Sony | SLT-A65VL | Sony SLT-A65VL Užívateľská príručka

Sony SLT-A65VL Užívateľská príručka
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Cserélhető objektíves
digitális fényképezőgép
A fényképezőgép
előkészítése
Képek készítése és
megtekintése
Kezelési útmutató
„A”-foglalatos
A témának megfelelő képek
készítése
A fényképezési funkciók
használata
A lejátszási funkciók
használata
Funkciólista
Képek megtekintése
számítógépen
Egyebek
Tárgymutató
010COV.indd 1
2011.10.02. 19:26:23
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
VIGYÁZAT!
A tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
– ŐRIZZE MEG!
VESZÉLY!
A TŰZVESZÉLY
VAGY ELEKTROMOS
ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN
KÖVESSE A
KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT!
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon az
aljzatnak megfelelő adaptert.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait,
és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne
érjen fémtárgy.
• Óvja a 60°C fölötti hőmérséklettől: ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló járműben.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium
ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik
az elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort
eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve
olyan készülékkel töltse, amely fel tudja
tölteni az akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre
cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal,
a használati útmutatóban ismertetett
módon semmisítse meg.
Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a
hálózati aljzatból. Ha az akkumulátortöltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a
hálózati aljzatból, hogy áramtalanítsa a
készüléket.
A tápvezetéket kifejezetten a
fényképezőgéppel való használatra
tervezték, más elektromos készülékhez nem
szabad használni.
FIGYELEM!
Az akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a
kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat.
Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja
az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól,
többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne
lépjen rá.
2
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az európai vásárlók
figyelmébe
A Sony Corporation ezennel nyilatkozik,
hogy az SLT-A65V Cserélhető objektíves
digitális fényképezőgép megfelel a
vonatkozó alapvető követelményeknek és
az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
További információkat a következő
honlapon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés az EU-s
Irányelveket követő
országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japán). EMC- és termékbiztonsági
ügyekben a hivatalos márkaképviseletet a
Sony Deutschland GmbH (címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden
szerviz- és jótállási kérdéssel a különálló
szerviz- és jótállási dokumentumban
megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az R&TTE előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3
méternél rövidebb csatlakozóvezetékkel
használják.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást,
vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) vezetéket.
3
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán
ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany
(Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor,
ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor juttassa el
azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
4
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról .................. 7
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................. 10
A fényképezőgép részei ................................................... 11
Az akkumulátor feltöltése ............................................... 17
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható)
memóriakártya behelyezése ........................................ 19
Objektív csatlakoztatása .................................................. 22
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállítása .............25
Felvételkészítés előtt ....................................................... 28
A kereső beállítása a látásélességnek megfelelően
(dioptria beállítás) .............................................. 28
A fényképezőgép helyes tartása ................................. 28
Képek készítése és megtekintése
Állóképek készítése ......................................................... 30
Mozgóképek készítése ..................................................... 32
Képek megtekintése ........................................................ 33
Képek törlése (Törlés) ..................................................... 34
A témának megfelelő képek készítése
Az LCD-kijelző szögének beállítása ............................... 35
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal ...........36
......................................................................... 37
Jelenet ................................................................ 38
Panorámapásztázás/
3D panorámapásztázás
...................................................................................40
Folyamatos továbbítás AE előválasztással ........... 41
5
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezési funkciók használata
A vaku használata ............................................................ 42
A kép fényerejének beállítása .......................................... 44
A képtovábbítási mód kiválasztása .................... 46
A felvételi információs kijelző átkapcsolása (DISP)
..................................................................................... 47
Képméret beállítása ......................................................... 48
Képméret .................................................................... 48
Panoráma: Képméret .................................................. 48
A lejátszási funkciók használata
Képek kinagyítása ........................................................... 50
Váltás a képlista kijelzésre .............................................. 51
Képek megtekintése tv-képernyőn .................................. 52
Funkciólista
A gombokkal/kapcsolóval vezérelhető funkciók ............. 53
Funkció kiválasztása az Fn (Funkció) gombbal .............. 54
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók ........... 55
A MENU gombbal kiválasztható funkciók ..................... 57
A fényképezőgép súgó funkciójának használata ............. 64
A beépített súgó .......................................................... 64
Felvételi tippek ........................................................... 64
Képek megtekintése számítógépen
Használat számítógéppel ................................................. 66
A szoftver használata ....................................................... 68
Mozgóképeket tartalmazó lemez létrehozási módjának
kiválasztása ................................................................ 72
Egyebek
A kijelzőn megjelenő ikonok listája ................................ 75
Az egyes felvételi üzemmódokhoz elérhető funkciók
..................................................................................... 78
Az elérhető vaku üzemmódok ......................................... 79
További tudnivalók a fényképezőgépről (α kézikönyv) .......80
A rögzíthető képek számának – a felvételi idő ellenőrzése
.....................................................................................81
Műszaki adatok ................................................................85
Tárgymutató ................................................................................. 93
6
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\020REG.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 7 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések a fényképezőgép
használatáról
Képkészítési eljárás
• Ezzel a fényképezőgéppel két módon
tekinthető meg a téma: LCD-kijelző
módban az LCD-kijelző használatával és
keresőmódban a kereső használatával.
• A rögzített kép eltérő lehet a felvétel
elkészítése előtt látottól.
A fényképezőgéphez tartozó
funkciókkal kapcsolatos
megjegyzések
• A fényképezőgép alján található
jelölések alapján állapítható meg, hogy a
készülék 1080/60i, illetve 1080/50i
kompatibilis-e.
1080/60i kompatibilis eszköz: 60i
1080/50i kompatibilis eszköz: 50i
• Ez a fényképezőgép kompatibilis az 1080
60p és az 50p formátumban készült
mozgóképekkel. Az eddig megszokott
felvételi üzemmódoktól eltérően,
amelyek során a felvétel váltottsoros
módszerrel készült, ez a fényképezőgép
progresszív felvételi módot használ. Ez
növeli a felbontást, és élesebb,
valósághűbb képet eredményez.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgéppel
készített 3D képek 3D-kompatibilis
képernyőn történő megtekintésekor
kellemetlen tüneteket észlel. Ez jelentheti
a szem megerőltetését, émelygést vagy
fáradtság érzést. 3D képek nézése esetén
javasoljuk, hogy rendszeresen iktasson
be szüneteket. A szünetek szükségessége
és gyakorisága egyénenként változó,
ezért kérjük, hogy saját igényei szerint
járjon el. Ha rosszul érzi magát, akkor ne
nézze tovább a 3D képeket, és keresse fel
orvosát, ha szükséges. Ezen felül tekintse
meg a fényképezőgéphez csatlakoztatott
eszköz, illetve az alkalmazott szoftver
használati utasítását. A gyermekek látása
sérülékeny (különösen 6 éves kor alatt).
Mielőtt megengedné, hogy gyermekei 3D
képeket nézzenek, kérje ki
gyermekorvos, szemész vagy egyéb
szakember véleményét. Ügyeljen arra,
hogy gyermekei betartsák a fenti
óvintézkedéseket.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk
az ellentételezését, ha a felvétel vagy
lejátszás elmaradása a készülék vagy
a memóriakártya stb. hibájából következik
be.
Az adatok biztonsági mentése
Az adatvesztés elkerülése érdekében
mindig készítsen biztonsági másolatot
adatairól más adathordozóra.
Az LCD-kijelzővel, elektronikus
keresővel, objektívvel és a
képérzékelővel kapcsolatos
megjegyzések
• Az LCD-kijelző és az elektronikus
kereső rendkívül nagy pontosságú
technológia alkalmazásával készült, így a
képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Azonban
megjelenhetnek rajtuk apró fekete pontok
és/vagy (fehér, piros, kék vagy zöld
színű) fényes pontok. Ezek a gyártási
folyamat természetes velejárói, és
egyáltalán nem befolyásolják a felvett
képeket.
• Ne tartsa a fényképezőgépet az LCDkijelzőnél fogva.
• Ne tegye ki a fényképezőgépet napfény
hatásának, és ne fényképezzen
huzamosabb ideig a nap irányába tartva a
készüléket. Ekkor ugyanis a készülék
belső mechanizmusa megsérülhet. Ha a
napfény egy közeli tárgyon összpontosul,
akkor előfordulhat, hogy tüzet okoz.
7
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról
• Az LCD-kijelző hátulján lévő
forgótengely hátán, illetve körülötte egy
mágnes található. Ne kerüljön olyan
tárgy az LCD-kijelző közelébe, amely
érzékenyen reagál a mágnesre, például
floppy lemez vagy bankkártya.
• A kijelzőn szellemkép jelenhet meg
hideg helyen. Ez nem utal hibás
működésre. Amikor hideg helyen
kapcsolja be a fényképezőgépet, a kijelző
átmenetileg elsötétülhet. Amikor a
fényképezőgép bemelegszik, a kijelző
normálisan működik.
Hosszú rögzítési idővel
kapcsolatos megjegyzések
• Folyamatos, huzamosabb ideig tartó
használat során a fényképezőgép
hőmérséklete nő. Amennyiben a
hőmérséklet egy bizonyos értéket
meghalad, akkor a kijelzőn megjelenik a
jel, és a fényképezőgép önműködően
kikapcsol. Hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolt állapotban legalább 10 percig,
hogy a belsejében a hőmérséklet
biztonságos szintre csökkenhessen.
• Magas környezeti hőmérséklet esetén a
fényképezőgép hőmérséklete gyorsan
emelkedik.
• A készülék magas hőmérséklete
kedvezőtlenül hathat a képminőségre.
Javasoljuk, hogy a további használat előtt
várja meg, amíg a készülék lehűl.
• A fényképezőgép felülete felmelegedhet.
Ez nem utal hibás működésre.
Mozgóképek más eszközön
való lejátszásával kapcsolatos
megjegyzések
• Az AVCHD formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt használja:
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile. A
fényképezőgéppel AVCHD
formátumban rögzített mozgóképek nem
játszhatók le a következő eszközökön.
–Egyéb, AVCHD formátummal
kompatibilis eszközök, amelyek nem
támogatják a High Profile változatot
–Az AVCHD formátummal nem
kompatibilis eszközök
Az MP4 formátumú felvételhez a
fényképezőgép a következőt is használja:
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile.
Emiatt az MP4 formátumban ezzel a
fényképezőgéppel készített mozgóképek
kizárólag a MPEG-4 AVC/H.264
változatot támogató eszközökön
játszhatók le.
• A HD (nagyfelbontású) képminőségben
készült lemezek csak AVCHD
formátummal kompatibilis eszközön
játszhatók le. A DVD-alapú lejátszó és
felvevő készülékek nem tudják a HD
képminőségű lemezeket lejátszani, mert
nem kompatibilisek az AVCHD
formátummal. Az is előfordulhat, hogy
ezek a készülékek nem tudják kiadni a
HD képminőségű lemezeket.
• Az 1080 60p/50p formátumú
mozgóképek csak a formátummal
kompatibilis eszközökön játszhatók le.
AVCHD nézetű mozgóképek*
számítógépre történő
importálására vonatkozó
megjegyzések
Ha AVCHD nézetű mozgóképeket szeretne
számítógépre importálni, Windows
számítógépek esetén használja a (mellékelt)
CD-ROM-on található „PMB” szoftvert.
* Az „AVCHD nézetű mozgóképek” olyan
mozgóképek, amelyeket a
[Fájlformátum] [AVCHD 60i/60p] vagy
[AVCHD 50i/50p] üzemmódjával
rögzítettek.
8
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Megjegyzések a fényképezőgép használatáról
GPS-kompatibilis eszközökön
(csak SLT-A65V)
• Ha szeretné megtudni, hogy
fényképezőgépe támogatja-e a GPS
funkciót, akkor ellenőrizze a modell
nevét.
GPS-kompatibilis: SLT-A65V
Nem GPS-kompatibilis: SLT-A65
• A GPS használatakor az adott ország,
illetve régió szabályozásait vegye
figyelembe.
• Amennyiben nem rögzíti a hely adatait,
akkor a [GPS be/ki] beállítása legyen
[Ki] (62. oldal).
• Ha repülőgépen utazik, a felszólítást
követően ne felejtse el kikapcsolni a
fényképezőgépet.
Szerzői jogi figyelmeztetés
Tv-műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jogilag védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A jelen kezelési útmutatóban
felhasznált képekről
A kezelési útmutatónkban példaként
felhasznált fényképek csupán
reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
Tudnivalók a kézikönyvben
szereplő műszaki adatokról
A teljesítménnyel kapcsolatos és egyéb
műszaki adatok az alábbi feltételek mellett
kerültek meghatározásra, kivéve, ha a
kézikönyv másképpen jelzi: normál, 25°Cos környezeti hőmérséklet mellett, olyan
akkumulátor használatával, amelyet 1 órán
át töltöttek, miután kialudt a CHARGE
jelző.
Modellnév
Ez a kézikönyv több, különböző
objektívvel rendelkező modellt ismertet.
A modellnév függ a mellékelt objektívtől.
A kereskedelmi forgalomban kapható
modell az országtól vagy régiótól függően
különböző lehet.
Modellnév
Objektív
SLT-A65/A65V –
SLT-A65K/
A65VK
DT 18–55 mm
SLT-A65Y/
A65VY
DT 18–55 mm és
DT 55–200 mm
Megjegyzések a keresővel
végzett felvételkészítéshez
A fényképezőgépben található, szerves
polimer technológián alapuló XGA kereső
nagyfelbontást és erős kontrasztot biztosít.
Ez a kereső a teljes 35 mm-es filmkockának
megfelelő méretű érzékelővel rendelkező
DSLR-A900 készülék jellemzőit
megközelítően nagy látószöget és nagy
betekintési távolságot tesz lehetővé. A
fényképezőgép kialakítása révén, amely
egyensúlyban tartja az egyes alkotóelemek
méretét, a kereső jól látható.
• A kereső sarkainál enyhén torzulhat a
kép. Ez nem utal hibás működésre. Ha
ellenőrizni szeretné a teljes
képkompozíció minden egyes részletét,
használhatja az LCD-kijelzőt is.
• Ha a kereső használata közben mozgatja
a fényképezőgépet vagy a szemeit,
torzulhat a keresőben látható kép, vagy
megváltozhat a kép színe. Ez az objektív
vagy a megjelenítő eszköz sajátossága, és
nem utal hibás működésre. Kép
készítésekor javasoljuk, hogy egyenesen
a kereső középső területére nézzen.
9
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 10 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép előkészítése
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
Először ellenőrizze a fényképezőgép modellnevét (9. oldal). A mellékelt
tartozékok a modelltől függően eltérnek.
A zárójelben lévő szám a darabszámot jelöli.
Közös tartozékok
• Fényképezőgép (1 db)
• BC-VM10A Akkumulátortöltő (1
db)
• Hálózati tápvezeték (1 db)
• Vázsapka (1 db) (a
fényképezőgépen)
• Keresővédő (1 db) (a
fényképezőgépen)
• CD-ROM (1 db)
– Az α fényképezőgépekhez való
szoftver
– α kézikönyv
• Használati útmutató (a jelen
kézikönyv) (1 db)
• Akkumulátor
NP-FM500H (1 db)
SLT-A65K/A65VK
• USB-vezeték (1 db)
SLT-A65Y/A65VY
• Vállszíj (1 db)
• DT 18–55 mm zoomobjektív (1
db)/elülső objektívsapka (1 db)/
védősapka (1 db)
• DT 18–55 mm zoomobjektív (1
db)/elülső objektívsapka (1 db)/
védősapka (1 db)
• DT 55–200 mm zoomobjektív (1
db)/elülső objektívsapka (1 db)/
hátsó objektívsapka (1 db)/
árnyékolóernyő (1 db)
10
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép részei
Részletes leírást a zárójelben hivatkozott oldalakon talál.
Elülső oldal
A fényképezőgép előkészítése
A Exponálógomb (30)
B Főkapcsoló (25)
M
(vakufelnyitó) gomb
(42, 53)
C Vezérlőtárcsa
N Illesztőjel (22)
D Távvezérlés érzékelője (46)
O Objektív kioldógomb (23)
E Önkioldó jelzője (46)
P Fókuszüzemmód kapcsoló (53)
F Objektívérintkezők*
G Tükör*
H Előnézet gomb (53)
I Lencsefoglalat
J Beépített vaku* (42)
K Mikrofon**
* Ne érintse meg közvetlenül
ezeket az alkatrészeket.
** Ne takarja el ezt a részt
mozgóképfelvétel közben.
Ellenkező esetben zaj
keletkezhet vagy
csökkenhet a hangerő a
felvételen.
L Üzemmódválasztó tárcsa (36)
11
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép részei
Hátsó oldal
A Szemérzékelők
H Vezérlőgomb
v/V/b/B/DISP (Kijelző) (53)/
WB (Fehéregyensúly) (53)/
(Képtovábbítás) (46,
53)/
(Képhatás) (53)
B Kereső*
• A kereső aktiválódik, ha
belenéz, amikor pedig az arcát
távolítja, akkor a készülék
visszatér az LCD-kijelző
módhoz.
I Vezérlőgomb (Bevitel)/AF
gomb(53)/Témakövetés gomb
(53)
C Dioptria beállító tárcsa (28)
D LCD-kijelző (75)
J
(Beépített súgó) gomb (64)
Megtekintéshez:
(Törlés)
gomb (34)
K
(Lejátszás) gomb (33)
E Fényérzékelő
F Keresővédő
G Felvételkészítéshez: Fn
(Funkció) gomb (54, 55)
Megtekintéshez:
(Képforgatás) gomb (53)
* Ne érintse meg ezt az
alkatrészt.
12
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép részei
Felülnézet
B MENU gomb (57)
C MOVIE gomb (32, 53)
D FINDER/LCD gomb (53)
E
(Expozíció) gomb (44)
F ISO gomb (53)
G
I Felvételkészítéshez: AEL (AE
rögzítés) gomb (53)/ AV
(Rekesznyílás értéke) gomb
(53)
Megtekintéshez:
(Kicsinyítés) gomb (50)/
(Kép index) gomb (51)
A képérzékelő pozíciójele
H Felvételkészítéshez:
(Intelligens telekonverter)
gomb (53)/Fókuszállítás gomb
(53)
Megtekintéshez:
(Nagyítás)
gomb (50)
13
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
A fényképezőgép előkészítése
A Önzáró vakupapucs
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép részei
Oldalak/alsó rész
A Vállszíjrögzítő fül
• A szíj mindkét végét
csatlakoztassa a
fényképezőgéphez.
távvezérlő vezetéke előrefelé
nézzen.
C Hangszóró
D DC IN aljzat
• Ha a (külön megvásárolható)
AC-PW10AM hálózati adaptert
csatlakoztatja a
fényképezőgéphez, akkor
kapcsolja ki a fényképezőgépet,
majd dugja a hálózati adapter
csatlakozóját a fényképezőgép
DC IN aljzatába.
E Mikrofon aljzat
B REMOTE aljzat
• Ha a (külön megvásárolható)
RM-L1AM távvezérlőt a
fényképezőgéphez
csatlakoztatja, akkor a
csatlakozó vezetőjét a
REMOTE aljzat vezetőjéhez
igazítva dugja a távvezérlő
csatlakozóját a REMOTE
aljzatba. Ügyeljen arra, hogy a
• Ha a készülékhez külső
mikrofon van csatlakoztatva, a
belső mikrofon önműködően
kikapcsol. Fantomtápos típusú
külső mikrofon esetén annak
tápellátása a fényképezőgépen
keresztül történik.
14
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép részei
F HDMI aljzat (52)
G
(USB) aljzat
H Memóriaműködés jelző (20)
I Memóriakártya nyílás (19)
J Memóriakártya-tartó fedele
(19)
A fényképezőgép előkészítése
K Akkumulátor nyílás (19)
L Akkumulátorfedél (19)
M Állványcsatlakozó
• Állvány használatához 5,5 mmnél rövidebb csavar szükséges.
5,5 mm-es vagy hosszabb
csavarral nem rögzíthető
biztonságosan a fényképezőgép
az állványhoz, és ha
megpróbálja, a csavar kárt tehet
a fényképezőgépben.
15
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép részei
Objektív
DT 18–55 mm F3.5–5.6 SAM
(SLT-A65K/A65VK/A65Y/
A65VY típus tartozéka)
A Fókuszáló gyűrű
B Zoomgyűrűt
C Fókusztávolság skála
D Fókusztávolság jelzés
DT 55–200 mm F4–5.6 SAM
(SLT-A65Y/A65VY típus
tartozéka)
• A DT 18–55 mm F3.5–5.6 SAM/
DT 55–200 mm F4–5.6 SAM
típustól eltérő objektívekről az
adott objektívhez mellékelt
használati utasításban olvashat.
E Objektívérintkezők
F Fókuszüzemmód kapcsoló
G Illesztőjel
• A DT 18–55 mm F3.5–5.6 SAM/
DT 55–200 mm F4–5.6 SAM
objektívek a Sony „A” típusú
bajonettzáras (APS-C méretű
képérzékelővel felszerelt)
fényképezőgépekhez készültek.
Ezek az objektívek nem
alkalmasak 35 mm-es
formátumot használó
fényképezőgépekhez.
16
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az akkumulátor feltöltése
A fényképezőgép első alkalommal való használatakor feltétlenül töltse fel a
(tartozékként mellékelt) NP-FM500H „InfoLITHIUM” akkumulátort.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor akkor is feltölthető, ha nem merült le
teljesen.
Akkor is használható, ha nincs teljesen feltöltve.
Helyezze be az
akkumulátort a töltőbe.
A fényképezőgép előkészítése
1
Kattanásig nyomja be az akkumulátort.
2
Csatlakoztassa a töltőt a
hálózati aljzathoz.
Világít: töltés alatt
Nem világít: a töltés befejeződött
Töltési idő
Körülbelül 175 perc
• Teljesen lemerült akkumulátor
esetén, 25°C-os hőmérséklet mellett.
• A töltés befejeztével a CHARGE
jelző kialszik.
CHARGE jelző
A hálózati aljzathoz
17
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az akkumulátor feltöltése
Megjegyzések
• A töltési idő az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a töltési körülményektől
függően eltér.
• Az akkumulátor töltése 10–30°C környezeti hőmérsékleten javasolt. Elképzelhető,
hogy ezen a tartományon kívül a töltés nem végezhető el megfelelően.
• Csatlakoztassa a töltőt a legközelebbi hálózati aljzathoz.
18
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az akkumulátor és a (külön
megvásárolható) memóriakártya
behelyezése
Csúsztassa el az
akkumulátorfedél-nyitó
kart, és nyissa ki a
fedelet.
2
Határozottan, teljesen
helyezze be az
akkumulátort, miközben
az akkumulátor végével
nyomja a lezáró kart.
3
Csukja be a fedelet.
4
Csúsztassa el a
memóriakártya-tartó
fedelét, és nyissa ki a
fedelet.
A fényképezőgép előkészítése
1
Lezáró kar
19
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
5
Helyezzen be egy
memóriakártyát.
• A memóriakártya ferdén metszett
sarkát a képen látható módon
helyezze el, és kattanásig tolja be a
kártyát.
6
Ügyeljen arra, hogy a
metszett sarok a megfelelő
irányba mutasson.
Csukja be a fedelet.
Az akkumulátor eltávolítása
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
csúsztassa el a lezáró kart a nyíl irányába.
Vigyázzon, nehogy leessen az
akkumulátor.
Lezáró kar
A memóriakártya eltávolítása
Győződjön meg arról, hogy a memóriaműködés jelző nem világít, majd
nyissa ki a fedelet, és nyomja be egyszer a memóriakártyát.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése
A mellékelt akkumulátor olyan lítium-ion akkumulátor, amely képes üzemi
állapotára vonatkozó adatokat cserélni a fényképezőgéppel. A
fényképezőgépen százalékban látható az akkumulátor adott üzemi
feltételek mellett hátralévő üzemideje.
20
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az akkumulátor és a (külön megvásárolható) memóriakártya behelyezése
„Az akkumulátor
lemerült.”
Az
akkumulátor
töltöttségi
Magas
szintje
Alacsony
Nem lehet több
fényképet
rögzíteni.
A következő memóriakártyák kompatibilisek a fényképezőgéppel.
Azonban nem garantálható, hogy minden típusú memóriakártya
használható a fényképezőgéppel.
Memóriakártya típus
Állóképek Mozgóképek
Memory Stick PRO Duo
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
SD memóriakártya
Hivatkozás a
kézikönyvben
Memory Stick
PRO Duo
(Class4)
SDHC memóriakártya
(Class4)
SDXC memóriakártya
(Class4)
SD-kártya
• MultiMediaCard nem használható.
Megjegyzés
• SDXC memóriakártyára rögzített képek nem importálhatók és nem játszhatók le
számítógépen vagy nem exFAT kompatibilis AV-eszközön. A fényképezőgéphez
való csatlakoztatást megelőzően ellenőrizze, hogy az adott eszköz exFAT
kompatibilis-e. Amennyiben nem kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, elképzelhető, hogy a rendszer a kártya formázását kéri. Ilyen
esetben ne formázza a kártyát, mert akkor az összes rajta tárolt adat elveszik. (Az
exFAT az SDXC memóriakártyákon használt fájlrendszer.)
21
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
A fényképezőgép előkészítése
A fényképezőgéphez használható
memóriakártyák
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Objektív csatlakoztatása
1
Vegye le a vázsapkát a
fényképezőgépről, és a
hátsó sapkát az objektív
hátuljáról.
• Az objektívek cseréjét gyorsan,
pormentes helyen végezze, nehogy
por vagy szennyeződés jusson a
fényképezőgép belsejébe.
• Felvételkészítéskor vegye le az elülső
objektívsapkát az objektív elejéről.
2
3
Úgy helyezze fel az
objektívet, hogy az
objektív és a
fényképezőgép
narancssárga jelei
(illesztőjelei) egy
vonalba essenek.
Elülső objektívsapka
Vázsapka
Hátsó sapka
Narancssárga illesztőjelek
Forgassa el az objektívet
az óramutató járásával
megegyező irányban,
amíg rögzített helyzetbe
nem kattan.
• Vigyázzon, hogy az objektívet
egyenesen csatlakoztassa.
22
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Objektív csatlakoztatása
Az objektív levétele
1
2
Nyomja be teljesen az
objektív kioldógombot,
és ütközésig forgassa az
objektívet az óramutató
járásával ellentétesen.
Objektív kioldógomb
Helyezze a sapkákat az
objektív elülső és hátsó
részére, és helyezze a
vázsapkát a
fényképezőgépre.
• A felhelyezésük előtt távolítsa el
belőlük a port.
• A hátsó objektívsapka nem része a
DT 18–55 mm F3.5–5.6 SAM
objektívkészletnek. Ha az objektívet
úgy tárolja, hogy nincs a
fényképezőgéphez csatlakoztatva,
vásároljon hozzá ALC-R55 típusú
hátsó objektívsapkát.
23
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
A fényképezőgép előkészítése
Megjegyzések
• Az objektív felhelyezésekor ne nyomja meg az objektív kioldó gombját.
• Felhelyezéskor ne erőltesse az objektívet.
• Az E-foglalatos objektívek nem kompatibilisek ezzel a fényképezőgéppel.
• Amennyiben olyan objektívet használ, amelyikhez tartozik háromlábú állványhoz
való csatlakozó, akkor az objektív egyensúlyának megtartása érdekében az
állványhoz való rögzítéskor azt használja.
• Ha úgy mozog a fényképezőgéppel, hogy csatlakoztatva van az objektív, fogja
erősen a fényképezőgépet és az objektívet is.
• Az objektívet ne a zoomolás vagy fókuszállítás miatt kitolt részénél fogja.
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Objektív csatlakoztatása
Árnyékolóernyő csatlakoztatása
A fényvisszaverődés elkerülése és a
lehető legjobb képminőség biztosítása
érdekében árnyékolóernyő használata
javasolt.
Igazítsa az ernyőt az objektívtubus végén
lévő foglalatba, és kattanásig forgassa az
ernyőt az óramutató járásával egyező
irányba.
Megjegyzések
• A DT 18–55 mm F3.5–5.6 SAM objektívkészlet nem tartalmaz árnyékolóernyőt. A
(külön megvásárolható) ALC-SH108 típust használhatja.
• Az árnyékolóernyő akadályozhatja a vaku fényének útját. Vaku használatakor
távolítsa el a lencsevédő ernyőt.
• Tároláskor fordítsa meg az árnyékolóernyőt, és fordítva helyezze az objektívre.
Az objektívcserével kapcsolatos megjegyzés
Ha az objektív cseréjekor por vagy szennyeződés kerül a fényképezőgép
belsejébe, és a képérzékelő (azaz a film szerepét betöltő alkatrész)
felületére tapad, akkor – a felvételi körülményektől függően – sötét pontok
jelenhetnek meg a képen.
A fényképezőgép porvédelmi funkcióval rendelkezik, amellyel elkerülhető,
hogy por telepedjen a képérzékelőre. Azonban az objektív csatlakoztatását
vagy eltávolítását gyorsan, pormentes környezetben végezze el.
24
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép bekapcsolása és
az óra beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik a Dát./Idő
beáll. képernyő.
1
A fényképezőgép előkészítése
A főkapcsoló ON állásba
kapcsolásával kapcsolja
be a fényképezőgépet.
Megjelenik az idő és a dátum
beállítására szolgáló képernyő.
• A fényképezőgép kikapcsolásához
kapcsolja OFF állásba.
2
Ellenőrizze, hogy az
LCD-kijelzőn a [Bevitel]
lehetőség van-e
kiválasztva, majd nyomja
meg a vezérlőgomb
középső részét.
3
A b/B gomb segítségével válassza ki a kívánt
területet, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
25
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállítása
4
Az elemeket a b/B
gombbal választhatja ki,
majd a v/V gombbal
állíthatja be a számokat.
[Téli-nyári idősz.]: a téli-nyári
időszámítás beállításának be- és
kikapcsolása.
[Dátumform.:]: a dátum kijelzési
formátumának kiválasztása.
• Éjfélkor a kijelzőn 12:00 AM, délben
pedig 12:00 PM jelenik meg.
5
Ismételje meg a 4. lépést a többi elemnél is,
majd nyomja meg a vezérlőgomb középső
részét.
6
Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] lehetőség van-e
kiválasztva, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
A dátum és idő módosításának visszavonása
Nyomja meg a MENU gombot.
A dátum és idő ismételt beállítása
Amikor először kapcsolja be a fényképezőgépet, önműködően megjelenik a
dátum/idő beállítása képernyő. A következő alkalommal a dátum és az idő
beállítását a menüben végezze el.
MENU gomb t
1 t [Dát./Idő beáll.]
A terület ismételt beállítása
Lehetősége van a tartózkodási hely beállítására. Így ha külföldön használja
a fényképezőgépet, beállíthatja az adott területet.
26
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállítása
MENU gomb t
1 t [Zóna beállítás]
A dátum és idő beállításának megőrzése
Ez a fényképezőgép beépített segédakkumulátort tartalmaz, amely attól
függetlenül, hogy a készülék be- vagy kikapcsolt állapotban van-e, vagy az
akkumulátor be van-e helyezve, gondoskodik a dátum és idő, és más
beállítások megőrzéséről.
A fényképezőgép előkészítése
27
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés előtt
A kereső beállítása a látásélességnek
megfelelően (dioptria beállítás)
A látásának megfelelően
módosítsa a dioptria
beállító tárcsát, hogy a
kijelző élesen jelenjen meg
a keresőben.
Megjegyzés
• Ezzel a fényképezőgéppel nem használható a (külön megvásárolható) dioptria
beállító tartozék.
A fényképezőgép helyes tartása
Stabilizálja felsőtestét, és helyezkedjen el úgy,
hogy megakadályozza a fényképezőgép
bemozdulását.
LCD-kijelző
üzemmódban
Kereső üzemmód
esetében
Kereső üzemmód
esetében
(függőleges helyzet)
1.
pont
Egyik kezével fogja meg a fényképezőgép markolatát, a másik kezével
pedig támassza meg az objektívet.
28
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés előtt
2.
pont
Vegyen fel stabil helyzetet úgy, hogy vállszélességben terpeszbe áll.
3.
pont
Könnyedén támassza meg könyökét a testén.
Ha térdelő helyzetben fényképez, rögzítse felsőtestét úgy, hogy egyik
könyökét a térdére helyezi.
A fényképezőgép előkészítése
29
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\040REC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 30 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képek készítése és megtekintése
Állóképek készítése
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen téma mindenféle
körülmények között könnyen fényképezhető, hiszen a fényképezőgép
felméri az adott helyzetet a beállítások módosításához.
Használja a
üzemmódot olyan helyeken, ahol a vaku használata
korlátozott.
1
Állítsa az
üzemmódválasztó
tárcsát az
vagy a
állásba (Vaku ki).
vagy
2
Tartsa kézben a fényképezőgépet, és az LCDkijelzőn vagy a keresőben ellenőrizze a
felvételt.
3
Vigye az AF mezőt a
kívánt témára.
• Ha villog a
(A fényképezőgép
bemozdulására figyelmeztető) jelzés,
óvatosan, a fényképezőgépet stabilan
tartva vagy állvány használatával
készítsen felvételt a témáról.
AF mező
4
Ha zoomobjektívet
használ, fordítsa el a
zoomgyűrűt, majd
ezután fényképezzen.
(A fényképezőgép
bemozdulására
figyelmeztető) jelzés
Zoomgyűrű
30
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\040REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Állóképek készítése
5
Fókuszáláshoz félig
nyomja le az
exponálógombot.
Amikor a fókuszálás sikeres,
megjelenik a z vagy a
(Fókuszjelzés) szimbólum.
Képek készítése és megtekintése
Fókuszjelzés
6
Fényképezéshez nyomja
le teljesen az
exponálógombot.
31
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\040REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Mozgóképek készítése
1
A felvétel
megkezdéséhez nyomja
meg a MOVIE gombot.
MOVIE gomb
• A mozgóképfelvételt bármely
expozíciós módból indíthatja.
• A fényképezőgép a zársebességet és a
rekesznyílást önműködően beállítja.
Ha konkrét értékeket szeretne
beállítani, akkor állítsa az
üzemmódválasztó tárcsát
(Mozgókép) állásba (36. oldal).
• Autofókusz módban a fényképezőgép
a fókuszt folyamatosan módosítja a
körülményeknek megfelelően.
2
A felvétel leállításához nyomja meg újra a
MOVIE gombot.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép saját és az objektív működésének hangját is
rögzíti mozgóképfelvétel közben. A [Hangfelvétel] [Ki] beállításával letiltható a
hangok rögzítése (58. oldal).
• A mozgóképek folyamatos felvételi ideje a környezeti hőmérséklettől vagy a
fényképezőgép állapotától függően lerövidülhet. Lásd: „Megjegyzések a folyamatos
mozgóképfelvételhez”.
•A
kijelzésekor a fényképezőgép hőmérséklete túlságosan magas. Kapcsolja ki a
fényképezőgépet, és várjon, amíg a készülék le nem hűl.
32
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\040REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képek megtekintése
1
Nyomja meg a
gombot.
gomb
2
MENU gomb t
1 t [Comp.: Periph.
Shading] t Válassza ki a kívánt módot
3
A vezérlőgomb b/B gombjával választhat ki egy
képet.
• Mozgóképek lejátszásához nyomja meg a vezérlőgomb középső részét.
Mozgókép lejátszása közben
Kapcsolódó vezérlőgomb/
vezérlőtárcsa művelet
Szünet/újraindítás
z
Gyors előreléptetés
B
Gyors visszaléptetés
b
Lassú előreléptetés
Szüneteltetés közben forgassa a
vezérlőtárcsát jobbra
Lassú visszaléptetés
Szüneteltetés közben forgassa a
vezérlőtárcsát balra
• A fényképezőgép képkockáról
képkockára játssza le a mozgóképet.
Hangerő módosítása
V t v/V
Információ megjelenítése
v
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a más készülékekkel készült mozgóképek nem játszhatók le ezen
a fényképezőgépen.
33
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Képek készítése és megtekintése
• Állóképek lejátszásához válassza a [Mappa megtek. (állókép)] lehetőséget,
mozgóképek lejátszásához pedig a [Mappa megtek. (MP4)] vagy az [AVCHD
megtek.] lehetőséget, a fájlformátumtól függően.
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\040REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képek törlése (Törlés)
A törölt képek nem állíthatók vissza. A törlés előtt győződjön meg róla,
hogy valóban törölni kívánja-e az adott képet.
Megjegyzés
• A védett képek nem törölhetők.
Az aktuálisan megjelenített kép törlése
1
Jelenítse meg a törölni
kívánt képet, és nyomja
meg a
gombot.
gomb
2
A vezérlőgomb v gombja segítségével válassza
ki a [Töröl] elemet, majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső részét.
34
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 35 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A témának megfelelő képek készítése
Az LCD-kijelző szögének beállítása
Állítsa be az LCD-kijelzőt olyan
szögbe, hogy jól látható
legyen.
• Az LCD-kijelző 180°-ban dönthető.
• Az LCD-kijelzőt az előrefelé néző
helyzetből 270°-kal forgathatja el balra.
• Javasoljuk, hogy az LCD-kijelzőt
használaton kívül zárja be úgy, hogy a
képernyőoldal nézzen a fényképezőgép
felé.
A témának megfelelő képek készítése
Megjegyzés
• Nyitott LCD-kijelző mellett előfordulhat,
hogy az alacsony helyzetből készített
felvételeknél nem működik a szemérzékelő.
Ha belenéz a keresőbe, és a készülék nem vált
át önműködően a kijelzőről, nyomja meg a
FINDER/LCD gombot.
35
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés különböző felvételi
üzemmódokkal
Állítsa az üzemmódválasztó
tárcsát a kívánt üzemmódhoz.
A következő felvételi üzemmódok állnak rendelkezésre a
fényképezőgépen:
(AUTO)/
(Vaku ki)
(Auto+)
(Jelenet)
(Panorámapásztázás)
Az „AUTO” üzemmód segítségével bármilyen téma
mindenféle körülmények között könnyen fényképezhető,
hiszen a fényképezőgép felméri az adott helyzetet a
beállítások módosításához. Ha a vaku használata nélkül
szeretne felvételt készíteni, válassza a „Vaku ki” beállítást.
A fényképezőgép felismeri és kiértékeli a körülményeket, és
önműködően ennek megfelelő beállításokat választ. A
fényképezőgép szükség esetén több kép kombinálásával vagy
szétválasztásával ment egyetlen képet.
Ha a témának vagy a fényképezési körülményeknek
megfelelő üzemmódot választ ki, lehetővé válik az adott
helyzetnek megfelelő beállítással végzett felvétel.
Panorámaképek készítésére szolgál.
(3D
3D kompatibilis tv-készüléken lejátszható 3D
panorámapásztázás) panorámaképek készítésére szolgál.
(Foly. tov. AE
elővál.)
(Mozgókép)
(Autom.
Program)
A fényképezőgép mindaddig folyamatosan képeket készít,
amíg az exponálógombot teljesen lenyomva tartja. A
fényképezőgép folyamatosan, maximálisan körülbelül 10
kép/másodperc sebességgel rögzíti a képeket.
Lehetővé teszi, hogy a manuálisan beállított expozícióval
(zársebességgel és rekesznyílásértékkel) készítsen
mozgóképet.
Lehetővé teszi, hogy az önműködően beállított expozícióval
(zársebességgel és rekesznyílásértékkel) készítsen felvételt.
A többi beállítás manuálisan végezhető.
36
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
(Rekesz
elsőbbség)
Lehetővé teszi, hogy a rekesznyílásérték vezérlőtárcsával
végzett manuális beállítása után ezzel a beállítással készítsen
felvételt.
(Zárseb
elsőbbség)
Lehetővé teszi, hogy a zársebesség vezérlőtárcsával végzett
manuális beállítása után ezzel a beállítással készítsen
felvételt.
(Kézi
expozíció)
Lehetővé teszi, hogy az expozíció (zársebesség és
rekesznyílásérték) vezérlőtárcsával végzett manuális
beállítása után ezzel a beállítással készítsen felvételt.
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Auto+)
2 Irányítsa a fényképezőgépet
Felismert motívumprogram
a témára.
Miután a fényképezőgép felismerte a
felvételi körülményeket, és kiválasztotta
a beállításokat, az alábbi információ
jelenik meg: a felismert motívumprogram
jelzése, a megfelelő fényképezési
funkció, a készítendő képek száma.
Fényképezési funkció
Készítendő képek száma
3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
37
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
A témának megfelelő képek készítése
állásba.
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
A fényképezőgép által felismert motívumprogram
(Éjszakai Jelenet)
(Kézben tartott Esti)
(Ellenfényű portré)
(Portré)
(Ellenfény)
(Makró)
(Reflektor)
(Gyenge megvil.)
(Tájkép)
(Éjszakai Jelenetállvány)
(Éjszakai portré)
(Gyermek)
Fényképezési funkció
Folyamatos Felvétel (46)
Lassú szinkron (42)
Auto. HDR (55)
Nappali szink.
Lassú zár
Kézben tartott Esti (38)
Jelenet
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Jelenet)
állásba.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb középső részét.
3 A v/V gomb segítségével válassza ki a kívánt
üzemmódot, majd nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
• A motívum módosításához nyomja meg az Fn gombot, majd válasszon
másik motívumot.
4 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
(Portré)
A háttér elhomályosítása és a téma körvonalainak élesítése. A
bőrtónusok lágy megjelenítése.
(Sportesemény)
Mozgó téma fényképezése gyorsabb zársebességgel, hogy a
téma úgy látszódjon, mintha nem mozogna. A fényképezőgép
mindaddig folyamatosan készít képeket, amíg lenyomva
tartja az exponálógombot.
(Makró)
Képkészítés közeli témákról, pl. virágokról, ételekről.
38
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
(Tájkép)
A fényképen a táj minden részlete éles és élénk színű.
(Naplemente)
A napkelte vagy naplemente vörös fényének csodálatos
megörökítése.
(Éjszakai Jelenet) Távoli éjszakai jelenetek fényképezése a környezet sötét
jellegének megtartásával.
(Kézben tartott
Esti)
(Éjszakai portré)
Éjszakai felvételek készítése állvány nélkül, mégis élesebben
és kevesebb képzajjal. A fényképezőgép képek sorozatát
rögzíti, majd a képfeldolgozás során csökkenti a téma
elmosódottságát, a fényképezőgép bemozdulásának hatását
és a zajt.
Portrék készítése éjszakai környezetben.
A témának megfelelő képek készítése
39
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
Panorámapásztázás/
panorámapásztázás
3D
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Panorámapásztázás)/
állásba.
(3D panorámapásztázás)
2 Nyomja meg a vezérlőgomb középső részét.
3 Irányítsa a fényképezőgépet
a téma szélső részére, majd
nyomja le félig az
exponálógombot a fókusz
beállításához.
Erről a részről nem készül kép
4 Nyomja le teljesen az exponálógombot.
5 Mozgassa vagy döntse a
fényképezőgépet, míg a téma
végére nem ér, a képernyőn
látható utasításokat követve.
Iránysegéd
40
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\050FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Felvételkészítés különböző felvételi üzemmódokkal
Folyamatos továbbítás AE előválasztással
1 Állítsa az üzemmódválasztó tárcsát
(Foly. tov. AE
elővál.) állásba.
2 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
• A fényképezőgép mindaddig folyamatosan képeket készít, amíg az
exponálógombot teljesen lenyomva tartja.
• A fényképezőgép folyamatosan, maximálisan körülbelül 10 kép/másodperc
sebességgel rögzíti a képeket.
A témának megfelelő képek készítése
41
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 42 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezési funkciók használata
A vaku használata
A vaku használatával a témát sötét helyen is megvilágítva fényképezheti le,
továbbá segítségével megelőzheti a fényképezőgép bemozdulását. Ha
nappal szemben fényképez, a vaku segítségével világos képet készíthet az
ellenfényben lévő témáról.
1 Fn gomb t
(Vaku üzemmód) t Válassza ki a kívánt
beállítást
• Az egyes felvételi üzemmódokhoz rendelkezésre álló vaku üzemmódokról
a 79. oldalon tudhat meg többet.
2 Nyomja meg a
gombot.
gomb
A vaku felugrik.
• AUTO, AUTO+ vagy
Motívumprogram módban a vaku
önműködően felugrik, ha a környezeti
fény nem elegendő, vagy ha a téma
hátulról van megvilágítva. A beépített
vaku akkor sem ugrik fel, ha
megnyomja a gombot.
3 A vaku feltöltődése után
lefényképezheti a témát.
A
jelzés villog: a vaku töltődik.
Amikor a jelzés villog, nem lehet
kioldani a zárat.
A
jelzés folyamatosan látható: a vaku
feltöltött és használatra kész.
• Ha autofókusz üzemmód esetén gyenge
fényviszonyok mellett félig lenyomja
az exponálógombot, előfordulhat, hogy
a vaku villan a könnyebb fókuszálás
érdekében (AF segédfény).
(A vaku töltődik) jelzés
42
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A vaku használata
(Vaku ki)
A vaku nem fog működni, még ha a beépített vaku fel is
ugrik.
• Ez a beállítás nem választható az üzemmódválasztó tárcsa
P, A, S és M állásában. A vaku azonban nem villan, ha
nincs felhúzott helyzetben.
(Autom. Vaku)
Sötétben vagy fénnyel szemben készített fénykép esetén
villan.
(Derítő vaku)
A zár minden kioldásakor villan.
(Lassú
szinkron)
A zár minden kioldásakor villan. A lassú szinkronizálás
fényképezési mód a lassú zársebességnek köszönhetően
lehetővé teszi, hogy mind a téma, mind a háttér éles legyen a
képen.
(Hátsó
szinkron)
A zár minden kioldásakor, közvetlenül az exponálás előtt
villan a vaku.
(Vezeték nélk.)
Olyan (külön megvásárolható) külső vakut használ, amely
nincs a fényképezőgéphez csatlakoztatva, és attól távol
helyezkedik el (fényképezés vezeték nélküli vakuval).
A fényképezési funkciók használata
43
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A kép fényerejének beállítása
Az M expozíciós mód kivételével az expozíciót a fényképezőgép
önműködően határozza meg (automatikus expozíció).
Az automatikus expozíció által megállapított expozíció alapján elvégezheti
az expozíciókorrekciót. A teljes kép világosabbá tehető a + irányba való
eltolással. A teljes kép sötétebbé válik, ha a csúszkát a – irányba tolja
(expozíciókorrekció).
1 Nyomja meg a
gombot.
2 Állítsa be az expozíciót a
gomb
LCD-kijelző
vezérlőtárcsával.
+ irányba (túlexponálás): a kép
világosabbá válik.
– irányba (alulexponálás): a kép
sötétebbé válik.
• Kereső üzemmódban az EV-skála
segítségével ellenőrizze az expozíciót.
Kompenzált expozíció
Kereső
Normál expozíció
3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.
Fényképezési javaslat
• Állítsa be a kompenzáció szintjét a rögzített kép ellenőrzésével.
• Rekeszelés használatával több képet készíthet, amelyeknél az expozíció
értéke a pozitív vagy a negatív irányba tolódik (46. oldal).
44
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A kép fényerejének beállítása
Megjegyzés
• Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO,
AUTO+ vagy Motívumprogram.
A fényképezési funkciók használata
45
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A képtovábbítási mód
kiválasztása
Lehetősége van a céljainak megfelelő képtovábbítási mód használatára,
például egyképes továbbítás, folyamatos továbbítás vagy rekeszelés.
a vezérlőgombon t
Válassza ki a kívánt
üzemmódot
(Egyszeri
Felvétel)
Ez az üzemmód normál képkészítéshez használható.
(Folyamatos
Felvétel)
A fényképezőgép folyamatosan rögzíti a képeket.
(Önkioldó)
A 10 másodperces önkioldó akkor használatos, amikor a
fotós is szeretne rajta lenni a képen, míg a 2 másodperces
önkioldó a fényképezőgép bemozdulásának csökkentésére
alkalmas.
(Belövés:
Folyam.)
Három képet készíthet, mindegyiket eltérő expozíciós
értékkel.
(Szimpla
Expo. Soroz.)
3 képet készíthet minden egyes felvételkészítéskor,
mindegyiket eltérő expozíciós értékkel.
(FE
belövés)
(Távvezérlő)
A kiválasztott fehéregyensúlytól és a színhőmérséklettől/
színszűrőtől függően 3 kép készül eltolt fehéregyensúllyal.
A (külön megvásárolható) RMT-DSLR1 vezeték nélküli
távvezérlőn lévő SHUTTER és 2SEC (a zár 2 másodperc
elteltével old ki) gomb lenyomásával készíthet felvételt.
46
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A felvételi információs kijelző
átkapcsolása (DISP)
A vezérlőgomb DISP oldalának minden
egyes megnyomására a felvételi
információ kijelzése a következőképpen
változik.
Az LCD-kijelzőn és a keresőn való
megjelenítésre rendelkezésre álló
képernyőket külön választhatja ki.
Grafikus megj.
Alapinf. Megjel.
Nincs inform.
Szint
Grafikus képernyő
A Grafikus megjelenítés grafikusan
szemlélteti a zársebességet és a
rekesznyílás értékét, és jól érthetően
ábrázolja, miként működik az expozíció.
A zársebesség és a rekesznyílás sávjain
látható mutatók az aktuális értéket jelzik.
Rekesznyílás értéke
Zársebesség
47
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
A fényképezési funkciók használata
Digitális szintellenőrző
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képméret beállítása
Képméret
MENU gomb t
kiválasztása
1 t [Képméret] t A kívánt méret
[Méretarány]: [3:2]
Képméret
Felhasználási mód
L:24M
6000 × 4000 képpont
A legjobb képminőségben
készített felvételekhez
M:12M
4240 × 2832 képpont
A3+ méretű nyomtatáshoz
S:6.0M
3008 × 2000 képpont
A5-ös méretig
[Méretarány]: [16:9]
Képméret
Felhasználási mód
L:20M
6000 × 3376 képpont
M:10M
4240 × 2400 képpont
S:5.1M
3008 × 1688 képpont
Nagyfelbontású tv-n történő
megtekintéshez
Megjegyzés
• Ha a [Minőség] beállításnál a RAW képtípust választja, a RAW kép mérete
megegyezik az L képmérettel. A méret nem jelenik meg a képernyőn.
Panoráma: képméret
A panorámaképek kívánt mérete beállítható. A képméret a felvétel
irányának beállításától függően változik (57. oldal).
MENU gomb t
1 t [Panoráma: képméret] vagy [3D
pan.: képméret] t A kívánt méret kiválasztása
48
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\060FUN2.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képméret beállítása
[Panoráma: képméret]
Normál
A [Panoráma: Irány] beállítása [Fel] [Le]: 3872 × 2160
A [Panoráma: Irány] beállítása [Jobbra] [Balra]:
8192 × 1856
Széles
A [Panoráma: Irány] beállítása [Fel] [Le]: 5536 × 2160
A [Panoráma: Irány] beállítása [Jobbra] [Balra]:
12416 × 1856
[3D pan.: képméret]
16:9
1920 × 1080
Normál
4912 × 1080
Széles
7152 × 1080
A fényképezési funkciók használata
49
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\070PLY.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 50 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A lejátszási funkciók használata
Képek kinagyítása
Az állóképek az alaposabb megtekintés érdekében kinagyíthatók. Így
ellenőrizhető a rögzített képek élessége.
1 Jelenítse meg a kinagyítani
kívánt képet, majd nyomja
meg a
gombot.
gomb
2 Nagyítsa vagy kicsinyítse a képet a
gombbal vagy a
gombbal.
• A vezérlőtárcsával ugyanolyan nagyítás mellett válthatja képeket. Amikor
több képet rögzít ugyanolyan beállítással, akkor összehasonlíthatja azok
élességét.
3 A vezérlőgomb v/V/b/B gombjával válassza ki a
kinagyítani kívánt részletet.
A kinagyított lejátszás visszavonása
A normál képmérethez való visszatéréshez nyomja meg a vezérlőgomb
középső részét.
50
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Váltás a képlista kijelzésre
Egyszerre több képet is megjeleníthet a képernyőn.
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik az indexképernyő.
gomb
Visszatérés az egyképes képernyőhöz
A kívánt kép kiválasztásához nyomja meg a vezérlőgomb középső részét.
A kívánt mappa megjelenítése
A lejátszási funkciók használata
A vezérlőgombbal válassza ki az
indexképernyő bal oldalán lévő csúszkát,
majd a v/V gombbal válassza ki a kívánt
mappát. Ha ki van választva a bal oldalon
lévő csúszka, a vezérlőgomb középső
részének megnyomásával válthat a
megtekintő üzemmódok között.
51
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képek megtekintése tv-képernyőn
A fényképezőgéppel rögzített képek tv-készülékeken történő
megtekintéséhez szükség van (külön megvásárolható) HDMI-vezetékre és
olyan HD tv-készülékekre, amelynek van HDMI-csatlakozója.
1 Kapcsolja ki a
fényképezőgépet és a tvkészülékeket, majd
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a tvkészülékhez.
1 A HDMIcsatlakozóhoz
HDMI-vezeték
(külön megvásárolható)
2A
HDMI aljzathoz
2 Kapcsolja be a tv-készülékeket, és válassza ki a
megfelelő bemenetet.
• További információkat a tv-készülékekhez mellékelt használati utasításban
talál.
3 Kapcsolja be a
fényképezőgépet, és nyomja
meg a
gombot.
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a tv-képernyőn.
Válassza ki a kívánt képet a vezérlőgomb
b/B gombjával.
• A fényképezőgép LCD-kijelzője nem
kapcsol be.
Vezérlőgomb
gomb
52
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 53 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Funkciólista
A gombokkal/kapcsolóval
vezérelhető funkciók
Az alábbi gombokkal/kapcsolóval különböző funkciókat állíthat be és
működtethet.
A gombok/kapcsoló helyéről „A fényképezőgép részei” című szakaszban
olvashat (11. oldal).
gomb
A vaku felnyitása.
gomb
Az expozíció kompenzálása.
ISO gomb
Az ISO érzékenység módosítása.
FINDER/LCD gomb
A kijelzés váltása az LCD-kijelző és a kereső között.
MENU gomb
A menüképernyő megjelenítése a menüpontok
beállításához.
Mozgóképek rögzítése.
AEL gomb/AV gomb/
gomb/ gomb
A teljes képernyő expozíciójának rögzítése./A
rekesznyílás értékének beállítása./Egyszerre több kép
megjelenítése a képernyőn./Megtekintéshez kinagyított
kép kicsinyítése.
gomb/
Fókuszállítás gomb/
gomb
Kép közepének nagyítása./Képkészítés előtt a kép
kinagyítása a fókusz ellenőrzéséhez./Kép kinagyítása
megtekintéskor.
Fn gomb/
Az Fn gombhoz beállított funkció beállítási
képernyőjének megjelenítése./Képek forgatása.
gomb
Vezérlőgomb
gomb
gomb/
A következő funkciók beállítása: Kijelző,
Fehéregyensúly, Képtovábbítási mód, Képhatás és
Autofókusz.
Képek lejátszása.
gomb
Felvételi tipp vagy a beépített súgó megjelenítése./
Képek törlése.
Fókuszüzemmód
kapcsoló
Váltás az automatikus és a manuális fókusz között.
Előnézet gomb
A háttér homályosságának ellenőrzése.
53
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Funkciólista
MOVIE gomb
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Funkció kiválasztása az Fn
(Funkció) gombbal
Ez a gomb a felvételkészítéskor gyakran használt beállításokra vagy
funkciók végrehajtására szolgál.
1 Nyomja meg a Fn gombot.
2 A vezérlőgomb v/V/b/B részével válassza ki a kívánt
lehetőséget, majd a végrehajtáshoz nyomja meg a
gomb középső z részét.
Megjelenik a beállítás képernyő.
3 A kezelési útmutatót követve
válassza ki és hajtsa végre a
kívánt funkciót.
Kezelési útmutató
Kamera beállítása közvetlenül a felvételi információk
képernyőről
Forgassa el a vezérlőtárcsát, de ne nyomja meg a z közepét a 2. lépésnél
leírtak szerint. A fényképezőgépet közvetlenül a felvételi információs
képernyőről is beállíthatja.
54
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az Fn (Funkció) gombbal
kiválasztható funkciók
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók a következők:
A felvételi körülményeknek megfelelő üzemmód
kiválasztása a Motívumprogram előbeállításaiból.
(Portré/Sportesemény/Makró/Tájkép/Naplemente/Éjszakai
Jelenet/Kézben tartott Esti/Éjszakai portré)
Mozgókép
A témának vagy az effektnek megfelelő expozíciós üzemmód
kiválasztása.
(P/A/S/M)
Képtovább.mód
A képtovábbítási üzemmód beállítása, például folyamatos
felvételkészítés.
(Egyszeri Felvétel/Folyamatos Felvétel/Önkioldó/Belövés:
Folyam./Szimpla Expo. Soroz./FE belövés/Távvezérlő)
Vaku üzemmód
A vaku üzemmód beállítása.
(Vaku ki/Autom. Vaku/Derítő vaku/Lassú szinkron/Hátsó
szinkron/Vezeték nélk.)
Autofókusz mód
A fókuszálás módjának kiválasztása a téma mozgásától
függően.
(Egyszeri AF/Automatikus AF/Folyamatos AF)
AF mező
A fókusz területének kiválasztása.
(Széles/Terület/Pont/Helyi)
Tárgykövetés
Követés közben a fókusz témán tartása.
(Be/Ki)
Arcfelismerés
Automatikus felvételkészítés az emberi arc(ok)ról optimális
fókusszal és expozícióval.
(Be/Be (Regiszt. Arcok)/Ki)
Mosolyexponálás Felvételkészítés mosoly észlelésekor.
(Be/Ki)
ISO
Fényérzékenység beállítása. Minél nagyobb a szám, annál
gyorsabb a zársebesség.
(Többképkockás zajcsökk./ISO AUTO–16 000)
Fénymérési mód
Fényerő mérési módjának kiválasztása.
(Több mezős/Középre súlyoz./Pontszerű)
Vaku kompenz.
A vaku teljesítmény intenzitásának beállítása.
(+2,0––2,0 EV)
55
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Funkciólista
Jelenet
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az Fn (Funkció) gombbal kiválasztható funkciók
Fehéregyensúly
Képek színtónusának beállítása.
(Automatikus FE/Nappali fény/Árnyék/Felhős/Izzólámpa/
Fénycső: Meleg Feh./Fénycső: Hideg Feh./Fénycső:
Termész./Fénycső: Nappali f./Vaku/Színhőmérsékl./
Színszűrő/Egyéni)
DRO/Auto. HDR
Automatikus fényerő és kontraszt kompenzáció.
(Ki/D-tart. optim./Auto. HDR)
Saját beállít.
A kívánt képfeldolgozási mód kiválasztása.
(Normál/Élénk/Portré/Tájkép/Naplemente/Fekete-fehér)
Kép effektus
Felvételkészítés a kívánt szűrőeffekttel a hatásosabb kifejezés
érdekében.
(Ki/Játékfényképezőgép/Élénk szín/Poszterizáció/Retro
fénykép/Lágy High-key világ./Részleges szín/Nagy kontr.
monokr./Lágy Fókusz/HDR kép/Gazdag Tónus Mono/
Miniatűr)
56
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható
funkciók
Beállíthatja a fényképezőgép alapvető beállításainak egészét, vagy
funkciókat, például felvételt, lejátszást és más műveleteket hajthat végre.
Nyomja meg a MENU gombot, majd a vezérlőgomb v/V/b/B gombjával
állítsa be a kívánt menüpontot, végül nyomja meg a vezérlőgomb középső
részét.
Menüoldal kiválasztása
Menüpont kiválasztása
Állókép-készítési menü
Állóképek méretének kiválasztása.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (Ha a [Méretarány] beállítása 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (Ha a [Méretarány] beállítása 16:9))
Méretarány
Állóképek méretarányának kiválasztása.
(3:2/16:9)
Minőség
Állóképek képminőségének beállítása.
(RAW/RAW & JPEG/Finom/Normál)
Panoráma:
Képméret
Panorámaképek méretének kiválasztása.
(Normál/Széles)
Panoráma: Irány
Panorámaképek felvételi irányának beállítása.
(Jobbra/Balra/Fel/Le)
Funkciólista
Képméret
3D pan.: képméret 3D képek méretének kiválasztása.
(16:9/Normál/Széles)
3D pan.:
iránybeáll.
3D képek felvételi irányának beállítása.
(Jobbra/Balra)
Hosszú exp.z.cs
Zajcsökkentés beállítása abban az esetben, ha a zársebesség
minimum 1 másodperc.
(Be/Ki)
57
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Nagy ISO zajcs.
Zajcsökkentés beállítása magas értékű érzékenység esetén.
(Magas/Normál/Alacsony)
Vaku vezérlés
A vaku teljesítmény intenzitás meghatározásának beállítása.
(ADI vaku/Elő-vaku TTL)
AF segédfény
AF segédfény beállítása, amely a fókuszálás
megkönnyítésére megvilágítja a sötét jelenetet.
(Automatikus/Ki)
Színtér
Színvisszaadási tartomány módosítása.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
SteadyShot beállítása.
(Be/Ki)
Felvételi tippek
listája
Hozzáférés az összes felvételi tipphez.
Mozgókép-készítési menü
Fájlformátum
Mozgókép fájlformátumának kiválasztása.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Rögzítési
Beállítás
Rögzített mozgókép-keret méretének kiválasztása.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Hangfelvétel
Hangfelvétel be- és kikapcsolása mozgókép készítésekor.
(Be/Ki)
Szélzaj
csökkentése
A szélzaj csökkentése mozgóképfelvétel során.
(Be/Ki)
SteadyShot
SteadyShot beállítása.
(Be/Ki)
Egyéni menü
Eye-Start AF
Az automatikus fókusz használatának beállítása, amikor a
keresőn át néz.
(Be/Ki)
FINDER/LCD
váltása
A kereső és az LCD-kijelző mód közötti váltás beállítása.
(Automatikus/Kézi)
Vörösszem cs.
Vörösszem-jelenség csökkentése vaku használata esetén.
(Be/Ki)
58
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Annak beállítása, hogy a zár nyitható legyen-e, ha a
fényképezőgéphez nincs objektív csatlakoztatva.
(Engedélyezés/Letiltás)
Auto+ foly.
felvétel
A felvételkészítés folyamatosságának beállítása AUTO+
módban.
(Automatikus/Ki)
Auto+ képkivág.
Annak beállítása, hogy az AUTO+ módban folyamatosan
készült összes kép mentésre kerüljön-e.
(Automatikus/Ki)
Rácsvonal
Rácsvonal megjelenítése a strukturális körvonalakhoz való
igazodás elősegítésére.
(Harmadoló rács/Négyzetrács/Átlós + négyzetrács/Ki)
Auto visszanéz.
Kép megjelenítése a felvételkészítést követően. Automatikus
visszanézés beállítása.
(10 másodperc/5 másodperc/2 másodperc/Ki)
DISP Gomb
(Kijelző)
A vezérlőgomb DISP részének megnyomásával választhat az
LCD-kijelzőn rendelkezésre álló képernyő-megjelenítési
módok közül.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram/A kereső esetében)
DISP Gomb
(Kereső)
A vezérlőgomb DISP részének megnyomásával választhat a
keresőn rendelkezésre álló képernyő-megjelenítési módok
közül.
(Grafikus megj./Alapinf. Megjel./Nincs inform./Szint/
Hisztogram)
Csúcsérték szint
A fókusztartományba eső rész körvonalának kiemelése adott
színnel.
(Magas/Közepes/Alacsony/Ki)
Színcsúcsérték
A kiemelés funkcióhoz használt szín beállítása.
(Piros/Sárga/Fehér)
Élő Nézet Kijelzés Annak beállítása, hogy a funkció hatása – például az
expozíciókorrekció értékének hatása – megjelenjen-e a
képernyőn.
(Beállítás Effektus Be/Beállítás Effektus Ki)
59
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Funkciólista
Kiold lencse n.
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
AEL gomb
funkciója
A kívánt funkciók hozzárendelése az AEL gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Autofókusz mód/AF mező/Arcfelismerés/Mosolyexponálás/
ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./Fehéregyensúly/DRO/
Auto. HDR/Saját beállít./Kép effektus/Képméret/Minőség/
AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/Tárgykövetés/AF rögzítés/
Blendenyílás Előnézet/Felvétel Előnézete/Intelligens
Telekon./Fókuszállítás)
ISO Gomb
A kívánt funkciók hozzárendelése az ISO gombhoz.
(Expoz.kompoz./Képtovább.mód/Vaku üzemmód/
Autofókusz mód/AF mező/Arcfelismerés/Mosolyexponálás/
ISO/Fénymérési mód/Vaku kompenz./Fehéregyensúly/DRO/
Auto. HDR/Saját beállít./Kép effektus/Képméret/Minőség/
AEL tartás/AEL váltó/
AEL tartás/ AEL váltó/Tárgykövetés/AF rögzítés/
Blendenyílás Előnézet/Felvétel Előnézete/Intelligens
Telekon./Fókuszállítás)
Előnézet Gomb
Az előnézet gomb működési módjának kiválasztása.
(Felvétel Előnézete/Blendenyílás Előnézet)
Fókuszrögzítés
Gomb
Az objektív fókusztartás gombja funkciójának beállítása.
(Fókuszrögzítés/Mélységél. előn.)
Intel. Telekon.
Gomb
A
gomb működési módjának beállítása.
(Intelligens Telekon./Fókuszállítás)
Obj. Komp.:
Vignettálás
A csatlakoztatott objektív okozta árnyékos sarkok
kompenzálása a képernyőn.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.: Kro.
Aber.
A képernyő sarkainál a csatlakoztatott objektív miatt
létrejövő színeltérés csökkentése.
(Automatikus/Ki)
Obj. Komp.:
Torzítás
A csatlakoztatott objektív okozta torzítás kompenzálása a
képernyőn.
(Automatikus/Ki)
60
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Zárszerk. Első
Redőny
Annak beállítása, hogy használja-e az elektronikus
zárszerkezet első redőny funkcióját vagy sem.
(Be/Ki)
Arc Regisztráció
A fókuszáláskor elsőbbséget élvező személy regisztrálása
vagy módosítása.
(Új Regisztráció/Sorrendcsere/Töröl/Törli mind)
Lejátszás menü
Képek törlése.
(Többsz. képek/Össz.e mappáb/Összes AVCHD megtek.
fájl)
Megtekintő
üzemmód
A lejátszott képek csoportosítási módjának meghatározása.
(Mappa megtek. (állókép)/Mappa megtek. (MP4)/AVCHD
megtek.)
Diabemutató
Diabemutató megjelenítése.
(Ismétlés/Időköz/Kép típusa)
Kép index
Képek listájának megjelenítése.
(4 kép/9 kép)
3D megjelenítés
3D képek lejátszása egy, a fényképezőgéphez csatlakoztatott
3D-kompatibilis tv-készülék segítségével.
Védelem
Képek védelmének beállítása vagy annak visszavonása.
(Többsz. képek/Minden állókép visszavonása/Mind.
mképek.(MP4) visszav./Mind. AVCHD megt. fájl vissz.)
Funkciólista
Töröl
Nyomt. Megadása Képek DPOF művelethez való meghatározása vagy annak
törlése.
(DPOF beállítás/Dátum ráírás)
Hangerő
beállítások
Mozgókép lejátszás hangerejének beállítása.
Lejátsz.Kijelz.
Portréként rögzített kép lejátszási módjának beállítása.
(Autom forgatás/Kézi forgatás)
Memóriakártya eszköz menü
Formázás
Memóriakártya formázása.
61
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Fájlszámozás
Álló- és mozgóképekhez fájlszámok hozzárendelési
módjának beállítása.
(Folyamatos/Visszaállítás)
Mappanév
Állóképek fájlformátumának beállítása.
(Normál form./Dátum form.)
Felv. mappa
kiválasz.
Az állóképek tárolására kijelölt mappa megváltoztatása.
Új mappa
Álló- és mozgóképek tárolásához új mappa létrehozása.
Képkez. fájl
helyreáll.
A képkezelő fájl helyreállítása, valamint felvétel és lejátszás
engedélyezése.
Szab. tárhely
megjel.
Mozgóképek hátralévő felvételi idejének, illetve a
memóriakártyára rögzíthető állóképek számának kijelzése.
Órabeállítás menü
Dát./Idő beáll.
Dátum és idő, valamint a téli-nyári időszámítás beállítása.
Zóna beállítás
A használat helyének beállítása.
Beállítás menü
Menü indítás
A kurzor alaphelyzetének beállítása a menü legfelső vagy a
legutóbb kiválasztott menüpontjára.
(Tetejére/Előző)
LCD fényerő
Az LCD-kijelző fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi)
Kereső fényereje
A kereső fényerejének beállítása.
(Automatikus/Kézi)
GPS beállítások
(csak SLT-A65V)
GPS funkciók beállítása.
Energiatakarék.
Idő beállítása az energiatakarékos üzemmódba kapcsolásig.
(30 perc/5 perc/1 perc/20 másodperc/10 másodperc)
HDMI felbontás
A fényképezőgép HDMI tv-készülékhez csatlakoztatott
állapotában érvényes felbontás beállítása.
(Automatikus/1080p/1080i)
HDMI-VEZÉRLÉS
Fényképezőgép működtetése „BRAVIA” Sync funkciót
támogató tv-készülékről.
(Be/Ki)
62
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A MENU gombbal kiválasztható funkciók
Feltöltési
beállítások*
Eye-Fi kártya használata esetén a fényképezőgép feltöltés
funkciójának beállítása.
(Be/Ki)
USB csatlakozás
Az USB-csatlakozás módjának beállítása.
(Automatikus/Háttértároló/MTP)
Audió jelek
Annak beállítása, hogy a fényképezőgép jelezze-e sípoló
hanggal a fókusz beállítását, illetve az önkioldó működését.
(Be/Ki)
Tisztítási mód
Tisztítási mód indítása a képérzékelő megtisztításához.
* Akkor jelenik meg, ha (külön megvásárolható) Eye-Fi-kártya van a
fényképezőgépben.
Verzió
Nyelv
A fényképezőgép szoftververziójának megjelenítése.
Nyelv kiválasztása.
Az üzemmód-tárcsa súgó (az egyes felvételi üzemmódok
magyarázatának) be- és kikapcsolása.
(Be/Ki)
Bemutató mód
Mozgókép bemutató lejátszásának be- és kikapcsolása.
(Be/Ki)
Inicializál
Alapértelmezett beállítások visszaállítása.
(AlapértV.állít/Felv.mód.v.áll./Felhszn.v.áll.)
Funkciólista
Üzemmód-tárcsa
súgó
63
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép súgó funkciójának
használata
A beépített súgó
Amikor az Fn képernyő vagy a
menüképernyő látható, és megnyomja a
(Beépített súgó) gombot, önműködően
megjelenik az aktuálisan kiválasztott
funkcióhoz vagy beállításhoz tartozó
súgó.
Válassza ki az Fn képernyő inaktív
funkcióit vagy beállításait, majd nyomja
meg a vezérlőgomb középső részét.
Ekkor megjelenik a megfelelő beállítás,
amellyel engedélyezhetők.
(Beépített súgó) gomb
Felvételi tippek
A fényképezőgép megjeleníti a kiválasztott felvételi üzemmódnak
megfelelő felvételi tippeket.
1 A felvételi információs
képernyő megjelenésekor
nyomja meg a (Beépített
súgó) gombot.
(Beépített súgó) gomb
Önműködően megjelenik az aktuális
témának megfelelő felvételi tippek
listája.
64
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\080BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A fényképezőgép súgó funkciójának használata
2 A vezérlőgomb v/V gombjának segítségével válassza
ki a kívánt felvételi tippet, majd nyomja meg a
vezérlőgomb középső részét.
Megjelenik a felvételi tipp.
• A v/V gombbal görgetheti a képernyőt.
• A b/B gombbal választhatja ki a kívánt elemet.
Hozzáférés az összes felvételi tipphez
A menüből lehetőség nyílik az összes felvételi tipp közötti keresésre.
Használja ezt a menüpontot, ha olyan felvételi tippet szeretne elolvasni,
amit korábban már látott.
MENU gomb t
1 t [Felvételi tippek listája]t A
kívánt felvételi tipp kiválasztása
• A tippek a [Tartalomjegyzék] pontból érhetők el.
Funkciólista
65
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 66 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Képek megtekintése számítógépen
Használat számítógéppel
Az alábbi alkalmazások megtalálhatók a (tartozékként mellékelt) CDROM-on, és a fényképezőgéppel készített képek sokoldalúbb
felhasználásában segítenek.
• „Image Data Converter”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Ha a „PMB” már telepítve van a számítógépére, és a korábban telepített
„PMB” verziószáma alacsonyabb mint a mellékelt
CD-ROM-on található „PMB” verziószáma, a „PMB” programot is
telepítse a (tartozékként mellékelt) CD-ROM-ról.
A telepítéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat a 68. oldalon találja.
Megjegyzés
• A „PMB” alkalmazás nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
Ajánlott számítógépes környezet (Windows)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB kapcsolaton keresztül
történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet javasoljuk.
Operációsrendszer (előre
telepített)
Microsoft Windows XP* SP3, Windows Vista** SP2,
Windows 7 SP1
„PMB”
Processzor: 800 MHz-es vagy gyorsabb Intel Pentium III
(A nagyfelbontású mozgóképek lejátszásához/
szerkesztéséhez: 1,66 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core Duo,
1,66 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo,
2,26 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo (HD FX/HD
FH), 2,40 GHz-es vagy gyorsabb Intel Core 2 Duo (HD PS))
Memória: 512 MB vagy több (nagyfelbontású mozgóképek
lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy több)
Merevlemez: a telepítéshez szükséges lemezterület kb. 500
MB
Képernyő: képernyőfelbontás: 1024 × 768 képpont vagy
több
„Image Data
Converter Ver.4”
Processzor/memória: Pentium 4 vagy gyorsabb/1 GB
vagy több
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
66
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Használat számítógéppel
* A 64-bites kiadások és a Starter (kiadás) nem támogatott. Windows
Image Mastering API (IMAPI) 2.0 vagy újabb verzió szükséges a
lemezkészítési funkció használatához.
** A Starter (kiadás) nem támogatott.
Ajánlott számítógépes környezet (Macintosh)
A mellékelt szoftver használatához és a képek USB kapcsolaton keresztül
történő importálásához az alábbi rendszerkörnyezetet javasoljuk.
Operációsrendszer (előre
telepített)
USB csatlakozás: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5, 10.6
verziók)
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X (10.5, 10.6
verziók (Snow Leopard))
„Image Data
Converter Ver.4”
Processzor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo vagy
gyorsabb
Memória: legalább 1 GB ajánlott.
Képernyő: 1024 × 768 képpont vagy több
67
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Képek megtekintése számítógépen
Megjegyzések
• A kifogástalan működés nem biztosított a fenti operációsrendszerek frissített verziói
esetén és a több operációsrendszerrel rendelkező számítógépeken.
• Ha egyszerre 2 vagy több USB-eszközt csatlakoztat egyetlen számítógéphez, akkor a
használt USB-eszközök típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem működnek.
• A fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak megfelelő)
csatolófelületen keresztül történő csatlakoztatása nagysebességű adatátvitelt tesz
lehetővé, mivel a fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis (USB 2.0-nak
megfelelő).
• Amikor a számítógép visszatér a felfüggesztett vagy alvó üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a számítógép közötti kapcsolat nem áll
azonnal helyre.
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A szoftver használata
A szoftverek telepítése (Windows)
A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(tartozékként mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROMmeghajtóba.
Megjelenik a telepítési menüt tartalmazó képernyő.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson kétszer a [Computer] elemre
(Windows XP esetén: [My Computer]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
• Ha megjelenik az automatikus lejátszási képernyő, válassza a „Run
Install.exe” pontot, és telepítés folytatásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
2 Kattintson az [Install] lehetőségre.
Győződjön meg róla, hogy mind az „Image Data Converter”, mind a „PMB”
mellett van pipa, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez.
• Amikor megjelenik az újraindítás megerősítését kérő üzenet, indítsa újra a
számítógépet a képernyőn megjelenő utasításokat követve.
• A DirectX a számítógép jellemzőitől függően telepíthető.
3 A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-ot.
A következő szoftverek települnek, és megjelenik a parancsikonjuk az
asztalon.
„Image Data Converter”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB Help”
Megjegyzések
• Ha a „PMB” már telepítve van a számítógépére, és a korábban telepített „PMB”
verziószáma magasabb, mint a (tartozékként mellékelt) CD-ROM-on található
68
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A szoftver használata
„PMB” verziószáma, a programot nem szükséges telepíteni. Amikor a
fényképezőgépet USB-vezeték segítségével csatlakoztatja a számítógéphez, a
használható funkciók aktiválódnak.
• Ha a számítógépén a „PMB” 5.0.00 verziójánál korábbi verzió van telepítve
számítógépére, előfordulhat, hogy az adott „PMB” egyes funkciói nem lesznek
használhatók, amikor a „PMB” programot telepíti a mellékelt CD-ROM-ról. A
mellékelt CD-ROM-ról a „PMB Launcher” is telepítésre kerül, így a „PMB
Launcher” segítségével a „PMB” alkalmazást vagy más szoftvereket is elindíthat. A
„PMB Launcher” indításához kattintson kétszer a számítógép képernyőjén látható
„PMB Launcher” parancsikonra.
A szoftverek telepítése (Macintosh)
A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be.
1 Kapcsolja be a Macintosh számítógépet, és helyezze
be a (tartozékként mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROMmeghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3 Másolja át a [MAC] mappában lévő [IDC_INST.pkg]
fájlt a merevlemez ikonra.
fájlra.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Az „Image Data Converter” használata
Az „Image Data Converter” programmal többek között az alábbiak
végezhetők:
• A RAW-formátumban rögzített képek szerkesztése különböző javítási
eszközökkel, például színárnyalat-görbe és élesítés.
• A képek módosítása a fehéregyensúly, az expozíció, a saját beállítás stb.
használatával.
69
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Képek megtekintése számítógépen
4 Kattintson kétszer a mappába másolt [IDC_INST.pkg]
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A szoftver használata
• A számítógépen megjelenített és szerkesztett képek mentése.
• A mentés történhet RAW-formátumban vagy általános fájlformátumban.
• A fényképezőgéppel készített RAW/JPEG-képek megtekintése és
összehasonlítása.
• A képek értékelése egy ötös skálán.
• Színcímkék beállítása.
Az „Image Data Converter” használatával kapcsolatban lásd a Súgót.
Kattintson a [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4] elemre.
A „PMB” használata
Az „PMB” programmal többek között az alábbiak végezhetők:
• A fényképezőgéppel készített képek beállítása és megjelenítése
számítógépen.
• A képek naptár szerinti rendezése számítógépen a felvétel dátuma szerinti
megjelenítéshez.
• Állóképek retusálása (vörösszem-jelenség csökkentése stb.), nyomtatása,
küldése e-mail mellékleteként, és a felvételi dátum módosítása.
• A kép készítési helyének megjelenítése a térképen (csak SLT-A65V
esetén).
• Állóképek nyomtatása vagy mentése dátummal.
• Blu-ray-lemezek vagy DVD-lemezek készítése a számítógépre importált
AVCHD nézetű mozgóképekből. (Blu-ray-lemez/DVD-lemez első
alkalommal történő létrehozásakor internetkapcsolattal rendelkező
környezet szükséges.)
70
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A szoftver használata
Megjegyzések
• A „PMB” alkalmazás nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] beállításával
rögzített mozgóképeket a „PMB” alkalmazás konvertálja, hogy a mozgóképek
lemezre kerülhessenek. Ez a konvertálás sok időt vehet igénybe. Az eredeti
képminőséggel nem lehet lemezt létrehozni.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] beállításával rögzített mozgóképeket a „PMB”
alkalmazás konvertálja, hogy a mozgóképek AVCHD-lemezre kerülhessenek. Ez a
konvertálás sok időt vehet igénybe. Az eredeti képminőséggel nem lehet lemezt
létrehozni. Ha szeretné megőrizni az eredeti képminőséget, a mozgóképeket Bluray-lemezen kell tárolnia.
• Az „AVCHD nézetű mozgóképek” olyan mozgóképek, amelyeket a [Fájlformátum]
[AVCHD 60i/60p] vagy [AVCHD 50i/50p] üzemmódjával rögzítettek.
A „PMB” használatával kapcsolatban lásd: „PMB Help”.
Kattintson kétszer az asztalon lévő
(PMB Help) parancsikonra. Vagy
kattintson a [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help] elemre.
„PMB” támogatási oldal (csak angol nyelven)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Képek megtekintése számítógépen
71
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Mozgóképeket tartalmazó lemez
létrehozási módjának kiválasztása
Lemezt hozhat létre a fényképezőgéppel rögzített AVCHD nézetű
mozgóképekből.
A lemez típusától függően eltérő lehet a lejátszó eszköz. Válassza azt a
módszert, amely megfelel a lejátszónak.
Az alábbiakban két módot ismertetünk mozgóképeket tartalmazó lemez
létrehozására: lemez létrehozása számítógéppel a „PMB” program
segítségével és lemez létrehozása számítógéptől eltérő eszközökkel,
például DVD-íróval.
Lejátszó
Lemez
típusa
Jellemző
Blu-ray-lemezlejátszó
eszközök
(Blu-ray-lemezlejátszó,
PlayStation3 stb.)
A Blu-ray-lemez használata lehetővé teszi,
hogy nagyfelbontású (HD) mozgóképeket
rögzítsen a DVD-lemezeknél hosszabb
időtartamban.
AVCHD formátumú
lejátszók
(Sony Blu-raylemezlejátszó,
PlayStation3 stb.)
Nagyfelbontású (HD) mozgókép rögzíthető
DVD-adathordozón, például DVD-Rlemezen – ekkor nagyfelbontású (HD)
lemez jön létre.
• Nagyfelbontású (HD) lemez nem
játszható le hagyományos DVDlejátszókon.
Hagyományos
DVD-lejátszók
(DVD-lejátszó, DVDlemezt lejátszani képes
számítógép stb.)
A nagyfelbontású (HD) mozgóképből
konvertált normál képminőségű (STD)
mozgóképet rögzítheti DVD-adathordozóra,
pl. DVD-R-lemezre. Ekkor normál
képminőségű (STD) lemez jön létre.
Lemez létrehozása számítógépen
A „PMB” alkalmazással AVCHD nézetű mozgóképeket importálhat
számítógépre, és AVCHD-formátumú lemezt vagy normál képminőségű
(STD) lemezt hozhat létre.
Lemez „PMB” alkalmazással történő létrehozási módjáról bővebben a
„PMB Help” alkalmazásban olvashat.
72
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Mozgóképeket tartalmazó lemez létrehozási módjának kiválasztása
Megjegyzések
• Blu-ray-lemezek létrehozásához mindenképpen telepítse a [BD Add-on Software]
alkalmazást a „PMB” telepítési képernyőjéről.
• Egyes országokban/régiókban a PlayStation3 nem érhető el.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] beállításával
rögzített mozgóképeket a „PMB” alkalmazás konvertálja, hogy a mozgóképek
lemezre kerülhessenek. Ez a konvertálás sok időt vehet igénybe. Az eredeti
képminőséggel nem lehet lemezt létrehozni.
• A [Rögzítési Beállítás] menüpont [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] vagy [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] beállításával rögzített mozgóképeket a „PMB”
alkalmazás konvertálja, hogy a mozgóképek AVCHD-lemezre kerülhessenek. Ez a
konvertálás sok időt vehet igénybe. Az eredeti képminőséggel nem lehet lemezt
létrehozni. Ha szeretné megőrizni az eredeti képminőséget, a mozgóképeket Bluray-lemezen kell tárolnia.
• Az „AVCHD nézetű mozgóképek” olyan mozgóképek, amelyeket a [Fájlformátum]
[AVCHD 60i/60p] vagy [AVCHD 50i/50p] üzemmódjával rögzítettek.
Lemez létrehozása számítógéptől eltérő
eszközön
Létrehozhat lemezt Blu-ray-lemezfelvevővel vagy DVD-íróval.
A létrehozható lemez típusa függ az alkalmazott eszköztől.
Eszköz
Lemez típusa
DVDirect Express típustól eltérő
DVD-író: normál felbontású (STD)
AVCHD- vagy DVD-lemez
létrehozása
HDD-felvevő stb.: normál felbontású
(STD) DVD-lemez létrehozása
Megjegyzések
• Lemez létrehozásával kapcsolatos részletes tudnivalók az eszközhöz mellékelt
használati utasításban találhatók.
• Ha lemez létrehozásához Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használ, az
adatátvitelhez használja a DVD-író memóriakártya-nyílását vagy USB kapcsolattal
csatlakozzon a DVD-íróhoz.
73
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Képek megtekintése számítógépen
Blu-ray-lemezfelvevő: normál
felbontású (STD) Blu-ray-lemez vagy
DVD-lemez létrehozása
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Mozgóképeket tartalmazó lemez létrehozási módjának kiválasztása
• Ha Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használ, ellenőrizze, hogy a vezérlőprogram
(firmware) frissítve van a legfrissebb verzióra.
Részleteket az alábbi URL-címen talál:
http://sony.storagesupport.com/
74
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 75 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Egyebek
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
Grafikus megj. (LCD-kijelző)
A
Kijelzés
Jelentés
Expozíciós üzemmód
(36)
PAS
M
Alapinf. Megjel. (LCD-kijelző)
Jelenet-felismerési
ikonok (37)
Memóriakártya
(19)/Feltöltés (62)
100
Lejátszáskor
(Alapinformációkat
tartalmazó képernyő)
Hátralévő rögzíthető
képek száma
Állóképek méretaránya
(57)
24M 12M Állóképek képmérete
6.0M 20M (48)
10M 5.1M
Állóképek képminősége
(57)
Mozgóképek
képkockasebessége (58)
75
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Egyebek
3D panorámapásztázás
(40)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
Kijelzés
Jelentés
Kijelzés
Mozgóképek mérete (58)
AF mező (55)
Intelligens telekonverter
(53)
100% Akkumulátor töltöttsége
(20)
Vakutöltés
folyamatjelzője (42)
Effekt kikapcsolása (58)
Nincs mozgókép
hangfelvétel (58)
SteadyShot/
Figyelmeztetés a
fényképezőgép
bemozdulására (58)
Zársebesség jelzése (47)
Rekesznyílás jelzése (47)
C
Kijelzés
Jelentés
FELVÉT.
0:12
Mozgókép felvételi ideje
(perc:mp)
z
Fókusz (31)
1/250
Zársebesség (36)
F3.5
GPS háromszögelés
állapot (62) (kizárólag
SLT-A65V)
+3.0
100-0003
GPS információ (csak
SLT-A65V esetén)
-
Védelem (61)
DPOF beállítás (61)
Az akkumulátor
hátralévő üzemidejére
utaló figyelmeztetés (20)
B
Kijelzés
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Jelentés
Szélesség és hosszúság
kijelzése (csak SLTA65V esetén)
Auto HDR kép
figyelmeztetés
Mappa-, fájlszámozás
DPOF
Expozíció kompenzáció
(44)
AE rögzítés (53)
Túlmelegedés
figyelmeztetés (8)
Megtekintő üzemmód
(61)
Rekesznyílás (36)
EV-skála (44) (Csak a
keresőn)
SteadyShot hibája
Adatbázis fájl megtelt/
Adatbázis fájl hiba
Jelentés
Képhatással kapcsolatos
hiba
ISO400
ISO érzékenység (53)
3/7
Fájlsorszám/Képek
száma (megtekintő
üzemmódban)
2011-1-1
10:37AM
A felvétel időpontja
Pontszerű fénymérés
területe (55)
76
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A kijelzőn megjelenő ikonok listája
D
Kijelzés
E
Jelentés
Kijelzés
Képtovábbítási üzemmód
(46)
Vaku üzemmód (42)/
Vörösszem-jelenség
csökkentés (58)
Fókusz üzemmód (55)
Mérésmód (55)
Vaku kompenzáció (55)
AWB
Fehéregyensúly
(Automatikus, Előre
beállított, Egyéni,
Színhőmérséklet,
7500K Színszűrő) (53)
A5 G5
AF mező (55)
Dinamikatartomány
optimalizáló (55)/auto.
HDR (55)
Témakövetés (55)
Arcfelismerés (55)
Mosolyexponálás (55)
Mosolyfelismerés
érzékenység jelző
Jelentés
+3 +3 +3
Saját beállítás (55)/
Kontraszt, telítettség,
élesség
Képhatás (53)
Egyebek
77
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az egyes felvételi üzemmódokhoz
elérhető funkciók
A használható funkciók a kiválasztott felvételi üzemmódtól függően
eltérnek.
Az alábbi táblázatban a jelek az elérhető funkciókat jelölik. A – azt
jelenti, hogy a funkció nem elérhető.
A nem használható funkciók szürkén jelennek meg a kijelzőn.
Felvételi mód
(30)
(30)
Expoz.
kompoz.
(44)
Folyamatos ArcfelÖnkioldó
ismerés
Felvétel
(46)
(55)
(46)
Mosolyexponálás (55)
–
–
(37)
(38)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(40)
–
–
–
(40)
–
–
–
–
(41)
–
–
–
–
–
(36)
(36)
(36)
(36)
(32)
–
*
–
* Amikor a [Kézi expozíció] lehetőség van kiválasztva, ez a funkció nem
áll rendelkezésre.
78
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Az elérhető vaku üzemmódok
A kiválasztható vaku üzemmódok a kiválasztott felvételi üzemmódtól és
funkcióktól függően eltérnek.
Az alábbi táblázatban a jelek a kiválasztható funkciókat jelölik. A „–”
azt jelenti, hogy a funkció nem választható.
A ki nem választható vaku üzemmódok szürkével írva jelennek meg a
kijelzőn.
Felvételi
mód
(Vaku
ki)
(Autom.
Vaku)
(Derítő
vaku)
(30)
(30)
–
–
(37)
(38)
(40)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
(36)
–
–
–
Egyebek
–
–
(32)
–
–
–
–
(41)
–
–
–
–
(40)
(Lassú
(Hátsó
(Vezeték
szinkron) szinkron) nélk.)
79
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
További tudnivalók a
fényképezőgépről (α kézikönyv)
A fényképezőgép használatát részletesen ismertető „α kézikönyv” fájl a
(tartozékként mellékelt) CD-ROM-on található. Ebben a fényképezőgép
számos funkciójának alapos bemutatását találja.
A Windows operációsrendszer használói
számára
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(tartozékként mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROMmeghajtóba.
2 Kattintson az [kézikönyv] lehetőségre.
3 Kattintson az [Install] lehetőségre.
4 Az asztalon található parancsikon segítségével nyissa
meg az „α kézikönyv” fájlt.
A Macintosh operációsrendszer használói
számára
1 Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a
(tartozékként mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROMmeghajtóba.
2 Válassza ki a [kézikönyv] mappát, és másolja a [HU]
mappában lévő „kézikönyv.pdf” fájlt a számítógépére.
3 A másolás befejezését követően kattintson kétszer a
„kézikönyv.pdf” fájlra.
80
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A rögzíthető képek számának – a
felvételi idő ellenőrzése
Ha behelyezett egy memóriakártyát a
fényképezőgépbe, és a főkapcsolót ON
állásba kapcsolta, a rögzíthető képek
száma (amennyiben az aktuális
beállításokkal folytatja a fényképezést)
megjelenik az LCD-kijelzőn.
Megjegyzések
• Ha (a rögzíthető képek száma helyén) a „0” sárgán villog, megtelt a memóriakártya.
Cserélje ki a memóriakártyát egy másikra, vagy töröljön képeket a használatban lévő
memóriakártyáról (34., 61. oldal).
• Ha „NO CARD” (a rögzíthető képek száma) sárgán villog, az azt jelenti, hogy nincs
behelyezve memóriakártya. Helyezzen be egy memóriakártyát.
A memóriakártyára rögzíthető képek száma
A táblázat az ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyára
rögzíthető képek becsült számát mutatja. Az értékeket a tesztelés során
standard Sony memóriakártyák használatával határozták meg. Ezek
azonban a felvételkészítés körülményeitől és a memóriakártya típusától
függően eltérőek lehetnek.
Tárterület
Méret
normál
(egység: kép)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
335
680
1350
2750
5500
Finom
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
81
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Egyebek
Képméret: L 24M
Méretarány: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo”
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A rögzíthető képek számának – a felvételi idő ellenőrzése
* Ha a [Méretarány] lehetőség [16:9] értékre van állítva, akkor a fenti táblázatban
megadott értékeknél több kép rögzíthető (kivéve a [RAW] opció kiválasztása
esetén).
Akkumulátor használata esetén felvehető képek
száma
A fényképezőgépnek teljesen feltöltött (tartozékként mellékelt)
akkumulátorral való használata esetén a felvehető képek becsült száma a
következőképpen alakul.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tényleges számok a használati
feltételektől függően alacsonyabbak is lehetnek a jelzettnél.
SLT-A65
SLT-A65V
LCD-kijelző
üzemmód
Kb. 560 kép
Kb. 560 kép
Kereső üzemmód
Kb. 510 kép
Kb. 510 kép
• A szám teljesen feltöltött akkumulátorral és a következő helyzetre van
kiszámítva:
– 25°C környezeti hőmérsékleten.
– Teljesen feltöltött akkumulátort egy óráig használva, miután a
CHARGE jelző kialszik.
– A (külön megvásárolható) Sony „Memory Stick PRO Duo” kártya
használata esetén.
– A [Minőség] beállítása [Finom].
– Az [Autofókusz mód] beállítása [Automatikus AF].
– Fényképezés 30 másodpercenként.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép tíz felvételenként történő be- és kikapcsolása.
– A [GPS be/ki] beállítása [Be] (csak SLT-A65V típus esetén).
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
82
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A rögzíthető képek számának – a felvételi idő ellenőrzése
Mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő
Az alábbi táblázatban a jelen fényképezőgéppel formázott
memóriakártyákra készíthető felvétel körülbelüli hosszát találja.
„Memory Stick PRO Duo”
ó (óra), p (perc)
Tárterület
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10 p
20 p
40 p
1 ó 30 p
3ó
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
10 p
30 p
1ó
2ó
4ó5p
60p 28M (PS)/
50p 28M (PS)
9p
15 p
35 p
1 ó 15 p
2 ó 30 p
24p 24M (FX)/
25p 24M (FX)
10 p
20 p
40 p
1 ó 30 p
3ó
24p 17M (FH)/
25p 17M (FH)
10 p
30 p
1ó
2ó
4ó5p
Rögzítési
Beállítás
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
1440×1080 12M
VGA 3M
20 p
40 p
1 ó 20 p
2 ó 45 p
5 ó 30 p
1 ó 10 p
2 ó 25 p
4 ó 55 p
10 ó
20 ó 5 p
83
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Egyebek
Megjegyzések
• A mozgóképek felvételi ideje azért eltérő, mert a fényképezőgép változó átviteli
sebességet (VBR-t) használ, ami önműködően beállítja a képminőséget a felvételi
jelenettől függően. Gyorsan mozgó témák rögzítésekor a kép tisztább, azonban a
felvételi idő rövidebb, mert a rögzítés több memóriát igényel. A felvételi idő a
felvételi körülményektől, a témától, valamint a beállított képminőségtől és
képmérettől is függ.
• A megjelenített értékek nem a folyamatos felvételi időt tükrözik.
• A felvételi idő a felvételi körülményektől és a használt memóriakártyától függően
változhat.
•A
kijelzése esetén állítsa le a felvételt. Ez azt jelzi ugyanis, hogy a
fényképezőgép belső hőmérséklete túlságosan magas.
• A mozgóképek lejátszásával kapcsolatos további részleteket lásd: 33. oldal.
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
A rögzíthető képek számának – a felvételi idő ellenőrzése
Megjegyzések a folyamatos mozgóképfelvételhez
• APS-C típusú képérzékelő használata esetén a nagyfelbontású mozgóképek felvétele
és a folyamatos felvételkészítés sok energiát igényel. Ezért, ha folytatja a
felvételkészítést, megnőhet a hőmérséklet a fényképezőgép belsejében, különösen a
képérzékelő hőmérséklete. Ilyen esetekben a fényképezőgép önműködően
kikapcsol, mivel a magas hőmérséklet negatív hatással van a képek minőségére, és
megterheli a fényképezőgép belső mechanikáját.
• Az alábbiakban a fényképezőgép kis ideig tartó kikapcsolását követően készített
mozgóképfelvételek lehetséges időtartama látható, különböző környezeti
hőmérsékletek mellett. (Az alábbi értékek a folyamatos felvétel idejét, azaz a
felvétel indítása és leállítása közötti időtartamot jelölik.)
Környezeti hőmérséklet
Mozgóképek folyamatos
felvételi ideje
20°C
Körülbelül 29 perc
30°C
Körülbelül 29 perc
40°C
Körülbelül 13 perc
• A mozgóképfelvételhez rendelkezésre álló idő függ a fényképezőgépnek a felvétel
indítása előtti hőmérsékletétől és állapotától. Ha a fényképezőgép bekapcsolását
követően a fókuszt megtartva gyakran módosít a kép kompozícióján vagy gyakran
készít felvételt, a fényképezőgép belsejében emelkedni kezd a hőmérséklet, és a
rendelkezésre álló felvételi idő rövidebb lesz a fenti táblázatban szereplő értéknél.
• Ha a fényképezőgép a magas hőmérséklet miatt leállítja a felvételt, percekig hagyja
kikapcsolva. Csak akkor kezdjen felvételt készíteni, ha a fényképezőgép belsejében
teljesen visszaesett a hőmérséklet.
• Ha szem előtt tartja a következő szempontokat, nőhet a felvételi idő.
– Ne hagyja a fényképezőgépet közvetlen napfényen.
– Ha nem használja, kapcsolja ki a fényképezőgépet.
– Amikor lehetséges, használjon állványt, és kapcsolja ki a SteadyShot funkciót.
• A mozgóképfájlok maximális mérete körülbelül 2 GB. Amikor a fájl mérete már
körülbelül 2 GB, a [Fájlformátum] [MP4] beállítása esetén önműködően leáll a
felvételkészítés, míg a [Fájlformátum] [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
beállítása esetén önműködően létrejön egy új fájl.
• A folyamatos felvételhez rendelkezésre álló maximális idő 29 perc.
84
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az SLT-A65, SLT-A65V típusú készülékek a
2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a
következő műszaki jellemzőknek.
Fényképezőgép
[Rendszer]
Fényképezőgép-típus
Cserélhető objektíves digitális fényképezőgép
Objektív
A-foglalat
[Képérzékelő]
Képformátum
23,5 mm × 15,6 mm (APS-C-formátum) CMOSképérzékelő
A képérzékelő összes képpontjainak száma
Kb. 24 700 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak száma
Kb. 24 300 000 képpont
[SteadyShot]
Állóképek esetén
Rendszer: képérzékelő mozgató rendszer
Hatás: kb. 2,5–4,5 EV zársebességnél (a felvételi
körülményektől és a csatlakoztatott objektívtől
függően)
Mozgóképek esetén
Rendszer: elektronikus
[Porvédelem]
Rendszer
[Önműködően fókuszáló rendszer]
Rendszer
Érzékenységi tartomány
TTL fázisérzékelő rendszer, 15 pont (3 pont
keresztérzékelővel)
–1–18 EV (ISO 100 egyenérték mellett)
AF segédfény
Kb. 1–5 m
[Elektronikus kereső]
Típus
Elektronikus kereső (szerves polimer technológián
alapul)
Képernyő mérete
1,3 cm (0,5”)
Képpontok száma
2 359 296 képpont
85
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Egyebek
Sztatikus feltöltődés elleni bevonattal ellátott
aluláteresztő szűrő és képérzékelő mozgató rendszer
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
Képkocka-lefedettség
100%
Nagyítás
1,09 × (50 mm-es objektívvel) végtelen, –1 m–1
(dioptria)
Betekintési távolság
Körülbelül 27 mm a szemlencsétől, 22 mm a
szemlencsekerettől, –1 m–1 dioptriánál
–4,0–+3,0 m–1 (dioptria)
Dioptria állítás
[LCD-kijelző]
LCD:
7,5 cm (3,0”), TFT
Képpontok száma
921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) képpont
[Expozíció vezérlés]
Fénymérési cella
„Exmor” CMOS-érzékelő
Mérésmód
1200 zónás mérés
–2–+17 EV (többmezős, középre súlyozott, pontszerű),
(ISO 100 értéknél F1,4-es objektívvel)
Fénymérési tartomány
ISO érzékenység (ajánlott expozíciós érték)
AUTO, ISO 100–16 000 (1 EV lépésközzel)
Expozíciókorrekció
±3,0 EV (1/3 EV lépésközzel)
[Zár]
Típus
Elektronikusan vezérelt, függőlegesen mozgó,
fókuszsíkban
Sebességtartomány
1/4000 másodperctől 30 másodpercig, végtelen
Vakuszinkronizálás sebessége
1/160 másodperc
[Beépített vaku]
Vaku kulcsszáma
GN 10 (méterben, ISO 100 értéknél)
Újratöltési idő
Kb. 3 másodperc
Vakulefedettség
18 mm-es objektív lefedése (az objektív által jelzett
fókusztávolság)
Vakukompenzáció
±2,0 EV (1/3 EV lépésközzel)
86
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
Vaku hatótávolsága
ISO beállítás
Rekesznyílás
F2.8
F4.0
F5.6
100 1–3,6 m
1–2,5 m
1–1,8 m
200 1,4–5 m
1,4–3,6 m
1,4–2,5 m
400 2–7,1 m
2–5 m
2–3,6 m
800 2,8–10 m
2,8–7,1 m
2,8–5 m
[Folyamatos fényképezés]
Folyamatos fényképezési sebesség
Folyamatos továbbítás AE előválasztással:
másodpercenként legfeljebb 10 kép,
:
másodpercenként legfeljebb 8 kép,
:
másodpercenként legfeljebb 3 kép
• Saját mérési feltételek mellett. A folyamatos
fényképezés sebessége lassabb a fényképezési
feltételektől függően.
A folyamatos felvételek maximális száma
Folyamatos továbbítás AE előválasztással
üzemmódban
Finom: 17 kép, normál: 18 kép, RAW & JPEG: 11 kép,
RAW: 13 kép
Folyamatos fényképezés esetén
Finom: 18 kép, normál: 18 kép, RAW & JPEG: 11 kép,
RAW: 13 kép
[Képenkénti lejátszás zoomolással]
Nagyítási tartomány
[Felvétel formátuma]
Fájlformátum
JPEG (DCF 2.0-s verzióval, Exif 2.3-as verzióval, MPF
alapverzióval kompatibilis), DPOF-kompatibilis
3D állóképek
MPO (MPF-kiterjesztett (diszparitás kép)) kompatibilis
Mozgókép (AVCHD-formátum)
AVCHD-formátum 2.0 verzióval kompatibilis
Videoformátum: MPEG-4 AVC/H.264
Audioformátum: Dolby Digital 2 csatornás, Dolby
Digital Stereo Creator
• Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
87
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Egyebek
Képméret: L: kb. ×1,0–×13,6, M: kb. ×1,0–×9,9, S: kb.
×1,0–×6,8
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
Mozgókép (MP4-formátum)
Videoformátum: MPEG-4 AVC/H.264
Audioformátum: MPEG-4 AAC-LC 2 csatornás
[Adathordozó]
„Memory Stick PRO Duo”, SD-kártya
[Bemeneti/kimeneti aljzatok]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI minijack
Mikrofonaljzat
3,5 mm-es sztereó minijack
REMOTE aljzat
[Tápellátás, általános]
Használt akkumulátor
NP-FM500H akkumulátor
[Egyebek]
Mikrofon
Sztereó
Hangszóró
Monó
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
Méret
Kb. 132,1 mm × 97,5 mm × 80,7 mm
(szé × ma × mé, a kinyúló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 622 g (akkumulátorral és „Memory Stick PRO
Duo” adathordozóval)
Kb. 543 g (csak a készülékház)
Működési hőmérséklet
0–40°C
A képadatok kompatibilitásáról
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által kiadott DCF (Design rule for Camera
File system) egyetemes szabvány előírásainak.
• Nem garantálható az ezzel a fényképezőgéppel készített képek lejátszása más
készülékeken, valamint más készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása ezen a fényképezőgépen.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változtathatók.
88
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 89 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
Akkumulátortöltő, akkumulátor
BC-VM10A akkumulátortöltő
Bemeneti jellemzők
100–240 V, 50/60 Hz-es váltóáram, 9 W
Kimeneti jellemzők
8,4 V, egyenáram, 0,75 A
Működési hőmérséklet-tartomány
0–40°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány
–20–+60°C
Maximális méret
Kb. 70 mm × 25 mm × 95 mm (szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 90 g
NP-FM500H akkumulátor
Használt akkumulátor
Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség
8,4 V, egyenáram
Névleges feszültség
7,2 V, egyenáram
Maximális töltőfeszültség
8,4 V, egyenáram
Maximális töltőáram
2A
Kapacitás
Tipikus
11,8 Wh (1650 mAh)
Minimális
11,5 Wh (1600 mAh)
Maximális méret
Kb. 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm (szé × ma × mé)
Tömeg
Kb. 78 g
Név (modellnév)
DT 18–55 mm F3.5–5.6
SAM (SAL1855)
DT 55–200 mm F4–5.6
SAM (SAL55200-2)
A 35 mm-es
formátumnak
megfelelő
fókusztávolság*
(mm)
27–82,5
82,5–300
Objektívcsoportelemek
7–8
9–13
76°–29°
29°–8°
Látószög*
89
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Egyebek
Objektív
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 90 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
DT 18–55 mm F3.5–5.6
SAM (SAL1855)
DT 55–200 mm F4–5.6
SAM (SAL55200-2)
Minimális fókusz**
(m)
0,25
0,95
Maximális nagyítás
(×)
0,34
0,29
f/22–36
f/32–45
55
55
69,5 × 69
71,5 × 85
210
305
Név (modellnév)
Minimális F-szám
Szűrő átmérője
(mm)
Méret (maximális
átmérő × magasság)
(kb. (mm))
Tömeg (kb. (g))
* A 35 mm-es formátumnak megfelelő fókusztávolság- és látószögértékek az APS-C
típusú képérzékelővel felszerelt cserélhető objektíves digitális fényképezőgép
alapján kerültek meghatározásra.
** A minimális fókusz a képérzékelő és a téma közötti legkisebb távolság.
• Az objektív rendelkezik távolságmérővel. A távolságmérő használata ADIvakuvezérlés esetén pontosabb (ADI) mérést tesz lehetővé.
• Az objektívmechanizmustól függően a felvételi távolság bármilyen kis
módosításával változhat a fókusztávolság. A fókusztávolság értéke az objektív
végtelenhez állított fókuszát feltételezi.
• Bizonyos beállítások esetén a végtelen állás a hőmérsékletváltozás okozta
fókuszeltolódás kompenzálására használható. Ha MF módban „végtelen”
távolságban lévő témáról szeretne felvételt készíteni, használja a keresőt, és úgy
állítsa be a fókuszt.
A fókusztávolságról
A fényképezőgép látószöge kisebb, mint egy 35 mm-es formátumot használó
fényképezőgépé. Az objektív fókusztávolságának másfélszeresre növelésével
megközelítőleg egy 35 mm-es formátumot használó fényképezőgép
fókusztávolságát kapja, és annak megfelelő látószöggel készíthet felvételeket.
Amikor például 50 mm-es objektívet használ, az körülbelül a 35 mm-es
formátumot használó fényképezőgép 75 mm-es objektívének felel meg.
90
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 91 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
Védjegyek
• Az
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
embléma, a „Memory Stick PRO”,
a
embléma, a
„Memory Stick Duo”, a
embléma, a
„Memory Stick PRO Duo”, a
•
•
•
•
•
Egyebek
•
embléma, a
„Memory Stick PRO-HG Duo”, a
embléma,
a „Memory Stick Micro”, a
„MagicGate” és a
embléma a Sony Corporation
védjegye.
Az „InfoLITHIUM” a Sony
Corporation védjegye.
A „PhotoTV HD” a Sony
Corporation védjegye.
Az „AVCHD” és az „AVCHD”
emblématípus a Panasonic
Corporation és a Sony Corporation
védjegye.
A Blu-ray Disc™ és a Blu-ray™ a
Blu-ray Disc Association védjegye.
A Dolby és a kettős D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
A Microsoft, Windows, DirectX és
a Windows Vista a Microsoft
Corporation védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
• A HDMI név, a HDMI embléma és
a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple
Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A PowerPC az IBM Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban.
• Az Intel, az Intel Core, az MMX és
a Pentium az Intel Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• SDXC embléma az SD-3C, LLC
védjegye.
• Az Eye-Fi az Eye-Fi Inc. védjegye.
• A MultiMediaCard a
MultiMediaCard Szövetség
védjegye.
• A „ ” embléma és a
„PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye.
• Az Adobe az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban.
91
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\100OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 92 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Műszaki adatok
• A jelen kézikönyvben előforduló
további rendszer- és terméknevek
általánosságban a megfelelő
fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és ®
szimbólumot nem tüntettük fel
minden esetben jelen
kézikönyvben.
• Töltse le a PlayStation3
alkalmazást a PlayStation Store
honlapjáról (ahol elérhető), és
tegyen szert még több élményre
PlayStation3 készülékével.
• A PlayStation3 alkalmazás
használatához PlayStation Network
fiókra és az alkalmazás letöltésére
van szükség. Olyan területeken áll
rendelkezésre, ahol elérhető a
PlayStation Store honlapja.
92
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010COVIX.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 93 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Tárgymutató
Tárgymutató
Számok
3D............................................... 40
A
AEL gomb.................................. 53
AF mező..................................... 55
AF segédfény ............................. 58
Akkumulátor ........................ 17, 19
Arcfelismerés ............................. 55
Audiojelek.................................. 63
Audiofelvétel
mozgóképhez ......................... 58
Auto visszanéz. .......................... 59
AUTO+ ...................................... 37
Auto. HDR ................................. 56
Autofókusz mód......................... 55
Autom. program ......................... 37
AVCHD ............................... 58, 72
D
F
Fehéregyensúly .......................... 56
Felv. mappa kiválasz.................. 62
Felvételi tipp .............................. 65
Fényképezés ............................... 30
Fénymérési mód......................... 55
Fn gomb ............................... 53, 55
Fókuszállítás............................... 60
Fókuszrögzítés gomb ................. 60
Fókusztávolság........................... 90
Folyamatos fényképezés ............ 46
Folyamatos továbbítás AE
előválasztással........................ 41
Forgatás...................................... 53
Formázás .................................... 62
G
GPS ............................................ 62
H
Hisztogram ................................. 59
E
I
Éjszakai jelenet .......................... 38
Image Data Converter ................ 69
93
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Tárgymutató
Dát./Idő beáll. ............................ 25
Dátum ráírás............................... 61
DC IN aljzat ............................... 14
Diabemutató............................... 61
Dioptria beállító ......................... 28
DPOF beállítás ........................... 61
D-tartomány optimalizálása ....... 56
Éjszakai portré............................ 38
Energiatakarék. ......................... 63
Expozíció kompenzáció ............. 44
Eye-Fi......................................... 63
Eye-Start AF .............................. 59
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 94 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Tárgymutató
ISO érzékenység .........................55
J
JPEG ...........................................57
Mosolyexponálás ....................... 55
Motívumprogram ....................... 38
Mozgókép fájlformátuma .......... 58
Mozgóképek készítése ............... 32
Műszaki adatok.......................... 85
K
Kép index....................................51
Kép megtekintése .......................33
Képek megtekintése
tv-képernyőn...........................52
Képkez. fájl helyreáll..................62
Képméret ....................................48
Képminőség ................................57
Képtovább.mód ..........................46
Kereső.........................................59
Kézben tartott Esti ......................38
Kézi expozíció ............................37
Kinagyított kép ...........................50
L
N
Naplemente ................................ 38
Nyelv.......................................... 63
O
Objektív ..................................... 22
Önkioldó .................................... 46
Óra beállítása ............................. 25
P
Panorámapásztázás .............. 40, 48
PMB........................................... 70
Portré.......................................... 38
R
Lassú szinkron ............................42
LCD fényerő ...............................62
LCD-kijelző ................................75
Lejátsz.Kijelz..............................61
Lemez létrehozása ......................72
RAW .......................................... 57
Rekeszelés.................................. 46
Rekesz-előválasztás ................... 37
Rögzíthető képek száma ...... 81, 82
M
S
Makró .........................................38
Mappanév ...................................62
Memóriakártya ...........................19
Menü...........................................57
Méretarány..................................57
Saját beállít. .............................. 56
Sportesemény............................. 38
SteadyShot funkció.................... 58
Szoftver...................................... 68
94
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
D:\munka\0001 sony\00004
keszleadott\SLT-A65, ~V\01 trans\oi1\oi1HUN\01HUSLTA65VCEE4\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 95 Tuesday, October 11, 2011 3:29 AM
Tárgymutató
T
Tájkép ........................................ 38
Távvezérlő ................................. 14
Tisztítási mód............................. 63
Törlés ................................... 34, 61
U
USB csatlakozás ........................ 63
V
Vaku ki................................. 30, 42
Vaku kompenzáció .................... 55
Vaku üzemmód .................... 42, 79
Védelem ..................................... 61
Verzió......................................... 63
Visszaállítás ............................... 63
Vörösszem-jelenség
csökkentése ............................ 59
Z
Zársebesség-előválasztás ........... 37
Zóna beállítás ............................. 26
Tárgymutató
95
SLT-A65/A65V
4-287-955-11(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising