WMB 71242 MBL Manual de utilizare Washing Machine User`s

WMB 71242 MBL
Masina de spalat automata
Manual de utilizare
Washing Machine
User’s Manual
Numărul documentului
2820523193_RO / 20-11-12.(19:49)
Citiţi mai întâi acest manual de utilizare!
Stimate client,
Vă mulţumim pentru că aţi ales un produs Beko. Ne dorim să obţineţi cele mai bune rezultate de la acest
aparat, care a fost produs folosind materiale de înaltă calitate şi tehnologie de ultimă oră. Vă rugăm
aşadar să citiţi cu atenţie întregul manual de utilizare şi documentaţia însoţitoare înainte de a folosi
produsul; păstraţi manualul pentru a-l consulta ulterior. Dacă transmiteţi aparatul altei persoane, oferiţi-i
şi manualul. Respectaţi toate avertismentele şi informaţiile din manualul de utilizare.
Reţineţi că acest manual de utilizare este destinat mai multor modele. Diferenţele dintre modele sunt
specificate în manual.
Explicarea simbolurilor
În acest manual sunt folosite următoarele simboluri:
C
A
B
Informaţii importante sau sfaturi utile
privind utilizarea.
Avertisment privind pericolul de vătămare
corporală sau pagube materiale.
Avertisment privind pericolul de şoc
electric.
Ambalajele produsului sunt produse
din materiale reciclabile, conform
reglementărilor privind protecţia mediului
din ţara noastră.
Nu depozitaţi ambalajul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte deşeuri. Transportaţi-l la punctele de
colectare a ambalajelor desemnate de autorităţile locale.
Acest produs a fost fabricat folosind cele mai moderne tehnologii şi respectând mediul înconjurător
CUPRINS
1Instrucţiuni importante referitoare la
siguranţă şi protecţia mediului
4
1.1 Siguranţă generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Destinaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Siguranţa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.4 Informaţii despre ambalaj. . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Depozitarea la deşeuri a produsului vechi . . . 5
1.6 Conformitatea cu Directiva WEEE . . . . . . . . . 5
2Maşina de spălat
6
2.1 Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.2 Conţinutul ambalajului . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3 Specificaţii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3Instalare
9
3.1 Recomandări de amplasare . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Îndepărtarea dispozitivului de consolidare a
ambalajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.3 Demontarea şuruburilor de fixare pentru
transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3.4 Conectarea la reţeaua de apă . . . . . . . . . . 10
3.5 Conectarea la conducta de evacuare . . . . . 11
3.6 Ajustarea picioarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.7 Conexiuni electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4Pregătire
13
4.1 Sortarea rufelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2 Pregătirea rufelor pentru spălare . . . . . . . . 14
4.3 Modalităţi de economisire a energiei . . . . . 14
4.4 Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.5 Capacitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.6 Încărcarea rufelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.7 Utilizarea detergentului şi balsamului . . . . . 15
4.8 Sfaturi pentru spălarea eficientă . . . . . . . . . 18
5Utilizarea produsului
19
5.7 Programe speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.8 Selectarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.9 Buton viteză centrifugare . . . . . . . . . . . . . . 23
5.10 Tabel de programe şi consumuri . . . . . . . 24
5.11 Selectarea funcţiei auxiliare . . . . . . . . . . . 25
5.12 Afişajul timpului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.13 Pornirea programului . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.14 Etapele programului . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.15 Blocarea uşii de serviciu . . . . . . . . . . . . . 27
5.16 Modificarea setărilor după începerea
programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.17 Blocare pentru copii. . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.18 Anularea programului . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.19 Maşina este în modul Clătire prelungită . . 29
5.20 Sfârşitul programului . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.21 Maşina dvs. este dotată cu "Mod
Aşteptare". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6Ghid rapid de utilizare
30
6.1 Pregătirea maşinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.2 Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.3 Selectarea funcţiei auxiliare . . . . . . . . . . . . 30
6.4 Etapele programului . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
6.5 Sfârşitul programului . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.6 Anularea programului . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.7 Blocare pentru copii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7Întreţinerea şi curăţarea
31
7.1 Curăţarea sertarului de detergent . . . . . . . . 31
7.2 Curăţarea uşii de serviciu şi a tamburului . . 31
7.3 Curăţarea carcasei şi panoului de comandă 32
7.4 Curăţarea filtrelor de alimentare cu apă . . . 32
7.5 Evacuarea apei rămase şi curăţarea filtrului
pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8Depanare
34
5.1 Panou de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2 Simboluri afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.3 Pregătirea maşinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.4 Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.5 Programe principale . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.6 Programe suplimentare . . . . . . . . . . . . . . 21
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
3 / 80 RO
1
Instrucţiuni importante referitoare la siguranţă şi protecţia mediului
Această secţiune conţine instrucţiuni referitoare
la siguranţă, cu scopul de a preveni vătămările
corporale sau pagubele materiale. Nerespectarea
acestor instrucţiuni duce la anularea garanţiei.
1.1 Siguranţă generală
• Acest produs poate fi folosit de copii începând
cu vârsta de 8 ani şi de persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale incomplet
dezvoltate sau fără experienţă şi conştinţe, cu
condiţia să fie supravegheaţi sau instruiţi cu
privire la utilizarea în siguranţă a produsului
şi la pericolele asociate cu acesta. Copiii nu
au voie să se joace cu produsul. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie efectuată de copii, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheaţi.
• Nu amplasaţi produsul pe covor. În caz contrar,
blocarea circulaţiei aerului pe sub maşină va
duce la supraîncălzirea pieselor electrice. Acest
fenomen poate provoca defectarea produsului.
• Dacă produsul are o defecţiune nu îl utilizaţi
decât după ce este remediată de un agent de
service autorizat. Pericol de şoc electric!
• Acest produs îşi va relua funcţionarea la
pornirea după o pană de curent. Dacă doriţi
anularea programului, consultaţi secţiunea
"Anularea programului".
• Conectaţi produsul la o priză împământată şi
protejată cu o siguranţă de 16 A. Instalaţia de
împământare trebuie realizată de un electrician
calificat. Societatea noastră nu îşi asumă
responsabilitatea pentru daunele cauzate de
utilizarea produsului fără împământare conformă
cu reglementările locale.
• Furtunurile de alimentare cu apă şi de evacuare
trebuie să fie fixate corect şi să nu prezinte
deteriorări. În caz contrar pot apărea scurgeri de
apă.
• Nu deschideţi niciodată uşa de serviciu sau nu
îndepărtaţi filtrul cât timp mai este apă în cuvă.
În caz contrar, există pericolul de inundare şi
arsuri cauzate de apa fierbinte.
• Nu forţaţi deschiderea uşii de serviciu când
aceasta este blocată. Uşa de serviciu poate
fi deschisă la câteva minute după încheierea
ciclului de spălare. În cazul forţării deschiderii
uşii de serviciu, uşa şi mecanismul de încuiere
al acesteia pot fi deteriorate.
4 / 80 RO
• Scoateţi produsul din priză când nu îl folosiţi.
• Nu curăţaţi niciodată produsul turnând sau
împrăştiind apă pe acesta! Pericol de şoc
electric!
• Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude! Nu scoateţi
aparatul din priză trăgând de cablu, trageţi doar
de ştecher.
• Folosiţi numai detergenţi, balsam şi alte produse
pentru maşini de spălat automate.
• Urmaţi instrucţiunile de pe etichetele produselor
textile şi de pe ambalajul detergenţilor.
• Scoateţi maşina din priză cât timp efectuaţi
proceduri de instalare, întreţinere, curăţare şi
depanare.
• Instalarea şi depanarea produsului se vor
efectua excusiv de către agenţi de service
autorizaţi. Producătorul nu răspunde de
daunele care pot apărea datorită procedurilor
executate de persoane neautorizate.
• În cazul deteriorării cablului de alimentare,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un
service post-vânzare sau de o persoană cu
calificări similare (de preferinţă un electrician)
sau de o persoană desemnată de importator în
vederea evitării potenţialelor pericole.
1.2 Destinaţie
• Acest produs este destinat uzului casnic. Nu
este destinat utilizării comerciale şi nu trebuie
folosit în alte scopuri.
• Produsul trebuie utilizat doar pentru spălarea
şi clătirea rufelor a căror etichete permit acest
lucru.
• Producătorul îşi declină orice responsabilitate
pentru defecţiuni survenite datorită nerespectării
recomandărilor legate de utilizarea incorectă sau
transportul incorect.
• Durata de funcţionare a produsului este de
10 ani. În această perioadă vor fi disponibile
piese de schimb originale pentru menţinerea
aparatului în bună stare de funcţionare.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Instrucţiuni importante referitoare la siguranţă şi protecţia mediului
1.3 Siguranţa copiilor
• Ambalajele pot fi periculoase pentru copii.
Păstraţi ambalajele într-un loc sigur, la care
copiii nu au acces.
• Produsele electrice sunt periculoase pentru
copii. Nu permiteţi copiilor să se apropie de
produsulcând acesta funcţionează. Nu îi lăsaţi să
se joace cu produsul. Folosiţi funcţia de Blocare
pentru copii pentru a evita intervenţia copiilor în
funcţionarea produsului.
• Închideţi uşa de serviciu a maşinii atunci când
părăsiţi încăperea în care se află.
• Păstraţi toţi detergenţii şi produsele auxiliare
într-un loc sigur, la care copiii nu au acces;
închideţi capacul cutiei de detergent sau sigilaţi
ambalajul acestuia.
1.6 Conformitatea cu Directiva WEEE
Ambalajul acestui material este
reciclabil. Contribuiţi la reciclarea sa şi
protejaţi mediul depozitându-l în
recipientele speciale de reciclare.
Aparatul conţine de asemenea multe
materiale reciclabile. Această etichetă
indică faptul că aparatele uzate nu trebuie
depozitate împreună cu alte tipuri de deşeuri.
Astfel, aparatul va fi reciclat în condiţii optime,
conform Directivei Europene 2002/96/EC privind
Deşeurile electrice şi electronice. Contactaţi
primăria sau magazinul pentru detalii despre
punctele de colectare a aparaturii uzate. Vă
mulţumim pentru contribuţia dvs. la protecţia
mediului.
1.4 Informaţii despre ambalaj
Ambalajele produsului sunt produse din materiale
reciclabile, conform reglementărilor privind
protecţia mediului din ţara noastră.
Nu depozitaţi ambalajul împreună cu gunoiul
menajer sau cu alte deşeuri. Transportaţi-l la
punctele de colectare a ambalajelor desemnate de
autorităţile locale.
1.5 Depozitarea la deşeuri
a produsului vechi
Acest produs a fost fabricat folosind piese şi
materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite şi
reciclate.
Prin urmare, produsul nu trebuie depozitat
împreună cu deşeurile menajere la finalul duratei
sale de funcţionare. Transportaţi-l la un punct de
colectare şi reciclare a echipamentelor electrice
şi electronice. Luaţi legătura cu autorităţile locale
pentru a afla unde se află cel mai apropiat punct
de colectare. Contribuiţi la protecţia mediului şi
a resurselor naturale reciclând produsele uzate.
Pentru siguranţa copiilor, tăiaţi cablul de alimentare
şi distrugeţi mecanismul de blocare a uşii de
serviciu înainte de a depozita la deşeuri produsul.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
5 / 80 RO
2
Maşina de spălat
2.1 Prezentare generală
8
1
2
3
7
6
4
5
1- Cablu de alimentare
2- Panou superior
3- Panou de comandă
4- Capac filtru
6 / 80 RO
5- Picioare ajustabile
6- Uşă de serviciu
7- Sertar detergent
8- Furtun evacuare
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Maşina de spălat
2.2 Conţinutul ambalajului
3
4
2
1
a
b
6
c
8
7
5
1- Cablu de alimentare
2- Furtun evacuare
3- Şuruburi de fixare pentru transport *
4- Furtun de alimentare cu apă (se va folosi unul din următoarele tipuri de filtre la conectarea furtunului
la reţeaua de apă.)
a- Ventil electronic de închidere a apei
a- Ventil mecanic de închidere a apei
c- Standard
5- Compartiment pentru detergent lichid**
6- Manual de utilizare
7- Dop***
8- Mufă de plastic de grup
* Numărul de şuruburi de fixare pentru transport poate varia în funcţie de modelul maşinii.
** Poate fi furnizat împreună cu maşina în funcţie de modelul maşinii.
*** Este furnizat dacă maşina este echipată cu intrare dublă pentru apă.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
7 / 80 RO
Maşina de spălat
2.3 Specificaţii tehnice
Marca
Model
Capacitate(Kg)
Clasa eficienta energetica
Consum energie kWh/ pe an*
Consum de energie 60°C bumbac incarcare
completa si partial (kWh)
Consum de energie 40°C bumbac incarcare
completa si partial (kWh)
Consum pondere de putere in modul oprit si
inactiv (W)
Consum mediu anual de apa litri/ pe an**
Clasa de eficienta a stoarcerii ***
Viteza centrifugare maxima rot/min.
Durata programului60°C bumbac incarcare
completa si partiala / min.
Durata programului 40°C bumbac incarcare
partiala min.
Durata modului inactiv (T l )
Emisiile de zgomot transmise prin aer prin aer la
spalare / cetrifugare dB(A) re1 pW
Incastrata
Dimensiunile produsului (IxLxA)
WMB71242MBL
7
A
196
1,001/0,767
0.747
0,2/1
9460
B
1200
176/151
151
58/75
84 X 60 X 50
* bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din
bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modurile cu consum
redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;
** bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe
din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de
condițiile de utilizare a aparatului.”;
***
pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)”;
**** „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și „programul standard la 40 °C pentru
rufe din bumbac” sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de
etichetă și de fișa produsului; aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac
cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul
combinat de energie și de apă;
8 / 80 RO
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
3
Instalare
Apelaţi la un agent de service autorizat pentru
instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul
pentru utilizare, parcurgeţi informaţiile din
manualul de utilizare şi asiguraţi-vă că sistemele
de electricitate, apă şi canalizare sunt funcţionale
înainte de a chema agentul de service. Dacă există
probleme, apelaţi la un tehnician şi instalator
calificat pentru a face modificările necesare.
C
B
A
C
3.2 Îndepărtarea dispozitivului
de consolidare a ambalajului
Înclinaţi maşina în spate pentru a îndepărta
dispozitivul de consolidare a ambalajului.
Îndepărtaţi dispozitivul de consolidare trăgând de
panglică.
Este responsabilitatea cumpărătorului să
pregătească instalaţiile electrice, de apă
curentă şi de canalizare care vor fi folosite
de maşina de spălat.
Atenție : Instalarea şi conexiunile
electrice ale produsului trebuie realizate
numai de un agent de service autorizat.
Producătorul nu răspunde de daunele
care pot apărea datorită procedurilor
executate de persoane neautorizate.
Atenție : Înainte de instalare, verificaţi
dacă produsul are defecţiuni vizibile.
Dacă descoperiţi defecţiuni, nu instalaţi
produsul. Produsele deteriorate vă pun în
pericol siguranţa.
Verificaţi furtunurile pentru alimentare
şi evacuare şi cablurile de alimentare,
asigurându-vă că nu au fost pliate,
strânse sau rupte când maşina a fost
împinsă la locul ei după instalare sau
curăţare.
3.1 Recomandări de amplasare
• Aşezaţi maşina pe o suprafaţă rigidă. Nu o
amplasaţi pe un covor sau pe suprafeţe similare.
• Greutatea totală a maşinii şi a uscătorului încărcate la capacitate maximă - aşezate unul
peste cealalt, este de aproximativ 180 de
kilograme. Amplasaţi produsul pe o suprafaţă
rigidă şi plană, care poate să îi susţină
greutatea!
• Nu aşezaţi produsul pe cablul de alimentare.
• Nu instalaţi produsul în locuri în care
temperatura poate scădea sub 0ºC.
• Amplasaţi produsul la cel puţin 1 cm de alte
corpuri de mobilier.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
3.3 Demontarea şuruburilor
de fixare pentru transport
A
A
Atenție : Nu demontaţi şuruburile de
fixare pentru transport înainte de a scoate
dispozitivul de consolidare.
Atenție : Demontaţi şuruburile de
fixare pentru transport înainte de a utiliza
maşina de spălat! În caz contrar, produsul
se va deteriora.
1.Desfaceţi toate şuruburile cu o cheie până când
acestea se rotesc liber (C).
2.Scoateţi şuruburile de fixare pentru transport
răsucindu-le cu atenţie.
9 / 80 RO
Instalare
3.Montaţi capacele de plastic din punga cu
Manualul de utilizare în orificiile panoului
posterior. (P)
C
C
C
Păstraţi într-un loc sigur şuruburile de
siguranţă pentru a le refolosi când trebuie
să mutaţi maşina de spălat.
Nu mutaţi produsul fără a monta
şuruburile de fixare pentru transport!
3.4 Conectarea la reţeaua de apă
C
A
Atenție : Asiguraţi-vă că conexiunile la
apă rece sau caldă sunt corect executate
când instalaţi maşina. În caz contrar,
hainele vor fi fierbinţi la terminarea
procesului de spălare şi se vor uza.
2.Strângeţi manual toate piuliţele furtunurilor. Nu
folosiţi instrumente pentru strângerea piuliţelor.
Pentru ca maşina să funcţioneze, presiunea
reţelei de apă trebuie să fie cuprinsă între 1
şi 10 bari (0,1 – 1 MPa). Pentru ca maşina
să funcţioneze corect, din robinet trebuie să
curgă 10 – 80 litri de apă pe minut. Dacă
presiunea apei este mai mare, montaţi un
reductor de presiune.
Dacă doriţi să conectaţi o maşină
cu două racorduri de alimentare la o
singură conductă de alimentare cu apă
(rece), montaţi un opritor pe racordul de
alimentare cu apă caldă înainte de a pune
în funcţiune aparatul. (Instrucţiune valabilă
pentru produsele furnizate cu opritor.)
A
Atenție : Modelele cu un singur furtun
A
Atenție : Nu cuplaţi la maşina nouă
de admisie a apei nu trebuie conectate
la robinetul de apă caldă. În caz contrar,
rufele vor fi deteriorate sau funcţionarea
maşinii va fi întreruptă de sistemul său de
protecţie.
3.După conectarea furtunurilor, deschideţi complet
robinetele şi verificaţi dacă nu există scurgeri în
zonele de conectare. Dacă detectaţi scurgeri,
închideţi robinetul şi desfaceţi piuliţa. Strângeţi
la loc piuliţa după ce aţi verificat garnitura.
Pentru a preveni scurgerile de apă şi pagubele
aferente, închideţi robinetele când nu utilizaţi
maşina.
furtunuri de alimentare cu apă vechi sau
folosite. Riscaţi pătarea hainelor.
1.Conectaţi furtunurile speciale furnizate cu
maşina la racordurile de alimentare cu apă.
Furtunul roşu (stânga) (max. 90 ºC) este destinat
alimentării cu apă caldă, iar furtunul albastru
(dreapta) (max.25°C) este destinat alimentării cu
apă rece.
10 / 80 RO
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Instalare
3.5 Conectarea la conducta
de evacuare
• Capătul furtunului de evacuare trebuie amplasat
în chiuvetă sau conectat direct la sistemul de
canalizare.
A
Atenție : Dacă furtunul se desprinde
în timpul evacuării apei, podeaua va
fi inundată. Pericol de opărire datorită
temperaturilor mari de spălare! Pentru
a preveni astfel de situaţii şi a asigura
alimentarea şi evacaurea sigură a apei
din maşină, fixaţi bine capătul furtunului
de evacuare.
3.6 Ajustarea picioarelor
A
Atenție : Pentru ca produsul să
funcţioneze silenţios şi fără să vibreze
trebuie poziţionat orizontal şi echilibrat.
Echilibraţi maşina reglând picioarele. În
caz contrar, produsul se poate deplasa de
la locul său, deteriorându-se din cauza
vibraţiilor.
• Furtunul trebuie ataşat la o înălţime de cel puţin
40 cm şi cel mult 100 cm.
• Dacă furtunul este ridicat după ce a fost aşezat
la nivelul podelei sau aproape de pământ
(mai puţin de 40 cm deasupra pământului),
evacuarea apei se face mai greu iar hainele
pot ieşi excesiv de ude. Respectaţi înălţimile
descrise în figură.
1.Desfaceţi manual contrapiuliţele picioarelor.
• Pentru a preveni scurgerea apei evacuate înapoi 2.Reglaţi picioarele până când maşina este
orizontală şi echilibrată.
în maşină şi pentru a permite evacuarea rapidă
a apei, capătul furtunului de evacuare nu trebuie
să fie scufundat în apa evacuată sau introdus în
conducta de evacuare mai mult de 15 cm. Dacă
este prea lung, tăiaţi-l.
• Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu trebuie
călcat şi nu trebuie strivit între conducta de
evacuare şi maşină.
• Dacă furtunul este prea scurt, adăugaţi un furtun
de prelungire original. Lungimea furtunului nu
trebuie să depăşească 3,2 m. Pentru a evita
pierderile de apă, conexiunea între furtunul de
prelungire şi furtunul produsului trebuie realizată
cu o clemă adecvată.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
11 / 80 RO
Instalare
3.Strângeţi manual toate contrapiuliţele.
A
Atenție : Nu folosiţi ustensile pentru
a slăbi contrapiuliţele. În caz contrar,
acestea se pot deteriora.
3.7 Conexiuni electrice
Conectaţi produsul la o priză împământată şi
protejată cu o siguranţă de 16 A. Societatea
noastră nu îşi asumă responsabilitatea pentru
daunele cauzate de utilizarea produsului fără
împământare conformă cu reglementările locale.
• Conexiunea trebuie să respecte reglementările
în vigoare.
• Ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie
uşor accesibil după instalare.
• Dacă siguranţa sau întreruptorul existent are o
capacitate mai mică de 16 amperi, apelaţi la un
electrician calificat pentru a instala o siguranţă
de 16 amperi.
• Tensiunea prizei trebuie să fie identică cu
tensiunea indicată în secţiunea "Specificaţii
tehnice".
• Nu conectaţi maşina folosind prelungitoare sau
triplu ştechere.
B
12 / 80 RO
Transportul produsului
1.Scoateţi produsul din priză înainte de a-l
transporta.
2.Deconectaţi furtunurile de evacuare şi de
alimentare cu apă.
3.Evacuaţi toată apa rămasă în produs. Vezi 7.5
4.Montaţi şuruburile de fixare pentru transport, în
ordinea inversă demontării; vezi 3.3.
C
A
Nu mutaţi produsul fără a monta
şuruburile de fixare pentru transport!
Atenție : Ambalajele pot fi periculoase
pentru copii. Păstraţi ambalajele într-un
loc sigur, la care copiii nu au acces.
Atenție : Cablurile de curent deteriorate
trebuie înlocuite de un agent de service
autorizat.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
4
Pregătire
4.1 Sortarea rufelor
• Sortaţi rufele în funcţie de material, culoare, grad de murdărire şi temperatură de spălare.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de pe etichetele rufelor.
SPĂLARE
Temperaturi
apă
Simboluri de
uscare
Maxim
950C
700C
600C
500C
400C
300C
Simbol(uri)









Se poate usca
în maşina de
uscat
A nu se călca
Uscare rufe
sensibiledelicate
A nu se usca
în maşina de
uscat
A nu se
centrifuga
A nu se spăla
Spălare
manuală
Spălare rufe
sensibiledelicate
Spălare
normală
Simboluri
referitoare la
spălarea cu
maşina
A nu se călca
SIMBOLURI REFERITOARE LA SPĂLAREA RUFELOR
A nu se usca
A nu se
curăţa
chimic
Curăţare chimică
A se întinde la uscat
la umbră
A se atârna la uscat
fără stoarcere
A se întinde la uscat
A se atârna la uscat
Fărăîncălzire
La temperatură
joasă
La temperatură
medie
La temperatură
înaltă
Reglaje
uscare
La orice
temperatură
USCARE
Uscat sau cu aburi
Temperatură maximă
A se călca la
temperatură
înaltă
A se călca la
temperatură
medie
A se călca la
temperatură
joasă
200 0C
150 0C
110 0C
Se poate
folosi înălbitor
(hipoclorit de
sodiu)
A nu se folosi
înălbitor
Se poate folosi orice înălbitor
ÎNĂLBIRE
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
A se călca fără
aburi
CĂLCARE
-
A nu se călca
Călcare -
Se pot folosi doar înălbitori
fără clor
13 / 80 RO
Pregătire
4.2 Pregătirea rufelor pentru spălare
• Hainele cu accesorii metalice precum sutienele
cu inserţii metalice, cataramele şi nasturii de
metal pot deteriora maşina. Îndepărtaţi piesele
metalice sau spălaţi hainele într-un sac pentru
rufe sau o faţă de pernă.
• Scoateţi toate obiectele din buzunare - monede,
pixuri şi agrafe de birou; întoarceţi buzunarele
pe dos şi periaţi-le. Astfel de obiecte pot
deteriora produsul sau pot cauza zgomote.
• Puneţi articolele mici precum şosetele de copii şi
ciorapii de damă într-o pungă pentru rufe sau o
faţă de pernă.
• Introduceţi perdelele fără a le apăsa. Îndepărtaţi
accesoriile perdelelor.
• Închideţi fermoarele, coaseţi nasturii desfăcuţi,
reparaţi rupturile.
• Spălaţi produsele cu etichetele „spălare în
maşină” sau „spălare de mână” folosind
programul potrivit.
• Nu spălaţi rufe colorate împreună cu rufe albe.
Din obiectele noi de bumbac închise la culoare
poate ieşi multă vopsea. Spălaţi-le separat.
• Petele dificile trebuie tratate adecvat înainte de
spălare. Dacă aveţi dubii, solicitaţi sfaturi la o
spălătorie chimică.
• Folosiţi doar pigmenţi şi substanţe anti-calcar
adecvate pentru maşini de spălat. Respectaţi
instrucţiunile de pe ambalaj.
• Spălaţi rufele delicate şi pantalonii întorşi pe
dos.
• Păstraţi rufele din lângă de Angora în congelator
câteva ore înainte de spălare. Astfel se va
reduce scămoşarea.
• Rufele pătate cu cantităţi mari de materiale de
gen făină, praf de var, lapte praf etc. trebuie
scuturate bine înainte de a fi introduse în
maşină. Aceste substanţe se pot depune în
timp pe componentele interne ale maşinii,
deteriorând-o.
4.3 Modalităţi de
economisire a energiei
Informaţiile de mai jos vă vor ajuta să utilizaţi acest
produs într-o manieră ecologică şi economică.
• Utilizaţi produsul la capacitatea maximă a
programului selectat, însă nu îl supraîncărcaţi;
vezi "Tabel cu programe şi consumuri".
• Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
detergentului.
• Spălaţi la temperaturi joase rufele cu grad redus
de murdărire.
• Folosiţi programe mai scurte pentru a spăla
cantităţi mici de rufe cu grad redus de
murdărire.
• Nu folosiţi ciclu de prespălare şi temperaturi
mari pentru rufele care nu sunt foarte murdare
sau pătate.
• Dacă doriţi să uscaţi rufele în maşina de uscat
rufe, selectaţi viteza de centrifugare maximă
recomandată pentru programul de spălare.
• Nu depăşiţi cantitatea de detergent recomandată
pe ambalajul acestuia.
4.4 Prima utilizare
Înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-vă că aţi
făcut toate pregătirile respectând instrucţiunile din
secţiunile "Instrucţiuni importante referitoare la
siguranţă" şi "Instalare".
Înainte de a spăla rufe, porniţi programul Curăţare
tambur. Dacă produsul nu este dotat cu un
program de curăţare a tamburului, efectuaţi
procedura Prima utilizare conform metodelor
descrise în secţiunea "7.2 Curăţarea uşii de
serviciu şi a tamburului" din manualul de utilizare.
C
C
14 / 80 RO
Folosiţi o soluţie anticalcar adecvată
pentru maşini de spălat.
Este posibil ca în maşină să existe apă
rămasă din timpul proceselor de control al
calităţii. Aceasta nu afectează produsul.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Pregătire
4.5 Capacitate
Capacitatea maximă depinde de tipul de rufe, de
gradul de murdărire şi de programul de spălare.
Maşina reglează automat cantitatea de apă în
funcţie de cantitatea de haine.
A
Atenție : Respectaţi indicaţiile din
„Tabel de programe şi consumuri”.
Eficienţa spălării va scădea dacă maşina
este supraîncărcată. În plus, pot apărea
probleme legate de vibraţii şi zgomot.
Tip rufe
Halat de baie
Şervet
Faţă de pilotă
Cearşaf
Faţă de pernă
Faţă de masă
Prosop
Prosop de mâini
Rochie de seară
Lenjerie
Salopetă bărbaţi
Cămaşă bărbaţi
Pijama bărbaţi
Bluze
Greutate (g)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
4.6 Încărcarea rufelor
1.Deschideţi uşa de serviciu.
2.Introduceţi rufele în maşină fără a le presa.
3.Închideţi uşa împingând-o până când auziţi un
sunet de blocare. Asiguraţi-vă că nu există rufe
prinse la uşă.
C
A
Uşa de serviciu este blocată în timpul
programului de spălare. Uşa poate
fi deschisă numai după terminarea
programului.
Atenție : În cazul amplasării incorecte a
rufelor, pot să apară probleme legate de
zgomot şi vibraţii.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
4.7 Utilizarea detergentului
şi balsamului
C
Câd folosiţi detergent, balsam, apret,
pigment, înălbitor sau anticalcar, citiţi cu
atenţie instrucţiunile de pe ambalaj şi
respectaţi cantităţile recomandate. Folosiţi
un recipient de dozare dacă este disponibil.
Sertarul pentru detergent
Sertarul pentru detergent are trei compartimente:
– (1) pentru prespălare
– (2) pentru spălarea principală
– (3) pentru balsam
– (*) în plus, există un sifon în compartimentul
pentru balsam.
2 3
1
Detergent, balsam şi alte substanţe de
curăţare
• Adăugaţi detergent şi balsam înainte de
începerea programului de spălare.
• Nu lăsaţi sertarul de detergent deschis în timpul
programului!
• Dacă folosiţi un program fără prespălare, nu
puneţi detergent în compartimentul pentru
prespălare (compartimentul nr. "1").
• Dacă folosiţi un program cu prespălare, nu
puneţi detergent lichid în compartimentul pentru
prespălare (compartimentul nr. "1").
• Nu selectaţi un program cu prespălare dacă
folosiţi detergent în pungă sau sub formă de
bilă. Amplasaţi punga sau bila de detergent
direct între rufele din maşină.
• Dacă folosiţi detergent lichid, introduceţi-l
în compartimentul principal de spălare
(compartimentul nr. "2").
Alegerea tipului de detergent
Tipul detergentului care trebuie folosit depinde de
tipul şi culoarea ţesăturii.
15 / 80 RO
Pregătire
• Utilizaţi detergenţi diferiţi pentru rufe colorate şi
rufe albe.
• Spălaţi hainele delicate numai cu detergenţi
speciali (detergenţi lichizi, pentru haine din lână
etc.), utilizaţi exclusiv pentru haine delicate.
• Când spălaţi rufe şi cuverturi în culori închise se
recomandă folosirea unui detergent lichid.
• Spălaţi rufele din lână folosind un detergent
special pentru lână.
A
A
Atenție : Folosiţi doar detergenţi pentru
maşini de spălat.
Atenție : Nu folosiţi praf de săpun.
Dozarea detergentului
Cantitatea de detergent care trebuie folosită
depinde de cantitatea de rufe, de gradul de
murdărire şi de duritatea apei.
• Nu depăşiţi cantităţile recomandate pe ambalaj
pentru a evita probleme de tipul acumulării de
spumă în exces, clătire insuficientă, costuri
ridicate şi protecţia mediului.
• Folosiţi mai puţin detergent pentru a spăla
cantităţi mici de rufe sau rufe cu grad redus de
murdărire.
Utilizarea balsamului
Turnaţi balsamul în compartimentul pentru balsam
al sertarului de detergent.
• Nu depăşiţi marcajul (>max<) din
compartimentul pentru balsam.
• Dacă balsamul şi-a pierdut fluiditatea, diluaţi-l
cu apă înainte de a-l pune în sertarul pentru
detergent.
16 / 80 RO
Utilizarea detergenţilor lichizi
Dacă produsul conţine un recipient pentru
detergentul lichid:
• Amplasaţi recipientul în compartimentul nr. "2".
• Dacă detergentul lichid şi-a pierdut fluiditatea,
diluaţi-l cu apă înainte de a-l pune în recipientul
pentru detergent.
Dacă produsul nu conţine un recipient pentru
detergentul lichid:
• Nu utilizaţi detergent lichid pentru prespălare.
• Detergentul lichid pătează hainele atunci când
este folosită funcţia Pornire temporizată. Dacă
folosiţi funcţia Pornire temporizată, nu folosiţi
detergent lichid.
Utilizarea detergenţilor sub formă de gel şi
tablete.
Respectaţi următoarele instrucţiuni când folosiţi
detergent sub formă de tabletă, gel şi alte forme
similare.
• Dacă detergentul gel are o consistenţă lichidă
şi maşina nu are un recipient special pentru
detergent lichid, puneţi detergentul gel în
compartimentul principal pentru detergent în
timpul primei alimentări cu apă. Dacă maşina
este dotată cu un recipient pentru detergent
lichid, turnaţi detergentul în acesta înainte de a
porni programul.
• Dacă detergentul gel nu are o consistenţă
lichidă sau este sub formă de tablete, puneţi-l
direct în tambur înainte de începerea spălării.
• Introduceţi tabletele de detergent în
compartimentul principal al sertarului
(compartimentul nr. "2") sau direct în tambur
înainte de spălare.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Pregătire
C
C
Este posibil ca detergenţii sub
formă de tablete să lase reziduuri în
compartimentul pentru detergent. În
acest caz, amplasaţi pe viitor tableta de
detergent între rufe, în partea inferioară a
tamburului.
Utilizarea produselor anti calcar
• Dacă este cazul, folosiţi substanţe anti calcar
destinate maşinilor de spălat.
Nu selectaţi funcţia de prespălare atunci
când folosiţi detergent tabletă sau gel.
Utilizarea apretului
• Adăugaţi apretul lichid, apretul pudră sau
pigmentul în compartimentul pentru balsam.
• Nu folosiţi împreună balsam şi apret în acelaşi
ciclu de spălare.
• Ştergeţi interiorul maşinii cu o cârpă umedă şi
curată după ce folosiţi apret.
Folosirea înălbitorilor
• Selectaţi un program cu prespălare şi
adăugaţi substanţa de înălbire la începutul
ciclului de prespălare. Nu puneţi detergent
în compartimentul pentru prespălare. Ca
alternativă, selectaţi un program cu clătire
suplimentară şi adăugaţi substanţa de înălbire
în timp ce maşina se alimentează cu apă din
compartimentul pentru detergent în cursul
primului ciclu de clătire.
• Nu amestecaţi substanţa de înnălbire cu
detergentul.
• Folosiţi o cantitate mică (aprox. 50 ml.) de
substanţă de înălbire şi clătiţi bine hainele,
deoarece poate cauza iritarea pielii. Nu turnaţi
substanţa de înălbire pe haine şi nu o folosiţi
pentru hainele colorate.
• Când utilizaţi înălbitori pe bază de oxigen,
selectaţi un program care spală la temperaturi
mai scăzute.
• Înălbitorii be bază de oxigen pot fi utilizaţi
împreună cu detergenţii; cu toate acestea,
dacă nu au aceeaşi consistenţă, puneţi prima
dată detergentul în compartimentul nr. "2" din
sertarul pentru detergent şi aşteptaţi până când
detergentul a fost evacuat de apa alimentată
de maşină. Adăugaţi înălbitorul în acelaşi
compartiment în timp ce maşina continuă să se
alimenteze cu apă.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
17 / 80 RO
Pregătire
4.8 Sfaturi pentru spălarea eficientă
Rufe
Culori deschise şi
albe
Culori închise
Delicate/Lână/
Mătase
(Interval de
temperaturi
recomandate în
funcţie de nivelul
de murdărire:
rece-30ºC)
(Interval de temperaturi
recomandate în
funcţie de nivelul de
murdărire: 40-90ºC)
(Interval de
(Interval de temperaturi
temperaturi
recomandate în funcţie
recomandate în
de nivelul de murdărire:
funcţie de nivelul de
rece-40ºC)
murdărire: rece-40ºC)
Poate necesita tratarea
prealabilă a petelor
sau prespălarea.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe albe pot
fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
haine foarte murdare.
Se recomandă
folosirea detergenţilor
praf pentru curăţarea
petelor de argilă şi
pământ, precum şi
a petelor sensibile la
înălbitori.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe colorate
pot fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
haine foarte murdare.
Se recomandă folosirea
detergenţilor praf pentru
curăţarea petelor de
argilă şi pământ, precum
şi a petelor sensibile
la înălbitori. Folosiţi
detergent fără înălbitori.
Se recomandă
folosirea
Detergenţii lichizi
detergenţilor
recomandaţi pentru
lichizi pentru
rufe colorate şi negre rufe delicate.
pot fi folosiţi în dozele Rufele din lână şi
recomandate pentru mătase trebuie
haine foarte murdare. spălate cu
detergent special
pentru lână.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe albe pot
fi folosiţi în dozele
(De exemplu,
recomandate pentru
urmele rămase pe
guler şi manşete) haine cu grad normal
de murdărire.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe colorate
pot fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
haine cu grad normal
de murdărire. Folosiţi
detergent fără înălbitori.
Se recomandă
folosirea
Detergenţii lichizi
detergenţilor
recomandaţi pentru
lichizi pentru
rufe colorate şi negre
rufe delicate.
pot fi folosiţi în dozele
Rufele din lână şi
recomandate pentru
mătase trebuie
haine cu grad normal
spălate cu
de murdărire.
detergent special
pentru lână.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
Grad redus de
pentru rufe albe pot
murdărire
fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
(Fără pete vizibile.)
haine cu grad redus de
murdărire.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe colorate
pot fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
haine cu grad redus
de murdărire. Folosiţi
detergent fără înălbitori.
Detergenţii lichizi
recomandaţi pentru
rufe colorate şi negre
pot fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
haine cu grad redus
de murdărire.
Foarte murdare
(pete dificile
cum ar fi iarba,
cafeaua, fructele
şi sângele.)
Nivel de murdărire
Colorate
Grad normal de
murdărire
18 / 80 RO
Se recomandă
folosirea
detergenţilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din lână şi
mătase trebuie
spălate cu
detergent special
pentru lână.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
5
Utilizarea produsului
5.1 Panou de comandă
1
2
3
4
6
7
8
1 - Buton de reglare a vitezei de centrifugare
2 - Afişaj
3 - Buton de reglare a temperaturii
4 - Buton de selectare a programului
Culori
închise
Culori
închise
Evacuare
Anti
Sifonare
Expres
zilnic
Fara clătire
(Reţinere apă
clătire)
Materiale
sintetice
Bumbac Prespălare
(Rufe sintetice)
Cuverturi Blocaj
matlasate pentru
copii
(Pilotă) (Haine pat)
Start /
Pauză
Spălare
manuală
Fără
Spălare
stoarcere
rapidă
(Fără
centrifugare)
Combinate Super 40 Clătire Împrospăt
40
suplimentară are
Cămăși
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
5
5 - Buton Pornit / Oprit
6 - Butoane de pornire temporizată (+ / -)
7 - Butoane pentru funcţii auxiliare
8 - Buton Pornire / Pauză / Anulare.
Spălare
principală
Clătire
Spălare Centrifugare
(Stoarcere)
Protecţie Bumbac Materiale expres 14
din lână
Expres
bebeluși
eco
super rapid
(BabyProtect)
Final
Jeans
Rece Temperatură Curăţare
tambur
Sport
Materiale
delicate
(Rufe delicate)
Zilnic
Lenjerie
intimă
Pornire Intensivă Spălare eco
(Eco Clean)
decalată
Mini 30 Pornit / Oprit
Îndepărtarea
părului de
animale
Anti- Fasihon
care
alergice
Ușă gata
19 / 80 RO
Utilizarea produsului
5.2 Simboluri afişaj
5.4 Selectarea programului
1.Selectaţi programul adecvat pentru tipul,
cantitatea şi gradul de murdărire al rufelor în
concordanţă cu datele din tabelele "Programe şi
consumuri" şi "Temperatură" de mai jos.
90˚C
F1
a
b
c
d
e
-
-
-
-
-
f
-
g
h
i
j
k
l
m-
-
-
-
-
-
-
F2
F3
F4
Indicator viteză centrifugare
Indicator temperatură
Indicator centrifugare
Indicator temperatură
Indicator interval rămas şi pornire
temporizată
Simboluri indicator program (Prespălare
/ Spălare principală / Clătire / Balsam /
Centrifugare)
Simbol mod economic
Simbol pornire temporizată
Simbol uşă închisă
Simbol pornire
Simbol pauză
Simboluri funcţii auxiliare
Simbol fără apă
5.3 Pregătirea maşinii
1.Asiguraţi-vă că furtunurile sunt bine conectate.
2.Conectaţi maşina la priză.
3.Deschideţi complet robinetul.
4.Introduceţi rufele în maşină.
5.Adăugaţi detergent şi balsam.
60˚C
40˚C30˚CRece
Rufe din bumbac alb şi lenjerie albă cu grad
înalt de murdărire. (feţe de măsuţe de cafea,
feţe de masă, prosoape, cearşafuri etc.)
Rufe din bumbac, lenjerie sau haine
sintetice cu culori rezistente (cămăşi,
pijamale etc.) cu un grad normal de
murdărire şi lenjerie albă cu un grad redus
de murdărire (lenjerie intimă etc.)
Rufe amestecate, inclusiv materiale delicate
(draperii etc.), sintetice şi din lână.
2.Selectaţi programul dorit cu butonul de selectare
programe.
C
C
C
C
Viteza maximă de centrifugare este
limitată în funcţie de tipul de ţesătură
corespunzător programului selectat.
Selectaţi programul luând în considerare
tipul materialului, culoarea, gradul de
murdărire şi temperatura permisă a apei.
Selectaţi întotdeauna cea mai joasă
temperatură recomandată. Temperaturile
mai înalte determină un consum sporit de
energie.
Pentru mai multe detalii referitoare la
programe vezi „Tabel cu programe şi
consumuri”.
5.5 Programe principale
În funcţie de tipul ţesăturii, puteţi alege unul din
următoarele programe principale:
C
Când selectaţi programele Anti-alergice
(Anti-allergic), Culori închise (Protecţia
culorilor închise) , Spălare eco (Eco
Clean) , se va aprinde o lampă albastră pe
panoul de comandă.
• Bumbac
Folosiţi acest program pentru rufele din bumbac
(cum ar fi cearşafuri, seturi de pilote şi plapumă,
prosoape, halate de baie, lenjerie, etc.) Hainele vor
fi spălate intensiv la un ciclu de spălare mai lung.
20 / 80 RO
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
• Materiale sintetice
Folosiţi acest program pentru spălarea materialelor
sintetice (cămăşi, bluze, textile din amestec sintetic
şi bumbac etc.). Va fi utilizat un ciclu de spălare
mai delicat şi mai scurt comparativ cu programul
„Bumbac”.
Pentru perdele şi voaluri, se recomandă să folosiţi
programul Sintetice 40˚C selectând şi funcţiile
de prespălare şi anti-şifonare. Pentru spălarea
textilelor din voal sau tul folosiţi o cantitate redusă
de detergent în compartimentul principal de
spălare, deoarece acest tip de ţesături favorizează
formarea de spumă în exces. Nu puneţi detergent
în compartimentul pentru prespălare.
• Materiale din lână
Folosiţi acest program pentru spălarea rufelor din
lână. Selectaţi temperatura indicată pe etichetele
hainelor. Folosiţi detergenţi speciali pentru articole
de lână.
5.6 Programe suplimentare
Maşina de spălat este dotată cu programe
suplimentare pentru cazuri speciale.
C
Programele suplimentare pot să difere în
funcţie de modelul maşinii.
• Bumbac eco
Acest program permite spălarea rufelor
rezistente din bumbac şi a lenjeriei de pat cu
cel mai mic consum de energie şi apă faţă de
restul programelor de spălare pentru bumbac.
Temperatura apei poate varia faţă de temperatura
declarată a ciclului de spălare. Durata programului
poate fi scurtată automat în fazele finale ale
programului dacă spălaţi o cantitate redusă de
rufe (de ex. ½ din capacitate sau mai puţin). În
acest caz, consumul de energie şi de apă va fi şi
mai redus, asigurând o spălare mai economică.
Această funcţie este disponibilă la anumite modele
dotate cu afişajul timpului rămas.
• Anti-alergice (Anti-allergic)
Folosiţi acest program pentru a spăla rufele
bebeluşilor şi ale persoanelor care suferă de
alergii. Igiena este sporită folosind un timp mai
lung de încălzire şi un ciclu de clătire suplimentar.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
• Spălare manuală
Folosiţi acest program pentru a spăla hainele de
lână/delicate care au etichete cu "a nu se spăla
în maşină", pentru care se recomandă spălarea
manuală. Va fi utilizat un ciclu de spălare foarte
delicat, pentru a preveni deteriorarea hainelor.
• Expres zilnic
Folosiţi acest program pentru a spăla rapid haine
din bumbac cu un grad scăzut de murdărire.
• Expres super rapid
Folosiţi acest program pentru a spăla rapid o
cantitate redusă de haine din bumbac cu un grad
scăzut de murdărire.
• Culori închise (Protecţia culorilor închise)
Folosiţi acest program pentru a spăla rufele de
culoare închisă sau rufele pe care nu doriţi să
le decoloraţi. Spălarea este efectuată cu mişcări
de amplitudine redusă şi la temperaturi mici.
Este recomandabil să folosiţi detergent lichid sau
detergent special pentru lână cu rufele în culori
închise.
• Combinate (Mix40)
Folosiţi acest program pentru a spăla împreună
haine sintetice şi din bumbac, fără a le sorta.
• Cămăşi
Folosiţi acest program pentru a spăla împreună
cămăşi din bumbac, materiale sintetice sau
combinate.
• Împrospătare
Folosiţi acest program pentru a îndepărta mirosul
rufelor purtate o singură dată şi care nu sunt
pătate sau murdărite.
• Spălare eco (Eco Clean)
Folosiţi acest program care protejează mediul
pentru a spăla rapid şi economic rufele din
bumbac cu grad redus de murdărire şi fără pete
(max. 3,5 kg).
C
Este recomandabil să folosiţi detergent
lichid sau gel.
21 / 80 RO
Utilizarea produsului
• Curăţare tambur
Folosiţi regulat acest program (odată la fiecare 1-2
luni) pentru a curăţa tamburul şi a asigura igiena.
Porniţi programul fără a rufe în maşină. Pentru
rezultate optime, introduceţi produs anti calcar
pentru maşini de spălat în compartimentul pentru
detergent II. După terminarea programului, lăsaţi
uşa de serviciu întredeschisă astfel încât interiorul
maşinii să se usuce.
C
C
Acesta nu este un program de spălare.
Este un program de întreţinere.
5.8 Selectarea temperaturii
La selectarea unui program nou este afişată
temperatura maximă pentru programul selectat.
Pentru a scădea temperatura, apăsaţi din nou pe
butonul pentru reglarea temperaturii. Temperatura
scade cu câte 10° şi în final se afişează simbolul
“-”, care indică opţiunea de spălare cu apă rece.
Nu porniţi programul când există rufe în
maşină. În caz contrar, maşina detectează
rufele din interior şi anulează programul.
5.7 Programe speciale
Puteţi selecta unul din următoarele programe, în
funcţie de situaţie:
• Clătire
Folosiţi acest program când doriţi să clătiţi sau să
apretaţi rufe separat.
• Stoarcere + Evacuare
Folosiţi acest proram pentru efectuarea unui ciclu
de centrifugare suplimentar sau pentru evacuarea
apei din maşină.
Înainte de selectarea acestui program, selectaţi
viteza de centrifugare dorită şi apăsaţi pe butonul
Pornire / Pauză / Anulare. Rufele vor fi stoarse la
viteza de centrifugare setată iar apa scursă din ele
va fi evacuată.
Dacă doriţi evacuarea apei fără centrifugarea
rufelor, selectaţi programul Evacuare+centrifugare
apoi selectaţi funcţia Fără centrifugare cu ajutorul
butonului pentru reglarea vitezei de centrifugare.
Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare.
22 / 80 RO
C
Folosiţi o turaţie de centrifugare mai mică
pentru rufe delicate.
C
Dacă ajungeţi la opţiunea de spălare
cu apă rece şi apăsaţi din nou butonul
de reglare a temperaturii, este afişată
temperatura recomandată pentru
programul selectat. Pentru a scădea
temperatura, apăsaţi din nou pe butonul
pentru reglarea temperaturii.
Simbol mod economic
Indică programele şi temperaturile care
economisesc energia.
C
Simbolul mod economic nu poate fi
selectat în programele Intensiv şi Igienă,
deoarece spălarea este efectuată pe
perioade lungi şi la temperaturi înalte
pentru a obţine rezultatul dorit. De
asemenea, simbolul mod economic
nu poate fi selectat nici în programele
Bebeluş, Împrospătare, Curăţare tambur,
Centrifugare şi Clătire.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.9 Buton viteză centrifugare
Când selectaţi un program nou, este afişată viteza
de centrifugare recomandată pentru acesta.
Pentru a scădea viteza de centrifugare, apăsaţi pe
butonul pentru reglarea Vitezei de centrifugare.
Viteza de centrifugare scade treptat. Apoi, în
funcţie de modelul produsului sunt afişate pe
ecran opţiunile "Clătire prelungită" şi "Fără
centrifugare". Consultaţi secţiunea "Selectarea
funcţiilor auxiliare" pentru explicaţii legate de
aceste opţiuni.
C
Opţiunea Clătire prelungită este indicată
de simbolul “
”, iar opţiunea Fără
centrifugare este indicată de simbolul “
”.
F1
F2
F3
F4
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
23 / 80 RO
Utilizarea produsului
5.10 Tabel de programe şi consumuri
Funcţiei auxiliare
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1200
1600
1200
800
1400
1400
1400
1400
1200
1200
1200
800
1200
Fara clătire
2.10
1.40
0.70
2.00
1.00
0.77
0.75
0.84
1.09
0.45
0.16
0.50
0.50
0.10
1.80
1.00
0.20
0.20
0.15
0.55
1.70
0.03
Anti sifonare
70
70
70
70
48
39
39
60
45
45
35
45
45
35
60
60
70
42
30
65
90
20
Spălare rapidă
7
7
7
7
7
3.5
3.5
7
3
3
3.5
3
3
2
7
7
7
1.5
1
3
2
Prespălare
Viteză max.***
90
60
40
90
60**
60**
40**
40
60
40
20
40
40
30
90
60
30
40
30
40
70
-
Consum energie (kWh)
Bumbac
Bumbac
Bumbac
Anti-alergice
Bumbac eco
Bumbac eco
Bumbac eco
Bumbac eco
Materiale sintetice
Materiale sintetice
Spălare eco (Eco Clean)
Combinate (Mix40)
Cămăşi
Expres super rapid
Expres zilnic
Expres zilnic
Expres zilnic
Materiale din lână
Spălare manuală
Culori închise (Protecţia culorilor închise)
Curăţare tambur
Împrospătare
Consum apă (l)
Program (°C)
Greutate max.(kg)
25
Clătire suplimentară
RO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
*
•
•
Interval de
temperaturi
selectabile °C
90-Rece
90-Rece
90-Rece
90-30
60-Rece
60-Rece
60-Rece
60-Rece
60-Rece
60-Rece
20
40-Rece
60-Rece
30-Rece
90-Rece
90-Rece
90-Rece
40-Rece
30-Rece
40-Rece
70
-
• : Selectabil
* : Selectat automat, nu poate fi anulat.
** : Program de etichetare energie (EN 60456 Ed.3)
*** Dacă viteza maximă de centrifugare a maşinii este mai scăzută, puteţi alege doar viteza maximă de centrifugare a
maşinii.
- : Consultaţi descrierea programelor pentru detalii despre cantitatea maximă.
** “Bumbac eco 40°C şi Bumbac eco 60°C reprezintă cicluri standard.” Aceste cicluri sunt cunoscute ca
‘ciclu standard de spălare pentru program bumbac la 40°C’ şi ‘ciclu standard de spălare pentru program
bumbac la 60°C’ şi sunt indicate prin simbolurile de pe acest panou.
C
C
C
24 / 80 RO
Funcţiile auxiliare din tabel pot diferi în funcţie de modelul maşinii.
Consumul de apă şi de energie poate varia în funcţie de presiunea, duritatea şi temperatura apei,
temperatura ambientală, tipul şi cantitatea de rufe, funcţiile auxiliare şi viteza de centrifugare selectate şi
modificările tensiunii de alimentare.
Timpul necesar spălării cu programul ales este indicat pe afişajul maşinii. Este normal să survină mici
diferenţe între timpul afişat şi cel real.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.11 Selectarea funcţiei auxiliare
Selectaţi funcţiile auxiliare dorite înainte de
începerea programului. Puteţi selecta sau anula
funcţii auxiliare compatibile cu programul selectat
în timpul funcţionării maşinii, prin apăsarea
butonului Pornire / Pauză / Anulare. Pentru a face
acest lucru maşina trebuie să se afle cu o etapă
înainte de funcţia auxiliară pe care doriţi să o
selectaţi sau anulaţi.
În funcţie de program, apăsaţi butoanele a, b,
c sau d pentru a selecta funcţia auxiliară dorită.
Simbolul funcţiei auxiliare selectate este afişat.
a
C
C
C
b
c
d
Unele funcţii nu pot fi selectate simultan.
Dacă înainte de pornirea maşinii este
selectată o a doua funcţie auxiliară,
incompatibilă cu cea anterior setată,
aceasta va rămâne activă în timp ce
prima va fi anulată. De exemplu, dacă se
selectează Spălare rapidă după ce a fost
selectat Prespălare, funcţia Prespălare
va fi anulată iar cea de Spălare rapidă va
rămâne activă.
Funcţiile auxiliare incompatibile cu
programul ales nu pot fi selectate. (Vezi
"Tabel de programe şi consumuri")
Butoanele pentru funcţii auxiliare pot varia
în funcţie de modelul maşinii.
• Prespălare
Prespălarea este necesară numai pentru haine
foarte murdare. Renunţând la prespălare
economisiţi energie, apă, detergent şi timp.
Când selectaţi această funcţie (a) este afişat
simbolul F1.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
• Spălare rapidă
Această funcţie poate fi folosită pentru programele
“Bumbac” şi “Sintetice”. Scade timpul de spălare
pentru hainele puţin murdare şi numărul etapelor
de clătire.
Când selectaţi această funcţie (b) este afişat
simbolul F2.
C
Când selectaţi această funcţie, introduceţi
în maşină jumătate din capacitatea
maximă de haine specificată în tabelul de
programe.
• Clătire suplimentară
Prin această funcţie se adaugă un ciclu de clătire
în plus faţă de cel de după ciclul principal de
spălare. Este diminuat astfel riscul afecţiunilor
caracteristice unei piei sesnsibile (în cazul
bebeluşilor sau a alergiilor etc) datorate unor
eventuale resturi de detergent.
Când selectaţi această funcţie (c) este afişat
simbolul F3.
• Anti sifonare
Această funcţie permite şifonarea în mai mică
măsură a hainelor spălate. Sunt diminuate
mişcările cuvei şi viteza de centrifugare pentru a
preveni şifonarea hainelor.‎În plus, spălarea este
efectuată folosind mai multă apă.
Când selectaţi această funcţie (d) este afişat
simbolul F4.
• Fara clătire
Dacă scoateţi rufele imediat după terminarea
programului, puteţi folosi funcţia de clătire
prelungită pentru a preveni şifonarea rufelor.
Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare după
acest proces, în cazul în care doriţi evacuarea apei
fără centrifugarea rufelor. Programul se va relua şi
finaliza după evacuarea apei.
Pentru centrifugarea hainelor care au fost ţinute
în apă, reglaţi viteza de centrifugare şi apăsaţi
butonul Pornire / Pauză / Anulare.
Programul continuă. Apa este scursă, rufele sunt
centrifugate şi programul este finalizat.
25 / 80 RO
Utilizarea produsului
• PHR (Îndepărtare păr animale de companie)
Această funcţie îndepărtează mai eficient de pe
haine părul animalelor de companie.
Când selectaţi această funcţie, la programul
normal sunt adăugate etapele Prespălare şi
Clătire suplimentară. Astfel, părul de animale este
îndepărtat mai eficient folosind mai multă apă
(30%).
A
Atenție :Nu spălaţi animalele de
companie în maşina de spălat.
5.12 Afişajul timpului
Timpul rămas până la terminarea programului
este afişat pe ecran în timp ce programul este
pornit. Timpul estea fişat în formatul ore şi minute
“01:30”.
C
Durata programului poate varia faţă
de valorile din "Tabelul cu programe
şi consumuri" în funcţie de presiunea,
duritatea şi temperatura apei,
temperatura ambientală, tipul şi cantitatea
de rufe, funcţiile auxiliare selectate şi
modificările tensiunii de alimentare.
Pornire temporizată
Cu ajutorul funcţiei de Pornire temporizată pornirea
programului poate fi amânată cu până la 24 ore.
Intervalul de pornire temporizată poate fi mărit cu
câte 30 de minute.
C
Nu folosiţi detergent lichid când folosiţi
funcţia Pornire temporizată! Riscaţi
pătarea hainelor.
1.Deschideţi uşa de serviciu, introduceţi rufele,
alimentaţi cu detergent etc.
2.Alegeţi programul de spălare, temperatura,
viteza de centrifugare, şi, dacă este cazul,
funcţiile auxiliare.
3.Selectaţi intervalul de pornire temporizată dorit
apăsând butonul Pornire temporizată + sau -.
Simbolul de pornire temporizată clipeşte.
26 / 80 RO
4. Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare. Se
începe numărătoarea inversă spre pornirea
temporizată. Simbolul de pornire temporizată
este aprins continuu. Este activat simbolul de
pornire. “:” din mijlocul intervalului de pornire
temporizată începe să clipească.
C
Puteţi introduce rufe suplimentare în
intervalul de pornire decalată. La sfârşitul
numărătorii inverse simbolul Pornire
temporizată dispare, începe ciclul de
spălare şi este afişată durata programului
selectat.
Modificarea intervalului de pornire
temporizată
Pentru a modifica intervalul în timpul numărătorii
inverse:
1.Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare. “:”
din mijlocul intervalului de pornire temporizată
încetează să clipească. Este activat simbolul
pauză. Simbolul de pornire temporizată clipeşte.
Este dezactivat simbolul de pornire.
2.Selectaţi intervalul de pornire temporizată dorit
apăsând butonul Pornire temporizată + sau -.
3.Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare.
Simbolul de pornire temporizată este aprins
continuu. Simbolul pauză dispare. Este activat
simbolul de pornire.
4.“:” din mijlocul intervalului de pornire
temporizată începe să clipească.
Anularea funcţiei Pornire temporizată
Dacă doriţi să anulaţi numărătoarea inversă a
pornirii temporizate şi să începeţi programul
imediat:
1.Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare. “:”
din mijlocul intervalului de pornire temporizată
încetează să clipească.
2.Este dezactivat simbolul de pornire. Simbolul de
pauză şi de pornire temporizată clipeşte.
3.Reduceţi intervalul de pornire temporizată
apăsând butonul Pornire temporizată -. După
setarea de 30 de minute, este afişată durata
programului.
4.Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare pentru
a începe programul.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.13 Pornirea programului
1.Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare pentru
a începe programul.
2.Simbolul Pornire se va aprinde.
3.Uşa de serviciu este blocată şi este afişat
simbolul uşă blocată.
4.Simbolul etapei din care a început programul
este afişat pe ecran (Prespălare, Spălare
principală, Clătire, Balsam şi Centrifugare).
5.14 Etapele programului
Evoluţia programului în desfăşurare este indicată
pe afişaj folosind un set de simboluri.
Simbolul corespunzător este afişat la începutul
fiecărei etape a programului, iar la sfârşitul
programului, toate simbolurile rămân aprinse.
Simbolul cel mai din dreapta indică etapa curentă
a programului.
Prespălare
Dacă este selectată funcţia auxiliară Prespălare,
este afişat simbolul Prespălare, indicând pornirea
etapei de prespălare.
Spălare principală
Pe ecran este afişat simbolul Spălare principală,
indicând pornirea etapei de spălare principală.
Clătire
Pe ecran este afişat simbolul Clătire, indicând
pornirea etapei de clătire.
Balsam
Pe ecran este afişat simbolul Balsam, indicând
pornirea etapei de balsam.
Centrifugare
Este afişat la începutul etapei finale de centrifugare
şi rămâne aprins în timpul programelor speciale de
Centrifugare şi Evacuare.
C
5.15 Blocarea uşii de serviciu
Sistemul pentru blocarea uşii de serviciu împiedică
deschiderea uşii în momentele în care nivelul apei
nu permite acest lucru.
Simbolul uşă blocată este activat când uşa
de serviciu este blocată. Acest simbol va clipi
până când uşa de serviciu poate fi deschisă la
sfârşitul programului sau la selectarea funcţiei
Pauză. Nu forţaţi deschiderea uşii de serviciu în
această etapă. Simbolul dispare când uşa poate
fi deschisă. Puteţi deschide uşa după dispariţia
simbolului.
5.16 Modificarea setărilor după
începerea programului
Trecerea maşinii în modul Pauză.
Apăsaţi pe butonul Pornire / Pauză / Anulare
pentru ca maşina să treacă în modul Pauză.
Pe ecran este afişat simbolul Pauză, indicând
activarea funcţiei Pauză. Este dezactivat simbolul
de pornire.
F1
F2
F3
F4
Maşina nu începe ciclul de centrifugare
a rufelor dacă este activă funcţia Clătire
prelungită sau dacă se detectează
dezechilibrarea maşinii datorită distribuţiei
inegale a rufelor în cuvă.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
27 / 80 RO
Utilizarea produsului
Modificarea vitezei şi temperaturii pentru
funcţiile auxiliare
În funcţie de etapa în care a ajuns programul,
puteţi anula sau activa funcţiile auxiliare; consultaţi
"Selectarea funcţiilor auxiliare".
De asemenea, este posibil să modificaţi viteza de
centrifugare şi temperatura; consultaţi "Selectarea
vitezei de centrifugare" şi "Selecarea temperaturii".
Adăugarea sau scoaterea rufelor
1.Apăsaţi pe butonul Pornire / Pauză / Anulare
pentru ca maşina să treacă în modul Pauză.
Indicatorul corespunzător etapei în care a
ajuns ciclul de spălare la momentul întreruperii
clipeşte.
2.Aşteptaţi ca uşa de serviciu să poată fi deschisă.
3.Deschideţi uşa de serviciu şi adăugaţi sau
scoateţi rufe.
4.Închideţi uşa de serviciu.
5. Efectuaţi eventualele modificări ale funcţiilor
auxiliare, temperaturii şi vitezei.
6. Apăsaţi butonul Pornire / Pauză / Anulare pentru
a porni maşina.
C
Uşa de serviciu nu poate fi deschisă când
temperatura apei din maşină este ridicată
sau când nivelul apei depăşeşte nivelul
uşii.
5.17 Blocare pentru copii
Folosiţi funcţia Blocare pentru copii pentru a evita
modificarea setărilor de către copii. Evitaţi astfel
modificarea setărilor în cursul ciclului de spălare.
C
Puteţi porni şi opri maşina folosind
butonul Pornit / Oprit când blocajul pentru
copii este activ. La repornirea maşinii,
programul va fi reluat din punctul în care
a fost oprit.
Pentru activarea Blocării pentru copii:
Ţineţi apăsate pentru 3 secunde al doilea şi al
patrulea buton pentru funcţii auxiliare. Este afişat
mesajul “Con”.
C
Acelaşi mesaj va fi afişat dacă apăsaţi
orice buton când blocajul pentru copii
este activat.
C
Nu uitaţi să dezactivaţi blocajul pentru
copii la sfârşitul programului, dacă acesta
a fost activat. În caz contrar, maşina nu va
permite selectarea unui nou program.
Pentru dezactivarea Blocării pentru copii:
Ţineţi apăsate pentru 3 secunde al doilea şi al
patrulea buton pentru funcţii auxiliare. Este afişat
mesajul “COFF”.
5.18 Anularea programului
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire / Pauză
/ Anulare timp de 3 secunde. Simbolul de pornire
clipeşte. Simbolul etapei în care a fost anulat
programul rămâne aprins. "Se afişează mesajul
"END", iar programul este anulat.
C
28 / 80 RO
Dacă doriţi să deschideţi uşa de serviciu
după anularea programului, însă
acest lucru nu este posibil din cauza
nivelului ridicat al apei din maşină, rotiţi
butonul de selectare a programului la
Evacuare+Centrifugare şi evacuaţi apa
din maşină.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.19 Maşina este în modul
Clătire prelungită
Când maşina este în modul Clătire prelungită,
simbolul de centrifugare clipeşte, iar simbolul de
pauză este aprins.
Dacă doriţi să centrifugaţi rufele când maşina este
în acest mod:
Reglaţi viteza de centrifugare şi apăsaţi butonul
Pornire / Pauză / Anulare. Simbolul de pauză
dispare şi simbolul de pornire este activat.
Programul continuă, evacuând apa şi centrifugând
rufele.
Dacă doriţi doar să evacuaţi apa, fără centrifugare:
Apăsaţi doar butonul Pornire / Pauză / Anulare.
Simbolul pauză dispare. Este activat simbolul de
pornire. Programul continuă, evacuând apa.
5.20 Sfârşitul programului
Când programul este gata se afişează mesajul
“End”. Simbolurile etapelor programului rămân
aprinse. Funcţia auxiliară, viteza de centrifugare
şi temperatura selectate la începutul programului
rămân selectate.
5.21 Maşina dvs. este dotată
cu "Mod Aşteptare".
Dacă nu porniţi niciun program sau nu efectuaţi
nicio operaţiune în etapele de selecţie de după
pornirea maşinii prin apăsarea butonului Pornit/
Oprit, sau dacă nu efectuaţi nicio operaţiune
timp de 2 minute după terminarea programului
selectat, maşina va comuta automat la modul de
economisire a energiei. Luminozitatea ecranului va
fi redusă. În cazul rotirii butonului de selectare sau
apăsării oricărui buton, lămpile vor reveni la starea
anterioară. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
29 / 80 RO
6
Ghid rapid de utilizare
6.1 Pregătirea maşinii
1.Asiguraţi-vă că furtunurile sunt bine conectate.
2.Conectaţi maşina la priză.
3.Deschideţi complet robinetul.
4.Introduceţi rufele în maşină.
5.Adăugaţi detergent şi balsam.
6.2 Selectarea programului
1.Selectaţi programul adecvat pentru tipul,
cantitatea şi gradul de murdărire al rufelor în
concordanţă cu datele din tabelele "Programe şi
consumuri" şi "Temperatură" de mai jos.
6.3 Selectarea funcţiei auxiliare
Selectaţi funcţiile auxiliare dorite înainte de
începerea programului. Puteţi selecta sau anula
funcţii auxiliare compatibile cu programul selectat
în timpul funcţionării maşinii, prin apăsarea
butonului Pornire / Pauză / Anulare. Pentru a face
acest lucru maşina trebuie să se afle cu o etapă
înainte de funcţia auxiliară pe care doriţi să o
selectaţi sau anulaţi.
În funcţie de program, apăsaţi butoanele a, b,
c sau d pentru a selecta funcţia auxiliară dorită.
Simbolul funcţiei auxiliare selectate este afişat.
6.4 Etapele programului
Evoluţia programului în desfăşurare este indicată
pe afişaj folosind un set de simboluri.
Simbolul corespunzător este afişat la începutul
fiecărei etape a programului, iar la sfârşitul
programului, toate simbolurile rămân aprinse.
Simbolul cel mai din dreapta indică etapa curentă
a programului.
6.7 Blocare pentru copii
Folosiţi funcţia Blocare pentru copii pentru a evita
modificarea setărilor de către copii. Evitaţi astfel
modificarea setărilor în cursul ciclului de spălare.
C
Puteţi porni şi opri maşina folosind
butonul Pornit / Oprit când blocajul pentru
copii este activ. La repornirea maşinii,
programul va fi reluat din punctul în care
a fost oprit.
Pentru activarea Blocării pentru copii:
Ţineţi apăsate pentru 3 secunde al doilea şi al
patrulea buton pentru funcţii auxiliare. Este afişat
mesajul “Con”.
C
Acelaşi mesaj va fi afişat dacă apăsaţi
orice buton când blocajul pentru copii
este activat.
C
Nu uitaţi să dezactivaţi blocajul pentru
copii la sfârşitul programului, dacă acesta
a fost activat. În caz contrar, maşina nu va
permite selectarea unui nou program.
Pentru dezactivarea Blocării pentru copii:
Ţineţi apăsate pentru 3 secunde al doilea şi al
patrulea buton pentru funcţii auxiliare. Este afişat
mesajul “COFF”.
6.5 Sfârşitul programului
Când programul este gata se afişează mesajul
“End”. Simbolurile etapelor programului rămân
aprinse. Funcţia auxiliară, viteza de centrifugare
şi temperatura selectate la începutul programului
rămân selectate.
6.6 Anularea programului
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Pornire / Pauză
/ Anulare timp de 3 secunde. Simbolul de pornire
clipeşte. Simbolul etapei în care a fost anulat
programul rămâne aprins. "Se afişează mesajul
"END", iar programul este anulat.
30 / 80 RO
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
7
Întreţinerea şi curăţarea
Prin curăţarea periodică a maşinii de spălat se
măreşte durata de folosinţă a produsului şi sunt
evitate probleme frecvente.
7.1 Curăţarea sertarului de detergent
Curăţaţi la intervale regulate sertarul pentru
detergent (la fiecare 4-5 cicluri de spălare)
conform ilustraţiei de mai jos, pentru a preveni
acumularea reziduurilor de detergent.
1.Apăsaţi pe butonul punctat de pe sifonul din
compartimentul pentru balsam şi trageţi înspre
dumneavoastră pentru a-l scoate.
C
Dacă se adună prea mult amestec de
apă şi balsam în compartimentul pentru
balsam, sifonul trebuie curăţat.
7.2 Curăţarea uşii de
serviciu şi a tamburului
Este posibil ca, în timp, în maşină să se acumuleze
reziduuri de balsam, detergent şi impurităţi,
provocând mirosuri neplăcute şi afectând
rezultatul spălării. Pentru a evita aceste probleme,
folosiţi programul Curăţare tambur. Dacă
maşina nu are programul Curăţare tambur,
folosiţi programul Bumbac-90 şi selectaţi
funcţiile auxiliare Apă suplimentară sau
Clătire suplimentară. PorniţiÎnainte de pornirea
programului, puneţi maxim 100g de soluţie
anti-calcar în compartimentul principal pentru
detergent (compartimentul nr. 2). Dacă soluţia
anti-calcar este sub formă de tabletă, puneţi o
tabletă în compartimentul nr. 2. După terminarea
programului, ştergeţi interiorul burdufului cu o
cârpă curată.
C
C
Repetaţi procesul Curăţare tambur la
fiecare 2 luni.
2.Spălaţi în chiuvetă sertarul pentru detergent şi
Folosiţi o soluţie anticalcar adecvată
sifonul cu multă apă călduţă. Purtaţi mănuşi
pentru maşini de spălat.
de protecţie sau folosiţi o perie pentru a evita
contactul pielii cu reziduurile din sertar atunci
După fiecare spălare, verificaţi dacă în tambur nu
când îl curăţaţi.
au rămas substanţe străine.
3.Introduceţi sertarul înapoi după ce terminaţi
curăţarea lui şi asiguraţi-vă că este bine fixat.
Dacă sertarul dvs. de detergent este cel indicat în
:figura următoare
Dacă orificiile din burduf indicate în figură sunt
înfundate, desfundaţi-le cu o scobitoare.
C
Ridicaţi partea din spate a sifonului
pentru a-l demonta conform ilustraţiei.
După efectuarea procedurilor de curăţare
de mai sus, montaţi la loc sifonul în
locaşul său şi apăsaţi-i secţiunea din faţă
pentru a vă asigura că lamela de fixare se
cuplează.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
C
A
Obiectele metalice străine vor provoca
pete de rugină pe tambur. Curăţaţi petele
de pe suprafaţa tamburului folosind
substanţe de curăţare pentru oţel
inoxidabil. Nu folosiţi bureţi de sârmă.
Atenție : Nu frecaţi suprafeţele cu
materiale abrazive. Acestea vor deteriora
suprafeţele vopsite şi din plastic.
31 / 80 RO
Întreţinerea şi curăţarea
7.3 Curăţarea carcasei şi
panoului de comandă
Spălaţi carcasa maşinii cu apă cu săpun sau cu
detergent gel uşor, după caz; ştergeţi-o apoi cu o
cârpă moale.
Folosiţi numai o cârpă moale şi umedă pentru
curăţarea panoului de comandă.
7.4 Curăţarea filtrelor de
alimentare cu apă
Filtrele sunt amplasate la capătul racordurilor
de alimentare cu apă din partea posterioară a
maşinii şi în capătul dinspre robinet al furtunurilor
de alimentare cu apă. Aceste filtre previn intrarea
în maşina de spălat a substanţelor străine şi
impurităţilor din apă. Filtrele trebuie curăţate când
se murdăresc.
1.Închideţi robinetele.
2.Demontaţi piuliţele furtunurilor de alimentare cu
apă pentru a putea accesa filtrele racordurilor
de alimentare cu apă. Curăţaţi-le cu o perie
adecvată. Dacă filtrele sunt foarte murdare
scoateţi-le cu ajutorul unui cleşte şi curăţaţi-le.
3.Scoateţi filtrele şi garniturile din capetele plate
ale furtunurilor de alimentare cu apă şi curăţaţile foarte bine sub jet de apă.
4.Montaţi la loc cu grijă garniturile şi filtrele şi
strângeţi cu mâna piuliţele furtunului.
7.5 Evacuarea apei rămase şi
curăţarea filtrului pompei
Sistemul de filtrare al maşinii previne înfundarea
pompei de evacuare a apei cu obiecte solide cum
ar fi nasturii, monedele şi fibrele de ţesături. Astfel,
apa va fi evacuată fără probleme şi durata de
funcţionare a pompei va creşte.
Dacă maşina nu evacuează apa, filtrul pompei
este înfundat. Filtrul trebuie curăţat de fiecare
dată când se înfundă sau la fiecare 3 luni. Apa
trebuie scursă înainte de a curăţa filtrul pompei de
evacuare.
32 / 80 RO
În plus, înainte de transportarea maşinii (de ex. la
schimbarea domiciliului) la temperaturi scăzute,
pentru a preveni îngheţarea apei, aceasta trebuie
scursă complet.
A
Atenție : Impurităţile rămase în filtrul
pompei pot deteriora maşina sau pot
cauza zgomote deranjante.
Pentru a curăţa filtrul murdar şi pentru a evacua
apa:
1.Scoateţi maşina din priză.
A
Atenție : Temperatura apei din maşină
poate ajunge la 90 ºC. Pentru a evita
arsurile, curăţaţi filtrele după ce apa din
maşină s-a răcit.
2.Deschideţi capacul filtrului.
Dacă filtrul este compus din două piese, apăsaţi
lamela de pe capacul filtrului şi trageţi piesa
înspre dumneavoastră.
Dacă filtrul are o singură piesă, trageţi capacul din
ambele părţi pentru a-l deschide.
C
Puteţi demonta capacul filtrului
împingându-l uşor în jos cu un instrument
cu vârf subţire din plastic prin fanta de
deasupra capacului filtrului. Nu folosiţi
instrumente cu vârf metalic pentru
demontarea capacului.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Întreţinerea şi curăţarea
3.Unele prodse sunt prevăzute cu furtun de
evacuare de urgenţă, altele nu. Urmaţi următorii
paşi pentru evacuarea apei.
Evacuarea apei în cazul produselor dotate cu
furtun de evacuare de urgenţă:
a.Scoateţi furtunul de evacuare de urgenţă din
suportul său.
b.Aşezaţi un recipient mare la capătul furtunului.
Scurgeţi apa în recipient scoţând dopul de la
capătul furtunului. Dacă recipientul se umple,
astupaţi capătul furtunului. După golirea
recipientului, repetaţi procesul de mai sus
pentru a evacua complet apa din maşină.
c.După finalizarea evacuării apei fixaţi furtunul
înapoi la locul său.
d.Rotiţi filtrul pompei pentru a-l scoate.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Evacuarea apei în cazul produselor care nu sunt
dotate cu furtun de evacuare de urgenţă:
a.Amplasaţi un recipient mare în faţa filtrului
pentru a capta apa scursă din filtru.
b.Desfaceţi filtrul pompei (în sens contrar acelor
de ceasornic) până când apa începe să curgă.
Direcţionaţi apa în recipientul din faţa filtrului.
Păstraţi la îndemână o cârpă pentru a şterge
apa vărsată.
c.După finalizarea evacuării apei scoateţi complet
filtrul rotindu-l.
4.Curăţaţi reziduurile din filtru precum şi fibrele
din jurul rotorului pompei, dacă este cazul.
5.Montaţi filtrul.
6.Dacă capacul filtrului este compus din două
bucăţi, închideţi-l apăsând lamela. Dacă este
compus dintr-o singură bucată, poziţionaţi mai
întâi lamelele inferioare la locul lor, apoi apăsaţi
partea superioară pentru a-l închide.
33 / 80 RO
8
Depanare
Programul nu poate fi pornit sau selectat.
• A fost activat automat modul de protecţie a maşinii de spălat din cauza unei probleme de alimentare (tensiune,
presiunea apei etc.). >>> Apăsaţi timp de 3 secunde butonul Pornire / Pauză / Anulare pentru a reveni la setările
din fabrică. (Vezi "Anularea programului")
Rămâne apă în maşină.
• Este posibil ca în maşină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al calităţii. >>> Aceasta nu este o
defecţiune; apa nu deteriorează maşina.
Curge apă de sub maşina de spălat.
• Posibilă problemă la furtunuri sau la filtrul pompei. >>> Verificaţi dacă garniturile furtunurilor de alimentare cu apă
sunt montate corect. Fixaţi strâns furtunul pe robinet.
• Filtrul pompei nu este închis complet. >>> Asiguraţi-vă că filtrul pompei este închis complet.
Maşina nu se alimentează cu apă.
• Robinetul este închis. >>> Deschideţi complet robinetele de apă.
• Furtunul de alimentare cu apă este îndoit. >>> Întindeţi furtunul de alimentare cu apă.
• Filtrul de alimentare cu apă este înfundat. >>> Curăţaţi filtrul de alimentare cu apă.
• Uşa de serviciu este întredeschisă. >>> Închideţi uşa de serviciu.
Maşina nu evacuează apa.
• Furtunul de evacuare a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curăţaţi sau întindeţi furtunul.
• Filtrul pompei este înfundat. >>> Curăţaţi filtrul pompei.
Maşina vibrează sau face zgomot.
• Maşina nu este echilibrată. >>> Reglaţi picioarele pentru a echilibra maşina.
• Filtrul pompei este obturat. >>> Curăţaţi filtrul pompei.
• Şuruburile de fixare pentru transport nu sunt demontate. >>> Demontaţi şuruburile de fixare pentru transport.
• Sunt prea puţine rufe în maşină. >>> Adăugaţi mai multe rufe în maşină.
• Maşina este supra-încărcată cu rufe. >>> Scoateţi o parte din rufe din maşină sau distribuiţi-le manual omogen în
maşină pentru a o echilibra.
• Maşina atinge un obiect rigid. >>> Asiguraţi-vă că maşina nu atinge alte obiecte.
Maşina s-a oprit imediat după începerea programului.
• Maşina de spălat se poate opri temporar din cauza tensiunii joase. >>> Îşi va relua programul când tensiunea va
ajunge la un nivel normal.
Maşina evacuează apa imediat după alimentare.
• Furtunul de evacuare este la înălţime incorectă. >>> Conectaţi furtunul de evacuare conform instrucţiunilor din
manualul de utilizare.
În timpul spălării nu se vede apa din maşină.
• Nivelul apei nu este vizibil din exteriorul maşinii de spălat. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Uşa de serviciu nu poate fi deschisă.
• Uşa este blocată din cauza nivelului apei din maşină. >>> Evacuaţi apa folosind programul Evacuare sau
Centrifugare.
• Maşina încălzeşte apa sau este la etapa de centrifugare. >>> Aşteptaţi terminarea programului.
• Este activată blocarea pentru copii. Blocajul uşii va fi dezactivat la câteva minute după terminarea programului. >>>
Aşteptaţi câteva minute ca uşa să fie deblocată.
34 / 80 RO
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Depanare
Spălarea durează mai mult decât este specificat în manual.
• Presiune joasă a apei. >>> Maşina aşteaptă până când este alimentată cu o cantitate suficientă de apă, pentru a
preveni reducerea calităţii spălării din cauza apei insuficiente. Prin urmare, durata programului de spălare creşte.
• Tensiune joasă. >>> Când tensiunea este joasă, durata programului de spălare este prelungită pentru a evita
spălarea necorespunzătoare.
• Temperatură redusă a apei din reţea. >>> Durata de încălzire a apei creşte în sezonul rece. De asemenea, durata
programului de spălare creşte pentru a evita spălarea necorespunzătoare.
• Numărul de clătiri a sporit şi / sau cantitatea de apă de clătire a sporit. >>> Maşina creşte cantitatea de apă de
clătire dacă este necesară clătirea suplimentară şi adaugă o etapă de clătire dacă este cazul.
• Este posibil să se fi produs spumă în exces şi să se fi activat sistemul automat de absorbţie a spumei, datorită
folosirii de detergent în exces. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de detergent.
• Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă, maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriorarea maşinii şi a altor
bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.
Cronometrul nu face numărătoarea inversă. (la modelele cu afişaj)
• Cronometrul se poate opri în timpul alimentării cu apă. >>> Indicatorul cronometrului nu indică numărătoarea
inversă până când maşina este alimentată cu o cantitate suficientă de apă. Pentru a asigura spălarea optimă,
maşina de spălat aşteaptă acumularea unei cantităţi suficiente de apă. Numărătoarea inversă este reluată ulterior.
• Cronometrul se poate opri în timpul încălzirii apei. >>> Cronometrul nu va afişa numărătoarea inversă decât în
momentul în care maşina ajunge la temperatura selectată.
• Cronometrul se poate opri în timpul etapei de centrifugare. >>> A fost activat sistemul de detectare automată a
dezechilibrării datorită distribuirii inegale a rufelor în tambur.
• Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriorarea maşinii şi a altor
bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.
Cronometrul nu face numărătoarea inversă.
• Rufele sunt dispuse neuniform în maşină. >>> A fost activat sistemul de detectare automată a dezechilibrării
datorită distribuirii inegale a rufelor în tambur.
• Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriorarea maşinii
şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.
Maşina nu trece la etapa de centrifugare.
• Rufele sunt dispuse neuniform în maşină. >>> A fost activat sistemul de detectare automată a dezechilibrării
datorită distribuirii inegale a rufelor în tambur.
• Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriorarea maşinii
şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.
• Maşina nu centrifughează dacă apa nu este evacuată complet. >>> Verificaţi filtrul şi furtunul de evacuare.
• Este posibil să se fi produs spumă în exces şi să se fi activat sistemul automat de absorbţie a spumei, datorită
folosirii de detergent în exces. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de detergent.
Spălarea este necorespunzătoare: rufele devin gri.
• A fost folosit insuficient detergent o perioadă îndelungată de timp. >>> Folosiţi cantitatea de detergent
recomandată în funcţie de duritatea apei şi cantitatea de rufe.
• Rufele au fost spălate la temperatură joasă o perioadă lungă de timp. >>> Selectaţi temperatura adecvată pentru
rufele de spălat.
• Detergent insuficient în zone cu apă dură. >>> Utilizarea unei cantităţi insuficiente de detergent în apa dură
provoacă aderarea reziduurilor la rufe, care devin gri în timp. După apariţia nuanţei de gri, aceasta este dificil de
îndepărtat. Folosiţi cantitatea de detergent recomandată în funcţie de duritatea apei şi cantitatea de rufe.
• A fost folosit prea mult detergent. >>> Folosiţi cantitatea de detergent recomandată în funcţie de duritatea apei şi
cantitatea de rufe.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
35 / 80 RO
Depanare
Spălarea este necorespunzătoare: petele persistă sau rufele nu sunt albite.
• A fost folosit insuficient detergent. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de detergent în funcţie de rufe.
• Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraîncărcaţi maşina. Introduceţi cantităţile recomandate în "Tabel de
programe şi consumuri".
• Selectare incorectă a programului şi temperaturii. >>> Selectaţi programul şi temperatura adecvată pentru rufele
de spălat.
• A fost folosit un tip incorect de detergent. >>> Folosiţi detergent corespunzător.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Introduceţi detergentul în compartimentul corect. Nu
amestecaţi înălbitorul cu detergentul.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Spălarea este necorespunzătoare: pe rufe apar pete uleioase.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Spălarea este necorespunzătoare: rufele au un miros neplăcut.
• Pe tambur s-au format mirosuri şi straturi de bacterii în urma spălării continue la temperaturi joase şi/sau cu
programe scurte. >>> Lăsaţi sertarul pentru detergent şi uşa de serviciu întredeschise după fiecare spălare. Astfel,
se va evita formarea unui mediu umed în maşină, favorabil bacteriilor.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Rufele se decolorează.
• Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraîncărcaţi maşina.
• Detergentul folosit este umed. >>> Păstraţi detergentul într-un recipient închis şi uscat şi nu îl supuneţi la
temperaturi excesive.
• A fost selectată o temperatură prea mare. >>> Selectaţi programul şi temperatura în funcţie de tipul şi gradul de
murdărire al rufelor.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Maşina nu clăteşte bine.
• Cantitatea, marca şi condiţiile de depozitare ale detergentului sunt inadecvate. >>> Folosiţi detergentul potrivit
pentru maşina de spălat şi rufele dvs. Păstraţi detergenţii închişi în medii uscate şi nu îi supuneţi la temperaturi
excesive.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de
prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare, maşina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de
clătire sau tratare cu balsam. Introduceţi detergentul în compartimentul corect.
• Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificaţi filtrul.
• Furtunul de evacuare este îndoit. >>> Verificaţi furtunul.
Rufele devin rigide după spălare.
• A fost folosit insuficient detergent. >>> Folosirea unei cantităţi insuficiente de detergent în apa dură poate duce în
timp la rigidizarea rufelor. Folosiţi cantitatea de detergent recomandată în funcţie de duritatea apei.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de
prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare, maşina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de
clătire sau tratare cu balsam. Introduceţi detergentul în compartimentul corect.
• Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecaţi balsamul cu detergentul. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul
cu apă fierbinte.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
36 / 80 RO
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
Depanare
Rufele nu miros a balsam.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este introdus în compartimentul de
prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare, maşina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de
clătire sau tratare cu balsam. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul cu apă fierbinte. Introduceţi detergentul în compartimentul
corect.
• Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecaţi balsamul cu detergentul. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul
cu apă fierbinte.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Reziduuri de detergent în sertarul pentru detergent.
• Detergentul a fost introdus în sertarul ud. >>> Uscaţi sertarul pentru detergent înainte de a introduce detergentul.
• Detergentul este umed. >>> Păstraţi detergentul într-un recipient închis şi uscat şi nu îl supuneţi la temperaturi
excesive.
• Presiune joasă a apei. >>> Verificaţi presiunea apei.
• Detergentul din compartimentul pentru spălarea principală s-a udat în timpul alimentării cu apă pentru prespălare.
Orificiile din compartimentul detergentului sunt blocate. >>> Verificaţi orificiile şi desfundaţi-le dacă este cazul.
• Există o problemă cu valvele sertarului pentru detergent. >>> Contactaţi un agent de service autorizat.
• Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecaţi balsamul cu detergentul. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul
cu apă fierbinte.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
A rămas detergent pe rufe.
• Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraîncărcaţi maşina.
• Selectare incorectă a programului şi temperaturii. >>> Selectaţi programul şi temperatura adecvată pentru rufele
de spălat.
• A fost folosit un detergent incorect. >>> Selectaţi un detergent adecvat pentru rufele de spălat.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Se formează spumă în exces în maşină.
• Se folosesc detergenţi necorespunzători pentru maşina de spălat. >>> Folosiţi detergent corespunzător pentru
maşina de spălat.
• A fost folosit prea mult detergent. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de detergent.
• Detergentul a fost păstrat în condiţii improprii. >>> Păstraţi detergentul într-un recipient închis şi uscat. Nu păstraţi
detergentul în locuri excesiv de călduroase.
• Se generează spumă excesivă din cauza texturii materialelor cum ar fi tulul. >>> Folosiţi cantităţi reduse de
detergent pentru acest tip de materiale.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Introduceţi detergentul în compartimentul corect.
• Se alimentează prea rapid cu balsam. >>> Posibilă problemă cu valvele sau dozatorul de detergent. Contactaţi un
agent de service autorizat.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Pentru detalii, consultaţi secţiunea 7.2.
Se revarsă spumă din sertarul pentru detergent.
• A fost folosit prea mult detergent. >>> Amestecaţi o lingură de balsam cu ½ litru de apă şi turnaţi-l în
compartimentul principal al sertarului pentru detergent.
• Folosiţi detergent adecvat pentru programele şi cantităţile maxime indicate în “Tabelul de programe şi consumuri”.
Când folosiţi substanţe chimice suplimentare (de eliminat pete, clor etc.), reduceţi cantitatea de detergent.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
37 / 80 RO
Depanare
Rufele rămân ude la sfârşitul programului.
• Este posibil să se fi produs spumă în exces şi să se fi activat sistemul automat de absorbţie a spumei, datorită
folosirii de detergent în exces. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de detergent.
• Dacă hainele nu sunt distribuite egal în cuvă, maşina nu va stoarce pentru a preveni deteriorarea maşinii şi a altor
bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.
A
38 / 80 RO
Atenție : Dacă nu reuşiţi remedierea problemelor după urmarea instrucţiunilor din această secţiune,
consultaţi vânzătorul sau agentul de service autorizat. Nu încercaţi niciodată să reparaţi produsul pe
cont propriu.
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
FIŞA PRODUSULUI
Respectarea Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) Nr 1061/201
Nume sau marcă comercială furnizor
Nume model
WMB71242MBL
Capacitate nominală (kg)
Clasă de eficienţă energetică
Beko
7
A++
(1)
Consum anual de energie (kWh)
(2)
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare
completă (kWh)
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare
parţială (kWh)
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare
parţială (kWh)
196
1.001
0.767
0.747
Consum de energie în modul “oprit” (W)
0.200
Consum de energie în modul “lăsat pornit” (W)
1.000
Consum anual de apă (l) (3)
9460
Clasă de eficienţă la uscare prin centrifugare (4)
Viteză de centrifugare maximă (rpm)
Gradul de umiditate reziduala%
Program standard bumbac (5)
B
1200
53
Bumbac Eco 60°C şi 40°C
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare completă (min)
176
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu încărcare parţială (min)
151
Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu încărcare parţială (min)
151
Durată mod lăsat pornit (min)
N/A
Zgomot generat spălare/centrifugare (dB)
Încorporată
(1)
58/75
Nu
Pe o scară de la A+++ (cea mai ineficientă) la D (cea mai ineficientă)
Consumul de energie este bazat pe 220 de cicluri de spălare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C şi 40°C cu
încărcare completă şi parţială, şi pe consumul modurilor cu energie redusă. Consumul efectiv de energie depinde de modul de
utilizare al aparatului.
(2)
Consumul de apă este bazat pe 220 de cicluri de spălare standard folosind programele pentru bumbac la 60°C şi 40°C cu
încărcare completă şi parţială. Consumul efectiv de apă depinde de modul de utilizare al aparatului.
(3)
Pe o scară de la A (cea mai ineficientă) la G (cea mai ineficientă)
(4)
“Programul standard bumbac 60°C” şi “Programul standard bumbac 40°C” sunt programele de spălare standard la care se
referă informaţiile de pe etichetă şi din fişă, fiind potrivite pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărire şi cele
mai eficiente programe sub aspectul consumului combinat de energie şi apă.
(5)
Masina de spalat automata / Manual de utilizare
39 / 80 RO
Document Number
2820523193_EN/201112.1902
40 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering an Beko product. We hope that you get the best results from your product which
has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this
entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it
as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well.
Follow all warnings and information in the user manual.
Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models
will be identified in the manual.
Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:
C
A
B
Important information or useful hints
about usage.
Warning for hazardous situations with
regard to life and property.
Warning for electric shock.
Packaging materials of the product are
manufactured from recyclable materials
in accordance with our National
Environment Regulations.
Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the
packaging material collection points designated by the local authorities.
Washing Machine / User‘s Manual
41 / 80 EN
TABLE OF CONTENTS
1Important instructions for safety and
environment43
1.1 General safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.2 Intended use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.3 Children's safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.4 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.5 Disposing of the waste product . . . . . . . . . 44
1.6 Compliance with WEEE Directive . . . . . . . . 44
2Your washing machine
45
2.1 Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.2 Package Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3 Technical specifications . . . . . . . . . . . . . . . 47
3Installation
48
3.1 Appropriate installation location . . . . . . . . . 48
3.2 Removing packaging reinforcement . . . . . . 48
3.3 Removing the transportation locks . . . . . . . 48
3.4 Connecting water supply . . . . . . . . . . . . . . 49
3.5 Connecting to the drain . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.6 Adjusting the feet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.7 Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4Preparation
52
4.1 Sorting the laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2 Preparing laundry for washing . . . . . . . . . . 53
4.3 Things to be done for energy saving . . . . . . 53
4.4 Initial use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5 Correct load capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.6 Loading the laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.7 Using detergent and softener . . . . . . . . . . . 54
4.8 Tips for efficient washing . . . . . . . . . . . . . . 57
5Operating the product
58
5.9 Spin speed selection . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.10 Programme and consumption table . . . . . 62
5.11 Auxiliary function selection . . . . . . . . . . . . 63
5.12 Time display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.13 Starting the programme . . . . . . . . . . . . . . 65
5.14 Progress of programme . . . . . . . . . . . . . . 65
5.15 Loading door lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.16 Changing the selections after programme
has started . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.17 Child Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.18 Cancelling the programme . . . . . . . . . . . . 66
5.19 Machine is in Rinse Hold mode . . . . . . . . 66
5.20 End of programme . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
5.21 Your machine is equipped with a “Standby
Mode” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6Quick User Guide
68
6.1 Preparing the machine . . . . . . . . . . . . . . . .68
6.2 Programme selection. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.3 Auxiliary function selection . . . . . . . . . . . . . 68
6.4 Starting the programme . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.5 End of programme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.6 Cancelling the programme . . . . . . . . . . . . . 68
6.7 Child Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
7Maintenance and cleaning
69
7.1 Cleaning the detergent drawer . . . . . . . . . . 69
7.2 Cleaning the loading door and the drum . . . 69
7.3 Cleaning the body and control panel. . . . . . 70
7.4 Cleaning the water intake filters . . . . . . . . . 70
7.5 Draining remaining water and cleaning the
pump filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
8Troubleshooting
72
5.1 Control panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2 Display symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3 Preparing the machine . . . . . . . . . . . . . . . .59
5.4 Programme selection. . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.5 Main programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.6 Additional programmes . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.7 Special programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.8 Temperature selection . . . . . . . . . . . . . . . . 61
42 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
1 Important instructions for safety and environment
This section contains safety instructions that will
help protect from risk of personal injury or property
damage. Failure to follow these instructions shall
void any warranty.
1.1 General safety
• This product can be used by children at and
above 8 years old and by persons whose
physical, sensory or mental capabilities were
not fully developed or who lack experience and
knowledge provided that they are supervised or
trained on the safe usage of the product and the
risks it brings out. Children must not play with
the product. Cleaning and maintenance works
should not be performed by children unless they
are supervised by someone.
• Never place the product on a carpet-covered
floor. Otherwise, lack of airflow beneath the
machine will cause electrical parts to overheat.
This will cause problems with your product.
• If the product has a failure, it should not be
operated unless it is repaired by the Authorized
Service Agent. There is the risk of electric shock!
• This product is designed to resume operating
in the event of powering on after a power
interruption. If you wish to cancel the
programme, see "Cancelling the programme"
section.
• Connect the product to a grounded outlet
protected by a 16 A fuse. Do not neglect to have
the grounding installation made by a qualified
electrician. Our company shall not be liable for
any damages that will arise when the product is
used without grounding in accordance with the
local regulations.
• The water supply and draining hoses must be
securely fastened and remain undamaged.
Otherwise, there is the risk of water leakage.
• Never open the loading door or remove the filter
while there is still water in the drum. Otherwise,
risk of flooding and injury from hot water will
occur.
• Do not force open the locked loading door.
The loading door will be ready to open just a
few minutes after the washing cycle comes to
an end. In case of forcing the loading door to
open, the door and the lock mechanism may get
damaged.
Washing Machine / User‘s Manual
• Unplug the product when not in use.
• Never wash the product by spreading or pouring
water onto it! There is the risk of electric shock!
• Never touch the plug with wet hands! Never
unplug by pulling on the cable, always pull out
by grabbing the plug.
• Use detergents, softeners and supplements
suitable for automatic washing machines only.
• Follow the instructions on the textile tags and on
the detergent package.
• The product must be unplugged during
installation, maintenance, cleaning and repairing
procedures.
• Always have the installation and repairing
procedures carried out by the Authorized
Service Agent. Manufacturer shall not be
held liable for damages that may arise from
procedures carried out by unauthorized persons.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similary qualified persons in order to avoid a
hazard.
• If the power cable is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, after sales service
or a similarly qualified person (preferably an
electrician) or someone designated by the
importer in order to avoid possible risks.
1.2 Intended use
• This product has been designed for domestic
use. It is not suitable for commercial use and it
must not be used out of its intended use.
• The product must only be used for washing and
rinsing of laundry that are marked accordingly.
• The manufacturer waives any responsibility
arisen from incorrect usage or transportation.
• The service life of your product is 10 years.
During this period, original spare parts will be
available to operate the appliance properly.
43 / 80 EN
Important instructions for safety and environment
1.3 Children's safety
• Packaging materials are dangerous to children.
Keep packaging materials in a safe place away
from reach of the children.
• Electrical products are dangerous for the
children. Keep children away from the product
when it is in use. Do not let them to tamper with
the product. Use child lock to prevent children
from intervening with the product.
• Do not forget to close the loading door when
leaving the room where the product is located.
• Store all detergents and additives in a safe place
away from the reach of the children by closing
the cover of the detergent container or sealing
the detergent package.
1.4 Package information
• Packaging materials of the product are
manufactured from recyclable materials in
accordance with our National Environment
Regulations. Do not dispose of the packaging
materials together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging material
collection points designated by the local
authorities.
1.6 Compliance with WEEE Directive
This appliance’s packaging material is
recyclable. Help recycle it and protect
the environment by dropping it off in
the municipal receptacles provided for
this purpose. Your appliance also
contains a great amount of recyclable
material. It is marked with this label to indicate the
used appliances that should not be mixed with
other waste. This way, the appliance recycling
organised by your manufacturer will be done under
the best possible conditions, in compliance with
European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment. Contact your
town hall or your retailer for the used appliance
collection points closest to your home. We thank
you doing your part to protect the environment.
1.5 Disposing of the waste product
• This product has been manufactured with high
quality parts and materials which can be reused
and are suitable for recycling. Therefore, do
not dispose the product with normal domestic
waste at the end of its service life. Take it to a
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. Please consult your
local authorities to learn the nearest collection
point. Help protect the environment and natural
resources by recycling used products. For
children's safety, cut the power cable and break
the locking mechanism of the loading door so
that it will be non-functional before disposing of
the product.
44 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
2 Your washing machine
2.1 Overview
8
1
2
3
7
6
4
5
1- Power cable
2- Top panel
3- Control panel
4- Filter cap
Washing Machine / User‘s Manual
5- Adjustable feet
6- Loading door
7- Detergent drawer
8- Drain hose
45 / 80 EN
Your washing machine
2.2 Package Contents
3
4
2
1
a
b
6
c
8
7
5
1- Power cable
2- Drain hose
3- Transportation safety bolts *
4- Mains water inlet hose (One of the following filter types is used for the mains hose connection.)
a- Electronical water shut-off
a- Mechanical water shut-off
c- Standard
5- Liquid detergent container**
6- User Manual
7- Blind plug***
8- Plastic plug group
* Number of transportation safety bolts may change depending on the model of your machine.
** This may be supplied with the machine depending on the model of your machine.
*** This is supplied if your machine is equipped with double water inlet.
46 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Your washing machine
2.3 Technical specifications
Brand
Model (EN)
Capacity(Kg)
Energy efficiency class
Energy consumption kWh/per year*
Energy consumption 60°C cotton full and partial
loading
Energy consumption 40°C partial loading
Power consumption in ‘off-mode’ / ‘left-on mode’
(W)
Annual water consumption liters/per year**
Spin performance class***
Maximum spin speed rpm
Program duration 60°C cotton full and partial
loading min.
Program duration 40°C cotton partial loading min.
Duration of the left-on mode (T l )
Noise level for washing /spinning dB(A) re1 pW
Built-in
Product net dimension(HxlxD)
Washing Machine / User‘s Manual
WMB71242MBL
7
A
196
1,001/0,767
0.747
0,2/1
9460
B
1200
176/151
151
58/75
84 X 60 X 50
47 / 80 EN
3 Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent for
installation of the product. To make the product
ready for use, review the information in the user
manual and make sure that the electricity, tap
water supply and water drainage systems are
appropriate before calling the Authorized Service
Agent. If they are not, call a qualified technician
and plumber to have any necessary arrangements
carried out.
C
B
A
C
Tilt the machine backwards to remove the
packaging reinforcement. Remove the packaging
reinforcement by pulling the ribbon.
Preparation of the location and electrical,
tap water and waste water installations
at the place of installation is under
customer's responsibility.
WARNING: Installation and electrical
connections of the product must be
carried out by the Authorized Service
Agent. Manufacturer shall not be held
liable for damages that may arise from
procedures carried out by unauthorized
persons.
WARNING: Prior to installation, visually
check if the product has any defects on
it. If so, do not have it installed. Damaged
products cause risks for your safety.
Make sure that the water inlet and
discharge hoses as well as the power
cable are not folded, pinched or crushed
while pushing the product into its place
after installation or cleaning procedures.
3.1 Appropriate installation location
• Place the machine on a rigid floor. Do not place
it on a long pile rug or similar surfaces.
• Total weight of the washing machine and the
dryer -with full load- when they are placed
on top of each other reaches to approx. 180
kilograms. Place the product on a solid and flat
floor that has sufficient load carrying capacity!
• Do not place the product on the power cable.
• Do not install the product at places where
temperature may fall below 0ºC.
• Place the product at least 1 cm away from the
edges of other furniture.
48 / 80 EN
3.2 Removing packaging
reinforcement
3.3 Removing the transportation locks
A
A
WARNING: Do not remove the
transportation locks before taking out the
packaging reinforcement.
WARNING: Remove the transportation
safety bolts before operating the washing
machine! Otherwise, the product will be
damaged.
1.Loosen all the bolts with a suitable spanner until
they rotate freely (C).
2.Remove transportation safety bolts by turning
them gently.
Washing Machine / User‘s Manual
Installation
3.Attach the plastic covers supplied in the User
Manual bag into the holes on the rear panel. (P)
C
C
C
Keep the transportation safety bolts in
a safe place to reuse when the washing
machine needs to be moved again in the
future.
Never move the product without the
transportation safety bolts properly fixed
in place!
3.4 Connecting water supply
C
A
A
1.Connect the special hoses supplied with the
product to the water inlets on the product. Red
hose (left) (max. 90 ºC) is for hot water inlet,
blue hose (right) (max. 25 ºC) is for cold water
inlet.
A
WARNING: Ensure that the cold and hot
water connections are made correctly when
installing the product. Otherwise, your
The water supply pressure required to run
laundry will come out hot at the end of the
the product is between 1 to 10 bars (0.1
washing process and wear out.
– 1 MPa). It is necessary to have 10 – 80
liters of water flowing from the fully open
2.Tighten all hose nuts by hand. Never use a tool
tap in one minute to have your machine run
when tightening the nuts.
smoothly. Attach a pressure reducing valve
if water pressure is higher.
If you are going to use the double waterinlet product as a single (cold) water-inlet
unit, you must install the supplied stopper
to the hot water valve before operating the
product. (Applies for the products supplied
with a blind stopper group.)
3.Open the taps completely after making the
WARNING: Models with a single water
hose connection to check for water leaks at
inlet should not be connected to the hot
the connection points. If any leaks occur, turn
water tap. In such a case the laundry will
get damaged or the product will switch to
off the tap and remove the nut. Retighten the
protection mode and will not operate.
nut carefully after checking the seal. To prevent
WARNING: Do not use old or used water
water leakages and damages caused by them,
inlet hoses on the new product. It may
keep the taps closed when the machine is not in
cause stains on your laundry.
use.
Washing Machine / User‘s Manual
49 / 80 EN
Installation
3.5 Connecting to the drain
• The end of the drain hose must be directly
connected to the wastewater drain or to the
washbasin.
A
WARNING: Your house will be flooded
if the hose comes out of its housing
during water discharge. Moreover, there
is risk of scalding due to high washing
temperatures! To prevent such situations
and to ensure smooth water intake and
discharge of the machine, fix the end
of the discharge hose tightly so that it
cannot come out.
3.6 Adjusting the feet
A
WARNING: In order to ensure that
the product operates more silently and
vibration-free, it must stand level and
balanced on its feet. Balance the machine
by adjusting the feet. Otherwise, the
product may move from its place and
cause crushing and vibration problems.
• The hose should be attached to a height of at
least 40 cm, and 100 cm at most.
• In case the hose is elevated after laying it on
the floor level or close to the ground (less than
40 cm above the ground), water discharge
becomes more difficult and the laundry may
come out excessively wet. Therefore, follow the
heights described in the figure.
• To prevent flowing of dirty water back into the
machine and to allow for easy discharge, do not
immerse the hose end into the dirty water or do
not drive it in the drain more than 15 cm. If it is
too long, cut it short.
• The end of the hose should not be bent, it
should not be stepped on and the hose must not
be pinched between the drain and the machine.
• If the length of the hose is too short, use it by
adding an original extension hose. Length of the
hose may not be longer than 3.2 m. To avoid
water leak failures, the connection between
the extension hose and the drain hose of the
product must be fitted well with an appropriate
clamp as not to come off and leak.
50 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Installation
1.Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2.Adjust the feet until the product stands level and
balanced.
Transportation of the product
1.Unplug the product before transporting it.
2.Remove water drain and water supply
connections.
3.Drain all water that has remained in the product.
See 7.5
4.Install transportation safety bolts in the reverse
order of removal procedure; see 3.3.
C
A
Never move the product without the
transportation safety bolts properly fixed
in place!
WARNING: Packaging materials are
dangerous to children. Keep packaging
materials in a safe place away from reach
of the children.
3.Tighten all lock nuts again by hand.
A
WARNING: Do not use any tools to
loosen the lock nuts. Otherwise, they will
get damaged.
3.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet
protected by a 16 A fuse. Our company shall not
be liable for any damages that will arise when the
product is used without grounding in accordance
with the local regulations.
• Connection must comply with national
regulations.
• Power cable plug must be within easy reach
after installation.
• If the current value of the fuse or breaker in the
house is less than 16 Amps, have a qualified
electrician install a 16 Amp fuse.
• The voltage specified in the "Technical
specifications" section must be equal to your
mains voltage.
• Do not make connections via extension cables
or multi-plugs.
B
WARNING: Damaged power cables
must be replaced by the Authorized
Service Agents.
Washing Machine / User‘s Manual
51 / 80 EN
4 Preparation
4.1 Sorting the laundry
• Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.
• Always obey the instructions given on the garment tags.
Maximum
950C
700C
600C
500C
400C
300C
Symbol(s)









Drying
Symbols
Suitable for
dryer
Drying
Settings
No Iron
Sensitive /
Delicate dry
Do not dry
with dryer
No Spin
Handwash
SensitiveDelicate
wash
No Iron
Water
Temperatures
At any temperature
WASH
Normal wash
Machine
Wash
Symbols
Not washable
LAUNDRY WASH SYMBOLS
Do not dry
Do not dryclean
Dry-cleanable
Lay in shadow
to dry
Hangwettodry
Lay to dry
Hangtodry
Without heating
At low temperature
At medium
temperature
At high temperature
DRYING
Iron at high
temperature
Iron at medium
temperature
Iron at low
temperature
200 0C
150 0C
110 0C
Bleach (sodium
hypochlorite)
can be used
Bleach is not
allowed
Maximum temperature
All bleaches are allowed
BLEACH
52 / 80 EN
Iron without
steam
IRON
Dry or Steam
Do not iron
Iron -
Only bleaches without
chlorine are allowed
Washing Machine / User‘s Manual
Preparation
4.2 Preparing laundry for washing
• Laundry items with metal attachments such as,
underwired bras, belt buckles or metal buttons
will damage the machine. Remove the metal
pieces or wash the clothes by putting them in a
laundry bag or pillow case.
• Take out all substances in the pockets such as
coins, pens and paper clips, and turn pockets
inside out and brush. Such objects may damage
the product or cause noise problem.
• Put small size clothes such as infant's socks
and nylon stockings in a laundry bag or pillow
case.
• Place curtains in without compressing them.
Remove curtain attachment items.
• Fasten zippers, sew loose buttons and mend
rips and tears.
• Wash “machine washable” or “hand washable”
labeled products only with an appropriate
programme.
• Do not wash colours and whites together. New,
dark coloured cottons release a lot of dye. Wash
them separately.
• Tough stains must be treated properly before
washing. If unsure, check with a dry cleaner.
• Use only dyes/colour changers and limescale
removers suitable for machine wash. Always
follow the instructions on the package.
• Wash trousers and delicate laundry turned
inside out.
• Keep laundry items made of Angora wool in the
freezer for a few hours before washing. This will
reduce pilling.
• Laundry that are subjected to materials such as
flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must
be shaken off before placing into the machine.
Such dusts and powders on the laundry may
build up on the inner parts of the machine in
time and can cause damage.
4.3 Things to be done
for energy saving
Following information will help you use the product
in an ecological and energy-efficient manner.
• Operate the product in the highest capacity
allowed by the programme you have selected,
but do not overload; see, "Programme and
consumption table".
• Always follow the instructions on the detergent
packaging.
• Wash slightly soiled laundry at low
temperatures.
• Use faster programmes for small quantities of
lightly soiled laundry.
• Do not use prewash and high temperatures for
laundry that is not heavily soiled or stained.
• If you plan to dry your laundry in a dryer, select
the highest spin speed recommended during
washing process.
• Do not use detergent in excess of the amount
recommended on the detergent package.
4.4 Initial use
Before starting to use the product, make sure
that all preparations are made in accordance
with the instructions in sections “Important safety
instructions” and “Installation”.
To prepare the product for washing laundry,
perform first operation in Drum Cleaning
programme. If your product is not equipped with
Drum Cleaning programme, perform the Initial
Use procedure in accordance with the methods
described under “7.2 Cleaning the loading door
and the drum” section of the user manual.
C
Washing Machine / User‘s Manual
Use an anti-limescale suitable for the
washing machines.
53 / 80 EN
Preparation
C
Some water might have remained in
the product due to the quality control
processes in the production. It is not
harmful for the product.
4.7 Using detergent and softener
4.5 Correct load capacity
C
A
Detergent Drawer
The detergent drawer is composed of three
compartments:
– (1) for prewash
– (2) for main wash
– (3) for softener
– (*) in addition, there is siphon piece in the
softener compartment.
The maximum load capacity depends on the type
of laundry, the degree of soiling and the washing
programme desired.
The machine automatically adjusts the amount
of water according to the weight of the loaded
laundry.
WARNING: Follow the information in
the “Programme and consumption table”.
When overloaded, machine's washing
performance will drop. Moreover, noise
and vibration problems may occur.
Laundry type
Bathrobe
Napkin
Duvet cover
Bed Sheet
Pillowcase
Tablecloth
Towel
Hand towel
Evening gown
Underclothing
Men’s overalls
Men’s shirt
Men’s pajamas
Blouses
Weight (g)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
4.6 Loading the laundry
1.Open the loading door.
2.Place laundry items loosely into the machine.
3.Push the loading door to close until you hear a
locking sound. Ensure that no items are caught
in the door.
C
A
54 / 80 EN
The loading door is locked while a
programme is running. The door can only
be opened a while after the programme
comes to an end.
WARNING: In case of misplacing the
laundry, noise and vibration problems may
occur in the machine.
When using detergent, softener, starch,
fabric dye, bleach or limescale remover
read the manufacturer's instructions on the
package carefully and follow the suggested
dosage values. Use measuring cup if
available.
2 3
1
Detergent, softener and other cleaning agents
• Add detergent and softener before starting the
washing programme.
• Never leave the detergent drawer open while the
washing programme is running!
• When using a programme without prewash,
do not put any detergent into the prewash
compartment (compartment nr. "1").
• In a programme with prewash, do not put
liquid detergent into the prewash compartment
(compartment nr. "1").
• Do not select a programme with prewash if you
are using a detergent bag or dispensing ball.
Place the detergent bag or the dispensing ball
directly among the laundry in the machine.
• If you are using liquid detergent, do not forget
to place the liquid detergent cup into the main
wash compartment (compartment nr. "2").
Washing Machine / User‘s Manual
Preparation
Choosing the detergent type
The type of detergent to be used depends on the
type and colour of the fabric.
• Use different detergents for coloured and white
laundry.
• Wash your delicate clothes only with special
detergents (liquid detergent, wool shampoo,
etc.) used solely for delicate clothes.
• When washing dark coloured clothes and quilts,
it is recommended to use liquid detergent.
• Wash woolens with special detergent made
specifically for woolens.
A
A
WARNING: Use only detergents
manufactured specifically for washing
machines.
WARNING: Do not use soap powder.
Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used
depends on the amount of laundry, the degree of
soiling and water hardness.
• Do not use amounts exceeding the dosage
quantities recommended on the detergent
package to avoid problems of excessive foam,
poor rinsing, financial savings and finally,
environmental protection.
• Use lesser detergent for small amounts or lightly
soiled clothes.
Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of
the detergent drawer.
• Do not exceed the (>max<) level marking in the
softener compartment.
• If the softener has lost its fluidity, dilute it with
water before putting it in the detergent drawer.
Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:
• Make sure that you have placed the liquid
detergent cup in compartment nr. "2".
Washing Machine / User‘s Manual
• If the liquid detergent has lost its fluidity, dilute it
with water before putting in the detergent cup.
If the product does not contain a liquid
detergent cup:
• Do not use liquid detergent for the prewash in a
programme with prewash.
• Liquid detergent stains your clothes when used
with Delayed Start function. If you are going to
use the Delayed Start function, do not use liquid
detergent.
Using gel and tablet detergent
Apply the following instructions when using tablet,
gel and similar detergents.
• If the gel detergent thickness is fluidal and
your machine does not contain a special liquid
detergent cup, put the gel detergent into the
main wash detergent compartment during first
water intake. If your machine contains a liquid
detergent cup, fill the detergent into this cup
before starting the programme.
• If the gel detergent thickness is not fluidal or in
the shape of capsule liquid tablet, put it directly
into the drum before washing.
• Put tablet detergents into the main wash
compartment (compartment nr. "2") or directly
into the drum before washing.
C
C
Tablet detergents may leave residues
in the detergent compartment. If you
encounter such a case, place the tablet
detergent between the laundry, close
to the lower part of the drum in future
washings.
Use the tablet or gel detergent without
selecting the prewash function.
55 / 80 EN
Preparation
Using starch
• Add liquid starch, powder starch or the fabric
dye into the softener compartment.
• Do not use softener and starch together in a
washing cycle.
• Wipe the inside of the machine with a damp and
clean cloth after using starch.
Using bleaches
• Select a programme with prewash and add
the bleaching agent at the beginning of the
prewash. Do not put detergent in the prewash
compartment. As an alternative application,
select a programme with extra rinse and add
the bleaching agent while the machine is taking
water from the detergent compartment during
first rinsing step.
• Do not use bleaching agent and detergent by
mixing them.
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of
bleaching agent and rinse the clothes very
well as it causes skin irritation. Do not pour the
bleaching agent onto the clothes and do not use
it for coloured clothes.
• When using oxygen based bleaches, select a
programme that washes at a lower temperature.
• Oxygen based bleaches can be used together
with detergents; however, if its thickness
is not the same with the detergent, put the
detergent first into the compartment nr. "2"
in the detergent drawer and wait until the
detergent flows while the machine is taking in
water. Add the bleaching agent from the same
compartment while the machine is still taking in
water.
Using limescale remover
• When required, use limescale removers
manufactured specifically for washing machines
only.
56 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Preparation
4.8 Tips for efficient washing
Clothes
Light colours and
whites
Soiling Level
(Recommended
temperature range
based on soiling level:
40-90ºC)
Colours
Dark colours
Delicates/Woolens/
Silks
(Recommended
(Recommended
temperature range
temperature range based
based on soiling
on soiling level: cold-40ºC)
level: cold-40ºC)
(Recommended
temperature range
based on soiling level:
cold-30ºC)
It may be necessary
to pre-treat the
stains or perform
prewash. Powder
and liquid detergents
Heavily Soiled
recommended for whites
(difficult stains can be used at dosages
recommended for
such as grass,
coffee, fruits and heavily soiled clothes. It
is recommended to use
blood.)
powder detergents to
clean clay and soil stains
and the stains that are
sensitive to bleaches.
Powder and liquid
detergents recommended
for colours can be used at
dosages recommended
for heavily soiled clothes.
It is recommended to use
powder detergents to
clean clay and soil stains
and the stains that are
sensitive to bleaches. Use
detergents without bleach.
Liquid detergents
suitable for
colours and dark
colours can be
used at dosages
recommended
for heavily soiled
clothes.
Prefer liquid
detergents produced
for delicate clothes.
Woolen and silk
clothes must be
washed with special
woolen detergents.
Powder and
liquid detergents
recommended for whites
(For example,
stains caused by can be used at dosages
body on collars recommended for
normally soiled clothes.
and cuffs)
Powder and liquid
detergents recommended
for colours can be used at
dosages recommended
for normally soiled clothes.
Use detergents without
bleach.
Liquid detergents
suitable for
colours and dark
colours can be
used at dosages
recommended for
normally soiled
clothes.
Prefer liquid
detergents produced
for delicate clothes.
Woolen and silk
clothes must be
washed with special
woolen detergents.
Powder and
liquid detergents
Lightly Soiled
recommended for whites
(No visible stains can be used at dosages
recommended for lightly
exist.)
soiled clothes.
Powder and liquid
detergents recommended
for colours can be used at
dosages recommended
for lightly soiled clothes.
Use detergents without
bleach.
Liquid detergents
suitable for
colours and dark
colours can be
used at dosages
recommended
for lightly soiled
clothes.
Prefer liquid
detergents produced
for delicate clothes.
Woolen and silk
clothes must be
washed with special
woolen detergents.
Normally Soiled
Washing Machine / User‘s Manual
57 / 80 EN
5 Operating the product
5.1 Control panel
1
6
1 -
2-
3 -
4 -
2
3
7
8
4
Spin Speed Adjustment button
Display
Temperature Adjustment button
Programme Selection knob
Dark wash Dark wash Synthetics Cottons Pre-wash
(Darkcare) (Darkcare)
Drain
(Pump)
Anticreasing
Daily
express
Rinse hold
Mixed 40
(Mix40)
58 / 80 EN
Duvet
Child(Bedding) proof lock
Start/
Pause
No spin
Super 40 Extra rinse Freshen
(Rinse Plus) up
Hand
Wash
5 -
6 -
7 -
8 -
Main
wash
Rinse
5
On / Off button
Delayed Start buttons (+ / -)
Auxiliary Function buttons
Start / Pause / Cancel button
Wash
Delicate
Spin
BabyProtect Cotton Woollens expres 14
Super short
Eco
express
Quick
wash
Finished
Shirts
Jeans
Cold Temperature Self
Clean
Daily
Pet hair Door Ready
removal
mini 30
On/Off
Lingerie Eco Clean
Sport Time delay Intensive Fasihon
care
Antiallergic
Washing Machine / User‘s Manual
Operating the product
5.2 Display symbols
60˚C
Normally soiled, coloured, fade proof
linens, cottons or synthetic clothes (shirt,
nightgown, pajamas, etc.) and lightly soiled
white linens (underwear, etc.)
40˚C30˚CCold
Blended laundry including delicate textile
(veil curtains, etc.), synthetics and woolens.
2.Select the desired programme with the
Programme Selection button.
F1
a
b
c
d
e
-
-
-
-
-
f
-
g
h
i
j
k
l
m-
-
-
-
-
-
-
F2
F3
F4
Spin Speed indicator
Temperature indicator
Spin symbol
Temperature symbol
Remaining Time and Delayed Start
indicator
Programme Indicator symbols (Prewash
/ Main Wash / Rinse / Softener / Spin)
Economy symbol
Delayed Start symbol
Door Locked symbol
Start symbol
Pause symbol
Auxiliary Function symbols
No Water symbol
5.3 Preparing the machine
1.Make sure that the hoses are connected tightly.
2.Plug in your machine.
3.Turn the tap on completely.
4.Place the laundry in the machine.
5.Add detergent and fabric softener.
5.4 Programme selection
1.Select the programme suitable for the type,
quantity and soiling degree of the laundry
in accordance with the "Programme and
consumption table" and the temperature table
below.
90˚C
Heavily soiled white cottons and linens.
(coffee table covers, tableclothes, towels,
bed sheets, etc.)
Washing Machine / User‘s Manual
C
C
C
C
Programmes are limited with the highest
spin speed appropriate for that particular
type of fabric.
When selecting a programme, always
consider the type of fabric, colour,
degree of soiling and permissible water
temperature.
Always select the lowest required
temperature. Higher temperature means
higher power consumption.
For further programme details, see
"Programme and consumption table"
5.5 Main programmes
Depending on the type of fabric, use the following
main programmes.
C
Blue LED is implemented on washing
machine. Inside the drum will be
illuminated with blue light during
Anti-allergic, Eco Clean and Darkcare
programs. If program is not started for a
while or at the end of program LED will be
turned OFF.
• Cottons
Use this programme for your cotton laundry (such
as bed sheets, duvet and pillowcase sets, towels,
bathrobes, underwear, etc.). Your laundry will be
washed with vigorous washing action for a longer
washing cycle.
• Synthetics
Use this programme to wash your synthetic
clothes (shirts, blouses, synthetic/cotton blends,
etc.). It washes with a gentle action and has a
shorter washing cycle compared to the Cottons
programme.
For curtains and tulle, use the Synthetic 40˚C
programme with prewash and anti-creasing
functions selected. As their meshed texture causes
excessive foaming, wash the veils/tulle by putting
59 / 80 EN
Operating the product
• Darkcare
Use this programme to wash your dark coloured
laundry, or the coloured laundry that you do not
want them get faded. Washing is performed with
less mechanical movements at low temperature.
It is recommended to use liquid detergent or wool
shampoo for dark coloured laundry.
• Mixed 40 (Mix 40)
Use this programme to wash your cotton and
5.6 Additional programmes
synthetic clothes together without sorting them.
For special cases, additional programmes are
• Shirts
available in the machine.
Use this programme to wash the shirts made of
Additional programmes may differ
cotton, synthetic and synthetic blended fabrics
according to the model of the machine.
together.
• Freshen Up
• Cotton Economic
You may wash your normally soiled durable cotton Use this programme to remove the odour on the
laundry that are worn only for once and do not
and linen laundry in this programme with the
contain any stains or dirt.
highest energy and water saving compared to
• Eco Clean
all other wash programmes suitable for cottons.
Use this programme, which is much more sensitive
Actual water temperature may differ from the
to environment and natural resources, to wash
declared cycle temperature. Programme duration
may automatically be shortened during later stages your lightly soiled and unstained cotton laundry
of the programme if you wash less amount (e.g. ½ (max. 3.5 kg) in a short time and economically.
capacity or less) of laundry. In this case energy and
It is recommended to use liquid detergent
water consumption will be further decreased giving
or gel washing detergent.
you the opportunity for a more economical wash.
This feature is available for certain models having
• Self Clean
remaining time display.
Use this programme regularly (once in every
1-2 months) to clean the drum and provide the
• Anti-alergice (Anti-allergic)
Use this programme to wash baby laundry, and the required hygiene. Run the programme without
any laundry in the machine. To obtain better
laundry that belongs to allergic persons. Longer
heating time and an additional rinsing step provide results, put powder limescale remover for washing
machines into the detergent compartment II. When
a higher level of hygiene.
the programme is over, leave the loading door ajar
• Hand wash
Use this programme to wash your woolen/delicate so that the inside of the machine gets dry.
clothes that bear “not machine- washable” tags
This is not a washing programme. It is a
and for which hand wash is recommended. It
maintenance programme.
washes laundry with a very gentle washing action
Do not run the programme when there
to not to damage clothes.
is something in the machine. If you try to
• Daily express
do so, the machine detects that there is a
Use this programme to wash your lightly soiled
load inside and aborts the programme
cotton clothes in a short time.
• Super short express
Use this programme to wash your little amount of
lightly soiled cotton clothes in a short time.
little amount of detergent into the main wash
compartment. Do not put detergent in the prewash
compartment.
• Woollens
Use this programme to wash your woolen clothes.
Select the appropriate temperature complying
with the tags of your clothes. Use appropriate
detergents for woolens.
C
C
C
C
60 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Operating the product
5.7 Special programmes
For specific applications, select any of the
following programmes.
• Rinse
Use this programme when you want to rinse or
starch separately.
• Spin + Drain
Use this programme to apply an additional spin
cycle for your laundry or to drain the water in the
machine.
Before selecting this programme, select the
desired spin speed and press Start / Pause /
Cancel button. The machine will spin the laundry
with the set spin speed and drain the water
coming out of them.
If you wish to drain only the water without spinning
your laundry, select the Pump+Spin programme
and then select the No Spin function with the help
of Spin Speed Adjustment button. Press Start /
Pause / Cancel button.
Economy symbol
Indicates the programmes and temperatures that
provide energy savings.
C
Economy symbol can not be selected in
Intensive and Hygiene programmes since
washing is performed in long times and
at high temperatures in order to provide
hygiene. Similarly, Economy symbol can
not be selected in Baby, Refresh, Drum
Cleaning, Spin and Rinse programmes
as well.
5.9 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the
recommended spin speed of the selected
programme is displayed on the spin speed
indicator.
Use a lower spin speed for delicate
To decrease the spin speed, press the Spin
laundries.
Speed Adjustment button. Spin speed decreases
gradually. Then, depending on the model of the
5.8 Temperature selection
product, "Rinse Hold" and "No Spin" options
Whenever a new programme is selected, the
maximum temperature for the selected programme appear on the display. See "Auxiliary function
selection" section for explanations of these
appears on the temperature indicator.
options.
To decrease the temperature, press the
Rinse Hold option is indicated with “
Temperature Adjustment button. Temperature
” symbol and No Spin option is indicated
decreases with increments of 10° and finally, “-”
with “ ” symbol.
symbol indicating the cold wash option appears on
the display.
C
C
F1
C
F2
F3
F4
If you scroll to cold wash option and
press Temperature Adjustment button
again, the recommended temperature
for the selected programme appears
on the display. Press the Temperature
Adjustment button again to decrease the
temperature.
Washing Machine / User‘s Manual
61 / 80 EN
Operating the product
5.10 Programme and consumption table
2.10
1.40
0.70
2.00
1.00
0.77
0.75
0.84
1.09
0.45
0.16
0.50
0.50
0.10
1.80
1.00
0.20
0.20
0.15
0.55
1.70
0.03
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1200
1600
1200
800
1400
1400
1400
1400
1200
1200
1200
800
1200
Rinse Plus
70
70
70
70
48
39
39
60
45
45
35
45
45
35
60
60
70
42
30
65
90
20
Quick Wash
Max. Speed***
7
7
7
7
7
3.5
3.5
7
3
3
3.5
3
3
2
7
7
7
1.5
1
3
2
Prewash
Energy Consumption
(kWh)
90
60
40
90
60**
60**
40**
40
60
40
20
40
40
30
90
60
30
40
30
40
70
-
Water Consumption (l)
Cottons
Cottons
Cottons
Anti-alergice
Cotton Economic
Cotton Economic
Cotton Economic
Cotton Economic
Synthetics
Synthetics
Eco Clean
Mixed 40 (Mix 40)
Shirts
Super short express
Daily express
Daily express
Daily express
Woollens
Hand wash
Darkcare
Self Clean
Freshen Up
Max. Load (kg)
Programme (°C)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
*
*
Rinse Hold
Auxiliary functions
2
Anti-Creasing
EN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Selectable
temperature range
°C
90-Cold
90-Cold
90-Cold
90-30
60-Cold
60-Cold
60-Cold
60-Cold
60-Cold
60-Cold
20
40-Cold
60-Cold
30-Cold
90-Cold
90-Cold
90-Cold
40-Cold
30-Cold
40-Cold
70
-
• : Selectable
* : Automatically selected, no cancelling.
** : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3)
*** If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin
speed.
- : See the programme description for maximum load.
** “Cotton eco 40°C and Cotton eco 60°C are standard cycles.” These cycles are known as ‘40°C
C
C
C
62 / 80 EN
cotton standard cycle’ and ‘60°C cotton standard cycle’ and indicated with the on the panel.
symbols
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.
Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and
temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and
spin speed, and changes in electric voltage.
You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is
normal that small differences may occur between the time shown on the display and the real washing
time.
Washing Machine / User‘s Manual
Operating the product
5.11 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before
starting the programme. Furthermore, you may
also select or cancel auxiliary functions that are
suitable to the running programme by pressing the
Start / Pause / Cancel button when the machine is
operating. For this, the machine must be in a step
before the auxiliary function you are going to select
or cancel.
Depending on the programme, press a, b, c or d
buttons to select the desired auxiliary function.
Symbol of the selected auxiliary function appears
on the display.
a
C
C
C
b
c
d
Some functions cannot be selected
together. If a second auxiliary function
conflicting with the first one is selected
before starting the machine, the function
selected first will be canceled and the
second auxiliary function selection will
remain active. For example, if you want to
select Quick Wash after you have selected
the Prewash, Prewash will be canceled
and Quick Wash will remain active.
An auxiliary function that is not
compatible with the programme cannot
be selected. (See “Programme and
consumption table”)
Auxiliary Function buttons may vary
according to the model of the machine.
• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled
laundry. Not using the Prewash will save energy,
water, detergent and time.
F1 appears on the display when you select this
function (a).
Washing Machine / User‘s Manual
• Quick Wash
This function can be used in Cottons and
Synthetics programmes. It decreases the washing
times and also the number of rinsing steps for
lightly soiled laundry.
F2 appears on the display when you select this
function (b).
C
When you select this function, load
your machine with half of the maximum
laundry specified in the programme table.
• Rinse Plus
This function enables the machine to make
another rinsing in addition to the one already made
after the main wash. Thus, the risk for sensitive
skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected
by the minimal detergent remnants on the laundry
can be reduced.
F3 appears on the display when you select this
function (c).
• Anti-Creasing
This function creases the clothes lesser when they
are being washed. Drum movement is reduced and
spinning speed is limited to prevent creasing. In
addition, washing is done with a higher water level.
F4 appears on the display when you select this
function (d).
• Rinse Hold
If you are not going to unload your clothes
immediately after the programme completes, you
may use rinse hold function to keep your laundry
in the final rinsing water in order to prevent them
from getting wrinkled when there is no water in the
machine. Press Start / Pause /Cancel button after
this process if you want to drain the water without
spinning your laundry. Programme will resume and
complete after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust
the Spin Speed and press Start / Pause / Cancel
button.
The programme resumes. Water is drained,
laundry is spun and the programme is completed.
63 / 80 EN
Operating the product
• Pet hair removal
4.Press Start / Pause / Cancel button. Delayed
start countdown starts. Delayed Start symbol
This function helps to remove pet hair that remain
illuminates steadily. Start symbol appears. “:”
on your garments more effectively.
sign in the middle of the delayed start time on
When you select this function, Prewash and Extra
the display starts flashing.
Rinse steps are added to the normal programme.
Thus, washing is performed with more water
Additional laundry may be loaded during
(30%) and the pet hair is removed more effectively.
the delayed start period. At the end of
A
WARNING: Never wash your pets in the
washing machine.
5.12 Time display
Remaining time to complete the programme
appears on the display while the programme is
running. Tim is displayed as “01:30” in hours and
minutes format.
C
Programme time may differ from
the values in the “Programme and
consumption table” depending on the
water pressure, water hardness and
temperature, ambient temperature,
amount and the type of laundry, auxiliary
functions selected and the changes at the
mains voltage.
Delayed start
With the Delayed Start function the startup of
the programme may be delayed up to 24 hours.
Delayed start time can be increased by increments
of 30 minutes.
C
Do not use liquid detergents when you set
Delayed Start! There is the risk of staining
of the clothes.
C
the countdown, Delayed Start symbol
disappears, washing cycle starts and the
time of the selected programme appears
on the display.
Changing the delayed start period
If you want to change the time during countdown:
1.Press Start / Pause / Cancel button. “:” sign
in the middle of the delayed start time on the
display stops flashing. Pause symbol appears.
Delayed Start symbol flashes. Start symbol
disappears.
2.Set the desired delayed start time by pressing
the Delayed Start + or - buttons.
3.Press Start / Pause / Cancel button. Delayed
Start symbol illuminates steadily. Pause symbol
disappears. Start symbol appears.
4.“:” sign in the middle of the delayed start time
on the display starts flashing.
Cancelling the Delayed Start function
If you want to cancel the delayed start countdown
and start the programme immediately:
1.Press Start / Pause / Cancel button. “:” sign
in the middle of the delayed start time on the
display stops flashing.
2.Start symbol disappears. Pause symbol and
Delayed Start symbol flashes.
3.Decrease the delayed start time by pressing
the Delayed Start - button. Programme duration
appears after 30 minutes.
4.Press Start / Pause / Cancel button to start the
programme.
1.Open the loading door, place the laundry and put
detergent, etc.
2.Select the washing programme, temperature,
spin speed and, if required, the auxiliary
functions.
3.Set the desired delayed start time by pressing
the Delayed Start + or - buttons. Delayed Start
symbol flashes.
64 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Operating the product
5.13 Starting the programme
1.Press Start / Pause / Cancel button to start the
programme.
2.Start symbol showing the startup of the
programme will turn on.
3.Loading door is locked and Door Locked symbol
appears on the display.
4.The symbol of the step from which the
programme has started appears on the display
(Prewash, Main Wash, Rinse, Softener and Spin).
5.14 Progress of programme
Progress of a running programme is indicated on
the display with a set of symbols.
Relevant symbol appears on the display at the
beginning of each programme step and all
symbols remain lit at the end of the programme.
The farthermost right symbol indicates the current
programme step.
Prewash
If the Prewash auxiliary function is selected,
Prewash symbol appears on the display indicating
that the prewash step has started.
Main Wash
Main Wash symbol indicating that the main wash
step has started appears on the display.
Rinse
Rinse symbol indicating that the rinsing step has
started appears on the display.
Softener
Softener symbol indicating that the softener step
has started appears on the display.
Spin
Appears at the beginning of the final spin step
and remains lit during Spin and Pump special
programmes.
C
5.15 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of
the machine that prevents opening of the door in
cases when the water level is unsuitable.
Door Locked symbol appears when the loading
door is locked. This symbol will flash until the
loading door becomes ready to open when
programme completes or the machine is paused.
Do not force to open the loading door in this step.
Symbol disappears when the door is ready to
open. You can open the door when the symbol
disappears.
5.16 Changing the selections
after programme has started
Switching the machine to pause mode
Press the Start / Pause / Cancel button to switch
the machine to pause mode. Pause symbol
appears on the display indicating that the machine
is paused. Start symbol disappears.
F1
F2
F3
F4
Changing the speed and temperature settings
for auxiliary functions
Depending on the step the programme has
reached, you may cancel or activate the auxiliary
functions; see, "Auxiliary function selection".
You may also change the speed and temperature
settings; see, "Spin speed selection" and
"Temperature selection".
If the machine does not pass to the
spinning step, Rinse Hold function might
be active or the automatic unbalanced
load detection system might be activated
due to the unbalanced distribution of the
laundry in the machine.
Washing Machine / User‘s Manual
65 / 80 EN
Operating the product
Adding or taking out laundry
1.Press the Start / Pause / Cancel button to switch
the machine to pause mode. The programme
follow-up light of the relevant step during which
the machine was switched into the pause mode
will flash.
2.Wait until the Loading Door can be opened.
3.Open the Loading Door and add or take out the
laundry.
4.Close the Loading Door.
5. Make changes in auxiliary functions,
temperature and speed settings if necessary.
6. Press Start / Pause / Cancel button to start the
machine.
C
The loading door will not open if the water
temperature in the machine is high or the
water level is above the door opening.
5.17 Child Lock
Use Child Lock function to prevent children from
tampering with the machine. Thus you can avoid
any changes in a running programme.
C
You can switch on and off the machine
with On / Off button when the Child
Lock is active. When you switch on the
machine again, programme will resume
from where it has stopped.
To activate the Child Lock:
Press and hold 2nd and 4th Auxiliary Function
buttons for 3 seconds. “Con” appears on the
display.
To deactivate the Child Lock:
Press and hold 2nd and 4th Auxiliary Function
buttons for 3 seconds. “COFF” appears on the
display.
C
Do not forget to disable the child lock
at the end of the programme if it was
enabled before. Otherwise, machine will
not allow to select a new programme.
5.18 Cancelling the programme
Press and hold Start / Pause / Cancel button for 3
seconds. Start symbol flashes. Symbol of the step
at which the programme was cancelled remains lit.
"END" appears on the display and the programme
is cancelled.
C
If you want to open the loading door after
you have cancelled the programme but it
is not possible to open the loading door
since the water level in the machine is
above the loading door opening, then
turn the Programme Selection knob to
Pump+Spin programme and discharge
the water in the machine.
5.19 Machine is in Rinse Hold mode
C
66 / 80 EN
Same phrase will appear on the display
if you press any button when Child Lock
is enabled.
Spin symbol flashes and Pause symbol illuminates
when the machine is in Rinse Hold mode.
If you want to spin your laundry when the machine
is in this mode:
Adjust the spin speed and press Start / Pause /
Cancel button. Pause symbol disappears and Start
symbol appears. Programme resumes, discharges
the water and spins the laundry.
If you only want to drain the water without
spinning:
Just press Start / Pause / Cancel button. Pause
symbol disappears. Start symbol appears.
Programme resumes and discharges the water
only.
Washing Machine / User‘s Manual
Operating the product
5.20 End of programme
“End” appears on the display at the end of the
programme. Symbols of the programme steps
remain lit. Auxiliary function, spin speed and
temperature that were selected at the beginning of
the programme remain selected.
5.21 Your machine is equipped
with a “Standby Mode”
In case of not starting any programme or waiting
without making any other operation when the
machine is turned on by On/Off button and while
it is in selection step or if no other operation is
performed approximately 2 minutes after the
programme you selected has come to an end, your
machine will automatically switch to energy saving
mode. Display brightness will decrease. In case of
rotating the Programme Selection knob or pressing
any button, lights will restore to their previous
condition. This is not a fault.
Washing Machine / User‘s Manual
67 / 80 EN
6 Quick User Guide
6.1 Preparing the machine
1.Make sure that the hoses are connected tightly.
2.Plug in your machine.
3.Turn the tap on completely.
4.Place the laundry in the machine.
5.Add detergent and fabric softener.
6.2 Programme selection
Select the programme suitable for the type,
quantity and soiling degree of the laundry
in accordance with the "Programme and
consumption table" and the temperature table
below.
6.3 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before
starting the programme. Furthermore, you may
also select or cancel auxiliary functions that are
suitable to the running programme by pressing the
Start / Pause / Cancel button when the machine is
operating. For this, the machine must be in a step
before the auxiliary function you are going to select
or cancel.
6.4 Starting the programme
1.Press Start / Pause / Cancel button to start the
programme.
2.Start symbol showing the startup of the
programme will turn on.
3.Loading door is locked and Door Locked symbol
appears on the display.
4.The symbol of the step from which the
programme has started appears on the display
(Prewash, Main Wash, Rinse, Softener and Spin).
6.7 Child Lock
Use Child Lock function to prevent children from
tampering with the machine. Thus you can avoid
any changes in a running programme.
C
You can switch on and off the machine
with On / Off button when the Child
Lock is active. When you switch on the
machine again, programme will resume
from where it has stopped.
To activate the Child Lock:
Press and hold 2nd and 4th Auxiliary Function
buttons for 3 seconds. “Con” appears on the
display.
C
Same phrase will appear on the display
if you press any button when Child Lock
is enabled.
C
Do not forget to disable the child lock
at the end of the programme if it was
enabled before. Otherwise, machine will
not allow to select a new programme.
To deactivate the Child Lock:
Press and hold 2nd and 4th Auxiliary Function
buttons for 3 seconds. “COFF” appears on the
display.
6.5 End of programme
“End” appears on the display at the end of the
programme. Symbols of the programme steps
remain lit. Auxiliary function, spin speed and
temperature that were selected at the beginning of
the programme remain selected.
6.6 Cancelling the programme
Press and hold Start / Pause / Cancel button for 3
seconds. Start symbol flashes. Symbol of the step
at which the programme was cancelled remains lit.
“END” appears on the display and the programme
is cancelled.
68 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
7 Maintenance and cleaning
Service life of the product extends and frequently
faced problems decrease if cleaned at regular
intervals.
7.1 Cleaning the detergent drawer
Clean the detergent drawer at regular intervals
(every 4-5 washing cycles) as shown below in
order to prevent accumulation of powder detergent
in time.
1.Press the dotted point on the siphon in the
softener compartment and pull towards you until
the compartment is removed from the machine.
C
If more than normal amount of water and
softener mixture starts to gather in the
softener compartment, the siphon must
be cleaned.
7.2 Cleaning the loading
door and the drum
Residues of softener, detergent and dirt may
accumulate in your machine in time and may
cause unpleasant odours and washing complaints.
To avoid this, use the Drum Cleaning programme.
If your machine is not featured with Drum
Cleaning programme, use Cottons-90 programme
and select Additional Water or Extra Rinse
auxiliary functions as well. Run theBefore starting
the programme, put max. 100 g of powder
anti-limescale into the main wash detergent
compartment (compartment nr. 2). If the antilimescale is in tablet form, put only one tablet into
compartment nr. 2. Dry the inside of the bellow
with a clean piece of cloth after the programme
has come to an end.
C
C
Repeat Drum Cleaning process in every
2 months.
Use an anti-limescale suitable for the
washing machines.
2.Wash the detergent drawer and the siphon with
After every washing make sure that no foreign
plenty of lukewarm water in a washbasin. Wear
protective gloves or use an appropriate brush to substance is left in the drum.
avoid touching of the residues in the drawer with
your skin when cleaning.
3.Insert the drawer back into its place after
cleaning and make sure that it is seated well.
If your detergent drawer is the one indicated in the
following figure:
If the holes on the bellow shown in the figure is
blocked, open the holes using a toothpick.
C
C
Lift the rear part of the siphon to remove
it as illustrated. After performing the
above mentioned cleaning procedures,
replace the siphon back to its seating and
push its front section downwards to make
sure that the locking tab engages.
Washing Machine / User‘s Manual
A
Foreign metal substances will cause
rust stains in the drum. Clean the stains
on the drum surface by using cleaning
agents for stainless steel. Never use steel
wool or wire wool.
WARNING: Never use sponge or scrub
materials. These will damage the painted
and plastic surfaces.
69 / 80 EN
Maintenance and cleaning
7.3 Cleaning the body
and control panel
Wipe the body of the machine with soapy water or
non-corrosive mild gel detergents as necessary,
and dry with a soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control
panel.
7.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake
valve at the rear of the machine and also at the
end of each water intake hose where they are
connected to the tap. These filters prevent foreign
substances and dirt in the water to enter the
washing machine. Filters should be cleaned as
they do get dirty.
In addition, prior to transporting the machine
(e.g., when moving to another house) and in case
of freezing of the water, water may have to be
drained completely.
A
WARNING: Foreign substances left
in the pump filter may damage your
machine or may cause noise problem.
In order to clean the dirty filter and discharge the
water:
1.Unplug the machine to cut off the supply power.
A
WARNING: Temperature of the water
inside the machine may rise up to 90 ºC.
To avoid burning risk, filter must be
cleaned after the water in the machine
cools down.
2.Open the filter cap.
If the filter cap is composed of two pieces, press
the tab on the filter cap downwards and pull the
piece out towards yourself.
1.Close the taps.
2.Remove the nuts of the water intake hoses to
access the filters on the water intake valves.
Clean them with an appropriate brush. If the
filters are too dirty, take them out by means of
pliers and clean them.
3.Take out the filters on the flat ends of the water
intake hoses together with the gaskets and
clean thoroughly under running water.
4.Replace the gaskets and filters carefully in their
places and tighten the hose nuts by hand.
7.5 Draining remaining water
and cleaning the pump filter
The filter system in your machine prevents solid
items such as buttons, coins and fabric fibers
clogging the pump impeller during discharge of
washing water. Thus, the water will be discharged
without any problem and the service life of the
pump will extend.
If the machine fails to drain water, the pump filter
is clogged. Filter must be cleaned whenever it
is clogged or in every 3 months. Water must be
drained off first to clean the pump filter.
70 / 80 EN
If the filter cap is one piece, pull the cap from both
sides at the top to open.
C
You can remove the filter cover by slightly
pushing downwards with a thin plastic
tipped tool, through the gap above the
filter cover. Do not use metal tipped tools
to remove the cover.
Washing Machine / User‘s Manual
Maintenance and cleaning
3.Some of our products have emergency draining
hose and some does not have. Follow the steps
below to discharge the water.
Discharging the water when the product has an
emergency draining hose:
Discharging the water when the product does not
have an emergency draining hose:
a.Place a large container in front of the filter to
catch water from the filter.
b.Loosen pump filter (anticlockwise) until water
starts to flow. Fill the flowing water into the
a.Pull the emergency draining hose out from its
container you have placed in front of the filter.
seat
Always keep a piece of cloth handy to absorb
b.Place a large container at the end of the hose.
any spilled water.
Drain the water into the container by pulling
c.When the water inside the machine is finished,
out the plug at the end of the hose. When the
take out the filter completely by turning it.
container is full, block the inlet of the hose
4.Clean any residues inside the filter as well as
by replacing the plug. After the container is
fibers, if any, around the pump impeller region.
emptied, repeat the above procedure to drain
5.Install the filter.
the water in the machine completely.
6.If the filter cap is composed of two pieces, close
c.When draining of water is finished, close the end
the filter cap by pressing on the tab. If it is one
by the plug again and fix the hose in its place.
piece, seat the tabs in the lower part into their
d.Turn the pump filter to take it out.
places first, and then press the upper part to
close.
Washing Machine / User‘s Manual
71 / 80 EN
8 Troubleshooting
Programme cannot be started or selected.
• Washing machine has switched to self protection mode due to a supply problem (line voltage, water pressure,
etc.). >>> Press and hold Start / Pause / Cancel button for 3 seconds to reset the machine to factory settings.
Water in the machine.
• Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. >>> This
is not a failure; water is not harmful to the machine.
There is water leaking from the bottom of the washing machine.
• Likely problems with hoses or the pump filter. >>> Be sure the seals of the water inlet hoses are securely fitted.
Attach the hose to the tap tightly.
• Pump filter might not be closed fully. >>> Make sure that the pump filter is completely closed.
Machine does not fill with water.
• Tap is turned off. >>> Open the inlet water taps fully.
• Water inlet hose is bent. >>> Flatten the water inlet hose.
• Water inlet filter is clogged. >>> Clean the water inlet filter.
• The loading door is ajar. >>> Close the Loading Door.
Machine does not drain water.
• Water drain hose might be clogged or twisted. >>> Clean or flatten the hose.
• Pump filter is clogged. >>> Clean the pump filter.
Machine vibrates or makes noise.
• Machine might be standing unbalanced. >>> Adjust the feet to level the machine.
• A hard substance might have entered into the pump filter. >>> Clean the pump filter.
• Transportation safety bolts are not removed. >>> Remove the transportation safety bolts.
• Laundry quantity in the machine might be too little. >>> Add more laundry to the machine.
• Machine might be overloaded with laundry. >>> Take out some of the laundry from the machine or distribute the
load by hand to balance it homogenously in the machine.
• Machine might be leaning on a rigid item. >>> Make sure that the machine is not leaning on anything.
Machine stopped shortly after the programme started.
• Machine might have stopped temporarily due to low voltage. >>> It will resume running when the voltage
restores to the normal level.
Machine directly discharges the water it takes in.
• Draining hose might not be at adequate height. >>> Connect the water draining hose as described in the
operation manual.
No water can be seen in the machine during washing.
• The water level is not visible from outside of the washing machine. This is not a failure.
Loading door cannot be opened.
• Door lock is activated because of the water level in the machine. >>> Drain the water by running the Pump or
Spin programme.
• Machine is heating up the water or it is at the spinning cycle. >>> Wait until the programme completes.
• Child lock is engaged. Door lock will be deactivated a couple of minutes after the programme has come to an
end. >>> Wait for a couple of minutes for deactivation of the door lock.
72 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Troubleshooting
Washing takes longer time than specified in the manual.(*)
• Water pressure is low. >>> Machine waits until taking in adequate amount of water to prevent poor washing
quality due to the decreased amount of water. Therefore, the washing time extends.
• Voltage might be low. >>> Washing time is prolonged to avoid poor washing results when the supply voltage is
low.
• Input temperature of water might be low. >>> Required time to heat up the water extends in cold seasons. Also,
washing time can be lengthened to avoid poor washing results.
• Number of rinses and/or amount of rinse water might have increased. >>> Machine increases the amount of
rinse water when good rinsing is needed and adds an extra rinsing step if necessary.
• Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to
too much detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.
Programme time does not countdown. (On models with display)(*)
• Timer may stop during water intake. >>> Timer indicator will not countdown until the machine takes in adequate
amount of water. The machine will wait until there is sufficient amount of water to avoid poor washing results due
to lack of water. Timer indicator will resume countdown after this.
• Timer may stop during heating step. >>> Timer indicator will not countdown until the machine reaches the
selected temperature.
• Timer may stop during spinning step. >>> Automatic unbalanced load detection system might be activated due
to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.
Programme time does not countdown.(*)
• There might be an imbalance of laundry in the machine. >>> Automatic unbalanced load detection system
might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.
Machine does not switch to spinning step.(*)
• There might be an imbalance of laundry in the machine. >>> Automatic unbalanced load detection system
might be activated due to the unbalanced distribution of the laundry in the drum.
• The machine will not spin if water is not drained completely. >>> Check the filter and the draining hose.
• Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to
too much detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.
Washing performance is poor: Laundry turns gray.(**)
• Insufficient amount of detergent was used over a long period of time. >>> Use the recommended amount of
detergent appropriate for water hardness and the laundry.
• Washing was made at low temperatures for a long time over a long period of time. >>> Select the proper
temperature for the laundry to be washed.
• Insufficient amount of detergent is used with hard waters. >>> Using insufficient amount of detergent with
hard water causes the soil to stick on the cloth and this turns the cloth into gray in time. It is difficult to eliminate
graying once it happens. Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness and the
laundry.
• Too much detergent is used. >>> Use the recommended amount of detergent appropriate for water hardness
and the laundry.
Washing performance is poor: Stains persist or the laundry is not whitened.(**)
• Insufficient amount of detergent is used. >>> Use recommended amount of detergent appropriate for the
laundry.
• Excessive laundry was loaded in. >>> Do not load the machine in excess. Load with amounts recommended in
the "Programme and consumption table".
• Wrong programme and temperature were selected. >>> Select the proper programme and temperature for the
laundry to be washed.
• Wrong type of detergent is used. >>> Use original detergent appropriate for the machine.
• Detergent is put in the wrong compartment. >>> Put the detergent in the correct compartment. Do not mix the
bleaching agent and the detergent with each other.
Washing Machine / User‘s Manual
73 / 80 EN
Troubleshooting
Washing performance is poor: Oily stains appeared on the laundry.
• Regular drum cleaning is not applied. >>> Clean the drum regularly. For this, please see 7.2.
Washing performance is poor: Clothes smell unpleasantly.(**)
• Odours and bacteria layers are formed on the drum as a result of continuous washing at lower temperatures and/
or in short programmes. >>> Leave the detergent drawer as well as the loading door of the machine ajar after
each washing. Thus, a humid environment favorable for bacteria cannot occur in the machine.
Colour of the clothes faded.(**)
• Excessive laundry was loaded in. >>> Do not load the machine in excess.
• Detergent in use is damp. >>> Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose
them to excessive temperatures.
• A higher temperature is selected. >>> Select the proper programme and temperature according to the type and
soiling degree of the laundry.
It does not rinse well.
• The amount, brand and storage conditions of the detergent used are inappropriate. >>> Use a detergent
appropriate for the washing machine and your laundry. Keep detergents closed in an environment free of
humidity and do not expose them to excessive temperatures.
• Detergent is put in the wrong compartment. >>> If detergent is put in the prewash compartment although
prewash cycle is not selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent
in the correct compartment.
• Pump filter is clogged. >>> Check the filter.
• Drain hose is folded. >>> Check the drain hose.
Laundry became stiff after washing.(**)
• Insufficient amount of detergent is used. >>> Using insufficient amount of detergent for the water hardness can
cause the laundry to become stiff in time. Use appropriate amount of detergent according to the water hardness.
• Detergent is put in the wrong compartment. >>> If detergent is put in the prewash compartment although
prewash cycle is not selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Put the detergent
in the correct compartment.
• Detergent might be mixed with the softener. >>> Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the
dispenser with hot water.
Laundry does not smell like the softener.(**)
• Detergent is put in the wrong compartment. >>> If detergent is put in the prewash compartment although
prewash cycle is not selected, machine can take this detergent during rinsing or softener step. Wash and clean
the dispenser with hot water. Put the detergent in the correct compartment.
• Detergent might be mixed with the softener. >>> Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the
dispenser with hot water.
Detergent residue in the detergent drawer.(**)
• Detergent is put in wet drawer. >>> Dry the detergent drawer before putting in detergent.
• Detergent has gotten damp. >>> Keep detergents closed in an environment free of humidity and do not expose
them to excessive temperatures.
• Water pressure is low. >>> Check the water pressure.
• The detergent in the main wash compartment got wet while taking in the prewash water. Holes of the detergent
compartment are blocked. >>> Check the holes and clean if they are clogged.
• There is a problem with the detergent drawer valves. >>> Call the Authorized Service Agent.
• Detergent might be mixed with the softener. >>> Do not mix the softener with detergent. Wash and clean the
dispenser with hot water.
74 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Troubleshooting
There is detergent left on the laundry. (**)
• Excessive laundry was loaded in. >>> Do not load the machine in excess.
• Wrong programme and temperature were selected. >>> Select the proper programme and temperature for the
laundry to be washed.
• Wrong detergent was used. >>> Select the proper detergent for the laundry to be washed.
Too much foam forms in the machine.(**)
• Improper detergents for the washing machine are being used. >>> Use detergents appropriate for the washing
machine.
• Excessive amount of detergent is used. >>> Use only sufficient amount of detergent.
• Detergent was stored under improper conditions. >>> Store detergent in a closed and dry location. Do not store
in excessively hot places.
• Some meshed laundry such as tulle may foam too much because of their texture. >>> Use smaller amounts of
detergent for this type of item.
• Detergent is put in the wrong compartment. >>> Put the detergent in the correct compartment.
• Softener is being taken early. >>> There may be problem in the valves or in the detergent dispenser. Call the
Authorized Service Agent.
Foam is overflowing from the detergent drawer.
• Too much detergent is used. >>> Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water and pour into the main wash
compartment of the detergent drawer.
• Put detergent into the machine suitable for the programmes and maximum loads indicated in the “Programme
and consumption table”. When you use additional chemicals (stain removers, bleachs and etc), reduce the
amount of detergent.
Laundry remains wet at the end of the programme (*)
• Excessive foam might have occurred and automatic foam absorption system might have been activated due to
too much detergent usage. >>> Use recommended amount of detergent.
Machine does not start. Nothing appears on the display.
Machine may be unplugged. >>> Check the plug and attach it to the socket.
Fuse may be defective. >>> Check the fuse and have it replaced by a qualified electrician if necessary.
Power may be out. >>> Check if there is any power outage.
On / Off button might not be pressed. >>> Press On / Off button.
Machine does not start when Start / Pause / Cancel button is pressed after selecting the programme.
Loading door may be open. >>> Close the loading door. Rinse symbol flashes in the display. (No Water symbol may also be lit depending on the model of your
machine).
Water may be cut off. >>> Make sure that the water is not cut off and press Start / Pause / Cancel button
again to start your machine.
*
Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum
to prevent any damage to the machine and to its surrounding environment. Laundry should be
rearranged and re-spun.
** Regular drum cleaning is not applied. >>> Clean the drum regularly. For this, please see 7.2.
A
WARNING: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section,
consult your dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product
yourself.
Washing Machine / User‘s Manual
75 / 80 EN
PRODUCT FICHE
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/201
Supplier name or trademark
Beko
Model name
WMB71242MBL
Rated capacity (kg)
Energy efficiency class
7
A++
(1)
(2)
Annual Energy Consumption (kWh)
196
Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load
(kWh)
1.001
Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load
(kWh)
0.767
Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load
(kWh)
0.747
Power consumption in ‘off-mode’ (W)
0.200
Power consumption in ‘left-on mode’ (W)
1.000
Annual Water Consumption (l) (3)
9460
Spin-drying efficiency class
(4)
Maximum spin speed (rpm)
Remaining moisture Content (%)
Standard cotton programme (5)
B
1200
53
Cotton Eco 60°C and 40°C
Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min)
176
Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load
(min)
151
Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load
(min)
151
Duration of the left-on mode (min)
N/A
Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB)
Built-in
(1)
58/75
No
Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency)
Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial
load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
(2)
Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial
load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
(3)
Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency)
(4)
“Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes
to which the information in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.
(5)
76 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Washing Machine / User‘s Manual
77 / 80 EN
78 / 80 EN
Washing Machine / User‘s Manual
Washing Machine / User‘s Manual
79 / 80 EN
www.beko.com
Download PDF

advertising