mono laser printers
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
Brother : Monochrome LaserJet Printers
Brother Mono LaserJet Printer HL-110 &
HL120W
3 Year Warranty
Carry-in
HL-1110
Model
Part no.
Resolution:
Processor:
Print Speed (A4):
Auto Duplex Print
Memory Capacity
Paper Tray:
Multi-Purpose Tray
Output capacity
Printer Language
Connectivity
Network:
SRP
HL-1210W
BTH-HL-1110
2400 x 600 dpi (HQ1200)
200 Mhz
20 ppm
NA
Std/Max : 1MB
150-sheet
NA
50-sheet
GDI
Full-speed USB 2.0
NA
BTH-HL-1210W
2400 x 600 dpi (HQ1200)
200 Mhz
20 ppm
NA
Std/Max : 32MB
150-sheet
NA
50-sheet
GDI
Hi-speed USB 2.0
NA
1,990
2,590
Brother Mono LaserJet Printer L2360DN
& L2365DW
MONO LASER PRINTERS
202
3 Year Warranty
Carry-in
HL-L2360DN
Model
Part no.
Resolution:
Processor:
Print Speed (A4):
Auto Duplex Print
Memory Capacity
Paper Tray:
Multi-Purpose Tray
Output capacity
Printer Language
Connectivity
Network:
SRP
HL-L2365DW
BTH-HL-L2360DN
2400 x 600 dpi (HQ1200)
266 Mhz
30 ppm
Yes
Std/Max : 32MB
250-sheet
1-sheet
100-sheet
PCL6
Hi-speed USB 2.0
Built-in Ethernet
BTH-HL-L2365DW
2400 x 600 dpi (HQ1200)
266 Mhz
30 ppm
Yes
Std/Max : 32MB
250-sheet
1-sheet
100-sheet
PCL6
Hi-speed USB 2.0
Built-in Ethernet + Wireless
5,490
5,990
Brother Mono LaserJet Printer L54500DN
3 Year Warranty
Carry-in
HL-L5450DN
Model
Part no.
Resolution:
Processor:
Print Speed (A4):
Auto Duplex Print
Memory Capacity
Paper Tray:
Multi-Purpose Tray
Output capacity
Printer Language
Connectivity
Network:
SRP
BTH-HL-5450DN
1200 x 1200 dpi
400 Mhz
38 ppm
Yes
std. 64 MB / max : 320 MB
250-sheet
50-sheet
150-sheet
PCL6, BR-Script 3
Hi-speed USB 2.0
Built-in Ethernet
21,990
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
Mono LASERJET PRINTERS :
Samsung LaserJet Printer
M2835D W
Warranty 3 Year
Carry-in
Model
Samsung M2835DW
P/N
SL-M2835DW
Up to 28 ppm in A4 (29 ppm in Letter)
4800 x 600 dpi effective
600 MHz
128 MB
A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 /
JIS B5 / Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6) / Custom (76 x
127 mm - 216 x 356 mm / 3” x 5” - 8.5” x 14”)
Plain / Thin / Thick / Cardstock / Recycled / Archive / Bond
Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless
802.11b/g/n
250-sheet
150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up
Print Speed
Resolution
Processor
Memory/Storage
Media Size
Media Type
Interface
Input Capacity & Types
Output Capacity & Types
Samsung LaserJet Printer
M2825ND/ M3820ND
Warranty 3 Year
Carry-in
Model
Samsung M2825ND
P/N
Print Speed
Resolution
Processor
Memory/Storage
Media Size
Interface
Capacity
SL-M3820ND
Up to 38 ppm in A4 (40 ppm in Letter)
Up to 1200 x 1200 dpi effective output
600 MHz
128 MB
A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio /
Legal / Statement / Custom
Ethernet 10/100 Base TX / High Speed USB 2.0
Input : 250-sheet
Output : 150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up
6,490
15,100
SRP (Inc.Vat)
Ricoh Mono Printer
SP220NW / SP 325NW
Model
Part
Print Speed
Resolution
Memory/Storage
Processor
Language
Media size
OS
Duplex
Interface
Paper input
Paper output
SRP (Inc.Vat)
Samsung M3820ND
SL-M2825ND
Up to 28 ppm in A4 (29 ppm in Letter)
Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output
600 MHz
128 MB
A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio /
Oficio / ISO B5 / JIS B5
Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX
Input : 250-sheet
Output : 150-sheet Face Down, 1-sheet Face Up
3 Years Warranty
(on site by RICOH)
SP220Nw SP325Nw
RCH-11SP220Nw RCH-11SP325DNw
23 ppm
28 ppm
1200 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi
128 MB
350 MHz
360 MHz
GDI
PCL5e, PCL6
A4, Letter, Half letter, B5 (ISO), A5, B6, A6, Executive, 16K,Legal A4,B5,A5,B6,A6,Legal,Letter,HLT,Exective,Foolscap,Folio,
Custom size: Min. 100mm x 148mm (3.9” x 5.92”), Max. 216mm x 356mm (8.64” x 14.24”)
Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android
Manual
Auto
High-Speed USB2.0, 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet, IEEE802.11b/g/n
Standard : 150 sheets , Bypass : 1 sheet
Standard : 250 sheets , Bypass : 50 sheets
50 sheets
3,520
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
4,200
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
6,990
SRP (Inc.Vat)
203
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
Monochrome LASERJET PRINTERS
OKI LED Printer B412DN
Warranty 3 Year /
Onsite 3 Year /
Print Head-Life time
Model
Speed
Processor
Resolution
Memory Std./Max
Printer leng.
OKI B412dn
33 ppm
667 MHz
1200 x 1200 dpi
512 MB + 3GB eMMC
PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
Duplex
Media Input
Media output
Interface
Standard
350 sheets (250 + 100 sheets)
250 sheets (face down 150 + face up 100 sheets)
Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Optional : Wireless Lan
Windows & Mac OS Ready
OS Support
7,900
SRP exc..VAT
Ricoh Mono Printers SP
4510DN, SP 4520DN
MONO LASER PRINTERS
204
3 Years Warranty
(on site by RICOH)
Model
Part
Print Speed
Resolution
Memory/Storage
Processor
Language
Media size
OS
Duplex
Interface
Paper
SRP (Inc.Vat)
SP 4510DN
SP 4520DN
RCH-11SP4510DNRCH-11SP4520DN
40 ppm
Up to 1200 x 1200 dpi
Standard 512 MB , Max 1024 MB
533 MHz
Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF direct print / Option : XPS,IPDS
A4,B5,A5,B6,A6,LG,Letter,HLT,Executive,F,Foolscap,Folio,16K
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008,R2/Server 2012,R2 /Macintosh OS X Native v10.6 or later
Auto
Standard: USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet / Option :Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Input : Standard : 500 , Bypass : 100 ,Max : 1,600 / Output : 250
28,89040,660
Ricoh Mono Printers
SP 6430DN
A3 size
3 Years Warranty
(on site by RICOH)
SP 6430DN
Model
RCH-11SP6430DN
Part
Print Speed
Resolution
Memory/Storage
Processor
Language
Media size
OS
38 ppm (A4) , 22 ppm (A3)
Up to 1200 x 1200 dpi
Standard 512 MB , Max 1024 MB
533 MHz
PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF direct print / Option : XPS,IPDS
A3,A4,A5,B4, B5,B6, Letter Size, Legal size
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008,R2/Server 2012,R2 /
Macintosh OS X Native v10.6 or later
Auto
Duplex
USB 2.0, Gigabit Ethernet / Option :Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Interface
Input : Std : 500, Bypass : 100 ,Max : 2,100
Paper
Output : 500
SRP (Inc.Vat)
57,780
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
Monochrome LASERJET PRINTERS
FUJI XEROX : DocuPrint P355d
LED NetworkPrinter
3 Year Warranty
Return base
Model
DocuPrint P355d
Part Number
Speed / PPM
Processor
Resolution
Memory Std./Max.
Printer Language
Paper Capacity
Media Sized
2-sided Printing
Interface
XRX-DPP355d
35 ppm
533 MHz
1200x1200 dpi
256 MB / Max 768 MB
PCL5/PCL6/Adobe PostScript 3
Input : 250 sheets; Multipurpose Tray: 50 sheets / Output : 150 sheets face down
A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio (8.5” x 13”) SEF,
Legal SEF, Statement SEF, Envelope
Standard
USB 2.0 , 10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T Ethernet and optional IEEE802.11b/g/n wireless connectivity
SRP
14,900
A3
size
3 Years Warranty
(onsite by Fuji Xerox)
Model
DocuPrint 3105
Part Number
Speed / PPM
Processor
Resolution
Memory Std./Max.
Printer Language
Paper Capacity
Media Sized
Interface
SRP
XRX-DP3105
32 ppm
667MHz
1200x1200 dpi
256 MB
PCL5e/PCL6, XPS, HPGL/HPGL2,
TIFF, PDF Direct, Adobe PostScript 3 (Ver.3017.104)
550+200 sheets
A3,A4,A5, Letter, Legal, US Folio, Officio, JIS B5, ISO B5,
USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX,
205
35,690
FUJI XEROX : Phaser 4622DN
A4
size
3 Years Warranty
(onsite by Fuji Xerox)
Phaser 4622DN
Model
Part Number
Speed / PPM
Processor
Resolution
Memory Std./Max.
Printer Language
Paper Capacity
Media Sized
Interface
Feature
SRP
XRX-Phaser4622DNMD
62 ppm
600MHz
600x600 dpi up to1200x1200 dpi
256 MB
PCL 6, PCL 5e, PostScript 3 emulation, PDF, Epson
550+100 sheets
paper tray : 250 sheets
A4,A5, Letter, Legal, US Folio, Officio, JIS B5, ISO B5,
Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0
Duplex Printing
44,890
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
MONO LASER PRINTERS
FUJI XEROX : DocuPrint 3105
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
Monochrome LASERJET PRINTERS
OKI : B820N
Machine : 3 Years Warranty
LED Head : Lifetime Warranty
Onsite : 3 Years
Model
Printing Technology
Print Speed
Resolution
Processor
Memory Standard / Max
Flash memory
Printer languages
Paper Input Standard
Paper Output
Paper size
Interface
Duplex
A3
size
OKI B820N (OKI-44675903)
LED Technology
Mono : A4: 35ppm/ A3: 20ppm
2400x600 dpi
PowerPC464FP 533MHz
128 MB /640 MB
Optional SDHC : 16 GB
PCL5e, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Tray1 : 530 sheets / MP tray : 100 sheets
Tray2 : 530 sheets (Optional)
Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheets
A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Envelopes, Labels (A4), Custom
10/100-TX Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284 Bi-directional Parallel”
Duplex : Optional
SRP
27,900
OKI : B840DN
MONO LASER PRINTERS
206
Machine : 3 Years Warranty
LED Head : Lifetime Warranty
Onsite : 3 Years
Model
Printing Technology
Print Speed
Resolution
Processor
Memory Standard / Max
Flash memory
Printer languages
Paper Input Standard
Paper Output
Paper size
Interface
Duplex
A3
size
OKI B840DN (OKI-44676013)
LED Technology
Mono : A4: 40ppm/ A3: 22ppm
1200 x 1200dpi
PowerPC464FP 533MHz
128 MB /640 MB
Optional SDHC : 16 GB
PCL5e, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) Postscript3
Tray1 : 530 sheets / MP tray : 100 sheets
Tray2 : 530 sheets (Optional)
Face down : 250 sheets / Face up : 100 sheets
A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 Envelopes, Labels (A4), Custom
10/100-TX Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284 Bi-directional Parallel”
Duplex : Standard
SRP
35,900
Fuji Xerox Laser Printer
DocuPrint 3055
3 Years Warranty
(Onsite by Xerox)
Model
P/N
Print Speed
Resolution
Memory
Processor
Media Sized
Interface
Language
Base Capacity
SRP
A3
size
A3¢ÒÇ´Óspeed´Õ·ี่สุด
FUJI XEROX DocuPrint 3055 (A3 size)
XRX-DP3055
35 ppm (A4) / 20 ppm (A3)
1200 X 1200 dpi
64 MB / (576MB Max.)
400 MHz
A6 to A3 , 75mm x 148 mm to 297mm x 900 mm Banner
USB 2.0, IEEE1284, Ethernet 100/10 Base TX
PCL 6, PCL 5e, ESC/P, FX-PDF, Adobe PostScript3
Input Std. 150 sheets (MPT) + 550 -sheets (Cassette)
Output 250-sheets (face down)
49,220
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
Monochrome LASERJET PRINTERS
Ricoh Aficio Laser
Printer SP8300DN
A3
size
3 Years Warranty
(on site by RICOH)
Model
SP 8300DN (A3 Mono Laser)
Part Number
RCH-SP 8300DN
PPM
50 ppm (A4)
Processor
533MHz
Resolution
600 x 600 dpi
Memory
512MB/1GB(Option)
Language
PCL6/5c, PostScript3,
Duplex Printing
Yes
Interface
High speedUSB2.0, Ethernet 10/100Bast-TX
Input capacity
Tray 250sheets / Bypass 100 sheets
Output
501sheets
SRP (Inc.Vat)
133,750
A3
size
3 Years Warranty
(Onsite by Xerox)
Model
P/N
Speed / PPM
Resolution
Memory Std./Max
Printer Language
Paper Capacity
Media Sized
Interface
Feature
FUJI XEROX DPS5105D
XRX-DP5105D
Simplex A4 LEF: 55ppm, A3: 28 ppm Duplex A4 LEF: 50ppm, A3: 18ppm
1,200 x 1,200 dpi, 600 x 600 dpi
2GB (Max: 2GB)
PCL, Adobe Post Script3, XPS, PDF
Tray1: 500 sheets + Tray2: 500 sheets,
Bypass tray: 95 sheets = 1,095 sheets
A3, B4, A4, B5, A5, legal, Letter
Standard 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0
Duplex, network standard
149,800
SRP
HP LaserJet Printer P1102 & P1102W
1 Year Warranty
DOA
Model
Part
Print speed
Print resolution
Memory / Processor
Paper Input
Paper Output
Duplex printing
Paper
HP LJ P1102
Interfaces
HPQ-CE651A
Up to 18 ppm (A4)
Up to 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output)
2 MB / 266 MHz
Input : 150-sheet input tray
Output :100-sheet face-down bin
Manual (driver support provided)
Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards
Hi-Speed USB 2.0 port
Languages
Host-based printing ; Not applicable (Host-based)
SRP
3,900
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
Fuji Xerox DPS5105D
207
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
HP Monochrome LASERJET PRINTERS
HP LaserJet Printer Pro M121A & M121W
1 Year Warranty
DOA
HP LASERJET PRO M12A New! Spec ICT
HPI-T0L45A
Up to 18 ppm (Black, Letter)
As fast as 9.2 sec from Ready mode
266 MHz
input : 150 sheets / output : 100 sheets
Manual
Up to 600 x 600 x 2 dp (Black, Best)
Std.: Host-based printing
Std. :Hi-Speed USB 2.0
8 MB (Std / Max)
1 year
HP LASERJET PRO M12W New!
HPI-T0L46A
Up to 18 ppm (Black, Letter)
As fast as 9.2 sec from Ready mode
266 MHz
input : 150 sheets / output : 100 sheets
Manual
Up to 600 x 600 x 2 dp (Black, Best)
Std.: Host-based printing
Std. :Hi-Speed USB 2.0, wireless 802.11b/g
8 MB (Std / Max)
1 year
3,350
3,890
HP LaserJet Pro M203dn Printer
G3Q46A
Up to 28 ppm ; ADF : 18 PPM
As fast as 6.7 sec from Ready mode
800 MHz
Up to 260 sheets / Up to 150 sheets
Automatic
Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality)
PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 network
256 MB
1 Year Limited Warranty (Return to HP)
HP LaserJet Pro M203dw Printer
G3Q47A
Up to 28 ppm ; ADF : 18 PPM
As fast as 6.7 sec from Ready mode
800 MHz
Up to 260 sheets / Up to 150 sheets
Automatic
Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi quality)
PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 network; Wireless
256 MB
1 Year Limited Warranty (Return to HP)
9,960
11,300
Description
Part Number
Print Speed
First Page Out
Processor
Capacity
Two-Sided Printing
Print Quality
Print Languages
Connectivity
Memory
Warranty
SRP
HP LaserJet Printer
M203dn / M203dw
MONO LASER PRINTERS
208
Description
Part Number
Print Speed
First Page Out
Processor
Capacity
Two-Sided Printing
Print Quality
Print Languages
Connectivity
Memory
Warranty
SRP
HP LaserJet Printer P2035
3 Years Warranty
HP P2035
Model
P/N
Print Speed
Resolution
Processor
Memory
Media Sized
Interface
Language
Duplex printing
Base Capacity
SRP
A4
size
HPQ-CE461A
(Draft) Letter / A4 Up to 30 ppm
up to 600 x 600 dpi with Resolution Exchancement 1200 dpi
266 MHz
16 MB , not expandable
A4, legal
USB 2.0, IEEE 1284-B Compliant parallel port
PCL 5e, host-based
Manual
Input : Tray1 : 50 sheet multipurpose / Tray 2 : 250 sheet
Output : 150 sheet output bin
11,700
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
HP Monochrome LASERJET PRINTERS
HP LaserJet Pro 400 : M402D / M402N
3 yrs return to HP
Model
P/N
Print Speed
Resolution
Processor
Memory
Paper input
Paper output
Duplex Printing
Media size
Languages
Connectivity
HP LaserJet Pro M402d Printer
HP LaserJet Pro M402n Printer
HPI-C5F92A
Up to 40 ppm (letter) HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
1200 MHz
128 MB
350 sheets/ 900 sheets input
150 sheets output bin
Yes
A4, A5, A6, B5, Letter, legal, Custom
HP PCL 5, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation,
direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG
Hi-Speed USB 2.0
HPI-C5F93A
Up to 40 ppm (letter) HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
1200 MHz
128 MB
350 sheets/ 900 sheets input
150 sheets output bin
No
A4, A5, A6, B5, Letter, legal, Custom
HP PCL 5, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation,
direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG
Hi-Speed USB 2.0, Host USB, Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
12,400
13,300
SRP
3 yrs return to HP
Model
P/N
Print Speed
Resolution
Processor
Memory
Paper input
Paper output
Duplex Printing
Media size
Languages
Connectivity
HP LaserJet Pro M402dn Printer
HP LaserJet Pro M402dw Printer
HPI-C5F94A
HPI-C5F95A
Up to 40 ppm (letter)
Up to 40 ppm (letter)
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi
1200 MHz
1200 MHz
128 MB
128 MB
350 sheets/ 900 sheets input
350 sheets/ 900 sheets input
150 sheets output bin
150 sheets output bin
Yes
Yes
A4, A5, A6, B5, Letter, legal, Custom
A4, A5, A6, B5, Letter, legal, Custom
HP PCL 5, HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing, URF, PCLM, PWG
Hi-Speed USB 2.0, Host USB, Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, wireless 802.11b/g/n
SRP
15,100
15,900
HP LaserJet Enterprise
M506n, M506dn Printer
3 Years
return to HP
Model
P/N
Print Speed
Resolution
Processor
Memory Std./Max.
Paper input
Paper output
Duplex Printing
Media size
Languages
Connectivity
HP LaserJet Enterprise M506n Printer
HP LaserJet Enterprise M506dn Printer
HPI-F2A68A
HPI-F2A69A
Up to 43 ppm (letter)
Up to 43 ppm (letter)
Up to 1200 x 1200 dpi
Up to 1200 x 1200 dpi
1.2 GHz
1.2 GHz
512 MB / 1.5 GB
512 MB / 1.5 GB
std : 650 sheets / max : 2,300 sheets
std : 650 sheets / max : 2,300 sheets
250 sheets
250 sheets
No
Yes
A4, A5, A6, B5, 16k, Letter, legal, Custom
A4, A5, A6, B5, 16k, Letter, legal, Custom
HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only),
HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7)
Hi-Speed USB 2.0, built-in Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T
SRP
37,830
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
42,680
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
HP LaserJet Pro 400 : M402DN/ M420DW
209
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
HP Monochrome LASERJET PRINTERS
HP LaserJet Enterprise
M604n & 604dn
3 Years Warranty
(Onsite by HP)
Model
Part Number
Print speed
Print Resolution
Input
Output
Two-sided Printing
Media sizes ,Std
HP LaserJet Enterprise M604n
HP LaserJet Enterprise M604dn
HPQ-E6B67A
HPQ-E6B68A
Up to 52 ppm
Up to 52 ppm
Up to 1200 x 1200 dpi
Up to 1200 x 1200 dpi
100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet input tray 2
100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet input tray 2
600 sheets
600 sheets
Manual (driver support provided)
Automatic (standard)
tray 1: letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, envelope
(commercial No. 9, No. 10, Monarch) tray 2, optional 500-sheet input tray: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in
Memory ,standard
Processor speed
Print Languages
512 MB
512 MB
1.2 GHz
1.2 GHz
HP PCL 6, HP PCL 5e , HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7)
Hi-Speed USB 2.0 (Host and Device), built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, Hardware Integration Pocket (HIP)
Connectivity
SRP (Inc.Vat)
39,900
46,000
HP LaserJet Enterprise
M605n & 605dn
MONO LASER PRINTERS
210
3 Years Warranty
(Onsite by HP)
Model
Part Number
Print speed
Print Resolution
Input
Output
Two-sided Printing
Media sizes ,Std
HP LaserJet Enterprise M605n
HP LaserJet Enterprise M605dn
HPQ-E6B69A
HPQ-E6B70A
Up to 58 ppm
Up to 58 ppm
Up to 1200 x 1200 dpi
Up to 1200 x 1200 dpi
100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet input tray 2
100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet input tray 2
600 sheets
600 sheets
Manual (driver support provided)
Automatic (standard)
tray 1: letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, envelope
(commercial No. 9, No. 10, Monarch) tray 2, optional 500-sheet input tray: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in
Memory ,standard
Processor speed
Print Languages
512 MB
512 MB
1.2 GHz
1.2 GHz
HP PCL 6, HP PCL 5e , HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7)
Hi-Speed USB 2.0 (Host and Device), built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000T network, Hardware Integration Pocket (HIP)
Connectivity
SRP (Inc.Vat)
46,000
52,650
HP LaserJet Enterprise M605x
HPQ-E6B71A
Up to 58 ppm
Up to 1200 x 1200 dpi
100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet input tray 2 & 3
600 sheets
Automatic (standard)
HP LaserJet Enterprise M606dn
HPQ-E6B72A
Up to 52 ppm
Up to 1200 x 1200 dpi
100-sheet multipurpose tray 1, 500-sheet input tray 2
600 sheets
Automatic (standard)
tray 1: letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5
x 8 in, envelope (No. 9, No. 10, ) tray 2, 3: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in
tray 1: letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in,
5 x 8 in, envelope (No. 9, No. 10, ) tray 2, optional 500-sheet input tray: letter,
legal, executive, 8.5 x 13 in
HP LaserJet Enterprise
M605x & 606dn
3 Years Warranty
(Onsite by HP)
Model
Part Number
Print speed
Print Resolution
Input
Output
Two-sided Printing
Media sizes ,Std
Memory ,standard
Processor speed
Print Languages
Connectivity
512 MB
512 MB
1.2 GHz
1.2 GHz
HP PCL 6, HP PCL 5e , HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7)
Hi-Speed USB 2.0 (Host and Device), built-in Gigabit Ethernet
Hi-Speed USB 2.0 (Host and Device), built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000T
network, Hardware Integration Pocket (HIP),
10/100/1000T network, Hardware Integration Pocket (HIP),
embedded NFC/HP Wireless Direct support
SRP (Inc.Vat)
62,500
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
81,900
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
SUGGESTED RETAIL PRICE : May 2017
HP Monochrome LASERJET PRINTERS A3 size
HP LaserJet Pro M706n
A3
size
3 Years Warranty
(Onsite by HP)
HP LaserJet Pro M706n
HPQ-B6S02A
Up to 35 ppm, A4/letter; Up to 18 ppm, A3; Optional duplex: Up to 24 ipm, A4/letter
Black (A4, letter): As fast as 9 seconds from ready Up to 1200 x 1200 dpi
Manual (driver support provided) Optional Duplexer accessory
Standard : HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3 emulation, PCLm
Standard : 1 USB 2.0 device port; 1 fast Ethernet 10/100
Standard/Maximum: 256 MB (NAND ROM); 256 MB (DDR3 ROM)
Up to 350 sheets Standard: Tray 1: 100-sheet multipurpose tray, Tray 2: 250-sheet input tray;
Up to 850 sheets with optional 500-sheet input tray 3; Optional duplexer for two sided printing
250-sheet output bin
Paper bond, cardstock, envelope, labels, transparency, vellum
Tray 1: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K; letter, legal, executive, Tray 2: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K,
letter, legal, ia sizes: 148 x 210 mm to 297 x 431.8 mm
P/N
Print Speed
Print resolution
Duplex print options
Print languages
Connectivity
Memory
Input capacity
Output capacity
Media type
Media sizes
SRP
54,000
A3
size
3 Years Warranty
(Onsite by HP)
M712nM712dnM712xh
Part Number
HPQ-CF235AHPQ-CF236A HPQ-CF238A
Print Speed Black,
Processor
Paper Trays, Std / Max
3/6
Input Capacity
Output Capacity,
std / max : 250 sheets
Two-Sided Printing
Automatic (standard)
Print Quality
Print Languages
HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript 3 emulation, native PDF printing (v 1.4) 2 Hi-Speed USB 2.0;
Connectivity
Up to 40 ppm
800 MHz
600 sheets / 4,600 sheets
Manual 3/6
4/6
1,100 sheets / 4,600 sheets
1,100 sheets / 4,600 sheets
Automatic (standard)
Black / Best : Up to 1200 x 1200 dpi
1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T;
1 Hi-Speed USB 2.0 Easy Access Walkup Port; 1 Hardware Integration Pocket (HIP)
Memory, Std / Max
Warranty
3 yrs. Onsite
SRP
512 MB / 1 GB
91,880
108,900
153,100
HP LaserJet Enterprise M806dn
& M806x Plus Printer
3 Years Warranty
(Onsite by HP)
P/N
Print Speed
Resolution
Connectivity
Paper handing
Memory
Hard drive
Warranty
SRP
A3
size
HP LJ M806DN
HPQ-CZ244A
Black : 56 ppm (A4)
1200x1200 dpi
2 Hi-speed USB 2.0 Host / 1 Hi-speed USB 2.0
1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network
100 sheet main paper tray, 500 sheet input tray
1 GB
Not applicable
3yr, onsite
HP LJ M806Xplus
HPQ-CZ245A
Black : 56 ppm (A4)
1200x1200 dpi
2 Hi-speed USB 2.0 Host / 1 Hi-speed USB 2.0
1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network
100 sheet main paper tray, 4x500 sheet input tray
1 GB
320 GB high perfomance secure hard disk
3yr, onsite
153,100
255,000
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2640-3780
ºÃÔÉÑ·¢Íสงวนสิท¸Ôì 㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèต้ͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò SRP/Enduser à»ç¹ÃÒ¤ÒÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7%áÅéÇ
ÃÇÁ·Ñ駢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
MONO LASER PRINTERS
HP LaserJet Enterprise M712 series
211
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement