Sony KDL-46NX710 User manual
4-180-178-F5(1)
Digitalni LCD
TV prijemnik
Uputstvo za upotrebu
KDL-55NX81x / 52NX80x / 46NX71x / 46NX70x / 40NX80x / 40NX71x / 40NX70x
Uvod
Zaštitni znakovi
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Pre upottt rebe TV prijemnika, molimo vas
da pažljivo i temeljno pročitate ovo uputstvo
i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.
 je registrovani zaštitni znak
kompanije DVB Project.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašć eni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
garancije, obratite se na adrese navedene
u odvojenim dokumentima koji se
tiču servisa ili garancije.
Napomene o funkciji
Digital TV
5 Sve funkcije vezane uz funkciju Digital
TV () radiće samo u zemljama ili
područjima emitovanja DVB-T (MPEG2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog
zemaljskog signala ili gde je omogućen
pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG2 i H.264/MPEG-4 AVC) kablovskom
sistemu. Proverite kod svog davaoca
usluga da li se emituje DVB-T signal i
u vašoj zemlji ili proverite da li njihov
DVB-C kablovski sistem odgovara
integrisanim funkcijama ovog TV
prijemnika.
5 Provajder usluge kablovske TV može
naplatiti takve usluge, te će možda biti
potreban vaš pristanak na takve uslove
poslovanja.
5 Iako je ovaj TV prijemnik usklađen sa
DVB-T i DVB-C standardima, nije
garantovana njegova kompatibilnost sa
budućim DVB-T digitalnim zemaljskim
i DVB-C digitalnim kablovskim
prenosima.
5 Neke Digital TV funkcije možda neće
biti dostupne u nekim zemljama/regijama,
a DVB-C kablovske funkcije možda neće
pravilno raditi kod nekih operatera.
Listu podržanih kablovskih servera
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

5 Oznaka "x" koja se pojavljuje u nazivu
modela odgovara brojkama koje označavaju dizajn, boju uređaja ili vrstu TV
sistema.
5 Uputstvo o montaži zidnog nosača se
nalazi u ovom priručniku.
5 Slike koje se koriste o ovom uputstvu
prikazuju model KDL-40NX80x ako
nije navedeno drukčije.
5 Slike koje se koriste u ovom uputstvu
prikazuju model RM-ED030 ako nije
navedeno drukčije.
2
HDMI, HDMI logotip i High Definition
Multimedia Interface su zaštićeni znakovi
ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
DLNA®, logo DLNA i DLNA CERTIFIED®
su zaštitni znaci, oznake usluga ili oznake
sertifikata kompanije Digital Living
Network Alliance.
DivX® je tehnologija kompresije video
zapisa koju je razvila kompanija DivX, Inc.
DivX®, DivX Certified® i pripadajući
logotipi su zaštićeni znakovi kompanije
DivX, Inc. i upotrebljavaju se uz licencu.
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX®
je digitalni video format koji je napravila
kompanija DivX, Inc.
Ovaj uređaj je službeno sertifikovan za
reprodukciju DivX video zapisa. Za više
informacija i preuzimanje softvera za konvertovanje datoteka u DivX format posetite
www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je
registrovati kako bi mogao reprodukovati
DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje.
Za generisanje registracionog koda pronađite deo za DivX VOD u meniju za podešenje uređaja. S tim kodom posetite
vod.divx.com kako biste završili postupak
registracije i saznali više o DivX VOD.
Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su
zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.
su zaštitni znaci
"BRAVIA" i
kompanije Sony Corporation. "XMB" i
"xross media bar" su zaštićeni znakovi
kompanija Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
Napomena za bežični
signal
1. Ovime kompanija Sony izjavljuje da je ovaj
uređaj usklađen sa bitnim zahtevima i
drugim primenjivim odredbama smernice
1999/5/EC.
Za dobijanje izjave o usklađenosti (DoC)
za smernicu R&TTE, posetite sledeću
URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
2. Napomene za korisnike: sledeća informacija vredi samo za uređaje koji se prodaju
u državama u kojima se primenjuju EU
smernice.
Bežični TV sistem može se koristiti u
sledećim:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka
Republika, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska,
Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn,
Litva, Luksemburg, Malta, Holandija,
Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka
Republika, Rumunija, Slovenija,
Španija, Švedska, Švajcarska, Turska i
Velika Britanija.
Ovaj uređaj može se koristiti u ostalim
ne-evropskim državama.
Položaj tipizacione
nalepnice
Oznake sa brojem modela i razredom napajanja (u skladu sa primenjenim sigurnosnim
propisima) nalaze se na zadnjoj strani
TV prijemnika. Na modelima serije KDLNX80x tipizacione nalepnice mogu se
naći ako uklonite donji poklopac.
Sadržaj
Uputstvo za brzi početak
4
Sigurnosne informacije .................................................................................................................. 10
Mere opreza ................................................................................................................................... 11
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori ........................................................................ 13
Gledanje TV program a
Gledanje TV programa ................................................................................................................... 19
Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ................................................ 21
Upotreba funkcije Favourites ........................................................................................................22
Uživanje u 3D slikama i grafici (samo KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x) ................................. 24
Upotreba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ............................................................................................................. 26
Gledanje slika sa spojene opreme ................................................................................................ 28
Reprodukcija fotografija/muzi ke/video zapisa putem USB-a ................................................... 28
Upotreba funkcije BRAVIA Sync sa Control for HDMI ................................................................30
Upravljanje dodatnom opremom pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika ..................... 31
Upotreba funkcija kućne mreže
Spajanje na mrežu .......................................................................................................................... 34
Funkci ja Built-in Wireless LAN ..................................................................................................... 35
Primena funkcije BRAVIA Internet Video .................................................................................... 36
Funkcija BRAVIA Internet Widgets .............................................................................................. 37
Uživanje u fotografijama/muzici/video zapisima putem mreže ................................................. 37
Provera mrežne povezanosti ........................................................................................................ 38
Podešavanje prikaza servera
................................................................................................. 38
Upotreba funkcija menija
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)
Meni postavki TV-a
................................................................................. 39
................................................................................................................... 40
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač/nosač za kačenje o zid) ........................................................ 52
Tehnički podaci .............................................................................................................................. 58
U slučaju problema ........................................................................................................................ 61
Pre upotrebe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 10). Sačuvajte ovo uputstvo za buduću
upotrebu.
3
Uputstvo za brzi početak
Pre upotrebe
1: Pričvršćivanje postolja
Provera isporučenog pribora
Pogledajte isporučeni letak sa opisom pravilnog
pričvršćivanja postolja za neke modele TV-a.
Za sve modele

Daljinski upravljač (1)
Baterije veličine AAA (tip R3) (2)
Postolje (1)*
Za modele KDL-52/40NX80x, KDL-46/
40NX70x
Kabl napajanja (1)
Držač kabla (1)
Zadnji poklopac postolja (1)
Crni odstojnici (4) (samo KDL-52/40NX80x)
Učvrsni vijci za postolje (M5  16) (4)
Učvrsni vijci za postolje (M5  16) (4)
(samo KDL-40NX80x i KDL-40NX70x)
5 Za najbolji kvalitet slike ne izlažite ekran
direktnom osvetljenju niti suncu.
5 Ako prenesete TV prijemnik direktno sa hladnog
na toplo mesto, smestite ga u vrlo vlažnu prostoriju
ili u prostoriju u kojoj je upravo uključeno grejanje,
na njegovoj površini ili u unutrašnjosti se može
kondenzovati vlaga. U tom slučaju isključite TV
prijemnik i ostavite ga isključenim dok vlaga ne
ispari. Nakon toga ga možete koristiti ponovo.
Primetite ako kondenzovanu vlagu između staklene
ploče i LCD-a, uključite TV i kondenzat će ispariti
nakon što se TV zagreje.
Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
1 Postavite TV prijemnik na postolje.
Za modele KDL-55NX81x, KDL-46/
40NX71x
Osmou g aoni ključ (1)
Učvrsni vijci za postolje (4)
(samo KDL-55NX81x, KDL-46NX71x)
Učvrsni vijci za postolje (2) (samo KDL-40NX71x)
SCART adapter (1)
* Rastavljeno, osim za KDL-52NX80x i KDL-46NX70x.
Pogledajte isporučeni letak sa opisom sastavljanja
postolja.
2 Isporučenim vijcima pričvrstite TV
prijemnik na otvore postolja označene
strelicama Ą.
Umetanje baterija u daljinski upravljač

1 Uklonite zaštitnu foliju.
2 Gurnite i pomerite poklopac prema gore.
4
5 Kod upotrebe električnog odvijača, podesite silu
pritezanja na približno 1,5 N m•{15 kgf•cm}.
3 Nakon što ste zategnuli vijke, pričvrstite
isporučeni zadnji poklopac na postolje.
2: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.
DVD rekordera) sa SCART priključnicom
Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
1 Poravnajte sa dve tiple postolja i nežno
postavite TV, pazeći pritom da oznaka 
bude okrenuta napred.
2 Pričvrstite TV na postolje pomoću isporučenih vijaka i osmougaonog ključa.
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5 Za ovo spajanje se preporučuje ugaoni univerzalni
SCART kabl.

5 Moment podesite na približno 3 N·m {30 kgf·cm}.
Ponovo postavljanje postolja na TV
prijemnik
Postavite na izvorni položaj upotrebom uklonjenih vijaka. Pogledajte "Odvajanje postolja
sa TV prijemnika" (str. 9).
(Nastavlja se)
5
Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
SCART adapter
(isporučen)
3: Sprečavanje prevrtanja
TV-a
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.
DVD rekordera) sa HDMI priključnicom
1 Zavrnite vijak za drvo (promer 4 mm,
nije priložen) u postolje TV prijemnika.
2 Zavrnite vijak (nije priložen) u otvor na
TV prijemniku.
Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
Upotrebite vijak M4  16
Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
Upotrebite vijak M4  8
3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom (nije isporučena).
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

5 Za KDL-52/40NX80x, nakon spajanja kabla
instalirajte donji poklopac i zadnji poklopac
postolja.
6
4: Povezivanje kabla
5: Početna podešavanja

KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x
5 Nemojte mrežni kabl povezivati u snop sa drugim
kablovima.
KDL-52/
40NX80x
KDL-46/
40NX70x
Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
*
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
2 Proverite da li je prekidač ENERGY
SAVING SWITCH u položaju za uključenje () (str. 13).
3 Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
ekranu se pojavi meni jezika.
4
* samo KDL-52/
40NX80x
Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
Sledite uputstvo na ekranu.
Digital Auto Tuning: Kad odaberete
"Cable", savetujemo vam da odaberete
"Quick Scan" za brzo podešavanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od provajdera
usluge kablovske TV. Ako nijedan kanal
nije pronađen postupkom "Quick Scan",
pokušajte da primenite "Full Scan" (iako
to može da zahteva više vremena).

5 Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna
u nekim državama/regijama.
Listu podržanih kablovskih provajdera
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
(Nastavlja se)
7
Programme Sorting: Ako želite da promenite redosled analognih kanala, sledite korake iz odlomka "Razvrstavanje programa"
(str 47).

5 Kanale možete takođe da podesite ručno (str. 48).
Podešavanje ugla gledanja
TV-a
Ovaj TV se može podesiti unutar sledećih
uglova.

5 Za povratak na 0° ponovite postupak obrnutim
redosledom.
Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
0º
6º
4
1
Uklonite vijak na
prikazani način.
2
3
Podignite i nagnite.
8
Zavrnite vijak u
gornji otvor postolja.
Umetnite.
Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
0º
6º
Odvajanje postolja sa TV
prijemnika

5 Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.
5 Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim
kad na TV želite da montirate odgovarajući
dotdtatt an pribor.
5 TV treba da bude u vertikalnom položaju pre
uključenja.
TV ne sme da bude uključen kad je LCD ekran
okrenut prema dole jer to može da uzrokuje
neujednačenu sliku.
Za KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
Za KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
Spoj
9
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu sa donjim uputstvom kako bi sprečili
opasnost od požara, električnog udara ili
štete i/ili ozleda.
Instalacija
5 TV prijemnik postavite blizu lako
dostupne mrežne utičnice.
5 Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu.
5 Instalaciju na zid sme da izvodi samo
stručno osoblje.
5 Iz sigurnosnih razloga savetujemo da
koristite Sony pribor, uključujući:
– Zidni nosač:
SU-WL500 (samo KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x) SU-WL700
– Nosač za ka čenje o zid:
SU-WH500
– TV postolje:
SU-B550S (KDL-55NX81x)
SU-B460S (KDL-46NX71x)
SU-B400S (KDL-40NX71x)
SU-52NX1 (KDL-52NX80x)
SU-46NX1 (KDL-46NX70x)
SU-40NX1 (KDL-40NX80x/
40NX70x)
5 Koristite vijke isporučene sa zidnim
nosačem kod pričvršćivanja montažnih
kuka na TV. Isporučeni vijci su napravljeni tako da su dužine 8 do 12 mm mereno od
površine za pričvršćenje montažne kuke.
Promer i dužž žina vijaka razlikuje se zavisno od modela zidnog nosača. Upotrebom
vijaka koji nisu deo isporuke možete
uzrokovati oštećenje TV prijemnika,
njegov pad, itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (isporučen sa
zidnim nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na
zadnjoj strani TV-a
5 Kod prenošenja TV prijemnika na popravku ili kod preseljenja, zapakujte ga u
originalnu ambalažu.
Ventilacija
5 Nikada nemojte prekrivati ventilacione
otvore na kućištu TV prijemnika i ne
stavljajte nikakve predmete unutra.
5 Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
5 Savetujemo da koristite Sony zidni
nosač kako biste osigurali odgovarajuću
ventilaciju.
Instalacija na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliko
slobodnog prostora oko uređaja.
Instalacija sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
10
Napomene
5 Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabl. Može doći do oštećenja izolacije
oko provodnika ili prekida provodnika.
5 Nemojte da radite prepravke na kablu
napajanja.
5 Nemojte stavljati teške predmete na
kabl napajanja.
5 Ne vucite kabl, već prihvatite utikač
prilikom odspajanja iz strujne utičnice.
5 Ne spajajte previše uređaja na istu
strujnu utičnicu.
5 Ne koristite labave strujne utičnice.
Neprikladna upotreba
Ne instalirajte/ne koristite TV prijemnik
na mestima, okruženjima ili u okolnostima
poput niže opisanih, kako biste sprečili
nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozlede.
Mesta:
Ostavite najmanje ovoliko
slobodnog prostora oko uređaja.
5 Za ispravnu ventilaciju, te kako biste sprečili nakupljanje prašine i prljavštine:
– Nemojte postavljati uređaj površinom
ekrana okrenut prema podlozi, ne
instalirajte ga naopako, na zadnju
stranu ili na bočnu stranu.
– Ne stavljate TV uređaj na policu,
tepih, krevet ili u vitrinu.
– Nemojte uređaj pokrivati komadima
tkanine, npr. zavesama ili predmetima kao što su novine, itd.
– Ne postavljajte TV prijemnik kao
što je prikazano na slici.
Protok vazduha je blokiran.
Prenošenje
5 Pre prenošenja
TV prijemnika,
odspojite sve
kablove.
5 Za prenošenje
TV prijemnika
potrebne su dve
ili tri osobe.
5 Kod nošenja držite
TV prijemnik kao
što je prikazano
na slikama desno.
Nemojte pritiskati
LCD ekran i
okvir oko ekrana.
5 Kod podizanja ili
premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga
prihvatite za donju stranu.
5 Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
– Prilikom povezivanja kabla, obavezno odspojite kabl napajanja. Pazite
da nogom ne zapnete i povučete kabl.
– Odspojite kabl napajanja pre premeštanja ili rada na TV-u.
– Držite kabl napajanja dalje od izvora
toplote.
– Povremeno odspojite i očistite utikač
napajanja. Utikač pokriven prašinom
može da nakupi vlagu zbog čega može
doći do oštećenja izolacije, a time do
opasnosti od požara.
Na otvorenim mestima (na direktnom uticaju sunca), na obali, na brodu i ostalim
plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mestima izloženima mehaničkim
vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženje:
Preterano vruća, vlažna ili prašnjava mesta;
mesta gde lako mogu ući insekti u uređaj;
blizu zapaljivih predmeta (sveća, itd.). TV
prijemnik se ne sme izlagati kapljanju ili
prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene
vodom (na primer vaze) na TV prijemnik.
Okolnosti:
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad
je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima
koje nije preporučio proizvođač. Odspojite
TV prijemnik iz strujne utičnice i antene
tokom olujnog nevremena.
Slomljeni delovi:
Zid
Zid
5 Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo
ekrana bi moglo da se razbije te uzrokuje
ozbiljne ozlede.
5 Ukoliko površina TV ekrana pukne,
ne dodirujte je dok ne odspojite kabl
napajanja. U suprotnom bi moglo doći
do električnog udara.
Kabl napajanja
Kad nije u upotrebi
S kablom i strujnom utičnicom postupite
kao što je opisano, kako biste sprečili
opasnost od požara, električnog udara ili
štetu i/ili ozleda:
– Koristite isključivo Sony kabl
napajanja, ne koristite kablove ostalih
proizvođača.
– Umetnite utikač do kraja u utičnicu.
– TV koristite isključivo na 220-240 V
AC napajanju.
5 Ukoliko ne planirate da koristite TV
prijemnik dužž že vreme, TV prijemnik
odspojite iz napajanja radi očuvanja
okoline iz sigurnosnih razloga.
5 TV prijemnik je odspojen iz napajanja
tek nakon odspajanja mrežnog kabla.
5 Međutim neki TV prijemnici su možda
opremljeni funkcijom koja zahteva da
budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionisali.
Za decu
5 Ne dopustite deci da se penju na TV
prijemnik.
5 Sitne delove čuvajte izvan dometa dece,
kako ih ne bi slučajno progutala.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanima
u nastavku.
Obratite se Sony ovlašć enom servisu kako
bi uređaj proverio kvalifikovani tehničar.
Kad:
– je oštećen kabl napajanja.
– je loš kontakt sa strujnom utičnicom.
– je TV prijemnik oštećen, budući da je
pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
– ukoliko tečnost ili neki predmet
dospe u otvore uređaja.
Upozorenje
Kako biste sprečili požar, nikako ne
stavljajte sveće ili druge izvore otvorenog
plamena blizu ovog proizvoda.
Mere opreza
Praćenje TV prijema
5 Neke osobe mogu osetiti nezgodu
(na primer, naprezanje očiju, umor
ili vrtoglavicu) tokom gledanja 3D
video zapisa ili igranja stereoskopskih
3D video igara. Sony svim gledaocima
preporučuje redovne pauze tokom gledanja
3D video zapisa ili igranja stereoskopskih
3D video igara. Dužina i učestalost pauze
zavisi od potreba korisnika. Trebate sami
da odlučite šta vam najbolje odgovara.
Ako osetite bilo kakvu nezgodu, prekinite gledanje 3D video zapisa ili igranje
stereoskopskih 3D video igara sve dok
nezgoda ne prestane; obratite se lekaru
ukoliko smatrate da je potrebno. Takođe pogledajte (i) uputstvo za upotrebu bilo kojeg drugog uređaja ili medija kojeg
koristite sa ovim TV prijemnikom i (ii)
našu Internet stranicu (http://www.
sony-europe.com/myproduct) za najnovije
informacije. Vid dece (posebno mlađe
od šest godina) još se uvek razvija.
Obratite se vašem lekaru (na primer,
pedijatru ili oftamologu) pre nego što
deci dozvolite gledanje 3D video zapisa
ili igranje stereoskopskih 3D video igara.
Odrasle osobe treba da nadgledaju decu
kako bi se osiguralo da ona slede gore
navedene preporuke.
5 Ne koristite, ne smeštajte niti ostavljajte
3D naočare ili baterije blizu vatre ili na
mestima izloženim visokoj temperaturi,
npr. pod direktnim sunčevim svetlom ili
u automobilima ostavljenim na suncu.
5 Prilikom upotrebe simulirane 3D funkcije,
imajte na umu da je prikazana slika prepravljena iz originalne usled konverzije
koju provodi ovaj TV prijemnik.
5 Pratite program na TV-u pri umerenom
svetlu, jer gledanje duže vreme pri
slaboj rasveti opterećuje oči.
5 Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću
kako biste sprečili preterane promene
u glasnoći, te sprečili oštećenja sluha.
LCD ekran
5 Iako je LCD ekran napravljen uz upotrebu
visokoprecizne tehnologije i ima 99,99%
ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili tačkica u boji (crvenih,
plavih ili zelenih). To je karakteristika
LCD ekrana i ne predstavlja kvar.
5 Nemojte da pritiskate ili ogrebete prednji
filter i ne stavljajte nikakve predmete na
TV prijemnik. Slika u tom slučaju može
biti neujednačena ili se LCD ekran
može oštetiti.
5 Ako koristite TV prijemnik na hladnom
mestu, slika može biti "razmazana" ili
previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen ne predstavlja kvar. Ovaj
fenomen nestaje zajedno sa porastom
temperature.
5 Ako na ekranu duže vreme stoje mirne
slike, može doći do pojave dvostrukih
slika. Pojava obično nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
5 Ekran i kućište TV prijemnika se zagrejavaju tokom upotrebe. To je normalno.
5 LCD TV prijemnik sadrži malu količinu
teč nog kristala. Neke fluorescentne
sijalice ugrađene u ovaj TV prijemnik
takođe sadrže živu. Poštujte lokalne
propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine
ekrana/kućišta TV-a
Pre čišćenja, odspojite TV prijemnik iz
napajanja.
Kako bi sprečili propadanje materijala ili
premaza ekrana, uzmite u obzir sledeće.
5 Prašinu s površine ekrana/kućišta obrišite
mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću
uklonite mekom tkaninom umočenom u
rastvoru blagog deterdženta.
5 Ne prskajte TV direktno vodom ili deterdžentom. Mogli bi da iscure u donji deo
ekrana ili spoljne delove te da uzrokuju
kvar.
5 Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne
sunđere, kisela ili lužnata sredstva za
čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razređivača ili insekticida. Upotreba takvih
sredstava ili duži kontakt sa gumom ili
vinilom može oštetiti površinu ekrana
i kućište.
5 Kako bi se osigurala pravilna ventilacija,
preporučujemo da usisavačem povremeno
očistite ventilacione otvore.
5 Ukoliko je moguće podesiti nagib TV
prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi
prevrnuo sa postolja.
Baterije
5 Prilikom umetanja baterija obratite pažnju
na ispravan polaritet.
5 Ne koristite različite vrste baterija
istovremeno i ne mešajte stare i nove
baterije.
5 Iskorištene baterije odložite na ekološki
prihvatljiv način. Neke regije imaju uređeno
odlaganje baterija. Upoznajte se sa lokalnim propisima.
5 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.
Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne
prosipajte nikakvu teč nost po njemu.
5 Ne stavljajte daljinski upravljač na mesta
blizu izvora toplote, na direktnu sunčevu
svetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Funkcija bežičnog
povezivanja
5 Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini
medicinske opreme (srčani stimulator i
sl.), jer može doći do kvara medicinske
opreme.
5 Iako ovaj uređaj emituje/prima kodirane
signale, pripazite na neovlaš eni prijem.
Ne preuzimamo odgovornost za bilo
koje probleme koji proizađu iz toga.
Zbrinjavanje isluženog
TV prijemnika
Odlaganje stare
električne i elektronske opreme
(primenjivo u
Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje
da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa
kućnim otpadom. Umesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže
mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda sprečićete
potencijalne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati uticaja ukoliko se uređaj ne odloži
na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnoj kancelariji, komunalnoj
službi ili prodavnici gde ste kupili uređaj.
Dodatna oprema
5 Slika može da bude izobličena ili zvuk da sadrži
šum ako se TV prijemnik postavi u blizini
uređaja koji emituju elektromagnetno
zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šum u zvuku.
5 Ova oprema je ispitana te je dokazana
njena usklađenost sa ograničenjima
propisanim smernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri upotrebi
signalnog kabla kraćeg od 3 metra.
(Nastavlja se)
11
Odlaganje
starih baterija
(primenjivo u
Evropskoj uniji
i ostalim evropskim državama
sa posebnim sistemima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje
da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj se simbol može
koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija sprečićete potencijalne negativne posledice
po okolinu i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati uticaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način. Recikliranje
materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja celovitosti napajanja zahtevaju
trajnu povezanost sa unutrašnjom baterijom,
takvu bateriju trebaju da menjaju samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno mesto za
recikliranje električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte
odeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz
uređaja. Predajte bateriju na sabirno mesto za recikliranje otpadnih baterija. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj
kancelariji, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.
12
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u
KDL-46/
40NX70x
KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x
KDL-52/40NX80x
Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom
upravljaču.
* U meniju TV-a će te tipke funkcionisati kao ////.

5 Tipke broj 5, , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču
imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne tačke tokom
upotrebe uređaja.
Tipka/Prekidač
Opis
A / (pripravno Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
stanje TV-a)
pripravno stanje.
B  (Napajanje) Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
pripravno stanje.

5 Kad je prekidač ENERGY SAVING
SWITCH u položaju za isključenje, TV se
ne može uključiti.
5 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja,
isključite TV, zatim odspojite kabl napajanja
iz strujne utičnice.
C ENERGY
SAVING
SWITCH
Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad
je uređaj isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, troši se manje energije.

5 Kad je TV isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, nećete moći izvoditi
funkcije poput memorisanja podešenja sata.
(Nastavlja se)
13
4
5
6
Tipka/Prekidač
E  (Svetlo)
7
8
Opis
U TV modu: Pritisnite za prikaz liste
D /
(Odabir ulaza/ ulaznih signala.
Zadržavanje U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje
teksta)
trenutno prikazane stranice.
Pritisnite za osvetljenje tipki na daljinskom
upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u
tamnoj prostoriji.
F BRAVIA Sync ///// : Kad je na TV
spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema,
možete sa njom upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a pri gledanju slike sa te opreme.
THEATRE: Podesite "Theatre Mode" na
optimalan kvalitet zvuka i slike za sadržaje
zasnovane na filmu.
SYNC MENU: Pritisnite za prikaz menija
BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu
HDMI opremu u "HDMI Device Selection".

5 Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode"
se takođe isključuje.
5 Kad promenite podešenje za "Scene Select",
"Theatre Mode" se automatski isključi.
5 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync)
je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su
kompatibilni sa "Control for HDMI".
14
G i-MANUAL
Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na
ekranu.
H SCENE
Pritisnite za prikaz menija "Scene Select"
(str. 40).
Možete odabrati željenu opciju za scenu kako
bi se podesio optimalan kvalitet zvuka i slike.
Tipka/Prekidač
Opis
I DIGITAL/
Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i
analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene
opreme, pritisnite za povratak na zadnji gledani
TV mod.
J EXIT
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu
ili za izlazak iz menija. Kad je raspoloživa
usluga Interactive Application, pritisnite za
izlazak iz te usluge.
K ü GUIDE
Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme
Guide (EPG) (str. 21).
ANALOG
(EPG)
L  RETURN Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu ili
/BACK
za izlazak iz menija.
M Tipke u boji
Kad su raspoložive tipke u boji, na ekranu se
prikazuje funkcijski provodnik.
N Brojčane
U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za
kanale preko 10, pritisnite sledeću cifru
brzo.
U teletekst modu: Pritisnite za unos broja
stranice. Kad je raspoloživa usluga Interactive
Application, možete takođe unositi slova.
O  (Tekst)
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija
(str. 20).
P  +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
tipke/Tipke
za slova
(Glasnoća)
Q  (Isključenje Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite pozvuka)
novo za uključenje zvuka.
Pritisnite za uključenje ili isključenje 3D
KDL-55NX81x, prikaza (str. 24).
KDL-46/
40NX71x)
R 3D (samo
S  (Format
ekrana)
Pritisnite za promenu formata slike (str. 20).
(Nastavlja se)
15
Tipka/Prekidač
Opis
T Tipke za
Možete upravljati opremom spojenom na TV
(str. 31).
U INTERNET
Pritisnite za pristup Internet sadržaju u
"XMB"-u (str. 36).
V INTERNET
Pritisnite za prikaz BRAVIA Internet Widgeta
(str. 37).
upotrebu
dodatne
opreme
VIDEO
WIDGETS

5 Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi
od regije/države.
W 
Pritisnite za prikaz menija "Favourites"
(str. 22).
X / (Info/
Svakim pritiskom tipke, prikaz se menja na
sledeći način:
U digitalnom modu: Detalji o tekućem
programu  Detalji o sledećem programu
U analognom modu: Broj tekućeg kanala i
način prikaza
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima) (str. 20).
Y ////
Pritisnite /// za pomak kursora na ekranu.
Pritisnite  za odabir/potvrdu označene opcije.
Z OPTIONS
Pritisnite za prikaz liste praktičnih funkcija
i prečice menija. Opcije menija razlikuju
se zavisno od trenutnog ulaza i/ili sadržaja.
a HOME
Pritisnite za prikaz Home menija TV-a
(str. 39).
(Favourites)
Otkrivanje
teksta)
b  (Postavke Pritisnite za uključenje ili isključenje titla (kad
titlova)
c PROG+/–/
U TV modu: Odabir sledećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
U teletekst modu: Odabir sledeće () ili
prethodne () stranice.
d AUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promenu
dual sound moda (str. 46).
U digitalnom modu: Pritisnite za promenu
jezika koji se koristi za trenutno gledani program
(str. 48).
/
16
je raspoloživ).
Poleđina daljinskog upravljača
Tipka/Prekidač
Opis
A TV /
Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u
pripravno stanje.
(Pripravno
stanje TV-a)
(Nastavlja se)
17
Indikatori
KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
Indikator
Opis
A Svetlosni senzor
Prepoznaje količinu osvetljenosti prostorije te pozadinsko osvetljenje ekrana
podešava skladno tome. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete
poremetiti rad.
B Senzor daljinskog Prima signale sa daljinskog upravljača.
upravljača
Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad.
C   (Isključivanje Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 41).
slike/Timer)
Svetli narandžasto ako ste podesili timer (str. 41).
Svetli i/ili trepće narandžasto tokom ažuriranja softvera.
D  (Pripravno
Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara
ili tokom ažuriranja softvera.
E  (Napajanje)
Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
stanje)
O funkcijskom vodiču na ekranu TV-a.
Funkcijski vodič
Primer: Pritisnite  ili  RETURN (pogledajte Y (str. 16) ili L (str. 15)).
Funkcijski vodič daje uputstvo o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se
u dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.
18
Gledanje TV programa
1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste
Gledanje TV programa
ga uključili.
Kad TV ne može da se uključi, podesite
prekidač ENERGY SAVING SWITCH
u položaj () za uključenje (str. 13).
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator  (pripravno stanje) na prednjoj
strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite TV / na daljinskom upravljaču
kako biste uključili TV prijemnik.
KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x
KDL-52/40NX80x
2 Pritisnite DIGITAL/ANALOG za prebaci-
KDL-46/40NX70x
vanje između digitalnog i analognog moda.
Dostupni kanali zavise od odabranog načina.
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča
(EPG) (str. 21).
U digitalnom modu na kratko se prikazuje
informacioni trak. Svakim pritiskom tipke
, na ekranu TV prijemnika se ciklično
menja prikaz: Informacije o trenutnom
programu  Informacije o programu koji
sledi  Bez traka
Trak može da sadrži sledeće ikone.
2
3
3
: Interaktivna usluga je raspoloživa
(Digital Text)
: Radio usluga
: Kodirani/pretplatni programi
: Zvuk dostupan na više jezika
: Dostupni titlovi
: Dostupni titlovi za osobe oštećenog
sluha
: Podsetnik
R: Preporučena najmanja uzrast gledaoca
(od 4 do 18 godina)
: Parental Lock
(Nastavlja se)
19
Pristup teletekstu
Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na
ekranu TV prijemnika se ciklično menja
prikaz:
Teletekst i TV slika  Teletekst  Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama
/.
Ako želite da zadržite stranicu, pritisnite .
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .

5 Možete takođe preći direktno na određenu stranicu
odabirom broja stranice prikazanog na ekranu.
Pritisnite  i /// za odabir broja stranice,
zatim pritisnite .
5 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu
stranice teleteksta, stranicama možete pristupati
brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
5 Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je
davaoc usluge pruža.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog
formata slike.
Smart*
Slika se uvećava kako
bi ispunila 16:9 ekran,
pri čemu se izvorna
slika zadržava koliko
god je to moguće.
4:3
Prikaz 4:3 slike u njenoj
originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne linije kako bi slika
ispunila 16:9 ekran.
Wide
Slika formata 4:3 se
razvlači horizontalno
kako bi ispunila 16:9
ekran.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u pravilnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne linije kako bi slika
ispunila 16:9 ekran.
* Gornji i donji delovi slike mogu biti odsečeni.

5 U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na
gornjem ili donjem delu slike možda se neće
videti. U tom slučaju podesite "Vertical Size"
u meniju "Screen" (str. 45).

5 Kad je "Auto Format" (str. 44) podešen na "On",
TV prijemnik će automatski odabrati najbolji
format koji odgovara prijemu programa.
5 Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p
prikazuju sa crnim linijama u ivicama ekrana,
odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih
podesili.
20
Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)
2
5
1
1 U digitalnom modu, pritisnite ü GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sledećoj
tablici ili prema uputstvu sa ekrana.
4
3
Stavka
Opis
A Informacioni deo
B Video prozor
C Tablica programa
D Podaci o kanalu
E Kategorija
Prikazuje informacije o označenoj emisiji.
Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič.
Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika.
Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja.
Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju
toj kategoriji.

5 Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija.
– "Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti.
– "Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije.
– "Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem.
21
Upotreba funkcije Favourites
Funkcija "Favourites" omogućuje brz pristup opcijama koje često koristite, na primer omiljenim TV
kanalima ili spoljnim ulazima (npr. konzola za igranje, DVD uređaj). Na ekranu "Favourites" takođe
je moguć prikaz vaših omiljenih medijskih datoteka i Internet sadržaja.

5 Internet sadržaji (npr. Internet Video) možda neće biti dostupni u nekim državama/regijama.
Prikaz omiljenih sadržaja
1 Pritisnite .
YI-TV THREE
HDMI 1
Composite
Piano 003 TV FLOWERS
PC
Recommendations
0728photo
Photos
2 Pomoću daljinskog upravljača odaberite željenu ikonu u donjem delu ekrana i pritisnite 
za proširenje u puni prikaz.

5 Kad odaberete folder sa fotografijama, automatski započinje slideshow
.
Prikaz zadnjih gledanih sadržaja
Ako odaberete "Recently Viewed" za opcije na ekranu "Favourites", možete prikazati istorije sadržaja
koje ste gledali zadnje. Lista "Recently Viewed" se briše pri svakom isključenju TV-a.
PC
0728photo
YI-TV THREE
Piano
003
TV
FLOWERS
Recently Viewed
YI-TV THREE
Recommendations
HDMI 1
Composite
12:00 PM

5 Zadnji gledani sadržaji prikazuju se u listi. Pritisnite / za kretanje kroz opcije.
22
Recommendations
Funkcija "Recommendations" automatski analizira vaše interese prema vašoj istoriji gledanja
kako bi se pronašli programi i stavke koje bi mogle da vam se sviđaju i prikazuje ih u meniju
"Favourites". Za uključenje ove funkcije odaberite "On" za "Recommendations" u "General Set-up"
(pogledajte str. 41).
YI-TV THREE
0728photo
Piano
003 TV FLOWERS
HDMI 1
Composite
PC
Recommendations
Recommendations

5 Preporučeni programi koji se trenutno emituju prikazani su u listi stavki. Pritisnite  za proširenje
odabrane stavke u puni prikaz.

5 Funkcija "Recommendations" možda neće biti dostupna u nekim regijama, državama i područjima prijema.
Dodavanje/uklanjanje omiljenih sadržaja
Omiljene sadržaje možete dodavati/uklanjati putem "XBM"-a ili dok prikazujete sadržaj na ekranu.
1 Pritisnite OPTIONS nakon odabira željene opcije u "XBM"-u.
2 Odaberite "Add to Favourites" ili "Remove from Favourites".
23
Uživanje u 3D slikama i grafici (samo KDL-55NX81x, KDL-46/
40NX71x)
Ova funkcija omogućuje vam uživanje u 3D sadržajima, kao što su 3D video igre i 3D Blu-ray
diskovi.
Gledanje 3D sadržaja
1 Pripremite 3D naočare i 3D Sync odašiljač (dodatno nabavljivi).
TDG-BR100/TDG-BR50
TMR-BR100
2 Spojite 3D Sync odašiljač na TV.
3D SYNC OUT

5 Pojedinosti potražite u uputstvu isporučenom sa 3D naočarama i 3D Sync odašiljačem.
5 U nekim regijama/zemljama 3D naočare i 3D Sync odašiljač možda neće biti dostupni.

5 Pomoću dodatno nabavljivih 3D naočara i drugi korisnici mogu uživati u 3D sadržaju.
3 Pritisnite 3D za gledanje 3D slika i grafike.
Prilikom detektovanja 3D signala automatski se odabire mod 3D prikaza. Pritiskom tipke 3D
možete odabrati mod 3D i mod 2D prikaza.
RM-ED030

5 Odaberite "Off" u meniju "Auto 3D" za ručno uključenje ili isključenje 3D prikaza (str. 44).
Uživanje u simuliranim 3D efektima
Ukoliko pritisnete tipku 3D tokom gledanja 2D sadržaja podešava se simulirani 3D efekat za 2D
slike.

5 3D efekat može biti manje naglašen kod nekih izvora slike.
5 3D doživljaj može da varira zavisno od gledaoca.
24
3D meni
Kad pritisnete tipku OPTIONS i odaberete "3D Menu" iz liste menija, možete podesiti sledeće
postavke.
3D Display
Izmena 3D i 2D prikaza.
3D Depth Adjustment Podešavanje dubine 3D slika na ekranu. Dostupno samo za sadržaj sa 3D signalom.
Kod normalne upotrebe preporučena je postavka "0". 3D efekat može biti manje
naglašen, zavisno od postavki.
Simulated 3D Effect
Povećanje ili smanjenje 3D efekta kod prikaza 2D slika pomoću efekta simuliranog
3D prikaza.
3D Glasses
Brightness
Podešavanje svetline slike prilikom upotrebe moda 3D prikaza. Ako odaberete "Auto",
svetlina slike kroz 3D naočare automatski se podešava u skladu sa podešenjem
"Scene Select".
3D Format
Simulated 3D
Gledanje 2D slike u simuliranom 3D prikazu.
Side-by-Side
Prikaz 3D sadržaja u formatu jedne slike pokraj druge. Odabirom ove opcije prikazuju se dve gotovo identične slike jedna
pored druge za 3D prikaz. Stavite 3D naočare pre podešavanja
opcije "3D Format" jer uputstvo inače neće biti čitljivo zbog
dvostrukih zamagljenih slova na ekranu.
Over-Under
Prikaz 3D sadržaja u formatu jedne slike ispod druge (over-under).
Odabirom ove opcije prikazuju se dve gotovo identične slike
jedna iznad druge za 3D prikaz. Stavite 3D naočare pre podešavanja opcije "3D Format" jer uputstvo inače neće biti čitljivo zbog dvostrukih zamagljenih slova na ekranu.
25
Upotreba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV možete spojiti širok opseg dodatne opreme.
KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x
KDL-52/40NX80x,
KDL-46/40NX70x
KDL-52/40NX80x,
KDL-46/40NX70x
KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x
Spajanje audio-video opreme (redom kvaliteta, od višeg prema nižem)
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
C, I
HDMI kabl
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje
potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje
ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu.
Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom "Control
for HDMI", podržana je komunikacija sa tom opremom.
HDMI IN 1, 2, 3
ili 4

5 Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI logo.
5 Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju
Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U
protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
26
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
5 Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI
IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i
spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu
PC/HDMI 4 AUDIO IN u delu PC IN.
Komponentni
video kabl,
audio kabl
—
COMPONENT IN
D /AV1
SCART kabl
E /AV1
SCART adapter
(isporučen) i
SCART kabl
Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane
signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog
izlaska.
L AV2
Kompozitni video
kabl
L /
Kod spajanja mono opreme, spojite na COMPONENT IN
L priključnicu.
Spajanje audio/prenosne opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću
Opis
F DIGITAL
Optički audio
kabl
Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu
digitalnim izlazom.
G  USB
USB kabl
Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima
memorisanim na USB uređaj (str. 28).
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Spajanje druge opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću
H /PC IN
B
LAN
J CAM
(Conditional
Access Module)
Opis
Povezivanje sa 3D Sync odašiljačem koji se prodaje posebno.
A 3D SYNC
PC kabl sa
feritnim jezgrima,
audio kabl
Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima,
kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
LAN kabl
Možete uživati u sadržajima memorisanim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 34).
Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu.

5 Nemojte umetati smart karticu direktno u otvor TV CAM
(Conditional Access Module). Trebate je staviti u Conditional
Access Module nabavljen kod ovlašć enog dobavljača.

5 CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite
kod ovlašć enog dobavljača.
K  Slušalice
Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica.
27
Gledanje slika sa spojene
opreme
1 Uključite spojenu
opremu.
2 Pritisnite  i odaberite željeni ulazni
izvor.
Reprodukcija fotografija/
muzike/video zapisa putem
USB-a
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija/muzike/video zapisa memorisanima u Sony digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB kabla ili USB uređaja za
memorisanje.
1 Pritisnite HOME i odaberite navedene
Gledanje istovremeno dve slike
– PAP (Picture and Picture)
"PAP" prikazuje istovremeno dve slike iz spojene opreme i TV programa/kompozitnog video
ulaza osim SCART priključnice.

5 Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala sa
računara.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Odaberite "PAP" u meniju OPTIONS.
3 Pritisnite / za prebacivanje zvuka
između dve slike. Slika u istaknutom
okviru ima zvuk.
Gledanje istovremeno dve slike
– PIP (Picture in Picture)
"PIP" prikazuje sliku iz spojenog računara na
celom ekranu, a sliku TV programa ili kompozitnog video ulaza (osim SCART priključnice)
u umetnutom prozoru.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Odaberite "PIP" u meniju OPTIONS.
3 Koristite meni OPTIONS za prebacivanje zvuka između dve slike.
28
USB uređaje u kategoriji "Photo", "Music"
ili "Video".
2 Odaberite datoteke ili foldere za reprodukciju iz liste za odabrani USB uređaj.
Automatski početak reprodukcije
fotografija
Reprodukcija fotografija započinje automatski
kad spojite USB memorijski uređaj nakon
uključenja TV-a, i u "USB Auto Start" je automatski odabrano "Slideshow" ili "Thumbnail
View" (str. 41).

5 Kad na TV spojite USB kablom Sony digitalni
fotoaparat, postavke USB povezivanja na fotoaparatu potrebno je podesiti na "Auto" ili "Mass
Storage".
5 Video datoteke su smeštene u sledeću strukturu
foldera (hijerarhijski položaj):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/
00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
5 Napravite sigurnosne kopije medijskih datoteka
memorisanih na USB opremu kako ih ne biste izgubili. Sony se ne smatra odgovornim za gubitak ili
oštećenje podataka memorisanih na USB opremu.
5 BRAVIA TV podržava DivX®.
5 Proverite sledeću web stranicu za najnovije
podatke o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
5 USB Photo Viewer podržava FAT12, FAT16 i
FAT32 sisteme datoteka.
5 Moguća je USB reprodukcija sledećih formata
fotodatoteka:
– JPEG (datoteke JPEG formata sa ekstenzijom
".jpg" usklađene sa DCF ili Exif standardom)
– RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata sa ekstenzijom ".arw.") (samo pregledavanje)
5 USB reprodukcija je podržana za sledeće formate
audio datoteka:
– MP3 (datoteke sa ekstenzijom ".mp3" koje
nemaju zaštitu)
5 USB reprodukcija je podržana za sledeći format
video datoteka:
– AVCHD (datoteke sa ekstenzijom ".mts" ili
".m2ts")
– MP4 (AVC) (datoteke sa ekstenzijom ".mp4")
– MPEG1 (datoteke sa ekstenzijom ".mpg")
Za prikaz fotografije
— Picture Frame
Funkcija omogućuje prikaz fotografija na
ekranu određeno vreme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski
isključuje u pripravno stanje.
1 Odaberite fotografiju.
2 Pritisnite OPTIONS dok je prikazana
odabrana fotografija, zatim pritisnite /
za odabir "File Options" te pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir "Picture Frame
Image" i pritisnite .
4 Pritisnite HOME, pritisnite / za
odabir "Photo" i zatim odaberite "Picture
Frame" te pritisnite .
TV se prebaci u Picture Frame mod i na
ekranu je prikazana odabrana fotografija.
Za podešavanje dužine prikaza
fotografije
Za prikaz geografske karte
Ako spojite digitalni fotoaparat sa funkcijom
GPS, možete prikazati fotografiju sa geografske karte lokacije na kojoj je fotografija snimljena. Za korištenje te funkcije, TV treba da
bude spojen na Internet kako bi preuzeo
geografsku kartu.
1 Odaberite fotografiju pomoću "XMB"-a.
2 Pritisnite / za zumiranje/odzumiranje
na ggeog rafff skoj karttti.
3 Pritisnite više puta tipku u boji smeštenu
dalje levo kako biste promenili položaj
prikaza ggeoggraffske kartte.

5 Ako TV nije spojen na Internet ili je Internet
stranica sa geografske karte prestala sa radom,
moguć je samo prikaz ggeog raffske kartte u velikom
merilu na kojem se ne može izvoditi zumiranje/
odzumiranje.
5 Položaj prikazan na karti može da se razlikuje
zavisno od uređaja kojim je fotografija snimljena.
5 Internet geografske karte omogućuje treća strana.
Iz tog razloga, stranica sa geografske karte može
da se promeni ili ukine bez prethodne najave.
Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite
"Duration" te pritisnite . Zatim odaberite
trajanje prikaza i pritisnite .
Na ekranu se prikaže brojač.

5 Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on
mora ostati spojen na TV.
5 Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski
isključuje u pripravno stanje.
29
Upotreba funkcije BRAVIA
Sync sa Control for HDMI
Funkcijom "Control for HDMI" vam BRAVIA
Sync omogućuje komunikaciju sa spojenom
opremom koja podržava BRAVIA Sync, koristeći
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Primena sledećih podešenja i saveta pomoći
će vam da objedinite upravljanje spojenom
opremom.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "External Inputs"
i pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir "Control for HDMI"
u "HDMI Set-up" i zatim odaberite "On".

5 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je
raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji
imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni
sa "Control for HDMI".
5 Postavke za "Control for HDMI" trebaju da budu
podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi.
Detaljnije informacije o podešavanju potražite u
uputstvu za upotrebu spojene opreme.
5 Kad je spojena određena Sonyjeva oprema koja
podržava "Control for HDMI" (BRAVIA Sync), na
toj opremi se automatski aktivira BRAVIA Sync.
Upravljanje opremom koja podržava
BRAVIA Sync
Oprema koja podržava BRAVIA Sync navedena
je kao novi ulazni izvor pod "External Inputs"
u meniju Home (str. 39). Za upravljanje tom
opremom pomoću daljinskog upravljača,
pritisnite SYNC MENU i odaberite željenu
opremu u "HDMI Device Selection".
Sync Menu
HDMI 1
HDMI Device Selection
Device Control
Speakers
TV Control
Return to TV
30
BD/DVD Player
5 Automatsko uključivanje opreme koja podržava BRAVIA Sync i prebacivanje ulaza
na tu opremu kad je odaberete u meniju
Home ili Sync.
5 Automatsko uključivanje TV prijemnika i
promena ulaza na spojenu komponentnu kad
se pokrene reprodukcija na komponenti.
5 Automatsko isključivanje priključene opreme
kad isključite TV prijemnik u pripravno
stanje.
AV Amplifier
5 Automatsko uključivanje AV pojačala i prebacivanje izlaza zvuka iz TV zvučnika na
audio sistem pri uključivanju TV-a. Ta funkcija je raspoloživa samo ako ste prethodno
koristili AV pojačalo za izlaz TV zvuka.
5 Automatsko prebacivanje izlaza zvuka
na AV pojačalo pomoću uključivanja AV
pojačala pri uključivanju TV-a.
5 Automatsko isključivanje AV pojačala kad
isključite TV prijemnik u pripravno stanje.
5 Podešavanje glasnoće ( +/–) i isključivanje
zvuka () spojenog AV pojačala pomoću
daljinskog upravljača TV-a.
5 Ako želite da priključite digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return
Channel (ARC), spojite ga HDMI kablom
na HDMI IN 1. Ako želite da priključite sistem koji ne podržava funkciju "Control for
HDMI" ili Audio Return Channel, potrebno je takođe dodatno audio povezivanje
putem priključnice DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
Video Camera
5 Automatsko uključivanje TV prijemnika
i promena ulaza na spojenu video kameru
kad se spojena video kamera uključi.
5 Automatsko isključivanje priključene
video kamere kad isključite TV prijemnik
u pripravno stanje.
Upravljanje dodatnom
opremom pomoću daljinskog
upravljača TV prijemnika
Tipke za upotrebu dodatne opreme
Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz komponentu.
Programiranje daljinskog upravljača
Ovaj daljinski upravljač je unapred programiran za upravljanje Sony TV prijemnicima
i gotovo svim Sony Blu-ray disc uređajima,
DVD uređajima, DVD/HDD rekorderima i
audio sistemima (kućni bioskop, itd.).
Za upravljanje Blu-ray disc uređajima, DVD
uređajima i DVD/HDD rekorderima ostalih
proizvođača (i nekim drugim Sony modelima),
programirajte daljinski upravljač na sledeći
način.

5 Pre nego što počnete, potražite kôd vaše opreme
u listi "Kodovi proizvođača" na str. 32.
2

5 Tipka  ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi
kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.
Stavka
Opis
A /
Uključenje ili isključenje dodatne opreme koju ste odabrali
pomoću funkcijskih tipki.
B Funkcijske Omogućuju upravljanje
tipke
odgovarajućom opremom. Za
detalje, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača"
na str. 31.
C BD/DVD
55/: Brzo pretraživanje
diska prema nazad/napred,
kad se pritisne tokom
reprodukcije.
55: Reprodukcija diska pri
normalnoj brzini.
55/: Prelaz na početak prethodnog/sledećeg
naslova/poglavlja/scene/
zapisa.
55: Zaustavljanje reprodukcije.
D BD/DVD
Prikaz menija BD/DVD
diska.
tipke
funkcija
MENU
Prikaz glavnog menija BD/
TOP MENU DVD diska.
E BD/DVD
2
3
3
1 Proverite u sledećoj listi potrebne
kodove proizvođača.
2 Pritisnite i zadržite tipku BD, DVD ili
AMP koju želite da programirate, zatim
pritisnite .
Odabrana funkcijska tipka (BD, DVD ili
AMP) treperi.
(Nastavlja se)
31
3 Unesite kôd proizvođača kad trepće funkcijska tipka i zatim odaberite .
Kodovi proizvođača
DVD uređaji
Proizvođač
Sony
Aiwa
BOSE
Cat
Chestron
CyberHome
Daewoo
Denon
D.I.K
Elta
Funai
GoldStar/LG
Grundig
Harman/Kardon
Hitachi
Jamo
JVC
Kenwood
KLH
Matsui
Mitsubishi
Mustek
Nakamichi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Primas
RCA
Samsung
Sharp
Shinco
Sylvania
Teac
Thomson
Toshiba
Yamaha
Zenith
Kôd
0001, 0024, 0023, 0025, 0038
0015
0036
0042
0041
0034
0028
0006, 0017, 0002
0043
0044
0020
0009
0030
0018
0008
0037
0007
0033
0010
0029
0026
0035
0031
0016
0039, 0002, 0006, 0027
0012
0021, 0019, 0004
0040
0005
0014
0011
0022
0020
0032, 0022
0013
0003
0006
0009, 0006
Blu-ray disc (BD) uređaji
Proizvođač
Sony
Kôd
0501, 0502, 0503
DVD uređaji/videorekorderi
Proizvođač
Sony
Kôd
0207, 0222
DVD/HDD rekorderi
Proizvođač
Sony
32
Kôd
0219, 0220, 0221
Proizvođač
Broksonic
Funai
GoldStar/LG
Matsui
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sylvania
Thomson
Zenith
Kôd
0209
0213
0211
0216
0205, 0206, 0217
0214, 0218
0204
0208
0212
0210, 0213
0215
0211
Videorekorderi
Proizvođač
Sony VTR1:Betamax
VTR2:8mm
VTR3:VHS
VTR4:DV
VTR5:DV
VTR6:DV
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
B&O
(Bang & Olufsen)
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
GoldStar/LG
Goodmans
Grundig
Hitachi
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Matsui
Mitsubishi
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Kôd
1001, 1007, 1010, 1011
1002, 1008
1003, 1009
1004
1005
1006
1029, 1053, 1038
1035, 1036
1034
1034
1036
1052
1018, 1030, 1017, 1026
1035
1039, 1013, 1037, 1038
1034
1046
1055, 1021
1034
1025
1043, 1039
1046, 1012
1013, 1019, 1017
1040, 1030
1014, 1026, 1047, 1015
1043
1058, 1024, 1043, 1012
1028
1031, 1039
1050, 1051
1028
1028
1057, 1021
1031, 1035, 1032
1031
1024, 1027
1017, 1012, 1016, 1025
1013, 1012
1038
1021, 1048, 1022
1028
1059, 1044, 1045, 1049
1041
Proizvođač
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W.House
Watson
Kôd
1017, 1012, 1018
1034
1038, 1035
1028
1018
1046
1022, 1023
1054, 1021, 1056
1043
1042, 1020
1023, 1031, 1043, 1012
1043
1013, 1033
DAV sistemi kućnog bioskopa
Proizvođač
Sony (DAV)
Kôd
4501, 4502, 4503, 4504, 4505,
4506
AV prijemnici
Proizvođač
Sony
Kôd
4001, 4002, 4056, 4057, 4085
Digitalni zemaljski prijemnici
Proizvođač
Sony
Analogni satelitski prijemnici
Proizvođač
Sony
ADB
Amstrad
DGTEC
Galaxis
Grundig
Hyundai
Jerrold
Kathrein
Matsui
Nikko
Nokia
NTV plus
Pace
Radix
SABA
Sky Master
TechniSat
Thomson
Watson
Zehnder
Kôd
3001
3062
3024, 3002, 3023, 3059
3092, 3093, 3094
3026, 3031, 3010, 3012, 3014
3026, 3027, 3035, 3065
3044
3038
3022
3025
3021
3037
3040
3016, 3020, 3060, 3061
3024, 3011
3028, 3032, 3033, 3008, 3009,
3047, 3070
3003, 3006, 3005
3034, 3018, 3019, 3045, 3066,
3068
3032, 3084
3004
3007, 3013, 3050, 3068, 3069
Kôd
3057, 3101, 3102
Digitalni satelitski prijemnici
Proizvođač
Sony
All Vision
Amstrad
CANAL+
Foxtel
Galaxis
Gold box
HIRSCHMANN
Humax
Kathrein
Maxtronics
Newling
Micronax
Nokia
Pace
Panasonic
Philips
Radix
SABA
Samsung
Sky
Sky+
Sky Master
STRONG
TechniSat
Thomson
TPS
Zehnder
Kôd
3042
3095, 3096
3046
3006, 3042
3202
3030, 3053, 3072
3036
3063
3097
3043, 3049, 3022
3099
3100
3098
3017, 3056, 3076, 3077
3015, 3041
3067
3054, 3078
3029, 3052
3086
3087, 3088
3041
3201
3085
3089, 3090, 3091
3039, 3051, 3079, 3080
3071, 3074, 3075, 3083
3055
3048, 3064, 3081, 3082
33
Upotreba funkcija kućne mreže
Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima
memorisanim u DLNA-kompatibilnim uređajima
u kućnoj mreži.
Uređaji koji smeštaju i pružaju sadržaje, poput
fotografija i audio/video datoteka, nazivaju se
"server". TV prima datoteke fotografija/muzike/video zapisa sa servera putem mreže, i
možete uživati u njima na TV-u čak i u drugim
prostorijama.
Za funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je
koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,
Cyber-shot, itd.) kao server.
Povežite komponente kablovima (pogledajte
"Spajanje na mrežu") ili bežično (pogledajte
"Funkcija Built-in Wireless LAN" na str. 35).
Takođe, kad spojite svoj TV na Internet, možete
uživati u prikazu fotografije koja pokazuje
svoju lokaciju na geografskoj karti (str. 29) ili
možete prikazivati Internet video (str. 36).

5 Za pristup Internetu trebaćete sklopiti ugovor
sa Internet operatorom.
Spajanje na mrežu
TV
Mrežni
kabl (nije
isporučen)
Router
Na mrežne uređaje
Mrežni kabl (nije isporučen)
DSL modem/
kablovski modem
Internet
34
Funkcija Built-in Wireless
LAN
Uređaji za bežičnu LAN vezu (built-in wireless
LAN) omogućuju pristup Internetu i lokalnoj
mreži. S ovom funkcijom možete se lako spojiti na bežični LAN te uživati u prednostima
mrežnog okruženja bez kabla.
Network Set-up
Početni ekran menija "Network Set-up"
omogućuje vam odabir postupka podešavanja
prema mrežnom okruženju.
"View Network Status": Odaberite za proveru
stanja mreže.
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na žičanu
mrežu.
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na
bežičnu mrežu.
Zaštićena mreža sa WPS-om
(Wi-Fi Protected Setup)
WPS standard omogućuje jednostavnu aktivaciju
zaštite bežične kućne mreže pritiskom tipke WPS
na ruteru za bežični LAN. Pre podešavanja
bežičnog LAN-a proverite položaj tipke WPS
na ruteru i proverite kako je koristiti.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
ekranu menija "Network Set-up".
2 Odaberite "WPS (Push Button)" za zaštitu
upotrebom tipke ili "WPS (PIN)" za upotrebu
PIN-a.

5 Pre podešavanja funkcije bežičnog LAN-a na
TV-u, podesite ruter za bežični LAN.
3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu
za podešavanje.
Spajanje na bežični LAN
Pomoću funkcije Built-in Wireless LAN možete spojiti TV na svoj bežični LAN. Postupak
podešavanja razlikuje se zavisno od vrste bežičnog LAN-a i rutera za bežični LAN. Pre podešavanja bežičnog LAN-a proverite svoje LAN
okruženje na sledeći način.

5 Za spajanje na bežični LAN sa WPS-om, vaš ruter
za bežični LAN treba podržavati WPS standard.
1 Siguran bežični LAN?
DA: Pređite na 2.
NE: Konfigurišite u nastavku "Network
Set-up" i "Nezaštićena mreža sa bilo
kojom vrstom rutera za bežični LAN".
2 Ako koristite ruter za bežični LAN koji
podržava Wi-Fi Protected Setup (WPS)?
DA: Konfigurišite u nastavku "Network
Set-up" i "Zaštićena mreža sa WPS-om
(Wi-Fi Protected Setup)".
NE: Konfigurišite u nastavku "Network
Set-up" i "Zaštićena mreža bez WPS-a
(Wi-Fi Protected Setup)".
(Nastavlja se)
35
Zaštićena mreža bez WPS-a
(Wi-Fi Protected Setup)
Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće
vam SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosna
šifra (WEP ili WPA šifra). Ako ih ne znate,
pogledajte uputstvo za upotrebu svog rutera.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
ekranu menija "Network Set-up".
2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu
sa liste detektovanih bežičnih mreža.
3 Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu
za podešavanje.
Nezaštićena mreža sa bilo kojom
vrstom rutera za bežični LAN
Za podešavanje bežičnog LAN-a trebaće vam
SSID (naziv bežične mreže). Sigurnosna šifra
(WEP ili WPA šifra) neće vam trebati jer u
tom postupku ne trebate odabrati način zaštite.
1 Odaberite "Wireless Set-up" u početnom
ekranu menija "Network Set-up".
2 Odaberite "Scan" i zatim odaberite mrežu
sa liste detektovanih bežičnih mreža.
3 Sledite uputstvo koje se prikazuju na
ekranu za podešavanje.
36
Primena funkcije BRAVIA
Internet Video
BRAVIA Internet Video služi za pristup
Internet sadržajima, pružajući razli ite
zabavne sadržaje na zahtev direktno na vašem
TV-u. Ako se spojite na širokopojasni Internet,
moći ćete uživati u video sadržajima, uključujući video zapise i crtaće.

5 Spojite svoj TV na širokopojasni Internet i izvedite
početno podešavanje te "Network Set-up" (str. 50).
Za korištenje funkcije Internet Video
Možete pretraživati video sadržaje unapred ili
unazad. (Ta funkcija je raspoloživa zavisno od
usluga za pružanje Internet sadržaja.)
1 Pritisnite INTERNET VIDEO.
2 Pritisnite /// za odabir ikone video
zapisa koji želite prikazati i pritisnite .
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.

5 Interfejs Internet sadržaja zavisi od pružaoca
usluge za te Internet sadržaje.
5 Usluge blokiraju video sadržaj prema podešenju
za "Parental Lock" na TV-u. Neki pružaoci Internet video sadržaja ne podržavaju tu funkciju.
5 Za ažuriranje usluga BRAVIA Internet Video
sadržaja, odaberite "Settings" u meniju Home
i zatim odaberite "Refresh Internet Content" u
"Network" (str. 50).
Funkcija BRAVIA Internet
Widgets
Zahvaljujući funkciji Widgets na ekranu možete
prikazati razne informacije. Widgeti su male
aplikacije koje se mogu preuzeti sa Interneta,
a omogućuju lak pristup interaktivnom sadržaju kada je vaš TV spojen na Internet.

5 Spojite svoj TV na Internet i izvedite početno
podešavanje te "Network Set-up".
5 Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim
regijama/državama.
5 Dostupnost widgeta zavisi od regije/države.
Instaliranje widgeta
Widgete možete instalirati upotrebom "Widget
Gallery" pod kategorijom "Network" u "XMB"-u.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir “Network”, te
3
pritisnite .
Pritisnite / za odabir Widget Gallery te
pritisnite .
4 Odaberite widget koji želite da instalirate.

5 Za brisanje widgeta označite widget u "XMB"-u,
pritisnite OPTIONS i odaberite "Delete".
Pokretanje widgeta
Skriveni ili zatvoreni widgeti mogu se pokrenuti iz kategorije "Network" u "XMB"-u.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir “Network”, te
3
pritisnite .
Na listi u kategoriji "Network" odaberite
ikonicu željenog widgeta.
Povećavanje iz snippeta u widget
Označite umanjeni prikaz widgeta koji se naziva
"snippet" i pritisnite kako bi se povećao na
puni prikaz widgeta.
Premeštanje snippeta
Koristeći daljinski upravljač snippete možete
premeštati te odrediti njihov položaj na ekranu.
1 Nakon označavanja snippeta koji želite
da pomerite pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir "Move Snippet"
u meniju OPTIONS te pritisnite .
3 Postavite snippet na željeno mesto i
pritisnite .
Uživanje u fotografijama/
muzici/video zapisima
putem mreže
Uživajte u raznim sadržajima, na primer u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim
na medijskom serveru sa DLNA sertifikatom u
vašoj kućnoj mreži. Zahvaljujući kućnoj mreži,
moći ćete uživati u sadržajima sa Interneta i/ili
mreže na TV-u čak i u drugim prostorijama. Za
funkcionisanje u kućnoj mreži potrebno je koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (npr. VAIO)
kao server.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir navedenih medijskih servera u kategoriji "Photo",
"Music" ili "Video".
3 Pritisnite / za odabir datoteka ili foldera
za reprodukciju iz liste za odabrani
medijski server.

5 Datoteke iz mrežnog uređaja trebaju da budu
kompatibilne sa sledećim formatima datoteka.
– Fotografije: JPEG format
– Muzika: MP3 format ili Linear PCM format
– Video: Sledeći formati datoteka memorisani
na server: AVCHD ili MPEG2 format (u
nekim slučajevima se ne može reprodukovati)
Uživanje u fotografijama, muzici i video
zapisima na TV-u pomoću upravljanja
drugim uređajem
– Renderer
Možete reprodukovati datoteke fotografija, muzike
i video sadržaja memorisanih u drugim mrežnim
uređajima (digitalni fotoaparat, mobilni telefon,
itd.) na TV-u rukujući direktno željenim uređajem. Mrežni uređaj treba takođe da podrži
renderovanje.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network" i zatim
podesite "Renderer Function", "Renderer
Access Control" i "Renderer Set-up" u
"Renderer" ako je potrebno (str. 51).
4 Reprodukcija medijskih datoteka upotrebom
mrežnih uređaja.
37
Provera mrežne povezanosti
Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti
za vaš ruter ako je potrebno. Broj stavki koje
treba podesiti (npr. IP Address, Subnet Mask,
DHCP) može varirati, zavisno od davaoca Internet usluga (Internet provider) ili ruteru. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu koje
ste dobili od vašeg davaoca Internet usluga
ili koje je isporučeno uz ruter.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Network Set-up" i zatim pritisnite .
5 Odaberite "Auto" za automatsko podešavanje IP adrese i proxy servera, ili
"Custom" kako biste ih podesili ručno.
Sledite uputstvo koje se prikazuje na ekranu
za podešavanje.
Početni ekran menija omogućuje vam
odabir postupka podešavanja prema mrežnom okruženju.
"View Network Status": Odaberite za
proveru stanja mreže.
"Wired Set-up": Koristite za spajanje na
žičanu mrežu.
"Wireless Set-up": Koristite za spajanje na
bežičnu mrežu.
38
Podešavanje prikaza
servera
Možete odabrati servere iz kućne mreže
koji će se prikazati u meniju Home.
Meni Home može automatski prikazati do
10 servera.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Server Display Settings",
zatim pritisnite .
5 Odaberite server koji će se prikazivati
u meniju Home te podesite postavke.
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV detektuje da li je server pravilno prepoznat kad ga ne možete spojiti na kućnu mrežu.
Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku,
potražite moguće uzroke te proverite mrežna
povezivanja i podešenja.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Network", te
pritisnite .
4 Odaberite "Server Diagnostics", zatim
pritisnite .
Započinje dijagnostika servera.
Kad se dijagnostikovanje servera završi,
prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
Upotreba funkcija menija
Kretanje kroz Home meni TV-a (XMB™)
Meni Home/XMB™ (XrossMediaBar) na TV-u pruža brzi pristup popisima programa, ulaznim
izvorima, menijima postavki TV-a i sl.
1 Pritisnite HOME za prikaz menija XMB™.
Trak kategorije medija
Settings
System Settings
TV
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir kategorije.
Ikona kategorije medija
Opis
Sadrži sve potrebne konfiguracije za prilagođavanje postavki
TV-a. (str. 40).
Photo
Možete uživati u fotografijama sa USB uređaja ili putem mreže,
uključujući i Internet sadržaje. (str. 28, 37).
Music
Možete uživati u muzici sa USB uređaja ili putem mreže, uključujući i
Internet sadržaje. (str. 28, 37).
Video
Možete uživati u video zapisima sa USB uređaja ili putem mreže,
uključujući i Internet sadržaje. (str. 28, 37).
Digital
Možete odabrati digitalni kanal i digitalni elektronski programski
vodič (EPG) (str. 21).
Analogue
Možete odabrati analogni kanal.
External Inputs
Možete odabrati opremu spojenu na TV.
Network
Možete uživati u funkciji "Internet Widgets" (str. 37). Omogućuje
pristup u "Widget Gallery" i preuzimanje widgeta sa Interneta.
(Dostupnost BRAVIA Internet Widgeta zavisi od regije/države u
kojoj se nalazite.)
3 Pritisnite / za odabir stavke, zatim pritisnite .
4 Sledite uputstvo na ekranu.
5 Pritisnite HOME za izlaz.

5 Opcije koje možete podesiti mogu da se razlikuju zavisno od okolnosti.
5 Nedostupne opcije su zasenčene u meniju ili nisu prikazane.
39
Uporaba funkcija izbornika
Settings
Meni postavki TV-a
Product Support
Prikaz uputstva za korištenje na ekranu.
i-Manual

5 Neke funkcije mogu započeti direktno iz i-Manuala. Pritisnite  za pokretanje
funkcije kad se na dnu ekrana prikazuje "Use this function".
System Update
Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje softvera pomoću
postojeće antene/kablovskog sistema/Interneta (ako je priključen).
Savetujemo vam da tu opciju podesite na "On" kako biste uvek imali najnoviju
verziju softvera.

5 Softver se ažurira kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
5 TV-u će možda trebati nekoliko minuta da se uključi ako izvodi ažuriranje.
System Information
Prikazuje proizvođača, naziv marke, broj modela, serijski broj, verziju softvera i
jačinu signala. Jačina signala je za kanal koji trenutno gledate.
Dok se jačina signala menja, indikator nivoa na ekranu se povećava ili smanjuje.

5 Prikaz jačine signala nije raspoloživ za analogne kanale i spoljne ulaze.
System Settings
Scene Select
Optimizovanje kvaliteta slike i zvuka odabirom sledećih opcija.

5 Kad podesite "Theatre Mode" na "On", "Scene Select" automatski se prebacuje
na "Cinema".
Cinema
Optimizovanje slikovnih scena i zvuka kako bi se dobio
bioskopski ugođaj.
Sports
Postizanje realističnih slika i zvuka poput onih na stadionu.
Photo
Verno reprodukuje teksturu i boje odštampane fotografije.

5 Opcija "Photo" je raspoloživa samo kad je ulazni signal
1080i/p.
40
Music
Omogućuje uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na
koncertu.
Game
Omogućuje maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunski
kvalitet slike i zvuka.
Graphics
Olakšava dugotrajno gledanje monitora zahvaljujući jasnijem
prikazu detalja slike.
General
Opšte optimizovanje gledanja.
Auto
Automatsko optimizovanje kvaliteta slike i zvuka prema
ulaznom izvoru.
Eco
Clock/Timers
General Set-up
Promena postavki za potrošnju energije.
Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog
Power Saving
osvetljenja. Kad odaberete "Picture Off", ostaje samo zvuk.
Optimalno podešava postavke slike skladno osvetljenju u
Light Sensor
prostoriji.
Isključuje TV ako kroz podešeno vreme ne aktivirate
Idle TV Standby
nijednu novu opciju.
Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz
PC Power
Management
računara 30 sekundi.
Podešavanje tačnog vremena. Kad TV primi podatke o
Clock Set
tačnom vremenu iz emitovanog signala, vreme se ne može
podesiti ručno.
Odaberite vremensku zonu u kojoj se nalazite.
Time Zone
Podešavanje letnjeg/zimskog vremena prema kalendaru.
Auto DST
Uključuje TV iz pripravnog stanja u podešeno vreme i
On Timer
podešava željeni kanal ili ulaz.
Isključuje TV u pripravno stanje po isteku podešenog vremena.
Sleep Timer

5 Ako isključite TV prijemnik i ponovo ga uključite,
"Sleep Timer" se vraća na "Off".
Odaberite "Slideshow" ili "Thumbnail View" za automatsko
USB Auto Start
započinjanje reprodukcije fotografija.

5 Isključite TV pre spajanja USB uređaja na njega.
Odaberite brzinu kursora ("Fast Scroll", "Slow Scroll" ili
Home Menu
Cursor Movement "No Auto Repeat") za kretanje kroz opcije menija.
Recommendations Traženje i prikaz programa koje biste možda želeli pod
"Recommendations" u "Favourites".
TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinQuick Start
skim upravljačem. Moguće je podesiti do tri perioda. Kad
podesite "Smart Mode" na "On", TV se uključuje u ono
doba dana kad najviše gledate TV program.

Language
Radio Display
Parental Lock
5 Ako je podešen "Quick Start", može se povećati potrošnja
energije.
Logo Illumination Uključuje ili isključuje Sony logo na prednjoj strani TV-a.
Uključuje indikator koji svetli prilikom pritiska na tipke
Panel Key
na okviru TV-a. Ako želite da indikator svetli samo kada
Illumination
pritisnete tipke na zadnjem desnom delu TV-a odaberite
(samo KDL-52/
"Auto", a ako želite da indikator svetli dok god je TV
40NX80x)
prijemnik uključen odaberite "On".
Resetuje sve postavke na fabričke vrednosti. Po završetku
Factory Settings
ovog postupka prikazuje se meni za početna podešavanja.
Odabir jezika prikazanih u menijima.
Prikazuje ekransku pozadinu za radio prijem. Za ekransku pozadinu možete
odabrati neki uzorak ili "Photo Slideshow".
Podešava ograničenje gledanja prema uzrastu gledaoca ili blokira određene kanale.
Za gledanje bilo kojeg navedenog programa sa podešenim ograničenjem ili blokiranog kanala, unesite tačan PIN.
Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental
PIN Code
Lock". PIN kôd možete takođe da promenite.

5 PIN kôd 9999 se može uvek upotrebljavati.
(Nastavlja se)
41
DivX(R) VOD (samo
KDL-55NX81x,
KDL- 46/40NX71x)
Odaberite “DivX(R) VOD Registration Code” kako biste TV registrovali za
reprodukciju DivX sadržaja. Odaberite “DivX(R) VOD Deregistration Code” za
brisanje registracije.

5 U "DivX(R) VOD Registration Code" će se prikazati novi registracioni kod
nakon brisanja registracije pomoću "DivX(R) VOD Deregistration Code".
Auto Start-up
Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a
kako biste ponovo odabrali jezik i zemlju/područje ili podesili sve raspoložive
kanale. Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete
ih trebati promeniti nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su
počeli da se emituju.
Display
Slika
Target Inputs
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Picture Mode
Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju
se zavisno od podešenja za "Scene Select".
Vivid
Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Standard
Za standardnu sliku. Preporučuje se za
osnovnu kućnu upotrebu.
Custom
Omogućuje vam memorisanje željenih
podešenja.
Cinema
Za sadržaje zasnovane na filmu. Prikladno za gledanje u okruženju poput
bioskopske-dvorane.
Sports
Optimizuje kvalitet slike za gledanje
sportskih programa.
Game-Standard Za standardnu sliku prikladnu za igre.
Game-Original Podešava sliku za igre prema vašoj želji.
Graphics
Optimizuje kvalitet slike za gledanje
grafike.
Photo-Vivid
Poboljšava kontrast, oštrinu i boje
fotografija.
Photo-Standard Za standardno gledanje fotografija.
Photo-Original Poboljšava vizualnu toplotu fotografija.
Photo-Custom Podešava detaljne postavke za gledanje
fotografija i memoriše željene postavke.
Reset
Resetuje na fabrička podešenja sve "Picture" postavke osim
"Target Inputs", "Picture Mode" i "Advanced Settings".
Backlight
Podešava svetlinu pozadinske rasvete.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svetlinu slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Hue
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

5 Opcija "Hue" je raspoloživa zavisno od sistema boje.
42
Colour
Temperature
Sharpness
Podešava belinu slike.
Cool
Belim tonovima dodaje plavu nijansu.
Neutral
Belim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
Warm 1/
Warm 2
Belim tonovima dodaje crvenu nijansu.
"Warm 2" dodaje više crvene od "Warm 1".
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Noise Reduction Smanjuje nivo šuma na slici ("snežna" slika).

5 Opcija "Noise Reduction" je raspoloživa kad je "Intelligent
Picture" podešen na "Off".
MPEG Noise
Reduction
Smanjuje šum MPEG-komprimovane video slike.
Motionflow
Omogućuje tečniji prikaz pokreta video zapisa i smanjuje
zamućenje slike.
Smooth/High
Omogućuje tečniji prikaz kretanja u
sadržajima zasnovanima na filmu.
Standard
Omogućuje tečan prikaz pokreta video
zapisa. Koristite opciju za standardnu
upottt rebu.
Clear
Smanjuje zamagljenost pokreta, uz
očuvanje svetline. Upotrebite ovo
podešenje za video zapise koji sadrže
brze pokrete.
Clear Plus
Smanjuje zamagljenost pokreta.
Upotrebite ovo podešenje za video zapise
koji sadrže brze pokrete.
Off
Koristite ovo podešenje kad postavke
"Smooth"/"High", "Standard", "Clear"
ili "Clear Plus" uzrokuju šum.

5 Zavisno od video zapisa, efekat možda neće biti vidljiv, čak
i ako ste promenili podešenja.
5 "Smooth", "Clear" i "Clear Plus" dostupni su zavisno od
modela vašeg TV-a.
Film Mode
Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji
video zapisa sa DVD-a ili videorekordera, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.
Auto 1
Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego
originalan sadržaj zasnovan na filmu.
Koristite opciju za standardnu upotrebu.
Auto 2
Pruža originalan sadržaj zasnovan na
filmu bez promene.
Off

5 Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film
Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano
"Auto 1" ili "Auto 2".
(Nastavlja se)
43
Advanced
Settings
Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova
podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode"
podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Reset
Resetuje sve napredne postavke na
fabričke vrednosti.
Black Corrector Naglašava tamna područja slike radi
snažnijeg kontrasta.
Adv. Contrast
Enhancer
Podešava "Backlight" i "Contrast" u
skladu sa svetlinom ekrana. Postavka
je prikladna kod tamnijih slika i scena.
Gamma
Podešava balans između svetlih i
tamnih područja slike.
LED Dynamic
Control
Optimizuje kontrast podešavanjem svetline pojedinih delova ekrana.
Auto Light
Limiter
Smanjuje svetlinu, na primer kod scena
gde je ceo kadar beo.
Clear White
Naglašava belu boju.
Live Colour
Daje veću živost bojama.
White Balance
Poboljšava temperaturu svake boje.

5 "LED Dynamic Control" je dostupno zavisno od modela
vašeg TV-a.
3D Settings
(samo KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x)
Auto 3D
Odaberite “On” za automatski prelaz na 3D prikaz kad se
detektuje 3D signal.
3D Signal
Notification
Odaberite “On” za prikaz obaveštenja prilikom detektovanja
3D signala.
Screen
Target Inputs
(za ulaze osim iz računara)
44
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Screen Format
Za detalje o formatu ekrana, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na str. 20.
Auto Format
Automatski menja format ekrana ("Screen Format")
prema ulaznom signalu. Ako želite da koristite postavku
koju ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".
4:3 Default
Odabire standardni format ekrana za upotrebu sa emitovanom 4:3 slikom.
Smart
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz
oponašanje efekta širokog ekrana.
4:3
Prikaz konvencionalne slike formata 4:3
u pravilnim proporcijama.
Off
Koristi postavku koju ste podesili u
"Screen Format".
Auto Display
Area
Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
Display Area
Podešava područje prikaza slike.
Full Pixel
Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini
kad su delovi slike odse čeni.
+1
Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1
Povećava sliku tako da ivice budu
izvan vidljivog područja prikaza.
(za ulaz iz računara)
Screen Position
Podešava vertikalni i horizontalni položaj slike.
Vertical Size
Podešava vertikalnu veličinu slike.
Auto Adjustment Automatski podešava položaj prikaza i fazu slike u PC modu.

5 "Auto Adjustment" možda neće funkcionisati kod određenih
ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",
"Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Video Input Settings
Reset
Resetuje sve postavke ekrana računara na fabričke vrednosti.
Phase
Podešava fazu ako ekran titra.
Pitch
Podešava nagib ako se pojave neželjene vertikalne linije.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava vertikalni položaj slike.
Screen Format
Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računara.
Normal
Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.
Full 1
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza, uz zadržavanje izvornih
proporcija.
Full 2
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Colour System
Odaberite sistem boje u skladu sa ulaznim signalom iz
ulaznogg izvora.
Target Inputs
Odaberite "Current" za prilagođavanje podešenja slike za
tekući ulaz. Odaberite "Common" za primenu zajedničkih
podešenja slike na sve ulaze.
Sound Mode
Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži
najprikladnije opcije za video zapise i fotografije. Raspoložive
opcije razlikuju se zavisno od podešenja za "Scene Select".
Sound
Sound
Dynamic
Naglašava visoke tonove i basove kako
bi zvuk bio jasniji.
Standard
Pruža prirodni zvuk.
Clear Voice
Povećava jasnoću glasa utišavanjem
pozadinskog zvuka.
Reset
Resetuje na fabrička podešenja sve "Sound" postavke osim
"Target Inputs" i "Sound Mode".
Treble
Podešava visoke tonove.
Bass
Podešava basove.
Balance
Podešava balans između levog i desnog kanala zvučnika.
(Nastavlja se)
45
Surround
Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti
TV programa (film, sport, muzika, itd.) ili video igre.
Raspoložive opcije razlikuju se zavisno od podešenja za
"Scene Select".
S-FORCE Front Virtualno reprodukuje realističan zvuk.
Surround
Sports
Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da gledate sportsko takmič enje uživo.
Music
Pruža surround efekat koji ostavlja utisak da se nalazite u koncertnoj dvorani.
Cinema
Pruža surround efekat nalik na vrhunske
audio sisteme, kakvi se nalaze u bioskopskoj dvorani.
Game
Za doživljaj virtualnog sveta igara.
Off
Isključuje "Surround".

5 Pre odabira opcije "Surround" podesite opcije u "Scene
Select" prema željenoj vrsti programa kako biste dobili
surround efekte.
Sound Enhancer Reprodukuje jasan zvuk upotpunjujući zvukove visoke
frekvencije.
Auto Volume
Održava konstantan nivo glasnoće tokom svih programa
i reklama (reklame su ponekad glasnije od ostatka programa).
Volume Offset
Podešava nivo glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale
ulaze kad je opcija "Target Inputs" podešena na "Current".
Speaker Integrated
Stand Settings (samo
KDL-55NX81x, KDL46/40NX71x)
Podešava postavke zvuka za zvučnike ugrađene u TV postolje.
Dual Sound
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezičko emitovanje.
Treble
Podešava visoke zvukove u TV postolju.
Bass
Podešava niske zvukove u TV postolju.
Stereo/Mono
Za stereo emisije.
A/B/Mono
Za dvojezičke emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

5 Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Speakers
TV Speakers
Uključuje i reprodukuje zvuk TV programa iz ugrađenih
zvučnika.
Audio System
Isključuje zvučnike TV-a te se zvuk TV programa reprodukuje na spoljnoj audio opremi spojenoj na izlazne audio
priključnice TV-a.

5 Za korištenje višekanalnog zvuka odaberite spoljni audio sistem i spojite optički
izlaz za opremu koja podržava Dolby Digital.
5 "Audio System" treba da se odabere za slušanje 5.1-kanalnog zvuka.
46
TV Position
(samo KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x)
Headphone Settings
Key Tone
Zvučnici ovog uređaja pružaju različite zvučne slike, zavisno od položaja monitora.
Odaberite za selektovanje najbolje opcije kvaliteta zvuka za položaj svog monitora.
Ako postavite monitor na TV postolje odaberite "Table-Top Stand", a ako okačite
monitor na zid ili ga stavite na podno postolje odaberite "Wall Mount/Floor Stand".
Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite
Headphone
Speaker Link
slušalice na TV.
Odaberite "On" za reprodukciju zvukova dok daljinski upravljač koristite za
navigaciju.

Optical Out
5 Ako odaberete “Off”, zvuk prilikom uključivanja TV-a takođe se isključuje.
Za audio signale iz priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Odaberite
"Auto" za opremu koja podržava Dolby Digital, ili "PCM" za opremu koja ne
podržava Dolby Digital.
Analogue Set-up
Programme List
Display
Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB (XrossMediaBar).
1 Digit Direct
Odaberite "On" za menjanje analognih kanala jednom programskom tipkom (0 – 9)
na daljinskom upravljaču.

5 Ne možete odabrati brojeve kanala 10 i veće pritiskom dve tipke na daljinskom
upravljaču.
Auto Tuning
Automatski podešava sve raspoložive kanale i memoriše njihova podešenja u TV.
Možete pokrenuti "Auto Tuning" nakon preseljenja, promene pružaoca usluga,
ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Programme Sorting
Menjanje redosleda memorisanja analognih kanala u TV prijemniku.
Programme Labels
Intelligent Picture
Dodeljivanje željenog naziva odabranom kanalu.
Pritisnite / za odabir kanala koji želite da imenujete, a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir željenog slova ili cifre ("_" za razmak) te zatim
pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za odabir
tačnog znaka.
3 Ponavljajte korak 2 dok ne završite unos imena.
4 Pritisnite  za izlazak iz postupka imenovanja programa.
1
2
On with Indicator Automatski smanjuje šum slike. Kod promene kanala ili
prelaska sa spoljnog uređaja na TV program prikazuje se
skala nivoa signala.
On
Automatski smanjuje šum slike.
Off
Isključuje funkciju "Intelligent Picture".
(Nastavlja se)
47
Manual Programme
Preset
Za memorisanje kanala, tipkom PROG +/– odaberite broj kanala.

5 Ne može se odabrati broj kanala koji je označen za "Skip" (str. 48).
Programme
Odabir broja kanala za ručno podešavanje.
System
Odabir sistema emitovanja.
Channel
Odaberite "S" za kablovske kanale ili "C" za zemaljske kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno podešavanje odabranog kanala
kad mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati
kvalitet slike.
Kad je odabrano "On", precizno podešavanje se izvodi automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja
kod mono emitovanja.

5 Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je
odabrana opcija "Low" ili "High".
Skip
Preskakanje neupotrebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. Za odabir kanala za koje ste programirali preskakanje, koristite pripadajuće brojčane tipke.
Signal Level
Prikazuje nivo signala za tekući program.
Digital Set-up
Subtitle Set-up
Subtitle Setting
Uključuje program sa titlovima (ako je raspoloživo) za osobe
oštećenog sluha kad je odabrana opcija "For Hard Of Hearing".
Primary Preferred Odaberite najprikladniji jezik titla.
Language
Audio Set-up
Secondary
Preferred
Language
Odaberite sekundarni jezik titla.
Audio Type
Uključuje program za osobe oštećenog sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
Primary Preferred Odaberite najprikladniji jezik. Neki digitalni kanali mogu
Language
da emituju nekoliko jezika dijaloga za program.
Secondary
Preferred
Language
Odaberite sekundarni jezik.
Audio
Description
Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija,
ukoliko TV kanali emituju takve informacije.
Mixing Level
Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio Description opciju.
Dynamic Range
Kompenzuje razlike nivoa zvuka između kanala (samo za
Dolby Digital zvuk).

5 Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati zavisno
od programa nezavisno od podešenja za "Dynamic Range".
48
MPEG Audio
Level
Podešava nivo MPEG zvuka.
Digital Auto Tuning
Automatski podešava sve raspoložive digitalne kanale i memoriše njihova podešenja u TV. Možete pokrenuti "Digital Auto Tuning" nakon preseljenja, promene
pružaoca usluga, ili kako biste potražili nove dostupne kanale.
Auto Tuning Range
Odabir opsega podešavanja za traženje raspoloživih kanala.
Digital Programme
Sorting
Normal
Traženje unutar vaše regije/države.
Full
Traženje nezavisno od regije/države.
Uklanjanje neželjenih kanala ili menjanje redosleda digitalnih kanala memorisanih
u TV.
Digital Manual Tuning Ručno podešavanje digitalnih kanala kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
Digital Auto Service
Update
Prepoznavanje i memorisanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
Service Replacement Automatsko menjanje kanala kad TV stanica promeni prenos programa koji
gledate na drugi kanal.
CA Module Set-up
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 26 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).
External Inputs
AV Preset
Dodeljivanje ikone ili naziva spoljnoj opremi. Odaberite "Auto" za prikaz ikona
ili naziva samo kad je oprema spojena, ili "Always" za prikaz nezavisno od
statusa povezanosti.

5 Za SCART povezivanje ne može se podesiti preskakanje.
5 Za priključak sa računarom ne može se podesiti ikona i oznaka.
AV2/Component
Input
Prebacivanje između komponentnog ulaza i AV2 ulaza. Ako odaberete "Auto" TV
prijemnik prepoznaje signal sa spojene priključnice i prebacuje se bilo na Component
bilo na AV2 ulaz.

5 Ne možete istovremeno koristiti Component i AV2 ulaz.
HDMI Set-up
Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI".

5 Postavke za "Control for HDMI" trebate da podesite na spojenom uređaju.
Control for HDMI Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu
Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to
podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad
je podešeno "On".
Auto Devices Off Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom.
Auto TV On
Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju
reprodukcije i sl.
HDMI Device List Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.
(Nastavlja se)
49
Device Control
Keys
Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako
biste upravljali spojenom opremom.
Normal
Za osnovne postupke, na primer navigacijskim tipkama (gore, dole, levo ili
desno i sl.).
Tuning Keys
Za osnovne postupke i funkcije tipki,
na primer PROG +/– ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tjunerom ili set-top
boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog
upravljača.
Menu Keys
Za osnovne postupke i upotrebu tipki
HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru
menija BD uređaja i sl. daljinskim
upravljačem.
Tuning and
Menu Keys
Za osnovne postupke i upotrebu tipki za
kanale te tipki HOME/OPTIONS.

5 "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano
sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI.
Network
Network Set-up
IP Address
Setting
Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili
"Auto" za automatsko podešavanje.
Trebate da konfigurišete svaku opciju kad je u "IP Address
IP Address/
Subnet Mask/
Setting" odabrano "Manual".
Default Gateway/
Primary DNS/
Secondary DNS
MAC Address
Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena
identifikaciona oznaka mrežnog uređaja.
Proxy Server
Ako koristite proxy server, podesite naziv proxy servera
i broj tačke pristupa.
Network (SSID)
Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni ruter.
Security
Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru.
Built-in Wireless LAN Odaberite "Off" kako biste isključili ugrađeni bežični LAN.

5 Funkcija "Built-in Wireless LAN" dostupna je zavisno od regije/države.
Refresh Internet
Content
Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje
Internet sadržaja.
Server Display
Settings
Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati
u meniju Home.
Server Diagnostics
Dijagnostikuje da li se može TV spojiti na svaki server u kućnoj mreži.
50
Renderer
Renderer
Function
Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na
TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer
digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
Renderer Access Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravControl
ljačkog uređaja.
Renderer Set-up "Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup
TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad
je "Smart Select" podešen na "On", TV može da reaguje na
infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U
"Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju.
51
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač/nosač za kačenje o zid)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu
Sony serviseri ili ovlašćeni partneri. Nemojte pokušavati da ga postavite sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda.
Vaš TV prijemnik se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (samo KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x)/SU-WL700 zidni nosač ili SU-WH500 nosač za kačenje o zid (prodaju se
posebno).
5 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem ili sa nosačem za ka čenje o zid pogledajte pripadajuće
uputstvo za upotrebu.
5 Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (u ovom uputstvu za upotrebu).
5 Vodite računa da spoj uklonite kada postolje nije pričvršćeno na TV. (samo KDL-55NX81x,
KDL-46/40NX71x)
Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je
zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim
serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dovoljnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja.
Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili
neodgovarajućom montažom.
SU-WL500 (samo KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x)
Montažna kuka
Vijak (+PSW6  16)
Meka krpa

5 Pričvrstite montažnu kuku upotrebom vijaka +PSW6  16 isporučenih sa zidnim nosačem.
52
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a (SU-WL500)
Položaj sredine ekrana
Jedinica: cm
Naziv modela
KDL-
Dimenzije
ekrana
Dužina svakog ugla montaže
Dimenzija
sredine ekrana
Ugao (0°)
Ugao (20°)








55NX81x
127,6
77
8,6
48,2
9,2
31,8
72,3
49,5
46NX71x
108,3
66
14,1
48,2
9,1
28
62
49,5
40NX71x
94,4
58,2
17,8
48,2
9,1
25,2
54,7
49,5
Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a.
Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 59).
Dijagram/tablica vijaka i kuka (SU-WL500)
Naziv modela KDL-
Položaj vijka
Položaj kuke
e, j
b
55NX81x
46NX71x
40NX71x
Položaj vijka
Položaj kuke
Kod postavljanja montažne kuke na TV.
Kod postavljanja TV-a na bazni nosač.
a*
b
c*
* Položaj kuke "a" i "c" ne može se
koristiti za modele iz gornje tablice.
(Nastavlja se)
53
SU-WL700
5 Spojite isporučeni kabl napajanja. ( E-1)
(samo KDL-52/40NX80x, KDL-46/
40NX70x)

5 Prilikom montaže na zid uklonite donji poklopac
i poklopac priključnica (samo KDL-52/40NX80x).
5 Obavezno koristite isporučene crne odstojnike
prilikom montaže TV-a na zid (samo KDL-52/
40NX80x).
Mere opreza
Zidni nosač čvrsto montirajte na zid sledeći napomene u ovom uputstvu kao i u uputstvu za upotrebu
isporučeno sa zidnim nosačem. Brojevi u zagradama
označavaju faze postupka montaže sadržane u
uputstvu za upotrebu zidnog nosača.
1 Proverite delove isporučene sa zidnim

5 Ne pričvršćujte donji poklopac.
6 Postavite odstojnike (samo KDL-52/
40NX80x)
nosačem ().
1Uklonite četiri vijka i smestite ih na
sigurno mesto, dalje od dometa dece.
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa zidnim nosačem.
2 Odaberite mesto montiranja. ( B-1)
Pogledajte "Tablicu dimenzija za postavljanje TV-a" koja sledi. Predvidite prazan
prostor između TV-a, plafona i izbočenih
delova zida, skladno uputstvu.
3 Montirajte na zid bazni nosač. (B-2 do
)
Odredite na zidu mesta za vijke i montirajte bazni nosač. Za pojedinosti pogledajte
uputstvo za upotrebu isporučeno sa zidnim
nosačem.
4 Ukoliko je potrebno, odvojite postolje sa
TV prijemnika. (D-1)
2Postavite četiri
odstojnika
(isporučeni).

5 Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite
četiri prethodno uklonjena vijka u njihove rupe na
zadnjoj strani TV-a.
7 Pričvrstite zidni nosač i zaštitni podupirač.
(D-3 do D-7)
Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno
sa zidnim nosačem.
8 Pripremite papirnatu šablonu. (E-2)
5 Za pojedinosti pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (u ovom uputstvu).
54
1. Pogledajte "Tablicu dimenzija za
postavljanje TV-a" koja sledi i označite
spoljnu ivicu TV-a na šabloni.
2. Zalepite šablonu na zid lepljivom
trakom skladno uputstvu za upotrebu
zidnog nosača.
Za završetak montaže sledite uputstvo
za upotrebu isporučeno sa zidnim nosačem
(E-3 do F)
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a (SU-WL700)
Položaj sredine ekrana
Jedinica: cm
Naziv modela
KDL-
Dimenzije
ekrana
Dimenzija
sredine ekrana
Dužina svakog ugla montaže
Ugao (0°)
Ugao (20°)








55NX81x
127,6
77
1,7
41,3
5,2
36,3
72,3
47,1
52NX80x
126,1
78,7
1,3
42,1
7,5
38,9
74,5
48,8
46NX71x
108,3
66
7,2
41,3
5,1
32,5
62
47,1
46NX70x
112,7
71,6
5,2
42,7
7,5
36,2
67,9
49,3
40NX80x
99,4
63,5
8,9
42,1
7,5
33,7
60,2
48,8
40NX71x
94,4
58,2
10,9
41,3
5,1
29,9
54,7
47,1
40NX70x
99,4
64,1
8,9
42,7
7,5
33,7
60,8
49,3
Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 59).
(Nastavlja se)
55
SU-WH500
Za pravilnu montažu sa nosačem za ka č enje o zid SU-WH500 pogledajte pripadajuće uputstvo za
upottt rebu.
Samo za KDL-55NX81x i KDL-46/40NX71x
Vijak (M6  16)
Kolut
Meka krpa

5 Pričvrstite dodatni pribor za SU-WH500 dok je TV okrenut ekranom prema dole.
5 Nije potrebno pričvrstiti i jastučiće isporučene sa SU-WH500. ( -1 u "Installation" u uputstvu za SU-WH500)
5 Kolute pričvrstite na gornje dve rupe za vijke (pogledajte gornji crtež) upotrebom vijaka M6  16 isporučenih
sa SU-WH500. (-3 u "Installation" u uputstvu za SU-WH500)
56
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a (SU-WH500)
Za KDL-52/40NX80x and KDL-46/40NX70x, pogledajte uputstvo isporučeno sa SU-WH500
zidnim nosačem za ka čenje o zid.
A
E
C
B
D
Položaj sredine ekrana
cm *
Naziv modela
KDL-





55NX81x
127,6
77
30,5
70,2
4,7
46NX71x
108,3
66
25
59,2
4,7
40NX71x
94,4
58,2
21,7
52,1
4,7
* Mere za papirnatu šablonu isporučenu sa zidnim nosačem za ka čenje o zid su u milimetrima.
Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 59).
57
Tehnički podaci
Sistem
Sistem ekrana
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
TV sistem
Analogni: Zavisno od odabrane države/područja: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T2 (samo KDL-55NX813/52NX803/46NX713/46NX703/40NX803/40NX713/
40NX703) DVB-T/DVB-C
Sistem boje/video signala
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
10 W + 10 W
KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
8 W + 8 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice
Antenski kabl
75-ohmska spoljna priključnica za VHF/UHF
/ AV1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/
video izlaz.
 COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
 COMPONENT IN
Audio ulaz (phono priključnice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
Video:
KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x
1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
KDL-55NX81x, KDL-46/40NX71x
1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN2)
PC ulaz
 AV2
Video ulaz (phono priključnica)
 DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)
 PC IN
PC ulaz (Mini D-sub 15-pin)
 PC audio ulaz (mini priključnica)

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) otvor
LAN
3D SYNC (samo
KDL-55NX81x, KDL-46/
40NX71x)
58
10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Zavisno od mrežnog okruženja, brzina povezivanja se može
razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)
* Za LAN povezivanja koristite kabl kategorije 7 10BASE-T/100BASE-TX (opcija).
3D Sync priključnica za dodatno nabavljivi odašiljač
Naziv modela KDL-
52NX80x
46NX70x
40NX80x
40NX70x
Oko 116,8 cm/46 inča
Oko 101,6 cm/40 inča
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina ekrana (mereno
dijagonalno)
Oko 132,2 cm/52 inča
Rezolucija ekrana
1920 tačaka (horizontalno)  1080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
125 W
u "Home"/
"Standard"
modu
169 W
u "Shop"/
"Vivid" modu
96 W
104 W
81 W
129 W
133 W
109 W
Potrošnja energije u
pripravnom stanju*1
0,23 W (18 W kad je "Quick Start" podešen na
"On")
0,2 W (18 W kad je "Quick Start" podešen na
"On")
Prosečna godišnja potrošnja
energije*2
183 kWh
140 kWh
152 kWh
118 kWh
Dimenzije (približno) (š  v  d)
sa postoljem
126,1  81,9  40 cm
112,7  74,8  32 cm
99,4  66,9  29 cm
99,4  67,3  29 cm
bez postolja
126,1  78,7  6,4 cm
112,7  71,6  6,4 cm
99,4  63,5  6,4 cm
99,4  64,1  6,4 cm
sa postoljem
36,1 kg
27,8 kg
23,8 kg
22,6 kg
bez postolja
30,1 kg
24 kg
20,1 kg
19,2 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).
Dodatni pribor
Zidni nosač: SU-WL700
Nosač za kač enje o zid SU-WH500
TV postolje: SU-52NX1 (KDL-52NX80x)
SU-46NX1 (KDL-46NX70x)
SU-40NX1 (KDL-40NX80x/ 40NX70x)
Naziv modela KDL-
55NX81x
Masa (približno)
46NX71x
40NX71x
Oko 116,8 cm/46 inča
Oko 101,6 cm/40 inča
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina ekrana (mereno
dijagonalno)
Oko 138,8 cm/55 inča
Rezolucija ekrana
1920 tačaka (horizontalno)  1080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
118 W
107 W
97 W
180 W
u "Shop"/
"Vivid" modu
158 W
142 W
156 kWh
142 kWh
Dimenzije (približno) (š  v  d)
sa postoljem
127,6  80  32,3 cm
108,3  69  27 cm
94,4  61,2  24,5 cm
bez postolja
127,6  77  3,2 cm
108,3  66  3,1 cm
94,4  58,2  3,2 cm
sa postoljem
32,2 kg
24,4 kg
19,8 kg
bez postolja
26,9 kg
20,5 kg
16,1 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provera isporučenog pribora" (str. 4).
Dodatni pribor
Zidni nosač: SU-WL700, SU-WL500
u "Home"/
"Standard"
modu
Potrošnja energije u
pripravnom stanju*1
0,2 W (18 W kad je "Quick
Start" podešen na "On")
Prosečna godišnja potrošnja
energije*2
172 kWh
Masa (približno)
Nosač za ka čenje o zid SU-WH500
TV postolje: SU-B550S (KDL-55NX81x)
SU-B460S (KDL-46NX71x)
SU-B400S (KDL-40NX71x)
3D naočare: TDG-BR100/TDG-BR50
3D Sync odašiljač: TMR-BR100
*1 U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon završetka potrebnih internih postupaka.
*2 4 sata dnevno i 365 dana godišnje
(Nastavlja se)
59

5 Za smanjenje potrošnje energije
– kad smanjite pozadinsko osvetljenje (svetlinu ekrana), smanji se potrošnja energije.
– "Eco" podešenja (npr. "Power Saving", "Idle TV Standby" ) pomažu vam da smanjite potrošnju energije i tako si smanjite
račun za električnu energiju.
– kad TV isključite prekidačem ENERGY SAVING SWITCH (samo na nekim modelima), potrošnja energije će biti gotovo
nikakva.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štamparske greške.
Tablica ulaznih signala računara za  PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4
Rezolucija
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
(samo Full
HD model)
HDTV*
(samo Full
HD model)
Horizontalno
(piksela)
640
800
1024
1280
1280
1360
1280
1920
 Vertikalno
(linija)
480

600

768

768

768

768

1024


1080
Horizontalna
frekvencija (kHz)
31,5
37,9
48,4
47,4
47,8
47,7
64
67,5
Vertikalna
frekvencija (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
60
Standard
VGA
VESA smernice
VESA smernice
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA*
* Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim podešenjem
za video signal, a ne za PC signal. To će utjecati na podešenja za "Video Input Settings" i "Screen". Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel". Kad je aktiviran mod
prikaza dve slike, sadržaji sa računara i TV kanal/kompozitni video se prikazuju uporedno na ekranu.

5 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
5 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
5 Za najbolji kvalitet slike savetujemo vam korištenje signala iz tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije
(deblje odštampano).
60
U slučaju problema
Proverite da li trepće indikator  (pripravno stanje) crveno.
Kad trepće indikator  (pripravno stanje).
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od tri
sekunde.
Na primer, indikator može da zatreperi triput, isključi se na tri sekunde, zatim ponovo zatreperiti triput.
2 Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabl, te obavestite prodavca
ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).
Kad indikator  (pripravno stanje) ne trepće.
1 Proverite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ako je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašćeni servis na popravku.
Problem
Objašnjenje/Rešenje
Slika
Nema informacija sa spojene 5 Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
opreme.
5 Proverite spoj između spoljnog uređaja i TV-a.
Prikazuju se senke ili dvostruke 5 Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.
5 Proverite lokaciju i usmerenje antene.
slike.
Na ekranu se prikazuje samo 5 Proverite da li je antena slomljena ili savijena.
5 Proverite da li je antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne upotrebe,
šum.
1-2 g. na morskoj obali).
5 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji
Pri gledanju TV programa
prijem (str. 48).
prisutne su smetnje slike ili
zvuka.
5 Ekran se sastoji od piksela. Male crne i/ili svetle tačke (pikseli) na
Na ekranu se mestimično
ekranu ne predstavljaju kvar.
pojavljuju crne i/ili svetle
tačkice.
5 Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 43).
Slike su izobličene.
5 Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 43).
5 Odaberite "Reset" u "Picture" (str. 42).
Slika nema boje.
Slika iz opreme spojene na
5 Proverite da li su priključci spojeni u priključnice  COMPONENT
priključnice 
IN pravilno i do kraja.
COMPONENT IN nije u boji.
5 Uključite spojenu opremu.
Nema slike iz spojene
5 Proverite priključenje kabla.
opreme.
5 Pritisnite tipku  za prikaz liste ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
5 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj kao
što je digitalni fotoaparat.
5 Proverite da li je memorijska kartica pravilno formatirana (u opremi
poput digitalnog fotoaparata).
5 Postupci nisu garantovani za sve USB uređaje. Takođe, postupci se
razlikuju zavisno od funkcija USB uređaja i video zapisa koji se
reprodukuju.
5 Proverite priključenje kabla.
Nije moguć odabir spojene
5 Podesite servere koji će se prikazivati u meniju Home (str. 38).
opreme u meniju Home.
(Nastavlja se)
61
Problem
3D naočare ne pristaju
dobro.
Objašnjenje/Rešenje
5 Pogledajte sledeće uputstvo i sliku.
5 Pomerite obe preklopke na bilo kojoj strani za podešavanje veličine.
Zatvorite krila naočara lagano prema unutra za podešavanje preklopke.
()
5 Savite (podesite) krila za ugodnije nošenje. ( B)
5 Podesite podloške za nos prema svom nosu. ( )
3D naočare
TDG-BR100
LED indikator na 3D
naočarama trepće.
5 Pogledajte sledeća objašnjenja i sliku.
5 Zatreperi svake 3 sekunde: Pokazuje da su naočare uključene.
5 Zatreperi triput: Pokazuje da su naočare isključene. Naočare se isključe
ako zadržite prekidač pritisnutim 2 sekunde ili ako se ne detektuje signal
iz 3D Sync odašiljača duže od 5 minuta.
5 Zatreperi triput svake 3 sekunde: Pokazuje da je baterija gotovo ispražnjena. Zamenite bateriju.
3D naočare
TDG-BR100
LED indikator
Ne možete uključiti 3D
naočare.
5 Zamenite bateriju u skladu prema sledećem uputstvu i ilustracijama.
1 Otvorite poklopac baterije kovanicom ili sličnim predmetom.
2 Potisnite ivicu baterije i izvadite je pod uglom.
3 Umenite bateriju (CR2032) sa pozitivnim (+) polom prema gore.
4 Zatvorite poklopac baterije kovanicom ili sličnim predmetom.
5 Proverite da je poklopac zatvoren.
Baterija
(CR2032)
Kovanica itd.
3D naočare
TDG-BR100

5 Prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca baterije, pazite da pravilno
umetnete kovanicu itd. u otvor kako ne bi ispala.
62
Problem
Ne prikazuju se 3D slike./
3D efekat je slab.
Pri gledanju 3D slike prikazuju se crne linije na oba
bočna kraja ekrana.
Kad TV detektuje 3D signal,
automatski se uključuje 3D
prikaz.
Prilikom detektovanja 3D
signala automatski se pojavljuje poruka "3D signal is
detected.".
Objašnjenje/Rešenje
5 Proverite vezu između 3D Sync odašiljača i 3D SYNC OUT (str. 24).
5 Pre spajanja 3D Sync odašiljača svakako isključite TV.
5 Prikažite na ekranu "3D Menu" pritiskom tipke OPTIONS na daljinskom
upravljaču po završetku povezivanja (str. 25).
5 Pritisnite 3D na daljinskom upravljaču (str. 24).
5 Zamenite bateriju u 3D naočarama (str. 62).
5 Proverite da li su 3D naočare uključene.
5 Podesite odgovarajući ugao 3D Sync odašiljača pomoću preklopke za
podešavanje ugla ili ga premestite.
5 Proverite da nema prepreka između 3D Sync odašiljača i 3D naočara.
5 Kad se pojavljuje "3D Menu" meni ali se ne prikazuju 3D slike,
isključite uređaj koji reprodukuje 3D sadržaj i ponovo ga uključite.
5 3D Sync odašiljač možda neće raditi pod direktnim sunčevim svetlom.
5 3D doživljaj može varirati zavisno od gledaoca.
5 3D efekat može biti manje naglašen ako je okolna temperatura niska.
5 3D efekat može biti manje naglašen i boja prikaza može se promeniti
ukoliko se premestite u ležeći položaj ili nagnete glavu.
5 Crne linije prikazuju se na oba bočna kraja ekrana kako bi se procesovali
3D signali za simulirani mod 3D prikaza ili pri podešavanju dubine 3D
slika u "3D Depth Adjustment" (str. 25).
5 Odaberite "Off" u meniju "Auto 3D" za ručno uključenje ili isključenje
3D prikaza (str. 44).
5 Odaberite "Off" u "3D Signal Notification" (str. 44).
Zvuk
Nema zvuka.
5 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
5 Proverite da li je funkcija "Speakers" podešena na "TV Speakers" (str. 46).
5 Kod upotrebe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal
zvuka.
5 Kad odaberete analogni (RF) kanal te su slike prikazane pravilno, pogledajte "System" u "Manual Programme Preset" (str. 46) i promenite
sistem emitovanja.
Kanali
Ne može se odabrati željeni
kanal.
Neki kanali su prazni.
Ne možete da gledate
diggg ittalne kanale.
5 Odaberite između digitalnog i analognog moda te odaberite željeni
kanal.
5 Kanal je samo za kodirane/pretplatne programe. Pretplatite se na plaćenu
TV uslugu.
5 Kanal služi samo za prenos podataka (bez slike i zvuka).
5 Obratite se davaocu usluge za detalje o prenosu.
5 Obratite se lokalnom davaocu usluga za informacije da li su digitalni
programi dostupni kod vas.
5 Nabavite antenu sa većim pojačanjem.
(Nastavlja se)
63
Problem
Objašnjenje/Rešenje
Mrežno povezivanje
Veza ne može da se uspostavi. Proverite povezivanje
5 Proverite da li koristite za LAN povezivanje ravan kabl.
5 Proverite da li je kabl spojen čvrsto.
5 Proverite spoj između TV-a i rutera.
Proverite podešenja
Nije pronađen server,
nije preuzeta lista i nema
reprodukcije.
Promene na serveru se
ne izvode pravilno.
Ne prikazuju se fotografije,
muzika ili video zapisi.
5 Promenite IP adresu DNS provajdera (str. 38).
5 Obratite se pružaocu pristupa Internetu.
5 Navedite IP adresu rutera ako ne znate DNS svog Internet operatora.
5 Nakon promene podešenja servera, isključite i uključite TV pritiskom
tipke  na TV-u.
5 Izvedite "Server Diagnostics" (str. 38).
Kad koristite računar kao server
5 Proverite da li je računar uključen. Nemojte isključivati računar
tokom pristupa.
5 Ako je na računaru instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja sa
spoljnih uređaja. Detalje potražite u uputstvu isporučenom sa sigurnosnim
softverom.
5 Zaustavite serversku aplikaciju i restartujte je ako server ne radi
stabilno. Ako je server i dalje nestabilan, restartujte računar.
5 Isključite nepotrebne aplikacije na računaru; server je možda preopterećen.
5 Smanjite količinu sadržaja; server je možda preopterećen.
5 Ponekad se promene ne primenjuju na menije na TV-u čak i ako se
sadržaji dodaju i/ili izbrišu na serveru. Vratite jedan nivo unazad
i opet pokušajte da otvorite folder ili server.
Prethodna provera
5 Proverite da li spojeni uređaj podržava DLNA.
5 Postupci nisu garantovani za sve servere. Takođe, postupci se razlikuju
zavisno od funkcija servera i trenutnog sadržaja.
5 Uključite spojeni uređaj.
Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja
servera.
Proverite podešenja
TV nije moguće pronaći
sa uređaja koji podržava
renderovanje.
Ne možete pristupati
widgetima iako su već
instalirani.
5 Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Server Display Settings"
(str. 38).
5 Proverite da li je server pravilno konfigurisan.
5 Proverite da li je odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.
5 Ako je "IP Address Settings" u "Network Set-up" (str. 50) podešeno na
"Auto", TV-u može trebati neko vreme da prepozna uređaj ako nema
DHCP servera.
5 Pri reprodukciji sadržaja sa računara, podesite postavke firewall.
5 Proverite da li se možda odspojio LAN kabl i/ili kabl napajanja
uređaja.
5 Proverite povezivanja ili podešenja bežičnog LAN-a (str. 35).
Proverite podešenja
5 Proverite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 51).
5 Proverite da li je spojeni uređaj registrovan pod "Renderer Access
Control" (str. 51).
5 Proverite da li je LAN kabl ili kabl napajanja rutera/modema pravilno
spojen.
5 Proverite spajanja i postavke bežičnog LAN-a.
5 Pokušajte kasnije koristiti widgete. Možda server pružaoca sadržaja
widgeta ne funkcioniše.
* Svoj ruter/modem morate unapred podesiti za spajanje na Internet. Za
podešenja rutera/modema obratite se svom davaocu Internet usluga.
64
Problem
Ne radi veza sa bežičnim
LAN-om ili je radio prijem
slab.
Pojavljuje se samo nekoliko
ikona pod "Network" u
meniju Home.
Objašnjenje/Rešenje
5 Proverite smeštaj TV-a i rutera za bežični LAN. Na kvalitet signala
mogu uticati sledeći razlozi.
– U blizini se nalaze drugi bežični uređaji, mikrotalasne pećnice,
fluorescentna svetla i sl.
– Između rutera za bežični LAN i TV-a nalaze se podovi ili zidovi.
5 Pri upotrebi USB adaptera za bežični LAN, pomerite ga pomoću produžnog kabla sa baznom stanicom (opcija) kako biste izbegli smetnje
signala.
5 To je normalno kad nije dostupan pristup Internetu.
Opšte
TV ne može da se uključi.
BRAVIA Internet Video ima
lošu sliku.
BRAVIA Internet Video ima
malu sliku.
Neki Internet video sadržaji
imaju manjak detalja, posebno
pri brzim pokretima ili tamnim
scenama.
Internet video ima sliku
dobrog kvaliteta ali nema
zvuka.
Internet Video Guide ne
pokazuje mnogo video zapisa.
Izobličena slika i/ili zvuk.
TV prijemnik se automatski
isključuje.
TV prijemnik se automatski
uključuje.
Neki izvori signala se ne
mogu odabrati.
Daljinski upravljač ne radi.
HDMI oprema ne prikazuje
u "HDMI Device Selection".
Ne možete odabrati "Off" u
"Control for HDMI".
Zaboravili ste lozinku za
"Parental Lock".
5 Proverite da li je prekidač ENERGY SAVING SWITCH () u položaju
za uključenje (str. 13).
5 Kvalitet video zapisa prikazanog na TV-u zavisi od kvaliteta video zapisa
koju pruža davaoc usluge te o spojenom širokopojasnom Internetu.
5 Pritisnite / za zumiranje i odzumiranje.
5 Kvalitet video zapisa i veličina slike menjaju se zavisno od brzine
Internet veze i kvaliteta isporučenog sadržaja.
5 Kvalitet zavisi od sadržaja koji isporučuje davaoc usluge kao i o vašoj
Internet vezi.
5 Internet video sadržaji su takve prirode da ne sadrže svi zvuk.
5 Pritisnite OPTIONS i odaberite kategorije za prikaz obimnijeg
sadržaja.
5 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, fenovi
za kosu ili dodatna oprema.
5 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV
prijemnika.
5 Proverite spajanje antene/kablovskog sistema.
5 Odmaknite antenski/kablovski kabl od ostalih kablova.
5 Proverite da li je uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
za "On Timer" (str. 41).
5 Proverite da li je aktiviran "Idle TV Standby" u "Eco" (str. 41).
5 Proverite da li je uključen "On Timer" (str. 41).
5 Odaberite "AV Preset" te potvrdite podešenje "Always" za izvore ulaznog
signala (str. 49).
5 Zamenite baterije.
5 Možda je vaš TV u SYNC modu.
5 Pritisnite SYNC MENU, odaberite "TV Control", a zatim "Home
(Menu)" ili "Options" kako biste upravljali TV-om.
5 Proverite da li imate "Control for HDMI" kompatibilnu opremu te da li
je opcija "Control for HDMI" podešena na "On".
5 Ne možete odabrati "Off" ni za jedan audio sistem koji podržava
"Control for HDMI". Ako želite da prebacite audio izlaz na zvučnike
TV-a, odaberite "TV Speakers" u meniju "Speakers" (str. 46).
5 Umesto PIN koda unesite 9999. (PIN kôd 9999 može uvek da se
upotrebljava.)
(Nastavlja se)
65
Problem
Nisu podešeni svi kanali
kablovskog sistema.
Oko TV-a se oseća toplota.
66
Objašnjenje/Rešenje
5 Proverite informacije o dostupnosti kablovske televizije na Internet
stranici za korisničku podršku.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
5 Kad se TV prijemnik koristi duže vreme njegovo okruženje se zagreje.
Možda ćete osetiti povišenu temperaturu ukoliko dodirnete rukom.
EKOLOŠKA NALEPNICA EU
Visoka energetska
efikasnost
Smanjena emisija CO2
Dizajn pogodan za
popravku i recikliranje
Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtevima plana
ekološkog označavanja Evropske unije.
ES-CAT/022/002
U kompaniji Sony stalno ponovno osmišljavamo i menjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Takođe neprestano promišljamo i procenjujemo
svoje proizvode, procese i potencijalni efekat na planetu.
Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smeru, ovaj proizvod je dobio evropsku nagradu
"Eco label" koju izdaje Evropska komisija. Za više informacija posetite sledeći link:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Sony daje minimalno 2 godine garancije na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje
u trajanju od 7 godina.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
© 2010 Sony Corporation
4-180-178-F5(1)
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
Conto-T Servis
Đoka Miraševića M3
Podgorica
020 620 980
BG Elektronik
Dragoslava Srejovića 1b
Beograd
011 2086 666
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
G.P. Electronic
Save Tekelije 23a
Zrenjanin
023 526 115
MD Servis Centar
Save Kovačevića 11a
Niš
018 524 072
JEC
Bul. Slobodana Jovanovića 28
Novi Sad
021 401 134
Nanochip
Kireška 43b
Subotica
024 554 558
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Podložno tehničkim i štamparskim greškama. Zadržano pravo na naknadne izmene bez najave. Štampano u Srbiji.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement