Philips 22PFL2908H/12, 19PFL2908H/12, 19PFL2908H, 26PFL2908H/12 User manual

Philips 22PFL2908H/12, 19PFL2908H/12, 19PFL2908H, 26PFL2908H/12 User manual

Quick start guide

2908 series

English Before using your product, read all accompanying safety information.

Български Прочетете цялата приложена към продукта информация за безопасност, преди да го използвате.

Čeština

Dansk

P ed pou itím produktu si p řečtěte doprovodné bezpečnostní informace.

Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i brug.

Deutsch

Ελληνικά Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφάλειας.

Eesti

Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden Sicherheitsinformationen.

Español

Enne toote kasutamist tutvuge tootega kaasas oleva ohutusalase teabega.

Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

Français

Gaeilge

Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des consignes de sécurité jointes.

Léigh gach eolas sábháilteachta a ghabhann leis an táirge sula n-úsáideann tú é.

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Latviešu

Prije korištenja proizvoda pročitajte sve popratne sigurnosne informacije.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

Бұйымды пайдаланбас бұрын барлық берілген қауіпсіздік ақпаратын оқып шығыңыз.

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu sniegto drošības informāciju.

Lietuvių

Magyar

Prieš naudodami gaminį perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją.

A termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági tudnivalókat.

Nederlands Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende veiligheidsinformatie.

Norsk

Polski

Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Português Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham.

Română Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile de siguranţă care îl însoţesc.

Русский Перед тем как использовать это изделие, ознакомьтесь с информацией, касающейся безопасности.

Slovenščina Pred uporabo izdelka preberite vse prilo ene

varnostne informacije.

Slovenskı Pred pou itím produktu si pre ítajte v etky sprievodné bezpe nostné informácie.

Srpski Pre nego što počnete da koristite proizvod, pročitajte sve prateće informacije o bezbednosti.

Suomi

Svenska

Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.

Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.

Türkçe Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

Українська Перед початком роботи прочитайте всю супутню інформацію про безпеку.

اﺮﻗ ﺔﻓﺎﻛ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ نﺎﻣﻷاءﻢﻜﺑ ﻰﺟﺮﻳ ﺓ ،ﻞﺒﻗ ماﺪﺨﺘﺳا ﺞﺘﻨﻤﻟا صﺎﺨﻟا

.ﺔﻘﻓﺮﻤﻟا ﻊﻣ ﺞﺘﻨﻤﻟا

ﺔﯾﺑﺭﻌﻟا

English What’s in the box

Български Съдържание на кутията

Čeština Co je v balení

Dansk Kassens indhold

Deutsch Lieferumfang

Ελληνικά Περιεχόμενα συσκευασίας

Eesti Karbi sisu

Español

Français

Gaeilge

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Latviešu

Lietuvių

Contenido de la caja

Contenu de l’emballage

A bhfuil sa bhosca

Što se nalazi u kutiji

Contenuto della confezione

Қорап ішіндегі заттар

Iepakojuma saturs

Kas yra rinkinyje?

Magyar A doboz tartalma

Nederlands Wat zit er in de doos?

Norsk

Polski

Innholdet i esken

Zawartość opakowania

Português Conteúdo da embalagem

Română

Русский

Ce conţine cutia

Комплект поставки

Slovenščina Vsebina škatle

Slovenskı Obsah balenia

Srpski Šta je u kutiji

Suomi

Svenska

Pakkauksen sisältö

Vad f nns i förpackningen?

Türkçe Kutu içeriği

Українська Комплектація упаковки

ﺕﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﺓﻮﺒﻌﻟا

ﺔﯾﺑﺭﻌﻟا

1

English Mount the stand

Български Монтиране на стойката

Čeština

Dansk

Namontujte podstavec

Monter foden

Deutsch Standfuß montieren

Ελληνικά Τοποθέτηση βάσης

Eesti Paigaldage alusele

Español

Français

Gaeilge

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Latviešu

Lietuvių

Montaje del soporte

Montage du support

Pláta feiste seastáin

Montiranje stalka

Montaggio del supporto

Тіреуішін орнату

Uzstādiet statīvu

Stovo montavimas

Magyar Az állvány felszerelése

Nederlands De standaard bevestigen

Norsk Monter stativet

Polski Mocowanie podstawy

Português Montar o suporte

Română Montaţi suportul

Русский Установка подставки

Slovenščina Namestite stojalo

Slovenskı Upevnenie stojana

Srpski Montirajte postolje

Suomi

Svenska

Telineen kiinnittäminen

Montera stativet

Türkçe Standı monte etme

Українська Монтування підставки

ﺖﻴﺒﺜﺗ ﻞﻣﺎﺤﻟا

ﺔﯾﺑﺭﻌﻟا

1 2

2

English Connect

Български Свързване

Čeština Připojte

Dansk Tilslut

Deutsch Anschließen

Ελληνικά Σύνδεση

Eesti Ühendage

Español

Français

Gaeilge

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Latviešu

Lietuvių

Conexión

Connexion

Nasc

Povezivanje

Collegamento

Жалғау

Pieslēdziet

Prijungimas

Magyar Csatlakoztatás

Nederlands Aansluiten

Norsk

Polski

Koble til

Podłączanie

Português Ligar

Română

Русский

Conectare

Подключение

Slovenščina Priključitev

Slovenskı Pripojenie

Srpski Povezivanje

Suomi

Svenska

Liitännät

Ansluta

Türkçe Bağlantı

Українська Підключення

ﻞﻴﺻﻮﺘﻟا

ﺔﯾﺑﺭﻌﻟا

xxPFL30x8T/12

VGA

SPDIF

Coax.OUT

SCART

CI

USB

ANTENNA

TV ANTENNA

SIDE / AV

USB

HDMI

ANTENNA

HDMI

OUT IN

ANTENNA

REC

HDD

Video Left Right

Audio

SIDE / AV

Right

Audio

Left

Video

HDMI

SCART

(RGB/CVBS)

HDMI

SCART

HDMI

SPDIF

DIGITAL

AUDIO IN

HDMI

HDMI

DVI

3

English

Select your language and follow the onscreen instructions.

Български Изберете желания език и следвайте инструкциите на екрана.

Čeština

Dansk

Vyberte jazyk a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Vælg sprog, og følg instruktionerne på skærmen.

Deutsch

Ελληνικά

Eesti

Español

Français

Gaeilge

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Wählen Sie Ihre Sprache und folgen Sie den Anweisungen am

Bildschirm.

Επιλέξτε γλώσσα και

ακολουθήστε τις οδηγίες που

εμφανίζονται στην οθόνη.

Valige keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seleccione su idioma y siga las instrucciones en pantalla.

Sélectionnez votre langue et suivez les instructions à l’écran.

Roghnaigh do theanga agus lean na treoracha scáileáin.

Odaberite svoj jezik i slijedite upute na zaslonu.

Selezionare la lingua e seguire le istruzioni a video.

Тілді таңдап , экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Latviešu

Lietuvių

Magyar

Atlasiet valodu un iev ērojiet ekrānā redzamos nor ādījumus.

Pasirinkite savo kalb ą ir vykdykite instrukcijas ekrane.

Válassza ki a nyelvet, és kövesse a képernyő n látható utasításokat.

Nederlands Selecteer uw taal en volg de instructies op het scherm.

Norsk

Polski

Velg språk og følg instruksjonene på skjermen.

Wybierz język i post ępuj zgodnie z instrukcjami wy świetlanymi na ekranie.

Português Seleccionar o idioma e seguir as instruções no ecrã.

Română Selectaţi limba şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Русский

Slovenščina Izberite jezik in sledite navodilom na zaslonu.

Slovenskı Vyberte jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Srpski Izaberite svoj jezik i sledite uputstva na ekranu.

Suomi Valitse kieli ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Svenska

Выберите язык и следуйте инструкциям на экране.

Välj språk och följ instruktionerna på skärmen.

Türkçe Dili seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Українська Виберіть мову та виконуйте вказівки на екрані.

ﺮﺘﺧا ﻚﺘﻐﻟ ﻭ ﻊﺒﺗا ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺓﺮﻫﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ

.ﺔﺷﺎﺸﻟا

ﺔﺑﻌﻟا

4

English Insert batteries

Български Поставяне на батериите

Čeština Vlo te baterie

Dansk Isæt batterier

Deutsch Batterien einsetzen

Ελληνικά Τοποθέτηση μπαταριών

Eesti Sisestage patareid

Español

Français

Gaeilge

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Latviešu

Lietuvių

Insertar pilas

Insertion des piles

Cuir isteach cadhnraí

Umetnite baterije

Inserimento delle batterie

Батареяларын салу

Ievietojiet baterijas

Baterijų įdėjimas

Magyar Elemek behelyezése

Nederlands Batterijen plaatsen

Norsk

Polski

Sett inn batteriene

Wkładanie baterii

Português Inserir baterias

Română

Русский

Introduceţi bateriile

Установка элементов питания

Slovenščina Vstavite baterije

Slovenskı Vlo enie batérií

Srpski Ubacite baterije

Suomi

Svenska

Paristojen asettaminen paikoilleen

Sätta i batterierna

Türkçe Pilleri takma

Українська Встановлення батарей

ﻝﺎﺧدإ ﺕﺎﻳﺭﺎﻄﺒﻟا

ﺔﯾﺑﺭﻌﻟا

3

1 2

4

English To wall mount, purchase a suitable bracket.

Български За монтиране на стена купете подходяща конзола.

Čeština

Dansk

Deutsch

Chcete-li televizor umístit na stěnu, je tř eba si zakoupit vhodnou konzolu.

Hvis du vil montere enheden på væggen, skal du købe et egnet vægmonteringsbeslag.

Kaufen Sie für die Wandmontage eine passende Halterung.

Ελληνικά Για τοποθέτηση στον τοίχο, αγοράστε κατάλληλο βραχίονα.

Eesti

Español

Français

Gaeilge

Hrvatski

Italiano

Қазақша

Latviešu

Seinale kinnitamiseks ostke sobiv raam.

Para el montaje en pared, adquiera una abrazadera adecuada.

Pour le montage mural, procurez-vous un support adapté.

Chun é a chrochadh den bhalla, ceannaigh brac oiriúnach.

Da biste montirali na zid, kupite odgovarajući nosač.

Per l’installazione a muro, acquistare un supporto adatto.

Қабырғаға бекіту үшін тиісті тіреуішті сатып алыңыз.

Iegādājieties atbilstoša garuma skrūves sienas stiprinājumam.

Lietuvių

Magyar

Jei norite montuoti prie sienos, įsigykite tinkamą laikiklį.

Ha falra kívánja szerelni a készüléket, vásároljon megfelelő tartót.

Nederlands Koop een geschikte beugel als wandsteun.

Norsk

Polski

Kjøp en egnet brakett for veggmontering.

Aby zamontować na ścianie, należy zakupić odpowiedni wspornik.

Português Para montar na parede, adquira um suporte adequado.

Română Pentru a monta pe perete, achiziţionaţi un cadru adecvat.

Русский Для крепления на стене приобретите подходящий кронштейн.

Slovenščina Če zelite namestiti na zid, kupite ustrezen nosilec.

Slovenskı Ak chcete televízor pripevniť na stenu, kúpte si vhodnı drziak.

Srpski Da biste postavili na zid, kupite odgovarajući podupirač.

Suomi

Svenska

Osta sopiva kannatin seinäasennusta varten.

Om du vill montera på en vägg måste du köpa en passande konsol.

Türkçe Duvara monte etmek için, uygun bir destek satın alın.

Українська Для кріплення на стіні слід придбати відповідний кронштейн.

.اﺮﺸﺑ ﺓﺪﺣﻭ ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ءﺭاﺪﺠﻟا ﻢﻗ ،ﺖﻴﺒﺜﺘﻠﻟ ﻰﻠﻋ

ﺔﯾﺑﺭﻌﻟا

TV

49 cm / 19”

56 cm / 22”

61 cm / 24”

66 cm / 26” y

H

75 mm

75 mm

75 mm

200 mm x

V

75 mm

75 mm

75 mm

100 mm

H x

M4

M4

M4

M4

y (min-max)

6-10 mm

6-10 mm

6-10 mm

6-10 mm

V

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specif cations are subject to change without notice.

Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics

N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement