Lietotāja rokasgrāmata - Samsung Galaxy S5 Guide

Lietotāja rokasgrāmata - Samsung Galaxy S5 Guide
SM-G900F
Lietotāja rokasgrāmata
Latvian. 12/2014. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Sākumā izlasi mani
Personalizēšana
38 Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu
38 Sākuma ekrāna un programmu saraksta
pārvaldīšana
41 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
42 Fona attēla iestatīšana
42 Zvana signālu mainīšana
43 Kontu iestatīšana
43 Kontaktu pārvietošana no citām ierīcēm
uz savu ierīc
Darba sākšana
8 Ierīces izkārtojums
10Pogas
11 Komplekta saturs
12 SIM vai USIM kartes un akumulatora
ievietošana
15 Akumulatora uzlāde
18 Atmiņas kartes ievietošana
20 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
20 Ierīces turēšana
21 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
Tīkla savienojamība
45 Savienojuma izveidošana ar mobilo
tīklu
45 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
47 Lejupielādes paātrinātāja lietošana
47 Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana
48 Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves
punktu izmantošana
Pamatinformācija
22
25
26
28
31
31
Skārienekrāna lietošana
Indikatora ikonas
Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Programmu atvēršana
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
33 Teksta ievade
36 Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana
37 Piekļūšana palīdzības informācijai
Kustības un lietojamības
funkcijas
50 Vadības kustības
54 Skats no augšas
54 Vairāki logi
58Rīkjosla
59 Darbība ar vienu roku
60 Skārienekrāna jutības palielināšana
2
Saturs
Tālrunis
Galerija
61 Zvanu veikšana
64 Zvanu saņemšana
65 Zvana laikā
85 Satura skatīšana ierīcē
87 Satura modificēšana ierīcē
Internets un SNS
Kontakti
90Internets
91Chrome
91Hangouts
91ChatON
66 Kontaktu pievienošana
66 Kontaktu pārvaldība
Ziņojumi un e-pasts
S Health
68Ziņas
70E-pasts
71Gmail
92
93
94
95
96
97
103
104
Kamera
72 Fotoattēlu vai video uzņemšana
74 HDR (Bagātīgs tonis) efekta
izmantošana
74 Izvēles fokus režīma izmantošana
76 Kameras palaišana no bloķēta ekrāna
76 Uzņemšanas režīma lietošana
77 Uzņemšana un citu režīmu izmantošana
79 Duālās kameras režīma izmantošana
80 Virtuālās tūres režīma izmantošana
82 Filtra efektu piemērošana
82 Tālummaiņas funkcijas izmantošana
83 Remote viewfinder funkcijas
izmantošana
84 Kameras iestatījumu mainīšana
Par S Health
S Health sākšana
S Health galvenā ekrāna pielāgošana
S Health izvēlņu izmantošana
Veikto soļu mērīšana
Vingrinājumu informācijas ierakstīšana
Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana
Papildizvēlņu izmantošana
Balss funkcijas
105
107
109
109
3
S Voice
Balss Ierakstītājs
Balss meklēšana
Autom. rež.
Saturs
Multivide
140Lupa
140Maps
141Atgādne
142 Mani Faili
114Mūzika
116Video
117YouTube
118Flipboard
118Google+
118Fotoattēli
119 Play spēles
119 Play mūzika
119 Play kiosks
Savienošana ar citām ierīcēm
143NFC
145Bluetooth
148 S Beam
149 Ātrais savienojums
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Mobilās drukāšanas funkcijas lietošana
Aizsardzība
120 Finger Scanner
123 Privātais režīms
Ierīces un datu pārvaldnieks
Drošība
159
160
161
162
125 Ārkārtas režīms
127 Palīdzības ziņojumu sūtīšana
128 Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo
News)
Ierīces jaunināšana
Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
Datu dublēšana un atjaunošana
Datu atiestatīšanas veikšana
Iestatījumi
Utilītas
163 Par iestatījumiem
163 Ātrie iestatījumi
163 Tīkla savienojumi
167 Saziņa un kopīgošana
168 Skaņa un displejs
172Personalizēšana
173Kustība
130 S Finder
131 S Planner
133Kalkulators
134Pulkstenis
135Disks
135Dropbox
136Google
137 Bērnu režīms
4
Saturs
174 Lietotājs un dublēšana
175Sistēma
181Programmas
181 Google iestatījumi
Pieejamība
182Pieejamība
183 Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu
pieejamības izvēlnes
183TalkBack
194 Fonta lieluma mainīšana
195 Ekrāna palielināšana
195 Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
195 Ekrāna krāsu apgriešana
196 Krāsu pielāgošana
196 Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
196 Visu skaņu izslēgšana
197 Subtitru iestatījumu pielāgošana
197 Skaņas balansa pielāgošana
198 Mono audio izmantošana
198 Bērna raudāšanas detektors
198 Automātiskā skāriena lietošana
199 Palīga izvēlņu lietošana
200 Ekrāna ieslēgšana ar funkciju Gaisa žests
200 Pieskaršanās un turēšanas aizkaves
iespēju iestatīšana
201 Mijiedarbības kontroles režīma lietošana
201 Atbildēšana vai sarunas beigšana
202 Viena pieskāriena režīma izmantošana
202 Pieejamības iestatījumu konfigurēšana
203 Citu noderīgu funkciju lietošana
Traucējummeklēšana
5
Sākumā izlasi mani
Šī ierīce nodrošina mobilos sakarus un multivides pakalpojumus, izmantojot Samsung jaunākos
standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata un informācija, kas ir pieejama
www.samsung.com satur informāciju par ierīces funkcijām un līdzekļiem.
• Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un
drošu ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja
vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko
sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no Jums var pieprasīt papildu
maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu
plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
6
Sākumā izlasi mani
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
7
Darba sākšana
Ierīces izkārtojums
Infrasarkanā LED
Tuvuma/gaismas/
žestu sensors
Paziņojuma indikators
Priekšējā kamera
Tālruņa skaļrunis
Ieslēgšanas poga
Skārienekrāns
Sākuma poga
Atgriešanās poga
Pēdējo programmu poga
Mikrofons
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
Austiņu kontaktligzda
Mikrofons
GPS antena
Aizmugurējā kamera
Skaļuma poga
Zibspuldze
Aizmugures pārsegs
NFC antena
(uz akumulatora)
Skaļrunis
Iekšējā antena
8
Darba sākšana
• Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības
problēmas vai iztukšot akumulatoru.
• Nelietojiet ekrāna aizsargplēvi. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Ierīce var tikt bojāta, ja tajā iekļūst ūdens vai putekļi. Uzmanīgi sekojiet šiem padomiem, lai
novērstu ierīces bojājumus un saglabātu ierīces ūdens un putekļu noturības veiktspēju.
• Negremdēt ierīci ūdenī dziļāk par 1 m un neatstāt to iegremdētu ilgāk par 30 minūtēm.
• Aizmugures un daudzfunkcionālo kontaktligzdu pārsegiem jābūt cieši noslēgtiem. Pretējā
gadījumā tie var nesniegt pietiekamu aizsardzību pret ūdeni un putekļiem.
• Neatstāt ierīci iemērktu ūdenī ilgāku laiku.
• Neturēt ierīci zem ūdens, kas plūst ar lielu spiedienu kā, piemēram, zem krāna tekošā ūdenī,
okeāna viļņos vai ūdenskritumā.
• Nevērt vaļā ierīces aizsargvāciņus, kad ierīce atrodas ūdenī vai ļoti mitrā vietā kā, piemēram,
peldbaseinā vai vannas istabā.
• Nevērt vaļā ierīces pārsegu ar mitrām rokām vai, kad ierīce ir slapja.
• Gumijas blīve, kas piestiprināta aizmugures pārsegam, ir svarīga ierīces daļa. Lai
nesabojātu gumijas blīvi, aizmugures pārsegu veriet vaļā vai ciet uzmanīgi. Lai novērstu
ierīces bojājumus, nodrošiniet arī, lai gumijas blīvē neatrastos svešķermeņi kā, piemēram,
smiltis vai putekļi.
• Neatvienojiet vai nenoņemiet no ierīces daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce nonākusi saskarē ar saldūdeni, rūpīgi nosusiniet to ar tīru un mīkstu drānu.
Ja ierīce nonākusi saskarē ar kādu citu šķidrumu, kas nav saldūdens, nekavējoties
noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet to ar tīru un mīkstu drānu. Ja ierīce
netiek noskalota tīrā ūdenī un nosusināta kā tas norādīts, var rasties ierīces darbības
traucējumi vai vizuāli defekti.
• Ja ierīce nokritusi zemē vai saņēmusi triecienu, no tās var atvienoties aizmugurējais
pārsegs un daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegs. Visiem aizsargvāciņiem jābūt pareizi
piespiestiem un cieši noslēgtiem.
9
Darba sākšana
• Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš, iespējams, zvana laikā
nebūs iespējams skaidri sadzirdēt skaņu. Pārliecinieties, vai mikrofons un skaļrunis ir tīrs un
sauss, noslaukot tos ar sausu auduma drānu.
• Ierīces ūdensizturīgais dizains noteiktos apstākļos var likt tai nedaudz vibrēt. Vibrācijas šādos
apstākļos kā, piemēram, kad skaļuma līmenis ir augsts, ir normālas un neietekmē ierīces
veiktspēju.
• Ja ierīce tikusi lietota ūdenī vai citos šķidrumos, skārienekrāns un citas funkcijas var
nedarboties pareizi.
• Ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā atbilstoša ūdens un putekļu noturībai
īpašos apstākļos (atbilst klasifikācijas IP67 aizsardzības pakāpes prasībām, kā tas norādīts
starptautiskajā standartā IEC 60529 - apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP
kods]; testa apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Tomēr, neskatoties
uz noteikto klasifikāciju, Jūsu ierīce nav pilnībā nodrošināta pret ūdens radītajiem
bojājumiem jebkurā situācijā.
Pogas
Poga
Funkcija
• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
Iesl./izsl.
Pēdējās
programmas
Sākuma
• Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet
bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu
sarakstu.
• Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna
papildiespējām.
• Nospiediet, lai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā
pēc skārienekrāna izslēgšanas.
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Nospiediet divreiz, lai palaistu S Voice.
• Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
10
Darba sākšana
Poga
Funkcija
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
Komplekta saturs
Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:
• Ierīce
• Akumulators
• Īsā lietošanas pamācība
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Dažiem aksesuāriem kā,
piemēram, dokošanas ierīcēm, var nebūt tāda pati ūdens un putekļu noturības
sertifikācija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
11
Darba sākšana
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ierīces komplektā
iekļauto akumulatoru.
• Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
• Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
Lai netraumētu nagus, noņemiet aizmugures pārsegu piesardzīgi.
Nesalieciet vai negroziet par daudz aizmugures pārsegu. Pretējā gadījumā varat sabojāt
aizmugurējo vāciņu.
12
Darba sākšana
2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.
• Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM kartes
slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
• Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
3 Ievietojiet akumulatoru.
2
1
13
Darba sākšana
4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
2
1
Nospiediet
Centrēt
• Pārliecinieties, vai aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts.
• Ierīcei izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegus un piederumus.
SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana
1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
2 Izvelciet akumulatoru.
14
Darba sākšana
3 Ar pirkstu nospiediet SIM vai USIM karti, un tad izvelciet to laukā.
Akumulatora uzlāde
Pirms sākat lietot akumulatoru, uzlādējiet akumulatoru ar lādētāju. Uzlādei var izmantot arī
datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
ierīces bojājumus.
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja
pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no
tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas,
kad akumulators uzlādēts pilnībā.
15
Darba sākšana
1 Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
2 Noņemiet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.
3 Izmantojot USB kabeli, iespraudiet USB kabeli daudzfunkcionālās kontaktligzdas labajā pusē,
kā redzams zemāk esošajā attēlā.
• Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
• Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu ierīcē, pārliecinieties, vai aizmugures pārsegs un
daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegs ir cieši aizvērti. Ja vāciņi ir atvērti vaļā vai
nav pietiekami cieši aizvērti, ierīcē var iekļūt ūdens un putekļi, un izraisīt tai bojājumus.
• Rīkojieties piesardzīgi, lai nesabojātu vai nejauši nenoņemtu daudzfunkcionālās
kontaktligzdas pārsegu. Bojāts vai nozaudēts aizsargvāciņš ierīcei var radīt ūdens
izraisītus bojājumus.
4 Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties.
Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas
laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
16
Darba sākšana
5 Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no
ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.
Neizņemiet akumulatoru pirms nav atvienots lādētājs. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots,
atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli
pieejamam.
6 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.
Nodrošiniet, lai daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegs būtu cieši aizvērts.
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot
funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:
• Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
• Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
• Atslēdziet Bluetooth funkciju.
• Atslēdziet Wi-Fi funkciju.
• Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet displeja spilgtumu.
17
Darba sākšana
Atmiņas kartes ievietošana
Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar max kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes
ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
Faili → SD karte.
1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
18
Darba sākšana
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie Progr. →
Iestatīj. → Krātuve → Izņemiet SD karti.
1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
2 Izvelciet atmiņas karti.
3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās
pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas
karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu,
kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Sākuma ekrānā pieskarieties Progr. → Iestatīj. → Krātuve → SD kartes formatēšana →
FORMATĒT SD KARTI → DZĒST VISU.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu
dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja
darbības rezultātā.
19
Darba sākšana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties Izslēgt.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
Ierīces turēšana
Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai
iztukšot akumulatoru.
20
Darba sākšana
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek
automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.
Lai atbloķētu ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā
virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.
Lai atbloķētu ierīci, Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu. Atsaucieties uz Ekrāna bloķēšanas
metodes mainīšana sīkākai informācijai.
21
Pamatinformācija
Skārienekrāna lietošana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
• Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.
Pieskaršanās
Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu
rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.
22
Pamatinformācija
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.
Vilkšana
Lai pārvietotu ikonu vai sīktēlu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.
Pieskaršanās divreiz
Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā,
vēlreiz pieskarieties divreiz.
23
Pamatinformācija
Pārvilkšana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Lai
ritinātu tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu, viegli uzsitiet pa ekrānu
augšpusē vai lejpusē.
Izvēršana un savilkšana
Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet
katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.
24
Pamatinformācija
Indikatora ikonas
Uz statusa joslas parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas
biežāk izmantotās ikonas.
Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPA+ tīkls pievienots
Pieslēgts LTE tīkls (modeļiem, kas atbalsta LTE pakalpojumu)
Wi-Fi pievienots
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
GPS aktivizēts
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Aktivizēta pārlūkošanas funkcija
Aktivizēta viedās palikšanas vai viedās pauzes funkcija
Sinhronizēts ar internetu
Pieslēgts datoram
Nav ievietota SIM vai USIM karte
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
25
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlādes līmenis
Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi
Paziņojumu paneļa izmantošana
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz
statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet
paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup.
Lai aizvērtu paziņojumu paneli, ekrānā pavelciet uz augšu.
26
Pamatinformācija
Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas.
Palaist Iestatīj.
Aktivizēt vai deaktivizēt iespējas.
Lai skatītu detalizētākus
iestatījumus, pieskarieties
iespējām un turiet tās nospiestas.
Skatīt visas ātro iestatījumu pogas.
Palaist Ātrais savien.
Palaist S Finder.
Pieskarieties paziņojumam un
veiciet dažādas darbības.
Pielāgojiet spilgtumu.
Nodzēst visus paziņojumus.
Ātro iestatījumu paneļa lietošana
Paziņojumu panelī ir pieejamas vairākas ātro iestatījumu pogas. Lai skatītu un piekļūtu citām ātro
iestatījumu pogām, atveriet ātro iestatījumu paneli. Kad atverat ātro iestatījumu paneli, Jūs varat
aktivizēt vai deaktivizēt dažādas funkcijas vai konfigurēt iestatījumus.
Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem.
Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, ekrānā pavelciet uz augšu.
Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties
vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.
27
, pieskarieties un turiet
Pamatinformācija
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti
logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas
programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.
Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Lai
pielāgotu Sākuma ekrānu, atsaucieties uz Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana,
lai iegūtu sīkāku informāciju.
Logrīks
Programma
Mape
Ekrāna indikatori
Izlases programmas
28
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna iespējas
Lai piekļūtu Sākuma ekrāna iespējām, pieskarieties un turiet tukšu vietu, vai Sākuma ekrānā
svelkiet kopā pirkstus.
Mana žurnāla lietošana
Pieskarieties
vai ritiniet pa labi sākuma ekrānā, lai atvērtu My Magazine.
My Magazine parāda sociālo tīklu atjauninājumus un Jums interesējošas ziņas.
Lai izvēlētos saturu, ko rādīt, pieskarieties → Iestatījumi, un tad izvēlieties kategorijas, kas Jūs
interesē.
Lai automātiski atjauninātu saturu, kad atveras My Magazine, pieskarieties → Iestatījumi un
tad atzīmējiet Atverot automātiski atsvaidzināt.
Lai deaktivizētu My Magazine Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu. Tad
pieskarieties Sākuma ekrāna iestatījumi un atsakieties no izvēles My Magazine.
29
Pamatinformācija
Programmu saraksts
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu
ikonas.
Sākuma ekrānā pieskarieties Progr., lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus,
ritiniet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu
programmu sarakstu, atsaucieties uz Sākuma ekrāna un programmu saraksta pārvaldīšana, lai
iegūtu sīkāku informāciju.
Piekļūt
papildiespējām.
Programma
Ekrāna indikatori
30
Pamatinformācija
Programmu atvēršana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.
Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties
ko atvērt.
un izvēlieties programmas ikonu,
Programmas aizvēršana
→ un tad pieskarieties BEIGT blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu
Pieskarieties
→ .
visas aktīvās programmas, pieskarieties BEIGT VISU. Vai arī pieskarieties
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Samsung GALAXY Apps
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung apps.
Programmu sarakstā pieskarieties GALAXY Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties
, lai meklētu atslēgvārdu.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties Bezm. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur
redzama programmas cena.
Pēc noklusējuma ierīce automātiski atjaunina jebkuru instalēto programmu, tiklīdz
pieejama jauna versija. Lai mainītu noklusējuma iestatījumu vai, lai programmas
→ Iestatījumi → Automātiski atjaunināt
atjauninātu manuāli, pieskarieties
programmas, un tad izvēlieties iespēju.
31
Pamatinformācija
Play veikals
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var
darbināt šajā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Play veikals.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties
, lai meklētu atslēgvārdu.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Pēc noklusējuma ierīce automātiski atjaunina jebkuru instalēto programmu, tiklīdz
pieejama jauna versija. Lai mainītu noklusējuma iestatījumu vai lai programmas
→ Iestatījumi → Lietotņu automātiska
atjauninātu manuāli, pieskarieties
atjaunināšana, un tad izvēlieties iespēju.
Ieteikto programmu lejupielādēšana
Jūs varat skatīt un lejupielādēt programmas, kas paredzētas Galaxy ierīcēm.
Programmu sarakstā, pieskarieties → GALAXY Essentials. Vai sākuma ekrānā pieskarieties
GALAXY Essentials logrīkam vai GALAXY Gifts logrīkam, un tad pieskarieties blakus
programmai.
Lai lejupielādētu visas programmas sarakstā, pieskarieties Lejupielādēt visu.
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Lai atspējotu noklusējuma programmas, programmu sarakstā, pieskarieties → Atinstalēt/
deaktivizēt programmas. parādās uz programmām, kuras Jūs varat atspējot. Izvēlieties
programmu un pieskarieties DEAKTIVIZĒT.
Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, programmu sarakstā pieskarieties → Lejupielādētās
programmas → → Atinstalēt. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Programmu
pārvaldnieks, izvēlieties programmu un tad pieskarieties ATINSTALĒT.
32
Pamatinformācija
Programmu iespējošana
Programmu sarakstā pieskarieties → Rādīt deaktivizētās programmas, izvēlieties programmas
un tad pieskarieties GATAVS.
Vai arī programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Programmu pārvaldnieks, ritiniet uz
DEAKTIVIZĒTS, izvēlieties programmu un tad pieskarieties AKTIVIZĒT.
• Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt
lietot slēptās programmas.
• Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt
atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
• Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Teksta ievade
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Ieteiktie atslēgvārdi
Iestatīt Samsung tastatūras
opcijas.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai
ar lielajiem burtiem.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt pieturzīmes.
Ievadīt atstarpi.
Ievades valodu izvēlēšanās
Pieskarieties → levades valodas izvēle, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja esat
izvēlējies divas vai vairākas valodas, Jūs varat mainīt tās, velkot atstarpes taustiņu pa kreisi vai pa
labi.
33
Pamatinformācija
Tastatūras izkārtojuma mainīšana
Pieskarieties , izvēlieties valodu sadaļā Ievades valodas un tad izvēlieties tastatūras
izkārtojumu, kuru vēlaties izmantot.
Uz 3x4 tastatūra vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi,
vairākkārt pieskarieties taustiņam, kas atbilst rakstzīmei.
Tastatūras papildfunkciju izmantošana
Pieskarieties un turiet , lai izmantotu sekojošās funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas
ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.
• : ievadīt tekstu ar balsi.
Mainīt valodu.
Atvērt tastatūru.
Sākt vai pauzēt teksta ievadi ar
balsi.
Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, vai ir savienots Wi-Fi vai mobilais tīkls. Ja
lietojat šo funkciju, izmantojot mobilo tīklu, Jums var tikt piemērotas papildus maksas.
• : pārslēgties uz rokraksta režīmu.
Pārslēgties uz standarta tastatūru.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
34
Pamatinformācija
• : pievienot vienumu no starpliktuves.
• : iestatīt tastatūras iespējas.
• : ievadīt emocijzīmes.
• : pārslēgties uz peldošo tastatūru. Varat pārvietot tastatūru uz citu atrašanās vietu, velkot
cilni.
Pārslēgties uz standarta tastatūru.
Kopēšana un ielīmēšana
1 Pieskarieties un turiet virs teksta.
2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
3 Pieskarieties Kopēt vai Izgriezt. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts, un pieskarieties → Ielīmēt. Lai ielīmētu tekstu,
kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties
→ Starpliktuve un izvēlieties tekstu.
35
Pamatinformācija
Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana
Enerģijas taupīšanas režīms
Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Enerģijas taupīšana → Enerģijas taupīšanas
režīms un velciet Enerģijas taupīšanas režīms slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu
paneli un pieskarieties Enerģijas taup., lai to aktivizētu.
Izvēlieties no sekojošajām iespējām:
• Ierobežot fona datus: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu
savienojumu.
• Ierobežot veiktspēju: ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt pēdējo programmu
un atgriešanās pogu apgaismojumu.
• Pelēktoņu režīms: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
Īpašais enerģijas taupīšanas režīms
Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas
taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:
• Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
• Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām
programmām.
• Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
• Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.
36
Pamatinformācija
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Enerģijas taupīšana → Īpašais enerģijas
taupīšanas režīms un velciet Īpašais enerģijas taupīšanas režīms slēdzi pa labi. Vai arī atveriet
ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Īp. enerģ., lai to aktivizētu.
Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties
un izvēlieties programmu.
Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties → Noņemt, izvēlieties programmu ar
, un tad pieskarieties Labi.
Lai mainītu tīkla savienojumu iestatījumus un citus, pieskarieties → Iestatījumi.
Lai deaktivizētu ultra efektīvo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties → Deakt. īpašo enerģ.
taup. rež.
Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora
enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
Piekļūšana palīdzības informācijai
Lai piekļūtu palīdzības informācijai, kamēr Jūs lietojat programmu, pieskarieties → Palīdzība.
Lai piekļūtu palīdzības informācijai par to, kā lietot ierīci un programmas, programmu sarakstā
pieskarieties Iestatīj. → Palīdzība.
• Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
• Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, vai ir savienots Wi-Fi vai mobilais tīkls. Ja
lietojat šo funkciju, izmantojot mobilo tīklu, Jums var tikt piemērotas papildus maksas.
37
Personalizēšana
Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu
Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu
un lielākas ikonas sākuma ekrānā. Jūs varat piekļūt populārām programmām un bieži lietotajiem
iestatījumiem, kā arī pievienot īsceļus uz savām izlases kontaktpersonām.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Vienkāršais režīms → Vienkāršais režīms,
izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršāku izkārtojumu, un tad pieskarieties GATAVS.
Lai atgrieztos standarta režīmā, sākuma ekrānā pieskarieties Vienkāršie iestatījumi →
Vienkāršais režīms → Standarta režīms → GATAVS.
Īsceļu pārvaldīšana
Lai pievienotu īsceļu sākuma ekrānam, ritiniet pa kreisi, pieskarieties
programmu.
, un tad izvēlieties
Lai pievienotu īsceļu uz kontaktu sākuma ekrānā, ritiniet pa labi, pieskarieties
.
Lai dzēstu īsceļu no sākuma ekrāna, pieskarieties → Rediģēt, izvēlieties programmu vai
kontaktu ar .
Sākuma ekrāna un programmu saraksta
pārvaldīšana
Sākuma ekrāna pārvaldīšana
Vienumu pievienošana
Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no programmu saraksta, un tad velciet to uz Sākuma
ekrānu.
Lai pievienotu logrīkus Sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties Logrīki,
pieskarieties un turiet logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.
38
Personalizēšana
Vienuma pārvietošana un noņemšana
Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.
Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Jūs varat arī pārvietot bieži lietotās programmas un īsceļu zonu sākuma ekrāna lejasdaļā.
Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz Noņemt, kas tiek
parādīts ekrāna augšdaļā.
Mapes izveidošana
1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz Izveidot mapi, kas tiek
parādīta ekrāna augšdaļā.
2 Ievadiet mapes nosaukumu.
3 Pieskarieties , izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties
GATAVS.
Paneļu pārvaldīšana
Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.
Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli un tad pieskarieties
.
Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz
jauno atrašanās vietu.
Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz
Noņemt ekrāna augšpusē.
Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties
39
.
Personalizēšana
Programmu saraksta pārvaldīšana
Programmu slēpšana
Slēpiet programmas, kuras jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.
Programmu sarakstā pieskarieties → Slēpt programmas, izvēlieties programmas un tad
pieskarieties GATAVS.
Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties → Rādīt paslēptās programmas, izvēlieties
programmas un tad pieskarieties GATAVS.
Vienumu pārvietošana
Programmu sarakstā pieskarieties → Rediģēt. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to
jaunā vietā.
Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz Izveidot lapu, kas parādās ekrāna augšdaļā.
Mapju izveidošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties
→ Izveidot mapi. Vai arī pieskarieties → Rediģēt,
pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz Izveidot mapi, kas tiek parādīta ekrāna
augšdaļā.
2 Ievadiet mapes nosaukumu.
3 Pieskarieties , izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties
GATAVS.
40
Personalizēšana
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi Jūsu privātajai informācijai.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšana, un tad
izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.
Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to
atiestatītu.
Figūra
Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to
apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.
Pirksta nospiedums
Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Finger Scanner
sīkākai informācijai.
PIN
PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to
apstiprinātu.
41
Personalizēšana
Parole
Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un
simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.
Fona attēla iestatīšana
Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fona tapeti Sākuma ekrānā vai bloķēšanas
ekrānā.
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Fona attēls. Vai arī sākuma ekrānā
pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties Fona attēli.
2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai kuram lietot fona attēlu.
3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.
Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos vai citus attēlus, pieskarieties No galerijas.
4 Pieskarieties IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU vai SAGLABĀT.
Zvana signālu mainīšana
Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Skaņas un paziņojumi.
Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties Zvana signāli, izvēlieties zvana signālu un tad
pieskarieties LABI. Lai iestatītu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu,
pieskarieties PIEVIENOT.
Lai iestatītu paziņojumu skaņas signālu, pieskarieties Paziņojuma zvana signāls, izvēlieties
skaņas signālu un tad pieskarieties LABI.
42
Personalizēšana
Kontu iestatīšana
Kontu pievienošana
Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet
kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Konti → Konta pievienošana un izvēlieties konta
pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta uzstādīšanu.
Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus
sinhronizēt.
Kontu noņemšana
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Konti, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties →
Noņemt kontu.
Kontaktu pārvietošana no citām ierīcēm uz savu
ierīc
Kontaktu pārvietošana, izmantojot Samsung Smart Switch
Jūs varat pārsūtīt kontaktus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci, izmantojot Smart Switch
(mobilajiem telefoniem un datoriem). Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
vairāk informācijas.
Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
Smart Switch Mobile lietošana
Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu kontaktus no jūsu iepriekšējās iPhone vai Android ierīces
uz savu jauno ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no GALAXY Apps vai Play veikals.
43
Personalizēšana
1 Pieskarieties savā ierīcē Smart Switch Mobile.
2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un izpildiet ekrānā
redzamās instrukcijas.
Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile
programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.
Smart Switch lietošana ar datoriem
Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos kontaktus (no izvēlētu ražotāju
mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no
www.samsung.com/smartswitch.
1 Dublējiet kontaktus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
sazinieties ar ierīces ražotāju.
2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
4 Noklikšķiniet datorā uz iepriekšējās ierīces ražotāja un sekojiet ekrānā redzamajām
instrukcijām, lai pārsūtītu kontaktus uz savu ierīci.
Kontaktu pārvietošana, izmantojot Samsung Kies
Lai atjaunotu kontaktus savā ierīcē, importējiet dublēto kontaktu failu no datora, izmantojot
Samsung Kies. Izmantojot Samsung Kies, Jūs varat dublēt kontaktus arī uz datoru. Atsaucieties uz
Savienošana ar Samsung Kies sīkākai informācijai.
44
Tīkla savienojamība
Savienojuma izveidošana ar mobilo tīklu
Savienojiet ierīci ar mobilo tīklu, lai izmantotu internetu, kad nav pieejams Wi-Fi tīkls.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Datu lietošana un tad velciet slēdzi Mobilie dati pa
labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Mobilie dati, lai to aktivizētu.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
Savienojiet ierīci ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām
ierīcēm. Informāciju par papildiespējām skatiet Wi-Fi.
• Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas
valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar
izmantot ārpus telpām.
• Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Wi-Fi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli
un pieskarieties un turiet Wi-Fi.
2 Velciet Wi-Fi slēdzi pa labi.
3 Izvēlieties tīklu no atklāto Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar
slēdzenes ikonu.
4 Pieskarieties SAVIENOT. Pēc tam, kad ierīce izveidojusi savienojums ar Wi-Fi tīklu, tā
automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu, kad vien tas būs pieejams.
45
Tīkla savienojamība
Wi-Fi tīklu pievienošana
Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie Pievienot Wi-Fi tīklu tīklu saraksta
lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā Tīkla SSID, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli,
ja tas nav atvērts tīkls, un tad pieskarieties SAVIENOT.
Wi-Fi Passpoint aktivizēšana
Wi-Fi Passpoint iespējo ierīci meklēt un izveidot savienojumu ar sertificētu Wi-Fi tīklu. Jūs varat
izmantot Passpoint funkciju, lai izveidotu savienojumu ar publiskajiem Wi-Fi tīkliem, kas atbalsta
automātisku autentifikāciju. Kad dosities uz jaunu vietu, tas meklēs un izveidos savienojumu ar
citu sertificētu Wi-Fi tīklu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Pieskarieties → Papildu un pēc tam atzīmējiet Passpoint.
Wi-Fi tīklu aizmiršana
Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar
to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pieskarieties AIZMIRST.
46
Tīkla savienojamība
Lejupielādes paātrinātāja lietošana
Izmantojiet šo funkciju, lai ātrāk lejupielādētu lielus failus, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus
vienlaicīgi. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai ir aktivizēts mobilo datu
savienojums un Wi-Fi funkcijas. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Lejupielādes paātrinātājs, un tad velciet
Lejupielādes paātrinātājs slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties
Lejupiel. paātr., lai to aktivizētu.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādēsit failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana
Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu stabilu tīkla savienojumu, kad jūs pārlūkojat tīmekļa lapas,
lejupielādējat saturu utt. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties, vai ir aktivizēts mobilo
datu savienojums un Wi-Fi funkcijas.
Jums var tikt piemērotas papildus maksas, ja lejupielādēsit failus, izmantojot mobilo tīklu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Wi-Fi, un tad atzīmējiet Viedā tīkla pārslēgšana.
Ierīce automātiski pārslēdzas no Wi-Fi tīkla uz mobilo tīklu, kad pašreizējais Wi-Fi tīkls ir vājš vai
nestabils. Kad Wi-Fi tīkla signāls kļūst spēcīgs, ierīce pārslēdzas no mobilā tīkla atpakaļ uz Wi-Fi
tīklu.
47
Tīkla savienojamība
Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves punktu
izmantošana
Par piesaisti un mobilajiem tīklājiem
Izmantojiet šo funkciju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoriem un citām
ierīcēm, ja nav pieejams interneta savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi
funkciju, USB, vai Bluetooth funkciju.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārliecinieties, vai ir atspējota Wi-Fi funkcija.
• Pārliecinieties, vai ir aktivizēta ierīces datu savienojuma funkcija.
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → Piesaiste un mobilais tīklājs → Mobilais
tīklājs.
2 Velciet Mobilais tīklājs slēdzi pa labi.
• parādās statusa joslā. Citas ierīces var atrast Jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
• Lai iestatītu piekļuves punkta paroli, pieskarieties → Konfigurēt tīklāju un izvēlieties
drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties SAGLABĀT.
3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
48
Tīkla savienojamība
USB piesaistes izmantošana
Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB kabeli.
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → Piesaiste un mobilais tīklājs.
2 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
3 Atzīmējiet USB piesaiste.
parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.
4 Datorā izmantojiet savas ierīces mobilo datu savienojumu.
Bluetooth piesaistes izmantošana
Koplietojiet ierīces mobilo datu savienojumu ar savienotajiem datoriem un citām ierīcēm,
izmantojot Bluetooth.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārliecinieties, vai ierīce ir sapārota ar otru ierīci, izmantojot Bluetooth. Atsaucieties uz
Bluetooth sīkākai informācijai.
• Pārliecinieties, vai dators, ar kuru izveidojat savienojumu, atbalsta Bluetooth funkciju.
1 Ierīces programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Piesaiste un mobilais tīklājs.
2 Atzīmējiet Bluetooth piesaiste.
3 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, atveriet Bluetooth iestatījumu ekrānu, pieskarieties
→ Interneta piekļuve.
parādās statusa joslā, kad abas ierīces ir savienotas.
4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
Savienošanas metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida.
49
Kustības un lietojamības
funkcijas
Vadības kustības
Pārmērīga ierīces kratīšana vai pakļaušana triecienu ietekmei var radīt nevēlamu ievadi.
Veiciet kustības precīzi.
Bezskāriena pārlūkošana
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → Kustības un žesti → Bezskāriena pārlūkošana, un
tad velciet Bezskāriena pārlūkošana slēdzi pa labi.
Ritiniet lapas vai sarakstus pārvietojot savu roku pāri sensoram, virzienā, kurā jūs vēlaties ritināt.
50
Kustības un lietojamības funkcijas
Tiešais zvans
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Kustības un žesti → Tiešais zvans, un tad velciet
Tiešais zvans slēdzi pa labi.
Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.
Viedais signāls
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Kustības un žesti → Viedais signāls, un tad velciet
Viedais signāls slēdzi pa labi.
Paceļot ierīci pēc gaidstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai
saņemti jauni ziņojumi.
51
Kustības un lietojamības funkcijas
Izsl. skaņu/apturēt
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Kustības un žesti → Izsl. skaņu/apturēt, un tad
velciet Izsl. skaņu/apturēt slēdzi pa labi.
Novietojot plaukstu uz ekrāna
Aizklājiet ekrānu ar plaukstu, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai, lai pauzētu
multivides atskaņošanu.
Apgriežot ierīci
Apgrieziet ierīci otrādi, lai apklusinātu ienākošos zvanus vai modinātājus vai, lai pauzētu
multivides atskaņošanu.
52
Kustības un lietojamības funkcijas
Viedā pauze
Kad jūs novēršaties no ekrāna, atskaņošana tiek pauzēta automātiski. Tā tiek atsākta, kad no
jauna paskatāties uz ekrānu.
Velciet ar plaukstu, lai fotografētu
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Kustības un žesti → Velciet ar plaukstu, lai
fotografētu, un tad velciet Velciet ar plaukstu, lai fotografētu slēdzi pa labi.
Novietojiet plaukstas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam no labās puses uz kreiso
→ Albums →
un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Attēls tiks saglabāts Galerija →
Screenshots mapē.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
53
Kustības un lietojamības funkcijas
Skats no augšas
Izmantojiet šo funkciju, lai veiktu dažādas funkcijas, kamēr jūsu pirksts atrodas virs ekrāna.
Pavērsiet pirkstu pret ekrānu, lai apskatītu saturu vai informāciju uznirstošā logā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Skats no augšas un velciet Skats no augšas
slēdzi pa labi.
Vairāki logi
Par režīmu Vairāki logi
Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi. Jūs varat izmantot šo
funkciju, lai skatītu e-pastus vai izmantotu internetu, kamēr skatāties video.
Palaist režīmu Vairāki logi
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Vairāki logi, un tad velciet Vairāki logi slēdzi
pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Vairāklogu, lai to aktivizētu.
2 Pieskarieties un turiet
, lai atvērtu vairāku logu ikonjoslu.
54
Kustības un lietojamības funkcijas
3 Pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to no ikonjoslas uz ekrānu. Pēc tam
velciet citas programmas ikonu uz jaunu atrašanās vietu ekrānā.
Programmu ikonas, kas apzīmētas ar
vienlaicīgi.
, var tik palaistas atsevišķos logos uz ekrāna
Programmu Vairāki logi kombināciju izveide
Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāki logi programmu kombināciju.
1 Palaidiet divas programmas Vairāki logi skaldītajā ekrānā.
2 Atveriet vairāku logu ikonjoslu un pieskarieties → Izveidot.
Šobrīd darbojošos Vairāku logu kombinācija tiek pievienota Vairāku logu paletei.
55
Kustības un lietojamības funkcijas
Loga izmēra pielāgošana
Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Vairāku logu iespēju lietošana
Kad jūs izmantojat vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, un ap to parādīsies
zils rāmis. Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:
• : pārslēgties starp vietām Vairāki logi programmās.
56
Kustības un lietojamības funkcijas
• : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet
vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
• : aizvērt programmu.
Programmu pārkārtošana vairāku logu ikonjoslā
Jūs varat pārkārtot programmas vairāku logu ikonjoslā.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Vairāki logi, un tad velciet Vairāki logi slēdzi
pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Vairāklogu, lai to aktivizētu.
2 Atveriet vairāku logu ikonjoslu un pieskarieties
→ Rediģēt.
Ierīce parāda pieejamās programmas, kuras jūs varat izmantot vairāku logu ikonjoslā.
57
Kustības un lietojamības funkcijas
3 Pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz vairāku logu ikonjoslu.
4 Pieskarieties Gat.
Rīkjosla
Jūs varat vienkārši palaist dažādas programmas no darbarīku rīkjoslas ikonas, lietojot citas
programmas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Rīkjosla un velciet Rīkjosla slēdzi pa labi. Vai arī
atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Rīkjosla, lai to aktivizētu. parādās ekrānā.
Lai palaistu programmu, pieskarieties
un izvēlieties programmu.
Lai pārvietotu darbarīku rīkjoslas ikonu, pieskarieties
un velciet to uz citu vietu.
Lai mainītu programmas, kas atrodas rīkjoslā pieskarieties un turiet
Lai slēptu darbarīku rīkjoslas ikonu, pieskarieties un turiet
58
, un tad velciet to uz Red.
, un tad velciet to uz Noņemt.
Kustības un lietojamības funkcijas
Darbība ar vienu roku
Lai ērtā veidā izmantotu ierīci ar vienu roku, Jūs varat pārslēgties uz vienas rokas darbības režīmu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Darbība ar vienu roku un velciet Darbība ar
vienu roku slēdzi pa labi.
Lai pārslēgtos uz vienas rokas darbības režīmu, turiet ierīci vienā rokā. Pēc tam ātri velciet savu
īkšķi no vienas ekrāna malas uz ekrāna centru un atpakaļ.
Palielināt vai samazināt ekrāna
izmēru.
Atvērt sāna izvēlni un piekļūt
izlases programmām.
Atgriezieties pilnekrāna skatā.
Atvērt sāna izvēlni un piekļūt
izlases kontaktpersonām.
Atgriezieties Sākuma ekrānā.
Pielāgot skaļumu.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.
Atvērt pēdējo programmu
sarakstu.
59
Kustības un lietojamības funkcijas
Kontaktpersonu vai programmu īsceļu pārvaldīšana
Jūs varat pārvaldīt īsceļus uz kontaktpersonām vai programmām atverot sāna izvēlni.
1 Pieskarieties vai , lai atvērtu sāna izvēlni.
2 Pieskarieties sāna izvēlnes apakšdaļā.
3 Pieskarieties un turiet kontaktpersonas attēlu vai programmu, un tad velciet to uz sāna
izvēlni.
Lai dzēstu īsceļu uz kontaktpersonas attēlu vai programmu, pieskarieties
4 Pieskarieties
.
.
Skārienekrāna jutības palielināšana
Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu, valkājot cimdus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Displejs, un tad atzīmējiet Palielināt skārienjutību.
Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Skāriena jutība, lai to aktivizētu.
• Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā.
Citi materiāli var netikt atpazīti.
• Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojot ierīci ar rokās uzvilktiem cimdiem,
pieskarieties ekrānam stingrāk.
• Ekrāns var nereaģēt, ja Jums rokās uzvilkti cimdi un lietojat ierīci caur S view loga
ekrānu.
60
Tālrunis
Zvanu veikšana
Programmu sarakstā pieskarieties Tālrunis.
Pieskarieties Tastatūra, ievadiet tālruņa numuru un tad pieskarieties , lai veiktu balss zvanu,
vai pieskarieties , lai veiktu video zvanu. Jūs arī varat veikt zvanus uz tālruņu numuriem, kas
atrodas Žurnāli, Izlase un Kontakti.
Skatīt zvanu un ziņojumu
žurnālus.
Skatīt izlases kontaktus.
Ievadiet numuru, izmantojot
tastatūru.
Skatīt kontaktu sarakstu.
Piekļūt papildiespējām.
Pievienot numuru kontaktu
sarakstam.
Priekšskatīt tālruņa numuru.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
61
Tālrunis
Veikt zvanus no zvanu žurnāliem vai kontaktu sarakstiem
Pieskarieties Žurnāli vai Kontakti un tad, lai veiktu zvanu, velciet kontaktu vai tālruņa numuru pa
labi.
Lai atslēgtu funkciju zvana veikšanai, velkot ikonu pa labi, pieskarieties → Iestatījumi →
Kontakti un tad noņemiet atlasi no Velciet,lai zv.vai sūt.z.
Zvanu veikšana no izlases saraksta
Jūs varat vienkārši zvanīt kontaktiem, ar kuriem jūs bieži komunicējat, pievienojot tos savam
kontaktu izlases sarakstam.
Lai pievienotu kontaktus izlases sarakstam, pieskarieties Kontakti, izvēlieties kontaktu un tad
pieskarieties .
Lai veiktu zvanu izlases kontaktam, pieskarieties Izlase un tad izvēlieties kontaktu.
62
Tālrunis
Numuru prognozēšana
Pieskarieties Tastatūra.
Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai
veiktu zvanu.
Ātro numuru sastādīšana
Pieskarieties Tastatūra.
Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.
Lai nozīmētu kontaktpersonai ātro numuru, pieskarieties un turiet pieejamu ātro numuru uz
tastatūras un pieskarieties LABI un tad izvēlieties kontaktpersonu. Vai, pieskarieties Kontakti →
→ Ātrie zvani, izvēlieties numuru, un tad izvēlieties kontaktu.
Starptautiska zvana veikšana
Pieskarieties Tastatūra.
Pieskarieties un turiet 0, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties .
Lai bloķētu izejošos starptautiskos zvanus, pieskarieties → Iestatījumi → Zvans → Papildu
iestatījumi → Zvanu liegumi. Tad izvēlieties zvana veidu un atzīmējiet Starptautiskie zvani.
63
Tālrunis
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Ja, lietojot kādu programmu, parādās zvana paziņojuma uznirstošais logs, pieskarieties ATBILDĒT
uznirstošajā logā.
Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru
zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Ja, lietojot kādu programmu, parādās zvana paziņojuma uznirstošais logs, pieskarieties ATTEIKT
uznirstošajā logā.
Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, programmu sarakstā pieskarieties Tālrunis → →
Iestatījumi → Zvans → Zvana noraidīšana → Atteikuma ziņas → .
Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Tālrunis.
2 Pieskarieties pie → Iestatījumi → Zvans → Zvana noraidīšana → Automātiskās
noraidīšanas režīms → Autom. noraidīt numurus.
3 Pieskarieties Automātiski noraidīto saraksts →
, ievadiet numuru un tad piešķiriet
kategoriju.
4 Pieskarieties SAGLABĀT.
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildētos zvanus. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties Tālrunis → Žurnāli, lai skatītu
neatbildētos zvanus.
64
Tālrunis
Zvana laikā
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
• : skaļuma palielināšana.
• Piev. zv.: veiciet otru zvanu.
• Tastatūra: atveriet tastatūru.
• Beigt: pašreizējā zvana izbeigšana.
• Skaļrunis: aktivizējiet vai deaktivizējiet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet
mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
• Bez skaņas: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tām ir izveidots savienojums ar ierīci.
Video zvana laikā
Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūšu garumā. Pēc
3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
• Pārslēgt: pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
• Bez skaņas: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Beigt: pašreizējā zvana izbeigšana.
65
Kontakti
Kontaktu pievienošana
Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm
Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz Kontaktu pārvietošana
no citām ierīcēm uz savu ierīc sīkākai informācijai.
Manuālā kontaktu izveidošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → Kontakti.
2 Pieskarieties un ievadiet kontakta informāciju.
3 Pieskarieties SAGLABĀT.
Lai pievienotu ar tastatūru tālruņa numuru kontaktu sarakstā, pieskarieties Tastatūra, ievadiet
numuru, tad pieskarieties Pievienošana kontaktiem.
Kontaktu pārvaldība
Kontakta rediģēšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → Kontakti.
2 Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt, un pieskarieties .
3 Rediģējiet kontaktinformāciju vai pieskarieties PIEVIENOT CITU LAUKU, lai pievienotu vairāk
kontaktinformācijas.
4 Pieskarieties SAGLABĀT.
66
Kontakti
Kontakta dzēšana
Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst, pieskarieties → Dzēst.
Kontakta koplietošana
Izvēlieties kontaktu, ko koplietot, pieskarieties → Kopīgot vizītkarti un izvēlieties kopīgošanas
metodi.
Kontaktu meklēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:
• : pievienot kontaktu izlasei.
• /
: veikt balss vai video zvanu.
• : sastādiet ziņojumu.
• : sastādiet e-pastu.
67
Ziņojumi un e-pasts
Ziņas
Ziņojumu sūtīšana
Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS).
Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs
neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Ziņas.
2 Pieskarieties .
3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.
Piekļūt papildiespējām.
Ievadīt saņēmējus.
Izvēlieties kontaktus no kontaktu
saraksta.
Pievienot failus.
Nosūtīt ziņojumu.
Ievadīt emocijzīmes.
Ievadīt ziņojumu.
4 Pieskarieties
, lai sūtītu ziņojumu.
68
Ziņojumi un e-pasts
Plānotu ziņojumu sūtīšana
Rakstot ziņojumu, pieskarieties → Ieplānot ziņu. Iestatiet laiku un datumu un pieskarieties
GATAVS.
• Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums
netiks nosūtīts.
• Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums,
iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls
neatjauninās informāciju.
Kontaktu pievienošana prioritārajam sarakstam
Iestatiet kontaktus, ar kuriem jūs bieži sazināties, kā prioritāros kontaktus. Sūtiet ziņojumus,
izvēloties kontakta ikonu virs ziņojumu saraksta.
Pieskarieties Pieskarieties, lai pievienotu prioritāros sūtītājus. → IESŪTNE vai KONTAKTI,
izvēlieties kontaktus, kurus vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties GATAVS. Lai pievienotu
citus kontaktus, pieskarieties .
Lai noņemtu kontaktus no prioritārā saraksta, pieskarieties un turiet kontaktu, tad pieskarieties
→ GATAVS.
Ienākošo ziņojumu skatīšana
Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam. Izvēlieties kontaktu,
lai skatītu šīs personas ziņojumus.
Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs
neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā.
69
Ziņojumi un e-pasts
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties E-pasts.
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties TĀLĀK, ja e-pasta konts ir privāts, piemēram,
Google Mail, vai pieskarieties MANUĀLA IESTATĪŠANA, ja tas ir uzņēmuma e-pasta konts. Pēc
tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties
→ PĀRVALDĪT KONTUS →
.
Ziņojumu sūtīšana
Programmu sarakstā pieskarieties E-pasts.
Pieskarieties ekrāna apakšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam
pieskarieties pie .
Pieskarieties pie
Pieskarieties
, lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.
, lai pievienotu attēlus, video un citus.
Pieskarieties →
, lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus un citus.
Plānotu ziņojumu sūtīšana
Rakstot ziņojumu, pieskarieties → Iepl. e-pasta ziņu. Atzīmējiet Iepl. e-pasta ziņu, iestatiet
laiku un datumu un pēc tam pieskarieties GATAVS.
• Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav savienota ar tīklu vai tīkls ir nestabils, ziņojums
netiks nosūtīts.
• Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums,
iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls
neatjauninās informāciju.
70
Ziņojumi un e-pasts
Ziņojumu lasīšana
Programmu sarakstā pieskarieties E-pasts.
Pieskarieties , izvēlieties e-pasta kontu, ko izmantot, un tiek ielādētas jaunās ziņas. Lai manuāli
ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties .
Pieskarieties ziņojumam, lai to lasītu.
Gmail
Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.
Programmu sarakstā pieskarieties Gmail.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
71
Kamera
Fotoattēlu vai video uzņemšana
Par fotoattēlu vai video uzņemšanu
Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
Izmantojiet Galerija, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus.
Atsaucieties uz Satura skatīšana ierīcē sīkākai informācijai.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, vai lēca ir tīra. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos
režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos
var būt nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
72
Kamera
3 Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu, vai
, lai uzņemtu video.
• Lai mainītu fokusu video uzņemšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties .
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties
.
Parādīt pašreizējo
režīmu.
Pārslēgties starp
priekšējo un
aizmugurējo kameru.
Sākt video
uzņemšanu.
Izvēles fokusa režīma
aktivizēšana un
deaktivizēšana.
Uzņemiet fotoattēlu.
Fotografēšanas
režīma maiņa.
Aktivizēt vai
deaktivizēt HDR
(Bagātīgs tonis).
Skatīt savus
uzņemtos fotoattēlus
un video.
Mainīt kameras
iestatījumus.
Fotoattēlu vai video apskatīšana
Jūs varat skatīt fotoattēlus vai video nekavējoties pēc to uzņemšanas, atverot priekšskatījuma
sīktēlu kameras ekrānā.
Pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam ekrāna labajā apakšējajā daļā.
73
Kamera
HDR (Bagātīgs tonis) efekta izmantošana
Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās
vidēs.
Programmu sarakstā pieskarieties Kamera →
, un tad uzņemiet fotoattēlu.
Bez efekta
Ar efektu
Izvēles fokus režīma izmantošana
Izmantojiet ārpus fokusa efektu, lai samiglotu fonu un izceltu savu objektu.
Bez efekta
Ar efektu
74
Kamera
Pirms šī režīma lietošanas
• Ieteicams novietot objektus 10–50 cm attālumā no ierīces. Novietojiet objektus, kuriem
vēlaties noregulēt objektīva fokusa garumu ierīces tuvumā.
• Uzņemot fotoattēlus, nodrošiniet, lai starp objektu un fonu būtu pietiekami liels attālums.
Attālumam jābūt vairāk kā divreiz lielākam par attālumu starp ierīci un objektu.
• Ierīces uzņemto fotoattēlu kvalitāti var ietekmēt sekojoši faktori:
– – Kustīgu objektu fotoattēli.
– – Fotoattēli, kas uzņemti, ierīcei atrodoties kustībā.
– – Fotoattēli telpās, sliktā apgaismojumā, vai, ja aiz objekta ir spilgta pretgaisma.
– – Fotoattēli, kuros tiek izmantots fons, ko nevar atšķirt no objekta kā, piemēram, ēnas vai
vienkārši krāsotas sienas.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties ekrāna kreisajā malā.
Ja
neparādās, pieskarieties
→ Selektīvais fokuss, lai to aktivizētu.
3 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš.
4 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.
5 Pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam ekrāna labajā apakšējajā daļā, lai rediģētu fotoattēlu.
6 Pieskarieties un izvēlieties vienu no sekojošajiem:
• Tuvs fokuss: lieciet objektam izcelties un samiglojiet fonu ap objektu.
• Tāls fokuss: samiglojiet objektu un lieciet izcelties fonam ap objektu.
• Panorāmas fokuss: lieciet objektam un tā fonam izcelties.
7 Pieskarieties
.
75
Kamera
Kameras palaišana no bloķēta ekrāna
Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet Kamera bloķētā ekrānā.
1 Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.
2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai , lai uzņemtu video.
Uzņemšanas režīma lietošana
Ir pieejami vairāki fotoefekti.
Programmu sarakstā pieskarieties Kamera → Režim.
• Auto.: izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt
piemērotāko fotoattēla režīmu.
• Sejas uzlaboš.: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
• Shot & more: uzņemiet fotoattēlu sēriju un piemērojiet tiem dažādus efektus. Ierīce
identificē fotoattēlus ar
Galerija.
• Panorāma: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.
Ierīce identificē fotoattēlu ar
Galerija.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, ņemiet vērā šos padomus:
– – Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
– – Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
– – Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai
tukšām sienām.
76
Kamera
• Virt. apsk.: lai izveidotu stereoskopisku attēlu, fotografējiet telpā, pārvietojot ierīci un
uzņemot attēlus dažādos leņķos. Ierīce identificē fotoattēlu ar Galerija.
• Duālā kam.: uzņemt ainavu fotoattēlus ar aizmugurējo un priekšējo kameru. Attēls, kas
uzņemts ar priekšējo kameru, tiek parādīts ielaiduma logā ar aizmugurējo kameru uzņemtā
attēlā un otrādi.
• Lejupielādēt: lejupielādēt citus uzņemšanas režīmus no GALAXY Apps.
Uzņemšana un citu režīmu izmantošana
Par uzņemšanu un citiem režīmiem
Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un modificētu to, ar uzņemšanas režīmiem
piemērojot dažādus efektus.
Tālummaiņas funkcija nav pieejama fotoattēlu uzņemšanai šajā režīmā.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties Režim → Shot & more.
3 Pieskarieties .
Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos uzņemšanas režīmus.
4 Izvēlieties uzņemšanas režīmu un piemērojiet fotoattēliem efektu.
• Labākais fotoattēls: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem. Ritiniet
pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sērijas fotoattēlus. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un
apzīmē to ar .
77
Kamera
• Labākā seja: vienlaikus uzņemiet vairākus grupas fotoattēlus un kombinējiet tos, lai
izveidotu vislabāko iespējamo attēlu. Pieskarieties baltajam rāmim uz katras sejas un
izvēlieties labāko individuālo pozu katram objektam no tām pozām, kas redzamas ekrāna
lejasdaļā. Pēc tam sapludiniet attēlus vienā fotoattēlā. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un
apzīmē to ar .
• Dramatisks att.: uzņemiet fotoattēlu sēriju un kombinējiet tos, lai izveidotu attēlu, kas
parāda kustības pēdas.
• Dzēšgumija: dzēst kustīgus fona objektus. Pieskarieties
Pieskarieties , lai atjaunotu oriģinālo fotoattēlu.
, lai dzēstu kustīgus objektus.
• Panorāmas foto: piemērot efektu objekta fonam, kas liek objektam izskatīties ātrā
kustībā. Pieskarieties Objekti, lai izvēlētos objektu. Pieskarieties Kust. aizm., lai mainītu
fona izplūduma leņķi. Pieskarieties un uzvelciet apli ar savu pirkstu ap lielo apli, lai
pielāgotu miglošanas leņķi. Lai pielāgotu fona miglošanas līmeni, velciet ekrānu pa kreisi
vai pa labi.
5 Pieskarieties
.
Drāmas uzņēmums
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties Režim → Shot & more.
3 Pieskarieties .
Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos efektus.
4 Kad esat pabeidzis uzņemt fotoattēlus, pieskarieties Dramatisks att.
5 Izvēlieties citus fotoattēlus, kuros ir gaismas pēdas, kuras jūs vēlaties izmantot. ekrāna
lejasdaļā.
Lai rediģētu izvēlēto fotoattēlu kustību pēdas, pieskarieties
un izvēlieties fotoattēlu.
Pieskarieties , lai parādītu objekta kustību pēdas, vai pieskarieties , lai dzēstu tās.
Rediģējiet fotoattēlu atbilstoši savām vēlmēm un pieskarieties GATAVS.
78
Kamera
6 Pieskarieties
, lai saglabātu.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem. Citos uzņemšanas apstākļos
ierīce var neuzņemt fotoattēlus pareizi.
• Turiet kameru stingri un nekustieties, kamēr uzņemat fotoattēlu.
• Uzņemiet fotoattēlu ar objektu, kurš kustas vienā virzienā.
• Uzņemiet fotoattēlus ar fonu, kurā nav kustīgu objektu.
• Izvairieties no objekta fotografēšanas, kurš atrodas līdzīgu krāsu fonā.
Duālās kameras režīma izmantošana
Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru
uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas
fotoattēlu un pašportretu.
Programmu sarakstā pieskarieties Kamera → Režim → Duālā kam., lai pārslēgtu uz duālās
kameras režīmu. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai uzņemtu
video.
Pārslēgties starp
priekšējo un
aizmugurējo kameru.
Pieskarieties, lai
izmainītu tā izmērus
vai pārvietotu uz citu
vietu.
Izvēlēties no
pieejamo
izkārtojumu klāsta.
• Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat
10 minūtēm HD vai VGA režīmā.
• Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību, kamēr video tiek uzņemts šajā
režīmā.
79
Kamera
Virtuālās tūres režīma izmantošana
Par virtuālās tūres režīmu
Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus telpā, kustoties uz priekšu vai, griežoties pa
kreisi vai pa labi. Telpas fotoattēli tiek uzņemti no dažādiem leņķiem. Jūs varat skatīt fotoattēlus
slaidrādē un simulēt reālu kustību pa telpu.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties Režim → Virt. apsk.
3 Pārvietojieties ar ierīci uz vietu punktā, kas atrodas lielajā aplī, priekšskatījuma ekrāna centrā.
Ierīce uztver, kad jūs apstājaties un sāk uzņemt fotoattēlus no tās vietas telpā.
4 Lēnām pārvietojieties uz priekšu vai griezieties pa kreisi un pa labi, kamēr uzņemat
fotoattēlus. Kad punkts ir lielajā aplī, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.
80
Kamera
5 Lēnām pārvietojieties ar ierīci bultas virzienā. Kad punkts ir lielā apļa centrā, ierīce sāk
uzņemt fotoattēlus. Atkārtojiet šo darbību, lai uzņemtu vairāk fotoattēlus.
Lai skatītu fotoattēla priekšskatījumu, pieskarieties ekrāna kreisajā apakšējajā daļā. Virziens,
kurā attēli tika uzņemti, ir parādīts katrā priekšskatījuma sīktēlā.
Lai dzēstu pēdējo fotoattēlu, kas tika uzņemts, pieskarieties Atsaukt.
6 Lai pabeigtu, pieskarieties
.
Fotoattēlu skatīšana
Skatiet fotoattēlu sēriju, kas uzņemti no dažādām vietām un virzieniem.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Izvēlieties attēlu ar ikonu uz sīktēla.
3 Pieskarieties .
Ierīce parāda fotoattēlus slaidrādē.
Rādīt kustības
celiņus.
Vilkt, lai skatītu
fotoattēlu no citām
vietām un virzieniem.
Sākt vai pauzēt
slaidrādi.
81
Kamera
Filtra efektu piemērošana
Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties → Efekti, un tad izvēlieties efektu, lai to piemērotu.
Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties Lejupielādēt.
Lai mainītu efektu kārtību vai paslēptu efektus no saraksta, pieskarieties Pārv. efektus.
Tālummaiņas funkcijas izmantošana
Tuviniet un tāliniet ekrānu, fotoattēlu vai video uzņemšanas laikā.
Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video
uzņemšanas laikā.
82
Kamera
Remote viewfinder funkcijas izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā citas ierīces skatu meklētāju. Jūs varat vadīt otru ierīci attālināti, lai
uzņemtu fotoattēlus vai video no attāluma. Jūsu ierīce rāda to pašu attēlu, kāds tiek rādīts
savienotajā ierīcē.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties → Attāl. skatu meklētājs.
3 Pieskarieties ĒRTA SAVIENOJUMA IZVEIDE, IZMANTOJOT NFC vai WI-FI DIRECT
IESTATĪJUMI, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.
• ĒRTA SAVIENOJUMA IZVEIDE, IZMANTOJOT NFC: aktivizēt NFC funkciju abās ierīcēs.
• WI-FI DIRECT IESTATĪJUMI: aktivizēt Wi-Fi Direct funkciju abās ierīcēs.
4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietai, kur ierīcei jāiestata fokuss.
5 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, kas redzams savienotās ierīces skatu meklētājā.
Pārliecinieties, vai ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atbalsta attālā skatu
meklētāja režīmu.
83
Kamera
Kameras iestatījumu mainīšana
Kameras īsceļu pārkārtošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera → .
2 Pieskarieties vienumam un velciet to uz slotu ekrāna kreisajā daļā.
Jūs varat pārkārtot kameras īsceļus ātrai un vieglai piekļuvei priekšskatījuma ekrānā.
Iestatījumu konfigurēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Kamera → . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir
pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā
režīma.
84
Galerija
Satura skatīšana ierīcē
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
Meklēt un piekļūt attēliem vai
video.
Palaist programmu Kamera.
Kārtot attēlus vai video pēc laika,
albuma un vēl.
Piekļūt papildiespējām.
Attēli un video
2 Izvēlieties attēlu.
• Vairāku attēlu izvēlēšana:
Kad pieskarieties un turiet attēlu, uz tā parādās
izvēlētos vairāk.
. Pēc tam pieskarieties attēliem, lai
• Visu attēlu izvēlēšana:
Kad pieskarieties un turiet attēlu, uz tā parādās
85
. Tad pieskarieties Izvēlēti: 1.
Galerija
3 Izvēlieties iespēju.
Nosūtīt attēlu citiem.
Modificēt attēlu.
Dodieties uz iepriekšējo ekrānu.
Piekļūt papildiespējām.
Meklēt citas ierīces, lai skatītu
attēlu.
Izdzēst attēlu.
Citās ierīcēs saglabāta satura skatīšana
Jūs varat skatīt saturu, kas saglabāts citās ierīcēs, ja ierīces ir reģistrētas ar Samsung Link.
Pierakstieties savā Samsung kontā, lai skatītu citu ierīču sarakstu, kurās ir saturs, kas pieejams
skatīšanai. Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.
Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad Jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm,
izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izmantojiet Wi-Fi funkciju.
Pieskarieties
, izvēlieties ierīci no Reģistrētās ierīces, un tad izvēlieties saturu.
86
Galerija
Satura modificēšana ierīcē
Studijas režīma izmantošana
Skatot attēlus vai video, Jūs varat izmantot studijas režīma rediģēšanas funkcijas satura
rediģēšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties Galerija → → Studio.
• Fotostudija: rediģēt attēlus, piemērojot dažādus efektus.
• Kolāžu studija: kombinēt vairākus attēlus, lai izveidotu kolāžu.
• Shot & more: piemērot dažādus efektus uzņemtajiem attēliem.
• Videoklipu studija: rediģēt vai izveidot video ar vairākiem attēliem.
• Video apgriešana: apgriezt video segmentus.
Attēlu rediģēšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Fotostudija, un tad izvēlieties attēlu.
3 Rediģējiet attēlu, piemērojot dažādus efektus.
Pielietot attēlam efektus.
Labot sarkano acu korekciju,
pielāgot un retušēt sejas vai
izpludināt fonu.
Pielāgot attēla piesātinājumu vai
spilgtumu.
Izrotāt attēlu, pievienojot uzlīmes,
ievietojot rāmi vai zīmējot uz
attēla.
Apgriezt, pagriezt attēlu vai mainīt
attēla lielumu.
87
Galerija
4 Pieskarieties Gatavs → .
5 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties SAGLABĀT.
Rediģētais fotoattēls tiek saglabāts mapē Studio. Lai atvērtu mapi, pieskarieties Galerija →
→ Albums → Studio.
Videoklipu rediģēšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Videoklipu studija.
3 Izvēlieties video, kuru vēlaties rediģēt, un pieskarieties GATAVS.
Jūs varat arī izvēlēties attēlus, lai izveidotu video.
4 Rediģējiet video, piemērojot dažādus efektus.
Izvēlēties fona mūziku.
Atmest videoklipu.
Saglabāt videoklipu.
Mainīt video vai attēlu kārtību
videoklipā vai pievienot vairāk
failus.
Priekšskatīt videoklipu.
Atskaņot videoklipu.
Pielāgot videoklipa garumu.
Pielietot videoklipam efektus.
88
Galerija
5 Pieskarieties .
6 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties SAGLABĀT.
Rediģētais video tiek saglabāts mapē Studio. Lai atvērtu mapi, pieskarieties Galerija →
→ Albums → Studio.
89
Internets un SNS
Internets
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Internets.
2 Pieskarieties adreses laukam. Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties
meklētājprogrammas ikonai blakus tīmekļa adreses laukam.
3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!. Lai meklētu tīmeklī ar balsi,
pieskarieties .
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai
tīmekļa lapai.
Atvērt tīmekļa lapu logu
pārvaldnieku.
Lasīt rakstu, izmantojot Lasītājs.
Piekļūt papildiespējām.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa
lapu.
Doties uz mājas lapu.
Skatīt saglabātās lapas.
Skatīt ar grāmatzīmēm atzīmētās
tīmekļa lapas.
Doties uz iepriekš apmeklētu lapu.
90
Internets un SNS
Chrome
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.
Programmu sarakstā pieskarieties Chrome.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi vai atslēgvārdu, un tad pieskarieties pie
Aiziet!.
Hangouts
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu un sazinātos ar saviem draugiem individuāli vai grupās.
Programmu sarakstā pieskarieties Hangouts.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un
izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.
ChatON
Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu un sazinātos ar saviem draugiem individuāli vai grupās.
Kad pierakstāties savā Samsung kontā, Jūs varat apskatīt visu savu tērzēšanas vēsturi, kas sūtīta
no reģistrētajām ierīcēm.
Programmu sarakstā pieskarieties ChatON.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Tērzēšana ar draugiem
Pieskarieties → Sākt tērzēšanu, un tad izvēlieties draugu, ar kuru sākt tērzēšanu. Pēc tam
ievadiet ziņojumu teksta laukā un pieskarieties .
Lai nosūtītu pārraides ziņojumu, pieskarieties
→ Apraide.
91
S Health
Par S Health
Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu kaloriju patēriņa un sadedzināto kaloriju līmeni, balstoties
uz saviem fiziskajiem datiem. Jūs to varat izmantot, lai ierakstītu savu faktisko uzņemto un
sadedzināto kaloriju daudzumu. Programma iesaka arī vingrinājumus un sniedz veselības
padomus, lai palīdzētu Jums uzturēt līdzsvarotu dzīvesveidu.
Programmu sarakstā pieskarieties S Health.
S Health funkcijas
Izmantojot S Health, Jūs varat piekļūt sekojošajām funkcijām:
• Soļu skaitīt.: skaitīt savus noietos soļus.
• Vingrojumi: iestatīt un pārvaldīt savu vingrinājumu mērķus. Jūs varat ierakstīt un pārbaudīt
vingrinājumu informāciju kā, piemēram, daudzumu, ātrumu un sadedzinātās kalorijas.
Veicot vingrinājumus ārpus telpām, varat izmantot arī vingrinājumu funkciju, lai uzņemtu
fotoattēlus, klausītos mūziku un noteiktu savu atrašanās vietu.
• Pārtika: palīdz pārvaldīt uzņemtās kalorijas.
92
S Health
S Health sākšana
Pirmoreiz palaižot šo programmu, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pēc
tam izveidojiet lietotāja profilu.
1 Programmu sarakstā pieskarieties S Health.
2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par programmu un pieskarieties NĀKAMAIS.
3 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties NĀKAMAIS.
4 Pierakstieties savā Samsung kontā. Vai arī pieskarieties IZLAIST, lai izlaistu šo procedūru.
5 Ievadiet lietotājvārdu un savu dzimšanas datumu, izvēlieties savu dzimumu un tad
pieskarieties NĀKAMAIS.
Lai novērstu sava profila apskatīšanu no citiem S Health lietotājiem, atzīmējiet Slēpt manu
profila informāciju no citiem S Health lietotājiem.
6 Ievadiet savus fiziskās statistikas datus un pieskarieties NĀKAMAIS.
7 Izvēlieties aktivitātes līmeni un pieskarieties NĀKAMAIS.
Kad profils ir izveidots, parādās Jūsu ievadītā profila informācija.
Balstoties uz Jūsu fiziskā stāvokļa statistiku, ierīce izrēķina Jūsu bazālo vielmaiņas ātrumu
(BVĀ) un rekomendē ikdienas kaloriju patēriņu. Ieteikums var nebūt precīzs visām
vecuma grupām, ķermeņa uzbūvei vai uztura vajadzībām.
8 Pārbaudiet sava profila informāciju un pieskarieties SĀKT.
Parādās S Health galvenais ekrāns.
93
S Health
S Health galvenā ekrāna pielāgošana
Skatīt kopsavilkumu, kas parāda Jūsu pašreizējo soļu skaitu un sadedzinātās vai apēstās kalorijas.
Jūs varat arī pārkārtot īsceļus vieglai piekļuvei S Health izvēlnēm un mainīt S Health galvenā
ekrāna fona attēlu.
S Health galvenajā ekrānā pieskarieties → Rediģēt izlasi, un tad pieskarieties
īsceļus S Health galvenajam ekrānam.
Lai dzēstu īsceļus, pieskarieties
, lai pievienotu
.
Piekļūstiet S Health izvēlnes
ekrānam.
Piekļūt papildiespējām.
Īsceļi uz S Health izvēlnēm
94
S Health
S Health izvēlņu izmantošana
Pieskarieties
, lai piekļūtu dažādām izvēlnēm.
Mans profils
Piekļūstiet S Health galvenajam
ekrānam.
Izvēlieties, lai izmantotu izvēlnes.
• Soļu skaitīt.: mērīt savu soļu skaitu un pārbaudīt sadedzinātās kalorijas. Atsaucieties uz
Veikto soļu mērīšana sīkākai informācijai.
• Vingrojumi: ierakstiet vingrinājumu ilgumu un pārbaudiet sadedzinātās kalorijas.
Atsaucieties uz Vingrinājumu informācijas ierakstīšana sīkākai informācijai.
• Pārtika: ierakstīt un pārvaldīt uzņemtās kalorijas. Atsaucieties uz Ēdienu uzņemšanas
ierakstīšana sīkākai informācijai.
• Partneru programmas: meklēt un lejupielādēt programmas, kas var sinhronizēties ar S
Health.
Pieejama sīkāka informācija par S Health funkcijām vai programmām, kas lejupielādētas,
izmantojot Partneru programmas Lai piekļūtu sīkākai informācijai par funkciju vai
programmu, atveriet to. Tad pieskarieties → Palīdzība.
95
S Health
Veikto soļu mērīšana
Ierīce skaita Jūsu veikto soļu skaitu un mēra noieto attālumu. Tā mēra arī sadedzinātās kalorijas,
izmantojot sensoru.
Pieskarieties
→ Soļu skaitīt.
Ierīce mēra Jūsu soļu skaitu, noieto attālumu un sadedzinātās kalorijas, un parāda tos reālajā
laikā.
Mērījumi tiek saglabāti.
Skatīt ikdienas soļu skaita
pierakstus.
Piekļūt papildiespējām.
Doties uz konkrēto soļu skaita
ierakstu datumu.
Soļu skaits
Soļu skaita mērķis
Jūsu sadedzinātās kalorijas
Jūsu noietais attālums
Pārbaudīt jūsu vietu rangā.
Skatīt savu soļu skaitu grafikā.
• Var notikt īslaicīga aizture, kamēr pedometrs uzrauga Jūsu soļus un rāda soļu
skaitītāju.
• Ja Jūs izmantojat pedometru, pārvietojoties ar mašīnu vai vilcienu, vibrācijas var
ietekmēt Jūsu soļu skaitu.
96
S Health
Vingrinājumu informācijas ierakstīšana
Ierakstiet savu vingrinājumu informāciju un sadedzinātās kalorijas, izmantojot S Health
vingrinājumu funkciju. Jūs varat skatīt savu vingrinājumu informāciju un sadedzināto kaloriju
ierakstus grafikā un koplietot datus ar citiem.
Pieskarieties
→ Vingrojumi.
• Pirms šīs funkcijas izmantošanas grūtniecēm, vecāka gadagājuma cilvēkiem un
maziem bērniem, lietotājiem, kuriem ir veselības problēmas kā, piemēram, hroniskas
sirdsslimības vai augsts asinsspiediens, iesakām vērsties pēc padoma pie licencēta
medicīnas speciālista.
• Ja Jums rodas reibonis, sāpes vai ir grūtības elpot vingrinājumu laikā, pārtrauciet
izmantot šo funkciju un vērsieties pēc padoma pie licencēta medicīnas speciālista.
Vingrinājumu sākšana
1 Vingrinājumu galvenajā ekrānā iestatiet vingrinājuma veidu, aktivizējiet vai deaktivizējiet
balss ceļvedi, izvēlieties fona mūziku un tad pieskarieties SĀKT.
Ierīce ieraksta vingrinājumu laiku un rāda progresu līdz vingrinājumu mērķa sasniegšanai.
97
S Health
2 Sāciet vingrinājumus un izmantojiet dažādās funkcijas uz ekrāna.
Pieskarieties , lai bloķētu ekrānu un rādītu tikai vingrinājumu informāciju. Lai atbloķētu
ekrānu, pieskarieties un turiet .
Uzņemt vingrinājuma vietas
fotoattēlu.
Skatīt vietu karti, kur Jūs esat
veicis vingrinājumus.
Vingrinājuma veids
Skatīt un pārvaldīt palīgierīces
savienojumus.
Informācija, kas tiek rādīta
vingrinājuma laikā kā, piemēram,
ātrums, laiks un citi parametri.
Pieskarieties, lai rādītu vairāk
vienumus.
Audio vedņa aktivizēšana vai
deaktivizēšana.
Regulēt mūzikas atskaņošanu.
3 Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties PAUZĒT → PĀRTRAUKT.
Ekrānā tiek rādīta vingrinājumu informācija, attālums un jūsu uzņemtie fotoattēli.
4 Ievadiet papildinformāciju un pieskarieties SAGLABĀT.
Ierīce saglabā vingrinājumu informāciju.
98
S Health
Izmantojiet trenera funkciju, kamēr veicat vingrinājumus skriešanas režīmā
Izmantojiet personalizētu trenera funkciju, lai vingrinātos droši un efektīvi. Jūs saņemsiet trenera
padomus reālajā laikā, kas vadīs drošā un efektīvā treniņā, uzturot Jūs formā.
Savienojiet ierīci ar sirdsdarbības novērotāju, lai izmantotu trenera funkciju.
Lai skatītu pieejamos sirdsdarbības novērotājus, pieskarieties → Iestatījumi →
Saderīgi piederumi → Vingrojumi.
Par trenera funkciju
Trenera funkcija iekļauj Firstbeat tehnoloģiju, lai nodrošinātu personalizētu vingrinājumu
vadīšanu. Firstbeat izmanto treniņa efekta (TE) analīzi, kas mēra uzkrāto fizisko slodzi treniņa
laikā un novērtē ietekmi uz Jūsu fizisko stāvokli. Treniņa efekta līmeņi tiek balstīti uz Jūsu fiziskā
stāvokļa profilu un sirdsdarbības informāciju, kas tiek ierakstīta Jūsu treniņu laikā. Kad veicat
efektīvus vingrinājumus, palielinās Jūsu treniņa efekta līmenis, un trenera funkcija izmanto
treniņu efektu, lai Jums sniegtu komentārus.
Komentāri tiek nodrošināti ar vaicājumiem kā, piemēram, ‘ātrāk’, ‘uzturiet šādu tempu’, un
‘lēnāk’. Izmantojot trenera funkciju pirmo reizi, tā aprēķina aptuveno treniņu efekta līmeni,
balstoties uz Jūsu profilu. Kamēr veicat vingrojumus, tā analizē Jūsu treniņu vēsturi un nodrošina
personalizētu vadību. Tipisks treniņš var sākties ar zemāku intensitāti un strauji palielināt
intensitāti uz treniņa beigām.
Apmeklējiet www.firstbeat.fi/te, lai iegūtu vairāk informācijas.
Vingrinājumu laikā sirdsdarbības novērotājs var pareizi nedarboties, ja ierīce ir pakļauta
pārmērīgam sviedru daudzumam, vai ir mainīta tās atrašanās vieta.
99
S Health
1 Valkājiet sirdsdarbības novērotāju.
2 Vingrinājumu galvenajā ekrānā pieskarieties
→ MEKLĒT.
3 Izvēlieties savu sirdsdarbības novērotāju no atklāto ierīču saraksta.
4 Lai izveidotu savienojumu starp savu sirdsdarbības novērotāju un savu ierīci, izpildiet ekrānā
redzamos norādījumus.
100
S Health
5 Kad ir izveidots savienojums, pieskarieties Skriešana vingrinājumu galvenajā ekrānā.
Skatīt savienojuma statusu.
6 Pieskarieties IESTATĪT TRENIŅA MĒRĶI → Treniņa mērķis.
7 Uznirstošajā logā pieskarieties AUTOM., lai automātiski iestatītu maksimālo sirdsdarbību.
Maksimālā sirdsdarbība ir ātrākā sirdsdarbība, kādu persona var sasniegt vingrinājumu
laikā. Ja Jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbību, ievadiet to manuāli. Ja iestatāt
maksimālās sirdsdarbības automātisku mērīšanu, ierīce to aprēķinās, izmantojot formulu
“210–0,65 x vecums”.
101
S Health
8 Iestatiet vingrinājumu intensitāti un pieskarieties NĀKAMAIS.
Iestatiet treniņu intensitāti vienā
no trim pieejamajiem līmeņiem.
9 Iestatiet vingrinājumu ilgumu, un tad pieskarieties Gat. → GATAVS.
Ja Jūs iestatāt vingrinājumu ilgumu, kas ir īsāks nekā ieteicamais ilgums, vingrinājumu
intensitāte tiks palielināta, lai sasniegtu treniņa efektu.
10Vingrinājumu galvenajā ekrānā aktivizējiet vai deaktivizējiet balss ceļvedi, izvēlieties fona
mūziku un tad pieskarieties SĀKT.
11Sākt vingrinājumus.
Ja Jūs jūtat sāpes vai diskomfortu vingrinājumu laikā, nekavējoties pārtrauciet un
konsultējieties ar medicīnas speciālistu.
12Lai beigtu vingrinājumus, pieskarieties PAUZĒT → PĀRTRAUKT.
13Pārbaudiet vingrojumu ilgumu, attālumu un sadedzinātās kalorijas un pieskarieties
SAGLABĀT, lai saglabātu vingrojumu informāciju ierīcē.
102
S Health
Ēdienu uzņemšanas ierakstīšana
Ierakstiet savu ikdienas uzņemto pārtikas daudzumu un pārvaldiet savu kaloriju patēriņu.
1 Pieskarieties → Pārtika.
2 Pieskarieties blakus maltītei.
3 Ievadiet maltītes laiku un pieskarieties GATAVS.
• Lai meklētu pārtiku, pieskarieties Meklēt un izvēlieties to no meklēšanas rezultātiem.
• Lai izvēlētos no pārtikas saraksta, kas sagrupēts kategorijās, pieskarieties KATEGORIJA.
• Lai izvēlētos no uzturā bieži lietotās pārtikas, pieskarieties IZMANTOTĀKIE.
• Lai izvēlētos no saraksta Mana pārtika, pieskarieties MANA PĀRTIKA.
4 Ievadiet papildinformāciju par pārtiku un pieskarieties SAGLABĀT.
Pārtikas informācija tiek ievadīta tā pat, kā Jūsu maltītē uzņemtās kalorijas.
Skatīt ikdienas uzņemto kaloriju
pierakstus.
Piekļūt papildiespējām.
Doties uz specifisku datumu, lai
skatītu uzņemto kaloriju ierakstus.
Kopējais uzņemto kaloriju
daudzums
Aplūkot vai rediģēt maltītes laika
informāciju.
Kaloriju mērķis
Uzņemt ēdiena vienuma
fotoattēlu, lai pievienotu to
maltītes informācijai.
Pievienot maltītes informāciju.
Skatīt savu uzņemto kaloriju
grafiku.
Izmantojiet kaloriju informāciju sadaļā Pārtika tikai personiskai atsaucei. Nodrošinātie
dati var nebūt vienmēr precīzi un var mainīties. Informācija par dažiem pārtikas
produktiem var atšķirties no faktiskā kaloriju apjoma.
103
S Health
Papildizvēlņu izmantošana
Jūs varat lejupielādēt un instalēt dažādas programmas, kas ir saderīgas ar šo programmu.
1 Pieskarieties → Partneru programmas.
2 Izvēlēties programmu.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un instalējiet programmu.
• S Health savāktā personīgā informācija var tikt saglabāta ierīcē tikai informatīviem
mērķiem. Samsung nesaņem, neuzglabā un nepārraida Jūsu personīgo informāciju.
(Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti
serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr
tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat
dzēst, izmantojot Datu atiestatīšanas iespēju Iestatījumu izvēlnē vai arī atinstalējot
programmu. Datu atiestatīšana dzēsīs visu serverī saglabāto informāciju. Lai dzēstu
jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz
glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās
informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo
informāciju ar citiem.
• Lai nodrošinātu savu personisko informāciju, S Health galvenajā ekrānā pieskarieties
→ Iestatījumi → Parole, un tad iestatiet paroli.
• Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu
pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu sakarus kā, piemēram, Bluetooth vai ANT+,
ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci
līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
• S Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmas
versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez
iepriekšēja brīdinājuma.
104
Balss funkcijas
S Voice
Par S Voice
Izmantojiet šo programmu, lai ar balss komandām liktu ierīcei veikt dažādas funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties S Voice. Vai divas reizes nospiediet sākuma pogu.
Lai deaktivizētu piekļuvi, nospiežot sākuma pogu, pieskarieties → Settings, un tad noņemiet
izvēli no Open via the home key.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Valodas iestatīšana
Pieskarieties → Settings → Language un pēc tam izvēlieties valodu.
Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai S Voice, nevis ierīces valodai.
S Voice lietošana
Kad jūs palaižat S Voice, ierīce sāk balss atpazīšanu un mikrofona ikona kļūst zila.
Sakiet balss komandu.
Ja ierīce atpazīs šo komandu, tā veic attiecīgo darbību.
105
Balss funkcijas
Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai:
• Runājiet skaidri.
• Runājiet klusās vietās.
• Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
• Izvairieties runāt dialektā.
Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai
izpildīt neatbilstošas darbības.
S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā
Ja S Voice kādu laiku netiek lietots, tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
Pieskarieties mikrofona ikonai vai sakiet ierīcei: “Hi Galaxy”, lai atsāktu balss atpazīšanu.
Pamodināšanas komandas mainīšana
Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu “Hi Galaxy”. Pamodināšanas komanda tiek izmantota,
lai palaistu S Voice, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.
Pieskarieties → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Balss komentāru atspējošana
Pieskarieties → Disable Voice feedback. Ierīce aptur balss komentārus, tiklīdz jūs pasakāt
komandas.
Nevēlamo balss komandu labošana
Jūs varat rediģēt balss komandas, ja ierīce tās neatpazīst pareizi.
Lai labotu balss komandu, pieskarieties pēdējam runas burbulim, kurā ir jūsu izrunātais teksts, un
rediģējiet tekstu ar tastatūru.
106
Balss funkcijas
Balss Ierakstītājs
Balss piezīmju ierakstīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Balss Ierakstītājs.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā. Lai pauzētu ierakstīšanu,
pieskarieties pie . Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pabeigtu ierakstīšanu,
pieskarieties pie .
Ierakstot balss piezīmi, pieskarieties , lai ievietotu grāmatzīmi.
Piekļūt papildiespējām.
Pagājušais ieraksta laiks
Sākt ierakstu.
Parādīt balss piezīmju sarakstu.
Mainīt ierakstīšanas režīmu.
Lai iestatītu ierīci noņemt fona troksni, pieskarieties → Iestatījumi, un tad atzīmējiet Trokšņu
mazināšana.
Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm
Pievienot failu nosaukumiem konteksta atzīmes, kā piemēram atrašanās vietas un datumus, kad
saglabājat balss piezīmes.
Pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam atzīmējiet Kontekstuāls faila nosaukums. Ierīce
pievieno faila nosaukumam ierakstīšanas datumu. Lai pievienotu atrašanās vietu, kurā balss
piezīme ir ierakstīta, pieskarieties → Iestatījumi, un tad atzīmējiet Atrašanās vieta atzīmes.
107
Balss funkcijas
Balss piezīmju atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Balss Ierakstītājs.
Pieskarieties
un izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.
• : balss piezīmes apgriešana.
• : balss piezīmes daļas iestatīšana atkārtotai atskaņošanai.
• : atskaņošanas ātruma pielāgošana.
• : balss piezīmes klusuma daļas izlaišana.
• : grāmatzīmju ievietošana balss piezīmē.
• /
• : apturēt vai atsākt atskaņošanu.
/
: pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.
Grāmatzīmju saraksta izmantošana
Jūs varat atzīmēt specifiskus punktus balss piezīmē ar grāmatzīmēm. Katra grāmatzīme uz balss
piezīmes tiek apzīmēta ar grāmatzīmes ikonu.
Lai skatītu grāmatzīmes detaļas, kamēr tiek atskaņota balss piezīme, pieskarieties →
Grāmatzīmes. Izvēlieties grāmatzīmi no grāmatzīmju saraksta, lai atskaņotu balss piezīmi no tās
vietas.
Balss piezīmju pārvaldīšana
Programmu sarakstā pieskarieties Balss Ierakstītājs →
Pieskarieties
, lai meklētu balss piezīmes.
Pieskarieties
, lai dzēstu balss piezīmes.
.
Balss piezīmju pārdēvēšana
Pieskarieties un turiet balss atgādni, pieskarieties → Pārdēvēt, ievadiet balss piezīmes
nosaukumu un tad pieskarieties PĀRDĒVĒT.
Kategoriju pārvaldīšana
Pieskarieties → Rediģēt kategorijas →
tad pieskarieties LABI.
, ievadiet kategorijas nosaukumu, izvēlieties krāsu un
Lai mainītu vai piešķirtu balss piezīmju kategorijas balss piezīmju sarakstā, pieskarieties un turiet
balss piezīmi. Pēc tam pieskarieties → Mainīt kategoriju, un tad izvēlieties kategoriju.
Lai filtrētu balss piezīmes pēc kategorijas, pieskarieties → Filtrēt pēc kategorijas, un tad
izvēlieties kategoriju.
108
Balss funkcijas
Balss meklēšana
Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.
Programmu sarakstā pieskarieties Balss meklēšana.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Kad ekrānā parādās Runājiet, sakiet atslēgvārdu vai frāzi.
Autom. rež.
Par automašīnas režīmu
Izmantojiet šo režīmu, lai vadītu ierīci, kamēr Jūs vadāt automašīnu. Jūs varat klausīties ziņojumus
un mūziku, izmantojot balss komandas un nepieskaroties ierīcei.
Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Autom. rež., lai to aktivizētu.
Neskatieties ekrānā un neveiciet funkcijas ar savām rokām braukšanas laikā.
• Navigācijas kartes, Jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var
atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība
ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu.
Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
• Kad izmantojat navigācijas funkciju, Jums var tikt piemērota papildu maksa.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Šis režīms dažās valodās netiek atbalstīts.
Pirms šī režīma lietošanas
• Pārliecinieties, vai transportlīdzeklis, kuram pievienojat savu ierīci, atbalsta Bluetooth
funkciju.
• Reģistrējot transportlīdzekli ar ierīci, pārliecinieties, vai Jūsu ierīcē un transportlīdzeklī ir
aktivizēta Bluetooth funkcija.
109
Balss funkcijas
Automašīnas režīma sākšana
Pirmoreiz palaižot šo programmu, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai
paveiktu uzstādīšanu.
1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Autom. rež., lai to aktivizētu.
2 Kad parādās automašīnas režīma ekrāns, pieskarieties NEXT.
3 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties NEXT.
4 Izlasiet brīdinājumu saturu un pieskarieties NEXT.
5 Pieskarieties JĀ, lai izveidotu savienojumu ar savu ierīci un transportlīdzekli, izmantojot
Bluetooth.
Ja ierīce nevar sameklēt transportlīdzekli, ierīcē pieskarieties SEARCH FROM MOBILE
DEVICE un reģistrējiet transportlīdzekli manuāli.
6 Kad pabeidzat reģistrāciju, pieskarieties NEXT.
7 Izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pieskarieties START.
Kad esat pabeidzis uzstādīšanu, parādās automašīnas režīma galvenais ekrāns.
Transportlīdzekļa reģistrēšana
Kad reģistrējat transportlīdzekli savā ierīcē, Jūs varat klausīties balss komentārus no ierīces,
izmantojot automašīnas skaļruņus. Jūs varat arī iestatīt ierīci automātiski aktivizēt automašīnas
režīmu, kad tā savienojas ar transportlīdzekli u.c.
1 Pieskarieties → Settings → Register Car → Add car.
2 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu un pieskarieties JĀ, lai aktivizētu Bluetooth
funkciju.
110
Balss funkcijas
3 Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un transportlīdzekli, izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
Ja transportlīdzeklis nevar atrast jūsu ierīci, pieskarieties SEARCH FROM MOBILE DEVICE, lai
meklētu transportlīdzekli jūsu ierīcē.
• Pirms reģistrējat savu transportlīdzekli, iedarbiniet to un ieslēdziet radio.
• Kamēr Jūs reģistrējat transportlīdzekli ierīcē, novietojiet ierīci netālu no
transportlīdzekļa.
Automašīnas režīma automātiska aktivizēšana
Jūs varat iestatīt ierīci aktivizēt automašīnas režīmu, kad ierīce un transportlīdzeklis ir savienoti,
izmantojot Bluetooth.
Kad Jūs pabeidzat reģistrēt transportlīdzekli, pieskarieties → Settings → Register Car, un tad
atzīmējiet Auto Open via Bluetooth.
Īsceļu pievienošana bieži apmeklētām vietām
Saglabājiet īsceļus uz bieži apmeklētām vietām, lai vienkārši meklētu maršrutus.
1 Pieskarieties → Settings → Registered Places.
2 Pieskarieties Mājas, Darba, vai Automašīna.
Lai pievienotu jaunas vietas, pieskarieties , ievadiet vietas nosaukumu, iestatiet atrašanās
vietas atpazīšanas metodi un tad pieskarieties GATAVS.
3 Pieskarieties Izvēlēties metodi, izvēlieties atrašanās vietas noteikšanas metodi, piemēram,
kartes, Wi-Fi vai Bluetooth.
4 Pieskarieties GATAVS.
111
Balss funkcijas
Automašīnas režīma izvēlņu lietošana
Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Autom. rež., lai to aktivizētu.
Kad parādās automašīnas režīma galvenais ekrāns, sakiet “Hi, Galaxy” vai pieskarieties ekrāna
augšdaļai un pasakiet balss komandu. Vai arī Jūs varat izmantot izvēlnes uz ekrāna, tām
pieskaroties.
• Ja automašīnas režīms darbojas fonā, Jūs varat izmantot balss pavēli, lai pamodinātu
automašīnas režīmu. Šī funkcija nav pieejama, ja ierīce jau ir iestatīta palaist Google
pasakot “OK Google”. Lai deaktivizētu pamodināšanas balss komandu programmu
→ Settings → Voice → Teksta “Ok
sarakstā, pieskarieties Voice Search →
Google” atpazīšana.
• Iespēja Teksta “Ok Google” atpazīšana var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
Piekļūt
papildiespējām.
Aktivizēt balss
vadības funkciju.
Veikt zvanus.
Klausīties mūziku.
Sūtīt ziņojumus.
Iegūt norādes.
112
Balss funkcijas
Navigācijas funkcijas izmantošana
Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Autom. rež., lai to aktivizētu.
Navigācija uz iepriekš iestatītu galamērķi
Ierīce Jūs vada uz iepriekš iestatītu galamērķi. Pirms šīs funkcijas izmantošanas, saglabājiet īsceļus
uz bieži apmeklētām vietām, lai vienkārši meklētu maršrutus. Atsaucieties uz Īsceļu pievienošana
bieži apmeklētām vietām sīkākai informācijai.
1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet “Hi Galaxy” vai pieskarieties ekrāna augšējai
daļai.
2 Sakiet: “Navigation” un nosauciet iepriekš iestatītā galamērķa nosaukumu, izmantojot balss
komandu. Vai arī pieskarieties Navigation un izvēlieties iepriekš iestatīto galamērķi kā,
piemēram, Home, Work, vai My Place.
Navigācija uz galamērķi
Izvēlieties atrašanās vietu precīzi, pieskaroties un turot savu pirkstu uz kartes. Vai izmantojiet
balss komandu, lai dotos uz galamērķi.
1 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet “Hi Galaxy” vai pieskarieties ekrāna augšējai
daļai.
2 Sakiet “Navigation” vai pieskarieties Navigation.
3 Sakiet atslēgvārdu vai atrašanās vietas adresi, izmantojot balss komandu. Vai arī, pieskarieties
Map un ievadiet atslēgvārdu vai atrašanās vietas adresi.
Lai meklētu atrašanās vietu, pieskarieties meklēšanas laukam.
4 Sakiet “Maršruts” vai pieskarieties Maršruts.
113
Multivide
Mūzika
Mūzikas atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties Mūzika.
Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
Meklēt citas ierīces, lai
atskaņotu failu.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Iestatīt failu kā iecienītāko
dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu nejaušā
secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Pievienot dziesmu atskaņošanas
sarakstam.
Pāriet pie iepriekšējās dziesmas.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu atpakaļ.
Pāriet pie nākamās dziesmas.
Pieskarieties un turiet, lai ātri
pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
114
Multivide
Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana
Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Mūzika.
Piekļūšana mūzikai reģistrētā ierīcē
Pieskarieties IERĪCES un izvēlieties ierīci sadaļā Reģistrētās ierīces, lai piekļūtu tai un atskaņotu
mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung link. Apmeklējiet
link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas. Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas
un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad Jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm,
izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izmantojiet Wi-Fi funkciju.
Piekļūšana mūzikai tuvumā esošā ierīcē
Pieskarieties IERĪCES un izvēlieties ierīci sadaļā Tuvumā esošās ierīces, lai piekļūtu tai un
atskaņotu mūziku. Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.
Lai aktivizētu funkciju, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Tuvumā esošās ierīces un
velciet Tuvumā esošās ierīces slēdzi pa labi. Citus iestatījumus skatiet Tuvumā esošās ierīces.
115
Multivide
Video
Video atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties Video.
Izvēlieties atskaņojamo video.
Meklēt citas ierīces, lai
atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt
papildiespējām.
Pāriet uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu.
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu.
Mainīt ekrāna
proporcijas.
Pārslēgties uz
uznirstošo
videoatskaņotāju.
Pāriet uz iepriekšējo
videoklipu.
Pieskarieties un turiet,
lai ātri pārietu
atpakaļ.
Pāriet uz nākamo
videoklipu.
Pieskarieties un turiet,
lai ātri pārietu uz
priekšu.
Lai pielāgotu vadības paneļa atrašanās vietu atskaņošanas laikā, pieskarieties → Iestatījumi,
atzīmējiet Mini vadāmierīce un tad pieskarieties AIZVĒRT. Pēc tam pieskarieties vai , lai
pārvietotu vadības paneli uz kādu no ekrāna malām.
Šī funkcija pieejama tikai ainavas orientācijā.
116
Multivide
Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana
Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs un atskaņojiet tos savā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Video.
Piekļūšana video reģistrētā ierīcē
Pieskarieties IERĪCES un izvēlieties ierīci sadaļā Reģistrētās ierīces, lai piekļūtu tai un atskaņotu
video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung link. Apmeklējiet
link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas. Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas
un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
Jums var tikt piemērotas papildus maksas, kad Jūs piekļūstat saturam no citām ierīcēm,
izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izmantojiet Wi-Fi funkciju.
Piekļūšana video tuvumā esošā ierīcē
Pieskarieties IERĪCES un izvēlieties ierīci sadaļā Tuvumā esošās ierīces, lai piekļūtu tai un
atskaņotu video. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.
Lai aktivizētu satura koplietošanas funkciju, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. →
Tuvumā esošās ierīces un velciet Tuvumā esošās ierīces slēdzi pa labi. Citus iestatījumus skatiet
Tuvumā esošās ierīces.
YouTube
Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.
Programmu sarakstā pieskarieties YouTube.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
117
Multivide
Flipboard
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu saviem personalizētajiem žurnāliem.
Programmu sarakstā pieskarieties Flipboard.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Lai palaistu Flipboard, uzsitiet uz sveiciena ekrāna, izvēlieties ziņu tematus un pieskarieties pie
Build Your Flipboard.
Izvēlieties rubriku vai tematu, pāršķirstiet Flipboard lapas un izvēlieties lasāmo rakstu.
Google+
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla
pakalpojumu.
Programmu sarakstā pieskarieties Google+.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pieskarieties Visi, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas
Jūsu lokos.
Fotoattēli
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu fotoattēlus, albumus un video, ko Jūs esat saglabājis
ierīcē un augšupielādējis Google+.
Programmu sarakstā pieskarieties Fotoattēli.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
118
Multivide
Play spēles
Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.
Programmu sarakstā pieskarieties Play spēles.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Play mūzika
Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google
mākoņpakalpojuma.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play mūzika.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Play kiosks
Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākos ziņu rakstus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Play kiosks.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
119
Aizsardzība
Finger Scanner
Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai
Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt
funkcijas veiktspēju:
• Sākuma poga satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai sākuma poga
netiktu saskrāpēta vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un
kaklarotas.
• Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora
darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu
jutību.
• Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
• Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
• Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
• Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru
visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
• Nevelciet savu pirkstu pārāk ātri vai pārāk lēni. Velciet savu pirkstu mērenā ātrumā, lai ļautu
ierīcei to atpazīt.
• Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas
sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla
objektam.
120
Aizsardzība
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Finger Scanner → Pirkstu nosp. pārvaldn.
2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties LABI.
3 Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu zonas ekrāna centra lejasdaļā.
4 Pieskarieties un turiet ekrānu pirkstu nospiedumu zonā, un tad velciet savu pirkstu lejup pāri
sākuma pogai.
Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.
Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu
nospiedumus.
5 Pieskarieties GATAVS, lai beigtu skenēt sava pirksta nospiedumu. Vai pieskarieties
REĢISTRĒT, lai reģistrētu papildu pirkstu nospiedumus.
6 Kad parādās ekrāns, pieprasot reģistrēt dublēšanas paroli, ievadiet dublēšanas paroli un tad
pieskarieties TURPINĀT.
7 Ievadiet dublēšanas paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties LABI.
Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, jūs varat izmantot dublēšanas paroli.
8 Kad parādās bloķēšanas ar pirkstu nospiedumiem uznirstošais logs, pieskarieties LABI. Jūs
varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.
121
Aizsardzība
Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārvaldīšana
Jūs varat dzēst vai pārdēvēt savus reģistrētos pirkstu nospiedumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Finger Scanner → Pirkstu nosp. pārvaldn.
Lai dzēstu pirkstu nospiedumus, pieskarieties → Atcelt reģistrāciju, izvēlieties pirkstu
nospiedumus un tad pieskarieties GATAVS → LABI.
Lai pārdēvētu pirksta nospiedumu, pieskarieties → Izvēlēties, izvēlieties pirksta nospiedumu
pieskarieties , un tad ievadiet jaunu nosaukumu, un tad pieskarieties LABI.
Alternatīvās paroles nomainīšana
Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā alternatīvu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Finger Scanner → Mainīt rezerves paroli.
2 Noskenējiet reģistrētus pirkstu nospiedumus vai pieskarieties un ievadiet dublēšanas
paroli.
3 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties TURPINĀT.
4 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties LABI.
Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem
Jūs varat atbloķēt ekrānu ar reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Finger Scanner → Ekrāna bloķēšana →
Pirksta nospiedums. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Bloķēšanas ekrāns
→ Ekrāna bloķēšana → Pirksta nospiedums.
Samsung konta paroles pārbaudīšana
Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai
ievadītu savu paroli, piemēram, iegādājoties saturu no GALAXY Apps, varat izmantot pirksta
nospiedumu.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Finger Scanner → Verificēt Samsung kontu
un velciet Verificēt Samsung kontu slēdzi pa labi.
122
Aizsardzība
Pirkstu nospiedumu izmantošana pirkumiem ar PayPal
Jūs varat veikt pirkumus, skenējot savu pirkstu nospiedumus.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Finger Scanner → Pay with PayPal.
2 Atzīmējiet FIDO Ready™ support un PayPal, tad pieskarieties INSTALL.
3 Kad instalēšana ir pabeigta, pieskarieties LINK PAYPAL ACCOUNT.
4 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pierakstītos PayPal tīmekļa vietnē un reģistrētu
savus pirkstu nospiedumus.
Privātais režīms
Par privāto režīmu
Izmantojiet šo režīmu, lai neļautu citiem piekļūt specifiskam saturam, piemēram, attēliem un
dokumentiem, kas saglabāti ierīcē. Jūs varat saglabāt saturu specifiskā vietā un deaktivizēt
privāto režīmu, lai droši slēptu vienumus.
Satura slēpšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Privātais režīms, un tad velciet Privātais
režīms slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Privātais rež., lai
to aktivizētu.
Kad jūs pirmo reizi aktivizējat privāto režīmu, iestatiet atbloķēšanas kodu un rezerves PIN.
2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.
Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna augšdaļā parādās .
123
Aizsardzība
3 Lai izvēlētos vienumus, ko slēpt, pieskarieties un turiet vienumu sarakstā, atzīmējiet
vienumus, ko izvēlēties, un tad pieskarieties → Pārvietot uz privāto krātuvi.
Vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu, parādās ar
uz tiem.
4 Kad esat izvēlējies vienumus, ko slēpt, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Privātais
režīms, un tad velciet Privātais režīms slēdzi pa kreisi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli
un pieskarieties Privātais rež., lai to deaktivizētu.
Izvēlētie vienumi pazudīs no ekrāna.
Pirms privātā režīma deaktivizēšanas pārliecinieties, vai ir saglabāti visi faili un vai tie ir
pareizi pārvietoti.
Slēptā satura skatīšana
Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Privātais režīms, un tad velciet Privātais
režīms slēdzi pa labi. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un deaktivizējiet Privātais rež.
2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.
3 Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili → Privāts.
Ekrānā parādās visi vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.
124
Drošība
Ārkārtas režīms
Par ārkārtas režīmu
Izmantojiet šo funkciju, lai paildzinātu ierīces gaidstāves režīmu, kad esat ārkārtas situācijā.
Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna spilgtums samazinās un akumulatora enerģijas patēriņš tiek
samazināts, ierobežojot dažas funkcijas. Jūs varat arī ieslēgt zibspuldzi, atskaņot brīdinājuma
signālus un ziņojumā nosūtīt citiem savu atrašanās vietas informāciju.
Ārkārtas režīma aktivizēšana
Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties Ārkārtas režīms. Vai arī programmu sarakstā
pieskarieties Iestatīj. → Drošības palīdzība → Ārkārtas režīms un velciet Ārkārtas režīms slēdzi
pa labi.
Jums var tikt piemērotas papildus maksas par ziņojumu sūtīšanu vai mobilā tīkla
izmantošanu.
125
Drošība
Piekļūt papildiespējām.
Ieslēdziet zibspuldzi.
Skaņas brīdinājumi.
Nosūtīt savu pašreizējās atrašanās
vietas informāciju ziņojumā.
Palaist Tālrunis.
Palaist Internets.
Pievienot vairāk programmas,
ko lietot.
Atlikusī akumulatora enerģija un
aprēķinātais akumulatora
gaidstāves laiks
Veikt ārkārtas zvanu.
Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora
enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
Ārkārtas režīma deaktivizēšana
Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, un tad pieskarieties
Ārkārtas režīms. Vai arī pieskarieties → Deaktivizēt ārkārtas režīmu. Ārkārtas režīms ir
deaktivizēts.
126
Drošība
Palīdzības ziņojumu sūtīšana
Par palīdzības ziņojumu sūtīšanu
Jūs varat iepriekš iestatīt kontaktpersonas, lai nosūtītu ziņu ārkārtas gadījumā. Sūtiet ziņojumus
jūsu primārajiem kontaktiem, trīs reizes ātri nospiežot ieslēgšanas pogu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Drošības palīdzība.
Primāro kontaktpersonu pievienošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Drošības palīdzība.
2 Pieskarieties Pārvaldīt primāros kontaktus → Primārā kontakta izveide.
3 Pieskarieties Izveidot kontaktu un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties Izvēlēties
no kontaktiem, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.
Palīdzības ziņojumu iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Drošības palīdzība → Sūtīt palīdzības ziņas
un velciet Sūtīt palīdzības ziņas slēdzi pa labi, un tad izvēlieties saturu, kuru iekļaut palīdzības
ziņojumos.
Palīdzības ziņojumu sūtīšana
Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu
primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju.
Jums var tikt piemērotas papildus maksas par ziņojumu sūtīšanu vai mobilā tīkla
izmantošanu.
127
Drošība
Bīstamu laikapstākļu paziņojumi (Geo News)
Par bīstamu laikapstākļu paziņojumiem (Geo News)
Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu paziņojumus par bīstamiem laikapstākļiem Jūsu pašreizējās
atrašanās vietas tuvumā.
• Šī funkcija nosaka Jūsu atrašanās vietu un nodrošina ar informāciju par katastrofām,
ja tās notiek Jūsu atrašanās vietā. Sniegtā informācija var atšķirties atkarībā no
pakalpojumu sniedzēja Jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
Lai skatītu informāciju par bīstamiem laikapstākļiem un reģioniem un valodām, kādos
informācija ir pieejama, apmeklējiet www.samsung.com/geonews.
• Jums var tikt piemērotas papildu maksas, ja Jūs saņemat paziņojumus no laikapstākļu
prognožu pakalpojuma, izmantojot viesabonēšanu.
Paziņojumu saņemšana
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Drošības palīdzība → Geo News un velciet Geo
News slēdzi pa labi.
Uznirstošie paziņojumi
Atzīmējiet Geo News uznirstošie paziņojumi.
Ierīce parāda paziņojumu uznirstošā logā. Jūs varat veikt ārkārtas zvanu vai sūtīt ārkārtas
ziņojumus iepriekš iestatītajām kontaktpersonām no uznirstošā loga.
128
Drošība
Geo news logrīka lietošana
Jūs varat skatīt savu pašreizējo atrašanās vietu un informāciju par katastrofām Jūsu reģionā Geo
News logrīkā.
Sākuma ekrānā ritiniet pa kreisi un pieskarieties Geo News logrīkam.
Piekļūt papildiespējām.
Pašreizējā atrašanās vieta
Katastrofu informācija
Jūsu pašreizējai atrašanās
vietai.
129
Utilītas
S Finder
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē un izmantojot internetu. Jūs varat piemērot
dažādus filtrus un skatīt meklēšanas vēsturi.
Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties S Finder.
Satura meklēšana
Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties
atslēgvārdu.
un pasakiet
Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtriem zem meklēšanas lauciņa.
Lai izvēlētos meklēšanas kategorijas, pieskarieties → Iestatījumi → Izvēl. meklēš. kategor.
Meklēšanas vēstures pārvaldīšana
Lai dzēstu meklēšanas vēsturi, pieskarieties
blakus vienumam.
Lai iestatītu ierīci nesaglabāt meklēšanas vēsturi, pieskarieties → Iestatījumi un noņemiet izvēli
no Lietot meklēš. vēsturi.
130
Utilītas
S Planner
S Planner sākšana
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Mainīt skata režīmu.
Piekļūt papildiespējām.
Doties uz šīs dienas datumu.
Izveidot notikumus vai
uzdevumus.
Notikumu vai uzdevumu izveide
1 Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
2 Pieskarieties . Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu, un pieskarieties
datumam vēlreiz.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
131
.
Utilītas
3 Izvēlieties vai nu notikumu, vai uzdevumu un ievadiet detaļas.
• Pievienot notikumu: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt
papildu atkārtošanas iestatījumu.
• Pievienot uzdevumu: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat
iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.
Izvēlēties vienumu.
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot
vai ar ko sinhronizēt.
Ievadīt nosaukumu.
Pievienojiet karti, kurā norādīta
notikuma norises vieta.
Iestatīt šī pasākuma sākuma un
beigu datumu.
Pievienot vairāk informācijas.
4 Pieskarieties SAGLABĀT, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.
Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties → Sinhronizēt tagad.
Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties → Kalendāri → Konta pievienošana.
Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta
nosaukumam parādās zaļš aplis.
Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Konti, un
tad izvēlieties konta pakalpojumu.
132
Utilītas
Notikumu vai uzdevumu dzēšana
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Lai dzēstu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties → Dzēst, izvēlieties notikumus vai
uzdevumus un tad pieskarieties GATAVS → DZĒST.
Lai dzēstu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties
→ DZĒST.
Lai atzīmētu uzdevumus kā paveiktus, pieskarieties datumam, kurā ir uzdevumi, un atzīmējiet
paveiktos uzdevumus.
Notikumu vai uzdevumu koplietošana
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Lai koplietotu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties
koplietošanas metodi.
un tad izvēlieties
Kalkulators
Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties Kalkul.
Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja Ekrāna pagrieš. ir
deaktivēta, pieskarieties pie → Zinātniskais kalkulators.
Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie
, lai paslēptu tastatūru.
→ Nodzēst vēsturi.
133
Utilītas
Pulkstenis
Signāls
Programmu sarakstā pieskarieties Pulkstenis → Signāls.
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās
atkārtot modinātāju, iestatiet dažādas citas modinātāja iespējas un tad pieskarieties GATAVS.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju
sarakstā.
• Atlikt: iestatiet intervālu un modinātāja atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
• Viedais modinātājs: iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs
sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā
modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās, līdz jūs izslēdzat to vai atskan iepriekš iestatītais
modinātājs.
Modinātāja izslēgšana
Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet
laika, velciet
ārpus lielā apļa.
ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties → Dzēst, izvēlieties modinātāja signālus un tad pieskarieties GATAVS.
Pasaules pulkstenis
Programmu sarakstā pieskarieties Pulkstenis → Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties
un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.
Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties
.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties → Dzēst, izvēlieties pulksteņus un tad pieskarieties GATAVS.
134
Utilītas
Hronometrs
Programmu sarakstā pieskarieties pie Pulkstenis → Hronometrs.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties SĀKT. Pieskarieties APLIS, lai ierakstītu apļa laiku.
Pieskarieties BEIGT, lai pārtrauktu laika uzņemšanu. Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties
NODZĒST.
Taimeris
Programmu sarakstā pieskarieties Pulkstenis → Taimeris.
Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties SĀKT.
Kad taimeris sāks darboties, velciet
ārpus lielā apļa.
Disks
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu failiem, kas saglabāti jūsu Google Disks glabāšanas
pakalpojumā. Jūs varat glabāt visus savus failus vienuviet, piekļūt tiem no jebkuras vietas un
koplietot tos ar citiem.
Programmu sarakstā pieskarieties Disks.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Dropbox
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox
mākoņpakalpojumu. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta
ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Dropbox.
2 Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja Jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.
135
Utilītas
3 Pieskarieties Turn on Camera Upload.
Ierīce augšupielādē fotoattēlus, kas uzņemti ar ierīces kameru uz Dropbox. Lai
augšupielādētu video, velciet Include videos slēdzi pa labi.
Lai manuāli augšupielādētu fotoattēlus vai video, pieskarieties Skip this.
4 Izmantojiet šādas funkcijas:
• : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties → Upload here, lai augšupielādētu
failus.
• : skatīt augšupielādētos fotoattēlus vai video. Pieskarieties
failus vai izveidotu albumus.
• , lai koplietotu vai dzēstu
: atvērt failus izlases sarakstā.
• : skatīt paziņojumus.
Google
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu internetā. Jūs varat arī izmantot to, lai meklētu
programmas un programmu saturu, kas saglabāts ierīcē vai atmiņas kartē.
Programmu sarakstā pieskarieties Google.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
136
Utilītas
Bērnu režīms
Izmantojiet šo logrīku, lai nodrošinātu bērniem drošu vidi, ierobežojot bērnu piekļuvi noteiktām
programmām vai saturam.
Pirms izmantojiet šo logrīku, jums tas ir jālejupielādē un jāinstalē. Sākuma ekrānā pieskarieties
Bērnu režīms → INSTALĒT. Kad tas ir instalēts, logrīks parādās sākuma ekrānā un programmu
sarakstā.
Lai sāktu bērnu režīmu, pieskarieties Bērnu režīms sākuma ekrānā vai programmu sarakstā.
Pirmo reizi palaižot šo logrīku, ekrāna lejasdaļā pieskarieties IESTATĪT PIN KODU. Pēc tam
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Ja Bērnu režīms tiek nejauši atinstalēts, jūs to varat instalēt no jauna. Sākuma ekrānā
pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties Logrīki, pieskarieties un turiet Bērnu
režīms logrīku. Velciet logrīku uz sākuma ekrānu un pieskarieties Bērnu režīms, lai to
instalētu no jauna.
Bērnu režīma sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām programmām bērnu režīmā.
Bērnu multivide
Bērnu galerija
Bērnu zīmējums
Bērnu kamera
Bērnu balss ierakstītājs
Iziet no bērnu režīma.
Piekļūt vecāku kontrolei.
137
Utilītas
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu saglabātos attēlus, zīmējumus, balss ierakstus un
multivides failus, kuriem jūs ļaujat savam bērnam piekļūt.
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus. Pirms jūs izmantojat šo programmu,
pievienojiet programmai video, kas ir saglabāti ierīcē. Atsaucieties uz Vecāku kontrole sīkākai
informācijai.
Izmantojiet šo programmu, lai radītu zīmējumu ar pildspalvu, otu un citiem rīkiem.
Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss ierakstus.
Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.
138
Utilītas
Bērnu režīma spēļu zona
Ritiniet pa labi sākuma ekrānā, lai atvērtu bērnu režīma spēļu zonu.
Jūs varat darboties ar personāžiem, fona objektiem un veikt citas darbības.
Vecāku kontrole
Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu ierobežojumus bērnu režīmam, lai kontrolētu piekļuvi
saturam un programmām. Jūs varat mainīt bērnu režīma iestatījumus, lietošanas laika
ierobežojumus un citas iespējas.
Sākuma ekrānā pieskarieties
un ievadiet PIN.
Lai izietu no vecāku kontroles, nospiediet sākuma pogu.
Pieskarieties
un izmantojiet šādas iespējas:
• Bērna vārds: skatīt un rediģēt bērna profilu.
• Dienas spēļu laika ierob.: iestatiet laika ierobežojumu, lai pārvaldītu laiku, cik ilgi bērns lieto
ierīci.
• Programmas: skatīt un pievienot programmas, ko ļauts izmantot bērnu režīmā.
• Multivide: ļaujiet saviem bērniem piekļūt noteiktiem attēliem un video, kas saglabāti ierīcē.
• Bērnu veikals: lejupielādējiet programmas bērniem no GALAXY Apps.
139
Utilītas
Lupa
Izmantojiet šo programmu, lai palielinātu tekstu vai objektus ar aizmugurējo kameru.
Lai pievienotu to sākuma ekrānam, sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu,
pieskarieties Logrīki, pieskarieties un turiet Lupa logrīku, un tad velciet to uz sākuma ekrānu.
Pieskarieties Lupa logrīkam sākuma ekrānā.
Lai pielāgotu palielinājumu, pieskarieties
vai
Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties
pieskaroties, kur vēlaties fokusu.
.
. Jūs varat pielāgot fokusu arī manuāli,
Lai ieslēgtu zibspuldzi, lai skatītu tekstu vai objektus tumšos apstākļos, pieskarieties
Lai uzņemtu teksta vai objektu fotoattēlu, pieskarieties
.
.
Maps
Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu
norādījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties Maps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Vietu meklēšana
Meklēt atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz noteikta atrašanās vieta,
izvēlieties vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.
Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa
Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas
metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.
140
Utilītas
Atgādne
Izmantot šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju saglabāšanai un skatīšanai vēlāk.
Programmu sarakstā pieskarieties Atgādne.
Kategoriju pievienošana un pārvaldīšana
Izveidojiet kategorijas, lai šķirotu un pārvaldītu savas atgādnes.
Atgādņu sarakstā pieskarieties
→ PĀRVALDĪT KATEGORIJAS.
Lai pievienotu jaunu kategoriju, pieskarieties
pieskarieties LABI.
Lai dzēstu kategoriju, pieskarieties
, ievadiet kategorijas nosaukumu, un tad
blakus kategorijai.
Lai pārdēvētu kategoriju, pieskarieties un turiet kategorijas nosaukumu, ievadiet jaunu
kategorijas nosaukumu un tad pieskarieties PĀRDĒVĒT.
Lai mainītu kategoriju kārtību, pieskarieties
uz citu vietu.
blakus kategorijai un velciet to uz augšu vai uz leju
Piezīmju veidošana
Pieskarieties piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet
sekojošajās iespējas:
• : izveidot vai iestatīt kategoriju.
• : ievietot attēlus.
• : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.
Lai saglabātu atgādni, pieskarieties SAGLABĀT.
Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.
Piezīmju meklēšana
Pieskarieties
atslēgvārdu.
piezīmju sarakstā un ievadiet atslēgvārdu, lai meklētu piezīmes, kas ietver
Piezīmju dzēšana
Pieskarieties → Dzēst, izvēlieties piezīmes un tad pieskarieties GATAVS.
Lai piezīmi dzēstu tās skatīšanas laikā, pieskarieties → Dzēst.
141
Utilītas
Mani Faili
Par Mani faili
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem,
videoklipiem dziesmām un audioklipiem.
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili.
Failu skatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili.
Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt. Lai dotos mapē līmeni uz augšu, pieskarieties
manu failu galvenājā ekrānā, pieskarieties .
. Lai atgrieztos
Failu vai mapju meklēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili.
Pieskarieties pie
un ievadiet meklēšanas kritērijus, pēc kuriem meklēt.
Krātuves informācijas skatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili.
Pieskarieties → Krātuves lietojums, lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.
FTP īsceļu pievienošana ierīcei
FTP servera īsceļa pievienošana īsceļu zonai.
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili.
Pieskarieties → Pievienot FTP serveri, ievadiet servera detaļas, piemēram, servera adresi,
lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties GATAVS.
142
Savienošana ar citām ierīcēm
NFC
Par NFC
Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par
produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu
maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai
nesabojātu NFC antenu.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārbaudiet NFC antenu atrašanās vietu savai ierīcei un otrai ierīcei.
• Pārliecinieties, vai NFC funkcija ir aktivizēta Jūsu ierīcē un ierīcēs, ar kurām Jūs vēlaties
izveidot savienojumu.
• Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas
un nesaņems datus.
143
Savienošana ar citām ierīcēm
NFC funkcijas izmantošana
Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu
produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas
funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → NFC un velciet NFC slēdzi pa labi.
Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai. Tiks parādīta no atzīmes iegūtā
informācija.
Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu papildinformāciju par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → NFC un velciet NFC slēdzi pa labi.
Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.
Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, pieskarieties Maksāšana, veicot piesk. un
izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
144
Savienošana ar citām ierīcēm
Datu sūtīšana
Izmantojiet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz
ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → NFC un velciet NFC slēdzi pa labi.
2 Pieskarieties Android Beam un velciet Android Beam slēdzi pa labi.
3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
4 Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
vienumu.
Bluetooth
Par Bluetooth
Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet
Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
145
Savienošana ar citām ierīcēm
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir aktivizēta jūsu ierīcē un ierīcēs, ar kurām jūs vēlaties
izveidot savienojumu.
• Nodrošiniet, ka abas ierīces ir iestatītas kā redzamas citās Bluetooth ierīcēs.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Bluetooth, velciet slēdzi Bluetooth pa labi un
tad pieskarieties MEKLĒT. Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.
2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam,
neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.
3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
Attēla nosūtīšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Izvēlieties attēlu.
146
Savienošana ar citām ierīcēm
3 Pieskarieties
→ Bluetooth, un tad izvēlieties ierīci, ar kuru sapārot.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties sapārot, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīcei tiktu ieslēgta tās
redzamības iespēja. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.
4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.
Attēla saņemšana
Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais
attēls tiek saglabāts Galerija → Download mapē.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda pārī savienotās ierīces.
2 Pieskarieties blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
3 Pieskarieties Nesavienot pārī.
147
Savienošana ar citām ierīcēm
S Beam
Izmantojiet šo funkciju, lai sūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārliecinieties, vai NFC funkcija, vai Wi-Fi Direct ir aktivizēts Jūsu ierīcē un ierīcēs, uz kurām
Jūs vēlaties sūtīt failus.
Datu sūtīšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → NFC un velciet NFC slēdzi pa labi.
2 Pieskarieties S Beam un velciet S Beam slēdzi pa labi.
3 Izvēlieties failu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
4 Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
failu.
• Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir
iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu
atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.
• Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.
148
Savienošana ar citām ierīcēm
Ātrais savienojums
Par ātro savienojumu
Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm.
Jūs varat izmantot ierīci kā tālvadības pulti, savienojot to ar televizoru. Jūs varat ērti koplietot arī
saturu, kas saglabāts Jūsu ierīcē ar datoriem.
• Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā
satura.
• Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko tiek savienots
pārī. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Nodrošiniet, lai ierīces, kas tiek savienotas, atbalsta ātrā savienojuma funkcijas un, lai to
ekrāni būtu ieslēgti.
• Nodrošiniet, lai ierīcēs, kas neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, tiktu aktivizēta Wi-Fi Direct
vai Bluetooth funkcija.
Savienošana ar citām ierīcēm
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizēta Wi-Fi un Bluetooth funkcija un ierīce meklē
tuvumā esošās ierīces.
2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi
starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai atļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un ar to savienoties, pieskarieties →
Iestatīt ierīces redzamību → Padarīt manu ier.redzamu un tad izvēlieties iespēju.
149
Savienošana ar citām ierīcēm
Atkārtota ierīču meklēšana
Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.
Pieskarieties
un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.
Ātrā savienojuma funkcijas deaktivizēšana
Lai atvienotu ātrās savienošanas funkciju, pieskarieties
.
ekrāna augšdaļā. Vai arī pieskarieties
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.
3 Izvēlieties multivides kategoriju.
4 Izvēlieties saturu, kuru vēlaties koplietot, un pieskarieties GATAVS.
Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.
Savienošana ar televizoru
Savienojiet ierīci ar televizoru un vadiet televizoru, izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.
• Nodrošiniet, ka televizors ir reģistrēts ar WatchON funkciju.
• Instalējiet ierīcē WatchON programmu. Jūs varat lejupielādēt programmu no GALAXY Apps
vai Play veikals.
150
Savienošana ar citām ierīcēm
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
2 Pieskarieties Vadīt atklāto ierīču sarakstā.
Kad ierīce ir savienota ar televizoru, uz ekrāna parādās tālvadības pults izkārtojums.
Kad pirmoreiz savienojat ierīci ar televizoru, pieskarieties IESTATĪT TĀLVADĪBU. Pēc tam
izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu ierīču savienošanu.
3 Vadiet savienoto televizoru, izmantojot tālvadības pulti.
Pievienošanās Group Play
Koplietojiet saturu ar citām ierīcēm izmantojot Group Play funkciju.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Meklēt vai pievienoties izveidotam seansam vai izveidot jaunu seansu.
• Instalējiet Group Play programmu abās ierīcēs. Jūs varat lejupielādēt programmu no
GALAXY Apps vai Play veikals.
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
2 Pieskarieties Savienot atklāto ierīču sarakstā.
Sarakstā redzamas tikai ierīces, kas atbalsta Group Play.
3 Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
151
Savienošana ar citām ierīcēm
Datoru pārlūkošana
Palaidiet Samsung Link programmu, lai izmantotu saturu, kas saglabāts attālināti savienotos
datoros. Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Nodrošiniet, ka visas ierīces, kas izmanto šo funkciju, ir savienotas ar to pašu tīklu.
• Nodrošiniet, ka visi datori, ar ko ierīce izveidos savienojumu ir reģistrēti ar Samsung Link
programmu.
• Instalējiet Samsung Link programmu abās ierīcēs. Jūs varat lejupielādēt programmu no
GALAXY Apps vai Play veikals.
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
2 Pieskarieties Pārlūkot saturu atklāto ierīču sarakstā.
Sarakstā parādās tikai pieejamie datori.
3 Lai pabeigtu savienojuma izveidi starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
152
Savienošana ar citām ierīcēm
Smart Remote
Par Smart Remote
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un izmantotu ierīci kā
tālvadības pulti. Jūs varat meklēt un izvēlēties televīzijas programmas un vadīt kanālus ar savu
ierīci.
Programmu sarakstā pieskarieties Smart Remote.
Pirms šīs programmas lietošanas
• Pārliecinieties, vai Jūs savienojat ierīci ar tīklu.
• Pārliecinieties, vai jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.
Savienošana ar televizoru
1 Programmu sarakstā pieskarieties Smart Remote.
2 Pieskarieties START.
3 Izvēlieties reģionu un izvēlieties pārraides pakalpojumu.
Parādās pieejamās televīzijas programmas.
153
Savienošana ar citām ierīcēm
Izmantot ierīci kā tālvadības pulti
Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizoru, pārlūkot kanālus vai pielāgot televizora skaļuma līmeni,
izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.
1 Ierīcē pieskarieties → Tālāk.
2 Izvēlieties televizora zīmolu.
3 Pārliecinieties, ka jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru, tad pieskarieties
Button 1. Tad pieskarieties JĀ , ja ierīce ieslēdz televizoru.
Ja ierīce neieslēdz televizoru, pieskarieties NĒ, un tad atkārtojiet, līdz televizors atpazīst
signālu.
4 Izvēlieties kanāla avotu.
Piekļūt papildiespējām.
Ieslēgt vai izslēgt televizoru.
Papildfunkcijas
Televizora vadības izvēlnes
154
Savienošana ar citām ierīcēm
Televizora skatīšanās, izmantojot ierīci
Izvēlieties televīzijas programmu no pieejamo programmu saraksta, lai skatītos savienotajā
televizorā.
1 Pieskarieties TIKAI JUMS, TELEVĪZIJAS SERIĀLI, FILMAS vai SPORTS.
2 Izvēlieties televīzijas programmu un pieskarieties WATCH ON TV.
Izvēlētā programma tiks rādīta savienotajā televizorā.
3 Pieskarieties
, lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.
Ekrānā parādās tālvadības pults panelis.
Programmas atgādinājumu iestatīšana
1 Izvēlieties televīzijas programmu, ko skatīties.
2 Pieskarieties REMIND ME.
Modinātājs atskan iepriekš iestatītajā laikā.
155
Savienošana ar citām ierīcēm
Screen Mirroring
Par ekrāna spoguļošanu
Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast
sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu. Šo funkciju var izmantot arī ar citām ierīcēm, kas
atbalsta Wi-Fi Miracast funkciju.
Ierīces ar iespējotu ekrāna
spoguļošanu (AllShare
Cast sargspraudnis,
HomeSync un Wi-Fi Miracast ierīces)
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Miracast iespējotas ierīces, kuras neatbalsta liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu
satura aizsardzību (HDCP 2.X), var neatbalstīt šo funkciju.
• Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
• Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
• Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt
atklāti vai pievienoti.
• Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu,
lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.
156
Savienošana ar citām ierīcēm
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Nodrošiniet, lai ierīce ar iespējoto ekrāna atspoguļošanu tiktu savienota ar televizoru,
izmantojot HDMI kabeli.
• Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.
Satura skatīšana televizorā
Pirms jūs izveidojat savienojumu ar televizoru, savienojiet televizoru un ierīci, kurā ir iespējota
ekrāna spoguļošana. Informāciju par savienojuma uzstādīšanu skatiet ierīces lietotāja
rokasgrāmatā. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots,
izmantojot AllShare Cast sargspraudni.
1 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu
savienojumu ar ārējo ierīci.
2 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Screen Mirroring.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.
Ja jūs savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties un turiet sargspraudņa nosaukumu sarakstā,
un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.
4 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.
Satura skatīšanās beigšana
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Screen Mirroring.
157
Savienošana ar citām ierīcēm
Mobilās drukāšanas funkcijas lietošana
Savienojiet ierīci ar printeri, lai drukātu attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Pārliecinieties, vai Wi-Fi funkcija vai Wi-Fi Direct ir aktivizēta Jūsu ierīcē un printerī.
Pievienošana printerim
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Drukāšana, izvēlieties printera veidu, un tad velciet
ekrāna augšējajā labajā daļā esošo slēdzi pa labi. Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu
Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce. Izvēlieties printeri, ko izmantot kā noklusējuma printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri →
un tad pieskarieties OK.
, ievadiet informāciju
Lai mainītu drukāšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi.
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties → Drukāt un tad izvēlieties
printeri.
158
Ierīces un datu pārvaldnieks
Ierīces jaunināšana
Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.
Jaunināšana bezvadu režīmā
Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas
pakalpojumus (FOTA).
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Par ierīci → Programmat. atjauninājumi →
Atjaunināt tūlīt.
Jaunināšana ar Samsung Kies
Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung
Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu
atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā
noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzības
sadaļā.
• Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
• Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var
traucēt atjaunināšanas procesam.
159
Ierīces un datu pārvaldnieks
Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.
• Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt
datu zudumu vai ierīces bojājumus.
• Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā
datorā. Pēc tam, kad jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
• Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu.
Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.
Multivides ierīces pievienošana
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Pievienots kā multivides ierīce → Multivides
ierīce (MTP).
Pieskarieties Kamera (PTP), ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai
tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
160
Ierīces un datu pārvaldnieks
Savienošana ar Samsung Kies
Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju
Samsung ierīcēs. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista,
datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.
Datu dublēšana un atjaunošana
Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs
varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk.
Google konta izmantošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
2 Pieskarieties Dublēšana un atiestatīšana un atzīmējiet Dublēt manus datus.
3 Pieskarieties Dublējuma konts un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.
Lai atjaunotu datus, jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas vedni.
Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu atiestatīšanu. Ja
jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar atjaunot dublētos
datus.
161
Ierīces un datu pārvaldnieks
Samsung konta izmantošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Konti → Konta pievienošana → Samsung
account, un tad pierakstieties savā Samsung kontā.
2 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
3 Pieskarieties Cloud → Dublējums, atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, tad
pieskarieties DUBLĒT TŪLĪT → DUBLĒT.
Lai atjaunotu datus, pieskarieties Atjaunot, izvēlieties vienumus, kurus vēlaties atjaunot, un tad
pieskarieties ATJAUNOT TŪLĪT.
Datu atiestatīšanas veikšana
Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un
atjaunošana sīkākai informācijai.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
2 Pieskarieties Dublēšana un atiestatīšana → Sākotnējo datu atiestate.
3 Pieskarieties ATIESTATĪT IERĪCI → DZĒST VISU.
Ierīce tiek automātiski restartēta.
162
Iestatījumi
Par iestatījumiem
Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties
.
Ātrie iestatījumi
Skatīt savu izlases iestatījumu iespēju sarakstu.
Lai rediģētu savu izlases iespēju sarakstu, pieskarieties → Rediģēt ātros iestatījumus, izvēlieties
iestatījumu iespēju un tad pieskarieties GATAVS.
Tīkla savienojumi
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Wi-Fi, un tad velciet Wi-Fi slēdzi pa labi.
Jūs varat uzturēt stabilu tīkla savienojumu, automātiski izvēloties vai nu Wi-Fi, vai mobilo tīklu,
lai izmantotu spēcīgāko signālu. Lai automātiski pārslēgtos starp tīkliem, atzīmējiet Viedā tīkla
pārslēgšana.
163
Iestatījumi
Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana
Pieskarieties → Papildu → Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā.
Kad tiek izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā
ierīce automātiski piekļūst mobilajiem tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā
var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no papildu izmaksām,
iestatiet šo iespēju uz Vienmēr.
Tīkla paziņojuma iestatīšana
Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to
pieejamību.
Pieskarieties → Papildu un atzīmējiet Tīkla paziņojums, lai aktivizētu šo funkciju.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
Pieskarieties → Wi-Fi Direct.
Lejupielādes paātrinātājs
Iestatiet ierīci lejupielādēt failus gan Wi-Fi, gan mobilajā tīklā vienlaicīgi.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lejupielādes paātrinātājs, un tad velciet Lejupielādes
paātrinātājs slēdzi pa labi.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
Bluetooth
Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Bluetooth, un tad velciet Bluetooth slēdzi pa labi.
164
Iestatījumi
Piesaiste un mobilais tīklājs
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm. Atsaucieties uz Piesaistes ierīces un mobilo piekļuves punktu izmantošana sīkākai
informācijai.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Piesaiste un mobilais tīklājs.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla
savienojums.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
Lidojuma režīms
Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas
nav saistīti ar tīklu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lidojuma režīms.
Datu lietošana
Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Datu lietošana.
• Mobilie dati: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
• Iestatīt mobilo datu ierobežojumu: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties .
• Ierobežot fona datus: iestatiet ierīci tā, lai tā deaktivizētu fona sinhronizāciju, ja tiek
izmantots mobilais tīkls.
• Rādīt Wi-Fi lietojumu: iestatiet ierīci rādīt datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
• Mobilie tīklāji: izvēlieties mobilos tīklājus, lai neļautu fonā strādājošajām programmām tos
izmantot.
165
Iestatījumi
Atrašanās vieta
Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Atrašanās vieta, un tad velciet Atrašanās vieta slēdzi pa labi.
• Režīms: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
• Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi: skatīt, kuras programmas pieprasa Jūsu pašreizējās
atrašanās vietas informāciju un to akumulatora lietojumu.
• Atraš. vietas pakalpojumi: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
• Manas vietas: izveidojiet profilus, kuri tiks izmantoti noteiktām vietām, kad jūs savas
pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas.
Citi tīkli
Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Citi tīkli.
Noklusējuma ziņapmaiņas programma
Izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.
Mobilie tīkli
• Mobilie dati: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
• Datu viesabonēšana: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
• Piekļuves punktu nosaukumi: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APNs).
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla veidu.
• Tīkla operatori: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas tīklu.
VPN
Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPNs).
166
Iestatījumi
Saziņa un kopīgošana
NFC
Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties NFC, un tad velciet NFC slēdzi pa labi.
• Android Beam: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas
un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
• S Beam: aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un
dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.
• Maksāšana, veicot piesk.: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem
maksājumiem.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
Tuvumā esošās ierīces
Mainiet iestatījumus satura koplietošanai, kad jūs savienojat ierīci ar tuvumā esošajām ierīcēm.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Tuvumā esošās ierīces, un tad velciet Tuvumā esošās ierīces
slēdzi pa labi.
• Ierīces nosaukums: skatiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
• Kopīgojamais saturs: iestatiet ierīci, lai tā kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
• Atļautās ierīces: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
• Noraidītās ierīces: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
• Lejupielādēt uz: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
• Saņemt failus no citām ierīcēm: iestatiet ierīci pieņemt augšupielādes no citām ierīcēm.
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus
vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi vai mākoņpakalpojumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Drukāšana.
167
Iestatījumi
Screen Mirroring
Aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Screen Mirroring.
Skaņa un displejs
Skaņas un paziņojumi
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un paziņojumi.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrācijas intensitāte: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
• Vibrācija zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Zvana signāli: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
• Vibrācijas: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
• Paziņojuma zvana signāls: izvēlieties skaņas signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem
ziņojumiem.
Displejs
Mainiet displeja iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: iestatiet displeja spilgtumu.
• Fonts:
– – Fonta stils: mainiet displeja teksta fonta veidu.
– – Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
168
Iestatījumi
• Ekrāna pagriešana: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
– – Viedā pagriešana: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši savai sejas orientācijai.
• Viedā sekošana: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz
displeju.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Ekrāna režīms:
– – Pielāgot displeju: izmantojiet šo režīmu, lai optimizētu ekrānu atbilstoši ekrāna
iestatījumiem.
– – Dinamisks: izmantojiet šo režīmu, lai displeja toni padarītu spilgtāku.
– – Standarta: izmantojiet šo režīmu standarta apstākļiem.
– – Profesionāls fotoattēls: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas
krāsas.
– – Kino: izmantojiet šo režīmu vāji izgaismotā vietā, piemēram, tumšā telpā.
• Aut. pielāgot ekrāna toni: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad tā ir pievienota darbvirsmas
dokstacijai vai tiek uzlādēta.
• LED indikators:
– – Notiek uzlāde: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru akumulatora uzlādes laikā.
– – Akumulators gandrīz tukšs: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja akumulatora
uzlādes līmenis ir zems.
– – Paziņojumi: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru neatbildētu zvanu, ziņojumu vai
kavētu paziņojumu gadījumā.
– – Balss ieraksts: iestatiet ierīci ieslēgt paziņojuma indikatoru, ja tiek veikts balss ieraksts.
• Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts
pēdējo programmu un Atgriešanās pogas apgaismojums.
• Palielināt skārienjutību: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.
Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteiktas skārienu komandas.
169
Iestatījumi
Fona attēls
Izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam vai bloķētajam ekrānam.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Fona attēls.
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
• Ekrāna bloķēšana: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā
no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
• Duālais pulkstenis: iestatiet ierīci parādīt duālo pulksteni.
• Pulksteņa lielums: mainiet pulksteņa lielumu.
• Rādīt datumu: iestatiet ierīci parādīt datumu kopā ar pulksteni.
• Kameras īsceļš: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.
• Informācija par īpašnieku: ievadiet savu informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
• Atbloķēšanas efekts: izvēlieties efektu, ko jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
• Papildinformācija: iestatīt ierīci rādīt informāciju bloķētā ekrānā, lai rādītu laikapstākļus vai
soļu skaitu, kad Jūs izmantojat staigāšanas draugu S Health.
• Palīdzības teksts: iestatiet ierīci rādīt palīdzības tekstu bloķēšanas ekrānā.
Vairāki logi
Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vairāki logi, un tad velciet Vairāki logi slēdzi pa labi.
• Atvērt vairāklogu skatā: iestatiet ierīci aktivizēt vairāku logu funkciju, kad jūs atverat failus
no Mani Faili vai Video. Ierīce aktivizē šo funkciju arī tad, kad jūs skatāt ziņojumu pielikumus.
170
Iestatījumi
Paziņojumu panelis
Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Paziņojumu panelis.
• Spilgtuma pielāgošana: iestatiet ierīci rādīt spilgtuma pielāgošanas joslu paziņojumu
panelī.
• Ieteicamās programmas: iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu
panelī, balstoties uz jūsu darbībām, piemēram, austiņu pievienošanas ierīcei.
• Iest. ātrās iestat. pogas: pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu
panelī.
Rīkjosla
Iestatiet ierīci lietot rīkjoslu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Rīkjosla, un tad velciet Rīkjosla slēdzi pa labi.
Skatiet programmu sarakstu, ko rādīt rīkjoslā. Lai rediģētu programmu sarakstu, pieskarieties
REDIĢĒT.
Darbība ar vienu roku
Aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu savu ērtību dēļ, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Darbība ar vienu roku un velciet Darbība ar vienu roku slēdzi
pa labi.
171
Iestatījumi
Personalizēšana
Vienkāršais režīms
Iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vienkāršais režīms.
• Standarta režīms: iestatiet ierīci standarta režīmā.
• Vienkāršais režīms: iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
• Vienkāršās programmas: izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršākus
izkārtojumus.
Pieejamība
Jūs varat izmantot šo funkciju, lai piekļūtu iestatījumiem, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
Atsaucieties uz Pieejamība sīkākai informācijai.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
Privātais režīms
Iestatiet ierīci neļaut citiem piekļūt jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Privātais režīms, un tad velciet Privātais režīms slēdzi pa labi.
• Privātā rež. piekļ. veids: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto
režīmu.
172
Iestatījumi
Finger Scanner
Reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung
kontā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Finger Scanner.
• Pirkstu nosp. pārvaldn.: reģistrēt vai dzēst pirkstu nospiedumu informāciju.
• Mainīt rezerves paroli: mainīt alternatīvo paroli, ko izmantot, ja ierīce neatpazīst pirksta
nospiedumu.
• Ekrāna bloķēšana: iestatiet atbloķēšanas metodi un alternatīvo paroli.
• Verificēt Samsung kontu: iestatiet ierīci pārbaudīt savu Samsung kontu ar pirkstu
nospiedumiem.
• Pay with PayPal: iestatīt ierīci verificēt Jūsu PayPal kontu, un autorizēt pirkumus, izmantojot
Jūsu pirkstu nospiedumus.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Kustība
Kustības un žesti
Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu
ierīcē.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Kustības un žesti.
• Bezskāriena pārlūkošana: virziet roku pa kreisi vai labi virs sensora, lai pārlūkotu attēlus,
tīmekļa lapas vai dziesmas.
• Tiešais zvans: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana,
ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
• Viedais signāls: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem
ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
• Izsl. skaņu/apturēt: iestatiet ierīci apklusināt ienākošos zvanus vai modinātājus, vai, lai
pauzētu multivides atskaņošanu, izmantojot plaukstas kustības vai neskatoties ekrānā.
• Velciet ar plaukstu, lai fotografētu: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa
kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
173
Iestatījumi
Skats no augšas
Priekšskatiet saturu vai skatiet informāciju uznirstošā logā, norādot uz vienumu ar pirkstu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skats no augšas, un tad velciet Skats no augšas slēdzi pa labi.
Lietotājs un dublēšana
Konti
Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Konti.
Cloud
Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves
mākoņpakalpojumu.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Cloud.
Dublēšana un atiestatīšana
Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Dublēšana un atiestatīšana.
• Dublēt manus datus: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google
serverī.
• Dublējuma konts: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
• Automātiskā atjaunošana: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad
programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
• Sākotnējo datu atiestate: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un
dzēsiet visus datus.
174
Iestatījumi
Sistēma
Valoda un ievade
Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās
valodas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Valoda un ievade.
Valoda
Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
Noklusējums
Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
Samsung tastatūra
Samsung tastatūras iestatījumu maiņa.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• English(UK): izvēlieties noklusējuma tastatūras izkārtojumu.
• Ievades valodas izvēle: izvēlieties teksta ievades valodas.
• Intuitīvais teksts: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu savai rakstīto vārdu
prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas
iestatījumus.
• Automātiskā aizstāšana: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus,
pieskaroties atstarpes taustiņam vai pieturzīmei.
• Mani karstie taustiņi: iestatīt ciparu īsceļus uz bieži izmantotu tekstu. Jūs varat pieskarties
un turēt ciparu taustiņu, lai ievadītu iepriekš iestatīto tekstu.
• Automātisks lielais burts: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu
pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
• Automātiska atstarpe: iestatiet, lai ierīce automātiski ievietotu atstarpes starp vārdiem.
• Automātiskās pieturzīmes: iestatiet ierīci ievietot punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties
atstarpes joslai.
175
Iestatījumi
• Tastatūras vilkšana:
– – Nav: iestatiet ierīci deaktivizēt tastatūras vilkšanas funkciju.
– – Nepārtraukta ievade: iestatiet ierīci veikt teksta ievadīšanu, kad velkat pa tastatūru.
– – Kursora vadība: aktivizējiet viedās tastatūras navigācijas funkciju kursora pārvietošanai,
ritinot tastatūru.
• Skaņa: iestatiet ierīci skanēt, kad tiek veikts pieskāriens taustiņam.
• Vibrācija: iestatiet ierīci vibrēt, ja pieskaraties taustiņam.
• Rakstzīmju priekšskatījums: iestatiet ierīci parādīt katru rakstzīmi, kurai pieskaraties, lielā
attēlā.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.
Google rakstīšana ar balsi
Mainiet balss ievades iestatījumus.
• Valodas: izvēlieties teksta ievades valodas.
• Bloķēt aizskar. vārdus: iestatiet ierīci neatpazīt aizvainojošus vārdus balss ievadē.
• Runas atpazīšana bezsaistē: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei
bezsaistē.
Teksta–runas iespējas
• Ieteicamā TTS programma: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas
sintēzes dzinēju iestatījumus, pieskarieties .
• Runas ātrums: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu.
• Noklus. valodas statuss: skatīt teksta–runas funkcijas noklusējuma valodas statusu.
176
Iestatījumi
Paziņojuma nolasīšana
Iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad Jums ir ienākošie zvani, ziņojumi vai notikumi.
Rādītāja ātrums
Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.
Datums un laiks
Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Datums un laiks.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums
un laiks.
• Automātisks datums un laiks: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad
pārvietojaties pa laika joslām.
• Iestatīt datumu: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
• Laika iestatīšana: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
• Automātiska laika josla: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad
pārvietojaties pa laika joslām.
• Izvēlēties laika joslu: iestatiet mājas laika joslu.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
• Izvēlēties datuma formātu: izvēlieties datuma formātu.
177
Iestatījumi
Drošības palīdzība
Aktivizējiet ārkārtas režīmu un iestatiet galvenās kontaktpersonas un ziņojumus. Atsaucieties uz
Ārkārtas režīms sīkākai informācijai.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Drošības palīdzība.
• Ārkārtas režīms: iestatiet ierīci aktivizēt ārkārtas režīmu un samazināt akumulatora enerģijas
patēriņu, izmantojot pamatfunkcijas, kā piemēram, zvanīšanu.
• Geo News: iestatiet ierīci saņemt paziņojumus, par bīstamiem laikapstākļiem.
• Sūtīt palīdzības ziņas: iestatīt ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot
ieslēgšanas pogu.
– – Sūtīt attēlus: iestatīt ierīci sūtīt fotoattēlus, kas uzņemti ar priekšējo un aizmugurējo
kameru ar palīdzības ziņojumu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
– – Sūtiet skaņas ierakstu: iestatiet ierīci ierakstīt skaņu un nosūtiet to adresātiem kopā ar
ziņojumu.
• Pārvaldīt primāros kontaktus: izvēlieties vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.
Piederumi
Mainiet piederumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Piederumi.
• Audio izeja: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI
ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
Akumulators
Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Akumulators.
• Rādīt akumul. uzlādes līmeni: iestatiet ierīci rādīt akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.
178
Iestatījumi
Enerģijas taupīšana
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Atsaucieties uz Enerģijas
taupīšanas funkcijas lietošana sīkākai informācijai.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Enerģijas taupīšana.
• Enerģijas taupīšanas režīms: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā
iestatījumus.
• Īpašais enerģijas taupīšanas režīms: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora
patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.
Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora
enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
Krātuve
Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Krātuve.
Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.
Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem
operētājsistēma un noklusējuma programmas. Jauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var
mainīties.
Drošība
Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Drošība.
• Ierīces administratori: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces
administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
• Nezināmi avoti: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
179
Iestatījumi
• Šifrēt ierīci: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad
ieslēdzat ierīci.
Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt
vairāk par vienu stundu.
• Šifrēt ārējo SD karti: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs
nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.
• Tālvadības ierīces: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību,
izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Paziņoj. par SIM nomaiņu: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni,
kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
• Atvērt tīmekļa vietni: piekļūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei
(findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci tīmekļa vietnē
Meklēt manu tālruni.
• Aktivizācijas bloķēšana: iestatiet ierīci pieprasīt Jūsu Samsung pēc tam, kad ierīce tikusi
atiestatīta, lai neļautu citiem no jauna aktivizēt ierīci.
• Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:
– – Bloķēt SIM karti: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces
lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
– – Mainīt SIM kartes PIN kodu: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM
datiem.
• Padarīt paroles redzamas: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
• Droš. politikas atjaunin.: iestatiet ierīci pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
• Sūtīt drošības atskaites: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz
Samsung.
• Krātuves veids: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
• Uzticamie akreditācijas dati: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu
dažādu programmu drošu izmantošanu.
• Instalēt no ierīces krātuves: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
• Notīrīt akreditācijas datus: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.
180
Iestatījumi
Palīdzība
Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Palīdzība.
Par ierīci
Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces
programmatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Par ierīci.
Programmas
Programmu pārvaldnieks
Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Programmu pārvaldnieks.
Noklusējuma programmas
Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Noklusējuma programmas.
Google iestatījumi
Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Programmu sarakstā pieskarieties Google iestatījumi.
181
Pieejamība
Pieejamība
Pieejamības izvēlnes piedāvā īpašas funkcijas cilvēkiem ar noteiktiem fiziskiem traucējumiem,
piemēram, vāju redzi vai dzirdes traucējumiem. Varat izmantot šādas funkcijas:
• TalkBack
• Fonta lieluma mainīšana
• Ekrāna palielināšana
• Paziņojumu atgādinājumi
• Ekrāna krāsu apgriešana
• Krāsu pielāgošana
• Visu skaņu izslēgšana
• Zibspuldzes paziņojums
• Skaņas balansa pielāgošana
• Mono audio režīms
• Subtitru iestatījumu pielāgošana
• Automātiskais skāriens
• Mazuļu novērotājs
• Palīga izvēlnes
• Gaisa žesta funkcija
• Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
• Mijiedarbības kontroles režīms
• Metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana
• Viena pieskāriena režīms
• Pieejamības iestatījumu konfigurēšana
Lai izmantotu pieejamības izvēlnes, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība.
182
Pieejamība
Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu
pieejamības izvēlnes
Jūs varat piekļūt pieejamības izvēlnēm, trīs reizes ātri nospiežot sākuma pogu.
• Pieejamība
• TalkBack
• Negatīvas krāsas
• Saziņas vadība
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Tieša piekļuve, un velciet Tieša
piekļuve slēdzi pa labi. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad jūs trīs reizes ātri
nospiežat sākuma pogu.
Ja izvēlēsities vairāk nekā vienu izvēlni, ierīce parādīs uznirstošo logu, kas jums vaicās, kuru
izvēlni lietot katru reizi, kad jūs trīs reizes ātri nospiedīsit sākuma pogu. Lai pieejamības izvēlnēs
iespējotu Saziņas vadība, aktivizējiet funkciju. Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. →
Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība → Saziņas vadība, un tad velciet Saziņas vadība
slēdzi pa labi.
TalkBack
TalkBack aktivizēšana vai deaktivizēšana
Kad aktivizējat TalkBack, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas. Šī
funkcija ir noderīga, ja neredzat vai Jums ir grūtības saskatīt ekrānu.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → TalkBack.
2 Velciet TalkBack slēdzi pa labi.
Lai deaktivizētu TalkBack, velciet TalkBack slēdzi pa kreisi.
3 Pieskarieties LABI.
183
Pieejamība
Kad aktivizējat TalkBack, ierīce nodrošina balss komentārus un skaļi nolasa jūsu izvēlētās
funkcijas. Turklāt ierīce nodrošina balss komentārus, kad izslēdzas ekrāns, ja jums ir pienākuši
jauni paziņojumi utt.
Kad jūs aktivizējat Atklāt pieskaroties, kamēr lietojat TalkBack, ierīce skaļi nolasa izvēlētos
vienumus. Vispirms ierīce skaļi nolasa ekrānā esošos vienumus, kad jūs tiem pieskaraties. Pēc tam
ierīce veiks funkciju vai atvērs programmu, ja Jūs divreiz ātri pieskarsities jebkurā vietā uz ekrāna.
Ja Atklāt pieskaroties ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažādas funkcijas, kurām ir nepieciešami
pirkstu žesti.
Lai aktivizētu Atklāt pieskaroties, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība →
Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI un tad atzīmējiet Atklāt pieskaroties.
Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr jūs izmantojat TalkBack.
Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem
Jūs varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu, kad jūs izmantojat TalkBack. Ja Atklāt
pieskaroties ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažas no funkcijām, kurām ir nepieciešami pirkstu
žesti.
Lai aktivizētu Atklāt pieskaroties, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība →
Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI un tad atzīmējiet Atklāt pieskaroties.
• Ekrāna pārlūkošana: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet savu pirkstu, lai pārlūkotu
ekrānu. Izvēlieties un turiet uz vienuma, un ierīce skaļi nolasīs vienumu. Kad atlaižat pirkstu,
vienums, kas atrodas zem jūsu pirksta, tiek izvēlēts.
• Vienumu izvēlēšana: pieskarieties vienumam, lai to izvēlētos. Vai arī izvēlieties un turiet uz
vienuma, kamēr pārlūkojat ekrānu, un tad atlaidiet savu pirkstu.
• Izvēlētā vienuma atvēršana: kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, kad jūs izdzirdat savu
vēlamo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā
vietā uz ekrāna.
• Iepriekšējā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet augšup vai pa kreisi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
184
Pieejamība
• Nākamā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet lejup vai pa labi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
• Sarakstu ritināšana: ritiniet ekrānu augšup vai lejup ar diviem pirkstiem.
• Atgriešanās iepriekšējā lapā: ritiniet ekrānu pa labi ar diviem pirkstiem.
• Došanās uz nākamo lapu: ritiniet ekrānu pa kreisi ar diviem pirkstiem.
• Ekrāna atbloķēšana: ritiniet ekrānu jebkurā virzienā bloķētā ekrāna zonā ar diviem pirkstiem.
• Paziņojumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar diviem pirkstiem.
• Ātro iestatījumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar trīs pirkstiem.
Jūs varat konfigurēt TalkBack pirkstu žestu iestatījumus Žestu pārvaldība. Atsaucieties uz Pirkstu
žestu iestatījumu konfigurēšana sīkākai informācijai.
Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana
Kad izmantojat TalkBack, jūs varat veikt darbības, izmantojot pirkstu žestus. Jūs varat veikt
darbības, piemēram, atgriezties iepriekšējā ekrānā, atvērt Sākuma ekrānu u.c. Konfigurējiet
pirkstu žestus pirms to lietošanas.
Vertikālo žestu iestatījumu konfigurēšana
Jūs varat izmantot divdaļīgos, vertikālos žestus, velkot savu pirkstu augšup un lejup no ekrāna
lejasdaļas vai otrādi.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI
→ Žestu pārvaldība → Divdaļīgie vertikālie žesti. Pēc tam izvēlieties kādu no sekojošajām
funkcijām:
• Pāriet uz pirmo un pēdējo ekrānā redzamo vienumu: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup
un tad lejup, ekrāna augšdaļā tiek izvēlēts pirmais vienums. Kad jūs ekrānā velkat pirkstu
lejup un tad augšup, ekrāna lejasdaļā tiek izvēlēts pēdējais vienums.
• Secīgi mainīt lasīšanas precizitātes līmeni: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad
lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un
noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības
mainās pretējā kārtībā.
185
Pieejamība
Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana
Izmantojiet šo funkciju, lai konfigurētu astoņus īsceļu žestus. Jūs varat konfigurēt žestus,
piemēram, pirksta vilkšanu augšup un tad pa labi, to neatlaižot, un citus. Jūs varat mainīt īsceļu
žestus vai piešķirt funkcijas tukšiem īsceļiem.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI
→ Žestu pārvaldība. Izvēlieties žestu un tad piešķiriet tam funkciju.
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās funkcijas:
• Poga Atpakaļ: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
• Poga Sākums: atvērt sākuma ekrānu.
• Poga “Nesen izmantotās lietotnes”: atvērt pēdējo programmu sarakstu.
• Atvērt paziņojumus: atvērt paziņojumu paneli.
• Atvērt globālo kontekstizvēlni: atvērt globālo kontekstuālo izvēlni. Pieskarieties ekrānam
un turiet to, lai atvērtu apaļo globālo kontekstizvēlni. Jūs varat izmantot funkcijas kā,
piemēram, Ātrā navigācija, Lasīt no sākuma, Izteikt pēdējo frāzi un Lasīt, sākot ar nākamo
vienumu. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad
atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
Pieskarieties Pauzēt atsauksmes ekrāna kreisajā augšējā daļā, lai pauzētu balss komentārus.
Pieskarieties TalkBack iestatījumi ekrāna labajā augšējā daļā, lai piekļūtu TalkBack
iestatījumiem. Atsaucieties uz TalkBack iestatījumu konfigurēšana sīkākai informācijai.
• Atvērt lokālo kontekstizvēlni: atvērt lokālo kontekstuālo izvēlni. Jūs varat izvēlēties vienību
teksta lasīšanai uz ekrāna. Kad izmantojat šo funkciju, ievadot tekstu, ir pieejamas tādas
konteksta izvēlnes kā, piemēram, kursora vadības izvēlne. Pieskarieties ekrānam un turiet to,
lai atvērtu apaļo kontekstizvēlni. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu,
to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
• Lasīt no sākuma: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no pirmā vienuma līdz pēdējam
vienumam.
• Lasīt, sākot ar nākamo vienumu: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no vienuma blakus
izvēlētajam vienumam.
186
Pieejamība
Lasīšanas vienību mainīšana
Kad izmantojat TalkBack, jūs varat klausīties tekstu, kas parādīts uz ekrāna. Jūs varat vilkt ar
pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos sev vēlamo tekstu. Pēc noklusējuma
ierīce skaļi nolasa tekstu izvēlētajā vietā. Vai arī jūs varat iestatīt ierīci lasīt tekstu citas lasīšanas
vienībās, piemēram, rindās vai rindkopās.
Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni
1 Izvēlieties kādu tekstu, ko lasīt.
2 Velciet pirkstu augšup un tad pa labi to neatlaižot, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni.
3 Pieskarieties ekrānam, turiet to un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz
jūs izdzirdat Mainīt precizitāti, atlaidiet savu pirkstu.
4 Pieskarieties un turiet ekrānu vēlreiz un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Pēc
tam, kad jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.
Informāciju par to, kā mainīt īsceļa žestu, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni, skatiet Īsceļu
žestu iestatījumu konfigurēšana.
Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot divdaļīgos vertikālos žestus
Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas
vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un tad uz noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat
savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI
→ Žestu pārvaldība → Divdaļīgie vertikālie žesti → Secīgi mainīt lasīšanas precizitātes
līmeni.
Jūs varat klausīties tekstu blakus pašreiz izvēlētajam tekstam, izmantojot pašreizējo lasīšanas
vienību. Lai klausītos nākamo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā lejup vai pa labi. Jūs varat
arī klausīties tekstu pirms pašreiz izvēlētā teksta, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai
klausītos iepriekšējo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā augšup vai pa kreisi.
187
Pieejamība
TalkBack pauzēšana
Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to
neatlaižot. Kad jūs izvēlaties Pauzēt atsauksmes ekrāna kreisajā augšējā daļā, tiek pauzēts
TalkBack.
Kad TalkBack ir pauzēts, jūs varat to atsākt, ieslēdzot ekrānu vai ar citām metodēm. Lai mainītu
TalkBack atsākšanas metodi, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze
→ TalkBack → IESTATĪJUMI → Darbības atsākšana. Pēc tam izvēlieties iespēju.
Informāciju par to, kā mainīt īsceļa žestu, lai atvērtu globālo kontekstuālo izvēlni, skatiet Īsceļu
žestu iestatījumu konfigurēšana.
Ātrās navigācijas funkcijas izmantošana
Ar ātrās navigācijas funkciju jūs varat piekļūt izvēlnēm, uzzīmējot apli uz ekrāna, neritinot uz
augšu vai uz leju, lai izvēlētu vienumu.
Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu
izvēlnes. Kad jūs izdzirdat Ātrā navigācija, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz
un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat vēlamo izvēlni,
atlaidiet savu pirkstu.
Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana
Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek
izvēlēti. Pievienojiet nemarķētiem attēliem marķējumus, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni.
Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu
izvēlnes. Kad jūs izdzirdat marķējuma pievienošanas izvēlni, atlaidiet pirkstu, lai pievienotu
marķējumus.
Lai skatītu marķējumus, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze →
TalkBack → IESTATĪJUMI → Pārvaldīt pielāgotās iezīmes.
188
Pieejamība
TalkBack iestatījumu konfigurēšana
Savai ērtībai konfigurējiet TalkBack iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI.
Vai arī atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pēc tam velciet savu pirkstu uz ekrāna labo augšējo daļu un atlaidiet to, tiklīdz jūs
izdzirdat TalkBack iestatījumi.
• Runas skaļums: pielāgot balss komentāru skaļuma līmeni.
Balss komentāru skaļums var būt atkarīgs no multivides skaļuma. Lai pielāgotu multivides
skaļumu, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju, kamēr klausāties balss komentārus.
Vai arī programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Skaņas un paziņojumi, tad velciet
multivides satura skaļuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.
• Izmantot balss augstuma maiņu: iestatiet ierīci skaļi lasīt tekstu ar zemu tembru, kad tas
tiek ievadīts, izmantojot tastatūru.
• Tastatūras atbalss: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu vai simbolus, kas ievadīti, izmantojot
tastatūru. Jūs varat arī iestatīt tastatūras veidu, kuram piemērot šo funkciju.
• Runāt, kad ekrāns ir izslēgts: iestatīt ierīci nodrošināt balss komentārus, kad ekrāns ir
izslēgts.
• Izmantot tuvuma sensoru: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu
plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā. Lai atsāktu balss komentārus, pieskarieties ekrānam.
• Sākt nepārtraukto lasīšanu, pakratot tālruni: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu, kas ir redzams
ekrānā, kad jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.
• Izrunāt zvanītāja ID: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad jums ir ienākošais zvans.
• Vibrācija: iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pārlūkojat ekrānu.
• Skaņas signāls: iestatiet ierīci skanēt, kad jūs regulējat ekrānu, piemēram, ritinot ekrānu utt.
• Uzsvērt runas audio: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa
vienumu.
• Skaņas skaļums: pielāgot skaļumu, kādā tiek atskaņota skaņa, kad jūs pieskaraties ekrānam,
lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir izvēlēts Skaņas signāls.
189
Pieejamība
• Atklāt pieskaroties: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zem pirksta nospiestos vienumus. Piemēram,
pieskaroties ar pirkstu Progr. sākuma ekrānā, ierīce skaļi nolasa “Programmas”. Lai izvēlētos
Progr., atlaidiet savu pirkstu un divreiz ātri pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Jūs varat
doties uz vēlamo lapu, ritinot ekrānu pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem. Lai apgūtu
vairāk par ekrāna regulēšanu, izmantojot “Pārlūkot ar skārienu” funkciju, atsaucieties uz
Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem, lai iegūtu vairāk informācijas.
• Automātiski ritināt sarakstus: iestatīt ierīci automātiski ritināt pārējo sarakstu, kas nav
parādīts uz ekrāna un skaļi nolasīt vienumus.
• Atlasīšana, vienreiz pieskaroties: iestatīt ierīci atvērt izvēlēto vienumu, kad tam vienreiz
pieskaraties.
• Palaist funkcijas “Pārlūkot pieskaroties” ceļvedi: skatīt apmācību kursu par funkciju
“Pārlūkot ar skārienu”.
• Žestu pārvaldība: piešķirt darbības, ko veikt, izmantojot pirkstu žestus. Atsaucieties uz
Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana sīkākai informācijai.
• Pārvaldīt pielāgotās iezīmes: skatīt jūsu pievienotos marķējumus.
• Darbības atsākšana: izvēlieties metodi, lai atsāktu balss komentārus.
• Izstrādātāja iestatījumi: iestatīt iespējas programmu izveidei.
Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu
Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu jūsu ekrānā redzamo saturu privātu.
Ekrāns neieslēdzas, kad jūs nospiežat ārējās pogas vai tam pieskaraties. Neizslēdzas arī pašreiz
aktivizētās funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet Tumšs
ekrāns. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot ieslēgšanas pogu.
Ātrās taustiņu ievades funkcijas lietošana
Iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai
atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu
rakstzīmes.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet Ātrā
taustiņu ievade.
190
Pieejamība
Paroļu nolasīšana skaļi
Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack. Izmantojiet šo
funkciju, lai pārliecinātos, vai jūs ievadāt pareizo paroli.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet Paroļu
izrunāšana.
Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana
Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack,
piemēram, valodas, ātrumu u.c.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → Teksta–runas iespējas,
un tad izmantojiet sekojošās iespējas:
• Samsung teksta pārveides runā programma / Google programma teksta pārveidošanai
runā: izvēlieties teksta pārveides runā programmatūru.
• Runas ātrums: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu. Ja ierīce nevar skaļi nolasīt
piemērus, pieskarieties → Instalēt balss datus, lai lejupielādētu un instalētu balss datus
teksta pārveides runā funkcijai.
• Noklus. valodas statuss: skatīt teksta–runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.
Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru
Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju pogas zem jūsu pirksta. Kad jūs
izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme,
un ierīce skaļi nolasa tekstu.
Ja Ātrā taustiņu ievade nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri
divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Lai aktivizētu ātrās ievades funkciju, programmu
sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet Ātrā taustiņu ievade.
191
Pieejamība
Papildu rakstzīmju ievadīšana
Pieskarieties un turiet pogu uz tastatūras. Ja pogai ir pieejamas papildu rakstzīmes, virs tastatūras
parādās uznirstošais logs, rādot rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet ar pirkstu uz ekrāna, līdz
izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties, un tad atlaidiet to.
Tastatūras ievades valodas mainīšana
Lai pievienotu ievades valodas, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Valoda un ievade.
Pēc tam pieskarieties Samsung tastatūra → Ievades valodas izvēle un izvēlieties valodas.
Lai teksta ievades laikā mainītu tastatūras ievades valodu, divas reizes pieskarieties
.
Teksta rediģēšana
Izmantojiet lokālo kontekstuālo izvēlni, lai pārvietotu kursoru vai kopētu un ielīmētu tekstu.
Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu
izvēlni. Tiklīdz jūs izdzirdat Mainīt precizitāti, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz
un velciet apli ap izvēlni, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību,
atlaidiet savu pirkstu.
Kad rediģējat tekstu, jūsu ērtībai iestatiet lasīšanas vienību vai nu vārdam, vai rakstzīmei. Izvēles
režīmā ierīce izvēlas tekstu saskaņā ar savu izvēlēto lasīšanas vienību.
Velciet savu pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu. Kad skaļi nolasīts
teksts, kuru jūs vēlaties rediģēt, izmantojiet sekojošās darbības:
• Teksta dzēšana: pieskarieties dzēšanas pogai uz tastatūras.
• Teksta atlasīšana, izmantojot izvēles režīmu: aktivizējiet izvēles režīmu, lai izvēlētos un
klausītos tekstu. Lai aktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un
izvēlieties Kursora vadīkla → Ieslēgt atlases režīmu. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos
tekstu pirms vai blakus pašreiz izvēlētajam tekstam. Lai deaktivizētu izvēles režīmu, atveriet
lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties Kursora vadīkla → Izslēgt atlases režīmu.
• Visa teksta izvēle: atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties Kursora vadīkla →
Atlasīt visu. Tiks izvēlēts viss dokumenta teksts.
192
Pieejamība
• Teksta kopēšana vai apgriešana: izvēlieties tekstu, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni. Pēc
tam atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties Kursora vadīkla. Izvēlieties Kopēt, lai
kopētu izvēlēto tekstu, vai izvēlieties Izgriezt, lai izgrieztu izvēlēto tekstu. Izvēlētais teksts
tiek iekopēts starpliktuvē.
• Teksta ielīmēšana: novietojiet kursoru vietā, kur tekstam vajadzētu būt ievietotam, atveriet
lokālo kontekstuālo izvēlni, un tad izvēlieties Kursora vadīkla → Ielīmēt.
Teksta ievade ar balsi
Jūs varat ievadīt tekstu ar balsi. Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades
lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Kad jūs pieskaraties un turat , ierīce parāda uznirstošo logu, kurā redzamas tastatūras iespējas.
Velciet savu pirkstu uz ekrāna, to neatlaižot. Kad izvēlēts , atlaidiet savu pirkstu. Pēc tam
izrunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt teksta laukā. Izrunātie vārdi parādās ekrānā kā teksts, un
ierīce tos skaļi nolasa.
Lai ievadītu papildu tekstu, izvēlieties mikrofona pogu un izrunājiet vārdus.
Ievades valodas mainīšana
Ievadot tekstu ar balsi, izvēlieties English (UK) un izvēlieties valodu, uz ko mainīt ievades valodu.
Lai pievienotu valodas sarakstam, izvēlieties English (UK) → Pievienot citas valodas, noņemiet
izvēli no Automātiski, un tad izvēlieties vēlamās valodas.
Informācijas skaļa nolasīšana no dokumentiem vai attēliem
Uzņemiet dokumentu vai vizītkaršu fotoattēlus un izvelciet un nolasiet no tiem tekstu. Ierīce
skaļi nolasa arī krāsu un rakstu informāciju, kad uzņemat rakstainus vai krāsainus fotoattēlus.
Piekļūstiet GALAXY Apps, lejupielādējiet un instalējiet Optiskais lasītājs.
Programmu sarakstā pieskarieties Optiskais lasītājs.
Lai izvēlētos atpazīstamās valodas, izvēlieties → Valodas iestatījumi.
193
Pieejamība
Dokumentu režīma izmantošana
Šīs programmas noklusējuma režīms ir dokumentu režīms. Kad Jūs izmantojat krāsu/rakstu
režīmu, izvēlieties , lai pārslēgtu uz dokumentu režīmu. Dokumentu režīmā, kad Jūs uzņemat
dokumentu vai vizītkaršu fotoattēlus, ierīce parāda izvilkto tekstu.
Novietojiet objektu uz līdzenas virsmas un izvēlieties . Kad ir aktivizēts TalkBack, ierīce
automātiski skaļi nolasa uz ekrāna esošo tekstu pēc fotoattēla uzņemšanas.
Lai iegūtu tekstu no saglabāta attēla, izvēlieties → Ielādēt attēlu.
Lai skaļi nolasītu tekstu uz ekrāna, kad TalkBack ir deaktivizēts, izvēlieties → Teksta pārveide
runā.
Krāsu/rakstu režīma izmantošana
Lai izmantotu krāsu/rakstu režīmu, aktivizējiet TalkBack.
Izvēlieties , lai pārslēgtu uz krāsu/rakstu režīmu. Kad uzņemat fotoattēlus krāsu/rakstu režīmā,
ierīce parāda krāsu un rakstu informāciju par objektiem. Ierīce identificē tādus vienumus kā,
piemēram, bieži lietotas krāsas un rakstus. Šis režīms palīdz lietotājiem ar traucētu redzi izvēlēties
vēlamās krāsas vai rakstus.
Uzņemiet objektu ierīces skatu meklētājā un izvēlieties . Ierīce uzņem fotoattēlu un identificē
objekta krāsu un rakstu. Kad ierīce beidz identificēšanu, tā automātiski skaļi nolasa objekta krāsu
un rakstu informāciju.
Krāsu informācijas rezultāti var atšķirties atkarībā no apgaismojuma. Pārliecinieties, vai
spilgtos apstākļos Jūs uzņemat fotoattēlus krāsu un rakstu režīmā.
Fonta lieluma mainīšana
Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu fonta lielumu. Ierīce nodrošina dažādus fonta lielumus, lai
padarītu ierīci ērtāku lietotājiem ar redzes traucējumiem. Fonta lieluma iestatīšana uz Milzīgs,
dažās programmās var nebūt pieejama.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → Fonta lielums.
194
Pieejamība
Ekrāna palielināšana
Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānu un lai pietuvinātu noteiktu zonu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → Palielināšanas žesti, un
tad velciet Palielināšanas žesti slēdzi pa labi.
• Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu.
Ātri pieskarieties ekrānam vēl trīs reizes, lai atgrieztos.
• Ekrāna pārlūkošana ritinot: izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu palielināto ekrānu.
• Tālummaiņas koeficienta pielāgošana: pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem uz
palielinātā ekrāna. Pēc tam, lai pielāgotu koeficientu, attāliniet abus pirkstus vienu no otra vai
pietuviniet tos kopā.
• Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja kā, piemēram, Tālrunis un
Kalkul., var tikt ietekmēta.
Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu brīdinājumus par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis
noteiktā laika posmā.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → Paziņojuma
atgādinājums, un tad velciet Paziņojuma atgādinājums slēdzi pa labi.
Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties Atgādinājuma intervāls.
Ekrāna krāsu apgriešana
Izmantojiet šo funkciju, lai uzlabotu ekrāna redzamību un palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt
tekstu. Kad šī funkcija ir aktivizēta, ierīce parāda negatīvu attēlu, kas apgriež ekrāna krāsas. Krāsu
apgriešana palielina kontrastu starp melno un balto.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet Negatīvas
krāsas.
195
Pieejamība
Krāsu pielāgošana
Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt
krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Redze → Krāsu pielāgošana.
2 Velciet Krāsu pielāgošana slēdzi pa labi.
3 Pieskarieties SĀKT.
4 Sakārtojiet krāsu lauciņus pēc līdzības, sākot no pamata krāsas.
5 Kad krāsu pielāgošana ir pabeigta, pieskarieties GAT.
Ja jūs varat atšķirt krāsas, vairs nav nepieciešams neko pielāgot.
6 Ja krāsas nevar atšķirt, pieskarieties Kamera vai Attēls.
7 Velciet krāsu pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pieskarieties GAT.
Lai no jauna pielāgotu krāsu, pieskarieties → Atkārtoti pielāgot krāsu.
Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai
paziņojumi.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet
Zibspuldzes paziņojums.
Visu skaņu izslēgšana
Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas, ieskaitot zvanītāja balsi
sarunas laikā.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet Izslēgt
visas skaņas.
196
Pieejamība
Subtitru iestatījumu pielāgošana
Samsung subtitri
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde → Samsung subtitri (CC) un
tad velciet slēdzi Samsung subtitri (CC) pa labi.
Izmantojiet šādas iespējas:
• Līdzinājums: mainiet subtitru atrašanās vietu.
• Fonts: mainiet fonta veidu.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Apmale: mainiet subtitru teksta malu.
• Fonts: pielāgojiet teksta caurspīdību un mainiet tā krāsu.
• Fona krāsa: pielāgojiet subtitru joslas fona caurspīdību un mainiet tā krāsu.
• Uzrakstu logs: pielāgojiet subtitru loga caurspīdību un mainiet tā krāsu.
Google subtitri
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde → Google subtitri (CC), un
tad velciet Google subtitri (CC) slēdzi pa labi.
Izmantojiet šādas iespējas:
• Valoda: izvēlieties ekrāna valodu, ko lietot subtitriem.
• Teksta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Titru stils: mainiet subtitru stilu.
Skaņas balansa pielāgošana
Iestatiet ierīci pielāgot skaņas balansu, izmantojot duālās austiņas.
Lai pielāgotu skaņas balansu, pievienojiet ierīcei duālās austiņas. Programmu sarakstā
pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde → Skaņas līdzsvars. Velciet pielāgošanas joslu pa
kreisi vai pa labi un pielāgojiet skaņas balansu, tad pieskarieties IESTATĪT.
197
Pieejamība
Mono audio izmantošana
Iestatiet ierīci iespējot mono skaņu, ja klausāties radio ar vienu austiņu. Jūs varat izmantot šo
režīmu, ja Jums ir dzirdes traucējumi vai situācijās, kur ērtāk lietot vienu austiņu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet Mono
audio.
Bērna raudāšanas detektors
Iestatiet ierīci uztvert mazuļa raudas un brīdināt Jūs vibrējot.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde → Bērna raudāš. detektors,
un tad velciet Bērna raudāš. detektors slēdzi pa labi.
Pieskarieties , lai aktivizētu skaņas uztveršanas funkciju. Kad ierīce uztver skaņas, tā vibrē. Lai
iestatītu zibspuldzes mirgošanu uztverot skaņu, pieskarieties → Iestatījumi, un tad atzīmējiet
Zibspuldzes paziņojums.
Automātiskā skāriena lietošana
Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad atskaņo skaņas lejupielādētās programmās kā, piemēram, spēlēs.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet
Automātiskais skāriens.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
198
Pieejamība
Palīga izvēlņu lietošana
Palīga īsceļa ikonas rādīšana
Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu. Jūs varat izmantot ikonu, lai piekļūtu programmām,
funkcijām un iestatījumiem, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā. Vadiet ierīci, pieskaroties palīga
izvēlnēm ikonā, nepārlūkojot ekrānu. Kad funkcija tiek palaista, tiek aktivizēts Viena pieskāriena
režīms.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība →
Palīgizvēlne.
2 Velciet Palīgizvēlne slēdzi pa labi.
Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.
3 Pieskarieties Galvenā roka, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu uz ērtu vietu.
Piekļūšana palīga izvēlnēm
Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi palīga izvēlnēm no
jebkura ekrāna.
Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga
izvēlnes. Pieskarieties bultai uz augšu vai uz leju, lai dotos uz citiem paneļiem, vai ritiniet ekrānu
uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.
Kursora lietošana
Palīga izvēlnē pieskarieties Kursors. Ekrānā tiek parādīts kursors un skāriena zona, kurā var
vadīt kursoru. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet
savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos
vienumus zem kursora.
Izmantojiet šādas iespējas:
• /
: izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
• /
: ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
• : pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
• : aizvērt skāriena zonu.
199
Pieejamība
Lai mainītu kursora iestatījumus, programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība →
Izveicība un mijiedarbība → Palīgizvēlne, velciet slēdzi Palīgizvēlne pa labi un tad izmantojiet
iespējas sadaļā Skārienpal. un kursora iestat.
Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana
Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām. Piemēram, kad Jūs
palaižat Ziņas, uz palīdzības izvēlnes parādās meklēšanas un rakstīšanas funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība
→ Palīgizvēlne → Assistant plus, velciet Assistant plus slēdzi pa labi, un tad izvēlieties
programmas.
Palīga izvēļņu rediģēšana
Jūs varat izmantot šo funkciju, lai rediģētu izvēlnes palīdzības īsceļa ikonā.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība →
Palīgizvēlne, velciet Palīgizvēlne slēdzi pa labi, un tad pieskarieties Rediģēt. Lai pievienotu vai
dzēstu izvēlnes, pieskarieties vai .
Ekrāna ieslēgšana ar funkciju Gaisa žests
Izmantojiet funkciju Gaisa žests, lai ieslēgtu ekrānu, kustinot savu roku virs sensora ierīces
augšpusē. Jūs varat ieslēgt ekrānu, nenospiežot nevienu pogu. Kad Jūs izmantojat šo funkciju,
novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas vai droši turiet ierīci, lai novērstu tās kustību.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība →
Bezskāriena modināšana, un tad velciet Bezskāriena modināšana slēdzi pa labi.
Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju
iestatīšana
Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība →
Pieskāriena un turēšanas aizkave, un tad izvēlieties iespēju.
200
Pieejamība
Mijiedarbības kontroles režīma lietošana
Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat
programmas. Izmantojiet šo noderīgo režīmu, kad Jūs vēlaties ļaut citiem tikai ierobežotu jūsu
multivides un datu piekļuvi un kontroli.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība →
Saziņas vadība.
2 Velciet Saziņas vadība slēdzi pa labi.
3 Kamēr izmantojat programmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un
skaļuma pogu.
4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.
5 Pieskarieties GAT.
Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ja pieskaraties ekrānam vai nospiežat pogas, piemēram,
sākuma pogu, tās šajā zonā nedarbosies.
Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu
sākuma pogu un skaļuma pogu.
Atbildēšana vai sarunas beigšana
Iestatiet metodi, kā atbildēt vai beigt zvanus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Atbildēšana un sarunu beigšana.
Izmantojiet šādas iespējas:
• Sākuma taustiņa nospiešana: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
• Ar balss vadību: iestatiet ierīci pieņemt zvanu, izmantojot balss komandas.
• Mājot ar roku virs ierīces: kad ienāk zvans, virziet roku pa kreisi un pēc tam pa labi pār
sensoru, lai atbildētu uz zvanu.
• Iesl./izsl. taust. nosp.: iestatiet ierīci atbildēt uz zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
201
Pieejamība
Viena pieskāriena režīma izmantošana
Iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis
to velkot. Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu
brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu tā vietā, lai vilktu pogu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība, un tad atzīmējiet Viena pieskāriena
režīms.
Pieejamības iestatījumu konfigurēšana
Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā
Eksportējiet pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Pārvaldīt piekļuvi → Importēt/
eksportēt, izvēlieties eksportēšanas iespēju, un tad pieskarieties LABI. Pieejamības iestatījumu
fails tiek saglabāts izvēlētajā glabāšanas vietā.
Pieejamības iestatījumu faila importēšana
Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Pārvaldīt piekļuvi → Importēt/
eksportēt, un tad izvēlieties importēšanas iespēju. Izvēlieties failu, kas jāimportē, un pieskarieties
GATAVS → LABI. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.
Pieejamības iestatījumu failu koplietošana
Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth
u.c.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība → Pārvaldīt piekļuvi → Koplietot,
izmantojot. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties GATAVS. Izvēlieties
koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.
Pieejamības pakalpojumu skatīšana
Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Pieejamība un skatiet pieejamo pieejamības
pakalpojumu sarakstu sadaļā Pakalpojumi.
202
Pieejamība
Citu noderīgu funkciju lietošana
• S Voice lietošana: jūs varat izmantot S Voice, lai veiktu dažādas funkcijas, izmantojot balss
komandas. Palaidiet S Voice un veiciet zvanus, sūtiet ziņojumus un skatiet uzdevumus.
Atsaucieties uz S Voice sīkākai informācijai.
• Meklēšana ar balsi: izmantojiet balss komandas, lai meklētu tīmekļa lapu saturu. Izmantojiet
šo funkciju, kad jūs esat kustībā un nevarat izmantot rokas, lai ievadītu tekstu. Atsaucieties uz
Balss meklēšana sīkākai informācijai.
• Izmantojot paziņojumu paneli: velciet statusa joslu lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli.
Jūs varat skatīt neatbildētos zvanus, jaunos ziņojumus, pielāgot ekrāna spilgtumu un vēl.
Atsaucieties uz Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi sīkākai informācijai.
• Pārslēgšanās uz vieglo režīmu: vieglais režīms izmanto vienkāršāku izkārtojumu un lielas
ikonas, lai nodrošinātu vieglu lietotāja pieredzi. Lai atvieglotu piekļuvi, Sākuma ekrānam
varat pievienot bieži lietotās programmas vai īsceļus. Atsaucieties uz Pārslēgšanās uz
vienkāršo režīmu sīkākai informācijai.
• Izmantojot vadības kustības: vadiet ierīci ar plaukstas kustībām vai žestiem. Atsaucieties uz
Vadības kustības sīkākai informācijai.
• Pirkstu skenera lietošana: reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus ierīcē, lai atbloķētu ekrānu
vai verificētu Samsung konta paroli. Atsaucieties uz Finger Scanner sīkākai informācijai.
• Automašīnas režīma lietošana: vadiet ierīci, lai veiktu dažādas funkcijas ar balss komandām
braukšanas laikā. Jūs varat saņemt ienākošos zvanus, skatīt ziņojumus un klausīties mūziku,
nepieskaroties ierīcei. Atsaucieties uz Autom. rež. sīkākai informācijai.
• Balss ierakstītāja izmantošana: ierakstiet vai atskaņojiet balss piezīmes. Atsaucieties uz Balss
Ierakstītājs sīkākai informācijai.
203
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet
komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni
Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
• Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā
pirms ieslēdzat ierīci.
• Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
• Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
204
Traucējummeklēšana
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, iespējams, jums būs jāaizver ciet programmas vai atkārtoti jāievieto
akumulators un vēlreiz jāieslēdz ierīce, lai tā atkal funkcionētu. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē,
turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu vismaz 7 sekundes, lai to
restartētu.
Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu
sarakstā pieskarieties Iestatīj. → Dublēšana un atiestatīšana → Sākotnējo datu atiestate →
ATIESTATĪT IERĪCI → DZĒST VISU. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, neaizmirstiet visiem
ierīcē saglabātajiem svarīgajiem datiem izveidot dubultkopijas.
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
205
Traucējummeklēšana
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas
kvalitāte ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var
izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
• Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru,
dodieties uz Samsung servisa centru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
• Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas
programmas, piemēram, spēles vai internetu.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
206
Traucējummeklēšana
Ierīce ir jūtami uzkarsusi
Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš,
vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir
parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
207
Traucējummeklēšana
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Nevar atrast citas Bluetooth ierīces
• Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot
savienojumu.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
• Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player
10 vai jaunāka versija.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
208
Traucējummeklēšana
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
209
Autortiesības
Autortiesības © 2014 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising