Sony BDV-E290, BDV-E690, BDV-E190, BDV-E490 Quick Start Guide and Installation

Sony BDV-E290, BDV-E690, BDV-E190, BDV-E490 Quick Start Guide and Installation

HU

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer

BDV-E690

BDV-E490

BDV-E290

BDV-E190

BDV-E290

BDV-E690

BDV-E490

BDV-E190

1

A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata

BDV-E690

   

BDV-E490

BDV-E290

 

  

BDV-E190

 

 

Fő egység

A csomagolás tartalma

Távvezérlő

USB-kábel

(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

Hangsugárzók alsó burkolatai

(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))

Lábpárnák

(BDV-E190 (2))

R6 (AA méretű) elemek (2) FM huzalantenna vagy

Csavarok (csavaranyával)

(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))

Csavarok (csavaranya nélkül)

(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6)) iPod/iPhone-dokkoló

(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

Videovezeték

(TDM-iP30)

03

04

1

Első lépésként helyezze el a hangsugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható színes címkéknek megfelelően.

SUBWOOFER FRONT L FRONT R CENTER Fő egység

SUR L SUR R

Ezután csatlakoztassa a hangsugárzókat a fő egységhez.

A BDV-E690/BDV-E490 modell esetén a hangsugárzók

összeszerelését a mellékelt

„Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez” dokumentum alapján végezze.

05

06

2

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt

(külön megvásárolható) használ.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik

HDMI ARC-aljzattal, és szeretné a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezni, a csatlakoztatáshoz használjon digitális optikai kábelt

(külön megvásárolható).

3

Beltéri egység, játékkonzol vagy digitális műholdvevő esetén a fő egység audioaljzatához digitális optikai kábellel

(nem tartozék) csatlakozzon. A videocsatlakozást külön kell elvégeznie.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és húzza ki azt a tisztább vétel érdekében.

A mellékelt dokkoló segítségével iPod vagy iPhone készülékét is csatlakoztathatja a rendszerhez

és a tv-készülékhez.

(csak a BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 modellek esetén)

 vagy

07

08

3

Hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz. A külön megvásárolható vezeték nélküli hálózati USB-adapter használatával Wi-Fi hálózatokhoz is csatlakozhat.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el

(lásd 12. oldal).

További tudnivalókért látogassa meg a következő webhelyet: http://support.sony-europe.com/

Szélessávú útválasztóhoz

Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz.

09

10

4

A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a

/ gombot.

Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat.

Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit.

Ez csupán néhány percet vesz igénybe.

Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő

AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.

/

///,

5

Lemez lejátszásához nyomja meg a

gombot, és helyezzen

egy lemezt a lemeztálcára.

A lemeztálca behúzásához nyomja meg újra a

gombot.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  ikont a [Video] (Videó),

[Music] (Zene) vagy [Photo]

(Fénykép) kategóriában, és nyomja meg a gombot.

Ennyi az egész!

11

A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

Rádióhallgatás a rendszer hangsugárzóin keresztül

Tárolt rádióállomások

Internetes tartalom elérése

Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről a rendszer hangsugárzóin keresztül

 

Ebben a menüben adhatja meg a hálózati beállításokat, ha a fő egység szélessávú

útválasztóhoz csatlakozik.

12

HOME

Rádióállomások beállítása

1

Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.

2

Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/– gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.

3

Nyomja meg az OPTIONS gombot.

4

A

/ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a

 gombot.

5

A

/ gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a

 gombot.

6

A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

Tárolt állomás kiválasztása

1

Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.

2

Nyomja meg többször egymás után a PRESET +/– gombot a tárolt állomás kiválasztásához.

FUNCTION

///,

OPTIONS

HOME

PRESET +/–

TUNING +/–

13

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is: http://support.sony-europe.com/

Az egység nem kapcsolható be.

Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szólaltatja meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

Ellenőrizze a csatlakozásokat.

Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nem játszható le egy lemez.

A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készenléti módban

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System

Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás) elemét a

/// gombokkal. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off ] (Kikapcsolva).

A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off ]

(Kikapcsolva).

14

15

Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást.

A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

http://support.sony-europe.com/

2012 Sony Corporation

4-418-867-11(1) (HU)

(1)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement