Power Dynamics ACTIVE SPEAKER BLUETOOTH MP3 PDA 12ABT Owner Manual

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Power Dynamics ACTIVE SPEAKER BLUETOOTH MP3 PDA 12ABT Owner Manual | Manualzz

PDA – SERIES

ACTIVE SPEAKERS WITH BLUETOOTH

MP3 PLAYER

PDA-12ABT MP3 / PDA-15ABT MP3

INSTRUCTION MANUAL

HANDLEIDING

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROLPANEL DRAWING

2 - 16

NL

ACTIEVE PA LUIDSPREKERS

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Power Dynamics actieve luidspreker.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.

NEEM VOOR EEN LANGDURIG EN VEILIG GEBRUIK DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:

beschadiging:

Power Dynamics luidsprekers kunnen gemakkelijk een zeer hoge geluidsdruk weergeven (SPL) welke een gehoorbeschadiging kunnen toebrengen bij gebruikers, productie crew en publiek.

Overbelast de box niet – om schade aan de luidsprekers te voorkomen.

Plaats geen open vlam (kaars, sfeerlamp) op of direct naast de box – BRANDGEVAAR

Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz geaard stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.

De box is ontworpen voor gebruik binnenshuis – voor gebruik buitenshuis dienen maatregelen worden genomen om het binnendringen van vocht te voorkomen.

Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer de box niet in gebruik is.

Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens de zekering te controleren of te vervangen.

Zorg er altijd voor dat de luidspreker stevig en stabiel geplaatst wordt.

Plaats een luidsprekerstandaard altijd op een vlakke en stabiele ondergrond en plaats hem zodanig dat de poten niet in de weg staan.

• Gebruik geschikt zijn voor het gewicht van de luidspreker en plaats niet meer luidsprekers op een standaard dan waarvoor hij ontworpen is.

De boxen kunnen gestapeld worden, maar plaats nooit meer dan max 60kg op de box.

De boxen kunnen opgehangen worden, gebruik alleen deugdelijke en goedgekeurde hangogen, tijdens de montage mag zich niemand onder de montageplaats bevinden.

Zet geen vloeistoffen op de box en bescherm de box tegen binnendringend vocht. Vocht kan de levensduur aanzienlijk bekorten.

Gebruik enkel een daarvoor bestemd transportmiddelen om de box te verplaatsen – LET

OP UW RUG !!

Indien het apparaat dermate beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met uw leverancier of Power Dynamics.

Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een poos niet gebruikt wordt.

Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen.

Laat reparaties over aan een erkende reparateur – er bevinden zich geen door de gebruiker te vervangen onderdelen binnen in de behuizing.

Het voedingssnoer dient dusdanig neergelegd te worden dat men er niet over kan vallen en zorg ervoor dat er nooit iets op het voedingssnoer gezet wordt.

Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer of een door Power Dynamics voorgeschreven vervangend netsnoer.

Schakel het toestel altijd in op het laagste volume niveau.

Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.

Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg www.wecycle.nl

en/of www.vrom.nl

v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer.

Milieubescherming,

recycle verpakkingsmateriaal daar waar mogelijk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Algemeen

• Geïntegreerde versterker met hoog vermogen

• Muziek weergave via Bluetooth

Speler

• Uiterst efficiënt woofer microfooningangen equalizer

• Lijn uitgang maakt het doorlussen naar extra luidsprekers mogelijk

• Krachtige dynamische hoorn met brede spreiding

• Stand montage mogelijk met 35 mm montage

• ABS krasbestendig behuizing

• Compacte luidsprekersysteem voor gemakkelijk transport

3 - 16

Aanbevolen voor

• Bars

• Restaurants

• Theater

• Karaoke

• Fitness

• Vergaderzalen

INGANGSPANEEL

1. Gebalanceerde microfoon ingang, combo

XLR + 6.35mm jack.

2. Gebalanceerde 6.35mm Jack line ingang.

3. Effect level instelling

4. Volume instelling MIC

5. 5 bands EQ – Hiermee kan het uitgangssignaal worden bewerkt,

6. Line ingang voor aansluiten van CD-speler,

DVD-speler etc.

7. Kanaal 3 ingangskeuze schakelaar RCA of

MP3 / Bluetooth speler

8. MP3 speler display/paneel

9. Volume instelling kanaal 3

10. Signaalniveau instellingen van de interne

DSP (echo)

11. Instelling mix en tijd parameters van de interne DPS (echo)

• Feestzalen

• Podium

12. Volume instelling voor het totale uitgangssignaal

13. Aan/Uit indicator. De LED gaat branden als de luidspreker wordt ingeschakeld.

14. Clip indicator. Deze LED gaan branden wanneer de versterker aan het maximum van z’n vermogen zit, de versterker gaat dan vervormen. De volume regelaars dienen dan onmiddellijk lager (minimum) gedraaid te worden.

15. Netentree / Zekeringhouder. Vervang de zekering altijd door een exemplaar met een identieke waarde

16. Netschakelaar. Voor het inschakelen van de luidspreker altijd de volume regelaars op minimum zetten alvorens in te schakelen.

17. Uitgang voor externe passieve luidspreker. LET

OP! Minimale impedantie 8 Ohm!

MP3 SPELER

A. DISPLAY: MP3 track informatie

B. USB/SD CARD / BLUETOOTH

SCHAKELAAR: Keuze voor afspelen vanaf

USB stick, SD card of Bluetooth

C. PLAY/PAUSE: Speler start of zet nummer in pause stand

D. STOP: Speler stopt met afspelen nummer

E. REPEAT: Kiezen uit de volgende herhaal standen ALL – Folder – One – Random

F. PREV: Speler gaat naar het vorige nummer

G. NEXT: Speler gaat naar het volgende nummer

H. USB AANSLUITING: Voor het aansluiten van een USB stick met MP3 muziek

I. SD CARD AANSLUITING: Hier kan een SD card met MP3 muziek ingestoken worden

HOE TE VERBINDEN MET UW BLUETOOTH-APPARAAT:

Zet eerst de luidspreker aan en druk op "MODE" (F) tot u "AUX". Zoek daarna met uw mobiele telefoon of computer om een Bluetooth-apparaat te zoeken. Wanneer u de " POWER DYNAMIC PLAYER " gevonden hebt kan de verbinding gemaakt worden. Het wachtwoord is: 0000

AANSLUITING EXTERNE LUIDSPREKER

Deze serie speakers is uitgevoerd met 4-p luidspreker connector (17) voor het aansluiten van een extra passieve luidspreker.. Voor optimale performance raden wij u aan alleen de PDA passieve luidsprekers en kabels te gebruiken die speciaal voor deze speakers ontworpen zijn. Minimale impedantie 8 Ohm.

4 - 16

HULP BIJ PROBLEMEN

Wij raden u aan eerst te testen of een speaker wel echt defect is. Doe dit door de “defecte” speaker om te wisselen met een speaker waarvan u zeker weet dat deze goed werkt. Heeft u dezelfde problemen met deze speaker, dan raden wij u aan onderstaande informatie door te nemen.

Geen uitgangssignaal

Waarschijnlijke reden / Actie: Kabels, herverbind alle connectoren. Sluit nieuwe, werkende kabels aan.

Check kabels en connectoren op beschadigde behuizing

Haperend signaal

Waarschijnlijke reden / Actie: Slechte verbinding. Kapotte speakers kunnen een haperend signaal weergeven, maar waarschijnlijk ligt het probleem bij een kabel of connector. Herverbind alle connectoren

Constante brom, lawaai of zoem

Waarschijnlijke reden / Actie: Elk constant geluid komt van de versterker, mixer, processor of bron apparaat in het apparatuur. Check of uw systeem goed geaard is. Check voor lawaaierige PA systeem apparatuur of elektrische onderdelen. Check of de kabels afgeschermd zijn.

Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Power Dynamics geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.

5 - 16

UK

ACTIVE PA SPEAKERS

Congratulations on the purchase of this Power Dynamics active speaker box. Please read this manual carefully prior to using the unit.

TO ENSURE MANY YEARS OF TROUBLEFREE USE, PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING

Hearing damage: Loudspeakers are easily capable of generating high sound pressure levels (SPL) sufficient to cause permanent hearing damage to performers, production crew and audience members. Caution should be taken to avoid prolonged exposure to SPL in excess of 90 dB

Do not overload the box to avoid damage to the speakers.

Do not place an open fire (candle, etc.) on top or next to the box - FIRE HAZARD

Only connect to an earthed mains outlet of

230Vac/50Hz.

For indoor use only. If the box is used outdoors, you need to make sure that no humidity can enter the box.

When not in use, unplug the unit from the mains.

Unplug the unit from the mains prior to checking or replacing the fuse.

Make sure that the box is placed on a stable, strong surface.

The boxes can be stacked but do not put more than

60kg weight on the box.

The boxes can be hung. Use only strong and approved mounting material. During the mounting, make sure that nobody is standing below the mounting area.

Place the stand always on a flat, level, and stable surface and that the legs do not present a trip hazard.

Use only stands which are designed to support the weight of the speaker. Do not attempt to place more than one speaker on a stand designed for a single speaker.

Route cables so that peoples will not trip over them pulling the speaker over.

Do not place liquids on the box and protect it against humidity. Humidity can shorten the life time considerably.

Only use suitable means of transportation if you want to move the box – BEWARE OF YOUR BACK !!

If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit in a mains outlet. In this case, please contact Tronios.

Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.

If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing.

Please let the unit reach room temperature prior to use.

Never try to repair the unit yourself. It does not contain any user serviceable parts.

Run the mains lead in such a way that nobody can fall over it and nothing can be put on it.

Only use the supplied mains lead or another lead recommended by Power Dynamics.

Set the unit to the lowest volume prior to switching it on

Keep the unit out of the reach of children.

Do not throw a faulty unit into normal Household waste but bring it to a special collection point. A large part of it can be recycled.

Protect your environment. Recycle packing material whenever possible

PRODUCT FEATURES

General

• Integrated high power amplifier

• Playback via Bluetooth

• MP3

• High efficient woofer

• Line and mic input

• Line output allows daisy chaining of additional speakers

• High power dynamic horn driver with wide dispersion

• Stand mounting with 35mm pole socket

• ABS scratch-resistant housing

• Compact speaker system for easy transport

Recommended for

• Bars

• Restaurants

• Karaoke

• Fitness halls monitoring

6 - 16

INPUT PANEL

1. Balanced input MIC combo XLR + 6.3mm

Jack)

2. Balanced Jack 6.35 mm line input

3. Effect Level input

4. Volume control for MIC

5. 5-Band EQ to adjust the sound of the outputsignal

6. Line input for audio input source e.g. mixer,

CD player, etc

7. Channel 3 Source switch MP3 / RCA or

Bluetooth

8. MP3 player display/panel

9. Volume control Channel 3.

10. DSP (Echo) signal level control

11. DSP (Echo) Mix and Time Parameters control

12. Master volume control

13. Power Indication. This clear green indicator will light when the amplifier is turned on.

14. Clip indication. These LED will light up when amplifier are on max power. It can occur that these LED will lit up now and then, this is not a problem. But if it lights up continually you need to adjust the volume down, otherwise permanent damage to equipment might occur

15. Mains Power Connector / Fuse. This main fuse secures the speaker against defects.

Replace this only with a fuse of same type and value.

16. On/Off Switch: For switching the speaker on and off. Always adjust the volume down to its minimum before switching this speaker on.

17. Output for external passive speaker. NOTE:

Minimum impedance is 8 Ohm!

MP3 PLAYER :

A. DISPLAY: Shows MP3 information

B. USB/SD/Bluetooth SWITCH: Use switch for playing from USB stick,SD card, Bluetooth

C. PLAY/PAUSE: Track play or pause mode

D. STOP: Track stop playing

E. REPEAT: Select All, Folder, One or Random

F. PREV: Play previous track

G. NEXT: Play next track

CONNECTION

For connection of a USB stick with MP3 files

I. SD CARD CONNECTION

For connection of a SD CARD with MP3 files

HOW TO CONNECT WITH YOUR BLUETOOTH DEVICE:

First turn on speaker, then press on “MODE” (F) till you see “AUX”. Then use your mobile or computer to search a

Bluetooth device. When you find the “POWER DYNAMICS PLAYER” then connect. The password is: 0000

EXTERNAL SPEAKER

These speakerseries come with a 4-p speaker connector (17) for connection to an extra passive speaker. For optimized performances we recommend you to use only the PDA passive speakers, which are especially designed for these series. Minimum impedance is 8 Ohms.

7 - 16

TROUBLESHOOTING

One certain method of determining if a speaker is faulty is to substitute a speaker that is known to work correctly for the suspected problem speaker. If the “normally correct speaker” is experiencing the same difficulties or problems as the suspected problem speaker, use the information below to isolate the problem.

No output

Possible cause / Action:

Speaker cables, Reseat all connectors, Inspect cable for damage, Inspect wire or connector for stray strand that may short

Intermittent

Possible cause / Action:

Poor connections. While it is possible for a faulty speaker to exhibit intermittent output, it’s more likely that an output cable/connector is the problem. Reseat all connectors

Constant noise, buzzing and/or humming

Possible cause / Action:

Any constant noise originates in the amplifier, mixer, signal processing, source device in the signal devices, or line-level wiring. Check and correct system grounding as required. Chain check for noisy sources or electronic components. Check wiring for shielding.

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit.

This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

8 - 16

D

AKTIVBOXEN

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer Power Dynamics Aktivboxen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig diese Anleitung durchlesen

FÜR EINEN LANGEN UND SICHEREN BETRIEB BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Gehörschäden: Power Dynamics Boxen können sehr hohe Schallpegel erreichen, die bei Publikum,

Benutzern und technischem Personal schwere

Gehörschäden verursachen können.

Die Boxen nicht überbelasten, um Schäden an den

Lautsprechern zu vermeiden.

Keine offenes Feuer (Kerze, Petroleumlampe) auf oder neben die Box stellen - FEUERGEFAHR

Das Gerät nur an eine geerdete und von einer 16A

Sicherung geschützte Netzsteckdose

(230VAC/50Hz) anschließen.

Die Boxen sind für Gebrauch in Innenräumen ausgelegt. Bei Benutzung im Freien müssen

Maßnahmen getroffen werden, die ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

Bei Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen.

Vor Überprüfen oder Auswechseln der Sicherung erst den Netzstecker abziehen.

Die Box nur auf eine ebene, stabile Fläche stellen.

• Lautsprecherstative auf eine ebene, stabile

Fläche stellen und darauf achten, dass die Füße nicht im Weg stehen.

Nur Stative benutzen, die für das Gewicht der

Boxen ausgelegt sind und nicht mehr Boxen auf ein Stativ setzen, als für das Stativ zugelassen sind.

Die Boxen können gestapelt werden. Es dürfen jedoch nicht mehr als 60kg Gewicht auf die Box gestellt werden.

Die Boxen können aufgehängt werden. Nur kräftige, geprüfte und zugelassene Haken verwenden. Während der Montage darf sich niemand unter dem Arbeitsbereich aufhalten.

Keine Flüssigkeiten auf die Box stellen und die Box gegen Eindringen von Feuchtigkeit schützen.

Feuchtigkeit kann die Lebensdauer der Boxen stark verkürzen.

Nur zweckdienliche Transportmittel benutzen –

Schonen Sie Ihren Rücken!!

Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass (Innen-

)Teile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine

Netzsteckdose gesteckt und das Gerät NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in diesem

Fall an Ihren Fachhändler.

Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den

Netzstecker abziehen.

Nach längerem Nichtgebrauch kann sich

Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie die

Box erst auf Raumtemperatur kommen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.

Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Die Box enthält keine vom

Benutzer auswechselbaren Teile.

Das Stromkabel so verlegen, dass niemand darüber fallen kann. Keine Gegenstände auf das

Netzkabel stellen.

Nur die mitgelieferte oder eine von Power

Dynamics vorgeschriebene Ersatznetzschnur benutzen.

Vor Einschalten der Box erst die Lautstärkeregler ganz herunterfahren.

Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.

Entsorgung:

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Umweltschutz: Verpackungsmaterial wann immer möglich recyceln

EIGENSCHAFTEN

- Allgemeines

• Integrierter Hohe Leistungs Verstärker

• Abspielen über Bluetooth

Spieler

• Effiziënter

• Line- und Mikrofoneingang

• Line Ausgang zum Anschluß an anderen

Lautsprecher

• Hohe Leistungs Dynamisches Hochtonhorn mit einer breiten Streuung

• 35 mm Aussparung für Stativeinsatz

• ABS Kratzfestes Gehäuse

• Kompakt und damit einfach zu transportieren

Empfohlen für Bars, Restaurants, Theater, Karaoke, Konferenzräume, kleine Hallen, Bühnen, Fitnessstudios usw.

9 - 16

BEDIENFELD

1. Symmetrischer Mikrofon Eingang Combo

XLR + 6.3mm Combo Jack)

2. Symmetrischer Jack 6.35mm line Eingang.

3. Effekt Pegel Einstellung

4. MIC : Mikrofon Lautstärke Einstellung

5. 5-Band EQ zur Einstellung des

Ausgangssignals

6. Line Eingang zum Anschluß an CD-

Spieler, DVD-Spieler usw.

7. Kanal 3 Wahlschalter RCA, MP3 Spieler oder Bluetooth

Display/

9. Lautstärke Einstellung Kanal 3

10. Signal Pegel Einstellungen DSP (Echo)

11. Einstellung Mix- und Zeit –Parameter DSP

(Echo)

12. Master Lautstärke Einstellung

MP3 PLAYER :

A. DISPLAY :Anzeige MP3-Informationen

B. USB/SD CARD/Bluetooth SCHALTER

Wahl zwischen USB-Stick,SD-karte oder

Bluetooth

C. PLAY / PAUSE

Track Play-oder Pause-Modus

D. STOP:Spieler hört auf zu spielen

13. Ein/Aus Anzeige. Die LED leuchtet beim einschalten des Lautsprechers.

14. Clip Anzeige. Diese LED leuchtet wenn der Verstärker auf die maximale seiner

Kapazität kommt, der Verstärker verzerrt.

Bitte dann schnell die Lautstärkeregler ganz herunterfahren.

15. Sicherungshalter. Ersetzen Sie die

Sicherung durch eine neue mit gleichem

Wert.

16. Netzschalter. Vor Einschalten der Box erst die Lautstärkeregler ganz herunterfahren.

17. Ausgang für einen externen Lautsprecher

(Min. 8 Ohm)

E. REPEAT: Wählen Sie zwischen All, Folder,

One oder Random

F. PREV: Spielen vorherigen Titel

G. NEXT: Spielen nächsten Titel

H. USB MP3 ANSCHLUSS

I. SD CARD MP3 ANSCHLUSS

WIE VERBINDEN SIE IHR BLUETOOTH-GERÄT:

Schalten Sie zunächst den Lautsprecher ein und drücken Sie "MODE" (F) bis "AUX". Dann mit Ihrem Handy oder

Computer um ein Bluetooth-Gerät zu suchen. Wenn Sie "POWER DYNAMIC PLAYER" haben festgestellt, kann die Verbindung hergestellt werden. Das Passwort ist: 0000

EXTERNER LAUTSPRECHER:

Diese Serie von Lautsprechern sind ausgestattet mit einem 4-p Konnektor (17) für den Anschluß an einen extra passiven Lautsprecher. Für eine optimale Leistung empfehlen wir nur die PDA passiven Lautsprecher und Kabel zu verwenden die speziell für diese Speaker entworfen sind, (Min. 8 Ohm)

10 - 16

FEHLERDIAGNOSE

Prüfen Sie zuerst, ob eine Box wirklich defekt ist, indem Sie die defekte Box durch eine andere austauschen, von der Sie sicher wissen, dass sie gut funktioniert. Wenn mit dieser Box dasselbe Problem auftritt, empfehlen wir

Ihnen, die nachstehende Fehlerliste zu checken.

Kein Ausgangssignal

Wahrscheinliche Gründe / Lösung:

Lautsprecherkabel, Nochmals alle Verbinder anschließen. Schließen Sie neue, betriebsfähige Kabel an Prüfen

Sie den Zustand der Kabel und Verbinder

Signalunterbrechungen

Wahrscheinliche Gründe / Lösung:

Schlechte Verbindung. Defekte Lautsprecher können Signalunterbrechungen hervorrufen, aber es ist wahrscheinlicher, dass das Problem bei einem Kabel oder Verbinder liegt. Schließen Sie alle Verbinder erneut an.

Ständiges Brummen, Geräusch oder Summen

Wahrscheinliche Gründe / Lösung:

Ein anhaltendes Geräusch kommt vom Verstärker, Mixer, Prozessor in der Beschallungsanlage oder

Audioquelle. Prüfen Sie, ob Ihre Anlage geerdet ist. Suchen Sie nach geräuschvollen Geräten oder elektrischen

Teilen. Prüfen Sie, ob die Kabel abgeschirmt sind.

Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vornehmen, sonst verfällt jeglicher

Garantieanspruch. Es besteht kein Anrecht auf Garantie bei Unfällen und Schäden, die durch unsachgemässen

Gebrauch und Nichtbeachtung der Sicherheits- und Bedienhinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Power

Dynamics übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, sowie Folgeschäden, die durch

Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise entstanden sind.

11 - 16

ES

ALTAVOCES PA ABS ACTIVOS

Felicidades por la compra de esta caja acústica activa Power Dynamics.

Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato.

PARA ASEGURAR UN USO SIN PROBLEMAS DURANTE MUCHOS AÑOS, POR FAVOR SIGA

LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS

• Daño auditivo: Los altavoces son capaces de generar fácilmente altas presiones acústicas (SPL) suficientes para causar daños permanentes en los oídos de los artistas, el equipo de producción y personas del público. Debería tomarse la precaución de evitar la exposición prolongada a las SPL que superen los 90 dB.

• No sobrecargue la caja para evitar dañar los altavoces.

• No coloque ningún objeto inflamable

(velas, etc.) encima o junto a la caja -

PELIGRO DE INCENDIO

• Solo conéctela a una toma de corriente con toma de tierra a 230Vac/50Hz.

• Solo para uso interior. Si la caja se usa en exteriores, debe asegurarse de que no pueda entrarle humedad.

• Cuando no se use, desenchufe el aparato.

• Desenchufe el aparato antes de sustituir el fusible.

• Asegúrese de que la caja esta colocada en una superficie lugar estable y resistente.

• Las cajas se pueden apilar pero no se debe colocar más de 60kg encima.

• Las cajas pueden colgarse. Utilice solo material de montaje aprobado y resistente.

Durante el montaje asegúrese de que no haya nadie debajo de la zona de montaje.

• Coloque los soportes siempre en una superficie plana, nivelada y estable de modo que los pies no presenten ningún tipo de peligro.

• Utilice solo soportes que estén diseñados para soportar el peso del altavoz. No intente colocar más de un altavoz en un soporte diseñado para un solo altavoz.

• Coloque los cables de modo que nadie pueda tropezar y tirar el altavoz.

• No coloque líquidos encima de la caja y protéjala de la humedad. La humedad puede acortar el tiempo de vida considerablemente.

• Solo utilice maneras de transporte adecuadas si desea mover la caja –

¡¡VIGILE SU ESPALDA!!

• Si el aparato se daña de modo que las partes internas se hacen visibles, no enchufe el aparato a la corriente. En este caso, por favor contacte con Tronios.

• Siempre desconecte el aparato durante una tormenta o cuando no se vaya a utilizar.

• Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, puede generarse condensación dentro de la carcasa. Por favor coloque el aparato a temperatura ambiente antes de usarlo.

• Nunca intente reparar el aparato por usted mismo. No contiene ninguna parte que pueda reparar el usuario.

• Coloque el cable de alimentación de modo que nadie pueda caer encima o pisarlo.

• Use solo el cable de alimentación suministrado u cualquier otro cable recomendado por Power Dynamics.

• Ponga el aparato al volumen más bajo antes de encenderlo

• Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

12 - 16

CARACTERÍSTICAS

General

• Amplificador Integrado de alta potencia

• Reproducción de música a través de Bluetooth

• Reproductor

MP3

• Entrada sw linea y micro

• Ecualizador de 5 bandas

• Salida de linea para interconexion a bafles adicionales

Recomendado para

• Bares

• Restaurantes

• Karaoke

• Fitness

• Motor de agudos de alta potencia

• Trompeta de alta dispersion

• Vaso para tripode de 35mm

• Recinto en ABS resistente a los roces

• Sistema compacto para facil transporte conciertos

• Monitor de escenario

INPUT PANEL

1. Entrada balanceada para MIC combo XLR + jack

6.3mm

2. Jack 6.35 mm balanceado para entrada linea

3. Nivel de efectos

4. Volumen MIC

5. EQ de 5 Bandas para señal de salida

6. Entrada Linea para Fuentes como mezclador, reproductor CD, etc

7. Canal 3 Source MP3/Line/Bluetooth interruptor

8. Reproductor de MP3 pantalla / panel de control

9. Volumen 3.

10. DSP (Echo) nivel de efecto

11. DSP (Echo) parametro de tiempo y mezcla

12. Master volumen

13. Indicador de encendido.

14. Indicador de Clip. Este LED se ilumina cuando el amplificador está a su maxima potencia.

Debe reducirse el volume para evitar daños en el equipo. Si el LED solo se ilumina de tanto en cuanto no es un problema y puede seguir funcionando.

15. Conexion de alimentacion / Fusible. Fusible que asegura el altavoz contra sobrecargas. Si debe sustituirse debe ser por uno de igual valor y tipo.

16. On/Off: Interruptor de encendido y apagado del equipo.

17. Salida para altavoz pasivo externo. NOTA: La impedancia mínima es de 8 ohmios!

MP3 PLAYER :

A. DISPLAY:Muestra la información de MP3

B. INTERRUPTOR PARA USB/SD

CARD/BLUETOOTH

Utilice este control para elegir entre USB, SD

Card O Bluetooth

C. PLAY / PAUSE:Modo de reproducción o pausa

D. STOP:Detener la reproducción

Seleccione→All, Folder, One o

Random

F. PREV / Reproducir la pista anterior

G. NEXT /

Reproducir la pista siguiente

H. CONEXIÓN canciones

USB

Conecte aquí su lápiz USB con ficheros de

SD

Conecte aquí su SD card con ficheros de canciones

CÓMO CONECTAR CON EL DISPOSITIVO BLUETOOTH:

El primer turno en el altavoz, a continuación, pulse sobre "MODE" (F) hasta que aparezca "AUX". A continuación, utilice el móvil o el ordenador para buscar un dispositivo Bluetooth. Cuando usted encuentra el " POWER DYNAMIC PLAYER " y luego conectar. La contraseña es: 0000

ALTAVOZ EXTERNO

Estos altavoces vienen con un conector de 4-p (17) para la conexión a un altavoz pasivo adicional. Para obtener las mejores prestaciones, le recomendamos que utilice únicamente los altavoces pasivos PDA, que están especialmente diseñados para estas series. Impedancia mínima es de 8 ohmios.

13 - 16

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

En caso de problemas con su equipo y antes de llevar su bafle al servicio tecnico, compruebe estos sencillos pasos.

No hay salida

Posible causa / Accion:

Cables de conexion, Resetee todas las conexiones, inspeccione daños en algun cable y compruebe que no hay cortocircuito en ellos

Intermitencias

Posible causa / Accion:

Conexiones pobres, cables de baja seccion. Posibles malas conexiones o malos contactos en los cables.

Revise todas las conexiones

Ruido constante, soplidos o humming

Posible causa / Accion:

Los ruidos de fondo en estos equipos se producen cuando la toma de masa no es la correcta. Compruebe que los cables utilizados tengan correcto la toma de tierra asi como en la toma de corriente.

No intente hacer reparaciones por su cuenta. Acuda al servicio técnico oficial y nunca abra por su cuenta el equipo o perdera la opcion de garantia.

SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES / TECHNISCHE DATEN

Type:

Peak Power

Amplifier Power (rms)

PDA-12ABT MP3 PDA-15ABT MP3

1000W 1200W

250W 300W

Freq. range

SPL max.

Woofer Size

Woofer Voice Coil

Woofer Magnet Weight

Horn Type

Horn Voice Coil

Horn Magnet Weight

Impedance

Dimensions

35Hz - 20kHz

123dB

12" (300mm)

2.5"

30Hz - 20kHz

126dB

15" (385mm)

3"

50oz 60oz

High Compression Dynamic Driver

1.34"

13oz

1.73"

23oz

420 x 365 x 580mm

4 Ohm

465 x 400 x 680mm

Supplied

Order Code 178.229

Per Piece

178.232

14 - 16

CE Declaration of Conformity

TRONIOS

Bedrijvenpark Twente 415

7602 KM - ALMELO

:

Fax

The Netherlands

Product number:

Product Description:

Regulatory Requirement:

178.229 & 178.232

PDA Series Active Speakers – MP3/ Bluetooth

EN 60065

55013

EN

The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards. This certificate does not cover the aspects that may be relevant such as performance and fitness for purpose.

Almelo,

27-09-2012

Signature :

15 - 16

Specifications and design are subject to change without prior notice..

www.tronios.com

Copyright © 2012 by TRONIOS the Netherlands

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement