Sony HDR-PJ780VE User guide
4-452-094-12( 1)
Digitalni HD
kamkorder
Upute za uporabu
Sadržaj
Početak
Snimanje/reprodukcija
Napredne funkcije
Editiranje
Pohranjivanje videozapisa i
fotografija na računalo
Molimo, također pogledajte:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Pohranjivanje snimaka na
vanjski uređaj
Osobno podešavanje
kamkordera
Ostalo
HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 1
1/17/2013 6:02:02 PM
Prvo pročitajte
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte ovaj
priručnik te ga sačuvajte za buduću uporabu.
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani uređaja. Zabilježite serijski broj na dolje
naznačeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite
svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Broj modela HDRSerijski broj
Broj modela ACSerijski broj
Taj simbol upozorava
korisnika na prisutnost
neizoliranog "opasnog
napona" unutar uređaja,
koji može biti dovoljno
snažan da predstavlja
opasnost od električnog
udara.
Taj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa
za uporabu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara
ili električnog udara,
1) ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
2) na uređaj ne postavljajte posude
ispunjene tekućinama, poput vaza.
Nemojte izlagati baterije visokim
temperaturama, primjerice od izravnog
sunčeva svjetla, otvorenog plamena
i sl.
HR
2
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 2
1/17/2013 6:02:03 PM
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
SAČUVAJTE OVE UPUTE.
OPASNOST – ZA SMANJENJE RIZIKA OD
ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.












Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje koji stvaraju
toplinu (uključujući pojačala).
Nemojte preinačiti sigurnosnu značajku višepolnog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač
ima dva kontakta od kojih je jedan širi od drugog. Utikač za mrežu s uzemljenjem ima dva kontakta i zubac
za uzemljenje. Široki kontakt ili treći zubac služe u svrhu vaše sigurnosti. Ako isporučeni mrežni kabel nema
odgovarajući utikač, obratite se ovlaštenom Sony servisu radi zamjene.
Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača, utičnice i na
mjestu gdje izlazi iz uređaja.
Upotrebljavajte samo dodatni pribor koji preporučuje proizvođač.
Upotrebljavajte samo kolica, postolja, stative, nosače ili stolove koje preporučuje proizvođač uređaja ili koji
se prodaju s uređajem. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja da ne dođe
do ozljeda u slučaju prevrtanja.
 Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati duže
vrijeme.
 Servisiranje prepustite stručnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih oštećenja,
primjerice, mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši
ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
 Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj utičnici, koristite adapter utikača koji odgovara vašoj mrežnoj
utičnici.
HR
3
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 3
1/17/2013 6:02:03 PM
Odgovarajući utikači za razne države/regije po svijetu.
Tip A
(američki tip)
Tip B
Tip BF
Tip B3
(britanski tip) (britanski tip) (britanski tip)
Tip C
(CEE tip)
Tip SE
(CEE tip)
Tip O
(tip za Oceaniju)
U tablici se navodi odgovarajući napon i vrsta utikača.
Ovisno o području, koristi se drugi tip utikača i napona.
Pažnja: Primjenjivat će se zahtjevi o specifikacijama kabela napajanja za svaku državu.
– Samo za SAD
Upotrijebite isporučeni kabel napajanja.
Europa
Države/regije
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Španjolska
Švedska
Švicarska
UK
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
230
110
220
220
50
50
50
50
50/60
60
50
60
50
60
50
50
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
BF
A
C/BF
A/C
Azija
Države/regije
Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja (Rep.)
Malezija
Filipini
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam
HR
4
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 4
1/17/2013 6:02:03 PM
Oceanija
Države/regije
Australija
Novi Zeland
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
240
230/240
50
50
O
O
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
120
120
60
60
A
A
Sjeverna Amerika
Države/regije
Kanada
SAD
Središnja Amerika
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Države/regije
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venezuela
220
127/220
220
120
220
120
50
60
50
60
60
60
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
220
220
230
127/220
220
240
50
50
50
50
50
50
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Napon
Frekvencija (Hz)
Vrsta utikača
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Bahami
Kostarika
Kuba
Dominikanska Rep.
Salvador
Gvatemala
Honduras
Jamajka
Meksiko
Nikaragva
Panama
Južna Amerika
Bliski istok
Države/regije
Iran
Irak
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
Afrika
Države/regije
Alžir
Kongo (DR)
Egipat
Etiopija
Kenija
Nigerija
Južna Afrika
Tanzanija
Tunis
HR
5
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 5
1/17/2013 6:02:03 PM
OPREZ
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, baterija
može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera
opreza.
Napomena o mrežnom kabelu (kabelu
napajanja)
Mrežni kabel dizajniran je za uporabu samo
s ovim modelom kamkordera i ne smije se
koristiti s drugom električnom opremom.
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može
uzrokovati gubitak sluha.
 Nemojte rastavljati bateriju.
 Nemojte je razbijati niti izlagati silama, udarcima
čekića, ispuštati na tlo ili stajati na nju.
 Nemojte kratko spajati bateriju niti dozvoliti
kratki spoj njezinih kontakata.
 Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad
60°C, primjerice izlaganjem izravnom suncu ili
ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
 Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
 Nemojte rukovati oštećenim baterijama ili litijionskim baterijama koje su procurile.
 Bateriju punite isključivo originalnim punjačem
tvrtke Sony ili uređajem koji služi za punjenje
baterija.
 Držite bateriju izvan dosega male djece.
 Bateriju držite suhom.
 Zamijenite bateriju isključivo jednakom ili
ekvivalentnom kakvu preporučuje tvrtka Sony.
 Zbrinite isluženu bateriju odmah, u skladu s
uputama u nastavku.
Zamijenite bateriju isključivo novom baterijom navedenog tipa. U suprotnom može
doći do požara ili ozljeda.
Mrežni adapter
Adapter tijekom uporabe nemojte držati u
uskom prostoru, kao što je između zida i
namještaja.
Kod uporabe mrežnog adaptera, upotrijebite
obližnju zidnu utičnicu. Odmah odspojite
adapter iz zidne utičnice ako se tijekom
uporabe kamkordera pojave problemi.
Čak i dok je kamkorder isključen, mrežno
napajanje se ne prekida sve dok je adapter
spojen u zidnu utičnicu.
HR
6
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 6
1/17/2013 6:02:03 PM
ZA KORISNIKE U EUROPI
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni HD kamkorder PJ780VE/PJ790VE
usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim
primjenjivim odredbama smjernice
1999/5/EC. Za detalje posjetite sljedeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte
adresu na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo
spojite komunikacijski kabel (USB, i sl.).
HR
7
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 7
1/17/2013 6:02:03 PM
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj Uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na
bateriju ako ona sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina
radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
HR
8
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 8
1/17/2013 6:02:03 PM
O podešavanju jezika
 Ako je potrebno, promijenite jezik prikaza na
zaslonu prije uporabe kamkordera (str. 22). Izbornici na svakom od lokalnih jezika korišteni
su za opise postupaka rukovanja.
 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD zaslon.
Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
 Koristite kamkorder u skladu s lokalnim zakonima
i odredbama.
LCD zaslon, tražilo
O snimanju
 Prije početka snimanja, provjerite funkciju
snimanja kako biste bili sigurni da će se slika i
zvuk snimiti bez problema.
 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije
uslijed kvara uređaja ili medija za snimanje, ili
zbog nekog drugog razloga.
 Sustav TV boja se razlikuje ovisno o državi i
regiji. Želite li svoje snimke pogledati na TV-u,
potreban vam je TV prijemnik koji podržava
format signala vašeg kamkordera. Za pojedinosti
o formatu signala pogledajte "Kako upotrebljavati
ove upute" (str. 11).
 TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
 LCD zaslon i tražilo proizvedeni su uporabom
vrlo precizne tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak, na LCD
zaslonu se mogu trajno pojaviti sitne crne i/ili
svijetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimanje ni na koji
način.
Crne točkice
Bijele, crvene, plave ili zelene točkice
Napomene o uporabi
 Nemojte učiniti nešto od sljedećeg. U suprotnom
može doći do oštećenja medija za snimanje,
snimke se možda neće moći reproducirati ili će
se izbrisati, ili se mogu pojaviti druge pogreške
u radu.
– vaditi memorijsku karticu dok indikator
pristupa (str. 25) svijetli ili trepće
– odspajati bateriju ili mrežni adapter s
kamkordera ili izlagati kamkorder mehaničkim
udarcima ili vibracijama dok indikatori 
(videozapis)/ (fotografija) (str. 15) ili indikator pristupa (str. 25) svijetle ili trepere
HR
9
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 9
1/17/2013 6:02:03 PM
O ovom priručniku, ilustracijama i
izbornicima
 Ilustrativne slike u ovom priručniku samo su
primjeri koji su snimljeni pomoću digitalnog
fotoaparata i mogu se razlikovati od slika i
indikatora na zaslonu koji se stvarno prikazuju
na zaslonu. Ilustracije kamkordera i indikatora
sa zaslona su uvećane ili pojednostavljene radi
boljeg razumijevanja.
 Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
 U ovim uputama se ugrađena memorija
kamkordera i memorijska kartica zovu "mediji
za snimanje".
 U ovom priručniku se DVD disk snimljen sa
slikom kvalitete high definition (HD) naziva
AVCHD disk.
Saznajte više o kamkorderu
("Handycam" User Guide)
"Handycam" User Guide je on-line priručnik.
Za detaljne upute o mnogobrojnim
funkcijama ovog kamkordera, pogledajte
priručnik.
1
Otvorite Sonyjevu stranicu za
podršku.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Odaberite zemlju ili regiju.
Potražite naziv modela svog
kamkordera na stranici za
podršku.
 Provjerite naziv modela na donjoj strani
kamkordera.
HR
10
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 10
1/17/2013 6:02:03 PM
Kako upotrebljavati ove upute
U ovim se uputama razlike u tehničkim podacima između modela opisuju zajedno. Ako u
ovim uputama naiđete na napomenu "Modeli sa...", kao dolje, provjerite odnosi li se opis na
vaš kamkorder.
– (Modeli s GPS-om)
– (Modeli s NTSC sustavom boja)
Provjera naziva modela kamkordera
Naziv modela (HDR-xxx)
Provjerite donju stranu svog kamkordera.
Razlike u funkcijama
Kapacitet ugrađene
memorije
32 GB
Format
signala
PAL
HDR-PJ780VE
32 GB
PAL
HDR-PJ790
96 GB
NTSC
Ulaz/izlaz
HDR-PJ790E
96 GB
PAL
Samo izlaz
HDR-PJ790V
96 GB
NTSC
Ulaz/izlaz
HDR-PJ790VE
96 GB
PAL
Samo izlaz
Naziv modela
HDR-PJ780E
USB spajanje
GPS
Samo izlaz
–

–
–


Samo izlaz
Napomene
 Za sljedeće stavke opisi se donose uz naziv modela.
– Sigurnosni propisi (str. 2)
– Dijelovi i kontrole (str. 14)
– Popis izbornika (str. 51)
– Tehnički podaci (str. 65)
– Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 58)
HR
11
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 11
1/17/2013 6:02:03 PM
Sadržaj
Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kako upotrebljavati ove upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Razlike u funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Početak
Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Punjenje baterije pomoću računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Punjenje baterije u inozemstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Promjena jezika prikaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Priprema medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Odabir medija za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ulaganje memorijske kartice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Snimanje/reprodukcija
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Snimanje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Napredne funkcije
Snimanje s raznim postavkama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Odabir kvalitete slike za videozapise (način snimanja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automatsko snimanje osmijeha (Smile Shutter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automatski odabir prikladnog podešenja prema situaciji snimanja
(Intelligent Auto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Odabir formata za snimanje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Primjena ručno podesivih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Snimanje informacija o lokaciji (modeli s GPS-om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Reprodukcija snimaka na TV prijemniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uživanje u 5.1ch surround zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Korištenje ugrađenog projektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
HR
12
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 12
1/17/2013 6:02:03 PM
Editiranje
Editiranje na kamkorderu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Brisanje videozapisa i fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Dijeljenje videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Snimanje fotografije iz videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sadržaj
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Reprodukcija snimaka na računalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Softver za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Priprema računala (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Provjera sustava računala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na računalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Otvaranje softvera "PlayMemories Home". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera . . . . 46
Za pohranjivanje high definition (HD) snimaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Liste izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ostalo
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . 58
Očekivano vrijeme snimanja i reprodukcije za različite baterije . . . . . . . . . . . . 58
Očekivano vrijeme snimanja videozapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Očekivani broj fotografija koje se mogu snimiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE KAMKORDERA
(modeli s GPS-om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Indikatori na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
HR
13
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 13
1/17/2013 6:02:03 PM
Dijelovi i kontrole
Broj u zagradama ( ) upućuje na stranice.
Multi interface priključnica
Za informacije o priboru kompatibilnom s
Multi interface priključnicom posjetite lokalnu
Sonyjevu web-stranicu ili se obratite Sonyjevom
zastupniku ili ovlaštenom servisu.
Nije zajamčeno funkcioniranje s opremom
drugih proizvođača.
Bljeskalica/Videosvjetlo
Objektiv (Carl Zeiss)
Senzor daljinskog upravljača/Infracrveni
senzor
Indikator snimanja (53)
Ovaj indikator svijetli crveno tijekom snimanja.
Indikator trepće kad je na mediju ostalo još
malo kapaciteta ili kad je baterija slaba.
LCD zaslon/zaslon osjetljiv na dodir
(22, 24)
Ako zakrenete LCD zaslon za 180 stupnjeva,
možete ga zatvoriti tako da je LCD zaslon okrenut prema van. To je praktično kod reprodukcije.
Zvučnici
Preklopka PROJECTOR FOCUS (39)
Objektiv projektora (39)
GPS antena (HDR-PJ780VE/PJ790V/
PJ790VE)
GPS antena nalazi se u LCD zaslonu.
Ugrađeni mikrofon
Tipka MANUAL (36)
Kotačić MANUAL (36)
HR
14
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 14
1/17/2013 6:02:04 PM
Tipka LIGHT (Video Light)
Tipka NIGHTSHOT
Tipka POWER
Indikator pristupa za memorijsku karticu
(25)
Dok indikator svijetli ili trepće kamkorder
očitava ili zapisuje podatke.
Utor za memorijsku karticu (25)
Tipka  (pregled snimaka)
Tipka PROJECTOR (39)
Žaruljica  (videozapis)/ (fotografija)
Tipka MODE
PROJECTOR IN priključnica (40)
Tipka RESET
Pritisnite RESET šiljatim predmetom.
Pritisnite RESET kako biste resetirali sve
postavke, uključujući i sat.
HDMI OUT priključnica (37)
Preklopka zuma (30)
Tipka PHOTO (28)
Pokrov za oko
Tražilo (23)
Tipka START/STOP (27)
Baterija (19)
DC IN priključnica (19)
Preklopka za podešavanje objektiva
tražila (23)
Indikator CHG (punjenje) (19)
Priključnica (mikrofon) (PLUG IN POWER)
Priključnica  (slušalice)
Ručni remen
Otvor za remen za nošenje na ramenu
Ugrađeni USB kabel (20)
Multi/mikro USB priključnica (37)
Podržava uređaje s mikro USB-om.
HR
15
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 15
1/17/2013 6:02:04 PM
Preklopka BATT (baterija) za oslobađanje
baterije (21)
 Za uklanjanje sjenila objektiva zakrenite prsten za
učvršćenje sjenila objektiva u smjeru suprotnom
onome koji pokazuje strelica.
 Uklonite sjenilo objektiva pri snimanju uz uporabu funkcije NightShot. U protivnom će se pojaviti
sjena sjenila i snimit će se u videozapisima.
 Uklonite sjenilo objektiva kad kamkorderom
rukujete pomoću isporučenog daljinskog
upravljača.
Zatezanje ručnog remena
Spajanje step-down prstena
Otvor za stativ
Spojite stativ (opcija: duljina vijka mora biti
manja od 5,5 mm).
Ovisno o značajkama stativa, vaš kamkorder
možda se neće moći montirati na odgovarajuć
način.
Poravnajte pravilno step-down prsten s kamkorderom (), zatim ga zakrenite u smjeru
strelice dok se ne uglavi na mjesto ().
Za postavljanje sjenila objektiva
 Spajanjem step-down prstena možete promijeniti
promjer filtra u 37 mm kako biste mogli koristiti
preporučeni konverzijski objektiv.
 Kad je spojen step-down prsten, ne možete pričvrstiti širokokutni konverterski objektiv/filtar.
 Za uklanjanje step-down prstena, zakrenite ga u
smjeru suprotnom od strelice.
Prsten za učvršćenje
Pravilno prislonite sjenilo objektiva na kamkorder
() i zatim zakrenite prsten za učvršćenje na
sjenilu u smjeru strelice ().
 Pri postavljanju sjenila objektiva poravnajte pravilno otvore na sjenilu s dijelom za emitiranje
bljeska na kamkorderu.
HR
16
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 16
1/17/2013 6:02:04 PM
Postavljanje zaštite od vjetra
Zaštita od vjetra može smanjiti šum vjetra
u vjetrovitom okruženju.
Umetnite prednju stranu ugrađenog mikrofona u otvor na dnu zaštite od vjetra () i
zatim povucite držač na zaštiti unatrag sve
dok zaštita ne bude preko cijelog ugrađenog
mikrofona ().
 Kad je spojeno sjenilo objektiva, postavljanje
zaštite od vjetra može biti otežano.
 Za uklanjanje zaštite od vjetra povucite držač
prema gore.
Daljinski upravljač
Uporaba bežičnog daljinskog upravljača
korisna je za projekcije snimaka s
kamkordera.
Tipka DATA CODE (53)
Pritisak na ovu tipku tijekom reprodukcije
aktivira prikaz datuma i vremena, podataka o
podešenju kamkordera ili koordinata (modeli
s GPS-om) za snimke.
Tipka PHOTO (28)
Snimanje fotografija koje se prikazuju na
zaslonu nakon pritiska na ovu tipku.
Tipke SCAN/SLOW (32)
Tipke / (prethodno/sljedeće) (31)
Tipka PLAY
Tipka STOP
Tipka DISPLAY (28)
Predajnik
Tipka START/STOP (27)
Tipke za zumiranje
Tipka PAUSE
Tipka VISUAL INDEX (31)
Tijekom reprodukcije prikazuje se indeksni
prikaz.
Tipke ////ENTER
Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD
zaslonu se pojavi svijetloplavi okvir. Odaberite
željenu tipku ili opciju pomoću /// i
zatim pritisnite ENTER radi potvrde.
HR
17
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 17
1/17/2013 6:02:04 PM
Početak
Isporučeni pribor
Brojevi u zagradama ( ) označavaju količinu.
Step-down prsten (1)
Kamkorder (1)
Mrežni adapter (1)
Daljinski upravljač (1)
Mrežni kabel (kabel napajanja) (1)
Zaštita od vjetra (1)
HDMI kabel (1)
Punjiva baterija NP-FV50 (1)
USB priključni kabel (1)
"Upute za uporabu" (ovaj priručnik) (1)
 USB spojni kabel namijenjen je samo za uporabu
s ovim kamkorderom. Koristite ovaj kabel ako
je ugrađeni USB kabel kamkordera (str. 20)
prekratak za spajanje.
Napomene
 "PlayMemories Home" softver i "PlayMemories
Home Help Guide" možete preuzeti sa Sonyjeve
internetske stranice (str. 44).
Sjenilo objektiva (1)
HR
18
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 18
1/17/2013 6:02:04 PM
Punjenje baterije
1
Isključite kamkorder zatvaranjem
LCD zaslona te priključite bateriju
(povedite računa da prvo sklopite
tražilo).
 Poravnajte utor na kamkorderu i izbočinu
na bateriji, a zatim klizno pomaknite
bateriju prema gore.
Početak
Baterija
2
Spojite mrežni adapter () i kabel
napajanja () na kamkorder te u
zidnu utičnicu.
 Uključi se indikator CHG (punjenje).
 Indikator CHG (punjenje) se isključuje kad
je baterija dokraja napunjena. Odspojite
mrežni adapter iz priključnice DC IN na
kamkorderu.
Indikator CHG (punjenje)
DC priključak
DC IN priključnica
Poravnajte oznaku
 na DC priključku
s oznakom na DC
IN priključnici
U zidnu utičnicu




Napomene
Na kamkorder se ne može spojiti nijedna druga "InfoLITHIUM" baterija osim one serije V.
Pri spajanju videosvjetla (opcija) savjetujemo vam uporabu baterije NP-FV70 ili NP-FV100.
S ovim kamkorderom ne možete koristiti "InfoLITHIUM" bateriju NP-FV30.
Standardno je podešeno automatsko isključivanje napajanja ako se kamkorderom ne rukuje približno
2 minute kako bi se očuvalo punjenje baterije ([Power Save], str. 54).
HR
19
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 19
1/17/2013 6:02:04 PM
Punjenje baterije pomoću računala
Isključite kamkorder i spojite ga na
uključeno računalo pomoću ugrađenog USB kabela.
Ugrađeni USB kabel
U zidnu utičnicu
Punjenje baterije punjačem AC-UD10 USB /AC adapterom (prodaje se zasebno)
Bateriju kamkordera možete puniti putem ugrađenog USB kabela iz zidne električne utičnice
pomoću USB punjača/AC adaptera AC-UD10 (opcija). Za punjenje kamkordera ne možete
koristiti Sonyjev prijenosni izvor napajanja CP-AH2R, CP-AL ili AC-UP100 (opcija).
Trajanje punjenja
Približno potrebno vrijeme (u minutama) za potpuno punjenje sasvim prazne isporučene
baterije NP-FV50.
Pri uporabi AC adaptera: 155 min.
Pri uporabi računala spojenog putem ugrađenog USB kabela*: 280 min.
 Navedena vremena punjenja izmjerena su kod punjenja kamkordera pri sobnoj temperaturi od 25°C.
Savjetujemo punjenje baterije pri temperaturama između 10°C i 30°C.
* Vremena punjenja mjerena su bez korištenja USB priključnog kabela.
HR
20
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 20
1/17/2013 6:02:04 PM
Vađenje baterije
Zatvorite LCD zaslon. Pomaknite preklopku za
otpuštanje baterije BATT (baterija) () i zatim
skinite bateriju ().
Početak
Dulja neprekidna uporaba kamkordera
Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na kamkorder te u zidnu utičnicu.
Za pojedinosti o spajanju AC adaptera pogledajte "Punjenje baterije" (str. 19).
Napajate li kamkorder AC adapterom ne morate se brinuti o kapacitetu baterije.
Napomene o mrežnom adapteru
 Nemojte kratko spajati DC priključak mrežnog adaptera ili kontakte baterije metalnim predmetima. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
 Odspojite mrežni adapter iz kamkordera držeći kamkorder i DC priključak.

 Vrijeme snimanja, vrijeme reprodukcije (str. 58)
 Indikator preostalog kapaciteta baterije (str. 29)
Punjenje baterije u inozemstvu
Bateriju možete puniti pomoću priloženog mrežnog adaptera u svim državama/regijama gdje
je napon mreže u rasponu od 100 V do 240 V, frekvencija 50 ili 60 Hz. Nemojte upotrebljavati
elektronički transformator.
HR
21
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 21
1/17/2013 6:02:04 PM
Uključivanje i podešavanje datuma i vremena
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
1
Otvorite LCD zaslon kamkordera
i uključite kamkorder.
 Kamkorder možete uključiti i tako da
pritisnete tipku POWER (str. 15).
2
Odaberite željeni jezik i zatim
odaberite [Next].
3
Tipkama / odaberite željeno
geografsko područje i zatim
odaberite [Next].
4
Podesite [Daylight Savings] ili
[Summer Time], odaberite format
datuma te datum i vrijeme.
 Podesite li [Daylight Savings] ili [Summer
Time] na [On], podešava se sat vremena
više.
 Kad odaberete datum i vrijeme, odaberite
jednu od opcija i podesite vrijednost pomoću
/
.
 ‫ب‬, podešavanje
 Kad odaberete
datuma i vremena je završeno.
Dodirnite tipku na
LCD zaslonu.
Date & Time
1
1
2013
10 : 30 PM
Back
Next
Promjena jezika prikaza
Možete promijeniti prikaz na zaslonu tako da se prikazuje na željenom jeziku.
Odaberite
 [Setup]  [‫ ל‬General Settings]  [Language Setting]  željeni jezik.
HR
22
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 22
1/17/2013 6:02:04 PM
Za isključivanje napajanja
Zatvorite LCD zaslon ili pritisnite tipku
POWER (str. 15).
Ako je tražilo izvučeno, uvucite ga kako je
prikazano na slici desno.
Početak
Uključenje ili isključenje kamkordera pomoću LCD zaslona ili tražila
Napajanje kamkordera se uključi ili isključi ovisno o statusu LCD zaslona ili tražila.
Status
Napajanje kamkordera
LCD zaslon
Tražilo
Otvoren
Uvučeno
Uključeno
Izvučeno
Uključeno
Uvučeno
Isključeno
Izvučeno
Uključeno
Zatvoren
Napomene
 Čak i ako je LCD zaslon zatvoren, ako je tražilo izvučeno, kamkorder nije isključen. Prilikom isključivanja
napajanja kamkordera, provjerite je li tražilo uvučeno u izvorni položaj.
Snimanje samo uz uporabu tražila
Izvucite tražilo () i zatvorite LCD zaslon
te zatim podesite željeni kut (). Ako su
indikatori u tražilu zamagljeni, izoštrite prikaz
pomoću preklopke za podešavanje objektiva
tražila smještene na gornjoj strani tražila.
HR
23
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 23
1/17/2013 6:02:04 PM
Za podešavanje kuta LCD zaslona
Prvo otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva
prema kamkorderu () i zatim podesite
kut ().
 90 stupnjeva (maks.)
 180 stupnjeva (maks.)
 90 stupnjeva prema
kamkorderu
Za isključenje zvučnog signala
Odaberite
 [Setup]  [‫ ל‬General Settings]  [Beep]  [Off ].
Napomene
 Datum i vrijeme snimanja automatski se bilježe na medij za snimanje. Podaci se ne prikazuju tijekom snimanja. Ipak, možete ih provjeriti kao [Data Code] tijekom reprodukcije. Za prikaz tih podataka odaberite
 [Setup]  [ Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
 Kad jednom podesite točno vrijeme, ono se ugađa automatski kad je opcija [Auto Clock ADJ] i [Auto Area
ADJ] podešena na [On]. Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za kamkorder, točno vrijeme se možda neće
automatski podešavati pravilno. U tom slučaju podesite [Auto Clock ADJ] i [Auto Area ADJ] na [Off ]
(modeli s GPS-om).

 Za ponovno podešavanje datuma i vremena: [Date & Time Setting] (str. 54)
 Za kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir: [Calibration] (str. 54)
HR
24
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 24
1/17/2013 6:02:04 PM
Priprema medija za snimanje
Odgovarajući mediji za snimanje prikazuju se na zaslonu vašeg kamkordera kao sljedeće
ikone.
Standardni medij za snimanje
Alternativni medij za snimanje
Ugrađena memorija
Memorijska kartica
Početak
Napomene
 Ne možete odabrati odvojeno medij za snimanje videozapisa i fotografija.
Odabir medija za snimanje
Odaberite
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Media
Select]  željeni medij.
Ulaganje memorijske kartice
Otvorite pokrov, zatim umetnite
memorijsku karticu tako da klikne.
Indikator pristupa
 Umetnete li novu memorijsku karticu, pojavit
će se poruka [Preparing image database file.
Please wait.] Pričekajte da poruka nestane.
Umetnite karticu s odrezanim uglom
okrenutim kao na slici.
HR
25
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 25
1/17/2013 6:02:04 PM
Za vađenje memorijske kartice
Otvorite pokrov i jednom lagano pritisnite memorijsku karticu.
Napomene
 Savjetujemo vam da memorijsku karticu pri prvoj uporabi s ovim kamkorderom formatirate u njemu
(str. 53) radi stabilnog rada. Formatiranjem memorijske kartice brišu se svi podaci s nje i neće se moći
obnoviti. Važne podatke pohranite na računalo i sl.
 Ako se prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.], formatirajte memorijsku karticu (str. 53).
 Provjerite smjer memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu u utor u pogrešnom smjeru, moguće
je oštećenje memorijske kartice, utora ili slikovnih podataka.
 Prilikom umetanja ili vađenja memorijske kartice, pazite da ne iskoči i padne.
Vrste memorijskih kartica koje se mogu upotrebljavati uz kamkorder
SD Speed
klasa
"Memory Stick PRO Duo" medij (Mark2)
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij
"Memory Stick XC-HG Duo" medij
SD memorijska kartica
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
—
Kapacitet
(provjeren rad)
Opisano u ovom
priručniku
Do 32 GB
"Memory Stick
PRO Duo" medij
Do 64 GB
Class 4 ili
brža
Do 64 GB
SD kartica
 Ne može se jamčiti rad sa svim memorijskim karticama.
Napomene
 MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s ovim kamkorderom.
 Videozapisi snimljeni na "Memory Stick XC-HG Duo" medije ili SDXC memorijske kartice ne mogu se
importirati ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju datotečni sustav exFAT* ako
ih spajate na kamkorder USB kabelom. Unaprijed provjerite podržava li oprema sustav exFAT. Spojite li
opremu koja ne podržava sustav exFAT i pojavi se izbornik za formatiranje, nemojte pokretati formatiranje.
Svi snimljeni podaci će se tako izgubiti.
* exFAT je datotečni sustav koji se koristi za "Memory Stick XC-HG Duo" medije i SDXC memorijske
kartice.

 Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje: Zaslonski indikatori tijekom snimanja (str. 72)
 Vrijeme snimanja videozapisa/broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 58)
HR
26
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 26
1/17/2013 6:02:04 PM
Snimanje/reprodukcija
Snimanje
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Standardna je postavka snimanje videozapisa i fotografija u ugrađenu memoriju. Videozapisi
se snimaju u high definition (HD) kvaliteti slike.
Snimanje videozapisa
Otvorite LCD zaslon.
2
Pritisnite START/STOP za
pokretanje snimanja.
Snimanje/reprodukcija
1
 Za zaustavljanje snimanja, ponovno
pritisnite START/STOP.
 Tijekom snimanja videozapisa možete
snimati fotografije pritiskom tipke PHOTO
(Dual Capture).
Napomene
 Ako zatvorite LCD zaslon za vrijeme snimanja videozapisa, kamkorder prekida snimanje (samo ako je
tražilo uvučeno).
 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za videozapise iznosi oko 13 sati.
 Kad videozapis premaši 2 GB, automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
 Bljeskalica ne radi dok svijetli indikator  (videozapis).
 Po završetku snimanja bit će aktivni sljedeći indikatori ako se podaci još uvijek upisuju na medij za snimanje.
Za to vrijeme nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter.
– Indikator pristupa (str. 25) svijetli ili trepće
– Na gornjem desnom dijelu LCD zaslona trepće ikona medija
 Ovisno o postavkama u [ REC Mode] i [ Frame Rate], možda nećete moći snimati fotografije.
 LCD zaslon kamkordera može prikazati slike preko cijele svoje površine (full pixel display). Međutim, pri
tome može doći do manjeg rezanja gornjeg, donjeg, desnog i lijevog kraja slike kod reprodukcije na TV-u
koji nije kompatibilan s full pixel display. Preporučuje se snimanje uz [Grid Line] podešen na [On] i uporabu
vanjskog okvira iz [Grid Line] (str. 52) kao orijentacije.

 Vrijeme snimanja, broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 58)
 [Media Select] (str. 25)
 Vrijeme snimanja, preostali kapacitet [Media Info] (str. 53)
HR
27
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 27
1/17/2013 6:02:04 PM
Snimanje fotografija
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite
MODE za uključivanje indikatora
 (fotografija).
 Mod snimanja možete promijeniti i odabirom opcije [MODE] na LCD zaslonu.
2
Pritisnite PHOTO lagano za izoštravanje, zatim pritisnite dokraja.
 Kad je izoštravanje podešeno pravilno,
pojavi se na LCD zaslonu indikator AE/AF
zadržavanja.

 [Flash] (str. 52)
 Za promjenu veličine slike: [ Image Size] (str. 52)
Za prikaz opcija na LCD zaslonu
Opcije na LCD zaslonu nestanu ako kamkorderom ne rukujete nekoliko sekundi nakon
uključenja kamkordera ili nakon prebacivanja između moda snimanja videozapisa i fotografija.
Dodirnite bilo gdje osim tipaka na LCD zaslonu kako bi se prikazale informacije o ikonama s
funkcijama prikladnima za snimanje.

 Za prikaz opcija na LCD zaslonu cijelo vrijeme: [Display Setting] (str. 52)
HR
28
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 28
1/17/2013 6:02:04 PM
Zaslonski indikatori tijekom snimanja
Ovdje su opisane ikone za modove snimanja videozapisa i fotografija. Detalje potražite na
stranici u zagradama.
STBY
STBY
W
2 h 25 m
00:00:00
14 h 48 m 60i
>9999 16:9 L 24.1M
T
MODE
5.1ch
5.1ch
AUTO
tipka PHOTO (u modu snimanja fotografija)
 Tipka MENU (50)
 Status koji je detektirala funkcija Intelligent Auto (35)
 Status snimanja ([STBY]/[REC])
 Zadržavanje AE/AF (automatska ekspozicija/automatsko izoštravanje) (28)
 Status triangulacije GPS-a*(37)
Snimanje/reprodukcija
 Tipka zuma (W: Wide/T: Telefoto), tipka START/STOP (u modu snimanja videozapisa),
 Funkcija Tracking focus
 Zum, preostalo trajanje baterije
 Brojač (sat: minuta: sekunda), snimanje fotografije, medij za snimanje/reprodukciju/
editiranje (72)
 Preostale vrijeme snimanja, kvaliteta snimaka, broj sličica u sekundi, mod snimanja (HD/
STD), veličina videozapisa (MP4) (34)
 Približan broj fotografija za snimanje, omjer širine i visine slike (16:9 ili 4:3), veličina
fotografije (L/M/S)
 Tipka za isključenje funkcije Tracking focus
 Tipka [MODE] (Shooting Mode) (28)
 Tipka Intelligent Auto (35)
 Audio mode (52), Audio Level Display (52)
 Tipka View Images (31)
 My Button (ikonama prikazanim u ovom dijelu možete dodijeliti svoje omiljene funkcije)
(52)
* Modeli s GPS-om
HR
29
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 29
1/17/2013 6:02:04 PM
Za snimanje u zrcalnom načinu
Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema
kamkorderu () i zatim ga zakrenite 180
stupnjeva prema objektivu ().
Na LCD zaslonu se pojavi objekt kao u zrcalu,
ali snimljena slika će biti normalna.
Zumiranje
Pomakom preklopke zuma možete
uvećati ili smanjiti sliku.
W (širokokutno): Širi kut gledanja
T (telefoto): Uži kut gledanja
 Sliku možete povećati do 17 puta (Extended
Zoom) od originalne veličine pomoću preklopke
zuma.
 Za sporije zumiranje, preklopku zuma lagano
pomaknite. Pomaknite je još dalje za brže
zumiranje.
Napomene
 Držite prst na preklopki zuma. Ako pomaknete prst s preklopke zuma, može se snimiti i zvuk pomicanja
preklopke.
 Brzinu zuma ne možete promijeniti tipkama / na LCD zaslonu.
 Najmanja udaljenost kamkordera od objekta koja omogućuje izoštravanje je približno 1 cm kod širokokutnog
položaja ili 80 cm kod telefoto položaja zuma.
 Sliku možete povećati do 10 puta pomoću optičkog zumiranja u sljedećim slučajevima:
– Kad [ SteadyShot] nije podešen na [Active]
– Dok svijetli indikator  (fotografija)

 Dodatno zumiranje: [Digital Zoom] (str. 51)
HR
30
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 30
1/17/2013 6:02:04 PM
Reprodukcija
Za više informacija o modelu vašeg kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Snimke možete tražiti prema datumu i vremenu snimanja (Event View) ili lokaciji snimanja
(Map View (modeli s GPS-om)).
1
Otvorite LCD zaslon i pritisnite
tipku  na kamkorderu za
ulazak u mod reprodukcije.
 Modu reprodukcije možete pristupiti tako
da odaberete  na LCD zaslonu (str. 29).
Odaberite / za pomak željene
kategorije u središte () i zatim
je odaberite ().
Snimanje/reprodukcija
2
MENU
 Kamkorder prikazuje snimljene slike kao
kategorije, automatski prema datumu i
vremenu snimanja.
1 1 2013
1-2
2013
Highlight
3
Odaberite snimku.
1 1 2013
12
00:00:00
 Kamkorder reproducira od odabrane do
zadnje snimke u kategoriji.
1 18 2013
4
1 19
Odaberite odgovarajuće tipke
na LCD zaslonu za razne funkcije
reprodukcije.

Glasnoća
/
Prethodno/sljedeće

Brisanje
/
Ubrzano natrag/ubrzano naprijed
Kontekst
‫ج‬/‫ة‬
‫ם‬
Zaustavljanje
Reprodukcija/pauza
Reprodukcija slide showa
 Neke gore navedene tipke možda se neće pojaviti, ovisno o snimci koja se reproducira.
HR
31
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 31
1/17/2013 6:02:04 PM
 Ako više puta odaberete
/
tijekom reprodukcije, videozapisi se reproduciraju ubrzano približno
5 puta  približno 10 puta  približno 30 puta  približno 60 puta.
/
tijekom pauze za usporenu reprodukciju videozapisa.
 Odaberite
 Za ponavljanje slideshowa, odaberite ‫ ם‬ [Slideshow Set].
Indikatori u izborniku Event View
Preostalo trajanje baterije
U izbornik MENU
Prelazak na prikaz Map
View (modeli s GPS-om)
Kategorije
MENU
Naziv kategorije
Prikaz prethodne kategorije
1 1 2013
1-2
2013
Prijelaz na mod snimanja
videozapisa/fotografije
Highlight
Reprodukcija kratkih videozapisa
Naziv kategorije
Za povratak na prikaz
Event View
1 1 2013
12
Prikaz sljedeće kategorije
Vremenska skala
Tipka za promjenu
vremenskog raspona
kategorije
Vrijeme snimanja/broj fotografija
00:00:00
Prethodna
Tipka za promjenu tipa
snimke
Videozapis
Sljedeća
1 18 2013
1 19
Fotografija
Prijelaz na mod snimanja
videozapisa/fotografije
Zadnja reproducirana snimka
 Smanjene slike koje omogućuju pregled većeg broja snimaka istovremeno u indeksnom prikazu nazivaju
se "sličice".
Napomene
 Kako biste izbjegli gubitak slikovnih podataka, povremeno pohranite svoje snimke na vanjski medij
(str. 47).
 U standardnom podešenju, unaprijed je snimljen zaštićeni demo videozapis.
HR
32
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 32
1/17/2013 6:02:04 PM
Reprodukcija videozapisa i fotografija iz prikaza Map View (modeli s GPS-om)
Prijeđite na Map View dodirom na Ş 
[Map View].
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2012
2013
Highlight
Za reprodukciju snimaka na drugim uređajima
 Snimke načinjene ovim kamkorderom možda nećete moći reproducirati normalno drugim uređajima.
Također, snimke načinjene drugim uređajima možda nećete moći reproducirati ovim kamkorderom.
 Videozapisi standardne kvalitete (STD) snimljeni na SD memorijske kartice ne mogu se reproducirati na
AV opremi drugih proizvođača.
Snimanje/reprodukcija
 Uporaba podataka zemljovida po prvi put:
Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite slažete li se s uvjetima licence za korištenje zemljovida. Podatke
iz zemljovida moći ćete koristiti dodirnete li [Yes] na zaslonu nakon pristanka na date uvjete ugovora o
licenci (str. 68).
Dodirnete li [No], ne možete koristiti zemljovide. Međutim, pri drugom korištenju zemljovida na zaslonu
će se pojaviti ista poruka i moći ćete koristiti zemljovide dodirnete li [Yes].
HR
33
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 33
1/17/2013 6:02:04 PM
Napredne funkcije
Snimanje s raznim
postavkama
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Odabir kvalitete slike za videozapise
(način snimanja)
Automatsko snimanje osmijeha
(Smile Shutter)
Kad kamkorder prepozna osmijeh osobe u
kadru tijekom snimanja videozapisa (str. 52),
automatski se snima fotografija. ([Dual
Capture] je standardna postavka.)
Možete promijeniti način snimanja za odabir kvalitete videozapisa kod snimanja high
definition (HD) videozapisa. Vrijeme snimanja (str. 58) ili vrsta medija na koji će se
snimke moći kopirati može se promijeniti,
ovisno o odabranom načinu snimanja.
(Standardna postavka je [Standard].)
1
Odaberite
 [Image
Quality/Size]  [ REC Mode].
2
Odaberite željeni način snimanja.
Način snimanja i mediji na koje se
snimke mogu kopirati
Vrste medija
Načini snimanja
FH/
FX
PS*
HQ/LP
Na ovom kamkorderu
Ugrađena memorija



Memorijska kartica



Na vanjskim uređajima
Vanjski uređaj



Blu-ray diskovi



AVCHD diskovi
—
—

Kamkorder
razaznaje lice.
Kamkorder razaznaje
osmijeh (narančasto).
Napomene
 Ako je podešeno nešto od sljedećeg ne možete
koristiti funkciju Smile Shutter.
– [ REC Mode]: [Highest Quality ]
– [ Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL sustavom
boja)
 Ovisno o uvjetima snimanja, izgledu objekta i
podešenju kamkordera, osmijeh se možda neće
prepoznati.

 [Smile Sensitivity] (str. 52)
* PS se može podesiti samo ako je [ Frame Rate]
podešeno na [60p] (modeli s NTSC sustavom
boja) / [50p] (modeli s PAL sustavom boja).
HR
34
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 34
1/17/2013 6:02:04 PM
Automatski odabir prikladnog
podešenja prema situaciji snimanja
(Intelligent Auto)
Vaš kamkorder snima videozapise nakon automatskog odabira najprikladnijeg podešenja
za trenutačni motiv ili situaciju. (Standardna
postavka je [On].)
1
Odaberite
 [On] 
u donjem desnom uglu izbornika
za snimanje videozapisa ili
fotografija.
Za snimanje svjetlijih slika od onih
koje su dobivene uporabom funkcije
Intelligent Auto
Odaberite
 [Camera/Mic] 
[‫ ס‬Manual Settings]  [Low Lux].
Napomene
 Ovisno o uvjetima snimanja, kamkorder možda
neće prepoznati očekivanu scenu ili objekt.
Napredne funkcije
Odabir formata za snimanje
videozapisa
REC
Kamkorder može snimati videozapise u tri
različita formata.
AUTO
OFF
2
Usmjerite kamkorder prema
objektu i započnite sa snimanjem.
 Prikazuju se ikone sukladno postojećim
uvjetima.
REC
W
T
AUTO
Prepoznavanje lica:  (Portrait), Х
(Baby)
Prepoznavanje scene:  (Backlight), 
(Landscape),  (Night Scene),  (Spotlight),
 (Low light),  (Macro)
Prepoznavanje potresanja kamkordera:
Ч (Hodanje), Ц (Stativ)
Prepoznavanje zvuka: ,
(Auto
Wind NR)
1
Odaberite
 [Image
Quality/Size]  [/
/Р
Setting].
2
Odaberite željenu postavku slike.
 Visoka razlučivost:
Ovaj format omogućuje snimke visoke razlučivosti snimljene digitalnim kamkorderom.
Uživajte u prekrasnim slikama na velikom
zaslonu.
MP4:
Videozapisi ovog formata lako se reproduciraju na pametnom telefonu, učitavaju na
mrežu ili web stranicu.
Р Standardna razlučivost:
Ovaj format omogućuje snimke standardne
razlučivosti snimljene digitalnim kamkorderom. Koristan je za pohranjivanje videozapisa
na DVD disk.
 Za isključenje funkcije Intelligent Auto odaberite
 [Off ].
HR
35
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 35
1/17/2013 6:02:04 PM
Primjena ručno
podesivih postavki
Praktično je vršiti ručno podešavanje
pomoću kotačića MANUAL tako da se
kotačiću MANUAL dodijeli opcija izbornika
(standardno je podešeno [Focus]).
STBY
Dial Setting
Focus
Exposure
IRIS
Shutter Speed
AE Shift
White Balance Shift
RESET
[MANUAL]: EXEC
Tipka MANUAL
 Odaberite [RESET] za resetiranje ručno
podešenih postavki.
3 Pritisnite MANUAL.
 Podaci o kamkorderu prikazani na LCD
zaslonu razlikovat će se ovisno o postavkama
snimanja. Postavke će biti popraćene
sljedećim ikonama.
: Automatsko podešavanje
–
: Ekspozicija se podešava ručno.
–
: Prioritet otvora blende
–
: Prioritet brzine zatvarača
–
Kotačić MANUAL
1
Pritisnite MANUAL za prelazak u
mod ručnog podešavanja.
 Pritiskom na tipku MANUAL mijenja se
između ručnog i automatskog načina rada.
2
Zakrenite kotačić za podešavanje.
Opcije kojima možete upravljati
pomoću kotačića MANUAL






[Focus] (str. 51)
[Exposure] (str. 51)
[IRIS] (str. 51)
[Shutter Speed] (str. 51)
[AE Shift] (str. 51)
[White Balance Shift] (str. 51)
Napomene
 Ručno podešene postavke ostaju sačuvane i
nakon što promijenite funkciju dodijeljenu kotačiću MANUAL. Međutim, ako ručno podesite
[Exposure] nakon ručnog podešavanja [AE Shift],
[Exposure] preuzima prioritet nad [AE Shift].
 Podesite li [Exposure], [IRIS] ili [Shutter Speed],
podešenja drugih dviju opcija će se poništiti.

 [Data Code] (str. 53)
Dodjeljivanje opcije izbornika
kotačiću MANUAL
1 Pritisnite i zadržite tipku MANUAL na
nekoliko sekundi.
2 Zakrenite kotačić MANUAL i odaberite
opciju koju želite dodijeliti.
HR
36
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 36
1/17/2013 6:02:04 PM
Snimanje informacija
o lokaciji (modeli s
GPS-om)
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Spojite li kamkorder na HDMI ulaznu priključnicu TV-a, slika će se na zaslonu TV-a
prikazivati u high definition kvaliteti (HD).
Ako kamkorder možete spojiti na A/V ulaznu
priključnicu TV-a, slika će se na zaslonu TV-a
prikazivati u standard definition kvaliteti
(STD).
High
definition
Standard
definition
Žuta
Napredne funkcije
Kad podesite [GPS Setting] to [On]
(standardno podešenje), ikona triangulacije
GPS-a će se pojaviti na zaslonu i kamkorder
će početi s traženjem GPS satelitskih signala.
Prikazana ikona će se razlikovati, ovisno o
jakosti primljenog signala. Funkcija GPS je
dostupna kad je prikazan indikator Ө, ǚ
ili ǜ.
Reprodukcija snimaka
na TV prijemniku
Bijela
Sljedeće značajke dostupne su koristite li
funkcije GPS (Global Positioning System).
— Snimanje informacija o lokaciji u
videozapise ili fotografije (Standardna
postavka je [On].)
— Reprodukcija videozapisa i fotografija
kroz pretraživanje na zemljovidu (Map
View, str. 33)
— Prikaz zemljovida sukladno trenutnoj
lokaciji
Crvena
AV kabel
(opcija)
HDMI kabel
(isporučen)
Ako ne želite zabilježiti podatke o
lokaciji
Odaberite
 [Setup] 
[‫ל‬ General Settings]  [GPS
Setting]  [Off ].
Tok signala
Napomene
 Možda će potrajati prije nego kamkorder započne
triangulaciju.
 GPS funkciju koristite na otvorenom jer se radio
signali tako najbolje primaju.
 Zemljovid uvijek prikazuje sjever na vrhu.
1
Na TV-u podesite ulaz na priključnicu koju koristite za spajanje.
2
3
Spojite kamkorder na TV.
Pokrenite reprodukciju videozapisa
ili fotografije na kamkorderu (str. 31).
HR
37
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 37
1/17/2013 6:02:04 PM
Napomene
 Pogledajte također upute za uporabu TV
prijemnika.
 Kao izvor napajanja upotrijebite priloženi mrežni
adapter (str. 19).
 Ako TV nema HDMI ulaznu priključnicu,
povezivanje izvedite putem AV kabela (opcija).
 Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike će se reproducirati u standard definition
(STD) kvaliteti čak i na HD TV-u.
 Za reprodukciju videozapisa sa slikom standard
definition (STD) kvalitete na 4:3 TV prijemniku
koji ne podržava signal formata 16:9, podesite
[ Wide Mode] na [4:3] za snimanje videozapisa
u formatu 4:3.
 Spojite li kamkorder na TV koristeći više vrsta
kabela za izlaz videosignala, HDMI izlaz ima
prednost.
Uživanje u 5.1ch surround zvuku
Prema standardnoj postavci, ugrađeni mikrofon omogućuje snimanje Dolby Digital
5.1ch surround zvuka. Moći ćete uživati u
realističnom zvuku pri reprodukciji videozapisa na uređaju koji podržava ulaz 5.1ch
surround zvuka.
Kod spajanja na TV preko
videorekordera
Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera pomoću AV kabela (opcija). Podesite
preklopku za odabir ulaza na videorekorderu
na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 i sl.).

 Odabir formata slike koji TV podržava:
[TV Type] (str. 53)
O "Photo TV HD"
Ovaj kamkorder je kompatibilan s "Photo TV
HD" standardom. "Photo TV HD" omogućuje
prikaz detaljne, fotografski realistične slike
suptilnih tekstura i boja. Spajanjem Sony
PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću
HDMI kabela*, možete uživati u potpuno
novom doživljaju fotografija u očaravajućoj
HD kvaliteti.
* TV će automatski prijeći na odgovarajući mod
pri prikazivanju fotografija.
Ako TV prijemnik ima mono zvuk
(Ako TV prijemnik ima samo jednu
ulaznu audio priključnicu)
Spojite žuti priključak AV kabela (opcija)
u video ulaznu priključnicu i bijeli (lijevi
kanal) ili crveni priključak (desni kanal) u
audio ulaznu priključnicu TV prijemnika ili
videorekordera.
HR
38
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 38
1/17/2013 6:02:04 PM
Korištenje ugrađenog
projektora
Za prikaz snimaka pomoću ugrađenog
projektora možete kao zaslon upotrijebiti
ravnu površinu, primjerice zid.
1
 Projicirana slika se povećava zajedno s
povećanjem udaljenosti između kamkordera
i površine za prikaz.
 Savjetujemo vam da kamkorder postavite
0,5 m ili dalje od površine na koju će se
projicirati slika.
5
Pri reprodukciji snimaka, pomoću
preklopke zuma pomaknite odabirni okvir koji se prikazuje na LCD
zaslonu i zatim pritisnite tipku
PHOTO.
Napredne funkcije
Objektiv projektora usmjerite
prema površini za prikaz, primjerice
zidu, i zatim pritisnite PROJECTOR.
Preklopka PROJECTOR FOCUS
Preklopka zuma
2
Odaberite [Image Shot on This
Device] na LCD zaslonu.
3
Kad se prikaže izbornik s uputama
za uporabu, odaberite [Project].
Tipka PHOTO
 Za detalje o reprodukciji pogledajte str. 31.
 Pri uporabi daljinskog upravljača koristite
tipke /// za pomak odabirnog okvira
i pritisnite ENTER za početak reprodukcije
snimke na kojoj je okvir.
 Za isključivanje projektora pritisnite
PROJECTOR.
 Taj izbornik pojavi se pri prvoj uporabi
ugrađenog projektora nakon uključenja
kamkordera.
4
Projiciranu sliku izoštrite
preklopkom PROJECTOR FOCUS.
HR
39
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 39
1/17/2013 6:02:04 PM
Korištenje projektora uz računalo ili
pametni telefon
– Uporaba projektora skraćuje trajanje baterije
(savjetujemo korištenje isporučenog mrežnog
adaptera).
 Pri uporabi projektora nisu mogući sljedeći
postupci.
– Rukovanje zemljovidima (modeli s GPS-om)
– Highlight reprodukcija na vanjskom uređaju
poput TV-a
– Rukovanje kamkorderom uz zatvoreni LCD
zaslon
– Još neke funkcije
 Kad projicirana slika sadržava mnogo crne,
moguća je blaga neujednačenost boja. Uzrokuje
ju refleksija svjetla u objektivu projektora i ne
radi se o kvaru.
HDMI kabel
(isporučen)
Tok signala
 Priključnicu PROJECTOR IN na kamkoderu
povežite s izlaznom HDMI priključnicom drugog uređaja pomoću HDMI kabela (isporučen),
zatim u koraku 2 odaberite [Image from External
Device].
 Ako priključnica spojenog uređaja nije kompatibilna s isporučenim HDMI kabelom, koristite
adapter HDMI priključka (opcija)
 Pri projekciji slika možete samo koristiti preklopku PROJECTOR FOCUS.
Napomene
 LCD zaslon je isključen tijekom projekcije slike.
 Pri uporabi projektora pazite na sljedeće postupke
ili situacije.
– Nemojte sliku projicirati prema očima.
– Ne dirajte objektiv projektora.
– LCD zaslon i objektiv projektora se zagriju
pri uporabi.
HR
40
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 40
1/17/2013 6:02:05 PM
Editiranje
Editiranje na
kamkorderu
1 1 2013
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
1 18 2013
OK
1 19 2013
Delete
Za istodobno brisanje svih videozapisa/
fotografija za odabrani datum
1 U koraku 2 odaberite [All In Event].
2 Tipkama ‫ت‬/‫ ث‬odaberite datum koji
želite izbrisati i zatim odaberite
.
1 1 2013
1 18 2013
OK
Editiranje
Napomene
 Na kamkorderu su mogući neki osnovni postupci
editiranja. Za napredno editiranje instalirajte
softver "PlayMemories Home".
 Snimke koje su obrisane ne mogu se vratiti.
Unaprijed pohranite kopije važnih videozapisa
i fotografija.
 Nemojte skidati bateriju ili odspajati mrežni
adapter iz kamkordera za vrijeme brisanja ili
dijeljenja snimaka. Time se medij za snimanje
može oštetiti.
 Nemojte vaditi memorijsku karticu dok brišete
ili dijelite snimke s nje.
 Izbrišete li ili podijelite videozapise/fotografije
koji su uključeni u pohranjene scenarije, izbrisat
će se i scenariji.
1 2 2013
1 2 2013
1 19 2013
Delete
Brisanje videozapisa i fotografija
 [Edit/Copy]
1
Odaberite
 [Delete].
2
Odaberite [Multiple Images] i
zatim odaberite vrstu snimke koju
želite izbrisati.
Za brisanje dijela videozapisa
Možete podijeliti videozapis i izbrisati ga.

 Ukidanje zaštite: [Protect] (str. 53)
 [Format] (str. 53)
Dijeljenje videozapisa
1
3
Odaberite ‫ ם‬ [Divide] na
zaslonu za reprodukciju.
Dodajte kvačice  videozapisima
ili fotografijama koje ćete izbrisati
i odaberite
.
HR
41
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 41
1/17/2013 6:02:05 PM
2
Pomoću ‫ج‬/‫ ة‬odaberite mjesto
gdje želite podijeliti videozapis na
.
scene i zatim odaberite
A
B
A: Povratak na početak odabranog
videozapisa
B: Preciznije podešava mjesto snimanja.
A
B
A: Povratak na početak odabranog
videozapisa
B: Preciznije podešava mjesto snimanja.
Napomene
 Mjesto gdje ste dodirnuli ‫ ة‬i stvarno mjesto
reza mogu se razlikovati jer će kamkorder odabrati mjesto reza u intervalu od pola sekunde.
 MP4 videozapis se ne može podijeliti.
Snimanje fotografije iz videozapisa
Iz videozapisa snimljenih kamkorderom
možete snimiti pojedinačne fotografije.
1
2
Odaberite ‫ ם‬ [Photo Capture]
na izborniku reprodukcije
videozapisa.
Ako je videozapis snimljen uz jednu od
sljedećih kvaliteta slike, veličina slike
bit će podešena na sljedeći način.
 High definition (HD) kvaliteta slike ili
MP4: 2,1 M (16:9)
 Široka slika (16:9) standard definition
kvalitete (STD): 0,2 M (16:9)
 Slika formata 4:3 standard definition
(STD) kvalitete: 0,3 M (4:3)
Napomene
 Snimke ne možete spremiti na memorijsku
karticu (modeli bez funkcije USB ulaza).
O datumu i vremenu snimanja
fotografija iz videozapisa
 Datum i vrijeme snimanja fotografija jednaki su
datumu i vremenu snimanja videozapisa.
 Ako videozapis iz kojeg snimate nema datum,
datum i vrijeme snimanja odgovarat će trenutku
kada ste fotografiju snimili iz videozapisa.
Tipkama ‫ج‬/‫ ة‬odaberite dio
koji želite snimiti kao fotografiju i
zatim odaberite
.
HR
42
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 42
1/17/2013 6:02:05 PM
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Reprodukcija snimaka na računalu
Softver "PlayMemories Home" omogućuje vam prebacivanje videozapisa i fotografija na računalo kako biste ih koristili na mnoštvo načina.
Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows)
Pregled snimaka
u kalendaru
Postavljanje snimaka na
internetske servise
Prebacivanje snimaka
s kamkordera
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Izrada diska s
videozapisima
Dijeljenje snimaka u
"PlayMemories Online"
"PlayMemories Home" možete preuzeti sa sljedeće internetske adrese.
www.sony.net/pm
Napomene
 Za instalaciju softvera "PlayMemories Home" treba vam internetska veza.
 Za korištenje usluge "PlayMemories Online" i drugih internetskih usluga potrebna je internetska veza.
Usluge možda nisu dostupne u nekim državama/regijama.
Softver za Mac
Mac računala ne podržavaju softver "PlayMemories Home". Za importiranje snimaka s
kamkordera na svoj Mac i njihovu reprodukciju koristite odgovarajući softver za Mac računala.
Za detalje posjetite sljedeći URL.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HR
43
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 43
1/17/2013 6:02:05 PM
Priprema računala
(Windows)
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Instaliranje softvera "PlayMemories
Home" na računalo
1
Provjera sustava računala
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži, ili Intel Core
2 Duo 1,66 GHz ili brži (za obradu FX ili FH
videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo
2,26 GHz ili brži, a za obradu PS videozapisa
potreban je Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ili brži).
Memorija
Windows XP: 512 MB ili više (preporučeno
1 GB ili više)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
1 GB ili više
Tvrdi disk
Prostor na disku potreban za instalaciju:
Približno 500 MB
Pokazivač
Minimalno 1024  768 točaka
*1 Potrebna je standardna instalacija. Rad se ne
može jamčiti ako je OS bio nadograđivan ili u
multi-boot sustavima.
*2 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
Za korištenje funkcije kreiranja diska i sl. potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 ili noviji.
*3 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
*4 Preporučuje se brži procesor.
Napomene
 Ne može se jamčiti rad u svim računalnim
okruženjima.
Pomoću internetskog pretraživača
pristupite sljedećoj stranici za
preuzimanje i zatim kliknite na
[Install]  [Run].
www.sony.net/pm
2
Instalirajte prema uputama sa
zaslona.
 Kad se u uputama zatraži spajanje kamkordera na računalo, spojite kamkorder putem
ugrađenog USB kabela.
Ugrađeni USB kabel
 Kad završi instalacija, "PlayMemories
Home" se otvori.
Napomene o instalaciji
 Ako je softver "PlayMemories Home" već instaliran
na vaše računalo, spojite kamkorder na računalo.
Tada će biti raspoložive funkcije koje se mogu
koristiti s ovim kamkorderom.
 Ako je na vaše računalo instaliran softver "PMB
(Picture Motion Browser)", zamijenit će ga softver
"PlayMemories Home". U tom slučaju ne možete
softverom "PlayMemories Home" koristiti neke
funkcije koje su bile dostupne u softveru "PMB".
HR
44
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 44
1/17/2013 6:02:05 PM
Otvaranje softvera
"PlayMemories Home"
Za odspajanje kamkordera od
računala
1
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home" prečac na zaslonu računala.
1 Kliknite na ikonu
na donjem desnom
dijelu radne površine računala  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
2 Odaberite ‫ ب‬ [Yes] na zaslonu
kamkordera.
3 Odspojite USB kabel.
 Ako koristite Windows 7 ili Windows 8, kliknite
na , zatim kliknite na .
2
Dvaput kliknite na "PlayMemories
Home Help Guide" prečac na zaslonu računala kako biste vidjeli kako
koristiti "PlayMemories Home".
Pohranjivanje videozapisa i fotografija na računalo
Napomene
 Kod pristupanja kamkorderu s računala, koristite
softver "PlayMemories Home". Funkcioniranje
nije zajamčeno ako podatke obrađujete u drugom
softveru osim "PlayMemories Home" ili ako
datoteke i mape organizirate izravno pomoću
računala.
 Ovisno o postavci odabranoj u [ REC Mode],
snimke se neće moći pohraniti na neke diskove.
Videozapisi snimljeni u modu [60p Quality ]
(modeli s NTSC sustavom boja)/[50p Quality
] (modeli s PAL sustavom boja) ili [Highest
Quality ] mogu se pohraniti samo na Blu-ray
diskove.
 Ne možete izraditi disk s videozapisima snimljeMP4].
nim u modu [
 Kamkorder automatski dijeli slikovne datoteke
veće od 2 GB i njihove dijelove pohranjuje kao
zasebne datoteke. Sve slikovne datoteke na računalu se mogu prikazati kao zasebne datoteke, no
one će pravilno funkcionirati pomoću funkcije
importiranja i reprodukcije na kamkorderu ili u
softveru "PlayMemories Home".
 Koristite li Windows 8, odaberite ikonu
"PlayMemories Home" na radnoj površini.
 Kad koristite Windows 8, odaberite
[PlayMemories Home Help Guide] u
izborniku pomoći softvera "PlayMemories
Home".
 Ako se ikona ne prikaže na zaslonu računala,
kliknite na [Start]  [All Programs] 
[PlayMemories Home]  željenu opciju.
 Za detalje o "PlayMemories Home" odaberite ("PlayMemories Home Help Guide")
u softveru ili posjetite stranicu podrške za
PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
HR
45
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 45
1/17/2013 6:02:05 PM
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj
Kreiranje diska sa
standard definition
(STD) kvalitetom slike
pomoću rekordera
Spojite kamkorder na rekorder pomoću AV
kabela (opcija). Snimke koje se reproduciraju
na kamkorderu možete kopirati disk ili
videokasetu.
Napomene
 Za ovaj način rada spojite kamkorder na mrežno
napajanje pomoću priloženog mrežnog adaptera
(str. 19).
 Pogledajte upute za uporabu isporučene sa
spojenim uređajem.
Spojite kamkorder na uređaj za
snimanje pomoću AV kabela
(opcija).
 Spojite kamkorder na ulazne priključnice
uređaja za snimanje.
3
Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za
snimanje.
4
Kad je presnimavanje završeno,
zaustavite uređaj za snimanje i
nakon toga kamkorder.
Napomene
 Snimke ne možete kopirati na rekordere spojene
HDMI kabelom.
 S obzirom da se kopiranje vrši u analognom
modu, kvaliteta slike može se smanjiti.
 Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike će se kopirati u standard definition (STD)
kvaliteti.
 Kad spojite mono uređaj, spojite žuti priključak
AV kabela (opcija) u video ulaznu priključnicu
i bijeli (lijevi kanal) ili crveni priključak (desni
kanal) u audio ulaznu priključnicu uređaja.
AV kabel
(opcija)
Ulaz
Crvena
2
Bijela

Žuta
 Podaci o datumu i vremenu snimanja: [Data
Code] (str. 53)
 Uporaba uređaja za prikaz sa zaslonom formata
4:3: [TV Type] (str. 53)
Tok signala
1
Umetnite medij za snimanje u
uređaj za snimanje (rekorder i sl.).
 Ako uređaj za snimanje ima preklopku
za odabir izvora, podesite je u položaj za
prijem signala.
HR
46
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 46
1/17/2013 6:02:05 PM
Za pohranjivanje
high definition (HD)
snimaka
Videozapise i fotografije možete pohraniti
na vanjski medij (USB uređaj), primjerice
na vanjski tvrdi disk. Kad pohranite snimke
na vanjski medij, bit će dostupne sljedeće
funkcije.
 Možete povezati kamkorder i vanjski medijski
uređaj te zatim reproducirati snimke pohranjene
na vanjski medijski uređaj (str. 48).
 Možete povezati računalo i vanjski medijski uređaj te importirati snimke na računalo koristeći
softver "PlayMemories Home" (str. 45).
Napomene
 Za taj postupak potreban vam je adapterski USB
kabel VMC-UAM2 (opcija).
 Spojite mrežni adapter i kabel napajanja na DC
IN priključnicu kamkordera te u zidnu utičnicu.
 Pogledajte upute za uporabu isporučene s
vanjskim uređajem.
Odaberite [Copy] na zaslonu
kamkordera.
 Videozapisi i fotografije pohranjeni na medij
za snimanje i koji još nisu pohranjeni na
vanjski uređaj sad se mogu pohraniti na
spojeni vanjski medij.
 Ta je funkcija dostupna samo ako u
kamkorderu ima novih snimaka.
 Za odspajanje vanjskog medijskog uređaja
odaberite  kad je kamkorder u pripravnom stanju reprodukcije (pojavi se [Event
View] ili indeksni prikaz kategorija).
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj
1
2
Povežite kamkorder i vanjski
medijski uređaj koristeći adapterski
USB kabel (opcija).
USB adapterski kabel
VMC-UAM2
(opcija)
 Nemojte odspajati USB kabel ako je na LCD
zaslonu prikazana poruka [Preparing image
database file. Please wait.].
 Ako je na zaslonu kamkordera prikazana
poruka [Repair Img. DB F.], odaberite
.
HR
47
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 47
1/17/2013 6:02:05 PM
Za reprodukciju snimaka s vanjskog
medijskog uređaja na kamkorderu
Za reprodukciju HD videozapisa na
računalu
Odaberite [Play without copying.] u koraku 2
i odaberite snimku koju želite pogledati.
U softveru "PlayMemories Home" (str. 45)
odaberite diskovni pogon koji predstavlja
spojeni vanjski medijski uređaj i zatim
reproducirajte videozapise.
 Snimke možete također pogledati na TV-u
spojenom na kamkorder (str. 37).
 Kad spojite vanjski medij, u izborniku Event
View će se prikazati Ϊ.
MENU
1 1 2013
1 2 2013
2013
Highlight
Za brisanje snimaka s vanjskog
medijskog uređaja
1 Odaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2 Odaberite
 [Edit/Copy] 
[Delete] i zatim za brisanje snimaka slijedite
upute koje se prikazuju na LCD zaslonu.
Za pohranu željenih snimaka iz
kamkordera na vanjski medijski
uređaj
1 Odaberite [Play without copying.] u
koraku 2.
2 Odaberite
 [Edit/Copy]  [Copy]
i zatim za pohranu snimaka slijedite upute
koje se prikazuju na LCD zaslonu.
 Želite li kopirati snimke koje još nisu bile kopi [Edit/Copy]  [Direct
rane, odaberite
Copy] dok je kamkorder spojen na vanjski
medijski uređaj.
Napomene
 Sljedeće uređaje ne možete koristiti kao vanjski
memorijski uređaj:
– medije kapaciteta preko 2 TB
– običan CD ili DVD uređaj
– medije spojene preko USB huba
– medije s ugrađenim USB hubom
– čitač kartica
 Možda nećete moći koristiti vanjski medij s
funkcijom kodiranja.
 Ovaj kamkorder koristi FAT sustav datoteka. Ako
je medij vanjskog uređaja formatiran za NTFS
sustav datoteka itd., formatirajte ga na kamkorderu prije uporabe. Kad spojite vanjski medij na
kamkorder, prikazuje se izbornik za formatiranje.
Prije formatiranja provjerite da na vanjskom
memorijskom uređaju nemate nikakvih važnih
podataka jer će ih formatiranje izbrisati.
 Nije zajamčeno funkcioniranje sa svim uređajima
koji zadovoljavaju sistemske zahtjeve.
 Za detalje o raspoloživim vanjskim medijima
posjetite Sonyjevu internetsku stranicu za svoju
državu/regiju.
 Broj snimaka koje možete pohraniti na vanjski
medij naveden je u nastavku. Međutim, čak i
kad na vanjskom mediju ima mjesta, ne možete
snimiti više od sljedećeg broja snimaka.
– Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom
slike: Maks. 3999
– Videozapisi sa standard definition (STD)
kvalitetom slike: Maks. 9999
– MP4 videozapisi i fotografije: Maks. 40 000
(MP4 videozapisi i fotografije)
HR
48
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 48
1/17/2013 6:02:05 PM
 Ako vaš kamkorder ne prepoznaje vanjski medij,
pokušajte primijeniti sljedeće postupke.
– Ponovno spojite adapterski USB kabel na
kamkorder.
– Ako vanjski medij ima kabel napajanja, spojite
ga u zidnu utičnicu.
 Broj snimaka može biti manji ovisno o vrsti
snimaka.
 Nije moguće kopirati snimke s vanjskog medija
na ugrađeni medij za snimanje u kamkorderu.
Pohranjivanje snimaka na vanjski uređaj
HR
49
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 49
1/17/2013 6:02:05 PM
Osobno podešavanje kamkordera
Uporaba izbornika
Kamkorder ima razne opcije pod svakom
od šest kategorija izbornika.
Za brzo pronalaženje opcije izbornika
Izbornici [Camera/Mic] i [Setup] imaju
podkategorije. Odaberite ikonu potkategorije
kako bi LCD zaslon pokazivao samo popis
izbornika u odabranoj potkategoriji.
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
1
Odaberite
.
Ikone potkategorija
Kad ne možete odabrati određenu
opciju izbornika
2
Odaberite kategoriju.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Opcije ili postavke označene sivo nisu
dostupne.
Kad odaberete opciju izbornika označenu
sivo, vaš kamkorder prikazuje razlog zašto ne
možete odabrati tu opciju izbornika ili uputu
o tome u kojem slučaju možete podesiti tu
opciju izbornika.
Odaberite željenu opciju izbornika.
Shooting Mode
Movie
Smth Slw REC
STBY
Photo
Golf Shot
Edit/Copy
Listanje
opcija
izbornika
gore/dolje
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
Napomene
 Odaberite ‫ ب‬za dovršavanje podešavanja
izbornika ili za povratak na prethodni izbornik.
HR
50
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 50
1/17/2013 6:02:05 PM
Liste izbornika
Shooting Mode
Movie .......................................... Snimanje videozapisa.
Photo........................................... Snimanje fotografija.
Smth Slw REC ........................... Snimanje neisprekidanih usporenih videozapisa.
Golf Shot .................................... Dijeli dvije sekunde brzog pokreta u sličice koje se zatim snimaju kao
videozapis i fotografije. Pri snimanju držite objekt u bijelom okviru u
središtu zaslona.
Camera/Mic
Osobno podešavanje kamkordera
‫ ס‬Manual Settings
White Balance ................ Podešavanje balansa boje u skladu s okruženjem u kojemu snimate.
Spot Meter/Fcs............... Podešavanje svjetline i oštrine odabranog objekta istovremeno.
Spot Meter....................... Podešavanje svjetline slike prema objektu koji se dodirne na zaslonu.
Spot Focus ....................... Izoštravanje objekta kojeg se dodirne na zaslonu.
Exposure .......................... Podešavanje svjetline videozapisa i fotografija. Odaberete li [Manual],
podesite svjetlinu (ekspoziciju) pomoću
/
.
Focus ................................. Ručno izoštravanje. Odaberete li [Manual], odaberite
za izoštravanje
za izoštravanje udaljenog objekta.
obližnjeg objekta i
IRIS...................................... Izoštravanje objekta uz zamućenje pozadine ili izoštravanje cijele slike.
Shutter Speed ................ Podešavanje brzine zatvarača. Kad objekt koji se kreće snimate s većom
brzinom zatvarača, on na slici izgleda kao zamrznut. Pri nižoj brzini
zatvarača objekt izgleda kao da se kreće.
AGC Limit ......................... Podešavanje maksimalne razine za AGC (Auto Gain Control).
AE Shift ............................. Podešava ekspoziciju. Dodirnite
ako je objekt bijel ili ako je pozadina
ako je objekt crn ili osvjetljenje slabo.
svijetla ili
White Balance Shift ...... Podešavanje ravnoteže bjeline.
Low Lux ............................ Snimanje sjajnih slika u boji na tamnim mjestima.
‫ ע‬Camera Settings
Scene Selection ............. Odabir odgovarajuće postavke snimanja u skladu s vrstom scene, kao što
je snimanje noću ili na plaži.
 Cinematone .............. Podešavanje boja videozapisa kako bi se postigao ugođaj filmskog
snimanja.
 Fader ........................... Zatamnjivanje ili odtamnjivanje scene.
 Self-Timer ................. Podešavanje self-timera kad je kamkorder u modu snimanja fotografija.
Tele Macro ....................... Izoštrava objekt, a pozadina će biti nejasna.
 SteadyShot................ Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju videozapisa.
 SteadyShot .............. Podešavanje funkcije SteadyShot pri snimanju fotografija.
Digital Zoom ................... Podešavanje maksimalne razine zumiranja za digitalni zum.
Conversion Lens ............ Odabir vrste pričvršćenog konverzijskog objektiva (opcija).
Auto Back Light ............. Automatsko podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga.
Dial Setting...................... Dodjeljuje funkciju kotačiću MANUAL.
NIGHTSHOT Light ......... Emitira infracrveno svjetlo pri uporabi funkcije NightShot.
HR
51
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 51
1/17/2013 6:02:05 PM
 Face
Face Detection ............... Automatsko razaznavanje lica.
Smile Shutter .................. Automatsko snimanje kad se prepozna osmijeh.
Smile Sensitivity ............ Podešava osjetljivost funkcije Smile Shutter kod prepoznavanja osmijeha.
 Flash
Flash................................... Podešavanje načina aktivacije bljeskalice pri snimanju fotografija.
Flash Level ....................... Podešavanje svjetline bljeskalice.
Red Eye Reduction ....... Sprečavanje efekta crvenih očiju pri snimanju s bljeskalicom.
 Microphone
Closer Voice ..................... Prepoznavanje lica osoba u kadru i jasno snimanje pripadajućeg glasa.
Blt-in Zoom Mic ............. Snima videozapise uz živopisan zvuk u skladu s položajem zuma.
Auto Wind NR ................. Prepoznavanje uvjeta snimanja i smanjenje šuma vjetra.
Audio Mode .................... Podešavanje formata za snimanje zvuka (5.1ch surround/2ch stereo).
Audio Rec Level ............. Podešavanje razine glasnoće pri snimanju.
‫ ף‬Shooting Assist
My Button ........................ Dodjeljivanje funkcija značajci My Buttons.
Expanded Focus ............ Povećanje slike koja se prikazuje u središtu zaslona oko 2 puta.
Grid Line ........................... Prikaz mreže linija koje olakšavaju vodoravno ili okomito poravnavanje
objekta.
Display Setting............... Podešavanje trajanja prikaza ikona i indikatora na LCD zaslonu.
Zebra ................................. Prikaz zebrastog uzorka koji pomaže pri podešavanju svjetline.
Peaking ............................. Prikaz slike na zaslonu s naglašenim obrisima.
Light Bright ..................... Podešavanje svjetline videosvjetla.
Audio Level Display...... Prikaz skale razine zvuka na LCD zaslonu pri snimanju.
Image Quality/Size
 REC Mode ............................ Podešavanje moda snimanja videozapisa.
 Frame Rate .......................... Podešavanje brzine izmjene sličica videozapisa.
/
/ Р Setting ......... Podešavanje kvalitete slike za snimanje videozapisa.
 Wide Mode.......................... Odabir omjera stranica slike kod snimanja videozapisa sa standard definition
(STD) kvalitetom slike.
 x.v.Color ............................... Snima širi raspon boja. Podesite ovu opciju kad želite gledati snimke na
TV-u koji podržava x.v.Color.
 Image Size ......................... Podešavanje veličine fotografije.
Playback Function
Event View ................................. Započinje reprodukciju snimaka iz izbornika Event View.
Map View*1 ................................ Započinje reprodukciju snimaka iz izbornika Map View.
Highlight Movie ...................... Započinje reprodukciju Highlight Playback scena ili Highlight scenarija
pohranjenih sa slikom standard definition (STD) kvalitete.
ŝ Scenario ............................... Započinje reprodukciju scenarija snimljenih pomoću značajke Highlight
Playback.
HR
52
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 52
1/17/2013 6:02:05 PM
Edit/Copy
Delete.......................................... Brisanje videozapisa ili fotografija.
Protect ........................................ Zaštićuje videozapise ili fotografije od brisanja.
Copy ............................................ Kopiranje snimaka.
Direct Copy ............................... Kopiranje snimaka pohranjenih u kamkorder na neku vrstu vanjskog
medijskog uređaja.
Setup
Osobno podešavanje kamkordera
Media Settings
Media Select ................... Odabir vrste medija za snimanje (str. 25).
Media Info........................ Prikaz informacija o mediju za snimanje.
Format............................... Brisanje i formatiranje svih podataka na mediju za snimanje.
Repair Img. DB F ............ Popravljanje datoteke s podacima o snimkama na mediju za snimanje
(str. 57).
File Number .................... Podešavanje načina dodjeljivanja brojeva datoteka fotografijama.
 Playback Settings
Data Code ........................ Prikaz informacija koje su snimljene automatski u vrijeme snimanja.
Volume.............................. Podešavanje glasnoće zvuka pri reprodukciji (str. 31).
Download Music*2 ........ Preuzimanje vaše glazbe s računala na kamkorder (spojen na računalo)
kako bi se mogla reproducirati uz Highlight Playback scene.
Empty Music*2................ Brisanje svih glazbenih datoteka.
‫ פ‬Connection
TV Type ............................. Konverzija signala ovisno o spojenom TV-u (str. 37).
HDMI Resolution ........... Odabire razlučivost izlaznog signala slike kad kamkorder spojite na TV
HDMI kabelom.
CTRL FOR HDMI ............. Odaberite hoće li se koristiti daljinski upravljač TV-a kad je kamkorder
spojen HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA" Sync.
USB Connect ................... Odaberite ovu opciju ako se pri povezivanju kamkordera s vanjskim
uređajem putem USB-a ne prikazuju na LCD zaslonu nikakve poruke.
USB Connect Setting.... Podešava način povezivanja kad je kamkorder spojen na računalo ili USB
uređaj.
USB LUN Setting ............ Podešava kamkorder za poboljšavanje kompatibilnosti USB veze ograničavanjem nekih USB funkcija.
‫ ל‬General Settings
Beep ................................... Podešavanje ili isključivanje zvučnih signala funkcija kamkordera.
LCD Brightness............... Podešavanje svjetline LCD zaslona.
Your Location*1 .............. Prikazuje trenutnu lokaciju na karti.
Airplane Mode*1 ............ Postavka za korištenje u zrakoplovu.
GPS Setting*1 .................. Prijem GPS signala.
REC Lamp ......................... Isključenje indikatora snimanja na prednjoj strani kamkordera.
Remote Ctrl ..................... Podešavanje daljinskog upravljača koji će se koristiti.
Language Setting ......... Podešava jezik izbornika (str. 22).
24p Mode*3 ..................... Snimanje 24p videozapisa.
HR
53
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 53
1/17/2013 6:02:05 PM
Calibration ....................... Kalibriranje zaslona osjetljivog na dodir.
Battery Info...................... Prikaz približnog preostalog trajanja baterije.
Power Save ...................... Podešavanje automatskog isključenja LCD zaslona i uređaja.
Initialize ............................ Funkcija resetira postavke na standardne vrijednosti.
Demo Mode .................... Podešavanje reprodukcije demo videozapisa o funkcijama kamkordera.
 Clock Settings
Date & Time Setting ..... Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting .................... Podešavanje vremenske razlike bez zaustavljanja sata (str. 22).
Auto Clock ADJ *1.......... Automatsko podešavanje sata preuzimanjem signala o točnom vremenu iz
GPS sustava.
Auto Area ADJ*1............. Automatsko korigiranje razlika u točnom vremenu pribavljanjem podataka
o trenutačnoj lokaciji preko GPS sustava.
*1 HDR-PPJ780VE/PJ790V/PJ790VE
*2 HDR-PJ790/PJ790V
*3 HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE
HR
54
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 54
1/17/2013 6:02:05 PM
Ostalo
U slučaju problema
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Naiđete li na probleme pri uporabi kamkordera, postupite prema uputama iz sljedećih
koraka.
Provjerite listu (str. 55 – 57) te pregledajte kamkorder.
Odspojite izvor napajanja, ponovno
ga spojite nakon otprilike 1 minute i
uključite kamkorder.
Pritisnite RESET (str. 15) šiljatim predmetom i uključite kamkorder. Ako
pritisnete RESET, resetirat će se sve
postavke, uključujući točno vrijeme.
Napajanje se ne uključuje.
 Učvrstite napunjenu bateriju na kamkorder
(str. 19).
 Utikač mrežnog adapter je odspojen iz zidne
utičnice. Spojite ga u zidnu utičnicu (str. 19).
Kamkorder ne radi čak ni dok je napajanje
uključeno.
 Potrebno je nekoliko sekundi kako bi kamkorder bio spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
 Odspojite mrežni adapter iz zidne utičnice ili
skinite bateriju te ih ponovno spojite nakon
približno jedne minute. Ako i dalje ne radi,
pritisnite tipku RESET šiljatim predmetom.
(Ako pritisnete RESET (str. 15), resetirat će se
sve postavke, uključujući točno vrijeme.)
Kamkorder se zagrijava.
 Kamkorder se može zagrijati tijekom uporabe.
Pojava nije kvar.
Napajanje se odjednom isključi.
Obratite se Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Ostalo
 Možda će trebati formatirati ili zamijeniti
ugrađenu memoriju kamkordera, ovisno o vrsti
problema. U tom slučaju će se podaci na ugrađenoj
memoriji izbrisati. Obavezno presnimite podatke
iz ugrađene memorije na drugi medij (napravite
sigurnosnu kopiju) prije slanja kamkordera na
popravak. Proizvođač neće nadoknaditi bilo
kakav gubitak podataka iz ugrađene memorije.
 Tijekom popravka serviseri će možda provjeriti
minimalan sadržaj podataka pohranjenih u ugrađenu memoriju kako bi istražili problem. Ipak,
Sony predstavnik neće kopirati niti zadržati vaše
podatke.
 Pogledajte priručnik "Handycam" User Guide
(str. 10) za detalje o simptomima kamkordera
i "PlayMemories Home Help Guide" (str. 45) o
načinu spajanja kamkordera s računalom.
 Upotrijebite mrežni adapter (str. 19).
 Prema svom standardnom podešenju kamkorder se isključuje ako oko 2 minute ne izvedete
nikakav postupak ([Power Save]) (str. 54).
Ponovno uključite uređaj.
 Napunite bateriju (str. 19).
Pritiskom na START/STOP ili PHOTO ne
snima se slika.
 Prikazuje se zaslon za reprodukciju. Zaustavite
reprodukciju i odaberite
 [Shooting
Mode]  [ Movie] ili [ Photo].
 Kamkorder pohranjuje sliku koju ste upravo
snimili na medij za snimanje. Za to vrijeme ne
može se snimiti nova slika.
 Medij za snimanje je pun. Obrišite nepotrebne
slike (str. 41).
 Ukupan broj videozapisa ili fotografija premašuje
kapacitet snimanja na kamkorderu (str. 58, 60).
Obrišite nepotrebne slike (str. 41).
HR
55
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 55
1/17/2013 6:02:05 PM
Dijagnostički prikaz i
indikatori upozorenja
"PlayMemories Home" se ne može
instalirati.
 Za instalaciju softvera "PlayMemories Home"
treba vam internetska veza.
 Provjerite okruženje računala ili postupak
instalacije za "PlayMemories Home".
"PlayMemories Home" ne radi pravilno.
 Zatvorite "PlayMemories Home" i restartajte
računalo.
Računalo ne prepoznaje kamkorder.
 Odspojite iz USB priključnice računala sve USB
uređaje osim tipkovnice, miša i kamkordera.
 Odspojite ugrađeni USB kabel iz računala i
restartajte računalo i zatim pravilnim redoslijedom ponovno spojite računalo i kamkorder.
 Ako su na vanjske uređaje istodobno spojen
ugrađeni USB kabel i USB priključnica kamkordera, odspojite onaj koji nije spojen na
računalo.
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
Ako se na LCD zaslonu ili tražilu pojave
indikatori, provjerite sljedeće.
Ako se problem i dalje pojavljuje nakon što
ste ga pokušali riješiti nekoliko puta, obratite
se Sony predstavniku ili ovlaštenom servisu.
U tom slučaju navedite sve brojeve kodova
grešaka koji počinju sa C ili E pri kontaktu.
Kad se neki od indikatora prikazuju na
zaslonu, može se čuti zvučni signal.
C:04:
 Baterija nije "InfoLITHIUM" (serije V). Upotrijebite "InfoLITHIUM" bateriju (serije V)
(str. 19).
 Pravilno spojite DC priključak iz mrežnog
adaptera u DC IN priključnicu na kamkorderu
(str. 19).
C:06:
 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.
C:13: / C:32:
 Odspojite napajanje. Ponovno ga spojite i
rukujte kamkorderom.
E::
 Primijenite korake od  na str. 55.
HR
56
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 56
1/17/2013 6:02:05 PM

 Baterija je gotovo prazna.
œ
 Temperatura baterije je visoka. Zamijenite
bateriju ili je ostavite na hladnom mjestu.

 Nije uložena memorijska kartica (str. 25).
 Kad indikator trepće, nema dovoljno slobodnog
prostora za snimanje slika. Izbrišite nepotrebne
snimke (str. 41) ili formatirajte memorijsku
karticu nakon što prebacite snimke na drugi
medij (str. 53).
 Datoteka s podacima o snimkama je možda
oštećena. Provjerite datoteku s podacima o
snimkama odabirom
 [Setup] 
Media Settings]  [Repair Img. DB F.]
[
 medij za snimanje.
 Medij za snimanje je pun.
 Tijekom procesiranja nije moguće snimati fotografije. Pričekajte trenutak i zatim snimajte.
 Sa sljedećim postavkama ne možete snimati
fotografije tijekom snimanja videozapisa.
– [ REC Mode]: [Highest Quality ]
– [ Frame Rate]: [60p] (modeli s NTSC
sustavom boja) ili [50p] (modeli s PAL
sustavom boja)

 Memorijska kartica je oštećena.
 Formatirajte memorijsku karticu u kamkorderu
(str. 53).
Ostalo

 Uložena je nekompatibilna memorijska kartica
(str. 26).
s
 Memorijska kartica je zaštićena od snimanja.
 Pristup memorijskoj kartici je ograničen na
drugom uređaju.
 Osvjetljenje je nedovoljno pa je kamkorder
osjetljiv na vibracije. Koristite bljeskalicu.
 Kamkorder je nestabilan tako da dolazi do
podrhtavanja. Držite kamkorder mirno pomoću
obje ruke i snimajte. Imajte na umu da indikator
upozorenja na podrhtavanje neće nestati.
HR
57
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 57
1/17/2013 6:02:05 PM
Vrijeme snimanja
videozapisa/broj
fotografija koje se
mogu snimiti
Za više informacija o modelu vašeg
kamkordera pogledajte sljedeću stranicu:
Funkcije i dodatna oprema  str. 11
"HD" označava high definition (HD)
kvalitetu slike, a "STD" označava standard
definition (SD) kvalitetu slike
Očekivano vrijeme snimanja i
reprodukcije za različite baterije
Vrijeme snimanja
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
Vrijeme kontinuiranog
snimanja
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV50
(priložena)
HD
110
115
Tipično vrijeme snimanja
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV50
(priložena)
HD
55
55
(jedinica: minuta)
 Vrijeme snimanja i reprodukcije se skraćuje pri
uporabi kamkordera na nižim temperaturama
ili ovisno o uvjetima u kojima se kamkorder
upotrebljava.
Vrijeme reprodukcije
Približno raspoloživo vrijeme kod potpuno
napunjene baterije.
(jedinica: minuta)
Baterija
Kvaliteta slike
NP-FV50
(priložena)
HD
190
215
MP4
200
225
STD
215
240
 Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez
otvaranja LCD zaslona
Očekivano vrijeme snimanja
videozapisa
Ugrađena memorija
MP4
125
130
STD
115
120
(jedinica: minuta)
MP4
60
65
STD
55
60
 Gornji broj: Kad je LCD zaslon otvoren
Donji broj: Kod snimanja pomoću tražila, bez
otvaranja LCD zaslona
 Svako vrijeme snimanja izmjereno je kad kamkorder snima high definition (HD) videozapise
s opcijom [ REC Mode] podešenom na
[Standard ].
 Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz
ponavljanje pokretanja/zaustavljanja, mijenjanje
postavke za [Shooting Mode] i zumiranje.
 Vrijeme izmjereno s kamkorderom na 25°C.
Preporuča se 10°C do 30°C.
HDR-PJ780E/PJ780VE
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minute)
Načini snimanja
[50p Quality
]/[60p
Quality ]
[Highest
Quality ]
[High
Quality ]
[Standard
]
[Long Time
]
Vrijeme snimanja
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
2 h 30 min
(2 h 30 min)
2 h 15 min
(2 h 15 min)
3h
(3 h)
4 h 5 min
(4 h 5 min)
7 h 15 min
(5 h 30 min)
12 h 30 min
(10 h 15 min)
2 h 40 min
(2 h 40 min.)
3 h 40 min
(3 h 40 min)
6 h 30 min
(4 h 55 min)
11 h 15 min
(9 h 15 min)
HR
58
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 58
1/17/2013 6:02:05 PM
MP4 u h (sati) i min (minute)
Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minute)
Vrijeme snimanja
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
10 h 55 min
(10 h 55 min)
9 h 55 min
(9 h 55 min)
Videozapisi sa standard definition (STD) kvalitetom slike
u h (sati) i min (minute)
Načini snimanja
[Standard
]
Vrijeme snimanja
HDR-PJ780E
HDR-PJ780VE
7 h 30 min
(6 h 55 min)
6 h 45 min
(6 h 15 min)
HDR-PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE
Videozapisi s high definition (HD) kvalitetom slike u
h (sati) i min (minute)
Vrijeme snimanja
Načini snimanja
7 h 45 min
(7 h 45 min)
7 h 30 min
(7 h 30 min)
9 h 5 min
(9 h 5 min)
12 h 25 min
(12 h 25 min)
21 h 50 min
(16 h 35 min)
37 h 45 min
(31 h)
8 h 50 min
(8 h 50 min)
12 h
(12 h)
21 h 10 min
(16 h 5 min)
36 h 30 min
(30 h)
MP4 u h (sati) i min (minute)
Vrijeme snimanja
HDR-PJ790/PJ790E
HDR-PJ790V/PJ790VE
33 h
(33 h)
32 h
(32 h)
[Standard
]
HDR-PJ790/PJ790E
HDR-PJ790V/
PJ790VE
22 h 40 min
21 h 55 min
(20 h 50 min) (20 h 10 min)
 Ako želite snimati sve do maksimalnog vremena
snimanja koje je navedeno u tablici, trebate obrisati demo videozapis na vašem kamkorderu.
Memorijska kartica
High definition (HD) kvaliteta slike
Načini snimanja
[50p Quality
]/[60p
Quality ]
[Highest
Quality ]
[High Quality
]
[Standard
]
[Long Time
]
16 GB
(jedinica: minuta)
32 GB
64 GB
75
(75)
150
(150)
305
(305)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
370
(300)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
740
(610)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
1490
(1225)
Ostalo
[50p Quality
]/[60p
Quality ]
[Highest
Quality ]
[High
Quality ]
[Standard
]
[Long Time
]
HDR-PJ790/PJ790E
HDR-PJ790V/
PJ790VE
Vrijeme snimanja
Načini snimanja
MP4
16 GB
32 GB
320
(320)
650
(650)
(jedinica: minuta)
64 GB
1305
(1305)
Standard definition (STD) kvaliteta slike
Načini snimanja
16 GB
(jedinica: minuta)
32 GB
64 GB
[Standard
]
220
(200)
445
(410)
895
(825)
 Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.
HR
59
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 59
1/17/2013 6:02:05 PM
Napomene
 Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o
uvjetima snimanja i vrsti objekta te modovima
[REC Mode] i [ Frame Rate] (str. 52).
 Broj u zagradi ( ) je minimalno vrijeme snimanja.
 Možete snimiti maksimalno 3999 videozapisa
s high definition (HD) kvalitetom slike ili 9999
videozapisa sa standard definition (STD) kvalitetom slike. I možete snimiti maksimalno 40 000
MP4 videozapisa i fotografija zajedno.
 Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja za
videozapise iznosi oko 13 sati.
 Ovaj kamkorder upotrebljava VBR (Variable Bit
Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete
slike u skladu s prizorom kojeg se snima. Ova tehnologija uzrokuje odstupanje vremena snimanja
na mediju. Videozapisi s brzim pokretima i složenim slikama snimaju se uz veću brzinu prijenosa
i time se smanjuje ukupno raspoloživo vrijeme
snimanja.
Očekivani broj fotografija koje se
mogu snimiti
Ugrađena memorija
Možete snimiti maksimalno 40 000 MP4
videozapisa i fotografija zajedno.
Memorijska kartica
 24.1M
16 GB
32 GB
64 GB
1600
3250
6500
 Pri uporabi Sonyjeve memorijske kartice.
 Navedeni broj fotografija koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu odnosi se na najveću
veličinu fotografije na kamkorderu. Stvaran broj
fotografija koje se mogu snimit prikazuje se na
LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 72).
 Broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu može se mijenjati ovisno o uvjetima
snimanja.
Napomene
 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav
procesiranja slike Sonyjevog BIONZ procesora
omogućuju razlučivost fotografije prema opisanim
vrijednostima.
O brzini bita i razlučivosti
 Brzina bita, razlučivost te omjer širine i visine
slika za svaki način snimanja za videozapise
(videozapisi + zvuk i sl.)
Modeli s NTSC sustavom boja:
– High definition (HD) kvaliteta slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920  1080 piksela/60p,
AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920  1080 piksela/60i
ili 1920  1080 piksela/24p, AVC HD 24 M
(FX), 16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 
1080 piksela/60i ili 1920  1080 piksela/24p,
AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 
1080 piksela/60i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440 
1080 piksela/60i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
– MP4: Približno 6 Mbps (prosječno) 1280 
720 piksela/30p, 16:9
– Standard definition (STD) kvaliteta slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720  480
piksela/60i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
Modeli s PAL sustavom boja:
– High definition (HD) kvaliteta slike:
PS: Maks. 28 Mbps 1920  1080 piksela/50p,
AVC HD 28 M (PS), 16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1920  1080 piksela/50i,
1920  1080 piksela/25p ili 1920  1080
piksela/24p ([24p Mode]), AVC HD 24 M
(FX), 16:9
FH: Približno 17 Mbps (prosječno) 1920 
1080 piksela/50i, 1920  1080 piksela/25p
ili 1920  1080 piksela/24p ([24p Mode]),
AVC HD 17 M (FH), 16:9
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 1440 
1080 piksela/50i, AVC HD 9 M (HQ), 16:9
LP: Približno 5 Mbps (prosječno) 1440 
1080 piksela/50i, AVC HD 5 M (LP), 16:9
HR
60
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 60
1/17/2013 6:02:05 PM
Rukovanje
kamkorderom
– MP4: Približno 6 Mbps (prosječno) 1280 
720 piksela/25p, 16:9
– Standard definition (STD) kvaliteta slike:
HQ: Približno 9 Mbps (prosječno) 720  576
piksela/50i, STD 9 M (HQ), 16:9/4:3
 Razlučivost te omjer širine i visine za fotografije.
– Mod snimanja fotografija, Dual capture:
6544  3680 točaka/16:9
4912  3680 točaka/4:3
4672  2628 točaka/16:9
2592  1944 točaka/4:3
1920  1080 točaka/16:9
640  480 točaka/4:3
– Snimanje fotografije iz videozapisa:
1920  1080 točaka/16:9
640  360 točaka/16:9
640  480 točaka/4:3
Uporaba i održavanje
 Kamkorder nije nepropustan za prašinu, kapanje
tekućine i vodu.
 Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove
niti za pokrove priključnica.
Pokrov utora za
stativ
LCD zaslon
Baterija
Ugrađeni USB kabel
Tražilo
Ugrađeni mikrofon
Ostalo
Sjenilo objektiva
 Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu.
Time možete uzrokovati kvar kamkordera. Sunce
snimajte samo kad je slabe svjetline, kao što je
u suton.
 Nemojte upotrebljavati ili čuvati kamkorder i
pribor na sljedećim mjestima:
HR
61
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 61
1/17/2013 6:02:05 PM










– Na vrlo toplim, hladnim ili vlažnim mjestima.
Nikada nemojte ostavljati opremu izloženu
temperaturi preko 60°C primjerice na izravnom
suncu, u blizini grijalica ili u vozilu parkiranom
na suncu. Može doći do kvara ili deformacije.
– U blizini jakih magnetskih polja ili mehaničkih
vibracija. Kamkorder se može pokvariti.
– U blizini jakih radijskih valova ili zračenja.
Kamkorder možda neće moći pravilno snimati.
– U blizini uređaja s prijemnicima, kao što su
TV ili radio. Mogu se pojaviti smetnje.
– Na pješčanoj plazi ili mjestima s puno prašine.
Ako pijesak ili prašina uđu u kamkorder, može
doći do kvara. Ponekad se ovi kvarovi ne mogu
popraviti.
– U blizini prozora ili na otvorenom gdje bi se
LCD zaslon, tražilo ili objektiv mogli izložiti
izravnom suncu. Time se uništava unutrašnjost
tražila ili LCD zaslona.
Za napajanje na istosmjerni ili izmjenični napon
upotrijebite opremu navedenu u ovim uputama
za uporabu.
Nemojte dozvoliti da se kamkorder smoči,
primjerice na kiši ili morskom vodom. Ako se
kamkorder smoči, može se pokvariti. Ponekad
se ovi kvarovi ne mogu popraviti.
Ako u kućište uđe bilo kakav čvrst predmet ili
tekućina, odspojite kamkorder i odnesite ga na
provjeru kod Sony prodavatelja prije nastavka
uporabe.
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, mehaničko naprezanje ili udarce poput
udaranja, pada ili stajanja na uređaj. Posebno
pripazite na objektiv.
Držite LCD zaslon i tražilo zatvorenim dok ne
upotrebljavate kamkorder.
Nemojte kamkorder koristiti umotan u predmet
poput ručnika.
Kod odspajanja mrežnog kabela, povlačite
utikač, a ne kabel.
Nemojte oštetiti mrežni kabel, primjerice tako
da na njega stavite neki težak predmet.
Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu
bateriju.
Metalne kontakte održavajte čistima.
 Ako procuri elektrolit iz baterije:
– Obratite se Sony prodavatelju.
– Isperite ostatke tekućine koji su možda dospjeli
na vašu kožu.
– Ako vam tekućine dospije u oči, isperite ih
obilnom količinom vode i obratite se liječniku.
Ako kamkorder nećete upotrebljavati
dulje vrijeme
 Kako biste održali optimalno stanje kamkordera
dulje vrijeme, uključite ga te snimajte i reproducirajte snimke približno jednom mjesečno.
 Do kraja ispraznite bateriju prije pohranjivanja.
Napomena o temperaturi kamkordera/
baterije
 Kad se kamkorder ili baterija jako zagrije ili ohladi,
možda neće raditi snimanje ili reprodukcija jer
se aktivirala funkcija zaštite kamkordera. U tom
slučaju će se na LCD zaslonu ili tražilu pojaviti
odgovarajući indikator.
Napomene o punjenju putem USB
kabela
 Punjenje možda nećete moći izvoditi sa svim
računalima.
 Spojite li kamkorder na prijenosno računalo
koje nije spojeno na napajanje, baterija računala
će se ubrzano trošiti. Ne ostavljajte kamkorder
tako spojen na računalo.
 Punjenje kamkordera putem ručno sastavljenog ili
preinačenog računala, ili USB huba, nije zajamčeno. Kamkorder možda neće raditi pravilno,
ovisno o USB uređaju koji koristite s računalom.
HR
62
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 62
1/17/2013 6:02:05 PM
Kod spajanja kamkordera s računalom
ili priborom
 Nemojte pokušati formatirati medij za snimanje
na kamkorderu preko računala. Ako to pokušate,
kamkorder možda neće raditi pravilno.
 Kod spajanja kamkordera s drugim uređajem
komunikacijskim kabelima, pripazite da priključke
spajate u pravilnom smjeru. Nasilno spajanja priključaka oštetit će priključnice i može uzrokovati
kvar kamkordera.
 Kad je kamkorder spojen na druge uređaje USB
kabelom i isključen, nemojte zatvarati LCD
zaslon. Snimljeni podaci se mogu izgubiti.
Napomene o dodatnom priboru
 Savjetujemo vam korištenje originalnog Sony
pribora.
 Originalni Sonyjev pribor možda nije dostupan
u nekim državama/regijama.
Multi interface priključnica
 Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe daljinskog
upravljača.
Izolacijska folija
 Za upravljanje kamkorderom usmjerite daljinski
upravljač prema senzoru (str. 14).
 Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal
neko vrijeme, svijetloplavi okvir nestane. Kad
ponovno pritisnete neku od tipaka ///
ili ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio
zadnje prikazan.
 Neke tipke na zaslonu se ne mogu odabrati
tipkama ///.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u
prorez kako biste izvukli držač baterije.
Stavite novu bateriju s + stranom okrenutom
prema gore.
Umetnite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Ostalo
 Kad koristite namjenski mikrofon ili prijenosni
zvučnik, oni se uključuju ili isključuju zajedno s
kamkorderom.
 Detalje potražite u uputama za uporabu priloženim uz pribor.
 Kako biste spojili pribor, umetnite ga i učvrstite
u Multi interface priključnicu pritiskom i povlačenjem dok se ne zaustavi.
 Kod snimanja videozapisa uporabom vanjske
bljeskalice (opcija) spojene na priključnicu za
pribor, isključite je kako biste spriječili snimanje
zvuka punjenja.
 Ne možete istodobno koristiti vanjsku bljeskalicu
(opcija) i ugrađenu bljeskalicu.
 Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima
prednost pred ugrađenim mikrofonom.
O daljinskom upravljaču
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako je ne koristite
pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati
u vatru.
 Kad litijeva baterija oslabi, daljinski upravljač
možda neće raditi pravilno ili mu se može se
smanjiti domet. U tom slučaju zamijenite istrošenu bateriju novom Sony litijevom baterijom
CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati
požar ili eksploziju.
HR
63
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 63
1/17/2013 6:02:05 PM
O rukovanju LCD zaslonom
 Ostavite li otiske prstiju, tragove kreme za ruke
i sl. na LCD zaslonu, lako će se skidati premaz
LCD zaslona. Obrišite ih čim prije.
 Snažnim brisanjem LCD zaslona maramicom i
sl. možete ogrepsti premaz LCD zaslona.
 Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju ili
prašinom, savjetujemo da ih lagano uklonite sa
zaslona i zatim očistite pomoću meke krpice i sl.
LCD zaslon
 Nemojte prejako pritiskivati LCD zaslon jer mogu
pojaviti nepravilne boje ili se zaslon može oštetiti.
 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom
mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala
slika. Pojava nije kvar.
 Tijekom uporabe kamkordera stražnja strana
LCD zaslona se može zagrijati. Pojava nije kvar.
Čišćenje kućišta i objektiva projektora
 Lagano prebrišite kućište i leću objektiva mekanom krpom poput krpe za čišćenje ili maramice
za čišćenje naočala.
 Ako su kućište i objektiv projektora vrlo zaprljani,
očistite ih krpom lagano navlaženom vodom i
zatim obrišite suhom krpom.
 Izbjegavajte sljedeće kako se ne bi deformiralo
kućište, oštetila površina ili ogrebao objektiv:
– Uporaba kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata za
insekte, insekticida i kreme za sunčanje
– Rukovanje kamkorderom s navedenim tvarima
na rukama
– Ostavljanje kamkordera u dodiru s gumom ili
vinilom dulje vrijeme
O rukovanju dijelom za emitiranje
svjetla na bljeskalici
Ako se LCD zaslon zaprlja otiscima prstiju
ili prašinom, savjetuje se čišćenje pomoću
meke krpice.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss
objektivom kojeg su zajedno razvile tvrtke
Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation,
koji omogućuje vrhunsku sliku. U njega je
ugrađen MTF sustav mjerenja za videokamere te nudi kvalitetu koja je tipična za Carl
Zeiss objektive. Također, leća kamkordera
ima premaz T za potiskivanje neželjenih
refleksija i vjernu reprodukciju boja.
MTF= Modulation Transfer Function. Brojčana vrijednost označava količinu svjetlosti
koja od objekta ulazi u objektiv.
Održavanje i čuvanje objektiva
 Obrišite površinu leće objektiva mekom krpom
u sljedećim slučajevima:
– Ako se na površini leće nalaze otisci prstiju
– Na toplim ili vlažnim mjestima
– Ako je objektiv bio izložen slanom zraku uz
morsku obalu
 Pohranite u dobro prozračenoj prostoriji s malo
zaprljanja ili prašine.
 Kako biste spriječili pojavu pljesni, povremeno
očistite objektiv ii spremite ga na opisan način.
HR
64
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 64
1/17/2013 6:02:06 PM
Tehnički podaci
Punjenje ugrađene punjive baterije
U kamkorder je ugrađena punjiva baterija
koja omogućuje održavanje datuma, vremena
i ostalih postavki čak i dok je LCD zaslon
zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se uvijek
puni dok je kamkorder spojen na mrežno
napajanje preko mrežnog adaptera ili dok
je spojena baterija. Ugrađena baterija će se
potpuno isprazniti nakon približno 3 mjeseca
ako se kamkorder uopće ne upotrebljava.
Napunite ugrađenu bateriju prije početka
korištenja kamkordera.
Međutim, čak i ako ne napunite ugrađenu
bateriju, to neće utjecati na druge funkcije
kamkordera osim na datum.
Kako napuniti ugrađenu punjivu
bateriju
Napomene o odlaganju ili promjeni
vlasnika kamkordera
Čak i ako izbrišete sve videozapise i fotografije ili primijenite [Format] (str. 53), podaci s
ugrađene memorije se možda neće potpuno
izbrisati. Odaberite
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Format] 
[Empty] kako biste spriječili obnavljanje
podataka.
Format signala:
NTSC boja, EIA standardi (HDR-PJ780E*7/
PJ780VE*7/PJ790/PJ790E*7/PJ790V/
PJ790VE*7)
PAL boja, CCIR standardi (HDR-PJ780E/
PJ780VE/PJ790E/PJ790VE)
HD TV
*7 [24p Mode]
Format snimanja videozapisa:
AVCHD (kompatibilno s AVCHD formatom
Ver.2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator*1
MPEG-2 PS:
Video: MPEG-2 (Video)
Zvuk: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital
5.1 Creator*1
MP4:
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
*1 Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby
Laboratories.
Format datoteke fotografija:
DCF Ver.2.0 kompatibilno
Exif Ver.2.3 kompatibilno
MPF Baseline kompatibilno
Mediji za snimanje (videozapis/fotografija):
Ugrađena memorija
HDR-PJ780E/PJ780VE: 32 GB
HDR-PJ790/PJ790E/PJ790V/PJ790VE: 96 GB
"Memory Stick PRO Duo", SD kartica
(klase 4 ili brža)
Kapacitet dostupan korisniku (približno)
HDR-PJ780E: 31,1 GB*3
HDR-PJ780VE: 28,1 GB*2
HDR-PJ790/PJ790E: 93,7 GB*3
HDR-PJ790V/PJ790VE: 90,6 GB*2
*2 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega
se 2,8 GB upotrebljava za predinstalirani
zemljovid i drugi dio se upotrebljava za
funkcije upravljanja podacima. Moguće
je izbrisati samo predinstalirani demo
videozapis.
*3 1 GB označava 1 milijardu bajtova, od čega
se dio upotrebljava za upravljanje sustavom
i/ili aplikacijske datoteke. Moguće je izbrisati samo predinstalirani demo videozapis.
Tražilo:
Elektronsko tražilo u boji
Ostalo
Priključite kamkorder na mrežno napajanje
pomoću priloženog mrežnog adaptera te
ostavite LCD zaslon zatvorenim dulje od
24 sata.
Sustav
HR
65
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 65
1/17/2013 6:02:06 PM
Osjetilo slike:
6,3 mm (tip 1/2.88) CMOS senzor
Razlučivost (fotografije, 16:9):
Maks. 24.1 megapiksela*4 (6544  3680)
Ukupno: Približno 6650000 piksela
Efektivno (videozapis, 16:9)*5:
Približno 6140000 piksela
Efektivno (fotografije, 16:9):
Približno 6140000 piksela
Efektivno (fotografije, 4:3):
Približno 4600000 piksela
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10  (optički)*5, 17  (prošireni, tijekom
snimanja videozapisa)*6, 120  (digitalni)
Promjer filtra: 52 mm
37 mm (kad je spojen step-down prsten)
F1.8 ~ F3.4
Žarišna duljina:
f = 3,8 mm ~ 38 mm
Kod pretvorbe u format 35 mm
Za videozapise*5: 26 ~ 260 mm (16:9)
Za fotografije: 26 ~ 260 mm (16:9)
Temperatura boje: [Auto], [One Push], [Indoor],
[Outdoor]
Minimalno osvjetljenje:
6 lx (luksa) (standardna postavka, brzina
zatvarača 1/60 s (HDR-PJ790/PJ790V) ili 1/50
s (HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE))
3 lx (luksa) ([Low Lux] podešeno na [ON],
brzina zatvarača 1/30 s (HDR-PJ790/PJ790V)
ili 1/25 s (HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/
PJ790VE))
*4 Jedinstven Sonyjev senzor ClearVid i sustav procesiranja slike (BIONZ) omogućuju
razlučivost fotografije prema opisanim
vrijednostima.
*5 [ SteadyShot] je podešen na [Standard]
ili [Off ].
*6 [ SteadyShot] je podešen na [Active].
Ulazne i izlazne priključnice
HDMI OUT priključnica HDMI mikropriključnica
Priključnica PROJECTOR IN: HDMI
mikropriključnica
MIC ulazna priključnica: Stereo minipriključnica
(ϕ 3,5 mm)
Priključnica za slušalice: Stereo minipriključnica
(ϕ 3,5 mm)
USB priključnica: Tip A (ugrađena USB)
Multi/mikro USB priključnica*
* Podržava uređaje s mikro USB-om.
 USB povezivanje je samo za izlaz signala
(HDR-PJ780E/PJ780VE/PJ790E/PJ790VE).
LCD zaslon
Slika: 7,5 cm (tip 3.0, format 16:9)
Ukupan broj piksela:
921 600 (1 920  480)
Projektor
Tip projekcije: DLP
Izvor svjetla: LED(R/G/B)
Izoštravanje: ručno
Domet: 0,5 m ili više
Omjer kontrasta: 1200:1
Razlučivost (izlazna): WVGA (854  480)
Vrijeme kontinuirane projekcije (pri uporabi
isporučene baterije):
Približno 1 h 35 min
Općenito
Napajanje: DC 6,8 V/7,2 V (baterija) DC 8,4 V
(mrežni adapter)
USB punjenje: DC 5 V, 500 mA/1,5 A
Prosječna potrošnja:
Za snimanje kamkorderom uz uporabu tražila
pri normalnoj svjetlini:
HD: 3,2 W MP4: 2,9 W STD: 3.1 W
Tijekom snimanja, uz uporabu LCD zaslona
na normalnoj svjetlini:
HD: 3,4 W MP4: 3 W STD: 3.2 W
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno):
74,2 mm  84,6 mm  137,5 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše
107,5 mm  87,5 mm  166 mm (š/v/d)
uključujući dijelove koji strše, s postavljenom
priloženom baterijom i sjenilom objektiva
Masa (približno)
HDR-PJ780E/PJ790/PJ790E:
570 g samo glavni uređaj
670 g uključujući priloženu punjivu bateriju i
sjenilo objektiva
HDR-PJ780VE/PJ790V/PJ790VE:
575 g samo glavni uređaj
675 g uključujući priloženu punjivu bateriju i
sjenilo objektiva
HR
66
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 66
1/17/2013 6:02:06 PM
Zaštitni znakovi
Napajanje: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Struja: 0,35 A – 0,18 A
Potrošnja: 18 W
Izlazni napon: DC 8,4 V*
Radna temperatura: Od 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: Od -20°C do +60°C
Dimenzije (približno): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/d) bez dijelova koji strše
Masa (približno): 150 g bez mrežnog kabela
* Pogledajte naljepnicu na mrežnom adapteru za
ostale podatke.
 "Handycam" i
su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
 "AVCHD", "AVCHD Progressive", "AVCHD"
logotip i "AVCHD Progressive" logotip su
zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
", "Memory Stick Duo",
 "Memory Stick", "
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
"
",
PRO-HG Duo", "
"Memory Stick XC-HG Duo",
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
"
Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
 "x.v.Color" i "x.v.Colour" su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
 "BIONZ" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
je registrirani zaštitni znak

tvrtke Sony Corporation.
 "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
 Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su zaštićeni znakovi
udruženja Blu-ray Disc Association.
 Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
 Pojmovi HDMI i High-Definition Multimedia
Interface te logo HDMI su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
 Macintosh i Mac OS su registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i ostalim
državama.
 Intel, Intel Core i Pentium su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation ili njezinih podružnica u SAD-u i
ostalim državama.
Punjiva baterija NP-FV50
Maksimalan izlazni napon: DC 8,4 V
Izlazni napon: DC 6,8 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 2,1 A
Kapacitet
Tipičan: 7 Wh (1030 mAh)
Minimalan: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Litij-ionska
Dizajn i tehničke značajke kamkordera i pribora
podložni su promjenama bez najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Ostalo
Mrežni adapter AC-L200C/AC-L200D
HR
67
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 67
1/17/2013 6:02:06 PM
 "" i "PlayStation" su registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
 "NAVTEQ" i logo "NAVTEQ Maps" su zaštitni
znakovi tvrtke NAVTEQ u SAD-u i ostalim
državama.
 Logotip SDXC je zaštićeni znak tvrtke SD-3C,
LLC.
 MultiMediaCard je zaštitni znak tvrtke
MultiMediaCard Association.
 Facebook i "f " logo su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Facebook, Inc.
 YouTube i YouTube logo su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Google Inc.
Nazivi svih ostalih spomenutih proizvoda mogu
biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
u odgovarajućem vlasništvu. Osim toga, znakovi
™ i ® ne spominju se u svim slučajevima u ovom
priručniku.
UGOVOR O LICENCI
ZA KRAJNJEG
KORISNIKA ZA
ZEMLJOVIDE
KAMKORDERA (modeli
s GPS-om)
PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆI UGOVOR PRIJE
UPORABE OVOG SOFTVERA.
VAŽNO-PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o
licenci za krajnjeg korisnika ("LICENCA") je pravni
ugovor između vas i tvrtke Sony Corporation ("SONY")
koja je davatelj licence za zemljovide uključene u vaš
kamkorder ("PROIZVOD"). Takvi podaci zemljovida,
uključujući kasnija ažuriranja/nadogradnje, ovdje se
nazivaju SOFTVER. Ova LICENCA pokriva samo
SOFTVER. SOFTVER možete koristiti samo s ovim
PROIZVODOM. Dodirom tipke "AGREE" koja se
pojavi na zaslonu PROIZVODA u vezi s ovom Licencom, pristajete na uvjete ove LICENCE. Ne pristanete li
na uvjete ove LICENCE, tvrtka SONY vam ne dopušta
korištenje SOFTVERA. U tom slučaju SOFTVER
neće biti dostupan i nećete ga moći koristiti.
Svoj PlayStation 3 možete dodatno nadograditi
tako da preuzmete aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation trgovine (ako je dostupna).
LICENCA ZA SOFTVER
Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva korisnički
račun na PlayStation Networku i preuzimanje
aplikacije.
Raspoloživo u regijama u kojima je dostupna
PlayStation trgovina.
IZDAVANJE LICENCE
SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima
te drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom
vlasništvu. SOFTVER je licenciran, nije prodan.
Ova LICENCA daje vam sljedeća neekskluzivna prava:
SOFTVER. Ovaj SOFTVER smijete koristiti samo na
jednom PROIZVODU.
Uporaba. SOFTVER možete koristiti u svrhu za koju
je namijenjen.
OPIS OSTALIH PRAVA I OGRANIČENJA
HR
Ograničenja. Ne smijete prenositi ili distribuirati
SOFTVER ni u kom obliku i ni za kakvu namjenu
osim kako je izričito dopušteno u ovoj LICENCI.
SOFTVER ne možete koristiti ni sa kojim drugim
proizvodima, sustavima ili aplikacijama osim s ovim
PROIZVODOM. Osim ako u ovoj LICENCI nije
navedeno drukčije, ne smijete koristiti ni dozvoliti
trećim strankama korištenje SOFTVERA odvojeno od
PROIZVODA (u cijelosti ili djelomično, uključujući ali
ne ograničavajući se na reprodukcije, izvatke i bilo koje
druge oblike) u svrhu najma ili posudbe s naknadom
ili bez nje. Određeni pravni sustavi ne dozvoljavaju
ograničenja takvih prava pa se u tom slučaju navedena
ograničenja možda ne odnose na vas.
68
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 68
1/17/2013 6:02:06 PM
Obrnuti inženjering, rastavljanje i rasklapanje su
zabranjeni. Nije dopušteno (i) kopirati SOFTVER iz
PROIZVODA, (ii) reproducirati, kopirati, mijenjati,
prenositi u drugi sustav, prevoditi ili stvarati izvedena
djela SOFTVERA u cijelosti ili djelomično, ili (iii)
reverzno inženjerstvo, dekompilacija, rastavljanje
SOFTVERA na bilo koji način, bilo u cijelosti ili
djelomično, ni u kakve svrhe. Određeni pravni sustavi
ne dozvoljavaju ograničenja takvih prava pa se u tom
slučaju navedena ograničenja možda ne odnose na vas.
Zaštićeni znakovi i napomene: Ne smijete uklanjati,
mijenjati, prikrivati ili izobličiti zaštitne znakove ili
napomene o autorskom pravu u SOFTVERU.
Podatkovne datoteke. SOFTVER može automatski
izrađivati podatkovne datoteke koje se koriste uz
SOFTVER. Svaka takva podatkovna datoteka smatra
se dijelom SOFTVERA.
Prijenos SOFTVERA. Možete trajno prenijeti sva
svoja prava opisana u ovoj LICENCI samo kao dio
prodaje ili poklanjanja PROIZVODA, pod uvjetom
da ne zadržite kopije SOFTVERA, da prenesete cijeli
SOFTVER (što uključuje sve kopije (samo ako je
dopušteno kopiranje gore u dijelu "Obrnuti inženjering,
rastavljanje i rasklapanje su zabranjeni"), komponentne
dijelove, medije, medije i tiskane materijale, sve verzije
i nadogradnje SOFTVERA i ove LICENCE), i da se
primatelj slaže s odredbama i uvjetima ove LICENCE.
Povjerljivost. Pristajete da ćete zadržati za sebe
informacije sadržane u ovom SOFTVERU a koje nisu
javno poznate i da takve informacije nećete prenijeti
drugima bez prethodnog pismenog odobrenja iz
tvrtke SONY.
AUTORSKO PRAVO
Svi naslovi i autorska prava unutar i u vezi SOFTVERA
(uključujući ali ne ograničavajući na bilo kakve podatke
zemljovida, slike, fotografije, animacije, videozapise,
audiozapise, glazbu, tekstove i "aplete", ugrađene u
SOFTVER), i sve kopije SOFTVERA vlasništvo su
tvrtke SONY, davatelja licence ili dobavljača tvrtke
RIZIČNE AKTIVNOSTI
Ovaj SOFTVER nije otporan na kvarove i nije
dizajniran, proizveden ili namijenjen uporabi ili
preprodaji u opasnim okruženjima koja zahtijevaju
performanse bez kvarova, kao što su, primjerice,
nuklearni objekti, zrakoplovna navigacija ili
komunikacijski sustavi, kontrola zračnog prometa,
strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja,
u kojima kvar SOFTVERA može prouzročiti smrt,
ozljeđivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku
štetu ("Rizične aktivnosti"). Tvrtka SONY, njene
podružnice i njihovi odgovarajući dobavljači te
Sonyjevi davatelji licence jasno se odriču svakog
izraženog ili naznačenog jamstva za primjenu kod
Rizičnih aktivnosti.
NEPOSTOJANJE JAMSTVA NA SOFTVER
Izričito potvrđujete i suglasni ste da koristite SOFTVER
isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER je isporučen
"KAKAV JEST" i tvrtka SONY, njene podružnice te
odgovarajući njihovi dobavljači i Sonyjevi davatelji
licence (u ovom odjeljku će se tvrtka SONY, njene
podružnice, njihovi odgovarajući dobavljači i Sonyjevi
davatelji licence zvati skupno "SONY") IZRIČITO
NIJEČU SVA IZRIČITA I IMPLICIRANA JAMSTVA
I UVJETE KOJI PROIZLAZE IZ ZAKONA ILI
DRUKČIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA
JAMSTVA I UVJETE ZA KVALITETU,
NENARUŠAVANJE PROPISA, PRODAJU I
PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SONY
NE JAMČI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U
OVOM SOFTVERU ISPUNITI VAŠA OČEKIVANJA
ILI DA ĆE SOFTVER RADITI BEZ PREKIDA ILI
GREŠAKA. SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA
UPORABU ILI REZULTATE UPORABE SOFTVERA
U UVJETIMA ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI,
POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN.
ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA TE SE U
TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA IZUZIMANJA
MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
Ostalo
Raskid. Bez narušavanja bilo kojih drugih prava,
SONY može poništiti ovu LICENCU ako se ustanovi
da niste poštovali uvjete ove LICENCE. U tom slučaju
trebate prestati koristiti SOFTVER i sve njegove sastavne
dijelove. Odredbe odjeljaka "AUTORSKO PRAVO",
"RIZIČNE AKTIVNOSTI", "NEPOSTOJANJE
JAMSTVA NA SOFTVER", "OGRANIČENJE
ODGOVORNOSTI", "ZABRANA IZVOZA",
"NIŠTAVOST" i "VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA"
u LICENCI, odlomka "Povjerljivost" iz ovog odjeljka
i ovaj odlomak vrijedit će i nakon isteka ili prekida
ove LICENCE.
SONY i njenih odgovarajućih podružnica (takvi
davatelji licencija ili dobavljači tvrtke SONY i njenih
odgovarajućih podružnica ovdje se skupno nazivaju
"Sonyjevi davatelji licence"). Sva prava koja nisu izričito
odobrena ovom LICENCOM zadržava Sony ili
Sonyjevi davatelji licence.
Izričito razumijete da podaci u ovom SOFTVERU
mogu sadržavati netočne ili nepotpune informacije
promijenjene s vremenom, uslijed promjene okolnosti,
zbog korištenih izvora i prirode prikupljanja obimnih
geografskih podataka, što može uzrokovati netočne
rezultate.
HR
69
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 69
1/17/2013 6:02:06 PM
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
VAŽEĆI ZAKONI I JURISDIKCIJA
U OVOM ODJELJKU ĆE SE TVRTKA SONY,
NJENE PODRUŽNICE, NJIHOVI ODGOVARAJUĆI
DOBAVLJAČI I SONYJEVI DAVATELJI LICENCE
ZVATI SKUPNO "SONY" KOLIKO GOD TO
DOZVOLJAVA PRIMJENJIVI ZAKON. TVRTKA
SONY NIJE ODGOVORNA U SLUČAJU BILO
KAKVE TUŽBE, ZAHTJEVA ILI POSTUPKA,
NEOVISNO O PRIRODI UZROKA TUŽBE,
ZAHTJEVA ILI POSTUPKA, TVRDNJI O GUBITKU
ILI ŠTETAMA, IZRAVNIM ILI NEIZRAVNIM,
KOJE SE MOGU POJAVITI KAO POSLJEDICA
KORIŠTENJA ILI POSJEDOVANJA SOFTVERA;
NI ZA BILO KAKAV GUBITAK ZARADE,
PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEĐEVINE, NITI
ZA KAKVE DRUGE IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
KOJE PROIZLAZE IZ VAŠE UPORABE ILI
NEMOGUĆNOSTI UPORABE SOFTVERA, BILO
KAKVOG NEDOSTATKA U SOFTVERU ILI
KRŠENJA ODREDABA I UVJETA, BILO NA DJELU
U UGOVORU ILI DELIKTU ILI TEMELJENOM NA
JAMSTVU, ČAK I AKO JE TVRTKA SONY BILA
OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA
TAKVE ŠTETE, OSIM U SLUČAJU SONYJEVOG
VELIKOG NEMARA ILI NAMJERNOG LOŠEG
POSTUPANJA, ZA SMRT ILI OZLJEDU TE ZA ŠTETE
UZROKOVANE NEISPRAVNIM PROIZVODOM.
U SVIM SLUČAJEVIMA, OSIM ZA SPOMENUTE
IZNIMKE, SVA SONYJEVA ODGOVORNOST
PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG
UGOVORA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS U
KOJEM STE PLATILI SOFTVER. ODREĐENI PRAVNI
SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI
OGRANIČAVANJE POSLJEDIČNIH ILI SLUČAJNIH
ŠTETA, TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA
IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
Ova LICENCA provodit će se prema zakonima
Japana bez utjecaja na neslaganje sa zakonskim
odredbama ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o
ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je
izričito isključena. Nad svi sporovima proizašlim iz
ove LICENCE imat će isključivu nadležnost Okružni
sud u Tokiju, a stranke ovime pristaju na nadležnost
i jurisdikciju tog suda. STRANKE SE OVIME
ODRIČU POROTNOG SUĐENJA VEZANOG UZ
BILO KAKVE PREDMETE PROIZAŠLE IZ OVE
LICENCE ILI POVEZANE S NJOME. ODREĐENI
PRAVNI SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE PRAVA NA POROTNO SUĐENJE
TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENO
IZUZIMANJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.
ZABRANA IZVOZA
PRIHVAĆATE DA UPORABA SOFTVERA U
NEKIM DRŽAVAMA, REGIJAMA, PODRUČJIMA
I USTANOVAMA ILI IZVOZ PROIZVODA IZ
DRŽAVE ZA KOJU JE NAMIJENJENA PRODAJA
TIH PROIZVODA, MOGU BITI OGRANIČENI
ILI ZABRANJENI. PRISTAJETE NA UPORABU
SOFTVERA ILI IZVOZ PROIZVODA U SKLADU
S PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, PROPISIMA,
PRAVILIMA I REGULATIVAMA ODGOVARAJUĆIH
DRŽAVA, REGIJA, PODRUČJA I USTANOVA.
NIŠTAVOST
Ako se neki dio LICENCE smatra nevažećim ili
neprovedivim, drugi dijelovi će ostati na snazi.
CIJELI UGOVOR
Ove odredbe i uvjeti tvore cijeli ugovor između tvrtke
SONY i vas u vezi ovog predmeta i zamjenjuje sve
prije postojeće sporazume ili usmene dogovore među
nama u vezi predmeta ovog sporazuma.
VLADINI KRAJNJI KORISNICI
Ako je SOFTVER preuzela vlada Sjedinjenih Država
ili bilo koje drugo tijelo koje traži ili primjenjuje prava
poput onih koje obično potražuje vlada Sjedinjenih
Država, takav SOFTVER je "komercijalni predmet"
kako je taj pojam definiran u 48 C.F.R. ("FAR") 2.101,
i licenciran je u skladu s ovom LICENCOM te će
se takav isporučen ili ustupljen SOFTVER ugraditi
sljedeća "Napomena o uporabi" i tretirat će se prema
toj napomeni:
NAPOMENA O UPORABI
NAZIV IZVOĐAČA (PROIZVOĐAČA/
DOBAVLJAČA): SONY CORPORATION
ADRESA IZVOĐAČA (PROIZVOĐAČA/
DOBAVLJAČA): 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan
Ovi komadi SOFTVERA su komercijalni
proizvodi prema definiciji u FAR 2.101 i
podložni su UGOVORU O LICENCI ZA
KRAJNJEG KORISNIKA ZA ZEMLJOVIDE
KAMKORDERA pod kojima se ovaj softver
isporučuje.
Ako ugovorni službenik, agencija savezne vlade ili bilo
koji savezni dužnosnik odbija koristiti ovdje navedenu
legendu, agencija savezne vlade ili bilo koji savezni
dužnosnik mora obavijestiti SONY prije traženja
dodatnih ili alternativnih prava na softver.
HR
70
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 70
1/17/2013 6:02:06 PM
Informacije o autorskim pravima i zaštitnim
znakovima
©1993-2011 NAVTEQ
©2012 ZENRIN CO., LTD.
Australija
© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Autorska prava. Temeljeno na podacima dobivenim
kroz licencu od PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Proizvod sadržava podatke iz © 2010 Telstra
Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics
Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC,
Sentinel Content Pty Limited i Continental Pty Ltd.
Italija
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japan
Austrija
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada
Ovi podaci sadržavaju informacije uzete uz dopuštenje
kanadskih vlasti, uključujući © Her Majesty the Queen
in Right of Canada, © Queen’s Printer for Ontario, ©
Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department
of Natural Resources Canada. Sva prava pridržana.
Hrvatska, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija,
Poljska, Slovenija i Ukrajina
© EuroGeographic
izvor: © IGN 2009 - BD TOPO®
Njemačka
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
© Royal Jordanian Geographic Centre
Meksiko
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Norveška
Autorsko pravo © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Ostalo
Francuska
Jordan
Portugal
Izvor: IgeoE – Portugal
Španjolska
Información geográfica propiedad del CNIG
Velika Britanija
Sadržava Ordnance Survey podatke © Crown
copyright and database right 2010
Sadržava Royal Mail podatke © Royal Mail copyright
and database right 2010
Grčka
Švedska
Temeljeno na elektronskim podacima © National
Land Survey Sweden.
Švicarska
Autorsko pravo Geomatics Ltd.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Mađarska
Sjedinjene Države
Autorsko pravo © 2003; Top-Map Ltd.
©United States Postal Service® 2010. United States
Postal Service® ne određuje, kontrolira i odobrava cijene.
USPS je vlasnik sljedećih zaštićenih naziva i registriranih
imena: United States Postal Service, USPS i ZIP+4.
HR
71
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 71
1/17/2013 6:02:06 PM
Indikatori na zaslonu
Pri promjeni postavki prikazuju se sljedeći
indikatori. Na str. 29 pogledajte također
indikatore koji se prikazuju pri snimanju ili
reprodukciji.
U sredini
Lijevo
Intelligent Auto (prepoznavanje lica i scene, detekcija
vibracija kamkordera,
prepoznavanje zvuka) (35)
U sredini
Desno
Indikator
Značenje
Slideshow Set (32)
NightShot
Upozorenje (56)
Mod reprodukcije (31)
Dolje
Indikator
Lijevo
Indikator
Desno
60i
720
Značenje
Tipka MENU (50)
Self-timer snimanje (51)
Status triangulacije GPS-a
(37)
[Airplane Mode] je podešeno na [On] (53).
Videosvjetlo
 Wide mod (52)
 Fader (51)
[Face Detection] podešen
na [Off ] (52)
[Smile Shutter] podešen
na [Off ] (52)
Ručno izoštravanje (51)
Scene Selection (51)
60min
0:00:00
00min
9999
24.1M
100/112
White Balance (51)
SteadyShot isključen (51)
White Balance Shift (51)
Tele Macro (51)
Konverzijski objektiv (51)
Zebra (52)
Naglašavanje obrisa (52)
 Cinematone (51)
Destination (54)
Značenje
Kvaliteta snimanja slike
(HD/MP4/STD), brzina
izmjene slika (60p/50p/60i/
50i/24p/25p), mod snimanja
(PS/FX/FH/HQ/LP) i
veličina videozapisa (34)
Preostalo trajanje baterije
Medij za snimanje/reprodukciju/editiranje (25)
Brojač (sat:minuta:sekunda)
Procijenjeno preostalo
vrijeme snimanja
Približan broj fotografija
za snimanje i veličina
fotografije (52)
Mapa za reprodukciju
Videozapis ili fotografija
koja se reproducira/
Ukupan broj snimljenih
videozapisa ili fotografija
Povezivanje s vanjskim
medijskim uređajem (48)
Dolje
Indikator
Značenje
Audio Rec Level (52)
[Auto Wind NR] podešen
na [Off ] (52)
[Closer Voice] podešen na
[Off ] (52)
HR
72
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 72
1/17/2013 6:02:06 PM
Blt-in Zoom Mic (52)
Audio Mode (52)
Low Lux (51)
AGC Limit (51)
EV
101-0005
Spot Meter/Fcs (51)/Spot
Meter (51)/Exposure (51)
AE Shift (51)
Brzina zatvarača (51)
IRIS (51)
Intelligent Auto (35)
Naziv podatkovne datoteke
Zaštita (53)
Bljeskalica (52)/Snaga
bljeska (52)/Smanjenje
efekta crvenih očiju (52)
 Indikatori i njihov položaj su približni i u stvarnosti se mogu razlikovati od ovdje prikazanih.
 Ovisno o modelu kamkordera, neki indikatori
možda se neće prikazati.
Ostalo
HR
73
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 73
1/17/2013 6:02:06 PM
Lista izbornika se nalazi na
str. 51 do 54.
HR
74
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 74
1/17/2013 6:02:06 PM
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 75
1/17/2013 6:02:06 PM
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
© 2013. Sony Corporation
SONY - HDR-PJ780E_780VE_790_790E_790V_790VE HD kamkorder_Upute za uporabu.indd 76
1/17/2013 6:02:06 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement