Tristar Oven

Tristar Oven
NL
Gebruiksaanwijzing
GB
Instruction manual
D
Bedienungsanleitung
FR
Mode d'emploi
ES
Manual de usuario
P
Manual de utilizador
PL
Instrukcja obsługi
I
SE
Manuale utente
Användare
OV-1422
2
Oven
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik
kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde
aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhouden
van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend
resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u
dit apparaat met plezier zult gebruiken.
Algemene Veiligheidsaanwijzingen
• Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat voor
het eerst gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat,
de verkoopbon en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste
verpakking om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
• Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit. Voltage: 220V-240V~ 50Hz. De contactdoos moet met
ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun
heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
• Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur
mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom
een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet
bij kunnen. Zorg er voor dat het snoer niet naar beneden hangt.
• Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
• Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
• Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen.
• Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
• Reparaties dienen te geschieden door een bekwame
gekwalificeerde dienst(*).
• Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
• Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden aangezien het
in direct contact komt met eetwaren.
• Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste
wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare
wetenschappelijke bewijs.
• Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant.
Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade toebrengen
aan het apparaat.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg er
voor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
• Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
• Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt
en opbergt.
• Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een
andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok.
NL
3
Gebruiksaanwijzing
• Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en
voor onderhoudswerkzaamheden.
• Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of
het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is,
moet u het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(*)
om gevaar te voorkomen.
• Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hitte bronnen.
• Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt.
• Let op: Om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen
van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden
via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op
een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.
• Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan
• Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of
te monteren.
• Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen, tegen hete oppervlakken
of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder
of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
• Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de warme onderdelen
van het toestel.
Onderdelen beschrijving
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Verwarmingselement
Glasdeur
Bakplaat geleider
Handvat deur
Grote verwarmingsplaat (800W)
Kleine verwarmingsplaat (500W)
Regelknop kookplaten
Powerindicatielampje
5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6
Thermostaat
Ovenstand regelknop
Tijdschakelaar
Waarschuwingslampje oven
Voetsteun
Rooster
Handgreep
Bakplaat
15
1
8
7
9
10
(*)Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales-dienst van de fabrikant
of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen
te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij
problemen naar deze dienst terug te brengen.
11
13
16
4
4
12
14
2
Oven
Voor het eerste gebruik
• Haal het apparaat en accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
• Plaats nog geen etenswaren in de oven en geen pannen op
de kookplaten.
• Plaats het apparaat op een veilige plek, zorg ervoor dat de oven aan de
bovenkant 30 cm vrij is en aan de overige zijden minimaal 10 cm vrij is.
• Schakel de regelknop voor de kookplaten (10) in op de onderste stand.
• Schakel de regelknop voor de temperatuur (12) op 250°C in.
• Schakel de regelknop voor de ovenstanden (13) in op de onderste stand.
• Schakel de regelknop voor de tijd (14) op 20 minuten in.
Let op: Tijdens deze ingebruikname kan wat rook en brandlucht vrijkomen.
Dit wordt veroorzaakt doordat het apparaat nieuw is. Na enkele minuten is dit
verdwenen. Dit duidt niet op een defect en kan geen defecten veroorzaken.
Gebruik
Regelknop kookplaten (7)
• Met deze knop selecteert u welke kookplaat u wenst te gebruiken.
• Stand naar boven: grote kookplaat.
• Stand naar rechts: kleine kookplaat.
• Stand naar beneden: beide kookplaten.
• Stel met de tijdschakelaar de gewenste tijd voor het gebruik van de
kookplaat in.
• Stel met de regelknop voor de temperatuur de gewenste temperatuur in.
• Indien u alleen de kookplaten wenst te gebruiken laat u
de ovenstand knop op off staan.
Thermostaat (9)
• Selecteer met de klok mee welke temperatuur u wilt selecteren om uw
gerecht te bereiden.
• U kunt een keuze maken van 100°C tot 250°C.
• Deze knop dient gebruikt te worden voor zowel de kookplaat als
de oven functie.
NL
Ovenstand regelknop (10)
• Stand naar boven: boven verwarming.
• Stand naar rechts: onderverwarming.
• Stand naar onder: Boven en onder verwarming.
• De juiste verwarmingsstand is volledig afhankelijk van het gerecht dat u
wilt bereiden.
• Zie de baktips verder op in de handleiding voor de juiste instellingen
wat betreft bereidingstijd, temperatuur en oven instellingen.
Tijdschakelaar (11)
• De tijdregelaar is te gebruiken in combinatie met zowel de kookplaten
als de oven functie.
• Selecteer de gewenste kooktijd in minuten met de tijdregelaar
afhankelijk van het gerecht dat u wilt bereiden.
• Selecteer de tijd door de tijdknop met de klok mee te draaien.
• Het apparaat zal automatisch uitschakelen aan het eind van de door u
geselecteerde tijd, er zal dan een belletje rinkelen.
• Indien u een tijd wilt selecteren van minder dan 5 min., draai de
knop dan tot meer dan 6 min. en draai deze dan terug naar de door u
gewenste tijd.
• U kunt het apparaat handmatig uitschakelen tijdens het gebruik, door
de timerknop tegen de knop in te draaien naar off.
5
Gebruiksaanwijzing
Oven functie en kookplaat tegelijkertijd
• Selecteer met de regelknop voor de kookplaat (7) of u één of twee
kookplaten wenst te gebruiken.
• Selecteer met de regelknop voor de ovenfunctie (10) de gewenste stand.
• Selecteer met de regelknop voor de temperatuur (9)
de gewenste temperatuur in.
• Selecteer met de regelknop voor de tijd (11) de gewenste tijd,
u zult zien dat de controle lampjes nr. 11 en nr. 15 beide oplichten.
U kunt nu beginnen met koken en uw gerecht in de oven plaatsen.
Toebehoren
• De dichte bakplaat is te gebruiken voor bijvoorbeeld het bereiden van
kip, hamburger, gratin, cake en vele andere ovengerechten.
• Het rooster is te gebruiken voor het bereiden van verschillende droge
gerechten zoals bijvoorbeeld (stok)brood.
• Voor gerechten waar veel vet bij vrijkomt raden wij u aan het rooster in
combinatie met de dichte bakplaat te gebruiken.
Let op: wees voorzichtig met het eruit halen van het rooster of
de bakplaat, deze kunnen zeer heet zijn! Gebruik altijd de bijgeleverde
handgreep.
Baktips
Uw oven is uitzonderlijk geschikt om de meest fantastische gerechten
mee te bereiden. In het onderstaande schema treft u enkele tips over
de bereidingstijd, temperatuur en de oveninstelling voor verschillende
gerechten. De aangegeven temperaturen en tijden zijn slechts een
indicatie. De bakresultaten variëren afhankelijk van de recepten, de
gebruikte schalen en de ingrediënten.
Stand 1.
Stand 2.
Recept
Stand 3.
Hoeveelheid
Temp.
Bereidingstijd
Stand
Verse pizza
400 g
200 °C
25 min.
3
Gezouten taart
600 g
200 °C
35 min.
3
Diepgevroren pizza
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasagne
1500 g
200 °C
40 min.
3
Hele kip
1500 g
220 °C
90 min.
3
Gehaktballen
1000 g
200 °C
60 min.
3
Aubergines met kaas
1700 g
200 °C
30 min.
1
Grillen vlees
1000 g
220 °C
20 min
1
Gegratineerde
aardappelen
1500 g
200 °C
40 min.
1
Appeltaart
1000 g
190 °C
90 min.
3
Forel in een pakketje
800 g
190 °C
40 min.
2
Voeg aan de bereidingstijd circa 5 minuten toe voor de voorverwarming
van de oven.
6
Oven
Schoonmaak en onderhoud
Garantievoorwaarden
• Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat volledig afkoelen.
• Gebruik bij het schoonmaken van de binnen en de buiten zijde van
het apparaat geen harde borstel of andere schurende middelen,
dit om te voorkomen dat er krassen op het oppervlak en in het apparaat
kunnen ontstaan.
• Gebruik geen toxische en schurende schoonmaakmiddelen
zoals benzine, schuurpoeder of oplosmiddel. Een normale keukenreiniger
of sopje volstaat.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en
niet voor commercieel of industrieel gebruik.
• Tristar is niet verantwoordelijk voor schade:
1. Ten gevolge van een val of ongeluk.
2. Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
3. Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
4. Door normale gebruiksslijtage.
• Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode
van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op
Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten
volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
• Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen
aanspraak maken op enige vorm van garantie.
• Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing,
vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn
wij niet aansprakelijk.
• Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
• Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding,
is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
• Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend
door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
• Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
• Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na
aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie,
kunt u het apparaat ter vervanging aanbieden bij uw aankooppunt.
• Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
Kookplaten schoonmaken
• Verwijder onmiddellijk de kookresten bij overkoken, let er wel op dat
de kookplaten heet kunnen zijn.
• Maak de kookplaten met een sopje schoon.
• Verwarm hierna de kookplaten een korte tijd, hiermee voorkomt u dat
de kookplaten gaan roesten.
Oven schoonmaken
• Vruchtensap dat van het bakblik afdruipt veroorzaakt vlekken die ook
met een ovenreiniger niet te verwijderen zijn. Zorg er dus voor dat het
bakblik niet te vol zit tijdens het bakken van vochtig vruchtengebak.
• Een licht vervuilde oven hoeft u alleen maar met een warm sopje of met
warm water met een scheutje azijn af te nemen.
• Indien de binnenkant van de oven vervuild is, kan het bak en kookproces
langer duren dan normaal.
Let op: Laat de oven en de kookplaten altijd eerst goed afkoelen voordat u
deze gaat schoonmaken.
NL
7
Gebruiksaanwijzing
• Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum
van aankoop (kassabon).
• Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn inbegrepen in
deze garantie.
• Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak , zorgt u er dan voor
dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs
inlevert bij uw aankooppunt.
• Schade aan accessoires of onderdelen betekend niet automatisch dat
het gehele apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u
contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/plastic
onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus
altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen.
• Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede
reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet
onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht!
• De garantie vervalt in geval van ongeoorloofde manipulatie.
• Na het verstrijken van de garantie reparaties kunnen worden uitgevoerd
door de bevoegde dealer of reparatie service tegen de betaling van
de daaruit voortvloeiende kosten.
Technische specificaties
Model nr.: OV-1422
Voeding: 220-240V~ 50 Hz
Stroom verbruik: 3100 W
Afmetingen: 615 x 435 x 450 mm
Gewicht: 13,50 kg 8
Milieu
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu.
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet
bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient
487
bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van
elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het
symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert
u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.
Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u
een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar,
lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en
de menselijke gezondheid te voorkomen.
EG-conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen
en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC.
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht
in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de
“laagspanningsrichtlijn” nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften
van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Elektromagnetische compatibiliteit”
en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.
Oven
Tips voor energiebesparing
• Gebruik alleen pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van
de kookplaten.
• Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
• Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
• Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de
bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
• Gebruik de juiste temperaturen voor de diverse te bereiden maaltijden.
NL
9
Instruction manual
Dear customer,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product.
Please read the instruction manual carefully so that you will be able to make
the best possible use of the appliance. This manual includes all the necessary
instructions and advice for using, cleaning and maintaining the appliance.
If you follow these instructions you will be guaranteed off an excellent result,
it saves you time and will avoid problems. We hope you will have a great deal
of pleasure from using this appliance.
General safety instructions
• This device meets the safety requirements. Please read the instruction
manual carefully before using the device. Please keep these instructions,
the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the carton
with the inner packaging.
• Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
of your home. Rated voltage: 220-240V~ 50Hz. The socket must be
at least 16 A or 10 A slow-protected.
• This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
• By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage
• To protect children against the dangers of an electrical appliances,
please make sure that you never leave the appliances unattended.
There for you have to select a storage place for the appliance where
children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging
in a downward position.
10
• This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
• The appliance must be placed on a stable, level surface.
• Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
• Never use the device unsupervised.
• All repairs should be made by a competent qualified electrician(*).
• Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
• It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times
because it comes into direct contact with food.
• This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
• The use of accessory that are not recommended by the manufacturer
can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
• Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
can not become entangled.
• Do not use this appliance outdoors.
• Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
• To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
• Unplug the appliance from the socket by changing the spare parts or
for maintenance.
• Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when
the appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner.
To avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
by an authorized technician(*). Do not repair this appliances by yourself.
• Do not use this appliance near direct heat sources.
• Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
Oven
• Note: To avoid danger by accidental resetting the thermal protection,
this appliances may not be powered through an external switching
device, such as a timer, or connected to a circuit that regularly will be
switched on or off.
• Using an extension cord or something similar is not allowed.
• Allow the device to cool down before you are going to remove or
replace spare parts.
• Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or
counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into
contact with the hot parts of the appliances. Do not place the appliance
underneath or close to curtains, window coverings etc.
• Make sure the cord does not touch the hot parts of the appliance.
(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer
or importer or any person who is qualified, approved and competent to
perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you
should return the appliance to this electrician.
parts discription
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Heating element
Glass door
Food tray support
Door handle
Large cook plate (800W)
Small cook plate (500W)
Controlknob cook plates
Warninglight cook plates
5
9. Controlknob temperature
10. Controlknob oven modes
11. Timer oven and cook plates
12. Warninglight oven
13. Stand
14. Wire rack
15. Handle
16. Baking tray
6
GB
15
1
8
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
11
Instruction manual
First use
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
• Do not put any food or pans in the oven or on the cook plates
• Put the appliance in a safe spot, make sure there is 30 cm free air above
the oven, and 10 cm on the other sides.
• Set the control knob of the cook plates (10) in the lowest position.
• Set the control knob of the temperature (12) on 250 °C.
• Set the control knob of the oven modes in the lowest position.
• Set the control knob of the time (14) on 20 minutes.
During first use there could be some smoke and a burning smell.
This happens because the appliance is new. It will disappear after a few
minutes. This does not mean there is a malfunction and it will not cause one.
Use
Control knob of the cook plates (7)
• Position upwards: large cook plate.
• Position to the right: small cook plate.
• Position downwards: both cook plates.
• With this knob you select which cook plate you want to use.
• Set the timer off the cook plates and the oven on the desired time.
• Set the control knob of the temperature on the desired temperature.
• If you only want to use the cook plates you can keep control knob for
the oven modes in the off position.
12
Control knob temperature (9)
• Select clockwise the temperature u want to use for prepare your dish.
• You can choose from 100 °C till a temperature of 250 °C.
• This button should be used for the cook plate and the oven function.
Control knob oven modes (10)
• Position upwards: upper element.
• Position to the right: bottom element.
• Position downwards: upper and bottom element.
• Select the desired heating element, which depends on the dish you are
preparing.
• See the baking tips further in the manual for the correct settings in
terms of preparation time, temperature and oven settings.
Timer oven en cook plates (11)
• The time controller can be used in combination whit the cook plates
and the oven function.
• Select the desired cooking time, the cooking time is depending on the
dish you want to prepare.
• Select the time by turning the timer clockwise.
• The device will automatically turn off at the end of the selected time,
there will ring a bell.
• If you want to select a time of less than 5 minutes, then turn the
knob to over the 6 minutes and turn it back to the desired time.
• You can manually turn off the device during use, by turn the timer knob
to the off position.
Oven
Oven function an cook plates together
• Select with control knob for the cook plates (7) if you want to use one or
two cook plates.
• Select with the control knob for the oven function (10) the desired mode.
• Select with the control knob for the temperature (9) the desired temperature.
• Select with the timer knob (11) the desired time, you will see that the
lights No. 8 and No. 12 will light on. You can now start cooking on the
cook plates and put your dish in the oven.
Accessories
• The backing tray can be used for preparing chicken, hamburgers, gratin,
cakes and many other oven dishes.
• The grid can be used for various dry dishes such as (French) bread.
• For dishes that release a lot of grease, we recommend to use
the grill together with the backing tray.
Caution: When removing the grill or the backing tray, these can be very hot!
Always use the supplied handle.
Baking tips
Your oven is very well suited to prepare the most fantastic dishes.
In the table below you will find some tips about preparation time,
temperature and the oven settings for a diversity of dishes.
The temperatures and times mentioned below are only an indication.
Baking results may vary depending on the recipes, the dishes used and
the ingredients.
Mode 1.
Mode 2.
GB
Mode 3.
Recipe
Quantity
Temp.
Cooking time
Mode
Fresh pizza
400 g
200 °C
25 min.
3
Salted pie
600 g
200 °C
35 min.
3
Frozen pizza
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasagna
1500 g
200 °C
40 min.
3
Whole chicken
1500 g
220 °C
90 min.
3
Meatballs
1000 g
200 °C
60 min.
3
Eggplant with cheese
1700 g
200 °C
30 min.
1
Grill meat
1000 g
220 °C
20 min
1
Breaded potatoes
1500 g
200 °C
40 min.
1
Apple-pie
1000 g
190 °C
90 min.
3
Wrapped trout
800 g
190 °C
40 min.
2
Add about 5 minutes to the preparation time for preheating the oven.
13
Instruction manual
Cleaning and maintenance
Guarantee
• Unplug the appliance if you want to clean it, do not start cleaning
the appliance before it is cooled down completely.
• Do not use a hard brush or other abrasive materials to clean the inside
or the outside of the appliance, to prevent scratching the surface and
the inside of the appliance.
• Do not use any toxic or abrasive cleaning supplies like petrol, scrubbing
powder or solvent. Regular kitchen cleaner or dishwashing liquid with
water is enough.
• This appliances is covered with a 12 months guarantee starting on
the date of purchase (receipt).
• Damage caused by not following the instruction manual, will lead to
a void of warranty, if this results in consequential damages Tristar will
not be liable .
• Tristar will not be liable for material damage or personal injury caused
by improper use or if the safety instruction are not properly executed.
• Other then cleaning, as mentioned in this manual, is the only
maintenance that is necessary for this appliances.
• When the application should be repaired, make sure that this will be
preformed by an authorized company.
• This appliance is for household use only.
• This appliance may not be amended or changed
• If problems arise during the 12 months from the date of purchase,
which are covered by the factory warranty, you can go back to
the point of purchase to replace it for a new one.
• Only material or manufacturing defects are included in this warranty
• Tristar is not liable for damages occurred through:
1. In case the appliance has fallen.
2. In case the appliance has been technically changed by the owner or
another third party.
3. In case of improper use of the appliance.
4. In case of normal wear of the appliance.
• By executing repairs the original warranty period of 12 months will not
be extended, nor the right to a complied new warranty.
This warranty is only legal on European soil.
This warranty does not overrule the European directive 1944/44CE.
• For questions or compliances please contact your retailer
“point of purchase”.
Cleaning the cook plates
• After boiling over remove the remains immediately.
Caution: This parts can be hot.
• Clean the cook plates with dishwashing liquid and some water.
• After cleaning heat up the cook plates for a short time, otherwise they
could rust.
Cleaning the oven
• Fruit juice leaking down the baking tray will make stains that cannot be
removed, even with oven cleaner. Do not overfill the baking tin when
baking moist fruitcake.
• A slightly dirty oven can be cleaned with just some dishwashing liquid,
warm water and a splash of vinegar.
• The baking and cooking process can take longer when the oven is
dirty inside.
Caution: always let the oven and cook plates cool down well before
cleaning them.
14
Oven
• Always keep your receipt, without this receipt you cannot claim any
form of warranty what so ever.
• If you wish to make a claim please return the entire machine with
the receipt.
• Damage to accessories does not mean automatic free replacement of
the whole applainces. In such cases please contact our hotline.
Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
• Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning,
maintenance or the replacement of said parts are not covered by
the guarantee and hence are to be paid!
• The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
• After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent
dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.
Technical specifications
Model no.: OV-1422 Power supply: 220-240V~ 50 Hz Power consumption: 3100 W Dimensions : 615 x 435 x 450 mm
Weight: : 13,5 kg Invironment
487
Directions to protect the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point
for the recycling of electric and electronic domestic appliances.
This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts
your attention to this important issue. The materials used in this appliance
can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute
an important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
GB
Packaging
The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.
Product
This device is equipped with a mark according to the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring that this product will be correctly processed into waste,
it will help prevent possible negative consequences for the environment
and human health.
EC Declaration of conformity
This device is designed, manufactured and marketed in accordance with
the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC,
the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC
"Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.
Tips for saving energy
• Only use pans with a diameter equal to the diameter of the cook plates.
• Only use pots and pans with a flat bottom.
• Keep during cooking the lid on the pan if possible.
• Cook vegetables, potatoes, etc. with little water, in order to keep the
preparation time a short as possible.
• Use proper temperatures for the different dishes you are preparing.
15
Bedienungsanleitung
Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen
Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, damit Sie das
Gerät optimal nutzen können. Diese Anleitung enthält alle erforderlichen
Anweisungen und Hinweise für die Bedienung, Reinigung und Wartung des
Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir Ihnen ein
hervorragendes Ergebnis, Sie sparen Zeit und vermeiden Probleme. Wir hoffen,
dass Sie mit dem Gerät viel Freude haben.
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
• Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsanforderungen. Bitte vor
Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
Bitte diese Anleitung, den Garantieschein, die Quittung und, falls möglich,
den Karton mit der Innenverpackung aufbewahren. • Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Netzspannung Ihres
Hauses übereinstimmt. Nennspannung: 220-240 V~ 50 Hz.
Die Steckdose muss mit mindestens 16 A oder 10 A träge abgesichert sein.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten,
oder Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, außer wenn sie
unter Beaufsichtigung oder Anleitung bezüglich des Geräts von einer
für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen.
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
Schäden haftbar gemacht werden.
• Um Kinder vor Gefahren durch Elektrogeräte zu schützen,
bitte sicherstellen, dass die Geräte niemals unbeaufsichtigt bleiben.
Deshalb muss ein Aufbewahrungsort für das Gerät gewählt werden,
der für Kinder unzugänglich ist. Sicherstellen, dass das Kabel nicht
nach unten hängt.
16
• Dieses Gerät darf nur für den privaten Gebrauch und den dafür
bestimmten Zweck benutzt werden.
• Das Gerät muss auf einen stabilen, ebenen Untergrund gestellt werden.
• Heiße Oberflächen nicht berühren. Griffe oder Knöpfe verwenden.
• Das Gerät niemals unbeaufsichtigt benutzen.
• Alle Reparaturen sollten von einem kompetenten,
qualifizierten Elektriker vorgenommen werden (*).
• Das Gerät muss in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
• Es ist absolut notwendig, das Gerät immer sauber zu halten,
weil es in direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln kommt.
• Dieses Gerät entspricht allen Standards bezüglich elektromagnetischer
Felder (EMF). Bei sachgerechter Handhabung laut Anweisung in
dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät, basierend auf den heutigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen, sicher in der Anwendung.
• Die Benutzung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen
wurde, kann Verletzungen verursachen und führt zum Erlöschen
von eventuellen Garantieansprüchen.
• Das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel bewegen und sicherstellen,
dass sich das Kabel nicht verwickelt.
• Das Gerät nicht im Freien verwenden.
• Das Gerät vor der Reinigung und Aufbewahrung abkühlen lassen.
• Zum Schutz vor Stromschlag Kabel, Stecker oder Gerät nicht in Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.
• Beim Austauschen der Ersatzteile oder für die Wartung Netzstecker ziehen.
• Das Gerät nicht mit kaputtem Kabel oder Stecker benutzen, oder wenn
das Gerät Fehlfunktionen aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt
ist. Kabel oder Stecker dürfen nur von einem autorisierten Techniker
ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. (*). Dieses Gerät
nicht selbst reparieren.
• Das Gerät nicht neben direkten Wärmequellen benutzen.
Ofen
• Bei Nichtbenutzung Netzstecker ziehen.
• Hinweis: Um Gefahren durch unabsichtliches Zurücksetzen der
Thermosicherung zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit einer
externen Schaltvorrichtung, wie z.B. Timer, eingeschaltet oder an
einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- oder
ausgeschaltet wird.
• Die Verwendung eines Verlängerungskabels oder etwas ähnlichem ist
untersagt.
• Vor dem Entfernen oder Anbringen von Teilen das Gerät abkühlen lassen.
• Das Kabel darf nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen,
keine heißen Oberflächen berühren oder in direkten Kontakt mit
den heißen Geräteteilen kommen. Das Gerät nicht unter oder neben
Vorhänge, Gardinen, etc. stellen.
• Das Kabel darf die heißen Geräteteile nicht berühren.
(*)Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Kundendienstabteilung der
Herstellers oder Importeurs oder alle Personen, die zum Vermeiden aller
Gefahren für diese Reparaturen qualifiziert, geprüft und kompetent sind.
Auf jeden Fall sollte das Gerät bei einem Elektriker eingereicht werden.
TEILEBEZEICHNUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Heizelement
Glastür
Halterung für Brateinsatz
Türgriff
Große Kochplatte (800 W)
Kleine Kochplatte (500 W)
Regler für Kochplatten
Kontrollleuchte für Kochplatten
Temperaturregler
5
10. R
egler für
Backofenbetriebsarten
11. Zeitschaltuhr für Backofen
und Kochplatten
12. Kontrollleuchte für Backofen
13. Ständer
14. Grillrost
15. Griff
16. Backblech
6
D
15
1
8
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
17
Bedienungsanleitung
ERSTINBETRIEBNAHME
• Gerät und Zubehör aus der Verpackung nehmen. Aufkleber, Schutzfolie
oder Kunststoffteile vom Gerät entfernen.
• Keine Speisen oder Pfannen in den Backofen oder auf die Kochplatten stellen.
• Das Gerät an einem sicheren Ort aufstellen und einen Abstand von 30
cm über dem Backofen und 10 cm zu den anderen Seiten einhalten.
• Den Regler für die Kochplatten (10) auf niedrigste Position stellen.
• Den Temperaturregler (12) auf 250 °C stellen.
• Den Regler für die Backofenbetriebsarten auf niedrigste Position stellen.
• Die Zeitschaltuhr (11) auf 20 Minuten einstellen.
Bei Erstinbetriebnahme kann Rauch und ein Verbrennungsgeruch auftreten.
Das liegt daran, dass das Gerät neu ist. Es wird nach ein paar Minuten
verschwinden. Dies ist keine Fehlfunktion und wird auch keine verursachen. BEDIENUNG
Regler für die Kochplatten (7)
• Position oben: große Kochplatte.
• Position rechts: kleine Kochplatte.
• Position unten: beide Kochplatten.
• Mit diesem Regler wird die gewünschte Kochplatte ausgewählt.
• Die Zeitschaltuhr für die Kochplatten und den Backofen auf die
gewünschte Zeit einstellen.
• Den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur einstellen.
• Wenn Sie nur die Kochplatten benutzen möchten, kann der Regler für
die Backofenbetriebsarten auf AUS gestellt werden.
18
Temperaturregler (9)
• Die gewünschte Temperatur für die Speisenzubereitung durch Drehen
im Uhrzeigersinn wählen.
• Sie können von 100 °C bis zu einer Temperatur von 250 °C wählen.
• Diesen Regler für die Kochplatten- und Backofenfunktion verwenden.
Regler für Backofenbetriebsarten (10)
• Position oben: oberes Element.
• Position rechts: unteres Element.
• Position unten: oberes und unteres Element.
• Das gewünschte Heizelement, je nach Speisenzubereitung, wählen.
• Für die korrekte Einstellung bezüglich Zubereitungszeit, Temperatur und
Backofeneinstellungen, siehe Backtipps weiter unten in der Anleitung.
Zeitschaltuhr für Backofen und Kochplatten (11)
• Die Zeitschaltuhr kann in Kombination mit Kochplatten und
Backofenfunktion verwendet werden.
• Die gewünschte Garzeit wählen, die Garzeit richtet sich nach der Speise,
die Sie zubereiten möchten.
• Die Zeit durch Drehen der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn wählen.
• Das Gerät schaltet nach Ablauf der gewählten Zeit automatisch ab, es klingelt.
• Wenn Sie eine Zeit von weniger als 5 Minuten wählen möchten,
drehen Sie den Regler auf über 6 Minuten und zurück auf
die gewünschte Zeiteinstellung.
• Während des Betriebs kann das Gerät manuell durch Drehen des
Zeitschaltuhrreglers auf AUS ausgeschaltet werden.
Ofen
Backofenfunktion und Kochplatten zusammen verwenden
• Mit dem Regler für die Kochplatten (7) auswählen, ob Sie eine oder zwei
Kochplatten benutzen möchten.
• Mit dem Regler für die Backofenfunktion (10) die gewünschte
Betriebsart auswählen.
• Mit dem Temperaturregler (9) die gewünschte Temperatur wählen.
• Mit dem Zeitschaltuhrregler (11) die gewünschte Zeit wählen, die
Leuchten Nr. 8 und Nr. 12 leuchten auf. Jetzt können Sie auf den
Kochplatten kochen und die Speisen in den Backofen stellen.
Zubehör
• Der Brateinsatz kann für die Zubereitung von Hähnchen, Hamburgern,
Aufläufen, Kuchen und vieler anderer Speisen für den Backofen
verwendet werden.
• Der Rost kann für verschiedene Speisen, wie z.B. Baguettes, verwendet
werden.
• Für Speisen, aus denen viel Fett tropft, empfehlen wir, den Rost
zusammen mit dem Brateinsatz zu verwenden.
Vorsicht: Rost oder Brateinsatz können beim Entfernen sehr heiß sein!
Immer den mitgelieferten Griff benutzen.
Backtipps
Der Backofen ist für die Zubereitung fantastischer Speisen bestens
geeignet. In der nachstehenden Tabelle finden Sie einige Tipps zur
Zubereitungszeit, Temperatur und Backofeneinstellungen für eine
Vielzahl von Speisen. Die oben erwähnten Temperaturen und Zeiten sind
nur Anhaltspunkte. Die Backergebnisse können je nach Rezept, Art der
Speisen und Zutaten unterschiedlich sein.
Modus 1.
Modus 2.
D
Modus 3.
Recipe
Menge
Temp.
Garzeit
Modus
Frische Pizza
400 g
200 °C
25 min.
3
Gesalzener Kuchen
600 g
200 °C
35 min.
3
Tiefkühlpizza
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasagne
1500 g
200 °C
40 min.
3
Ganzes Hähnchen
1500 g
220 °C
90 min.
3
Fleischklöße
1000 g
200 °C
60 min.
3
Aubergine mit Käse
1700 g
200 °C
30 min.
1
Grillfleisch
1000 g
220 °C
20 min
1
Bratkartoffeln
1500 g
200 °C
40 min.
1
Apfelkuchen
1000 g
190 °C
90 min.
3
Eingewickelte Forelle
800 g
190 °C
40 min.
2
Zum Vorheizen des Backofens ca. 5 Minuten zur Zubereitungszeit addieren.
19
Bedienungsanleitung
REINIGUNG UND WARTUNG
GARANTIE
• Vor der Reinigung Netzstecker ziehen, das Gerät nicht reinigen, bevor es
vollständig abgekühlt ist.
• Zum Reinigen des Geräts keine harte Bürste oder sonstigen abrasiven
Materialien benutzen, um die Oberfläche und die Innenseite des Geräts
nicht zu zerkratzen.
• Keine giftigen oder abrasiven Reinigungsmittel, wie z.B. Benzin,
Scheuerpulver oder Lösungsmittel benutzen. Ein herkömmlicher
Küchenreiniger oder Spülmittel mit Wasser ist ausreichend.
• Wir geben eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum (Quittung).
• Schäden durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung führen zum
Erlöschen der Garantie.Tristar ist für Folgeschäden nicht haftbar.
• Tristar ist für Materialschäden oder Verletzungen durch falsche
Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise nicht haftbar.
• Die in dieser Anleitung erwähnte Reinigung ist die einzige erforderliche
Wartung für dieses Gerät.
• Anfallende Reparaturen müssen von einer autorisierten Firma
durchgeführt werden.
• Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
• Nur Material- oder Herstellungsfehler sind in dieser Garantie
eingeschlossen.
• Wenn innerhalb 12 Monaten ab Kaufdatum Probleme entstehen,
die durch die Werksgarantie gedeckt sind, können Sie das Gerät am
Einkaufsort umtauschen.
• Nur Material- oder Herstellungsfehler sind in dieser Garantie
eingeschlossen.
• Tristar ist nicht haftbar für nachstehende Schäden:
1. Falls das Gerät heruntergefallen ist.
2. Falls am Gerät technische Änderungen vom Besitzer oder Dritten
vorgenommen wurden.
3. Falls das Gerät falsch bedient wurde.
4. Falls das Gerät normal verschlissen ist.
• Beim Durchführen von Reparaturen wird weder die originale Garantiezeit
von 12 Monaten verlängert, noch das Recht auf eine gültige neue Garantie.
Diese Garantie ist nur auf europäischem Boden rechtskräftig. Diese Garantie
setzt die Europäische Richtlinie 1944/44CE nicht außer Kraft.
• Bei Fragen oder für Einhaltungen kontaktieren Sie bitte den
“Einkaufsort” Ihres Händlers.
Kochplatten reinigen
• Nach dem Überkochen die Reste sofort entfernen. Vorsicht: Diese Teile
können heiß sein.
• Die Kochplatten mit Spülmittel und etwas Wasser reinigen.
• Nach der Reinigung die Kochplatten kurz aufheizen, ansonsten können
sie rosten.
Backofen reinigen
• Auf den Brateinsatz auslaufender Fruchtsaft verursacht Flecken, die
auch mit Backofenreiniger nicht beseitigt werden können. Beim Backen
von feuchtem Früchtebrot den Brateinsatz nicht überfüllen.
• Ein leicht verschmutzter Backofen kann nur mit etwas Spülmittel,
warmem Wasser und einem Schuss Essig gereinigt werden.
• Der Back- und Garprozess kann länger dauern, wenn der Backofen
innen verschmutzt ist.
Vorsicht: vor der Reinigung den Backofen und die Kochplatten immer gut
abkühlen lassen.
20
Ofen
• Die Quittung immer aufbewahren, ohne Quittung wird jegliche
Garantie ausgeschlossen.
• Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben möchten, geben Sie bitte
das gesamte Gerät mit der Quittung zurück.
• Schäden an den Zubehörteilen bedeutet nicht automatisch,
dass das gesamte Gerät kostenlos ausgetauscht wird. In diesem Fall
kontaktieren Sie unsere Hotline. Zerbrochenes Glas oder Kunststoffteile
sind immer kostenpflichtig.
• Schäden an Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteilen, sowie
Reinigung, Wartung oder Austausch der besagten Teile werden durch
die Garantie nicht abgedeckt und sind deshalb kostenpflichtig!
• Die Garantie erlischt, wenn unerlaubte Änderungen vorgenommen werden.
• Nach dem Ablauf der Garantie können Reparaturen von einem
kompetenten Händler oder Reparaturservice gegen Bezahlung der
anfallenden Kosten vorgenommen werden.
TechniSCHE DATEN
Modell Nr.: OV-1422 Stromversorgung: 220-240 V~ 50 Hz
Stromverbrauch: 3100 W
Abmessungen: 615 x 435 x 450 mm
Gewicht: 13,5 kg Umwelt
487
Richtlinien zum Umweltschutz
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für
Recycling von elektrischen und elektronischen
Haushaltsgeräten abgegeben werden Das Symbol auf dem Gerät,
in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf
dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten
Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln von
Haushaltsgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden Sammelstellen.
D
Verpackung
Die Verpackung ist 100% recycelbar, die Verpackung getrennt entsorgen.
Produkt
Dieses Gerät ist mit einem Zeichen entsprechend der Europäischen
Richtlinie 2002/96/EG für elektrischen und elektronischen Müll (WEEE)
ausgestattet. Durch die Gewährleistung, dass dieses Produkt korrekt
entsorgt wird, entstehen keine negativen Konsequenzen für Umwelt und
Gesundheit.
EC Konformitätserklärung
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitzielen
der Niederspannungsrichtlinie “Nr. 2006/95/EG "Elektromagnetische
Kompatibilität", den Sicherheitsanforderungen der EMC Richtlinie
2004/108/EC “Elektromagnetische Kompatibilität” und der Anforderung
der Richtlinie 93/68/EEC. konstruiert, hergestellt und vermarktet
Tipps zum Energie sparen
• Nur Pfannen mit dem gleichen Durchmesser wie die Kochplatten benutzen.
• Nur Töpfe und Pfannen mit einer flachen Unterseite benutzen.
• Wenn möglich, den Deckel während des Kochens auf der Pfanne lassen.
• Gemüse, Kartoffeln, etc. mit wenig Wasser kochen, um die
Zubereitungszeit möglichst kurz zu halten.
• Verwenden Sie für die verschiedenen Gerichte, die Sie zubereiten, die
richtigen Temperaturen.
21
Mode d’emploi
Cher client,
Nous vous félicitons et vous remercions pour l’achat de ce produit de qualité
supérieure. Veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions afin de faire
le meilleur usage possible de cet appareil. Ce manuel comprend toutes les
instructions et les conseils nécessaires pour l’utilisation, le nettoyage et
l’entretien de cet appareil. Si vous suivez ces instructions, vous obtiendrez
d’excellents résultats, vous gagnerez du temps et éviterez tout problème.
Nous espérons que l’utilisation de cet appareil vous satisfera pleinement.
instructions générales de sécurité
• Cet appareil respecte les exigences de sécurité. Veuillez lire
attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l’appareil.
Veuillez conserver ces instructions, le bon de garanti, la facture et, si
possible, le carton et les emballages du produit.
• Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension du secteur de
votre domicile. Tension nominale : 220 à 240 V~ 50 Hz. La fiche doit être
protégée à au moins 16 ou 10 A.
• Cet outil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus)
souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales,
ou ne disposant pas des compétences et connaissances nécessaires,
sauf sous la surveillance et sur instruction d’une personne responsable
de leur sécurité.
• Si vous ignorez ces instructions de sécurité, le fabricant récuse toute
responsabilité pour les dommages.
• Afin de protéger les enfants des dangers liés aux appareils électriques, ne
les laissez jamais sans surveillance. Rangez l'appareil dans un endroit où
les enfants ne peuvent pas accéder. Vérifiez que le câble ne pend pas.
22
• Cet appareil est réservé à une utilisation familiale et seulement pour son
utilisation prévue.
• L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
• Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou
les boutons.
• Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance.
• Toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*).
• Rangez l’appareil dans un endroit sec.
• Il est primordial de garder cet appareil propre car il entre directement
en contact avec des aliments.
• Cet appareil respecte toutes les normes relatives aux champs
magnétiques. Si vous manipulez correctement cet appareil en suivant
les instructions de ce manuel, son utilisation sera sûre d’après les
connaissances scientifiques actuelles.
• L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil
peut entraîner des dommages corporels et rendre la garantie caduque.
• Le cordon d'alimentation ne constitue pas une poignée de transport,
veillez à ce qu’il ne s’emmêle pas.
• N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
• Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Pour éviter un choc électrique, n’immergez pas le cordon, la fiche ou
l’appareil dans l’eau ou dans un autre liquide.
• Débranchez la prise de l’appareil avant de changer des pièces ou
d’effectuer un entretien.
• N'utilisez pas l'appareil si son cordon et sa prise sont endommagés
ou s'il présente des dysfonctionnements, ou s’il est endommagé de
quelque manière que ce soit. Pour des raisons de sécurité, si le cordon
ou la fiche sont endommagés, veillez à ce qu’ils soient remplacés par un
technicien agréé (*). Ne réparez pas cet appareil vous-même.
Four
• N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source de chaleur.
• Débranchez la prise d’alimentation de l’appareil après utilisation.
• Remarque : Pour éviter de réenclencher par accident la protection
thermique, l’appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de
connexion externe comme un minuteur et il ne doit pas être connecté
sur un circuit ; il faut allumer et éteindre l’appareil manuellement.
• L’utilisation d’une rallonge ou d’un dispositif similaire n’est pas permise.
• Laissez l’appareil refroidir avant de retirer ou de remplacer des pièces.
• Vérifiez que le cordon ne pend pas de la table, qu’il ne touche pas
de surface chaude ou entre directement en contact avec les pièces
chaudes de l’appareil. Ne posez pas l’appareil sous ou à proximité de
rideaux ni de décors de fenêtre.
• Vérifiez que le cordon ne touche pas les pièces chaudes de l’appareil.
(*) Électricien qualifié agréé : Le service après-vente du fournisseur ou de
l’importateur ou toute personne qualifiée, agréée et compétente pour
effectuer ce genre de réparations pour des raisons de sécurité. Dans
tous les cas, vous devrez apporter l'appareil à cet électricien.
Description des pièces
1. Résistance en serpentin
2. Porte vitrée
3. Support de la plaque
alimentaire
4. Poignée de la porte
5. Grande plaque de cuisson (800W)
6. Petite plaque de cuisson (500W)
7. Bouton de contrôle des plaques
8. Témoin des plaques
3
5
9. Bouton de température
10. Contrôle des modes de four
11. Minuteur et plaques de cuisson
12. Témoin de fonctionnement
13. Pied
14. Grille de cuisson
15. Poignée
16. Plaque de cuisson
6
FR
15
1
8
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
23
Mode d’emploi
Première utilisation
• Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Enlevez les autocollants et
le film de protection de l’appareil.
• Ne mettez aucun aliment ni casserole dans le four ni sur les plaques
de cuisson.
• Mettez l’appareil dans un endroit sûr, en laissant un espace de 30 cm
au-dessus du four, et 10 cm autour du four.
• Mettez le bouton de contrôle des plaques (10) en position la plus basse.
• Réglez le contrôle de température (12) sur 250 °C.
• Mettez le bouton de contrôle des modes de four (10) en position
la plus basse.
• Réglez le bouton de durée (14) sur 20 minutes.
Lors de la première utilisation, il peut y avoir de la fumée et une odeur de
brûlé. Cela se produit car l’appareil est neuf. Cela disparaîtra au bout de
quelques minutes. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement et cela n’en
causera pas.
Utilisation
Bouton de contrôle des plaques (7)
• Position vers le haut : grande plaque de cuisson.
• Position vers la droite : petite plaque de cuisson.
• Position vers le bas : les deux plaques de cuisson.
• Ce bouton sert à sélectionner la plaque à utiliser.
• Désactivez le minuteur des plaques et réglez la durée du four.
• Réglez le bouton de contrôle de la température à votre convenance.
• Si vous souhaitez utiliser les plaques de cuisson, vous pouvez laisser le
bouton des modes de four en position désactivée.
24
Bouton de contrôle de la température (9)
• Sélectionnez la température de cuisson voulue dans le sens des aiguilles
d’une montre.
• Vous pouvez choisir une température comprise entre 100 et 250 °C.
• Ce bouton sert à régler la plaque de cuisson et le four.
Bouton de contrôle des modes de four (10)
• Position vers le haut : élément chauffant supérieur.
• Position vers la droite : élément chauffant inférieur.
• Position vers le bas : élément chauffant supérieur et inférieur.
• Sélectionnez un élément chauffant en fonction du plat que vous
préparez.
• Réglez également le four en suivant les instructions du manuel pour les
réglages de durée de préparation et la température de cuisson, et pour
les réglages du four.
Minuteur et plaques de cuisson (11)
• Le réglage du minuteur peut être utilisé avec les fonctions des plaques
et du four.
• Sélectionnez la durée de cuisson voulue, elle dépend du plat que
vous préparez.
• Réglez la durée en tournant le bouton du minuteur dans le sens des
aiguilles d’une montre.
• L’appareil s’éteindra et sonnera automatiquement au bout de
la durée sélectionnée.
• Si vous voulez sélectionner une durée inférieure à 5 minutes, alors mettez
le bouton sur 6 minutes puis ramenez-le sur la durée souhaitée.
• Vous pouvez éteindre manuellement l’appareil pendant l’utilisation en
mettant le bouton du minuteur en position arrêt.
Four
Fonction four et plaques ensemble
•Sélectionnez la ou les plaques à utiliser (7) grâce au bouton de contrôle.
•Sélectionnez la fonction du four (10) grâce au bouton de contrôle.
•Sélectionnez la température (9) grâce au bouton de contrôle.
•Sélectionnez la durée voulue grâce au minuteur (11), les témoins n° 8 et
n° 12 s’allumeront. Vous pourrez commencer à cuisiner sur les plaques et
mettre vos plats dans le four.
Accessoires
•La plaque de cuisson peut servir à cuire du poulet, des hamburgers, du
gratin, des gâteaux et bien d’autres plats.
•La grille sert à divers plats secs comme le pain.
•Pour les plats qui perdent beaucoup de graisse, nous recommandons
d’utiliser la grille avec la plaque.
Attention : en sortant la grille ou la plaque de cuisson, ils peuvent être
brûlants ! Utilisez toujours la poignée fournie.
Conseils de cuisine
Votre four convient parfaitement pour préparer les plats les plus fabuleux.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des conseils sur la durée et
la température de cuisson, ainsi que sur les réglages du four pour plusieurs
plats. Les températures et les durées ci-dessous sont données à titre indicatif.
Les bons réglages du four varient entre les recettes, les plats et les ingrédients.
Mode 1.
Mode 2.
Mode 3.
Recette
Quantité
FR
Temp. Durée de cuisson Mode
Pizza fraîche
400 g
200 °C
25 min.
3
Cake salé
600 g
200 °C
35 min.
3
220 °C
15 min.
3
Pizza congelée
Lasagnes
1500 g
200 °C
40 min.
3
Poulet entier
1500 g
220 °C
90 min.
3
Boules de viande
1000 g
200 °C
60 min.
3
Aubergine et fromage
1700 g
200 °C
30 min.
1
Viande grillée
1000 g
220 °C
20 min
1
Pommes
de terre panées
1500 g
200 °C
40 min.
1
Tarte aux pommes
1000 g
190 °C
90 min.
3
Papillote de truite
800 g
190 °C
40 min.
2
Ajoutez environ 5 minutes à la durée de cuisson pour préchauffer le four.
25
Mode d’emploi
Nettoyage et entretien
Garantie
• Avant de nettoyer l’appareil, débranchez-le et attendez qu'il ait
complètement refroidi.
• N’utilisez pas une brosse dure ni de matériel abrasif pour nettoyer
l’intérieur ou l’extérieur de l’appareil, afin d’éviter de rayer la surface et
l’intérieur de l’appareil.
• N’utilisez pas de produit toxique ou abrasif tels que l’essence, de la
poudre à récurer ou du solvant. Un nettoyant pour cuisine classique ou
un liquide vaisselle avec de l'eau suffira.
• Cet appareil est couvert par une garantie de 12 mois à partir de la date
d’achat (réception).
• Les dommages causés par le non respect des instructions de ce manuel
rendront la garantie caduque, Tristar décline toute responsabilité en cas
de dommages indirects.
• Tristar décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de
dommages corporels causés par une utilisation inappropriée ou si les
instructions de sécurité n’ont pas été convenablement observées.
• Seuls le nettoyage et l’entretien mentionnés dans ce manuel sont
nécessaires à cet appareil.
• Confiez toute réparation à un centre technique agréé.
• Cet appareil est réservé à un usage familial.
• Il est interdit de modifier cet appareil.
• Si des problèmes surviennent pendant la période de 12 mois suivant
la date d’achat, qui est couverte par la garantie d’usine, vous pouvez
ramener l’appareil au point d’achat pour en demander un nouveau.
• Cette garantie ne couvre que les défauts matériels et les vices de fabrication.
• Tristar décline toute responsabilité pour les dommages entraînés par les
cas suivants :
1. En cas de chute de l’appareil.
2. Si l’utilisateur ou un tiers a effectué des modifications techniques
sur l’appareil.
3. En cas d’utilisation inappropriée de l’appareil.
4. En cas usure normale de l’appareil.
• Si l’appareil subi des réparations, la garantie initiale de 12 mois ne sera
pas prolongée, cela n’entraîne pas de droit à une nouvelle garantie.
Cette garantie n’est valable que sur le sol européen. Cette garantie
n’annule pas la directive européenne 1944/44CE.
Nettoyage des plaques de cuisson
• Après cuisson, retirez les restes rapidement. Attention : ces pièces
peuvent être brûlantes.
• Nettoyez les plaques de cuisson avec du liquide vaisselle et un peu
d’eau.
•Après nettoyage, chauffez les plaques de cuisson pendant une courte
durée, sinon elles vont rouiller.
Nettoyage du four
•Si du jus de fruit coule sur la plaque de cuisson, ces tâches ne partiront
pas, même avec un nettoyant pour four. Ne remplissez pas le plat de
cuisson en cuisant un gâteau aux fruits moelleux.
•Si le four est légèrement sale, vous pouvez le nettoyer avec un peu de
liquide vaisselle, de l’eau chaude et quelques gouttes de vinaigre.
•Le processus de cuisson peut prendre plus de temps si le four est sale à
l’intérieur.
Attention : laissez toujours le four et les plaques de cuisson refroidir
complètement avant de les nettoyer.
26
Four
• Adressez vos questions sur la conformité au « point d’achat »
de votre détaillant.
• Conservez toujours votre reçu, car sans celui-ci vous ne pourrez
réclamer aucune sorte de garantie.
• Si vous souhaitez faire une réclamation, veuillez retourner toute la
machine avec la facture.
• Si les accessoires sont endommagés, cela ne signifie pas que toute
la machine sera remplacée gratuitement. Dans de tels cas, veuillez
contacter notre assistance téléphonique. Des pièces brisées en verre ou
en plastique sont toujours sujettes à des frais.
• Les défauts des consommables ou des pièces susceptibles de s’user,
ainsi que le nettoyage, l’entretien ou la réparation desdites pièces ne
sont pas couverts par la garantie et doivent donc être payés.
• La garantie est caduque en cas de modification non autorisée.
• Après l’expiration de la garantie, les réparations peuvent être effectuées
par un distributeur compétent ou par un réparateur contre un paiement
pour les frais occasionnés.
Caractéristiques techniques
Modèle n° : OV-1422 Alimentation : 220-240V~ 50 Hz Puissance consommée : 3100 W Dimensions : 615 x 435 x 450 mm
Poids : 13,5 kg Environnement
487
Directives pour la protection de l’environnement
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers
à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de
recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce
symbole sur l’appareil, le manuel d’utilisation et l’emballage attire votre
attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil
sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière
significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous
auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des
déchets.
Emballage
L’emballage est 100% recyclable, retournez-le séparément.
FR
Produit
Cet appareil comprend un marquage selon la directive européenne
2002/96/EC relative aux Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). En assurant le bon traitement de vos déchets, vous
contribuerez à protéger l'environnement et la santé.
Déclaration de conformité CE
Cet appareil est conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux
objectifs de sécurité de la Directive 2006/95/EC sur les appareils basse
tension, aux exigences de sécurité de la Directive 2004/108/EC relative à la
compatibilité électromagnétique et aux exigences de la Directive 93/68/EEC.
Conseils pour économiser de l’énergie
• N’utilisez que des casseroles ayant un diamètre égal à celui des plaques
de cuisson.
• N’utilisez que des casseroles et des poêles à fond plat.
• Prolongez la cuisson avec le couvercle sur la casserole si possible.
• Cuisinez les légumes, les pommes de terre, etc. avec un peu d’eau pour
que la cuisson soit aussi courte que possible.
• Cuisez vos plats à la bonne température.
27
Manual de usuario
Estimado cliente,
Felicitaciones y gracias por comprar este producto de alta calidad. Por favor,
lea el manual de instrucciones con mucha atención para que pueda hacer el
mejor uso posible del aparato. Este manual contiene todas las instrucciones
y consejos necesarios para el uso, limpieza y mantenimiento del aparato. Si
usted sigue estas instrucciones, tendrá garantizado un excelente resultado, le
ahorrará tiempo y evitará problemas. Esperamos que sea un placer para usted
utilizar este aparato.
MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES
• Este dispositivo cumple los requisitos de seguridad. Se ruega leer el
manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Lea atentamente
las instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es
posible, la caja con el embalaje interior.
• Compruebe si el voltaje del aparato se corresponde con la tensión de
red de su hogar. Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz. La toma debe ser
de al menos 16 A o 10 A de baja protección.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos
niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia
y conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les
supervise o les dé las instrucciones relativas a la utilización del aparato.
• Si se ignoran las instrucciones de seguridad, el fabricante no puede ser
considerado responsable de los daños.
• Para proteger a los niños contra los peligros de los aparatos eléctricos,
asegúrese de que no deja los aparatos sin vigilancia. Allí hay que
seleccionar un lugar de almacenamiento para el aparato donde los niños
no puedan agarrarlo. Asegúrese de que el cable no cuelga hacia abajo.
• Este aparato sólo debe utilizarse para uso doméstico y únicamente para
el fin que se ha destinado.
28
• El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
• No toque las superficies calientes. Utilice las asas o pomos.
• No utilice nunca el aparato sin supervisión.
• Todas las reparaciones las debe realizar un electricista cualificado
competente (*).
• Asegúrese de que el aparato se almacena en un ambiente seco.
• Es absolutamente necesario mantener este electrodoméstico limpio en
todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos.
• Este aparato cumple todas las normas relativas a campos
electromagnéticos (CEM).Si se utiliza correctamente y de acuerdo
con las instrucciones de este manual, el aparato es seguro de usar
basándose en las pruebas científicas disponibles en la actualidad.
• El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar
daños físicos y anulará la garantía de que pueda disponer.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se
puede enredar con el cable.
• No utilice este aparato al aire libre.
• Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o almacenarlo.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable,
el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro líquido.
• Desconecte el aparato de la toma al cambiar las piezas de repuesto
o mantenimiento.
• No utilice este aparato con un cable o enchufe dañado o cuando el
aparato funcione mal, o haya sido dañado de alguna manera. A fin de
evitar un peligro para asegurarse de que un cable o enchufe dañado
será reemplazado por un técnico autorizado (*).No reparación de estos
aparatos por sí mismo.
• No utilice este aparato cerca de fuentes de calor directo.
• Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no lo
esté utilizando.
Horno
• Nota: Para evitar el peligro de accidentes y restablecer la protección
térmica, estos aparatos no pueden estar alimentados a través de un
dispositivo de conmutación externos, tales como un temporizador, o
conectados a un circuito que habitualmente se activa o desactiva.
• El uso de un cable de extensión o algo similar no está permitido.
• Deje que el aparato se enfríe antes de que se vaya a eliminar o
reemplazar las piezas de repuesto.
• Asegúrese de que el cable no está colgando sobre el borde de la
mesa o del mostrador, ni que toca ninguna superficie caliente o entra
directamente en contacto con las partes calientes del aparato. No
coloque el aparato debajo ni cerca de cortinas, estores, etc
• Asegúrese de que el cable no toque las partes calientes del aparato.
(*)Electricista cualificado competente: departamento de postventa del
productor o importador o cualquier persona que está cualificada,
autorizada y competente para realizar este tipo de reparaciones a fin de
evitar todo peligro. En cualquier caso, debe devolver el aparato a este
electricista.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Resistencia
Puerta de cristal
Soporte de bandeja
Asa de la puerta
Placa de cocina grande (800W)
Placa de cocina pequeña (500W)
Mandos de las placas
Luz piloto de las placas
Mando de la temperatura
5
10. Mando del horno
11. Temporizador del horno
y de las placas
12. Luz piloto del horno
13. Base
14. Parrilla
15. Asa
16. Bandeja
ES
6
15
1
8
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
29
Manual de usuario
PRIMER USO
• Extraiga el aparato y sus accesorios de la caja. Quite las etiquetas, papel
de aluminio o plástico de protección del aparato.
• No ponga alimentos o recipientes en el horno ni en las placas de cocina
• Coloque el aparato en un lugar seguro, asegúrese de que hay 30 cm de
aire libre por encima del horno, y 10 cm en los otros lados.
• Ajuste el mando de las placas de cocción (10) en la posición más baja.
• Ajuste el mando de la temperatura (12) a 250 ° C.
• Ajuste el mando de los modos del horno en la posición más baja.
• Ajuste el mando del tiempo (14) en 20 minutos.
Durante el primer uso podría originarse un poco de humo y un olor a
quemado. Esto sucede porque el aparato es nuevo. Desaparecerá pasados
unos minutos. Esto no quiere decir que tenga un mal funcionamiento y en
ningún caso provocará que lo tenga.
UsO
• Mandos de las placas de cocina (7)
• Posición hacia arriba, la placa de cocina grande.
• Posición hacia la derecha: la placa de cocina pequeña.
• Posición hacia abajo: las dos placas.
• Con este mando se selecciona qué placa de cocina desea utilizar.
• Ajuste el temporizador de la placa de cocina y el horno en el tiempo deseado.
• Ajuste el mando de la temperatura en la temperatura deseada.
• Si sólo desea utilizar las placas, mantenga el mando de los modos del
horno en la posición de apagado.
30
Mando de la temperatura (9)
• Seleccione en el sentido de las agujas del reloj la temperatura que desea
utilizar para preparar su plato.
• Se puede elegir desde 100 °C hasta una temperatura de 250 °C.
• Este botón se utiliza para la placa de cocina y la función del horno.
Mando de los modos del horno (10)
• Posición hacia arriba: resistencia superior.
• Posición a la derecha: resistencia inferior.
• Posición hacia abajo: resistencia superior e inferior.
• Seleccione la resistencia deseada, que depende del plato que
esté preparando.
• Consulte otros consejos para cocinar en horno en el manual
de los ajustes correctos en términos de tiempo de preparación,
la temperatura y ajustes del horno.
Temporizador del horno y de las placas de cocina (11)
• El controlador de tiempo se puede utilizar en combinación con las
placas de cocina y la función del horno.
• Seleccione el tiempo de cocción deseado, el tiempo de cocción
depende del plato que desee preparar.
• Seleccione la hora girando el temporizador en el sentido de las agujas
del reloj.
• El aparato se apagará automáticamente al final del tiempo seleccionado
y sonará un timbre.
• Si desea seleccionar un tiempo inferior a 5 minutos, entonces, gire el
mando a más de 6 minutos y vuelva a la hora deseada.
• Manualmente, puede desactivar el aparato durante el uso, girando el
mando del temporizador a la posición de apagado.
Horno
Función del horno y las placas de cocina a la vez
• Seleccione con el mando para las placas de cocina (7) si quiere utilizar
una o dos placas.
• Seleccione con el mando el modo deseado para la función del horno (10).
• Seleccione con el mando de la temperatura (9) la temperatura deseada.
• Seleccione con el botón del temporizador (11) el tiempo deseado,
podrá ver que se iluminan el N º 8 y el N º 12. Ahora puede empezar a
cocinar en las placas de cocinar y poner la bandeja en el horno.
Accesorios
• La bandeja se puede utilizar para preparar pollo, hamburguesas,
gratinado, pasteles y muchos otros platos de horno.
• La parrilla se puede utilizar para varios platos secos, como el pan (francés).
• Para los platos que liberan una gran cantidad de grasa, se recomienda
usar la parrilla junto con la bandeja.
Precaución: Utilice siempre el asa suministrada al retirar la parrilla o la
bandeja, pueden estar muy calientes y se puede quemar.
Consejos útiles de cocina
El horno está muy bien adecuado para preparar los platos más fantásticos.
En la tabla siguiente encontrará algunos consejos sobre el tiempo de
preparación, la temperatura y los ajustes del horno para una variedad de
platos. Las temperaturas y los tiempos mencionados a continuación son
solo orientativos. Los resultados de la cocina pueden variar dependiendo
de las recetas, los platos utilizados y los ingredientes.
Modo 1.
Modo 2.
Modo 3.
Receta
Cantidad
Temp.
Tiempo
Modo
Pizza fresca
400 g
200 °C
25 min.
3
Pastel salado
600 g
200 °C
35 min.
3
Pizza congelada
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasaña
1500 g
200 °C
40 min.
3
Pollo
1500 g
220 °C
90 min.
3
Albóndigas
1000 g
200 °C
60 min.
3
Berenjena con queso
1700 g
200 °C
30 min.
1
Carne asada
1000 g
220 °C
20 min
1
Patatas empanadas
1500 g
200 °C
40 min.
1
Pastel de manzana
1000 g
190 °C
90 min.
3
Trucha envuelta
800 g
190 °C
40 min.
2
ES
Añada unos 5 minutos al tiempo de preparación para precalentar el horno.
31
Manual de usuario
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
GarantÍA
• Desconecte el aparato si desea limpiarlo, no empiece a limpiar el
aparato antes de que se haya enfriado por completo.
• No utilice un cepillo duro u otros materiales abrasivos para limpiar
el interior o el exterior del aparato, para evitar rayar la superficie y el
interior del aparato.
• No utilice agentes abrasivos o tóxicos como la gasolina, polvo o
disolvente. Un limpiador de cocina normal o líquido para fregar con
agua es suficiente.
• Este aparato dispone de una garantía con una cobertura de 12 meses a
partir de la fecha de compra (recibo).
• Los daños originados por no seguir el manual de instrucciones, darán
lugar a la invalidez de la garantía. Si ello deriva en daños importantes,
Tristar no será responsable.
• Tristar no será responsable de los daños materiales o daños físicos
provocados por el uso indebido o si no se han ejecutado correctamente
las medidas de seguridad.
• La limpieza, tal como se menciona en este manual, es el único
mantenimiento necesario para estos aparatos.
• Cuando se deba reparar el aparato, asegúrese de que la reparación la
lleva a cabo una empresa autorizada.
• Este aparato es solamente para uso doméstico.
• Este aparato no puede ser modificado o cambiado
• Si surgen problemas durante los 12 meses a partir de la fecha de
compra, que están cubiertos por la garantía de fábrica, puede volver al
punto de venta, para reemplazarlo por uno nuevo.
• Sólo están incluidos en la garantía los defectos de material o de fabricación.
• Tristar no se hace responsable de los daños producidos:
1. En caso de que el aparato se haya caído.
2. En caso de que el aparato haya sido cambiado técnicamente por el
propietario o un tercero.
3. En caso de uso indebido del aparato.
4. En caso de desgaste normal del aparato.
• Al realizar reparaciones no se prorrogará el período original de garantía
de 12 meses, ni el derecho a una nueva garantía de cumplimiento. Esta
garantía sólo es legal en territorio europeo. Esta garantía no prevalece
sobre la directiva europea 1944/44CE.
• Si tiene preguntas o requerimientos, debe dirigirse al "punto de venta".
Limpieza de las placas
• Después de sobrarse limpie los restos inmediatamente. Atención: Las
piezas pueden estar calientes.
• Limpie las placas con un poco de agua y líquido de fregar.
• Después de limpiar caliente las placas durante un corto periodo de
tiempo, de lo contrario podrían oxidarse.
Limpieza del horno
• El jugo de las frutas que se filtre por la bandeja del horno dejará
manchas que no se pueden quitar, ni siquiera con el limpiador del
horno. No llene demasiado el molde cuando haga pastel de frutas.
• Un horno muy sucio, se puede limpiar con sólo un poco de líquido para
lavar platos, agua caliente y un chorrito de vinagre.
• El proceso de horneado y la cocción puede tardar más tiempo cuando
el interior del horno está sucio.
Precaución: deje siempre enfriar las placas y el horno antes de limpiarlas.
32
Horno
• Guarde siempre la factura, sin ella no podrá reclamar ningún tipo
de garantía.
• Si usted desea hacer una reclamación, devuelva toda la máquina con
la factura.
• Daños en el acceso teorías no significa libre de sustitución automática
del aparato completo. En dichos, consulte el teléfono de atención al
cliente. Los vidrios rotos o rotura de piezas de plástico están siempre
sujetas a pago.
• Los defectos de los consumibles o piezas susceptibles a desgaste, así
como la limpieza, mantenimiento o la sustitución de dichas piezas no
están cubiertas por la garantía y por lo tanto, se deben pagar
• La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.
• Después del vencimiento de la garantía, las reparaciones las puede
llevar a cabo el proveedor o servicio de reparación correspondiente con
el pago de los costes que conlleven.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nº modelo.: OV-1422 Alimentación: 220-240V~ 50 Hz Potencia de consumo: 3100 W Dimensiones : 615 x 435 x 450 mm
Peso: 13,5 kg Medioambiente
487
Directrices para proteger el medioambiente
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al
final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de
recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere
atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales
utilizados en este aparato se pueden reciclar. Al reciclar los aparatos
domésticos usados, contribuye de manera importante a la protección de
nuestro medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de
recogida a las autoridades locales.
Empaquetado
El embalaje es reciclable al 100%, recicle el envase separado.
Producto
Este dispositivo está equipado con una marca conforme a la Directiva
Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Garantizar que este producto sea desechado correctamente,
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud.
ES
Declaración CE de conformidad
Este dispositivo está diseñado, fabricado y comercializado de conformidad
con los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión "No 2006/95/CE,
los requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/CE"
Compatibilidad electromagnética "y el requisito de la Directiva 93 / 68/EEC.
Consejos para ahorrar energía
• Utilice solamente recipientes con un diámetro igual al diámetro de las
placas de cocción.
• Utilice solamente ollas y sartenes con fondo plano.
• Mantenga la tapa durante la cocción en la olla, si es posible.
• Cocine las verduras, patatas, etc., con poca agua, con el fin de mantener
el tiempo de preparación lo más corto posible.
• Use la temperatura adecuada para los diferentes platos que se preparan.
33
Manual de utilizador
Estimado cliente,
Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade.
Leia este manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este
aparelho da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos
necessários para a utilização, limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir
estas instruções é garantido que terá excelentes resultados, que poupará
tempo e que evitará problemas. Esperamos que se divirta a utilizar este
aparelho.
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA
• Este dispositivo cumpre os requisitos de segurança. Leia
cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.
Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o comprovativo de
compra e, se possível, a caixa com as embalagens interiores.
• Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem principal
de sua casa. Voltagem nominal: 220-240 V~ 50Hz. A tomada deve ser de,
pelo menos, 16 A ou 10 A de baixa protecção.
• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com
falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido
supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa
responsável pela sua segurança.
• Se não seguir as instruções de segurança, o fabricante não pode ser
considerado responsável pelo dano.
• Para proteger as crianças contra os perigos de aparelhos eléctricos,
certifique-se de que nunca deixa os aparelhos sem supervisão. Para isso,
deve seleccionar um local de armazenamento para o aparelho onde as
crianças não cheguem. Certifique-se de que o cabo não está pendurado
para baixo.
34
• Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e para os
fins para os quais foi concebido.
• O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
• Não toque em superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
• Nunca utilize o aparelho sem supervisão.
• Todas as reparações devem ser realizadas por um electricista qualificado
e competente (*).
• Certifique-se de que o aparelho é guardado num ambiente seco.
• É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo uma
vez que entra em contacto directo com alimentos.
• Este aparelho está em conformidade com todos os padrões relativos a
campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado de forma adequada e
de acordo com as instruções deste manual de instruções, o aparelho é
seguro com base em provas científicas disponíveis actualmente.
• A utilização de peças acessórias não recomendada pelo fabricante pode
causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
• Nunca mova o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que nunca
fica preso.
• Não utilize o aparelho no exterior.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar e guardar.
• Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o
aparelho em água ou noutro líquido.
• Desligue o aparelho da tomada quando trocar para peças
sobresselentes ou para manutenção.
• Não utilize este aparelho com um cabo ou ficha danificado ou quando o
aparelho está avariado, após ocorrer avaria ou qualquer outro dano. Para
evitar perigos, certifique-se de que o cabo ou a tomada danificados são
substituídos por um técnico autorizado (*). Não repare o aparelho sozinho.
• Não utilize este aparelho próximo de fontes de calor directas.
• Desligue o aparelho da tomada quando não o estiver a utilizar.
Forno
• Nota: Para evitar situações perigosas causadas por reiniciar
acidentalmente a protecção térmica, o aparelho pode não funcionar
através de um aparelho comutável externo, como por exemplo,
um cronómetro, ou quando ligado a um circuito ligado e desligado
regularmente.
• Não é permitida a utilização de uma extensão ou de outro meio
semelhante.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de remover ou substituir peças
sobresselentes.
• Certifique-se de que o cabo não fica pendurado no canto da mesa ou
do balcão, não toca em nenhuma superfície quente nem entra em
contacto directo com as partes quentes do aparelho. Não coloque o
aparelho por baixo ou perto de cortinas, coberturas de janelas, etc.
• Certifique-se de que o cabo não entra com contacto com partes
quentes do aparelho.
(*)Electricista qualificado competente: departamento pós-venda do
fabricante ou do importador ou qualquer outra pessoa qualificada,
aprovada e competente para realizar este tipo de reparações para evitar
perigos. De qualquer das formas, deve entregar o aparelho a
esse electricista.
Descrição das peças
1. Elemento de aquecimento
2. Porta de vidro
3. Suporte da bandeja
de alimentos
4. Pega da porta
5. Placa grande (800 W)
6. Placa pequena (500 W)
7. Botão de controlo das placas
8. Luz de aviso das placas
9. Botão de controlo
de temperatura
3
5
10. B
otão de controlo dos modos
do forno
11. Temporizador do forno e
das placas
12. Luz de aviso do forno
13. Suporte
14. Prateleira de fios
15. Pega
16. Bandeja de cozer
P
6
15
1
8
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
35
Manual de utilizador
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
• Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Retire as etiquetas, o papel de
protecção ou o plástico do aparelho.
• Não coloque nenhum alimento ou panela no forno ou nas placas
• Coloque o aparelho num local seguro, certifique-se de que existe um
espaço de 30 cm por cima do forno e 10 cm nos outros lados.
• Coloque o botão de controlo das placas (10) na posição mais baixa.
• Coloque o botão de controlo de temperatura (12) nos 250 °C.
• Coloque o botão de controlo dos modos do forno na posição mais baixa.
• Coloque o botão de controlo de tempo (14) nos 20 minutos.
Durante a primeira utilização, pode haver algum fumo e um cheiro
a queimado. Isto acontece porque o aparelho é novo.
Desaparecerá após alguns minutos. Isto não significa que exista uma
avaria e não provocará uma.
Utilização
• Botão de controlo das placas (7)
• Posição para cima: placa grande.
• Posição para a direita: placa pequena.
• Posição para baixo: ambas as placas.
• Com este botão pode seleccionar a placa que pretende utilizar.
• Coloque o temporizador das placas e do forno no tempo desejado.
• Coloque o botão de controlo da temperatura na temperatura desejada.
• Se pretender utilizar apenas as placas, pode manter o botão de controlo
dos modos do forno na posição OFF.
36
Botão de controlo de temperatura (9)
• Seleccione a temperatura que pretende para preparar o seu prato
rodando-o para a direita.
• Pode seleccionar entre 100 °C e 250 °C.
• Este botão deve ser utilizado para a placa e a função do forno.
Botão de controlo dos modos do forno (10)
• Posição para cima: elemento superior.
• Posição para a direita: elemento inferior.
• Posição para baixo: elemento superior e inferior.
• Seleccione o elemento de aquecimento desejado, que depende do
prato que estiver a preparar.
• Consulte as sugestões de preparação no manual para as definições
correctas em termos de tempo de preparação, temperatura e definições
do forno.
Temporizador do forno e das placas (11)
• O controlador do temporizador pode ser utilizado com a função das
placas e do forno.
• Seleccione o tempo de preparação e este depende do prato que
pretende preparar.
• Seleccione o tempo rodando o temporizador para a direita.
• O aparelho desligar-se-á automaticamente no final do tempo
seleccionado, quando soará um alarme.
• Se pretender seleccionar menos de 5 minutos, rode o botão para mais
de 6 minutos e volte a rodá-lo para o tempo desejado.
• Pode desligar manualmente o aparelho durante a utilização, rodando o
botão do temporizador para a posição OFF.
Forno
Funções de forno e placas juntas
• Seleccione com o botão de controlo para as placas (7) se pretender
utilizar uma ou duas placas.
• Seleccione com o botão de controlo da função do forno (10)
o modo desejado.
• Seleccione com o botão de controlo da temperatura (9)
a temperatura desejada.
• Seleccione com o botão do temporizador (11) o tempo desejado, verá
as luzes N.º 8 e N.º 12 acenderem-se. Pode agora começar a cozinhar nas
placas e colocar o seu prato no forno.
Acessórios
• O tabuleiro pode ser utilizado para preparar frango, hambúrgueres,
gratinar, bolos e muitos outros pratos no forno.
• A grelha pode ser utilizada para vários pratos como pão (francês).
• Para pratos que libertam muita gordura, recomendamos que utilize a
grelha juntamente com o tabuleiro.
Cuidado: quando remover a grelha ou o tabuleiro, pois podem estar muito
quentes! Utilize sempre a pega fornecida.
Dicas de cozedura
O seu forno está muito bem equipado para preparar os pratos mais
fantásticos. Na tabela abaixo encontrará algumas dicas relativamente ao
tempo de preparação e as definições de temperatura do forno para vários
pratos. As temperaturas e os tempos mencionados abaixo são apenas
indicativos. Os resultados de cozedura podem variar dependendo das
receitas, dos pratos e dos ingredientes utilizados.
Modo 1.
Modo 2.
Modo 3.
Receita
Quantidade Temp. Tempo de cozedura Modo
Pizza fresca
400 g
200 °C
25 min.
3
Tarte temperada
com sal
600 g
200 °C
35 min.
3
Pizza congelada
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasanha
1500 g
200 °C
40 min.
3
Frango inteiro
1500 g
220 °C
90 min.
3
Almôndegas
1000 g
200 °C
60 min.
3
Beringela com queijo
1700 g
200 °C
30 min.
1
Carne grelhada
1000 g
220 °C
20 min
1
Batatas panadas
1500 g
200 °C
40 min.
1
Tarte de maçã
1000 g
190 °C
90 min.
3
Truta embrulhada
800 g
190 °C
40 min.
2
P
Adicione cerca de 5 minutos ao tempo de preparação para pré-aquecer o
forno.
37
Manual de utilizador
Limpeza e manutenção
Garantia
• Desligue o aparelho se pretender limpá-lo. Não comece a limpar o
aparelho antes de este ter arrefecido totalmente.
• Não utilize uma escova dura ou outros materiais abrasivos para limpar
o interior ou o exterior do aparelho, para evitar riscar a superfície e o
interior do aparelho.
• Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou tóxico como
petróleo, esfoliantes ou solventes. Um produto de limpeza de cozinha
ou para lavar loiça normal com água é suficiente.
• Este aparelho tem garantia de 12 meses, com início na data de
compra (recibo).
• Danos causados por não seguir o manual de instruções tornarão a
garantia nula. Se isto resultar em danos consequentes, a Tristar não
deverá ser considerada responsável.
• A Tristar não será responsável por danos no material ou ferimentos
pessoais causados por uma utilização inadequada ou se não se
seguirem adequadamente as instruções de segurança. • A limpeza, conforme mencionado neste manual, é a única manutenção
necessária para estes aparelhos.
• Quando for necessário reparar o aparelho, certifique-se de que a
reparação será realizada por uma empresa autorizada.
• Este aparelho serve apenas para uso doméstico.
• Este aparelho não deve ser alterado.
• Se ocorrerem problemas durante os 12 meses após a data de compra,
que correspondem à cobertura da garantia de fábrica, pode dirigir-se ao
local da compra para substituí-lo por um novo.
• Apenas os defeitos de fabrico e do material estão cobertos pela garantia.
• A Tristar não é responsável por danos ocorridos através de:
1. Queda do aparelho.
2. Alteração técnica do aparelho realizada pelo proprietário ou
por terceiros.
3. Utilização inadequada do aparelho.
4. Desgaste normal do aparelho.
• Ao realizar reparações, o período de garantia original de 12 meses não
será estendido nem terá direito a uma nova garantia. Esta garantia é válida
apenas na Europa. Esta garantia não anula a directiva europeia 1944/44/CE.
• Para questões ou concordâncias, contacte o seu "ponto de venda".
Limpeza das placas
• Após ferver por fora, retire os restos imediatamente. Cuidado: Estas
partes podem estar quentes.
• Limpe as placas com produto para lavar loiça e um pouco de água.
• Após limpar, aqueça as placas durante algum tempo, caso contrário
podem ganhar ferrugem.
Limpeza do forno
• Sumo de fruta a pingar para o tabuleiro deixará manchas que não
podem ser removidas, mesmo com um produto de limpeza para forno.
Não encha demasiado a forma quando cozer um bolo de frutas.
• Um forno um pouco sujo pode ser limpo apenas com um pouco de
produto para lavar loiça, água morna e um pouco de vinagre.
• A cozedura e o processo de cozedura pode demorar mais tempo
quando o forno estiver sujo no interior.
Cuidado: deixe sempre o forno e as placas arrefecerem bem antes de
os limpar.
38
Forno
• Guarde sempre o seu recibo, sem ele não pode reivindicar nenhum tipo
de garantia.
• Se pretender fazer uma reclamação, entregue a máquina completa com
o recibo.
• Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática
sem encargo dos aparelhos na totalidade. Nesses casos, contacte a
nossa linha directa. O vidro partido ou as peças de plástico partidas
estão sempre sujeitos a custos.
• Os defeitos em consumíveis ou peças sujeitos a desgaste, assim como
a limpeza, a manutenção ou a substituição dessas peças não estão
cobertos pela garantia e devem ser pagos!
• A garantia perde a validade no caso de modificação não autorizada
no aparelho.
• Findo o prazo da garantia, a reparação pode ser levada a cabo
pelo fabricante competente ou pelo serviço de reparação contra
o pagamento dos custos daí decorrentes.
EspecificaÇÕES TÉCNICAS
Modelo n.º: OV-1422 Alimentação: 220-240 V~ 50 Hz. Consumo de energia: 3100 W Dimensões: 615 x 435 x 450 mm Peso: 13,5 kg Ambiente
487
Orientações para a protecção do meio ambiente
Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no
fim da sua vida útil, mas deve, sim, ser entregue num ponto
central de reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e
electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções
e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão.
Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar
electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante
passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais
informações relativas aos pontos de recolha.
Embalagem
A embalagem é 100% reciclável. Deposite-a em separado.
Produto
Este aparelho vem fornecido com uma marca em conformidade com a
Directiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos (REEE). Garantindo que este produto será processado
correctamente em resíduos, ajudará a prevenir possíveis consequências
negativas para o ambiente e para a saúde humana.
P
Declaração de conformidade EC
Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade
com os objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº
2006/95/EC, os requisitos de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC
"Compatibilidade electromagnética" e os requisitos da Directiva 93/68/EEC”.
Dicas para poupar energia
• Utilize apenas panelas com um diâmetro igual ao diâmetro das placas.
• Utilize apenas tachos e panelas com um fundo plano.
• Se possível, enquanto cozinha, mantenha a tampa na panela.
• Cozinhe legumes, batatas, etc., com um pouco de água para manter o
tempo de preparação o mais curto possível.
• Utilize temperaturas adequadas para os vários pratos que estiver a preparar.
39
Instrukcja obsługi
Drogi Kliencie
Składamy gratulacje i serdeczne podziękowanie za zakup tego wysokiej
jakości produktu. Prosimy przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie, aby
jak najlepiej użytkować urządzenie Podręcznik zawiera wszystkie konieczne
instrukcje i porady dotyczące użytkowania, czyszczenia oraz konserwacji
urządzenia. Postępowanie zgodne z instrukcjami gwarantuje doskonałe
wyniki, oszczędność czasu oraz uniknięcie wszelkich problemów w przyszłości.
Mamy nadzieję, że użytkowanie urządzenia przyniesie wiele przyjemności.
OGÓLNE instrukcje bezpieczeństwa
• To urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa. Należy przeczytać
dokładnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania. Prosimy
zachować instrukcję, certyfikat gwarancji, paragon zakupu oraz, w razie
możliwości, karton z wewnętrznym opakowaniem.
• Sprawdzić, czy napięcie urządzania odpowiada napięciu w Państwa
domu. Napięcie szacunkowe: 220-240V~ 50Hz. Gniazdo musi co
najmniej wykazywać wartość 16A lub słabiej zabezpieczone 10 A.
• To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci)
niepełnosprawnych fizycznie, czuciowo lub psychicznie,
nieposiadających doświadczenia lub wiedzy, chyba że są kontrolowane
lub zostały dokładnie poinstruowane na temat użytkowania urządzenia
przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
• W przypadku zignorowania instrukcji bezpieczeństwa, producent nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
• Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwami urządzeń elektrycznych,
prosimy zapewnić, że urządzenie nigdy nie zostanie bez nadzoru. Zatem
Państwa obowiązkiem jest znalezienie miejsca na urządzenie, gdzie
będzie ono niedostępne dla dzieci. Sprawdzić, czy kabel nie zwisa w dół.
40
• Urządzenie przeznaczone jest tylko do użycia w gospodarstwie
domowym, zgodnie z przeznaczeniem.
• Urządzenie należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni.
• Nie dotykać powierzchni gorących. Zawsze korzystać z uchwytów lub gałek.
• Nigdy nie korzystać z urządzenia bez nadzoru.
• Wszystkie naprawy muszą być wykonane przez kompetentnego i
wykwalifikowanego elektryka(*).
• Sprawdzić, czy urządzenie przechowywane jest w suchym środowisku.
• Absolutnie konieczne jest utrzymywanie urządzenia w czystości przez
cały czas, ponieważ bezpośrednio styka się z jedzeniem.
• Urządzenie zgodne jest z wszelkimi normami dotyczącymi pól
elektromagnetycznych (EMF). Jeśli urządzenie obsługiwane jest
prawidłowo i zgodnie z instrukcjami użytkowania, to jest ono
bezpieczne do użycia w oparciu o naukowe dowody dostępne obecnie.
• Użycie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może
prowadzić do obrażeń ciała oraz do unieważnienia gwarancji.
• Nigdy nie przesuwać urządzenia, ciągnąc za kabel i zapewnić, aby się
nie zaplątać.
• Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz.
• Przed czyszczeniem lub odłożeniem należy poczekać na wystygnięcie
urządzenia.
• Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie zanurzać przewodu, wtyczki
ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
• Wyjąć wtyczkę z gniazda, jeśli konieczna jest wymiana części lub
konserwacja.
• Nie korzystać z urządzenia w przypadku uszkodzonego przewodu,
wtyczki lub zakłóceń pracy albo uszkodzeń innego rodzaju. Aby
uniknąć niebezpieczeństw sprawdzić, czy uszkodzony przewód będzie
wymieniony przez autoryzowanego pracownika technicznego (*). Nie
naprawiać urządzeń samodzielnie.
Piekarnik
• Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł gorąca.
• Jeśli nie korzystamy z urządzenia, należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
• Uwaga: Aby uniknąć niebezpieczeństwa poprzez przypadkowe
resetowanie zabezpieczenia termicznego, to urządzenie może nie być
zasilane przez zewnętrzny przełącznik, taki jak timer lub podłączone do
obwodu, który regularnie będzie włączany i wyłączany.
• Korzystanie z przedłużacza lub podobnego dodatku nie jest dozwolone.
• Poczekać na wystygnięcie urządzenia przed wyjęciem lub wymianą części.
• Sprawdzić, czy przewód nie zwisa z krawędzi stołu lub lady, czy nie
dotyka powierzchni gorących czy nie styka się bezpośrednio z gorącymi
częściami urządzenia. Nie ustawiać urządzenia w pobliżu lub pod
zasłonami, okiennicami, itp.
• Sprawdzić, czy kabel zasilania nie dotyka gorących części urządzenia.
(*) Kompetentny i wykwalifikowany elektryk: dział posprzedażowy
producenta lub importera lub każdej wykwalifikowanej osoby,
zatwierdzony i kompetentny do wykonywania tego rodzaju napraw,
aby uniknąć niebezpieczeństwa. W każdym przypadku należy zwrócić
urządzenie elektrykowi.
OPIS CZĘŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Element grzewczy
Szklane drzwiczki
Podpórka tacki na jedzenie
Klamka na drzwiczkach
Duża płyta grzewcza (800W)
Mała płyta grzewcza (500W)
Regulator dla płyt grzewczych
Kontrolka ostrzegawcza
płyt grzewczych
9. Regulator temperatury
3
5
10. Regulator trybów piekarnika
11. Timer piekarnika i
płyt grzewczych
12. Kontrolka ostrzegawcza
piekarnika
13. Stojak
14. Ruszt druciany
15. Uchwyt
16. Tacka do pieczenia
6
15
1
8
PL
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
41
Instrukcja obsługi
Pierwsze użytkowanie.
• Wyjąć urządzenie i akcesoria z pudełka. Zdjąć naklejki, folię ochronną
lub elementy plastikowe z urządzenia.
• Nie wkładać jedzenia ani patelni do piekarnika ani na płytki grzewcze
• Ustawić urządzenie w bezpiecznym miejscu, sprawdzić, czy jest 30 cm
wolnej przestrzeni na piekarnikiem i po 10 cm po obu stronach.
• Ustawić regulator płyt grzewczych (10) w najniższej pozycji.
• Ustawić regulator temperatury (12) w temp. 250 °C.
• Ustawić regulator trybów piekarnika w najniższej pozycji.
• Ustawić regulator czasu (14) na 20 minut.
Podczas pierwszego użycia może pojawić się dym oraz zapach spalenizny.
Dzieje się tak, ponieważ urządzenie jest nowe. Zanika po kilku minutach.
Nie oznacza to nieprawidłowości ani jej nie powoduje.
UŻYTKOWANIE
• Regulator płyt grzewczych (7)
• Pozycja do góry: duża płyta grzewcza
• Pozycja na prawo: mała płyta grzewcza
• Pozycja na dół: obie płyty grzewcze.
• Tym regulatorem wybieramy, z której płyty grzewczej będziemy korzystać.
• Ustawić timer w pozycji wył. dla płyt grzewczych oraz wł. dla piekarnika.
• Ustawić regulator temperatury w żądanej pozycji.
• Jeśli chcemy korzystać wyłącznie z płyt grzewczych można przytrzymać
regulator dla trybów grzejnika w pozycji wył.
42
Regulator temperatury (9)
• Wybrać temperaturę, regulując pokrętło w prawo, wymaganą do
przygotowania potrawy.
• Można wybrać między 100 °C aż do temperatury 250 °C.
• Ten przycisk powinien być użyty dla funkcji płyty grzewczej oraz piekarnika.
Regulator trybów piekarnika (10)
• Pozycja do góry: górny element.
• Pozycja na prawo: dolny element.
• Pozycja na dół: górny i dolny element.
• Wybrać żądany element grzewczy, co zależy od przygotowywanej potrawy.
• Sprawdzić we wskazówkach do pieczenia w dalszej części pod kątem
prawidłowych ustawień w aspekcie czasu przygotowania, temperatury
oraz ustawień piekarnika.
Timer dla piekarnika i płyt grzewczych (11)
• Kontroler czasu może być użyty w połączeniu z płytami grzewczymi
oraz funkcją piekarnika.
• Wybrać czas przygotowywania potrawy, zależy on właśnie od tego, co
chcemy przygotować.
• Wybrać czas, obracając timerem w prawo.
• Urządzenie wyłączy się automatycznie pod koniec wybranego czasu,
rozlegnie się sygnał dzwonka.
• Jeśli chcemy wybrać czas poniżej 5 minut, należy ustawić regulator na
ponad 6 minut i powrócić do wybranego czasu.
• Można wyłączyć urządzenie ręcznie podczas użytkowania poprzez
obroty timera do pozycji wyłączenia.
Piekarnik
Połączenie funkcji piekarnika oraz płyt grzewczych
• Wybrać płyty grzewcze za pomocą regulatora (7) jeśli chcemy użyć
jednej lub obu płyt grzewczych.
• Wybrać funkcję piekarnika za pomocą regulatora (10) w wybranym trybie.
• Wybrać daną temperaturę za pomocą regulatora (9) temperatury.
• Za pomocą regulatora timera (11) Wybrać czas, pojawią się zapalone
kontrolki: nr 8 oraz nr 12. Można zacząć przygotowywać potrawę na
płytach i włożyć potrawę do piekarnika.
Akcesoria
• Tacka do pieczenia może zostać użyta w celu przygotowywania kurczaka,
hamburgerów, potrawy typu gratin, ciasta i wielu innych dań z pieca.
• Ruszt może być użyty na różne suche potrawy jak np. bułka (francuska).
• Do przygotowywania dań uwalniających tłuszcz, zalecamy użycie grilla
razem z tacką do pieczenia.
Uwaga: podczas wyjmowania grill lub tacka do pieczenia mogą być bardzo
gorące! Zawsze korzystać z dołączonego uchwytu.
Wskazówki dotyczące pieczenia
Piekarnik jest znakomicie przystosowany do przygotowywania
fantastycznych dań. W poniższej tabeli znajdują się wskazówki na temat
czasu przygotowywania, temperatury oraz ustawień piekarnika dla
bardzo różnych dań. Temperatury oraz czas wymienione poniżej są tylko
wskazówką. Wyniki uzyskane podczas pieczenia mogą być różne w
zależności od przepisów oraz używanych składników.
Tryb 1.
Tryb 2.
Przepis
Tryb 3.
Ilość
Temp.
Czas gotowania
Tryb
Świeża pizza
400 g
200 °C
25 min.
3
Słone ciasto
600 g
200 °C
35 min.
3
Mrożona pizza
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasagna
1500 g
200 °C
40 min.
3
Cały kurczak
1500 g
220 °C
90 min.
3
Kulki mięsne
1000 g
200 °C
60 min.
3
Bakłażan z serem
1700 g
200 °C
30 min.
1
Mięso z grilla
1000 g
220 °C
20 min
1
Ziemniaki posypane
tarta bułką
1500 g
200 °C
40 min.
1
Szarlotka
1000 g
190 °C
90 min.
3
Pstrąg w folii
800 g
190 °C
40 min.
2
PL
Dodać około 5 min do całkowitego czasu przygotowywania na wstępne
nagrzanie piekarnika.
43
Instrukcja obsługi
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
GWARANCJA
• Odłączyć urządzenie, jeśli chcemy je wyczyścić, nie zaczynać
czyszczenia przed całkowitym wystygnięciem.
• Nie korzystać z twardych szczotek ani innych materiałów trących w
celu czyszczenia wnętrza bądź zewnętrza urządzenia, aby zapobiec
powstawaniu zadrapań powierzchni oraz wnętrza urządzenia.
• Nie korzystać z żadnych żrących ani toksycznych środków czyszczących,
takich jak benzyna, proszki do czyszczenia lub rozpuszczalniki.
Wystarcza zwykły kuchenny środek myjący lub płyn do naczyń.
• Urządzenie objęte jest 12- miesięczną gwarancją zaczynając od dnia
zakupu (na podstawie paragonu).
• Uszkodzenia spowodowane niedostosowaniem się do niniejszych instrukcji
użytkowania prowadzą do unieważnienia gwarancji, jeśli prowadzi to do
powstania szkód, firma Tristan nie ponosi odpowiedzialności.
• Firma Tristar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia materiałów ani
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub jeśli
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa nie są odpowiednio wykonane.
• Poza czyszczeniem, jak już wspomniano w niniejszych instrukcjach jest
tylko konserwacja konieczna dla tego urządzenia.
• Kiedy konieczna jest naprawa urządzenia, zapewnić, aby dokonała jej
autoryzowana firma.
• Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
• Tego urządzenia nie można naprawić ani wymienić.
• Jeśli problemy pojawiły się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, co
obejmuje gwarancja producenta, można odnieść urządzenie do miejsca,
gdzie zostało nabyte i wymienić je na nowe.
• Niniejsza gwarancja obejmuje tylko materiałowe lub produkcyjne usterki.
• Firma Tristar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
na skutek:
1. Upadku urządzenia.
2. Jeśli właściciel lub osoby trzecie wymieniały cokolwiek w urządzeniu.
3. Nieprawidłowego użycia urządzenia.
4. Naturalnego zużywania się urządzenia.
• Po wykonaniu napraw oryginalny okres gwarancji czyli 12 miesięcy
nie zostanie przedłużony ani nie pojawi się prawo do nowej gwarancji.
Gwarancja jest ważna tylko na terenie Europy. Gwarancja ta nie jest
nadrzędna wobec Dyrektywy Europejskiej 1944/44CE.
Czyszczenie płyt grzewczych
• Po przygotowaniu jedzenia natychmiast usunąć resztki. Uwaga: te
części mogą być gorące.
• Oczyścić płyty grzewcze za pomocą płynu do naczyń z wodą.
• Po czyszczeniu rozgrzać płyty przez krótki czas, w przeciwnym
razie zardzewieją.
Czyszczenie piekarnika
• Sok owocowy przeciekający na tackę do pieczenia pozostawia plamy,
których nie można usunąć, nawet za pomocą środka czyszczącego do
piekarnika. Nie przepełniać tacki podczas pieczenia wilgotnych
ciast owocowych.
• Nieznacznie przybrudzony piekarnik można wyczyścić za pomocą płynu
do naczyń, ciepłej wody oraz kropli octu.
• Proces pieczenia i przygotowywania potrawy może trwać dłużej nawet
przy brudnym wewnątrz piekarniku.
Uwaga: zawsze poczekać na schłodzenie płyt przed ich wyczyszczeniem.
44
Piekarnik
• W razie pytań lub reklamacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą Państwa
w “punkcie zakupu”.
• Zawsze zachowywać paragon, bez paragonu nie ma możliwości
ubiegania się jakiekolwiek działania na mocy gwarancji.
• W razie reklamacji należy zwrócić całe urządzenie wraz z paragonem.
• Uszkodzenia akcesoriów nie oznaczają możliwości automatycznej i
darmowej wymiany na inne urządzenie. W takich przypadkach prosimy
o kontakt na infolinię. Zbita szybka lub pęknięcia części plastikowych
zawsze podlegają zwrotom.
• Usterki w częściach wymienialnych lub narażonych na zużycie,
podobnie jak czyszczenie, konserwacja i wymiana tych części nie są
objęte gwarancją i należy je opłacić we własnym zakresie.
• Gwarancja zostaje unieważniona w razie nieautoryzowanych
manipulacji przy urządzeniu.
• Po upływie terminu gwarancji wszelkie naprawy mogą być
przeprowadzane przez kompetentnego sprzedawcę oraz serwis
naprawczy po dokonaniu stosownych opłat.
Techniczne specyfikacje
Model nr : OV-1422 Zasilanie: 220-240V~ 50 Hz
Pobór mocy: 3100 W Wymiary : 615 x 435 x 450 mm Waga: 13,5 kg Środowisko
487
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami
domowymi, ale należy je zanieść do centralnego
punktu recyklingudomowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Ten symbol na urządzeniu, instrukcjach użytkowania
i opakowaniu zwraca uwagę na ważne kwestie. Materiały użyte do
produkcji urządzenia można poddać recyklingowi. Poprzez recykling
zużytych urządzeń domowych można mieć swój wkład w zakresie ochrony
środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać
informacje dotyczące punktów zbiórki.
Opakowanie
Opakowanie poddawane jest recyklingowi w 100%, należy zwrócić
rozdzielone opakowanie
Produkt
Urządzenie wyposażone jest w znak na podstawie Europejskiej Dyrektywy
2002/96/EC n/t odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(WEEE). Zapewnienie tego, że produkt zostanie prawidłowo przetworzony,
pomaga unikać możliwych negatywnych skutków dla środowiska oraz
ludzkiego zdrowia.
PL
Deklaracja zgodności CE
To urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz promowane
zgodnie z celem bezpieczeństwa w Dyrektywie o niskim napięciu
“Nr 2006/95/EC, wymagania dot. zabezpieczeń oraz z Dyrektywą
EMC 2004/108/EC “Zgodność elektromagnetyczna” oraz wymogami
Dyrektywy 93/68/EEC.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Korzystać z naczyń ze średnicą równą średnicy płyt grzewczych.
• Korzystać z naczyń i patelni wyłącznie z płaskim dnem.
• O ile jest to możliwe trzymać pokrywkę na patelni podczas gotowania.
• Warzywa, ziemniaki, itp. przygotowywać z niewielką ilością wody,
aby czas przygotowania był jak najkrótszy.
• Korzystać z odpowiednich temperatur dla różnych
przygotowywanych potraw.
45
Manuale utente
Gentile Cliente,
Congratulazioni e grazie per l'acquisto di questo prodotto di alta qualità. Leggere
con attenzione il manuale di istruzioni in modo tale da poter usare al meglio
l’apparecchio. Questo manuale contiene le informazioni necessarie e i consigli per
l’uso, per la pulizia e la conservazione del prodotto. Osservando queste istruzioni
saranno garantiti risultati eccellenti, meno tempo perso e meno problemi.
Ci auguriamo possa beneficiare a pieno dell’uso di questo apparecchio.
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
• L’apparecchio è conforme ai requisti di sicurezza. Leggere attentamente
il manuale istruzioni prima di mettere in funzione l’apparecchio.
Conservare istruzioni, certificato di garanzia, ricevuta di acquisto e, se
possible, la scatola con l’imballaggio interno.
• Controllare che la tensione dell’apparecchio corrisponda alla tensione
domestica. Tensione nominale: 220-240 V~ 50 Hz. La presa deve avere
protezione minima 16A o 10 A .
• L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i
bambini) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di
esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e le istruzioni
sull’uso dell’apparecchio fornite dalla persona responsabile della loro
sicurezza.
• Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
• Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
46
• Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
• Collocare l’apparecchio su una superficie stabile e piana.
• Non toccare le superfici calde. Utilizzare le impugnature.
• Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
• Far effettuare tutte le riparazioni da un elettricista qualificato (*).
• Conservare l’apparecchio in ambiente asciutto.
• E assolutamente necessario pulire l’apparecchio prima che esso venga
in contatto con gli alimenti.
• L’apparecchio è conforme agli standard sui campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in modo corretto e secondo le istruzioni del
manuale, l’apparecchio è sicuro secondo i controlli effettuati fino al
momento.
• L’utilizzo di accessori non consigliati dal produttore può provocare
lesioni e invalidare la garanzia.
• Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
• Non utilizzare l’apparecchio in esterni.
• Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di pulirlo o utilizzarlo.
• Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liqiudi.
• Sfilare la spina dalla presa prima di sostituire parti durante la
manutenzione.
• Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati
oppure in caso di anomalie o danni di qualunque tipo. Per evitare
pericoli, far sostituire un cavo o una spina danneggiati da un tecnico
autorizzato (*). Non riparare l’apparecchio da soli.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino a fonti di calore.
• Sfilare la spina dalla presa quando non si utilizza l’apparecchio.
Forno
• Nota: per evitare pericoli derivanti dal resettaggio accidentale della
termica, non alimentare l’apparecchio attraverso un dispositivo di
commutazione esterna, come un timer, o collegato a un circuito che
viene attivato e disattivato periodicamente.
• Non utilizzare prolunghe.
• Lasciar raffreddare l’apparecchio prima di rimuovere o sostituire parti.
• Controllare che il cavo non penzoli sul bordo di un tavolo o un supporto,
non entri in contatto con superfici calde e non entri in contatto con le
parti calde dell’apparecchio. Non collocare l’apparecchio sotto o vicino
a tende, tendine ecc.
• Controllare che il cavo non entri in contatto con le parti calde
dell’apparecchio.
(*)Elettricista competente qualificato: reparto post-vendite del produttore
o dell’importatore o qualunque persona qualificata, approvata e
competente per eseguire questo tipo di riparazioni per evitare pericoli.
In ogni caso, restituire personalmente l’apparecchio all’elettricista.
Descrizione parti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Serpentina
Sportello in vetro
Supporto vassoio alimenti
Impugnatura sportello
Piastra di cottura grande (800 W)
Piastra di cottura piccola (500 W)
Volantino piastre di cottura
Spia piastre di cottura
5
9. Volantino temperatura
10. Volantino modi forno
11. Timer forno e piastre di cottura
12. Spia forno
13. Supporto
14. Guida di scorrimento
15. Impugnatura
16. Leccarda
6
15
I
1
8
7
9
10
11
13
16
4
12
14
2
47
Manuale utente
PRIMO UTILIZZO
• Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi,
pellicola protettiva o plastica dall’apparecchio.
• Non collocare alimenti o padelle nel forno o sulle piastre di cottura.
• Collocare l’apparecchio in un luogo sicuro, con almeno 30 cm di luce
libera al di sopra e al di sotto e 10 cm ai lati.
• Portare il volantino delle piastre di cottura (10) nella posizione inferiore.
• Portare il volantino della temperatura (12) su 250 °C.
• Portare il volantino dei modi forno nella posizione inferiore.
• Portare il volantino del tempo (14) su 20 minuti.
Quando l’apparecchio viene utilizzato per la prima volta, possono prodursi
un po’ di fumo e cattivo odore. Ciò accade perché l’apparecchio è nuovo.
Odore e fumo spariranno dopo pochi minuti. Non si tratta di anomalia.
UsO
• Volantino piastre di cottura (7)
• Posizione in alto: piastra di cottura grande.
• Posizione a destra: piastra di cottura piccola.
• Posizione in basso: entrambe le piastre di cottura.
• Con questo volantino si seleziona la piastra di cottura.
• Spegnere il timer per le piastre di cottura e accendere quello del forno,
impostando il tempo desiderato.
• Portare il volantino della temperatura sulla temperatura desiderata.
• Se si desidera utilizzare soltanto le piastre di cottura, mantenere il
volantino di comando per i modi forno in posizione OFF.
48
Volantino temepratura (9)
• Selezionare la temperatura desiderata girando il volantino in senso
orario per la preparazione dei piatti.
• È possibile selezionare una temperatura compresa tra 100 °C e 250 °C.
• Utilizzare questo tasto per la piastra di cottura e la funzione forno.
Volantino modi forno (10)
• Posizione in alto: serpentina superiore.
• Posizione a destra: serpentina inferiore.
• Posizione in basso: serpentine superiore e inferiore.
• Selezionare la serpentina desiderata a seconda del piatto da preparare.
• Controllare i consigli di cottura contenuti nel manuale per impostare
correttamente tempo, temperatura e forno.
Timer forno piastre di cottura (11)
• Il timer può essere utilizzato in combinazione con le piastre di cottura e
la funzione forno.
• Selezionare il tempo di cottura desiderato, che dipende dal piatto che si
desidera preparare.
• Selezionare il tempo girando il volantino in senso orario.
• L’apparecchio si spegne automaticamente al termine del tempo
selezionato, quando suona un allarme.
• Se si desidera selezionare un intervallo di tempo inferiore a 5 minuti,
girare il volantino prima su un intervallo maggiore di 6 minuti e poi
tornare indietro.
• È possible spegnere manualmente il dispositivo durante l’uso portando
il timer in posizione OFF.
Forno
Funzioni forno e piastre di cottura combinate
• Selezionare con il volantino piastre di cottura (7) se si desidera utilizzare
una o due piastre.
• Selezionare con il volantino funzione formo (10) la funzione desiderata.
• Selezionare la temperatura desiderata con il volantino temperatura (9) .
• Selezionare con il volantino timer (11) il tempo desiderato, le spie 8 e
12 si accendono. È possible ora iniziare la cottura sulle piastre di cottura
e delle pietanze nel forno.
Accessori
• La leccarda può essere utilizzata per cucinare pollo, hamburger, gratin,
torte e tante altre leccornie.
• La griglia può essere utilizzata per tanti piatti “asciutti”, come il pane
(baguette).
• Per pietanze contenenti molto grasso, si consiglia di utilizzare la griglia
insieme alla leccarda.
Consigli per la preparazione degli alimenti
Il forno è adatto alla preparazione delle pietanze più fantasiose.
Nella tabella seguente sono riportati alcuni consigli sul tempo di
preparazione. La temperatura e le impostazioni forno per i piatti più
disparati Le temperature e i tempi indicati sopra rappresentano soltanto
un’indicazione. I risultati di cottura possono variare a secnda delle ricette, i
piatti e gli ingredient utilizzati.
Modeo 1.
Modeo 2.
Ricetta
Attenzione: quando si rimuovono la griglia o la leccarda, ricordare che
possono essere molto calde. Utilizzare sempre l’impugnatura in dotazione.
Modeo 3.
Quant.
Temp.
Tempo di cottura Modeo
Pizza fresca
400 g
200 °C
25 min.
3
Torte salate
600 g
200 °C
35 min.
3
Pizza surgelata
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasagne
1500 g
200 °C
40 min.
3
Pollo intero
1500 g
220 °C
90 min.
3
Polpette
1000 g
200 °C
60 min.
3
Parmigiana di melanzane 1700 g
200 °C
30 min.
1
Carne alla griglia
1000 g
220 °C
20 min
1
Patate in formo
1500 g
200 °C
40 min.
1
Apple-pie
1000 g
190 °C
90 min.
3
Trota al cartoccio
800 g
190 °C
40 min.
2
I
Aggiungere circa 5 minuti a ogni pietanza per il pre-riscaldamento del forno.
49
Manuale utente
PULIZIA E MANUTENZIONE
Garanzia
• Sfilare la spina dalla presa se si desidera pulire l’apparecchio e non pulire
l’apparecchio finché non si è completamente raffreddato.
• Non utilizzare una spazzola dura o materiale abrasivo per pulire la parte
interna ed esterna dell’apparecchio, per non graffiare la superficie e la
parte interna dell’apparecchio.
• Non utilizzare detergent tossici o abrasivi come petrolio, detersivo
in polvere o solventi. È sufficient utilizzare una soluzione di acqua e
detersivo per piatti o lavastoviglie (liquido).
• Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 12 mesi a partire dalla
data di acquisto (fa fede la ricevuta).
• Danni causati dall’inosservanza di quanto prescritto nel presente
manuale, comporterà l’annullamento della garanzia, se ciò produce
danni consequenziali Tristar non sarà responsabile.
• Tristar non sarà responsabile per danni materiali o infortuni personali
causati dall’uso improprio o se le istruzioni di sicurezza non sono osservate.
• L’unica operazione di manutenzione necessaria per questo apparecchio
è la pulizia.
• Nel caso in cui l’apparecchio necessiti di riparazioni, assicurarsi che esse
siano effettuate da una società autorizzata.
• Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
• Questo apparecchio non può essere modificato o cambiato.
• Se insorgono problemi entro un anno dall’acquisto dell’apparecchio,
periodo durante il quale l’apparecchio é coperto da garanzia, consegnare
l’apparecchio al punto di acquisto per sostituirlo con uno nuovo.
• Solo difetti materiali o di produzione sono coperti dalla presente garanzia.
• Tristar non è responsabile per danni verificatisi:
1. In caso di caduta dell’apparecchio.
2. Nel caso in cui l’apparecchio è stato tecnicamente modificato dal
proprietario o da terzi.
3. In caso di uso improprio dell’apparecchio.
4. In caso di usura normale dell’apparecchio.
• Se vengono eseguite riparazioni nei 12 mesi successivi all’acquisto
dell’apparecchio, periodo in cui l’apparecchio é coperto da garanzia,
la garanzia non verrà prolungata e non verrá emessa alcuna nuova
garanzia. La garanzia ha valore soltanto nei Paesi europei. La garanzia
non ha maggior valore della Direttiva Europea 1944/44CE.
• Per domande o problemi contattare il proprio punto di acquisto.
Pulizia delle piastre di cottura
• Se liquidi bollenti traboccano dai recipienti, eliminare immediatamente
i resti dalla piastra. Attenzione: la piastra può essere molto calda.
• Lavare le piastre di cottura con una soluzione di acqua e detersivo
liquido.
• Al termine della pulizia, riscaldare brevemente le piastre di cottura per
impedire che possano arrugginirsi.
Pulizia del forno
• Succo di frutta che trabocca sulla leccarda forma macchie difficili da
rimuovere, anche con detergente specifico per fonro. Non riempire
eccessivamente la tortiera quando si preparano crostate alla frutta.
• Un forno leggermente sporco può essere pulito con un po’ di detersivo
liquido, acqua calda e qualche goccia di aceto.
• Il processo di preparazione e cottura può richiedere più tempo quando
l’interno del forno é sporco.
Attenzione: lasciar sempre raffreddare forno e piastre di cottura prima
di pulirli.
50
Forno
• Conservare la ricevuta, senza la quale non è possibile richiedere
interventi in garanzia.
• Se si desidera sporgere reclamo, restituire l’apparecchio insieme
alla ricevuta.
• Danni agli accessori non comportano l’automatica sostituzione gratuita
dell’intero apparecchio. In questi casi contattare il nostro servizio assistenza.
La rottura di parti in vetro o in plastica è sempre soggetta a pagamento.
• Difetti alle parti consumabili o alle parti soggette a usura, così come
la pulizia, la manutenzione o la sostituzione di dette parti non è coperta
da garanzia e quindi deve essere pagata!
• La garanzia decade in caso di manomissione non autorizzata.
• Dopo la scadenza della garanzia le riparazione possono essere
effettuata da un rivenditore autorizzato o dal servizio assistenza dietro
pagamento dei costi previsti.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello N°.: OV-1422 Alimentazione: 220-240 V~ 50 Hz
Consumo di corrente: 3100 W Misure: 615 x 435 x 450 mm
Peso: 13,5 kg Ambiente
487
Linee guida per la tutela ambientale
Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti
domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito
in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici
domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la
confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali
usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi
domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare
le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.
Imballaggio
La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.
Prodotto
Questo dispositivo è dotato di contrassegno in conformità alla direttiva
2002/96/CE sui rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (WEEE). Assicurarsi che il prodotto sia smaltito correttamente,
ciò aiuta a evitare conseguenze avverse per l'ambiente e la salute umana.
Dichiarazione CE di conformità
Questo apparecchio è progettato, realizzato e marchiato in conformità ai
requisiti di sicurezza della Direttiva per la bassa tensione "No 2006/95/CE,
i requisiti di protezione della Direttiva EMC 2004/108/CE "Compatibilità
elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/CEE.
I
Consigli per il risparmio energetico
• Utilizzare esclusivamente padelle di diametro uguale al diametro delle
piastre di cottura.
• Utilizzare soltanto pentole e padelle con fondo piano.
• Se possible, durante la cottura, tenere il coperchio sulle pentole.
• Cucinare verdure, patate ecc. con poca acqua, per mantenere il tempo
di preparazione il più breve possible.
• Usare temperature adatte ai diversi piatti che si stanno preparando.
51
Användare
Kära kund,
Grattis och tack för att du har köpt denna högkvalitetsprodukt. Läs
instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa möjliga
sätt. Den här manualen innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd
för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa
instruktioner kommer du garanterat få utmärkta resultat och det spar tid och
problem undviks. Vi hoppas att du får mycket nöje av att använda den här
apparaten.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
• Den här enheten möter säkerhetskraven. Läs instruktionsmanualen
noga innan du använder enheten. Behåll den här instruktionsmanualen,
garantisedeln, kvittot och, om möjligt, kartongen med allt
förpackningsmaterial.
• Kontrollera så att apparatens spänning motsvarar spänningen i ditt
hem. Märkspänning: 220-240V~ 50Hz. Uttaget måste ha minst 16 A eller
10 A trögt skydd.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer
med bristande erfarenhet och kunskap om de inte har fått tillsyn och
instruktioner gällande användningen av apparaten från en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
• Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som beror på att
säkerhetsinstruktionerna inte har följts.
• För att skydda barn från farorna med elektriska apparater, se till att du
aldrig lämnar enheten obevakad. Du bör välja en förvaringsplats för
apparaten där barn inte kan få tag i den. Se till att inga sladdar hänger ner.
52
• Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk och ska inte användas
i annat syfte.
• Apparaten måste placeras på en stabil och slät yta.
• Rör inte den heta ytan. Använd handtagen.
• Använd aldrig enheten oövervakad.
• Alla reparationer ska göras av en kvalificerad och auktoriserad elektriker (*).
• Se till att apparaten förvaras i en torr miljö.
• Det är absolut nödvändigt att alltid hålla apparaten ren eftersom den
kommer i direkt kontakt med mat.
• Denna apparat möter alla standarder gällande elektromagnetiska fält
(EMF). Om den hanteras på rätt sätt och i enlighet med instruktionerna
i denna instruktionsmanual så är apparaten säker att använda enligt de
vetenskapliga resultat som finns idag.
• Användning av tillbehör som inte har rekommenderats av tillverkaren
kan orsaka skador och kommer göra garantin ogiltig om sådan finns.
• Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden och se till att sladden
inte kan bli hoptrasslad.
• Använd inte den här apparaten utomhus.
• Låt apparaten svalna innan du rengör och ställer undan den.
• För att skydda dig mot elchock, sänk inte ner kontakten, sladden eller
apparaten i vatten eller annan vätska.
• Dra ur kontakten innan du byter ut lösa delar och före underhåll.
• Använd inte den här apparaten med skadad sladd eller kontakt eller
om apparaten inte fungerar på rätt sätt eller på annat sätt har skadats.
För att undvika fara, se till att den skadade kontakten eller sladden byts
ut av en kvalificerad och auktoriserad elektriker(*). Försök inte att själv
reparera den här apparaten.
• Använd inte apparaten nära direkta värmekällor.
• Dra ur kontakten när du inte använder apparaten.
Ugn
•OBS: För att undvika fara genom att överhettningskyddet av
misstag återställs så får den här apparaten inte anslutas via externa
avstängningsenheter såsom en timer eller en strömkrets som
regelbundet sätts på och stängs av.
• Det är inte tillåtet att använda förlängningssladd eller liknande.
• Låt enheten svalna innan du tar bort eller byter ut lösa delar.
• Se till att sladden inte hänger ner över kanten på ett bord eller en bänk,
att den inte har kontakt med heta ytor eller kommer i direkt kontakt
med andra apparaters heta delar. Placera inte apparaten under eller
nära gardiner, draperier eller liknande.
• Se till att sladden inte kommer i kontakt med apparatens heta delar.
(*)Kvalificerad och auktoriserad elektriker: tillverkarens eller tillverkarens
”eftertillverkningsavdelning”, godkänd och kompetent för att utföra den
här typen av reparationer för att undvika all fara. Du ska alltid returnera
apparaten till den här elektrikern.
BESKRIVNING AV DELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Värmeelement
Glaslucka
Stöd för matbricka
Luckhandtag
Stor kokplatta (800W)
Liten kokplatta (500W)
kontrollknapp för kokplatta
Varningsljus för kokplatta
5
9. Temperaturkontroll
10. kontrollknapp för ugnslägen
11. Timer för ugn och kokplattor
12. Varningsljus för ugn
13. Ställning
14. Galler
15. Handtag
16. Bakplåt
6
15
1
8
7
9
se
10
11
13
16
4
12
14
2
53
Användare
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
• Ta upp apparaten och tillbehören ur lådan. Ta bort klistermärken och allt
skyddsmaterial från enheten.
• Placera inte mat eller kokkärl i ugnen eller på kokplattorna.
• Ställ apparaten på en säker plats och se till att det finns 30 cm fri yta
ovanför ugnen och 10 cm på var sida av den.
• Ställ kontrollknappen för kokplattorna (10) på lägsta läget.
• Ställ temperaturkontrollen (12) på 250 °C.
• Ställ kontrollknappen för ugnslägen på lägsta läget.
• Ställ in timerkontrollen (14) på 20 minuter.
Under första användningen kan det börja ryka och lukta bränt. Detta beror
på att apparaten är ny. Det kommer försvinna efter några minuter och
beror inte på något fel och kommer inte att orsaka något fel.
ANVÄNDNING
• Kontrollknapp för kokplattor (7)
• Pekande uppåt: stor kokplatta.
• Pekande åt höger: liten kokplatta.
• Pekande neråt: båda kokplattorna.
• Med denna knapp väljer du vilken kokplatta du vill använda.
• Ställ in timern för kokplattorna på önskad tid.
• Ställ in temperaturkontrollen på önskad temperatur.
• Om du enbart vill använda kokplattorna kan du låta kontrollknappen för
ugnslägen vara i av-läget.
54
Temperaturkontrollknapp (9)
• Vrid medurs för att ställa in den temperatur du behöver för att laga din rätt.
• Du kan välja på temperaturer på mellan 100 °C och 250 °C.
• Denna knapp ska användas för kokplattan och ugnen.
Kontrollknapp för ugnslägen (10)
• Pekande uppåt: övervärme.
• Pekande uppåt: undervärme.
• Pekande neråt: över- och undervärme.
• Välj vilken typ av uppvärmning du vill använda beroende på vad du lagar.
• Se matlagningstips längre fram i manualen för korrekt inställningar för tid,
temperatur och ugnsinställning.
Timer för ugn och kokplattor (11)
• Timern kan användas i kombination med kokplattorna eller ugnen.
• Välj önskad tillagningstid – denna beror på vad du lagar för rätt.
• Välj tid genom att vrida timern medurs.
• Enheten kommer att stängas av automatiskt när den valda tiden har
nåtts och en signal kommer att höras.
• Om du vill välja en tid på mindre än 5 minuter, vrid knappen förbi 6
minuter och sedan tillbaka till önskad tid.
• Du kan stänga av enheten genom att vrida knappen till av-läget.
Ugnsfunktionen och kokplattor tillsammans
• Välj med kontrollknappen för kokplattor (7) om du vill använda en eller
båda plattorna.
• Välj önskat läge med kontrollknappen för ugnsfunktion (10).
• Välj önskad temperatur med kontrollknappen för temperatur (9).
• Välj önskad tid med kontrollknappen för timern (11) och lampa nr. 8 och
nr. 12 kommer att tändas. Nu kan du börja laga mat på kokplattorna och
ställa in din maträtt i ugnen.
Ugn
Tillbehör
• Ugnsformen kan användas till kyckling, hamburgare, gratäng, tårtor/
kakor och många andra ugnsrätter.
• Gallret kan användas till olika torra rätter såsom (vitt) bröd.
• För rätter som ger ifrån sig mycket fett rekommenderar vi att du
använder gallret tillsammans med ugnsformen.
Varning: när du tar ut gallret eller ugnsformen kan de vara mycket heta!
Använd alltid det medföljande handtaget.
Matlagningstips
Din ugn lämpar sig väl för att laga de mest fantastiska rätter. I tabellen
nedan finner du tips om tillagningstid, temperatur och ugnsinställningar
för en rad olika rätter. Temperaturerna och tiderna är bara ungefärliga.
Matlagningsresultaten kan variera beroende på recept, de formar som
används och ingredienserna.
Läge 1.
Läge 2.
Recept
Färsk pizza
Läge 3.
Mängd.
400 g
Temp.
200 °C
Tillagningstid
25 min.
Läge
3
Saltad paj
600 g
200 °C
35 min.
3
Fryst pizza
450 g
220 °C
15 min.
3
Lasagne
1500 g
200 °C
40 min.
3
Hel kyckling
1500 g
220 °C
90 min.
3
Köttbullar
1000 g
200 °C
60 min.
3
Aubergine med ost
1700 g
200 °C
30 min.
1
Grillat kött
1000 g
220 °C
20 min
1
Panerad potatis
1500 g
200 °C
40 min.
1
Äppelpaj
1000 g
190 °C
90 min.
3
Inbakad öring
800 g
190 °C
40 min.
2
se
Lägg till ytterligare ca 5 minuter för uppvärmning av ugnen.
55
Användare
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
GarantI
• Dra ur kontakten före rengöring och rengör inte apparaten förrän den
har svalnat helt.
• Använd inte en hård borste eller andra slipmaterial som när du rengör
insidan eller utsidan av enheten för att undvika repor.
• Använd inga giftiga medel eller starka medel såsom bensin, skurmedel
eller lösningsmedel. Vanlig köksrengöring eller diskmedel och vatten är
tillräckligt.
• Denna apparat täcks av en 12 månaders garanti som börjar gälla på
inköpsdatumet (kvitto).
• Skador orsakade av att instruktionsmanualen inte har följts kommer
göra garantin ogiltig och om påföljande skador uppstår kan Tristar inte
hållas ansvariga .
• Tristar kan inte hållas ansvariga för materialskador eller personskador
som orsakas av felaktig användning eller om säkerhetsföreskrifterna
inte följts.
• Förutom rengöring, på det sätt som anges i denna manual behöver
inget annat underhåll utföras på denna apparat.
• När apparaten ska repareras, se till att detta utförs av ett
auktoriserat företag.
• Den här apparaten är endast avsedd för hemmabruk.
• Denna apparat får inte ändras eller byggas om.
• Om problem uppstår inom 12 månader efter inköpsdatumet, som täcks av
fabriksgarantin, kan du gå tillbaka till inköpsstället och få en ny apparat.
• Endast material- och tillverkningsdefekter täcks av denna garanti.
• Tristar är inte ansvariga för skador som har uppstått:
1. Om apparaten har fallit.
2. Om apparaten har ändrats tekniskt av ägarna eller annan tredje part.
3. Om apparaten har använts på fel sätt.
4. Om apparaten slitits ut p.g.a. normal användning.
• Den ursprungliga garantiperioden på 12 månader kommer inte att
förlängas vid reparation, inte heller rätten till en sammanslagen ny
garanti. Denna garanti gäller endast i Europa. Denna garanti står inte
över det europeiska direktivet 1944/44CE.
• För frågor eller överensstämmelser, kontakta din återförsäljare på
inköpsplatsen.
Rengöra kokplattorna
• Om något kokat över ska det omedelbart torkas bort. Varning: Den här
delen kan vara het.
• Rengör kokplattorna med lite diskmedel och vatten.
• Värm upp kokplattorna en kort stund efter rengöringen för att undvika
att de rostar.
Rengöra ugnen
• Fruktjuice som droppar ner på ugnsformen kan orsaka fläckar som inte
kan tas bort ens med ugnsrengöringsmedel. Fyll inte formen för mycket
när du bakar mjuk fruktkaka.
• En ugn som bara är lite nedsmutsad kan rengöras med diskmedel,
varmt vatten och en skvätt vinäger.
• Bak- och tillagningsprocessen kan ta längre tid om ugnen är smutsig inuti.
Varning: Låt alltid ugnen och plattorna svalna helt innan du rengör dem.
56
Ugn
• Behåll alltid ditt kvitto. Utan kvitto kan du inte begära någon som
helst garanti.
• Om du vill göra ett garantianspråk ska du lämna in hela din maskin
tillsammans med kvittot.
• Skador på tillbehören innebär inte per automatik ersättning av hela
apparaten. I sådana fall ska du kontakta vår hotline. Trasigt glas och
trasiga plastdelar innebär alltid en kostnad.
• defekter på förbrukningsartiklar eller slitdelar och även skador orsakade
av rengöring, underhåll eller byte av sagda delar täcks inte av garantin
och ska således betalas av ägaren!
• Garantin förfaller i fall av otillåten manipulation.
• Efter att garantin har förfallit kan reparationer utföras av en kompetent
återförsäljare eller reparationsservice mot betalning.
TeKniSKA SPECIFIKATIONER
Modellnummer: OV-1422
Strömkälla: 220-240V~ 50 Hz Strömförbrukning: 3100 W
Dimensioner: 615 x 435 x 450 mm
Vikt: 13,5 kg Miljö
Instruktioner för att skydda miljön
Denna apparat ska inte kastas i hushållssoporna när den slitits
ut, utan måste lämnas in på en återvinningsanläggning för
487
elektrisk och elektronisk hushållsutrustning. Den här symbolen
på apparaten, instruktionsmanualen och förpackningen informerar dig
om denna viktiga fråga. Materialet som använts för denna apparat kan
återvinnas. Genom att återvinna förbrukade hushållsapparater bidrar
du till att ge skyddet av miljön en stor knuff framåt. Kontakta din lokala
myndighet gällande återvinningsställen.
Förpackningen
Förpackningen är 100 % återvinningsbar - källsortera förpackningsmaterial.
Produkten
Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EC
gällande avyttring av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
Genom att se till att den här produkten hanteras korrekt vid avyttringen
kommer det hjälpa till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
EG-försäkran om överensstämmelse
Denna enhet är designad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med
säkerhetsmålen för lågvoltsdirektivet Nr 2006/95/EC, skyddskrav från
EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och krav
från direktivet 93/68/EEC.
Tips för att spara energi
• Använd endast kokkärl med samma diameter som kokplattorna.
• Använd endast kokkärl med platt botten.
• Ha, om möjligt, locket på kokkärlet när du lagar mat.
• Laga grönsaker, potatis, m.m. med lite vatten för att hålla
tillagningstiden så kort som möjligt.
• Använd rätt temperatur för de olika rätterna du lagar.
se
57
58
59
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg, The Netherlands
www.tristar.eu
OV-1422
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement