BaByliss | ST106E | Instructions for use | BaByliss ST106E hair stylers

BaByliss ST106E hair stylers
FRANÇAIS
ENGLISH
DEUTSCH
NEDERLANDS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
Les nouvelles plaques vont vous surprendre par leur extrême
douceur. Ce toucher satin va donner à vos cheveux une
brillance et un soyeux incomparables.
You will be pleased by the extreme softness of the new
plates. This satin touch will give your hair incomparable
shine and silkness.
Die neuen Platten werden Sie überaschen, weil sie so extrem
sanft sind. Dieser samtweiche Touch wird Ihrem Haar
unvergleichlichen Glanz und Geschmeidigkeit verleihen.
De platen zullen u verrassen. Ze voelen satijnzacht aan en
geven uw haar een unieke glans en zachtheid.
Le nuove piastre vi sorprenderanno per la loro estrema
delicatezza. Questo tocco satinato darà ai vostri capelli
luminosità e setosità incomparabili.
Las nuevas placas le sorprenderán por su suavidad
excepcional. Este tacto satinado dará a su cabello un
aspecto brillante y sedoso incomparable.
As novas placas surpreendem pela sua extrema suavidade.
Este toque acetinado dará aos seus cabelos incomparável
brilho e maciez.
De nye plader vil overraske dig ved deres ekstreme komfort.
Denne følelse af satin vil give dit hår en uforlignelig
skinnende og silkeblød overflade.
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité
avant toute utilisation de l’appareil.
Please carefully read the instructions for use below
before using the appliance.
Lesen sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam
diese Sicherheitshinweise!
Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza
prima di utilizzare l’apparecchio!
¡Lea atentamente estas consignas de seguridad antes de
utilizar el aparato!
Leia atentamente estes conselhos de segurança antes de
utilizar o aparelho pela primeira vez!
Læs sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt inden
apparatet tages i brug!
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
1. Plaques plates pour lisser / Plaques incurvées pour
boucler. Dimensions des plaques: 24 mm x 110 mm
2. Interrupteur 0-I-II : 2 niveaux de température - 180 °C (I)
pour le bouclage - 230 °C (II) pour le lissage
3. F onction Ionic
4. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
5. Cordon rotatif
PRODUCT FEATURES
1. Flat plates to straighten / Curved plates to curl. Size of
the plates: 24 mm x 110 mm
2. 0 -I-II switch : 2 temperature settings - 180°C (I) for
curling - 230°C (II) for straightening
3. Ionic function
4. Power indicator light (LED)
5.Swivel cord
EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS
1. Flache Platten zum Glätten / gebogene Platten für
Locken. Maße der Platten : 24 mm x 110 mm
2. Schalter 0-I-II: 2 Temperaturstufen: « I » zum Formen von
Locken (180°C) und « II » zum Glätten (230°C)
3. Ionic-Funktion
4. Betriebsanzeigeleuchte (LED)
5. Drehkabel
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. Piastre piatte per lisciare / piastre curve per arricciare.
Dimensioni delle piastre: 24 mm x 110 mm
2. Interruttore 0-I-II: 2 temperature: «I» per arricciare
(180°C) e «II» per lisciare (230°C)
3. Funzione Ionic
4. Spia luminosa di funzionamento (LED)
5. Cavo girevole
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. Placas planas para alisar / Placas curvas para rizar.
Dimensiones de las placas: 24 mm x 110 mm
2. Interruptor 0-I-II – 2 niveles de temperatura: «I» para el
rizado (180°C) y «II» para el alisado (230°C).
3. Función Ionic
4. Piloto luminoso encendido/apagado (LED)
5. Cabo rotativo
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
1. Placas lisas para alisar/placas curvas para encaracolar.
Dimensões das placas: 24 mm x 110 mm
2. Interruptor 0-I-II: 2 níveis de temperatura: «I» para
encaracolar (180 °C) e «II» para alisar (230 °C)
3. Função Ionic
4. Luz piloto de funcionamento (LED)
5. Cable giratorio
PRODUKTETS EGENSKABER
1. Flade plader til glatning/Bøjede plader til krølning.
Pladernes størrelse: 24 mm x 110 mm
2. Afbryder 0-I-II: 2 temperaturniveauer: ”I” til krølning (180
°C) og ”II” til glatning (230 °C)
3. Ion-fuktion
4. Kontrollys der lyser når apparatet er tændt (LED)
5. Drejelig ledning
UTILISATION
A la première utilisation, il est possible que vous perceviez
une légère émanation de fumée et une odeur particulière :
ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
Vous constaterez aussi un très léger grésillement de l’appareil,
il s’agit du bruit caractéristique du générateur haut débit
d’ions.
INSTRUCTIONS FOR USE
The first time you use the unit, you may notice a little steam
and a particular odor: this is common and will disappear the
next time you use it.
You will also notice that the unit sputters slightly, this sound
is normal for a high output ion generator.
GEBRAUCH
Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine
leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch
wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten
Gebrauch nicht mehr vorkommen.
Sie werden ebenfalls ein sehr leichtes Knistern des Geräts
wahrnehmen, es handelt sich hier um das charakteristische
Geräusch des Hochgeschwindigkeitsionengenerators.
GEBRUIK
Het is mogelijk dat u bij het eerste gebruik een lichte
rookontwikkeling en een specifieke geur waarneemt: dit
komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen.
U zult ook een heel licht knisperen van het apparaat
vaststellen, het gaat om het kenmerkende geluid van de
generator met hoog ionendebiet.
ISTRUZIONI PER L’USO
Al primo utilizzo, è possibile notare un leggero fumo che
si sprigiona e un odore particolare. La cosa è normale e
scompare dall’utilizzo successivo.
Sentirete, nell’apparecchio, anche una specie di piccolo
ronzio: si tratta del rumore caratteristico del generatore di
flusso elevato di ioni.
UTILIZACIÓN
Es posible que la primera vez que lo utilice perciba una ligera
emanación de humo y un olor particular. Es algo frecuente
que desaparecerá tras el primer uso.
También comprobará un ligero chisporroteo. Se trata del
ruido característico del generador de iones de alta potencia.
UTILIZAÇÃO
Na primeira utilização, é possível que note uma ligeira
emanação de fumo e um cheiro específico. Isto é normal e
desaparecerá na próxima utilização.
Constatará também uma leve crepitação do aparelho, que
se deve ao ruído característico do gerador de iões de débito
elevado.
BRUGSANVISNING
Det er muligt, når du anvender apparatet første gang, at der
kan forekomme lidt røg og en speciel lugt: Dette er normalt
og forsvinder efter anvendelse af apparatet første gang.
Du vil høre en lille skrattende lyd. Det er den typiske lyd fra
generatorens høje ion-kapacitet.
• Op droge haren gebruiken.
• S teek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat
aan op de gewenste temperatuur met de 0-I-II-schakelaar.
Niveau « I » (180°C) is ideaal om het haar te krullen, niveau
« II » (230°C) is om het haar steil te maken. Bij het steil
maken van het haar («straightening») wordt geadviseerd
om een lagere temperatuur te kiezen voor dun, ontkleurd
en/of kwetsbaar haar, en een hogere temperatuur voor
krullend of dik haar en/of haar dat moeilijk in model te
brengen is. Omdat elke haarsoort anders is, adviseren
wij om de eerste keer stand 1 te gebruiken. Indien nodig
kan bij volgend gebruik de temperatuur dan hoger gezet
worden.
•H
et apparaat gedurende 1 min. 30 sec. laten opwarmen.
• Utilizzare su capelli asciutti.
• A ttaccare l’apparecchio alla corrente e accendere
selezionando la temperatura desiderata grazie
all’interruttore 0-I-II. Il livello «I» (180°C) è ideale per
arricciare i capelli, il livello «II» (230°C) e destinato alla
lisciatura. Per lisciare, si raccomanda, in genere, di
scegliere una temperatura più bassa per capelli sottili,
scoloriti e/o sensibili, e una temperatura elevata per
capelli ricci, spessi e/o difficili da acconciare. Dato
che tutti i tipi di capelli sono diversi, raccomandiamo
di mettere sulla posizione «I» al primo utilizzo. Agli
utilizzi successivi, all’occorrenza, potrete aumentare
progressivamente la temperatura.
• Lasciare riscaldare l’apparecchio per 1 min. 30 sec.
Uw haar ontkrullen
•D
e haren zorgvuldig ontwarren en in lokken opsplitsen.
• B eginnen met de onderste lokken. Een haarlok van
ongeveer 5 cm breedte nemen en deze tussen de 2
verwarmde glijzolen plaatsen met het apparaat dicht
bij de haarwortels, en er daarbij op letten de glijzolen
niet met de hand aan te raken.
• De gladstrijktang sluiten, dichtknijpen om de haarlok vast
te houden en de tang voorzichtig van de wortels naar de
haarpunten laten glijden.
• Deze handeling indien nodig meerdere keren herhalen.
•D
e haren laten afkoelen en eindigen met het borstelen
van het kapsel.
• Na gebruik het apparaat uitschakelen en loskoppelen.
Laten afkoelen vooraleer op te bergen.
Per lisciare i capelli
• Districare con cura i capelli e dividerli in ciocche.
• Cominciare dalle ciocche in basso. Afferrare una ciocca
di circa 5 cm di larghezza e posizionarla fra le 2 piastre
riscaldanti tenendo l’apparecchio vicino alle radici. Fare
attenzione a non toccare le piastre con le mani.
• C hiudere il lisciacapelli afferrando la ciocca e farlo
scorrere lentamente dalle radici verso le punte.
• Ripetere l’operazione più volte se necessario.
• Lasciare raffreddare i capelli e pettinare.
• D opo l’uso, spegnere l’apparecchio e staccarlo dalla
corrente. Lasciarlo raffreddare prima di riporlo.
Made in China
• Utiliser sur cheveux secs.
• B ranchez l’appareil et allumez-le en sélectionnant la
température désirée grâce à l’interrupteur 0-I-II. Le niveau
« I » (180°C) est idéal pour le bouclage des cheveux, le
niveau « II » (230°C) est réservé au lissage. Pour le lissage,
il est recommandé, de manière générale, de choisir une
température plus basse pour des cheveux fins, décolorés
et/ou sensibilisés, et une température élevée pour des
cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type
de cheveux étant différent, nous vous recommandons de
sélectionner le niveau « I » lors de la première utilisation.
Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter
la température si besoin.
• Laissez chauffer l’appareil pendant 1 minute 30 secondes.
4
2
5
fig. 1
fig. 2
Pour lisser les cheveux
• Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les.
• Commencez par les mèches du dessous. Prenez une
mèche d’environ 5 cm de large et placez-la entre les 2
plaques avec l’appareil près des racines, en prenant soin
de ne pas toucher les plaques de la main.
• Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et
faites-le glisser lentement des racines vers les pointes.
• Répétez l’opération à plusieurs reprises si nécessaire.
• Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de
peigne.
• A près utilisation, éteignez et débranchez l’appareil.
Laissez refroidir avant de le ranger.
Pour boucler vos cheveux
• Prenez une mèche d’environ 2 à 3 cm de largeur et
placez-la entre les 2 plaques chauffantes, près de la
racine des cheveux (fig. 1).
• Tournez le lisseur ”2 in 1” de 180° vers le haut (fig.2).
• Faites glisser lentement le lisseur ”2 in 1” sur toute la
longueur de la mèche, de la racine à la pointe (fig. 3).
• Retirez le lisseur ”2 in 1” et retorsadez la mèche avec les
doigts afin qu’elle prenne sa position naturelle (fig. 4).
• Répétez l’opération si nécessaire.
• Fixez éventuellement les boucles à l’aide d’un léger voile
de laque.
• A près utilisation, éteignez et débranchez l’appareil.
Laissez refroidir avant de le ranger.
Attention! Au cours de chaque utilisation, une légère
émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de
l’évaporation de sébum ou d’un reste de produits capillaires
(soin sans rinçage, laque, ...) ou de l’humidité contenue dans
le cheveu.
ENTRETIEN
• Débrancher l’appareil et le laisser refroidir complètement.
• Nettoyer les plaques à l’aide d’un chiffon humide et doux,
sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des
plaques. Ne pas gratter les plaques.
fig. 3
fig. 4
• Use on dry hair.
• P lug in the appliance, switch on and select the
desired temperature using the 0-I-II switch. The first
setting ‘I’ (180°C) is ideal for curling hair, the second
setting ‘II’ (230°C) is intended for straightening only.
For straightening, a lower temperature is generally
recommended for fine, bleached and/or damaged
hair, and a higher temperature for curly, thick and/or
difficult to style hair. Since every hair type is unique,
we recommend you use the first setting ‘I’ the first time
you use it. Progressively increase the temperature, if
necessary, during the following uses.
• Allow to heat up for 1 minute 30 seconds.
Straightening your hair
• Thoroughly brush hair and section.
• Start with the underneath sections of hair. Take a section
of about 5 cm width and place it between the 2 hot plates
with the appliance positioned close to the roots, being
careful to avoid touching the hot surface of the appliance
with your hand.
• Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly
along from the roots to the tips.
• Repeat again if necessary.
• Let the hair cool down before you comb it.
• After use, switch off and unplug the appliance. Allow to
cool before storing away.
Curling your hair
• Take up a section about 2 to 3 cm wide and place it
between the 2 heating plates, near the roots of your
hair (fig. 1).
• Turn the ‘2 in 1’ straightener 180° upwards (fig.2).
• Slowly glide the ‘2 in 1’ straightener over the length of
the section, from the roots to the tips (fig. 3).
• Remove the the ‘2 in 1’ straightener and use your fingers
to twist the section again so that it takes its natural
position (fig. 4).
• Repeat if necessary.
• You may wish to set the curls using a light misting of
hairspray.
• After use, switch off and unplug the appliance. Allow to
cool before storing away.
Note! When you are using the appliance, you might see
some steam. Do not be concerned, this could be because
of evaporation of the sebum, some residual hair products
(leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is
evaporating from your hair.
MAINTENANCE
• Unplug the straightener and allow to cool completely.
• Clean the plates using a soft, dampened cloth, without
soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do
not scratch the plates.
• Auf trockenem Haar verwenden.
• S chließen Sie das Gerät an den Netzstrom an und
schalten Sie es ein, indem Sie mit dem Schalter 0-I-II
die gewünschte Temperatur einstellen. Die Stufe « I »
(180°C) ist ideal, um Locken zu formen, die Temperatur
« II » (230°C) ist ausschließlich zum Glätten vorgesehen.
Generell empfehlen wir, beim Glätten die niedrigste
Temperatur für feines, dekoloriertes und/oder brüchiges
Haar zu wählen, und eine höhere Temperatur für krauses,
dickes und/oder schwer frisierbares Haar. Da jeder
Haartyp unterschiedlich reagiert, ist es ratsam, bei der
ersten Verwendung die Stufe « I » zu wählen. Später
können Sie gegebenenfalls die Temperatur erhöhen.
• 1 Minute 30 Sekunden aufheizen lassen.
Zum Glätten Ihres Haars
• Das Haar sorgfältig entwirren und in Strähnen teilen.
• Mit den unteren Strähnen beginnen. Eine ca. 5 cm breite
Strähne nehmen und sie zwischen die beiden Heizbacken
legen, wobei das Gerät sich dicht an den Haarwurzeln
befindet. Achten Sie darauf, die Heizbacken nicht mit der
Hand zu berühren.
• D en Glätter schließen und zusammendrücken, um die
Strähne zu halten. Dann langsam von den Wurzeln in
Richtung Spitzen gleiten lassen.
• Den Vorgang gegebenenfalls einige Male wiederholen.
• Das Haar abkühlen lassen und leicht kämmen.
• N ach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den
Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.
Um Locken in Ihr Haar zu bringen
• Nehmen Sie eine Strähne von ungefähr 2 bis 3 cm Breite
und legen sie nahe an der Haarwurzel zwischen die
beiden Heizplatten (Abb. 1).
• Drehen Sie die Lockenzange ”2 in 1” um 180° nach oben
(Abb. 2).
• L assen Sie den ”2 in 1” langsam von den Wurzeln bis an
die Spitzen an der Strähne entlang gleiten (Abb. 3).
• E ntfernen Sie den ”2 in 1” und drehen Sie die Locke mit
den Fingern, so dass sie ihre natürliche Position einnimmt
(Abb. 4).
• Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang.
• F ixieren Sie die Locken eventuell mit einem Hauch
Haarlack.
• N ach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den
Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.
Achtung! Bei jeder Verwendung kann sich etwas Rauch
entwickeln. Dies kann aufgrund des Verdampfens von Talg
oder Rückständen von Frisierprodukten (Pflegebalsam, der
nicht ausgespült zu werden braucht, Haarlack,...) oder im
Haar enthaltener Feuchtigkeit vorkommen.
PFLEGE
• D en Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig
abkühlen lassen.
• D ie Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne
Reinigungsmittel säubern, um die optimale Qualität der
Platten zu bewahren. Die Platten nicht abkratzen.
Deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig lezen vooraleer
het apparaat te gebruiken !
KENMERKEN VAN HET PRODUCT
1. V lakke platen om te ontkrullen / Gebogen platen om
te krullen. Afmetingen van de platen : 24 mm x 110 mm
2. “O-I-II”-schakelaar: 2 temperatuurstanden: « I » om
het haar te krullen (180°C) en « II » om het haar steil te
maken (230°C)
3. Ionic-functie
4. Aan-verklikkerlampje (LED)
5. Zwenksnoer
Uw haar krullen
• Neem een haarlok van ongeveer 2 tot 3 cm breedte en
plaats deze tussen de 2 verwarmde platen, bij de wortel
van de haren (afb.1).
• Verdraai de ”2 in 1” 180° naar boven (afb.2).
• L aat de ”2 in 1” langzaam over de volledige lengte van
de haarlok glijden, van de wortel tot de haarpunt (afb.3).
• Trek de ”2 in 1” weg en draai de haarlok weer ineen met
de vingers om te zorgen dat deze haar natuurlijke positie
opnieuw inneemt (afb. 4).
• Herhaal de handeling indien nodig.
• Fixeer de krullen eventueel met behulp van een lichte
stoot haarlak.
• Na gebruik het apparaat uitschakelen en loskoppelen.
Laten afkoelen vooraleer op te bergen.
Let op! Tijdens het gebruik kan er lichte stoomontwikkeling
ontstaan. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van
talg of van restjes haarproducten (haarverzorging zonder
te spoelen, haarlak enz.) of aan de in het haar aanwezige
vochtigheid.
ONDERHOUD
• De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig
laten afkoelen.
•R
einig de platen met behulp van een vochtige en zachte
doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit van de
platen in stand te houden. Niet krassen op de platen.
Per arricciare i capelli
• P rendere una ciocca di circa 2/3 cm di larghezza e
metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei
capelli (fig. 1).
•R
uotare il lisciacapelli ”2 in 1” di 180° verso l’alto (fig. 2).
• Far scorrere lentamente ”2 in 1” lungo tutta la ciocca, dalla
radice alla punta (fig. 3).
• Togliere ”2 in 1” e attorcigliare la ciocca con le dita
affinché assuma la sua posizione naturale. (fig. 4).
• Se necessario, ripetere l’operazione.
• Fissare eventualmente i riccioli con un leggero velo di
lacca.
• D opo l’uso, spegnere l’apparecchio e staccarlo dalla
corrente. Lasciarlo raffreddare prima di riporlo.
Attenzione! Ad ogni utilizzo, è possibile che si sprigioni
una leggera quantità di fumo. La cosa può essere dovuta
all’evaporazione del sebo, al resto di un prodotto per la
cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacca, ecc.) o
all‘umidità residua contenuta nel capello.
CURA DELL’APPARECCHIO
• Staccare l’apparecchio dalla corrente e lasciare che si
raffreddi completamente.
• Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza
detersivi per non compromettere la qualità ottimale delle
piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
• Utilizar con cabellos secos.
• E nchufe el aparato y enciéndalo, seleccionando la
temperatura deseada gracias al interruptor 0-I-II. El
nivel «I» (180°C) es ideal para rizar el pelo y el nivel II
(230°C) está reservado para el alisado. En general, le
recomendamos que elija para el alisado una temperatura
más baja en caso de cabello fino, decolorado o frágil y
una temperatura elevada en caso de pelo rizado, áspero
o difícil de peinar. Dado que cada tipo de cabello es
diferente, le recomendamos que utilice la posición «I»
en la primera utilización. En ocasiones sucesivas, podrá
aumentar la temperatura si es necesario.
• Deje que se caliente durante 1 min. 30 seg.
Para alisar el cabello
• Desenrede cuidadosamente los cabellos y sepárelos.
• Comience por las mechas de abajo. Tome una mecha
de unos 5 cm de largo y métala entre los 2 placas
calentadores poniendo el aparato cerca de las raíces
pero sin tocar con la mano las placas.
• Cierre el alisador y apriete para mantener la mecha en
su sitio y luego deslice el aparato lentamente desde las
raíces hasta las puntas.
• Repita esta operación varias veces si le parece que hace
falta.
• Deje que se enfríen los cabellos y termine con una pasada
del peine.
• Después de utilizar el aparato, apáguelo y desconéctelo.
Déjelo que se enfríe antes de guardarlo en su sitio.
Para rizar el cabello
• Tome un mechón de 2 a 3 cm de ancho y colóquelo entre
las 2 placas calentadoras, cerca de la raíz del cabello (fig.
1).
• Gire el alisador ”2 in 1” 180° hacia arriba. (fig. 2).
• D eslice lentamente el ”2 in 1” a lo largo de todo el
mechón, de la raíz a la punta (fig. 3).
• Retire el ”2 in 1” y enrosque el mechón con los dedos, para
que vuelva a su posición natural (fig. 4).
• Repita la operación si es necesario.
• Puede fijar los rizos con ayuda de un ligero velo de laca.
• Después de utilizar el aparato, apáguelo y desconéctelo.
Déjelo que se enfríe antes de guardarlo en su sitio.
• Utilize em cabelos secos.
• Ligue o aparelho e acenda-o seleccionando a temperatura
desejada graças ao interruptor 0-I-II. O nível «I» (180 °C)
é ideal para encaracolar os cabelos, o nível «II» (230 °C)
destina-se a alisar. Para alisar, recomenda-se, regra geral,
escolher uma temperatura mais baixa para cabelos finos,
descolorados e/ou sensibilizados, e uma temperatura alta
para cabelos frisados, grossos e/ou difíceis de pentear.
Sendo cada tipo de cabelo diferente, aconselha-se
a utilização do nível «I» na primeira utilização. Nas
utilizações seguintes, pode, se necessário, aumentar
progressivamente a temperatura.
• Deixe aquecer o aparelho durante 1min. 30 seg.
Para alisar os cabelos
• Desembarace cuidadosamente o cabelo e divida-o em
mechas.
• Comece pelas mechas de baixo. Segure numa mecha com
cerca de 5 cm de largura e coloque-a entre as 2 placas
térmicas com o aparelho junto à raiz, tomando cuidado
para não tocar nas placas com a mão.
• Feche o aparelho, mantenha a mecha e faça-o deslizar
lentamente da raiz para a ponta.
• Repita a operação várias vezes, se necessário.
• Deixe arrefecer e termine o penteado, passando o pente.
• Após a utilização, apague e desligue o aparelho. Deixe-o
arrefecer antes de o guardar.
Para encaracolar os cabelos
• Segure numa madeixa com cerca de 2 a 3 cm de largura e
coloque-a entre as 2 placas térmicas, junto à raiz (fig. 1).
• Rode o alisador “2 em 1” 180° para cima (fig. 2).
• Faça deslizar lentamente o ”2 in 1” ao longo da madeixa,
da raiz até à ponta (fig. 3).
• Retire o ”2 in 1” e dê forma à madeixa com os dedos para
um aspecto mais natural (fig. 4).
• Repita a operação se necessário.
• F ixe eventualmente os caracóis com uma ligeira
vaporização de laca.
• Após a utilização, apague e desligue o aparelho. Deixe-o
arrefecer antes de o guardar.
Atención: al utilizarlo, es posible que advierta una ligera
emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de
grasa o de restos de productos capilares (acondicionador
sin aclarado, laca ...) o de la humedad contenida en el pelo.
Atenção! É possível que, em cada utilização do aparelho,
note uma ligeira emissão de fumo. Tal pode dever-se à
evaporação de sebo ou de um resto de produtos capilares
(creme sem lavagem, laca, etc.) ou da humidade contida no
cabelo.
MANTENIMIENTO
• Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
• Limpie las placas con ayuda de un trapo húmedo y
suave, sin detergente, con el fin de preservar la calidad
óptima de las placas. No rasque las placas.
MANUTENÇÃO
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
• Limpe as placas com um pano húmido e suave, sem
detergente, a fim de preservar a qualidade das placas.
Não esfregue as placas.
• Bruges til tørt hår.
• T ilslut apparatet og tænd for det ved at vælge den
ønskede temperatur på afbryderen 0-I-II. Niveau ”I” (180
°C) er ideelt til krølning af håret, niveau ”II” (230 °C) er
beregnet til glatning. Det anbefales generelt til glatning,
at du vælger en lavere temperatur til fint hår, afbleget hår
og/eller beskadiget hår og en høj temperatur til krøllet og
tykt hår og/eller til hår, der er vanskeligt at style. Da hver
hårtype er forskellig, anbefales det, at niveau ”I” vælges
første gang. Du kan efterfølgende øge temperaturen,
hvis der er behov herfor.
• Lad det varme op i 1 min. 30 sek.
For at glatte håret
• Børst håret godt igennem og del det i hårlokker.
• Start med de underste hårlag. Sæt en hårlok på ca. 5
cm tykkelse mellem de 2 varme plader med apparatet
anbragt tæt ved hårrødderne. Undgå at røre ved
apparatets varme overflader.
• H old håret godt fast med glattejernet og lad det
langsomt glide fra rødderne ned mod spidserne.
• G entag handlingen, hvis det er nødvendigt, og løsn
derefter grebet om glattejernet.
• Lad håret køle af inden du reder det.
• Sluk apparatet og tag stikket ud efter brug. Lad det køle
af inden opbevaring.
For at krølle håret
• Tag en hårlok på ca. 2 til 3 cm i tykkelsen og anbring
den mellem 2 varmeplader tæt ved hårrødderne (fig. 1).
• Drej “2 in 1” fladjernet 180° opad (fig. 2).
• Lad “2 in 1”’en glide langsomt ned over hele hårlokkens
længde, fra rødderne til spidserne (fig. 3).
• Tag “2 in 1”’en ud igen og sno lokken med fingrene så den
ser naturlig ud (fig. 4).
• Gentag handlingen om nødvendigt.
• Fikser eventuelt krøllerne med et tyndt lag lak.
• Sluk apparatet og tag stikket ud efter brug. Lad det køle
af inden opbevaring.
Bemærk! Der kan under hver anvendelse forekomme en let
røg. Bliv ikke bekymret. Dette kan skyldes fordampning af
talg, nogle tilbageværende hårprodukter (hårplejemidler,
der skal blive siddende i håret, hårspray, osv.) eller
overskydende vand, der fordamper fra dit hår.
VEDLIGEHOLDELSE
• Tag stikket ud og lad apparatet køle fuldstændigt af.
• Gør pladerne rene med en blød og fugtig klud, uden
rengøringsmiddel, for i så høj grad som muligt at bevare
pladernes kvalitet. Krads ikke på pladerne.
BaByliss Paris S.A.
Avenue Aristide Briand, 99
B.P. 72 92123 Montrouge Cedex
FRANCE
www.babyliss.com
ST106E_IB.indd 1
28/08/12 13:50
SVENSKA
NORSK
SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR
POLSKI
ČESKY
РУССКИЙ
TÜRKÇE
De nya plattorna är så mjuka att du kommer att bli
överraskad. Den här silkesmjuka beröringen ger ditt hår en
överlägsen glans och mjukhet.
Du vil bli overrasket over hvor myke de nye platene er. De vil gi
håret ditt enestående glans og en silkeglatt følelse.
Uudet Anodilium-pintaiset levyt yllättävät pehmeydellään.
Satiinimainen pinta tekee hiuksistasi ennennäkemättömän
kiiltävät ja silkinpehmeät.
Οι νέες πλάκες θα σας συναρπάσουν για την εξαιρετική
απαλότητά τους. Αυτό το μεταξένιο άγγιγμα θα δώσει στα
μαλλιά σας ασύγκριτη λάμψη και βελούδινη υφή.
Az új hajsimító meglepő, rendkívüli lágysággal rendelkezik.
Ettől a selymes érintéstől válik haja csillogóvá és
egyedülállóan selymessé.
Nowe płytki zaskoczą Cię swą niebywałą łagodnością. Ten
satynowy dotyk nada Twoim włosom niezrównany blask i
jedwabistość.
Nové destičky vás překvapí svou extrémní jemností. Tento
saténový dotek dodá vašim vlasům lesklost a nesrovnatelnou
péči.
Новые пластины удивят вас своей исключительной
нежностью. Их атласное прикосновение придаст вашим
волосам несравнимый блеск и шелковистость.
Yeni plakalar, büyük yumuşaklıkları ile sizleri şaşırtacaktır. Bu
saten tuşe saçlarınıza eşsiz bir parlaklık ve ipeksi görünüm
verecektir.
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen
käyttöä!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ!
Olvassa el figyelmesen a biztosági utasításokat, mielőtt a
készüléket használná!
Przed użyciem urządzenia, dokładnie
poniższe przepisy bezpieczeństwa!
przeczytać
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní
pokyny!
ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ, СЛЕДУЕТ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!
Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyunuz!
TUOTTEEN OMINAISUUDET
1. L itteät levyt suoristusta varten / Taivutetut levyt
kiharrusta varten. Levyjen mitat: 24 mm x 110 mm
2. 0 -I-II-katkaisin: 2 lämpötilaa: I kiharrusta (180 °C) ja II
suoristusta (230 °C) varten.
3. Ionisointitoiminto
4. Käytön ilmaiseva merkkivalo (LED)
5. Pyörivä johto
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Ε πίπεδες πλάκες για ίσιωμα / Καμπύλες πλάκες για
μπούκλες. Διαστάσεις πλακών: 24 χιλιοστά x 110
χιλιοστά
2. Διακόπτης 0-I-II: 2 βαθμίδες θερμοκρασίας: « I » για τις
μπούκλες (180°C) και « II » για το ίσιωμα (230°C)
3. Iοντική λειτουργία
4. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (LED)
5. Περιστρεφόμενο καλώδιο
A TERMÉK JELLEMZŐI
1. L apos simítólapok / ívelt lapok a hullámosításhoz. A
lapok mérete: 24 mm x 110 mm
2. 0 -I-II kapcsoló: 2 hőmérsékleti szint: Az „ I ” a haj
formázásához (180°C), a „ II ” a simításhoz (230°C)
3. Ionizáló funkció
4. Működést jelző lámpa (LED)
5. Forgó tápvezeték
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. P łytki płaskie do prostowania / płytki wygięte do
lokowania. Wymiary płytek: 24 mm x 110 mm
2. P rzełącznik 0-I-II: 2 wysokości temperatury: „I” do
zakręcania włosów (180°C) i „II” do prostowania (230°C)
3. Funkcja Ionic
4. Kontrolka pracy (LED)
5. Obrotowy przewód
VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Ploché destičky pro vyhlazení / Zahnuté destičky pro
tvorbu vln. Rozměry destiček: 24 mm x 110 mm
2. Tlačítko 0-I-II: 2 úrovně teploty: „I“ pro zvlnění (180°C) a
„II“ pro vyhlazení (230°C)
3. Funkce Ionic
4. Provozní světelná kontrolka (LED)
5. Otočná šňůra
HASZNÁLAT
Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és
jellegzetes szagot érez: ez gyakran előfordul és megszűnik
a következő használat után.
Nagyon halk sercegést is tapasztal, amely a nagy
teljesítményű iongenerátor által kibocsátott jellegzetes zaj.
ZASTOSOWANIE
Przy pierwszym użyciu, z prostownicy może wydobywać
się niewielka ilość dymu i specyficzny zapach: jest to częste
zjawisko i zniknie przy kolejnym użyciu.
Usłyszysz również cichy charakterystyczny dźwięk, związany
z działaniem wydajnego generatora jonów.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
1. D üzleştirmek için düz plakalar / Dalgalı olarak
şekillendirmek için eğik plakalar. Plakaların boyutları:
24 mm x 110 mm
2. Anahtar 0-I-II : 2 sıcaklık seviyesi : « I » bukle yapımı için
(180°C) ve « II » düzleştirme için (230°C)
3. Ionic fonksiyonu
4. Işıklı çalışma göstergesi (LED)
5. Döner kablo
POUŽITÍ
Při prvním použití se může stát, že se uvolní trochu kouře a
specifický zápach: je to zcela běžné a při dalším použití jev
vymizí.
Pokud uslyšíte v přístroji lehké praskání, jedná se o zvuk
charakteristický pro iontový generátor.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
1. Плоские пластины для разглаживания / Изогнутые пластины
для укладки волос локонами. Размеры пластин 24 мм x 110
мм
2. Переключатель 0-I-II : 2 уровня нагрева : « I » для укладки
локонами (180°C) и « II » для разглаживания волос (230°C)
3. Функция ионизации Ionic
4. Световой датчик функционирования (LED)
5. В ращающийся шнур
DÜZLEŞTIRICI:
İlk kullanımda, hafif bir duman ve özel bir kokunun çıkabilir:
bu sıkça olur ve bir sonraki kullanımdan itibaren kaybolur.
Cihazda çok hafif bir cızırdama da tespit edebilirsiniz bu,
yüksek debili iyon üreticisinin özel sesidir.
• Használja a készüléket száraz hajon.
• D ugja be a készüléket a konnektorba, majd kapcsolja
be és válassza ki a kívánt hőmérsékletet a 0-I-II kapcsoló
segítségével. Az „ I ” szint (180°C) kiválóan alkalmas a
haj formázására, a „ II ” szint (230°C) simításra szolgál.
Simításhoz általában alacsonyabb hőmérséklet
kiválasztását ajánljuk a finom, színtelen illetve érzékeny
haj esetén, magasabb hőmérsékletet a göndör, erős
szálú, illetve nehezen kifésülhető hajhoz. Mivel minden
hajtípus különböző, azt javasoljuk, hogy az első
használat alkalmával az „ I ”-es fokozatot használja. A
későbbi használatok során fokozatosan növelheti a
hőmérsékletet, ha szükséges.
• Hagyja felmelegedni 1 perc 30 támogat.
• Stosować na włosy suche.
• Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć je ustawiając
wybraną temperaturę za pomocą przełącznika 0-I-II.
Poziom „I” (180°C) jest idealny do zakręcania włosów,
poziom „II” (230°C) jest przeznaczony do prostowania.
W przypadku prostowania włosów zaleca się wybrać jak
najniższą temperaturę, w przypadku włosów cienkich,
farbowanych i/lub delikatnych, a temperaturę wyższą w
przypadku włosów po trwałej, gęstych i/lub trudnych w
układaniu. Każdy rodzaj włosów jest inny, przy pierwszym
użyciu zalecamy wybrać poziom „I”. Przy kolejnych
użyciach, jeśli będzie taka potrzeba, można zwiększyć
temperaturę.
• Pozostawić do nagrzania przez 1 minut 30 drugi.
• Používejte na suché vlasy.
• Zapojte přístroj do sítě a zapněte jej výběrem požadované
teploty pomocí tlačítka 0-I-II. Úroveň „I“ (180°C) je
ideální pro zvlnění vlasů, úroveň „II“ (230°C) je určena
pro vyhlazení. Pro vyhlazení jemných, odbarvených a/
nebo citlivých vlasů se všeobecně doporučuje vybrat co
nejnižší teplotu a vyšší teplotu pro kudrnaté, silné a/nebo
těžko upravitelné vlasy. Každý typ vlasů je jiný, při prvním
použití vám doporučujeme použít nastavení v pozici „I“.
Během následujících použití můžete teplotu postupně
zvyšovat, pokud je to potřeba.
• Nechte přístroj zahřívat po dobu 1 minut 30”.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Возможно, что при самом первом использовании вы заметите
легкий дымок и специфический запах: это довольно частое
явление, которое исчезает при последующем использовании
аппарата.
Вы заметите также легкое потрескивание аппарата: это
характерный шум мощного генератора отрицательных
ионов.
A haj simítása
• E lőször fésülje ki gondosan a hajat, majd ossza fel
tincsekre.
•K
ezdje először az alsó tincsekkel. Válasszon ki egy kb. 5
cm széles tincset és helyezze be a melegítő lapok közé
a hajszálak gyökerének közelében, ügyelve arra, hogy
ujjaival ne érintse meg a melegítő lapokat.
• Z árja be a simító lapokat és tartsa beszorítva őket a
hajtincs megtartására, majd csúsztassa el lassan a
hajszálak végének az irányába.
• I smételje meg többször is a műveletet, ha ez szükséges.
• H agyja lehűlni a hajat, majd fejezze be a simítást egy
fésüléssel.
• Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az
üzemkábelt a konnektorból. Hagyja lehűlni elpakolás
előtt.
Prostowanie włosów
• Delikatnie rozczesać włosy, dzieląc je na kosmyki.
• R ozpocząć od kosmyków na dole. Chwycić kosmyk o
szerokości mniej więcej 5 cm i umieścić pomiędzy 2
nagrzanymi płytkami, przysuwając aparat w pobliże
nasady włosów i uważając jednocześnie, aby nie dotknąć
płytek palcami.
• Z amknąć prostownicę, docisnąć w celu podtrzymania
kosmyku, a następnie przesunąć powoli aparat w
kierunku od nasady do końcówek włosów.
• J eśli to konieczne, powtórzyć czynność wielokrotnie.
• Pozostawić włosy do schłodzenia, przeczesując po
krótkiej chwili grzebieniem.
• Po użyciu, wyłączyć aparat wyjmując wtyczkę z prądu.
Pozostawić do ostygnięcia.
Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du
använder apparaten!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Platta plattor för plattning/böjda plattor för lockning.
Plattdimensioner: 24 mm x 110 mm
2. Valknapp 0-I-II: 2 temperaturnivåer: ”I” för att göra
lockar (180 °C) och ”II” för att platta håret (230 °C)
3. Jonfunktion
4. Ljusindikator visar att apparaten är igång (LED)
5. Vridbar sladd
BRUKSANVISNING
Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en
viss rökutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt
och försvinner vid följande användning.
Du kan också märka att det knastrar litet i apparaten. Detta
är ett karakteristiskt ljud från jongeneratorn.
• Använd på torrt hår.
• Anslut apparaten till vägguttaget och sätt igång den
genom att välja önskad temperatur med valknappen
0-I-II. Nivå ”I” (180 °C) är idealisk för att locka håret och
nivå ”II” (230 °C) används för att platta håret. Då du ska
platta håret rekommenderar vi allmänt att en lägre
temperatur används för fint, blekt och/eller ömtåligt hår,
och en högre temperatur för frissigt och tjockt hår och/
eller hår som är svårt att styla. Eftersom alla hårtyper är
olika rekommenderar vi att du börjar med läge ”I” första
gången du använder apparaten. Under kommande
användningar kan du vid behov öka temperaturen.
• Låt den värmas upp i ungefär 1 min. 30 sek.
Hur man plattar håret
• Borsta håret och hårslingorna ordentligt.
• Starta med de undre hårslingorna. Ta en slinga på ungefär
5 cm och placera den mellan de 2 heta armarna med
apparaten nära rötterna. Var försiktig så att du inte rör
vid apparatens heta yta med händerna.
• Håll fast håret ordentligt med plattången och för den
långsamt från rötterna till topparna.
• U pprepa behandlingen om nödvändigt, och släpp
därefter trycket på plattången.
• Låt håret svalna innan du kammar igenom det.
• S täng av och koppla ur apparaten efter användning. Låt
apparaten svalna innan du lägger bort den.
Hur du lockar håret
• Ta en lock, 2 till 3cm bred, och placera den mellan de 2
värmeplattorna helt nära huvudet (fig. 1).
• Vrid plattången ”2 in 1” 180° uppåt (fig. 2).
• Låt ”2 in 1” långsamt glida utefter hela lockens längd, från
hårrötterna till topparna (fig. 3).
• Dra ut ”2 in 1” och rulla upp locken på nytt runt fingrarna
så att de på nytt får sin naturliga plats (fig. 4).
• Upprepa handlingen om nödvändigt.
• Du kan eventuellt fixera lockarna genom att spreja dem
lätt.
• Stäng av och koppla ur apparaten efter användning. Låt
apparaten svalna innan du lägger bort den.
Observera! Det kan hända att det ryker en aning då du
använder apparaten. Du behöver inte vara orolig. Detta kan
bero på att hårtalg, rester av hårvårdsprodukter (hårspray,
balsam etc.) eller överflödigt vatten avdunstar från håret.
UNDERHÅLL
• Dra ur sladden och låt tången svalna helt.
• Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan
rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick.
Skrapa inte plattorna.
Les disse sikkerhetsanvsiningene grundig før apparatet
tas i bruk!
PRODUKTEGENSKAPER
1. Flate plater til glatting / buede plater til krølling. Mål
påplatene: 24 mm x 110 mm
2. B ryter 0-I-II: 2 temperaturinnstillinger: ”I” for å lage
krøller (180 °C) og ”II” for å rette ut håret (230 °C)
3. Ionisk funksjon
4. Indikatorlampe for bruk (LED)
5. Roterende ledning
BRUKSINSTRUKSER
Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og
en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang
apparatet brukes.
Du vil også merke en freselyd i apparatet. Dette er en
karakteristisk lyd som kommer av genereringen av ioner.
• Bruk apparatet på tørt hår.
• Koble til apparatet, og slå det på ved å velge ønsket
temperatur med bryteren 0-I-II. Nivå ”I” (180 °C) er ideelt
for å krølle håret, og nivå ”II” (230 °C) er for å rette ut håret.
Til å rette ut håret anbefales det å stille inn temperaturen
på et lavt nivå for tynt, bleket hår og/eller skadet hår, og
til en høyere temperatur for krøllet, tykt hår og/eller hår
som er vanskelig å forme. Alle hårtyper er forskjellige,
så vi anbefaler at du bruker nivå ”I” ved første gangs
bruk. Du neste gangene du bruker apparatet kan du øke
temperaturen ved behov.
• Vent 1 min. 30 sek. til apparatet er blitt varmt.
For glatting av håret
• Børst håret grundig og del det.
• Start med den nederste delen av håret. Ta en hårlokk som
er ca. 5 cm bred og legg den mellom de to varme platene
mens du holder apparatet nært hårrøttene. Vær forsiktig
så du ikke rører den varme overflaten med hånden.
• H old håret fast med apparatet og skyv det sakte fra
hårrøttene til hårtuppene.
• Gjenta operasjonen en gang til om det er nødvendig, og
løsne grepet på rettetangen
• Vent til håret er avkjølt før du grer det.
• S lå apparatet av etter bruk og trekk støpslet ut av
stikkontakten. La apparatet avkjøles før det legges på
plass.
For krølling av håret
• Ta en lokk med en bredde på ca 2 til 3 cm, og plasser den
mellom de to varmeplatene, tett inntil hårroten (fig. 1).
• Vri rettetangen ”2 in 1” 180° oppover (fig. 2).
• La ”2 in 1” gli langsomt nedover hårlokken fra rot til tupp
(fig. 3).
• Ta av ”2 in 1” og tvinn hårlokken med fingrene slik at den
finner sin naturlige posisjon (fig. 4).
• Gjenta dersom dette er nødvendig.
• Fikser eventuelt krøllene ved hjelp av litt hårspray.
• S lå apparatet av etter bruk og trekk støpslet ut av
stikkontakten. La apparatet avkjøles før det legges på
plass.
NB! Det kan komme litt damp hver gang du bruker
apparatet. Dette kan være på grunn av damp fra sebum,
rester av hårpleieprodukter (hårspray, etc.) eller overflødig
vann fra håret.
VEDLIKEHOLD
• Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
• For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved
hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke
skrap på platene.
KÄYTTÖ
Ensimmäisen käytön yhteydessä on mahdollista, että
huomaat laitteesta tulevan hiukan savua ja savunhajun: se
on yleistä ja häviää seuraavalla käyttökerralla.
Voit myös havaita laitteen rätisevän hiukan. Se
johtuu huipputehoisen ionigeneraattorin tyypillisestä
toimintaäänestä.
• Hiukset suoristetaan kuivina.
• Kytke laite pistorasiaan ja kytke siihen virta valitsemalla
haluttu lämpötila 0-I-II-katkaisimen avulla. Lämpötila I
(180 °C) sopii ihanteellisesti hiusten kihartamiseen, kun
taas lämpötila II (230 °C) on tarkoitettu suoristukseen.
Hentojen, vaalennettujen ja/tai hauraiden hiusten
suoristukseen suositellaan yleensä alinta lämpötilaa ja
kiharien, paksujen ja/tai vaikeasti kammattavien hiusten
suoristukseen korkeaa lämpötilaa. Koska kaikki hiustyypit
ovat erilaisia, suosittelemme, että ensimmäisellä
käyttökerralla valitaan taso I. Seuraavilla käyttökerroilla
lämpötilaa voidaan tarvittaessa lisätä.
• Anna laitteen kuumentua 1 min. 30 sek.
Hiusten suoristus
• Selvitä hiukset huolellisesti ja jaa ne suortuviin.
• Aloita alimmaisista hiuksista. Ota noin 5 cm:n suuruinen
suortuva ja aseta se lämpölaattojen väliin niin, että laite
on mahdollisimman lähellä hiusjuuria. Varo koskemasta
laattoja käsillä.
• S ulje suoristaja ja purista sitä, jotta suortuva pysyy
paikoillaan, ja anna laitteen liukua hitaasti hiusjuurista
latvoja kohden.
• Toista sama tarvittaessa useita kertoja.
• A nna hiusten jääht yä, ennen kuin viimeistelet
kampaamalla.
• S ammuta laite ja irrota pistoke käytön jälkeen. Anna
laitteen jäähtyä, ennen kuin panet sen paikoilleen.
Hiusten kiharrus
• Erota hiuksista noin 2-3 cm leveä hiustupsu ja aseta
se kahden kuuman levyn väliin lähelle hiusten juuria
(kuva 1).
• Käännä ”2 in 1” -suoristinta 180° ylöspäin (kuva 2).
• Liu’uta ”2 in 1”-suoristajaa hitaasti hiustupsun juuresta
latvoihin. (kuva 3).
• Ota ”2 in 1” pois hiustupsun ympäriltä. Kierrä hiustupsua
sormilla, jotta kiharasta tulee mahdollisimman
luonnollinen (kuva 4).
• Toista kiharrus tarvittaessa.
• Kiinnitä kiharat tarvittaessa kevyesti hiuslakalla.
• S ammuta laite ja irrota pistoke käytön jälkeen. Anna
laitteen jäähtyä, ennen kuin panet sen paikoilleen.
Huom.! Laitteesta voi tulla jokaisen käyttökerran aikana
hieman savua. Se voi johtua talin tai hiustenhoitotuotteiden
(joita ei huuhdota pois, hiuslakat jne) jäänteiden
haihtumisesta tai hiusten kosteudesta.
HUOLTO
• Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
• Puhdista levyt pehmeän ja kostean rievun avulla, ilman
pesuainetta, jotta levyt säilyisivät optimilaatuisina. Älä
raaputa levyjä.
ΧΡΗΣΗ
Την πρώτη φορά της χρήσης, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε
μια ελαφρά απελευθέρωση καπνού και μια ιδιαίτερη οσμή:
κάτι τέτοιο είναι συχνό και θα εξαφανιστεί με την επόμενη
χρήση.
Επίσης, θα διαπιστώσετε ένα ελαφρύ “βράσιμο” της συσκευής:
πρόκειται για το χαρακτηριστικό θόρυβο της γεννήτριας
υψηλής παροχής ιόντων.
• Χρησιμοποιείτε σε στεγνά μαλλιά.
• Συνδέετε τη συσκευή με το ρεύμα και την ανάβετε
επιλέγοντας τη θερμοκρασία που επιθυμείτε από τον
διακόπτη 0-I-II. Η βαθμίδα « I » (180°C) είναι ιδανική για να
κάνετε τα μαλλιά μπούκλες και η βαθμίδα « II » (230°C) για
το ίσιωμα. Γενικά, για το ίσιωμα συνιστάται να επιλέγετε
μια πιο χαμηλή θερμοκρασία όταν τα μαλλιά είναι
λεπτά, ξεβαμμένα και/ή ευαίσθητα, και μια πιο υψηλή
θερμοκρασία όταν τα μαλλιά είναι κατσαρά, χοντρά και/ή
δύσκολα στο χτένισμα. Επειδή υπάρχουν διαφορετικοί
τύποι μαλλιών σας συνιστούμε να επιλέγετε τη βαθμίδα
« I » όταν κάνετε χρήση για πρώτη φορά. Στις επόμενες
χρήσεις, αν υπάρχει ανάγκη, μπορείτε να αυξάνετε τη
θερμοκρασία.
• Αφήνετε τη συσκευή να ζεσταθεί για 1 λεπτό και 30
δευτερόλεπτα.
Για να ισιώσετε τα μαλλιά σας
•Ξ
εμπερδεύετε προσεκτικά τα μαλλιά και τα χωρίζετε σε
τούφες.
• Αρχίζετε με τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού. Πιάνετε
μια τούφα πλάτους 5 εκ. περίπου και την τοποθετείτε
ανάμεσα στις 2 θερμαινόμενες πλάκες και κοντά στις
ρίζες, φροντίζοντας να μην αγγίζετε τις πλάκες με τα
χέρια.
• Κ λείνετε τις πλάκες, τις σφίγγετε για να συγκρατήσετε
την τούφα και γλιστράτε τη συσκευή απαλά από τις ρίζες
προς τις άκρες.
• Μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
• Αφήνετε τα μαλλιά να κρυώσουν και κάνετε ένα τελευταίο
χτένισμα.
•Μ
ετά τη χρήση σβήνετε τη συσκευή και την βγάζετε από
την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
Για να δημιουργήσετε στα μαλλιά σας μπούκλες
• Πιάνετε μία τούφα πάχους 2 έως 3 εκ. περίπου και την
τοποθετείτε ανάμεσα στις 2 θερμαινόμενες πλάκες, κοντά
στη ρίζα των μαλλιών (εικ. 1).
•Σ
τρέφετε τη συσκευή για ίσιωμα ”2 in 1” κατά 180° προς
τα πάνω. (εικ. 2).
• Γ λιστράτε αργά τον ”2 in 1” σε όλο το μήκος της τούφας,
από τη ρίζα μέχρι την άκρη (εικ. 3).
•Α
πομακρύνετε τον ”2 in 1” και στρίβετε την τούφα με τα
δάχτυλα για να “πέσει” φυσικά (εικ. 4).
• Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο.
• Ε άν θέλετε, φιξάρετε τις μπούκλες περνώντας ένα ελαφρύ
σύννεφο λακ.
•Μ
ετά τη χρήση σβήνετε τη συσκευή και την βγάζετε από
την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
Προσοχή! Σε κάθε χρήση είναι πιθανό να υπάρξει μια
ελαφριά διαφυγή καπνού. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται
στην εξάτμιση του σμήγματος ή στα υπολείμματα των
προϊόντων περιποίησης των μαλλιών (περιποίηση σε στεγνά
μαλλιά, λακ, ...) ή στην υγρασία των μαλλιών.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
•Β
γάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να
κρυώσει εντελώς.
•Κ
αθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί,
χωρίς απορρυπαντικό, ώστε να διατηρήσετε την άριστη
ποιότητα των πλακών. Μην ξύνετε τις πλάκες.
ST106E_IB.indd 2
A haj hullámosítása
•V
egyen egy körülbelül 2-3 cm széles tincset és helyezze
el a két fűtőlap között, a hajtövek közelében (1. ábra).
•A
„2 in 1” hajsimítót fordítsa 180°-kal felfelé (2. ábra).
• Csúsztassa lassan végig a tincs teljes hosszúságában az ”2
in 1” készüléket, a hajtőtől a hajvégig (3. ábra).
• Vegye ki az ”2 in 1” készüléket és ujjaival igazítsa el a
tincset, hogy természetes helyzetébe kerüljön (4. ábra).
• Ismételje meg szükség esetén ezt a műveletet
•R
ögzítse esetleg a hullámokat vékony lakkréteggel.
• Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az
üzemkábelt a konnektorból. Hagyja lehűlni elpakolás
előtt.
Lokowanie włosów
• N ależy złapać kosmyk około 2 do 3 cm szerokości i
umieścić go między 2 płytkami grzejnymi, przy nasadzie
włosów (rys.1).
•P
rzekręcić prostownicą „2 in 1” o 180° w górę (rys.2)
• O puścić powoli ”2 in 1” na całej długości kosmyka, od
nasady włosa do końcówki (rys.3).
• Zdjąć ”2 in 1” i rozprostować kosmyk palcami, aby przyjął
naturalny kształt (rys.4).
• Powtórzyć operację, jeżeli zachodzi potrzeba.
• Utrwalić ewentualnie loki za pomocą lakieru do włosów.
• Po użyciu, wyłączyć aparat wyjmując wtyczkę z prądu.
Pozostawić do ostygnięcia.
Figyelem! Minden használat közben előfordulhat enyhe
füstképződés. Ez keletkezhet a faggyú (sebum) elpárolgása
vagy hajápolószer-maradvány (öblítés nélküli hajpakolás,
lakk stb.), vagy a haj nedvessége következtében.
Uwaga! Przy każdym użyciu możliwe jest delikatne
wydobywanie się dymy. Spowodowane jest to parowaniem
sebum lub pozostałości produktu do pielęgnacji włosów
(odżywka bez spłukiwania, lakier, ...) lub resztek wilgoci
zawartej we włosie.
KARBANTARTÁS
•H
úzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg
teljesen lehűl.
•P
uha, nedves, tisztítószer nélküli ruhával tisztítsa a
lemezeket, hogy megtartsák optimális minőségüket.
Ne dörzsölje a lemezeket.
KONSERWACJA
• Wyłączyć aparat z sieci elektrycznej, pozostawiając do
całkowitego ostygnięcia.
• Wyczyścić płytki delikatną, zwilżoną szmatką, bez
detergentu, w celu zachowania ich optymalnych
właściwości. Nie skrobać powierzchni płytek.
Vyhlazování vlasů
• Vlasy pečlivě rozčešte a oddělte je.
• Z ačněte na nejníže položených kadeřích. Uchopte
pramen o šířce asi 5 cm a umístěte jej mezi 2 topné pláty u
kořínků. Dbejte na to, abyste se rukama nedotýkali plátů.
• Kleště zavřete, stiskněte tak, aby pramen vlasů zůstal mezi
pláty a pomalu táhněte od kořínků směrem ke konečkům
vlasů.
• Pokud je to nutné, opakujte postup několikrát za sebou.
• Nechte vlasy vychladnout a dotvarujte hřebenem.
• P řístroj po použití vypněte a odpojte ze sítě. Před
uklizením nechte přístroj vychladnout.
Tvarování vlasů, tvorba vln
• Uchopte pramen o šířce asi 2 až 3 cm a umístěte ho mezi
2 topné destičky, poblíž vlasových kořínků (obr. 1).
• Otočte žehličku ”2 in 1” o 180° vzhůru. (obr. 2).
• Pomalu posuňte přístroj po celé délce pramene, od
kořínků ke konečkům vlasů (obr. 3).
• Sejměte ”2 in 1” a upravte pramen prsty, aby se vrátil do
své přirozené polohy (obr. 4).
• Pokud je to nutné, opakujte tento postup znovu.
• Vlny případně zpevněte lehkým přestříkáním lakem.
• P řístroj po použití vypněte a odpojte ze sítě. Před
uklizením nechte přístroj vychladnout.
Pozor! Při každém použití je možné, že se z přístroje uvolní
lehký obláček kouře. Nemusíte se však znepokojovat, může
docházet k vypařování kožního mazu, zbytků vlasových
přípravků (vlasové péče, laku na vlasy, atd.)nebo zbytkové
vody, která se vypařuje z vašich vlasů.
ÚDRŽBA
• Přístroj odpojte ze sítě a nechte ho zcela vychladnout.
• Očistěte destičky pomocí jemného vlhkého hadříku bez
saponátu, aby byla zachována jejich optimální kvalita.
Destičky neseškrabávejte.
• спользуйте только на сухих волосах.
• П одключите аппарат к сети и включите его, выбрав
желаемый уровень нагрева с помощью переключателя
0-I-II. Уровень нагрева « I » (180°C) идеально подходит для
укладки волос локонами, уровень нагрева « II » (230°C)
предназначен для разглаживания волос. В принципе для
разглаживания рекомендуется выбрать более низкую
температуру для тонких, обесцвеченных и/или ломких волос;
для вьющихся, густых и/или тяжело поддающихся укладке
волос рекомендуется более высокая температура нагрева.
Каждый тип волос имеет свои отличия, поэтому при первом
пользовании аппаратом мы рекомендуем вам выбрать
уровень нагрева « I ». В дальнейшем при необходимости вы
можете увеличить температуру нагрева.
• Оставьте разогреваться на 1 минут 30”.
Чтобы разгладить ваши волосы
• Тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди.
• Начинайте укладку снизу. Возьмите прядь волос, шириной
5 см, захватите ее у корней и поместите между горячими
пластинами. Действуйте осторожно, стараясь избегать
соприкосновения с горячей поверхностью прибора.
• Продвигайте щипцы с плотно сжатыми пластинами от корней
к кончикам волос.
• Если необходимо, повторите операцию, затем разожмите
пластины аппарата.
• Дайте волосам остыть, прежде чем расчесывать их.
• После использования прибора выключите его и обесточьте.
Прежде чем убрать прибор на хранение дайте ему остыть.
Чтобы уложить ваши волосы локонами
• Отделите прядь шириной 2-3 см и расположите ее между
двумя нагревающимися пластинами у корней волос (рис. 1).
• Поверните аппарат ”2 in 1” на 180° по направлению вверх
(рис. 2)
• Медленно проведите аппарат ”2 in 1” по пряди сверху вниз,
от корней до кончиков волос (рис. 3).
• Извлеките аппарат ”2 in 1” из пряди и с помощью пальцев
придайте ей естественную форму (рис. 4).
• При необходимости повторите операцию.
• При желании можно зафиксировать локоны, слегка обрызгав
лаком.
• После использования прибора выключите его и обесточьте.
Прежде чем убрать прибор на хранение дайте ему остыть.
Внимание! При каждом пользовании аппаратом возможно
легкое выделение дыма. Это может быть вызвано
испарением кожного жира или остатков препаратов для
ухода за волосами (средство для ухода без ополаскивания,
лак, …), либо влаги, которая содержится в волосах.
• Kuru saçta kullanınız
• Cihazın fişini prize takın ve 0-I-II anahtar vasıtasıyla arzu
ettiğiniz sıcaklığı seçin. Seviye « I » (180°C) saçlarda bukle
yapmak için idealdir, seviye « II » (230°C) düzleştirmeye
ayrılmıştır. Düzleştirmede genel olarak ince, rengi
açılmış ve/veya hassas saçlar için daha düşük bir sıcaklık
seçilmesi, kıvırcık, kalın ve/veya taranması zor olan saçlar
için yüksek bir sıcaklık tavsiye edilir. Her saç türü farklı
olduğundan, ilk kullanımda « I » seviyesinin seçilmesini
tavsiye ederiz. Müteakip kullanımlarda, gerekirse sıcaklığı
artırabilirsiniz.
• 1 dk. 30» ısınmaya bırakın
Saçlarınızı düzleştirmek için
• Saçınızı fırçalayın, öncelikle ensenizdeki saç tutamlarından
başlayıp önlere doğru geliniz.
• 5 cm’lik bir tutam alınız ve plakaların arasına yerletiriniz,
cihazınız sıcak olduğundan cildinize değdirmemeye özen
gösteriniz.
• Saçınızı uçlarından aşağıya doğru gergin tutun. Köklerden
başlayarak düzleştiriciyi yerleştirin ve aşağıya doğru
kaydırın.
• G erekirse işlemi tekrarlayın ve saç düzleştirici üzerine
bastırmayı bırakın.
• Saçınızı fırçalamadan önce soğumasını bekleyin.
• Kullanımdan sonar cihazınızı kapatıp, prizden çekin.
Kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Saçlarınızı dalgalı olarak şekillendirmek için
• Yaklaşık 2-3 cm eninde bir saç tutamı alın ve bu tutamı
saç köklerine yakın yerden 2 ısıtıcı plaka arasına yerleştirin
(şekil 1).
• ” 2 in 1” saç düzleştiricisini 180° yukarı doğru çevirin
(şekil 2).
• ”2 in 1”’ı yavaşça tüm saç tutamı boyunca, kökten uca
doğru kaydırın (şekil 3).
• ”2 in 1”’ı çekin ve doğallık kazanması için saç tutamını
elinizle yeniden çevirin (şekil 4).
• Gerekirse işlemi tekrarlayın.
• Bukleleri ayrıca hafif briyantin sürerek sabitleyebilirsiniz.
• Kullanımdan sonar cihazınızı kapatıp, prizden çekin.
Kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Dikkat! Her kullanım sırasında biraz duman çıkması
mümkündür. Bu saçlardaki yağların ve saç bakım ürünlerinin
(durulamasız bakım ürünleri, briyantin, …) buharlaşmasına
veya saçın hala nemli olmasına bağlı olabilir.
BAKIM
• Cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
• Plakaların kalitesinin en iyi şekilde korunması için plakaları
nemli, çok yumuşak ve deterjansız bir bez yardımı ile
temizleyin. Plakaları kazımayın.
УХОД
• Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
• Почистите пластины с помощью влажной мягкой тряпочки,
без моющих средств, чтобы предохранить оптимальное
качество пластин. Пластины не следует скрести.
Щипцы для укладки волос
Производитель: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бриан BP72
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства: см. на товаре
28/08/12 13:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising