Sony | DCR-DVD105E | Sony DCR-DVD105E Užívateľská príručka

Sony DCR-DVD105E Užívateľská príručka
2-661-361-11(1)
A kamera használati útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD605E/DVD705E/
DVD755E
© 2006 Sony Corporation
01GB01REG.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/2
Először ezt olvassa el!
Mielőtt használatba venné a készüléket,
kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
használati útmutatót, és tegye el, hogy a
jövőben bármikor fellapozhassa.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye
ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink számára
FIGYELMÉBE
Bizonyos frekvenciájú elekromágneses
terek befolyásolhatják e digitális
kamkorder kép- és hangminőségét.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy
találták, hogy az EMC előírásokban
meghatározott korlátokon belül esik,
ha 3 méternél rövidebb csatlakozó
kábellal használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az
adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, illetve húzza ki, majd ismét
csatlakoztassa az adatátviteli (USB, stb.)
kábelt.
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távirányító,
Mikrofon (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Megjegyzések a
használattal kapcsolatban
A kamerához két használati
útmutató tartozik.
– „A kamera használati útmutatója”
(Ez a kézikönyv)
– „Első lépések” útmutató a kamera
csatlakoztatott számítógéppel történő
használatához (a mellékelt CD-ROM)*-on
tárolva;
* A DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/
DVD605E/DVD705E esetében nincs „Első
lépések” útmutató mivel ezek a típusok
nem támogatják a számítógéphez való
csatlakoztatást.
2
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REG.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/3
A kamerával használható
lemezekről
Csak 8cm-es DVD-R, 8cm-es DVD-RW,
és 8cm-es DVD+RWlemezt használhat.
Az alábbiakban felsorolt jelölésű
lemezeket használja. A részletek
a 12 oldalon találhatók.
Ha Ön „Memory Stick Duo” -t
használ „Memory Stick” -k
kompatibilis készülékkel (DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mindig helyezze be a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe.
Memory Stick Duo illesztőkeret
A kamerában használható
„Memory Stick” memóriakártyatípusok ( DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E )
Kétféle méretű „Memory Stick”
memóriakártya van: Használhatja
a „Memory Stick Duo” kártyát, jelölése:
vagy
a
(132. o.).
„Memory Stick Duo” memóriakártyát
(ez a méret használható a kamerával)
„Memory Stick”
(A kamerával nem használható.)
• Nem használhat más típusú
memóriakártyát, csak a „Memory Stick
Duo.”típusút.
• A„Memory Stick PRO” és a „Memory
Stick PRO Duo” csak „Memory Stick
PRO” memóriakártyával kompatibilis
eszközzel használható.
A kamera használata
• A kamerát ne tartsa, ne szállítsa az alábbi
részeinél fogva:
Kereső
HU
LCD képernyő
Akkumulátor
• A kamera nem por-, csepp- és vízálló.
Lásd: “Karbantartás és biztonsági
előírások” (136. o.).
• A lemezek törésének és a felvett képek
elvesztésének megelőzése érdekében
ne tegye az alábbiakat, ha a POWER
kapcsoló (21. o.) vagy az ACCESS
üzemmód (25. o.) lámpája világít:
– ne vegye ki az akkumulátort vagy a
hálózati tápegységet a kamerából.
– ne tegye ki a kamerát mechanikai
ütődésnek vagy rázkódásnak.
3
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REG.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/4
Először ezt olvassa el! (folytatás)
• Mielőtt a kamerát egy másik
készülékhez USB kábellel vagy
másképp csatlakoztatná, győződjék
meg arról, hogy a kábelt a megfelelő
állásban csatlakoztatta-e. Ha a
csatlakozódugót erőszakkal nem a
megfelelő állásban csatlakoztatja,
akkor megsérülhetnek az érintkezők,
illetve előfordulhat, hogy a kamera sem
megfelelően működik.
Megjegyzések a Beállításhoz, az
LCD táblához, a keresőhöz és a
lencséhez
• A szürkén megjelenő menüelemek az
adott felvételi, illetve lejátszási
körülmények között nem használhatók.
• Az LCD képernyő és a kereső rendkívül
fejlett gyártástechnológiával készült, így
a ténylegesen működő képpontok
aránya több mint 99,99 %. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy
folyamatosan apró fekete pontok és/
vagy színes (fehér, piros, kék vagy zöld)
fénypontok jelennek meg az LCD
képernyőn és a keresőben. Ezek a
pontok nem jelentenek meghibásodást.
Felvételkészítés
• A felvétel megkezdése előtt próbálja ki,
hogy a készülék gond nélkül rögzíti-e a
képet és a hangot. A képeket nem
törölheti, ha DVD-R lemezre rögzítette
őket. Használjon DVD-RW/DVD+RW
lemezt próbefelvételhez (12. o.).
• A gyártó még abban az esetben sem
vállal felelősséget a felvétel
elvesztéséből eredő kárért, ha a felvétel,
illetve lejátszás a kamera, az
információhordozók/tárolók stb.
meghibásodása, vagy hibás működése
miatt hiúsul meg.
• A tévéadások színrendszere
országonként/térségenként változik.
Ha az ezzel a kamerával készült felvételt
tévékészüléken szeretné megnézni,
akkor PAL rendszerű tévékészüléket
kell használnia.
• A televízió-programokat, a filmeket, a
videokazettákat és az egyéb
információhordozókat gyakran szerzői
jogok védik. Az ilyen anyagok
illetéktelen másolása a szerzői jog
védelméről szóló törvénybe ütközhet.
Kamerájára nem másolhat szerzői jogi
védelem alatt álló szoftvert.
Fekete pont
Fehér, piros, kék
vagy zöld pont
• Működési hibát okozhat, ha az LCD
képernyőt, a keresőt vagy a lencsét
hosszú időre közvetlen napsugárzásnak
teszi ki. Legyen óvatos, ha a kamerát
ablakhoz közel, vagy kültérben
helyezi el.
• Ne irányítsa a nap felé. Ez a kamera
hibás működését idézheti elő. A Napról
csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például naplementekor készítsen
felvételt.
4
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REG.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/5
Megjegyzések e kézikönyvvel
kapcsolatban
Megjegyzés a Carl Zeiss
lencsével kapcsolatban
• Az LCD képernyőről és a keresőről a
kézikönyvben szereplő képek digitális
fényképezőgéppel készültek, így
előfordulhat, hogy nem pontosan
egyeznek meg azzal, amit Ön a
valóságban lát.
• Az adathordozók és tartozékok
tervezési és műszaki paraméterei
előzetes bejelentés nélkül
módosulhatnak.
• Ebben a kézikönyvben az ábrák a DCRDVD305E típuson alapulnak.
• A jelen használati útmutatóban
szereplő lemezek 8cm-es DVD
lemezek.
• A rendelkezésre álló műveletek az Ön
által használt lemeztől függenek.
Az alábbi jelölések az egyes DVD
formátumokra utalnak.
Az Ön kamerája Carl Zeiss lencsével
rendelkezik, ezt együtt fejlesztette
ki a németországi Carl Zeiss és a Sony
Corporation, és kiváló minőségű képek
készítését teszi lehetővé.
A videokameráknál használt MTF*
mértékrendszert követi, miközben a Carl
Zeiss lencséktől megszokott kiváló
képminőséget biztosítja.
* Az MTF jelentése : Modulation
Transfer Function. A számérték azt
jelzi, hogy a tárgyról mennyi fény jut
a lencsébe.
DVD
+RW
• A használatot a képernyőre a helyi
nyelveken kiírt szöveg segíti. Ha
szükséges, a kamera használatba vétele
előtt változtassa meg a képernyőre
kerülő szövegek nyelvét (81. o.).
5
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/6
Tartalom
Élvezze a DVD Handycam használatát!
Mire használható a DVD Handycam ? .................................................... 10
Lemezválasztás ...................................................................................... 12
A DVD Handycam használata................................................................. 14
Kezdeti lépések
1. lépés: A mellékelt tételek ellenőrzése ................................................. 16
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése............................................ 17
3. lépés: Bekapcsolás és a kamera tartása ............................................ 21
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső beállítása.................................. 22
5. lépés: Az érintőképernyő használata .................................................. 23
6. lépés: Dátum és időpont beállítása .................................................... 24
7. lépés: Lemez vagy „Memory Stick Duo”
memóriakártya behelyezése ................................................................... 25
8. lépés: Szélesség-magasság arány kiválasztása (16:9 vagy 4:3) a felvett
képhez (DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E) ...... 28
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus
beállításokkal
Az Easy Handycam üzemmód használata.............................................. 30
Felvétel könnyedén................................................................................. 32
Lejátszás könnyedén .............................................................................. 34
Előkészítés DVD lejátszón történő lejátszáshoz (Lezárás)...................... 36
Felvétel/Lejátszás
Felvétel.................................................................................................... 38
Lejátszás ................................................................................................. 40
Felvételhez/lejátszáshoz, stb. használható funkciók .............................. 42
Felvétel
Zoom használata
A hang valósághűbb felvétele (5.1ch surround felvéteé)
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Felvétel sötét helyen (NightShot plus)
Ellenfényben lévő tárgyak expozíciójának beállítása (BACK LIGHT)
6
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/7
Fókuszálás a nem középpontban lévő tárgyra
Az expozíció rögzítése a kiválasztott tárgyhoz
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Speciális effektusok hozzáadása
Állvány használata
Vállszíj csatlakoztatása
Lejátszás
Lejátszás zoom használata
Állókép-sorozat lejátszása (Diabemutató)
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése
A műveleteket megerősítő hangjelzés kikapcsolása
Beállítások alaphelyzetbe állítása (RESET)
További alkatrésznevek és funkciók
Utolsó felvétel ellenőrzése / törlése (Visszajátszás/Visszajátszott törlése)...46
Felvétel/lejátszás alatt látható jelzések ...................................................47
Távirányító (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) ..................................49
Kép lejátszása TV-készüléken.................................................................50
Playback on DVD eszközök
A lemez alkalmassá tétele DVD eszközökön vagy DVD meghajtóról
való lejátszásra (Lezárás) ........................................................................52
Lemez lejátszása DVD eszközökkel, stb. ................................................56
Lemez lejátszása DVD meghajtóval ellátott számítógépen.....................57
Felvételt tartalmazó lemez DVD-RW/DVD+RW)
További jelenetek hozzáadása lezárás után ...........................................59
A lemezen lévő összes jelenet törlése (Formázás)..................................60
Menüelemek használata
A Menüelemekhasználatáról ...................................................................62
Menüelemek............................................................................................64
KAMERABEÁLL .................................................................................66
A kamera beállítása a felvétel körülményeihez
(EXPOZÍCIÓ/FEHÉREGYENS./STEADYSHOT, stb.)
FOTÓ BEÁLL. ....................................................................................71
Beállítások állóképekhez (KÉPSOR/MINŐSÉG/KÉPMÉRET, stb.)
7
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/8
Tartalom (folytatás)
KÉPALK. .......................................................................................... 73
Képek speciális jellemzői, illetve a felvétel/lejátszás további
funkciói (KÉPEFFEKTUS/D.EFFEKTUS, stb.)
LEMEZBEÁLL.(DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E) .................76
TÁROLÓBEÁLL. (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) .................... 76
Beállítás lemezekhez és „Memory Stick Duo” memóriakártyához
(FORMÁZÁS/LEZÁRÁS/FELOLDÁS, stb.)
SZOK.BEÁLL. ................................................................................... 77
Lemezre való felvétel beállításai és más beállítások
(FELV.MÓD/LCD/KER.ÁLL/USB-Sebesség, stb.)
IDŐ/LANGU. ................................................................................... 81
(ÓRABEÁLLÍTÁS/ZÓNABEÁLL./LANGUAGE, stb.)
Testreszabás Egyéni menü..................................................................... 82
Szerkesztés a DVD Handycam-on
Az állóképek másolása (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)............... 84
Állóképek törlése a „Memory Stick Duo”-ról (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)................................................................................................ 86
Az eredeti adatok szerkesztése .............................................................. 87
A Lejátszási lista létrehozása .................................................................. 88
A Lejátszási lista lejátszása .................................................................... 91
Másolás, nyomtatás
Másolás videomagnóra/DVD készülékekre ............................................ 92
Képek felvétele TV-ről vagy videomagnóról/DVD készülékről
(DCR-DVD305E/DVD755E) ..................................................................... 94
Felvett állóképek nyomtatása (PictBridge technológiához alkalmazható
nyomtató) (DCR-DVD305E/DVD755E) .................................................... 96
Aljzatok külső eszközökhöz való csatlakozáshoz................................... 98
Számítógép használata (DCR-DVD305E/DVD755E)
Mielőtt segítségért fordul az „Első lépések”
útmutatóhoz a számítógépen ................................................................. 99
A szoftver telepítése és az „Első lépések”útmutató ............................. 101
Az: „Első lépések” útmutató megtekintése .......................................... 104
8
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/9
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .........................................................................................105
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek .............................................123
További információk
Akamera használata külföldön ..............................................................129
Információk a lemezről ..........................................................................131
A „Memory Stick” (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)........................... 132
Információk az “InfoLITHIUM” akkumulátorról ..................................................... 134
Karbantartás és biztonsági előírások ....................................................136
Műszaki jellemzők .................................................................................140
Szójegyzék, Tárgymutató
Szójegyzék ............................................................................................143
Tárgymutató ..........................................................................................145
9
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB02DVD.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/10
Élvezze a DVD Handycam használatát!
Mire használható a DVD Handycam ?
A DVD Handycam kamerával adatokat rögzíthet 8cm-es DVD*lemezre.
Lényegesen kényelmesebb és sokoldalúbb, mint a videokazetta használata.
Könnyen készíthet szép felvételeket
Nem kell visszacsévélni a felvétel
elkezdéséhez (32. o., 38)
A felvett képek a lemez üres területein kerülnek
tárolásra, így nem áll fenn annak veszélye, hogy az
értékes felvételeket véletlenül felülírja.
Mivel felvétel előtt nincs szükség visszacsévélésre,
bármikor elkezdheti a felvételt.
A lemezen álló- és mozgóképek egyaránt
tárolhatók.
• Az állóképek rögzíthetők lemezre vagy „Memory
Stick Duo.”memóriakártyára.
• Bizonyos típusok nem támogatják a„Memory Stick
Duo.”memóriakártyára való felvételt.
Gyorsan megtalálhat jeleneteket a
VISUAL INDEX képernyő
segítségével.(34. o., 40)
A VISUAL INDEX képernyővel egy
szempillantás alatt ellenőrizheti a lemez tartalmát.
Csak meg kell érintenie azt a jelenetet, amit látni
szeretne.
A lemez nem használódik el, akárhányszor játssza
le. A lemezre rögzített felejthetetlen pillanatok
örökre megmaradnak.
Szélesvásznú formátummal, 5.1ch surround
hanggal rendelkező felvételek (28. o., 42)
Kiváló minőségű szélesvásznú felvételt készíthet széles
LCD képernyőn, mely ugyanazt a 16:9 látószöget
mutatja, mint a széles képernyőjű TV-készülék..
A valósághű 5.1ch surround hang is közvetlenül
felvehető a lemezre.
• Előfordulhat, hogy egyes típusok nem támogatják a
szélesvásznú felvételt és az 5.1ch surround hangot.
* DVD (Digital Versatile Disc) nagykapacitású optikai lemez.
10
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB02DVD.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/11
A felvételt tartalmazó lemez többféle eszközön lejátszható
A felvett és lezárt** lemezeket otthoni DVD eszközön, DVD
felvevőn, vagy a 8 cm-es lemezt támogató számítógép DVD
meghajtójáról is lejátszhatja.
A lemez lezárásakor állóképekből diabemutatót hozhat létre,
valamint DVD menüket, melyekkel gyorsan hozzáférhet
azokhoz a jelenetekhez, amelyeket meg szeretne nézni.
Lejátszás széles képernyőjű TV-készüléken
és házimozin (42. o., 50)
Szélesvásznú formátummal felvett képek teljes panorámás
hatással játszhatók le széles képernyőjű TV-készüléken.
A lemezre felvett anyag 5.1ch surround hanggal házimozin
lejátszva tökéletes hanghatást ad.
Élvezze a DVD Handycam használatát!
Lejátszás DVD eszközön, vagy DVD
meghajtóról (36. o., 52)
• Előfordulhat, hogy egyes típusok nem támogatják a
szélesvásznú felvételt és az 5.1ch surround hangot.
A DVD Handycam csatlakoztatása számítógéphez
• Előfordulhat, hogy egyes típusok nem támogatják a számítógéphez való csatlakoztatást.
Nagysebességű képátvitel (99. o.)
A képadatok gyorsan átvihetők számítógépre
anélkül, hogy le kellene játszani őket.
A Hi-Speed USB-vel (nagysebességű USB)
(USB 2.0) rendelkező számítógépek még gyorsabb
képátvitelt tesznek lehetővé.
A mellékelt szoftver használata
szerkesztéshez és másoláshoz (99. o.)
APicture Package, a DVD Handycam kamerához mellékelt
szoftver, lehetővé teszi olyan zene és hatások hozzáadását a
felvételhez, melyekkel Ön létrehozhatja egyéni
DVDlemezét. A lemezmásolás ennél könnyebb már nem
lehetne, és Ön így megoszthatja a felejthetetlen pillanatokat
családjával és barátaival.
** Lezárás: az a folyamat, mellyel a felvételt tartalmazó DVD más DVD eszközökön is lejátszható
(ld. az alábbi oldalakat: 36 és 52).
11
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB02DVD.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/12
Lemezválasztás
A DVD Handycam 8cm-es DVD-R, DVD-RW és DVD+RW lemezekkel kompatibilis.
Nem támogatja a 12cm-es lemezeket.
Felvételformátum DVD-RW lemezhez
Ha DVD-RWlemezt használ, a felvételformátumot kiválaszthatja a VIDEO mód, illetve
a VR mód lehetőségek közül.
Ebben a kézikönyvben a VIDEO mód jelzése:
a VR módé pedig:
.
A legtöbb DVD eszközzel kompatibilis felvételformátum, különösen
lezárás után.
A VIDEO mód használatakor csak a legutóbbi kép törölhető.
Olyan felvételformátum, melynél szerkeszthet a DVD Handycam
segítségével (képek törlése, vagy sorrendjük átrendezése).
A lezárt lemez lejátszható olyan DVD eszközökön, melyek támogatják a
VR módot*1.
Lemezek és felvételformátumok
Lemezformátum-jellemzők
Szójegyzék (143. o.,144)
A ( ) zárójelben lévő számok az oldalszámokra
utalnak.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Lemeztípusok és szimbólumok
A kézikönyvben használt szimbólumok
Mind a 16:9 (széles), mind pedig a 4:3 videó
felvehető ugyanarra a lemezre*2
(28)
z
z
z
–
Az utolsó felvétel azonnali törlése
(46)
–
z
z
z
Felvételek szabad törlése
(87)
–
–
z
–
A kamerán lévő felvételek szerkesztése
(87)
–
–
z
–
Lemez ismételt használata, még ha a lemez
formázással meg is telik* *3
(60)
–
z
z
z
Felvétel lejátszása más DVD eszközön, ha
Ön lezárja a lemezt
(36, 52)
z
z
*1z*1
z
Felvétel lejátszása más DVD eszközökön, ha
(52)
Ön nem zárja le a lemezt
–
–
–
*3z*4
DVD menü létrehozása, ha Ön lezárja a
lemezt
z
z
–
z
(55)
*1Olvassa el a DVD utasításait arra vonatkozólag, hogy támogatja-e aVR módot DVD-RWesetén.
*2Állóképeket mindegyik lemeztípusra felvehet.
*3 A formázás törli az összes felvételt, és visszaállítja a felvétel adathordozóját eredeti, üres állapotába.
(60. o.) Még az új lemezt is formázza megDVD Handycam (25. o.) kamerájával.
*4 Ne használjon DVD+RW lemezt lezárás előtt számítógépen, mert hibás működést okozhat.
12
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB02DVD.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/13
Felvételi idő
Felvételi mód
Felvételi idő
HQ (Kiváló minőség)
kb. 20 (18)
SP (Normál lejátszás)
kb. 30 (18)
LP (Hosszú lejátszás)
kb. 60 (44)
• A videó felvételi ideje csökken, ha a lemezen
állóképek is vannak.
A DVD Handycam kamera VBR (Variable Bit
Rate) használ a képminőség automatikus
beállításához a felvett jelenetnek megfelelően.
Ez a technológia ingadozást okoz a lemez
felvételi idejét illetően.
A gyorsan mozgó és komplex képeket
tartalmazó videó felvétele nagyobb bitsebesség
mellett történik, ami a rendelkezésre álló
felvételi időt összességében csökkenti.
VBR
Szójegyzék (144. o.)
Lemezhasználat
A megbízható és tartós felvétel/lejátszás érdekében azt javasoljuk, hogy használjon Sony
lemezt
*(for VIDEO CAMERA) jelöléssel a DVD Handycam kamerában.
Élvezze a DVD Handycam használatát!
Felvételi idő/lemezoldal
A minimális felvételi idő zárójelben
megadva.
egység: perc
• A fentitől eltérő lemez használata nem megfelelő felvételi/lejátszási minőséget eredményezhet,
esetleg előfordulhat, hogy Ön nem tudja kivenni a lemezt DVD Handycam kamerából.
*„A vásárlás helyétől függően, a lemez
jelzéssel van ellátva.
Duplaoldalú lemez használata
A duplaoldalú lemezek mindkét oldalára készíthet felvételt.
Felvétel az A oldalra
Helyezze a lemezt a DVD Handycam kamerába azzal az oldalával, melyen a
található szimbólum kifelé mutat, míg nem hall kattanást.
középen
Az
szimbólum kifelé
mutasson.
A felvétel a hátsó oldalra
készül.
• Duplaoldalú lemez esetén vigyázzon, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a felületére.
• Ha duplaoldalú lemezt használ DVD Handycam kamerájában, csak azon az oldalon készül felvétel/
történik lejátszás. Nem válthat át a másik oldalra való felvételre vagy arról történő lejátszásra, a
lemez DVD Handycam beállításánál. Ha az egyik oldalon a felvétel/lejátszás befejeződött, vegye
ki a lemezt, és fordítsa meg a másik oldal használatához.
• A duplaoldalú lemez mindkét oldalán végre kell hajtani az alábbi műveleteket.
– Lezárás (52. o.)
– Feloldás (DVD-RW: VIDEO mód) (59. o.)
– Formázás (60. o.)
szimbólum
13
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB02DVD.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/14
A DVD Handycam használata
1Előkészületek
(Ld.: 16 - 28.)
Válassza ki a céljainak leginkább megfelelő lemezt.
Lemez többszöri használata
Ugyanazon
lemez többszöri
használata
A felvett képek
mentése
Mit szeretne tenni a felvétel
elkészítése után?
Törölni és szerkeszteni
a DVD Handycam
kamerán lévő képeket
Lejátszani a
lemez tartalmát
különböző DVD
eszközökön
A lemez lejátszható
különböző DVD
eszközökön
A lemez még
lezárás nélkül is
lejátszható
* Válassza ki a módot a
DVD Handycam
kamerán, és végezze el
a formázást (25. o.).
2Felvétel, törlés
és szerkesztés
(Ld. az alábbi oldalakat:
32, 38, 46 és 87.)
Felvett képet
nem
törölhet.
Felvett képet
bármikor törölhet
vagy szerkeszthet
(87. o.).
Csak a frissen felvett
képeket törölheti
(46. o.).
3Felvétel megtekintése DVD
Handycam kamerával
(Ld. az alábbi oldalakat: 34 és 40)
TV-készülékhez is csatlakoztathatja a
kamerát a felvétel megtekintéséhez
(50. o.).
Folytatás a jobb oldalon
14
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB02DVD.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/15
4Felvétel megtekintése másik DVD eszközön
A DVD Handycam kamerával felvett lemez más DVD eszközön történő
megtekintéséhez először le kell zárnia a lemezt.
DVD eszköz /
DVD felvevő
DVD meghajtó
• Minél kisebb a lemez felvételi terjedelme, annál hosszabb időt vesz igénybe a lezárás.
A lezárt lemez jellemzői a lemez típusától függenek.
A boltokban elérhető
DVD lemezekhez
hasonlóan ez a lemez is
lejátszható a legtöbb
DVD eszközzel, lezárás
után.
A lemez lejátszható a DVDRW VR móddal kompatibilis
eszköz segítségével.
Nem adhatók hozzá
felvételek még akkor
sem, ha van szabad hely.
Élvezze a DVD Handycam használatát!
(Ld. az alábbi oldalakat: 52 és 56.)
Feloldással további
felvételeket lehet
hozzáadni (59. o.).
A felvételek feloldás
nélkül hozzáadhatók.
A lemez lezárás nélkül lejátszható.
Bizonyos esetekben mégis szükség van lezárásra.
A részletekkel kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 52.
Lejátszási kompatibilitás
Nem garantált a lejátszás kompatibilitása más DVD eszközökkel. Olvassa el a DVD
eszköz használati útmutatóját, vagy kérjen tanácsot a márkakereskedőtől.
15
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/16
Kezdeti lépések
1. lépés: A mellékelt tételek ellenőrzése
Ellenőrizze, minden megvan-e az
alábbiak közül a kamerához mellékelten.
A zárójelben szereplő szám
a mellékelt tételek számát jelzi.
• Lemez és „Memory Stick Duo”
memóriakártya nem jár a kamerával.
Újratölthető akkumulátor-egység
NP-FP50 (1) (18. o.)
Hálózati tápegység (1) (17. o.)
Tisztítóruha (1)
Aljzat fedele (1)(98. o.)
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
A kamerához csatlakoztatva.
Lencsekupak ( 1) (21. o.)
Tápkábel (1) (17. o.)
Surround mikrofon, ECM-L100 (1) (42. o.)
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
A/V átjátszókábel (1) (50. o., 92, 94, 98)
CD-ROM „Picture Package Ver.1.8.1” (1)
(99. o.) (DCR-DVD305E/DVD755E)
USB kábel (1) (96. o., 98)
(DCR-DVD305E/DVD755E)
CD-ROM „Nero Express 6” (1)
(99. o.) (DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD304E/DVD605E/DVD705E)
Átmásolhatja a kamerával felírt lemezt
12 cm-es DVD-re.
Vezeték nélküli távirányító (1) (49. o.)
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
A kamera használati útmutatója
(Ez a kézikönyv) (1)
A lencsekupak felhelyezése
Húzza át a (mellékelt) lencsekupak
zsinórját a tartópánt fém csatján.
Gombelemes típusú, lítiumos akkumulátor,
már felszerelve.
16
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/17
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése
Az akkumulátor töltéséhez helyezze fel
az “InfoLITHIUM” akkumulátoregységet (P series) (134. o.) a kamerára.
irányába, és állítsa OFF (CHG)
állásba (alapértelmezett beállítás).
Kezdeti lépések
• Kamerájához nem használhat NP-FP30
akkumulátor-egységet. (A típusszámot
ellenőrizze az akkumulátor-egység
hátoldalán.)
Ha erőszakkal nyomja rá az akkumulátoregységet a kamerára, meghibásodást okozhat,
pl. az akkumulátor-egység elromlik, vagy
nehéz lesz eltávolítani.
2 Tolja a POWER kapcsolót a nyíl
CHG lámpa
POWER kapcsoló
3 Csatlakoztassa a hálózati
DC IN aljzat fedele
tápegységet a kamerán lévő DC IN
aljzatba.
DC csatlakozódugó
Akkumulátor
Nyissa fel a DC IN aljzat fedelét a
hálózati tápegység csatlakoztatásához.
DC IN aljzat
DC IN aljzat fedele
Tápkábel
Fali csatlakozóaljzatba
Hálózati
tápegység
Illessze a v jelölést
a DC csatlakozódugón ahhoz a v
jelhez, mely a
kamerán van.
1 Az akkumulátor-egységet
felhelyezéséhez kattanásig tolja a
nyíl irányába..
4 Csatlakoztassa a tápkábelt a
hálózati tápegységhez és a fali
csatlakozóaljzathoz.
A CHG (töltés) lámpa a töltés
kezdetekor világítani kezd.
17
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/18
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése (folytatás)
5 A CHG (töltés) lámpa kikapcsol, ha
az akkumulátor teljesen feltöltődött.
Távolítsa el a hálózati tápegységet a
kamerán lévő DC IN aljzatból.
• Távolítsa el a hálózati tápegységet úgy,
hogy tartja a kamerát és a DC
csatlakozódugót is.
Az akkumulátor-egység
eltávolítása
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe. Tolja el a BATT
(akkumulátor) kioldókart az
akkumulátor-egység eltávolításához.
Töltési idő (teljes töltöttséghez)
Hozzávetőlegesen ennyi idő (perc) alatt
töltődik fel teljesen egy teljesen lemerült
akkumulátor.
Akkumulátor-egység
Töltési idő
NP-FP50
(mellékelve)
125
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
Felvételi idő
Hozzávetőleges üzemi időtartam
(percekben megadva) teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
DCR-DVD105E/DVD605E
BATT (akkumulátor)
kioldókar
• Az akkumulátor-egység eltávolításakor a
POWER kapcsoló megfelelő lámpái (21. o.)
legyenek kikapcsolva.
Akkumulátoregység
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi idő*
NP-FP50
(mellékelve)
100
115
045
050
NP-FP70
215
240
095
110
NP-FP71
255
290
115
130
NP-FP90
385
435
175
195
Az akkumulátor-egység tárolása
Merítse le teljesen az akkumulátort, ha
hosszabb ideig nem fogja használni
(134. o.).
Külső áramforrás használata
Végezze el ugyanazokat a csatlakoztatási
műveleteket, melyeket az akkumulátoregység töltésekor kell végezni. Ebben az
esetben nem fogy az akkumulátor
energiája.
18
DCR-DVD205E/DVD705E
Akkumulátoregység
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi idő*
NP-FP50
(mellékelve)
080
085
090
040
040
045
NP-FP70
170
185
190
085
090
095
NP-FP71
200
220
230
100
110
115
NP-FP90
300
335
345
150
165
170
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/19
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
DCR-DVD205E/DVD705E
Folyamatos
felvételi idő
Szokásos
felvételi idő*
NP-FP50
(mellékelve)
075
085
090
035
040
045
160
180
185
080
090
090
NP-FP70
185
215
NP-FP70
NP-FP71
220
255
190
215
220
095
105
110
NP-FP90
335
385
NP-FP71
NP-FP90
285
320
335
140
160
165
* A szokásos felvételi idő azt az időt mutatja,
amikor Ön a felvétel kezdetét/befejezését
ismétli, az áramot ki/bekapcsolja, illetve
zoomol.
• A megjelenített idő az alábbi körülmények
függvényében változik.
– Felső érték: Amikor bekapcsol az LCD
háttérvilágítása.
– Középső érték: Ha kikapcsol az LCD
háttérvilágítása.
– Alsó érték: Felvételi idő, amikor zárt LCD
tábla mellett a keresővel készít felvételt.
Lejátszási idő
Hozzávetőleges üzemi időtartam
(percekben megadva) teljesen feltöltött
akkumulátor használata esetén.
DCR-DVD105E/DVD605E
Akkumulátoregység
Nyitott LCD
képernyő
esetén*
Lezárt LCD
képernyő
esetén
NP-FP50
(mellékelve)
105
120
NP-FP70
225
255
NP-FP71
270
300
NP-FP90
400
455
Akkumulátoregység
Nyitott LCD
képernyő
esetén*
Lezárt LCD
képernyő
esetén
NP-FP50
(mellékelve)
085
100
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
Akkumulátoregység
Nyitott LCD
képernyő
esetén*
Lezárt LCD
képernyő
esetén
NP-FP50
(mellékelve)
080
095
NP-FP70
175
200
NP-FP71
205
235
NP-FP90
310
355
Kezdeti lépések
Akkumulátoregység
* Ha be van kapcsolva az LCD háttérvilágítása.
Akkumulátor-egység
• Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt
tolja a POWER kapcsolót OFF
(CHG)állásba.
• A CHG (töltés) lámpa a töltés ideje alatt
villog, illetve aBATTERY INFO (45. o.) nem
megfelelően jelenik meg az alábbi
körülmények között:
– Az akkumulátor-egységet nem
megfelelően helyezte be.
– Az akkumulátor-egység sérült.
– Az akkumulátor teljesen lemerült
(Csak BATTERY INFO -hoz.)
• Amíg a hálózati tápegység a kamera DC IN
aljzatához csatlakozik, az akkumulátor még
abban az esetben sem látja el árammal a
kamerát, ha a tápkábel nincs a fali
csatlakozóaljzatban.
• Azt javasoljuk, hogy NP-FP70, NP-FP71 vagy
NP-FP90 akkumulátor-egységet használjon,
ha (külön megvásárolható) videolámpát
csatlakoztatott a kamerához.
19
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/20
2. lépés: Az akkumulátor-egység feltöltése (folytatás)
Töltési/felvételi/lejátszási idő
• 25 °C esetén mért érték. (10-30 °C javasolt.)
• Alacsony hőmérsékleten a felvételi és
lejátszási idő lerövidül.
• A rendelkezésre álló felvételi és lejátszási idő
a kamera használati körülményeinek
függvényében lerövidülhet.
Hálózati tápegység
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert közeli,
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz.
Ha bármilyen probléma lépne fel a hálózati
adapter használata közben, azonnal szüntesse
meg annak áramellátását a hálózati kábel
kihúzásával.
• Ne használja a hálózati tápegységet szűk
helyre, például szekrény és fal közé téve.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárggyal ne zárja
rövidre sem a hálózati tápegység egyenáramú
dugójának, sem pedig az akkumulátornak a
pólusait, mert az meghibásodáshoz vezethet.
Ha nem így tesz, a kamera nem megfelelően
fog működni.
FIGYELEM!
• Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza a
fali konnektorból, a készülék feszültség alatt
marad akkor is, ha magát a készüléket
kikapcsolja.
20
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/21
3. lépés: Bekapcsolás és a kamera tartása
Felvételhez a POWER kapcsolót eltolva
kapcsolja be a megfelelő üzemmód
lámpáját. Amikor a kamerát első
alkalommal kapcsolja be, megjelenik az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő (24. o.)
Lencsekupak
1 Vegye le a lencse kupakját úgy,
hogy a kupak oldalain lévő mindkét
gombot megnyomja.
3 A megfelelő módon tartsa
a kamerát.
Kezdeti lépések
POWER kapcsoló
• Miután beállította a dátumot és időpontot az
([ÓRABEÁLLÍTÁS] opciónál 24. o.),
a kamera legközelebbi bekapcsolásakor az
aktuális dátum és időpont néhány
másodpercre megjelenik az LCD képernyőn.
4 Találja meg az ideális fogást, majd
szorítson a pánton.
2 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsoló nyíl irányában történő
eltolásával, közben nyomja a
középső zöld gombot.
Felvételkor a POWER kapcsolónak a
nyíl irányában történő eltolásával
(míg a megfelelő lámpa világítani
kezd) kapcsolja be az üzemmódot.
Zöld gomb
A készülék kikapcsolása
Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG)
helyzetbe.
(Videó): Videofelvétel
(Állókép): Állóképek felvétele
• A gyári beállítás szerint az
energiatakarékosság érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha kb. 5 percig nem
használja. ([AUTO.KIKAPCS], 80. o.).
21
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/22
4. lépés: Az LCD képernyő és a kereső
beállítása
LCD képernyő
A kereső
Az LCD képernyőt hajtsa ki úgy, hogy az
a kamerával 90 fokos szöget zárjon be (1),
majd forgassa el a felvételnek, illetve a
lejátszásnak legmegfelelőbb szögbe (2).
DISP/BATT INFO
2 180 fok
(max.)
2 90 fok
(max.)
Kereső
Kattanásig húzza ki a keresőt.
1 90 fok a
kamerához
képest
• Ügyeljen arra, nehogy az LCD képernyő
kinyitásakor vagy állásának, szögének
beállításakor megnyomja az LCD képernyő
keretén található gombokat.
• Ha az LCD képernyőt a kamerához képest 90
fokos szögben nyitja ki, majd elfordítja 180
fokkal a lencse felé, akkor vissza tudja csukni
úgy, hogy az LCD képernyő kifelé nézzen. Ez
lejátszáskor praktikus lehet.
Kapcsolja ki az LCD
háttérvilágítást, így az
akkumulátor később merüljön le.
(DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
Nyomja le, majd addig tartsa lenyomva a
DISP/BATT INFO gombot, amíg (pár
másodperc múlva) meg nem jelenik a
szimbólum.
Ezzel a lehetőséggel akkor célszerű élni, ha
a kamerát világos helyen használja, vagy ha
takarékoskodni kíván az akkumulátor
energiájával. Ez a beállítás nincs hatással a
felvett képre. Visszavonáshoz nyomja meg,
és tartsa lenyomva a DISP/BATT INFO
gombot, míg a
megjelenik.
• Az LCD képernyő fényerejének beállításával
kapcsolatban lásd az [LCD/KER.ÁLL.] [LCD-FÉNYERŐ] (78. o.) menüelemet.
22
Megnézheti a képeket a keresővel csukott
LCD képernyőnél is, így kíméli az
akkumulátort, illetve akkor is, ha az LCD
képernyőn a képminőség gyenge.
A keresőlencse
beállító karja
Addig mozgassa, míg a
kép tiszta lesz.
• A kereső háttérvilágításának fényereje az
[LCD/KER.ÁLL.] – [KER.H.VILÁG.]
kiválasztásával állítható be (78. o.).
Ez a beállítás nincs hatással a felvett képre.
• Beállíthatja az [ÚSZTATÁS] és az
[EXPOZÍCIÓ] lehetőségeket, mialatt a
keresőt nézi (67. o., 73).
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/23
5. lépés: Az érintőképernyő használata
Az LCD panel hátsó részét bal
kezének tenyerével támassza meg. A
képernyőn látható gombokat csak ez
után érintse meg.
A nyelvbeállítás módosítása
Beállítható, hogy a képernyőn az
üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg.
A [LANGUAGE] pontnál, az
IDŐ/
LANGU. opcióban válassza ki a nyelvet.
(81. o.).
Kezdeti lépések
Az érintőképernyő segítségével
lejátszhat felvételeket (34. o., 40), illetve
módosíthatja a készülék beállításait
(62. o.).
Érintse meg a képernyőn látható
gombokat.
Az LCD képernyőn érintse
meg a gombot.
DISP/BATT INFO
• Az LCD képernyő keretén található gombok
megnyomása esetén is a fenti módon járjon el.
• Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő
használata közben ne nyomja meg véletlenül
az LCD képernyő keretén található
gombokat.
• Ha az érintőképernyő gombjai nem
megfelelően működnek, állítsa be az LCD
képernyőt. (KALIBRÁLÁS) (137. o.)
A képernyőn megjelenő kijelzők
elrejtése
Nyomja meg a DISP/BATT INFO
gombot, ha el akarja rejteni a képernyőn
megjelenő kijelzőket (számláló, stb.).
23
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/24
6. lépés: Dátum és időpont beállítása
Amikor első ízben használja a kamerát,
állítsa be a dátumot és az időt. Amíg nem
állítja be a dátumot és az időt, az
[ÓRABEÁLLÍTÁS] képernyő mindig
megjelenik, amikor bekapcsolja a kamerát
vagy megváltoztatja a POWER kapcsoló
helyzetét.
• Ha a kamerát hozzávetőleg 3 hónapig nem
használja, előfordulhat, hogy a dátum és az idő
törlődik a készülék memóriájából, mert a kamera
beépített újratölthető eleme lemerül. Ilyen
esetben töltse fel a beépített újratölthető elemet,
majd ismét állítsa be a dátumot és az időt (138. o.).
3 Végezze el az [ÓRABEÁLLÍTÁS]-t
/
, majd érintse meg az
.
4 Válassza ki a kívánt földrajzi
területet a
/
gombokkal,
majd érintse meg az
.gombot.
POWER kapcsoló
5 Állítsa a [NYÁRI IDŐ] lehetőséget
[BE] állásba a
/
gombokkal
(ha szükséges), majd érintse meg
az
gombot.
6 Állítsa be az [Y] (év) számát a
Ha most első alkalommal állítja be az
órát, folytassa a 4. lépés lépéssel.
1 Érintse meg a
/
gombokkal, majd érintse meg
az
.-t.
t [SETUP]
opciót.
• 2079-ig bármilyen évszámot megadhat.
7 Állítsa be az [M] (hónap), a [D] (nap),
2 Válassza ki az
(IDŐ/LANGU.)
opciót a
/
gombokkal, majd
érintse meg az
-t.
24
valamint az óra és a perc értékét,
majd érintse meg az
gombot.
Ekkor elindul az óra.
• Olvassa el a 130. oldal oldalt, ha többet
szeretne tudni a „Nemzetközi
időeltérésekről.”
• A felvételi dátum és idő felvétel alatt nem
jelenik meg, de a lemezre automatikusan
rögzítésre kerül, és lejátszáskor látható
([ADATKÓD], 79. o.).
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/25
7. lépés: Lemez vagy „Memory Stick Duo”
memóriakártya behelyezése
Lemez behelyezése
A felvételhez új, 8cm-es DVD-R,
DVD-RW, vagy DVD+RW lemez
szükséges (12. o.).
A lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolója
Érzékelőlencsék
Kezdeti lépések
• Először tisztítsa le a lemezről a port és az
ujjlenyomatokat (a kamerához mellékelt
törlőkendővel (131. o.).
ACCESS
lámpa
(Lemez)
POWER
kapcsoló
Ha résnyire kinyílt a
lemeztartó teteje,
nyissa ki jobban.
• Ha a lemeztartó tetejének lecsukásakor eléri
lencsekupak pántját, az a kamera hibás
működéséhez vezethet.
3 Helyezze a lemezt felvevő oldalával
a kamera felé, majd kattanásig
nyomja a lemez közepét.
1 Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a
kamera.
• A lemezt akkor is kiveheti, ha
áramforráshoz van csatlakoztatva a
kamera, illetve bekapcsolt állapotban
van. A lemez-felismerési folyamat
azonban (4. lépés) nem kezdődik el.
2 Tolja el a lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolóját a nyíl irányába
(OPEN B).
A [NYITÁST ELŐKÉSZÍT] kiírás
megjelenik az LCD képernyőn.
Egyszer hallható a nyitódallam, majd
a kamera hangjelzése.
A hang megszűnésével a lemeztartó
fedele automatikusan résnyire
kinyílik.
Az egyoldalas lemezt a
címkét tartalmazó oldalával
kifelé helyezze be.
• Ne érintse meg a lemez felvételi oldalát,
illetve az érzékelőlencsét (138. o.).
Duplaoldalú lemez esetén vigyázzon, hogy ne
kerüljön ujjlenyomat a felületére.
• Ha helytelenül berakott lemeznél csukja le a
lemeztartó fedelét, az a kamera hibás
működését okozhatja.
25
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/26
7. lépés: Lemez vagy „Memory Stick Duo” memóriakártya
behelyezése (folytatás)
4 Csukja be a lemeztartó fedelét.
Megjelenik a [LEMEZKEZELÉS]
képernyő.
A lemez típusától és állapotától
függően eltarthat egy ideig, míg a
kamera a lemezt felismeri.
xDVD-R
Miután a [LEMEZKEZELÉS]
eltűnik az LCD kijelzőről, Ön azonnal
kezdheti a felvételt. Az 5. lépésutáni
lépésekre nem kell továbbmennie.
xDVD-RW
Válassza ki a felvétel formátumát,
majd formázza a lemezt. Az alábbi
lépéssel folytassa: 5. lépés.
xDVD+RW
Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát, majd formázza
a lemezt. Az alábbi lépéssel folytassa:
6. lépés.
• Az Easy Handycam használat során
(30. o.), a [Megformázza a lemezt? Ha
nem, vegye ki.] szöveg jelenik meg.
Érintse meg az
gombot, majd
folytassa a 8. lépéslépéssel.
5 Válassza ki a DVD-RW felvételi
formátumát, érintse meg az
-t,
majd folytassa a 7. lépés.lépéssel.
xVR mód
A kamerán szerkeszthet és törölhet
képeket, illetve elválaszthat videókat
(87. o.). A lemez ugyanakkor csak
olyan DVD eszközzel játszható le,
amely támogatja a VR módot, a lemez
lezárásakor.
6 Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát ([16:9 SZÉLES]
vagy [4:3]) , DVD+RW lemezhez,
majd érintse meg a
gombot.
x16:9 SZÉLES
Felvehet széles látószögű, nagy
felbontású képeket. Ha szélesvásznú
tévén szándékozik lejátszani a
felvételt, akkor javasoljuk, hogy [16:9
SZÉLES] üzemmódban filmezzen.
x4:3
Készítheti a felvételt 4:3 TVkészüléken történő lejátszáshoz is.
7 Érintse meg az [IGEN]-t t [IGEN]-t.
8 Érintse meg a
gombot, ha a
[Kész.] megjelenik.
xVIDEO mód
Lejátszhatja a felvételt a legtöbb DVD
eszközön, ha lezárta a lemezt.
26
Ha a formázás kész, elkezdheti a
felvételt DVD-RW/DVD+RW
lemezre.
• Formázás alatt ne vegye le az
akkumulátort, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet.
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/27
Lemez eltávolítása
Végezze el a 1. lépés és 2 lépéseket
a lemeztartó tetejének kinyitásához,
majd vegye ki a lemezt.
A„Memory Stick Duo”
behelyezése
(DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Csak olyan „Memory Stick Duo” kártyát
használhat, melynek jelölése
vagy
(132. o.).
• A rögzíthető állóképek száma a választott
képminőségnek, ill. képméretnek
függvényében változik. A részletekkel
kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 72.
oldal.
Kezdeti lépések
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, amíg az ACCESS lámpa világít
vagy villog, illetve a [LEMEZKEZELÉS]
vagy a [NYITÁST ELŐKÉSZÍT] látható az
LCD képernyőn.
• A lemez eltávolítása, a lemez állapotától,
illetve a felvett anyagtól függően eltarthat egy
ideig.
• Ha a lemez sérült, vagy ujjlenyomatokkal
szennyezett, stb., 10 percet is igénybe vehet
a lemez eltávolítása. Ebben az esetben a
lemez sérülhet.
• Miután a kamera felismerte a lemezt,
a lemezre vonatkozó információ, pl.
a használat kezdetének dátuma, illetve
az előzőleg felvett területekre vonatkozó
információ kb. 8 másodpercre megjelenik.
A lemez állapotától függően a korábban
felvett területekre vonatkozó információ
esetleg pontatlanul jelenhet meg.
• Ha törölni szeretné a korábban felvett
képeket a DVD-RW/DVD+RW lemezről,
hogy új képek felvételéhez újra használhassa,
ld.: „A lemezen lévő összes jelenet törlése
(Formázás)”, 60. oldal.
1 Nyissa ki a Memory Stick Duo fedelét.
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a Memory Stick
Duo kártyanyílásba, a megfelelő
irányban, míg kattanást nem hall.
ACCESS lámpa („Memory Stick Duo”)
• Ha rossz állásban erőlteti be a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát a
kártyanyílásba, akkor a Memory Stick
Duo kártyanyílás megsérülhet, továbbá
sérülhetnek a képadatok.
3 Csukja le a Memory Stick Duo fedelét.
A „Memory Stick Duo”kivétele
Finoman nyomja meg a „Memory Stick
Duo” -t a 2. lépés után.
• Ha az ACCESS lámpa világít vagy villog, a
kamera adatokat ír/olvas. Ilyenkor ne
kapcsolja ki a kamerát, ne vegye ki a
„Memory Stick Duo,” memóriakártyát, és ne
vegye le az akkumulátort. Ha nem elég óvatos,
előfordulhat, hogy megsérülnek a képadatok.
• A „Memory Stick Duo” ne jöjjön elő és
menjen vissza, mialatt Ön beteszi a kamerába,
vagy kiveszi belőle.
27
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/28
8. lépés: Szélesség-magasság arány
kiválasztása (16:9 vagy 4:3) a felvett
képhez (DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
Ha 16:9 (széles) módban készít felvételt,
széles látószögű, nagy felbontású
képekben gyönyörködhet.
• Ha szélesvásznú tévén szándékozik lejátszani
a felvételt, akkor javasoljuk, hogy 16:9
(szélesvásznú) üzemmódban filmezzen.
POWER kapcsoló
WIDE SELECT
Videók
1 Tolja a POWERkapcsolót a nyíl
irányába a
(Videó) üzemmód
bekapcsolásához.
MODE ON
2 A WIDE SELECT gomb ismételt
megnyomásával válassza ki a
képernyő kívánt szélességmagasság arányát.
16:9 (széles)*
4:3*
* Ha a felvételt az LCD képernyőn nézi.
A keresőben a kép másképp jelenhet meg.
• Az alábbi esetekben nem módosíthatja
a szélesség-magasság arányt:
– DVD+RWlemez használatakor
– videó felvételekor
– ha a [D.EFFEKTUS] beállítása
[RÉGI FILM] (74. o.)
• A látószögbeli különbségek a16:9 (széles)
és 4:3 beállítás között a zoom-pozíciótól
függenek.
• Az alábbi esetekben rövidülhet a
rendelkezésre álló felvételi idő:
– Ha Ön váltogat 16:9 (széles) és 4:3
arány között, DVD-R/DVD-RW
lemezre történő felvételkor (VIDEO
módban)
– ha a [FELV.MÓD]-ot (77. o.)/ DVD-R/
DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW
behelyezett lemeznél4:3beállított
arány esetén megváltoztatja.
Képek lejátszása a kamera
TV-készülékhez való
csatlakoztatása után
Állítsa a [TV TÍPUSA] opciót a [16:9]
vagy [4:3] értékre TV-készülékének
megfelelően (16:9/4:3) (50. o.).
• Amikor 16:9-es (széles) képeket néz úgy, hogy
a [TV TÍPUSA] beállítás [4:3], a képek – a
tárgyaktól függően – durvák lehetnek.
28
01GB03GET.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/29
Képek lejátszása DVD eszközön
vagy DVD felvevőn
Állóképek
1 Tolja el a POWER kapcsolót az
Kezdeti lépések
Az ahogyan Ön a TV képernyőjén látja a
képeket, eltérő lehet, az Ön készülékétől
függően. A részleteket illetően olvassa el
az adott eszköz használati utasítását.
(Állókép) lámpa bekapcsolásához.
A kép méretaránya 4:3 értékre
változik.
2 Válassza ki a célhelyet az
állóképek számára
(A DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E típusoknál).
1 Érintse meg a
t
[FOTÓTÁROLÓ] opciót.
2 Válassza ki a felvételhez az
adathordozót, és érintse meg az
gombot.
• Az alapértelmezett beállítás:
[MEMORY STICK].
3 Nyomja meg a WIDE SELECT
opciót többször, és válassza ki a
kívánt beállítást.
• Az állókép mérete [
0,7M] (
) ha
a16:9 (széles) került beállításra, és maximum
[1,0M] (
) ha 4:3 értékre van beállítva.
• A rögzíthető állóképek száma, a választott
képminőségnek, ill. képméretnek
a függvényében változik. A részletekkel
kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 72. o.
29
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/30
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
Az Easy Handycam üzemmód használata
Az Easy Handycam üzemmód olyan funkció, mely
szinte minden beállítást automatikussá tesz az
EASY gomb egyetlen megnyomására. A kamera
automatikusan elvégzi a felvételhez szükséges
beállításokat, így nincs szükség részletes
beállításokra. Mivel csak az alapfunkciók érhetők
el így, és a képernyő betűméret a könnyebb
leolvasás érdekében megnő, már első
használatkor élvezhető a könnyített működtetés.
EASY gomb
A kamera beállításai Easy Handycam üzemmódban
Érintse meg a [SETUP] opciót a rendelkezésre álló menüelemek megjelenítéséhez.
A beállítási részletekkel kapcsolatban olvassa el az alábbi oldalt 62. oldal.
• Majdnem minden menüelem automatikusan rögzítésre kerül az Easy Handycam üzemmód
beállításába.
•
nem jelenik meg Easy Handycam üzemmódban
• Kézi fókusz, speciális effektusok hozzáadása, stb., vonja vissza az Easy Handycam üzemmódot.
Az Easy Handycam üzemmódban nem használható gombok
Az automatikus beállítás miatt az alábbi gombok és funkciók nem használhatók.
Érvénytelen művelet-beállításnál az [Easy Handycam üzemmódban n em használható]
kiírás jelenik meg.
• BACK LIGHT (43. o.)
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a DISP BATT/INFO (DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E) (45. o.) gombot.
• Visszajátszás/Visszajátszott törlése(46. o.)
Az Easy Handycam üzemmód visszavonása
Nyomja meg az EASY gombot újra. A
eltűnik a képernyőről.
• Ha kikapcsolja a kamerát az Easy Handycam üzemmód visszavonás nélkül, a kamera
automatikusan Easy Handycam üzemmódban fog bekapcsolni, ha bekapcsolja.
Most próbáljon felvételt készíteni
32. oldal
Végezze el az 1 – 8 lépésekben leírt előkészületeket (16. o. - 28) használat előtt.
• Ha új DVD-RW-t helyez be, mely VIDEO móddal formázott.
• Ha DVD-RW lemezt használ, mely VR módban formázott, nem használhatja a szerkesztési funkciót
a kamerán (87. o.).
Ha nem kíván Easy Handycam üzemmódot használni, lépjen a 38. oldal oldalra.
30
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/31
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
31
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/32
Felvétel könnyedén
Tolja a POWER
kapcsolót a nyíl
irányába, közben csak
akkor nyomja a zöld
gombot, amikor a
POWER kapcsoló OFF
(CHG) helyzetben van.
DCR-DVD105E/
DVD605E:
Videók felvétele
Állókép nem rögzíthető
Videók
1 Tolja a POWER kapcsolót A a nyíl irányba a
(Video) üzemmód
bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a START/STOP B (vagy C) gombot.
• A gyári beállítás: [SP]. (77. o.).
[KÉSZ]
[FELV.]
A felvétel befejezéséhez nyomja meg újra a START/STOP gombot.
Következő képek felvétele
Hajtsa végre a 2. lépés lépést.
• Folytathatja a felvételt, ha nem zárta le a lemezt, (52. o.) és van még szabad hely a felvltelhez a
lemezen, amikor:
– Kikapcsolja a kamerát, majd újra bekapcsolja.
– Vegye ki a lemezt a kamerából, majd tegye vissza.
32
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/33
Az Easy Handycam üzemmód használata előtt
Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg az EASY gombot az
Easy Handycam üzemmód bekapcsolásához (30. o.).
[Easy Handycam funkció bekapcsolva] megjelenik, majd
jelenik meg az LCD
képernyőn.
1 Tolja a POWER kapcsolót A a nyíl irányába a
(Állókép) üzemmód
bekapcsolásához.
2 Válassza ki a célhelyet a felvett állóképek számára
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
1 Érintse meg a [SETUP] t [FOTÓTÁROLÓ] gombot.
2 Válassza ki az állóképek számára az adathordozót, és érintse meg az
gombot.
Visszatér a felvétel-képernyő, jobb felső részén a kiválasztott adathordozóval.
1
2
Rögzíthető
állóképek és
adathordozók
száma
• Az alapértelmezett beállítás: [MEMORY STICK].
3 Nyomja meg enyhén a PHOTO D gombot a fókusz beállításához, majd A,
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
Állóképek
nyomja meg teljesen B.
• A gyári beállítás: [JÓ MINŐSÉG] (72. o.).
Villogó b jelenik meg
Zárhang hallható. Amikor a
jel eltűnik, a kép felvétele kész.
33
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/34
Lejátszás könnyedén
Tolja a POWER kapcsolót
a nyíl irányába, közben csak
akkor nyomja a zöld gombot,
amikor a POWER kapcsoló
OFF (CHG) helyzetben van.
1 Nyomja meg a
PLAY/EDIT A (vagy B) gombot.
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD képernyőn.
Előző 6 kép
Lemeztípus
DVD-RW
felvételformátum
Következő
6 kép
A képpel együtt megjelenik
mindegyik utoljára
lejátszott/felvett fülön.
Visszatér a felvételképernyőhöz
1
2
3
1
2
3
fül: Megjeleníti a videókat.
fül: Megjeleníti a lemezen lévő állóképeket.
fül: Megjeleníti azokat az állóképeket, melyek a „Memory Stick Duo”
memóriakártáyán vannak ( DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• A VISUAL INDEX képernyő megjelenítése igénybe vehet egy kis időt.
• Jelölje ki a
fület mindegyik videoklip első 5 másodpercének lejátszásához a VISUAL
INDEX képernyőn.
2 Kezdje meg a lejátszást.
Videók
Érintse meg a
fület, és azt a videót, melyet le akar játszani.
Jelenet kezdete/előző
jelenet
Stop (ugrás a
VISUAL INDEX
képernyőre)
Váltogatás lejátszás
vagy szünet között,
érintéssel
Következő jelenet
Felvételi
datum/idő
Vissza/Előre
34
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/35
Az Easy Handycam üzemmód használata előtt
Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg az EASY gombot az Easy
Handycam üzemmód bekapcsolásához (30. o.).
[Easy Handycam funkció bekapcsolva] megjelenik, majd
jelenik meg az LCD képernyőn.
Állóképek
Lemez:
Érintse meg a
fület, és azt az állóképet, melyet vissza akar nézni.
Diabemutató
gomb(45. o.)
Adathordozó típusa
Felvételi datum/idő
Lépjen a VISUAL
INDEX képernyőre
Előző/Következő
„Memory Stick Duo” (A DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E típusoknál):
Érintse meg a
fület, és azt az állóképet, melyet vissza akar nézni.
Diabemutató
gomb(45. o.)
Adathordozó típusa
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
• Amikor a kiválasztott video lejátszása a végéhez ér, a képernyő visszavált a VISUAL INDEX
képernyőre.
• Érintse meg a
/
gombot pause üzemmód közben, a videó lassú lejátszásához.
• Ha ijelölésű videót érint meg, onnan kezdve játszhatja vissza, ahol előzőleg abbahagyta.
• Érintse meg a [SETUP] t [HANGERŐ] gombot, majd állítsa be a
/
jelekkel.
Felvételi datum/idő
Lépjen a VISUAL
INDEX képernyőre
Előző/Következő
• Érintse meg a
-t állókép-sorozat lejátszásához (45. o.).
• Ha Easy Handycam üzemmódban játszik le, nem használhatja az alábbi funkciókat:
– Lejátszási zoom (45. o.)
– Az LCD képernyő háttérvilágításának kikapcsolása (For DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E) (22. o.)
35
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/36
Előkészítés DVD lejátszón történő
lejátszáshoz (Lezárás)
A lezárás alkalmassá teszi a DVD lemezt arra, hogy DVD eszközökön és számítógépek
DVD meghajtójáról lejátszható legyen.
Az Easy Handycam üzemódnál a DVD Handycam automatikusan beállítja az alábbi
opciókat. Ezért nagyon könnyű e lemez lezárása.
– DVD menü létrehozása képek miniatűrként való megjelenítéséhez DVD lejátszón, stb.
– Diafilm létrehozása állóképek lejátszásához DVD lejátszón. stb.
DVD menü, Diafilm
Szójegyzék (143. o., 144)
• A DVD-R nem írható felül, ha lezárta, még akkor sem, ha van szabad hely
a felvételhez.
• Ha lezárja a DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezt, nem vehet fel további
anyagot a lemezre Easy Handycam üzemmód alatt. Vonja vissza az Easy
Handycam üzemmódot, majd hajtsa végre a 59. oldal. lépéseket.
Lemez lezárásának előkészítése
1 Helyezze el stabil pozícióban a kamerát. Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamerán lévő DC IN aljzatba.
POWER kapcsoló
Hálózati
tápegység
DC IN aljzat
Fali csatlakozóaljzatba
• Áramforrásként használja a hálózati tápegységet, így megelőzheti a kamera
akkumulátorának lemerülését működés közben.
2 Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg az EASY gombot az Easy
Handycam (30. o.) üzemmód bekapcsolásához.
[Easy Handycam funkció bekapcsolva], majd
jelenik meg a képernyőn.
3 Helyezze be azt a lemezt, amit le szeretne zárni.
36
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB04BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/37
Lemez lezárása
Érintse meg az LCD képenyőt az alábbi lépésekben.
2
3
4
5
6
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy rázkódásnak, és működtetés közben ne vegye ki a hálózati
tápegységet.
• Minél kevesebb felvételt tartalmaz a lemez, annál hosszabb ideig tart a lezárás.
Kész a lemez
Vegye ki a lezárt lemezt a kamerából.
Élvezze képeit DVD eszközön, vagy DVD meghajtóról, stb.
Lásd még a csatlakoztatni kívánt DVD készülékkel, stb. szállított használati útmutatót.
Összes jelenet törlése lejátsáz után (Formázás)
DVD
+RW
Ha a lemezt formázza, a lemez helyreállítja a használt kapacitást, és újra használható
felvételhez.
Ha újra használni szeretné a DVD-RW felvételhez VR módban, formázza a lemezt az
Easy Handycam üzemmód visszavonásához (60. o.).
Easy Handycam – kamerahasználat automatikus beállításokkal
1
• A törölt jelenet többé nem állítható vissza.
Érintse meg az LCD képenyőt az alábbi lépésekben.
1 [BEÁLLÍTÁS]
2 [FOR-MÁZÁS] (DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E)
[ FOR-MÁZÁS] (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
3 [IGEN]
4 [IGEN]
5
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
37
01GB05BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/38
Felvétel/Lejátszás
Felvétel
PHOTO
Vegye le a lencsekupakot.
DCR-DVD105E/DVD605E:
POWER kapcsoló
START/STOP A
START/STOP B
Videók
1 Tolja a POWERkapcsolót a nyíl irányába
Tolja a POWER
kapcsolót a nyíl irányába,
közben csak akkor
nyomja a zöld gombot,
amikor a POWER
kapcsoló OFF (CHG)
helyzetben van.
a
(Videó) üzemmód
bekapcsolásához
2 Nyomja meg a
START/STOP A (vagy B).
[KÉSZ]
[FELV.]
A felvétel befejezéséhez nyomja meg újra aSTART/STOP gombot.
38
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB05BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/39
Állóképek
1 Tolja el a POWER kapcsolót az
(Állókép) lámpa bekapcsolásához.
2 Válassza ki a célhelyet az állóképek számára
(A DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E típusoknál).
1 Érintse meg a
t [FOTÓTÁROLÓ] opciót.
2 Válassza ki az állóképek számára az adathordozót, és érintse meg az
gombot.
Visszatér a felvétel-képernyő, jobb felső részén a kiválasztott adathordozóval.
• Az alapértelmezett beállítás: [MEMORY STICK].
2
Rögzíthető állóképek és
adathordozók száma
Felvétel/Lejátszás
1
3 Nyomja meg finoman a PHOTO gombot A a fókusz beállításához, majd
teljesen nyomja meg B.
Villogó bjelenik meg
Zárhang hallható. Amikor a
jel eltűnik, a kép felvétele kész.
Utolsó felvétel ellenőrzése vagy
törlése (Visszajátszás/
Visszajátszott törlése)
Lásd 46. oldal.
• Ha az ACCESS lámpa világít a felvétel után,
ez azt jelenti, hogy még folyamatban van az
adatok felírása a lemezre vagy a „Memory
Stick Duo” memóriakártyára (For
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és működtetés közben ne vegye
ki a hálózati tápegységet.
39
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB05BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/40
Lejátszás
Lejátszási zoom
Vegye le a
lencsekupakot.
POWER
kapcsoló
PLAY/EDIT B
PLAY/EDIT A
1 Tolja el a POWER kapcsolót a kamera bekapcsolásához.
2 Nyomja meg a
PLAY/EDIT A (vagy B) gombot.
A VISUAL INDEX képernyő megjelenik az LCD képernyőn.
Előző 6 kép
Lemeztípus
DVD-RW
felvételformátum
Következő
6 kép
A képpel együtt megjelenik
mindegyik utoljára
lejátszott/felvett fülön.
Visszatér a felvételképernyőhöz
1
2
3
1
2
3
fül: Megjeleníti a videókat.
fül: Megjeleníti a lemezen lévő állóképeket.
fül: Megjeleníti az állóképeket, melyek a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
vannak. (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• A VISUAL INDEX képernyő megjelenítése igénybe vehet egy kis időt.
Hasznos funkciók a VISUAL INDEX képernyőn
• A zoom gombjának mozgatása módosítja a VISUAL INDEX képernyő kijelzését, 6 helyett 12,
vagy még több kép megjeleníthető egyszerre. Érintse meg a [
MEGJELENÍT] opciót a
SZOK.BEÁLL.-ban, így beállíthatja a VISUAL INDEX képernyőn (79. o.) megjelenő
miniatűrök számát.
• Válassza a
lehetőséget mindegyik videoklip első 5 másodpercének egymás után történő
lejátszásához aVISUAL INDEX képernyőn, ily módon ellenőrizheti a videót. Állítsa a
[
VIDEOJÁTSZ] lehetőséget [KI] helyzetbe a
SZOK.BEÁLL.-ban, ha nem akarja a
videót lejátszani, azért, hogy az akkumulátor később merüljön le (79. o.).
40
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB05BAS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/41
3 Kezdje meg a lejátszást.
Videók
Állóképek
Érintse meg a
fület, és azt a
videót, melyet le akar játszani.
Jelenet
kezdete/előző
jelenet
Lemez:
Érintse meg a
fület, és azt az
állóképet, melyet vissza akar nézni.
Váltogatás lejátszás
vagy szünet között, Következő
érintéssel
jelenet
Stop (ugrás a VISUAL
INDEX képernyőre)
Vissza/Előre
• Amikor a kiválasztott video lejátszása a
végéhez ér, a képernyő visszavált a
VISUAL INDEX képernyőre.
• Érintse meg a
/
gombot pause
üzemmód közben, a videó lassú
lejátszásához.
• Egyszeri érintésre a vissza/előrecsévélés
kb. 5-ször olyan gyors, kétszeri érintés
hatására kb. 10-szeres * sebességű.
* Kb. 8-szor olyan gyorsDVD+RW lemez
használatával.
• Ha ijelölésű videót érint meg, onnan
kezdve játszhatja vissza, ahol előzőleg
abbahagyta.
Előző/Következő
Lépjen a
VISUAL
INDEX
képernyőre
Felvétel/Lejátszás
Diabemutató
gomb(45. o.)
„Memory Stick Duo” (A DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E
típusoknál):
Érintse meg a
fület, és azt az
állóképet, melyet vissza akar nézni.
Diabemutató
gomb(45. o.)
Lépjen a
VISUAL
INDEX
képernyőr
A hangerő beállítása
Érintse meg a
t [HANGERŐ]
gombot, majd állítsa be a
/
jelekkel.
Előző/Következő
Lemez lejátszása más DVD
eszközökön
Lásd 52. oldal.
• Ha nem találja a [HANGERŐ] opciót a
alatt, érintse meg a [SETUP] (62. o.)
gombot.
41
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/42
Felvételhez/lejátszáshoz, stb.
használható funkciók
Felvétel
Zoom használata ................ 15
Ha a motoros zoom gombját 1 kicsit
mozdítja, a zoomolás lassul. Ha gyorsabb
zoomolást kíván, mozdítsa el jobban.
Széles látószög:
(Széles)
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:
DCR-DVD205E/DVD705E:
Szűk látószög:
(Telefotó)
• Ne vegye le hirtelen az ujját a motoros zoom
gombról 1 Ha leveszi, a gomb mozgásának
hangja is rögzítésre kerülhet.
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom
gombokkal 5 nem befolyásolható
a zoomolás sebessége.
• Széles látószögű felvétel készítésekor
a kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól
azért, hogy a kép éles legyen.
• A következőknél nagyobb zoomolás
a [DIGIT. ZOOM] (70. o.) funkcióval
érhető el:
(optikai zoom)
DCR-DVD105E/DVD605E:
DCR-DVD105E/
DVD605E
20 ×
DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
12 ×
A hang valósághűbb felvétele
(5.1ch surround felvéteé)
(DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) .................................. 2
A kamera Dolby Digital 5.1 Creator ral
van ellátva 5.1-ch surround
hangfelvételhez. Ha az 5.1ch surround
hangot támogató eszközön játssza
le a lemezt, valósághű hanghatásban
lehet része.
42
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/43
5.1 csatornás surround
hangfelvételkor csatlakoztassa a
(kamerához mellékelt) surround
mikrofont a kamerához. Külső
mikrofon nélkül a kamera 2ch hanggal
készíti a felvételt.
•
látható a képernyőn 5.1ch felvétel/
lejátszás alatt. Az 5ch hang 2 csatornásra
konvertálva hallható kameráról történő
lejátszáskor.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1ch surround
hang
Szójegyzék (143. o.)
Állítsa a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót
3 az ONhelyzetbe, (
így a
[”NIGHTSHOT PLUS”] megjelenik.)
• Élesebb fényű felvételhez használja a Super
NightShot plus funkciót (69. o.). Élesebb
fényű felvételhez tompa fényben használja
a Color Slow Shutter funkciót (69. o.).
• ANightShot plus és a Super NightShot plus
funkciók infravörös fényt használnak. Ezért
ujjával vagy más tárggyal ne takarja le az 4
infravörös érzékelőt.
• Vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ] 68. o.).
• Világos környezetben ne használja ezeket
a funkciókat. Ha nem így tesz, a kamera nem
megfelelően fog működni.
Ellenfényben lévő tárgyak
expozíciójának beállítása
(BACK LIGHT) ......................... 7
Ha a mikrofon megfelelően van
a kamerához csatlakoztatva,
jelzés
látható a képernyőn.
A mikrofon eltávolításához tolja
el a nyíllal ellenkező irányba, a fenti
ábrán látható módon.
• A kamerát ne tartsa a mikrofonnál fogva.
Ha nem így tesz, a kamera nem megfelelően
fog működni.
• Mivel gyárilag minden mikrofont egy adott
kamerához hangoltak, ugyanolyan típusú
másik mikrofon ugyanazzal a kamerával nem
képes megfelelő 5.1-csatornás surround
hangfelvételre.
• Ha a kamerához mellékelt mikrofon elveszett
vagy megsérült, forduljon Sony
márkakereskedőjéhez, vagy a megbízott helyi
Sony szervizhez. Ekkor a szervizben kell
hagynia a kamerát, hogy az új vagy javított
mikrofonnal össze lehessen hangolni.
Felvétel/Lejátszás
Felvétel a kamerához mellékelt
mikrofonnal
Erősen csatlakoztassa az ECM-L100
külső surround mikrofont (kamerához
mellékelt) az Active Interface Shoe 2
aljzathoz, a nyíl irányában.
Felvétel sötét helyen
(NightShot plus)....................... 3
Ellenfénynél a tárgyak expozíciójának
beállításához nyomja meg a BACK
LIGHT 7 gombot a .
megjelenítéséhez. Az ellenfényt
kompenzáló funkció kikapcsolásához
ismét nyomja meg a BACK LIGHT
gombot.
Fókuszálás a nem
középpontban lévő tárgyra ... 6
Lásd a [FIX FÓKUSZ] funkciót 68. oldal.
Az expozíció rögzítése
a kiválasztott tárgyhoz .......... 6
Lásd a [FÉNYMÉRŐ] funkciót 66. oldal.
43
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/44
Felvételhez/lejátszáshoz, stb. használható funkciók (folytatás)
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:
Felvételkészítés tükör
üzemmódban ........................... 0
Nyissa ki az LCD képernyőt 0 90 fokban
a kamerától (1), majd fordítsa el 180
fokkal a lencse felé (2).
DCR-DVD205E/DVD705E:
• Ekkor az LCD képernyőn a tárgy tükörképe
látszik, de a rögzített kép normál állású lesz.
• Tükör üzemmódban való felvételkor a kép
nem jelenik meg a keresőben.
Speciális effektusok
hozzáadása .............................. 6
Ld.:
KÉPALK. ,73. oldal.
Állvány használata ................... qg
DCR-DVD105E/DVD605E:
Egy állványcsavarral rögzítse az állványt
az állványfoglalathoz qg(az állvány külön
megvásárolható: a csavar legfeljebb
5,5 mm hosszú lehet).
Vállszíj csatlakoztatása ........... qf
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható)
vállszíjat a kamerához a számára
felszerelt kapocsba.
44
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/45
Lejátszás
Lejátszás zoom
használata............................ 15
A képet eredeti méretének 1,1–5szörösére lehet felnagyítani.
A nagyítás beállítható a motoros zoom
gombbal 1 vagy a zoom gombokkal 5
az LCD képernyő keretén.
Állítsa a POWER kapcsolót OFF
(CHG)helyzetbe, majd nyomja meg
a DISP/BATT INFO qs gombot. A gomb
egyszeri megnyomására a BATTERY
INFO kb. 7 másodpercre megjelenik a
képernyőn. Nyomja meg a gombot, amíg
a BATTERY INFO látható a képernyőn,
így a jelzést max. 20 másodpercre
meghosszabbíthatja.
2 A T (Telefotó) segítségével nagyítsa
fel a képet.
Az LCD képernyőn megjelenik egy
keret.
3 Érintse meg azt a részletet, amit az
LCD képernyő közepén meg akar
jeleníteni.
4 A W (széles látószög) /T (telefotó)
segítségével állítsa be a nagyítás
mértékét.
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[VÉG] elemet.
• Az LCD képernyő keretén lévő zoom
gombokkal 5 nem befolyásolható a
zoomolás sebessége.
Állókép-sorozat lejátszása
(Diabemutató) ......................... 6
Érintse meg a
jelzést az állóképlejátszó képernyőn.
A diabemutató a kiválasztott képpel
kezdődik.
Érintse meg a
jelzést a diabemutató
leállításához. Az újraindításhoz ismét
érintse meg a
jelzést.
• Ha megérinti a
jelzést, folyamatos
diabemutatót játszhat le. A gyári beállítás
[BE] (folyamatos lejátszás).
• Diabemutató alatt a lejátszás zoom nem
használható.
Felvétel/Lejátszás
Az akkumulátor állapotának
ellenőrzése............................... qs
Felvételi kapacitás
(hozzávetőleg)
A műveleteket megerősítő
hangjelzés kikapcsolása ........ 6
Ld.: [HANGJELZÉS] 80. oldal.
Felvétel/Lejátszás
A még
felhasználható
akkumulátorenergia
(hozzávetőleg)
1 Játssza le a felnagyítandó képet.
Beállítások alaphelyzetbe
állítása (RESET) ....................... qd
Nyomja meg az RESET qd gombot
valamennyi beállítás, pl. dátum, idő
alaphelyzetbe állításához. (Az Egyéni
menüben testre szabott elemek nem
állítódnak vissza.)
További alkatrésznevek és
funkciók
9 Beépített sztereó mikrofon
Külső mikrofon (mellékelt vagy külön
megvásárolható) csatlakoztatásakor az
elsőbbséget élvez a belső mikrofonnal
szemben (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) (98. o.).
8 Infravörös érzékelő(DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
A kamera működtetéséhez a távirányítót
(49. o.) fordítsa a kamera infravörös
érzékelője felé.
qa Hangszóró
Lejátszáskor a hangok a hangszóróból
jönnek.
• A hangerő beállítására vonatkozóan
ld.:41. oldal.
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
45
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/46
Utolsó felvétel ellenőrzése / törlése
(Visszajátszás/Visszajátszott törlése)
Ellenőrizheti, vagy törölheti az utoljára
rögzített jelenetet.
Nem törölhet, ha:
– eltávolította a lemezt,
– új mozgó- vagy állóképeket vett fel.
Az utolsó jelenet törlése
(Visszajátszott törlése)
DVD
+RW
(Videó) vagy
(Állókép) üzemmód
bekapcsolásához, majd érintse meg
a
.gombot.
Ha a megnézett jelenetre nincs szüksége,
azonnal törölheti.
Ugyanezzel az eljárással törölheti a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára
felvett állóképeket, míg ki nem kapcsolja
a kamerát a fejezi a felvétel befejezése
után (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E).
A DVD-R lemezre felvett adatok nem
törölhetők.
A legutolsó jelenet lejátszása
megkezdődik.
1 Nyomja meg az
Az utolsó jelenet
ellenőrzése (Visszajátszás)
1 Tolja el a POWER kapcsolót a
gombot
visszajátszás alatt.
Videó
Érintse meg az alábbi
funkciógombok
megjelenítéséhez.
: Visszatérés a
videónézés elejéhez.
/
: A hangerő beállítása
2 Érintse meg az [IGEN] gombot.
• A törölt jelenet többé nem állítható vissza.
Állókép
Visszatérés felvételhez
Érintse meg a
-t.
• A kameraadatok (felvétel ideje, feltételek,
stb.) nem jelennek meg.
• Állóképek folyamatos visszajátszásakor
(71. o.) előre/hátra mozgathatja a képeket a
/
gombokkal.
• Csak az utolsó rögzített jelenetet törölheti. Ha
a
jel kiszürkítve látható, az alábbi okok
miatt nem törölheti a jelenetet:
– Az utoljára felvett jelenetet már törlésre
került.
– Az éppen lejátszott jelenet után még készült
videó vagy állókép.
• A folyamatosan felvett állóképek törlésekor
(71. o.) az összes kép egyszerre törlésre kerül.
Törölhet bizonyos állóképeket, ha
képfelvételt készít DVD-RW (VR mód) és
„Memory Stick Duo” -ra (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E) (86. o., 87).
46
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/47
Felvétel/lejátszás alatt látható jelzések
( ) referenciaoldal.
A felvétel alatt látható jelzések nem kerülnek rögzítésre.
Videofelvétel
Videók megtekintése
qg Lejátszás mód
qh Előző/Következő gomb (34, 41)
qj Jelenet száma
qk Videó-működtetési gombok (34, 41)
q; PLAY/EDIT gomb
qa Képméret (72)
(DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
qs Minőség ([FINE] / [STD]) (72)
qd A felvehető állóképek / használható
adathordozók száma (DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
qf Felvétel mappa (csak „Memory Stick
Duo”)*( DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Felvétel/Lejátszás
1 A még felhasználható akkumulátorenergia (hozzávetőleg)(45)
2 Felvétel módja (HQ / SP / LP) (77)
3 A felvétel állapota ([KÉSZ] vagy
[FELV.]
4 Számláló (óra:perc:másodperc)
5 Lemeztípus (12)
6 Felvételformátum DVD-RW
(12lemezhez)
7 A még felhasználható felvételi idő
(hozzávetőleg) (80)
8 Visszajátszás gomb (46)
9 Egyéni menü gomb (62)
Állóképek felvétele
* Ahogyan a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára felvett állóképek száma nő,
úgy kerülnek létrehozásra új mappák
a tárolásukra.
Állóképek megtekintése
ql Lejátszott állóképek száma /Felvett
képek száma összesen
w; Lejátszás mappa (csak „Memory Stick
Duo”) (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
wa Adatfájl neve
ws VISUAL INDEX gomb (35, 41)
wd Diabemutató gomb (45)
wf Előző/Következő gomb (35, 41)
47
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/48
Felvétel/lejátszás alatt látható jelzések (folytatás)
( ) referenciaoldal.
Középen
Az LCD képernyő és
a kereső jelzései
Jelzés
Jelentése
E
NightShot plus (43)
Super NightShot plus
(69)
Color Slow Shutter (69)
PictBridge kapcsolódás
(96)
Figyelmeztetés (123)
Amikor a beállítás elemei módosíthatók,
illetve felvételkor és lejátszáskor,
az alábbi jelzések láthatók:
Bal oldalon Középen felül
felül
Jobb oldalon
felül
Alul
Alul
Középen
Bal oldalon felül
Jelzés
Vaku (68)
MIKR.JELSZ. alacsony
(77)
LCD tábla ki (74)
Középen felül
Jelentése
Diabemutató ismétlése
(45)
Jobb oldalon felül
Jelzés
Jelentése
9
Képeffektus (74)
Digitális effektus (74)
Kézi fókuszbeállítás (68)
Jelentése
5.1-ch surround felvétel/
lejátszás(42)
Önkioldóval készített
felvétel (69)
Folyamatos
fényképfelvétel /
Sorozatfelvétel (71)
Jelzés
Jelzés
AE PROGRAM (66)
.
n
Háttérvilágítás (43)
Fehéregyensúly (67)
SZÉLESVÁSZNÚ
(28,70)
SteadyShot ki (71)
Rugalmas fénymérő
(66)/Expozíció (67)
ADATKÓD felvételkor
A felvétel dátuma és ideje automatikusan
rögzítésre kerül a „Memory Stick Duo” ra (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E). Felvételkor ezek nem
láthatók. [ADATKÓD]-ként
ugyanakkor ellenőrizhetők lejátszáskor
(79. o.).
A felvétel dátumát és időpontját
megtekintheti DVD eszközön, stb.
(56. o., [DÁTUMFELIRAT],80. o.).
Jelentése
Úsztatás (73)
LCD háttérvilágítás ki
(22)
48
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/49
Távirányító
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a védőfóliát.
Védőfólia
1 DATA CODE (79. o.)
Megjeleníti a felvett képek dátumát és
időpontját (79. o.), ha lejátszáskor
megnyomja.
2 PHOTO (33. o., 38)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
3 SCAN/SLOW (34. o., 41)
4 . > (Előző/Következő) (34. o.,
35, 41)
5 PLAY (34. o., 41)
7 DISPLAY (23. o.)
8 Jeladó
9 START/STOP (32. o., 38)
q; Motoros zoom (42. o., 45)
qa PAUSE (34. o., 41)
Felvétel/Lejátszás
6 STOP (34. o., 41)
qs VISUAL INDEX (34. o., 41)
Megjeleníti a VISUAL INDEX képernyőt,
ha megnyomja lejátszáskor.
qd b / B / v / V / ENTER
Ha bármelyik gombot megnyomja, az LCD
képernyőn megjelenik a narancssárga
keret. Válassza ki a kívánt gombot vagy
elemet ab / B / v / Vsegítségével, majd
nyomja meg az ENTER gombot a
belépéshez.
• A kamera működtetéséhez a távirányítót
fordítsa a kamera infravörös érzékelője felé
(45. o.).
• Ha bizonyos ideig nem küld parancsot a
távirányítóról, akkor a narancssárga keret
eltűnik. Ha megnyomja újra a b / B / v / V
gombok bármelyikét, vagy az ENTER
gombot, a keret megjelenik ugyanott, ahol
legutóbb volt.
• Az akkumulátor cseréjéhez ld.: 138. oldal.
49
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/50
Kép lejátszása TV-készüléken
Csatlakoztassa a kamerát a TV vagy videomagnó bemenetébeA/V átjátszókábellel 1
vagy A/V átjátszókábellel az S VIDEO 2 aljzathoz. Csatlakoztassa a kamerát a fali
csatlakozóaljzatba a mellékelt hálózati tápegység segítségével ehhez a művelethez
(17. o.). Lásd még a csatlakoztatni kívánt készülékekkel szállított használati útmutatókat.
(Sárga)
(Fehér)
(Piros)
A/V aljzat
IN
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Videomagnók és
TV-készülékek
: Jelfolyam
1 A/V átjátszókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
2 A/V csatlakozókábel S VIDEO-val
(külön megvásárolható)
Amikor más készülékhez csatlakoztatja az
S VIDEO aljzaton keresztül, A/V
csatlakozókábellel, S VIDEO kábellel
(külön megvásárolható), jobb minőségű
képek állíthatók elő, mint A/V
csatlakozókábel segítségével..
Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel
fehér és piros dugóját (bal/jobb hang) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna)
S VIDEO kábellel (külön
megvásárolható). A sárga dugó
csatlakoztatása nem szükséges. S VIDEO
csatlakozás nem fog hangot kiadni.
Ha a televíziókészülék
videomagnóhoz csatlakozik
A kamerát a videomagnó LINE IN
bemenetéhez csatlakoztassa. Állítsa be
a bemenet-választót a videomagnón
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, stb.) állásba,
ha a videomagnónak van bemenetkiválasztója.
Szélesség-magasság arány
beállítása a csatlakoztatott TVkészüléknek megfelelően (16:9/
4:3) ( DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
A megtekintéshez használt TV-képernyő
szélesség-magasság arányának
megfelelően állítsa be az értéket.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SETUP] t
SZOK.BEÁLL. t [TV
TÍPUSA] t [16:9] vagy [4:3] t
gombot.
• Amikor a [TV TÍPUSA] beállítás [4:3], a
képminőség rosszabb lehet. Amikor a felvett
kép ’szélesség-magasság aránya átvált 16:9
(széles) és 4:3 között, előfordulhat, hogy a kép
vibrálni kezd.
50
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB06ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/51
• Ha 16:9 (széles) szélesség-magasság aránynál
felvett képet játszik le 4:3 arányú TV –
készüléken (mely nem kompatibilis a16:9
(széles) jellel, állítsa a [TV TÍPUSA] beállítást
[4:3] értékre.
Csatlakoztassa az A/V átjátszókábel
sárga dugóját a TV vagy a videomagnó
video-bemenetéhez, a fehér (bal
csatorna) vagy a piros (jobb csatorna)
dugót pedig csatlakoztassa a tévé vagy
a videomagnó audio-bementéhez.
Felvétel/Lejátszás
Ha a TV mono hangrendszerű (ha
a TV-készüléken csak egyetlen
audio-bemenet található)
• Ha a [MEGJEL. HELYE] opciót [VID-KI/
TÁBLA] opcióra állítja, a számlálót a tévé
képernyőjén is megjelenítheti (80. o.).
Ha a TV-készülék/videomagnó
21-pólusú aljzattal
(EUROCONNECTOR) rendelkezik
Lejátszási kép megtekintéséhez
használjon (külön megvásárolható)
21-pólusú aljzatot.
TV/VIDEOMAGNÓ
51
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/52
Playback on DVD eszközök
A lemez alkalmassá tétele DVD eszközökön vagy
DVD meghajtóról való lejátszásra (Lezárás)
A lezárás alkalmassá teszi a DVD lemezt arra, hogy DVD eszközökön és számítógépek
DVD meghajtójáról lejátszható legyen.
• Nem garantált a lejátszás kompatibilitása más DVD eszközökkel.
Lezárás előtt az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:
– Válassza ki a DVD menütípust a lemez tartalmának megtekintéséhez (ld.: 55 oldal)*
– Diafilm létrehozása állóképek megtekintéséhez (ld.: 55 oldal)*
– Lemezfeliratok módosítása (ld.: 55 oldal)
A DVD típusa határozza meg a lezárás jellemzőit.
Lezárást igénylő lemezek...
DVD
Lezárást nem igénylő lemezek... +RW
A lemeztípust
DVD
+RW
az alábbi esetekben le kell zárni:
1 DVD menük vagy diafilm létrehozásához
2 Számítógép DVD meghajtójáról történő lejátszás lehetővé tételére.
3 Amikor csak kevés anyag került felvételre
Legfeljebb 5 perc HQ módban, legfeljebb 8 perc SP módban, és legfeljebb 15 perc LP
módban.
Műveletsor
Ha először játszik le egy lemezt DVD eszközön (54. o.)
Lejátszás más
DVD eszközön
Az 1, 2 vagy
3esetben:
Végezze el a kívánt
beállításokat.
BDVD menü*
BDiafilm*
BLemezfelirat
52
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/53
Felvételek hozzáadása lezárt lemezhez (59. o.)
Nem adhatók hozzá
felvételek.
Új felvétel
készítése
Lemez feloldása.
A felvételek a szokásos módon hozzáadhatók.
Ha létrehozásra került DVD menü vagy
diafilm, megerősítő képernyő kéri Öntől,
hogy erősítse meg: felvételt akar hozzáadni.
Lejátszás más
DVD eszközön
Csak az 1 esetben
* Nem lehetséges
Playback on DVD eszközök
Lemez lejátszása DVD eszközön felvétel hozzáadása után (54. o.)
Végezze el a kívánt
beállításokat.
BDVD menü*
BDiafilm*
BLemezfelirat
(55. o.)esetén.
53
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/54
A lemez alkalmassá tétele DVD eszközökön vagy DVD
meghajtóról való lejátszásra (Lezárás) (folytatás)
– Lemezfelirat: A lemez első
használatának dátuma
Lemez lezárása
• A lezárás egy perctől néhány órát vehet
igénybe. Minél kevesebb felvételt tartalmaz
a lemez, annál hosszabb ideig tart a lezárás.
• Áramforrásként használja a hálózati
tápegységet, így megelőzheti a kamera
akkumulátorának lemerülését működés
közben.
• Ha duplaoldalú lemezt zár le, mindkét oldalon
el kell végezni a lezárást.
1 Helyezze el stabil pozícióban
a kamerát. Csatlakoztassa
a hálózati tápegységet a kamerán
lévő DC IN aljzatba.
2 Kapcsolja be a kamerát a POWER
DVD menü, Diafilm,
Lemezfelirat
Szójegyzék (143. o., 144)
5 Érintse meg az
t [IGEN] t
[IGEN] gombot.
A lezárás elkezdődik.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és működtetés közben ne
vegye ki a hálózati tápegységet. Ha el kell
távolítania a hálózati tápegységet,
a kamera legyen kikapcsolva,
a tápegységet pedig akkor vegye ki, ha
a CHG (töltés) lámpa már nem világít.
A lezárás akkor kezdődik, amikor Ön újra
csatlakoztatja a hálózati tápegységet, és
bekapcsolja a kamerát. Nem veheti ki
a lemezt, mielőtt a lezárás művelete kész.
kapcsoló eltolásával.
3 Helyezze be azt a lemezt, amit le
6 Érintse meg az
gombot,
amikor a [Kész.] megjelenik.
szeretne zárni.
4 Érintse meg a
t [LEZÁRÁS]
gombot.
A [SET] megérintésével az alábbi
műveleteket hajthatja végre:
– DVD menüfajta kiválasztása (55. o.)
– Diafilm-beállítás módosítása (55. o.)
– A lemezfelirat módosításához ld.: (55. o.)
Menjen az 5. lépés lépésre, ha az alábbi
alapértelmezett beállítások
használatával szeretné lezárni a lemezt:
– DVD menü: 1.fajta
– Diafilm: Diafilm létrehozása
• Ha DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/
DVD+RW használatakor a
Z jelzés villog
lezárás befejezése után a kamera felvételi
készenléti képernyőjén. Vegye ki a lezárt
lemezt a kamerából.
• Ha elvégezte a beállítást, mellyel a DVD menü
létrehozható DVD-R/DVD-RW (VIDEO
mód)/DVD+RW, zárja le a lemezt, a DVD
menü a lemez lezárásakor néhány
másodpercre megjelenik.
• Nem nézhet meg diafilmet DVD-R/DVD-RW
(VIDEO mód), lemezzel a kamerában.
• A lemez lezárása után a lemez jelzése és a
felvétel formátuma az alábbi módon
megjelenítésre kerül:
DVD-R
DVD-RW (VIDEO mód)
DVD-RW (VR mód)
DVD+RW
54
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/55
DVD menüfajtakiválasztása
1 Érintse meg a [DVD-MENÜ] opciót.
2 Válassza ki a kívánt fajtát a
4 mintatípus közül a
/
gombokkal.
Lemezfelirat módosítása
1 Érintse meg a [LEMEZ-FELIR.]
elemet.
2 Törölje a felesleges karaktereket
a [T] gomb megérintésével.
A sárga kurzor mozog, a karakterek
pedig hátulról törlésre kerülnek.
3 Válassza ki a karaktertípust, majd
érintse meg a kívánt karaktert.
3 Érintse meg a
gombot t [VÉG].
Diafilm-beállítás módosítása
1 Érintse meg a [DIAFILM] gombot.
2 Érintse meg az [IGEN] gombot.
Válassza ki a [NEM] lehetőséget, ha
nem hoz létre Diafilmet.
3 Érintse meg a
gombot t [VÉG].
• A lezárás hosszabb ideig tarthat, ha Diafilmet
hoz létre, mivel minél több állókép került
felvételre a lemezre, annál tovább tart a
diafilm létrehozása.
• Megnézheti az állóképeket JPEG
formátumban számítógép DVD
meghajtójáról anélkül, hogy Diafilmet (57. o.)
hozna létre.
• Ebben a lépésben nem hozhat létre diafilmet
DVD-RW-n (VR mód). Testreszabhatja a
SZERKESZTÉS képernyőn (91. o.).
Karakter törlése: Érintse meg a [T]
gombot.
Szóköz beszúrása: Érintse meg a [t]
gombot.
4 Érintse meg a [t] gombot a karakter
regisztrálásakor, így a következő
beviteli pontra léphet.
• Legfeljebb 20 karakter regisztrálható.
5 Ha végzett a karakterbevitellel,
érintse meg a
gombot.
A lemezfelirat az Ön által megadottra
módosul.
Playback on DVD eszközök
Válassza ki a [NINCSMENÜ]
lehetőséget, ha nem hoz létre DVD
menüt.
6 Érintse meg a [VÉG] gombot.
• Legfeljebb 20 karakter hosszú feliratot adhat
meg.
• Ha más eszköz által beállított lemezfeliratot
módosít, a 21. és az azt követő karakterek
törlődnek.
55
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/56
Lemez lejátszása DVD eszközökkel, stb.
A kamerán felvett, lezárt lemez lejátszható
DVD eszközön, stb. (52. o.). DVD+RW
lemezek lezárás nélkül lejátszhatók.
• Ne használja a 8cm-es CD adaptert 8cmes DVD lemezzel, mert ez hibás
működést okozhat.
• A függőlegesen elhelyezett DVD eszköz
olyan helyzetben legyen, hogy a lemezt
vízszintesen lehessen betenni.
Lejátszási kompatibilitás
Nem garantált a lejátszási kompatibilitás
DVD eszközökkel. Olvassa el a DVD eszköz
használati útmutatóját, vagy kérjen tanácsot
a márkakereskedőtől.
1 Helyezzen be lemezt a DVD
eszközbe.
2 Játssza le a lemezt.
A lejátszás folyamata, a DVD eszköztől
függően, más és más lehet.
A részleteket illetően olvassa el az adott
DVD eszköz használati utasítását.
Ha DVD menüt hozott létre
DVD
+RW
Kiválaszthatja a kívánt jelenetet a
menüben.
A diafilm a menüben szereplő összes
videó után kerül felsorolásra.
Diafilm
• Ha a lemez nem játszható le, a jelenetek közt
egy pillanatra lefagy, esetleg bizonyos
funkciók kikapcsolnak egyes DVD
eszközökön.
• Az állóképek diafilmként, 3 másodperces
váltással kerülnek lejátszásra.
• Azok a DVD eszközök, melyek a feliratokat
támogatják, megjelenítik a felvétel dátumát
és időontját, ahol normál esetben a feliratok
megjelennek (80. o.). Olvassa el a DVD
eszköz használati utasítását is.
56
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/57
Lemez lejátszása DVD meghajtóval
ellátott számítógépen
• Ne használja a 8cm-es CD adaptert 8cmes DVD lemezzel, mert ez hibás
működést okozhat.
• Még abban az esetben is, ha
DVD+RWlemezt használ, le kell zárnia a
lemezt (52. o.). Ha ezt nem teszi, az hibás
működést okozhat.
Videók lejátszása
Állóképek lejátszása
A lemezen lévő állóképek JPEG
formátumban kerülnek megjelenítésre.
Vegye figyelembe, hogy ezen művelet
során előfordulhat az eredeti adatok
véletlenszerű törlése vagy módosítása,
mivel a lemezen lévő eredeti adatokat
használja.
Olyan DVD meghajtóra van szükség,
mely támogatja a 8cm-es lemezeket, és
DVD lejátszó alkalmazásnak
rendelkezésre kell állnia a számítógépen.
1 Helyezze be a lezárt lemezt
1 Helyezzen be lezárt lemezt
2 Kattintson a [Start] t
2 Játssza le a lemezt DVD lejátszó
alkalmazás használatával.
• Egyes számítógépeken nem játszható le
a lemez. A részletekről olvassa el a
számítógép használati utasításait is.
• Nem játszhat le és szerkeszthet olyan
videókat, amelyeket lemezről a számítógép
merevlemezére másolt. További részletek
videók importálásáról: olvassa el az „Első
lépések” útmutatót a mellékelt CD-ROM-on
( DCR-DVD305E/DVD755E).
[My Computer] gombokra.
Vagy: kattintson duplán az asztalon
a [My Computer] ikonra.
3 Jobb egérgombbal kattintson
a DVD meghajtóra, ahová már
behelyezte a lemezt, majd
kattintson az [Open] gombra.
4 Kattintson duplán a [DCIM] t
Playback on DVD eszközök
a számítógép DVD meghajtójába.
a számítógép DVD meghajtójába.
[100MSDCF] gombokra.
5 Kattintson duplán a
megjelenítendő fájlra.
A kiválasztott állókép megjelenik a
képernyőn.
57
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB07ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/58
Lemez lejátszása DVD meghajtóval ellátott számítógépen
(folytatás)
Az először használt dátum kerül
rögzítésre a méretre vonatkozó
lemezfeliraton.
<pl.>
Ha a lemezt először 2006. január 1-én,
d.u. 6:00-kor használták először:
2006_01_01_06H00M_DU
Méretcímke
A képek a lemez alábbi mappáiban
kerülnek tárolásra:
x Videók
DVD-R/DVD-RW(VIDEO mód)/DVD+RW:
VIDEO_TS mappa
DVD-RW (VR mód):
DVD_RTAV mappa
x Állóképek
DCIM\100MSDCF mappa
<pl.>
Mappaadatok DVD-Rs/DVD-RWs (VIDEO
mód)/DVD+RWlemezekhez Windows XP
használatánál:
Állóképmappa
58
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB08ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/59
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW)
További jelenetek hozzáadása lezárás után
DVD
+RW
További anyagot vehet fel lezárt
DVD-RW lemezekre (VIDEO mód)/
DVD+RW lemezekre, az alábbi lépések
végrehajtásával (ha még van hely
felvételhez a lemezen).
Lezárt DVD-RW (VR mód) lemez
használatakor felvehet további
anyagokat a lemezre további lépések
nélkül.
Ha DVD-RW (VIDEO mód)
lemezt használ (Feloldás)
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
bemenetéhez, majd a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatba.
2 Tolja el a POWER kapcsolót
a kamera bekapcsolásához.
6 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
jelzést, majd érintse meg az
amikor a [Kész.] kiírás látható.
-t,
Amikor DVD+RW lemezt
használ:
Ha diafilmet, illetve DVD menüt hozott
létre lezáráskor (55. o.), az alábbi
lépéseket kell elvégeznie.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
bemenetéhez, majd a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatba.
2 Tolja el a POWER kapcsolót
a kamera bekapcsolásához.
3 Tegye be a lezárt lemezt a kamerába.
Egy megerősítési párbeszéd jelenik
meg, és rákérdez, rögzít-e további
jeleneteket.
3 Tegye be a lezárt lemezt a kamerába.
4 Érintse meg a
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW)
• Áramforrásként használja a hálózati
tápegységet, így megelőzheti a kamera
akkumulátorának lemerülését működés
közben.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és ne húzza ki a hálózati
tápegységet működés közben.
• A lezárás során létrehozott DVD menü és a
diafilm törlésre kerül.
• Ha duplaoldalú lemezt használ, mindkét
oldalon az alábbi eljárást kell elvégeznie.
A DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E: típusokhoz.
Érintse meg a
TÁROLÓBEÁLL.
opciót a [FELOLDÁS] elvégzéséhez.
t [SETUP]
opciót.
5 DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/
DVD705E:
Érintse meg a
[FELOLDÁS].
LEMEZBEÁLL. t
4 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
kiírást.
A [Kész.] kiírás jelenik meg, majd a
képernyő visszaáll felvételi képernyőre.
59
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB08ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/60
A lemezen lévő összes jelenet törlése
(Formázás)
DVD
+RW
A formázás, a lemezre felvett összes adat törlésével, a felvételt tartalmazó lemezt
megújítja és újra használhatóvá teszi. Formázással a lemez visszanyeri felvételi
kapacitását.
• A DVD-R lemez nem formázható. Használjon helyette másik lemezt.
Lezárt lemez formázása
A lemez fel van oldva, és újra le kell zárni ahhoz, hogy tartalma lejátszható legyen
DVD eszközön.
A formázás törli a lezárt lemezen lévő összes képet. A
vagy
ikon
megjelenik a képernyőn, de nem kell lezárni a lemezt ahhoz, hogy meg lehessen
nézni DVD eszközön.*
* Ahhoz, hogy a DVD menüt vagy a diafilmet használni lehessen DVD+RW lemezen, a lemezt le
kell zárni (52. o.).
• Áramforrásként használja a hálózati tápegységet, így megelőzheti a kamera akkumulátorának
lemerülését működés közben.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy rázkódásnak, és működtetés közben ne vegye ki a hálózati
tápegységet.
• Ha duplaoldalú lemezt használ, mindkét oldalon el kell végezni a formázást.
1 Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet a kamera DC IN
bemenetéhez, majd a tápkábelt a
fali csatlakozóaljzatba.
2 Tolja el a POWER kapcsolót a
kamera bekapcsolásához.
3 Tegye be a formázandó lemezt a
kamerába.
4
DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E:
Érintse meg a
t
[FORMÁZÁS] opciót.
A DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E: típusokhoz.
Érintse meg a
t
[
FORMÁZÁS] opciót.
xDVD-RW
Válassza ki a felvétel formátumát,
majd formázza a lemezt. Az alábbi
lépéssel folytassa: 5. lépés.
xDVD+RW
Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát, majd formázza a
lemezt. Az alábbi lépéssel folytassa:
6. lépés.
5 Válassza ki a DVD-RW felvételi
formátumát, érintse meg az
-t,
majd folytassa az alábbi lépéssel
7. lépés.
• A felvétel formátumára vonatkozóan ld.:
12. oldal.
60
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB08ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/61
6 Válassza ki a felvett kép szélességmagasság arányát ([16:9 SZÉLES]
vagy [4:3]) DVD+RW lemezhez,
majd érintse meg az
. gombot.
• A videó szélesség-magasság arányával
kapcsolatban ld.:26. oldal.
7 Érintse meg az [IGEN] t [IGEN]
lehetőséget, majd az
-t,
amikor a [Kész.] kiírás megjelenik.
Felvételt tartalmazó lemez (DVD-RW/DVD+RW)
• Nem változtathatja meg a már beállított videó
szélesség-magasság arányt 6. lépés
a DVD+RW lemezhez. Formázza újra a
lemezt a szélesség-magasság arány
módosításához.
• Az Easy Handycam működtetés alatt (30. o.)
a 5. lépés képernyője nem jelenik meg akkor
sem, ha behelyez egy DVD-RW lemezt
a kamerába. Folytassa az alábbi lépéssel:
7. lépés.
• Nem formázhat olyan lemezt, melyet más
eszközön levédtek. Törölje az eredeti
eszközökkel végzett védelmet, majd
formázza.
61
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB09ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/62
Menüelemek használata
A Menüelemekhasználatáról
1 Tolja a POWER kapcsolót a nyíl irányába a megfelelő üzemmód
bekapcsolásához.
Tolja a POWER kapcsolót a nyíl
irányába, közben csak akkor
nyomja a középső zöld gombot,
amikor a POWER kapcsoló OFF
(CHG) helyzetben van.
MODE ON
: Beállítások videókhoz
: Beállítások állóképekhez
A lejátszás beállításához nyomja meg a
a lejátszás képernyőre.
PLAY/EDIT gombot, hogy visszatérjen
2 Az LCD képernyőt megérintve válasszon ki egy menüelemet.
A ki nem választható elemek halványak.
x Az egyéni menü parancsikonjainak használata
Az egyéni menüre a gyakran használt menüelemek parancsikonjai kerülnek rá.
• Az egyéni menü tetszés szerint testre szabható (82. o.).
1 Érintse meg a
-t.
2 Érintse meg a kívánt menüelemet.
Ha a kívánt menüelem nem látható a képernyőn, a
/
gombok segítségével addig
görgesse a menüt, amíg meg nem jelenik az illető elem.
3 Jelölje ki a kívánt beállítást, majd érintse meg az
gombot.
x Menüelemek módosítása
Az egyéni menühöz nem tartozó menüelemek testre szabhatók.
1
2
3
4
62
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB09ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/63
1 Érintse meg a
t[SETUP] gombot.
2 Érintse meg a kívánt menüelemet.
A
/
megérintésével válassza ki a menüelemet, majd érintse meg az
(A 3 lépésben leírt folyamat azonos a 2. lépésben leírttal.
3 Jelölje ki a kívánt elemet.
gombot.
• Az egyes elemek úgy is kijelölhetők, hogy közvetlenül őket érinti meg.
4 Végezze el az elem testreszabását.
Amikor végzett a beállításokkal, a menüképernyő elrejtéséhez érintse meg
a következőket:
t
(bezárás).
Ha úgy dönt, hogy mégsem módosítja a beállítást, a
gomb megérintésével térjen
vissza az előző képernyőhöz.
x Menüelem módosítása Easy Handycam üzemmódnál
nem jelenik meg Easy Handycam üzemmódban (30. o.).
• Vonja vissza az Easy Handycam üzemmódot (30. o.), ha a menüelemeket a szokásos módhoz
szeretné beállítani.
Menüelemek használata
1 Érintse meg a [SETUP] gombot.
Megjelennek a rendelkezésre álló menüelemek.
2 Jelölje ki a kívánt elemet.
3 Végezze el az elem testreszabását.
Beállítás után érintse meg az
gombot.
Érintse meg a
gombot, ha nem módosítja az elemet a beállítás módosítása nélkül.
63
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB09ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/64
Menüelemek
A rendelkezésre álló menüelemek a (z) működési
módtól függően változnak.
Az alábbi beállítások automatikusak Easy Handycam
üzemmódnál (30. o.).
Videó
Állókép
PLAY/EDIT Easy Handycam
KAMERABEÁLL. (66. o.)
AE PROGRAM
FÉNYMÉRŐ
EXPOZÍCIÓ
FEHÉREGYENS.
AUTO.ZÁRSEB.
FIX FÓKUSZ
FÓKUSZ
VAKU BEÁLL. *2
SUPER NSPLUS
NS FÉNY
COLOR SLOW S
ÖNKIOLDÓ
ÖNKIOLDÓ
DIGIT. ZOOM
SZÉLESVÁSZNÚ *3
STEADYSHOT
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
BE
AUTO
AUTO
*1/KI
KI
BE
KI
KI
KI
KI
4:3
BE
FOTÓ BEÁLL. (71. o.)
KÉPSOR *4
MINŐSÉG
KÉPMÉRET *4
FÁJLSZÁM
KI
JÓ MINŐSÉGŰ
z
–*1
KÉPALK. (73. o.)
ÚSZTATÁS
D. EFFEKTUS
KÉP. EFFEKTUS
VEZ FELV. *5
USB-S KIVÁL.*5
DEMÓ MÓD
LEMEZBEÁLL. *6 /
KI
KI
KI
–
– *7
BE
TÁROLÓBEÁLL. *2 (76. o.)
FORMÁZÁS *6 / FORMÁZÁS *2
LEZÁRÁS
FELOLDÁS
LEMEZFELIRAT
FORMÁZÁS *2
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
64
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB09ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/65
Videó
Állókép
PLAY/EDIT Easy Handycam
SZOK.BEÁLL. (77. o.)
FELV.MÓD
FOTÓTÁROLÓ *2
HANGERŐ
TÖBB HANGSÁV
MIKR.JELSZ. *4
TÉRHAT.FIGY.*2
z
–
–
SP
–
z
–
z*1
–
–
z
–
–
z
z*1
KI
z
–
–
NORMÁL
z
–
–
LCD/KER.ÁLL.
z
z
z
–
–/NORMÁL/–/
NORMÁL/–*1
z
z
z
–
–
z
AUTO.
–
–
z
DÁTUM/IDŐ
–
–
z
–*1
–
–
z
–*1
AUTO.
4
–*1
z
–
–
z
z
z
BE
z
z
z
z
z
z
z*1
LCD TÁBLA
z
z
z
–*1
z
z
z
5 perc
z
–
–
–*1
–
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
IDŐ/LANGU. (81. o.)
ÓRABEÁLLÍTÁS
ZÓNABEÁLL.
NYÁRI IDŐ
LANGUAGE
Menüelemek használata
TV TÍPUSA *
USB-SEBESSÉG *5
ADATKÓD
MEGJELENÍT
VIDEOJÁTSZ.
SZABAD
REMOTE CTRL *2
HANGJELZÉS
MEGJEL.HELYE
SETUP LÉPTET
AUTO.KIKAPCS.
DÁTUMFELIRAT
KALIBRÁLÁS
*1 Az Easy Handycam működtetés előtti beállítási értékek fenntartva.
*2 DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
*3 DCR-DVD105E/DVD605E
*4 DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E
*5 DCR-DVD305E/DVD755E
*6 DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E
*7 Az [USB-S KIVÁL.] automatikusan megjelenik, ha a kamerát számítógéphez vagy más eszközhöz
csatlakoztatja USB kábel segítségével.
65
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/66
KAMERABEÁLL
A kamera beállítása a felvétel
körülményeihez (EXPOZÍCIÓ/
FEHÉREGYENS./STEADYSHOT, stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62. oldal oldalt.
AE PROGRAM
Az AE PROGRAM funkció segítségével
különféle körülmények között is
hatékonyan készíthet képfelvételeket.
nyár közepén, a vízparton vagy télen,
sípályán – filmezett személyek arca
sötétnek látsszék.
ALKONY&HOLD**(
)
Akkor válassza, ha meg szeretné őrizni
egyes speciális helyzetek (például
naplemente, éjszakai környezet,
tűzijáték) hangulatát.
TÁJKÉP**(
)
B AUTO
Akkor válassza, ha az [AE PROGRAM]
funkció igénybe vétele nélkül kíván
automatikusan felvételt készíteni.
REFLEKTOR*(
)
Akkor válassza, ha erős fényben meg
kívánja akadályozni, hogy az emberek
arca nagyon fehér legyen.
PORTRÉ (Lágy portré) (
)
Akkor válassza, ha távoli tárgyakról
kíván éles képet készíteni. Ezzel
a beállítással azt is eléri, hogy a kamera
nem fókuszál a közte és a felvétel tárgya
között elhelyezkedő üvegre, dróthálóra.
• Az egy csillaggal (*) jelölt elemek esetén csak
közeli tárgyakra lehet fókuszálni. A két
csillaggal (**) jelzett elemek esetén távolabbi
tárgyak is élesen behozhatók.
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas fénymérő)
Akkor válassza, ha a lágy háttérből ki
kívánja emelni a tárgyat (például egy
embert vagy egy virágot).
SPORT* (Sportesemény) (
)
Akkor válassza, ha gyorsan mozgó
tárgyak filmezésénél minimalizálni
kívánja a beremegést.
PART&SÍ*(
Lehetőség van arra, hogy az expozíciót
beállítsa egy kiválasztott tárgyra, és az így
beállított értéket úgy rögzítse, hogy az
illető tárgy még akkor is megfelelő
megvilágításban kerüljön rá a felvételre,
ha közte és a háttere között erős kontraszt
lenne (erre például a színpadon
reflektorfényben álló személy filmezése
esetén lehet szükség).
)
Akkor válassza, ha meg kívánja
akadályozni, hogy az erős, közvetlen
vagy visszaverődő fényben – például
1 A képernyőn érintse meg azt a pontot,
amelyhez beállítani és rögzíteni szeretné
az expozíciót.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
66
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/67
2 Érintse meg a [VÉG] gombot.
B AUTO.
Ha vissza akarja állítani a kamerabeállítást automatikus expozícióra, érintse
meg az [AUTO]t[VÉG] gombot.
A fehéregyensúlyt a kamera
automatikusan állítja be.
• Ha a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja,
az [EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[KÉZI] lesz.
• A beállítás visszatér [AUTO]-ra, ha
a POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
A fehéregyensúly az alábbi felvételi
körülményeknek megfelelően kerül
beállításra:
– Kültéri
– Éjszaka és neonfények, tűzijáték
– Napkelte és napnyugta
– Nappali fénynél, fénycsőnél
EXPOZÍCIÓ
KÜLTÉRI (
)
BELTÉRI (n)
A kép fényerejét kézzel állíthatja be.
Ha például derült időben épületen belül
készít felvételt, akkor megelőzheti, hogy
az ablak mellett álló emberek arcára az
ellenfényből származó árnyékok
vetüljenek. Ehhez nem kell mást tennie,
minthogy az expozíciót a terem falára
állítja be, és ezt az értéket rögzíti.
EGYRE (
1 Érintse meg a [KÉZI] gombot.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
2 Állítsa be az expozíciót a
/
gombok megérintésével.
3 Érintse meg a
-t.
Ha vissza akarja állítani a kamerabeállítást automatikus expozícióra,
érintse meg az [AUTO.]t
gombot.
• Ha az LCD panelt 180 fokkal elfordítja, és
lecsukja úgy, hogy a képernyő kifelé mutat,
beállíthatja az [ÚSZTATÁS] és [EXPOZÍCIÓ]
opciókat, a keresőt nézve. (74. o.).
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál továbbOFF
(CHG) helyzetre állítja.
FEHÉREGYENS. (Fehéregyensúly)
A színegyensúly a felvétel helyének
fényviszonyaihoz igazítható.
)
A kamera a fehéregyensúlyt a környezeti
fényviszonyoknak megfelelően állítja
be.
1 Érintse meg az [EGYRE] gombot.
2 Válasszon ki egy olyan fehér tárgyat,
például egy papírlapot, amely
ugyanolyan megvilágítást kap, mint
amilyen megvilágítás majd a
felveendő tárgyat éri, és fókuszáljon
rá úgy, hogy kitöltse a képernyőt.
3 Érintse meg a [
].Gyorsan villogni
kezd a
szimbólum. Amikor a
kamera beállította és memóriájában
tárolta a fehéregyensúlyt, a
szimbólum villogása abbamarad.
Menüelemek használata
A fehéregyensúly az alábbi felvételi
körülményeknek megfelelően kerül
beállításra:
– Beltéri
– Diszkó- és stúdiójelenetek felvétele
esetén, ahol a fényviszonyok gyorsan
változnak
– Stúdiók videolámpái, illetve
nátriumgőz-lámpák, vagy színes
izzószerű lámpák alatt
• Tartsa meg a fehér keret-tárgyat, míg
a
jelzés gyorsan villog.
• Ha a fehéregyensúlyt nem lehet
beállítani, a
jelzés lassan villog.
• Ha a
jelzés még akkor sem hagyja
abba a villogást, amikor megérinti az
gombot, állítsa a
[FEHÉREGYENS.] értékét
[AUTO.]-ra.
67
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/68
KAMERABEÁLL (folytatás)
• Ha [AUTO.] állásban akkumulátort cserélt,
vagy rögzített expozíció esetén a kamerát
épületből a szabadva vitte, válassza az
[AUTO] beállítást, és a jobb színbeállítás
érdekében mintegy 10 másodpercre fordítsa
a kamerát egy közeli fehér tárgyra.
• Ha megváltoztatja az [AE PROGRAM]
beállításait, akkor ismét hajtsa végre az
[EGYRE] eljárást, illetve vigye ki a kamerát
az épületből, vagy vigye be az épületbe úgy,
hogy az [EGYRE] funkció be van kapcsolva.
• Ha a megvilágítást fehér vagy hideg fehér
fényű fénycső adja, akkor a
[FEHÉREGYENS.] értékét állítsa [AUTO.]
vagy [EGYRE] pozícióra.
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha
a POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
AUTO.ZÁRSEB.
Ha [BE] állásba kapcsolja (ez a gyári
beállítás), akkor világos környezetben
történő felvételkészítéskor a zár
sebességét automatikusan az elektronikus
zársebesség-állító funkcióval szabályozza.
FIX FÓKUSZ
Megadható, hogy melyik, nem a képernyő
közepére eső tárgyra kerüljön a fókusz.
1 A képernyőn érintse meg a megfelelő
tárgyat.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a [VÉG] gombot.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO]t[VÉG]
gombokat az 1lépésben.
• Ha a [FIX FÓKUSZ] funkciót választja, a
[FÓKUSZ] értéke automatikusan [KÉZI]
lesz.
• A beállítás visszatér [AUTO]-ra, ha
a POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
FÓKUSZ
A fókusz kézzel beállítható. Ezt a
lehetőséget akkor válassza, ha egy adott
tárgyra kíván fókuszálni.
1 Érintse meg a [KÉZI] gombot.
Ekkor megjelenik a 9 szimbólum.
2 Érintse meg a
(fókuszálás közeli
tárgyakra)/
(fókuszálás távoli
tárgyakra) gombot a fókusz élesítéséhez.
jelenik meg, ha a fókusz nem állítható
közelebbre, a
pedig akkor, ha a fókusz
nem állítható távolabbra.
3 Érintse meg a
-t.
A fókusz automatikus beállításához
érintse meg az [AUTO.]t
az 1
lépésben.
• A fókuszt egyszerűbben is beállíthatja: tolja a
motoros zoom gombját a T (telefotó) jel felé,
majd pedig a gombot a W (széles látószög) jel
felé tolva állítsa be a felvételhez a ráközelítés
(zoom) mértékét. Ha közeli képet kíván
készíteni valamiről, akkor a motoros zoom
gombját a W (széles látószög) jel felé tolva a
lehető legjobban nagyítsa fel a képet, majd ez
után állítsa be a fókuszt.
• Széles látószögű felvétel készítésekor a
kamerának és a felvétel tárgyának legalább
kb. 1 cm-re, telefotó készítésekor pedig
legalább kb. 80 cm-re kell lennie egymástól
azért, hogy a kép éles legyen.
• A beállítás visszatér [AUTO.]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
VAKU BEÁLL: (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Beállíthatja ezt a funkciót, ha
kamerájával kompatibilis (külön
megvásárolható) külső vakut használ.
Csatlakoztassa a vakut az Active
Interface Shoe (98. o.).
68
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/69
x VAKUS MÓD
B BE
Mindig villan.
BE
A piros szem jelenség kiküszöbölése
érdekében villog.
AUTO
Automatikusan villan.
AUTO
NS FÉNY (NightShot plus fény)
A piros szem jelenség kiküszöbölése
érdekében automatikusan villog.
• Ha a vaku nem alkalmas a piros szem jelenség
kiküszöbölésére, csak a [BE] és az [AUTO]
érték választható ki.
• A beállítás visszatér [BE]-re, ha a POWER
kapcsolót 12 óránál továbbOFF (CHG)
helyzetre állítja.
x VAKUFÉNY
Tisztább felvételeket készíthet infravörös
fényt kibocsátó izzóval, NightShot
plushasználatával. A gyári beállítás:
[BE].
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt (43. o.).
• Vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
• Az [NS FÉNY] funkcióval legfeljebb 3 m
távolságra lévő tárgyakról készíthet felvételt.
)
A vaku fényét erősebbre állítja.
)
GYENGÉBB (
)
A vaku fényét gyengébbre állítja.
• A beállítás visszatér [NORMÁL]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál továbbOFF
(CHG) helyzetre állítja.
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus)
Max. 16-szoros érzékenységgel vehet fel
NightShot plus képeket sötét helyen.
Állítsa a [SUPER NSPLUS]-t [BE]
helyzetbe, míg a NIGHTSHOT PLUS
kapcsoló ON.
helyzetben van, és a
[”SUPER NSPLUS”] felvillan a képernyőn.
A beállítás törléséhez állítsa a [SUPER
NSPLUS]-t [KI] helyzetbe.
• Ne használja a NightShot plus és a[SUPER
NSPLUS] funkciót erős fényű helyeken. Ha
nem így tesz, a kamera nem megfelelően fog
működni.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Sötét helyen is készíthet erősebb színű
felvételeket.
Állítsa a [COLOR SLOW S] opciót [BE]
állásba;
a [COLOR SLOW
SHUTTER] felvillan a képernyőn.
A [COLOR SLOW S] törléséhez érintse
meg a [KI] gombot.
Menüelemek használata
ERŐSEBB(
B NORMÁL (
• Ügyeljen arra, hogy ujjával vagy más tárggyal
ne takarja el az infravörös érzékelőt (43. o.).
• Vegye le a (külön megvásárolható)
konverziós lencsét.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ]68. o.).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
• Ha az automatikus fókuszálás használata
problémákat okoz, állítsa be a fókuszt kézzel
([FÓKUSZ]68. o.).
• A kamera zársebessége a fényerő
függvényében változik. Ilyenkor
előfordulhat, hogy a kép mozgása lelassul.
ÖNKIOLDÓ
Az önkioldó használata esetén a felvétel
kb. 10 másodperc elteltével kezdődik meg.
Nyomja meg START/STOP gombot,
amikor [
ÖNKIOLDÓ] beállítása
[BE]( ).
69
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/70
KAMERABEÁLL (folytatás)
A visszaszámlálás törléséhez érintse meg
az [ALAP]-ot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] értéket.
• Használhatja az önkioldót a START/STOP
gombbal a távirányítón (49. o.) (DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
ÖNKIOLDÓ
Az önkioldó használata esetén a felvétel
kb. 10 másodperc elteltével kezdődik
meg.
Nyomja meg a PHOTO gombot, ha az
[
ÖNKIOLDÓ] beállítása: [BE] ( ).
A visszaszámlálás törléséhez érintse meg
az [ALAP]-ot.
Az önkioldó kikapcsolásához válassza a
[KI] értéket.
• Használhatja az öönkioldót a PHOTO
gombal is a távirányítón (49. o.) (DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
DIGIT. ZOOM
Kiválaszthatja a maximális nagyítási
szintet, amennyiben az alábbiakban
felsorolt optikai zoom nagyítási
értékeknél nagyobb mértékű nagyítást
szeretne elérni:
(optikai zoom)
DCR-DVD105E/DVD605E
20 ×
DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/
DVD755E
12 ×
Ha lemezre készít felvételt, ne feledje,
hogy a digitális zoomolás
eredményeképp romlik a kép minősége.
DCR-DVD105E/DVD605E
B KI
Max. 20 × optikai zoom végrehajtása
lehetséges.
40 ×
Max. 20 × optikai zoom végrehajtására
van lehetőség, és max. 40 × zoom digitális
végrehajtására.
800 ×
Max. 20 × optikai zoom végrehajtására
van lehetőség, és max. 800 × zoom
digitális végrehajtására.
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
B KI
Max. 12 × optikai zoom végrehajtása
lehetséges.
24 ×
Max. 12 × optikai zoom végrehajtására
van lehetőség, és max. 24 × zoom digitális
végrehajtására.
800 ×
Max. 12 × optikai zoom végrehajtására
van lehetőség, és max. 800 × zoom
digitális végrehajtására.
SZÉLESVÁSZNÚ
(DCR-DVD105E/DVD605E)
A kép olyan szélesség-magasság aránnyal
rögzíthető, amely illeszkedik ahhoz a
képernyőhöz, amelyen majd lejátssza.
B 4:3
Szokásos beállítás (a felvétel úgy készül,
hogy 4:3-as TV-készüléken le lehessen
játszani).
16:9 SZÉLES
A felvétel úgy készül, hogy 16:9-es TVkészüléken teljes képernyős
üzemmódban le lehessen játszani.
A digitális zoom tartománya a vonaltól
jobbra található. A zoomolási
tartomány akkor jelenik meg, amikor
LCD képernyőn/keresőn történő
megtekintéskor, [16:9 SZÉLES] arány
kiválasztásával.
70
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/71
FOTÓ BEÁLL.
Beállítások állóképekhez
(KÉPSOR/MINŐSÉG/
KÉPMÉRET, stb.)
16:9 széles képernyőjű TV-n
történő megtekintéskor*1
Standard (4:3-as képernyőjű)
TV-n történő megtekintéskor*2
*1
DVD lejátszón vagy DVD felvevőn való
lejátszáskor Ön másképpen láthatja
a képeket a TV-képernyőn, a lejátszótól
függően. A részleteket illetően olvassa el
az adott eszköz használati utasítását.
STEADYSHOT
Készíthet felvételeket
a [STEADYSHOT] használatával
(alapértelmezett beállítása: [BE]). Állítsa
a [STEADYSHOT]-ot [KI] állásba (
)
amikor állványt vagy a konverziós lencsét
használ (külön megvásárolható).
KÉPSOR (DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
A PHOTO. gomb megnyomásával
egymás után több állókép is készíthető.
B KI
Akkor válassza, ha nem kíván
folyamatosan egymás után állóképeket
készíteni.
NORMÁL (
)
Állóképek folyamatos rögzítése, kb. 0,5
másodperces intervallumokkal.
A maximálisan rögzíthető képek száma
a következő:
1,0M (
) : 8 kép
VGA (0,3M) (
) : 21 kép
0,7M (
) : 8 kép
EXP. SOR (
)
Körülbelül 0,5 másodperces
időközökkel 3 képet rögzít egymást
követően, különböző expozícióval.
Ezután összehasonlíthatja a 3 képet, és
kiválaszthatja azt, amelyik rögzítésénél
az expozíció a legmegfelelőbb volt.
Menüelemek használata
Amikor a 16:9 képernyőjű TV teljes
képernyős üzemmódra kapcsol, a kép a
megfelelő arányban jelenik meg a TV
képernyőjén.
*2 TV-készüléken (4:3 -as képernyő) való
lejátszáskor a kép összenyomódhat. Ha
szélesvásznú üzemmódban játssza le, akkor a
kép olyan lesz, mint az LCD képernyőn,
illetve a keresőben.
• Az alábbi esetekben nem módosíthatja
a szélesség-magasság arányt:
– videofelvétel közben
– ha a [D.EFFEKTUS] beállítása [RÉGI
FILM] (74. o.)
• Az alábbi esetekben rövidülhet
a rendelkezésre álló felvételi idő:
– Ha Ön váltogat 16:9 (széles) és 4:3 arány
között, DVD-R/DVD-RW lemezre történő
felvételkor (VIDEO módban)
– ha a [FELV.MÓD]-ot (77. o.)/ DVD-R/
DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW
behelyezett lemeznél4:3beállított arány
esetén megváltoztatja.
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a62. oldal oldalt.
• A folyamatos rögzítés alatt a vaku nem működik.
• Önkioldás üzemmóddal a maximális képszám
rögzítésre kerül, ha Ön a kamerát
a távirányítóval működteti
(A DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
típusoknál).
• Előfordulhat, hogy Ön nem tudja a maximális
képszámot folyamatosan felvenni
(ez a képmérettől és a lemez vagy„Memory
Stick Duo” memóriakártya fennmaradó
kapacitásától függ
(A DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
típusoknál).
71
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/72
FOTÓ BEÁLL. (folytatás)
• Az [EXP.SOR] nem működik, ha a lemezen
vagy a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
( DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) 3nál kevesebb kép számára elegendő hely áll
rendelkezésre.
• A lemezre történő folyamatos képfelvétel
hosszabb ideig tart, mint a normális felvétel.
Vegye fel a következő állóképet, miután a
gördítősáv jelzése (
) és az ACCESS
műveletjelző kikapcsol.
MINŐSÉG
B JÓ MINŐSÉGŰ (
)
A kamera jó minőségű állóképet rögzít.
SZOKÁSOS (
)
A kamera szokásos minőségű állóképet
rögzít.
Állóképek mérete (Kb., kB)
1,0M
JÓ
MINŐSÉGŰ
(FINE)
SZOKÁSOS
(STD)
0,7M
VGA
(0,3M)
500
380
150
210
160
060
KÉPMÉRET (DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzíthető képek
száma (kb.)
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
1,0M
0030
0074
0061
32 MB
0150
0120
64 MB
0300
0245
128 MB
0600
0445
256 MB
1000
0900
512 MB
2050
1800
1 GB
4200
3750
2GB
8600
16MB
0,7M
0 040
0 096
00 81
00190
0 160
0 390
0 325
0 780
0590
01400
01200
02850
02450
05900
05000
12000
VGA
(0,3M)
00096
00240
00190
00485
00390
00980
00780
01970
01400
03550
02850
07200
05900
14500
12000
30000
Fent:[JÓ MINŐSÉGŰ] / Lent:[SZOKÁSOS]
• Ha olyan „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, mely a Sony
Corporation terméke. A felvehető képek
száma a felvételi körülmények függvényében
változhat.
Lemezre rögzíthető képek száma (kb.)
1,0M
0,7M
B 1,0M
VGA
(0,3M)
A kamera éles állóképet rögzít.
VGA (0,3M)
A lehető legtöbb kép felvételét teszi
lehetővé.
• Amikor a kép szélesség-magasság aránya
16:9-re módosult, a képméret [
0,7M]-re
változik (
) (28. o.).
• A képpontok száma az egyes képméretekhez
a következő:
1,0M : 1152×864
VGA (0,3M)
: 640×480
0,7M
: 1152×648
• A képméret beállítása DCR-DVD105E/
DVD605E : [VGA (0,3M)](
).
2150
4100
2750
5100
5100
8100
2250
4300
2850
5400
5400
8600
2250
4300
2900
5400
5400
8600
1650
2600
1950
2950
2950
3800
Fent:[JÓ MINŐSÉGŰ] / Lent:[SZOKÁSOS]
• A táblázat a felvehető képek körülbelüli
számát mutatja, a fenti számok egyoldalas
lemezre értendők, duplaoldalúnál
megduplázódnak.
72
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/73
KÉPALK.
FÁJLSZÁM.
B FOLYTATVA
Számhozzárendelés fájlokhoz abban az
esetben is, ha a a lemez, illetve a
„Memory Stick Duo”memóriakártya
(DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) módosításra került.
ELÖLRŐL
Mindig visszaállítja a fájlszámozást 0001re, ha a lemez, illetve a „Memory Stick
Duo” memóriakártya (DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
módosításra kerül.
Képek speciális jellemzői, illetve a
felvétel/lejátszás további funkciói
(KÉPEFFEKTUS/D.EFFEKTUS, stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62. oldal oldalt.
ÚSZTATÁS
Azt a felvételt, amelyet a kamera éppen
rögzít, a következő effektusokkal
színesítheti.
1 Válassza ki a kívánt funkciót készenlét
(beúsztatás) vagy felvétel (kiúsztatás)
alatt, majd érintse meg a then touch
gombot.
Amikor megérinti az [ÁTFEDÉS] vagy
[ÁTTŰNÉS] gombot, a képet a kamera
állóképként tárolja. (A tárolási folyamat
közben a képernyő kék színű.)
Az úsztatás effektus kijelzője abbahagyja a
villogást, és az úsztatás befejezésekor
eltűnik a képernyőről.
A művelet megszakításához az
1lépésben a [KI] lehetőséget válassza.
• A beállítás visszavonásra kerül a START/
STOP gomb újbóli megnyomásával.
Kiúsztatás
Beúsztatás
Menüelemek használata
2 Nyomja meg a START/STOP gombot.
ÚSZT. FEHÉRB
ÚSZT. FEKET.
ÁTFEDÉS ( csak beúsztatás)
73
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/74
KÉPALK. (folytatás)
ÁTTŰNÉS (csak beúsztatás)
3 Érintse meg a
-t.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
A [D. EFFEKTUS] kikapcsolásához az
1 lépésben a [KI] értéket válassza.
A kereső használata
Az [EXPOZÍCIÓ] és az [ÚSZTATÁS]
értéke akkor is beállítható, ha a keresőt
használja, az LCD képernyőt pedig 180
fokkal elforgatja, és képernyőjével kifelé
visszahajtja a kamerához.
1A
(Videó) jelzésnek világítania kell.
2 Húzza ki a keresőt LCD, és csukja le az
LCD képernyőt, kifelé néző
képernyővel.
Ekkor megjelenik a
3 Érintse meg a
szimbólum.
-t.
Az [LCD-t ki?] kérdés megjelenik a
képernyőn.
FÉNYESET KEY (fényesség)
Egy előzőleg rögzített állókép világosabb
részét (pl. egy személy hátterét)
mozgóképpel helyettesíti.
RÉGI FILM
Videó-effektust kölcsönöz a képeknek.
A jelenet 16:9 (széles) módban kerül
rögzítésre.
• A szélesség-magasság arány nem
módosítható, ha a [RÉGI FILM] került
kiválasztásra.
4 Érintse meg az [IGEN] gombot.
Ezzel kikapcsolta az LCD képernyőt.
5 Miközben a kereső kijelzőjét nézi, érintse
meg az LCD képernyőt.
Ekkor megjelenik az [EXPOZÍCIÓ], stb.
elem.
6 Érintse meg azt a gombot, amelyhez
tartozó értéket be kívánja állítani.
[EXPOZÍCIÓ] :Állítsa be a
/
,
gombbal, és érintse meg az
gombot.
[ÚSZTATÁS] :Többször érintse meg a kívánt
hatás eléréséhez.
: Az LCD képernyő világítani kezd.
A gombok elrejtéséhez érintse meg a
gombot.
D. EFFEKTUS (Digitális effektus)
A felvételeket digitális effektusokkal
teheti érdekesebbé. Megjelenik a
szimbólum.
1 Érintse meg a kívánt effektust.
2 Amikor kiválasztja a [FÉNYESET. ]
/
opciót, állítsa be az effektust a
gombokkal, majd érintse meg az
gombot.
A
megérintésekor megjelenő kép
állóképként kerül mentésre.
KÉP. EFFEKTUS (Képeffektus)
Felvétel és lejátszás során is speciális
effektusokkal módosíthatók a felvételek.
Ekkor megjelenik a
szimbólum.
B KI
Nem használja a [KÉP EFFEKTUS]
beállítást.
SZÉPIA
A felvétel szépia (barnás) tónusban
jelenik meg.
FF (fekete-fehér)
A kép fekete-fehérben jelenik meg.
PASTEL (pasztell)
A kép lágy, pasztell-színekre vált.
MOZAIK
A kép mozaikszerűvé válik.
74
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/75
VEZ.FELV.
(DCR-DVD305E/DVD755E)
Lásd 94. oldal.
USB-SEBESSÉG
(DCR-DVD305E/DVD755E)
A képeket megnézheti számítógépen, ha
a kamerát csatlakoztatja a számítógéphez
USB kábellel, illetve PictBridge -nek
megfelelő nyomtatóhoz (96. o.).
KOMPUTER
Ezt válassza ki, ha a lemezen lévő
képeket nézi meg Windows alapú
számítógépen, és a mellékelt szoftver
segítségével a számítógépre másolja
őket.
KOMPUTER
Az alapértelmezés: [BE], így kb. 10
perccel azután megnézheti a bemutatót,
hogy aPOWER kapcsolót
(Video)-ra
állította anélkül, hogy behelyezett volna
lemezt vagy„Memory Stick Duo” (DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
• A bemutató bizonyos, például az alábbi,
esetekben abbamarad:
– Ha a bemutató közben megérinti a
képernyőt. (10 perc múlva a bemutató
újrakezdődik.)
– Ha a lemeztartó fedelének OPEN
kapcsolóját Ön eltolja
– Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
behelyezi (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E).
– Ha a POWER kapcsoló állása:
(Állókép).
– Ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsolót ON
(43. o.) helyzetbe állítja.
NYOMTATÁS
Kinyomtatja a lemezen lévő állóképeket
PictBridge alkalmazáshoz megfelelő
nyomtatóval.
NYOMTATÁS
Kinyomtatja a „Memory Stick
Duo”memóriakártyán lévő állóképeket
PictBridge alkalmazáshoz megfelelő
nyomtatóval.
Menüelemek használata
Átmásolja a „Memory Stick Duo.”
memóriakártyán lévő képeket.
DEMÓ MÓD
• Az [USB-S KIVÁL.] automatikusan
megjelenik a képernyőn az alábbi esetekben:
– Ha a
PLAY/EDIT gombot megnyomja,
amikor a kamerát más eszközhöz
csatlakoztatja, USB kábel használatával.
– Ha a kamerát más eszközhöz csatlakoztatja
USB kábellel a lejátszás képernyőn.
• További részletek a számítógéphez való
csatlakoztatásról: „Első lépések” útmutató a
mellékelt CD-ROM-on.
75
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/76
LEMEZBEÁLL.
(DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/
DVD705E) /
TÁROLÓBEÁLL.
(DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Beállítás lemezekhez és
„Memory Stick Duo”
memóriakártyához (FORMÁZÁS/
LEZÁRÁS/FELOLDÁS, stb.)
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a 62. oldal oldalt.
FORMÁZÁS (DCR-DVD105E/
DVD205E/DVD605E/DVD705E)/
FORMÁZÁS (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
FORMÁZÁS (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Ha a „Memory Stick Duo” formázott, az
összes adat törlésre kerül.
1 Formázza meg a„Memory Stick Duo” -t
úgy, hogy megérinti az [IGEN] t
[IGEN]-t.
2 Érintse meg a
-t, amikor a [Kész.]
megjelenik.
• Még azok az állóképek is törlődnek, melyek
törlés ellen más készülékkel védettek.
• Ha a [Folyamatban...] jelzés látható a
képernyőn, ne próbálkozzon az alábbi
műveletekkel:
– A POWER kapcsoló vagy gombok
használata
– A „Memory Stick Duo”memóriakártya
eltávolítása
Lásd 60. oldal.
LEZÁRÁS
Lásd 52. oldal.
FELOLDÁS
Lásd 59. oldal.
LEMEZFELIRAT
Minden lemeznek adhat címet.
Alapértelmezés szerint a lemez első
használatának dátuma lesz a cím (felirat).
Adja meg a lemezfeliratot a 2 - 5
lépésekkel, a „Lemezfelirat
módosítása” alatt, a „Lemez
lejátszásra való kompatibilissé tétele
DVD eszközökön vagy DVD
meghajtókon (Lezárás) ” (55. o.)
részben.
A művelet befejezéséhez érintse meg a
[MÉGSE] elemet.
76
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/77
SZOK.BEÁLL.
Lemezre való felvétel beállításai
és más beállítások (FELV.MÓD/
LCD/KER.ÁLL/USB-SEBESSÉG,
stb.)
A gyárilag beállított értékeket B jelzi.
A zárójelben található szimbólumok
akkor jelennek meg, ha az illető elemeket
kiválasztotta.
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a62. oldal oldalt.
HANGERŐ
Lásd 41. oldal.
TÖBB HANGSÁV
Kiválasztható, hogy egy másik
készülékkel rögzített hangot két
hangsávként vagy sztereó hangként
játsszék le.
B SZTEREÓ
Lejátssza a fő és a mellék hangsávot
(vagy a sztereó hangot).
1
FELV.MÓD (Felvétel mód)
Három szint közül választhatja ki a videó
képminőségét.
HQ ( HQ )
Jó minőségű felvétel (felvételi idő
hozzávetőleg max. 20 perc).
Szokásos minőségű felvétel (felvételi idő
hozzávetőleg max. 30 perc).
LP ( LP )
Megnöveli a felvételi időt (Hosszú
lejátszás) ( hozzávetőleg max. 60 perc).
• A zárójelben lévő idő a hozzávetőleges
felvételi időt jelzi, ha egyoldalas lemezre
vesz fel videót. Duplaoldalú lemezre
történő felvétel esetén ez az érték
alkalmazandó mindkét oldalra.
• A kamera VBR kódolási rendszerű, (13. o.)
így – amikor gyorsan mozgó tárgyról
készít felvételt, a rendelkezésre álló idő
kevesebb lehet. VBR
Szójegyzék
(144. o.)
• Ha LP módban készít felvételt, a felvett
jelenetek gyengébb minőségűek lehetnek,
illetve a gyors mozgást tartalmazó jelenetek
zajt tartalmaznak a lemez lejátszásakor.
2
A mellék hangsávot, illetve a jobb
hangsávot játssza le.
• A beállítás visszatér [SZTERÓ]-ra, ha a
POWER kapcsolót 12 óránál tovább OFF
(CHG) helyzetre állítja.
MIKR.JELSZ. (DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
Hangfelvételhez beállíthatja a mikrofon
erősségét.
Válassza a [GYENGE] opciót, ha
érdekes, erős hangot vesz fel, pl.
koncertteremben, stb.
Menüelemek használata
B SP ( SP )
A fő hangsávot, illetve a bal hangsávot
játssza le.
B NORMÁL
Különböző térhatású hangokat vesz fel,
azonos erősségre konvertálva őket.
GYENGE (
)
A térhatású hangot valósághűen veszi
fel. Ez a beállítás nem alkalmas
párbeszédek felvételére.
• A beállítás visszatér [NORMÁL]-ra, ha a
POWER kapcsolót legalább 12 órára OFF
(CHG) állásban hagyja.
FOTÓTÁROLÓ (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Ld.:33. oldal, 39.
77
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/78
SZOK.BEÁLL. (folytatás)
TÉRHAT.FIGY. (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Megjelenítheti azt az irányt, melyből a
felvétel hangja érkezik 5.1ch módban.
LCD/KER.ÁLL.
Ez a beállítás-módosítás nincs hatással a
felvett képre.
x LCD-FÉNYERŐ
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége állítható.
1A
/
gombok segítségével állítsa
be a fényerőt.
2 Érintse meg a
-t.
x LCD-HÁTTÉR
Az LCD képernyő háttérvilágításának
erőssége megváltoztatható.
Szokásos fényerő.
FÉNYERŐ
Az LCD képernyőt fényesebbé teszi.
• Ha a kamera hálózati tápegységet használ
áramforrásként, automatikusan a
[FÉNYERŐ beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor kis
mértékben csökken.
x SZÉLESEN ( DCR-DVD105E/
DVD605E)/KER SZÉLESEN
(DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
Kiválasztható, hogyan jelenjenek meg a
keresőben a 16:9 es szélesség-magasság
arányú képek.
B KERETEZÉS
Szokásos beállítás (szokásos
képernyőtípus)
KESKENYÍTÉS (Keskenyítés)
• Ha a POWER kapcsolót
(Állókép)
helyzetbe tudja állítani, a [SZÉLESEN] vagy
[KER.SZÉLESEN] nem jelenik meg.
TV típusa (DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
Lásd 50. oldal.
x LCD SZÍNE
A
/
gombokkal beállítható az
LCD képernyő színe.
Élénk színek
x KER.H.VILÁG.
Beállítható a kereső háttérvilágításának
erőssége.
B NORMÁL
A kereső képernyőjét fényesebbé teszi.
• Ha a kamera hálózati tápegységhez
csatlakozik, automatikusan a [FÉNYERŐ]
beállítás érvényesül.
• Ha a [FÉNYERŐ] beállítást választja, az
akkumulátor üzemideje felvételkor kis
mértékben csökken.
Ha egy 16:9-es kép esetén felül és alul
fekete csík jelenne meg, függőlegesen
megnyújtja a képet.
B NORMÁL
Fakó színek
FÉNYERŐ
USB-SEBESSÉG (DCR-DVD305E/
DVD755E)
Kiválaszthatja az adatátvitel sebességét a
számítógépre való adatátvitelhez.
B AUTO
Adatokat küld automatikus váltással
Hi-Speed USB (USB 2.0) és az USB1.1
nek (max. sebességű átvitel) megfelelő
sebesség között .
Szokásos fényerő.
78
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/79
MAX.SEB.
Az USB1.1 -nek megfelelő adatküldés
(maximális sebességű átvitel).
ADATKÓD
A felvétel során automatikusan rögzített
adatokat (adatkód) jeleníti meg.
B KI
Az adatkód nem jelenik meg.
DÁTUM/IDŐ
Megjeleníti a képek felvételének
dátumát és időpontját.
KAMERAADATOK
Megjeleníti a képek felvételének
kamera-beállítási adatait.
DÁTUM/IDŐ
• Vakuval készített felvételnél megjelenik a
szimbólum.
• Ha a kamerát TV-készülékhez csatlakoztatta,
az adatkód megjelenik a TV-képernyőn.
• A jelzés a távirányító DATA CODE
megnyomásakor sorban vált : DÁTUM/IDŐ
t KAMERAADATOK t KI (nincs jelzés)
(A DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
típusoknál).
• A lemez állapotától függően [--:--:--] vonalak
jelennek meg.
• A beállítás visszatér [KI]-re, ha a POWER
kapcsolót legalább 12 órára OFF (CHG)
állásban hagyja.
MEGJELENÍT
Kiválaszthatja a VISUAL INDEX
képernyőn megjelenő miniatűrök
számát.
Miniatűr
Szójegyzék (144. o.)
Módosítsa a miniatűrök számát (6 vagy
12) a kamera zoom gombjával.*
1Dátum
2Idő
KAMERAADATOK
Videó
6KÉP
6 kép miniatűrjét jeleníti meg.
12KÉP
12 kép miniatűrjét jeleníti meg.
* Használhatja az LCD képernyő
keretének zoom gombjait, illetve a
távirányítót (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
Menüelemek használata
B ZOOMKAPCS.
VIDEOJÁTSZ.
Állókép
3 SteadyShot ki
4 Expozíció
5 Fehéregyensúly
6 Jelerősítés
7 Zársebesség
8 Zárnyílás értéke
9 Expozíció értéke
Mivel az alapértelmezett beállítás [BE],
amikor kiválasztja a
fület a VISUAL
INDEX képernyőn, mindegyik videó
első 5 másodperce sorra lejátszásra kerül.
• Állítsa [KI]-re az akkumulátor
energiatakarékos használata érdekében .
• A videó lejátszása 5-szöri ismétlés után leáll.
79
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/80
SZOK.BEÁLL. (folytatás)
SZABAD
B AUTO
Bizonyos, például az alább leírt
helyzetekben, mintegy 8 másodpercre
megjeleníti a szabad lemezrészre
vonatkozó jelzést.
– Amikor a kamera felismeri a szabad
lemezkapacitást, a POWER
kapcsolóval állítsa
(Videó)-ra.
– Amikor megnyomja a DISP/BATT
INFO gombot a jelzés ki-helyzetről
be-helyzetre állításához a POWER
kapcsolóval
(Video)-ra.
– Amikor 5 percnél kevesebb a
hátralévő video-felvételi idő.
– Ha a felvételt vonali bemenetről kezdi
( DCR-DVD305E/DVD755E).
BE
A lemezen hátralévő idő mindig látható.
TÁVIR. (Távirányító)
(DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
A gyári beállítás [BE], így használható a
mellékelt távirányító (49. o.).
• Állítsa [KI] értékre, nehogy a kamera egy
másik eszköz távirányítója által küldött
parancsot észlelhessen.
• A beállítás visszatér [BE]-re, ha a POWER
kapcsolót 12 óránál továbbOFF (CHG)
helyzetre állítja.
HANGJELZÉS
B BE
Dallam szól, amikor elindítja/leállítja a
felvételt, illetve amikor használja az
érintőképernyőt.
KI
Kikapcsolja a dallamot.
MEGJEL.HELYE
B LCD TÁBLA
Akkor válassza, ha az LCD képernyőn
és a keresőben látni szeretné a
megjeleníthető adatokat (például a
számlálót).
VID-KI/TÁBLA
A TV-képernyőn is mutatja a
megjelenítőt.
SETUP LÉPTET
B NORMÁL
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü lefelé gördül.
FORDÍTOTT
Ha ezt választja, a
gomb
megérintésekor a menü felfelé gördül.
AUTO.KIKAPCS
(Auto kikapcsolás)
B 5 perc
Ha legalább kb. 5 percig nem használja
a kamerát, az automatikusan kikapcsol.
SOHA
A kamera nem kapcsol ki
automatikusan.
• Ha a kamerát a hálózatról üzemelteti, Az
[AUTO.KIKAPCS] értéke automatikusan
[SOHA] lesz.
DÁTUMFELIRAT
Állítsa [BE] helyzetbe (alapértelmezett
beállítás) a felvétel dátumának és
idejének megjelenítéséhez, lemez
lejátszásakor felirat-megjelenítő
funkcióval ellátott DVD eszközön.
KALIBRÁLÁS
Lásd 137. oldal.
80
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/81
IDŐ/LANGU.
(ÓRABEÁLLÍTÁS/ZÓNABEÁLL./
LANGUAGE, stb.)
A menüelemek kiválasztásával
kapcsolatban lásd a62. oldal oldalt.
ÓRABEÁLLÍTÁS
Lásd 24. oldal.
ZÓNABEÁLL.
Az óra leállítása nélkül beállíthatja az
időeltérést.
Állítsa be a helyi zónát a v/V jelek
segítségével, ha más időzónában
használja a kamerát.
A Nemzetközi időeltérésekről a 130.
oldaloldalon olvashat.
NYÁRI IDŐ
LANGUAGE
Kiválasztható, hogy az LCD képernyőn
milyen nyelven jelenjenek meg az
üzenetek.
• Ha az Ön anyanyelve nem található meg
a listán, akkor választhatja az
egyszerűsített angol [ENG[SIMP]]
nyelvet.
Menüelemek használata
Az óra leállítása nélkül elvégezheti ezt a
beállítást.
Állítsa [BE] helyzetbe, és vigye egy órával
előbbre.
81
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/82
Testreszabás Egyéni menü
Az egyéni menühöz hozzáadhatók
kívánság szerinti menüelemek, és az
egyéni menü testre szabható. Ha a
gyakran használt menüelemeket veszi fel
az egyéni menübe, használatuk
kényelmesebbé válik.
Menüelem felvétele
Menüelem törlése
1 Érintse meg a
t [P-MENU
BEÁLL] t [TÖRLÉS] gombot.
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
. gomb segítségével
jelenítse meg.
Max. 27 menüelem adható hozzá a
(Video),
(Állókép) vagy
PLAY/EDIT opciókhoz. Ha több
menüelemre lenne szükség, törölje a
kevésbé fontosakat.
1 Érintse meg a
t [P-MENU
BEÁLL] t [HOZZÁVÉTEL]-t.
2 Érintse meg a törlendő
menüelemet.
2
Érintse meg a
/
gombokat
menükategória kiválasztásához,
majd érintse meg az
gombot.
3 Érintse meg az [IGEN] t
-t.
• A [SETUP], [LEZÁRÁS] és [P-MENU
BEÁLL] nem törölhető.
3 Érintse meg a
/
gombokat
a menüelem kiválasztásához,
majd érintse meg az
t [IGEN]
t
gombot.
Az újonnan felvett menüelem a lista
végére kerül.
82
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB10ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/83
Az egyéni menü elemeinek
átrendezése
1 Érintse meg a
t [P-MENU
BEÁLL] t [SORBA REND.]
gombokat.
Ha nem látható a kívánt menüelem,
a
/
gomb segítségével jelenítse
meg.
2 Érintse meg az áthelyezendő
menüelemet.
3A
/
gombok segítségével
vigye a menüelemet a kívánt
helyre.
gombot.
További menüelemek áthelyezéséhez
ismételje meg a 2. lépés - 4 lépéseket.
5 Érintse meg a [VÉG] t
gombot.
• A [P-MENU BEÁLL] nem helyezhető át.
Menüelemek használata
4 Érintse meg az
Az egyéni menü
alaphelyzetbe állítása
(Alaphelyzetbe állítás)
Érintse meg a
t [P-MENU
BEÁLL] t [ALAPHELYZ.] t [IGEN]
t [IGEN] t
.
83
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/84
Szerkesztés a DVD Handycam-on
Az állóképek másolása
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Másolhat felvett állóképeket „Memory
Stick Duo”-ról lemezre vagy lemezről
„Memory Stick Duo.”-ra.
• Használja energiaforrásként a hálózati
tápegységet annak megakadályozására,
hogy másolás közben lemerüljön a
kamera.
• Ne tegye ki a kamerát ütésnek vagy
rázkódásnak, és másolás közben ne
húzza ki a hálózati tápegységet.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
• Egyszerre legfeljebb 100 képet
választhat ki.
5 Érintse meg az
Állóképek másolása a
„Memory Stick Duo”-ról
DVD-re.
t [IGEN]-t.
A képmásolás elkezdődik.
Feltétlenül helyezze be a kamerába a
megírt „Memory Stick Duo”-t és egy
lemezt.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2
6 Érintse meg a
-t, amikor a
[Kész.] megjelenik.
A
fül jelenik meg a VISUAL
INDEX képernyőn.
Érintse meg a
[SZER]-t.
fület, majd a
A „Memory Stick Duo”-n lévő
összes állókép másolása:
Érintse meg a [MÁSOLD M.
opciót a 3. lépés lépésben.
3 Érintse meg a [MÁSOLD
jelzést.
4 Érintse meg a másolandó
állóképet.
]
]
• A képek nem másolhatók lezárt DVD-R/
DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW-re.
• Nagyszámú állókép másolása eltarthat egy
ideig.
• Ha a [Nincs elég hely.] üzenet jelenik meg,
törölje a lemezen lévő felesleges képeket
(87. o.), mielőtt újra használja a kamerát.
• Egyes állóképek nem másolhatók a
következő esetekben:
– Másik kamerával felvett képek
– Számítógéppel szerkesztett képek
84
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/85
A DVD állóképeinek
másolása „Memory Stick
Duo”memóriakártyára
5 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
A képmásolás elkezdődik.
Feltétlenül helyezze be a kamerába a
felírt DVD-t és „Memory Stick Duo”-t.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
fület, majd a
[SZER]-t.
6 Érintse meg a
-t, amikor a
[Kész.] megjelenik.
A
fül jelenik meg a VISUAL
INDEX képernyőn.
A DVD-n lévő összes állókép
másolása:
Érintse meg a [MÁSOLD
a 3. lépés lépésben.
3 Érintse meg a [MÁSOLD
]
4 Érintse meg a másolandó
állóképet.
• Sok kép másolása néha eltarthat egy ideig.
• Amikor a [Nincs elég hely.] jelenik meg,
törölje a felesleges képeket (86. o.) a
„Memory Stick Duo”-ról, mielőtt újra
használja a kamerát.
• Egyes állóképek nem másolhatók a
következő esetekben:
– Másik kamerával felvett képek
– Számítógéppel szerkesztett képek
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
Szerkesztés a DVD Handycam-on
jelzést.
] opciót
• Egyszerre legfeljebb 100 képet
választhat ki.
85
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/86
Állóképek törlése a „Memory Stick Duo”ról (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Feltétlenül helyezze be a kamerába a
felírt„Memory Stick Duo”-t.
A „Memory Stick Duo”-n lévő
összes állókép törlése:
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
Érintse meg a [TÖRLI MIND] opciót a:
4. lépés.
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
fület.
3 Érintse meg az [SZER]-t.
• Nem törölhet a következő esetekben:
– ha a „Memory Stick Duo” írásvédő
kapcsolója írásvédelem állásba van állítva
(132. o.)
– ha az állókép más eszközön le lett védve
• A „Memory Stick Duo,”-n lévő összes állókép
törléséhez formázza a memóriakártyát
(76. o.).
4 Érintse meg a [TÖRLÉS]-t.
5 Érintse meg a törlésre szánt
állóképet.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
• Egyszerre legfeljebb 100 képet választhat
ki.
6 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Nem állíthat helyre képet, ha azt már
törölte.
86
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/87
Az eredeti adatok szerkesztése
DVD-RW ket, melyeket VRmódban
kamerájával felvett, törölheti, vagy
szétoszthatja.
Feltétlenül helyezze be a kamerába
a megírt lemezt.
Eredeti
Szójegyzék (144. o.)
Képek törlése
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Válassza a
fület vagy a
fület, amely tartalmazza a törölni
kívánt képet, majd érintse meg a
[SZER]-t.
5 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Nem állíthat helyre képet, ha azt már
törölte.
A lemezen lévő összes videó vagy
állókép egyidejű törlése
Érintse meg a [TÖRLI MIND] opciót a:
3. lépés.
• Ha egy eredeti videót töröl, amely fel van
sorolva a Lejátszási listán (88. o.), az a
Lejátszási listáról is törlődik.
• Jelenetek törlése esetleg nem biztosít
elegendő helyet további videók vagy
állóképek felvételéhez.
• A lemezen lévő összes kép törléséhez és az
eredeti felvételi kapacitás helyreállításához
formázza a lemezt (60. o.).
Videó felosztása
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
3 Érintse meg a [TÖRLÉS]-t.
2 Érintse meg a
fület: t [SZER].
4 Válassza ki a törlendő képet.
3 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]-t.
4 Érintse meg a szétosztandó
jelenetet.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel. Nyomja meg és tartsa
nyomva az LCD képernyőn a képet,
annak jóváhagyásához. Érintse meg a
-t az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
Szerkesztés a DVD Handycam-on
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
Elkezdődik a kiválasztott videó
lejátszása.
87
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/88
Az eredeti adatok
szerkesztése (folytatás)
A Lejátszási lista
létrehozása
5 Érintse meg a
-t azon a
ponton, ahol a videót jelenetekre
akarja szétosztani.
A videó szünetre áll.
Amikor megérinti a
-t, az
ra változik, és az alábbi működtető
gombok jelennek meg.
Visszatér a kiválasztott
videó elejére.
• A Lejátszási lista szerkesztése közben ne
távolítsa el a kamerából az akkumulátort vagy
a hálózati tápegységet. Tönkreteheti a lemezt.
• Legfeljebb 999 jelenetet adhat hozzá
a Lejátszási listához.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
Állítsa be
a hangerőt
Nagyobb pontossággal állítja be
a felosztási pontot annak
általi kiválasztása után.
A gombok elrejtéséhez érintse meg
a
gombot.
• Lejátszás és szünet váltakozik, ahogy
a
-t megnyomja.
• Enyhe eltérés jelentkezhet attól a ponttól,
ahol megérinti a
-t és a tényleges
felosztási pont között, mert a kamera fél
másodperces növekmények alapján
választja ki a felosztási pontot.
6 Érintse meg az
A Lejátszási lista az Ön által kiválasztott
álló- és mozgó mintaképek sorozata.
Az eredeti jelenetek nem változnak meg
akkor sem, ha módosítja vagy törli
a Lejátszási listán lévő jeleneteket.
Eredeti
Szójegyzék (144. o.)
Feltétlenül helyezze be a kamerába
a megírt lemezt.
t [IGEN]-t.
• Ha szétoszt egy videót, nem állíthatja azt
vissza abba az állapotba, amelyben
az a szétosztás előtt volt.
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
2 Válassza ki a
fület vagy a
fület, amely tartalmazza a Lejátszási
listához hozzáadni kívánt jelenetet,
majd érintse meg a [SZER]-t.
3 Érintse meg a [
HOZZÁADÁS]-t.
• Érintse meg a
/
-t [
HOZZÁADÁS] megjelenítéséhez,
amikor a[
HOZZÁADÁS] nem
jelenik meg.
4 Válassza ki a Lejátszási listához
hozzáadandó jelenetet.
• Ha a videót felveszi a Lejátszási listára,
az eredeti videó szétosztása nem érinti
a Lejátszási listán lévő videót.
88
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/89
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához. Érintse meg a
-t
az előző képernyőhöz való
visszatéréshez.
5 Érintse meg az
6
t [IGEN]-t.
Érintse meg az [IGEN]-t a
Lejátszási lista megtekintéséhez,
illetve a [NEM]-et a
vagy
fülhöz való visszatéréshez.
Felesleges jelenetek törlése
a Lejátszási listáról
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SZER]-t.
3 Érintse meg a [KIVÉTEL]-t.
4 Válassza ki a Lejátszási listából
törlendő jelenetet.
Érintse meg a [
itt: 3. lépés.
VEDD MIND]-et, lásd
A lemezen lévő összes állókép
felvétele egy Lejátszási listára
Ajánlatos előre létrehozni egy Diafilmet
(91. o.), azután felvenni azt egy Lejátszási
listára.
• Amikor Lejátszási listán lévő állóképeket
vesz fel, azok automatikusan videóvá
alakulnak és hozzáadódnak a
fülhöz.
Egy állóképekből átalakított mozgógép
látható itt:
. Az eredeti állóképek a
lemezen maradnak. Az átalakított videó
felbontása alacsonyabb lehet, mint az eredeti
állóképé.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához. Érintse meg a
-t az
előző képernyőhöz való visszatéréshez.
5 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
Szerkesztés a DVD Handycam-on
A lemezen lévő összes videó
egyidejű hozzáadása
Az összes jelenet egyidejű törlése
Érintse meg a [KIVESZ MIND]
lehetőséget itt: 3. lépés t [IGEN].
• Az eredeti jelenetek nem változnak meg
akkor sem, ha törli a jeleneteket a Lejátszási
listáról.
89
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/90
A Lejátszási lista létrehozása
(folytatás)
A sorrend megváltoztatása
a Lejátszási listán belül.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
7 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Amikor kiválasztott több jelenetet, azok
a Lejátszási listában előforduló sorrendet
követve helyeződnek át.
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SZER]-t.
3 Érintse meg az [ÁTHELYEZÉS]-t.
4 Válassza ki az áthelyezendő
jelenetet.
Videó szétosztása a
Lejátszási listán belül
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
t [SZER]-t.
3 Érintse meg a [SZÉTOSZTÁS]-t.
A kiválasztott jelenet meg lesz jelölve
jellel.
Nyomja meg és tartsa nyomva az LCD
képernyőn a képet, annak
jóváhagyásához.
Érintse meg a
-t az előző
képernyőhöz való visszatéréshez.
5 Érintse meg a
-t.
6 Válassza ki a ki a kijelölt helyet a
4 Válassza ki a szétosztandó
jelenetet.
Elkezdődik a kiválasztott videó
lejátszása.
5 Érintse meg a
-t annál a
pontnál, ahol jelenetekre akarja
szétosztani a videót.
A videó szünetre áll.
[T]/[t] segítségével.
Rendeltetési sáv
áthelyezése
Érintse meg a
funkciógombok
megjelenítéséhez.
• Lejátszás és szünet váltakozik, ahogy a
-t megnyomja.
90
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB11ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/91
A Lejátszási lista
lejátszása
• Enyhe eltérés jelentkezhet attól a ponttól,
ahol megérinti a
-t és a tényleges
felosztási pont között, mert a kamera fél
másodperces növekmények alapján
választja ki a felosztási pontot.
6 Érintse meg az
t [IGEN]-t.
• Az eredeti jelenetek nem változnak meg
akkor sem, ha szétosztja a Lejátszási listán
belüli jeleneteket.
Egy lemezen lévő összes
állókép videofájlba való
átalakítása (Diafilm)
Feltétlenül helyezze be azt a lemezt,
amelyről a Lejátszási listát felveszi
a kamerájába.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
2 Érintse meg a
-t.
Megjelenik a Lejátszási listára felvett
jelenetek listája.
A diafilm állóképeket videofájlként sorol
be, több képet vehet fel a Lejátszási
listára.
Diafilm
Szójegyzék (144. o.)
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
2 Érintse meg a
fület: t [SZER]
le akar játszani.
A kép visszatér a VISUAL INDEX
képernyőhöz, amikor a kiválasztott
jelenettől a végéig lejátssza
a Lejátszási listát.
t [DIAFILM].
3 Érintse meg az [IGEN] gombot.
A lemezen lévő összes állókép
egyetlen videofájlba alakul át, és
hozzáadódik a
fülhöz.
Az állóképekből átalakított videón
jobb oldalon fent
jel látható.
Szerkesztés a DVD Handycam-on
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
3 Érintse meg azt a képet, amelytől
• Több időt vehet igénybe egy Diafilm
létrehozása, mivel több állókép íródik fel
a lemezre.
• A kamerával nem kompatibilis állóképek –
például digitális fényképezővel felvettek és
számítógépre másoltak – nem alakíthatók át
állóképekből Diafilmmé.
91
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/92
Másolás, nyomtatás
Másolás videomagnóra/DVD készülékekre
Másolhat a kamerán lejátszott képeket más felvevő készülékre, például videomagnóra
vagy DVD készülékre.
Merevlemezes videomagnóra való másolásuk után élvezheti a videomagnó
merevlemezén tárolt képeket.
Csatlakoztassa a kamerát a fali csatlakozóaljzatba a mellékelt hálózati tápegység
segítségével ehhez a művelethez (17. o.). Lásd még a csatlakoztatni kívánt készülékekkel
szállított használati útmutatókat.
(Sárga)
A/V aljzat
(Fehér) (Piros)
IN
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videomagnók
vagy DVD
felvevők
: Video/Jelfolyam
1 A/V csatlakozókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a másik készülék
bemenetéhez.
2 A/V csatlakozókábel S VIDEO-val
(külön megvásárolható)
Amikor más készülékhez csatlakoztatja az
S VIDEO aljzaton keresztül, A/V
csatlakozókábellel, S VIDEO kábellel
(külön megvásárolható), jobb minőségű
képek állíthatók elő, mint A/V
csatlakozókábel segítségével..
Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel
fehér és piros dugóját (bal/jobb hang) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna)
S VIDEO kábellel (külön
megvásárolható). A sárga dugó
csatlakoztatása nem szükséges. S VIDEO
csatlakozás nem fog hangot kiadni.
• A csatlakoztatott monitor képernyőjén
megjelenő kijelzők (pl. számláló stb.)
elrejtéséhez állítsa a [MEGJEL.HELYE]
értékét [LCD TÁBLA]-ra (az alapbeállításra,
80. o.).
• Ha rögzíteni szeretné a dátumot, az időt és
a kamera beállításait, akkor jelenítse meg
őket a képernyőn (79. o.).
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját csatlakoztassa a videomagnó vagy
a televízió bemeneti videoaljzatába, a piros
(jobb hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv)
dugóját pedig dugja a bemeneti
audioaljzatába.
92
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/93
1 Tegye be a felvételt tartalmazó
lemezt a kamerába.
2 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
Állítsa be [TV TÍPUSA]-t a lejátszó
eszköz szerint (50. o.) ( DCRDVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E).
5 A kamerán indítsa el a lejátszást,
a felvevő készüléken pedig
a felvételt.
További részletek a felvevő készülék
használati útmutatójában találhatók.
6 Amikor befejeződik a másolás,
állítsa le a kamerát és a felvevő
készüléket.
3 Helyezze be a videomagnójához
vagy DVD felvevőjéhez való
adathordozót.
Ha a felvevő készüléken kiválasztható
a jelforrás, állítsa be úgy, hogy fogadja
a kameráról érkező jeleket.
4 Csatlakoztassa a kamerát
• Csatlakoztassa a kamerát egy
videomagnó vagy DVD felvevő készülék
bemeneteihez.
Másolás, nyomtatás
a videomagnóhoz/DVD felvevő
készülékhez az A/V 1
csatlakozókábellel (mellékelve)
vagy az A/V 2 csatlakozókábellel
(külön megvásárolható), mely
S VIDEO-val van ellátva.
93
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/94
Képek felvétele TV-ről vagy
videomagnóról/DVD készülékről
(DCR-DVD305E/DVD755E)
Felvehet egy lemezre képeket vagy TV műsort videomagnóról, TV-ről vagy DVD
készülékről a kamera segítségével.
Csatlakoztassa a kamerát a fali csatlakozóaljzatba a mellékelt hálózati tápegység
segítségével ehhez a művelethez (17. o.). Lásd még a csatlakoztatni kívánt készülékekkel
szállított használati útmutatókat.
(Sárga)
A/V aljzat
(Fehér) (Piros)
OUT
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videomagnók,
DVD készülékek
vagy TV-k
: Video/Jelfolyam
1 A/V csatlakozókábel (mellékelve)
Csatlakoztassa a másik készülék
kimenetéhez.
2 A/V csatlakozókábel S VIDEO-val
(külön megvásárolható)
Amikor más készülékhez csatlakoztatja az
S VIDEO aljzaton keresztül, A/V
csatlakozókábellel, S VIDEO kábellel
(külön megvásárolható), jobb minőségű
képek állíthatók elő, mint A/V
csatlakozókábel segítségével..
Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel
fehér és piros dugóját (bal/jobb hang) és
S VIDEO dugóját (S VIDEO csatorna)
S VIDEO kábellel (külön
megvásárolható). A sárga dugó
csatlakoztatása nem szükséges. S VIDEO
csatlakozás nem fog hangot kiadni.
• Nem tud képeket felvenni kimeneti aljzat
nélküli TV-ről.
• Nem tud olyan TV műsorokat felvenni,
amelyek csak egyszeri felvételt
engedélyeznek, vagy másolásvédelmi
technikával rendelkeznek.
• Ha a kamerát monó készülékhez
csatlakoztatja, az A/V átjátszókábel sárga
dugóját csatlakoztassa a videomagnó vagy a
televízió kimeneti video-aljzatába, a piros
(jobb hangsáv) vagy a fehér (bal hangsáv)
dugóját pedig dugja a kimeneti audioaljzatába.
• A kamera csak PAL jelforrástól érkező
jeleket tud rögzíteni. Például a (SECAM
rendszerű) francia videók és tévéműsorok
nem vehetők fel tökéletesen. A televíziós
színrendszerekről bővebben a 129. oldal
oldalon olvashat.
• Ha a PAL jelet 21 érintkezős illesztő
közbeiktatásával kívánja a kamerához
továbbítani, (külön megvásárolható)
kétirányú 21 érintkezős illesztőt kell
használnia.
94
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/95
1 Csatlakoztassa a kamerát a TVhez vagy videomagnóhoz/DVD
felvevő készülékhez az A/V 1
csatlakozókábellel (mellékelve)
vagy az A/V 2 csatlakozókábellel
(külön megvásárolható), ahol
S VIDEO van.
• Csatlakoztassa a kamerát egy TV vagy
videomagnó vagy DVD készülék
kimeneti dugaszaihoz.
2 Ha videomagnóról/DVD
készülékről készít felvételt,
helyezze be a kazettát vagy
a lemezt a lejátszó készülékbe.
3 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg
a
PLAY/EDIT gombot.
4 Érintse meg a
t
lejátszását a lejátszó készüléken,
vagy válasszon ki egy TV műsort.
Ekkor a csatlakoztatott készüléken
lejátszott kép megjelenik a kamera
LCD képernyőjén.
7 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol el
kívánja kezdeni a felvételt, érintse
meg a [FELV.] gombot.
8 Amikor ahhoz a ponthoz ér, ahol le
akarja állítani a felvételt, érintse
meg a
gombot.
9 Érintse meg a [VÉG] gombot.
• Időkülönbség lehet aközött a pont között,
ahol megnyomja a [FELV.] gombot, és
a tényleges pont között, ahol a felvétel indul/
leáll.
• Felvétel közben nem rögzíthet állóképet
akkor sem, ha megnyomja a PHOTO gombot.
Ha olyan készülékhez csatlakoztatta a
kamerát, amelynek van S VIDEO
aljzata, érintse meg a [SET] t
[VIDEO-BEMEN.] t [S VIDEO]
t
gombot.
• Érintse meg a [SET] gombot a felvételi
mód megváltoztatásához vagy a hangerő
beszabályozásához.
SZABAD]
• Érintse meg a [SET] t [
t [BE] gombot a hátralévő lemezterület
állandó kijelzéséhez..
Másolás, nyomtatás
[VEZ. FELV.]-t.
6 Indítsa el a kazetta vagy a lemez
5 Tegyen be egy üres lemezt
a kamerába.
Formázza meg a lemezt, ha új DVDRW/DVD+RW (60. o.) lemezt
használ.
95
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/96
Felvett állóképek nyomtatása
(PictBridge technológiához alkalmazható nyomtató)
(DCR-DVD305E/DVD755E)
Egy PictBridge technológiához
alkalmazható nyomtató segítségével
a képeket úgy is kinyomtathatja, hogy
a kamerát nem csatlakoztatja
számítógéphez.
A művelet során a kamerát a mellékelt
hálózati tápegységgel üzemeltesse.
Helyezze be a kamerába azt a lemezt vagy
a „Memory Stick Duo”-t, amelyen
állóképek vannak tárolva, és kapcsolja be
a nyomtató tápellátását.
Csatlakoztassa a kamerát
és a nyomtatót.
• Megjelenítheti az [USB-S KIVÁL.]
képernyőt a
t [SETUP] t
KÉPALK. t [USB-S KIVÁL.]
megnyomásával is.
• Ha a használt nyomtató nem PictBridgekompatibilis, a nyomtatás sikere nem
garantálható.
Nyomtatás
1 Jelölje ki a nyomtatandó képet a
/
segítségével.
2 Érintse meg a
t
[PÉL-DÁNY]t.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Csatlakoztassa a kamera
(USB)
dugaszát a nyomtatóhoz az USB
kábellel (mellékelve).
Az [USB-S KIVÁL.] képernyő jelenik
meg az LCD kijelzőn.
3 Érintse meg a [
NYOMTATÁS]
gombot állóképek lemezről való
nyomtatásához, illetve
a[
NYOMTATÁS] gombot,
hogy „Memory Stick Duo.”-ról
nyomtasson képeket.
Amikor létrejön a kapcsolat,
(PictBridge csatlakozás)
jelenik meg a képen.
3 Jelölje ki a kívánt példányszámot
a
/
segítségével.
Egy-egy képből egyszerre legfeljebb
20 példány nyomtatható.
4 Érintse meg a
t [VÉG]
gombot.
A dátumnak a képre való
nyomtatásához érintse meg a
t
[DÁTUM/IDŐ] t [DÁTUM] vagy
[NAP&IDŐ] t
gombot.
5 Érintse meg a [VHAJT] t [IGEN]
gombot.
A nyomtatás befejezésekor a
képernyőről eltűnik a [Nyomtatás…]
üzenet, és ismét a képkijelölő
képernyő jelenik meg. Folytathatja
a nyomtatást másik állóképpel.
Megjelenik az állókép.
96
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/97
6 Amikor a nyomtatás befejeződik,
érintse meg a [VÉG] t [VÉG]
gombot.
• Kép más adathordozóról történő
kinyomtatásához érintse meg
a [FUNKC.KIVÁL.] opciót, és kezdje a
„Kamera csatlakoztatása nyomtatóhoz”
3. lépésével.
Másolás, nyomtatás
• Olvassa el a használt nyomtató használati
útmutatóját is.
• Ne kísérelje meg a következő műveleteket,
amikor
van a képernyőn. A műveletek
esetleg nem megfelelően működnek.
– Működtesse a POWER kapcsolót.
– Húzza ki az USB kábelt (mellékelve)
a nyomtatóból.
– Tolja el a lemeztartó fedelének OPEN
kapcsolóját.
– Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t
a kamerából.
• Ha a nyomtató leáll, húzza ki az USB kábelt
(mellékelve), kapcsolja ki a nyomtatót majd
újra be, és indítsa újra a műveletet az elejétől.
• Ha 16:9 (széles) képaránnyal felvett állóképet
nyomtat, lehet, hogy a kép bal és jobb oldala
le lesz vágva.
• Egyes nyomtatókon a dátum nem
nyomtatható ki. Bővebb információ
a nyomtató ’ használati útmutatójában
található.
• Nem garantáljuk, hogy a nem ezzel
a kamerával rögzített képek kinyomtathatók.
• A más készülékkel felvett, 2 MB vagy annál
nagyobb méretű, illetve 2304 × 1728
képpontnál nagyobb állóképek nem
nyomtathatók ki.
• A PictBridge a Camera & Imaging Products
Association (CIPA) által kialakított ipari
szabvány. Célja az, hogy a nyomtató és
a képkészítő készülék közvetlen
csatlakoztatásával számítógép nélkül is
lehetőséget adjon digitális videokamerával és
digitális fényképezőgéppel készített
állóképek kinyomtatására, függetlenül
a képkészítő készüléktől és annak
gyártójától.
97
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB12ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/98
Aljzatok külső eszközökhöz való
csatlakozáshoz
12…Nyissa ki az aljzat fedelét.
4 …Távolítsa el a sarufedelet.
1 REMOTE jack (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
• Csatlakoztasson más, külön
megvásárolható tartozékot.
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E
2 A/V (audio/video) aljzat (50. o.,
92, 94)
3 Sarufedél ( DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E
4 Active Interface Shoe
(DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Az Active Interface Shoe a külön
megvásárolható tartozékokat, így
például a videolámpát, a vakut és
a mikrofont látja el árammal.
A tartozék a kamera POWER
kapcsolójával kapcsolható ki és be.
További részletek a tartozék
használati útmutatójában találhatók.
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:
• Az Active Interface Shoe rendelkezik egy
biztonsági eszközzel a telepített tartozék
stabil rögzítéséhez. A tartozékot
csatlakoztatásához nyomja le és tolja
ütközésig, majd húzza meg a csavart.
A tartozék levételéhez lazítsa meg
a csavart, majd nyomja le és húzza ki
a tartozékot.
• Amikor a külön megvásárolható külső
vakuval készít felvételt, kapcsolja
ki annak tápellátását, hogy megelőzze
a töltési zaj felvételét.
• Külső mikrofon (mellékelt vagy külön
megvásárolható) csatlakoztatásakor az
elsőbbséget élvez a belső mikrofonnal
szemben (42. o.).
DCR-DVD205E/DVD705E:
DCR-DVD105E/DVD605E:
5 DC IN aljzat (17. o.)
6
(USB) aljzat (96. o., 99)
( DCR-DVD305E/DVD755E)
98
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB13ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/99
Számítógép használata (DCR-DVD305E/DVD755E)
Mielőtt segítségért fordul az „Első
lépések” útmutatóhoz a számítógépen
Ha telepíti a Picture Package vagy Nero
Express 6 szoftvert egy Windows
számítógépen a mellékelt CD-ROM-ról,
élvezheti a következő műveleteket
a kamerának a számítógéphez való
csatlakoztatásával.
• A Macintosh nem támogatja a mellékelt
Picture Package és Nero Express 6 szoftvert.
• A DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/
DVD605E/DVD705E nem támogatja a
számítógéphez való csatlakoztatást.
Lásd “Lemez lejátszása DVD meghajtóval
ellátott számítógépen” (57. o.) képek
számítógépen való megtekintését.
• Átmásolhatja az állóképeket, amikor
a kamerát a Macintosh számítógéphez
csatlakoztatja az USB kábellel. Olvassa el az
„Első lépések”útmutatót a mellékelt
CD-ROM (104. o.)-ról.
Megnézheti a videókat és állóképeket
a miniatűrökből való választással. A videók
és állóképek dátum szerint mappákban
tárolódnak.
Törölhet videókból felesleges jeleneteket,
illetve létrehozhat 8cm-es DVD-ket
menükkel.
x Zenés videó/Diabemutatókészítő
t Picture Package Producer 2
Kiválaszthatja kedvenc mozgó- és
állóképeit, és könnyen létrehozhat egy
eredeti videót hozzáadott zenével és képi
stílusokkal.
x Másolás 8 cm-es lemezre DVD
t Picture Package Duplicator
Lemásolhatja a kamerával felírt lemezt egy
8 cm-es lemezre DVD.
Mit tehet a Nero Express 6
szoftverrel?
x Amikor lemezt 12 cm-es
DVD-re másol
Átmásolhatja a kamerával felírt lemezt
12 cm-es DVD-re.
• A CD-ROM (mellékelve) a következő
szoftvert tartalmazza.
– USB illesztőprogram
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– „Első lépések” útmutató”
Mit tehet a Picture Package
szoftverrel?
x Képek megtekintése és
kezelése
t Picture Package DVD
Viewer
Az „Első lépések” útmutató egy olyan
használati útmutató, amely segítséget
nyújt Önnek a számítógépen.
Az alapvető műveleteket ismerteti,
kezdve a kamera és a számítógép
összekötésével és a beállítások
elvégzésével a mellékelt CD-ROM-on
lévő Picture Package szoftver első
használatával kapcsolatos általános
teendőkig. A CD-ROM behelyezése
után, lásd “A szoftver telepítése és az
„Első lépések”útmutató” (101. o.),
indítsa el az „Első lépések” útmutatót,
majd kövesse az utasításokat.
Számítógép használata
(DCR-DVD305E/DVD755E)
Az „Első lépések”
útmutatóról
• A részletekért olvassa el a Nero Express 6
szoftver mellékelt kézikönyvét.
99
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB13ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/100
Mielőtt segítségért fordul az „Első lépések” útmutatóhoz a
számítógépen (folytatás)
A szoftver súgó funkciójáról
A Help (súgó) kézikönyv minden
program minden funkcióját ismerteti.
Miután áttanulmányozta az „Első
lépések” útmutatót, az egyes műveletek
részleteit a Súgó képernyőn
megtekinthető kézikönyvben olvassa el.
A Súgó kézikönyv megjelenítéséhez
kattintson a [?] jelre a képernyőn.
Rendszerkövetelmények
x Amikor Windows
számítógépet használ
Amikor Picture Package szoftvert
használ számítógépen
Op.rsz.: Microsoft Windows 2000
Professional / Windows XP Home
Edition / Windows XP Professional
Szokásos telepítés szükséges. A működés
nem garantált, ha a fenti operációs
rendszert továbbfejlesztették.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz, vagy
gyorsabb (Pentium III 1 GHz, vagy
gyorsabb ajánlott)
Alkalmazás: DirectX 9.0c vagy későbbi (Ez
a termék a DirectX technológián alapul.
Szükséges, hogy a DirectX telepítve
legyen.)/Windows Media Player 7.0 vagy
későbbi/Macromedia Flash Player 6.0
vagy későbbi
Hangrendszer: 16 bites sztereo hangkártya
és sztereo hangszórók
Memória: 128 MB vagy több (256 MB vagy
több ajánlott)
Merevlemez:
Telepítéshez szükséges rendelkezésre
álló memória: 250 MB vagy több (2 GB
vagy több a Picture Package Duplicator.)
szoftver használatakor/ Rendelkezésre
álló ajánlott szabad merevlemezkapacitás: 6 GB vagy több (a szerkesztett
képfájlok méretétől függően)
Kijelző: 4 MB VRAM videokártya,
minimum 800 × 600 felbontás, High color
(16 bit szín, 65 000 szín), DirectDraw
megjelenítő meghajtó képesség
(a termék nem működik megfelelően
800 × 600 vagy kisebb felbontással,
illetve 256 vagy kevesebb színnel.)
Egyebek: (USB) port (ezt feltétlenül
biztosítani kell)
Amikor „Memory Stick Duo”-ra felvett
állóképeket játszik le számítógépen
OP.rsz.: Microsoft Windows 2000
Professional/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional
Szokásos teleptés szükséges.
A működés nem garantált, ha a fenti
operációs rendszert továbbfejlesztették.
CPU: MMX Pentium 200MHz, vagy
gyorsabb
Egyebek: (USB) port (ezt feltétlenül
biztosítani kell)
x Amikor Macintosh
számítógépet használ
• Csak állóképeket másolhat a „Memory Stick
Duo”memóriakártyáról.
Op.rsz.: Mac OS 9.1/9.2 vagy Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
Egyebek: (USB) port (ezt feltétlenül
biztosítani kell)
• A kamera kompatibilis a Hi-Speed USB-vel
(USB 2.0). Átvihet adatokat gyorsabb
sebességgel olyan számítógéppel, amely
kompatibilis a Hi-Speed USB-vel. Amikor
csatlakoztat egy USB interfészt, amely nem
kompatibilis a Hi-Speed USB-vel, az
adatátvitel sebessége az USB1.1 (USB teljes
sebességű lesz).
• A műveletek nem garantáltak minden
ajánlott környezetre.
• Ha a számítógépének van Memory Stick
nyílása, helyezze be a „Memory Stick Duo” t, amelyen az állóképek vannak rögzítve, a
Memory Stick Duo adapterber (külön
megvásárolható), majd helyezze be a
számítógépen lévő Memory Stick nyílásba az
állóképeknek a számítógépre való
másolásához.
• Amikor „Memory Stick PRO Duo”-t használ,
és a számítógépe nem kompatibilis azzal,
csatlakoztassa a kamerát az USB kábellel a
számítógépen lévő Memory Stick használata
helyett.
100
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB13ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/101
A szoftver telepítése és az „Első
lépések”útmutató
Telepítenie kell a szoftvert a Windows
számítógépére, mielőtt a kamerát
csatlakoztatja a számítógéphez.
A telepítésre csak legelőször van szükség.
A telepítendő tartalmak és eljárások
eltérhetnek az operációs rendszertől
függően.
Windows számítógép
használata
1 Ellenőrizze, hogy a kamera nincs
csatlakoztatva a számítógéphez.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként
telepítéshez.
• A program telepítése előtt
a számítógépen zárjon be minden futó
programot.
4 Kattintson az [Install]-ra.
• A számítógép operációs rendszerétől
függően megjelenhet egy üzenet arról,
hogy az „Első lépések útmutató”
kézikönyv nem telepíthető
automatikusan az InstallShield Wizard
varázslóval. Ebben az esetben másolja
kézzel az „Első lépések” útmutatót
a számítógépre az üzenet’ utasításai
szerint.
5 Jelölje ki a telepítendő alkalmazás
nyelvét, majd kattintson a [Next]-re.
3 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be
a számítógép CD-meghajtójába.
Megjelenik a telepítőképernyő.
• Ha a képernyő nem jelenik meg, kövesse
az alábbi eljárást.
1 Kattintson duplán a [My
Computer]-re (Ha Windows XP-t
használ, kattintson a [Start] menüre,
azután a [My Computer]-re.)
2 Kattintson duplán a
[PICTUREPACKAGE]-re
(Lemezmeghajtó).*
Számítógép használata
(DCR-DVD305E/DVD755E)
6 Kattintson a [Next]-re.
* A meghajtók betűjelei (pl. (E:))
minden számítógépen
különbözhetnek.
101
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB13ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/102
A szoftver telepítése és az „Első lépések”útmutató (folytatás)
7 Olvassa el a [License Agreement]et, ellenőrizze [I accept the terms
of the license agreement], ha
elfogadja, kattintson a [Next]-re.
11Kattintson a [Next]-re, majd
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az „Első lépések ”
útmutató telepítéséhez.
Számítógéptől függően előfordulhat,
hogy ez a képernyő nem jelenik meg.
Ilyen esetben folytassa itt 12. lépés.
8 Válassza ki, hogy hova mentse a
szoftvert, majd kattintson a [Next]-re.
12Kattintson a [Next]-re, majd
kövesse a képernyőn lévő
utasításokat az „ImageMixer
EasyStepDVD.” telepítéséhez.
9 Válassza a [PAL]-t, majd kattintson
az [Install]-ra.
13Ha megjelenik az [Installing
10Kattintson az [Install]-ra a [Ready
to Install the Program] képernyőn.
Microsoft®DirectX®] képernyő, az
alábbi lépéseket követve telepítse
a DirectX 9.0c programot. Ha nem,
ugorjon ide: 14. lépés.
1 Olvassa el a [License Agreement]-et,
majd kattintson a [Next]-re.
A Picture Package program telepítése
elkezdődik.
102
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB13ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/103
2 Kattintson a [Next]-re.
15Távolítsa el a CD-ROM-ot a
számítógép lemezmeghajtójából.
3 Kattintson a [Finish]. gombra.
• A kamerának a számítógéphez való
csatlakoztatásához lásd az „Első
lépések” útmutatót a mellékelt
CD-ROM-on.
• Ha bármilyen kérdése van a
PicturePackage programmal
kapcsolatban, lásd “Kérdések a
programmal kapcsolatban” (104. o.).
Macintosh számítógép
használata
14Ellenőrizze, hogy a [Yes, I want to
restart my computer now.] be van
jelölve, majd kattintson
a [Finish]-re.
Átmásolhatja az állóképeket a „Memory
Stick Duo”-ról a Macintosh számítógépre.
Telepítse az „Első lépések”útmutatót a
mellékelt CD-ROM-ról.
• Lásd az „Első lépések ” útmutatót a kamera
számítógéphez való csatlakoztatásával és
állóképek másolásával kapcsolatban.
1 Ellenőrizze, hogy a kamera nincs
csatlakoztatva a számítógéphez.
2 Kapcsolja be a számítógépet.
A program telepítése előtt a
számítógépen zárjon be minden futó
programot.
3 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be
a számítógép CD-meghajtójába.
4 Kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
Számítógép használata
(DCR-DVD305E/DVD755E)
A számítógép kikapcsol, majd
automatikusan újraindul (Restart).
A [Picture Package Menu], [Picture
Package Menu destination Folder]
(és az „Első lépések ” útmutató - ha
telepítve van - parancsikonja 11. lépés)
megjelenik az asztalon.
5 Másolja az „FirstStepGuide.pdf
fájlt,” amely a kívánt nyelven van
tárolva az [FirstStepGuide]
mappába a számítógépén.
103
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB13ADV.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/104
Az: „Első lépések” útmutató megtekintése
Az „Első lépések” útmutató
megjelenítése
Az „Első lépések ” útmutató
számítógépen való megtekintéséhez,
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 vagy
későbbi ajánlott.
Kattintson duplán az asztalon lévő
ikonra.
• Indíthat a [Start], [Programs] ([All Programs]
Windows XP) esetén, [Picture Package], és
[First Step Guide], majd [First Step Guide]
kiválasztásával is.
• Az „Első lépések” útmutató HTML-ben
történő, automatikus telepítés nélküli
megtekintéséhez másolja a kívánt nyelvi
mappát az [FirstStepGuide] mappából a
CD-ROM-on, majd kattintson duplán az
[Index.html]-re.
• Lásd: „FirstStepGuide.pdf” a következő
esetekben:
– Amikor nyomtatja az „Első lépések”
útmutatót
– Amikor az „Első lépések” útmutató nem
jelenik meg helyesen a javasolt
környezetben sem a böngésző-beállítás
miatt.
– Amikor az „Első lépések” útmutató HTML
változata nem kerül automatikusan
telepítésre.
Indítás Macintosh számítógépen
Kattintson duplán a
„FirstStepGuide.pdf”-re.
A PDF megtekintéséhez Adobe
Reader szükséges. Ha ez nincs
telepítve a számítógépén, letöltheti az
Adobe Systems honlapról:
http://www.adobe.com/
Kérdések a programmal
kapcsolatban
Pixela Ügyfélszolgálat
Pixela honlap
http://www.ppackage.com/
– Észak-Amerika (Los Angeles) Telefon:
(Díjmentesen hívható) +1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Európa (E.K.) Telefon:
(Díjmentesen hívható)
Egyesült Királyság, Németország,
Franciaország és Spanyolország:
+800-1532-4865
Más országok:
+44-1489-564-764
– Ázsia (Fülöp-szigetek) Telefon:
+63-2-438-0090
Szerzői jogok
A CD-ről, az Internetről és más forrásból
származó zeneművek, hangfelvételek és
egyéb harmadik féltől származó zenei
alkotások (a továbbiakban „zenei
alkotások”) szerzői joggal rendelkeznek,
amely szerzői jogokat az egyes országok/
régiók szerzői jogra vonatkozó, illetve
más vonatkozó hatályos törvényei
védenek. Hacsak a vonatkozó
jogszabályok ezt kifejezetten nem
engedélyezik, az illetékes szerzők
engedélye vagy jóváhagyása nélkül
semmilyen zenei alkotás nem
használható fel (felhasználásnak minősül
mindennemű másolás, módosítás,
reprodukálás, feltöltés, továbbítás, széles
körben való elérhetővé tétel, átjátszás,
terjesztés, kölcsönzés, lízingelés, eladás és
kiadás). A Sony Corporation Picture
Package programjának felhasználói
licencszerződése sem közvetlenül, sem
közvetve, sem milyen más módon nem ad
Önnek sem licencet, sem használati jogot
semminemű zenei alkotásra.
104
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/105
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a kamera használata során valamilyen probléma merül fel, az alábbi táblázat
alapján hárítsa el. Ha a probléma továbbra is fennáll, iktassa ki az áramforrást,
és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Általános használat/Easy Handycam üzemmód
A kamera nem működik, pedig be van kapcsolva.
• Húzza ki a hálózati tápegység csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból, ill. vegye le
az akkumulátort, majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa újra. Ha a funkciók még
mindig nem működnek, egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a RESET gombot
(45. o.). (Ha megnyomja a RESET gombot, akkor a Saját menü kivételével valamennyi
beállítás, köztük a dátum és az idő is, a gyárilag beállított értéket veszi fel. Ez alól csak
az egyéni menü elemei képeznek kivételt.)
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
Nem működnek a gombok.
• Easy Handycam üzemmódban csak korlátozott számú gomb használható. Lépjen ki az
Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Nem lehet az Easy Handycam üzemmódot ki- és bekapcsolni.
• Az Easy Handycam üzemmódot nem lehet ki- vagy bekapcsolni, ha közben felvételt
készít vagy az USB kábelen keresztül másik készülékkel kommunikál (DCR-DVD305E/
DVD755E készüléknél). Lépjen ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Easy Handycam üzemmódban megváltoznak a beállítások.
• Az Easy Handycam üzemmód kiválasztásánál a kamera egyes beállításai a gyárilag
beállított értékekre állnak vissza (30. o.).
Nem indul el a [DEMÓ MÓD] üzemmódbeli bemutató.
A kamera vibrál.
• Vibrálás jelentkezhet, a lemez állapotától függően. Ez a jelenség nem utal
meghibásodásra.
Hibaelhárítás
• A bemutató nem tekinthető meg, ha a NIGHTSHOT PLUS kapcsoló ON helyzetben
áll. A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa OFF (ki) helyzetbe (43. o.).
• Távolítsa el a lemezt és a „Memory Stick Duo” kártyát (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) a kamerából (27. o.).
• Állítsa a POWER kapcsolót a következőre:
(Videó).
Tenyerén érzékeli a készülék vibrálását, vagy működés közben halk zajt hall.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
Időközönként motorzaj hallatszik a kamerából.
• A jelenség nem utal meghibásodásra.
105
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/106
Hibaelhárítás (folytatás)
Amikor a lemeztartó fedelét lemez nélkül csukja be, a kamerából motorzaj
hallatszik.
• A kamera a lemezt próbálja felismerni. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A kamera melegszik.
• Ez akkor fordulhat elő, ha már sokáig volt bekapcsolva a készülék. A jelenség nem utal
meghibásodásra. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös helyre.
Akkumulátor/Áramforrás
A kamera nem kapcsol be.
• Az akkumulátor nincs a kamerához csatlakoztatva. Csatlakoztasson a kamerához egy
feltöltött akkumulátort (17. o.).
• Az akkumulátor lemerült vagy lemerülőben van. Töltse fel az akkumulátort (17. o.).
• A hálózati tápegység csatlakozódugója kihúzódott a fali csatlakozóaljzatból. Dugja
vissza a fali csatlakozóaljzatba (17. o.).
A kamera váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül 5 percig nem használja a kamerát, az automatikusan kikapcsol
(AUTO.KIKAPCS). Módosítsa az [AUTO.KIKAPCS] (80. o.) beállítását, vagy ismét
kapcsolja be a kamerát, vagy használja a hálózati tápegységet.
• Az akkumulátor lemerült vagy lemerülőben van. Töltse fel az akkumulátort (17. o.).
A CHG töltésjelző az akkumulátor töltésekor nem világít.
• Tolja a POWER kapcsolót OFF (CHG) helyzetbe (17. o.).
• Az akkumulátor nem jól van a kamerához csatlakoztatva. Igazítsa meg (17. o.).
• A tápkábel nem helyesen csatlakoztatott a fali csatlakozóaljzatba. Csatlakoztassa
megfelelően.
• Befejeződött az akkumulátor feltöltése (17. o.).
A CHG (töltésjelző) az akkumulátor töltésekor villog.
• Az akkumulátor nem jól van a kamerához csatlakoztatva. Igazítsa meg (17. o.). Ha ez
nem oldja meg a problémát, húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból,
és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel. Lehet, hogy az
akkumulátor sérült.
A kamera gyakran kikapcsol, pedig az akkumulátor energiaszintjét mutató jelző
szerint az akkumulátornak még működtetnie kellene a kamerát.
• Meghibásodott az akkumulátor energiaszintjét mutató jelző, vagy nem töltötte elég
sokáig az akkumulátort. A kijelző ismét a helyes értéket fogja mutatni, ha teljesen feltölti
az akkumulátort (17. o.).
Az akkumulátor energiaszintjét mutató jelző nem pontosan mutatja a hátralévő
időt.
• A környező hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
106
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/107
• Az akkumulátort nem töltötte elég hosszú ideig. Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra (17. o.).
• A használat körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy a kijelzőn látható idő
nem pontos. Miután kinyitja vagy bezárja az LCD képernyőt, a készüléknek mintegy 1
percre van szüksége ahhoz, hogy az akkumulátor energiaszintjének megfelelő időértéket
megjelenítse.
Az akkumulátor gyorsan lemerül.
• A környező hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
• Az akkumulátort nem töltötte elég hosszú ideig. Ismét töltse fel teljesen az akkumulátort.
Ha ez nem oldja meg a problémát, cserélje ki az akkumulátort egy újra (17. o.).
Hiba lép fel, amikor a kamerát a hálózati tápegységhez csatlakoztatja.
• Kapcsolja ki a kamerát, és húzza ki a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzatból.
Ezután ismét csatlakoztassa.
LCD képernyő/kereső
A képernyőn ismeretlen kép jelenik meg.
• A kamera [DEMÓ MÓD] üzemmódban van (75. o.). Érints meg az LCD képernyőt,
vagy helyezzen be lemezt / „Memory Stick Duo” -t (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) a [DEMÓ MÓD] visszavonásához
A képernyőn ismeretlen szimbólum jelenik meg.
• Előfordulhat, hogy ezek figyelmeztető szimbólumok vagy üzenetek (123. o.).
A kép az LCD képernyőn marad.
• Ez akkor fordul elő, ha anélkül, hogy előbb kikapcsolta volna a készüléket, kihúzza a
hálózati tápegység tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból, illetve a kameráról eltávolítja
az akkumulátort. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Easy Handycam üzzemódban (30. o.), a DISP/BATT INFO gombokkal nem lehet be/
ki kapcsolni az LCD háttérvilágítást.
Az érintőképernyőn nem jelennek meg a gombok.
• Finoman érintse meg az LCD képernyőt.
• Nyomja meg a DISP/BATT INFO gombot a kamerán (vagy a DISPLAY gombot a
távirányítón (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E készülékeknél)) (23. o., 49).
Hibaelhárítás
Nem lehet kikapcsolni az LCD háttérvilágítását.
Az érintőképernyőn megjelenő gombok nem megfelelően működnek, illetve
egyáltalán nem működnek.
• Állítsa be a képernyőt ([KALIBRÁLÁS]) (137. o.).
A keresőben a kép nem éles.
• A kereső élességbeállító gombjának segítségével állítsa élesre a képet (22. o.).
107
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/108
Hibaelhárítás (folytatás)
A keresőből eltűnt a kép.
• Ha nyitva van az LCD tábla, a keresőben nem látszik a kép. Zárja be az LCD táblát
(22. o.).
Lemez
Nem lehet eltávolítani a lemezt.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e az áramforrás (akkumulátor, hálózati tápegység)
(17. o.).
• Vegye le az akkumulátort a kameráról, majd ismét tegye vissza (18. o.).
• Csatlakoztasson a kamerához egy feltöltött akkumulátort (17. o.).
• A lemez sérült, vagy ujjlenyomatok vannak rajta, stb. Ebben az esetben akár 10 percig
is eltarthat a lemez eltávolítása.
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
• Nedvesség-kicsapódás jelentkezett a lemeznél. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja úgy
körülbelül 1 órán át (136. o.).
• A lezárást megszakította, mert kikapcsolta a kamerát. Kapcsolja be a kamerát, és
a lemezt csak a lezárás befejezte után vegye ki (52. o.).
A készülék nem jeleníti meg a fennmaradó lemezterületet.
• Ha a fennmaradó lemezterületet mindig látni szeretné, állítsa a [
[BE] helyzetbe (be) (80. o.).
SZABAD] értéket
A lemez típusának és a felvétel formátumának szimbólumai kiszürkültek az LCD
képernyőn.
• Előfordulhat, hogy a lemezt nem ezen a kamerán készítették. Az ilyen lemezeket
lejátszhatja kameráján, de nem készíthet további felvételeket.
„Memory Stick Duo” (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
„Memory Stick Duo”memóriakártya használata esetén nem működnek a
funkciók.
• Tolja el a POWER kapcsolót, hogy felgyulladjon a
(Állókép) lámpa vagy nyomja
meg a
PLAY/EDIT gombot a bekapcsolt kamerán (21. o.).
• Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a kamerába (27. o.).
• Ha számítógépen formázott „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, azt
formázza meg a kamerán (76. o.).
Az állóképeket nem lehet törölni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját. (132. o.)
• Az Áttekintés képernyőn kizárólag az utoljára felvett képeket tudja törölni (46. o.).
• A Szerkesztés képernyőn egyszerre legfeljebb 100 képet választhat ki törlésre.
• Más eszköz által levédett képet nem lehet törölni. A védelem megszüntetéséhez a másik
eszközt kell használnia.
108
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/109
Az összes kép egyszerre nem törölhető.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (132. o.).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát nem lehet formázni.
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (132. o.).
Az adatfájl neve helytelen.
• Ha a könyvtárszerkezet nem felel meg az általános szabványnak, a kamera csak a
fájlnevet jeleníti meg.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot (132. o.).
Az adatfájl neve villog.
• A fájl sérült.
• A kamera nem tudja kezelni az adott fájlformátumot (132. o.).
Felvétel
Lásd még a “A kép beállítása felvétel közben” (111. o.) részt.
A START/STOP vagy PHOTO gombok megnyomására a videó/állókép felvétel
készítése lemezre nem működik.
Nem lehet menteni a „Memory Stick Duo” memóriakártyára (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
Hibaelhárítás
• A lejátszás képernyő jelenik meg. Nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot, vagy érintse
meg a
-t az LCD képernyőn a felvétel-képernyő megjelenítéséhez (34. o., 40).
• A kamera az utoljára készített jelenetet veszi fel. Ekkor nem tudja megnyomni a PHOTO
gombot, és az LCD képernyőn a [RÖGZÍT] vagy
jelenik meg (33. o., 39).
• Nincs több tárhely a lemezen. Tegyen be egy új lemezt, vagy formázza a lemezt (csak
DVD-RW/DVD+RW lemezeknél, 60. o.). Vagy törölje azokat a képeket melyekre már
nincs szüksége (87. o.).
• A DVD-RW (VIDEO módban)/DVD+RW lezárása befejeződött. Tegyen egy lemezt
írhatóvá további jelenetekhez (59. o.).
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
• Nedvesség-kicsapódás jelentkezett a lemeznél. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja úgy
körülbelül 1 órán át (136. o.).
• Oldja ki a „Memory Stick Duo” memóriakártya írásvédő kapcsolóját (132. o.).
• Nincs több tárhely a „Memory Stick Duo” memóriakártyán. Használjon új „Memory
Stick Duo” -t, vagy formázza a „Memory Stick Duo” (76. o.)-t. Vagy törölje azokat a
képeket melyekre már nincs szüksége (86. o.).
Az ACCESS felgyullad, pedig már befejezte a felvétel készítését.
• A kamera a lemezre rögzített jelenet felvételét készíti.
109
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/110
Hibaelhárítás (folytatás)
A felvétel látószöge a POWER kapcsoló állása szerint változó.
• Az állókép felvételi látószöge szélesebb, mint a videóé.
Állókép rögzítésénél nem hallatszik a zárhang.
• A [HANGJELZÉS]-t állítsa [BE]-pozícióba (80. o.).
A külső vaku (külön megvásárolható) nem működik
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• A vaku nincs bekapcsolva, vagy nincs megfelelően csatlakoztatva a kamerára.
• Nem lehet felvételt készíteni a vakuval az alábbi helyzetekben:
– Videók felvétele közben
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFEKTUS]
– [
KÉPSOR]
– Csatlakoztatott (külön megvásárolható) konverziós lencse
• A vaku nem villant az alábbi esetek valamelyikében, még akkor sem ha [AUTO.] vagy
[AUTO. ] van beállítva [VAKUS MÓD]-ban:
– NightShot plus
– [REFLEKTOR], [ALKONY&HOLD] vagy [TÁJKÉP] az [AE PROGRAM]-ban
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
A videó aktuális felvételi ideje kevesebb, mint a tervezett körülbelüli felvételi idő.
• Ha gyorsan mozgó tárgyról kíván felvételt készíteni, a felvételhez rendelkezésre álló idő
rövidülhet (13. o., 77).
A felvétel készítése leáll.
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
• A lemezen páralecsapódás jelent meg. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja körülbelül egy
órára hűvös helyen (136. o.).
Időeltolódást észlel a START/STOP gomb megnyomásának pillanata és a felvétel
elindulásának/leállításának pillanata között.
• A kamerán a START/STOP gomb megnyomásának pillanata és a felvétel elindulásának/
leállításának pillanata között kisebb időeltolódás előfordulhat. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Nem lehet megváltoztatni a videó szélesség-magasság arányát.
• A DVD+RW lemezek képméretaránya nem módosítható. A videó képméretarányának
módosításához formázza újra a lemezt.
110
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/111
A kép beállítása felvétel közben
Lásd még a “Beállítási elemek” (114. o.) részt.
Nem működik az automatikus fókuszbeállítás.
• A [FÓKUSZ] értékét állítsa [AUTO]-ra (68. o.).
• A felvételi körülmények nem alkalmasak a fókusz automatikus beállításához. Állítsa
be a fókuszt manuálisan (68. o.).
Nem működik a [STEADYSHOT] képstabilizáló funkció.
• A [STEADYSHOT] értékét állítsa [BE] pozícióra (71. o.).
• Erőteljes kameraremegésnél előfordulhat, hogy a [STEADYSHOT] nem működik,
annak ellenére, hogy a [STEADYSHOT] [BE] pozícióra van állítva.
Nem működik az ellenfény funkció.
• Az ellenfényt kompenzáló funkció kikapcsol, amikor az [EXPOZÍCIÓ] értékét [KÉZI]re állítja (67. o.) illetve amikor a [FÉNYMÉRŐ] funkciót választja (66. o.).
• Easy Handycam üzemmódban nem működik az ellenfényt kompenzáló funkció. Lépjen
ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Amikor sötétben gyertyafényt vagy villanyfényt vesz fel, függőleges csík jelenik
meg.
• Ilyesmi akkor fordul elő, amikor a tárgy és a háttér fényessége nagymértékben eltér
egymástól. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Ha fényes tárgyról készít felvételt, függőleges sáv jelenik meg.
• Ezt a jelenséget hívják elmosódásnak. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A képernyőn apró fehér, piros, kék vagy zöld pontok jelennek meg.
• A pontok akkor jelennek meg, amikor [SUPER NSPLUS] vagy [COLOR SLOW S]
üzemmódban készít felvételt. A jelenség nem utal meghibásodásra.
• A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa OFF helyzetbe (43. o.).
A kép túl világos, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• A NIGHTSHOT PLUS kapcsolót állítsa OFF helyzetbe (43. o.).
Hibaelhárítás
A kép színei nem valósághűek.
A kép túl sötét, a felvétel tárgya pedig nem jelenik meg a képernyőn.
• Az LCD ellenfényt kompenzáló funkciója ki van kapcsolva. Kapcsolja be az LCD
ellenfényt kompenzáló funkcióját, úgy, hogy lenyomja és lenyomva tartja a DISP/BATT
INFO gombot (22. o.).
Villog a kép, vagy vibrálnak a színek.
• Ez akkor fordul elő, ha fénycső, nátriumgőz- vagy higanygőz-lámpa alatt készít felvételt
[PORTRÉ] vagy [SPORT] üzemmódban. Ilyenkor kapcsolja ki az [AE PROGRAM]
funkciót (66. o.).
111
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/112
Hibaelhárítás (folytatás)
Tévéképernyő vagy számítógép-képernyő felvételekor vízszintes fekete sávok
jelennek meg.
• A [STEADYSHOT] értékét állítsa [KI]-re (71. o.).
Távirányító (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Nem működik a mellékelt távirányító.
• A [TÁVIRÁNYÍTÓ] értékét állítsa [BE]-re (80. o.).
• Tegyen be egy elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes (jelzett) +/– polaritásra (138. o.).
• A kamera infravörös érzékelője és a távirányító közül távolítson el minden akadályt.
• Az infravörös érzékelőt fordítsa úgy, hogy ne érje erős fény, például közvetlen
napsugárzás vagy mennyezeti világítás. Ha az érzékelőt erős fény éri, előfordulhat, hogy
a távirányító nem működik megfelelően.
• Távolítsa el a konverziós lencsét (külön megvásárolható) mert lehet, hogy akadályozza
a távirányító érzékelőjét.
Amikor a mellékelt távirányítót használja, helytelenül működik egy másik DVD.
• Válasszom ki olyan vezérlési módot, mely eltér a DVD 2-től az ÖnDVD készülékéhez,
vagy takarja le a DVD készülék érzékelőjét fekete papírral.
Lemez lejátszása a kamerával
Nem lehet a lemezt a kamerával lejátszani.
• Kapcsolja be a kamerát a POWER kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT
gombot.
• Ellenőrizze a lemez kompatibilitását (12. o.).
• A lemezt az adathordozó oldallal a kamera felé helyezze be (25. o.).
• A más eszközön készített felvételeket tartalmazó lemezt a kamera nem játssza le.
A lejátszott kép torzítva jelenik meg.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 131. o.).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt állóképek nem az eredeti méretben
jelennek meg lejátszáskor ( DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített képeket nem lehet tényleges méretükben
lejátszani. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt állóképeket nem lehet lejátszani
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755Eesetén).
• Előfordulhat, hogy a kamera nem tud állóképeket lejátszani, ha Ön számítógéppel
módosított mappákat és fájlokat, vagy szerkesztett adatokat. (Ilyen esetben az illető fájl
neve villog.) A jelenség nem utal meghibásodásra (133. o.).
• Előfordulhat, hogy más készüléken készített állóképet ezzel a kamerával nem lehet
lejátszani. A jelenség nem utal meghibásodásra (133. o.).
112
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/113
Egy képen, a VISUAL INDEX képernyőn a „
” szimbólum jelenik meg.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 131. o.).
• Előfordulhat, hogy nem sikerült az adatokat betölteni. Ilyenkor kapcsolja ki a
készüléket, majd kapcsolja be újra, vagy vegye ki a lemezt és helyezze be újra.
Előfordulhat, hogy ezt követően a megfelelő kép jelenik meg majd.
• Ez megjelenhet más készülékkel felvett, számítógépen szerkesztett, stb. állóképeken.
A lemez lejátszásakor nincs hang, vagy nagyon halk.
• A [TÖBB HANGSÁV] értékét állítsa [SZTEREÓ]-ra (77. o.).
• Növelje a hangerőt (41. o.).
• Az LCD képernyő bezárása után nem hallható hang. Nyissa ki az LCD képernyőt.
• Amikor a [MIKR:JELSZ.]-t (77. o.) [GYENGE] értékre állítva készít felvételt,
előfordulhat, hogy a hang gyenge lesz (DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E).
Lemez lejátszása más eszközön
Nem lehet lejátszani a lemezt, vagy a készülék nem ismeri fel a lemezt.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 131. o.).
• Zárja le a lemezt (52. o.).
• VR VR módban felvett lemez nem játszható le olyan eszközön, mely nem támogatja a
VR módot. Ellenőrizze lejátszó kézikönyvében, hogy a készülék mely módokat
támogatja.
A lejátszott kép torzítva jelenik meg.
• Tisztítsa meg a lemezt a tisztítókendővel (mellékelve, 131. o.).
Egy képen, a DVD menüben a „
” szimbólum jelenik meg.
A jelenetek között a lejátszás egy pillanatra “lefagy”.
• Attól függően, hogy milyen DVD lejátszót használ, előfordulhat, hogy a kép “lefagy”
egy pillanatra a jelenetek között. A jelenség nem utal meghibásodásra.
Hibaelhárítás
• Lehetséges, hogy a lemez lezárásakor nem sikerült az adatok betöltése. DVD-RW
(VIDEO mód)/DVD+RW tegye lehetővé, hogy a lemezre további felvételek
kerülhessenek (59. o.), majd készítse el újra a DVD menüt a lemez lezárásával (55. o.).
Így elérhető, hogy a DVD menü megfelelően jelenjen meg.
Amikor a . gombot megnyomja, a lejátszás nem ugrik vissza az előző jelenetre.
• Ha a lejátszás során 2 olyan cím követte egymást, amelyet a kamera automatikusan
nevezett el, a . gombot megnyomva előfordulhat, hogy a lejátszás nem ugrik az előző
jelenetre. Ilyenkor a kívánt jelenetet a menüképernyőn választhatja ki. További
részletekért nézze meg a lejátszó kézikönyvét.
113
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/114
Hibaelhárítás (folytatás)
Beállítási elemek
A beállítási elemek szürkék.
• Az adott körülmények között nem használhatók a szürkén megjelenő elemek.
Nem jelenik meg a
.
• Az Easy Handycam üzemmódban csak korlátozott számú művelet használható. Lépjen
ki az Easy Handycam üzemmódból (30. o.).
Nem használható az [AE PROGRAM] funkció.
• Az [AE PROGRAM] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [RÉGI FILM]
• A [SPORT] funkció nem működik, ha a kamera POWER kapcsolójával az
üzemmódot választja.
(Állókép)
Nem használható a [FÉNYMÉRŐ] funkció.
• A [FÉNYMÉRŐ] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Ha az [AE PROGRAM] funkciót választja, a [FÉNYMÉRŐ] értéke automatikusan
[AUTO] lesz.
Nem használható az [EXPOZÍCIÓ] funkció.
• Az [EXPOZÍCIÓ] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Ha az [AE PROGRAM] funkciót választja, az [EXPOZÍCIÓ] értéke automatikusan
[AUTO] lesz.
Nem használható a [FEHÉREGYENS.] funkció.
• A [FEHÉREGYENS.] nem használható együtt a következőkkel:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
Nem használható a [FIX FÓKUSZ] funkció.
• A [FIX FÓKUSZ] funkció nem használható az [AE PROGRAM] funkcióval együtt.
114
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/115
A [SUPER NSPLUS] nem használható.
• A NIGHTSHOT PLUS nincs BE-re állítva.
• A [SUPER NSPLUS] nem használható együtt a következőkkel:
– [ÚSZTATÁS]
– [D. EFFEKTUS]
A [COLOR SLOW S] funkció nem működik megfelelően.
• Előfordulhat, hogy teljes sötétségben nem megfelelően működik a [COLOR SLOW S]
funkció. Használja a NightShot plus vagy [SUPER NS PLUS] funkciók egyikét.
• A [COLOR SLOW S] nem használható együtt a következőkkel:
– [ÚSZTATÁS]
– [D. EFFEKTUS]
– [AE PROGRAM]
– [EXPOZÍCIÓ]
– [FÉNYMÉRŐ]
Nem használható az [
• Nem használható az [
ÖNKIOLDÓ] funkció.
ÖNKIOLDÓ] funkció együtt az [ÚSZTATÁS] funkcióval.
Nem használható az [ÚSZTATÁS] funkció.
• Az [ÚSZTATÁS] nem használható együtt a következőkkel:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFEKTUS]
Nem használható a [D. EFFEKTUS] funkció.
Hibaelhárítás
• A [D. EFFEKTUS] digitális effektusok nem használhatók együtt a következőkkel:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [ÚSZTATÁS]
• A [RÉGI FILM] nem használható együtt a következőkkel:
– [AE PROGRAM]
– [KÉP- EFFEKTUS]
– [SZÉLESVÁSZNÚ] (DCR-DVD105E/DVD605E)
Nem használható a [KÉPEFFEKTUS] funkció.
• A [KÉPEFFEKTUS] nem használható együtt a [RÉGI FILM]-mel.
Nem lehet megtekinteni a [TÉRHAT.FIGY.] –t (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E).
• A [TÉRHAT.FIGY]-t akkor nem tekintheti meg, ha nem 5.1ch surround felvételt készít,
vagy ha együtt kívánja használni az [ÚSZTATÁS] funkcióval.
115
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/116
Hibaelhárítás (folytatás)
Nem tudja beállítani az [LCD-HÁTTÉR]- t.
• Az [LCD HÁTTÉR]-t nem lehet beállítani, ha az áramellátást hálózati tápegység
biztosítja, vagy ha a az LCD táblát elfordítja, a kijelzővel a kamerától kifelé, miközben
a POWER kapcsoló
(videó) vagy
(Állókép) beállításban van.
Videók és állóképek módosítási lehetőségei a lemezen
(DVD-RW:VR mód)
A kamerával nem lehet DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW formátumokon
módosításokat végezni.
Módosítás nem végezhető el.
• A lemezen nincsenek képek felvéve.
• Nem lehet módosítani a képminőség miatt.
• Nem lehet olyan képet módosítani, melyet előzőleg egy másik eszközön levédett.
Nem lehet jeleneteket hozzáadni a Lejátszási listához.
• A lemez megtelt vagy 999-nél több jelenet van. Törölje azokat a jeleneteket, amelyekre
már nincs szüksége, vagy vonja össze az összes állóképet, úgy, hogy mozgóképpé alakítja
azokat (Diafilm, 91. o.).
A videót nem lehet felosztani.
• Túl rövid videót nem tud részekre osztani.
•A
jellel ellátott videót nem lehet felosztani (87. o., 90).
• Más eszközön levédett videót nem lehet felosztani.
A jelenetet nem lehet törölni.
• Más eszközön levédett jelenetet nem lehet törölni.
Másolás/Csatlakoztatás más készülékekhez
A TV készüléken lejátszott kép képméretaránya nem megfelelő.
• Állítsa be [TV TÍPUSA]-t a TV-készülék szerint ( DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E) (50. o.).
A csatlakoztatott készülékről érkező képek nem jelennek meg az LCD képernyőn
és a keresőben (DCR-DVD305E/DVD755E).
• Érintse meg a
t [VEZ.FELV.] (94. o.) menüelemet.
A csatlakoztatott készülékről érkező képeket nem lehet kinagyítani ( DCRDVD305E/DVD755E)
• A más készülékről a kamerába érkező jelenetek nem nagyíthatók.
116
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/117
A lemez lejátszásakor nem hallható a hang.
• Ha a másik készüléket kizárólag egy S VIDEO csatlakozón keresztül csatlakoztatja, a
hang nem kerül átvitelre. Csatlakoztassa az A/V csatlakozókábel fehér és vörös
csatlakozóit is (94. o.).
Az A/V csatlakozókábellel nem lehet megfelelően másolni.
• Az A/V csatlakozókábel nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze, hogy az A/V
csatlakozókábel a megfelelő aljzathoz csatlakozik-e, azaz annak a készüléknek a
kimenetéhez, amelyről képeket kíván a kamerára átmásolni illetve annak a készüléknek
a bemenetéhez, amelyre a kameráról képeket kíván átmásolni (92. o., 94).
A lemez tartalmát nem tudja a 12 cm-es DVD-re másolni.
• Használja a mellékelt Nero Express 6 szoftvert. A részletekért olvassa
el a Nero Express 6 szoftver kézikönyvét.
Nem lehet nyomtatni PictBridge nyomtatóval (DCR-DVD305E/DVD755E esetén).
• Előfordulhat, hogy nyomtatója nem tudja a más eszközön felvett képeket kinyomtatni.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
Egyéb
Nem tud törölni egy képet.
• DVD-R lemezről nem lehet képeket törölni.
• Egy DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW, használatával kizárólag az utoljára felvett
képeket törölheti (46. o.).
• Nem lehet képeket törölni olyan „Memory Stick Duo” memóriakártyáról, amelyet egy
másik eszközön védelemmel látott el (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E esetén).
Nem lehet állóképeket másolni.
Hibaelhárítás
• Nem lehet lezárt DVD-R/DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezekre állóképeket
másolni. Ha a DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezekre további anyagot kíván
másolni, kövesse az előírt eljárást (59. o.).
• Nincs elég kapacitása aéemeznek vagy „Memory Stick Duo” memóriakártyán
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) másoláshoz. Törölje a szükségtelen képeket
(86. o., 87).
• Ha a célhely „Memory Stick Duo” lezárt írásvédő füllel, akkor a „Memory Stick Duo”
írásvédő fülén oldja fel a lezárást (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) (132. o.).
• Nem lehet más eszközzel felvett/szerkesztett állóképeket másolni.
A lezárás nem végezhető el.
• Az elem kezdett lemerülni a lezárás közben. Használja a hálózati tápegységet.
• A lemezt korábban már lezárták. Ha DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezeket
használ, kövesse az előírt eljárást, ha a lemezekre további anyagot kíván rögzíteni.
(59. o.).
117
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/118
Hibaelhárítás (folytatás)
Nem lehet a lemez tartalmát szerkeszteni vagy arra további anyagot másolni,
más eszközzel.
• Előfordulhat, hogy más eszközzel nem lehetséges a kamerával felvett lemezt
szerkeszteni.
Nem lehet módosítani a lemezfeliratot.
• Lezárt DVD-R lemezt nem lehet átnevezni.
• A lemezt korábban már lezárták. Ha DVD-RW (VIDEO mód)/DVD+RW lemezeket
használ, kövesse az előírt eljárást, ha a lemezekre további anyagot kíván rögzíteni.
(59. o.).
• Előfordulhat, hogy a lemez címét nem lehet módosítani a kamerán, ha a lemezt egy
másik eszközön nevezte el.
Nem lehetett létrehozni a diafilmet.
• Nincsenek állóképek.
• Sok állókép van a lemezen, és kevés szabad lemezterület van. Törölje a nem kívánt
képeket a lemezről.(87. o.).
A hangjelzés 5 másodpercig tart.
• A kamera túlzottan felmelegedett. Kapcsolja ki a kamerát, és tegye egy időre hűvös
helyre.
• A lemezen páralecsapódás jelent meg. Kapcsolja ki a kamerát körülbelül egy órára, majd
kapcsolja be újra (136. o.).
• A kamera működésében kisebb probléma jelentkezett. Vegye ki a lemezt, helyezze be
újra, majd ismét próbálja meg használni a kamerát.
Nem lehet feloldani.
• A DVD-R/DVD-RW (VR mód)/DVD+RW lemezeket nem lehet feloldani (59. o.).
• A kamera Easy Handycam üzemmódban van. Vonja vissza az Easy Handycam
üzemmódot (30. o.) lemez feloldásához (59. o.).
Csatlakozás számítógéphez (DCR-DVD305E/DVD755E)
A számítógép nem ismeri fel a kamerát.
• Húzza ki a kábelt a számítógépből is, a kamerából is, majd ismét dugja be mindkettőbe
úgy, hogy az érintkezés tökéletes legyen.
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
• A kábelt húzza ki a számítógépből és a kamerából, indítsa újra a számítógépet, majd
ismét csatlakoztassa megfelelően a számítógépet és a kamerát.
• Bizonyosodjon meg, hogy az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve. Ezt az
alábbi módon teheti meg:
118
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/119
Amikor a lemezen tárolt képeket használja, a számítógép nem ismeri fel a
kamerát.
• Telepítse a Picture Package szoftvert (101. o.).
• Bizonyosodjon meg, hogy az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve. Ezt az
alábbi módon teheti meg:
Windows XP esetén
1 Kattintson a [Start] menüelemre, majd válassza a [Control Panel] menüelemet.
2 Kattintson a [Performance and Maintenance ] menüelemre, majd a [System] elemre.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Hardware] fülre.
4 Kattintson a [Device Manager] menüelemre.
Ekkor megjelenik a [Device Manager] párbeszédpanel.
5 A [SONY DDX-C1002 USB Device] eszköz jelenjen meg a [DVD/CD-ROM drives]
[Generic volume] a [Storage volumes] alatt, illetve az [USB Mass Storage Device]
az [Universal Serial Bus controllers] alatt.
Ha minden eszköz megjelenik, az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve.
Ha az eszközök valamelyike nem jelenne meg, telepítse az USB illesztőprogramot.
1 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] ikonra, (Lemezmeghajtó)*,
majd kattintson az [Open] parancsikonra.
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson kétszer a [Driver] t [Setup.exe] parancsikonra
.
Hibaelhárítás
119
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/120
Hibaelhárítás (folytatás)
Windows 2000 esetén
1 Kattintson a [Start], [Settings] (Beállítások) menüelemre, majd válassza a [Control
Panel] menüelemet.
2 Kattintson a [System] menüelemre.
Ekkor megjelenik a [System Properties] párbeszédpanel.
3 Kattintson a [Hardware] fülre.
4 Kattintson a [Device Manager] menüelemre.
Ekkor megjelenik a [Device Manager] párbeszédpanel.
5 A [SONY DDX-C1002 USB Device] eszköz jelenjen meg a [DVD/CD-ROM drives]
[Generic volume] a [Storage volumes] alatt, illetve az [USB Mass Storage Device]
az [Universal Serial Bus controllers] alatt.
Ha minden eszköz megjelenik, az USB illesztőprogram megfelelően van telepítve.
Ha az eszközök valamelyike nem jelenne meg, telepítse az USB illesztőprogramot.
1 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a [PICTUREPACKAGE] ikonra, (Lemezmeghajtó)*,
majd kattintson az [Open] parancsikonra.
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson kétszer a [Driver] t [Setup.exe].parancsikonra
Hibaüzenet jelenik meg, amikor a mellékelt CD-ROM-ot beteszi a számítógépbe.
• A számítógép videokártyáját a következőképp állítsa be:
– 800 × legalább 600 képpont; színek száma: legalább High Color (16 bites, 65 000 szín)
A mellékelt CD-ROM -ot nem lehet Macintosh számítógépen használni.
• A mellékelt Picture Package szoftver nem kompatibilis Macintosh számítógéppel.
120
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/121
Nem lehet megtekinteni a kamerán felvett képeket.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a helyes irányban van-e csatlakoztatva, majd
csatlakoztassa az USB kábelt a kamera (USB) aljzatához erősen.
• Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
• Jelölje ki az [USB-S KIVÁL.] t [
KOMPUTER] a kamera menüelemeiben (75. o.).
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
A „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzített képeket nem lehet megnézni
a számítógépen.
• Helyezze be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát a megfelelő irányba, ügyelve, hogy
az elég szorosan illeszkedjen.
KOMPUTER] a kamera menüelemeiben (75. o.).
• Jelölje ki az [USB-S KIVÁL.] t [
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a szerkesztés során a számítógép
nem ismeri fel a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kamerán a műveletet még a
kamera és a számítógép csatlakoztatása előtt fejezze be.
A „Memory Stick” ikon ([Removable Disk]) nem jelenik meg a számítógépen.
• Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
• Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát a kamerába.
• A számítógépről válasszon le minden USB kábellel csatlakoztatott eszközt, kivéve a
billentyűzetet, az egeret és a kamerát.
KOMPUTER] a kamera menüelemeiben (75. o.).
• Jelölje ki az [USB-S KIVÁL.] t [
• A kamerával végzett műveletek, például a lejátszás vagy a szerkesztés során a számítógép
nem ismeri fel a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kamerán a műveletet még
a kamera és a számítógép csatlakoztatása előtt fejezze be.
A kamera képernyőjén a [Bedugott USB kábellel nem indul az Easy Handycam.],
vagy a [Nem állítható le az Easy Handycam bedugott USB-vel] hibaüzenet
jelenik meg.
• Amíg be van dugva az USB kábel, az Easy Handycam üzemmód nem indítható el, illetve
nem állítható le. Előbb húzza ki a kamerából az USB kábelt.
• Állítsa az [USB-SEBESSÉG] –et (USB sebesség) [MAX:SEBESSÉG] –re a beállítások
menüelem alatt (78. o.).
A kamerán rögzített képeket vagy hangokat nem lehet megfelelően lejátszani.
Hibaelhárítás
Nem lehet képadatokat a kameráról a számítógépre átvinni.
• Ha kameráját olyan számítógéphez csatlakoztatja, amely nem kompatibilis a Hi-Speed
USB-vel (USB 2.0), előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz tökéletes. Ez azonban nincs
hatással a számítógépre átvitt képekre vagy hangokra.
• Amikor az [USB-SEBESSÉG]-et [MAX.SEBESSÉG] –re állítja, (78. o.), előfordulhat,
hogy a lejátszás nem lesz tökéletes. Ez azonban nincs hatással a számítógépre átvitt
képekre vagy hangokra.
• A számítógéptől függően, a lejátszott kép vagy hang néha rövidebb időre leállhat, ez
azonban nincs hatással a számítógépre átvitt képekre vagy hangokra.
121
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB14TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/122
Hibaelhárítás (folytatás)
Nem lehet az USB kábel segítségével a számítógépről adatot átírni a kamerában
elhelyezett lemezre.
• A lemez nem kompatibilis a kamerával. Használjon olyan lemezt, amely kompatibilis a
kamerával (12. o.).
• Kizárólag a Picture Package alkalmazással lehet a kamerában lévő lemezre adatot írni.
A számítógépről átvitt fájl nincs a kamera „Memory Stick Duo”
memóriakártyájára írva.
• Az USB kábel nem megfelelő módon lett eltávolítva. Csatlakoztassa a kamerát újra, és
továbbítsa az adatokat.
Nem működik megfelelően a Picture Package alkalmazás.
• Zárja be a Picture Package, alkalmazást, majd indítsa újra a számítógépet.
• Győződjön meg arról, hogy a Picture Package alkalmazást támogatja a számítógép
operációs rendszere (100. o.).
A Picture Package. alkalmazás használata során hibaüzenet jelenik meg.
• Először zárja be a Picture Package alkalmazást, majd a kamera POWER kapcsolóját
eltolva, válasszon másik üzemmódot.
A lemezen tárolt adatokat nem lehet a 12 cm-es DVD-re másolni, a Picture
Package alkalmazás segítségével.
• Használja a mellékelt Nero Express 6 szoftvert. A részletekért olvassa
el a Nero Express 6 szoftver kézikönyvét.
Az „Első lépések”útmutató nem megfelelően jelenik meg.
• Kövesse az alábbi eljárást, és olvassa el az „Első lépések” (FirstStepGuide.pdf)
útmutatót.
1 A mellékelt CD-ROM -ot tegye be a számítógép CD-meghajtójába.
2 Kattintson kétszer a [My Computer] ikonra.
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [[PICTUREPACKAGE]
CD-meghajtóra*.
*A meghajtó betűjele (pl. (E:)) minden számítógépen más lehet.
4 Kattintson az [Explorer] elemre.
5 Kattintson duplán a [FirstStepGuide] elemre.
6 Kattintson duplán a kívánt nyelvmappára.
7 Kattintson duplán a „FirstStepGuide.pdf”-re.
122
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB15TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/123
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek
Öndiagnózis kijelzője/
Figyelmeztető szimbólumok
• Távolítsa el az áramforrást.
Csatlakoztassa ismét, és próbálja meg
újra használni a kamerát.
Ha az LCD képernyőn vagy a keresőben
szimbólumok jelennek meg, ellenőrizze
a következőket.
Egyes hibák házilag is orvosolhatók.
Ha a probléma többszöri elhárítási
kísérlet ellenére is fennáll, forduljon
a legközelebbi Sonymárkakereskedőhöz
vagy Sony márkaszervizhez.
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
C:21:00
• Hibás működés jelentkezett, amit
nem tud orvosolni. Forduljon a Sony
kereskedőhöz vagy a helyi jogosult
Sony szervizképviselethez. Közölje
velük az „E.” betűvel kezdődő 5 jegyű
kódot.
100-0001 (Fájlokra vonatkozó
figyelmeztető kódok)
Ha lassan villog
• A fájl sérült.
• A fájl nem olvasható.
C:(vagy E:) ss:ss
(Öndiagnózis kijelzője)
C:04:ss
• Az akkumulátor nem
“InfoLITHIUM” akkumulátor.
Használjon “InfoLITHIUM”
akkumulátort (134. o.).
• Csatlakoztassa stabilan a hálózati
tápegység csatlakozódugóját a
kamera DC IN aljzatához (17. o.).
C:13:ss
C:21:ss
• Nedvesség-kicsapódás jelentkezett a
lemeznél. Kapcsolja ki a kamerát, és
hagyja úgy körülbelül 1 órán át
(136. o.).
C:32:ss
• A fent leírtaktól eltérő hibajelenség
fordult elő. Vegye ki a lemezt,
helyezze be újra, majd ismét próbálja
meg használni a kamerát.
Ha lassan villog
• Nincs behelyezve lemez.*
• Kevesebb, mint 5 perc maradt
mozgóképek felvételéhez.
• Kevesebb, mint 30 kép helyezhető el
a fennmaradó helyen.
Ha gyorsan villog:
• Felismerhetetlen lemez van
behelyezve.*
• Egy lezárt DVD-RW (VIDEO
mode)/DVD+RW van behelyezve a
kamerába, amikor eltolja a POWER
kapcsolót, hogy felgyújtsa a
(Videó) vagy
(Állókép) jelzést.*
• A lemez tele van írva.*
• Nem írható vagy nem olvasható
lemez van behelyezve, például
egyoldalas lemez fordítva van betéve.
• A kameráétól eltérő TV
színrendszerű felírt lemezt helyeztek
a kamerába, amikor
(Videó)
került kiválasztásra.*
Hibaelhárítás
• A lemez hibás. Használjon a
kamerával kompatibilis lemezt
(12. o.).
• A lemez szennyeződött vagy karcos.
Tisztítsa meg a lemezt a mellékelt
törlőruhával (131. o.).
(Lemezekre vonatkozó
figyelmeztető szimbólum)
123
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB15TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/124
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
Z El kell távolítania a lemezt*
Ha gyorsan villog:
• Felismerhetetlen lemez van
behelyezve.
• A lemez tele van írva.
• Hiba merülhetett fel a kamerában
lévő lemezmeghajtónál.
E (Akkumulátor energiaszintjére
való figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• Az akkumulátor csaknem lemerült.
• A működési környezettől és az
akkumulátor állapotától függően az
E akkor is villoghat, amikor még
körülbelül 20 perc van hátra.
% (Nedvességkicsapódásra való
figyelmeztetés)*
Ha gyorsan villog:
• Nedvesség-kicsapódás jelentkezett a
lemeznél. Kapcsolja ki a kamerát, és
hagyja úgy körülbelül 1 órán át
(136. o.).
(Magas hőmérsékletre való
figyelmeztetés)
Ha lassan villog
• A kamera hőmérséklete emelkedik.
Ha gyorsan villog
• A kamera hőmérséklete rendkívül
magas.* Kapcsolja ki a kamerát, és
hagyja egy ideig hűvös helyen.
(„Memory Stick Duo”-ra
vonatkozó figyelmeztető szimbólum)
(”Memory Stick Duo„-ra
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)*
• A „Memory Stick Duo” sérült.
• A „Memory Stick Duo” nincs
megfelelően formázva (77. o., 132).
(„Memory Stick Duo”-ra
vonatkozó figyelmeztető
szimbólumok)
• Nem kompatibilis „Memory Stick
Duo”-t helyeztek be (132. o.).
- (A „Memory Stick Duo”)
írásvédettségére figyelmeztető
szimbólum)*
• Az írásvédelmi fül a „Memory Stick
Duo”-n zárásra van állítva (132. o.).
(A vakura vonatkozó figyelmeztető
szimbólum)*
Ha lassan villog
• Még töltődik.
Ha gyorsan villog
• Valami probléma van a vakuval.
(Kamerarázkódásra
figyelmeztető szimbólum)
• Nincs elegendő fény, így a kamera
könnyen rázkódhat. Használjon
vakut.
• A kamera nem áll szilárdan, ezért
könnyen rázkódik. Két kézzel
mozdulatlanul tartsa a kamerát, és így
filmezzen. Ilyenkor azonban
a kamera rázkódására figyelmeztető
szimbólum nem jelenik meg.
• „Memory Stick Duo” nincs
behelyezve (27. o.).
* Amikor a képernyőn a figyelmeztető
szimbólumok megjelennek, dallam hallható
(80. o.).
124
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB15TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/125
A figyelmeztető üzenetek
ismertetése
Ha a képernyőn üzenetek jelennek meg,
kövesse az alábbi utasításokat.
x Akkumulátor
Használjn “InfoLITHIUM”
akkumulátort. (134. o.)
Az akkumulátor lemerülőben van.
(17. o., 134)
Az akkumulátor régi. Cserélje ki egy
újra. (134. o.)
x Meghajtó
Z Meghajtóhiba. Kapcsolja ki,majd
be a készüléket.
• Probléma merülhetett fel a
lemezmeghajtóval. Kapcsolja ki,
majd újra be.
x Nedvességkicsapódás
% Páralecsapódás történt. Kapcsolja
ki 1 órára. (136. o.)
x Lemez
Túlmelegedett. A lemezre nem
lehet felvenni.
• Törölje a szükségtelen jeleneteket
(87. o.).
Nem lehet több jelenetet/képet
felvenni a lemezre
• Törölje a szükségtelen jeleneteket
(87. o.).
Z A lemez tele van. Nem lehet rá
felvenni.
• Törölje a szükségtelen jeleneteket
(87. o.).
Nem lehet mozgóképet felvenni.
• Videók nem vehetők fel a lemez
korlátozásai miatt. Ugyanakkor
állóképeket esetleg felvehet.
Nem lehet állóképet felvenni a
lemezre.
• Állóképek nem vehetők fel a lemez
korlátozásai miatt. Ugyanakkor
videót esetleg felvehet.
Nem szabad lejátszani.
• A kamerájával nem kompatibilis
lemezt próbál lejátszani.
Z A lemez le van zárva. Nem lehet
rá felvenni.
• Lezárt DVD-R nem írható.
Használjon új lemezt.
Z Fel kell oldani a lemezt.
• Lezárt DVD-RW-re való felvételhez
(VIDEO mód), szüntesse meg a
lezárást (59. o.).
Túlmelegedett. Nem nyitható ki.
Próbálja késbb.
DVD+RW esetén a videó méretaránya
nem módosítható.
Z A lemezre nem lehet felvenni.
Videót 16:9 méretarányban vesz fel.
Beállít.:formázza. (60. o.)
• Hibás működés jelentkezett a
lemeznél, amely nem használható.
Hibaelhárítás
% Páralecsapódás. Nem nyitható ki.
Vegye ki késbb. (136. o.)
A lemez mozgóképterülete
megtelt. Nem lehet felvenni
125
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB15TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/126
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
Videót 4:3 méretarányban vesz fel.
Beállít.:formázza. (60. o.)
Tegyen be lemezt, vagy a
FOTÓTÁROLÓt cseréje Memory
Stick-re. (25. o., 33, 39)
Ismeretlen lemez. Nem lehet felvenni.
Az adatok nem ál-líthatók helyre.
Formázza a lemezt!
Z Hibás lemez. Vegye ki.
• A kamerába nem kompatibilis lemez
van behelyezve. A kamerája nem
tudja felismerni a lemezt olyan hibák
miatt, mint pl. karcolások, vagy a
lemezhelyzet nincs jól beállítva.
Z Lemezhiba. Nem megfelel
formátum.
• A lemezt a kameráétól eltérő
formátumkódban írták fel. A lemez
formázása esetleg lehetővé teszi,
hogy azt a kamerájával használja
(csak DVD-RW/DVD+RW) (60. o.).
Adathiba.
• Hiba jelentkezett a lemez olvasásakor
vagy írásakor.
Adatkezelési hiba.
• Hiba jelentkezett a lemez olvasásakor
vagy írásakor.
Ez a Memory Stick memóriakártya
csak olvasható.
• Helyezzen be egy írható „Memory
Stick Duo.”-t.
Nem megfelelő típusú Memory
Stick kártya.
• A kamerájával nem kompatibilis
„Memory Stick Duo” van behelyezve
(132. o.).
Ez a Memory Stick nincs
megfelelően formázva.
• Ellenőrizze a formátumot, majd
formázza a „Memory Stick Duo”-t
a kamerájával, ha szükséges
(76. o., 132).
Felvétel nem készíthet. Tele a Memory
Stick.
• Törölje a szükségtelen képeket
(86. o.).
Állóképet nem le-het Memory Stickre rögzíteni. (132. o.)
- A Memory Stick írásvédett.
Nézze meg a kapcsolóját. (132. o.)
Nem játszható le. Újra tegye be a
Memory Stick-et. (27. o.)
Nem lehet felvenni. Újra tegye be a
Memory Stick-et. (27. o.)
x „Memory Stick Duo”
Kivette a Memory Stick-et. A művelet
megszakadt.
Vegye ki majd ismét tegye be
a Memory Stick-et.
A Memory Stick-en több mappa nem
hozható létre.
• Helyezze be újra a „Memory Stick
Duo”-t néhányszor. Ha villog is
a kijelző, a „Memory Stick Duo”
sérült lehet. Próbálja meg egy másik
„Memory Stick Duo.”-val.
• 999MSDCF után több mappát már
nem lehet létrehozni. Nem hozhat
létre, és nem törölhet mappát a
kamera segítségével.
• Formáznia kell a „Memory Stick
Duo” (77. o.)-t, vagy le kell törölnie a
számítógép segítségével.
126
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB15TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/127
Írás közben ne vegye ki a Memory
Stick kártyát.
Tegyen be Memory Stick-t vagy
a FOTÓTÁROLÓt cserélje DVD-re.
(27. o., 33, 39)
x PictBridge kompatibilis
nyomtató
Ellenőrizze a csatlakoztatott eszközt.
• Kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, majd húzza ki az USB
kábelt (mellékelve), és csatlakoztassa
újra.
Nem csatlakozik PictBridge
nyomtatóhoz.
• Kapcsolja ki, majd újra be a
nyomtatót, majd húzza ki az USB
kábelt (mellékelve), és csatlakoztassa
újra.
Hiba. Törölje a feladatot.
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Nem lehet nyomtatni. Ellenőrizze a
nyomtatót.
• Kapcsolja ki, majd újra be
a nyomtatót, majd húzza ki az
USB kábelt (mellékelve), és
csatlakoztassa újra.
Töltés... Állókép nem rögzíthető.
• A vaku töltése közben kísérelt meg
állóképet felvenni.
A vaku nem töltődik. Nem
használható.
• Hiba jelentkezett a stroboszkópnál,
és a töltés tiltva van.
Nem indítható az Easy Handycam
üzemmód.(30. o.)
Az Easy Handycam nem vonható
vissza. (30. o.)
Csatlakoztatott USB kábellel nem
indul az Easy Handycam.(30. o.)
Csatlakoztatott USB kábellel az Easy
Handycam nem vonható vissza.
(30. o.)
Easy Handycam üzemmódban nem
használható. (30. o.)
Easy Handycam üzemmódban nem
lehet felvenni. (30. o.)
• A DVD+RW le van zárva. Tegyen egy
lemezt írhatóvá további jelenetekhez
(59. o.).
x Egyéb
E Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet.
• Le próbál zárni, vagy formázni egy
lemezt, illetve lemezt lezárás után
elérhetővé akar tenni további
felvételhez gyenge akkumulátorral.
Használja a hálózati tápegységet
energiaforrásként, hogy megóvja az
akkumulátort a műveletek közbeni
lemerüléstől.
Használon új hál. tápegységet, vagy
dugja be újra.
Hibaelhárítás
x Vaku
x Easy Handycam
Megtelt a lejátszási lista.
• Nem hozhat létre 999 jelenetet
meghaladó lejátszási listát.
• Nincs elegendő hely a lemezen vagy
a „Memory Stick Duo”-n.
127
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB15TBS.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/128
Figyelmeztető szimbólumok és üzenetek (folytatás)
Nem lehet szétosztani.
• Nem oszthat szét videóvá alakított
állóképeket ezzel:
.
• Nem oszthat szét rendkívül rövid
videót.
Védett adat.
• A lemezt egy másik készülék védi.
Nem szabad másolni
• Nem másolhat másolásvédő jellel
ellátott jeleneteket.
Nincs elég hely. (84. o., 85)
Ez a fájl nem másolható át. (84. o., 85)
Több fájl már nem jelölhető ki.
(84. o., 85)
Véletlenül kinyílt a lemeztartó fedele.
Újra kapcsolja be a kész.-et.
Adatvisszaállítás
Óvja a
készüléket a rázkódástól!
• A kamera megpróbálja
automatikusan helyreállítani az
adatokat, ha az adatírás nem
megfelelően történt.
Az adatok nem állíthatók helyre a
lemezen.
• Adatok lemezre írása nem sikerült.
Kísérlet történt adatok
helyreállítására, de nem sikerült.
Kérem,várjon.
• Akkor jelenik meg, ha a lemez
eltávolításához idő kell. Kb. 10 percig
ne mozgassa a kamerát, hogy
semmilyen rezgés ne következzen be.
Baj lehet a lemezzel.
• A lemezeltávolítási folyamat nem járt
sikerrel. Valamilyen probléma lehet
a lemezzel.
128
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/129
További információk
Akamera használata külföldön
Áramellátás
A kamerához mellékelt hálózati
tápegységgel a kamerát bármely olyan
országban vagy térségben használhatja,
ahol a váltóáramú hálózat feszültsége
100 V és 240 V közé esik, frekvenciája
pedig 50 Hz vagy 60 Hz.
Televíziós színrendszerek
Ez a kamera PAL színrendszerű készülék.
Ha a lejátszott képeket egy televízió
készüléken kívánja megtekinteni, a
készüléknek PAL színrendszer alapúnak
kell lennie és rendelkeznie kellAUDIO/
VIDEO bemeneti csatlakozóaljzattal.
Hol használják?
PAL
Ausztrália, Ausztria, Belgium,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, HongKong, Kína, Kuvait,
Lengyelország,
Magyarország, Malaysia,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL - M
Brazília
PAL - N
Argentína, Paraguay,
Uruguay.
NTSC
Bahamák, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek,
Guyana, Jamaica, Japán,
Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó,
Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
SECAM
Bulgária, Franciaország,
Guiana, Irak, Irán, Monaco,
Oroszország, Ukrajna stb.
További információk
Rendszer
129
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/130
Akamera használata külföldön (folytatás)
A helyi idő beállítása
Az órán nagyon egyszerűen beállítható a helyi idő, ha megadja az adott helyre érvényes
időeltolódást. Az [ZÓNABEÁLL.] és [NYÁRI IDŐ] beállításokat kell megadnia az
IDŐ/LANGU alatt. (24. o.).
Nemzetközi időeltérések
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Terület
kód
Időzónakülönbségek
Terület beállítása
Terület
kód
1
2
Időzónakülönbségek
GMT
Lisszabon, London
17
+11:00
Solomon-szk.
+01:00
Berlin, Párizs
18
+12:00
Fidzsi-szk., Wellington
3
+02:00
Helsinki, Kairó
19
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
4
+03:00
Moszkva, Nairobi
20
–11:00
Midway-szk., Samoa
5
+03:30
Teherán
21
–10:00
Hawaii
6
+04:00
Abu Dhabi, Baku
22
–09:00
Alaszka
Terület beállítása
7
+04:30
Kabul
23
–08:00
LosAngeles, Tijuana
8
+05:00
Karacsi, Iszlámábád
24
–07:00
Denver, Arizona
9
+05:30
Kalkutta, Új-Delhi
25
–06:00
Chicago, Mexicováros
10
+06:00
Almati, Dakka
26
–05:00
NewYork, Bogota
11
+06:30
Rangoon
27
–04:00
Santiago
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
28
–03:30
St. John’s
13
+08:00
HongKong, Szingapúr
29
–03:00
Brazilia, Montevideo
14
+09:00
Szöul, Tokió
30
–02:00
Fernando de Noronha
15
+09:30
Adelaide, Darwin
31
–01:00
Azori-szk.
16
+10:00
Melbourne, Sydney
130
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/131
Információk a lemezről
A kamerával használható lemezekről részletes
információt a 12. oldal oldalon talál.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
• A lemezt mindig a peremén fogja meg,
miközben könnyedén támasztja a
középen lévő lyukat is. Ne érintse meg
az adathordozó felületet (egyoldalas
lemezeknél az az oldal, amelyen nincs
nyomtatás).
• A felvétel előtt távolítsa el a port és az
ujjlenyomatokat a lemezről a
kamerához mellékelt tisztítókendő
segítségével. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy bizonyos
helyzetekben nem tud megfelelő
minőségben felvenni erre a lemezre,
vagy lejátszani erről a lemezről.
• Miután a kamerába behelyezte a
lemezt, nyomja meg erősen, amíg az a
helyére kattan. Ha a [C:13:ss] üzenet
jelenik meg az LCD képernyőn, nyissa
ki a lemeztartó fedelét, és helyezze be
újra a lemezt.
• Ne ragasszon semmilyen anyagot (pl.
öntapadót) a lemez felületére. Ez
ugyanis azt eredményezheti, hogy a
lemez súlypontja eltolódik, ami a lemez
vagy a készülék hibás működéséhez
vezethet.
nedves rongy segítségével törölje le,
majd száraz ruhadarabbal távolítsa el a
nedvességet a lemezről. Ne használjon
oldószereket, pl. benzint vagy műanyag
mikrolemezek tisztítására használatos
tisztítószereket és feltöltődésgátlót,
mert ezek ártalmasak lehetnek a
lemezre.
• Óvja a lemezt az erős napfénytől és a
nedves helyektől.
• A lemezt szállításkor tegye a
lemezhordozóba.
• Ha egyoldalas lemezre betűket vagy
jeleket kíván írni, kizárólag a
nyomtatott oldalra írjon, olaj alapú
filctollal és ne érjen a tintához, amíg az
meg nem száradt. Ne melegítse a lemezt,
és ne használjon hegyes eszközt, pl.
golyóstollat. Ne próbálja a lemez
felületét hő segítségével szárítani.
Kétoldalas lemezekre nem lehet írni, és
azokat nem lehet külsőleg megjelölni.
• Tartsa tisztán a lemezt, mert az audio és
video anyagok minősége romolhat.
• Tisztítsa meg a lemezt a mellékelt
tisztítókendővel. A lemezt középről
kifelé haladva törölje. A piszok
eltávolításához a lemezt egy puha
További információk
Lemezek szállítása és tárolása
131
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/132
A „Memory Stick”
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
A „Memory Stick” memóriakártya egy
kicsi, hordozható adathordozó, amelynek
tárolókapacitása meghaladja a hajlékony
lemezekét.
A kamerában „Memory Stick Duo,”
memóriakártya használható, amely
hozzávetőleg fele akkora, mint a szokásos
„Memory Stick” memóriakártya. Az,
hogy egy típus szerepel az alábbi listán,
még nem garantálja azonban, hogy ezzel
a kamerával valóban működik minden
olyan „Memory Stick Duo”
memóriakártya.
„Memory Stick” típusok
Felvétel/
Lejátszás
„Memory Stick”
(MagicGate nélkül)
–
„Memory Stick
Duo”*1(MagicGate nélkül)
a
„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick
Duo”*1(MagicGate-tel)
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
„Memory Stick PRO”
„Memory Stick PRO Duo” *1
*1
*2
*3
a*2*3
a*3
–
a*2*3
Egy „Memory Stick Duo” hozzávetőleg fele
akkora, mint a szokásos „Memory Stick.”
Nagy sebességű adatátvitelt biztosító
„Memory Stick” memóriakártyák típusai. Az
adatátvitel sebessége a használt eszközöktől
függ.
A „MagicGate” egy olyan szerzőijog-védő
eljárás, amely a felvétel és a jeltovábbítás
során rejtjelezést használ. A „MagicGate”
eljárással készített felvételek nem játszhatók
le ezen a kamerát, továbbá a „MagicGate”
eljárásnak megfelelően érkező rejtjelezett
jeleket sem tudja ez a kamera rögzíteni.
• Állóképek formátuma: A kamera a képeket
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
formátumban tömörítve tárolja. A fájl
kiterjesztése „.JPG.”
• Állóképfájlok neve:
– 101- 0001: A kamera képernyőjén ez
a fájlnév jelenik meg.
– DSC00001.JPG: A számítógép
képernyőjén ez a fájlnév jelenik meg.
• Nem biztos, hogy a számítógéppel (Windows
OS/Mac OS operációs rendszer alatt)
megformázott „Memory Stick Duo”
memóriakártyákat ez a kamera használni
tudja.
• Az írás/olvasás sebessége a „Memory Stick”
memóriakártya és a „Memory Stick”
kompatibilis termékek éppen használt
kombinációjának függvényében más és más
lehet.
Írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” memóriakártya
Ha egy kicsi hegyes tárggyal a kapcsolót
„írásvédett” állásba tolja, ezzel
meggátolhatja, hogy a „Memory Stick
Duo” memóriakártyáról véletlenül
letörlődjenek a képek.
Megjegyzések a használattal
kapcsolatban
A képadatok megsérülhetnek
a következő esetekben. A sérült
képadatokért kártérítésre nincs mód.
• Ha akkor veszi ki a „Memory Stick Duo,”
memóriakártyát, kapcsolja ki a kamerát,
illetve veszi le az akkumulátort, amikor
a kamera képfájlokat ír a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára (míg az ACCESS
lámpa világít, vagy villog).
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
mágnes vagy mágneses tér közelében
használja.
Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
a számítógép merevlemezére készítsen
biztonsági másolatot.
x „Memory Stick” használata
A „Memory Stick Duo ”memóriakártyák
kezelésekor ne feledje az alábbiakat.
• Amikor a „ Memory Stick Duo.”
memóriakártya ír, ne nyomja rá a tollat,
ceruzát.
132
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/133
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyára és
a Memory Stick Duo illesztőkeretre ne
ragasszon címkét stb.
• A „Memory Stick Duo,” memóriakártyát
mindig a tokjában szállítsa és tárolja.
• Ne érintse meg az érintkezőket, és ügyeljen
arra, hogy fémtárgyak se érjenek hozzájuk.
• A „Memory Stick Duo ” memóriakártyát ne
hajlítsa meg, ne ejtse le és óvja az erőteljes
behatásoktól.
• A „Memory Stick Duo.” memóriakártyát ne
szedje szét, és ne alakítsa át.
• Ügyeljen arra, hogy a „ Memory Stick Duo”
memóriakártya ne legyen nedves.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
kisgyerekektől elzárva tárolja. Előfordulhat,
hogy a kisgyerek lenyeli a memóriakártyát.
• A „Memory Stick Duo” kártyanyílásba
kizárólag Memory Stick Duo memóriakártyát
helyezzen be. Ha nem ezt teszi, a
memóriakártya megsérülhet.
x Hol használja?
A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
ne használja, és ne tárolja az alábbi
helyeken:
• Igen magas hőmérsékletű helyen, például
nyáron a szabadban parkoló autóban;
• Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen;
• Nagyon párás vagy korrodáló gázokat
tartalmazó helyen.
• Ha olyan készülékben szeretné használni a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát, amely
„Memory Stick” memóriakártyák
befogadására képes, akkor a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát feltétlenül tegye bele
egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
• Ügyeljen arra, hogy amikor a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát beteszi egy Memory
Stick Duo illesztőkeretbe, a „Memory Stick
Duo” memóriakártya a megfelelő helyzetben
álljon, és úgy tolja be teljesen a keretbe,
nehogy a kártya vagy a készülék
tönkremenjen. Ha rossz állásban erőlteti be a
x A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya
• Ezzel a kamerával legfeljebb 2 GB-os
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártya
használható.
Képadatok kompatibilitása
• A kamera által a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára írt képadat-fájlok
formátuma megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association — Japán Elektronikai
és Számítástechnikai Egyesület) által
kialakított univerzális Design rule for Camera
File system (Kamera-fájlrendszerekre
vonatkozó tervezési szabályok) szabványnak.
• A kamera nem tud lejátszani olyan
állóképeket, amelyeket olyan eszközzel
((DCR-TRV900Evagy DSC-D700/D770)
készítettek, amely nem illeszkedik ezen
univerzális szabványhoz. (Ezek a típusok
egyes térségekben nincsenek forgalomban.)
• Ha egy másik eszközzel használt „Memory
Stick Duo” memóriakártya nem működik a
kamerában, formázza meg ezzel a kamerával
(77. o.). Vegye azonban figyelembe, hogy a
formázás letörli a „Memory Stick Duo.”
memóriakártyán lévő minden adatot.
• Előfordulhat, hogy a képeket a kamera nem
tudja lejátszani:
– ha a lejátszandó képadatokat számítógépen
módosította.
– ha a lejátszandó képet más eszközzel
készítette.
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
További információk
x A Memory Stick Duo illesztőkeret
Ha a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát beteszi egy Memory
Stick Duo illesztőkeretbe, akkor a
szokásos „Memory Stick”
memóriakártyát használni képes
készülékekhez is csatlakoztathatja.
„Memory Stick Duo” memóriakártyát a
kártyanyílásba, akkor megsérülhet a Memory
Stick Duo kártyanyílás.
• Memory Stick Duo illesztőkeretet csak akkor
csatlakoztasson egy készülékbe, ha előbb
beletett egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ellenkező esetben
tönkremehet a készülék.
133
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/134
Információk az “InfoLITHIUM” akkumulátorról
Ez a készülék kompatibilis a (P series)
“InfoLITHIUM” akkumulátorral.
A kamera kizárólag “InfoLITHIUM”
akkumulátorral működik.
A P series “InfoLITHIUM”
akkumulátorokon a
jelzés
látható.
Mit takar az “InfoLITHIUM” név?
Az “InfoLITHIUM” név lítium-ion
akkumulátort jelöl, amely a működési
feltételekkel kapcsolatos információkat
továbbítja a kamera és a külön
megvásárolható hálózati tápegység/töltő
között .
Az “InfoLITHIUM” akkumulátor
a kamera működési feltételeinek
függvényében kiszámítja az energiafelvételt, és percekben kifejezve kijelzi,
hogy az akkumulátorral a kamera még
mennyi ideig képes működni.
Az akkumulátor feltöltése
• A kamera használata előtt feltétlenül töltse
fel az akkumulátort.
• Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10°C és
30°C közötti környező hőmérsékleten töltse)
amíg a CHG (Töltés) lámpa kialszik. A fent
megadottól eltérő hőmérsékleti értékeknél
előfordulhat, hogy az akkumulátor feltöltése
kisebb hatásfokkal történik.
• A feltöltés befejezése után húzza ki a kábelt
a kamera DC IN csatlakozójából vagy
távolítsa el az akkumulátort.
Az akkumulátor tulajdonképpeni
használata
• Az akkumulátor teljesítőképessége 10 °C
hőmérséklet alatt csökken, és használni is
csak rövidebb ideig lehet. Ilyen körülmények
között az akkumulátor használhatóságának
meghosszabbítása érdekében tegye az
alábbiak valamelyikét.
– Az akkumulátort tartsa a zsebében, hogy
teste melegével melegen tartsa, és a
kamerába csak közvetlenül a felvétel
megkezdése előtt tegye be.
– Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FP71/NP-FP90.
• Ha gyakran használja az LCD képernyőt,
játszik le felvételt, csévéli a szalagot előre vagy
vissza, az akkumulátor gyorsabban lemerül.
Használjon nagy kapacitású akkumulátort:
NP-FP71/NP-FP90.
• Amikor a kamerával nem készít vagy játszik
le felvételt, ne feledje a POWER kapcsolót
OFF (CHG) helyzetbe állítani.
Az akkumulátor energiája akkor is fogy,
amikor a kamera készenléti vagy szünet
üzemmódban van.
• Legyen kéznél a tervezett felvételi idő
kétszereséhez vagy háromszorosához
elegendő tartalékakkumulátor, és a tényleges
felvétel megkezdése előtt készítsen
próbafelvételeket DVD-RW/DVD+RW
lemezeken.
• Óvja az akkumulátort a víztől.
Az akkumulátor nem vízálló.
Akkumulátor energiaszintjét mutató jelző
• Ha a kamera kikapcsol, pedig az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés szerint
az akkumulátornak még működtetnie kellene
a kamerát, töltse fel újra teljesen
az akkumulátort, így az akkumulátor
energiaszintjét mutató kijelzés újra
megfelelően működik. Ne feledje azonban,
hogy ha az akkumulátort hosszú időn át magas
hőmérsékleten használta, ha egy ideig
teljesen feltöltött állapotban hagyta, vagy ha
rendszeresen használja, akkor előfordulhat,
hogy az akkumulátor energiaszintjét mutató
kijelzés továbbra sem a helyes értéket
mutatja. Az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzést a felvételre elegendő idő
megközelítő értékeként fogja fel.
• A E szimbólum, amely azt jelzi, hogy kevés
akkumulátor-idő áll rendelkezésre,
a használat körülményeitől és a környezeti
hőmérséklettől függően néha akkor is villog,
ha a hátralévő idő még körülbelül 20 perc.
Az akkumulátor tárolása
• Ha az akkumulátort hosszú időn át nem
használja, töltse fel teljesen, és évente egyszer
tegye fel a kamerára és használja egy kicsit,
hogy ezzel fenntartsa az akkumulátor
működőképességét. Tároláshoz vegye le az
akkumulátort a kameráról, és tegye száraz,
hűvös helyre.
• Ha az akkumulátort a kamerával kívánja
lemeríteni, hagyja a kamerát a felvétel
134
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/135
készenléti állapotában, anélkül, hogy lemezt
helyezne be, miközben az
[AUTO.KIKAPCS] [SOHA] –ra van állítva
a
SZOK BEÁLL. –ban a SETUP
képernyőn, amíg az akkumulátor teljesen
lemerül. (80. o.).
Az akkumulátor életideje
• Az akkumulátor nem örökéletű. Az idő
múlásával és a használattal arányosan az
akkumulátor kapacitása fokozatosan
csökken. Ha jelentősen lerövidül az
akkumulátor által biztosított üzemidő, akkor
az akkumulátor valószínűleg élettartamának
vége felé jár. Vásároljon új akkumulátort.
• Az akkumulátor életideje a tárolási
körülmények, a használat körülményei és a
használati környezet függvényében eltérő
lehet.
További információk
135
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/136
Karbantartás és biztonsági előírások
Használat és gondozás
136
• A kamerát és tartozékait ne használja és ne
tárolja az alábbi helyeken.
– Ahol nagy melegnek vagy nagy hidegnek
vannak kitéve. Soha ne hagyja őket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 60 °C, fölé
emelkedhet, például tűző napon parkoló
gépkocsiban, hősugárzó mellett vagy
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
A nagy meleg hatására meghibásodhatnak,
deformálódhatnak.
– Erős mágneses tér közelében és ott, ahol
rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen helyen
a kamera meghibásodhat.
– Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a felvétel
nem lesz élvezhető.
– AM vevőkészülékek és videoberendezések
közelében. Ezek zajt okozhatnak.
– Homokos tengerparton, poros helyen.
Ha homok vagy por kerül a kamerába,
az meghibásodást okozhat. Esetenként
az ilyen meghibásodás nem is javítható.
– Ablak mellett és a szabadban, ahol az LCD
képernyőt, a keresőt és a lencsét közvetlen
napsugárzás érheti. A közvetlen
napsugárzás tönkreteheti a kereső belsejét
és az LCD képernyőt.
– Nagyon párás helyen.
• A kamerát 7,2 V-os (akkumulátor) vagy
8,4 V-os (hálózati tápegység) egyenárammal
üzemeltesse.
• Az egyen-/váltakozó áramú üzemeltetéshez
használja az ebben a használati útmutatóban
javasolt tartozékokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kamera ne legyen vizes
(ne érje pl. eső, tengervíz). Ha a kamera vizes
lesz, meghibásodhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem is javítható.
• Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa
a kamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse meg egy Sony márkakereskedővel.
• Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen, hogy ne érje erős fizikai
ráhatás: ne ütögesse, ne ejtse le, ne lépjen rá.
Az óvatosság fokozottan vonatkozik a
lencsékre.
• Amikor nem használja a kamerát, a POWER
kapcsolót állítsa OFF (CHG) helyzetbe.
• Üzemeltetés közben ne tekerje a kamerát
például törölközőbe, mert ilyenkor a belső
részek túlmelegedhetnek. Ez megnövelheti
a belső hőmérsékletet.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, mindig a dugót
fogja meg, soha ne magát a kábelt.
• Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
• Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
• A távirányítót és a gombelemet tartsa a
gyerekektől elzárva. Ha az akkumulátort
véletlenül lenyelné valaki, azonnal forduljon
orvoshoz (DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E esetén).
• Ha az akkumulátorból szivárog az elektrolitfolyadék,
– keresse fel a helyi Sony szervizközpontot.
– mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot,
– ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki és forduljon orvoshoz.
x Ha a kamerát sokáig nem használja
• Időnként kapcsolja be és körülbelül 3 percig
járassa a kamerát. Ehhez lejátszhat egy lemezt
vagy készíthet egy felvételt.
• A lemezt mindig vegye ki a kamerából.
• Tárolás előtt teljesen merítse le az
akkumulátort.
Páralecsapódás
Ha a kamerát hideg helyről közvetlenül
meleg helyre viszi, a kamera belsejében,
a lemez felszínén vagy a lencsén pára
csapódhat le. Ez a kamera
meghibásodásához vezethet. Ha
nedvesség van a kamerában, [%
Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki 1
órára. vagy [% Páralecsapódás. Nem
nyitható ki. Próbálja később.] jelenik
meg.
Ha a pára a kamera lencséjére csapódik
le, ilyen üzenet nem jelenik meg.
x Ha páralecsapódás történt
Kapcsolja ki a kamerát, és körülbelül egy
óráig ne használja.
x Megjegyzés a páralecsapódással
kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő,
ha a kamerát hideg helyről meleg helyre
viszi (vagy fordítva), illetve ha a kamerát
párás helyen használja, például:
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/137
• ha a kamerát síterepről fűtött helyiségbe viszi,
• ha a kamerát légkondicionált gépkocsiból
vagy helyiségből a szabadba, meleg levegőre
viszi ki,
• ha a kamerát zivatar vagy zápor után
használja,
• ha a kamerát meleg, párás helyen használja.
x A páralecsapódás megelőzése
Amikor a kamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a kamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak
akkor bontsa ki, ha a tasakon belüli
hőmérséklet már elérte a környező légtér
hőmérsékletét (ez körülbelül egy óra).
Az LCD képernyőn
• Ne gyakoroljon nagyobb nyomást az LCD
képernyő felületére! az LCD-n homályos
foltok jelennek meg, ami a kamera
meghibásodásához vezethet.
• Ha a kamerát hidegben használja, az LCD
képernyőn „képvisszamaradás” jelenhet meg.
A jelenség nem utal meghibásodásra.
• Miközben a kamerát használja, az LCD
képernyő háta felmelegedhet. A jelenség nem
utal meghibásodásra.
x Az LCD képernyő beállítása
(KALIBRÁLÁS)
Előfordulhat, hogy az érintőképernyő
gombjai nem megfelelően működnek.
Ilyen esetben hajtsa végre az alábbiakat.
A művelet alatt ajánlatos a kamerát
a mellékelt hálózati tápegységgel a fali
csatlakozóhoz csatlakoztatni.
4 Érintse meg a „×” szimbólumot egy
vékony tárggyal, pl. egy „Memory Stick
Duo” sarkával.
A „×” szimbólum pozíciója megváltozik.
Kilépéshez érintse meg a [MÉGSE]
gombot.
Ha nem jó helyen érintette meg
a képernyőt, ismételje meg a kalibrálást.
• Az LCD képernyő kalibrálásánál
ne használjon hegyes végű eszközt. Egy ilyen
eszköz sérüléseket okozhat a képernyő
felületén.
• Az LCD képernyőt nem lehet kalibrálni ha
el van fordítva, vagy ha az LCD
képernyőfelülete kifele néz.
A készülék házának karbantartása
• Ha a kamera háza bepiszkolódik, nedves puha
ruhával törölje meg, majd száraz puha ruhával
törölje szárazra.
• A felület állapotának megóvása érdekében
tartsa szem előtt az alábbiakat:
– ne használjon vegyszert, például hígítót,
benzint, alkoholt, vegyszerrel átitatott
ruhát, impregnálószert, rovarirtót,
– ne fogja meg a kamerát, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett,
– ne hagyja, hogy a kamera háza sokáig
érintkezésben maradjon gumival,
műanyaggal.
További információk
x Az LCD képernyő tisztítása
Ha az LCD képernyő az ujjlenyomatok
vagy a por miatt bepiszkolódik,
megtisztításához használja a tisztító
rongyot (mellékelve).
Ha a (külön megvásárolható) LCD
Cleaning Kit tisztítókészletet használja,
a benne található tisztító folyadékot ne
vigye fel közvetlenül az LCD képernyőre.
Nedvesítse meg vele a tisztítópapírt, és
azzal tisztítsa a képernyőt.
1 Kapcsolja be a kamerát a POWER
kapcsolóval, majd nyomja meg a
PLAY/EDIT gombot.
2 Húzzon ki minden kábelt, kivéve a hálózati
tápegységét, a kamerából, ezután vegye ki
a lemezt és a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát (DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E) a kamerából.
3 Érintse meg a
t [SETUP] t
SZOK. BEÁLL t [KALIBRÁLÁS]
menüelemet.
.
137
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/138
Karbantartás és biztonsági előírások (folytatás)
Érzékelőlencsék
A beépített újratölthető elem töltése
• Ne érintse meg a lemeztartóban lévő
lencséket. A lencsék porosodásának
megelőzése érdekében, a lemeztartót mindig
zárja be és csak akkor nyissa ki, ha a lemezt
abból kiveszi vagy oda behelyezi.
• Ha a kamera nem működik, mert a lencsék
piszkosak, a lencséket egy fúvóval tisztítsa
meg (külön megvásárolható). Tisztítás
közben ne érintse meg közvetlenül a
lencséket, mert ez a kamera
meghibásodásához vezethet.
A kamerában beépített, újratölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatozó információkat, ha
a POWER kapcsolót OFF (CHG) állásba
tolja. A beépített újratölthető elem
mindig töltődik, amikor használja a
kamerát, de ha nem használja a kamerát,
az elem fokozatosan lemerül. Az
újratölthető elem körülbelül 3 hónap
alatt merül le teljesen, ha időközben a
kamerát egyáltalán nem használja. A
kamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy az újratölthető elem fel
van-e töltve, lemerült elemmel csupán a
felvétel idejét nem lehet rögzíteni.
érzékelőlencsék
Érzékelőlencsék
Szójegyzék (144. o.)
A kamera lencséinek karbantartása és
tárolása
• Törölje tisztára a lencse felületét tiszta ruhával
a következő esetekben:
– ha a lencse felületén ujjlenyomatok vannak,
– nagyon meleg vagy nagy páratartalmú
helyen,
– ha a lencsét sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
• Tárolja a lencsét jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen.
• A penészedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg a lencsét.
Azért, hogy a kamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy
havonta egyszer kapcsolja be és használja egy
ideig.
x Feltöltés
Csatlakoztassa a kamerát a hálózati
csatlakozóval a fali csatlakozóaljzathoz,
melyet a kamerával mellékeltek, majd
hagyja a kamerát legalább 24 óráig
töltődni a POWER gomb kikapcsolt
állapota mellett.
A távirányító elemének cseréjéhez
(DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Fül
138
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/139
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és
ne dobja tűzbe!
• A távirányító egy (CR2025) lítium
gombelemmel működik. Csak CR2025 típusú
elemet használjon.
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre. Ha másfajta elemet használ, az
tüzet vagy robbanást okozhat.
További információk
139
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/140
Műszaki jellemzők
Rendszer
Video tömörítés formátuma
MPEG2/JPEG (Állóképek)
Audio tömörítés formátuma
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/
DVD705E
Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
Dolby Digital 2/5.1ch
Dolby Digital 5.1 Creator
Videojel
PAL színrendszer, CCIR szabványok
Használható lemezek
8cm-es DVD-R/DVD-RW/DVD+RW
Felvétel formátuma
Videó
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW:DVD-VIDEO
(VIDEO üzemmód),
DVD-Video Recording
(VR mód)
DVD+RW:DVD+RW Videó
Állókép
Exif *1 Ver.2.2
Felvételi/lejátszási idő
HQ:Körülbelül 20 perc
SP: Körülbelül 30 perc
LP: Körülbelül 60 perc
Kereső
Elektromos kereső
színes
Képalkotó
DCR-DVD105E/DVD605E
3 mm-es (1/6 típusú) CCD (Charge Coupled
Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen:
Összesen: kb. 800 000 képpont
Tényleges (Videó):
Hozzávetőleges 400 000 képpont
Tényleges (Állókép):
Hozzávetőleges 400 000 képpont
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
3,27mm (1/5,5 típusú) CCD (Charge
Coupled Device – töltéscsatolt eszköz)
Összesen: 1 070 000 képpont
Tényleges (Videó, 4:3):
Hozzávetőleges 690 000 képpont
Tényleges (Videó, 16:9):
Hozzávetőleges 670 000 képpont
Tényleges (Állókép, 4:3):
Hozzávetőleges 1 000 000 képpont
Tényleges (Állókép, 16:9):
Hozzávetőleges 750 000 képpont
140
Lencse
Carl Zeiss Vario-Tessar
Szűrő átmérője: 25mm
DCR-DVD105E/DVD605E
Optikai: 20×, Digitális: 40×, 800×
F=1,8–3,1
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
Optikai: 12×, Digitális: 24×, 800×
F=1,8–2,5
Fókusztávolság
DCR-DVD105E/DVD605E
f=2,3 - 46mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Videókhoz:
44 - 880mm
Állóképekhez:
44 - 880mm
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
f=3,0 - 36mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték
Videókhoz:
46 - 628,5mm (16:9)*2
48 - 576mm (4:3)
Állóképekhez:
40 - 480mm (4:3)
43,6 - 523,2mm (16:9)
Színhőmérséklet
[AUTO.], [EGYRE], [BELTÉRI]
(3 200 K), [KÜLTÉRI] (5 800 K)
Minimális megvilágítás
DCR-DVD105E/DVD605E
5 lx (lux) (F1,8)
0 lx (lux) (a NightShot plus üzemmód
használatakor)*3
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
7 lx (lux) (F1,8)
0 lx (lux) (a NightShot plus üzemmód
használatakor)*3
*1
*2
*3
Az „Exif” a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association — Japán Elektronikai és
Számítástechnikai Egyesület) által állóképek
tárolására kialakított fájlformátum. Az
ebben a formátumban tárolt fájlok a képen
túl egyéb adatokat is tárolhatnak, így például
a kamerának a felvétel időpontjában
érvényes beállításait.
A 16:9 -es üzemmódban a fókusztávolság
feltüntetett értéke a széles látószöggel mért
képpont olvasáskor mért tényleges érték.
A sötétben szemmel nem látható tárgyakat
az infravörös megvilágítással veheti fel.
• Gyártva a Dolby Laboratories licence
alapján,
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/141
Kimeneti/Bemeneti csatlakozók
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/
DVD705E
Audio/videokimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Színességjel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asszimetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩ (kohm)-nál
nagyobb terhelőimpedanciánál), Kimeneti
impedancia kevesebb, mint 2,2 kΩ (kohm)
DCR-DVD304E
Audio/Video bemenet/kimenet
10 pólusú csatlakozó
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Színességjel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asszimetrikus
Audiojel: 327 mV (47 kΩ (kohm)-nál
nagyobb terhelőimpedanciánál), Kimeneti
impedancia kevesebb, mint 2,2 kΩ (kohm)
REMOTE aljzat
Kis méretű sztereó mini aljzat (Ø 2,5 mm)
DCR-DVD305E/DVD755E
USB aljzat
mini-B
Kép
DCR-DVD105E/DVD605E
6,2 cm (2,5 típus)
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
6,9 cm (2,7 típus, képméretarány 16:9)
Összes képpont száma
123 200 (560 × 220)
Általános jellemzők
Tápfeszültség
7,2 V egyenáram (akkumulátorról)
8,4 V egyenáram (hálózati tápegységről)
Átlagos energiafogyasztás
A kamerával felvételt készítve, az LCD-t is
használva
DCR-DVD105E/DVD605E: 2,7W
DCR-DVD205E/DVD705E: 3,4W
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E: 3,6W
Kereső
DCR-DVD105E/DVD605E: 2,4W
DCR-DVD205E/DVD705E: 3,0W
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E: 3,1W
Üzemi hőmérséklet
0°C - +40°C
Tárolási hőmérséklet
-20°C - +60°C
Méretek (kb.)
54 × 88 × 129mm (sz×m×á)
Tömeg (kb.)
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/
DVD705E
380 g csak a fő egység
430 g NP-FP50 újratölthető akkumulátorral
és lemezzel együtt
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
400 g csak a fő egység
460 g NP-FP50 újratölthető akkumulátorral
és lemezzel együtt
Mellékelt tartozékok
Lásd 16. oldal.
REMOTE aljzat
Kis méretű sztereó mini aljzat (Ø 2,5 mm)
További információk
Audio/Video bemenet/kimenet
10 pólusú csatlakozó
Automatikus bemenet/kimenet kapcsoló
Videojel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), aszimmetrikus
Luminancia-jel: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
aszimmetrikus
Színességjel: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
asszimetrikus
Audio jel: 327 mV (47 kΩ (kohm)
terhelőimpedancián), bemeneti impedancia
több mint 47 kΩ (kohm), Kimeneti
impedancia kevesebb, mint 2,2 kΩ (kohm)
LCD képernyő
141
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB16SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/142
Műszaki jellemzők (folytatás)
Hálózati tápegység AC-L25A/L25B
Tápfeszültség
100–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz
Áramfelvétel
0,35–0,18 A
Teljesítményfelvétel
18W
Kimeneti feszültség
DC 8,4V*
Üzemi hőmérséklet
0°C - +40°C
Tárolási hőmérséklet
-20°C - +60°C
Méretek (kb.)
56 × 31 × 100 mm(sz×m×á)
a kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.)
190 g tápkábel nélkül
* További adatok a hálózati tápegységre
ragasztott címkén találhatók.
Újratölthető akkumulátor-egység
NP-FP50
Maximális kimeneti feszültség
DC8,4V
Kimeneti feszültség
DC7,2V
Kapacitás
4,9 Wh (680 mAh)
Méretek (kb.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (sz×m×á)
Tömeg (kb.)
40 g
Üzemi hőmérséklet
0°C - +40°C
Típus
Li-ion
A gyártó fenntartja a jogot, hogy a típus külső
megjelenését és műszaki paramétereit előzetes
bejelentés nélkül megváltoztassa.
142
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB17SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/143
Szójegyzék, Tárgymutató
Szójegyzék
x 12 cm-es lemez
12 cm átmérőjű lemez. Nem használhat
12 cm-es lemezt ezzel a DVD Handycammal.
x 5.1ch surround hang
Olyan rendszer, amely 6 hangszórón játszik
le hangot, 3 elöl (bal, jobb és középső), és
2 hátul (jobb és bal) egy kiegészítő
aluláteresztő mélysugárzóval, amely
0.1 csatornának számít 120 Hz vagy
alacsonyabb frekvencián. A mélysugárzó
csak 0.1 csatornának számít, mert a lejátszási
sávja keskeny. A körkörös hangvisszaadás
valósághűbb, mint a sztereo, amely
a hangnak csak egyik oldalról a másikra való
mozgását adja vissza.
x 8 cm-es lemez
8 cm átmérőjű lemez. Használhat 8 cm-es
lemezt ezzel a DVD Handycam-mal.
x Lemezfelirat
Egy felírt lemeznek adott cím
(megnevezés).
x Dolby Digital
A Dolby Laboratories Inc. által fejlesztett
hangkódolás (tömörítés). A hang
különböző formátumokban rögzíthető, 5.1
ch surroundtól 2 csatornás sztereo vagy
mono hangig.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Olyan lemez, amelynek mindkét oldala
írható.
x DVD menü
Olyan menüképernyő, amely lehetővé teszi,
hogy kiválasszon egy konkrét jelenetet egy
éppen lejátszott DVD készülékről vagy más
készülékről. Létrehozhat egy DVD menüt
a DVD Handycam-nál, amely dátummal
megmutatja az egyes jelenetek kezdetét.
x DVD-R
Olyan DVD formátum, amely nem
engedélyezi az újbóli felvételt. Leginkább
nem szerkesztendő adatok mentéséhez
használatos. Más DVD készülékekkel való
kiváló lejátszási kompatibilitás jellemzi.
Lezárás előtt folytathatja a felvételt
a lemez’ szabad területére. Ha azonban
a lemez le van zárva, nem írhat rá akkor sem,
ha van rajta szabad hely.
x DVD-RW
Újraírható DVD formátum. Kétfajta felírási
mód közül választhat: VIDEO mód, amely
kihangsúlyozza a magas lejátszási
kompatibilitást más DVD eszközökkel, és
VR mód, amely különböző szerkesztést tesz
lehetővé DVD Handycam segítségével
felvétel után.
x DVD+RW
Újraírható DVD formátum, amely magas
lejátszási kompatibilitást biztosít más DVD
készülékekkel. a lemezek nem igényelnek
lezárást, így bármikor újraírhatók.
x Lezárás
Az a folyamat, amely DVD Handycam-on
felírt lemezeket kompatibilissé tesz más
DVD készülékeken való lejátszáshoz.
DVD-R/DVD-RW lemezeket le kell zárni,
mielőtt lejátssza azokat más DVD
készüléken.
x Formázás
Az a folyamat, amely minden mozgóképet
letöröl egy lemezről, és visszaállítja annak
eredeti tárolókapacitását, hogy újra írható
legyen.
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
Szójegyzék, Tárgymutató
A Dolby Laboratories Inc. kifejlesztett
hangtömörítési technika, amely
hatékonyan tömöríti a hangot, miközben
megőrzi a kiváló hangminőséget. Lehetővé
teszi 5.1 ch surround hang felvételét,
miközben hatékonyabban használja
a lemezterületet. a Dolby Digital 5.1
Creator által létrehozott lemezek
lejátszhatók DVD felvevőn vagy a DVD
Handycam-on lévő lemezzel kompatibilis
eszközön. Ha van 5.1 ch rendszere (például
házimozi rendszer), nagyteljesítményű
hangot élvezhet.
x Duplaoldalú lemez
143
01GB17SPC.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/144
Szójegyzék, Tárgymutató (folytatás)
x JPEG
JPEG a Joint Photographic Experts Group
rövidítése, állókép-adattömörítés
(adatkapacitás-csökkentés) szabvány.
A DVD Handycam állóképeket rögzít
JPEG formátumban.
x MPEG2
MPEG a Moving Picture Experts Group
rövidítése, szabványcsoport videó
(mozgókép) és hang kódolásához
(tömörítéséhez). Van MPEG1 (szokásos
felbontás) és MPEG2 (magas felbontás)
formátum. a DVD Handycam MPEG2
formátumban vesz fel mozgóképeket.
x Eredeti
Olyan mozgóképet vagy fényképet, amelyet
DVD Handycam segítségével vettek fel
lemezre „eredeti”-nek nevezünk.
x Diafilm
Állóképek sorozata (JPEG formátum),
amelyet mozgóképképpé alakítottak át és
mentettek el újra (MPEG formátum)
ugyanazon a lemezen, amely lejátszható egy
másik DVD készüléken vagy számítógépen.
Hozzon létre egy diavetítést, hogy
megtekintsen egy olyan DVD készüléken
lévő állóképeket, amely nem támogatja
a JPEG lejátszást. A diafilmmé alakított
állóképek diavetítésként kerülnek
lejátszásra. A felbontás kissé csökkentett.
x Érzékelőlencse
Az az alkatrész, amely optikailag jeleket
olvas egy felírt lemezről.
x Lejátszási lista
Kedvenc kiválasztott eredeti
mozgóképeinek és állóképeinek listája.
Lehetővé teszi eredeti felvett adatok
egyszerű szerkesztését, például képek
törlése, videók felosztása, és lejátszási
sorrend megváltoztatása.
x Felvételi mód
A felvételi mód felvétel előtti beállításával
kiválaszthatja a képminőséget. 3 mód van:
HQ (kiváló minőség), SP (normál lejátszás)
és LP (hosszú lejátszás). Minél jobb
a felvételi minőség, annál rövidebb
a felvételi idő.
x Miniatűr
Csökkentett méretű képek, amelyek
lehetővé teszik, hogy egyszerre sok képet
nézzen meg. DVD Handycam „VISUAL
INDEX” és „DVD menü” miniatűrmegjelenítő rendszert használ.
x Feloldás
Felvételi kapacitással rendelkező lezárt
lemez olyan kezelése, ami lehetővé teszi,
hogy újra lehessen rá felvenni.
x VBR
AVBR a Variable Bit Rate rövidítése,
a bitsebesség (adott idő alatt felírt
adatmennyiség) automatikus vezérlésének
írási formátuma, mely az éppen felvett
jelenetnek megfelelően állítódik be.
Gyorsan mozgó videónál sok
lemezterületet használ, hogy tiszta képet
állítson elő, így a felvételi idő rövid.
x VIDEO mód
Az egyik felvételi formátum, amit
kiválaszthat, amikor DVD-RW-t használ.
a VIDEO mód kiváló kompatibilitást
biztosít más DVD készülékekkel.
x VISUAL INDEX
Ez a funkció mozgóképek képeit és
állóképeket jelenít meg, hogy Ön
kiválaszthassa a lejátszani kívánt
jeleneteket.
x VR mód
Az egyik felvételi formátum, amit
kiválaszthat, amikor DVD-RW-t használ.
AVR lehetővé teszi a szerkesztést (törlés
vagy sorozatátrendezés) a DVD
Handycam-mal. a lemez lezárása lehetővé
teszi, hogy azt lejátssza VR mód
kompatibilis DVD készüléken.
144
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGIX.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/145
Tárgymutató
Jelek
„Első lépések”
útmutató ......................99, 104
Numerics
16:9 SZÉLES ................28, 61
21-pólusú aljzat ...................51
4:3 ...................................28, 61
AUTO.KIKAPCS.
(Auto zárseb. ki) ................80
AUTO.ZÁRSEB. ..............68
Á
Állókép
5.1 ch surround
hangfelvétel .........................42
í«âˇăLň^...............................37
A
A kamera tartása ................21
A kijelző jelzései...........47, 48
Csatlakozás
TV................................. 50
Az áttekintő képernyőt
megjelenítő gomb...............47
5.1 ch surround hang ..........42
8cm-es DVD........................10
Cs
VCR/DVD
készülék ................. 92, 94
D
Felvétel...................33, 39
D. EFFEKTUS
(Digitális effektus)............. 74
KÉPMÉRET...............72
DÁTUM/IDŐ.............. 24, 79
MINŐSÉG ..................72
Állvány ................................44
DÁTUMFELIRAT........... 80
DC csatlakozódugó............ 17
ÁTFEDÉS ..........................73
DC IN aljzat ................. 17, 98
ÁTTŰNÉS..........................74
DEMÓ MÓD..................... 75
Diabemutató....................... 45
B
Beállítás...............................62
Diabemutató
gomb........................ 35, 41, 46
Egyéni menü..........62, 82
Diafilm .......................... 55, 91
FOTÓ BEÁLL. ..........71
DIGIT. ZOOM .................. 70
IDŐ/LANGU..............81
DISP/BATT
INFO ....................... 22, 23, 45
A lemeztartó fedelének
OPEN kapcsolója ...............25
A még felhasználható
akkumulátor-energia..........47
KAMERABEÁLLÍTÁS ..............66
A/V aljzat ..........50, 92, 94, 98
Dolby Digital 5.1 Creator . 42
A/V
átjátszókábel .....16, 50, 92, 94
KÉPALK. ....................73
Duplaoldalú lemez............. 13
Menüelemek................64
DVD eszköz ....................... 56
ACCESS lámpa
DVD menü ......................... 55
Lemez ...........................25
Menüelemek
használata ....................62
Active Interface Shoe ........98
SZOK.BEÁLL............77
ADATKÓD............24, 48, 79
TÁROLÓBEÁLL......76
AE PROGRAM.........66, 114
Beépített 4ch mikrofon......45
Akkumulátor
Beépített újratölthető
elem....................................138
A még felhasználható akkumulátor-energia.......45
Akkumulátor-egység ..17
BATTERY INFO.23, 45
Akkumulátor töltése ..........17
Akkumulátor-egység
.......................................18
FF (fekete-fehér)................74
C
CD-ROM ......................16, 99
CHG (töltést jelző)
lámpa ...................................17
DVD-R ............................... 12
DVD-RW ........................... 12
E
EASY gomb ....................... 30
Easy Handycam
üzemmód............................. 30
EasyStepDVD.................. 102
Egyéni menü................. 62, 82
Alaphelyzet ................. 83
Átrendezés .................. 83
Hozzáadás ................... 82
Alaphelyzetbe állítás
(Reset) .................................45
COLOR SLOW S (Color
Slow Shutter/kis zársebesség
színes felvételhez) ......69, 115
Egyéni menü gomb............ 47
Aljzat....................................98
Copyright ..............4, 104, 128
EGYRE .............................. 67
ALKONY&HOLD............66
Törlés ........................... 82
Ellenfény............................. 43
Szójegyzék, Tárgymutató
BATT (akkumulátor)
kioldókar .............................18
BELTÉRI ...........................67
DVD+RW .......................... 12
145
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGIX.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/146
Tárgymutató (folytatás)
ELÖLRŐL .........................45
FOTÓ BEÁLL. ................. 71
Előkészítés
FOTÓTÁROLÓ ......... 33, 39
KER.SZÉLESEN
(Kereső szélesen)............... 78
Kamera.........................16
FÓKUSZ .................... 68, 111
Kereső ................................. 22
Számítógép...................99
Fő hangsáv .......................... 77
A keresőlencse
beállítása...................... 22
Előző/Következő
gomb ........................34, 35, 41
Fényerő........................ 78
H
Eredeti adatok....................87
Hangerő .............................. 41
Felosztás.......................87
HANGJELZÉS ................. 80
KERETEZÉS.................... 78
KÉPALK.
(Képalkalmazás)................ 73
Törlés............................87
Hangszóró........................... 45
EXPOZÍCIÓ ..............67, 114
Használat külföldön ........ 129
KÉP. EFFEKTUS
(Képeffektus) ..................... 74
Expozíció beállítása
ellenfényhez ........................43
Hálózati tápegység....... 16, 17
KÉPMÉRET...................... 72
Hátralévő megjelenítés
KÉPSOR
Expozíció rögzítése ............43
É
Érintőképernyő ..................23
Érzékelőlencsék ...............138
Lemez........................... 47
NORMÁL................... 71
„Memory Stick Duo” . 45
Két hangsáv ............................
....... Ld.: TÖBB HANGSÁV
HQ ....................................... 77
KÜLTÉRI .......................... 67
I
F
Fali csatlakozóaljzat...........17
FÁJLSZÁM
(A fájl száma) .....................73
EXP. SOR ................... 71
Akkumulátor............... 45
IDŐ/LANGU. (Language)81
L
Ikon..... Ld.: A kijelző jelzései
LANGUAGE .................... 81
Index
LCD/KER.ÁLL................. 78
FEHÉREGYENS.
(Fehéregyensúly)........67, 114
MEGJELENÍT ........... 79
LCD háttérvilágítás........... 22
VIDEOJÁTSZ. .......... 79
LCD képernyő ................... 22
FEKETÉBŐL ....................73
LCD SZÍNE....................... 78
Feloldás ...............................59
„InfoLITHIUM”
akkumulátor ..................... 134
FELV.MÓD .......................77
Infravörös érzékelő............ 45
LCD-HÁTTÉR ................. 78
Felvehető állóképek...........72
Lejátszás ....................... 34, 40
Felvétel ..........................32, 38
Í
Felvétel formátuma......12, 26
Írásvédő kapcsoló ............ 132
Felvételi idő ........................18
J
Felvételkészítés ....................4
LCD-FÉNYERŐ .............. 78
Lejátszási lista
ÁTHELYEZÉS ......... 90
HOZZÁADÁS .......... 88
KIVÉTEL ................... 89
Jeladó .................................. 49
SZÉTOSZTÁS........... 90
JÓ MINŐSÉGŰ ................ 72
LEMEZBEÁLL................ 76
FÉNYMÉRŐ (Rugalmas
fénymérő)....................66, 114
JPEG ................................. 144
Lemezfelirat ................. 55, 76
Figyelmeztető
szimbólumok.....................123
K
Lemezre rögzíthető
képek száma ....................... 72
KALIBRÁLÁS ............... 137
Lencsekupak ................ 21, 38
Figyelmeztető üzenetek...123
KAMERAADATOK ....... 79
Lezárás................................ 52
FIX FÓKUSZ.....................68
KAMERABEÁLLÍTÁS.. 66
Lítium gombelem ............ 139
Formázás
Karbantartás..................... 136
LP (Hosszú lejátszás) ........ 77
FÉNYESET (fényesség
gomb)...................................74
Lemez ...........................60
„Memory Stick Duo” ....76
KER.H.VILÁG (A kereső
háttérvilágítása).................. 78
146
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGIX.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/147
M
Macintosh ............................99
MAX.SEB. ..........................79
Másolás ................................92
MEGJEL.HELYE .............80
Mellék hangsáv ...................77
„Memory Stick”............3, 132
„Memory Stick
Duo” ........................3, 26, 132
Behelyezés/Kivétel......27
Felvehető képek
száma ............................72
FORMÁZÁS ..............76
Írásvédő kapcsoló......132
NS FÉNY
(NightShot Fény) ...............69
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus) ... 115
NTSC .................................129
NYÁRI IDŐ.................24, 81
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus) ..... 69
Nyomtatás ...........................96
Súgó ................................... 100
Ó
Sz
ÓRABEÁLLÍTÁS ............24
SZABAD............................ 80
Számítógép ......................... 99
Ö
Számláló.............................. 47
Öndiagnózis kijelzője.......123
Szerkesztés.......................... 87
ÖNKIOLDÓ ................69, 70
Széles látószög.................... 42
P
Memory Stick Duo
Adapter..........................3, 132
PAL....................................129
Memory Stick Duo
kártyanyílás .........................27
PASTEL (pasztell).............74
„Memory Stick PRO Duo”
............................................133
PB (lejátszás) zoom............45
MIKR.JELSZ. ....................77
Miniatűr ...............................79
MINŐSÉG ..........................72
MOZAIK ............................74
MPEG2..............................144
Műszaki jellemzők............140
Műveleteknél hallható
hangjelzés ........................ Ld.:
HANGJELZÉS
ACCESS lámpa
„Memory Stick Duo”..27
PART&SÍ ...........................66
Páralecsapódás .................136
PHOTO gomb ........33, 39, 49
PictBridge............................96
Picture Package ............16, 99
Pixela ügyfélszolgálat.......104
P.MENU .. Ld.: Egyéni menü
PORTRÉ (Lágy portré)....66
POWER kapcsoló..............17
R
REFLEKTOR....................66
Rendszerkövetelmények ...100
RÉGI FILM........................74
N
Nemzetközi
időeltérések .......................130
Nero Express 6..............16, 99
NightShot plus ....................43
NIGHTSHOT PLUS
kapcsoló ...............................43
NORMÁL ...........................71
S
S VIDEO aljzat ......50, 92, 94
S VIDEO kábel ......50, 92, 94
SZÉLESVÁSZNÚ...... 28, 70
Szoftver ............................. 101
SZOK.BEÁLL................... 77
SZOKÁSOS ....................... 72
T
Tartópánt ............................ 21
TÁJKÉP ............................. 66
Tápkábel ............................. 17
TÁROLÓBEÁLL............. 76
Távirányító ......................... 49
Telefotó............................... 42
Telepítés............................ 101
Teljes töltöttség.................. 18
TÉRHAT.FIGY. ............... 78
Tisztítóruha......................... 16
További felvétel ................. 59
TÖBB HANGSÁV ........... 77
Töltési idő ........................... 18
Törlés
Lemez..................... 46, 87
SEPIA (szépia)...................74
„Memory Stick
Duo”....................... 46, 86
SETUP LÉPTET ...............80
Tükör üzemmód................. 44
SP .........................................77
SPORT* (sportesemény) ..66
Tűzijáték .................................
............. Ld.: AE PROGRAM
START/STOP ....................38
TV ........................................ 50
STEADYSHOT.........71, 111
TV színrendszer ............... 129
Szójegyzék, Tárgymutató
Nagysebességű
átvitel ...........................11, 100
Szélesség-magasság
arány .................................... 28
147
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGIX.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/148
Tárgymutató (folytatás)
TV TÍPUSA........................50
Z
Zoom ................................... 42
U
Zoom gomb ........................ 42
USB1.1.........................78, 100
USB2.0.........................78, 100
USB aljzat ...........................98
USB illesztőprogram .........99
USB kábel ...........................16
USB-S KIVÁL. ..................75
USB-SEBESÉG.................78
Ú
Újratölthető akkumulátor/
egység ...... Ld.: Akkumulátor
ÚSZT. FEHÉRB ...............73
ÚSZTATÁS ...............73, 115
V
VAKU BEÁLL..................68
VAKUFÉNY......................69
VAKUS MÓD ...................69
Vállszíj .................................44
VBR ...............................13, 77
Védelem ......................60, 128
Védőfólia.............................49
VIDEO mód .......................12
Videó
FELV.MÓD
(Felvétel mód).............77
Felvétel...................32, 38
Videó-működtetési
gombok................................47
Visszajátszás........................46
Visszajátszott törlése .........46
VISUAL INDEX
képernyő........................34, 40
VR mód ...............................12
W
Windows............................100
148
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
01GB01REGIX.fm/ 2005. December. 27 pm4:47/149
Védjegyek
• A „Handycam” és
a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
• A „Memory Stick,”
, „Memory Stick
Duo,”
, „Memory Stick
PRO Duo,”
,
„MagicGate,”
,
„MagicGate Memory Stick” és „MagicGate
Memory Stick Duo” Sony Corporation
bejegyzett védjegyei.
• Az “InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• A DVD-R, DVD-RW, és a DVD+RW logo
védjegyek.
• A Dolby és a dupla-D a Dolby Laboratories
védjegyei.
• A Dolby Digital 5.1 Creator és Dolby Digital
Stereo Creator a Dolby Laboratories
védjegyei.
• A Microsoft, Windows, éd Windows Media
a Microsoft Corporation védjegyei és
bejegyzett védjegyei az Egyesült Állaokban
és/vagy más országokban.
• A Windows Media Player a Microsoft
Corporation védjegye.
• A iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook és PowerMac az Apple
Computer, Inc védjegyei az USA-ban és más
országokban.
• A Macromedia és a Macromedia Flash Player
a Macromedia, Inc. védjegyei vagy bejegyzett
véfódjegyei az Egyesült Államokban és / vagy
más országokban.
• A Pentium az Intel Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• A Nero 6 és egyéb szoftvertermékek (a Nero
AG által kifejlesztve) a Nero AG és fiókilletve társult vállalatainak bejegyzett
védjegyei. Copyright © Nero AG és
engedélyezői, 1996-2005.
Felhasználással kapcsolatos
megjegyzések
AZ OTTHONI SZEMÉLYES
HASZNÁLATTÓL ELTÉRŐ MPEG-2
SZABVÁNY SZERINTI VIDEÓ
TÖMÖRÍTÉS VAGY A CSOMAGOLT
MÉDIA BÁRMILYEN MÁS
FELHASZNÁLÁSA KIFEJEZETTEN
TILTOTT, AZ MPEG-2
SZABVÁNYCSOMAG
HASZNÁLATÁHOZ A MEGFELELŐ
ENGEDÉLY AZ MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206 CÍMEN
SZEREZHETŐ BE.
Minden más, itt említett terméknév
tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett
védjegye. A ™ és „®” ebben az útmutatóban
nem minden esetben kerülnek említésre.
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E 2-661-360-11(1)
Najskôr si prečítajte tieto informácie
Skôr než začnete zariadenie používat’,
prečítajte si pozorne túto príručku a
odložte si ju ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjst’ k požiaru
alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
VÝSTRAHA
Elektromagnetické polia určitých
frekvencií môžu mat’ vplyv na obraz a
zvuk tohto digitálneho kamkordéra.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších
ako 3 metre.
2
Upozornenie
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia
prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a
znovu pripojte komunikačný kábel
(USB atď.).
Likvidácia starých
elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo na obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručit’ do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabránit’ potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávat’ prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo:
diaľkový ovládač, mikrofón (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
Poznámky o používaní
„Memory Stick“(Takúto pamät’ovú kartu
nemôžete vo videokamere používat’.)
Videokamera sa dodáva s dvoma
druhmi návodu na používanie.
– „Návod na používanie“ (tento návod)
– „Úvodná príručka“ pre používanie
videokamery pripojenej k počítaču
(nachádza sa na dodávanom disku
CD-ROM)*
* S modelmi DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD304E/DVD605E/DVD705E sa
„Úvodná príručka“ nedodáva, pretože
nepodporujú pripojenie k počítaču.
Disky, ktoré môžete používat’
vo videokamere
Môžete používat’ iba disky DVD-R,
DVD-RW a DVD+RW, všetky s priemerom 8 cm. Používajte disky označené
nižšie uvedenými značkami. Podrobné
informácie nájdete na strane 12.
• Nemôžete používat’ žiaden iný typ
pamät’ovej karty okrem typu „Memory
Stick Duo“.
• Pamät’ové karty „Memory Stick PRO“
a „Memory Stick PRO Duo“ možno
používat’ iba v zariadeniach
kompatibilných s pamät’ovými kartami
„Memory Stick PRO“.
Používanie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ v zariadení
kompatibilným s pamät’ovými
kartami „Memory Stick“ (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
SK
Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra Memory Stick Duo.
adaptér Memory Stick Duo
Typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“, ktoré môžete
používat’ vo videokamere
(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Existujú dve veľkosti pamät’ových kariet
„Memory Stick“. Môžete používat’
pamät’ové karty „Memory Stick Duo“
označené značkou
alebo
(str.134).
„Memory Stick Duo“ (Túto veľkost’ môžete
používat’ vo videokamere.)
Používanie videokamery
• Nasledujúce časti videokamery nie sú určené
na držanie.
hľadáčik
obrazovka LCD
batéria
3
Najskôr si prečítajte tieto informácie (pokračovanie)
• Videokamera nie je prachotesná,
chránená proti kvapkajúcej vode ani
vodotesná. Pozrite si čast’ „Údržba a
odporúčania“ (str.138).
• Ak chcete zabránit’ poškodeniu diskov
alebo strate nasnímaných záberov,
v čase, keď svieti indikátor prepínača
POWER (str.21) alebo indikátor
ACCESS (str.25), nevykonávajte
nasledujúce činnosti:
– Nevyberajte batériu z videokamery a
neodpájajte siet’ový adaptér od
videokamery.
– Nevystavujte videokameru
mechanickým otrasom alebo
vibráciám.
• Pred pripojením videokamery k inému
zariadeniu pomocou kábla USB a pod.
skontrolujte, či vkladáte zástrčku
konektora správnym smerom. Ak
zástrčku konektora násilne zastrčíte
nesprávnym smerom, môžete poškodit’
konektor alebo spôsobit’ poruchu
videokamery.
Poznámky k položkám ponuky
Setup, obrazovke LCD, hľadáčiku
a objektívu
• Položka ponuky Setup, ktorá sa zobrazí
v šedej farbe, nie je pri daných
podmienkach nahrávania alebo
prehrávania k dispozícii.
• Obrazovka LCD a hľadáčik sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií,
vďaka čomu je funkčných vyše 99,99 %
pixlov. Na obrazovke LCD alebo
hľadáčiku sa však môžu objavit’
nepatrné čierne alebo svetlé body
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré neustále vidno. Takéto
body sú normálne.
4
čierny bod
biely, červený, modrý
alebo zelený bod
• Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD,
hľadáčika alebo objektívu priamemu
slnečnému žiareniu môže spôsobit’
poruchu. Pri umiestňovaní
videokamery v blízkosti okna alebo vo
vonkajšom prostredí buďte obozretní.
• Videokamerou nesnímajte priame
slnko. Môže to spôsobit’ poruchu
videokamery. Slnko snímajte iba pri
nízkom osvetlení, napríklad za
súmraku.
Nahrávanie
• Pred spustením nahrávania vyskúšajte
funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa
obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.
Zábery zaznamenané na disku DVD-R
už nie je možné vymazat’. Na skúšobné
nahrávanie používajte disky DVD-RW
alebo DVD+RW (str.12).
• Za obsah nahrávky nie je možné
poskytnút’ náhradu, a to ani v prípade,
ak nebolo nahrávanie alebo
prehrávanie možné z dôvodu poruchy
videokamery, ukladacieho média atď.
• Televízne systémy farieb sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak
chcete zobrazit’ nahrávku na televíznej
obrazovke, potrebujete televízor so
systémom PAL.
• Televízne programy, filmy, videopásky a
iné materiály môžu byt’ chránené
autorskými právami. Neoprávnené
nahrávanie takýchto materiálov môže
byt’ v rozpore so zákonmi o autorských
právach. Pomocou videokamery nie je
možné kopírovat’ softvér chránený
autorskými právami.
Informácie o tomto návode
• Zobrazenia na obrazovke LCD a
v hľadáčiku, ktoré sú použité v tomto
návode, boli zachytené pomocou
digitálneho fotoaparátu, a preto môžu
vyzerat’ inak ako v skutočnosti.
• Vzhľad a technické parametre
záznamových médií a príslušenstva sa
môžu zmenit’ bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Obrázky použité v tomto návode
pochádzajú z modelu DCR-DVD305E.
• Slovom disk sa v tomto Návode na
používanie označuje disk DVD
s priemerom 8 cm.
• Činnosti, ktoré sú k dispozícii, závisia od
použitého disku. Pre jednotlivé formáty
diskov DVD sa používajú nasledujúce
označenia.
DVD
+RW
• Na objasnenie postupov činnosti sú
použité znázornenia obrazovky
v miestnom jazyku. Ak je to potrebné,
pred používaním videokamery zmeňte
jazyk obrazovky (str.81).
Informácie o objektíve Carl Zeiss
Videokamera je vybavená objektívom
Carl Zeiss, ktorý bol spoločne vyvinutý
spoločnost’ami Carl Zeiss v Nemecku a
Sony Corporation a ktorý vytvára
prvotriedny obraz.
Obsahuje merací systém MTF* pre
videokamery a ponúka kvalitu typickú
pre objektívy značky Carl Zeiss.
* Skratka MTF znamená Modulation
Transfer Function (prenosová funkcia
modulácie). Číselná hodnota udáva
množstvo svetla z objektu, ktoré
vchádza do objektívu.
5
Obsah
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
Aké možnosti ponúka digitálna videokamera DVD Handycam .............. 10
Voľba disku ............................................................................................. 12
Používanie digitálnej videokamery DVD Handycam ............................... 14
Základné informácie
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva........................................... 16
Krok 2: Nabíjanie batérie ........................................................................ 17
Krok 3: Zapnutie napájania a držanie videokamery................................ 21
Krok 4: Nastavenie obrazovky LCD a hľadáčika .................................... 22
Krok 5: Používanie dotykového panela .................................................. 23
Krok 6: Nastavenie dátumu a času......................................................... 24
Krok 7: Vloženie disku alebo pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ ..... 25
Krok 8: Výber pomeru strán (16:9 alebo 4:3) nahrávaného obrazu
(modely DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E) ...... 28
Easy Handycam – používanie videokamery
pri automatických nastaveniach
Používanie režimu Easy Handycam........................................................ 30
Pohodlné nahrávanie .............................................................................. 32
Pohodlné prehrávanie............................................................................. 34
Príprava na prehrávanie pomocou prehrávača DVD (finalizácia)............ 36
Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie.............................................................................................. 38
Prehrávanie ............................................................................................. 40
Funkcie používané na nahrávanie, prehrávanie atď. .............................. 42
Nahrávanie
Používanie priblíženia
Nahrávanie výraznejšieho zvuku (nahrávka s 5.1 kanálovým priestorovým
zvukom) (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Nahrávanie na tmavých miestach (funkcia NightShot plus)
Nastavenie expozície pre objekty v protisvetle (BACK LIGHT)
6
Nastavenie zaostrenia pre objekty mimo stredu
Fixácia expozície pre vybratý objekt
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Pridanie špeciálnych efektov
Používanie statívu
Pripevnenie ramenného popruhu
Prehrávanie
Používanie priblíženia pri prehrávaní
Prehrávanie postupnosti statických obrázkov (prehliadky záberov)
Nahrávanie a prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času batérie
Vypnutie signalizačného pípania pri prevádzke
Obnovenie predvolených nastavení (funkcia RESET)
Názvy ostatných súčastí a ich funkcie
Kontrola a vymazanie posledného záberu
(Kontrola/Vymazanie pri kontrole) ...........................................................46
Indikátory, ktoré sa zobrazujú počas nahrávania a prehrávania.............47
Diaľkový ovládač (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) ...........49
Prehrávanie obrazu na televízore ............................................................50
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
Zabezpečenie kompatibility disku pri prehrávaní pomocou zariadení
DVD alebo jednotiek DVD (finalizácia).....................................................52
Prehrávanie disku pomocou zariadení DVD atď. ....................................56
Prehrávanie disku v počítači s nainštalovanou jednotkou DVD..............57
Používanie nahratého disku (DVD-RW/DVD+RW)
Nahrávanie dodatočných scén po finalizácii...........................................59
Vymazanie všetkých scén na disku (formátovanie) ................................60
Používanie položiek ponuky Setup
Používanie položiek ponuky Setup .........................................................62
Položky ponuky Setup ............................................................................64
CAMERA SET ....................................................................................66
Nastavenia slúžiace na prispôsobenie videokamery podmienkam
nahrávania (EXPOSURE, WHITE BAL., STEADYSHOT atď.)
STILL SET..........................................................................................72
Nastavenia pre statické obrázky (BURST, QUALITY,
IMAGE SIZE atď.)
7
Obsah (pokračovanie)
PICT.APPLI. ..................................................................................... 74
Špeciálne efekty pri obrázkoch alebo doplnkové funkcie
pri nahrávaní a prehrávaní (PICT.EFFECT, D.EFFECT atď.)
DISC SET (DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E)/
MEDIA SET (DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) .............................. 76
Nastavenia pre disky a pamät’ové karty „Memory Stick Duo“
(FORMAT, FINALIZE, UNFINALIZE atď.)
STANDARD SET............................................................................... 77
Nastavenia pri nahrávaní na disk a iné základné nastavenia
(REC MODE, LCD, VF SET, USB SPEED atď.)
TIME/LANGU. ................................................................................. 81
(CLOCK SET, AREA SET, LANGUAGE atď.)
Prispôsobenie ponuky Personal Menu ................................................... 82
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD Handycam
Kopírovanie statických obrázkov
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) ....................................... 84
Vymazanie statických obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)...... 86
Úprava originálnych údajov .................................................................... 87
Vytvorenie zozn. scén ............................................................................. 88
Prehrávanie zozn. scén........................................................................... 91
Kopírovanie, tlač
Kopírovanie do videorekordérov alebo zariadení DVD ........................... 92
Nahrávanie záberov z televízora, videorekordéra alebo zariadenia DVD
(modely DCR-DVD305E/DVD755E) ........................................................ 94
Tlač nahratých statických obrázkov (tlačiareň kompatibilná s funkciou
PictBridge) (modely DCR-DVD305E/DVD755E) ..................................... 96
Zásuvky na pripojenie externých zariadení............................................. 98
Používanie počítača (DCR-DVD305E/DVD755E)
Pred použitím „Úvodnej príručky“ uloženej v počítači............................ 99
Inštalácia softvéru a „Úvodná príručka“ ............................................... 102
Prezeranie „Úvodnej príručky“.............................................................. 106
8
Riešenie problémov
Riešenie problémov ..............................................................................107
Indikátory upozornenia a správy s upozornením ..................................125
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí .....................................................131
Informácie o disku.................................................................................133
Informácie o pamät’ovej karte „Memory Stick“
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) ........................................134
Informácie o batérii “InfoLITHIUM” .......................................................136
Údržba a odporúčania ..........................................................................138
Technické parametre ............................................................................142
Slovník, register
Slovník...................................................................................................145
Register .................................................................................................148
9
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
Aké možnosti ponúka digitálna
videokamera DVD Handycam
Digitálna videokamera DVD Handycam nahráva obrazové údaje na disk DVD*
s priemerom 8 cm.
Je to pohodlnejšie a oveľa univerzálnejšie ako videopáska.
Jednoduché snímanie nádherných záberov
Pred nahrávaním nie je potrebné
prevíjanie (str.32, 38)
Nasnímané zábery sa ukladajú do prázdnych
oblastí na disku, takže nehrozí náhodné
prepísanie cenných nahrávok.
Keďže pred nahrávaním nie je potrebné
prevíjanie, snímat’ môžete začat’ vždy, keď si
to želáte.
Na disk je možné ukladat’ videozáznamy i
statické obrázky.
• Statické obrázky možno nahrávat’ na disk alebo
na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Niektoré modely nemusia podporovat’ nahrávanie
na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
Scénu môžete rýchlo vyhľadat’
pomocou obrazovky VISUAL INDEX
(str.34, 40)
Obrazovka VISUAL INDEX umožňuje na
prvý pohľad skontrolovat’ obsah disku. Stačí sa
len dotknút’ scény, ktorú si chcete pozriet’.
Disk sa neopotrebúva ani pri opakovanom
prehrávaní. Vzácne chvíle zaznamenané na disk
vydržia naveky.
Nahráva v širokouhlom formáte a s 5.1 kanálovým priestorovým zvukom (str.28, 42)
Vysokokvalitné širokouhlé zábery môžete pri nahrávaní sledovat’ na širokouhlej obrazovke LCD, ktorá
zobrazuje rovnaké zorné pole s pomerom strán 16:9 ako
širokouhlý televízor. Na disk možno takisto priamo
nahrávat’ realistický 5.1 kanálový priestorový zvuk.
• Niektoré modely nemusia podporovat’ širokouhlý formát a
nahrávanie 5.1 kanálového priestorového zvuku.
* DVD (Digital Versatile Disc) je optický disk s vysokou kapacitou.
10
Nahratý disk možno prehrávat’ pomocou rôznych zariadení
Nahraté a finalizované** disky môžete prehrávat’ pomocou
domáceho zariadenia DVD, rekordéra DVD alebo jednotky
DVD v počítači, ktorá podporuje disky s priemerom 8 cm.
Pri finalizácii diskov môžete vytvárat’ prezentácie
so statickými obrázkami a ponuky diskov DVD umožňujúce
rýchly prístup k jednotlivým scénam.
Prehrávanie na širokouhlom televízore a
domácom kine (str.42, 50)
Zábery nahraté v širokouhlom formáte možno prehrávat’ na
širokouhlom televízore s plným panoramatickým efektom.
Disky sa takisto nahrávajú s 5.1 kanálovým priestorovým
zvukom, aby bol v domácom kine k dispozícii plný zvuk.
• Niektoré modely nemusia podporovat’ širokouhlý formát a
nahrávanie 5.1 kanálového priestorového zvuku.
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
Prehrávanie pomocou zariadenia DVD alebo
jednotky DVD (str.36, 52)
Pripojenie digitálnej videokamery DVD Handycam k počítaču
• Niektoré modely nemusia podporovat’ pripojenie k počítaču.
Vysokorýchlostný prenos obrazových
údajov (str.99)
Obrazové údaje možno rýchlo preniest’ do
počítača bez nutnosti prehrávania.
Počítače vybavené rozhraním Hi-Speed USB
(USB 2.0) umožňujú ešte rýchlejší prenos
obrazových údajov.
Používanie dodávaného softvéru na úpravy a
kopírovanie (str.99)
Picture Package, softvér dodávaný s digitálnou
videokamerou DVD Handycam, umožňuje pridaním
hudby a efektov vytvorit’ originálny disk DVD.
Kopírovanie diskov už nemôže byt’ jednoduchšie,
čo umožňuje zdieľanie vzácnych chvíľ s rodinou
a priateľmi.
** Finalizácia: proces umožňujúci prehrávanie nahratého disku DVD pomocou iných zariadení DVD
(pozrite si strany 36 a 52).
11
Voľba disku
Digitálna videokamera DVD Handycam je kompatibilná s diskami DVD-R, DVD-RW
a DVD+RW s priemerom 8 cm. Nepodporuje disky s priemerom 12 cm.
Formát záznamu pre disky DVD-RW
Keď používate disky DVD-RW, formát záznamu si môžete zvolit’ pomocou režimu
VIDEO alebo VR.
V tomto návode je režim VIDEO označený značkou
a režim VR je označený
značkou
.
Formát záznamu kompatibilný s väčšinou zariadení DVD, najmä po finalizácii.
V režime VIDEO je možné vymazat’ iba posledný záber.
Formát záznamu umožňujúci úpravy pomocou digitálnej videokamery
DVD Handycam (vymazávanie a preskupovanie záberov).
Finalizovaný disk možno prehrávat’ pomocou zariadení DVD, ktoré podporujú
režim VR*1.
Formáty diskov a záznamu
Vlastnosti formátov diskov
Slovník (str.145, 146)
Čísla v zátvorkách ( ) znamenajú čísla strán.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Typy diskov a značky
Značky používané v tomto návode
Na ten istý disk je možné nahrat’
videozáznamy s pomerom strán 16:9
(širokouhlé) i 4:3*2
(28)
z
z
z
–
Okamžité vymazanie poslednej nahrávky (46)
–
z
z
z
Ľubovoľné vymazávanie nahrávok
(87)
–
–
z
–
Úprava nahrávok vo videokamere
(87)
–
–
z
–
Opakované používanie disku pomocou
formátovania, aj keď sa disk zaplní*3
(60)
–
z
z
z
Prehrávanie nahrávok pomocou iných
zariadení DVD, ak je disk finalizovaný
(36, 52)
z
z
*1z*1
z
Prehrávanie nahrávok pomocou iných
zariadení DVD, aj keď nie je disk
finalizovaný
(52)
–
–
–
*3z*4
Vytváranie ponuky disku DVD pri finalizácii
(55)
disku
z
z
–
z
*1 V návode na používanie zariadenia DVD si pozrite, či podporuje režim VR diskov DVD-RW.
*2 Statické obrázky možno nahrávat’ na všetky typy diskov.
*3 Formátovanie vymaže všetky nahrávky a vráti záznamové médium do pôvodného prázdneho stavu. (str.60)
Aj keď používate nový disk, naformátujte ho pomocou digitálnej videokamery DVD Handycam (str.25).
*4 Disk DVD+RW nepoužívajte v počítači skôr, než ho finalizujete, pretože by nemusel správne fungovat’.
12
Čas nahrávania
Čas nahrávania jednej strany disku
Minimálny čas nahrávania je uvedený
v zátvorkách.
jednotka: min.
Čas nahrávania
HQ (High Quality)
približne 20 (18)
SP (Standard Play)
približne 30 (18)
LP (Long Play)
približne 60 (44)
• Čas nahrávania, ktorý je k dispozícii pre
videozáznam, sa zmenšuje, ak disk obsahuje aj statické obrázky.
Používanie diskov
Kvôli zabezpečeniu spoľahlivosti a trvanlivosti nahrávky i prehrávania odporúčame
v digitálnej videokamere DVD Handycam používat’ disky Sony alebo disky so značkou
* (for VIDEO CAMERA).
• Používanie disku odlišného od vyššie spomínaných diskov môže spôsobit’ neuspokojivé nahrávanie
alebo prehrávanie, alebo sa môže stat’, že tento disk nebudete môct’ vybrat’ z digitálnej videokamery
DVD Handycam.
* V závislosti od miesta, kde ste disk kúpili, môže byt’ označený značkou
.
Používanie obojstranných diskov
Obojstranné disky umožňujú nahrávanie na obe strany disku.
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
Režim nahrávania
Digitálna videokamera DVD Handycam
používa formát VBR (Variable Bit Rate)
s premenlivou bitovou rýchlost’ou, ktorý
umožňuje automatické nastavovanie kvality
obrazu v závislosti od nahrávanej scény. Táto
technológia spôsobuje kolísanie času
nahrávania disku.
Videozáznam obsahujúci rýchlo sa pohybujúce
a zložité objekty sa nahráva pri vyššej bitovej
rýchlosti, čo zmenšuje celkový čas nahrávania.
VBR
Slovník (str.147)
Nahrávanie na stranu A
Vložte disk do digitálnej videokamery DVD Handycam tak, aby strana disku so značkou
pri jeho strede smerovala von, a zatlačte ho, až kým sa neozve cvaknutie.
značka
Vložte značkou
smerom von.
Nahráva sa na zadnú
stranu.
• Pri používaní obojstranného disku dávajte pozor, aby ste povrch neznečistili odtlačkami prstov.
• Keď sa v digitálnej videokamere DVD Handycam používa obojstranný disk, nahrávanie i
prehrávanie sa uskutočňuje iba na jednej strane. Keď je disk vložený v digitálnej videokamere
DVD Handycam, nemôžete zmenit’ stranu, na ktorú sa nahráva alebo ktorá sa prehráva. Po
dokončení nahrávania na jednu stranu disku alebo jej prehrávania disk vyberte a obrát’te ho, aby ste
sprístupnili jeho druhú stranu.
• Nasledujúce operácie sa vykonávajú pre každú stranu obojstranného disku.
– Finalizácia (str.52)
– Zrušenie finalizácie (disk DVD-RW: režim VIDEO) (str.59)
– Formátovanie (str.60)
13
Používanie digitálnej videokamery
DVD Handycam
1Príprava
(Pozrite si strany
16 až 28.)
Zvoľte si disk, ktorý najlepšie vyhovuje
vašim potrebám.
Opakované používanie disku
Opakovane
používat’ ten istý
disk
Uložit’ nahraté
zábery
Čo chcete robit’ po skončení
nahrávania?
Odstraňovat’ a vymazávat’ zábery v digitálnej videokamere
DVD Handycam
Prehrávat’ disk
pomocou
rôznych
zariadení DVD
Disk možno prehrávat’ pomocou rôznych zariadení DVD
Disk možno
prehrávat’ aj bez
finalizácie
* V digitálnej videokamere DVD
Handycam si zvoľte
režim a formát záznamu
(str.25).
2Snímanie,
vymazávanie a
úpravy
(Pozrite si strany 32,
38, 46 a 87.)
Nahratý
záber
nemožno
vymazat’.
Nahratý záber
možno kedykoľvek
vymazat’ alebo
upravit’ (str.87).
3Prezeranie pomocou digitálnej
videokamery DVD Handycam
(Pozrite si strany 34 a 40)
Môžete ju tiež pripojit’ k televízoru a ten
použit’ na prezeranie (str.50).
Pokračovanie na ďalšej strane
14
Dá sa vymazat’ len
práve nahratý záber
(str.46).
4Prezeranie pomocou iného zariadenia DVD
(Pozrite si strany 52 a 56.)
Ak si chcete prezerat’ disk nahratý v digitálnej videokamere DVD Handycam
pomocou iných zariadení DVD, najprv ho musíte finalizovat’.
jednotka DVD
• Čím menej obsahu je na disku nahratého, tým viac času je potrebného na finalizáciu
disku.
Vlastnosti finalizovaného disku závisia od jeho typu.
Podobne ako komerčne
predávané disky DVD
možno tento disk po jeho
finalizácii prehrávat’
pomocou väčšiny zariadení
DVD.
Disk možno prehrávat’
pomocou zariadenia
kompatibilného s režimom
VR diskov DVD-RW.
Nemožno pridat’
nahrávky, ani keď je na
disku voľné miesto.
Zrušenie finalizácie
umožňuje pridávanie
nahrávok (str.59).
Nahrávky možno
pridávat’ bez zrušenia
finalizácie.
Práca s digitálnou videokamerou DVD Handycam
zariadenie DVD/
rekordér DVD
Disk možno prehrávat’ bez finalizácie.
V niektorých prípadoch sa však finalizácia vyžaduje.
Podrobné informácie nájdete na strane 52.
Kompatibilita prehrávania
Nie je zaručená kompatibilita prehrávania s každým zariadením DVD. Pozrite si návod
na používanie dodaný so zariadením DVD, alebo sa obrát’te na obchodného zástupcu.
15
Základné informácie
Krok 1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Skontrolujte, či bolo s videokamerou
dodané nasledujúce príslušenstvo.
Číslo v zátvorkách znamená počet
dodávaných kusov pre danú položku.
• Disky ani pamät’ová karta „Memory
Stick Duo“ nie sú súčast’ou dodávaného
príslušenstva.
Nabíjateľná batéria
NP-FP50 (1) (str.18)
Siet’ový adaptér (1) (str.17)
Čistiaca handrička (1)
Kryt držiaka (1) (str.98)
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Pripojený k videokamere.
Kryt objektívu (1) (str.21)
Siet’ový napájací kábel (1) (str.17)
Priestorový mikrofón ECM-L100 (1) (str.42)
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Prípojný kábel A/V (1) (str.50, 92, 94, 98)
Disk CD-ROM „Picture Package Ver.1.8.1“ (1)
(str.99) (modely DCR-DVD305E/DVD755E)
Kábel USB (1) (str.96, 98)
(modely DCR-DVD305E/DVD755E)
Disk CD-ROM „Nero Express 6“ (1)
(str.99) (modely DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD304E/DVD605E/DVD705E)
Používa sa na kopírovanie disku
nahratého pomocou videokamery na disk
DVD s priemerom 12 cm.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1) (str.49)
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Gombíková lítiová batéria je už vložená.
16
Návod na používanie (tento návod) (1)
Pripevnenie krytu objektívu
Šnúrku krytu objektívu (dodávanú) prevlečte
cez kovovú svorku prídržného remeňa.
Krok 2: Nabíjanie batérie
Batériu “InfoLITHIUM” (P series)
(str.136) môžete nabíjat’ po jej pripojení
k videokamere.
šípky do polohy OFF (CHG)
(predvolené nastavenie).
indikátor CHG
prepínač POWER
kryt zásuvky
DC IN
3 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere.
konektor DC
batéria
Otvorte kryt zásuvky DC IN, aby ste
mohli pripojit’ siet’ový adaptér.
zásuvka DC IN
siet’ový
napájací kábel
k siet’ovej zásuvke
Základné informácie
• S videokamerou nemôžete používat’ batériu
NP-FP30. (Číslo modelu je uvedené na zadnej
strane batérie.)
Inštalácia batérie nadmernou silou môže
spôsobit’ poruchu videokamery, napríklad
zníženie výkonu batérie alebo t’ažkosti pri jej
vyberaní.
2 Posuňte prepínač POWER v smere
kryt zásuvky DC IN
siet’ový adaptér
Značku v na
konektore DC
priložte ku značke v
na videokamere.
1 Posúvajte batériu v smere šípky, až
kým sa neozve cvaknutie.
4 Pripojte siet’ový napájací kábel
k siet’ovému adaptéru a potom ho
zapojte do siet’ovej zásuvky.
Rozsvieti sa indikátor CHG
(nabíjanie) a spustí sa nabíjanie.
17
Krok 2: Nabíjanie batérie (pokračovanie)
5 Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
Odpojte siet’ový adaptér od
zásuvky DC IN na videokamere.
• Pri odpájaní siet’ového adaptéra držte
videokameru i konektor DC.
Vybratie batérie
Posuňte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG). Posuňte uvoľňovaciu páčku
BATT (batéria) a vyberte batériu.
uvoľňovacia páčka
BATT (batéria)
Približný čas (v minútach), ktorý je
k dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
Modely DCR-DVD105E/DVD605E
Čas nepretržitého
nahrávania
Zvyčajný
čas nahrávania*
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
100
115
045
050
NP-FP70
215
240
095
110
NP-FP71
255
290
115
130
NP-FP90
385
435
175
195
Batéria
Modely DCR-DVD205E/DVD705E
Čas nepretržitého
nahrávania
Zvyčajný
čas nahrávania*
• Pred vybratím batérie skontrolujte, či nesvieti
žiaden z indikátorov prepínača POWER
(str.21).
Batéria
Skladovanie batérie
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
080
085
090
040
040
045
NP-FP70
170
185
190
085
090
095
NP-FP71
200
220
230
100
110
115
NP-FP90
300
335
345
150
165
170
Ak batériu nemáte v úmysle dlhý čas
používat’, úplne ju vybite (str.136).
Používanie vonkajšieho zdroja
napájania
Všetko zapojte tak, ako pri nabíjaní
batérie. V tomto prípade sa batéria
nevybije.
Čas nabíjania (úplné nabitie)
Približný čas (v minútach) potrebný na
úplné nabitie batérie, ktorá je úplne vybitá.
Batéria
18
Čas nahrávania
Čas nabíjania
NP-FP50 (dodávané
príslušenstvo)
125
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
Modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E
Batéria
Modely DCR-DVD205E/DVD705E
Čas
Zvyčajný
nepretržitého čas nahránahrávania
vania*
075
085
090
035
040
045
NP-FP70
160
180
185
080
090
090
NP-FP71
190
215
220
095
105
110
NP-FP90
285
320
335
140
160
165
* Zvyčajný čas nahrávania predstavuje čas, keď
opakovane spúšt’ate a zastavujete
nahrávanie, zapínate a vypínate videokameru
a používate funkciu priblíženia.
• Zobrazené časy sa líšia v závislosti od
nasledujúcich podmienok.
– Horný údaj: pri zapnutom podsvietení
obrazovky LCD.
– Stredný údaj: pri vypnutom podsvietení
obrazovky LCD.
– Spodný údaj: čas nahrávania pri nahrávaní
s použitím hľadáčika, zatiaľ čo obrazovka
LCD je zatvorená.
Čas prehrávania
Približný čas (v minútach), ktorý je
k dispozícii pri použití úplne nabitej
batérie.
Modely DCR-DVD105E/DVD605E
Otvorená
obrazovka
LCD*
Zatvorená
obrazovka
LCD
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
105
120
NP-FP70
225
255
NP-FP71
270
300
NP-FP90
400
455
Batéria
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
Otvorená
obrazovka
LCD*
Zatvorená
obrazovka
LCD
085
100
NP-FP70
185
215
NP-FP71
220
255
NP-FP90
335
385
Modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E
Otvorená
obrazovka
LCD*
Zatvorená
obrazovka
LCD
080
095
NP-FP70
175
200
NP-FP71
205
235
NP-FP90
310
355
Batéria
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
Základné informácie
NP-FP50
(dodávané
príslušenstvo)
Batéria
* Pri zapnutom podsvietení obrazovky LCD.
Batéria
• Pred výmenou batérie posuňte prepínač
POWER do polohy OFF (CHG).
• V nasledujúcich situáciách bliká počas
nabíjania indikátor CHG (nabíjanie) alebo sa
správne nezobrazujú informácie o batérii
BATTERY INFO (str.45).
– Batéria nie je správne pripojená.
– Batéria je poškodená.
– Batéria je úplne vybitá.
(Týka sa to iba informácií o batérii
BATTERY INFO.)
• Kým je k zásuvke DC IN na videokamere
pripojený siet’ový adaptér, energia sa nebude
čerpat’ z batérie, dokonca aj keď je siet’ový
napájací kábel odpojený od siet’ovej zásuvky.
• Keď je pripojené videosvetlo (voliteľné
príslušenstvo), odporúčame používat’ batériu
NP-FP70, NP-FP71 alebo NP-FP90.
19
Krok 2: Nabíjanie batérie (pokračovanie)
Čas nabíjania, nahrávania a prehrávania
• Časy boli merané pri teplote 25 °C.
(Odporúčaná teplota je 10 – 30 °C.)
• Čas, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie
a prehrávanie, sa skráti, ak videokameru
používate pri nízkej teplote.
• Čas, ktorý je k dispozícii pre nahrávanie
a prehrávanie, sa môže skrátit’ v závislosti od
podmienok, pri ktorých videokameru
používate.
Siet’ový adaptér
• Siet’ový adaptér pripojte do blízkej ľahko
prístupnej siet’ovej zásuvky. Ak spozorujete
nejaký problém pri používaní adaptéra,
okamžite odpojte siet’ovú šnúru adaptéra od
elektrickej siete.
• Nepoužívajte AC adaptér v stiesnených
priestoroch, napr. medzi stenou a pritlačeným
nábytkom.
• Neskratujte konektor DC siet’ového
adaptéra ani kontakty batérie žiadnymi
kovovými predmetmi. Mohlo by to spôsobit’
poruchu videokamery.
UPOZORNENIE
• Pokiaľ je zariadenie zapojené do siet’ovej
zásuvky, nie je odpojené od siete, a to aj
v prípade, že zariadenie je vypnuté.
20
Krok 3: Zapnutie napájania a držanie
videokamery
Ak chcete nahrávat’, prepínač POWER
posuňte do polohy, v ktorej sa rozsvieti
príslušný indikátor.
Pri prvom použití videokamery sa zobrazí
obrazovka [CLOCK SET] (str.24).
kryt
objektívu
1 Snímte kryt objektívu súčasným
stlačením dvoch výstupkov na
stranách krytu.
3 Videokameru držte správne.
Základné informácie
prepínač POWER
• Po nastavení dátumu a času (položka
[CLOCK SET], str.24) sa pri nasledujúcom
zapnutí videokamery na niekoľko sekúnd
zobrazí na obrazovke LCD aktuálny dátum
a čas.
4 Zabezpečte si dobré uchopenie a
potom zapnite remeň.
2 Zapnite napájanie posunutím
prepínača POWER v smere šípky
a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Pri nahrávaní zmeňte režim
posúvaním prepínača POWER
v smere šípky, až kým sa nerozsvieti
príslušný indikátor.
zelené tlačidlo
Vypnutie napájania
Posuňte prepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
(Video): nahrávanie videozáznamov
(Foto): snímanie statických obrázkov
• Pri zakúpení bude napájanie nastavené tak,
aby sa automaticky vypínalo, ak videokameru
približne 5 minút nepoužívate. Šetrí sa tak
batéria. (Položka [A.SHUT OFF], str.81.)
21
Krok 4: Nastavenie obrazovky LCD a
hľadáčika
Obrazovka LCD
Otvorte obrazovku LCD v 90-stupňovom
uhle voči videokamere (1) a potom ju
pootočte tak, aby ste získali
najvýhodnejší uhol pre nahrávanie alebo
prehrávanie (2).
DISP/BATT INFO
1 90 stupňov voči
videokamere
• Pri otváraní alebo nastavovaní obrazovky
LCD dávajte pozor, aby ste náhodne nestlačili
tlačidlá na jej ráme.
• Ak otvoríte obrazovku LCD v 90-stupňovom
uhle voči videokamere a potom ju otočíte
o 180 stupňov smerom k objektívu, môžete ju
zatvorit’ tak, že bude otočená smerom von.
Počas prehrávania je to pohodlnejšie.
Vypnutie podsvietenia obrazovky
LCD kvôli šetreniu batérie
(modely DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
Na niekoľko sekúnd podržte stlačené
tlačidlo DISP/BATT INFO, až kým sa
nezobrazí indikátor
.
Toto nastavenie je praktické pri používaní
videokamery za jasného svetla, alebo ak
chcete šetrit’ energiu batérie. Toto
nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
Ak chcete toto nastavenie zrušit’, podržte
stlačené tlačidlo DISP/BATT INFO, až
kým indikátor
nezmizne.
• Jas obrazovky LCD je možné nastavit’
výberom položky [LCD BRIGHT] v ponuke
[LCD/VF SET] (str.78).
22
Obraz môžete sledovat’ pomocou
hľadáčika so zatvorenou obrazovkou
LCD kvôli šetreniu batérie, alebo keď nie
je obraz na obrazovke LCD dobre
viditeľný.
hľadáčik
Vysúvajte hľadáčik, až kým sa
neozve cvaknutie.
2 180 stupňov
(max.)
2 90 stupňov
(max.)
Hľadáčik
páčka na nastavenie
optického systému
hľadáčika
Pohybujte ňou, až kým
nebude obraz jasný.
• Jas podsvietenia hľadáčika je možné nastavit’
výberom položky [VF B.LIGHT] v ponuke
[LCD/VF SET] (str.78).
Toto nastavenie nemá vplyv na nahratý obraz.
• Počas používania hľadáčika môžete
nastavovat’ položky [FADER]
a [EXPOSURE] (str.67, 74).
Krok 5: Používanie dotykového panela
Pomocou dotykového panela môžete
prehrávat’ nahraté zábery (str.34, 40)
alebo menit’ nastavenia (str.62).
Dotýkajte sa tlačidiel zobrazených na
obrazovke.
Dotknite sa tlačidla
na obrazovke LCD.
Môžete nastavit’ jazyk správ, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke. Jazyk obrazovky
vyberte v položke [LANGUAGE]
ponuky
TIME/LANGU. (str.81).
Základné informácie
Zadnú stranu obrazovky LCD
podoprite dlaňou ľavej ruky. Potom
sa dotýkajte tlačidiel zobrazených
na obrazovke.
Zmena nastavenia jazyka
DISP/BATT INFO
• Pri stláčaní tlačidiel na ráme obrazovky LCD
postupujte rovnako.
• Pri používaní dotykového panela dávajte
pozor, aby ste náhodne nestlačili tlačidlá na
ráme obrazovky LCD.
• Ak tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne, obrazovku LCD nastavte. (položka
CALIBRATION) (str.139)
Ukrytie indikátorov na obrazovke
Indikátory na obrazovke (počítadlo atď.)
ukryjete alebo zobrazíte stlačením
tlačidla DISP/BATT INFO.
23
Krok 6: Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití videokamery nastavte
dátum a čas. Ak dátum a čas nenastavíte,
obrazovka [CLOCK SET] sa zobrazí po
každom zapnutí videokamery alebo
po každej zmene polohy prepínača
POWER.
• Ak videokameru približne 3 mesiace
nepoužívate, vstavaná nabíjateľná batéria sa
vybije a môže dôjst’ k vymazaniu nastavenia
dátumu a času z pamäte. V takom prípade
nabite nabíjateľnú batériu a potom znova
nastavte dátum a čas (str.140).
3 Pomocou tlačidiel
a
vyberte položku [CLOCK SET] a
potom sa dotknite tlačidla
.
4 Pomocou tlačidiel
a
vyberte
požadovanú geografickú oblast’ a
potom sa dotknite tlačidla
.
prepínač POWER
5 V prípade potreby nastavte
pomocou tlačidiel
a
položku [SUMMERTIME] na
hodnotu [ON] a potom sa dotknite
tlačidla
.
Pri prvom nastavovaní hodín prejdite
na krok 4.
1 Dotknite sa položiek
t
6 Pomocou tlačidiel
a
nastavte položku [Y] (rok) a potom
sa dotknite tlačidla
.
[SETUP].
• Môžete nastavit’ akýkoľvek rok až po rok 2079.
2 Pomocou tlačidiel
a
vyberte ponuku
(TIME/
LANGU.) a potom sa dotknite
tlačidla
.
7 Nastavte položky [M] (mesiac), [D]
(deň), hodiny a minúty a potom sa
dotknite tlačidla
.
Hodiny sa spustia.
• Informácie týkajúce sa rozdielov svetových
časov nájdete na strane str. 132.
• Dátum a čas nahrávania sa počas nahrávania
nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na disk a počas prehrávania si ich môžete
pozriet’ (položka [DATA CODE], str.79).
24
Krok 7: Vloženie disku alebo pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“
Vloženie disku
prepínač OPEN
na kryte disku
Na nahrávanie potrebujete nový disk
DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW
s priemerom 8 cm (str.12).
• Predtým však pomocou čistej handričky
dodávanej s videokamerou odstráňte z disku
prach alebo odtlačky prstov (str.133).
indikátor
ACCESS
(disk)
prepínač
POWER
Keď sa kryt disku
mierne pootvorí,
otvorte ho viac.
Základné informácie
snímacia
šošovka
• Ak pri zatváraní krytu disku zachytíte šnúrku
krytu objektívu, môže to spôsobit’ poruchu
videokamery.
3 Vložte disk nahrávacou stranou
smerom k videokamere a potom
zatlačte na stred disku, až kým sa
neozve cvaknutie.
1 Skontrolujte, či je videokamera
zapnutá.
• Keď je k videokamere pripojený zdroj
napájania, disk môžete vybrat’ aj
z vypnutej videokamery. Nespustí sa však
proces rozpoznania disku (krok 4).
2 Posuňte prepínač OPEN na kryte
disku v smere šípky (OPEN B).
Na obrazovke LCD sa zobrazí správa
[PREPARING TO OPEN]. Potom
jedenkrát zaznie úvodná melódia a
videokamera začne pípat’.
Po skončení pípania sa kryt disku
automaticky mierne pootvorí.
Ak používate
jednostranný disk,
vložte ho stranou so
štítkom smerom von.
• Nedotýkajte sa nahrávacej strany disku ani
snímacej šošovky (str.140).
Pri používaní obojstranného disku dávajte
pozor, aby ste povrch neznečistili odtlačkami
prstov.
• Ak zatvoríte kryt disku, keď je disk vložený
nesprávne, môže to spôsobit’ poruchu
videokamery.
25
Krok 7: Vloženie disku alebo pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ (pokračovanie)
4 Zatvorte kryt disku.
6 Vyberte pomer strán nahrávaného
Zobrazí sa obrazovka [DISC
ACCESS].
V závislosti od typu a stavu disku môže
jeho rozpoznanie trvat’ dlhšie.
xDVD-R
Nahrávanie môžete spustit’ hneď po
zmiznutí obrazovky [DISC ACCESS]
z obrazovky LCD. Nemusíte
pokračovat’ krokmi, ktorým
predchádza krok 5.
xDVD-RW
Vyberte formát záznamu a potom disk
naformátujte. Prejdite na krok 5.
xDVD+RW
Vyberte pomer strán nahrávaného
obrazu a potom disk naformátujte.
Prejdite na krok 6.
• Počas používania režimu Easy Handycam
(str.30) sa zobrazí správa [Format the disc?
If not, remove the disc.]. Dotknite sa
tlačidla
a potom prejdite na krok 8.
5 Vyberte formát záznamu pre disk
DVD-RW a dotknite sa tlačidla
potom prejdite na krok 7.
FORMAT :
,
VIDEO
Can playback on
various DVD devices.
Cannot edit in Camcorder
VIDEO
VR
OK
26
obrazu ([16:9 WIDE] alebo [4:3]) pre
disk DVD+RW a potom sa dotknite
tlačidla
.
FORMAT :
16:9 WIDE
Select aspect ratio of
movie to be recorded.
Format again to change.
16:9
WIDE
4:3
OK
x16:9 WIDE
Môžete nahrávat’ širokouhlý obraz
s vysokým rozlíšením. Výber režimu
[16:9 WIDE] najmä v prípade, ak
nahrávky plánujete pozerat’ na
širokouhlom televízore.
x4:3
V tomto režime môžete nahrávat’, ak
nahrávky plánujete pozerat’ na
televízore s pomerom strán 4:3.
7 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES].
8 Keď sa zobrazí správa
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Po skončení formátovania môžete
začat’ nahrávat’ na disk DVD-RW
alebo DVD+RW.
• Počas formátovania nevyberajte batériu
ani neodpájajte siet’ový adaptér.
xRežim VIDEO
Ak disk finalizujete, môžete ho
prehrávat’ pomocou väčšiny zariadení
DVD.
Vybratie disku
xRežim VR
Vo videokamere môžete upravovat’ a
vymazávat’ zábery alebo rozdeľovat’
videozáznamy (str.87). Disk však
možno po jeho finalizácii prehrávat’
iba pomocou zariadení DVD, ktoré
podporujú režim VR.
• Keď svieti alebo bliká indikátor ACCESS,
alebo keď je na obrazovke LCD zobrazená
správa [DISC ACCESS] alebo
[PREPARING TO OPEN], videokameru
nevystavujte otrasom ani vibráciám.
Vykonajte krok 1 a 2, čím otvoríte kryt
disku a potom vyberiete disk.
Vloženie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ (DCRDVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Môžete používat’ iba pamät’ové karty
„Memory Stick Duo“ označené značkou
alebo
(str.134).
• Počet záberov, ktoré je možné nasnímat’,
závisí od ich kvality alebo veľkosti. Podrobné
informácie nájdete na str. 72.
1 Otvorte kryt pamät’ovej karty
Memory Stick Duo.
2 Pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ zasúvajte správnym smerom
do zásuvky na pamät’ovú kartu
Memory Stick Duo, až kým sa
neozve cvaknutie.
Základné informácie
• V závislosti od stavu disku alebo nahratých
materiálov môže vybratie disku trvat’ dlhšie.
• Ak je disk poškodený alebo znečistený
odtlačkami prstov a pod., jeho vybratie môže
trvat’ až 10 minút. V takom prípade môže byt’
disk poškodený.
• Po rozpoznaní disku videokamerou sa
približne na 8 sekúnd zobrazia informácie
o disku, napríklad dátum, kedy ste ho začali
používat’, a informácie o doteraz nahratých
oblastiach. V závislosti od stavu disku sa
informácie o doteraz nahratých oblastiach
nemusia zobrazit’.
• Ak chcete z disku DVD-RW alebo DVD+RW
vymazat’ všetky doteraz nahraté zábery a
potom ho znova použit’ na nahrávanie nových
záberov, pozrite si čast’ „Vymazanie všetkých
scén na disku (formátovanie)“ na str. 60.
indikátor ACCESS (pamät’ová karta
„Memory Stick Duo“)
• Ak pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ násilne zasuniete do zásuvky na
pamät’ové karty Memory Stick Duo
nesprávnym smerom, táto zásuvka alebo
obrazové údaje sa môžu poškodit’.
3 Zatvorte kryt pamät’ovej karty
Memory Stick Duo.
Vysunutie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
Keď ste dokončili krok 2, jemne zatlačte
na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak svieti alebo bliká indikátor ACCESS,
videokamera číta alebo zapisuje údaje.
Videokamerou netraste ani neudierajte,
nevypínajte ju, nevysúvajte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ ani nevyberajte batériu.
Inak môže dôjst’ k poškodeniu obrazových
údajov.
• Pri vkladaní a vyberaní pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ dávajte pozor, aby vám
nevykĺzla a nespadla.
27
Krok 8: Výber pomeru strán (16:9 alebo 4:3)
nahrávaného obrazu
(modely DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E)
Nahrávanie v (širokouhlom) režime 16:9
poskytuje širokouhlý obraz s vysokým
rozlíšením.
• Nahrávanie v (širokouhlom) režime 16:9 sa
odporúča najmä v prípade, ak nahrávky
plánujete pozerat’ na širokouhlom televízore.
prepínač POWER
WIDE SELECT
Videozáznamy
1 Posuňte prepínač POWER v smere
šípky do polohy, v ktorej sa
rozsvieti indikátor
(Video).
MODE ON
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
WIDE SELECT vyberte
požadovaný pomer strán
obrazovky.
16:9 (širokouhlý)* 4:3*
* Pri zobrazení na obrazovke LCD.
V hľadáčiku môže obraz vyzerat’ inak.
• Pomer strán nemôžete zmenit’ v týchto
prípadoch:
– keď používate disk DVD+RW,
– počas nahrávania videozáznamu,
– keď je položka [D.EFFECT] nastavená
na hodnotu [OLD MOVIE] (str.75).
• Rozdiely zorného poľa medzi pomerom
strán 16:9 (širokouhlým) a 4:3 sa líšia
v závislosti od stupňa priblíženia.
• Čas nahrávania, ktorý je k dispozícii, sa
môže skrátit’ v týchto situáciách:
– keď počas nahrávania na disk DVD-R
alebo DVD-RW (v režime VIDEO)
prepínate medzi pomerom strán 16:9
(širokouhlým) a 4:3,
– keď zmeníte režim [REC MODE]
(str.77), zatiaľ čo je vložený disk
DVD-R/DVD-RW (režim VIDEO)/
DVD+RW a pomer strán je nastavený
na 4:3.
Prehrávanie obrazu po pripojení
videokamery k televízoru
V závislosti od televízora (16:9/4:3)
nastavte položku [TV TYPE] na hodnotu
[16:9] alebo [4:3] (str.50).
• Ak sledujete obraz s pomerom strán 16:9
(širokouhlým) a položka [TV TYPE] je
nastavená na hodnotu [4:3], v závislosti od
snímaných objektov môže byt’ obraz zrnitý.
28
Prehrávanie obrazu pomocou
zariadenia DVD alebo
rekordéra DVD
Statické obrázky
Základné informácie
Spôsob zobrazenia obrazu na televíznej
obrazovke sa môže líšit’ v závislosti od
konkrétneho zariadenia. Ďalšie
informácie nájdete v návodoch na
používanie dodaných so zariadeniami,
ktoré používate.
1 Posuňte prepínač POWER do
polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Foto).
Pomer strán obrazu sa zmení na 4:3.
2 Vyberte záznamové médium pre
statické obrázky (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
1 Dotknite sa položiek
t
[STILL MEDIA].
2 Vyberte záznamové médium pre
statické obrázky a dotknite sa tlačidla
.
• Predvolené nastavenie je [MEMORY
STICK].
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
WIDE SELECT vyberte
požadované nastavenie.
• Veľkost’ statického obrázka je [
0.7M]
(
) v režime 16:9 (širokouhlom)
a maximálne [1.0M] (
) v režime 4:3.
• Počet statických obrázkov, ktoré je možné
nasnímat’, závisí od ich kvality a veľkosti.
Podrobné informácie nájdete na str.72.
29
Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
Používanie režimu Easy Handycam
Režim Easy Handycam je funkcia na automatické
nastavenie takmer všetkých nastavení jediným
stlačením tlačidla EASY. Videokamera automaticky
upravuje rozličné nastavenia potrebné pri snímaní,
takže nie je nutné podrobné nastavovanie.
Videokameru dokážu jednoducho ovládat’ dokonca
aj začiatočníci, pretože sú k dispozícii len základné
funkcie a zväčší sa tiež veľkost’ písma na obrazovke,
aby bolo lepšie viditeľné.
tlačidlo EASY
Nastavenia videokamery v režime Easy Handycam
Dostupné položky ponuky Setup zobrazíte pomocou tlačidla [SETUP].
Podrobné informácie o ponuke Setup nájdete na str. 62.
BEEP
• Takmer všetky položky ponuky Setup sa automaticky nastavia na hodnoty platné pre režim
Easy Handycam.
• Tlačidlo
sa v režime Easy Handycam nezobrazí.
• Ak chcete vykonávat’ operácie ako sú ručné zaostrovanie alebo pridávanie špeciálnych efektov,
zrušte režim Easy Handycam.
Neplatné tlačidlá v režime Easy Handycam
Nemôžete používat’ nasledujúce tlačidlá a funkcie, pretože sa nastavujú automaticky.
Ak vykonáte neplatnú operáciu, zobrazí sa správa [Invalid during Easy Handycam
operation].
• BACK LIGHT (str.43),
• podržanie stlačeného tlačidla DISP BATT/INFO (modely DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E) (str.45),
• kontrola alebo vymazávanie pri kontrole (str.46).
Zrušenie režimu Easy Handycam
Znova stlačte tlačidlo EASY. Z obrazovky zmizne indikátor
.
• Ak vypnete napájanie videokamery bez zrušenia režimu Easy Handycam, po zapnutí napájania
sa videokamera automaticky zapne v režime Easy Handycam.
Teraz skúste nahrávanie
str. 32
Pred používaním videokamery dokončite prípravy opísané v krokoch 1 až 8 (str.16 až 28).
• Po vložení nového disku DVD-RW sa tento disk naformátuje v režime VIDEO.
• Ak používate disk DVD-RW naformátovaný v režime VR, vo videokamere nemôžete používat’
funkciu upravovania (str.87).
Ak neplánujete používat’ režim Easy Handycam, prejdite na str. 38.
30
Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
31
Pohodlné nahrávanie
Keď je prepínač
POWER v polohe OFF
(CHG), posuňte tento
prepínač POWER
v smere šípky a zároveň
držte stlačené zelené
tlačidlo.
nahrávanie
videozáznamov
snímanie statických
obrázkov
DCR-DVD105E/
DVD605E:
Videozáznamy
1 Posuňte prepínač POWER A v smere šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Video).
2 Stlačte tlačidlo START/STOP B (alebo C).
• Predvolené nastavenie je na hodnote [SP] (str.77).
REC
[STBY]
[REC]
Ak chcete nahrávanie ukončit’, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Nahrávanie ďalších záberov
Vykonajte krok 2.
• V nasledujúcich prípadoch môžete v nahrávaní pokračovat’, ak ste disk nefinalizovali (str.52) a je
na ňom zostávajúce voľné miesto, na ktoré je možné nahrávat’:
– ak vypnete napájanie videokamery a potom ho znova zapnete,
– ak z videokamery vyberiete disk a potom ho znova vložíte.
32
Pred zapnutím režimu Easy Handycam
Zapnite videokameru a stlačením tlačidla EASY prejdite do režimu Easy
Handycam (str.30).
Na obrazovke LCD sa zobrazí správa [Easy Handycam operation ON.] a potom
indikátor
.
1 Posuňte prepínač POWER A v smere šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Foto).
2 Vyberte umiestnenie nasnímaných statických obrázkov (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
1 Dotknite sa položiek [SETUP] t [STILL MEDIA].
2 Vyberte záznamové médium pre statické obrázky a potom sa dotknite tlačidla
.
Znova sa zobrazí obrazovka nahrávania a v jej pravom hornom rohu sa zobrazí vybraté
záznamové médium.
1
2
Počet statických
obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’,
a záznamové
médium.
• Predvolené nastavenie je [MEMORY STICK].
3 Jemným stlačením tlačidla PHOTO D nastavte zaostrenie (A) a potom ho
stlačte úplne (B).
• Predvolené nastavenie je na hodnote [FINE] (str.72).
Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
Statické obrázky
bliká b svieti
Ozve sa zvuk uzávierky. Keď zmizne indikátor
, obrázok je nasnímaný.
33
Pohodlné prehrávanie
Keď je prepínač POWER
v polohe OFF (CHG),
posuňte tento prepínač
POWER v smere šípky a
zároveň držte stlačené
zelené tlačidlo.
1 Stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT A (alebo B).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
predchádzajúcich
6 obrázkov
typ disku
formát záznamu
DVD-RW
nasledujúcich
6 obrázkov
Tento indikátor sa zobrazí
na každej karte pri zábere,
ktorý bol naposledy prehratý
alebo nasnímaný.
návrat na obrazovku
nahrávania
1 Karta
2 Karta
3 Karta
1
2
3
: zobrazuje videozáznamy.
: zobrazuje statické obrázky uložené na disku.
: zobrazuje statické obrázky uložené na pamät’ovej karte „Memory
Stick Duo“ (pri modeloch DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Obrazovka VISUAL INDEX sa môže zobrazit’ s určitým oneskorením.
• Ak chcete na obrazovke VISUAL INDEX prehrat’ prvých 5 sekúnd každého videozáznamu,
vyberte položku
.
2 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Dotknite sa karty
a potom videozáznamu, ktorý chcete prehrat’.
začiatok scény/
predchádzajúca
scéna
zastavenie
(prechod na
obrazovku
VISUAL INDEX)
34
dotykom prepína
medzi
prehrávaním a
pozastavením
nasledujúca scéna
dátum a čas
nahrávania
prevíjanie dozadu a
dopredu
Pred zapnutím režimu Easy Handycam
Zapnite videokameru a stlačením tlačidla EASY prejdite do režimu
Easy Handycam (str.30).
Na obrazovke LCD sa zobrazí sa správa [Easy Handycam operation ON.] a potom indikátor
.
Statické obrázky
Disk
Dotknite sa karty
a statického obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
typ média
prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
tlačidlo prehliadky
záberov (str.45)
dátum a čas
nahrávania
predchádzajúci a nasledujúci obrázok
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Dotknite sa karty
a statického obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
typ média
prechod na obrazovku
VISUAL INDEX
tlačidlo prehliadky
záberov (str.45)
dátum a čas
nahrávania
predchádzajúci a nasledujúci obrázok
• Ak chcete prehrat’ postupnost’ statických obrázkov, dotknite sa tlačidla
Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
• Po skončení prehrávania vybratého videozáznamu sa znova zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
• Ak chcete videozáznam prehrávat’ spomalene, počas pozastavenia sa dotknite tlačidla
alebo
.
• Keď sa dotknete videozáznamu označeného značkou i, môžete ho prehrávat’ od miesta,
na ktorom ste predtým skončili.
• Dotknite sa položiek [SETUP] t [VOLUME] a potom nastavte hlasitost’ pomocou tlačidiel
a
.
(str.45).
• Pri prehrávaní v režime Easy Handycam sa nedajú použit’ tieto funkcie:
– Priblíženie pri prehrávaní (str.44),
– vypnutie podsvietenia obrazovky LCD (pri modeloch DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E) (str.22).
35
Príprava na prehrávanie pomocou
prehrávača DVD (finalizácia)
Finalizácia zabezpečí kompatibilitu nahratého disku DVD pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD a jednotiek DVD v počítačoch.
V režime Easy Handycam nastaví digitálna videokamera DVD Handycam automaticky
nasledujúce možnosti. Vďaka tomu môžete disk jednoduchým spôsobom finalizovat’.
– vytvorenie ponuky disku DVD slúžiacej na zobrazenie obrázkov ako miniatúr pomocou
prehrávača DVD a pod.,
– vytvorenie videa z fotografií slúžiaceho na prehrávanie statických obrázkov pomocou prehrávača
DVD a pod.
Ponuka disku DVD, video z fotografií
Slovník (str.146, 145)
• Disk DVD-R sa už po finalizácii nedá prepísat’, ani keď je na ňom voľné miesto
na nahrávanie.
• Ak finalizujete disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW, v režime Easy
Handycam nemôžete na disk nahrávat’ dodatočný materiál. Zrušte režim Easy
Handycam a potom vykonajte kroky uvedené na str. 59.
Príprava na finalizáciu disku
1 Videokameru umiestnite do stabilnej polohy. Pripojte siet’ový adaptér
k zásuvke DC IN na videokamere.
prepínač POWER
siet’ový adaptér
zásuvka DC IN
k siet’ovej zásuvke
• Počas finalizácie použite siet’ový adaptér, aby ste predišli vybitiu batérie vo videokamere.
2 Zapnite videokameru a stlačením tlačidla EASY prejdite do režimu
Easy Handycam (str.30).
Na obrazovke sa zobrazí správa [Easy Handycam operation ON.] a indikátor
3 Vložte disk, ktorý chcete finalizovat’.
36
.
Finalizácia disku
Dotýkajte sa obrazovky LCD podľa nasledujúcich krokov.
2
3
4
5
6
• Počas finalizácie nevystavujte videokameru otrasom ani vibráciám a neodpájajte siet’ový adaptér.
• Čím kratší materiál je na disku nahratý, tým dlhšie trvá finalizácia.
Finalizácia disku je dokončená
Disk vyberte z videokamery.
Zábery sa dajú sledovat’ pomocou zariadenia DVD alebo jednotky DVD a pod.
Ďalšie informácie vyhľadajte aj v návodoch na používanie dodaných so zariadením DVD
a pod.
Vymazanie všetkých scén po prehrávaní (formátovanie)
DVD
+RW
Ak disk naformátujete, obnoví sa jeho použitá kapacita nahrávania a neskôr sa dá znova
použit’ na nahrávanie.
Ak chcete disk DVD-RW znova použit’ na nahrávanie v režime VR, tento disk
naformátujte po zrušení režimu Easy Handycam (str.60).
• Vymazanú scénu už nemôžete obnovit’.
Easy Handycam – používanie videokamery pri automatických nastaveniach
1
Na obrazovke LCD sa dotýkajte položiek v nasledujúcom poradí.
1 [SETUP]
2 FORMAT] (modely DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E)
[ FORMAT] (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
3 [YES]
4 [YES]
5
37
Nahrávanie a prehrávanie
Nahrávanie
PHOTO
Snímte kryt objektívu.
DCR-DVD105E/DVD605E:
prepínač POWER
START/STOP A
START/STOP B
Videozáznamy
1 Posuňte prepínač POWER v smere šípky
Keď je prepínač POWER
v polohe OFF (CHG),
posuňte tento prepínač
POWER v smere šípky
a zároveň držte stlačené
zelené tlačidlo.
do polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Video).
2 Stlačte tlačidlo START/STOP A (alebo B).
REC
60min
[STBY]
[REC]
Ak chcete nahrávanie ukončit’, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
38
Statické obrázky
1 Posuňte prepínač POWER do polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Foto).
2 Vyberte záznamové médium pre statické obrázky (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
1 Dotknite sa položiek
t [STILL MEDIA].
2 Vyberte záznamové médium pre statické obrázky a potom sa dotknite tlačidla
.
Znova sa zobrazí obrazovka nahrávania a v jej pravom hornom rohu sa zobrazí vybraté
záznamové médium.
1
2
Počet statických obrázkov,
ktoré je možné nasnímat’,
a záznamové médium.
Nahrávanie a prehrávanie
• Predvolené nastavenie je [MEMORY STICK].
3 Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie (A) a potom ho stlačte
úplne (B).
bliká b svieti
Ozve sa zvuk uzávierky. Keď zmizne indikátor
Kontrola alebo vymazanie
posledného záberu (Kontrola/
Vymazanie pri kontrole)
Pozrite si str. 46.
, obrázok je nasnímaný.
• Ak po skončení nahrávania svieti indikátor
ACCESS, znamená to, že údaje sa ešte
zapisujú na disk alebo pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
Videokameru nevystavujte otrasom ani
vibráciám a neodpájajte batériu ani siet’ový
adaptér.
39
Prehrávanie
páčka
priblíženia
Snímte kryt objektívu.
prepínač
POWER
PLAY/EDITB
PLAY/EDIT A
1 Posunutím prepínača POWER zapnite videokameru.
2 Stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT A (alebo B).
Na obrazovke LCD sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
typ disku
formát záznamu
DVD-RW
predchádzajúcich
6 obrázkov
nasledujúcich
6 obrázkov
Tento indikátor sa zobrazí
na každej karte pri zábere,
ktorý bol naposledy prehratý
alebo nasnímaný.
návrat na obrazovku
nahrávania
1 Karta
2 Karta
3 Karta
1
2
3
: zobrazuje videozáznamy.
: zobrazuje statické obrázky uložené na disku.
: zobrazuje statické obrázky uložené na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Obrazovka VISUAL INDEX sa môže zobrazit’ s určitým oneskorením.
Užitočné funkcie na obrazovke VISUAL INDEX
• Posunutím páčky priblíženia sa zmení počet záberov zobrazených na obrazovke VISUAL
INDEX zo 6 na 12, aby bolo možné súčasne zobrazit’ viac záberov. Ak chcete nastavit’ počet
miniatúr zobrazených na obrazovke VISUAL INDEX, dotknite sa položky [
DISPLAY]
v ponuke
STANDARD SET (str.80).
• Ak chcete kvôli kontrole videozáznamu na obrazovke VISUAL INDEX postupne prehrat’
prvých 5 sekúnd každého videozáznamu, vyberte položku
. Ak nechcete prehrávat’
videozáznamy, aby ste šetrili batériu, položku [
MOVIE PB] v ponuke
STANDARD
SET nastavte na hodnotu [OFF] (str.80).
40
3 Spustite prehrávanie.
Videozáznamy
Statické obrázky
Dotknite sa karty
a videozáznamu, ktorý chcete prehrat’.
začiatok
scény/
predchádzajúca scéna
dotykom prepína
medzi prehrávaním
a pozastavením
nasledujúca
scéna
prevíjanie
dozadu a
dopredu
• Po skončení prehrávania vybratého
videozáznamu sa znova zobrazí obrazovka
VISUAL INDEX.
• Ak chcete videozáznam prehrávat’
spomalene, počas pozastavenia sa dotknite
tlačidla
alebo
.
• Jeden dotyk spustí prevíjanie dozadu alebo
dopredu približne 5-násobnou rýchlost’ou
a dva dotyky približne 10-násobnou*
rýchlost’ou.
* Približne 8-násobnou rýchlost’ou pri
použití disku DVD+RW.
• Keď sa dotknete videozáznamu
označeného značkou i, môžete ho
prehrávat’ od miesta, na ktorom ste
predtým skončili.
tlačidlo
prehliadky
záberov
(str.45)
prechod na predchádzajúci a
obrazovku nasledujúci obrázok
VISUAL
INDEX
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Dotknite sa karty
a statického
obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
tlačidlo
prehliadky
záberov
(str.45)
prechod
na obrazovku
VISUAL
INDEX
Nastavenie hlasitosti
Dotknite sa položiek
t
[VOLUME] a potom nastavte hlasitost’
pomocou tlačidiel
a
.
Nahrávanie a prehrávanie
zastavenie (prechod na
obrazovku VISUAL
INDEX)
Disk
Dotknite sa karty
a statického
obrázka, ktorý chcete zobrazit’.
predchádzajúci a
nasledujúci obrázok
Prehrávanie disku pomocou
iných zariadení DVD
Pozrite si str. 52.
• Ak položku [VOLUME ] nemôžete v ponuke
nájst’, dotknite sa položky [SETUP]
(str.62).
41
Funkcie používané na nahrávanie,
prehrávanie atď.
Nahrávanie
Používanie priblíženia......... 15
Jemným posunutím páčky priblíženia 1
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak
chcete priblíženie zrýchlit’, posuňte ju
ďalej.
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E:
Širšie zorné pole:
(širokouhlý záber)
Bližší pohľad:
(vzdialené
predmety)
DCR-DVD205E/DVD705E:
• Dávajte pozor, aby ste nedali prst dole z páčky
priblíženia 1 príliš rýchlo. V takom prípade
sa môže nahrat’ zvuk pohybujúcej sa páčky.
• Pomocou tlačidiel priblíženia 5 na ráme
obrazovky LCD nemôžete menit’ rýchlost’
približovania.
• Minimálna vzdialenost’ medzi videokamerou
a snímaným objektom potrebná na
dosiahnutie úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre snímanie vzdialených predmetov.
• Na približovanie väčšie ako nasledujúce
hodnoty môžete použit’ funkciu [DIGITAL
ZOOM] (str. 70):
(optické priblíženie)
DCR-DVD105E/DVD605E:
DCR-DVD105E/DVD605E
20 ×
DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
12 ×
Nahrávanie výraznejšieho zvuku
(nahrávka s 5.1 kanálovým
priestorovým zvukom) (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) .................................. 2
Vo videokamere je nainštalovaný softvér
Dolby Digital 5.1 Creator slúžiaci na
nahrávanie 5.1 kanálového priestorového
42
zvuku. Pri prehrávaní disku pomocou
zariadení podporujúcich 5.1 kanálový
priestorový zvuk budete počut’
realistický zvuk.
Pri nahrávaní s 5.1 kanálovým
priestorovým zvukom pripojte
k videokamere dodávaný priestorový
mikrofón. Bez priestorového
mikrofónu nahráva videokamera
dvojkanálový zvuk.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1 kanálový
priestorový zvuk
Slovník (str. 145)
Nahrávanie pomocou dodávaného
mikrofónu
Priestorový mikrofón ECM-L100
(dodávané príslušenstvo) pevne pripojte
k držiaku Active Interface Shoe 2 na
videokamere zasunutím v smere šípky.
Keď je mikrofón pripojený
k videokamere správne, na obrazovke sa
zobrazí indikátor
.
Ak chcete mikrofón odpojit’, posuňte ho
proti smeru šípky na vyššie uvedenom
obrázku.
• Videokameru nedržte za mikrofón. Mohlo by
to spôsobit’ poruchu videokamery.
• Pretože každý dodávaný mikrofón sa
u výrobcu nastavuje spolu s konkrétnou
videokamerou, iný mikrofón rovnakého
modelu nemôže s touto videokamerou
nahrávat’ 5.1 kanálový zvuk správne.
• Ak sa dodávaný mikrofón stratí alebo
poškodí, obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti
Sony. Videokameru nám musíte nechat’, aby
sme mohli nový alebo opravený mikrofón
nastavit’.
Prepínač NIGHTSHOT PLUS 3
prepnite do polohy ON. ( Na obrazovke
sa zobrazí indikátor
a nápis
[”NIGHTSHOT PLUS”].)
• Ak chcete nahrávat’ obraz svetlejšie, použite
funkciu Super NightShot plus (str. 69). Ak
chcete nahrávat’ obraz svetlejšie pri tlmenom
svetle, použite funkciu Color Slow Shutter
(str. 69).
• Funkcie NightShot plus a Super NightShot
plus používajú infračervené svetlo.
Infračervený port 4 preto nezakrývajte
prstami ani inými predmetmi.
• Odstráňte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické zaostrovanie
problematické, zaostrujte ručne (funkcia
[FOCUS], str. 68).
• Tieto funkcie nepoužívajte na miestach
so silným svetlom. Mohlo by to spôsobit’
poruchu videokamery.
Nastavenie expozície pre objekty
v protisvetle (BACK LIGHT) .... 7
Nahrávanie a prehrávanie
• Počas nahrávania alebo prehrávania
5.1 kanálového zvuku sa na obrazovke
zobrazí indikátor
. Pri prehrávaní
pomocou videokamery sa 5.1 kanálový zvuk
konvertuje na dvojkanálový.
Nahrávanie na tmavých miestach
(funkcia NightShot plus) ......... 3
Ak chcete nastavit’ expozíciu pre objekty
v protisvetle, stlačte tlačidlo BACK
LIGHT 7, aby sa zobrazil indikátor ..
Ak chcete zrušit’ funkciu snímania
v protisvetle, znova stlačte tlačidlo BACK
LIGHT.
Nastavenie zaostrenia pre
objekty mimo stredu............... 6
Pozrite si informácie o položke [SPOT
FOCUS] na str. 68.
Fixácia expozície pre
vybratý objekt.......................... 6
Pozrite si informácie o položke
[SPOT METER] na str. 66.
43
Funkcie používané na nahrávanie, prehrávanie atď.
(pokračovanie)
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:
Nahrávanie
v zrkadlovom režime ............... 0
Otvorte obrazovku LCD 0 v 90-stupňovom uhle voči videokamere (1)
a pootočte ju o 180 stupňov smerom
k objektívu (2).
DCR-DVD205E/DVD705E:
• Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový
obraz objektu, ale nahratý obraz bude
zodpovedat’ skutočnosti.
• Počas nahrávania v zrkadlovom režime
sa obraz v hľadáčiku nezobrazuje.
Pridanie špeciálnych efektov.. 6
Pozrite si informácie o položke
PICT. APPLI. na str. 74.
Používanie statívu.................... qg
DCR-DVD105E/DVD605E:
Pripevnite statív (voliteľné príslušenstvo:
skrutka musí byt’ kratšia ako 5,5 mm) k lôžku
pre statív qg pomocou skrutky statívu.
Pripevnenie
ramenného popruhu ................ qf
Ramenný popruh (voliteľné
príslušenstvo) pripevnite k očkám
videokamery pre ramenný popruh.
Prehrávanie
Používanie priblíženia pri
prehrávaní............................ 15
44
Zábery môžete zväčšit’ na 1,1 až
5-násobok ich pôvodnej veľkosti.
Zväčšovanie sa ovláda pomocou páčky
priblíženia 1 alebo pomocou tlačidiel
priblíženia 5 na ráme obrazovky LCD.
sekúnd zobrazia informácie BATTERY
INFO. Keď počas zobrazenia informácií
BATTERY INFO na obrazovke stlačíte
toto tlačidlo ešte raz, informácie zostanú
zobrazené až 20 sekúnd.
1 Prehrajte záber, ktorý chcete zväčšit’.
2 Záber zväčšite posunutím páčky
priblíženia do polohy označenej T
(vzdialené predmety).
Na obrazovke LCD sa zobrazí rámček.
zostávajúci čas
batérie
(približne)
kapacita
nahrávania
(približne)
3 Dotknite sa miesta, ktoré chcete
zobrazit’ v strede obrazovky LCD.
Ak chcete operáciu zrušit’, dotknite sa
tlačidla [END].
Vypnutie signalizačného pípania
pri prevádzke ........................... 6
Pozrite si informácie o položke [BEEP]
na str. 80.
• Pomocou tlačidiel priblíženia 5 na ráme
obrazovky LCD nemôžete menit’ rýchlost’
približovania.
Obnovenie predvolených
nastavení (funkcia RESET) ..... qd
Prehrávanie postupnosti
statických obrázkov
(prehliadky záberov)................ 6
Stlačením tlačidla RESET qd obnovíte všetky
predvolené nastavenia vrátane
nastavenia dátumu a času. (Položky
ponuky Setup prispôsobené pomocou
ponuky Personal Menu sa neobnovia.)
Na obrazovke na zobrazenie statických
obrázkov sa dotknite tlačidla
.
Prehliadka záberov sa spustí od
vybratého obrázka.
Ak chcete prehliadku záberov zastavit’, dotknite sa tlačidla
. Ak ju chcete spustit’
znova, opät’ sa dotknite tlačidla
.
• Ak chcete nastavit’ nepretržité prehrávanie
.
prehliadky záberov, dotknite sa tlačidla
Predvolená je hodnota [ON] (nepretržité
prehrávanie).
• Počas prehliadky záberov nemôžete menit’
priblíženie prehrávania.
Nahrávanie a prehrávanie
Kontrola zostávajúceho času
batérie ...................................... qs
Prepínač POWER prepnite do polohy
OFF (CHG) a potom stlačte tlačidlo
DISP/BATT INFO qs. Ak toto tlačidlo
stlačíte raz, na obrazovke sa asi na 7
Nahrávanie a prehrávanie
4 Mieru zväčšenia nastavte posúvaním
páčky priblíženia do polôh W (širokouhlý záber) a T (vzdialené predmety).
Názvy ostatných súčastí a ich
funkcie
9 Vstavaný stereomikrofón
Keď pripojíte externý mikrofón (dodávané
alebo voliteľné príslušenstvo), získa
prednost’ pred interným mikrofónom
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) (str. 98).
8 Senzor diaľkového ovládača (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Ak chcete videokameru ovládat’, diaľkový
ovládač (str. 49) nasmerujte na senzor
diaľkového ovládača.
qa Reproduktor
Počas prehrávania vychádza
z reproduktora zvuk.
• Informácie o nastavovaní hlasitosti
nájdete na str. 41.
45
Kontrola a vymazanie posledného záberu
(Kontrola/Vymazanie pri kontrole)
Naposledy nahratú scénu môžete
skontrolovat’ alebo vymazat’.
Nemôžete ju vymazat’, ak ste:
– vybrali disk,
– nahrali nové videozáznamy alebo
statické obrázky.
Kontrola poslednej scény
(Kontrola)
1 Posuňte prepínač POWER do
polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Video) alebo
(Foto) a potom
sa dotknite tlačidla
.
Spustí sa prehrávanie poslednej scény.
Vymazanie poslednej scény
(Vymazanie pri kontrole)
DVD
+RW
Ak nie je kontrolovaná scéna potrebná,
hneď ju môžete vymazat’.
Rovnaký postup použite na vymazanie
statických obrázkov nahratých na
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
od skončenia nahrávania až do vypnutia
napájania (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
Údaje nahraté na disky DVD-R sa už
nedajú vymazat’.
1 Počas kontroly stlačte tlačidlo
.
Videozáznam
Dotknite sa tohto tlačidla, aby sa
zobrazili nižšie uvedené funkčné
tlačidlá.
: Návrat na začiatok
sledovaného
videozáznamu.
/
Návrat na nahrávanie
.
• Údaje videokamery (dátum nahrávania,
podmienky atď.) sa nezobrazia.
• Počas kontroly statických obrázkov
nasnímaných bez prerušenia (str. 72) môžete
prejst’ na nasledujúci a predchádzajúci
obrázok pomocou tlačidiel
a
.
46
• Vymazanú scénu už nemôžete obnovit’.
: Nastavenie hlasitosti.
Statický
obrázok
Dotknite sa tlačidla
2 Dotknite sa tlačidla [YES].
• Môžete vymazat’ iba naposledy nahratú
scénu. Ak je tlačidlo
zobrazené sivou
farbou, scénu nemôžete vymazat’
z nasledujúcich dôvodov.
– Naposledy nahratá scéna už bola vymazaná.
– Za scénou, ktorá sa prehráva, bol nahratý
iný videozáznam alebo statický obrázok.
• Keď vymazávate statické obrázky, ktoré boli
nasnímané bez prerušenia (str. 72), naraz sa
vymažú všetky obrázky. Konkrétny statický
obrázok môžete vymazat’, ak obrázky
nahrávate na disk DVD-RW (v režime VR)
alebo na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) (str. 86, 87).
Indikátory, ktoré sa zobrazujú počas
nahrávania a prehrávania
( ) je odkaz na stranu.
Indikátory zobrazené počas nahrávania nebudú súčast’ou nahrávky.
Nahrávanie videozáznamov
Prezeranie videozáznamov
q; Tlačidlo PLAY/EDIT
qa Veľkost’ obrázka (72) (modely DCRDVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E)
qs Kvalita ([FINE]/[STD]) (72)
qd Počet statických obrázkov, ktoré je možné
nasnímat’, a záznamové médium (modely
DVD305E/DVD755E)
qf Priečinok nahrávania (len pre pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“)*(modely
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
* Ako narastá počet statických obrázkov
nahratých na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“, automaticky sa vytvárajú nové priečinky,
do ktorých sa tieto obrázky ukladajú.
Nahrávanie a prehrávanie
1 Zostávajúci čas batérie (približne) (45)
2 Režim nahrávania (HQ/SP/LP) (77)
3 Stav nahrávania ([STBY]
(pohotovostný režim nahrávania)/
[REC] (nahrávanie))
4 Počítadlo (hodiny: minúty: sekundy)
5 Typ disku (12)
6 Formát záznamu na disk DVD-RW (12)
7 Zostávajúci nahrávací čas
videozáznamu (približne) (80)
8 Tlačidlo kontroly (46)
9 Tlačidlo ponuky Personal Menu (62)
Nahrávanie statických
obrázkov
Prezeranie statických
obrázkov
60min
qg Režim prehrávania
qh Tlačidlo predchádzajúceho a
nasledujúceho záberu (34, 41)
qj Číslo scény
qk Tlačidlá na ovládanie videozáznamov
(34, 41)
ql Počet zobrazených statických
obrázkov/celkový počet nahratých
statických obrázkov
w; Priečinok prehrávania (len pre
pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“)(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
wa Názov súboru s údajmi
ws Tlačidlo VISUAL INDEX (35, 41)
wd Tlačidlo prehliadky záberov (45)
wf Tlačidlo predchádzajúceho a
nasledujúceho záberu (35, 41)
47
Indikátory, ktoré sa zobrazujú počas nahrávania a prehrávania
(pokračovanie)
( ) je odkaz na stranu.
Indikátory na obrazovke
LCD a hľadáčiku
Nasledujúce indikátory sa zobrazia pri
zmene nastavení, alebo počas nahrávania
alebo prehrávania.
vľavo hore
hore v strede
spodná strana
v strede
Blesk (68)
Položka MICREF LEVEL
je nastavená na hodnotu
LOW (78)
Obrazovka LCD je vypnutá
(74)
Hore v strede
Indikátor
Význam
Opakovanie prehliadky
záberov (45)
Vpravo hore
Indikátor
Význam
Prelínanie (74)
48
V strede
Indikátor
Význam
E
Funkcia NightShot plus (43)
Funkcia Super NightShot plus
(69)
Funkcia Color Slow Shutter (69)
Pripojenie pomocou funkcie
PictBridge (96)
Upozornenie (125)
Spodná strana
Indikátor
Význam
9
Obrazové efekty (75)
Digitálne efekty (74)
Ručné zaostrovanie (68)
Význam
Nahrávanie/prehrávanie s
5.1 kanálovým priestorovým
zvukom (42)
Nahrávanie pomocou
samočinného časovača (70)
Nepretržité nahrávanie
fotografií/nahrávanie
skupiny záberov (72)
Význam
Podsvietenie obrazovky
LCD je vypnuté (22)
vpravo hore
Vľavo hore
Indikátor
Indikátor
Funkcia PROGRAM AE
(66)
.
n
Podsvietenie (43)
Vyváženie bielej farby (67)
Režim WIDE SELECT
(28,70)
Funkcia SteadyShot je
vypnutá (71)
Funkcia Nastaviteľné bodové
meranie (66)/Expozícia (67)
Údajový kód DATA CODE
počas nahrávania
Na disk a pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ sa automaticky zaznamenáva dátum a
čas nahrávania (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E). Počas nahrávania
sa nezobrazujú. Počas prehrávania ich však
môžete zobrazit’ pomocou položky [DATA
CODE] (str. 79).
Dátum a čas nahrávania môžete zobrazit’
pomocou zariadenia DVD a pod. (str. 56,
položka [SUB-T DATE], str. 81).
Diaľkový ovládač (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
ochranná fólia
1 DATA CODE (str. 79)
Stlačením tohto tlačidla počas prehrávania
sa zobrazí dátum a čas alebo údaje o
nastaveniach kamery pre nahraté zábery
(str. 79).
2 PHOTO (str. 33, 38)
Stlačením tohto tlačidla sa obraz zobrazený
na obrazovke uloží ako statický obrázok.
3 SCAN/SLOW (str. 34, 41)
4 . > (Predchádzajúci/
nasledujúci záber) (str. 34, 35, 41)
5 PLAY (str. 34, 41)
7 DISPLAY (str. 23)
8 Vysielač
9 START/STOP (str. 32, 38)
q; Tlačidlá priblíženia (str. 42, 44)
qa PAUSE (str. 34, 41)
qs VISUAL INDEX (str. 34, 41)
Stlačením tohto tlačidla počas prehrávania
sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX.
Nahrávanie a prehrávanie
6 STOP (str. 34, 41)
qd b / B / v / V/ENTER
Po stlačení niektorého z týchto tlačidiel sa
na obrazovke LCD zobrazí oranžový
rámček. Pomocou tlačidiel b, B, v a V
vyberte požadované tlačidlo alebo položku
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
• Ak chcete videokameru ovládat’, diaľkový
ovládač nasmerujte na senzor diaľkového
ovládača (str. 45).
• Ak sa určitý čas nevyšle z diaľkového ovládača
žiaden príkaz, oranžový rámček zmizne. Ak
znova stlačíte niektoré z tlačidiel b, B, v, V
alebo ENTER, rámček sa zobrazí na tom
mieste, kde bol naposledy.
• Informácie o výmene batérie nájdete na
str. 140.
49
Prehrávanie obrazu na televízore
Videokameru pripojte ku vstupnej zásuvke televízora alebo videorekordéra pomocou
prípojného kábla A/V 1 alebo pomocou prípojného kábla A/V s konektorom S VIDEO
2. Na uskutočnenie tejto operácie pripojte videokameru k siet’ovej zásuvke pomocou
dodávaného siet’ového adaptéra (str. 17). Ďalšie informácie vyhľadajte aj v návodoch
na používanie zariadení, ktoré chcete pripojit’.
(žltý)
(biely)
(červený)
zásuvka A/V
IN (vstup)
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
videorekordér
alebo televízor
: tok signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte ku vstupnej zásuvke druhého
zariadenia.
2 Prípojný kábel A/V so zásuvkou
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO je
možné pripojením kábla A/V spoločne
s káblom S VIDEO (voliteľné príslušenstvo) dosiahnut’ vyššiu kvalitu obrazu ako
so samostatným káblom A/V. Prepojte biely
a červený konektor (ľavý a pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom S
VIDEO (voliteľné príslu-šenstvo).
Pripojenie žltého konektora nie je
potrebné. Samotné pripojenie S VIDEO
neumožňuje výstup zvuku.
50
Ak je k televízoru pripojený
videorekordér
Videokameru pripojte ku vstupu LINE
IN na videorekordéri. Ak je
videorekordér vybavený prepínačom
vstupov, nastavte ho do polohy LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 atď).
Nastavenie pomeru strán podľa
pripojeného televízora (16:9/4:3)
(modely DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
Zmeňte nastavenie podľa pomeru strán
televízora, na ktorom budete sledovat’
obraz.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• Ak nastavíte položku [TV TYPE] na hodnotu
[4:3], kvalita obrazu sa môže znížit’. Takisto ak
sa pomer strán nahratého záberu prepína
medzi hodnotami 16:9 (širokouhlý) a 4:3,
obraz sa môže chviet’.
• Ak prehrávate obraz nahratý s pomerom strán
16:9 (širokouhlým) na televízore s pomerom
strán 4:3, ktorý nie je kompatibil-ný so
signálom 16:9 (širokouhlým), položku [TV
TYPE] nastavte na hodnotu [4:3].
Na sledovanie prehrávaného obrazu
použite 21-vývodový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
televízor/
videorekordér
Nahrávanie a prehrávanie
2 Dotknite sa položiek
t
[SETUP] t
STANDARD SET
t [TV TYPE] t [16:9] alebo [4:3]
t
.
Ak používate televízor alebo
videorekordér s 21-vývodovým
adaptérom (EUROCONNECTOR)
Ak je televízor monofonický
(ak má iba jednu vstupnú
zásuvku zvuku)
Pripojte žltý konektor prípojného kábla
A/V ku vstupnej zásuvke obrazu a biely
(ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál)
konektor pripojte ku vstupnej zásuvke
zvuku na televízore alebo videorekordéri.
• Nastavením položky [DISP OUTPUT] na
hodnotu [V-OUT/PANEL] (str. 81) môžete
na televíznej obrazovke zobrazit’ počítadlo.
51
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
Zabezpečenie kompatibility disku pri
prehrávaní pomocou zariadení DVD alebo
jednotiek DVD (finalizácia)
Finalizácia zabezpečí kompatibilitu nahratého disku DVD pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD a jednotiek DVD v počítačoch.
• Nie je zaručená kompatibilita prehrávania s každým zariadením DVD.
Pred finalizáciou sú k dispozícii nasledujúce nastavenia.
– Výber typu ponuky disku DVD slúžiacej na prezeranie obsahu disku (pozrite si stranu 55)*.
– Vytvorenie videa z fotografií slúžiaceho na prezeranie statických obrázkov (pozrite si stranu 55)*.
– Zmena názvu disku (pozrite si stranu 55).
Vlastnosti finalizácie sú určené typom disku DVD.
Disky, ktoré sa musia finalizovat’:
Disky, pri ktorých nie je nutná finalizácia:
DVD
+RW
DVD
Disk typu +RW
sa musí finalizovat’ v nasledujúcich prípadoch:
1 Ak chcete vytvorit’ ponuku disku DVD alebo video z fotografií.
2 Ak chcete disk prehrávat’ pomocou jednotiek DVD počítačov.
3 Keď je nahratého iba málo materiálu:
5 minút alebo menej v režime HQ, 8 minút alebo menej v režime SP a 15 minút alebo
menej v režime LP.
Postupnost’ operácií
Prvé prehrávanie disku pomocou zariadenia DVD (str.54)
Prehrávanie
pomocou iného
zariadenia DVD
V prípade 1,
2 alebo 3.
52
Upravte požadované
nastavenia.
Bponuka disku DVD*
Bvideo z fotografií*
Bnázov disku
Pridanie nahrávok na finalizovaný disk (str.59)
Nahrávky sa nedajú
pridat’.
Vytvorenie
novej nahrávky
Zrušte finalizáciu
disku.
Nahrávky možno pridávat’ obvyklým spôsobom.
Po vytvorení ponuky disku DVD alebo
videa z fotografií sa zobrazí obrazovka
s výzvou na potvrdenie pridania nahrávky.
Prehrávanie
pomocou iného
zariadenia DVD
Iba v prípade 1.
* Nie je to možné v prípade disku
Upravte požadované
nastavenia.
Bponuka disku DVD*
Bvideo z fotografií*
Bnázov disku
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
Prehrávanie disku pomocou zariadenia DVD po pridaní nahrávky (str.54)
(str.55).
53
Zabezpečenie kompatibility disku pri prehrávaní pomocou
zariadení DVD alebo jednotiek DVD (finalizácia) (pokračovanie)
Finalizácia disku
5 Dotknite sa tlačidiel
• Finalizácia môže trvat’ od jednej minúty
až do niekoľkých hodín. Čím kratší
materiál je na disku nahratý, tým dlhšie
trvá finalizácia.
• Počas finalizácie použite siet’ový
adaptér, aby ste predišli vybitiu batérie
vo videokamere.
• Keď finalizujete obojstranný disk, musíte
finalizovat’ obe strany disku.
1 Videokameru umiestnite do stabilnej
polohy. Pripojte siet’ový adaptér
k zásuvke DC IN na videokamere.
2 Zapnite napájanie posunutím
prepínača POWER.
3 Vložte disk, ktorý chcete finalizovat’.
4 Dotknite sa položiek
t
[FINALIZE].
Ak sa dotknete tlačidla [SET], budete
môct’ vykonat’ nasledujúce operácie.
– Zvolit’ si štýl ponuky disku DVD (str.55).
– Zmenit’ nastavenia pre videá z fotografií
(str.55).
– Zmenit’ názov disku (str.55).
Spustí sa finalizácia.
• Počas finalizácie nevystavujte
videokameru otrasom ani vibráciám a
neodpájajte siet’ový adaptér. Ak siet’ový
adaptér potrebujete odpojit’, skontrolujte,
či je videokamera vypnutá, a adaptér
odpojte po zhasnutí indikátora CHG
(nabíjanie). Po opätovnom pripojení
siet’ového adaptéra a zapnutí
videokamery sa finalizácia spustí znova.
Disk nemôžete vybrat’, kým sa finalizácia
neskončí.
6 Keď sa zobrazí správa [Completed.],
dotknite sa tlačidla
DVD-RW
(v režime VIDEO)
– Ponuka disku DVD: štýl 1
– Video z fotografií: vytvorit’ video
z fotografií
– Názov disku: dátum prvého použitia disku
54
Ponuka disku DVD menu, video z fotografií, názov disku
Slovník (str.145, 145)
.
• Ak používate disk DVD-R, DVD-RW
(v režime VIDEO) alebo DVD+RW, po
skončení finalizácie bude na obrazovke
pohotovostného režimu nahrávania blikat’
indikátor
Z. Disk vyberte z videokamery.
• Ak ste povolili vytváranie ponuky disku DVD
na disku DVD-R, DVD-RW (v režime
VIDEO) alebo DVD+RW a potom ste disk
finalizovali, počas finalizácie disku sa na
niekoľko sekúnd zobrazí ponuka disku DVD.
• Ak je vo videokamere vložený disk DVD-R
alebo DVD-RW (v režime VIDEO), video
z fotografií sa nedá prezerat’.
• Po finalizácii disku sa zobrazí nasledujúci
indikátor disku a formát záznamu:
DVD-R
Ak chcete disk finalizovat’ s použitím
nasledujúcich predvolených
nastavení, prejdite na krok 5.
t [YES]
t [YES].
DVD-RW (v režime VR)
DVD+RW
Voľba štýlu ponuky disku DVD
Zmena názvu disku
1 Dotknite sa položky [DISC TITLE].
1 Dotknite sa tlačidla [DVD MENU].
2 Pomocou tlačidiel
a
si zvoľte
požadovaný štýl zo 4 typov vzorov.
2 Nepotrebné znaky vymažte pomocou
tlačidla [T].
Žltý kurzor sa pohybuje a znaky
sa vymazávajú od konca.
3 Vyberte typ znaku a potom sa
dotknite požadovaného znaku.
Ak nevytvárate ponuku disku DVD,
vyberte položku [NO MENU].
t [END].
Zmena nastavení pre videá
z fotografií
4 Po zadaní znaku sa dotknite tlačidla
[t], aby ste sa presunuli na ďalší znak.
• Možno zadat’ až 20 znakov.
1 Dotknite sa tlačidla
[PHOTOMOVIE].
2 Dotknite sa tlačidla [YES].
Ak nevytvárate video z fotografií,
vyberte položku [NO].
3 Dotknite sa tlačidiel
Ak chcete vymazat’ znak: dotknite sa
tlačidla [T].
Ak chcete vložit’ medzeru: dotknite
sa tlačidla [t].
t [END].
• Ak vytvárate video z fotografií, finalizácia
môže trvat’ dlhší čas, pretože čím viac
statických obrázkov je na disku nahratých,
tým dlhšie trvá vytvorenie videa z fotografií.
• Statické obrázky vo formáte JPEG môžete
zobrazit’ pomocou jednotky DVD v počítači
bez vytvárania videa z fotografií (str.57).
• V tomto kroku nemôžete vytvorit’ video
z fotografií na disku DVD-RW (v režime VR).
Upravte ho pomocou obrazovky EDIT
(str.91).
5 Po skončení zadávania znakov sa
dotknite tlačidla
.
Názov disku sa zmení na názov, ktorý
ste zadali.
6 Dotknite sa tlačidla [END].
• Názov disku môže mat’ až 20 znakov.
• Ak upravujete názov disku, ktorý predtým
nastavilo iné zariadenie, 21. znak a ďalšie
znaky sa vymažú.
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
3 Dotknite sa tlačidiel
55
Prehrávanie disku pomocou zariadení
DVD atď.
Finalizovaný disk nahratý pomocou
videokamery možno prehrávat’ pomocou
zariadenia DVD atď. (str.52). Disky
DVD+RW možno prehrávat’ bez ich
finalizácie.
• Pri diskoch DVD s priemerom 8 cm
nepoužívajte adaptér na disky CD
s priemerom 8 cm, pretože by to mohlo
spôsobit’ poruchu.
• Zariadenie DVD nainštalované vo zvislom
smere umiestnite do polohy, v ktorej
možno vložit’ disk vodorovným smerom.
1 Vložte disk do zariadenia DVD.
2 Prehrávajte disk.
Postup pri prehrávaní sa líši
v závislosti od zariadenia DVD. Ďalšie
informácie nájdete v návode
na používanie dodanom so
zariadením DVD.
Ak ste vytvorili ponuku disku DVD
DVD
+RW
V ponuke si môžete zvolit’ požadovanú
scénu.
Video z fotografií je v ponuke uvedené
za všetkými videozáznamami.
video z fotografií
• V niektorých zariadeniach DVD sa disk
nemusí dat’ prehrat’, prehrávanie medzi
scénami sa môže na okamih zastavit’, alebo
niektoré funkcie môžu byt’ zablokované.
• Statické obrázky sa prehrajú ako video
z fotografií, pri ktorom sa obrázky menia
každé 3 sekundy.
56
• Zariadenia DVD, ktoré podporujú titulky,
môžu na mieste, kde sa zvyčajne zobrazujú
titulky, zobrazit’ dátum a čas nahrávania
(str.81). Ďalšie informácie takisto nájdete
v návode na používanie zariadenia DVD.
Kompatibilita prehrávania
Nie je zaručená kompatibilita prehrávania
s každým zariadením DVD. Pozrite si návod
na používanie dodaný so zariadením DVD,
alebo sa obrát’te na obchodného zástupcu.
Prehrávanie disku v počítači
s nainštalovanou jednotkou DVD
• Pri diskoch DVD s priemerom 8 cm
nepoužívajte adaptér na disky CD
s priemerom 8 cm, pretože by to mohlo
spôsobit’ poruchu.
• Dokonca aj keď používate disk DVD+RW,
tento disk musíte finalizovat’ (str.52). Inak
by to mohlo spôsobit’ poruchu.
Prehrávanie videozáznamov
Zobrazenie statických
obrázkov
Statické obrázky uložené na disku sa
zobrazujú vo formáte JPEG.
Uvedomte si, že pri tejto operácii môžete
nechtiac vymazat’ alebo zmenit’ pôvodné
údaje, pretože používate pôvodné údaje
na disku.
Používajte jednotku DVD podporujúcu
disky s priemerom 8 cm. V počítači musí
byt’ nainštalovaná aplikácia na
prehrávanie diskov DVD.
1 Do jednotky DVD v počítači vložte
1 Do jednotky DVD v počítači vložte
2 Kliknite na položky [Start] t
2 Disk prehrávajte pomocou
aplikácie na prehrávanie
diskov DVD.
• V niektorých počítačoch sa disk nemusí dat’
prehrat’. Ďalšie informácie nájdete v návode
na používanie počítača.
• Nemôžete prehrávat’ alebo upravovat’
videozáznamy, ktoré ste skopírovali z disku na
pevný disk v počítači. Podrobné informácie o
spôsobe importovania videozáznamov
nájdete v „Úvodnej príručke“ na dodanom
disku CD-ROM (týka sa to modelov DCRDVD305E/DVD755E).
[My Computer].
Alebo dvakrát kliknite na ikonu
[My Computer] na pracovnej ploche.
3 Pravým tlačidlom myši kliknite
na jednotku DVD, do ktorej je disk
vložený, a potom kliknite na
položku [Open].
4 Dvakrát kliknite na priečinky
[DCIM] t [100MSDCF].
5 Dvakrát kliknite na súbor, ktorý
Prehrávanie pomocou zariadení DVD
finalizovaný disk.
finalizovaný disk.
chcete zobrazit’.
Na obrazovke sa zobrazí zvolený
statický obrázok.
57
Prehrávanie disku v počítači s nainštalovanou jednotkou DVD
(pokračovanie)
Dátum prvého použitia disku sa
zaznamená do jeho označenia
zväzku.
<napr.>
Ak bol disk prvýkrát použitý o 18:00 hod., 1.
januára 2006:
2006_01_01_06H00M_PM
označenie
zväzku
Na disku sa ukladajú zábery
do nasledujúcich priečinkov.
x Videozáznamy
Disk DVD-R, DVD-RW (v režime
VIDEO) alebo DVD+RW:
priečinok VIDEO_TS
Disk DVD-RW (v režime VR):
priečinok DVD_RTAV
x Statické obrázky
priečinok DCIM\100MSDCF
<napr.>
Priečinok pre údaje na diskoch DVD-R, DVDRW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW, ak sa
používa operačný systém Windows XP:
priečinok
pre
statické
obrázky
58
Používanie nahratého disku (DVD-RW/DVD+RW)
Nahrávanie dodatočných scén po finalizácii
DVD
+RW
Pomocou nižšie uvedeného postupu
môžete na finalizované disky DVD-RW (v
režime VIDEO) alebo DVD+RW nahrat’
dodatočný materiál, ak je na disku
dostatok miesta na nahrávanie.
Ak používate finalizovaný disk DVDRW (v režime VR), na disk môžete
nahrávat’ dodatočný materiál bez
nutnosti vykonania akýchkoľvek
ďalších krokov.
Ak používate disk DVD-RW
(v režime VIDEO) (zrušenie
finalizácie)
1 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere a potom
zapojte siet’ový napájací kábel do
siet’ovej zásuvky.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru.
6 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES]
a po zobrazení správy [Completed.]
sa dotknite tlačidla
.
Ak používate disk DVD+RW
Ak ste počas finalizácie vytvorili video
z fotografií alebo ponuku disku DVD
(str.55), vyžadujú sa nasledujúce kroky.
1 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere a potom
zapojte siet’ový napájací kábel do
siet’ovej zásuvky.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru.
3 Do videokamery vložte
finalizovaný disk.
Zobrazí sa dialógové okno s otázkou,
či chcete nahrávat’ dodatočné scény.
3 Do videokamery vložte
finalizovaný disk.
4 Dotknite sa položiek
t [SETUP].
5 Modely DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E:
Dotknite sa položiek
t [UNFINALIZE].
Používanie nahratého disku (DVD-RW/DVD+RW)
• Počas tejto operácie použite siet’ový adaptér,
aby ste predišli vybitiu batérie vo videokamere.
• Počas operácie nevystavujte videokameru
otrasom ani vibráciám a neodpájajte siet’ový
adaptér.
• Ponuka disku DVD a video z fotografií, ktoré
boli vytvorené počas finalizácie, sa vymažú.
• Ak používate obojstranný disk, nasledujúci
postup je nutné vykonat’ na oboch stranách.
Modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E:
Dotknite sa položiek
MEDIA
SET t [UNFINALIZE].
DISC SET
4 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES].
Zobrazí sa správa [Completed.] a potom
sa znova zobrazí obrazovka nahrávania.
59
Vymazanie všetkých scén na disku
(formátovanie)
DVD
+RW
Formátovanie robí disk novým a znova použiteľným tým, že vymaže všetky údaje nahraté
na disk. Formátovaním disku sa obnoví jeho kapacita nahrávania.
• Disk DVD-R nie je možné naformátovat’. Nahraďte ho novým diskom.
Formátovanie finalizovaného disku
Zruší sa finalizácia disku, ktorý musí byt’ znova finalizovaný, aby sa umožnilo
jeho prehrávanie pomocou zariadení DVD.
Formátovanie vymaže z finalizovaného disku všetky zábery. Na obrazovke sa
zobrazí ikona
alebo
, avšak pred prezeraním disku pomocou zariadenia
DVD nie je potrebné disk finalizovat’.*
* Ak chcete na disku DVD+RW použit’ ponuku disku DVD alebo video z fotografií, disk je nutné
finalizovat’ (str.52).
• Počas formátovania použite siet’ový adaptér, aby ste predišli vybitiu batérie vo videokamere.
• Počas formátovania nevystavujte videokameru otrasom ani vibráciám a neodpájajte siet’ový adaptér.
• Ak používate obojstranný disk, formátovanie je potrebné na oboch stranách.
1 Pripojte siet’ový adaptér k zásuvke
DC IN na videokamere a potom
zapojte siet’ový napájací kábel do
siet’ovej zásuvky.
xDVD-RW
Vyberte formát záznamu a potom disk
naformátujte. Prejdite na krok 5.
xDVD+RW
Vyberte pomer strán nahrávaného
obrazu a potom disk naformátujte.
Prejdite na krok 6.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru.
3 Do videokamery vložte disk, ktorý
5 Vyberte formát záznamu pre disk
DVD-RW, dotknite sa tlačidla
a potom prejdite na krok 7.
sa má naformátovat’.
FORMAT :
4 Modely DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E:
Dotknite sa položiek
t
[FORMAT].
Modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E:
Dotknite sa položiek
t
[
FORMAT].
60
VIDEO
Can playback on
various DVD devices.
Cannot edit in Camcorder
VIDEO
VR
OK
• Podrobné informácie o formáte záznamu
nájdete na str. 12.
6 Vyberte pomer strán ([16:9 WIDE]
alebo [4:3]) nahrávaného obrazu
pre disk DVD+RW a potom sa
dotknite tlačidla
.
• Podrobné informácie o pomere strán
videozáznamov nájdete na str. 26.
7 Dotknite sa tlačidiel [YES] t [YES]
a po zobrazení správy
[Completed.] sa dotknite tlačidla
.
Používanie nahratého disku (DVD-RW/DVD+RW)
• V prípade disku DVD+RW nemôžete zmenit’
pomer strán videozáznamov, na nastavenie
ktorého ste použili krok 6. Ak chcete zmenit’
pomer strán, disk znova naformátujte.
• V režime Easy Handycam (str.30) sa
obrazovka, ktorú uvádza krok 5, nezobrazí
ani po vložení disku DVD-RW do
videokamery. Prejdite na krok 7.
• Nemôžete naformátovat’ disk, ktorý bol
v inom zariadení označený ako chránený.
Zrušte ochranu disku pomocou pôvodného
zariadenia a potom disk naformátujte.
61
Používanie položiek ponuky Setup
Používanie položiek ponuky Setup
1 Posuňte prepínač POWER v smere šípky do polohy, v ktorej sa rozsvieti
príslušný indikátor.
Posuňte prepínač POWER a
zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo v strede, len ak je tento
prepínač POWER v polohe OFF
(CHG).
MODE ON
: nastavenie pre
videozáznamy
: nastavenie pre
statické obrázky
Ak chcete upravit’ nastavenia prehrávania, stlačením tlačidla
prejdite na obrazovku prehrávania.
PLAY/EDIT
2 Ak chcete vybrat’ položku ponuky Setup, dotknite sa obrazovky LCD.
Nedostupné položky sa zobrazia v šedej farbe.
x Používanie odkazov ponuky Personal Menu
V ponuke Personal Menu sú pridané odkazy na najčastejšie používané položky
ponuky Setup.
• Ponuku Personal Menu si môžete prispôsobit’ podľa vlastného uváženia (str.82).
1 Dotknite sa tlačidla
.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky Setup.
Ak sa požadovaná položka ponuky Setup na obrazovke nezobrazí, dotýkajte sa tlačidla
alebo
, kým sa daná položka nezobrazí.
3 Vyberte požadované nastavenie a potom sa dotknite tlačidla
.
x Zmena nastavení položiek ponuky Setup
Môžete zmenit’ nastavenia tých položiek ponuky Setup, ktoré neboli pridané do ponuky
Personal Menu.
1
2
0:00:00
VIDEO
62
3
4
1 Dotknite sa položiek
t[SETUP].
2 Vyberte požadovanú položku ponuky Setup.
Pomocou tlačidiel
a
vyberte položku ponuky a potom sa dotknite tlačidla
(Postup v kroku 3 je rovnaký ako v kroku 2.)
3 Vyberte požadovanú položku.
.
• Položku môžete vybrat’ aj tak, že sa jej priamo dotknete.
4 Zmeňte nastavenie položky.
Po ukončení nastavovania sa dotknite tlačidiel
t
(zatvorit’), čím obrazovku
ponuky Setup skryjete.
Ak sa rozhodnete ponechat’ súčasné nastavenie, dotknite sa tlačidla
, čím sa vrátite
na predchádzajúcu obrazovku.
x Zmena nastavení položiek ponuky Setup v režime Easy Handycam
Tlačidlo
sa v režime Easy Handycam (str.30) nezobrazí.
.
• Ak chcete zmenit’ nastavenia položiek ponuky Setup pre štandardný režim, zrušte režim
Easy Handycam (str.30).
Používanie položiek ponuky Setup
1 Dotknite sa položiek [SETUP].
Zobrazia sa dostupné položky ponuky Setup.
2 Vyberte požadovanú položku.
3 Zmeňte nastavenie položky.
Po dokončení nastavovania sa dotknite tlačidla
.
Ak nechcete zmenit’ nastavenie položky, dotknite sa tlačidla
63
Dostupné položky ponuky Setup (z) sa líšia v závislosti
Položky
od režimu činnosti.
režime Easy Handycam (str.30) sa automaticky nastavia
ponuky Setup Vnasledujúce
nastavenia.
Video
Foto
PLAY/EDIT Easy Handycam
CAMERA SET (str.66)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
FOCUS
FLASH SET *2
SUPER NSPLUS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
WIDE SELECT *3
STEADYSHOT
AUTO
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
OFF
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
AUTO
AUTO
AUTO
ON
AUTO
AUTO
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
4:3
ON
STILL SET (str.72)
BURST *4
QUALITY
IMAGE SIZE *4
FILE NO.
OFF
FINE
z
–*1
PICT.APPLI. (str.74)
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
REC CTRL *5
USB SELECT *5
DEMO MODE
DISC SET *6 /
OFF
–
– *7
ON
MEDIA SET *2 (str.76)
FORMAT *2
FORMAT *6 /
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
FORMAT *2
64
OFF
z
z
z
z
–
Video
Foto
PLAY/EDIT Easy Handycam
STANDARD SET (str.77)
REC MODE
STILL MEDIA *2
VOLUME
MULTI-SOUND
MICREF LEVEL *4
SUR MONITOR *2
z
–
–
SP
–
z
–
z*1
–
–
z
z*1
–
–
z
OFF
z
–
–
NORMAL
z
–
–
LCD/VF SET
z
z
z
–
–/NORMAL/–/
NORMAL/–*1
z
z
z
–
–
z
AUTO
–
–
z
–
–
z
DATE/TIME
–*1
–
–
z
–*1
AUTO
*4
–*1
z
–
–
z
z
z
ON
z
z
z
z
z
z
z*1
LCD PANEL
z
z
z
–*1
z
z
z
5 min
z
–
–
–*1
–
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
TIME/LANGU. (str.81)
CLOCK SET
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE
Používanie položiek ponuky Setup
TV TYPE
USB SPEED *5
DATA CODE
DISPLAY
MOVIE PB
REMAINING
REMOTE CTRL *2
BEEP
DISP OUTPUT
SETUP ROTATE
A.SHUT OFF
SUB-T DATE
CALIBRATION
*1 Hodnoty nastavení platné pred zapnutím režimu Easy Handycam sa zachovajú.
*2 DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
*3 DCR-DVD105E/DVD605E
*4 DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD705E/DVD755E
*5 DCR-DVD305E/DVD755E
*6 DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/DVD705E
*7 Ak je videokamera pripojená pomocou kábla USB k počítaču alebo inému zariadeniu, automaticky
sa zobrazí nápis [USB SELECT].
65
CAMERA SET
Nastavenia slúžiace na
prispôsobenie videokamery
podmienkam nahrávania
(EXPOSURE, WHITE BAL.,
STEADYSHOT atď.)
SUNSET&MOON** (
Predvolené nastavenia sú označené značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek ponuky Setup nájdete na str. 62.
)
Zachovanie atmosféry záberov
zapadajúceho slnka, nočných záberov
alebo záberov ohňostrojov.
LANDSCAPE** (
)
PROGRAM AE
Ostré snímanie vzdialených objektov.
Toto nastavenie taktiež zabraňuje
zaostreniu videokamery na sklo alebo
kovovú siet’ku v okne medzi
videokamerou a snímaným objektom.
Pomocou funkcie PROGRAM AE
môžete efektívne nahrávat’ zábery
v rôznych situáciách.
B AUTO
Automatické efektívne nahrávanie
záberov bez funkcie [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*(
)
Zabránenie príliš svetlému zobrazeniu
ľudských tvárí pri osvetlení silným
svetlom.
PORTRAIT (mäkký portrét) (
)
Zvýraznenie snímaného objektu,
napríklad ľudí alebo kvetov, a vytvorenie
mäkkého pozadia.
SPORTS* (šport) (
SPOT METER (nastaviteľné
bodové meranie)
Expozíciu môžete nastavit’ a zafixovat’ na
objekt, aby sa nasnímal s vyhovujúcou
úrovňou jasu aj vtedy, keď je medzi
objektom a pozadím veľký kontrast,
napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
)
Minimalizácia trasenia, ktoré vzniká pri
snímaní rýchlo sa pohybujúcich objektov.
BEACH&SKI* (
• Položky označené jednou hviezdičkou (*)
možno nastavit’ tak, aby sa nezaostrovalo na
blízke objekty. Položky označené dvomi
hviezdičkami (**) možno nastavit’ tak, aby sa
zaostrovalo na vzdialenejšie objekty.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
)
1 Na obrazovke sa dotknite bodu, pre ktorý
chcete upravit’ a zafixovat’ expozíciu.
Zobrazí sa indikátor
.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Zabránenie príliš tmavému zobrazeniu
ľudských tvárí v prostredí so silným alebo
odrazeným svetlom, napríklad na letnej
pláži alebo na lyžiarskom svahu.
66
Ak chcete nastavenie vrátit’ do režimu
automatickej expozície, dotknite sa
tlačidiel [AUTO]t[END].
• Ak zapnete funkciu [SPOT METER],
položka [EXPOSURE] sa automaticky
prepne na hodnotu [MANUAL].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
EXPOSURE
Jas obrázka môžete ručne zafixovat’. Ak
napríklad nahrávate v interiéri a je jasný
deň, zafixovaním expozície na stenu
miestnosti môžete zabránit’ vzniku tieňov
pri snímaní ľudí pri okne v protisvetle.
1 Dotknite sa položky [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor
.
Ak chcete nastavenie vrátit’ do režimu
automatickej expozície, dotknite sa
tlačidiel [AUTO] t
.
• Ak otočíte obrazovku LCD o 180 stupňov
a zatvoríte ju otočenú smerom von,
nastavenia [FADER] a [EXPOSURE]
môžete upravovat’ počas používania
hľadáčika (str.74).
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
WHITE BAL. (vyváženie bielej
farby)
Vyváženie farieb je možné prispôsobit’
jasu prostredia nahrávania.
B AUTO
Vyváženie bielej farby sa nastavuje
automaticky.
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
– vo vonkajšom prostredí,
– nočné zábery, neónové reklamy a
ohňostroje,
– východ alebo západ slnka,
– pri dennom osvetlení žiarivkami.
INDOOR (n)
Vyváženie bielej farby sa nastaví tak, aby
vyhovovalo nasledujúcim podmienkam
nahrávania:
– v interiéri,
– na večierku alebo v štúdiu, kde sa
rýchlo menia svetelné podmienky,
– pri osvetlení videosvetlami,
štúdiovými svetlami, sodíkovými
výbojkami alebo farebnými svetlami
podobnými žiarovkám.
ONE PUSH (
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví podľa
okolitého svetla.
1 Dotknite sa položky [ONE PUSH].
2 Nasnímajte biely objekt, napríklad
kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku,
v rovnakých svetelných
podmienkach, aké budú pri snímaní
objektu.
3 Dotknite sa položky [
].
Indikátor
začne rýchlo blikat’.
Indikátor prestane blikat’ po ukončení nastavovania vyváženia bielej
farby a uložení nastavenia do pamäte.
• Kým indikátor
rýchlo bliká,
pokračujte v snímaní bieleho objektu.
• Ak nie je možné nastavit’ vyváženie
bielej farby, indikátor
bliká
pomaly.
• Ak indikátor
bliká aj potom, ako
ste sa dotkli tlačidla
, nastavte
položku [WHITE BAL.] na hodnotu
[AUTO].
Používanie položiek ponuky Setup
2 Expozíciu upravte pomocou tlačidiel
a
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
OUTDOOR (
• Ak ste počas aktivovanej hodnoty [AUTO]
vymenili batériu alebo ste videokameru
preniesli zvnútra von počas používania
funkcie fixovanej expozície, vyberte hodnotu
[AUTO] a videokameru asi na 10 sekúnd
67
CAMERA SET (pokračovanie)
nasmerujte na blízky biely objekt, aby sa
lepšie nastavilo vyváženie bielej farby.
• Ak je funkcia [ONE PUSH] zapnutá, opät’ ju
nastavte, ak ste zmenili nastavenia funkcie
[PROGRAM AE], alebo ste preniesli
videokameru z vnútorného do vonkajšieho
prostredia alebo naopak.
• Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym
alebo studeným bielym svetlom, položku
[WHITE BAL.] nastavte na hodnotu
[AUTO] alebo [ONE PUSH].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
AUTO SHUTTER
Ak túto funkciu nastavíte na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie), automaticky sa
aktivuje elektronická uzávierka slúžiaca na
nastavenie rýchlosti uzávierky pri
nahrávaní za veľmi jasného svetla.
SPOT FOCUS
Ohnisko môžete vybrat’ a upravit’
nasmerovaním na objekt mimo stredu
obrazovky.
1 Na obrazovke sa dotknite objektu.
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Dotknite sa tlačidla [END].
Ak chcete zaostrovat’ automaticky,
v kroku 1 sa dotknite tlačidiel
[AUTO]t[END].
• Ak nastavíte funkciu [SPOT FOCUS],
položka [FOCUS] sa automaticky prepne na
hodnotu [MANUAL].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
68
FOCUS
Zaostrovat’ môžete ručne. Túto možnost’
vyberte v prípade, keď chcete zámerne
zaostrit’ na určitý objekt.
1 Dotknite sa položky [MANUAL].
Zobrazí sa indikátor 9.
2 Zaostrite pomocou tlačidla
(zaostrenie na bližší objekt) alebo
(zaostrenie na vzdialenejší objekt).
Keď sa už nedá zaostrit’ na kratšiu
vzdialenost’, zobrazí sa indikátor ,
a keď sa už nedá zaostrit’ na dlhšiu
vzdialenost’, zobrazí sa indikátor
.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete zaostrovat’ automaticky,
v kroku 1 sa dotknite tlačidiel
[AUTO]t
.
• Zaostrovanie na objekt je jednoduchšie, ak sa
na objekt zaostrí posunutím páčky priblíženia
smerom k značke T (vzdialené predmety) a
potom sa jej posunutím smerom k značke W
(širokouhlý záber) nastaví priblíženie pri
nahrávaní. Ak chcete objekt snímat’ zblízka,
posuňte páčku priblíženia smerom k značke
W (širokouhlý záber) a potom zaostrite.
• Minimálna vzdialenost’ medzi videokamerou
a snímaným objektom potrebná na
dosiahnutie úplného zaostrenia je približne
1 cm pre širokouhlý záber a približne 80 cm
pre snímanie vzdialených predmetov.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [AUTO].
FLASH SET
(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Túto funkciu môžete nastavit’, ak
používate externý blesk (voliteľné
príslušenstvo) kompatibilný
s videokamerou.
Externý blesk pripojte k držiaku Active
Interface Shoe (str.98).
x FLASH MODE
B ON
Vždy sa použije blesk.
ON
Blesk sa použije na zníženie efektu
červených očí.
AUTO
Blesk sa použije automaticky.
AUTO
Blesk sa použije automaticky na zníženie
efektu červených očí.
• Ak blesk nedokáže zabránit’ efektu
červených očí, môžete vybrat’ iba možnosti
[ON] alebo [AUTO].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [ON].
x FLASH LEVEL
)
Zvyšuje úroveň intenzity blesku.
B NORMAL (
LOW (
)
)
Znižuje úroveň intenzity blesku.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [NORMAL].
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus)
Na tmavých miestach môžete obraz
nahrávat’ s citlivost’ou maximálne
16-krát väčšou ako pri snímaní pomocou
funkcie NightShot plus.
Položku [SUPER NSPLUS] nastavte na
hodnotu [ON], kým je prepínač
NIGHTSHOT PLUS nastavený na
hodnotu ON. Na obrazovke bude blikat’
indikátor
a nápis [”SUPER
NSPLUS”].
Ak chcete toto nastavenie zrušit’, položku
[SUPER NSPLUS] nastavte na hodnotu
[OFF].
NS LIGHT
(NightShot plus Light)
Pri používaní funkcie NightShot plus
môžete nahrávat’ svetlejší obraz
pomocou osvetlenia infračerveným
svetlom. Predvolené nastavenie je na
hodnote [ON].
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi (str.43).
• Odstráňte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Maximálna vzdialenost’ snímania pri použití
funkcie [NS LIGHT] je približne 3 m.
COLOR SLOW S (Farebná
pomalá uzávierka)
Dokonca aj na tmavých miestach môžete
nahrávat’ obraz svetlejšie a vo farbe.
Položku [COLOR SLOW S] nastavte na
hodnotu [ON]. Na obrazovke bude
blikat’ indikátor
a nápis [COLOR
SLOW SHUTTER].
Ak chcete funkciu [COLOR SLOW S]
zrušit’, dotknite sa tlačidla [OFF].
Používanie položiek ponuky Setup
HIGH (
• Funkciu NightShot plus alebo [SUPER
NSPLUS] nepoužívajte na miestach so silným
svetlom. Mohlo by to spôsobit’ poruchu
videokamery.
• Infračervený port nezakrývajte prstami ani
inými predmetmi (str.43).
• Odstráňte konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo).
• Ak je automatické zaostrovanie
problematické, zaostrujte ručne (funkcia
[FOCUS], str.68).
• Rýchlost’ uzávierky videokamery sa mení
v závislosti od úrovne jasu. Pohyb obrazu sa
vtedy môže spomalit’.
• Ak je automatické zaostrovanie
problematické, zaostrujte ručne (funkcia
[FOCUS], str.68).
• Rýchlost’ uzávierky videokamery sa mení
v závislosti od úrovne jasu. Pohyb obrazu sa
vtedy môže spomalit’.
69
CAMERA SET (pokračovanie)
.
SELF-TIMER
Samočinný časovač spustí nahrávanie
videozáznamu približne po 10 sekundách.
Stlačte tlačidlo START/STOP, keď je
položka
[
SELFTIMER] nastavená na
hodnotu [ON] ( ).
Ak chcete odpočítavanie zrušit’, dotknite
sa tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušit’ samočinný časovač,
vyberte možnost’ [OFF].
• Samočinný časovač takisto môžete používat’
pomocou tlačidla START/STOP na
diaľkovom ovládači (str.49) (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E).
SELF-TIMER
Samočinný časovač spustí snímanie statického obrázka približne po 10 sekundách.
Stlačte tlačidlo PHOTO, keď je položka
[
SELF-TIMER] nastavená na
hodnotu [ON] ( ).
Ak chcete odpočítavanie zrušit’, dotknite
sa tlačidla [RESET].
Ak chcete zrušit’ samočinný časovač,
vyberte možnost’ [OFF].
• Samočinný časovač takisto môžete používat’
pomocou tlačidla PHOTO na diaľkovom
ovládači (str.49) (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
DIGITAL ZOOM
Ak chcete dosiahnut’ priblíženie väčšie
ako optické priblíženie uvedené nižšie,
môžete vybrat’ maximálnu úroveň
priblíženia:
(optické priblíženie)
DCR-DVD105E/DVD605E
20 ×
DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
12 ×
Počas nahrávania na disk. Pri použití digitálneho priblíženia sa znižuje kvalita obrazu
70
Pravá strana pruhu zobrazuje faktor
digitálneho priblíženia. Po vybratí
úrovne priblíženia sa zobrazí oblast’
priblíženia.
Modely DCR-DVD105E/DVD605E
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 20-násobku sa
vykoná opticky.
40 ×
Priblíženie až do hodnoty 20-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty
40-násobku digitálne.
800 ×
Priblíženie až do hodnoty 20-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty
800-násobku digitálne.
Modely DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E
B OFF
Priblíženie až do hodnoty 12-násobku sa
vykoná opticky.
24 ×
Priblíženie až do hodnoty 12-násobku sa
vykoná opticky a do hodnoty
24-násobku digitálne.
800 ×
Priblíženie až do hodnoty 12-násobku
sa vykoná opticky a do hodnoty
800-násobku digitálne.
WIDE SELECT (modely DCRDVD105E/DVD605E)
Môžete nahrávat’ obraz s pomerom strán
vhodným pre obrazovku, na ktorej sa
bude zobrazovat’.
B 4:3
Štandardné nastavenie (nahrávanie
obrazu, ktorý sa bude prehrávat’ na
televíznej obrazovke s pomerom
strán 4:3).
16:9 WIDE
Nahrávanie obrazu, ktorý sa bude
prehrávat’ v režime celej obrazovky na
širokouhlom televízore s pomerom
strán 16:9.
Pri sledovaní na obrazovke LCD alebo
v hľadáčiku, keď je vybratá možnost’
[16:9 WIDE].
Pri sledovaní na širokouhlom
televízore s pomerom strán 16:9*1.
Pri prehrávaní záberov pomocou
prehrávača DVD alebo rekordéra DVD
sa môže spôsob zobrazenia záberov na
televíznej obrazovke v závislosti od
prehrávača líšit’. Podrobné informácie
nájdete v návodoch na používanie
dodaných so zariadeniami, ktoré
používate.
STEADYSHOT
Zábery môžete snímat’ s použitím
funkcie [STEADYSHOT] (predvolené
nastavenie je [ON]). Keď používate statív
alebo konverzný objektív (voliteľné
príslušenstvo), funkciu
[STEADYSHOT] nastavte na hodnotu
[OFF] (
).
Pri sledovaní na štandardnom
televízore (obrazovka s pomerom
strán 4:3)*2.
Keď sa televízor s obrazovkou s pomerom
strán 16:9 prepne do režimu celej obrazovky,
obraz sa na televíznej obrazovke zobrazí
so správnym pomerom strán.
*2 Ak videozáznam sledujete na televízore
(s obrazovkou s pomerom strán 4:3), obraz
môže byt’ stlačený. Ak videozáznam
prehrávate v širokouhlom režime, zobrazí sa
rovnaký obraz, aký vidíte na obrazovke LCD
alebo v hľadáčiku.
• Pomer strán nemôžete zmenit’ v týchto
prípadoch:
– počas nahrávania videozáznamu,
– keď je položka [D.EFFECT] nastavená na
hodnotu [OLD MOVIE] (str.74).
• Čas nahrávania, ktorý je k dispozícii, sa môže
skrátit’ v týchto situáciách:
– keď počas nahrávania na disk DVD-R alebo
DVD-RW (v režime VIDEO) prepínate
medzi pomerom strán 16:9 (širokouhlým)
a 4:3,
– keď zmeníte režim [REC MODE] (str.77),
zatiaľ čo je vložený disk DVD-R/DVD-RW
(režim VIDEO)/DVD+RW a pomer strán
je nastavený na 4:3.
Používanie položiek ponuky Setup
*1
71
STILL SET
Nastavenia pre statické obrázky
(BURST, QUALITY, IMAGE SIZE
atď.)
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek ponuky Setup nájdete na str. 62.
BURST
(modely DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E)
Stlačením tlačidla PHOTO môžete
nasnímat’ niekoľko za sebou idúcich
statických obrázkov.
B OFF
Toto nastavenie vyberte, ak nechcete
snímat’ nepretržite.
NORMAL (
)
Statické obrázky sa snímajú nepretržite
v približne 0,5-sekundových intervaloch.
Maximálne počty obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’, sú nasledujúce:
1.0M (
) : 8 obrázkov
VGA (0.3M) (
) : 21 obrázkov
0.7M (
) : 8 obrázkov
EXP. BRKTG (
)
Postupné nasnímanie 3 za sebou idúcich
obrázkov s rôznou expozíciou v približne
0,5-sekundových intervaloch. Tieto 3
obrázky môžete porovnat’ a vybrat’
obrázok s najlepšou expozíciou.
• Počas nepretržitého snímania nefunguje
blesk.
• V režime samočinného časovača alebo pri
použití diaľkového ovládača (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E) sa
nasníma maximálny počet obrázkov.
• V závislosti od veľkosti obrázkov a
zostávajúcej kapacity disku alebo pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“ (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E) nemusí
byt’ možné nepretržite nasnímat’ maximálny
počet obrázkov.
72
• Funkcia [EXP.BRKTG] nefunguje, ak je na
disku alebo pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) zostávajúce voľné miesto pre
menej ako 3 obrázky.
• Zápis nepretržite nasnímaných obrázkov na
disk trvá dlhšie v porovnaní s normálnym
snímaním. Ďalší statický obrázok môžete
nasnímat’, keď zmizne indikátor priebehu
(
) a zhasne indikátor ACCESS.
QUALITY
B FINE (
)
Snímajú sa statické obrázky s vysokou
úrovňou kvality obrazu.
STANDARD (
)
Snímajú sa statické obrázky so
štandardnou úrovňou kvality obrazu.
Veľkost’ statických obrázkov
(približne kB)
1.0M
FINE (FINE)
STANDARD
(STD)
0.7M
VGA
(0.3M)
500
380
150
210
160
060
IMAGE SIZE (DCRDVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
B 1.0M
Statické obrázky sa nahrávajú v čistej
kvalite.
VGA (0.3M)
Umožňuje nasnímat’ maximálny počet
obrázkov.
• Ak sa zmení pomer strán obrázkov na 16:9,
veľkost’ obrázka sa zmení na [
0.7M]
(
) (str.28).
• Počty pixlov sú pre jednotlivé veľkosti
obrázkov nasledujúce:
1.0M : 1152 × 864
VGA (0.3M)
: 640 × 480
0.7M
: 1152 × 648
• Pri modeloch DCR-DVD105E/DVD605E je
veľkost’ obrázkov nastavená na hodnotu
[VGA (0.3M)](
).
Počet statických obrázkov, ktoré
je možné zapísat’ na pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“
(približne)
(Modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
1.0M
0 040
0 096
00 81
00190
0 160
0 390
0 325
0 780
0590
01400
01200
02850
02450
05900
05000
12000
VGA
(0.3M)
00096
00240
00190
00485
00390
00980
00780
01970
01400
03550
02850
07200
05900
14500
12000
30000
Horný údaj: kvalita [FINE]. Dolný údaj: kvalita
[STANDARD].
• Pri použití pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ od spoločnosti Sony Corporation. Počet
statických obrázkov, ktoré je možné
nasnímat’, závisí od prostredia nahrávania.
1.0M
0.7M
VGA
(0.3M)
2150
4100
2750
5100
5100
8100
2250
4300
2850
5400
5400
8600
2250
4300
2900
5400
5400
8600
1650
2600
1950
2950
2950
3800
Horný údaj: kvalita [FINE]. Dolný údaj: kvalita
[STANDARD].
• Tabuľka uvádza približné počty obrázkov,
ktoré je možné nasnímat’, pričom vyššie
uvedené počty platia pre jednostranný disk a
pre obojstranný disk budú počty dvojnásobné.
FILE NO.
B SERIES
Súborom sa postupne priraďujú čísla, aj
v prípade výmeny disku alebo
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E).
RESET
Pri každej výmene disku alebo
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E) sa číslovanie súborov začne
opät’ od hodnoty 0001.
Používanie položiek ponuky Setup
0030
16 MB
0074
0061
32 MB
0150
0120
64 MB
0300
0245
128 MB
0600
0445
256 MB
1000
0900
512 MB
2050
1800
1 GB
4200
3750
2 GB
8600
0.7M
Počet statických obrázkov, ktoré
je možné zapísat’ na disk
(približne)
73
PICT.APPLI.
Špeciálne efekty pri obrázkoch
alebo doplnkové funkcie pri
nahrávaní a prehrávaní
(PICT.EFFECT, D.EFFECT atď.)
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek ponuky Setup nájdete na str. 62.
FADER
Používanie hľadáčika
Počas používania hľadáčika, keď je
obrazovka LCD otočená o 180 stupňov a
zatvorená tak, aby bola otočená smerom
von, môžete upravovat’ nastavenia
[EXPOSURE] a [FADER].
1 Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
(Video).
2 Vysuňte hľadáčik a zatvorte obrazovku
LCD tak, aby bola otočená smerom von.
Zobrazí sa indikátor
3 Dotknite sa tlačidla
1 Vyberte požadovaný efekt počas
pohotovostného režimu (rozjasňovanie)
alebo nahrávania (stmievanie) a potom sa
dotknite tlačidla
.
4 Dotknite sa tlačidla [YES].
Ak vyberiete možnost’ [OVERLAP] alebo
[WIPE], obraz sa uloží ako statický obrázok.
(Počas ukladania obrázka sa farba obrazovky
zmení na modrú.)
2 Stlačte tlačidlo START/STOP.
Po ukončení rozjasňovania alebo stmievania
indikátor funkcie prestane blikat’ a zmizne.
Ak chcete túto funkciu zrušit’ pred začatím
operácie, v kroku 1 sa dotknite tlačidla
[OFF].
• Nastavenie sa zruší opätovným stlačením
tlačidla START/STOP.
stmievanie
rozjasňovanie
WHITE FADER
BLACK FADER
OVERLAP (iba rozjasňovanie)
WIPE (iba rozjasňovanie)
.
Na obrazovke sa zobrazí správa
[Set LCD off?].
Obrazovka LCD sa vypne.
5 Počas sledovania hľadáčika sa dotknite
obrazovky LCD.
Zobrazia sa položky [EXPOSURE] atď.
6 Dotknite sa tlačidla, ktoré chcete
nastavit’.
[EXPOSURE] :Nastavte ho pomocou
tlačidiel
a
a potom
sa dotknite tlačidla
.
[FADER] :Opakovane sa ho dotýkajte a
vyberte si tak požadovaný efekt.
: Obrazovka LCD sa rozsvieti.
Ak chcete tlačidlá ukryt’, dotknite sa
tlačidla
.
D. EFFECT (digitálne efekty)
Do nahrávok môžete pridat’ digitálne
efekty. Zobrazí sa indikátor
.
1 Dotknite sa požadovaného efektu.
2 Ak vyberiete položku [LUMI. KEY],
a
efekt nastavte pomocou tlačidiel
a potom sa dotknite tlačidla
.
Obrázok, ktorý je zobrazený pri dotyku
na tlačidle
, sa uloží ako statický
obrázok.
3 Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazí sa indikátor
74
.
Do práve nahrávaných záberov môžete
pridat’ nasledujúce efekty.
.
Ak chcete funkciu [D. EFFECT] zrušit’, v
kroku 1 sa dotknite položky [OFF].
LUMI. KEY (kláves jasu obrazu)
Nahradí svetlú oblast’ skôr nahratého
statického obrázka (napr. osobu)
videozáznamom.
REC CTRL (modely DCRDVD305E/DVD755E)
Pozrite si str. 94.
USB SELECT (modely DCRDVD305E/DVD755E)
OLD MOVIE
Do záberov pridá efekt starých filmov.
Scéna sa nahrá v (širokouhlom) režime
16:9.
• Keď je vybratá možnost ’ [OLD MOVIE],
pomer strán nemožno zmenit’.
PICT. EFFECT (obrazové
efekty)
Počas nahrávania môžete do obrazu
pridat’ špeciálne efekty. Zobrazí sa
indikátor
.
B OFF
SEPIA
Obraz sa tónuje dohneda.
B&W
Obraz je čiernobiely.
PASTEL
Obraz vyzerá ako svetlá pastelová
kresba.
MOSAIC
Obraz sa podobá mozaike.
COMPUTER
Túto možnost’ vyberte, ak si zábery
uložené na disku prezeráte na počítači s
operačným systémom Windows a
kopírujete ich do počítača pomocou
dodaného softvéru.
COMPUTER
Kopírovanie statických obrázkov
uložených na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“.
PRINT
Tlač obrázkov uložených na disku
pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge.
PRINT
Tlač obrázkov uložených na pamät’ovej
karte „Memory Stick Duo“ pomocou
tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
• V nasledujúcich prípadoch sa na obrazovke
automaticky zobrazí nápis [USB SELECT]:
– keď sa počas pripájania videokamery
k inému zariadeniu pomocou kábla USB
stlačí tlačidlo
PLAY/EDIT,
– na obrazovke prehrávania počas pripájania
videokamery k inému zariadeniu pomocou
kábla USB.
• Podrobné informácie o pripojení
videokamery k počítaču nájdete v „Úvodnej
príručke“ na dodanom disku CD-ROM.
Používanie položiek ponuky Setup
Nepoužíva sa nastavenie
[PICT. EFFECT].
Keď videokameru pripojíte k počítaču
pomocou kábla USB alebo keď ju
pripojíte k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str.96), zábery si
môžete prezerat’ na počítači.
75
PICT.APPLI. (pokračovanie)
DEMO MODE
Predvolené nastavenie je [ON], aby ste si
mohli pozriet’ ukážku približne 10 minút
po prepnutí prepínača POWER do
polohy
(Video), ak nie je vo
videokamere vložený disk ani pamät’ová
karta „Memory Stick Duo“ (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E).
• Ukážka sa preruší v týchto prípadoch:
– Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky.
(Ukážka sa spustí znova asi o 10 minút.)
– Ak posuniete prepínač OPEN na kryte
disku.
– Ak vložíte pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
– Ak prepnete prepínač POWER do polohy
(Foto).
– Ak prepnete prepínač NIGHTSHOT
PLUS do polohy ON (str.43).
DISC SET
(DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E)/
MEDIA SET
(DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Nastavenia pre disky a pamät’ové
karty „Memory Stick Duo“
(FORMAT, FINALIZE,
UNFINALIZE atď.)
Podrobné informácie o výbere položiek
ponuky Setup nájdete na str. 62.
FORMAT (modely DCRDVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E)/
FORMAT
(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Pozrite si str. 60.
FINALIZE
Pozrite si str. 52.
UNFINALIZE
Pozrite si str. 59.
DISC TITLE
Každému disku môžete priradit’ názov.
Predvolený názov disku je dátum prvého
použitia disku.
Názov disku zadajte vykonaním
krokov 2 až 5 v časti „Zmena názvu
disku“, ktorá sa nachádza v časti
„Zabezpečenie kompatibility disku
pri prehrávaní pomocou zariadení
DVD alebo jednotiek DVD
(finalizácia)“ (str.55).
Ak chcete zrušit’ upravovanie názvu,
dotknite sa tlačidla [CANCEL].
76
STANDARD SET
FORMAT
(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Pri formátovaní pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ sa vymažú všetky
údaje.
1 Ak chcete pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ naformátovat’, dotknite sa
tlačidiel [YES] t [YES].
2 Keď sa zobrazí správa [Completed.],
dotknite sa tlačidla
.
• Vymažú sa aj statické obrázky, ktoré boli v
inom zariadení označené ako chránené proti
náhodnému vymazaniu.
• Ak je na obrazovke zobrazená správa
[Executing...]:
– nepoužívajte prepínač ani tlačidlá
POWER,
– nevyberajte pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Nastavenia pri nahrávaní na disk
a iné základné nastavenia (REC
MODE, LCD, VF SET, USB SPEED
atď.)
Predvolené nastavenia sú označené
značkou B.
Po výbere položky sa zobrazí indikátor
v zátvorkách.
Podrobné informácie o výbere položiek ponuky Setup nájdete na str. 62.
REC MODE (režim nahrávania)
Obrazovú kvalitu videozáznamu si
môžete zvolit’ z troch úrovní.
HQ ( HQ )
Nahrávanie v režime vysokej kvality (približný čas nahrávania je do 20 minút).
B SP ( SP )
Nahrávanie v režime štandardnej kvality
(približný čas nahrávania je do 30 minút).
Predlžuje čas nahrávania (predĺžený
záznam) (približný čas nahrávania je
do 60 minút).
• Čas v zátvorkách znamená približný čas
nahrávania pri nahrávaní videozáznamu
na jednostranný disk. Pri nahrávaní na
obojstranný disk platí táto hodnota pre
obe strany.
• Videokamera je vybavená kódovacím
systémom VBR (str.13), takže ak snímate
rýchlo sa pohybujúci objekt, môže sa
skrátit’ čas, ktorý je k dispozícii pre
nahrávanie. VBR
Slovník (str.147)
• Ak nahrávate v režime LP, môže sa znížit’
kvalita scén, alebo sa môže pri prehrávaní scén
s rýchlym pohybom vyskytovat’ šum
v podobe štvorčekov.
Používanie položiek ponuky Setup
LP ( LP )
STILL MEDIA (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
Pozrite si str. 33, 39.
VOLUME
Pozrite si str. 41.
77
STANDARD SET (pokračovanie)
MULTI-SOUND
Môžete si vybrat’, či chcete na prehrávanie
nahratého zvuku používat’ iné zariadenia
s duálnym alebo stereofonickým zvukom.
B STEREO
Prehrávanie s hlavným a vedľajším
zvukom (alebo stereofonickým zvukom).
1
Prehrávanie s hlavným zvukom alebo
so zvukom ľavého kanála.
LCD/VF SET
Zmena tohto nastavenia nemá vplyv na
nahratý obraz.
x LCD BRIGHT
Môžete upravit’ intenzitu jasu obrazovky
LCD.
1 Intenzitu jasu upravte pomocou tlačidiel
a
.
2 Dotknite sa tlačidla
.
x LCD BL LEVEL
2
Prehrávanie s vedľajším zvukom alebo
so zvukom pravého kanála.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [STEREO].
Môžete upravit’ intenzitu jasu
podsvietenia obrazovky LCD.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
MICREF LEVEL
(modely DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E)
Môžete si zvolit’ úroveň citlivosti
mikrofónu pre nahrávanie zvuku.
Možnost’ [LOW] vyberte, ak chcete
nahrávat’ silný zvuk v koncertnej sále atď.
B NORMAL
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
• Ak ako zdroj napájania používate siet’ový
adaptér, toto nastavenie sa automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnost’ [BRIGHT], mierne sa
zníži životnost’ batérie počas nahrávania.
x LCD COLOR
Farebnost’ obrazovky LCD je možné
a
.
upravit’ pomocou tlačidiel
Nahrávanie rozličných zvukov okolia a
ich konverzia na rovnakú úroveň.
LOW (
)
Verné nahrávanie zvukov okolia. Toto
nastavenie sa nehodí na nahrávanie
rozhovorov.
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [NORMAL].
nízka intenzita
vysoká intenzita
x VF B.LIGHT
Môžete upravit’ intenzitu jasu hľadáčika.
B NORMAL
Štandardný jas.
BRIGHT
SUR MONITOR
(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Pri nahrávaní v 5.1 kanálovom režime
môžete zobrazit’ smer, z ktorého
prichádza nahrávaný zvuk.
78
Vyšší jas obrazovky hľadáčika.
• Pri pripojení videokamery k siet’ovému
adaptéru sa toto nastavenie automaticky
prepne na hodnotu [BRIGHT].
• Ak vyberiete možnost’ [BRIGHT], mierne sa
zníži životnost’ batérie počas nahrávania.
x WIDE DISPLAY (modely DCRDVD105E/DVD605E)/VF WIDE
DISP (modely DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/DVD705E/
DVD755E)
Môžete si zvolit’ spôsob zobrazenia
obrazu s pomerom strán 16:9
(širokouhlým) v hľadáčiku.
B LETTER BOX
Normálne nastavenie (štandardný typ
obrazovky).
SQUEEZE (stlačenie)
Ak sú čierne pruhy na hornom a dolnom
okraji obrazovky s pomerom strán 16:9
nežiaduce, obraz sa roztiahne v zvislom
smere.
DATA CODE
Počas prehrávania si môžete pozriet’
automaticky nahraté informácie
(údajový kód).
B OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje sa dátum a čas nahrávania
záberov.
CAMERA DATA
Zobrazujú sa údaje o nastaveniach
videokamery počas nahrávania záberov.
DATE/TIME
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
(Foto), položky [WIDE DISPLAY] a [VF
WIDE DISP] sa nezobrazia.
Pozrite si str. 50.
1Dátum
2Čas
CAMERA DATA
Videozáznam
USB SPEED (modely DCRDVD305E/DVD755E)
Môžete si zvolit’ rýchlost’ prenosu údajov
používanú pri prenose údajov do počítača.
Statický
obrázok
B AUTO
Pri prenose údajov sa rýchlost’ prenosu
automaticky prepína medzi rýchlost’ou
zodpovedajúcou špecifikácii Hi-Speed
USB (USB 2.0) a USB1.1 (prenos plnou
rýchlost’ou).
FULL SPEED
Údaje sa prenášajú rýchlost’ou
zodpovedajúcou špecifikácii USB1.1
(prenos plnou rýchlost’ou).
Používanie položiek ponuky Setup
TV TYPE
(modely DCR-DVD205E/
DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E)
3Funkcia SteadyShot je vypnutá
4Expozícia
5Vyváženie bielej farby
6Zosilnenie
7Rýchlost’ uzávierky
8Clonové číslo
9Hodnota expozície
79
STANDARD SET
(pokračovanie)
• Pri obrázku snímanom pomocou blesku sa
zobrazí indikátor .
• Ak videokameru pripojíte k televízoru,
údajový kód sa zobrazí na televíznej
obrazovke.
• Pri stláčaní tlačidla DATA CODE na
diaľkovom ovládači sa menia hodnoty
indikátora v tomto poradí: DATE/TIME t
CAMERA DATA t OFF (bez indikácie)
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E).
• V závislosti od stavu disku sa môžu zobrazit’
pomlčky [--:--:--].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [OFF].
DISPLAY
Môžete si zvolit’ počet miniatúr, ktoré sa
zobrazia na obrazovke VISUAL INDEX.
Miniatúra
Slovník (str.146)
B ZOOM LINK
Zmena počtu miniatúr (6 alebo 12) pomocou páčky priblíženia na videokamere.*
6IMAGES
Zobrazenie miniatúr 6 obrázkov.
12IMAGES
Zobrazenie miniatúr 12 obrázkov.
* Môžete použit’ tlačidlá priblíženia na
ráme obrazovky LCD alebo na diaľkovom
ovládači (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
MOVIE PB
Keďže predvolené nastavenie je [ON], po
výbere karty
na obrazovke VISUAL
INDEX sa postupne prehrá prvých 5
sekúnd každého videozáznamu
zobrazeného na obrazovke.
• Ak chcete šetrit’ batériu, vyberte možnost’
[OFF].
• Prehrávanie videozáznamu sa po 5
opakovaniach zastaví.
REMAINING
B AUTO
V prípadoch podobných nižšie
uvedeným sa asi na 8 sekúnd zobrazí
indikátor zostávajúcej kapacity disku.
– Keď videokamera zistí zostávajúcu
kapacitu disku a prepínač POWER je
prepnutý do polohy
(Video).
– Keď zapnete indikátor stlačením
tlačidla DISP/BATT INFO a prepínač
POWER je prepnutý do polohy
(Video).
– Keď je čas nahrávania, ktorý je
k dispozícii pre videozáznamy, kratší
ako 5 minút.
– Keď spustíte nahrávanie z linkového
vstupu (modely DCR-DVD305E/
DVD755E).
ON
Vždy sa zobrazuje indikátor zostávajúcej
kapacity disku.
REMOTE CTRL (diaľkový
ovládač) (modely DCRDVD304E/DVD305E/
DVD755E)
Predvolená hodnota [ON] vám umožňuje
používat’ dodávaný diaľkový ovládač
(str.49).
• Ak chcete videokamere zabránit’ reagovat’
na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom
iného zariadenia, zmeňte toto nastavenie na
hodnotu [OFF].
• Ak prepnete prepínač POWER do polohy
OFF (CHG) na viac ako 12 hodín, toto
nastavenie sa vráti na hodnotu [ON].
BEEP
B ON
Pri spustení alebo zastavení nahrávania
a pri používaní dotykového panela
zaznie melódia.
OFF
Melódia sa neprehráva.
80
TIME/LANGU.
(CLOCK SET, AREA SET,
LANGUAGE atď.)
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Na obrazovke LCD a v hľadáčiku sa
zobrazujú údaje ako napríklad počítadlo.
V-OUT/PANEL
Údaje sa zobrazujú aj na televíznej
obrazovke.
SETUP ROTATE
B NORMAL
Pomocou tlačidla
sa posúvajú
položky ponuky Setup smerom nadol.
OPPOSITE
Pomocou tlačidla
sa posúvajú
položky ponuky Setup smerom nahor.
A.SHUT OFF
(automatické vypnutie)
Po uplynutí približne piatich minút
nečinnosti videokamery sa videokamera
automaticky vypne.
NEVER
Videokamera sa automaticky nevypína.
• Keď videokameru pripojíte k siet’ovej
zásuvke, funkcia [A.SHUT OFF] sa
automaticky prepne na hodnotu [NEVER].
SUB-T DATE
Nastavením na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie) sa pri prehrávaní
disku pomocou zariadenia DVD
s funkciou zobrazenia titulkov zobrazí
dátum a čas nahrávania.
CLOCK SET
Pozrite si str. 24.
AREA SET
Časový rozdiel môžete nastavit’ bez
zastavenia hodín.
Ak videokameru používate v zahraničí,
pomocou tlačidiel v a V nastavte svoju
oblast’.
Informácie týkajúce sa rozdielov
svetových časov nájdete na str. 132.
SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmenit’ bez
zastavenia hodín.
Nastavením na hodnotu [ON] posuniete
čas dopredu o jednu hodinu.
LANGUAGE
Môžete vybrat’ jazyk, ktorý sa bude
používat’ na obrazovke LCD.
• Ak sa medzi možnost’ami nenachádza
váš rodný jazyk, videokamera ponúka
možnost’ [ENG[SIMP]] (zjednodušená
angličtina).
Používanie položiek ponuky Setup
B 5min
Podrobné informácie o výbere
položiek ponuky Setup nájdete na str.
62.
CALIBRATION
Pozrite si str. 139.
81
Prispôsobenie ponuky Personal Menu
Nastavením na hodnotu [ON]
(predvolené nastavenie) sa pri prehrávaní
disku pomocou zariadenia DVD s
funkciou zobrazenia titulkov zobrazí
dátum a čas nahrávania.
Pridanie položky ponuky
Setup
Môžete pridat’ až 27 položiek ponuky
Setup pre režim
(Video),
(Foto)
alebo
PLAY/EDIT. Ak chcete pridat’
ďalšiu položku, odstráňte menej dôležitú
položku ponuky Setup.
Odstránenie položky
ponuky Setup
1 Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [DELETE].
Ak sa požadovaná položka ponuky
Setup nezobrazí, vyhľadajte ju
pomocou tlačidiel
a
.
1 Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [ADD].
2 Dotknite sa položky ponuky Setup,
ktorú chcete odstránit’.
2 Pomocou tlačidiel
a
vyberte kategóriu ponuky Setup a
potom sa dotknite tlačidla
.
3 Dotknite sa tlačidiel [YES] t
• Položky [SETUP], [FINALIZE] a
[P-MENU SET UP] nie je možné
odstránit’.
3 Pomocou tlačidiel
a
vyberte položku ponuky Setup a
potom sa dotknite tlačidiel
t
[YES] t
.
Položka ponuky Setup sa pridá na
koniec zoznamu.
82
.
Usporiadanie položiek
ponuky Setup zobrazených
v ponuke Personal Menu
1 Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [SORT].
Ak sa požadovaná položka ponuky
Setup nezobrazí, vyhľadajte ju
pomocou tlačidiel
a
.
2 Dotknite sa položky ponuky Setup,
ktorú chcete presunút’.
3 Pomocou tlačidiel
a
presuňte položku ponuky Setup na
požadované miesto.
.
Ak chcete zoradit’ ďalšie položky,
zopakujte krok 2 až 4.
5 Dotknite sa tlačidiel [END] t
.
• Položku [P-MENU SET UP] nie je možné
presunút’.
Obnovenie nastavení
ponuky Personal Menu
(príkaz Reset)
Používanie položiek ponuky Setup
4 Dotknite sa tlačidla
Dotknite sa tlačidiel
t
[P-MENU SET UP] t [RESET] t
[YES] t [YES] t
.
83
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD Handycam
Kopírovanie statických obrázkov (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Zaznamenané statické obrázky sa dajú
kopírovat’ z pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ na disk a z disku na pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo.“
• Použite napájanie pomocou siet’ového
adaptéra, aby ste predišli vyčerpaniu
energie videokamery uprostred
prebiehajúceho kopírovania.
• Počas kopírovania videokameru
nevystavujte prudkým otrasom alebo
vibráciám a neodpájajte siet’ový adaptér.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
• Súčasne sa dá vybrat’ najviac 100 záberov.
5 Dotknite sa položiek
t [YES].
Spustí sa kopírovanie záberov.
Kopírovanie statických
obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ na disk
DVD
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložená pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ so záznamom a disk.
1 Posunutím prepínača POWER
Dotknite sa karty
položky [EDIT].
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovkeVISUAL INDEX sa
zobrazí karta
.
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2
6 Keď sa zobrazí správa
Skopírovanie všetkých statických
obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
a potom
Keď budete vykonávat’ krok 3, dotknite
sa položky [COPY ALL
].
3 Dotknite sa položky [COPY
4 Dotknite sa statického obrázka,
ktorý sa má skopírovat’.
84
].
• Statické obrázky sa nedajú kopírovat’ na
finalizovaný disk DVD-R, DVD-RW (v
režime VIDEO) ani DVD+RW.
• Kopírovanie veľkého množstva statických
obrázkov môže trvat’ dlho.
• Keď sa zobrazí správa [Not enough memory
space.], vymažte z disku pred ďalším
používaním videokamery nepotrebné zábery
(str.87).
• Niektoré statické obrázky sa v nasledujúcich
prípadoch nedajú skopírovat’:
– obrázky boli zaznamenané pomocou inej
videokamery,
– obrázky boli upravené v počítači.
Kopírovanie statických
obrázkov z disku DVD na
pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“
5 Dotknite sa položiek
t [YES].
Spustí sa kopírovanie záberov.
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk DVD so záznamom a
pamät’ová karta „Memory Stick Duo“.
1 Posunutím prepínača POWER
6 Keď sa zobrazí správa
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa karty
[Completed.], dotknite sa tlačidla
.
Na obrazovkeVISUAL INDEX sa
zobrazí karta
.
a potom
položky [EDIT].
Skopírovanie všetkých statických
obrázkov z disku DVD
Keď budete vykonávat’ krok 3, dotknite
sa položky [COPY ALL
].
].
4 Dotknite sa statického obrázka,
ktorý sa má skopírovat’.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
• Súčasne sa dá vybrat’ najviac 100 záberov.
• Kopírovanie niekoľkých statických obrázkov
môže niekedy trvat’ dlho.
• Keď sa zobrazí správa [Not enough memory
space.], vymažte z pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ pred ďalším používaním
videokamery nepotrebné zábery (str.86).
• Niektoré statické obrázky sa v nasledujúcich
prípadoch nedajú skopírovat’:
– obrázky boli zaznamenané pomocou inej
videokamery,
– obrázky boli upravené v počítači.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD
3 Dotknite sa položky [COPY
85
Vymazanie statických obrázkov z pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“ (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložená pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ so záznamom.
6 Dotknite sa položiek
t [YES].
• Po vymazaní sa už záber nedá obnovit’.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa karty
.
3 Dotknite sa položky [EDIT].
4 Dotknite sa tlačidla [DELETE].
5 Dotknite sa statického obrázka,
ktorý sa má vymazat’.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
• Súčasne sa dá vybrat’ najviac 100 záberov.
86
Vymazanie všetkých statických
obrázkov z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
Keď budete vykonávat’ krok 4, dotknite
sa položky [DELETE ALL].
• V týchto prípadoch sa vymazávat’ nedá:
– keď je plôška na ochranu proti zápisu na
pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
nastavená do polohy na ochranu proti
zápisu (str.134),
– keď bol statický obrázok v inom zariadení
označený ako chránený.
• Ak chcete z pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ vymazat’ všetky statické obrázky,
naformátujte ju (str.77).
Úprava originálnych údajov
Ak používate disky DVD-RW nahraté
v režime VR, pomocou videokamery
môžete vymazávat’ zábery alebo
rozdeľovat’ videozáznamy uložené na
disku.
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk so záznamom.
Originál
Slovník (str.146)
Vymazanie záberov
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Vyberte kartu
alebo kartu
,
ktorá obsahuje záber, ktorý chcete
odstránit’, a potom sa dotknite
položky [EDIT].
5 Dotknite sa položiek
t [YES].
• Po vymazaní sa už záber nedá obnovit’.
Súčasné vymazanie všetkých
videozáznamov alebo statických
obrázkov z disku
Keď budete vykonávat’ krok 3, dotknite
sa položky [DELETE ALL].
• Ak vymažete originálny videozáznam, ktorý
je uvedený v zozname scén (str.88), vymaže sa
súčasne aj z tohto zoznamu.
• Vymazanie scén nemusí poskytnút’ dostatok
miesta na nahratie ďalších videozáznamov
alebo statických obrázkov.
• Ak chcete z disku vymazat’ všetky zábery
a obnovit’ pôvodnú kapacitu nahrávania, disk
naformátujte (str.60).
Rozdelenie videozáznamu
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
3 Dotknite sa tlačidla [DELETE].
4 Vyberte záber, ktorý sa má vymazat’.
2 Dotknite sa položiek
t
[EDIT].
3 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
4 Dotknite sa scény, ktorú chcete
rozdelit’.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na predchádzajúcu
obrazovku.
Spustí sa prehrávanie vybratého
videozáznamu.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD
1 Posunutím prepínača POWER
5 V bode, v ktorom chcete
videozáznam rozdelit’ na scény, sa
dotknite tlačidla
.
87
Úprava originálnych údajov
(pokračovanie)
Prehrávanie videozáznamu sa
pozastaví.
Keď sa dotknete tlačidla
, zmení
sa na
a v dolnej časti sa zobrazia
ovládacie tlačidlá.
Návrat na začiatok
vybratého videozáznamu.
Nastavenie
hlasitosti
Vytvorenie zozn. scén
V zozname scén sa zobrazujú miniatúry
vybratých statických obrázkov a
videozáznamov. Originálne scény sa
nezmenia, ani ak upravíte alebo vymažete
scény zo zoznamu scén.
Zoznam scén
Slovník (str.147)
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk so záznamom.
• Počas upravovania zoznamu scén z videokamery nevyberajte batériu ani neodpájajte
siet’ový adaptér. Mohol by sa tým poškodit’
disk.
• Do zoznamu scén môžete pridat’ až 999 scén.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
Umožňuje presnejšie nastavenie
bodu rozdelenia po tom, ako bol
vybratý pomocou tlačidla
.
Ak chcete tlačidlá ukryt’, dotknite sa
tlačidla
.
• Stláčaním tlačidla
sa prepína medzi
prehrávaním a pozastavením prehrávania.
• Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo
, a skutočným miestom, kam sa
nastaví bod rozdelenia, môže byt’
nepatrný rozdiel. Je to tak preto, lebo
videokamera nastavuje body rozdelenia
v pol sekundových prírastkoch.
6 Dotknite sa položiek
t [YES].
• Ak videozáznam rozdelíte, nedá sa už
vrátit’ do stavu, v ktorom bol pred
rozdelením.
2 Vyberte kartu
alebo kartu
,
ktorá obsahuje scénu, ktorú
chcete do zoznamu scén pridat’ a
potom sa dotknite položky [EDIT].
3 Dotknite sa položky [
ADD].
• Pomocou tlačidiel
a
zobrazte
položku [
ADD], ak ešte nie je položka
[
ADD] zobrazená.
4 Vyberte scénu, ktorá sa má pridat’
do zoznamu scén.
• Ak sa videozáznam nachádza v zozname scén,
rozdelenie originálneho videozáznamu
neovplyvní videozáznam v zozname scén.
Vybratá scéna sa označí symbolom
88
.
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa položiek
Vymazávanie nepotrebných
scén zo zoznamu scén
1 Posunutím prepínača POWER
t [YES].
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
t
[EDIT].
6
Dotknite sa položky [YES] na
zobrazenie zoznamu scén alebo
položky [NO] na návrat na kartu
alebo
.
Súčasné pridanie všetkých
videozáznamov uložených na
disku
3 Dotknite sa tlačidla [ERASE].
4 Zo zoznamu vyberte scénu, ktorá
sa má vymazat’.
Pridanie všetkých statických
obrázkov na disku do zoznamu
scén
Odporúča sa najskôr vytvorit’ video
z fotografií (str.91) a to potom pridat’ do
zoznamu scén.
• Keď do zoznamu scén pridáte statické
obrázky, automaticky sa konvertujú na
videozáznam a pridajú na kartu
. Pri
videozázname, ktorý bol vytvorený zo
statických obrázkov, sa zobrazuje symbol
. Pôvodné statické obrázky zostanú na
disku. Rozlíšenie konvertovaného
videozáznamu môže byt’ nižšie ako rozlíšenie
pôvodných statických obrázkov.
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa položiek
t [YES].
Vymazanie všetkých scén
súčasne
Keď vykonávate krok 3, dotknite sa
tlačidiel [ERASE ALL] t [YES].
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD
Keď budete vykonávat’ krok 3, dotknite
sa položky [
ADD ALL].
• Originálne scény sa nezmenia, aj keď ich
vymažete zo zoznamu scén.
89
Vytvorenie zozn. scén
(pokračovanie)
Zmena poradia v zozname
scén
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
7 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
• Ak ste označili viacero scén, scény sa
premiestnia podľa poradia, v ktorom boli
v zozname scén.
Rozdelenie videozáznamu
v zozname scén
t
[EDIT].
1 Posunutím prepínača POWER
3 Dotknite sa tlačidla [MOVE].
4 Vyberte scénu, ktorá sa má
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa položiek
t [EDIT].
premiestnit’.
3 Dotknite sa tlačidla [DIVIDE].
4 Vyberte scénu, ktorú chcete
Vybratá scéna sa označí symbolom .
Stlačením a podržaním záberu na
obrazovke LCD ho potvrďte.
Pomocou tlačidla
prejdite spät’ na
predchádzajúcu obrazovku.
5 Dotknite sa tlačidla
.
6 Pomocou tlačidiel [T] a [t]
rozdelit’.
Spustí sa prehrávanie vybratej scény.
5 V bode, v ktorom chcete
videozáznam rozdelit’ na scény, sa
dotknite tlačidla
.
Prehrávanie videozáznamu sa
pozastaví.
vyberte požadovanú pozíciu.
Premiestnite pásik
označujúci cieľové
umiestnenie.
90
Dotknite sa tohto
tlačidla, aby sa zobrazili
funkčné tlačidlá.
• Stláčaním tlačidla
sa prepína medzi
prehrávaním a pozastavením prehrávania.
• Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo
, a skutočným miestom, kam sa
nastaví bod rozdelenia, môže byt’
Prehrávanie zozn. scén
nepatrný rozdiel. Je to tak preto, lebo
videokamera nastavuje body rozdelenia v
pol sekundových prírastkoch.
6 Dotknite sa tlačidiel
t [YES].
• Originálne scény sa nezmenia, hoci ich v
zozname scén rozdelíte.
Konverzia všetkých
statických obrázkov z disku
na videosúbor (video
z fotografií)
Skontrolujte, či je vo videokamere
vložený disk, na ktorom je požadovaný
zoznam scén.
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Dotknite sa tlačidla
.
Zobrazia sa scény, ktoré boli pridané
do zoznamu scén.
Formát video z fotografií mení statické
obrázky na videozáznam, a tak sa dá do
zoznamu scén pridat’ viac záberov.
Video z fotografií
Slovník (str.147)
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
t [EDIT]
t [PHOTOMOVIE].
3 Dotknite sa tlačidla [YES].
Všetky statické obrázky na disku sa
konvertujú na samostatný videosúbor
a pridajú sa na kartu
. Pri
videozázname, ktorý bol vytvorený zo
statických obrázkov, sa vpravo hore
zobrazuje symbol
.
• Vytvorenie videa z fotografií môže trvat’
dlhšie, ak je na disku zaznamenaných viac
statických obrázkov.
• Statické obrázky, ktoré nie sú kompatibilné s
videokamerou, napríklad obrázky nafotené
digitálnym fotoaparátom a skopírované do
počítača, sa nedajú skonvertovat’ zo
statických obrázkov na video z fotografií.
prehrat’.
Po prehratí zoznamu scén od vybratej
scény až do konca sa znova zobrazí
obrazovka VISUAL INDEX.
Úpravy pomocou digitálnej videokamery DVD
2 Dotknite sa položiek
3 Dotknite sa záberu, ktorý chcete
91
Kopírovanie, tlač
Kopírovanie do videorekordérov alebo
zariadení DVD
Obraz prehrávaný pomocou videokamery sa dá kopírovat’ do iných nahrávacích
zariadení, napríklad do videorekordérov alebo rekordérov DVD.
Po skopírovaní záberov do videorekordéra s pevným diskom máte možnost’ prezerat’
tieto zábery uložené na pevnom disku rekordéra.
Na uskutočnenie tejto operácie pripojte videokameru k siet’ovej zásuvke pomocou
dodávaného siet’ového adaptéra (str.17). Ďalšie informácie vyhľadajte aj v návodoch na
používanie zariadení, ktoré chcete pripojit’.
(žltý)
zásuvka A/V
(biely)
(červený)
IN
S VIDEO VIDEO
AUDIO
videorekordér
alebo
rekordér
DVD
: tok obrazu/signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte ku vstupnej zásuvke druhého
zariadenia.
2 Prípojný kábel A/V so zásuvkou
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO je
možné pripojením kábla A/V spoločne s
káblom S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
dosiahnut’ vyššiu kvalitu obrazu ako so
samostatným káblom A/V. Prepojte biely
a červený konektor (ľavý a pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) prípojného kábla A/V s káblom
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo).
Pripojenie žltého konektora nie je
potrebné. Samotné pripojenie S VIDEO
neumožňuje výstup zvuku.
92
• Ak chcete skryt’ indikátory na obrazovke
pripojeného monitorovacieho zariadenia
(napríklad počítadlo), nastavte položku
[DISP OUTPUT] na hodnotu [LCD PANEL]
(predvolené nastavenie, str.81).
• Ak chcete zaznamenat’ údaje o dátume, čase
a nastavení kamery, nechajte ich zobrazit’ na
obrazovke (str.79).
• Ak pripájate videokameru k monofonickému
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V ku vstupnej zásuvke pre video
a červený (pravý kanál) alebo biely (ľavý
kanál) konektor k vstupnej zásuvke pre zvuk
na videorekordéri alebo televízore.
1 Do videokamery vložte disk so
záznamom.
2 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
Podľa zariadenia, na ktorom sa bude
záznam prehrávat’, nastavte režim
[TV TYPE] (str.50) (modely DCRDVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E).
5 Na videokamere spustite
prehrávanie a na nahrávacom
zariadení spustite nahrávanie.
Ďalšie informácie nájdete v návodoch
na používanie dodaných s nahrávacím
zariadením.
6 Po skončení kopírovania
videokameru a nahrávacie
zariadenie zastavte.
3 Do videorekordéra alebo
rekordéra DVD vložte nahrávacie
médium.
Ak sa na nahrávacom zariadení
nachádza prepínač vstupu, nastavte
ho na vstupný režim.
4 Pripojte videokameru k video-
• Pripojte videokameru ku vstupným
zásuvkám videorekordéra alebo
zariadenia DVD.
Kopírovanie, tlač
rekordéru alebo zariadeniu DVD
pomocou prípojného kábla
A/V (dodávané príslušenstvo) 1
alebo pomocou prípojného kábla
A/V s konektorom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo) 2.
93
Nahrávanie záberov z televízora,
videorekordéra alebo zariadenia DVD
(modely DCR-DVD305E/DVD755E)
Pomocou videokamery môžete na disk nahrávat’ obraz alebo televízne programy
z videorekordéra, televízora alebo zariadenia DVD.
Na uskutočnenie tejto operácie pripojte videokameru k siet’ovej zásuvke pomocou
dodávaného siet’ového adaptéra (str.17). Ďalšie informácie vyhľadajte aj v návodoch
na používanie zariadení, ktoré chcete pripojit’.
(žltý)
zásuvka A/V
(biely)
(červený)
OUT
S VIDEO VIDEO
AUDIO
videorekordér,
zariadenie DVD
alebo televízor
: tok obrazu/signálu
1 Prípojný kábel A/V (dodávané
príslušenstvo)
Pripojte ho k výstupnej zásuvke druhého
zariadenia.
2 Prípojný kábel A/V so zásuvkou
S VIDEO (voliteľné príslušenstvo)
Pri pripojení k inému zariadeniu
prostredníctvom zásuvky S VIDEO je
možné pripojením kábla A/V spoločne
s káblom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo) dosiahnut’ vyššiu kvalitu
obrazu ako so samostatným káblom A/V.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý a
pravý zvukový kanál) a konektor S VIDEO
(kanál S VIDEO) prípojného kábla A/V
s káblom S VIDEO (voliteľné
príslušenstvo). Pripojenie žltého konektora
nie je potrebné. Samotné pripojenie
S VIDEO neumožňuje výstup zvuku.
94
• Z televízora, ktorý nemá žiadne výstupné
zásuvky, sa zábery nahrávat’ nedajú.
• Nedajú sa nahrávat’ ani programy, ktoré
umožňujú len jeden záznam alebo sú
chránené technológiou proti kopírovaniu.
• Ak pripájate videokameru k monofonickému
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného
kábla A/V k výstupnej zásuvke pre video a
červený (pravý kanál) alebo biely (ľavý kanál)
konektor k výstupnej zásuvke pre zvuk na
videorekordéri alebo televízore.
• Videokamera môže nahrávat’ len zo zdroja so
systémom PAL. Napríklad francúzske video
alebo televízne programy (systém SECAM)
sa nenahrajú správne. Podrobné informácie
o televíznych systémoch farieb nájdete na str.
131.
• Ak na vstup zo zdroja so systémom PAL
používate 21-vývodový adaptér, potrebujete
dvojsmerný 21-vývodový adaptér (voliteľné
príslušenstvo).
1 Pripojte videokameru k televízoru,
videorekordéru alebo zariadeniu
DVD pomocou prípojného kábla
A/V (dodávané príslušenstvo) 1
alebo pomocou prípojného kábla
A/V s konektorom S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo) 2.
• Pripojte videokameru k výstupným
zásuvkám televízora, videorekordéra
alebo zariadenia DVD.
2 Ak nahrávate z videorekordéra
alebo zariadenia DVD, do
prehrávacieho zariadenia vložte
kazetu alebo disk.
3 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
4 Dotknite sa tlačidla
t
5 Do videokamery vložte prázdny
disk.
Ak chcete použit’ nový disk DVD-RW
alebo DVD+RW, naformátujte ho
(str.60).
6 Na prehrávacom zariadení
spustite prehrávanie kazety alebo
disku alebo vyberte televízny
program.
Obraz prehrávaný na pripojenom
zariadení sa zobrazí na obrazovke
LCD videokamery.
7 V bode, v ktorom chcete spustit’
nahrávanie, sa dotknite tlačidla
[REC].
8 V bode, v ktorom chcete zastavit’
nahrávanie, sa dotknite tlačidla
.
Ak ste videokameru pripojili k
zariadeniu, na ktorom je zásuvka S
VIDEO, dotknite sa položiek [SET]
t [VIDEO INPUT] t [S VIDEO]
t
.
• Ak chcete nastavit’ režim nahrávania
alebo hlasitost’, dotknite sa položky
[SET].
• Ak chcete, aby bol indikátor
zostávajúceho voľného miesta na disku
stále zobrazený, dotknite sa položiek
[SET] t [
REMAIN] t [ON].
9 Dotknite sa tlačidla [END].
• Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo
[REC], a momentom, kedy sa nahrávanie
skutočne začne alebo zastaví, môže byt’
časový rozdiel.
• Obraz sa nedá nahrat’ ako statický obrázok,
ani ak počas nahrávania stlačíte tlačidlo
PHOTO.
Kopírovanie, tlač
[REC CTRL].
95
Tlač nahratých statických obrázkov
(tlačiareň kompatibilná s funkciou PictBridge)
(modely DCR-DVD305E/DVD755E)
Statické obrázky môžete tlačit’ pomocou
tlačiarne kompatibilnej s funkciou
PictBridge bez nutnosti pripojit’
videokameru k počítaču.
Po pripojení sa na obrazovke
zobrazí ikona
(pripojenie
pomocou funkcie PictBridge).
1 / 10
VGA
Pri tejto operácii pripojte videokameru k
siet’ovej zásuvke pomocou dodávaného
siet’ového adaptéra.
Do videokamery vložte disk alebo
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“, na
ktorej sú uložené statické obrázky, a
zapnite tlačiareň.
Pripojte videokameru
k tlačiarni
1 Posunutím prepínača POWER
zapnite videokameru a stlačte
tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Zásuvku
(USB) videokamery
pripojte pomocou kábla USB
(dodávané príslušenstvo)
k tlačiarni.
Na obrazovke LCD sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].
3 Dotknite sa tlačidla [
PRINT], ak
chcete tlačit’ statické obrázky
z disku, alebo tlačidla [
PRINT],
ak chcete tlačit’ obrázky z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“.
PRINT
101-0001
END
SET
EXEC
Zobrazí sa statický obrázok.
• Obrazovku [USB SELECT] môžete zobrazit’
aj pomocou položiek
t [SETUP] t
PICT.APPLI. t [USB SELECT].
• Funkčnost’ modelov, ktoré nie sú
kompatibilné s funkciou PictBridge, sa nedá
zaručit’.
Tlač
1 Pomocou tlačidiel
a
vyberte záber, ktorý sa má
vytlačit’.
2 Dotknite sa položiek
t
[COPIES].
3 Pomocou tlačidiel
a
vyberte počet kópií obrázka, ktoré
sa majú vytlačit’.
Z jedného záberu môžete vytlačit’
najviac 20 kópií.
4 Dotknite sa tlačidiel
t [END].
Ak na obrázku chcete vytlačit’ dátum,
dotknite sa položiek
t [DATE/
TIME] t [DATE] alebo
[DAY&TIME] t
.
96
5 Dotknite sa tlačidiel [EXEC] t
[YES].
Po skončení tlače zmizne indikátor
[Printing...] a znova sa zobrazí
obrazovka s ponukou záberov. Môžete
pokračovat’ v tlači ďalšieho statického
obrázka.
6 Po skončení tlače sa dotknite
• Statické obrázky zaznamenané pomocou
iných zariadení, ktoré majú veľkost’ 2 MB
alebo viac, alebo ktoré majú viac ako
2304 × 1728 pixlov, sa nedajú vytlačit’.
• Funkcia PictBridge je priemyselným
štandardom, ktorý vytvorila asociácia CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Statické obrázky sa dajú vytlačit’ bez použitia
počítača prostredníctvom priameho
pripojenia tlačiarne k digitálnej videokamere
alebo digitálnemu fotoaparátu bez ohľadu na
výrobcu daného typu.
tlačidiel [END] t [END].
• Ak chcete vytlačit’ obrázok z iného média,
dotknite sa tlačidla [FUNC.SELECT] a
pokračujte krokom 3 v časti „Pripojte
videokameru k tlačiarni“.
Kopírovanie, tlač
• Dodržiavajte aj pokyny v návode na
používanie tlačiarne, ktorú chcete použit’.
• Ak je na obrazovke zobrazený indikátor
,
nepokúšajte sa vykonat’ nasledujúce
operácie. Nemuseli by sa vykonat’ správne.
– Nepoužívajte prepínač POWER.
– Od tlačiarne neodpájajte kábel USB
(dodávané príslušenstvo).
– Neposúvajte prepínač OPEN na kryte
disku.
– Z videokamery nevyberajte pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Ak tlačiareň prestane fungovat’, odpojte
kábel USB (dodávané príslušenstvo),
tlačiareň vypnite a opät’ ju zapnite a začnite
operáciu odznova.
• Ak budete tlačit’ statický obrázok
zaznamenaný s (širokouhlým) pomerom strán
16:9, ľavý a pravý okraj obrázka môžu byt’
odrezané.
• Niektoré tlačiarne nemusia podporovat’
funkciu tlače dátumu. Ďalšie informácie
nájdete v návode na používanie tlačiarne.
• Nedá sa zaručit’ tlač záberov nahratých
pomocou iného zariadenia, ako je táto
videokamera.
97
Zásuvky na pripojenie externých zariadení
12...Otvorte kryt zásuvky.
4...Snímte kryt držiaka.
1 zásuvka REMOTE (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
• Pripojenie ďalšieho voliteľného
príslušenstva.
DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E
2 Zásuvka A/V (zvuk/obraz) (str.50,
92, 94)
3 Kryt držiaka (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E)
DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E
4 Držiak Active Interface Shoe
(modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Držiak Active Interface Shoe napája
voliteľné príslušenstvo, napríklad
videosvetlo, blesk alebo mikrofón.
Príslušenstvo sa dá vypnút’ alebo
zapnút’ pomocou prepínača POWER
na videokamere. Ďalšie informácie
nájdete v návode na používanie
dodanom s príslušenstvom.
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E:
• Držiak Active Interface Shoe je vybavený
zabezpečovacím prvkom na bezpečné
uchytenie nainštalovaného príslušenstva.
Ak chcete príslušenstvo pripojit’, zatlačte
ho nadol, potom až na koniec držiaka
a zatiahnite skrutku. Ak chcete
príslušenstvo odstránit’, uvoľnite skrutku
a príslušenstvo zatlačte nadol a
vytiahnite ho.
• Keď nahrávate s externým bleskom
(voliteľné príslušenstvo), vypnite
napájanie externého blesku, aby
sa nenahral hluk nabíjania.
• Keď pripojíte externý mikrofón
(dodávané alebo voliteľné príslušenstvo),
získa prednost’ pred interným
mikrofónom (str.42).
DCR-DVD205E/DVD705E:
DCR-DVD105E/DVD605E:
5 Zásuvka DC IN (str.17)
6
98
(USB) – zásuvka (str.96, 99)
(modely DCR-DVD305E/
DVD755E)
Používanie počítača (DCR-DVD305E/DVD755E)
Pred použitím „Úvodnej príručky“ uloženej
v počítači
Keď z dodaného disku CD-ROM
nainštalujete do počítača so systémom
Windows softvér Picture Package alebo
Nero Express 6, pripojením videokamery
k počítaču získate možnost’ vykonávat’
nižšie uvedené operácie.
• Počítač Macintosh nepodporuje dodaný
softvér Picture Package a Nero Express 6.
• Modely DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD304E/DVD605E/DVD705E
nepodporujú pripojenie k počítaču.
Ďalšie informácie o prehrávaní záberov na
počítači nájdete v časti „Prehrávanie
disku v počítači s nainštalovanou
jednotkou DVD“ (str.57).
• Ak pomocou kábla USB pripojíte
videokameru k počítaču Macintosh, môžete
kopírovat’ statické obrázky. Pozrite si
„Úvodnú príručku“ na dodanom disku CDROM (str.106).
Možnosti softvéru Picture
Package
x Zobrazenie záberov a
manipulácia s nimi t Picture
Package DVD Viewer
Pomocou výberu zo zoznamu miniatúr
môžete prezerat’ videozáznamy alebo
statické obrázky. Videozáznamy a statické
obrázky sa ukladajú do priečinkov podľa
dátumu.
Môžete vymazávat’ nepotrebné scény
z videozáznamov alebo vytvárat’ disky
DVD s priemerom 8 cm s ponukami.
x Softvér na vytváranie
hudobných videí a prehliadok
záberov
t Picture Package Producer2
Môžete vybrat’ obľúbený videozáznam a
statické obrázky a jednoduchým spôsobom
vytvorit’ originálny film doplnený hudbou a
vizuálnymi štýlmi.
x Kopírovanie na disk DVD
s priemerom 8 cm
t Picture Package Duplicator
Disk nahratý pomocou videokamery sa dá
skopírovat’ na disk DVD s priemerom 8 cm.
• Disk CD-ROM (dodávané príslušenstvo)
obsahuje nasledujúci softvér:
– ovládač USB,
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– „Úvodnú príručku“.
x Kopírovanie disku na disk DVD
s priemerom 12cm
Disk nahratý pomocou videokamery
môžete skopírovat’ na disk DVD
s priemerom 12 cm.
Informácie o „Úvodnej
príručke“
„Úvodná príručka“ je návod na
používanie, ktorý môžete čítat’ na
počítači.
Opisuje základné operácie od
počiatočného pripojenia videokamery
Používanie
počítača (DCR-DVD305E/DVD755E)
Možnosti softvéru Nero
Express 6
99
Pred použitím „Úvodnej príručky“ uloženej v počítači
(pokračovanie)
k počítaču a nastavenia až po všeobecnú
prevádzku pri prvom použití softvéru
Picture Package uloženého na disku
CD-ROM (dodávané príslušenstvo). Po
vložení disku CD-ROM a prečítaní časti
„Inštalácia softvéru a „Úvodná
príručka““ (str.102) spustite „Úvodnú
príručku“ a postupujte podľa pokynov.
• Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie softvéru Nero Express 6.
Informácie o funkcii
Pomocníka pre softvér
Pomocník vysvetľuje všetky funkcie
všetkých softvérových aplikácií. Po
pozornom prečítaní „Úvodnej príručky“
hľadajte podrobnejšie informácie
o ďalších funkciách v Pomocníkovi.
Ak chcete zobrazit’ Pomocníka, na
obrazovke kliknite na značku [?].
Systémové požiadavky
x Pre počítač so systémom
Windows
Pri používaní softvéru Picture
Package v počítači
Operačný systém: Microsoft Windows
2000 Professional/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnost’ sa nedá zaručit’, ak boli vyššie
uvedené operačné systémy inovované.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz alebo
rýchlejší (odporúča sa Pentium III 1 GHz
alebo rýchlejší).
Aplikácia: DirectX 9.0c alebo novšia verzia.
(Tento produkt je založený na
technológii DirectX. Inštalácia
technológie DirectX je nevyhnutná.),
prehrávač Windows Media Player 7.0
alebo novšia verzia a prehrávač
Macromedia Flash Player 6.0 alebo
novšia verzia.
Zvukový systém: 16-bitová stereofonická
zvuková karta a stereofonické
reproduktory.
100
Pamät’: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac).
Pevný disk:
Voľné miesto potrebné na inštaláciu:
250 MB alebo viac (2 GB alebo viac pri
používaní softvéru Picture Package
Duplicator). Odporúčaná veľkost’
voľného miesta: 6 GB alebo viac (závisí
od veľkosti upravovaných súborov so
zábermi).
Obrazovka: grafická karta so 4 MB pamäte
VRAM, najmenej 800 × 600 bodov
v režime High color (16-bitová farebná
hĺbka, 65 000 farieb), ovládač obrazovky
s podporou funkcie DirectDraw. (Tento
produkt nebude fungovat’ správne na
obrazovke s rozlíšením 800 × 600 bodov
alebo menej a s farebnou hĺbkou 256
farieb alebo menej.)
Iné: port (USB). (Musí byt’ štandardnou
súčast’ou.)
Pri prehrávaní statických obrázkov
zaznamenaných na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“ pomocou
počítača
Operačný systém: Microsoft Windows
2000 Professional/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional.
Vyžaduje sa štandardná inštalácia.
Funkčnost’ sa nedá zaručit’, ak boli vyššie
uvedené operačné systémy inovované.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
rýchlejší.
Iné: port (USB). (Musí byt’ štandardnou
súčast’ou.)
x Pre počítač Macintosh
• Dajú sa kopírovat’ iba statické obrázky
z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“.
Operačný systém: Mac OS 9.1/9.2 alebo
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Iné: port (USB). (Musí byt’ štandardnou
súčast’ou.)
• Videokamera je kompatibilná s rozhraním
Hi-Speed USB (USB 2.0). Ak použijete
počítač kompatibilný s rozhraním Hi-Speed
USB, údaje možno prenášat’ rýchlejšie. Ak
pripojíte rozhranie USB, ktoré nie je
kompatibilné so štandardom Hi-Speed USB,
rýchlost’ prenosu údajov bude rovnaká ako
prostredníctvom rozhrania USB1.1
(rozhrania USB s plnou rýchlost’ou).
• Funkčnost’ nie je zaručená v každom
odporúčanom prostredí.
• Ak je v počítači zásuvka na pamät’ové karty
Memory Stick, vložte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ so statickými
obrázkami do adaptéra Memory Stick Duo
(voliteľné príslušenstvo), ktorý potom vložte
do zásuvky na pamät’ové karty Memory Stick
v počítači, odkiaľ môžete kopírovat’ statické
obrázky do počítača.
• Ak používate pamät’ovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ a počítač s ňou nie je
kompatibilný, nepoužívajte zásuvku na
pamät’ové karty Memory Stick v počítači.
Namiesto toho pripojte videokameru k
počítaču pomocou kábla USB.
Používanie
počítača (DCR-DVD305E/DVD755E)
101
Inštalácia softvéru a „Úvodná príručka“
Skôr ako pripojíte videokameru
k počítaču, do počítača so systémom
Windows musíte nainštalovat’ dodaný
softvér. Inštalácia je potrebná iba pri
prvom pripojení.
Inštalovaný obsah a postup inštalácie sa
môžu líšit’ v závislosti od operačného
systému.
Na počítači so systémom
Windows
1 Skontrolujte, či je videokamera
odpojená od počítača.
2 Zapnite počítač.
• Prihláste sa ako člen skupiny
Administrators, aby ste mohli vykonat’
inštaláciu.
• Pred inštaláciou softvéru ukončite
v počítači všetky spustené aplikácie.
4 Kliknite na tlačidlo [Install].
• V závislosti od operačného systému
počítača sa zobrazí správa s upozornením,
že „Úvodná príručka“ sa nedá pomocou
sprievodcu InstallShield automaticky
nainštalovat’. V takom prípade manuálne
skopírujte „Úvodnú príručku“ do
počítača podľa pokynov v správe.
5 Vyberte jazyk, v ktorom sa má
aplikácia nainštalovat’, a kliknite
na tlačidlo [Next].
3 Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD počítača.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.
6 Kliknite na tlačidlo [Next].
• Ak sa obrazovka nezobrazí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
1 Dvakrát kliknite na ikonu [My
Computer]. (Ak používate systém
Windows XP, kliknite na tlačidlo
[Start] a potom na položku
[My Computer].)
2 Dvakrát kliknite na ikonu
[PICTUREPACKAGE]
(jednotka CD).*
* Označenia jednotiek (napríklad
(E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
102
7 Prečítajte si licenčnú zmluvu
Spustí sa inštalácia softvéru Picture
Package.
[License Agreement]. Ak s ňou
súhlasíte, začiarknite možnost’
[I accept the terms of the license
agreement] a kliknite na tlačidlo
[Next].
11Kliknite na tlačidlo [Next] a podľa
pokynov na obrazovke nainštalujte
„Úvodnú príručku“.
8 Vyberte umiestnenie, kam sa má
V závislosti od počítača sa táto
obrazovka nemusí zobrazit’. V takomto prípade prejdite na krok 12.
softvér uložit’, a kliknite na tlačidlo
[Next].
12Kliknite na tlačidlo [Next] a podľa
9 Vyberte možnost’ [PAL] a kliknite
pokynov na obrazovke nainštalujte
program „ImageMixer
EasyStepDVD.“
10Na obrazovke [Ready to Install
the Program] kliknite na tlačidlo
[Install].
13Ak sa zobrazí obrazovka [Installing
Microsoft (R) DirectX (R)],
vykonaním nasledujúcich krokov
nainštalujte aplikáciu DirectX 9.0c.
Ak sa obrazovka nezobrazí, prejdite
na krok 14.
Používanie
počítača (DCR-DVD305E/DVD755E)
na tlačidlo [Install].
103
Inštalácia softvéru a „Úvodná príručka“ (pokračovanie)
1 Prečítajte si licenčnú zmluvu
[License Agreement] a kliknite
na tlačidlo [Next].
Folder] (ako aj „Úvodnej príručky“, ak
ste ju nainštalovali, keď ste vykonávali
krok 11).
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
15Vyberte disk CD-ROM z jednotky
CD počítača.
3 Kliknite na tlačidlo [Finish].
• Informácie o pripojení videokamery
k počítaču nájdete v „Úvodnej
príručke“ na dodanom disku CD-ROM.
• Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa
softvéru PicturePackage, prečítajte si
čast’ „Informácie o tomto softvéri“
(str.106).
Na počítači Macintosh
14Skontrolujte, či je začiarknutá
možnost’ [Yes, I want to restart my
computer now.] a kliknite na
tlačidlo [Finish].
Do počítača Macintosh môžete
kopírovat’ statické obrázky z pamät’ovej
karty „Memory Stick Duo“. Z dodaného
disku CD-ROM nainštalujte „Úvodnú
príručku“.
• V „Úvodnej príručke“ nájdete podrobnosti
o pripojení videokamery k počítaču a
kopírovaní statických obrázkov.
1 Skontrolujte, či je videokamera
odpojená od počítača.
Počítač sa vypne a potom sa opät’
automaticky zapne (reštartuje sa).
Na pracovnej ploche sa zobrazia ikony
softvéru [Picture Package Menu] a
[Picture Package Menu destination
104
2 Zapnite počítač.
Pred inštaláciou softvéru ukončite
v počítači všetky spustené aplikácie.
3 Vložte dodaný disk CD-ROM do
jednotky CD počítača.
4 Dvakrát kliknite na ikonu disku
CD-ROM.
5 Skopírujte súbor
„FirstStepGuide.pdf“ uložený
v požadovanom jazyku v priečinku
[FirstStepGuide] do počítača.
Používanie
počítača (DCR-DVD305E/DVD755E)
105
Prezeranie „Úvodnej príručky“
Zobrazenie „Úvodnej
príručky“
Ak chcete prezerat’ „Úvodnú príručku“
v počítači, odporúča sa použit’ prehľadávač Microsoft Internet Explorer Ver.6.0
alebo novšiu verziu.
Dvakrát kliknite na ikonu
na
pracovnej ploche.
• Úvodná príručka sa dá otvorit’ aj tak, že kliknete
na položky [Start], [Programs] (v systéme
Windows XP je to položka [All Programs]),
[Picture Package] a [First Step Guide]. Potom
spustite príručku [First Step Guide].
• Ak chcete prezerat’ „Úvodnú príručku“ vo
formáte HTML bez použitia automatickej
inštalácie, skopírujte priečinok s požadovaným
jazykom z priečinka [FirstStepGuide] na disku
CD-ROM a potom dvakrát kliknite na súbor
[Index.html].
• Súbor „FirstStepGuide.pdf“ použite v nasledujúcich prípadoch:
– keď chcete „Úvodnú príručku“ vytlačit’,
– ak sa „Úvodná príručka“ kvôli nastaveniu
prehľadávača nezobrazí správne ani v
odporúčanom prostredí,
– ak sa verzia „Úvodnej príručky“ vo formáte
HTML automaticky nenainštaluje.
Otvorenie príručky na počítači
Macintosh
Dvakrát kliknite na súbor
„FirstStepGuide.pdf“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF
je potrebný program Adobe Reader.
Ak nie je v počítači nainštalovaný,
môžete ho prevziat’ z webovej stránky
spoločnosti Adobe Systems –
http://www.adobe.com/
106
Informácie o tomto softvéri
Centrum podpory používateľom
spoločnosti Pixela
Domovská stránka spoločnosti Pixela
http://www.ppackage.com/
– Telefónne číslo pre Severnú Ameriku
(Los Angeles):
(Bezplatné číslo)+1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Telefónne číslo pre Európu
(Veľkú Britániu):
(Bezplatné číslo) Veľká Británia,
Nemecko, Francúzsko a Španielsko:
+800-1532-4865
Iné krajiny:
+44-1489-564-764
– Telefónne číslo pre Áziu (Filipíny):
+63-2-438-0090
Autorské práva
Hudobné diela, zvukové nahrávky a
hudobný obsah od iných spoločností, ktoré
získate z diskov CD, z Internetu alebo iných
zdrojov (ďalej len „hudobný obsah“),
podliehajú autorským právam príslušných
vlastníkov a chránia ich zákony o autorských právach a iné príslušné zákony každej
krajiny alebo regiónu. Okrem rozsahu
výslovne povoleného príslušnými zákonmi
nesmiete používat’ (vrátane, bez obmedzenia, kopírovania, upravovania, reprodukovania, odovzdávania, odosielania alebo
umiestňovania do externej siete prístupnej
verejnosti, prenášania, distribuovania,
požičiavania, udeľovania licencií, predávania a publikovania) žiaden hudobný obsah
bez toho, aby ste od príslušného vlastníka
získali oprávnenie alebo súhlas. Licencia na
softvér Picture Package od spoločnosti
Sony Corporation sa nebude chápat’ ako
prepožičanie (nepriame, ako prekážka
uplatnenia žalobného nároku alebo iné)
žiadnej licencie ani práva na používanie
hudobného obsahu.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní videokamery vyskytne problém, na riešenie použite
nasledujúcu tabuľku. Ak problém pretrváva, odpojte zdroj napájania a obrát’te
sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Všeobecné operácie a režim Easy Handycam
Videokamera nefunguje ani po zapnutí napájania.
• Siet’ový adaptér odpojte od siet’ovej zásuvky alebo vyberte batériu. Približne po
1 minúte ju znova pripojte. Ak funkcie nezačnú fungovat’, pomocou predmetu s ostrým
hrotom stlačte tlačidlo RESET (str.45). (Po stlačení tlačidla RESET sa všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín, okrem položiek ponuky Personal Menu, resetujú.)
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
Nefungujú tlačidlá.
• Počas používania režimu Easy Handycam je počet dostupných tlačidiel obmedzený.
Zrušte režim Easy Handycam (str.30).
Režim Easy Handycam sa nedá zapnút’ alebo vypnút’.
• Režim Easy Handycam sa počas nahrávania alebo komunikácie s iným zariadením
pomocou kábla USB nedá zapnút’ ani vypnút’ (modely DCR-DVD305E/DVD755E).
Zrušte režim Easy Handycam (str.30).
Počas používania režimu Easy Handycam sa zmenili nastavenia.
• Niektoré nastavenia videokamery sa po spustení režimu Easy Handycam zmenia na
predvolené hodnoty (str.30).
Nespustil sa režim [DEMO MODE].
Videokamera vibruje.
• V závislosti od stavu disku môžu vznikat’ vibrácie. Nie je to porucha.
V ruke cítite vibrácie alebo je počas používania videokamery počut’ tlmený zvuk.
• Nie je to porucha.
Z videokamery pravidelne počut’ zvuk motora.
Riešenie problémov
• Ukážka sa nezobrazuje, ak je prepínač NIGHTSHOT PLUS nastavený na hodnotu ON.
Nastavte prepínač NIGHTSHOT PLUS na hodnotu OFF (str.43).
• Z videokamery vyberte disk a pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) (str.26, 27).
• Prepínač POWER prepnite do polohy
(Video).
• Nie je to porucha.
Z videokamery počut’ zvuk motora, ak zavriete kryt disku a nevložíte disk.
• Videokamera sa snaží rozpoznat’ disk. Nie je to porucha.
107
Riešenie problémov (pokračovanie)
Videokamera sa zahrieva.
• Príčinou je dlhotrvajúce zapnutie napájania. Nie je to porucha. Videokameru vypnite a
nechajte ju chvíľu na chladnom mieste.
Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa nezaplo.
• K videokamere nie je pripojená batéria. Pripojte k videokamere nabitú batériu (str.17).
• Batéria je vybitá alebo takmer vybitá. Nabite ju (str.17).
• Zástrčka siet’ového adaptéra je odpojená od siet’ovej zásuvky. Pripojte ju k siet’ovej
zásuvke (str.17).
Napájanie sa náhle prerušilo.
• Po uplynutí približne 5 minút nečinnosti sa videokamera automaticky vypne (funkcia
A.SHUT OFF). Zmeňte nastavenie funkcie [A.SHUT OFF] (str.81) alebo znova zapnite
napájanie, prípadne použite siet’ový adaptér.
• Batéria je vybitá alebo takmer vybitá. Nabite ju (str.17).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie nesvieti.
• Posuňte prepínač POWER do polohy OFF (CHG) (str.17).
• K videokamere pripojte batériu správnym spôsobom (str.17).
• Siet’ový napájací kábel pripojte k siet’ovej zásuvke správnym spôsobom.
• Nabíjanie batérie sa skončilo (str.17).
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania batérie bliká.
• K videokamere pripojte batériu správnym spôsobom (str.17). Ak problém pretrváva,
odpojte siet’ový adaptér od siet’ovej zásuvky a obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byt’ poškodená.
Napájanie sa často prerušuje, aj keď indikátor zostávajúceho času batérie
ukazuje, že batéria má ešte dostatok energie na prevádzku.
• Vyskytol sa problém s indikátorom zostávajúceho času batérie alebo batéria nie je
dostatočne nabitá. Batériu znova celkom nabite, aby sa indikátor napravil (str.17).
Indikátor zostávajúceho času batérie neukazuje správny čas.
• Teplota prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka. Nie je to porucha.
• Batéria nebola dostatočne nabitá. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva,
vymeňte batériu za novú (str.17).
• Uvedený čas nemusí byt’ správny. Závisí to od prostredia, v ktorom sa videokamera
používa. Po otvorení alebo zatvorení obrazovky LCD trvá asi 1 minútu, kým sa zobrazí
správny zostávajúci čas batérie.
Batéria sa rýchlo vybíja.
• Teplota prostredia je príliš vysoká alebo príliš nízka. Nie je to porucha.
• Batéria sa dostatočne nenabila. Batériu znova úplne nabite. Ak problém pretrváva,
vymeňte batériu za novú (str.17).
108
Po pripojení videokamery k siet’ovému adaptéru sa vyskytol problém.
• Vypnite napájanie a siet’ový adaptér odpojte od siet’ovej zásuvky. Potom ho znova
pripojte.
Obrazovka LCD a hľadáčik
Na obrazovke sa zobrazil neznámy obraz.
• Videokamera je prepnutá do režimu [DEMO MODE] (str.76). Dotknite sa obrazovky
LCD alebo vložte disk alebo pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E), aby ste zrušili režim [DEMO MODE].
Na obrazovke sa zobrazil neznámy indikátor.
• Môže íst’ o indikátory upozornenia alebo správy s upozornením (str.125).
Na obrazovke LCD zostáva obraz.
• Dôjde k tomu vtedy, ak odpojíte siet’ový adaptér od siet’ovej zásuvky alebo vyberiete
batériu bez toho, aby ste najskôr vypli napájanie. Nie je to porucha.
Nedá sa vypnút’ podsvietenie obrazovky LCD.
• Keď je videokamera v režime Easy Handycam (str.30), podsvietenie obrazovky LCD sa
stlačením a podržaním tlačidla DISP/BATT INFO nedá vypnút’ ani zapnút’.
Na dotykovej obrazovke sa nezobrazujú tlačidlá.
• Zľahka sa dotknite obrazovky LCD.
• Na videokamere stlačte tlačidlo DISP/BATT INFO (alebo na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo DISPLAY (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) ) (str.23, 49).
Tlačidlá na dotykovej obrazovke nefungujú správne, alebo vôbec nefungujú.
• Nastavte obrazovku (položka [CALIBRATION]) (str.139).
Obraz v hľadáčiku nie je jasný.
Obraz v hľadáčiku zmizol.
• Pri otvorenej obrazovke LCD sa obraz v hľadáčiku nezobrazuje. Zatvorte obrazovku
LCD (str.22).
Riešenie problémov
• Nastavte optický systém pomocou páčky na nastavenie optického systému hľadáčika
(str.22).
109
Riešenie problémov (pokračovanie)
Disk
Disk sa z videokamery nedá vybrat’.
• Skontrolujte, či je zdroj napájania (batéria alebo siet’ový adaptér) správne pripojený
(str.17).
• Z videokamery vyberte batériu a znova ju pripojte (str.18).
• K videokamere pripojte nabitú batériu (str.17).
• Disk je poškodený alebo znečistený odtlačkami prstov a pod. V takom prípade môže
jeho vybratie trvat’ až 10 minút.
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nepoužívajte
(str.138).
• Vypnutím videokamery sa prerušila finalizácia. Zapnite videokameru a disk vyberte až
po dokončení finalizácie (str.52).
Indikátor zostávajúceho voľného miesta na disku sa nezobrazil.
• Nastavte položku [
REMAINING] na hodnotu [ON]. Indikátor zostávajúceho
voľného miesta na disku bude potom stále zobrazený (str.80).
Indikátory typu disku a formátu záznamu sú na obrazovke LCD zobrazené
sivou farbou.
• Disk bol pravdepodobne vytvorený v inom zariadení ako v tejto videokamere. Pomocou
videokamery sa dá disk prehrávat’, ale nedajú sa naň nahrat’ ďalšie scény.
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Pri použití pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné ovládat’ funkcie.
• Na zapnutej videokamere posuňte prepínač POWER do polohy, v ktorej sa rozsvieti
indikátor
(Foto), alebo stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT (str.21).
• Do videokamery vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (str.27).
• Ak používate pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ naformátovanú v počítači,
naformátujte ju pomocou videokamery (str.77).
Statické obrázky sa nedajú vymazat’.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ do
polohy, v ktorej je možné nahrávat’. (str.134)
• Na kontrolnej obrazovke Review sa dá vymazat’ iba posledný zaznamenaný záber
(str.46).
• Na obrazovke na úpravy Edit sa dá vybrat’ najviac 100 záberov, ktoré sa majú vymazat’.
• Zábery chránené iným zariadením sa vymazat’ nedajú. Pomocou pôvodného zariadenia
odstráňte ochranu.
110
Nie je možné odstránit’ všetky statické obrázky súčasne.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ do
polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (str.134).
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ sa nedá naformátovat’.
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
do polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (str.134).
Názov súboru s údajmi sa nezobrazuje správne.
• Ak štruktúra priečinka nezodpovedá univerzálnemu štandardu, zobrazí sa iba názov
súboru.
• Súbor je poškodený.
• Videokamera nepodporuje daný formát súborov (str.134).
Názov súboru s údajmi bliká.
• Súbor je poškodený.
• Videokamera nepodporuje daný formát súborov (str.134).
Nahrávanie
Prečítajte si aj čast’ „Nastavenie obrazu počas nahrávania“ (str.113).
Stlačenie tlačidla START/STOP alebo PHOTO nespustilo nahrávanie
videozáznamu ani snímanie statických obrázkov na disk.
Na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ sa nedá nahrávat’
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
Riešenie problémov
• Zobrazila sa obrazovka prehrávania. Stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT alebo sa dotknite
tlačidla
na obrazovke LCD, čím zobrazíte obrazovku nahrávania (str.34, 40).
• Videokamera zaznamenáva práve nasnímanú scénu na disk. Nemôžete stlačit’ tlačidlo
PHOTO, kým je na obrazovke LCD zobrazená položka [CAPTURE] alebo indikátor
(str.33, 39).
• Disk je plný. Použite nový disk alebo aktuálny disk naformátujte (iba disky DVD-RW
alebo DVD+RW, str.60). Prípadne vymažte nepotrebné zábery (str.87).
• Disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW bol finalizovaný. Upravte disk tak,
aby sa naň dali nahrávat’ ďalšie scény (str.59).
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nepoužívajte
(str.138).
• Posuňte plôšku na ochranu proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ do
polohy, v ktorej je možné nahrávat’ (str.134).
• Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Použite novú pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ alebo naformátujte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (str.77). Prípadne
vymažte nepotrebné zábery (str.86).
111
Riešenie problémov (pokračovanie)
Indikátor ACCESS svieti napriek tomu, že ste zastavili nahrávanie.
• Videokamera zaznamenáva práve nasnímanú scénu na disk.
Uhol nahrávania sa líši v závislosti od polohy nastavenia prepínača POWER.
• Uhol nahrávania statických obrázkov je širší ako pre videozáznam.
Pri zázname statického obrázka nepočut’ zvuk uzávierky.
• Nastavte položku [BEEP] na hodnotu [ON] (str.80).
Externý blesk (voliteľné príslušenstvo) nefunguje
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Nie je zapnuté napájanie blesku alebo blesk nie je správne pripojený.
• S bleskom sa nedá nahrávat’, ak sa používajú tieto funkcie:
– nahráva sa videozáznam,
– [SUPER NSPLUS],
– [COLOR SLOW S],
– [D. EFFECT],
– [
BURST],
– keď je nasadený konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo).
• V nasledujúcich prípadoch nebude blesk fungovat’, ani ak v ponuke [FLASH MODE]
nastavíte hodnotu [AUTO] alebo [AUTO
]:
– NightShot plus,
– pri hodnotách [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] alebo [LANDSCAPE] funkcie
[PROGRAM AE],
– [EXPOSURE],
– [SPOT METER].
Skutočný čas nahrávania je kratší ako predpokladaný približný čas nahrávania.
• Pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu sa môže skrátit’ dostupný čas pre nahrávanie
(str.13, 77).
Nahrávanie sa zastavilo.
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a nechajte ju približne 1 hodinu na
chladnom mieste (str.138).
Medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo START/STOP, a momentom, kedy sa
nahrávanie videozáznamu spustí alebo zastaví, je časový rozdiel.
• Pri práci s videokamerou môže byt’ medzi momentom, kedy stlačíte tlačidlo START/
STOP, a momentom, kedy sa nahrávanie videozáznamu skutočne začne alebo zastaví,
drobný časový rozdiel. Nie je to porucha.
Nastavenie pomeru strán videozáznamu sa nedá zmenit’.
• Pomer strán záznamu na disku DVD+RW sa nedá zmenit’. Ak chcete zmenit’ pomer
strán, disk znova naformátujte.
112
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Prečítajte si aj čast’ „Položky ponuky Setup“ (str.115).
Automatické zaostrovanie nefunguje.
• Nastavte položku [FOCUS] na hodnotu [AUTO] (str.68).
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické zaostrovanie. Zaostrujte ručne
(str.68).
[STEADYSHOT] nefunguje.
• Nastavte položku [STEADYSHOT] na hodnotu [ON] (str.71).
• [STEADYSHOT] nemusí pri prílišnom chvení videokamery fungovat’, ani ak je položka
[STEADYSHOT] nastavená na hodnotu [ON].
Funkcia snímania v protisvetle nefunguje.
• Funkcia snímania v protisvetle sa po nastavení položky [EXPOSURE] na hodnotu
[MANUAL] (str.67) alebo po výbere možnosti [SPOT METER] (str.66) zruší.
• Funkcia snímania v protisvetle v režime Easy Handycam nefunguje. Zrušte režim
Easy Handycam (str.30).
Pri nahrávaní svetla sviečky alebo elektrického svetla v tme sa zobrazuje
zvislý pruh.
• Toto sa stáva, ak je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím príliš veľký. Nie je to
porucha.
Pri nahrávaní veľmi jasných objektov sa zobrazuje zvislý pruh.
• Tento úkaz sa nazýva efekt rozmazania. Nie je to porucha.
Na obrazovke sa zobrazujú nepatrné biele, červené, modré alebo zelené body.
• Takéto body sa objavujú počas nahrávania v režime [SUPER NSPLUS] alebo
[COLOR SLOW S]. Nie je to porucha.
• Prepnite prepínač NIGHTSHOT PLUS do polohy OFF (str.43).
Obraz je na obrazovke príliš svetlý a snímaný objekt sa na obrazovke nezobrazuje.
• Prepnite prepínač NIGHTSHOT PLUS do polohy OFF (str.43).
Obraz je na obrazovke príliš tmavý a snímaný objekt sa na obrazovke nezobrazuje.
• Podsvietenie obrazovky LCD je vypnuté. Stlačením a podržaním tlačidla DISP/BATT
INFO (str.22) zapnite podsvietenie obrazovky LCD.
Riešenie problémov
Farba obrazu sa nezobrazuje správne.
Vyskytuje sa blikanie alebo sa menia farby.
• Môže sa to stat’ pri nahrávaní obrazu vo svetle žiarivky, sodíkovej alebo ortut’ovej
výbojky v režimoch [PORTRAIT] alebo [SPORTS]. V takomto prípade zrušte funkciu
[PROGRAM AE] (str.66).
113
Riešenie problémov (pokračovanie)
Pri snímaní televíznej obrazovky alebo počítačového monitora sa zobrazujú
čierne pruhy.
• Nastavte položku [STEADYSHOT] na hodnotu [OFF] (str.71).
Diaľkový ovládač (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Dodaný diaľkový ovládač nefunguje.
• Nastavte položku [REMOTE CTRL] na hodnotu [ON] (str.80).
• Batériu vložte do držiaka batérie tak, aby sa póly + a – zhodovali so značkami + a –
(str.140).
• Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového
ovládania.
• Senzor diaľkového ovládania neotáčajte smerom k silným zdrojom svetla, ako je priame
slnečné svetlo alebo stropné svetlo. Diaľkový ovládač by nemusel správne fungovat’.
• Snímte konverzný objektív (voliteľné príslušenstvo), pretože môže zakrývat’ senzor
diaľkového ovládania.
Pri používaní dodaného diaľkového ovládača dochádza k chybám na inom
zariadení DVD.
• Na zariadení DVD nastavte režim diaľkového ovládania na inú hodnotu ako DVD 2
alebo zakryte senzor na zariadení DVD čiernym papierom.
Prehrávanie disku vo videokamere
Disk sa nedá prehrat’.
• Posunutím prepínača POWER zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• Skontrolujte kompatibilitu disku (str.12).
• Disk vložte nahrávacou stranou smerom k videokamere (str.25).
• Disk nahratý v inom zariadení sa nemusí dat’ pomocou videokamery prehrat’.
Prehrávaný obraz je skreslený.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str.133).
Statické obrázky uložené na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ sa
nezobrazujú v skutočnej veľkosti (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Statické obrázky zaznamenané iným zariadením sa nemusia zobrazovat’ v skutočnej
veľkosti. Nie je to porucha.
Statické obrázky uložené na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ sa nedajú
zobrazit’ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Statické obrázky sa nedajú zobrazit’, ak ste v počítači zmenili súbory alebo priečinky
alebo upravili údaje. (V takom prípade názov súboru bliká.) Nie je to porucha (str.135).
• Statické obrázky zaznamenané inými zariadeniami sa nemusia dat’ zobrazit’. Nie je to
porucha (str.135).
114
Na obrazovke VISUAL INDEX sa na zábere zobrazuje ikona „
“.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str.133).
• Pravdepodobne zlyhalo načítanie údajov. Informácie sa môžu zobrazit’ správne, keď
vypnete a potom opät’ zapnete napájanie alebo keď vyberiete a opät’ vložíte disk.
• Môže sa zobrazit’ na statických obrázkoch zaznamenaných pomocou iného zariadenia,
upravených v počítači a pod.
Počas prehrávania disku nie je počut’ žiaden zvuk, alebo je zvuk veľmi tichý.
• Položku [MULTI-SOUND] nastavte na hodnotu [STEREO] (str.78).
• Zvýšte hlasitost’ (str.41).
• Keď je obrazovka LCD zatvorená, nie je počut’ zvuk. Otvorte obrazovku LCD.
• Ak zvuk nahrávate s položkou [MICREF LEVEL] (str.78) nastavenou na hodnotu
[LOW], nahratý zvuk môže byt’ veľmi tichý (modely DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E).
Prehrávanie disku pomocou iných zariadení
Disk sa nedá prehrat’ alebo rozpoznat’.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str.133).
• Disk finalizujte (str.52).
• Disk nahratý v režime VR sa nedá prehrat’ pomocou zariadenia, ktoré nepodporuje
režim VR. V návode na používanie prehrávacieho zariadenia skontrolujte kompatibilitu.
Prehrávaný obraz je skreslený.
• Vyčistite disk pomocou handričky na čistenie (dodávané príslušenstvo, str.133).
V ponuke disku DVD sa na zábere zobrazuje ikona „
“.
• Pri finalizácii disku mohlo zlyhat’ načítanie údajov. Disk DVD-RW (v režime VIDEO)
alebo DVD+RW upravte tak, aby sa naň dalo opät’ nahrávat’ (str.59) a potom pomocou
finalizácie disku (str.55) znova vytvorte ponuku disku DVD. Ponuka disku DVD by sa
mohla zobrazit’ správne.
• V závislosti od použitého zariadenia DVD sa záber môže medzi scénami na chvíľu
zastavit’. Nie je to porucha.
Po stlačení tlačidla . sa prehrávanie nevráti na predchádzajúcu scénu.
• Ak sa po stlačení tlačidla . prehrajú 2 tituly automaticky vytvorené videokamerou,
prehrávanie sa nemusí vrátit’ na predchádzajúcu scénu. Požadovanú scénu vyberte na
obrazovke s ponukou. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie prehrávacieho
zariadenia.
Riešenie problémov
Prehrávanie medzi scénami sa na okamih zastavuje.
Položky ponuky Setup
Položky ponuky Setup sú zobrazené sivou farbou.
• V danej situácii sa položky zobrazené sivou farbou nedajú vybrat’.
115
Riešenie problémov (pokračovanie)
Položka
sa nezobrazila.
• V režime Easy Handycam je možné vykonávat’ iba obmedzený počet operácií. Zrušte
režim Easy Handycam (str.30).
Funkcia [PROGRAM AE] sa nedá použit’.
• Funkcia [PROGRAM AE] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot plus,
– [SUPER NSPLUS],
– [COLOR SLOW S],
– [OLD MOVIE].
• Ak je prepínač POWER prepnutý do polohy
(Foto), funkcia [SPORTS] nefunguje.
Funkcia [SPOT METER] sa nedá použit’.
• Funkcia [SPOT METER] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot plus,
– [SUPER NSPLUS],
– [COLOR SLOW S].
• Ak zapnete funkciu [PROGRAM AE], položka [SPOT METER] sa automaticky nastaví
na hodnotu [AUTO].
Funkcia [EXPOSURE] sa nedá použit’.
• Funkcia [EXPOSURE] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot plus,
– [SUPER NSPLUS],
– [COLOR SLOW S].
• Ak zapnete funkciu [PROGRAM AE], položka [EXPOSURE] sa automaticky nastaví
na hodnotu [AUTO].
Funkcia [WHITE BAL.] sa nedá použit’.
• Funkcia [WHITE BAL.] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– NightShot plus,
– [SUPER NSPLUS].
Funkcia [SPOT FOCUS] sa nedá použit’.
• Funkcia [SPOT FOCUS] sa nedá používat’ spolu s funkciou [PROGRAM AE].
Funkcia [SUPER NSPLUS] sa nedá použit’.
• Prepínač NIGHTSHOT PLUS nie je v polohe ON.
• Funkcia [SUPER NSPLUS] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [FADER],
– [D. EFFECT].
116
[COLOR SLOW S] nefunguje správne.
• [COLOR SLOW S] nemusí fungovat’ správne v úplnej tme. Použite funkciu
NightShot plus alebo [SUPER NSPLUS].
• Funkcia [COLOR SLOW S] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [FADER],
– [D. EFFECT],
– [PROGRAM AE],
– [EXPOSURE],
– [SPOT METER].
Funkcia [
SELF-TIMER] sa nedá použit’.
• Funkcia [
SELF-TIMER] sa nedá používat’ spolu s funkciou [FADER].
Funkcia [FADER] sa nedá použit’.
• Funkcia [FADER] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [SUPER NSPLUS],
– [COLOR SLOW S],
– [D. EFFECT].
Funkcia [D. EFFECT] sa nedá použit’.
• Funkcia [D. EFFECT] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [SUPER NSPLUS],
– [COLOR SLOW S],
– [FADER].
• Funkcia [OLD MOVIE] sa nedá používat’ spolu s týmito funkciami:
– [PROGRAM AE],
– [PICT. EFFECT],
– [WIDE SELECT] (modely DCR-DVD105E/DVD605E).
• Funkcia [PICT.EFFECT] sa nedá používat’ spolu s funkciou [OLD MOVIE].
Nedajú sa zobrazit’ informácie [SUR MONITOR] (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
• Informácie [SUR MONITOR] sa nedajú zobrazit’, pretože buď nenahrávate 5.1 kanálový
priestorový zvuk, alebo sa používa funkcia [FADER].
Položka [LCD BL LEVEL] sa nedá nastavit’.
Riešenie problémov
Funkcia [PICT.EFFECT] sa nedá použit’.
• Keď je videokamera napájaná pomocou siet’ového adaptéra, keď obrazovku LCD na
videokamere otočíte smerom von alebo keď je prepínač POWER prepnutý do polohy
(Video) prípadne
(Foto), položka [LCD BL LEVEL] sa nedá nastavit’.
117
Riešenie problémov (pokračovanie)
Úprava videozáznamu a statických obrázkov na disku
(DVD-RW: režim VR)
Pomocou videokamery sa nedajú upravovat’ údaje na disku DVD-R, DVD-RW
(v režime VIDEO) alebo DVD+RW.
Úpravy nie sú možné.
• Na disku nie sú zaznamenané žiadne zábery.
• Úprava nie je možná v dôsledku stavu záberu.
• Záber označený v inom zariadení ako chránený sa nedá upravovat’.
Do zoznamu scén sa nedajú pridat’ ďalšie scény.
• Disk je plný alebo pridané scény prekračujú počet 999. Vymažte nepotrebné scény alebo
pridajte všetky statické obrázky tak, že ich skonvertujete na videozáznam (video
z fotografií, str.91).
Videozáznam sa nedá rozdelit’.
• Príliš krátky videozáznam sa nedá rozdelit’.
• Videozáznam so značkou
sa nedá rozdelit’ (str.87, 90).
• Videozáznam označený v inom zariadení ako chránený sa nedá rozdelit’.
Scéna sa nedá vymazat’.
• Scéna označená v inom zariadení ako chránená sa nedá vymazat’.
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
Po pripojení videokamery k televízoru nemá prehrávaný záznam správny pomer
strán.
• Podľa televízora nastavte režim [TV TYPE] (modely DCR-DVD205E/DVD304E/
DVD305E/DVD705E/DVD755E) (str.51).
Obraz z pripojených zariadení sa na obrazovke LCD alebo v hľadáčiku
nezobrazuje (modely DCR-DVD305E/DVD755E).
• Dotknite sa položiek
t [REC CTRL] (str.94).
Obraz z pripojených zariadení sa nedá priblížit’ (modely DCR-DVD305E/
DVD755E).
• Scény, ktoré vysiela iné zariadenie do videokamery, sa nedajú približovat’.
Počas prehrávania disku nie je počut’ žiaden zvuk.
• Ak zariadenie pripojíte iba prostredníctvom konektora S VIDEO, nebude sa vysielat’
zvukový signál. Pripojte aj biely a červený konektor prípojného kábla A/V (str.94).
118
Pomocou prípojného kábla A/V sa nedá správne kopírovat’.
• Prípojný kábel A/V nie je správne pripojený. Skontrolujte, či je prípojný kábel A/V
pripojený k správnej zásuvke, t. j. k výstupnej zásuvke zariadenia, z ktorého obraz
kopírujete, alebo ku vstupnej zásuvke druhého zariadenia, ak obraz kopírujete
z videokamery (str.92, 94).
Disk sa nedá skopírovat’ na disk DVD s priemerom 12 cm.
• Použite dodaný softvér Nero Express 6. Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie softvéru Nero Express 6.
Nedá sa tlačit’ pomocou tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge
(modely DCR-DVD305E/DVD755E).
• Tlačiareň možno nevytlačí zábery zaznamenané pomocou iných zariadení. Nie je to
porucha.
Iné
Záber sa nedá vymazat’.
• Z disku DVD-R sa zábery nedajú vymazat’.
• Z disku DVD-RW (v režime VIDEO) alebo DVD+RW sa dá vymazat’ iba posledný
záznam, ktorý ste nahrali (str.46).
• Z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/
DVD755E), ktorá bola v inom zariadení označená ako chránená, sa zábery nedajú
vymazat’.
Statické obrázky sa nedajú kopírovat’.
Finalizácia nie je možná.
Riešenie problémov
• Statické obrázky sa nedajú kopírovat’ na disk DVD-R, DVD-RW (v režime VIDEO)
alebo DVD+RW, ktorý bol finalizovaný. Ak chcete na disk DVD-RW (v režime VIDEO)
alebo DVD+RW zaznamenat’ ďalšie údaje, postupujte predpísaným spôsobom (str.59).
• Na skopírovanie disku alebo pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ (modely DCRDVD304E/DVD305E/DVD755E) nie je dostatočná kapacita. Vymažte nepotrebné
zábery (str.86, 87).
• Keď sa kopíruje na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu nastavenou do polohy, v ktorej sa na kartu nedá zapisovat’, túto plôšku na ochranu
proti zápisu na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ posuňte do polohy, v ktorej sa
dá na kartu zapisovat’ (modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E) (str. 134).
• Statické obrázky zaznamenané alebo upravené pomocou iných zariadení sa nedajú
kopírovat’.
• Počas finalizácie sa vybíja batéria. Použite siet’ový adaptér.
• Disk už bol finalizovaný. Ak používate disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo
DVD+RW a na disk chcete zaznamenat’ ďalšie údaje, postupujte predpísaným spôsobom
(str.59).
119
Riešenie problémov (pokračovanie)
Pomocou iných zariadení sa nedajú upravovat’ údaje na disku alebo
zaznamenávat’ ďalšie údaje.
• Disk nahratý vo videokamere sa v iných zariadeniach nemusí dat’ upravovat’.
Nedá sa zmenit’ názov disku.
• Na finalizovaný disk DVD-R sa nedá zaznamenat’ názov disku.
• Disk už bol finalizovaný. Ak používate disk DVD-RW (v režime VIDEO) alebo
DVD+RW a na disk chcete zaznamenat’ ďalšie údaje, postupujte predpísaným spôsobom
(str.59).
• Ak bol disk vytvorený v inom zariadení, názov disku sa vo videokamere nedá zmenit’.
Nedá sa vytvorit’ video z fotografií.
• Na disku nie sú žiadne statické obrázky.
• Na disku môže byt’ veľa statických obrázkov, no zvyšná kapacita je nízka. Z disku
vymažte nepotrebné zábery (str.87).
Na 5 sekúnd sa ozvalo pípanie.
• Teplota videokamery je príliš vysoká. Videokameru vypnite a nechajte ju chvíľu na
chladnom mieste.
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’. Videokameru vypnite a približne 1 hodinu ju nepoužívajte,
potom ju znova zapnite (str.138).
• Vo videokamere došlo k nejakým problémom. Vyberte disk a potom ho znova vložte
spät’. Opät’ spustite videokameru.
Zrušenie finalizácie nie je možné.
• Nedá sa zrušit’ finalizácia disku DVD-R, DVD-RW (v režime VR) alebo DVD+RW
(str.59).
• Videokamera je v režime Easy Handycam. Ak chcete zrušit’ finalizáciu disku (str.59),
zrušte režim Easy Handycam (str.30).
Pripojenie k počítaču (modely DCR-DVD305E/DVD755E)
Počítač nerozpoznal videokameru.
• Odpojte kábel od počítača a videokamery a znova ho pevne pripojte.
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a videokamery.
• Odpojte kábel od počítača a videokamery, reštartujte počítač a potom ich opät’ správne
pripojte.
Pri upravovaní záberov na disku počítač nerozpoznal videokameru.
• Nainštalujte softvér Picture Package (str.102).
• Pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, či je ovládač USB správne nainštalovaný.
V systéme Windows XP
1 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položku [Control Panel].
2 Kliknite na ikony [Performance and Maintenance] a [System].
Zobrazí sa okno [System Properties].
120
3 Kliknite na kartu [Hardware].
4 Kliknite na tlačidlo [Device Manager].
Zobrazí sa okno [Device Manager].
5 Skontrolujte, či sa zobrazuje zariadenie [SONY DDX-C1002 USB Device] pod
položkou [DVD/CD-ROM drives], jednotka [Generic volume] pod položkou
[Storage volumes] a zariadenie [USB Mass Storage Device] pod položkou [Universal
Serial Bus controllers].
Ak sa zobrazili všetky zariadenia, ovládač USB je nainštalovaný správne. Ak sa
niektoré z uvedených zariadení nezobrazilo, nainštalujte ovládač USB.
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD počítača.
2 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)* a
potom na príkaz [Open].
*Označenia jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
4 Dvakrát kliknite na položky [Driver] t [Setup.exe].
.
1 Kliknite na tlačidlo [Start] a potom na položky [Settings], [Control Panel].
2 Kliknite na položku [System].
Zobrazí sa okno [System Properties].
3 Kliknite na kartu [Hardware].
4 Kliknite na tlačidlo [Device Manager].
Zobrazí sa okno [Device Manager].
5 Skontrolujte, či sa zobrazuje zariadenie [SONY DDX-C1002 USB Device] pod
položkou [DVD/CD-ROM drives], jednotka [Generic volume] pod položkou
[Storage volumes] a zariadenie [USB Mass Storage Device] pod položkou [Universal
Serial Bus controllers].
Ak sa zobrazili všetky zariadenia, ovládač USB je nainštalovaný správne. Ak sa
niektoré z uvedených zariadení nezobrazilo, nainštalujte ovládač USB.
Riešenie problémov
V systéme Windows 2000
121
Riešenie problémov (pokračovanie)
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD počítača.
2 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*
a potom na príkaz [Open].
*Označenia jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
4 Dvakrát kliknite na položky [Driver] t [Setup.exe].
Po vložení dodaného disku do počítača CD-ROM sa zobrazila chybová správa.
• Nastavte obrazovku počítača takto:
– 800 × 600 bodov alebo viac, režim High Color (16-bitová farebná hĺbka, 65 000 farieb)
alebo vyšší.
Dodaný disk CD-ROM sa nedá použit’ v počítači Macintosh.
• Dodaný softvér Picture Package nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
Zábery nahraté vo videokamere sa nedajú zobrazit’.
• Konektor musíte pripojit’ správnym smerom. Potom pevne pripojte kábel USB
k zásuvke (USB) na videokamere.
• Zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• V ponuke nastavení videokamery vyberte položky [USB SELECT] t
[
COMPUTER] (str.75).
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a videokamery.
Statické obrázky zaznamenané na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ sa
nedajú pomocou počítača zobrazit’.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ vložte pevne a správnym spôsobom.
• V ponuke nastavení videokamery vyberte položky [USB SELECT] t [
COMPUTER] (str.75).
• Počas používania videokamery, napríklad počas prehrávania disku alebo úprav, počítač
nerozpoznal pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“. Ukončite činnost’ videokamery,
skôr než ju opät’ pripojíte k počítaču.
122
Na obrazovke počítača sa nezobrazila ikona „Memory Stick“ ([Removable Disk]).
• Zapnite videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
• Do videokamery vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Odpojte od počítača všetky zariadenia USB okrem klávesnice, myši a videokamery.
• V ponuke nastavení videokamery vyberte položky [USB SELECT] t [
COMPUTER] (str.75).
• Počas používania videokamery, napríklad počas prehrávania disku alebo úprav, počítač
nerozpoznal pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“. Ukončite činnost’ videokamery,
skôr než ju opät’ pripojíte k počítaču.
Na obrazovke videokamery sa zobrazila správa [Cannot start Easy Handycam
with USB connected] alebo [Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected].
• Kým je pripojený kábel USB, režim Easy Handycam sa nedá spustit’ ani zrušit’. Najskôr
od videokamery odpojte kábel USB.
Obrazové údaje z videokamery sa nedajú preniest’ do počítača.
• Položku ponuky Setup [USB SPEED] nastavte na hodnotu [FULL SPEED] (str.79).
Zábery alebo zvuk z videokamery sa nedá správne prehrat’.
• Keď pripojíte videokameru k počítaču, ktorý nie je kompatibilný s rozhraním Hi-Speed
USB (USB 2.0), prehrávanie nemusí správne fungovat’. Nemá to však vplyv na zábery
alebo zvuky prenesené do počítača.
• Keď nastavíte položku [USB SPEED] na hodnotu [FULL SPEED] (str.79), prehrávanie
nemusí fungovat’ správne. Nemá to však vplyv na obraz alebo zvuk prenesený do
počítača.
• V závislosti od počítača, ktorý používate, sa prehrávaný záber alebo zvuk môže na chvíľu
zastavit’. Nemá to však vplyv na obraz alebo zvuk prenesený do počítača.
Pomocou kábla USB sa nedajú zapisovat’ údaje z počítača na disk vo
videokamere.
Súbor prenesený z počítača sa nezapísal na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ vo videokamere.
• Kábel USB nebol správne odpojený. Videokameru znova pripojte k počítaču a
preneste údaje.
Riešenie problémov
• Disk nie je s videokamerou kompatibilný. Použite disk kompatibilný s videokamerou
(str.12).
• Údaje sa na disk vo videokamere nedajú zapisovat’ pomocou iného softvéru ako
Picture Package.
Softvér Picture Package nefunguje správne.
• Ukončite softvér Picture Package a reštartujte počítač.
• Skontrolujte, či operačný systém podporuje softvér Picture Package (str.100).
123
Riešenie problémov (pokračovanie)
Počas používania balíka Picture Package sa zobrazila chybová správa.
• Najprv ukončite softvér Picture Package a potom posuňte prepínač POWER na
videokamere do polohy, v ktorej sa rozsvieti iný indikátor.
Pomocou softvéru Picture Package sa disk nedá skopírovat’ na disk DVD
s priemerom 12 cm.
• Použite dodaný softvér Nero Express 6. Ďalšie informácie nájdete v návode na
používanie softvéru Nero Express 6.
„Úvodná príručka“ sa nezobrazuje správne.
• Podľa nižšie uvedených pokynov si prečítajte „Úvodnú príručku“ (FirstStepGuide.pdf).
1 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD počítača.
2 Dvakrát kliknite na priečinok [My Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [PICTUREPACKAGE] (jednotka CD)*.
*Označenia jednotiek (napríklad (E:)) sa môžu v každom počítači líšit’.
4 Kliknite na položku [Explorer].
5 Dvakrát kliknite na priečinok [FirstStepGuide].
6 Dvakrát kliknite na priečinok s požadovaným jazykom.
7 Dvakrát kliknite na súbor „FirstStepGuide.pdf“.
124
Indikátory upozornenia a správy
s upozornením
Indikátory vlastnej
diagnostiky a indikátory
upozornenia
Ak sa na obrazovke LCD alebo
v hľadáčiku zobrazia indikátory,
skontrolujte nasledujúce body.
Niektoré príznaky môžete odstránit’
sami. Ak sa problém nevyrieši ani po
niekoľkých pokusoch, obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
C:21:00
• Odpojte zdroj napájania. Znova ho
pripojte a videokameru znova
používajte.
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
• Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete
sami odstránit’. Obrát’te sa na
obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
Oznámte im 5-miestny kód začínajúci
písmenom „E“.
100-0001 (Indikátor upozornenia
týkajúci sa súborov)
Pomalé blikanie
• Súbor je poškodený.
• Súbor je nečitateľný.
C: (alebo E:) ss:ss (Indikátory
vlastnej diagnostiky)
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
diskov)
C:04:ss
Pomalé blikanie
• Batéria je iného typu ako
“InfoLITHIUM”. Použite batériu
“InfoLITHIUM” (str.136).
• Pevne pripojte konektor DC
siet’ového adaptéra k zásuvke DC IN
videokamery (str.17).
• Nie je vložený disk.*
• Na videozáznam zostáva menej ako
5 minút.
• Do zvyšného voľného miesta sa
zmestí menej ako 30 záberov.
C:13:ss
• Je vložený disk, ktorý sa nedá
rozpoznat’.*
• Keď posuniete prepínač POWER do
polohy, v ktorej sa rozsvieti indikátor
(Video) alebo
(Foto), vo
videokamere je už vložený
finalizovaný disk DVD-RW
(v režime VIDEO) alebo DVD+RW.*
• Disk je plný.*
• Do videokamery bol vložený disk,
ktorý sa nedá načítat’ a na ktorý sa
nedá zapisovat’, napríklad
jednostranný disk vložený naopak.
• V režime
(Video) bol vložený
disk nahratý s iným televíznym
systémom farieb, než aký používa
videokamera.*
C:21:ss
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’.
Videokameru vypnite a približne
1 hodinu ju nepoužívajte (str.138).
C:32:ss
• Vyskytli sa príznaky, ktoré nie sú
vyššie opísané. Vyberte disk a potom
ho znova vložte spät’, potom môžete
videokameru opät’ používat’.
Riešenie problémov
• Disk je chybný. Použite disk
kompatibilný s videokamerou
(str.12).
• Disk je špinavý alebo poškrabaný.
Pomocou dodanej handričky na
čistenie disk vyčistite (str.133).
Rýchle blikanie
125
Indikátory upozornenia a správy s upozornením (pokračovanie)
Z Disk musíte vybrat’*
Rýchle blikanie
• Je vložený disk, ktorý sa nedá
rozpoznat’.
• Disk je plný.
• V diskovej jednotke vo videokamere
mohlo dôjst’ k chybe.
E (Upozornenie na úroveň nabitia
batérie)
Pomalé blikanie
• Batéria je takmer vybitá.
• V závislosti od prostredia prevádzky
alebo stavu batérie môže indikátor
upozornenia E blikat’, aj keď ešte
zostáva 20 minút prevádzky.
% (Upozornenie na kondenzáciu
vlhkosti)*
• Bola vložená nekompatibilná pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ (str.134).
- (Indikátor upozornenia
týkajúci sa pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ chránenej proti
zápisu)*
• Plôška na ochranu proti zápisu na
pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“ je nastavená do polohy, v ktorej
sa na kartu nedá zapisovat’ (str.134).
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
externého blesku)*
Pomalé blikanie
• Prebieha nabíjanie blesku.
Rýchle blikanie
Rýchle blikanie
• Na disku sa vyzrážala vlhkost’.
Videokameru vypnite a približne
1 hodinu ju nepoužívajte (str.139).
• Vyskytla sa chyba blesku.
(Upozornenie na vysokú teplotu)
Pomalé blikanie
• Teplota videokamery stúpa.
Rýchle blikanie
• Teplota videokamery je príliš
vysoká.* Videokameru vypnite a
nechajte ju chvíľu na chladnom
mieste.
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“)
• Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ nie je vložená (str.27).
(Indikátory upozornenia týkajúce
sa pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“)*
• Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ je poškodená.
• Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ nie je správne naformátovaná
(str.77, 134).
126
(Indikátor upozornenia týkajúci sa
nekompatibilnej pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“)*
(Indikátor upozornenia týkajúci
sa upozornenia na roztrasenie
videokamery)
• Množstvo svetla nie je nedostatočné,
a preto môže ľahko nastat’ roztrasenie videokamery. Použite blesk.
• Videokamera je nestabilná, a preto
môže ľahko nastat’ jej roztrasenie. Pri
snímaní držte videokameru pevne
oboma rukami. Indikátor
upozornenia na roztrasenie
videokamery však nezmizne.
* Pri zobrazení indikátorov upozornenia na
obrazovke je počut’ melódiu (str.80).
Vysvetlenie správ
s upozorneniami
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa týchto pokynov.
x Batéria
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
(str.136)
Battery level is low. (str.17, 136)
Old Battery. Use a new one. (str.136)
x Jednotka
Still recording on disc disabled.
• V dôsledku určitých obmedzení disku
sa nedajú snímat’ statické obrázky.
Možno sa však dajú nahrávat’
videozáznamy.
Playback prohibited.
Z Drive error. Turn on power again.
• V diskovej jednotke mohlo dôjst’
k chybe. Videokameru vypnite a
potom ju znova zapnite.
x Kondenzácia vlhkosti
% Moisture condensation. Turn off for
1H. (str.138)
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later. (str.138)
• Pomocou videokamery sa snažíte
prehrat’ nekompatibilný disk.
Z Disc finalized. Cannot record on
disc.
• Na finalizovaný disk DVD-R sa nedá
nahrávat’. Použite nový disk.
Z Need to unfinalize disc.
• Ak chcete nahrávat’ na finalizovaný
disk DVD-RW (v režime VIDEO),
zrušte finalizáciu (str.59).
x Disk
Cannot change movie aspect ratio on
DVD+RW.
Overheated. Recording on disc
disabled.
Records movies in 16:9. Format to set.
(str.60)
Overheated. Cannot open. Try
later.
Records movies in 4:3. Format to set.
(str.60)
Z Recording on disc disabled.
Insert a disc or change STILL
MEDIA to Memory Stick. (str.25, 33, 39)
• Pri práci s diskom došlo k poruche a
nedá sa použit’.
Unknown disc. Cannot record.
• Vymažte nepotrebné scény (str.87).
Scene number on disc is full.
• Vymažte nepotrebné scény (str.87).
Z Disc full. Cannot record.
• Vymažte nepotrebné scény (str.87).
Movie recording disabled.
• V dôsledku určitých obmedzení disku
sa nedajú nahrávat’ videozáznamy.
Možno sa však dajú snímat’ statické
obrázky.
Cannot recover data. Please format
disc.
Z Disc error. Remove disc.
• Bol vložený disk, ktorý nie je
kompatibilný s videokamerou.
Videokamera nedokáže kvôli
chybám, napríklad škrabancom,
rozpoznat’ disk, alebo nie sú správne
nastavené parametre disku.
Riešenie problémov
Disc movie area full. Cannot record
movies.
Z Disc error. Unsupported format.
• Disk je nahratý s iným kódom
formátu, ako podporuje
videokamera. Ak disk naformátujete,
127
Indikátory upozornenia a správy s upozornením (pokračovanie)
možno ho budete môct’ v tejto
videokamere používat’ (týka sa to iba
diskov DVD-RW alebo DVD+RW)
(str.60).
Data error.
• Počas čítania údajov z disku alebo
zápisu údajov na disk došlo k chybe.
Access error.
• Počas čítania údajov z disku alebo
zápisu údajov na disk došlo k chybe.
x Pamät’ová karta
„Memory Stick Duo“
Reinsert the Memory Stick.
• Niekoľkokrát zopakujte vloženie
pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“. Ak indikátor stále bliká,
pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ môže byt’ poškodená. Skúste
použit’ inú pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“.
This is a read-only Memory Stick.
• Vložte pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“, na ktorú sa dá zapisovat’.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Do videokamery bol vložený typ
pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“, ktorý s ňou nie je kompatibilný
(str.134).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Skontrolujte formát a potom, ak
treba, naformátujte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ pomocou
videokamery (str.77, 134).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Vymažte nepotrebné zábery (str.86).
Cannot record still images on Memory
Stick (str.134)
- The Memory Stick is locked.
Check the tab. (str.134)
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick. (str.27)
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick. (str.27)
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
Memory Stick folders are full.
• Nie je možné vytvorit’ priečinky s
označením vyšším ako 999MSDCF.
Pomocou videokamery sa nedajú
vytvárat’ ani odstraňovat’ priečinky.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ budete musiet’ naformátovat’
(str.77), alebo priečinky odstránit’
pomocou počítača.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Insert a Memory Stick or change
STILL MEDIA to DVD. (str.27, 33, 39)
x Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge
Check the connected device.
• Tlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova pripojte kábel
USB (dodávané príslušenstvo).
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Tlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova pripojte kábel
USB (dodávané príslušenstvo).
Error. Cancel the task.
• Skontrolujte tlačiareň.
128
Cannot print. Check the printer.
• Tlačiareň vypnite a znova zapnite a
potom odpojte a znova pripojte kábel
USB (dodávané príslušenstvo).
predišli vyčerpaniu batérie uprostred
týchto operácií.
Use new AC adapter or reinsert.
Playlist full.
x Blesk
Charging... Cannot record still
images.
• Počas nabíjania blesku sa pokúšate
snímat’ statické obrázky.
Flash cannot charge. Not available.
• Došlo k poruche výbojky a blesk nie
je možné nabit’.
x Režim Easy Handycam
Cannot start Easy Handycam. (str.30)
Cannot cancel Easy Handycam.
(str.30)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected. (str.30)
Cannot cancel Easy Handycam with
USB connected. (str.30)
Invalid during Easy Handycam
operation. (str.30)
• Disk DVD+RW bol finalizovaný.
Upravte disk tak, aby sa naň dali
nahrávat’ ďalšie scény (str.59).
x Iné
E Please connect AC adaptor.
• S nedostatočne nabitou batériou sa
pokúšate finalizovat’ alebo
naformátovat’ disk, prípadne disk
upravit’ tak, aby naň bolo možné ďalej
nahrávat’ po tom, ako bol
finalizovaný. Použite napájanie
pomocou siet’ového adaptéra, aby ste
Cannot divide.
• Statické obrázky konvertované na
videozáznam, ktoré sú označené
značkou
, sa nedajú rozdelit’.
• Veľmi krátky videozáznam sa nedá
rozdelit’.
Data protected.
• Disk bol v inom zariadení označený
ako chránený.
Copy inhibit.
• Scény, ktoré obsahujú signál na
ochranu proti kopírovaniu, sa nedajú
kopírovat’.
Not enough memory space. (str.84, 85)
This file cannot be copied. (str.84, 85)
Cannot select any more files.
(str.84, 85)
Disc cover open, accidentally. Turn on
power again.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Videokamera sa pokúša automaticky
obnovit’ údaje, ak zápis údajov
predtým neprebehol korektne.
Riešenie problémov
No recording in Easy Handycam
operation. (str.30)
• Nedá sa vytvorit’ zoznam scén, ktorý
obsahuje viac ako 999 scén.
• Na disku alebo pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“ nie je dostatok
voľného miesta.
Cannot recover data on disc.
• Zápis údajov na disk zlyhal.
Videokamera sa pokúšala údaje
obnovit’, ale operácia nebola úspešná.
129
Please wait.
• Táto správa sa zobrazí, ak vybratie
disku trvá dlhšie. Videokamery sa asi
10 minút nedotýkajte, aby ste ju
nevystavili vibráciám.
Possibility of problem with disc.
• Disk sa nepodarilo vybrat’. Disk môže
byt’ chybný.
130
Ďalšie informácie
Používanie videokamery v zahraničí
Napájanie
Videokameru s dodávaným siet’ovým
adaptérom môžete používat’ vo všetkých
krajinách alebo regiónoch, ktoré majú
v elektrickej rozvodnej sieti striedavé
napätie 100 až 240 V, 50/60 Hz.
Televízne systémy farieb
Videokamera pracuje v systéme PAL. Ak
chcete obraz prehrávat’ na televízore,
musí pracovat’ v systéme PAL a musí mat’
vstupnú zásuvku AUDIO/VIDEO.
Systém
Štáty, v ktorých sa používa
PAL
Austrália, Belgicko, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Kuvajt, Maďarsko,
Malajzia, Nemecko, Nový
Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovenská
republika, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
PAL - M
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela atď.
SECAM
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina atď.
Ďalšie informácie
PAL - N
131
Používanie videokamery v zahraničí (pokračovanie)
Nastavenie miestneho času
Pri používaní videokamery v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastavit’ pomocou
nastavenia časového rozdielu. V položke
TIME/LANGU nastavte hodnoty [AREA
SET] a [SUMMERTIME]. (str.24).
Rozdiely svetových časov
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
132
Kód
oblasti
Rozdiely v
časových
pásmach
Nastavenie oblasti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lisabon, Londýn
Berlín, Paríž
Helsinki, Kairo
Moskva, Nairobi
Teherán
Abú Zabí, Baku
Kábul
Karáči, Islamabad
Kalkata, Nové Dillí
Almaty, Dháka
Rangún
Bangkok, Jakarta
Hongkong, Singapur
Soul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Kód
oblasti
Rozdiely v
časových
pásmach
17
18
19
+11:00
+12:00
–12:00
20
–11:00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
30
–02:00
31
–01:00
Nastavenie oblasti
Šalamúnove Ostrovy
Fidži, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
ostrov Midway,
Samoa
Havaj
Aljaška
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brazília, Montevideo
Fernando de
Noronha
Azory
Informácie o disku
Ďalšie informácie o diskoch, ktoré
možno vo videokamere použit’,
nájdete na str. 12.
Nepoužívajte rozpúšt’adlá, ako sú
benzín, čistiace látky na vinylové platne
alebo antistatické spreje. Môžu
spôsobit’ poškodenie disku.
Poznámky k používaniu
• Disk držte za okraj a opatrne za stredový
otvor. Nedotýkajte sa nahrávacej strany
(strana oproti potlačenej ploche na
jednostrannom disku).
• Skôr ako začnete snímat’, pomocou
handričky na čistenie dodanej spoločne
s videokamerou z disku odstráňte prach
a odtlačky prstov. Inak na disk
v niektorých situáciách možno
nebudete môct’ normálne nahrávat’,
alebo ho prehrávat’.
• Keď disk vkladáte do videokamery,
pevne naň zatlačte, kým necvakne. Keď
sa na obrazovke LCD zobrazí správa
[C:13:ss], otvorte kryt disku a disk
znova vložte.
• Na povrch disku nepriliepajte žiaden
priľnavý materiál, napríklad
samolepku. Ak to urobíte, disk sa môže
stat’ nevyváženým a môže to spôsobit’
jeho poškodenie alebo poruchu
videokamery.
• Disk udržujte čistý, inak sa môže znížit’
kvalita zvukového a obrazového
výstupu.
• Disk čistite pomocou dodanej
handričky na čistenie. Disk utierajte
smerom od stredu k okraju. Ak je
špinavý, vyčistite ho pomocou mäkkej
handričky navlhčenej vo vode a potom
ho vysušte mäkkou, suchou handričkou.
Ďalšie informácie
Starostlivost’ o disky a ich
skladovanie
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani ho nenechávajte na vlhkom
mieste.
• Keď disk prenášate alebo skladujete,
vložte ho do obalu.
• Ak chcete označit’ jednostranný disk
písmenami alebo značkami a podobne,
píšte výhradne na potlačenú stranu a
používajte iba značkovač na báze oleja
s mäkkým hrotom. Atramentu sa
nedotýkajte, kým neuschne. Disk
nezahrievajte ani naň nepoužívajte
predmety s ostrým hrotom, napríklad
guľôčkové pero. Povrch disku nesušte
teplom. Na obojstranné disky nepíšte
ani nerobte značky.
133
Informácie o pamät’ovej karte „Memory Stick“
(modely DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E)
Pamät’ová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie médium
IC s kapacitou údajov väčšou ako u
diskety.
Vo videokamere je možné používat’ iba
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
s približne polovičnou fyzickou
veľkost’ou oproti bežnej pamät’ovej
karte „Memory Stick“. Ani výskyt v nižšie
uvedenom zozname však nezaručuje
funkčnost’ všetkých typov pamät’ových
kariet „Memory Stick Duo“ v tejto
videokamere.
Typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“
Nahrávanie
a
prehrávanie
Pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“ s plôškou na ochranu proti
zápisu
„Memory Stick“(bez
technológie MagicGate)
–
„Memory Stick Duo“*1(bez
technológie MagicGate)
a
„MagicGate Memory Stick“
–
Ak malým špicatým predmetom
posuniete plôšku na ochranu proti zápisu
na pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“ do polohy na ochranu proti zápisu,
môžete zabránit’ náhodnému vymazaniu
záberov.
„Memory Stick Duo“*1(s
technológiou MagicGate)
„MagicGate Memory Stick
Duo“ *1
„Memory Stick PRO“
„Memory Stick PRO Duo“ *1
*1
*2
*3
a*2*3
a
*3
–
a*2*3
Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ má
približne polovičnú fyzickú veľkost’ oproti
bežnej pamät’ovej karte „Memory Stick“.
Typy pamät’ových kariet „Memory Stick“,
ktoré podporujú vysokorýchlostný prenos
údajov. Rýchlost’ prenosu údajov sa líši
v závislosti od používaného zariadenia.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie
a prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Údaje, ktoré využívajú technológiu
„MagicGate“, sa pomocou tejto videokamery
nedajú nahrávat’ ani prehrávat’.
• Formát statických obrázkov. Videokamera
komprimuje a nahráva obrazové údaje vo
formáte JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Súbory majú príponu „.JPG“.
• Názvy súborov statických obrázkov:
134
– 101- 0001: takto sa zobrazí názov súboru na
obrazovke videokamery.
– DSC00001.JPG: takto sa zobrazí názov
súboru na obrazovke počítača.
• Ak je pamät’ová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná v počítači (s operačným
systémom Windows alebo Mac OS),
kompatibilita s videokamerou nie je
zaručená.
• Rýchlost’ čítania a zapisovania sa môže líšit’
v závislosti od kombinácie pamät’ovej karty
„Memory Stick“ a používaného produktu
kompatibilného s pamät’ovou kartou
„Memory Stick“.
Poznámky k používaniu
Obrazové údaje sa môžu v nasledujúcich
prípadoch poškodit’. Náhrada za
poškodené obrazové údaje sa
neposkytuje.
• Ak počas čítania alebo zápisu obrazových
súborov na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (kým svieti alebo bliká indikátor
ACCESS) vyberiete pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“, vypnete napájanie
videokamery alebo vyberiete batériu, aby ste
ju mohli vymenit’.
• Ak pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
používate v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa.
Odporúčame zálohovat’ dôležité údaje
na pevný disk počítača.
x Manipulácia s pamät’ovou kartou
„Memory Stick“
Pri manipulácii s pamät’ovou kartou
„Memory Stick Duo“ majte na pamäti
nasledujúce informácie.
• Pri písaní na plochu pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ určenú na poznámky
dbajte na to, aby ste nepoužívali nadmernú
silu.
• Na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
alebo adaptér Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky a pod.
• Keď pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
prenášate alebo skladujete, vložte ju do obalu.
• Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte ich
styku s kovovými predmetmi.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
neohýbajte ani ju nevystavujte pádom alebo
pôsobeniu veľkej sily.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Zabráňte navlhnutiu pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“.
• Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
uchovávajte mimo dosahu malých detí. U detí
hrozí nebezpečenstvo prehltnutia.
• Do zásuvky na pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ vkladajte iba pamät’ové karty
Memory Stick Duo. Ak tam vložíte niečo iné,
mohlo by to spôsobit’ poruchu.
x Miesto používania
Pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“nepoužívajte a neskladujte na
nasledujúcich miestach:
• na miestach, ktoré sú vystavené veľmi
vysokým teplotám, ako je napríklad auto
zaparkované v lete vonku,
• na miestach vystavených priamemu
slnečnému svetlu,
• na miestach s veľmi vysokou vlhkost’ou alebo
na miestach vystavených koróznym plynom.
• Pri používaní pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ v zariadení, ktoré je kompatibilné
s pamät’ovými kartami „Memory Stick“,
musíte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
vložit’ do adaptéra Memory Stick Duo.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra Memory Stick Duo skontrolujte, či
x Pamät’ová karta „Memory Stick
PRO Duo“
• Maximálna kapacita pamät’ovej karty
„Memory Stick PRO Duo“, ktorú je možné vo
videokamere použit’, je 2 GB.
Kompatibilita obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi, zaznamenané
na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
pomocou tejto videokamery, zodpovedajú
všeobecnému štandardu Design rule for
Camera File system, ktorý bol vytvorený
asociáciou JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Pomocou videokamery sa nedajú prehrávat’
statické obrázky nahraté pomocou iných
zariadení (DCR-TRV900E alebo DSC-D700/
D770), ktoré nezodpovedajú tomuto
všeobecnému štandardu. (Tieto modely sa
v niektorých regiónoch nepredávajú.)
• Ak sa pamät’ová karta „Memory Stick Duo“,
ktorá sa používala v inom zariadení, nedá
použit’, naformátujte ju pomocou tejto
videokamery (str.77). Formátovaním sa
všetky informácie z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ vymažú.
• Môže sa stat’, že sa zábery pomocou
videokamery nebudú dat’ prehrat’:
– ak chcete prehrat’ obrazové údaje upravené
v počítači,
– ak chcete prehrat’ obrazové údaje nahraté
pomocou iného zariadenia.
Ďalšie informácie
x Adaptér Memory Stick Duo
Po vložení pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ do adaptéra Memory Stick
Duo ju môžete používat’ so zariadením
kompatibilným s bežnou pamät’ovou
kartou „Memory Stick“.
je karta „Memory Stick Duo“ otočená
správnym smerom, a potom ju úplne vložte.
Nesprávnym použitím môžete zariadenie
poškodit’. Rovnako ak násilím vložíte
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
nesprávnym smerom do zásuvky na
pamät’ovú kartu Memory Stick Duo, zásuvka
na pamät’ovú kartu Memory Stick Duo sa
môže poškodit’.
• Ak v adaptéri Memory Stick Duo nie je
vložená pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“, nevkladajte ho do zariadenia. Môže to
spôsobit’ poruchu zariadenia.
135
Informácie o batérii “InfoLITHIUM”
Toto zariadenie je kompatibilné
s batériami “InfoLITHIUM” (série P).
Táto videokamera funguje iba s batériou
“InfoLITHIUM”.
Na batériách “InfoLITHIUM” série P je
značka
.
Čo je batéria “InfoLITHIUM”?
Batéria “InfoLITHIUM” je lítiumiónová batéria, ktorá obsahuje funkcie na
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
videokamerou a siet’ovým adaptérom
alebo nabíjačkou (voliteľné
príslušenstvo).
Batéria “InfoLITHIUM” vypočíta podľa
prevádzkových podmienok videokamery
spotrebu energie a zobrazí zostávajúci čas
batérie v minútach.
Nabíjanie batérie
• Pred začiatkom používania videokamery
musíte batériu nabit’.
• Odporúča sa nabíjat’ batériu pri izbovej
teplote v rozsahu 10 °C až 30 °C, kým
nezhasne indikátor CHG (nabíjanie). Ak
budete batériu nabíjat’ pri inej teplote,
nemusí sa efektívne nabit’.
• Po skončení nabíjania odpojte kábel od
zásuvky DC IN na videokamere alebo vyberte
batériu.
Efektívne používanie batérie
• Ak teplota prostredia klesne na alebo pod
10 °C, zníži sa výkon batérie a skráti sa čas,
počas ktorého sa dá batéria používat’.
V takom prípade vykonajte niektoré
z nasledujúcich opatrení, aby ste mohli
batériu používat’ dlhšie.
– Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala.
Do videokamery ju vložte bezprostredne
pred začiatkom nahrávania.
– Použite batériu s veľkou kapacitou:
NP-FP71 alebo NP-FP90.
• Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle prevíjanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Odporúča sa použit’ batériu s veľkou
kapacitou: NP-FP71 alebo NP-FP90.
136
• Keď kamerou nič nesnímate ani pomocou nej
nič neprehrávate, posuňte prepínač POWER
do polohy OFF (CHG). Batéria sa spotrebúva
aj vtedy, ak je videokamera v pohotovostnom
režime alebo ak je pozastavené prehrávanie.
• Vždy by ste mali mat’ pripravené náhradné
batérie na dvojnásobok alebo trojnásobok
predpokladaného času nahrávania. Pred
nahrávaním na disk DVD-RW alebo
DVD+RW je tiež vhodné urobit’ skúšobné
zábery.
• Batéria sa nesmie dostat’ do styku s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
Indikátor zostávajúceho času
batérie
• Ak sa batéria vybije aj napriek tomu, že
indikátor zostávajúceho času batérie ukazuje,
že je dostatočne nabitá, batériu znova celkom
nabite, aby indikátor zostávajúceho času
batérie zobrazoval správne údaje. Ak sa však
batéria dlhodobo používa v prostredí s
vysokou teplotou, je ponechaná úplne nabitá
alebo sa často používa, správna indikácia
stavu batérie sa niekedy neobnoví. Zobrazený
zvyšný čas batérie považujte za približný čas
snímania.
• Indikátor E, ktorý informuje, že sa
zostávajúci čas batérie končí, niekedy
v závislosti od prevádzkových podmienok
a okolitej teploty a prostredia bliká, aj keď
zostávajúci čas batérie je približne 20 minút.
Skladovanie batérie
• Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju vo videokamere celkom nabite a vybite.
Zabezpečíte tým jej správne fungovanie.
Ak chcete batériu skladovat’, vyberte ju
z videokamery a uložte ju na suchom a
chladnom mieste.
• Ak chcete batériu vo videokamere celkom
vybit’, videokameru nechajte v pohotovostnom režime nahrávania bez vloženého
disku a položku [A. SHUT OFF] v ponuke
STANDARD SET na obrazovke SETUP
nechajte nastavenú na hodnotu [NEVER],
kým sa napájanie nevypne (str.81).
Životnost’ batérie
• Životnost’ batérie je obmedzená. Kapacita
batérie sa postupne znižuje úmerne frekvencii
používania a uplynutému času. Ak sa
podstatne zníži dostupný čas batérie,
pravdepodobne sa skončila jej životnost’.
V takom prípade je potrebné kúpit’ novú
batériu.
• Životnost’ každej batérie závisí od spôsobu
skladovania, prevádzkových podmienok a
prostredia, v ktorom sa batéria používa.
Ďalšie informácie
137
Údržba a odporúčania
Používanie a starostlivost’
• Videokameru a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach.
– Na veľmi horúcich alebo veľmi studených
miestach. Videokameru ani príslušenstvo
nikdy nevystavujte teplotám nad 60 °C,
napríklad na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na
slnku. Môžu sa pokazit’ alebo zdeformovat’.
– V blízkosti silných magnetických polí alebo
zdrojov mechanických vibrácií.
Videokamera sa môže pokazit’.
– V blízkosti zdrojov silných rádiových vĺn
alebo žiarenia. Videokamera nemusí
správne nahrávat’.
– V blízkosti prijímačov vĺn AM a zariadení
na spracovanie videa. Môže sa vyskytnút’
šum.
– Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do videokamery
dostane piesok alebo prach, môže sa
pokazit’. V niektorých prípadoch sa takáto
porucha nedá opravit’.
– V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môžu byt’ obrazovka LCD,
hľadáčik alebo objektív vystavené
priamemu slnečnému žiareniu. Poškodzuje
sa tým vnútro hľadáčika alebo obrazovky
LCD.
– Na veľmi vlhkých miestach.
• Videokameru používajte s jednosmerným
napätím 7,2 V (batéria) alebo 8,4 V (siet’ový
adaptér).
• Ak chcete prístroj používat’ na jednosmerné
alebo striedavé napätie, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
• Videokameru nenechajte navlhnút’,
napríklad od dažďa alebo morskej vody.
Ak videokamera navlhne, môže sa pokazit’.
V niektorých prípadoch sa takáto porucha
nedá opravit’.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, videokameru
odpojte od siete a pred ďalším používaním ju
nechajte skontrolovat’ obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
• Vyvarujte sa hrubého zaobchádzania
s prístrojom, nerozoberajte ho, neupravujte,
predchádzajte otrasom alebo nárazom ako
napríklad búchaniu na prístroj, pádu alebo
138
šliapaniu na prístroj. Obzvlášt’ opatrne
zaobchádzajte s objektívom.
• Keď videokameru nepoužívate, nechajte
prepínač POWER v polohe OFF (CHG).
• Videokameru pri používaní nezakrývajte,
napríklad uterákom. Mohlo by to spôsobit’
zvýšenie teploty v jej vnútri.
• Siet’ový napájací kábel odpájajte t’ahaním za
zástrčku a nie za kábel.
• Nepoškoďte siet’ový napájací kábel,
napríklad tým, že naň umiestnite t’ažký
predmet.
• Kovové kontakty udržujte čisté.
• Diaľkový ovládač a gombíkovú batériu držte
mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (modely
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E).
• Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
– obrát’te sa na miestne autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony,
– umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala na
vašu pokožku,
– ak sa vám tekutina dostala do očí, vymyte
ich veľkým množstvom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc.
x Ak sa videokamera dlho nepoužíva
• Občas ju zapnite a nechajte bežat’. Nechajte
napríklad prehrat’ disk alebo nahrajte
3-minútový záznam.
• Z videokamery vyberte disk.
• Pred uskladnením batérie ju úplne vybite.
Kondenzácia vlhkosti
Ak videokameru prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia, na povrchu disku alebo na
snímacej šošovke sa môže skondenzovat’
vlhkost’. Môže to spôsobit’ poruchu
videokamery. Ak sa do videokamery
dostane vlhkost’, zobrazí sa správa [%
Moisture condensation. Turn off for 1H.]
alebo [% Condensation. Cannot open.
Try later.].
Ak sa vlhkost’ skondenzuje na objektíve
videokamery, správa sa nezobrazí.
x Ak sa vo videokamere
skondenzovala vlhkost’
Videokameru vypnite a približne jednu
hodinu ju nepoužívajte.
x Poznámka ku kondenzácii vlhkosti
Vlhkost’ sa môže skondenzovat’, ak
videokameru prenesiete zo studeného
prostredia do teplého (alebo naopak),
alebo ak videokameru používate vo
vlhkom prostredí, tak ako v nasledujúcich
príkladoch.
• Keď videokameru prenesiete z lyžiarskeho
svahu na miesto vyhrievané vykurovacím
zariadením.
• Keď videokameru prinesiete
z klimatizovaného auta alebo miestnosti
do horúceho vonkajšieho prostredia.
• Keď videokameru používate po búrke alebo
daždi.
• Keď videokameru používate v prostredí
s vysokou teplotou a vlhkost’ou.
x Zabránenie kondenzácii vlhkosti
Keď videokameru prenášate zo
studeného do teplého prostredia, vložte
ju do plastového vrecka a pevne ho
uzavrite. Videokameru z vrecka vyberte,
keď sa teplota vzduchu v ňom vyrovná
teplote okolia (asi po jednej hodine).
Obrazovka LCD
x Čistenie obrazovky LCD
Ak sa obrazovka LCD zašpiní od
odtlačkov prstov alebo prachu, na
vyčistenie obrazovky LCD použite
handričku na čistenie (dodávané
príslušenstvo).
Ak použijete súpravu na čistenie
obrazovky LCD (voliteľné
x Nastavenie obrazovky LCD
(funkcia CALIBRATION)
Tlačidlá dotykovej obrazovky nemusia
fungovat’ správne. V takom prípade
postupujte podľa nižšie uvedeného
návodu. Počas tejto činnosti sa odporúča
pripojit’ videokameru k siet’ovej zásuvke
pomocou dodaného siet’ového adaptéra.
1 Posunutím prepínača POWER zapnite
videokameru a stlačte tlačidlo
PLAY/EDIT.
2 Od videokamery odpojte všetky káble
okrem siet’ového adaptéra, potom z nej
vyberte disk a pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E).
3 Dotknite sa položiek
t [SETUP]
t
STANDARD SET t
[CALIBRATION].
.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
4 Tenkým predmetom, napríklad rohom
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“,
sa dotknite symbolu „ד, ktorý sa zobrazil
na obrazovke.
Poloha symbolu „ד sa zmení.
Dotknite sa tlačidla [CANCEL], čím
operáciu zrušíte.
Ak sa vám nepodarilo stlačit’ správne
miesto, znova spustite kalibráciu.
• Na kalibráciu obrazovky LCD nepoužívajte
nástroje s ostrým hrotom. Môže sa tým
poškodit’ povrch obrazovky.
• Obrazovka LCD sa nedá kalibrovat’, ak ste ju
otočili, alebo ak je obrátená smerom von.
Ďalšie informácie
• Na obrazovku LCD nevyvíjajte príliš veľký
tlak. Objavia sa škvrny a môže to spôsobit’
poruchu videokamery.
• Pri používaní videokamery v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD objavit’
zostatkový obraz. Nie je to porucha.
• Pri používaní videokamery sa zadná strana
obrazovky LCD môže zahrievat’. Nie je to
porucha.
príslušenstvo), čistiacu tekutinu
nenanášajte priamo na obrazovku LCD.
Používajte navlhčený čistiaci papier.
139
Údržba a odporúčania (pokračovanie)
Zaobchádzanie s krytom
videokamery
• Ak sa kryt videokamery znečistí, telo
videokamery vyčistite mäkkou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom kryt
utrite suchou mäkkou handričkou.
• Ak chcete zabránit’ poškodeniu povrchovej
úpravy videokamery, vyhnite sa:
– používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických tkanín,
repelentov a insekticídov,
– manipulácii s videokamerou rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok,
– dlhotrvajúcemu kontaktu krytu
videokamery s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Snímacia šošovka
• Nedotýkajte sa šošovky pod krytom disku.
Kryt disku nechávajte okrem vkladania a
vyberania disku zavretý, aby ste zabránili
vniknutiu prachu.
• Keď videokamera prestane fungovat’, pretože
je špinavá snímacia šošovka, vyčistite ju
pomocou ventilátora (nie je súčast’ou
dodávky). Počas čistenia sa snímacej šošovky
nedotýkajte, pretože to môže zapríčinit’
poruchu videokamery.
snímacia šošovka
• Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom
a bezprašnom mieste.
• Ak chcete predíst’ znehodnoteniu objektívu,
pravidelne ho čistite podľa vyššie uvedeného
návodu. Odporúča sa použit’ videokameru
aspoň raz za mesiac, aby sa dlho uchovala v
optimálnom stave.
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
Vo videokamere je vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria, ktorá umožňuje
uchovanie dátumu, času a ďalších
nastavení aj vtedy, keď je prepínač
POWER prepnutý do polohy OFF
(CHG). Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja pri každom
použití videokamery. Ak však
videokameru nepoužívate, postupne sa
vybije. Ak videokameru nebudete vôbec
používat’, nabíjateľná batéria sa približne
za 3 mesiace celkom vybije. Aj keď nie
je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie videokamery
to neovplyvní, ak nebudete
zaznamenávat’ informácie o dátume.
x Postup
Pomocou siet’ového adaptéra pripojte
videokameru k siet’ovej zásuvke a
s vypnutým prepínačom POWER ju
tak nechajte viac ako 24 hodín.
Výmena batérie v diaľkovom
ovládači (modely DCR-DVD304E/
DVD305E/DVD755E)
Snímacia šošovka
Slovník (str.146)
Starostlivost’ o objektív
videokamery a jeho skladovanie
• V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
– ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov,
– ak sa objektív používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
– ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora.
140
1 Stlačte plôšku, zasuňte necht do otvoru a
vytiahnite puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak
+ smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu zasúvajte spät’ do
diaľkového ovládača, až kým nebudete
počut’ cvaknutie.
plôška
UPOZORNENIE
Ak sa batéria používa nesprávne, môže
vybuchnút’. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte ani neodhadzujte do ohňa.
• V diaľkovom ovládači sa používa gombíková
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba
batérie typu CR2025.
• Keď je lítiová batéria čiastočne vybitá,
prevádzková vzdialenost’ diaľkového
ovládača sa môže skrátit’, alebo nemusí
diaľkový ovládač správne fungovat’. V takom
prípade vymeňte batériu za lítiovú batériu
typu CR2025 značky Sony. Použitie inej
batérie môže predstavovat’ nebezpečenstvo
požiaru alebo výbuchu.
Ďalšie informácie
141
Technické parametre
Systém
Formát kompresie obrazových údajov
MPEG2 alebo JPEG (pre statické obrázky)
Formát kompresie zvukových údajov
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/
DVD705E
Dolby Digital dvojkanálový
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
Dolby Digital dvojkanálový alebo 5.1
kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Obrazový signál
Štandardy PAL color, CCIR
Použiteľné disky
Disky DVD-R, DVD-RW alebo DVD+RW
s priemerom 8 cm
Formát záznamu
Videozáznam
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW:DVD-VIDEO (režim VIDEO),
DVD-Video Recording
(režim VR)
DVD+RW:DVD+RW Video
Statický obrázok
Exif *1 Ver.2.2
Čas nahrávania alebo prehrávania
HQ:Približne 20 min.
SP: Približne 30 min.
LP: Približne 60 min.
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik,
farebný
Zobrazovacie zariadenie
DCR-DVD105E/DVD605E
Čip CCD (Charge Coupled Device)
s veľkost’ou 3 mm (typ 1/6)
Rozlíšenie (celkové):
približne 800 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (Video):
približne 400 000 pixlov
Efektívne rozlíšenie (Foto):
približne 400 000 pixlov
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
Čip CCD (Charge Coupled Device)
s veľkost’ou 3,27 mm (typ 1/5,5)
Rozlíšenie (celkové):
približne 1 070 000 pixlov
Efektivne rozlišenie (Video, 4:3):
približne 690 000 pixlov
Efektivne rozlišenie (Video, 16:9):
približne 670 000 pixlov
Efektivne rozlišenie (Foto, 4:3):
približne 1 000 000 pixlov
Efektivne rozlišenie (Foto, 16:9):
približne 750 000 pixlov
142
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
Priemer filtra: 25 mm
DCR-DVD105E/DVD605E
Priblíženie optické: 20 ×, digitálne: 40 ×, 800 ×
F = 1,8 – 3,1
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
Priblíženie optické: 12 ×, digitálne: 24 ×, 800 ×
F = 1,8 – 2,5
Ohnisková vzdialenost’
DCR-DVD105E/DVD605E
f = 2,3 – 46 mm
Ohnisková vzdialenost’ prepočítaná na
kinofilmový formát 35 mm
Pre videozáznamy:
44 – 880 mm
Pre statické obrázky:
44 – 880 mm
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
f = 3,0 – 36 mm
Ohnisková vzdialenost’ prepočítaná na
kinofilmový formát 35 mm
Pre videozáznamy:
46 – 628,5 mm (16:9)*2
48 – 576 mm (4:3)
Pre statické obrázky:
40 – 480 mm (4:3)
43,6 –523,2 mm (16:9)
Farebná teplota
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimálna úroveň osvetlenia
DCR-DVD105E/DVD605E
5 lx (luxov) (F1,8)
0 lx (luxov) (s funkciou NightShot plus)*3
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
7 lx (luxov) (F1,8)
0 lx (luxov) (s funkciou NightShot plus)*3
*1
„Exif“ je formát súborov pre statické obrázky
vytvorený asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Súbory v tomto
formáte môžu obsahovat’ doplnkové
informácie ako napríklad informácie
o nastavení videokamery v čase záznamu.
*2
V režime s pomerom strán 16:9 sú hodnoty
ohniskovej vzdialenosti skutočnými
hodnotami vychádzajúcimi z čítania pixlov
v širokouhlom režime.
*3 Objekty, ktoré sú v tme neviditeľné, sa dajú
snímat’ pomocou infračerveného osvetlenia.
• Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby
Laboratories.
Vstupné a výstupné konektory
DCR-DVD105E/DVD205E/
DVD605E/DVD705E
Výstup zvuku a videa
10-vývodový konektor
Obrazový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Signál pre jas: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Farbonosný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Zvukový signál: 327 mV (pri zát’ažovej
impedancii 47 kΩ (kiloohmov)), výstupná
impedancia menej ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
DCR-DVD304E
Vstup a výstup zvuku a videa
10-vývodový konektor
Obrazový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Signál pre jas: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Farbonosný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Zvukový signál: 327 mV (pri zát’ažovej
impedancii 47 kΩ (kiloohmov)), výstupná
impedancia menej ako 2,2 kΩ (kiloohmov)
Zásuvka REMOTE
Zásuvka typu stereo mini-minijack (Ø 2,5 mm)
DCR-DVD305E/DVD755E
Obraz
DCR-DVD105E/DVD605E
6,2 cm (typ 2,5)
DCR-DVD205E/DVD304E/DVD305E/
DVD705E/DVD755E
6,9 cm (typ 2,7, pomer strán 16:9)
Celkový počet pixlov
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
Napájanie
7,2 V (batéria)
8,4 V (siet’ový adaptér)
Priemerný príkon
Pri nahrávaní pomocou obrazovky LCD
DCR-DVD105E/DVD605E: 2,7 W
DCR-DVD205E/DVD705E: 3,4 W
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E: 3,6 W
Hľadáčik
DCR-DVD105E/DVD605E: 2,4 W
DCR-DVD205E/DVD705E: 3,0 W
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E: 3,1 W
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
- 20 °C až + 60 °C
Rozmery (približne)
54 × 88 × 129 (š × v × h)
Hmotnost’ (približne)
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD605E/
DVD705E
380 g iba hlavné zariadenie
430 g vrátane nabíjateľnej batérie
NP-FP50 a disku
DCR-DVD304E/DVD305E/DVD755E
400 g iba hlavné zariadenie
460 g vrátane nabíjateľnej batérie
NP-FP50 disku
Dodávané príslušenstvo
Pozrite si str. 16.
Siet’ový adaptér AC-L25A/L25B
Napájanie
Striedavé napätie 100 – 240 V, 50/60 Hz
Odber prúdu
0,35 – 0,18 A
Ďalšie informácie
Vstup a výstup zvuku a videa
10-vývodový konektor
Automatický prepínač vstupu a výstupu
Obrazový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Signál pre jas: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Farbonosný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmov),
nesúmerný
Zvukový signál: 327 mV (pri zát’ažovej
impedancii 47 kΩ (kiloohmov)), vstupná
impedancia viac ako 47 kΩ (kiloohmov),
výstupná impedancia menej ako 2,2 kΩ
(kiloohmov)
Zásuvka USB
Typ mini-B
Zásuvka REMOTE
Zásuvka typu stereo mini-minijack (Ø 2,5 mm)
Obrazovka LCD
Príkon
18 W
Výstupné napätie
Jednosmerné 8,4 V*
143
Technické parametre (pokračovanie)
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
- 20 °C až + 60 °C
Rozmery (približne)
56 × 31 × 100 mm (š × v × h)
bez vyčnievajúcich častí
Hmotnost’ (približne)
190 g bez siet’ového napájacieho kábla
* Ďalšie technické parametre nájdete na štítku
na siet’ovom adaptéri.
Nabíjateľná batéria NP-FP50
Maximálne výstupné napätie
Jednosmerné 8,4 V
Výstupné napätie
Jednosmerné 7,2 V
Kapacita
4,9 Wh (680 mAh)
Rozmery (približne)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š × v × h)
Hmotnost’ (približne)
40 g (1.5 oz)
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Typ
Lítium-iónová batéria
Konštrukcia a technické parametre sa môžu
zmenit’ bez predchádzajúceho upozornenia.
144
Slovník, register
Slovník
x 5.1 kanálový priestorový zvuk
Systém, ktorý prehráva zvuk pomocou 6
reproduktorov, 3 vpredu (vľavo, vpravo
a uprostred) a 2 vzadu (vpravo a vľavo).
Systém je doplnený nízkofrekvenčným
basovým reproduktorom
(subwooferom), ktorý sa počíta ako
0,1 kanála a je určený na frekvencie od
120 Hz nižšie. Subwoofer sa počíta iba
ako 0,1 kanála, pretože rozsah
frekvencií, ktoré prehráva, je malý.
Celková reprodukcia zvuku je
realistickejšia ako pri stereofonickom
systéme, pretože ten reprodukuje pohyb
zvuku iba z jednej strany na druhú.
x Disk s priemerom 8 cm
Disk, ktorého priemer je 8 cm. Digitálna
videokamera DVD Handycam je určená
na použitie s diskami s priemerom 8 cm.
x Disk s priemerom 12 cm
Disk, ktorého priemer je 12 cm. V tejto
digitálnej videokamere DVD Handycam
sa nedajú používat’ disky s priemerom
12 cm.
x Dolby Digital
Systém na kódovanie (komprimáciu)
zvuku vyvinutý spoločnost’ou Dolby
Laboratories Inc. Zvuk je možné
nahrávat’ v rôznych formátoch, od 5.1
kanálového priestorového zvuku až po
dvojkanálový stereofonický alebo
monofonický zvuk.
x Dolby Digital 5.1 Creator
x DVD-R
Formát disku DVD, ktorý neumožňuje
opätovné nahrávanie. Zvyčajne sa
používa na ukladanie údajov, ktoré
netreba upravovat’. Pre tento formát je
typická vynikajúca kompatibilita pri
prehrávaní pomocou iných zariadení
DVD. Pred finalizáciou disku môžete na
voľné miesto na disku nahrat’ ďalšie
údaje. Ak je však disk finalizovaný, už sa
naň nedá nahrávat’, ani ak obsahuje
zvyšné voľné miesto.
x DVD-RW
Formát disku DVD, na ktorý sa dá
opakovane nahrávat’. Máte na výber
z dvoch režimov nahrávania: režim
VIDEO, ktorého silnou stránkou je
vysoká kompatibilita s inými
zariadeniami DVD pri prehrávaní,
a režim VR, ktorý po dokončení
nahrávania umožňuje rôzne úpravy
pomocou digitálnej videokamery DVD
Handycam.
x DVD+RW
Formát disku DVD, na ktorý sa dá
opakovane nahrávat’ a ktorý poskytuje
vysokú kompatibilitu s inými
zariadeniami DVD pri prehrávaní. Disky
sa nemusia finalizovat’, a preto sa na ne
dá kedykoľvek opakovane nahrávat’.
x Finalizácia
Proces, ktorým sa z diskov nahratých
pomocou digitálnej videokamery DVD
Handycam vytvárajú disky kompatibilné
s prehrávaním pomocou iných zariadení
DVD. Skôr ako sa budú dat’ prehrat’
pomocou iného zariadenia DVD, disky
DVD-R alebo DVD-RW sa musia
finalizovat’.
Slovník, register
Technológia na komprimáciu zvuku
vyvinutá spoločnost’ou Dolby
Laboratories Inc. Táto technológia zvuk
efektívne komprimuje a súčasne
zachováva jeho vysokú kvalitu.
Umožňuje nahrávat’ 5.1 kanálový
priestorový zvuk a pritom efektívnejšie
využit’ miesto na disku. Disky vytvorené
technológiou Dolby Digital 5.1 Creator
sa dajú prehrávat’ pomocou rekordéra
DVD alebo zariadenia, ktoré je
kompatibilné s diskami vytvorenými
digitálnou videokamerou DVD
Handycam. Ak vlastníte systém
s podporou 5.1 kanálového zvuku
(napríklad domáce kino), môžete
počúvat’ mohutný zvuk.
145
Slovník, register (pokračovanie)
x Formátovanie
Proces vymazania všetkých nahratých
videozáznamov z disku a obnovenia
pôvodnej kapacity tak, aby sa na disk
dalo opät’ nahrávat’.
x JPEG
JPEG je skratkou názvu Joint
Photographic Experts Group. Ide
o štandard komprimácie údajov
(zníženia objemu údajov) statických
obrázkov. Digitálna videokamera DVD
Handycam zaznamenáva statické
obrázky vo formáte JPEG.
x Miniatúra
Zmenšené zábery, ktoré umožňujú
zobrazit’ veľké množstvo záberov
súčasne. Funkcia „VISUAL INDEX“
a „ponuka disku DVD“ digitálnej
videokamery DVD Handycam
využívajú systém zobrazenia miniatúr.
x MPEG2
MPEG je skratkou názvu Moving
Picture Experts Group. Ide o skupinu
štandardov kódovania (komprimácie
záberov) obrazu (videozáznamov)
a zvuku. Existujú formáty MPEG1
(štandardné rozlíšenie) a MPEG2
(vysoké rozlíšenie). Digitálna
videokamera DVD Handycam nahráva
videozáznamy vo formáte MPEG2.
x Názov disku
Názov (pomenovanie), ktorý sa dáva
disku so záznamom.
x Obojstranný disk
Disk, na ktorý sa dá nahrávat’ na obe
strany.
x Originál
Videozáznam alebo statická fotografia
zaznamenaná pomocou digitálnej
videokamery DVD Handycam na disk sa
nazýva „originál“.
146
x Ponuka disku DVD
Obrazovka s ponukou, ktorá umožňuje
vybrat’ konkrétnu scénu z disku
prehrávaného pomocou zariadenia
DVD alebo iného zariadenia. Pomocou
digitálnej videokamery DVD Handycam
možno vytvorit’ ponuku disku DVD,
ktorá zobrazuje začiatky všetkých scén
spolu s dátumami.
x Režim VIDEO
Jeden z formátov záznamu, ktorý môžete
vybrat’, keď používate disk DVD-RW.
Režim VIDEO poskytuje vynikajúcu
kompatibilitu s inými zariadeniami
DVD.
x Režim nahrávania
Nastavením režimu nahrávania pred
nahrávaním môžete určit’ kvalitu
záberov. K dispozícii sú 3 režimy: HQ
(vysoká kvalita), SP (štandardná dĺžka)
a LP (predĺžený záznam). Čím vyššia je
kvalita nahrávania, tým kratší je čas
nahrávania.
x Režim VR
Jeden z formátov záznamu, ktorý môžete
vybrat’, keď používate disk DVD-RW.
Režim VR umožňuje vykonávat’ úpravy
(vymazávanie alebo zmeny poradia
sekvencií) pomocou digitálnej
videokamery DVD Handycam.
Finalizácia disku umožňuje prehrat’ ho
pomocou zariadenia DVD, ktoré je
kompatibilné s režimom VR.
x Snímacia šošovka
Súčast’, ktorá pomocou optického
systému sníma signály z disku so
záznamom.
x VBR
VBR je skratka označenia Variable Bit
Rate (premenlivá bitová rýchlost’). Ide
o formát záznamu, ktorý automaticky
riadi bitovú rýchlost’ (objem
zaznamenaných údajov za určitý časový
interval) podľa typu nahrávanej scény.
Pre videozáznam rýchlo sa pohybujúcich
objektov sa použije veľa miesta na disku,
aby sa vytvoril čistý záber, a preto je čas
nahrávania krátky.
x Video z fotografií
Séria statických obrázkov (vo formáte
JPEG) konvertovaná a uložená ako
videozáznam (vo formáte MPEG) na ten
istý disk, ktorý sa potom dá prehrat’
pomocou iného zariadenia DVD alebo
počítača.
Video z fotografií vytvorte, ak chcete
prezerat’ statické obrázky pomocou
zariadenia DVD, ktoré nepodporuje
prezeranie obrázkov vo formáte JPEG.
Statické obrázky konvertované na video
z fotografií sa prehrávajú postupne ako
prehliadka záberov. Rozlíšenie sa
čiastočne zníži.
x VISUAL INDEX
Táto funkcia zobrazuje zábery
z videozáznamov a statické obrázky,
ktoré ste zaznamenali, aby ste mohli
vybrat’ scény, ktoré chcete prehrat’.
x Zoznam scén
x Zrušenie finalizácie
Proces zmeny finalizovaného disku, na
ktorom je ešte nevyužité miesto na
nahrávanie tak, aby sa naň dalo opät’
nahrávat’.
Slovník, register
Zoznam vybratých obľúbených
originálnych videozáznamov a
statických obrázkov. Umožňuje
jednoduchým spôsobom upravovat’
pôvodne zaznamenané údaje, napríklad
vymazávat’ zábery, rozdeľovat’
videozáznamy, menit’ poradie
prehrávania.
147
Register
Čísla
Č
formát záznamu ........... 12, 26
16:9 WIDE ....................28, 61
čas nabíjania ....................... 18
formátovanie
21-vývodový adaptér..........51
čas nahrávania .................... 18
4:3 ...................................28, 61
čistiaca handrička............... 16
5.1 kanálový priestorový
zvuk......................................42
8 cm disk DVD ...................10
A
disku............................. 60
„Memory Stick Duo“. 77
FULL SPEED.................... 79
D
D.EFFECT
(digitálne efekty)................ 74
DATA CODE........ 24, 48, 79
G
gombíková lítiová batéria141
A.SHUT OFF
(automatické vypnutie) .....81
DATE/TIME ............... 24, 79
H
DEMO MODE .................. 76
hlasitost’.............................. 41
Active Interface Shoe ........98
diaľkový ovládač ................ 49
hlavný zvuk......................... 78
adaptér Memory
Stick Duo.......................3, 134
DIGITAL ZOOM ............. 70
hľadáčik............................... 22
DISC SET ........................... 76
jas ................................. 78
DISP OUTPUT ................. 81
nastavenie objektívu
hľadáčika ..................... 22
AUTO SHUTTER ............68
autorské práva ......4, 106, 129
B
DISP/BATT
INFO ....................... 22, 23, 45
dodatočné nahrávanie ....... 59
HQ....................................... 77
B&W....................................75
Dolby Digital 5.1 Creator . 42
I
batéria
dotykový panel ................... 23
ikona ... pozrite indikátory na
obrazovke
batéria...........................17
držanie videokamery ......... 21
BATTERY INFO.23, 45
zostávajúci čas batérie 45
duálny zvuk................. pozrite
MULTI-SOUND
batéria “InfoLITHIUM”..136
DVD+RW .......................... 12
disk ............................... 25
BEACH&SKI ....................66
DVD-R................................ 12
indikátor CHG (nabíjanie)17
BEEP ...................................80
DVD-RW............................ 12
indikátor ACCESS
E
indikátor vlastnej
diagnostiky ....................... 125
IMAGE SIZE .................... 72
indikátor ACCESS
„Memory Stick Duo“. 27
BLACK FADER ...............74
BURST
EXP. BRKTG .............72
EasyStepDVD.................. 103
NORMAL ...................72
EXPOSURE .............. 67, 116
C
F
CALIBRATION..............139
FADER....................... 74, 117
CAMERA DATA .............79
FILE NO. (číslo súboru)... 73
CAMERA SET ..................66
finalizácia ............................ 52
CD-ROM ......................16, 99
FINE.................................... 72
centrum podpory
používateľom spoločnosti
Pixela .................................106
fixácia expozície ................. 43
CLOCK SET ......................24
COLOR SLOW S (farebná
pomalá uzávierka)......69, 117
148
FLASH LEVEL ................ 69
FLASH MODE ................. 69
FLASH SET ....................... 68
FOCUS........................ 68, 113
indikátory na
obrazovke ..................... 47, 48
indikátory upozornenia... 125
INDOOR............................ 67
inicializácia (reset)............. 45
inštalácia ........................... 102
J
JPEG ................................. 146
K
kábel S VIDEO ..... 50, 92, 94
zásuvka S VIDEO . 50, 92, 94
kábel USB ...........................16
N
kondenzácia vlhkosti........138
nabíjanie batérie.................17
konektor DC .......................17
Personal Menu ............. 62, 82
batéria ..........................18
obnovenie .................... 83
odstránenie .................. 82
nabíjateľná batéria
......................... pozrite batéria
pridanie ........................ 82
kopírovanie .........................92
kryt objektívu................21, 38
nahrávanie.................4, 32, 38
L
nahrávka s 5.1 kanálovým
priestorovým zvukom ........42
PICT.APPLI.
(obrazová aplikácia) .......... 74
kontrola ...............................46
LANDSCAPE ....................66
LANGUAGE .....................81
LCD/VF SET ......................78
LCD BL LEVEL................78
LCD BRIGHT ...................78
LCD COLOR .....................78
nastavenie expozície pre
protisvetlo ...........................43
Picture Package............ 16, 99
plôška na ochranu
proti zápisu ....................... 134
NightShot plus ....................43
NORMAL...........................72
LP (predĺžený záznam)......77
NTSC .................................131
MEDIA SET.......................76
„Memory Stick“............3, 134
„Memory Stick
Duo“ ........................3, 26, 134
počet statických obrázkov,
ktoré je možné nasnímat’.. 73
počet statických obrázkov,
ktoré je možné zapísat’ na
disk....................................... 73
počítač ................................. 99
O
počítadlo ............................. 47
obojstranný disk .................13
Macintosh ............................99
PictBridge ........................... 96
Nero Express 6 .............16, 99
LETTER BOX ...................79
M
PICT. EFFECT
(obrazové efekty)............... 75
názov disku ...................55, 76
NS LIGHT
(NightShot Light)...............69
LUMI. KEY
(kláves jasu obrazu) ...........75
usporiadanie ................ 83
obrazovka LCD..................22
podsvietenie obrazovky
LCD..................................... 22
obrazovka
VISUAL INDEX.........34, 40
pomer strán......................... 28
ohňostroj ................................
........pozrite PROGRAM AE
ponuka disku DVD ........... 55
Pomocník .......................... 100
ochrana ........................60, 129
FORMAT ....................77
PORTRAIT
(mäkký portrét).................. 66
ochranná fólia .....................49
plôška na ochranu proti
zápisu ..........................134
používanie v zahraničí ..... 131
OLD MOVIE .....................75
prehliadka záberov ............ 45
počet obrázkov, ktoré je
možné nasnímat’..........72
ONE PUSH ........................67
prehrávanie................... 34, 40
originálne údaje..................87
prepínač NIGHTSHOT
PLUS ................................... 43
rozdelenie ....................87
„Memory Stick PRO
Duo“ ..................................135
OUTDOOR........................67
MICREF LEVEL ..............78
OVERLAP .........................74
miniatúra .............................80
ovládač USB .......................99
vymazanie ....................87
prepínač OPEN na
kryte disku .......................... 25
prepínač POWER.............. 17
priblíženie ........................... 42
priblíženie pri prehrávaní . 44
MOSAIC .............................75
MPEG2..............................146
P
MULTI-SOUND................78
P.MENU .................................
...........pozrite Personal Menu
pripojenie
televízora ..................... 50
PAL....................................131
videorekordéra alebo
zariadenia DVD.... 92, 94
PASTEL..............................75
prídržný remeň................... 21
Slovník, register
vloženie/vysunutie.......27
páčka priblíženia ................42
149
Register (pokračovanie)
prípojný kábel
A/V ....................16, 50, 92, 94
siet’ová zásuvka.................. 17
tlač ....................................... 96
siet’ový adaptér ............ 16, 17
príprava
siet’ový napájací kábel ...... 17
tlačidlá na ovládanie
videozáznamov................... 47
signalizačné pípanie pri prevádzke..............pozrite BEEP
tlačidlo EASY .................... 30
videokamery ................16
PROGRAM AE ........66, 116
snímacia šošovka.............. 140
protisvetlo ...........................43
softvéru.............................. 102
tlačidlo ponuky Personal
Menu ................................... 47
počítača ........................99
SP ......................................... 77
tlačidlo predchádzajúceho a
nasledujúceho záberu
................................. 34, 35, 41
Q
SPORTS (šport)................. 66
QUALITY ..........................72
SPOT FOCUS.................... 68
R
SPOT METER (nastaviteľné
bodové meranie) ........ 66, 116
ramenný popruh .................44
SPOTLIGHT...................... 66
tlačidlo zobrazenia
registra ................................ 47
REC MODE.......................77
správy s upozornením...... 125
TV TYPE............................ 51
register
STANDARD ..................... 72
tlačidlo prehliadky
záberov.................... 35, 41, 46
DISPLAY ....................80
STANDARD SET ............ 77
U
MOVIE PB..................80
START/STOP .................... 38
USB1.1 ........................ 79, 100
statický obrázok
USB2.0 ........................ 79, 100
REMAINING ....................80
reproduktor.........................45
IMAGE SIZE ............. 72
USB SELECT.................... 75
RESET ................................45
QUALITY .................. 72
USB SPEED ...................... 79
režim Easy Handycam .......30
snímanie ................. 33, 39
režim VIDEO .....................12
statív .................................... 44
uvoľňovacia páčka BATT
(batéria) .............................. 18
režim VR .............................12
STEADYSHOT......... 71, 113
rozdiely svetových časov .132
STILL MEDIA ............ 33, 39
STILL SET ......................... 72
S
SUB-T DATE .................... 80
SELF-TIMER ....................70
SUMMERTIME.......... 24, 81
senzor diaľkového
ovládača...............................45
SUNSET&MOON ............ 66
Ú
údržba ............................... 138
úplné nabitie....................... 18
úprava ................................. 87
Úvodná príručka........ 99, 106
SEPIA..................................75
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) .......... 69, 116
V
Setup ....................................62
SUR MONITOR ............... 78
VBR .............................. 13, 77
CAMERA SET...........66
systémové požiadavky ..... 100
vedľajší zvuk ....................... 78
Personal Menu ......62, 82
Š
VF B.LIGHT
(podsvietenie hľadáčika)... 78
PICT.APPLI................74
širokouhlý záber................. 42
položky ponuky Setup 64
štvorkanálový mikrofón .... 42
používanie položiek
ponuky Setup...............62
T
STANDARD SET .....77
technické parametre ........ 142
STILL SET ..................72
televízny systém farieb .... 131
TIME/LANGU. ..........81
televízor............................... 50
SETUP ROTATE .............81
TIME/LANGU. (jazyk).... 81
MEDIA SET ...............76
150
tlačidlo PHOTO .... 33, 39, 49
VF WIDE DISP (širokouhlý
obraz v hľadáčiku) ............. 79
video z fotografií .......... 55, 91
videozáznam
nahrávanie............. 32, 38
REC MODE (režim
nahrávania) ................. 77
vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria ........... 140
Vstavaný stereomikrofón ..45
vymazanie
disku........................46, 87
pamät’ovej karty
„Memory Stick
Duo“ .......................46, 86
vymazávanie pri kontrole ..46
vysielač.................................49
vysokorýchlostný
prenos ..........................11, 100
vzdialené predmety ............42
W
WHITE BAL.
(vyváženie bielej farby) ...116
WHITE BAL. vyváženie
bielej farby) .........................67
WHITE FADER................74
WIDE SELECT ...........28, 70
Windows ............................100
WIPE ...................................74
Z
zariadenie DVD .................56
zásuvka ................................98
zásuvka A/V ......50, 92, 94, 98
zásuvka DC IN..............17, 98
zásuvka na pamät’ovú kartu
Memory Stick Duo .............27
zásuvka USB .......................98
zobrazenie zostávajúceho
času
batéria...........................45
disku..............................47
zoznam scén
ADD .............................88
DIVIDE .......................90
ERASE.........................89
MOVE..........................90
Slovník, register
„Memory Stick Duo“..45
zostávajúci čas batérie........47
zrkadlový režim ..................44
zrušenie finalizácie .............59
151
Ochranné známky
• „Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
• „Memory Stick,“
, „Memory Stick
Duo,“
, „Memory Stick
PRO Duo,“
,
„MagicGate,“
,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Picture Package je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• DVD-R, DVD-RW a DVD+RW sú ochranné
známky.
• Dolby a symbol dvojitého písmena D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator a Dolby Digital
Stereo Creator sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows a Windows Media sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a v iných
krajinách.
• Windows Media Player je ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook a PowerMac sú ochranné známky
spoločnosti Apple Computer, Inc v Spojených
štátoch a v iných krajinách.
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevõszolgálat honlapján találhatók.
• Macromedia a Macromedia Flash Player sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Macromedia,
Inc. v Spojených štátoch a v iných krajinách.
• Pentium je ochranná známka alebo
registrovaná ochranná známka spoločnosti
Intel Corporation.
• Nero 6 a iné softvérové produkty vyvinuté
spoločnost’ou Nero AG sú registrované
ochranné známky spoločnosti Nero AG a jej
dcérskych spoločností a pobočiek. Copyright
© Nero AG a jej poskytovatelia licencií
1996 – 2005
Všetky ostatné názvy produktov uvedené
v tomto dokumente môžu byt’ ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných spoločností. Okrem
toho, v tomto návode nie sú vždy uvedené
značky ™ a „®“.
Poznámky k licencii
AKÉKOLVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE
OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATELA
AKÝMKOLVEK SPÔSOBOM, KTORÝ
VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2
TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO
INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ MÉDIUM
SA BEZ LICENCIE PODLA
POUŽITELNÝCH PATENTOV V
PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRICOM TÁTO LICENCIA
JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
100%-ban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektõl mentes,
növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom
papieri s použitím atramentu vyrobeného
na báze rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Printed in Japan
HU/SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising