Sony KDL-40NX700 Product information

Sony KDL-40NX700 Product information
4-180-178-F1(1)
Digitalni LCD
TV prijemnik
KDL-52NX800 / 46NX700 / 40NX800 / 40NX700
Upute za brzi početak
HR
Uvod
Zaštitni znakovi
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas
da pažljivo i temeljito pročitate ove upute i
da ih sačuvate za kasniju uporabu.
 je registrirani zaštitni znak tvrtke
DVB Project.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
servisa i jamstva, obratite se na
adrese navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa ili
jamstva.
Napomene o funkciji
Digital TV
55 Sve značajke vezane uz funkciju Digital
TV () radit će samo u zemljama ili
područjima emitiranja DVB-T (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen pristup
kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) kabelskom sustavu. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira
li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili
provjerite da li njihov DVB-C kabelski
sustav odgovara integriranim funkcijama
ovog TV prijemnika.
55 Poslužitelj usluge kabelske TV može
naplatiti takve usluge, te će možda biti
potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
55 Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s
DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C
digitalnim kabelskim prijenosima.
55 Neke Digital TV funkcije možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/regijama, a
DVB-C kabelske funkcije možda neće
pravilno raditi kod nekih operatera.
Popis podržanih kabelskih poslužitelja
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

55 Upute o montaži zidnog nosača se
nalaze u ovom priručniku.
55 Slike koje se koriste o ovim uputama
prikazuju model KDL-40NX800 ako
nije navedeno drukčije.
HDMI, HDMI logotip i High Definition
Multimedia Interface su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni
znakovi i/ili oznake usluga Digital Living
Network Alliance.
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D
su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
"BRAVIA" i
su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni
znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
Napomena za bežični
signal
1. Ovime tvrtka Sony izjavljuje da je ovaj
uređaj usklađen s bitnim zahtjevima i
drugim primjenjivim odredbama smjernice
1999/5/EC.
Za dobivanje izjave o usklađenosti (DoC)
za smjernicu R&TTE, posjetite sljedeću
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
2. Bežični sustav za TV može se koristiti
samo u sljedećim državama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francuska,
Njemačka, Grčka, Mađarska, Island,
Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva,
Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška,
Poljska, Portugal, Slovačka, Rumunjska,
Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska,
Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
2 HR
Napomena za korisnike
u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and Southeast
Europe Kft. Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosneinformacije...................................................................................................................... 8
Mjere opreza...................................................................................................................................... 9
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori......................................................................... 10
HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa.................................................................................................................... 16
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)................................................... 18
Uporaba funkcije Favourites.......................................................................................................... 19
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme.............................................................................................................. 21
Gledanje slika sa spojene opreme................................................................................................. 23
Reprodukcija fotografija/glazbe/videozapisa putem USB-a....................................................... 23
Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI.................................................................... 25
Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika........................ 26
Uporaba značajki kućne mreže
Spajanje na mrežu........................................................................................................................... 29
Značajka Built-in Wireless LAN..................................................................................................... 30
Primjena funkcije BRAVIA Internet Video..................................................................................... 31
Značajka BRAVIA Internet Widgets............................................................................................... 32
Uživanje u fotografijama/glazbi/videozapisima putem mreže.................................................... 32
Provjera mrežne povezanosti......................................................................................................... 33
Podešavanje prikazaposlužitelja................................................................................................... 33
Uporaba funkcija izbornika
Kretanje kroz Home izbornik TV-a (XMB™).................................................................................. 34
Izbornik postavki TV-a.................................................................................................................... 35
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač).................................................................................................. 46
Tehnički podaci............................................................................................................................... 49
U slučaju problema......................................................................................................................... 52
Prije uporabe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 8). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću
uporabu.
3 HR
Upute za brzi početak
Prije uporabe
Provjera isporučenog pribora
1: Pričvršćivanje postolja
1 Pogledajte isporučeni letak s opisom
pravilnog pričvršćivanja postolja za neke
modele TV-a.
Kabel napajanja (1)
Držač kabela (1)
Daljinski upravljač (1)
2 Postavite TV prijemnik na postolje.
Baterije veličine AAA (tip R3) (2)
Crni odstojnici (4)
(samo KDL-52/40NX800)
Stražnji pokrov postolja (1)
Donji pokrov (1)
(samo KDL-52/40NX800)
Postolje (1)*
Učvrsni vijci za postolje (M5  16) (4)
Vijci za sastavljanje postolja (M5  16) (4)
(samo KDL-40NX800 i KDL-40NX700)
3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV
prijemnik na otvore postolja označene
strelicama Ą.
* Rastavljeno, osim za KDL-52NX800 i KDL-46NX700.
Pogledajte isporučeni letak s opisom sastavljanja
postolja.
Ulaganje baterija u daljinski upravljač
Pomaknite pokrov kako biste ga otvorili.

55 Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu
pritezanja na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
4 Nakon što ste zategnuli vijke, pričvrstite
isporučeni stražnji pokrov na postolje.
4 HR
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) s HDMI priključnicom
Upute za brzi početak
2: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) sa SCART priključnicom
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

55 Za KDL-52/40NX800, nakon spajanja kabela
instalirajte donji poklopac i stražnji poklopac
postolja.
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

55 Za ovo spajanje se preporučuje kutni univerzalni
SCART kabel.
3: Sprečavanje prevrtanja
TV-a
(Nastavlja se)
5 HR
1 Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm,
nije priložen) u postolje TV prijemnika.
2 Zavrnite vijak (M4  16, nije priložen) u
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
2 Provjerite je li prekidač ENERGY
SAVING SWITCH u položaju za uključenje () (str. 10).
otvor na TV prijemniku.
3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom (opcija).
4: Povezivanje kabela
3 Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavi izbornik jezika.
4
* samo KDL-52/
40NX800
Slijedite upute na zaslonu.
*
Digital Auto Tuning: Kad odaberete
"Cable", savjetujemo vam da odaberete
"Quick Scan" za brzo ugađanje. Podesite
"Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od poslužitelja
usluge kabelske TV. Ako nijedan kanal
nije pronađen postupkom "Quick Scan",
pokušajte primijeniti "Full Scan" (iako to
može zahtijevati više vremena).

55 Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna
u nekim državama/regijama.

Popis podržanih kabelskih poslužitelja
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
55 Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim
kabelima.
5: Početna podešavanja
Programme Sorting: Želite li promijeniti redoslijed analognih kanala, slijedite
korake iz odlomka "Razvrstavanje programa" (str 41).
KDL-52/40NX800

KDL-46/40NX700 55 Kanale možete također ugoditi ručno (str. 42).
6 HR
Odvajanje postolja s TV
prijemnika
Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih
kutova.

0º
6º
55 Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.
55 Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim
kad na TV želite montirati odgovarajući dodatan
pribor.
4
1
Uklonite vijak na
prikazani način.
2
Zavrnite vijak u
gornji otvor postolja.
3
Podignite i nagnite.
Umetnite.

55 Za povratak na 0° ponovite postupak obrnutim
redoslijedom.
7 HR
Upute za brzi početak
Podešavanje kuta gledanja
TV-a
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u
skladu s donjim uputama kako bi spriječili
opasnost od požara, električnog udara ili
štete i/ili ozljeda.
Instalacija
55 TV prijemnik postavite blizu lako
dostupne mrežne utičnice.
55 Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu.
55 Instalaciju na zid smije izvoditi samo
stručno osoblje.
55 Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da
koristite Sony pribor, uključujući:
–– Zidni nosač SU-WL700
–– TV postolje:
SU-52NX1 (KDL-52NX800)
SU-46NX1 (KDL-46NX700)
SU-40NX1 (KDL-40NX800/
40NX700)
55 Koristite vijke isporučene sa zidnim
nosačem kod pričvršćivanja montažnih
kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni
tako da su duljine 8 do 12 mm mjereno
od površine za pričvršćenje montažne
kuke. Promjer i duljina vijaka razlikuje
se ovisno o modelu zidnog nosača.
Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke
možete uzrokovati oštećenje TV prijem­
nika, njegov pad, itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (isporučen sa zidnim
nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na
stražnjoj strani TV-a
Ventilacija
55 Nikada nemojte prekrivati ventilacijske
otvore na kućištu TV prijemnika i ne
stavljajte nikakve predmete unutra.
55 Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
55 Savjetujemo da koristite Sony zidni
nosač kako biste osigurali odgovarajuću
ventilaciju.
Instalacija na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliko
slobodnog prostora oko uređaja.
Instalacija s postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliko
slobodnog prostora oko uređaja.
55 Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje prašine i prljavštine:
–– Nemojte postavljati uređaj površinom
zaslona okrenut prema podlozi, ne
instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
–– Ne stavljate TV uređaj na policu,
tepih, krevet ili u vitrinu.
–– Nemojte uređaj pokrivati komadima
tkanine, npr. zavjesama ili predmetima
kao što su novine, itd.
–– Ne postavljajte TV prijemnik kao što
je prikazano na slici.
8 HR
Napomene
55 Ne koristite isporučen kabel napajanja
na drugoj opremi.
55 Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabel. Može doći do oštećenja izolacije
oko vodiča ili prekida vodiča.
55 Nemojte raditi preinake na kabelu
napajanja.
55 Nemojte stavljati teške predmete na
kabel napajanja.
55 Ne vucite kabel, već prihvatite utikač
prilikom odspajanja iz strujne utičnice.
55 Ne spajajte previše uređaja na istu
strujnu utičnicu.
55 Ne koristite labave strujne utičnice.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na
mjestima, okružjima ili u okolnostima
poput niže opisanih, kako biste spriječili
nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozljede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom
utjecaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, na mjestima izloženima meha­
ničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage
ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta;
mjesta gdje lako mogu ući insekti u uređaj;
blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.). TV
prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili
prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene
vodom (primjerice vaze) na TV prijemnik.
Okolnosti:
Protok zraka je blokiran.
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad
je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima
koje nije preporučio proizvođač. Odspojite
TV prijemnik iz strujne utičnice i antene
tijekom olujnog nevremena.
Prenošenje
55 Prije prenošenja
TV prijemnika,
odspojite sve
kabele.
55 Za prenošenje
TV prijemnika
potrebne su dvije
ili tri osobe.
55 Kod nošenja držite
TV prijemnik kao
što je prikazano
na slikama desno.
Nemojte pritiskati
LCD zaslon i
okvir oko zaslona.
55 Kod podizanja ili
premještanja TV prijem­nika, čvrsto ga
prihvatite za donju stranu.
55 Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
55 Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod preseljenja, zapakirajte ga u
originalnu ambalažu.
–– Držite kabel napajanja dalje od izvora
topline.
–– Povremeno odspojite i očistite utikač
napajanja. Utikač pokriven prašinom
može nakupiti vlagu zbog čega može
doći do oštećenja izolacije, a time do
opasnosti od požara.
Zid
Zid
Kabel napajanja
Kabelom i strujnom utičnicom postupajte
kao što je opisano, kako bi spriječili opas­
nost od požara, električnog udara ili štetu
i/ili ozljeda:
–– Koristite isključivo Sony kabel napajanja,
ne koristite kabele ostalih proizvođača.
–– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
–– TV koristite isključivo na 220-240 V
AC napajanju.
–– Prilikom povezivanja kabela, obavezno
odspojite kabel napajanja. Pazite da
nogom ne zapnete i povučete kabel.
–– Odspojite kabel napajanja prije premještanja ili rada na TV-u.
Slomljeni dijelovi:
55 Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo
zaslona bi se moglo razbiti te uzrokovati
ozbiljne ozljede.
55 Ukoliko površina TV zaslona pukne,
ne dodirujte je dok ne odspojite kabel
napajanja. U suprotnom bi moglo doći
do električnog udara.
Kad nije u uporabi
55 Ukoliko ne planirate koristiti TV
prijemnik dulje vrijeme, TV prijemnik
odspojite iz napajanja radi očuvanja
okoliša i sigurnosnih razloga.
55 TV prijemnik je odspojen iz napajanja
tek nakon odspajanja mrežnog kabela.
55 Međutim neki TV prijemnici su možda
opremljeni značajkom koja zahtijeva da
budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
Za djecu
55 Ne dopustite da djeci da se penju na TV
prijemnik.
55 Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece,
kako ih ne bi slučajno progutala.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga odspo
jite iz napajanja u slučajevima opisanima
u nastavku.
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako
bi uređaj provjerio kvalificirani tehničar.
Kad:
–– je oštećen kabel napajanja.
–– je loš kontakt sa strujnom utičnicom.
–– je TV prijemnik oštećen, budući da je
pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
–– ukoliko tekućina ili neki predmet
dospije u otvore uređaja.
Upozorenje
Kako biste spriječili požar, nipošto ne
stavljajte svijeće ili druge izvore otvorenog
plamena blizu ovog proizvoda.
Rukovanje i čišćenje površine
zaslona/kućišta TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz
napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili
premaza zaslona, uzmite u obzir sljedeće.
55 Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite
mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću
uklonite mekom tkaninom umočenom u
otopinu blagog deterdženta.
55 Ne prskajte TV izravno vodom ili deter­
džentom. Mogli bi iscuriti u donji dio
zaslona ili vanjske dijelove te uzrokovati
kvar.
55 Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne
spužvice, kisela ili lužnata sredstva za
čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrje­
đivača ili insekticida. Uporaba takvih
sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona
i kućište.
55 Kako bi se osigurala pravilna ventilacija,
preporučamo da usisavačem povremeno
očistite ventilacijske otvore.
55 Ukoliko je moguće podesiti nagib TV
prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi
prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
55 Pratite program na TV-u pri umjerenom
svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri
slaboj rasvjeti opterećuje oči.
55 Kod korištenja slušalica, podesite
glasnoću kako biste spriječili pretjerane
promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
55 Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu
visokoprecizne tehnologije i ima 99,99%
ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili točkica u boji (crvenih,
plavih ili zelenih). To je karakteristika
LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
55 Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji
filtar i ne stavljajte nikakve predmete na
TV prijemnik. Slika u tom slučaju može
biti neujednačena ili se LCD zaslon može
oštetiti.
55 Koristite li TV prijemnik na hladnome
mjestu, slika može biti "razmazana" ili
previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature. Ovaj fenomen nestaje
zajedno s porastom temperature.
55 Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje
mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko
trenutaka. Pojava obično nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
55 Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe. To je normalno.
55 LCD TV prijemnik sadrži malu količinu
tekućeg kristala. Neke fluorescentne
žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik
također sadrže živu. Poštujte lokalne
propise o odlaganju otpada.
55 Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati
šum ako se TV prijemnik postavi u blizini
uređaja koji emitiraju elektromagnetsko
zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvuku.
55 Ova oprema je ispitana te je dokazana
njezina usklađenost s ograničenjima
propisanim smjernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri uporabi
signalnog kabela kraćeg od 3 metra.
Baterije
55 Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju
na ispravan polaritet.
55 Ne koristite različite vrste baterija
istovremeno i ne miješajte stare i nove
baterije.
55 Iskorištene baterije odložite na ekološki
prihvatljiv način. Neke regije imaju uređeno
odlaganje baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
55 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.
Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne
prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
55 Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta
blizu izvora topline, na izravnu sunčevu
svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Funkcija bežičnog
povezivanja
55 Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini
medicinske opreme (srčani stimulator i
sl.), jer može doći do kvara medicinske
opreme.
55 Premda ovaj uređaj emitira/prima kodirane signale, pripazite na neovlašteni
prijem. Ne preuzimamo odgovornost za
bilo koje probleme koji proizađu iz toga.
Zbrinjavanje isluženog
TV prijemnika
Odlaganje stare
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji
i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje
da se ovaj proizvod ne smije odlagati s
kućim otpadom. Umjesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za
okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži
na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi
ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje
starih baterija
(primjenjivo u
Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje
da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj se simbol može
koristiti u kombinaciji s kemijskim simbo­
lom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati utjecaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način. Recikliranje
materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju
trajnu povezanost s unutarnjom baterijom,
takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno mjesto za
recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz
uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom
uredu, komunalnoj službi ili trgovini u
kojoj ste kupili uređaj.
9 HR
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u
KDL-46/40NX700
KDL-52/40NX800
Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom
upravljaču.
* U izborniku TV-a će te tipke funkcionirati kao ////.

55 Tipke broj 5, , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču
imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke tijekom
uporabe uređaja.
Tipka/Prekidač
Opis
A / (pripravno Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
stanje TV-a)
pripravno stanje.
B  (Napajanje) Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
pripravno stanje.

55 Kad je prekidač ENERGY SAVING
SWITCH u položaju za isključenje, TV se
ne može uključiti.
55 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja,
isključite TV, zatim odspojite kabel napajanja
iz strujne utičnice.
C ENERGY
SAVING
SWITCH
Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad
je uređaj isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, troši se manje energije.

55 Kad je TV isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, nećete moći izvoditi
funkcije poput pohrane podešenja sata.
10 HR
4
5
6
7
8
Tipka/Prekidač
Opis
U TV modu: Pritisnite za prikaz popisa
(Odabir ulaza/ ulaznih signala.
Zadržavanje U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje
teksta)
trenutno prikazane stranice.
D /
E  (Svjetlo)
Pritisnite za osvjetljenje tipaka na daljinskom
upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u
tamnoj prostoriji.
F BRAVIA Sync ///// : Kad je na TV
spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema,
možete njome upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a pri gledanju slike s te opreme.
THEATRE: Podesite "Theatre Mode" na
optimalnu kvalitetu zvuka i slike za sadržaje
temeljene na filmu.
SYNC MENU: Pritisnite za prikaz izbornika
BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu
HDMI opremu u "HDMI Device Selection".

55 Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode"
se također isključuje.
55 Kad promijenite podešenje za "Scene Select",
"Theatre Mode" se automatski isključi.
55 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync)
je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su
kompatibilni s "Control for HDMI".
G i-MANUAL
Pritisnite za prikaz uputa za korištenje na
zaslonu.
H SCENE
Pritisnite za prikaz izbornika "Scene Select"
(str. 35).
Možete odabrati željenu opciju za scenu kako
bi se podesila optimalna kvaliteta zvuka i slike.
(Nastavlja se)
11 HR
Tipka/Prekidač
Opis
I DIGITAL/
Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i
analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene
opreme, pritisnite za povratak na zadnji gledani
TV mod.
J EXIT
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu
ili za izlazak iz izbornika. Kad je raspoloživa
usluga Interactive Application, pritisnite za
izlazak iz te usluge.
K ü GUIDE
Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme
Guide (EPG) (str. 18).
ANALOG
(EPG)
L  RETURN Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili
/BACK
za izlazak iz izbornika.
M Tipke u boji
Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu se
prikazuje funkcijski vodič.
N Brojčane
U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za
kanale preko 10, pritisnite sljedeću znamenku
brzo.
U teletekst modu: Pritisnite za unos broja
stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive
Application, možete također unositi slova.
O  (Tekst)
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija
(str. 17).
P  +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
tipke/Tipke
za slova
(Glasnoća)
Q  (Isključenje Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovno
zvuka)
R  (Format
zaslona)
12 HR
za uključenje zvuka.
Pritisnite za promjenu formata slike (str. 17).
Tipka/Prekidač
Opis
S Tipke za upo- Možete upravljati opremom spojenom na TV
rabu dodatne (str. 26).
opreme
T INTERNET
Pritisnite za pristup internetskom sadržaju u
"XMB"-u (str. 31).
U INTERNET
Pritisnite za prikaz BRAVIA Internet Widgeta
(str. 32).
VIDEO
WIDGETS

55 Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta ovisi
o regiji/državi.
V 
Pritisnite za prikaz izbornika "Favourites"
(str. 19).
W / (Info/
Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
U digitalnom modu: Detalji o tekućem
programu  Detalji o sljedećem programu
U analognom modu: Broj tekućeg kanala i
način prikaza
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 17).
X ////
Pritisnite /// za pomak kursora na zaslonu. Pritisnite  za odabir/potvrdu označene
opcije.
Y OPTIONS
Pritisnite za prikaz popisa praktičnih funkcija
i prečaca izbornika. Opcije izbornika razlikuju
se ovisno o trenutnom ulazu i/ili sadržaju.
Z HOME
Pritisnite za prikaz Home izbornika TV-a
(str. 34).
(Favourites)
Otkrivanje
teksta)
a  (Postavke Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad
titlova)
je raspoloživ).
b PROG+/–/
U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
U teletekst modu: Odabir sljedeće () ili
prethodne () stranice.
c AUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promjenu
dual sound načina (str. 41).
U digitalnom modu: Pritisnite za promjenu jezika koji se koristi za trenutno gledani
program (str. 43).
/
(Nastavlja se)
13 HR
Poleđina daljinskog upravljača
Tipka/Prekidač
Opis
A TV /
Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
pripravno stanje.
(Pripravno
stanje TV-a)
14 HR
Indikatori
Indikator
Opis
A Svjetlosni senzor
Prepoznaje količinu osvijetljenosti prostorije te pozadinsko osvjetljenje zaslona
podešava sukladno tome. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete
poremetiti rad.
B Senzor daljinskog Prima signale s daljinskog upravljača.
upravljača
Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.
C   (Isključivanje Svijetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 36).
slike/Timer)
Svijetli narančasto ako ste podesili timer (str. 36).
Svijetli i/ili trepće narančasto tijekom ažuriranja softvera.
D  (Pripravno
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računala
ili tijekom ažuriranja softvera.
E  (Napajanje)
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
stanje)
O funkcijskom vodiču na zaslonu TV-a.
Funkcijski vodič
Primjer: Pritisnite  ili  RETURN (pogledajte  (str. 13) ili  (str. 12)).
Funkcijski vodič daje upute o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u
dnu zaslona. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.
15 HR
Gledanje TV programa
1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste
Gledanje TV programa
ga uključili.
KDL-52/40NX800
KDL-46/40NX700
Kad se TV ne može uključiti, podesite
prekidač ENERGY SAVING SWITCH u
položaj () za uključenje (str. 10).
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator  (pripravno stanje) na prednjoj
strani TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite TV / na daljinskom upravljaču
kako biste uključili TV prijemnik.
2 Pritisnite DIGITAL/ANALOG za prebacivanje između digitalnog i analognog moda.
Dostupni kanali ovise o odabranom
načinu.
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča
(EPG) (str. 18).
U digitalnom modu nakratko se prikazuje
informacijski trak. Svakim pritiskom tipke
, na zaslonu TV prijemnika se ciklički
izmjenjuje prikaz: Informacije o trenutnom
programu  Informacije o sljedećem
programu  Bez informacija
Trak može sadržati sljedeće ikone.
2
3
3
16 HR
: Interaktivna usluga je raspoloživa
(Digital Text)
: Radio usluga
: Kodirani/pretplatni programi
: Zvuk dostupan na više jezika
: Dostupni titlovi
: Dostupni titlovi za osobe oštećena
sluha
: Podsjetnik
R: Preporučena najmanja dob gledatelja
(od 4 do 18 godina) (samo za Španjolsku: od 4 do 18 godina i X)
: Parental Lock

55 Možete također prijeći izravno na određenu stranicu
odabirom broja stranice prikazanog na zaslonu.
Pritisnite  i /// za odabir broja stranice,
zatim pritisnite .
55 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, stranicama možete pristupati
brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
55 Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je
davatelj usluge pruža.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog
formata slike.
Smart*
Slika se uvećava kako
bi ispunila 16:9 zaslon,
pri čemu se izvorna
slika zadržava koliko
god je to moguće.
4:3
Prikaz 4:3 slike u njenoj
originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne pruge kako bi slika
ispunila 16:9 zaslon.
Wide
Slika formata 4:3 se
razvlači vodoravno
kako bi ispunila 16:9
zaslon.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u pravilnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne pruge kako bi slika
ispunila 16:9 zaslon.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.

55 U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na
gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće
vidjeti. U tom slučaju podesite "Vertical Size" u
izborniku "Screen" (str. 39).

55 Kad je "Auto Format" (str. 39) podešen na "On",
TV prijemnik će automatski odabrati najbolji
format koji odgovara prijemu programa.
55 Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p
prikazuju s crnim prugama u rubovima zaslona,
odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podesili.
17 HR
Gledanje TV programa
Pristup teletekstu
Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na
zaslonu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje
prikaz:
Teletekst i TV slika  Teletekst  Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama /.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite .
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)
2
5
1
1 U digitalnom načinu, pritisnite ü GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
4
Stavka
A
B
C
D
E
3
Opis
Informacijski dio
Prikazuje informacije o označenoj emisiji.
Video prozor
Prikazuje program koji ste gledali prije ulaska u vodič.
Tablica programa Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsjetnika.
Podaci o kanalu
Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.
Kategorija
Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadržava sve kanale koji odgovaraju
toj kategoriji.

55 Izbornik OPTIONS omogućuje vam odabir sljedećih opcija izbornika.
–– "Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.
–– "Guide Favourites Set-up": Registriranje omiljenih programa za sve kategorije.
–– "Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na zaslonu kad započne s emitiranjem.
18 HR
Uporaba funkcije Favourites
Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, primjerice omiljenim TV
kanalima ili vanjskim ulazima (npr. igraća konzola, DVD uređaj). U zaslonu "Favourites" također
je moguć prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i internetskih sadržaja.

55 Internetski sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.
Gledanje TV programa
Prikaz omiljenih sadržaja
1 Pritisnite .
YI-TV THREE
HDMI 1
Composite
Piano 003 TV FLOWERS
PC
Recommendations
0728photo
Photos
2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem dijelu zaslona i pritisnite 
za proširenje u puni prikaz.

55 Kad odaberete mapu s fotografijama, automatski započinje slideshow.
Prikaz zadnjih gledanih sadržaja
Odaberete li "Recently Viewed" za opcije u zaslonu "Favourites", možete prikazati povijest sadržaja
koje ste gledali zadnje. Popis "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.
PC
0728photo
YI-TV THREE
Piano
003
TV
FLOWERS
Recently Viewed
YI-TV THREE
Recommendations
HDMI 1
Composite
12:00 PM

55 Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u popisu. Pritisnite / za kretanje kroz opcije.
(Nastavlja se)
19 HR
Funkcija Recommendations
Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interese prema vašoj povijesti gledanja
kako bi se pronašli programi i stavke koje bi vam se mogle sviđati i prikazuje ih u izborniku
"Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up"
(pogledajte str. 36).
YI-TV THREE
0728photo
Piano
003 TV FLOWERS
HDMI 1
Composite
PC
Recommendations
Recommendations

55 Preporučeni programi koji se trenutno emitiraju prikazani su u popisu stavki. Pritisnite  za proširenje
odabrane stavke u puni prikaz.

55 Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.
Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja
Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na zaslonu.
1 Pritisnite OPTIONS nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.
2 Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".
20 HR
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV možete spojiti širok raspon dodatne opreme .
Uporaba dodatne opreme
Spajanje audio-video opreme (redom kvalitete, od više prema nižoj)
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
, 
HDMI kabel
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje
potpuno nekomprimirano digitalno audio/video povezivanje
ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu. Također, kad spojite opremu kompatibilnu s funkcijom
“Control for HDMI”, podržana je komunikacija s tom
opremom.
HDMI IN 1, 2, 3
ili 4

55 Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi HDMI
logo.
55 Spajate li digitalni audiosustav koji podržava tehnologiju
Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U
protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
(Nastavlja se)
21 HR
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
55 Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI
IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i
spojite izlazne audiopriključnice opreme na priključnicu
PC/HDMI 4 AUDIO IN u dijelu PC IN.
COMPONENT IN
Komponentni video —
kabel, audio kabel
 /AV1
SCART kabel
Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane
signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale prije njihova
izlaska.
 AV2
Kompozitni video
kabel
Kod spajanja mono opreme, spojite na COMPONENT IN
L priključnicu.
 /
Spajanje audio/prijenosne opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
 DIGITAL
Optički audio
kabel
Zvuk s TV-a možete slušati na spojenom kućnom kinu s
digitalnim izlazom.
  USB
USB kabel
Možete uživati u fotografijama/glazbi/videozapisima pohranjenima na USB uređaj (str. 23).
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Spajanje druge opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću
 /PC IN
Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezgrama,
PC kabel s
feritnim jezgrama, kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
audio kabel
dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.

LAN
H CAM
(Conditional
Access Module)
LAN kabel
Opis
Možete uživati u sadržajima pohranjenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 29).
Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz CAM karticu.

55 Nemojte ulagati smart karticu izravno u utor TV CAM
(Conditional Access Module). Trebate je staviti u Conditional
Access Module nabavljen kod ovlaštenog dobavljača.

55 CAM nije podržan u svim državama/područjima. Provjerite
kod ovlaštenog dobavljača.
  Slušalice
22 HR
Zvuk s TV-a možete slušati pomoću slušalica.
Gledanje slika sa spojene
opreme
1 Uključite spojenu
opremu.
2 Pritisnite  i odaberite željeni ulazni
izvor.
Reprodukcija fotografija/
glazbe/videozapisa putem
USB-a
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija/glazbe/videozapisa pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili kam­
kordere putem USB kabela ili USB uređaja za
pohranu.
1 Pritisnite HOME i odaberite navedene

55 Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala s
računala.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Odaberite "PAP" u izborniku OPTIONS.
3 Pritisnite / za prebacivanje zvuka
između dviju slika. Slika u istaknutom
okviru ima zvuk.
Gledanje istovremeno dviju slika – PIP
(Picture in Picture)
"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računala na
cijelom zaslonu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice)
u umetnutom prozoru.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Odaberite "PIP" u izborniku OPTIONS.
3 Koristite izbornik OPTIONS za prebacivanje zvuka između dviju slika.
USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music"
ili "Video".
2 Odaberite datoteke ili mape za reprodukciju iz popisa za odabrani USB uređaj.
Automatski početak reprodukcije
fotografija
Reprodukcija fotografija započinje automatski
kad spojite USB memorijski uređaj nakon
uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabrano "Slideshow" ili "Thumbnail
View" (str. 36).

55 Kad na TV spojite USB kabelom Sony digitalni
fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebno je podesiti na "Auto" ili "Mass
Storage".
55 Videodatoteke su smještene u sljedeću strukturu
mapa (hijerarhijski položaj):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/
00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
55 Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka
pohranjenih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili
oštećenje podataka pohranjenih na USB opremu.
55 Provjerite sljedeću web stranicu za najnovije
podatke o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
55 USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i
FAT32 sustave datoteka.
55 Moguća je USB reprodukcija sljedećih formata
fotodatoteka:
–– JPEG (datoteke JPEG formata s ekstenzijom
".jpg" usklađene s DCF ili Exif standardom)
–– RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata s ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
glazbenih datoteka:
–– MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje
nemaju zaštitu)
(Nastavlja se)
23 HR
Uporaba dodatne opreme
Gledanje istovremeno dviju slika – PAP
(Picture and Picture)
"PAP" prikazuje istodobno dvije slike iz spojene
opreme i TV programa/kompozitnog video
ulaza osim SCART priključnice.
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeći format
video datoteka:
–– AVCHD (datoteke s ekstenzijom ".mts" ili
".m2ts")
–– MP4 (AVC) (datoteke s ekstenzijom ".mp4")
–– MPEG1 (datoteke s ekstenzijom ".mpg")
Za prikaz fotografije — Picture Frame
Funkcija omogućuje prikaz fotografija na
zaslonu određeno vrijeme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski
isključuje u pripravno stanje.
1 Odaberite fotografiju.
2 Pritisnite OPTIONS dok je prikazana
odabrana fotografija, zatim pritisnite /
za odabir "File Options" te pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir "Picture Frame
Image" i pritisnite .
4 Pritisnite HOME, pritisnite / za
odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture
Frame" te pritisnite .
TV se prebaci u Picture Frame mod i na
zaslonu je prikazana odabrana fotografija.
Za podešavanje dužine prikaza
fotografije
Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite
"Duration" te pritisnite . Zatim odaberite
trajanje prikaza i pritisnite .
Na zaslonu se prikaže brojač.

55 Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on
mora ostati spojen na TV.
55 Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski
isključuje u pripravno stanje.
24 HR
Za prikaz zemljovida
Spojite li digitalni fotoaparat s funkcijom GPS,
možete prikazati fotografiju sa zemljovidom
lokacije na kojoj je fotografija snimljena. Za
korištenje te funkcije, TV treba biti spojen na
internet kako bi preuzeo zemljovid.
1 Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.
2 Pritisnite / za zumiranje/odzumiranje
na zemljovidu.
3 Pritisnite više puta tipku u boji smještenu
dalje lijevo kako biste promijenili položaj
prikaza zemljovida.

55 Ako TV nije spojen na internet ili je internetska
stranica sa zemljovidima prestala s radom, moguć
je samo prikaz zemljovida u velikom mjerilu na
kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.
55 Položaj prikazan na karti može se razlikovati
ovisno o uređaju kojim je fotografija snimljena.
55 Internetske zemljovide omogućuje treća strana.
Iz tog razloga, stranica sa zemljovidima može se
promijeniti ili ukinuti bez prethodne najave.
Uporaba funkcije BRAVIA
Sync s Control for HDMI
Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA
Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom
opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Primjena sljedećih podešenja i savjeta pomoći
će vam da objedinite upravljanje spojenom
opremom.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "External Inputs"
4 Pritisnite / za odabir "Control for HDMI"
u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".

55 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je
raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji
imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni
s "Control for HDMI".
55 Postavke za "Control for HDMI" trebaju biti
podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi.
Podrobnije informacije o podešavanju potražite u
uputama za uporabu spojene opreme.
55 Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja
podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na
toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.
Upravljanje opremom koja podržava
BRAVIA Sync
Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena
je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs"
u izborniku Home (str. 34). Za upravljanje
tom opremom pomoću daljinskog upravljača,
pritisnite SYNC MENU i odaberite željenu
opremu u "HDMI Device Selection".
Sync Menu
HDMI 1
HDMI Device Selection
Device Control
Speakers
TV Control
AV Amplifier
55 Automatsko uključivanje AV pojačala i prebacivanje izlaza zvuka iz TV zvučnika na
audiosustav pri uključivanju TV-a. Ta funkcija je raspoloživa samo ako ste prethodno
koristili AV pojačalo za izlaz TV zvuka.
55 Automatsko prebacivanje izlaza zvuka
na AV pojačalo pomoću uključivanja AV
pojačala pri uključivanju TV-a.
55 Automatsko isključivanje AV pojačala kad
isključite TV prijemnik u pripravno stanje.
55 Podešavanje glasnoće ( +/–) i isključi­
vanje zvuka () spojenog AV pojačala
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
55 Želite li priključiti digitalni audiosustav
koji podržava tehnologiju Audio Return
Channel (ARC), spojite ga HDMI kabelom
na HDMI IN 1. Želite li priključiti sustav
koji ne podržava funkciju "Control for
HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je također dodatno audiopovezivanje
putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Video Camera
55 Automatsko uključivanje TV prijemnika
i promjena ulaza na spojenu videokameru
kad se spojena videokamera uključi.
55 Automatsko isključivanje priključene
videokamere kad isključite TV prijemnik u
pripravno stanje.
Return to TV
25 HR
Uporaba dodatne opreme
i pritisnite .
BD/DVD Player
55 Automatsko uključivanje opreme koja podržava BRAVIA Sync i prebacivanje ulaza
na tu opremu kad je odaberete u izborniku
Home ili Sync.
55 Automatsko uključivanje TV prijemnika i
promjena ulaza na spojenu komponentnu kad
se pokrene reprodukcija na komponenti.
55 Automatsko isključivanje priključene opreme
kad isključite TV prijemnik u pripravno
stanje.
Upravljanje dodatnom
opremom pomoću daljinskog
upravljača TV prijemnika
Tipke za uporabu dodatne opreme
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
Programiranje daljinskog upravljača
Ovaj daljinski upravljač je unaprijed programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima
i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima,
DVD uređajima, DVD/HDD rekorderima i
audio sustavima (kućno kino, itd.).
Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD
uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih
proizvođača (i nekim drugim Sony modelima),
programirajte daljinski upravljač na sljedeći
način.

55 Prije no što počnete, potražite kôd vaše opreme u
popisu "Kodovi proizvođača" na str. 27.
2

55 Tipka  ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi
kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
Stavka
Opis
A /
Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali
pomoću funkcijskih tipaka.
B Funkcijske Omogućuju upravljanje
tipke
odgovarajućom opremom. Za
detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača"
na str. 26.
C BD/DVD
55/: Brzo pretraživanje
diska prema natrag/naprijed,
kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
55: Reprodukcija diska pri
normalnoj brzini.
55/: Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg
naslova/poglavlja/scene/
zapisa.
55: Zaustavljanje
reprodukcije.
D BD/DVD
Prikaz izbornika BD/DVD
diska.
tipke
funkcija
MENU
Prikaz glavnog izbornika BD/
TOP MENU DVD diska.
E BD/DVD
2
3
3
1 Provjerite u sljedećem popisu potrebne
kodove proizvođača.
2 Pritisnite i zadržite tipku BD, DVD ili
AMP koju želite programirati, zatim
pritisnite .
Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili
AMP) treperi.
26 HR
3 Unesite kôd proizvođača kad trepće funkcijska tipka i zatim odaberite .
Kodovi proizvođača
DVD uređaji
Kôd
0001, 0024, 0023, 0025, 0038
0015
0036
0042
0041
0034
0028
0006, 0017, 0002
0043
0044
0020
0009
0030
0018
0008
0037
0007
0033
0010
0029
0026
0035
0031
0016
0039, 0002, 0006, 0027
0012
0021, 0019, 0004
0040
0005
0014
0011
0022
0020
0032, 0022
0013
0003
0006
0009, 0006
Blu-ray disc (BD) uređaji
Proizvođač
Sony
Kôd
0501, 0502, 0503
DVD uređaji/videorekorderi
Proizvođač
Sony
Kôd
0207, 0222
DVD/HDD rekorderi
Proizvođač
Sony
Kôd
0219, 0220, 0221
Kôd
0209
0213
0211
0216
0205, 0206, 0217
0214, 0218
0204
0208
0212
0210, 0213
0215
0211
Videorekorderi
Proizvođač
Sony VTR1:Betamax
VTR2:8mm
VTR3:VHS
VTR4:DV
VTR5:DV
VTR6:DV
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
B&O
(Bang & Olufsen)
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
GoldStar/LG
Goodmans
Grundig
Hitachi
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Matsui
Mitsubishi
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Kôd
1001, 1007, 1010, 1011
1002, 1008
1003, 1009
1004
1005
1006
1029, 1053, 1038
1035, 1036
1034
1034
1036
1052
Uporaba dodatne opreme
Proizvođač
Sony
Aiwa
BOSE
Cat
Chestron
CyberHome
Daewoo
Denon
D.I.K
Elta
Funai
GoldStar/LG
Grundig
Harman/Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Primas
RCA
Samsung
Sharp
Shinco
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith
Proizvođač
Broksonic
Funai
GoldStar/LG
Matsui
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sylvania
Thomson
Zenith
1018, 1030, 1017, 1026
1035
1039, 1013, 1037, 1038
1034
1046
1055, 1021
1034
1025
1043, 1039
1046, 1012
1013, 1019, 1017
1040, 1030
1014, 1026, 1047, 1015
1043
1058, 1024, 1043, 1012
1028
1031, 1039
1050, 1051
1028
1028
1057, 1021
1031, 1035, 1032
1031
1024, 1027
1017, 1012, 1016, 1025
1013, 1012
1038
1021, 1048, 1022
1028
1059, 1044, 1045, 1049
1041
(Nastavlja se)
27 HR
Proizvođač
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W.House
Watson
Kôd
1017, 1012, 1018
1034
1038, 1035
1028
1018
1046
1022, 1023
1054, 1021, 1056
1043
1042, 1020
1023, 1031, 1043, 1012
1043
1013, 1033
DAV sustavi kućnog kina
Proizvođač
Sony (DAV)
Kôd
4501, 4502, 4503, 4504, 4505,
4506
AV prijemnici
Proizvođač
Sony
Kôd
4001, 4002, 4056, 4057, 4085
Digitalni zemaljski prijemnici
Proizvođač
Sony
Kôd
3057, 3101, 3102
Digitalni satelitski prijemnici
Proizvođač
Sony
All Vision
Amstrad
CANAL+
Foxtel
Galaxis
Gold box
HIRSCHMANN
Humax
Kathrein
Maxtronics
Newling
Micronax
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky
Sky+
Sky Master
STRONG
TechniSat
Thomson
TPS
Zehnder
28 HR
Kôd
3042
3095, 3096
3046
3006, 3042
3202
3030, 3053, 3072
3036
3063
3097
3043, 3049, 3022
3099
3100
3098
3017, 3056, 3076, 3077
3015, 3041
3067
3054, 3078
3029, 3052
3086
3087, 3088
3041
3201
3085
3089, 3090, 3091
3039, 3051, 3079, 3080
3071, 3074, 3075, 3083
3055
3048, 3064, 3081, 3082
Analogni satelitski prijemnici
Proizvođač
Sony
ADB
Amstrad
DGTEC
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
Sky Master
TechniSat
Thomson
Watson
Zehnder
Kôd
3001
3062
3024, 3002, 3023, 3059
3092, 3093, 3094
3026, 3031, 3010, 3012, 3014
3026, 3027, 3035, 3065
3044
3038
3022
3025
3021
3037
3040
3016, 3020, 3060, 3061
3024, 3011
3028, 3032, 3033, 3008, 3009,
3047, 3070
3003, 3006, 3005
3034, 3018, 3019, 3045, 3066,
3068
3032, 3084
3004
3007, 3013, 3050, 3068, 3069
Uporaba značajki kućne mreže

55 Za pristup internetu trebat ćete sklopiti ugovor s
internetskim operatorom.
Spajanje na mrežu
TV
Mrežni
kabel (nije
isporučen)
Router
Uporaba značajki kućne mreže
Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima
pohranjenim u DLNA-kompatibilnim uređajima
u kućnoj mreži.
Uređaji koji spremaju i pružaju sadržaje, poput
fotografija i glazbenih/video datoteka, nazivaju
se "poslužitelj". TV prima datoteke fotografija/
glazbe/videozapisa s poslužitelja putem mreže,
i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim
prostorijama.
Za funkcioniranje u kućnoj mreži potrebno je
koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,
Cyber-shot, itd.) kao poslužitelj.
Povežite komponente kabelima (pogledajte
"Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte
"Značajka Built-in Wireless LAN" na str. 30).
Također, kad spojite svoj TV na internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje
svoju lokaciju na zemljovidu (str. 24) ili možete
prikazivati internetski video (str. 31).
Na mrežne uređaje
Mrežni kabel (nije isporučen)
DSL modem/
kabelski modem
Internet
29 HR
Značajka Built-in Wireless
LAN
Uređaji za bežičnu LAN vezu (built-in wireless
LAN) omogućuju pristup internetu i lokalnoj
mreži. S ovom značajkom možete se lako spojiti na bežični LAN te uživati u prednostima
mrežnog okruženja bez kabela.
Network Set-up
Početni zaslon izbornika "Network Set-up"
omogućuje vam odabir postupka podešavanja
prema mrežnom okruženju.
"View Network Status": Odaberite za provjeru
stanja mreže.
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičnu
mrežu.
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na
bežičnu mrežu.
Zaštićena mreža s WPS-om
(Wi-Fi Protected Setup)
WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju
zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS
na routeru za bežični LAN. Prije podešavanja
bežičnog LAN-a provjerite položaj tipke WPS
na routeru i provjerite kako je koristiti.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
zaslonu izbornika "Network Set-up".
2 Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu
uporabom tipke ili "WPS (PIN)" za uporabu
PIN-a.

55 Prije podešavanje funkcije bežičnog LAN-a na
TV-u, podesite router za bežični LAN.
3 Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu
za podešavanje.
Spajanje na bežični LAN
Pomoću funkcije Built-in Wireless LAN možete spojiti TV na svoj bežični LAN. Postupak
podešavanja razlikuje se ovisno o vrsti bežičnog
LAN-a i routera za bežični LAN. Prije podeša­
vanja bežičnog LAN-a provjerite svoje LAN
okruženje na sljedeći način.
1 Siguran bežični LAN?
DA: Prijeđite na 2.
NE: Konfigurirajte u nastavku "Network
Set-up" i "Nezaštićena mreža s bilo kojom
vrstom routera za bežični LAN".
2 Koristite li router za bežični LAN koji
podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA: Konfigurirajte u nastavku "Network
Set-up" i "Zaštićena mreža s WPS-om
(Wi-Fi Protected Setup)".
NE: Konfigurirajte u nastavku "Network
Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a
(Wi-Fi Protected Setup)".
30 HR

55 Za spajanje na bežični LAN s WPS-om, vaš router
za bežični LAN treba podržavati WPS standard.
Zaštićena mreža bez WPS-a
(Wi-Fi Protected Setup)
Za podešavanje bežičnog LAN-a trebat će
vam SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna
šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate,
pogledajte upute za uporabu svog routera.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
zaslonu izbornika "Network Set-up".
2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu
s popisa detektiranih bežičnih mreža.
3 Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu
za podešavanje.
Nezaštićena mreža s bilo kojom
vrstom routera za bežični LAN
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
zaslonu izbornika "Network Set-up".
2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu
s popisa detektiranih bežičnih mreža.
3 Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu
za podešavanje.
BRAVIA Internet Video služi za pristup
internetskim sadržajima, pružajući raznolike
zabavne sadržaje na zahtjev izravno na vašem
TV-u. Spojite li se na širokopojasni internet,
moći ćete uživati u videosadržajima, uključujući videozapise i crtiće.

55 Spojite svoj TV na širokopojasni internet i izvedite
početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 44).
Za korištenje funkcije Internet Video
Možete pretraživati videosadržaje unaprijed ili
unatrag. (Ta funkcija je raspoloživa ovisno o
uslugama za pružanje internetskih sadržaja.)
1 Pritisnite INTERNET VIDEO.
2 Pritisnite /// za odabir ikone videozapisa koji želite prikazati i pritisnite .
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.

55 Sučelje internetskog sadržaja ovisi o pružateljima
usluge za te internetske sadržaje.
55 Usluge blokiraju videosadržaj prema podešenju
za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružatelji internetskih videosadržaja ne podržavaju tu funkciju.
55 Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video
sadržaja, odaberite "Settings" u izborniku Home
i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u
"Network" (str. 44).
31 HR
Uporaba značajki kućne mreže
Za podešavanje bežičnog LAN-a trebat će vam
SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra
(WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u
tom postupku ne trebate odabrati način zaštite.
Primjena funkcije BRAVIA
Internet Video
Značajka BRAVIA Internet
Widgets
Zahvaljujući značajki Widgets na zaslonu
možete prikazati razne informacije. Widgeti su
male aplikacije koje se mogu preuzeti s interneta, a omogućuju lak pristup interaktivnom
sadržaju kada je vaš TV spojen na internet.

55 Spojite svoj TV na internet i izvedite početno
podešavanje te "Network Set-up".
55 Ova značajka možda neće biti dostupna u nekim
regijama/regijama.
55 Dostupnost widgeta ovisi o regiji/državi.
Instaliranje widgeta
Widgete možete instalirati uporabom "Widget
Gallery" pod kategorijom "Network" u "XMB"-u.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir “Network”, te
3
pritisnite .
Pritisnite / za odabir Widget Gallery te
pritisnite .
4 Odaberite widget koji želite instalirati.

55 Za brisanje widgeta označite widget u "XMB"-u,
pritisnite OPTIONS i odaberite "Delete".
Pokretanje widgeta
Skriveni ili zatvoreni widgeti mogu se pokrenuti iz kategorije "Network" u "XMB"-u.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir “Network”, te
3
pritisnite .
Na popisu u kategoriji "Network" odaberite
ikonicu željenog widgeta.
Povećavanje iz snippeta u widget
Označite umanjeni prikaz widgeta koji se naziva
"snippet" i pritisnite kako bi se povećao na
puni prikaz widgeta.
Premještanje snippeta
Koristeći daljinski upravljač snippete možete
premještati te odrediti njihov položaj na zaslonu.
1 Nakon označavanja snippeta koji želite
pomaknuti pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir "Move Snippet" u
izborniku OPTIONS te pritisnite .
3 Postavite snippet na željeno mjesto i
pritisnite .
32 HR
Uživanje u fotografijama/
glazbi/videozapisima putem
mreže
Uživajte u raznim sadržajima, primjerice u fotografijama/glazbi/videozapisima pohranjenima
na medijskom poslužitelju s DLNA certifikatom
u vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži, moći ćete uživati u sadržajima s interneta i/
ili mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama.
Za funkcioniranje u kućnoj mreži potrebno je
koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO)
kao poslužitelj.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir navedenih me-
dijskih poslužitelja u kategoriji "Photo",
"Music" ili "Video".
3 Pritisnite / za odabir datoteka ili mapa
za reprodukciju iz popisa za odabrani
medijski poslužitelj.

55 Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju biti kompatibilne sa sljedećim formatima datoteka.
–– Fotografije: JPEG format
–– Glazba: MP3 format ili Linear PCM format
–– Video: Sljedeći formati datoteka pohranjeni
na poslužitelj: AVCHD ili MPEG2 format (u
nekim slučajevima se ne može reproducirati)
Uživanje u fotografijama, glazbi i video­
zapisima na TV-u pomoću upravljanja
drugim uređajem
– Renderer
Možete reproducirati datoteke fotografija,
glazbe i videosadržaja pohranjenih u drugim
mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilno telefon, itd.) na TV-u rukujući izravno
željenim uređajem. Mrežni uređaj treba također podržavati renderiranje.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network" i zatim
podesite "Renderer Function", "Renderer
Access Control" i "Renderer Set-up" u
"Renderer" ako je potrebno (str. 45).
4 Reprodukcija medijskih datoteka uporabom
mrežnih uređaja.
Provjera mrežne povezanosti
Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrijednosti
za vaš router ako je potrebno. Broj stavki koje
treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask,
DHCP) može varirati, ovisno o davatelju inter­
netskih usluga (Internet provider) ili routeru. Za
detalje, pogledajte upute za uporabu koje ste
dobili od vašeg davatelja internetskih usluga
ili koje su isporučene uz router.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite .
5 Odaberite "Auto" za automatsko pode-
Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu
za podešavanje.
Početni zaslon izbornika omogućuje vam
odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.
"View Network Status": Odaberite za
provjeru stanja mreže.
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na
žičnu mrežu.
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na
bežičnu mrežu.
Možete odabrati poslužitelje iz kućne mreže
koji će se prikazati u izborniku Home.
Izbornik Home može automatski prikazati do
10 poslužitelja.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Server Display Settings",
zatim pritisnite .
5 Odaberite poslužitelj koji će se prikazivati
u izborniku Home te podesite postavke.
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV detektira je li poslužitelj pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu.
Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku,
potražite moguće uzroke te provjerite mrežna
povezivanje i podešenja.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Server Diagnostics", zatim
pritisnite .
Započinje dijagnostika poslužitelja.
Kad se dijagnosticiranje poslužitelja završi,
prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
33 HR
Uporaba značajki kućne mreže
šavanje IP adrese i proxy poslužitelja, ili
"Custom" kako biste ih podesili ručno.
Podešavanje prikaza
poslužitelja
Uporaba funkcija izbornika
Kretanje kroz Home izbornik TV-a (XMB™)
Izbornik Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup popisima programa, ulaznim
izvorima, izbornicima postavki TV-a i sl.
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika XMB™.
Trak kategorije medija
Settings
System Settings
TV
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir kategorije.
Ikona kategorije medija
Opis
Settings
Sadržava sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki
TV-a. (str. 35).
Photo
Možete uživati u fotografijama s USB uređaja ili putem mreže,
uključujući i internetske sadržaje. (str. 23, 32).
Music
Možete uživati u glazbi s USB uređaja ili putem mreže, uključujući i
internetske sadržaje. (str. 23, 32).
Video
Možete uživati u videozapisima s USB uređaja ili putem mreže,
uključujući i internetske sadržaje. (str. 23, 32).
Digital
Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski
vodič (EPG) (str. 18).
Analogue
Možete odabrati analogni kanal.
External Inputs
Možete odabrati opremu spojenu na TV.
Network
Možete uživati u značajci "Internet Widgets" (str. 32). Omogućuje
pristup u "Widget Gallery" i preuzimanje widgeta s interneta. (Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta ovisi o regiji/državi u kojoj se
nalazite.)
3 Pritisnite / za odabir stavke, zatim pritisnite .
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Pritisnite HOME za izlaz.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnostima.
55 Nedostupne opcije su zasjenjene u izborniku ili nisu prikazane.
34 HR
Izbornik postavki TV-a
Product Support
Prikaz uputa za korištenje na zaslonu.
i-Manual

55 Neke funkcije se mogu započeti izravno iz i-Manuala. Pritisnite  za pokretanje
funkcije kad se na dnu zaslona prikazuje "Use this function".
System Update
Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću
postojeće antene/kabelskog sustava/interneta (ako je priključen).
Savjetujemo vam da tu opciju podesite na "On" kako biste uvijek imali najnoviju
verziju softvera.

55 Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
55 TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.
System Information
Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i
jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate.
Dok se jačina signala mijenja, indikator razine na zaslonu se povećava ili smanjuje.

55 Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i vanjske ulaze.
Scene Select
Optimiziranje kvalitete slike i zvuka odabirom sljedećih opcija.

55 Kad podesite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" se automatski prebacuje
na "Cinema".
Cinema
Optimiziranje slikovnih scena i zvuka kako bi se
dobio kinematografski ugođaj.
Sports
Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na
stadionu.
Photo
Vjerno reproducira teksturu i boje otisnute fotografije.

55 Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal
1080i/p.
Music
Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na
koncertu.
Game
Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunsku
kvalitetu slike i zvuka.
Graphics
Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnijem
prikazu detalja slike.
General
Općenito optimiziranje gledanja.
Auto
Automatsko optimiziranje kvalitete slike i zvuka prema
ulaznom izvoru.
(Nastavlja se)
35 HR
Uporaba funkcija izbornika
System Settings
Eco
Clock/Timers
General Set-up
Promjena postavki za potrošnju energije.
Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog
Power Saving
osvjetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.
Optimalno ugađa postavke slike sukladno osvjetljenju u
Light Sensor
prostoriji.
Isključuje TV ako kroz podešeno vrijeme ne aktivirate
Idle TV Standby
nijednu novu opciju.
Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz
PC Power
Management
računala 30 sekundi.
Podešavanje točnog vremena. Kad TV primi podatke o
Clock Set
točnom vremenu iz emitiranog signala, vrijeme se ne može
podesiti ručno.
Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.
Time Zone
Podešavanje ljetnog/zimskog vremena prema kalendaru.
Auto DST
Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vrijeme i
On Timer
ugađa željeni kanal ili ulaz.
Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.
Sleep Timer

55 Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite,
"Sleep Timer" se vraća na "Off".
Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko
USB Auto Start
započinjanje reprodukcije fotografija.

55 Isključite TV prije spajanja USB uređaja na njega.
Odaberite brzinu kursora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili
Home Menu
Cursor Movement "No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije izbornika.
Recommendations Traženje i prikaz programa koje biste možda željeli pod
"Recommendations" u "Favourites".
TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinQuick Start
skim upravljačem. Moguće je podesiti do tri perioda. Kad
podesite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono
doba dana kad najviše gledate TV program.

Language
Radio Display
Parental Lock
36 HR
55 Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja
energije.
Logo Illumination Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV-a.
Uključuje indikator koji svijetli prilikom pritiska na tipke
Panel Key
na okviru TV-a. Želite li da indikator svijetli samo kada
Illumination
pritisnete tipke na stražnjem desnom dijelu TV-a odaberite
(samo KDL-52/
"Auto", a ako želite li da indikator svijetli dok god je TV
40NX800)
prijemnik uključen odaberite "On".
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti. Po dovršetku
Factory Settings
ovog postupka prikazuje se izbornik za početna podešavanja.
Odabir jezika prikazanih u izbornicima.
Prikazuje zaslonsku pozadinu za radijski prijem. Za zaslonsku pozadinu možete
odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".
Podešava ograničenje gledanja prema dobi gledatelja ili blokira određene kanale. Za
gledanje bilo kojeg navedenog programa s podešenim ograničenjem ili blokiranog
kanala, unesite točan PIN.
Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental
PIN Code
Lock". PIN kôd možete također promijeniti.

55 PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Auto Start-up
Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a
kako biste ponovno odabrali jezik i zemlju/područje ili ugodili sve raspoložive
kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete
ih trebati promijeniti nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su
se počeli emitirati.
Display
Slika
Target Inputs
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primjenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Picture Mode
Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju
se ovisno o podešenjima za "Scene Select".
Vivid
Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Standard
Za standardnu sliku. Preporučuje se za
osnovnu kućnu uporabu.
Custom
Omogućuje vam pohranu željenih
podešenja.
Cinema
Za sadržaje temeljene na filmu. Prikladno za gledanje u okruženju poput
kino-dvorane.
Sports
Optimizira kvalitetu slike za gledanje
sportskih programa.
Game-Original Podešava sliku za igre prema vašoj želji.
Graphics
Optimizira kvalitetu slike za gledanje
grafike.
Photo-Vivid
Poboljšava kontrast, oštrinu i boje
fotografija.
Photo-Standard Za standardno gledanje fotografija.
Photo-Original Poboljšava vizualnu toplinu fotografija.
Photo-Custom Podešava detaljne postavke za gledanje
fotografija i pohranjuje željene postavke.
Reset
Resetira na tvornička podešenja sve "Picture" postavke osim
"Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".
Backlight
Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Hue
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

55 Opcija "Hue" je raspoloživa ovisno o sustavu boje.
Colour
Temperature
Podešava bjelinu slike.
Cool
Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
Neutral
Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
Warm 1/Warm 2 Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.
"Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".
(Nastavlja se)
37 HR
Uporaba funkcija izbornika
Game-Standard Za standardnu sliku prikladnu za igre.
Sharpness
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Noise Reduction Smanjuje razinu šuma na slici ("snježna" slika).

55 Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent
Picture" podešen na "Off".
MPEG Noise
Reduction
Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike.
Motionflow
Omogućuje tečniji prikaz pokreta videozapisa i smanjuje
zamućenje slike.
High
Omogućuje tečniji prikaz kretanja u
sadržajima temeljenima na filmu.
Standard
Omogućuje tečan prikaz pokreta videozapisa. Koristite za standardnu uporabu.
Off
Koristite ovo podešenje kad postavke
"High" ili "Standard" uzrokuju šum.

55 Ovisno o videozapisu, efekt možda neće biti vidljiv, čak i
ako ste promijenili podešenja.
Film Mode
Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji
videozapisa s DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.
Auto 1
Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego
originalan sadržaj temeljen na filmu.
Koristite opciju za standardnu uporabu.
Auto 2
Pruža originalan sadržaj temeljen na
filmu bez promjene.
Off

55 Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film
Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano
"Auto 1" ili "Auto 2".
Advanced
Settings
Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova
podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode"
podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Reset
Resetira sve napredne postavke na tvorničke vrijednosti.
Black Corrector Naglašava tamna područja slike radi
snažnijeg kontrasta.
38 HR
Adv. Contrast
Enhancer
Podešava "Backlight" i "Contrast" u
skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka
je prikladna kod tamnijih slika i scena.
Gamma
Podešava balans između svijetlih i
tamnih područja slike.
Auto Light
Limiter
Smanjuje svjetlinu, primjerice kod scena
gdje je cijeli kadar bijel.
Clear White
Naglašava bijelu boju.
Live Colour
Daje veću živost bojama.
White Balance
Poboljšava temperaturu svake boje.
Screen
Target Inputs
(za ulaze osim iz računala)
Screen Format
Za detalje o formatu zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 17.
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona ("Screen Format")
prema ulaznom signalu. Želite li koristiti postavku koju ste
podesili u "Screen Format", odaberite "Off".
4:3 Default
Odabire standardni format zaslona za uporabu s emitiranom
4:3 slikom.
Smart
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz
oponašanje efekta širokog zaslona.
4:3
Prikaz konvencionalne slike formata 4:3
u pravilnim proporcijama.
Off
Koristi postavku koju ste podesili u
"Screen Format".
Auto Display
Area
Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
Display Area
Podešava područje prikaza slike.
Full Pixel
Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini
kad su dijelovi slike odrezani.
+1
Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1
Povećava sliku tako da rubovi budu
izvan vidljivog područja prikaza.
Screen Position
Podešava okomiti i vodoravni položaj slike.
Vertical Size
Podešava okomitu veličinu slike.
Auto Adjustment Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.

55 "Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih
ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",
"Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Video Input Settings
Reset
Resetira sve postavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.
Phase
Podešava fazu ako zaslon titra.
Pitch
Podešava nagib ako se pojave neželjene okomite linije.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava okomiti položaj slike.
Screen Format
Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računala.
Colour System
Normal
Prikaz slike u njezinoj originalnoj veličini.
Full 1
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih
proporcija.
Full 2
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Odaberite sustav boje u skladu s ulaznim signalom iz ulaznog
izvora.
(Nastavlja se)
39 HR
Uporaba funkcija izbornika
(za ulaz iz računala)
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primjenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Sound
Sound
Target Inputs
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primjenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Sound Mode
Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži
najprikladnije opcije za videozapise i fotografije. Raspoložive
opcije razlikuju se ovisno o podešenjima za "Scene Select".
Dynamic
Naglašava visoke tonove i basove kako
bi zvuk bio jasniji.
Standard
Pruža prirodni zvuk.
Clear Voice
Povećava jasnoću glasa stišavanjem
pozadinskog zvuka.
Reset
Resetira na tvornička podešenja sve "Sound" postavke osim
"Target Inputs" i "Sound Mode".
Treble
Podešava visoke tonove.
Bass
Podešava basove.
Balance
Podešava balans između lijevog i desnog kanala zvučnika.
Surround
Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti
TV programa (film, sport, glazba, itd.) ili videoigre.
Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o podešenjima za
"Scene Select".
S-FORCE Front Virtualno reproducira realističan zvuk.
Surround
Pruža surround efekt koji ostavlja dojam
Sports
da gledate sportsko natjecanje uživo.
Pruža surround efekt koji ostavlja dojam
Music
da se nalazite u koncertnoj dvorani.
Pruža surround efekt nalik na vrhunske
Cinema
audio sustave, kakvi se nalaze u kino
dvoranama.
Za doživljaj virtualnog svijeta igara.
Game
Isključuje "Surround".
Off

55 Prije odabira opcije "Surround" podesite opcije u "Scene
Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili
surround efekte.
Sound Enhancer Reproducira jasan zvuk upotpunjujući zvukove visoke
frekvencije.
Održava konstantnu razinu glasnoće tijekom svih programa
Auto Volume
i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale
Volume Offset
ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".
40 HR
Dual Sound
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.
Za stereo emisije.
Stereo/Mono
Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
A/B/Mono
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

55 Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Uključuje i reproducira zvuk TV programa iz ugrađenih
TV Speakers
zvučnika.
Isključuje zvučnike TV-a te se zvuk TV programa reproAudio System
ducira na vanjskoj audio opremi spojenoj na izlazne audio
priključnice TV-a.
Speakers

Headphone Settings
Key Tone
Optical Out
55 Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite vanjski audiosustav i spojite optički
izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital.
55 "Audio System" se treba odabrati za slušanje 5.1-kanalnog zvuka.
Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite
Headphone
Speaker Link
slušalice na TV.
Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za
navigaciju.
Za audiosignale iz priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Odaberite
"Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne
podržava Dolby Digital.
Programme List
Display
Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).
1 Digit Direct
Odaberite "On" za mijenjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9)
na daljinskom upravljaču.

55 Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dviju tipaka na daljinskom
upravljaču.
Auto Tuning
Automatski ugađa sve raspoložive kanale i pohranjuje njihova podešenja u TV.
Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promjene pružatelja usluga,
ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Programme Sorting
Mijenjanje redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
Programme Labels
Dodjeljivanje željenog naziva odabranom kanalu.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir željenog slova ili znamenke ("_" za razmak) te zatim
pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za odabir
točnog znaka.
3 Ponavljajte korak 2 dok ne dovršite unos imena.
4 Pritisnite  za izlazak iz postupka imenovanja programa.
(Nastavlja se)
41 HR
Uporaba funkcija izbornika
Analogue Set-up
Intelligent Picture
Manual Programme
Preset
On with Indicator Automatski smanjuje šum slike. Kod promjene kanala ili
prelaska s vanjskog uređaja na TV program prikazuje se
skala razine signala.
On
Automatski smanjuje šum slike.
Off
Isključuje funkciju "Intelligent Picture".
Za pohranu kanala, tipkom PROG +/– odaberite broj kanala.

55 Ne može se odabrati broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 42).
Programme
Odabir broja kanala za ručno ugađanje.
System
Odabir sustava emitiranja.
Channel
Odaberite "S" za kabelske kanale ili "C" za zemaljske kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugađanje odabranog kanala
kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati
kvalitetu slike.
Kad je odabrano "On", precizno ugađanje se izvodi automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja
kod mono emitiranja.

55 Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je
odabrana opcija "Low" ili "High".
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.
Signal Level
Prikazuje razinu signala za tekući program.
Digital Set-up
Subtitle Set-up
Subtitle Setting
Uključuje program s titlovima (ako je raspoloživo) za osobe
oštećena sluha kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".
Primary Preferred Odaberite najprikladniji jezik titla.
Language
Audio Set-up
Secondary
Preferred
Language
Odaberite sekundarni jezik titla.
Audio Type
Uključuje program za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
Primary Preferred Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu
Language
odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
42 HR
Secondary
Preferred
Language
Odaberite sekundarni jezik.
Audio
Description
Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija,
ukoliko TV kanali odašilju takve informacije.
Mixing Level
Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio Description opciju.
Dynamic Range
Kompenzira razlike razine zvuka između kanala (samo za
Dolby Digital zvuk).

55 Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati ovisno o
programu neovisno o podešenju za "Dynamic Range".
MPEG Audio
Level
Podešava razinu MPEG zvuka.
Digital Auto Tuning
Automatski ugađa sve raspoložive digitalne kanale i pohranjuje njihova podešenja
u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promjene pružatelja usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Auto Tuning Range
Odabir raspona ugađanja za traženje raspoloživih kanala.
Digital Programme
Sorting
Normal
Traženje unutar vaše regije/države.
Full
Traženje neovisno o regiji/državi.
Uklanjanje neželjenih kanala ili mijenjanje redoslijeda digitalnih kanala pohranjenih
u TV.
Digital Manual Tuning Ručno ugađanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
Digital Auto Service
Update
Prepoznavanje i pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
Service Replacement Automatsko mijenjanje kanala kad TV postaja promijeni prijenos programa koji
gledate na drugi kanal.
CA Module Set-up
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 21 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).
AV Preset
Pridjeljivanje ikone ili naziva vanjskoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona
ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz neovisno o statusu
povezanosti.

55 Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje.
55 Za priključak s računalom ne može se podesiti ikona i oznaka.
AV2/Component
Input
Prebacivanje između komponentnog ulaza i AV2 ulaza. Odaberete li "Auto" TV
prijemnik prepoznaje signal sa spojene priključnice i prebacuje se bilo na Component
bilo na AV2 ulaz.

55 Ne možete istovremeno koristiti Component i AV2 ulaz.
HDMI Set-up
Za komunikaciju s opremom kompatibilnom s funkcijom "Control for HDMI".

55 Postavke za "Control for HDMI" trebate podesiti na spojenom uređaju.
Control for HDMI Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu
Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to
podešenje se primjenjuje automatski na spojenu opremu kad
je podešeno "On".
Auto Devices Off Isključuje spojenu opremu zajedno s TV prijemnikom.
Auto TV On
Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju
reprodukcije i sl.
HDMI Device List Prikaz popisa spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.
(Nastavlja se)
43 HR
Uporaba funkcija izbornika
External Inputs
Device Control
Keys
Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako
biste upravljali spojenom opremom.
Normal
Za osnovne postupke, primjerice navigacijskim tipkama (gore, dolje, lijevo ili
desno i sl.).
Tuning Keys
Za osnovne postupke i funkcije tipaka,
primjerice PROG +/– ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tunerom ili set-top
boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog
upravljača.
Menu Keys
Za osnovne postupke i uporabu tipaka
HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru
izbornika BD uređaja i sl. daljinskim
upravljačem.
Tuning and
Menu Keys
Za osnovne postupke i uporabu tipaka za
kanale te tipaka HOME/OPTIONS.

55 "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano
s rukovanjem audio sustava koji je kompatibilan s funkcijom Control for HDMI.
Network
Network Set-up
IP Address
Setting
Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili
"Auto" za automatsko podešavanje.
Trebate konfigurirati svaku opciju kad je u "IP Address
IP Address/
Subnet Mask/
Setting" odabrano "Manual".
Default Gateway/
Primary DNS/
Secondary DNS
MAC Address
Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena
identifikacijska oznaka mrežnog uređaja.
Proxy Server
Koristite li proxy poslužitelj, podesite naziv proxy poslužitelja i broj točke pristupa.
Network (SSID)
Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni router.
Security
Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.
Built-in Wireless LAN Odaberite "Off" kako biste isključili ugrađeni bežični LAN.

55 Značajka "Built-in Wireless LAN" dostupna je ovisno o regiji/državi.
Refresh Internet
Content
Za ponovno spajanje na internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje
internetskih sadržaja.
Server Display
Settings
Prikazuje popis spojenih poslužitelja. Možete odabrati poslužitelj koji će se prikazati u izborniku Home.
Server Diagnostics
Dijagnosticira može li se TV spojiti na svaki poslužitelj u kućnoj mreži.
44 HR
Renderer
Renderer
Function
Omogućuje reprodukciju fotografija/glazbe/videozapisa na
TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, primjerice
digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
Renderer Access Odaberite "On" za dopuštanje pristupa s određenog upravControl
ljačkog uređaja.
Renderer Set-up "Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup
TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi puta. Kad
je "Smart Select" podešen na "On", TV može reagirati na
infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U
"Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.
Uporaba funkcija izbornika
45 HR
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony
serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.
Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL700 (opcija).
55 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
55 Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 7).

55 Prilikom montaže na zid uklonite donji pokrov i pokrov priključnica (samo KDL-52/40NX800).
55 Obavezno koristite isporučene crne odstojnike prilikom montaže TV-a na zid (samo KDL-52/40NX800).
Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo je li zid
dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim
serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.
Mjere opreza
Zidni nosač čvrsto montirajte na zid slijedeći napomene u ovim uputama kao i u uputama za uporabu
isporučene sa zidnim nosačem. Brojevi u zagradama
označavaju faze postupka montaže sadržane u
uputama za uporabu zidnog nosača.
4 Ukoliko je potrebno, odvojite postolje s
TV prijemnika. (D-1)
55Prije nego odvojite postolje, uklonite
donji pokrov i pokrov priključnica (samo
KDL-52/40NX800).
1 Provjerite dijelove isporučene sa zidnim
nosačem ().
Pogledajte upute za uporabu isporučene sa
zidnim nosačem.
2 Odaberite mjesto montiranja. (B-1)
Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja slijedi. Predvidite prazan
prostor između TV-a, stropa i izbočenih
dijelova zida, sukladno uputama.
3 Montirajte na zid bazni nosač. (B-2 do
C)
Odredite na zidu mjesta za vijke i montirajte bazni nosač. Za pojedinosti pogledajte
upute za uporabu isporučene sa zidnim
nosačem.
46 HR
55Za pojedinosti pogledajte "Odvajanje
postolja s TV prijemnika" (str. 7).
5 Spojite isporučeni kabel napajanja. (E-1)

55 Ne pričvršćujte donji pokrov.
6 Postavite odstojnike (samo KDL-52/
40NX800)
1 Uklonite četiri vijka i pohranite
ih na sigurno mjesto, dalje od
dohvata djece.
2 Postavite
četiri
odstojnika
(isporučeni).

Dodatne informacije
55 Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite četiri vijka (koja ste prethodno uklonili) u
njihove rupe na stražnjoj strani TV-a (samo
KDL-52/40NX800).
7 Pričvrstite zidni nosač i zaštitni podupirač.
(D-3 do D-7)
Pogledajte upute za uporabu isporučene sa
zidnim nosačem.
8 Pripremite papirnatu šablonu. (E-2)
1. Pogledajte "Tablicu dimenzija za
postavljanje TV-a" koja slijedi i označite
vanjski rub TV-a na šabloni.
2. Zalijepite šablonu na zid ljepljivom
vrpcom sukladno uputama za uporabu
zidnog nosača.
Za dovršetak montaže slijedite upute za
uporabu isporučene sa zidnim nosačem.
(E-3 do F)
(Nastavlja se)
47 HR
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a
Položaj središta zaslona
Jedinica: cm
Naziv modela
KDL-
Dimenzije
zaslona
Dimenzija središta zaslona
Duljina svakog kuta montaže
Kut (0°)
Kut (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52NX800
126,1
78,8
1,3
42,1
7,5
38,9
74,5
48,8
46NX700
112,7
71,6
5,2
42,7
7,5
36,2
67,9
49,3
40NX800
99,4
63,5
8,9
42,1
7,5
33,7
60,2
48,8
40NX700
99,4
64,1
8,9
42,7
7,5
33,7
60,8
49,3
Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 49).
48 HR
Tehnički podaci
Sustav
Sustav zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sustav boje/videosignala
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 [email protected]/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/[email protected]
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice
Antenski kabel
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
/ AV1, 2
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/
video izlaz.
 COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 COMPONENT IN
Audio ulaz (phono priključnice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN 2)
PC ulaz (str. 51)
 AV 2
Video ulaz (phono priključnica)
 DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)
 PC IN
PC ulaz (Mini D-sub 15-pin) (str. 51)
 PC audio ulaz (mini priključnica)

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) utor
10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Ovisno o mrežnom okruženju, brzina povezivanja se može
razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvaliteta komunikacije nisu zajamčeni za ovaj TV.)
* Za LAN povezivanja koristite kabel kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).
LAN
52NX800
46NX700
40NX800
46" (oko 116,8 cm)
40" (oko 101,6 cm)
Dodatne informacije
Naziv modela KDL-
40NX700
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona
(mjereno dijagonalno)
52" (oko 132,2 cm)
Razlučivost zaslona
1920 točaka (horizontalno)  1080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
u "Home"/
"Standard"
modu
125 W
96 W
104 W
81 W
u "Shop"/
"Vivid" modu
169 W
129 W
133 W
109 W
Potrošnja energije u
pripravnom stanju*1
0,23 W ili manje (18 W kad je "Quick Start"
podešen na "On")
0,2 W ili manje (18 W kad je "Quick Start"
podešen na "On")
Prosječna godišnja
potrošnja energije*2
183 kWh
140 kWh
152 kWh
118 kWh
Dimenzije (približno) (š  v  d)
s postoljem
126,1  81,9  40 cm
112,7  74,8  32 cm
99,4  66,9  29 cm
99,4  67,3  29 cm
bez postolja
126,1  78,7  6,4 cm
112,7  71,6  6,4 cm
99,4  63,5  6,4 cm
99,4  64,1  6,4 cm
(Nastavlja se)
49 HR
Naziv modela KDL-
52NX800
46NX700
40NX800
40NX700
s postoljem
36,1 kg
27,8 kg
23,8 kg
22,6 kg
bez postolja
30,1 kg
24 kg
20,1 kg
19,2 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera isporučenog pribora" (str. 4).
Dodatni pribor
Zidni nosač: SU-WL700
TV postolje: SU-52NX1 (KDL-52NX800)
SU-46NX1 (KDL-46NX700)
SU-40NX1 (KDL-40NX800/40NX700)
Masa (približno)
*1 U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.
*2 4 sata dnevno i 365 dana godišnje

55 Za smanjenje potrošnje energije
––kad smanjite pozadinsko osvjetljenje (svjetlinu zaslona), smanji se potrošnja energije.
––"Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby" ) pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite
račun za električnu energiju.
––kad TV isključite prekidačem ENERGY SAVING SWITCH (samo na nekim modelima), potrošnja energije će biti
gotovo nikakva.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
50 HR
Tablica ulaznih signala računala za  PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4
Razlučivost
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
(samo Full
HD model)
HDTV*
(samo Full
HD model)
Vodoravno
(piksela)
640
800
1024
1280
1280
1360
1280
1920
 Okomito
(linija)
480

600

768

768

768

768

1024


1080
Vodoravna
frekvencija (kHz)
31,5
37,9
48,4
47,4
47,8
47,7
64
Okomita
frekvencija (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
67,5
60
Standard
VGA
VESA smjernice
VESA smjernice
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA*
* Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim podešenjem
za video signal, a ne za PC signal. To će utjecati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod
prikaza dviju slika, sadržaji s računala i TV kanal/kompozitni video se prikazuju usporedno na zaslonu.

55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
55 Za najbolju kvalitetu slike savjetujemo vam korištenje signala iz tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije
(deblje otisnuto).
Dodatne informacije
51 HR
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.
Kad trepće indikator  (pripravno stanje).
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmjerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dvije
sekunde.
Primjerice, indikator može zatreptati triput, isključiti se na dvije sekunde, zatim ponovno
zatreptati triput.
2 Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja
ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).
Kad indikator  (pripravno stanje) ne trepće.
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ako je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Slika
Nema informacija sa spojene 55 Pritisnite tipku  za prikaz popisa ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
opreme.
55 Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.
Prikazuju se sjene ili dvostru- 55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
ke slike.
Na zaslonu se prikazuje samo 55 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
55 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe,
šum.
1-2 g. na morskoj obali).
55 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji
Pri gledanju TV programa
prijem (str. 42).
prisutne su smetnje slike ili
zvuka.
55 Zaslon se sastoji od piksela. Male crne i/ili svijetle točke (pikseli) na
Na zaslonu se mjestimično
zaslonu ne predstavljaju kvar.
pojavljuju crne i/ili svijetle
točkice.
55 Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 38).
Slike su izobličene.
55 Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 38).
55 Odaberite "Reset" u "Picture" (str. 37).
Slika nema boje.
Slika iz opreme spojene na
55 Provjerite jesu li priključci spojeni u priključnice  COMPONENT
priključnice 
IN pravilno i dokraja.
COMPONENT IN nije u boji.
55 Uključite spojenu opremu.
Nema slike iz spojene
55 Provjerite priključenje kabela.
opreme.
55 Pritisnite tipku  za prikaz popisa ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
55 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao
što je digitalni fotoaparat.
55 Provjerite je li memorijska kartica pravilno formatirana (u opremi poput
digitalnog fotoaparata).
55 Postupci nisu zajamčeni za sve USB uređaje. Također, postupci se
razlikuju ovisno o značajkama USB uređaja i videozapisu koji se
reproducira.
55 Provjerite priključenje kabela.
Nije moguć odabir spojene
55 Podesite poslužitelje koji će se prikazivati u izborniku Home (str. 33).
opreme u izborniku Home.
52 HR
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Zvuk
Nema zvuka.
55 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
55 Provjerite je li funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str. 41).
55 Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal
zvuka.
55 Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogledajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 42) i promijenite
sustav emitiranja.
Kanali
Ne može se odabrati željeni
kanal.
Neki kanali su prazni.
Ne možete gledati digitalne
kanale.
55 Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
kanal.
55 Kanal je samo za kodirane/pretplatne programe. Pretplatite se na plaćenu
TV uslugu.
55 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
55 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
55 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
55 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Mrežno povezivanje
Veza ne može se uspostaviti.
Provjerite povezivanje
55 Provjerite koristite li za LAN povezivanje ravni kabel.
55 Provjerite je li kabel spojen čvrsto.
55 Provjerite spoj između TV-a i routera.
Provjerite podešenja
Promjene na poslužitelju se
ne izvode pravilno.
Kad koristite računalo kao poslužitelja
55 Provjerite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo
tijekom pristupa.
55 Ako je na računalu instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja s
vanjskih uređaja. Detalje potražite u uputama isporučenim sa sigurnosnim
softverom.
55 Zaustavite poslužiteljsku aplikaciju i restartajte je ako poslužitelj ne radi
stabilno. Ako je poslužitelj i dalje nestabilan, restartajte računalo.
55 Isključite nepotrebne aplikacije na računalu; poslužitelj je možda
preopterećen.
55 Smanjite količinu sadržaja; poslužitelj je možda preopterećen.
55 Ponekad se promjene ne primjenjuju na izbornike na TV-u čak i ako se
sadržaji dodaju i/ili izbrišu na poslužitelju. Vratite jednu razinu unatrag
i opet pokušajte otvoriti mapu ili poslužitelj.
(Nastavlja se)
53 HR
Dodatne informacije
Nije pronađen poslužitelj,
nije preuzet popis i nema
reprodukcije.
55 Promijenite IP adresu DNS poslužitelja (str. 33).
55 Obratite se pružatelju pristupa internetu.
55 Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog internetskog
operatora.
55 Nakon promjene podešenja poslužitelja, isključite i uključite TV pritiskom
tipke  na TV-u.
55 Izvedite "Server Diagnostics" (str. 33).
Problem
Ne prikazuju se fotografije,
glazba ili videozapisi.
Objašnjenje/Rješenje
Prethodna provjera
55 Provjerite da li spojeni uređaj podržava DLNA.
55 Postupci nisu zajamčeni za sve poslužitelje. Također, postupci se razlikuju
ovisno o značajkama poslužitelja i trenutnom sadržaju.
55 Uključite spojeni uređaj.
Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja
poslužitelja.
Provjerite podešenja
TV nije moguće pronaći
s uređaja koji podržava
renderiranje.
Ne možete pristupati
widgetima iako su već
instalirani.
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Server Display Settings"
(str. 33).
55 Provjerite da li je poslužitelj pravilno konfiguriran.
55 Provjerite je li odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se
pristupiti.
55 Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 44) podešeno na
"Auto", TV-u može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema
DHCP poslužitelja.
55 Pri reprodukciji sadržaja s računala, podesite postavke vatrozida.
55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja
uređaja.
55 Provjerite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 30).
Provjerite podešenja
55 Provjerite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 45).
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Renderer Access
Control" (str. 45).
55 Provjerite je li LAN kabel ili kabel napajanja routera/modema pravilno
spojen.
55 Provjerite spajanja i postavke bežičnog LAN-a.
55 Pokušajte kasnije koristiti widgete. Možda poslužitelj pružatelja sadržaja
widgeta ne funkcionira.
* Svoj router/modem morate unaprijed podesiti za spajanje na internet. Za
podešenja routera/modema obratite se svom davatelju internetskih usluga.
55 Provjerite smještaj TV-a i routera za bežični LAN. Na kvalitetu signala
Ne radi veza s bežičnim
LAN-om ili je radijski prijem mogu utjecati sljedeći razlozi.
–– U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrovalne pećnice, fluoresslab.
centna svjetla i sl.
–– Između routera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi.
55 Pri uporabi USB adaptera za bežični LAN, pomaknite ga pomoću produžnog kabela s baznom stanicom (opcija) kako biste izbjegli smetnje
signala.
Pojavljuje se samo nekoliko 55 To je normalno kad nije dostupan pristup internetu.
ikona pod "Network" u
izborniku Home.
Općenito
TV se ne može uključiti.
BRAVIA Internet Video ima
lošu sliku.
BRAVIA Internet Video ima
malu sliku.
Neki internetski videosadržaji imaju manjak detalja,
osobito pri brzim pokretima
ili tamnim scenama.
54 HR
55 Provjerite je li prekidač ENERGY SAVING SWITCH () u položaju
za uključenje (str. 10).
55 Kvaliteta videozapisa prikazanog na TV-u ovisi o kvaliteti videozapisa
koju pruža davatelj usluge te o spojenom širokopojasnom internetu.
55 Pritisnite / za zumiranje i odzumiranje.
55 Kvaliteta videozapisa i veličina slike mijenjaju se ovisno o brzini internetske veze i kvaliteti isporučenog sadržaja.
Problem
Internetski video ima sliku
dobre kvalitete ali nema
zvuka.
Internet Video Guide ne pokazuje mnogo videozapisa.
Izobličena slika i/ili zvuk.
TV prijemnik se automatski
isključuje.
TV prijemnik se automatski
uključuje.
Neki izvori signala se ne
mogu odabrati.
Daljinski upravljač ne radi.
Objašnjenje/Rješenje
55 Kvaliteta ovisi o sadržaju koji isporučuje davatelj usluge kao i o vašoj
internetskoj vezi.
55 Internetski videosadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.
55 Pritisnite OPTIONS i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg
sadržaja.
55 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, sušila za
kosu ili dodatna oprema.
55 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV
prijemnika.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.
55 Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
za "On Timer" (str. 36).
55 Provjerite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 36).
55 Provjerite je li uključen "On Timer" (str. 36).
55 HR
Dodatne informacije
55 Odaberite "AV Preset" te potvrdite podešenje "Always" za izvore ulaznog
signala (str. 43).
55 Zamijenite baterije.
55 Možda je vaš TV u SYNC modu.
55 Pritisnite SYNC MENU, odaberite "TV Control", a zatim "Home
(Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.
5
5
HDMI oprema ne prikazuje u Provjerite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te je li
opcija "Control for HDMI" podešena na "On".
"HDMI Device Selection".
5
5
Ne možete odabrati "Off" ni za jedan audiosustav koji podržava "Control
Ne možete odabrati "Off" u
for HDMI". Želite li prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite
"Control for HDMI".
"TV Speakers" u izborniku "Speakers" (str. 41).
55 Umjesto PIN koda unesite 9999. (PIN kôd 9999 se može uvijek
Zaboravili ste zaporku za
upotrebljavati.)
"Parental Lock".
55 Provjerite informacije o dostupnosti kabelske televizije na internetskoj
Nisu ugođeni svi kanali
stranici za korisničku podršku.
kabelskog sustava.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
55 Kad se TV prijemnik koristi dulje vrijeme njegovo okružje se zagrije.
Oko TV-a se osjeća toplina.
Možda ćete osjetiti povišenu temperaturu ukoliko dodirnete rukom.
EKOLOŠKA NALJEPNICA EU
Visoka energetska
učinkovitost
Smanjena emisija CO2
Dizajn pogodan za
popravak i recikliranje
Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtjevima plana
ekološkog označavanje Europske unije.
ES-CAT/022/002
U tvrtki Sony stalno ponovno osmišljavamo i mijenjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali
inovativne digitalne uređaje za zabavu. Također neprestano promišljamo i procjenjujemo
svoje proizvode, procese i potencijalni učinak na planetu.
Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smjeru, ovaj proizvod je dobio europsku nagradu
"Eco label" koju izdaje Europska komisija. Za više informacija posjetite sljedeći link:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Sony daje minimalno 2 godine jamstva na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u
trajanju od 7 godina.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
© 2010 Sony Corporation
4-180-178-F1( 1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement