Sony RDH-GTK17iP Kullanım kılavuzu

Add to my manuals

advertisement

Sony RDH-GTK17iP Kullanım kılavuzu | Manualzz

4-449-198-14(1) (TR)

KİŞİSEL SES SİSTEMİ

Kullanım Talimatları

Başlarken

Temel İşlemler

Bluetooth

Tuner

Ses Ayarı

Diğer İşlemler

Ek Bilgiler

FST-GTK37iP/GTK17iP

RDH-GTK37iP/GTK17iP

2

TR

UYARI

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur veya neme maruz bırakmayın.

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın.

Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Ana fiş cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik tespit etmeniz durumunda, ana fişi hemen AC prizden çıkarın.

Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir ortama kurmayın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapalı olsa bile, fişi AC prizden

çıkarılmadığı sürece cihazın şebekeyle bağlantısı kesilmez.

Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMU

Direktifinde belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

ABD'deki müşteriler için

Sahip Kaydı

Model ve seri numaraları cihazın arkasında bulunur. Bu numaraları aşağıdaki boşluğa kaydedin. Sony satıcınızı bu ürünle ilgili olarak her arayışınızda bu numaraları kullanın.

Model No. __________________________

Seri No. ____________________________

Bu simge, kullanıcıyı

ürünün muhafazası içinde, insanlar için elektrik

çarpması tehlikesi oluşturmaya yeterli büyüklükte olabilecek yalıtılmamış "tehlikeli voltaj" varlığı konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.

Bu simge, kullanıcıyı, cihazla birlikte verilen belgeler arasında önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları bulunduğu konusunda uyarmak amacıyla kullanılır.

Önemli Güvenlik Talimatları

1) Bu talimatları okuyun.

2) Bu talimatları saklayın.

3) Tüm uyarılara dikkat edin.

4) Tüm talimatlara uyun.

5) Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

6) Yalnızca kuru bezle temizleyin.

7) Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.

8) Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar

(amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarına yakın yerlere kurmayın.

9) Polarize veya topraklı tip fişin güvenlik amacıyla kullanıldığını unutmayın.

Polarize fişin, biri diğerinden daha geniş

olan iki ucu vardır. Toprak hatlı fişin iki ucu ve ayrıca bir de topraklama tırnağı bulunur. Geniş uç ya da üçüncü tırnak güvenliğiniz için verilmiştir. Cihazla birlikte verilen fiş prizinize uymazsa, eski prizinizin değiştirilmesiyle ilgili olarak bir elektrik teknisyenine danışın.

10) Güç kablosunu, üzerine basılmaktan veya özellikle fişlerde, çoklu fişlerde veya cihazdan çıktığı noktada sıkışmaktan koruyun.

11) Yalnızca üreticinin belirttiği ek parçaları/ aksesuarları kullanın.

12) Yalnızca üreticinin belirttiği veya cihazla birlikte satılan araba, stant, tripot, destek veya tablayla kullanın. Araba kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanan yaralanmayı önlemek için cihazı arabayla taşırken dikkatli olun.

13) Bu cihazın fişini yıldırımlı fırtınalar sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa çıkarın.

14) Tüm servis işlemlerini yetkili servis personeline yaptırın. Servis işlemleri, cihaz, güç kablosunun veya fişinin hasar görmesi, cihazın içine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi bir şekilde hasar gördüğünde gereklidir.

Aşağıdaki FCC beyanı yalnızca bu modelin ABD'de satılmak

üzere üretilen sürümü için geçerlidir. Diğer sürümler FCC teknik mevzuatına uymayabilir.

NOT:

Bu cihaz, test edilmiş ve FCC

Kuralları'nın 15. Bölümüne uygun olarak B

Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konuta yapılan bir kurulumda zararlı girişime karşı makul derecede koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır veya yayabilir.

Ayrıca, talimatlara uygun olarak kurulmaz veya kullanılmazsa telsiz iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda bu etkinin oluşmayacağı garanti edilemez. Bu cihaz radyoların veya televizyonların yayını alışında zararlı girişime neden olursa

(bu, cihaz kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerin birini veya birkaçını alarak girişimi düzeltmeye

çalışması önerilir:

– Alıcı antenin yönünü yeniden ayarlayın veya anteni yeniden konumlandırın.

– Cihazla alıcı arasındaki uzaklığı artırın.

– Cihazı, alıcının bağlı olduğu prizden farklı bir devrede bulunan bir prize bağlayın.

– Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

3

TR

4

TR

DİKKAT

Bu kılavuzda açıkça onaylanmayan değişikliklerin bu cihazı çalıştırma yetkinizi geçersiz kılabileceğine ilişkin olarak uyarılmış bulunuyorsunuz.

FCC emisyon sınırlarını karşılamak amacıyla ana bilgisayarları ve/veya

çevre birimleri bağlamak için uygun şekilde kaplanmış ve topraklanmış kabloların kullanılması gerekir.

Kişisel Ses Sistemi

(FST-GTK37iP/FST-GTK17iP/

RDH-GTK37iP/RDH-GTK17iP)

Bu cihaz başka bir antenle veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya bunlarla bağlantılı olarak çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz kontrolsüz bir ortam için belirlenen

FCC radyasyon sınırlarıyla uyumlu olup

OET65'in Ek C'sinde bulunan FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma Esaslarını karşılar. Bu cihaz, maksimum izin verilen maruz kalma değerlendirmesi (MPE) olmaksızın uyumlu olduğu varsayılacak kadar düşük düzeyde RF enerjiye sahiptir.

Ancak radyatörün bir kişinin vücudundan

(eller, bilekler, ayaklar ve ayak bilekleri gibi uzuvlar hariç) en az 20 cm uzakta tutularak kurulup çalıştırılması istenir.

Avrupa'daki müşteriler için

Eski Elektrikli ve

Elektronik Cihazların

Bertarafı (Avrupa

Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa

ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya ürünün ambalajı üzerinde bulunan bu simge, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, yanlış atık işlemine tabi tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır. Bu

ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize, evsel atıkları toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.

Atık pillerin bertarafı

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer

Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil veya ambalajının üzerindeki bu simge, bu

ürünle birlikte verilen pilin evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir.

Bazı pillerde bu simge bir kimyasal simgeyle birlikte kullanılabilir. Pil

%0,0005’in üzerinde cıva veya %0,004’ün

üzerinde kurşun içeriyorsa, cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal simgelerine de yer verilir.

Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin yanlış atık işlemine tabi tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmaktadır.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle dahili bir pile sürekli bağlı olması gereken ürünlerde, pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pillerin uygun biçimde ele alınmasını sağlamak için, ürünü, kullanım ömrü sona erdiğinde, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.

Tüm diğer piller için, pilin üründen güvenli şekilde nasıl çıkarılacağını açıklayan bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüşümü için belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB Direktiflerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japonya adresinde bulunan

Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Almanya adresinde bulunan Sony

Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir.

Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/

EC Direktifi'nin temel şartlarıyla ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir.

Ayrıntılar için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: http://www.compliance.sony.de/

Avustralya'daki müşteriler için

Eski Elektrikli ve

Elektronik Cihazların

Bertarafı (Avrupa

Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa

ülkelerinde geçerlidir)

5

TR

6

TR

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, ABD ve diğer ülkelerde

Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Lightning Apple Inc'in ticari markasıdır.

• "Made for iPod" ve "Made for iPhone", elektronik bir aksesuarın özellikle, sırasıyla iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple performans standartlarını karşıladığının geliştiricisi tarafından onaylandığı anlamına gelir.

Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlikle ilgili ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.

Bu aksesuarın iPod veya iPhone'la kullanımının kablosuz çalışmayı etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Bluetooth ®

markası ve logoları Bluetooth

SIG, Inc.'in mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve bu markaların

Sony Corporation tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır. Tüm diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerine aittir.

• N İşareti, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

• Android, Google Inc şirketinin ticari markasıdır.

• MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.

• Windows Media, Microsoft Corporation'ın

ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

• Bu ürün, Microsoft Corporation'ın belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır.

Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft bağlı şirketinden lisans alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.

• Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Bu kılavuzda, ™ ve

®

işaretleri kullanılmamıştır.

İçindekiler

Parçalar ve kontroller rehberi ...... 8

Başlarken

Sistem bağlantılarının sıkı bir şekilde yapılması .......................... 11

iPod/iPhone'un kullanılması...... 12

Saatin ayarlanması ....................... 13

Temel İşlemler

iPod/iPhone'un çalınması........... 14

Bir USB cihazının çalınması....... 15

Bluetooth

Bluetooth kablosuz teknolojisi

hakkında........................................ 16

Bir

Bluetooth cihazda kablosuz

olarak müzik dinleme.................. 16

Bluetooth ses codec'lerinin

ayarlanması................................... 19

Bluetooth bekleme modunun

ayarlanması/iptal edilmesi.......... 19

Tuner

Radyo dinleme.............................. 20

Ses Ayarı

Sesin ayarlanması......................... 21

Parti ortamı yaratma

(DJ EFFECT) ................................ 21

Dikey ses efektinin seçilmesi ...... 22

Diğer İşlemler

Aydınlatmanın ayarlanması........22

Zamanlayıcıların kullanılması ....22

Göstergenin değiştirilmesi ..........23

İsteğe bağlı cihazların kullanılması ...................................24

Cihazdaki düğmelerin devre dışı bırakılması (Çocuk Kilidi) ...24

Otomatik bekleme işlevinin ayarlanması/iptal edilmesi...........24

Ek Bilgiler

Uyumlu cihazlara yönelik web siteleri.....................................25

Sorun Giderme..............................25

Mesajlar..........................................29

Önlemler........................................29

Teknik Özellikler ..........................31

7

TR

8

TR

Parçalar ve kontroller rehberi

Bu kılavuz büyük ölçüde uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Cihaz

– Üstten görünüş

– Önden görünüş

Uzaktan kumanda RM-AMU166

1 "/1 (açık/bekleme)

Sistemi açar veya bekleme moduna geçirir.

B LED SPEAKER (sayfa 22)

Aydınlatmayı değiştirir.

C VERTICAL SOUND göstergesi

Dikey ses efekti açıkken yanar.

D BLUETOOTH göstergesi

(sayfa 16)

Sistemin

Bluetooth durumunu gösterir.

E BLUETOOTH (sayfa 16, 18)

Bluetooth işlevini seçmek için bu düğmeye basın.

Bluetooth işlevi sırasında Bluetooth eşleştirme işlevini etkinleştirmek için bu düğmeyi basılı tutun.

F VERTICAL SOUND (sayfa 22)

Dikey ses efektini seçer.

G FLANGER, ISOLATOR (sayfa 21)

DJ EFFECT türünü seçer.

H Cihaz: VOLUME/DJ CONTROL +/–

Ses düzeyini ayarlar.

DJ EFFECT düzeyini ayarlar

(sayfa 21).

DJ EFFECT etkinken bu düğmeyi ses düzeyini ayarlamak için kullanamazsınız.

Uzaktan kumanda: VOLUME +

*/–

Ses düzeyini ayarlar.

I BASS BAZUCA (sayfa 21)

BASS BAZUCA efektini seçer.

J EQ (sayfa 21)

Kayıtlı ses efektini seçer.

K (USB) bağlantı noktası

(sayfa 13, 14, 15)

İsteğe bağlı bir iPod/iPhone veya

USB cihazı bağlayın.

L Apple Cihaz Terminali

(sayfa 12, 14)

M Tutma kolu (sayfa 12)

N PUSH düğmesi (sayfa 12)

O m/M (geri sar/hızlı ileri)

Çalma işlemi sırasında bir parçadaki veya dosyadaki bir noktayı bulmak için bu düğmeyi basılı tutun.

Cihaz: l/L (geri git/ileri git)

Uzaktan kumanda: ./>

(geri git/ileri git)

Bir parça veya dosya seçin.

Cihaz: TUNING +/–

Uzaktan kumanda: +/– (ayar)

İstediğiniz istasyonu ayarlayın.

9

TR

10

TR

P

(N İşareti) (sayfa 18)

Yakın Alan Haberleşmesi (NFC) dokunma noktası işareti.

Q Cihaz: FUNCTION

Uzaktan kumanda: FUNCTION +/–

Bir işlev seçin.

R Gösterge paneli

S Uzaktan kumanda sensörü

T +/– (klasör seç)

Bir USB cihazındaki bir klasörü seçer.

U Cihaz: NX (çal/duraklat)

Uzaktan kumanda: N

* (çal),

X (duraklat)

Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.

USB cihazını çalmaya devam etmek için NX veya N düğmesine basın.

x (durdur)

Çalma işlemini durdurur.

USB cihazını çalmaya devam etmeyi iptal etmek için bu düğmeye iki kez basın.

V TIMER MENU (sayfa 13, 23)

Saat ve zamanlayıcıları ayarlar.

W

Ayarları girer.

X OPTIONS

Seçenekler menüsüne girer veya bu menüden çıkar.

Y RETURN O

Önceki seçime geri döner.

Z / / /

Seçenekler menüsü veya zamanlayıcı menüsü öğelerini seçer.

wj TUNER MEMORY (sayfa 21)

Radyo istasyonunu kaydeder.

wk PLAY MODE/TUNING MODE

Bir USB cihazının çalma modunu

seçer (sayfa 15).

Ayar modunu seçer (sayfa 20).

wl REPEAT/FM MODE

Bir USB cihazını, tek bir parçayı veya dosyayı tekrarlı olarak dinleyin

(sayfa 15).

FM sinyal alış modunu (tek sesli veya

stereo) seçer (sayfa 20).

e; SLEEP (sayfa 22)

Uyku Zamanlayıcısını ayarlar.

ea DISPLAY

Gösterge panelindeki bilgileri değiştirir.

* VOLUME + ve N düğmelerinde kabartmalı bir nokta bulunur. Sistemi kullanırken bu kabartmalı noktayı referans olarak kullanın.

Başlarken

Sistem bağlantılarının sıkı bir şekilde yapılması

A Antenler

Antenleri kurarken iyi sinyal alışı sağlayan bir konum ve yön bulun.

Parazitten etkilenmeyi önlemek için antenleri güç kablosundan ve USB kablosundan uzak tutun.

B DVD/PC IN L/R jakları

Bir ses/video cihazının ses çıkış jaklarını bağlamak için bir ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanın. Ses çıkışı bu sistem aracılığıyla sağlanır.

A FM kablo anteni

(Yatay olarak açın.)

B AM döngü anteni

C DVD/PC IN L jakına

D DVD/PC IN R jakına

E Prize

C Güç

Güç kablosunun fişini bir prize takın.

Gösterge panelinde demo görünür.

Sistemi açmak için "/1 düğmesine bastığınızda, demo otomatik olarak sona erer.

Fişin üzerindeki cihazla birlikte verilen adaptör prizinize uymazsa adaptörü fişten sökün (yalnızca adaptörle donatılan modeller için).

11

TR

12

TR

Pillerin takılması

Cihazla birlikte verilen iki adet R6

(AA boyutu) pili kutuplarını aşağıda gösterildiği gibi eşleştirerek takın.

– Yatay kurulum

Notlar

• Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.

• Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pillerin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanacak hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Sistemin kurulması

Sistem dikey veya yatay olarak kurulabilir.

Kurulum tarzını tercihlerinize göre seçin.

Notlar

• Apple Cihaz Terminaline iPod nano modelini bağladığınızda, sistemi yatay olarak kurun.

• Sistemi dikey olarak kurduğunuzda mutlaka

dikey ses efektini seçin (sayfa 22).

– Dikey kurulum iPod/iPhone'un kullanılması

Apple Cihaz Terminaline bağlarken

Apple Cihaz Terminaline aşağıdaki modelleri bağlayabilirsiniz.

• iPod touch 5. nesil

• iPod nano 7. nesil

• iPhone 5 iPod/iPhone'un düşmesini engellemek için, iPod/iPhone'u Apple Cihaz

Terminaline bağlarken her zaman tutma koluyla sabitleyin. iPod/iPhone'u

çıkarırken, tutma kolunu tık sesi çıkarana ve yerine oturana kadar yukarı kaldırın ve ardından iPod/iPhone'u Apple Cihaz

Terminalinden çıkarın.

1 iPod/iPhone'u Apple Cihaz

Terminalinin üstüne yerleştirin.

2

Tutma kolu serbest kalana kadar

PUSH düğmesine basın.

Tutma kolu iPod/iPhone'u sabitlemek için dışa doğru döner.

iPod nano modeli kullanıcıları için not

Bu sistemle birlikte iPod nano modellerini kullanırken sistemi dikey olarak kurmayın. iPod nano modelleri yükseklikleri nedeniyle tutma koluyla sabitlenemez. Sistemi yatay olarak kurun.

Sistemin taşınmasıyla ilgili not

Sistemi iPod/iPhone bağlıyken taşımayın.

Aksi takdirde, iPod/iPhone düşüp hasar görebilir. Sony uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hiçbir hasarda sorumluluk kabul etmez.

Notlar

• Piyasada bulunabilen iPod/iPhone kılıflarını kullandığınızda, bağlı iPod/iPhone sistem tarafından tanınamayabilir. Bu durumla karşılaşırsanız kılıfı iPod/iPhone'dan çıkarın ve cihazı yeniden Apple Cihaz Terminaline bağlayın.

• Dikey olarak kurulan bir sistem kullanırken, bağlı iPod/iPhone'un eğik değil, dikey durumda kaldığından emin olun.

bağlantı noktasına bağlarken

iPod/iPhone'u, iPod/iPhone'unuzla birlikte verilen USB kablosuyla bağlantı noktasına bağlayın.

Saatin ayarlanması

Saati Güç Tasarrufu Modunda ayarlayamazsınız.

1

Sistemi açmak için "/1 düğmesine basın.

2

TIMER MENU düğmesine basın.

Gösterge panelinde "PLAY SET" ifadesi görünürse / düğmesine art arda basarak "CLOCK" u seçin, ardından düğmesine basın.

3

Saati ayarlamak için art arda / düğmesine, ardından düğmesine basın.

4

Dakikayı ayarlamak için art arda

/ düğmesine, ardından düğmesine basın.

iPod/iPhone

(cihazla birlikte verilmemiştir)

USB kablosu

(cihazla birlikte verilmemiştir)

13

TR

14

TR

Temel İşlemler

iPod/iPhone'un çalınması x Apple Cihaz Terminaline bağlarken

1

FUNCTION +/– düğmesine art arda basarak iPod işlevini seçin.

2 iPod/iPhone'u Apple Cihaz

Terminalinin üstüne yerleştirin.

3

PUSH düğmesine basın ve iPod/ iPhone'u sabitleyin.

4

N düğmesine basın. x

bağlantı noktasına bağlarken

1

FUNCTION +/– düğmesine art arda basarak USB işlevini seçin.

2

bağlantı noktasına bir iPod/ iPhone bağlayın.

3

N düğmesine basın.

iPod/iPhone'un kontrol edilmesi

İşlem

Çalma işlemini duraklatma

Aşağıdakini yapın

X/x düğmesine basın.

Bir parçayı veya bir sesli kitabın/pod yayınının bir bölümünü seçme

./> düğmesine basın. Hızlı ileri veya hızlı geri sarmak için düğmeyi basılı tutun.

Bir parçada veya bir sesli kitabın/

Çalma işlemi sırasında m/M düğmesini basılı pod yayınının bir bölümünde bir tutun ve istediğiniz noktada serbest bırakın.

noktayı bulma

Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması

Sistem ister açık ister kapalı olsun sistemi bir iPod/iPhone için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.

Şarj işlemi iPod/iPhone, Apple Cihaz

Terminaline yerleştirildiğinde veya bağlantı noktasına bağlandığında başlar.

Şarj durumu iPod/iPhone ekranında görünür.

Ayrıntılar için, iPod/iPhone'unuzun kullanım talimatlarına bakın.

iPod/iPhone'un şarj edilmesinin durdurulması

iPod/iPhone'u çıkarın.

iPod/iPhone'u şarj etmeyle ilgili notlar

• iPod/iPhone, sistem kapalıyken bağlandığında şarj edilemez.

• iPod/iPhone Apple Cihaz Terminaline bağlandığında, FUNCTION +/– düğmesine basarak iPod, TUNER veya DVD/

PC işlevini seçin.

bağlandığında ise FUNCTION +/– düğmesine basarak USB veya BT

AUDIO işlevini seçin.

Notlar

• Apple Cihaz Terminaline dokunmayın.

• Sistemin performansı iPod/iPhone'unuzun teknik özelliklerine göre değişebilir.

• iPod/iPhone'u yerleştirirken veya çıkarırken

– iPod/iPhone'u cihazın üzerindeki Apple

Cihaz Terminaliyle aynı açıda tutun ve terminal hasarını önlemek için iPod/ iPhone'u çevirmeyin veya sarsmayın.

– Cihazı bir elinizle destekleyin ve iPod/ iPhone'un kontrollerine yanlışlıkla basmamaya dikkat edin.

• iPod/iPhone'u çıkarmadan önce çalma işlemini duraklatın.

• m/M düğmesi çalışmazsa çalma işlemi sırasında hızlı ileri (veya hızlı geri) sarmak için ./> düğmesini basılı tutun.

• Ses düzeyini değiştirmek için VOLUME +/– düğmesini kullanın. Ses düzeyi, iPod/ iPhone'da ayarlarsanız değişmez.

• Bu sistem yalnızca 8 pimli Lightning konnektöre sahip iPod/iPhone için tasarlanmıştır. Apple Cihaz Terminaline başka herhangi bir cihazı bağlayamazsınız.

• iPod/iPhone kullanmak için, iPod/ iPhone'unuzun kullanım talimatlarına bakın.

• Sony, bu sistemle bir iPod/iPhone kullanılırken iPod/iPhone'daki kayıtlı verilerin kaybolması veya zarar görmesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

Bir USB cihazının

çalınması

Bu sistem tarafından çalınabilen ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:

– MP3: Dosya uzantısı ".mp3"

– WMA: Dosya uzantısı ".wma"

– AAC: Dosya uzantısı ".m4a", ".mp4" veya ".3gp"

– WAV: Dosya uzantısı ".wav"

Ses dosyaları yukarıdaki uzantıya sahip, ancak ilgili biçimlerde değilse sistem parazit üretebilir veya arızalanabilir.

Uyumlu USB cihazlar hakkında bilgi için

web sitelerini inceleyin (sayfa 25).

1

USB işlevini seçmek için

FUNCTION +/– düğmesine basın.

2

bağlantı noktasına bir

USB cihazı bağlayın.

3

N düğmesine basın.

Çalma modunun değiştirilmesi

PLAY MODE düğmesine art arda basın.

• Normal Çalma (boş): USB cihazındaki tüm ses dosyalarının sırasına göre çalma

• Klasör Çalma ("FLDR")

1)

: USB cihazındaki belirtilen klasörde bulunan tüm ses dosyalarını çalma

• Karışık Çalma ("SHUF")

2)3)

: USB cihazındaki tüm ses dosyalarını rastgele sırada çalma

1)

2)

3)

Klasör Çalma ile " seçemezsiniz.

" işlevini aynı anda

Karışık Çalma ile Tekrar Çalma işlevini aynı anda seçemezsiniz.

Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma silinir ve çalma modu Normal Çalmaya geri döner.

Tekrar Çalmanın seçilmesi

REPEAT düğmesine art arda basın.

• : Bir USB cihazındaki veya

• klasördeki tüm ses dosyalarını tekrarlar

: Bir ses dosyasını tekrarlar

USB cihazıyla ilgili notlar

• Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik

çaların çalma sırasından farklı olabilir.

• USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem açık durumdayken

USB cihazı çıkarılırsa USB cihazındaki veriler bozulabilir.

• Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez. USB cihazındaki ses dosyaları en başta uyumsuz yazılımla kodlandıysa söz konusu dosyalar parazit veya kesintili ses üretebilir ya da hiç

çalınamayabilir.

• Bu sistem en fazla

– bir klasördeki 256 ses dosyasını,

– bir USB cihazındaki 65.536 ses dosyasını,

– bir USB cihazındaki 256 klasörü çalabilir.

Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması

Sistemi, açıkken şarj edilebilme işlevine sahip USB cihazları için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.

FUNCTION +/– düğmesine art arda basarak USB işlevini seçin.

Şarj işlemi, USB cihazı bağlantı noktasına bağlandığında başlar. Şarj durumu USB cihazının gösterge panelinde görünür. Ayrıntılar için, USB cihazınızın kullanım talimatlarına bakın.

15

TR

16

TR

Bluetooth

Bluetooth kablosuz

teknolojisi hakkında

Bluetooth kablosuz teknolojisi dijital cihazlar arasında kablosuz veri iletişimini sağlayan kısa mesafeli bir kablosuz teknolojisidir.

Bluetooth kablosuz teknolojisi 10 metrelik (33 fit) mesafe içerisinde çalışır.

Desteklenen

Bluetooth sürümü, profilleri ve codec'leri

Desteklenen

Bluetooth sürümü:

Bluetooth Standart sürüm 3.0 + EDR

(Enhanced Data Rate – Gelişmiş

Veri Hızı)

Desteklenen

Bluetooth profilleri:

• A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile – Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile – Ses Video Uzaktan

Kumanda Profili)

Desteklenen

Bluetooth codec'leri:

• SBC (Sub Band Codec – Alt Bant

Codec'i)

• AAC (Advanced Audio Coding –

Gelişmiş Ses Kodlama)

Bir

Bluetooth cihazda

kablosuz olarak müzik dinleme

Bluetooth cihazınızda bir kablosuz bağlantı üzerinden müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu Bluetooth cihazlar hakkında bilgi

için web sitelerini inceleyin (sayfa 25).

BLUETOOTH göstergesi hakkında

BLUETOOTH göstergesi

Bluetooth durumunu göstermek için mavi renkte yanar veya yanıp söner.

Sistem durumu Gösterge durumu

Bluetooth beklemede Yavaşça yanıp söner

Bluetooth eşleştiriliyor Hızlıca yanıp söner

Bluetooth bağlanıyor

Bluetooth bağlantısı kuruldu

Yanıp söner

Yanar

Bu sistemin bir

Bluetooth cihazla eşleştirilmesi

Eşleştirme,

Bluetooth cihazların birbirine

önceden kaydolduğu bir işlemdir.

Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, işlemin yeniden yapılması gerekmez. Cihazınız NFC uyumlu bir akıllı telefonsa manuel eşleştirme işlemi gerekli değildir.

1 Bluetooth cihazı, sistemin 1 metresi

(3 fit) içerisine yerleştirin.

2 Bluetooth işlevini seçmek için cihazın üzerindeki BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde "BT AUDIO" ifadesi görünür.

Not

Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıysa

Bluetooth cihazın bağlantısını kesmek için

BLUETOOTH düğmesine basın.

3

Cihazdaki BLUETOOTH düğmesini

2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

Gösterge panelinde "PAIRING" ifadesinin ışığı yanıp söner.

4 Bluetooth cihazda eşleştirme işlemini yapın.

Ayrıntılar için,

Bluetooth cihazınızın kullanım talimatlarına bakın.

5 Bluetooth cihazın ekranında cihazın model numarasını seçin.

Örneğin, "SONY FST-GTK37iP"yi

(veya FST-GTK17iP/RDH-GTK37iP/

RDH-GTK17iP'yi) seçin.

Bluetooth cihazda şifre gerekirse

"0000" girin.

6 Bluetooth cihazda Bluetooth bağlantısını kurun.

Eşleştirme işlemi tamamlanıp

Bluetooth bağlantısı kurulduğunda,

Bluetooth cihazın adı gösterge panelinde görünür.

Bluetooth cihazına bağlı olarak, bağlantı, eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak başlayabilir.

Bluetooth cihazın adresini DISPLAY düğmesine art arda basarak kontrol edebilirsiniz.

Notlar

• 9 adede kadar Bluetooth cihazı eşleştirebilirsiniz.

10. Bluetooth cihaz eşleştirilirse en önce bağlanan cihaz yeni cihazla değiştirilir.

• "Şifre"; cihaza bağlı olarak "Giriş Kodu",

"PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" olarak adlandırılabilir.

• Sistemin eşleştirme bekleme durumu yaklaşık

5 dakika sonra iptal edilir. Eşleştirme yapılamazsa işlemi 1. adımdan itibaren tekrarlayın.

• Bir Bluetooth cihaza bağlıyken, bu sistem algılanamaz ve daha önce hiç eşleştirilmeyen başka bir Bluetooth cihazdan bağlantı kurulamaz.

• Başka bir Bluetooth cihazla eşleştirmek isterseniz 1-6. adımları tekrarlayın.

Eşleştirme işleminin iptal edilmesi

Gösterge panelinde "BT AUDIO" ifadesi görününceye kadar BLUETOOTH düğmesini 2 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun.

Tek dokunuşla (NFC) bir akıllı telefona bağlanma

Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla dokunulduğunda, sistem otomatik olarak

Bluetooth işlevinde açılır ve ardından eşleştirme ile

Bluetooth bağlantısını tamamlamaya geçer.

"NFC" nedir?

NFC (Near Field Communication –

Yakın Alan Haberleşmesi), akıllı telefonlar ve IC etiketleri gibi çeşitli cihazlar arasında kısa mesafeli kablosuz iletişim sağlayan bir teknolojidir. NFC işlevi sayesinde, veri iletişimi yalnızca

NFC uyumlu cihazlardaki belirli dokunma noktasına dokunarak kolayca sağlanabilir.

1

"NFC Easy Connect" uygulamasını indirip kurun.

Ücretsiz Android uygulamasını

Google Play'den "NFC Easy Connect" ifadesini arayarak indirin veya uygulamaya aşağıdaki karekodu kullanarak erişin. Veri iletişim

ücretleri uygulanabilir.

Doğrudan erişim için karekod

*

* Bir karekod okuyucu uygulaması kullanın.

Notlar

• Uygulama bazı ülkelerde/bölgelerde kullanılamayabilir.

• Akıllı telefonunuza bağlı olarak NFC işlevini uygulamayı kurmadan kullanabilirsiniz. Bu durumda işlemler ve teknik özellikler farklı olabilir. Ayrıntılar için akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

17

TR

Uyumlu akıllı telefonlar

Dahili NFC işlevi bulunan akıllı telefonlar (İşletim Sistemi:

Android 2.3.3 veya üzeri,

Android 3.x dahil)

2

Akıllı telefonda "NFC Easy

Connect" uygulamasını çalıştırın.

Uygulama ekranının görüntülendiğinden emin olun.

3

Akıllı telefonu, titreşene kadar sistemin üzerindeki N İşaretine dokundurun.

18

TR

Bağlantıyı akıllı telefonda gösterilen talimatları izleyerek tamamlayın.

Bluetooth bağlantısı kurulduğunda,

BLUETOOTH göstergesinin ışığı yanıp sönmeyi keserek yanık kalır.

Gösterge panelinde

Bluetooth cihazın adı görünür.

Ses kaynağını akıllı telefondan

NFC uyumlu başka bir

Bluetooth cihaza çevirebilirsiniz.

Ayrıntılar için,

Bluetooth cihazınızın kullanım talimatlarına bakın.

İpucu

Eşleştirme ve Bluetooth bağlantısı yapılamazsa aşağıdakileri yapın.

– "NFC Easy Connect"i yeniden çalıştırın ve akıllı telefonu yavaşça N İşaretinin üzerinde hareket ettirin.

– Piyasada bulunabilen akıllı telefon kılıflarından birini kullanıyorsanız kılıfı akıllı telefondan çıkarın.

Bir

Bluetooth cihazdaki müziğin

çalınması

Bir

Bluetooth cihazı sistemle bir Bluetooth cihazı AVRCP ile bağlayarak

çalıştırabilirsiniz.

Müzik çalmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Bluetooth cihazın Bluetooth işlevi açılır.

– Eşleştirme tamamlanmıştır.

x Bir

Bluetooth cihaz için

1 Bluetooth işlevini seçmek için cihazın üzerindeki BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde "BT AUDIO" ifadesi görünür.

2 Bluetooth cihazla bağlantı kurun.

Son bağlanan

Bluetooth cihaz otomatik olarak bağlanır.

Cihaz bağlanmadıysa

Bluetooth bağlantısını

Bluetooth cihazdan kurun.

Bağlantı kurulduktan sonra,

Bluetooth cihazın adı gösterge panelinde görünür.

3

N düğmesine basın.

Bluetooth cihaza bağlı olarak,

– N düğmesine iki kez basmanız,

Bluetooth cihazdaki bir ses kaynağının çalınmasını başlatmanız gerekebilir.

Notlar

• Sistem, herhangi bir Bluetooth cihaza bağlı değilken, N düğmesine bastığınızda otomatik olarak son bağlanan Bluetooth cihaza bağlanır ve bu cihazdan çalar.

• Sisteme başka bir Bluetooth cihaz bağlamaya

çalışırsanız, o anda bağlı olan Bluetooth cihazın bağlantısı kesilir.

x NFC uyumlu bir akıllı telefon için

Bluetooth bağlantısı kurmak için akıllı telefonu sistemin üzerindeki

N İşaretine dokundurun.

Akıllı telefondaki bir ses kaynağını

çalmaya başlayın. Çalma işlemiyle ilgili ayrıntılar için akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Bluetooth cihazın bağlantısının kesilmesi

x Bir

Bluetooth cihaz için

Cihazın üzerindeki BLUETOOTH düğmesine basın. Gösterge panelinde

"BT AUDIO" ifadesi görünür.

Bluetooth cihazına bağlı olarak, çalma işlemini durdurduğunuzda

Bluetooth bağlantısı otomatik olarak iptal edilebilir.

x NFC uyumlu bir akıllı telefon için

Akıllı telefonu yeniden sistemin

üzerindeki N İşaretine dokundurun.

Tüm eşleştirme bilgilerinin silinmesi

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1 Bluetooth işlevini seçmek için

BLUETOOTH düğmesine basın.

Gösterge panelinde "BT AUDIO" ifadesi görünür.

Sistem bir

Bluetooth cihaza bağlıysa

Bluetooth cihazın adı gösterge panelinde görünür.

Bluetooth cihazın bağlantısını kesmek için BLUETOOTH düğmesine basın.

2 x düğmesini basılı tutarken, yaklaşık 3 saniye boyunca

"/1 düğmesine basın.

Gösterge panelinde "BT HIST" ve

"CLEAR" ifadeleri görünür ve tüm eşleştirme bilgileri silinir.

Bluetooth ses

codec'lerinin ayarlanması

Bağlı

Bluetooth cihaz Gelişmiş Ses

Kodlama'yı (AAC) destekliyorsa

Bluetooth ses codec'lerini seçebilirsiniz.

1

OPTIONS düğmesine basın.

2

/ düğmesine art arda basarak

"BT AAC"yi seçin, ardından düğmesine basın.

3

"ON" veya "OFF"u seçmek için

/ düğmesine art arda basın.

• ON:

Bluetooth cihaz AAC'yi destekliyorsa Gelişmiş Ses Kodlama

(AAC) seçilir.

• OFF: Alt Bant Codec'i (SBC) seçilir.

Notlar

• AAC seçilirse yüksek kaliteli sesin keyfini

çıkarabilirsiniz. Cihazınızdan AAC ses dinleyemezseniz "OFF"u seçin.

• Sistem başka bir Bluetooth cihaza bağlıyken bu ayarı değiştirirseniz Bluetooth cihazın bağlantısı kesilir. Bluetooth cihaza bağlanmak için Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.

Bluetooth bekleme

modunun ayarlanması/ iptal edilmesi

Sistem, kapalı olduğunda bile

Bluetooth bekleme moduna geçer ve bir

Bluetooth bağlantısı bekler.

1

OPTIONS düğmesine basın.

2

/ düğmesine art arda basarak

"BT STBY"yi seçin, ardından düğmesine basın.

19

TR

20

TR

3

"ON" veya "OFF"u seçmek için

/ düğmesine art arda basın.

4

Sistemi kapatmak için

"/1 düğmesine basın.

Bluetooth bekleme modu açıkken,

Bluetooth bağlantısını Bluetooth cihazdan kurduğunuzda sistem otomatik olarak açılır.

Not

Eşleştirme bilgilerini silerseniz sistem Bluetooth bekleme moduna geçmez.

Tuner

Radyo dinleme

1

FM veya AM bandını seçmek için

FUNCTION +/– düğmesine art arda basın.

2

Otomatik tarama için:

Gösterge panelinde "AUTO" ifadesinin ışığı yanıncaya kadar TUNING MODE düğmesine art arda basın. Ardından +/

– düğmesine basın.

Bir istasyon ayarlandığında tarama otomatik olarak durur. Ardından gösterge panelinde "TUNED" ve "ST"

(yalnızca FM stereo programlar için) ifadelerinin ışığı yanar.

"TUNED" ifadesinin ışığı yanmaz ve tarama durmazsa taramayı durdurmak için x düğmesine basın. Ardından, manuel ayar (aşağıda açıklanmıştır) yapın.

RDS hizmetleri sunan bir FM istasyonuna ayarladığınızda, hizmet veya istasyon adı gibi bilgiler yayınlarla sağlanır.

DISPLAY düğmesine art arda basarak

RDS bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Manuel ayar için:

Gösterge panelinde "AUTO" ve

"PRESET" ifadesi kaybolana kadar

TUNING MODE düğmesine art arda basın.

Ardından, istediğiniz istasyonu ayarlamak için +/– düğmesine art arda basın.

İpucu

Zayıf bir FM stereo istasyonda statik paraziti azaltmak için, gösterge panelinde "MONO" ifadesinin ışığı yanana kadar FM MODE düğmesine art arda basın.

AM ayar aralığının değiştirilmesi

(Avrupa, Rusya ve Suudi Arabistan modelleri hariç)

AM ayar aralığının varsayılan ayarı

9 kHz'dir (veya bazı bölgelerde

10 kHz'dir).

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1

AM bandını seçmek için FUNCTION düğmesine art arda basın.

2

Sistemi kapatmak için

"/1 düğmesine basın.

3

TUNING + düğmesini basılı tutarken, "/1 düğmesine basın.

Gösterge panelinde "9K STEP" veya

"10K STEP" ifadesi görünür.

Aralığı değiştirdiğinizde, tüm kayıtlı

AM istasyonlar silinir.

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

En fazla 20 FM ve 10 AM istasyonunu sık kullanılan istasyonlarınız olarak kaydedebilirsiniz.

1

İstediğiniz istasyonu ayarlayın.

2

TUNER MEMORY düğmesine basın.

Kayıt numarası

3

İstediğiniz kayıt numarasını seçmek için art arda +/– düğmesine, ardından düğmesine basın.

Gösterge panelinde "COMPLETE" ifadesi görünür. İstasyon kaydedilir.

Kayıtlı bir istasyonun ayarlanması

Gösterge panelinde "PRESET" ifadesinin ışığı yanıncaya kadar TUNING MODE düğmesine art arda basın. Ardından, istediğiniz kayıt numarasını seçmek için +/– düğmesine art arda basın.

Ses Ayarı

Sesin ayarlanması

İşlem

Kayıtlı bir ses efektini seçer

Aşağıdakini yapın

Bası güçlendirme BASS BAZUCA ve daha güçlü bir ses oluşturma düğmesine basın.

EQ düğmesine art arda basın.

Kayıtlı ses efektini iptal etmek için EQ düğmesine art arda basarak "FLAT" i seçin.

Parti ortamı yaratma

(DJ EFFECT)

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1

FLANGER veya ISOLATOR düğmesine basın.

Seçilen düğmenin ışığı yanar ve efekt etkinleştirilir.

• FLANGER: Bir jetin uğultusuna benzer derin, dalgalanan bir ses oluşturur.

• ISOLATOR: Diğer frekans bantlarını ayarlayarak belirli bir frekans bandını yalıtır. Örneğin sese vb. odaklanmak istediğinizde.

2

Efekt düzeyini ayarlamak için

DJ CONTROL +/– düğmesini çevirin.

Efektin kapatılması

Seçtiğiniz efekt düğmesine yeniden basın.

21

TR

22

TR

Notlar

• Sistemi kapattığınızda veya işlevi ya da tuner bandını değiştirdiğinizde DJ EFFECT otomatik olarak kapatılır.

• VOLUME/DJ CONTROL +/– düğmesini

DJ EFFECT etkinken kullanamazsınız.

Ses düzeyini ayarlamak için uzaktan kumandadaki VOLUME +/– düğmesine basın.

Dikey ses efektinin seçilmesi

Ses efektini sistemin kurulum tarzına göre seçebilirsiniz.

Sistemi dikey olarak kurduğunuzda dikey ses efektini açın.

Cihazın üzerindeki VERTICAL SOUND düğmesine art arda basın.

Diğer İşlemler

Aydınlatmanın ayarlanması

Çeşitli aydınlatma modelleri arasından bir aydınlatma ayarlayabilirsiniz.

Aydınlatma, müzik kaynağına bağlı olarak aydınlatma efektleri oluşturur.

LED SPEAKER düğmesine art arda basın.

Düğmeye her bastığınızda, model değişir.

Aydınlatmanın kapatılması

LED SPEAKER düğmesine art arda basarak "LED OFF"u seçin.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistem 2 zamanlayıcı işlevi sunar. İki zamanlayıcıyı da kullanırsanız Uyku

Zamanlayıcısı önceliklidir.

Uyku Zamanlayıcısı

Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz.

Sistem önceden ayarlanan bir zamanda kapanır.

SLEEP düğmesine art arda basın.

Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için

SLEEP düğmesine art arda basarak

"OFF"u seçin.

İpucu

Sistemin kapanmasına ne kadar zaman kaldığını kontrol etmek için SLEEP düğmesine basın.

Çalma Zamanlayıcısı

Önceden ayarladığınız bir zamanda tuner, iPod/iPhone veya USB cihazının sesiyle uyanabilirsiniz. Saati ayarladığınızdan emin olun.

1

Ses kaynağını hazırlayın, ardından ses düzeyini ayarlamak için

VOLUME +/– düğmesine basın.

2

TIMER MENU düğmesine basın.

3

/ düğmesine art arda basarak

"PLAY SET"i seçin, ardından düğmesine basın.

4

Çalma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın.

/ düğmesine art arda basarak saati/dakikayı ayarlayın, ardından düğmesine basın.

5

Çalma işleminin durdurulacağı zamanı ayarlamak için 4. adımdaki işlemlerin aynısını yapın.

6

/ düğmesine art arda basarak istediğiniz ses kaynağını seçin, ardından düğmesine basın.

7

Sistemi kapatmak için "/1 düğmesine basın.

2

3

Zamanlayıcı ayarının kontrol edilmesi veya zamanlayıcının yeniden etkinleştirilmesi

1

TIMER MENU düğmesine basın.

Gösterge panelinde "TIMERSEL" ifadesinin ışığı yanıp söner.

düğmesine basın.

/ düğmesine art arda basarak

"PLAY SEL"i seçin, ardından düğmesine basın.

Uyku zamanlayıcısının iptal edilmesi

Yukarıdaki işlemin aynısını tekrarlayarak

3. adımda "OFF"u seçin ve ardından düğmesine basın.

Notlar

• Sistem önceden ayarlanan zamandan önce açılır. Sistem önceden ayarlanan zamanda açılırsa veya gösterge panelinde "STANDBY" ifadesinin ışığı yanıp sönerse Çalma

Zamanlayıcısı çalma işlemini başlatmaz.

• Sistemi, açıldıktan sonra çalma işlemi başlayıncaya kadar kullanmayın.

iPod/iPhone kullanıcıları için notlar

• Çalma Zamanlayıcısını kullanırken iPod/ iPhone'un çalınmadığından emin olun.

• Bağlı iPod/iPhone'un durumuna göre Çalma

Zamanlayıcısı etkinleştirilmeyebilir.

Göstergenin değiştirilmesi

Gösterge modunun değiştirilmesi

Sistem kapalıyken DISPLAY düğmesine art arda basın.

Demo

Gösterge değişir ve ışığı sistem kapatıldığında yanıp söner.

Gösterge yok (Güç Tasarrufu Modu)

Gösterge gücü korumak için kapatılır.

Zamanlayıcı ve saat çalışmaya devam eder.

Veya iPod/iPhone Şarj Modu

"CHARGING" ifadesi görünür ve sistem iPod/iPhone'u şarj etmeye devam eder.

Saat

Saat ekranı 8 saniye sonra otomatik olarak

Güç Tasarrufu Moduna geçer.

Gösterge panelindeki bilgilerin görüntülenmesi

Sistem açıkken USB işlevi sırasında

DISPLAY düğmesine art arda basın.

Bilgileri aşağıdaki gibi görüntüleyebilirsiniz:

• Geçen çalma süresi, dosya adı ve klasör adı.

• Başlık, sanatçı ve albüm bilgileri.

23

TR

24

TR

Notlar

• Bir USB cihazının toplam çalma süresi görüntülenmez.

• Aşağıdakiler doğru şekilde görüntülenmez:

– VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının geçen

çalma süresi.

– Geniş biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2 veya Joliet'ten birine uymayan klasör ve dosya adları.

• ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketler kullanıldığında MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri gösterilir (tek bir MP3 dosyası için hem ID3 sürüm 1 hem de sürüm 2 etiketler kullanıldığında ID3 sürüm 2 etiket bilgileri

önceliklidir).

İsteğe bağlı cihazların kullanılması

1

Gösterge panelinde "VOL MIN" ifadesi görününceye kadar

VOLUME – düğmesine art arda basın.

2

İsteğe bağlı bir cihaz bağlayın

(sayfa 11).

3

FUNCTION +/– düğmesine art arda basarak DVD/PC işlevini seçin.

4

Bağlanan cihazı çalmaya başlayın.

5

Ses düzeyini ayarlamak için

VOLUME + düğmesine art arda basın.

Not

Bağlanan cihazın ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

Cihazın ses düzeyini ayarlayın. Otomatik

bekleme işlevini kapatmak için bkz. “Otomatik bekleme işlevinin ayarlanması/iptal edilmesi”

(sayfa 24).

Cihazdaki düğmelerin devre dışı bırakılması

(Çocuk Kilidi)

Çocukların karıştırması gibi hatalı kullanımı önlemek için cihazdaki düğmeleri devre dışı bırakabilirsiniz

("/1 hariç).

Cihazdaki x düğmesini 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Gösterge panelinde "CHILD" ve

"LOCK ON" ifadeleri görünür.

Sistemi yalnızca uzaktan kumandadaki düğmelerle kullanabilirsiniz.

İptal etmek için, cihazın üzerindeki x düğmesini gösterge panelinde "CHILD" ve

"LOCK OFF" ifadeleri görününceye kadar

5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

Not

Çocuk Kilidi işlevi güç kablosunun fişini

çıkardığınızda iptal edilir.

Otomatik bekleme işlevinin ayarlanması/ iptal edilmesi

Bu sistem bir otomatik bekleme işleviyle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, sistem işlem yapılmadığında veya ses sinyali

çıkışı olmadığında, yaklaşık 30 dakika içinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Otomatik bekleme işlevi varsayılan olarak açıktır.

1

OPTIONS düğmesine basın.

2

/ düğmesine art arda basarak

"AutoSTBY"yi seçin, ardından düğmesine basın.

3

"ON" veya "OFF"u seçmek için

/ düğmesine art arda basın.

Notlar

• Bekleme moduna geçmeden önce göstergede yaklaşık 2 dakika boyunca

"AutoSTBY" ifadesinin ışığı yanıp söner.

• Otomatik bekleme işlevi tuner işlevi sırasında çalışmaz.

• Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme moduna otomatik olarak geçmeyebilir:

– Bir ses sinyali algılandığında,

– Ses dosyalarının çalınması sırasında,

– Önceden ayarlanan Çalma

Zamanlayıcısı veya Uyku

Zamanlayıcısı devam ederken.

Ek Bilgiler

Uyumlu cihazlara yönelik web siteleri

Uyumlu USB ve

Bluetooth cihazlar hakkında en yeni bilgiler için aşağıdaki web sitelerini inceleyin.

Latin Amerika'daki müşteriler için:

<http://esupport.sony.com/LA>

ABD'deki müşteriler için:

<http://www.esupport.sony.com/>

Avrupa ve Rusya'daki müşteriler için:

<http://support.sony-europe.com/>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:

<http://www.sony-asia.com/support>

Sorun Giderme

Sisteminizde bir sorun yaşarsanız yaşadığınız sorunu aşağıdaki sorun giderme kontrol listesinde bulun ve düzeltici işlemi yapın.

Sorun devam ederse size en yakın

Sony satıcısına danışın.

Servis personeli onarım sırasında bazı parçaları değiştirirse bu parçaların size geri verilmeyebileceğini unutmayın.

Gösterge panelinde "PROTECT" ve

"EXX" (X sayıdır) ifadeleri görünürse

Güç kablosunun fişini derhal çıkarın.

• Cihazın havalandırma deliklerini kapatan bir şey olup olmadığını kontrol edin.

• Bağlı USB cihazını ve iPod/iPhone'u

çıkarın. USB cihazında ve iPod/ iPhone'da herhangi bir sorun bulunmadığından emin olun.

Yukarıdakileri kontrol edip olası sorunları giderdikten sonra, güç kablosunun fişini yeniden takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına danışın.

25

TR

26

TR

Genel

Sistem, bekleme moduna geçti.

• Bu bir arıza değildir. Sistem işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, yaklaşık 30 dakika içinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.

(sayfa 24).

Saat veya zamanlayıcı iptal edildi.

• Güç kablosu çıkarılmıştır veya bir elektrik arızası meydana gelmiştir. Saati

(sayfa 13) ve zamanlayıcıyı (sayfa 22)

yeniden ayarlayın.

Ses yok.

• Ses düzeyini ayarlayın.

• Varsa isteğe bağlı cihazın

bağlantısını kontrol edin (sayfa 11).

• Bağlı cihazı açın.

Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.

• Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.

• Sistemin fişini farklı bir prize takın.

• Güç kablosuna bir parazit filtresi

(piyasada bulunabilir) takın.

• Çevredeki elektrikli cihazları kapatın.

Zamanlayıcı çalışmıyor.

• Zamanlayıcı ayarını kontrol edin ve

doğru zamanı ayarlayın (sayfa 22).

• Uyku Zamanlayıcısı işlevini iptal edin

(sayfa 22).

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

• Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki engelleri kaldırın.

• Uzaktan kumandayı cihaza yaklaştırın.

• Uzaktan kumandayı cihazın sensörüne doğrultun.

• Pilleri (R6/AA boyutu) değiştirin.

• Cihazı floresan lambadan uzaklaştırın.

Cihazdaki herhangi bir düğmeye bastığınızda "CHILD" ve "LOCK" ifadeleri görünüyor.

• Çocuk Kilidi işlevini kapatın (sayfa 24).

iPod/iPhone

Ses yok.

• iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

• iPod/iPhone'un müzik çaldığından emin olun.

• iPod/iPhone'un en son yazılımla güncellendiğinden emin olun.

• Ses düzeyini ayarlayın.

Ses bozuk.

• iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

• Ses düzeyini düşürün.

• iPod/iPhone'un "EQ" ayarını "Off" ya da

"Flat" olarak ayarlayın.

Çalma sırasında beklenmedik parça değişiklikleri meydana geliyor.

• iPod/iPhone'da yüksek ses düzeylerinde müzik dinlerken iPod/iPhone'daki

Shake to Shuffle işlevini (iPod/iPhone'u sallayarak parçaları değiştirme) kapatın.

Bu işlev etkinse sistemden gelen ses basıncından kaynaklanan titreşimler nedeniyle beklenmedik parça değişiklikleri görülebilir.

iPod/iPhone çalışmıyor.

• iPod/iPhone'un pili boşsa bu sistemle birlikte çalışmayabilir. Bu durumda, cihazı bir bilgisayar vb. ile şarj edin, ardından sisteme bağlayın.

• Sistemle birlikte kullanmadan önce iPod veya iPhone'unuzdaki çalışan tüm uygulamalardan çıkın. Ayrıntılar için, iPod/iPhone'unuzun kullanım talimatlarına bakın.

• iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

• iPod/iPhone'un en son yazılımla güncellendiğinden emin olun.

• Sistemin ve iPod/iPhone'un çalışması farklı olduğundan iPod/iPhone'u uzaktan kumandadaki düğmeleri kullanarak çalıştıramayabilirsiniz.

Bu durumda iPod/iPhone'daki kontrol düğmelerini kullanın.

iPod/iPhone şarj edilemiyor.

• iPod/iPhone'un pili boşsa cihazı sisteme bağlasanız bile sistem cihazı şarj etmeyebilir. Bu durumda, cihazı bir bilgisayar vb. ile şarj edin, ardından sisteme bağlayın.

• iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.

• Sisteme bir iPod/iPhone bağladığınızda, sistemin açık olduğundan emin olun.

iPhone'un zil sesi düzeyi değiştirilemiyor.

• iPhone'da zil sesi düzeyini ayarlayın.

USB cihazı

Ses yok.

• USB cihazı doğru şekilde bağlanmamıştır. Sistemi kapatıp

USB cihazını yeniden bağlayın.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.

• Desteklenmeyen bir USB cihazı kullanıyorsunuzdur. Uyumlu USB cihazları hakkındaki web sitelerinde

bulunan bilgileri inceleyin (sayfa 25).

• Sistemi kapatıp USB cihazını yeniden bağlayın.

• Müzik verilerinin kendisi gürültü içeriyordur veya ses bozuktur.

Bilgisayarın koşullarından dolayı müzik verileri oluşturulurken parazit girmiş olabilir. Müzik verilerini yeniden oluşturun.

• Ses dosyaları kodlanırken kullanılan bit hızı düşüktür. Ses dosyalarını USB cihazına daha yüksek bir bit hızıyla gönderin.

Uzun süre "READING" ifadesi görüntüleniyor veya çalma işleminin başlaması uzun sürüyor.

• Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir.

– USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunuyordur.

– Dosya yapısı son derece karmaşıktır.

– Bellek kapasitesi çok yüksektir.

– Dahili bellek parçalıdır.

"OVER CURRENT" ifadesi görünüyor.

• bağlantı noktasındaki elektrik akımı düzeyinde bir sorun algılanmıştır.

Sistemi kapatın ve USB cihazını bağlantı noktasından çıkarın. USB cihazında herhangi bir sorun bulunmadığından emin olun. Bu görüntü şekli devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Hatalı görüntüleme.

• USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabilir, müzik verilerini USB cihazına yeniden gönderin.

• Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodları yalnızca sayılar ve harflerdir. Görüntülenemeyen diğer karakterler "_" şeklinde gösterilir.

USB cihazı tanınamıyor.

• Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.

• Uyumlu USB cihazları hakkındaki web sitelerinde bulunan bilgileri inceleyin

(sayfa 25).

• USB cihazı düzgün çalışmıyordur.

Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazınızın kullanım talimatlarına bakın.

Çalma işlemi başlamıyor.

• Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.

• Uyumlu USB cihazları hakkındaki web sitelerinde bulunan bilgileri inceleyin

(sayfa 25).

27

TR

28

TR

Çalma işlemi ilk dosyadan başlamıyor.

• Çalma modunu Normal Çalma olarak

ayarlayın (sayfa 15).

Ses dosyası çalınamıyor.

• MP3 PRO biçimindeki MP3 dosyaları çalınamaz.

• Bazı AAC dosyaları düzgün

çalınamayabilir.

• Video akışı bulunan bir AAC dosyası

çalınamaz.

• Windows Media Audio Lossless ve

Professional biçimindeki WMA dosyaları çalınamaz.

• FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya sistemleriyle biçimlendirilen USB cihazları desteklenmemektedir.*

• Bölümlere ayrılmış bir USB cihazı kullanıyorsanız yalnızca ilk bölümdeki dosyalar çalınabilir.

• Sistem yalnızca iç içe 8 klasörü çalabilir.

• Şifrelenmiş veya şifre vb. ile korunan dosyalar çalınamaz.

• DRM (Digital Rights Management –

Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumalı dosyalar bu sistemle

çalınamaz.

* Bu sistem FAT16 ve FAT32'yi destekler, ancak bazı USB cihazları bu FAT'lerin tümünü desteklemeyebilir. Ayrıntılar için her USB cihazının kullanım talimatlarına bakın veya

üreticiyle iletişime geçin.

Bluetooth cihazı

Eşleştirme yapılamıyor.

Bluetooth cihazı sisteme yaklaştırın.

• Sistemin etrafında başka

Bluetooth cihazlar varsa eşleştirme yapılamayabilir. Bu durumda, diğer

Bluetooth cihazları kapatın.

Bluetooth cihaza doğru şifrenin girildiğinden emin olun.

Bağlantı kurulamıyor.

• Bağlamaya çalıştığınız

Bluetooth cihaz

A2DP profilini desteklemiyordur ve sisteme bağlanamaz.

Bluetooth cihazın Bluetooth işlevini etkinleştirin.

Bluetooth cihazdan bağlantı kurun.

• Eşleştirme kaydı bilgileri silinmiştir.

Eşleştirme işlemini yeniden yapın.

• Bir

Bluetooth cihaza bağlıyken, bu sistem algılanamaz ve daha önce hiç eşleştirilmeyen başka bir Bluetooth cihazdan bağlantı kurulamaz.

Bluetooth cihazın eşleştirme kayıt bilgilerini silin ve eşleştirme işlemini yeniden yapın.

Ses atlama yapıyor veya dalgalanıyor ya da bağlantı kesiliyor.

• Sistem ve

Bluetooth cihaz birbirinden

çok uzaktadır.

• Sistem ile

Bluetooth cihaz arasında engeller varsa bu engelleri kaldırın veya bunlardan kaçının.

• Yakında kablosuz LAN, başka bir

Bluetooth cihaz veya mikrodalga fırın gibi elektromanyetik radyasyon üreten cihazlar varsa bunları uzaklaştırın.

Bluetooth cihazınızın sesi bu sistemde duyulamıyor.

• Önce

Bluetooth cihazınızdaki ses düzeyini artırın ve ardından

VOLUME +/– düğmesini kullanarak ses düzeyini ayarlayın.

Şiddetli uğultu, parazit veya bozuk ses sorunları var.

• Sistem ile Bluetooth cihaz arasında engeller varsa bu engelleri kaldırın veya bunlardan kaçının.

• Yakında kablosuz LAN, başka bir

Bluetooth cihaz veya mikrodalga fırın gibi elektromanyetik radyasyon üreten cihazlar varsa bunları uzaklaştırın.

• Bağlı

Bluetooth cihazın sesini kısın.

Tuner

Şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar alınamıyor. (Gösterge panelinde "TUNED" veya "ST" ifadesinin ışığı yanıp sönüyor.)

• Anteni düzgün şekilde bağlayın.

• Antenin konumunu ve yönünü iyi sinyal alışı elde edecek şekilde değiştirin.

• Piyasada bulabileceğiniz harici bir anten bağlayın.

• Cihazla birlikte verilen AM anteni plastik kaidesinden çıkmışsa size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

• Çevredeki elektrikli cihazları kapatın.

Sistemin sıfırlanması

Sistem hala düzgün çalışmıyorsa sistemi fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

1

Güç kablosunun fişini çıkarın ve ardından yeniden takın.

2

Sistemi açmak için "/1 düğmesine basın.

3

FUNCTION düğmesini basılı tutarken, yaklaşık 3 saniye boyunca "/1 düğmesine basın.

Gösterge panelinde "RESET" ifadesi görünür.

Kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi kullanıcı tarafından yapılandırılan ayarlar fabrika ayarına sıfırlanır.

Mesajlar

CHARGING: iPod/iPhone, sistem kapalıyken (bekleme modu) şarj ediliyordur.

CHILD LOCK: Çocuk kilidi işlevi etkinleştirilmiştir.

CONNECT: iPod işlevi sırasında iPod/ iPhone bağlanmıştır veya sistem

Bluetooth işlevi sırasında son bağlanan cihaza bağlanıyordur.

ERROR: USB cihazı tanınamamıştır veya bilinmeyen bir cihaz bağlanmıştır.

NoDEVICE: USB cihazı bağlanmamıştır.

NO TRACK: Sisteme çalınabilecek dosya yüklenmemiştir.

NOT SUPPORT: Desteklenmeyen bir

USB cihazı bağlanmıştır, USB cihazı bir

USB hub aracılığıyla bağlanmıştır veya pili boş olan bir iPod/iPhone bağlanmıştır.

PAIRING: Sistem eşleştirme modundadır.

PUSH STOP: Yalnızca çalma işlemi durdurulduğunda yapılabilen bir işlem yapmaya çalışmışsınızdır.

READING: Sistem USB cihazındaki verileri okuyordur. Bazı düğmeler kullanılamaz.

TIME NG: Çalma Zamanlayıcısının başlama ve durma zamanları aynıdır.

Önlemler

Güvenlik hakkında

• Sistem uzun süre boyunca kullanılmayacaksa güç kablosunun (şebeke kablosu) fişini prizden tamamen çıkarın. Cihazın fişini

çekerken her zaman fişten tutun. Asla kablodan tutarak çekmeyin.

• Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce yetkili personele kontrol ettirin.

• (Yalnızca ABD'deki müşteriler için)

Fişin bir ucu güvenlik nedeniyle diğerinden daha geniştir ve duvar prizine yalnızca bir şekilde takılabilir. Fişi prize tamamen sokamazsanız satıcınızla iletişime geçin.

• AC güç kablosu yalnızca yetkili bir teknik servis merkezinde değiştirilmelidir.

29

TR

30

TR

Yerleştirme hakkında

• Sistemi eğimli bir konumda veya son derece sıcak, soğuk, tozlu, kirli ya da nemli veya yeterli havalandırma olmayan ya da titreşime, doğrudan güneş ışığına veya parlak ışığa tabi olacağı yerlere yerleştirmeyin.

• Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş

(örneğin, balmumu, yağ, cila ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.

• Sistem soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere taşınırsa veya çok rutubetli bir odaya kurulursa, cihazın içindeki lenste nem yoğuşabilir ve sistemin arızalanmasına yol açabilir. Bu durumda, sistemi nem buharlaşana kadar kapalı durumda bırakın.

Isı yükselmesi hakkında

• Çalışma sırasında ısı yükselmesi normaldir ve alarm nedeni değildir.

• Kabin, sürekli olarak yüksek ses düzeyinde kullanıldıysa sıcak olabileceğinden, kabine dokunmayın.

• Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Hoparlör sistemi hakkında

Dahili hoparlör sistemi manyetik olarak korumalı değildir ve yakındaki TV setlerindeki görüntü manyetik olarak bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın, 15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın. İyileşme olmazsa sistemi

TV'den uzaklaştırın.

Kabinin temizlenmesi

Bu sistemi hafif bir deterjan çözeltisiyle biraz nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.

Aşındırıcı bez, temizleme tozu veya tiner, benzin ya da alkol gibi bir çözücü kullanmayın.

Bluetooth iletişimi hakkında

Bluetooth cihazlar birbirlerinin yaklaşık

10 metresi (33 fit) (engelsiz mesafe) dahilinde kullanılmalıdır. Etkili iletişim mesafesi aşağıdaki koşullar altında daha kısa olabilir.

Bluetooth bağlantısı olan cihazlar arasında bir insan, metal eşya, duvar veya başka bir engel bulunduğunda

– Kablosuz LAN kurulu olan yerlerde

– Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların etrafında

– Diğer elektromanyetik dalgaların meydana geldiği yerlerde

Bluetooth cihazlar ve kablosuz LAN

(IEEE 802.11b/g) aynı frekans bandını

(2,4 GHz) kullanır. Bluetooth cihazınızı kablosuz LAN özelliğine sahip bir cihazın yakınında kullanırken, elektromanyetik girişim meydana gelebilir. Bu durum daha düşük veri aktarım hızlarına, parazite veya bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:

– Bu sistemi ve Bluetooth cihazı kablosuz

LAN cihazından en az 10 metre (33 fit) uzaktayken bağlamayı deneyin.

Bluetooth cihazı 10 metre (33 fit) içerisinde kullanırken kablosuz LAN cihazını kapatın.

• Bu sistemden yayınlanan radyo dalgaları bazı tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir.

Bu girişim arızaya neden olabileceğinden, bu sistemi ve Bluetooth cihazı aşağıdaki durumlarda her zaman kapatın:

– Hastaneler, trenler, uçaklar, benzin istasyonları ve yanıcı gazların bulunabileceği herhangi bir yerde

– Otomatik kapıların veya yangın alarmlarının yakınında

• Bu sistem Bluetooth teknolojisi kullanılarak yapılan iletişim sırasında güvenli bağlantı sağlamak için Bluetooth özelliğiyle uyumlu güvenlik işlevlerini destekler. Ancak, bu güvenlik, ayar içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak yetersiz olabilir, bu nedenle

Bluetooth teknolojisini kullanarak iletişim sağlarken her zaman dikkatli olun.

• Sony, Bluetooth teknolojisi kullanılarak sağlanan iletişim sırasındaki bilgi sızıntılarından kaynaklanan zararlar veya diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

• Bu sistemle aynı profile sahip tüm Bluetooth cihazlarla Bluetooth iletişimi kesin olarak garanti edilmez.

• Bu sisteme bağlanan Bluetooth cihazlar

Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirlenen

Bluetooth özelliğine uymalı ve uyumluluk belgelendirilmelidir. Ancak, bir cihaz

Bluetooth özelliğine uyduğunda bile,

Bluetooth cihazın niteliklerinin veya

özelliklerinin bağlanmayı imkansız hale getirebileceği veya farklı kontrol yöntemlerine, görüntülemeye ya da çalışmaya yol açabileceği durumlar olabilir.

• Bu sisteme bağlanan Bluetooth cihaza, iletişim ortamına veya çevre koşullarına bağlı olarak parazit meydana gelebilir ya da ses kesilebilir.

Teknik Özellikler

SES GÜCÜ ÖZELLİKLERİ

GÜÇ ÇIKIŞI VE TOPLAM HARMONİK

BOZULMA:

(Yalnızca ABD modeli)

3,5 ohm'luk yüklerle, iki kanal da kullanılırken 120 – 10.000 Hz arası; kanal minimum RMS gücü başına 50 watt olarak ölçülmüştür, 250 mili watt ile

ölçülen çıkış arası en fazla %0,7 toplam harmonik bozulma vardır.

Amplifikatör bölümü

Aşağıdaki değerler şu modellerde

ölçülmüştür

ABD modeli:

AC 120 V, 60 Hz

Meksika modeli:

AC 120 V – 240 V, 60 Hz

Diğer modeller:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP

Güç çıkışı (ölçülen):

100 W + 100 W (3,5 ohm'da, 1 kHz,

%1 THD)

RMS güç çıkışı (referans):

210 W + 210 W (kanal başına

3,5 ohm'da, 1 kHz)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP

Güç çıkışı (ölçülen):

55 W + 55 W (3 ohm'da, 1 kHz,

%1 THD)

RMS güç çıkışı (referans):

115 W + 115 W (kanal başına

3 ohm'da, 1 kHz)

Hoparlör bölümü

Hoparlör sistemi

2 yönlü hoparlör sistemi, Bass reflex

Hoparlör birimleri

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Woofer: 200 mm (7 7 / 8 inç), koni tipi

Tweeter: 66 mm (2 5 / 8 inç), koni tipi

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Woofer: 160 mm (6 3 / 8 inç), koni tipi

Tweeter: 40 mm (1 5 / 8 inç), koni tipi

Ölçülen empedans

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

3,5 ohm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

3 ohm

Giriş

DVD/PC IN (Sol/Sağda ses):

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Hassasiyet 1 V, empedans 47 kilohm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Hassasiyet 1,5 V, empedans 47 kilohm

iPod/iPhone bölümü

Apple Cihaz Terminali

Çıkış voltajı: DC 5 V

Maksimum çıkış akımı: 1 A

Uyumlu iPod/iPhone modelleri:

– iPod touch 5. nesil

– iPod nano 7. nesil

– iPhone 5

(USB) bağlantı noktası

Maksimum çıkış akımı: 1 A

Uyumlu iPod/iPhone modelleri:

– iPod touch 5. nesil

– iPod touch 4. nesil

– iPod touch 3. nesil

– iPod touch 2. nesil

– iPod nano 7. nesil

– iPod nano 6. nesil

– iPod nano 5. nesil (video kamera)

– iPod nano 4. nesil (video)

– iPod nano 3. nesil (video)

– iPod classic

– iPhone 5

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPhone 3G

31

TR

32

TR

USB bölümü

Desteklenen biçim

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

WAV: 16 bit PCM

Örnekleme frekansları

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Desteklenen USB cihazı

Yığın Depolama Sınıfı

(USB) bağlantı noktası: A Tipi

Bluetooth bölümü

İletişim sistemi

Bluetooth Standart sürüm 3.0 + EDR

(Enhanced Data Rate – Gelişmiş

Veri Hızı)

Çıkış

Bluetooth Standart Güç Sınıfı 2

Maksimum iletişim mesafesi

Görüş mesafesi yak. 10 m

1)

Frekans bandı

2,4 GHz bandı (24.000 GHz –

24.835 GHz)

Modülasyon yöntemi

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum

- Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum)

Uyumlu Bluetooth profilleri 2)

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile – Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile – Ses Video Uzaktan

Kumanda Profili)

Desteklenen codec'ler

SBC (Sub Band Codec – Alt Bant

Codec'i)

AAC (Advanced Audio Coding –

Gelişmiş Ses Kodlama)

1)

2)

Gerçek mesafe; cihazlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, sinyal alış hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi etkenlere bağlı olarak değişir.

Standart Bluetooth profilleri cihazlar arasındaki

Bluetooth iletişiminin amacını gösterir.

Tuner bölümü

FM stereo, FM/AM süperheterodin tuner

Anten:

FM kablo anteni

AM döngü anteni

FM tuner bölümü

Ayar aralığı

ABD ve Brezilya modelleri:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(100 kHz adımlarla)

Diğer modeller:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(50 kHz'lik adımlarla)

AM tuner bölümü

Ayar aralığı

Avrupa, Rusya ve Suudi Arabistan modelleri:

531 kHz – 1.602 kHz

(9 kHz'lik adımlarla)

ABD, Latin Amerika ve Avustralya modelleri:

530 kHz – 1.710 kHz

(10 kHz'lik adımlarla)

531 kHz – 1.710 kHz

(9 kHz'lik adımlarla)

Diğer modeller:

530 kHz – 1.610 kHz

(10 kHz'lik adımlarla)

531 kHz – 1.602 kHz

(9 kHz'lik adımlarla)

Genel

Güç gereklilikleri

ABD modeli:

AC 120 V, 60 Hz

Meksika modeli:

AC 120 V – 240 V, 60 Hz

Diğer modeller:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Güç tüketimi

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP: 85 W

(Güç Tasarrufu modunda 0,5 W)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP: 60 W

(Güç Tasarrufu modunda 0,5 W)

Boyutlar (g/y/d) (Yak.)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

768,5 mm × 323 mm × 385 mm

(30 3 / 8 inç × 12 3 / 4 inç × 15 1 / 4 inç)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

678,5 mm × 323 mm × 385 mm

(26 3 / 4 inç × 12 3 / 4 inç × 15 1 / 4 inç)

Ağırlık (Yak.)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

14,0 kg (30 lb 14 ons)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

12,0 kg (26 lb 8 ons)

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar

Uzaktan kumanda (1)

R6 (AA boyutu) piller (2)

FM kablo/AM döngü anteni (1)

Tasarım ve teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir.

33

TR

©2013 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals