno zimskog računanja vremena.

Off

On

Prikazuje vrijeme u skladu s razlikom podešenom u "Time Zone".

Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.

Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama nakon nabavljanja Conditional Access

Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 21 za položaj otvora kartice 

(PCMCIA).

Network Settings

Network IP Address

Settings

Test

IP Address/

Subnet Mask/

Default Gateway/

Primary DNS/

Secondary DNS

Manual

DHCP (DNS manual)

Omogućuje podešavanje mrežnih postavki prema mrežnom okruženju.

Automatski prima mrežna podešenja osim podešenja DNS poslužitelja. Možete ručno podesiti DNS postavke.

DHCP (DNS automatic)

Automatski prima mrežna podešenja putem funkcije Dynamic Host

Configuration Protocol poslužitelja routera ili pružatelja pristupa Internetu.

Dijagnosticira da li je mreža pravilno spojena.

Trebate konfigurirati svaku opciju kad je u "IP Address

Settings" odabrano "Manual".

Kad je odabrano "DHCP (DNS manual)", unesite ručno adrese "Primary DNS" i "Secondary DNS" poslužitelja.

Server Display

Settings

MAC Address

Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikacijska oznaka mrežnog uređaja.

Prikazuje listu spojenih poslužitelja i omogućuje odabir poslužitelja koji želite prikazati u izborniku Home.

Server Diagnostics

Dijagnosticira može li se TV spojiti na svaki poslužitelj u kućnoj mreži.

Renderer Function

Omogućuje reprodukciju fotografija ili glazbe na TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, primjerice digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.

Renderer Access

Control

Renderer Set-up

Omogućuje određivanje upravljačkog uređaja kojem će TV moći pristupiti. Kad je ova opcija podešena na "On", možete reproducirati fotografije ili glazbu na TV-u pomoću upravljačkog uređaja.

Automatic

Access

Permission

Omogućuje vam da odaberete hoće li se dopustiti automatski pristup TV-u kad mu mrežni uređaj pristupa po prvi puta.

Renderer Name

Omogućuje vam podešavanje naziva TV-a koji će se prikazivati na upravljačkom uređaju.

48

HR

Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.

Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.

5

5

5

5

Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.

Vijak(+PSW6 × 16)

Četvrtasti otvor

Montažna kuka

Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

(Nastavlja se)

49

HR

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a

Položaj središta zaslona

Naziv modela

Dimenzije zaslona

Dimenzija središta zaslona

Jedinica: mm

Duljina svakog kuta montaže

Kut (0°) Kut (20°)

 B C D E

KDL-55X4500

KDL-46X4500

KDL-40X4500

1,486

1,259

1,128

803

685

603

25

84

122

429

429

427

207

204

185

Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.

F

454

411

365

G

766

656

579

H

484

483

475

UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 51).

Dijagram/tablica vijaka i kuka

Naziv modela

KDL-55X4500

KDL-46X4500/40X4500

Položaj vijka

Kod instaliranja montažne kuke na TV.

Položaj vijka d, g

Položaj kuke

Kod postavljanja TV-a na postolje.

Položaj kuke a b

*

Položaj kuke "c" ne može se upotrebljavati za modele.

50

HR

Tehnički podaci

Naziv modela

Sustav

Sustav zaslona

TV sustav

Sustav boje/videosignala

Pokrivenost kanala

KDL-40X4500 KDL-46X4500 KDL-55X4500

LCD (Liquid Crystal Display) zaslon

Analogni: Ovisno o odabranoj državi: B/G/H, D/K, L, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C

Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)

Digitalni: MPEG-2 [email protected]/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/[email protected]

Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69

Digitalni: VHF/UHF

10 W + 10 W, 12 W + 12 W (visokotonac) Izlazna snaga zvuka

Ulazne/izlazne priključnice

Antena/kabelski sustav

/ AV1

/ AV2 (SMARTLINK)

COMPONENT IN1, 2

COMPONENT IN1, 2

HDMI IN1, 2, 3, 4

S

AV3

AV3

AV3

 DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL)

PC IN

DMPORT

&

LAN

75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i

TV audio/video izlaz.

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video izlaza i SmartLink sučelje.

Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/

PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma

Audio ulaz (phono priključnice)

Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita

Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN1)

PC ulaz (pogledajte str. 52)

S video ulaz (4-pinski mini DIN)

Video ulaz (phono priključnica)

Audio ulaz (phono priključnice)

Digitalna optička priključnica

Audio ulaz (phono priključnice)

Ulaz za računalo (D-sub 15-pinski) (pogledajte str. 52)

G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/

R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p

 PC audio ulaz (mini priključnica)

DIGITAL MEDIA PORT

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) utor

10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Ovisno o mrežnom okruženju, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvaliteta komunikacije nisu zajamčeni za ovaj TV.)

Napajanje i ostalo

Napajanje

Veličina zaslona (mjereno dijagonalno)

Razlučivost zaslona

Potrošnja energije u "Home"/"

Standard" modu u "Shop"/"Vivid" modu

Potrošnja u pripravnom stanju*

Dimenzije

(približno)

(š  v  d) s postoljem bez postolja

220 V – 240 V AC, 50 Hz

40 inča (približno 101,6 cm) 46 inča (približno 116,8 cm) 55 inča (približno 138,8 cm)

1920 točaka (horizontalno)  1080 linija (vertikalno)

210 W 270 W

230 W 350 W

0,2 W (19 W ako je "Quick

Start" podešeno na "On")

112,8  65,5  27,9 cm

112,8  60,3  12,5 cm

0,5 W (20 W ako je "Quick

Start" podešeno na "On")

125,9  73,7  31,5 cm

125,9  68,5  14,4 cm

370 W

480 W

0,6 W (22 W ako je "Quick

Start" podešeno na "On")

148,6  85,5  35,6 cm

148,6  80,3  14,7 cm

(Nastavlja se)

51

HR

Naziv modela

Masa

(približno) s postoljem bez postolja

Isporučeni pribor

Dodatni pribor

Nosač za zidnu montažu

Set za promjenu boje

KDL-40X4500 KDL-46X4500

27,0 kg

23,5 kg

38,0 kg

33,0 kg

Pogledajte "Provjera pribora" na str. 4.

SU-WL500

CRU-40SG11 CRU-46SG11

KDL-55X4500

54,0 kg

47,5 kg

CRU-55SG11

*

U navedeno pripravno stanje TV prijeđe nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Tablica ulaznih signala za PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4

Razlučivost

Signali

VGA

SVGA

XGA

WXGA

SXGA

HDTV

Vodoravno

(piksela)

640

640

720

800

800

1024

1024

1024

1280

1280

1280

1360

1280

1920

Okomito

(linija)

480

480

400

600

600

768

768

768

768

768

768

768

1024

1080

Vodoravna frekvencija (kHz)

31.5

37.5

31.5

37.9

46.9

48.4

56.5

60.0

47.4

47.8

60.3

47.7

64.0

67.5

Okomita frekvencija (Hz)

60

70

75

60

60

75

70

60

75

60

75

60

60

60

Standard

VGA

VESA

VGA-T

VESA smjernice

VESA

VESA smjernice

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

CEA-861*

*

Ako se za HDMI ulaz upotrebljava 1080p frekvencija, tretirat će se kao video frekvencija umjesto PC frekvencije. Ovo se odnosi na postavke izbornika "Video Settings" i "Screen".

Za prikaz sadržaja iz računala, podesite "Game/Text" na "On", "Screen Format" na "Wide" i "Display

Area" na "Full Pixel".

5

5

5

PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.

PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.

Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala prema gornjoj tablici uz okomitu frekvenciju 60 Hz (boldface).

52

HR

U slučaju problema

Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.

Kad trepće indikator (pripravno stanje)

1

Uključena je funkcija automatske dijagnostike.

Izbrojite koliko puta indikator  (pripravno stanje) trepće između svakog prekida od dvije sekunde. Primjerice, indikator može zatreptati tri puta, isključiti se na dvije sekunde i zatim ponovno zatreptati tri puta.

2

Pritisnite  na TV prijemniku kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).

Kad ne trepće indikator (pripravno stanje)

1

2

Provjerite opcije navedene u tablici ispod.

Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.

Problem Objašnjenje/Rješenje

Slika

Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.

5

5

5

Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.

Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite pritisnite tipku TV /.

na gornjoj strani.

Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator

(pripravno stanje),

Na zaslonu se ne prikazuje slika ili izbornici iz spojenog uređaja preko Scart priključnica.

Pojavljuju se zaostale ili dvostruke slike.

Na zaslonu se prikazuje samo snijeg i šum.

Slika je izobličena (prikazuju se crtkane linije ili pruge).

Kod gledanja TV kanala, nema slike ili zvuka.

Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na zaslonu

Obrisi slike su izobličeni.

Slika nije u boji.

Slika iz uređaja spojenog na

 COMPONENT IN1 ili 2 priključnice se ne prikazuje u boji ili su boje nepravilne.

5

5

5

5

Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.

Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.

5

5

Provjerite je li antena slomljena ili svijena

Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe,

1-2 g. na morskoj obali).

5

5

Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, motocikli, sušila za kosu i optički uređaji.

Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV

5

5 prijemnika.

Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.

Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.

5

Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 45).

5

Zaslon se sastoji od piksela. Sitne crne i/ili svijetle točkice (pikseli) na zaslonu ne znače kvar uređaja.

5

Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 40). Ako se pojava i dalje javlja, promijenite trenutne postavke iz "Film Mode" na druge postavke (str. 41).

5

Odaberite "Reset" (str. 37).

5

Pritisnite tipku 

Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.

Provjerite jesu li

za prikaz popisa ulaza i zatim odaberite željeni ulaz.

COMPONENT IN1 ili 2 priključnice pravilno povezane s pripadajućim priključnicama.

(Nastavlja se)

53

HR

Problem Objašnjenje/Rješenje

Slika iz priključene opreme se ne prikazuje na zaslonu.

5

5

5

5

5

5

Uključite spojeni uređaj.

Provjerite spajanje kabela.

Pritisnite tipku

za prikaz popisa ulaza i zatim odaberite željeni ulaz.

Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj u fotoaparat.

Upotrijebite memorijsku karticu iz fotoaparata ili drugi memorijski uređaj koji je pravilno formatiran u skladu s uputama za uporabu digitalnog fotoaparata.

Postupci nisu zajamčeni za sve USB uređaje. Također, postupci se mogu razlikovati ovisno o značajkama USB uređaja i video sadržaju koji se reproducira.

Ne može se odabrati spojeni uređaj u izborniku Home ili se ne može promijeniti ulaz.

5

5

Provjerite spajanje kabela.

Odaberite poslužitelja koji će se prikazati u izborniku Home (str. 33).

Sound

Slika je dobra, ali nema zvuka.

5

5

5

Pritisnite tipku

+/– ili 

(isključivanje zvuka).

Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker" (str. 42).

Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka.

Zvuk iz vanjskog audio izvora, kao što je AV pojačalo, spojenog na TV, možda nije usklađen s prikazanim video signalom.

Postoji značajna razlika u glasnoći između DIGITAL

MEDIA PORT ulaza i ulaza

TV-a ili druge opreme.

5

Podesite sinkronizaciju zvuka iz izlaza pomoću funkcija na vanjskom uređaju. Ako osjetite da je zvuk i dalje neusklađen s video signalom, podesite "DRC Mode" na "Off" (str. 37).

5

Podesite opciju "Volume Offset" u izborniku "Sound" (str. 38).

Kanali

Ne može se odabrati željeni kanal.

Neki kanali su prazni.

Nije moguće gledati digitalne kanale.

5

Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni digitalni/analogni kanal.

5

5

5

Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.

Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).

Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.

5

5

Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni programi dostupni kod vas.

Nabavite antenu s većim pojačanjem.

Kućna mreža

Nakon spajanja dijagnosticira se problem.

5

5

Provjerite povezivanje

5

Za LAN povezivanje koristite ravni kabel.

Provjerite da li je kabel spojen čvrsto.

Provjerite spoj između TV-a i širokopojasnog routera.

Provjerite podešenja

5

Promijenite IP adresu za DNS poslužitelj (pogledajte "Provjera mrežne povezanosti" na str. 33) pazeći na sljedeće.

Obratite se pružatelju pristupa Internetu.

Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog internetskog operatora.

54

HR

Problem

Nije moguće pronaći poslužitelj, ne može se pristupiti listi i ne započinje reprodukcija.

Objašnjenje/Rješenje

5

5

Kad koristite računalo kao poslužitelja

5

5

5

Nakon promjene podešenja poslužitelja, isključite i uključite TV pritiskom tipke  na TV-u.

Izvedite "Server Diagnostics" (str. 34).

Provjerite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo tijekom pristupa.

Ako je na računalo instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja s vanjskih uređaja. Detalje potražite u uputama isporučenim sa sigurnosnim softverom.

Opterećenje računala može biti preveliko ili poslužiteljska aplikacija može postati nestabilna. Pokušajte sljedeće:

Zaustavite poslužiteljsku aplikaciju i restartajte je.

Restartajte računalo.

Pozatvarajte nepotrebne aplikacije na računalu.

Smanjite količinu sadržaja.

5

Ponekad se promjene ne primjenjuju na izbornike na TV-u čak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na poslužitelju. U tom slučaju se vratite jednu razinu unatrag i opet pokušajte otvoriti mapu ili poslužitelj.

Promjene na poslužitelju se ne primjenjuju ili se prikazani sadržaj razlikuje od sadržaja na poslužitelju.

Fotografije i/ili glazbene datoteke se ne pojavljuju ili nisu prikazane ikone.

5

5

Prethodna provjera

5

Provjerite da li spojeni uređaj podržava DLNA.

Postupci nisu zajamčeni za sve poslužitelje. Također, postupci se razlikuju ovisno o značajkama poslužitelja i trenutnom sadržaju.

Uključite spojeni uređaj.

Provjerite povezivanje

5

Provjerite je li odspojen LAN kabel i/ili kabel napajanja poslužitelja.

Provjerite podešenja

5

5

5

5

Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Server Display Settings"

(str. 33).

Provjerite da li je poslužitelj pravilno konfiguriran.

Provjerite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.

Ako je "IP Address Settings" u "Network" pod "Network Settings" podešeno na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)",

TV-u može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema DHCP poslužitelja. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 34).

TV nije moguće pronaći s uređaja (upravljačkog uređaja) koji podržava renderiranje.

Provjerite povezivanje

5

Provjerite je li odspojen LAN kabel i/ili kabel napajanja poslužitelja.

5

5

Provjerite podešenja

Provjerite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 48).

Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Renderer Access Control"

(str. 48).

Općenito

TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik se isključuje u pripravno stanje).

5

5

Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration" za "On Timer" (str. 36).

Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom 10 min, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.

5

Provjerite je li uključen "On Timer" (str. 36).

TV prijemnik se automatski uključuje.

Neki izvori signala se ne mogu odabrati.

Daljinski upravljač ne radi.

Nije moguće dodati kanal na

Favourite popis.

5

5

Odaberite "AV Preset" te isključite postavku "Skip" na izvoru ulaznog signala (str. 43).

Zamijenite baterije.

5

Na Favourite popis je moguće dodati do 999 kanala.

(Nastavlja se)

55

HR

Problem

HDMI oprema ne prikazuje u

"HDMI Device List".

Ne možete odabrati "Off" u

"Control for HDMI".

Nisu ugođeni svi kabelski kanali.

Otpale su mrežice zvučnika.

Objašnjenje/Rješenje

5

Provjerite imate li Control for HDMI kompatibilnu opremu.

5

Ako ste spojili audio sustav koji je kompatibilan s Control for HDMI, ne može se odabrati "Off" u ovom izborniku. Ako želite promijeniti audio izlaz TV zvučnika, odaberite "TV Speaker" u izborniku "Speaker"

(str. 42).

5

5

Za informacije o kabelskim kanalima provjerite sljedeću internetsku stranicu.

http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

5

5

5

Za vraćanje mrežica zvučnika na mjesto, prvo isključite TV i zatim odspojite utikač iz utičnice. Zatim postupite na sljedeći način.

Okrenite mrežicu zvučnika tako da se poklope oznake na mrežici s onima na TV-u, umetnite čepove na mrežici u otvore na TV-u i lagano ih pridržavajte. Provjerite naliježe li mrežica zvučnika pravilno na TV bez procjepa i zatim je učvrstite pritiskom prema dolje na gornjoj strani tako da sjedne na mjesto.

Kako biste spriječili oštećenje TV-a, nemojte dodirivati zvučnike niti njihovu okolinu.

Ne dodirujte zvučnike.

56

HR

57

HR

Upute o montaži zidnog nosača nisu isporučene u obliku odvojenog letka s ovim TV-om. Upute za postavljanje su dio ovih uputa za uporabu TV-a.

Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite

http://www.sony-europe.com/myproduct/

http://www.sony.net/ 4-108-535-

51(1)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project