Sony KDL-46NX700, KDL-40NX700 User's manual

Sony KDL-46NX700, KDL-40NX700 User's manual

Digitalni LCD

TV prijemnik

4-180-178-

F1

(1)

Uputstvo za brzi početak

KDL-52NX800 / 46NX700 / 40NX800 / 40NX700

Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda. t pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.

Proizvođač ovog uređaja je Sony

Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku ć predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327

Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i garancije, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili garancije.

Napomene o funkciji

Digital TV

5

5

5

5

Sve funkcije vezane uz funkciju Digital

TV (

) radiće samo u zemljama ili područjima emitovanja DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gde je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/

MPEG-4 AVC) kablovskom sistemu. Proverite kod svog davaoca usluga da li se emituje DVB-T signal i u vašoj zemlji ili proverite da li njihov DVB-C kablovski sistem odgovara integrisanim funkcijama ovog TV prijemnika.

Provajder usluge kablovske TV može naplatiti takve usluge, te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uslove poslovanja.

Iako je ovaj TV prijemnik usklađen sa

DVB-T i DVB-C standardima, nije garantovana njegova kompatibilnost sa budućim

DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kablovskim prenosima.

Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a

DVB-C kablovske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Listu podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi: http://support.sony-europe.com/TV/

DVBC/

5

5

Uputstvo za montažu zidnog nosača se nalazi u ovom priručniku.

Slike koje se koriste u ovom uputstvu prikazuju model KDL-40NX800 ako nije navedeno drukčije.

Zaštitni znakovi

je registrovani zaštitni znak kompanije DVB Project.

HDMI, HDMI logotip i High Definition

Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije

HDMI Licensing LLC.

DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/ili oznake usluga Digital Living

Network Alliance.

Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby

Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

"BRAVIA" i su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.

"XMB

" i "XrossMediaBar" su zaštićeni

Sony Computer Entertainment Inc.

Napomena za bežični signal

1. Ovim kompanija Sony izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtevima i drugim primenjivim odredbama smernice

1999/5/EC.

Za dobijanje izjave o usklađenosti (DoC) za smernicu R&TTE, posetite sledeću

URL adresu: http://www.compliance.sony.de/

2. Bežični sistem za TV može se koristiti samo u sledećim državama:

Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka,

Danska, Estonija, Finska, Francuska,

Nemačka, Grčka, Mađarska, Island,Irska

Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija,

Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška,

Poljska, Portugal, Slovačka, Rumunija,

Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska,

Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

2

Sadržaj

Uputstvo za brzi početak

4

Sigurnosne informacije ...................................................................................................................8

Mere opreza .....................................................................................................................................9

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori ........................................................................10

Gledanje TV program

a

Gledanje TV programa ...................................................................................................................16

Upotreba funkcije Favourites ........................................................................................................ 19

Upotreba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme .............................................................................................................21

Gledanje slika sa spojene opreme ................................................................................................23

Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika .......................26

Upotreba funkcija kućne mreže

Spajanje na mrežu ..........................................................................................................................29

Funkcija Built-in Wireless LAN .....................................................................................................30

Primena funkcije BRAVIA Internet Video ....................................................................................31

Funkcija BRAVIA Internet Widgets ..............................................................................................32

Provera mrežne povezanosti ........................................................................................................33

Upotreba funkcija menija

Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™) ....

.................................................................................34

Meni postavki TV-a .....

...................................................................................................................35

Dodatne informacij

e

Postavljanje pribora (zidni nosač) .................................................................................................46

Tehnički podaci ..............................................................................................................................49

U slučaju problema ........................................................................................................................52

Pre upotrebe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 8). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

3

4

Uputstvo za brzi početak

Pre upotrebe

Provera isporučenog pribora

Kabl napajanja (1)

Držač kabla (1)

Daljinski upravljač (1)

Baterije veličine AAA (tip R3) (2)

Crni odstojnici (4)

(samo KDL-52/40NX800)

Donji poklopac (1)

(samo KDL-52/40NX800)

Postolje (1)

*

Učvrsni vijci za postolje (M5

16) (4)

Vijci za sastavljanje postolja (M5

16) (4)

(samo KDL-40NX800 i KDL-40NX700)

* Rastavljeno, osim za KDL-52NX800 i KDL-46NX700.

Pogledajte isporučeni letak sa opisom sastavljanja postolja.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

1: Pričvršćivanje postolja

1

2

Pogledajte isporučeni letak sa opisom pravilnog pričvršćivanja postolja za neke modele TV-a.

Postavite TV prijemnik na postolje.

3

Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik na otvore postolja označene strelicama Ą .

Pomerite poklopac kako biste ga otvorili.

5

4

Kod upotrebe električnog odvijača, podesite silu pritezanja na približno 1,5 N

· m {15 kgf

· cm}.

Nakon što ste zategnuli vijke, pričvrstite isporučeni zadnji poklopac na postolje.

2: Spajanje antene/Set Top

Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera)

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa SCART priključnicom

Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD rekordera) sa HDMI priključnicom

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5

Za ovo spajanje se preporučuje univerzalni ugaoni SCART kabl.

Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5

Za KDL-52/40NX800, nakon spajanja kabla instalirajte donji poklopac i zadnji poklopac postolja.

3: Sprečavanje prevrtanja

TV-a

(Nastavlja se)

5

1

2

3

Zavrnite vijak za drvo (promer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.

Zavrnite vijak (M4  16, nije priložen) u otvor na TV prijemniku.

Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom (opcija).

4: Povezivanje kabla

* samo KDL-52/

40NX800

1

2

3

Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.

Proverite da li je prekidač

ENERGY

SAVING SWITCH

u položaju za uključenje (

) (str. 10).

Pritisnite

na TV prijemniku.

Kod prvog uključenja TV prijemnika, na ekranu se pojavi meni jezika.

4

Sledite uputstvo na ekranu.

*

Digital Auto Tuning:

Kad odaberete

"Cable", savetujemo vam da odaberete

"Quick Scan" za brzo podešavanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od provajde- ra kablovske TV usluge. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte primeniti "Full Scan" (iako to može zahtevati više vremena).

5

Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.

5

Nemojte mrežni kabl povezivati u snop sa drugim kablovima.

Listu podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi: http://support.sony-europe.com/TV/

DVBC/

5: Početna podešavanja

KDL-52/40NX800

KDL-46/40NX700

Programme Sorting:

Ako želite da promenite redosled analognih kanala, sledite korake iz odlomka "Razvrstavanje programa" (str 41).

5

Kanale možete takođe podesiti ručno (str. 42).

6

Podešavanje ugla gledanja

TV-a

Ovaj TV se može podesiti u okviru sledećih uglova.

0º 6º

Odvajanje postolja sa TV prijemnika

5

5

Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.

Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim kad na TV želite montirati odgovarajući dodatni pribor.

1 4

2

Uklonite vijak na prikazani način.

Zavrnite vijak u gornji otvor postolja.

3

Podignite i nagnite.

Umetnite.

5

Za povratak na 0° ponovite postupak obrnutim redosledom.

7

Sigurnosne informacije

Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili

štete i/ili ozleda.

Instalacija

5

5

5

5

5

TV prijemnik postavite blizu lako dostupne strujne utičnice.

Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.

Instalaciju na zid sme izvoditi samo stručno osoblje.

Iz sigurnosnih razloga savetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:

– Zidni nosač SU-WL500

Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni tako da su dužine 8 do 12 mm mereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.

ž zavisno od modela zidnog nosača.

t možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.

8 mm - 12 mm

Ventilacija

5

5

5

Nikada nemojte prekrivati ventilacione otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.

Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.

Savetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

Instalacija na zid

30 cm

10 cm 10 cm

10 cm

Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

Instalacija sa postoljem

10 cm 6 cm

Vijak (isporučen sa zidnim nosačem)

Montažna kuka

Učvršćenje kuke na zadnjoj strani TV-a

Prenošenje

5

5

5

5

5

5

Pre prenošenja

TV prijemnika, odspojite sve kablove.

Za prenošenje

TV prijemnika potrebne su dve ili tri osobe.

Kod nošenja držite

TV prijemnik kao

što je prikazano na slikama desno.

Nemojte pritiskati

LCD ekran i okvir oko ekrana.

Kod podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvatite za donju stranu.

Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga od udaraca i vibracija.

Kod prenošenja TV prijemnika na popravku ili kod preseljenja, zapakujte ga u originalnu ambalažu.

Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

5

Za ispravnu ventilaciju, te kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine:

– Nemojte postavljati uređaj površinom ekrana okrenut prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na zadnju

– stranu ili na bočnu stranu.

Ne stavljajte TV uređaj na policu,

– tepih, krevet ili u vitrinu.

Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavesama ili predmetima kao što su novine, itd.

– Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

Protok vazduha je blokiran.

Zid Zid

Kabl napajanja

Kablom i strujnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako bi sprečili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili ozleda:

– Koristite isključivo Sony kabl napajanja, ne koristite kablove ostalih proizvođača.

– Umetnite utikač do kraja u utičnicu.

– TV koristite isključivo na 220-240 V

AC napajanju.

Prilikom povezivanja kablova, obave-- zno odspojite kabl napajanja. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabl.

– Odspojite kabl napajanja pre preme-

štanja ili rada na TV-u.

-

8

Držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.

Povremeno odspojite i očistite utikač napajanja. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.

Napomene

5

5

5

5

5

5

5

Ne koristite isporučen kabl napajanja na drugoj opremi.

Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabl. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.

Nemojte raditi prepravke na kablu napajanja.

Nemojte stavljati teške predmete na kabl napajanja.

Ne vucite kabl, već prihvatite utikač prilikom odspajanja iz strujne utičnice.

Ne spajajte previše uređaja na istu strujnu utičnicu.

Ne koristite labave strujne utičnice.

Neprikladna upotreba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mestima, okruženjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste sprečili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozlede.

Mesta:

Na otvorenim mestima (na direktnom uticaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

Okruženje:

Preterano vruća, vlažna ili prašnjava mesta; mesta gde lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (sveća, itd.). TV prijemnik se ne sme izlagati kapljanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (na primer vaze) na TV prijemnik.

Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili sa priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite

TV prijemnik iz strujne utičnice i antene tokom olujnog nevremena.

Slomljeni delovi:

5

5

Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo ekrana bi se moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozlede.

Ukoliko površina TV ekrana pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite kabl napajanja. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Kad nije u upotrebi

5

5

5

Ukoliko ne planirate koristiti TV ž odspojite iz napajanja radi očuvanja okoline iz sigurnosnih razloga.

TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabla.

Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni funkcijom koja zahteva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionisali.

Za decu

5

5

Ne dopustite deci da se penju na TV prijemnik.

Sitne delove čuvajte izvan dometa dece, kako ih ne bi slučajno progutala.

U slučaju problema...

Isključite

TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanim u nastavku.

ć bi uređaj proverio kvalifikovani tehničar.

Kad:

– je oštećen kabl napajanja.

je loš kontakt sa strujnom utičnicom.

je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.

č dospe u otvore uređaja.

Upozorenje

Kako biste sprečili požar, nipošto ne stavljajte sveće ili druge izvore otvorenog plamena blizu ovog proizvoda.

Mere opreza

Praćenje TV prijema

5

5

Pratite program na TV-u pri umerenom svetlu, jer gledanje duže vreme pri slaboj rasveti opterećuje oči.

Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste sprečili preterane promene u glasnoći, te sprečili oštećenja sluha.

LCD ekran

5

5

5

5

5

5

Iako je LCD ekran izrađen uz upotrebu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili tačkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika

LCD ekrana i ne predstavlja kvar.

Nemojte pritiskati ili ogrebati prednji filter i ne stavljajte nikakve predmete na

TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD ekran može oštetiti.

Ako koristite TV prijemnik na hladnom mestu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.

Ovaj fenomen nestaje zajedno sa porastom temperature.

Ako na ekranu duže vreme stoje mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka.

Ekran i kućište TV prijemnika se zagrejavaju tokom upotrebe. To je normalno.

LCD TV prijemnik sadrži malu količinu č sijalice ugrađene u ovaj TV prijemnik takođe sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i čišćenje površine ekrana/kućišta TV-a

Pre čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

Kako bi sprečili propadanje materijala ili premaza ekrana, uzmite u obzir sledeće.

5

5

5

5

5

Prašinu sa površine ekrana/kućišta obrišite mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom u rastvor blagog deterdženta.

Ne prskajte TV direktno vodom ili deterdžentom. Mogli bi iscureti u donji deo ekrana ili spoljne delove te uzrokovati kvar.

Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne đ čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razređivača ili insekticida. Upotreba takvih sredstava ili duži kontakt sa gumom ili vinilom može oštetiti površinu ekrana i kućište.

Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučujemo da usisivačem povreme- no očistite ventilacione otvore.

Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrnuo sa postolja.

Dodatna oprema

5

5

Slika može biti izobličena ili zvuk sadržati

šum ako se TV prijemnik postavi u blizini uređaja koji emituju elektromagnetno zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvuku.

Ova oprema je ispitana te je dokazana njena usklađenost sa ograničenjima propisanim smernicom o elektromagnetnoj kompatibilnosti pri upotrebi signalnog kabla kraćeg od 3 metra.

Baterije

5

5

5

5

5

Prilikom umetanja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.

Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne mešajte stare i nove baterije.

Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.

Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.

Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne č

Ne stavljajte daljinski upravljač na mesta blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu svetlost ili u vlažnoj prostoriji.

Zbrinjavanje isluženog

TV prijemnika

Odlaganje stare električne i elektronske opreme

(primenjivo u

Evropskoj uniji i ostalim evrop skim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim ćete odlaganjem ovog proizvoda spreči potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.

Odlaganje starih baterija

(primenjivo u skim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Evropskoj uniji i ostalim evrop -

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečićete potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju trebaju menjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

9

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u

KDL-46/40NX700

KDL-52/40NX800

10

Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom upravljaču.

* U meniju TV-a će te tipke funkcionisati kao

/

/

/

/

.

5

Tipke broj

5

,

,

PROG +

i

AUDIO

na daljinskom upravljaču imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne tačke tokom upotrebe uređaja.

Tipka/Prekidač Opis

A 

/

(pripravno stanje TV-a)

Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

B

(Napajanje)

Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

C

ENERGY

SAVING

SWITCH

5

5

Kad je prekidač

ENERGY SAVING

SWITCH

u položaju za isključenje, TV se ne može uključiti.

Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja, isključite TV, zatim odspojite kabl napajanja iz strujne utičnice.

Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad je uređaj isključen prekidačem

ENERGY

SAVING SWITCH

, troši se manje energije.

5

Kad je TV isključen prekidačem

ENERGY

SAVING SWITCH

, nećete moći izvoditi funkcije poput memorisanja podešenja sata.

4

5

6

7

8

Tipka/Prekidač

D 

/

(Odabir ulaza/

Zadržavanje teksta)

E

(Svetlo)

Opis

U TV modu:

Pritisnite za prikaz liste ulaznih signala.

U teletekst modu:

Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.

Pritisnite za osvetljenje tipki na daljinskom upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u tamnoj prostoriji.

F

BRAVIA Sync

G

i-MANUAL

H

SCENE

 /  /  /  /  /  : Kad je na TV spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema, možete njome upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a pri gledanju slike sa te opreme.

THEATRE: Podesite "Theatre Mode" na optimalni kvalitet zvuka i slike za sadržaje zasnovane na filmu.

SYNC MENU: Pritisnite za prikaz menija

BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu

HDMI opremu u "HDMI Device Selection".

5

5

5

Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode" se takođe isključuje.

Kad promenite podešenje za "Scene Select",

"Theatre Mode" se automatski isključi.

Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".

Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na ekranu.

Pritisnite za prikaz menija "Scene Select"

(str. 35).

Možete odabrati željenu opciju za scenu kako bi se podesio optimalni kvalitet zvuka i slike.

(Nastavlja se)

11

12

Tipka/Prekidač

I

DIGITAL/

ANALOG

J

K

L

M

N

O

EXIT

ü

GUIDE

(EPG)

RETURN

/BACK

Tipke u boji

Brojčane tipke/Tipke za slova

(Tekst)

Opis

Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene opreme, pritisnite za povratak na poslednji gledani

TV mod.

Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija. Kad je raspoloživa usluga Interactive Application, pritisnite za izlazak iz te usluge.

Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme

Guide (EPG) (str. 18).

Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili za izlazak iz menija.

Kad su raspoložive tipke u boji, na ekranu se prikazuje funkcijski vodič.

U TV modu:

Pritisnite za odabir kanala. Za kanale preko 10, pritisnite sledeću cifru brzo.

U teletekst modu:

Pritisnite za unos broja stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive

Application, možete takođe unositi slova.

Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija

(str. 17).

Pritisnite za podešavanje glasnoće.

P

+/–

(Glasnoća)

Q 

(Isključenje zvuka)

R

(Format ekrana)

Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje zvuka.

Pritisnite za promenu formata slike (str. 17).

Tipka/Prekidač Opis

S

Tipke za upo trebu dodatne opreme

Možete upravljati opremom spojenom na TV

(str. 26).

T

INTERNET

VIDEO

U

INTERNET

WIDGETS

Pritisnite za pristup Internet sadržaju u

"XMB"-u (str. 31).

Pritisnite za prikaz BRAVIA Internet Widgeta

(str. 32).

V

(Favourites)

W

/

(Info/

Otkrivanje teksta)

5

Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države.

Pritisnite za prikaz menija "Favourites"

(str. 19).

Svakim pritiskom tipke, prikaz se menja na sledeći način:

U digitalnom modu:

Detalji o tekućem programu

Detalji o sledećem programu

U analognom modu:

Broj tekućeg kanala i način prikaza

U teletekst modu:

Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 17).

X

/

/

/

/

Y

OPTIONS

Z

HOME

a

(Postavke titlova)

b

PROG+/–/

/

 c

AUDIO

Pritisnite  /  /  /  za pomak kursora na ekr anu. Pritisnite

za odabir/potvrdu označene opcije.

Pritisnite za prikaz liste praktičnih funkcija i prečica menija. Opcije menija razlikuju se zavisno od trenutnog ulaza i/ili sadržaja.

Pritisnite za prikaz Home menija TV-a

(str. 34).

Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad je raspoloživ).

U TV modu:

Odabir sledećeg (+) ili prethod nog (–) kanala.

U teletekst modu:

Odabir sledeće (

) ili prethodne (

) stranice.

U analognom modu:

Pritisnite za promenu dual sound moda (str. 41).

U digitalnom modu:

Pritisnite za promenu jezika koji se koristi za trenutno gledani program (str. 43).

(Nastavlja se)

13

Poleđina daljinskog upravljača

Tipka/Prekidač

A

TV

/

(Pripravno stanje TV-a)

Opis

Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje.

14

Indikatori

Indikator

A

Svetlosni senzor

B

Senzor daljinskog upravljača

C

 

(Isključivanje slike/Timer)

D

E 

(Pripravno stanje)

(Napajanje)

Opis

Prepoznaje količinu osvetljenosti prostorije, pa pozadinsko osvetljenje ekrana podešava skladno tome. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.

Prima signale sa daljinskog upravljača.

Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.

Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 36).

Svetli narandžasto ako ste podesili timer (str. 36).

Svetli i/ili trepće narandžasto tokom ažuriranja softvera.

Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara ili tokom ažuriranja softvera.

Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

O funkcijskom vodiču na ekranu TV-a.

Funkcijski vodič

Primer: Pritisnite  ili 

RETURN

(pogledajte

X

(str. 13) ili

L

(str. 12)).

Funkcijski vodič daje uputstva o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.

15

Gledanje TV programa

Gledanje TV programa

2

KDL-52/40NX800

KDL-46/40NX700

3

3

1

2

3

Pritisnite

na TV prijemniku kako biste ga uključili.

Kad se TV ne može uključiti, podesite prekidač

ENERGY SAVING SWITCH

u položaj (

) za uključenje (str. 10).

Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju

(indikator

(pripravno stanje) na prednjoj strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite

TV

/

na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.

Pritisnite

DIGITAL/ANALOG

za prebacivanje između digitalnog i analognog moda.

Dostupni kanali zavise od odabranog moda.

Brojčanim tipkama ili tipkom

PROG +/–

odaberite TV kanal.

Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča

(EPG) (str. 18).

U digitalnom modu nakratko se prikazuje informacijski trak. Svakim pritiskom tipke

 , na ekranu TV prijemnika se ciklički smenjuje prikaz: Informacije o trenutnom programu  Informacije o sledećem programu  Bez informacija

Trak može sadržati sledeće ikone.

 : Interaktivna usluga je raspoloživa

(Digital Text)

: Radio usluga

: Kodirani/pretplatni programi

: Zvuk dostupan na više jezika

: Dostupni titlovi

: Dostupni titlovi za osobe oštećenog sluha

: Podsetnik

R

: Preporučena najmanja starosna dob gledaoca

(od 4 do 18 godina) (samo za Španiju: od 4 do 18 godina i X)

: Parental Lock

16

Pristup teletekstu

Pritisnite

. Svakim pritiskom tipke

, na ekranu TV prijemnika se ciklično izmenjuje prikaz:

Teletekst i TV slika

Teletekst

Isključivanje prikaza teleteksta

Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama  /  .

Ako želite zadržati stranicu, pritisnite  .

Za prikaz skrivenih informacija pritisnite  .

5

Možete takođe preći direktno na određenu stranicu

5 odabirom broja stranice prikazanog na ekranu.

Pritisnite

i

/

/

/

za odabir broja stranice, zatim pritisnite

.

Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu

5 stranice teleteksta, stranicama možete pristupati brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.

Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je davaoc usluge pruža.

Ručno prilagođavanje formata slike

Pritisnite

više puta za odabir željenog formata slike.

Smart

*

Slika se uvećava kako bi ispunila 16:9 ekran, pri čemu se izvorna slika zadržava koliko god je to moguće.

4:3

Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini.

Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

Wide

Slika formata 4:3 se razvlači horizontalno kako bi ispunila 16:9 ekran.

Zoom

*

Prikaz cinemascope

(letter box format) slike u pravilnim proporcijama.

14:9

*

Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini.

Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran.

*

5

U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem delu slike možda se neće videti. U tom slučaju podesite "Vertical Size" u meniju "Screen" (str. 39).

5

Kad je "Auto Format" (str. 39) podešen na "On",

5

TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa.

Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p prikazuju sa crnim prugama u ivicama ekrana, odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podesili.

17

Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)

2 5 1

1

2

U digitalnom modu, pritisnite ü

GUIDE

.

Izvedite željeni postupak prema sledećoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana.

4 3

Stavka

A

Informacioni deo

B

Video prozor

C

Tablica programa

D

Podaci o kanalu

E

Kategorija

Opis

Prikazuje informacije o označenoj emisiji.

Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič.

Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika.

Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.

Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju toj kategoriji.

5

Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija.

"Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.

"Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije.

"Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem.

18

Upotreba funkcije Favourites

Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, na primer omiljenim TV kanalima ili spoljnim ulazima (npr. konzola za igranje, DVD uređaj). U ekranu "Favourites" takođe je moguć prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i Internet sadržaja.

5

Internet sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.

Prikaz omiljenih sadržaja

1

Pritisnite

.

HDMI 1

Composite PC

YI-TV THREE

Piano 003 TV FLOWERS

Recommendations

0728photo

Photos

2

Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem delu ekrana i pritisnite

 za proširenje u puni prikaz.

5

.

Prikaz zadnjih gledanih sadržaja

Ako odaberete "Recently Viewed" za opcije u ekranu "Favourites", možete prikazati istoriju sadržaja koje ste gledali zadnje. Lista "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.

YI-TV THREE

PC 0728photo Piano Recommendations HDMI 1 Composite

003 TV FLOWERS

Recently Viewed YI-TV THREE 12:00 PM

5

Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u listi. Pritisnite  /  za kretanje kroz opcije.

(Nastavlja se)

19

Recommendations

Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interese prema vašoj istoriji gledanja kako bi se pronašli programi i stavke koje bi vam se mogle sviđati i prikazuje ih u meniju

"Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up"

(pogledajte str. 36).

0728photo

YI-TV THREE

Piano 003 TV FLOWERS HDMI 1 Composite PC

Recommendations

Recommendations

5

Preporučeni programi koji se trenutno emituju prikazani su u listi stavki. Pritisnite odabrane stavke u puni prikaz.

za proširenje

5

Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.

Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja

Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na ekranu.

1

Pritisnite

OPTIONS

nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.

2

Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".

20

Upotreba dodatne opreme

Spajanje dodatne opreme

Na ovaj TV možete spojiti širok dijapazon dodatne opreme .

Spajanje audio-video opreme (redom po kvalitetu, od višeg prema nižem)

Spajanje na

B

,

G

HDMI IN 1, 2, 3 ili 4

Spajanje pomoću

HDMI kabl

Opis

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu. Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom

“Control for HDMI”, podržana je komunikacija sa tom opremom.

5

5

Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI logo.

Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju

Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

(Nastavlja se)

21

Spajanje na

J

/

COMPONENT IN

C

/

AV1

J

AV2

Spajanje pomoću Opis

5

Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI

IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu

PC/HDMI 4 AUDIO IN u delu PC IN.

Komponentni video kabl, audio kabl

SCART kabl

Kompozitni video kabl

Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog izlaska.

Kod spajanja mono opreme, spojite na

COMPONENT IN

L priključnicu.

Spajanje audio/prenosne opreme

Spajanje na

D

DIGITAL

AUDIO OUT

(OPTICAL)

E

USB

Spajanje pomoću

Optički audio kabl

USB kabl

Opis

Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu sa digitalnim izlazom.

Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na USB uređaj (str. 23).

Spajanje druge opreme

Spajanje na Spajanje pomoću

F

/

PC IN

PC kabl sa feritnim jezgrima, audio kabl

A

LAN

LAN kabl

H 

CAM

(Conditional

Access Module)

I 

Slušalice

Opis

Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima, kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.

Možete uživati u sadržajima smeštenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 29).

Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu.

5

Nemojte ubacivati smart karticu direktno u otvor TV CAM

(Conditional Access Module). Treba da je stavite u Conditional ć

5

CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite ć

Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.

22

Gledanje slika sa spojene opreme

1

2

Uključite spojenu opremu.

Pritisnite

i odaberite željeni ulazni izvor.

Gledanje istovremeno dve slike – PAP

(Picture and Picture)

"PAP" prikazuje istovremeno dve slike iz spojene opreme i TV programa/kompozitnog video ulaza osim SCART priključnice.

5

Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa računara.

1

Pritisnite

OPTIONS

.

2

3

Odaberite "PAP" u meniju OPTIONS.

Pritisnite

/

za prebacivanje zvuka između dve slike. Slika u istaknutom okviru ima zvuk.

Gledanje istovremeno dve slike – PIP

(Picture in Picture)

"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računara na celom ekranu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice) u umetnutom prozoru.

1

2

Pritisnite

OPTIONS

.

Odaberite "PIP" u meniju OPTIONS.

3

Koristite meni OPTIONS za prebacivanje zvuka između dve slike.

Reprodukcija fotografija/ muzike/video zapisa putem

USB-a

Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/muzike/video zapisa memorisanim u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabla ili USB uređaja za snimanje.

1

Pritisnite

HOME

i odaberite navedene

USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music" ili "Video".

2

Odaberite datoteke ili foldere za reprodukciju iz liste za odabrani USB uređaj.

Automatski početak reprodukcije fotografija

Reprodukcija fotografija započinje automatski kad spojite USB memorijski uređaj nakon uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabrano "Slideshow" ili "Thumbnail

View" (str. 36).

5

5

5

5

5

5

5

5

Kad na TV spojite USB kablom Sony digitalni fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebno je podesiti na "Auto" ili "Mass

Storage".

Video datoteke su smeštene u sledeću strukturu foldera (hijerarhijski položaj):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS

/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/

00000.MTS

/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka memorisanih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili oštećenje podataka memorisanih na USB opremu.

BRAVIA TV podržava DivX®.

Proverite sledeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim USB uređajima.

http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/

USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i

FAT32 sisteme datoteka.

Moguća je USB reprodukcija sledećih formata fotodatoteka:

JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom

".jpg" usklađene sa DCF ili Exif standardom)

RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)

USB reprodukcija je podržana za sledeće formate audio datoteka:

– MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje nemaju zaštitu)

(Nastavlja se)

23

5

USB reprodukcija je podržana za sledeći format video datoteka:

– AVCHD (datoteke sa ekstenzijom ".mts" ili

".m2ts")

MP4 (AVC) (datoteke sa ekstenzijom ".mp4")

MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpg")

Za prikaz fotografije

Picture Frame

Funkcija omogućuje prikaz fotografija na ekranu određeno vreme. Nakon isteka pode-

šenog vremena, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.

1

Odaberite fotografiju.

2

Pritisnite

OPTIONS

dok je prikazana odabrana fotografija, zatim pritisnite

/

 za odabir "File Options" te pritisnite

.

3

Pritisnite

/

za odabir "Picture Frame

Image" i pritisnite

.

4

Pritisnite

HOME

, pritisnite

/

za odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture

Frame" te pritisnite

.

TV se prebaci u Picture Frame mod i na ekranu je prikazana odabrana fotografija.

Za podešavanje dužine prikaza fotografije

Pritisnite

OPTIONS

, zatim odaberite

"Duration" i pritisnite

. Zatim odaberite trajanje prikaza i pritisnite

.

Na ekranu se prikaže brojač.

5

5

Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on mora ostati spojen na TV.

Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski isključuje u pripravno stanje.

Za prikaz geografske karte

Ako spojite digitalni fotoaparat sa funkcijom

GPS, možete prikazati fotografiju sa geografskom kartom lokacije na kojoj je fotografija snimljena. Za korištenje te funkcije, TV treba biti spojen na Internet kako bi preuzeo geografsku kartu.

1

2

3

Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.

Pritisnite

/

za zumiranje/odzumiranje na geografskoj karti.

Pritisnite više puta tipku u boji smeštenu dalje levo kako biste promenili položaj prikaza geografske karte.

5

5

5

Ako TV nije spojen na Internet ili je Internet stranica sa geografskom kartom prestala sa radom, moguć je samo prikaz geografske karte u velikom merilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/ odzumiranje.

Položaj prikazan na karti može se razlikovati zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.

Internet geografsku kartu omogućuje treća strana.

Iz tog razloga, stranica sa geografskom kartom može se promeniti ili ukinuti bez prethodne najave.

24

Upotreba funkcije BRAVIA

Sync sa Control for HDMI

Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA

Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Primena sledećih podešenja i saveta pomoći će vam da objedinite upravljanje spojenom opremom.

1

2

Pritisnite

HOME

.

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "External Inputs" i pritisnite

.

4

Pritisnite

/

za odabir "Control for HDMI" u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".

5

Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je

5 raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI".

Postavke za "Control for HDMI" trebaju biti

5 podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi.

Detaljnije informacije o podešavanju potražite u uputstvu za upotrebu spojene opreme.

Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.

Upravljanje opremom koja podržava

BRAVIA Sync

Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs" u meniju Home (str. 34). Za upravljanje tom opremom pomoću daljinskog upravljača, pritisnite

SYNC MENU

i odaberite željenu opremu u "HDMI Device Selection".

Sync Menu

HDMI 1

HDMI Device Selection

Device Control

Speakers

TV Control

Return to TV

5

5

5

5

Ako želite priključiti digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return

Channel (ARC), spojite ga HDMI kablom na HDMI IN 1. Ako želite priključiti sistem koji ne podržava funkciju "Control for

HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je takođe dodatno audio povezivanje putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT

(OPTICAL).

25

Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika

Tipke za upotrebu dodatne opreme

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.

5

Tipka  ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

Stavka Opis

A

B

C

D

E

/

Funkcijske tipke

BD/DVD tipke funkcija

BD/DVD

MENU

BD/DVD

TOP MENU

Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali pomoću funkcijskih tipki.

Omogućuju upravljanje odgovarajućom opremom. Za detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 26.

5 5 

/

: Brzo pretraživanje diska prema nazad/napred, kad se pritisne tokom reprodukcije.

5

: Reprodukcija diska pri

5

5  normalnoj brzini.

5 

/

: Prelaz na početak prethodnog/sledećeg

5 naslova/poglavlja/scene/ zapisa.

5 

: Zaustavljanje reprodukcije.

Prikaz menija BD/DVD diska.

Prikaz glavnog menija BD/

DVD diska.

Programiranje daljinskog upravljača

Ovaj daljinski upravljač je unapred programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima,

DVD uređajima, DVD/HDD rekorderima i audio sistemima (kućni bioskop, itd.).

Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih proizvođača (i nekim drugim Sony modelima), programirajte daljinski upravljač na sledeći način.

5

Pre no što počnete, potražite kôd vaše opreme u listi "Kodovi proizvođača" na str. 27.

2

2

3

3

1

2

Proverite u sledećoj listi potrebne kodove proizvođača.

Pritisnite i zadržite tipku

BD

,

DVD

ili

AMP

koju želite programirati, zatim pritisnite

.

Odabrana funkcijska tipka (

BD

,

DVD

ili

AMP

) treperi.

26

3

Unesite kôd proizvođača kad trepće funkcijska tipka i zatim odaberite

.

Kodovi proizvođača

DVD uređaji

Proizvođač

JVC

Kenwood

KLH

Matsui

Mitsubishi

Mustek

Nakamichi

Onkyo

Panasonic

Philips

Pioneer

Primas

RCA

Samsung

Sharp

Shinco

Sony

Aiwa

BOSE

Cat

Chestron

CyberHome

Daewoo

Denon

D.I.K

Elta

Funai

GoldStar/LG

Grundig

Harman/Kardon

Hitachi

Jamo

Sylvania

Teac

Thomson

Toshiba

Yamaha

Zenith

Kôd

0043

0044

0020

0009

0030

0018

0008

0037

0001, 0024, 0023, 0025, 0038

0015

0036

0042

0041

0034

0028

0006, 0017, 0002

0007

0033

0010

0029

0026

0035

0031

0016

0039, 0002, 0006, 0027

0012

0021, 0019, 0004

0040

0005

0014

0011

0022

0020

0032, 0022

0013

0003

0006

0009, 0006

Blu-ray disc (BD) uređaji

Proizvođač

Sony

Kôd

0501, 0502, 0503

DVD uređaji/videorekorderi

Proizvođač

Sony

Kôd

0207, 0222

DVD/HDD rekorderi

Proizvođač

Sony

Kôd

0219, 0220, 0221

Proizvođač

Broksonic

Funai

GoldStar/LG

Matsui

Panasonic

Philips

Pioneer

Samsung

Sharp

Sylvania

Thomson

Zenith

Kôd

0209

0213

0211

0216

0205, 0206, 0217

0214, 0218

0204

0208

0212

0210, 0213

0215

0211

Videorekorderi

Proizvođač Kôd

Sony VTR1:Betamax 1001, 1007, 1010, 1011

VTR2:8mm

VTR3:VHS

VTR4:DV

VTR5:DV

VTR6:DV

Aiwa

Akai

Alba

Amstrad

Baird

B&O

(Bang & Olufsen)

Blaupunkt

Bush

CGM

Clatronic

Daewoo

Ferguson

Fisher

Funai

GoldStar/LG

Goodmans

Grundig

Hitachi

JVC

Kendo

Loewe

Luxor

Matsui

Mitsubishi

Nokia

Nokia Oceanic

Nordmende

1002, 1008

1003, 1009

1004

1005

1006

1029, 1053, 1038

1035, 1036

1034

1034

1036

1052

1018, 1030, 1017, 1026

1035

1039, 1013, 1037, 1038

1034

1046

1055, 1021

1034

1025

1043, 1039

1046, 1012

1013, 1019, 1017

1040, 1030

1014, 1026, 1047, 1015

1043

1058, 1024, 1043, 1012

1028

1031, 1039

1050, 1051

1028

1028

1057, 1021

Okano

Orion

Panasonic

Philips

Phonola

Roadstar

SABA

Salora

Samsung

Sanyo

1031, 1035, 1032

1031

1024, 1027

1017, 1012, 1016, 1025

1013, 1012

1038

1021, 1048, 1022

1028

1059, 1044, 1045, 1049

1041

(Nastavlja se)

27

Proizvođač

Schneider

SEG

Seleco

Sharp

Siemens

Tandberg

Telefunken

Thomson

Thorn

Toshiba

Universum

W.W.House

Watson

Kôd

1017, 1012, 1018

1034

1038, 1035

1028

1018

1046

1022, 1023

1054, 1021, 1056

1043

1042, 1020

1023, 1031, 1043, 1012

1043

1013, 1033

DAV sistemi kućnog bioskopa

Proizvođač

Sony (DAV)

Kôd

4501, 4502, 4503, 4504, 4505,

4506

AV prijemnici

Proizvođač

Sony

Kôd

4001, 4002, 4056, 4057, 4085

Digitalni zemaljski prijemnici

Proizvođač

Sony

Kôd

3057, 3101, 3102

Digitalni satelitski prijemnici

Proizvođač

Philips

Radix

SABA

Samsung

Sky

Sky+

Sky Master

STRONG

TechniSat

Thomson

TPS

Zehnder

Sony

All Vision

Amstrad

CANAL+

Foxtel

Galaxis

Gold box

HIRSCHMANN

Humax

Kathrein

Maxtronics

Newling

Micronax

Nokia

Pace

Panasonic

Kôd

3042

3095, 3096

3046

3006, 3042

3202

3030, 3053, 3072

3036

3063

3097

3043, 3049, 3022

3099

3100

3098

3017, 3056, 3076, 3077

3015, 3041

3067

3054, 3078

3029, 3052

3086

3087, 3088

3041

3201

3085

3089, 3090, 3091

3039, 3051, 3079, 3080

3071, 3074, 3075, 3083

3055

3048, 3064, 3081, 3082

28

Analogni satelitski prijemnici

Proizvođač

Sony

ADB

Amstrad

DGTEC

Galaxis

Grundig

Hyundai

Jerrold

Kathrein

Matsui

Nikko

Nokia

NTV plus

Pace

Radix

SABA

Sky Master

TechniSat

Thomson

Watson

Zehnder

Kôd

3001

3062

3024, 3002, 3023, 3059

3092, 3093, 3094

3026, 3031, 3010, 3012, 3014

3026, 3027, 3035, 3065

3044

3038

3022

3025

3021

3037

3040

3016, 3020, 3060, 3061

3024, 3011

3028, 3032, 3033, 3008, 3009,

3047, 3070

3003, 3006, 3005

3034, 3018, 3019, 3045, 3066,

3068

3032, 3084

3004

3007, 3013, 3050, 3068, 3069

Upotreba funkcija kućne mreže

Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima memorisanim u DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.

Uređaji koji smeštaju i pružaju sadržaje, poput fotografija i audio/video datoteka, nazivaju se

"server". TV prima datoteke fotografija/mu- zike/video zapisa sa servera putem mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim prostorijama.

Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,

Cyber-shot, itd.) kao server.

Povežite komponente kablovima (pogledajte

"Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte

"Wireless LAN Ready" na str. 30).

Takođe, kad spojite svoj TV na Internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje svoju lokaciju na geografskoj karti (str. 24) ili možete prikazivati Internet video (str. 31).

5

Za pristup Internetu trebaćete sklopiti ugovor sa

Internet provajderom.

Spajanje na mrežu

TV

Router

Na mrežne uređaje

Mrežni kabl (nije isporučen)

Mrežni kabl (nije isporučen)

DSL modem/ kablovski modem

Internet

29

Wireless LAN Ready

Wireless LAN Ready omogućuje lak pristup Internetu i kućnoj mreži pomoću USB adaptera za bežični LAN UWA-BR100 (od januara 2010.).

Ako umetnete USB adapter za bežični LAN u

USB priključnicu TV-a, možete jednostavno kreirati bežičnu mrežu.

5

5

Pre podešavanja funkcije bežičnog LAN-a na

TV-u, podesite router za bežični LAN.

USB adapter za bežični LAN je priložen ili je raspoloživ kao dodatni pribor, zavisno od modela vašeg TV-a. U nekim regijama/državama, USB adapter za bežični LAN možda neće biti raspoloživ.

Spajanje na bežični LAN

Pomoću funkcije Wireless LAN Ready možete spojiti TV na svoj bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite svoje LAN okruženje na sledeći način.

1

Siguran bežični LAN?

2

DA:

Pređite na 2.

NE:

Konfigurišite u nastavku "Network

Set-up" i "Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom routera za bežični LAN".

Ako koristite router za bežični LAN koji podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?

DA:

Konfigurišite u nastavku "Network

Set-up" i "Zaštićena mreža sa WPS-om

(Wi-Fi Protected Setup)".

NE:

Konfigurišite u nastavku "Network

Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a

(Wi-Fi Protected Setup)".

Network Set-up

Početni ekran menija "Network Set-up" omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

Zaštićena mreža sa WPS-om

(Wi-Fi Protected Setup)

WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS na ruteru za bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite položaj tipke WPS na ruteru i proverite kako je koristiti.

1

Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".

2

Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu upotrebom tipke ili "WPS (PIN)" za upotrebu

PIN-a.

3

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

5

Za spajanje na bežični LAN sa WPS-om, vaš ruter za bežični LAN treba podržavati WPS standard.

30

Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom routera za bežični LAN

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam

SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra

(WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u tom postupku ne trebate odabrati način zaštite.

1

Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".

2

Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.

3

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Zaštićena mreža bez WPS-a

(Wi-Fi Protected Setup)

Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam

SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna

šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate, pogledajte uputstvo za upotrebu svog rutera.

1

Odaberite "Wireless Set-up" u početnom ekranu menija "Network Set-up".

2

Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu sa liste detektovanih bežičnih mreža.

3

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Primena funkcije BRAVIA

Internet Video

BRAVIA Internet Video služi za pristup

Internet sadržajima, pružajući raznolike zabavne sadržaje na zahtev direktno na vašem

TV-u. Ako se spojite na širokopojasni Internet, moći ćete uživati u video sadržajima, uključujući video zapise i animacije.

5

Spojite svoj TV na širokopojasni Internet i izvedite početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 44).

Za korištenje funkcije Internet Video

Možete pretraživati video sadržaje unapred ili unazad. (Ta funkcija je raspoloživa zavisno od usluga za pružanje Internet sadržaja.)

1

Pritisnite

INTERNET VIDEO

.

2

Pritisnite

/

/

/

za odabir ikone video zapisa koji želite prikazati i pritisnite

.

Za povratak na normalan TV način

Pritisnite

RETURN

.

5

Interfejs Internet sadržaja zavisi od provajdera

5 usluge za te Internet sadržaje.

Usluge blokiraju video sadržaj prema podešenju za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružaoci Internet video sadržaja ne podržavaju tu funkciju.

5

Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video sadržaja, odaberite "Settings" u meniju Home i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u

"Network" (str. 44).

31

Funkcija BRAVIA Internet

Widgets

Zahvaljujući funkciji Widgets na ekranu možete prikazati razne informacije. Widgeti su male aplikacije koje se mogu preuzeti sa Interneta, a omogućuju lak pristup interaktivnom sadržaju kada je vaš TV spojen na Internet.

5

5

5

Spojite svoj TV na Internet i izvedite početno podešavanje i zatim "Network Set-up".

Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama/regijama.

Dostupnost widgeta zavisi od regije/države.

Instaliranje widgeta

Widgete možete instalirati upotrebom "Widget

Gallery" pod kategorijom "Network" u "XMB"-u.

1

2

Pritisnite

HOME

.

Pritisnite

/

za odabir “Network”, i pritisnite

.

3

Pritisnite

/

za odabir Widget Gallery i pritisnite

.

4

Odaberite widget koji želite da instalirate.

5

Za brisanje widgeta označite widget u "XMB"-u, pritisnite

OPTIONS

i odaberite "Delete".

Pokretanje widgeta

Skriveni ili zatvoreni widgeti mogu se pokrenuti iz kategorije "Network" u "XMB"-u.

1

2

Pritisnite

HOME

.

Pritisnite

/

za odabir “Network”, i pritisnite

.

3

Na listi u kategoriji "Network" odaberite ikonicu željenog widgeta.

Povećavanje iz snippeta u widget

Označite umanjeni prikaz widgeta koji se naziva

"snippet" i pritisnite kako bi se povećao na puni prikaz widgeta.

Premeštanje snippeta

Koristeći daljinski upravljač snippete možete premeštati i odrediti njihov položaj na ekranu.

1

Nakon označavanja snippeta koji želite pomeriti

OPTIONS

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Move Snippet" u meniju OPTIONS te pritisnite

.

3

Postavite snippet na željeno mesto i pritisnite

.

32

Uživanje u fotografijama/ muzici/video zapisima putem mreže

Uživajte u raznim sadržajima, na primer u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na medijski provajder sa DLNA sertifikatom u vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži, moći ćete uživati u sadržajima sa Interneta i/ ili mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama.

Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO) kao provajder.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir navedenih medijskih provajdera u kategoriji "Photo",

"Music" ili "Video".

3

Pritisnite

/

za odabir datoteka ili fo- ldera za reprodukciju iz liste za odabrani medijski provajder.

5

Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju biti kompatibilne sa sledećim formatima datoteka.

Fotografije: JPEG format

Muzika: MP3 format ili Linear PCM format

Video: Sledeći formati datoteka memorisani na provajder: AVCHD ili MPEG2 format (u nekim slučajevima se ne može reprodukovati)

Uživanje u fotografijama, muzici i video zapisima na TV-u pomoću upravljanja drugim uređajem

– Renderer

Možete reprodukovati datoteke fotografija, muzike i video sadržaja memorisanih u drugim mrežnim uređajima (digitalni fotoaparat, mobilni telefon, itd.) na TV-u rukujući direktno željenim uređajem. Mrežni uređaj treba takođe podržavati renderovanje.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "Network" i zatim podesite "Renderer Function", "Renderer

Access Control" i "Renderer Set-up" u

"Renderer" ako je potrebno (str. 45).

4

Reprodukcija medijskih datoteka upotrebom mrežnih uređaja.

Provera mrežne povezanosti

Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti za vaš ruter ako je potrebno. Broj stavki koje treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask,

DHCP) može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili ruteru. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga ili koje je isporučeno uz ruter.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "Network", te pritisnite

.

4

Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite

.

5

Odaberite "Auto" za automatsko pode-

šavanje IP adrese i proxy servera, ili

"Custom" kako biste ih podesili ručno.

Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu za podešavanje.

Početni ekran menija omogućuje vam odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.

"View Network Status": Odaberite za proveru stanja mreže.

"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu mrežu.

"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na bežičnu mrežu.

Podešavanje prikaza servera

Možete odabrati server iz kućne mreže koji će se prikazati u meniju Home.

Meni Home može automatski prikazati do

10 servera.

1

Pritisnite

HOME

.

2

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

3

Pritisnite

/

za odabir "Network", te pritisnite

.

4

Odaberite "Server Display Settings", zatim pritisnite

.

5

Odaberite server koji će se prikazivati u meniju Home te podesite postavke.

Ako se ne možete spojiti na kućnu mrežu

TV detektuje da li je server pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu.

Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te proverite mrežna povezivanja i podešenja.

1

Pritisnite

HOME

.

2

3

Pritisnite

/

za odabir "Settings".

Pritisnite

/

za odabir "Network", te pritisnite

.

4

Odaberite "Server Diagnostics", zatim pritisnite

.

Započinje dijagnostika servera.

Kad se dijagnostikovanje servera završi, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.

33

Upotreba funkcija menija

Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)

Meni Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup listama programa, ulaznim izvorima, menijima postavki TV-a i sl.

1

Pritisnite

HOME

za prikaz menija XMB™.

Trak kategorije medija

Settings

System Settings

TV

2

Trak za odabir kategorije

Pritisnite

/

za odabir kategorije.

Ikona kategorije medija

Settings

Photo

Music

Video

Digital

Opis

Sadrži sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki

TV-a. (str. 35).

Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).

Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i

Internet sadržaje. (str. 23, 32).

Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i Internet sadržaje. (str. 23, 32).

Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski vodič (EPG) (str. 18).

Analogue

Možete odabrati analogni kanal.

External Inputs

Možete odabrati opremu spojenu na TV.

Network

Možete uživati u funkciji "Internet Widgets" (str. 32). Omogućuje pristup u "Widget Gallery" i preuzimanje widgeta sa Interneta. (Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države u kojoj se nalazite.)

3

4

5

Pritisnite

/

za odabir stavke, zatim pritisnite

.

Sledite uputstva na ekranu.

Pritisnite

HOME

za izlaz.

5

5

Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati zavisno od okolnosti.

č

34

Meni postavki TV-a

Product Support

i-Manual

System Update

Prikaz uputstva za korištenje na ekranu.

5

Neke funkcije se mogu započeti direktno iz i-Manuala. Pritisnite funkcije kad se na dnu ekrana prikazuje "Use this function".

za pokretanje

Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću postojeće antene/kablovskog sistema/Interneta (ako je priključen).

Savetujemo vam da tu opciju podesite na "On" kako biste uvek imali najnoviju verziju softvera.

5

5

Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.

TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.

System Information

Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate.

Dok se jačina signala menja, indikator nivoa na ekranu se povećava ili smanjuje.

5

Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i spoljne ulaze.

System Settings

Scene Select

Optimiziovanje kvaliteta slike i zvuka odabirom sledećih opcija.

5

Kad podesite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" se automatski prebacuje na "Cinema".

Cinema

Sports

Optimizovanje slikovnih scena i zvuka kako bi se dobio bioskopski ugođaj.

Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na stadionu.

Photo

Verno reprodukuje teksturu i boje odštampane fotografije.

Music

5

Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal

1080i/p.

Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na koncertu.

Game

Graphics

General

Auto

Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski kvalitet slike i zvuka.

Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnijem prikazu detalja slike.

Opšte optimizovanje gledanja.

Automatsko optimizovanje kvaliteta slike i zvuka prema ulaznom izvoru.

(Nastavlja se)

35

Eco

Clock/Timers

General Set-up

Language

Radio Display

Parental Lock

Promena postavki za potrošnju energije.

Power Saving

Light Sensor

Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.

Optimalno podešava postavke slike u skladu sa osvetljenjem u prostoriji.

Idle TV Standby

PC Power

Management

Clock Set

Isključuje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate nijednu novu opciju.

Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz računara 30 sekundi.

Podešavanje tačnog vremena. Kad TV primi podatke o tačnom vremenu iz emitovanog signala, vreme se ne može podesiti ručno.

Time Zone

Auto DST

On Timer

Sleep Timer

Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.

Podešavanje letnjeg/zimskog vremena prema kalendaru.

Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vreme i podešava željeni kanal ili ulaz.

Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.

USB Auto Start

5

Ako isključite TV prijemnik i ponovo ga uključite,

"Sleep Timer" se vraća na "Off".

Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko započinjanje reprodukcije fotografija.

5

Isključite TV pre spajanja USB uređaja na njega.

Home Menu

Cursor Movement

Odaberite brzinu kursora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili

"No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije menija.

Recommendations

Traženje i prikaz programa koje biste možda želeli pod

"Recommendations" u "Favourites".

Quick Start

TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinskim upravljačem. Moguće je podesiti do tri perioda. Kad podesite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono doba dana kad najviše gledate TV program.

5

Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja energije.

Logo Illumination

Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV-a.

Panel Key

Illumination

(samo KDL-52/

40NX800)

Uključuje indikator koji svetli prilikom pritiska na tipke na okviru TV-a. Želite li da indikator svetli samo kada pritisnete tipke na zadnjem desnom delu TV-a odaberite

"Auto", a ako želite da indikator svetli dok god je TV prijemnik uključen odaberite "On".

Factory Settings

Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti. Po završetku ovog postupka prikazuje se meni za početna podešavanja.

Odabir jezika prikazanih u menijima.

P rikazuje ekransku pozadinu za radio prijem. Za ekransku pozadinu možete odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".

Podešava ograničenje gledanja prema uzrastu gledaoca ili blokira određene kanale. Za gledanje bilo kojeg navedenog programa sa podešenim ograničenjem ili blokiranog kanala, unesite tačan PIN.

PIN Code

Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental

Lock". PIN kôd možete takođe promeniti.

5

PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.

36

Auto Start-up

Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a kako biste ponovo odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete trebati da ih promenite nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su počeli da se emituju.

Slika

Display

Target Inputs

Picture Mode

Reset

Backlight

Contrast

Brightness

Colour

Hue

Colour

Temperature

Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.

Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".

Vivid

Poboljšava kontrast i oštrinu slike.

Standard

Custom

Cinema

Za standardnu sliku. Preporučuje se za osnovnu kućnu upotrebu.

Omogućuje vam memorisanje željenih podešenja.

Za sadržaje zasnovane na filmu. Prikladno za gledanje u okruženju poput bioskopske dvorane.

Sports

Optimizuje kvalitet slike za gledanje sportskih programa.

Game-Standard

Za standardnu sliku prikladnu za igre.

Game-Original

Podešava sliku za igre prema vašoj želji.

Graphics

Photo-Vivid

Optimizuje kvalitet slike za gledanje grafike.

Poboljšava kontrast, oštrinu i boje fotografija.

Photo-Standard

Za standardno gledanje fotografija.

Photo-Original

Poboljšava vizuelnu toplinu fotografija.

Photo-Custom

Podešava detaljne postavke za gledanje fotografija i memoriše željene postavke.

Resetuje na fabrička podešenja sve "Picture" postavke osim

"Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".

Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja.

Povećava ili smanjuje kontrast slike.

Povećava ili smanjuje svetlinu slike.

Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.

Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

5

Opcija "Hue" je raspoloživa zavisno od sistema boje.

Podešava belinu slike.

Cool

Neutral

Belim tonovima dodaje plavu nijansu.

Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.

Warm 1/Warm 2

Belim tonovima dodaje crvenu nijansu.

"Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".

(Nastavlja se)

37

38

Sharpness

Povećava ili smanjuje oštrinu slike.

Noise Reduction

Smanjuje nivo šuma na slici ("snežna" slika).

MPEG Noise

Reduction

5

Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent

Picture" podešen na "Off".

Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike.

Motionflow

Omogućuje tečniji prikaz pokreta video zapisa i smanjuje zamućenje slike.

High

Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima zasnovanim na filmu.

Standard

Off

Omogućuje tečan prikaz pokreta video zapisa. Koristite za standardnu upotrebu.

Koristite ovo podešenje kad postavke

"High" ili "Standard" uzrokuju šum.

Film Mode

Advanced

Settings

5

Zavisno od video zapisa, efekat možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promenili podešenja.

Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji video zapisa sa DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.

Auto 1

Auto 2

Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan sadržaj zasnovan na filmu.

Koristite opciju za standardnu upotrebu.

Pruža originalan sadržaj zasnovan na filmu bez promene.

Off

5

Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film

Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano

"Auto 1" ili "Auto 2".

Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").

Reset

Resetuje sve napredne postavke na fabričke vrednosti.

Black Corrector

Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.

Adv. Contrast

Enhancer

Podešava "Backlight" i "Contrast" u skladu sa svetlinom ekrana. Postavka je prikladna kod tamnijih slika i scena.

Gamma

Auto Light

Limiter

Clear White

Podešava balans između svetlih i tamnih područja slike.

Smanjuje svetlinu, na primer kod scena gde je ceo kadar beo.

Naglašava belu boju.

Live Colour

Daje veću živost bojama.

White Balance

Poboljšava temperaturu svake boje.

Screen

(za ulaze osim iz računara)

Target Inputs

Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.

Screen Format

Za detalje o formatu ekrana, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 17.

Auto Format

Automatski menja format ekrana ("Screen Format") prema ulaznom signalu. Ako želite da koristite postavku koju ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".

4:3 Default

Auto Display

Area

Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitovanom

4:3 slikom.

Smart

Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog ekrana.

4:3

Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.

Off

Koristi postavku koju ste podesili u

"Screen Format".

Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.

Display Area

Podešava područje prikaza slike.

Full Pixel

+1

Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini č

Prikaz slike u originalnoj veličini.

Normal

-1

Prikaz slike u preporučenoj veličini.

Povećava sliku tako da ivice budu izvan vidljivog područja prikaza.

(za ulaz iz računara)

Screen Position

Podešava vertikalni i horizontalni položaj slike.

Vertical Size

Podešava vertikalnu veličinu slike.

Auto Adjustment

Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.

Reset

5

"Auto Adjustment" možda neće funkcionisati kod određenih ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",

"Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".

Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.

Phase

Pitch

Podešava fazu ako ekran titra.

Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.

Horizontal Shift

Podešava horizontalni položaj slike.

Vertical Shift

Podešava vertikalni položaj slike.

Screen Format

Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.

Normal

Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.

Full 1

Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih proporcija.

Full 2

Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.

Video Input Settings Colour System

Odaberite sistem boje u skladu sa ulaznim signalom iz ulaznog izvora.

(Nastavlja se)

39

Sound

Sound

Target Inputs

Sound Mode

Reset

Treble

Bass

Balance

Surround

Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih podešenja slike na sve ulaze.

Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".

Dynamic

Standard

Naglašava visoke tonove i basove kako bi zvuk bio jasniji.

Pruža prirodni zvuk.

Clear Voice

Povećava jasnoću glasa utišavanjem pozadinskog zvuka.

Resetuje na fabrička podešenja sve "Sound" postavke osim

"Target Inputs" i "Sound Mode".

Podešava visoke tonove.

Podešava basove.

Podešava balans između levog i desnog kanala zvučnika.

Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti

TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili video igre.

Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za

"Scene Select".

S-FORCE Front

Surround

Virtuelno reprodukuje realističan zvuk.

Sports

Music

Cinema

Game

Off

Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da gledate sportsko nadmetanje uživo.

Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da se nalazite u koncertnoj dvorani.

Pruža surround efekat nalik na vrhunske audio sisteme, kakvi se nalaze u bioskopskim dvoranama.

Za doživljaj virtuelnog sveta igara.

Isključuje "Surround".

5

Pre odabira opcije "Surround" podesite opcije u "Scene

Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili surround efekte.

Sound Enhancer

Reprodukuje jasan zvuk upotpunjujući zvukove visoke frekvencije.

Auto Volume

Održava konstantan nivo glasnoće tokom svih programa i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).

Volume Offset

Podešava nivo glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".

40

Dual Sound

Speakers

Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitovanje.

Stereo/Mono

Za stereo emisije.

A/B/Mono

Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

5

Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",

"A" ili "B".

TV Speakers

Audio System

Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih zvučnika.

Isključuje zvučnike TV-a pa se zvuk TV programa reprodukuje na spoljnoj audio opremi spojenoj na izlazne audio priključnice TV-a.

5

5

Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite spoljni audio sistem i spojite optički izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital.

"Audio System" treba odabrati za slušanje 5.1-kanalnog zvuka.

Headphone Settings

Key Tone

Headphone

Speaker Link

Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite slušalice na TV.

Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za navigaciju .

Optical Out

Za audio signale iz priključnice

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

. Odaberite

"Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne podržava Dolby Digital.

Analogue Set-up

Programme List

Display

Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).

1 Digit Direct

Odaberite "On" za menjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9) na daljinskom upravljaču.

Programme Labels

5

Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dve tipke na daljinskom upravljaču.

Auto Tuning

Automatski podešava sve raspoložive kanale i memoriše njihova podešenja u TV.

Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promene provajdera usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.

Programme Sorting

Menjanje redosleda memorisanja analognih kanala u TV prijemniku.

Dodeljivanje željenog naziva odabranom kanalu.

1

2

Pritisnite

/

za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite

Pritisnite

/

za odabir željenog slova ili cifre ("_" za razmak) i zatim pritisnite

.

.

3

4

Ako unesete pogrešan znak

Pritisnite

/

za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite

/

za odabir tačnog znaka.

Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena.

Pritisnite

za izlazak iz postupka imenovanja programa.

(Nastavlja se)

41

Intelligent Picture

Manual Programme

Preset

On with Indicator

Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se skala nivoa signala.

On

Off

Automatski smanjuje šum slike.

Isključuje funkciju "Intelligent Picture".

Za memorisanje kanala, tipkom

PROG +/–

odaberite broj kanala.

5

Ne može se odabrati broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 42).

Programme

System

Odabir broja kanala za ručno podešavanje.

Odabir sistema emitovanja.

Channel

AFT

Audio Filter

Odaberite "S" za kablovske kanale ili "C" za zemaljske kanale.

Omogućuje precizno ručno podešavanje odabranog kanala kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitet slike.

Kad je odabrano "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.

Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja kod mono emitovanja.

Skip

Signal Level

5

Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".

Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama

PROG +/–

. Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.

Prikazuje nivo signala za tekući program.

Digital Set-up

Subtitle Set-up

Audio Set-up

Subtitle Setting

Uključuje program sa titlovima (ako je raspoloživo) za osobe oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".

Primary Preferred

Language

Odaberite najprikladniji jezik titla.

Secondary

Preferred

Language

Odaberite sekundarni jezik titla.

Audio Type

Primary Preferred

Language

Secondary

Preferred

Language

Uključuje program za osobe oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".

Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu emitovati nekoliko jezika dijaloga za program.

Odaberite sekundarni jezik.

Audio

Description

Mixing Level

Omogućuje audio opis (naracija) vizuelnih informacija, ukoliko TV kanali emituju takve informacije.

Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i

Audio Description opciju.

42

Dynamic Range

Kompenzuje razlike nivoa zvuka između kanala (samo za

Dolby Digital zvuk).

MPEG Audio

Level

5

Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati zavisno od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".

Podešava nivo MPEG zvuka.

Digital Auto Tuning

Auto Tuning Range

Automatski podešava sve raspoložive digitalne kanale i memoriše njihova podešenja u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promene provajdera usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.

Odabir opsega podešavanja za traženje raspoloživih kanala.

Normal

Traženje unutar vaše regije/države.

Full

Traženje nezavisno od regije/države.

Digital Programme

Sorting

Uklanjanje neželjenih kanala ili menjanje redosleda digitalnih kanala memorisanih u TV.

Digital Manual Tuning

Ručno podešavanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".

Digital Auto Service

Update

Prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.

Service Replacement

Automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji gledate na drugi kanal.

CA Module Set-up

Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module

(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 21 za položaj otvora kartice

(PCMCIA).

External Inputs

AV Preset

AV2/Component

Input

HDMI Set-up

Dodeljivanje ikone ili naziva spoljnoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz nezavisno od statusa povezanosti.

5

5

Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje.

Za priključak sa računarom ne može se podesiti ikona i oznaka.

Prebacivanje između komponentnog ulaza i AV2 ulaza. Ako odaberete "Auto" TV prijemnik prepoznaje signal sa spojene priključnice i prebacuje se bilo na Component bilo na AV2 ulaz.

5

Ne možete istovremeno koristiti Component i AV2 ulaz.

Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI".

5

Postavke za "Control for HDMI" treba da podesite na spojenom uređaju.

Control for HDMI

Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu

Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad je podešeno "On".

Auto Devices Off

Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom.

Auto TV On

Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju reprodukcije i sl.

HDMI Device List

Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.

(Nastavlja se)

43

Device Control

Keys

Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako biste upravljali spojenom opremom.

Normal

Za osnovne postupke, na primer navigacionim tipkama (gore, dole, levo ili desno i sl.).

Tuning Keys

Menu Keys

Tuning and

Menu Keys

Za osnovne postupke i funkcije tipki, na primer, PROG +/– ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tjunerom ili set-top boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog upravljača.

Za osnovne postupke i uportrebu tipki

HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru menija BD uređaja i sl. daljinskim upravljačem.

Za osnovne postupke i upotrebu tipki za kanale te tipki HOME/OPTIONS.

5

"Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI.

Network

Network Set-up IP Address

Setting

IP Address/

Subnet Mask/

Default Gateway/

Primary DNS/

Secondary DNS

Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili

"Auto" za automatsko podešavanje.

Treba da konfigurišete svaku opciju kad je u "IP Address

Setting" odabrano "Manual".

MAC Address

Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikaciona oznaka mrežnog uređaja.

Proxy Server

Ako koristite proxy server, podesite naziv proxy servera i broj tačke pristupa.

Network (SSID)

Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni router.

Security

Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.

Built-in Wireless LAN

Odaberite "Off" kako biste isključili ugrađeni bežični LAN.

Refresh Internet

Content

Server Display

Settings

Server Diagnostics

5

Funkcija "Built-in Wireless LAN" dostupna je zavisno od regije/države.

Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje

Internet sadržaja.

Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati u meniju Home.

Dijagnostikuje može li se TV spojiti na svaki server u kućnoj mreži.

44

Renderer Renderer

Function

Renderer Access

Control

Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na

TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.

Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravljačkog uređaja.

Renderer Set-up

"Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup

TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad je "Smart Select" podešen na "On", TV može reagovati na infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U

"Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.

45

Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu Sony ć

Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.

5

Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7).

5

5

Prilikom montaže na zid uklonite donji poklopac i poklopac priključnica (samo KDL-52/40NX800).

Obavezno koristite isporučene crne odstojnike prilikom montaže TV-a na zid (samo KDL-52/40NX800).

Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite posebnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.

Mere opreza

Zidni nosač čvrsto montirajte na zid sledeći napomene u ovom uputstvu kao i u uputstvu za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem. Brojevi u zagradama označavaju faze postupka montaže sadržane u uputstvu za upotrebu zidnog nosača.

1

Proverite delove isporučene sa zidnim nosačem (

).

2

3

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

Odaberite mesto montiranja. (

B

-1)

Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi. Predvidite prazan prostor između TV-a, plafona i izbočenih delova zida, u skladu sa uputstvom.

Montirajte na zid bazni nosač. (

B

-2 do

C

)

Odredite na zidu mesta za vijke i montirajte bazni nosač. Za pojedinosti pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

4

Ukoliko je potrebno, odvojite postolje sa

TV prijemnika. (

D

-1)

5

Pre nego što odvojite postolje, uklonite donji poklopac i poklopac priključnica (samo

KDL-52/40NX800).

5

Za pojedinosti pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7).

46

5

Spojite isporučeni kabl napajanja. (

E

-1)

5

Ne pričvršćujte donji poklopac.

6

Postavite odstojnike (samo KDL-52/

40NX800)

1 ih na sigurno mesto, dalje od domašaja dece.

Postavite četiri odstojnika

(isporučeni).

5

Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite četiri vijka (koja ste prethodno uklonili) u njihove rupe na zadnjoj strani TV-a (samo

KDL-52/40NX800).

7

Pričvrstite zidni nosač i zaštitni podupirač.

(

D

-3 do

D

-7)

8

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

Pripremite papirni šablon. (

E

-2)

1. Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi i označite spoljnu ivicu TV-a na šablonu.

2. Zalepite šablon na zid lepljivom trakom u skladu sa uputstvom za upotrebu zidnog nosača.

Za završetak montaže sledite uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem.

(

E

-3 do

F

)

(Nastavlja se)

47

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a

Položaj sredine ekrana

Naziv modela

KDL-

52NX800

46NX700

40NX800

40NX700

Dimenzije ekrana

A

126,1

112,7

99,4

99,4

B

78,8

71,6

63,5

64,1

Dimenzija sre dine ekrana

C

1,3

5,2

8,9

8,9

D

42,1

42,7

42,1

42,7

Dužina svakog ugla montaže

Jedinica: cm

Ugao (0°) Ugao (20°)

E

7,5

7,5

7,5

7,5

F

38,9

36,2

33,7

33,7

Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.

G

74,5

67,9

60,2

60,8

H

48,8

49,3

48,8

49,3

UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba da može da podnese masu bar četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 49).

48

Tehnički podaci

Sistem

Sistem ekrana

TV sistem

Sistem boje/video signala

LCD (Liquid Crystal Display) ekran

Analogni: Zavisno od odabrane države/područja: B/G/H, D/K, L, I

Digitalni: DVB-T/DVB-C

Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)

Digitalni: MPEG-2 [email protected]/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/[email protected]

Pokrivenost kanala

Izlazna snaga zvuka

Ulazne/izlazne priključnice

Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69

Digitalni: VHF/UHF

10 W + 10 W

Antenski kabl

 /  AV1, 2

75-ohmska spoljna priključnica za VHF/UHF

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/ video izlaz.

Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

COMPONENT IN

 COMPONENT IN

HDMI IN1, 2, 3, 4

Audio ulaz (phono priključnice)

Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital

Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN 2)

PC ulaz (str. 51)

Video ulaz (phono priključnica)

AV 2

DIGITAL AUDIO

OUT (OPTICAL)

PC IN

Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)

PC ulaz (Mini D-sub 15-pin) (str. 51)

PC audio ulaz (mini priključnica)

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) otvor

LAN

10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)

* Za LAN povezivanja koristite kabl kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).

Naziv modela KDL52NX800 46NX700 40NX800 40NX700

Napajanje i ostalo

Napajanje

Veličina ekrana

(mereno dijagonalno)

Rezolucija ekrana

Potrošnja energije u "Home"/

"Standard" modu u "Shop"/

"Vivid" modu

220 V – 240 V AC, 50 Hz

52" (oko 132,2 cm) 46" (oko 116,8 cm)

1920 tačaka (horizontalno)

1080 linija (vertikalno)

125 W

169 W

96 W

129 W

Potrošnja energije u pripravnom stanju*

1

Prosečna godišnja potrošnja energije*

2

0,23 W ili manje (18 W kad je "Quick Start" podešen na "On")

183 kWh

Dimenzije (približno) (š

v

d) sa postoljem

126,1

81,9

40 cm bez postolja

126,1

78,7

6,4 cm

140 kWh

112,7

74,8

32 cm

112,7

71,6

6,4 cm

40" (oko 101,6 cm)

104 W

133 W

81 W

109 W

0,2 W ili manje (18 W kad je "Quick Start" podešen na "On")

152 kWh

99,4

66,9

29 cm

99,4

63,5

6,4 cm

118 kWh

99,4

67,3

29 cm

99,4

64,1

6,4 cm

(Nastavlja se)

49

Naziv modela KDL52NX800 46NX700 40NX800 40NX700

Masa (približno) sa postoljem bez postolja

Isporučeni pribor

Dodatni pribor

36,1 kg 27,8 kg

30,1 kg 24 kg

Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).

Zidni nosač: SU-WL700

TV postolje: SU-52NX1 (KDL-52NX800)

SU-46NX1 (KDL-46NX700)

SU-40NX1 (KDL-40NX800/40NX700)

23,8 kg

20,1 kg

22,6 kg

19,2 kg

*

1

*

2

U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon završetka potrebnih internih postupaka.

4 sata dnevno i 365 dana godišnje

5

Za smanjenje potrošnje energije

– kad smanjite pozadinsko osvetljenje (svetlinu ekrana), smanji se potrošnja energije.

"Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby" ) pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite račun za električnu energiju.

kad TV isključite prekidačem gotovo nikakva.

ENERGY SAVING SWITCH

(samo na nekim modelima), potrošnja energije će biti

Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

50

Tablica ulaznih signala računara za

PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4

Rezolucija

Signali

VGA

SVGA

XGA

WXGA

SXGA

(samo Full

HD model)

Horizontalno

(piksela)

640

800

1024

1280

1280

1360

1280

Vertikalno

(linija)

480

600

768

768

768

768

1024

Vodoravna frekvencija (kHz)

31,5

37,9

48,4

47,4

47,8

47,7

64

Vertikalna frekvencija (Hz)

60

60

60

60

60

60

60

HDTV*

(samo Full

HD model)

1920

1080 67,5 60

Standard

VGA

VESA smernice

VESA smernice

VESA

VESA

VESA

VESA

EIA*

* Kad se vremensko podešenje za 1080p primenjuje na HDMI ulaz, smatraće se vremenskim podešenjem za video signal, a ne za PC signal. To će uticati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod prikaza dve slike, sadržaji sa računara i TV kanal/kompozitni video se prikazuju uporedo na ekranu.

5

5

5

PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.

PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.

Za najbolji kvalitet slike savetujemo vam korištenje signala iz tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije

(podebljano štampano).

51

U slučaju problema

Proverite da li trepće indikator

(pripravno stanje) crveno.

Kad trepće indikator

(pripravno stanje).

Uključena je funkcija automatske dijagnostike.

1

Izmerite koliko puta indikator sekunde.

(pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dve

2

Na primer, indikator može da zatreperi triput, isključi se na dve sekunde, zatim ponovo zatreperi triput.

Pritisnite

na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabl, te obavestite prodavca ili Sony servis o treperenju indikatora (broju treptaja).

Kad indikator

(pripravno stanje) ne trepće.

1

Proverite opcije navedene u tablici ispod.

2

Problem

Slika

Nema informacija sa spojene opreme.

Prikazuju se senke ili dvostruke slike.

Na ekranu se prikazuje samo

šum.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

5

5

Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.

Proverite spoj između spoljnog uređaja i TV-a.

Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.

Proverite lokaciju i usmerenje antene.

5

5

Proverite da li je antena slomljena ili savijena.

Proverite da li je antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe,

1-2 g. na morskoj obali).

5

Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem (str. 42).

Pri gledanju TV programa prisutne su smetnje slike ili zvuka.

Na ekranu se mestimično pojavljuju crne i/ili svetle tačkice.

Slike su izobličene.

5

Ekran se sastoji od piksela. Male crne i/ili svetle tačke (pikseli) na ekranu ne predstavljaju kvar.

Slika nema boje.

Slika iz opreme spojene na priključnice

COMPONENT IN nije u boji.

Nema slike iz spojene opreme.

Nije moguć odabir spojene opreme u meniju Home.

5

5

5

5

Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 38).

Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 38).

Oaberite "Reset" u "Picture" (str. 37).

Proverite da li su priključci spojeni u priključnice

IN pravilno i do kraja.

COMPONENT

5

5

5

5

5

5

Uključite spojenu opremu.

Proverite priključenje kablova.

Pritisnite tipku

za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.

Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao

što je digitalni fotoaparat.

Proverite da li je memorijska kartica pravilno formatirana (u opremi poput digitalnog fotoaparata).

Postupci nisu garantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisa koji se reprodukuju.

5

5

Proverite priključenje kablova.

Podesite servere koji će se prikazivati u meniju Home (str. 33).

52

Problem

Zvuk

Nema zvuka.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

5

5

Pritisnite tipku

+/–

ili

(isključivanje zvuka).

Proverite da li je funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str.41).

Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka.

Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogledajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 42) i promenite sistem emitovanja.

Kanali

Ne može se odabrati željeni kanal.

Neki kanali su prazni.

Ne možete gledati digitalne kanale.

5

Odaberite između digitalnog i analognog moda te odaberite željeni kanal.

5

5

5

Kanal je samo za kodirane/pretplatne programe. Pretplatite se na plaćenu

TV uslugu.

Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka).

Obratite se davaocu usluge za detalje o prenosu.

5

5

Obratite se lokalnom davaocu usluga za informacije da li su digitalni programi dostupni kod vas.

Nabavite antenu sa većim pojačanjem.

Mrežno povezivanje

Veza se ne može uspostaviti.

Nije pronađen server, nije preuzeta lista i nema reprodukcije.

Promene na serveru se ne izvode pravilno.

5

5

5

5

5

5

Proverite povezivanje

Proverite da li koristite za LAN povezivanje ravan kabl.

Proverite da li je kabl čvrsto spojen.

Proverite spoj između TV-a i rutera.

Proverite podešenja

Promenite IP adresu DNS servera (str. 33).

Obratite se pružaocu pristupa Internetu.

Navedite IP adresu rutera ako ne znate DNS svog Internet provajdera.

5

5

Kad koristite računar kao server

5

5

5

5

5

Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom tipke

na TV-u.

Izvedite "Server Diagnostics" (str. 33).

Proverite da li je računar uključen. Nemojte isključivati računar tokom pristupa.

Ako je na računaru instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja sa spoljnih uređaja. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim softverom.

Zaustavite serversku aplikaciju i restartujte ga ako server ne radi stabilno. Ako je server i dalje nestabilan, restartujte računar.

Isključite nepotrebne aplikacije na računaru; server je možda preopterećen.

Smanjite količinu sadržaja; server je možda preopterećen.

5

Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u čak i ako se sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. Vratite jedan nivo unazad i opet pokušajte otvoriti folder ili server.

(Nastavlja se)

53

Problem

Ne prikazuju se fotografije, muzika ili video zapisi.

TV nije moguće pronaći sa uređaja koji podržava renderovanje.

Ne možete pristupati widgetima iako su već instalirani.

Ne radi veza sa bežičnim

LAN-om ili je radio prijem slab.

Pojavljuje se samo nekoliko ikona pod "Network" u meniju Home.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

Prethodna provera

5

5

5

Proverite da li spojeni uređaj podržava DLNA.

Postupci nisu garantovani za sve servere. Takođe, postupci se razlikuju zavisno od funkcija servera i trenutnom sadržaju.

Uključite spojeni uređaj.

Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja servera.

Proverite podešenja

5

5

5

Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Server Display Settings"

(str. 33).

Proverite da li je server pravilno konfigurisan.

Proverite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.

Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 44) podešeno na

"Auto", TV-u može trebati neko vreme da prepozna uređaj ako nema

DHCP server.

Pri reprodukciji sadržaja sa računara, podesite postavke firewall/a.

5

5

5

5

Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja uređaja.

Proverite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 30).

Proverite podešenja

Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 45).

Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Renderer Access

Control" (str. 45).

5

5

5

Proverite da li je LAN kabl ili kabl napajanja routera/modema pravilno spojen.

Proverite spajanja i postavke bežičnog LAN-a.

Pokušajte kasnije koristiti widgete. Možda server provajdera sadržaja widgeta ne funkcioniše.

* Svoj router/modem morate unapred podesiti za spajanje na Internet. Za podešenja routera/modema obratite se svom davaocu Internet usluga.

5

5

Proverite smeštaj TV-a i rutera za bežični LAN. Na kvalitet signala mogu uticati sledeći razlozi.

U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrotalasne pećnice, fluorescentna svetla i sl.

Između rutera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi.

Pri upotrebi USB adaptera za bežični LAN, pomerite ga pomoću produžnog kabla sa osnovnom stanicom (opcija) kako biste izbegli smetnje signala.

5

To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu.

TV se ne može uključiti.

BRAVIA Internet Video ima lošu sliku.

BRAVIA Internet Video ima malu sliku.

Neki Internet video sadržaji imaju manjak detalja, posebno pri brzim pokretima ili tamnim scenama.

5

Proverite da li je prekidač

ENERGY SAVING SWITCH

(

) u položaju za uključenje (str. 10).

5

5

Kvalitet video zapisa prikazanog na TV-u zavisi od kvaliteta video zapisa koji pruža davaoc usluge te o spojenom širokopojasnom Internetu.

Pritisnite

/

za zumiranje i odzumiranje.

5

Kvalitet video zapisa i veličina slike menjaju se zavisno od brzine

Internet veze i kvaliteta isporučenog sadržaja.

54

Problem

Internet video ima sliku dobrog kvaliteta ali nema zvuka.

Internet Video Guide ne pokazuje mnogo video zapisa.

Izobličena slika i/ili zvuk.

TV prijemnik se automatski isključuje.

Objašnjenje/Rešenje

5

5

Kvalitet zavisi od sadržaja koji isporučuje davaoc usluge kao i o vašoj

Internet vezi.

Internet video sadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.

5

Pritisnite

OPTIONS

i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg sadržaja.

5

5

5

5

Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, fenovi za kosu ili dodatna oprema.

Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV prijemnika.

Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.

Odmaknite antenski/kablovski kabl od ostalih kablova.

5

5

5

Proverite da li je uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration" za "On Timer" (str. 36).

Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 36).

Proverite da li je uključen "On Timer" (str. 36).

TV prijemnik se automatski uključuje.

Neki izvori signala se ne mogu odabrati.

Daljinski upravljač ne radi.

HDMI oprema ne prikazuje u

"HDMI Device Selection".

Ne možete odabrati "Off" u

"Control for HDMI".

Zaboravili ste lozinku za

"Parental Lock".

Nisu podešeni svi kanali kablovskog sistema.

5

Odaberite "AV Preset" te potvrdite podešenje "Always" za izvore ulaznog signala (str. 43).

5

5

Zamenite baterije.

Možda je vaš TV u SYNC modu.

Pritisnite

SYNC MENU

, odaberite "TV Control", a zatim "Home

(Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.

5

Proverite da li imate "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te da li je opcija "Control for HDMI" podešena na "On".

5

Ne možete odabrati "Off" ni za jedan audio sistem koji podržava "Control for HDMI". Ako želite prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite

"TV Speakers" u meniju "Speakers" (str. 41).

5

Umesto PIN koda unesite 9999. (PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.)

5

Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet stranici za korisničku podršku.

http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

55

EKOLOŠKA NALEPNICA EU

Visoka energetska efikasnost

Smanjena emisija CO2

Dizajn pogodan za popravku i recikliranje

Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtevima plana ekološkog označavanje Evropske unije.

ES-CAT/022/002

U kompaniji Sony stalno iznova osmišljavamo i menjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Takođe neprestano promišljamo i procenjujemo svoje proizvode, procese i potencijalni efekat po planetu.

Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smeru, ovaj proizvod je dobio evropsku nagradu

"Eco label" koju izdaje Evropska komisija. Za više informacija posetite sledeći link:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Sony daje minimalno 2 godine garancije na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u trajanju od 7 godina.

SRB

MNE

Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posetite

http://www.sony-europe.com/myproduct/

http://www.sony.net/

© 2010 Sony Corporation

Sony central and southeast Europe kft.

Predstavništvo u Beogradu

Airport City

Omladinskih brigada 88a

11070 Novi Beograd www.sony.rs

4-180-170-

F1

( 1)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents