Sony KDL-40NX700 User manual
4-180-178-F1(1)
Digitalni LCD
TV prijemnik
KDL-52NX800 / 46NX700 / 40NX800 / 40NX700
Uputstvo za brzi početak
Uvod
Zaštitni znakovi
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Pre upottt rebe TV prijemnika, molimo vas da
pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo i
da ga sačuvate za kasniju upotrebu.
 je registrovani zaštitni znak
kompanije DVB Project.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
servisa i garancije, obratite se na
adrese navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa ili
garancije.
Napomene o funkciji
Digital TV
5 Sve funkcije vezane uz funkciju Digital
TV () radiće samo u zemljama ili
područjima emitovanja DVB-T (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gde je omogućen pristup
kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) kablovskom sistemu. Proverite kod svog davaoca usluga da li se
emituje DVB-T signal i u vašoj zemlji ili
proverite da li njihov DVB-C kablovski
sistem odgovara integrisanim funkcijama
ovog TV prijemnika.
5 Provajder usluge kablovske TV može
naplatiti takve usluge, te će možda biti
potreban vaš pristanak na takve uslove
poslovanja.
5 Iako je ovaj TV prijemnik usklađen sa
DVB-T i DVB-C standardima, nije garantovana njegova kompatibilnost sa budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C
digitalnim kablovskim prenosima.
5 Neke Digital TV funkcije možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/regijama, a
DVB-C kablovske funkcije možda neće
pravilno raditi kod nekih operatera.
Listu podržanih kablovskih provajdera
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

5 Uputstvo za montažu zidnog nosača se
nalazi u ovom priručniku.
5 Slike koje se koriste u ovom uputstvu
prikazuju model KDL-40NX800 ako
nije navedeno drukčije.
HDMI, HDMI logotip i High Definition
Multimedia Interface su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
HDMI Licensing LLC.
DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni
znakovi i/ili oznake usluga Digital Living
Network Alliance.
Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su
zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
su zaštitni znaci
"BRAVIA" i
kompanije Sony Corporation.
"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni
znakovi kompanija Sony Corporation i
Sony Computer Entertainment Inc.
Napomena za bežični
signal
1. Ovim kompanija Sony izjavljuje da je
ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtevima i
drugim primenjivim odredbama smernice
1999/5/EC.
Za dobijanje izjave o usklađenosti (DoC)
za smernicu R&TTE, posetite sledeću
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
2. Bežični sistem za TV može se koristiti
samo u sledećim državama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francuska,
Nemačka, Grčka, Mađarska, Island,Irska
Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija,
Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška,
Poljska, Portugal, Slovačka, Rumunija,
Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska,
Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
2
Sadržaj
Uputstvo za brzi početak
4
Sigurnosne informacije ................................................................................................................... 8
Mere opreza ..................................................................................................................................... 9
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori ........................................................................ 10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa ................................................................................................................... 16
Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ................................................. 18
Upotreba funkcije Favourites ........................................................................................................ 19
Upotreba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ............................................................................................................. 21
Gledanje slika sa spojene opreme ................................................................................................ 23
Reprodukcija fotografija/muzike/video zapisa putem USB-a ................................................... 23
Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI ............................................................... 25
Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika ....................... 26
Upotreba funkcija kućne mreže
Spajanje na mrežu .......................................................................................................................... 29
Funkcija Built-in Wireless LAN ..................................................................................................... 30
Primena funkcije BRAVIA Internet Video .................................................................................... 31
Funkcija BRAVIA Internet Widgets .............................................................................................. 32
Uživanje u fotografijama/muzici/video zapisima putem mreže ................................................ 32
Provera mrežne povezanosti ........................................................................................................ 33
Podešavanje prikaza servera ...... ................................................................................................. 33
Upotreba funkcija menija
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™) .... ................................................................................. 34
Meni postavki TV-a ........................................................................................................................ 35
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač) ................................................................................................. 46
Tehnički podaci .............................................................................................................................. 49
U slučaju problema ........................................................................................................................ 52
Pre upotrebe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 8). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću
upotrebu.
3
Uputstvo za brzi početak
Pre upotrebe
Provera isporučenog pribora
1: Pričvršćivanje postolja
1 Pogledajte isporučeni letak sa opisom
pravilnog pričvršćivanja postolja za neke
modele TV-a.
Kabl napajanja (1)
Držač kabla (1)
Daljinski upravljač (1)
2 Postavite TV prijemnik na postolje.
Baterije veličine AAA (tip R3) (2)
Crni odstojnici (4)
(samo KDL-52/40NX800)
Zadnji pokkk klopac postolja (1)
Donji poklopac (1)
(samo KDL-52/40NX800)
Postolje (1)*
Učvrsni vijci za postolje (M5  16) (4)
Vijci za sastavljanje postolja (M5  16) (4)
(samo KDL-40NX800 i KDL-40NX700)
3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV
prijemnik na otvore postolja označene
strelicama Ą.
* Rastavljeno, osim za KDL-52NX800 i KDL-46NX700.
Pogledajte isporučeni letak sa opisom sastavljanja
postolja.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Pomerite poklopac kako biste ga otvorili.

5 Kod upotrebe električnog odvijača, podesite silu
pritezanja na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
4 Nakon što ste zategnuli vijke, pričvrstite
isporučeni zadnji poklopac na postolje.
4
2: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) sa HDMI priključnicom
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) sa SCART priključnicom
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5 Za KDL-52/40NX800, nakon spajanja kabla
instalirajte donji poklopac i zadnji poklopac
postolja.
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5 Za ovo spajanje se preporučuje univerzalni
ugaoni SCART kabl.
3: Sprečavanje prevrtanja
TV-a
(Nastavlja se)
5
1 Zavrnite vijak za drvo (promer 4 mm,
nije priložen) u postolje TV prijemnika.
2 Zavrnite vijak (M4  16, nije priložen) u
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
2 Proverite da li je prekidač ENERGY
SAVING SWITCH u položaju za uključenje () (str. 10).
otvor na TV prijemniku.
3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom (opcija).
3 Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
ekranu se pojavi meni jezika.
4
4: Povezivanje kabla
* samo KDL-52/
40NX800
Sledite uputstvo na ekranu.
*
Digital Auto Tuning: Kad odaberete
"Cable", savetujemo vam da odaberete
"Quick Scan" za brzo podešavanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" prema
informacijama koje ste dobili od provajdera kablovske TV usluge. Ako nijedan kanal
nije pronađen postupkom "Quick Scan",
pokušajte primeniti "Full Scan" (iako to
može zahtevati više vremena).

5 Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna
u nekim državama/regijama.

Listu podržanih kablovskih provajdera
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
5 Nemojte mrežni kabl povezivati u snop sa drugim
kablovima.
5: Početna podešavanja
Programme Sorting: Ako želite da promenite redosled analognih kanala, sledite
korake iz odlomka "Razvrstavanje programa" (str 41).
KDL-52/40NX800

KDL-46/40NX700 5 Kanale možete takođe podesiti ručno (str. 42).
6
Podešavanje ugla gledanja
TV-a
Odvajanje postolja sa TV
prijemnika
Ovaj TV se može podesiti u okviru sledećih
uglova.

0º
6º
5 Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.
5 Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim
kad na TV želite montirati odgovarajući dodatni
pribor.
4
1
Uklonite vijak na
prikazani način.
2
Zavrnite vijak u
gornji otvor postolja.
3
Podignite i nagnite.
Umetnite.

5 Za povratak na 0° ponovite postupak obrnutim
redosledom.
7
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako bi sprečili
opasnost od požara, električnog udara ili
štete i/ili ozleda.
Instalacija
5 TV prijemnik postavite blizu lako
dostupne strujne utičnice.
5 Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu.
5 Instalaciju na zid sme izvoditi samo
stručno osoblje.
5 Iz sigurnosnih razloga savetujemo da
koristite Sony pribor, uključujući:
– Zidni nosač SU-WL500
5 Koristite vijke isporučene sa zidnim
nosačem kod pričvršćivanja montažnih
kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni
tako da su dužine 8 do 12 mm mereno
od površine za pričvršćenje montažne
kuke.
Promer i dužž žina vijaka razlikuje se
zavisno od modela zidnog nosača.
Upottt rebom vijaka koji nisu deo isporuke
možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (isporučen sa zidnim
nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na
zadnjoj strani TV-a
Prenošenje
5 Pre prenošenja
TV prijemnika,
odspojite sve
kablove.
5 Za prenošenje
TV prijemnika
potrebne su dve
ili tri osobe.
5 Kod nošenja držite
TV prijemnik kao
što je prikazano
na slikama desno.
Nemojte pritiskati
LCD ekran i
okvir oko ekrana.
5 Kod podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvatite za donju stranu.
5 Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
5 Kod prenošenja TV prijemnika na popravku ili kod preseljenja, zapakujte ga u
originalnu ambalažu.
8
Ventilacija
5 Nikada nemojte prekrivati ventilacione
otvore na kućištu TV prijemnika i ne
stavljajte nikakve predmete unutra.
5 Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
5 Savetujemo da koristite Sony zidni
nosač kako biste osigurali odgovarajuću
ventilaciju.
Instalacija na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliko
slobodnog prostora oko uređaja.
Instalacija sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliko
slobodnog prostora oko uređaja.
5 Za ispravnu ventilaciju, te kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine:
– Nemojte postavljati uređaj površinom
ekrana okrenut prema podlozi, ne
instalirajte ga naopako, na zadnju
stranu ili na bočnu stranu.
– Ne stavljajte TV uređaj na policu,
tepih, krevet ili u vitrinu.
– Nemojte uređaj pokrivati komadima
tkanine, npr. zavesama ili predmetima
kao što su novine, itd.
– Ne postavljajte TV prijemnik kao što
je prikazano na slici.
Protok vazduha je blokiran.
– Držite kabl napajanja dalje od izvora
toplote.
– Povremeno odspojite i očistite utikač
napajanja. Utikač pokriven prašinom
može nakupiti vlagu zbog čega može
doći do oštećenja izolacije, a time do
opasnosti od požara.
Napomene
5 Ne koristite isporučen kabl napajanja
na drugoj opremi.
5 Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabl. Može doći do oštećenja izolacije
oko vodiča ili prekida vodiča.
5 Nemojte raditi prepravke na kablu
napajanja.
5 Nemojte stavljati teške predmete na
kabl napajanja.
5 Ne vucite kabl, već prihvatite utikač
prilikom odspajanja iz strujne utičnice.
5 Ne spajajte previše uređaja na istu
strujnu utičnicu.
5 Ne koristite labave strujne utičnice.
Neprikladna upotreba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na
mestima, okruženjima ili u okolnostima
poput niže opisanih, kako biste sprečili
nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozlede.
Mesta:
Na otvorenim mestima (na direktnom
uticaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, na mestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage
ili dima.
Okruženje:
Preterano vruća, vlažna ili prašnjava mesta;
mesta gde lako mogu ući insekti u uređaj;
blizu zapaljivih predmeta (sveća, itd.). TV
prijemnik se ne sme izlagati kapljanju ili
prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene
vodom (na primer vaze) na TV prijemnik.
Okolnosti:
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad
je otvoreno kućište uređaja, ili sa priključcima
koje nije preporučio proizvođač. Odspojite
TV prijemnik iz strujne utičnice i antene
tokom olujnog nevremena.
Zid
Zid
Kabl napajanja
Kablom i strujnom utičnicom postupajte
kao što je opisano, kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili štetu
i/ili ozleda:
– Koristite isključivo Sony kabl napajanja,
ne koristite kablove ostalih proizvođača.
– Umetnite utikač do kraja u utičnicu.
– TV koristite isključivo na 220-240 V
AC napajanju.
– Prilikom povezivanja kablova, obave-- zno odspojite kabl napajanja. Pazite
da nogom ne zapnete i povučete kabl.
– Odspojite kabl napajanja pre premeštanja ili rada na TV-u.
Slomljeni delovi:
5 Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo
ekrana bi se moglo razbiti te uzrokovati
ozbiljne ozlede.
5 Ukoliko površina TV ekrana pukne,
ne dodirujte je dok ne odspojite kabl
napajanja. U suprotnom bi moglo doći
do električnog udara.
Kad nije u upotrebi
5 Ukoliko ne planirate koristiti TV
prijemnik dužž že vreme, TV prijemnik
odspojite iz napajanja radi očuvanja
okoline iz sigurnosnih razloga.
5 TV prijemnik je odspojen iz napajanja
tek nakon odspajanja mrežnog kabla.
5 Međutim neki TV prijemnici su možda
opremljeni funkcijom koja zahteva da
budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionisali.
Za decu
5 Ne dopustite deci da se penju na TV
prijemnik.
5 Sitne delove čuvajte izvan dometa dece,
kako ih ne bi slučajno progutala.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga
odspojite iz napajanja u slučajevima
opisanim u nastavku.
Obratite se Sony ovlaš ćenom servisu kako
bi uređaj proverio kvalifikovani tehničar.
Kad:
– je oštećen kabl napajanja.
– je loš kontakt sa strujnom utičnicom.
– je TV prijemnik oštećen, budući da je
pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
– ukoliko teč nost ili neki predmet
dospe u otvore uređaja.
Upozorenje
Kako biste sprečili požar, nipošto ne
stavljajte sveće ili druge izvore otvorenog
plamena blizu ovog proizvoda.
Rukovanje i čišćenje površine
ekrana/kućišta TV-a
Pre čišćenja, odspojite TV prijemnik iz
napajanja.
Kako bi sprečili propadanje materijala ili
premaza ekrana, uzmite u obzir sledeće.
5 Prašinu sa površine ekrana/kućišta obrišite
mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću
uklonite mekom tkaninom umočenom u
rastvor blagog deterdženta.
5 Ne prskajte TV direktno vodom ili deterdžentom. Mogli bi iscureti u donji deo
ekrana ili spoljne delove te uzrokovati
kvar.
5 Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne
sunđere, kisela ili lužnata sredstva za
čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razređivača ili insekticida. Upotreba takvih
sredstava ili duži kontakt sa gumom ili
vinilom može oštetiti površinu ekrana
i kućište.
5 Kako bi se osigurala pravilna ventilacija,
preporučujemo da usisivačem povremeno očistite ventilacione otvore.
5 Ukoliko je moguće podesiti nagib TV
prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi
prevrnuo sa postolja.
Dodatna oprema
Mere opreza
Praćenje TV prijema
5 Pratite program na TV-u pri umerenom
svetlu, jer gledanje duže vreme pri
slaboj rasveti opterećuje oči.
5 Kod korištenja slušalica, podesite
glasnoću kako biste sprečili preterane
promene u glasnoći, te sprečili
oštećenja sluha.
LCD ekran
5 Iako je LCD ekran izrađen uz upotrebu
visokoprecizne tehnologije i ima 99,99%
ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili tačkica u boji (crvenih,
plavih ili zelenih). To je karakteristika
LCD ekrana i ne predstavlja kvar.
5 Nemojte pritiskati ili ogrebati prednji
filter i ne stavljajte nikakve predmete na
TV prijemnik. Slika u tom slučaju može
biti neujednačena ili se LCD ekran može
oštetiti.
5 Ako koristite TV prijemnik na hladnom
mestu, slika može biti "razmazana" ili
previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno sa
porastom temperature.
5 Ako na ekranu duže vreme stoje mirne
slike, može doći do pojave dvostrukih
slika, koje nestaju nakon nekoliko
trenutaka.
5 Ekran i kućište TV prijemnika se zagrejavaju tokom upotrebe. To je normalno.
5 LCD TV prijemnik sadrži malu količinu
teč nog kristala. Neke fluorescentne
sijalice ugrađene u ovaj TV prijemnik
takođe sadrže živu. Poštujte lokalne
propise o odlaganju otpada.
5 Slika može biti izobličena ili zvuk sadržati
šum ako se TV prijemnik postavi u blizini
uređaja koji emituju elektromagnetno
zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvuku.
5 Ova oprema je ispitana te je dokazana
njena usklađenost sa ograničenjima
propisanim smernicom o elektromagnetnoj kompatibilnosti pri upotrebi
signalnog kabla kraćeg od 3 metra.
Baterije
5 Prilikom umetanja baterija obratite pažnju
na ispravan polaritet.
5 Ne koristite različite vrste baterija
istovremeno i ne mešajte stare i nove
baterije.
5 Iskorištene baterije odložite na ekološki
prihvatljiv način. Neke regije imaju uređeno
odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.
5 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.
Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne
prosipajte nikakvu teč nost po njemu.
5 Ne stavljajte daljinski upravljač na mesta
blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu
svetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Zbrinjavanje isluženog
TV prijemnika
Odlaganje stare
električne i elektronske opreme
(primenjivo u
Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje
da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa
kućnim otpadom. Umesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže
mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda sprečićete
potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se uređaj ne odloži
na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj
službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.
Odlaganje
starih baterija
(primenjivo u
Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje
da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj se simbol može
koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija spre čićete potencijalne negativne posledice
za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati uticaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način. Recikliranje
materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju
trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju menjati samo
osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno mesto za
recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte
odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz
uređaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj
kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.
9
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u
KDL-46/40NX700
KDL-52/40NX800
Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom
upravljaču.
* U meniju TV-a će te tipke funkcionisati kao ////.

5 Tipke broj 5, , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču
imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne tačke tokom
upotrebe uređaja.
Tipka/Prekidač
Opis
A / (pripravno Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
stanje TV-a)
pripravno stanje.
B  (Napajanje) Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
pripravno stanje.

5 Kad je prekidač ENERGY SAVING
SWITCH u položaju za isključenje, TV se
ne može uključiti.
5 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja,
isključite TV, zatim odspojite kabl napajanja
iz strujne utičnice.
C ENERGY
SAVING
SWITCH
Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad
je uređaj isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, troši se manje energije.

5 Kad je TV isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, nećete moći izvoditi
funkcije poput memorisanja podešenja sata.
10
4
5
6
7
8
Tipka/Prekidač
Opis
U TV modu: Pritisnite za prikaz liste
(Odabir ulaza/ ulaznih signala.
Zadržavanje U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje
teksta)
trenutno prikazane stranice.
D /
E  (Svetlo)
Pritisnite za osvetljenje tipki na daljinskom
upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u
tamnoj prostoriji.
F BRAVIA Sync ///// : Kad je na TV
spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema,
možete njome upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a pri gledanju slike sa te opreme.
THEATRE: Podesite "Theatre Mode" na
optimalni kvalitet zvuka i slike za sadržaje
zasnovane na filmu.
SYNC MENU: Pritisnite za prikaz menija
BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu
HDMI opremu u "HDMI Device Selection".

5 Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode"
se takođe isključuje.
5 Kad promenite podešenje za "Scene Select",
"Theatre Mode" se automatski isključi.
5 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync)
je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su
kompatibilni sa "Control for HDMI".
G i-MANUAL
Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na
ekranu.
H SCENE
Pritisnite za prikaz menija "Scene Select"
(str. 35).
Možete odabrati željenu opciju za scenu kako
bi se podesio optimalni kvalitet zvuka i slike.
(Nastavlja se)
11
Tipka/Prekidač
Opis
I DIGITAL/
Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i
analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene
opreme, pritisnite za povratak na poslednji gledani
TV mod.
J EXIT
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu
ili za izlazak iz menija. Kad je raspoloživa
usluga Interactive Application, pritisnite za
izlazak iz te usluge.
K ü GUIDE
Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme
Guide (EPG) (str. 18).
ANALOG
(EPG)
L  RETURN Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili
/BACK
za izlazak iz menija.
M Tipke u boji
Kad su raspoložive tipke u boji, na ekranu se
prikazuje funkcijski vodič.
N Brojčane
U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za
kanale preko 10, pritisnite sledeću cifru
brzo.
U teletekst modu: Pritisnite za unos broja
stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive
Application, možete takođe unositi slova.
O  (Tekst)
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija
(str. 17).
P  +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
tipke/Tipke
za slova
(Glasnoća)
Q  (Isključenje Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo
zvuka)
R  (Format
ekrana)
12
za uključenje zvuka.
Pritisnite za promenu formata slike (str. 17).
Tipka/Prekidač
Opis
S Tipke za upo- Možete upravljati opremom spojenom na TV
trebu dodatne (str. 26).
opreme
T INTERNET
Pritisnite za pristup Internet sadržaju u
"XMB"-u (str. 31).
U INTERNET
Pritisnite za prikaz BRAVIA Internet Widgeta
(str. 32).
VIDEO
WIDGETS

5 Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi
od regije/države.
V 
Pritisnite za prikaz menija "Favourites"
(str. 19).
W / (Info/
Svakim pritiskom tipke, prikaz se menja na
sledeći način:
U digitalnom modu: Detalji o tekućem
programu  Detalji o sledećem programu
U analognom modu: Broj tekućeg kanala i
način prikaza
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 17).
X ////
Pritisnite /// za pomak kursora na ekranu. Pritisnite  za odabir/potvrdu označene
opcije.
Y OPTIONS
Pritisnite za prikaz liste praktičnih funkcija
i prečica menija. Opcije menija razlikuju
se zavisno od trenutnog ulaza i/ili sadržaja.
Z HOME
Pritisnite za prikaz Home menija TV-a
(str. 34).
(Favourites)
Otkrivanje
teksta)
a  (Postavke Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad
titlova)
je raspoloživ).
b PROG+/–/
U TV modu: Odabir sledećeg (+) ili prethod nog (–) kanala.
U teletekst modu: Odabir sledeće () ili
prethodne () stranice.
c AUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promenu
dual sound moda (str. 41).
U digitalnom modu: Pritisnite za promenu jezika koji se koristi za trenutno gledani
program (str. 43).
/
(Nastavlja se)
13
Poleđina daljinskog upravljača
Tipka/Prekidač
Opis
A TV /
Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
pripravno stanje.
(Pripravno
stanje TV-a)
14
Indikatori
Indikator
Opis
A Svetlosni senzor
Prepoznaje količinu osvetljenosti prostorije, pa pozadinsko osvetljenje ekrana
podešava skladno tome. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete
poremetiti rad.
B Senzor daljinskog Prima signale sa daljinskog upravljača.
upravljača
Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.
C   (Isključivanje Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 36).
slike/Timer)
Svetli narandžasto ako ste podesili timer (str. 36).
Svetli i/ili trepće narandžasto tokom ažuriranja softvera.
D  (Pripravno
Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara
ili tokom ažuriranja softvera.
E  (Napajanje)
Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
stanje)
O funkcijskom vodiču na ekranu TV-a.
Funkcijski vodič
Primer: Pritisnite  ili  RETURN (pogledajte X (str. 13) ili L (str. 12)).
Funkcijski vodič daje uputstva o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u
dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.
15
Gledanje TV programa
1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste
Gledanje TV programa
ga uključili.
KDL-52/40NX800
KDL-46/40NX700
Kad se TV ne može uključiti, podesite
prekidač ENERGY SAVING SWITCH u
položaj () za uključenje (str. 10).
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator  (pripravno stanje) na prednjoj
strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite TV / na daljinskom upravljaču
kako biste uključili TV prijemnik.
2 Pritisnite DIGITAL/ANALOG za prebacivanje između digitalnog i analognog moda.
Dostupni kanali zavise od odabranog
moda.
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča
(EPG) (str. 18).
U digitalnom modu nakratko se prikazuje
informacijski trak. Svakim pritiskom tipke
, na ekranu TV prijemnika se ciklički
smenjuje prikaz: Informacije o trenutnom
programu  Informacije o sledećem
programu  Bez informacija
Trak može sadržati sledeće ikone.
2
3
3
16
: Interaktivna usluga je raspoloživa
(Digital Text)
: Radio usluga
: Kodirani/pretplatni programi
: Zvuk dostupan na više jezika
: Dostupni titlovi
: Dostupni titlovi za osobe oštećenog
sluha
: Podsetnik
R: Preporučena najmanja starosna dob gledaoca
(od 4 do 18 godina) (samo za Španiju: od 4 do 18 godina i X)
: Parental Lock
Pristup teletekstu
Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na
ekranu TV prijemnika se ciklično izmenjuje
prikaz:
Teletekst i TV slika  Teletekst  Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama /.
Ako želite zadržati stranicu, pritisnite .
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .

5 Možete takođe preći direktno na određenu stranicu
odabirom broja stranice prikazanog na ekranu.
Pritisnite  i /// za odabir broja stranice,
zatim pritisnite .
5 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu
stranice teleteksta, stranicama možete pristupati
brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
5 Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je
davaoc usluge pruža.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog
formata slike.
Smart*
Slika se uvećava kako
bi ispunila 16:9 ekran,
pri čemu se izvorna
slika zadržava koliko
god je to moguće.
4:3
Prikaz 4:3 slike u njenoj
originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne pruge kako bi slika
ispunila 16:9 ekran.
Wide
Slika formata 4:3 se
razvlači horizontalno
kako bi ispunila 16:9
ekran.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u pravilnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne pruge kako bi slika
ispunila 16:9 ekran.
* Gornji i donji delovi slike mogu biti odse čeni.

5 U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na
gornjem ili donjem delu slike možda se neće
videti. U tom slučaju podesite "Vertical Size"
u meniju "Screen" (str. 39).

5 Kad je "Auto Format" (str. 39) podešen na "On",
TV prijemnik će automatski odabrati najbolji
format koji odgovara prijemu programa.
5 Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p
prikazuju sa crnim prugama u ivicama ekrana,
odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podesili.
17
Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)
2
5
1
1 U digitalnom modu, pritisnite ü GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sledećoj
tablici ili prema uputstvu sa ekrana.
4
3
Stavka
Opis
A Informacioni deo
B Video prozor
C Tablica programa
D Podaci o kanalu
E Kategorija
Prikazuje informacije o označenoj emisiji.
Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič.
Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika.
Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.
Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju
toj kategoriji.

5 Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija.
– "Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.
– "Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije.
– "Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem.
18
Upotreba funkcije Favourites
Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, na primer omiljenim TV
kanalima ili spoljnim ulazima (npr. konzola za igranje, DVD uređaj). U ekranu "Favourites" takođe
je moguć prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i Internet sadržaja.

5 Internet sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.
Prikaz omiljenih sadržaja
1 Pritisnite .
YI-TV THREE
HDMI 1
Composite
Piano 003 TV FLOWERS
PC
Recommendations
0728photo
Photos
2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem delu ekrana i pritisnite 
za proširenje u puni prikaz.

5 Kad odaberete folder sa fotografijama, automatski započinje slideshow
.
Prikaz zadnjih gledanih sadržaja
Ako odaberete "Recently Viewed" za opcije u ekranu "Favourites", možete prikazati istoriju sadržaja
koje ste gledali zadnje. Lista "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.
PC
0728photo
YI-TV THREE
Piano
003
TV
FLOWERS
Recently Viewed
YI-TV THREE
Recommendations
HDMI 1
Composite
12:00 PM

5 Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u listi. Pritisnite / za kretanje kroz opcije.
(Nastavlja se)
19
Recommendations
Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interese prema vašoj istoriji gledanja
kako bi se pronašli programi i stavke koje bi vam se mogle sviđati i prikazuje ih u meniju
"Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up"
(pogledajte str. 36).
YI-TV THREE
0728photo
Piano
003 TV FLOWERS
HDMI 1
Composite
PC
Recommendations
Recommendations

5 Preporučeni programi koji se trenutno emituju prikazani su u listi stavki. Pritisnite  za proširenje
odabrane stavke u puni prikaz.

5 Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.
Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja
Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na ekranu.
1 Pritisnite OPTIONS nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.
2 Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".
20
Upotreba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV možete spojiti širok dijapazon dodatne opreme .
Spajanje audio-video opreme (redom po kvalitetu, od višeg prema nižem)
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
B, G
HDMI kabl
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje
potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje
ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu. Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom
“Control for HDMI”, podržana je komunikacija sa tom
opremom.
HDMI IN 1, 2, 3
ili 4

5 Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI
logo.
5 Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju
Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U
protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
(Nastavlja se)
21
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
5 Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI
IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i
spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu
PC/HDMI 4 AUDIO IN u delu PC IN.
COMPONENT IN
Komponentni video —
kabl, audio kabl
C /AV1
SCART kabl
Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane
signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog
izlaska.
J AV2
Kompozitni video
kabl
Kod spajanja mono opreme, spojite na COMPONENT IN
L priključnicu.
J /
Spajanje audio/prenosne opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
D DIGITAL
Optički audio
kabl
Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu sa
digitalnim izlazom.
E  USB
USB kabl
Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na USB uređaj (str. 23).
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Spajanje druge opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
F /PC IN
PC kabl sa
feritnim jezgrima,
audio kabl
Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima,
kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
LAN kabl
Možete uživati u sadržajima smeštenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 29).
A
LAN
H CAM
(Conditional
Access Module)
Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu.

5 Nemojte ubacivati smart karticu direktno u otvor TV CAM
(Conditional Access Module). Treba da je stavite u Conditional
Access Module nabavljen kod ovlaš ćenog dobavljača.

5 CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite
kod ovlašćenog dobavljača.
I  Slušalice
22
Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.
Gledanje slika sa spojene
opreme
1 Uključite spojenu
opremu.
2 Pritisnite  i odaberite željeni ulazni
izvor.
Reprodukcija fotografija/
muzike/video zapisa putem
USB-a
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija/muzike/video zapisa memorisanim u Sony digitalne fotoaparate ili
kamkordere putem USB kabla ili USB uređaja
za snimanje.
1 Pritisnite HOME i odaberite navedene
Gledanje istovremeno dve slike – PAP
(Picture and Picture)
"PAP" prikazuje istovremeno dve slike iz spojene
opreme i TV programa/kompozitnog video
ulaza osim SCART priključnice.

5 Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa
računara.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Odaberite "PAP" u meniju OPTIONS.
3 Pritisnite / za prebacivanje zvuka
između dve slike. Slika u istaknutom
okviru ima zvuk.
Gledanje istovremeno dve slike – PIP
(Picture in Picture)
"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računara na
celom ekranu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice)
u umetnutom prozoru.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Odaberite "PIP" u meniju OPTIONS.
3 Koristite meni OPTIONS za prebacivanje zvuka između dve slike.
USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music"
ili "Video".
2 Odaberite datoteke ili foldere za reprodukciju iz liste za odabrani USB uređaj.
Automatski početak reprodukcije
fotografija
Reprodukcija fotografija započinje automatski
kad spojite USB memorijski uređaj nakon
uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabrano "Slideshow" ili "Thumbnail
View" (str. 36).

5 Kad na TV spojite USB kablom Sony digitalni
fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebno je podesiti na "Auto" ili "Mass
Storage".
5 Video datoteke su smeštene u sledeću strukturu
foldera (hijerarhijski položaj):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/
00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
5 Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka
memorisanih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili
oštećenje podataka memorisanih na USB opremu.
5 BRAVIA TV podržava DivX®.
5 Proverite sledeću web stranicu za najnovije
podatke o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
5 USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i
FAT32 sisteme datoteka.
5 Moguća je USB reprodukcija sledećih formata
fotodatoteka:
– JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom
".jpg" usklađene sa DCF ili Exif standardom)
– RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa
ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)
5 USB reprodukcija je podržana za sledeće formate
audio datoteka:
– MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje
nemaju zaštitu)
(Nastavlja se)
23
5 USB reprodukcija je podržana za sledeći format
video datoteka:
– AVCHD (datoteke sa ekstenzijom ".mts" ili
".m2ts")
– MP4 (AVC) (datoteke sa ekstenzijom ".mp4")
– MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpg")
Za prikaz fotografije — Picture Frame
Funkcija omogućuje prikaz fotografija na
ekranu određeno vreme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski
isključuje u pripravno stanje.
1 Odaberite fotografiju.
2 Pritisnite OPTIONS dok je prikazana
odabrana fotografija, zatim pritisnite /
za odabir "File Options" te pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir "Picture Frame
Image" i pritisnite .
4 Pritisnite HOME, pritisnite / za
odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture
Frame" te pritisnite .
TV se prebaci u Picture Frame mod i na
ekranu je prikazana odabrana fotografija.
Za podešavanje dužine prikaza
fotografije
Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite
"Duration" i pritisnite . Zatim odaberite
trajanje prikaza i pritisnite .
Na ekranu se prikaže brojač.

5 Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on
mora ostati spojen na TV.
5 Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski
isključuje u pripravno stanje.
24
Za prikaz geografske karte
Ako spojite digitalni fotoaparat sa funkcijom
GPS, možete prikazati fotografiju sa geografskom kartom lokacije na kojoj je fotografija
snimljena. Za korištenje te funkcije, TV treba
biti spojen na Internet kako bi preuzeo geografsku kartu.
1 Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.
2 Pritisnite / za zumiranje/odzumiranje
na geografskoj karti.
3 Pritisnite više puta tipku u boji smeštenu
dalje levo kako biste promenili položaj
prikaza geografske karte.

5 Ako TV nije spojen na Internet ili je Internet
stranica sa geografskom kartom prestala sa radom,
moguć je samo prikaz geografske karte u velikom
merilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/
odzumiranje.
5 Položaj prikazan na karti može se razlikovati
zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.
5 Internet geografsku kartu omogućuje treća strana.
Iz tog razloga, stranica sa geografskom kartom
može se promeniti ili ukinuti bez prethodne najave.
Upotreba funkcije BRAVIA
Sync sa Control for HDMI
Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA
Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom
opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Primena sledećih podešenja i saveta pomoći
će vam da objedinite upravljanje spojenom
opremom.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "External Inputs"
i pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir "Control for HDMI"
u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".

5 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je
raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji
imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni
sa "Control for HDMI".
5 Postavke za "Control for HDMI" trebaju biti
podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi.
Detaljnije informacije o podešavanju potražite u
uputstvu za upotrebu spojene opreme.
5 Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja
podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na
toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.
Upravljanje opremom koja podržava
BRAVIA Sync
Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena
je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs"
u meniju Home (str. 34). Za upravljanje tom
opremom pomoću daljinskog upravljača,
pritisnite SYNC MENU i odaberite željenu
opremu u "HDMI Device Selection".
Sync Menu
HDMI 1
HDMI Device Selection
Device Control
Speakers
TV Control
BD/DVD Player
5 Automatsko uključivanje opreme koja podržava BRAVIA Sync i prebacivanje ulaza
na tu opremu kad je odaberete u meniju
Home ili Sync.
5 Automatsko uključivanje TV prijemnika i
promena ulaza na spojenu komponentnu kad
se pokrene reprodukcija na komponenti.
5 Automatsko isključivanje priključene opreme
kad isključite TV prijemnik u pripravno
stanje.
AV Amplifier
5 Automatsko uključivanje AV pojačala i prebacivanje izlaza zvuka iz TV zvučnika na
audio sistem pri uključivanju TV-a. Ta funkcija je raspoloživa samo ako ste prethodno
koristili AV pojačalo za izlaz TV zvuka.
5 Automatsko prebacivanje izlaza zvuka
na AV pojačalo pomoću uključivanja AV
pojačala pri uključivanju TV-a.
5 Automatsko isključivanje AV pojačala kad
isključite TV prijemnik u pripravno stanje.
5 Podešavanje glasnoće ( +/–) i isključivanje zvuka () spojenog AV pojačala
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
5 Ako želite priključiti digitalni audio sistem
koji podržava tehnologiju Audio Return
Channel (ARC), spojite ga HDMI kablom
na HDMI IN 1. Ako želite priključiti sistem
koji ne podržava funkciju "Control for
HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je takođe dodatno audio povezivanje
putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Video Camera
5 Automatsko uključivanje TV prijemnika
i promena ulaza na spojenu video kameru
kad se spojena video kamera uključi.
5 Automatsko isključivanje priključene
video kamere kad isključite TV prijemnik
u pripravno stanje.
Return to TV
25
Upravljanje dodatnom
opremom pomoću daljinskog
upravljača TV prijemnika
Tipke za upotrebu dodatne opreme
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
Programiranje daljinskog upravljača
Ovaj daljinski upravljač je unapred programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima
i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima,
DVD uređajima, DVD/HDD rekorderima i
audio sistemima (kućni bioskop, itd.).
Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD
uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih
proizvođača (i nekim drugim Sony modelima),
programirajte daljinski upravljač na sledeći
način.

5 Pre no što počnete, potražite kôd vaše opreme u
listi "Kodovi proizvođača" na str. 27.
2

5 Tipka  ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi
kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
Stavka
Opis
A /
Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali
pomoću funkcijskih tipki.
B Funkcijske Omogućuju upravljanje
tipke
odgovarajućom opremom. Za
detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača"
na str. 26.
C BD/DVD
55/: Brzo pretraživanje
diska prema nazad/napred,
kad se pritisne tokom
reprodukcije.
55: Reprodukcija diska pri
normalnoj brzini.
55/: Prelaz na početak prethodnog/sledećeg
naslova/poglavlja/scene/
zapisa.
55: Zaustavljanje
reprodukcije.
D BD/DVD
Prikaz menija BD/DVD
diska.
tipke
funkcija
MENU
Prikaz glavnog menija BD/
TOP MENU DVD diska.
E BD/DVD
2
3
3
1 Proverite u sledećoj listi potrebne
kodove proizvođača.
2 Pritisnite i zadržite tipku BD, DVD ili
AMP koju želite programirati, zatim
pritisnite .
Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili
AMP) treperi.
26
3 Unesite kôd proizvođača kad trepće funkcijska tipka i zatim odaberite .
Kodovi proizvođača
DVD uređaji
Proizvođač
Sony
Aiwa
BOSE
Cat
Chestron
CyberHome
Daewoo
Denon
D.I.K
Elta
Funai
GoldStar/LG
Grundig
Harman/Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Primas
RCA
Samsung
Sharp
Shinco
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith
Kôd
0001, 0024, 0023, 0025, 0038
0015
0036
0042
0041
0034
0028
0006, 0017, 0002
0043
0044
0020
0009
0030
0018
0008
0037
0007
0033
0010
0029
0026
0035
0031
0016
0039, 0002, 0006, 0027
0012
0021, 0019, 0004
0040
0005
0014
0011
0022
0020
0032, 0022
0013
0003
0006
0009, 0006
Blu-ray disc (BD) uređaji
Proizvođač
Sony
Kôd
0501, 0502, 0503
DVD uređaji/videorekorderi
Proizvođač
Sony
Kôd
0207, 0222
DVD/HDD rekorderi
Proizvođač
Sony
Kôd
0219, 0220, 0221
Proizvođač
Broksonic
Funai
GoldStar/LG
Matsui
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sylvania
Thomson
Zenith
Kôd
0209
0213
0211
0216
0205, 0206, 0217
0214, 0218
0204
0208
0212
0210, 0213
0215
0211
Videorekorderi
Proizvođač
Sony VTR1:Betamax
VTR2:8mm
VTR3:VHS
VTR4:DV
VTR5:DV
VTR6:DV
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
B&O
(Bang & Olufsen)
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
GoldStar/LG
Goodmans
Grundig
Hitachi
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Matsui
Mitsubishi
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Kôd
1001, 1007, 1010, 1011
1002, 1008
1003, 1009
1004
1005
1006
1029, 1053, 1038
1035, 1036
1034
1034
1036
1052
1018, 1030, 1017, 1026
1035
1039, 1013, 1037, 1038
1034
1046
1055, 1021
1034
1025
1043, 1039
1046, 1012
1013, 1019, 1017
1040, 1030
1014, 1026, 1047, 1015
1043
1058, 1024, 1043, 1012
1028
1031, 1039
1050, 1051
1028
1028
1057, 1021
1031, 1035, 1032
1031
1024, 1027
1017, 1012, 1016, 1025
1013, 1012
1038
1021, 1048, 1022
1028
1059, 1044, 1045, 1049
1041
(Nastavlja se)
27
Proizvođač
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W.House
Watson
Kôd
1017, 1012, 1018
1034
1038, 1035
1028
1018
1046
1022, 1023
1054, 1021, 1056
1043
1042, 1020
1023, 1031, 1043, 1012
1043
1013, 1033
DAV sistemi kućnog bioskopa
Proizvođač
Sony (DAV)
Kôd
4501, 4502, 4503, 4504, 4505,
4506
AV prijemnici
Proizvođač
Sony
Kôd
4001, 4002, 4056, 4057, 4085
Digitalni zemaljski prijemnici
Proizvođač
Sony
Kôd
3057, 3101, 3102
Digitalni satelitski prijemnici
Proizvođač
Sony
All Vision
Amstrad
CANAL+
Foxtel
Galaxis
Gold box
HIRSCHMANN
Humax
Kathrein
Maxtronics
Newling
Micronax
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky
Sky+
Sky Master
STRONG
TechniSat
Thomson
TPS
Zehnder
28
Kôd
3042
3095, 3096
3046
3006, 3042
3202
3030, 3053, 3072
3036
3063
3097
3043, 3049, 3022
3099
3100
3098
3017, 3056, 3076, 3077
3015, 3041
3067
3054, 3078
3029, 3052
3086
3087, 3088
3041
3201
3085
3089, 3090, 3091
3039, 3051, 3079, 3080
3071, 3074, 3075, 3083
3055
3048, 3064, 3081, 3082
Analogni satelitski prijemnici
Proizvođač
Sony
ADB
Amstrad
DGTEC
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
Sky Master
TechniSat
Thomson
Watson
Zehnder
Kôd
3001
3062
3024, 3002, 3023, 3059
3092, 3093, 3094
3026, 3031, 3010, 3012, 3014
3026, 3027, 3035, 3065
3044
3038
3022
3025
3021
3037
3040
3016, 3020, 3060, 3061
3024, 3011
3028, 3032, 3033, 3008, 3009,
3047, 3070
3003, 3006, 3005
3034, 3018, 3019, 3045, 3066,
3068
3032, 3084
3004
3007, 3013, 3050, 3068, 3069
Upotreba funkcija kućne mreže
Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima
memorisanim u DLNA-kompatibilnim uređajima
u kućnoj mreži.
Uređaji koji smeštaju i pružaju sadržaje, poput
fotografija i audio/video datoteka, nazivaju se
"server". TV prima datoteke fotografija/muzike/video zapisa sa servera putem mreže,
i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim
prostorijama.
Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je
koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,
Cyber-shot, itd.) kao server.
Povežite komponente kablovima (pogledajte
"Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte
"Wireless LAN Ready" na str. 30).
Takođe, kad spojite svoj TV na Internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje
svoju lokaciju na geografskoj karti (str. 24) ili
možete prikazivati Internet video (str. 31).

5 Za pristup Internetu trebaćete sklopiti ugovor sa
Internet provajderom.
Spajanje na mrežu
TV
Mrežni
kabl (nije
isporučen)
Router
Na mrežne uređaje
Mrežni kabl (nije isporučen)
DSL modem/
kablovski modem
Internet
29
Wireless LAN Ready
Wireless LAN Ready omogućuje lak pristup Internetu i kućnoj mreži pomoću USB adaptera za
bežični LAN UWA-BR100 (od januara 2010.).
Ako umetnete USB adapter za bežični LAN u
USB priključnicu TV-a, možete jednostavno
kreirati bežičnu mrežu.
Network Set-up
Početni ekran menija "Network Set-up"
omogućuje vam odabir postupka podešavanja
prema mrežnom okruženju.
"View Network Status": Odaberite za proveru
stanja mreže.
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu
mrežu.
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na
bežičnu mrežu.
Zaštićena mreža sa WPS-om
(Wi-Fi Protected Setup)

5 Pre podešavanja funkcije bežičnog LAN-a na
TV-u, podesite router za bežični LAN.
5 USB adapter za bežični LAN je priložen ili je
raspoloživ kao dodatni pribor, zavisno od modela
vašeg TV-a. U nekim regijama/državama, USB
adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ.
Spajanje na bežični LAN
Pomoću funkcije Wireless LAN Ready možete
spojiti TV na svoj bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite svoje LAN
okruženje na sledeći način.
1 Siguran bežični LAN?
DA: Pređite na 2.
NE: Konfigurišite u nastavku "Network
Set-up" i "Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom routera za bežični LAN".
2 Ako koristite router za bežični LAN koji
podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA: Konfigurišite u nastavku "Network
Set-up" i "Zaštićena mreža sa WPS-om
(Wi-Fi Protected Setup)".
NE: Konfigurišite u nastavku "Network
Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a
(Wi-Fi Protected Setup)".
30
WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju
zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS
na ruteru za bežični LAN. Pre podešavanja
bežičnog LAN-a proverite položaj tipke WPS
na ruteru i proverite kako je koristiti.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
ekranu menija "Network Set-up".
2 Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu
upotrebom tipke ili "WPS (PIN)" za upotrebu
PIN-a.
3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu
za podešavanje.

5 Za spajanje na bežični LAN sa WPS-om, vaš ruter
za bežični LAN treba podržavati WPS standard.
Nezaštićena mreža sa bilo kojom
vrstom routera za bežični LAN
Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam
SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra
(WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u
tom postupku ne trebate odabrati način zaštite.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
ekranu menija "Network Set-up".
2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu
sa liste detektovanih bežičnih mreža.
3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na
ekranu za podešavanje.
Zaštićena mreža bez WPS-a
(Wi-Fi Protected Setup)
Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam
SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna
šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate,
pogledajte uputstvo za upotrebu svog rutera.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
ekranu menija "Network Set-up".
2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu
sa liste detektovanih bežičnih mreža.
3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na
ekranu za podešavanje.
Primena funkcije BRAVIA
Internet Video
BRAVIA Internet Video služi za pristup
Internet sadržajima, pružajući raznolike zabavne sadržaje na zahtev direktno na vašem
TV-u. Ako se spojite na širokopojasni Internet,
moći ćete uživati u video sadržajima, uključujući video zapise i animacije.

5 Spojite svoj TV na širokopojasni Internet i izvedite
početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 44).
Za korištenje funkcije Internet Video
Možete pretraživati video sadržaje unapred ili
unazad. (Ta funkcija je raspoloživa zavisno od
usluga za pružanje Internet sadržaja.)
1 Pritisnite INTERNET VIDEO.
2 Pritisnite /// za odabir ikone video
zapisa koji želite prikazati i pritisnite .
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.

5 Interfejs Internet sadržaja zavisi od provajdera
usluge za te Internet sadržaje.
5 Usluge blokiraju video sadržaj prema podešenju
za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružaoci Internet video sadržaja ne podržavaju tu funkciju.
5 Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video
sadržaja, odaberite "Settings" u meniju Home
i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u
"Network" (str. 44).
31
Funkcija BRAVIA Internet
Widgets
Zahvaljujući funkciji Widgets na ekranu
možete prikazati razne informacije. Widgeti su
male aplikacije koje se mogu preuzeti sa Interneta, a omogućuju lak pristup interaktivnom
sadržaju kada je vaš TV spojen na Internet.

5 Spojite svoj TV na Internet i izvedite početno
podešavanje i zatim "Network Set-up".
5 Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim
zemljama/regijama.
5 Dostupnost widgeta zavisi od regije/države.
Instaliranje widgeta
Widgete možete instalirati upotrebom "Widget
Gallery" pod kategorijom "Network" u "XMB"-u.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir “Network”, i
3
pritisnite .
Pritisnite / za odabir Widget Gallery i
pritisnite .
4 Odaberite widget koji želite da instalirate.

5 Za brisanje widgeta označite widget u "XMB"-u,
pritisnite OPTIONS i odaberite "Delete".
Pokretanje widgeta
Skriveni ili zatvoreni widgeti mogu se pokrenuti iz kategorije "Network" u "XMB"-u.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir “Network”, i
3
pritisnite .
Na listi u kategoriji "Network" odaberite
ikonicu željenog widgeta.
Povećavanje iz snippeta u widget
Označite umanjeni prikaz widgeta koji se naziva
"snippet" i pritisnite kako bi se povećao na
puni prikaz widgeta.
Premeštanje snippeta
Koristeći daljinski upravljač snippete možete
premeštati i odrediti njihov položaj na ekranu.
1 Nakon označavanja snippeta koji želite
pomeriti OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir "Move Snippet" u
meniju OPTIONS te pritisnite .
3 Postavite snippet na željeno mesto i
pritisnite .
32
Uživanje u fotografijama/
muzici/video zapisima
putem mreže
Uživajte u raznim sadržajima, na primer u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim
na medijski provajder sa DLNA sertifikatom u
vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži,
moći ćete uživati u sadržajima sa Interneta i/
ili mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama.
Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je
koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO)
kao provajder.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir navedenih medijskih provajdera u kategoriji "Photo",
"Music" ili "Video".
3 Pritisnite / za odabir datoteka ili fo-
ldera za reprodukciju iz liste za odabrani
medijski provajder.

5 Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju biti kompatibilne sa sledećim formatima datoteka.
– Fotografije: JPEG format
– Muzika: MP3 format ili Linear PCM format
– Video: Sledeći formati datoteka memorisani
na provajder: AVCHD ili MPEG2 format (u
nekim slučajevima se ne može reprodukovati)
Uživanje u fotografijama, muzici i video
zapisima na TV-u pomoću upravljanja
drugim uređajem
– Renderer
Možete reprodukovati datoteke fotografija,
muzike i video sadržaja memorisanih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat,
mobilni telefon, itd.) na TV-u rukujući direktno željenim uređajem. Mrežni uređaj treba
takođe podržavati renderovanje.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network" i zatim
podesite "Renderer Function", "Renderer
Access Control" i "Renderer Set-up" u
"Renderer" ako je potrebno (str. 45).
4 Reprodukcija medijskih datoteka upotrebom mrežnih uređaja.
Provera mrežne povezanosti
Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti
za vaš ruter ako je potrebno. Broj stavki koje
treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask,
DHCP) može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili ruteru. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga
ili koje je isporučeno uz ruter.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite .
5 Odaberite "Auto" za automatsko podešavanje IP adrese i proxy servera, ili
"Custom" kako biste ih podesili ručno.
Sledite uputstvo koje se prikazuje na
ekranu za podešavanje.
Početni ekran menija omogućuje vam
odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.
"View Network Status": Odaberite za
proveru stanja mreže.
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na
žičanu mrežu.
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na
bežičnu mrežu.
Podešavanje prikaza
servera
Možete odabrati server iz kućne mreže
koji će se prikazati u meniju Home.
Meni Home može automatski prikazati do
10 servera.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Server Display Settings",
zatim pritisnite .
5 Odaberite server koji će se prikazivati
u meniju Home te podesite postavke.
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV detektuje da li je server pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu.
Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku,
potražite moguće uzroke te proverite mrežna
povezivanja i podešenja.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Server Diagnostics", zatim
pritisnite .
Započinje dijagnostika servera.
Kad se dijagnostikovanje servera završi,
prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
33
Upotreba funkcija menija
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)
Meni Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup listama programa, ulaznim
izvorima, menijima postavki TV-a i sl.
1 Pritisnite HOME za prikaz menija XMB™.
Trak kategorije medija
Settings
System Settings
TV
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir kategorije.
Ikona kategorije medija
Opis
Settings
Sadrži sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki
TV-a. (str. 35).
Photo
Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže,
uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).
Music
Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i
Internet sadržaje. (str. 23, 32).
Video
Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže,
uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).
Digital
Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski
vodič (EPG) (str. 18).
Analogue
Možete odabrati analogni kanal.
External Inputs
Možete odabrati opremu spojenu na TV.
Network
Možete uživati u funkciji "Internet Widgets" (str. 32). Omogućuje
pristup u "Widget Gallery" i preuzimanje widgeta sa Interneta. (Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države u kojoj se
nalazite.)
3 Pritisnite / za odabir stavke, zatim pritisnite .
4 Sledite uputstva na ekranu.
5 Pritisnite HOME za izlaz.

5 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati zavisno od okolnosti.
5 Nedostupne opcije su zasen čene u meniju ili nisu prikazane.
34
Meni postavki TV-a
Product Support
Prikaz uputstva za korištenje na ekranu.
i-Manual

5 Neke funkcije se mogu započeti direktno iz i-Manuala. Pritisnite  za pokretanje
funkcije kad se na dnu ekrana prikazuje "Use this function".
System Update
Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću
postojeće antene/kablovskog sistema/Interneta (ako je priključen).
Savetujemo vam da tu opciju podesite na "On" kako biste uvek imali najnoviju
verziju softvera.

5 Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
5 TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.
System Information
Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i
jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate.
Dok se jačina signala menja, indikator nivoa na ekranu se povećava ili smanjuje.

5 Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i spoljne ulaze.
System Settings
Scene Select
Optimiziovanje kvaliteta slike i zvuka odabirom sledećih opcija.

5 Kad podesite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" se automatski prebacuje
na "Cinema".
Cinema
Optimizovanje slikovnih scena i zvuka kako bi se
dobio bioskopski ugođaj.
Sports
Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na
stadionu.
Photo
Verno reprodukuje teksturu i boje odštampane fotografije.

5 Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal
1080i/p.
Music
Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na
koncertu.
Game
Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski
kvalitet slike i zvuka.
Graphics
Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnijem
prikazu detalja slike.
General
Opšte optimizovanje gledanja.
Auto
Automatsko optimizovanje kvaliteta slike i zvuka prema
ulaznom izvoru.
(Nastavlja se)
35
Eco
Clock/Timers
General Set-up
Promena postavki za potrošnju energije.
Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog
Power Saving
osvetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.
Optimalno podešava postavke slike u skladu sa osvetljenjem
Light Sensor
u prostoriji.
Isključuje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate
Idle TV Standby
nijednu novu opciju.
Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz
PC Power
Management
računara 30 sekundi.
Podešavanje tačnog vremena. Kad TV primi podatke o
Clock Set
tačnom vremenu iz emitovanog signala, vreme se ne može
podesiti ručno.
Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.
Time Zone
Podešavanje letnjeg/zimskog vremena prema kalendaru.
Auto DST
Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vreme i
On Timer
podešava željeni kanal ili ulaz.
Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.
Sleep Timer

5 Ako isključite TV prijemnik i ponovo ga uključite,
"Sleep Timer" se vraća na "Off".
Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko
USB Auto Start
započinjanje reprodukcije fotografija.

5 Isključite TV pre spajanja USB uređaja na njega.
Odaberite brzinu kursora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili
Home Menu
Cursor Movement "No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije menija.
Recommendations Traženje i prikaz programa koje biste možda želeli pod
"Recommendations" u "Favourites".
TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinQuick Start
skim upravljačem. Moguće je podesiti do tri perioda. Kad
podesite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono
doba dana kad najviše gledate TV program.

Language
Radio Display
Parental Lock
36
5 Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja
energije.
Logo Illumination Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV-a.
Uključuje indikator koji svetli prilikom pritiska na tipke
Panel Key
na okviru TV-a. Želite li da indikator svetli samo kada
Illumination
pritisnete tipke na zadnjem desnom delu TV-a odaberite
(samo KDL-52/
"Auto", a ako želite da indikator svetli dok god je TV
40NX800)
prijemnik uključen odaberite "On".
Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti. Po završetku
Factory Settings
ovog postupka prikazuje se meni za početna podešavanja.
Odabir jezika prikazanih u menijima.
Prikazuje ekransku pozadinu za radio prijem. Za ekransku pozadinu možete
odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".
Podešava ograničenje gledanja prema uzrastu gledaoca ili blokira određene kanale. Za
gledanje bilo kojeg navedenog programa sa podešenim ograničenjem ili blokiranog
kanala, unesite tačan PIN.
Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental
PIN Code
Lock". PIN kôd možete takođe promeniti.

5 PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.
Auto Start-up
Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a
kako biste ponovo odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive
kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete
trebati da ih promenite nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su
počeli da se emituju.
Display
Slika
Target Inputs
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Picture Mode
Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju
se zavisno od podešenja za "Scene Select".
Vivid
Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Standard
Za standardnu sliku. Preporučuje se za
osnovnu kućnu upotrebu.
Custom
Omogućuje vam memorisanje željenih
podešenja.
Cinema
Za sadržaje zasnovane na filmu. Prikladno za gledanje u okruženju poput
bioskopske dvorane.
Sports
Optimizuje kvalitet slike za gledanje
sportskih programa.
Game-Standard Za standardnu sliku prikladnu za igre.
Game-Original Podešava sliku za igre prema vašoj želji.
Graphics
Optimizuje kvalitet slike za gledanje
grafike.
Photo-Vivid
Poboljšava kontrast, oštrinu i boje
fotografija.
Photo-Standard Za standardno gledanje fotografija.
Photo-Original Poboljšava vizuelnu toplinu fotografija.
Photo-Custom Podešava detaljne postavke za gledanje
fotografija i memoriše željene postavke.
Reset
Resetuje na fabrička podešenja sve "Picture" postavke osim
"Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".
Backlight
Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svetlinu slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Hue
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

5 Opcija "Hue" je raspoloživa zavisno od sistema boje.
Colour
Temperature
Podešava belinu slike.
Cool
Belim tonovima dodaje plavu nijansu.
Neutral
Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
Warm 1/Warm 2 Belim tonovima dodaje crvenu nijansu.
"Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".
(Nastavlja se)
37
Sharpness
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Noise Reduction Smanjuje nivo šuma na slici ("snežna" slika).

5 Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent
Picture" podešen na "Off".
MPEG Noise
Reduction
Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike.
Motionflow
Omogućuje tečniji prikaz pokreta video zapisa i smanjuje
zamućenje slike.
High
Omogućuje tečniji prikaz kretanja u
sadržajima zasnovanim na filmu.
Standard
Omogućuje tečan prikaz pokreta video
zapisa. Koristite za standardnu upotrebu.
Off
Koristite ovo podešenje kad postavke
"High" ili "Standard" uzrokuju šum.

5 Zavisno od video zapisa, efekat možda neće biti vidljiv, čak
i ako ste promenili podešenja.
Film Mode
Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji
video zapisa sa DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamu ćenje slike i zrnatost.
Auto 1
Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego
originalan sadržaj zasnovan na filmu.
Koristite opciju za standardnu upotrebu.
Auto 2
Pruža originalan sadržaj zasnovan na
filmu bez promene.
Off

5 Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film
Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano
"Auto 1" ili "Auto 2".
Advanced
Settings
Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova
podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode"
podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Reset
Resetuje sve napredne postavke na fabričke vrednosti.
Black Corrector Naglašava tamna područja slike radi
snažnijeg kontrasta.
38
Adv. Contrast
Enhancer
Podešava "Backlight" i "Contrast" u
skladu sa svetlinom ekrana. Postavka
je prikladna kod tamnijih slika i scena.
Gamma
Podešava balans između svetlih i
tamnih područja slike.
Auto Light
Limiter
Smanjuje svetlinu, na primer kod scena
gde je ceo kadar beo.
Clear White
Naglašava belu boju.
Live Colour
Daje veću živost bojama.
White Balance
Poboljšava temperaturu svake boje.
Screen
Target Inputs
(za ulaze osim iz računara)
(za ulaz iz računara)
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Screen Format
Za detalje o formatu ekrana, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 17.
Auto Format
Automatski menja format ekrana ("Screen Format")
prema ulaznom signalu. Ako želite da koristite postavku koju
ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".
4:3 Default
Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitovanom
4:3 slikom.
Smart
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz
oponašanje efekta širokog ekrana.
4:3
Prikaz konvencionalne slike formata 4:3
u pravilnim proporcijama.
Off
Koristi postavku koju ste podesili u
"Screen Format".
Auto Display
Area
Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
Display Area
Podešava područje prikaza slike.
Full Pixel
Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini
kad su delovi slike odse čeni.
+1
Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1
Povećava sliku tako da ivice budu
izvan vidljivog područja prikaza.
Screen Position
Podešava vertikalni i horizontalni položaj slike.
Vertical Size
Podešava vertikalnu veličinu slike.
Auto Adjustment Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.

5 "Auto Adjustment" možda neće funkcionisati kod određenih
ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",
"Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Video Input Settings
Reset
Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.
Phase
Podešava fazu ako ekran titra.
Pitch
Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.
Horizontal Shift
Podešava horizontalni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava vertikalni položaj slike.
Screen Format
Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.
Colour System
Normal
Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.
Full 1
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih
proporcija.
Full 2
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Odaberite sistem boje u skladu sa ulaznim signalom iz ulaznog
izvora.
(Nastavlja se)
39
Sound
Sound
Target Inputs
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Sound Mode
Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži
najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive
opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".
Dynamic
Naglašava visoke tonove i basove kako
bi zvuk bio jasniji.
Standard
Pruža prirodni zvuk.
Clear Voice
Povećava jasnoću glasa utišavanjem
pozadinskog zvuka.
Reset
Resetuje na fabrička podešenja sve "Sound" postavke osim
"Target Inputs" i "Sound Mode".
Treble
Podešava visoke tonove.
Bass
Podešava basove.
Balance
Podešava balans između levog i desnog kanala zvučnika.
Surround
Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti
TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili video igre.
Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za
"Scene Select".
S-FORCE Front Virtuelno reprodukuje realističan zvuk.
Surround
Pruža surround efekat koji ostavlja utisak
Sports
da gledate sportsko nadmetanje uživo.
Pruža surround efekat koji ostavlja utisak
Music
da se nalazite u koncertnoj dvorani.
Pruža surround efekat nalik na vrhunske
Cinema
audio sisteme, kakvi se nalaze u bioskopskim dvoranama.
Za doživljaj virtuelnog sveta igara.
Game
Isključuje "Surround".
Off

5 Pre odabira opcije "Surround" podesite opcije u "Scene
Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili
surround efekte.
Sound Enhancer Reprodukuje jasan zvuk upotpunjujući zvukove visoke
frekvencije.
Održava konstantan nivo glasnoće tokom svih programa
Auto Volume
i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).
Podešava nivo glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale
Volume Offset
ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".
40
Dual Sound
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitovanje.
Za stereo emisije.
Stereo/Mono
Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
A/B/Mono
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

5 Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih
TV Speakers
zvučnika.
Isključuje zvučnike TV-a pa se zvuk TV programa reproAudio System
dukuje na spoljnoj audio opremi spojenoj na izlazne audio
priključnice TV-a.
Speakers

Headphone Settings
Key Tone
Optical Out
5 Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite spoljni audio sistem i spojite optički
izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital.
5 "Audio System" treba odabrati za slušanje 5.1-kanalnog zvuka.
Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite
Headphone
Speaker Link
slušalice na TV.
Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za
navigaciju.
Za audio signale iz priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Odaberite
"Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne
podržava Dolby Digital.
Analogue Set-up
Programme List
Display
Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).
1 Digit Direct
Odaberite "On" za menjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9)
na daljinskom upravljaču.

5 Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dve tipke na daljinskom
upravljaču.
Auto Tuning
Automatski podešava sve raspoložive kanale i memoriše njihova podešenja uTV.
Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promene provajdera usluga,
ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Programme Sorting
Menjanje redosleda memorisanja analognih kanala u TV prijemniku.
Programme Labels
Dodeljivanje željenog naziva odabranom kanalu.
Pritisnite / za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog slova ili cifre ("_" za razmak) i zatim
pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za odabir
tačnog znaka.
3 Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena.
4 Pritisnite  za izlazak iz postupka imenovanja programa.
1
2
(Nastavlja se)
41
Intelligent Picture
Manual Programme
Preset
On with Indicator Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili
prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se
skala nivoa signala.
On
Automatski smanjuje šum slike.
Off
Isključuje funkciju "Intelligent Picture".
Za memorisanje kanala, tipkom PROG +/– odaberite broj kanala.

5 Ne može se odabrati broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 42).
Programme
Odabir broja kanala za ručno podešavanje.
System
Odabir sistema emitovanja.
Channel
Odaberite "S" za kablovske kanale ili "C" za zemaljske kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno podešavanje odabranog kanala
kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati
kvalitet slike.
Kad je odabrano "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja
kod mono emitovanja.

5 Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je
odabrana opcija "Low" ili "High".
Skip
Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.
Signal Level
Prikazuje nivo signala za tekući program.
Digital Set-up
Subtitle Set-up
Subtitle Setting
Uključuje program sa titlovima (ako je raspoloživo) za osobe
oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".
Primary Preferred Odaberite najprikladniji jezik titla.
Language
Audio Set-up
Secondary
Preferred
Language
Odaberite sekundarni jezik titla.
Audio Type
Uključuje program za osobe oštećenog sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
Primary Preferred Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu
Language
emitovati nekoliko jezika dijaloga za program.
42
Secondary
Preferred
Language
Odaberite sekundarni jezik.
Audio
Description
Omogućuje audio opis (naracija) vizuelnih informacija,
ukoliko TV kanali emituju takve informacije.
Mixing Level
Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio Description opciju.
Dynamic Range
Kompenzuje razlike nivoa zvuka između kanala (samo za
Dolby Digital zvuk).

5 Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati zavisno
od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".
MPEG Audio
Level
Podešava nivo MPEG zvuka.
Digital Auto Tuning
Automatski podešava sve raspoložive digitalne kanale i memoriše njihova podešenja
u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promene provajdera usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Auto Tuning Range
Odabir opsega podešavanja za traženje raspoloživih kanala.
Digital Programme
Sorting
Normal
Traženje unutar vaše regije/države.
Full
Traženje nezavisno od regije/države.
Uklanjanje neželjenih kanala ili menjanje redosleda digitalnih kanala memorisanih
u TV.
Digital Manual Tuning Ručno podešavanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
Digital Auto Service
Update
Prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
Service Replacement Automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji
gledate na drugi kanal.
CA Module Set-up
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 21 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).
External Inputs
AV Preset
Dodeljivanje ikone ili naziva spoljnoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona
ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz nezavisno od statusa
povezanosti.

5 Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje.
5 Za priključak sa računarom ne može se podesiti ikona i oznaka.
AV2/Component
Input
Prebacivanje između komponentnog ulaza i AV2 ulaza. Ako odaberete "Auto" TV
prijemnik prepoznaje signal sa spojene priključnice i prebacuje se bilo na Component
bilo na AV2 ulaz.

5 Ne možete istovremeno koristiti Component i AV2 ulaz.
HDMI Set-up
Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI".

5 Postavke za "Control for HDMI" treba da podesite na spojenom uređaju.
Control for HDMI Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu
Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to
podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad
je podešeno "On".
Auto Devices Off Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom.
Auto TV On
Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju
reprodukcije i sl.
HDMI Device List Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.
(Nastavlja se)
43
Device Control
Keys
Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako
biste upravljali spojenom opremom.
Normal
Za osnovne postupke, na primer navigacionim tipkama (gore, dole, levo ili
desno i sl.).
Tuning Keys
Za osnovne postupke i funkcije tipki,
na primer, PROG +/– ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tjunerom ili set-top
boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog
upravljača.
Menu Keys
Za osnovne postupke i uportrebu tipki
HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru
menija BD uređaja i sl. daljinskim
upravljačem.
Tuning and
Menu Keys
Za osnovne postupke i upotrebu tipki za
kanale te tipki HOME/OPTIONS.

5 "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano
sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI.
Network
Network Set-up
IP Address
Setting
Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili
"Auto" za automatsko podešavanje.
Treba da konfigurišete svaku opciju kad je u "IP Address
IP Address/
Subnet Mask/
Setting" odabrano "Manual".
Default Gateway/
Primary DNS/
Secondary DNS
MAC Address
Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena
identifikaciona oznaka mrežnog uređaja.
Proxy Server
Ako koristite proxy server, podesite naziv proxy servera
i broj tačke pristupa.
Network (SSID)
Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni router.
Security
Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.
Built-in Wireless LAN Odaberite "Off" kako biste isključili ugrađeni bežični LAN.

5 Funkcija "Built-in Wireless LAN" dostupna je zavisno od regije/države.
Refresh Internet
Content
Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje
Internet sadržaja.
Server Display
Settings
Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati
u meniju Home.
Server Diagnostics
Dijagnostikuje može li se TV spojiti na svaki server u kućnoj mreži.
44
Renderer
Renderer
Function
Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na
TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer
digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
Renderer Access Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravControl
ljačkog uređaja.
Renderer Set-up "Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup
TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad
je "Smart Select" podešen na "On", TV može reagovati na
infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U
"Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.
45
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu Sony
serviseri ili ovlašćeni partneri. Nemojte pokušavati da ga postavite sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.
Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL700 (opcija).
5 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu.
5 Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7).

5 Prilikom montaže na zid uklonite donji poklopac i poklopac priključnica (samo KDL-52/40NX800).
5 Obavezno koristite isporučene crne odstojnike prilikom montaže TV-a na zid (samo KDL-52/40NX800).
Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je
zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim
serviserima ili licenciranim partnerima te obratite posebnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.
Mere opreza
Zidni nosač čvrsto montirajte na zid sledeći napo mene u ovom uputstvu kao i u uputstvu za upotrebu
isporučeno sa zidnim nosačem. Brojevi u zagradama
označavaju faze postupka montaže sadržane u
uputstvu za upotrebu zidnog nosača.
4 Ukoliko je potrebno, odvojite postolje sa
TV prijemnika. (D-1)
5 Pre nego što odvojite postolje, uklonite
donji poklopac i poklopac priključnica (samo
KDL-52/40NX800).
1 Proverite delove isporučene sa zidnim
nosačem ().
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa zidnim nosačem.
2 Odaberite mesto montiranja. ( B-1)
Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi. Predvidite prazan
prostor između TV-a, plafona i izbočenih
delova zida, u skladu sa uputstvom.
3 Montirajte na zid bazni nosač. (B-2 do
C)
Odredite na zidu mesta za vijke i monti rajte bazni nosač. Za pojedinosti pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim
nosačem.
46
5 Za pojedinosti pogledajte "Odvajanje
postolja sa TV prijemnika" (str. 7).
5 Spojite isporučeni kabl napajanja. ( E-1)

5 Ne pričvršćujte donji poklopac.
6 Postavite odstojnike (samo KDL-52/
40NX800)
1Uklonite četiri vijka i odložite
ih na sigurno mesto, dalje od
domašaja dece.
2Postavite
četiri
odstojnika
(isporučeni).

5 Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite četiri vijka (koja ste prethodno uklonili) u
njihove rupe na zadnjoj strani TV-a (samo
KDL-52/40NX800).
7 Pričvrstite zidni nosač i zaštitni podupirač.
(D-3 do D-7)
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa zidnim nosačem.
8 Pripremite papirni šablon. (E-2)
1. Pogledajte "Tablicu dimenzija za
postavljanje TV-a" koja sledi i označite
spoljnu ivicu TV-a na šablonu.
2. Zalepite šablon na zid lepljivom
trakom u skladu sa uputstvom za upotrebu
zidnog nosača.
Za završetak montaže sledite uputstvo za
upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.
(E-3 do F)
(Nastavlja se)
47
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a
Položaj sredine ekrana
Jedinica: cm
Naziv modela
KDL-
Dimenzije
ekrana
Dimenzija sredine ekrana
Dužina svakog ugla montaže
Ugao (0°)
Ugao (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52NX800
126,1
78,8
1,3
42,1
7,5
38,9
74,5
48,8
46NX700
112,7
71,6
5,2
42,7
7,5
36,2
67,9
49,3
40NX800
99,4
63,5
8,9
42,1
7,5
33,7
60,2
48,8
40NX700
99,4
64,1
8,9
42,7
7,5
33,7
60,8
49,3
Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba da može da podnese masu bar četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 49).
48
Tehnički podaci
Sistem
Sistem ekrana
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
TV sistem
Analogni: Zavisno od odabrane države/područja: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sistem boje/video signala
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice
Antenski kabl
75-ohmska spoljna priključnica za VHF/UHF
/ AV1, 2
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/
video izlaz.
 COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 COMPONENT IN
Audio ulaz (phono priključnice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN 2)
PC ulaz (str. 51)
 AV 2
Video ulaz (phono priključnica)
 DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)
 PC IN
PC ulaz (Mini D-sub 15-pin) (str. 51)
 PC audio ulaz (mini priključnica)

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) otvor
10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može
razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)
* Za LAN povezivanja koristite kabl kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).
LAN
Naziv modela KDL-
52NX800
46NX700
40NX800
46" (oko 116,8 cm)
40" (oko 101,6 cm)
40NX700
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina ekrana
(mereno dijagonalno)
52" (oko 132,2 cm)
Rezolucija ekrana
1920 tačaka (horizontalno)  1080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
u "Home"/
"Standard"
modu
125 W
96 W
104 W
81 W
u "Shop"/
"Vivid" modu
169 W
129 W
133 W
109 W
Potrošnja energije u
pripravnom stanju*1
0,23 W ili manje (18 W kad je "Quick Start"
podešen na "On")
0,2 W ili manje (18 W kad je "Quick Start"
podešen na "On")
Prosečna godišnja
potrošnja energije*2
183 kWh
140 kWh
152 kWh
118 kWh
Dimenzije (približno) (š  v  d)
sa postoljem
126,1  81,9  40 cm
112,7  74,8  32 cm
99,4  66,9  29 cm
99,4  67,3  29 cm
bez postolja
126,1  78,7  6,4 cm
112,7  71,6  6,4 cm
99,4  63,5  6,4 cm
99,4  64,1  6,4 cm
(Nastavlja se)
49
Naziv modela KDL-
52NX800
46NX700
40NX800
40NX700
sa postoljem
36,1 kg
27,8 kg
23,8 kg
22,6 kg
bez postolja
30,1 kg
24 kg
20,1 kg
19,2 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).
Dodatni pribor
Zidni nosač: SU-WL700
TV postolje: SU-52NX1 (KDL-52NX800)
SU-46NX1 (KDL-46NX700)
SU-40NX1 (KDL-40NX800/40NX700)
Masa (približno)
*1 U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon završetka potrebnih internih postupaka.
*2 4 sata dnevno i 365 dana godišnje

5 Za smanjenje potrošnje energije
– kad smanjite pozadinsko osvetljenje (svetlinu ekrana), smanji se potrošnja energije.
– "Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby" ) pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite
račun za električnu energiju.
– kad TV isključite prekidačem ENERGY SAVING SWITCH (samo na nekim modelima), potrošnja energije će biti
gotovo nikakva.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
50
Tablica ulaznih signala računara za  PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4
Rezolucija
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
(samo Full
HD model)
HDTV*
(samo Full
HD model)
Horizontalno
(piksela)
640
800
1024
1280
1280
1360
1280
1920
 Vertikalno
(linija)
480

600

768

768

768

768

1024


1080
Vodoravna
frekvencija (kHz)
31,5
37,9
48,4
47,4
47,8
47,7
64
Vertikalna
frekvencija (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
67,5
60
Standard
VGA
VESA smernice
VESA smernice
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA*
* Kad se vremensko podešenje za 1080p primenjuje na HDMI ulaz, smatraće se vremenskim podešenjem
za video signal, a ne za PC signal. To će uticati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod
prikaza dve slike, sadržaji sa računara i TV kanal/kompozitni video se prikazuju uporedo na ekranu.

5 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
5 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
5 Za najbolji kvalitet slike savetujemo vam korištenje signala iz tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije
(podebljano štampano).
51
U slučaju problema
Proverite da li trepće indikator  (pripravno stanje) crveno.
Kad trepće indikator  (pripravno stanje).
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dve
sekunde.
Na primer, indikator može da zatreperi triput, isključi se na dve sekunde, zatim ponovo
zatreperi triput.
2 Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabl, te obavestite prodavca
ili Sony servis o treperenju indikatora (broju treptaja).
Kad indikator  (pripravno stanje) ne trepće.
1 Proverite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ako je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašćeni servis na popravku.
Problem
Objašnjenje/Rešenje
Slika
Nema informacija sa spojene 5 Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
opreme.
5 Proverite spoj između spoljnog uređaja i TV-a.
5 Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.
Prikazuju se senke ili
5 Proverite lokaciju i usmerenje antene.
dvostruke slike.
Na ekranu se prikazuje samo 5 Proverite da li je antena slomljena ili savijena.
5 Proverite da li je antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe,
šum.
1-2 g. na morskoj obali).
5 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji
Pri gledanju TV programa
prijem (str. 42).
prisutne su smetnje slike ili
zvuka.
5 Ekran se sastoji od piksela. Male crne i/ili svetle tačke (pikseli) na
Na ekranu se mestimično
ekranu ne predstavljaju kvar.
pojavljuju crne i/ili svetle
tačkice.
5 Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 38).
Slike su izobličene.
5 Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 38).
5 Oaberite "Reset" u "Picture" (str. 37).
Slika nema boje.
Slika iz opreme spojene na
5 Proverite da li su priključci spojeni u priključnice  COMPONENT
priključnice 
IN pravilno i do kraja.
COMPONENT IN nije u boji.
5 Uključite spojenu opremu.
Nema slike iz spojene
5 Proverite priključenje kablova.
opreme.
5 Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
5 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao
što je digitalni fotoaparat.
5 Proverite da li je memorijska kartica pravilno formatirana (u opremi
poput digitalnog fotoaparata).
5 Postupci nisu garantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisa koji se reprodukuju.
5 Proverite priključenje kablova.
Nije moguć odabir spojene
5 Podesite servere koji će se prikazivati u meniju Home (str. 33).
opreme u meniju Home.
52
Problem
Objašnjenje/Rešenje
Zvuk
Nema zvuka.
5 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
5 Proverite da li je funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str.41).
5 Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal
zvuka.
5 Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogledajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 42) i promenite
sistem emitovanja.
Kanali
Ne može se odabrati željeni
kanal.
Neki kanali su prazni.
Ne možete gledati digitalne
kanale.
5 Odaberite između digitalnog i analognog moda te odaberite željeni
kanal.
5 Kanal je samo za kodirane/pretplatne programe. Pretplatite se na plaćenu
TV uslugu.
5 Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka).
5 Obratite se davaocu usluge za detalje o prenosu.
5 Obratite se lokalnom davaocu usluga za informacije da li su digitalni
programi dostupni kod vas.
5 Nabavite antenu sa većim pojačanjem.
Mrežno povezivanje
Veza se ne može uspostaviti.
Proverite povezivanje
5 Proverite da li koristite za LAN povezivanje ravan kabl.
5 Proverite da li je kabl čvrsto spojen.
5 Proverite spoj između TV-a i rutera.
Proverite podešenja
Nije pronađen server,
nije preuzeta lista i nema
reprodukcije.
Promene na serveru se
ne izvode pravilno.
5 Promenite IP adresu DNS servera (str. 33).
5 Obratite se pružaocu pristupa Internetu.
5 Navedite IP adresu rutera ako ne znate DNS svog Internet
provajdera.
5 Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom
tipke  na TV-u.
5 Izvedite "Server Diagnostics" (str. 33).
Kad koristite računar kao server
5 Proverite da li je računar uključen. Nemojte isključivati računar
tokom pristupa.
5 Ako je na računaru instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja
sa spoljnih uređaja. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim softverom.
5 Zaustavite serversku aplikaciju i restartujte ga ako server ne radi
stabilno. Ako je server i dalje nestabilan, restartujte računar.
5 Isključite nepotrebne aplikacije na računaru; server je možda
preopterećen.
5 Smanjite količinu sadržaja; server je možda preopterećen.
5 Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u čak i ako se
sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. Vratite jedan nivo unazad
i opet pokušajte otvoriti folder ili server.
(Nastavlja se)
53
Problem
Ne prikazuju se fotografije,
muzika ili video zapisi.
Objašnjenje/Rešenje
Prethodna provera
5 Proverite da li spojeni uređaj podržava DLNA.
5 Postupci nisu garantovani za sve servere. Takođe, postupci se razlikuju
zavisno od funkcija servera i trenutnom sadržaju.
5 Uključite spojeni uređaj.
Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja
servera.
Proverite podešenja
TV nije moguće pronaći
sa uređaja koji podržava
renderovanje.
Ne možete pristupati
widgetima iako su već
instalirani.
5 Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Server Display Settings"
(str. 33).
5 Proverite da li je server pravilno konfigurisan.
5 Proverite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se
pristupiti.
5 Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 44) podešeno na
"Auto", TV-u može trebati neko vreme da prepozna uređaj ako nema
DHCP server.
5 Pri reprodukciji sadržaja sa računara, podesite postavke firewall/a.
5 Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja
uređaja.
5 Proverite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 30).
Proverite podešenja
5 Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 45).
5 Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Renderer Access
Control" (str. 45).
5 Proverite da li je LAN kabl ili kabl napajanja routera/modema pravilno
spojen.
5 Proverite spajanja i postavke bežičnog LAN-a.
5 Pokušajte kasnije koristiti widgete. Možda server provajdera sadržaja
widgeta ne funkcioniše.
* Svoj router/modem morate unapred podesiti za spajanje na Internet. Za
podešenja routera/modema obratite se svom davaocu Internet usluga.
Ne radi veza sa bežičnim
LAN-om ili je radio prijem
slab.
Pojavljuje se samo nekoliko
ikona pod "Network" u
meniju Home.
Opšte
TV se ne može uključiti.
BRAVIA Internet Video ima
lošu sliku.
BRAVIA Internet Video ima
malu sliku.
Neki Internet video sadržaji imaju manjak detalja,
posebno pri brzim pokretima
ili tamnim scenama.
54
5 Proverite smeštaj TV-a i rutera za bežični LAN. Na kvalitet signala
mogu uticati sledeći razlozi.
– U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrotalasne pećnice,
fluorescentna svetla i sl.
– Između rutera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi.
5 Pri upotrebi USB adaptera za bežični LAN, pomerite ga pomoću produžnog kabla sa osnovnom stanicom (opcija) kako biste izbegli smetnje
signala.
5 To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu.
5 Proverite da li je prekidač ENERGY SAVING SWITCH () u položaju
za uključenje (str. 10).
5 Kvalitet video zapisa prikazanog na TV-u zavisi od kvaliteta video zapisa
koji pruža davaoc usluge te o spojenom širokopojasnom Internetu.
5 Pritisnite / za zumiranje i odzumiranje.
5 Kvalitet video zapisa i veličina slike menjaju se zavisno od brzine
Internet veze i kvaliteta isporučenog sadržaja.
Problem
Internet video ima sliku
dobrog kvaliteta ali nema
zvuka.
Internet Video Guide ne pokazuje mnogo video zapisa.
Izobličena slika i/ili zvuk.
TV prijemnik se automatski
isključuje.
TV prijemnik se automatski
uključuje.
Neki izvori signala se ne
mogu odabrati.
Daljinski upravljač ne radi.
Objašnjenje/Rešenje
5 Kvalitet zavisi od sadržaja koji isporučuje davaoc usluge kao i o vašoj
Internet vezi.
5 Internet video sadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.
5 Pritisnite OPTIONS i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg
sadržaja.
5 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, fenovi
za kosu ili dodatna oprema.
5 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV
prijemnika.
5 Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.
5 Odmaknite antenski/kablovski kabl od ostalih kablova.
5 Proverite da li je uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
za "On Timer" (str. 36).
5 Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 36).
5 Proverite da li je uključen "On Timer" (str. 36).
5 Odaberite "AV Preset" te potvrdite podešenje "Always" za izvore ulaznog
signala (str. 43).
5 Zamenite baterije.
5 Možda je vaš TV u SYNC modu.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite "TV Control", a zatim "Home
(Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.
HDMI oprema ne prikazuje u 5 Proverite da li imate "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te da li
je opcija "Control for HDMI" podešena na "On".
"HDMI Device Selection".
5 Ne možete odabrati "Off" ni za jedan audio sistem koji podržava "Control
Ne možete odabrati "Off" u
for HDMI". Ako želite prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite
"Control for HDMI".
"TV Speakers" u meniju "Speakers" (str. 41).
5 Umesto PIN koda unesite 9999. (PIN kôd 9999 se može uvek
Zaboravili ste lozinku za
upotrebljavati.)
"Parental Lock".
5 Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet
Nisu podešeni svi kanali
stranici za korisničku podršku.
kablovskog sistema.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
55
EKOLOŠKA NALEPNICA EU
Visoka energetska
efikasnost
Smanjena emisija CO2
Dizajn pogodan za
popravku i recikliranje
Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtevima plana
ekološkog označavanje Evropske unije.
ES-CAT/022/002
U kompaniji Sony stalno iznova osmišljavamo i menjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali
inovativne digitalne uređaje za zabavu. Takođe neprestano promišljamo i procenjujemo
svoje proizvode, procese i potencijalni efekat po planetu.
Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smeru, ovaj proizvod je dobio evropsku nagradu
"Eco label" koju izdaje Evropska komisija. Za više informacija posetite sledeći link:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Sony daje minimalno 2 godine garancije na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje
u trajanju od 7 godina.
SRB
MNE
Sony central and southeast Europe kft.
Predstavništvo u Beogradu
Airport City
Omladinskih brigada 88a
11070 Novi Beograd
www.sony.rs
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
© 2010 Sony Corporation
4-180-170-F1( 1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement