Robotmaaier
Handleiding voor gebruik en veiligheid (NL)
Robotmaaier
RC302 / RC304 / RC306
TC150 / TC300 / TC500
MC150 / MC300 / MC500
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - Inleiding en veiligheid........................................................................................... 3
1.1 Inleiding …………………………………………………………......................................... 3
1.2 Definities symbolen met waarschuwingen ………………………………………….......... 4
1.3 Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen...…………………………….….
4
1.4 Veiligheidsfuncties Robomow …………………………………………………………...
6
Hoofdstuk 2 – Uw Robomow …………………………….......................…....…...…………...….
7


2.1 Wat zit er in de doos ……………………………..…....…...…………...…........................ 7
2.2 Hoe werkt Robomow?...........……………………………..…....…...…………...…...........
8
2.3 Robomow: de werking......................... ……………………………..…………….…….…
9
Hoofdstuk 3 - Vooruit plannen..................................................................................................... 10
3.1 Soorten gazon: Hoe ziet uw gazon eruit?...................................................................... 10
3.2 De plaats van het basisstation bepalen .......................................................................
12
3.3 Plaatsing van het controlepaneel..................................................................................
14
3.4 De lay-out van de perimeter-draad plannen ................................................................. 14
3.4.1 Objecten op het gazon………………………………………………..…………………… 14
3.4.2 Hellende vlakken………………………………………..…………………….................
15
3.4.3 Afstanden van de rand ………………………………………………..…………………..
15
Hoofdstuk 4 – Eenmalige installatie....…………………..…………………………………………..
16
4.1 Voorbereidingen ………………………………………………………………………….….
16
4.2 installatie perimeter-draad ............................................................................................ 16
4.3 Perimeter-draad binnen het werkgebied …………………..………….....………….........
19
4.4 Perimeter-draad aan de grond vastmaken …………………..………….....…………...... 21
4.5 Terug bij het basisstation – de perimeter-draad installatie voltooien …………………..
22
4.6 Plaatsing en aansluiting van het basisstation …………………..………….....………….
22
4.7 Controlepaneel installeren .………………………………..……………………................
23
4.8 Configuratie in een gescheiden zone.………………………………..…….………………. 24
Hoofdstuk 5 – Robomow voorbereiden ………………..…………………………..……………….. 27
5.1 De maaihoogte instellen................................................................................................. 27
5.2 Eenmalige setup (stap voor stap) ………………......………………………………..……. 27
Hoofdstuk 6 - Bediening van Robomow…………………………………………..……………......
30
6.1 Automatische bediening………………………………………………..……………………
30
6.2 Bedieningspaneel ……………………………………………………………..…………….. 30
6.3 Handmatige bediening…………………………………………………………….………..... 31
6.4 Menu-opties ……………………………....…………………………..……………………...
32
6.5 Bediening in een gescheiden zone.........……………………………………..…………...
35
Hoofdstuk 7 - Het controlepaneel gebruiken............................................................................. 36
Hoofdstuk 8 - Opladen.................................................................................................................. 37
Hoofdstuk 9 - Problemen oplossen en gebruikersberichten ..................................................
37
Hoofdstuk 10 - Productspecificaties........................................................................................... 43
Hoofdstuk 11 - Onderhoud en opslag......................................................................................... 44
11.1 Algemene instructies ……………………….…………….…………….………………….. 44
11.2 Onderhoud en wegdoen van de accu.......................................................................... 44
11.3 Opslag in de winter en service verlenen ………………………………………..……….. 44
11.4 Onderhoud van het maaidek ......................................................................................
44
11.5 Onderhoud van het mes ............................................................................................ 45
11.6 Het aansluiten van de perimeter-draad........................................................................ 46
11.7 Onderhoud van het gebied van het basisstation ........................................................
46
11.8 Onweer (bliksem)........................................................................................................ 46
Hoofdstuk 12 - Accessoires ........................................................................................................ 47
Hoofdstuk 13 - Tips voor het onderhouden van uw gazon...................................................... 48
Garantiekaart................................................................................................................................
49
1. Inleiding en veiligheid
EG Conformiteitsverklaring
Fabrikant: F. Robotics Acquisitions Ltd.
Hatzabar St., Industrial Zone
Postbus 1412 Pardesiya,
42815 Israel
De producten die onder deze verklaring vallen
Model robot-gazonmaaier werkend op accu van 26 Volt:
Robomow RC 302/34/306 MC 150/300/500 en
TC 150/300/500 (met basisstation)
F. Robotics Acquisitions Ltd. verklaart onder unieke verantwoordelijkheid dat de producten die boven vermeld zijn
overeenkomen met de onderstaande richtlijnen:
- Richtlijn machines 2006/42/EC
Standaard waarnaar verwezen wordt: EN ISO 12100:2010.
- EMC-richtlijn 2004/108/EC
Standaard waarnaar verwezen wordt: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.
- RIchtlijn over lawaai 2000/14/EC
Standaard waarnaar verwezen wordt: BS EN ISO 3744 :2010 ISO 11094 :1991
- Richtlijn RoHS 2011/65/EU.
Vertegenwoordiger technisch dossier:
Mr. Gerome De Schutter Friendly Robotics BV.
Adres: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Netherlands.
Ik verklaar hierbij dat het hierboven beschreven product beantwoordt aan de hierboven gespecificeerde vereisten.
Shai Abramson – Senior VP R&D
F. Robotics Acquisitions Ltd.
Israël
26 November 2013
1.1Inleiding
De producten zijn gefabriceerd door F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics).
© Friendly Robotics, 2014-A. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag gefotokopieerd worden,
gereproduceerd, elektronisch overgezonden of vertaald zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming van Friendly
Robotix.
Het product, de productspecificaties en dit document zijn zonder kennisgeving onderwerp van wijziging. Alle andere
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Welkom in de wereld van de huisrobots met de Friendly Robotics Robomow!
Dank u voor de aankoop van ons product. We weten dat u zult genieten van de extra vrije tijd terwijl Robomow uw gras
maait. Indien goed geïnstalleerd en gebruikt zal Robomow veilig functioneren op uw gazon en u een maaikwaliteit geven
zoals maar weinig maaimachines dat kunnen. U zult van het uitzicht op uw gazon onder de indruk zijn en Robomow
heeft dit voor u gedaan.
BELANGRIJK!
De volgende pagina's bevatten belangrijke instructies over veiligheid en bediening. Lees alle instructies in
deze handleiding en voer ze ook uit. Lees aandachtig en herlees alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen
en aanwijzingen die in deze handleiding zijn opgenomen. Als u nalaat deze instructies, waarschuwingen en
aanwijzingen te lezen en op te volgen, is het mogelijk dat personen en huisdieren zwaar gewond raken of
gedood worden en kan leiden tot schade aan persoonlijke eigendommen.
3
1.2Definities symbolen met waarschuwingen
Dit zijn de symbolen voor Robomow; Lees deze zorgvuldig door, voordat u met de Robomow gaat werken.
1
2
3
4
5
6
7
1. Dit is een gevaarlijk veelzijdig hulpmiddel. Wees voorzichtig, als u met de Robomow werkt en volg alle
veiligheidsinstructies en waarschuwingen.
2. Lees met aandacht in de Bedienings- en veiligheidshandleiding, voordat u met uw Robomow gaat werken.
3. Gevaar dat objecten uitgeworpen worden of door de lucht vliegen, als de machine werkt.
4. Houd een veilige afstand van Robomow bij het bedienen. Houd mensen in het bijzonder kinderen, huisdieren en
omstanders van het gebied weg waarin Robomow word gebruikt.
5. Afrukken van tenen of vingers - het maaimes van de Robomow Er bestaat het gevaar van letsel door het
draaiende snijmes. Houd handen en voeten weg en til Robomow nooit aan deze kant op.
6. Verwijder de zekering vóórdat u aan Robomow werkt of hem optilt.
7. Ga nooit zitten op Robomow .
Doe Robomow of een onderdeel ervan nooit bij het h‎ uishoudelijk afval –
het moet gescheiden opgehaald worden.‎
Dit product voldoet aan de relevante richtlijnen van de EU.
1.3Veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Training 1. Lees met aandacht de Bedienings- en veiligheidshandleiding, voordat u met uw Robomow gaat werken. Zorg, dat u de
regelknoppen en het correct gebruik van Robomow kent.
2. Laat nooit mensen die deze instructies niet goed kennen of kinderen Robomow gebruiken.
3. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendom.
Voorbereiding 1. zorg voor de juiste installatie van het systeem van de perimeter-draad, zoals in de instructies staat.
2. Inspecteer periodiek het terrein waar men Robomow wil gebruiken en verwijder alle stenen, stokken, draden,
benen en andere vreemde objecten.
3. Inspecteer periodiek het apparaat om te controleren, dat het mes niet versleten of beschadigd is. Om een goede
balans te behouden, moeten versleten of beschadigde messen worden vervangen.
Werken met de machine 1. Werk niet met Robomow als een veiligheidsfunctie of een onderdeel beschadigd is, versleten of niet werkt.
2. Houd handen en voeten weg van de messen en andere bewegende onderdelen.
3. Robomow nooit optillen of dragen als de motoren draaien.
4. Laat Robomow niet zonder toezicht werken, als u weet dat er huisdieren, kinderen of mensen de buurt zijn.
5. Maai nooit indien er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
6. Schakel de veiligheidsschakelaar uit voordat de maaier wordt opgetild of voordat aanpassingen worden
uitgevoerd.
7. Kom niet aan de messen voordat deze volledig stilstaan.
8. Gebruik Robomow niet voor enig ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
9. Houd alle beveiligingen, schermen, veiligheidsapparaten en sensoren op hun plaats. Herstel of vervang
beschadigde onderdelen, inclusief veiligheidsstickers.
10. Het apparaat nooit optillen of dragen als de motoren draaien.
4
Transport –
voor het veilig verplaatsen van of binnen het werkgebied:
1. Druk op de knop STOP om Robomow te stoppen.
2. Gebruik de afstandsbediening (beschikbaar als accessoire) om deze van plek tot plek te
verplaatsen.
3. Als er een ander hoogteniveau is, schakel dan de veiligheidsschakelaar uit en draag de
maaier aan de draaghendel.
4. Als men het apparaat lang moet transporteren, gebruik dan de oorspronkelijke verpakking.
5. Als men Robomow over lange afstanden vervoert, schakel dan de veiligheidsschakelaar uit.
BELANGRIJK! Nadat men de veiligheidsschakelaar uitgeschakeld heeft, de huidige dag
en tijd resetten. Als men dit niet doet, kan dit tot gevolg hebben dat de Robomow onbedoeld
gaat werken.
Werken met de afstandsbediening (maaien met de hand)
1. Maai alleen bij daglicht of in goed kunstlicht en vermijd werken in nat gras.
2. Bedien Robomownooit wanneer u blootsvoets bent of wanneer u open sandalen draagt. Draag altijd goed schoeisel en
een lange broek, zorg altijd dat u goed op hellingen staat.
3. Wees uitermate voorzichtig wanneer u het apparaat naar u toe draait.
4. Schakel altijd de motor in overeenkomstig de instructies en houd de voeten ver van de ‎messen verwijderd.
5. Maai niet handmatig onder een helling die groter is dan 15 graden of waar men zijn voeten niet goed kan
neerzetten.
Onderhoud en speciale instructies 1. Schakel de veiligheidsschakelaar van Robomow altijd uit, voordat u een blokkage oplost/controleert/schoonmaakt/aan
Robomow werkt of het mes vervangt. Probeer nooit de maaier te herstellen of af te stellen terwijl hij werkt.
2. In geval van abnormale trillingen stopt u de maaier, schakelt de veiligheidsschakelaar uit en controleert of er schade
aan het mes is opgetreden. Om een goede balans te behouden moeten versleten of beschadigde messen worden
vervangen. Als de vibratie aanhoudt, moet u contact opnemen met uw verkooppunt.
3. Gebruik stevige veiligheidshandschoenen, wanneer u de messen nakijkt of vervangt.
4. Bedien Robomow nooit wanneer u blootsvoets bent of wanneer u open sandalen draagt. Draag altijd geschikte
werkschoenen en een lange broek.
5. Vervang versleten of beschadigde onderdelen uit veiligheidsredenen.
6. Gebruik alleen originele apparatuur en accessoires. Het is niet toegestaan het oorspronkelijke ontwerp van Robomowte
wijzigen Alle veranderingen zijn voor uw eigen risico.
7. Onderhoud/serviceverlening/schoonmaken Robomow dient men uit te voeren volgens de instructies van de
fabrikant.
8. Zorg, dat alle moeren, bouten en schroeven goed vast zitten, zodat de machine in een goede werkconditie is.
9. Waarschuwing! Als er een risico voor onweer is, moet de perimeter-draad uit het basisstation/de perimeter-schakelaar
losgekoppeld worden en de 230V/120V steker uit het stopcontact worden verwijderd.
Accu 1. Open of beschadig het accupak niet.
2. Het accupak dient alleen door een service-leverancier vervangen te worden.
3. Het accupak bevat elektrolyten. Als er een lek van elektrolyten uit het accupak komt, is nodig wat hieronder beschreven
wordt:
- Contact met de huid: was de contactvlakken onmiddellijk met veel water en zeep af.
- Contact met de ogen: spoel de ogen onmiddellijk met veel schoon water gedurende 15 minuten, zonder te wrijven.
- Zorg voor medische behandeling.
4. Controleer dat de accu met de door de fabrikant geadviseerde juiste voeding is opgeladen. Incorrect gebruik kan leiden
tot een elektrische schok, oververhitting of lekkage van roestvloeistof van de accu.
Einde van het gebruikte product
1. Robomow en de accessoires moeten apart verzameld worden aan het eind van hun levensloop om te voorkomen dat de
elektrische en elektronische materialen verspild worden, ter bevordering van hergebruik, behandeling en herstel van elektronische
materialen. En voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, ter bescherming van de gezondheid van de
mens en om verstandig gebruik te maken van natuurlijke hulpmiddelen.
2. Zet Robomow of andere delen van Robomow (inclusief het controlepaneel, basisstation en de perimeter-schakelaar) niet
bij het ongesorteerde gemeentelijk afval – het moet apart verzameld worden.
3. Vraag uw plaatselijke dealer wat te doen met de afgeschreven machine.
4. Verbrand het accupak niet en doe geen gebruikte accu’s in uw huishoudelijke afval.
5. De accu moet verzameld worden zodat hij gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt kan worden.
5
1.4Veiligheidsfuncties Robomow
1. Kinderslot
De kinderbeveiliging voorkomt dat Robomow onbedoeld gaat werken door een onbedoelde druk op de knoppen.
Alleen als men twee knoppen in een bepaalde volgorde indrukt, zal de machine beginnen te werken.
2. Bescherming tegen diefstal/voor veiligheid
Het Anti-diefstal systeem biedt de gebruiker een uitschakelingsfunctie die iedereen zal verhinderen om Robomow te besturen,
tenzij ze een geldige toegangscode bezitten. Men zal u vragen een code van vier cijfers naar keuze in te voeren om te
gebruiken als uw persoonlijke veiligheidscode.
3. Tilsensor
Indien Robomow tijdens het maaien wordt opgetild, zullen de messen onmiddellijk stoppen (< 1 seconde).
4. Kantelsensor
Als de maaier in een verticale positie wordt schuingezet, zal het mes onmiddellijk stoppen.
5. Bumpersensor
Robomow detecteert obstakels wanneer hij aan het maaien is. Als de maaier op een obstakel botst, zal de maaier het
draaien van de maaimessen en het bewegen in die richting onmiddellijk stoppen en zal omdraaien van het obstakel.
6. Stopknop
Door op een willekeurig tijdstip te drukken op de STOP knop als de machine werkt, zullen de maaier en het mes
onmiddellijk stoppen.
7. Veiligheidsschakelaar
Het uitschakelen van de veiligheidsschakelaar zal voorkomen worden dat Robomow werkt. Het wordt vereist de schakelaar uit
te schakelen voordat u Robomow optilt en begint met de onderhoud .
8. Verzegelde accu's
Accu die Robomow gaat aandrijven is volledig afgesloten en zal ongeacht de positie geen vloeistof lekken.
9. Basisstation/perimeter-schakelaar en perimeter-draad
Robomow kan niet werken zonder dat er een perimeter-draad geïnstalleerd is en geactiveerd via het basisstation/de
perimeter-schakelaar. Indien de perimeter-schakelaar uitgeschakeld is of niet functioneert, stopt Robomow met werken.
6
2. Uw Robomow
Modellen met een basisstation
2.1Wat zit er in de doos
9
1
10
11
2
3
12
13
4
Operating & Safety Manual
5
DVD
6
14
7
Modellen zonder
een basisstation
8
Aansluitstekkers
1
Robomow®
8
2
Draadpinnen
9
Basisstation
3
Perimeterdraad
10
Haringen voor het basisstation
4
Handleiding voor gebruik en veiligheid
11
Gebruikt voor het vastzetten van de draad aan de grond.
Gebruikt om een virtuele wand voor uw Robomow te maken
Gebruikt voor het aansluiten van de perimeter-draad aan het
basisstation
Gebruikt voor het opladen van Robomow, wanneer hij niet maait.
Wordt gebruikt om het basisstation aan de grond te bevestigen.
Verlengkabel
15 meter (50 ft.), (laag-voltagesnoer)
Controlepaneel
5
6
DVD - Installatie en bedieningsvideo
RoboLiniaal
gebruik deze voor het instellen van de afstand van de perimeter-draad
van de rand van het gazon.
12
13
Wordt gebruikt om het weekprogramma indien nodig in of uit te
schakelen. Geeft ook een indicatie van de status van de Robomow
(docking of werken) en de status van de perimeter-draad.
Metalen houder voor controlepaneel
Gebruikt voor het vastzetten van het controlepaneel aan een muur
(inclusief schroeven en pluggen).
Perimeter-schakelaar (inclusief houder en voeding)
7
Reparatiedoppen
Voor het verbinden van draden (indien nodig).
14
Gebruikt om het signaal in een niet-basis zone te genereren. De
perimeter-schakelaar wordt standaard meegeleverd met modellen die
niet standaard een basisstation hebben meegeleverd en is beschikbaar
als accessoire.
7
2.2Hoe werkt Robomow?
Voer de eenmalige installatie uit voordat u Robomow voor de
eerste keer gebruikt.
[Gedetailleerde instructies vindt u in de volgende hoofdstukken]
• Installeer de draad rond het gehele gazon en rond beschermde
vlakken binnen het gebied van het gazon.
• De perimeter-draad stelt de grenzen voor Robomow in.
De perimeter-draad wordt rond de randen van het gazon gelegd
en rond jonge bomen, planten, vijvers en objecten waar u de
Robomow niet tegen wilt laten botsen.
• Als de standaard meegeleverde draad niet voldoende is,
kan men meer draad kopen en de standaard meegeleverde
connector aansluiten op de bestaande draad.
• Draadpinnen worden gebruikt om de perimeter-draad aan de
grond te bevestigen, onder het grasniveau.
• De perimeter-draad zal geleidelijk verdwijnen onder de groei
van nieuw gras, totdat deze onzichtbaar wordt.
Perimeter-draad
Pen
• U zult een basisstation langs de perimeter-draad plaatsen. Ze
voeren twee basisfuncties uit:
- een signaal voor de perimeter-draad genereren
- De accu van Robomow laden.
• het controlepaneel is aangesloten tussen het basisstation en
een 230V stopcontact in de muur, met behulp van een lagevoltagekabel van 15 meter lang.
• Nadat men de installatie van de perimeter-draad, het basisstation en het controlepaneel voltooid heeft en als
u de eenmalige installatie uitvoert, zal Robomow het gehele seizoen al het maaien voor u doen!
• Robomow is een robot-grasmaaier die zijn voeding verkrijgt van een onderhoudsvrije accu. Robomow verlaat
zijn basisstation op het geplande maai-tijdstip. Robomow maait het gazon en rijdt terug naar het basisstation
om geladen te worden en is klaar voor de volgende geplande maaibeurt.
• Zodra Robomow het basisstation verlaat om te maaien, roept het basisstation automatisch een speciaal
signaal op. Dit signaal creëert een virtuele wand, die alleen zichtbaar is voor Robomow. Dit signaal houdt
Robomow binnen de grenzen van het gazon en voorkomt dat deze plekken binnengaat die geprogrammeerd
waren om over te slaan of te beschermen.
Basisstation
en controlepaneel:
Base Station
and Power Box:
- Genereert signaal voor draad.
Generates
signal along the wire.
- Laadt de accu van Robomow
- Charges Robomow’s battery.
Bij
grotetrees:
bomen:Robomow
Robomow mag
tegen deze
Large
is allowed
to bump
botsen, bij deze grootte hebben de objecten
into
them.
at
this
size,
the
objects
do not
geen perimeter-draad nodig
require a Perimeter Wire around them
Robomow
Robomowdetecteert
detects het
thesignaal
signal
en verandert van richting
and changes direction as it
wanneer het apparaat
reaches
the wire
de
draad bij
Perimeter-draad
Perimeter wire als
as een
a
virtuele wand, alleen
virtual
wall,visible
only
zichtbaar voor Robomow
to Robomow
Boom omringd door een rand, sloot of bloembedden
Tree surrounded by a groove, ditch or flower beds
vereist een draad er omheen.
requires a wire around it.
8
2.3 Robomow: de werking
• Robomow is een robot-grasmaaier ontworpen om uw gazon volledig zelf te maaien en te onderhouden.
• Eenvoudige eenmalige installatie - Robomow vereist een eenvoudige eenmalige installatie, die makkelijk door
de consument uitgevoerd kan worden. Robomow herkent de draad met behulp van speciale sensors en zorgt
ervoor dat de machine altijd binnen het opgegeven gebied blijft. Essentiële accessoires worden standaard bij
het product bijgeleverd.
• Werkingsprincipe -Robomow zal automatisch het gazon maaien. Het apparaat wisselt continu af tussen maaien en laden.
-Onafhankelijk verlaat deze het basisstation en maait het gazon.
- Randmaaien - in tegenstelling tot andere robot-grasmaaiers is Robomow de enige robot-maaier die een
speciale randmodus heeft. Hierbij wordt de perimeter-draad gevolgd voor volledige dekking van de randen
van het gazon. Robomow is de enige robot-maaier die buiten de wielen maait.
- Zoeken naar het basisstation - Robomow start om te zoeken naar het basisstation, als de capaciteit van de
accu te laag wordt. Het apparaat maait niet, als het naar het basisstation zoekt.
- Robomow zal zich vervolgens opnieuw opladen en zolang nodig is doorgaan met maaien. Het apparaat zal
doorgaan met maaien tot de vereiste maaitijd voor uw gazon voltooid is (gebaseerd op het gebied dat u instelt).
- Als men het maaien van het gehele gebied (maaicyclus) voltooid heeft, zal Robomow in het basisstation blijven
en de volgende maaicyclus zal starten.
- Robomow voltooit twee ge maaicycli per week om uw gazon gezond te houden en
om te zorgen, dat het gazon er goed uitziet. Als uw gazon echter meer tijd nodig
heeft voor onderhoud, kunt u ge makkelijk de tijd aanpassen die de Robomow
werkt tijdens een eenmalige maaicyclus.
- Het bedieningspaneel aan de bovenkant van Robomow is de plek waar u de
instellingen voor maaien en bediening beheert.
- Sterk maaisysteem - de extra scherpe messen van Robomow maakt het mogelijk
de eerste snede van het seizoen uit te voeren, als het gras nog relatief hoog staat.
- Beschikbaarheid - de maaibreedte van Robomow (28 cm) en het sterke snijsysteem
helpt Robomow om het werk zeer snel af te maken en maakt uw gazon vrij, zodat
uw gezin er plezier van kan hebben.
• Er is een afstandsbediening beschikbaar als accessoire en deze wordt gebruikt om
Robomow naar een gescheiden zone te rijden, als dat nodig is. Deze wordt ook
gebruikt voor het maaien van kleine stukken gras die Robomow met automatisch
GAZON VRIJ
werken niet kan bereiken.
LAWN
FREE
OM VAN
TE
TO ENJOY
GENIETEN
• Maaien van gras - Robomow snijdt het gras in zeer kleine stukjes die begraven worden in de
wortels van het
gazon, waar ze uit elkaar vallen en werken als een natuurlijke mest. Grassnippers bevatten 80-87% water en
geven waardevolle voedingsstoffen af die in de grond terugkeren. Dit is een natuurlijke manier van recyclen
van gras.
• Robomow-app – Maakt het mogelijk om vriendelijk en intuïtief met uw
Robomow te werken en opent meer menu-opties en functies, die niet
beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van de maaier. De Robomow-app
kan men downloaden uit de Apps Store (winkel met apps).
Robomow-app is compatibel met smartphones/tablets die een van de
volgende besturingssystemen gebruiken: Android (Google) of OS (Apple).
Het mobiele apparaat moet ook Bluetooth Low Energy (BLE) omvatten met
als merk Bluetooth SMART.
De volgende mobiele apparaten omvatten BLE:
o Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 en Note II.
o Apple’s iPhone 4S, iPhone 5, iPad (derde en
vierde generatie), iPad Mini en andere.
o HTC One, One X+ en Droid DNA
Om de Robomow-app te downloaden gebruikt u
uw mobiele apparaat om de QR-code rechts te
scannen of deze te downloaden in de App Store.
3G
9:41 AM
100%
12
SCAN
HOME
EDGE &
SCAN
STOP
04:26
Scanning
9
Uw gazon klaarmaken voor Robomow is kinderspel.
Maar, omdat elk gazon uniek is, raden we u aan dit hoofdstuk te lezen, voordat u de perimeter-draad
begint te installeren. De route van de draad plannen en een schets van het gazon tekenen, waaronder
alle obstakels en de plek van het basisstation, zal het makkelijker maken en zal fouten tijdens het
instellen voorkomen.
Bekijk de installatie DVD. Deze video behandelt het gehele proces van het installeren van
Robomow.
Lees dit hoofdstuk "Vooruit plannen" volledig, voordat u het apparaat instelt. Dit hoofdstuk leidt u
bij het vinden van de beste lokaties voor het basisstation, het controlepaneel en voor de perimeterdraad.
De perimeter-draad functioneert voor Robomow als een "onzichtbare muur". Het bepaalt de grenzen van de
gazonzones en omringt bepaalde gebieden waar Robomow niet mag komen. De perimeter-draad wordt aan de
grond vastgezet met draadpinnen, die standaard bij Robomow worden geleverd. Snel na het vastzetten wordt de
draad onzichtbaar, doordat er nieuw gras over groeit.
Zodra Robomow begint te werken, wordt een signaal door de perimeter-draad gegenereerd. Het signaal houdt
Robomow binnen de werkzones en buiten de vooraf ingestelde afgebakende gebieden.
3.1Soorten gazon: Hoe ziet uw gazon eruit?
Er zijn drie basissoorten gazons: sommige gazons zijn combinaties
van meer dan een type.
Uw eerste taak is om te beslissen van welk type uw gazon is.
Opmerking – als u een Robomow-model zonder basisstation
hebt aangeschaft, dienen uw zones gedefinieerd te worden als
‘Aparte zone’ (zie alinea 3.2.3, 4.8 en 6.5)
o Alleen basiszone
Robomow zal eenvoudig dit gazon maaien binnen de ingestelde
grenzen.
o Basiszone + subzone(s)
Robomow zal de hoofdzone maaien en zal automatisch naar
de subzone(s) gaan.
basiszone
Sub
zon
basiszone
BELANGRIJK! Instelling van en omgaan met een subzone
kan alleen uitgevoerd worden en bestuurd met behulp van de
Robomow-app.
o Aparte zone
Robomow zal elke zone apart maaien. Hoe het apparaat zich
verplaatst tussen zones, is beperkt. Daarom, zult u de maaier
van de hoofdzone naar de aparte zone brengen, telkens
wanneer u deze wilt maaien.
3.1.1 “Alleen basis zone” type gazon
Het gazon "Alleen basiszone" bestaat uit één geheel
gebied. Dit heeft geen subzones en geen aparte
zones.
Als u "Ja" antwoordt op alle volgende vragen, is uw
gazon van het type gazon "Alleen basiszone":
o Is uw gazon een aaneengesloten zone?
En:
o zijn alle gebieden van uw gazon breed genoeg
voor Robomow om er effectief door te navigeren?
(Min. 3 meter breed op het smalste punt.)
10
e
zonAparte
e
basiszone
Op zijn minst 3 meter
(10 voet) breed
Alleen basiszone
Als uw gazon niet voldoet aan deze beschrijving, leest u de volgende secties om de stijl van uw gazon te
bepalen.
Als uw gazon "Alleen basiszone" is, kunt u alles overslaan en naar sectie 3.3 van dit hoofdstuk gaan om de
lokatie van het basisstation te bepalen.
3.1.2 “Basiszone + sub-zone(s)“ soort gazon
Als uw gazon een subzone bevat zoals gedefinieerd in deze sectie, dan MOET u de Robomow-app downloaden om
dit effectief in de automatische modus vanaf het basisstation te maaien, anders dient u dit in te stellen als een aparte
zone, zoals gedefinieerd in sectie 3.1.3 hieronder. De Robomow-app kan men downloaden uit de Apps Store (winkel
met apps). Voor meer details over de Robomow-app en de compatibiliteit met uw smartphone/tablet verwijzen wij u naar
alinea 2.2 - Bedieningsmethode.
Dit soort gazon bestaat uit meer dan een zone
en deze zones zijn verbonden door een smalle
doorgang.
Bij dit soort gazon zal Robomow in staat zijn om
Su
bz
van de ene zone naar de andere te gaan om het
on
e
gehele gebied te maaien.
Als u "Ja" antwoordt op alle volgende vragen, is
uw gazon van het type gazon "Alleen hoofdtype
basiszone
+ subzone":
basiszone
o Is uw gazon een aaneengesloten gebied?
o Zijn onderdelen van uw gazon gescheiden van de basiszone?
Basiszone en subzone met een smalle doorgang
o Is er een smalle doorgang van minimaal 1 meter breedt voor Robomow om tussen deze zones door te bewegen?
o Is deze smalle doorgang stevig, recht en vlak (niet met stenen, zand of verhoofd)?
Bijvoorbeeld: gebied met gras, stevig pad, stevige grond.
Dergelijke extra zones worden subzones genoemd.
Om installatie en regeling van sub-zone(s) in te schakelen downloadt u de Robomow-app op uw smartphone of tablet.
Het definiëren van sub-zone(s) zal Robomow in staat stellen om door de smalle doorgang te gaan om naar een subzone
te gaan en zowel de hoofdzone als de subzone(s) te te maaien.
Als uw gazon niet voldoet aan deze beschrijving, slaat u alles over en gaat naar de volgende sectie 3.1.3 van dit hoofdstuk:
"Aparte zones"
3.1.3 “Aparte zones” soort gazon
Als uw gazon een aparte zone bevat zoals gedefinieerd in deze sectie, zie dan sectie 6.4.2 (aparte zone toevoegen nummer p014 in de tabel).
Het soort gazon met "aparte zones" bestaat uit twee of meer zones, die niet verbonden zijn. Robomow kan niet tussen
deze zones rijden.
Als u "Ja" antwoordt op op zijn minst een van de volgende vragen, is uw gazon van het type gazon "Aparte zones":
o Worden onderdelen van uw gazon
gescheiden door hekken, voetpaden of
andere objecten die Robomow niet kan
passeren?
Of
o Worden onderdelen van uw gazon
Afgescheiden
zone
gescheiden door een gravel-pad of
soortgelijk materiaal, dat mogelijk het mes
van de maaimachine kan beschadigen?
Of
o Zijn de zones van uw gazons verbonden
door een passage die te nauw is om de
Hoofdzone
Robomow doorgang te verlenen: minder
dan 1 meter in breedte?
Hoofdzone
Of
o Zijn de zones van uw gazon op een hoger of lager niveau gesitueerd?
Afgescheiden zone
Als uw gazon niet voldoet aan een van deze beschrijviingen, gaat het waarschijnlijk of om het soort "Alleen
Basiszone" of "Basiszone + subzone"? Ga verder met sectie 3.3 – lokatie basisstation en controlepaneel.
 Een gazon kan bestaan uit maximaal twee afgescheiden zones.
 De maaimachine moet met de hand naar dit gebied gedragen worden of ernaar verplaatst.
 Elke van de drie soorten kan voorkomen in een combinatie van meer dan één soort gazon.
Types installatie installatie zones:
11
Een gescheiden zone kleiner dan 100 m² (1100 ft²)
o een gescheiden zone dat
kleiner is dan 100m² (1100
ft²) kan afgewerkt worden
met één enkele maaibeurt.
Daarom kan deze gescheiden
zone verbonden worden met
de perimeter-draad van de
hoofdzone, als dit mogelijk is
(laat het signaal komen van het
hoofdbasisstation).
Afgescheiden zone kleiner dan 100m2 (1100ft2)
2 Draden onder
dezelfde pen
Of
o Mogelijk heeft deze een
afzonderlijke perimeter-draad.
In
dat
geval
zal
deze
aangesloten moeten zijn op een
perimeter-schakelaar (optioneel
accessoire - zie hoofdstuk 12 accessoires).
Basisstation
Of:
o Als een gescheiden zone groter
is dan 100m² (1100 ft²), vereist dit
meer dan één maaibeurt om het
gebied volledig te maaien;
Afgescheiden zone kleiner dan 100m2 (1100ft2)
o In dergelijke gevallen dient een
extra basisstation (optionele
accessoire)
geïnstalleerd
te
worden in de afgescheiden zone,
anders dient u de maaimachine
verscheidene keren met de hand
naar de afgescheiden zone te
brengen om het maaien van het
gebied te voltooien.
Optionele
controlepaneel en
basisstation
Optionele controlepaneel
en basisstation
3.2De plaats van het basisstation bepalen
3.2.1 Richtlijnen lokatie basisstation

Plaats het basisstation niet binnen 3 meter (10 ft.)
na een hoek (alleen relevant voor interne installatie
(sectie 3.2.2).
Er zijn twee mogelijkheden om het basisstation in te stellen:
12
)
et
vo k
0 e
(1 ho
m ke
. 3 el
in n
M va
Het basisstation dient zich binnen 15m (50 ft.) van
een stopcontact (230V / 120V) te bevinden.
Als het gazon meer dan één zone heeft, zet u het
basisstation binnen de grootste zone.
Laat niemand vanaf de straat het basisstation zien
om te vermijden dat mogelijk diefstal plaatsvindt.
Kies een plek met schaduw. Hierdoor zal de
levensduur van de accu verlengd worden.
Plaats het basisstation op relatief vlakke ondergrond.
Plaats het niet op een helling.
Plaats het basisstation uit de buurt van
tuinsproeiers.
3.2.2 intern instellen (op de gazon-perimeter)
Kies een plek langs de perimeter-draad, waar u het
basisstation wilt zetten, gebaseerd op de soorten
input die in alinea 3.2.1 gegeven werden.
Zet het basisstation in één richting, zoals u ziet in
de figuur rechts.
3.2.3 Extern instellen (buiten de gazon-perimeter)
Er zijn twee soorten externe opstellingen:
A. Bij een hoek
Bij dit type opstelling bevindt het basisstation zich op
een van de hoeken van het gazon, zoals u ziet in de
illustratie rechts.
Kies een hoek, waar u het basisstation buiten het
gebied van het gazon wilt zetten.
Zet het basisstation, waar de achterzijde de rand van
het gazon raakt of iets op het gazon wordt gezet.
Ga door om de perimeter-draad te leggen, zoals u ziet
in de illustratie rechts, waar deze op zijn minst 10 cm
voorbij het basisstation doorgaat en terugkeert naar
het gazon op een afstand van 10 cm van de andere
draad.
10
. 10
Min
)
nch
4i
m(
c
c
)
nch
4i
m(
10 cm (4 inch)
Het basisstation dient iets naar rechts verplaatst te
worden om de Robomow soepel het basisstation te
laten binnengaan.
De kans bestaat dat de positie van het basisstation
later aangepast moet worden zodat Robomow
makkelijk het basisstation in rijdt.
Hoofdzone
B. Buiten het gazon
(Kan alleen voor specifieke modellen ingesteld
worden met behulp van de Robomow-app.)
•
•
4m
ax
-M
t)
oe
3v
(1
10 cm (4 inch)
h)
nc
0i
(2
3.3Plaatsing van het controlepaneel
Perimeter-eiland
30 cm
cm
50
•
et)
vo
(5
•
m
1,5
in.
M
•
Kies een plek buiten het gazon, waar u Robomow wilt
opstellen.
Controleer dat het pad tussen het gazon en het
externe gebied vlak is zonder hoogteverschil, zodat
Robomow steeds door kan en de draad soepel zal
volgen.
Het oppervlak tussen het gazon en het basisstation
dient hard te zijn (zoals een pad of harde grond) en
niet met zand of met stenen, anders zal Robomow
slippen of zichzelf vastrijden.
Het gebied tussen het gazon en het basisstation dient
vrij van obstakels en objecten te zijn.
Leg de draad zoals u ziet op de illustratie rechts:
- Een smalle strook van 50 cm breedte.
- Vierkant perimeter-eiland met randen van 30 cm.
- Eiland start op 50 cm afstand van de perimeterdraad.
- Houd van beide kanten een afstand aan van 10 cm
tussen perimeter-draad en het eiland.
- De Achterzijde van het basisstation dient op een
minimale afstand van 1,5m (5 ft) van de perimeterdraad gehouden te worden en de totale afstand mag
NIET meer dan 4m (13 ft zijn).
m
50 c
ch)
in
(20
13
Neem het volgende in overweging om de plek van het
controlepaneel te selecteren:
 het controlepaneel zal aangesloten worden op het
basisstation met behulp van een 15 meter lange
verlengkabel
 Selecteer een geschikte lokatie voor het
controlepaneel om aan een wand vlakbij een
stopcontact te bevestigen.
 Plaats het controlepaneel buiten de perimeter van
het gazon.
 Selecteer een plek met gemakkelijke toegang.
 Selecteer een droge en beschutte lokatie.
 Het controlepaneel dient verticaal bevestigd te worden.
Controlepaneel
aan
Power
Bow fixed
de wand
to the wall
15m
verlengkabel
15m
(50ft)
Extension
(laagspanning)
Cable (low voltage)
Het controlepaneel is geschikt voor gebruik buiten. Toch dient men deze op een
beschutte, droge en goed geventileerde plek te plaatsen. Men dient het controlepaneel
niet bloot te stellen aan direct zonlicht of regen.
3.4De lay-out van de perimeterdraad plannen
3.4.1 Objecten op het gazon
 Objecten zoals bloembedden, vijvers of kleine bomen
kan men beschermen door "perimeter-eilanden" aan
te wijzen, afgescheiden gebieden van het gazon, waar
Robomow niet komt.
 Als in deze gebieden obstakels dicht opeen gegroepeerd
zijn, dienen ze afgescheiden te worden door een enkel,
continu perimeter-eiland.
 Obstakels die verticaal zijn, relatief hard en hoger dan 15
cm, zoals bomen, telefoonpalen en elektriciteitspalen,
hebben geen perimeter-eiland nodig. Robomow zal
draaien, wanneer deze op deze obstakels botst.
3.4.2 Hellende vlakken
Helling bij de rand
 De perimeter-draad kan men langs een hellend
vlak leggen dat minder dan 10% helt (10 cm
stijging per 1 m)/
OPGELET! Als de perimeter-draad gelegd wordt
langs een hellend vlak steiler dan 10%, bestaat
het risico dat de maaimachine zal slippen en
buiten zijn draad kan komen, met name wanneer
het gras nat is.
Echter, als er een barrière is (bijvoorbeeld een
hek of een wand), die kan voorkomen dat de
maaimachine slipt, kan de perimeter-draad op dat
hellende vlak geplaatst worden.
Hellend vlak binnen het gazon
14
Helling perimeter
Max. 10%
Robomow kan gebieden binnen het werkgebied maaien met een helling van tot 35% (35 cm stijging per 1
meter).
Tip: Als de maaimachine van de grond loskomt, als deze een helling oprijdt, is deze te steil. Sla het steile
gebied over en laat Robomow het niet maaien.
In gazon helling 35%
Hoe de helling van uw gazon te berekenen?
Lengte
35 cm (1,1 voet)
Max. helling 35%
Ophoging
100 cm (3,3 voet)
Hoe de helling van uw gazon te berekenen?
35 cm (verhoging)
100 cm (lengte)
35% (helling)
3.4.3 Afstanden van de rand (Slootkanten, vijvers, wanden, etc.)
De RoboRuler wordt gebruikt om de afstand van de rand, tot waar de draad gezet moet worden, te meten.
In bepaalde gevallen, vlakbij een slootkant en vijvers of bij grote hoogteverschillen (zoals steile rotsen), is het
nodig om een grotere afstand van de rand aan te houden (zie sectie 4.2.2).
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising