Sony HDR-PJ780VE, HDR-PJ780E, HDR-PJ790E, HDR-PJ790VE User's manual

Sony HDR-PJ780VE, HDR-PJ780E, HDR-PJ790E, HDR-PJ790VE User's manual

4-452-094-

12

( 1)

Digitalni HD kamkorder

Upute za uporabu

Molimo, također pogledajte:

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Sadržaj

Početak

Snimanje/reprodukcija

Napredne funkcije

Editiranje

Pohranjivanje videozapisa i fotografi ja na računalo

Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Osobno podešavanje kamkordera

Ostalo

HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE

HR

2

Prvo pročitajte

Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.

Broj modela HDR-

Serijski broj

Broj modela AC-

Serijski broj

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara,

1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

2) na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinama, poput vaza.

Nemojte izlagati baterije visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunčeva svjetla, otvorenog plamena i sl.

Taj simbol upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar uređaja, koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od električnog udara.

Taj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje

(servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

SAČUVAJTE OVE UPUTE.

OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD

ELEKTRIČNOG UDARA,

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.

Pročitajte ove upute.

Sačuvajte ove upute.

Pridržavajte se svih upozorenja.

Pridržavajte se svih uputa.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.

Čistite samo suhom krpom.

Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.

Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).

Nemojte preinačiti sigurnosnu značajku višepolnog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utikač za mrežu s uzemljenjem ima dva kontakta i zubac za uzemljenje. Široki kontakt ili treći zubac služe u svrhu vaše sigurnosti. Ako isporučeni mrežni kabel nema odgovarajući utikač, obratite se ovlaštenom Sony servisu radi zamjene.

Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača, utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.

Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.

Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja ili koji se prodaju s uređajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.

Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme.

Servisiranje prepustite stručnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice, mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.

Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj utičnici.

HR

3

Odgovarajući utikači za razne države/regije po svijetu.

HR

4

Tip A

(američki tip)

Tip B

(britanski tip)

Tip BF

(britanski tip)

Tip B3

(britanski tip)

Tip C

(CEE tip)

Tip SE

(CEE tip)

Tip O

(tip za Oceaniju)

U tablici se navodi odgovarajući napon i vrsta utikača.

Ovisno o području, koristi se drugi tip utikača i napona.

Pažnja: Primjenjivat će se zahtjevi o specifi kacijama kabela napajanja za svaku državu.

– Samo za SAD

Upotrijebite isporučeni kabel napajanja.

Europa

Države/regije

Austrija

Belgija

Češka

Danska

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Italija

Luksemburg

Nizozemska

Norveška

Poljska

Portugal

Rumunjska

Rusija

Slovačka

Španjolska

Švedska

Švicarska

UK

Azija

Države/regije

Kina

Hong Kong

Indija

Indonezija

Japan

Koreja (Rep.)

Malezija

Filipini

Singapur

Tajvan

Tajland

Vijetnam

Napon

230

220

220

230

230

220

230

230

230

230

220

230

230

230

230

220

230

220

220

220

127/230

230

230

240

Napon

220

200/220

230/240

127/230

100

220

240

220/230

230

110

220

220

Frekvencija (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Frekvencija (Hz)

50

60

50

60

50

50

50

50

50

50

50/60

60

Vrsta utikača

BF

A/C

BF

A

C/BF

A/C

A

BF

C

C

A

C

Vrsta utikača

C

C

C

C/BF

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

BF

Južna Amerika

Države/regije

Argentina

Brazil

Čile

Kolumbija

Peru

Venezuela

Bliski istok

Države/regije

Iran

Irak

Izrael

Saudijska Arabija

Turska

UAE

Afrika

Države/regije

Alžir

Kongo (DR)

Egipat

Etiopija

Kenija

Nigerija

Južna Afrika

Tanzanija

Tunis

Oceanija

Države/regije

Australija

Novi Zeland

Sjeverna Amerika

Države/regije

Kanada

SAD

Središnja Amerika

Države/regije

Bahami

Kostarika

Kuba

Dominikanska Rep.

Salvador

Gvatemala

Honduras

Jamajka

Meksiko

Nikaragva

Panama

Napon

240

230/240

Napon

120

120

Napon

120/240

110

110/220

110

110

120

110

110

120/127

120/240

110/220

Napon

220

127/220

220

120

220

120

Napon

220

220

230

127/220

220

240

Napon

127/220

220

220

220

240

230

220/230

230

220

Frekvencija (Hz)

50

50

Frekvencija (Hz)

60

60

Frekvencija (Hz)

60

60

60

60

60

60

60

50

60

60

60

Frekvencija (Hz)

50

60

50

60

60

60

Frekvencija (Hz)

50

50

50

50

50

50

Frekvencija (Hz)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Vrsta utikača

O

O

Vrsta utikača

A

A

Vrsta utikača

A

A

A/C

A

A

A

A

A

A

A

A

Vrsta utikača

C/BF/O

A/C

C

A

A/C

A

Vrsta utikača

C/BF

C/BF

C

A/C/BF

C

C/BF

Vrsta utikača

C

C

C

C

C/BF

C/BF

C/BF

C/BF

C

HR

5

HR

6

OPREZ

Baterija

Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.

Nemojte rastavljati bateriju.

Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.

Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti kratki spoj njezinih kontakata.

Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad

60°C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.

Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.

Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.

Bateriju punite isključivo originalnim punjačem tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje baterija.

Držite bateriju izvan dosega male djece.

Bateriju držite suhom.

Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.

Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s uputama u nastavku.

Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može doći do požara ili ozljeda.

Mrežni adapter

Adapter tijekom uporabe nemojte držati u uskom prostoru, kao što je između zida i namještaja.

Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite adapter iz zidne utičnice ako se tijekom uporabe kamkordera pojave problemi.

Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno napajanje se ne prekida sve dok je adapter spojen u zidnu utičnicu.

Napomena o mrežnom kabelu (kabelu napajanja)

Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo s ovim modelom kamkordera i ne smije se koristiti s drugom električnom opremom.

Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.

ZA KORISNIKE U EUROPI

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni HD kamkorder PJ780VE/PJ790VE usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice

1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći

URL: http://www.compliance.sony.de/

Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation

1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japan. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.

Pažnja

Elektromagnetsko polje na određenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).

Napomena za korisnike u Republici

Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,

1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u

Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici

www.sukladnost-sony.com.hr

HR

7

HR

8

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.

Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija

(primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija koja je isporučena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama uz ovu oznaku može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

O podešavanju jezika

Ako je potrebno, promijenite jezik prikaza na zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 22). Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni su za opise postupaka rukovanja.

Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon.

Snimljeni podaci se mogu izgubiti.

Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima i odredbama.

O snimanju

Prije početka snimanja, provjerite funkciju snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i zvuk snimiti bez problema.

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara uređaja ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga.

Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i regiji. Želite li svoje snimke pogledati na TV-u, potreban vam je TV prijemnik koji podržava format signala vašeg kamkordera. Za pojedinosti o formatu signala pogledajte "Kako upotrebljavati ove upute" (str. 11).

TV programi, fi lmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.

Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.

LCD zaslon, tražilo

LCD zaslon i tražilo proizvedeni su uporabom vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99% piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).

Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji način.

Crne točkice

Bijele, crvene, plave ili zelene točkice

Napomene o uporabi

Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom može doći do oštećenja medija za snimanje, snimke se možda neće moći reproducirati ili će se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške u radu.

– vaditi memorijsku karticu dok indikator pristupa (str. 25) svijetli ili trepće

– odspajati bateriju ili mrežni adapter s kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama dok indikatori

(videozapis)/

(fotografi ja) (str. 15) ili indikator pristupa (str. 25) svijetle ili trepere

HR

9

10

HR

O ovom priručniku, ilustracijama i izbornicima

Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi boljeg razumijevanja.

Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

U ovim uputama se ugrađena memorija kamkordera i memorijska kartica zovu "mediji za snimanje".

U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa slikom kvalitete high defi nition (HD) naziva

AVCHD disk.

Saznajte više o kamkorderu

("Handycam" User Guide)

"Handycam" User Guide je on-line priručnik.

Za detaljne upute o mnogobrojnim funkcijama ovog kamkordera, pogledajte priručnik.

1

Otvorite Sonyjevu stranicu za podršku.

http://www.sony.net/SonyInfo/

Support/

2

Odaberite zemlju ili regiju.

3

Potražite naziv modela svog kamkordera na stranici za podršku.

Provjerite naziv modela na donjoj strani kamkordera.

Kako upotrebljavati ove upute

U ovim se uputama razlike u tehničkim podacima između modela opisuju zajedno. Ako u ovim uputama naiđete na napomenu "Modeli sa...", kao dolje, provjerite odnosi li se opis na vaš kamkorder.

– (Modeli s GPS-om)

– (Modeli s NTSC sustavom boja)

Provjera naziva modela kamkordera

Provjerite donju stranu svog kamkordera.

Naziv modela (HDR-xxx)

Razlike u funkcijama

Naziv modela

HDR-PJ780E

HDR-PJ780VE

HDR-PJ790

HDR-PJ790E

HDR-PJ790V

HDR-PJ790VE

Kapacitet ugrađene memorije

32 GB

32 GB

96 GB

96 GB

96 GB

96 GB

Format signala

PAL

PAL

NTSC

PAL

NTSC

PAL

Napomene

Za sljedeće stavke opisi se donose uz naziv modela.

– Sigurnosni propisi (str. 2)

– Dijelovi i kontrole (str. 14)

– Popis izbornika (str. 51)

– Tehnički podaci (str. 65)

– Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografi ja koje se mogu snimiti (str. 58)

USB spajanje

Samo izlaz

Samo izlaz

Ulaz/izlaz

Samo izlaz

Ulaz/izlaz

Samo izlaz

GPS

HR

11

Sadržaj

Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Kako upotrebljavati ove upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Razlike u funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Početak

Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Punjenje baterije pomoću računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Punjenje baterije u inozemstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Promjena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Priprema medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Odabir medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Ulaganje memorijske kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Snimanje/reprodukcija

Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Snimanje fotografi ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

12

HR

Napredne funkcije

Snimanje s raznim postavkama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Odabir kvalitete slike za videozapise (način snimanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja

(Intelligent Auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Odabir formata za snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Primjena ručno podesivih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Snimanje informacija o lokaciji (modeli s GPS-om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Uživanje u 5.1ch surround zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Korištenje ugrađenog projektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Editiranje

Editiranje na kamkorderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Brisanje videozapisa i fotografi ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Dijeljenje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Snimanje fotografi je iz videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Pohranjivanje videozapisa i fotografi ja na računalo

Reprodukcija snimaka na računalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Softver za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Priprema računala (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Provjera sustava računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Otvaranje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Kreiranje diska sa standard defi nition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera . . . .

46

Za pohranjivanje high defi nition (HD) snimaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Osobno podešavanje kamkordera

Uporaba izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Liste izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Ostalo

U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografi ja koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . .

58

Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije . . . . . . . . . . . .

58

Očekivano vrijeme snimanja videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Očekivani broj fotografi ja koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE KAMKORDERA

(modeli s GPS-om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Indikatori na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

HR

13

Dijelovi i kontrole

Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.

14

HR



Multi interface priključnica

Za informacije o priboru kompatibilnom s

Multi interface priključnicom posjetite lokalnu

Sonyjevu web-stranicu ili se obratite Sonyjevom zastupniku ili ovlaštenom servisu.

Nije zajamčeno funkcioniranje s opremom drugih proizvođača.



Bljeskalica/Videosvjetlo



Objektiv (Carl Zeiss)



Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni senzor



Indikator snimanja (53)

Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja.

Indikator trepće kad je na mediju ostalo još malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.



Ugrađeni mikrofon



Tipka MANUAL (36)



Kotačić MANUAL (36)



LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir

(22, 24)

Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva, možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije.



Zvučnici



Preklopka PROJECTOR FOCUS (39)



Objektiv projektora (39)



GPS antena (HDR-PJ780VE/PJ790V/

PJ790VE)

GPS antena nalazi se u LCD zaslonu.

(25)

Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder očitava ili zapisuje podatke.



(pregled snimaka)



(videozapis)/

(fotografi ja)

Pritisnite RESET šiljatim predmetom.

Pritisnite RESET kako biste resetirali sve postavke, uključujući i sat.



Preklopka zuma (30)



Tipka PHOTO (28)



Pokrov za oko



Tražilo (23)



Tipka START/STOP (27)



Baterija (19)



DC IN priključnica (19)



Preklopka za podešavanje objektiva tražila (23)



Indikator CHG (punjenje) (19)



Priključnica (mikrofon) (PLUG IN POWER)



Priključnica

(slušalice)



Ručni remen



Otvor za remen za nošenje na ramenu



Ugrađeni USB kabel (20)



Multi/mikro USB priključnica (37)

Podržava uređaje s mikro USB-om.

HR

15



Otvor za stativ

Spojite stativ (opcija: duljina vijka mora biti manja od 5,5 mm).

Ovisno o značajkama stativa, vaš kamkorder možda se neće moći montirati na odgovarajuć način.



Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje baterije (21)

Zatezanje ručnog remena

Za uklanjanje sjenila objektiva zakrenite prsten za učvršćenje sjenila objektiva u smjeru suprotnom onome koji pokazuje strelica.

Uklonite sjenilo objektiva pri snimanju uz uporabu funkcije NightShot. U protivnom će se pojaviti sjena sjenila i snimit će se u videozapisima.

Uklonite sjenilo objektiva kad kamkorderom rukujete pomoću isporučenog daljinskog upravljača.

Spajanje step-down prstena

Za postavljanje sjenila objektiva

Poravnajte pravilno step-down prsten s kamkorderom (

), zatim ga zakrenite u smjeru strelice dok se ne uglavi na mjesto (

).

Spajanjem step-down prstena možete promijeniti promjer fi ltra u 37 mm kako biste mogli koristiti preporučeni konverzijski objektiv.

Kad je spojen step-down prsten, ne možete pričvrstiti širokokutni konverterski objektiv/fi ltar.

Za uklanjanje step-down prstena, zakrenite ga u smjeru suprotnom od strelice.

16

HR

Prsten za učvršćenje

Pravilno prislonite sjenilo objektiva na kamkorder

(

) i zatim zakrenite prsten za učvršćenje na sjenilu u smjeru strelice (

).

Pri postavljanju sjenila objektiva poravnajte pravilno otvore na sjenilu s dijelom za emitiranje bljeska na kamkorderu.

Postavljanje zaštite od vjetra

Zaštita od vjetra može smanjiti šum vjetra u vjetrovitom okruženju.

Umetnite prednju stranu ugrađenog mikrofona u otvor na dnu zaštite od vjetra (

) i zatim povucite držač na zaštiti unatrag sve dok zaštita ne bude preko cijelog ugrađenog mikrofona (

).

Kad je spojeno sjenilo objektiva, postavljanje zaštite od vjetra može biti otežano.

Za uklanjanje zaštite od vjetra povucite držač prema gore.

Daljinski upravljač

Uporaba bežičnog daljinskog upravljača korisna je za projekcije snimaka s kamkordera.



Tipka DATA CODE (53)

Pritisak na ovu tipku tijekom reprodukcije aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o podešenju kamkordera ili koordinata (modeli s GPS-om) za snimke.



Tipka PHOTO (28)

Snimanje fotografi ja koje se prikazuju na zaslonu nakon pritiska na ovu tipku.



Tipke SCAN/SLOW (32)



Tipke

/

(prethodno/sljedeće) (31)



Tipka PLAY



Tipka STOP



Tipka DISPLAY (28)



Predajnik



Tipka START/STOP (27)



Tipke za zumiranje



Tipka PAUSE



Tipka VISUAL INDEX (31)

Tijekom reprodukcije prikazuje se indeksni prikaz.



Tipke

/

/

/

/ENTER

Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD zaslonu se pojavi svijetloplavi okvir. Odaberite željenu tipku ili opciju pomoću

/

/

/

i zatim pritisnite ENTER radi potvrde.

HR

17

18

HR

Početak

Isporučeni pribor

Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.

Kamkorder (1)

Mrežni adapter (1)

Step-down prsten (1)

Daljinski upravljač (1)

Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)

Zaštita od vjetra (1)

HDMI kabel (1)

Punjiva baterija NP-FV50 (1)

USB priključni kabel (1)

USB spojni kabel namijenjen je samo za uporabu s ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabel ako je ugrađeni USB kabel kamkordera (str. 20) prekratak za spajanje.

"Upute za uporabu" (ovaj priručnik) (1)

Napomene

"PlayMemories Home" soft ver i "PlayMemories

Home Help Guide" možete preuzeti sa Sonyjeve internetske stranice (str. 44).

Sjenilo objektiva (1)

Punjenje baterije

1

Isključite kamkorder zatvaranjem

LCD zaslona te priključite bateriju

(povedite računa da prvo sklopite tražilo).

Poravnajte utor na kamkorderu i izbočinu na bateriji, a zatim klizno pomaknite bateriju prema gore.

Baterija

2

Spojite mrežni adapter (

) i kabel napajanja (

) na kamkorder te u zidnu utičnicu.

Uključi se indikator CHG (punjenje).

Indikator CHG (punjenje) se isključuje kad je baterija dokraja napunjena. Odspojite mrežni adapter iz priključnice DC IN na kamkorderu.

Indikator CHG (punjenje)

DC priključak

DC IN priključnica

Poravnajte oznaku

na DC priključku s oznakom na DC

IN priključnici

U zidnu utičnicu

Napomene

Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.

Pri spajanju videosvjetla (opcija) savjetujemo vam uporabu baterije NP-FV70 ili NP-FV100.

S ovim kamkorderom ne možete koristiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30.

Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno

2 minute kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Power Save], str. 54).

HR

19

20

HR

Punjenje baterije pomoću računala

Isključite kamkorder i spojite ga na uključeno računalo pomoću ugrađenog USB kabela.

U zidnu utičnicu

Ugrađeni USB kabel

Punjenje baterije punjačem AC-UD10 USB /AC adapterom (prodaje se zasebno)

Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabela iz zidne električne utičnice pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete koristiti Sonyjev prijenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).

Trajanje punjenja

Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje sasvim prazne isporučene baterije NP-FV50.

Pri uporabi AC adaptera: 155 min.

Pri uporabi računala spojenog putem ugrađenog USB kabela * : 280 min.

Navedena vremena punjenja izmjerena su kod punjenja kamkordera pri sobnoj temperaturi od 25°C.

Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.

* Vremena punjenja mjerena su bez korištenja USB priključnog kabela.

Vađenje baterije

Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za otpuštanje baterije BATT (baterija) (

) i zatim skinite bateriju (

).

Dulja neprekidna uporaba kamkordera

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.

Za pojedinosti o spajanju AC adaptera pogledajte "Punjenje baterije" (str. 19).

Napajate li kamkorder AC adapterom ne morate se brinuti o kapacitetu baterije.

Napomene o mrežnom adapteru

Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To može prouzročiti nepravilnosti u radu.

Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.

Vrijeme snimanja, vrijeme reprodukcije (str. 58)

Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 29)

Punjenje baterije u inozemstvu

Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati elektronički transformator.

HR

21

Uključivanje i podešavanje datuma i vremena

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

1

Otvorite LCD zaslon kamkordera i uključite kamkorder.

Kamkorder možete uključiti i tako da pritisnete tipku POWER (str. 15).

2

Odaberite željeni jezik i zatim odaberite [Next].

Dodirnite tipku na

LCD zaslonu.

3

Tipkama / odaberite željeno geografsko područje i zatim odaberite [Next].

4

Podesite [Daylight Savings] ili

[Summer Time], odaberite format datuma te datum i vrijeme.

Podesite li [Daylight Savings] ili [Summer

Time] na [On], podešava se sat vremena više.

Kad odaberete datum i vrijeme, odaberite jednu od opcija i podesite vrijednost pomoću

/ .

Kad odaberete

ب , podešavanje datuma i vremena je završeno.

Date & Time

Back

1 1 2013 10 : 30 PM

Next

22

HR

Promjena jezika prikaza

Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.

Odaberite

[Setup]

[ ל General Settings]

[Language Setting]

željeni jezik.

Za isključivanje napajanja

Zatvorite LCD zaslon ili pritisnite tipku

POWER (str. 15).

Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga kako je prikazano na slici desno.

Uključenje ili isključenje kamkordera pomoću LCD zaslona ili tražila

Napajanje kamkordera se uključi ili isključi ovisno o statusu LCD zaslona ili tražila.

Status

LCD zaslon

Otvoren

Zatvoren

Tražilo

Uvučeno

Izvučeno

Uvučeno

Izvučeno

Napajanje kamkordera

Uključeno

Uključeno

Isključeno

Uključeno

Napomene

Čak i ako je LCD zaslon zatvoren, ako je tražilo izvučeno, kamkorder nije isključen. Prilikom isključivanja napajanja kamkordera, provjerite je li tražilo uvučeno u izvorni položaj.

Snimanje samo uz uporabu tražila

Izvucite tražilo (

) i zatvorite LCD zaslon te zatim podesite željeni kut (

). Ako su indikatori u tražilu zamagljeni, izoštrite prikaz pomoću preklopke za podešavanje objektiva tražila smještene na gornjoj strani tražila.

HR

23

24

HR

Za podešavanje kuta LCD zaslona

Prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (

) i zatim podesite kut (

).

90 stupnjeva (maks.)

180 stupnjeva (maks.)

Za isključenje zvučnog signala

Odaberite

[Setup]

[ ל General Settings]

[Beep]

[Off ].

90 stupnjeva prema kamkorderu

Napomene

Datum i vrijeme snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reprodukcije. Za prikaz tih podataka odaberite

[Setup]

[

Playback Settings]

[Data Code]

[Date/Time].

Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area

ADJ] podešena na [On]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme se možda neće automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off ]

(modeli s GPS-om).

Za ponovno podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 54)

Za kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir: [Calibration] (str. 54)

Priprema medija za snimanje

Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na zaslonu vašeg kamkordera kao sljedeće ikone.

Standardni medij za snimanje Alternativni medij za snimanje

Ugrađena memorija

Memorijska kartica

Napomene

Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje videozapisa i fotografi ja.

Odabir medija za snimanje

Odaberite

[Setup]

[ Media Settings]

[Media

Select]

željeni medij.

Ulaganje memorijske kartice

Otvorite pokrov, zatim umetnite memorijsku karticu tako da klikne.

Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit će se poruka [Preparing image database fi le.

Please wait.] Pričekajte da poruka nestane.

Indikator pristupa

Umetnite karticu s odrezanim uglom okrenutim kao na slici.

HR

25

26

HR

Za vađenje memorijske kartice

Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.

Napomene

Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu

(str. 53) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo i sl.

Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 53).

Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.

Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.

Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder

SD Speed klasa

"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)

"Memory Stick PRO-HG Duo" medij

"Memory Stick XC-HG Duo" medij

SD memorijska kartica

SDHC memorijska kartica

SDXC memorijska kartica

Class 4 ili brža

Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.

Kapacitet

(provjeren rad)

Do 32 GB

Do 64 GB

Do 64 GB

Opisano u ovom priručniku

"Memory Stick

PRO Duo" medij

SD kartica

Napomene

MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.

Videozapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se importirati ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT * ako ih spajate na kamkorder USB kabelom. Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li opremu koja ne podržava sustav exFAT i pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje.

Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.

* exFAT je datotečni sustav koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske kartice.

Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje: Zaslonski indikatori tijekom snimanja (str. 72)

Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografi ja koje se mogu snimiti (str. 58)

Snimanje/reprodukcija

Snimanje

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografi ja u ugrađenu memoriju. Videozapisi se snimaju u high defi nition (HD) kvaliteti slike.

Snimanje videozapisa

1

Otvorite LCD zaslon.

2

Pritisnite START/STOP za pokretanje snimanja.

Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.

Tijekom snimanja videozapisa možete snimati fotografi je pritiskom tipke PHOTO

(Dual Capture).

Napomene

Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje (samo ako je tražilo uvučeno).

Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.

Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.

Bljeskalica ne radi dok svijetli indikator

(videozapis).

Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje.

Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter.

– Indikator pristupa (str. 25) svijetli ili trepće

– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija

Ovisno o postavkama u [

REC Mode] i [

Frame Rate], možda nećete moći snimati fotografi je.

LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u koji nije kompatibilan s full pixel display. Preporučuje se snimanje uz [Grid Line] podešen na [On] i uporabu vanjskog okvira iz [Grid Line] (str. 52) kao orijentacije.

Vrijeme snimanja, broj fotografi ja koje se mogu snimiti (str. 58)

[Media Select] (str. 25)

Vrijeme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 53)

HR

27

28

HR

Snimanje fotografi ja

1

Otvorite LCD zaslon i pritisnite

MODE za uključivanje indikatora

(fotografi ja).

Mod snimanja možete promijeniti i odabirom opcije [MODE] na LCD zaslonu.

2

Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.

Kad je izoštravanje podešeno pravilno, pojavi se na LCD zaslonu indikator AE/AF zadržavanja.

[Flash] (str. 52)

Za promjenu veličine slike: [

Image Size] (str. 52)

Za prikaz opcija na LCD zaslonu

Opcije na LCD zaslonu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon uključenja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja videozapisa i fotografi ja.

Dodirnite bilo gdje osim tipaka na LCD zaslonu kako bi se prikazale informacije o ikonama s funkcijama prikladnima za snimanje.

Za prikaz opcija na LCD zaslonu cijelo vrijeme: [Display Setting] (str. 52)

Zaslonski indikatori tijekom snimanja

Ovdje su opisane ikone za modove snimanja videozapisa i fotografi ja. Detalje potražite na stranici u zagradama.

W

T

STBY

5.1ch

STBY

2 h 25 m

00:00:00

14 h 48 m

>9999

16:9

L

60i

24.1M

5.1ch

MODE

AUTO



Tipka zuma (W: Wide/T: Telefoto), tipka START/STOP (u modu snimanja videozapisa), tipka PHOTO (u modu snimanja fotografi ja)

 Tipka MENU (50)

 Status koji je detektirala funkcija Intelligent Auto (35)

 Status snimanja ([STBY]/[REC])

 Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (28)

 Status triangulacije GPS-a * (37)

 Funkcija Tracking focus

 Zum, preostalo trajanje baterije

 Brojač (sat: minuta: sekunda), snimanje fotografi je, medij za snimanje/reprodukciju/ editiranje (72)

 Preostale vrijeme snimanja, kvaliteta snimaka, broj sličica u sekundi, mod snimanja (HD/

STD), veličina videozapisa (MP4) (34)



Približan broj fotografi ja za snimanje, omjer širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veličina fotografi je (L/M/S)



Tipka za isključenje funkcije Tracking focus



Tipka [MODE] (Shooting Mode) (28)



Tipka Intelligent Auto (35)



Audio mode (52), Audio Level Display (52)



Tipka View Images (31)



My Button (ikonama prikazanim u ovom dijelu možete dodijeliti svoje omiljene funkcije)

(52)

* Modeli s GPS-om

HR

29

Za snimanje u zrcalnom načinu

Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (

) i zatim ga zakrenite 180 stupnjeva prema objektivu (

).

Na LCD zaslonu se pojavi objekt kao u zrcalu, ali snimljena slika će biti normalna.

Zumiranje

Pomakom preklopke zuma možete uvećati ili smanjiti sliku.

W (širokokutno): Širi kut gledanja

T (telefoto): Uži kut gledanja

Sliku možete povećati do 17 puta (Extended

Zoom) od originalne veličine pomoću preklopke zuma.

Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže zumiranje.

30

HR

Napomene

Držite prst na preklopki zuma. Ako pomaknete prst s preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomicanja preklopke.

Brzinu zuma ne možete promijeniti tipkama / na LCD zaslonu.

Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.

Sliku možete povećati do 10 puta pomoću optičkog zumiranja u sljedećim slučajevima:

– Kad [

SteadyShot] nije podešen na [Active]

– Dok svijetli indikator

(fotografi ja)

Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 51)

Reprodukcija

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View) ili lokaciji snimanja

(Map View (modeli s GPS-om)).

1

Otvorite LCD zaslon i pritisnite tipku

na kamkorderu za ulazak u mod reprodukcije.

Modu reprodukcije možete pristupiti tako da odaberete

na LCD zaslonu (str. 29).

2

Odaberite / za pomak željene kategorije u središte (

) i zatim je odaberite (

).

Kamkorder prikazuje snimljene slike kao kategorije, automatski prema datumu i vremenu snimanja.

MENU

1 1 2013 1-2

2013

H i g h l i g h t

3

Odaberite snimku.

Kamkorder reproducira od odabrane do zadnje snimke u kategoriji.

1 1 2013 1 2 00:00:00

1 18 2013 1 19

4

Odaberite odgovarajuće tipke na LCD zaslonu za razne funkcije reprodukcije.

ם

Glasnoća

Brisanje

Kontekst

/

/

Prethodno/sljedeće

Ubrzano natrag/ubrzano naprijed

ج

/

ة Reprodukcija/pauza

Zaustavljanje Reprodukcija slide showa

Neke gore navedene tipke možda se neće pojaviti, ovisno o snimci koja se reproducira.

HR

31

32

HR

Ako više puta odaberete / tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno

5 puta

približno 10 puta

približno 30 puta

približno 60 puta.

Odaberite / tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.

Za ponavljanje slideshowa, odaberite ם

[Slideshow Set].

Indikatori u izborniku Event View

U izbornik MENU

MENU

Naziv kategorije

Prikaz prethodne kategorije

Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografi je

Preostalo trajanje baterije

Prelazak na prikaz Map

View (modeli s GPS-om)

Kategorije

1 1 2013 1-2

2013

H i g h l i g h t

Reprodukcija kratkih videozapisa

Prikaz sljedeće kategorije

Vremenska skala

Tipka za promjenu vremenskog raspona kategorije

Za povratak na prikaz

Event View

Prethodna

Naziv kategorije Vrijeme snimanja/broj fotografi ja

1 1 2013 1 2 00:00:00

Tipka za promjenu tipa snimke

Videozapis

Sljedeća

Prijelaz na mod snimanja videozapisa/fotografi je

1 18 2013 1 19

Fotografi ja

Zadnja reproducirana snimka

Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju se "sličice".

Napomene

Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka, povremeno pohranite svoje snimke na vanjski medij

(str. 47).

U standardnom podešenju, unaprijed je snimljen zaštićeni demo videozapis.

Reprodukcija videozapisa i fotografi ja iz prikaza Map View (modeli s GPS-om)

Prijeđite na Map View dodirom na Ş

[Map View].

MENU

2012

1 1 2013 1 2 2013

H i g h l i g h t

2013

Uporaba podataka zemljovida po prvi put:

Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se s uvjetima licence za korištenje zemljovida. Podatke iz zemljovida moći ćete koristiti dodirnete li [Yes] na zaslonu nakon pristanka na date uvjete ugovora o licenci (str. 68).

Dodirnete li [No], ne možete koristiti zemljovide. Međutim, pri drugom korištenju zemljovida na zaslonu će se pojaviti ista poruka i moći ćete koristiti zemljovide dodirnete li [Yes].

Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima

Snimke načinjene ovim kamkorderom možda nećete moći reproducirati normalno drugim uređajima.

Također, snimke načinjene drugim uređajima možda nećete moći reproducirati ovim kamkorderom.

Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na

AV opremi drugih proizvođača.

HR

33

34

HR

Napredne funkcije

Snimanje s raznim postavkama

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Odabir kvalitete slike za videozapise

(način snimanja)

Možete promijeniti način snimanja za odabir kvalitete videozapisa kod snimanja high defi nition (HD) videozapisa. Vrijeme snimanja (str. 58) ili vrsta medija na koji će se snimke moći kopirati može se promijeniti, ovisno o odabranom načinu snimanja.

(Standardna postavka je [Standard

].)

1

Odaberite

[Image

Quality/Size]

[

REC Mode].

2

Odaberite željeni način snimanja.

Način snimanja i mediji na koje se snimke mogu kopirati

Vrste medija

Načini snimanja

PS * FX

FH/

HQ/LP

Na ovom kamkorderu

Ugrađena memorija

  

  Memorijska kartica 

Na vanjskim uređajima

Vanjski uređaj

Blu-ray diskovi

AVCHD diskovi

* PS se može podesiti samo ako je [

Frame Rate] podešeno na [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) / [50p] (modeli s PAL sustavom boja).

Automatsko snimanje osmijeha

(Smile Shutter)

Kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u kadru tijekom snimanja videozapisa (str. 52), automatski se snima fotografi ja. ([Dual

Capture] je standardna postavka.)

Kamkorder razaznaje lice.

Kamkorder razaznaje osmijeh (narančasto).

Napomene

Ako je podešeno nešto od sljedećeg ne možete koristiti funkciju Smile Shutter.

– [

REC Mode]: [Highest Quality

]

– [

Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom boja)

Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i podešenju kamkordera, osmijeh se možda neće prepoznati.

[Smile Sensitivity] (str. 52)

Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja

(Intelligent Auto)

Vaš kamkorder snima videozapise nakon automatskog odabira najprikladnijeg podešenja za trenutačni motiv ili situaciju. (Standardna postavka je [On].)

1

Odaberite

[On]

u donjem desnom uglu izbornika za snimanje videozapisa ili fotografi ja.

AUTO

OFF

2

Usmjerite kamkorder prema objektu i započnite sa snimanjem.

Prikazuju se ikone sukladno postojećim uvjetima.

W

T

AUTO

Prepoznavanje lica:

(Portrait), Х

(Baby)

Prepoznavanje scene:

(Backlight),

(Landscape),

(Night Scene),

(Spotlight),

(Low light),

(Macro)

Prepoznavanje potresanja kamkordera:

Ч (Hodanje), Ц (Stativ)

Prepoznavanje zvuka:

, (Auto

Wind NR)

Za isključenje funkcije Intelligent Auto odaberite

[Off ].

Za snimanje svjetlijih slika od onih koje su dobivene uporabom funkcije

Intelligent Auto

Odaberite

[Camera/Mic]

[ ס Manual Settings]

[Low Lux].

Napomene

Ovisno o uvjetima snimanja, kamkorder možda neće prepoznati očekivanu scenu ili objekt.

Odabir formata za snimanje videozapisa

Kamkorder može snimati videozapise u tri različita formata.

1

Odaberite

[Image

Quality/Size]

[

/ /

Р

Setting].

2

Odaberite željenu postavku slike.

Visoka razlučivost:

Ovaj format omogućuje snimke visoke razlučivosti snimljene digitalnim kamkorderom.

Uživajte u prekrasnim slikama na velikom zaslonu.

MP4:

Videozapisi ovog formata lako se reproduciraju na pametnom telefonu, učitavaju na mrežu ili web stranicu.

Р

Standardna razlučivost:

Ovaj format omogućuje snimke standardne razlučivosti snimljene digitalnim kamkorderom. Koristan je za pohranjivanje videozapisa na DVD disk.

HR

35

36

HR

Primjena ručno podesivih postavki

Praktično je vršiti ručno podešavanje pomoću kotačića MANUAL tako da se kotačiću MANUAL dodijeli opcija izbornika

(standardno je podešeno [Focus]).

Tipka MANUAL

Kotačić MANUAL

1

Pritisnite MANUAL za prelazak u mod ručnog podešavanja.

Pritiskom na tipku MANUAL mijenja se između ručnog i automatskog načina rada.

2

Zakrenite kotačić za podešavanje.

Opcije kojima možete upravljati pomoću kotačića MANUAL

[Focus] (str. 51)

[Exposure] (str. 51)

[IRIS] (str. 51)

[Shutter Speed] (str. 51)

[AE Shift ] (str. 51)

[White Balance Shift ] (str. 51)

[MANUAL]: EXEC

STBY

Dial Setting

Focus

Exposure

IRIS

Shutter Speed

AE Shift

White Balance Shift

RESET

Odaberite [RESET] za resetiranje ručno podešenih postavki.

3 Pritisnite MANUAL.

Podaci o kamkorderu prikazani na LCD zaslonu razlikovat će se ovisno o postavkama

– snimanja. Postavke će biti popraćene sljedećim ikonama.

: Automatsko podešavanje

: Ekspozicija se podešava ručno.

: Prioritet otvora blende

: Prioritet brzine zatvarača

Napomene

Ručno podešene postavke ostaju sačuvane i nakon što promijenite funkciju dodijeljenu kotačiću MANUAL. Međutim, ako ručno podesite

[Exposure] nakon ručnog podešavanja [AE Shift ],

[Exposure] preuzima prioritet nad [AE Shift ].

Podesite li [Exposure], [IRIS] ili [Shutter Speed], podešenja drugih dviju opcija će se poništiti.

[Data Code] (str. 53)

Dodjeljivanje opcije izbornika kotačiću MANUAL

1 Pritisnite i zadržite tipku MANUAL na nekoliko sekundi.

2 Zakrenite kotačić MANUAL i odaberite opciju koju želite dodijeliti.

Snimanje informacija o lokaciji

(modeli s

GPS-om)

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Kad podesite [GPS Setting] to [On]

(standardno podešenje), ikona triangulacije

GPS-a će se pojaviti na zaslonu i kamkorder će početi s traženjem GPS satelitskih signala.

Prikazana ikona će se razlikovati, ovisno o jakosti primljenog signala. Funkcija GPS je dostupna kad je prikazan indikator Ө , ǚ ili ǜ .

Sljedeće značajke dostupne su koristite li funkcije GPS (Global Positioning System).

— Snimanje informacija o lokaciji u videozapise ili fotografi je (Standardna postavka je [On].)

— Reprodukcija videozapisa i fotografi ja kroz pretraživanje na zemljovidu (Map

View, str. 33)

— Prikaz zemljovida sukladno trenutnoj lokaciji

Reprodukcija snimaka na TV prijemniku

Spojite li kamkorder na HDMI ulaznu priključnicu TV-a, slika će se na zaslonu TV-a prikazivati u high defi nition kvaliteti (HD).

Ako kamkorder možete spojiti na A/V ulaznu priključnicu TV-a, slika će se na zaslonu TV-a prikazivati u standard defi nition kvaliteti

(STD).

High defi nition

Standard defi nition

Žuta

Bijela

HDMI kabel

(isporučen)

Crvena

AV kabel

(opcija)

Ako ne želite zabilježiti podatke o lokaciji

Odaberite

[Setup]

[

ל

 General Settings]

[GPS

Setting]

[Off ].

Napomene

Možda će potrajati prije nego kamkorder započne triangulaciju.

GPS funkciju koristite na otvorenom jer se radio signali tako najbolje primaju.

Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.

Tok signala

1

Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje.

2

Spojite kamkorder na TV.

3

Pokrenite reprodukciju videozapisa ili fotografi je na kamkorderu (str. 31).

HR

37

38

HR

Napomene

Pogledajte također upute za uporabu TV prijemnika.

Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni adapter (str. 19).

Ako TV nema HDMI ulaznu priključnicu, povezivanje izvedite putem AV kabela (opcija).

Videozapisi sa standard defi nition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard defi nition

(STD) kvaliteti čak i na HD TV-u.

Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard defi nition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava signal formata 16:9, podesite

[

Wide Mode] na [4:3] za snimanje videozapisa u formatu 4:3.

Spojite li kamkorder na TV koristeći više vrsta kabela za izlaz videosignala, HDMI izlaz ima prednost.

Uživanje u 5.1ch surround zvuku

Prema standardnoj postavci, ugrađeni mikrofon omogućuje snimanje Dolby Digital

5.1ch surround zvuka. Moći ćete uživati u realističnom zvuku pri reprodukciji videozapisa na uređaju koji podržava ulaz 5.1ch surround zvuka.

Kod spajanja na TV preko videorekordera

Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću AV kabela (opcija). Podesite preklopku za odabir ulaza na videorekorderu na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).

Odabir formata slike koji TV podržava:

[TV Type] (str. 53)

O "Photo TV HD"

Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV

HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony

PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću

HDMI kabela * , možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografi ja u očaravajućoj

HD kvaliteti.

* TV će automatski prijeći na odgovarajući mod pri prikazivanju fotografi ja.

Ako TV prijemnik ima mono zvuk

(Ako TV prijemnik ima samo jednu ulaznu audio priključnicu)

Spojite žuti priključak AV kabela (opcija) u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera.

Korištenje ugrađenog projektora

Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog projektora možete kao zaslon upotrijebiti ravnu površinu, primjerice zid.

Preklopka PROJECTOR FOCUS

1

Objektiv projektora usmjerite prema površini za prikaz, primjerice zidu, i zatim pritisnite PROJECTOR.

Projicirana slika se povećava zajedno s povećanjem udaljenosti između kamkordera i površine za prikaz.

Savjetujemo vam da kamkorder postavite

0,5 m ili dalje od površine na koju će se projicirati slika.

5

Pri reprodukciji snimaka, pomoću preklopke zuma pomaknite odabirni okvir koji se prikazuje na LCD zaslonu i zatim pritisnite tipku

PHOTO.

Preklopka zuma

2

Odaberite [Image Shot on This

Device] na LCD zaslonu.

3

Kad se prikaže izbornik s uputama za uporabu, odaberite [Project].

Tipka PHOTO

Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 31.

Pri uporabi daljinskog upravljača koristite tipke

/

/

/

za pomak odabirnog okvira i pritisnite ENTER za početak reprodukcije snimke na kojoj je okvir.

Za isključivanje projektora pritisnite

PROJECTOR.

Taj izbornik pojavi se pri prvoj uporabi ugrađenog projektora nakon uključenja kamkordera.

4

Projiciranu sliku izoštrite preklopkom PROJECTOR FOCUS.

HR

39

Korištenje projektora uz računalo ili pametni telefon

– Uporaba projektora skraćuje trajanje baterije

(savjetujemo korištenje isporučenog mrežnog adaptera).

Pri uporabi projektora nisu mogući sljedeći postupci.

– Rukovanje zemljovidima (modeli s GPS-om)

– Highlight reprodukcija na vanjskom uređaju poput TV-a

– Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD zaslon

– Još neke funkcije

Kad projicirana slika sadržava mnogo crne, moguća je blaga neujednačenost boja. Uzrokuje ju refl eksija svjetla u objektivu projektora i ne radi se o kvaru.

HDMI kabel

(isporučen)

40

HR

Tok signala

Priključnicu PROJECTOR IN na kamkoderu povežite s izlaznom HDMI priključnicom drugog uređaja pomoću HDMI kabela (isporučen), zatim u koraku 2 odaberite [Image from External

Device].

Ako priključnica spojenog uređaja nije kompatibilna s isporučenim HDMI kabelom, koristite adapter HDMI priključka (opcija)

Pri projekciji slika možete samo koristiti preklopku PROJECTOR FOCUS.

Napomene

LCD zaslon je isključen tijekom projekcije slike.

Pri uporabi projektora pazite na sljedeće postupke ili situacije.

– Nemojte sliku projicirati prema očima.

– Ne dirajte objektiv projektora.

– LCD zaslon i objektiv projektora se zagriju pri uporabi.

Editiranje

Editiranje na kamkorderu

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Napomene

Na kamkorderu su mogući neki osnovni postupci editiranja. Za napredno editiranje instalirajte soft ver "PlayMemories Home".

Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.

Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa i fotografi ja.

Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja ili dijeljenja snimaka. Time se medij za snimanje može oštetiti.

Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete ili dijelite snimke s nje.

Izbrišete li ili podijelite videozapise/fotografi je koji su uključeni u pohranjene scenarije, izbrisat će se i scenariji.

Brisanje videozapisa i fotografi ja

1

Odaberite

[Edit/Copy]

[Delete].

2

Odaberite [Multiple Images] i zatim odaberite vrstu snimke koju želite izbrisati.

1 1 2013 1 2 2013

1 18 2013 1 19 2013

OK

Delete

Za istodobno brisanje svih videozapisa/ fotografi ja za odabrani datum

1 U koraku 2 odaberite [All In Event].

2 Tipkama

ت

/

ث

odaberite datum koji želite izbrisati i zatim odaberite .

1 1 2013 1 2 2013

1 18 2013 1 19 2013

OK Delete

Za brisanje dijela videozapisa

Možete podijeliti videozapis i izbrisati ga.

Ukidanje zaštite: [Protect] (str. 53)

[Format] (str. 53)

Dijeljenje videozapisa

1

Odaberite

ם

[Divide] na zaslonu za reprodukciju.

3

Dodajte kvačice

videozapisima ili fotografi jama koje ćete izbrisati i odaberite .

HR

41

42

HR

2

Pomoću

ج

/

ة

odaberite mjesto gdje želite podijeliti videozapis na scene i zatim odaberite .

A B

A

: Povratak na početak odabranog videozapisa

B

: Preciznije podešava mjesto snimanja.

Napomene

Mjesto gdje ste dodirnuli ة i stvarno mjesto reza mogu se razlikovati jer će kamkorder odabrati mjesto reza u intervalu od pola sekunde.

MP4 videozapis se ne može podijeliti.

A B

A

: Povratak na početak odabranog videozapisa

B

: Preciznije podešava mjesto snimanja.

Ako je videozapis snimljen uz jednu od sljedećih kvaliteta slike, veličina slike bit će podešena na sljedeći način.

High defi nition (HD) kvaliteta slike ili

MP4: 2,1 M (16:9)

Široka slika (16:9) standard defi nition kvalitete (STD): 0,2 M (16:9)

Slika formata 4:3 standard defi nition

(STD) kvalitete: 0,3 M (4:3)

Napomene

Snimke ne možete spremiti na memorijsku karticu (modeli bez funkcije USB ulaza).

Snimanje fotografi je iz videozapisa

Iz videozapisa snimljenih kamkorderom možete snimiti pojedinačne fotografi je.

1

Odaberite

ם

[Photo Capture] na izborniku reprodukcije videozapisa.

O datumu i vremenu snimanja fotografi ja iz videozapisa

Datum i vrijeme snimanja fotografi ja jednaki su datumu i vremenu snimanja videozapisa.

Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum, datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku kada ste fotografi ju snimili iz videozapisa.

2

Tipkama

ج

/

ة

odaberite dio koji želite snimiti kao fotografi ju i zatim odaberite .

Pohranjivanje videozapisa i fotografi ja na računalo

Reprodukcija snimaka na računalu

Soft ver "PlayMemories Home" omogućuje vam prebacivanje videozapisa i fotografi ja na računalo kako biste ih koristili na mnoštvo načina.

Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)

Pregled snimaka u kalendaru

Postavljanje snimaka na internetske servise

Prebacivanje snimaka s kamkordera

Izrada diska s videozapisima

Dijeljenje snimaka u

"PlayMemories Online"

"PlayMemories Home" možete preuzeti sa sljedeće internetske adrese.

www.sony.net/pm

Napomene

Za instalaciju soft vera "PlayMemories Home" treba vam internetska veza.

Za korištenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internetskih usluga potrebna je internetska veza.

Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama.

Softver za Mac

Mac računala ne podržavaju soft ver "PlayMemories Home". Za importiranje snimaka s kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući soft ver za Mac računala.

Za detalje posjetite sljedeći URL.

http://www.sony.co.jp/imsoft /Mac/

HR

43

44

HR

Priprema računala

(Windows)

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Provjera sustava računala

OS* 1

Microsoft Windows XP SP3 * 2 /Windows Vista

SP2 * 3 /Windows 7 SP1/Windows 8

Procesor*

4

Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core

2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo

2,26 GHz ili brži, a za obradu PS videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).

Memorija

Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno

1 GB ili više)

Windows Vista/Windows 7/Windows 8:

1 GB ili više

Tvrdi disk

Prostor na disku potreban za instalaciju:

Približno 500 MB

Pokazivač

Minimalno 1024

768 točaka

* 1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u multi-boot sustavima.

* 2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.

Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)

Ver.2.0 ili noviji.

*

3

Nije podržano Starter (Edition) izdanje.

* 4 Preporučuje se brži procesor.

Napomene

Ne može se jamčiti rad u svim računalnim okruženjima.

Instaliranje softvera "PlayMemories

Home" na računalo

1

Pomoću internetskog pretraživača pristupite sljedećoj stranici za preuzimanje i zatim kliknite na

[Install]

[Run].

www.sony.net/pm

2

Instalirajte prema uputama sa zaslona.

Kad se u uputama zatraži spajanje kamkordera na računalo, spojite kamkorder putem ugrađenog USB kabela.

Ugrađeni USB kabel

Kad završi instalacija, "PlayMemories

Home" se otvori.

Napomene o instalaciji

Ako je soft ver "PlayMemories Home" već instaliran na vaše računalo, spojite kamkorder na računalo.

Tada će biti raspoložive funkcije koje se mogu koristiti s ovim kamkorderom.

Ako je na vaše računalo instaliran soft ver "PMB

(Picture Motion Browser)", zamijenit će ga soft ver

"PlayMemories Home". U tom slučaju ne možete soft verom "PlayMemories Home" koristiti neke funkcije koje su bile dostupne u soft veru "PMB".

Za odspajanje kamkordera od računala

1 Kliknite na ikonu na donjem desnom dijelu radne površine računala

[Safely remove USB Mass Storage Device].

Otvaranje softvera

"PlayMemories Home"

1

Dvaput kliknite na "PlayMemories

Home" prečac na zaslonu računala.

2 Odaberite ب

[Yes] na zaslonu kamkordera.

3 Odspojite USB kabel.

Ako koristite Windows 7 ili Windows 8, kliknite na , zatim kliknite na .

Napomene

Kod pristupanja kamkorderu s računala, koristite soft ver "PlayMemories Home". Funkcioniranje nije zajamčeno ako podatke obrađujete u drugom soft veru osim "PlayMemories Home" ili ako datoteke i mape organizirate izravno pomoću računala.

Ovisno o postavci odabranoj u [

REC Mode], snimke se neće moći pohraniti na neke diskove.

Videozapisi snimljeni u modu [60p Quality

]

(modeli s NTSC sustavom boja)/[50p Quality

] (modeli s PAL sustavom boja) ili [Highest

Quality

] mogu se pohraniti samo na Blu-ray diskove.

Ne možete izraditi disk s videozapisima snimljenim u modu [ MP4].

Kamkorder automatski dijeli slikovne datoteke veće od 2 GB i njihove dijelove pohranjuje kao zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računalu se mogu prikazati kao zasebne datoteke, no one će pravilno funkcionirati pomoću funkcije importiranja i reprodukcije na kamkorderu ili u soft veru "PlayMemories Home".

Koristite li Windows 8, odaberite ikonu

"PlayMemories Home" na radnoj površini.

2

Dvaput kliknite na "PlayMemories

Home Help Guide" prečac na zaslonu računala kako biste vidjeli kako koristiti "PlayMemories Home".

Kad koristite Windows 8, odaberite

[PlayMemories Home Help Guide] u izborniku pomoći soft vera "PlayMemories

Home".

Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala, kliknite na [Start]

[All Programs]

[PlayMemories Home]

željenu opciju.

Za detalje o "PlayMemories Home" odaberite ("PlayMemories Home Help Guide") u soft veru ili posjetite stranicu podrške za

PlayMemories Home

(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

HR

45

Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj

Kreiranje diska sa standard defi nition

(STD) kvalitetom slike pomoću rekordera

2

Spojite kamkorder na uređaj za snimanje pomoću AV kabela

(opcija).

Spojite kamkorder na ulazne priključnice uređaja za snimanje.

Spojite kamkorder na rekorder pomoću AV kabela (opcija). Snimke koje se reproduciraju na kamkorderu možete kopirati disk ili videokasetu.

3

Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.

Napomene

Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera

(str. 19).

Pogledajte upute za uporabu isporučene sa spojenim uređajem.

4

Kad je presnimavanje završeno, zaustavite uređaj za snimanje i nakon toga kamkorder.

AV kabel

(opcija)

Ulaz

Crvena Bijela Žuta

Napomene

Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene

HDMI kabelom.

S obzirom da se kopiranje vrši u analognom modu, kvaliteta slike može se smanjiti.

Videozapisi s high defi nition (HD) kvalitetom slike će se kopirati u standard defi nition (STD) kvaliteti.

Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak

AV kabela (opcija) u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.

Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data

Code] (str. 53)

Uporaba uređaja za prikaz sa zaslonom formata

4:3: [TV Type] (str. 53)

Tok signala

46

HR

1

Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje (rekorder i sl.).

Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir izvora, podesite je u položaj za prijem signala.

Za pohranjivanje high defi nition (HD) snimaka

Videozapise i fotografi je možete pohraniti na vanjski medij (USB uređaj), primjerice na vanjski tvrdi disk. Kad pohranite snimke na vanjski medij, bit će dostupne sljedeće funkcije.

Možete povezati kamkorder i vanjski medijski uređaj te zatim reproducirati snimke pohranjene na vanjski medijski uređaj (str. 48).

Možete povezati računalo i vanjski medijski uređaj te importirati snimke na računalo koristeći soft ver "PlayMemories Home" (str. 45).

Napomene

Za taj postupak potreban vam je adapterski USB kabel VMC-UAM2 (opcija).

Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC

IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.

Pogledajte upute za uporabu isporučene s vanjskim uređajem.

1

Povežite kamkorder i vanjski medijski uređaj koristeći adapterski

USB kabel (opcija).

2

Odaberite [Copy] na zaslonu kamkordera.

Videozapisi i fotografi je pohranjeni na medij za snimanje i koji još nisu pohranjeni na vanjski uređaj sad se mogu pohraniti na spojeni vanjski medij.

Ta je funkcija dostupna samo ako u kamkorderu ima novih snimaka.

Za odspajanje vanjskog medijskog uređaja odaberite

kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event

View] ili indeksni prikaz kategorija).

USB adapterski kabel

VMC-UAM2

(opcija)

Nemojte odspajati USB kabel ako je na LCD zaslonu prikazana poruka [Preparing image database fi le. Please wait.].

Ako je na zaslonu kamkordera prikazana poruka [Repair Img. DB F.], odaberite

.

HR

47

48

HR

Za reprodukciju snimaka s vanjskog medijskog uređaja na kamkorderu

Odaberite [Play without copying.] u koraku 2 i odaberite snimku koju želite pogledati.

Snimke možete također pogledati na TV-u spojenom na kamkorder (str. 37).

Kad spojite vanjski medij, u izborniku Event

View će se prikazati Ϊ .

MENU

1 1 2013 1 2 2013

2013

H i g h l i g h t

Za brisanje snimaka s vanjskog medijskog uređaja

1 Odaberite [Play without copying.] u koraku 2.

2 Odaberite

[Edit/Copy]

[Delete] i zatim za brisanje snimaka slijedite upute koje se prikazuju na LCD zaslonu.

Za pohranu željenih snimaka iz kamkordera na vanjski medijski uređaj

1 Odaberite [Play without copying.] u koraku 2.

2 Odaberite

[Edit/Copy]

[Copy] i zatim za pohranu snimaka slijedite upute koje se prikazuju na LCD zaslonu.

Želite li kopirati snimke koje još nisu bile kopirane, odaberite

[Edit/Copy]

[Direct

Copy] dok je kamkorder spojen na vanjski medijski uređaj.

Za reprodukciju HD videozapisa na računalu

U soft veru "PlayMemories Home" (str. 45) odaberite diskovni pogon koji predstavlja spojeni vanjski medijski uređaj i zatim reproducirajte videozapise.

Napomene

Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski memorijski uređaj:

– medije kapaciteta preko 2 TB

– običan CD ili DVD uređaj

– medije spojene preko USB huba

– medije s ugrađenim USB hubom

– čitač kartica

Možda nećete moći koristiti vanjski medij s funkcijom kodiranja.

Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na kamkorder, prikazuje se izbornik za formatiranje.

Prije formatiranja provjerite da na vanjskom memorijskom uređaju nemate nikakvih važnih podataka jer će ih formatiranje izbrisati.

Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima koji zadovoljavaju sistemske zahtjeve.

Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju državu/regiju.

Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i kad na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete snimiti više od sljedećeg broja snimaka.

– Videozapisi s high defi nition (HD) kvalitetom slike: Maks. 3999

– Videozapisi sa standard defi nition (STD) kvalitetom slike: Maks. 9999

– MP4 videozapisi i fotografi je: Maks. 40 000

(MP4 videozapisi i fotografi je)

Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij, pokušajte primijeniti sljedeće postupke.

– Ponovno spojite adapterski USB kabel na kamkorder.

– Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite ga u zidnu utičnicu.

Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti snimaka.

Nije moguće kopirati snimke s vanjskog medija na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.

HR

49

Osobno podešavanje kamkordera

Uporaba izbornika

Kamkorder ima razne opcije pod svakom od šest kategorija izbornika.

Shooting Mode

Camera/Mic

Image Quality/Size

Playback Function

Edit/Copy

Setup

1

Odaberite .

Za brzo pronalaženje opcije izbornika

Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju podkategorije. Odaberite ikonu potkategorije kako bi LCD zaslon pokazivao samo popis izbornika u odabranoj potkategoriji.

Ikone potkategorija

2

Odaberite kategoriju.

MENU

Shooting Mode Camera/Mic Image Quality/Size

Playback Function Edit/Copy Setup

Kad ne možete odabrati određenu opciju izbornika

Opcije ili postavke označene sivo nisu dostupne.

Kad odaberete opciju izbornika označenu sivo, vaš kamkorder prikazuje razlog zašto ne možete odabrati tu opciju izbornika ili uputu o tome u kojem slučaju možete podesiti tu opciju izbornika.

50

HR

3

Odaberite željenu opciju izbornika.

STBY Shooting Mode

Movie Photo

Listanje opcija izbornika gore/dolje

Smth Slw REC Golf Shot

Edit/Copy

Delete

Protect

Copy

Direct Copy

Napomene

Odaberite ب za dovršavanje podešavanja izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.

Liste izbornika

Shooting Mode

Movie ..........................................

Snimanje videozapisa.

Photo ...........................................

Snimanje fotografi ja.

Smth Slw REC ...........................

Snimanje neisprekidanih usporenih videozapisa.

Golf Shot ....................................

Dijeli dvije sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao videozapis i fotografi je. Pri snimanju držite objekt u bijelom okviru u središtu zaslona.

Camera/Mic

ס Manual Settings

White Balance ................

Podešavanje balansa boje u skladu s okruženjem u kojemu snimate.

Spot Meter/Fcs ...............

Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.

Spot Meter .......................

Podešavanje svjetline slike prema objektu koji se dodirne na zaslonu.

Spot Focus .......................

Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.

Exposure ..........................

Podešavanje svjetline videozapisa i fotografi ja. Odaberete li [Manual], podesite svjetlinu (ekspoziciju) pomoću / .

Focus .................................

Ručno izoštravanje. Odaberete li [Manual], odaberite obližnjeg objekta i za izoštravanje udaljenog objekta.

za izoštravanje

IRIS ......................................

Izoštravanje objekta uz zamućenje pozadine ili izoštravanje cijele slike.

Shutter Speed ................

Podešavanje brzine zatvarača. Kad objekt koji se kreće snimate s većom brzinom zatvarača, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj brzini zatvarača objekt izgleda kao da se kreće.

AGC Limit .........................

Podešavanje maksimalne razine za AGC (Auto Gain Control).

AE Shift .............................

Podešava ekspoziciju. Dodirnite svijetla ili

ako je objekt bijel ili ako je pozadina

ako je objekt crn ili osvjetljenje slabo.

White Balance Shift ......

Podešavanje ravnoteže bjeline.

Low Lux ............................

Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mjestima.

ע Camera Settings

Scene Selection .............

Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što je snimanje noću ili na plaži.

Cinematone ..............

Podešavanje boja videozapisa kako bi se postigao ugođaj fi lmskog snimanja.

Fader ...........................

Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.

Self-Timer .................

Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografi ja.

Tele Macro .......................

Izoštrava objekt, a pozadina će biti nejasna.

SteadyShot ................

Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.

SteadyShot ..............

Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografi ja.

Digital Zoom ...................

Podešavanje maksimalne razine zumiranja za digitalni zum.

Conversion Lens ............

Odabir vrste pričvršćenog konverzijskog objektiva (opcija).

Auto Back Light .............

Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.

Dial Setting ......................

Dodjeljuje funkciju kotačiću MANUAL.

NIGHTSHOT Light .........

Emitira infracrveno svjetlo pri uporabi funkcije NightShot.

HR

51

52

HR

Face

Face Detection ...............

Automatsko razaznavanje lica.

Smile Shutter ..................

Automatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.

Smile Sensitivity ............

Podešava osjetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmijeha.

Flash

Flash ...................................

Podešavanje načina aktivacije bljeskalice pri snimanju fotografi ja.

Flash Level .......................

Podešavanje svjetline bljeskalice.

Red Eye Reduction .......

Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.

Microphone

Closer Voice .....................

Prepoznavanje lica osoba u kadru i jasno snimanje pripadajućeg glasa.

Blt-in Zoom Mic .............

Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.

Auto Wind NR .................

Prepoznavanje uvjeta snimanja i smanjenje šuma vjetra.

Audio Mode ....................

Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).

Audio Rec Level .............

Podešavanje razine glasnoće pri snimanju.

ף Shooting Assist

My Button ........................

Dodjeljivanje funkcija značajci My Buttons.

Expanded Focus ............

Povećanje slike koja se prikazuje u središtu zaslona oko 2 puta.

Grid Line ...........................

Prikaz mreže linija koje olakšavaju vodoravno ili okomito poravnavanje objekta.

Display Setting ...............

Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.

Zebra .................................

Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svjetline.

Peaking .............................

Prikaz slike na zaslonu s naglašenim obrisima.

Light Bright .....................

Podešavanje svjetline videosvjetla.

Audio Level Display ......

Prikaz skale razine zvuka na LCD zaslonu pri snimanju.

Image Quality/Size

REC Mode ............................

Podešavanje moda snimanja videozapisa.

Frame Rate ..........................

Podešavanje brzine izmjene sličica videozapisa.

/ / Р Setting .........

Podešavanje kvalitete slike za snimanje videozapisa.

Wide Mode..........................

Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard defi nition

(STD) kvalitetom slike.

x.v.Color ...............................

Snima širi raspon boja. Podesite ovu opciju kad želite gledati snimke na

TV-u koji podržava x.v.Color.

Image Size .........................

Podešavanje veličine fotografi je.

Playback Function

Event View .................................

Započinje reprodukciju snimaka iz izbornika Event View.

Map View* 1 ................................

Započinje reprodukciju snimaka iz izbornika Map View.

Highlight Movie ......................

Započinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija pohranjenih sa slikom standard defi nition (STD) kvalitete.

ŝ Scenario ...............................

Započinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoću značajke Highlight

Playback.

Edit/Copy

Delete..........................................

Brisanje videozapisa ili fotografi ja.

Protect ........................................

Zaštićuje videozapise ili fotografi je od brisanja.

Copy ............................................

Kopiranje snimaka.

Direct Copy ...............................

Kopiranje snimaka pohranjenih u kamkorder na neku vrstu vanjskog medijskog uređaja.

Setup

Media Settings

Media Select ...................

Odabir vrste medija za snimanje (str. 25).

Media Info........................

Prikaz informacija o mediju za snimanje.

Format ...............................

Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.

Repair Img. DB F ............

Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na mediju za snimanje

(str. 57).

File Number ....................

Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datoteka fotografi jama.

Playback Settings

Data Code ........................

Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vrijeme snimanja.

Volume..............................

Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 31).

Download Music* 2 ........

Preuzimanje vaše glazbe s računala na kamkorder (spojen na računalo) kako bi se mogla reproducirati uz Highlight Playback scene.

Empty Music* 2 ................

Brisanje svih glazbenih datoteka.

פ Connection

TV Type .............................

Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 37).

HDMI Resolution ...........

Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV

HDMI kabelom.

CTRL FOR HDMI .............

Odaberite hoće li se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder spojen HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.

USB Connect ...................

Odaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera s vanjskim uređajem putem USB-a ne prikazuju na LCD zaslonu nikakve poruke.

USB Connect Setting ....

Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računalo ili USB uređaj.

USB LUN Setting ............

Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.

ל General Settings

Beep ...................................

Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.

LCD Brightness ...............

Podešavanje svjetline LCD zaslona.

Your Location* 1 ..............

Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.

Airplane Mode* 1 ............

Postavka za korištenje u zrakoplovu.

GPS Setting* 1 ..................

Prijem GPS signala.

REC Lamp .........................

Isključenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera.

Remote Ctrl .....................

Podešavanje daljinskog upravljača koji će se koristiti.

Language Setting .........

Podešava jezik izbornika (str. 22).

24p Mode* 3 .....................

Snimanje 24p videozapisa.

HR

53

54

HR

Calibration .......................

Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.

Battery Info......................

Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.

Power Save ......................

Podešavanje automatskog isključenja LCD zaslona i uređaja.

Initialize ............................

Funkcija resetira postavke na standardne vrijednosti.

Demo Mode ....................

Podešavanje reprodukcije demo videozapisa o funkcijama kamkordera.

Clock Settings

Date & Time Setting .....

Podešavanje datuma i vremena.

Area Setting ....................

Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 22).

Auto Clock ADJ * 1 ..........

Automatsko podešavanje sata preuzimanjem signala o točnom vremenu iz

GPS sustava.

Auto Area ADJ* 1 .............

Automatsko korigiranje razlika u točnom vremenu pribavljanjem podataka o trenutačnoj lokaciji preko GPS sustava.

*

1

HDR-PPJ780VE/PJ790V/PJ790VE

*

2

HDR-PJ790/PJ790V

* 3 HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE

Ostalo

U slučaju problema

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih koraka.



Provjerite listu (str. 55 – 57) te pregledajte kamkorder.



Odspojite izvor napajanja, ponovno ga spojite nakon otprilike 1 minute i uključite kamkorder.



Pritisnite RESET (str. 15) šiljatim predmetom i uključite kamkorder. Ako pritisnete RESET, resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.



Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.

Možda će trebati formatirati ili zamijeniti ugrađenu memoriju kamkordera, ovisno o vrsti problema. U tom slučaju će se podaci na ugrađenoj memoriji izbrisati. Obavezno presnimite podatke iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkordera na popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.

Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti minimalan sadržaj podataka pohranjenih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak,

Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše podatke.

Pogledajte priručnik "Handycam" User Guide

(str. 10) za detalje o simptomima kamkordera i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 45) o načinu spajanja kamkordera s računalom.

Napajanje se ne uključuje.

Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder

(str. 19).

Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 19).

Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje uključeno.

Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.

Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon približno jedne minute. Ako i dalje ne radi, pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom.

(Ako pritisnete RESET (str. 15), resetirat će se sve postavke, uključujući točno vrijeme.)

Kamkorder se zagrijava.

Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.

Pojava nije kvar.

Napajanje se odjednom isključi.

Upotrijebite mrežni adapter (str. 19).

Prema svom standardnom podešenju kamkorder se isključuje ako oko 2 minute ne izvedete nikakav postupak ([Power Save]) (str. 54).

Ponovno uključite uređaj.

Napunite bateriju (str. 19).

Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne snima se slika.

Prikazuje se zaslon za reprodukciju. Zaustavite reprodukciju i odaberite

[Shooting

Mode]

[

Movie] ili [

Photo].

Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.

Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne slike (str. 41).

Ukupan broj videozapisa ili fotografi ja premašuje kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 58, 60).

Obrišite nepotrebne slike (str. 41).

HR

55

56

HR

"PlayMemories Home" se ne može instalirati.

Za instalaciju soft vera "PlayMemories Home" treba vam internetska veza.

Provjerite okruženje računala ili postupak instalacije za "PlayMemories Home".

"PlayMemories Home" ne radi pravilno.

Zatvorite "PlayMemories Home" i restartajte računalo.

Računalo ne prepoznaje kamkorder.

Odspojite iz USB priključnice računala sve USB uređaje osim tipkovnice, miša i kamkordera.

Odspojite ugrađeni USB kabel iz računala i restartajte računalo i zatim pravilnim redoslijedom ponovno spojite računalo i kamkorder.

Ako su na vanjske uređaje istodobno spojen ugrađeni USB kabel i USB priključnica kamkordera, odspojite onaj koji nije spojen na računalo.

Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

Ako se na LCD zaslonu ili tražilu pojave indikatori, provjerite sljedeće.

Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.

U tom slučaju navedite sve brojeve kodova grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.

Kad se neki od indikatora prikazuju na zaslonu, može se čuti zvučni signal.

C:04:



Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V)

(str. 19).

Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu

(str. 19).

C:06:



Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

C:13:



/ C:32:



Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i rukujte kamkorderom.

E:



:



Primijenite korake od

na str. 55.

Baterija je gotovo prazna.

œ

Temperatura baterije je visoka. Zamijenite bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

Nije uložena memorijska kartica (str. 25).

Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne snimke (str. 41) ili formatirajte memorijsku karticu nakon što prebacite snimke na drugi medij (str. 53).

Datoteka s podacima o snimkama je možda oštećena. Provjerite datoteku s podacima o snimkama odabirom

[Setup]

[ Media Settings]

[Repair Img. DB F.]

medij za snimanje.

Memorijska kartica je oštećena.

Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu

(str. 53).

Uložena je nekompatibilna memorijska kartica

(str. 26).

s

Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.

Pristup memorijskoj kartici je ograničen na drugom uređaju.

Medij za snimanje je pun.

Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografi je. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.

Sa sljedećim postavkama ne možete snimati fotografi je tijekom snimanja videozapisa.

– [

REC Mode]: [Highest Quality

]

– [

Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom boja)

Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu.

Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator upozorenja na podrhtavanje neće nestati.

HR

57

Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografi ja koje se mogu snimiti

Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:

Funkcije i dodatna oprema

str. 11

"HD" označava high defi nition (HD) kvalitetu slike, a "STD" označava standard defi nition (SD) kvalitetu slike

Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije

Vrijeme snimanja

Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno napunjene baterije.

Vrijeme kontinuiranog snimanja

Baterija

Kvaliteta slike

NP-FV50

(priložena)

HD

110

115

(jedinica: minuta)

MP4 STD

125

130

115

120

Tipično vrijeme snimanja (jedinica: minuta)

Baterija

Kvaliteta slike

NP-FV50

(priložena)

HD

55

55

MP4

60

65

STD

55

60

58

HR

Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren

Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez otvaranja LCD zaslona

Svako vrijeme snimanja izmjereno je kad kamkorder snima high defi nition (HD) videozapise s opcijom [

REC Mode] podešenom na

[Standard

].

Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, mijenjanje postavke za [Shooting Mode] i zumiranje.

Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C.

Preporuča se 10°C do 30°C.

Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje pri uporabi kamkordera na nižim temperaturama ili ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder upotrebljava.

Vrijeme reprodukcije

Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno napunjene baterije.

(jedinica: minuta)

Baterija

Kvaliteta slike

NP-FV50

(priložena)

HD

190

215

MP4

200

225

STD

215

240

Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren

Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez otvaranja LCD zaslona

Očekivano vrijeme snimanja videozapisa

Ugrađena memorija

HDR-PJ780E/PJ780VE

Videozapisi s high defi nition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja

Vrijeme snimanja

HDR-PJ780E HDR-PJ780VE

[50p Quality

]/[60p

Quality

]

[Highest

Quality

]

[High

Quality

]

[Standard

]

[Long Time

]

2 h 30 min

(2 h 30 min)

3 h

(3 h)

4 h 5 min

(4 h 5 min)

7 h 15 min

(5 h 30 min)

12 h 30 min

(10 h 15 min)

2 h 15 min

(2 h 15 min)

2 h 40 min

(2 h 40 min.)

3 h 40 min

(3 h 40 min)

6 h 30 min

(4 h 55 min)

11 h 15 min

(9 h 15 min)

MP4 u h (sati) i min (minute)

Vrijeme snimanja

HDR-PJ780E

10 h 55 min

(10 h 55 min)

HDR-PJ780VE

9 h 55 min

(9 h 55 min)

Videozapisi sa standard defi nition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja

[Standard

]

Vrijeme snimanja

HDR-PJ780E HDR-PJ780VE

7 h 30 min

(6 h 55 min)

6 h 45 min

(6 h 15 min)

HDR-PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE

Videozapisi s high defi nition (HD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja

Vrijeme snimanja

HDR-PJ790/PJ790E

HDR-PJ790V/

PJ790VE

[50p Quality

]/[60p

Quality

]

[Highest

Quality

]

[High

Quality

]

[Standard

]

[Long Time

]

7 h 45 min

(7 h 45 min)

9 h 5 min

(9 h 5 min)

12 h 25 min

(12 h 25 min)

21 h 50 min

(16 h 35 min)

37 h 45 min

(31 h)

7 h 30 min

(7 h 30 min)

8 h 50 min

(8 h 50 min)

12 h

(12 h)

21 h 10 min

(16 h 5 min)

36 h 30 min

(30 h)

MP4 u h (sati) i min (minute)

Vrijeme snimanja

HDR-PJ790/PJ790E HDR-PJ790V/PJ790VE

33 h

(33 h)

32 h

(32 h)

Videozapisi sa standard defi nition (STD) kvalitetom slike u h (sati) i min (minute)

Načini snimanja

[Standard

]

Vrijeme snimanja

HDR-PJ790/PJ790E

22 h 40 min

(20 h 50 min)

HDR-PJ790V/

PJ790VE

21 h 55 min

(20 h 10 min)

Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena snimanja koje je navedeno u tablici, trebate obrisati demo videozapis na vašem kamkorderu.

Memorijska kartica

High defi nition (HD) kvaliteta slike

16 GB

(jedinica: minuta)

32 GB 64 GB Načini snimanja

[50p Quality

]/[60p

Quality

]

[Highest

Quality

]

[High Quality

]

[Standard

]

[Long Time

]

75

(75)

85

(85)

120

(120)

210

(160)

370

(300)

150

(150)

180

(180)

245

(245)

430

(325)

740

(610)

305

(305)

360

(360)

490

(490)

865

(655)

1490

(1225)

MP4

16 GB

320

(320)

32 GB

650

(650)

(jedinica: minuta)

64 GB

1305

(1305)

Standard defi nition (STD) kvaliteta slike

Načini snimanja

[Standard

]

16 GB

220

(200)

(jedinica: minuta)

32 GB 64 GB

445

(410)

895

(825)

Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.

HR

59

60

HR

Napomene

Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti objekta te modovima

[REC Mode] i [

Frame Rate] (str. 52).

Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.

Možete snimiti maksimalno 3999 videozapisa s high defi nition (HD) kvalitetom slike ili 9999 videozapisa sa standard defi nition (STD) kvalitetom slike. I možete snimiti maksimalno 40 000

MP4 videozapisa i fotografi ja zajedno.

Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.

Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit

Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa i time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme snimanja.

Očekivani broj fotografi ja koje se mogu snimiti

Ugrađena memorija

Možete snimiti maksimalno 40 000 MP4 videozapisa i fotografi ja zajedno.

Memorijska kartica

16 GB

32 GB

64 GB

24.1M

1600

3250

6500

Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.

Navedeni broj fotografi ja koje se mogu snimiti na memorijsku karticu odnosi se na najveću veličinu fotografi je na kamkorderu. Stvaran broj fotografi ja koje se mogu snimit prikazuje se na

LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 72).

Broj fotografi ja koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno o uvjetima snimanja.

Napomene

Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike Sonyjevog BIONZ procesora omogućuju razlučivost fotografi je prema opisanim vrijednostima.

O brzini bita i razlučivosti

Brzina bita, razlučivost te omjer širine i visine slika za svaki način snimanja za videozapise

(videozapisi + zvuk i sl.)

Modeli s NTSC sustavom boja:

– High defi nition (HD) kvaliteta slike:

PS: Maks. 28 Mbps 1920

1080 piksela/60p,

AVC HD 28 M (PS), 16:9

FX: Maks. 24 Mbps 1920

1080 piksela/60i ili 1920

1080 piksela/24p, AVC HD 24 M

(FX), 16:9

FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920

1080 piksela/60i ili 1920

1080 piksela/24p,

AVC HD 17 M (FH), 16:9

HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440

1080 piksela/60i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9

LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440

1080 piksela/60i, AVC HD 5 M (LP), 16:9

– MP4: Približno 6 Mbps (prosječno) 1280

720 piksela/30p, 16:9

– Standard defi nition (STD) kvaliteta slike:

HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720

480 piksela/60i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3

Modeli s PAL sustavom boja:

– High defi nition (HD) kvaliteta slike:

PS: Maks. 28 Mbps 1920

1080 piksela/50p,

AVC HD 28 M (PS), 16:9

FX: Maks. 24 Mbps 1920

1080 piksela/50i,

1920

1080 piksela/25p ili 1920

1080 piksela/24p ([24p Mode]), AVC HD 24 M

(FX), 16:9

FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920

1080 piksela/50i, 1920

1080 piksela/25p ili 1920

1080 piksela/24p ([24p Mode]),

AVC HD 17 M (FH), 16:9

HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440

1080 piksela/50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9

LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440

1080 piksela/50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9

Rukovanje kamkorderom

– MP4: Približno 6 Mbps (prosječno) 1280

720 piksela/25p, 16:9

– Standard defi nition (STD) kvaliteta slike:

HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720

576 piksela/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3

Razlučivost te omjer širine i visine za fotografi je.

– Mod snimanja fotografi ja, Dual capture:

6544

3680 točaka/16:9

4912

3680 točaka/4:3

4672

2628 točaka/16:9

2592

1944 točaka/4:3

1920

1080 točaka/16:9

640

480 točaka/4:3

– Snimanje fotografi je iz videozapisa:

1920

1080 točaka/16:9

640

360 točaka/16:9

640

480 točaka/4:3

Uporaba i održavanje

Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje tekućine i vodu.

Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove niti za pokrove priključnica.

Pokrov utora za stativ

LCD zaslon

Baterija Ugrađeni USB kabel

Tražilo Ugrađeni mikrofon

Sjenilo objektiva

Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.

Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je u suton.

Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i pribor na sljedećim mjestima:

HR

61

62

HR

– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.

Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.

– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija. Kamkorder se može pokvariti.

– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.

Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.

– U blizini uređaja s prijemnicima, kao što su

TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.

– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.

Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.

– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se

LCD zaslon, tražilo ili objektiv mogli izložiti izravnom suncu. Time se uništava unutrašnjost tražila ili LCD zaslona.

Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama za uporabu.

Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči, primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu popraviti.

Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka uporabe.

Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno pripazite na objektiv.

Držite LCD zaslon i tražilo zatvorenim dok ne upotrebljavate kamkorder.

Nemojte kamkorder koristiti umotan u predmet poput ručnika.

Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite utikač, a ne kabel.

Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako da na njega stavite neki težak predmet.

Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.

Metalne kontakte održavajte čistima.

Ako procuri elektrolit iz baterije:

– Obratite se Sony prodavatelju.

– Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli na vašu kožu.

– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih obilnom količinom vode i obratite se liječniku.

Ako kamkorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme

Kako biste održali optimalno stanje kamkordera dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.

Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.

Napomena o temperaturi kamkordera/ baterije

Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi, možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom slučaju će se na LCD zaslonu ili tražilu pojaviti odgovarajući indikator.

Napomene o punjenju putem USB kabela

Punjenje možda nećete moći izvoditi sa svim računalima.

Spojite li kamkorder na prijenosno računalo koje nije spojeno na napajanje, baterija računala će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder tako spojen na računalo.

Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili preinačenog računala, ili USB huba, nije zajamčeno. Kamkorder možda neće raditi pravilno, ovisno o USB uređaju koji koristite s računalom.

Kod spajanja kamkordera s računalom ili priborom

Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate, kamkorder možda neće raditi pravilno.

Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati kvar kamkordera.

Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.

Napomene o dodatnom priboru

Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony pribora.

Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan u nekim državama/regijama.

Multi interface priključnica

Kad koristite namjenski mikrofon ili prijenosni zvučnik, oni se uključuju ili isključuju zajedno s kamkorderom.

Detalje potražite u uputama za uporabu priloženim uz pribor.

Kako biste spojili pribor, umetnite ga i učvrstite u Multi interface priključnicu pritiskom i povlačenjem dok se ne zaustavi.

Kod snimanja videozapisa uporabom vanjske bljeskalice (opcija) spojene na priključnicu za pribor, isključite je kako biste spriječili snimanje zvuka punjenja.

Ne možete istodobno koristiti vanjsku bljeskalicu

(opcija) i ugrađenu bljeskalicu.

Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima prednost pred ugrađenim mikrofonom.

O daljinskom upravljaču

Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe daljinskog upravljača.

Izolacijska folija

Za upravljanje kamkorderom usmjerite daljinski upravljač prema senzoru (str. 14).

Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko vrijeme, svijetloplavi okvir nestane. Kad ponovno pritisnete neku od tipaka

/

/

/

 ili ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio zadnje prikazan.

Neke tipke na zaslonu se ne mogu odabrati tipkama

/

/

/

.

Zamjena baterije daljinskog upravljača



Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u prorez kako biste izvukli držač baterije.



Stavite novu bateriju s + stranom okrenutom prema gore.



Umetnite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne.

Graničnik

UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati ako je ne koristite pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru.

Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može se smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istro-

šenu bateriju novom Sony litijevom baterijom

CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.

HR

63

64

HR

O rukovanju LCD zaslonom

Ostavite li otiske prstiju, tragove kreme za ruke i sl. na LCD zaslonu, lako će se skidati premaz

LCD zaslona. Obrišite ih čim prije.

Snažnim brisanjem LCD zaslona maramicom i sl. možete ogrepsti premaz LCD zaslona.

Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savjetujemo da ih lagano uklonite sa zaslona i zatim očistite pomoću meke krpice i sl.

LCD zaslon

Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer mogu pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može oštetiti.

Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar.

Tijekom uporabe kamkordera stražnja strana

LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.

O rukovanju dijelom za emitiranje svjetla na bljeskalici

Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću meke krpice.

O Carl Zeiss objektivu

Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom kojeg su zajedno razvile tvrtke

Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation, koji omogućuje vrhunsku sliku. U njega je ugrađen MTF sustav mjerenja za videokamere te nudi kvalitetu koja je tipična za Carl

Zeiss objektive. Također, leća kamkordera ima premaz T

za potiskivanje neželjenih refl eksija i vjernu reprodukciju boja.

MTF= Modulation Transfer Function. Brojčana vrijednost označava količinu svjetlosti koja od objekta ulazi u objektiv.

Čišćenje kućišta i objektiva projektora

Lagano prebrišite kućište i leću objektiva mekanom krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za čišćenje naočala.

Ako su kućište i objektiv projektora vrlo zaprljani, očistite ih krpom lagano navlaženom vodom i zatim obrišite suhom krpom.

Izbjegavajte sljedeće kako se ne bi deformiralo kućište, oštetila površina ili ogrebao objektiv:

– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata za insekte, insekticida i kreme za sunčanje

– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima na rukama

– Ostavljanje kamkordera u dodiru s gumom ili vinilom dulje vrijeme

Održavanje i čuvanje objektiva

Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom u sljedećim slučajevima:

– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju

– Na toplim ili vlažnim mjestima

– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz morsku obalu

Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo zaprljanja ili prašine.

Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno očistite objektiv ii spremite ga na opisan način.

Tehnički podaci

Punjenje ugrađene punjive baterije

U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je LCD zaslon zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca ako se kamkorder uopće ne upotrebljava.

Napunite ugrađenu bateriju prije početka korištenja kamkordera.

Međutim, čak i ako ne napunite ugrađenu bateriju, to neće utjecati na druge funkcije kamkordera osim na datum.

Kako napuniti ugrađenu punjivu bateriju

Priključite kamkorder na mrežno napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera te ostavite LCD zaslon zatvorenim dulje od

24 sata.

Napomene o odlaganju ili promjeni vlasnika kamkordera

Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografi je ili primijenite [Format] (str. 53), podaci s ugrađene memorije se možda neće potpuno izbrisati. Odaberite

[Setup]

[ Media Settings]

[Format]

[Empty] kako biste spriječili obnavljanje podataka.

Sustav

Format signala:

NTSC boja, EIA standardi (HDR-PJ780E * 7 /

PJ780VE * 7 /PJ790/PJ790E * 7 /PJ790V/

PJ790VE *

7

)

PAL boja, CCIR standardi (HDR-PJ780E/

PJ780VE/PJ790E/PJ790VE)

HD TV

*

7

[24p Mode]

Format snimanja videozapisa:

AVCHD (kompatibilno s AVCHD formatom

Ver.2.0):

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital

5.1 Creator * 1

MPEG-2 PS:

Video: MPEG-2 (Video)

Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital

5.1 Creator * 1

MP4:

Video: MPEG-4 AVC/H.264

Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch

* 1 Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby

Laboratories.

Format datoteke fotografi ja:

DCF Ver.2.0 kompatibilno

Exif Ver.2.3 kompatibilno

MPF Baseline kompatibilno

Mediji za snimanje (videozapis/fotografi ja):

Ugrađena memorija

HDR-PJ780E/PJ780VE: 32 GB

HDR-PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE: 96 GB

"Memory Stick PRO Duo", SD kartica

(klase 4 ili brža)

Kapacitet dostupan korisniku (približno)

HDR-PJ780E: 31,1 GB *

3

HDR-PJ780VE: 28,1 GB *

2

HDR-PJ790/PJ790E: 93,7 GB * 3

HDR-PJ790V/PJ790VE: 90,6 GB * 2

*

2

1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se 2,8 GB upotrebljava za predinstalirani zemljovid i drugi dio se upotrebljava za funkcije upravljanja podacima. Moguće je izbrisati samo predinstalirani demo videozapis.

* 3 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega se dio upotrebljava za upravljanje sustavom i/ili aplikacijske datoteke. Moguće je izbrisati samo predinstalirani demo videozapis.

Tražilo:

Elektronsko tražilo u boji

HR

65

66

HR

Osjetilo slike:

6,3 mm (tip 1/2.88) CMOS senzor

Razlučivost (fotografi je, 16:9):

Maks. 24.1 megapiksela * 4 (6544

3680)

Ukupno: Približno 6650000 piksela

Efektivno (videozapis, 16:9) * 5 :

Približno 6140000 piksela

Efektivno (fotografi je, 16:9):

Približno 6140000 piksela

Efektivno (fotografi je, 4:3):

Približno 4600000 piksela

Objektiv:

Carl Zeiss Vario-Sonnar T

10

(optički) * 5 , 17

(prošireni, tijekom snimanja videozapisa) * 6 , 120

(digitalni)

Promjer fi ltra: 52 mm

37 mm (kad je spojen step-down prsten)

F1.8 ~ F3.4

Žarišna duljina: f = 3,8 mm ~ 38 mm

Kod pretvorbe u format 35 mm

Za videozapise * 5 : 26 ~ 260 mm (16:9)

Za fotografi je: 26 ~ 260 mm (16:9)

Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor],

[Outdoor]

Minimalno osvjetljenje:

6 lx (luksa) (standardna postavka, brzina zatvarača 1/60 s (HDR-PJ790/PJ790V) ili 1/50 s (HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE))

3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON], brzina zatvarača 1/30 s (HDR-PJ790/PJ790V) ili 1/25 s (HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/

PJ790VE))

*

4

Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike (BIONZ) omogućuju razlučivost fotografi je prema opisanim

* 5 vrijednostima.

[

SteadyShot] je podešen na [Standard]

* 6 ili [Off ].

[

SteadyShot] je podešen na [Active].

Ulazne i izlazne priključnice

HDMI OUT priključnica HDMI mikropriključnica

Priključnica PROJECTOR IN: HDMI mikropriključnica

MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica

( ϕ

3,5 mm)

Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica

( ϕ

3,5 mm)

USB priključnica: Tip A (ugrađena USB)

Multi/mikro USB priključnica *

* Podržava uređaje s mikro USB-om.

USB povezivanje je samo za izlaz signala

(HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE).

LCD zaslon

Slika: 7,5 cm (tip 3.0, format 16:9)

Ukupan broj piksela:

921 600 (1 920

480)

Projektor

Tip projekcije: DLP

Izvor svjetla: LED(R/G/B)

Izoštravanje: ručno

Domet: 0,5 m ili više

Omjer kontrasta: 1200:1

Razlučivost (izlazna): WVGA (854

480)

Vrijeme kontinuirane projekcije (pri uporabi isporučene baterije):

Približno 1 h 35 min

Općenito

Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V

(mrežni adapter)

USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A

Prosječna potrošnja:

Za snimanje kamkorderom uz uporabu tražila pri normalnoj svjetlini:

HD: 3,2 W MP4: 2,9 W STD: 3.1 W

Tijekom snimanja, uz uporabu LCD zaslona na normalnoj svjetlini:

HD: 3,4 W MP4: 3 W STD: 3.2 W

Radna temperatura: Od 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C

Dimenzije (približno):

74,2 mm

84,6 mm

137,5 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše

107,5 mm

87,5 mm

166 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji strše, s postavljenom priloženom baterijom i sjenilom objektiva

Masa (približno)

HDR-PJ780E/PJ790/PJ790E:

570 g samo glavni uređaj

670 g uključujući priloženu punjivu bateriju i sjenilo objektiva

HDR-PJ780VE/PJ790V/PJ790VE:

575 g samo glavni uređaj

675 g uključujući priloženu punjivu bateriju i sjenilo objektiva

Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D

Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Struja: 0,35 A – 0,18 A

Potrošnja: 18 W

Izlazni napon: DC 8,4 V *

Radna temperatura: Od 0°C do 40°C

Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C

Dimenzije (približno): 48 mm

29 mm

81 mm

(š/v/d) bez dijelova koji strše

Masa (približno): 150 g bez mrežnog kabela

* Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za ostale podatke.

Punjiva baterija NP-FV50

Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V

Izlazni napon: DC 6,8 V

Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V

Maksimalna struja punjenja: 2,1 A

Kapacitet

Tipičan: 7 Wh (1030 mAh)

Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)

Tip: Litij-ionska

Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Zaštitni znakovi

"Handycam" i su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

"AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD" logotip i "AVCHD Progressive" logotip su zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony Corporation.

"Memory Stick", " ", "Memory Stick Duo",

"

" ", "Memory Stick PRO Duo",

", "Memory Stick

PRO-HG Duo", "

"Memory Stick XC-HG Duo",

",

"

" ", "MagicGate",

", "MagicGate Memory

Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

"InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony

Corporation.

"x.v.Color" i "x.v.Colour" su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

"BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony

Corporation.

Blu-ray Disc ™ i Blu-ray ™ su zaštićeni znakovi udruženja Blu-ray Disc Association.

Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Pojmovi HDMI i High-Defi nition Multimedia

Interface te logo HDMI su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI

Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Microsoft , Windows, Windows Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.

Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel

Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i ostalim državama.

HR

67

68

HR

"

" i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.

"NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim državama.

Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C,

LLC.

MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke

MultiMediaCard Association.

Facebook i "f " logo su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Facebook, Inc.

YouTube i YouTube logo su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Google Inc.

Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi

™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom priručniku.

Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz

PlayStation trgovine (ako je dostupna).

Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva korisnički račun na PlayStation Networku i preuzimanje aplikacije.

Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna

PlayStation trgovina.

UGOVOR O LICENCI

ZA KRAJNJEG

KORISNIKA ZA

ZEMLJOVIDE

KAMKORDERA

(modeli s GPS-om)

PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆI UGOVOR PRIJE

UPORABE OVOG SOFTVERA.

VAŽNO-PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenci za krajnjeg korisnika ("LICENCA") je pravni ugovor između vas i tvrtke Sony Corporation ("SONY") koja je davatelj licence za zemljovide uključene u vaš kamkorder ("PROIZVOD"). Takvi podaci zemljovida, uključujući kasnija ažuriranja/nadogradnje, ovdje se nazivaju SOFTVER. Ova LICENCA pokriva samo

SOFTVER. SOFTVER možete koristiti samo s ovim

PROIZVODOM. Dodirom tipke "AGREE" koja se pojavi na zaslonu PROIZVODA u vezi s ovom Licencom, pristajete na uvjete ove LICENCE. Ne pristanete li na uvjete ove LICENCE, tvrtka SONY vam ne dopušta korištenje SOFTVERA. U tom slučaju SOFTVER neće biti dostupan i nećete ga moći koristiti.

LICENCA ZA SOFTVER

SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima te drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. SOFTVER je licenciran, nije prodan.

IZDAVANJE LICENCE

Ova LICENCA daje vam sljedeća neekskluzivna prava:

SOFTVER. Ovaj SOFTVER smijete koristiti samo na jednom PROIZVODU.

Uporaba. SOFTVER možete koristiti u svrhu za koju je namijenjen.

OPIS OSTALIH PRAVA I OGRANIČENJA

Ograničenja. Ne smijete prenositi ili distribuirati

SOFTVER ni u kom obliku i ni za kakvu namjenu osim kako je izričito dopušteno u ovoj LICENCI.

SOFTVER ne možete koristiti ni sa kojim drugim proizvodima, sustavima ili aplikacijama osim s ovim

PROIZVODOM. Osim ako u ovoj LICENCI nije navedeno drukčije, ne smijete koristiti ni dozvoliti trećim strankama korištenje SOFTVERA odvojeno od

PROIZVODA (u cijelosti ili djelomično, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukcije, izvatke i bilo koje druge oblike) u svrhu najma ili posudbe s naknadom ili bez nje. Određeni pravni sustavi ne dozvoljavaju ograničenja takvih prava pa se u tom slučaju navedena ograničenja možda ne odnose na vas.

Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni. Nije dopušteno (i) kopirati SOFTVER iz

PROIZVODA, (ii) reproducirati, kopirati, mijenjati, prenositi u drugi sustav, prevoditi ili stvarati izvedena djela SOFTVERA u cijelosti ili djelomično, ili (iii) reverzno inženjerstvo, dekompilacija, rastavljanje

SOFTVERA na bilo koji način, bilo u cijelosti ili djelomično, ni u kakve svrhe. Određeni pravni sustavi ne dozvoljavaju ograničenja takvih prava pa se u tom slučaju navedena ograničenja možda ne odnose na vas.

Zaštićeni znakovi i napomene: Ne smijete uklanjati, mijenjati, prikrivati ili izobličiti zaštitne znakove ili napomene o autorskom pravu u SOFTVERU.

Podatkovne datoteke. SOFTVER može automatski izrađivati podatkovne datoteke koje se koriste uz

SOFTVER. Svaka takva podatkovna datoteka smatra se dijelom SOFTVERA.

Prijenos SOFTVERA. Možete trajno prenijeti sva svoja prava opisana u ovoj LICENCI samo kao dio prodaje ili poklanjanja PROIZVODA, pod uvjetom da ne zadržite kopije SOFTVERA, da prenesete cijeli

SOFTVER (što uključuje sve kopije (samo ako je dopušteno kopiranje gore u dijelu "Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni"), komponentne dijelove, medije, medije i tiskane materijale, sve verzije i nadogradnje SOFTVERA i ove LICENCE), i da se primatelj slaže s odredbama i uvjetima ove LICENCE.

Raskid. Bez narušavanja bilo kojih drugih prava,

SONY može poništiti ovu LICENCU ako se ustanovi da niste poštovali uvjete ove LICENCE. U tom slučaju trebate prestati koristiti SOFTVER i sve njegove sastavne dijelove. Odredbe odjeljaka "AUTORSKO PRAVO",

"RIZIČNE AKTIVNOSTI", "NEPOSTOJANJE

JAMSTVA NA SOFTVER", "OGRANIČENJE

ODGOVORNOSTI", "ZABRANA IZVOZA",

"NIŠTAVOST" i "VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA" u LICENCI, odlomka "Povjerljivost" iz ovog odjeljka i ovaj odlomak vrijedit će i nakon isteka ili prekida ove LICENCE.

Povjerljivost. Pristajete da ćete zadržati za sebe informacije sadržane u ovom SOFTVERU a koje nisu javno poznate i da takve informacije nećete prenijeti drugima bez prethodnog pismenog odobrenja iz tvrtke SONY.

AUTORSKO PRAVO

Svi naslovi i autorska prava unutar i u vezi SOFTVERA

(uključujući ali ne ograničavajući na bilo kakve podatke zemljovida, slike, fotografi je, animacije, videozapise, audiozapise, glazbu, tekstove i "aplete", ugrađene u

SOFTVER), i sve kopije SOFTVERA vlasništvo su tvrtke SONY, davatelja licence ili dobavljača tvrtke

SONY i njenih odgovarajućih podružnica (takvi davatelji licencija ili dobavljači tvrtke SONY i njenih odgovarajućih podružnica ovdje se skupno nazivaju

"Sonyjevi davatelji licence"). Sva prava koja nisu izričito odobrena ovom LICENCOM zadržava Sony ili

Sonyjevi davatelji licence.

RIZIČNE AKTIVNOSTI

Ovaj SOFTVER nije otporan na kvarove i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen uporabi ili preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtijevaju performanse bez kvarova, kao što su, primjerice, nuklearni objekti, zrakoplovna navigacija ili komunikacijski sustavi, kontrola zračnog prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja, u kojima kvar SOFTVERA može prouzročiti smrt, ozljeđivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku

štetu ("Rizične aktivnosti"). Tvrtka SONY, njene podružnice i njihovi odgovarajući dobavljači te

Sonyjevi davatelji licence jasno se odriču svakog izraženog ili naznačenog jamstva za primjenu kod

Rizičnih aktivnosti.

NEPOSTOJANJE JAMSTVA NA SOFTVER

Izričito potvrđujete i suglasni ste da koristite SOFTVER isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER je isporučen

"KAKAV JEST" i tvrtka SONY, njene podružnice te odgovarajući njihovi dobavljači i Sonyjevi davatelji licence (u ovom odjeljku će se tvrtka SONY, njene podružnice, njihovi odgovarajući dobavljači i Sonyjevi davatelji licence zvati skupno "SONY") IZRIČITO

NIJEČU SVA IZRIČITA I IMPLICIRANA JAMSTVA

I UVJETE KOJI PROIZLAZE IZ ZAKONA ILI

DRUKČIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA

JAMSTVA I UVJETE ZA KVALITETU,

NENARUŠAVANJE PROPISA, PRODAJU I

PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SONY

NE JAMČI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U

OVOM SOFTVERU ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA

ILI DA ĆE SOFTVER RADITI BEZ PREKIDA ILI

GREŠAKA. SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA

UPORABU ILI REZULTATE UPORABE SOFTVERA

U UVJETIMA ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI,

POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN.

ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU

IZUZIMANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA TE SE U

TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZIMANJA

MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

Izričito razumijete da podaci u ovom SOFTVERU mogu sadržavati netočne ili nepotpune informacije promijenjene s vremenom, uslijed promjene okolnosti, zbog korištenih izvora i prirode prikupljanja obimnih geografskih podataka, što može uzrokovati netočne rezultate.

HR

69

70

HR

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U OVOM ODJELJKU ĆE SE TVRTKA SONY,

NJENE PODRUŽNICE, NJIHOVI ODGOVARAJUĆI

DOBAVLJAČI I SONYJEVI DAVATELJI LICENCE

ZVATI SKUPNO "SONY" KOLIKO GOD TO

DOZVOLJAVA PRIMJENJIVI ZAKON. TVRTKA

SONY NIJE ODGOVORNA U SLUČAJU BILO

KAKVE TUŽBE, ZAHTJEVA ILI POSTUPKA,

NEOVISNO O PRIRODI UZROKA TUŽBE,

ZAHTJEVA ILI POSTUPKA, TVRDNJI O GUBITKU

ILI ŠTETAMA, IZRAVNIM ILI NEIZRAVNIM,

KOJE SE MOGU POJAVITI KAO POSLJEDICA

KORIŠTENJA ILI POSJEDOVANJA SOFTVERA;

NI ZA BILO KAKAV GUBITAK ZARADE,

PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEĐEVINE, NITI

ZA KAKVE DRUGE IZRAVNE, NEIZRAVNE,

SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE

KOJE PROIZLAZE IZ VAŠE UPORABE ILI

NEMOGUĆNOSTI UPORABE SOFTVERA, BILO

KAKVOG NEDOSTATKA U SOFTVERU ILI

KRŠENJA ODREDABA I UVJETA, BILO NA DJELU

U UGOVORU ILI DELIKTU ILI TEMELJENOM NA

JAMSTVU, ČAK I AKO JE TVRTKA SONY BILA

OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA

TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUČAJU SONYJEVOG

VELIKOG NEMARA ILI NAMJERNOG LOŠEG

POSTUPANJA, ZA SMRT ILI OZLJEDU TE ZA ŠTETE

UZROKOVANE NEISPRAVNIM PROIZVODOM.

U SVIM SLUČAJEVIMA, OSIM ZA SPOMENUTE

IZNIMKE, SVA SONYJEVA ODGOVORNOST

PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG

UGOVORA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS U

KOJEM STE PLATILI SOFTVER. ODREĐENI PRAVNI

SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI

OGRANIČAVANJE POSLJEDIČNIH ILI SLUČAJNIH

ŠTETA, TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA

IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

ZABRANA IZVOZA

PRIHVAĆATE DA UPORABA SOFTVERA U

NEKIM DRŽAVAMA, REGIJAMA, PODRUČJIMA

I USTANOVAMA ILI IZVOZ PROIZVODA IZ

DRŽAVE ZA KOJU JE NAMIJENJENA PRODAJA

TIH PROIZVODA, MOGU BITI OGRANIČENI

ILI ZABRANJENI. PRISTAJETE NA UPORABU

SOFTVERA ILI IZVOZ PROIZVODA U SKLADU

S PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, PROPISIMA,

PRAVILIMA I REGULATIVAMA ODGOVARAJUĆIH

DRŽAVA, REGIJA, PODRUČJA I USTANOVA.

NIŠTAVOST

Ako se neki dio LICENCE smatra nevažećim ili neprovedivim, drugi dijelovi će ostati na snazi.

VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA

Ova LICENCA provodit će se prema zakonima

Japana bez utjecaja na neslaganje sa zakonskim odredbama ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je izričito isključena. Nad svi sporovima proizašlim iz ove LICENCE imat će isključivu nadležnost Okružni sud u Tokiju, a stranke ovime pristaju na nadležnost i jurisdikciju tog suda. STRANKE SE OVIME

ODRIČU POROTNOG SUĐENJA VEZANOG UZ

BILO KAKVE PREDMETE PROIZAŠLE IZ OVE

LICENCE ILI POVEZANE S NJOME. ODREĐENI

PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU

IZUZIMANJE PRAVA NA POROTNO SUĐENJE

TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENO

IZUZIMANJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.

CIJELI UGOVOR

Ove odredbe i uvjeti tvore cijeli ugovor između tvrtke

SONY i vas u vezi ovog predmeta i zamjenjuje sve prije postojeće sporazume ili usmene dogovore među nama u vezi predmeta ovog sporazuma.

VLADINI KRAJNJI KORISNICI

Ako je SOFTVER preuzela vlada Sjedinjenih Država ili bilo koje drugo tijelo koje traži ili primjenjuje prava poput onih koje obično potražuje vlada Sjedinjenih

Država, takav SOFTVER je "komercijalni predmet" kako je taj pojam defi niran u 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, i licenciran je u skladu s ovom LICENCOM te će se takav isporučen ili ustupljen SOFTVER ugraditi sljedeća "Napomena o uporabi" i tretirat će se prema toj napomeni:

NAPOMENA O UPORABI

NAZIV IZVOĐAČA (PROIZVOĐAČA/

DOBAVLJAČA): SONY CORPORATION

ADRESA IZVOĐAČA (PROIZVOĐAČA/

DOBAVLJAČA): 1-7-1 Konan, Minato-ku,

Tokyo, Japan

Ovi komadi SOFTVERA su komercijalni proizvodi prema defi niciji u FAR 2.101 i podložni su UGOVORU O LICENCI ZA

KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE

KAMKORDERA pod kojima se ovaj soft ver isporučuje.

Ako ugovorni službenik, agencija savezne vlade ili bilo koji savezni dužnosnik odbija koristiti ovdje navedenu legendu, agencija savezne vlade ili bilo koji savezni dužnosnik mora obavijestiti SONY prije traženja dodatnih ili alternativnih prava na soft ver.

Informacije o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

© 1993-2011 NAVTEQ

© 2012 ZENRIN CO., LTD.

Australija

© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.

Autorska prava. Temeljeno na podacima dobivenim kroz licencu od PSMA Australia Limited

(www.psma.com.au).

Proizvod sadržava podatke iz © 2010 Telstra

Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics

Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC,

Sentinel Content Pty Limited i Continental Pty Ltd.

Austrija

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Kanada

Ovi podaci sadržavaju informacije uzete uz dopuštenje kanadskih vlasti, uključujući © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, ©

Canada Post Corporation, GeoBase

®

, © Th of Natural Resources Canada. Sva prava pridržana.

Hrvatska, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija,

Poljska, Slovenija i Ukrajina

© EuroGeographic

Francuska

izvor: © IGN 2009 - BD TOPO

®

Njemačka

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.

Velika Britanija

Sadržava Ordnance Survey podatke © Crown copyright and database right 2010

Sadržava Royal Mail podatke © Royal Mail copyright and database right 2010

Grčka

Autorsko pravo Geomatics Ltd.

Mađarska

Autorsko pravo © 2003; Top-Map Ltd.

Italija

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografi a numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Japan

Jordan

© Royal Jordanian Geographic Centre

Meksiko

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y

Geografía.)

Norveška

Autorsko pravo © 2000; Norwegian Mapping

Authority

Portugal

Izvor: IgeoE – Portugal

Španjolska

Información geográfi ca propiedad del CNIG

Švedska

Temeljeno na elektronskim podacima © National

Land Survey Sweden.

Švicarska

Topografi sche Grundlage: © Bundesamt für

Landestopographie.

Sjedinjene Države

© United States Postal Service

®

2010. United States

Postal Service

®

ne određuje, kontrolira i odobrava cijene.

USPS je vlasnik sljedećih zaštićenih naziva i registriranih imena: United States Postal Service, USPS i ZIP+4.

HR

71

Indikatori na zaslonu

72

HR

Pri promjeni postavki prikazuju se sljedeći indikatori. Na str. 29 pogledajte također indikatore koji se prikazuju pri snimanju ili reprodukciji.

U sredini

Lijevo Desno

U sredini

Indikator

Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene, detekcija vibracija kamkordera, prepoznavanje zvuka) (35)

Značenje

Slideshow Set (32)

NightShot

Upozorenje (56)

Mod reprodukcije (31)

Lijevo

Indikator

Dolje

Značenje

Tipka MENU (50)

Self-timer snimanje (51)

Status triangulacije GPS-a

(37)

[Airplane Mode] je pode-

šeno na [On] (53).

Videosvjetlo

Wide mod (52)

Fader (51)

[Face Detection] podešen na [Off ] (52)

[Smile Shutter] podešen na [Off ] (52)

Ručno izoštravanje (51)

Scene Selection (51)

White Balance (51)

SteadyShot isključen (51)

White Balance Shift (51)

Tele Macro (51)

Konverzijski objektiv (51)

Zebra (52)

Naglašavanje obrisa (52)

Cinematone (51)

Destination (54)

Desno

Indikator

60i

720

60min

0:00:00

00min

9999

24.1M

100/112

Dolje

Indikator

Značenje

Kvaliteta snimanja slike

(HD/MP4/STD), brzina izmjene slika (60p/50p/60i/

50i/24p/25p), mod snimanja

(PS/FX/FH/HQ/LP) i veličina videozapisa (34)

Preostalo trajanje baterije

Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje (25)

Brojač (sat:minuta:sekunda)

Procijenjeno preostalo vrijeme snimanja

Približan broj fotografi ja za snimanje i veličina fotografi je (52)

Mapa za reprodukciju

Videozapis ili fotografi ja koja se reproducira/

Ukupan broj snimljenih videozapisa ili fotografi ja

Povezivanje s vanjskim medijskim uređajem (48)

Značenje

Audio Rec Level (52)

[Auto Wind NR] podešen na [Off ] (52)

[Closer Voice] podešen na

[Off ] (52)

EV

101-0005

Blt-in Zoom Mic (52)

Audio Mode (52)

Low Lux (51)

AGC Limit (51)

Spot Meter/Fcs (51)/Spot

Meter (51)/Exposure (51)

AE Shift (51)

Brzina zatvarača (51)

IRIS (51)

Intelligent Auto (35)

Naziv podatkovne datoteke

Zaštita (53)

Bljeskalica (52)/Snaga bljeska (52)/Smanjenje efekta crvenih očiju (52)

Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.

Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori možda se neće prikazati.

HR

73

74

HR

Lista izbornika se nalazi na str. 51 do 54.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj stranici za podršku korisnicima (Customer Support).

© 2013. Sony Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement