Sony | KDL-32WD757 | Sony KDL-32WD757 Reference guide

Sony KDL-32WD757 Reference guide
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\010COV.fm
Televizor
Upute za uporabu
masterpage: Cover
Dijelovi i kontrolne tipke
Spajanje TV-a na Internet
Gledanje TV programa
Kretanje izbornikom Početak
Pregledavanje slika s povezane opreme
Dodatne informacije
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sadržaj
VAŽNA OBAVIJEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dijelovi i kontrolne tipke
TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spajanje TV-a na Internet
Postavljanje internetske veze . . . . . . . . . 10
Tip 1: Mreža zaštićena funkcijom Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tip 2: Mreža nezaštićena funkcijom
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . 11
Tip 3: Mreža nezaštićena bilo kojim tipom
bežičnog LAN-usmjerivača . . . . . . . . . . . . . 11
Tip 4: Postavljanje žičane mreže . . . . . . . . . 11
Pripremanje žičane mreže . . . . . . . . . . . . . . 12
Prikaz mrežnog statusa . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ako se ne možete spojiti na Internet . . . 12
Pravila o privatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gledanje TV programa
Izmjena formata pregleda. . . . . . . . . . . . 14
Promjena formata zaslona. . . . . . . . . . . . . . 14
Postavljanje odabira prizora . . . . . . . . . . . . 14
Kretanje izbornikom Početak
Sve aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Korištenje TV-a kao načina rada
fotookvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Popis digital. Programa . . . . . . . . . . . . . . 16
Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa preko USB-a . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kućna mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Spajanje na kućnu mrežu. . . . . . . . . . . . . . . 18
Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Postavke prikaza medijskog
poslužitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Postavke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Postavke sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korisnička podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Pregledavanje slika s povezane
opreme
Dijagram spajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Korištenje audio i videoopreme. . . . . . . . 31
Korištenje značajke Zrcaljenje
zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Instalacija TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . .32
Dodatne informacije
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . .33
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\020REG.fm
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomena
• Oznaka »x« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
• Prije uporabe TV-a, pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Vodiču za postavljanje i ovom
priručniku služe samo kao pomoć i mogu se razlikovati od
stvarnog proizvoda.
Lokacija Vodiča za postavljanje
Vodič za postavljanje smješten je na jastučić unutar kartonske
ambalaže za TV.
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela TV-a, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se na stražnjoj strani
televizora ili paketa. Oznake broja modela i serijskog broja
adaptera kabela napajanja nalaze se na donjoj strani adaptera.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za pitanja vezana uz
popravak proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i
jamstvenim uvjetima.
Napomena za bežični signal
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova jedinica u
skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
masterpage: Right
 Osigurati da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja
na kome se nalazi.
 Ne stavljati televizor na visoki namještaj (primjerice ormari ili
police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i
televizora za odgovarajuću potporu.
 Ne stavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu
nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
 Naučiti djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se
primijeniti ista načela kao gore.
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV na stabilnu, ravnu površinu kako bi se spriječilo da
padne i prouzroči tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporuceno).
Ako postolje za stol strši izvan stalka za televizor, to može
uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se
netko može ozlijediti ili televizor oštetiti.
• Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
Nosač za postavljanje na zid – SU-WL450
• Svakako upotrijebite isporučene vijke za nosač za postavljanje
na zid kada pričvršćujete zidni nosač na TV prijemnik. Isporučeni
vijci izgledaju kako je prikazano na ilustraciji kada mjerite od
površine za pričvršćivanje zidnog nosača.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Nosač za postavljanje na zid
Stražnji poklopac TV-a
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
Nikad ne ostavljajte televizor na nestabilnim mjestima. Televizor
može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki
broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
 Koristiti vitrine ili stalke koje je preporučio proizvođač
televizora.
 Koristiti isključivo namještaj koji može pružiti sigurnu potporu
televizoru.
3HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\020REG.fm
masterpage: Left
Prijevoz
Prozračivanje
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje. Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
• Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite
odozdo.
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Na postolju
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Sprječavanje prevrtanja
KDL-49WD75x / 43WD75x
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
8 mm - 12 mm
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
M6
Prozračivanje je blokirano.
Zid
Zid
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
KDL-32WD75x
8 mm - 12 mm
Zidna utičnica
M6
2
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabel za električnu mrežu i utičnicu koristite na sljedeći način
kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili ozljeda:
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomena
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
4HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\020REG.fm
masterpage: Right
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU
Situacija:
Upozorenje
• Proizvođač ne preporučuje da se uređaj koristi mokrih ruku, bez
ormarića ili s priključcima. Isključite televizor iz zidne utičnice i
antene tijekom grmljavinskih oluja.
• Televizor ne instalirajte tako da strši u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet te može
doći do ozljede ili oštećenja.
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte
ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili
slično.
• Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini
opreme i bude lako dostupna.
• Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
• Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može
dovesti do kvara.
• Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za
električnu mrežu.
• Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu
oko električnog adaptera. Žica u kabelu
može se prekinuti i/ili može doći do kvara
medijskog prijamnika.
• Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
• Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
• Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik
isključen.
• S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed
dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.
Zabranjeno
TV ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Položaj:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna
mjesta, u prostorije ispunjene uljnim
dimom ili parom (u blizinu kuhaćih
površina ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena ekstremnim
temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U suprotnom, to može prouzročiti
električni udar.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Neki TV-i možda imaju značajke koje zahtijevaju da televizor radi
i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:
 oštećen naponski kabel
 utikač ne sjeda u utičnicu
 televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
 kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju
se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
5HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\020REG.fm
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak
za struganje ili hlapljiva otapala poput
alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih
sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može
uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele
kraće od 3 metra.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Upozorenje o rukovanju daljinskim
upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
masterpage: Left
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
6HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\030PAR.fm
masterpage: Right
• U nekim državama/oblastima CAM nije
podržan. Provjerite kod svog ovlaštenog
dobavljača.
• Kad pređete na digitalni program nakon
korištenja internetskog videozapisa, može
se pojaviti CAM poruka.
Dijelovi i kontrolne tipke
TV
  (Uključivanje/isključivanje) / + / –
1
HR
Dijelovi i kontrolne tipke
2
Kratko pritisnite  za uključivanje TV-a.
Dugo pritisnite  za isključivanje TV-a.
Kad je TV uključen,
Glasnoća
Za pojačavanje/smanjivanje glasnoće
pritisnite tipku + ili –.
Također možete pritiskati  dok
se ne
prikaže obavijest. Pojačava/smanjuje
glasnoću pritiskom na tipku + ili –.
Ulaz
Držite pritisnuto  dok
se ne prikaže
obavijest.
Pomiče odabrani izvor ulaza pritiskanjem
tipke + (gore) ili – (dole).
Program
Držite pritisnuto  dok se ne prikaže
obavijest PROG.
Odaberite program pritiskom na tipku +
(sljedeće) ili – (prethodno).
 (Senzori/LED indikator)
3

CAM (Modul za uvjetovani pristup)
• Omogućava pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje pogledajte korisnički
priručnik isporučen uz CAM.
• Nemojte umetati smart karticu izravno u
TV utor za CAM. Ona mora biti postavljena
u Modul za uvjetovani pristup koji je
priskrbio vaš ovlašteni dobavljač.
• Prima signale s daljinskog upravljača.
Ne prekrivajte senzor.
Time biste mogli utjecati na njegov rad.
• Svijetli žuto kad je tajmer za isključivanje
[Tajmer za isključivanje] ili tajmer za
uključivanje [Tajmer za uključivanje]
postavljen (stranica 25) ili kada je TV u
načinu rada za foto okvir, Photo Frame
Mode (stranica 15).
• Svijetli bijelo kada je [Ušteda energije]
postavljena na [Isključi sliku] (stranica 28).
• Svijetli bijelo kada je TV prijemnik
uključen.
• Ne svijetli kada je TV prijemnik u stanju
mirovanja.
• Bljeska pri rukovanju s daljinskim
upravljačem.
Napomena
• Pobrinite se da je TV prijemnik potpuno isključen prije
nego što odspojite AC kabel za napajanje.
• Da biste potpuno isključili TV prijemnik iz struje,
izvucite utikač iz utičnice glavnog napajanja.
• Sačekajte malo prilikom biranja ulaza kako bi se
napravila promjena na drugi ulaz.
7HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\030PAR.fm
masterpage: Left
 Tipke s brojevima
Daljinski upravljač
Oblik daljinskog upravljača, lokacija, dostupnost
i funkcija tipke daljinskog upravljača mogu se
razlikovati, ovisno o vašoj regiji/zemlji/modelu
TV-a.
• Odaberite kanale. Za brojeve kanala 10 i
iznad tog broja, brzo unesite sljedeću
brojku.
• Pri radu s tekstom unesite troznamenkasti
broj stranice za odabir stranice.
 EXIT
Vratite se na prethodni zaslon ili izađite iz
izbornika. Ako je dostupna usluga
interaktivne aplikacije, pritisnite za izlaz iz
usluge.
 Tipke u boji
Prikazuje se vodič za upravljanje (kada su
dostupne tipke u boji).
 NETFLIX (Odnosi se samo na određene
regije/zemlje/modele TV-a)
Pristupa mrežnoj usluzi »NETFLIX«.

/
(Info / Otkrivanje teksta)
• Prikazuje informacije. Pritisnite jednom za
prikaz informacija o programu/unosu koji
pregledavate. Pritisnite ponovo za
uklanjanje prikaza sa zaslona.
• Pri radu s tekstom otkriva skrivene
informacije (npr. odgovori na pitanja u
kvizu).
 SLEEP
Pritisnite više puta uzastopce dok se na TV-u
ne prikaže vrijeme u minutama ([Isključeno]/
[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90
min]/[120 min]) tijekom kojeg želite da TV
ostane uključen prije isključivanja. Za
poništavanje tajmera za isključivanje više
puta uzastopce pritisnite SLEEP dok se ne
prikaže [Isključeno].

////
(Odabir stavki / Unos)
• Odaberite ili podesite stavke.
• Potvrdite odabrane stavke.


/
(Odabir unosa/Zadržavanje
teksta)
• Prikazuje i bira izvor ulaza.
• Pri radu s tekstom zadržava trenutačnu
stranicu.
 DIGITAL/ANALOG
Omogućava prijelaz na digitalni ili analogni
unos.
RETURN
• Vraća se na prethodni zaslon bilo kojeg
prikazanog izbornika.
• Zaustavlja reprodukciju foto/glazbenih/
videodatoteka.
 HOME
Prikazuje ili otkazuje izbornik.
  +/– (Glasnoća)
Podešava glasnoću.
8HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\030PAR.fm
 AUDIO
masterpage: Right
  (Tekst)
Odaberite zvuk višejezičnog izvora ili dvojni
zvuk za program koji trenutno gledate
(ovisno o izvoru programa).

Pri radu s tekstom prikazuje emitiranje
teksta.
Svaki put kada pritisnete , prikaz se
mijenja ciklično kao što slijedi:
Tekst  Tekst preko TV slike (kombinirani
način)  Bez teksta (izlaz iz usluge teksta)
(Titlovi)
Mijenja postavke titlova (stranica 22).
 //////
REC (Nije dostupno za Italiju)
• Snimajte program koristeći funkciju
snimanja USB HDD.
 / (Stanje mirovanja TV-a)
Uključuje TV prijemnik ili prelazi u stanje
mirovanja.

 OPTIONS
Prikazuje popis prečaca za neke izbornike
postavki.
Navedene opcije variraju ovisno o
trenutačnom unosu i sadržaju.

Upravljanje uređajem:
Koristite opciju [Upravljanje uređajem] kako
biste upravljali opremom koja je
kompatibilna s Upravljanjem BRAVIA Sync.
Odaberite [Početak (izbornik)],
[Mogućnosti], [Popis sadržaja] ili [Isključi] da
biste upravljali opremom.
Zvučnici:
Odaberite opciju [TV zvučnici] ili [Zvučni
sustav] za izlaz zvuka televizora na TVzvučnike ili priključenu audioopremu.
Upravljanje TV uređajem:
koristite izbornik [Upravljanje TV uređajem]
da biste upravljali TV prijemnikom s
izbornika [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti].
(Skok)
Vraća se na prethodni kanal ili unos koji se
pregledavao više od 15 sekundi.
 PROG +/–/
/
• Odabire sljedeći (+) ili prethodni (–) kanal.
• Pri radu s tekstom odabire sljedeću ( ) ili
prethodnu ( ) stranicu.
 SYNC MENU
Pritisnite za prikaz izbornika BRAVIA Sync, a
zatim odaberite povezanu HDMI opremu iz
opcije [Odabir uređaja].
Na izborniku BRAVIA Sync mogu se odabrati
sljedeće opcije:
GUIDE (EPG)
Prikazuje EPG (Vodič za digitalni elektronički
program) (stranica 16).
  (Prigušeno)
Prigušuje zvuk. Pritisnite ponovo za povrat
zvuka.
 TITLE LIST (Nije dostupno za Italiju)
Prikazuje popis naslova.

(Široki zaslon)
Podešava prikaz na zaslonu. Pritisnite više
puta dok ne odaberete željenu širinu
zaslona (stranica 14).
Savjet
• Tipke s brojevima 5, , PROG + i AUDIO imaju
opipljive točke. Koristite opipljive točke kao orijentir
pri upravljanju TV prijemnikom.
Napomena
• Ako su titlovi odabrani i korisnik pokrene aplikaciju za
digitalni tekst putem tipke »tekst«, pod određenim
okolnostima titlovi bi mogli nestati iz prikaza. Kada
korisnik izađe iz aplikacije za digitalni tekst,
dekodiranje titlova automatski će se vratiti.
Povratak na TV:
Odaberite ovu opciju za vraćanje na TVprogram.
9HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Dijelovi i kontrolne tipke
• Prikazujte medijski sadržaj na TV
prijemniku i spojenom uređaju koji je
kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync.
• Ova se tipka može koristiti i za
reprodukciju usluge VOD (Videozapis na
zahtjev).
Dostupnost ovisi o usluzi VOD.
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Spajanje TV-a na Internet
Postavljanje internetske veze
Za korištenje mrežnih funkcija TV-a, on mora biti
povezan na internet. Postupak postavljanja
razlikuje se prema tipu mreže i LAN usmjerivaču.
Prije postavljanja internetske veze, obavezno
postavite LAN usmjerivač. Provjerite svoje
bežično LAN okruženje pomoću sljedećeg
grafičkog prikaza.
Tip 1: Mreža zaštićena funkcijom Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
WPS-standard svodi sigurnost bežične kućne
mreže na pritiskanje WPS tipke na bežičnom
LAN usmjerivaču. Prije postavljanja bežičnog
LAN-a, provjerite gdje se nalazi WPS tipka na
usmjerivaču i kako se koristi.
Radi sigurnosti, [WPS (PIN)] omogućava PIN kod
za vaš usmjerivač. PIN kod se obnavlja kod
svakog pritiskanja opcije [WPS (PIN)].
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
Bežični LAN
Zaštićen bežični LAN?
NE
k Tip 3
DA m
Koristite li bežični LAN
usmjerivač kompatibilan s
funkcijom Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)?
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
NE
k Tip 2
DA m
Tip 1*
Žičani LAN , Tip 4
3
* Tip 1 lakše se postavlja ako vaš usmjerivač ima
automatsku tipku za postavljanje, npr. sigurnosni
sustav AOSS. Većina najnovijih usmjerivača ima ovu
funkciju. Provjerite usmjerivač.
Tip 1:
Tip 2:
Tip 3:
Tip 4:
Slijedite konfiguraciju Mreže zaštićene
funkcijom Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Slijedite konfiguraciju Mreže
nezaštićene funkcijom Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Slijedite konfiguraciju Mreže
nezaštićene bilo kojim tipom
bežičnog LAN-usmjerivača.
Slijedite konfiguraciju Postavljanja
žičane mreže.
masterpage: Left
Odaberite [WPS (Pritisni tipku)] za način
rada s pritiskom tipke ili [WPS (PIN)] za
način rada s PIN-om.
Napomena
Naziv tipke WPS-a može se razlikovati ovisno o
usmjerivaču (npr. tipka AOSS).
4
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
Napomena
• Ako koristite WPS za postavljanje mreže, aktiviraju se
sigurnosne postavke bežičnog LAN usmjerivača, a sva
oprema prethodno priključena na bežični LAN u
nezaštićenom stanju bit će isključena s mreže.
U tom slučaju aktivirajte sigurnosne postavke
isključene opreme i potom ju ponovno priključite.
Također možete isključiti sigurnosne postavke
bežičnog LAN usmjerivača i zatim priključiti opremu
na TV u nezaštićenom stanju.
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
10HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Tip 2: Mreža nezaštićena funkcijom
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Za postavljanje bežične LAN-veze, potrebni su
SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosni ključ
(WEP ili WPA). Ako ih ne znate, provjerite ih u
korisničkom priručniku za vaš usmjerivač.
1
2
4
Tip 3: Mreža nezaštićena bilo kojim
tipom bežičnog LAN-usmjerivača
Za postavljanje bežične LAN veze, potrebni su
SSID (naziv bežične mreže).
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
HR
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
3
Odaberite [Pretraži], a potom odaberite
mrežu s popisa pretraženih bežičnih
mreža.
Odaberite [Pretraži], a potom odaberite
mrežu s popisa pretraženih bežičnih
mreža.
4
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
Napomena
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
• Pobrinite se da vaše okruženje bude sigurno kada
utipkavate svoju zaporku.
Napomena
• Sigurnosni ključ (WEP ili WPA) neće biti potreban jer
ne trebate odabrati sigurnosni način rada za ovaj
postupak.
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
Tip 4: Postavljanje žičane mreže
Prema potrebi, unesite odgovarajuće
alfanumeričke vrijednosti za vaš usmjerivač.
Stavke koje treba postaviti (npr. IP-adresa,
podmrežna maska, DHCP) mogu se razlikovati
ovisno o pružatelju internetske usluge ili
usmjerivaču. Pojedinosti potražite u
priručnicima s uputama koje je omogućio
pružatelj vaše internetske usluge ili priručnicima
koji su isporučeni uz usmjerivač.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
11HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Spajanje TV-a na Internet
3
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
2
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
Prikaz mrežnog statusa
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
3
masterpage: Left
Možete potvrditi svoj mrežni status.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Odaberite [Pogledajte Postavke mreže i
status].
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
[Postavljanje mreže] također se može postaviti
preko izbornika [Auto. početno postavljanje].
Napomena
• Omogućava automatsku konfiguraciju vaše žičane/
bežične mreže.
Kod spajanja LAN kabelom: Žičano
Kod spajanja s ugrađenim bežičnim LAN-om:
Bežično
Kod spajanja s oba kabela: Žičano
• Odaberite [Jednostavno] i automatski će biti
postavljena IP-adresa. Ne koristi se za proxy
poslužitelj.
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
Ako se ne možete spojiti na
Internet
Pomoću dijagnostike provjerite moguće uzroke
grešaka pri povezivanju s Internetom i postavke.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Odaberite [Pogledajte Postavke mreže i
status].
3
Odaberite [Provjeri vezu].
To može trajati nekoliko minuta. Ne možete
otkazati dijagnostiku nakon odabira opcije
[Provjeri vezu].
Pripremanje žičane mreže
TV
Internet
Modem s
funkcijama
usmjerivača
ili
Usmjerivač
Modem
Internet
Napomena
• Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 7 (nije
priložen).
12HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Pravila o privatnosti
Kada koristite sljedeće funkcije za spajanje na
Internet, globalnim poslužiteljima tvrtke Sony
Corporation bit će poslane određene
informacije koje se smatraju osobnim podacima
te će tražiti vaš pristanak kako bi ih mogli
koristiti pružatelji usluge.
• Ažuriranja softvera sustava spajanjem na
globalne poslužitelje tvrtke Sony Corporation
putem Interneta.
• Internetski sadržaj ili druge internetske usluge
pružatelja usluge, poput Youtube.
Gledanje TV programa
1
Za uključivanje TV-a pritisnite  na TV
prijemniku ili / daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG za odabir
između digitalnog i analognog načina.
3
Odaberite kanal pritiskom tipke s brojem
ili tipke PROG +/– odaberite TV kanal.
4
Pritisnite  +/– za podešavanje
glasnoće.
HR
U digitalnom načinu
Nakratko se prikazuje traka s informacijama.
Na traci se mogu naći sljedeće ikone.
: Podatkovna usluga (aplikacija za
emitiranje)
: Radio usluga
: Kodirana/Pretplatnička usluga
:
Raspoloživo je više jezika
: Raspoloživi su titlovi
: Dostupni titlovi i/ili ton za osobe
oštećena sluha
: Preporučena minimalna dobna granica
za trenutačni program (od 3 do 18
godina)
: Roditeljska zaštita
: Zaključavanje digitalnog programa
: Dostupan je audio za osobe s
poteškoćama s vidom
: Dostupni su govorni titlovi
: Dostupan je višekanalni audio
13HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Gledanje TV programa
Ovaj TV ima zaslone postavki u izborniku Auto.
početno postavljanje ili izborniku Postavke kako
biste potvrdili svoj pristanak nakon čitanja
pojedinosti o Pravilima privatnosti. Želite li se
koristiti tim funkcijama, na svakom zaslonu
postavki označite [Prihvaćam]. Ako je odabrano
[Ne prihvaćam], nisu dostupne gornje dvije
funkcije.
Međutim, čak i u tom slučaju, dostupno je
ažuriranje softvera sustava ako je odabrano
[Uključeno] za [Automatsko preuzimanje
softvera] u izborniku Auto. početno postavljanje
ili izborniku Postavke.
Možete promijeniti tu postavku pritiskom na
HOME, a potom odaberite [Postavke] 
[Postavke sustava]  [Postavke]  [Pravila o
privatnosti].
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Izmjena formata pregleda
Promjena formata zaslona
1
Pritisnite
zaslona.
masterpage: Left
Kretanje izbornikom Početak
Tipka HOME omogućuje vam pristup raznim TV
postavkama i značajkama.
više puta za odabir formata
[Pametno]*
[Široko]
[Normalno]
[Zum]*
Sve aplikacije
Internetski sadržaj omogućava da uživate u
raznolikom zabavnom sadržaju izravno putem
TV-a. Možete uživati u svom omiljenom
internetskom sadržaju, aplikacijama Photo
Sharing Plus i načinu rada fotookvira.
Napomena
• Provjerite je li vaš TV prijemnik spojen na internet i
završite [Postavljanje mreže] (stranica 24).
[14:9]*
Korištenje internetskim sadržajem
* Gornji i donji dijelovi slike mogli bi biti odrezani.
Napomena
• Za slike HD izvora ne možete odabrati [14:9].
1
Pritisnite HOME, a potom odaberite [Sve
aplikacije].
2
Pritisnite /// kako biste odabrali
željenu mrežnu uslugu s popisa usluga i
pritisnite .
3
Pritisnite
kako biste pokrenuli željene
mrežne sadržaje.
Za HDMI PC ulaz (PC tempiranje)
[Izvorno]
[Popunjeno 1]
[Popunjeno 2]
Izlaz iz Internetskog sadržaja
Pritisnite HOME.
Napomena
Postavljanje odabira prizora
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite /, zatim
za odabir
postavke [Odabir prizora].
Kada odaberete željenu opciju prizora,
automatski se postavlja optimalna kvaliteta
slike i zvuka za odabrani prizor. Opcije za
odabir mogu varirati. Nedostupne opcije
označene su sivom bojom.
• Ako dođe do poteškoća s tom značajkom, provjerite
je li pravilno postavljena internetska veza.
• Sučelje internetskog sadržaja ovisi o pružateljima
internetskog sadržaja.
• Za ažuriranje usluga internetskog sadržaja pritisnite
HOME, a zatim odaberite [Postavke]  [Postavke
sustava]  [Postavke]  [Mreža]  [Osvježite
internetski sadržaj].
Za korištenje NETFLIX-a
Pritisnite tipku NETFLIX na daljinskom
upravljaču kako biste pokrenuli izbornik.
Napomena
• Možda se Netflix neće moći koristiti preko proxy
poslužitelja.
14HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Photo Sharing Plus
Povežite, kopirajte i pregledavajte omiljene
fotografije na TV prijemniku korištenjem svojih
uređaja (npr. pametnih telefona ili tableta).
HOME  [Sve aplikacije]  [Photo Sharing
Plus]
Napomena
masterpage: Right
Korištenje TV-a kao načina rada
fotookvira
Istovremeno s prikazivanjem fotografije i
slušanjem glazbe, način rada fotookvira
prikazuje sat i kalendar.
HOME  [Sve aplikacije]  [Način rada za
foto okvir]
• Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali uređaj s
TV prijemnikom.
• Otvorite web-preglednik na uređaju nakon što je sve
povezano, a zatim slijedite upute na zaslonu za
pristup URL-u.
Prikaz fotografije na TV prijemniku
1
2
Dodirnite svoj uređaj da biste započeli.
Spremanje fotografije prikazane na TV
prijemniku
1
Dodirnite sličicu na uređaju, zatim držite
fotografiju kako biste otvorili izbornik
konteksta.
2
Odaberite [U redu].
Napomena
• Povežite USB flash pogon kako biste mogli pohraniti
do 50 fotografija.
• Do 10 pametnih telefona ili tableta istodobno može
biti povezano s TV prijemnikom.
• Maksimalna veličina datoteke svake slike je 20 MB.
• Možete pokrenuti i pozadinsku glazbu, maksimalne
veličine datoteke do 30 MB.
• Zadani preglednik za inačicu 2.3. operativnog sustava
Android ili noviju.
• Zadani preglednik za operativni sustav iOS je
podržan, ali uporaba nekih funkcija ovisi o inačici
vašeg operativnog sustava iOS.
Za pokretanje načina rada fotookvira
tijekom reprodukcije USB medija
1
Pritisnite OPTIONS pri reprodukciji
fotografije ili glazbene datoteke.
2
Pritisnite /, zatim
da biste
odabrali [Način rada za foto okvir] za
pokretanje fotookvira.
HR
Odabir načina prikaza
Prikaz načina rada fotookvira možete izmijeniti
odabirom stavke [Način prikaza] u izborniku
[Postavke okvira za fotografiju] (stranica 25).
Odabir načina prikaza sata
Možete izabrati između tri načina prikaza sata
[Prikaz sata] u izborniku [Postavke okvira za
fotografiju] (stranica 25).
Napomena
• Ovaj TV prijemnik ne sadrži zamjensko napajanje
baterijom za sat. Ako dođe do prekida u isporuci
električne energije ili ako odspojite kabel za
napajanje, trenutni datum i vrijeme automatski će se
vratiti na početne vrijednosti.
15HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Kretanje izbornikom Početak
Odaberite fotografiju.
Odabrana fotografija automatski se
prikazuje na TV prijemniku.
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
masterpage: Left
Trajanje
Kako bi uštedio energiju, TV prijemnik
neprekidno reproducira u načinu fotookvira
tijekom najviše 24 sata prije nego što se
automatski isključi. Nakon automatskog
isključivanja ne koristite način fotookvira
najmanje jedan sat kako biste izbjegli
pregorijevanje zaslona.
Možete izmijeniti postavku za [Trajanje] na
izborniku [Postavke okvira za fotografiju]
(stranica 25).
Da bi se izbjeglo pregorijevanje ekrana, položaj
fotografije, sata i kalendara automatski se
mijenjaju svaki sat.
Popis digital. Programa
1 Pritisnite HOME u digitalnom načinu.
2 Pritisnite /, zatim za odabir
postavke [Popis digital. Programa].
Digitalni EPG
1 Pritisnite
GUIDE u digitalnom
načinu.
2
Pritisnite ///, zatim
programa.
za odabir
Snimanje
(Funkcija nije dostupna u Italiji)
1
2
Pritisnite HOME u digitalnom načinu.
3
Pritisnite /, a zatim
za odabir
[Lista naslova], [Popis tajmera], [Popis
pogrešaka] ili [Ručno namješ. snimanja].
Pritisnite /, zatim
[Snimanje].
za odabir opcije
Napomena
• Pritisnite gumb  REC za snimanje programa koji se
trenutačno pregledava u digitalnom načinu rada
pomoću funkcije za snimanje na USB HDD.
• Prije snimanja provjerite jeste li povezali HDD na TV.
3
Pritisnite ///, zatim
programa.
za odabir
Za korištenje popisa Favoriti
Značajka Favoriti omogućuje vam da napravite
najviše četiri popisa omiljenih programa.
Prilikom gledanja TV programa pritisnite
kako biste izradili ili prikazali popis Favoriti.
Savjet
• Za uređivanje popisa Favoriti pritisnite plavu tipku.
Pratite upute pri dnu zaslona.
16HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
masterpage: Right
Napomena
Mediji
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa preko USB-a
Možete uživati u foto/glazbenim/
videodatotekama spremljenima u digitalnom
fotoaparatu tvrtke Sony ili videokameri putem
USB kabela ili USB uređaja za pohranu na TV
prijemniku.
Povežite podržani USB uređaj s TV
prijemnikom.
2
3
Pritisnite HOME.
4
Pritisnite /, zatim da biste odabrali
[Fotografije], [Glazba] ili [Video].
Pritisnite /, zatim
postavke [Mediji].
za odabir
5
Prikazuje se [Odabir uređaja]. Pritisnite
/, zatim za odabir uređaja.
6
Pritisnite ///, zatim
datoteke ili mape.
za odabir
Mogućnosti reprodukcije
USB videoformat
• AVI (.avi)
Videokodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
Audiokodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch),
MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus(2ch), WMA v8, MP3
Pritisnite crvenu tipku za prikaz popisa postavki
reprodukcije USB-a.
• ASF (.wmv, .asf)
Za prilagođavanje kvalitete slike i zvuka
videozapisa s pogona USB
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
medija, a potom odaberite [Slika] ili [Zvuk].
Napomena
• Pritisnite ///, a zatim
prilagođavanje stavke.
za odabir i
Reprodukcija Automatskim prikazom
fotografije (Fotografija)
1
Pritisnite zelenu tipku u prikazu sličice
kako biste pokrenuli autom. prikaz
fotografija.
Za postavljanje [Efekt auto.prikaz slika] I
[Brzina prikaza], pritisnite OPTIONS 
[Mogućnosti reprodukcije].
Da biste zaustavili autom. prikaz
fotografija, pritisnite
RETURN.
Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1
Audiokodek: MP3, WMA v8
Videokodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Videokodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8
Audiokodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC
(2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch),
Dolby Digital (2ch), WMA v8,
Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0, VORBIS
• WebM (.webm)
Videokodek: VP8
Audiokodek: VORBIS
17HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Kretanje izbornikom Početak
1
• Dok TV prijemnik pristupa podacima na USB uređaju,
pripazite na sljedeće:
 Nemojte isključiti TV prijemnik.
 Nemojte odspojiti USB kabel.
 Nemojte ukloniti USB uređaj.
Podaci na USB uređaju mogli bi se oštetiti.
• Tvrtka Sony neće odgovarati za nikakvu štetu ili
gubitak podataka na mediju za snimanje koji se
dogodio zbog kvara bilo kojeg uređaja koji je povezan
s TV prijemnikom.
• Sustav datoteka na USB uređaju podržava FAT16,
FAT32 i NTFS.
• U nekim slučajevima moguće je da se naziv datoteke i
mape neće prikazati ispravno.
• Kada povežete digitalni fotoaparat tvrtke Sony,
postavite način povezivanja USB-a na fotoaparatu na
Automatski ili Masovno. Za više informacija o načinu
povezivanja USB-a, pogledajte upute isporučene s
digitalnim fotoaparatom.
• Koristite USB uređaj za pohranu koji je kompatibilan
sa standardima klase USB uređaja za masovnu
pohranu.
• Ako odabrana datoteka sadrži neispravne informacije
ili je nepotpuna, neće se moći reproducirati.
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Videokodek: MPEG1, MPEG2
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital Plus
(2ch), DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
USB format za glazbu
• LPCM (.wav)
• MPEG1 audio layer3 (.mp3)
• WMA v8 (.wma)
USB format za fotografije
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Napomena
• Reprodukcija gore navedenih formata datoteka nije
zajamčena.
Renderer
Možete reproducirati fotografije, glazbu i
videodatoteke pohranjene na mrežnim
uređajima (npr. fotoaparatima za digitalne
fotografije, mobilnim telefonima, računalu) na
zaslonu TV-a izravnim upravljanjem ciljnim
uređajem. Mreža također mora biti kompatibilna
s funkcijom renderera uređaja.
Postavke renderera
Pritisnite HOME, a zatim odaberite [Postavke]
 [Postavke sustava]  [Postavke]  [Mreža]
 [Postavljanje kućne mreže]  [Renderer].
Postavke prikaza medijskog
poslužitelja
Odaberite poslužitelje kućne mreže koji će biti
prikazani u početnom izborniku. Moguće je
prikazati do 10 poslužitelja.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
kućne mreže]  [Postavke prikaza
poslužitelja].
2
Odaberite poslužitelja koji će biti
prikazan u Odabiru uređaja.
Kućna mreža
Spajanje na kućnu mrežu
Možete uživati u raznolikom sadržaju (npr.
fotografijama/glazbi/videozapisima) koji je
pohranjen na medijskim poslužiteljima DLNA
Certified™. Značajka kućne mreže omogućava
da uživate u internetskom sadržaju i u drugim
prostorijama.
masterpage: Left
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Mediji]  [Fotografije], [Glazba] ili
[Video]  željeni medijski poslužitelj.
2
Odaberite datoteke ili mape za
reproduciranje s popisa.
Napomena
• Poslužitelj mora biti tipa DLNA Certified™.
• Datoteke s mrežnog uređaja trebaju biti u sljedećim
formatima:
Fotografije: JPEG
Glazba: MP3, linearni PCM, WMA
Videozapisi: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC),
MP4 (MPEG4), WMV
• Ovisno o datoteci, reprodukcija možda neće biti
moguća ni kod primjene podržanih formata.
18HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Postavke
Postavke sustava
Napomena
• Opcije koje možete podesiti ovise o situaciji.
Nedostupne opcije označene su sivom bojom ili nisu
prikazane.
• Značajke satelita samo su dostupne satelitskim
modelima.
masterpage: Right
Smanjenje šuma
Smanjuje šum slike (snježna slika) pri
slabom signalu emitiranja.
Smanjenje MPEG šuma
Smanjuje šum slike komprimiranih MPEG
videozapisa.
Filmski prikaz
Podešavanja Slike
Pruža poboljšano kretanje slike pri
reprodukciji BD (Blu-ray Disc), DVD ili VCR
slika snimljenih na filmu. Odaberite
[Automatski] za reprodukciju izvornog
sadržaja koji se temelji na filmu.
Postavlja način prikaza slike.
Napomena
Resetiranje
• Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše
šumova, [Filmski prikaz] se automatski
isključuje čak i ako je odabrana opcija
[Automatski].
Slika
Napredne postavke
Pozad. osvjetljenje
Detaljnije podešava postavke opcije
[Slika].
Podešava svjetlinu pozadinskog
osvjetljenja.
Resetiranje: vraća sve napredne
postavke na zadane postavke.
Kontrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Svjetlina
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Boja
Povećava ili smanjuje intenzitet boje.
Nijansa
Pojačava ili oslabljuje zelene i crvene
tonove.
Temperatura boje
Podešava količinu bijele boje na slici.
Oštrina
Podešava oštrinu slike.
Izoštravanje kontrasta slike:
automatski podešava [Pozad.
osvjetljenje] i [Kontrast] na
najpogodnije postavke za prizore u
kojima su tamne slike.
Korekcija crne boje: podešava crna
područja slike za jači kontrast.
Gama: podešava balans između
svijetlih i tamnih područja slike.
Čistoća bijele boje: naglašava bijelu
boju.
Živopisnost boja: boje čini
živopisnijima.
LED način za pokret: smanjuje mutne
detalje u filmovima upravljanjem LED
izvora osvjetljenja, ali se smanjuje
svjetlina.
Stvaranje realnosti
Podešava finoću i šum radi realistične
slike.
Rezolucija: Prilagodite finoću i jasnoću.
Odaberite opciju [Ručno] kako biste
prilagodili bazu podataka Reality
creation.
19HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Kretanje izbornikom Početak
Vraća sve postavke opcije [Slika] osim
postavke [Podešavanja Slike] na zadane
postavke.
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Zvuk
Način reprodukcije zvuka
Odaberite prema sadržaju u kojem želite
uživati.
masterpage: Left
Napredne postavke
Dinamički raspon: nadoknađuje razlike
u razini zvuka između različitih
kanala.
Napomena
Resetiranje
Vraćanje postavki [Ekvalizator], [Jasan
govor], [Automatska glasnoća], [Balans] i
[Podešavanje glasnoće] na početne
vrijednosti.
Ekvalizator
Podešava postavke frekvencije zvuka.
Jasan govor
Čini glasove jasnijima.
Automatska glasnoća
Smanjuje razliku u glasnoći između svih
programa i oglasa.
Balans
Naglašava zvuk iz lijevog ili desnog
zvučnika.
Podešavanje glasnoće
Podešava razinu glasnoće trenutačnog
ulaza u odnosu na druge ulaze.
• Učinak možda neće postojati ili će varirati
ovisno o programu, bez obzira na postavku
[Dinamički raspon].
Dolby Digital Plus Out: Odaberite
[Automatski] za prijelaz sa prijenosa
u Dolby Digital Plus na ARC kad je
Dolby Digital Plus dostupan putem
povezanog audiosustava.
Kad je prijenos u formi izlaza Dolby
Digital Plus, onda je Digital Audio Out
(optical)* utišan.
Odaberite [Isključeno] za
konvertovanje prijenosa Dolby Digital
Plus u Dolby Digital u za ARC
(audiosustav) i za Digital Audio Out
(optical)*.
HE-AAC razina zvuka: Podešava
HE-AAC razinu zvuka.
MPEG način prikaza zvuka: Podešava
razinu zvuka MPEG-a.
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/
modele TV-a.
Dvojni zvuk
Postavlja zvuk iz zvučnika na [Mono],
[Stereo], [A] ili [B].
Napomena
• Ako je signal slab, zvuk automatski postaje
monofon.
• Ako postoji šum u stereozvuku prilikom
primanja NICAM programa, odaberite [Mono].
Zvuk postaje monofon, ali se šum smanjuje.
• Postavka [Dvojni zvuk] memorira se za položaj
svakog programa.
• Ne možete slušati zvuk stereoemitiranja kada
je odabrana postavka [Mono].
Savjet
• Ako odaberete drugu opremu povezanu s TV
prijemnikom, postavite opciju [Dvojni zvuk] na
[Stereo], [A] ili [B].
20HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Zaslon
masterpage: Right
Postavljanje kanala
Format zaslona
Postavke za analogni TV
Za detalja o formatu zaslona pogledajte
stranica 14.
Automatsko analogno podešavanje:
podešava sve dostupne analogne
kanale. Obično ne trebate izvršiti ovu
radnju jer su kanali već podešeni pri
prvoj instalaciji TV prijemnika. No,
ova vam funkcija omogućuje
ponavljanje postupka (npr. ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon što
ste se preselili ili pretraživanje novih
kanala koje pružaju davatelji usluga).
Automatski format
Automatski mijenja [Format zaslona] kako
bi odgovarao ulaznom signalu.
4:3 Zadano
Postavlja zadani [Format zaslona] za
ulazni signal formata 4:3.
Automatsko područje prikaza
Automatski podešava sliku na
najprikladnije područje prikaza.
Podešava područje prikaza slike.
Horizontalni pomak
Podešava vodoravni položaj slike.
Okomiti pomak
Podešava okomiti položaj slike.
Program:
Ručno podešava programske kanale.
Razina signala:
Prikazuje razinu signala za programe
koji se trenutno gledaju.
Podešava okomitu veličinu slike kada je
[Format zaslona] postavljen na [Pametno].
Redoslijed programa: mijenja
redoslijed po kojem su kanali
spremljeni na TV prijemniku.
Podešavanje PC-ja
Postavke za digitalni TV
Odabire način zaslon prikaza slike kada se
reproducira ulazni signal s PC-a.
Digitalno podešavanje:
Okomita veličina
Automatsko digitalno pretraživanje
Podešava dostupne digitalne kanale.
Ova vam opcija omogućuje ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon
preseljenja te pretraživanje novih
kanala koje pruža davatelj usluga.
Raspon automatskog pretraživanja
[Normalno]: pretražuje dostupne
kanale unutar vaše regije/zemlje.
[Potpuno]: pretražuje dostupne kanale
bez obzira na regiju/zemlju.
Napomena
• Možete pokrenuti [Automatsko digitalno
pretraživanje] nakon preseljenja, promjene
davatelja usluge ili radi pretraživanja novih
programa.
21HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Kretanje izbornikom Početak
Područje prikaza
Ručno podešavanje programa: Prije
nego što odaberete [TV sustav]/
[Kanal]/[AUK]/[Audio filter]/
[Preskoči]/[Sustav boja], pritisnite
PROG +/– za odabir broja programa s
kanalom. Ne možete odabrati broj
programa koji je postavljen na
[Preskoči].
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Uređivanje liste programa
Uklanja sve neželjene digitalne kanale
pohranjene na TV prijemniku i
izmjenjuje raspored digitalnih kanala
pohranjenih na TV prijemniku.
Ručno digitalno podešavanje
Ručno podešava digitalne kanale.
Postavke za titlove:
Postavke titlova
Kada je odabrana postavka [Za gluhe i
nagluhe], neka vizualna pomagala
mogla bi se prikazati s titlovima (ako TV
kanal emitira takve informacije).
Primarni željeni jezik
Odaberite željeni jezik prikaza titlova.
Sekundarni željeni jezik
Odaberite sekundarni željeni jezik
prikaza titlova.
Audio postavke:
Vrsta zvuka (opis zvuka)
Uobičajeno
Pruža normalnu vrstu zvuka.
Zvučni opis
Pruža zvučni opis (naraciju) vizualnih
informacija ako TV kanali emitiraju
takve informacije.
Za gluhe i nagluhe
Prelazi na emitiranje za gluhe i
nagluhe kada je odabrana postavka
[Za gluhe i nagluhe].
Izgovoreni titlovi
Prelazi na emitiranje zvuka
izgovorenih titlova ako TV-kanali
emitiraju takve informacije.
Primarni željeni jezik
Odaberite željeni jezik za program. Neki
digitalni kanali mogli bi emitirati
nekoliko audiojezika za program.
Sekundarni željeni jezik
Odaberite sekundarni željeni jezik za
program. Neki digitalni kanali mogli bi
emitirati nekoliko audiojezika za
program.
Razina miješanja
Podešava razine izlaza glavnog zvuka
TV prijemnika i funkcije Zvučni opis.
Savjet
• Ova mogućnost je dostupna samo kada je
odabrana značajka [Zvučni opis] unutar
postavke [Vrsta zvuka (opis zvuka)].
masterpage: Left
Postavljanje vodiča:
Ažuriraj vodič u stanju mirovanja
TV prima podatke EPG-a dok miruje.
Tehničke postavke:
Automatsko ažuriranje usluge
Omogućuje TV prijemniku da otkrije i
pohrani nove digitalne usluge kada
postanu dostupne.
Zamjena usluge
Odaberite [Uključeno] da biste
automatski izmijenili kanal kada
davatelj usluga prebaci prijenos
gledanog kanala na drugi kanal.
Prijenos popisa programa
Uvoz ili izvoz emitiranje programa
pomoću USB-uređaja.
Postavke za satelit:
Omogućuje automatsko podešavanje
satelitskih kanala.
Podešavanje digitalnog satelita
Podešava dostupne satelitske usluge.
Ova vam opcija omogućuje ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon
preseljenja te pretraživanje novih
kanala koje pruža davatelj usluga.
Napomena
• Možete odabrati vrstu instalacije i postaviti
opcije ugađanja prema postavci navedenoj
u nastavku:
Konfiguracija antene
Omogućava vam odabir opcije »Distribucija
jednim kabelom«, »Fiksna antena« ili
»DiSEqc«.
Vrsta vaše satelitske instalacije može biti
»Distribucija jednim kabelom«, »Fiksna
antena« ili »DiSEqc«.
Instalacije jednim kabelom omogućavaju
slanje satelitskih programa na više
prijamnika jednim koaksijalnim kabelom.
Svakom prijamniku ili biraču kanala
dodijeljen je jedan korisnički frekvencijski
pojas.
DiSEqC instalacije omogućavaju vam
priključivanje više satelitskih tanjura ili
konvertera ako ih imate te njihov odabir
pomoću TV upravljača.
Vrsta instalacije fiksnom antenom obično je
najjednostavnija kada postoji jedan
satelitski tanjur i konverter.
Pojas
Broj dodijeljenih korisničkih frekvencijskih
pojaseva na TV-a ili biraču kanala.
Frekvencija pojasa
Frekvencija dodijeljenog korisničkog pojasa
na TV-u ili biraču kanala.
22HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Ostalo (Općeniti satelit)
TV će tražiti satelitske usluge na temelju
grupe općenitih postavki.
DiSEqC upravljanje
Postavke upravljanja dodatnom satelitskom
opremom poput sklopki odabiratelja
satelita.
Vrsta pretraživanja
Punim skeniranjem skeniraju se sve
dostupne satelitske frekvencije.
Mrežno skeniranje izvršava se na temelju
unaprijed definiranih parametara mreže.
Ručno skeniranje vam omogućava
postavljanje frekvencije skeniranja i drugih
parametara transpondera.
Savjet
• Ako nakon mrežnog skeniranja nedostaju
usluge, izvršite puno skeniranje.
Ručno ažuriranje usluge (čuva favorite
i mjerače vremena)
Pretražuje dostupno ručno ažuriranje
usluga.
Postavljanje CA modula:
Omogućuje pristup plaćenoj TV usluzi
nakon što dobijete CAM (Modul za
uvjetovani pristup) i karticu za pregled.
Interaktivna aplikacija
Omogućava prikaz programa s
interaktivnim uslugama.
Automatsko pokretanje aplikacije
Automatski pokreće aplikacije
povezane s emitiranjem programa.
Aplikacija za (Prog. [trenutni program])
Omogućava uslugu interaktivne
aplikacije trenutačnog programa.
Napomena
• Interaktivna usluga dostupna je samo ako ju
pruža stanica za emitiranje programa.
• Dostupne funkcije i sadržaj na zaslonu
razlikuje se ovisno o pružatelju emitiranog
programa.
HbbTV Postavljanje privatnosti:
Ne prati
Omogućite TV-u da komunicira sa
poslužiteljom treće strane radi
praćenja TV-a.
HR
Napomena
• Aktivnost praćenja ovisi o poslužitelju
treće strane. Ako poslužitelj treće strane
nije u praćenju, neće se odraziti nikakva
promjena na ovoj funkciji.
Blokiranje kolačića 3. osoba
Blokira kolačiće treće strane. Za
deblokiranje kolačića treće strane
odaberite [Isključeno].
Postojana pohrana
Omogućava aplikaciji HbbTV
pohranjivanje podataka. Za brisanje
pohranjenih podataka odaberite
[Isključeno].
PIN CA modula:
Omogućuje vam unos PIN-a od 8
znamenki CAM-a- (Modula za
uvjetovani pristup) koji će se pohraniti
na TV prijemniku.
Izbriši popis usluga:
Briše popis usluga. Odaberite [Da] za
brisanje.
Postavljanje interaktivne aplikacije:
Usluga interaktivne aplikacije pruža
digitalni tekst i grafički prikaz visoke
kvalitete uz napredne mogućnosti.
Uslugu podržavaju pružatelji
emitiranog programa.
23HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Kretanje izbornikom Početak
Uređivanje popisa satelitskih
programa
Uklanja sve neželjene satelitske usluge
pohranjene na TV prijemniku i mijenja
njihov raspored.
Autom. ažurir. satelitskih usluga
Omogućava TV prijemniku otkrivanje i
pohranjivanje novih satelitskih usluge
kada one postanu dostupne.
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Roditeljska zaštita
PIN
Postavlja PIN-kod za blokiranje kanala,
vanjskih ulaznih signala, internetskih
usluga i svih postavki za emitiranje kanala.
Koristite brojeve 0-9 na daljinskom
upravljaču za unos četveroznamenkastog
PIN koda.
Promijenite PIN
masterpage: Left
Zabrana za snimljeni sadržaj (samo za
Ujedinjeno Kraljevstvo)
Prikazom zabrane koja zahtijeva unos
lozinke za pristup možete blokirati
snimljeni sadržaj.
Zabrana pristupa Internetu
Zaključava gledanje internetskog
sadržaja.
Da biste gledali internetski sadržaj,
odaberite [Otključano].
Odaberite za izmjenu PIN koda.
Roditeljska zaštita
Postavlja dobno ograničenje za gledanje
programa. Za gledanje programa
primjerenog dobi iznad one koju ste
odredili, unesite ispravni PIN kod.
Zaštita postavljanja
Omogućava ili onemogućava zaštitu
radnji povezanih s programom.
Zaključavanje digitalnog programa
Zaključava gledanje digitalnog programa.
Da biste gledali blokirani kanal, odaberite
[Otključano].
Zaključavanje satelitskog programa
Zaključava gledanje satelitskog programa.
Da biste gledali zaključani program,
odaberite [Otključano].
Napomena
• Za gledanje zaključanog programa, ukucajte
PIN kod ili odaberite [Program je zaključan.] u
[Roditeljska zaštita] kako biste ga otključali.
Zabrana vanjskog unosa
Sprječava gledanje sadržaja s vanjskih
ulaza. Da biste gledali vanjski ulaz,
odaberite [Otključano].
Napomena
• Unosom ispravnog PIN koda za blokirane
kanale ili vanjski ulaz, privremeno će se
deaktivirati značajka [Roditeljska zaštita]. Da
biste ponovno aktivirali značajku [Roditeljska
zaštita], isključite pa uključite TV prijemnik.
Savjet
• Ako ste izgubili PIN kod, pogledajte
stranica 36.
Postavke
Mreža
Postavljanje mreže: Određuje postavke
mrežnog statusa.
IPv6/IPv4 prioritet: Prebacuje između
[IPv6] i [IPv4 (preporučeno)].
Napomena
• Za uporabu mreže s funkcijama [IPv6],
odaberite [IPv6], a zatim odaberite
[Jednostavno] pod [Podešavanje spajanja s
mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće
podešavati HTTP Proxy.
• Kada se odabere IPv6, neće se moći gledati
neke stranice internetskog preglednika,
aplikacije ni sadržaj.
Ugrađeni Wi-Fi: [Uključeno] ili
[Isključeno] ugrađeni bežični LAN.
Postavite na [Isključeno] ako ne
koristite ugrađeni bežični LAN.
Kada prebacite s [Isključeno] na
[Uključeno], izvršite postavke pod
[Postavljanje mreže].
Wi-Fi Direct: Uključuje / isključuje kako
bi se vaš TV prijemnik spojio putem
izravne mreže Wi-Fi na uređaj poput
osobnog računala, mobilnog
telefona ili digitalnog fotoaparata.
Postavke za Wi-Fi Direct: postavlja se
za povezivanje Wi-Fi Direct uređaja s
TV prijemnikom korištenjem funkcije
Wi-Fi Direct. Ako ne možete povezati,
pritisnite tipku OPTIONS i odaberite
[Ručno].
24HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Naziv uređaja: izmijenite naziv TV
prijemnika prikazanog na
povezanom uređaju.
Osvježite internetski sadržaj: Povežite
se na Internet kako ste primili usluge
dostupnog internetskog sadržaja.
Postavljanje kućne mreže:
Postavke prikaza poslužitelja
Prikazuje popis spojenih poslužitelja.
Možete odabrati poslužitelja koji će biti
prikazan u Odabiru uređaja.
Provjera dostupnosti poslužitelja
Provjerava može li se TV spojiti na svaki
poslužitelj kućne mreže.
Daljinsko pokretanje
Ova značajka omogućava da uređaj
spojen na kućnu mrežu uključi TV
prijemnik.
Napomena
Renderer
Funkcija Renderer
Omogućava da TV reproducira
medijske datoteke na uređaju (npr.
digitalni fotoaparat).
Kontrola pristupa za Renderer
Omogućava pristup s odabranog
upravljačkog uređaja.
Postavljanje Renderera
Prilagođava detaljne postavke za
[Postavljanje Renderera].
Pravila o privatnosti
Odaberite [Prihvaćam] ili [Ne prihvaćam]
za potvrdu Pravila privatnosti. (stranica 13)
Postavke okvira za fotografiju
Način prikaza: omogućuje vam odabir
načina prikaza. Pogledajte stranicu
15.
Prikaz sata: omogućuje vam odabir
prikaza sata.
Napomena
Odabir slike: odabire sliku.
Odabir glazbe: odabire glazbu.
Postavka prikaza slajdova: odabire
između automatskog načina prikaza
fotografija ili prikaza jedne
fotografije.
Postavke za glazbu: odabire između
slušanja svih zapisa ili jednog zapisa.
Trajanje: Odaberite period nakon koga
se TV automatski prebacuje u stanje
mirovanja.
Prvi dan u tjednu: Postavlja [Nedjelja]
ili [Ponedjeljak] kao prvi dan u tjednu
na kalendaru.
Automatsko pokretanje USB-a
Kada je USB uređaj povezan s USB ulazom,
odaberite [Uključeno] za automatski
pregled sličice zadnje pregledane
fotografije/glazbe/videozapisa.
Sat/Tajmeri
Postavlja tajmer i sat.
Tajmer za isključivanje: Postavlja
vrijeme u minutama za razdoblje za
koje želite da TV-prijemnik ostane
uključen prije nego što se automatski
isključi.
Tajmer za uključivanje: uključuje TV
prijemnik iz stanja mirovanja u
postavljeno vrijeme i podešava ga na
kanal ili unos po vašoj želji. Prije
postavljanja ove funkcije pobrinite se
da ste postavili ispravno trenutačno
vrijeme.
Postavke sata: Postavite trenutačno
vrijeme i datum.
Automatski/ Ručno
Odaberite [Ručno] kako biste ručno
namjestili trenutno vrijeme.
Automatska vremenska zona
odabire hoće li automatski odabrati
vremensku zonu u kojoj se nalazite ili
neće.
• Ova mogućnost dostupna je samo kada za
[Način prikaza] odabran [Slika i sat] ili [Sat
preko cijelog zaslona].
25HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Kretanje izbornikom Početak
• Potrošnja energije u stanju mirovanja
povećat će se ako je odabrana postavka
[Uključeno].
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Uključeno: automatski odabire između
ljetnog vremena i zimskog
vremena prema kalendaru.
Isključeno: vrijeme je prikazano prema
vremenskoj razlici
postavljenoj prema
[Vremenska zona].
Automatsko ljetno računanje vremena
odabire hoće li automatski odabrati
između ljetnog ili zimskog vremena ili
neće.
Datum
Postavite trenutačni datum.
Vrijeme
Postavite trenutačno vrijeme.
Vremenska zona
omogućuje vam da ručno odaberete
vremensku zonu u kojoj se nalazite, ako
to nije zona koja je jednaka zadanoj
postavki vremenske zone za vašu
zemlju/regiju.
Postavljanje snimanja (Funkcija nije
dostupna u Italiji)
Za primjenu i neprimjenu HDD - a tijekom
izvođenja funkcije snimanja.
Auto. početno postavljanje
Započinje početni postupak postavljanja.
Ova vam opcija omogućuje ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon
preseljenja ili pretraživanje novih kanala
koje pruža davatelj usluga.
Jezik/Language
Odaberite jezik prikaza izbornika.
Početni logotip
Odaberite [Uključeno] za prikaz logotipa
kada je TV prijemnik uključen. Odaberite
[Isključeno] da ga onemogućite.
masterpage: Left
AV postavke
AV postavljanje: dodjeljuje naziv ulazu
vanjske opreme.
Omogući: odaberite [Automatski] za
prikaz naziva samo kada je oprema
povezana ili [Uvijek] za prikaz bez obzira
na status veze.
Sustav boja: Odabire sustav boja
prema kompozitnom videosignalu iz
izvora ulaznog signala.
Zvučnici: odaberite izlaz zvuka s TV
zvučnika ili vanjske audioopreme.
Naglavne slušalice/Audio izlaz:
Postavlja izlaz zvuka na slušalicama,
vanjske audiosustave ili aktivni
subwoofer povezan s TVprijemnikom. Prekida vezu slušalica s
TV-prijemnikom kada odaberete
[Audio izlaz] ili [Subwoofer].
Veza između slušalica i zvučnika:
Uključuje/isključuje unutarnje
zvučnike TV-prijemnika kada
povežete slušalice na TV-prijemnik.
Glasnoća slušalica: Podešava glasnoću
slušalica.
Napomena
• Ova opcija nije dostupna kada je postavka
[Naglavne slušalice/Audio izlaz] postavljena
na [Audio izlaz] ili [Subwoofer].
Audio izlaz:
Promjenjiv: pri korištenju vanjskog
audiosustava, izlaz zvuka s
audioizlaza može se kontrolirati
putem daljinskog upravljača TV
prijemnika.
Određen: audioizlaz TV prijemnika
određen je. Upotrijebite kontrolnu
tipku audiouređaja da biste podesili
glasnoću (i druge audiopostavke)
putem audiosustava.
LED indikator
Savjet
Odaberite [Uključeno] da biste upalili LED
indikator. Odaberite [Isključeno] da ga
onemogućite.
• Ova mogućnost dostupna je samo kada je
unutar postavke [Naglavne slušalice/Audio
izlaz] odabran Audio izlaz.
26HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
Optički izlaz: postavlja audiosignal koji
izlazi povezivanjem (optičkog) kabela
za digitalni audio izlaz ili HDMI
kabela. Postavljeno na [Automatski],
kada je povezana oprema
kompatibilna sa sustavom Dolby
Digital ili DTS. Postavljeno na [PCM],
kada povezana oprema nije
kompatibilna sa sustavom Dolby
Digital ili DTS.
Položaj TV uređaja: poboljšava
postavke zvučnika kada je
postavljeno na [Postolje za stol] ili
[Zidni nosač] prema položaju TV
prijemnika.
Postavke BRAVIA Sync
Upravljanje BRAVIA Sync: odabire hoće
li povezati radnje TV prijemnika i
povezane opreme koja je
kompatibilna s funkcijom BRAVIA
Sync. Kada je postavljeno na
[Uključeno], sljedeće su funkcije
dostupne. Ako je povezana
specifična oprema tvrtke Sony koja je
kompatibilna s funkcijom BRAVIA
Sync, ova postavka se automatski
primjenjuje na povezanu opremu.
Automatsko isključivanje uređaja:
Kada je postavljeno na [Uključeno],
povezana oprema kompatibilna s
funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync
isključuje se kada TV-prijemnik
prijeđe u stanje mirovanja.
Popis uređaja za BRAVIA Sync:
prikazuje popis povezane opreme
koja je kompatibilna s funkcijom
Upravljanje BRAVIA Sync. Odaberite
[Omogući] kako biste ažurirali [Popis
uređaja za BRAVIA Sync].
Tipke za upravljanje uređajem:
odaberite funkcije gumba na
daljinskom upravljaču TV prijemnika
za upravljanje povezanom opremom.
Nijedan
Deaktivira upravljanje putem daljinskog
upravljača TV prijemnika.
Normalno
Za osnovne radnje kao što su gumbi za
navigaciju (gore, dolje, lijevo, desno
itd.).
Tipke za podešavanje
Za osnovne radnje i upravljanje tipkama
za kanale, kao što su PROG +/– ili (0-9),
itd. Korisno pri upravljanju tunerom ili
prijamnikom za digitalnu televiziju itd.
putem daljinskog upravljača.
Tipke izbornika
Za osnovne radnje i rad gumbom
HOME/OPTIONS.
Korisno pri odabiru izbornika BD
playera itd. putem daljinskog
upravljača.
Pretraživanje i tipke izbornika
Za osnovne radnje i upravljanje
gumbima za kanale te tipkom HOME/
OPTIONS.
Napomena
• Neka oprema koja ima funkciju [Upravljanje
BRAVIA Sync] ne podržava značajku [Tipke
za upravljanje uređajem].
Korisnička podrška
Pruža informacije o modelu TVprijemnika, softveru i ostalo. Više o tome
saznajte u dijelu stranica 28.
Automatsko uključivanje uređaja:
Kada je postavljeno na [Uključeno],
TV-prijemnik se uključuje kada
uključite povezanu opremu koja je
kompatibilna s funkcijom Upravljanje
BRAVIA Sync.
27HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Kretanje izbornikom Početak
Omogućuje TV prijemniku da komunicira s
opremom koja je kompatibilna s
funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync i koja
je povezana s HDMI ulazima na TV
prijemniku. Imajte na umu da se postavke
komunikacije moraju podesiti i na
povezanoj opremi.
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\040WAT.fm
EKO
Resetiranje
Vraća trenutačne Eco postavke na zadane
vrijednosti.
Ušteda energije
Smanjuje potrošnju energije TV prijemnika
podešavanjem pozadinskog osvjetljenja.
Kada odaberete [Isključi sliku], slika je
isključena. Zvuk ostaje nepromijenjen.
masterpage: Left
Tvorničke postavke
Vraća sve postavke na tvorničke postavke.
Nakon završetka ovog postupka prikazuje se
zaslon početnog postavljanja.
Napomena
• Ne isključujte TV prijemnik tijekom ovog postupka
(otprilike 30 sekundi) i nemojte pritiskati tipke.
Inicijalizacija osobnih podataka
Možete izbrisati svoje podatke pohranjene u
TV-u.
TV u stanju mirovanja
Podrška za proizvod
Isključuje TV prijemnik nakon što se nije
koristio određeno vrijeme.
Prikazuje informacije o proizvodu vašeg TV
prijemnika.
Korisnička podrška
Naziv modela
Prikazuje naziv modela vašeg TV prijemnika.
Softver
Prikazuje trenutačnu verziju softvera vašeg TV
prijemnika.
Digitalni
Odaberite [Podaci o sustavu] za prikaz
informacija o digitalnim kanalima TV
prijemnika.
Vanjski ulazi
Odaberite [Pregled AV postavki] kako biste
prikazali ili upravljali TV-ulazom.
Provjera slike
Pogled na Ispitnu sliku: omogućuje vam
da provjerite stanje slike na zaslonu.
Ažuriranje softvera
Ažurira TV sustav preko USB memorije ili
mreže.
Napomena
• Način ažuriranja softvera preko Interneta ovisi o
modelu regije/zemlje/modela TV-a.
• Kako biste ažurirali softver, posjetite web-mjesto
podrške tvrtke Sony.
Automatsko preuzimanje softvera
Odaberite [Uključeno] za automatsko
preuzimanje softvera. Odaberite [Isključeno]
da ga onemogućite.
28HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\050OPT.fm
masterpage: Right
Pregledavanje slika s povezane opreme
Dijagram spajanja
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik.
Napomena
• Ovisno o modelu TV-a, priključivanje na USB uređaj s mnogo memorije može ometati druge obližnje priključene
uređaje.
• Prilikom povezivanja velikom USB uređaja, priključite samo 1 utikač.
Modul za uvjetovani
pristup
Digitalni
fotoaparat/
videokamera/
USB medij za
pohranu
*2
Kućni
audiosustav s
optičkim
audio
ulazom
*1
Pregledavanje slika s povezane opreme
HDMI
uređaj
Usmjerivač
*3
Slušalice/Kućni
audiosustav/
Subwoofer
*2
*1
*4
Satelit
Kabel/
antena/Set
Top Box
(prijemnik
za digitalnu
televiziju)
Kućni
audiosustav s
ARC/HDMI
uređaj
VCR/DVD
snimač
HR
Napomena
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
Terminali, oznake i funkcije mogu se
razlikovati ovisno o zemlji/regionu/
modelu TV-a.
*3
Podržava samo 3-pinsku stereo mini
utičnicu.
*4
< 14 mm
29HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\050OPT.fm
masterpage: Left
Kvaliteta slike
• AV kompozitni kabel
• Kabel antene (zračni)
• Komponentni kabel
SD
Videozapisi standardne definicije (SD) imaju signale slike s
okomitom razlučivosti od 480 (NTSC) ili 576 (PAL/SECAM)
linija.
• HDMI kabel
HD
Videozapisi visoke definicije (HD) imaju signale
slike s okomitom razlučivosti od 720 ili 1.080 linija.
30HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\050OPT.fm
Korištenje audio i videoopreme
1 Uključite povezanu opremu.
2 Pritisnite za prikaz izvora unosa.
3 Pritisnite /, zatim za odabir
željenog izvora unosa.
Označena stavka odabrana je ako prođe 5
sekundi tijekom kojih se ne izvrši nikakva
radnja.
masterpage: Right
Korištenje značajke Zrcaljenje
zaslona
Zrcaljenje zaslona funkcija je za prikazivanje
zaslona kompatibilnog uređaja (npr. pametnog
telefona) na širokom zaslonu TV prijemnika
pomoću tehnologije Miracast.
Za korištenje ove značajke nije potreban bežični
usmjerivač (ili pristupna točka).
1
Pritisnite tipku
/ , zatim odaberite
[Zrcaljenje zaslona] tipkama /.
2
Upotrijebite uređaj kompatibilan sa
značajkom zrcaljenja zaslona za
povezivanje s TV prijemnikom. Kad je
uređaj spojen s TV prijemnikom, na TV-u
će se prikazat zaslon uređaja.
Napomena
• Pri povezivanju digitalnog audiosustava koji nije
kompatibilan s tehnologijom povratnog audiokanala
(ARC) korištenjem HDMI kabela, morate priključiti
optički audiokabel u DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*
za digitalni zvuk.
• Pri povezivanju s HDMI kabelom, pobrinite se da
koristite HighSpeed HDMI kabel s logotipom vrste
kabela (preporučeni SONY kabel).
• Pri povezivanju monoopreme, priključite audiokabel u
L (mono) utičnicu.
Za korištenje uređaja koji podržavaju
BRAVIA Sync
Pri povezivanju TV prijemnika s opremom koja je
kompatibilna sa značajkom BRAVIA Sync,
možete ih kontrolirati zajedno.
Unaprijed podesite potrebne postavke.
Postavke za Upravljanje BRAVIA Sync moraju biti
postavljene i na TV prijemnik i na povezanu
opremu. Pogledajte [Postavke BRAVIA Sync]
(stranica 27) za postavke na TV prijemniku.
Pogledajte upute za upravljanje povezanom
opremom za postavke na povezanoj opremi.
Za prikaz obavijesti o registraciji prilikom
pokušaja povezivanja uređaja s TVprijemnikom
Aktiviranje ove funkcije može spriječiti
povezivanje neželjenih uređaja.
Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu
rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS,
zatim odaberite [Obavijest o registraciji] 
[Uključeno].
Imajte na umu da nakon što jednom odbijete
zahtjev za registraciju uređaja, uređaj nećete
moći povezati osim ako ga ne izbrišete s popisa
uređaja.
Izmjena Postavke pojasa (za stručnjake)
Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu
rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS, a
zatim odaberite [Postavka pojasa].
Napomena
• Povezani uređaji moraju biti u skladu sa sljedećim:
Uređaji kompatibilni s funkcijom zrcaljenja zaslona:
Priključak od 2,4 GHz (nije podržan model s 5 GHz).
• Za informacije o podržanom bežičnom
frekvencijskom pojasu pogledajte korisnički priručnik
s uputama za korištenje uređaja.
31HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
HR
Pregledavanje slika s povezane opreme
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
Popis povezanih uređaja/odjavljenih uređaja
Kada se prikaže zaslon u čekanju u načinu rada
Zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS, a zatim
odaberite [Prikaži popis uređaja / Izbriši].
Da biste odjavili uređaj, odaberite uređaj s
popisa za brisanje i pritisnite . Zatim
odaberite [Da] na zaslonu za potvrdu.
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\050OPT.fm
masterpage: Left
Instalacija TV-a na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije njegove
instalacije na zid.
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage
zida za nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili
licenciranim izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost
sigurnosti. Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće
rukovanje ili nepravilna instalacija.
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (ne isporučuje se) da biste instalirali TV na zid.
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za uporabu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni
nosač.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid za vaš model TV-prijemnika potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
32HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
masterpage: Right
Iskrivljena slika (točkaste linije ili pruge)
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Kada LED indikator trepće crveno, brojite
koliko puta trepće (vrijeme intervala je tri
sekunde).
Ako LED indikator trepće crveno, vratite TV
prijemnik na zadane postavke tako da odspojite
AC kabel za napajanje sa TV prijemnika na dvije
minute, a zatim ponovno uključite TV prijemnik.
Ako se problem nastavi, kontaktirajte svog
prodavača ili servisni centar tvrtke Sony te ih
obavijestite o broju treptanja LED indikatora
(vrijeme intervala je tri sekunde). Pritisnite  na
TV prijemniku da ga isključite, odspojite AC
kabel za napajanje te kontaktirajte svog
prodavača ili servisni centar tvrtke Sony.
Ako LED indikator ne trepće, provjerite stavke
kako slijedi.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte ovlašteni
servis za popravak TV prijemnika.
 TV prijemnik držite podalje od izvora električne
buke, kao što su automobili, motorna vozila,
sušila za kosu ili izborna oprema.
 Pri instalaciji dodatne opreme ostavite prostora
između izborne opreme i TV prijemnika.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Kabel antene držite podalje od ostalih kabela za
povezivanje.
Smetnja na slici ili šumovi pri pregledavanju
TV kanala
 Prilagodite [AUK] (Automatsko fino podešavanje)
za bolji prijem slike. Ova funkcija je samo za
analogne TV kanale.
Na zaslonu se prikazuju sitne crne točke i/ili
svijetle točke
 Slika ovog prijemnika sastoji se od piksela. Sitne
crne točke i/ili svijetle točke (pikseli) na zaslonu
ne upućuju na kvar.
Obrisi slike su izobličeni
 Izmijenite trenutačnu postavku [Filmski prikaz] na
druge postavke (stranica 19).
HR
Slika programa nije u boji
Slika
Nema slike (zaslon je zatamnjen) ni zvuka
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Spojite TV prijemnik s AC utičnicom za napajanje
(utičnicom za električnu mrežu) te pritisnite  na
TV prijemniku ili  na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu nema slike ni izbornika za opremu
spojenu na videoulaz
 Pritisnite
za prikaz popisa povezane opreme,
a zatim odaberite željeni unos.
 Provjerite spoj između dodatne opreme i TV
prijemnika.
Dvostruka slika ili slika sa šumom
 Provjerite spoj, položaj ili smjer antene/kabela.
Snježna slika ili šumovi na slici
 Provjerite je li antena oštećena ili iskrivljena.
 Provjerite je li istekao rok trajanja antene (tri do
Na zaslonu nema slike za povezanu opremu
 Uključite povezanu opremu.
 Provjerite spojeve kabela.
 Pritisnite
za prikaz popisa povezane opreme,
a zatim odaberite željeni unos.
 Ispravno umetnite memorijsku karticu ili drugi
uređaj za pohranu u digitalni fotoaparat.
 Koristite memorijsku karticu digitalnog
fotoaparata ili drugi uređaj za pohranu koji je
formatiran prema uputama korisničkog priručnika
koji je isporučen zajedno s digitalnim
fotoaparatom.
 Radnje nisu zajamčene za sve USB uređaje. Isto
tako, radnje se razlikuju ovisno o značajkama USB
uređaja i videozapisa koji se reproducira.
Ne mogu odabrati povezanu opremu na
izborniku ili ne mogu promijeniti unos
 Provjerite spojeve kabela.
pet godina pri normalnom korištenju, jedna do
dvije godine na morskoj obali).
33HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Dodatne informacije
 Odaberite [Resetiranje] (stranica 19).
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
Zvuk
Nema zvuka, ali slika je dobra
 Pritisnite  +/– ili  (isključivanje zvuka).
 Provjerite jesu li [Zvučnici] na izborniku [AV
postavke] postavljeni na opciju [TV zvučnici]
(stranica 26).
 Provjerite je li utikač za slušalice povezan s TV
prijemnikom.
masterpage: Left
• Preporučujemo da postavite opciju [Postavke za
digitalni TV] t [Tehničke postavke] t [Automatsko
ažuriranje usluge] na [Uključeno] kako biste omogućili
automatsko dodavanje novih digitalnih usluga kada
postanu dostupne. Ako se opcija postavi na
[Isključeno], primit ćete obavijest o novim digitalnim
uslugama porukom na zaslonu, a usluga se neće
automatski dodati. Dostupnost ove funkcije ovisi o
vašoj regiji/zemlji. Ako funkcija nije dostupna, izvršite
[Automatsko digitalno pretraživanje] kako biste dodali
nove usluge.
Nema zvuka ili se pojavljuje šum u zvuku
 Provjerite jesu li postavke TV sustava
odgovarajuće (stranica 20).
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
 Odaberite između digitalnog i analognog načina
rada i odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki su kanali prazni
 Kanali je kodiran ili treba platiti pretplatu.
Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.
 Kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili
zvuka).
 Kontaktirajte televizijsku postaju za pojedinosti o
prijenosu.
Digitalni kanali se ne prikazuju
 Kontaktirajte lokalnog instalatera kako biste
saznali je li digitalni prijenos dostupan za vaše
područje.
 Promijenite antenu s jačim pojačalom.
Kako biste promijenili raspon biranja kanala
(dostupno ovisno o vašoj zemlji/regiji)
 Pritisnite tipku HOME, a zatim odaberite t
[Postavljanje kanala] t [Postavke za digitalni TV]
t [Digitalno podešavanje] t [Raspon
automatskog pretraživanja].
[Normalno]
pretražuje dostupne kanale unutar vaše regije/
zemlje.
[Potpuno]
pretražuje dostupne kanale bez obzira na regiju/
zemlju.
Napomena
• [Automatsko ažuriranje usluge] opcija dostupna je
ovisno o vašoj regiji/zemlji.
Savjet
• Možete pokrenuti [Automatsko digitalno
pretraživanje] nakon preseljenja, promjene davatelja
usluge ili radi pretraživanja novih programa.
Mreža
* Ne može se koristiti usluga VOD
tijekom snimanja.
Koje se vrste uređaja mogu priključiti za
primjenu funkcije zrcaljenja zaslona?
 Mogu se priključiti uređaji Sony (Xperia)
kompatibilni s funkcijom zrcaljenja zaslona.
Videoveza ili zvuk ponekad se prekidaju
 Uređaji koji emitiraju radiovalove, poput drugih
bežičnih LAN-uređaja ili mikrovalnih pećnica,
mogu ometati funkciju zrcaljenja zaslona preko
bežičnog LAN-a. TV ili Sony uređaje kompatibilne
s funkcijom zrcaljenja zaslona (Xperia) držite
podalje od takvih uređaja ili ih isključite (ako je
moguće).
 Brzina komunikacije može se mijenjati, ovisno o
preprekama između uređaja ili njihovoj
udaljenosti, konfiguraciji uređaja, stanju
radiovala, zagušenja veze ili modelu uređaja
kojim se koristite. Komunikacija se može prekinuti
zbog određenog stanja radiovala.
Ne može se reproducirati određeni plaćeni
sadržaj
 Uređaj izvornog signala treba biti kompatibilan sa
sustavom HDCP (Zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja) 2.0/2.1. Određeni plaćeni
sadržaj možda se neće moći prikazati preko
nekompatibilnog uređaja izvora signala.
Aplikacijama se ne može pristupiti
 Provjerite je li pravilno priključen LAN-kabel ili AC
kabel napajanja usmjerivača/modema*.
* Vaš usmjerivač/modem mora biti unaprijed
postavljen za spajanje na Internet. U vezi s
postavkama vašeg modela usmjerivača/modema
obratite se pružatelju internetskih usluga.
 Pokušajte nešto kasnije koristiti aplikacije. Možda
je poslužitelj pružatelja sadržaja aplikacije izvan
funkcije.
34HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
Ponekad je kvaliteta prijenosa videosadržaja
slaba kada se koristi bežični LAN
 Kvaliteta bežične mrežne veze ovisi o udaljenosti
ili preprekama (npr. zidu) između TV-a i bežičnog
usmjerivača (pristupna točka), okolnim
interferencijama i kvaliteti bežičnog usmjerivača
(pristupna točka).
Nije moguće uspostaviti bežičnu LAN vezu ili
su nepovoljni uvjeti prijema radiosignala
 Provjerite mjesto postavljanja TV-a i bežičnog
usmjerivača (pristupna točka). Na stanje signala
može utjecati sljedeće:
 Obližnji drugi bežični uređaji, mikrovalovi,
fluorescentna svjetla, itd.
 Podovi ili zidovi između bežičnog usmjerivača
(pristupna točka) i TV-a.
Ako se problem pojavljuje i nakon povjere
navedenog, isprobajte žičanu LAN vezu.
Slaba kvaliteta slike internetskog videozapisa
 Kvaliteta ovisi o originalnom videozapisu koji je
omogućio pružatelj mrežnih sadržaja i širini
pojasa vaše veze.
 Kvaliteta videozapisa i veličina slike ovise o brzini
širokopojasne veze i brzini prijenosa preko
pružatelja sadržaja.
 Ako je LAN kabel priključen na aktivan poslužitelj i
TV je primio IP-adresu, provjerite povezanost i
konfiguraciju medijskog poslužitelja DLNA
Certified™.
Napomena
 Konfiguraciju IP-adrese možete prikazati
odabirom opcije [Pogledajte Postavke mreže i
status].
Medijski poslužitelj DLNA Certified™ nije
dostupan iako je naveden pod odabirom
[Mediji] u početnom izborniku
 Provjerite kabel / vezu LAN ili veze s
poslužiteljem. TV prijemnik možda je izgubio vezu
s poslužiteljem.
 Napravite [Provjera dostupnosti poslužitelja] kako
biste provjerili je li vaš medijski poslužitelj
ostvaruje pravilnu komunikaciju s TV
prijemnikom. Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke] t [Postavke sustava] t [Postavke]
t [Mreža] t [Postavljanje kućne mreže] t
[Provjera dostupnosti poslužitelja].
Pri korištenju funkcije renderera, glazbene
datoteke ne mogu se pravilno reproducirati
 Neke aplikacije prikazuju datoteku fotografije
HR
prethodno instalirane na računalu istovremeno s
reproduciranjem glazbe pri korištenju funkcije
renderera. Ovisno o prethodno instaliranoj
datoteci fotografije, možda neće biti moguća
reprodukcija glazbe, no možda će funkcionirati
kada se promijeni datoteka fotografije.
Dobra kvaliteta slike mrežnog sadržaja, ali
bez zvuka
Ne možete se spojiti na Internet
 Kvaliteta ovisi o originalnom sadržaju koji je
 Provjerite je li pravilno priključen LAN-kabel ili AC
omogućio pružatelj mrežnog sadržaja i širini
pojasa vaše veze.
 Zbog prirode internetskog videozapisa, neće svi
videozapisi imati zvuk.
kabel napajanja usmjerivača/modema*.
* Vaš usmjerivač/modem mora biti unaprijed
postavljen za spajanje na Internet. U vezi s
postavkama vašeg modela usmjerivača/modema
obratite se pružatelju internetskih usluga.
Vaš TV ne može se spojiti na poslužitelj
 Provjerite LAN kabel ili vezu s vašim poslužiteljem
Nemate ID za uslugu YouTube
i TV-om.
 Provjerite je li vaša mreža pravilno konfigurirana
na vašem TV-u.
 Ako nemate ID i zaporku za uslugu YouTube,
Prikazana je poruka koja navodi da se TV ne
može spojiti na vašu mrežu
 Provjerite aktivne mrežne postavke. Pritisnite
HOME, a zatim odaberite [Postavke] t [Postavke
sustava] t [Postavke] t [Mreža] t
[Postavljanje mreže] t [Pogledajte Postavke
mreže i status]. Ako sve vaše postavke imaju
oznaku »-«, možda vaš poslužitelj nije pravilno
postavljen. Provjerite mrežne veze i/ili informacije
o povezivanju u korisničkom priručniku
poslužitelja.
 Ponovno konfigurirajte mrežne postavke.
registrirajte ih preko donje adrese.
http://www.google.com/device
(ID i zaporku za uslugu YouTube možete
registrirati i preko računala.)
Nakon registriranja ID-a, odmah je možete
koristiti.
35HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Dodatne informacije
Određeni mrežni sadržaji prikazuju se uz
gubitak pojedinosti, posebice tijekom brzih
kretanja ili tamnih prizora
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
Općenito
TV prijemnik isključuje se automatski (TV
prijemnik ulazi u stanje mirovanja)
 Provjerite je li [Tajmer za isključivanje] aktiviran
(stranica 25).
 Provjerite je li opcija [Trajanje] aktivirana preko
[Tajmer za uključivanje] (stranica 25) ili [Postavke
okvira za fotografiju] (stranica 25).
 Provjerite je li [TV u stanju mirovanja] aktiviran
(stranica 28).
Nije moguće odabrati neke izvore unosa
 Odaberite [AV postavljanje] te na izvoru unosa
odaberite [Uvijek] (stranica 26).
Daljinski upravljač ne funkcionira
 Zamijenite baterije.
HDMI oprema ne prikazuje se na [Popis
uređaja za BRAVIA Sync]
 Provjerite je li oprema kompatibilna s
Upravljanjem BRAVIA Sync.
Nemoguće je odabrati [Isključeno] u
[Upravljanje BRAVIA Sync]
 Ako ste povezali audiosustav koji je kompatibilan
s Upravljanjem BRAVIA Sync ne možete povezati
[Isključeno] putem ovog izbornika. Za izmjenu
audioizlaza na TV zvučnik, odaberite [TV zvučnici]
u izborniku [Zvučnici] (stranica 26).
masterpage: Left
Specifikacije
Sustav
Sustav panela
LCD (zaslon s tekućim kristalima) ploča, LED
pozadinsko osvjetljenje
TV sustav
Ovisno o odabiru zemlje/područja/modela TV-a
Analogni: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelit*1: DVB-S/DVB-S2
Boje/video sustav
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo
videoulaz), NTSC4.43 (samo videoulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP@L4.1
(Full HD rezolucija sa 60 sličica u sekundi)
Pokrivenost kanala
Ovisno o odabiru zemlje/područja/modela TV-a
Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel
Satelit*1: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Izlaz za zvuk (samo za napajanje 19,5 V)
KDL-49WD75x / 43WD75x: 10 W + 10 W
KDL-32WD75x: 5 W + 5 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11b/g/n
[Roditeljska zaštita] Zaboravio/la sam lozinku
 Unesite 9999 kao PIN kod.
 Ažurirajte PIN kod pritiskom gumba HOME i
odabirom opcije [Postavke] t [Postavke sustava]
t [Roditeljska zaštita] t [Promijenite PIN].
Na zaslonu se prikazuje demo prikaz ili
promocijski logotip
 Na daljinskom upravljaču pritisnite
RETURN,
zatim pritisnite HOME i odaberite [Postavke] t
[Postavke sustava] t [Postavke] t [Auto.
početno postavljanje]. Obavezno odaberite [Kod
kuće] u izborniku [Lokacija].
Ulazne/izlazne utičnice
Antena/kabel
75 oma vanjska priključnica za VHF/UHF
Satelitska antena*1
Ženski F-Tip priključak, 75 oma. DiSEqC 1.0, LNB
13 V/18 V & 22 kHz ton, distribucija jednog kabela
EN50494.
/
AV
21-pinski scart priključak (CENELEC standard)
uključujući audio/videoulaz, RGB ulaz i TV audio/
videoizlaz.
36HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
HDMI Video: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i
PC ulaz:
(razlučivost, vodoravna frekvencija, okomita
frekvencija)
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz
1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz
1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
* Vremensko kodiranje 1080p, kada se primijeni na
HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim kodiranjem
videozapisa, a ne računalnim vremenskim
kodiranjem.
Audio: linearni dvokanalni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bitova, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*5
Linearni dvokanalni PCM, Dolby Digital, DTS
Slušalice, audioizlaz, subwoofer
1, 2 (HDD REC) (Funkcija nije dostupna u
Italiji)
USB priključak
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
DC IN 19.5 V
Ulaz za AC adapter
LAN (Ovisno o zemlji/području)
10BASE-T/100BASE-TX priključak (ovisno o
operativnom okruženju mreže, brzina veze mogla
bi varirati. 10BASE-T/100BASE-TX stopa
komunikacije i kvaliteta komunikacije nisu
zajamčene za ovaj TV prijemnik.)
Ostalo
Izborni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Radna vlažnost
10 % – 80 % RH (nekondenzirana)
Napajanje, performanse proizvoda i
ostalo
Potrebna energija
19,5 V istosmjerne struje s AC adapterom
Vrijednosti: Ulazna struja 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KDL-49WD75x: A+
KDL-43WD75x: A+
KDL-32WD75x: A
Veličina zaslona (mjereno dijagonalno) (približ.)
KDL-49WD75x: 123,2 cm / 49 inča
KDL-43WD75x: 108,0 cm / 43 inča
KDL-32WD75x: 80,1 cm / 32 inča
Potrošnja energije
U načinu [Standardno]
KDL-49WD75x: 61 W
KDL-43WD75x: 53 W
KDL-32WD75x: 40 W
U načinu [Živopisno]
KDL-49WD759: 96 W
KDL-49WD758: 96 W
KDL-49WD757: 96 W
KDL-49WD756: 83 W
KDL-49WD755: 96 W
KDL-49WD754: 83 W
KDL-49WD753: 83 W
KDL-49WD752: 83 W
KDL-49WD751: 83 W
KDL-49WD750: 83 W
KDL-43WD759: 83 W
KDL-43WD758: 83 W
KDL-43WD757: 83 W
KDL-43WD756: 74 W
KDL-43WD755: 83 W
KDL-43WD754: 74 W
KDL-43WD753: 74 W
KDL-43WD752: 74 W
KDL-43WD751: 74 W
KDL-43WD750: 74 W
KDL-32WD759: 71 W
KDL-32WD758: 71 W
KDL-32WD757: 71 W
KDL-32WD756: 57 W
KDL-32WD755: 71 W
KDL-32WD754: 57 W
KDL-32WD753: 57 W
KDL-32WD752: 57 W
KDL-32WD751: 57 W
KDL-32WD750: 57 W
HR
Dodatne informacije
AUDIO OUT /  (stereo mini utikač)
masterpage: Right
Prosječna godišnja potrošnja energije*2
KDL-49WD75x: 89 kWh
KDL-43WD75x: 77 kWh
KDL-32WD75x: 58 kWh
Potrošnja energije u stanju mirovanja*3*4
0,50 W
37HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
Rezolucija zaslona
1.920 točkice (vodoravan) × 1.080 linija (vertikalne)
Dimenzije (Približ.) (š × v × d)
s postoljem za stol
KDL-49WD75x: 109,3 × 69 × 22,9 cm
KDL-43WD75x: 96 × 61,6 × 22,9 cm
KDL-32WD75x: 71,7 × 47,4 × 21,8 cm
bez postolja za stol
KDL-49WD75x: 109,3 × 64 × 5,6 cm
KDL-43WD75x: 96 × 56,5 × 5,6 cm
KDL-32WD75x: 71,7 × 42,9 × 6,1 cm
Masa (Približ.)
s postoljem za stol
KDL-49WD75x: 12 kg
KDL-43WD75x: 9,8 kg
KDL-32WD75x: 6,9 kg
bez postolja za stol
KDL-49WD75x: 11,3 kg
KDL-43WD75x: 9,1 kg
KDL-32WD75x: 6,4 kg
*1
*2
*3
*4
*5
Nemaju svi TV prijemnici DVB-T2 ili DVB-S/S2
tehnologiju ili utičnicu za satelitsku antenu.
Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije TV prijemnika koji je radio 4 sata dnevno
tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit
će o načinu upotrebe TV prijemnika.
Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se
nakon što TV prijemnik završi neophodne interne
postupke.
Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se
kada TV prijemnik spojite na mrežu.
Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
Napomena
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu TV prijemnika/zalihama.
• Ne uklanjajte lažnu (dummy) karticu iz TV utora za
CAM (Modul za uvjetovani pristup) osim u slučaju
postavljanja smart kartice u CAM.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
masterpage: Left
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju
(
) rade samo u zemljama gdje se
emitira digitalni zemaljski signal DVB-T/
DVB-T2* (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili
gdje korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC). Provjerite kod lokalnog
prodavača primate li DVB-T/DVB-T2* signal
u mjestu u kojem živite ili pitajte davatelja
kabelske usluge je li njihova DVB-C
kabelska usluga prikladna za integrirani rad
s ovim televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2* i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost s
budućim DVB-T/DVB-T2* digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili
područjima, a DVB-C kabel možda neće
raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.
* Nemaju svi TV prijemnici T2* tehnologiju
digitalnog videoprijenosa druge generacije.
Informacije o zaštitnom znaku
• HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface te HDMI Logo zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licencing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D
zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« i »Blu-ray Disc«
logo zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc
Association.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i logo Wi-Fi CERTIFIED
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
38HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\060ADD.fm
masterpage: Right
• Za DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencijom tvrtke DTS Inc.
DTS, simbol, & DTS i simbol zajedno,
registrirani su zaštitni znakovi te je
DTS 2.0+ Digital Out zaštitni znak tvrtke
DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• TUXERA registrirana je trgovačka marka
tvrtke Tuxera Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
• Windows Media također je registrirana
trgovačka marka ili trgovačka marka tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i / ili drugim
zemljama.
• Ovaj proizvod sadržava tehnologiju koja
podliježe određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft.
Upotreba ili distribucija ove tehnologije
izvan ovog proizvoda je zabranjena ako ne
posjedujete odgovarajuću licencu(e) tvrtke
Microsoft.
HR
Samo za satelitske modele:
Dodatne informacije
• DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT.
Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0.
Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za
upravljanje motoriziranim antenama.
39HR
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
D:\SONY TV\SY16_QT_EU_IM_131\4586688531_HR\070BCO.fm
masterpage: BCO
Uporabne informacije o izdelkih Sony
©2016 Sony Corporation
4-586-688-53(1)
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
4-586-688-53(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising