Sony KDL-40W3000, KDL-52W3000, KDL-46W3000 User guide

Sony KDL-40W3000, KDL-52W3000, KDL-46W3000 User guide

3-219-140-81(1)

LCD Digital Colour TV

Kezelési utasítás

Mielőtt elkezdené használni a televíziót, kérjük, olvassa el a jelen kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

KDL-52W3000

KDL-46W3000

KDL-40W3000

© 2007 Sony Corporation

Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi weboldalon

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.

A tv-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

A tv-készülék eltávolítása hulladékként

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,

újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,

Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH

(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger

Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Megjegyzés a digitális tvfunkcióhoz

• A digitális televíziós ( ) funkciók kizárólag olyan országban vagy területen működnek, ahol DVB-T

(MPEG2 és MPEG4 AVC) digitális földi sugárzású jelek foghatók, vagy ahol elérhető egy kompatibilis

DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AVC) kábeles szolgáltatás. Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy sugároznak-e DVB-T jeleket a lakóhelyén, vagy kérdezze meg kábeltelevízió szolgáltatóját, hogy az

általa szolgáltatott DVB-C jellel tudja-e használni a készülékét.

• A kábeltelevízió szolgáltató esetleg külön díjat számolhat fel a szolgáltatásért, és Önnek esetleg bele kell egyeznie a szerződési feltételekbe.

• Jóllehet, ez a tv-készülék megfelel a DVB-T és a

DVB-C műszaki előírásoknak, nem garantálható a kompatibilitás a jövőbeni DVB-T digitális földi és

DVB-C digitális kábeltelevíziós adásokkal.

• Néhány digitális tv-funkció esetleg nem érhető el bizonyos országban/körzetben és a DVB-C rendszer nem mindegyik kábeltelevízió szolgáltató esetén működik megfelelően.

Tekintse meg a kompatibilis kábeltelevízió szolgáltatók listáját az alábbi terméktámogató honlapon: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Védjegy információ

• is a registered trademark of the DVB Project

• A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition

Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

• Az Adobe az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban.

• Készült a Dolby Laboratories licence alapján.

A „Dolby” és a két D betű alkotta jel a Dolby

Laboratories védjegye.

E kezelési útmutatóban található ábrák a KDL-

40W3000 típusra vonatkoznak, ha másképpen nincs jelezve.

2

HU

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezési útmutató 4

Biztonsági előírások ..................................................................................................................9

Óvintézkedések.......................................................................................................................11

A távvezérlő áttekintése .......................................................................................................12

A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek áttekintése....................................................14

Tv-nézés

Tv-nézés..................................................................................................................................15

A Digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata

A Digitális kedvencek lista használata

....................................................18

............................................................................20

Külső készülékek használata

Külső készülékek csatlakoztatása ..........................................................................................21

Képek megtekintése a csatlakoztatott készülékről.................................................................23

A távvezérlő használata ..........................................................................................................24

A HDMI vezérlés használata ...................................................................................................27

A menüfunkciók használata

Navigálás a menükben............................................................................................................28

Kép menü................................................................................................................................29

Hang menü..............................................................................................................................31

Képernyő menü (kivéve PC-bemenet) ....................................................................................33

Képernyő menü (PC-bemenethez)..........................................................................................35

Videó beállítások menü ...........................................................................................................36

Audió beállítások menü...........................................................................................................38

Beállítás menü.........................................................................................................................39

Analóg beállítások menü.........................................................................................................42

Digitális beállítások menü ...............................................................................................45

Kiegészítő információk

Minőségtanúsítás ....................................................................................................................48

Hibaelhárítás ...........................................................................................................................50

: csak digitális csatornák esetén

3

HU

Üzembe helyezési útmutató

1: A tartozékok ellenőrzése

Hálózati vezeték (C-6-os típusú)* (1)

Koaxiális vezeték* (1)

PC-kábel* (1)

Tartószíj (1) és csavarok (2)

Állvány (1) és csavarok (4) (csak KDL-

46W3000/40W3000 készülékekhez)

Távvezérlő RM-ED010 (1)

AA méretű elemek (R6-os típusú) (2)

* Ne távolítsa el a ferritmagokat.

Elemek behelyezése a távvezérlőbe

Nyomja meg és tolja a kinyitáshoz.

2: Az állvány felszerelése (kivéve

KDL-52W3000)

~

• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő polaritással helyezi be a távvezérlőbe.

• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.

• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről. Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne öntsön rá semmilyen folyadékot.

• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.

1

A csavarfurat illesztővonalait az ábrán látható módon beállítva helyezze a tvkészüléket az állványra.

2

Rögzítse a tv-készüléket az állványra a mellékelt csavarokkal.

~

• A tv-készülék rendkívül nehéz, állványra helyezéséhez legalább ketten kellenek.

• Elektromos csavarhúzó használata esetén a meghúzási nyomatékot állítsa kb. 1,5 Nm (15 kgf·cm)

értékre.

• A tv-készülék falra szerelésekor járjon el az

1. lépésben foglaltak szerint, ellenkező esetben a készülék lebillenhet.

4

HU

3: Antenna/kábeltelevízió/ videomagnó csatlakoztatása

Antenna/kábeltelevízió csatlakoztatása

4: A tv-készülék felborulásának megakadályozása

Koaxiális vezeték (tartozék)

Hálózati vezeték

(tartozék)

Földi sugárzású jel vagy kábeltelevízió

Antenna/kábeltelevízió és videomagnó csatlakoztatása

Hálózati vezeték

(tartozék)

Koaxiális vezeték

(tartozék)

Földi sugárzású jel vagy kábeltelevízió

SCART-vezeték

(külön megvásárolható)

Koaxiális vezeték

(külön megvásárolható)

Videomagnó

5

HU

5: A kábelek

összefogása

6: A kezdeti beállítás elvégzése

~

A kábeltartó bármelyik oldalról kinyitható a rögzítési helyzettől függően.

3, 4, 6, 7

3, 4, 6, 7

9

A nyelv és az ország/régió kiválasztása

1

Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózati aljzathoz (220–240 V-os váltakozó áram,

50 Hz).

2

Nyomja meg a tv-készülék felső pereménél található 1 gombot.

Amikor először bekapcsolja a tv-készüléket, a

Language (Nyelv) menü megjelenik a képernyőn.

6

HU

3

Használja a

F

/ f

/

G

/ g

gombokat a menü képernyők nyelvének kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

6

Használja a

G

/ g

gombokat az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

4

Használja a

F

/ f

gombokat az ország/ régió kiválasztásához, ahol a tv-készüléket használni fogja, majd nyomja meg a gombot.

Amennyiben a listán nem jelenik meg az az ország/régió, ahol a tv-készüléket használni fogja, válassza a „-” opciót.

A tv-készülék automatikus hangolása

5

Mielőtt elindítja a tv-készülék automatikus hangolását, helyezzen be egy műsoros videokazettát a tv-készülékhez

csatlakoztatott videomagnóba (5. oldal),

és indítsa el annak lejátszását.

Az automatikus hangolás során a készülék a videocsatornát is megkeresi és tárolja.

Amennyiben nincs videomagnó csatlakoztatva a tv-készülékhez, ugorja át ezt a lépést.

7

Használja a

F

/ f

gombokat a „Földi sugárzású” vagy a „Kábel” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Amennyiben a „Kábel”-t választja ki, megjelenik a keresés típusának kiválasztására

szolgáló képernyő. Lásd „A tv-készülék hangolása digitális kábeltelevízió csatlakoztatáshoz” szakaszt a 8. oldalon.

A tv-készülék elkezdi keresni az összes elérhető digitális csatornát, majd az összes elérhető analóg csatornát. Ez némi időbe telhet, ezért ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a tv-készüléken vagy a távvezérlőn a művelet közben.

Amennyiben egy üzenet jelenik meg, mely kéri az antennacsatlakozás ellenőrzését

A készülék nem talált digitális vagy analóg csatornát. Ellenőrizze az összes antennacsatlakozást, és nyomja meg a gombot az automatikus hangolás

újraindításához.

8

Amikor a Programrendezés menü megjelenik a képernyőn, kövesse a

„Programrendezés” lépéseit a 42. oldalon.

Amennyiben nem kívánja módosítani a tvkészüléken eltárolt analóg csatornák sorrendjét, ugorjon a következő lépéshez.

9

Nyomja meg a MENU gombot a kilépéshez.

A tv-készülék behangolta az összes elérhető csatornát.

~

Ha nem fogható digitális adás, vagy ha a 4 (7. oldal)

lépésben olyan országot/területet választott, ahol nincs

digitális adás, be kell állítani a pontos időt a 9. lépés

elvégzése után.

Folytatódik

7

HU

A tv-készülék hangolása digitális kábeltelevízió csatlakoztatáshoz

1

Használja a

F

/ f

gombokat, a „Keresés jellege” kiválasztásához, majd nyomja meg

2

Használja a

F

/ f

gombokat a

„Gyorskeresés” vagy a „Teljes keresés” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

„Gyorskeresés”: a csatornákat a kábeltelevízió szolgáltató által kiadott jelek információinak megfelelően hangolja be a készülék. A „Frekvencia”, „Hálózati azonosító” és „Jelsebesség” ajánlott beállítása

„Automatikus”, ha a kábelszolgáltató nem adta meg a használandó beállításokat. A

„Gyorskeresés” beállítás ajánlott a gyors behangoláshoz, amennyiben ezt támogatja az

Ön kábeltelevízió szolgáltatója.

„Teljes keresés”: az összes elérhető csatornát behangolja és eltárolja a készülék. Ez a művelet némi időbe telhet. Ez az opció ajánlott akkor, amikor a „Gyorskeresés”-t nem támogatja az Ön kábeltelevízió szolgáltatója.

További információkat a támogatott kábeltelevízió szolgáltatókról az alábbi terméktámogató honlap tartalmaz: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

3

Használja a

G

/ g

/ f

gombokat az „Start” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A tv-készülék elkezdi keresni a csatornákat.

Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a tvkészüléken vagy a távvezérlőn.

~

Néhány kábeltelevízió szolgáltató nem támogatja a

„Gyorskeresés” szolgáltatást. Ha a készülék nem

érzékel csatornákat a „Gyorskeresés” végrehajtásakor, akkor használja a „Teljes keresés”-t.

Az asztali állvány eltávolítása a tvkészülékről

~

Ne távolítsa el az asztali állványt más okból, mint a tévékészülék falra szerelése vagy opcionális tv-állvány felszerelése.

8

HU

Biztonsági előírások

Üzembe helyezés, beállítás

Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése

érdekében a tv-készüléket az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és használja.

Üzembe helyezés

• A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe helyezze.

• Helyezze a készüléket stabil, sík felületre.

• A készülék falra szerelését szakemberrel végeztesse!

• Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti

Sony tartozékok használata, közöttük a következők:

KDL-52W3000/46W3000/40W3000:

– SU-WL500 fali konzol.

KDL-52W3000/46W3000/40W3000:

– SU-FL62 padlóállvány.

KDL-46W3000/40W3000:

– SU-FL300M tv-állvány

Szállítás

• A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes csatlakozását.

• A készülék szállításához legalább két ember szükséges.

• A készülék megemelése illetve mozgatása esetén, a jobboldali

ábrán látható módon fogja azt. Ne gyakoroljon nyomást az

LCD-képernyőre.

• Amikor felemeli vagy mozgatja a tvkészüléket, biztonságosan fogja meg az alsó részen.

Ügyeljen arra, hogy a panelt ne az előlapjánál, hanem az aljánál fogva tartsa.

• Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy erős rázkódásnak.

• Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik, mindig csomagolja vissza az eredeti dobozába.

Szellőzés

• Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen semmit a készülékbe.

• Az alábbi ábrán látható mértékű helyet hagyjon a készülék körül.

• Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében.

Falra szerelve

30 cm

10 cm 10 cm

10 cm

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

Állványon történő használat esetén

30 cm

10 cm 10 cm 6 cm

Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.

• A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy szennyeződés felhalmozódásának megelőzése

érdekében:

– Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára fordítva.

– Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy takaróra helyezve, illetve szekrényben.

– Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló textíliával, illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.

– Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon.

A légáramlás gátolt.

Fal Fal

Folytatódik

9

HU

Hálózati csatlakozóvezeték

A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a hálózati csatlakozóvezetéket az alábbi utasításoknak megfelelően használja:

– A tv-készüléket háromvezetékes, földelt típusú hálózati csatlakozódugasszal kell a védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztatni.

– Csak eredeti Sony hálózati csatlakozóvezetéket használjon, ne használja más gyártó termékét.

– Ütközésig tolja csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.

– A tv-készüléket csak 220–240 V-os váltóáramú hálózatról üzemeltesse.

– Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága érdekében, mindig húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket. Ügyeljen rá, hogy lábai ne akadjanak a vezetékekbe.

– Húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, mielőtt a készüléken munkát végez vagy mozgatja azt.

– A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol mindenféle hőforrástól.

– Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az magába szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési tulajdonságok romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.

Megjegyzések

• A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne használja más készülékhez.

• A vezetéket nem szabad túlzott mértékben megszorítani, meghajlítani vagy megcsavarni. A belső

érpár csupaszolódhat vagy elszakadhat.

• A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad

átalakítani.

• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozóvezetékre.

• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a csatlakozódugaszt.

• Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.

• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.

Tilos a készülék használata!

Ne helyezze üzembe, és ne használja a tvkészüléket az alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, tüzet,

áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.

Elhelyezés:

Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen), tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben, egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz közelében, esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.

Környezet:

Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok juthatnak a belsejébe, ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony anyagok (pl. gyertya stb.) közelében tilos. Ne tegye ki a tv-készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.

Alkalom:

Ne használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal; ne használja olyan kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem javasolt. Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéket is.

Letört darabok:

• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.

• Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet.

Ha a készüléket nem használja

• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja azt.

• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt

áll, amíg a hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék

áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.

• Elképzelhető, hogy némely tv-készülék bizonyos funkcióinak helyes működéséhez szükséges, hogy a készüléket készenléti üzemmódban hagyja. A jelen kézikönyvben szereplő utasítások tájékoztatnak arról, ha ez a szabály érvényes.

A gyermekekre vonatkozóan

• Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.

• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekek elől elzárva, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.

Ha a következő problémák merülnek fel...

Kapcsolja ki

a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, amikor a következő problémák valamelyikét tapasztalja.

Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.

Amikor:

– A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.

– A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati aljzatba.

– A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy valamit nekidobtak.

– Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék valamely nyílásába.

10

HU

Óvintézkedések

Tv-nézés

• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő használat megerőlteti szemeit.

• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert károsodhat a hallása.

LCD-képernyő

• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99%-a működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.

• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére.

A megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCDképernyő megsérülhet.

• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.

• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn, szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.

• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.

• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt

és higanyt tartalmaz. A tv-készülékben használt fénycső szintén tartalmaz higanyt. Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként történő elhelyezéskor.

A készülék képernyőjének és házának kezelése és tisztítása

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóvezetékét az aljzatból.

Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását elkerülendő tartsa be az alábbi

óvintézkedéseket.

• A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.

• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos vagy savas tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.

• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy lecsússzon az állványról.

Külső készülékek

Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj jelentkezhet.

11

HU

A távvezérlő áttekintése

1 TV "/1 — Tv-készülék készenléti üzemmód

Be- és kikapcsolja a tv-készüléket a készenléti üzemmódból.

2

Számgombok

• Tv üzemmódban: csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb csatornaszám esetén kis időközzel adja meg a második és harmadik számjegyet.

• Teletext üzemmódban: oldalszám beírása egy oldal kiválasztásához.

3

— Előző csatorna

Visszatér az előzőleg (több mint öt másodpercig) nézett csatornához.

4

— Képernyő üzemmód (16. oldal)

5

— Képkimerevítés (16. oldal)

Kimerevíti a tv-képet.

6

7

/ — Bemenet kiválasztás / Teletext oldaltartás

• Tv üzemmódban (23. oldal): kiválasztja a bemenő forrást a tv

aljzatokhoz csatlakoztatott készülékekről.

• Teletext üzemmódban (16. oldal): tartja az aktuális oldalt.

F

/

f

/

G

/

g

/

(16., 28. oldal)

8

TOOLS (17., 23. oldal)

Különböző tv-nézési lehetőséget választhat, illetve a jelforrások és képernyőmódok közötti beállításokat, változtatásokat végezheti el.

9

MENU (28. oldal)

0

PROG +/–/ /

• Tv üzemmódban (15. oldal): kiválasztja a következő (+) vagy az

előző (–) csatornát.

• Teletext üzemmódban (16. oldal): kiválasztja a következő (

) vagy az előző ( ) oldalt.

qa %

— Elnémítás (16., 23. oldal)

qs 2

+/– — Hangerő (23. oldal)

qd

THEATRE

A Színház üzemmódot „bekapcsolt” vagy „kikapcsolt” állapotba

állíthatja. Bekapcsolt Színház üzemmódban a tv-készülék automatikusan aktiválja az optimális audiokimenetet (amennyiben a tv-készülék HDMI kábellel audiorendszerhez van csatlakoztatva) és beállítja a képminőségét a film videotartalmához.

z

A tv-készülék kikapcsolásakor a Színház üzemmód is kikapcsolódik.

12

HU

qf

RETURN /

Visszatérés bármely megjelenített menü előző képernyőjére.

qg

— EPG (Digitális elektronikus műsorújság) (18. oldal)

qh

Színes gombok (16., 18., 20. oldal)

qj

DIGITAL/ANALOG — Tv üzemmód (15. oldal)

qk

A/B — Kettős hang (32. oldal)

ql

/ — Teletext (16. oldal)

w;

LIGHT

Megvilágítja a távvezérlő gombjait, hogy sötét szobában is jól láthatók legyenek.

wa

/ — Információ / Szöveg felfedés

• Digitális üzemmódban: megjeleníti az aktuálisan nézett műsor rövid kivonatát.

• Analóg üzemmódban: információkat jelenít meg, mint például az aktuális csatorna sorszámát és a képernyő formátumot.

• Teletext üzemmódban (16. oldal): láthatóvá teszi a rejtett

információkat (pl. a választ egy vetélkedőben feltett kérdésre).

ws

Opcionális készülék használata

Lásd a 24. oldalon.

z

Az 5-ös, a H, PROG + és az A/B gomboknak tapintható pontjai vannak.

Használja a tapintható pontokat tájékozódási pontokként, amikor vezérli a tvkészüléket.

13

HU

A tv-készülék gombjainak és kijelzéseinek

áttekintése

1 1

— Áramellátás

Ki- vagy bekapcsolja a tv-készüléket.

~

A tv-készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból.

2

PROG +/–/ /

• Tv üzemmódban: kiválasztja a következő (+) vagy az előző (–) csatornát.

• Tv menüben: fel- ( ) vagy le- ( ) mozgat az opciók között.

3 2

+/–/ /

• Tv üzemmódban: növeli (+) vagy csökkenti

(–) a hangerőt.

• Tv menüben: jobbra ( ) vagy balra ( ) mozgat a menüpontok között.

4

5

/ — Bemenet kiválasztás / OK

• Tv üzemmódban (23. oldal): kiválasztja a

bemenő forrást a tv aljzatokhoz csatlakoztatott készülékekről.

• Tv menüben: kiválasztja a menüt vagy az opciót, és megerősíti a beállítást.

(28. oldal)

6

— Kép kikapcsolása / Idő kijelzése

• Zölden világít, amikor a kép ki van kapcsolva

(41. oldal).

• Narancssárgán világít, amikor az időzítőt

beállította (39. oldal).

7 1

— Készenléti üzemmód kijelzés

Pirosan világít, amikor a tv-készülék készenléti

üzemmódban van.

8 "

— Áramellátás / Időzített programfelvétel kijelzés

• Zölden világít amikor a tv-készülék be van kapcsolva.

• Narancssárgán világít, amikor az időzített

felvételt beállította (18. oldal).

• Pirosan világít az időzített felvétel közben.

9

Távvezérlő érzékelője / Fényérzékelő

(41. oldal)

• A távvezérlő jeleinek érzékelése.

• Ne tegyen semmit az érzékelő elé, mert befolyásolhatja annak működését.

~

Mielőtt kihúzza a hálózati vezetéket, győződjön meg arról, hogy a tv-készüléket teljesen kikapcsolta. Ha a hálózati vezetéket úgy húzza ki, hogy a tv-készülék be van kapcsolva, a kijelzés tovább világíthat, vagy a készülék meghibásodhat.

14

HU

Tv-nézés

Tv-nézés

2

3

3

1

Nyomja meg a tv-készülék felső pereménél található 1 gombot a tvkészülék bekapcsolásához.

Amikor a tv-készülék készenléti üzemmódban van (a 1 (készenlét) kijelzés a tv-készülék előlapján pirosan világít), nyomja meg a

TV "/1 gombot a távvezérlőn, hogy bekapcsolja a készüléket.

2

Nyomja meg a DIGITAL/ANALOG gombot a digitális és analóg üzemmódok közti váltáshoz.

Az elérhető csatornák az üzemmódtól függően eltérnek.

3

Használja a számgombokat vagy nyomja meg a PROG +/– gombot egy csatorna kiválasztásához.

Csatornaválasztás; 10 és annál nagyobb csatornaszám esetén kis időközzel adja meg a második és harmadik számjegyet.

Digitális csatorna kiválasztása a digitális elektronikus műsorújság (EPG) segítségével,

lásd a 18. oldalon.

Digitális üzemmódban

Egy információs felirat jelenik meg rövid időre. Az alábbi ikonok jelenhetnek meg a feliraton.

: HD szolgáltatás

: Rádió szolgáltatás

: Kódolt/Előfizetéses szolgáltatás

: Feliratozás vehető igénybe

: Feliratozás vehető igénybe halláskárosultak számára

: Több nyelv vehető igénybe

: Ajánlott minimális életkor az aktuális műsorhoz (4-től 18 éves korig)

: Szülői letiltás c (pirosan világít):

Az aktuális műsor felvétele folyamatban

Folytatódik

15

HU

További műveletek

Ehhez a funkcióhoz

A kép kimerevítése

(Képkimerevítés)

Nyomja meg ezt a gombot:

.

Nyomja meg ismét a normál tv-üzemmódba való visszatéréshez.

~

Ez a funkció nem vehető igénybe PC bemenet használata esetén.

Hozzáférés a Program index táblázathoz (csak analóg üzemmódban)

.

Analóg csatorna kiválasztásához használja a

F

/ f

gombokat, majd nyomja meg a gombot.

Digitális kedvencek elérése (csak digitális

üzemmódban)

Hang némítása

.

Részletek a 20. oldalon.

%.

Nyomja meg újra a visszakapcsoláshoz.

%.

Hang nélkül kapcsolja be a tv-készüléket készenléti

üzemmódból

A Teletext funkció használata

Nyomja meg a / gombot. A / gomb minden egyes megnyomásakor a kijelző ciklikusan módosul, a következőképpen:

Teletext és tv-kép t Teletext t Nincs teletext

(kilépés a teletext szolgáltatásból)

Egy oldal kiválasztásához használja a számgombokat vagy nyomja meg a / gombot.

Egy oldal tartásához nyomja meg a / gombot.

Rejtett információ láthatóvá tételéhez nyomja meg a / gombot.

z

• A képernyőn megjelenő oldalszám kiválasztásával közvetlenül is a kívánt oldalra léphet. A gomb megnyomása után a

F

/ f

/

G

/ g

gomb segítségével válassza ki az oldalszámot, majd nyomja meg a gombot.

• Amikor négy, színes pont jelenik meg a Teletext oldalon, akkor igénybe vehető a Fastext. A Fastext lehetővé teszi az oldalak gyors és könnyű elérését. Az oldalak eléréséhez nyomja meg a megfelelő színes gombot.

A képernyő üzemmód kézi megváltoztatása, az adásnak megfelelően

Nyomja meg a gombot, egymás után többször a kívánt képernyő üzemmód kiválasztásához.

Smart*

Szélesképernyős hatás imitálásával jeleníti meg a hagyományos 4:3-as adásokat. A képernyő kitöltéséhez széthúzza a 4:3-as képet.

4:3

A helyes arányokkal jeleníti meg a hagyományos 4:3-as

(pl. a nem szélesképernyős) adásokat.

Wide

A helyes arányokkal jeleníti meg a szélesképernyős

(16:9) adásokat.

Zoom*

A szélesvásznú, mozi képarányú

(„letterbox” formátumú) adásokat megfelelő képaránnyal jeleníti meg.

14:9*

A helyes arányokkal jeleníti meg a 14:9-es adásokat. Ennek eredményeképpen fekete sávok láthatók a képernyőn.

* A kép felső és alsó részei levágásra kerülhetnek.

~

Előfordulhat, hogy egyes karakterek illetve betűk nem olvashatók a kép felső vagy alsó részén „Smart”

üzemmódban. Ilyen esetben a „Képernyő beállítás” menüben kiválaszthatja a „Függőleges méret” opciót, és beállíthatja a függőleges méretet, hogy láthatóvá váljon a szükséges információ.

16

HU

z

• Amikor az „Auto formátum” opciót „Be”-re állította, a tv-készülék automatikusan kiválasztja az adásnak

legmegfelelőbb üzemmódot (33. oldal).

• Szabályozhatja a kép helyzetét, ha kiválasztja a

„Smart” opciót (50Hz), a „Zoom” opciót vagy a

„14:9” opciót. Használja a

F

/ f

gombokat a felfelé vagy lefelé mozgatáshoz (pl. felirat olvasásához).

• Válassza a „Smart” vagy a „Zoom” opciót 720p, 1080i vagy 1080p jelforrás esetén, hogy a széleinek levágását beállítsa.

Az Eszközök menü használata

Tv-műsor megtekintése közben, nyomja meg a

TOOLS gombot az alábbi menüpontok megjelenítéséhez.

Menüpontok Leírás

Bezárás Bezárja az Eszközök menüt.

Kép üzemmód

Lásd a 29. oldalon.

Hang mód

Hangszóró

PAP

Audio nyelv

(csak digitális

üzemmódban)

Feliratok beállítása

(csak digitális

üzemmódban)

Digitális kedvencek

(csak digitális

üzemmódban) i

Hangerő

Lásd a 31. oldalon.

Lásd a 38. oldalon.

Lásd a 24. oldalon.

Lásd a 46. oldalon.

Lásd a 46. oldalon.

Lásd a 20. oldalon.

Lásd a 38. oldalon.

Elalvás időzítő

Lásd a 39. oldalon.

Takarékos üzemmód

Lásd a 41. oldalon.

Automatikus

órabeállítás (csak analóg üzemmódban)

Lehetővé teszi, hogy digitális üzemmódra kapcsoljon és elérje az idő funkciót.

Rendszerinformáció

(csak digitális

üzemmódban)

Megjeleníti a rendszerinformáció képernyőt.

17

HU

A Digitális elektronikus műsorújság (EPG) használata *

1

Digitális üzemmódban nyomja meg a gombot.

2

Végezze el a kívánt műveletet, ahogy az alábbi táblázatban vagy a képernyőn megjelenítve látható.

Digitális elektronikus műsorújság (EPG)

* Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes országokban/régiókban.

Ehhez a funkcióhoz

Műsor megtekintése

Az EPG kikapcsolása

A műsorinformáció megjelenítése kategóriánként

– Kategória lista

Felvenni kívánt műsor beállítása

– Időzített felvétel

Műsor automatikus megjelenítése a műsor kezdetekor

– Emlékeztető

Ezt kell tennie

Használja a

F

/ f

/

G

/ g

gombokat a műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a gombot.

1 Nyomja meg a kék gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat a kategória kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Az igénybe vehető kategóriák a következők:

„Minden kategória”, „Rádió”: az összes elérhető csatornát tartalmazza.

Más kategórianév (pl. „Hírek”): a kiválasztott kategóriának megfelelő minden műsort tartalmaz.

1 A

F

/ f

/

G

/ g

gombokkal válassza ki a rögzíteni kívánt műsort, majd nyomja meg a / gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat az „Időzített felvétel” kiválasztásához.

3 Nyomja meg a gombot a tv-készülék és a csatlakoztatott videomagnó időzítőjének beállításához.

Egy piros c szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.

z

A fenti műveletet akkor is elvégezheti, ha a felvenni kívánt műsor már elkezdődött.

1 Használja a

F

/ f

/

G

/ g

gombokat a később megjeleníteni kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a / gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Emlékeztető” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A c szimbólum jelenik meg a műsorinformáció mellett. A jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.

~

Amennyiben a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolja, az a műsor induláskor automatikusan bekapcsol.

18

HU

Ehhez a funkcióhoz

A felvenni kívánt műsor idejének és dátumának beállítása

– Kézi időzített felvétel

Felvétel/emlékeztető kikapcsolása

– Időzítő lista

Ezt kell tennie

1 Nyomja meg a /

gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Kézi időzített felvétel” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

3 Használja a

F

/ f

gombokat a dátum kiválasztásához, majd nyomja meg a g

gombot.

4 Ugyanúgy állítsa be az indítás és a leállítás idejét, ahogy a 3. lépésben.

5 Használja a

F

/ f

gombokat a műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

6 Nyomja meg a gombot a tv-készülék és a csatlakoztatott videomagnó időzítőjének beállításához.

A jelző a tv-készülék előlapján narancssárgán világít.

1 Nyomja meg a /

gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Időzítő lista” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

3 Használja a

F

/ f

gombokat a törölni kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

4 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Időzítő törlése” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A törlés végrehajtásának megerősítését kérő képernyő jelenik meg.

5 Használja a

G

/ g

gombokata az „Igen” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

~

• A tv-készüléken csak akkor állíthatja be a videomagnó időzítését, ha a videomagnó SmartLink kompatibilis. Ha a videomagnó nem SmartLink kompatibilis, egy üzenet jelenik meg, mely a videomagnó időzítőjének beállítására hívja fel a figyelmet.

• Ha a műsor felvétele már megkezdődött, a tv-készüléket készenléti üzemmódba kapcsolhatja, de ne kapcsolja ki teljesen, mert akkor a felvétel leáll.

• Ha életkor korlátozást állított be a kiválasztott műsorhoz, egy kódkérő üzenet jelenik meg a képernyőn. A részleteket

lásd a „Gyermekzár” című részben a 46. oldalon.

19

HU

A Digitális kedvencek lista használata

*

A Kedvencek szolgáltatás lehetővé teszi négy lista felállítását az Ön kedvenc műsoraiból.

1

Nyomja meg a MENU gombot.

2

Használja a

F

/ f

gombokat, a „Digitális kedvencek” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Digitális kedvencek lista

3

Végezze el a kívánt műveletet, ahogy az alábbi táblázatban vagy a képernyőn megjelenítve látható.

* Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes országokban/régiókban.

Ehhez a funkcióhoz

Kedvencek listájának létrehozása első alkalommal

Műsor megtekintése

A kedvencek listájának kikapcsolása

Az épp szerkesztett Kedvencek listához műsor hozzáadása vagy eltávolítása

Az összes csatorna törlése az aktuális kedvencek listából

Ezt kell tennie

1 Nyomja meg a gombot a „Igen” kiválasztásához.

2 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek Listája kiválasztásához.

3 Használja a

F

/ f

gombokat a hozzáadni kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A Kedvencek listán eltárolt csatornákat szimbólum jelöli.

1 Nyomja meg a sárga gombot a Kedvencek listákban történő navigáláshoz.

2 Nyomja meg a gombot egy műsor kiválasztásához.

Nyomja meg a RETURN gombot.

1 Nyomja meg a kék gombot.

2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt Kedvencek lista kiválasztásához.

3 Használja a

F

/ f

gombokat a hozzáadni vagy eltávolítani kívánt műsor kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

1 Nyomja meg a kék gombot.

2 Nyomja meg a sárga gombot a szerkeszteni kívánt Kedvencek lista kiválasztásához.

3 Nyomja meg a kék gombot.

4 Használja a

G

/ g

gombokat a „Igen” kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

20

HU

Külső készülékek használata

Külső készülékek csatlakoztatása

Sokféle külső készüléket csatlakoztathat tv-készülékéhez.

DVD-lejátszó, komponens kimenettel

Digitális audiokészülék

Számítógép

Hi-Fi audiokészülék

Videojáték

DVD-lejátszó

Dekóder

Csak szervizeléshez használt

Előfizetői kártya

(CAM)

DVD-felvevő

Videomagnó

Dekóder

Videokamera

Digitális fényképezőgép

(HDMI kimenet)

Számítógép (HDMI kimenettel)

DVD-lejátszó

Blu-ray lemez lejátszó

Audiokészülék

DVD-lejátszó

Blu-ray lemez lejátszó

Audiokészülék

Számítógép

(HDMI kimenettel)

Fejhallgató

Videokamera

Folytatódik

21

HU

Csatlakozás

A

/ 1

B

/ 2

C /

3

/ 4

D DIGITAL OUT

(OPTICAL)

E

F PC IN

/

G HDMI IN 5 vagy 6

K HDMI IN 8

(CAM)

I Fejhallgató

7

Bemenet szimbólum a képernyőn

AV1 vagy AV1

Leírás

AV2 vagy AV2

A dekóder csatlakoztatásakor a tv-vevőegységből származó kódolt jel a dekóderre kerül, majd a dekódolt jel jut vissza a tv-készülékre.

A SmartLink egy közvetlen adatkapcsolat a tv-készülék és a videomagnó/DVD-felvevő között.

AV3 vagy AV4

Használjon optikai hangkábelt.

PC

AV5, AV6 vagy AV8

A tv-készülék hangját kivezetheti egy Hi-Fi audiokészülékre.

Ajánlott a mellékelt ferritmagos PC-kábel használata.

Ez az aljzat a digitális video- és audiojeleket is fogadja.

Továbbá, ha HDMI-vezérléssel kompatibilis eszközt csatlakoztat, az adatátvitel is támogatott. Ennek a

lehetőségnek a beállításához lapozzon a 40. oldalra.

Ha a készülék DVI aljzattal rendelkezik, csatlakoztassa a

DVI aljzatot a HDMI IN 5 aljzathoz egy DVI-HDMI

átalakító segítségével (nem tartozék), és csatlakoztassa a készülék audiokimeneti aljzatait a HDMI IN 5 aljzathoz.

~

• A HDMI aljzatok csak az alábbi videojeleket támogatják:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p és 1080/24p. A PC

videobemenetekkel kapcsolatban lásd a 49. oldalt.

• Győződjön meg arról, hogy csak olyan HDMI-vezetéket használ, amelyen rajta van a HDMI logo.

• Ha a HDMI vezérléssel audiokészüléket csatlakoztat, akkor csatlakoztassa a kábelt DIGITAL OUT (OPTICAL) aljzathoz is.

Előfizetéses tv-szolgáltatásokhoz. A részletekről bővebben az előfizetői kártyához tartozó kezelési

útmutatóban olvashat.

Az előfizetői kártya használatához vegye ki a vak kártyát a

CAM aljzatból. Kapcsolja ki a tv-készüléket, mielőtt az előfizetői kártyát a CAM aljzatba illeszti. Ha nem használja az előfizetői kártyát, helyezze vissza a vak kártyát a CAM aljzatba.

~

Az előfizetős tv-adás nem minden országban érhető el.

Konzultáljon hivatalos kereskedőjével.

Fülhallgatón keresztül hallhatja a tv-készülék hangját.

AV7 vagy AV7 A képzaj elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a videokamkordert egyszerre a 7 videó és a 7 Svideó aljzathoz. Ha mono készüléket csatlakoztat, a 7 aljzat „L” részét használja.

22

HU

Képek megtekintése a csatlakoztatott készülékről

Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket, majd végezze el az alábbi műveletek egyikét.

Teljesen bekötött 21 érintkezős SCARTvezetékkel csatlakoztatott készülékek

esetében (21. oldal)

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken.

A csatlakoztatott készülék képe megjelenik a képernyőn.

Önműködően behangolt videomagnó esetén

(7. oldal)

Analóg üzemmódban nyomja meg a PROG +/– gombot vagy használja a számgombokat a videocsatorna kiválasztásához.

Más csatlakoztatott készülékhez (21. oldal)

Nyomja meg a / gombot a csatlakoztatott készülékek listájának megjelenítéséhez.

Használja a

F

/ f

gombokat a bemenő forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

(A kijelölt tétel kiválasztásra kerül, amennyiben a

F

/ f

gombok megnyomását követően 2 másodperc telik el, más művelet végzése nélkül.)

Ha a bemenő forrást „Ugrás”-ra állította, az „AV beállítás” menüben, a „Beállítás” menü alatt

(40. oldal), az adott bemenet nem jelenik meg a

listában.

További műveletek

Ehhez a funkcióhoz

Ezt kell tennie

Visszatérés a normál tv üzemmódhoz

Nyomja meg a DIGITAL/

ANALOG gombot.

A bemeneti jelek táblázatának megjelenítése

(kivéve analóg

üzemmód esetén)

Nyomja meg a gombot a bemeneti jelek táblázatának megjelenítéséhez. A kívánt műsorforrás kiválasztásához használja a

F

/ f

gombokat, majd nyomja meg a gombot.

Ehhez a funkcióhoz

HDMI-vezérléssel kompatibilis csatlakoztatott audiokészülék hangerejének módosításához

HDMI-vezérléssel kompatibilis csatlakoztatott audiokészülék hangjának elnémításához

Ezt kell tennie

Nyomja meg a

2

+/– gombot.

Nyomja meg a

%

gombot.

Nyomja meg újra a visszakapcsoláshoz.

Az Eszközök menü használata

Amíg a csatlakoztatott készülék képe látható a képernyőn, nyomja meg a TOOLS gombot a következő opciók megjelenítéséhez.

Menüpontok

Bezárás

Kép üzemmód

Leírás

Bezárja az Eszközök menüt.

Lásd a 29. oldalon.

Hang mód

Hangszóró

Lásd a 31. oldalon.

Lásd a 38. oldalon.

PAP (kivéve PCbemenet üzemmód)

Lásd a 24. oldalon.

Lásd a 24. oldalon.

PIP (csak PCbemenet

üzemmódban)

Automatikus beállítás (csak PCbemenet

üzemmódban)

Lásd a 35. oldalon.

Vízszintes eltolás

(csak PC-bemenet

üzemmódban)

Lásd a 35. oldalon.

i Hangerő

Lásd a 38. oldalon.

Elalvás időzítő

(kivéve PC-bemenet

üzemmód)

Lásd a 39. oldalon.

Lásd a 41. oldalon.

Takarékos

üzemmód

Automatikus

órabeállítás

Lehetővé teszi, hogy digitális

üzemmódra kapcsoljon és elérje az idő funkciót.

Folytatódik

23

HU

Két kép egyidejű megtekintése

– PAP (Kép és Kép)

Két képet tekinthet meg (külső bemenetről és tvműsorről) a képernyőn egyidejűleg.

Csatlakoztassa az külső készüléket (21. oldal), és

győződjön meg arról, hogy a készülékről érkező

képek megjelennek-e a képernyőn (23. oldal).

~

• Ez a funkció nem vehető igénybe PC bemenet használata esetén.

• Nem lehetséges a képek méretének módosítása.

1

Nyomja meg a TOOLS gombot az

Eszközök menü megjelenítéséhez.

2

Használja a

F

/ f

gombokat, a „PAP” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A kép a csatlakoztatott készülékről a bal oldalon, a tv-műsor pedig a jobb oldalon jelenik meg.

3

Használja a számgombokat vagy nyomja meg a PROG +/– gombot a tv-csatorna kiválasztásához.

Visszatérés az egy képes üzemmódhoz

Nyomja meg a gombot vagy a RETURN gombot.

z

A zöldkeretes kép hangja hallható. A

G

/ g

gombok megnyomásával választhatja ki a hallható kép hangját.

Két kép egyidejű megtekintése

– PIP (Kép a Képben)

Két képet tekinthet meg (PC-bemenetről és tvműsorról) a képernyőn egyidejűleg.

Csatlakoztasson egy számítógépet (21. oldal), és

győződjön meg arról, hogy a számítógép képe megjelenik a képernyőn.

1

Nyomja meg a TOOLS gombot az

Eszközök menü megjelenítéséhez.

2

Használja a

F

/ f

gombokat, a „PIP” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A csatlakoztatott számítógép képe teljes nagyságban, míg a tv-műsor a jobb sarokban jelenik meg.

A

F

/ f

/

G

/ g

gombokat használhatja, hogy a tvműsor képernyő pozícióját léptesse.

3

Használja a számgombokat vagy nyomja meg a PROG +/– gombot a tv-csatorna kiválasztásához.

Visszatérés az egy képes üzemmódhoz

Nyomja meg a RETURN gombot.

z

Az Eszközök menü „TV-hang / PC-hang” opciójával kiválaszthatja a hallható forrás hangját.

A távvezérlő használata

Opcionális készülék használata

1 "/1

Be- vagy kikapcsolja a funkciógombokkal kiválasztott opcionális készüléket.

2

Funkciógombok

Lehetővé teszi a megfelelő készülék vezérlését.

Bővebben lásd a „A távvezérlő programozása” részt a 25. oldalon.

24

HU

3

BD/DVD kezelőgombok

• . : Újrajátssza az aktuális műsort az előző fejezettől (ha van).

• > : Továbblép a következő fejezetre (ha

• van).

: Egy maghatározott időtartamot megismétel az aktuális műsorból.

• : Továbblép egy meghatározott időtartammal.

• m : A műsort gyors visszatekerés

üzemmódban játssza le.

• M : A műsort gyors előretekerés

üzemmódban játssza le.

• H : A műsort normál sebességen játssza le.

• X : Lejátszás szüneteltetése.

• x : Lejátszás leállítása.

4

DVD felvevőgombok

• z REC: Felvétel indítása.

• X REC PAUSE: Felvétel szüneteltetése.

• x REC STOP: Felvétel leállítása.

5

F1/F2

• Lemez kiválasztása DVD lemeztárból.

• Funkció kiválasztása kombinált készülék (pl.

BD/DVD) használatakor.

A részleteket lásd a DVD lemeztárhoz vagy a kombinált készülékhez mellékelt használati utasításban.

6

BD/DVD MENU

Megjeleníti a DVD-lemez menüjét. A részleteket lásd a csatlakoztatott készülékhez mellékelt használati utasításban.

7

BD/DVD TOP MENU

Megjeleníti a DVD-lemez felső szintű menüjét.

A részleteket lásd a csatlakoztatott készülékhez mellékelt használati utasításban.

z

A H gombon egy kitapintható pont található. Más készülékek kezelésekor a kitapintható pontot viszonyítási pontként használhatja.

A távvezérlő programozása

A távvezérlő gyári beállítása lehetővé teszi Sony tv-készülékek, a legtöbb Sony BD-lejátszó, DVDlejátszó és erősítő (házimozi stb.) vezérlését.

Más gyártók BD- és DVD-lejátszóinak (és egyes

Sony BD-, DVD-lejátszó és erősítőknek) a vezérléséhez az alábbiak szerint programozza be a távvezérlőt.

~

Először keresse meg a BD-, DVD- készülék vagy erősítő

háromjegyű kódját a „Gyártók kódjai” táblázatban a

26. oldalon.

1

2

1

3

1

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BD,

DVD vagy AMP funkciógombot, amelyet a távvezérlőn be kíván programozni, majd nyomja meg a / gombot a funkciógombot lenyomva tartva.

A kiválasztott funkciógomb (BD, DVD vagy

AMP) villog.

2

A számgombokkal adja meg a gyártó háromjegyű kódját, amikor a gomb villog.

Ha a kódot nem írja be 10 másodpercen belül, akkor ismét el kell végeznie az 1. lépést.

3

Nyomja meg a gombot.

Ha a programozás helyes, a kiválasztott funkciógomb kétszer, ha nem, akkor pedig

ötször felvillan.

Folytatódik

25

HU

4

Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, hogy az alábbi fő funkciók működnek-e.

H (lejátszás), x (leállítás), m

(visszatekerés), M (gyors előretekerés), csatornaválasztás BD- és DVD-készüléken,

TOP MENU/MENU és

F

/ f

/

G

/ g

csak DVDlejátszón.

Ha a készülék nem működik, vagy egyes funkciók nem működnek

Írja be a helyes kódot vagy próbálkozzon a márka következő kódjával. Előfordulhat, hogy nem minden márka minden modellje szerepel a felsorolásban.

Visszatérés a normál tv-üzemmódhoz

Nyomja meg a TV funkciógombot.

Gyártók kódjai

DVD márkák listája

DVD-lejátszó

Márka

SONY

Kód

001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055

AIWA

AKAI

021

032

DENON 018, 027, 020, 002

GRUNDIG 009, 028, 023, 024, 016, 003

HITACHI

JVC

025, 026, 015, 004, 035

006, 017

KENWOOD 008

LG 015, 014, 034

LOEWE

MATSUI

009, 028, 023, 024, 016, 003

013, 016

ONKYO 022, 033

PANASONIC 018, 027, 020, 002, 045 – 047

PHILIPS

PIONEER

009, 028, 023, 024, 016, 003, 031

004, 050, 051, 052

SAMSUNG 011, 014

SANYO 007

SHARP 019, 027

THOMSON 012

TOSHIBA 003, 048, 049

YAMAHA 018, 027, 020, 002

BD (Blu-ray Disc) lejátszó

Márka

SONY

Kód

101 – 103

DVD/VCR-lejátszó

Márka

SONY

Kód

251

DVD-felvevő

Márka

SONY

Kód

201 – 203

Videomagnó-márkák listája

Márka

SONY

Kód

301 – 310, 362

AIWA

AKAI

325, 331, 351

326, 329, 330

DAEWOO 342, 343

GRUNDIG 358, 355, 360, 361, 320, 351, 366

HITACHI

JVC

LG

LOEWE

327, 333, 334

314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349

332, 338

358, 355, 360, 361, 320, 351

MATSUI

ORION

356, 357

328

PANASONIC 321, 323

PHILIPS 311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,

364

SAMSUNG 339 – 341, 345

SANYO 335, 336

SHARP 324

THOMSON 319, 350, 365

TOSHIBA 337

26

HU

AUX Sony rendszerek listája

DAV házimozirendszer

Márka Kód

SONY (DAV) 401 – 404

AV-vevő

Márka

SONY

Kód

451 – 454

Digitális földi vevő

Márka

SONY

Kód

501 – 503

A HDMI vezérlés használata

A HDMI vezérlés lehetővé teszi, hogy a készülékek a HDMI szabvány által leírt HDMI

CEC (szórakoztatóelektronikai eszközök vezérlése) rendszer segítségével vezéreljék egymást.

Csatlakoztathat Sony HDMI-vezérléssel kompatibilis készülékeket, pl. TV-készüléket, merevlemezes DVD-írót és hangrendszereket

(HDMI-kábellel) és azokat integráltan

üzemeltetheti.

A HDMI vezérlés használatához győződjön meg arról, hogy helyesen csatlakoztatta és állította be a kompatibilis készüléket.

HDMI vezérléssel kompatilis készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kompatibilis készüléket és a tvkészüléket HDMI-vezetékkel. Amikor a HDMIvezetéken kívül audiokészüléket is csatlakoztat, győződjön meg arról, hogy a TV DIGITAL OUT

(OPTICAL) aljzatát és az audiokészüléket is csatlakoztatta optikai audiovezeték segítségével.

Bővebben lásd a 21. oldalon.

HDMI vezérlés beállítása

A HDMI vezérlést a tv-készüléken és a csatlakoztatott készüléken egyaránt be kell

állítani. A tv-készülék beállításával kapcsolatban

olvassa el a 40. oldalon a „HDMI beállítás” részt.

A csatlakoztatott készülék beállítását a készülék kezelési útmutatójában találja.

A HDMI vezérlés funkciói

• Automatikusan kikapcsolja a készüléket a tvkészülék kikapcsolásakor.

• Bekapcsolja a tv-készüléket és automatikusan a csatlakoztatott készülék bemenetére vált, amikor a készülék megkezdi a lejátszást.

• Ha bekapcsolja a csatlakoztatott hangrendszert, amikor a tv-készülék be van kapcsolva, akkor a hangkimenet a tv-készülék hangszórójáról a hangrendszerre vált.

• A csatlakoztatott audiokészülék hangját kapcsolja ki, vagy szabályozza annak hangerejét.

27

HU

A menüfunkciók használata

Navigálás a menükben

A menüfunkciókkal kényelmesen használhatja a tv-készülék szolgáltatásait. Egyszerűen válthat csatornákat vagy külső bemeneteket, és módosíthatja a tv-készülék beállításait.

2

2

1

1

Nyomja meg a MENU gombot.

2

Használja a

F

/ f

gombokat az opciók kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A menüből való kilépéshez nyomja meg a

MENU gombot.

1

Digitális kedvencek*

A Kedvencek listájának megjelenítése

(20. oldal).

2

Analóg

Visszatérés az előzőleg nézett analóg csatornára.

3

Digitális*

Visszatérés az előzőleg nézett digitális csatornára.

4

Digitális EPG*

Megjeleníti a digitális elektronikus

műsorújságot (EPG) (18. oldal).

5

Külső bemenetek

Kiválaszthatja a tv-készülékhez csatlakoztatott eszközöket.

• A külső készülék műsorának megtekintéséhez válassza ki a megfelelő bemeneti műsorforrást, majd nyomja meg

• Egy külső bemenet felcímkézéséhez válassza az „AV címke szerkesztése”

(40. oldal) opciót.

• A csatlakoztatott HDMI-vezérléssel kompatibilis készülék kiválasztásához válassza a „HDMI eszközválasztás” opciót.

6

Beállítások

Megjelenítheti a „Beállítások” menüt, melyben a legtöbb beállítás elvégezhető.

1 Használja a

F

/ f

gombokat a menü ikon kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

2 Használja a

F

/ f

/

G

/ g

gombokat az opciók kiválasztásához vagy beállítás megváltoztatásához, majd nyomja meg a gombot.

A beállítások részleteit lásd a 29 – 47.

oldalakon.

~

A menüpontok beállítható paramétereinek listája az aktuális helyzettől függ. Az igénybe nem vehető opciók nem, vagy kiszürkítve jelennek meg.

* Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes országokban/régiókban.

28

HU

Kép menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Kép” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Bemenetek

Kép üzemmód

Törlés

Háttérfény

Kontraszt

Fényerő

Színtelítettség

Színárnyalat

A bemenet helyes megjelenítéséhez adjon meg egy közös beállítást, vagy

állítson be minden elemet külön.

„Közös”: közös beállításokat alkalmaz, amelyekben az értékek megegyeznek azokkal a bemenetekkel, amelyekben a „Bemenetek” opciónál „Közös” beállítás van megadva.

Aktuális bemenet neve (pl. AV1): az aktuális bemenet minden opcióját külön beállíthatja.

z

Állítsa az egyes bemeneteket „Közös” értékre, ha minden bemenetnél ugyanazokat a beállításokat kívánja használni.

Kiválasztja a kép üzemmódot. A „Kép üzemmód” opciói eltérhetnek a

„Videó/Fotó mód” beállításától függően (36. oldal).

„Élénk”: fokozott képkontraszt és élesség.

„Normál”: hagyományos kép. Mindennapi tévézéshez ajánlott.

„Mozi”: filmek megtekintéséhez. A legjobban moziszerű környezethez illik.

„Fotó”: beállítja a fényképekhez legjobb képminőséget.

„Egyéni”: lehetővé teszi a kedvenc beállítások tárolását.

A „Kép” menü minden beállítását a gyári értékre állíthatja vissza (a

„Bemenetek”, a „Kép üzemmód” és a „Részletes beállítások” menüpontok kivételével).

Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét.

Növelheti vagy csökkentheti a kép kontrasztját.

Világosíthatja vagy sötétítheti a képet.

Növelheti vagy csökkentheti a színtelítettséget.

Növelheti vagy csökkentheti a zöld és piros tónusokat.

~

A „Színárnyalat” paraméter csak NTSC színjel esetén állítható be (pl. amerikai videokazetták).

Folytatódik

29

HU

Színhőmérséklet

Képélesség

Zajcsökkentés

MPEG zajcsökkentés

DRC mód

A kép fehérségét állíthatja be.

„Hideg”: a fehér színeknek kékes színezetet ad.

„Semleges”: a fehér színeknek semleges színezetet ad.

„Meleg 1”/„Meleg 2”: a fehér színeknek vöröses színezetet ad. A „Meleg 2” vörösebb színezetet ad, mint a „Meleg 1”.

z

A „Meleg 1” és a „Meleg 2” beállítás nem vehető igénybe, amikor a „Kép üzemmód”ot „Élénk”-re állította.

Élesítheti vagy lágyíthatja a képet.

Csökkentheti a képzajt (kásás kép) gyenge jel esetén.

„Automatikus”: automatikusan csökkenti a képzajt (csak analóg tv-

üzemmódban vagy kompozit jeleknél).

„Magas”/„Közepes”/„Alacsony”: módosítja a zajcsökkentés hatását.

„Ki”: a „Zajcsökkentés” funkció kikapcsolása.

Csökkenti a képzajt az MPEG tömörítésű műsorokban.

DRC színskála

Részletes beállítások

Nagyfelbontású 4x sűrűségű képet választ ki a magas minőségű forrásoknál

(pl. DVD-lejátszó, digitális vevőkészülékek).

„Mód 1”: a mozgóképekhez ajánlott.

„Mód 2”: az állóképekhez és szövegekhez ajánlott.

„Ki”: a „DRC mód” funkció kikapcsolása.

Egyedileg beállítja a részletességet („Élethűség”) és simítást („Tisztaság”) minden jelforrásnál. Például létrehozhat egy saját beállítást a kábeles bemenethez és egy másikat a DVD-lejátszóhoz.

Megjelenik a „DRC színskála”. A

F

/ f

/

G

/ g

gombokkal állítsa be a jelzés helyét (z).

A z jelet magasabbra tolva az „Élethűség” tengelyen, a kép részletesebb lesz.

A z jelet jobbra tolva a „Tisztaság” tengelyen, a kép simább lesz.

Részletesebb képbeállítás. Ha a „Kép üzemmód” opciónál az „Élénk” beállítást választja, akkor ezeket a beállításokat nem módosíthatja.

„Törlés”: minden módosított képbeállítás visszaállítása a gyári értékre.

„Fekete korrekció”: finomítja a kép fekete területeinek árnyalását, ezzel növelve a kontrasztot.

„Részl. kontraszt kiemelő”: a képernyő világosságának függvényében

önműködően a „Háttérfény” és a „Kontraszt” beállításokat a legmegfelelőbb

értékre állítja. Ez a beállítás különösen sötét jeleneteknél hatásos. Növeli a kontrasztot a sötétebb jelenetekben.

„Gamma”: beállítja a kép világos és sötét területei közötti egyensúlyt.

„Tiszta fehér”: kiemeli a fehér színeket.

„Színtartomány”: módosítja a színtartományt. A „Kibővített” opció az élénk színeket adja vissza természetesebb módon, míg a „Normál” opcióval a hagyományos színek jelennek meg.

„Élő szín”: élénkebbé teszi a színeket.

„Fehéregyensúly”: beállítja a színhőmérsékletet színenként.

„Részlet kiemelő”: növeli a kép részletességét.

„Él kiemelő”: kiemeli a kép kontúrjait.

30

HU

Hang menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Hang” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Bemenetek

Hang mód

Törlés

A bemenet helyes megjelenítéséhez adjon meg egy közös beállítást, vagy

állítson be minden elemet külön.

„Közös”: közös beállításokat alkalmaz, amelyekben az értékek megegyeznek azokkal a bemenetekkel, amelyekben a „Bemenetek” opciónál „Közös” beállítás van megadva.

Aktuális bemenet neve (pl. AV1): az aktuális bemenet minden opcióját külön beállíthatja.

z

Állítsa az egyes bemeneteket „Közös” értékre, ha minden bemenetnél ugyanazokat a beállításokat kívánja használni.

„Dinamikus”: kiemeli a magas és a mély hangokat.

„Normál”: normál hang. Mindennapi tévézéshez ajánlott.

„Egyéni”: lapos átviteli görbe. Egyéni beállítások tárolását is lehetővé teszi.

A „Hang” menü minden beállítását a gyári értékre állíthatja vissza (a

„Bemenetek”, a „Hang mód” és a „Kettős hang” menüpontok kivételével).

Beállíthatja a magashangokat.

Magas hangszín

Mély hangszín

Beállíthatja a mélyhangokat.

Balansz

Eltolhatja a hangerőegyensúly beállítást a bal vagy jobb hangsugárzó felé.

Auto hangerőszabályozás

Állandó hangerőszintet tarthat akkor is, ha a hangerő ugrásszerűen megváltozik (pl. a reklámok általában hangosabbak az egyéb műsoroknál).

Hangerő eltolás

Beállítja az aktuális bemenet hangszintjét a többi bemenethez képest, ha a

„Bemenetek” opciónál az aktuális bemenet neve van megadva (pl. AV1).

Folytatódik

31

HU

Térhang

Beszédkiemelés

Hangkiemelő

Kettős hang

„S-FORCE Front Surround”: normál sztereó adáshoz, 5.1 csatornás digitális sugárzású térhangzású hanghoz és csatlakoztatott készülékről érkező hanghoz vehető igénybe.

„Ki”: normál (2 csatornás) sztereó hanggá alakítja át az 5.1-es és egyéb digitális sugárzású térhangzású hangot. A többi adás hangját az eredeti módon adja vissza.

Beállítja az emberi hang tisztaságát. Ha például a hírolvasó hangja nem

érthető, akkor az érték növelésével tisztábbá teheti a hangot. Ezzel szemben sportműsor nézésekor az érték csökkentésével lágyíthatja a kommentátor hangját.

Erőteljesebb hatást kölcsönözhet a hangnak, kiegyenlítve a hangsugárzók fáziselcsúszását.

Sztereó vagy kétnyelvű adáshoz választhatja ki a hangszóróból hallható hangot.

„Sztereó”/„Mono”: sztereó adáshoz.

„A”/„B”/„Mono”: kétnyelvű adáshoz válassza ki az „A”-t az 1-es hangcsatornához, a „B”-t a 2-es hangcsatornához vagy a „Mono”-t mono hanghoz, amennyiben elérhető.

~

Amennyiben, a tv-készülékhez csatlakoztatott külső készüléket választ ki, állítsa a

„Kettős hang” beállítást „Sztereó”-ra, „A”-ra vagy „B”-re. Ha azonban a HDMIaljzatba csatlakoztatott külső készülék van kiválasztva, akkor a „Sztereó” beállítás van rögzítve (kivéve a hangbemenet aljzat használatakor).

32

HU

Képernyő menü (kivéve PC-bemenet)

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Képernyő beállítás” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Bemenetek

A bemenet helyes megjelenítéséhez adjon meg egy közös beállítást, vagy

állítson be minden elemet külön.

„Közös”: közös beállításokat alkalmaz, amelyekben az értékek megegyeznek azokkal a bemenetekkel, amelyekben a „Bemenetek” opciónál „Közös” beállítás van megadva.

Aktuális bemenet neve (pl. AV1): az aktuális bemenet minden opcióját külön beállíthatja.

~

A következő elemek közül választhat: „Képernyő formátum”, „Képeltolás”,

„Függőleges eltolás” és „Függőleges méret”.

z

Állítsa az egyes bemeneteket „Közös” értékre, ha minden bemenetnél ugyanazokat a beállításokat kívánja használni.

Képernyő formátum

A képernyőformátummal kapcsolatban lásd a „A képernyő üzemmód kézi megváltoztatása, az adásnak megfelelően” című részt a 16. oldalon.

Auto formátum

4:3 alaphelyzet

Önműködően beállítja a képernyő formátumot a műsor jelének megfelelően.

A beállítás megtartásához válassza az „Ki” opciót.

Kiválaszthatja az alapértelmezett képernyű üzemmódot a 4:3 arányú adáshoz.

„Smart”: a hagyományos 4:3 adásokat szélesképernyős formában jeleníti meg.

„4:3”: a hagyományos 4:3 adásokat az eredeti képaránnyal jeleníti meg.

„Ki”: akkor is megtartja az aktuális „Képernyő formátum” beállítást, ha

átkapcsol egy másik csatornára vagy bemenetre.

Képeltolás

Beállíthatja a képterületet.

„Teljes felbontás”: az eredeti méretben jeleníti meg a képet 1080i vagy 1080p jelforrás esetén úgy, hogy a széleit levágja.

„+1”: megjeleníti az eredeti képterületet. Ez a beállítás kiválasztható a bemenő HDMI videojeleknél, kivéve a 1080i vagy 1080p jeleket.

„Normál”: megjeleníti az ajánlott képterületet.

„-1”/„-2”: nagyítja a képet a szélek elrejtésével.

Folytatódik

33

HU

Vízszintes eltolás

Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.

Függőleges eltolás

Beállítja a kép függőleges pozícióját, ha a „Képernyő formátum” beállítása

„Smart”, „Zoom” vagy „14:9”.

Függőleges méret

Beállítja kép függőleges méretét, ha a „Képernyő formátum” beállítása

„Smart”.

34

HU

Képernyő menü (PC-bemenethez)

A PC-bemenet kiválasztásakor kiválaszthatja a

„Képernyő beállítás” menü opcióit. A

„Beállítások” opcióinak kiválasztásához lásd:

„Navigálás a menükben” (28. oldal).

Automatikus beállítás

Automatikusan beállítja a kép pozícióját, fázisát és pixelértékét, amikor a tvkészülék bemenő jelet kap a csatlakoztatott PC-ről.

z

Előfordulhat, hogy az „Automatikus beállítás” funkció nem működik megfelelően bizonyos bemeneti jelek esetén. Ilyen esetben kézzel állítsa be a „Fázis”, „Pixel”,

„Vízszintes eltolás” és a „Függőleges eltolás” paramétereket.

Visszaállítja a PC képernyőbeállításit a gyári értékekre.

Törlés

Fázis

Beállíthatja a fázist a kép villogása esetén.

Pixel

Beállíthatja a képpontok kiosztását, ha a képen függőleges csíkok jelennek meg.

Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.

Vízszintes eltolás

Függőleges eltolás

Beállíthatja a kép függőleges pozícióját.

Képernyő formátum

Kiválaszthat egy képernyő üzemmódot a számítógépes jel megjelenítéséhez.

„Normál”: a képet az eredeti méretben jeleníti meg.

„Teljes 1”: felnagyítja a képet a függőleges képterület kitöltéséhez megőrizve a vízszintes-függőleges képarányt.

„Teljes 2”: felnagyítja a képet a képterület teljes kitöltéséhez.

35

HU

Videó beállítások menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Videó beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Film üzemmód

Javítja a képmozgást DVD vagy videokazetta lejátszásakor, csökkentve a kép elmosódottságát és szemcsézettségét.

„Automatikus 1”: stabil, minimális képzajt tartalmazó kép érdekében. Állítsa erre: „Automatikus 2” ha a kép részlegesen rossz minőségű.

„Automatikus 2”: használja ezt a beállítást a szokványos használathoz.

„Ki”: a „Film üzemmód” funkció kikapcsolása.

~

Ha az „Automatikus 1” vagy az „Automatikus 2” üzemmód van kiválasztva, a „Film

üzemmód” automatikusan kikapcsol és a mozgókép nem játszható le simán, amennyiben a kép rendellenes jeleket tartalmaz, vagy túl sok a képzaj.

Játék/Szöveg mód

Az optimális képernyőt biztosítja a videojátékokról és számítógépekről

érkező, finom vonalakat és karaktereket tartalmazó képekhez. A „Be” beállítás aktív a finom vonalak és karakterek megjelenítéséhez.

Videó/Fotó mód x.v.Colour

Megfelelő képminőséget biztosít a bemenő jelforrásnak (videó vagy fénykép) az adott opció kiválasztásával.

„Videó-A”: beállítja a képminőséget a bemenő jelforrásnak (videó vagy fénykép) megfelelően, ha közvetlenül csatlakoztat Sony HDMI-kimenetre képes készüléket, amely támogatja a „Videó-A” üzemmódot.

„Videó”: megfelelő képminőséget biztosít a mozgóképekhez.

„Fotó”: megfelelő képminőséget biztosít az állóképekhez.

~

A beállítás „Videó” módon marad, ha a Videó-A üzemmód nem támogatott a csatlakoztatott készüléken, akkor is, ha a „Videó-A” van kiválasztva.

A forrás színterét átvéve az eredetihez hűebben jeleníti meg a mozgóképeket.

~

A beállítás „Normál” módon marad, ha a bemeneti jel HDMI (RGB), akkor is, ha az

„x.v.Colour” van kiválasztva.

Fotó színtartomány

Kiválasztja az (sRGB, sYCC, Adobe RGB) opciót a kimeneti színtér HDMI vagy komponens-bemenethez csatlakoztatott készülék kimeneti jeltartományához való illesztésére.

~

• Válassza a „sYCC” beállítást, ha a készülék támogatja az „x.v.Colour” opciót.

• A beállítás „sRGB” módon marad, ha a bemeneti jel HDMI (RGB), akkor is, ha az

„sYCC” van kiválasztva.

36

HU

Szín mátrix

RGB dinamika tartomány

Színrendszer

Általában a gyári beállításban használatos (ha az AV1/2/7 (Kompozit és S-

Video bemenet) beállítása „ITU601”, és az AV3/4/5/6/8 (komponens bemenet) beállítása „Automatikus”). Ha a bemenő kép színtónusa nem felel meg a színnormának és természetellenesnek tűnik, válassza az „ITU601” vagy

„ITU709” beállítást, amely normalizálja a színtónust.

Természetes színt állít elő a HDMI színbemenet (RGB) fényességértékeinek reprodukálásával. Állítsa „Automatikus” értékre a normál használathoz.

Csak akkor módosítsa, ha a kép színei nem természetesek.

A bemeneti műsorforrás jelének megfelelően kiválasztja a színrendszert

(„Automatikus”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58” vagy „NTSC4.43”).

37

HU

Audió beállítások menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Audió beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Hangszóró

Fejhallgató beállítások

Hang kimenet

Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangszóróit.

„TV-hangszóró”: tv hangsugárzók bekapcsolt állapotában a tv hangját a tv hangszóróin keresztül hallja.

„Audió rendszer”: tv hangsugárzók kikapcsolt állapotában tv hangját csak az audiokimeneti aljzatokhoz csatlakoztatott, külső audiokészüléken keresztül hallja.

Ha HDMI vezérléssel kompatibilis készüléket csatlakoztatott, akkor bekapcsolhatja a tv-készülékhez kapcsolódóan kezelt készüléket. Ezt a beállítást el kell végezni a készülék csatlakoztatását követően.

i

Csatlakoztatva

Be- és kikapcsolhatja a tv-készülék beépített hangsugárzóit, ha fejhallgatót csatlakoztat.

„Be”: a hang csak a fejhallgatóból hallható.

„Ki”: a hang a fejhallgatóból és a tv-készülék hangsugárzóiból is hallható.

i

Hangerő

Beállítja a fejhallgató hangerejét, ha a „i Csatlakoztatva” beállítása „Ki”.

i

Kettős hang

Kiválasztja a fejhallgató hangjelét sztereó vagy kétnyelvű sugárzáshoz.

„Változó”: az Ön audio rendszerének hang kimenete vezérelhető a tvkészülék távvezérlőjével.

„Rögzített”: a tv-készülék hang kimenete állandó. Használja audio rendszerének távvezérlőjét a hangerő (és más jellemzők) beállításához.

38

HU

Beállítás menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Beállítás” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Időzítő beállítások

Beállíthatja az időzítőt a tv-készülék be- és kikapcsolásához.

Elalvás időzítő

Beállíthat egy időtartamot, amely után a tv-készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Amikor az „Elalvás időzítő” funkciót bekapcsolta, az (Időzítő) kijelzés a tvkészülék előlapján narancssárgán világít.

z

• Ha kikapcsolja a tv-készüléket, majd visszakapcsolja, az „Elalvás időzítő” visszaáll

„Ki” állásba.

• Egy perccel a készenléti üzemmódba kapcsolás előtt egy értesítő üzenet jelenik meg a képernyőn.

Bekapcsolási időzítő

Beállíthatja az időzítőt a készülék készenléti üzemmódból való bekapcsolásához.

„Nap”: beállítja a napot, amelyen aktiválni kívánja a „Bekapcsolási időzítő” funkciót.

„Idő”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásának időpontját.

„Időtartam”: beállíthatja azt az időtartamot, mely után a tv-készülék

önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.

„Hangerő beállítás”: beállíthatja a tv-készülék bekapcsolásakor érvényes hangerőt.

Óra beállítása

Lehetővé teszi az óra kézzel történő beállítását. Ha a tv-készülék digitális csatornákat fog, az óra nem állítható be kézzel, mivel a vett adásba kódolt időjel állítja be.

Folytatódik

39

HU

AV beállítás

Automatikus

S-Video

AV2 kimenet

HDMI beállítás

Nevet rendelhet azokhoz a külső készülékhez, melyeket az oldalsó vagy a hátoldali aljzatokhoz csatlakoztatott. A név rövid ideig megjelenik a képernyőn, a megfelelő bemenet kiválasztásakor. Kihagyhatja annak a csatlakoztatott eszköznek a bemeneti jeleit, amelyiket nem szeretné megjeleníteni a képernyőn.

1 Használja a

F

/ f

gombokat a bemenő forrás kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat az opció kiválasztásához, majd nyomja meg

Készüléknevek: a tárolt nevek közül hozzárendelhet egyet a csatlakoztatott készülékhez.

„Szerkesztés:”: saját nevet hozhat létre. Végezze el a 2 – 4. lépéseket a

„Programnevek” (42. oldal) című részben.

„Ugrás”: kihagyja azokat a bemeneteket, melyekhez nem csatlakoztatott külső készüléket.

Az 7 S-videó aljzat bemeneti jelét választhatja ki, ha az aljzatokat egyaránt csatlakoztatta.

/ 7

Beállíthatja a készülék hátoldalán található / 2 aljzaton továbbítani kívánt jelet. A / 2 aljzathoz csatlakoztatott videomagnóval vagy más felvevő készülékkel felvételt készíthet a tv-készülék egyéb aljzataihoz csatlakoztatott külső készülékről.

„TV”: a sugárzott műsort továbbítja.

„AV1”: az

/ 1 aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.

„AV7”: az / 7

aljzathoz csatlakoztatott készülék jelét továbbítja.

„Automatikus”: mindig a képernyőn megjelenített műsort továbbítja (kivéve a / 3, / 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 és a PC IN / aljzatok jeleit).

Ez a menü a HDMI aljzathoz csatlakoztatott, HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek beállítására használható. Felhívjuk a figyelmét, hogy a HDMI vezérléssel kompatibilis csatlakoztatott készüléken is el kell végeznie az

összehangolással kapcsolatos beállításokat.

HDMI vezérlés

Beállítja hogy HDMI vezérléssel kompatibilis készülék és a tv-készülék

összehangoltan végezze a műveleteket, vagy sem. Ha ezt a beállítást „Be”-ra

állítja, az alábbi lehetőségek lesznek elérhetők.

Eszközök auto. kikapcsolása

Ha „Be”-ra állítja, a HDMI vezérléssel kompatibilis készülék a tv-készülékkel egy ütemben kapcsolódik ki.

TV auto. bekapcsolása

Ha „Be”-ra állítja, a tv-készülék a HDMI vezérléssel kompatibilis készülékkel egy ütemben kapcsolódik be.

HDMI eszközlista

Megjeleníti a csatlakoztatott, HDMI vezérléssel kompatibilis készülékek listáját.

~

Nem használhatja a „HDMI vezérlés” opciót, ha a tv-készülék vezérlését HDMI vezérléssel kompatibilis hangrendszerrel kapcsolta össze.

40

HU

Autom. beállítás

Takarékos

üzemmód

Fényérzékelő

Elindítja a kezdeti beállítást a nyelv és az ország/régió kiválasztásához valamint minden elérhető digitális és analóg csatorna behangolásához.

Rendszerint nincs szükség erre a műveletre, mert a nyelv és ország/régió kiválasztása, illetve a csatornák tárolása a tv-készülék első üzembe

helyezésekor megtörtént (6. oldal).

Ez az opció lehetővé teszi az említett művelet megismétlését (pl. a tvcsatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg).

Kiválaszthatja az energiatakarékos üzemmódot a tv-készülék energiafogyasztásának csökkentésére.

Ha a „Kép kikapcsolás” opciót választja, a kép kikapcsol, és a jelző zölden világít a készülék előlapján. A hang változatlan marad.

„Be”: önműködően optimalizálhatja a képbeállítást a helyiség fényviszonyainak megfelelően.

„Ki”: a „Fényérzékelő” funkció kikapcsolása.

~

Győződjön meg arról, hogy nem tett semmit az érzékelő elé, mert az befolyásolhatja

annak működését. Lásd a 14. oldalt az érzékelővel kapcsolatos további információkért.

PC energiagazdálkodás

A tv-készüléket készenléti üzemmódba állítja, ha 30 másodpercig nem érkezik jel a PC-bemenetre.

Nyelv/Ország

Kiválaszthatja a menü nyelvét.

Termékinformáció

A tv-készülék rendszerinformációit jelenítheti meg.

Mindent visszaállít

Minden beállítást visszaállít az alapértelmezett értékre, majd megjeleníti az

„Autom. beállítás” képernyőt.

~

• Ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja ki a tv-készüléket, vagy ne nyomjon meg semmilyen gombot ez idő alatt (kb. 30 másodpercig).

• Az összes beállítás (beleértve a Digitális kedvencek listáját, az ország, a nyelv beállításait, az önműködően behangolt csatornákat, stb.) visszaáll a gyárilag megadott értékre.

41

HU

Analóg beállítások menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Analóg beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

Közvetlen számbeírás

Automatikus hangolás

Behangolhat minden rendelkezésre álló analóg csatornát.

Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg.

Programrendezés

Megváltoztathatja a tárolt csatornák sorrendjét.

1 Használja a

F

/ f

gombokat az új helyzetbe elmozdítani kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat a csatorna új helyzetének kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

Programnevek

Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a kívánt analóg csatornát a távvezérlő számgombjaival (0 – 9) is kiválaszthatja.

~

Ha a „Be” opciót választja a „Közvetlen számbeírás” menüben, a 10-es vagy annál nagyobb (két számjegyű) csatornák kiválasztása nem lehetséges a számgombokkal.

Maximum 5 betűből vagy számból álló nevet rendelhet a csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik. (A csatornák nevét a készülék általában önműködően beolvassa a Teletext rendszerből (ha rendelkezésre áll).)

1 Használja a

F

/ f

gombokat a megnevezni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat a kívánt betű vagy szám (használja a „_” karaktert szóköz beviteléhez), majd nyomja meg a g

gombot.

Amennyiben hibás karaktert vitt be

Használja a

G

/ g

gombokat a helytelen karakter kiválasztásához. Ezután használja a

F

/ f

nyilakat a helyes karakter kiválasztásához.

Az összes karakter törlése

Válassza ki az „Törlés”-t, majd nyomja meg a gombot.

3 Ismételje a 2-es lépést a teljes név megadásához.

4 Válassza ki az „OK” lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

42

HU

Kézi hangolás

Mielőtt kiválasztaná a „Cimke”/„AFT”/„Audio szűrő”/„Ugrás”/„Dekóder”/

„LNA” opciót, a PROG +/– gombokkal válassza ki a megfelelő csatornát.

Olyan csatornát nem választhat ki, amelynél a kihagyás („Ugrás”) funkció

aktív (44. oldal).

Programhely/Rendszer/Csatorna

Csatornák kézi tárolása.

1 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Programhely” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

2 Használja a

F

/ f

gombokat a kézzel behangolni kívánt programhely sorszámának kiválasztásához (amennyiben videomagnót hangol be, válassza ki a 00 programhelyet), majd nyomja meg a RETURN gombot.

3 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Rendszer” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

4 Használja a

F

/ f

gombokat a tv-rendszer kiválasztásához, majd nyomja meg a RETURN gombot.

B/G: Nyugat-európai országok/régiók

I: Az Egyesült Királyság

D/K: Kelet-európai országok/régiók

L: Franciaország

5 Használja a

F

/ f

gombokat, a „Csatorna” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

6 Használja a

F

/ f

gombokat az „S” (kábelcsatornák esetén) vagy a „C”-t

(földi sugárzású csatornák esetén), majd nyomja meg a g

gombot.

7 Az alábbiak szerint hangolja be a csatornákat:

Amennyiben nem tudja a csatorna sorszámát (frekvenciáját)

Használja a

F

/ f

gombokat a következő elérhető csatorna megkereséséhez.

Amikor egy csatornát a tv-készülék megtalál, a keresés leáll. A keresés folytatásához használja a

F

/ f

gombokat.

Amennyiben tudja a csatorna sorszámát (frekvenciáját)

A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna vagy a videomagnó csatornájának számát.

8 Nyomja meg a gombot a „Megerősít” opcióhoz való ugráshoz, majd nyomja meg a gombot.

9 Használja a f

gombot az „OK” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A többi csatorna kézzel történő beállításához ismételje meg a fenti műveletsort.

Cimke

Tetszés szerinti nevet rendelhet (maximum 5 betű vagy szám) a kiválasztott csatornához. A csatorna kiválasztásakor a név rövid ideig megjelenik.

A karakterek beírásához kövesse a „Programnevek” rész 2 – 4. lépéseit

(42. oldal).

AFT

Ha úgy érzi, hogy finomhangolással tovább javítható a kép, kézi vezérléssel beállíthatja a megfelelő vételi minőséget.

A finomhangolást –15 és +15 között állíthatja be. Ha az „Be” beállítás van kiválasztva, akkor a finomhangolás automatikusan történik.

Folytatódik

43

HU

44

HU

Audio szűrő

Ha a mono adások hangja torzított, az egyes csatornáknál javíthatja a hangminőséget. A nem szabványos jelek hangtorzítást vagy szaggatott hangot okozhatnak mono műsorok megtekintésekor.

Amennyiben nem tapasztal hangtorzulást, ajánljuk, hogy hagyja ezt a menüpontot az alapértelmezett „Ki”-ra beállítva.

~

Nem hallgathat sztereó vagy kettős hangot, ha az „Alacsony” vagy „Magas” opciót választotta.

Ugrás

A készülék kihagyja a nem kívánt analóg csatornákat, amikor a PROG +/– gombokkal csatornát vált. (A számgombokkal továbbra is kiválaszthatja a kihagyott csatornákat.)

Dekóder

Megjelenítheti és felveheti a kódolt csatorna műsorát, ha közvetlenül a /

1, SCART aljzathoz, vagy egy videomagnón keresztül a / 2 aljzathoz dekódert csatlakoztat.

~

Az „Ország” opciónál (7. oldal) kiválasztott országtól/régiótól függően előfordulhat,

hogy ez a menüpont nem elérhető.

LNA

Nagyon gyenge adásjel (zajos kép) esetén javítja az egyes csatornák képminőségét.

Amennyiben nem lát javulást a kép minőségében, még akkor sem, ha „Be”-ra

állítja ezt az opciót, akkor állítsa „Ki”-ra (alapértelmezett beállítás).

Megerősít

Elmentheti a „Kézi hangolás” beállítások módosításait.

Digitális beállítások menü

Az alábbi opciókat választhatja ki a „Digitális beállítások” menüben. A „Beállítások” opcióinak

kiválasztásához lásd: „Navigálás a menükben”

(28. oldal).

~

Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhetők egyes országokban/régiókban.

Digitális hangolás

Digitális automatikus hangolás

Behangolhatja az elérhető digitális csatornákat.

Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák újrahangolását költözés után, vagy új csatornák keresését, melyeknek sugárzását az előző tárolás óta kezdték meg.

Bővebben lásd a „A tv-készülék automatikus hangolása” részt a 7. oldalon.

Programlista szerkesztése

Törölheti a feleslegessé vált digitális csatornákat, és megváltoztathatja a csatornák sorrendjét.

1 Használja a

F

/ f

gombokat a törölni vagy áthelyezni kívánt csatorna kiválasztásához.

A számgombok segítségével adja meg a kívánt programcsatorna számát.

2 A digitális csatornák törlése, vagy a sorrend megváltoztatása a következőképpen történik.

A digitális csatorna eltávolításához

Nyomja meg a gombot. A megerősítő üzenet megjelenését követően nyomja meg a

G

gombot a „Igen” kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

A digitális csatornák sorrendjének módosításához

Nyomja meg a g

gombot, majd használja a

F

/ f

gombokat a csatorna új helyzetének kiválasztásához és nyomja meg a

G

gombot.

3 Nyomja meg a RETURN gombot.

Digitális kézi hangolás

Kézzel is behangolhatja a digitális csatornákat. Akkor vehető igénybe ez a szolgáltatás, ha a „Digitális automatikus hangolás”-t „Földi sugárzású”-ra

állította.

1 Használja a számgombot a kézzel behangolni kívánt csatorna sorszámának kiválasztásához, majd használja a

F

/ f

gombokat a csatorna behangolásához.

2 Amikor az elérhető csatornákat megtalálta, használja a

F

/ f

gombokat az eltárolni kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

3 A

F

/ f

gombokkal válassza ki azt a programhelyet, ahol az új csatornát tárolni szeretné, majd nyomja meg a gombot.

A többi csatorna behangolásához ismételje meg a fenti műveletsort.

Folytatódik

45

HU

Felirat beállítás

Hang beállítás

„Audio típus”: az adás hangját a gyengénhallók részére érvényes állásban játssza le, amennyiben a „Gyengénhallóknak” opciót kiválasztotta.

„Audio nyelv”: kiválasztja a műsorhoz használt nyelvet. Egyes digitális csatornák több nyelven sugároznak műsort.

„Audio leírás”: a képi információ hangos leírását (narrációt) nyújtja, ha a tvcsatorna sugároz ilyen információt.

„Keverési szint”: beállíthatja a tv-adás hangjának és az „Audió leírás” hangerejét.

„Dinamika tartomány”: kiegyenlíti a különböző csatornák hangereje közti különbséget. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a funkció esetleg nem működik egyes csatornáknál.

„Optikai kimenet”: kiválasztja a tv-készülék hátoldalán lévő DIGITAL OUT

(OPTICAL) aljzatról kimenő audiojelet. Állítsa „Automatikus” beállításra, ha Dolby Digital-kompatibilis a csatlakoztatott készülék, illetve állítsa „PCM” beállításra, ha a csatlakoztatott készülék nem kompatibilis.

Információs ablak

„Alap”: az információs ablakban megjelenít egy műsorinformációt.

„Teljes”: az információs ablakban megjelenít egy műsorinformációt és alatta részletes műsorinformációt jelenít meg.

Rádió csatorna

„Feliratok beállítása”: ha kiválasztja a „Gyengénhallóknak” opciót, további vizuális segédjelek jelenhetnek meg a feliratok mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen információt).

„Feliratok nyelve”: kiválaszthatja a megjelenítendő feliratok nyelvét.

Gyermekzár

A képernyőn háttérképet jelenít meg, miközben rádióadást hallgat.

Kiválaszthatja a háttérkép színét, vagy választhat egy véletlenszerű színt. A háttérkép megjelenítésének ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

Korhatárt állíthat be a műsorokhoz. A beállított korhatárt meghaladó műsor csak akkor nézhető, ha beírja a megfelelő PIN kódot.

1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.

Ha korábban nem állított be PIN kódot, egy PIN kód kérő képernyő jelenik meg. Kövesse az alábbi „PIN kód” rész utasításait.

2 Használja a

F

/ f

gombokat a korhatár vagy a „Nincs” opció kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.

3 Nyomja meg a RETURN gombot.

PIN kód

A PIN kód beállítása első alkalommal

1 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.

2 Nyomja meg a RETURN gombot.

A PIN kód módosításához

1 A számgombokkal adja meg a jelenlegi PIN kódot.

2 A számgombokkal adja meg az új PIN kódot.

3 Nyomja meg a RETURN gombot.

z

A 9999-es PIN kód minden esetben elfogadásra kerül.

46

HU

Technikai beállítás

„Auto szolgáltatásfrissítés”: lehetővé teszi új digitális szolgáltatások észlelését

és eltárolását, amint azok elérhetővé válnak.

„Szoftverletöltés”: lehetővé teszi, hogy a tv-készülék önműködően fogadjon szoftverfrissítéseket a meglévő antennán vagy kábeltelevíziós vezetéken keresztül (ha kiadnak frissítést). A Sony a „Be” opció használatát javasolja.

Ha nem szeretné a készülék szoftverét frissíteni, válassza a „Ki” opciót.

„Rendszerinformáció”: megjeleníti az aktuális szoftver verziót és a jelszintet.

„Időzóna”: lehetővé teszi az adott időzóna kézi kiválasztását, ha ez nem egyezik meg az ország alapértelmezett időzónájával.

„Auto. téli/nyári időszám.”: beállíthatja, hogy a készülék önműködően váltson-e a nyári és a téli időszámítás között.

• „Ki”: az „Időzóna” beállítás szerint jeleníti meg az időt.

• „Be”: a naptárnak megfelelően a készülék önműködően vált a nyári és a téli időszámítás között.

CA-modul beállítása

Lehetőséget biztosít az előfizetős tv-adás eléréséhez, amennyiben igényelt egy

előfizetői kártyát (CAM). Lásd a 21. oldalon a

(PCMCIA) aljzat elhelyezkedését.

47

HU

Kiegészítő információk

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-52W3000, KDL-46W3000, KDL-40W3000 típusú készülékek a

2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben előírtak szerint megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek.

Modell neve

Rendszer

A képernyő típusa

Tv képrendszer

Szín- és videorendszer

Csatorna lefedettség i

3/

7

/

3/

7

7

4

2 (SmartLink)

4

HDMI IN 5, 6, 8

PC IN

KDL-40W3000 KDL-46W3000 KDL-52W3000

LCD (folyadékkristályos) kijelző

Analóg: A kiválasztott országától/régiótól függ: B/G/H, D/K, L, I

Digitális: DVB-T/DVB-C

Analóg: PAL, SECAM, NTSC 3,58, 4,43 (csak videó bemenet)

Digitális: MPEG-2 [email protected]/HL, MPEG-4 [email protected]/L4

Analóg: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69

Digitális: VHF/UHF

11 W + 11 W Hangkimenet teljesítménye

Bemeneti-, kimeneti aljzatok

Antenna/kábeltelevíziós vezeték

/ 1

75

Ω-os külső aljzat VHF/UHF vételhez

21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány) audio-, videobemenettel,

RGB bemenettel és TV audio-, videokimenettel.

21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány) audio-, videobemenettel,

RGB bemenettel, választható audio-, videokimenettel és SmartLink felülettel.

Támogatott formátumok: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75

Ω, 0,3 V negatív szinkron./P

B

/C

B

: 0,7 Vp-p, 75

Ω/

P

R

/C

R

: 0,7 Vp-p, 75

Ω

Audiobemenet (RCA csatlakozók): 500 mV effektív, impedancia: 47 k

Ω

Videó: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: két csatornás lineáris PCM

32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit

Analóg audiobemenet (RCA csatlakozók): 500 mV effektív, impendancia: 47 k

Ω (csak a HDMI

IN 5 esetén)

PC-bemenet (lásd a 49. oldalon)

S-videobemenet (4 érintkezős mini DIN)

Videobemenet (RCA csatlakozó)

Audiobemenet (RCA csatlakozó)

DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitális optikai csatlakozó)/Audiokimenet (RCA csatlakozók)

PC-bemenet (15 érintkezős D-sub) (lásd a 49. oldalon)

G: 0,7 Vp-p, 75

Ω, a zöldszinkron nem támogatott/B: 0,7 Vp-p, 75 Ω/

R: 0,7 Vp-p, 75

Ω/HD: 1–5 Vp-p/VD: 1–5 Vp-p

PC-audiobemenet (minijack)

Fejhallgató aljzat

Előfizetői kátya (CAM) nyílás

48

HU

Modell neve KDL-40W3000

Energiaellátási követelmények és egyebek

Tápfeszültség szükséglet

Képernyőméret

Kijelző felbontása

KDL-46W3000

220–240 V-os váltakozó áramú, 50 Hz

40 hüvelyk

(kb. 101,6 cm képátló)

46 hüvelyk

(kb. 116,8 cm képátló)

1 920 sor × 1 080 oszlop

Teljesítményfelvétel

Teljesítményfelvétel készenléti

üzemmódban*

(állvánnyal) Méretek

(szél. × mag.

× mély.)

(állvány nélkül)

Tömeg

220 W

0,3 W kb. 992 × 688 × 265 mm kb. 992 × 643 × 122 mm

(állvánnyal) kb. 25,5 kg

(állvány nélkül) kb. 22,0 kg

270 W kb. 1 135 × 779 × 306 mm kb. 1 135 × 734 × 122 mm kb. 32,5 kg kb. 28,5 kg

Mellékelt tartozékok

Lapozzon az „1: A tartozékok ellenőrzése” részhez a 4. oldalon.

Külön megvásárolható tartozék SU-WL500

fali konzol

SU-FL62 padlóállvány

SU-FL300M TV-állvány

KDL-52W3000

52 hüvelyk

(kb. 132,2 cm képátló)

305 W kb. 1 278 × 874 × 384 mm kb. 1 278 × 832 × 123 mm kb. 43,5 kg kb. 36,0 kg

* A megadott teljesítményfelvételt a készülék készenléti üzemmódban azután éri el, amikor az előzetes belső műveletek végrehajtásra kerültek.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

PC bemeneti jel referencia táblázat

Jelek

VGA

SVGA

XGA

WXGA

SXGA

Vízszintes (oszlop) Függőleges (sor)

Vízszintes frekvencia (kHz)

Függőleges frekvencia (Hz)

640 480 31,5 60

Szabvány

VGA

1280

1280

1360

1280

1280

1920

1024

1024

1024

1280

640

720

800

800

768

768

768

1024

1024

1080

768

768

768

768

480

400

600

600

47,8

60,3

47,7

64,0

80,0

67,5

48,4

56,5

60,0

47,4

37,5

31,5

37,9

46,9

60

75

60

60

75

60

60

70

75

60

75

70

60

75

VESA

VGA-T

VESA irányelvek

VESA

VESA irányelvek

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

HDTV

• A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a zöldszinkron vagy kompozit szinkron jeleket.

• A tv-készülék PC-bemenete nem támogatja a sorváltásos jeleket.

• A legjobb képminőség érdekében javasoljuk, hogy használja a fenti táblázatban vastag betűkkel szereplő formátumokat, 60 Hz-es függőleges frekvencia beállítással. Plug-and-play üzemmódban automatikusan 60 Hz-es függőleges frekvencia lesz kiválasztva.

49

HU

Hibaelhárítás

Ellenőrizze, hogy a 1 (készenlét) kijelzés vörösen villog-e.

Ha villog

Bekapcsolt az öndiagnózis funkció.

1

Számolja meg, hogy hányszor villan a 1

(készenlét) kijelzés a két másodperces szünetek között.

Például a kijelzés háromszor villan, majd egy két másodperces szünet következik, ezt követően

újabb három villanás stb.

2

A tv-készülék felső pereménél levő 1 gombbal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, és közölje az eladóval vagy a Sony szervizzel, hogyan villognak a jelzőfények (villanások száma).

Amikor nem villog

1

Ellenőrizze a lehetőségeket az alábbi táblázatban.

2

Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy szakemberrel.

Kép

Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs hang

• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió vezeték csatlakozását.

• Csatlakoztassa a tv-készüléket a hálózathoz, és nyomja meg a 1 gombot a tv-készülék felső pereménél.

• Amennyiben a 1 (készenlét) kijelzés pirosan világít, nyomja meg a TV "/1 gombot.

Nincs kép vagy nincs menü információ arról az eszközről, melyet a SCART aljzathoz csatlakoztatott

• Nyomja meg a / gombot a csatlakoztatott készülékek listájának megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt bemenetet.

• Ellenőrizze a csatlakozást a készülék és a tv-készülék között.

Kettős kép vagy szellemkép

• Ellenőrizze az antenna/kábeltelevízió vezeték csatlakozását.

• Ellenőrizze az antenna elhelyezését és irányát.

Csak kásás és zajos kép jelenik meg a képernyőn

• Ellenőrizze, hogy nem törött vagy görbe-e az antenna.

• Ellenőrizze, hogy az antenna nem érte-e el

élettartamának végét (3–5 év általában, tenger közelében 1–2 év).

Torz kép (pontozott sorok vagy sávok)

• Tartsa távol a készüléket olyan elektromos zajok forrásától, mint például autóktól, motorkerékpároktól, hajszárítóktól vagy optikai készülékektől.

• Ha külső készüléket csatlakoztat, hagyjon elegendő szabad helyet a külső készülék és a tv-készülék között.

• Ellenőrizze, hogy az antennát vagy kábeltelevízió vezetéket a mellékelt koaxiális vezetékkel csatlakoztatta-e.

• Tartsa távol az antennavezetéket más csatlakozóvezetékektől.

Képzaj látható a tv-csatorna megjelenitésekor

• Az „AFT” (automatikus finomhangolás) funkcióval

finomítsa a képet (43. oldal).

Néhány apró fekete és/vagy világos pont látszik a képernyőn

• A kijelző egység képét képpontok alkotják. A kis fekete pontok és/vagy fényes pontok a képernyőn nem utalnak hibás működésre.

Nincsenek színek a színes műsorban

• Válassza ki a „Törlés”-t (29. oldal).

Nincs szín vagy helytelen a szín a aljzaton

• Ellenőrizze a

3. vagy 4.

3. vagy 4. aljzat csatlakozását, és ellenőrizze, hogy az egyes aljzatok szorosan illeszkednek-e.

Hang

A kép jó minőségű, de nincs hang

• Nyomja meg a 2 +/– gombot vagy a % gombot

(Elnémítás).

• Ellenőrizze, hogy a „Hangszóró” beállítást a „TV-

hangszóró” értékre (38. oldal) állította-e be.

• Ha a HDMI-bemeneten Super Audio CD-t vagy

DVD-Audio lemezt használ, akkor előfordulhat, hogy a DIGITAL OUT (Optical) nem ad audiojelet.

Csatornák

Nem lehetséges a kívánt csatorna kiválasztása

• Kapcsoljon a digitális vagy az analóg üzemmódra, és válassza ki a kívánt digitális/analóg csatornát.

Egyes csatornákon nem látható műsor

• Kódolt/Előfizetéses csatorna. Fizessen elő a fizetős tv-adásra.

• A csatornát csak adatok továbbítására használják

(nincs kép és hang).

• Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az adás részleteivel kapcsolatban.

Nem jelenik meg digitális csatorna

• Kérdezze meg egy helyi szakembertől, hogy elérhetők-e digitális adások a területen.

• Szerezzen be nagyobb érzékenységű antennát.

50

HU

Általános tanácsok

A tv-készülék automatikusan kikapcsol (a tvkészülék készenléti üzemmódba lép)

• Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő”-t aktiválta-e,

vagy erősítse meg a „Bekapcsolási időzítő” (39. oldal)

„Időtartam” beállítását.

• Amennyiben nem kap jelet és nem végez műveletet tv

üzemmódban 10 percig, a tv-készülék önműködően készenléti üzemmódba kapcsol.

A tv-készülék automatikusan bekapcsol

• Ellenőrizze, hogy a „Bekapcsolási időzítő”-t

aktiválta-e (39. oldal).

Nem lehetséges egyes bemenő források kiválasztása

• Válassza az „AV beállítás”-t és az „Ugrás” opcióval

törölje a bemeneti jelforrást (40. oldal).

A távvezérlő nem működik

• Cserélje ki az elemeket.

Nem lehetséges a csatorna hozzáadása a

Kedvencek listához

• Maximum 999 csatornát lehet eltárolni a Kedvencek listában.

A „Üzleti bemutató mód: Be” üzenet jelenik meg a képernyőn

• Válassza ki a „Mindent visszaállít” opciót a

„Beállítás” menüben (41. oldal).

Nem minden csatorna van a kábeles műsorszórásra hangolva

• Tájékozódjon a kábelszolgáltató weboldalán.

http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

51

HU

KDL-52W3000

KDL-46W3000

KDL-40W3000

3-219-140-81(1)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project