gourmet / raclette
GOURMET / RACLETTE
GEBRUIKSAANWIJZING - GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL
NEDERLANDS
Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de
vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Omschrijving van het apparaatPagina 4
VeiligheidsvoorschriftenPAGina 4
Voor het eerste gebruik
pagina 5
voorverwarmenPagina 5
grillen en raclette
pagina 5
reiniging en onderhoud
pagina 5
raclette recepten
pagina 6
gourmet recepten
pagina 6
Garantie & Service
pagina 17
DEUTSCH
Elektro Haushaltsgeräte gehören nicht in
den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über
Ihren Elektrofachhändler oder Ihrer örtlichen
Wertstoffsammelstelle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
beschreibung des gerätsseite 7
sicherheitshinweiseseite 7
vor der inbetriebnahmeseite 8
Vorwärmenseite 8
grillenseite 8
reinigung und pflegeseite 8
raclette rezepteseite 9
gourmet rezepte seite 9
Garantie & Serviceseite 17
FRANÇAIS
Les petits appareils domestiques doivent être
mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou
aux points de collecte réservés à cet usage.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Définition de l’appareilPage 10
consignes de sÉcuritÉPAGe 10
pour la première utilisation
page 11
préchauffer
page 11
griller et raclette
page 11
nettoyage et entretien
page 11
recettes pour la raclette
page 12
recettes pour le gourmet
page 12
Garantie & Service
page 18
ENGLISH
Legislation requires that all electrical and
electronic equipment must be collected for
reuse and recycling. Electrical and electronic
equipment marked with the symbol indicating
separate collection of such equipment must be
returned to a municipal waste collection point.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3
description of the appliancePage 13
safety instructionsPAGe 13
before first use
page 14
preheating page 14
grill and raclette
page 14
cleaning and maintenance
page 14
recipes for raclette
page 15
recipes for gourmet
page 15
Guarantee & after sales Service
page 18
NEDERLANDS
5.
4.
1.
2.
1. Basis
2. Aan/uit knop met verlichting
3. Sfeerverlichting
4. Omkeerbare grill-/ teppanyakiplaat
5. Verwarmingselement
6. Pannetje met anti-aanbaklaag - 6 stuks
7. Kunststof spatels - 6 stuks (niet afgebeeld)
3.
1 | veiligheidsvoorschriften
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en
geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en
bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
•Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de
gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
• Plaats voor gebruik altijd de grillplaat op het
verwarmingselement.
• Let op! Vermijd het aanraken van de metalen
delen, zoals de grillplaat, de pannetjes en het
verwarmingselement. Deze worden heet tijdens het
gebruik.
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een
randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning
overeenkomstig met de informatie aangegeven op het
typeplaatje van het apparaat.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen
laten lopen.
• Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het
snoer te voorkomen.
•Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparaten
die warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen,
kookplaten, etc. Het apparaat op afstand houden van
muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals
gordijnen, handdoeken (katoen of papier etc.).
•Zorg er altijd voor dat het apparaat op een
hittebestendige vlakke ondergrond staat. Het gebruik
buitenshuis is alleen toegestaan bij droog weer.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het
apparaat in werking is.
• Plaats niets op of onder het apparaat tijdens het
gebruik, met uitzondering van voedsel.
•Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer
of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat
niet meer naar behoren functioneert of wanneer
het gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Raadpleeg dan de winkelier of onze technische dienst.
In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen.
6.
4
•Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend
door vakmensen uitge­voerd te worden.
Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzien­lijke
gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het
apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door
de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
•Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de
stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat
nooit met natte of vochtige handen aanraken.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan
bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat
kinde­ren daarom nooit zonder toezicht met elektrische
apparaten werken. Zorg ervoor dat het apparaat altijd
zodanig opgeborgen wordt dat kinde­ren er niet bij
kunnen en er niet mee kunnen spelen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen
met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede
begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig
gebruiken van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt,
moet u het apparaat uitzetten en de stekker uit het
stopcontact verwijderen.
•Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien
de netspanning (zie typeplaatje) en het vermogen
hetzelfde of hoger is dan van het apparaat. Gebruik
altijd een goedgekeurd, geaard verlengsnoer.
•Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet
langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker
uit de wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer
af te knippen. Breng het apparaat naar de betreffende
afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
• Indien het apparaat na het inschakelen niet
functioneert, dan kan de zekering of de
aardlekschakelaar in de elektra verdeelkast zijn
aangesproken. De groep kan te zwaar zijn belast of een
aardlekstroom kan zijn opgetreden.
• Ga bij storing nooit zelf repareren; het doorslaan
van de beveiliging in het apparaat kan duiden op een
Om ervoor te zorgen dat de anti-aanbaklaag van de
grillplaat en de pannetjes niet beschadigd, moet u altijd
de bijgeleverde kunststof spatels gebruiken. Gebruik geen
vorken of andere metalen voorwerpen.
defect, dat niet wordt verholpen door verwijdering of
vervanging van deze beveiliging. Het is noodzakelijk dat
er uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit
onder in water.
•Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik. Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt
wordt, kan er bij eventuele defecten geen aanspraak op
schadevergoeding worden gemaakt en vervalt het recht
op garantie.
Bij het eerste gebruik kan het apparaat wat rook afgeven
en een lichte geur verspreiden. Dit verdwijnt na korte
tijd.
Vermijdt het aanraken van de hete oppervlakken
tijdens het bakken.
Voor het racletten adviseren wij u ongeveer 200 gram
raclette kaas per persoon te gebruiken. Snijd de kaas
in plakken van 3 tot 5 mm dikte en plaats de kaas in de
pannetjes.
2 | voor het eerste gebruik
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik
neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak het
apparaat en de losse onderdelen, zoals de grillplaat en
de pannetjes (6 stuks) voorzichtig uit en verwijder al
het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken
en karton) buiten het bereik van kinderen houden.
Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op
uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens transport.
Plaats het apparaat op een vlakke stabiele ondergrond
die hittebestendig is.
Reinig de basis van het apparaat enkel met een licht
vochtige doek en droog alles goed met een droge doek.
De omkeerbare grillplaat en de pannetjes kunt u reinigen
met warm water waaraan afwasmiddel is toegevoegd.
Spoel de onderdelen goed af en maak ze goed droog. Leg
de grillplaat op het apparaat door deze op de steunen van
het verwarmingselement te plaatsen. U kunt zelf bepalen
welke zijde u gaat gebruiken: de geribbelde zijde, de
grillplaat, of de gladde kant, de teppanyaki. Plaats de
pannetjes onder de grillplaat op het apparaat. Vet bij
het eerste gebruik de beide zijden van de grillplaat en de
pannetjes in met een beetje olie en verwijder het teveel
aan olie met een stuk keukenpapier.
Enkele ingrediënten die u kunt gebruiken voor het
racletten zijn: ananas, gegrilde kip, salami, gebakken
ham, tomaten, aubergine, uien, kleine stukjes aardappel
en dergelijke. Plaats één of enkele van deze ingrediënten
in een pannetje en plaats er een plak kaas bovenop.
Het vlees kan eerst op de grillplaat gebakken worden
voordat u deze in een pannetje plaatst.
Breng het gerecht op smaak met zout en peper of andere
kruiden.
Laat het voedsel altijd eerst ontdooien voordat u het gaat
bakken.
Als u klaar bent met bakken, drukt u met de aan/uit
schakelaar het apparaat uit. Verwijder de stekker uit het
stopcontact. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat
u de grillplaat of de pannetjes verwijdert voor reiniging.
5 | reiniging en onderhoud
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voor het
reinigen of opbergen van het apparaat. Zorg ervoor dat
het apparaat volledig is afgekoeld voor het verwijderen
van de grillplaaten en de pannetjes.
Reinig de basis van het apparaat met een vochtige doek
waaraan eventueel wat afwasmiddel is toegevoegd.
3 | Voorverwarmen
De grillplaat en de pannetjes kunnen afgewassen worden
met heet water en een afwasmiddel. De grillplaat en de
pannetjes zijn vaatwasmachinebestendig.
Controleer, voordat u de stekker in een geaarde
wandcontactdoos steekt, of de netspanning overeenkomt
met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het
apparaat. Zorg ervoor dat er niemand over het snoer of
eventueel het verlengsnoer kan struikelen.
Schakel het apparaat aan door de aan/uit knop in te
drukken. Het controlelampje en de sfeerverlichting gaat
branden.
Laat het apparaat ongeveer 10 minuten voorverwarmen.
Na het voorverwarmen is het apparaat klaar voor gebruik.
Gebruik voor reiniging van het apparaat en de
losse onderdelen nooit agressieve schoonmaak- of
schuurmiddelen.
Het apparaat nooit afspoelen onder de kraan of
onderdompelen in water. Metalen spatels kunnen de anti-aanbaklaag beschadigen.
Gebruik dus alleen de bijgeleverde kunststof spatels.
Berg het apparaat bij voorkeur op in de originele
verpakking.
4 | grillen en raclette
Plaats de gerechten direct op de grillplaat of in een
pannetje.
Het vlees, vis en dergelijke kunt u op de grillplaat of
teppanyaki zijde van de plaat grillen. Evenals groenten,
champignons, stukjes bacon en dergelijke.
In de pannetjes onder de grillplaat kunt u ook een plak
raclette kaas grillen of een andere snel smeltende kaas,
maar u kunt er natuurlijk ook kleine pannenkoekjes of
een omelet in maken.
5
6 | raclette recepten
7 | gourmet recepten
De variatie van gourmet gerechten is groot en kunt u
helemaal zelf bepalen.
Voor het racletten adviseren wij u ongeveer 200 gram
raclette kaas per persoon te gebruiken. Snijd de kaas
in plakken van 3 tot 5 mm dikte en plaats de kaas in de
pannetjes. Laat de kaas gedurende 5 minuten smelten.
Zodra de kaas gesmolten is, kunt u deze op een bord
schuiven. U kunt ook een andere snel smeltende kaas
gebruiken.
Enkele ingrediënten die u kunt gebruiken zijn: biefstuk,
kipfilet, slavink, speklapje, hamburger, lamskotelet,
eend, kalfsoester, zalmfilet, tilapiafilet, pangafilet,
garnalen, uien, champignons, paprika, tomaat,
voorgekookte aardappelschijfjes, enz.
Serveer de gerechten met een ruime keuze aan sauzen,
stokbrood en kruidenboter.
Enkele ingrediënten die u kunt gebruiken voor het
racletten zijn: ananas, gegrillde kip, salami, gebakken
ham, tomaten, aubergine, uien, kleine stukjes aardappel
en dergelijke. Plaats één of enkele van deze ingrediënten
in een pannetje en plaats er een plak kaas bovenop.
Het vlees kan eerst op de grillplaat gebakken worden
voordat u deze in een pannetje plaatst.
Breng het gerecht op smaak met zout en peper of andere
kruiden.
Cordon bleu
Kipfilet - ham - kaas - kruiden naar smaak
Maak een inkeping in de kipfilet en doe daar een plakje
ham en een plakje kaas in. Maak de inkeping eventueel
dicht met een cocktailprikker. Bak de cordon bleu aan
beide zijden op de grillplaat. Serveer wanneer de kaas
gesmolten is.
Raclette met aardappels
Mini- garnalenspiesjes
Raclette kaas - voorgekookte aardappelschijfjes of blokjes
- gebakken spekjes - gebakken champignons - eventueel
wat rozemarijn
Cocktailprikkers - Gamba’s - olijfolie - knoflook - chilisaus
Maak eerst de marinade. Hak een teentje knoflook fijn en
doe hier een flinke scheut chilisaus bij. Voeg nu voldoende
olijfolie toe zodat u een goede marinade heeft.
Doe aan elke cocktailprikker twee gamba’s en leg dit
op een bord. Schenk de marinade er overheen en laat
het minimaal een uur marineren. Bak de spiesjes op de
grillplaat totdat de gamba’s roze zijn verkleurd.
Bak de spekjes en champignons op de grillplaat. Gebruik
voorgekookte aardappelschijfjes of blokjes en plaats deze
in het pannetje met de spekjes en champignons. Bedek
het met een plak raclette kaas en laat deze smelten.
Schuif het op een bord en breng het eventueel op smaak
met kruiden naar keuze.
Vegetarisch allegaartje
Raclette met vis
Champignons - knoflook - paprika - ui - tomaat - aubergine
- prei - room
Raclette kaas - gepelde garnalen - mosselen - zalmfilet
knoflook
Bak alle groenten op de grillplaat. Voeg kruiden toe naar
uw eigen smaak en schenk er een beetje room over heen.
Roer alles goed door elkaar. Zo krijgt u er gelijk een
heerlijke saus bij. Serveer met een stukje stokbrood.
Zorg ervoor dat de vis gaar is, gebakken of voorgekookt.
Plaats alles in het pannetje met wat gehakte knoflook.
Bedek het met een plak raclette kaas en laat deze
smelten. Schuif het op een bord en breng het eventueel
op smaak met kruiden naar keuze.
Eet smakelijk!
Omelet
Ei - champignons - paprika - ui - kaas
Bak de champignons, paprika en ui eventueel op de
grillplaat. Doe de champignons, paprika en ui in een
pannetje. Schenk daar een geklutst ei overheen. Draai de
omelet met een kunststof spatel als de onderkant klaar.
Plaats nu een plak kaas over de omelet en laat deze
smelten. Schuif het op een bord en breng het eventueel
op smaak met zout en peper.
Eet smakelijk!
6
DEUTSCH
5.
4.
1.
2.
1. Basis
2. An/ Aus Knopf mit Beleuchtung
3. Stimmungslicht
4. Wendbare Grill-/ Teppanyakiplatte
5. Heizelement
6. Pfännchen mit Antihaftbeschichtung - 6 Stück
7. Kunststoffspachteln - 6 Stück (nicht abgebildet)
3.
Sie sich an Ihren Händler oder an Ihren Inventum
Service-Partner.
Wechseln Sie niemals den Netzstecker oder das
Stromkabel selbst aus. Reparaturen an elektrischen
Geräten dürfen ausschließlich durch autorisierte
Werkstätten durchgeführt werden. Fehlerhafte
Reparaturen können für den Gebraucher erhebliche
Folgen haben. Das Gerät darf nie mit Ersatzteilen, die
nicht vom Fabrikanten empfohlen oder geliefert worden
sind, in Betrieb genommen werden.
•Ziehen Sie nicht an dem Kabel bzw. dem Gerät um den
Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie
das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
• Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Kinder verstehen
die Gefahren nicht, die beim Betrieb von elektrischen
Geräten entstehen können. Lassen Sie deshalb Kinder
nie unbeaufsichtigt in die Nähe von elektrischen
Geräten. Achten Sie darauf, dass Sie elektrische Geräte
immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät
spielen.
•Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
Hilfsbedürftige, kleine Kindern und/ oder Personen,
die keine Erfahrung oder Kenntnis haben im Umgang
mit elektrischen Geräten, bestimmt. Es sei denn, sie
werden durch eine Person, die für deren Sicherheit
verantwortlich ist, begleitet und in dem sicheren
Umgang mit dem Gerät unterwiesen.
• Schalten Sie das Gerät aus wenn das nicht mehr benutzt
oder gereinigt wird.
• Stellen Sie bevor Sie ein Verlängerungskabel benutzen
sicher, dass die Netzspannung gleich oder höher ist
als die des Gerätes und dass es sich um ein sicheres,
geerdetes Kabel handelt.
• Bei definitiver Außerbetriebsetzung eines derartigen
Gerätes wird empfohlen, es funktionsuntüchtig
zu machen, indem man das Versorgungskabel
durchschneidet nachdem der Netzstecker vom
Stromnetz getrennt wurde. Bringen Sie Ihr Gerät zur
entsprechenden Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde.
1 | SICHERHEITSHINWEISE
• Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und
vollständig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Bewahren Sie diese für den späteren
Gebrauch auf.
• Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser
Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck.
• Setzen Sie vor Gebrauch immer die Grill-/
Teppanyakiplatte auf das Heizelement.
• Achtung! Kommen Sie während des Gebrauchs
nicht in Berührung mit metallischen Teilen, wie die
Grillplatte, die Pfännchen und das Heizelement. Diese
werden heiß.
• Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben
auf den Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
•Das Kabel nicht knicken, einklemmen oder
herunterhängen lassen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze
und Feuchtigkeit!
• Rollen Sie das Stromkabel vollständig aus um eine
Überhitzung zu vermeiden.
• Stellen Sie das Gerät nie in die Nähre von Apparaten,
die Wärme abgeben, wi beispielsweise Ofen, Gasherde,
Kochplatten, etc. Plazieren sie das Gerät nicht in
die Nähe von Wänden oder anderen Objekten, die
leicht entflammbar sind, wie zum Beispiel Vorhänge,
Handtücher, etc.
• Sorgen Sie immer dafür, dass das Gerät auf einem
ebenen, stabilen und hitzebeständigen Untergrund
steht. Gebrauchen Sie das Gerät ausschließlich im
Innenbereich.
• Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt.
• Setzen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf
oder unter das Gerät.
•Gebrauchen Sie das Gerät nicht mehr, wenn der Stecker,
das Stromkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist,
wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, es gefallen ist
oder auf eine andere Weise beschädigt wurde. Wenden
6.
7
• Für den Fall, dass das Gerät bei der Inbetriebnahme
nicht funktioniert kann dies auf die Sicherung oder den
Leitungsschutzschalter im elektrischen Verteilerschrank
zurückzuführen sein. Eventuell ist der Stromkreis
überlastet oder es gab einen Fehlerstrom.
•Versuchen Sie im Falle einer Störung oder eines Defekts
nie, das Gerät selbst zu reparieren; wenn die Sicherung
des Gerätes ausgelöst wurde kann dies auf einen Defekt
im Heizsystem zurückzuführen sein, welcher nicht
durch das Wechseln der Sicherung behoben werden
kann. Es dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile
verwendet werden.
• Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den
Stecker niemals in Wasser.
• Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch
bestimmt. Wird es nicht ordnungsgemäß,
(halb)professionel oder entgegen den Anweisungen
dieser Anleitung verwendet, erlischt die Garantie und
Inventum übernimmt keine Haftung für eingetretene
Schäden.
4 | Grillen
Nach dem Vorwärmen ist das Gerät einsatzbereit.
Geben Sie die Speisen direkt auf die Grillplatte oder in die
Pfännchen.
Fleisch, Fisch oder derartiges können Sie auf der Grillplatte
oder auf der Teppanyaki-Platte grillen. Ebenso Gemüse,
Champignons, Speckwürfel etc.
In den Pfännchen unter der Grillplatte können Sie auch
eine Scheibe Raclettekäse oder eine andere schmelzende
Käsesorte grillen. Sie können natürlich auch kleine
Pfannenkuchen oder ein Omelette backen.
Achten Sie darauf, dass Sie die Antihaftbeschichtung der
Grillplatte oder der Pfännchen nicht mit einer Gabel oder
Gegenständen aus Metall beschädigen. Verwenden Sie
immer die mitgelieferten Kunststoffspachteln.
Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas rauchen und
Geruch entstehen. Dies stoppt nach kurzer Zeit.
Kommen Sie während des Grillens/Backens nicht mit den
heißen Oberflächen in Berührung.
2 | vor der inbetriebnahme
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiksäcke,
Styropor und Karton) und bewahren Sie dieses
unzugänglich für Kinder auf. Kontrollieren Sie, ob alle
Teile mitgeliefert und aus der Verpackung genommen
wurden. Prüfen Sie, dass während des Transports kein
sichtbarer Schaden am Gerät entstanden ist.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und
hitzebeständige Fläche.
Reinigen Sie die Basis mit einem leicht feuchten Tuch und
trocknen Sie diese anschließend mit einem trocknen Tuch
gut ab.
Die wendbare Grillplatte und die Pfännchen können
Sie mit warmen Spülwasser reinigen. Spülen Sie die
Zubehörteile ab und trocknen Sie diese gut. Setzen Sie
die Grillplatte auf die vorgesehene Halterung auf das
Heizelement. Sie können selbst entscheiden, welche Seite
Sie verwenden: Die Seite mit Rillen, also die Grillplatte,
oder die glatte Seite, die Teppanyaki-Platte. Geben Sie
die Pfännchen unter der Grillplatte auf den Gerät. Fetten
Sie beim ersten Gebrauch beide Seiten der Grillplatten
und die Pfännchen mit etwas Öl ein. Entfernen Sie
überschüssiges Öl mit Küchenpapier.
Für das Raclette empfehlen wir ungefähr 200 Gramm
Raclette-Käse pro Person. Schneiden Sie den Käse in 3
bis 5 mm dicke Scheiben und geben Sie den Käse in die
Pfännchen.
Einige Zutaten, die Sie auch mit dem Raclette verwenden
können: Ananas, gegrilltes Hühnchen, Salami, Schinken,
Tomaten, Auberginen, Zwiebel, klein geschnittene Kartoffel
oder ähnliches. Geben Sie eine oder mehrere Zutaten in ein
Pfännchen und überbacken Sie diese mit Käse. Das Fleisch
kann auch erst auf der Grillplatte gebacken werden bevor
Sie dieses in ein Pfännchen geben. Würzen Sie das Gericht
mit Salz und Pfeffer oder andere Kräuter.
Lassen Sie gefrorene Lebensmittel immer zuvor auftauen.
Schalten Sie das Gerät mit dem An/Aus Knopf aus sobald
Sie mit der Zubereiten der Speisen fertig sind. Entfernen
Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät
vollständig abkühlen bevor Sie die Grillplatte oder die
Pfännchen für die Reinigung entfernen.
5 | reinigung und pflege
Entfernen Sie immer den Stecker aus der Steckdose
bevor Sie das Gerät reinigen oder aufbewahren. Achten
Sie darauf, dass das Gerät vollständig abkühlt ist bevor
Sie die Grillplatten und die Pfännchen entfernen.
3 | Vorwärmen
Kontrollieren Sie bevor Sie den Stecker in die
Steckdose stecken, ob die Netzspannung mit der
auf dem Typenschild angegebenen Spannungsangabe
übereinstimmt. Achten Sie darauf, dass niemand über
das Kabel oder ein eventuelles Verlängerungskabel
stolpern kann. Schalten Sie das Gerät an indem Sie auf
den An/Aus Knopf drücken. Das Kontrolllämpchen und das
Stimmungslicht leuchten auf.
Lassen Sie das Gerät etwa 10 Minuten vorwärmen.
Reinigen Sie die Basis des Gerätes mit einem feuchten
Tuch, gegebenenfalls mit etwas Spülmittel.
Die Grillplatte und die Pfännchen können mit heißem
Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Die Grillplatte
und die Pfännchen sind spülmaschinenfest.
Verwenden Sie nie aggressive Reinigungs- oder
Scheuermittel.
Spülen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser ab.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Metallspachteln können die Antihaftbeschichtung
beschädigen. Verwenden Sie ausschließlich die
mitgelieferten Kunststoffspachteln.
8
Bewahren Sie das Gerät vorzugsweise im Originalkarton
auf.
6 | raclette rezepte
7 | gourmet rezepte
Für das Raclette empfehlen wir ungefähr 200 Gramm
Raclette-Käse pro Person. Schneiden Sie den Käse in
3 bis 5 mm dicke Scheiben und geben Sie den Käse in
die Pfännchen. Lassen Sie den Käse rund 5 Minuten
schmelzen. Sobald der Käse geschmolzen ist können sie
diesen auf ein Teller geben. Sie können auch anderen
schnell schmelzenden Käse verwenden.
Die Variationen Gourmet –Gerichte sind vielfältig und Sie
können alle Zutaten selbst wählen.
Einige Zutaten, die Sie auch mit dem Raclette verwenden
können: Ananas, gegrilltes Hühnchen, Salami, Schinken,
Tomaten, Auberginen, Zwiebel, klein geschnittene
Kartoffel oder ähnliches. Geben Sie eine oder mehrere
Zutaten in ein Pfännchen und überbacken Sie diese mit
Käse.
Das Fleisch kann auch erst auf der Grillplatte gebacken
werden bevor Sie diese in ein Pfännchen geben.
Würzen Sie das Gericht mit Salz und Pfeffer oder andere
Kräuter.
Servieren Sie die Gerichte mit verschiedenen Soßen,
Weißbrot und Kräuterbutter.
Einige Zutaten die Sie verwenden können: Beefsteak,
Hühnchenfilet, Speck, Hamburger, Lammkoteletts, Ente,
Lachsfilet, Fischfilets, Garnelen, Zwiebel, Champignons,
Paprika, Tomaten, vorgekochte Kartoffelscheiben, usw.
Cordon bleu
Hühnchenfilet – Schinken – Käse – Gewürze nach Wahl
Schneiden Sie die Hühnchenfilets seitlich ein und füllen
Sie diese mit je einer Scheibe Schinken und einer Scheibe
Käse. Schließen Sie die Öffnung gegebenenfalls mit einem
Zahnstocher. Backen Sie die Cordon bleu auf beiden
Seiten auf der Grillplatte. Servieren Sie diese, wenn der
Käse geschmolzen ist.
Raclette mit Kartoffeln
Raclette Käse – vorgekochte Kartoffelscheiben oder
Kartoffelwürfel – gebackenen Speck – gebackene
Champignons – eventuell etwas Rosmarin
Mini-Garnelenspieße
Braten Sie den Speck und die Champignons auf der
Grillplatte. Geben Sie die vorgekochten Kartoffelscheiben
oder Kartoffelwürfel zusammen mit dem Speck und den
Champignons ein Pfännchen. Bedecken Sie dies mit einer
Scheibe Käse und lassen Sie diesen schmelzen. Geben Sie
das Gericht auf ein Teller und würzen Sie es nach Wunsch.
Bereiten Sie zuerst die Marinade zu. Hacken Sie eine Zehe
Knoblauch klein und fügen Sie einen Schuss Chilisoße
hinzu. Geben Sie nun ausreichend Olivenöl hinzu.
Spießen Sie je zwei Garnelen auf einen Spieß und legen
Sie diese auf einen Teller. Gießen Sie die Marinade über
die Spieße und lassen Sie diese minimal eine Stunde
marinieren. Braten Sie die Spieße auf der Grillplatte bis
die Garnelen rosa sind.
Spieße – Garnelen – Olivenöl – Knoblauch – Chilisoße
Raclette mit Fisch
Raclette Käse – geschälte Garnelen – Muscheln – Lachsfilet
– Knoblauch
Vegetarisches Allerlei
Champignons – Knoblauch – Paprika – Zwiebel – Tomaten
– Auberginen – Lauch – Schlagsahne
Sorgen Sie dafür, dass der Fisch gar, gebacken oder
vorgekocht ist. Geben Sie alles zusammen mit etwas
gehackten Knoblauch in ein Pfännchen. Bedecken Sie dies
mit einer Scheibe Raclette Käse und lassen sie diesen
schmelzen. Geben Sie das Gericht auf ein Teller und
würzen Sie es nach Wunsch.
Backen Sie das klein geschnittene Gemüse auf der
Grillplatte. Würzen Sie das Gericht nach Wunsch zu und
geben Sie etwas Schlagsahne darüber. So erhalten Sie
auch eine herrliche Soße. Servieren Sie das Gericht mit
Weißbrot.
Omelette
Guten Appetit!
Ei – Champignons – Paprika – Zwiebel – Käse
Backen Sie die Champignons, Paprika und Zwiebel
eventuell auf der Grillplatte. Geben Sie die Champignons,
Paprika und Zwiebel in ein Pfännchen. Gießen Sie ein
gequirltes Ei darüber. Wenden Sie das Omelette mit einem
Kunststoffspachtel wenn die Unterseite gebacken ist.
Geben Sie nun eine Scheibe Käse über das Omelette und
lassen Sie diesen schmelzen. Geben Sie das Gericht auf
ein Teller und würzen Sie es mit Salz und Pfeffer.
Guten Appetit!
9
FRANÇAIS
5.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
1 | consignes de sÉcuritÉ
• Lisez ce mode d’emploi très attentivement
avant d’utiliser votre appareil et conservez-le
précieusement pour le consulter éventuellement plus
tard.
•Utilisez uniquement cet appareil pour les usages décrits
dans ce mode d’emploi.
• Placez toujours l’élément de chauffage au plaque de
gril avant usage.
• Attention! Evitez de toucher les parties chaudes
comme la plaque de gril, les poêles et l’élément de
chauffage.
• Branchez l’appareil uniquement sur le courant
alternatif, sur une prise de courant, ayant un voltage
correspondant à celui qui est indiqué sur la plaque
technique de l’appareil.
•Ne pliez jamais le cordon électrique d’une manière trop
serrée et ne le laissez pas pendre au‑dessus d’éléments
brûlants.
•Déroulez totalement le cordon électrique afin d’éviter
tout risque de surchauffe du cordon.
•Ne posez jamais l’appareil à proximité d’appareils qui
diffusent de la chaleur, tels que fours, cuisinières à
gaz, plaques de cuisson, etc. Maintenez l’appareil à
une certaine distance des murs ou autres objets qui
pourraient facilement prendre feu tels que rideaux,
serviettes (coton ou papier), etc.
• Veillez à ce que l’appareil soit toujours posé sur une
surface stable, plane et résistante à la chaleur.
Seulement adapté pour usage domestique.
•Ne laissez pas votre appareil sans surveillance si celui-ci
est en marche.
•N’utilisez pas l’appareil si la fiche de l’appareil,
le cordon électrique ou l’appareil lui‑même sont
endommagés, ou bien si l’appareil ne fonctionne plus
comme il faut, ou bien s’il est tombé ou alors encore
s’il a été endommagé d’une autre manière. Consultez
alors votre commerçant ou notre service technique. Ne
10
6.
Base
Bouton marche/ arrêt avec éclairage
Éclairage en dessous
Plaque reversible grill-/ teppanyaki
Élément de chauffage
Poêles - 6
Spatule de matière synthétique - 6
changez en aucun cas vous-même la fiche de l’appareil
ou le cordon électrique. Les réparations effectuées sur
des appareils électriques doivent être exclusivement
faites par des réparateurs qualifiés. Des réparations qui
ne seraient pas correctement effectuées pourraient
présenter de graves dangers pour l’utilisateur. N’utilisez
jamais l’appareil avec des pièces qui ne soient pas
recommandées ou livrées par le fabricant.
• Si vous n’utilisez pas votre appareil ou si vous devez le
nettoyer, débranchez l’appareil. Si vous n’utilisez ou ne
nettoyez pas l’appareil le bouton doit être en arrêt et
l’appareil doit être débranché.
•Ne pas tirer sur le cordon électrique ni sur l’appareil
lui-même pour retirer la fiche de la prise de courant
murale.
• Ne jamais toucher l’appareil avec des mains mouillées
ou humides.
•Ne jamais laisser l’appareil à la portée des enfants. Les
enfants ne sont pas conscients des dangers qui peuvent
exister lors de l’utilisation d’appareils électriques.
C’est pourquoi vous ne devez jamais laisser un enfant
se servir de cet appareil sans surveillance. Veillez à ce
que l’appareil soit toujours rangé de telle sorte que les
enfants ne puissent pas y accéder.
• L’appareil ne peut pas être utilisé par des infirmes ni
par des enfants et/ou des personnes ne sachant pas
s’en servir, sauf si ces personnes sont accompagnées ou
aidées pour l’utilisation sans danger de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
•Vous ne pouvez utiliser une rallonge électrique que si
le voltage et la puissance sont les mêmes (voir plaque
technique) ou plus élevés que ceux du cordon livré avec
l’appareil. Utilisez toujours une rallonge de cordon
électrique de terre qui soit conforme aux normes de
sécurité.
• Si vous décidez de ne plus utiliser l’appareil en
raison d’une panne ou d’une défectuosité, nous vous
conseillons alors, une fois après avoir retiré la prise
de courant, de couper le cordon électrique. Emportez
l’appareil au service correspondant de votre commune.
• En cas de perturbation ou de panne, n’essayez jamais
de réparer vous-même l’appareil; si la sécurité de
l’appareil a sauté, cela peut indiquer une défectuosité,
et ceci ne peut pas se réparer en enlevant ou en
remplaçant cette sécurité. Il est indispensable d’utiliser
exclusivement des pièces détachées d’origine.
• Ne plongez jamais l’appareil, le cordon électrique ou
la fiche de l’appareil dans l’eau ou dans tout autre
liquide.
•Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage
domestique. Si cet appareil a été utilisé d’une manière
abusive, il ne pourra être question de dommages et
intérêts en cas de panne, et tout droit de garantie sera
annulé.
Pour ne pas abîmer le revêtement anti-adhésif de la
plaque de gril et des poêles, utilisez toujours les spatules
de matière synthétique y compris.
Jamais utilisez des fourchettes ou des objet en métal.
A la première usage, il peut passer que l’appareil fume un
peu. Cela disparu dans quelque temps.
Evitez de toucher les parties chaudes comme la plaque
de gril, les poêles et l’élément de chauffage pendant
la cuisson.
Pour la raclette, nous vous advisons environ 200 gr. de
fromage par personne. Coupez le fromage en tranches de
3 à 5 mm en mettez les dans les poêles.
Des ingrédients pour la raclette peuvent être : ananas,
poulet grillé, salami, jambon, tomates, aubergine,
oignon, des petits morceau de pomme de terre, etc…
2 | pour la première utilisation
Mettez un ou plusieurs ingrédients dans le poêle et
mettez la tranche de fromage là-dessus.
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il faut
procéder aux opérations suivantes: Déballez l’appareil
et les éléments séparés comme la plaque de gril et
les poêles (6 pièces) avec précaution et retirez tout
le matériel d’emballage. Veillez à ce que le matériel
d’emballage (sacs en plastique et carton) soit hors de
portée des enfants. Après avoir retiré l’appareil de son
emballage, contrôlez minutieusement s’il n’y a pas de
dommages visibles ayant peut être causés pendant le
transport.
Veillez à ce que l’appareil soit toujours posé sur une
surface stable, plane et résistante à la chaleur.
Nettoyez l’extérieur de votre appareil avec un chiffon
légèrement humide et séchez bien l’appareil avec un
chiffon sec. Vous pouvez nettoyer la plaque de gril et les
poêles avec de l’eau chaude savonneuse. Rincez et séchez
bien. Mettez la plaque de gril sur l’appareil par la placer
sur les supports de l’élément de chauffage. Vous pouvez
choisir quel côté vous voulez utiliser : le côté ridé, la
plaque de gril, le côté glissant ou le teppanyaki. Placez
les poêles au-dessous de la plaque de gril.
Pour la première usage : graissez les deux côtés de la
plaque de gril et les poêles avec un peu d’huile.
Epicez le plat avec sel et poivre ou d’autres épices.
Laissez toujours décongeler les aliments avant de les
griller.
Quand la cuisson est finie, débranchez l’appareil et
laissez refroidir avant d’éloigner la plaque de grille ou
des poêles.
5 | nettoyage et entretien
Avant le nettoyage et/ou le rangement : contrôlez si
l’appareil est débranché et refroidi.
Nettoyez la base de l’appareil avec un chiffon légèrement
humide et séchez bien l’appareil avec un chiffon sec.
Vous pouvez nettoyer la plaque de gril et les poêles avec
l’eau chaude savonneuse ou dans le lave-vaisselle.
N’utilisez jamais des produits d’entretien agressifs ou
des abrasifs.
Vous ne pouvez jamais plonger l’appareil ou le rincer
sous le robinet !
3 | préchauffer
Des spatules en métal peuvent abîmer le revêtement
anti-adhésif.
Utilisez seulement les spatules en matière synthétique
y compris.Rangez l’appareil par préférence dans
l’emballage original.
Branchez l’appareil uniquement sur le courant alternatif,
sur une prise de courant, ayant un voltage correspondant
à celui qui est indiqué sur la plaque technique de
l’appareil. Mettez l’appareil en marche par appuyer sur le
bouton « marche/arrêt ». La lampe témoin et l’éclairage
en-dessous du gril s’illumine. Laissez préchauffer
l’appareil pendant environ dix minutes.
4 | griller et raclette
Après être préchauffé, l’appareil est prêt pour usage.
Placez les aliments directement sur la plaque de gril ou
dans les poêles.
Vous pouvez griller la viande, le poisson, les légumes, etc.
sur la plaque de gril ou sur le teppanyaki.
Dans les poêles au-dessous de la plaque de gril, vous
pouvez fondre du fromage ou préparer des petites crêpes
ou des omelettes.
11
6 | recettes pour la raclette
7 | recettes pour le gourmet
Il y a beaucoup de la variation dans les recettes pour le
gourmet.
Pour la raclette, nous vous advisons environ 200 gr. de
fromage par personne. Coupez le fromage en tranches de
3 à 5 mm en mettez les dans les poêles.
Laissez fondre le fromage pendant 5 minutes et mettez le
sur une assiette.
Quelques ingrédients que vous pouvez utilisez sont :
bifteck, filet de poulet, paupiette, tranche de lard,
hamburger, côtelette d’agneau, canard, médaillon de
veau, filet de saumon, crevettes, oignons, champignons,
poivron, tomates, des petits morceau de pomme de terre,
etc…
Des ingrédients pour la raclette peuvent être : ananas,
poulet grillé, salami, jambon, tomates, aubergine,
oignon, des petits morceau de pomme de terre, etc…
Mettez un ou plusieurs ingrédients dans le poêle et
mettez la tranche de fromage là-dessus.
Epicez le plat avec sel et poivre ou d’autres épices.
Servir avec des sauces, baguettes et beurre maître
d’hôtel
Cordon bleu
Raclette avec des pommes de terre
Filet de poule - jambon - fromage - épices
Fromage – tranches de pommes de terre, précuits
– lardons – champignons - romarin
Faites un cran dans le filet de poule et en y mettez une
tranche de jambon et une tranche de fromage. Fermez
avec un bâtonnet. Grillez le cordon bleu sur deux côtés
sur la plaque de gril. Servez quand le fromage est fondu.
Faites cuisiner les lardons et les champignons sur la
plaque de gril. Mettez des tranches de pommes de terre
précuits, des lardons et des champignons dans le poêle.
Couvrez avec une tranche de fromage et le laissez fondre.
Epicez avec le romarin ou d’autres épices.
Petit brochettes avec des crevettes
Bâtonnets – gambes – huile d’olive – ail – sauce au chili
Raclette avec du poisson
Pour l’escabèche: Hachez une gousse d’ail et ajoutez un
coup de la sauce au chili et puis ajoutez une quantité de
la huile d’olive suffisante.
Mettez deux gambes à chaque bâtonnet et arrosez avec
l’escabèche. Laissez mariner pendant +/- une heure.
Cuisinez les brochettes sur la plaque de gril jusqu’au les
gambes sont roses.
Fromage – crevettes épluchées – moules – filet de saumon
– ail
Veillez que le poisson soit bien cuit.
Mettez le tout dans les poêles avec un peu d’ail haché.
Couvrez avec une tranche de fromage et le laissez fondre.
Epicez avec des épices voulues.
Méli-mélo végétarien
Des omelettes
Champignons – ail – poivron – oignon – tomates – aubergine
– poireau – crème
Des œufs – champignons – poivron – oignon – fromage
Cuisinez tous les légumes sur la plaque de gril. Ajoutez
des épices et un peu de crème. Mélangez bien et servez
avec une baguette.
Cuisinez les champignons, le poivron et l’oignon sur la
plaque de gril et mettez les dans des poêles et nappez
avec un œuf battu. Tournez l’omelette avec une spatule.
Couvrez avec une tranche de fromage et le laissez fondre.
Epicez avec des épices voulues.
Bon appétit!
Bon appétit!
12
ENGLISH
5.
4.
1.
2.
6.
1. Base
2. On/ off button with control light
3. Ambient light
4. Reversible grill-/ teppanyaki plate
5. Heating element
6. Pan with non-stick coating - 6 pieces
7. Plastic spatulas - 6 pieces (not shown)
3.
1 | SAFETY instructions
• Please read these instructions before operating the
appliance and retain for future use.
• The appliance is intended solely for domestic use within
the home and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type
environments;
- bed and breakfast type environments.
• Before use, place the grill plate on the appliance, over
the heating element.
• Attention! Avoid touching the metal parts, such as the
grill plate, the pans and the heating element. They
become hot during use.
• Before plugging into a socket, check that the voltage in
your home corresponds with the voltage printed on the
bottom of the appliance.
•Never let the power cord of the appliance hang over
the edge of a table or counter, touch hot surfaces or
become knotted.
•Never place this appliance on or near a hot gas or
electric burner or where it could touch a heated oven
or microwave oven. Do not allow this appliance to touch
curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other
flammable materials during use.
•Always use the appliance on a secure, heat resistant,
level surface.
•Never leave the appliance unattended when in use.
• Do not place anything on top of or underneath this
appliance while the product is in use.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
• The appliances are not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote-control
system.
13
• For your own safety, only use the accessories and spare
parts from the manufacturer which are suitable for the
appliance.
•Always return the appliance after a malfunction, or if
it has been damaged in any manner to the Customer
Service Department for examination, repair or
adjustment as special purpose tools are required.
•Never unplug it from the socket by pulling on the cable.
• Always ensure that your hands are dry before handling
the plug, switch or power cord.
•An electrical appliance is not a toy, and should
therefore always be placed outside the reach of
children. Children are not always able to understand
potential risks. Teach children a responsible handling of
electrical appliances.
• Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
• This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
• Be sure to turn the appliance off and unplug it as soon
as you have finished using it or when you are cleaning it.
• If an extension cord is used, check the marked electrical
rating of the extension cord to the electrical rating on
the appliance. Make sure that it can not be pulled on by
children or tripped over unintentionally.
• Should you decide not to use the appliance anymore,
make it inoperative by cutting the power cord after
removing the plug from the socket. We also recommend
making all potentially dangerous parts of the appliance
harmless, particularly for children who might be
tempted to play with it.
•Never use the appliance if it is not working properly,
or if it has been damaged. Any intervention other than
cleaning and normal maintenance by the customer must
be carried out by an approved service centre.
• Never immerse the appliance, power cord or plug in
water or any other liquid to protect against electrical
hazards.
• If the appliance is used for other purposes than
intended, or is it not handled in accordance with the
instruction manual, the full responsibility for any
consequences will rest with the user. Any damages to
the product or other things are not covered by the
warranty.
Use about 200 grams of raclette cheese per person. Cut
the cheese into slices of about 3 to 5 mm thickness and
place a slice in a pan.
Several ingredients you can use for the raclette are:
pineapple, grilled chicken, salami, cooked ham,
tomatoes, zucchini, onions, sliced potatoes and such.
Place one or several ingredients in a pan and place a slice
of cheese on top.
First grill the meat on the grill plate before you place it
in a pan. Season the dish with salt and pepper or other
spices.
2 | before first use
Before you use the appliance for the first time, please
do as follows: Carefully unpack the appliance and the
separate parts, such as the grill plate and the pans (6
pieces) and remove all the packaging material. Keep
the material (plastic bags and cardboard) out of reach
of children. Check the appliance after unpacking for
any damage, possible from transportation. Place the
appliance on a heat resistant flat and stable surface.
Clean the base of the appliance with only a damp cloth
and dry it with a dry cloth. Clean the reversible grill
plate and pans with soapy water or place them in the
dishwasher. Rinse the parts and dry thoroughly.
Frozen food should always be properly thawed before it
is grilled.
5 | cleaning and maintenance
When you are finished cooking switch the appliance of
by pressing the on/off button. Unplug the cord from the
outlet. Allow to cool before cleaning or removing the
grill plate or the pans.
Always remove the plug from the wall outlet before
cleaning or storing the appliance. Always allow the
appliance to cool fully before removing the grill plate
and the pans.
3 | preheating
Place the grill plate on the supports of the heating
element.
You can choose which side to use: the side with ribs, the
grill plate, or the smooth side, the teppanyaki.
Place the pans under the grill plate on the appliance.
Lightly grease the grill plate and the pans with a bit of oil
for the first use and remove the excess oil with a piece of
kitchen towel.
Before plugging into a socket, check that the voltage
in your home corresponds with voltage printed on the
appliance. Make sure no one can trip over the power cord
or the extension cord.
Press the on/off button to switch the appliance on. The
control light and the ambient light will light up.
Preheat the appliance during 10 minutes.
Clean the base of the appliance with a damp cloth with
some washing up liquid added.
The grill plate and the pans can be cleaned with soapy
water. The grill plate and the pans are dishwasher safe.
Never use any abrasives for cleaning the appliance or
the separate parts.
Never immerse the appliance, power cord or plug in
water or any other liquid to protect against electrical
hazards.
Metal utensils will damage the non-stick coating. Use only
the included plastic spatulas.
We advise to store the appliance in the original box.
4 | grill AND RACLETTe
After preheating the appliance is ready to use.
Place the ingredients directly on to the grill plate or in
one of the pans.
You can grill meat, fish etc. on the grill plate or on
the teppanyaki plate. This also goes for vegetables,
champignons, bacon and such.
In the pans beneath the grill plate you can also grill a
slice of raclette cheese or an other fast melting cheese.
You can also prepare small pancakes or an omelette.
To ensure the non-stick coating of the grill plate and the
pans is not damaged, always use the included plastic
spatulas. Do not use forks or any other metal objects.
During the first use a small amount of smoke and an odeur
may be noticeable. This will disappear after a short while.
Avoid touching the hot surfaces during use.
14
6 | recipes for raclette
7 | recipes for gourmet
omelette and let it melt. Slide it on a plate and season it
to taste with salt and pepper.
Enjoy your meal!
Use about 200 grams of raclette cheese per person. Cut
the cheese into slices of about 3 to 5 mm thickness and
place a slice in a pan. Leave the cheese to melt during
5 minutes. As soon as the cheese is melted, slide it on a
plate. You can also use an other fast melting cheese.
The variation in gourmet dishes is big and is completely
up to you.
Several ingredients you can use are: steak, chicken
breast, bacon, hamburger, lambchop, duck, salmon,
tilapia, panga, gamba’s, onions, mushrooms, bell pepper,
tomato, precooked pototo slices, etc.
Several ingredients you can use for the raclette are:
pineapple, grilled chicken, salami, cooked ham,
tomatoes, zucchini, onions, sliced potatoes and such.
Place one or several ingredients in a pan and place a slice
of cheese on top.
First grill the meat on the grill plate before you place it
in a pan. Season the dish with salt and pepper or other
spices.
Serve the dishes with a choice of sauces, bread and
butter.
Cordon bleu
Chicken breast - ham - cheese - seasoning
Cut a pocket in a piece of chicken breast and put in a
slice of ham and a slice of cheese. If necessary close the
pocket with a skewer. Grill the cordon bleu on both sides
on the grill plate. Serve when the chicken is done and the
cheese is melted.
Raclette with potatoes
Raclette cheese - precooked potatoes (sliced) - cooked
bacon - cooked mushrooms - rosemary to taste
Cook the bacon and the mushrooms on the grill plate.
Used precooked potatoes, sliced, and place it in a pan
with the bacon and mushrooms. Cover it with a slice of
cheese and let it melt. Slide it on a plate and season it
to taste.
Mini-gamba skewers
Small skewers - gamba’s - olive oil - garlic - chili sauce
First prepare the marinade. Chop a glove of garlic and
add chili sauce to taste. Add enough olive oil to make a
smooth marinade. Stick two gamba’s on every skewer and
place it on a plate. Pour the marinade over it and leave it
for a hour. Grill the mini-skewers on the grill plate until
the gamba’s colour to pink.
Raclette with fish
Raclette cheese - peeled shrimps - mussels - salmon fillet
- garlic
Make sure the fish is ready, grilled or boiled. Place the fish
in a pan with some chopped garlic. Cover it with a slice
of raclette cheese and let it melt. Slide it on a plate and
season it to taste.
Vegetarian mix
Mushrooms - garlic - bell pepper - onion - tomato zucchini - leek - cream
Grill al the vegetables on the grill plate. Season it to taste
and pour a bit of cream over it. Stir it well. This adds a
delicious sauce to your vegetarian mix. Serve it with some
bread.
Omelette
Egg - mushrooms - bell pepper - onion - cheese
Grill the mushrooms, bell pepper and onion on the grill
plate. Place the ingredients in a pan. Pour a beaten egg
over it. Turn the omelette round with a plastic spatula
when one side is done. Place a slice of cheese over the
Enjoy your meal!
15
16
GARANTIE & SERVICE
GARANTIE & SERVICE
•Uw garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop
van het product.
•De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota
kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota
zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de
aankoopdatum.
•De garantie geldt niet in geval van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
- onvoldoende onderhoud;
- het niet in acht nemen van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften;
- ondeskundige montage of reparatie door uzelf of
derden;
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
•Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.
•Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Rechnung des
gekauften Gerätes.
Bewahren Sie deshalb die Rechnung sorgfältig auf. Die
Garantie gilt ab dem Kaufdatum.
•Die Garantie gilt nicht im Falle von:
- normalem Verschleiß
- mangelhafter Wartung
- unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch
-Nichtbeachtung von Bedienungs- und
Wartungsvorschriften
- unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder
Dritte
- nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer
oder durch Dritte montiert worden sind, welche erst
von unserem Kundendienst zu begutachten sind.
•De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen;
- externe verbindingskabels;
- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
•Die Garantie gilt nicht für:
- normale Gebrauchsartikel;
- Beleuchtungsbirnen, welche von unserem
Kundendienst zu begutachten sind.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler oder senden Sie
das Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und
einer Fehlerbeschreibung frankiert an die Serviceadresse
in Ihrem Land:
Lever het apparaat in bij uw leverancier of stuur
het apparaat, voorzien van kopie aankoopbon en
klachtomschrijving, gefrankeerd terug aan het
serviceadres van uw land:
Inventum Group BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
Niederlanden
Website: www.inventum.eu
Inventum Group BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NEDERLAND
Website: www.inventum.eu
IES Import Electronic Service GmbH
Lembekstrasse 36
22529 Hamburg
DEUTSCHLAND
Website: www.ihrservice.de
IES Import Electronic Service GmbH
Lembekstrasse 36
22529 Hamburg
DUITSLAND
Website: www.ihrservice.de
Indien de garantie is komen te vervallen of indien de
garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke
verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in
rekening te brengen.
Falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit
abgelaufen ist, müssen wir Ihnen die Kosten, die durch
eine Begutachtung und/oder einer Reparatur entstehen,
in Rechnung stellen.
Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken
alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek
om prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen
van uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie
heeft verstrekt.
Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen
Kostenvoranschlag, bevor wir mit der Reparatur beginnen.
Wenn wir zur Reparatur übergangen sind, werden die
Begutachtungs- bzw. Prüfungskosten von uns nicht in
Rechnung gestellt.
Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze
servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde
herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst
ausgeführten Reparaturen und auf das neu verarbeitete
Material zwei Monate Garantie, wobei diese zweimonatige
Frist ab dem Tag der Reparatur gilt. Sollte während
dieses Zeitraumes ein Defekt auftreten, welcher direkt
auf die Reparatur oder das dabei verwendete Material
zurückzuführen ist, kann der Kunde selbstverständlich
sein Gerät kostenlos reparieren lassen.
17
GARANTIE & SERVICE
GUARANTEE & AFTER SALES SERVICE
•This product is guaranteed for a period of 2 years from
the date of purchase against mechanical and electrical
defect.
•Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g.
till receipt) can be shown. Therefore keep it in a safe
place. The guarantee period starts at date of purchase.
•Guarantee is not valid in case of:
- normal wear;
- damage through misuse use or when the instructions
were not followed correctly;
- lack of maintenance;
- not following the operation- and safety instructions;
- incompetent montage or repairs made by yourself or
others;
- using accessories and spare parts which are not
suitable for the appliance; for assessment by our
technical department.
• La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la
date d’achat de l’article.
• La garantie ne sera applicable que sur présentation du
bon d’achat. C’est pourquoi vous devez conserver bien
précieusement votre bon d’achat. Le délai de garantie
commence à partir de la date d’achat.
• La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:
- usure normale
- emploi inadéquat ou utilisation abusive
- entretien insuffisant
- non-respect des consignes d’utilisation et
d’entretien
- réparation par l’acheteur non compétent
- adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui
ne sont pas d’origine ce qui sera jugé par notre
service technique
• La garantie n’est pas applicable pour:
- les articles de consommation normale
- les câbles de raccordement extérieurs
- les lampes témoins (changeables) de signal et
d’éclairage ce qui sera jugé par notre service
technique
•The guarantee is not valid for:
- normal wear;
- external cables;
- (interchangeable) signal- and controllamps for
assessment by our technical department.
Consultez alors votre commerçant ou notre service
technique. L’appareil doit être renvoyé en port payé avec
la facture ainsi que la description du problème à:
Return to your supplier of send the appliance, including a
copy proof of purchase and description of the complaint,
stamped to:
Inventum Group BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
PAYS BAS
Internet: www.inventum.eu
Inventum Group BV
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
The Netherlands
Website: www.inventum.eu
IES Import Electronic Service GmbH
Lembekstrasse 36
22529 Hamburg
ALLEMAGNE
Internet: www.ihrservice.de
IES Import Electronic Service GmbH
Lembekstrasse 36
22529 Hamburg
GERMANY
Website: www.ihrservice.de
Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de
garantie est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à
un devis et/ou à une réparation.
•Pack it carefully (preferably in the original carton).
Ensure unit is clean.
• Enclose your name and address and quote model
number on all correspondence.
Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord
établir un devis avant de commencer toute réparation.
Sans votre demande de devis, nous partons du principe
que vous nous donnez automatiquement votre accord
pour la réparation de votre appareil, dès l’instant où vous
nous l’avez envoyé.
When the guarantee is no longer valid or when the period
of guarantee has passed, we will charge any costs that
flow out of an assessment and/or repairing.
On request we will supply a statement before repairing.
Without requesting a statement, we assume that you, by
sending the appliance, automatically order to repair the
appliance.
Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations
effectuées par notre service après-vente et sur le
matériel qui aura été ajouté, et ce délai de deux mois
est calculé à compter de la date de la réparation. Si
pendant cette période, il y avait une défection de
l’appareil due directement aux travaux de réparation
qui ont été effectués ou due au matériel rajouté, il va
de soi que l’acheteur pourra de plein droit faire réparer
gratuitement son appareil.
A guarantee period of two months is valid for repairs
done by our technical department and the used spare
parts, counting from the repairdate. When a malfunction
occurs within this period which directly flows out of the
repairs and the used spare parts, the consumer has the
right of repairs without any costs.
18
19
FRITEUSES • FRITEUSEN
FRITEUSE • FRYERS
WEEGSCHALEN • WAAGEN
PÈSE PERSONNE • SCALES
BLENDERS • MIXER
MIXER • BLENDERS
KOOKPLATEN • KOCHPLATTEN
PLAQUES DE CUISSON • HOT PLATES
Inventum Group BV
Generatorstraat 17, 3903 LH , Veenendaal, Nederland
Tel.: 0318 54 22 22, Fax.: 0318 54 20 22, Mail: [email protected]
Website: www.inventum .eu
GL-International GmbH
Lehmbergstrasse 25, 25548, Kellinghusen, Deutschland
Tel: 04822 36550-0, Fax.: 04822 36550-55, Mail: [email protected]
Website: www. gl-international.de
09GR421.0212V
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten./
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved!
INVENTUM BIEDT TEVENS • INVENTUM BIETET AUCH
INVENTUM OFFRE AUSSI • INVENTUM OFFERS ALSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement