POWERPEAK EXERCISE BIKE ERGOMETER
POWERPEAK EXERCISE BIKE ERGOMETER
Gebruikershandleiding
Bedienungsanleitung
Manual
Mode d’emploi
Inhoud
Nederlands .............................................................................................................................................. 3
Deutch ................................................................................................................................................... 14
English ................................................................................................................................................... 25
Français.................................................................................................................................................. 36
Čeština ................................................................................................................................................... 47
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
Powerpeak Home Trainer Ergometer
FHT8314P
Datum
Dit fitness apparaat werkt op een adapter, niet op batterijen. De adapter is bijgesloten in de verpakking. In hoofdstuk ‘Montage’
vindt u verdere informatie over het aansluiten van de adapter.
INHOUDSOPGAVE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
HET PRODUCT
ONDERDELENLIJST
MONTAGE
ONDERHOUD EN GEBRUIK
COMPUTERBEVELEN
PROBLEMEN OPLOSSEN
BELANGRIJK TRAININGSADVIES
OPWARMEN/STREKKEN/AFKOELEN
INFORMATIEPLICHT INZAKE BATTERIJVERORDENING
SERVICEFORMULIER
De foto’s dienen ter illustratie. Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Waarschuwing
Raadpleeg uw arts voordat u met de training begint. Een frequent en inspannend trainingsprogramma moet eerst door uw huisarts worden
goedgekeurd. Dit is vooral belangrijk voor mensen die 35 jaar of ouder zijn of mensen die lichamelijke problemen hebben. Powerpeak is in
geen geval verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of lichamelijke klachten die zijn ontstaan door gebruik van dit apparaat en kunnen
derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
Algemeen
1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien
nodig te kunnen raadplegen.
2. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.
3. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
4. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat. Het enthousiasme van kinderen kan leiden tot onjuist gebruik van het
apparaat. Indien kinderen toestemming krijgen dit apparaat te gebruiken, dan dient men de kinderen te controleren en instructies te
geven over het juiste gebruik van het apparaat. Onder geen geval is het apparaat te gebruiken als speelgoed.
5. Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen, er bestaat verstikkingsgevaar.
6. Zorg dat het apparaat juist is geïnstalleerd voordat het in gebruik wordt genomen. Wees er zeker van dat alle schroeven, bouten en
moeren op de juiste wijze zijn geplaatst en vastgedraaid. Gebruik alleen onderdelen die door Van den Berg Products worden
aanbevolen en zijn meegeleverd.
7. Controleer regelmatig of het apparaat intact is. Gebruik het apparaat niet indien het beschadigt of kapot is.
8. Gebruik het apparaat altijd op een gladde en schone ondergrond. Gebruik het apparaat nooit buiten. Plaats indien nodig een
rubberen mat onder het apparaat, om de kans op het beschadigen aan uw vloer te verkleinen.
9. Zorg dat zich geen scherpe objecten in de buurt van het apparaat bevinden. Zorg voor minimaal 0,5 meter vrije ruimte rondom het
apparaat.
10. Draag altijd veilige en gemakkelijke kleding als u gebruik maakt van het apparaat. Draag bij voorkeur sportschoenen of
aerobicsschoenen.
11. Indien u zich niet goed voelt of andere klachten krijgt, dient u onmiddellijk met de oefening te stoppen. U dient tevens te stoppen als
u pijn in of druk op uw gewrichten voelt. Duizeligheid geeft aan dat u te intensief met het apparaat bezig bent geweest. Als u zich
duizelig voelt, ga dan op de grond liggen en kom niet eerder overeind totdat u zich weer beter voelt.
12. Houd het apparaat uit de buurt van vuur en hete oppervlakken.
13. Het apparaat dient eerst stil te staan, alvorens u het apparaat verlaat.
14. Zorg dat nooit meer dan één gebruiker met het apparaat bezig is.
15. Berg het apparaat binnenshuis op.
3
16. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik, NIET voor bedrijfsmatig gebruik.
17. Het maximaal toelaatbare gewicht op dit apparaat is 150 KG.
HET PRODUCT
2
1
61
60R
62
60L
63
59
64
58
55 56
3
54
57
65
53
52
66
51
50
7
6
5
4
8
67
49
48 47
40
45 44 43 42 41
46
16R
9
39L
11 10
12L
13
39R
14
37
15
16L
17
18
19 20
32 31 30
38
36 35 34 33
24
21 22 23
12R
25 26 27 28 29
4
ONDERDELENLIJST
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Omschrijving
Computer
Schuimrubber handgreep
Stuurbuis
Gegolfde sluitring Ф8*19*1.5t
Inbusbout M8*20
Voorste eindkap
Voorste stabilisator
Bovenste computerkabel
Onderste computerkabel
Voorste kunststof afdekkap
Lager
Pedaal (L+R)
Eindkap crank
Bout M8*25
Eindkap
Afdekkap ketting (L+R)
Schroef M5*15
Motor
Sensor met kabel
DC kabel
Achterste eindkap
Slotbout M8*75
Achterste stabilisator
Nylon moer M8
Beugel tussenwiel
Veer
Sluitring Ф10*19*1.5t
Slotbout M8*20
Slotbout M10*38
Afstandbus
C-vormige klem
Nylon moer M10
Eindkap
Moer
Aantal
1
2
1
8
4
2
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
Nr.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Omschrijving
Vliegwiel
Veersluitring Ф8
Dopmoer
Zelftappende schroef M4.5*25
Crank (L+R)
Schroef M5*20
Riem
Inbusbout
As
Riem wiel
Geleidende draad
Basisframe
Binnenste kunststof afdekkap
Borgpin
Knop M10
Sluitring Ф10*25*3t
Eindkap
Slotbout M10*35
Zadelsteun
Zadel
Afstandbus
Zadelbuis
Schroef
Knop M8
Schroef
Kunststof afdekkap (L+R)
Eindkap
Handpulskabel
Handpulssensor
Stuur
Steeksleutel
Inbussleutel
Adapter
Aantal
1
8
4
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
Let op:
Sommige van de bovengenoemde onderdelen zijn al bevestigd aan een hoofdonderdeel. Deze worden niet afzonderlijk geleverd!
MONTAGE
Om uzelf bekend te maken met de onderdelen van het apparaat, raden wij u aan alvorens tot montage over te gaan, eerst de
overzichtstekening en de onderdelenlijst nauwkeurig te bestuderen. Leg alle montagematerialen overzichtelijk op de grond en verwijder
alle verpakkingsmaterialen.
Stap 1: het monteren van de voorste en achterste stabilisator
7
37
36
4
23
22
STEP 1
5
Bevestig de voorste stabilisator (7) aan het basisframe (46) met twee slotbouten (22), twee gegolfde sluitringen (4), twee veersluitringen
(36) en twee dopmoeren (37).
Bevestig de achterste stabilisator (23) aan het basisframe (46) met twee slotbouten (22), twee gegolfde sluitringen (4), twee
veersluitringen (36) en twee dopmoeren (37).
Stap 2: het monteren van de pedalen
12L
12R
STEP 2
Bevestig het linker pedaal (12 L) aan de linker crank (39 L).
Bevestig het rechter pedaal (12 R) aan de rechter crank (39 R).
Stap 3: het monteren van de stuurbuis en het verbinden van de computerkabel
3
5
36 4
8
9
10
STEP 3
Breng de stuurbuis (3) in verticale positie. Plaats de voorste kunststof afdekkap (10) aan de onderzijde over de stuurbuis (3). Houd de
bovenste computerkabel (8) uit de stuurbuis totdat deze verbonden is.
Verbind de bovenste computerkabel (8) met de onderste computerkabel (9).
Plaats de stuurbuis (3) in het basisframe (46) en zet de stuurbuis (3) vast met vier gegolfde sluitringen (4), vier veersluitringen (36) en vier
inbusbouten (5).
Stap 4: het monteren van het zadel
54
53
52
50
49
56
48
STEP 4
6
Monteer de zadelsteun (53) op de zadelbuis (56) en zet vast met de slotbout (52), sluitring (50) en knop (49). Plaats de zadelbuis (56)
vervolgens in het basisframe (46) en zet de zadelbuis (56) vast met de borgpin (48).
Bevestig het zadel (54) op de zadelsteun (56). Stel de goede positie in en zet vast.
Stap 5: het monteren van het stuur
60R 62
55 57 64
60L
58
STEP 5(62) uit het stuur komt.
Zorg dat de handpulskabel
Bevestig het stuur (64) op de stuurbuis (3) en zet vast met de afstandbus (55) en de knop (58).
Bevestig vervolgens de kunststof afdekkappen (60 L+R) op de stuurbuis (3) en zet vast met vier schroeven (57).
Stap 6: het monteren van de computer
1
8
62
59
STEP 6
Verbind de bovenste computerkabel (8) en de handpulskabel (62) met de computer (1).
Bevestig de computer (1) vervolgens op de beugel van de stuurbuis met vier schroeven (59).
Stap 7: het aansluiten van de adapter
De adapter dient aan de achterzijde van het apparaat te worden aangesloten. De pijl in de afbeelding hierboven geeft de positie van de
adapteraansluiting weer.
7
ONDERHOUD EN GEBRUIK




Het apparaat dient regelmatig gecontroleerd te worden om lichamelijk letsel te voorkomen. Kijk regelmatig of bouten
en moeren goed zijn aangedraaid, of er beginnende scheuren ontstaan en of er geen scherpe randen e.d. zijn wat tot
lichamelijk letsel kan leiden.
Defecte onderdelen dienen direct vervangen te worden. Indien dit niet direct mogelijk is, dient het apparaat buiten
gebruik gesteld te worden tot reparatie heeft plaatsgevonden.
Reinig het apparaat met een vochtige doek, gebruik geen schurende of oplossende reinigingsmiddelen.
Dit product is ontworpen voor gebruik in een schone en droge omgeving. Vermijd opslag in een extreem koude of
vochtige plaats, daar dit kan leiden tot corrosie en andere gerelateerde problemen die buiten onze
verantwoordelijkheid vallen.
COMPUTERBEVELEN
Inschakelen computer
Er klinkt een geluidssignaal op het moment dat het LCD-display wordt ingeschakeld.
Let op: als er langer dan 4 minuten geen signaal aan de computer wordt doorgegeven, zal de computer automatisch in slaapstand vallen.
Toetsen
DOWN:
1. Het selecteren van een functie onder MODE.
2. Het instellen van de waarde van een functie.
3. Het verlagen van de weerstand tijdens de training.
RECOVERY:
Het meten van uw conditie.
MODE:
1. Het bevestigen van de geselecteerde functie.
2. Het bevestigen van de ingestelde waarde.
RESET:
1. Het terugzetten van de ingestelde waarde naar ‘0’.
2. Druk op deze knop in de programmakeuzemodus om naar de functiekeuzemodus te gaan.
3. Druk op deze knop in de functiekeuzemodus om naar de gebruikerskeuzemodus te gaan.
4. Druk op deze knop in het Body Fat-programma om het programma te verlaten.
START/STOP:
1. Het starten van de training.
2. Het stoppen van de training.
3. Het starten van de vetpercentagemeting in het BODY FAT-programma.
UP:
1. Het selecteren van een functie onder MODE.
2. Het instellen van de waarde van een functie.
3. Het verhogen van de weerstand tijdens de training.
Gebruiker selecteren
Er zijn vijf gebruikersprofielen: U0 / U1 / U2 / U3 / U4.
Met de UP- en DOWN-toetsen kan een gebruikersprofiel geselecteerd worden.
Functie selecteren
Nadat u een gebruikersprofiel heeft geselecteerd, kunt u een functie selecteren. Druk op de MODE-toets om naar de functiekeuzemodus te
gaan. Met de UP- en DOWN-toetsen kunt u een keuze maken uit de volgende functies: MANUAL, PROGRAM, WATT, HRC en USER. Bevestig
door op de MODE-toets te drukken.
Waardes instellen
Zodra u een functie heeft geselecteerd, kunt u de verschillende waardes instellen. Druk op de UP- en DOWN-toetsen om een keuze te
maken uit de volgende waardes: TIME (tijd), DIST (afstand), CAL (calorieën), THR (hartslag), RPM (aantal omwentelingen), SPEED (snelheid)
8
en WATT. Zodra u een waarde heeft geselecteerd, zal deze gaan knipperen. U kunt de waarde nu aanpassen door op de UP- en DOWNtoetsen te drukken. Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Specificaties
TIME (TIJD): 0:00 – 99:00 minuten
DISTANCE (DIST.) (AFSTAND): 0,0 – 999,0 km
CALORIES (CAL.) (CALORIEËN): 0 – 9990 Kcal
TARGET HEART RATE (T.H.R.) (HARTSLAG): 60 – 220 hartslagen per minuut
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M.) (OMWENTELINGEN PER MINUUT): 0 - 999
SPEED (SNELHEID): 0 – 99,9 km per uur
T.H.R.
Het display zal gaan knipperen zodra de ingestelde waarde voor T.H.R. (hartslag) is bereikt.
WATT
De computer zal de weerstand aanpassen aan de snelheid. De weerstand zal toenemen wanneer de snelheid laag is, maar afnemen
wanneer de snelheid hoog is.
R.P.M.
Het display geeft het huidige aantal omwentelingen per minuut weer.
SPEED
Het display geeft de huidige snelheid weer.
Programma’s
Er is 1 handmatig instelbaar programma, 1 Body Fat-programma , 1 Watt-programma, 1 H.R.C.-programma, 1 gebruikersprogramma en 12
voorgeprogrammeerde programma’s.
Handmatig programma
Druk op de MODE-toets om in de programmakeuzemodus te komen. Druk op de UP- en DOWN-toetsen om het handmatige programma
(MANUAL) te selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de waardes TIME (tijd), DIST (afstand), CAL (calorieën) en T.H.R. in te
stellen. Zodra u een waarde heeft geselecteerd, zal deze gaan knipperen. U kunt de waarde nu aanpassen door op de UP- en DOWNtoetsen te drukken. Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Druk op de START/STOP-toets om met de training te beginnen. Gedurende de training kunt u de weerstand aanpassen door op de UP- of
DOWN-toets te drukken. Zodra de ingestelde waarde is bereikt, klinkt er een geluidssignaal en stopt het programma automatisch. Indien u
door wilt trainen, drukt u nogmaals op de START/STOP-toets.
Body Fat-programma
Druk op de MODE-toets om in de programmakeuzemodus te komen. Druk op de UP- en DOWN-toetsen om het Body Fat-programma te
selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de waardes AGE (leeftijd), GENDER (geslacht), HEIGHT (lengte) en WEIGHT (gewicht) in
te stellen. Zodra u een waarde selecteert begint deze te knipperen, waarna u de waarde kunt aanpassen met de UP- en DOWN-toetsen.
Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Druk op de START/STOP-toets en houd uw handpalmen op de handpulssensoren om uw vetpercentage en BMI (Body Mass Index) te
meten. De gemeten waardes zullen in het display verschijnen. Druk vervolgens nogmaals op de START/STOP-toets om terug te gaan naar
de programmakeuzemodus.
Watt-programma
Druk op de MODE-toets om in de programmakeuzemodus te komen. Druk op de UP- en DOWN-toetsen om het Watt-programma (WATT)
te selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de waardes TIME (tijd), DIST (afstand), CAL (calorieën), WATT en T.H.R. (hartslag) in
te stellen. Zodra u een waarde selecteert begint deze te knipperen, waarna u de waarde kunt aanpassen met de UP- en DOWN-toetsen.
Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Druk op de START/STOP-toets om met de training te beginnen. De computer zal de weerstand tijdens de training automatisch aanpassen
aan de snelheid. De weerstand zal toenemen wanneer de snelheid laag is, maar afnemen wanneer de snelheid hoog is. Zodra de ingestelde
waarde is bereikt, klinkt er een geluidssignaal en stopt het programma automatisch. Indien u door wilt trainen, drukt u nogmaals op de
START/STOP-toets.
H.R.C. (Heart Rate Control)-programma
In het H.R.C.-programma kunt u kiezen uit vier trainingsmogelijkheden: THR, 65%, 75% en 90%.
65% :
75%:
90%:
Target Heart Rate (doel aantal hartslagen) = 65% van (220-AGE (leeftijd))
Target Heart Rate (doel aantal hartslagen) = 75% van (220-AGE (leeftijd))
Target Heart Rate (doel aantal hartslagen) = 90% van (220-AGE (leeftijd))
9
T.H.R. (TARGET HEART RATE)
Druk op de UP- en DOWN-toetsen om het T.H.R.-programma (THR) te selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de waardes TIME
(tijd), DIST (afstand), CAL (calorieën) en T.H.R. (hartslag) in te stellen. Zodra u een waarde selecteert begint deze te knipperen, waarna u de
waarde kunt aanpassen met de UP- en DOWN-toetsen. Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Druk op de START/STOP-toets om met de training te beginnen en houd uw handpalmen op de handpulssensoren tijdens het trainen. De
computer zal de weerstand tijdens de training automatisch aanpassen om de ingestelde T.H.R. te bereiken. Zodra de ingestelde waarde is
bereikt, klinkt er een geluidssignaal en stopt het programma automatisch. Indien u door wilt trainen, drukt u nogmaals op de START/STOPtoets.
Let op: als de waarde van uw hartslag lager is dan de ingestelde T.H.R. zal de computer de weerstand automatisch verzwaren. Als de
waarde van uw hartslag hoger is dan de ingestelde T.H.R., zal de computer de weerstand automatisch verlagen.
65%, 75% en 90%
Druk op de UP- en DOWN-toetsen om het 65%, 75% of 90%-programma te selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de waardes
TIME (tijd), DIST (afstand) of CAL (calorieën). Zodra u een waarde selecteert begint deze te knipperen, waarna u de waarde kunt aanpassen
met de UP- en DOWN-toetsen. Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Druk op de START/STOP-toets om met de training te beginnen en houd uw handpalmen op de handpulssensoren tijdens het trainen. De
computer zal de weerstand tijdens de training automatisch aanpassen om de ingestelde T.H.R. te bereiken. Zodra de ingestelde waarde is
bereikt, klinkt er een geluidssignaal en stopt het programma automatisch. Indien u door wilt trainen, drukt u nogmaals op de START/STOPtoets.
Let op: als de waarde van uw hartslag lager is dan de ingestelde T.H.R. zal de computer de weerstand automatisch verzwaren. Als de
waarde van uw hartslag hoger is dan de ingestelde T.H.R., zal de computer de weerstand automatisch verlagen.
Gebruikersprogramma
Onder gebruikersprogramma kunt u zelf een programma creëren.
Let op: uw instellingen kunt u alleen opslaan onder de profielen U1 t/m U4, niet onder U0.
Druk op de MODE-toets om in de programmakeuzemodus te komen. Druk op de UP- en DOWN-toetsen om het gebruikersprogramma
(USER) te selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de 20 weerstandniveaus in te stellen. Druk nogmaals op de MODE-toets om
de waardes TIME (tijd), WATT, DIST (afstand), CAL (calorieën) en T.H.R. (hartslag) in te stellen. Zodra u een waarde selecteert begint deze te
knipperen, waarna u de waarde kunt aanpassen met de UP- en DOWN-toetsen. Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Druk op de START/STOP-toets om met de training te beginnen. Gedurende de training kunt u de weerstand aanpassen door op de UP- of
DOWN-toets te drukken. Zodra de ingestelde waarde is bereikt, klinkt er een geluidssignaal en stopt het programma automatisch. Indien u
door wilt trainen, drukt u nogmaals op de START/STOP-toets.
Voorgeprogrammeerde programma’s
Druk op de MODE-toets om in de programmakeuzemodus te komen. Druk op de UP- en DOWN-toetsen om één van de
voorgeprogrammeerde programma’s (P01 t/m P12)te selecteren. Druk vervolgens op de MODE-toets om de waardes TIME (tijd), DIST
(afstand), CAL (calorieën) en T.H.R. (hartslag) in te stellen. Zodra u een waarde selecteert begint deze te knipperen, waarna u de waarde
kunt aanpassen met de UP- en DOWN-toetsen. Bevestig door op de MODE-toets te drukken.
Let op: de waardes TIME (tijd), DIST (afstand) en CAL (calorieën) kunnen niet alle drie ingesteld worden. U dient een keuze te maken uit
één van deze drie waardes.
Druk op de START/STOP-toets om met de training te beginnen. Gedurende de training kunt u de weerstand aanpassen door op de UP- of
DOWN-toets te drukken. Zodra de ingestelde waarde is bereikt, klinkt er een geluidssignaal en stopt het programma automatisch. Indien u
door wilt trainen, drukt u nogmaals op de START/STOP-toets.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Indien de computer een foutmelding weergeeft (E01, E02 of E04) kan dit duiden op een mogelijke kabelbreuk. Controleer in dit geval of alle
kabels goed zijn aangesloten en of deze beschadigingen vertonen. Neem contact op met Van den Berg Products indien het probleem zich
blijft voordoen.
BELANGRIJK TRAININGSADVIES






Alvorens met training te beginnen, moet u door een arts laten bepalen in welke mate een training met dit apparaat aangewezen is
voor u. Een onjuiste of te zware training kan tot schade aan de gezondheid leiden.
Vermijd overbelasting van uw lichaam. Train niet als u zich moe of uitgeput voelt. Start uw trainingsprogramma langzaam als u niet
gewend bent aan lichamelijke inspanning.
Stop de training onmiddellijk als u pijn voelt of enige andere problemen zich voordoen.
Probeer tijdens te training zoveel mogelijk uw ademhaling te reguleren zodat u rustig en gelijkmatig ademt.
Om blessures te vermijden, is het belangrijk om goed op te warmen voor de training en af te koelen na de training. Gebruik de
oefeningen die beschreven zijn in deze gebruiksaanwijzing.
Zorg ervoor dat u tijdens de training genoeg drinkt. Denk eraan dat u door de lichamelijke belasting meer dan de aanbevolen
hoeveelheid van 2 liter per dag zult moeten drinken.
10

Draag gemakkelijk zittende kleding terwijl u het apparaat gebruikt en draag bij voorkeur sport- of aerobicschoenen. Vermijd wijde
kledingstukken, deze kunnen immers in de bewegende onderdelen van het apparaat vastraken.
OPWARMEN/STREKKEN/AFKOELEN
Een succesvolle trainingssessie begint met opwarmoefeningen en eindigt met oefeningen om af te koelen en te ontspannen. Deze
opwarmoefeningen bereiden uw lichaam voor op de inspanning die gaat volgen. De afkoel- /ontspanningsperiode na de trainingssessie
zorgt ervoor dat u geen spierklachten krijgt na de training. Let alstublieft op de volgende punten:

Warm elke spiergroep die u in de trainingssessie gaat gebruiken 5-10 minuten op. De rekoefeningen zijn goed uitgevoerd als u een
comfortabele spanning voelt in de betreffende spier.

Snelheid speelt geen rol tijdens de rekoefeningen. Snelle en plotselinge bewegingen moeten vermeden worden.
Nekoefeningen (1)
Buig uw hoofd naar rechts en voel de spanning in uw nek. Laat uw hoofd langzaam zakken tot op uw borst en draai dan uw hoofd naar
links. U voelt weer de comfortabele spanning in uw nek.
Oefeningen voor het schoudergebied (2)
Hef de linker- en rechterschouder afwisselend op of hef ze beide tegelijk op.
Rekoefeningen voor de armen (3)
Strek afwisselend uw linker- en rechterarm in de richting van het plafond. Voel de spanning in uw linker en rechterzijde. Herhaal deze
oefening meerdere keren.
Oefeningen voor de dijen (4)
Ondersteun uzelf door uw hand op de muur te plaatsen. Reik naar beneden achter u en trek uw linker- of rechtervoet op, zo dicht mogelijk
tegen uw billen. Voel een comfortabele spanning in de voorkant van uw dijbeen. Houd deze positie 30 seconden vast en herhaal deze
oefening 2 keer voor elk been.
Binnenkant dijbeen (5)
Ga op de vloer zitten en plaats uw voeten zodanig dat uw knieën naar buiten gericht zijn. Trek uw voeten zo dicht mogelijk naar uw kruis
toe. Druk hierna uw knieën voorzichtig naar beneden. Houd deze positie indien mogelijk 30-40 seconden aan.
Tenen aanraken (6)
Buig uw lichaam langzaam naar voren en probeer uw voeten met uw handen aan te raken. Reik zo ver mogelijk naar uw tenen. Houd deze
positie indien mogelijk 20-30 seconden aan.
11
Knie oefeningen (7)
Ga op de vloer zitten en strek uw rechterbeen. Buig uw linkerbeen en plaats uw voet op uw rechterdijbeen. Probeer nu uw rechter voet
aan te raken met uw rechter arm. Houd deze positie indien mogelijk 20-30 seconden aan.
Oefeningen voor kuiten/achillespees (8)
Plaats beide handen tegen de muur en steun erop met uw hele lichaamsgewicht. Beweeg dan uw linkerbeen naar achteren en wissel dit af
met uw rechterbeen. Houd deze positie indien mogelijk 30-40 seconden aan.
INFORMATIEPLICHT INZAKE BATTERIJVERORDENING
Batterijen en accu’s behoren niet tot het huisvuil. Verbruikers zijn wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu’s terug te geven. Voor
het van de hand doen van batterijen zijn er speciale containers in gespecialiseerde winkels en gemeentelijke inzamelpunten. Dit is een
concrete bijdrage aan de bescherming van het milieu. Sinds 1998 verplicht de batterijverordening alle burgers om gebruikte batterijen en
accu’s uitsluitend via de gespecialiseerde winkels of de daarvoor speciaal ingerichte inzamelpunten te verwijderen. Gespecialiseerde
winkels en fabrikanten zijn verplicht deze batterijen terug te nemen en volgens de verordening te gebruiken of als gevaarlijke afvalstoffen
te verwijderen. Indien u uw batterijen en accu’s bij ons in wilt leveren, stuurt u deze dan voldoende gefrankeerd op naar ons adres.
Batterijen die volgens de wet geëtiketteerd moeten zijn, zijn van één van onderstaande symbolen voorzien, bestaande uit een
doorgekruiste afvalbak en het chemische symbool voor de classificatie als schadelijke-stoffen-behoudende doorslaggevende zware
metalen. Het chemische symbool (Cd, Hg of Pb) wordt onder het symbool afgebeeld.
De volgende tekens vindt u op schadelijke-stoffenbehoudende batterijen en accu’s:
Pb: Batterij of accu bevat lood
Cd: Batterij of accu bevat cadmium
Hg: Batterij of accu bevat kwik
Powerpeak is een gedeponeerde merknaam van:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
Nederland
www.vdbergproducts.com
Service
Wanneer u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft over het product, kunt u contact opnemen met de Van den Berg
klantenservice:
telefoonnummer: +31 (0)45 5468474
email:
service@vdbergproducts.com
Van den Berg BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nederland
Email : service@vdbergproducts.com
Internet: www.powerpeak.com
CE
GARANTIEBEWIJS
Dit garantiebewijs dekt uw product voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop op defecten aan het product, op
voorwaarde dat u het product correct heeft gebruikt zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.
Gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen van derden, vallen niet onder de garantie.
De garantie geldt niet voor de bijgeleverde accessoires, en andere delen van het product die aan slijtage onderhevig zijn. Mocht u deze
willen nabestellen, dan is dat mogelijk via www.muppa.nl.
12
Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Schade en/of storingen door bedrijfsmatig gebruik worden uitgesloten van
garantie.
U kunt gebruik maken van de garantie indien:




Het product volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt;
U in het bezit bent van een geldig origineel aankoopbewijs welke niet is veranderd of onleesbaar gemaakt;
Er geen ingrepen zijn verricht door niet bevoegde personen of werkplaatsen;
De schade aan het product niet is te wijten aan een oorzaak vreemd aan het apparaat, zoals: brandschade, waterschade,
transportschade, atmosferische ontladingen of verkeerd of onvoldoende onderhoud.
Mocht ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole uw product niet goed functioneren, dan kunt u een beroep doen op onze service.
Neem hiervoor contact op via bovenstaand telefoonnummer.
Om ongerief te voorkomen, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig na te lezen alvorens u tot ons te wenden.
13
Deutch
Bedienungsanleitung
Powerpeak Home Trainer Ergometer
FHT8314P
Dieses Gerät arbeitet mit einem Adapter, nicht mit Batterien. Der Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Weitere
Informationen über den Anschluss des Adapters finden Sie im Kapitel "Montage".
INHALTSVERZEICHNIS
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
DAS PRODUKT
LISTE DER EINZELTEILE
MONTAGE
WARTUNG UND BENUTZUNG
COMPUTERBEFEHLE
PROBLEMBEHEBUNG
WICHTIGE HINWEISEN ZUM TRAINING
AUFWÄRMÜBUNGEN / STRETCHING / COOL- DOWN
INFORMATIONSPFLICHT GEMÄß BATTERIEVERORDNUNG
SERVICEFORMULAR
Die Fotos dienen zur Illustration. Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Warnung
Konsultieren Sie Ihren Hausarzt, bevor Sie mit Übungen an diesem Gerat beginnen. Wenn Sie regelmäßig und intensiv trainieren wollen,
müssen Sie zuerst die Zustimmung Ihres Arztes einholen. Dies gilt vor allem für Personen über 35 sowie für Personen mit
Gesundheitsproblemen. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für persönlichen Schaden oder körperliche Beschwerden, die durch die
Benutzung dieses Geräts verursacht werden und können daher auch nicht dafür haftbar gemacht werden.
Allgemein
1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig bevor Sie das Gerät benutzen und heben Sie diese zur künftigen Referenz auf.
2. Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung genannten Zweck.
3. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne
jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung
des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
4. Halten Sie bitte Kinder und Tiere außer Bereich. Kinder sind in ihrer ersten Begeisterung schnell dazu geneigt, das Gerät unsachgemäß
zu verwenden. Wenn Kinder die Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes erhalten, müssen die Kinder dabei unter Aufsicht stehen und in
die richtige Verwendung des Gerätes eingewiesen werden. Das Gerät darf in keinen Fall als Spielzeug zweckentfremdet werden.
5. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
6. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät richtig installiert wird, bevor Sie darauf zu trainieren beginnen. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche
Schrauben, Bolzen und Muttern richtig angebracht und festgezogen sind. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Van den Berg
Products empfohlen und mitgeliefert werden.
7. Stellen Sie regelmäßig sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Benutzen Sie kein beschädigtes oder kaputtes Gerät.
8. Benutzen Sie das Gerät immer auf einem glatten und sauberen Untergrund. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen. Wenn nötig,
verwenden Sie eine Gummimatte als Unterlage, um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden.
9. Sorgen Sie dafür, dass sich keine spitzen Gegenstände in der direkten Umgebung des Fitnessgeräts befinden. Das Gerät soll
freistehen, und es sollen Sie keine Gegenstände in ein Umkreis von 0,5 Meter befinden.
10. Tragen Sie immer schützende und bequemen Kleidung, wenn Sie das Fitnessgerät benutzen. Tragen Sie vorzugsweise Sport- und
Aerobicschuhe.
11. Wenn Sie sich plötzlich nicht wohl fühlen oder irgendwelche Beschwerden auftreten, müssen Sie die Übung sofort beenden. Dies gilt
auch für den Fall, dass Sie Schmerzen oder Druck auf Ihren Gelenken verspüren. Schwindelanfälle sind ein Zeichen dafür, dass Sie zu
intensiv mit dem Gerät trainiert haben. Wenn Sie sich schwindelig fühlen, legen Sie sich auf den Boden, und stehen Sie erst wieder
auf, wenn Sie sich wieder besser fühlen.
12. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
13. Das Gerät muss erst zum Stillstand kommen, bevor Sie es verlassen dürfen.
14. Sorgen Sie dafür, dass nie mehr als eine Person gleichzeitig das Gerät benutzt.
15. Lagern Sie das Gerät niemals im Freien.
16. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt, NICHT für betriebsmäßiger Nutzung.
17. Das höchstzulässige Gewicht auf diesem Gerät beträgt 150 KG.
14
DAS PRODUKT
2
1
61
60R
62
60L
63
59
64
58
55 56
3
54
57
65
53
52
66
51
50
7
6
5
4
8
67
49
48 47
40
45 44 43 42 41
46
16R
9
39L
11 10
12L
13
39R
14
37
15
16L
17
18
19 20
32 31 30
38
36 35 34 33
24
21 22 23
12R
25 26 27 28 29
15
LISTE DER EINZELTEILE
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Umschreibung
Computer
Handgriff Schaumstoff
Lenkstange
Gebogene Unterlegscheibe Ф8*19*1.5t
Innensechskantschraube M8 * 20
Vorderer Endkappe
Vorderer Stabilisator
Oben Computerkabel
Unten Computerkabel
Vorderer Kunststoff Abdeckkappe
Lager
Pedal (L+R)
Endkappe Kurbel
Bolz M8*25
Endkappe
Kettenschutz (L + R)
Schraube M5*15
Motor
Sensor mit Kabel
DC Kabel
Hinterer Endkappe
Schlossschraube M8 * 75
Hinterer Stabilisator
Nylon Mutter M8
Bügel Zwischenrad
Feder
Unterlegscheibe Ф10*19*1.5t
Schlossschraube M8 * 20
Schlossschraube M10 * 38
Rohrabstandhalter
C-förmige Klemme
Nylon Mutter M10
Endkappe
Mutter
Anzahl
1
2
1
8
4
2
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
Nr.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Umschreibung
Schwungrad
Federscheibe Ф8
Überwurfmutter
Blechschraube M4.5 * 25
Kurbel (L+R)
Schraube M5*20
Riemen
Innensechskantschraube
Achse
Riemenrad
Leitungsdraht
Haubtrahmen
Innere Kunststoffabdeckung
Rastbolzen
Knopf M10
Unterlegscheibe Ф10*25*3t
Endkappe
Schlossschraube M10 * 35
Sattelstütze
Sattel
Rohrabstandhalter
Sattelstange
Schraube
Knopf M8
Schraube
Kunststoff Abdeckkappe (L+R)
Endkappe
Handpulskabel
Handpulssensor
Lenker
Maulschlüssel
Inbusschlüssel
Adapter
Anzahl
1
8
4
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
Hinweis
Einige der oben aufgeführten Teile wurden bereits an den Hauptbestandteilen angebracht und werden nicht separat geliefert.
MONTAGE
Um mit den Zubehörteilen und dem Gerät besser vertraut zu werden, empfehlen wir Ihnen, sich vor der Montage erst die Bauzeichnung
genau anzusehen. Legen Sie alle Montagematerialien übersichtlich auf dem Boden auf, und entfernen Sie sämtliche Verpackungen.
Schritt 1: Montage des vorderen und hinteren Stabilisators
7
37
36
4
23
22
STEP 1
Befestigen Sie den vorderen Stabilisator (7) am Hauptrahmen (46) mit zwei Vierkantansatz-Schlossschrauben (22), zwei gebogenen
Scheiben (4), zwei Federringen (36) und zwei Hutmuttern (37).
Befestigen Sie den hinteren Stabilisator (23) am Hauptrahmen (46) mit zwei Vierkantansatz-Schlossschrauben (22), zwei gebogenen
Scheiben (4), zwei Federringen (36) und zwei Hutmuttern (37).
16
Schritt 2: Montage der Pedale
12L
12R
STEP 2
Befestigen Sie das linke Pedal (12 L) an der linken Kurbel (39 L).
Befestigen Sie das rechte Pedal (12 R) an der rechten Kurbel (39 R).
Schritt 3: Montage des Lenkerposts und Anschluss der Computerkabel
3
5
36 4
8
9
10
STEP 3
Den Lenkerpost (3) in eine vertikale Position bringen. Platzieren Sie die vordere Kunststoffabdeckung (10) an der Unterseite des
Lenkerposts (3). Lassen Sie das obere Computerkabel (8) vom Lenkerpost hängen, bis die Kunststoffabdeckung angebracht worden ist.
Schließen Sie das obere Computerkabel (8) an das untere Computerkabel (9) an.
Platzieren Sie den Lenkerpost (3) im Hauptrahmen (46) und schrauben Sie den Lenkerpost (3) mit vier gebogenen Scheiben (4), vier
Federscheiben (36) und vier Inbus-Schrauben (5) fest.
Schritt 4: Montage des Sattels
54
53
52
50
49
56
48
STEP 4 (53) an die Sattelstütze (56) und schrauben Sie sie mit der Vierkantansatz-Schlossschraube (52), der Scheibe (50)
Bauen Sie die Sitzgleitung
und dem Knopf (49) fest. Dann legen Sie die Sattelstütze (56) in den Hauptrahmen (46) und schrauben die Sattelstütze (56) mit dem Stift
(48) fest.
17
Schritt 5: Montage der Lenkstange
60R 62
55 57 64
60L
58
STEP 5
Sicherstellen, dass das Handpulskabel (62) aus der Lenkstange (64) heraushängt.
Bringen Sie den Lenker (64) am Lenkerpost (3) an und befestigen Sie ihn mit dem Rohrspacer (55) und dem Knopf (58).
Dann befestigen Sie die Plastikabdeckung (60 L + R) am Lenkerpost (3) und befestigen sie mit vier Schrauben (57).
Schritt 6: Montage des Computers
1
8
62
59
STEP 6
Schließen Sie das obere Computerkabel (8) und das Handpulskabel (62) an den Computer (1) an.
Dann befestigen Sie den Computer (1) am Lenker (64) mit vier Schrauben (59).
Schritt 7. Montage des Adapters
Der Adapter muss an der Rückseite des Gerätes angeschlossen werden. Der Pfeil im Bild oben zeigt die Position der Adapterverbindung.
18
WARTUNG UND BENUTZUNG




Das Gerät muss regelmäßig überprüft werden, um Verletzungen zu vermeiden. Das bedeutet, dass regelmäßig geprüft werden muss,
ob Schrauben und Muttern gut festgezogen sind, oder ob Haarrisse oder scharfe Kanten u.ä. vorhanden sind die zu körperlichen
Verletzungen führen könnten.
Fehlerhafte Einzelteile müssen sofort ersetzt werden. Sollte dies nicht möglich sein, darf das Gerät in unrepariertem Zustand nicht
mehr verwendet werden.
Reinigen Sie ausschließlich mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
Dieses Produkt ist zur Verwendung in sauberen, trockenen Konditionen geeignet. Vermeiden Sie es, dass Gerät in extrem kalter oder
feuchter Umgebung zu benutzen, da dies zu Korrosion und damit verbundenen Problemen, die sich außerhalb unserer Kontrolle
befinden, führen kann.
COMPUTERBEFEHLE
Schalten Sie den Computer an
Sie hören ein akustisches Signal, wenn das LCD-Display eingeschaltet wird.
Achtung: Wenn der Computer mehr als 4 Minuten lang kein Signal erhält, wechselt der Computer automatisch in den Schlafmodus.
Tasten
NACH UNTEN:
1. Im Menü MODE (Betriebsart) eine Funktion auswählen.
2. Den Wert einer Funktion wählen.
3. Den Widerstand während einer Übungseinheit drosseln.
RUHEPHASE:
Messen Sie Ihre Kondition..
BETRIEBSART:
1.Die gewählte Funktion bestätigen.
2. Den gewählten Wert bestätigen.
ZURÜCKSETZEN:
1. Den gewünschten Wert auf '0' zurücksetzen'.
2. Drücken Sie diese Taste in der Betriebsart Programmwahl, wenn Sie zur Betriebsart Funktionswahl zurückkehren
möchten
3. Drücken Sie diese Taste in der Betriebsart Funktionswahl, wenn Sie in die Betriebsart Benutzerdefiniert wechseln
möchten.
4. Drücken Sie diese Taste im Programm "Körperfett verbrennen", wenn Sie das Programm verlassen möchten.
START/STOP:
1. Zu Beginn des Trainings.
2. Zum Beenden des Trainings.
3.Wenn Sie die Messung des Fettanteils im Programm "Körperfett verbrennen" zuschalten möchten.
UP:
1. Eine Funktion unter BETRIEBSART (MODE) auswählen.
2. Den Wert einer Funktion einstellen.
3. Während einer Übungseinheit den Widerstand drosseln.
Benutzer wählen
Es gibt fünf Benutzerprofile: U0 / U1 / U2 / U3 / U4.
Sie wählen das Benutzerprofil, indem Sie die NACH OBEN- und NACH UNTEN-Tasten bedienen.
Funktion auswählen
Nachdem Sie ein Benutzerprofil ausgewählt haben, können Sie eine Funktion wählen. Drücken Sie auf die Taste BETRIEBSART, um zur
Funktionswahl zu kommen. Mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN können Sie aus folgenden Funktionen wählen: MANUELL,
PROGRAMM, WATT, HRC (Herzschlagfrequenz) und BENUTZERDEFINIERT. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf die Taste BETRIEBSART
(MODE) drücken.
19
Wert einstellen
Sobald Sie eine Funktion gewählt haben, können Sie die verschiedenen Werte unanhängig voneinander einstellen. Drücken Sie die Tasten
NACH OBEN und NACH UNTEN um aus den verschiedenen Werten zu wählen: ZEIT (Zeit), DIST (Distanz), CAL (Kalorien), THR
(Herzfrequenz), RPM (Umdrehungen pro Minute), SPEED (Geschwindigkeit)
und WATT. Sobald Sie sich für einen Wert entschieden haben, fängt er an zu blinken. Sie können den Wert dann anpassen, indem Sie NACH
UNTEN oder NACH OBEN drücken. Bestätigen Sie den gewünschten Wert, indem Sie auf den BETRIEBSART-Knopf drücken.
Bitte beachten: Sie können nicht gleichzeitig die Werte für ZEIT (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorien) einstellen. Sie müssen sich für
einen dieser drei Werte entscheiden.
Technische Daten
Zeit (Zeit): 0:00 – 99:00 Minuten
DISTANZ (DIST.) (DISTANZ): 0,0 – 999,0 km
KALORIEN (CAL.) (KALORIEN): 0 – 9990 Kcal
AUSBELASTUNG (T.H.R.) (HERZFREQUENZ): 60 – 220 Herzschläge in der Minute
UMDREHUNGEN IN DER MINUTE (R.P.M.) (UMDREHUNGEN IN DER MINUTE): 0 - 999
GESCHWINDIGKEIT (GESCHWINDIGKEIT): 0 – 99,9 km in der Stunde
TARGET HEART RATE/ AUSBELASTUNG
Das Display fängt an zu blinken, sobald der gewünschte Wert für die Ausbelastung (T. H. R. ) erreicht wird.
WATT
Der Computer passt den Widerstand an die Geschwindigkeit an. Der Widerstand nimmt zu, wenn die Geschwindigkeit gering ist, nimmt
aber ab, wenn die Geschwindigkeit schneller wird.
UMDREHUNGEN PRO MINUTE.
Das Display zeigt jeweils die aktuelle Zahl der Umdrehungen pro Minute an.
GESCHWINDIGKEIT
Das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.
Programme
Es gibt ein Programm für manuelles Einstellen, ein Programm zum Verbrennen von Körperfett, ein Watt-Programm, ein
Ausbelastungsprogramm, ein benutzerdefiniertes Programm und zwölf voreingestellte Programme.
Programm für manuelles Einstellen
Drücken Sie die Taste MODE (Betriebsart), um eine Betriebsart einzustellen. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN (NACH OBEN und
NACH UNTEN) das manuell einstellbare Programm (MANUAL) aus. Drücken Sie dann die Taste MODE (Betriebsart) um die TIME (Zeit), DIST
(Distanz), CAL (Kalorien) und T.H.R. (Ausbelastung) einzustellen. Sobald Sie einen Wert ausgewählt haben, blinkt das Display. Sie können
den Wert nun anpassen, indem Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN bedienen. Bestätigen Sie, indem Sie die Taste MODE
(Betriebsart) drücken.
Bitte beachten: die Werte für TIME (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorienverbrauch) können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Sie
müssen sich für einen der drei Werte entscheiden.
Drücken Sie die Taste START/STOP um mit dem Training zu beginnen. Während des Trainings können Sie den Widerstand verändern, indem
Sie die Tasten NACH UNTEN und NACH OBEN bedienen. Sobald der vorher bestimmte Wert erreicht ist, hören Sie ein Tonsignal und das
Programm endet automatisch. Wenn Sie weitertrainieren möchten, drücken Sie die Taste START/STOP.
Fettverbrennungsprogramm
Drücken Sie die Taste MODE (Betriebsart) um das Programm zu wählen. Wählen Sie mithilfe der Taste UP und DOWN das
Körperfettprogramm. Drücken Sie dann MODE um die Werte einzugeben . AGE (Alter), GENDER (Geschlecht), HEIGHT (Körpergröße) und
WEIGHT (Gewicht). Sobald Sie einen Wert angegeben haben, blinkt dieser und Sie können den Wert mit den Taste UP und DOWN
anpassen. Bestätigen Sie den richtigen Wert, indem Sie die Taste MODE drücken.
Drücken Sie die Taste START/STOP und umschließen Sie mit den Handflächen die beiden Pulssensoren um Ihren Körperfettanteil und Ihren
BMI (Body Mass Index) zu ermitteln. Die gemessenen Werte werden dann angezeigt. Drücken Sie dann erneut die Taste START/STOP um
zur Programmauswahl zurückzukehren.
Watt-Programm
Drücken Sie die Taste MODE (Betriebsart), um in den Programmmodus zu gelangen. Wählen Sie mit den Tasten UP und DOWN das WattProgramm (Watt). Drücken Sie dann erneut die Taste MODE, um TIME (Zeit), DIST (Distanz) oder CAL (Kalorien) und THR WATT
(Ausbelastungsfrequenz) auszuwählen. Sobald Sie einen Parameter ausgewählt habe, blinkt dieser und sie können den Wert mithilfe der
Tasten UP und DOWN anpassen. Bestätigen Sie den gewünschten Wert, indem Sie die Taste MODE drücken.
Bitte beachten: Die Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorien) können nicht gleichzeitig gewählt werden. Sie müssen sich für
einen der drei Parameter entscheiden.
Drücken sie die Taste START/STOP, um mit dem Training zu beginnen. Während des Trainings passt der Computer automatisch den
Widerstand an Ihre Geschwindigkeit an. Der Widerstand nimmt zu, je langsamer Sie sind, nimmt aber ab, wenn Sie schneller werden.
Sobald der Zielwert erreicht ist, ertönt ein Audiosignal und das Programm endet automatisch. Falls Sie mit dem Training fortfahren
möchten, drücken Sie erneut die Taste START/STOP.
H.R.C. (Herzfrequenz-Kontroll)-Programm
Beim Ausbelastungsprogramm können Sie zwischen vier Trainingsintensitäten wählen: Ausbelastung (Target Heart Rate), 65%, 75% und
90%.
20
65% :
75%:
90%:
Ausbelastungsfrequenz (ideale Herzschlagfrequenz im Training) = 65% von (220-AGE (Alter))
Ausbelastungsfrequenz (ideale Herzschlagfrequenz im Training) = 75% von (220-AGE (Alter))
Ausbelastungsfrequenz (ideale Herzschlagfrequenz im Training) = 90% von (220-AGE (Alter))
T.H.R. (Ausbelastungsfrequenz)
Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um zum T.H.R.-Programm zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste MODE, um die Parameter TIME
(Zeit), DIST (Distanz), CAL (Kalorien) und T.H.R. (Ausbelastungsfrequenz) auszuwählen. Wenn Sie einen Parameter ausgewählt haben, blinkt
dieser. Sie können dann den Wert mithilfe der Tasten UP und DOWN anpassen. Bestätigen Sie den gewünschten Wert mit der Taste MODE.
Bitte beachten Sie: Die Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorien) können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Sie müssen
sich für einen dieser drei Parameter entscheiden.
Drücken Sie auf die Taste START/STOP, um mit dem Training zu beginnen, und umschließen Sie während der gesamten Trainingszeit mit
den Handflächen die beiden Handpuls-Sensoren. Der Computer errechnet dann automatisch den richtigen Widerstand, durch den Sie Ihre
Ausbelastungsfrequenz erreichen. Wenn Sie Ihr Trainingsziel erreicht haben, ertönt ein Audiosignal und das Programm endet automatisch.
Falls Sie mit dem Training fortfahren möchten, drücken Sie erneut die Taste START/STOP.
ACHTUNG: Solange Ihre Herzfrequenz niedriger ist als die festgelegte Ausbelastungsfrequenz, erhöht der Computer automatisch den
Widerstand. Sobald Ihre Herzfrequenz höher ist als die festgelegte Ausbelastungsfrequenz, drosselt der Computer automatisch den
Widerstand.
65%, 75% und 90%
Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um zu den Programmen 65%, 75% oder 90% zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste MODE um die
Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz) oder CAL (Kalorien) auszuwählen. Wenn Sie einen Parameter ausgewählt haben, blinkt dieser. Sie
können dann den Wert mithilfe der Tasten UP und DOWN anpassen. Bestätigen Sie den gewünschten Wert mit der Taste MODE.
Bitte beachten Sie: Die Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorien) können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Sie müssen
sich für einen dieser drei Parameter entscheiden.
Drücken Sie auf die Taste START/STOP, um mit dem Training zu beginnen, und umschließen Sie während der gesamten Trainingszeit mit
den Handflächen die beiden Handpuls-Sensoren. Der Computer errechnet dann automatisch den richtigen Widerstand, durch den Sie Ihre
Ausbelastungsfrequenz erreichen. Wenn Sie Ihr Trainingsziel erreicht haben, ertönt ein Audiosignal und das Programm endet automatisch.
Falls Sie mit dem Training fortfahren möchten, drücken Sie erneut die Taste START/STOP.
ACHTUNG: Solange Ihre Herzfrequenz niedriger ist als die festgelegte Ausbelastungsfrequenz, erhöht der Computer automatisch den
Widerstand. Sobald Ihre Herzfrequenz höher ist als die festgelegte Ausbelastungsfrequenz, drosselt der Computer automatisch den
Widerstand.
Benutzerdefiniertes Programm
In der Kategorie Benutzerdefiniertes Programm können Sie sich Ihr ganz persönliches Training zusammenstellen.
Bitte beachten Sie: Sie können Ihre persönlichen Einstellungen nur in den Benutzerprofilen U1 bis U4 speichern, nicht aber in U0.
Drücken Sie die Taste MODE, um zur Programmauswahl zu gelangen. Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um ein Benutzerdefiniertes
Programm (USER) auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste MODE, um eine von 20 Widerstandsstärken auszuwählen. Drücken Sie erneut
die Taste MODE, um die Parameter TIME (Zeit), WATT, DIST (Distanz), CAL (Kalorien) und T.H.R. (Ausbelastungsfrequenz) auszuwählen.
Wenn Sie einen Parameter ausgewählt haben, blinkt dieser. Sie können dann den Wert mithilfe der Tasten UP und DOWN anpassen.
Bestätigen Sie den gewünschten Wert mit der Taste MODE.
Bitte beachten Sie: Die Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorien) können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Sie müssen
sich für einen dieser drei Parameter entscheiden.
Drücken Sie auf die Taste START/STOP, um mit dem Training zu beginnen. Während des Trainings können Sie mithilfe der Tasten UP und
DOWN die Stärke des Widerstands verändern. Wenn Sie Ihr Trainingsziel erreicht haben, ertönt ein Audiosignal und das Programm endet
automatisch. Falls Sie mit dem Training fortfahren möchten, drücken Sie erneut die Taste START/STOP.
Standardprogramme
Drücken Sie die Taste MODE, um zur Programmauswahl zu gelangen. Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um eines der
Standardprogramme (P01 bis P12) auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste MODE, um die Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz), CAL
(Kalorien) und T.H.R. (Ausbelastungsfrequenz) auszuwählen. Wenn Sie einen Parameter ausgewählt haben, blinkt dieser. Sie können dann
den Wert mithilfe der Tasten UP und DOWN anpassen. Bestätigen Sie den gewünschten Wert mit der Taste MODE.
Bitte beachten Sie: Die Parameter TIME (Zeit), DIST (Distanz) und CAL (Kalorien) können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Sie müssen
sich für einen dieser drei Parameter entscheiden.
Drücken Sie auf die Taste START/STOP, um mit dem Training zu beginnen.
Während des Trainings können Sie mithilfe der Taste UP und DOWN die Stärke des Widerstandes verändern. Sobald Sie Ihr festgelegtes
Trainingsziel erreicht haben, ertönt ein Audiosignal und das Programm endet automatisch. Wenn Sie mit dem Training fortfahren möchten,
drücken Sie die Taste START/STOP.
PROBLEMBEHEBUNG
Wenn der Computer eine Fehlermeldung zeigt (E01, E02 oder E04), kann dies durch einen Kabelbruch verursacht worden sein. Prüfen Sie,
ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind und ob sie Anzeichen von Schäden aufweisen. Kontaktieren Sie Van den Berg Products, wenn das
Problem weiterhin besteht.
21
WICHTIGE HINWEISEN ZUM TRAINING







Bevor Sie mit dem Training beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Fragen Sie ihn, in welchem Umfang ein Training für Sie angemessen
ist. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Gesundheitsschäden führen.
Vermeiden Sie eine Überbelastung Ihres Körpers. Trainieren Sie nicht, wenn Sie müde oder erschöpft sind. Wenn Sie es nicht gewohnt
sind, sich körperlich zu betätigen, beginnen Sie anfangs langsam.
Beenden Sie die Übungen sofort, wenn Sie schmerzen oder Beschmerzen merken.
Achten Sie während des Trainings auf eine gleichmäßige und ruhige Atmung.
Um Verletzungen zu vermeiden, beginnen Sie das Training mit Aufwärmübungen und hören Sie mit einer Cool-Down-Phase wieder
auf. Nutzen Sie dazu die Übungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden.
Achten Sie darauf, dass Sie während des Trainings genügend trinken. Bedenken Sie, dass die empfohlene Trinkmenge von ca. 2 Liter
pro Tag durch körperliche Belastung erhöht wird.
Benutzen Sie das Produkt nur mit Sportkleidung und geeigneten Schuhen, die über eine rutschfeste Sohle verfügen. Vermeiden Sie
weite Kleidung, die sich in den beweglichen Teilen des Produkts verfangen könnten.
AUFWÄRMÜBUNGEN / STRETCHING / COOL- DOWN
Ein erfolgreiches Training beginnt mit Aufwärmübungen und endet mit Übungen zum Abwärmen und Entspannen. Die Aufwärmübungen
bereiten Ihren Körper auf die folgenden Beanspruchungen vor. Die Abwärm-/Entspannungsphase nach dem Training sorgt dafür, dass Sie
keine Muskelbeschwerden bekommen und Muskelkater vermieden wird. Achten Sie auf folgende Punkte:

Wärmen Sie jede Muskelgruppe für etwa 5 bis 10 Minuten sorgfältig auf, die Sie im darauf folgenden Training beanspruchen. Die
Stretchingübungen sind richtig ausgeführt, wenn Sie in dem entsprechenden Muskel eine angenehme Spannung spüren.

Geschwindigkeit spielt bei den Stretchingübungen keine Rolle. Schnelle und ruckartige Bewegungen sind zu vermeiden.
Übungen für den Nacken (1)
Drehen Sie Ihren Kopf nach rechts, und fühlen Sie die Spannung in Ihrem Nacken. Heben Sie das Kinn zur Decke, und öffnen Sie dabei den
Mund. Drehen Sie Ihren Kopf nach rechts, und senken Sie ihn schließlich bis zur Brust. Dies können Sie mehrmals wiederholen.
Übungen für die Schulterpartie (2)
Ziehen Sie abwechselnd die linke und die rechte Schulter hoch oder beide Schultern gleichzeitig.
Streckübungen mit den Armen (3)
Strecken Sie abwechselnd den linken und den rechten Arm Richtung Decke. Fühlen Sie die Spannung in Ihrer rechten und linken Seite.
Wiederholen Sie diese Übung mehrmals.
Übungen für die Oberschenkel (4)
Stützen Sie eine Hand an der Wand ab, reichen Sie zu Ihrem Fuß nach hinten, und Ziehen Sie den rechten bzw. linken Fuß so nah wie
möglich an Ihr Gesäß. Wiederholen Sie diese Übung 15 mal pro Bein.
Innenseite Oberschenkel und Beine strecken (5)
Setzen Sie sich auf den Boden, und legen Sie Ihre Füße so aneinander, dass Ihre Knien nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße so nah wie
möglich an Ihre Leisten. Drücken Sie die Knie nun vorsichtig nach unten. Wiederholen Sie diese Übung, wenn möglich, 15 mal.
22
Zehen berühren (6)
Beugen Sie Ihren Rumpf langsam nach vorne, und versuchen Sie, mit den Händen die Füße zu berühren. Reichen Sie so weit wie möglich zu
Ihren Zehen hinunter, und wiederholen Sie das 15 mal.
Übungen für die Kniesehnen (7)
Setzen Sie sich auf den Boden, und strecken Sie Ihr rechtes Bein aus. Winkeln Sie Ihr linkes Bein, und legen Sie Ihren Fuß an den rechten
Oberschenkel an. Versuchen Sie nun, mit dem rechten Arm Ihren rechten Fuß zu erreichen. Wiederholen Sie die Übung für jedes Bein 15
mal.
Übungen für die Waden / Achillessehne (8)
Legen Sie beide Hände an die Wand, und stützen Sie sich mit Ihrem ganzen Körper ab. Stellen Sie abwechselnd das linke und das rechte
Bein nach hinten. Dabei wird das hintere Bein gedehnt. Wiederholen Sie diese Übung 15 mal für jedes Bein.
INFORMATIONSPFLICHT GEMÄß BATTERIEVERORDNUNG
Batterien und Akkus gehören nicht in dem Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus
zurückzugeben. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder durch Batterie-Sammelstellen entsorgen. Dies ist ein konkreter Beitrag zum
Umweltschutz. Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus
ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel
und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen
(gesetzliche Rücknahmepflicht). Falls Sie Ihre Batterien und Akkus bei uns zurückgeben möchten, schicken Sie diese bitte ausreichend
frankiert an unsere Adresse.
Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit einem der beiden nachstehende Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne
und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls zu versehen. Das chemische
Symbol (Cd, Hg oder Pb) wird unter dem Zeichen abgebildet.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien und Akkus:
Pb: Batterie oder Akku enthält Blei
Cd: Batterie oder Akku enthält Cadmium
Hg: Batterie oder Akku enthält Quecksilber
Powerpeak ist ein eingetragener Markenname von:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
NL-6361 HB Nuth
Niederlande
www.vdbergproducts.com
23
SERVICE
Der Service in Deutschland wird durchgeführt von:
Powerpeak Service
Telefon Nummer: +31 (0)45 5468474
email:
service@vdbergproducts.com
Van den Berg BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nederland
Email : service@vdbergproducts.com
Internet: www.powerpeak.com
CE
GARANTIEBEWEIS
Dieser Garantieschein deckt Ihr Gerät innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Datum des Ankaufs bezüglich Defekten an dem
Gerät unter der Voraussetzung ab, dass Sie das Gerät in korrekter Weise benutzt haben, wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben
steht.
Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche von Dritten auftreten, fallen nicht unter die
Garantie.
Die Garantie gilt nicht für das mitgelieferte Zubehör und andere Teile des Geräts, die der Abnutzung unterliegen. Ihre diesbezügliche evtl.
Nachbestellung können Sie an www.muppa.de richten.
Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt bestimmt. Schäden und / oder Störungen aufgrund betriebsmäßiger Nutzung
werden von der Garantie ausgeschlossen.
Sie können sich auf die Garantie berufen, wenn:




Das Gerat entsprechend der Gebrauchsanweisung, benutzt worden ist
Sie einen gültigen Ankaufsbeweis vorlegen können und dieser nicht auf irgendeine Weise geändert oder unlesbar gemacht wurde;
Von dazu nicht autorisierten Reparaturwerkstätten oder dazu nicht befugten Personen keine Eingriffe vorgenommen worden sind;
Der Schaden nicht aufgrund von Fremdeinwirkung auf das Gerät entstanden ist, wie u.a. durch Brandschaden, Wasserschaden,
Transportschaden, atmosphärische Entladungen, ungenügende oder falsche Pflege.
Sollte trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle Ihr Gerät nicht zufrieden stellend funktionieren, können Sie sich auf unseren Service
berufen.
Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, bei etwaigen Problemen erst die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen, ehe Sie sich an uns
wenden.
24
English
User manual
Powerpeak Home Trainer Ergometer
FHT8314P
This fitness device works with an adapter and not on batteries. The adapter is included in the box. More information regarding
connecting the adapter can be found in the chapter "Assembly".
TABLE OF CONTENTS
SAFETY REGULATIONS
THE PRODUCT
PARTS LIST
ASSEMBLY
MAINTENANCE AND USE
COMPUTER
SOLVING PROBLEMS
IMPORTANT ADVICE FOR TRAINING
WARM-UP/STRETCHING/COOL-DOWN
COMPULSORY INFORMATION REGARDING THE DECREE ON BATTERIES
SERVICE FORM
The photographs serve as an illustration. Subject to alterations.
SAFETY REGULATIONS
Warning
Consult your doctor before starting with the training. A frequent and strenuous training program must be accepted by your general
practitioner first. This is especially important for people of 35 years old or older or those with physical problems. We are not responsible
for personal injury or physical complaints as the result of using this equipment and therefore cannot be held accountable.
General
1. Read this manual carefully before using this device. Keep this manual in a safe place for future reference.
2. Use the device for its intended purposes only as described in this manual.
3. This device is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they are supervised or given instruction regarding proper use by a person responsible for their safety. Careful
supervision is required if the device is used near children, pets or plants.
4. Keep children and animals away from the equipment. Children’s enthusiasm may lead to the incorrect use of the device. Under no
circumstances should it be used as a toy.
5. Do not allow children to play with the plastic wrapping as there is danger of suffocation.
6. Make sure that the device has been correctly assembled prior to use. Ensure that all screws, nuts and bolts have been fitted correctly
and tightened properly. Use only the parts that are recommended by Van den Berg Products and those that have been delivered with
the device.
7. Check regularly whether the device is not damaged. Do not use it if it is damaged or has broken down.
8. Always use the device on a level and clean surface. Never use it outdoors. If necessary, place rubber matting underneath the device
to reduce possible damage to your floor.
9. Make sure there are no sharp or pointed objects in the immediate vicinity of the device. Clear at least 0.5 meters of free space
around the device.
10. Always wear safe and comfortable clothing when you are using fitness equipment. Preferably wear sport shoes or aerobic footwear.
11. In the event you feel faint of suffer other discomfort, stop using the device immediately. You also need to stop when you experience
pain or pressure in your joints. Dizziness is a sign that you worked out excessively. If you feel dizzy, stretch out on the floor and do not
try to get back on your feet until the dizziness has disappeared.
12. Keep the device away from fire and hot surfaces.
13. The device must have come to a complete standstill before stepping down.
14. Make sure there is never more than one person using the device at the same time.
15. Always store the device indoors.
16. This device is only intended for domestic use, NOT for commercial use.
17. The maximum permissible weight on this equipment is 150 KG.
25
THE PRODUCT
2
1
61
60R
62
60L
63
59
64
58
55 56
3
54
57
65
53
52
66
51
50
7
6
5
4
8
67
49
48 47
40
45 44 43 42 41
46
16R
9
39L
11 10
12L
13
39R
14
37
15
16L
17
18
19 20
32 31 30
38
36 35 34 33
24
21 22 23
12R
25 26 27 28 29
26
PARTS LIST
No.
Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Computer
Handlebar sponge
Handlebar post
Curved washer Ф8*19*1.5t
Allen bolt M8*20
Front end cap
Front stabilizer
Upper computer cable
Lower computer cable
Front plastic cover
Bearing
Pedal (L+R)
Crank end cap
Bolt M8*25
End cap
Chain cover (L+R)
Screw M5*15
Motor
Sensor with cable
DC cable
Rear end cap
Carriage bolt M8*75
Rear stabilizer
Nylon nut M8
Idler rack
Spring
Washer Ф10*19*1.5t
Carriage bolt M8*20
Carriage bolt M10*38
Tube spacer
C shape clip
Nylon nut M10
End Cap
Nut
Qty
1
2
1
8
4
2
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
No.
Description
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Flywheel
Spring washer Ф8
Cap nut
Self-tapping Screw M4.5*25
Crank (L+R)
Screw M5*20
Belt
Allen bolt
Axle
Belt wheel
Conducting wire
Main frame
Inner plastic cover
Quick pin
M10 Knob
Washer Ф10*25*3t
End cap
Carriage bolt M10*35
Seat gliding set
Seat
Tube spacer
Seat post
Screw
Knob M8
Screw
Plastic cover (L+R)
End cap
Hand pulse cable
Hand pulse pads
Handle Bar
Combination wrench
Allen key wrench
Adapter
Qty
1
8
4
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
Attention
Some of the above mentioned parts have already been assembled to a main body. These are not delivered separately!
ASSEMBLY
In order to familiarise yourself with the parts of the device, we advise you to study the overview picture and the parts list carefully before
you start assembly. Place all the parts on the floor and remove all packaging materials.
Step 1: Assembling the front and rear stabilizer
7
37
36
4
23
22
STEP 1
Attach the front stabilizer (7) to the main frame (46) with two square neck carriage bolts (22), two curved washers (4), two spring washers
(36) and two cap nuts (37).
Attach the rear stabilizer (23) to the main frame (46) with two square neck carriage bolts (22), two curved washers (4), two spring washers
(36) and two cap nuts (37).
27
Step 2: Assembling the pedals
12L
12R
STEP 2
Attach the left pedal (12 L) to the left crank (39 L).
Attach the right pedal (12 R) to the right crank (39 R).
Step 3: Assembling the handle bar post and connecting the computer cable
3
5
36 4
8
9
10
STEP 3
Place the handlebar post (3) in a vertical position. Place the front plastic cover (10) at the bottom off the handlebar post (3). Keep the
upper computer cable (8) hanging from the handle bar post until the plastic cover has been attached.
Connect the upper computer cable (8) to the lower computer cable (9).
Place the handlebar post (3) in the main frame (46) and screw the handlebar post (3) in with four curved washers (4), four spring washers
(36) and four Allen bolts (5).
Step 4: Assembling the saddle
54
53
52
50
49
56
48
Assemble the seatSTEP
gliding4set (53) on the seat post (56) and screw it in with the square neck carriage bolt (52), washer (50) and knob (49).
Then put the seat post (56) in the main frame (46) and screw the seat post (56) in with the quick pin (48).
28
Step 5: Assembling the handle-bar
60R 62
55 57 64
60L
58
Make sure the hand STEP
pulse cable
5 (62) hangs out from the handle-bar (64).
Attach the handle-bar (64) to the handlebar post (3) and secure it with the tube spacer (55) and the knob (58).
Then attach the plastic cover (60 L+R) to the handlebar post (3) and secure it with four screws (57).
Step 6: Assembling the computer
1
8
62
59
STEP
6 cable (8) and the hand pulse cable (62) with the computer (1).
Connect the upper
computer
Then attach the computer (1) to the handle bar (64) with four screws (59).
Step 7: Assembling the adapter
The adapter must be connected to the back side of the device. The arrow in the picture above shows the position of the adapter
connection.
29
MAINTENANCE AND USE




This device requires a regular check-up to prevent physical injury. This means that bolts and nuts should be frequently checked for
cracks and sharp edges etc.
Defective components must be replaced immediately. If this is not possible, the device must be put out of order until the necessary
repairs have been made.
Clean only with a damp cloth, do not use solvent cleaners.
This product is intended for use in clean, dry conditions. You should avoid storage in excessively cold or damp places as this may lead
to corrosion and other related problems.
COMPUTER
Turn computer on
There will be a sound signal the moment the LCD display is turned on.
Attention: if the computer does not receive a signal for more than 4 minutes, the computer will automatically switch to sleeping mode.
Keys
DOWN:
1. Selecting a function under MODE.
2. Setting the value of a function.
3. Decreasing resistance during a workout.
RECOVERY: Measuring your condition.
MODE:
1.Confirming the selected function.
2. Confirming the set value.
RESET:
1. Resetting the set value to '0'.
2. Press this button in the program choice mode in order to go to the function choice mode.
3. Press this button in the function choice mode in order to go to the user choice mode.
4. Press this button in the Body Fat-program to leave the program.
START/STOP:
1. Starting the training.
2. Stopping the training.
3. Starting the measurement of the fat rate in the BODY FAT-program
UP:
1. Selecting a function under MODE.
2. Setting the value of a function.
3. Increasing resistance during a workout.
Select user
There are five user profiles: U0 / U1 / U2 / U3 / U4.
A user profile can be selected with the UP and DOWN buttons.
Select function
You can select a function after you have selected a user profile. Press on the MODE button to access the function selection mode. With the
UP and DOWN buttons to select from the following functions: MANUAL, PROGRAM, WATT, HRC and USER. Confirm by pressing the MODE
button.
Set values
You are able to set the different values, once a function has been selected. Press the UP and DOWN buttons to select from the following
values: TIME (time), DIST (distance), CAL (calories), THR (heartbeat), RPM (rotations per minute), SPEED (speed)
and WATT. Once you have selected a value, it will start blinking. You can now adjust the value by pressing the UP and DOWN buttons.
Confirm by pressing the MODE button.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
30
Specifications
TIME (TIME): 0:00 – 99:00 minutes
DISTANCE (DIST.) (DISTANCE): 0,0 – 999,0 km
CALORIES (CAL.) (CALORIEs): 0 – 9990 Kcal
TARGET HEART RATE (T.H.R.) (HEART RATE): 60 – 220 heart beats per minute
REVOLUTIONS PER MINUTE (R.P.M.) (REVOLUTIONS PER MINUTE): 0 - 999
SPEED (SPEED): 0 – 99,9 km per hour
T.H.R.
The display will start blinking once the set value for the T.H.R. (heart rate) has been reached.
WATT
The computer will adjust the resistance to the speed. The resistance will increase when the speed is low, but decrease when the speed is
high.
R.P.M.
The display shows the current number of revolutions per minute.
SPEED
The display shows the current speed.
Programs
There is one manually adjustable program, 1 Body Fat program, 1 Watt program, 1 H.R.C. program, 1 user program and 12 preset
programs.
Manual program
Press the MODE key to select the program mode. Press the UP and DOWN keys to select the manual (MANUAL) program mode. Then press
the MODE key to set the TIME (time), DIST (distance), CAL (calories) and T.H.R. Once you have selected a value, it will flash. You can now
adjust the value by pressing the UP and DOWN keys. Confirm by pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to begin training. During training, you can adjust the resistance level by pressing the UP or DOWN keys. Once the
preset value is reached, there is a sound signal and the program will stop automatically. If you want to continue training, press the
START/STOP key.
Body Fat program
Press the MODE key to select the program mode. Press the UP and DOWN keys to select the Body Fat program. Then press the MODE key
to set the values. AGE (age), gender (gender), height (height) and weight (weight). Once you have selected a value will flash, after which
you can adjust the value with the UP and DOWN keys. Confirm by pressing the MODE key.
Press the START/STOP key and hold the palms of your hands on the hand pulse sensors to monitor your body fat percentage and BMI (Body
Mass Index) measurement. The measured values will be displayed. Then press the START/STOP key to return to the program selection
mode.
Watt-programma
Press the MODE key to access the program mode. Press the UP and DOWN keys to select Watts (Watt) program. Then press the MODE key
to set the TIME (time), DIST (distance), CAL (calories), and THR WATT (heart rate). Once you have selected a value it will flash, after which
you can adjust the value with the UP and DOWN keys. Confirm by pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to start training. During training the computer will automatically adjust resistance to the speed. The resistance
will increase when the speed is low, but will decrease when the speed is high. Once the preset value is reached, there is a sound signal and
the program will stop automatically. If you want to continue training, press the START/STOP key again.
H.R.C. (Heart Rate Control)-program
In the H.R.C. program, you can choose from four training options: THR, 65%, 75% and 90%.
65% :
75%:
90%:
Target Heart Rate (target number of heartbeats) = 65% of (220-AGE (age))
Target Heart Rate (target number of heartbeats) = 75% of (220-AGE (age))
Target Heart Rate (target number of heartbeats) = 90% of (220-AGE (age))
T.H.R. (TARGET HEART RATE)
Press the UP and DOWN keys to select the T.H.R. program. Then press the MODE key to set the values TIME (time), DIST (distance), CAL
(calories) and T.H.R. (heart rate). When you have selected a value, it will flash. Then you can adjust the value with the UP and DOWN keys.
Confirm by pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to begin training and keep the palms of your hands on the hand pulse sensors during the training. The computer
will adapt the resistance automatically during the training in order to reach the set T.H.R. When the set value has been reached, there will
be a sound signal and the program will stop automatically. If you want to continue training, press the START/STOP key again.
Attention: if the value of your heart rate is lower than the set T.H.R., the computer will automatically increase the resistance. If the value of
your heart rate is higher than the set T.H.R., the computer will automatically reduce the resistance.
31
65%, 75% en 90%
Press the UP and DOWN keys to select the 65%, 75% or 90% program. Then press the MODE key to set the values TIME (time), DIST
(distance) or CAL (calories). When you have selected a value, it will flash. Then you can adjust the value by pressing the UP and DOWN keys.
Confirm by pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to start the training and keep the palms of your hands on the hand pulse sensors during the training. The
computer will adjust the resistance automatically during the training in order to reach the set T.H.R. When the set value has been reached,
there will be a sound signal and the program will stop automatically. If you want to continue training, press the START/STOP key again.
Attention: if the value of your heart rate is lower than the set T.H.R., the computer will automatically increase the resistance. If the value of
your heart rate is higher than the set T.H.R., the computer will automatically reduce the resistance.
User’s program
You can create your own program at user's program.
Attention: you can only save your settings under the profiles U1 up to U4, not under U0.
Press the MODE key to go to the program choice mode. Press the UP and DOWN keys to select the user's program (USER). Then press the
MODE key to set the 20 resistance levels. Press the MODE key again to set the values TIME (time), WATT, DIST (distance), CAL (calories) and
T.H.R. (heart rate). When you have selected a value, it will flash. Then you can adapt the value using the UP and DOWN keys. Confirm by
pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to start training. During training, you can adjust the resistance level by pressing the UP or DOWN keys. Once the
preset value is reached, there will be a sound signal and the program will stop automatically. If you want to continue training, press the
START/STOP key.
Pre-set programs
Press the MODE key to go to the program choice mode. Press the UP and DOWN keys to choose one of the pre-set programs (P01 up to
P12). Then press the MODE key to set the values TIME (time), DIST (distance), CAL (calories) and T.H.R. (heart rate). When you have
selected a value, it will flash. Then you can adapt the value using the UP and DOWN keys. Confrm by pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to start training. During training, you can adjust the resistance level by pressing the UP or DOWN keys. Once the
preset value is reached, there will be a sound signal and the program will stop automatically. If you want to continue training, press the
START/STOP key.
SOLVING PROBLEMS
If an error message (E01, E02 or E04) is shown on the computer, this may be caused by a broken cable. Check whether all cables have been
connected correctly and whether they show signs of damage. Please contact Van den Berg Products if the problem persists.
IMPORTANT ADVICE FOR TRAINING







Before you start the training, consult your doctor. Ask what kind of training is suitable for you. Wrong or excessive training can cause
health defects.
Avoid over exercising. Do not train if you are tired or feeling faint. If you are not used to physical activity, start the training slowly at
the beginning.
Stop exercising immediately if you feel pain or any other troubles.
Pay attention to your breathing during training.
To avoid injuries, begin the training with an extensive warm up and finish it with a cool-down phase. Use the exercises described in
this manual.
Make sure you drink enough liquids during training. Keep in mind that the recommended amount of 2 litres might increase during
physical workout.
Use the product only with sport clothes and suitable shoes, which are equipped with non-slip soles. Avoid wide clothes, because they
can get caught in moving parts of the product.
WARM-UP/STRETCHING/COOL-DOWN
A successful exercise session begins with warming up exercises and ends with exercises for cooling down and relaxing. These warming up
exercises prepare your body for the subsequent demands made upon it. The cooling down/relaxation period after the exercise session
ensures that you do not experience any muscular problems. Please pay attention to the following points:

Carefully warm up every muscle group you will be using in the exercise session for about 5 to 10 minutes. The stretching exercises are
carried out correctly if you feel a comfortable tension in the corresponding muscle.

Speed does not play a role during the stretching exercises. Fast and jerky movements must be avoided.
Neck exercises (1)
Tilt your head to the right and feel the tension in your neck. Slowly drop your head down to your chest in a semi-circle and then turn your
head to the left. You will feel a comfortable tension in your neck again. You can repeat this exercise alternately several times.
32
Exercises for the shoulder area (2)
Lift the left and right shoulders alternately, or lift both shoulders simultaneously
Arm stretching exercises (3)
Stretch the left and right arms alternately towards the ceiling. Feel the tension in the left and right sides of your body. Repeat this exercise
several times.
Exercises for the upper thigh (4)
Support yourself by placing your hand on the wall, then reach down behind you and lift up your right or left foot as close to your buttocks
as possible. Feel a comfortable tension in your front upper thigh. Maintain this position for 30 seconds if possible and repeat this exercise 2
times for each leg.
Inside upper thigh (5)
Sit on the floor and place your feet in such a way that your knees are facing outwards. Pull your feet as close as possible to your groin. Now
press your knees carefully downwards. Maintain this position for 30-40 seconds if possible.
Touch toes (6)
Bend your trunk slowly forwards and try to touch your feet with your hands. Reach down as far as possible to your toes. Maintain this
position for 20-30 seconds if possible.
Exercises for the knees (7)
Sit on the floor and stretch out your right leg. Bend your left leg and place your foot on your right upper thigh. Now try to reach your right
foot with your right arm. Maintain this position for 30-40 seconds if possible.
Exercises for the calves achilles tendon (8)
Place both your hands on the wall and support your full body weight. Then move your left and right leg alternately backwards. This
stretches the back part of the leg. Maintain this position for 30-40 seconds if possible.
33
COMPULSORY INFORMATION REGARDING THE DECREE ON BATTERIES
Batteries do not belong in your household waste. Users are required by law to return used batteries. For proper disposal of batteries, you
can find designated disposal containers in specialized shops as well as in municipal collecting facilities. This is a solid contribution to the
protection of the environment. Since 1998, the decree on batteries requires all citizens to dispose used batteries only via these specialized
shops or collecting facilities (legal obligation to dispose). Specialized shops and manufactures are obliged to accept used batteries in return
and re-use them in accordance to the decree or dispose of them as dangerous waste. If you wish to return your used batteries to us, you
can mail them to our address in an adequately stamped envelope.
Batteries that need to be labelled by law are provided with one of the illustrations below, being a crossed-out wheeled bin and the
chemical symbol for the classification of pollutants-containing heavy metals. The chemical symbol (Cd, Hg or Pb) will be shown under the
illustration.
The following text can be found on the pollutantscontaining batteries:
Pb: Battery contains lead
Cd: Battery contains cadmium
Hg: Battery contains mercury
Powerpeak is a registered brand name of:
Van den Berg Products BV
Thermiekstraat 1a
6361HB Nuth
The Netherlands
www.powerpeak.com
Service
If you have any further questions about the product after reading this manual, please contact the Van den Berg customer service:
TREBS Service
Phone number: +31 (0)45 5468474
email:
service@vdbergproducts.com
Van den Berg BV
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nederland
Email : service@vdbergproducts.com
Internet: www.powerpeak.com
CE
GUARANTEE
This warranty covers your unit for a period of 24 months from the date of purchase for service and replacement of parts, on the condition
that you have used the machine correctly as described in the user manual. This warranty does not exclude national legislation that may
exist in the country of purchase in regards to warranty regulations.
When you make a claim under this warranty, you must submit the original invoice or receipt with clear mention of the date of purchase,
name of retailer and the description and model number of the appliance. You are advised to keep these documents in a safe place.
This device is intended for domestic use only. Damage and / or malfunctions as the result of industrial or commercial use are excluded from
the warranty.
The warranty for this appliances expires if:



The original invoice or receipt has in one way or another been changed or made illegible,
The model or serial number on the product has been changed, removed, deleted or made illegible,
Repairs have been executed by unauthorized repair workshops or persons who are not authorized to do so.
34



The damage is the result of an external cause, such as fire damage, water damage, transport damage, atmospheric discharges,
insufficient or improper maintenance;
The appliance has been operated in another country than for which originally designed, approved, released and produced, as well as
defects occurred as the result of such modifications.
The appliance has not been used according to the guidelines and directions in the user manual supplied with the product.
In the unlikely event your appliance is not functioning well or shows any defect, please contact your retailer. To avoid any
inconvenience, we advise you to read the user manual carefully before contacting them.
35
Français
Mode d’emploi
Powerpeak Home Trainer Ergometer
FHT8314P
La machine fitness marche avec un adaptateur, pas avec des batteries. L'adaptateur est inclus dans l'offre. Vous pouvez trouver
de plus amples informations sur comment connecter l'adaptateur dans le chapitre "Assemblage".
SOMMAIRE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LE PRODUIT
NOMENCLATURE DES PIÈCES
ASSEMBLAGE
ENTRETIEN ET UTILISATION
COMMANDES D’ORDINATEUR
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
CONSEILS D’ENTRAINEMENT IMPORTANT
EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENT/ETIREMENT
INFORMATION DE RIGUEUR SUR LE DECRET À PROPOS DES PILES
FORMULAIRE DE SERVICE
Les photos sont données à titre d’illustration. Sous réserve de changements.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Mise en garde
Consultez votre médecin avant de démarrer votre programme d'entraînement. Un programme d'entraînement fréquent et intensif doit
être approuvé au préalable par votre généraliste. Ceci est particulièrement important pour les individus âgés de 35 ans ou plus, ou ceux
ayant des problèmes physiques. En aucun cas nous ne sommes ni ne pouvons être tenus responsables de blessures à la personne ou de
plaintes relatives à l'état physique qui pourraient résulter de l'utilisation de cet équipement.
Général
1. Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les comme référence ultérieure.
2. Utilisez-le seulement selon les indications contenues dans ce mode d’emploi.
3. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Tenez vos enfant sou animaux domestiques à l’écart de l’appareil. L’enthousiasme des enfants peut entraîner une mauvaise
utilisation de l’appareil. Dans le cas où les enfants reçoivent l’autorisation d’utiliser cet appareil, ces derniers doivent être surveillés et
des consignes doivent leur être données quant à l’utilisation appropriée de l’appareil. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé
comme un jouet.
5. Ne laissez pas les enfants jouer avec la feuille d'emballage en plastique. Ils peuvent s'y empêtrer en jouant et étouffer.
6. Assurez-vous que l’appareil est correctement installé avant de l’utiliser. Vérifiez si tous les vis, boulons et écrous sont bien installés et
serrés. Utilisez seulement des pièces qui ont été conseillées par Powerpeak et fournies avec l’appareil.
7. Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé Ne pas utiliser l’appareil quand celui-ci est endommagé ou défectueux.
8. Utilisez toujours l’appareil sur une surface lisse et propre. Ne jamais utiliser l’appareil dehors. Mettez un tapis en caoutchouc dessous
si nécessaire afin de réduire les risques d’endommager votre sol.
9. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets pointus dans les alentours de l’appareil de remise en forme. Assurez-vous qu’il y a au moins 0,5
mètres d’espace libre autour l’équipe.
10. Portez toujours des vêtements surs et confortables quand vous utilisez le matériel de remise en forme. Portez de préférence des
chaussures de sport ou des souliers aérobic.
11. Arrêtez immédiatement l’exercice si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez d’autres symptômes. Vous devez également vous
arrêter si vous avez des douleurs articulaires ou si vous sentez une pression sur vos articulations. Les étourdissements indiquent que
vous vous êtes entraîné trop intensément. En cas d’étourdissement, allongez-vous par terre et ne vous levez pas avant de vous sentir
mieux.
12. Maintenez l'appareil à distance du feu et des surfaces chaudes.
13. Ne descendez de l’appareil qu’une fois qu’il est à l’arrêt.
14. Ne jamais laisser l’appareil utiliser par plus d’un utilisateur.
15. Toujours stocker l'appareil à l'intérieur.
16. Cet appareil est uniquement destiné à l’usage domestique, ne PAS destiné à usage professionnel.
17. Le poids maximal autorise sur cet appareil est de 150 KG.
36
LE PRODUIT
2
1
61
60R
62
60L
63
59
64
58
55 56
3
54
57
65
53
52
66
51
50
7
6
5
4
8
67
49
48 47
40
45 44 43 42 41
46
16R
9
39L
11 10
12L
13
39R
14
37
15
16L
17
18
19 20
32 31 30
38
36 35 34 33
24
21 22 23
12R
25 26 27 28 29
37
NOMENCLATURE DES PIÈCES
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Description
Ordinateur
Poignée de guidon en mousse
Montant du guidon
Rondelle courbe Ф8*19*1.5t
Boulon Allen M8 * 20
Embout avant
Stabilisateur avant
Supérieur câble de l’ordinateur
inférieurecâble de l’ordinateur
Couvercle en plastique avant
Palier
Pédale (L+R)
Embout pédalier
Boulon M8*25
Embout
Carter de chaîne (L + R)
Vis M5*15
Moteur
Capteur avec fil
DC câble
Embout arrière
Boulon M8 * 75
Embout arrière
Écrou en nylon M8
Braquet de roue folle
Ressort
Rondelle Ф10*19*1.5t
Boulon M8 * 20
Boulon M10 * 38
Tube entretoise
Pince forme de C
Écrou en nylon M10
Embout
Écrou
Quantité
1
2
1
8
4
2
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
Numéro
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Description
Volant
Rondelle à ressort Ф8
Écrou à chapeau
Vis autotaraudeuse M4.5 * 25
Pédalier (L+R)
Vis M5*20
Corde
Boulons Allen
Essieu
Roue de courroie de pression
fil conducteur
Cadre principal
Couvercle en plastique intérieure
goupille rapide
Bouton M10
Rondelle Ф10*25*3t
Embout
Boulon M10 * 35
Support de selle
Selle
Tube entretoise
Tige du selle
Vis
Bouton M8
Vis
Couvercle en plastique (L + R)
Embout
Câble capteur de pouls
Capteur de pouls
Guidon
clé mixte
Clé Allen tourne-à-gauche
Adaptateur
Quantité
1
8
4
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
Note
Certains des accessoires ci-dessus sont préajustés à la pièce maîtresse. Ils ne sont pas fournis séparément.
ASSEMBLAGE
Afin de vous familiariser avec les différentes pièces de l'appareil, nous vous conseillons d'examiner avec soin la photo d'ensemble et la liste
des pièces avant de commencer l'assemblage. Placez toutes les pièces sur le sol et retirez tous les emballages.
Étape 1: Assemblage de l'avant et l'arrière du stabilisateur
7
37
36
4
23
22
STEP 1
Fixez le stabilisateur avant (7) au cadre principal (46) avec deux boulons carrés au col (22), deux rondelles courbées (4), deux rondelles
ressorts (36) et deux écrous à capuchon (37).
Fixez le stabilisateur arrière (23) au cadre principal (46) avec deux boulons carrés au col (22), deux rondelles courbées (4), deux rondelles
ressorts (36) et deux écrous à capuchon (37).
38
Étape 2: Assemblage des pédales
12L
12R
STEP 2
Fixez la pédale de gauche (12 L) à la manivelle de gauche (39 L).
Fixez la pédale droite (12 R) à la manivelle de droite (39 R).
Étape 3: Assemblage du pivot du guidon et la connexion du câble de l'ordinateur
3
5
36 4
8
9
10
STEP 3
Placez le pivot du guidon (3) en position verticale. Placez le couvercle avant en plastique (10) dans le bas du guidon sur le pivot (3).
Maintenez le câble de l'ordinateur supérieur (8) suspendu à partir du pivot du guidon jusqu'à ce que la fonction du couvercle en plastique
soit attaché.
Branchez le câble de l'ordinateur supérieur (8) sur le câble inférieure de l'ordinateur (9).
Placez le pivot du guidon (3) dans le cadre principal (46) et vissez le pivot du guidon (3) avec quatre rondelles courbées (4), quatre rondelles
ressorts (36) et quatre boulons allen (5).
Étape 4: Assemblage de la selle
54
53
52
50
49
56
48
STEP 4
Montez le siège planneur en série (53) sur la tige de la selle (56) et vissez avec le boulon de carrosserie encolure carrée (52), la rondelle (50)
et le bouton (49). Ensuite, mettre la tige de selle (56) dans le cadre principal (46) et vissez la tige de selle (56) avec la goupille rapide (48)
39
Étape 5: Assemblage du guidon
60R 62
55 57 64
60L
58
Assurez-vous que le STEP
câble du5pouls de la main (62) pend depuis la manche de la barre (64).
Fixez le guidon (64) au pivot du guidon (3) et le fixer avec l'entretoise du tube (55) et le bouton (58).
Ensuite, fixez le couvercle en plastique (60 L + R) pour le pivot du guidon (3) et le fixer avec quatre vis (57).
Étape 6: Assemblage de l'ordinateur
1
8
62
59
6
Branchez le câbleSTEP
de l'ordinateur
supérieur (8) et le câble du pouls (62) avec l'ordinateur (1).
Fixez ensuite l'ordinateur (1) au guidon (64) avec quatre vis (59).
Étape 7: Assembler l'adaptateur
L'adaptateur doit être connecté sur le derrière de l'appareil. La flèche sur l'image ci-dessus montre la position de la connexion de
l'adaptateur.
40
ENTRETIEN ET UTILISATION




L’appareil doit être contrôlé régulièrement afin de prévenir des blessures corporelles. Cela signifie également qu’une vérification
régulière doit avoir lieu afin de s’assurer que les boulons et les écrous sont bien vissés et de pouvoir constater des débuts d’usure, des
bords coupants et d’autres choses de ce genre susceptibles pouvant entraîner des blessures corporelles.
Les pièces défectueuses doivent être remplacées sur-le champ. Si cela n’est pas possible, l’appareil doit alors être mis hors service
jusqu’à ce que la réparation ait eu lieu.
Nettoyez avec un chiffon humide uniquement, ne pas utiliser de solvants.
Ce produit est fait pour être utilisé dans un environnement propre et sec. Vous devez éviter de le ranger dans des endroits très froids
ou humides car il pourrait rouiller et avoir d’autres problèmes qui sont hors de notre contrôle.
COMMANDES D'ORDINATEUR
Demarrez l'ordinateur
Il y aura un signal sonore au moment où l'écran LCD est allumé.
Attention: si l'ordinateur ne reçoit pas un signal de plus de 4 minutes, l'ordinateur se met automatiquement en mode veille.
Touches
BAS:
1. Sélection d'une fonction sous Mode.
2. Réglage de la valeur d'une fonction
3. Diminuer la résistance au cours d'une séance d'entraînement.
RÉCUPÉRATION: Mesure de votre condition.
MODE:
1.Confirmation de la fonction sélectionnée.
2. Confirmation de la valeur de consigne.
RÉINITIALISATION :
1. Remettre la valeur de base à '0'.
2. Appuyez sur ce bouton en mode choix de programme pour atteindre le mode choix de fonction
3. Appuyez sur ce bouton dans le mode choix de fonction pour atteindre le mode choix d'utilisateur
4. Appuyez sur ce bouton dans le programme Graisse Corporelle pour quitter le programme.
START/STOP:
1. Commencer l'entraînement.
2. Arrêter l'entraînement.
3. Commencer à mesurer le taux de graisse dans le programme GRAISSE CORPORELLE
HAUT:
1.Sélectionner une fonction dans MODE.
2. Sélectionner la valeur d'une fonction.
3.Accroître la résistance durant les exercices.
Sélectionner un utilisateur
Il y a cinq profils d'utilisateurs: U0 / U1 / U2 / U3 / U4.
Un profil d'utilisateur peut être sélectionné avec les boutons HAUT et BAS.
Sélectionner une fonction
Vous pouvez sélectionner une fonction après avoir sélectionné un profil d'utilisateur. Appuyez sur la touche MODE pour accéder au mode
de sélection des fonctions. Avec les touches HAUT et BAS choisissez entre les fonctions suivantes : MANUEL, PROGRAMME, WATT, HRC et
UTILISATEUR. Confirmez en appuyant sur la touche MODE.
Programmer les valeurs
Vous pouvez programmer les différentes valeurs, une fois qu'une fonction a été sélectionnée. Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour
sélectionner les valeurs suivantes : TEMPS (temps), DIST (distance), CAL (calories), THR (pouls), RPM (rotations par minute), VITESSE
(vitesse) et WATT. Une fois que vous avez sélectionné une valeur, elle se met à clignoter. Vous pouvez alors ajuster la valeur en appuyant
sur les touches HAUT et BAS. Confirmez en appuyant sur la touche MODE.
41
Note : les valeurs TEMPS (temps), DIST (distance) et CAL (calories) ne peuvent être toutes programmées. Vous devez choisir une de ces
trois données.
Spécifications techniques
TEMPS (TEMPS) : 0:00 – 99:00 minutes
DISTANCE (DIST.) (DISTANCE): 0,0 – 999,0 km
CALORIES (CAL.) (CALORIES): 0 – 9990 Kcal
POULS CIBLÉ (T.H.R.) (POULS) : 60 – 220 battements par minute
TOURS PAR MINUTE (R.P.M.) (TOURS PAR MINUTE) : 0 - 999
VITESSE (VITESSE) : 0 – 99,9 km/heure
Fréquence cardiaque
L'afficheur se mettra à clignoter une fois que la valeur définie pour la fréquence cardiaque cible est atteinte.
WATT
L'ordinateur réglera la résistance suivant la vitesse. Ainsi, la résistance augmentera à faible vitesse, et diminuera à haute vitesse.
Tours/minute
L'afficheur présente le chiffre actuel de tours par minute.
VITESSE
L'afficheur présente la vitesse actuelle
Programmes
Il existe un programme réglable de façon manuelle, un programme masse graisseuse, un programme Watt, un programme fréquence
cardiaque (HRC), un programme utilisateur et 12 programmes prédéfinis.
Programme manuel
Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode programme. Appuyez sur les touches HAUT et BAS pour sélectionner le mode
programme manuel (MANUEL). Puis appuyez sur la touche MODE pour programmer le TEMPS (temps), la DIST (distance), les CAL (calories)
et le T.H.R. Une fois que vous avez sélectionné une valeur, elle clignote. Vous pouvez maintenant ajuster la valeur en appuyant sur les
touches HAUT et BAS. Confirmez en appuyant sur la touche MODE.
Note : Les valeurs TEMPS (temps), DIST (distance) et CAL (calories) ne peuvent toutes être programmées. Vous devez choisir une de ces
trois valeurs.
Appuyez sur la touche DÉPART/ARRÊT pour commencer l'entraînement. Durant l'entraînement, vous pouvez ajuster le niveau de résistance
en appuyant sur les touches HAUT et BAS. Une fois que la valeur préprogrammée est atteinte, un signal sonore retentit et le programme
s'arrête automatiquement. Si vous voulez continuer à vous entraîner, appuyez sur la touche DÉPART/ARRÊT.
Programme masse graisseuse
Pressez la touche MODE pour sélectionner le mode programme. Pressez ensuite les touches UP (haut) et DOWN (bas) afin de sélectionner
le programme masse graisseuse. Enfin, pressez la touche MODE pour fixer les valeurs suivantes : âge (âge), sexe (sexe), taille (taille) et
poids (poids). Chaque valeur clignotera quand vous l'aurez sélectionnée ; vous pouvez alors la régler avec les touches UP et DOWN.
Confirmez avec la touche MODE. Pressez la touche START/STOP, et placez la paume de vos mains sur les capteurs de pulsations manuels
pour contrôler votre pourcentage de masse graisseuse et votre IMC (Indice de Masse Corporelle). Les valeurs mesurées seront affichées.
Pressez ensuite la touche START/STOP pour revenir au mode de sélection des programmes.
Programme Watt
Press the MODE key to access the program mode. Press the UP and DOWN keys to select Watts (Watt) program. Then press the MODE key
to set the TIME (time), DIST (distance), CAL (calories), and THR WATT (heart rate). Once you have selected a value it will flash, after which
you can adjust the value with the UP and DOWN keys. Confirm by pressing the MODE key.
Note: the values TIME (time), DIST (distance) and CAL (calories) can't all be set. You need to choose one of these three values.
Press the START/STOP key to start training. During training the computer will automatically adjust resistance to the speed. The resistance
will increase when the speed is low, but will decrease when the speed is high. Once the preset value is reached, there is a sound signal and
the program will stop automatically. If you want to continue training, press the START/STOP key again.
Programme HRC (rythme cardiaque)
Dans le programme rythme cardiaque, vous avez la possibilité de choisir quatre options d'exercice : THR (rythme cardiaque cible), 65%,
75% et 90%.
65% : rythme cardiaque cible (nombre de pulsations) = 65% de (220-AGE (âge))
75% :rythme cardiaque cible (nombre de pulsations) = 75% de (220-AGE (âge))
90% :rythme cardiaque cible (nombre de pulsations) = 90% de (220-AGE (âge))
T.H.R. (Target heart rate, ou rythme cardiaque cible)
Pressez les touches UP et DOWN afin de sélectionner le programme T.H.R.. Pressez ensuite la touche MODE pour régler les valeurs TIME
(durée), DIST (distance), CAL (calories) et T.H.R. (rythme cardiaque). Lorsque vous sélectionnez une valeur, elle se met à clignoter. Vous
pouvez alors l'ajuster en pressant les touches UP et DOWN. Confirmez en pressant la touche MODE.
Note : les valeurs TIME (durée), DIST (distance) et CAL (calories) ne peuvent pas être toutes réglées simultanément. Vous devez choisir
l'une de ces trois valeurs.
Pressez la touche START/STOP pour commencer l'exercice, et maintenez la paume de vos mains sur les capteurs de pulsations manuels au
cours de l'exercice. L'ordinateur adaptera la résistance automatiquement, afin d'atteindre la valeur de rythme cardiaque fixée. Une fois la
42
valeur réglée atteinte, un signal sonore retentira et le programme cessera automatiquement. Si vous souhaitez poursuivre l'exercice,
pressez à nouveau la touche START/STOP.
Attention : si votre rythme cardiaque est inférieur à la valeur cible réglée, l'ordinateur augmentera automatiquement la résistance.
Inversement, si votre rythme cardiaque est supérieur à la valeur cible réglée, l'ordinateur diminuera automatiquement la résistance.
65%, 75% et 90%
Pressez les touches UP et DOWN afin de sélectionner le programme 65%, 75% ou 90%. Pressez ensuite la touche MODE pour fixer les
valeurs TIME (durée), DIST (distance) ou CAL (calories). Lorsque vous sélectionnez une valeur, elle se met à clignoter. Vous pouvez alors
l'ajuster en pressant les touches UP et DOWN. Confirmez en pressant la touche MODE.
Note : les valeurs TIME (durée), DIST (distance) et CAL (calories) ne peuvent pas être toutes réglées simultanément. Vous devez choisir
l'une de ces trois valeurs.
Pressez la touche START/STOP pour commencer l'exercice, et maintenez la paume de vos mains sur les capteurs de pulsations manuels
tout au long de l'exercice. L'ordinateur ajustera la résistance automatiquement afin d'atteindre la valeur de rythme cardiaque réglée. Une
fois la valeur fixée atteinte, un signal sonore retentira et le programme cessera automatiquement. Si vous souhaitez poursuivre l'exercice,
pressez à nouveau la touche START/STOP.
Attention : si votre rythme cardiaque est inférieur à la valeur cible fixée, l'ordinateur augmentera automatiquement la résistance.
Inversement, si votre rythme cardiaque est supérieur à la valeur cible fixée, l'ordinateur diminuera automatiquement la résistance.
Programme utilisateur
Le programme utilisateur vous permet de créer votre propre programme.
Attention : nous ne pouvez sauvegarder vos réglages que sous les profils U1 à U4, pas sous U0.
Pressez la touche MODE pour accéder au mode de sélection programme. Pressez les touches UP et DOWN afin de sélectionner le
programme utilisateur (USER). Pressez ensuite la touche MODE pour fixer les 20 niveaux de résistance. Pressez la touche MODE à nouveau
pour régler les valeurs TIME (durée), WATT, DIST (distance), CAL (calories) et T.H.R. (rythme cardiaque). Lorsque vous avez sélectionné une
valeur, elle se mettra à clignoter. Vous pouvez alors l'ajuster grâce aux touches UP et DOWN. Confirmez en pressant la touche MODE.
Note : les valeurs TIME (durée), DIST (distance) et CAL (calories) ne peuvent pas être toutes réglées simultanément. Vous devez choisir
l'une de ces trois valeurs.
Pressez la touche START/STOP pour commencer l'exercice. Au cours de celui-ci, vous avez la possibilité d'ajuster le niveau de résistance en
pressant les touches UP ou DOWN. Une fois la valeur préréglée atteinte, un signal sonore retentira et le programme cessera
automatiquement. Si vous souhaitez poursuivre l'exercice, pressez la touche START/STOP.
Programmes prédéfinis
Pressez la touche MODE pour accéder au mode de sélection programme. Pressez les touches UP et DOWN afin de sélectionner l'un des
programmes prédéfinis (de P01 à P12). Pressez ensuite la touche MODE pour fixer les valeurs TIME (durée), DIST (distance), CAL (calories)
et T.H.R. (rythme cardiaque). Lorsque vous avez sélectionné une valeur, elle se mettra à clignoter. Vous pouvez alors l'ajuster grâce aux
touches UP et DOWN. Confirmez en pressant la touche MODE.
Note : les valeurs TIME (durée), DIST (distance) et CAL (calories) ne peuvent pas être toutes réglées simultanément. Vous devez choisir
l'une de ces trois valeurs.
Pressez la touche START/STOP pour commencer l'exercice. Au cours de celui-ci, vous avez la possibilité d'ajuster le niveau de résistance en
pressant les touches UP ou DOWN. Une fois la valeur préréglée atteinte, un signal sonore retentira et le programme cessera
automatiquement. Si vous souhaitez poursuivre l'exercice, pressez la touche START/STOP.
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Si l'ordinateur donne un message d'erreur (E01, E02, E03 ou E05), cela peut être à cause d'un mauvais câble. Vérifiez si tous les câbles ont
été bien connectés et s’ils semblent endommagés. Contactez Powerpeak si le problème persiste.
CONSEILS D'ENTRAINEMENT IMPORTANT







Avant d'entamer votre entraînement, demandez à un médecin dans quelle mesure un entraînement avec ce produit est bon pour
vous. Un entraînement incorrect ou trop intense peut entraîner des dommages de santé.
Evitez le surentraînement. Ne pratiquez pas d'entraînement lorsque vous étés fatigué ou épuisé. Si vous n'êtes pas habitue à une
activité régulière, commencez lentement.
En cas de douleur, de difficultés de respiration, de malaise ou de tout autre trouble de santé, interrompez immédiatement l'exercice.
Veillez à conserver toujours une respiration calme et régulière pendant l'entraînement.
Afin d'éviter les blessures, commencez l'exercice par un échauffement extensif et terminez avec une phase de refroidissement.
Utilisez les exercices décrits dans ce manuel.
Veillez à boire suffisamment pendant l'entraînement. N'oubliez pas que la quantité recommandée de 2 litres environ par jour doit
être augmentée en cas d'efforts physiques.
Portez des vêtements appropries et confortables ainsi que des chaussures de sport lorsque vous utilisez ce produit. Evitez les
vêtements amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles du produit.
EXERCICES D’ÉCHAUFFEMENT/ETIREMENT
Un bon entraînement commence toujours par des exercices d'échauffement et se termine par des exercices calmants. Ces exercices ont
pour mission de préparer votre corps aux contraintes qui vont suivre. La phase d'apaisement à l'issue de l'entraînement permet d'éviter
l'apparition de douleurs musculaires. Veuillez prêter attention aux points suivants:
43


Échauffez soigneusement chaque groupe de muscles que vous utiliserez lors de votre session d'exercice, pendant environ 5 à 10
minutes. Si vous ressentez une tension confortable dans le muscle correspondant, cela signifie que les exercices d'étirement ont été
effectués correctement.
La vitesse ne joue aucun rôle dans les exercices d'étirement. Les mouvements rapides ou heurtés sont à éviter.
Exercices pour la tête (1)
Tournez la tête vers la droite jusqu'à percevoir la tension dans votre nuque. Levez alors le menton vers le haut et ouvrez la bouche.
Tournez la tête vers la droite et abaissez-la ensuite jusqu'à la poitrine. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois de suite.
Exercices pour les épaules (2)
Relevez alternativement l'épaule droite et l'épaule gauche.
Exercices d’étirement pour les bras (3)
Etirez alternativement le bras gauche et le bras droit en direction vers le haut. Sentez la tension qui s'installe du cote gauche et du côté
droit. Répétez plusieurs fois cet exercice.
Exercices pour les cuisses (4)
Appuyez-vous de la main gauche contre un mur, pliez la jambe droite vers l'arrière et tirez le pied vers le haut avec la main droite. Essayez
de rapprocher votre pied vers le haut avec la main droite. Essayez de rapprocher votre pied le plus près possible de vos fesses. Répétez cet
exercice 15 fois de suite. Puis changez de jambe.
Extension de l’intérieur de la cuisse et de la jambe (5)
Asseyez-vous sur le sol et placez vos pieds de telle sorte que vos genoux regardent vers l'extérieur. Rapprochez vos pieds le plus près
possible de votre entrejambe. Pressez prudemment vos genoux vers le bas. Répétez plusieurs fois cet exercice, 15 fois si possible.
Toucher ses orteils (6)
Pilez le torse lentement vers l'avant et essayez de toucher vos pieds avec vos mains. Essayez de descendre le plus bas possible vers vos
orteils et répétez cet exercice 15 fois.
Exercices pour les tendons des genoux (7)
Asseyez-vous sur le sol et étirez votre jambe droite, Pilez votre jambe gauche et déposez votre pied sur votre cuisse droite. Essayez alors
d'atteindre votre pied droit avec votre main droite. Répétez cet exercice 15 fois de suite. Puis changez de jambe.
44
Exercices pour les mollets/tendons d’achille (8)
Appuyez-vous au mur, bras tendus en faisant porter tout le poids de votre corps sur vos deux mains. Tendez alternativement la jambe
gauche et la jambe droite vers l'arrière. Ceci permet d'étirer les muscles et les tendons de la jambe tendue. Répétez cet exercice 15 fois
pour chaque jambe.
INFORMATION DE RIGUEUR SUR LE DECRET A PROPOS DES PILES
Les piles ne doivent pas aller avec vos déchets ménagers. Les utilisateurs doivent par loi recycler les piles usagées. Pour une correcte
élimination des piles, vous pouvez trouver des récipients spécifiques dans les magasins spécialisés ainsi que dans les installations
municipales de recyclage. C’est une contribution sérieuse à la protection de l’environnement. Depuis 1998, le décret sur les piles demande
à tous les citoyens d’éliminer les piles seulement à travers ces magasins spécialisés ou installations de recyclage (obligation légale
d’élimination). Les magasins spécialisés et les fabricants sont obligés d’accepter les piles usagées de retour et de les réutiliser en suivant le
décret ou de les éliminer en tant que déchets dangereux (obligation légale de les accepter). Si vous désirez nous retourner vos piles
usagées, vous pouvez nous les envoyer à notre adresse dans une enveloppe correctement timbrée.
Les piles qui doivent être étiquetés par loi sont fournies avec une des illustrations ci-dessous, c’est à dire une poubelle avec des roues
barrée et le symbole chimique pour la catégorie de métaux lourds qui contiennent des polluants. Le symbole chimique (Cd, Hg ou Pb) sera
montré sous l’illustration.
Le texte suivant peut se trouver sur les piles
contenant des polluants:
Pb: La pile contient du plomb
Cd: La pile contient du cadmium
Hg: La pile contient du mercure
Powerpeak
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Pays-Bas
www.powerpeak.com
Service
Pour toute question, contactez le service clientèle Powerpeak :
email:
info@powerpeak.com
Powerpeak
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Pays- Bas
Internet: www.powerpeak.com
CE
45
CERTIFICAT DE GARANTIE
Le présent certificat de garantie couvre les frais de service de votre appareil pour une période de 24 mois à compter de la date d’achat, à
condition que vous ayez utilisé l’appareil correctement, conformément aux instructions du mode d’emploi.
Les défauts survenus par suite d’une utilisation incompétente, d’endommagements ou de tentatives de réparations de tiers ne sont pas
couverts par la garantie.
Les accessoires livrés avec l’appareil et autres pièces du produit qui s’usent normalement ne tombent pas sous la garantie. Si vous désirez
les renouveler, veuillez les commander sur le site internet www.muppa.nl.
Cet appareil est uniquement destiné à l’usage domestique. Tout dommage et / ou toute panne causés par un usage professionnel sont
exclus de la garantie.
Vous pouvez faire jouer la garantie dans les cas suivants:




Si l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi;
Si vous êtes en possession d’un bon d’achat valable ou que celui-ci a n’été pas modifié ou rendu illisible d’une manière ou d’une
autre;
Si des réparations ont n’été pas effectuées par des ateliers de réparation non autorisés ou des personnes non habilitées à cet effet;
Si le dommage n’est pas dû à une cause étrangère à l’appareil, comme par exemple un incendie, une inondation, un accident de
transport, des décharges atmosphériques, un entretien insuffisant ou incorrect.
Au cas où, malgré notre contrôle de qualité soigneux, l’appareil ne fonctionnerait pas bien, vous pouvez faire appel à notre service aprèsvente.
Dans le but de vous éviter tout désagrément, nous vous conseillons de lire soigneusement le mode d’emploi avant de faire appel à nous.
46
Čeština
Uživatelská příručka
Powerpeak Home Trainer Ergometer
FHT8314P
Toto cvičební zařízení funguje pomocí adaptéru, nikoli pomocí baterií. Adaptér je v balení přiložen. Více informací ohledně
adaptéru lze nalézt v kapitole "Montáž".
TABULKA OBSAHU
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
PRODUKT
SEZNAM SOUČÁSTEK
MONTÁŽ
ÚDRŽBA A UŽITÍ
UŽITÍ POČÍTAČE
REŠENÍ PROBLÉMŮ
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ O TRÉNINGU
NABĚHNUTÍ/NAPÍNÁNÍ/VYCHLADNUTÍ
POVINNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYHLÁŠKY O BATERIÍCH
Fotografie slouží jako ilustrace. Mohou se měnit.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Upozornění:
Poraďte se se svým lékařem než začnete s tréninkem. Častý a namáhavý tréninkový program musí být napřed odsouhlašen lékařem. Je to
zvláště důležité pro lidi od 35 let výše, nebo pro ty, kteří mají nějaké fyzické problémy. Nejsme zodpovědní za zranění and tělesné stížnosti,
které jsou výsledkem používání tohoto zařízení, což užívate na vlastní zodpovědnost.
Obecně
18. Přečtete si pozorně tento manuál před použitím tohoto přístroje. Uschovejte tento manuál pro budoucí použití.
19. Užívejte tento přístroj jen pro jeho ustanovené užití tak, jak je popsáno v tomto manuálu.
20. Tento přístroj není určen pro používání dětmi nebo osobami, které mají sníženou fyzickou nebo psychickou schopnost nebo mají
nedostatek zkušeností a znalostí, s výjimkou kdy mají dohled nebo instrukce na správné použití od osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost. Opatrný dohled je vyžadován, je li tento přístroj blízko dětí, zvířat nebo rostlin.
21. Udržujte děti a zvířata ve vzdálenosti od tohoto přístroje. Nadšení dětí někdy může vést k nesprávnému užití tohoto přístroje. V
žádném případě by neměl být používán jako hračka.
22. Nedovolte dětem, aby si hrály s plastickým obalem, hrozí udušení.
23. Ujistěte se, že tento přístroj byl správně sestaven než bude užíván. Ujistěte se, že všechny šrouby a matky byly správně vloženy a
utaženy. Používejte jen části, které jsou doporučeny Van den Berg Products a které byly doručeny s tímto přístrojem.
24. Kontrolujte pravidelně, zda přístroj není zničen. Nepoužívejte jej, je li poničen nebo se rozbil.
25. Vždy používejte přístroj na rovné a čisté ploše. Nikdy neužívejte venku. Pokud je to nutné, můžete podložit gumovou podložit pod
tento přístroj, aby se zmenšila možnst zničení podlahy.
26. Ujistěte se, že v těsném okolí přístroje nejsou žádné ostré nebo špičaté objekty. Udělejte volný prostor aspoň 0.5 metru okolo tohoto
přístroje.
27. Vždy noste bezpečné a volné oblečení, když používáte fitness zařízení. Preferovaně noste sportovní obuv nebo obuv na aerobic.
28. V případě, že pocítíte slabost, nebo jiné nepohodlí, okamžitě přestaňte zařízení používat. Musíte také přestat, jestliže pocítíte bolest
nebo tlak na klouby. Yávrať je znamení, že jste cvičení přetáhli. Jestliže cítíte závrať, lehněte si na zem a nesnažte se vstát až do
zmizení závratě.
29. Umístěte zařízení dále od ohně a horkých povrchů.
30. Než sestoupíte, zařízení by mělo být zcela zastavené.
31. Zajistěte, aby zařízení používala vždy jen jedna osoba.
32. Zařízení by mělo být vždy pod střechou.
33. Toto zařízení je určeno jen pro domácí potřebu, NE pro komerční využití.
34. Maximální přípustná váha na tomto zýařízení je 150 kg.
47
PRODUKT
2
1
61
60R
62
60L
63
59
64
58
55 56
3
54
57
65
53
52
66
51
50
7
6
5
4
8
67
49
48 47
40
45 44 43 42 41
46
16R
9
39L
11 10
12L
13
39R
14
37
15
16L
17
18
19 20
32 31 30
38
36 35 34 33
24
21 22 23
12R
25 26 27 28 29
48
SEZNAM SOUČÁSTEK
Číslo.
Popis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Počítač
Houba na řídítka
Rám říditek
Zakřivená podložka Ф8*19*1.5t
Imbusový šroub M8*20
Přední koncovka
Přední stabilizátor
Vrchní kabel počítače
Spodní kabel počítače
Přední plastický kryt
Ložiska
Pedál (L+P)
Koncovka kliky
Šroub M8*25
Koncovka
Kryt na řetěz(L+P)
Šroubek M5*15
Motor
Senzor s kabelem
DC kabel
Koncovka zadní
Vratový šroub M8*75
Zadní stabilizátor
Nylonová matice M8
Stojan
Pružina
Plochá podložka Ф10*19*1.5t
Vratový šroub M8*20
Vratový šroub M10*38
Trubicová podložka
C klip
Nylonová matice M10
Koncovka
Matice
Množství
1
2
1
8
4
2
1
1
1
1
4
1
2
2
2
1
4
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
Číslo.
Popis
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Setrvačník
Pružná podložka Ф8
Kloboučková matice
Samořezný šroub M4.5 * 25
Klika (L + R)
Šroub M5 x 20
Pás
Allen šroubek
Náprava
Převodové kolo řemenu
Vodič
Hlavní rám
Vnitřní plastový kryt
Rychloupínák
M10 klika
Podložka Ф10*25*3t
Koncová čepička
Vratový šroub M10*35
Sedlová sada
Sedlo
Trubka rozpěrná
Sedlovka
Šroub
Klika M8
Šroub
Plastový kryt (L + R)
Koncová čepička
Kabel čidla pulsu
Podložky čidla pulsu
Řídítka
Kombinovaný klíč
Allenův klíč
Adaptér
Množství
1
8
4
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
Upozornění
Některé výše uvedené součásti již byly namontovány do hlavního tělesa. Nejsou dodány samostatně!
MONTÁŽ
Než začnete s montáži doporučujeme pozorně si prostudovat návodný obrázek a seznam dílů, abyste se dobře obeznámili se všemi
součástmi zařízení. Položte všechny součásti na zem a odstraňte všechny obalové materiály.
Krok 1: Montáž předního a zadního stabilizátoru
7
37
36
4
23
22
STEP
Připevněte přední stabilizátor
(7) k1hlavnímu rámu (46) pomocí dvou vratových šroubů se čtvercovými patkami (22), dvou prohnutých
podložek (4), dvou pružných podložek (36) a dvou kloboučkových matic (37).
Připevněte zadní stabilizátor (23) k hlavnímu rámu (46) pomocí dvou vratových šroubů se čtvercovými patkami (22), dvou prohnutých
podložek (4), dvou pružných podložek (36) a dvou kloboučkových matic (37).
49
Krok 2: Montáž pedálů
12L
12R
STEP 2
Připevněte levý pedál (12 L) k levé klice (39 L).
Připojte pravý pedál (12 R) k pravé klice (39 R).
Krok 3: Montáž řídítek a připojení počítačového kabelu
3
5
36 4
8
9
10
STEP 3
Postavte řídítka (3) do svislé polohy. Umístěte přední plastový kryt (10) na spodní část tyče řídítek (3). Horní počítačový kabel (8) nechte
viset z tyče řídítek dokud nepřipojíte plastový kryt.
Připojte vrchní počítačový kabel (8) k spodnímu počítačovému kabelu (9).
Vložte rám říditek (3) do hlavního rámu (46) a přišroubujte rám řidítek (3) se čtyřmi zakřivenými podložkami (4), čtyři pružné podložky(36)
a čtyři imbusové šrouby (5).
Krok 4: Montáž sedla
54
53
52
50
49
56
48
STEP
4
Nasaďte sedlo (53)
na sedlovku
(56) a přišroubujte ho pomocí vratových šroubů se čtvercovými patkami (52), podložky (50) a kliky (49). Pak
vložte sedlovku (56) na hlavním rám (46) a přišroubujte ji (56) rychloupínákem (48).
50
Krok 5: Sestavení řídítek
60R 62
55 57 64
60L
58
STEP 5
Ujistěte se, že kabel ručního pulsu (62) visí z řídítek (64).
Připojte řídítka (64) k rámu říditek (3) a zajistěte ho trubicovým spacerem (55) a kolíkem (58).
Poté připojte plastové krytí (60 L+P) k rámu říditek (3) a zajistěte ho čtyřmi šrouby (57).
Krok 6: Sestavení počítače
1
8
62
59
STEP 6
Připojte vrchní počítačový kabel (8) a kabel ručního pulsu (62) k počítači (1).
Poté připojte počítač (1) k řídítkům (64) čtyřmi šrouby (59).
Krok 7: Montáž adaptéru
Adaptér je třeba připojit na zadní stranu zařízení. Šipka na výše uvedeném obrázku zobrazuje polohu přípojky adaptéru.
51
ÚDRŽBA A UŽITÍ




Tento přístroj vyžaduje pravidelnou kontrolu v rámci prevence fyzického úrazu. Toto znamená, že šrouby a matice by měly být
pravidelně kontrolovány, zda nemají praskliny nebo ostré hrany atd.
Vadné součástky musí být okamžitě nahrazeny. Pokud to není možné, přístroj nesmí být používán, dokud nebudou provedeny
potřebné opravy.
Čistěte pouze vlhkým hadříkem, nepoužívejte čistící prostředky.
Tento výrobek je určen pro použití v čistém, suchém prostředí. Vyvarujte se skladování v extrémně chladném nebo vlhkém místě, což
by mohlo vést ke korozi a dalším problémům.
UŽITÍ POČÍTAČE
Zapněte počítač
Jakmile je LCD displej zapnut, zazní zvukový signál.
Pozor: pokud počítač nedostane signál víc než 4 minuty, bude automaticky uveden do spánkového režimu.
Tlačítka
DOLŮ:
1. Volba funkce v rámci MÓDU.
2. Nastavení hodnoty funkce.
3. Snížení odporu při tréninku.
ZOTAVENÍ: Posouzení vaší kondice.
MÓD:
1.Potvrzení vybrané funkce.
2. Potvrzení nastavené hodnoty.
RESET:
1. Resetování nastavené hodnoty na '0'.
2.Zmáčkněte tento knoflík ve výběru programu, tím se dostanete k funkci výběru.
3.Zmáčkněte tento knoflík ve funkci výběru, tím se dostanete k uživatelskému nastavení.
4.Zmáčkněte tento knoflík v programu Body Fat k opuštění programu.
START/STOP:
1.Zahájení tréninku.
2. Zastavení tréninku.
3.Spuštění měření poměru tuku v programu TĚLESNÝ TUK.
NAHORU:
1. Výběr funkce s MODE.
2. Nastavení hodnoty funkce.
3. Zvýšení odolnosti během cvičení.
Výběr uživatele
Existuje pět uživatelských profilů: U0 / U1 / U2 / U3 / U4.
Uživatelský profil může být vybrán tlačítky UP a DOWN.
Vybrat funkci
Po zvolení profilu uživatele si můžete vybrat funkci. Stiskněte tlačítko MÓD pro přístup k výběru funkcí. Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ si
vyberte z následujících funkcí: RUČNÍ, PROGRAM, WATT, HRC a UŽIVATEL. Potvrďte stisknutím tlačítka MÓD.
Nastavení hodnot
Budete schopni nastavit různé hodnoty, jakmile se zvolí funkce. Zmáčkněte UP a DOWN tlačítko na výběr z následujících hodnot: TIME
(čas), DIST (vzdálenost), CAL (kalorie), THR (tlukot srdce), RPM (rotace za minutu), SPEED (rychlost) a WATT. Jakmile vyberete hodnotu,
začne blikat. Nyní můžete danou hodnotu upravit zmáčknutím UP a DOWN tlačítky. Potvrďte volbu zmáčknutím MODE.
Poznámka: hodnoty TIME (čas), DIST (vzdálenost) a CAL (kalorie) nemohou být všechny nastaveny. Musíte si vybrat jednu z těchto třech
hodnot.
52
Specifikace
ČAS (TIME): 0:00 – 99:00 minut
VZDÁLENOST (DIST.) (DISTANCE): 0.0 – 999.0 km
KALORIE (CAL.) (CALORIEs): 0 – 9990 Kcal
SRDEČNÍ RYTMUS (T.H.R.) (HEART RATE): 60 – 220 srdečních úderů za minut
OTÁČKY ZA MINUTU (R.P.M.) (REVOLUTIONS PER MINUTE): 0 - 999
RYCHLOST (SPEED): 0 – 99.9 km per hour
T.H.R.
Displej začne blikat, jakmile bude dosaženo nastavené hodnoty THR (tepová frekvence).
WATT
Počítač nastaví odolnost proti rychlosti. Odolnost se zvýší, když je rychlost nízká, ale zvýší, když je rychlost vysoká.
R.P.M.
Na displeji se zobrazuje aktuální počet otáček za minutu.
SPEED
Displej ukazuje současnou rychlost.
Programs
K dispozici je jeden manuálně nastavitelný program, 1 Program tělesného tuku, 1 wattový program, 1 program měření srdečního tepu
(H.R.C.), 1 uživatelský program a 12 přednastavených programů.
Manuální program
Zmáčkněte tlačítko MODE a vyberte si program. Zmáčkněte UP a DOWN knoflíky a vyberte si manuální (MANUAL) program. Poté
zmáčkněte MODE a nastavte TIME (čas), DIST (vzdálenost), CAL (kalorie) a T.H.R. Jakmile jste zvolili hodnotu, začne blikat. Nyní můžete
upravit hodnotu zmáčknutím UP a DOWN knoflíky. Potvrďte volbu tlačítkem MODE.
Poznámka: hodnoty času (TIME), vzdálenosti (DIST) a kalorií (CAL) nemohou být všechny nastaveny. Musíte si vybrat jednu z těchto třech
hodnot.
Zmáčkněte START/STOP k zahájení cvičení. Během cvičení můžete upravit odolnost proti rychlosti zmáčknutím tlačítek UP nebo DOWN.
Jakmile je zadaná hodnota dosažena, zaní zvukový signál a program se automaticky zastaví. Jestli chcete pokračovat ve cvičení, zmáčkněte
tlačítko START/STOP.
Program tělesného tuku
Stiskněte tlačítko MÓD pro výběr programového režimu. Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ si vyberte Program tělesného tuku. Poté
stiskněte tlačítko MÓD pro nastavení hodnot. AGE (věk), gender (pohlaví), height (výška) a weight (hmotnost). Jakmile jste si vyberete,
hodnota zabliká a poté ji můžete upravit pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Potvrďte stisknutím tlačítka MÓD.
Stiskněte tlačítko START/STOP a držte dlaně snímačích pulsu pro sledování procenta tělesného tuku a měření BMI (Body Mass Index).
Naměřené hodnoty se zobrazí. Poté se stisknutím tlačítka START/STOP vrátíte do výběru programového režimu.
Watt-program
Zmáčkněte tlačítko MODE k programu. Zmáčkněte UP a DOWN tlačítka a vyberte WATTS (Watt) program. Poté zmáčkněte MODE a vyberte
si čas (TIME), vzdálenost (DIST), kalorie (CAL) a THR WATT (srdeční rytmus). Jakmile jste si vybrali hodnotu, začne blikat, poté můžete
nastavit hodnotu tlačítky UP a DOWN. Potvrďte svoj volbu zmáčknutím tlačítka MODE.
Poznámka: hodnoty času (TIME), vzdálenosti (DIST) a kalorií (CAL) nemohou být všechny nastaveny. Musíte si vybrat jednu z těchto třech
hodnot.
Zmáčkněte tlačítko START/STOP k zahájení cvičení. Během cvičení počítač automaticky nastaví odolnost na rychlost. Odolnost se sníží, je li
rychlost nízká, ale zvýší, je li rychlost vysoká. Jakmile je dosažena předem nastavená hodnota, zazní zvukový signál a program se
automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat ve cvičení, zmáčkněte znovu tlačítko START/STOP.
H.R.C. (Kontrola srdečního rytmu) program
V programu H.R.C. si můžete vybrat ze čtyř možností cvičení THR, 65%, 75% a 90%.
65% : Target Heart Rate (cílové číslo tlukotu srdce) = 65% z (220-AGE (věk))
75%: Target Heart Rate (cílové číslo tlukotu srdce) = 75% z (220-AGE (věk))
90%: Target Heart Rate (cílové číslo tlukotu srdce) = 90% z (220-AGE (věk))
T.H.R. (Cílová tepová frekvence)
Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ si vyberte program T.H.R. Poté stiskněte tlačítko MÓD pro nastavení hodnot TIME (čas), DIST
(vzdálenost), CAL (kalorie) a T.H.R. (tepová frekvence). Jakmile si vyberete, hodnota zabliká a poté ji můžete upravit pomocí tlačítek
NAHORU a DOLŮ. Potvrďte stisknutím tlačítka MÓD.
Poznámka: Hodnoty TIME (čas), DIST (vzdálenost) a CAL (kalorie), nemohou být nastaveny zároveň. Musíte si vybrat jednu z těchto tří
hodnot.
Stiskněte tlačítko START/STOP pro začátek tréninku a během tréninku držte dlaně na snímačích pulsu. Počítač během tréninku automaticky
přizpůsobí odpor s cílem dosáhnout nastavené tepové frekvence. Jakmile je dosaženo nastavené hodnoty, zazní zvukový signál a program
se automaticky zastaví. Pokud budete chtít pokračovat v tréninku, opět stiskněte tlačítko START / STOP.
Pozor: pokud bude hodnota Vaší tepové frekvence nižší než nastavená tepová frekvence, počítač automaticky zvýší odpor. Bude-li hodnota
Vaší tepové frekvence vyšší než nastavená tepová frekvence, počítač odpor automaticky sníží.
53
65%, 75% a 90%
Zmáčkněte tlačítka UP a DOWN a vyberte si 65%, 75% nebo 90% program. Poté zmáčkněte MODE a nastavte hodnoty TIME (čas), DIST
(vzdálenost) nebo CAL (kalorie). Když si vyberete hodnotu, bude blikat. Poté můžete nastavit hodnoty mačkáním tlačítek UP a DOWN.
Potvrďte volbu tlačítkem MODE.
Poznámka: hodnoty TIME, DIST a CAL nemohou být všechny nastaveny. Musíte si vybrat jednu z těchto třech hodnot.
Zmáčkněte tlačítko START/STOP k zahájení cvičení a držte dlaně rukou na senzoru ručního pulsu během cvičení. Počítač upraví odolnost
automaticky během cvičení tak, aby se dosáhlo nastavené hodnoty T.H.R. Když se daná hodnota dosáhne, zazní zvukový signál a program
automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat ve cvičení, zmáčkněte znovu tlačítko START/STOP.
Upozornění: Je li hodnota vašeho srdečního tlukotu nižší než ta zadaná v T.H.R., počítač automaticky sníží odolnost. Je li hodnota vašeho
srdečního tlukotu vyšší než ta nastavení v T.H.R., počítač automaticky sníží odolnost.
Uživatelský program
Můžete si vytvořit svůj vlastní program v uživatelském program.
Upozornění: svoje nastavení můžete uložit jenom pod profily U1 až do U4, ne pod U0.
Zmáčkněte tlačítko MODE na výběr programu. Zmáčkněte tlačítka UP a DOWN a vyberte si uživatelský program (USER). Poté zmáčkněte
tlačítko MODE a nastavte 20 odolnostních úrovní. Zmáčkněte znovu tlačítko MODE a nastavte hodnoty pro čas (TIME), WATT, vzdálenost
(DIST), kalorie (CAL) a srdeční rytmus (T.H.R.). Jakmile jste si zvolili hodnotu, bude blikat. Poté můžete nastavit hodnoty používáním tlačítek
UP a DOWN. Potvrďte svoji volbu zmáčknutím tlačítka MODE.
Poznámka: hodnoty času (TIME), vzdálenosti (DIST) a kalorií (CAL) nemohou být všechny nastaveny. Musíte si vybrat jednu z těchto třech
hodnot.Zmáčkněte tlačítko START/STOP k zahájení cvičení. Během cvičení si můžete upravit úroveň mačkáním tlačítek UP nebo DOWN.
Jakmile je dosažena předem nastavená hodnota, zazní zvukový signál a program se automaticky vypne. Jestli chcete pokračovat ve cvičení,
zmáčkněte znovu tlačítko START/STOP.
Přednastavené programy
Stiskněte tlačítko MODE pro přechod do režimu výběru programů. Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ si vyberte jeden z přednastavených
programů (P01 až P12). Poté stiskněte tlačítko MÓD pro nastavení hodnot TIME (čas), DIST (vzdálenost), CAL (kalorie) a THR (tepová
frekvence). Jakmile si vyberete, hodnota zabliká a poté ji můžete upravit pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Potvrďte stisknutím tlačítka
MÓD.
Poznámka: Hodnoty TIME (čas), DIST (vzdálenost) a CAL (kalorie), nemohou být nastaveny zároveň. Musíte si vybrat jednu z těchto tří
hodnot.
Stiskněte tlačítko START / STOP pro začátek tréninku. Během tréninku si můžete upravovat stupeň odporu stisknutím tlačítek NAHORU a
DOLŮ. Jakmile je dosaženo nastavené hodnoty, zazní zvukový signál a program se automaticky zastaví. Pokud budete chtít pokračovat v
tréninku, opět stiskněte tlačítko START / STOP.
REŠENÍ PROBLÉMŮ
Zobrazuje-li počítač chybovou zprávu (E01, E02 nebo E04), může to být způsobeno pokaženým kabelem. Zkontrolujte, zda byly řádně
připojeny všechny kabely a zda nevykazují známky poškození. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte dodavatele.
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ O TRÉNINGU
 Než začnete tréning, poraďte se se svým lékařem. Zeptejte se, jaký tréning je pro vás vhodný. Nesprávný nebo náročný tréning může
způsobit poruchy zdraví.







Vyvarujte se přehnaného trénovaní. Netrénujte, když jste unavení nebo se cítíte mdlí. Pokud nejste zvyklí na fyzickou aktivitu, začnete
na začátku trénovat pomalu.
V případě, že cítíte mdloby nebo jiné fyzické potíže, přestaňte přístroj užívat.
Nejezte 30 minut před a po trénování.
Dávejte pozor na dýchání během trénování.
Na ochranu před úrazy, začnete s zahřívacím cvičením a skončete ochalzovací fází. Užívejte cvičení popsané v manuálu.
Ujistěte se, že během tréningu máte dost tekutin. Mějte na mysli, že doporučená hodnota 2 litry denně se může zvýšit během
tréningu. Tekurina by měla být pokojové teploty.
Užívejte tento přístroj jenom ve sportovním oblečení a vhodných botách, které jsou vybaveny neklouzavou podešví. Vyvarujte se
širokých oděvů, které by se mohly zachytit v pohybujících se částech tohoto výrobku.
ROZEHŘÁTÍ/STREČINK/VYCHLADNUTÍ
Úspěšné tréninkové kolo začíná rozehřívacími cvičeními a končí cvičeními pro vychladnutí a relaxaci. Tato rozehřívací cvičení připravují Vaše
tělo na zátěž, která na něj poté bude kladena. Cvičení pro období vychladnutí/relaxace po tréninkovém kole zajišťují, abyste nezaznamenali
žádné problémy se svaly. V následujícím naleznete pokyny pro strečinková cvičení pro rozehřátí a vychladnutí. Dbejte prosím na následující
body:

Po dobu asi 5 až 10 minut si pečlivě zahřívejte každou svalovou skupinu, kterou budete při svém tréninkovém kole používat.
Strečinková cvičení jsou prováděna správně tehdy, jestliže při nich cítíte příjemné napětí v příslušném procvičovaném svalu.

Rychlost nehraje při strečinkových cvičeních roli. Rychlým a trhavým pohybům je třeba zamezit.
54
Krční cvičení (1)
Skloňte svou hlavu doprava a pociťujte napětí ve svém krku. Půlkruhovým pohybempomalu skloňte svou hlavu na hrudník a poté ji
nakloňte doleva. Opět ucítíte příjemné napětí ve svém krku. Toto cvičení můžete několikrát opakovat.
Cvičení pro oblast ramen (2)
Střídavě zvedejte levé a pravé rameno nebo zvedejte obě ramena současně.
Strečinková cvičení paží (3)
Natahujte střídavě levou a pravou paži směrem ke stropu. Pociťujte napětí v levé a pravé straně svého těla. Toto cvičení několikrát
opakujte.
Cvičení pro horní část stehen (4)
Opřete se rukou o stěnu a poté sáhněte směrem dozadu a zdvihněte svou pravou nebo levou nohu co nejblíže k zadku jak jen to bude
možné. Pociťujte příjemné napětí v horní přední části svého stehna. Bude-li to možné, vydržte v této poloze 30 sekund a toto cvičení
zopakujte dvakrát pro každou nohu.
Vnitřní část horních stehen (5)
Sedněte si na podlahu a dejte nohy tak, aby vaše kolena směřovala směrem ven. Svá chodidla přitáhněte co nejblíže k rozkroku. Nyní svá
chodidla opatrně stlačte směrem dolů. Bude-li možno, vydržte v této poloze po dobu 30-40 sekund.
Dotýkejte se svých prstů na nohou (6)
Pomalu skloňte svůj trup směrem dolů a zkuste se rukama dotknout svých chodidel. Skloňte se co nejníže ke svým prstům na nohou. Budeli možno, vydržte v této poloze 20-30 sekund.
55
Cvičení pro kolena (7)
Sedněte si na podlahu a natáhněte svou pravou nohu. Ohněte svou levou nohu a její chodidlo dejte na horní část svého pravého stehna.
Nyní se pokuste dosáhnout svou pravou rukou na své pravé chodidlo. Bude-li to možné, vydržte v této poloze 20-30 sekund.
Cvičení pro Achillovu šlachu lýtek (8)
Dejte obě své ruce na stěnu a opřete se celým tělem. Pak střídavě pohybujte svou levou a pravou rukou směrem dozadu. Tím napínáte
zadní část své nohy. Bude-li to možné, vydržte v této poloze po dobu 30-40 sekund.
POVINNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYHLÁŠKY O BATERIÍCH
Baterie nepatří do odpadu domácnost. Uživatelé jsou zákonem povinni vrátit použité baterie. Ke správnému odpadu baterií můžete najít
určené odpadové kontejnery ve specialozovaných obchodech stejně jako v městských sběrných střediscích.
Toto je přínos k ochraně životního prostředí. Od roku 1998 vyhláška o bateriích vyžaduje od všech občanů, aby správně naložili s použitými
bateriemi jen skrz specializované obchody a sběrná střediska. Specializované obchody a výrobci jsou povinni přijmout použité vrácené
baterie a znovu je užít podle vyhlášky nebo je vyhodit jako nebezpečný odpad. Pokud si přejete použité baterie vrátit, můžete je poslat na
naši adresu ve správně oznámkované obálce
Baterie, které musejí být ze zákona označovány nesou některou z níže uvedených ilustrací, kterou je buďto přeškrtnutá popelnice na
kolečkách a chemický symbol klasifikace znečišťujících látek - obsahuje těžké kovy. Chemický symbol (Cd, Hg nebo Pb) bude vyobrazen pod
obrázkem.
Následující text může být nalezen na bateriích obsahující znečišťující látky:
Pb: Baterie obsahují olovo
Cd: Baterie obsahují kadmium
Hg: Baterie obsahují rtuť
Powerpeak
Thermiekstraat 1a
6361 HB Nuth
Nizozemí
www.powerpeak.com
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising