Whirlpool | 5KSM150PSEPT | Instruction for Use | KitchenAid 5KSM150PSEPT mixer

MULTIFUNCTIONELE KEUKENROBOTS MET KANTELBARE KOP
GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT
TILT-HEAD STAND MIXERS
GUIDE TO EXPERT RESULTS
BATTEURS SUR SOCLE À TÊTE INCLINABLE
GUIDE DU CONNAISSEUR
KÜCHENMASCHINEN MIT KIPPBAREM MOTORKOPF
ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE
ROBOT DA CUCINA CON CORPO MOTORE MOBILE
GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI
BATIDORAS DE PIE CON CABEZA INCLINABLE
GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES
KÖKSMASKIN MED UPPFÄLLBART DRIVHUVUD
GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT
TILT-HEAD STAND KJØKKENMASKINER
VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER
NOSTOPÄISET PÖYTÄMALLISET YLEISKONEET
OPAS PARHAISIIN TULOKSIIN
BRUGSANVISNING TIL KØKKENMASKINE
SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER
BATEDEIRAS COM POSICIONADOR DE CABEÇA MOVEL
GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS
HRÆRIVÉL
LEIÐBEININGAR RÉTTA NOTKUN
ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝOΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
g be
ting
inser
fore
parts
oving
of rem
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
Jo
S t.
A
US
s
9709851A
Model 5K45SS
Model 5KSM150PS/
5KSM156PS
Nederlands
TM
Nederlands
Inhoudstabel
De veiligheid van de multifunctionele keukenrobot ................................................................. 1
Belangrijke voorzorgsmaatregelen ........................................................................................... 1
Elektrische vereisten ................................................................................................................ 2
Onderdelen van de multifunctionele keukenrobot met kantelbare kop
model 5K45SS ........................................................................................................................ 3
Onderdelen van de multifunctionele keukenrobot met kantelbare kop
model 5KSM150PS/5KSM156PS ............................................................................................ 4
Uw multifunctionele keukenrobot met kantelbare kop in elkaar zetten ................................... 5
Uw schenkschild in elkaar zetten ............................................................................................ 6
Uw KitchenAidTM -hulpstukken gebruiken ................................................................................ 6
Speling tussen platte menghaak en kom................................................................................. 7
Onderhoud en reiniging ......................................................................................................... 8
Planetair mixen ....................................................................................................................... 8
Gebruik van de multifunctionele keukenrobot ......................................................................... 8
Richtlijnen voor de snelheidsinstelling – keukenrobots/mixers met 10 snelheden ..................... 9
Mixtips.................................................................................................................................. 10
Mixen en kneden van gistdeeg.............................................................................................. 11
Eiwitten ................................................................................................................................ 12
Slagroom .............................................................................................................................. 12
Hulpstukken en accessoires – algemene instructies .............................................................. 13
Wanneer u service nodig hebt .............................................................................................. 14
Garantie op de KitchenAidTM-keukenrobots met kantelbare kop voor
huishoudelijk gebruik in Europa ............................................................................................ 15
Reparatiecentrum/Dienst na-verkoop..................................................................................... 15
Klantencontact...................................................................................................................... 16
Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen steeds, en leef ze na.
Dit is het veiligheidsalarmsymbool.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of
anderen gedood of verwond kunnen worden.
Alle veiligheidswaarschuwingen staan na het veiligheidsalarmsymbool
en na de woorden “GEVAAR” of “WAARSCHUWING” afgedrukt. Deze
woorden betekenen dat:
U gedood of ernstig verwond kunt
worden, als u de instructies niet
onmiddellijk opvolgt.
GEVAAR
U gedood of ernstig verwond kunt
worden, als u de instructies niet
opvolgt.
Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe
u het risico op verwondingen kunt verminderen, en wat er kan gebeuren, als u de
instructies niet opvolgt.
WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten
moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen
worden getroffen, waaronder de volgende:
1. Lees alle instructies.
2. Om u te beschermen tegen het risico van
elektrische schokken, mag u de mixer niet
in water of een andere vloeistof plaatsen.
3. Er moet toezicht gehouden worden op
kleine kinderen om ervoor te zorgen dat
ze niet met het apparaat spelen.
4. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact wanneer
deze niet in gebruik is en vóórdat u
onderdelen monteert of verwijdert, en
vóóraleer u de mixer reinigt.
5. Vermijd het aanraken van bewegende
onderdelen. Hou handen, haar, kleding,
en ook spatels of ander gerei uit de buurt
van de platte menghaak wanneer het
apparaat in werking is. Zo verkleint u de
kans op verwondingen aan personen
en/of schade aan de multifunctionele
keukenrobot.
6. Stel de multifunctionele keukenrobot niet
in werking met een beschadigd snoer of
een beschadigde stekker of na een storing,
of nadat de multifunctionele keukenrobot
gevallen is of op één of andere manier
7.
8.
9.
10.
11.
beschadigd werd. Bezorg het apparaat
terug bij de dichtstbijzijnde geautoriseerde
dienst na-verkoop. Daar kan de
multifunctionele keukenrobot dan worden
onderzocht, gerepareerd en elektrisch of
mechanisch afgesteld worden.
Het gebruik van hulpstukken die door
KitchenAid niet aanbevolen of verkocht
worden, kunnen brand, elektrische
schokken of verwondingen veroorzaken.
Gebruik de multifunctionele
keukenrobot/mixer niet buitenhuis.
Laat het snoer niet over de rand van de
tafel of het aanrecht hangen.
Verwijder de platte menghaak, de
draadgarde of de kneedhaak van de
multifunctionele keukenrobot, voordat u
hem schoonmaakt.
Dit apparaat mag niet worden gebruikt
door kinderen, door personen met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten of door personen
met gebrek aan kennis en ervaring,
tenzij de persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid toezicht houdt
of instructies heeft gegeven over het
gebruik van het apparaat.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
1
Nederlands
De veiligheid van de multifunctionele
keukenrobot
Nederlands
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG inzake Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA).
mag worden behandeld. In plaats daarvan
moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische
en elektronische apparaten.
Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties
voor het milieu en de menselijke gezondheid
te voorkomen die anders zouden kunnen
worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product
wordt u verzocht contact op te nemen met
het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Het symbool
op het product of op
de bijbehorende documentatie geeft aan
dat dit product niet als huishoudelijk afval
Elektrische vereisten
Uw multifunctionele keukenrobot/mixer
werkt op een regelmatige 220-240 volt
wisselstroom, 50/60 hertz huisstroom. Het
wattverbruik van onze multifunctionele
keukenrobot staat op de sierband gedrukt. Dit
wattverbruik wordt bepaald door het hulpstuk
dat de meeste stroom nodig heeft. Het is
mogelijk dat andere aanbevolen hulpstukken
heel wat minder stroom nodig hebben.
WAARSCHUWING
Gebruik geen verlengsnoer. Is het
elektriciteitssnoer te kort, laat dan een
gekwalificeerde elektricien of monteur in
de buurt van het apparaat een stopcontact
installeren.
Gevaar voor elektrische schokken
Steek de stekker in een geaard
stopcontact.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer.
Het niet opvolgen van deze instructies
kan de dood, brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.
2
Hulpstukkenas
Motorkop
Hulpstukknop
Snelheidsregelaar
1
2
4
6
8
10
CAUT
I O N: U
n plu
gb
f re
ting o
inser
efore
g parts
movin
Hendel voor de
vergrendeling van
de motorkop (niet
afgebeeld)
O
id
n A ig a n
h eM ic h
h,
K itc
ep
A
US
As van garde
s
Jo
S t.
Bijstellingsschroef
voor de hoogteafstelling van de kom
Platte
menghaak
Roestvrijstalen
kom van
4,25 liter
zonder handvat
Grendelplaat voor de kom
Draadgarde
Deeghaak
3
Nederlands
Onderdelen van de multifunctionele
keukenrobot met kantelbare kop
model 5K45SS
Nederlands
Onderdelen van de multifunctionele
keukenrobot met kantelbare kop
model 5KSM150PS/5KSM156PS
Hulpstukkenas
Motorkop
Hulpstukknop
Hendel voor de
vergrendeling van
de motorkop (niet
afgebeeld)
Snelheidsregelaar
As van garde
Platte menghaak
Bijstellingsschroef
voor de hoogteafstelling van de kom
Schenkschild
Roestvrijstalen
kom van 4,83 liter
met ergonomisch
handvat
Grendelplaat voor de kom
Draadgarde
Deeghaak
4
4. Schuif de platte menghaak op de as van
de garde en duw hem daarbij zo ver
mogelijk naar boven.
5. Draai de platte menghaak naar rechts en
haak deze over de pen op de as.
Verwijderen van de platte menghaak,
de draadgarde of de kneedhaak
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en breng de motorkop
omhoog.
4. Duw de platte menghaak zo ver mogelijk
naar boven en draai naar links.
5. Verwijder de platte menghaak door hem
langs de as van de garde naar beneden
te halen.
Bevestigen van de kom
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en kantel de motorkop
naar achteren.
4. Plaats de kom op de grendelplaat.
5. Draai de kom voorzichtig met
de klok mee.
Verwijderen van de kom
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en kantel de motorkop
naar achteren.
4. Draai de kom tegen de klok in.
De motorkop vergrendelen
1. Verzeker u ervan dat de motorkop
volledig naar beneden staat.
2. Plaats de hendel in de
“vergrendel-positie”.
3. Test vóór u begint te mengen de
vergrendeling door te proberen de
motorkop omhoog te bewegen.
De motorkop ontgrendelen
1. Plaats de hendel in de
“ontgrendel-positie”.
NOOT: De multifunctionele keukenrobot
mag enkel worden gebruikt wanneer de
hendel in de stand “vergrendelen” staat.
Pen
WAARSCHUWING
O
Gevaar op verwondingen
1
2
4
6
8 10
Het bedienen van de snelheidsregelaar
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de gardes aanraakt.
Stop de stekker van de multifunctionele
keukenrobot in een daarvoor geschikt
stopcontact. De snelheidsregelaar dient altijd
op de laagste snelheid gezet te worden
vóór het apparaat te starten. Daarna brengt
u geleidelijk aan de snelheidsregelaar
naar de gewenste (hogere) snelheid om
te voorkomen dat de ingrediënten uit
de kom spatten. Zie “Richtlijnen voor de
snelheidsinstelling – keukenrobots/mixers
met 10 snelheden”.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot
botbreuken, snijwonden of
kneuzingen.
Bevestigen van de platte menghaak,
de draadgarde of de kneedhaak
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Hou de hendel in de stand
“ontgrendelen” en breng de motorkop
omhoog.
5
Nederlands
Uw multifunctionele keukenrobot
met kantelbare kop in elkaar zetten
Nederlands
Uw schenkschild in elkaar zetten*
De onderste rand van het schild moet in
de kom passen.
Verwijderen van het schenkschild
1. Zet de snelheidsregelaar op “0”
(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3 Licht de voorkant van het schenkschild
uit de komrand en trek naar voren.
4 Verwijder het toebehoren alsook de kom.
Vultrechter
Bevestigen van het schenkschild
Gebruik van het schenkschild
1. Zet de snelheidsregelaar op “0”
(UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Bevestig de platte menghaak, kneedhaak
of draadgarde EN de kom. Zie "Uw
multifunctionele keukenrobot met
kantelbare kop in elkaar zetten"
4. Schuif het schenkschild vanaf de
voorkant van de keukenrobot over de
kom, totdat het schild in het midden zit.
1. Voor de beste resultaten draait u het schild
zo dat de motorkop het “u”-vormige gat
in het schild bedekt. De vultrechter bevindt
zich nu rechts van de hulpstuknaaf als u
voor de keukenrobot staat.
2. Giet de ingrediënten in de kom via de
vultrechter.
* Als er een schenkschild bij geleverd is.
Uw KitchenAidTM-hulpstukken gebruiken
Platte menghaak voor normale tot zware mengsels:
cakes
schuimpjes
suikergoed
koekjes
taartdeeg
zachte ronde koekjes
zoete broodjes
gehaktbrood
aardappelpuree
Draadgarde voor mengsels die luchtig moeten worden gemaakt:
eieren
eiwitten
slagroom
vloeibare karamel
biscuitdeeg
luchtig biscuitgebak
mayonaise
bepaald suikergoed
Kneedhaak voor het mixen en kneden van gistdeeg:
brood
krenten
pizzadeeg
koffiebroodjes
broodjes
6
Uw multifunctionele keukenrobot is in de fabriek zodanig afgesteld, dat de platte menghaak
de bodem van de kom net niet raakt. Indien de platte menghaak echter om één of andere
reden de bodem van de kom wel raakt of zich te ver van de bodem bevindt, kan de speling
makkelijk worden gecorrigeerd.
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact of schakel de stroom uit.
3. Zet de motorkop omhoog.
4. Draai de schroef (A) iets tegen de wijzers
van de klok in (naar links) om de platte
menghaak omhoog te brengen, of met
de wijzers van de klok mee (naar rechts)
om de platte menghaak te laten zakken.
5. Stel de platte menghaak zodanig in
dat deze de bodem van de kom net
niet raakt. Mocht u overdrijven in
het afstellen van de schroef, kan het
gebeuren dat de vergrendelingshendel
van de kom niet op zijn plaats
vergrendelt.
NOOT: Is de platte menghaak behoorlijk
afgesteld, dan zal deze de bodem of de
zijkant van de kom niet raken. Indien echter
de platte menghaak of de draadgarde te
dicht bij de kom zijn afgesteld en de bodem
wel raken, kan de toplaag van de menghaak
wegslijten, of kunnen de draden van de
garde slijten.
A
7
Nederlands
Speling tussen platte menghaak en kom
Nederlands
Onderhoud en Reiniging
NOOT: zorg er altijd voor dat u de stekker
van de multifunctionele keukenrobot uit het
stopcontact trekt voor u deze schoonmaakt.
Veeg de multifunctionele keukenrobot
af met een zachte en vochtige doek.
Gebruik geen huishoudelijke/commerciële
schoonmaakmiddelen. Niet in water
onderdompelen.
Veeg de as van de garde regelmatig schoon
en verwijder daarbij alle mogelijke resten die
er zich kunnen ophopen.
WAARSCHUWING
Gevaar op verwondingen
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de gardes aanraakt.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot
botbreuken, snijwonden of
kneuzingen.
De kom, de witte platte menghaak en de
witte kneedhaak zijn vaatwasbestendig.
Maak deze eventueel grondig schoon in heet
water met zeepsop en spoel ze zorgvuldig
af, vóór ze af te drogen. Bewaar geen
standaard toebehoren op de as.
NOOT: De draadgarde is NIET
vaatwasbestendig!
Planetair mixen
duidelijk aan dat de platte menghaak geen
plek in de kom overslaat.
Uw KitchenAidTM multifunctionele
keukenrobot zal sneller en grondiger
mixen dan de meeste andere elektrische
mixers. Daarom moet de mixtijd voor de
meeste recepten aangepast worden, om
te vermijden dat de mengsels overmatig
geklopt worden.
Wanneer het apparaat
in werking is, beweegt
de platte menghaak
overal in de stilstaande
kom, waarbij hij op
hetzelfde ogenblik
in de tegengestelde
richting rond zijn eigen
as draait. Het diagram toont
Gebruik van de multifunctionele keukenrobot
Het is mogelijk dat de multifunctionele
keukenrobot opwarmt tijdens het gebruik.
Het is namelijk mogelijk dat u bij zware
belastingen en een langere mixtijd de
bovenkant van het apparaat niet rustig kunt
aanraken. Dat is normaal.
NOOT: Schraap de wand van de kom niet
schoon wanneer de keukenrobot in werking is.
De kom en de platte menghaak werden
ontworpen om grondig te mixen, zonder
regelmatig te moeten schrapen. Het is
meestal voldoende om tijdens het mixen de
kom één of twee keer te schrapen. Schakel
het apparaat uit, voordat u begint met
schrapen.
8
Alle snelheden gaan gepaard met het ‘Soft Start’-mechanisme dat er automatisch voor zorgt
dat de multifunctionele keukenrobot op een lagere snelheid start, om te voorkomen dat
ingrediënten rondspatten of meel opstuift bij het opstarten, en vervolgens aanzienlijk versnelt
tot de geselecteerde snelheid voor een optimale prestatie.
Snelheidsindicaties
Roersnelheid
ROEREN
Om langzaam te roeren, te mengen, te pureren en alle
mixmethoden te beginnen. Gebruik deze snelheid om
meel en droge ingrediënten toe te voegen aan het
beslag, en om vloeistoffen toe te voegen aan droge
ingrediënten. Gebruik deze snelheid 1 (ROEREN) zeker
niet om gistdeeg te mixen of te kneden.
2
LANGZAAM MENGEN Om langzaam te mengen, te pureren en sneller te
roeren. Gebruik deze snelheid om gistdeeg, zwaar
beslag en suikergoed te mengen en te kneden, om
aardappelen of andere groenten te pureren, om bakvet
in het meel te versnijden, om dun of spattend beslag te
mixen. Gebruik de blikopener op deze snelheid.
4
MENGEN, KLOPPEN
Om halfzwaar beslag zoals dat van koekjes te
mixen. Gebruik deze snelheid om suiker en bakvet te
mengen, en om suiker toe te voegen aan eiwitten
voor schuimgebakjes. Middelmatige snelheid
voor cakemengsels. Gebruik deze snelheid bij: de
voedselmolen, de roterende groenteschaaf/rasp, de set
met pastaroller en -snijder, en de fruit- en groentezeef.
6
KLOPPEN,
ROMIG ROEREN
Voor matig snel kloppen (schuimen) of stijfslaan. Gebruik
deze snelheid om cakes, donuts en ander beslag te
mixen. Hoge snelheid voor cakemengsels. Gebruik de
citruspers op deze snelheid.
8
SNEL KLOPPEN,
STIJFSLAAN
Om room, eiwitten en gekookt suikerglazuur stijf
te slaan.
10
SNEL STIJFSLAAN
Om kleine hoeveelheden room of eiwitten stijf te slaan,
of aardappelpuree op het einde stijf te slaan. Gebruik
deze snelheid voor de graanmolen en de pastamaker.
NOOT: bij zware belastingen kan de multifunctionele
keukenrobot géén snelle snelheden aanhouden, zoals bij
het gebruik van de graanmolen en de pastamaker.
NOOT: De snelheidsregelaar kan worden ingesteld tussen de snelheden van de bovenstaande
tabel voor het bepalen van de snelheden 3, 5, 7 en 9 indien een preciezere afstelling nodig is.
Overschrijd snelheid 2 niet bij de bereiding van gistdeeg. Bij een hogere snelheidsinstelling zou
de keukenrobot/mixer schade kunnen oplopen.
9
Nederlands
Richtlijnen voor de snelheidsinstelling –
keukenrobots/mixers met 10 snelheden
Nederlands
Mixtips
Cakemengsels
Aanpassen van uw recept aan de
multifunctionele keukenrobot
Wanneer u kant-en-klare (verpakte)
cakemengsels bereidt, gebruik dan snelheid
4 voor een middelmatige snelheid en
snelheid 6 voor een hoge snelheid. Voor
het verkrijgen van het beste resultaat, dient
u zich te houden aan de aanwijzingen en
aangegeven mixtijd op de verpakking.
De instructies in dit boekje kunnen worden
gebruikt om uw favoriete recepten aan
te passen voor het gebruik met uw
KitchenAidTM multifunctionele keukenrobot.
Uw eigen waarnemingen en ervaring
zullen u helpen bij het bepalen van de juiste
werkwijze bij het mixen. Houd het beslag of
deeg in de gaten en meng het zolang tot
het er uitziet zoals het recept aangeeft, zoals
bijvoorbeeld “glad en romig”. Raadpleeg
de “Richtlijnen voor de snelheidsinstellingkeukenrobots/mixers met 10 snelheden” om
de juiste mixsnelheid te bepalen.
Noten, rozijnen of gekonfijt fruit
toevoegen
Vaste bestanddelen moeten tijdens de laatste
seconden van het mixen op snelheid
1 (ROEREN) vermengd worden. Het beslag
moet dik genoeg zijn om te voorkomen dat
het fruit of de noten naar de bodem van de
pan zakken tijdens het bakken. Kleverig fruit
moet met meel bestrooid worden om beter
verspreid te worden in het beslag.
Ingrediënten toevoegen
De te volgen standaardprocedure bij
het mixen van het meeste beslag, in het
bijzonder cake- en koekjesbeslag, bestaat
erin het volgende toe te voegen:
1
/3 droge ingrediënten
1
/2 vloeibare ingrediënten
1
/3 droge ingrediënten
1
/2 vloeibare ingrediënten
1
/3 droge ingrediënten
Gebruik snelheid 1 (ROEREN) tot de
ingrediënten goed gemengd zijn. Voer
daarna de snelheid geleidelijk op tot de
gewenste snelheid is bereikt.
Voeg de ingrediënten altijd zo dicht
mogelijk tegen de zijkant van de kom
toe, niet rechtstreeks in de bewegende
menghaak. Het schenkschild kan worden
gebruikt om het toevoegen van ingrediënten
te vereenvoudigen.
NOOT: Als op de bodem van de kom
ingrediënten niet grondig gemixt zijn,
betekent dit dat de menghaak zich te ver
van de bodem van de kom bevindt. Zie
“Speling tussen platte menghaak en kom”
op pagina 7.
Vloeibare mengsels
Mengsels met grote hoeveelheden vloeibare
ingrediënten moeten op lagere snelheden
gemixt worden om spatten te voorkomen.
Verhoog de snelheid pas wanneer het
mengsel dikker geworden is.
Gistdeeg kneden
Gebruik ALTIJD de kneedhaak om gistdeeg te
mixen en te kneden. Gebruik snelheid 2 om
gistdeeg te mixen of te kneden. Bij gebruik
van een andere snelheid, verhoogt de kans
op een ontregeling van het apparaat.
Gebruik NOOIT recepten die meer dan
870 g universeel meel of 810 g volkorenmeel
nodig hebben, bij het maken van deeg
met een multifunctionele keukenrobot met
kantelbare kop van 4,25 liter (4.5 qrt).
Gebruik NOOIT recepten die meer dan
1 kg universeel meel of 810 g volkorenmeel
nodig hebben, bij het maken van deeg
met een multifunctionele keukenrobot met
kantelbare kop van 4,8 liter (5 qrt).
10
De “Rapid Mix” (snelmixmethode) is een
methode om brood te bakken, waarbij
droge gist met andere droge ingrediënten
gemengd moet worden, vóór er vloeistof
aan toegevoegd wordt. Bij de gebruikelijke
methode wordt daarentegen de gist opgelost
in warm water.
1. Doe alle droge ingrediënten, inclusief de
gist, in de kom, behalve de laatste
125 tot 250 g (1 tot 2 kopjes) meel.
2. Bevestig de kom en deeghaak. Vergrendel
de motorkop. Ga naar snelheid 2 en mix
gedurende ongeveer 15 seconden, of tot
de ingrediënten vermengd zijn.
5. Als het deeg vastzit aan de deeghaak,
kneed u nog 2 minuten op snelheid 2, of
tot het deeg zacht en elastisch is.
6. Ontgrendel en kantel de motorkop
naar achter en haal het deeg van de
deeghaak. Volg de receptinstructies om
het deeg te laten rijzen, vorm te geven en
te bakken.
Gebruikt u de traditionele methode om een
lievelingsrecept te bereiden, los dan gist op
in warm water in een verwarmde kom.
Voeg de overblijvende vloeistoffen en droge
ingrediënten toe, behalve de laatste
125 tot 250 g (1 tot 2 kopjes) meel. Ga over
naar snelheid 2 en mix ongeveer gedurende
1 minuut, of tot de ingrediënten grondig
vermengd zijn. Ga vervolgens verder met
stappen 4 tot 6.
Beide methodes zijn even geschikt voor het
maken van brood. Voor mensen die voor het
eerst brood bakken, kan de snelmixmethode
echter wat sneller en makkelijker zijn. Dit is
iets temperatuurbestendiger, omdat de gist
met droge ingrediënten gemixt wordt i.p.v.
met warme vloeistof.
3. Behoud snelheid 2 en voeg geleidelijk
vloeibare ingrediënten aan het
meelmengsel toe, en mix 1 tot 2 minuten
langer.
NOOT: Indien de vloeibare ingrediënten te
snel worden toegevoegd, zullen ze een plasje
vormen rond de deeghaak en zullen ze het
mixproces aanzienlijk vertragen.
4. Behoud snelheid 2 en voeg voorzichtig
het overblijvende meel, per 60 g
(1/2 kopje) toe. Ga door met het mixen
totdat het deeg aan de deeghaak blijft
vastzitten en de zijkanten van de kom
loslaat, gedurende ongeveer 2 minuten.
11
Nederlands
Mixen en kneden van gistdeeg
Nederlands
Eiwitten
Plaats eiwitten op kamertemperatuur in een
schone, droge kom. Bevestig de kom en de
draadgarde. Om rondspatten te vermijden,
gaat u geleidelijk naar de aangegeven snelheid
en slaat u de eiwitten stijf tot het gewenste
niveau. Zie tabel hieronder.
HOEVEELHEID
Begint vorm te krijgen
De luchtbellen zijn fijn en compact, het
product is wit.
Zachte pieken
Zachte pieken vallen omver, wanneer de
draadgarde verwijderd wordt.
SNELHEID
1
eiwit .....................GELEIDELIJK naar 10
2-4 eiwitten...................GELEIDELIJK naar 8
6
of meer
eiwitten...................GELEIDELIJK naar 8
Bijna stijf
Er worden scherpe pieken gevormd wanneer
de draadgarde verwijderd wordt, maar de
eiwitten zijn eigenlijk nog zacht.
Het stijfslaan/kloppen doorloopt de
volgende stadia
Stijf maar niet droog
Er worden scherpe, stijve pieken gevormd
wanneer de draadgarde verwijderd wordt.
De eiwitten zijn egaal qua kleur en glimmen.
Met uw KitchenAidTM multifunctionele
keukenrobot worden eiwitten snel
stijfgeslaan. Let er dus goed op dat u de
eiwitten niet overmatig stijfslaat. In deze lijst
leest u wat u kunt verwachten.
Stijf en droog
Er worden scherpe, stijve pieken gevormd
wanneer de draadgarde verwijderd wordt.
De eiwitten hebben een gespikkelde en doffe
aanblik.
Schuimig
Grote, onregelmatige luchtbellen.
Slagroom
Giet koude slagroom in een afgekoelde kom.
Bevestig de kom en de draadgarde. Om
rondspatten te vermijden, gaat u geleidelijk
naar de aangegeven snelheid en slaat u de
slagroom stijf tot het gewenste niveau. Zie
tabel hieronder.
HOEVEELHEID
Begint dikker te worden
De room is dik en vla-achtig.
Behoudt zijn vorm
Er worden zachte pieken in de room
gevormd wanneer de draadgarde verwijderd
wordt. Kan met andere ingrediënten
vermengd worden bij het bereiden van
desserts en sauzen.
SNELHEID
59 mL
(1/4 van een kopje) .........GELEIDELIJK naar 10
118 mL
(1/2 van een kopje) .........GELEIDELIJK naar 10
236 mL (1 kopje) ...........GELEIDELIJK naar 8
472 mL (1 pint) ..............GELEIDELIJK naar 8
Stijf
Er worden stijve, scherpe pieken gevormd
wanneer de draadgarde verwijderd wordt.
Gebruik de room als bovenlaag op cakes of
desserts, of als vulling voor roomsoezen.
Niveaus van stijfslaan
Let goed op de room tijdens het stijfslaan.
Omdat uw KitchenAidTM multifunctionele
keukenrobot zo snel stijfslaat, zijn er telkens
maar enkele seconden tussen de niveaus van
stijfslaan. Let op de volgende kenmerken:
12
Algemene informatie
De KitchenAidTM-hulpstukken werden zodanig ontworpen om een lange levensduur te
garanderen. De hulpstukkenas en de -naafbus zijn vierkant, zodat er tijdens de overbrenging
van vermogen naar het hulpstuk geen kans op verschuiven bestaat. De hulpstuknaaf en het
ashuis zijn spits toelopend om een nauwsluitende montage te garanderen, zelfs na langdurig
gebruik en slijtage. De KitchenAidTM-hulpstukken vereisen geen extra voedingseenheid om te
kunnen werken aangezien deze is ingebouwd.
Zie de Gebruiks- en Onderhoudshandleiding voor de Hulpstukken van de Staande Mixer voor
de snelheidsinstellingen en de gebruikstijden.
Hulpstukknop
Hulpstukkenas‡
Hulpstuknaafbus
Uitsparing
‡Geen onderdeel van
keukenrobot/mixer
Pen
Hulpstukasomhulsel
Hulpstukashuis
Algemene instructies
Bevestigen van de optionele
toebehoren
Verwijderen van de optionele
toebehoren
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van het apparaat uit het
stopcontact of schakel de stroom uit.
3. Maak de hulpstukknop los door er tegen
de wijzers van de klok in aan te draaien.
4. Verwijder het hulpstuknaafdeksel.
5. Plaats de hulpstukkenas in de vierkante
hulpstuknaafbus. Het kan eventueel
nodig zijn om het hulpstuk heen en
weer te bewegen. Wanneer het hulpstuk
in de juiste positie staat, zal de pen
op het hulpstuk in de uitsparing op de
naafrand passen.
6. Klem de hulpstukknop vast door er
met de wijzers van de klok mee aan te
draaien tot het hulpstuk goed aan de
keukenrobot bevestigd is.
7. Stop de stekker in een geschikt
stopcontact.
1. Zet de snelheidsregelaar op “O” (UIT).
2. Trek de stekker van de multifunctionele
keukenrobot uit het stopcontact of
schakel de stroom uit.
3. Maak de hulpstukknop los door er tegen
de wijzers van de klok in aan te draaien.
Draai het hulpstuk lichtjes heen en weer,
terwijl u eraan trekt.
4. Plaats het hulpstuknaafdeksel terug.
Klem de hulpstukknop vast door er
met de wijzers van de klok mee aan te
draaien.
13
Nederlands
Hulpstukken en accessoires
Nederlands
Wanneer u service nodig hebt
3. Als de platte menghaak de kom raakt,
schakel dan het apparaat uit. Zie “Speling
tussen platte menghaak en kom”.
WAARSCHUWING
Als uw multifunctionele keukenrobot
slecht werkt of niet werkt, controleer
dan het volgende:
- Zit de stekker van de keukenrobot in het
stopcontact?
- Is de zekering in de voeding naar de
multifunctionele keukenrobot perfect in
orde? Hebt u een kast met stoppen, zorg
dan dat er voeding is.
- Schakel de multifunctionele keukenrobot
uit gedurende 10-15 seconden, en schakel
hem vervolgens weer aan. Start de mixer
nog steeds niet, laat hem dan gedurende
30 minuten afkoelen voordat u hem
opnieuw aanzet.
- Als het probleem niet te wijten is aan één
van de bovenstaande zaken, raadpleeg
dan de rubriek “Reparatiecentrum/Dienst
na-verkoop“.
Gevaar voor elektrische schokken
Steek de stekker in een geaard
stopcontact.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer.
Doet u dat niet, dan kan dat de dood
of elektrische schokken tot gevolg
hebben.
Lees de tekst hieronder voordat u de
dienst na-verkoop benadert.
1. Het is mogelijk dat het apparaat opwarmt
tijdens het gebruik. Het is mogelijk dat
u bij een zware belasting en een langere
mixtijd de bovenkant van het apparaat
niet rustig kunt aanraken. Dat is normaal.
2. De multifunctionele keukenrobot kan
eventueel een doordringende geur
afgeven, vooral wanneer hij nieuw is. Dat
is normaal bij elektrische motoren.
14
Duur van de garantie:
KitchenAid zal betalen
voor het volgende:
KitchenAid zal niet betalen
voor het volgende:
Europa, Australië en
Nieuw-Zeeland:
ArtisanTM keukenrobot
5KSM150/156PS: Vijf jaar
volledige garantie vanaf de
aankoopdatum.
Het vervangen van
onderdelen en arbeidsloon
voor het repareren van
defecten ten gevolge
van materiaal- of
constructiefouten. De
reparatie dient te geschieden
door een geautoriseerde
dienst na-verkoop van
KitchenAid.
A. Reparaties wanneer
de multifunctionele
keukenrobot/mixer gebruikt
werd voor handelingen
die niets met het op een
normale manier bereiden
van voedingswaren te
maken hebben.
B. Schade als gevolg van
een ongeluk, wijzigingen,
verkeerd gebruik,
misbruik, of schade
als gevolg van een
installatie/werking die
niet in overeenstemming
is met lokale elektrische
voorschriften.
KitchenAidTM Classic
keukenrobot 5K45SS: Twee
jaar volledige garantie vanaf
de aankoopdatum.
KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.
Reparatiecentrum/Dienst na-verkoop
Alle reparaties moeten in het land van
aankoop uitgevoerd worden door een
geautoriseerde dienst na-verkoop van
KitchenAid. Neem contact op met de dealer
van wie u het apparaat gekocht hebt, om de
naam van de dichtstbijzijnde geautoriseerde
dienst na-verkoop van KitchenAid te verkrijgen.
In België & Nederland:
Gebroeders Nijs
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel: +32 15 30 67 60
15
Nederlands
Garantie op de KitchenAidTM - keukenrobots
met kantelbare kop voor huishoudelijk
gebruik in Europa
Nederlands
Klantencontact
In Nederland: Gratis oproepnr.: 0800 0200151
www.KitchenAid.nl
In België: Gratis oproepnr.: 0800 93285
www.KitchenAid.be
Adres België & Nederland: KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11
www.KitchenAid.eu
TM
TM
®Geregistreerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.
™Handelsmerk van KitchenAid, V.S.
De vorm van de staande keukenrobot is een handelsmerk van KitchenAid, V.S.
© 2010. Alle rechten voorbehouden.
Technische beschrijvingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
10/10
9709851A
16
Download PDF

advertising