E-tech P
FRANÇAIS
English
664Y3500.A
NL • 1
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
Gebruikershandleiding
en installatievoorschrift
NEDERLANDS
57 - 115 - 144 - 201 - 259
English
FRANÇAIS
NEDERLANDS
español
ITALIANO
deutsch
INHOUD
WAARSCHUWING
3
Gebruikers van dit handboek
3
Symbolen
3
Aanbevelingen
3
Belangrijke opmerkingen
3
Inleiding
4
Beschrijving van het product
4
Instructies
5
Gebruikergegevens
5
Configuratie
5
Druk verwarmingssysteem
5
Legende bedieningspaneel
5
Technische kenmerken
6
Elektrische gegevens
7
Vermogen
7
Nominale stroom per fase
7
Installatie: Algemeen
8
Afmetingen
8
Installatieruimte
8
Installatie: Hydraulisch gedeelte
9
Aansluiting verwarming
9
Aansluiting verwarming + warm tapwater
9
Installatie: Elektrische voeding
10
Algemene veiligheidsregels
10
Belangrijk
10
Elektrische aansluitingen
10
Dimensioneren van de voedingsdraden
11
Vermogensvariatie (kW) t.o.v. de spanning
11
Dradenschema’s
12
Vermogenbeperking
13
Sturing circuitklemmen
13
Bedrading vermogen / Model: E-Tech P / 57
14
Bedrading vermogen / Model: E-Tech P / 115
15
Bedrading vermogen / Model: E-Tech P / 144
16
Bedrading vermogen / Model: E-Tech P / 201
18
Bedrading vermogen / Model: E-Tech P / 259
20
Inbedrijfstelling
22
Inbedrijfstelling - Water
22
Inbedrijfstelling - Elektrisch gedeelte
22
Starten van de ketel
22
POLSKI
Onderhoud
23
Wisselstukken
664Y3500.A
Zie einde van dit handboek
NL • 2
GEBRUIKERS VAN HET HANDBOEK
Belangrijke opmerkingen
Dit handboek is bestemd voor:
- de ingenieur die instaat voor de bediening
- de installateur
- de gebruiker
- de onderhoudstechnicus
English
Waarschuwingen
Symbolen
De beschikbaarheid van bepaalde versies en hun toebehoren
kan variëren naar gelang de marktfactoren.
Essentieel voorschrift voor een correcte
werking van de installatie.
Waarschuwing: Schakel de ketel niet AAN als de
mogelijkheid bestaat dat er zich ijs in de ketel bevindt.
NEDERLANDS
Essentieel voorschrift voor de veiligheid
van mens en omgeving.
FRANÇAIS
De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische
kenmerken en specificaties van zijn producten zonder
voorafgaand bericht te wijzigen.
Gevaar voor elektrocutie.
• Deze instructies vormen een integraal onderdeel van de installatie en
moeten aan de eindgebruiker worden doorgegeven.
• Dit product moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een
gekwalificeerde technicus volgens de geldende regelgeving.
• De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade die het
gevolg is van fouten bij de installatie of door het gebruik van toestellen
of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
• Het niet opvolgen van de testinstructies en testprocedures kan leiden
tot verwondingen en risico’s op vervuiling.
• Het is belangrijk de ketel met de externe schakelaar uit te zetten voor u
begint met het uitvoeren van werkzaamheden.
deutsch
Aanbevelingen
ITALIANO
español
Gevaar voor brandwonden.
• De installatie moet voldoen aan de huidige normen.
664Y3500.A
NL • 3
POLSKI
• In het bedieningspaneel zijn er geen onderdelen die door de gebruiker
moeten worden gemanipuleerd.
English
FRANÇAIS
Beschrijving van het product:
AANSLUITING
De ketel is geschikt voor het aansluiten op de meeste systemen voor warmwater
en waterbehandeling die functioneren bij een maximale werkdruk van 4 bar
en een maximale temperatuur van 90°C. Deze kan ook worden toegepast in
meervoudige ketelinstallaties voor het verkrijgen van een hoger debiet.
Deze staande elektrische ketel is beschikbaar in 5 modellen:
- Model 57 met een vermogen van 57,6 kW
- Model 115 met een vermogen van 115,2 kW
- Model 144 met een vermogen van 144 kW
- Model 201 met een vermogen van 201,6 kW
- Model 259 met een vermogen van 259,2 kW
Met de ketel worden pakkingbussen voor de verbindingen van de
vermogensvoeding, de stuurvoeding en optionele externe sturingen
meegeleverd.
Het vermogenscircuit werkt bij 400 Volt driefasig zonder neutrale geleider.
Het geleverde stuurcircuit werkt bij 230 Volt eenfasig.
Sturing
De ketel is uitgerust met een elektronische sequencing-sturing die voortdurend
het gevraagde vermogen aanpast aan een viertrapsmodulering.
De ketel wordt normaal gestuurd door een extern contact (de
kamerthermostaat). Het maximale vermogen kan worden beperkt tot 25%,
50% of 75% door het verplaatsen van elektrische bruggen.
Mantel
De ketel wordt beschermd door een stalen mantel van rood email.
Verwarmingslichaam
Het verwarmingslichaam van de ketel is gemaakt uit zacht staal met gelaste
voegen. Het is hydraulisch getest bij een druk 5,2 bar (maximale werkdruk =
4 bar).
Verwarmingselementen
ELEKTRISCHE BESCHERMING
Het stuurcircuit is beschermd door een interne 3 A MCB.
Het vermogencircuit is beschermd bij de ingang door 3 vermogenszekeringen.
Iedere contactor - die een paar elektrische sterren voedt (28,8kW) - is
beschermd door een automatisch thermisch en magnetisch veiligheidsrelais.
De dompelaars - de verwarmingsbronnen van de ketel - zijn gemaakt van RVS
Incoloy 800, en zijn gemonteerd vooraan in ketel.
4
español
NEDERLANDS
inleiding
5
1
2
POLSKI
deutsch
ITALIANO
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bedieningspaneel
Verwarmingselementen
Contactor en veiligheidsrelais
Optionele regelaar
Controlecircuit
Hoofdzekeringen en vermogensverbindingen
Verwijderbaar toegangspaneel
664Y3500.A
3
7
NL • 4
INSTALLATIE
• Vooraleer de ketel aan te sluiten op een elektrische voeding moet u
controleren of de gecombineerde temperatuur- en drukmeter ten minste
1 bar aangeeft en dat de stuurthermostaat is ingesteld op de gewenste
temperatuur.
• Wanneer
bijkomende
sturingen
worden
toegevoegd
zoals
programmeersystemen,
kamerthermostaten,
cilinderthermostaten
etc., consulteer dan de overeenkomstige instructies van de betreffende
fabrikant.
• Schakel de schakelaar winter/zomer in de winterpositie.
• Schakel de hoofdschakelaar van de ketel in.
Controleer of alle mantelpanelen beveiligd zijn alvorens de
elektrische voeding vanaf de externe stroomonderbreker in te
schakelen.
• Schakel de ketel in met de knop AAN/UIT (er vindt een test van de
controlelampjes plaats).
• Na een korte periode zou de keteltemperatuur moeten beginnen
stijgen. Deze wordt aangegeven op de gecombineerde temperatuur- en
drukmeter. Het moduleerniveau wordt weergegeven op het frontpaneel
door trapcontrolelampjes. Indien de ketel niet opwarmt moet de
veiligheidsthermostaat worden gecontroleerd.
De resetknop van de thermostaat wordt bereikt door de uitstekende
knopkap los te schroeven (tegenwijzerszin) op het frontpaneel (een
schroevendraaier is daar niet bij nodig). De resetknop wordt dan zichtbaar druk op deze knop. U moet een klikgeluid horen en de knop wordt gereset.
Indien u geen klik hoorde en deze component is niet defect, dan is verder
onderzoek door een gekwalificeerd technicus noodzakelijk.
• De externe programmering kan nu worden gebruikt om volgens uw wensen
aan- en uitperiodes in te stellen. De AAN/UIT-schakelaar moet in de AANpositie blijven gedurende het normaal gebruik.
Bedieningspaneel LEGENDE
1.
Stuurthermostaat:
1 = 25°C
2 = 40°C
3 = 55°C
4 = 70°C
5 = 85°C
2. Schakelaar AAN/UIT
3. Schakelaar zomer/winter
4. Handmatige reset veiligheidsthermostaat
5. Waarschuwingslampje oververhitting
6. Waarschuwingslampje minimale waterdruk
7. Gecombineerde meter voor temperatuur en druk
8. Indicators vermogensniveau
9. Optionele interne regelaar
De vermogensniveau-indicator zal automatisch oplichten
en doven tijdens de normale ketelwerking, in functie van de
keteltemperatuur.
• Wanneer de ketel niet dagelijks wordt gebruikt tijdens koude periodes,
bevelen we aan deze uit te rusten met een vorstthermostaat, om te
voorkomen dat het systeem bevriest.
• Zoals bij de meeste ketels en verwarmingssystemen kunnen de mantel en de
leidingen heet worden tijdens de normale werking. De ketel mag daarom niet
worden bedekt en de omgeving moet vrij zijn.
5
6
7
8
1
664Y3500.A
2
3
9
NL • 5
POLSKI
deutsch
4
English
De CV-druk moet ten minste 1 bar zijn en moet regelmatig door de
eindgebruiker worden gecontroleerd. Als de druk zakt onder de 0,5 bar zal
de geïntegreerde waterdrukklep de installatie blokkeren tot de druk van het
systeem terug is opgevoerd tot boven de 0,8 bar.
De installateur moet een extra vulleiding voorzien naar het systeem.
Voor meer inlichtingen kunt u bij levering contact opnemen met de installateur
bij het systeem.
Een drukbeveiligingsklep wordt meegeleverd met het systeem. Als een druk
van 4 bar wordt overschreden dan laat het systeem water af. In dat geval moet
u uw installateur raadplegen.
ITALIANO
DRUK VERWARMINGSYSTEEM
FRANÇAIS
Alle gebruiksbedieningen bevinden zich op het frontpaneel van de ketel. Er
bevinden zich geen bedieningen in de mantel van de ketel.
De volgende instructies gaan ervan uit dat de ketel in bedrijf is gesteld, dat het
systeem gevuld is met water en dat het volledig is ontlucht.
español
GEBRUIKERSGEGEVENS
NEDERLANDS
instructies
English
technische kenmerken
Modellen
57
115
144
201
259
57,6 kW
115,2 kW
144 kW
201.6 kW
259,2 kW
Vermogenscircuit
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
Controlecircuit
1 x 230 V
50/60 Hz
1 x 230 V
50/60 Hz
1 x 230 V
50/60 Hz
1 x 230 V
50/60 Hz
1 x 230 V
50/60 Hz
4 x 3 x 2.4 kW
4 x 3 x 2.4 kW
4 x 3 x 2.4 kW
4 x 3 x 2.4 kW
4 x 3 x 2.4 kW
2
4
5
7
9
22,0 Ohm
22,0 Ohm
22,0 Ohm
22,0 Ohm
22,0 Ohm
Watercapaciteit (L)
60
60
60
102
102
Max. werkdruk (bar)
4
4
4
4
4
Min. werkdruk (bars)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Max. werktemperatuur (°C)
90
90
90
90
90
Hydraulische drukval (mbar)
[∆T = 10°C]
20
79
123
20
33
Aansluiting verwarming
2” [F]
2” [F]
2” [F]
DN 100 (*)
DN 100 (*)
Hoogte (mm)
1495
1495
1495
1495
1495
Breedte (mm)
542
542
542
542
542
Diepte (mm)
567
567
567
567
567
Leeggewicht (kg)
110
123
131
187
200
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Vermogen
Nominale voedingsspanning
Type verwarmingselement
Aantal elementen
Weerstandswaarde van een enkele
weerstand (2,4 kW)
(*) DN100 te lassen flenzen
664Y3500.A
NL • 6
Vermogen (kW)
Trap 2
Vermogen (kW)
Trap 3
Vermogen (kW)
Trap 4
Totaal Vermogen
(kW)
E-Tech P / 57
14,4
14,4
14,4
14,4
57,6
E-Tech P / 115
28,8
28,8
28,8
28,8
115,2
E-Tech P / 144
36,0
36,0
36,0
36,0
144,0
E-Tech P / 201
50,4
50,4
50,4
50,4
201,6
E-Tech P / 259
64,8
64,8
64,8
64,8
259,2
xxxxxxxxxx
Trap 1
(A)
Trap 2
(A)
Trap 3
(A)
Trap 4
(A)
Totale stroom per
fase
(A)
E-Tech P / 57
20,9
20,9
20,9
20,9
83,6
E-Tech P / 115
41,7
41,7
41,7
41,7
166,8
E-Tech P / 144
62,7
62,7
41,8
41,8
209
E-Tech P / 201
83,5
83,5
62,6
62,6
292,2
E-Tech P / 259
83,5
104,4
83,5
104,4
375,8
664Y3500.A
NL • 7
English
POLSKI
deutsch
Modellen
FRANÇAIS
Vermogen (kW)
Trap 1
NEDERLANDS
Modellen
español
technische kenmerken
ITALIANO
technische kenmerken
English
Afmetingen
Modellen
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Aansluiting
verwarming
E-Tech P / 57
1495
567
550
183
542
125
2” [F]
E-Tech P / 115
1495
567
550
183
542
125
2” [F]
E-Tech P / 144
1495
567
550
183
542
125
2” [F]
E-Tech P / 201
1495
567
1100
183
542
125
DN 100
E-Tech P / 259
1495
567
1100
183
542
125
DN 100
B
NEDERLANDS
FRANÇAIS
Installatie: Algemeen
F
A
español
C
E
D
500 mm
Ketelruimte
• Elektrische ketels moeten worden geïnstalleerd in ketelruimten die
voldoen aan de relevante technische normen en de van toepassingzijnde
regelgeving.
• De installatie mag nooit buiten gebeuren want de ketel is daar niet voor
ontworpen. Deze is niet uitgerust met automatische ontdooisystemen.
• Installeer de ketel indien mogelijk boven de grond om het
overstromen van de elektrische componenten te voorkomen.
VORSTBEVEILIGING
De ketel is NIET uitgerust met een vorstbescherming. Wanneer de ketel
wordt geïnstalleerd op een plaats waar bevriezing kan optreden, dan moet
deze worden uitgerust met een geschikte externe vorstthermostaat.
AANSLUITEN OP HET SYSTEEM
De ketel is ontworpen om te werken in een afgesloten systeem (geen open
luchtgat, voeding of expansietank).
Een geschikt expansievat dat juist is gedimensioneerd, moet in het systeem
worden geïnstalleerd.
POLSKI
Bovenaanzicht
De minimale ruimte rond de installatie moet voldoen aan de waarden van
de overstaande figuur.
664Y3500.A
NL • 8
500 mm
deutsch
ITALIANO
Installatieruimte
1 = 25°C
2 = 40°C
3 = 55°C
4 = 70°C
5 = 85°C
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I max = 5A
9
0 - 90°C
verwarmingsaansluiting + dHw (2 circulatiepompen)
Q5
Q6
Q7
español
G
Bk
W
V
W
R
Pk
G
Pk
ITALIANO
Q4
Q8
Q1
NL • 9
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
deutsch
Q3
I8 = Voorrang warm tapwater
POLSKI
664Y3500.A
Q2
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
L
N
L
N
I7 = Voorrang warm tapwater
Q1
B
0 - 90°C
Bk
Pk
G
Bk
W
V
W
R
Pk
G
Waarschuwing : Dimensioneer het debiet in het
hydraulisch circuit zodanig dat een maximale ∆T van 10°C
wordt gegarandeerd.
Bk
1 = 25°C
2 = 40°C
3 = 55°C
4 = 70°C
5 = 85°C
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
De regelaar is af fabriek geprogrammeerd met voorrang
warm tapwater.
Om de voorrang warm tapwater te wissen dient u de zwarte
draad vanuit I7 te verwijderen en deze te verbinden met I8 in
de elektronische regelaar.
B
English
Instelbare temperatuur
FRANÇAIS
Aansluiting verwarming
NEDERLANDS
Installatie: Hydraulisch gedeelte
English
installatie: Elektrische voeding
WAARSCHUWING !!!
8. Remount the bottom protection and close the power connections box.
Dimensioneer het debiet in het hydraulisch circuit zodanig dat een
maximale ∆T van 10°C wordt gegarandeerd.
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS
• De ketel moet door een competente technicus of een geregistreerd bedrijf
worden geïnstalleerd.
• Na de installatie moet de installateur een conformiteitverklaring opmaken,
waarin deze verklaart dat de installatie vakkundig is uitgevoerd volgens de
van toepassing zijnde regelgeving.
• Verzeker u ervan dat de bedrading en de vermogenslijnen vakkundig zijn
ontworpen en geïnstalleerd volgens de geldende regelgeving.
1
2
Belangrijk
• De vermogensvoeding moet voldoen aan de normen van IEC 364
en andere voorschriften betreffende installatieomstandigheden.
• De standaard beveiligingen in de ketel beschermt de interne delen van
de ketel. Elektrische beveiligingen, waaronder ook uitschakelaars moeten
worden ondergebracht in een externe contactdoos.
• Voor bescherming tegen elektrische gevaren is het altijd aan te bevelen een
differentieelschakelaar te installeren (Aardingsfout-uitschakelaar) op het
vermogenscircuit, stroomopwaarts van de ketel.
• Voor bescherming tegen oververhitting bevelen we aan een positieve
externe vermogensschakelaar te plaatsen die wordt gestuurd door de
veiligheidsthermostaat van de ketel.
1
Elektrische verbindingen
1. Verwijder de kap van het rechterpaneel en het bovenpaneel.
2. Verbind de elektrische voeding met het stuurcircuit en alle toebehoren
(kamerthermostaat,…).
3. Steek de vermogenskabels doorheen de pakkingbussen die zich in het
achterpaneel bevinden.
Modellen
Standaard
pakkingbus
Optionele pakkingbus(*)
E-Tech P / 57
1 x PG 36
4 x PG 21
E-Tech P / 115
1 x PG 48
4 x PG 21
E-Tech P / 144
1 x PG 48
4 x PG 21
E-Tech P / 201
4 x PG 29
1 x PG 48
E-Tech P / 259
4 x PG 29
1 x PG 48
(*) Optioneel kan de installateur de standaard kabelbussen vervangen
door de kabelbussen (niet meegeleverd) op de installatieplaats.
4.
5.
6.
7.
Verbind de aarding met een ringvormige kabelschoen.
Open de contactdoos voor vermogen.
Verwijder de bescherming uit de bodem.
Verbind de vermogendraden met de hoofdaansluitingen d.m.v.
ringvormige kabelschoenen.
(*) een overgangskit wordt meegeleverd met de ketel om de
vermogendraden eventueel te verbinden met kabelverbinders (zie
gedetailleerde aanwijzingen in kit).
Optionele aansluiting
6
664Y3500.A
3
5
4
NL • 10
1,5
16
2,5
25
4,6
36
10
47
16
65
25
87
35
115
50
143
70
178
95
220
120
265
150
310
185
355
240
480
3 x 400 V
3 x 415 V
3 x 440 V
E-Tech P / 57
51,4
57,6
62,0
70
E-Tech P / 115
103,8
115,2
124,0
139
E-Tech P / 144
130,0
144,0
155,0
174
E-Tech P / 201
181,4
201,6
217,0
244
E-Tech P / 259
233,7
259,2
279,0
314
664Y3500.A
Stroomreductiefactor
%
25
100
30
92
35
85
40
75
45
65
50
53
55
38
deutsch
T omgeving
°C
ITALIANO
Voor hogere temperaturen moet de diameter van de voedingsdraad
worden aangepast aan de reductiefactor.
español
Stroom
A
3 x 380 V
NL • 11
POLSKI
Diameter
mm2
Modellen
NEDERLANDS
De voedingsdraden moeten worden gedimensioneerd volgens het type en
de stroom van de MCB. De MCB wordt gedimensioneerd in functie van de
nominale stroom van de ketel. De toegelaten stroom van de voedingsdraden
hangt af van verschillende factoren: de omgevingstemperatuur, de diameter,
de lengte en de isolatie van de draden, de draadleidingen, de montage en de
omgeving.
De volgende waarden worden ter informatie gegeven. Ze gelden voor een
omgevingstemperatuur van 25°C en een maximale lengte van 5 meter. De
installatie moet te allen tijde voldoen aan de huidige normen voor bedrading
van de IEE.
Vermogenvariatie (kW) in functie
tot de spanning
English
DIMENSONERING VAN DE
VOEDINGSDRADEN
FRANÇAIS
installatie : Elektrische voeding
Stroomschema
Bk
Bk
11
12
9
10
W
Br
Br
Br
C
Bk
C
G
1
C
Or
Bk
1
C
W
25
W
26
28 30
t
7
15
NEDERLANDS
L
N
Pk
Bk
W
V
W
R
Bk
G
18
Pk
Y/Gr
Or
4
27 29
2
P
5
Bk
Y/Gr
V
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
2
R
2
t
Y/Gr
Pk
R
1
E
R
2
B
1
Pk
B
A
Bk
FRANÇAIS
D
3 Amp
MCB
Bk
Bk
Bk
G
English
installatie : Elektrische voeding
F
Q2
Q3
Q4
R
W
Bk
Q5
Q6
Q7
Q8
POLSKI
: Blauw
: Zwart
: Bruin
: Grijs
: Oranje
: Roze
: Rood
: Paars
: Wit
: Geel
: Geel/Groen
A
B
C
D
E
F
G
: Schakelaar AAN/UIT
: Handmatige reset veiligheidsthermostaat
: Schakelaar waterdruk
: Schakelaar Zomer / Winter
: Boiler thermostaat 0 - 90°C
: Alarm-controlelampje
: Elektronische sturing
664Y3500.A
NL • 12
K2
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
K3
20
22
Or
18
B
14
R
Bk
Or
Or
R
R
Bk
V
V
W
B
B
B
B
B
B
B
B
B
K1
B
Bk
Br
G
Or
Pk
R
V
W
Y
Y/Gr.
21
B
V
W
Bk
W
R
V
R
Pk
B
B
B
B
19
23
B
B
B
B
16
6
24
3
13
B
B
8
Pk
B
deutsch
ITALIANO
español
R
Bk
Q1
Pk
G
K4
: Hoge temperatuur
: Waterdruk
: Gemeenschappelijk alarmsignaal
: Boilervraag
: Vraag centrale verwarming
: Vraag warm tapwater
: Voorrang warm tapwater
: Zonder voorrang warm tapwater
: SW1 (beperking vermogen)
: SW2 (beperking vermogen)
: K1
: K2
: K3
: K4
: Warmtepomp
: Pomp warm tapwater
: Waarschuwingslampje waterdruk
: Waarschuwingslampje hoge temperatuur
Vermogensbeperking:
Alle wijzigingen aan de vermogensbeperking zullen invloed
uitoefenen op de stroom wanneer de ketel wordt overgeschakeld
naar de sluimerstand (signaal activiteit is UIT). Het externe
beheerssysteem kan de AAN/UIT- link openen.
SW1
0
1
0
1
SW2
0
0
1
1
25%
= Enkel 1 trap
50%
= Enkel 1 en 2 trappen
75%
= Enkel 1 tot 3 trappen
100% = Alle niveaus
Sturing circuitklemmen
Pomp warm tapwater (PE)
Warm tapwaterPomp (N)
Alarm waterdruk 230 V
Alarm waterdruk (N)
Veiligheidsthermostaatalarm 230 V
Alarm veiligheidsthermostaat (N)
Signaal verwarming AAN (bezig) 230 V
Signaal verwarming AAN (bezig) (N)
Schakelaar AAN/UIT
Schakelaar AAN/UIT
Verwarmingsvermogen SW1
Verwarmingsvermogen SW1
Verwarmingsvermogen SW2
Verwarmingsvermogen SW2
664Y3500.A
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pomp warm tapwater 230 V
9
Central centrale verwarming (N)
Central centrale verwarming (PE)
8
Vraag warm tapwater (UIT)
Pomp centrale verwarming 230 V
7
Vraag warm tapwater (IN)
6
Vraag centrale verwarming (IN)
5
Veiligheidsrelais (N)
Vraag centrale verwarming (UIT)
4
230 V UIT (N)
Veiligheidsrelais (L)
3
230 V UIT (PE)
2
Vermogen N
230 V UIT (L)
1
Vermogen L
Vermogen PE
NEDERLANDS
100%
NL • 13
español
75%
ITALIANO
50%
deutsch
25%
POLSKI
Vermogen
FRANÇAIS
Het maximale vermogen van de ketel kan worden beperkt van 25 tot 100%
door het activeren van de elektrische bruggen SW1, SW2 zoals is weergegeven
in de onderstaande tabel.
English
installatie : Elektrische voeding
English
installatie: Elektrische voeding
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 57
35 mm2
L3
L2
L1
20 x 5 mm
K3 - 1
Stage 3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K4 - 1
Stage 4
L1
BF09
SMB 52
A1
K4 - 1
Stage 4
25
L2
3
0
K4 - 1
L3
A2
Q4 - 1
K3 - 1
Stage 3
NO
L1
BF09
SMB 52
A1
FRANÇAIS
F-100A
25
L2
3
0
K4 - 1
K3 - 1
A2
L3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
NEDERLANDS
3
0
K2 - 1
K1 - 1
Stage 1
Q3 - 1
español
ITALIANO
Q2 - 1
deutsch
K2 - 1
Q1 - 1
K1 - 1
664Y3500.A
NL • 14
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K2 - 1
Stage 2
NO
L1
BF09
SMB 52
A1
T1
L2
25
3
0
L3
K1 - 1
Stage 1
A2
K2 - 1
Stage 2
T1
A2
L3
K3 - 1
POLSKI
25
L2
NO
K1 - 1
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 115
English
installatie: Elektrische voeding
95 mm2
K4 - 1
Stage 4
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K4 - 2
Stage 4
K4 - 1
Stage 4
20 x 5 mm
K3 - 1
Stage 3
L1
BF09
SMB 52
25
L2
3
0
K4 - 2
L3
K3 - 1
Stage 3
NO
L1
BF09
SMB 52
25
L2
3
20
K4 - 1
K4 - 1
L3
A2
K4 - 2
K3 - 2
Stage 3
A1
K3 - 2
Stage 3
A2
Q4 - 1
A1
Q4 - 2
FRANÇAIS
K4 - 2
Stage 4
L3
L2
L1
F-200A
NO
BF09
25
L2
3
0
K3 - 2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K2 - 2
Stage 2
L1
BF09
SMB 52
A1
T2
NO
25
L2
3
0
K3 - 1
L3
K2 - 1
Stage 2
A2
K2 - 1
Stage 2
T1
NO
L1
BF09
SMB 52
A1
K2 - 2
Stage 2
T1
A2
L3
25
L2
3
0
K2 - 2
A2
L3
NO
Q3 - 1
K1 - 1
Stage 1
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
K1 - 2
Stage 1
BF09
SMB 52
A1
T2
25
L2
3
20
K2 - 1
L3
A2
T1
T2
NO
K1 - 1
Stage 1
L1
BF09
SMB 52
25
L2
3
0
K1 - 2
L3
A2
Q3 - 2
T1
A1
K1 - 2
Stage 1
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
K3 - 2
K3 - 1
L2
NEDERLANDS
SMB 52
A1
L1
25
3
0
K1 - 1
K2 - 2
K2 - 1
Q1 - 2
Q1 - 1
K1 - 2
K1 - 1
deutsch
Q2 - 1
NL • 15
POLSKI
664Y3500.A
Q2 - 2
ITALIANO
NO
español
A2
L3
English
installatie: Elektrische voeding
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 144
120 mm2
L3
L2
L1
20 x 5 mm
Q4 - 2
Q4 - 1
K4 - 2
K4 - 1
Q3 - 2
Q3 - 1
K3 - 2
K3 - 1
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
F-250A
664Y3500.A
Q2 - 3
Q2 - 2
Q2 - 1
K2 - 3
K2 - 2
K2 - 1
Q1 - 3
Q1 - 2
Q1 - 1
K1 - 3
K1 - 2
K1 - 1
NL • 16
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 144
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K4 - 2
Stage 4
K4 - 1
Stage 4
K3 - 2
Stage 3
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K4 - 2
L3
K3 - 1
Stage 3
NO
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K4 - 1
A2
L3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
FRANÇAIS
K3 - 1
Stage 3
T2
T3
A1
K3 - 2
Stage 3
T1
T2
A2
K4 - 1
Stage 4
T1
A1
K4 - 2
Stage 4
English
installatie: Elektrische voeding
K3 - 2
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K3 - 1
L3
K2 - 2
Stage 2
NO
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K2 - 3
A2
L3
NO
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
K2 - 1
Stage 2
BF09
SMB 52
A1
T2
25 23
L2
20
K2 - 2
L3
A2
T1
T2
NO
K1 - 3
Stage 1
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K2 - 1
L3
A2
K1 - 3
Stage 1
T1
A1
K2 - 1
Stage 2
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K1 - 3
A2
L3
NEDERLANDS
T2
T3
NO
A1
T2
K2 - 3
Stage 2
A2
T1
A1
K2 - 2
Stage 2
T1
A2
L3
K2 - 3
Stage 2
NO
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K1 - 2
Stage 1
L1
BF09
SMB 52
A1
T2
T3
25 23
L2
20
K1 - 2
L3
A2
T1
T2
NO
K1 - 1
Stage 1
L1
L2
BF09
SMB 52
25 23
20
K1 - 1
A2
L3
664Y3500.A
NL • 17
POLSKI
deutsch
ITALIANO
NO
español
K1 - 1
Stage 1
T1
A1
K1 - 2
Stage 1
English
installatie: Elektrische voeding
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 201
185 mm2
L3
L2
L1
30 x 5 mm
Q4 - 3
Q4 - 2
Q4 - 1
K4 - 3
K4 - 2
K4 - 1
Q3 - 3
Q3 - 2
Q3 - 1
K3 - 3
K3 - 2
K3 - 1
Q2 - 4
Q2 - 3
Q2 - 2
Q2 - 1
K2 - 4
K2 - 3
K2 - 2
K2 - 1
Q1 - 4
Q1 - 3
Q1 - 2
Q1 - 1
K1 - 4
K1 - 3
K1 - 2
K1 - 1
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
F-315A
664Y3500.A
NL • 18
T1
T1
T2
T2
T3
T3
20
K4 - 3
L3
NO
L1
K4 - 2
Stage 4
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K4 - 2
L3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K4 - 1
A2
L3
NO
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
K4 - 1
Stage 4
BF09
SMB 52
A1
T1
T2
25 23
L2
20
K3 - 3
L3
NO
K3 - 3
Stage 3
L1
BF09
SMB 52
A1
K3 - 3
Stage 3
T1
A2
K4 - 1
Stage 4
25 23
L2
20
K3 - 2
A2
L3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
K3 - 1
Stage 3
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
20
K3 - 2
Stage 3
NO
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
K3 - 1
Stage 3
K3 - 1
L3
A2
T1
T2
A1
T1
20
K2 - 4
L3
A2
K3 - 2
Stage 3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K2 - 3
A2
L3
NO
K2 - 3
Stage 2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K2 - 4
Stage 2
L1
BF09
SMB 52
A1
T1
T2
25 23
L2
20
K2 - 2
L3
A2
T1
K2 - 3
Stage 2
NO
L1
BF09
SMB 52
A1
K2 - 4
Stage 2
25 23
L2
20
K2 - 1
A2
L3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K1 - 4
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
BF09
SMB 52
A1
T2
T3
NO
25 23
L2
20
K1 - 3
L3
K2 - 1
Stage 2
A2
K2 - 1
Stage 2
T2
K2 - 2
Stage 2
NO
L1
BF09
SMB 52
A1
K2 - 2
Stage 2
T1
A2
L3
T1
NEDERLANDS
T3
SMB 52
25 23
25 23
L2
20
K1 - 2
A2
L3
español
T2
T3
BF09
L2
A2
T2
K4 - 3
Stage 4
A1
T1
A2
K4 - 2
Stage 4
T1
A1
L1
K4 - 3
Stage 4
English
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 201
FRANÇAIS
installatie: Elektrische voeding
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
L2
25 23
20
K1 - 2
Stage 1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K1 - 1
L3
K1 - 4
Stage 1
NO
K1 - 3
Stage 1
K1 - 2
Stage 1
K1 - 1
Stage 1
664Y3500.A
NL • 19
POLSKI
deutsch
K1 - 1
Stage 1
T1
ITALIANO
K1 - 3
Stage 1
T1
A2
K1 - 4
Stage 1
English
installatie: Elektrische voeding
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 259
240 mm2
L3
L2
L1
30 x 5 mm
Q4 - 5
Q4 - 4
Q4 - 3
Q4 - 2
Q4 - 1
K4 - 5
K4 - 4
K4 - 3
K4 - 2
K4 - 1
Q3 - 4
Q3 - 3
Q3 - 2
Q3 - 1
K3 - 4
K3 - 3
K3 - 2
K3 - 1
Q2 - 5
Q2 - 4
Q2 - 3
Q2 - 2
Q2 - 1
K2 - 5
K2 - 4
K2 - 3
K2 - 2
K2 - 1
Q1 - 4
Q1 - 3
Q1 - 2
Q1 - 1
K1 - 4
K1 - 3
K1 - 2
K1 - 1
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
F-400A
664Y3500.A
NL • 20
Vermogensbedrading / Model: E-Tech P / 259
K4 - 2
Stage 4
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
K4 - 5
Stage 4
K4 - 4
Stage 4
FRANÇAIS
K4 - 3
Stage 4
T1
T2
K4 - 3
Stage 4
K4 - 2
Stage 4
T3
T3
SMB 52
25 23
L2
20
K4 - 5
L3
A2
K4 - 1
Stage 4
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
K3 - 4
Stage 3
25 23
L2
20
K4 - 4
L3
A2
K3 - 4
Stage 3
BF09
A1
L1
K4 - 1
Stage 4
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K4 - 3
A2
L3
NO
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
K3 - 3
Stage 3
BF09
SMB 52
A1
T1
T2
25 23
L2
20
K4 - 2
L3
NO
K3 - 2
Stage 3
L1
BF09
SMB 52
A1
K3 - 2
Stage 3
T1
A2
K3 - 3
Stage 3
25 23
L2
20
K4 - 1
A2
L3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
K2 - 5
Stage 2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
20
K3 - 1
Stage 3
NO
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
K2 - 5
Stage 2
K3 - 4
L3
A2
T1
T2
A1
T1
20
K3 - 3
L3
A2
K3 - 1
Stage 3
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K3 - 2
A2
L3
NO
K2 - 3
Stage 2
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K2 - 4
Stage 2
L1
BF09
SMB 52
A1
T1
T2
25 23
L2
20
K3 - 1
L3
A2
T1
K2 - 3
Stage 2
NO
L1
BF09
SMB 52
A1
K2 - 4
Stage 2
NEDERLANDS
K4 - 4
Stage 4
T1
25 23
L2
español
K4 - 5
Stage 4
English
installatie: Elektrische voeding
20
K2 - 5
A2
L3
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K2 - 4
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K2 - 3
L3
K2 - 1
Stage 2
NO
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K2 - 2
A2
L3
NO
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
L1
K1 - 4
Stage 1
BF09
SMB 52
A1
T2
25 23
L2
20
K2 - 1
L3
A2
T1
T2
NO
K1 - 3
Stage 1
L1
BF09
SMB 52
25 23
L2
20
K1 - 4
L3
A2
K1 - 3
Stage 1
T1
A1
K1 - 4
Stage 1
NO
BF09
SMB 52
A1
L1
25 23
L2
20
K1 - 3
A2
L3
NO
K1 - 1
Stage 1
T2
T3
T3
T1
T1
T2
T2
T3
T3
K1 - 2
Stage 1
L1
BF09
SMB 52
A1
T1
T2
25 23
L2
20
K1 - 2
L3
A2
T1
NO
K1 - 1
Stage 1
L1
BF09
SMB 52
A1
K1 - 2
Stage 1
L2
25 23
20
K1 - 1
deutsch
T2
T3
NO
A1
T2
K2 - 2
Stage 2
A2
K2 - 1
Stage 2
T1
A1
K2 - 2
Stage 2
T1
A2
L3
ITALIANO
NO
A2
L3
664Y3500.A
NL • 21
POLSKI
NO
English
FRANÇAIS
INBEDRIJFSTELLING - WATER
1. Het systeem moet goed worden gespoeld alvorens het te verbinden
met de ketel. Het systeemwater moet worden behandeld om algemene
corrosie en de vorming van ketelsteen en kalkbezinksel te vermijden.
Indien de ketel wordt aangesloten, beveelt ACV aan een goedgekeurd
systeemschoonmaakmiddel toe te passen.
2. Vul de ketel en stel deze en het systeem onder een druk van 1,5 bar.
Controleer of de ketel ontlucht via de automatische ontluchtingsklep
bovenop de ketel. Merk op dat de stofkap op de ontluchtingsklep los moet
zitten zodat de automatische ontluchtingsklep zou kunnen werken.
3. Controleer op lekken.
INBEDRIJFSTELLING - ELEKTRISCH GEDEELTE
De elektrische voedingsinstallatie van deze ketel moet voldoen aan de IEEnormen.
1. Verwijder het voorpaneel en het rechterpaneel. Controleer alle elektrische
verbindingen of deze goed vastzitten.
OPSTARTEN VAN DE BOILER
1. Schakel de interne MCB in.
2. Plaats alle panelen terug.
3. Schakel de lokale isolator in op de ketel.
4. Schakel de ketel in met de knop AAN/UIT.
5. De eerste trap energetiseert zoals is aangegeven door het lampje van het
paneel. De temperatuur zal beginnen te stijgen zoals wordt weergegeven
op de gecombineerde druk- en temperatuurmeter. Zolang de op de
stuurthermostaat ingestelde temperatuur niet is bereikt, wordt energie
toegevoegd aan het volgende niveau om de 2 minuten tot alle trappen zijn
geënergetiseerd. Wanneer de stuurthermostaat de ingestelde temperatuur
bereikt, wordt de laatste trap om de 30 seconden gedeënergetiseerd tot alle
trappen zijn gedeënergetiseerd.
Na het uitvoeren van al deze procedures kan men het systeem normaal laten
functioneren.
2. Check of alle interne relais, contactors etc. zich veilig op de DIN-rails
bevinden.
3. Zet de hoofdschakelaars op uit.
4. Zet de interne MCB op uit.
5. Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
POLSKI
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
inbedrijfstelling
664Y3500.A
NL • 22
Na één week te hebben gewerkt, moeten alle elektrische
verbindingen
opnieuw
worden
nagekeken.
De
bevestigingsmoeren moeten opnieuw worden aangespannen
met een spanmoment van 10 Nm, waarbij u de volgorde moet
naleven die is aangegeven in het gedeelte over onderhoud.
Vooraleer werkzaamheden aan het systeem uit te
voeren, moet u controleren of de ketel afgekoeld is
en of deze geïsoleerd is van de elektrische voeding.
1. Voer na het verwijderen van het rechter- en frontpaneel een visuele
inspectie uit van de ketel. Let daarbij op waterlekken uit dichtingsringen,
en de componenten bovenop de ketel.
2. Voer een visuele inspectie uit van alle bedrading in de ketelmantel en zoek
naar aanwijzingen van oververhitting of verbranding.
3. Controleer of alle elektrische drukconnectors goed vastzitten en goed zijn
verbonden met de juiste componenten.
4. Controleer met een passende schroevendraaier alle elektrische
klemmen op de DIN-rails en of alle componenten goed vastzitten.
5. Span de bevestigingsmoeren van het verwarmingselement opnieuw
aan met het nominale aanspanmoment van 10 Nm; respecteer daarbij
de aanspanvolgorde.
6. Controleer of alle individuele stroombrekers in de normale positie
staan. Indien er zekeringen zijn uitgeslagen, eerst de bedrading en de
weerstand controleren alvorens deze te reactiveren.
7. Vervangen van het verwarmingselement (indien nodig).
Modellen
Zekeringen
ACV-code
E-Tech P / 57
100 A
5476C006
E-Tech P / 115
200 A
5476C007
E-Tech P / 144
250 A
5476C008
E-Tech P / 201
315 A
5476C009
E-Tech P / 259
400 A
5476C010
1
5476D003
9. Breng het rechterpaneel en het frontpaneel van de ketel terug op hun
plaats en maak de schroeven terug vast.
10. Schakel de elektrische voeding AAN die zijn beschreven in het gedeelte
over de inbedrijfstelling.
557A0088
Waarde weerstand: 22 Ω
1
5
7
3
4
8
6
Controleer voor het openen van welke kap of het uitvoeren
van welke onderhouds­werkzaamheden aan het systeem of dit
elektrisch is geïsoleerd van de stroombron.
deutsch
ITALIANO
español
2
English
8. Vervangen van de hoofdzekeringen (indien nodig)
Omwille van de veiligheid bevelen we een jaarlijkse servicebeurt aan. Deze
moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
FRANÇAIS
ONDERHOUD
NEDERLANDS
onderhoud
2
Respecteer de aanspanvolgorde
664Y3500.A
NL • 23
POLSKI
aanspanmoment = 10 Nm
POLSKI
664Y3500.A
NL • 24
deutsch
ITALIANO
español
NEDERLANDS
FRANÇAIS
English
21471436
21475436
21477436
21474436
21478436
21473436
664Y3500.A
21472436
ML • 1
S p are Part s
E-Tech P / 57 - 115 - 144 - 201 - 259
E-Tech P / 57 - 115 - 144 - 201 - 259
54764009
54766023
54766024
54763016
54764021
S p are Part s
54428107
54442045
664Y3500.A
54428116
ML • 2
E-Tech P / 57 - 115 - 144 - 201 - 259
557A5005
557A3001
557A1056
54766015
557A0088
5476F001
5476D003
54766026
5476V017
557A1057
E-Tech P
201 / 259
557A0017
5476V019
54762055
54766028
664Y3500.A
ML • 3
S p are Part s
55426001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising