Sony | KDL-40R553C | Sony KDL-40R553C User manual

Sony KDL-40R553C User manual
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\010COV.fm
Televizor
Uputstva za korišćenje
masterpage: Cover
Delovi i upravljački elementi
Povezivanje TV-a na internet
Gledanje TV-a
Navigacija kroz Glavni meni
Gledanje slika sa povezane opreme
Dodatne informacije
KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC / 32R50xC / 32R40xC
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sadržaj
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Delovi i upravljački elementi
TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Povezivanje TV-a na internet
Uspostavljanje internet veze. . . . . . . . . . 10
Tip 1: Obezbeđena mreža sa Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tip 2: Obezbeđena mreža bez Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tip 3: Neobezbeđena mreža sa bilo kojom
vrstom bežičnog LAN rutera . . . . . . . . . . . . 11
Tip 4: Podešavanje žičane mreže . . . . . . . . 11
Priprema žičane mreže. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gledanje statusa mreže . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ako ne možete da se povežete na
internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Politika zaštite privatnosti . . . . . . . . . . . . 12
Gledanje TV-a
Menjanje stila gledanja . . . . . . . . . . . . . . 13
Promena formata ekrana . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje izbora scena . . . . . . . . . . . . . . 13
Navigacija kroz Glavni meni
Internet sadržaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lista digitalnih programa . . . . . . . . . . . . . 14
Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Korišćenje TV-a kao rama za fotografije . . . 15
Slušanje FM radija (samo za Rusiju ili
Ukrajinu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Deljenje fotografija Plus . . . . . . . . . . . . . . 16
Snimci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reprodukovanje fotografija/muzike/
videa preko USB-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kućna mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Povezivanje na kućnu mrežu . . . . . . . . . . . . 18
Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prikaz podešavanja za servere medija . . . . 19
Podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanja sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Korisnička podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gledanje slika sa povezane
opreme
Dijagram za povezivanje . . . . . . . . . . . . 28
Korišćenje audio i video opreme . . . . . . 29
Korišćenje preslikavanja ekrana. . . . . . . 29
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dodatne informacije
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . .32
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Opšte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
2SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\020REG.fm
masterpage: Right
Uvod
Postavljanje
Hvala vam što ste odabrali proizvod Sony.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da padne i dovede do ličnih povreda ili oštećenja TV prijemnika.
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne štrci od TV postolja
(nije isporuceno). Ako postolje za sto štrci od TV postolja, to
može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i
dovede do licne povrede ili oštecenja TV-a.
Napomena
• „x” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj cifri,
koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćeni u Vodiču za početak rada i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog izgleda proizvoda.
Mesto identifikacione oznake
SR
Oznake za broj modela TV-a, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu strujnog napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju. Nalepnice za broj modela i serijski broj adaptera za
struju se nalaze na dnu adaptera za struju.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
VAŽNA NAPOMENA
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi zidna
postavljanja.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
Nosač za postavljanje na zid – SU-WL450
• Obavezno koristite vijke isporučene sa nosačem za postavljanje
na zid prilikom pričvršćenja kuka za montažu na TV prijemnik.
Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema
ilustraciji kada se mere od površine za pričvršćenje kuke za
montažu.
Prečnik i dužina zavrtanja se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih zavrtanja osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani za usklađenost na osnovu zakonskih propisa
Evropske unije se upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za bilo kakvu uslugu ili pitanja koja se tiču garancije,
pogledajte adrese priložene u posebnim servisnim ili
garantnim dokumentima.
Obaveštenje za bežični signal
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je ova jedinica u
skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
8 - 12 mm
Zavrtanj (isporučen uz nosač
za montažu na zid)
Kuka za montiranje
Nastavak za kuku na
poleđini TV aparata
Prenošenje
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV prijemnika, držite ga kako je
ispod prikazano. Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko
ekrana.
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Postavljanje/podešavanje
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
• Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, ne izlažite ga
drmanju ili prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
3SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\020REG.fm
masterpage: Left
Ventilacija
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU
• Nemojte nikada ništa ubacivati u kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za montažu na
zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Upozorenje
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut
položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
Zid
Mrežni provodnik
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da
biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V - 240 V AC.
 prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili mrežni
provodnik radi vaše bezbednosti i vodite računa da ne
zapletete stopala na kablovima.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na
njemu ili pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač
pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se
pogorša, što bi moglo da dovede do požara.
Napomena
• Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Glavni vodovi napajanja mogu da budu izložene ili
prekinute.
• Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
• Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
• Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne
instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za
knjige ili sličan deo.
• Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da
će biti lako pristupačna.
• Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl.
• Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da
prouzrokuje kvar.
• Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
• Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog
adaptera. Središnja žica može da se
preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na
prijemniku medija.
• Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
• Ako primetite abnormalnost kod strujnog adaptera, odmah ga
isključite iz strujne utičnice.
• Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
• Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže
vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod jer u
suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni
udar, oštećenje i/ili povrede.
Lokacija:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, pri kiši, vlazi ili dimu.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Okruženje:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
• Ne stavljajte TV u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa zauljenim
dimom ili parom (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Ne postavljajte TV na mesta podložna
ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva
svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se
pregreje u takvim uslovima što može da prouzrokuje
deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.
4SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\020REG.fm
Situacija:
• Ne koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Ne postavljate TV tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju
da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno
radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe
do sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je mrežni provodnik oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD monitora
Kada se LCD monitor koristi u dužem periodu, okolina panela
postaje topla. Toplotu možete rukom osetiti.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbeglih prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
LCD ekran
• Mada je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i
99,99% ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne
tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena,
plava ili zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD
ekrana i ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na
vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran
može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
masterpage: Right
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite
nežno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom
krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski
čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol,
benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili
održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila
može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
Oprez u vezi rukovanja daljinskim
upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Bežična funkcija jedinice
• Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme
(pejsmejker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan
rad medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
5SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\020REG.fm
masterpage: Left
Odlaganje TV aparata
Odlaganje Stare Električne i
Elektronske Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje
električne i elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog
odlaganja ovog proizvoda, pomažete sprečavanje potencijalnih
negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da
dođe usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se
svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje
kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje otpada baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Osiguravanjem da su
ove baterije pravilno odložene, pomoći ćete da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji za bezbednost, performanse ili koji iz
razloga održanja integriteta podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ovaj akumulator treba da bude zamenjen
od strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju svog
životnog ciklusa na odgovarajućim mestima za prikupljanje
recikliranja električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se kancelariji
lokalne uprave, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
6SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\030PAR.fm
masterpage: Right
 CH/INPUT
Prebacuje između ekrana CH gore/dole i
ekrana za izbor ulaza.
Delovi i upravljački elementi
 (Senzori/LED indikator)
TV
1
3
Napomena
• Uverite se da je TV u potpunosti isključen pre
izvlačenja AC strujnog kabla (mrežnog voda).
Savet
• Taster  + ima taktilno ispupčenje. Koristite je kao
referencu kada rukujete TV-om.
4
 / (Napajanje)
Uključuje TV ili prebacuje u režim
pripravnosti.
Napomena
• Da biste u potpunosti isključili TV iz AC napajanja,
izvucite utikač iz mrežne utičnice.
 +/–/
stavke)
/
(Izbor jačine zvuka /
• Povećava/smanjuje jačinu zvuka, ili bira
sledeći (+) ili prethodni (–) kanal kada se
prikaže obaveštenje CH gore/dole
pritiskom na taster CH/INPUT.
• Pomera izabrani izvor ulaza gore/dole
kada se prikaže meni za izbor ulaza
pritiskom na taster CH/INPUT.
7SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Delovi i upravljački elementi
2
• Prima signale iz daljinskog upravljača.
Ne stavljajte ništa preko senzora.
To može da utiče na njegovu funkciju.
• Svetli žuto kada se [Tajmer za isključivanje]
ili [Tajmer uključen] podesi na (stranu 24),
ili je TV u režimu rama za fotografije
(stranu 15).
• Svetli zeleno kada se [Ušteda energije]
podesi na [Slika isključena] (stranu 27).
• Svetli zeleno kada se TV uključi.
• Ne svetli kada je TV u režimu pripravnosti.
• Trepti kada se rukuje daljinskim
upravljačem.
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\030PAR.fm
masterpage: Left
 EXIT*
Daljinski upravljač
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
Interaktivne aplikacije, pritisnite da izađete
iz usluge.
 Tasteri u boji
Prikazuje vodič za rukovanje (kada su
dostupna dugmad u boji).
 NETFLIX*
Pritisnite da biste pristupili „NETFLIX“ usluzi
na internetu.

/
(Otkrivanje informacija / teksta)
• Prikazuje informacije. Pritisnite jednom da
biste prikazali informacije o programu/
ulazu koji gledate. Pritisnite ponovo da
biste sklonili prikaz sa ekrana.
• U režimu teksta, otkriva skrivene
informacije (npr. odgovore na kviz).
 SLEEP*
Pritiskajte uzastopno sve dok se na TV-u ne
prikaže vreme u minutima ([Isključeno]/
[15 min.]/[30 min.]/[45 min.]/[60 min.]/
[90 min.]/[120 min.]) koje želite da ostane na
TV-u pre isključivanja. Da biste otkazali
tajmer za isključivanje, uzastopno pritiskajte
SLEEP sve dok se ne pojavi [Isključeno].

////
(Izbor stavke / Unesi)
• Izaberite ili podesite stavke.
• Potvrdite izabrane stavke.

RETURN
• Vraća na prethodni ekran bilo kog
prikazanog menija.
• Zaustavlja reprodukciju prilikom
reprodukovanja foto/muzičke/video
datoteke.

/
(Izbor ulaza / zadržavanje
teksta)
 HOME
• Prikazuje i bira izvor ulaza (stranu 29).
• U režimu teksta, zadržava trenutnu
stranicu.
  +/– (Jačina zvuka)
 DIGITAL/ANALOG
Prikazuje ili otkazuje meni.
Podešava jačinu zvuka.
 AUDIO
Izaberite zvuk za višejezični izvor ili
dvokanalni zvuk za trenutno gledani
program (zavisi od izvora programa).
Prebacuje na digitalni ili analogni ulaz.
 Numerički tasteri
• Biraju kanale. Za brojeve kanala 10 i iznad,
unesite brzo sledeću cifru.
• U režimu teksta, unesite trocifreni broj
stranice da biste izabrali stranicu.

(Titl)
Menja podešavanje titla (stranu 21).
8SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\030PAR.fm
 ///*//*//
• Rukujte medijskim sadržajem na TV-u i
povezanim kompatibilnim uređajem
BRAVIA Sync.
• Ovaj taster takođe može da se koristi za
rukovanje reprodukcijom VOD (Video na
zahtev) usluge.
Dostupnost zavisi od VOD usluge. (Osim
za KDL-32R40xC, KDL-40R45xC)
 / (TV u pripravnosti)
 OPTIONS
Prikazuje listu koja sadrži prečice do nekih
menija postavki.
Navedene opcije se razlikuju u zavisnosti od
trenutnog ulaza i sadržaja.

 PROG +/–/
Upravljanje uređajima:
Koristite [Upravljanje uređajima] da biste
rukovali opremom koja je kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom. Izaberite opcije iz
[Glavni (meni)], [Opcije], [Lista sadržaja] i
[Isključivanje] da biste rukovali opremom.
Zvučnici:
Izaberite [TV zvučnici] ili [Audio sistem] za
izlaz zvuka TV-a iz TV zvučnika ili povezane
audio opreme.
Upravljanje TV-om:
Koristite [Upravljanje TV-om] meni da biste
rukovali TV-om iz [Glavni (meni)] ili menija
[Opcije].
Vrati se na TV:
Izaberite ovu opciju za povratak na TV
program.
/
SR
• Bira sledeći (+) ili prethodni (–) kanal.
• U režimu teksta, bira sledeću ( ) ili
prethodnu ( ) stranicu.
Delovi i upravljački elementi
Pritisnite da biste prikazali BRAVIA Sync
meni, a zatim izaberite povezanu HDMI
opremu iz [Odabir uređaja].
Sledeće opcije mogu da se izaberu iz
BRAVIA Sync menija.
(Skoči)
Vraća na prethodni kanal ili ulaz gledan više
od 15 sekundi.
Uključuje TV ili prebacuje u režim
pripravnosti.
 SYNC MENU
masterpage: Right
  (Isključen zvuk)
Isključuje zvuk. Pritisnite ponovo da biste
vratili zvuk.
 TITLE LIST
Prikazuje Listu naslova.

(Režim širokog prikaza)
Podešava prikaz ekrana. Pritiskajte
uzastopno da biste izabrali željeni režim
širokog prikaza (stranu 13).
* Lokacija, dostupnost i funkcija dugmadi daljinskog
upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od vaše
zemlje/regiona/modela TV-a.
Savet
• Broj 5, , PROG + i AUDIO tasteri imaju dodirne
tačke. Koristite tačke kao reference prilikom rukovanja
TV-om.
Napomena
• Ako su izabrani titlovi, a korisnik pokrene aplikaciju
digitalnog teksta pomoću tastera „tekst“, titlovi
mogu, pod određenim okolnostima, prestati da se
prikazuju. Kada korisnik izađe iz aplikacije digitalnog
teksta, dekodiranje titlova će se automatski nastaviti.
  (Tekst)
U režimu teksta, prikazuje emitovanje
teksta.
Svaki put kada pritisnete , prikaz se
ciklično menja na sledeći način:
Tekst  Tekst preko TV slike (miks režim) 
Bez teksta (izađi iz usluge teksta)

GUIDE (EPG)
Prikazuje digitalni EPG (Elektronski
programski vodič) (stranu 15).
9SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Povezivanje TV-a na internet
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Uspostavljanje internet veze
Pomoću mrežne funkcije možete da povežete
TV na internet. Procedura podešavanja se
razlikuje zavisno od tipa mreže i LAN rutera. Pre
uspostavljanja internet veze, obavezno podesite
LAN ruter. Proverite svoje bežično LAN
okruženje pomoću sledećeg grafikona.
Bežični LAN
Bezbedan bežični LAN?
Tip 1: Obezbeđena mreža sa Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Zahvaljujući WPS standardu bezbednost
bežične kućne mreže je potpuno jasna i
dovoljno je pritisnuti WPS dugme na bežičnom
LAN ruteru. Pre podešavanja bežičnog LAN-a,
pogledajte gde se nalazi WPS dugme na ruteru i
proverite kako se koristi.
Iz bezbednosnih razloga, [WPS (PIN)]
obezbeđuje PIN kôd za ruter. PIN kôd se
obnavlja svaki put kada izaberete [WPS (PIN)].
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
NE
k Tip 3
DA m
Da li koristite bežični LAN
ruter kompatibilan sa Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)?
- automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
- ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Bežično podešavanje]
NE
k Tip 2
DA m
Tip 1*
3
Bežični LAN, tip 4
* Tip 1 je lakši za podešavanje ako vaš ruter ima dugme
za automatsko podešavanje, npr. Air Station OneTouch Secure System (AOSS). Većina najnovijih rutera
ima ovu funkciju. Proverite svoj ruter.
Tip 1:
Tip 2:
Tip 3:
Tip 4:
Sledite konfiguraciju za obezbeđenu
mreža sa Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Sledite konfiguraciju za obezbeđenu
mreža bez Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Sledite konfiguraciju za neobezbeđenu
mrežu sa bilo kojom vrstom bežičnog
LAN rutera.
Sledite konfiguraciju za podešavanje
žičane mreže.
masterpage: Left
Izaberite [WPS (dugme)] za metod
pritiskanja dugmeta ili [WPS (PIN)] za
PIN metod.
Napomena
Naziv mreže WPS-a može da se razlikuje zavisno od
rutera (npr. AOSS dugme).
4
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
Napomena
• Ako za mrežno podešavanje koristite WPS, aktiviraju
se bezbednosna podešavanja bežičnog LAN rutera, a
sva oprema prethodno povezana na bežični LAN u
nepouzdanom statusu biće isključena sa mreže.
U ovom slučaju, aktivirajte bezbednosna podešavanja
isključene opreme i onda je ponovo povežite. Ili,
možete da deaktivirate bezbednosna podešavanja
bežičnog LAN rutera, i onda da povežete opremu na
TV u nepouzdanom statusu.
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
10SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Tip 2: Obezbeđena mreža bez Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Da biste podesili bežični LAN, biće potrebni SSID
(naziv bežične mreže) i bezbednosni ključ (WEP
ili WPA ključ). Ako ih ne znate, pogledajte
uputstvo za upotrebu vašeg rutera.
1
2
4
Tip 3: Neobezbeđena mreža sa bilo
kojom vrstom bežičnog LAN rutera
Da biste podesili bežični LAN, potreban je SSID
(naziv bežične mreže).
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
- automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
- ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Bežično podešavanje]
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
- automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
- ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Bežično podešavanje]
3
Izaberite [Skeniraj], zatim izaberite
mrežu sa liste skeniranih bežičnih
mreža.
Izaberite [Skeniraj], zatim izaberite
mrežu sa liste skeniranih bežičnih
mreža.
4
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
Napomena
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
• Lozinku unosite ključem u bezbednom okruženju.
SR
Napomena
• Bezbednosni ključ (WEP ili WPA ključ) neće biti
potreban jer ne treba da izaberete nijednu
bezbednosnu metodu u ovoj proceduri.
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
Tip 4: Podešavanje žičane mreže
Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti
za vaš ruter ako je potrebno. Stavke koje treba
da se podese (npr. IP adresa, podmrežna
maska, DHCP) mogu da se razlikuju u zavisnosti
od dobavljača internet usluge ili rutera. Za
detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja
vam je dostavio dobavljač internet usluge, ili
uputstva isporučena uz ruter.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
- automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
- ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Žično podešavanje]
11SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
Povezivanje TV-a na internet
3
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
3
2
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
[Mrežno podešavanje] može da se podesi i iz
menija [Automatsko pokretanje].
Napomena
• Omogućava automatsku konfiguraciju žičane/
bežične mreže.
Kada je povezivanje sa LAN kablom: Žično
Kada je povezivanje sa ugrađenim bežičnim LANom: Bežično
Kada je povezivanje sa oba kabla: Žično
• Podešeno na [Lako], automatski podešava IP adresu.
Kada se ne koristi proxy server.
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
Priprema žičane mreže
masterpage: Left
Izaberite [Prikaži postavku i status
mreže].
Ako ne možete da se povežete
na internet
Upotrebite dijagnostiku da biste proverili
moguće uzroke kvarova mrežne veze i
podešavanja.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Izaberite [Prikaži postavku i status
mreže].
3
Izaberite [Proveri vezu].
To može da potraje nekoliko minuta.
Dijagnostiku ne možete da otkažete nakon
što izaberete [Proveri vezu].
TV
Internet
Politika zaštite privatnosti
Modem sa
funkcijam
a rutera
Kada koristite sledeće funkcije za povezivanje
na internet, određene informacije se šalju
globalnim serverima Sony Corporation, i to
informacije koje se smatraju ličnim
informacijama i zbog toga je potrebna vaša
saglasnost kako bi dobavljači usluge mogli da ih
koriste.
• Ažuriranje softvera sistema povezivanjem na
globalne servere Sony Corporation preko
interneta.
• Internet sadržaj ili druge internete usluge od
dobavljača usluga kao što je Youtube.
ili
Ruter
Modem
Internet
Napomena
• Za LAN veze, koristite kabl kategorije 7 (nije
isporučen).
Gledanje statusa mreže
Možete da potvrdite svoj mrežni status.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
Ovaj TV ima ekrane za podešavanje u
Automatsko pokretanje ili meniju Podešavanje
da biste potvrdili svoju saglasnost nakon što
pročitate detalje o Politici privatnosti. Ako želite
da koristite ove funkcije, označite [Omogući] na
svakom ekranu za podešavanje. Ako je
označeno [Onemogući], gornje 2 funkcije nisu
dostupne.
Ovo podešavanje možete da promenite
pritiskom na HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [politika zaštite privatnosti].
12SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Gledanje TV-a
1
Pritisnite / na TV-u ili daljinskom
upravljaču da biste uključili TV.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG za
prebacivanje između digitalnog i
analognog režima.
3
Pritisnite numeričke tastere ili PROG +/–
da biste izabrali TV kanal.
4
Pritisnite  +/– da biste podesili jačinu
zvuka.
Menjanje stila gledanja
Promena formata ekrana
1
Pritiskajte
uzastopno da biste izabrali
format ekrana.
[Široki zum]*
[Normalno]
[Ceo ekran]
[Zumiranje]*
SR
Gledanje TV-a
U digitalnom režimu
[14:9]*
Pojavljuje se na kratko baner sa
informacijama. Sledeće ikone mogu da
budu naznačene na baneru.
: Usluga sa podacima (aplikacija
* Delovi vrha i dna slike mogu da budu isečeni.
emitovanja)
Napomena
: Radio usluga
• Ne možete da izaberete [14:9] za slike iz HD
izvora.
: Šifrovana/pretplatnička usluga
:
masterpage: Right
Za HDMI PC ulaz (podešavanje vremena
PC-ija)
Višestruki jezici audio zapisa dostupni
[Normalno]
: Titlovi dostupni
[Ceo ekran 1]
: Titlovi i/ili audio dostupni za osobe
oslabljenog sluha
: Preporučeni minimalni uzrast za
[Ceo ekran 2]
trenutni program (od 3 do 18 godina)
: Roditeljska blokada
: Zaključavanje digitalnih programa
: Audio dostupan za osobe oslabljenog
vida
: Govorni audio titl dostupan
: Višekanalni audio dostupan
Podešavanje izbora scena
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite zatim / da biste
[Izbor scena].
izabrali
Kada izaberete željenu opciju scene,
automatski se podešava optimalni kvalitet
zvuka i slike. Opcije koje možete da
izaberete se mogu razlikovati. Nedostupne
opcije su zasivljene.
13SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
masterpage: Left
Da biste izašli iz internet sadržaja
Navigacija kroz Glavni meni
Pritisnite HOME.
Napomena
Taster HOME vam omogućuje da pristupite
raznim podešavanjima i funkcijama TV-a.
1
Pritisnite HOME.
• Ako imate probleme sa ovom funkcijom, proverite da
li je internet veza pravilno podešena.
• Povezivanje na internet sadržaj zavisi od dobavljača
internet sadržaja.
• Da biste ažurirali usluge internet sadržaja, pritisnite
HOME, onda izaberite [Podešavanja]  [Podešavanja
sistema]  [Podešavanje]  [Mreža] 
[Osvežavanje internet sadržaja].
Da biste koristili NETFLIX
Pritisnite dugme NETFLIX na daljinskom
upravljaču da biste aktivirali meni.
Napomena
• Može se desiti da Netflix ne može da se koristi preko
Proxy servera.
Lista digitalnih programa
1 Pritisnite HOME u digitalnom režimu.
2 Pritisnite zatim / da biste izabrali
2
[Lista digitalnih programa].
Pritisnite / da biste izabrali opciju, a
zatim pritisnite .
Internet sadržaj
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Internet sadržaj isporučuje mnoštvo zabave na
zahtev direktno na vaš TV. Uspostavljanjem
internet veze možete uživati u svom omiljenom
internet sadržaju.
Napomena
• Obavezno povežite TV na internet i izvršite [Mrežno
podešavanje] (stranu 23).
Da biste koristili internet sadržaj
1
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Internet sadržaj].
2
Pritisnite / a biste izabrali željenu
internet uslugu u listi usluga i pritisnite
.
3
Pritisnite
da biste pokrenuli željeni
internet sadržaj.
3
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali program.
Da biste koristili listu Omiljeno
Funkcija Omiljeno vam omogućava da odredite
do četiri liste vaših omiljenih programa. Dok
gledate TV, pritisnite
da biste kreirali ili
prikazali listu Omiljeno.
Savet
• Pritisnite plavi taster da biste izmenili listu Omiljeno.
Sledite uputstva na dnu ekrana.
14SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
masterpage: Right
Da biste izabrali Režim prikaza
Digitalni EPG
1 Pritisnite
GUIDE u digitalnim
režimu.
Možete da promenite prikaz rama za fotografije
izborom [Režim prikaza] u [Postavke rama za
fotografije] (stranu 24).
Da biste izabrali Režim prikaza sata
Možete da izaberete između tri režima prikaza
sata izborom [Prikaz sata] u [Postavke rama za
fotografije] (stranu 24).
Napomena
2
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali program.
Aplikacije
Ram za fotografije prikazuje sat i kalendar
istovremeno sa prikazivanjem fotografije i
slušanjem muzike ili FM radija.
1
2
Pritisnite HOME.
Pritisnite zatim / da biste
[Aplikacije].
izabrali
3
Pritisnite zatim / da biste
[Režim rama za fotografije].
izabrali
Da biste pokrenuli Ram za fotografije
tokom reprodukcije USB medija
1
2
Pritisnite OPTIONS dok reprodukujete
foto ili muzičku datoteku.
Pritisnite zatim / da biste
izabrali
[Režim rama za fotografije] za
pokretanje Režima rama za fotografije.
Trajanje
Radi uštede energije, TV neprekidno
reprodukuje u režimu rama za fotografije do 24
časa pre automatskog isključivanja. Nakon
automatskog isključivanja, ne koristite režim
rama za fotografije najmanje jedan čas da biste
izbegli sagorevanje panela (zadržavanje slike na
ekranu).
Možete da promenite postavku [Trajanje] u
[Postavke rama za fotografije] (stranu 24).
Da bi se izbeglo sagorevanje, položaj
fotografije, sata i kalendara se automatski
menjaju svakog časa.
Slušanje FM radija (samo za Rusiju ili
Ukrajinu)
1
2
Pritisnite HOME.
Pritisnite zatim / da biste
[Aplikacije].
izabrali
3
Pritisnite zatim / da biste
[FM Radio].
izabrali
4
Pritisnite PROG +/– da biste FM radio
stanicu.
Da biste izašli iz režima FM Radio
1
Pritisnite
RETURN.
Memorisanje radio stanica
Kada prvi put koristite funkciju FM Radio,
pritisnite HOME i izaberite [Podešavanja] 
[Podešavanja sistema]  [Podešavanje kanala]
 [FM Radio Set-Up]  [Automatsko
podešavanje].
15SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Korišćenje TV-a kao rama za fotografije
• Ovaj TV nema rezervno baterijsko napajanje za sat.
Ako dođe do nestanka struje ili ako isključite strujni
kabl, trenutni datum i vreme će se automatski
poništiti.
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
masterpage: Left
Da biste promenili memorisane radio
stanice
Da biste sačuvali fotografiju prikazanu na
TV-u
1
2
Pritisnite OPTIONS u režimu FM Radio.
1
Dodirnite minijaturu na svom uređaju, a
zatim držite fotografiju da biste otvorili
kontekstni meni.
3
Pritisnite zatim / da biste
izabrali
radio stanicu koju želite da promenite.
2
Izaberite [U redu].
4
Pritisnite zatim / da biste
promenili FM frekvenciju, a zatim
izmenili naziv FM Radio stanice.
Pritisnite zatim / da biste
[FM Radio Presets].
izabrali
Napomena
• Ako stanica ima zvuk sa šumom, možda ćete moći da
poboljšate kvalitet zvuka pritiskom na /.
• Kada FM stereo program ima statičan šum, pritisnite
AUDIO dok se ne pojavi [Mono]. Neće biti stereo
efekta, ali će se šum smanjiti.
Deljenje fotografija Plus
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Povežite, kopirajte i gledajte omiljene fotografije
na TV-u korišćenjem svojih uređaja (npr.
pametni telefoni ili tablet uređaji).
Napomena
• Priključite USB fleš disk da biste sačuvali do
50 fotografija.
• Do 10 pametnih telefona ili tablet uređaja može
istovremeno da se poveže sa TV-om.
• Maksimalna veličina datoteke svake fotografije je
20 MB.
• Možete da ubacite i pozadinsku muziku maksimalne
veličine od 30 MB.
• Podržan je podrazumevani pregledač za Android 2.3
ili noviji.
• Podržan je podrazumevani pregledač za iOS;
međutim, neke funkcije nije moguće koristiti zavisno
od verzije vašeg iOS.
Snimci
1 Pritisnite HOME u digitalnom režimu.
2 Pritisnite zatim / da biste izabrali
[Snimci].
1
2
Pritisnite HOME.
Pritisnite zatim / da biste
[Aplikacija].
izabrali
3
Pritisnite zatim / da biste
[Deljenje fotografija Plus].
izabrali
4
Sledite uputstva na ekranu da biste
povezali uređaj sa TV-om.
5
Otvorite veb pregledač na uređaju
nakon što uspostavite sve veze, a zatim
sledite uputstva na ekranu da biste
pristupili URL.
3
Pritisnite / a onda
da biste izabrali
[Lista naslova], [Lista tajmera], [Lista
grešaka] ili [Ručni tajmer za SNIM.].
Napomena
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
• Tokom snimanja ne možete da uđete u [Meni] 
[Internet sadržaj]
• Pritisnite  REC taster da biste snimili trenutno
gledani program u digitalnom režimu pomoću USB
HDD funkcije snimanja.
Da biste prikazali fotografiju na TV-u
1
2
Dodirnite uređaj radi pokretanja.
Izaberite fotografiju.
Izabrana fotografija će se automatski
prikazati na TV-u.
16SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Da biste reprodukovali fotografije kao
projekciju slajdova (fotografija)
Mediji
1
Reprodukovanje fotografija/muzike/
videa preko USB-a
Možete da uživate u foto/muzičkim/video
datotekama memorisanim u digitalnom aparatu
ili kamkorderu Sony preko USB kabla ili USB
memorijskog uređaja na vašem TV-u.
Povežite podržani USB uređaj sa TV-om.
4
Pritisnite zatim / da biste
izabrali
[Fotografija], [Muzika] ili [Video].
5
Pojavljuje se [Odabir uređaja]. Pritisnite
/ da biste izabrali uređaj. (Osim za
KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
6
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali datoteku ili fasciklu.
7
Ako je povezano više od jednog USB
uređaja, pritisnite crveni taster da biste
izabrali [Opcije reprodukcije], a zatim
[Odabir uređaja] da biste izabrali
odgovarajući USB uređaj (samo
KDL-40R45xC, KDL-32R40xC).
Pritisnite HOME.
izabrali
Pritisnite crveni taster u prikazu minijatura da
biste prikazali listu podešavanja za USB
reprodukciju.
Da biste podesili kvalitet slike i zvuka
USB medija
Pritisnite OPTIONS za vreme
reprodukcije.
2
Pritisnite zatim / da biste
[Slika] ili [Zvuk].
3
Napomena
• Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite
pažnju na sledecće:
 Nemojte isključivati TV.
 Nemojte isključivati USB kabl.
 Nemojte vadiiti USB uređaj.
Podaci na USB uređaju mogu da se oštete.
• Sony neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na
podacima, ili za gubitak podataka na medijima za
snimanje zbog kvara bilo kojih povezanih uređaja ili
TV-a.
• Sistem datoteka na USB uređaju podržava FAT16,
FAT32 i NTFS.
• Naziv datoteke i naziv foldera možda neće biti
prikazani ispravno u nekim slučajevima.
• Kada povezujete digitalni fotoaparat Sony, podesite
režim USB veze fotoaparata na Automatski ili
Masovno skladištenje. Za više informacija o režimu
USB veze, pogledajte uputstva isporučena uz vaš
digitalni fotoaparat.
• Koristite USB uređaj za skladištenje koji je usklađen sa
standardima za klasu USB uređaja za masovno
skladištenje.
• Ako izabrana datoteka ima netačne informacije o
kontejneru ili je nekompletna, ona ne može da se
reprodukuje.
USB Video format
Opcije reprodukcije
1
Pritisnite zeleni taster na prikazu
minijatura da biste pokrenuli projekciju
slajdova.
Da biste podesili [Efekat za projekc.
slajd.] i [Brzina projekcije slajdova],
pritisnite OPTIONS  [Opcije
reprodukcije].
Da biste zaustavili projekciju slajdova,
pritisnite
RETURN.
• AVI (.avi)
Video kodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch),
MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus(2ch), WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
izabrali
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali i podesili stavku.
Video kodek: WMV v9, Xvid, VC-1
Audio kodek: MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Video kodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC
17SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Navigacija kroz Glavni meni
1
2
3
Pritisnite zatim / da biste
[Mediji].
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
masterpage: Left
• MKV (.mkv)
Video kodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8
Audio kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC
(2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch),
Dolby Digital (2ch), WMA v8,
Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0, VORBIS
• WebM (.webm)
Video kodek: VP8
Audio kodek: VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Video kodek: MPEG1, MPEG2
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital Plus
(2ch), DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Video kodek: MPEG2, H.264, VC-1
Audio kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
USB muzički format
• LPCM (.wav)
• MPEG1 audio layer3 (.mp3)
• WMA v8 (.wma)
USB foto format
Kućna mreža
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Povezivanje na kućnu mrežu
Možete uživati u različitom sadržaju (npr. foto/
muzičke/video datoteke) memorisane na DLNA
Certified™ serverima medija. Funkcija kućne
mreže vam omogućava da uživate u mrežnom
sadržaju u drugim sobama.
Reprodukcija fotografija/muzike/videa
1
Pritisnite HOME, zatim izaberite [Mediji]
 [Fotografija], [Muzika] ili [Video] 
željeni server medija.
2
Izaberite datoteke ili foldera za
reprodukciju sa liste.
Napomena
• Server mora da bude DLNA Certified™.
• Datoteke sa mrežnog uređaja treba da budu u
sledećim formatima:
Slike: JPEG
Muzika: MP3, linearni PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• U zavisnosti od datoteke, reprodukcija možda neće
biti moguća čak i ako se koriste podržani formati.
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Napomena
• Reprodukcija gore navedenih formata datoteka se ne
garantuje.
Renderer
Možete da reprodukujete foto, muzičke i video
datoteke memorisane na mrežnim uređajima
(npr. digitalni fotoaparati, mobilni telefoni,
računar) na TV ekran direktnim upravljanjem
ciljnog uređaja. Mreža takođe treba da bude
kompatibilna sa Renderer-om.
Podešavanje postavki Renderer-a
Pritisnite HOME, onda izaberite [Podešavanja]
 [Podešavanja sistema]  [Podešavanje] 
[Mreža]  [Podešavanje kućne mreže] 
[Renderer]  željeno podešavanje.
18SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Prikaz podešavanja za servere medija
Izaberite servere za kućnu mrežu koji treba da
se prikažu u Glavnom meniju. Automatski može
da se prikaže do 10 servera u Glavnom meniju.
1
2
masterpage: Right
Nijansa
Povećava ili smanjuje zelene i crvene
tonove.
Oštrina
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža] 
[Podešavanje kućne mreže] 
[Podešavanja prikaza servera].
Izoštrava ili omekšava sliku.
Izaberite server koji treba da se prikaže
u Glavnom meniju.
Smanjuje šum slike (snežna slika) pri
slabom signalu emitovanja.
Temperatura boje
Podešava belinu slike.
Smanjivanje šuma
MPEG smanjivanje šuma
Podešavanja
Smanjuje šum slike u MPEGkomprimovanom videu.
SR
Podešavanja sistema
Napomena
• Opcije koje možete da podesite zavise od situacije.
Nedostupne opcije su zasivljene ili nisu prikazane.
• Satelitske opcije su dostupne samo za satelitske
modele.
Slika
Režim slike
Podešava Režim slike. Opcije koje mogu
da se izaberu razlikuju se u zavisnosti od
podešavanja [Izbor scena].
Poništi
Vraća sva podešavanja za [Slika] osim
[Režim slike] na podrazumevana
podešavanja.
Pozad. osvetljenje
Podešava svetlinu pozadinskog
osvetljenja.
Kontrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Pruža poboljšano pomeranje slike prilikom
reprodukcije BD (Blu-ray disk), DVD ili VCR
slika snimljenih na filmu, smanjujući
zamagljenost i zrnastu strukturu slike.
Izaberite [Automatski] da biste predstavili
sadržaj na osnovu filma kakav jeste.
Napomena
• Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše
šuma, [Filmski režim] se automatski isključuje
čak i ako je izabrano [Automatski].
Napredna podešavanja
Podešava [Slika] podešavanja sa više
detalja.
Poništi: Vraća sva napredna
podešavanja na podrazumevana
podešavanja.
Napredno poboljš. kontrasta:
Automatski podešava [Pozad.
osvetljenje] i [Slika] na najpogodnija
podešavanja sudeći po svetlini
ekrana. Ova postavka je posebno
efikasna za tamne scene slika i
povećaće razliku kontrasta tamnijih
scena slika.
Posvetljava ili zatamnjuje sliku.
Korekcija crne: Naglašava crne
površine slike za jači kontrast.
Boja
Gama: Podešava balans između svetlih
i tamnih površina slike.
Povećava ili smanjuje intenzitet boje.
Čisto bela: Naglašava bele boje.
Svetlina
Živa boja: Čini boje živopisnijim.
19SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
Navigacija kroz Glavni meni
Filmski režim
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Režim LED pokreta: Smanjuje
zamagljenost u filmovima
kontrolisanjem izvora LED
pozadinskog osvetljenja, ali se
svetlina smanjuje.
masterpage: Left
Napredna podešavanja
Dinamički opseg: Kompenzira razlike u
zvučnom nivou između različitih
kanala.
Napomena
Zvuk
Režim zvuka
• Efekat možda neće funkcionisati ili može da se
razlikuje u zavisnosti od programa bez obzira
na postavku [Dinamički opseg].
Izaberite prema sadržaju u kome želite da
uživate.
Nivo jačine zvuka za HE-AAC:
Podešava audio zvučni nivo za
HE-AAC.
Poništi
Nivo zvuka za MPEG: Podešava audio
zvučni nivo za MPEG.
Poništite podešavanja [Ekvilajzer], [Jasan
glas], [Automatska jačina zvuka], [Balans] i
[Odstupanje zvuka].
Ekran
Ekvilajzer
Format ekrana
Podešava postavke frekvencije zvuka.
Za detalje o režimu širokog prikaza, videti
stranu 13.
Jasan glas
Čini jasnijim zvuk glasova.
Automatska jačina zvuka
Smanjuje razliku u nivou jačine zvuka
između svih programa i reklama (npr.
reklame su često glasnije od programa).
Balans
Naglašava balans levog ili desnog
zvučnika.
Odstupanje zvuka
Podešava nivo jačine zvuka trenutnog
ulaza u odnosu na druge ulaze.
Dvokanalni zvuk
Podešava zvuk iz zvučnika na [Mono],
[Stereo], [A] ili [B].
Automatski format
Automatski menja [Format ekrana] da bi
odgovarao ulaznom signalu.
Da biste sačuvali svoju postavku, podesite
[Isključeno].
Savet
• Čak i ako je [Automatski format] podešen na
[Uključeno] ili [Isključeno], možete uvek da
izmenite format ekrana uzastopnim
pritiskanjem
.
4:3 podrazumevano
Podešava podrazumevano [Format
ekrana] za 4:3 ulazni signal.
Automatska oblast za prikaz
Automatski podešava sliku na
najadekvatniju površinu prikaza.
Napomena
Površina prikaza
• Ako je signal veoma slab, zvuk automatski
postaje mono.
• Ako je stereo zvuk šuman prilikom primanja
NICAM programa, izaberite [Mono]. Zvuk
postaje mono, ali se šum smanjuje.
• Postavka [Dvokanalni zvuk] se memoriše za
poziciju svakog programa.
• Ne možete da slušate zvuk stereo emitovanja
kada se izabere [Mono].
Podešava površinu prikaza slike.
Promeni po horizontali
Podešava horizontalni položaj slike.
Promeni po vertikali
Podešava vertikalni položaj slike.
Savet
• Ako izaberete drugu opremu povezanu sa TVom, podesite [Dvokanalni zvuk] na [Stereo], [A]
ili [B].
Veličina po vertikali
Podešava vertikalnu veličinu slike kada je
[Format ekrana] podešen na [Široki zum].
20SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Podešavanje računara
Bira režim ekrana ili podešava položaj
prikaza slike kada se prima PC ulazni
signal.
Podešavanje kanala
Podeš. analognih
Ručno memorisanje programa: Pre
biranja [TV sistem]/[Kanal]/[AFT]/
[Audio filter]/[Preskoči]/[Sistem
boja], pritisnite PROG +/– da biste
izabrali broj programa sa kanalom.
Ne možete da izaberete broj
programa koji je podešen na
[Preskoči].
Program:
Memoriše ručno kanale programa.
Sortiranje programa: Menja redosled
po kome su kanali sortirani na TV-u.
Digitalno podešavanje
Podešavanje digitalnih programa:
Auto. podešavanje digitalnih kanala
Podešavanje dostupnih digitalnih
kanala. Ova opcija vam omogućava da
ponovo podesite TV posle preseljenja ili
da tražite nove kanale koje su pokrenuli
emiteri.
Opseg za automatsko podešavanje
[Normalno]: Traži dostupne kanale u
vašem regionu/zemlji. [Ceo]: Traži
dostupne kanale nezavisno od vašeg
regiona/zemlje.
Napomena
• Možete da pokrenete [Auto. Podešavanje
digitalnih kanala] posle preseljenja na novo
mesto stanovanja, menjanja dobavljača
usluge ili da tražite nove pokrenute kanale.
Izmena liste programa
Uklanja sve neželjene digitalne kanale
memorisane na TV-u i menja redosled
digitalnih kanala memorisanih na TV-u.
Ručno podešavanje digitalnih kanala
Ručno podešava digitalne kanale.
Postavka titla:
Podešavanje titla
Kada se izabere [Za osobe oštećenog
sluha], neka vizuelna pomoćna sredstva
mogu takođe da budu prikazana na
ekranu sa titlovima (ako TV kanali
emituju takve informacije).
Primarni željeni jezik
Bira željeni jezik u kojem se prikazuju
titlovi.
Sekundarni željeni jezik
Bira sekundarni željeni jezik u kojem se
prikazuju titlovi.
Podešavanje zvuka:
Tip audio zapisa (Audio opis)
Normalno
Pruža normalan tip audio zapisa.
Audio opis
Obezbeđuje audio opis (naraciju)
vizuelnih informacija ako TV kanali
emituju takve informacije.
Za osobe oštećenog sluha
Prebacuje emitovanje za osobe
oštećenog sluha kada se izabere [Za
osobe oštećenog sluha].
Izgovaranje opisa
Prebacuje na emitovanje govornog
audio titla ako TV kanali emituju takve
informacije.
Primarni željeni jezik
Izaberite željeni jezik koji se koristi za
program. Neki digitalni kanali mogu da
emituju nekoliko audio jezika za
program.
Sekundarni željeni jezik
Izaberite sekundarni željeni jezik koji se
koristi za program. Neki digitalni kanali
mogu da emituju nekoliko audio jezika
za program.
Nivo zvuka
Podešava nivoe glavnog audio izlaza
TV-a i izlaza audio opisa.
Savet
• Ova opcija je dostupna samo kada je [Audio
opis] podešen na [Tip audio zapisa (Audio
opis)].
21SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Automatsko podešavanje analognih
programa: Podešava u svim
dostupnim analognim kanalima.
Obično nije potrebno da izvršite ovu
operaciju jer su kanali već podešeni
kada je TV prvi put instaliran.
Međutim, ova opcija vam
omogućava da ponovite proces (npr.,
da ponovo podesite TV nakon
preseljenja ili da tražite nove kanale
koje su pokrenuli emiteri).
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Podešavanje vodiča
Ažuriraj Vodič u režimu pripravnosti
TV dobija EPG podatke tokom režima
pripravnosti.
Tehnička podešavanja:
Automatsko ažuriranje usluge
Omogućava da TV otkrije i memoriše
nove digitalne usluge kada postanu
dostupne.
Zamena usluge
Izaberite [Uključeno] da biste
automatski promenili kanal kada emiter
promeni prenos programa koji se gleda
na različit kanal.
Prenos liste programa
Uvoz ili izvoz podešenih programa
pomoću USB uređaja.
Podešavanje satelita:
Omogućava vam da automatski
podesite satelitske kanale.
Podešavanje digitalnog satelita
Podešava u dostupnu satelitsku uslugu.
Ova opcija vam omogućava da ponovo
podesite TV posle preseljenja ili da
tražite nove kanale koje su pokrenuli
emiteri.
Uređivanje liste satelitskih programa
Uklanja sve neželjene satelitske usluge
memorisane na TV-u i menja redosled
satelitskih usluga memorisanih na TV-u.
Autom. ažuriranje satelitskih usluga
Omogućava da TV otkrije i memoriše
nove satelitske usluge kada postanu
dostupne.
Podešavanje CA modula:
Omogućava vam da pristupite plaćenoj
TV usluzi kada dobijete modul uslovnog
pristupa (CAM) i karticu za gledanje.
PIN CA modula:
Omogućava vam da uneste PIN sa 8
cifara modula uslovnog pristupa (CAM)
PIN da bi se memorisali u TV-u.
masterpage: Left
Podešavanje interaktivne aplikacije:
Usluga interaktivne aplikacije pruža
visokokvalitetni digitalni tekst i grafiku,
zajedno sa naprednim opcijama. Uslugu
podržavaju emiteri.
Interaktivna aplikacija
Omogućava gledanje programa koji
imaju interaktivne usluge.
Automatski start aplikacije
Automatski pokreće aplikacije
povezane sa emitovanjem.
Aplikacija za (prog. [trenutni program])
Omogućava uslugu interaktivne
aplikacije za trenutni program.
Napomena
• Interaktivna usluga je dostupna samo ako je
emiter pruža.
• Dostupne funkcije i sadržaj ekrana mogu da
se razlikuju zavisno od emitera.
FM Radio Set-up (samo za Rusiju ili
Ukrajinu)
Memoriše do 30 FM radio stanica koje
mogu da se primaju u vašem području.
Automatsko podešavanje: Omogućava
vam da automatski podesite i
memorišete sve dostupne kanale.
FM Radio Presets: Omogućavaju vam
da ručno podesite i memorišete svaki
dostupni kanal jedan po jedan.
Napomena
• Da biste omogućili ovu funkciju, pristupite
režimu FM Radio korišćenjem glavnog
(menija) (stranu 15), a zatim memorišite
željene FM radio stanice prema gore
navedenim koracima.
Izbriši listu usluga:
Briše listu usluga. Izaberite [Da] za
brisanje.
22SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Roditeljska blokada
PIN kôd
Podešava PIN kôd za blokiranje kanala,
spoljnih ulaza, internet usluga i svih
podešavanja u vezi sa podešavanjem
kanala. Upotrebite 0-9 na daljinskom
upravljaču da biste uneli četvorocifreni PIN
kôd.
Promena PIN kôda
Izaberite da biste promenili svoj PIN kôd.
Roditeljska ocena
Podešava ograničenje uzrasta za
gledanje. Da biste gledali bilo koji
program ocenjen za uzraste iznad uzrasta
koji ste odredili, unesite tačan PIN kôd.
Omogućava ili onemogućava zaštitu
operacija u vezi sa programom.
Zaključavanje digitalnih programa
Zaključava digitalni program za gledanje.
Da biste gledali blokirani kanal, izaberite
[Otključano].
Zaključavanje satelitskih programa
Zaključava satelitski program za gledanje.
Da biste gledali satelitski program,
izaberite [Otključano].
Zaključavanje spoljnog ulaza
Zaključava spoljni ulaz za gledanje. Da
biste gledali internet sadržaj, izaberite
[Otključano].
Napomena
• Unošenje tačnog PIN kôda za blokirani kanal ili
spoljni ulaz će privremeno deaktivirati funkciju
[Roditeljska blokada]. Da biste ponovo
aktivirali podešavanja [Roditeljska blokada],
isključite i uključite TV.
Savet
• Ako ste izgubili svoj PIN kôd, videti stranu 34.
Blokiranje snimljenih naslova (samo za
Ujedinjeno Kraljevstvo)
Možete da blokirate snimljeni sadržaj
prikazivanjem blokiranja koje zahteva
unos lozinke za pristup.
Blokada interneta (Osim za
KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Blokira internet sadržaj za gledanje.
Da biste gledali internet sadržaj, izaberite
[Otključano].
Podešavanje
Mreža (Osim za KDL-40R45xC,
KDL-32R40xC)
Mrežno podešavanje: Podešava
postavke statusa mreže.
Prioritet IPv6/IPv4: Prebacuje između
[IPv6] i [IPv4 (preporučeno)].
Napomena
• Da biste koristili mrežu sa [IPv6], izaberite
[IPv6], zatim izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu
vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da
se podesi.
• Kada je izabrano IPv6, neke lokacije internet
pregledača, aplikacije ili sadržaj ne mogu da se
gledaju.
Ugrađeni Wi-Fi: Prebacuje ugrađeni
bežični LAN na [Uključeno] ili
[Isključeno].
Podesite na [Isključeno], ako ne
koristite ugrađeni bežični LAN.
Kada se prebacite sa [Isključeno] na
[Uključeno], izvršite podešavanja u
[Mrežno podešavanje].
Wi-Fi Direct: Uključuje/isključuje da bi
se TV povezao sa Wi-Fi Direct
uređajem kao što su PC, mobilni
telefon ili digitalni fotoaparat.
Postavke režima Wi-Fi Direct: Podesite
da biste povezali uređaj Wi-Fi direct
sa TV-om korišćenjem funkcije Wi-Fi
Direct. Ako ne možete da povežete,
pritisnite taster OPTIONS i izaberite
[Ručno].
Naziv uređaja: Promenite naziv TV-a
prikazan na povezanom uređaju.
Osvežavanje internet sadržaja: Ponovo
se povezuje na internet za prijem
dostupnih usluga internet sadržaja.
23SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Podešavanje zaštite
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Podešavanje kućne mreže:
Podešavanja prikaza servera
Prikazuje povezanu listu servera.
Možete da izaberite server koji treba da
se prikaže u Glavnom meniju.
Dijagnostika servera
Dijagnostikuje da li TV može da se
poveže na svaki server u kućnoj mreži.
Daljinsko pokretanje
Ova funkcija omogućava povezanom
uređaju u kućnoj mreži da uključi TV.
Napomena
• Potrošnja električne energije u pripravnosti
će se povećati ako je podešeno [Uključeno].
Renderer
Funkcija “Renderer“
Omogućava da TV emituje foto/
muzičke/video datoteke na uređaju
(npr. ditalni fotoaparat) upravljanjem
uređajem preko mreže.
Upravljanje pristupom za Renderer
Omogućava pristup sa određenog
kontrolnog uređaja.
Podešavanje Renderer-a
Prilagođava detaljna podešavanja za
[Podešavanje Renderer-a].
Politika zaštite privatnosti
Izaberite [Omogući] ili [Onemogući], za
potvrdu Politike privatnosti. (stranu 12)
Postavke rama za fotografije
Režim prikaza: Omogućava vam da
izaberete režim prikaza. Videti
stranicu 15.
Prikaz sata: Omogućava vam da
izaberete prikaz sata.
Napomena
• Ova opcija je dostupna samo kada je [Režim
prikaza] podešen na [Slika i sat] ili [Sat preko
celog ekrana].
Audio aplikacija: Podešava [FM Radio],
[Muzika] ili [Isključeno] kao audio
aplikaciju.
Izbor slike: Izaberite sliku.
Izbor muzike: Izaberite muziku.
Postavka prikaza slajdova: Izaberite od
režima prikazivanja projekcije
slajdova ili pojedinačnog prikaza
fotografije.
masterpage: Left
Podeš. audio reprodukcije: Izaberite
od slušanja svih numera ili
pojedinačne muzičke numere.
Trajanje: Izaberite vremenski period
([1 č], [2 č], [4 č] ili [24 č]) posle čega
se TV automatski prebacuje u režim
pripravnosti.
Prvi dan sedmice: Podešava [Nedelja]
ili [Ponedeljak] kao prvi dan sedmice
na kalendaru.
Automatsko pokretanje USB uređaja
Kada se USB uređaj poveže sa USB
portom, izaberite [Uključeno] da biste
automatski videli minijaturu poslednje
reprodukovane fotografije/muzike/videa.
Sat/tajmeri
Podešava tajmer i sat.
Tajmer za isključivanje: Podešava
vreme u minutima za koje biste želeli
da TV ostane uključen pre
automatskog isključenja.
Tajmer uključen: Uključuje TV iz režima
pripravnosti u vreme koje ste
postavili i podesili na kanal ili ulaz po
vašoj želji. Pre podešavanja ove
funkcije, uverite se da ste podesili
tačno vreme.
Podešavanje sata: Podešava trenutno
vreme i datum. Ova funkcija takođe
može da se podesi iz početnog
podešavanja.
Automatski/Ručno
Izaberite [Ručno] da biste ručno
podesili trenutno vreme.
Automatska vremenska zona
Podešava da li se automatski bira ili ne
vremenska zona u kojoj se nalazite.
Uključeno: Automatski prebacuje
između letnjeg vremena i
zimskog vremena prema
kalendaru.
Isključeno: Vreme je prikazano prema
vremenskoj razlici
podešenoj pomoću
[Vremenska zona].
24SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Automatsko podešavanje zimskog i
letnjeg računanja vremena
Podešava da li se automatski prebacuje
ili ne između letnjeg vremena i zimskog
vremena.
Datum
Podesite aktuelni datum.
Vreme
Podesite aktuelno vreme.
Vremenska zona
Omogućava vam da ručno izaberete
vremensku zonu u kojoj se nalazite, ako
ona nije ista kao podrazumevana
postavka za vašu zemlju/region.
Podešavanje snimanja
Da biste registrovali i deregistrovali HDD
za funkciju snimanja.
Pokreće postupak početnog podešavanja.
Ova opcija vam omogućava da ponovo
podesite TV posle preseljenja ili da tražite
nove kanale koje su pokrenuli emiteri.
Jezik/Language
Bira jezik na kome će biti prikazani meniji.
Logotip prilikom pokretanja
Izaberite [Uključeno] da biste prikazali
logotip kada se TV uključi. Izaberite
[Isključeno] da biste ga onemogućili.
LED indikatora.
Izaberite [Uključeno] da biste upalili LED
indikator. Izaberite [Isključeno] da biste ga
onemogućili.
AV podešavanje
Unapred postavljena AV podešavanja:
Dodeljuje naziv ulazu spoljne
opreme.
Omogući: Izaberite [Automatski] da
biste prikazali nazive samo kada je
oprema povezana ili da biste prikazali
[Uvek] nezavisno od statusa veze.
Ulaz AV2/Component: Izaberite
[Automatski] da bi TV mogao da
otkrije i prebaci između
komponentnog video džeka ili video
džeka kada je povezan komponentni
video priključak ili video priključak.
Napomena
• Ne možete istovremeno da koristite
komponentni video džek i video džek.
Zvučnici: Izaberite zvučni izlaz iz TV
zvučnika ili spoljne audio opreme.
Slušalice/audio izlaz: Podešava zvučni
izlaz na slušalice, spoljne audio
sisteme ili aktivni sabvufer povezane
sa TV-om. Isključuje slušalice iz TV-a
kada izaberete [Audio izlaz] ili
[Sabvufer].
Veza između slušalica i zvučnika:
Prebacuje između unutrašnjih
zvučnika TV-a na uključeno/
isključeno kada povežete slušalice sa
TV-om.
Jačina zvuka na slušalicama: Podešava
jačinu zvuka slušalica.
Napomena
• Ova opcija nije dostupna, kada je [Slušalice/
audio izlaz] podešeno na [Audio izlaz] ili
[Sabvufer].
Audio izlaz:
Promenljivo: Prilikom korišćenja
spoljnog audio sistema, izlazom
jačine zvuka iz audio izlaza može da
se upravlja pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
Fiksno: Audio izlaz TV-a je fiksan.
Koristite upravljanje jačinom zvuka
vašeg audio prijemnika da biste
podesili jačinu zvuka (i druga audio
podešavanja) preko vašeg audio
sistema.
Savet
• Ova opcija je dostupna samo kada je
[Slušalice/audio izlaz] podešeno na Audio
izlaz.
Sistem boja: Bira sistem boja
([Automatski], [PAL], [SECAM],
[NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]) u
skladu sa kompozitnim video
signalom od izvora ulaza.
25SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Automatsko pokretanje
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Digitalni audio izlaz: Podešava audio
signal koji izlazi povezivanjem
pomoću digitalnog audio izlaznog
(optičkog) kabla ili HDMI kabla.
Podesite na [Automatski], prilikom
povezivanja opreme kompatibilne sa
Dolby Digital ili DTS. Podesite na
[PCM], prilikom povezivanja opreme
nekompatibilne sa Dolby Digital ili
DTS.
Položaj TV-a: Poboljšava podešavanja
zvučnika kada je podešeno [Postolje
za sto] ili [Zidni nosač] prema
položaju vašeg TV-a.
Postavke za BRAVIA Sync
Omogućava TV-u da komunicira sa
opremom koja je kompatibilna sa
funkcijom BRAVIA Sync kontrola i
povezana sa HDMI portovima TV-a. Imajte
na umu da podešavanja za komunikaciju
moraju takođe da se izvrše na povezanoj
opremi.
BRAVIA Sync kontrola: Podešava da li
da se povežu ili ne operacije TV-a i
povezane opreme koja je
kompatibilna sa BRAVIA Sync
kontrolom. Kada je podešena na
[Uključeno], dostupne su sledeće
funkcije. Ako se poveže određena
oprema Sony koja je kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom, ova
postavka se automatski primenjuje
na povezanu opremu.
Automatsko isključivanje uređaja:
Kada se podesi na [Uključeno],
povezana oprema koja je
kompatibilna sa BRAVIA Sync
kontrolom se isključuje kada vaš TV
uđe u režim pripravnosti.
Automatsko uključivanje TV-a: Kada se
podesi na [Uključeno], TV se
uključuje kada uključite povezanu
opremu koja je kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom.
Lista uređaja za BRAVIA Sync:
Prikazuje listu povezane opreme koja
je kompatibilna sa BRAVIA Sync
kontrolom. Izaberite [Omogući] za
ažuriranje [Lista uređaja za BRAVIA
Sync].
masterpage: Left
Tasteri za upravljanje uređajima:
Izaberite funkcije tastera daljinskog
upravljača TV-a da biste rukovali
povezanom opremom.
Nijedno
Deaktivira upravljanje daljinskim
upravljačem TV-a.
Normalno
Za osnovne operacije, kao što su
navigacioni tasteri (gore, dole, levo ili
desno, itd.).
Tasteri za podešavanje
Za osnovne operacije i operacije tastera
vezanih za kanale, kao što su
PROG +/– ili (0-9), itd. Korisno kada
upravljate tjunerom ili STB digitalnim
prijemnikom, itd.; preko daljinskog
upravljača.
Tasteri za kretanje kroz meni
Za osnovne operacije i operacije tastera
HOME/OPTIONS.
Korisno kada birate menije BD plejera,
itd.; preko daljinskog upravljača.
Tasteri za podešavanj. i meni
Za osnovne operacije i operacije tastera
vezanih za kanale i taster HOME/
OPTIONS.
Napomena
• Neka oprema [BRAVIA Sync kontrola] ne
podržava funkciju [Tasteri za upravljanje
uređajima].
Mrežno podešavanje (samo model u
Ujedinjenom Kraljevstvu KDL-40R453C,
KDL-32R403C)
Omogućava vam da podesite IP postavke
Ethernet porta TV-a i uspostavite mrežnu
vezu.
Napomena
• Za LAN veze, koristite kabl kategorije 5 (nije
isporučen).
• Ovaj TV podržava dodatni sadržaj/usluge koje
pruža funkcija MHEG usluga povezana sa
internetom. Ovaj TV ne podržava opšti internet
(IPTV/Veb usluga/e-pošta, itd.).
Korisnička podrška
Pruža informacije o modelu vašeg TV-a,
softveru i ostalom. Za detalje, pogledajte
stranu 27.
26SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\040WAT.fm
Ekološka podešavanja
masterpage: Right
Automatsko preuzimanje softvera
Vraća trenutne eko postavke na
podrazumevane vrednosti.
Izaberite [Uključeno] da biste automatski
preuzeli softver pomoću emitovanog signala
ili mreže. Izaberite [Isključeno] da biste ga
onemogućili.
Ušteda energije
Fabrička podešavanja
Smanjuje potrošnju električne energije TVa podešavanjem pozadinskog osvetljenja.
Kada izaberete [Slika isključena], slika se
isključuje. Zvuk ostaje nepromenjen.
Vraća sva podešavanja na fabrička
podešavanja. Nakon završetka ovog procesa,
prikazuje se početni ekran za podešavanje.
Isključivanje TV-a nakon mirovanja
• Ne isključujte TV tokom ovog perioda (to traje oko
30 sekundi) ili ne pritiskajte druge tastere.
Isključuje TV nakon što je bio u stanju
mirovanja tokom unapred podešenog
vremena.
Inicijalizuj lične informacije (Osim za
KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Poništi
Napomena
Možete da izbrišete lične informacije
memorisane u TV-u.
SR
Korisnička podrška
Podrška za proizvod
Prikazuje informacije o proizvodu vašeg TV-a.
Prikazuje naziv modela vašeg TV-a.
Verzija softvera
Prikazuje trenutnu verziju softvera vašeg TV-a.
Digitalno
Izaberite [Informacije o sistemu] da biste
prikazali informacije o digitalnim kanalima
vašeg TV-a.
Spoljni ulazi
Izaberite [Pregled unapred postavljena AV
podešavanja] za gledanje ili upravljanje TV
ulazom.
Provera slike
Pogled na Testnu sliku: Omogućava vam
da proverite stanje slike na prikazu.
USB ažuriranje sistema (samo KDL-40R45xC,
KDL-32R40xC)
Izaberite da biste izvršili ažuriranje sistema.
Ažuriranje softvera (Osim za KDL-40R45xC,
KDL-32R40xC)
Ažurira TV sistem pomoću USB memorije ili
preko mreže.
Izaberite [USB] ili [Mreža] za ažuriranje.
Napomena
• Ažuriranje softvera preko interneta može da se
razlikuje zavisno od modela TV-a.
27SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
Navigacija kroz Glavni meni
Naziv modela
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\050OPT.fm
masterpage: Left
Gledanje slika sa povezane opreme
Dijagram za povezivanje
Možete da povežete širok opseg opcione opreme sa vašim TV-om.
Napomena
• U zavisnosti od modela TV-a, povezivanjem velikog USB uređaja može da dođe do ometanja drugih povezanih
uređaja.
*2
Digitalni
fotoaparat/
Kamkorder/USB
memorijski mediji
*1
HDMI uređaj
VCR/Oprema za video igre/
DVD plejer/S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice/Kućni
audio sistem/
Sabvufer
*1
Kućni audio
sistem sa
HDMI
VCR/DVD
rekorder
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*2
Optički ulaz kućnog
audio sistema
Terminali i nalepnice mogu da se
razlikuju zavisno od modela TV-a.
DVD plejer sa komponentnim izlazom
Kvalitet slike
• AV kompozitni kabl
• Kabl antene (vazdušne)
• Komponentni kabl
SD
Video zapisi standardne definicije (SD) imaju signale slike sa
vertikalnom rezolucijom od 480 (NTSC) ili 576 (PAL/SECAM)
linija.
• HDMI kabl
HD
Video zapisi visoke definicije (HD) imaju signale
sa vertikalnom rezolucijom od 720 ili 1.080 linija.
28SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\050OPT.fm
Korišćenje audio i video
opreme
1 Uključite povezanu opremu.
2 Pritisnite da biste prikazali izvor
ulaza.
3
Pritisnite zatim / da biste
željeni izvor ulaza.
izabrali
Označena stavka se bira ako prođu
5 sekunde bez ikakve operacije.
Korišćenje preslikavanja
ekrana
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Preslikavanje ekrana prikazuje ekran
kompatibilnog uređaja (npr. telefona) na vašem
velikom TV ekranu pomoću Miracast
tehnologije.
Za korišćenje ove funkcije nije potreban ruter (ili
pristupna tačka).
1
Pritisnite taster
/ , a zatim
izaberite [Preslikavanje ekrana] pomoću
tastera /.
2
Aktivirajte uređaj kompatibilan sa
preslikavanjem ekrana da biste ga
povezali sa TV-om. Kada se povežu,
ekran će biti prikazan na uređaju, a
takođe i na TV-u.
Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu uređaja.
Napomena
Da biste koristili uređaje sa BRAVIA Sync
Prilikom povezivanja TV-a sa opremom koja je
kompatibilna sa BRAVIA Sync, njima možete
zajedno da upravljate.
Obavezno unapred obavite potrebna
podešavanja. Podešavanja BRAVIA Sync
kontrole moraju da budu podešena i na TV-u i
na povezanoj opremi. Videti [Postavke za
BRAVIA Sync] (stranu 26) za podešavanja na
strani TV-a. Pogledajte uputstva za rukovanje
povezane opreme za podešavanja na strani
povezane opreme.
SR
Da biste izlistali povezane uređaje/
deregistrovali uređaj
Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za
preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a
zatim izaberite [Prikaži listu uređaja / Izbriši].
Da biste deregistrovali uređaj, izaberite uređaj u
listi radi brisanja, i pritisnite . Zatim, izaberite
[Da] u prikazu za potvrdu.
Da biste prikazali obaveštenje o registraciji
prilikom pokušavanja da povežete uređaj sa
TV-om
Aktiviranjem ove funkcije može da se izbegne
povezivanje uređaja koji nije predviđen.
Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za
preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a
zatim izaberite [Obaveštenje o registraciji] 
[Uključeno].
Imajte u vidu da kada jednom odbijete zahtev
za registraciju od uređaja, nećete biti u
mogućnosti da povežete uređaj ukoliko ga ne
izbrišete iz liste uređaja.
29SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
Gledanje slika sa povezane opreme
• Prilikom povezivanja digitalnog audio sistema
nekompatibilnog sa tehnologijom Povratnog Audio
Kanala (ARC) pomoću HDMI kabla, potrebno je da
povežete optički audio kabl sa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) da biste dobili izlaz digitalnog zvuka.
• Prilikom povezivanja sa HDMI kablom, obavezno
koristite HighSpeed HDMI kabl sa logotipom tipa
kabla (preporučuje se kabl kompanije SONY).
• Prilikom povezivanja mono opreme, povežite audio
kabl sa L (mono) džekom.
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\050OPT.fm
masterpage: Left
Da biste promenili postavku opsega (za
eksperte)
Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za
preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a
zatim izaberite [Podešavanje opsega].
Napomena
• Povezivanje uređaja mora da bude u skladu sa
sledećim:
Uređaji kompatibilni sa preslikavanjem ekrana:
veza od 2,4 GHz (5 GHz nije podržano).
• Za informacije o podržanom bežičnom opsegu vašeg
uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
30SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\050OPT.fm
masterpage: Right
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže na zid.
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a
obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
Za dilere ili licencirane ugovarače kompanije Sony:
Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da
bi podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili
licenciranim ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom
montaže. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim
rukovanjem ili nepropisnom montažom.
Upotrebite nosač za postavljanje na zid SU-WL450 (nije isporučen) da biste montirali TV na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za rukovanje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
SR
Gledanje slika sa povezane opreme
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
31SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
masterpage: Left
Izobličena slika (tačkaste linije ili trake)
Dodatne informacije
Dijagnostička provera
Kada LED indikator trepti crveno, izbrojte
koliko puta on trepti (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED indikator trepti crveno, resetujte TV
isključenjem AC strujnog kabla (mrežnog voda)
iz TV-a na dva minuta, a zatim uključite TV. Ako
problem potraje, obratite se svom dileru ili
Servisnom centru kompanije Sony sa
navedenim brojem puta koliko LED indikator
trepti crveno (vreme intervala je tri sekunde).
Pritisnite / na TV-u da ga isključite, isključite
AC strujni kabl (mrežni vod) i obavestite svog
dilera ili Servisni centar kompanije Sony.
Kada LED indikator ne trepti, proverite stavke
u nastavku.
Ako problem potraje, neka vaš TV servisira
stručno servisno osoblje.
 Držite TV dalje od izvora električnih smetnji kao
što su automobili, motocikli, fenovi za kosu ili
opciona oprema.
 Prilikom montaže opcione opreme, ostavite
izvestan prostor između opcione opreme i TV-a.
 Proverite vezu antene/kabla.
 Držite kabl antene dalje od drugih kablova za
povezivanje.
Šum slike ili zvuka prilikom gledanja TV
kanala
 Podesite [AFT] (Automatsko podešavanje) da
biste dobili bolji prijem slike.
Male crne tačke i/ili svetle tačke se pojavljuju
na ekranu
 Slika jedinice prikaza je sastavljena od piksela.
Male crne tačke i/ili svetle tačke (pikseli) na
ekranu ne označavaju kvar.
Konture slike su izobličene
 Promenite trenutnu postavku [Filmski režim] na
druge postavke (stranu 19).
Nema boje na programima
 Izaberite [Poništi] (stranu 19).
Slika
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka
 Proverite vezu antene/kabla.
 Povežite TV sa AC strujnim izlazom (mrežnom
utičnicom) i pritisnite / na TV-u ili daljinskom
upravljaču.
Nema slike ili se nikakve informacije menija iz
opreme povezane sa džekom za video ulaz ne
pojavljuju na ekranu
 Pritisnite
da biste prikazali listu povezane
opreme, a zatim izaberite željeni ulaz.
 Proverite vezu između opcione opreme i TV-a.
Duple slike ili „ghosting“ (fantomske slike)
 Proverite vezu antene/kabla, lokaciju ili smer.
Na ekranu se pojavljuju samo sneg i šum
 Proverite da li je antena polomljena ili savijena.
 Proverite da li je antena dospela do kraja svog
upotrebnog veka (tri do pet godina pri normalnoj
upotrebi, jedna do dve godine na morskoj obali).
Nema boje ili je boja nepravilna kada se gleda
/
iz Y, PB, PR džekova
 Proverite vezu Y, PB, PR džekova
/
i
proverite da li su svi džekovi čvrsto nalegli u
njihove odgovarajuće džekove.
Nikakva slika iz povezane opreme se ne
pojavljuje na ekranu
 Uključite povezanu opremu.
 Proverite vezu kabla.
 Pritisnite
da biste prikazali listu povezane
opreme, a zatim izaberite željeni ulaz.
 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi
uređaj za skladištenje u digitalni fotoaparat.
 Koristite memorijsku karticu ili drugi uređaj za
skladištenje digitalnog fotoaparata koji je
formatiran prema uputstvu za upotrebu
isporučenom uz digitalni fotoaparat.
 Operacije se ne garantuju za sve USB uređaje.
Takođe, operacije se razlikuju u zavisnosti od USB
uređaja i videa koji se reprodukuje.
Povezana oprema ne može da se izabere na
meniju ili ne može da se prebaci ulaz
 Proverite vezu kabla.
32SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
Zvuk
Nema zvuka, ali je slika dobra
 Pritisnite  +/– ili  (Isključen zvuk).
 Proverite da li su [Zvučnici] u [AV podešavanje]
podešeni na [TV zvučnici] (stranu 25).
 Proverite da li je utikač slušalica povezan sa TV-
om.
Nema zvuka ili je zvuk sa šumom
 Proverite da li je postavka TV sistema
odgovarajuća (stranu 20).
Kanali
Ne može da se izabere žaljeni kanal
 Prebacite između digitalnog i analognog režima i
izaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
 Ovaj kanal je samo za šifrovanu/uslugu pretplate.
Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.
 Kanal se koristi samo za podatke (nema slike ili
zvuka).
 Obratite se emiteru za detalje o prenosu.
 Obratite se lokalnom instalateru da biste saznali
da li su digitalni prenosi obezbeđeni u vašem
području.
 Postavite vazdušnu antenu sa višim koeficijentom
pojačanja.
Mreža
* VOD usluga ne može da se koristi
tokom snimanja.
Koja vrsta uređaja može da se poveže da bi se
koristila funkcija preslikavanja ekrana?
 Uređaji kompatibilni sa Sony preslikavanjem
ekrana (Xperia) mogu da se povežu.
Video ili zvuk se ponekad prekida
 Uređaji koji emituju radio talase, kao što su drugi
bežični LAN uređaji ili mikrotalasne pećnice,
mogu da ometaju funkciju preslikavanja ekrana
pomoću bežičnog LAN-a. Držite TV ili uređaje
kompatibilne sa Sony preslikavanjem ekrana
(Xperia) dalje od takvih uređaja, ili ih isključite ako
je moguće.
 Brzina komunikacije može da se razlikuje zavisno
od rastojanja ili prepreka između uređaja,
konfiguracije uređaja, stanja radio talasa,
preopterećenosti linije ili od vrste uređaja koji
koristite. Komunikacija može da bude prekinuta
zbog stanja radio talasa.
Neki plaćeni sadržaji ne mogu da se
reprodukuju
 Izvorni uređaj treba da bude kompatibilan sa
HDCP (Zaštita digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega) 2.0/2.1 sistemom. Neki
plaćeni sadržaji možda neće moći da se prikažu
preko nekompatibilnog izvornog uređaja.
Aplikacije su nedostupne
 Proverite da li je LAN kabl ili AC strujni kabl rutera/
modema* pravilno povezan.
* Vaš ruter/modem mora unapred da se podesi da
bi se povezao na internet. Obratite se dobavljaču
internet usluge za podešavanja rutera/modema.
 Pokušajte kasnije da upotrebite aplikacije. Server
dobavljača sadržaja aplikacija možda ne radi.
Ponekad je kvalitet video protoka loš kada se
koristi bežični LAN.
 Kvalitet bežične mreže varira zavisno od rastojanja
ili prepreka (npr. zid) izmeđuTV-a i bežičnog
rutera (tačka pristupa), ometanja okruženja i
kvaliteta bežičnog rutera (tačka pristupa).
Veza bežičnog LAN-a je otkazala ili su uslovi
radio prijema loši
 Proverite lokaciju instalacije TV-a i bežični ruter
(tačka pristupa). Na stanje signala mogu da utiču
sledeći razlozi.
 Ostali bežični uređaji, mikrotalasi,
fluoroscentne lampe, itd. su postavljeni blizu.
 Između bežičnog rutera (tačka pristupa) i TV-a
postoje podovi i zidovi.
Ako problem postoji čak i nakon što se proveri
gore navedeno, pokušajte da uspostavite
žičanu LAN vezu.
Loša slika videa na internetu
 Kvalitet zavisi od originalnog videa koga
obezbeđuje dobavljač internet sadržaja i vaše
veze širokog propusnog opsega.
Kod određenog internet sadržaja prisutan je
gubitak detalja, posebno tokom ubrzane
reprodukcije ili tamnih scena
 Kvalitet videa i veličina slike zavise od brzine veze
širokog propusnog opsega i isporuke od strane
dobavljača sadržaja.
33SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Dodatne informacije
Satelitske usluge se ne prikazuju
masterpage: Right
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
Sadržaj na internetu dobrog kvaliteta slike ali
bez zvuka
 Kvalitet zavisi od originalnog sadržaja koga
obezbeđuje dobavljač internet sadržaja i vaše
veze širokog propusnog opsega.
 Zbog prirode videa na internetu, svi video snimci
neće imati zvuk.
Vaš TV ne može da se poveže na server
 Proverite LAN kabl ili vezu sa vašim serverom i TV-
om.
 Proverite da li je mreža pravilno konfigurisana na
masterpage: Left
* Vaš ruter/modem mora unapred da se podesi da
bi se povezao na internet. Obratite se dobavljaču
internet usluge za podešavanja rutera/modema.
Nemate ID za YouTube
 Ako nemate ID i lozinku za YouTube, registrujte ih
preko donje adrese.
http://www.google.com/device
(ID i lozinku za YouTube možete da registrujete i
sa svog računara.)
Kada registrujete svoj ID, možete odmah da ga
koristite.
TV-u.
Pojavljuje se poruka u kojoj se navodi da TV
ne može da se poveže na vašu mrežu.
 Proverite trenutna podešavanja mreže. Pritisnite
HOME, zatim izaberite [Podešavanja] t
[Podešavanja sistema] t [Podešavanje] t
[Mreža] t [Mrežno podešavanje] t [Prikaži
postavku i status mreže]. Ako su sva vaša mrežna
podešavanja „-“, vaš server možda nije pravilno
povezan. Informacije o povezivanju proverite u
uputstvu za upotrebu mrežnih veza i/ili servera.
 Ponovo konfigurišite vaša mrežna podešavanja.
 Ako je LAN kabl povezan na povezan na aktivni
server i TV je dobio IP adresu, proverite veze i
konfiguracije DLNA Certified™ servera medija.
Napomena
 Konfiguracija vaše IP adrese može da se vidi ako
se izabere opcija [Prikaži postavku i status mreže].
DLNA Certified™ server medija je nedostupan
iako je prikazan u okviru [Mediji] u Glavnom
meniju
 Proverite LAN kabl/vezu ili veze servera. TV je
možda izgubio vezu sa serverom.
 Izvršite [Dijagnostika servera] da biste proverili da
li server medija pravilno komunicira sa TV-om.
Pritisnite HOME, onda izaberite [Podešavanja] t
[Podešavanja sistema] t [Podešavanje] t
[Mreža] t [Podešavanje kućne mreže] t
[Dijagnostika servera].
Kada se koristi funkcija Renderer-a, muzičke
datoteke ne mogu da se reprodukuju
 Neke aplikacije prikazuju foto datoteku unapred
instaliranu na računaru istovremeno sa
emitovanjem muzike kada se koristi funkcija
Renderer-a. U zavisnosti od unapred instalirene
foto datoteke, reprodukcija muzike možda nije
moguća, ali može da bude moguća ako se
promeni foto datoteka.
Niste mogli da se povežete na internet
 Proverite da li je LAN kabl ili AC strujni kabl rutera/
modema* pravilno povezan.
Opšte
TV se automatski isključuje (TV ulazi u režim
pripravnosti)
 Proverite da li je aktiviran [Tajmer za isključivanje]
(stranu 24).
 Proverite da li je aktivirano [Trajanje] pomoću
[Tajmer uključen] (stranu 24) ili [Postavke rama za
fotografije] (stranu 24).
 Proverite da li je aktiviran [Isključivanje TV-a
nakon mirovanja] (stranu 27).
Neki izvori ulaza ne mogu da se izaberu
 Izaberite [Unapred postavljena AV podešavanja] i
izaberite [Uvek] izvora ulaza (stranu 25).
Daljinski upravljač ne funkcioniše
 Zamenite baterije.
HDMI oprema se ne pojavljuje na [Lista
uređaja za BRAVIA Sync]
 Proverite da li je vaša oprema kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom.
Ne može da se izabere [Isključeno] u [BRAVIA
Sync kontrola]
 Ako ste povezali bilo koji audio sistem koji je
kompatibilan sa BRAVIA Sync kontrolom, ne
možete da izaberete [Isključeno] u ovom meniju.
Da biste promenili audio izlaz na TV zvučnik,
izaberite [TV zvučnici] u meniju [Zvučnici]
(stranu 25).
Lozinka [Roditeljska blokada] je zaboravljena
 Pritisnite HOME i izaberite [Podešavanja] t
[Podešavanja sistema] t [Roditeljska blokada]
t [PIN kôd], zatim unesite 9999 za PIN kod (PIN
kod 9999 se uvek prihvata).
Na ekranu se pojavljuju režim prikazivanja u
radnji ili promotivni karakteristični logotip
 Na daljinskom upravljaču, pritisnite
RETURN, a zatim pritisnite HOME i izaberite
[Podešavanja] t [Podešavanja sistema] t
[Podešavanje] t [Automatsko pokretanje].
Obavezno izaberite [Za kuću] u [Lokacija].
34SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
masterpage: Right
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
Specifikacije
Sistem
Panelni sistem
LCD (Liquid Crystal Display) panel, LED
pozadinsko osvetljenje
TV sistem
Analogni: u zavisnosti od izbora vaše zemlje/
područja: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelitski*1: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Satelitski*1: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Zvučni izlaz (samo za napajanje 19,5 V)
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11b/g/n
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
Džekovi za ulaz/izlaz
Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF
Satelitska antena*1
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički džek (Dvokanalni linearni PCM,
Dolby Digital, DTS)
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
(samo KDL-40R45xC / 32R40xC)
Ženski konektor F-tip IEC169-24, 75 oma. DiSEqC
1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, Razvod pomoću
jednog kabla EN50494.
AV1
USB port
1 (HDD REC),
32R40xC)
2 (Osim za KDL-40R45xC /
USB port
21-pinski scart konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/
video izlaz.
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p(50, 60 Hz), 1080i(50,
60 Hz), 720p(50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 oma, 0,3 V negativna sinhronizacija
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
Video ulaz (fono džek)
COMPONENT IN/
Za KDL-32R50xC / 32R40xC
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz
1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz
Audio: Dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Povratni audio kanal) (samo HDMI IN 1)
AUDIO OUT /  (Stereo mini džek)
Antena (vazdušna)/kabl
/
* Podešavanje vremena 1080p, kada se primeni na
HDMI ulaz će biti tretirano kao podešavanje
vremena video snimka, a ne kao podešavanje
vremena PC-ja.
CAM (Modul uslovnog pristupa) otvor
DC IN 19.5 V
Ulaz AC adaptera
LAN (u zavisnosti od vaše zemlje/područja)
10BASE-T/100BASE-TX konektor (u zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije nisu
zagarantovani za ovaj TV.)
AV2
Audio ulaz (fono džekovi)
35SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Dodatne informacije
5W+5W
HDMI Video: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i
PC ulaz:
(rezolucija, horizontalna frekvencija, vertikalna
frekvencija)
Za KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz
1.360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz
1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
Ostalo
Opcioni pribor
Potrošnja električne energije u režimu
pripravnosti*3
KDL-48R55xC: 0,5 W
KDL-40R55xC: 0,5 W
KDL-40R45xC: 0,5 W
KDL-32R50xC: 0,5 W
KDL-32R40xC: 0,5 W
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Radna vlažnost
10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)
Rezolucija ekrana
KDL-48R55xC / 40R55xC / 40R45xC: 1.920 tačaka
(horizontalno) × 1.080 linija (vertikalno)
KDL-32R50xC / 32R40xC: 1.366 tačaka
(horizontalno) × 768 linija (vertikalno)
Napajanje i ostalo
Zahtevi za napajanjem
19,5 V DC sa AC adapterom
Deklarisana vrednost: Ulaz 220 V - 240 V AC,
50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KDL-48R55xC: A++
KDL-40R55xC: A+
KDL-40R45xC: A+
KDL-32R50xC: A+
KDL-32R40xC: A+
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
KDL-48R55xC: 108,9 × 67,2 × 20,1 cm
KDL-40R55xC / 40R45xC: 92,4 × 58,0 × 16,6 cm
KDL-32R50xC / 32R40xC: 73,8 × 47,0 × 15,1 cm
bez postolja za sto
KDL-48R55xC: 108,9 × 63,8 × 6,5 cm
KDL-40R55xC / 40R45xC: 92,4 × 54,6 × 6,5 cm
KDL-32R50xC / 32R40xC: 73,8 × 44,1 × 6,5 cm
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KDL-48R55xC: 48 inča / 120,9 cm
KDL-40R55xC / 40R45xC: 40 inča / 101,6 cm
KDL-32R50xC / 32R40xC: 32 inča / 80,0 cm
Potrošnja električne energije
U režimu [Standardno]
KDL-48R55xC: 46 W
KDL-40R55xC: 43 W
KDL-40R45xC: 45 W
KDL-32R50xC: 31 W
KDL-32R40xC: 31 W
Masa (približ.)
sa postoljem za sto
KDL-48R55xC: 11,0 kg
KDL-40R55xC / 40R45xC: 8,7 kg
KDL-32R50xC / 32R40xC: 6,3 kg
bez postolja za sto
KDL-48R55xC: 10,4 kg
KDL-40R55xC / 40R45xC: 8,1 kg
KDL-32R50xC / 32R40xC: 5,8 kg
U režimu [Živopisna]
KDL-48R555C: 85 W
KDL-48R553C: 74 W
KDL-48R550C: 74 W
KDL-40R555C: 71 W
KDL-40R553C: 58 W
KDL-40R550C: 58 W
KDL-40R455C: 63 W
KDL-40R453C: 50 W
KDL-40R450C: 50 W
KDL-32R505C: 59 W
KDL-32R503C: 45,8 W
KDL-32R500C: 45,8 W
KDL-32R405C: 58 W
KDL-32R403C: 45 W
KDL-32R400C: 45 W
masterpage: Left
*1
*2
*3
Nemaju svi TV prijemnici tehnologiju DVB-T2 ili
DVB-S/S2 ili terminal satelitske antene.
Potrošnja energije godišnje, zasnovana na potrošnji
struje televizora koji radi 4 časa dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga koliko
se televizor koristi.
Navedena struja u režimu pripravnosti se postiže
kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
Napomena
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Nemojte vaditi lažnu karticu iz TV CAM (Modul
uslovnog pristupa) otvora osim da biste umetnuli
smart karticu koja se stavlja u CAM.
• Dizajn i specifikacije podležu promenama bez
prethodne najave.
Prosečna godišnja potrošnja energije*2
KDL-48R55xC: 67 kWh
KDL-40R55xC: 63 kWh
KDL-40R45xC: 66 kWh
KDL-32R50xC: 45 kWh
KDL-32R40xC: 45 kWh
36SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
masterpage: Right
Informacije o zaštitnim znacima
• Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV
(
) će funkcionisati samo u zemljama ili
područjima gde se emituju digitalni
zemaljski signali DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate pristup
kompatibilnoj kablovskoj usluzi DVB-C
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Molimo da
potvrdite kod svog lokalnog prodavca da li
možete da primate signal DVB-T/ DVB-T2*
gde živite ili da pitate svog dobavljača
kablovske usluge da li je njihova kablovska
usluga DVB-C podobna za integrisani rad
sa ovim TV-om.
• Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da
zahteva da pristanete na njegove uslove
poslovanja.
• Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama DVBT/DVB-T2* i DVB-C, ali kompatibilnost sa
budućim digitalnim zemaljski DVB-T/DVBT2* i digitalnim kablovskim emitovanjima
se ne garantuje.
• Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih
dobavljača.
• Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI logotip su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby i dvostruki D simbol su zaštitni znaci
kompanije Dolby Laboratories.
• „BRAVIA“ i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ i „Blu-ray Disc“
logotip su zaštitni znaci kompanije Blu-ray
Disc Association.
• Za DTS patente, videti
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a
DTS 2.0+ Digital Out je zaštitni znak
kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava
zadržana.
• TUXERA je registrovani zaštitni znak
kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• Windows Media je zaštitni znak ili
registrovani zaštitni znak kompanije
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja
podleže određenim pravima intelektualnog
vlasništva kompanije Microsoft. Korišćenje
ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence(i) kompanije Microsoft.
Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast i Wi-Fi
Protected Setup su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije Wi-Fi
Alliance.
* Nemaju svi TV prijemnici 2. generaciju T2*
Digitalne video tehnologije emitovanja.
37SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
SR
Dodatne informacije
Napomene o funkciji Digitalna TV
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\060ADD.fm
masterpage: Left
Samo za satelitske modele:
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
(Osim za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC)
38SR
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
D:\SONY TV\SY140226_SE2_SE2N_EU_IM (GB+ML 28)\4562101711_SR\070BCO.fm
masterpage: BCO
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
©2015 Sony Corporation
4-562-101-71(1)
KDL-48R55xC/40R55xC/40R45xC/32R50xC/32R40xC
4-562-101-71(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising