Hama 80042041 Owner's manual

Hama 80042041 Owner's manual
C
O
M
P
U
T
E
R
USB 2.0
Data-switch, 2-polig
Commutateur de données, double
Datenumschalter, 2fach
All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.
80042041/07.07
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
80042041
o Gebruiksaanwijzing
Inleiding
We feliciteren u met de aankoop van de intelligente USB 2.0dataswitch. Met dit apparaat kunt u KOSTEN, TIJD, PLAATS en
APPARATUUR sparen
en bovendien kunt u de PRODUCTIVITEIT verhogen.
Bij het gebruik van de intelligente USB-dataswitch kunnen 2
computers gezamenlijk gebruikmaken van een USB-printer of
een ander USB 2.0-apparaat.
De gelijktijdige toegang van meerdere computers tot één USB
2.0-apparaat is niet mogelijk. De meeste nieuwere computers
beschikken over 2 tot 4 geïntegreerde USB 2.0-aansluitingen,
waarop meerdere losse USB-apparaten aangesloten kunnen
worden. Vanwege de hoge kosten van USB-apparaten zou
het daarom zinvol zijn, als een paar apparaten door meerdere
computers gebruikt konden worden, zonder dat ze voortdurend losgekoppeld en opnieuw aangesloten moeten worden.
Aangezien deze stap bij het gebruik van de intelligente USB
2.0-dataswitch niet meer nodig is, hoeven er aanzienlijk minder
handelingen uitgevoerd te worden bij het gemeenschappelijke
gebruik van USB-apparaten door meerdere computers.
Naast een schakelaar op de USB 2.0-dataswitch zelf, beschikt
het apparaat daarnaast over een Hotkey-functie voor apparaten
die compatibel zijn met IBM. Daarmee krijgt de gebruiker direct
vanaf zijn computer toegang tot de USB-aansluiting zonder van
zijn werkplek te hoeven opstaan.
Bovendien ondersteunt de intelligente USB 2.0-dataswitch ook
de uitbreiding van beschikbare USB 2.0-aansluitingen door een
USB 2.0-hub.
Specificaties
• gemeenschappelijk gebruik van een USB-printer of een
ander USB 2.0-apparaat door vier computers
• compatibel met USB 2.0 en 1.1
• ondersteunt EHCI-, UHCI- en OHCI-USB-interfaces
• ondersteuning voor stroomvoorziening van USB-poort
• moeiteloos omschakelen van de USB-aansluiting tussen
verschillende pc’s door schakelaar of Hotkey-functie
• moeiteloos omschakelen van de USB-aansluiting tussen
verschillende iMAC- of SUN Micro-systemen door
schakelaar
• kabellengte tussen computer en USB-dataswitch en tussen
USB-dataswitch en USB-apparaat is max.1,8 m
• gemeenschappelijk gebruik van dure USB-randapparatuur
zoals HDD- of CDRW-drives, Wireless LAN-adapters,
Bluetooth-adapters, IRDA-adapters, USB-dockingstations,
USB-zip-drives, USB-kaartlezers, USB/USB-bruggen en
USB/ethernet- of andere USB-adapters
• moeiteloze uitbreiding van de USB-aansluitingen of
toevoegen van een USB-hub met 4 resp. 7 aansluitingen
voor extra aansluitmogelijkheden van USB-apparaten
2
Bij de verpakking inbegrepen
LED-weergaves
Modelnr.: USB 2.0-dataswitch met 2 aansluitingen
Aan de bovenzijde van de behuizing bevinden zich ook
2 pc-LED’s:
USB 2.0-dataswitch
Gebruiksaanwijzing
1 st.
1 st.
Aansluitdiagram
1. Als een van de pc-aansluitingen op de USB-aansluiting van
het apparaat is aangesloten, gaat de LED voor de betreffen
de pc branden. Er kunnen niet meerdere pc-LED’s
tegelijkertijd actief zijn.
2. Als de pc-LED knippert betekent dat, dat er een USBapparaat geëmuleerd wordt of dat er voor de pc gezocht
wordt naar een USB-host.
Gebruik
Inschakelen van de dataswitch:
De dataswitch wordt via de pc van stroom voorzien. Bij het
inschakelen van een pc wordt het betreffende USB-apparaat
eerst op de pc aangesloten.
Schakelaar:
Als u de schakelaar op de USB-dataswitch indrukt en gedurende twee seconden ingedrukt houdt, wordt de eerstvolgende pc
op het USB-apparaat aangesloten.
Kabelschema
Technische gegevens
Modelnr.
USB 2.0-dataswitch met 2 aansl.
Pc-aansluitingen
2
USBapparaataansluitingen
1
Pc-aansluittype
USB-poort (type A)
USB-apparaatkeuze
USB-poort (type B)
USB-apparaataansluittype
Schakelaar voor (PC/MAC/SUN)
Hot Key Function (alleen bij pc)
Pc-aansluit-LED’
2
Kabellengte (m)
1,8
USB-stroomtoevoer
Stroomtoevoer USB-poort
Voedingsadapter
geen
Bedrijfstemperatuur
0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur
-20 tot 60 °C
Emissie
CE, FCC, C-tick
Luchtvochtigheid
0-80% niet-condenserend
Behuizing
Kunststof
Afmetingen (mm)
84(L) x 65(W) x 27(H)
Gewicht (g)
75g
Hotkey-besturing:
Dankzij de hotkey-functie hoeft de gebruiker zijn werkplek niet
te verlaten om om te schakelen. Zo kunt u tijd sparen en de
efficiëntie van werkprocessen op kantoor verhogen.
Om de USB-aansluiting te activeren drukt u binnen twee seconden twee keer op de ROLLEN-toets.
Rollen
+
Rollen
Hardware-installatie
Controleer voor de installatie of alle randapparatuur en
computers uitgeschakeld zijn.
1. Sluit de B-stekker van de USB A-B-kabel aan op de pcaansluiting van de dataswitch en sluit de A-stekker aan op
de pc.
2. Sluit vervolgens de A-stekker met een USB-kabel die bij de
verpakking van het betreffende USB-apparaat inbegrepen is
aan op de USB-apparaataansluiting van de dataswitch.
3. Schakel de pc in.
Support- en contactinformatie
Bij defecte producten:
Neem bij klachten over het product contact op met uw verkoper
of met de afdeling Productadvies van Hama.
Internet/World Wide Web
Productondersteuning, nieuwe drivers of
productinformatie is verkrijgbaar onder
www.hama.com
Support Hotline – Hama productadvies:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
= Activeren van het
USB-apparaat
Als de aansluiting van de doel-pc niet bezet of uitgeschakeld
is, moet voor deze stap de schakelaar op het apparaat bediend
worden. Aangezien de hotkey-functie op Macintosh-computers
en Sun Micro-systemen niet ondersteund wordt, kan het
verwisselen van apparaten in deze gevallen alleen met de
schakelaar gedaan worden.
Aanwijzing: terwijl een van de pc-LED’s knippert, mag de
Hotkey-functie niet gebruikt worden. Wacht in dat
geval tot de LED blijft branden.
Aanwijzing: als een pc naar de standby-modus gaat, mag de
Hotkey-functie pas gebruikt worden nadat u
teruggekeerd bent naar de pc- of normale modus.
Aanwijzing: als er USB-opslagapparatuur (zoals HDD- of
CDRW-drives) aangesloten wordt, dient erop
gelet te worden dat u daarvoor het actuele
lees- en schrijfproces afsluit.
3
f Mode d‘emploi
Introduction
Diagramme d’application
Nous vous remercions de nous avoir témoigné votre confiance
en achetant le switch de données intelligent USB 2.0 Notre
switch de données vous aidera à économiser de l’ARGENT, du
TEMPS, de l’ESPACE, de l’EQUIPEMENT et à améliorer votre
PRODUCTIVITE.
Le switch de données USB 2.0 comporte non seulement un
bouton poussoir, mais aussi une fonction °ßraccourci clavier°ß
dans le cas d’ordinateurs compatibles IBM. La fonction raccourci clavier évite à l’utilisateur de quitter son poste de travail
pour sélectionner le port USB.
Mise sous tension du boîtier switch :
L’alimentation du boîtier switch est réalisée à partir de
l’ordinateur. Lorsqu’un ordinateur est allumé, l’appareil USB
sera relié premièrement à cet ordinateur.
Diagramme du câble
Câble USB A-B :
Bouton poussoir :
La mise sous tension du switch de données est effectuée à
l’aide du bouton poussoir. Gardez le bouton appuyé pendant 2
secondes afin de brancher l’ordinateur suivant de la série à
l’appareil USB.
Spécifications techniques
N° de modéle
2 Port USB 2.0 Data Switch
Ports PC
2
1
Connexion au PC
Connecteur USB Type B
Caractéristiques du produit
• Utilisation partagée d’une imprimante USB ou d’un autre
appareil USB 2.0 par quatre ordinateurs.
• Compatible avec USB 2.0, 1.1
• Supporte EHCI, UHCI et l’interface USB OHCI
• Supporte USB auto-alimenté
• Permet une commutation simple entre plusieurs ordinateurs
à l’aide du bouton poussoir ou d’une touche raccourci.
• Permet une commutation simple entre plusieurs ordinateurs
iMAC ou SUN Microsystems à l’aide du bouton poussoir
• Longueur maximale du câble de raccordement entre
l’ordinateur et le boîtier switch USB ou entre le boîtier switch
USB et l’appareil USB de 1,8 m.
• Permet l’utilisation en réseau d’appareils périphériques
onéreux comme lecteurs de disques durs, lecteurs de
CD-RW, adaptateurs de réseau local sans fil, adaptateurs
Bluetooth, adaptateurs IrDA, stations de docking USB,
lecteurs zip USB, lecteurs de cartes USB, ponts USB-USB
ainsi que USB - Ethernet ou d’autres adaptateurs USB.
• Extension facile vers des ports USB en aval ou ajout d’un hub
USB à 4 ou 7 ports à ce port USB afin de créer d’autres
possibilités de connexion pour d’autres appareils USB.
Connexion d’appareil
USB
Connecteur USB Type A
Selection d’appareils
USB
Button poussoir (pour PC/MAC/SUN)
touche racourci (seulement pour PC)
DEL de connexion PC
2
Longueur du câble (m)
1.8
Alimentation
Alimentation par le bus
Adaptateur
d’allimentation
Non
Température de
fonctionnement
0 ~ 40 °C
Température de
stockage
-20 ~ 60 °C
Emissions
CE, FCC, C-Tick
Humidité
0-80% sans condensation
Boîtier
Boîtier plastique
Contenu de l‘emballage
N° de modèle : Switch de données USB 2.0 à 2 ports
Dimensions (mm)
84(L) x 65(W) x 27(H)
Poids (g)
75g
1 Switch de données USB 2.0
1 Manuel d‘utilisation
4
Veillez à ce que vos ordinateurs ainsi que tous les appareils
périphé-riques soient hors tension avant de commencer
l’installation.
1. Connectez la prise type B du câble USB A-B au port PC du
switch de données et la prise A à l’ordinateur.
2. Connectez la prise type A du câble livré avec l’appareil USB
au port appareil USB du switch de données.
3. Mettez les ordinateurs sous tension.
Utilisation
Port appareil USB
Le switch de données intelligent USB 2.0 vous permet
également d’étendre votre port USB 2.0 en ajoutant un hub
USB 2.0 à ce port USB.
Installation du matériel
2 DEL se trouvent sur la surface du boîtier :
1. Lorsqu’un des ordinateurs est connecté au port USB, la DEL
de l’ordinateur correspondant s’allume. Une seule
DEL s’allume à la fois.
2. Un clignotement de la DEL indique l’émulation de l’appareil
USB ou le traitement d’un hôte USB.
Le switch de données USB vous permet de brancher 2
ordinateurs à une imprimante USB ou un appareil USB 2.0.
Un seul ordinateur peut accéder à un appareil USB 2.0 à la
fois. En général, la plupart des ordinateurs sont équipés de 2 à
4 ports USB 2.0 en aval (downstream) leurs permettant d’avoir
accès à plusieurs appareils USB. Cette méthode est onéreuse
et il est possible que l’utilisateur ait besoin d’accessoires supplémentaires afin de pouvoir partager ses appareils USB sans
devoir utiliser de système hot plug. Le switch de données USB
2.0 intelligent vous permet de diminuer les frais occasionnés
par des branche-ments hot plug en amont et en aval entre
ordinateurs et appareils périphé-riques.
Indications DEL
Commande par touche raccourci :
La touche raccourci n’oblige pas l’utilisateur à quitter son poste
de travail pour appuyer sur le bouton poussoir. Cette fonction
vous fera gagner du temps et améliorera les performances de
votre bureau.
Support technique et contact
En cas d’appareil défectueux :
En cas de réclamation concernant le produit, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au département conseil
produits de Hama.
Internet / World Wide Web
Notre support technique, les nouveaux pilotes et les informations produits sont disponibles sous :
www.hama.com
Ligne téléphonique directe d’assistance –
Conseil produits Hama :
Tél. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail : [email protected]
Appuyez deux fois (dans un laps de temps de 2 s) sur la touche
“Scroll” afin de sélectionner le port de l’appareil USB.
+
= Sélectionne l’appareil USB
Si le port de l’ordinateur de destination est libre ou hors tension,
seul le bouton poussoir peut être utilisé.
Comme la fonction touche raccourci n’est pas supportée sur
les ordina-teurs Macintosh ou Sun Microsystems, l’utilisateur
doit donc utiliser le bouton poussoir afin de commuter le port
ordinateur.
Remarque : La commande par touche raccourci ne doit pas
être utilisée lorsque la DEL d’un des PC clignote ;
attendez dans ce cas jusqu’à ce que la DEL soit
allumée de façon permanente.
Remarque : Si un ordinateur se trouve en mode veille, la
commande par touche raccourci ne peut pas être
actionnée avant que l’ordinateur ne soit réactivé.
Remarque : Lorsque vous utilisez un support de stockage tel un
lecteur de HDD ou un graveur de CDRW etc. veillez
à ce que la tâche soit terminée avant de commuter
vers un autre appareil.
5
d Bedienungsanleitung
Einführung
Lieferumfang
LED-Anzeigen
Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des intelligenten USB
2.0-Datenswitch. Mit diesem Gerät können Sie KOSTEN, ZEIT,
PLATZ und GERÄTE sparen und darüber hinaus einen
erheblichen PRODUKTIVITÄTS-ZUWACHS erzielen.
Modellnr.: USB 2.0-Datenswitch mit 2 Anschlüssen
Auf der Gehäuseoberseite befinden sich 2 PC-LEDs:
USB 2.0-Datenswitch
Bedienungsanleitung
1. Wenn einer der PC-Anschlüsse mit dem USB-Anschluss des
Geräts verbunden ist, leuchtet die LED für den jeweiligen PC
auf. Es können nicht mehrere PC-LEDs gleichzeitig aktiv sein.
2. Durch Blinken der PC-LED wird angezeigt, dass eine USBGeräteemulation oder USB-Hostsuche für den PC läuft.
Bei Verwendung des intelligenten USB-Datenswitch können
2 Computer gemeinsam auf einen USB-Drucker o. a. USB 2.0Gerät zugreifen.
Anschlussdiagramm
Verwendung
Der gleichzeitige Zugriff mehrere Computer auf ein USB
2.0-Gerät ist nicht möglich. Die meisten neueren Computer
verfügen über 2 bis 4 integrierte USB 2.0-Anschlüsse, über
die mehrere designierte USB-Geräte angeschlossen werden
können. Angesichts der hohen Kosten für USB-Geräte wäre es
daher sinnvoll, einzelne Geräte durch mehrere Computer nutzen
zu können, ohne diese ständig im laufenden Betrieb trennen und
neu verbinden zu müssen. Da dieser Schritt bei Verwendung
des intelligenten USB 2.0-Datenswitch entfällt, lässt sich der
Aufwand bei der gemeinsamen Nutzung von USB-Geräten
durch mehrere Computer erheblich verringern.
Kabeldarstellung
Neben einem Umschalter am USB 2.0-Datenswitch selbst
verfügt das Gerät zusätzlich über ein Hotkey-Funktion für IBMkompatible PCs. Damit kann der Benutzer den USB-Anschluss
direkt vom Computer aus anfordern, ohne seinen Arbeitsplatz
verlassen zu müssen.
Technische Daten
Darüber hinaus unterstützt der intelligente USB 2.0-Datenswitch
auch das Erweitern vorhandener USB 2.0-Anschlüsse durch
einen USB 2.0-Hub.
Merkmale
• Gemeinsame Nutzung eines USB-Druckers o. a. USB
2.0-Geräts durch vier Computer
• USB 2.0- und 1.1-Kompatibilität
• Unterstützung für EHCI-, UHCI- und OHCI-USB-Schnittstellen
• Unterstützung für USB-Busversorgungsmodus
• Problemloses Umschalten des USB-Geräteanschlusses
zwischen verschiedenen PCs durch Umschalter oder HotkeyFunktion
• Problemloses Umschalten des USB-Geräteanschlusses
zwischen verschiedenen iMAC- oder SUN Micro-Systemen
durch Umschalter
• Kabellänge zwischen Computer und USB-Datenswitch sowie
zwischen USB-Datenswitch und USB-Gerät ist auf max. 1,8 m
begrenzt
• Gemeinsame Verwendung kostspieliger USBPeripheriegeräte wie HDD- oder CDRW-Laufwerke, Wireless
LAN-Adapter, Bluetooth-Adapter, IRDA-Adapter, USBDockingstationen, USB-Zip-Laufwerke, USB-Kartenleser,
USB/USB-Brücken sowie USB/Ethernet- oder andere USBAdapter
• Problemlose Erweiterung der USB-Anschlüsse oder
Hinzufügen eines USB-Hubs mit 4 bzw. 7 Anschlüssen, um
zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für USB-Geräte zu
schaffen
6
1 Stck.
1 Stck.
Einschalten des Datenswitch:
Der Datenswitch wird über die PCs gespeist. Beim Einschalten
eines PC wird das jeweilige USB-Gerät zuerst mit diesem
PC verbunden.
Umschalter:
Wenn Sie den Umschalter am USB-Datenswitch betätigen und
zwei Sekunden lang gedrückt halten, wird der jeweils nächste
PC in der Reihe mit dem USB-Gerät verbunden.
Hotkey-Steuerung:
Durch Verwendung der Hotkey-Funktion braucht der Benutzer
zum Umschalten seinen Arbeitsplatz nicht zu verlassen. Damit
können Sie Zeit sparen und die Effizienz der Arbeitsabläufe im
Büro verbessern.
Zum Anfordern des USB-Geräteanschlusses drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden zweimal die ROLLEN-Taste.
Modellnr.
USB 2.0-Datenswitch m. 2 Anschl.
PC-Anschlüsse
2
USB-Geräteanschlüsse
1
PC-Anschlusstyp
USB-Buchse (Typ B)
USB-Geräteanschlusstyp
USB-Buchse (Typ A)
USB-Geräteauswahl
Umschalter (für PC/MAC/SUN)
Hot Key Function (nur bei PC)
Wenn der Anschluss des Ziel-PC nicht belegt oder abgeschaltet
ist, muss für diesen Schritt der Umschalter am Gerät betätigt
werden. Da die Hotkey-Funktion auf Macintosh-Computern und
Sun Micro-Systemen nicht unterstützt wird, kann der Gerätewechsel in diesen Fällen ausschließlich über den Umschalter
erfolgen.
PC-Anschluss-LEDs
2
Hinweis:
Kabellänge (m)
1,8
USB Versorgung
Busversorgung
Netzteil
ohne
Betriebstemperatur
0 bis 40 °C
Lagertemperatur
-20 bis 60 °C
Emission
CE, FCC, C-Tick
Luftfeuchtigkeit
0-80% nicht kondensierend
Gehäuse
Kunststoff
Abmessungen (mm)
84(L) x 65(W) x 27(H)
Gewicht (g)
75g
Rollen
Hinweis:
Hinweis:
+
Rollen
Hardwareinstallation
Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Peripheriegeräte und
Computer abgeschaltet sind.
1. Verbinden Sie den B-Stecker des USB A-B-Kabels mit dem
PC-Anschluss des Datenswitch und den A-Stecker mit dem
PC.
2. Verbinden Sie dann den A-Stecker eines im Lieferumfang des
jeweiligen USB-Geräts enthaltenen USB-Kabels mit dem
USB-Geräteanschluss des Datenswitch.
3. Schalten Sie die PCs ein.
Support- und Kontaktinformationen
Bei defekten Produkten:
Bitte wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Ihren
Händler oder an die Hama Produktberatung.
Internet/World Wide Web
Produktunterstützung, neue Treiber oder
Produktinformationen bekommen Sie unter
www.hama.com
Support Hotline – Hama Produktberatung:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
= Anfordern des USB-Geräts
Während eine der PC-LEDs blinkt, darf die HotkeyFunktion nicht verwendet werden. Warten Sie in
diesem Fall, bis die LED dauerhaft leuchtet.
Wenn ein PC in den Standbymodus wechselt, darf
die Hotkey-Funktion erst nach Rückkehr des PC in
den Normalmodus verwendet werden.
Beim Anschlusswechsel für USB-Speichergeräte
(wie HDD- oder CDRW-Laufwerke) müssen Sie
darauf achten, dass vor dem Wechsel der aktuelle
Lese- bzw. Schreibvorgang abgeschlossen wird.
7
g Operating Instruction
Introduction
LED Indication
There are two PC LEDs on the top of box :
Application Diagram
Thank you for purchasing the Intelligent USB 2.0 data switch.
Intelligent USB data switch can save your COST, TIME, SPACE,
EQUIPMENT and POWER.
1. If one of PC ports is connected to the USB port, the PC port
LED is lit. There is only one PC port LED is lit each time.
2. The PC LED flash means USB device emulation or USB host
enumeration of PC is processed or the other PC is going to
sleeping mode.
Intelligent USB data Switch allows two computers to share one
USB printer or one USB 2.0 device.
There is only one computer can access USB2.0 device each
time. Normally, most of computers have been built-in 2 to 4
USB2.0 down stream ports and each computer can easily has
its own many private USB devices. But, it cost a lot of money
on USB devices and the user might need a requirement to
share your personal USB device without going through hot plug
process. Intelligent USB2.0 data switch can reduce your efforts
on hot-plug USB devices between computers back and forth.
Usage
Power On Switch Box :
Data switch box draws power from PCs. When one of PCs is
powered on, it will link the USB device to this PC first.
USB2.0 data switch are built-in not only one push button but
also “ Hot Key “ function for IBM PC compatible. The “ Hot Key
“ function help the user does not leave his desk to press the
select button and retrieve the USB port back to him right away.
Cable Diagrams
Intelligent USB2.0 data switch also are supported to extend your
USB2.0 port by adding a USB2.0 Hub at this USB device port.
Technical Specifications
Push Button :
USB data switch support a push button. To press the push
button will switch current PC port to another one.
Hot Key Control :
The user does not leave his desk to press the push button. The
Hot Key application can save your time and improve office
efficiency.
Features
Modell N0.
2 Port USB 2.0 Data Switch
• Two Computers share one USB printer or the other USB2.0
device
• USB 2.0, 1.1 Compliant
• Support EHCI, UHCI and OHCI USB interface
• Supports USB bus power mode
• Using Push button, Hot Key to switch USB device port
between PCs and easy operation
• Using Push button to switch USB device port between iMACs
or SUN Micro Systems and easy operation
• The cable length from computer to USB switch box or USB
switch box to USB device is maximum 1.8 meters
• Easy to share other expensive USB peripherals like USB2.0 to
HDD, USB2.0 to CDRW, Wireless LAN adapter,
USB to Bluetooth adapter, USB to IRDA adapter, USB
docking station, USB Zip drive, USB card reader, USB to USB
Bridge, USB to Ethernet or other USB adapters.
• Easy Extend USB down stream ports or add a 4 or 7 port USB
Hub to this USB device port for more USB devices
connected to your computer.
PC Port
2
USB Device Port
1
PC Port Connector
USB Type B Receptacle
USB Device Port
connector
USB Type A Receptacle
USB device selection
Push Button (for PC/MAC/SUN)
Hot Key (only for PC)
PC Port LED
2
Cable Length (meters)
1.8
USB Power
Bus Power
Power Adapter
No
Operation Temperature
0 ~ 40 °C
Storage Temperature
-20 ~ 60 °C
Package Contents
Emission
CE, FCC, C-Tick
Model No.: 2 port USB 2.0 Data Switch
Humidity
0-80% non condensing
Enclosure
Plastic
Dimension (mm)
84(L) x 65(W) x 27(H)
Weight (g)
75g
USB 2.0 Data Switch
One User’s manual
8
1 PCS
1 PCS
Press “Scroll Lock” twice within two seconds to retrieve the
USB device port.
+
Hardware Installation
Before installation, please make sure all of peripherals and
computers have been turned off.
1. To connect USB A-B cable “ type B connector ” to PC port of
data switch and the cable “ type A connector” to PC.
2. To connect the cable “ type A connector “, which
accompanied with USB device, to the USB device port of
data switch.
3. Power on PCs
Support and contact information
If products are defective:
Please contact your dealer or Hama Product
Consulting if you have any product claims.
Internet / World Wide Web:
Product support, new drivers or product
information can be found at www.hama.com
Support Hotline –
Hama Product Consulting:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]e
= Retrieve the USB device
If the destination PC port is empty or powered off, the hot key
command is applied to switch box and USB device port will still
stay at the current port. i.e. you cannot use hot key command
to switch one port to the other if one of PC ports is powered off.
There is only push button can be used at this moment.
This switch box does not support hot key function for Mac and
Sun Micro Systems. i.e. They need use push button to switch
the PC port
Note: If the PC LED flashes, please don’t use hot key command
until LED is lit
Note: If PC goes into sleeping mode, please don’t use hot key
command until to wake PC up first.
Note: If you want to switch PC port and the connected USB
device is storage such as HDD, CDRW, …etc., please be
careful to make sure the other computer finishes the job.
9
10
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement