Salora DVD363HDMI User manual

Salora DVD363HDMI User manual
DVD-363M-HDMI
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D ' UTILISATION
USER MANUAL
Veiligheidsinstructies
Inhoudsopgave
Verwittiging: dit symbool betekent dat er zich binnenin het product gevaarlijke
Spanningen bevinden.
Opgelet: dit symbool betekent dat er bij het product belangrijke instructies
betreffende de bediening en het onderhoud meegeleverd worden.
Bij de design en het fabriceren van dit toestel werd rekening gehouden met de veiligheid voor
de mens. Nochtans kan onjuist gebruik aanleiding geven tot elektrische schokken of brand.
Daarom moeten de volgende veiligheidsinstructies goed opgevolgd worden.
Opmerking: dit toestel mag niet met natte handen bediend worden. Plaats het toestel op een
droge plaats en zorg voor de nodige ventilatie.
Stroombron
Als de stekker zich in het stopcontact bevindt en het toestel
is uitgeschakeld, blijft het nog steeds onder spanning staan.
De stekker dient uit het stopcontact gehaald te worden als
het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. Neem
de stekker stevig vast en trek hem dan uit het stopcontact.
Trek nooit aan de stroomkabel.
Vervang indien nodig de stroomkabel door een nieuw
exemplaar.
Plaatsing
Teneinde oververhitting te vermijden dient het
toestel in een goed geventileerde plaats gebruikt te
worden. Het toestel mag niet op een bed, een sofa
of dergelijke oppervlakte gebruikt worden omdat
daardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen
worden.
Het toestel mag niet naast warmtebronnen geplaatst worden en ook niet in direct
zonlicht of op een stoffige plaats.
Er mogen geen zware voorwerpen bovenop het toestel geplaatst worden.
Verwittigingen
Als er iets zwaar op het toestel is gevallen trek dan de stekker uit het stopcontact
en gebruik het toestel pas opnieuw nadat het door een specialist is nagekeken.
Er bevinden zich binnenin hoge spanningen. Open het toestel niet. Alleen
gespecialiseerd personeel mag herstellingen uitvoeren.
Binnenin het toestel bevindt zich een laser. Deze speler is geclassificeerd als
CLASS 1 LASER PRODUCT. Kijk niet direct in het licht van de laserstraal vermits
dit de ogen kan beschadigen.
1
2
Condensatie in de speler
Voornaamste eigenschappen
Als er zich grote temperatuurverschillen voordoen
kan er zich binnenin condensatie voordoen en kan er
vocht op de laserlens komen. Dit kan gebeuren
wanneer de speler snel van een koude ruimte in een
warme gebracht wordt. Door de condensatie kan de
speler niet goed werken. Als dit gebeurt, breng het
toestel naar een warme ruimte, schakel het toestel in
(ON) en wacht gedurende een uur of twee zodat de
condensatie kan verdwijnen. Daarna zal het toestel
terug goed werken.
Geschikt voor MPEG4, DVD, CD, MP3, KODAK, Beeld CD, CD-RW (gefinaliseerd).
Componenten (Y, Pb, Pr), S-Video en composiet video uitgang.
Progressieve scan.
Scart uitgang
Discs die met deze speler weergegeven kunnen worden:
DVD Video
Dolby Digital
Reinigen
KODAK beeld CD
MP3-documenten op CD-R/CD-RW
Reinig de behuizing, het scherm en de toetsten met een zacht en licht bevochtigd
doekje. Gebruik geen schurend materiaal, poeder of solvent zoals alcohol of
benzine. Dit kan schade of afdrukken op het toestel als gevolg hebben.
MPEG4
TV beeldverhoudingen
Voorzichtigheid met de discs
Ouderlijke controle
Gebruik geen bekraste, gebroken of vervormde discs.
U kan helpen het milieu te beschermen!
Hou u aan de plaatselijke reglementen: breng
versleten elektrische
apparatuur terug via het juiste systeem voor
recyclage.
Bekrast
Gebroken
Vervormd
Omdat de disc aan een hele hoge snelheid draait is het gevaarlijk een gebroken disc te
gebruiken. Kleef ook niets op de disc, want dat kan de speler beschadigen.
Let op dat er tijdens de weergave geen eigenaardige geluiden of trillingen voordoen.
Als het beeld of geluid vervormd is, stop dan onmiddellijk de weergave.
Verpakking
DVD speler
1
Audio/video-kabel
1
Afstandsbediening
1
Gebruiksaanwijzing
1
AAA 1.5 V batterij
2
3
Dit product bevat een beveiligingstechniek voor auteursrechten die beschermd wordt
door zekere US patenten en andere intelligente eigenaarsrechten door Macrovision
Corporation en andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze
beveiligingstechniek voor auteursrechten moet toegelaten worden door Macrovision
Corporation en is bedoeld voor huisgebruik of ander beperkt gebruik, tenzij op een
andere wijze toegelaten door Macrovision Corporation.
Dit product is compatibel met het KODAK Picture CD formaat en laat toe KODAK
beeld CD's weer te geven. Het 'KODAK Picture CD Campatible” symbool is een
handelsmerk van Eastman Kodak Company en het gebruik ervan is toegelaten.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele D
symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential Unpublished
Works. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.
4
Bedieningen toestel
Afstandsbediening
Voorpaneel
Instructies afstandsbediening
1
2
3
4 5
6 7
POWER
MUTE
OPEN/CLOSE
19
1
2
8
9
10
6. Stop
7. L/R audio
8. USB poort
9. LED display
10. Kaartlezer
1.Power (aan/uit)
2.Disc lade
3.Openen/sluiten
4.Weergave
5.Pauze
3
20
SETUP
TITLE/PBC
21
4
5
Achterpaneel
6
ENTER
ZOOM
MENU
22
8
REV
DVD PLAYER
2
L
Y
Pb
HDMI
R
COAXIAL
VIDEO
MODEL:
POWER SOURCE:AC110-240V~ 50/60Hz
POWER CONSUMPTION:12W
SR/NO.:
Pr
AC IN:
110V-240V~
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
50/60Hz
1 2
S-VIDEO
OPTICAL
3 4 5 6
SCART OUTPUT
7
1.HDMI uitgang
2.Audio L/R uitgang
3.Coaxiale uitgang
4.Video uitgang
5.
6.
7.
8.
5
S-video uitgang
Optische uitgang
Scart uitgang
Y, Pb, Pr uitgang
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FWD
PLAY
STOP
RESET
23
24
25
26
PAUSE
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
V-MODE
SLOW
PROGRAM
CLEAR
N/P
REPEAT
A-B
RETURN
USB/CARD
27
28
29
30
31
32
6
1.Power
2.Mute
3.Numerieke toetsen
4.Instellingen
5.Pijltoetsen
6.Zoom
7.Snel achterwaarts
8.Snel voorwaarts
9.Stop
10.Weergave
11.Reset
12.Display
13.Ondertitels
14.Audio
15.Vertraagd
16.Programma
17.Herhaling
18.A-B
19.Openen/sluiten
20.Zoeken
21.Titel/PBC
22.Menu
23.Volgende
24.Vorige
25.Pauze
26.Volume+/Volume27.V-modus
28.Hoek
29.N/P
30.Clear
31.USB
32.Terug
Gebruik van de afstandsbediening
Aansluitingen
Aansluiting aan TV met audio/video kabel
GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING:
Open het deksel van
het batterijencompartiment
Plaats de batterijen
Plaat het deksel terug
op het
batterijencompartiment
Televisie
DVD-speler
Rood
Wit
Geel
Rood
Geel
Wit
Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen
overeenkomt met de aanduidingen in het compartiement
Naar video ingang (geel)
Naar audio ingang (rood, wit)
Naar S-video ingang
Als de TV over een S-Video ingang beschikt, gebruik dan een S-Video kabel.
Als de S-video ingang gebruikt wordt, gebruik dan niet de gele videokabel.
Aansluiting aan een audio/video systeem en TV met een YUV video ingang
Versterker
Televisie
DVD speler
Within 7 meters
OMGAAN MET DE AFSTANDSBEDIENING
OPEN/CLOSE
Rood
Wit
Wit
Rood
Naar CB/PR video uitgang
MUTE
Naar Y video uitgang
Geel
POWER
Naar CB/PB video uitgang
SETUP
ENTER
ZOOM
REV
Naar Y video ingang
TITLE/PBC
MENU
FWD
PLAY
STOP
PAUSE
RESET
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
SLOW
PROGRAM
CLEAR
N/P
REPEAT
A-B
RETURN
USB/CARD
Aansluiting aan een audio/video systeem en TV met een YUV video ingang
Versterker
Televisie
DVD speler
V-MODE
OF
Naar CB/PR video uitgang
Coaxiale kabel
Naar optische uitgang
Naar coaxiale
digitale ingang
Naar Y video uitgang
Naar optische
digitale ingang
Naar CB/PR video ingang
Naar CB/PB video ingang
Naar Y video ingang
Optische kabel
7
Naar CB/PR video ingang
Naar CB/PB video ingang
Naar optische uitgang
Naar CB/PB video uitgang
Richt de afstandsbediening naar de infrarood
ontvanger van het toestel.
Laat de afstandsbediening niet vallen.
Gebruik de afstandsbediening niet in warme of
vochtige omgevingen.
Mors geen water of een andere vloeistof op de
afstandsbediening.
Zorg voor de batterijen in de afstandsbediening: haal
de batterijen eruit als hij gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt.
De afstandsbediening werkt tot op een afstand van 7
meter van het toestel.
Gebruik de afstandsbediening niet direct naast een
warmtebron.
8
Basisbediening
Aansluiting aan TV met Scart kabel
Televisie
DVD speler
Nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, kan het toestel gebruikt worden via de
PWER toets.
Alvorens de speler te gebruiken, moet eerst het volgende gebeuren:
1. Schakel de TV in en selecteer de AV ingang. Als de S-video ingang gebruikt
wordt, selecteer dan de S-video ingang.
2. Als er een versterker is aangesloten, schakel hem dan in en selecteer “DVD”.
3. Zorg voor stroomvoorziening voor de speler. OPEN/CLOSE
Stap 1: druk op “OPEN/CLOSE” en de disclade
Gaat open.
Stap 2: breng een disc in en druk op
“OPEN/CLOSE” en de disclade gaat dicht. Op
het scherm verschijnt 'closing' ; de speler herkent
Het type disc en duidt dat aan in de linker bovenhoek van het scherm. De display
van de speler geeft eveneens het type disc aan.
Scart kabel
Weergave met deze DVD speler
STANDBY
Schakel de TV, de speler en de versterker in.
1. Druk op “TV/AV” van de televisie om de video modus te kiezen.
* indien aangesloten met S-Video, selecteer S-Video
* indien aangesloten met Y, Pb, Pr, selecteer YUV modus
2. Selecteer de juiste audio ingang op de versterker.
* consulteer indien nodig de gebruiksaanwijzing van de versterker.
Aansluiting aan TV met HDMI kabel
Televisie
Weergave van een disc
DVD speler
HDMI
HDMI cable
9
L
Y
Pb
R
COAXIAL
VIDEO
Pr
S-VIDEO
OPTICAL
SCART OUTPUT
Na de disc herkent te hebben, wordt de weergave gestart:
· met een DVD disc wordt overgegaan naar het menu of het titelmenu van de DVD;
· met een VCD2.0 disc wordt overgegaan naar het PCB controlescherm;
· met een CD worden de nummers achtereenvolgend weergegeven.
Weergave:
Als de speler stopt of in pauze gaat, druk dan terug op “PLAY” om de weergave
verder te zetten.
Pauze:
Tijdens de weergave van DVD, druk op “PAUSE” om het beeld te pauzeren.
Stop:
Tijdens de weergaven van DVD zorgt een eerste druk op “STOP” voor een
geheugenfunctie. Druk opnieuw op “PLAY” en de weergave start vanaf het punt waar
gestopt werd. Druk tweemaal op “STOP” om de weergave volledig te stoppen.
Vorig hoofdstuk, volgend hoofdstuk:
· Druk op “PREV” en het vorige hoofdstuk wordt weergegeven.
· Druk op “NEXT” en het volgende hoofdstuk wordt weergegeven.
Voorwaarts en achterwaarts:
· Druk de toets “FWD” verschillende malen in om snel voorwaarts te zoeken aan de
verschillende snelheden: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x en dan terug normale snelheid.
· Druk de toets “REV” verschillende malen in om snel achterwaarts te zoeken aan de
verschillende snelheden: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x en dan terug normale snelheid.
10
Ondertitels
Opmerking:
Als de PCB functie ingeschakeld is wordt er alleen binnen één enkel nummer gezocht.
OSD
U kan de taal van de ondertitels kiezen (bij discs die deze mogelijkheid bieden) door
verschillende malen op de 'subtitle' toets te drukken. Voorbeeld: de tweede taal uit
de acht mogelijkheden is Nederlands.
Wanneer de volgende discs weergegeven worden, druk op “OSD” van de
afstandsbediening en het scherm toont het volgende.
Tijdens de weergave van DVD, druk op “OSD” en het scherm a wordt getoond.
Druk opnieuw op “OSD” en scherm b wordt weergegeven.
Druk voor een derde maal op “OSD” en scherm c wordt weergegeven.
Druk voor een vierde maal op “OSD” en scherm d wordt weergegeven
Druk voor een vijfde maal op “OSD” en de informatie verdwijnt.
a
Current title
title
b
c
d
OSD
Current chapter Chapter
USB
1)Schakel het toestel in.
2)Controleer dat er geen disc in de lade is.
3)Sluit een USB aan.
4)Druk op “USB&Card” en de speler leest de multimedia documenten die
zich op de USB bevinden.
Opmerking: afhankelijk van de grootte van het document, kan het een minuut duren
alvorens het beeld verschijnt.
Tijd
Bij weergave van VCD en SVCD
Als 'PCB' ingeschakeld is:
Druk op “OSD” en het scherm a wordt weergegeven.
Druk een tweede maal op “OSD” en scherm b wordt weergegeven.
Druk tijdens de weergave op “TIME” en u kan de startpositie in tijd bepalen binnen
een bepaalde titel (bij DVD video) of op de disc (Video CD/Audio CD). Druk
tweemaal op “TIME” en bovenaan het scherm verschijnt een menustrook. Gebruik
de numerieke toetsen om de gewenste tijd in te stellen.
Programma
OSD
Als 'PCB' uitgeschakeld is:
Druk op “OSD” en het scherm a wordt weergegeven.
Druk een tweede maal op “OSD” en scherm b wordt weergegeven.
Druk op “PROG” en op het scherm verschijnt een informatiemenu. Gebruik de
numerieke toetsen om de gewenste nummers in te brengen. Als dat gebeurt is,
verschuif de cursor naar 'start' symbool om de geprogrammeerde weergave te starten.
Op het scherm verschijnt het 'Program' logo.
Clear
Gebruik deze toets om alle programma's te wissen.
Hoek
Bij weergave van een DVD disc, druk op “ANGLE” om bepaalde scènes vanuit
verschillende hoeken te kunnen bekijken. (Werkt alleen bij discs die deze functie
hebben).
Druk voor een derde maal op “OSD” en scherm a wordt weergegeven.
Druk voor een vierde maal op “OSD” en scherm b wordt weergegeven
Video
Druk voor een vijfde maal op “OSD” en de informatie verdwijnt.
11
Druk op “VIDEO” om te kunnen selecteren tussen YUV en S-Video
-12-
Volume en mute
Audio
Bij de weergave van een DVD disk, druk op “AUDIO” en het scherm toont de volgende
informatie.
Audio
Druk op “Volume +/-“ om in het hoofdmenu volume te komen en regel dan het
hoofdvolume met deze toetsen.
Druk op “MUTE” om het geluid volledig uit te schakelen; druk opnieuw op “MUTE” om
terug op het vorige volume te komen.
Zoom functie
Tijdens de weergave of in pauze, druk op “ZOOM” om het beeld 2, 3 of 4 maal te
vergroten.
Titel
Herhaling
Tijdens de weergave van een DVD disc, druk op “TITLE” om direct naar het titelmenu
te gaan. Druk op “MENU” om naar het hoofdmenu te gaan. Binnen de menu's kunt u
de pijltoetsen of de numerieke toetsen gebruiken om een selectie te maken.
(Dit werkt alleen bij DVD discs met deze functie).
Tijdens de weergave van een DVD disc, druk “REPEAT” verschillende malen in om
achtereenvolgens de volgende mogelijkheden te bekomen:
Herhaling
N/P
Om de speler af te stellen op het kleurformaat van uw TV.
Druk verschillende malen om “N/P” om te kiezen tussen NTSC, PAL, PAN-N,
PAL-M en Auto.
Herhaling hoofdstuk
Herhaling titel
Herhalingsfunctie
uitschakelen
Bij weergave van SVCD/VCD, druk op “REPEAT” om achtereenvolgens te kunnen
kiezen uit (alleen als PBC uitgeschakeld is):
Pijltoetsen
Tijdens de weergave van de menu's kunnen de pijltoetsen “
worden om een selectie te maken.
”,“
”,“
”,“
” gebruikt
Herhaling
Numerieke toetsen
Tijdens de weergave van een disc kunnen de numerieke toetsen gebruikt worden om
bijvoorbeeld een hoofdstuk te selecteren. U kan een titel of hoofdstuk selecteren met
de linkse en rechtse pijltoets en dan een bepaalde sectie kiezen met de numerieke
toetsen. De selectie wordt automatisch weergegeven.
Herhaling hele disc
Herhaling één nummer
Herhalingsfunctie uit
Opmerking: deze functie werkt alleen als PBC zich in de stand OFF bevindt.
PBC
Menu
Druk op deze toets en het scherm toont 'Root Menu'. Selecteer dan het gewenste item.
(Dit is mogelijk met DVD disc die over een menu met meerdere lagen beschikt).
Druk op deze toets om PBC in of uit te schakelen bij de weergave van SVCD en
VCD2.0 discs.
R/L
Vertraagde weergave
Druk op “SLOW” om een vertraagde weergave te verkrijgen aan ½, ¼, 1/8 en 1/16
normale snelheid.
Bij de we ergav e van een V CD/CD disc, druk op “R/L” om te kiezen tussen links en rechts.
Step
Druk op “STEP” om tot een beeld voor beeld weergave te komen. Elke druk op de toets
brengt het beeld een frame verder. Druk op “PLAY” om terug tot normale weergave te
komen.
13
14
Weergave JPEG disc
Systeeminstellingen
Bij de weergave van een JPEG disc verschijnt er automatisch een navigatiemenu.
Gebruik binnen het menu de of
toetsen om een selectie te maken. Druk dan op
“ENTER/PLAY” en de weergave begint in de vorm van een diapresentatie. Druk op
“PREV” of “NEXT” om een vorig of volgend beeld te selecteren. Druk op “PAUSE”
om op een beeld stil te blijven staan en druk weer op “ENTER/PLAY” om terug op de
gewone weergave te komen.
In dit hoofdstuk wordt de volledige instelling van het toestel uiteengezet: instelling
van het scherm, het geluid en video.
De volgende acties moeten via de afstandsbediening uitgevoerd worden.
Druk op de SETUP toets.
Gebruik de pijltoetsen (links en rechts) om een submenu te selecteren. Het
submenu wordt direct weergegeven.
Gebruik de pijltoetsen (naar boven of naar beneden) om door het submenu te
navigeren.
Gebruik ENTER om een selectie te bevestigen of gebruik de linkse pijltoets om de
selectie te annuleren.
Gebruik de SETUP toets om de instellingen te bewaren.
MP3 weergave
Basisbediening
De bediening gebeurt met selecties in een menu.
Druk op “REPEAT” om te kiezen tussen herhaling van
één nummer, alle nummers, herhaling uit.
Discweergave
Volg de normale bedieningsstappen, breng de disc
in, en de speler start de discidentificatie en gaat in
MP modus.
Taalinstelling
In de OSD LANG sectie, kies de taal voor OSD.
In de SUBTITLE sectie, kies de taal van de ondertitels.
In de AUDIO sectie, kies de gesproken taal.
In de DISC MENU sectie, kies de taal voor het discmenu.
Opmerking: als de gekozen taal niet beschikbaar is op de disc, wordt de
standaardinstelling gebruikt.
Video-instelling
TV SCHERM
Kies tussen 4:3 PANSCAN of 4:3 LETTERBOX voor een gewone TV.
Selecteer 16:9 of WIDE SQUEEZE voor een breedbeeld TV.
TV TYPE
Selecteer het type videosignaal dat overeenkomt met uw TV: PAL, AUTO of NTSC.
HOEKMARKERING
Om de hoekmarkering in of uit te schakelen.
CAPTIONS
Om deze functie in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld wordt verborgen tekst
(indien die er is) weergegeven.
SCREEN SAVER
Om de screen saver in of uit te schakelen.
VIDEO UITGANG
OFF: selecteer S-Video als deze aansluiting gebruikt wordt.
YUV: selecteer dit als de verbinding via componenten gebeurt.
RGB: selecteer dit als de verbinding gebeurt via een Scart kabel.
Opmerking:
Dit menu kan alleen gebruikt worden als er geen disc in de disclade is.
Als de video-uitgang een slecht beeld oplevert, druk dan op de V-modus toets
totdat het beeld goed is.
15
16
Als het scherm knippert is de TV op het verkeerde systeem afgesteld. Gebruik de
“N/P” toets om de juiste instelling te kiezen.
Consulteer eventueel de gebruiksaanwijzing van uw TV.
Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar bij discs die over deze instelling
beschikken.
HDMI
Om deze functie in of uit te schakelen.
STANDAARD
Om alle instellingen, behalve die van het paswoord en de ouderlijke controle
terug op fabriekswaarden te brengen.
Opmerking: deze functie kan ook uitgevoerd worden door op “RESET” van de
afstandsbediening te drukken.
Resolutie
Om de resolutie van de video uitgang in te stellen.
Audio instellingen
SPDIF UITGANG
Selecteer SPDIF/OFF om de digitale audio uitgang uit te schakelen.
Selecteer RAW om het digitaal geluid uitgangssignaal in te stellen op raw
(DTS/Dolby 5.1).
Selecteer SPDIF/PCM om het digitaal uitgangssignaal in PCM formaat in te stellen.
Opmerking: wanneer gekozen wordt voor SPDIF/PCM is de bemonsteringsfrequentie
48 kHz of 96 kHz.
DOWNMIX
Selecteer LT/RT om de 5.1 kanalen terug te brengen naar een links en rechts kanaal.
Selecteer STEREO om de 5.1 kanalen om te zetten in stereo.
Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar op 5.1 discs met Dolby AC-3 codering.
DUAL MONO
Stereo: beide kanalen. Stereo is de standaardinstelling.
L-Mono: alleen linker kanaal
R-Mono: alleen rechter kanaal
Mix-Mono: linker en rechter kanaal met elkaar gemengd.
DYNAMIC
Selecteer de waarde voor de dynamische compressie.
Voorkeurinstellingen
Opmerking: dit menu kan alleen gebruikt worden als de disclade open is, als er geen
disc in de lade is, of wanneer de disc in de lade gestopt is.
PASWOORD
Breng het bestaande paswoord in.
Breng het nieuwe paswoord in en herbevestig het nieuwe paswoord.
Opmerking: het standaard paswoord (0000) is altijd geldig, zelfs indien het
paswoord veranderd werd.
OUDERLIJKE CONTROLE
Stel een bepaalde beperkende waarde in voor de weergave van discs. Films met
een hogere waarde dan de ingestelde waarde kunnen niet weergegeven worden.
Het paswoord om de waarde in te kunnen stellen is 0000.
17
18
Specificaties
Hulp bij problemen
DVD SPELER
Gebruik, alvorens een specialist te consulteren, onderstaande tabel om een
oplossing te vinden voor een mogelijk probleem.
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Uitgang
19
20
Instructions de sécurité
Sommaire
Sommaire
1
Instructions de sécurité
2
Emballage
3
Caractéristiques principales
4
Commandes appareil
5
Télécommande
6
Connexions
8
Opération de base
10
Réglages système
16
Spécifications
19
En cas de problèmes
20
Attention : ce symbole vous signale qu'il y a des hautes voltages à l'intérieur
de l'appareil.
Attention : ce symbole vous signale que des documents d'instructions pour
l'opération et l'entretien sont livrés avec l'appareil.
Pendant le design et la fabrication de l'appareil beaucoup d'attention a été donné à
la sécurité pour personnelle. Néanmoins une mauvaise utilisation peut causer des
accidents tels que chocs électriques ou du feu. Suivez donc bien les instructions de
sécurité.
Remarque : l'appareil ne peut pas être utilisé avec les mains humides. L'appareil
doit se trouver dans un endroit sec avec de la ventilation.
Alimentation
Quand l'appareil est connecté au prise courant secteur,
il est toujours sous tension, même si l'appareil est hors
fonction.
Retirez la prise courant secteur quand vous n'utilisez
pas l'appareil pendant un certain temps. Tenez bien la prise
et ne tirez jamais au câble.
Remplacez le câble courant secteur si nécessaire.
Emplacement
Afin de prévenir le sur chauffage l'appareil doit
être utilisé dans un endroit bien ventilé. Ne pas
utiliser dans un lit, sur un sofa, ou d'autres
surfaces qui peuvent bloquer les ouvertures de
ventilation.
Ne pas placer l'appareil à côté des sources de
chaleur, ni dans la lumière directe du soleil,
ni dans des endroits poussiéreux.
Ne placez pas des objets lourds au-dessus de
l'appareil.
Précautions
Si un objet lourd est tombé sur l'appareil, mettez-le hors fonction en le réutilisez
pas qu'après avoir laisser faire un contrôle par un spécialiste.
Il y a des hautes voltages à l'intérieur de l'appareil. N'ouvrez pas l'appareil.
Consultez des spécialistes pour les réparations.
A l'intérieur se trouve un système de lecture laser. Il s'agit d'un CLASS 1
LASER PRODUCT. Ne regardez jamais directement dans la lumière du laser, ceci
peut endommager les yeux.
1
2
Condensation dans le lecteur
Caractéristiques principales
En cas de grands changements de température
la condensation peut se former à l'intérieur de
l'appareil. Ceci peut se passer quand le lecteur est
porté d'un endroit froid dans un endroit chaud. Dans
ce cas il se peut que le lecteur ne fonctionne pas
bien. Dans ce cas, mettez l'appareil dans un endroit
chaud et mettez-le en fonction (ON). Attendez deux
heures pour que la condensation se vaporise.
Par après vous pouvez utiliser votre lecteur.
Compatible avec MPEG4, DVD, CD, MP3, CD images KODAK, CD-RW
(finalisé).
Sortie vidéo : composants (Y, Pb, Pr), S-Vidéo et composite.
Progressive Scan
Sortie Scart
Disques qui peuvent être lus avec ce lecteur :
DVD vidéo
Dolby Digital
Nettoyage
Nettoyez le boîtier, l'écran et les boutons avec un chiffon doux légèrement humide.
N'utilisez pas des poudres, des solvants, d'alcool ou de l'essence car ceci peut abimer la
surface ou laisser des traces.
CD images KODAK
Documents MP3 sur
CD-R/CD-RW
Précaution avec les disques
MPEG 4
Formats écran
N'utilisez pas des disques griffés, endommagés ou déformés.
Contrôle parental
Griffé
Endommagé
Vous pouvez aider à protéger l'environnement.
Respectez la réglementation locale et
déposez vos anciens appareil électriques
chez un circuit de recyclage approuvé.
Déformé
Etant donné que le disque tourne à une très grande vitesse il est dangereux d'utiliser les
disques endommagés. Ne collez jamais quelque chose sur le disque. Ceci peut
endommager le lecteur.
Remarque : si vous entendez des bruits étranges, vous remarquez des vibrations, quand
le son ou l'image sont déformés, arrêtez directement la lecture.
L'appareil contient une technologie de protection des droits d'auteurs protégé par des
patents US et d'autres propriétés intellectuelles par Macrovision Corporation et d'autres
propriétaires des droits. L'utilisation de cette technologie de protection doit être
approuvé par Macrovision Corporation et est prévu pour utilisation domestique ou autre
utilisation limitée, excepté les cas spécialement approuvés par Macrovision
Corporation.
Emballage
Lecteur DVD
1
Câble audio/vidéo
1
Télécommande
1
Manuel d'utilisation
1
Pile AAA 1.5 V
2
3
Ce lecteur est compatible avec le format images KODAK et peut donc reproduire les
disques CD images KODAK. Le logo 'KODAL Picture CD Compatible' est une marque
déposée de Eastman Kodak Company et est utilisé avec permission.
Fabriqué sous licence de Dolby laboratories. 'Dolby' et le symbole 'Double D' sont des
marques déposées de Dolby laboratories. Confidential Unpublished Works. © 19921997 Dolby laboratories, Inc. Tous droits réservés.
4
Commandes appareil
Télécommande
Commandes télécommande
Panneau frontal
1
2
3
4 5
6 7
POWER
MUTE
OPEN/CLOSE
19
1
2
8
9
10
6. Arrêt
7. Audio G/D
8. Porte USB
9. Display LED
10. Entrée carte
1. Power (en/hors fonction)
2. Tiroir disque
3. Ouvrir/fermer
4. Lecture
5. Pause
3
20
SETUP
TITLE/PBC
21
4
5
Panneau arrière
6
ENTER
ZOOM
MENU
22
8
REV
DVD PLAYER
2
L
Y
Pb
HDMI
R
COAXIAL
VIDEO
MODEL:
POWER SOURCE:AC110-240V~ 50/60Hz
POWER CONSUMPTION:12W
SR/NO.:
Pr
AC IN:
110V-240V~
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
50/60Hz
1 2
S-VIDEO
OPTICAL
3 4 5 6
SCART OUTPUT
7
5. Sortie S-Vidéo
1.Sortie HDMI
2.Sortie audio G/D
6. Sortie optique
3.Sortie coaxiale
7. Sortie Scart
4.Sortie vidéo
8. Sortie Y, Pb, Pr
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FWD
PLAY
STOP
RESET
23
24
25
26
PAUSE
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
V-MODE
SLOW
PROGRAM
CLEAR
N/P
REPEAT
A-B
RETURN
USB/CARD
27
28
29
30
31
32
6
1.Power (en/hors fonction)
2.Mute
3.Boutons numériques
4.Réglages
5.Boutons flèches
6.Zoom
7.En arrière rapide
8.En avant rapide
9.Arrêt
10.Lecture
11.Reset
12.Affichage (display)
13.Sous titres
14.Audio
15.Ralenti
16.Programmation
17.Répétition
18.A-B
19.Ouvrir/fermer
20.Recherche
21.Titre/PBC
22.Menu
23.Suivant
24.Précédant
25.Pause
26.Volume+/volume
27.Mode V
28.Angle
29.N/P
30.Clear
31.USB
32.Retour
Utilisation de la télécommande
Retirez le couvercle du
compartiment à piles.
Insérez les piles
Connexions
Remettez le couvercle
du compartiment à piles.
Connexion au TV avec câble audio/vidéo
Téléviseur
Lecteur DVD
Blanc
Jaune
Rouge
Jaune
Rouge
Blanc Rouge Jaune
Blanc
Vers entrée vidéo (jaune)
Vers entrée audio (rouge, blanc)
Faites attention que la polarité des piles correspond
avec celle marquée dans le compartiment
Vers entrée S-Vidéo
Si votre Tv possède une entrée S-vidéo, connectez le lecteur avec un câble S-vidéo.
Si vous connectez avec un câble S-vidéo, n'utilisez pas le câble vidéo jaune.
Connexion au système audio et TV avec entrée YUV
ATTENTION POUR LA TELECOMMANDE
Lecteur DVD
OPEN/CLOSE
Rouge
Blanc
Blanc
Rouge
Vers entrée audio de l'amplificateur
Vers ortie vidéo CB/PR
MUTE
Vers sortie vidéo CB/PB
POWER
Vers entrée vidéo PR
Vers entrée vidéo PB
Vers entrée vidéo Y
SETUP
TITLE/PBC
ENTER
ZOOM
REV
MENU
PLAY
STOP
Connexion au TV et amplificateur avec entrée coaxiale ou optique
Amplificateur
FWD
Lecteur DVD
Téléviseur
PAUSE
RESET
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
SLOW
PROGRAM
CLEAR
N/P
REPEAT
A-B
RETURN
USB/CARD
V-MODE
OU
Vers sortie optique
Câble coaxiale
Câble optique
8
Vers sortie vidéo CB/PR
Vers entrée
audio Digitale
coaxiale
Vers sortie vidéo CB/PB
Vers sortie vidéo Y
Vers entrée
audio digitale
optique
7
Téléviseur
Within 7 meters
Vers sortie vidéo Y
Dirigez la télécommande vers le récepteur à
infrarouges de l'appareil.
Ne laissez pas tomber la télécommande.
N'utilisez pas la télécommande dans des endroits
chauds ou humides.
Ne versez pas de l'eau ou des liquides sur la
télécommande.
Enlevez les piles si vous n'utilisez pas la
télécommande pendant un certain temps.
Distance : la télécommande fonctionne jusqu'à une
distance de 7 mètres de l'appareil.
N'exposez pas la télécommande à la lumière
directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.
Système audio
Vers entrée vidéo CB/PR
Vers entrée vidéo CB/PB
Vers entrée vidéo Y
Connexion au TV avec câble Scart
Opération de base
Téléviseur
Lecteur DVD
Câble Scart
Après avoir réalisé les connexions, l'appareil peut être utilisé avec le bouton power en
position 'on'.
Avant d'utiliser le lecteur ceci doit être effectué :
1. Mettez le TV en fonction et choisissez l'entrée AV. Si vous avec connecté avec SVidéo, choisissez S-Vidéo.
2. Si vous avez connecté à l'amplificateur, mettez-le
en fonction et choisissez l'entrée DVD.
OPEN/CLOSE
3. Connectez le lecteur au courant secteur.
Point 1 : poussez 'OPEN/CLOSE' et le tiroir
s'ouvre automatiquement.
Point 2 : mettez le disque dans le tiroir et
poussez 'OPEN/CLOSE'. L'écran affiche
'closing', le lecteur détecte le format du
disque et l'indique dans le coin gauche de
l'écran. L'écran du lecteur affiche également le type du disque.
Turn on the TV, player and a
STANDBY
Lecture avec lecteur DVD
Mettez le TV, le lecteur et l'amplificateur en fonction.
1.Poussez le bouton 'TV/AV' du téléviseur pour choisir le mode vidéo.
* choisissez S-vidéo si vous avec connecté avec câble S-vidéo.
* choisissez YUV si vous avec connecté avec câble Y, Cb, Cr.
2.Sélectionnez la bonne source sur l'amplificateur.
* consultez éventuellement le manuel d'utilisation de votre amplificateur.
Connexion au TV avec câble HDMI
Téléviseur
Lecteur DVD
HDMI
HDMI cable
9
L
Y
Pb
Pr
R
COAXIAL
VIDEO
S-VIDEO
OPTICAL
SCART OUTPUT
Lecture disque
Après avoir reconnu le disque, la lecture commence automatiquement.
Disque DVD : le menu ou le menu disque DVD est affiché.
Disque VCD2.0 : l'affichage de contrôle PBC est affiché.
Disque CD : les numéros sont reproduits.
Lecture :
Quand le lecteur s'arrête ou se met en pause, poussez 'PLAY' pour continuer la
lecture.
Pause :
Pendant la lecture DVD, poussez 'PAUSE' pour pauser la lecture.
Stop (arrêt)
Pendant la lecture DVD, poussez une fois 'STOP' ; poussez 'PLAY' pour continuer la
lecture à partir du point ou vous aves poussé 'STOP'. Poussez deux fois 'STOP' pour
arrêter complètement la lecture.
Chapitre précédent, chapitre suivant
Poussez 'PREV' pour aller vers le chapitre précédent.
Poussez 'NEXT' pour aller vers le chapitre suivant.
En avant, en arrière
Poussez 'FWD' pour avancer rapidement en avant à 2x, 4x , 8x, 16x, 32x la
vitesse normale.
Poussez 'REV' pour avancer rapidement en arrière à 2x, 4x , 8x, 16x, 32x la
vitesse normale.
10
Remarque : quand PBC est en fonction, la recherche rapide ne se fait que dans un
seul numéro.
OSD
Pendant la lecture des disques mentionnés ci-dessous, poussez le bouton 'OSD'
pour voir les affichages suivants sur l'écran.
Pendant la lecture DVD, poussez 'OSD' et l'écran affiche l'image a.
Repoussez le bouton 'OSD' et l'écran affiche l'image b.
Poussez une troisième fois 'OSD' et l'écran affiche l'image c.
Poussez une quatrième fois 'OSD' et l'écran affiche l'image d.
Sous titres
Vous pouvez choisir la langue désirée pour les sous titres (à condition que le disque
DVD possède cette option) en poussant plusieurs fois le bouton 'subtitle'.
Exemple : la deuxième des 8 langues disponibles est le français.
USB
a
Current title
title
b
c
d
OSD
Current chapter Chapter
Poussez 'OSD' pour une cinquième fois et l'affichage disparaît.
Lecture VCD, SVCD
Avec PBC en fonction :
Poussez 'OSD' et l'écran affiche l'image a.
Repoussez le bouton 'OSD' et l'écran affiche l'image b.
1)Mettez l'appareil en fonction.
2)Contrôlez qu'il n'y a pas de disque dans le tiroir.
3)Insérez le USB.
4)Poussez le bouton 'USB&cart' et le lecteur lit les documents multimédia qui
se trouvent sur le USB.
Remarque : dépendant du contenu, il se peut que le démarrage de la lecture prend
plus qu'une minute.
TEMPS
Pendant la lecture poussez 'TIME' pour déterminer un point (en temps réel) auquel la
lecture doit démarrer (dans un titre avec DVD, dans le disque avec VideoCD/AudioCD).
Poussez une deuxième fois 'TIME' et le menu apparaît sur l'écran. Utilisez les boutons
numériques pour introduire le temps.
PROG
OSD
Poussez ce bouton et l'écran affiche un système d'information. Utilisez les boutons
numériques pour introduire les numéros voulus. Une fois fait, bougez le curseur vers
'start' pour démarrer la lecture programmée. L'écran affiche 'Program'.
Avec PBC hors fonction :
Poussez 'OSD' et l'écran affiche l'image a.
Repoussez le bouton 'OSD' et l'écran affiche l'image b.
CLEAR
Poussez ce bouton pour annuler la lecture programmée.
ANGLE
Poussez une troisième fois 'OSD' et l'écran affiche l'image a.
Poussez une quatrième fois 'OSD' et l'écran affiche l'image b.
Pendant la lecture DVD, poussez ce bouton pour voir certaines scènes sous
différents angles. (Cette fonction est uniquement possible quand le disque DVD
possède différents angles).
VIDEO
Poussez 'OSD' pour une cinquième fois et l'affichage disparaît.
11
Poussez ce bouton pour choisir entre YUV/S-vidéo
-12-
Volume et mute
AUDIO
Pendant la lecture DVD, poussez ce bouton et l'écran affiche les informations comme
montré ci-dessous.
Audio
Poussez 'volume+/-' pour aller dans le menu de volume principal et ajustez le volume
principal avec les boutons 'volume+/-'.
Poussez 'MUTE' pour couper complètement le son.
Repoussez 'MUTE' pour revenir à la reproduction sonore normale.
Fonction zoom
Pendant la lecture ou la pause, poussez 'ZOOM' pour agrandir 2 fois, 3 fois ou 4
fois l'image.
TITLE
REPETITION
Pendant la lecture DVD, poussez ce bouton pour aller directement dan le menu titre.
Poussez 'MENU' pour revenir au menu principal. Pour sélectionner vous pouvez
utilisez les boutons flèches ou les boutons numériques.
(Ceci fonctionne uniquement avec les disques qui possèdent cette fonction)
Pendant la lecture DVD, poussez plusieurs fois 'REPEAT' et l'écran offre les
possibilités suivantes :
Répétition
N/P
Pour accorder le format couleurs du lecteur à celui de votre téléviseur.
Poussez 'N/P' pour choisir entre NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M ou auto
Répétition titre
Répétition chapitre
Pas de répétition
Pendant la lecture SVCD/VCD, poussez plusieurs fois 'REPEAT' , quand PBC est hors
fonction, et l'écran offre les possibilités suivantes :
Boutons flèches
Répétition
Pendant l'affichage des menus, vous pouvez utilisez les boutons ''
pour faire des sélections.
'',,'' '',''
'',''
'',
Boutons numériques
Répétition un numéro
Pendant la lecture utilisez les boutons numériques pour effectuer une sélection. Vous
pouvez choisir le titre et le chapitre avec les boutons flèches gauche et droite. Effectuez
la sélection avec les boutons numériques. La sélection est lue automatiquement.
Répétition disque entier
Pas de répétition
Remarque : cette fonction est uniquement disponible quand PBC est en position OFF.
PBC
MENU
Poussez ce bouton et l'écran affiche le 'Root menu' dans lequel vous pouvez sélectionner
l'item voulu. (uniquement avec les disques DV D qui possèdent un menu à plusieurs
niveaux).
Ralenti
Poussez 'SLOW' pour obtenir une reproduction au ralenti : ½, ¼, 1/8 et 1/16 vitesse
normale.
Remarque : cette fonction est uniquement disponible quand PBC est en
position OFF.
R/L
Pendant la lecture VCD/CD poussez 'R/L' pour choisir entre le canal de droite
ou le canal de gauche.
STEP
Poussez ce bouton pour obtenir une reproduction image par image. Chaque fois
que vous poussez ce bouton, l'image s'avance avec un frame. Poussez 'PLAY'
pour revenir à la lecture normale.
13
14
Lecture disque JPEG
Réglages système
Pendant la lecture d'un disque JPEG un menu de navigation est affiché
automatiquement. Dans le menu utilisez et pour sélectionner un document, ensuite
poussez 'ENTER/PLAY' pour obtenir une présentation dia. Poussez NEXT ou PREV
pour aller vers l'image suivant ou précédant. Poussez PAUSE pour arrêter sur une
image. Repoussez 'ENTER/PLAY' pour continuer la lecture.
Ce chapitre explique les réglages du lecteur : réglage de l'écran, l'audio et la vidéo.
Les actions suivantes doivent s'éffectuer avec la télécommande.
Poussez le bouton SETUP.
Utilisez les boutons flèches gauche et droite pour sélectionner le sous-menu. Le
sous-menu est affiché directement.
Utilisez les boutons flèches vers le haut ou le bas pour naviguer dans le sousmenu.
Poussez ENTER pour confirmer la sélection ou poussez la flèche gauche pour
annuler la sélection.
Poussez le bouton SETUP pour mémoriser les réglages et pour quitter le menu.
Lecture MP3
Opération de base
Réglages langue
La lecture MP3 se fait par sélection menu.
Utilisez le bouton de répétition pour répéter un numéro,
tous les numéros ou pour mettre la répétition hors
fonction.
Dans la section OSD LANG : pour choisir la langue du OSD.
Dans la section SUBTITLE : pour choisir la langue des sous titres.
Dans la section AUDIO : pour choisir la langue parlée.
Dans la section DISCMENU : pour choisir la langue du menu disque
Remarque : quand la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la
langue standard est choisie automatiquement.
Réglages vidéo
Lecture disque
Suivez les étapes d'opération normales. Insérez le disque, le lecteur cherche
l'information du disque et se met automatiquement en mode Mp3.
ECRAN TV
Sélectionnez 4 :3 PANSCAN ou 4 :3 LETTERBOX pour un téléviseur normal.
Sélectionnez 16 :9 ou WIDE SQUEEZE pour un téléviseur à écran large.
TYPE TV
Sélectionnez le système couleur qui correspond avec celui du téléviseur : PAL,
AUTO ou NTSC.
ANGLE MARK
Pour mettre le marquage angle en ou hors fonction.
CAPTIONS
Pour mettre en ou hors fonction. Quand le système est en fonction les textes
cachées sont affichées.
SCREEN SAVER
Pour mettre le screen saver en ou hors fonction.
SORTIE VIDEO
OFF : S-vidéo si vous avez connecté avec S-vidéo.
YUV : format composants
RGB : quand vous avez connecté avec prise Scart
Remarque
Ce menu est uniquement disponible quand il n'y a pas de disque dans le tiroir.
Si la sortie vidéo donne une mauvaise qualité d'image, poussez le bouton Vmode jusqu'au moment où la qualité est bonne.
15
16
Si l'écran n'est pas stable, le TV est mis sur le mauvais système. Poussez le
bouton N/P pour obtenir une image normale.
Consultez éventuellement le manuel d'utilisation du TV.
HDMI
Pour mettre le HDMI en ou hors fonction
Résolution
Pour régler la résolution de la sortie vidéo.
Remarque : cette fonction est uniquement disponible sur les disques qui possèdent un
niveau parental.
DEFAULT
Pour remettre tous les réglages (sauf le niveau du contrôle parental et le mot de
passe) sur le niveau d'usine.
Remarque : cette fonction est également disponible avec le bouton RESET de la
télécommande.
Réglages audio
SORTIE SPDIF
Sélectionnez SPDIF/OFF pour mettre hors fonction la sortie audio digitale.
Sélectionnez RAW pour mettre la sortie audio digitale en format raw
(DTS/Dolby Digital 5.1)
Sélectionnez SPDIF/PCM pour mettre la sortie audio digitale en format PCM.
Remarque : en position SPDIF/PCM la sortie PCM offre les fréquences
d'échantionnage 48 kHz ou 96 kHz.
DOWNMIX
Sélectionnez LT/RT pour mixer les 5.1 canaux dans un canal gauche et un canal
droite.
Sélectionnez STERE pour mixer les 5.1 canaux dans un signal stéréo.
Remarque : cette fonction est uniquement disponible sur les disques 5.1 avec codage
Dolby AC-3.
DUAL MONO
Stéréo : les deux canaux. Ceci est le réglage standard.
L-mono : uniquement le canal gauche.
R-mono : uniquement le canal droite.
Mix-Mono : le canal gauche est mixte avec le canal droite.
DYNAMIC
Pour sélectionner le niveau de la compression dynamique.
Réglages préférées
Remarque : ce menu est uniquement disponible quand il n'y a pas de disque dans le
tiroir, quand le tiroir est ouvert ou quand la lecture est arrêtée.
MOT DE PASSE
Introduisez l'ancien mot de passe.
Introduisez le nouveau mot de passe et confirmez le nouveau mot de passe.
Remarque : le mot de passe standard (0000) est toujours disponible, même si vous
avez changé le mot de passe.
CONTRÔLE PARENTAL
Permet met mettre un certain niveau permettant la lecture du disque. Si le niveau
du disque est supérieur à celui introduit, le disque ne peut pas être lu.
Pour changer le niveau, il faut introduire le mot de passe standard 0000.
17
18
Spécifications techniques
En cas de problèmes
Si vous avez des problèmes, regardez d'abord la liste ci-dessous avant de consulter un
spécialiste.
LECTEUR DVD
Alimentation
AC 110-220 V 50/60 Hz
Consommation
12 W
Poids
Dimensions
Système vidéo
Système de lecture
Réponse en
fréquences audio
PROBLEMES ET SOLUTIONS
1.52kg
360 x 232 x 33 mm
PROBLEME
Ne s'allume pas
NTSC/PAL
Laser semi-conducteur ALGaAs, 650nm, 780nm
SOLUTION
Contrôlez la connexion prise courant secteur.
Contrôlez la connexion avec le TV
Pas d'image
DVD audio : fs 48 kHz : 4 Hz 22 kHz
fs 96 kHz : 4 Hz 44 kHz
Audio CD : fs 44.1 kHz : 4 Hz 20 kHz
Contrôlez que le TV est en bon état de marche.
Contrôlez les connexions avec le TV et les autres appareils.
Pas de son
Rapport signal/bruit
90dB
Plage dynamique
60dB
Rotating ratio
Conditions d'opération
Contrôlez que le TV et les autres appareils sont en bon état de
marche.
Dans la range mesurable
Contrôlez que le disque est bien inséré.
Pas de lecture
Température: 0°C 40°C, opération horizontale
Enlevez les objets entre la télécommande et le lecteur.
Télécommande ne
fonctionne pas
Sortie
Sortie vidéo
Sortie S-vidéo
Dirigez la télécommande vers le lecteur.
Contrôlez les piles et remplacez-les ci nécessaire.
1.0 V(p-p), 75 ohms
Image avec
distorsions
2.0 V (rms)
19
Contrôlez le disque pour griffes ou saletés. Mettez un autre
disque.
Mettez l'appareil hors fonction, attendez dix secondes et
remettez en fonction.
(Y) : 1.0 V (p-p), 75 ohms
(C) : 0.286 V (p-p), 75 ohms
Ne fonctionne pas
Sortie audio
(analogique)
Nettoyez le disque.
Du au courant secteur ou autres problèmes électriques.
Mettez l'appareil hors fonction, attendez dix secondes
et remettez en fonction.
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement