Tristar | TR-2592 | User manual | Tristar TR-2592 men's shaver

TR-2592
NL
UK
FR
DE
ES
IT
PT
SE
TR
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
DK
CZ
PL
RO
EL
Korisnički priručnik
Brukermanual
Потребителски наръчник
Kézikönyv
Brugervejledning
Uživatelská příručka
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Εγχειρίδιο χρήστη
NL
Gebruikershandleiding
5
UK
User manual
9
FR
Manuel d'utilisation
13
DE
Bedienungsanleitung
17
ES
Manual de usuario
21
IT
Manuale utente
25
PT
Manual de utilizador
29
SE
Användarhandbok
33
HR
Korisnički priručnik
37
NO
Brukermanual
42
BG
Потребителски наръчник
45
HU
Kézikönyv
49
DK
Brugervejledning
53
CZ
Uživatelská příručka
57
PL
Instrukcja obsługi
61
RO
Manual de utilizare
65
EL
Εγχειρίδιο χρήστη
69
TR
Kullanım kılavuzu
73
2
Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile
Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição | Delar
beskrivning | Dijelovi opis | Deler beskrivelse | Части описание | Részek leírása | Dele
beskrivelse |Části popis | Części opis | Piese descriere | Μέρη περιγραφή | Parçalar
açıklaması |
1
4
2
3
5
4
Aan/uit schakelaar
On/off switch
Commutateur Marche/Arrêt
Ein-/Aus-Schalter
Interruptor encender/apagar
Interruttore acceso/spento
Interruptor ligar/desligar
Strömbrytare
Sklopka za uključivanje/isključivanje
Av-/På-bryter
Бутон за "включено" / "изключено"
Be/kikapcsoló
tænd/sluk-kontakt
Spínač zap/vyp
Wyłącznik on/off
Comutator pornire/ oprire
Διακόπτης on/off
Açma/kapama düğmesi
5
Oplaadlampje
Charging light
Témoin de charge
Ladeanzeige
Testigo indicador de carga
Spia di carica
Luz de carga
Laddningslampa
Svjetlo punjenja
Ladelampe
Зареждаща се лампа
Töltést jelző fény
Opladelys
Kontrolka dobíjení
Kontrolka ładowania
Lumină încărcare
Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
Şarj ışığı
6
1
Drie flexible scheerkoppen
Three flexible shavingheads
Trois têtes de rasage flexibles
Drei bewegliche Rasierköpfe
Tres cabezales de afeitado flexibles
Tre testine da rasatura flessibili
Três cabeças de barbear flexíveis
Tre flexibla rakhuvuden
Tri prilagodljive brijaće glave
Tre fleksible barberhoder
Три подвижни ножчета за бръснене
Három flexibilis forgókés
Tre fleksible skærehoveder
Tři flexibilní holicí hlavy
Trzy elastyczne głowice golące
Trei capete de bărbierit flexibile
Τρεις εύκαμπτες λεπίδες ξυρίσματος
Üç adet esnek tıraş başlığı
2
Ontgrendelknop
Release button
Bouton d’ouverture
Entriegelungsknopf
Botón de liberación
Pulsante di rilascio
Botão de libertação
Utlösningsknapp
Gumb za oslobađanje
Utløserknapp
Бутон за освобождаване
Kioldógomb
Udløserknap
Uvolňovací tlačítko
Przycisk zwalniania
Buton de deblocare
Κουμπί αποδέσμευσης
Serbest bırakma düğmesi
3
3
Trimmer
Trimmer
Tondeuse
Trimmer
Recortadora
Trimmer
Aparador
Trimmer
Trimer
Trimmer
Тример
Trimmer
Trimmer
Zastřihovač
Trymer
Rectificator
Κεφαλή ψαλιδίσματος
Düzeltici
4
6
Oplader
Charger
Chargeur
Ladegerät
Cargador
Caricatore
Carregador
Laddare
Punjač
Lader
Зарядно устройство
Töltő
Oplader
Nabíječka
Ładowarka
Încărcător
Φορτιστής
Şarj cihazı
NL
Bediening en onderhoud
Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.
Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.
Voltage apdapter 220V-240V 50Hz. Voltage apparaat 4,5V 1000Ma.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde wastafel of iets dergelijks.
Probeer het apparaat wat toch in het water is gevallen nooit vast te pakken maar verwijder
eerst de stekker uit het stopcontact.
Gebruik
Steek het kleine stekkertje van de oplader (nr. 6) onder in het apparaat en plaats de oplader in
het stopcontact. Het oplaadlampje (nr. 5) licht groen op.
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is wanneer u het gaat opladen.
Laad het apparaat minstens 12 uur op voordat u het voor de eerste keer draadloos gaat
gebruiken en wanneer u het langere tijd niet hebt gebruikt. Wanneer het apparaat volledig is
opgeladen, kunt u het maximaal 40 minuten draadloos gebruiken. Om de levensduur van de
accu te optimaliseren dient u de accu tweemaal per jaar volledig te ontladen door het apparaat
te laten draaien totdat deze stopt. Laad het apparaat daarna volledig op.
Tip: U kunt zich ook direct scheren zonder het apparaat eerst op te laden, sluit daarvoor het
scheerapparaat aan op de oplader en plaats deze in het stopcontact.
Schoonmaken van het apparaat
Maak het apparaat na ieder gebruik schoon. Schakel het apparaat uit en druk op de
ontgrendelknop (nr.3), zie figuur D. De scheerkop deksel gaat open, blaas en/of schud het
haar uit de scheerkop, zie figuur E. Spoel de scheerkop af met lauw water en gebruik het
bijgeleverde borsteltje om de diverse delen goed te reinigen, zie figuur F. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen. Houd alleen de scheerkop onder de waterstraal. Dompel het apparaat
nooit onder water of in een andere vloeistof, het apparaat en de diverse onderdelen zijn niet
vaatwasmachine bestendig. Laat de scheerkop drogen en sluit de scheerkop deksel,
zie figuur G.
D
E
F
Na ieder gebruik van de trimmer de haarresten verwijderen met het bijgeleverde
schoonmaakborsteltje en regelmatig een druppel zuurvrije olie tussen de snijbladen laten
vallen.
Verwijder de beschermkap boven op de drie flexibele scheerkoppen (nr. 1) en schakel het
apparaat aan door de aan/uit schakelaar (nr. 4) omhoog te schuiven, voor het uitschakelen
van het apparaat schuif de schakelaar terug naar beneden. Beweeg de scheerkoppen over de
huid, maak zowel rechte als draaiende bewegingen. Scheren op een droge huid geeft het
beste resultaat. Dit scheersysteem is speciaal ontworpen voor het scheren of trimmen van
gezichtshaar.
Neem voldoende tijd wanneer u voor het eerst gevoelige plekken scheert. U moet ervaring
opdoen met het apparaat en bovendien zal uw huid enige tijd nodig hebben om te wennen aan
het apparaat.
Voor het gebruik van de trimmer (nr. 3), schuif de trimmer aan de achterzijde van het apparaat
omhoog, zie figuur A. Schakel het aparaat aan met de aan/uitschakelaar (nr. 4) en trim de
gewenste haarstreek, zie figuur B. Schakel na gebruikt het apparaat uit en schuif de trimmer
weer naar beneden, zie figuur C.
A
B
C
5
G
6
Belangrijke veiligheidsvoorschriften



















Lees alle instructies voor gebruik.
Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat
niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor
reiniging.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het
toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het
apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe
warmtebronnen.
Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in
contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de
gordijnen, raambekleding enz.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor
bestemd is.
Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben
gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze
nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw
apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de
kabel niet naar beneden hangt.
Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningsysteem.
Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische
beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat,
zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet
wordt door het voorwerp.
Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde
technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de
elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar
dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING
7
Garantievoorwaarden en service

Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het
recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of
het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In
dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit
apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.

Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een
geautoriseerd bedrijf gebeuren.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor
commercieel of industrieel gebruik.

Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.

Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke
gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of
vervangen.

Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.
TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
4) Door normale gebruiksslijtage.

Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet
verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie
heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.

Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.

Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak
maken op enige vorm van garantie.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval
worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het
hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.
Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De
gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van
gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de
bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde
inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat
dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de
veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de
beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Electromagnetische
compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
8
UK
Operation and maintenance
Remove all the package of the device.
Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.
Rated voltage adaptor : AC220-240V 50Hz. Rated voltage device 4,5V 1000Ma.
Never use the appliance near a sink filled with water or something.
Never try the equipment that fell into the water to grab but first remove the plug from the socket.
Use
Insert the small plug of the charger (No. 6) at the bottom of the device and insert the charger
into the socket. The charging light (No. 5) lights green.
Make sure the device is switched off when you start charging.
Charge the device at least 12 hours before using it for the first time wireless and after a long
period of disuse. When the device is fully charged, you can use it wirelessly up to 40 minutes.
To optimize battery life you should the battery twice a year fully discharge by to running the
device until it stops. Then fully charge the device.
Tip: You can also shave when charging, connect then the shaver to the charger and insert it
into the socket.
Cleaning
Clean the appliance after each use. Turn off the device and press the release button (no.3),
see Figure D. The shaving lid opens, bladder and / or shake the hair from the shaving head,
see Figure E. Rinse the razor with warm water and use the supplied brush to thoroughly clean
the various parts, see Figure F. Do not use detergents. Only keep the shaving heads under the
water, not the total appliance. Never immerse the appliance in water or other liquid, the
appliance and its various parts are not dishwasher safe. Let the shavinghead dry and close the
shavinghead lid,see Figure G.
D
E
F
After each use of the trimmer remove the hairs with the supplied cleaning brush and a regular
drop an acid free oil between the blades.
Remove the cap on top of the three flexible shaving heads (No. 1) and switch the shaver on by
pushing the on / off switch (No. 4) up, for disabling the device slide the switch back down.
Move the shaving heads on your skin, making both straight and circular movements. Shaving
on a dry skin gives the best results. This razor is especially designed for shaving or trimming of
facial hair.
Take your time when you shave sensitive areas for the first time. You need experience with the
device and your skin also needs some time to get used to the device.
To use the trimmer (No. 3), slide the trimmer on the back of the device up, see Figure A. Turn
it on with the on / off switch (No. 4) and trim its desired area, see Figure B. Turn the unit off
after use and slide the trimmer back down, see figure C.
A
B
C
9
G
10
IMPORTANT SAFEGUARDS





















Read all instructions before use.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or
any other liquid.
Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool
before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged
cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any
manner.
The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer
may cause injuries and invalidate any warranty you may have.
Do not use outdoors, or on or near direct heat sources
Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come
into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close
to curtains, window coverings etc.
This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
The appliance must be placed on a stable, level surface.
This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or
whilst hot without adult supervision.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.
Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may
not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected
to a circuit and is turned regularly by the subject.
This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.
Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may
not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected
to a circuit and is turned regularly by the subject.
A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a
hazard. Do not repair the device yourself.
Using an extension cord or something similar is not allowed.
For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in
the electrical circuit that supplies the bathroom.This RCD must have a rated residual
operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.




discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the
life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of
purchase no free replacement or repair will be carried out.
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in
the original packaging to your dealer together with the receipt.
Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole
machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of
plastic parts are always subject to a charge.
Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning,
maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and
hence are to be paid!
The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or
repair service against the payment of the ensuing costs.
Guidelines for protection of the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its
useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric
and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction
manual and packaging puts your attention to this important issue. The
materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic
appliances you contribute an important push to the protection of our
environment. Ask your local authorities for information regarding the point of
recollection
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly
as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and
human health.
EC declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives
of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC
Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive
93/68/EEC.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
Guarantee

The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on
the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material
or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our
11
12
FR
Fonctionnement et entretien
Retirez tous l’emballage de l’appareil.
Vérifiez que la tension de l’appareil correspond à celui de votre domicile.
Tension nominale de l’adaptateur : AC220-240V 50Hz. Tension nominale de l’appareil 4,5V
1000Ma.
N’utilisez jamais le rasoir à proximité d’un lavabo plein d’eau ou de quelque liquide que ce soit.
N’essayez jamais d’attraper un appareil qui est tombé dans l’eau, débranchez toujours la prise
avant.
Utilisation
Insérer la petite prise du chargeur (No. 6) à l’arrière de l’appareil et l’autre extrémité du
chargeur dans une prise électrique. Le témoin de charge (No. 5) s’allume vert.
Assurez-vous que l’appareil est éteint lorsque vous commencez à le charger.
Chargez l’appareil pendant au minimum 12 heures avant la première utilisation sans fil ou
après une long période sans utilisation. Lorsque le rasoir est totalement chargé, vous pouvez
l’utiliser sans fil jusqu’à 40 minutes. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la
laisser se décharger entièrement deux fois par an en laissant le rasoir allumé jusqu’à ce qu’il
s’éteigne seul. Ensuite, rechargez entièrement l’appareil.
Conseil: Vous pouvez aussi vous raser lorsque l’appareil est en charge. Pour cela reliez le
rasoir au chargeur et le chargeur à la prise murale.
Retirez la protection présente sur les trois têtes de rasage flexibles (No. 1) et allumez le rasoir
en faisant coulisser le commutateur marche / arrêt (No. 4) vers le haut, pour arrêter le rasoir,
remettez le commutateur en position basse. Déplacez les têtes de rasage sur votre peau, en
effectuant à la fois des mouvements droits et des mouvements circulaires. Le rasage sur peau
sèche donne les meilleurs résultats. Ce rasoir est spécifiquement conçu pour le rasage et la
tonte des poils du visage.
Prenez votre temps lorsque vous rasez des zones sensibles pour la première fois. Il vous faut
vous habituer à l’appareil et votre peau a besoin de temps pour s’habituer à ce mode de
rasage.
Nettoyage
Nettoyez l’appareil après chaque utilisation. Eteignez le rasoir et appuyez sur la touche
d’ouverture (no.3), voir Schéma D. Le couvercle de rasage s’ouvre, soufflez ou secouez pour
faire sortir les poils de la tête de rasage, voir Schéma E. Rincez le rasoir à l’eau chaude et
utilisez la brosse fournie pour nettoyer soigneusement les différentes pièces, voir Schéma F.
N’utilisez pas de détergents. Ne mettez pas la tête de rasage sous l’eau, ni l’appareil complet.
Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou quelque liquide que ce soit. L’appareil et ses
accessoires ne peuvent pas aller au lave-vaisselle. Laissez la tête de rasage sécher et
refermez le couvercle, voir Schéma G.
D
E
F
Après chaque utilisation de la tondeuse retirez les poils à l’aide de la brosse fournie et
appliquez régulièrement une goutte d’huile entre les lames.
Pour utiliser la tondeuse (No. 3), faites glisser la tondeuse située à l’arrière du rasoir en
position, voir Schéma A. Allumez-la à l’aide du commutateur marche/arrêt (No. 4) et tondez la
zone souhaitée, voir Schéma B. Eteignez l’appareil après utilisation et remettez celui-ci en
place, Schéma C.
A
B
C
13
G
14

MISES EN GARDES IMPORTANTES
















Lisez toutes les instructions avant utilisation.
Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.
Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon
d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au
nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.
N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est
endommagé, ou bien après qu'il ai subit un dysfonctionnement ou ait été
endommage d'une quelconque façon.
L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabriquant de l'appareil est
susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont
vous bénéficiez.
Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.
Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail,
ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments
de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à
proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.
Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour
lequel il a été prévu.
L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en
marche ou qu'il est chaud.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) don't les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou
des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez
jamais sans surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous
choisissez l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura
pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.



La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun
remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.
Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son
emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.
Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement
automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre
service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés
donnent toujours lieu à un échange.
Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que
le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts
par la garantie et sont donc à la charge du client !
La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur
l'appareil.
Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en
charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.
Directives pour la préservation de l'environnement
Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il
arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de
collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et
électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur
l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux
utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les
équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.
Emballage
L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.
Produit
Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur
les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le
produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à
prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.
Déclaration de conformité CE
Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la
Directive Basse Tension no 2006/95/EC, les exigences de protection de la Directive EMC
2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE
Garantie

L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter
de la date d'achat (reçu).

Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et
tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétionLes interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période
de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !
15
16
DE
Betrieb und Wartung
Nehmen Sie das Gerät vollständig aus der Verpackung.
Überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Gerätes der Netzspannung Ihres Hauses
entspricht. Nennspannung des Netzteils: AC220-240 V, 50 Hz. Nennspannung des Gerätes:
4,5 V 1000 mA.
Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe eines mit Wasser oder etwas anderem
gefüllten Waschbeckens.
Falls Ihnen das Gerät ins Wasser fällt, versuchen Sie niemals, es herauszuholen, bevor Sie
nicht den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben.
Inbetriebname
Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladegerätes (Nr. 6) an der Unterseite des Gerätes an
und stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Die Ladeanzeige (Nr. 5) leuchtet grün.
Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es Aufladen.
Laden Sie das Gerät mindestens 12 Stunden lang auf, bevor Sie es zum ersten Mal ohne
Netzkabel oder nach einem langen Zeitraum der Nichtbenutzung verwenden. Wenn das Gerät
vollständig aufgeladen ist, können Sie es ohne Stromkabel bis zu 40 Minuten lang verwenden.
Zur Optimierung der Lebensdauer der Batterien sollten Sie den Akku zweimal jährlich
vollständig entladen, indem Sie das Gerät so lange laufen lassen, bis es von selbst aufhört.
Laden Sie dann das Gerät wieder vollständig auf.
Reinigung
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie
den Entriegelungsknopf (Nr.3) (siehe Abbildung D). Der Scherkopfverschluss öffnet sich.
Blasen und/oder schütteln Sie die Haare aus dem Scherkopf (siehe Abbildung E). Spülen Sie
den Rasierer mit warmem Wasser ab und reinigen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Bürste
gründlich die verschiedenen Teile (siehe Abbildung F). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Halten Sie nur die Scherköpfe unter das Wasser, nicht das gesamte Gerät. Tauchen Sie das
Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Das Gerät und seine einzelnen
Bestandteile sind nicht spülmaschinenfest. Lassen Sie den Scherkopf trocknen und schließen
Sie den Scherkopfverschluss (siehe Abbildung G).
D
E
F
Entfernen Sie nach jedem Gebrauch des Trimmers die Haare mit der mitgelieferten
Reinigungsbürste und tropfen Sie regelmäßig säurefreies Öl auf die Klingen.
Tipp: Sie können sich auch rasieren, während das Gerät aufgeladen wird. Stecken Sie dazu
das Ladegerät an den Rasierer an und stecken Sie es in die Steckdose.
Entfernen Sie den Deckel von der Oberseite der drei flexiblen Scherköpfe (Nr. 1) und schalten
Sie das Gerät ein, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter (Nr. 4) nach oben schieben. Um das
Gerät auszuschalten schieben Sie den Schalter wieder nach unten. Führen Sie die Scherköpfe
mit sowohl geraden als auch kreisenden Bewegungen über die Haut. Rasieren auf trockener
Haut gibt die besten Ergebnisse. Das Rasiermesser ist besonders für das Rasieren oder
Trimmen von Bart entwickelt worden.
Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie empfindliche Bereiche zum ersten Mal rasieren. Sie müssen
Erfahrung mit dem Gerät sammeln, und Ihre Haut benötigt auch etwas Zeit, um sich an das
Gerät zu gewöhnen.
Um den Trimmer (Nr. 3) zu verwenden, schieben Sie den Trimmer auf der Rückseite des
Gerätes nach oben (siehe Abbildung A). Schalten Sie ihn mit dem Ein-/Aus-Schalter (Nr. 4) an
und trimmen Sie die gewünschte Fläche (siehe Abbildung B). Schalten Sie das Gerät nach
Gebrauch ab und schieben Sie den Trimmer wieder nach unten (siehe Abbildung C).
A
B
C
17
G
18

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
















Lesen Sie alle Anleitungen.
Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.
Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten eintauchen.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile
ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder
Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt,
wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise
beschädigt ist.
Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen,
außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.
Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen
entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe
von Vorhängen oder Gardinen.
Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig
eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen
geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug
auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im
Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen
Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht
herunterhängt.
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem
lektroinstallateur beraten.
Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und
werden berechnet!
Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit
Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab.
Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise
zur Entsorgung.
Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere
Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für
Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.
Verpackung
Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.
Produkt
Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und
elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz
unserer Umwelt.
EU Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der EMCRichtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.
BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF.
Garantie

Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg
aufbewahren).

Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und
Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall
verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine
Garantiearbeiten vor.

Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt
und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.

Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten
Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und
Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.
19
20
ES
Funcionamiento y mantenimiento
Retirar el embalaje del dispositivo.
Comprobar que el voltaje del aparato coincida con la tensión principal de su hogar.
Adaptador de tensión nominal: CA 220-240 V 50Hz. Dispositivo de tensión nominal 4,5 V 1000
Ma.
Nunca utilice el aparato cerca de un lavabo lleno de agua o similares.
Nunca intente alcanzar un equipo que haya caído al agua, desconecte primero el enchufe.
Uso
Introducir la pequeña toma del cargador (No. 6) en la parte inferior del dispositivo y enchufar el
cargador. La lámpara indicadora de carga (No. 5) se iluminará en verde.
Asegúrese de que el dispositivo esté apagado cuando comience la carga.
Cargue el dispositivo durante al menos 12 horas antes de utilizarlo por primera vez sin el
cable, así como tras largos períodos sin uso. Una vez que el dispositivo esté completamente
cargado, podrá utilizarlo sin el cable hasta un máximo de 40 minutos. Para optimizar la vida
útil de la batería, deberá descargar completamente la batería al menos dos veces al año
dejando el dispositivo en funcionamiento hasta que se detenga. A continuación cargue
completamente el dispositivo.
Sugerencia: También podrá afeitarse mientras el aparato se está cargando, conecte la
afeitadora al cargador y enchúfelo.
Extraiga la cubierta que se encuentra encima de los tres cabezales de afeitado flexibles (No.
1) y encienda la afeitadora pulsando hacia arriba el interruptor encender/apagar (No. 4), para
apagar el dispositivo deslice el interruptor de nuevo hacia abajo. Mueva los cabezales de
afeitado sobre su piel, realizando tanto movimientos circulares como rectos. Afeitarse en seco
proporciona mejores resultados. Esta cuchilla ha sido especialmente diseñada para el afeitado
y recorte del vello facial.
Al afeitar áreas sensibles por primera vez, tómese su tiempo. Necesitará practicar con el
dispositivo y su piel necesitará acostumbrarse al mismo.
Limpieza
Limpie el aparato cada vez que lo utilice. Apague el dispositivo y pulse el botón de liberación
(No.3), consulte la imagen D. La tapa de la afeitadora se abrirá, agite y/o sacuda el vello del
cabezal de afeitado, consulte la imagen E. Aclare la cuchilla con agua tibia y utilice el cepillo
suministrado para limpiar a fondo las distintas piezas, consulte la imagen F. No utilice
detergentes. Mantenga bajo el agua solamente los cabezales de la afeitadora, no todo el
aparato. No sumerja nunca el aparato en agua ni cualquier otro líquido, ya que el aparato y
sus distintas piezas no son resistentes al agua. Deje que el cabezal de afeitado se seque y
cierre la tapa, consultar la imagen G.
D
E
F
Cada vez que utilice la recortadora, extraiga el vello con el cepillo de limpieza suministrado y
aplique una gota de aceite no ácido entre las cuchillas.
Para utilizar la recortadora (No. 3), deslice hacia arriba la recortadora que se encuentra en la
parte trasera del dispositivo, consulte la imagen A. Enciéndala con el interruptor
encender/apagar (No. 4) y recorte el área deseada, consulte la imagen B. Tras el uso, apague
la unidad y deslice de nuevo la recortadora hacia abajo, consulte la imagen C.
A
B
C
21
G
22

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD















Lea todas las instrucciones antes del uso.
No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.
Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad
en agua u otros líquidos.
Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de
limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos
con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado
de cualquier modo.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden
provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.
No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.
No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las
superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el
producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.
Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.
El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o
cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.
El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones
físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños
incluidos), a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.
Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje
solos con el aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el
emplazamiento del aparato, piense en un lugar fuera del alcance de los niños.
Asegúrese de que el cable no quede colgando.
Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre
electricidad al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una
corriente residual de funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su
electricista.
Los defectos ds consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la
limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la
garantía y, por lo tanto, deben pagarse.
La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.
Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por
vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes
correspondientes.
Normas de protección del medioambiente
Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su
vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos
eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones
y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales
usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos
usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente.
Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto
de recogida.
Embalaje
El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.
Producto
Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC.
sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de
desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para
el medioambiente y la salud humana.
Declaración de cumplimiento CE
Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de
seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la
Directriz EMC 2004/108/EC de "Compatiblidad Electromagnética" y los requisitos de la
Directriz 93/68/EEC.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO
Garantía

El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de
24 meses desde la fecha de compra (recibo).

Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios
debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su
reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica
una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.

La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba
de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.

Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su
embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.

Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la
máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de
cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.
23
24
IT
Funzionamento e manutenzione
Rimuovere ogni imballo dal dispositivo.
Verificare che il voltaggio del dispositivo corrisponda al vostro voltaggio domestico.
Voltaggio dell’adattatore : AC220-240V 50Hz. Voltaggio del dispositivo 4,5V 1000Ma.
Non usare mai il dispositivo vicino a un lavello pieno d’acqua o altro.
Non tentare mai di usare l’equipaggiamento caduto in acqua per rasarsi ma per prima cosa
rimuovere la spina dalla presa.
Uso
Inserire la spina piccola del caricatore (N. 6) sull’estremità inferiore del dispositivo e inserire il
caricatore nella presa. La spia di carica (N. 5) si illumina di verde.
Assicuratevi che il dispositivo sia spento quando si inizia la ricarica.
Caricare il dispositivo almeno 12 ore prima di usarlo per la prima volta senza fili e dopo un
lungo periodo di non utilizzo. Quando il dispositivo è completamente carico, è possibile usarlo
senza fili per un massimo di 40 minuti. Per ottimizzare la durata della batteria dovreste
scaricare completamente la batteria due volte all’anno attivando il dispositivo finché non si
ferma da solo. Quindi caricare completamente il dispositivo.
Suggerimento: la rasatura è possibile anche quando il dispositivo è in carica, collegare poi il
rasoio al caricatore e inserirlo nella presa.
Rimuovere il tappo sopra le tre testine da rasatura flessibili (N. 1) e accendere il dispositivo
spingendo l’interruttore acceso/spento (N. 4) verso l’alto, per disabilitare il dispositivo spingere
l’interruttore inversamente verso il basso. Spostare le testine per la rasatura sulla vostra pelle,
con movimenti sia rettilinei che circolari. La rasatura su una pelle asciutta da’ migliori risultati.
Questo rasoio è progettato specificatamente per la rasatura o per contornare la barba.
Prendetevi il tempo necessario quando dovete rasare aree sensibili per la prima volta. È
necessario diventare pratici nell’uso del dispositivo e anche la vostra pelle necessita di un po’
di tempo per abituarsi all’uso del dispositivo.
Pulizia
Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. Spegnere il dispositivo e premere il pulsante di rilascio
(n. 3), si veda la fig. D. Il coperchio del rasoio si apre, soffiare e/o scuotere i peli dalla testina
del rasoio, si veda la fig. E. Risciacquare il rasoio con acqua calda e usare la spazzola in
dotazione per pulire attentamente le varie parti, si veda la fig. F. Non usare detergenti. Tenere
solo le testine da rasatura sotto l’acqua, non tutto il dispositivo. Non immergere mai il
dispositivo in acqua o in altro liquido, il dispositivo e le sue varie parti non sono a prova di
lavastoviglie. Lasciare la testina del rasoio asciutta e chiudere il coperchio della testina, si
veda la fig. G.
D
E
F
Dopo ogni uso del rasoio, rimuovere i peli con la spazzola pulente in dotazione e una grossa
goccia di olio non acido tra le lame.
Per usare il rasoio (No. 3), far scivolare l’interruttore sul retro del dispositivo verso l’alto, si
veda la figura A. Accenderlo con l’interruttore acceso/spento (N. 4) e rasare l’area desiderata,
si veda la figura B. Spegnere l’unità dopo l’uso e far scivolare l’interruttore all’indietro, si veda
la figura C.
A
B
C
25
G
26

PRECAUZIONI IMPORTANTI














Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.
Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.
Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in
acqua o in altro liquido.
Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia.
Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare
alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il
malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi
modo.
L’uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può
provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.
Non usare all’esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.
Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le
superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia
posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.
Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato
progettato.
Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.
Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve
mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.
Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi
bambini), se non sono supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una
persona responsabile per la loro sicurezza.
Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai
senza controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il
dispositivo, si deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare
attenzione che il cavo non penzoli.
Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto elettrico del
bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non superiore a 30 mA. Per ulteriori
suggerimenti, rivolgetevi all’installatore di fiducia.


Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell’intero
apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o
rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.
Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione
o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto
devono essere pagati!
La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.
Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un
rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei
costi conseguenti.
Linee guida per la protezione dell’ambiente
Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica
alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale
per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul
dispositivo, sul manuale d’istruzioni e sull’imballaggio centra la vostra
attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo
dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati
contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente.
Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.
Imballaggio
L’imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l’imballaggio separatamente.
Prodotto
Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene
correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l’ambiente e
la salute umana.
Dichiarazione di conformità EC
Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della
Direttiva sul Basso Consumo N° 2006/95/EC, i requisiti di protezione della Direttiva EMC
2004/108/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO
Garanzia

Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a
partire dalla data d’acquisto (ricevuta).

Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o
difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la
riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia
non comporta un’estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova
garanzia!

La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d’acquisto. Senza lo scontrino
d’acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.

Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l’intero
apparecchio nell’imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.
27
28
PT
Funcionamento e manutenção
Retire todas as embalagens do aparelho.
Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem principal de sua casa.
Voltagem nominal do adaptador: CA220-240V 50Hz. Voltagem nominal do aparelho: 4,5V
1000Ma.
Nunca utilize o aparelho perto de um lavatório com água ou outro líquido.
Não pegue no equipamento imediatamente após ter caído em água. Primeiro retire a ficha da
tomada.
Utilize
Insira a ficha do carregador (n.º 6) na parte inferior do aparelho e ligue o carregador à tomada.
A luz de carregamento (n.º 5) acende-se a verde.
Certifique-se de que o aparelho está desligado quando começar a carregar.
Carregue o aparelho pelo menos 12 horas antes de o utilizar pela primeira vez sem o cabo e
após um longo período sem utilizá-lo.
Quando o aparelho estiver totalmente carregado, pode utilize-lo sem o cabo até 40 minutos.
Para optimizar a vida útil da bateria, deverá utilize-la duas vezes por ano totalmente carregada
e deixar o aparelho trabalhar até que se desligue. Em seguida, carregue totalmente o
aparelho.
Conselho: Pode barbear-se também quando o aparelho estiver a carregar. Para isso, ligue a
máquina de barbear ao carregador e ligue-o à tomada.
Retire a tampa no topo das cabeças de barbear flexíveis (n.º 1) e ligue a máquina de barbear
empurrando o interruptor de ligar/desligar (n.º 4) para cima. Para desligar o aparelho, deslize
o interruptor para baixo. Passe as cabeças de barbear pela sua pele, fazendo movimentos
circulares e rectos. Barbear com a pele seca proporciona melhores resultados. Esta lâmina foi
especialmente concebida para barbear ou aparar pelo facial.
Demore o tempo que for necessário quando barbear zonas sensíveis pela primeira vez.
Precisa de experiência com o aparelho e a sua pele precisa também de tempo para se
habituar ao aparelho.
Limpeza
Limpe o aparelho depois de cada utilização. Desligue-o e prima o botão de libertação (n.º 3).
Consulte a Figura D. A tampa de barbear abre-se, limpe e/ou abane para retirar os pelos das
cabeças de barbear. Consulte a Figura E. Limpe a lâmina com água morna e utilize a
escovinha fornecida para limpar cuidadosamente as várias peças. Consulte a Figura F. Não
utilize detergentes. Coloque apenas as cabeças debaixo de água, não o aparelho completo.
Nunca o mergulhe em água ou noutro líquido. O aparelho e as suas peças não podem ser
lavadas na máquina de lavar loiça. Deixe a cabeça de barbear secar e feche a tampa.
Consulte a Figura G.
D
E
F
Após cada utilização do aparador, retire os pelos com a escovinha de limpeza fornecida e
coloque, de vez em quando, uma gota de um óleo sem ácidos entre as lâminas.
Para utilizar o aparador (n.º 3), deslize-o para cima na parte posterior do aparelho. Consulte a
Figura A. Ligue-o com o interruptor de ligar/desligar (n.º 4) e apare a área desejada. Consulte
a figura B. Desligue o aparelho após a utilização e volte a deslizar o aparador para baixo.
Consulte a Figura C.
A
B
C
29
G
30
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES















Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o
aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o
aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em
funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois
de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer
forma.
A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho
pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.
Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou
toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado
debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..
Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.
O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.
Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal,
nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.
Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento
(incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas na
utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as
deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o
local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe
consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.
Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente
residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este
disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhese com o seu electricista.


Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo
da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de
assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão
sempre sujeitas a encargo.
Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a
limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos
pela garantia e por isso devem ser pagos!
A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.
Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um
fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos
custos decorrentes.
Instruções gerais sobre a protecção do ambiente
Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois
da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de
reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo
indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a
sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste
aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir
para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades
locais informações sobre os pontos de reciclagem.
Embalagens
As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.
Produto
Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva
Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).
Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas
possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.
Declaração de conformidade CE
Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos
de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 2006/95/EC, com as exigências da Directiva
CEE Nº 2004/108/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº
93/68/CEE.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA
Garantia

O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24
meses a contar da data de compra (recibo).

Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios
até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação
ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma
prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova
garantia!

O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o
comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a
substituição.

Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na
totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.
31
32
SE
Användning och underhåll
Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.
Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning.
Adapterns märkspänning: AC220-240V 50Hz. Apparatens märkspänning 4,5V 1000Ma.
Använd aldrig apparaten i närheten av ett handfat fyllt med vatten eller annan vätska.
Försök aldrig lyfta upp apparaten om den fallit i vattnet utan att först dra ut kontakten ur
eluttaget.
Användning
För in den lilla pluggen på laddaren (nr. 6) i uttaget på botten av rakapparaten och sätt in
laddaren i ett eluttag. Laddningslampan (nr.5) lyser grönt.
Kontrollera så att apparaten är avstängd innan du börjar ladda den.
Ladda apparaten minst 12 timmar innan den används sladdlöst första gången och efter att den
inte använts under lång tid. När apparaten är fulladdad kan du använda den sladdlöst upp till
40 minuter. För att optimera batteriets livslängd bör du ladda ur batteriet helt en gång i halvåret
genom att låta apparaten gå tills den stannar. Sedan laddar du apparaten fullt igen.
Tips: Du kan även använda apparaten medan den laddas, anslut då rakapparaten till laddaren
och anslut laddaren till vägguttaget.
Ta bort skyddet ovanpå de tre flexibla rakhuvudena (nr. 1) och sätt på rakapparaten genom att
skjuta strömbrytaren (nr. 4) uppåt, för att stänga av apparaten skjuter du tillbaka strömbrytaren
nedåt. Flytta runt rakhuvudena på huden, gör både raka och cirkulerande rörelser. Rakning på
torr hud ger bäst resultat. Denna rakapparat är speciellt utformad för rakning eller trimning av
ansiktshår.
Tag god tid på dig när du rakar känsliga områden första gången. Du behöver lära dig
apparaten och vänja dig vid den och din hud behöver också tid för att vänja sig vid den.
Rengöring
Rengör apparaten efter varje användning. Stäng av apparaten och tryck på utlösningsknappen
(nr. 3), se bild D. Rakhuvudslocket öppnas och du kan blåsa och/eller skaka håret från
rakhuvudena, se bild E. Skölj med varmt vatten och använd den medföljande borsten för att
rengöra de olika delarna ordentligt, se bild F. Använd inte rengöringsmedel. Skölj endast
rakhuvudena med vatten, inte hela rakapparaten. Sänk inte ned rakapparaten i vatten eller
någon annan vätska, rakapparaten och dess delar går inte heller att diska i diskmaskin. Låt
rakhuvudena torka och stäng sedan rakhuvudslocket, se bild G.
D
E
F
Efter varje användning av trimmern ska håren tas bort med den medföljande
rengöringsborsten och en droppe syrafri olja ska droppas mellan bladen.
För att använda trimmern (nr. 3) skjuter du upp trimmern på baksidan av apparaten, se bild A.
Sätt på den med strömbrytaren (nr. 4) och trimma önskat område, se bild B. Stäng av enheten
efter användning och skjut tillbaka trimmern ner i sitt läge igen, se bild C.
A
B
C
33
G
34

VIKTIGA SÄKERHETSRUTINER














Läs alla instruktioner innan användning.
Rör inte varma ytor. Använd handtag eller knoppar.
För att skydda dig mot elektriska stötar, sänk inte ner sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Dra ur kontakten när du inte använder apparaten och innan rengöring. Låt apparaten
kylas ner innan du sätter på eller tar loss delar. Använd inte apparaten om den har
en skadad sladd eller kontakt eller om apparaten inte fungerar korrekt, eller har
skadats på något sätt.
Användandet av tillbehör som inte rekommenderats av apparatens tillverkare kan
orsaka skador och gör all garanti ogiltig.
Använd inte utomhus eller på eller nära direkta värmekällor.
Låt inte sladden hänge över bordskanten eller bänken eller röra varma ytor eller
komma i kontakt med varma delar eller tillåta produkten att placerar under eller nära
gardiner, fönster överdrag etc.
Denna apparat är endast till för hushållsbruk och det användningsområde den är
tillverkad för.
Apparaten måste placeras på en stadig, plan yta.
Apparaten får inte lämnas utan övervakning av vuxen person när den är PÅ eller
varm.Apparaten bör inte användas av personer med nedsatt fysik, sinnen eller
mental kapacitet, ej heller av oerfarna eller personer utan kunskap (Barn inkluderat),
om de inte har instruerats i användandet av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
För att skydda barn från faror med elektriska apparater, lämna dem aldrig
oövervakade med apparaten. När du väljer placering av apparaten bör du ta hänsyn
till att barn inte ska ha åtkomst till den. Se även till att kablar inte hänger ned.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den
krets som strömförsörjer badrummet.Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka
som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information
Defekter på förbrukningsmaterial eller delar som är utsatta för slitage, så väl som
rengöring, underhåll eller utbyte av sagda delar täcks inte av garantin och därför ska
dessa betalas!
Garantin förbrukas vid fall av ej auktoriserad manipulation.
Efter utgången av garantin kan reparationer utföras av den kompetenta
återförsäljaren eller reparationsservice mot betalning för att täcka kostnaderna.
Riktlinjer för skydd av miljön
Denna apparat bör inte kastas i hushållssoporna när den slutat fungera, utan
måste kasseras vid en återvinningscentral för elektriska och elektroniska
hushållsapparater. Denna symbol på apparaten, instruktionsmanualen och
förpackningen är till för att uppmärksamma dig på detta viktiga ärende.
Materialet som används i apparaten kan återvinnas. Genom att återvinna
använda hushållsapparater bidrar du med ett viktigt steg till att skydda vår
miljö. Fråga din lokala myndighet för information rörande samlingspunkter för
återvinning.
Förpackning
Förpackningen är 100 % återvinningsbar, returnera förpackningen separat.
Produkt
Denna apparat är utrustad med en märkning enligt EU direktiv 2002/96/EC.
För kasserad elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Genom att försäkra att produkten
kasseras korrekt, hjälper du till att minska konsekvenserna på för miljön och hälsan.
Tillkännagivande för överensstämmelse med EC
Denna apparat är designad, tillverkad och marknadsförd enligt de säkerhets direktiv som gäller
får låg spänningsdirektivet ”Nr 2006/95/EC, skyddskraven för EMC direktiv 2004/108/EC”
elektromagnetisk kompabilitet” och kraven för direktiv 93/68/EEC.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS
Garanti





Apparaten som vårt företag tillhandahåller täcks av en 24 månader lång garanti som
startar på inköpsdatumet (kvitto).
Under garantins giltighetstid kommer alla tillverknings och materialfel på apparaten,
dess tillbehör att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller när vi bedömer det
nödvändigt, genom utbyte. Garanti servicen förlänger inte garantins giltighetstid inte
heller ger den rätt till ny garanti!
Bevis på garantin tillhandahålls genom bevis på köpet. Utan bevis på köpet, kommer
inga kostnadsfria reparationer eller utbyten att utföras.
Om du vill utnyttja din garanti vänligen returnera hela maskinen inkl original
förpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
Skador på tillbehör innebär inte automatisk gratis utbyte av hela maskinen. I sådana
fall vänligen kontakta vår service linje. Trasigt glas eller spruckna plastdelar är alltid
köparen betalningsskyldig för.
35
36
HR
Rukovanje i održavanje
U potpunosti odstranite ambalažu s uređaja.
Provjerite odgovara li napon uređaja mrežnom naponu vašeg doma.
Nazivni napon adaptera: AC 220-240 V, 50 Hz. Nazivni napon uređaja 4,5 V 1000 mA.
Uređaj nikad ne koristite u blizini sudopera punog vode ili neke druge tekućine.
Nikad ne pokušavajte uhvatiti uređaj koji je pao u vodu, a da prije niste izvukli utikač iz utičnice.
Uporaba
Umetnite mali utikač punjača (br. 6) na dnu uređaja i ukopčajte punjač u utičnicu. Svjetlo
punjenja (br. 5) svijetli zeleno.
Pobrinite se da uređaj bude isključen kad počnete punjenje.
Uređaj punite najmanje 12 sati prije prve bežične uporabe i nakon dugog perioda ne korištenja.
Kad je uređaj u potpunosti napunjen, možete ga koristiti bežično do 40 minuta. Kako biste
optimizirali životni vijek baterije potrebno je dva puta godišnje u potpunosti isprazniti bateriju,
korištenjem uređaja dok ne prestane raditi. Zatim potpuno napunite bateriju uređaja.
Savjet: Dok se baterija uređaja puni možete ga koristiti, spojite brijač na punjač i ukopčajte u
utičnicu.
Skinite poklopac na vrhu tri prilagodljive brijaće glave (br. 1) i uključite brijač tako da pritisnete
sklopku za uključivanje / isključivanje (br. 4) prema gore, za isključivanje uređaja pritisnite
sklopku natrag prema dolje. Ravnim i kružnim pokretima pomičite brijaće glave po vašoj koži.
Brijanje po suhoj koži daje najbolje rezultate. Ova britva je posebno dizajnirana za brijanje ili
skraćivanje dlaka na licu.
Odvojite vremena prilikom prvog brijanja osjetljivih područja. Potrebno vam je iskustvo s
uređajem i vaša koža također treba vremena dok se privikne na uređaj.
Čišćenje
Očistite uređaj poslije svake upotrebe. Isključite uređaj i pritisnite gumb za oslobađanje (br. 3),
pogledajte sliku D. Poklopac za brijanje se otvara, otresite dlake s brijaće glave, pogledajte
sliku E. Isperite brijač u toploj vodi i priloženom četkom temeljito očistite razne dijelove,
pogledajte sliku F. Nemojte koristiti deterdžente. Pod vodom držite samo brijaću glavu, ne i
cijeli uređaj. Uređaj nikad nemojte umakati u vodu ili ostale tekućine, uređaj i njegovi razni
dijelovi se ne smiju prati u perilici. Ostavite da se brijaća glava osuši i zatvorite poklopac
brijaće glave, pogledajte sliku G.
D
E
F
Nakon svakog korištenja trimera pomoću priložene četke uklonite dlake, a između oštrica
kapnite ulje bez kiseline.
Za korištenje trimera (br. 3), izvucite trimer sa stražnje strane na uređaju prema gore,
pogledajte sliku A. Uključite ga pomoću sklopke za uključivanje / isključivanje (br. 4) i skratite
željeno područje, pogledajte sliku B. Nakon korištenja isključite uređaj i vratite trimer natrag,
pogledajte sliku C.
A
B
C
37
G
38
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
Smjernice o zaštiti okoliša












Prije korištenja pročitajte sve upute.
Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite se samo drškama ili ručicama.
Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili
neku drugu tekućinu.
Iskopčajte uređaj iz utičnice kad ga ne koristite ili prije čišćenja. Uređaja ostavite da
se ohladi prije nego u njega budete stavljali ili vadili dijelove. Nemojte uređajem
rukovati ako je oštećen kabel, utikač, nakon kvara ili se na bilo koji način oštetio.
Upotreba pribora kojeg ne preporučuje proizvođač uređaja može dovesti do ozljeda i
eventualno jamstvo za njegov rad učiniti nevažećim.
Nemojte ga koristiti na otvorenom prostoru ili u blizini neposrednih izvora topline
Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili police, da dodiruje vruće površine ili
dolazi u kontakt s vrućim dijelovima i nemojte ga postavljati ispod ili blizu zavjesa,
prozorskih obloga, isl..
Ovaj aparat je predviđen samo za kućnu upotrebu i tako ga treba i koristiti.
Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
Ovaj aparat se smije koristiti samo uz prisutnost osoba i kao takav se nikad ne smije
ostaviti bez nadzora odrasle osobe dok je uključen (ON) ili dok je vruć.
A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia.
Za dodatnu zaštitu preporučamo da instalirate zaštitnu strujnu sklopku (RCD) u
strujni krug koji napaja kupaonicu.ZSS ne smije imati nazivnu struju prorade sklopke
veću od 30 mA. Pitajte vašeg instalatera za savjet.
Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad
već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih
kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas
upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen
se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinit ćete
značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o
mjestima za prikupljanje otpada radi recikliranja
Ambalaža
Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.
Proizvod
Ovaj uređaj opremljen je oznakom koja potvrđuje njegovu sukladnost s europskom direktivom
2002/96/EZ
o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog uređaja
u otpad, pomoći ćete smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje čovjeka.
EZ Izjava o sukladnosti
Ovaj uređaj je izveden, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima
Niskonaponske direktive br. 2006/95/EZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive
2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.
SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE
Jamstvo

Uređaj koji isporučuje naša tvrtka obuhvaćen je 24-mjesečnim jamstvom počevši od
dana kupnje (prijeme).

U jamstvenom će periodu sve greške i oštećenja u materijalu ili izradi uređaja ili
njegovih nastavaka biti besplatno otklonjene popravkom ili zamjenom, prema našoj
odluci. Jamstveni popravci neće produživati jamstveni period niti se na temelju njih
ne mogu polagati prava ni na kakva nova jamstva!

Dokaz o jamstvu je dokaz o kupnji. Bez dokaza o kupnji neće se moći ostvariti pravo
na besplatni jamstveni popravak.

Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli stroj u originalnoj
ambalaži zajedno s računom vašem predstavniku.

Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U
takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i
slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.

Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje,
održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se
naplaćivati!

Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.

Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili
servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.
39
40
NO
Betjening og vedlikehold
Fjern all emballasje fra enheten.
Kontroller at spenningen på apparatet samsvarer med spenningen i huset.
Nominell spenning på adapter: AC 220–240 V 50 Hz. Nominell spenning på enheten: 4,5 V
1000 Ma.
Ikke bruk apparatet i nærheten av en vask fylt med vann eller lignende.
Hvis du mister enheten i vannet, må du ta støpselet ut av kontakten før du tar opp igjen
enheten.
Rengjøring
Rengjør enheten etter hver bruk. Slå av enheten, og trykk på utløserknappen (nr. 3), se figur D.
Åpne dekselet på barberhodet, børst eller rist ut håret fra barberhodet, se figur E. Skyll
høvelen i varmt vann, og bruk børsten som fulgte med, til å nøye rengjøre de forskjellige
delene, se figur F. Ikke bruk vaskemidler. Pass på at du bare skyller barberhodet under vann
og ikke hele apparatet. Senk aldri apparatet i vann eller andre væsker. Apparatet og de
forskjellige delen kan ikke puttes i oppvaskmaskinen. La barberhodet bli helt tørt, og lukk
dekselet på barbermaskinen, se figur G.
Bruk
Sett den lille pluggen på laderen (nr. 6) inn nederst på enheten, og sett sett laderen i kontakten.
Laderlampen (nr. 5) lyser grønt.
Pass på at enheten er slått av når du setter den til lading.
Lad enheten i minst 12 timer før du bruker den trådløst for første gang, og når det er lenge
siden den sist ble brukt. Når enheten er fulladet, kan du bruke den trådløst i opptil 40 minutter.
Du bør bruke enheten til den er strømtom to ganger i året for å optimalisere levetiden på
batteriet. Deretter lader du batteriet til det er fulladet.
D
E
F
Hver gang du har brukt trimmeren må du fjerne hår med børsten som fulgte med, og dryppe litt
syrefri olje mellom bladene.
Tips: Du kan også barbere deg når apparatet lades. Sett laderen i barbermaskinen, og plugg
den i kontakten.
Fjern dekselet på toppen av de tre fleksible barberhodene (nr. 1), og slå på barbermaskinen
ved å skyve Av-/På-bryteren (nr. 4) opp. Du slår av enheten ved å skyve bryteren ned igjen.
Beveg barberhodene på huden både rett og i sirkler. Barbering på tørr hud gir best resultat.
Denne barbermaskinen er spesielt utformet for barbering eller trimming av ansiktshår.
Ta deg god tid når du barberer sensitive områder for første gang. Du trenger erfaring med
enheten, og huden trenger litt tid til å bli vant til enheten.
Slik bruker du trimmeren (nr. 3): Skyv trimmeren på baksiden av enheten opp, se figur A. Slå
den på med Av-/På-bryteren (nr. 4), og trim ønsket område, se figur B. Slå av enheten etter
bruk, og skyv trimmeren tilbake på plass, se figur C.
A
B
C
41
G
42
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Retningslinjer for beskyttelse av miljøet












Les alle instruksjoner før bruk.
Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper.
Ikke bløtlegg ledning, kontakt eller apparat i vann eller annen væske for å beskytte
mot elektrisk støt.
Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk, og før rensing. La apparatet
avkjøles før du setter på eller tar av deler. Ikke bruk noe apparat med skadet ledning
eller kontakt, eller etter at apparatet feiler eller har blitt skadet på noe måte.
Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av apparatets fabrikant kan føre til skade
og ugyldiggjøre en garantiordning.
Må ikke brukes utendørs, eller på eller i direkte nærhet av varmekilder.
La ikke ledningen henge over kanten av bordet eller benken, eller berøre varme
overflater eller komme i kontakt med varme deler, eller la apparatet bli plassert ved
eller i nærheten av gardiner, persienner osv.
Dette apparatet er for husholdsbruk, og bare for det formålet det er laget for.
Apparatet må plasseres på et stabilt og rett underlag.
Apparatet er et tilsluttet apparat, og som sådan skal det aldri forlates SLÅTT PÅ eller
mens det er varmt, uten en voksens tilsyn.
Sprekker på keramikkomponenter er utelatt fra garantien.
For ytterligere beskyttelse, råder vi deg til å installere en ( jordfeilbryter) i den
elektriske kretsen som går til badet . Jordfeilbryter en må ikke ha en nominell
driftsstrøm høyere enn 30mA. Spør din forhandler til råds.
Dette apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet når det ikke lenger er i
bruk, men må leveres på et gjenvinningssted for elektriske apparater. Dette
symbolet på apparatet, instruksjonsmanualen og forpakningen opplyser deg
om dette viktige temaet. Materialene brukt i dette apparatet kan gjenvinnes.
Ved gjenvinning av brukte husholdsapparater bidrar du til en viktig beskyttelse
av vårt miljø. Spør dine lokale myndigheter om informasjon angående
innsamling.
Forpakning
Forpakningen er 100 % gjenvinnbar, lever forpakningen separert.
Produkt
Apparatet er utstyrt med et merke i samsvar med European Directive 2002/96/EC.
På Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre at produktet blir korrekt
håndtert som søppel vil det forhindre uheldige konsekvenser for miljø og helse.
EC Samsvarserklæring
Apparatet er laget, fabrikkert og videresolgt i henhold til sikkerhetsreglene i
Lavspenningsdirektivet "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive
2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" og kravene i direktiv 93/68/EEC
TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG BRUK
Garanti








Apparatet som er stilt til rådighet av vårt Selskap er dekt av 24 måneders garanti fra
datoen det ble kjøpt (kvittering).
I garantitiden vil enhver feil på apparatet eller dets tilbehørs materiell eller fabrikkfeil
bli korrigert gratis ved å reparere det eller, etter vår vurdering, ved å erstatte det.
Garantireparasjoner vil ikke innebære en forlengelse av garantitiden, og heller ikke
medføre rettighet til en ny garanti!
Kvittering er gyldig garantibevis. Uten kvittering vil ingen gratis erstatning eller
reparasjon bli utført.
Hvis du ønsker å klage i garantiperioden, vennligst returner hele maskinen i
originalforpakning til forhandleren sammen med kvitteringen.
Skade på tilbehør betyr ikke nødvendigvis gratis erstatning av hele maskinen. I slike
tilfeller vennligst kontakt vår kundestøtte. Knust glass eller brudd i plastdeler blir
alltid kostnadsberegnet.
Skader på forbruksartikler eller klær, så vel som rensing, vedlikehold eller erstatning
av overnevnte deler er ikke dekt av garantien og må følgelig betales.
Garantien opphører ved uautorisert reparasjon..
Etter garantiens utløp kan reparasjoner bli utført av en kyndig forhandler eller
servicereparatør mot betaling av de påløpte kostnader.
43
44
BG
Работа и поддръжка
Отстранете цялата опаковка на уреда.
Проверете дали волтажът на уреда съответства на волтажа в дома ви.
Номинална мощност на адаптера: AC220-240V 50Hz. Номинално напрежение на уреда
4,5V 1000Ma.
Никога не използвайте уреда близо до мивка, пълна с вода или други течности.
Никога не се опитвайте да хванете уреда, ако е паднал във водата, но първо изключете
от контакта.
Употреба
Включете малкия щепсел на зарядното устройство (No. 6) на дъното на уреда и
включете зарядното в контакта. Зареждащата се лампа (No. 5) светва зелено.
Уверете се, че уредът е изключен когато започнете да го зареждате.
Зареждайте уреда най-малко 12 часа преди за първи път да го използвате безжично или
ако не сте го употребявали дълго време. Когато уредът напълно се зареди, можете да го
използвате безжично 40 минути. За да оптимизирате живота на батерията, трябва два
пъти годишно напълно да изпразвате батерията, като оставите уреда да работи докато
спре. След това напълно заредете уреда.
Съвет: Можете да бръснете дори когато уредът се зарежда. Свържете самобръсначката
към зарядното устройство и включете в контакта.
Махнете капачката от трите подвижни ножчета (No. 1) и включете самобръсначката, като
натиснете бутона за "включено" / "изключено" (No. 4) в позиция нагоре; за да
застопорите уреда натиснете обратно надолу бутона.
Прекарайте ножчетата за бръснене по кожата си, като правите движения направо и в
кръг. Бръсненето на суха кожа дава най-добри резултати. Това ножче е специално
пригодено за бръснене или подрязване на коса в областта на лицето.
Не бързайте, когато бръснете чувствителни области за първи път. Имате нужда да
добиете опит с употребата на уреда, а и вашата кожа има нужда от време, за да свикне
с уреда.
Почистване
Почиствайте уреда след всяка употреба. Изключете уреда и натиснете бутона за
освобождаване (no.3), вижте фиг. D. Капака на бръснещото устройство се отваря;
издухайте и / или изтърсете космите от устройството за бръснене, вижте фиг. E.
Изплакнете самобръсначката с топла вода и използвайте приложената четка, за да
почистите напълно различните части, вижте фигура F. Не използвайте препарати. Под
водата поставете само частта за бръснене, а не целия уред. Никога не потапяйте целия
уред във вода или други течности; уредът и частите му не могат да се мият в миялна
машина. Оставете бръснещото устройство да се изсуши и тогава затворете капака му,
вижте фиг. G.
D
E
F
След всяко използване на тримера отстранявайте космите с приложената четка за
почистване и редовно смазвайте между остриетата с неутрална, несъдържаща киселина
смазка.
За да използвате тримера (No. 3), плъзнете нагоре тримера, намиращ се на гърба на
уреда, вижте фиг. А. Включете го с бутона за "включено" / "изключено" (No. 4) и
подрязвайте желана област, вижте фиг. В. Изключете уреда след употреба и плъзнете
тримера обратно надолу, вижте фиг. С.
A
B
C
45
G
46

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
След изтичане на гаранцията ремонти могат да се правят от компетентни
сервизи срещу съответното заплащане.
Указания за опазване на околната среда












Прочете инструкциите преди употреба.
Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжките или бутоните.
За да се предпазите от електрически удар, не потапяйте кабела, щепсела или
уреда във вода или в други течности.
Изключвайте от контакта, когато не работите с уреда и преди почистване.
Оставете уреда да изстине преди да поставяте или сваляте части. Не работете
с уреда ако кабелът или щепселът са повредени или уредът не работи добре,
или е повреден по един или друг начин.
Употребата на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да
доведе до повреда на уреда и да направи невалидна гаранцията му.
Не използвайте уреда на открито, върху или близо до източници на топлина.
Не оставяйте кабела да виси от масата или шкафа, или да се допира до
горещи повърхности и не поставяйте уреда под или близо до пердета, завеси,
покрития за прозорци и др.
Уредът е предназначен само за домашна употреба и само за целите, за които
е произведен.
Уредът трябва да бъде поставен на стабилна и равна повърхност.
Този уред не бива да се оставя включен без контрол от страна на възрастни
хора.
Счупването на керамичните части не се покрива от гаранцията.
За допълнителна защита ние ви съветваме да инсталирате устройство за
диференциална защита (RCD) в електрическата мрежа в банята.
Това устройство RCD трябва да има номинален остатъчен ток не по-силен от
30mA. Посъветвайте се със специалист по инсталациите.
След изхвърляне от употреба този уред не трябва да се поставя при
битовите отпадъци, а трябва да се предаде за рециклиране в пункт за
рециклиране на електрически и електронни битови уреди. Този символ
върху уреда, в ръководството за употреба и върху опаковката насочва
вниманието към този важен въпрос. Материалите, използвани при
направата на уреда, подлежат на рециклиране. Чрез рециклирането на
домашни уреди вие имате огромен принос в опазването на околната
среда. Проверете при местните власти относно пунктовете за
рециклиране.
Опаковка
Опаковката подлежи на 100% рециклиране, върнете я отделно.
Продукт
Този продукт има знак според Европейска директива 2002/96/EC, относно Електрически
и електронни отпадъци (WEEE). Чрез правилното рециклиране на този продукт вие
помагате за предпазване от вредни последици за околната среда и човешкото здраве.
EC декларация за съгласуваност
Този уред е конструиран, произведен и продаван в съответствие с целите за
безопасност на Директивата за нисък волтаж "No 2006/95/EC, изискванията за защита
според EMC Directive 2004/108/EC "Електромагнитна съвместимост" и изискванията
според Директива 93/68/EEC.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ
Гаранция

Уредът, доставен от нашата фирма, има 24 месеца гаранция, считано от
датата на покупката (касова бележка).

В периода на гаранцията ако уредът или частите му покажат фабрични
дефекти, същите ще се ремонтират или по наше усмотрение ще се заменят с
нови безплатно. Ремонтите по време на гаранционния срок не дават основание
за удължаване срока на гаранцията или искане на нова гаранция!

Доказателство за право на гаранция е документът за покупка на уреда. Без
документ за покупка няма да се извършва безплатен ремонт или смяна на
уреда.

Ако искате да рекламирате уреда в рамките на гаранционния му срок, върнете
целия уред в оригиналната му опаковка и представете документ за покупката.

Повреда на аксесоарите не означава автоматична безплатна смяна на целия
уред. В такива случаи, моля обадете се на нашата гореща линия. Смяната на
счупени стъклени или пластмасови части се заплаща.

Дефекти, причинени от консумативи или в резултат на износени части, или
поради неправилно почистване, поддръжка или смяна на споменатите части,
не се покриват от тази гаранция и подлежат на заплащане!

Гаранцията се прекратява в случаи на извършени ремонтни дейности от не
оторизирани сервизи.
47
48
HU
Használat és karbantartás
Távolítsa el a készülék csomagolását.
Ellenőrizze, hogy a készülék névleges feszültsége egyezik-e az otthoni hálózati feszültséggel.
Az adapter névleges feszültsége: 220-240 V / 50 Hz váltóáram. A készülék névleges
feszültsége 4,5 V, 1000 Ma.
Ne használja a készüléket vízzel teli mosdó közelében.
Ha a készülék vízbe esett, akkor előbb húzza ki a csatlakozót az aljzatból és csak azután
próbálja meg kivenni a borotvát a vízből.
Tisztítás
A készüléket minden egyes használat után tisztítsa meg. Kapcsolja ki a borotvát, nyomja meg
a kioldógombot (3, ld. a D ábrát). Ekkor felnyílik a borotva teteje így kirázhatja vagy kifújhatja a
tartalmát (ld. az E ábrát). Öblítse ki a borotvát meleg vízzel (ld. az F ábrát) és a tartozék kefe
segítségével alaposan tisztítsa meg a borotva alkatrészeit. Tisztítószert ne használjon. Csak a
borotvakéseket tartsa a víz alá, ne az egész készüléket. Ne merítse a készüléket vízbe vagy
más folyadékba. A készülék és alkatrészei mosogatógépben nem moshatók. Hagyja
megszáradni a borotvafejet és zárja vissza a védőfedelet (G ábra).
Használat
Csatlakoztassa az adapter kábelének kisebbik végét (6) a készülék aljába, majd dugja be a
töltőt a fali aljzatba. A töltést jelző zöld fény (5) világítani kezd.
A töltés megkezdésekor ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e.
Mielőtt először használja a készüléket akkumulátorról, illetve ha a készüléket hosszabb ideig
nem használta, legalább 12 órán keresztül töltse. A teljesen feltöltött készülék kb. 40 percig
használható akkumulátorról. Az akkumulátort az optimális élettartam biztosítása érdekében
évente kétszer teljesen merítse le úgy, hogy addig működteti a készüléket, amíg az teljesen le
nem áll. Ekkor töltse fel teljesen az akkumulátort.
Javaslat: A készülék töltése közben is borotválkozhat: csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz,
azt pedig dugja a hálózati aljzatba.
Vegye le a három flexibilis forgófej (1) védőfedelét, és kapcsolja be a borotvát az a
kapcsológomb (4) feltolásával. A kikapcsoláshoz húzza lefelé a kapcsolót. Mozgassa a
forgókéseket az arcbőrén, oda-vissza és körkörös irányú mozdulatokkal. A legjobb eredmény
száraz bőrön érhető el. A borotva kifejezetten az arcszőrzet borotválására és vágására lett
tervezve.
Az érzékenyebb részek borotválását első alkalommal különös gonddal végezze. A készülék
helyes használatát gyakorolni kell, és a bőrnek is hozzá kell szoknia a borotvához.
D
E
F
A trimmer minden egyes használata után távolítsa el belőle a szőrt a tartozék kefével, és
időnként cseppentsen savmentes olajat a kések közé.
A trimmer (3) használatához csúsztassa fel a készülék hátoldalán található vágókést (ld. az A
ábrát). Indítsa el a készüléket a kapcsológomb (4) feltolásával, majd kezdje el a vágást a
kívánt területen (B ábra). Ha készen van, kapcsolja ki a készüléket és csúsztassa vissza a
vágókést (ld. a C ábrát).
A
B
C
49
G
50

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK














Használat előtt olvassa el az összes előírást.
Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Használja a készülék fogantyúját és
kezelőszerveit.
Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a csatlakozót és a
készüléket vízbe és más folyadékba.
Használaton kívül, illetve tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból. A
készüléket hagyja lehűlni, mielőtt tartozékokat tesz rá vagy vesz le róla. Ne
használja a készüléket, ha megsérült a hálózati kábele vagy a csatlakozója, ha
rendellenes működést mutat, illetve ha bármilyen módon megsérült.
A nem a készülék gyártója által javasolt tartozékok használata sérülést okozhat és
érvényteleníti a garanciát.
Ne használja a készüléket szabadtéren, illetve hőforrásokon vagy azok közvetlen
közelében.
Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult széléről és ne érjen
hozzá semmilyen forró felülethez. Ne tegye a készüléket függöny vagy más hasonló
textília alá vagy annak közvetlen közelébe.
A készüléket csak háztartási célra és csak rendeltetésének megfelelő módon
használja.
A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze.
A készüléket soha ne hagyja felnőtt felügyelete nélkül BEKAPCSOLVA vagy forró
állapotban.
A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia
További védelmi elemként javasoljuk visszamaradó áramú áramkör-megszakító
(RCD) használatát a fürdőszobát kiszolgáló elektromos áramkörben. Az RCD
eszköz névleges működési visszamaradó árama nem lehet magasabb 30mA-nél.
Forduljon a telepítést végző személyhez további tanácsért.
A fogyóeszközök, illetve a kopásnak kitett alkatrészek meghibásodására, valamint
az említett alkatrészek tisztítására, karbantartására és cseréjére a garancia nem
vonatkozik, így ezek külön fizetendők!
A készülék illetéktelen felnyitása esetén a garancia érvényét veszti.
A garancia lejártát követően a készülék javítása szakszervizben, díjfizetés ellenében
lehetséges.
Környezetvédelmi előírások
A készüléket élettartamának végeztével ne a háztartási szemétbe dobja,
hanem vigye az elektromos és elektronikus háztartási hulladékok számára
kijelölt központi gyűjtőhelyre. Ez, a készüléken, a használati útmutatóban és a
csomagolóanyagokon látható szimbólum erre a fontos tudnivalóra hívja fel a
figyelmet. A készülékben felhasznált anyagok újrahasznosíthatóak. A használt
háztartási eszközök újrahasznosításával Ön is hozzájárulhat környezetünk
védelméhez. A gyűjtőhelyről az illetékes önkormányzat ad felvilágosítást.
Csomagolás
A csomagolás 100%-ban újrafelhasználható; a csomagolást válassza külön a készüléktől.
Termék
Ez a készülék megfelel az Elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló
2002/96/EC sz. EU-irányelvnek (WEEE). A terméknek a hulladékfeldolgozás során történő
megfelelő kezelésével elkerülhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros
hatások.
EC megfelelőségi nyilatkozat
A készülék tervezése, gyártása és értékesítése során figyelembe vették a 2006/95/EC sz.
kisfeszültségű irányelv, a 2004/108/EC sz. elektromágneses megfelelőségi irányelv, valamint a
93/68/EEC sz. irányelv biztonsági előírásait.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
Garancia

Erre a cégünk által gyártott készülékre 24 hónapos garanciát biztosítunk a vásárlás
(számla) dátumától számítva.

A garancia időtartama alatt a készüléknek és tartozékainak bármilyen anyag- vagy
gyártási hibából eredő meghibásodása esetén a készüléket ingyenesen kijavítjuk
vagy – cégünk mérlegelésétől függően – kicseréljük. A garanciális szervizelés nem
jelenti a garancia meghosszabbítását vagy egy új garanciaidőszak elkezdését!

A garanciát a vásárlást igazoló dokumentum igazolja. Vásárlást igazoló
dokumentum hiányában nincs mód az ingyenes cserére, illetve javításra.

Ha érvényesíteni kívánja a garanciát, akkor kérjük, juttassa vissza az egész
készüléket eredeti csomagolásában az értékesítőhöz a vásárlást igazoló számla
kíséretében.

A tartozékok hibája nem jelenti az egész készülék automatikus kicserélését. Ilyen
esetekben hívja ügyfélszolgálatunkat. A törött üveg- vagy műanyag tartozékok
pótlása minden esetben díjköteles.
51
52
DK
Betjening og vedligeholdelse
Fjern alt emballage fra apparatet.
Tjek at apparatets spænding svarer til lysnetspændingen i dit hjem.
Adapterens spænding: AC220-240V 50Hz. Omformet spænding 4,5 V 1000 mA.
Brug aldrig maskinen i nærheden af en fyldt vask eller lignende.
Prøv aldrig at gribe efter maskinen hvis den er faldet ned i vand, men tag først stikket ud af
stikkontakten.
Rengøring
Rengør maskinen efter hver brug. Sluk for maskinen og tryk udløserknappen (nr. 3), se figur D.
Skærehovedets låg åbnes, blæs og/eller ryst hårene ud af skærehoved, se figur E. Skyl
barbermaskinen i varmt vand og brug den medfølgende børste til grundigt at rengøre de
forskellige dele, se figur F. Brug ikke rengøringsmidler. Hold kun skærehovedet under vand,
ikke hele maskinen. Nedsænk ikke maskinen i vand eller andre væsker. Maskinens forskellige
dele tåler ikke opvaskemaskine. Lad skærehovedet tørre, og luk herefter låget, se figur G.
Brug
Sæt opladerens (nr.6) lille stik ind i bunden af maskinen og sæt opladeren i en stikkontakt.
Opladelyset (nr. 5) vil lyse grønt.
Sikr, at der er slukket for maskinen inden den oplades.
Oplad maskinen i mindst 12 timer før den tages i brug første gang uden ledning, og efter lange
perioder hvor den ikke har været i brug. Når maskinen er fuldt opladet, kan du bruge den uden
ledning i op til 40 minutter. For at optimere batteriets levetid bør du to gange årligt sikre, at
maskinen helt aflades ved at lade den køre indtil den stopper. Oplad så maskinen.
D
E
F
Fjern hårene fra trimmeren efter hver brug med den medfølgende børste, og giv regelmæssigt
bladene en dråbe syrefri olie.
Tip: Du kan også barbere dig, mens maskinen oplader. Tilslut barbermaskinen til opladeren og
sæt den i en stikkontakt.
Fjern låget øverst over de tre fleksible skærehoveder (nr. 1) og tænd for barbermaskinen ved
at skubbe tænd/sluk-kontakten (nr. 4) op. Skub knappen tilbage igen for at slukke for
barbermaskinen. Før skærehovedet over din hud i både lige og cirkulære bevægelser.
Barbering på tør hud giver det bedste resultat. Denne barbermaskine er specielt designet til at
barbere og trimme hår i ansigtet.
Giv dig god tid når du barberer følsomme områder første gang. Du skal gøre dig erfaringer
med barbermaskinen, og din hud behøver også nogen tid til at vende sig til maskinen.
For at bruge trimmeren (nr. 3), skub trimmeren bag på maskinen op, se figur A. Tænd for den
på tænd/sluk-kontakten (nr. 4) og trim det ønskede område, Se figur B. Sluk for maskinen efter
brug og skub trimmeren tilbage, se figur C.
A
B
C
53
G
54

VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER
Efter garantiperiodens udløb kan reparationer udføres af en kompetent forhandler
eller af en reparationsservice imod betaling af omkostningerne.
Retningslinjer for beskyttelse af miljøet









Læs alle instruktioner inden ibrugtagning.
Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller knobber.
Nedsænk ikke ledningen, stikket eller apparatet i vand eller nogen anden form for
væske for at undgå elektrisk stød.
Træk stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring. Lad
apparatet nedkøle, inden påsætning eller afmontering af dele. Brug ikke apparatet,
hvis ledningen er beskadiget, eller apparatet er defekt eller er blevet beskadiget på
nogen måde.
Tilslutning af tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, kan beskadige
apparatet og medføre, at en eventuel garanti bliver ugyldig.
Brug ikke apparatet udendørs eller på eller i nærheden af varme overflader. Lad ikke
ledningen hænge ud over bordkanten eller komme i kontakt med varme
overflader eller apparatets varme dele. Placer ikke apparatet under eller i nærheden
af gardiner, vinduesbeklædning etc.
Dette apparat er udelukkende til husholdningsbrug og bør kun anvendes til det for
mål, som det er beregnet til.
Dette apparat skal placeres på et stabilt, fladt underlag.
Dette apparat bør kun anvendes under opsyn og bør aldrig efterlades tændt eller
varmt uden voksent opsyn.
For ekstra beskyttelse, råder vi dig til at installere en resterende nuværende
anordning (RCD) i det elektriske kredsløb, der leverer bathroom.This RCD skal have
en nominel resterende driver nuværende ikke er højere end 30mA. Spørg din
installatør til råds.
Dette apparat bør ikke blot smides ud sammen med husholdningsaffaldet ved
udløbet af dets levetid, men bør bortskaffes på et genbrugscenter som tager sig
af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Formålet med at placere
dette symbol på apparatet, i manualen og på emballagen er at minde Dem om
dette vigtige anliggende. Alle materialer som er brugt i dette apparat kan
genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater kan De bidrage med
et vigtigt skub i retning af at beskytte vores miljø. Spørg Deres lokale
myndigheder efter information angående indsamlingspunkter eller genbrugscentre.
Emballage
Emballagen er 100 % genbrugelig. Bortskaf emballagen separat.
Produkt
Dette produkt er forsynet med et mærke i henhold til Europa-direktiv 2002/96/EC.
Direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at produktet
bortskaffes på korrekt vis, kan vi undgå dårlige konsekvenser for miljøet og vores helbred.
EC konformitetsdeklaration
Dette apparat er designet, produceret og markedsført i henhold til sikkerhedsmålene for
“Lavspændingsdirektivet” 2004/108/EC, beskyttelseskravene for EMC direktivet 2004/108/EC
"Elektromagnetisk kompatibilitet" og kravene i direktiv 93/68/EEC.
GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE
Garanti







Dette af vores Firma leverede apparat er dækket af en 24 måneders garantiperiode
som starter på købsdatoen (se kvitteringen).
Indenfor garantiperioden vil enhver fejl ved apparatet eller dets tilbehør eller
fabriksfejl udbedres uden beregning enten ved reparation eller, efter vores
skønsmæssige vurdering, ved ombytning. Udbedring under garantien medfører ikke
forlængelse af garantiperioden og giver ikke ret til en ny garanti.
Købsbeviset fungerer som garantibevis. Uden købsbevis er det ikke muligt at
udføre reparation eller ombytning.
Hvis De ønsker at gøre krav under garantien, bedes De returnere hele apparatet i
original emballage til Deres forhandler og vedlægge kvitteringen.
Beskadiget tilbehør medfører ikke automatisk ombytning af hele apparatet. I så fald
kan De kontakte vores kundelinje. Knust glas eller beskadigelse af plasticdele vil
altid medføre egenbetaling.
Defekter på forbrugsartikler eller dele som er udsat for slid, såvel som rengøring,
vedligehold eller udskiftning af føromtalte dele er ikke dækket af garantien, og der vil
derfor blive opkrævet betaling for disse ydelser.
Garantien bortfalder, hvis uautoriserede personer har forsøgt at reparere eller har
ændret ved apparatet.
55
56
CZ
Provoz a údržba
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Ujistěte se, že napětí na přístroji odpovídá napětí v elektrické síti ve Vaší domácnosti.
Jmenovité napětí adaptéru: ST220-240V 50Hz. Jmenovité napětí přístroje: 4,5V 1000Ma.
Přístroj nikdy nepoužívejte poblíž umyvadla naplněného vodou.
Pokud přístroj spadne do vody, nikdy se nepokoušejte ho zvednout předtím, než ho odpojíte
od elektrické sítě.
Čištění
Po každém použití přístroj vyčistěte. Vypněte ho a stiskněte uvolňovací tlačítko (č.3), viz
obrázek D. Otevře se holící hlava, pak z ní vyfoukněte a/nebo vytřepte vousy, viz obrázek E.
Břit opláchněte horkou vodou a kartáčkem pečlivě vyčistěte různé části přístroje, viz obrázek F.
Nepoužívejte chemická čistidla. Pod vodou umývejte pouze holící hlavu, ne celý přístroj.
Přístroj neponořujte do vody či jiné tekutiny, přístroj a jeho části nedávejte do myčky na nádobí.
holící hlavu ponechte uschnout a zavřete kryt, viz obrázek G.
Použití
Vložte malou zástrčku do nabíječky (č. 6) vespod přístroje a nabíječku dejte do zásuvky.
Kontrolka dobíjení (č. 5) se rozsvítí zeleně.
Ujistěte se, že je přístroj vypnutý předtím, než ho začnete nabíjet.
Před prvním použitím a po delší době, kdy přístroj nepoužíváte, ho nabíjejte po dobu nejméně
12 hodin. Když je plně dobitý, můžete ho bezdrátově používat až 40 minut. Pro optimalizaci
životnosti baterií byste měli dvakrát ročně přístroj nechat zcela vybít tak, že pojede tak dlouho,
dokud se sám zcela nezastaví. Pak ho plně nabijte.
Tip: Můžete se rovněž holit ve chvíli, kdy se přístroj nabíjí, připojte ho k nabíječce a dejte ji do
zásuvky.
Sejměte kryt ze třech flexibilních holicích hlav (č. 1) a zapněte přístroj pomocí spínače zap/vyp
(č. 4) směrem nahoru, pro zastavení přístroje přepněte spínač směrem dolů. Holicími hlavami
pohybujte na obličeji rovně a také dělejte krouživé pohyby. Holení nasucho přináší nejlepší
výsledky. Tento holící přístroj je zejména vhodný pro holení nebo úpravu vousů.
Když poprvé holíte citlivá místa, dejte si na to dost času. S přístrojem potřebujete získat
zkušenosti a Vaše kůže si také musí zvyknout na tento druh holení.
D
E
F
Po každém použití zastřihovače kartáčkem pečlivě vyčistěte vousy a pravidelně kápněte mezi
břity trochu oleje bez kyseliny.
Pro použití zastřihovače (č. 3) ho vysuňte nahoru vzadu na přístroji, viz obrázek A. Zapněte ho
pomocí spínače zap/vyp (č. 4) a můžete zastřihovat žádaná místa, viz obrázek B. Po použití
přístroj vypněte a zastřihovač zasuňte zpět dolů, viz obrázek C.
A
B
C
57
G
58

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY












Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte držadla či knoflíky.
K zajištění ochrany proti elektrickému výboji neponořujte kabel, zástrčku či spotřebič
do vody či jiných tekutin.
Před čištěním a pokud není přístroj používán odpojte zástrčku ze zásuvky. Před
vložením či vyjmutím jednotlivých dílů nechte přístroj vychladnout. Nemanipulujte
s žádným přístrojem, jehož napájecí kabel či zástrčka je poškozena, nebo pokud je
přístroj v poruše nebo jakkoliv poškozen.
Používání jiného příslušenství než toho, který je doporučen výrobcem může
způsobit zranění a zrušit platnou záruku.
Nepoužívejte venku nebo na či poblíž zdroje tepla.
Nenechávejte kabel viset přes roh stolu či pultu, dotýkat se horkých povrchů či
horkých částí, nepokládejte výrobek pod či do blízkosti záclon, jiných clon oken atd.
Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a to pouze k účelům, pro
které byl vyroben.
Tento spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
Tento spotřebič je nutno stále hlídat, proto by nikdy neměl být zapnut bez dozoru
dospělé osoby, nebo ponechán bez dozoru horký.
Záruka se nevztahuje na poškození (prasknutí) keramických částí.
Pro dodatečnou ochranu Vám doporučujeme nainstalovat zařízení pro ochranu před
zbytkovým proudem (RCD) do elektrického obvodu, který napájí koupelnu. Toto
zařízení RCD musí mít jmenovitý pracovní zbytkový proud ne vyšší než 30 mA. Pro
pomoc se obraťte na dodavatele.
Po skončení platnosti záruky může všechny opravy za odpovídající poplatek
provádět odpovědný prodejce či servisní středisko.
Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento spotřebič nevhazujte na konci jeho životnosti do domovního odpadu,
musí být zlikvidován či recyklován v příslušném sběrném dvoře jako elektrický
spotřebič či spotřebič domácí elektroniky. Tento symbol na spotřebiči, návod i
obal na tento důležitý fakt upozorňují. Materiály, použití v tomto spotřebiči lze
recyklovat. Recyklací domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně
životního prostředí. Ohledně informací o místním sběrném dvoře požádejte
svou místní samosprávu.
Obalový materiál
Obalový materiál je 100% recyklovatelný, obal od spotřebiče oddělte.
Produkt
Tento přístroj je zařízení, označené dle Evropské směrnice 2002/96/EC.
Jako Odpad - Elektrické a elektronické zařízení (WEEE). Pokud zajistíte, že bude výrobek
správně zlikvidován, pomůžete životnímu prostředí a zabráníte dopadu na lidské zdraví.
ES prohlášení o shodě
Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a označeno v souladu s bezpečnostními předpisy
Nařízení ohledně nízkonapěťových spotřebičů "Č. 2006/95/EC, s požadavky ochrany Směrnicí
EMC 2004/108/EC "Elektromagnetická kompatibilita" a s požadavky Směrnice 93/68/EEC.
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka







Na zařízení, dodávané naší Společností poskytujeme 24 měsíční záruku, počínaje
datem nákupu (účtem).
Během této záruční doby bezplatně odstraníme jakoukoliv nefunkčnost přístroje či
jeho příslušenství ať již vadou materiálu či výrobního postupu a to opravou přístroje,
nebo jeho výměnou. Záruční servis nerozšiřuje záruční dobu, ani neuděluje právo na
novou záruku!
Doklad o záruce je zároveň dokladem o nákupu. Bez dokladu o nákupu nebude
poskytnuta výměna přístroje zdarma ani nebude zdarma provedena žádná oprava.
Pokud si přejete uplatnit záruku, vraťte prosím celé zařízení v originálním balení
spolu s dokladem o nákupu svému prodejci.
Poškození příslušenství neznamená automaticky bezplatnou výměnu celého
přístroje. V takových případech prosím kontaktujte naši zákaznickou linku. Prasklé
sklo či zlomené umělohmotné díly jsou vždy zpoplatněny.
Závady spotřebního materiálu či dílů opotřebením, stejně tak jejich čištění, údržba či
výměna těchto uvedených dílů není zahrnuta do záruky a proto se jedná o placenou
opravu!
Záruka se nevztahuje na neoprávněnou manipulaci.
59
60
PL
Obsługa i konserwacja
Usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania.
Sprawdzić, czy napięcie urządzenia jest zgodne z napięciem sieci zasilania w domu
użytkownika.
Napięcie znamionowe zasilacza: AC220-240V 50Hz. Napięcie znamionowe urządzenia 4,5V
1000mA.
Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu zlewu napełnionego wodą czy innym płynem.
Nigdy nie podejmować próby wyjmowania urządzenia z wody przed uprzednim wyjęciem
wtyczki z gniazdka zasilania elektrycznego.
Użytkowanie
Małą wtyczkę ładowarki (nr 6) wsunąć w spód korpusu golarki, a ładowarkę wsunąć do
sieciowego gniazdka zasilania elektrycznego. Kontrolka ładowania (Nr 5) zaświeci się kolorem
zielonym.
Przed ładowaniem sprawdzić, czy golarka jest wyłączona.
Przed pierwszym bezprzewodowym użyciem oraz po dłuższym okresie nieużywania
urządzenie ładować przez okres przynajmniej 12 godzin. Gdy golarka jest w pełni naładowana,
można ją użytkować bezprzewodowo przez okres do 40 minut. W celu zapewnienia
optymalnego okresu żywotności roboczej akumulatorka golarki, dwukrotnie w ciągu roku
należy go do końca rozładować poprzez eksploatację urządzenia aż do momentu
samoczynnego zatrzymania pracy golarki. Następnie przeprowadzić pełne ładowanie
akumulatorka.
Wskazówka: Można się golić także, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania; w tym celu
podłączyć golarkę do ładowarki, a ładowarkę wsunąć do gniazdka sieci zasilania
elektrycznego.
Zdjąć nasadkę trzech elastycznych głowic golarki (nr 1) i włączyć golarkę przesuwając
wyłącznik on / off (nr 4) w górę, aby unieruchomić urządzenie, wyłącznik przesunąć z
powrotem w dół. Podczas golenia przesuwać ruchem prostym lub okrężnym głowice golarki po
skórze. Najlepsze rezultaty przynosi golenie przy suchej skórze. Ta golarka elektryczna jest
przeznaczona szczególnie do golenia lub przycinania zarostu twarzy.
Nie należy się spieszyć podczas golenia wrażliwych miejsc po raz pierwszy. Trzeba nabrać
wprawy przy posługiwaniu się golarką, a także skóra musi się przyzwyczaić do urządzenia.
Czyszczenie
Każdorazowo po użyciu urządzenie należy oczyścić. Wyłączyć golarkę i nacisnąć przycisk
zwalniający (nr 3), patrz Rysunek D. Otwiera się wieczko aparatu golącego, wysypać lub
wytrząsnąć włosy z przestrzeni głowic golących, patrz Rysunek E. Przepłukać golarkę w
strumieniu ciepłej wody i przy pomocy dostarczonej w zestawia golarki szczoteczki dokładnie
oczyścić poszczególne elementy głowic golarki, patrz Rysunek F. Nie stosować detergentów.
W strumieniu wody trzymać jedynie głowice tnące - w żadnym wypadku całość urządzenia.
Nigdy urządzenia nie zanurzać w wodzie czy jakiejkolwiek innej cieczy, urządzenie ani jego
poszczególne części w żadnym razie nie nadają się do mycia w automatycznej zmywarce do
naczyń. Pozostawić głowice golące do całkowitego wyschnięcia, a następnie zamknąć wieko
aparatu golącego, patrz Rysunek G.
D
E
F
Po każdym użyciu trymera usunąć z niego włosy, wykorzystując do tego dostarczoną wraz z
zestawem golarki szczoteczką, a pomiędzy zęby ostrza trymera regularnie wprowadzać kroplę
wolnej od kwasów oliwy.
Aby użyć trymer(nr 3) znajdujący się na grzbiecie urządzenia, wysunąć go w bok, patrz
Rysunek A. Włączyć golarkę wyłącznikiem on / off (nr 4) i dokonać przycięcia w żądanym
miejscu, patrz Rysunek B. Po użyciu wyłączyć urządzenie i wsunąć trymer na powrót na swoje
miejsce, patrz Rysunek C.
A
B
C
61
G
62
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wytyczne dotyczące ochrony środowiska












Przed pierwszym użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów lub pokręteł.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani
innym płynie.
Odłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed
montażem lub demontażem części, urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia.
Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, a także
po zauważeniu niepoprawnego działania urządzenia lub jakimkolwiek jego
uszkodzeniu.
Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, może
spowodować obrażenia ciała oraz utratę gwarancji.
Nie używać na wolnym powietrzu lub w pobliżu źródeł ciepła.
Sznur zasilający nie powinien być przewieszony przez krawędź stołu lub blatu i nie
powinien dotykać gorących elementów. Urządzenia nie należy umieszczać pod ani
w pobliżu zasłon, firanek itp.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie należy umieścić na stabilnej, równej powierzchni.
To urządzenie nie jest urządzeniem samoobsługowym, dlatego nie powinno być
pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej, gdy jest włączone lub gorące.
Gwarancja nie obejmuje stłuczenia elementów ceramicznych.
W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się montaż wyłącznika
różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej, doprowadzającej prąd do łazienki.
Prąd działania tego urządzenia powinien być nie wyższy od 30mA. Informacje na ten
temat uzyskać można u montera instalacji elektrycznej.
Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadkami z gospodarstwa
domowego, lecz należy dostarczyć je do punktu zbiorczego domowych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol, umieszczony na
urządzeniu, w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu, ma za zadanie zwrócić
Państwa uwagę na ten ważny aspekt. Materiały użyte do produkcji urządzenia,
nadają się do ponownego przetworzenia. Oddając zużyte urządzenia domowe
do ponownego przetworzenia, przyczyniają się Państwo do ochrony
środowiska naturalnego. O informacje dotyczące punktu przetwórstwa
wtórnego, należy poprosić władze lokalne.
Opakowanie
Opakowanie nadaje się w 100% do ponownego przetworzenia, należy składować je oddzielnie.
Produkt
Urządzenie posiada oznakowanie zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie
prawidłowego przetworzenia zużytego produktu zapobiega niepomyślnym skutkom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Deklaracja Zgodności UE
Urządzenie zaprojektowano, wyprodukowano i wprowadzono na rynek, zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa, podanymi w Dyrektywie Niskiego Napięcia - nr 2006/95/EC, Dyrektywie
Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) – nr 2004/108/EC oraz wymogami Dyrektywy
93/68/EEC.
NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
Gwarancja

Urządzenie, wyprodukowane przez naszą Firmę, jest objęte 24-miesięcznym
okresem gwarancji, poczynając od dnia zakupu (na rachunku).

W okresie obowiązywania gwarancji, wszelkie usterki urządzenia lub jego
akcesoriów, wynikające z wad materiału lub produkcyjnych, będą usuwane
nieodpłatnie, drogą naprawy lub wymiany. Usługi gwarancyjne nie pociągają za
sobą rozszerzenia czasu obowiązywania gwarancji, ani praw do nowej gwarancji!

Dowodem gwarancji jest dowód zakupu. Bez posiadania dowodu zakupu,
nieodpłatna wymiana bądź naprawa, są niemożliwe.

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji, należy zwrócić sprzedawcy całe
urządzenie w oryginalnym opakowaniu, razem z paragonem.

Uszkodzenie części nie oznacza automatycznej nieodpłatnej wymiany całego
urządzenia. W takim przypadku można zadzwonić na naszą infolinię. Stłuczone
szkło czy złamane części plastikowe, zawsze podlegają opłatom.

Gwarancja nie obejmuje części konsumpcyjnych, podlegających zużyciu, a także
czyszczenia, konserwacji czy wymiany takich części – te usługi podlegają opłatom!

Manipulacje osób nieupoważnionych powodują utratę gwarancji.

Po wygaśnięciu gwarancji, odpłatnych napraw dokonuje sprzedawca lub warsztat
naprawczy.
63
64
RO
Funcţionare şi întreţinere
Îndepărtaţi ambalajul aparatului.
Verificaţi dacă tensiunea aparatului corespunde cu tensiunea reţelei din casa dumneavoastră.
Adaptor tensiune nominală: AC220-240V 50Hz. Dispozitiv tensiune de alimentare nominală
4,5 V 1000 Ma.
Nu folosiţi niciodată aparatul în apropierea unei chiuvete cu apă sau cu altceva.
Nu încercaţi niciodată să scoateţi echipamentul care a căzut în apă; scoateţi mai întâi ştecărul
din priză.
Curăţarea
Curăţaţi aparatul după fiecare utilizare. Opriţi aparatul şi apăsaţi butonul de deblocare (nr. 3),
vezi Figura D. Capacul se deschide, periaţi şi / sau scuturaţi părul de pe capul de bărbierit,
vezi Figura E. Clătiţi lama cu apă caldă şi folosiţi peria furnizată pentru a curăţa complet
diferitele piese, vezi Figura F. Nu folosiţi detergenţi. Ţineţi sub apă numai capetele de bărbierit
şi nu tot aparatul. Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă sau în alte lichide, acesta şi piesele
acestuia nu pot fi spălate în maşini de spălat vase. Lăsaţi capul de bărbierit să se usuce şi
închideţi capacul acestuia, vezi Figura G.
Utilizarea
Introduceţi fişa mică a încărcătorului (Nr. 6) în partea de jos a aparatului şi introduceţi
încărcătorul în priză. Lumina de încărcare (Nr. 5) se aprinde în verde.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit atunci când începeţi încărcarea.
Încărcaţi aparatul cel puţin 12 ore înainte de a-l utiliza pentru prima oară fără fir sau după o
perioadă lungă de neutilizare. Când aparatul este încărcat complet, îl puteţi folosi fără fir
aproximativ 40 de minute. Pentru a îmbunătăţi durata de viaţă a bateriei, descărcaţi-o de două
ori pe an utilizând aparatul până când acesta se opreşte total. Apoi încărcaţi complet
dispozitivul.
D
E
F
După fiecare utilizare a rectificatorului, eliminaţi părul cu peria de curăţare furnizată şi turnaţi
între lame, în mod regulat, o picătură de ulei fără acid.
Recomandare: Vă puteţi bărbieri şi în timp ce aparatul se încarcă; conectaţi aparatul de ras la
încărcător şi conectaţi-l la priză.
Scoateţi capacul de la cele trei capete de bărbierit flexibile (Nr. 1) şi porniţi aparatul de ras prin
apăsarea comutatorului de pornire / oprire (Nr. 4) în sus; pentru oprirea aparatului, glisaţi
comutatorul în jos. Mişcaţi capetele de bărbierit pe faţă, cu mişcări drepte şi circulare.
Bărbieritul pe pielea uscată oferă cele mai bune rezultate. Această lamă este proiectată
special pentru bărbieritul sau aranjarea părului facial.
Nu vă grăbiţi atunci când bărbieriţi pentru prima dată suprafeţele sensibile. Aveţi nevoie de
experienţă cu acest aparat şi pielea dv. are nevoie de timp pentru a se obişnui cu acesta.
Pentru a utiliza rectificatorul (Nr. 3), glisaţi-l în sus, vezi Figura A. Porniţi-l de la comutatorul de
pornire / oprire (nr. 4) şi ajustaţi suprafaţa dorită, vezi Figura B. Opriţi aparatul după utilizare şi
glisaţi rectificatorul la loc, vezi Figura C.
A
B
C
65
G
66

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ
După expirarea garanţiei, reparaţiile pot fi realizate de un furnizor competent sau un
service de reparaţii, în schimbul unei sume de bani.
Măsuri de protecţie a mediului înconjurător












Înainte de utilizare, citiţi toate instrucţiunile.
Nu atingeţi suprafeţele aparatului. Folosiţi mânerele sau butoanele.
În vederea protejării împotriva electrocutărilor, vă rugăm să nu introduceţi cablul,
ştecherul sau aparatul în apă sau alte lichide.
Decuplaţi de la priză când nu folosiţi aparatul, şi înainte de curaţare. Lăsaţi aparatul
să se răcească înainte de a introduce sau scoate componentele. Nu utilizaţi niciun
aparat cu cablul sau stecherul defect, dacă aparatul nu funcţionează corect, sau a
fost deteriorat într-un fel.
Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului poate determina
accidente şi anula orice garanţie pe care o aveţi.
Nu folosiţi aparatul în exteriorul locuinţei, sau lângă surse directe de căldură.
Nu lăsaţi cablul să atârne peste marginea mesei sau dulapului, să atingă suprafeţe
încinse, să intre în contact cu anumite componente fierbinţi, sau să se afle sub sau
lângă perdele, transperante etc.
Acest aparat este destinat doar utilizării casnice şi doar în scopul pentru care a fost
proiectat.
Aparatul trebuie aşezat pe o suprafaţă stabilă şi plană.
Acest aparat trebuie supravegheat, astfel că nu trebuie lăsat niciodată singur în
prezenţa copiilor atunci când este pornit sau când este încă fierbinte.
Componentele ceramice sparte sunt excluse din garanţie.
Pentru protecţie suplimentară, vă recomandăm să instalaţi un dispozitiv de curent
rezidual (DCR) în circuitul electric din sala de baie. Curentul rezidual nominal din
acest DCR nu trebuie să depăşească 30mA. Pentru indicaţii, apelaţi la instalatorul
dvs.
Acest aparat nu trebuie aruncat în gunoiul menajer la sfârşitul duratei de viaţă,
ci trebuie transportat la un centru de reciclare a aparatelor electrice şi
electronice. Acest simbol marcat pe aparat, manualul cu instrucţiuni şi
ambalajul atrag atenţia asupra acestui element important. Materialele folosite
la construcţia acestui aparat pot fi reciclate. Reciclând aparatele de uz casnic,
contribuiţi la un pas important în vederea protejării mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii legate de punctele de colectare, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale competente.
Ambalaj
Ambalajul este 100% reciclabil, şi îl puteţi returna separat.
Produs
Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2002/96/EC, din documentaţia
referitoare la Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice (WEEE). Asigurându-vă că aţi
aruncat deşeurile corect, susţineţi campania de prevenire a consecinţelor nefaste asupra
mediului şi sănătăţii umane.
Declaraţie de conformitate UE
Acest aparat este proiectat, realizat şi marcat conform obiectivelor de siguranţă ale Directivei
de Curent Scăzut "Nr 2006/95/EC, cerinţelor de protecţie ale Directivei EMC 2004/108/EC
"Compatibilitate Electromagnetică" şi cerinţelor Directivei 93/68/EEC.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI PENTRU REFERINŢE VIITOARE
Garanţie

Aparatul oferit de Compania noastră este prevăzut cu o garanţie de 24 de luni,
începând de la data achiziţionării lui (data de pe factură).

În timpul perioadei de garanţie, orice defect de material sau de fabricaţie al
aparatului sau accesoriilor lui vor fi soluţionate gratuit prin reparaţii sau, la cerere,
prin înlocuire. Serviciile de garanţie nu presupun o prelungire a duratei de garanţie şi
nici nu dau dreptul de obţinere a unei noi garanţii!

Dovada garanţiei este oferită prin documentele de achiziţionare ale produsului. Dacă
nu deţineţi aceste documente, reparaţiile şi înlocuirea componentelor nu pot fi
realizate gratuit.

Dacă doriţi să faceţi o plângere în timpul perioadei de garanţie, vă rugăm să
returnaţi furnizorului dvs. întregul aparat, în pachetul original, împreună cu factura.

Deteriorarea accesoriilor nu presupune automat înlocuirea gratuită a întregului
aparat. În aceste cazuri, vă rugăm să contactaţi linia noastră directă de service.
Remedierea sticlei sparte sau a componentelor din plastic presupune întotdeauna
costuri suplimentare.

Defectele componetelor consumabile sau a celor care se uzează, ca şi curaţarea,
mentenanţa sau înlocuirea acestora nu sunt acoperite de garanţie şi deci trebuie
plătite!

Garanţia este anulată în cazul intervenţiilor neautorizate.
67
68
EL
Λειτουργία και συντήρηση
Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.
Ελέγξτε εάν η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση της παροχής ρεύματος του σπιτιού
σας.
Ονομαστική τάση αντάπτορα : AC220-240V 50Hz. Ονομαστική τάση συσκευής: 4,5V 1000Ma.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νιπτήρα γεμάτο με νερό ή άλλο υγρό.
Ποτέ μην επιχειρείτε να πιάσετε συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό, εάν δεν έχετε
αποσυνδέσει προηγουμένως τη συσκευή από την πρίζα.
Χρήση
Εισάγετε το μικρό βύσμα του φορτιστή (αρ. 6) στο κάτω μέρος της συσκευής και βάλτε το
φορτιστή στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης (αρ. 5) θα ανάψει σε πράσινο χρώμα.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας της συσκευής βρίσκεται στη θέση off, κατά την έναρξη
της φόρτισης.
Φορτίστε τη συσκευή για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
ασύρματα και μετά από μεγάλη περίοδο μη χρήσης της συσκευής. Μόλις η συσκευή φορτιστεί
πλήρως, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ασύρματα για έως και 40 λεπτά. Για να διατηρήσετε
τη ζωή της μπαταρίας σας περισσότερο, θα πρέπει να φορτίζετε τη συσκευή πλήρως δύο
φορές το χρόνο. Για να το επιτύχετε αυτό πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή έως
ότου αδειάσει τελείως η μπαταρία. Έπειτα φορτίστε πλήρως τη συσκευή.
Συσκευή: Μπορείτε επίσης να ξυριστείτε ακόμα κι όταν φορτίζει. Συνδέστε τότε την ξυριστική
μηχανή στο φορτιστή και βάλτε το φορτιστή στην πρίζα.
Αφαιρέστε το κάλυμμα που βρίσκεται στο επάνω μέρος των εύκαμπτων λεπίδων ξυρίσματος
(αρ. 1) και θέστε σε λειτουργία την ξυριστική μηχανή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας on/off
(αρ. 4) προς τα πάνω, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σύρετε το διακόπτη λειτουργίας
προς τα κάτω. Κινήστε τις λεπίδες ξυρίσματος πάνω στο δέρμα σας, με ευθείες και κυκλικές
κινήσεις. Το ξύρισμα σε στεγνό δέρμα δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η ξυριστική μηχανή
είναι ειδικά σχεδιασμένη για ξύρισμα ή για ελαφρύ ψαλίδισμα των τριχών του προσώπου.
Μην κάνετε βιαστικές κινήσεις όταν ξυρίζετε ευαίσθητες περιοχές για πρώτη φορά. Χρειάζεται
να εξοικειωθείτε με τη συσκευή και το δέρμα σας χρειάζεται λίγο χρόνο για να συνηθίσει την
αίσθησή της πάνω στο δέρμα σας.
Καθαρισμός
Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας της συσκευής
στη θέση off και πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης (αρ.3), βλ. Εικόνα D. Θα ανοίξει το καπάκι
της συλλογής τριχών και/ή αδειάστε τα υπολείμματα του ξυρίσματος ανακινώντας την κεφαλή
ξυρίσματος, βλ. Εικόνα E. Ξεπλύνετε το ξυραφάκι με ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε το
βουρτσάκι που θα βρείτε στη συσκευασία για να καθαρίστε πλήρως τα διάφορα μέρη της
συσκευής, βλ. Εικόνα F. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Να καθαρίζετε κάτω από
τρεχούμενο νερό μόνο τις κεφαλές ξυρίσματος και όχι ολόκληρη τη συσκευή. Ποτέ μην
βυθίζετε τη συσκευή μέσα στο νερό ή σε άλλο υγρό. Η συσκευή και τα διάφορα μέρη της δεν
είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο των πιάτων. Αφήστε την κεφαλή ξυρίσματος να
στεγνώσει και κλείστε το καπάκι της κεφαλής ξυρίσματος, βλ. Εικόνα G.
D
E
F
Μετά από κάθε χρήση της κεφαλής ψαλιδίσματος αφαιρέστε τα υπολείμματα των τριχών με το
βουρτσάκι που θα βρείτε στη συσκευασία και ρίξτε μια σταγόνα ελαίου χωρίς οξέα ανάμεσα
στις λεπίδες.
Για να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή ψαλιδίσματος (αρ. 3), σύρετε την κεφαλή ψαλιδίσματος
στο πίσω και επάνω μέρος της συσκευής, βλ. Εικόνα A. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή
πιέζοντας το διακόπτη on/off (αρ. 4) και ψαλιδίστε την επιθυμητή περιοχή, βλ. Εικόνα B.
Κλείστε τη συσκευή από το διακόπτη λειτουργίας μετά τη χρήση και σύρετε την κεφαλή
ψαλιδίσματος προς τα κάτω, βλ. Εικόνα C.
A
B
C
69
G
70

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ













Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές και τα πόμολα.
Για να προστατευτείτε από πιθανή ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, το φις ή τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και
πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε επάνω της
εξαρτήματα ή πριν τα αφαιρέσετε από αυτή. Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το
καλώδιο είναι φθαρμένο ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή εάν είναι
κατεστραμμένη με οποιοδήποτε τρόπο.
Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και να ακυρώσει την εγγύηση που μπορεί να
έχει αυτή.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, ούτε πάνω ούτε κοντά σε πηγές
θερμότητας.
Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή
του πάγκου εργασίας ούτε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή με ζεστά
μέρη ούτε να αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από ή κοντά σε κουρτίνες,
στόρια ή άλλα καλύμματα παραθύρων.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και μόνο για τον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται.
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση υπό επίβλεψη και ποτέ δεν πρέπει να την
αφήνετε να λειτουργεί μόνη της ή ενώ είναι ζεστή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ράγισμα των κεραμικών εξαρτημάτων.
Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό
προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στοηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί
το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή
παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


Τυχόν ζημιές στα εξαρτήματα δεν εννοούν την αυτόματη αντικατάσταση ολόκληρης
της συσκευής. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμμή
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας. Σπασμένα τζάμια ή σπασμένα πλαστικά
μέρη υπόκεινται πάντα σε χρέωση.
Για ελαττώματα σε αναλώσιμα ή μέρη της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά,
καθώς και σε καθαρισμό, η συντήρηση ή αντικατάσταση αυτών των μερών δεν
καλύπτεται από την εγγύηση και επομένως η αντικατάστασή τους χρεώνεται!
Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που η συσκευή επισκευαστεί από μη
εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Μετά τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνονται από τον αρμόδιο
προμηθευτή ή από την υπηρεσία επισκευών κατόπιν χρέωσης με το ανάλογο τίμημα.
Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα μετά τη
λήξη του χρόνου ζωής της, αλλά πρέπει να απορρίπτεται στα ειδικά σημεία
ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Αυτό το
σύμβολο που αναγράφεται πάνω στη συσκευή, στο εγχειρίδιο λειτουργίας και
τη συσκευασία εφιστά την προσοχή σας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Τα
υλικά που χρησιμοποιούνται μπορούν να ανακυκλωθούν. Ανακυκλώνοντας τις
οικιακές συσκευές συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ζητήστε από τις τοπικές αρχές πληροφορίες σχετικά με τα σημεία
ανακύκλωσης.
Συσκευασία
Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη 100%, απορρίψτε τη στους αντίστοιχους κάδους
ανακύκλωσης υλικών.
Προϊόν
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC για την
Απόρριψη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκυεών (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν
έχει υποστεί επεξεργασία ως απόρριμμα, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της
δημόσιας υγείας.
Δήλωση πιστότητας EC
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά σύμφωνα με τις
πρόνοιες ασφαλείας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης "Αρ2006/95/EC, τις προδιαγραφές
προστασίας της Οδηγίας EMC 2004/108/EC "Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα" και τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 93/68/EEC.
Εγγύηση




Η συσκευή που παρέχεται από την Εταιρία μας καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών
αρχομένης από την ημερομηνία αγοράς (που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς).
Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής ή των
εξαρτημάτων της που οφείλεται σε ελαττώματα υλικών ή κατασκευής θα
αποκαθίσταται δωρεά με επισκευή ή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, με
αντικατάστασή της. Οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την εγγύηση δεν
συνεπάγονται την επιμήκυνση της χρονικής ισχύος της εγγύησης ούτε παρέχουν
οποιοδήποτε δικαίωμα για νέα εγγύηση!
Η εγγύηση πιστοποιείται από την απόδειξη αγοράς. Χωρίς την απόδειξη αγοράς δεν
ισχύει η δωρεάν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της συσκευής σας.
Εάν επιθυμείτε να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση χρησιμοποιώντας την εγγύηση,
παρακαλούμε επιστρέψτε στον προμηθευτή σας ολόκληρη τη συσκευή στην αρχική
της συσκευασία μαζί με την απόδειξη αγοράς.
71
72
TR
İşletim ve bakım
Cihazın tüm ambalajlarını çıkarın.
Cihazın voltajının evinizin voltajıyla uygun olup olmadığını kontrol edin.
Adaptör için uygun voltaj: AC220-240V 50Hz. Cihaz için uygun voltaj: 4,5V 1000Ma
Cihazı asla su dolu bir lavabo veya kabın yakınında kullanmayın.
Cihaz suya düştüğü zaman asla tutmaya çalışmayın; önce fişi prizden çıkarın.
Kullanım
Temizlik
Her kullanımdan sonra cihazı temizleyin. Cihazı kapatın ve açma düğmesine (no.3) basın, bkz.
Şekil D. Tıraş bölümünün kapağı açılacaktır; tıraş başlığındaki ve haznedeki kılları sallayarak
temizleyin, bkz. Şekil E. Tıraş bıçağını ılık suda durulayın ve çeşitli parçaları iyice temizlemek
için verilen fırçayı kullanın, bkz. Şekil F. Deterjan kullanmayın. Suyun altına cihazı tamamen
değil, sadece cihazın tıraş başlıklarını tutun. Cihazı su veya başka bir sıvının içine batırmayın;
cihaz ve diğer parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir. Tıraş başlığının
kurumasını bekleyin ve tıraş başlığının kapağını kapatın, bkz. Şekil G.
Şarj cihazının küçük fişini (No. 6) cihazın altına, şarj cihazını da prize takın. Şarj ışığı (No. 5)
yeşil renkte yanacaktır.
Şarja başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Cihazı ilk defa kablosuz olarak kullanılacaksa ve uzun bir süre kullanılmamışsa kullanmadan
önce en az 12 saat şarj edin. Cihaz tamamen şarj olduğunda, kablosuz olarak 40 dakikaya
kadar kullanabilirsiniz. Pil ömrünü optimize etmek için yılda iki kez pil tamamen bitinceye ve
cihaz duruncaya kadar cihazı çalıştırmanız gerekir. Daha sonra cihazı tam olarak şarj ediniz.
İpucu: Cihaz şarj olurken de tıraş olabilirsiniz; böyle bir durumda tıraş makinesini şarj cihazına
ve sonra da prize takın.
Üç esnek tıraş başlığının üstündeki kapağı (No 1 ) çıkarın ve açma / kapama siviçini (No. 4)
yukarı doğru iterek tıraş makinesini çalıştırın; cihazı kapatmak için siviçi aşağıya doğru geri
kaydırın. Tıraş başlıklarını düz ve dairesel hareketler yaparak cildinizde hareket ettirin. Kuru
cilt üzerinde yapılan tıraş en iyi sonucu verir. Bu tıraş makinesi özellikle yüzdeki kılların tıraş
edilmesi veya düzeltilmesi için tasarlanmıştır. Hassas alanlarda ilk kez tıraş yapıyorsanız acele
etmeyin. Cihazla deneyim kazanmanız gerekirken cildinizin de cihaza alışması için biraz
zamana ihtiyacı vardır.
D
E
F
Düzelticinin her kullanımından sonra verilen temizleme fırçası ile biriken tüyleri çıkartın ve
bıçakların arasını düzenli bir şekilde asit içermeyen bir yağ damlatarak yağlayın.
Düzelticiyi (No 3) kullanmak için cihazın arkasındaki düzelticiyi yukarı doğru kaldırın, bkz. Şekil
A. Açma/kapama düğmesi (No. 4) ile açın ve istenilen alanı düzeltin, bkz. Şekil B. Kullanımdan
sonra cihazı durdurun ve düzelticiyi kapatın, bkz. şekil C.
A
B
C
73
G
74
ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI
Çevre korumasına ilişkin esaslar












Kullanım öncesinde talimatları okuyunuz.
Sıcak kısımlara dokunmayınız. Kulp veya askı kullanınınz.
Elektrik çarpmasınıdan korunmak için, kablo, fiş veya cihazı su vb başka sıvılara
batırmayınız.
Kullanmadığınız zamanlarda veya temizleme öncesinde chazı pirizden çekiniz.
Parçaları yerine takarken veya parçaları sökerken önce soğumasını bekleyiniz.
Cihazı bozuk kablo veya fişle ya da cihaz arızalandığında veya herhangi ir şekilde
bozulduğunda kullanmayınız.
Cihaza ilave aksesuvarların takılması cihazın üreticisi tarafından tavsiye
edilmemektedir zira yaralanamalara sebep olabileceği gibi bu durum garanti dışıdır.
Dışarıda kullanmayınız, sıcak ortamlardan uzak tutunuz
Ceryan kablosunun masa veya tezgahtan sarkmamasını, sıcak yerlere temas
etmemesini veya sıcak kısımlara değmemesini veya cihazın perde altalrında,
pencere kapaklarında bulunmamasını sağlayınız.
Bu cihaz sadece evde kullanı8m içindir ve bu amaçla üretilmiştir.
Cihazın sabit ve düz bir yerde kullanılması gerekir.
Bu cihaz kendi başına çalışmaz, dolayısıyla cihazı AÇIK konumda bırakmayınız
veya yanından ayrılmayınız.
Seramik parçaların kırılması garanti kapsamının dışındadır.
Ek koruma için, banyo elektrik tesisatına bir kaçak akım rölesi (KAR) takmanızı
öneririz. KAR eşik değeri 30mA üzerinde olmamalıdır. Tesisatçınıza danışınız.
kullanım ömrü bittiğinde bu cihazın normal atıklar gibi atılmaması
gerekmektedir, geri dönüştürme için elektrik ve elktronik aletler gibi toplanması
gerekmektedir. Cihazın üzerinde, kullanma kılavuzunda ve ambalajda
bulunan bu simge, bu önemli noktayı belirtmektedir. Bu cihazda kullanılan
maddeler geri dönüştürülebilmektedir. Ev aletlerinin geri dönüştürülmesini
sağlamakla çevre korumasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.
Toplama noktaları ile ilgili bilgili yerele yönetiminize sorarak elde edebilirsiniz
Ambalaj
Ambalaj 100% geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak veriniz.
Ürün
Bu cihaz Avrupa Yönergesi 2002/96/EC’ne göre.
Elektrik ve elektronik aletler(WEEE) sınıfına göre belgelenmiştir. Cihazın uygun olarak
atılmasını sağlamakla, çevre ve insan hayatının kurunmasına yardımda bulunmuş olursunuz.
EC uygunluk bildirisi
Bu cihaz Düşük Voltaj Yönergesi "No 2006/95/EC’ nde yer alan emniyet kaidelerine sadık
kalınarak, EMC Yönergesi 2004/108/EC "Elektromanyetik uyumluluk" kısmında yer alan
koruma esaslarına uygun olarak ve 93/68/EEC yönergesinin gerektirdiği esaslara göre
tasarlanmış, üretilmiş ve pazarlanmıştır.
BU TALİMATLARI DAHA SONRA TEKRAR BAKMAK İÇİN SAKLAYINIZ
Garanti








Firmamızca üretilen bu cihazın satın alnan (fatura) günden başlayarak 24 ay garanti
süresi vardır.
Garanti süresi içinde cihazın defolu kısımlar ve alsesuvarları malzemesi ve üretim
hataları ücretsiz olrak giderilir veya tamir edilir, ya da uygun görürsek, değiştirilir.
Garantü süresi uzatılamayacağı gibi bu süre tekrardan da başlatılamamaktadır!
Garantinin varlığı satın alındığında fatura ile belgelenir. Faturasız cihaz ücretsi ne
tamir edilir ne de değiştirilir.
Garantü kapsamında hitmetlerimizden faydalanmak isterseniz lütfen cihazı orijinal
ambalajı içinde faturayla birlikte satın aldığınız yere götürünüz.
Aksesuvarların zarar görmesi cihazın tümünü değiştirmek anlamına gelmez. Bu
durumlarda lütfen danışma hattımızı arayınız. Kırık cam veya plastik kısımlar daima
ücretli olarak değiştirilir.
Aşınan veya eskiyen kısımlar, temizlik de dahil, onarım ve adı geçen parçaların
tamiri garanti kapsamına alınmaz ve ücrete tabiidirler!
Uzaman olmayanlarca cihazınaçılması garanti kapsamının dışındadır.
Garanti süresinin sonunda cihazın tamiri ve onarımı satıcı veya servisi tarafından
belli bir ücret karşılığında yapılabilmektedir.
75
76
www.tristar.eu
77
Download PDF