Hama 00087570 User manual

Hama 00087570 User manual

POLSKI

Seecode Wheel

Kierownica Bluetooth zestaw głośnomówiący

Instrukcja użytkownika

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

Zachowaj instrukcję, może ci się przydać później

POLSKI

Zawartość

Spis treści

1. Urządzenie

1.1. Funkcje

1.2. Diagram

1.3. Klawisze i funkcje

1.4. Akcesoria

1.5. Wskaźniki

2. Rozpoczęcie pracy

2.1. Ładowanie

2.1.1. Wyjmowanie baterii

2.1.2. Wkładanie baterii

2.2. Instalowanie

2.3. Uruchomienie KIEROWNICY BLUETOOTH

2.4. Parowanie / łączenie KIEROWNICY BLUETOOTH

2.4.1. Parowanie po raz pierwszy

2.4.2. Łączenie

2.5. Ustawienia KIEROWNICY BLUETOOTH

2.5.1.

2.5.2.

Kontrast

Odwrotne wyświetlanie

2.5.3. Głośność

2.5.4. Głośność dzwonka

3. Wykonywanie połączeń

3.1. Wykonywanie połączeń z rejestru / ostatnio wybierane numery

3.2. Wykonywanie połączeń z rejestru szybkiego wybierania

3.3. Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

3.4. Odbieranie połączeń

3.5. Wyświetlanie identyfikacji dzwoniącego

3.6. Odrzucanie połączenia

3.7. Wybieranie głosowe

3.8. Opcje podczas połączenia

3.8.1. Połączenie oczekujące

3.8.2. Transfer rozmowy

3.8.3. Czułość mikrofonu i wyłączenie mikrofonu

3.8.4. DTMF

4. Właściwości rozmowy/dzwonienia

4.1. Książka telefoniczna

4.1.1. Komendy AT

4.1.2.

4.1.3.

OPP (Object Push Profile)

Kasowanie książki telefonicznej

4.2. Szybkie wybieranie

5. Rozwiązanie podstawowych problemów

6. Specyfikacja

1

POLSKI

1. Urządzenie

1.1. Funkcje:

• Transfer książki telefonicznej poprzez OPP (Object Push Profile) lub komendy AT

• Pojemność książki telefonicznej do 600 numerów

• Wyświetlanie nazwy dzwoniącego (jeśli zapisana w książce telefonicznej)

• Wsparcie statusu telefonu (siła sygnału GSM i stan naładowania baterii)

*

• Profesjonalne DSP dla kasowania echa i redukcji szumów

• Kontrola wzmocnienia mikrofonu

• DTMF (Dual Tone Modulation Frequency)

• Szybkie wybieranie

• Cyfrowa kontrola głośności

• Wyświetlacz LCD typu dot matrix

• Rejestr połączeń

• Wybieranie głosowe

*

• Regulacja kontrastu wyświetlacza

• Wyjmowany akumulator

• Uniwersalne ładowanie poprzez złącze USB

*

nie wszystkie telefony GSM wspierają tą funkcję, proszę skontaktować się z producentem telefonu w sprawie szczegółów

1.2. Diagram

Regulacja głośności/mikrofonu zacisk

Menu wysyłanie

Gumowa poduszka

Mikrofon

Regulacja głośności/mikrofonu

Mikrofon wł/wył soczewka śruba

Wymienny akumulator

Koniec // zasilanie wł/wył kasowanie

Szybkie wybieranie

2

POLSKI

1.3. Klawisze i funkcje

-

-

-

-

- odbiór połączenia wybieranie głosowe transfer połączenia

TAK (w Menu) połączenie linku Bluetooth

- zwiększenie głośności

- do góry (w Menu)

- w lewo (w Menu)

- zwiększenie czułości mikrofonu

- koniec rozmowy

- odrzucenie połączenia

-

NIE (w Menu)

- wyłączenie zasilania (przycisnąć i przytrzymać min. 2 sek)

- zmniejszenie głośności

- w dół (w Menu)

- w prawo (w Menu)

- zmniejszenie czułości mikrofonu

- kontrast wyświetlacza LCD

- szybkie wybieranie szybkie wybieranie transfer rozmowy z

KIEROWNICY

BLUETOOTH

do telefonu

Wyłączenie/włączenie mikrofonu

1.4. Akcesoria ładowarka śrubokręt instrukcja

3

POLSKI

1.5 Wskaźniki wskaźniki wyświetlacza LCD

SEECODE Ekran powitalny

Tryb parowania urządzeń BT

Parowanie BT zakończone sukcesem

Tryb wyszukiwania urządzeń BT

SEECODE

BT rozłączony

Połączenie wychodzące

Połaczenie przychodzące

Połączenie nieodebrane

Menu

Sygnał sieci GSM (telefonu komórkowego)

Poziom naładowania baterii (telefonu komórkowego)

Transfer połączenia (tylko podczas rozmowy)

Przełączanie pomiędzy rozmowami przy połączeniu oczekującym

Wybieranie głosowe

Call Register

Rejestr połączeń

Wskaźnik głośności

Żądanie komend AT

Transfer kontaktów komendami AT w toku

Transfer kontaktów komendami AT zakończony

Transfer kontaktów via OPP w toku

4

POLSKI

2. Rozpoczęcie pracy

2.1 Ładowanie baterii

PORADA: w celu zapewnienia długiej żywotności baterii zalecane jest przeprowadzenie pierwszego ładowania trwającego co najmniej 8 godzin

Jak naładować baterię za pomocą ładowarki?

Krok 1: Wyjąć baterię z KIEROWNICY BLUETOOTH

Podłącz ładowarkę do gniazda USB baterii

Krok 2: Podłączyć wtyk ładowarki do gniazda zapalniczki

Podczas ładowania czerwony LED będzie mrugał co 1 sekundę. Kiedy bateria się naładuje LED przestanie świecić

2.1.1 Wyjmowanie baterii

1. Przesuń do środka ochronny przycisk, następnie wyjmij baterię.

2. Wtyczkę ładowarki włóż do ładowanego portu baterii

2.1.2 Wkładanie baterii

1. Włóż baterię w szczelinę i upewnij się, że jest umieszczona prawidłowo

2. Przesuń ochronny przycisk zabezpieczenia na zewnątrz

2.2 Instalowanie KIEROWNICY BLUETOOTH

OSTRZEŻENIE: Zanim zainstalujesz KIEROWNICĘ BLUETOOTH, proszę upewnij się, że zaparkowałeś samochód w bezpiecznym miejscu, silnik samochodu jest wyłączony a hamulec ręczny zaciągnięty.

2.2.1 Procedura instalacji KIEROWNICY BLUETOOTH

1. Ustaw kierownicę samochodu

2. Weź śrubę która jest dołączona do urządzenia

3. Poluzuj zacisk przez obracanie śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż KIEROWNICY BLUETOOTH wsunie się w kierownicę samochodu

4. Umieść KIEROWNICĘ BLUETOOTH po swojej prawej stronie, potem ściśnij zacisk poprzez wkręcenie śruby zgodnie ze wskazówkami zegara

5. Ostrożnie z dokręcaniem śruby ponieważ może to złamać zacisk

5

POLSKI

2.3 Uruchomienie KIEROWNICY BLUETOOTH

1. Wciśnij przycisk na 2 sekundy

2. Zobaczysz napis SEECODE

3. SEECODE będzie widoczny na wyświetlaczu kiedy brak jest łączności. Jeżeli masz sparowany telefon z wyprzedzeniem wciśnij

jeden raz, aby uaktywnić automatyczny tryb szukania.

Uwaga: jeśli brak jest połączenia przez dłużej niż 5 minut, KIEROWNICA

BLUETOOTH wyłączy automatycznie zasilanie.

2.4 Parowanie/łączenie KIEROWNICY BLUETOOTH

2.4.1 Parowanie po raz pierwszy

1. Wejdź w tryb parowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na 2 sekundy, na ekranie pojawi się READY

PAIRING.

2. Uaktywnij tryb parowania urządzenia Bluetooth w swoim telefonie.

3. Kiedy KIEROWNICA BLUETOOTH zostanie znaleziona przez Twój telefon wówczas wyświetli jego nazwę. Wyświetlana nazwa

KIEROWNICY BLUETOOTH na telefonie będzie SEECODE.

4. Twój telefon poprosi o wprowadzenie hasła , proszę wprowadź hasło „0000”

5. Na wyświetlaczu wyświetli się znak parowanie zostało zakończone sukcesem. oznaczający, że

Przed parowaniem, proszę najpierw sprawdzić czy Państwa telefon ma włączony tryb Bluetooth.

2.4.2 Łączenie

Po sparowaniu urządzeń, możesz ponownie połączyć KIEROWNICĘ

BLUETOOTH z telefonem, poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku

Proszę być pewnym, że Bluetooth jest aktywny w telefonie zanim naciśniesz przycisk.

Po połączeniu użytkownik usłyszy raz „BIIP” a na urządzeniu wyświetli się ponownie nazwa telefonu np. .

6

POLSKI

2.5 Ustawienia KIEROWNICY BLUETOOTH

2.5.1. Kontrast

1. Naciśnij przycisk

2. Przewiń menu naciskając lub aż do momentu kiedy zobaczysz napis LCD CONTRAST

3. Naciśnij

4. Na wyświetlaczu pojawi się . Jest to status aktualnego ustawienia poziomu kontrastu wyświetlacza LCD . Za pomocą lub możesz ustawić odpowiedni kontrast ekranu w dziesięciostopniowej skali.

5. Naciśnij w celu zapisania ustawień.

2.5.2. Odwrotne wyświetlanie

1. Naciśnij przycisk

2. Przewiń menu naciskając zobaczysz Inverse screen.

lub aż do momentu kiedy

3. Naciśnij w celu zapamiętania ustawienia

2.5.3. Głośność

Użytkownik może regulować głośność głośnika za pomocą lub .

Powyższe jest możliwe tylko podczas rozmowy

2.5.4. Głośność dzwonka

Użytkownik może regulować głośność dzwonka za pomocą lub .

3. Wykonywanie połączeń

Użytkownik może wykonywać rozmowy za pomocą telefonu lub

KIEROWNICY BLUETOOTH

3.1. Wykonywanie połączeń z rejestru / ostatnio wybierane numery

1. Naciśnij

2. Przeglądaj menu telefonu naciskając lub do momentu znalezienia żądanego wpisu.

3. Naciśnij żeby zadzwonić.

3.2.Wykonywanie połączeń z rejestru szybkiego wybierania

1. Naciśnij

2. Szukaj żądanego numeru poprzez naciśnięcie albo naciskając

lub

.

3. Naciśnij żeby zadzwonić

7

POLSKI

3.3. Wykonywanie połączeń z książki telefonicznej

1. Naciśnij

2. Przewiń menu naciskając lub do momentu aż zobaczysz

PHONEBOOK

3. Naciśnij żeby wejść w książkę telefoniczną

4. Wybierz pierwszą literę żądanego kontaktu za pomocą lub i naciśnij aby wybrać kontakt.

5. Naciśnij żeby zdzwonić.

3.4. Odbieranie połączeń:

Użytkownik może odebrać połączenie przychodzące na telefonie lub za pomocą KIEROWNICY BLUETOOTH.

Odbiór rozmowy za pomocą KIEROWNICY BLUETOOTH wykonasz naciskając .

3.5. Wyświetlanie identyfikacji dzwoniącego

! Usługa identyfikacji dzwoniącego jest usługą sieci GSM, proszę skonsultować się ze swoimi operatorem czy jest ona świadczona dla Państwa telefonu/numeru.

Identyfikacja dzwoniącego może być wyświetlana na 3 sposoby:

1. NAZWA

Aby wyświetliła się nazwa dzwoniącego, numer musi być zapisany w książce telefonicznej.

2. NUMER

Numer telefoniczny jest wyświetlany jeżeli dzwoniący nie zostanie odnaleziony w książce telefonicznej.

3. BRAK ID

Numer telefoniczny nie jest wyświetlany jeśli dzwoniący zastrzegł prezentacje swojego numeru.

3.6 Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić połączenie, naciśnij .

3.7. Wybieranie głosowe

W celu wejścia w tryb wybierania głosowego:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

2. Powiedz nazwę kontaktu po usłyszeniu tonu

Jeśli rozpoznanie głosu było błędne, naciśnij żeby wyjść i powtórz procedurę.

8

POLSKI

3.8. Opcje podczas połączenia

3.8.1. Połączenie oczekujące

! Usługa identyfikacji dzwoniącego jest usługą sieci GSM, proszę skonsultować się ze swoimi operatorem czy jest ona świadczona dla Państwa telefonu/numeru.

Akceptowanie połączenia przychodzącego podczas trwającej rozmowy.

1. Naciśnij i zostaniesz automatycznie przełączony na drugą rozmowę.

2. W celu przełączenia się pomiędzy rozmowami naciśnij a na wyświetlacz pokaże się

3. Naciśnij lub aby wybrać.

4. Naciśnij w celu potwierdzenia wyboru.

3.8.2. Transfer rozmowy pomiędzy urządzeniami podczas rozmowy

Aby przenieść połączenie pomiędzy telefonem a KIEROWNICĄ

BLUETOOTH (lub odwrotnie) w trakcie rozmowy, po prostu naciśnij

3.8.3. Czułość mikrofonu i wyłączenie mikrofonu

Czułość mikrofonu:

W celu zwiększenia czułości mikrofonu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu zobaczysz

W celu zmniejszenia czułości mikrofonu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu zobaczysz

Wyłączenie mikrofonu:

Aby wyłączyć mikrofon w trakcie rozmowy, naciśnij . Żeby włączyć ponownie, naciśnij jeszcze raz .

3.8.4.DTMF

W celu skorzystania z funkcji DTMF w trakcie rozmowy:

1. Naciśnij przez 2 sekundy

2. Przewiń do żądanej cyfry naciskając lub

3. Naciśnij w celu wysłania lub w celu wyjścia.

9

POLSKI

4. Właściwości rozmowy / dzwonienia

4.1. Książka telefoniczna

Funkcje komendy AT i OPP (Object Push Profile ) mogą automatycznie transferować kontakty z telefonu do KIEROWNICY BLUETOOTH.

! NIE WSZYSTKIE TELEFONY WSPIERAJĄ POWYŻSZE FUNKCJE !

4.1.1. Komendy AT

Transfer książki telefonicznej z telefonu via komendy AT:

(upewnij się, że KIEROWNICA BLUETOOTH i telefon są połączone).

1. Naciśnij

2. Przewiń menu naciskając lub aż zobaczysz PHONEBOOK

3. Naciśnij telefonicznej.

żeby wprowadzić żądanie transferu książki

4. Naciśnij żeby rozpocząć transfer lub żeby przerwać.

5. W trakcie kiedy kontakty są transferowane, wyświetlacz LCD pokaże

6. Jeśli transfer zakończy się sukcesem na LCD pojawi się

4.1.2. OPP (Object Push Profile)

KIEROWNICA BLUETOOTH umożliwia transfer pojedynczych kontaktów lub grupy kontaktów poprzez funkcję OPP. Szczegółowe instrukcje na temat tej funkcji zawarte są w instrukcji obsługi Twojego telefonu.

W celu wykonania transferu książki telefonicznej z telefonu via OPP:

1. Rozłącz (jeśli aktywne) połączenie Bluetooth pomiędzy

KIEROWNICĄ BLUETOOTH a Twoim telefonem ( zależne od telefonu)

.

2. Wykonaj prawidłowe ustawienia Twojego telefonu w celu rozpoczęcia kopiowania i transferowania kontaktów z telefonu do

KIEROWNICY BLUETOOTH (szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego telefonu)

3. Kiedy kontakty są transferowane, wyświetlacz LCD pokaże

4. Po zakończeniu transferu na wyświetlaczu LCD pojawi się „xxx records”. „xxx” oznacza liczbę przetransferowanych kontaktów do

Wheel

5. Podłącz KIEROWNICĘ BLUETOOTH do telefonu ponownie

(uaktywnij połączenie Bluetooth)

Niektóre telefony umożliwiają zapis wielu numerów pod tą samą nazwą. Książka telefoniczna KIEROWNICY BLUETOOTH rozróżni je poprzez dodanie sufixu <M>

(telefon komórkowy), <H> (dom), <O> (biuro).

10

POLSKI

4.1.3.Kasowanie książki telefonicznej

Aby usunąć zawartość książki telefonicznej:

1. Naciśnij

2. Przewiń menu naciskając lub aż zobaczysz Del PhoneBook

3. Naciśnij

4. Na wyświetlaczu pokaże się napis Are You sure? (wszystkie kontakty zostaną skasowane)

5. Naciśnij w celu kontynuacji lub , aby zakończyć.

PROSZĘ SPRAWDŹ CZY ZAWARTOŚĆ KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ ZOSTAŁA

CAŁKOWICIE SKASOWANA.

4.2. Szybkie wybieranie

W celu aktywacji szybkiego wybierania, książka telefoniczna musi być ustawiona

Aby ustawić szybkie wybieranie:

1. Naciśnij

2. Przewiń menu naciskając lub aż zobaczysz napis SPEED

DIALING

3. Naciśnij

4. Naciśnij lub w celu przewinięcia listy szybkiego wybierania

(5 rekordów).

5. Naciśnij kiedy znajdziesz puste miejsce lub jeśli chciałbyś zmienić numer szybkiego wybierania.

6. Naciśnij w celu potwierdzenia

7. Jeśli chcesz wyjść naciśnij

PORADA: DLA PROSTEGO USTAWIENIA, NACIŚNIJ

PROCEDURĘ OD 4 DO 7.

I PRZEPROWADŹ

11

POLSKI

5. Rozwiązanie podstawowych problemów

Status telefonu wyświetlany przez KIEROWNICĘ BLUETOOTH:

Funkcja ta zależy od jej dostępności i dostarczeniu przez konkretny model telefonu komórkowego.

Telefon nie może przeprowadzić procedury parowania z

KIEROWNICY BLUETOOTH:

1. Wyłącz i włącz zasilanie KIEROWNICY BLUETOOTH, a następnie uruchom procedurę parowania ponownie

2. Wyłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth podczas procedury parowania

3. KIEROWNICA BLUETOOTH i telefon komórkowy nie mogą być jednocześnie master lub slave. Sprawdź ustawienia telefonu komórkowego.

Poziom dźwięku z głośnika z KIEROWNICY BLUETOOTH jest zbyt cichy:

Proszę zwiększyć poziom głośności do maximum (volume) w KIEROWNICY

BLUETOOTH

Poziom dźwięku u użytkownika telefonu komórkowego który rozmawia z użytkownikiem KIEROWNICY BLUETOOTH jest zbyt niski:

1. Wyreguluj poziom czułości mikrofonu w KIEROWNICY BLUETOOTH

(microphone gain)

2. użytkownik telefonu komórkowego musi zwiększyć głośność

Słychać echo osoby która rozmawia z użytkownikiem KIEROWNICY

BLUETOOTH:

Podczas rozmowy wykonaj transfer połączenia z KIEROWNICY BLUETOOTH do telefonu i posłuchaj. Jeśli echo zniknęło, wykonaj transfer z telefonu do

KIEROWNICY BLUETOOTH i zmniejsz głośność aż echo zaniknie. Jeśli echo jest wciąż słyszalne oznacza to, że generowane jest przez sieć lub przez telefon.

KIEROWNICA BLUETOOTH w tym przypadku nie jest w stanie wykasować go.

Poziom głośności w KIEROWNICY BLUETOOTH jest zbyt niski lub wysoki i nie można go wyregulować:

Wyreguluj głośność w telefonie, a następnie w ‘kierownicy Bluetooth’

Numer wybrany na telefonie komórkowym nie może być znaleziony w KIEROWNICY BLUETOOTH:

Wszystkie numery, które są wybierane bezpośrednio z telefonu komórkowego nie są zapisywane w pamięci KIEROWNICY BLUETOOTH.

Wskazanie siły sygnału sieci GSM:

Niektóre telefony nie posiadają możliwości przekazania tej informacji do

KIEROWNICY BLUETOOTH, dlatego na wyświetlaczu nie będzie pokazana siłą sygnału.

12

POLSKI

6. Specyfikacja

Funkcje

Akumulator

Głośnik

Mikrofon

Pobór prądu

Opis

3.7V, 700mAH Li-Pol

8 Ω/1W (Normal)

-62 ± 2dB

Max 120mA

Zasilanie z gniazda zapalniczki 5V/650mA

Zakres częstotliwości

Typ modulacji

2400MHz do 2480MHz

GFSK, 1Mbps, 0.5BTGaussian

Moc nadawania

Hopping

Rx czułość

Wbudowana pamięć

Typ. 1.0 dBm

1600 hops/sec 1 MHz Channel space

Typ. -83.0 dBm

Flash memory(8MBit)

Temperatura pracy -10÷50°C

Temperatura przechowywania -20÷70°C

Redukcja szumów

Kasowanie echa

Obsługiwane profile

Czas czuwania

Czas rozmowy

Tak

Tak

HSP, HFP, OPP

200 godzin

11 godzin

13

POLSKI

POLSKI

Seecode Germany GmbH

51107 Köln • Germany www.seecode.de

Dystrybucja w Polsce:

Extis s.c.

Puszczyka 20, Warszawa www.extis.com.pl

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement