AC9720 manual.cdr - Centrum Elektroniki

AC9720 manual.cdr - Centrum Elektroniki

15

18

AC9720

01

PWR

PWR

MODE

07

IR

05

17

SD

MIC

13

AC9720

MODE

11

06

LOUD

VOL/

SEL

TF

10

USB

AUX IN

08

CLK

PTY

16

12

BND/AMS TA/AF

3 14

TR

1/PLAY 2/INT

02

04

01. Power ON/OFF

02. TR

03. Change radio channel -

Search automatically -

Storage button

04. Radio memory number

05. Radio search forward /

Next song / answer the call

06. LCD

07. Remote control

receive window

3/RPT 4/RDM 5-10 6/+10

04 04

09

08. USB slot

09. AUX in

10. TF card slot

11. Volume button / sound effect select

12. Radio search backward -

Previous song - Ring off

13. The hole of the microphone

14. RDS AF/TA

15. Mode

16. RDS PTY/Clock

17. SD slot

1. Power/off

2. Band switching

3. Auto-search and save the stations

4. Number 1/ Stop/Play

5. Number 2/ Scan

6. Number 4/ Random

7. Number 5/ last 10 song

8. Digital songs selection

9. RDS Menu

10. Next song

11. Volume decrease

12. Sound effect setting

13. The frequency table of RDS

14. Last song

15. Mute

16. Radio stereo

17. Number 3/ Repeat

18. Number 6/ next 10 song

19. Display the settings

20. Volume increase

21. RDS traffic notice Identification

-1-

Car radio Bluetooth USB/TF/SD/MMC/RDS

1.BASIC OPERATION

• Power ON/OFF: Short press this button power on or power off.

• Volume button/ Sound effect change: Turn this button to control the volume. Short press repeatedly to change the sound effect as follows:

VOLUM-BASS-TREBLE-BAL-FAD-EQ OFF/ON-LOUD OFF/ON-BT OFF/ON-ID3 ON/OFF

When you choose the mode you need, you can turn left or right Volume Knob to select.

• LCD: It shows radio frequency and content of TF/SD/USB.

• Change radio channel / Search automatically / Storage button. In radio mode, short press this button to change the band: FM1-FM2-FM3. Long press to search and save the radio station into the Number (1-6) automatically.

• Radio memory number(1.2.3.4.5.6). In the radio mode, when you get the radio you like, You can long press any number button (1-6) to save this radio station into this number. Such you press the number 2, next time you press number 2, it will show the station directly.

• Radio search backward /Previous song: In the radio mode, short press this button to search the radio backward. and it will stop and play when it get the radio station.

Long press this button (about three second) to search the radio by manual, then you can short press this button to search the station, and if you don’t press any button for 5 seconds, it will quit this function.

• Radio search forward /Next song: In the radio mode, short press this button to search the radio forward. and it will stop and play when it get the radio station.

Long press this button (about three second) to search the radio by manual, then you can short press this button to search the station, and if you don’t press any button for 5 seconds, it will quit this function.

• Mode: Short press to change mode: Radio-USB-SD-BT-AUX IN.

• Clock: Short press this button to display the current time. Long press this button until the clock time flash, then you can turn VOL right and left to adjust time (hour/minute) respectively.

• Aux in: Short press Mode button to go to AUX in, you can play external music by inserting in this Aux in hole.

• TF slot /SD slot: Insert TF/SD card into slot, Press the MODE to go into TF/SD mode.

Then it will read the music(MP3/WMA) of the TF/SD card

• USB slot: Insert U disk into (8)USB Slot. it will read the music in U disk.

• TF/SD/MMC/USB:

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot, short press >II is pause function.

short press again can go on playing.

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot, short press >>I , it will read the next song .

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot, short press I<< , it will read the previous song .

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot , short press INT is scan function.

-2-

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot , short press number RPT is repeat function.

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot , short press number RDM is random play function.

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot , short press -10/5 is last 10 songs function

Long press is last file function .

– Insert TF/SD/MMC/USB into slot , short press +10/6 is next 10 songs function.

Long press is next file function

• TR: After power on. It will change one color automatically for every 3 sec. Short press this button to choose only one color and short press two time will go back to change seven color automatically again. Long press this button to power off the color light.

2. RDS OPERATION

• When it is power on ,it is supposed to have the RDS signal, and it will receive and play

RDS radio station automatically, and the operations of RDS radio is the same as FM radio.

• In the MP3 mode, short press button AF/TA and PTY button to turn “ON” .It will receive and play RDS radio station automatically after 10 to 15 seconds. Only you press the button AF/TA and PTY button to turn “OFF”, it will restart to play the music of USB/SD card.

• EON: Enhanced Other Networks. It searches other networks or stations for Traffic announcement automatically, and it will turn into the latest Traffic Announcement automatically and pause the present playing mode.

• AF: Alternative Frequencies: It will adjust to the strongest signal frequency for the same station automatically. When the car is being driven from one area to another.

• TP: Traffic Program

• PS: Program Service

• TA: Traffic announcement

• PTY: Program Type.

3. BLUETOOTH OPERATION

• Bluetooth is turned on by default when you power on the player, short press MODE to select BT MODE. And you will see the BT symbol flashing all the time. The Bluetooth symbol would not flashing. After the mobile phone succeed in connecting with Bluetooth

• In the BT mode You can play the music of the mobile phone through the Bluetooth.

• In the Bluetooth mode. Short press button to answer the and ring off the call.

4. TECHNICAL PARAMETERS

Tuner Part:

FM/RDS Frequency Range--------------------------------------------- 87.5MHz-108MHz

FM/RDS noise-limited sensitivity----------------------------------------------- FM<26dB

FM/RDS signal to noise ratio (S/N)------------------------------------------------- >45dB

USB/MMC/SD Part:

Frequency Response------------------------------------------------ 100Hz-10kHz(+10dB)

-3-

MP3 bit rates------------------------------------------------------------------- 8-320kbps

Channel balance--------------------------------------------------------------------- <3dB

Channel Separation ---------------------------------------------------------------- <22dB

MP3 Signal to noise ratio (S/N)------------------------------------------------------>55dB

Working voltage --------------------------------------------------------------------12V DC

Real power output------------------------------------------------------------4x25W/14.4V

Speaker impedance ----------------------------------------------------------4Ohm-8 Ohm

Size dimension-------------------------------------------180mm(W)x52mm(H)x115mm(L)

5. TROUBLE SHOOTING

LCD doesn’t display:

• Yellow wire is not connected with battery +.

Assure yellow wire is connected with battery +

• Fuse of red wire is open. Replace fuse.

No sound:

• No power supply. Connect the power wire.

• Speaker wire is open circuit. Connect speaker wire.

• SD/MMC card, U disk don’t have song with corresponding format.

Check the contents of SD/MMC card, U disk.

• SD/MMC card, U disk golden finger is dirt which causes bad contact.

Clean with absolute alcohol.

Low sound (not clear)

• Power internal resistance is high. Replace the power supply

• Antenna is bad contact. Tighten the antenna plug.

Mono track

1. One channel of speaker wire is open circuit. Connect speaker wire

2. Amplifier integrated circuit is damaged. Replace the IC of amplifier

PL

Radio samochodowe Bluetooth USB/TF/SD/MMC/RDS

OPIS PRZEDNIEGO PANELU RADIA

01. Przycisk włącz/wyłącz

02. TR

03. Zmiana stacji radiowej-

Wyszukiwanie automatyczne-

Przycisk programujący

04. Numery stacji radiowych

05. Wyszukiwanie stacji w górę/

Następny utwór / Odebranie

połączenia telefonicznego

06. Wyświetlacz

07. Odbiornik pilota

08. Wejście USB

09. Wejście AUX

10. Gniazdo na kartę TF

11. Regulacja głośności / efekty dźwiękowe

12. Wyszukiwanie stacji radiowych w dół /

Poprzedni utwór / Rozłączenie połączenia

telefonicznego

13. Wejście na mikrofon

14. Informacje RDS AF/TA

15. Tryb pracy

16. Informacja RDS PTY/Zegar

17. Gniazdo na kartę SD

-4-

OPIS FUNKCJI PILOTA

01. Przycisk włącz/wyłącz

02. Zmiana częstotliwości

03. Automatyczne wyszukiwanie

stacji- zapis stacji

04. Przycisk 1/ Zatrzymaj/Włącz utwór

05. Przycisk 2/ Odtwarzanie od początku

06. Przycisk 4/ Wybór losowy

07. Przycisk 5/ Ostatnie 10 utworów

08. Cyfrowy wybór utworów

09. Menu RDS

10. Następny utwór

11. Zmniejszenie głośności

12. Wybór efektu dźwiękowego

13. Tabela częstotliwości zastępująca RDS

14. Poprzedni utwór

15. Wyciszenie

16. Stereo

17. Przycisk 3/ Powtórz

18. Przycisk 6/ Następne 10 utworów

19. Wyświetlenie ustawień

20. Zwiększenie głośności

21. Informacje drogowe RDS

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

• Włączenie/wyłączenie: Wciśnij na krótko przycisk, aby włączyć lub wył. urządzenie.

• Pokrętło do regulacji głośności / Zmiana efektu dźwiękowego: W celu regulacji głośności, przekręć pokrętłem. Przyciskaj pokrętło szybkimi ruchami, aby zmienić efekt dźwiękowy: Volume-BASS-TREBLE-BAL-FAD-EQ OFF/ON-LOUD OFF/ON-BT OFF/ON-ID3

ON/OFF. Jeśli wybierzesz odpowiednią tonację, przekręć pokrętłem w lewo lub w prawo, aby zatwierdzić wybór.

• Wyświetlacz: Pokazuje częstotliwości radiowe oraz zawartość nośników TF/SD/USB.

• Zmiana stacji radiowej /Wyszukiwanie automatyczne/Przycisk programujący:

Podczas szukania stacji, naciśnij szybko ten przycisk, aby zmienić nazwę stacji na: FM1-

FM2-FM3. Długie wciśnięcie spowoduje wyszukanie i zapamiętanie stacji radiowej automatycznie pod numerami 1-6.

• Numery zapamiętanych stacji radiowych: Kiedy znajdziesz interesującą cię stację, przytrzymaj dłużej przycisk z przedziału 1-6, aby zapisać daną stację pod jednym z tych numerów. Jeśli przytrzymasz przycisk 2, a następnie wybierzesz go ponownie, pojawi się zapisana pod nim stacja.

• Wyszukiwanie stacji radiowych w dół/Poprzedni utwór: Naciśnij szybko przycisk, aby przeszukać częstotliwości. Przeszukiwanie zakończy się, kiedy radio odnajdzie najbliższą stację. Wciśnij przycisk na dłużej (ok. 3 sekundy), aby ręcznie przeszukać częstotliwości. Następnie wciskaj przycisk szybko, aby znaleźć stację. Jeśli nie wciśniesz go przez 5 sekund, funkcja wyszukiwania zostanie wyłączona.

• Wyszukiwanie stacji radiowych w górę/Następny utwór: Naciśnij szybko przycisk, aby przeszukać częstotliwości w górę. Przeszukiwanie zakończy się, kiedy radio odnajdzie najbliższą stację. Wciśnij przycisk na dłużej (ok. 3 sekundy), aby przeszukać częstotliwości ręcznie. Następnie wciskaj przycisk szybko, aby odnaleźć stację. Jeśli nie wciśniesz go przez 5 sekund, funkcja wyszukiwania zostanie wyłączona.

• Tryb pracy: Wciśnij szybko przycisk, aby zmienić tryb pracy: Radio-USB-SD-BT-AUX IN.

• Zegar: Naciśnij szybko przycisk, aby wyświetliła się aktualna godzina. Aby ustawić zegar na odpowiednią godzinę, wciśnij przycisk na dłużej, aż godzina zacznie migać, wtedy za pomocą pokrętła do regulacji głośności (przekręcaniem go w prawo/lewo)

-5-

możesz zmienić godzinę.

• Wejście AUX: Naciśnij szybko przycisk „Mode”, aby przejść do wejścia AUX. Po podłączeniu do niego urządzenia zewnętrznego, możesz odtwarzać swoją muzykę.

• Gniazdo TF/SD: Włóż kartę TF/SD do gniazda, naciśnij przycisk „Mode”, aby przejść do trybu TF/SD. Urządzenie odtworzy pliki muzyczne w formatach MP3/WMA.

• Wejście USB: Włóż swoje urządzenie przenośne do gniazda USB. Radio zacznie odtwarzać nagraną na nim muzykę.

• TF/SD/MMC:

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśnij >II (przycisk służący do zatrzymywania i odtwarzania utworu).

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśnij >>I radio odtworzy następny utwór.

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśni I<< radio odtworzy poprzedni utwór.

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśnij przycisk INT.

Radio odtworzy wszystkie utwory.

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśnij przycisk RPT.

Radio będzie powtarzało odtwarzany utwór.

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśnij przycisk RDM.

Radio będzie odtwarzać utwory losowo.

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda, szybko naciśnij przycisk

– radio będzie odtwarzać 10 ostatnich utworów. Długie wciśnięcie przycisku spowoduje odtworzenie ostatniego utworu.

- Włóż kartę TF/SD/MMC lub urządzenie USB do gniazda. Wybór +10/6 spowoduje odtworzenie 10 następnych utworów. Długie wciśnięcie spowoduje odtworzenie następnego utworu.

14. TR: Po włączeniu radia, jego kolor będzie się zmieniać co 3 sekundy. Szybkie wciśnięcie przycisku spowoduje zatwierdzenie tylko jednego koloru. Dwukrotne, szybkie wciśnięcie przycisku zmienia kolor automatycznie. Przyciśnięcie przycisku na dłużej wyłączy kolorowe podświetlenie.

2. FUNKCJA RDS:

1. Kiedy radio jest włączone, informacje RDS powinny wyświetlać się automatycznie.

Obsługa tej funkcji przebiega tak samo, jak obsługa radia FM.

2. W trybie MP3, naciśnij szybko przyciski AF/TA oraz PTY, aby uruchomić RDS. Informacje zostaną wyświetlone automatycznie po upływie 10-15 sekund. Jeśli naciśniesz ponownie przyciski AF/TA oraz PTY, zostaną one wyłączone, a radio zacznie odtwarzać muzykę z urządzenia USB lub z karty SD.

3. Funkcja EON (informacje o programach innych stacji)

Przeszukuje inne sieci i stacje nadające programy o wybranej tematyce w sposób automatyczny. Po wybraniu funkcji, wyszukana zostanie inna stacja, zatrzymując dotychczasowy tryb odtwarzania.

-6-

Funkcja AF (częstotliwości alternatywne)

Dostosowuje najmocniejszą częstotliwość sygnału danej stacji radiowej podczas przemieszczania się samochodu.

5. Funkcja TP/TA (informacje drogowe)

6. Funkcja PS (nazwa stacji, 8 znaków)

7. Funkcja PTY (typ programu)

3. Funkcja Bluetooth

1. Bluetooth jest włączany domyślnie po włączeniu radia. Wciśnij szybko przycisk MODE, aby wybrać BT MODE (funkcję Bluetooth). Wtedy funkcja Bluetooth jest włączona, a jej symbol widnieje się na wyświetlaczu. Symbol Bluetooth przestanie się wyświetlać, jeśli telefon komórkowy pomyślnie połączy się z radiem.

2. Poprzez Bluetooth możesz odtwarzać muzykę ze swojego telefonu komórkowego.

3. Podczas korzystania z funkcji Bluetooth, wciśnij szybko przycisk , aby odebrać lub rozłączyć połączenie telefoniczne.

4. Parametry techniczne

Radio:

Pasmo częstotliwości FM/RDS-------------------------------------------87.5MHz-108MHz

Czułość FM/RDS -----------------------------------------------------------------FM<26dB

FM/RDS sygnał/poziom szumu S/N------------------------------------------------->45db

Funkcje USB/MMC/SD:

Charakterystyka częstotliwościowa----------------------------------100Hz-10kHz(+10dB)

Przepływność danych MP3------------------------------------------------------8-320kbps

Balans kanałów dźwiękowych--------------------------------------------------------<3dB

Rozdzielenie kanałów -------------------------------------------------------------- <22dB

Stosunek sygnału do szumu--------------------------------------------------------->55dB

Maksymalne napięcie elektryczne--------------------------------------------------12V DC

Rzeczywista moc wyjściowa--------------------------------------------------4*25W/14.4V

Impedancja głośników ------------------------------------------------------------4-8 Ohm

Wymiary------------------------------------------------180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

5. Często występujące problem

Nic nie pojawia się na wyświetlaczu:

• Żółty kabel nie jest podłączony do baterii.

Upewnij się, że żółty kabel jest poprawnie podłączony do baterii.

• Bezpiecznik czerwonego kabla jest otwarty. Wymień bezpiecznik.

Z urządzenia nie wydobywa się żaden dźwięk

• Brak zasilania. Podłącz kabel zasilający.

• Kabel z głośnika nie jest podłączony. Podłącz kabel głośnikowy.

• Nagrane utwory na nośniku zewnętrznym nie są w odpowiednim formacie. Sprawdź zawartość nośnika zewnętrznego.

-7-

• Złota końcówka czytnika na nośniku zewnętrznym jest zabrudzony. Przeczyść czytnik czystym alkoholem.

Urządzenie gra zbyt cicho, szumi

• Wysoki opór elektryczny. Odłącz i podłącz zasilanie jeszcze raz.

Antena jest źle podłączona. Wciśnij dobrze wtyczkę anteny.

Z jednego głośnika nie wydobywa się dźwięk Kabel głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz poprawnie kabel głośnikowy.

Wzmacniacz układu uległ uszkodzeniu. Wymień wzmacniacz układu scalonego.

DE

Player mit radio Bluetooth USB/TF/SD/MMC/RDS

RADIO

01. ON/OFF Taste

02. TR

03.Radiosender wechseln /

Automatische Suche / Speichertaste

04. Senderspeicher 1.2.3.4.5.6

05. Sendersuchlauf + / Nächster Titel

06. LCD

07. Sensor für Fernbedienung

08. USB-Steckplatz

09. AUX-Eingang

10. TF Schlitz

11. Lautstärkeregler / Klangeffekte

12. Sendersuchlauf- / Vorheriger Titel

13. Buchse für Mikrofoneinheit

14. RDS AF/TA

15. Modus

16. Informationen RDS PTY / Uhr

17. SD Schlitz

Tasten - Fernbedienung

01. An/Aus Taste

02. Quellenwahl Radiobetrieb

03. APS Automatischer Suchlauf

04. Taste 1/ Pause/ Play Taste

05. Taste 2/ INTRO (Anspielen aller Tracks)

06. Taste 4/ Radnom

07. Taste 5/ die letzten 10 Titel

08. Digitale Track-Auswahl

09. PTY (Programmtyp)

10. AUFWÄRTS

11. LAUTSTÄRKE

12. FUNKTIONSWAHL

13. AF(ALTERNATIVE FREQUENZEN)

14. ABWÄRTS

15. Stumm Taste

16. Stereo

17. Taste 3/ Wiederholen

18. Taste 6/ Nächste 10 Titel

19. EQUALIZER (DSP)

20. LAUTSTÄRKE +

21. TA (VERKEHRSFUNK)

-8-

1. Gerät ein- und ausschalten Drücken Sie diese Taste kurz, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. Lautstärke -Drehknopf / Klangeinstellungen: Drehen Sie den Regler, um die

Lautstärke einzustellen. Drücken Sie wiederholt den Regler, um die Klangeffekte umzuschalten: Volume—BASS—TREBLE—BAL—FAD---EQ OFF/ON---LOUD OFF/ON---

BT OFF/ON—ID3 ON/OFF . Wenn Sie den benötigten Modus auswählen, können Sie den

Lautstärkeregler nach rechts oder links drehen.

3. LCD: Das Display zeigt die Radiofrequenz und den Inhalt von SD/USB an.

4. Radiosender wechseln / Automatische Suche / Speichertaste ton:

Drücken Sie diese Taste im Radiomodus, um AF/ TA auszuschalten und in den UKW-

Modus zu wechseln. Drücken Sie diese Taste kurz, um den Bandbereich zu wechseln:

FM1-FM2- FM3. Halten Sie die Taste gedrückt, um automatisch Radiosender zu suchen auf den Senderplätzen (1-6) zu speichern.

5 Senderspeicher Wenn Sie einen interessanten Sender finden, wächlen Sie eine Taste von dem Bereich 1-6, um den Sender unter dieser Nummer zu programmieren. Wenn Sie die Taste 2 halten, und diese wiederdrücken, kommt der darunter programmietrte

Sender.

6. Suche rückwerts/vorheriges Titel: Wenn Sie im Radiomodus einen Sender gefunden haben, der Ihnen gefällt, dann können Sie eine beliebige Nummerntaste (1-6) gedrückt halten, bis der Radiosender darunter gespeichert wurde. Sie können beispielsweise die

Nummer 2 drücken und beim nächsten Mal, wenn Sie die Nummer 2 drücken, wird der

Sender direkt aufgerufen.

7. Suche vorwärts/nächstes Lied (search forward /Next song)Drücken Sie kurz die

Taste, um die Sendersuche vorwerts zu starten. Der Suchlauf wird beendet, wenn das

Radio den ersten Sender findet.Drücken Sie die Taste länger (ca. 3 Sekunden), um die manuale Sendersuche zu starten.Danachfin finden Sie den Sender nach einem kurzen drücken der Taste. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste nicht drücken, wir die

Suchefunktion

8. ArbeitsmodusDrücken Sie schnell die Taste, um den Arbeitsmodus zu wechseln:

Radio—USB—SD –BT--AUX IN.

9. Uhrzeit: Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Zeit einzublenden. Wenn Sie die

Taste gedrückt halten, bis die Uhrzeit blinkt, dann können Sie den Regler kurz drücken und nach rechts oder links drehen, um die Zeit (Stunde/Minute) einzustellen.

10 AUX Eingang Drücken Sie schnell die Taste „MODE” um in den AUX Eingang wechseln. Nachdem ein externes Audiogerät angeschlossen wird, kann die dort gespeicherte Musik abgespielt werden.

11. TF Slot /SD Slot: Stecken Sie TF/SD-Karte in einen Slot. Drücken Sie MODE-Taste - das Gerät wird in TF/SD Modus geändert. Songs ((MP3/WMA) können Sie jetzt aus die

TF/SD-Karte hören.

-9-

12. USB-Steckpaltz Setzen Sie den USB-Stick in den USB-Steckplatz. Es wird die Musik vom USB-Stick gelesen.

13.1) Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz (die Play/Pause

Taste >II ) um die Wiedergabe zu staren und um die Wiedergabe zu unterbrechen.

2) Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz >>I . Es wird der nächste Titel gewählt. 3). Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz I<<. Es wird der vorherige Titel gewählt. 4). Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz INT. Es werden alle Titel gewählt. 5). Setzen Sie die

SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz RPT. Es wird dieser Titel wiederholt.

6). Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz RDM. Es wird ein zufäliger Titel gespielt. 7). Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz-10/5. Es werden die letzten 10 Titel gespielt. Langes Drücken – der letzter Titel wird gespielt. 8). Setzen Sie die SD/MMC/USB Karte in den Schlitz, drücken Sie kurz+10/6.Es werden die nächsten 10 Titel gespielt. Langes Drücken – der nächste Titel wird gespeilt.

9) Drücken Sie kurz . Der letzte Titel wird gespielt. 10) Drücken Sie kurz .

Der nächste Titel wird gesspielt.

14. TR: Nachdem das Radio eingeschaltet wird, wird die Beleuchtungfarbe in 3 Sekunden

Abstand wächseln. Kurzes Drücken bewirkt, dass eine Farbe ausgewählt wird.

Zweifaches, kurzes Drücken ändert die Beleuchtungsfarbe automatisch. Langes Drücken bewirkt, dass die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

3. RDS-Funktion

1. Das eingeschaltete Radio sollte normalerweise ein RDS-Signal empfangen und wird

RDS-Radiosender automatisch abspielen. Der Betrieb im RDS-Modus ist genauso wie beim FM-Modus.

2. Drücken Sie die Taste AF/TA und PTY kurz im MP3- Modus, um RDS einzuschalten.

Nach 10-15 Sekunden werden RDS Radiosender automatisch empfangen. Erst wenn Sie die Taste AF/TA und PTY drücken, um RDS auszuschalten, wird die Musik vom USB-Stick oder der SD-Karte wieder abgespielt.

3. EON: Umschaltung bei Verkehrsdurchsagen Es werden automatisch andere Sender oder

Senderketten für Verkehrsdurchsagen gesucht und die neueste Durchsage wird automatisch eingeschaltet, während die derzeitige Wiedergabe angehalten wird.

4. AF: Alternative Frequenzen Es wird automatisch nach der besten Frequenz eines

Radiosenders gesucht. Wenn das Auto zwischen verschiedenen Standorten wechselt.

5. TP: Verkehrsfunk

6. PS: Anzeige des Sendernamens

7. TA: Verkehrsdurchsagen

8. PTY: Senderkennung.

-10-

4. Bluetooth-Funktion 1. 1. Bluetooth ist aktiviert, wenn Sie das Radio einschalten.

Drücken Sie schnell die MODE-Taste um den BT MODE wählen (Bluetoothfunktion).Danach ist die Bluetooth-Funktion aktiviert, und ein Bluetooth Symbol erscheint auf dem display. Bluetooth Symbol wird nicht verschwinden, wenn Handy verbindet sich erfolgreich mit dem Radio.2. über Bluetooth können Sie Musik von Ihrem Handy spielen.

3.Wenn Sie die Bluetooth-funktion benutzen, drücken Sie schnell die Taste um die

Verbindung abnehmen oder aufhängen.

5. Technische Daten:

Radio:Frequenzbereich FM/RDS----------------------------------------87.5MHz-108MHz

Empfindlichkeit FM/RDS--------------------------------------------------------FM<26dB

Signal-Rausch-Verhältnis (S/N)---------------------------------------------------->45dB

USB/MMC/SD Funktionen:

Frequenzbereich----------------------------------------------------100Hz-10kHz(+10dB)

MP3 Bitrate--------------------------------------------------------------------8-320kbps

Kabelabgleich -----------------------------------------------------------------------<3dB

Kanalabstand------------------------------------------------------------------<22dBMP3

Signal-Rausch-Verhältnis---------------------------------------------------------->55dB

Betriebsspannung ----------------------------------------------------------------12V DC

Ausgangsleistung-----------------------------------------------------------4x25W/14.4V

Lautsprecherimpedanz-------------------------------------------------------4Ohm-8Ohm

Abmessungen-----------------------------------------180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

6. Störungssuche

Display ist schwarz

1. Gelber Draht ist nicht mit der Batterie + verbunden. Prüfen Sie, ob der gelbe

2. Sicherung des roten Drahts ist offen Draht mit der Batterie verbunden ist + Sicherung austauschen

Kein Ton 1. Keine Stromversorgung. Verbinden Sie den Netzanschluss.

2. Lautsprecherverdrahtung ist ein offener Stromkreis. Verbinden Sie das

Lautsprecherkabel. 3. SD/MMC-Karte, USB-Stick haben keine Musik im entsprechenden

Format. Überprüfen Sie die Inhalte auf SD/MMC-Karte oder USB-Stick. 4. Die goldenen

Kontakte von SD/MMC -Karte oder USB-Stick sind verschmutzt.

Mit klarem Alkohol reinigen. Leiser Ton (unverständlich). 1. Hoher Energie-

Innenwiderstand. Ersetzen Sie die Stromversorgung.

2. Antenne hat schlechten Kontakt. Ziehen Sie den Antennenanschluss fest

Monospur 1. Ein Kanal der Lautsprecherverdrahtung ist ein offener Stromkreis.

Verbinden Sie das Lautsprecherkabel. 2. Eingebauter Verstärker ist beschädigt

Ersetzen Sie das IC des Verstärkers.

-11-

FR

Radio Bluetooth USB/TF/SD/MMC/RDS

RADIO:

1. Allumer/Éteindre

2. TR

3. Changement de la radio canal /

Rechercher automatiquement /

Bouton de stockage

4. Mémoire du numéro de la radio

5. Recherche de la radio suivante/

Chanson suivante/répond à l'appel

6. LCD

7. Réception de la télécommande

8. Port USB

9. Entrée AUX

10. Port TF carte

11. Bouton du volume / sélectionner effet sonore

12. Recherche de la radio précédente/ chanson précédente /appel désactivée

13. Prise du microphone

14. RDS AF/TA

15. Mode

16. RDS PTY/Horloge

17. Port SD

TÉLÉCOMMANDE OPÉRATIONS

1. Allumer/Éteindre

2. Sélecteur de bande

3. Recherche automatique de station, mémoire

4. Numéro 1/ Éteindre/Allumer

5. Numéro 2/ Scanner

6. Numéro 4/ Reproduction aléatoire

7. Numéro 5/ dernières 10 chansons

8. Sélection de chansons numériques

9. Régulation de RDS

10. Chanson suivante

11. Diminution du volume

12. Réglage d'effet sonore

13.Fréquences alternatives pour

des programmes similaires RDS

14. Dernière chanson

15. Muet

16. Mode stéréo

17. Numéro 3/ Répéter

18. Numéro 6/ suivantes 10 chansons

19. Paramètres d'affichage

20. Augmentation du volume

21. Annonce d'informations de RDS

2.Opération de base

1. Allumer/Éteindre

Appuyez sur le bouton court pour allumer/éteindre l'appareil.

2. Bouton du volume / sélectionner effet sonore

Allumez ce bouton pour régler le volume. Appuyez sur ce bouton court et plusieurs fois pour changer l'effet sonore suivant :

Volume—BASS—TREBLE—BAL—FAD---EQ OFF/ON---LOUD OFF/ON---BT

OFF/ON—ID3 ON/OFF

Pour sélectionner le mode désiré, tournez le bouton de volume à droite ou à gauche.

3. LCD: Il montre la source de fréquence et le contenu TF/SD/USB.

4.Changement de la radio canal /Rechercher automatiquement /Bouton de stockage

Après activation le mode radio, appuyez sur le bouton une fois pour changer la station:

FM1-FM2-FM3 Appuyez longuement pour rechercher et enregistrer la station de radio dans le numéro (1-6) automatiquement.

-12-

10. Entrée AUX: Appuyez sur le bouton pour activer la mode AUX in. Vous pouvez écouter de la musique par la connexion à l'entrée AUX.

11.TF port /SD port: Insérez la carte TF/SD dans la fente appropriée. Appuyez sur le bouton MODE pour activer le mode TF/SD. Vous pouvez reproduire la musique

(MP3/WMA) de la carte TF/SD.

12.USB port: Insérez la mémoire flash dans l'entrée (8) USB, pour reproduire la musique.

13.1). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court >II comme une pause, appuyez à nouveau pour continuer la reproduction.

2). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court >>I, il reproduira la chanson suivante.

3). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court I<<, il reproduira la chanson précédente.

4). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court INT c'est scanner

5). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court RPT c'est la fonction de répétition.

6). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court RDM c'est la fonction de la reproduction aléatoire.

7). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court -10/5 c'est la fonction de la dernières 10 chansons. Appuyez sur le button longtemps c'est la fonction de la dernière chanson.

8). Insérez TF/SD/MMC/USB dans port, appuyez sur le button court +10/6 c'est la fonction de 10 chansons suivantes. Appuyez sur le button longtemps c'est la fonction de la chanson suivante.

14. TR: Lorsque vous allumez l'appareil, les couleurs changent automatiquement pendant les 3 secondes. Appuyez sur le bouton court pour sélectionner la couleur, appuyez deux fois pour revenir au changement aléatoire de couleurs. Appuyez sur le

.

bouton longtemps pour éteindre l'éclairage de l'écran.

3. RDS opération:

1.La fonction de RDS est activée automatiquement lorsque vous allumez la radio. Les fonctions RDS sont les mêmes pour toutes les bandes.

2. Dans la mode MP3 activé, appuyez sur le bouton AF/TA et PTY pour allumer en mode de radio RDS. La radio est activé après 10-15 secondes. Pour désactiver la radio RDS et revenir au mode MP3, appuyez sur la touche AF/TA et PTY. Vous pouvez écouter de la musique de port USB et SD.

3. EON: Information sur d'autres réseaux de radio

Recherches les autres réseaux et stations diffusant des programmes de manière automatique. Après avoir sélectionné la fonction, la plus sophistiquée sera une autre station, l'arrêt du mode de lecture en cours.

4. AF: Fréquences alternatives: Il régle la plus haute de la fréquence du signal d'une station de radio lors

-13-

la voiture déplace

5. TP: Identification des programmes de trafic réseau

6. PS: Nom du réseau radio

7. TA: Informations d'identification du trafic

8. PTY: Type de programme

4. Bluetooth opération

1. Mode Bluetooth est activé automatiquement lorsque l'appareil démarre. Appuyez sur le bouton MODE pour activer le mode Bluetooth. Le symbole Bluetooth affiché sur l'écran.

Après la connexion d'appareils avec votre Smartphone, le symbole Bluetooth disparaît.

2. Après avoir activé le mode Bluetooth, vous pouvez lire les fichiers sur votre

Smartphone.

3. En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton court pour répondre au téléphone.

5. Paramètres techniques:

Tuner de radio:

FM/RDS Gamme de fréquences-----------------------------------------87.5MHz-108MHz

FM/RDS Sensibilité ---------------------------------------------------------------FM<25dB

FM/RDS Rapport signal sur bruit (S/N)----------------------------------------------->45dB

USB/MMC/SD:

Réponse de fréquence ----------------------------------------------100Hz-10kHz(+10dB)

Débit binaire MP3----------------------------------------------------------------8-320kbps

Balance des canaux -------------------------------------------------------------------<3dB

Séparation des canaux -------------------------------------------------------------- <22dB

MP3 Rapport signal sur bruit (S/N)--------------------------------------------------->55dB

Tension nominale -------------------------------------------------------------------12V DC

Puissance de sortie -----------------------------------------------------------4x25W/14.4V

Impédance -------------------------------------------------------------------------4-8Ohm

Dimensions ----------------------------------------------180mm(L)x52mm(H) vx115mm(L)

6. Solution de problèmes:

Écran LCD n'affiche pas: 1. Le fil jaune n'a connecté pas à la batterie +. Branchez le câble jaune à la batterie + 2. Le fusible est brûlé Changer le fusible

Pas de son

1. L'appareil ne se allume pas: Branchez le cordon d'alimentation.

2. Il n'est pas connecté l'haut-parleurs: Branchez le câble du haut-parleur.

3. le format de fichier dans la carte SD/MMC ou la mémoire flash ne sont pas lu

Vérifiez les formats stockés sur votre carte SD / MMC ou mémoire flash.

4. Connecteurs SD/MMC cartes ou mémoire flash sont sales cause le brouillage de la bonne connexion. Nettoyez les connecteurs avec de l'alcool éthylique.

Faible niveau sonore (pas clair)

-14-

1. Impédance de sortie trop haut. Remplacez la batterie

2. L'antenne n'est pas connecté correctement. Serrez le connecteur d'antenne.

Signal stéréo n'est pas reçu

1. Canal du haut-parleur n'est pas connecté. Branchez le câble du haut-parleur.

2. Circuit intégré de l'amplificateur est endommagé. Remplacez l'amplificateur

ES

Radio Bluetooth USB/TF/SD/MMC/RDS

RADIO

1. Botón ON/OFF

2. TR

3. Cambio de emisora /Búsqueda automática/Botón de memoria

4. Número de presintonía guardada

5. Botones de búsqueda y avance de pistas/Recibir llamada

6. Pantalla LCD

7. Receptor del control remoto

8. Toma de entrada USB

9. Toma de entrada AUX

10. Entrada de tarjetas TF

11. Ajuste del volumen/ Ecualizador

12. Botones de búsqueda y retroceso de pistas/Finalizar llamada

13. Micrófono

14. RDS AF/TA

15. Modo

16. RDS PTY/Reloj

17.Entrada de tarjetas SD

CONTROL REMOTO:

1. Botón OFF

2. Selector de bandas

3. Búsqueda automática de emisoras, memoria

4. Número 1/ Stop/Play

5. Número 2/ Escaneo

6. Número 4/ Reproducción aleatoria

7. Número 5/ la última pista

8. Selección de archivos digitales

9. Ajustes de RDS

10. Avanzar una pista

11. Bajar el volumen

12. Ajuste de efectos de sonido

Frecuencias alternativas, para programas similares RDS

14. La última pista

15. Mute

16. Modo estéreo

17. Número 3/ Repetir

18. Número 6/ próximas 10 pistas

19. Mostrar los ajustes

2.Manejo

1. Botón on / off

Mantenga presionado para encender/apagar el equipo.

2. Ajuste del volumen/ Ecualizador

Gire para regular el volumen. Para seleccionar el tipo de ecualizador:

Volumen—BASS—TREBLE—BAL—FAD---EQ OFF/ON---LOUD OFF/ON---BT

OFF/ON—ID3 ON/OFF

Para seleccionar el modo deseado, gire el botón de volumen hacia la derecha o izquierda.

-15-

3. Pantalla LCD

Muestra las frecuencias y contenido de fuentes de TF/SD/USB.

4. Cambio de emisora /Búsqueda automática/Botón de memoria. Una vez activado el modo de radio, presione una vez para cambiar de emisora: FM1-FM2-FM3

Mantenga presionado para buscar las emisoras automáticamente y para grabar en presintonías 1-6.

5. Número de presintonía guardada (1.2.3.4.5.6). Para grabar la emisora seleccionada, mantenga presionado botón con número 1-6. Una vez grabado la emisora, podrás elegir la misma emisora al pulsar el botón con número seleccionado.

6. Búsqueda de emisoras hacia atrás /Pista anterior

Una vez activado el modo de radio, mantenga presionado el botón para sintonizar las emisoras hacia atrás. La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora.

Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga presionado el botón por 3 segundos para localizar la frecuencia aproximada y, a continuación, presione el botón varias veces para ajustar la frecuencia deseada con mayor precisión.

7. Búsqueda de emisoras hacia delante /Avanzar una pista

Una vez activado el modo de radio, mantenga presionado el botón para sintonizar las emisoras hacia delante. La búsqueda se detiene cuando la unidad recibe una emisora.

Si conoce la frecuencia de la emisora que desea escuchar, mantenga presionado el botón por 3 segundos para localizar la frecuencia aproximada y, a continuación, presione el botón varias veces para ajustar la frecuencia deseada con mayor precisión.

8. Modo: Presione para cambiar de modo: Radio—USB—SD –BT--AUX IN.

9. Reloj: Presione el botón para mostrar el reloj. Para ajustar el reloj, mantenga presionado el botón. Gire el botón de ajuste del volumen hacia izquierda o derecha para ajustar la hora/los minutos.

10. Toma de entrada AUX: Presione el botón para activar el modo AUX in. Podrás reproducir la música de los fuentes conectados a la entrada AUX in .

11. Entrada TF /Entrada SD: Inserte la tarjeta TF/SD en la ranura correspondiente.

Presione el botón MODE para activar el modo TF/SD. Podrás reproducir los archivos

(MP3/WMA) de las tarjetas TF/SD

12. Entrada USB: Inserte la memoria flash en la entrada (8)USB, para reproducir los archivos de la memoria flash.

13.1). Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione >II en cuanto pausado, presione otra vez para seguir reproduciendo.

2).Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione >>I, para reproducir la próxima pista.

3).Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione I<<, para reproducir la pista anterior.

4). Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione el botón INT para navegar.

5). Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione el botón RPT para repetir.

6). Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione el botón RDM para activar la reproducción aleatoria.

7). Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione el botón -10/5 para omitir 10

-16pistas anteriores. Mantenga presionado para seleccionar la última pista.

8). Inserte TF/SD/MMC/USB en la entrada, presione el botón -10/5 para omitir 10 pistas posteriores. Mantenga presionado para cambiar de modo

14. Al encender el equipo. Los colores se cambian automáticamente cada 3 segundos.

Presione el botón para seleccionar el color, presione dos veces para volver a cambio aleatorio de los colores. Mantenga presionado el botón para desactivar la retroiluminación de la pantalla.

3. Función RDS:

1.La función de RDS se activa automáticamente al encender la radio. Funciones RDS son las mismas para todas las bandas.

2. Al tener el modo MP3 activado, presione el botón AF/TA y PTY para entrar en modo de radio RDS. La radio se activará tras 10-15 segundos. Para desactivar la radio RDS y volver al modo MP3, presione el botón AF/TA y PTY. Podrás volver a escuchar la música de los fuentes USB y SD.

3.EON: Información sobre otras redes de emisoras

Activa la sintonización automática de programas de tráfico. Si se recibe un programa de tráfico, el equipo lo reproducirá pausando lo que se estaba reproduciendo, para luego volver a reproducirlo en cuanto el programa se termine.

4. AF: Frecuencias alternativas

Se sintonizará el programa según el código PI de identificación de la región. Si el vehículo entre en otra zona.

5. TP: Identificación de red con programas de tráfico

6. PS: Nombre de la red de emisoras

7. TA: Identificación de información sobre el tráfico

8. PTY: Tipo de programa

4.Función de Bluetooth

1. El modo de Bluetooth se activa automáticamente al encender el equipo. Presione el botón MODE para activar el modo Bluetooth. El símbolo de Bluetooth se muestra en la pantalla. Tras emparejar el equipo con tu Smartphone, el símbolo de Bluetooth desaparece.

2. Tras activar el modo de Bluetooth, podrás reproducir los archivos de tu Smartphone.

3. Tras activar el modo de Bluetooth, podrás recibir las llamadas a través del equipo.

4.FICHA TÉCNICA:

Sintonizador de radio:

Rango de sintonización FM/RDS-----------------------------------------87.5MHz-108MHz

Sensibilidad FM/RDS-------------------------------------------------------------FM<26dB

Relación señal-ruido (S/N) FM/RDS-------------------------------------------------->45dB

USB/MMC/SD:

Respuesta de frecuencia---------------------------------------------100Hz-10kHz(+10dB)

-17-

Tasa de bits MP3----------------------------------------------------------------8-320kbps

Balance de canales------------------------------------------------------------------<3 dB

Separación de canales ------------------------------------------------------------ >22dB

Relación señal-ruido (S/N)---------------------------------------------------------->55dB

Voltaje nominal ---------------------------------------------------------------------12V DC

Potencia de salida-------------------------------------------------------------4x25W/14.4V

Impedancia de altavoces ----------------------------------------------------------4-8 Ohm

Dimensiones-----------------------------------180mm(Anch.)x52mm(Alt.) vx115mm(Prof.)

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Pantalla LCD no enciende: 1. El cable amarillo no ha sido conectado a la batería +: Conecte el cable amarillo a la batería. 2. Fusible está quemado: Cambia el fusible No se emite el sonido: 1. El equipo no enciende. Conecte el cable de alimentación. 2. No se ha conectado los altavoces: Conecte el cable de los altavoces. 3. El formato de archivo en tarjeta SD/MMC o memoria flash no soportado por el equipo: Comprueba los formatos guardados en tu tarjeta SD/MMC o memoria flash.

4. Conectores de tarjetas SD/MMC o memoria flash están sucios, lo que impide su conexión correcta: Limpie los conectores con alcohol etílico.

Sonido bajo (saltos de sonido): 1. Impedancia de salida demasiado alta. Reemplaza la batería 2. Antena no está conectada correctamente: Apriete el conector de la antena.

No se recibe señal estéreo: 1. Uno de los canales de altavoces no se ha conectado:

Conecte el cable de los altavoces. 2. Amplificador de potencia en circuito integrado este defectuoso. Reemplaza el amplificador

IT

Radio Bluetooth USB/TF/SD/MMC/RDS

RADIO

1. Tasto di accensione / spegnimento

2. TR

3. Impostazioni radio / ricerca automatica /tasto di programmazione

4. Il numero di stazioni radio

5. Ricerca delle stazioni UP / Prossimo brano/ Rispondere alla chiamata

6. Display

7. Ricevitore telecomando

8. Porta USB

9. Porta AUX

10. Slot per le schede TF

11. Regolazione del volume / selezione degli effetti sonori

12. Ricerca delle stazioni DOWN/ brano precedente / treminare la chimata

13. Ingresso del microfono

14. Informazioni RDS AF / TA

15. Modalità di lavoro

16. Informazioni RDS PTY / orologio

17. Slot per scheda SD 17.

Descrizione delle funzioni del telecomando

01. Tasto di accensione / spegnimento

02. Modifica della frequenza

03. Ricerca automatica delle stazioni,

memorizzazione delle stazioni

-18-

04. Pulsante 1/ Ferma / Riproduci brano

05. Pulsante 2/ Riproduci dall'inizio

06. Pulsante 4/ Scelta casuale

07. Pulsante 5/ Ultimi 10 brani

08. Selezione digitale dei brani

09. Menu RDS

10. Brano successivo

11. Riduzione del volume

12. Selezionamento del effetto sonoro

13.Tabella delle frequenze che

sostituiscono la RDS

14. Brano precedente

15. Muto

16. Stereo

17. Pulsante 3/ Ripetizione

18. Pulsante 6/ Prossimo 10 brani

19. Visualizzazione delle impostazioni

20. Alzare il volume

21. Informazioni stradali RDS

2. Funzioni di base

1. Accensione / spegnimento

Premere il tasto per accendere / spegnere il dispositivo.

2. Manopola per regolare il volume / Cambiare l'effetto sonoro

Per regolare il volume, girare la manopola. Girare veoce la manopola per modificare l'effetto sonoro:

Volume—BASS—TREBLE—BAL—FAD---EQ OFF/ON---LOUD OFF/ON---BT

OFF/ON—ID3 ON/OFF

Se si seleziona il tono appropriato, girare la manopola verso sinistra o verso destra per confermare la scelta.

3. Display

Indica la frequenza radio e il contenuto dei mezzi di comunicazione TF / SD / USB.

4. Cambiare stazione radio/ Ricerca automatica / Pulsante di programmazione

Durante la ricerca della stazione, premere rapidamente il pulsante per cambiare il nome della stazione a: FM1-FM2-FM3

Premere a lungo il pulsante causa il salvataggio automaticao delle stazione radio ai numeri 1-6.

5. Numero delle stazioni salvati

Quando trovi la stazione interessante, tieni premuto il pulsante più a lungo sul numero1-

6 per salvare la stazione in uno di questi numeri. Se si tiene premuto il tasto 2, e poi scegliere di nuovo, la stazuibe sara' salvata sotto questo numero

6. Ricerca delle stazioni DOWN/ brano precedente

Prema il tasto per trovare una frequenza. La ricerca si interrompe quando la radio trova la stazione più vicina.

Premere il tasto più a lungo (v. 3 secondi) per cercare manualmente la frequenza. Quindi premere il tasto rapidamente per trovare una stazione. Se non si preme per 5 secondi, la funzione di ricerca sarà disabilitata.

7. Ricerca delle stazioni UP/ brano successivo

Premere il tasto rapidamente per cercare la frequenza, ricerca termina quando la radio trova la stazione più vicina. Premere il tasto più a lungo (circa. 3 secondi) per cercare la frequenza manualmente. Quindi premere il tasto rapidamente per trovare una stazione, se non si preme per 5 secondi, la funzione di ricerca sarà disabilitata.

8. Modalità operativa

-19-

Premere il tasto per cambiare la modalita': Radio—USB—SD –BT--AUX IN.

9. Orologio

Premere il tasto rapidamente per visualizzare il tempo corrente.

Per impostare l'orologio, tenere premuto il pulsante cosi che l'ora che si visualizza comincia a lampeggiare, quindi utilizzando la manopola per regolare il volume (ruotando a destra / sinistra), è possibile modificare il tempo.

10. Porta AUX Premere il pulsante "Mode" per passare alla modalita' AUX. Dopo aver collegato il dispositivo esterno, è possibile riprodurre la vostra musica

11. Porta TF/SD Inserire la SD TF card, premere il pulsante "Mode" per passare alla TF /

SD. Il dispositivo riproduce file musicali in formato MP3 / WMA.

12. Porta USB

Inserisci il suo dispositivo nella porta USB. La radio comincia a riprodurre i brani registrati sulla chiavetta.

13.1) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto >II (pulsante per arrestare e riprodurre un brano).

2) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto >>I.

Radio riproduce il brano successivo.

3) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto I<<.

Radio riproduce il brano precedente.

4) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto INT.

La radio riproduce tutti i brani.

5) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto RPT.

La radio riproduce solo il brano corrente per tutto il tempo.

6) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto RDM.

La radio riproduce i brani in modo casuale.

7) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB, premere il tasto -15/5 la radio riproduce ultimi 10 brani. Quando si tiene premuto il bottone, la radio riproduce ultimo brano.

8) Inserisci TF/SD/MMC card oppure il dispostivo USB. Quando si sceglie +10/6 vengono riprodotti 10 brani successivi. Quando si preme vengono riprodotti 10 brani successivi. Quando si tiene premuto il bottone, la radio riproduce ultimo brano. 14. TR

Quando si accende la radio, il suo colore cambia ogni 3 secondi. Quando si preme il pulsante viene approvato un solo colore. Premendo il pulsante due volte la radio cambia il colore automaticamente. Tenendo premuto il bottone la retroilluminazione si spegne.

3. Funzione RDS

1. Quando la radio è accesa, le informazioni RDS dovrebbero visualizzarsi automaticamente.

2. In modalità MP3, premere rapidamente i pulsanti AF/TA e PTY, per avviare RDS. Le informazioni vengono visualizzate automaticamente dopo 10-15 secondi. Se si preme nuovamente i pulsanti AF/TA e PTY si spengono e la radio inizia a riprodurre la musica da un dispositivo USB o una scheda SD.3. Funzione EON Cerca le altre stazioni che

-20trasmettono programmi su un argomento prescelto in modo automatico. Dopo aver selezionato la funzione, la radio trova un'altra frequenza pero' non cambia la riproduzione corrente.

4. Funzione AF (frequenze alternative)

Regola la frequenza più forte del segnale quando ci si sposta in auto.

5. Funzione TP / TA (informazioni sul traffico)

6. Funzione PS (nome della stazione, 8 caratteri)

7. Funzione PTY (tipo di programma)

4. Funzione Bluetooth:

1. Bluetooth si attivata automaticamente una volta quando si accende la radio. Premere il tasto MODE per selezionare BT MODE (funzione Bluetooth). Quando la funzione Bluetooth

è attivata il simbolo appare sul display. Simbolo Bluetooth scompare una volta connesso il telefono cellulare.

2. Attraverso la funzionabluetooth si puo' riprodurre i brani musicali registrati sul cellulare.

3. Durante l'utilizzo della funzione bluetooth, per rispondere terminare la chiamata bisogna premere il tasto.

5. Dati tecnici:

Radio:

Banda di frequenza FM / RDS ------------------------------------------ 87.5MHz-108MHz

Sensibilità FM / RDS ------------------------------------------------------------ FM<26dB

S / N -------------------------------------------------------------------------------->45dB

Funzioni USB/MMC/SD:

Frequenza ------------------------------------------------------- 100 Hz-10 kHz (+10 dB )

Velocità dati MP3 -------------------------------------------------------------- 8-320kbps

Equilibrio canali audio -------------------------------------------------------------- <3 dB

Separazione canali ----------------------------------------------------------------- <22dB

Il rapporto segnale-rumore --------------------------------------------------------- >55dB

La tensione massima -------------------------------------------------------------- 12V DC

La potenza effettiva -------------------------------------------------------- 4x25W / 14.4V

mpedenza altoparlante------------------------------------------------------------ 4-8 Ohm

Dimensioni----------------------------------------------180mm(W)x52mm(H) vx115mm(L)

6. Possibili problemi durante l'uso:

Sul display non si visualizza niente

1. Cavo giallo non e' attacato alla batteria. Assicurarsi che il cavo giallo sia collegato correttamente alla batteria. 2. Fusibile del cavo rosso è aperto. Sostituire il fusibile.

-21-

Dal dispositivo non si sente nessun suono. 1. Alimentazione mancante

Collegare il cavo di alimentazione. 2. Il cavo dell'altoparlante non è collegato.

Collegare il cavo dell'altoparlante. 3. Brani registrati sul dispositivo esterno non sono nel formato corretto. Controllare il contenuto della memoria esterna. 4. Lettore è sporco

Pulire il lettore con l'alcool puro.

Il dispositivo riproduce la voce bassa. 1. Alta resistenza elettrica. Scollegare e ricollegare di nuovo l'alimentazione. 2. L'antenna non è collegata correttamente. Inserire bene la spina dell'antenna destra.

Da un altoparlante non si sente alcun suono.1. Cavo dell'altoparlante non è collegato correttamente. Collegare correttamente il cavo dell'altoparlante.

2. Amplificatore del circuito integrato è danneggiato. Sostituire amplificatore del circuito.

Connection diagram / Schemat podłączenia / Schaltplan /

Schéma de connexion / Esquema de conexiones / Schema di collegamento

Made in PRC for: Centrumelektroniki Sp. j.

42-600 Tarnowskie Góry, Korfantego 7, Poland,

TEL: +48 32 284 7222 FAX: +48 32 284 6888

-22-

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement