SA-2133 - Tristar

SA-2133 - Tristar
SA-2133
GEBRUIKSAANWIJZING – MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG – INSTRUCTIONS MANUAL
1
Sandwich toaster
Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Aansluiting
De sandwich toaster mag alleen aangesloten worden op een geaard stopcontact
dat op de juiste wijze geïnstalleerd is.
De op het typeplaatje (1) aangegeven spanning moet overeenkomen met de
netspanning.
Ontstoord volgens EEC Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC.
Opbouw
1.
Typeplaatje
2.
Netsnoer met geaarde stekker
3.
Huis
4.
Bakplaten met antiaanbaklaag
5.
Controlelampjes
6.
Grendel die beide bakplaten bij elkaar houdt
7.
Handgreep
Veiligheidsaanwijzingen
•
Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de gevaren in de omgang met
elektrische apparaten. Daarom kinderen altijd op afstand houden van
elektrische apparaten.
•
Pas op: het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Raak nooit de hete delen
aan; gebruik alleen de handgrepen (7). Pas op voor verbrandingsgevaar van
afgegeven stoom.
•
Gebruik dit apparaat nooit wanneer:
de sandwich toaster of het netsnoer (2) beschadigd is.
dit apparaat op de grond gevallen is.
•
De stekker altijd uit het stopcontact trekken:
na ieder gebruik
bij eventuele storingen tijdens gebruik
bij het reinigen van de sandwich toaster
•
Het snoer mag niet in aanraking komen met de hete onderdelen van de
sandwich toaster.
•
Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker
zelf. Laat het snoer niet naar beneden hangen.
•
Plaats het apparaat of het snoer nooit op een hete ondergrond (bijvoorbeeld
kookplaat) of in de buurt van open vuur.
•
Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Plaats de sandwich
2
•
•
•
toaster niet onder overhangende kasten of gordijnen.
De sandwich toaster is alleen voor huishoudelijk gebruik.
Wordt de sandwich toaster op een verkeerde manier gebruikt, dan kan de
fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.
Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in
acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door vakmensen
uitgevoerd worden. Indien het apparaat kapot is, breng dit dan naar de
winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
Algemene aanwijzing voor eerste gebruik
Zorg dat de anti-aanbaklaag (4) lichtelijk wordt ingevet voordat de toaster voor de
eerste keer gebruikt wordt. Laat de sandwichtoaster zonder toast ca. 10 minuten
gesloten opwarmen, zodat de geur van het apparaat kan verdwijnen. Zorg voor
goede ventilatie.
Hierna de sandwichtoaster reinigen zoals beschreven in “Reiniging en onderhoud”
Gebruik van de sandwich toaster
Stop de stekker (2) in het stopcontact.
Na een korte opwarmperiode is de sandwichtoaster klaar voor gebruik. Het rode
controlelampje blijft aan zo lang het apparaat is aangeschakeld. Het groene
lampje gaat aan op het moment dat de juiste temperatuur is bereikt.
Wanneer het apparaat afkoelt gaat het groene lampje uit en zal weer aangaan op
het moment dat de temperatuur weer is bereikt. Deze cyclus kan verschillende
keren worden herhaald.
De sandwich toaster openen.
De beide voorbereide sandwiches op het apparaat leggen en de sandwich toaster
sluiten.
De handvaten (7) van de twee toasterhelften in elkaar laten vallen en
vergrendelen (6).
De grendel (6) losmaken, de sandwichtoaster openen en de sandwiches
uitnemen. Om beschadiging aan de antiaanbaklaag te voorkomen mag u geen
scherpe voorwerpen gebruiken om de sandwiches van de toaster te verwijderen.
Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.
Reiniging en onderhoud
Trek voor iedere reiniging eerst de stekker uit het stopcontact, en laat het
apparaat afkoelen met beide toasterhelften open.
De sandwich toaster mag op grond van elektrische veiligheid niet met vloeistoffen
behandeld worden of erin ondergedompeld worden. Uw sandwichtoaster met
bakplaten met antiaanbaklaag (4) is eenvoudig te onderhouden. De buitenkant
reinigen met een vochtige doek. De bakplaten reinigt u met een vochtige doek of
een zacht borsteltje.
3
Geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
Recepten
Enkele tips:
Een sandwich bestaat normalerwijs uit twee sneetjes brood met daartussen beleg.
Alle gebruikelijke broodsoorten zijn geschikt voor sandwiches.
Wittebrood moet een dag oud zijn. Snij de korst eraf.
Snij het beleg (kaas, ham enz) zodanig dat het op het brood past.
1.
Ham sandwich
Ingrediënten:
4 sneetjes brood, boter, 4 plakken magere gekookte ham, 2 plakken kaas,
paprikapoeder.
Bereiding:
Brood aan een kant met boter besmeren, met ham en kaas beleggen en met
paprika bestrooien, bedekken met tweede plak ham en de tweede snee brood.
Warm opdienen.
2.
Kaassandwich
Ingrediënten:
4 sneetjes brood, 65 gram boter, 125 gram geraspte kaas, 2 eidooiers, zout,
paprikapoeder, gehakte peterselie.
Bereiding.
Brood aan een kant met boter besmeren, met kaascrème bestrijken en bedekken
met de tweede snee brood. Toasten en warm serveren.
Bereiding kaascrème:
65 gram boter vermengen met kaas, eigeel, zout, paprika en peterselie.
3.
Vissandwich
Ingrediënten:
4 sneetjes brood, boter, 1 blik tonijn, 4 plakken kaas, 6-8 gevulde olijven (in
plakjes gesneden). Bereiding: Brood aan een kant met boter besmeren, met twee
plakken kaas beleggen, daarop tonijn en olijven leggen, bedekken met tweede
plak kaas en tweede sneetje brood. Toasten en warm serveren.
Garantieverklaring
Voor dit apparaat geldt een garantie van 2 jaar na de aankoopdatum voor
materiaal- en fabrieksfouten. Onder deze garantie valt de reparatie of vervanging
van defecte onderdelen, op voorwaarde dat het apparaat naar het aankoopadres
is teruggebracht. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet
in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en door verkeerd gebruik, normale
slijtage en zeer breekbare onderdelen etc. De garantie vervalt bij reparatie door
niet door ons bevoegde instellingen. Als het apparaat niet naar behoren werkt,
4
verpak het dan zorgvuldig, met vermelding van uw naam en adres en de reden
van retour en breng het naar het aankoopadres. Als het apparaat binnen de
garantieperiode geretourneerd wordt, doe er dan de garantiekaart en de
aankoopbon bij.
Importeur
Tristar Europe b.v.
Tilburg
Holland
www.tristar.eu
5
FRANÇAIS
MODE D’EMPLOI
CROQUE-MONSIEUR SA--2133
Chère cliente, Cher client,
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.
Raccordement
Le croque-monsieur doit être uniquement branché sur une prise de terre. Vérifier
que la tension du secteur est bien conforme à celle indiquée sur l'appareil (1). Cet
appareil est conforme aux normes CEE 89/3361'CEE et 73/23/CEE.
Nomenclature
1.
Fiche signalétique
2.
Cordon d’alimentation avec fiche
3.
Corps
4.
Plaques de cuisson à revêtement anti-adhésif
5.
Voyants lumineux
6.
Clip de fermeture
7.
Poignées
Pour votre sécurité
Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser cet appareil. Comme pour tout appareil
électrique, tenir à l'écart des enfants. Contrôlez d’abord que le voltage de votre
réseau correspond avec celui de cet appareil. La prise de courant doit être une
prise de terre.
•
Attention: Lors du fonctionnement, l'appareil dégage une forte chaleur. Faire
attention de ne pas toucher les parties chaudes, utiliser uniquement les
poignées (7) Faire attention aux risques de brûlures.
•
Ne jamais essayer de faire fonctionner l'appareil si:
le croque-monsieur ou le cordon d'alimentation (2) sont endommagés
l'appareil est tombé sur une surface dure
•
Retirer la fiche de la prise de courant:
après chaque utilisation
en cas d'éventuelles perturbations lors de l'emploi
avant le nettoyage
•
Faire attention à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas les parties
chaudes de l'appareil. Contrôlez régulièrement le cordon et la fiche et
n’usez pas l’appareil si le cordon ou fiche est endommagé.
•
Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon
d'alimentation. Ne pas laisser pendre le cordon.
•
Ne pas poser ou utiliser le croque-monsieur ainsi que le cordon
6
•
•
•
•
•
d'alimentation sur ou à proximité de surfaces chaudes (ex : plaques
électriques) ou près d'un réchaud à gaz.
Utiliser le croque-monsieur sur une surface résistante à la chaleur. Ne pas
positionner le croque-monsieur sous un rideau ou un placard mural.
Le croque-monsieur a été conçu pour l'usage domestique uniquement, et
non pas pour l'usage commercial.
En cas d'utilisation impropre de l'appareil, aucune responsabilité pour les
dommages éventuels ne pourra être acceptée.
Afin d'être conforme aux normes de sécurité et d'éviter tout danger, toutes
les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement
par du personnel qualifié, de même que le changement du cordon
d'alimentation. En cas de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être porté
pour réparation au magasin où vous l’avez acheté.
Après chaque usage il faut rétirer la fiche de la prise de courant.
Première utilisation
Lors de la première utilisation, graisser les plaques à revêtement anti-adhésif (4)
avec un peu d'huile ou de beurre et faire chauffer le croque-monsieur environ dix
minutes avec les plaques de cuisson fermées afin d'éliminer l'odeur du neuf. Faire
attention à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.
Ensuite nettoyer le croque-monsieur en se référant au paragraphe « Nettoyage et
entretien ».
Comment utiliser votre croque-monsieur ?
Mettre la fiche (2) dans la prise de courant.
Après une courte période de réchauffement, le croque-monsieur est prêt à
fonctionner. Le voyant lumineux rouge reste allumé aussi longtemps que l'appareil
est branché. Le voyant lumineux vert s'allume une fois que la température a été
atteinte.
Lorsque l'appareil commence à refroidir, le voyant lumineux vert s'éteint et ne se
rallume qu'une fois que la température a été atteinte de nouveau. Ce cycle peut se
répéter plusieurs fois.
Ouvrir le croque-monsieur.
Mettre les deux sandwichs préparés sur la plaque de cuisson inférieure puis
fermer doucement la plaque de cuisson supérieure.
Fermer ensuite les poignées (7) par le clip de fermeture (6).
Le temps de cuisson est de trois à quatre minutes, toutefois il dépend aussi de la
nature du pain et des ingrédients utilisés pour garnir.
Décrocher le clip de fermeture (6), puis ouvrir l'appareil et enlever les sandwichs.
Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour enlever les sandwichs afin de
protéger les plaques à revêtement anti-adhésif de toute détérioration.
Après chaque utilisation enlever la fiche de la prise de courant.
7
Nettoyage et entretien
Avant le nettoyage, retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir
l'appareil en position ouverte. Pour des raisons de sécurité ne jamais utiliser de
l'eau ou autre liquide sur le croque-monsieur, ne jamais l'immerger. L'entretien de
votre croque-monsieur est assez facile. Nettoyer le corps extérieur de l'appareil
avec un chiffon humide. Les plaques à revêtement anti-adhésif se nettoient avec
un chiffon humide ou une brosse souple.
Ne jamais utiliser de détergents agressifs.
Recettes
Conseils pratiques
Un sandwich se fait avec deux tranches de pain et des ingrédients entre celles-ci
pour garnir.
Toutes sortes de pain pour sandwich peuvent être utilisées.
Si vous utilisez du pain de mie, celui-ci doit de préférence être du jour précédent.
Coupez la croûte.
Veiller à ce que les tranches (de jambon, de fromage etc.) utilisées pour garnir le
sandwich aient la même taille que les tranches de pain.
1. Croque-monsieur au jambon et au fromage
Ingrédients:
4 tranches de pain, beurre, 4 tranches de jambon blanc maigre, 2 tranches de
fromage, paprika.
Préparation:
Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, mettre une tranche de
jambon et une de fromage sur les deux sandwichs, saupoudrer de paprika et
poser par-dessus les deux tranches du jambon puis recouvrir avec les deux
tranches de pain restantes. Servir chaud.
2. Croque-monsieur au fromage
Ingrédients :
4 tranches de pain, 65 g de beurre, 125 g. de fromage râpé, 2 jaunes d’œufs, sel,
paprika, et persil haché.
Préparation:
Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, tartiner la pâte de
fromage et recouvrir avec les tranches de pain restantes.
Préparation de la pâte de fromage : Mélanger les 65 g. de beurre avec les jaunes
d’œufs et le fromage râpé. Assaisonner avec du sel, paprika et persil haché.
3. Croque-monsieur au thon
Ingrédients :
4 tranches de pain, beurre, 1 boîte de thon, 4 tranches de fromage, 6-8 olives
8
(tranchées).
Préparation:
Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, ajouter 2 tranches de
fromage, le thon et les olives tranchées, poser pardessus les deux tranches de
fromage puis recouvrir avec les deux tranches de pain restantes.
Servir chaud.
Garantie
Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de 2 ans à partir de la
date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de
cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette
garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables, ni les
détériorations provoquées par un mauvais emploi et le non-respect du mode
d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention
à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non agréées par nousmêmes. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez le porter, sous
emballage solide, à l’adresse d’achat, muni de votre nom et adresse. Si vous
retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre la
carte de garantie certifiée par le vendeur, ainsi que le ticket d’achat.
Importateur
Tristar Europe b.v.
Tilburg
Holland
9
DEUTSCH
BEDIENUNGSANLEITUNG
SANDWICH TOASTER SA-2133
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.
Anschluß
Den Sandwich Toaster nur an eine vorschriftsmässig installierte
Schutzkontaktsteckdose anschliessen.
Die Netzspannung muß der auf dem Typenschild (1) des Sandwich Toasters
angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den EG-Richtlinien
89/336/EWG und 73/23/EWG.
Aufbau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Typenschild
Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker (Netzstecker)
Gehäuse
Toastflächen, antihaft-beschichtet
Kontrollampen
Verriegelung, die beide Toastflächen zusammenhält
Griffe
Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten
entstehen können. Deshalb Elektrogeräte von Kindern fernhalten.
Achtung! Der Sandwich Toaster wird im Betrieb sehr heiss,
Verbrennungsgefahr! Achten Sie auch auf evtl. austretenden Dampf. Den
Sandwich Toaster nur an den Griffen (7) berühren.
Nehmen Sie den Sandwich Toaster nicht in Betrieb, wenn:
das Gerät oder die Anschlussleitung (2) sichtbare Schäden aufweisen,
das Gerät auf den Boden gefallen ist.
Ziehen Sie den Netzstecker:
nach jedem Gebrauch
bei Störungen während des Betriebes
vor jeder Reinigung
Die Anschlussleitung darf heisse Geräteteile nicht berühren.
Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen
und die Anschlussleitung nicht herunter hängen lassen.
Den Sandwich Toaster oder die Anschlussleitung nicht mit heissen
10
Oberflächen (z.B. Herdplatten) oder offenen Flammen in Berührung bringen.
Stellen Sie den Sandwich Toaster frei auf eine Wärme - beständige
Unterlage. Nicht unter Vorhänge oder Überbauten, z.B. Hängeschränke
stellen.
•
Der Sandwich Toaster ist für den Betrieb im Haushalt bestimmt, nicht für den
gewerblichen Einsatz.
Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine
Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
Reparaturen an Elektrogeräten müssen von- Fachkräften durchgeführt werden da
Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden.
Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Bringen Sie daher im
Reparaturfall das Gerät zum Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
•
Erste Inbetriebnahme
Bestreichen Sie die Toastflächen (4) leicht mit etwas Öl und lassen Sie das Gerät
mit geschlossenen Toastflächen ca. 10 Minuten aufheizen. Dadurch kann der
Eigengeruch des Sandwich Toasters abklingen. Bitte für ausreichende Lüftung
sorgen.
Anschliessend den Sandwich Toaster wie unter Reinigung und Pflege
beschrieben, reinigen.
Bedienung
Stecken Sie den Netzstecker (2) in die Steckdose.
Nach kurzer Aufheizzeit ist der Sandwich Toaster betriebsbereit. Die rote
Kontrollampe leuchtet, solange wie das Gerät eingeschaltet ist. Die Grüne, sobald
die Temperatur erreicht ist. Wenn das Gerät sich abkühlt, erlischt die grüne
Kontrollampe bis die Endtemperatur wieder erreicht ist. Dieser Vorgang kann sich
mehrmals wiederholen.
Öffnen Sie den Sandwich Toaster.
Die beiden vorbereiteten Sandwiches in die untere Toastfläche einlegen und die
obere Toastfläche zuklappen.
Beide Toastflächen zusammendrücken und die Verriegelung (6) am Griff (7) der
oberen Toastfläche einrasten lassen.
Die Toastzeit beträgt je nach Beschaffenheit der Sandwiches ca. 3 - 4 Minuten.
Verriegelung (6) lösen, Sandwich Toaster öffnen und die Sandwiches
herausnehmen.
Verwenden Sie hierzu bitte keine spitzen Gegenstände, damit die
Antihaftbeschichtung nicht beschädigt wird.
Nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
Reinigung und Pflege
Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Sandwich Toaster mit
11
geöffneten Toastflächen abkühlen lassen. Der Sandwich Toaster darf aus
Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar
darin eingetaucht werden.
Ihr Sandwich Toaster mit antihaftbeschichteten Toastflächen (4) ist anspruchslos
in der Wartung. Die Aussenseite reinigen Sie nur mit einem angefeuchteten Tuch.
Die beschichteten Toastflächen reinigen Sie ebenfalls mit einem angefeuchteten
Tuch oder mit einer weichen Bürste. Keine scharfen und scheuernden
Reinigungsmittel verwenden.
Rezepte
Praktische Hinweise zum guten Gelingen der Sandwiches:
Ein Sandwich besteht aus zwei Toastscheiben mit dazwischen liegenden
Beilagen.
Es eignen sich alle üblichen Sorten von Toastscheiben. Bei Verwendung von
Weissbrot sollte dieses ca. 1 Tag alt sein. Bitte die Rinde entfernen. Die als Belag
zu verwendenden Scheiben (Käse, Schinken etc.) in toastscheibengrosse Stücke
schneiden.
1. Schinken-Käse Sandwich
Zutaten:
4 Scheiben Toastbrot, Butter, 4 Scheiben magerer, gekochter Schinken, 2
Scheiben Holländer Käse, Paprika.
Zubereitung:
Toastscheiben aussen mit Butter bestreichen, mit Schinken belegen, 2 Scheiben
Käse auflegen und mit Paprika bestreuen, die beiden anderen Schinken- und
Toastscheiben darüber legen, warm servieren.
2. Käsesandwich
Zutaten:
4 Scheiben Toastbrot, 65g Butter, 125g Käse gerieben, Butter, 2 Eigelb, Salz,
Paprika, Petersilie fein gehackt.
Zubereitung:
Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, Käsecreme darauf geben, die restlichen
zwei Toastscheiben darüber legen.
Zubereitung Käsecreme: 65g Butter verrühren, geriebenen Käse und Eigelb
hinzufügen, mit Salz, Paprika und Petersilie abschmecken.
3. Fischsandwich
Zutaten:
4 Scheiben Toastbrot, Butter, 1 Dose Thunfisch, 4 Scheiben Käse, 6 - 8 gefüllte
Oliven (in Scheiben geschnitten).
Zubereitung:
Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, zwei Scheiben Käse auflegen, mit
Thunfisch und Oliven belegen, die beiden, anderen Toastscheiben darüber legen.
12
Warm servieren.
Garantie
Wir gewähren Ihnen eine Herstellergarantie von 2 Jahre ab Kaufdatum. In diesem
Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder
Fertigungsfehler beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind:
Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemässe
Behandlung oder normalen Verschleiss zurückzuführen sind, ebenso leicht
zerbrechliche Teile. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter
Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, bringen Sie bitte das Gerät
ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg und
Garantiekarte versehen, direkt zu der Verkaufsadresse. Die gesetzlichen
Gewährleistungsrechte,
gegenüber
dem
Verkäufer
und
eventuelle
Verkäufergarantien bleiben unberührt.
Importeur
Tristar Europe b.v.
Tilburg
Holland
*****
13
ENGLISH
INSTRUCTION MANUAL
TOAST GRILL SA-2133
Dear Customer,
Please read this instruction manual carefully.
Connection to the mains supply
The toast grill should only be connected to an earthed socket installed in
accordance with the regulations.
Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the
rating label (1). This product complies with EEC Directives 89/336/EEC and
72/23/EEC.
Familiarisation
1. Rating label
2. Power cord with plug
3. Housing
4. Non-stick coated cooking plates
5. Indicator lights
6. Handle latch
7. Handles
Safety instructions
•
•
•
•
•
•
Children do not recognise the danger that might arise from operating
electrical appliances. Therefore keep children away from all electrical
appliances at all times.
Warning: the appliance gets very hot during operation. Take care not to
touch the hot parts; use the handles (7) only. Beware of the danger of
scalding from any steam emitted.
Do not attempt to operate the appliance if:
the toast grill or the power cord (2) show any signs of damage
the appliance has been dropped on to any hard surface.
Remove the plug from the wall socket:
when the appliance is not in use
in the event of any malfunction during use
before cleaning.
Take care that the power cord does not touch the hot parts of the appliance.
When removing the plug from the wall socket, never pull the power cord
itself. Do not let the power cord hang free.
14
•
•
•
•
•
Do not place or operate the toast grill and its power cord on or near hot
surfaces (e.g. stove plates) or open flames.
Operate the toast grill on a heat resistant work surface. Do not position the
toast grill beneath a curtain or wall cabinet.
This toast grill is intended for domestic use only, not for commercial use.
No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these
instructions are not complied with.
In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs of
electrical appliances must be carried out by qualified personnel, including
the replacement of the power cord. If repairs are needed, please bring the
appliance to the dealer where you bought the appliance.
Initial use
•
Before you start toasting for the first time, grease the non-stick coated
cooking plates (4) lightly with a small amount of oil or fat, and let the
appliance heat up for about 10 minutes with the cooking plates closed. This
will remove the smell typically encountered when first switching on a toast
grill. Please ensure sufficient ventilation.
•
Clean the toast grill afterwards as described in “Cleaning and Care”.
How to use your toast grill
•
Insert the plug (2) into the wall socket.
•
After a short warm-up period the toast grill is ready for use. The red pilot light
remains on as long as the unit is switched on. The green light comes on
once the temperature has been reached.
•
When the appliance begins to cool down, the green light goes out and only
comes on again once the temperature has been reached once more. This
cycle may be repeated several times.
•
Open the toast grill.
•
Place the two prepared sandwiches on the lower cooking plate and gently
close the upper cooking plate.
•
Press both cooking plates together and lock the handles (7) by means of the
latch (6).
•
The cooking time is in general three to four minutes, depending on the bread
and filling.
•
Unlatch the locking device (6), open the toaster and take out the
sandwiches. In order to prevent the non-stick cooking plates from being
damaged do not use sharp or pointed objects while removing the
sandwiches.
•
Remove the plug from the wall socket after use.
15
Cleaning and care
•
Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the
appliance has cooled down with the cooking plates open.
•
For reasons of electrical safety, never use water or any other kind of liquid
on the toast grill, nor immerse it.
•
The toast grill with non-stick coated plates (4) requires little maintenance.
Clean the outside with a soft damp cloth only.
•
The non-stick-coated plates can also be cleaned with a soft damp cloth or a
soft brush.
•
Do not use harsh abrasive cleaners.
Recipes
Practical hints
1.
A sandwich consists of two slices of sandwich bread with a filling in between.
2.
All common types of sandwich bread can be used.
3.
White bread should preferably be one day old when it is used for making
sandwiches. Cut off the crust, if any.
4.
The slices used for the filling (cheese, ham, etc.) should be cut to match the
sandwich shape.
1. Ham and cheese sandwich
Ingredients:
4 slices of sandwich bread, butter, 4 slices lean cooked ham, 2 slices Dutch
cheese, and paprika powder.
Preparation:
Butter the outside of each slice of bread, put one slice of ham and one slice of
cheese onto each slice, season with paprika and then cover with the two
remaining slices of ham and bread. Serve hot.
2. Cheese sandwich
Ingredients:
4 slices sandwich bread, 65 g. (2 1/4 oz.) butter, 125 g. (5 oz.) grated cheese,
butter, 2 egg yolks, salt, paprika powder, finely chopped parsley.
Preparation:
Butter the outside of each slice of bread, add the cheese cream and cover with the
two remaining slices of bread.
Preparing the cheese cream: cream the 65 g. of butter and add the grated cheese
and egg yolks. Season with salt, paprika and parsley to taste.
3. Fish sandwich
Ingredients:
4 slices sandwich bread, butter, 1 tin of tuna, 4 slices of cheese. 6-8 stuffed olives
16
(sliced).
Preparation:
Butter the outside of each slice of bread, add 2 slices of cheese, the tuna and
sliced olives, cover with the two remaining slices of bread. Serve hot.
Guarantee
This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase
against defects in materials and workmanship. Under this guarantee the
manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective,
providing the product is brought back to the purchase address. This guarantee is
only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and
provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any
unauthorised person, or damaged through misuse.
This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as
bulbs etc. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully,
enclosing your name and address and the reason for return and bring it to the
address of purchase. If within the guarantee period, please also provide the
guarantee card and proof of purchase.
Importer
Tristar Europe b.v.
Tilburg
Holland
www.tristar-europe.nl
***
17
PORTUGUÊS
SANDWICHEIRA GRILL
SA-2133
Estimado Cliente
Leia com atenção o manual de instruções e guarde-o para consulta.
Ligação à corrente eléctrica
A sandwicheira deve ser unicamente ligada a uma tomada de corrente com fio de
terra. Verificar que a tensão eléctrica está conforme a indicada no aparelho. Este
aparelho está conforme as normas CEE 89/336/CEE e 72/23/CEE.
Componentes:
1.
Etiqueta de Avaliação
2.
Cabo de alimentação com ficha
3.
Corpo
4.
Placas anti-aderentes
5.
Indicador luminoso
6.
Punho com travão
7.
Punhos
Normas de segurança
Nunca permita que o aparelho seja utilizado por crianças. Tal como para
todos os aparelhos eléctricos, manter fora do alcance das crianças.
Atenção:
• Logo que em funcionamento o aparelho liberta uma fonte de calor. Ter
atenção para não tocar as partes quentes, utilizar sempre os punhos. Ter
atenção aos riscos de queimaduras.
• Nunca tentar por em funcionamento o aparelho se:
- a sandwicheira ou o cabo de alimentação estiverem estragados
- O aparelho tenha caído sobre uma superfície dura
• Retirar a ficha da tomada de corrente
- depois de cada utilização
- em caso de eventuais anomalias
- antes de limpar
• Ter atenção para que o cabo de alimentação não toque as partes quentes do
aparelho
• Nunca retirar a ficha da tomada puxando o cabo de alimentação. Não deixar
pendurar o cabo.
• Não expor ou utilizar a sandwicheira assim como o cabo de alimentação sobre
ou próximo de superfícies quentes (ex. placas eléctricas) ou perto de fogão a
gás.
18
•
•
•
•
•
Utilizar a sandwicheira sobre superfícies resistentes ao calor. Não posicionar a
sandwicheira sob cortinas ou armários de parede.
A sandwicheira foi concebida unicamente para uso doméstico e não para
utilização comercial.
Em caso de utilização imprópria do aparelho, nenhuma responsabilidade
pelos eventuais estragos poderá ser aceitável.
A fim de estar conforme as normas de segurança e de evitar qualquer perigo,
todas as reparações dos aparelhos eléctricos devem ser efectuadas
unicamente por pessoal qualificado,
incluindo mudança de cabo de
alimentação. Em caso de mau funcionamento, o aparelho deve ser entregue
para reparação a um estabelecimento autorizado de serviço após venda. A
identificação desses estabelecimentos está indicada na garantia que se
encontra dentro da embalagem.
Se o cabo de alimentação estiver estragado deve ser substituído pelo
fabricante, seu serviço após venda ou um técnico qualificado para evitar
perigo.
Primeira utilização
Aquando da primeira utilização lubrificar as placas de revestimento anti-adesivo
com um pouco de óleo ou de manteiga e deixar aquecer a sandwicheira cerca de
10 minutos com as placas de cozedura fechadas para eliminar o odor de novo.
Ter em atenção que o local seja suficientemente ventilado.
De seguida limpar a sandwicheira seguindo as indicações de Limpeza e
Cuidados.
Como utilizar a sandwicheira
Ligar a ficha à tomada de corrente eléctrica.
Após um curto período de aquecimento, a sandwicheira está pronta a funcionar.
O mostrador luminoso vermelho fica aceso enquanto o aparelho estiver ligado.
Quando o aparelho começa a esfriar o mostrador luminoso verde apaga e apenas
se reacende quando a temperatura desejada for atingida. Este ciclo pode ser
repetido várias vezes.
Abrir a sandwicheira.
Colocar as suas sanduiches já preparadas sobre a placa de cozedura inferior e
fechar lentamente a placa de cozedura superior.
Pressionar ambas as placas (7) e fechar com o travão (6)
Destravar o travão (6), abrir a sandwicheira e retirar as sandwiches.
Não utilizar objectos pontiagudos ou cortantes para retirar as sanduiches para
proteger as placas de qualquer deterioração.
Depois de cada utilização retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica.
19
Limpeza e Manutenção
Antes de limpar retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica e deixar esfriar o
aparelho, mantendo-o aberto.
Por razões de segurança nunca utilizar água ou outro líquido sobre a
sandwicheira, nunca imergir o aparelho.
A manutenção da sandwicheira é bastante fácil.
Limpar o corpo exterior do aparelho com um pano húmido.
As placas de revestimentos anti-adesivo limpam-se com um pano húmido ou uma
escova macia.
Nunca utilizar detergentes agressivos. Para arrumar poderá fechar a tampa pelo
clip (à esquerda).
Receitas
Conselhos práticos.
Uma sanduíche faz-se com duas fatias de pão e ingredientes entre elas para
completar.
Todos os tipos de pão para sanduíche podem ser utilizados.
Se utilizar pão de esfarela bastante, deverá ser de preferência do dia anterior.
Cortar a côdea.
Verificar que as fatias (de fiambre, queijo, etc.) utilizadas para completar a
sanduíche tenham a mesma medida que as fatias de pão.
1.
Sanduíche com fiambre e queijo
Ingredientes:
4 fatias de pão, 4 fatias de fiambre, 2 fatias de queijo, paprika.
Preparação:
Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, colocar uma fatia de
fiambre e uma de queijo sobre as duas sanduíches, salpicar com paprika e
colocar por cima as duas fatias de fiambre e cobrir com as duas fatias de pão que
restam. Servir quente.
2.
Sanduíche de queijo
Ingredientes:
4 fatias de pão, 65g de manteiga, 125g de queijo raspado, 2 gemas de ovo, sal e
paprika.
Preparação:
Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar a pasta de queijo e
cobrir com as fatias de pão restantes.
Preparação da pasta de queijo: Misturar as 65g de manteiga com as gemas de
ovo e o queijo raspado.
Temperar com sal e paprika.
20
3.
Sanduíche de atum
Ingredientes:
4 fatias de pão, manteiga, 1 lata de atum, 4 fatias de queijo, 6-8 azeitonas
(trinchadas).
Preparação:
Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar 2 fatias de queijo, o
atum e as azeitonas, colocar por cima as 2 fatias de queijo e depois cobrir com as
2 fatias de pão restantes.
Servir quente.
Garantia
Este aparelho está garantido pelo fabricante durante 2 (dois) anos a partir da data
da sua compra, contra todos os defeitos de materiais e de fabrico. Durante este
período, todas as peças defeituosas serão substituídas gratuitamente. A garantia
não cobre as peças que partem, nem as deteriorações provocadas por má
utilização e pelo não cumprimento destas instruções de utilização. Nenhuma
garantia será devida se o aparelho tiver sido objecto de intervenção a título de
reparação por pessoas não autorizadas pelo fabricante. Se o seu aparelho não
funcionar normalmente, deverá envia-lo, utilizando uma embalagem sólida, a um
dos nossos estabelecimentos de serviços após venda autorizados, com a
indicação do seu nome e endereço. Se devolver o aparelho durante o período de
garantia, não esqueça de juntar o certificado da garantia, assim como o
comprovativo da compra.
Importador
Tristar Europe b.v.
Tilburg
Holland
21
SVENSKA
INSTRUKTIONSMANUAL FÖR TOASTER SA-2133
Käre kund,
Vänligen läs denna instruktionsmanual noggrant.
Anslutning till eluttaget
Toastern bör endast anslutas till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser.
Se till att eluttagets spänning stämmer med angiven spänning som finns markerad
på nivåetiketten (1).
Denna produkt uppfyller EEC Direktivet 89/336/EEC och 72/23/EEC.
Beskrivning av de olika delarna
1. Nivåetikett
2. Strömsladd med kontakt
3. Hölje
4. Klibbfria tillagningsplattor
5. Indikatorlampor
6. Handtags regel
7. Handtag
Säkerhetsinstruktioner
• Barn förstår inte farorna som kan uppstå av att använda elektriska apparater.
Håll därför alltid barnen borta från alla elektriska apparater.
• Varning: apparaten blir väldigt varm vid användning. Se till att inte röra de varma
delarna; använd handtagen (7). Var uppmärksam på faran med att skållas av den
varma ångan som avges.
• Försök inte att använda apparaten om:
- toastern eller strömsladden (2) visar tecken på skada
- apparaten har tappats på en hård yta.
• Dra ut kontakten från vägguttaget:
- När apparaten inte används
- Vid händelse av uppstått fel vid användning
- Innan rengöring.
• Se till att strömsladden inte rör några varma delar på apparaten.
• När du drar ut kontakten från vägguttaget, dra aldrig i kontakten. Låt inte sladden
hänga löst.
22
• Placera eller använd inte toastern och dess strömsladd på eller nära varma ytor
(t.ex. spisplattor) eller öppen eld.
• Använd toastern på en värmetålig arbetsyta. Placera inte toastern under en
gardin eller väggskåp.
• Denna toaster är endast avsedd för hushållsbruk och inte för kommersiell
användning.
• Inget ansvars tas om skadorna är ett resultat av olämplig användning, eller om
dessa instruktioner inte följts.
• För att efterfölja säkerhetsföreskrifter och för att undvika faror, ska reparationer
utföras av en kvalificerad fackman. Inklusive utbyte av strömsladden. Om
reparationer behövs, vänligen ta apparaten till återförsäljaren där du köpte
apparaten.
Första användning
• Innan du börjar tillagningen första gången, smörj in de klibbfria
tillagningsplattorna (4) lätt med en liten mängd olja eller fett, och låt apparaten
värmas upp i ungefär 10 minuter med tillagningsplattorna stängda. Detta kommer
avlägsna den lukt som är typisk när man använder en toaster för första gången.
Vänligen ombesörj god ventilation.
• Rengör toastern efteråt som beskrivs i ”Rengöring och vård”. Hur du använder
din toaster
• Sätt in kontakten (2) i vägguttaget.
• Efter en kort uppvärmningsperiod är toastern redo att användas. Den röda
pilotlampan förblir tänd så länge som enheten är påslagen. Den gröna lampan
tänds så snart temperaturen har uppnåtts.
• När apparaten börjar kalna, kommer den gröna lampan att släckas och endast
tändas igen när temperaturen har uppnåtts igen. Denna cykel kan repeteras flera
gånger.
• Öppna toastern.
• Placera två förbereda smörgåsar på de lägre tillagningsplattorna och stäng
försiktigt de övre tillagningsplattorna.
23
• Tryck ihop båda tillagningsplattorna och lås handtagen (7) med hjälp av regeln
(6).
• Tillagningstiden är generellt tre till fyra minuter, beroende på bröd och fyllning.
• Lossa låsmekanismen (6), öppna toastern och ta ut smörgåsarna. För att
förhindra att den klibbfria ytan skadas, använd inte vassa eller spetsiga föremål
när du lossar smörgåsarna.
• Dra ut kontakten från vägguttaget efter användning. Rengör och vårda
• Innan rengöring, dra ut kontakten från vägguttaget och vänta till apparaten har
kylts ned med tillagningsplattorna öppna.
• För elektrisksäkerhet, använd aldrig vatten eller annan vätska på toastern, eller
sänk ned den.
• Toastern med klibbfria plattor (4) kräver underhåll. Rengör endast utsidan med
en fuktig trasa.
• De klibbfria plattorna kan även rengöras med en fuktig trasa eller mjuk borste.
• Använd inte kraftigt frätande rengöringsmedel.
Recept
Praktiska tips
1. En smörgås består av två brödskivor med en fyllning mellan.
2. Alla vanligt förekommande typer av rostbröd kan användas.
3. Vitt bröd bör helst vara en dag gammalt när det används för att göra smörgåsar.
Skär loss kanterna om sådana finns.
4. Skivorna som används för fyllning (ost, skinka etc) bör skäras för att matcha
smörgåsformen.
1. Ost och Skinksmörgås
Ingredienser:
4 skivor rostbröd, smör, 4 skivor kokt skinka, 2 skivor holländs ost och papprika
lver.
Förberedelse:
Bre smör på utsidan av varje brödskiva, lägg en skiva skinka och en skiva ost på
24
varje skiva, krydda med paprika och lägg sedan på de två kvarvarande
skinkskivorna och brödskivorna. Servera varmt.
2. Ostsmörgås
Ingredienser:
4 skivor rostbröd, 65 g. (2 1/4 oz.) smör, 125 g. (5 oz.) gratängost, smör, 2
äggulor, salt, paprikapulver, finhackad persilja.
Förberedelse:
Bre smör på utsidan av varje brödskiva, lägg till ostkräm och täck med de
kvarvarande brödskivorna.
Förbered ostkrämen: smeta ihop de 65 g. smör och tillsätt gratängost och äggula.
Krydda med salt, paprika och persilja för smak.
3. Fisksmörgås
Ingredienser:
4 skivor rostbröd, smör, 1 burk tonfisk, 4 skivor ost. 6-8 fyllda oliver (skivade).
Förberedelse:
Bre smör på utsidan av varje brödskiva, lägg på 2 skivor ost, tonfisken och de
skivade oliverna, täck med de två kvarvarande brödskivorna. Servera varmt.
Garanti
Denna produkt har en garantiperiod på 2 år från köpdatumet som täcker
felaktigheter i material och tillverkning. För denna garanti åtar sig tillverkaren att
reparera eller byta ut delar som är defekta, så länge som produkten återsänds till
inköpsstället. Denna garanti är endast giltig om apparaten har använts enligt de
instruktioner som medföljer och att den inte har modifierats, reparerats eller
påverkad av någon ej auktoriserad person, eller skadad genom missbruk. Denna
garanti täcker självklart inte förslitningsskador, eller lättskadliga saker som lampor
etc. Om produkten inte fungerar och behöver returneras, paketera den noggrant,
skriv ditt namn och adress och anledningen till returer och återbörda den till
inköpsstället. Om inom garantiperioden, medtag även garantikortet och
inköpsbevis.
Importör
Tristar Europe b.v.
25
NORSK
INSTRUKSJONSMANUAL FOR TOASTJERN SA-2133
Kjære kunde
Les denne instruksjonsmanualen nøye.
Tilkobling til strømforsyningen
Toastjernet bør kun kobles til en jordet stikkontakt i henhold til gjeldende
bestemmelser. Sørg for at stikkontaktens spenning stemmer overens med den
spenningen som er angitt på nivåetiketten (1).
Dette produktet oppfyller kravene i direktivene 89/336/EØF og 72/23/EØF.
Beskrivelse av de ulike delene
1. Nivåetik ett
2. Strømledning med støpsel
3. Deksel
4. Klebefrie tilberedningsplater
5. Indikatorl ys
6. Håndtaksklemme
7. H å n d t a k
Sikkerhetsinstrukser
• Barn forstår ikke farene som kan oppstå ved bruk av elektriske apparater. Hold
derfor alltid barn borte fra alle elektriske apparater.
• Advarsel: Apparatet blir veldig varmt under bruk. Pass på at du ikke kommer
borti de varme delene, bruk håndtaket (7). Vær oppmerksom på faren for skolding
på grunn av den varme dampen som avgis.
• Ikke bruk apparatet hvis:
- toastjernet eller strømledningen (2) viser tegn til
skade.
- apparatet har blitt mistet ned på en hard overflate.
• Trekk ut støpselet fra vegguttaket:
- når apparatet ikke er bruk.
- hvis det oppstår feil under bruk.
- før rengjøring.
• Pass på at strømledningen ikke kommer borti noen av de varme delene på
apparatet.
• Når du trekker ut støpselet fra stikkontakten, skal du aldri trekke i selve
støpselet. Ikke la ledningen henge løst.
26
• Ikke plasser eller bruk toastjernet og strømledningen på eller i nærheten av
varme flater (f.eks. kokeplater) eller åpen ild.
• Bruk toastjernet på en varmebestandig overflate. Ikke plasser toastjernet
under en gardin eller et veggskap.
• Dette toastjernet er kun beregnet til bruk i husholdningen og ikke til
kommersielt bruk.
• Det tas ikke noe ansvar for skader som er et resultat av feil bruk eller av
manglende overholdelse av disse instruksjonene.
• For å overholde sikkerhetsforskriftene og for å unngå farer skal reparasjoner
utføres av kvalifisert fagperson. Dette inkluderer bytte av strømledning. Hvis det
er nødvendig med reparasjoner, lever apparatet til leverandøren du kjøpte
apparatet av.
Første gangs bruk
• Før du tar i bruk apparatet for første gang, smør inn de klebefrie
tilberedingsplatene (4) lett med litt olje eller fett og la apparatet varmes opp i
omtrent ti minutter med tilberedingsplatene lukket. Dette vil fjerne den lukten som
vanligvis oppstår når man bruker toastjernet for første gang.
Sørg for at ventilasjonen er god.
• Rengjør deretter toastjernet som beskrevet i "Rengjøring og stell". Hvordan du
bruker toastjernet
• Sett inn støpselet (2) i stikkontakten.
• Etter en kort oppvarmingsperiode er toastjernet klart til bruk. Det røde lyset
lyser så lenge apparatet er slått på. Det grønne lyset tennes så snart rett
temperatur er nådd.
• Når apparatet begynner å kjøle seg ned, vil det grønne lyset slukkes og først
tennes igjen når temperaturen er nådd på nytt. Dette kan gjenta seg flere ganger.
• Åpne toastjernet.
• Plasser to klargjorte smørbrød på de nederste tilberedingsplatene og lukk
forsiktig de øverste tilberedingsplatene.
27
• Trykk sammen begge tilberedingsplatene og lås håndtaket (7) med hjelp av
klemmen (6).
• Tilberedingstiden er vanligvis tre til fire minutter, avhengig av type brød og fyll.
• Løsne låsemekanismen (6), åpne toastjernet og ta ut smørbrødene. For å
unngå at den klebefrie overflaten skades skal du ikke bruke skarpe eller spisse
gjenstander når du løsner smørbrødene.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten etter bruk. Rengjøring og stell
• Før rengjøring trekker du støpselet ut fra stikkontakten og venter til apparatet
har kjølt seg ned med tilberedingsplatene åpne.
• For el-sikkerhet skal du aldri bruke vann eller annen væske på toastjernet, eller
senke det ned i væske.
• Toastjernet med klebefrie plater (4) krever vedlikehold. Rengjør kun utsidene
med en fuktig klut.
• De klebefrie platene kan også rengjøres med en fuktig klut eller en myk børste.
• Ikke bruk kraftig etsende rengjøringsmidler.
Oppskrifter
Praktiske tips
1. Et smørbrød består av to brødskiver med fyll i midten.
2. Alle vanlige typer toastbrød kan brukes.
3. Hvitt brød bør helst være en dag gammelt når det brukes til toast.
Skjær vekk eventuelle kanter.
4. Det som brukes til fyll (ost, skinke osv.), bør skjæres til slik at det passer til
fasongen på brødskivene.
1. Smørbrød med ost og skinke
Ingredienser:
Fire skiver toastbrød, smør, fire skiver kokt skinke, to skiver hvitost og
paprikakrydder.
28
Tilbereding:
Smør litt smør på utsiden av hver brødskive, legg en skive skinke og en skive
ost på hver skive, krydre med paprikakrydder og legg deretter på de to siste
skinkeskivene og brødskivene. Serveres varme.
2.
O s t e s m ørb r ød
Ingredienser:
Fire skiver toastbrød, 65 g smør, 125 g gratineringsost, smør, to
eggeplommer, salt, paprikakrydder, finhakket persille.
Tilbereding:
Smør litt smør på utsiden av hver brødskive, legg på ostekrem og dekk
med de to siste brødskivene.
Tilbereding av ostekrem: smelt 65 g smør og tilsett gratineringsosten og
eggeplommene. Krydre med salt, paprikakrydder og persille.
3.
Fisk esmørbrød
Ingredienser:
Fire skiver toastbrød, smør, en boks tunfisk, fire skiver ost. Seks til åtte fylte
oliven (i skiver).
Tilbereding:
Smør litt smør på utsiden av hver brødskive, legg på to skiver ost, tunfisk og
oliven i skiver, dekk med de to siste brødskivene. Serveres varme.
Garanti
Dette produktet har en garantiperioden på to år fra kjøpsdato. Garantien dekker
materialsvikt og produksjonsfeil. Med denne garantien forplikter produsenten
seg til å reparere eller bytte ut defekte deler så lenge som produktet leveres inn
til kjøpsstedet. Denne garantien er kun gyldig hvis apparatet er brukt i henhold
til de medfølgende instruksjonene, og ikke er modifisert, reparert eller påvirket
på noen måte av en ikke-autorisert person eller skadet gjennom feil bruk. Denne
garantien dekker selvfølgelig ikke sliteskader eller deler som lett kan skades,
som pærer osv. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, må du pakke det
godt inn, skrive ned ditt navn og din adresse og grunnen til returen og sende det
tilbake til kjøpsstedet. Hvis dette er innenfor garantiperioden, ta også med
garantikortet og kjøpsbeviset.
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een
speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op
artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op.
De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het
hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een
belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.
Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
Renseignements pour la protection de l’environnement
Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à
la fin de son existence mais doit être remis à une point de
ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce
symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce
recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour
recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières
premières vous contribuez à la protection de notre
environnement.
Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de
rassemblement.
Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über
den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss
an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf
dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung
weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer
Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der
Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze
unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige
Entsorgungsstelle.
30
Guidelines for protection of the environment
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its useful life, but must be disposed of at a central
point for recycling of electric and electronic domestic appliances.
This symbol on appliance, instruction manual and packaging
puts your attention to this important issue. The materials used in
this appliance can be recycled. By recycling used domestic
appliances you contribute an important push to the protection of
our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection..
Indicações para a protecção ambiental
Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no
final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de
recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e
electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de
instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação. Os
materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação.
Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de
outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá
contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu
município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement