Pioneer VSX-531 User manual

Pioneer VSX-531 User manual
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
1 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
VSX-531
AV Receiver
Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via
http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu).
Handleiding
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
2 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Inhoudsopgave
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u het
apparaat op de juiste wijze kunt bedienen.
Voordat u begint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
De inhoud van de verpakking controleren . . . . . . . . . . 3
De receiver installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Stroomschema voor de instellingen op de
receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 Toetsen en indicators
Voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De batterijen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsbereik van de afstandsbediening . . . . . . .
4
5
6
7
7
2 De apparatuur aansluiten
De luidsprekers opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tips voor het opstellen van de luidsprekers . . . . . . . . 8
De luidsprekers aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De kabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HDMI-kabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Over HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Analoge audiokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Digitale audiokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Standaard RCA-videokabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Informatie over video-uitgangaansluiting . . . . . . . . . . 11
Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur. . . . . 12
Aansluitingen maken met HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Een apparaat zonder HDMI-ingang
aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antennes aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenantennes gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een USB-apparaat aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De receiver aansluiten op het stopcontact . . . . . . . . .
13
14
14
15
15
4 Basisbediening voor afspelen
Een bron afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selecteren van het audio-ingangssignaal . . . . . . . . .
Een USB-apparaat afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaamste afspeeltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compatibiliteit met gecomprimeerde audio . . . . . . .
BLUETOOTH® Muziek weergeven met behulp
van draadloze technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paren met het systeem (eerste vastlegging) . . . . . .
Luister naar muziek op het systeem vanaf een
met BLUETOOTH uitgerust apparaat . . . . . . . . . . .
Waarschuwing radiogolven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren naar de radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FM-geluid verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorkeurzenders opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren naar voorkeurzenders . . . . . . . . . . . . . . .
Voorkeurzenders benoemen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een inleiding tot RDS (voor Europa) . . . . . . . . . . . . .
Zoeken naar RDS-programma’s . . . . . . . . . . . . . . .
RDS-informatie weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Luisteren naar uw systeem
Kiezen van de luistermodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luisteren in surroundgeluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik van de Advanced Surround . . . . . . . . . . . .
Stream Direct gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound Retriever gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beter geluid met behulp van Phase Control . . . . . . . .
De audio-opties instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Home Menu
18
18
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
25
25
25
26
26
27
27
27
Weergeven van het instelmenu van
Permanente PCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
De instelling van het tv-systeem van de grafische
gebruikersinterface wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
De frequentiestap van AM-radio wijzigen . . . . . . . . . . 29
3 Basisinstelling
Automatisch instellen voor surroundgeluid
(MCACC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Andere problemen met het gebruik van de
Full Auto MCACC-setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
Gebruik van het Home Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekers handmatig instellen . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.Over. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanaalniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luidsprekerafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen) . . . . . . .
Het Auto Power Down-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het HDMI Setup-menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
31
31
32
32
32
33
7 Overige informatie
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Belangrijke informatie over de
HDMI-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het hoofdtoestel terugstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het apparaat schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kennisgeving softwarelicentie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
36
36
38
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
3 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Voordat u begint
De inhoud van de verpakking controleren
Controleer of u de volgende bijgeleverde toebehoren heeft
ontvangen:
• Instellingsmicrofoon
• Afstandsbediening
• AAA/IEC/R03 drogecelbatterijen (ter bevestiging van de
werking) x 2
• AM-raamantenne
• FM-draadantenne
• Snelstartgids
• Folder veiligheid
De receiver installeren
• Installeer dit toestel op een vlak en stabiel oppervlak.
Installeer het niet op de volgende plaatsen:
– op een kleuren-TV (kan beeldvervorming veroorzaken)
– dicht bij een cassettedeck (of een ander apparaat dat een
magnetisch veld opwekt). Dit kan storingen in het geluid
veroorzaken.
– in rechtstreeks zonlicht
– in een vochtige of natte ruimte
– in een zeer warme of koude ruimte
– op plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen of andere
bewegingen
– op zeer stoffige plaatsen
– op plaatsen waar hete dampen of olie aanwezig zijn (bv. in
de keuken)
Stroomschema voor de instellingen op de receiver
Dit apparaat is een multifunctionele AV-receiver die is
uitgerust met talloze voorzieningen en aansluitingen. Het
apparaat kan gemakkelijk worden gebruikt door de
onderstaande aanwijzingen te volgen voor het maken van de
aansluitingen en instellingen.
De kleuren van de stappen hebben de volgende betekenis:
begininstellingen maken voor uw regio en
4 De
gebruiksomgeving
• De instelling van het tv-systeem van de grafische
gebruikersinterface wijzigen (bladzijde 29)
• De frequentiestap van AM-radio wijzigen
(bladzijde 29)
Vereiste instelling
Ð
Instelling die naar wens kan worden gemaakt
5
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)
(bladzijde 32)
(Wanneer andere aansluitingen dan de aanbevolen
aansluitingen worden gemaakt.)
Het HDMI Setup-menu (bladzijde 33)
(Als de aangesloten TV de HDMI Audio Return
Channel-functie ondersteunt.)
6
Gebruik de Full Auto MCACC-setup op het scherm
om uw systeem in te stellen
• Automatisch instellen voor surroundgeluid
(MCACC) (bladzijde 16)
7
Basisbediening voor afspelen (bladzijde 18)
• Selecteren van het audio-ingangssignaal
(bladzijde 18)
• Een USB-apparaat afspelen (bladzijde 20)
• Kiezen van de luistermodus (bladzijde 25)
8
Instellen van het gewenste geluid
• Sound Retriever gebruiken (bladzijde 27)
• Beter geluid met behulp van Phase Control
(bladzijde 27)
• De audio-opties instellen (bladzijde 27)
• Luidsprekers handmatig instellen (bladzijde 30)
-----------------------------------------luidsprekers aansluiten
1 De
De plaats van uw luidsprekers is van grote invloed op
het geluid.
• De luidsprekers opstellen (bladzijde 8)
• De luidsprekers aansluiten (bladzijde 9)
Ð
2
De apparatuur aansluiten
Om surroundgeluid te kunnen afspelen, moet u uw
Blu-ray Disc/DVD-speler via een digitale verbinding
op de receiver aansluiten.
• Informatie over video-uitgangaansluiting
(bladzijde 11)
• Aansluiting van uw TV en weergave-apparatuur
(bladzijde 12)
• Antennes aansluiten (bladzijde 14)
• De receiver aansluiten op het stopcontact
(bladzijde 15)
Ð
3
De stroom inschakelen
De video-ingang van uw TV moet ingesteld zijn op
deze receiver. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw TV als u niet weet hoe u dit moet doen.
Ð
3
Ð
Ð
Ð
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
1
4 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Toetsen en indicators
2
Voorpaneel
2
1
3
4
5 6
7
4
VSX-531
34
AUX INPUT
SETUP MIC
8
9
10
11
12
1 INPUT SELECTOR-knop
Hiermee selecteert u een ingangsbron (bladzijde 18).
2 Bedieningstoetsen receiver
SPEAKERS – Wordt gebruikt om het luidsprekersysteem in of uit te
schakelen. Wanneer SP OFF is geselecteerd, dan vindt er geen geluidsweergave
plaats vanuit de speakers die op deze receiver zijn aangesloten.
DIMMER – Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid van
het display. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld.
STATUS – Schakelt het scherm van dit apparaat. De
luistermodus, het geluidsvolume en de ingangsnaam kunnen
worden gecontroleerd door een ingangsbron te selecteren.
3 Lettertekendisplay
Zie Display op bladzijde 5.
4 Bedieningstoetsen van de tuner
BAND – Schakelt tussen AM-, FM ST- (stereo) en FM
MONO-radiobanden (bladzijde 22).
TUNER EDIT – Gebruik deze knop samen met TUNE / ,
PRESET / en ENTER om voorkeurzenders op te slaan in
het geheugen en deze een naam te geven (bladzijde 22).
TUNE / – Hiermee zoekt u de radiofrequenties (bladzijde 22).
13
14
PRESET / – Hiermee selecteert u de
voorkeurzenders (bladzijde 23).
5 HDMI indicator
Dit lampje knippert wanneer een met HDMI uitgerust apparaat wordt
aangesloten. Het brandt onafgebroken zodra het apparaat is
aangesloten (bladzijde 12).
6 Afstandsbedieningssensor
Hier komen de signalen van de afstandsbediening binnen (zie
Bedieningsbereik van de afstandsbediening op bladzijde 7).
7 MASTER VOLUME-knop
8 ÍSTANDBY/ON
9 PHONES-aansluiting
Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Wanneer een hoofdtelefoon is
aangesloten, wordt er geen geluid weergegeven via de luidsprekers.
Als het geluid via de hoofdtelefoon wordt weergegeven, kan de
luistermodus alleen worden geselecteerd via de PHONES SURR,
STEREO of STEREO ALC-modus.
10 AUX INPUT/SETUP MIC-aansluiting
Om andere apparatuur met een stereo mini-aansluiting te verbinden.
Om een microfoon te verbinden wanneer u de Full Auto MCACCsetup uitvoert (bladzijde 16).
4
11 Luistermodus-knoppen
AUTO SURROUND/STREAM DIRECT – Schakelt
tussen automatische surroundmodus (bladzijde 25) en
Stream Direct-weergave (bladzijde 26).
ALC/STANDARD SURR – Indrukken voor standaard
decoderen en schakelen tussen de modes
Pro Logic en NEO:6,
en de stereomodus van de automatische niveaubediening
(bladzijde 25).
ADVANCED SURROUND – Hiermee wisselt u tussen
de verschillende surroundmodi (bladzijde 26).
12 ECO
Schakelt tussen ECO 1/ECO 2. Als ECO Mode is
ingeschakeld (ON), wordt de display donker (bladzijde 26).
13 SOUND RETRIEVER
Schakel het Sound Retriever-effect in/uit.
14 USB-aansluitpunt
Gebruiken om het USB-massaopslagapparaat als audiobron
te aan te sluiten (bladzijde 15).
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
5 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
1
Toetsen en indicators
2
Display
15
16
17
18
19
17
20
4
34
21
22
23
24
25
15 PHASE
Gaat branden wanneer de Phase Control wordt ingeschakeld (bladzijde 27).
16 AUTO
Gaat branden wanneer Auto Surround aan staat (bladzijde 25).
17 Tuner-indicators
RDS – Brandt wanneer een RDS-uitzending wordt
ontvangen (bladzijde 23). (Voor Europa)
ST – Brandt als er een FM-stereouitzending ontvangen
wordt in automatische stereomodus (bladzijde 22).
TUNE – Gaat branden wanneer een gewoon kanaal wordt uitgezonden.
PRESET – Geeft aan wanneer een voorkeuzezender
wordt geregistreerd of opgeroepen.
MEM – Knippert wanneer een voorkeuzezender wordt
geregistreerd.
kHz/MHz – Gaat branden als de tekendisplay de huidige
AM/FM-uitzendfrequentie toont.
18 Luidsprekerindicators
Geeft weer of het luidsprekersysteem aan staat of niet (bladzijde 4).
SP A wil zeggen dat de speakers zijn ingeschakeld.
SP betekent dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld.
19 Slaaptimer-indicator
Licht op wanneer de receiver in de slaapstand staat (bladzijde 6).
20 PRESET-informatie of ingangssignaal-indicator
Toont het ingestelde nummer van de tuner of het type
ingangssignaal, enz.
21 Lettertekendisplay
Toont uiteenlopende systeeminformatie.
25
26
22 DTS-indicatoren
DTS – Gaat branden wanneer een met DTS gecodeerde
geluidsbron wordt gedetecteerd.
HD – Gaat branden wanneer een bron met DTS-EXPRESS of
DTS-HD gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.
96/24 – Gaat branden wanneer een met DTS 96/24
gecodeerde geluidsbron wordt gedetecteerd.
NEO:6 – Wanneer een van de NEO:6-functies van de
receiver is ingeschakeld, brandt dit lampje om de NEO:6verwerking aan te geven (bladzijde 25).
23 Dolby Digital-indicators
D – Gaat branden wanneer een Dolby Digital
gecodeerd geluidssignaal wordt gedetecteerd.
D+ – Gaat branden wanneer een bron met Dolby Digital Plusgecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.
HD – Gaat branden wanneer een bron met Dolby
TrueHD-gecodeerde audiosignalen wordt gedetecteerd.
PLII – Brandt om
Pro Logic II-decodering aan te geven (zie
Luisteren in surroundgeluid op bladzijde 25 voor verdere informatie).
24 ADV.S.
Gaat branden wanneer een van de Advanced Surroundinstellingen geselecteerd is (zie Gebruik van de Advanced
Surround op bladzijde 26 voor meer informatie).
25 SIGNAL SELECT-indicators
DIGITAL – Gaat branden wanneer een digitaal audiosignaal
geselecteerd is. Het lampje knippert wanneer een digitaal audiosignaal
is geselecteerd en de geselecteerde audio-ingang niet beschikbaar is.
5
HDMI – Gaat branden wanneer een HDMI-signaal geselecteerd is. Het
lampje knippert wanneer een HDMI-signaal is geselecteerd en de
geselecteerde HDMI-ingang niet beschikbaar is.
26 DIR.
Gaat branden wanneer de DIRECT- of de PURE DIRECTmodus wordt ingeschakeld (bladzijde 26).
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
6 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
1
Toetsen en indicators
Afstandsbediening
1
RECEIVER
AUDIO SEL
9
Wat betreft de bediening van andere apparaten, zijn de
afstandsbedieningscodes voor de Pioneer-producten vooraf
ingesteld. De instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
7 USB-bedieningsknoppen
1 ÍRECEIVER
8 TUNER-bedieningsknoppen
Schakelt tussen ruststand en aan.
2 Ingangsfunctieknoppen
DVD
SAT
STREAM BOX
BD
CBL
S.BOX
GAME
CD
TV
Gebruik deze toets om de ingangsbron van deze receiver te
selecteren (bladzijde 18). Hiermee kunt u met de
afstandsbediening andere Pioneer-componenten bedienen.
TRE
2
10
BT AUDIO
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
3 Bedieningstoetsen voor het geluid
PHASE – Druk op deze knop om fasecontrole aan of uit
te zetten (bladzijde 27).
S.RETRIEVER – Druk hierop om geluid met CD-kwaliteit te
herstellen voor gecomprimeerde audiobronnen (bladzijde 27).
BASS
AUX
4 Luistermodus en bedieningstoetsen van het component
3
AUTO/DIRECT – Schakelt tussen automatische surroundmodus
(bladzijde 25) en Stream Direct-weergave (bladzijde 26).
STEREO – Indrukken om stereoweergave te selecteren
(bladzijde 25).
ALC/STANDARD SURR – Indrukken voor standaard
decoderen en schakelen tussen de modes
Pro Logic II en
NEO:6, en de stereomodus van de automatische niveaubediening
(bladzijde 25).
ADV SURR – Hiermee wisselt u tussen de verschillende
surroundmodi (bladzijde 26).
ECO – Schakelt tussen ECO 1/ECO 2. Als ECO Mode is
ingeschakeld (ON), wordt de display donker (bladzijde 26).
4
AV
ADJUST
MUTE VOLUME
11
5
12
6
HOME
MENU
RETURN
USB
TOP
MENU
5 Knoppen voor de receiverbediening
7
AV ADJUST – Hiermee krijgt u toegang tot de audioopties (bladzijde 27).
HOME MENU – Indrukken voor toegang tot het Home
Menu (bladzijde 30).
RETURN – Om terug te keren naar de weergave die er
onmiddellijk aan voorafgaat, wanneer instellingen gemaakt worden.
TUNER
DISP
8
PRESETPRESET
EDIT
TUNE+
TUNE
SLEEP
PRESET+
PRESET
TUNETUNE
STATUS
BAND
13
14
15
6
/ // , ENTER
Gebruik de pijlknoppen voor het instellen van uw
surroundgeluidsysteem (bladzijde 30).
6
Om de USB-bron te bedienen. Handelingen anders dan met
USB zijn niet mogelijk.
Zie Luisteren naar de radio op bladzijde 22.
9 AUDIO SEL
Indrukken om het audio-ingangssignaal van het apparaat te
selecteren om het te kunnen afspelen (bladzijde 18).
10 BASS +/–, TRE +/–
Gebruik deze toetsen om de Bass (lage tonen) of Treble
(hoge tonen) in te stellen.
• Deze bedieningsorganen zijn uitgeschakeld als de
luistermodus op DIRECT of PURE DIRECT gezet is.
• Als de voorluidspreker in de luidsprekerinstelling op
SMALL gezet is (of automatisch via de Full Auto MCACCsetup) en X.Over op meer dan 150 Hz gezet is, zal het
kanaalniveau van de subwoofer afgesteld worden door op
BASS +/– te drukken (bladzijde 31).
11 MUTE
Hiermee zet u het geluid aan en uit.
12 VOLUME +/–
Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen.
13 SLEEP
Druk hierop om de tijdsduur te wijzigen voordat de receiver
overschakelt naar standby (30 min – 60 min – 90 min – Off).
U kunt de resterende tijd van de slaaptimer om het even
wanneer controleren door eenmaal op SLEEP te drukken.
14 DIMMER
Hiermee verlaagt of verhoogt u de helderheid van het
display. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld.
15 STATUS
Schakelt het scherm van dit apparaat. De luistermodus, het
geluidsvolume of de ingangsnaam kan worden
gecontroleerd door het selecteren van een ingangsbron.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
7 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
1
Toetsen en indicators
De batterijen plaatsen
De bij het systeem meegeleverde batterijen zijn bestemd
voor het eerste gebruik en niet voor langdurig gebruik. Wij
raden u aan alkalibatterijen te gebruiken die een lange
levensduur hebben.
Bedieningsbereik van de afstandsbediening
Onder de volgende omstandigheden werkt de
afstandsbediening mogelijk niet goed:
• Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening
en de sensor van de afstandsbediening op de receiver.
• Er valt direct zonlicht of TL-licht op de
afstandsbedieningssensor.
• De receiver staat dicht bij een apparaat dat
infraroodstralen uitzendt.
• De receiver wordt tegelijkertijd met een andere infraroodafstandsbediening bediend.
WAARSCHUWING
• Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op
een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel.
Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten,
exploderen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit
de levensduur of prestaties van de batterijen.
LET OP
• Verkeerd gebruik van de batterijen kan lekkage of het
barsten van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen zodanig dat de plus- en minpolen
overeenkomen met de merktekens in het batterijvak.
- Batterijen met dezelfde vorm kunnen een verschillende
spanning hebben. Gebruik verschillende soorten
batterijen niet samen.
- Wanneer u lege batterijen weggooit, gelieve daarbij de
geldende wetgeving en bepalingen na te leven.
- Wees bij het plaatsen van de batterijen voorzichtig zodat
u de veren op de (–) aansluitingen voor de batterijen niet
beschadigt. Hierdoor kunnen batterijen gaan lekken of
oververhit raken.
30°
30°
7m
7
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
2
8 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
De apparatuur aansluiten
Tips voor het opstellen van de luidsprekers
De luidsprekers opstellen
Waar u uw luidsprekers in de kamer opstelt, is van grote invloed op de kwaliteit van het geluid.
De volgende richtlijnen dienen als ondersteuning om het optimale geluid uit uw systeem te
halen.
• De subwoofer kan op de grond worden geplaatst. Idealiter moeten de andere luidsprekers
zich ongeveer op oorhoogte bevinden wanneer u naar ze luistert. Het wordt afgeraden de
luidsprekers op de grond (met uitzondering van de subwoofer) te plaatsen of zeer hoog aan
de wand te monteren.
• Voor het beste stereo-effect plaatst u de voorluidsprekers 2 m tot 3 m uit elkaar, met een
gelijke afstand tot de TV.
• Gebruik afgedekte luidsprekers bij het plaatsen van luidsprekers rondom de CRT-TV, of
plaats de luidsprekers op voldoende afstand van de CRT-TV.
• Als u een middenluidspreker gebruikt, stel de voorluidsprekers dan iets schuiner op. Zo
niet, dan plaatst u ze minder schuin.
• Plaats de middenluidspreker boven of onder de TV zodat het geluid van het middenkanaal
zich bij het TV-scherm bevindt. Zorg er tevens voor dat de middenluidspreker niet de lijn
kruist die gevormd wordt door de voorste rand van de luidsprekers voor-links en voorrechts.
• De luidsprekers worden het beste schuin in de richting van de luisterpositie geplaatst. Hoe
schuin hangt af van de afmetingen van de kamer. Plaats ze minder schuin in grotere
kamers.
• De optimale plaatsing voor de surroundluidsprekers is net boven oorhoogte. Plaats de
luidsprekers niet naar elkaar toe. Voor DVD-Audio moeten de luidsprekers zich iets meer
direct achter de luisteraar bevinden dan voor thuistheater-weergave.
• Plaats de zijluidsprekers bij voorkeur niet verder weg van de luisterpositie dan de voor- en
middenluidsprekers. Anders kan het surround-effect afnemen.
Door aansluiting van de linker- en rechtervoorspeakers (L/R), de middenspeaker (C), de
linker en rechter surroundspeakers (SL/SR), en de subwoofer (SW), verkrijgt u een 5.1kanaals surroundsysteem.
Stel uw luidsprekers op zoals hieronder getoond om een optimaal surroundgeluid te
verkrijgen.
5.1-kanaals surroundsysteem:
R
L
C
120
SW
120
SR
SL
LET OP
• Zorg ervoor dat alle luidsprekers stevig aangesloten zijn. Dat verbetert niet alleen de
geluidskwaliteit, maar vermindert ook het risico van schade of letsel door luidsprekers die
worden omgestoten of omvallen als gevolg van externe schokken, waaronder
aardbevingen.
8
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
9 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
Subwoofer
De luidsprekers aansluiten
Voor-links
Voor-rechts
Midden
De receiver werkt al met twee stereoluidsprekers (de voorluidsprekers in de afbeelding). Het
verdient echter aanbeveling ten minste drie luidsprekers te gebruiken en een complete
opstelling is het beste voor surroundgeluid.
Zorg ervoor dat de luidspreker aan de rechterzijde op het rechteraansluitpunt (R), en de
luidspreker aan de linkerzijde op het linkeraansluitpunt (L) wordt aangesloten. Ook moeten
de positieve en negatieve (+/–) aansluitingen op de receiver overeenkomen met die op de
luidsprekers.
U kunt speakers gebruiken met een nominale impedantie van tussen 6 Ω en 16 Ω.
Zorg ervoor dat alle aansluitingen tot stand zijn gebracht voordat u de stekker van dit toestel
in het stopcontact steekt.
LINE LEVEL
INPUT
4
34
Basisbedradingsaansluitingen
Voorluidsprekeraansluitingen:
1 Draai de ontblote draaduiteinden in elkaar.
2 Maak de aansluiting wat los en steek de
1
blote draad er in.
2
3
12 mm
3 Draai de aansluiting vast.
Midden- en surroundluidsprekeraansluitingen:
1 Draai de ontblote draaduiteinden in elkaar.
2 Duw de klemaansluiting open en steek de
ontblote draad naar binnen.
1
2
2
3
12 mm
Surround-rechts
3 Laat de klemaansluiting los.
LET OP
• Op deze luidsprekeraansluitingen staat een GEVAARLIJKE spanning. Om een elektrische
schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de
stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt.
• Zorg dat de ontblote draaduiteinden van de luidsprekerkabel stevig in elkaar zijn gedraaid
en volledig in de luidsprekeraansluiting steken. Wanneer kale luidsprekerdraad contact
maakt met het achterpaneel, kan hierdoor het apparaat worden uitgeschakeld als
veiligheidsmaatregel.
9
Surround-links
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
10 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
De kabels aansluiten
Zorg ervoor dat de kabels niet over het apparaat heen liggen
(zoals aangegeven in de afbeelding). Anders produceert het
magnetische veld van de transformatoren in het apparaat
een brom in de luidsprekers.
• Als het videosignaal niet op de TV wordt weergegeven,
kunt u proberen de resolutie-instellingen op het apparaat
of het scherm te wijzigen. Vergeet niet dat sommige
componenten (zoals videogameapparaten) over
resoluties beschikken die wellicht niet worden
weergegeven. In dat geval gebruikt u een (analoge)
composite-aansluiting.
• Wanneer het videosignaal van de HDMI 480i, 480p, 576i
of 576p is, kan Multi Ch PCM-geluid en HD-geluid niet
worden ontvangen.
Over HDMI
Belangrijk
• Voordat u aansluitingen maakt of wijzigt, schakelt u het
apparaat uit en verwijdert u de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact.
• Zet het apparaat op stand-by voordat het netsnoer wordt
verwijderd.
HDMI-kabels
Zowel beeld- als geluidssignalen kunnen tegelijkertijd via
één kabel worden verzonden. Wanneer het apparaat en de
TV door middel van deze receiver worden aangesloten,
dienen de HDMI-kabels voor beide aansluitingen te worden
gebruikt.
HDM
I
Zorg ervoor dat u de aansluiting in de juiste richting aansluit.
Opmerking
• Stel de HDMI-parameter in De audio-opties instellen op
bladzijde 27 op THRU (THROUGH) en stel het
ingangssignaal in Selecteren van het audioingangssignaal op bladzijde 18 op HDMI wanneer u het
HDMI-audio-uitgangssignaal van uw TV wilt horen (er
wordt geen geluid door deze receiver weergegeven).
Via de HDMI-aansluiting wordt niet-gecomprimeerde digitale
video overgedragen, alsmede bijna alle typen digitale audio
waarvoor het aangesloten apparaat geschikt is, waaronder
DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD Master Audio (zie hieronder voor
beperkingen), Video-CD/Super-VCD en CD.
Deze receiver bevat High-Definition Multimedia Interface
(HDMI®) technologie.
Deze receiver ondersteunt de hieronder beschreven functies
via de HDMI-aansluitingen.
• Digitale overdracht van niet-gecomprimeerde video
(contents beschermd door HDCP (1080p/24, 1080p/60,
enz.))
• 3D signaaloverdracht
• Deep Color-signaaloverdracht
• x.v.Color signaaloverdracht
• Audio Return Channel (zie Het HDMI Setup-menu op
bladzijde 33)
• Invoer van meerkanaals lineaire PCM digitale
audiosignalen (192 kHz of minder) voor maximaal 8
kanalen
• Invoer van de volgende digitale audio-indelingen:
– Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio met hoge
bitrate (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVD-Audio,
CD, SACD (alleen DSD 2-kan.), Video-CD, Super-VCD
• 4K signaaloverdracht
– Mogelijk functioneert dit afhankelijk van de aangesloten
apparatuur niet goed.
– Signalen van 4K 24p, 4K 25p, 4K 30p, 4K 50p en 4K 60p
worden ondersteund.
• Met HDCP 2.2 compatible aansluitpunt
10
Opmerking
• Gebruik een High Speed HDMI®/™-kabel. Wanneer een
andere HDMI-kabel dan de High Speed HDMI®/™-kabel
wordt gebruikt, dan zal deze mogelijk niet goed
functioneren.
• Wanneer een HDMI-kabel met ingebouwde equalizer
wordt aangesloten, dan zal deze mogelijk niet goed
functioneren.
• 3D, Deep Color, x.v.Color, 4K-signaaloverdracht en Audio
Return Channel zijn alleen mogelijk als deze op een
compatible component zijn aangesloten.
• Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het
langer voordat dit door het apparaat wordt herkend.
Daarom is het mogelijk dat er een onderbreking in het
geluid is bij het overschakelen tussen de audio-indelingen
of het beginnen met afspelen.
• Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de
weergave op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem
is aangesloten, of door het aan- of afsluiten van de HDMIkabel tijdens de weergave kan ruis of een storing in het
geluid ontstaan.
®
De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia
Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in
de Verenigde Staten en andere landen.
“x.v.Color” en
Sony Corporation.
zijn handelsmerken van
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
11 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
Analoge audiokabels
Standaard RCA-videokabels
Gebruik stereo RCA-phonokabels voor het aansluiten van
analoge audioapparaten. Deze kabels herkent u aan de rode
en witte stekkers; sluit de rode stekkers aan op de Raansluitingen (rechts) en de witte stekkers op de Laansluitingen (links).
Deze kabels worden het meest gebruikt voor
videoaansluitingen en worden gebruikt om composite videoaansluitingen met elkaar te verbinden. De gele stekkers
onderscheiden ze van de kabels voor audio.
Wit (Links)
VID
EO
L
R
AUD
IO
Informatie over video-uitgangaansluiting
Deze receiver is niet voorzien van een videoconverter. Als u
HDMI-kabels gebruikt voor aansluiting op het
ingangsapparaat, dienen dezelfde kabels te worden gebruikt
voor aansluiting op de TV.
De invoer van signalen van de analoge (composite) videoingangen van dit apparaat worden niet uitgevoerd via de
HDMI OUT.
Geel
Weergavecomponent
Rood (Rechts)
Digitale audiokabels
Gebruik in de handel verkrijgbare coaxiale digitale
audiokabels of optische kabels om digitale apparaten aan te
sluiten op deze receiver.
Coaxiale digitale
audiokabel
COA
XIA
IN L
IN
IN
HDMI
VIDEO
OUT
MONITOR
OUT
HDMI
VIDEO
Aansluiting voor
verbinding met
bronapparaat
OPT
ICA
IN L
Optische kabel
Aansluiting voor
verbinding met TVmonitor
De On-screen
Display
verschijnt niet.
Opmerking
• Wanneer u optische kabels aansluit, wees dan voorzichtig
dat u bij het insteken van de stekker het afsluitklepje van
de optische aansluiting niet beschadigt.
• Wikkel een optische kabel losjes op om deze te bewaren.
De kabel kan worden beschadigd als hij scherp wordt
gebogen.
• Voor coaxiale digitale aansluitingen kunt u ook een
gewone RCA-videokabel gebruiken.
TV
Videosignalen kunnen worden uitgevoerd.
11
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
12 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
Aansluiting van uw TV en weergaveapparatuur
HDMI/DVI-compatible componenten
Blu-ray Disc/DVDspeler
Set-topbox
Streamen mediaspeler
Gameconsole
4
Aansluitingen maken met HDMI
Als u een apparaat hebt dat is uitgerust met HDMI of DVI
(met HDCP) (zoals een Blu-ray Disc-speler enz.), kunt u dit
aansluiten op de receiver met een algemeen verkrijgbare
HDMI-kabel.
• De volgende aansluiting/instelling is vereist om naar
geluid van de TV via deze receiver te luisteren.
- Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie niet
ondersteunt, sluit dan de receiver en de TV met
audiokabels aan (zoals getoond).
- Als de TV de HDMI Audio Return Channel-functie
ondersteunt, dan wordt het geluid van de TV via het
HDMI-aansluitpunt op de receiver weergegeven, zodat
aansluiting van een audiokabel niet nodig is. Zet in dat
geval ARC bij HDMI Setup op ON (zie Het HDMI Setupmenu op bladzijde 33).
- Raadpleeg de bedieningshandleiding van de televisie
voor aanwijzingen over de aansluitingen en de set-up
van de televisie.
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI OUT
HDMI OUT
Als de TV de HDMI Audio
Return Channel-functie
niet ondersteunt, dan
moet deze aansluiting
worden uitgevoerd om
naar TV-geluid via de
receiver te luisteren.
Belangrijk
• Als de ARC-functie op ON staat en de receiver via een
HDMI-kabel op een compatible televisie is aangesloten,
en u de ingang van de televisie op composiet instelt, dan
schakelt de ingang van de receiver mogelijk automatisch
over op TV. Als dit zich voordoet, stel de ingang van de
receiver dan in op de oorspronkelijke ingang, of zet de
ARC-functie op OFF (zie Het HDMI Setup-menu op
bladzijde 33).
Opmerking
• De analoge audio-ingang moet worden ingesteld om te
kunnen luisteren naar audio van de TV die via een
analoge audiokabel op deze receiver is aangesloten (zie
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen) op
bladzijde 32).
2
OSD kan via HDMI
worden weergegeven.
R
HDMI IN
L
ANALOG AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Eén selecteren
HDMI/DVI-compatible TV
12
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
13 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
2
Een apparaat zonder HDMI-ingang aansluiten
Dit schema toont de verbindingen van een TV en een Blu-ray
Disc/DVD-speler (of een andere afspeelcomponent) zonder
HDMI-aansluiting op de ontvanger.
Belangrijk
• Als de receiver en de TV via een composietkabel zijn
aangesloten, dan kan de OSD-functie, waarmee de
instellingen, de bedieningsfuncties etc. van de receiver op
het televisiescherm worden weergegeven, niet worden
gebruikt. Kijk in dat geval naar de display van het
voorpaneel van de receiver voor de verschillende
bedieningsfuncties en instellingen.
Blu-ray Disc/DVD-speler
Eén selecteren
VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
R
L
Set-topbox
4
Eén selecteren
VIDEO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
ANALOG AUDIO OUT
R
L
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL
COAXIAL
34
Deze aansluiting
moet worden
gemaakt om het
geluid van de TV
via de receiver
weer te geven.
Opmerking
• Er kan slechts één component op het optische
ingangsaansluitpunt worden aangesloten. Gebruik voor
aansluiting van overige apparatuur een andere
aansluitingswijze voor de audio.
Schakel eerst over op BD/DVD (Blu-ray Disc/DVD-speler)
of CBL/SAT (set-topbox), en druk vervolgens op AUDIO
SEL om audiosignaal O1 (OPTICAL1) te kiezen, teneinde
audio vanaf de broncomponent die via een optische kabel
op deze receiver is aangesloten te kunnen beluisteren (zie
Selecteren van het audio-ingangssignaal op bladzijde 18).
• Er kan slechts één component op het coaxiale
ingangsaansluitpunt worden aangesloten. Gebruik voor
aansluiting van overige apparatuur een andere
aansluitingswijze voor de audio.
Schakel eerst over op BD/DVD (Blu-ray Disc/DVD-speler)
of CBL/SAT (set-topbox), en druk vervolgens op AUDIO
SEL om audiosignaal C1 (COAXIAL1) te kiezen, teneinde
audio vanaf de broncomponent die via een coaxkabel op
deze receiver is aangesloten te kunnen beluisteren (zie
Selecteren van het audio-ingangssignaal op bladzijde 18).
OSD kan niet worden
weergegeven.
R
L
ANALOG AUDIO OUT
TV
13
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Eén selecteren
VIDEO IN
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
14 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
3 Plaats de AM-antenne op een vlakke ondergrond en in
een richting waarbij de ontvangst optimaal is.
Antennes aansluiten
Sluit de AM-raamantenne en de FM-draadantenne aan zoals
hieronder getoond. Om de ontvangst en de geluidskwaliteit
te verbeteren, kunt u buitenantennes aansluiten (zie
Buitenantennes gebruiken hieronder).
afb. a
afb. b
4 Sluit de FM-draadantenne aan op de FM-antenne-
aansluiting.
Voor optimale resultaten rolt u de FM-antenne volledig af en
bevestigt u deze aan een wand of een deurkozijn. Niet los
ophangen of opgerold laten.
Om de AM-ontvangst te verbeteren
Sluit een met vinyl beklede draad van 5 m tot 6 m aan op de
AM-antenne-aansluiting zonder de bijgeleverde AMraamantenne los te koppelen.
U verkrijgt de beste ontvangst wanneer u de kabel buiten
horizontaal ophangt.
Om de FM-ontvangst te verbeteren
Buitenantenne
Gebruik een PAL-connector (niet meegeleverd) om een
externe FM-antenne aan te sluiten.
2
Eenkliks PAL-steker
Binnenantenne
(draad met
vinylafscherming)
3
75 Ω coaxiale kabel
1
1 Duw de nokken open, steek er per aansluiting een draad
in en laat vervolgens de nokken los om de AMantennedraden vast te zetten.
2 Bevestig de AM-raamantenne aan de bevestigde
houder.
Om de houder aan de antenne te bevestigen, buigt u de
houder in de richting van de pijl (afb. a), vervolgens klemt u
de raamantenne in de houder (afb. b).
14
4
34
Buitenantennes gebruiken
4
2
5 m tot 6 m
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
15 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
2
De apparatuur aansluiten
Een USB-apparaat aansluiten
De receiver aansluiten op het stopcontact
Het is mogelijk om naar tweekanaals audio te luisteren met
behulp van de USB-interface aan de voorzijde van deze
receiver.
Sluit de receiver pas aan, nadat u al uw componenten op
deze receiver hebt aangesloten, waaronder de luidsprekers.
…
Zet deze receiver in de stand-bystand en sluit dan uw
USB-apparaat aan op de USB -aansluiting op het
voorpaneel van de receiver.
• Het is niet mogelijk een iPod/iPhone of een dergelijk
apparaat op deze receiver aan te sluiten en
muziekbestanden af te spelen.
• Een USB-hub wordt door deze receiver niet ondersteund.
• Zie Een USB-apparaat afspelen op bladzijde 20 voor
instructies voor het afspelen van een USB-apparaat.
Deze receiver
USB-massaopslagapparaat
…
Steek het netsnoer in een geschikt netstopcontact.
LET OP
• Pak het netsnoer beet bij de stekker. Trek de stekker er
niet uit door aan het snoer te trekken en trek nooit aan het
netsnoer met natte handen aangezien dit kortsluiting of
een elektrische schok tot gevolg kan hebben. Plaats geen
toestel, meubelstuk o.i.d. op het netsnoer, en klem het niet
vast. Maak er nooit een knoop in en en verbind het
evenmin met andere snoeren. De netsnoeren dienen zo te
worden geleid dat er niet per ongeluk iemand op gaat
staan. Een beschadigd netsnoer kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Kontroleer het netsnoer af
en toe. Wanneer u de indruk krijgt dat het beschadigd is,
dient u bij uw dichtstbijzijnde erkende PIONEER
onderhoudscentrum of uw dealer een nieuw snoer te
kopen.
• Wanneer de receiver niet geregeld wordt gebruikt, bijv.
tijdens vakanties, moet hij losgekoppeld zijn door de
stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.
Opmerking
• Nadat de receiver op een stopcontact is aangesloten,
begint er een 2-seconden tot 10-seconden HDMI
initialisatieproces. Tijdens dit proces kunt u geen
bedieningshandelingen uitvoeren. De HDMI-indicator op
het display op het voorpaneel knippert tijdens dit procues
en u kunt de receiver pas inschakelen zodra de indicator
stopt met knipperen. Deze procedure kan worden
overgeslagen als u ARC bij de HDMI-setup op OFF zet.
Zie Het HDMI Setup-menu op bladzijde 33 voor verdere
informatie.
15
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
3
16 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Basisinstelling
Automatisch instellen voor surroundgeluid
(MCACC)
Plaats de bijgeleverde instellingsmicrofoon in de
luisterpositie en meet de testtonen die door de luidsprekers
uitgezonden worden waarna het toestel automatisch voor
iedere luidspreker het optimale volumeniveau, de crossoverfrequentie en de afstand ten opzichte van de luisterpositie
instelt. Dit maakt tevens de correctie van de vervorming
mogelijk die door de akoestische omgeving van de kamer
veroorzaakt wordt.
op de afstandsbediening op de BD-knop om naar
1 Schakel de ontvanger en uw TV in.
4 deDrukBD/DVD-ingang
te schakelen.
Schakel de TV-ingang naar de ingang die de ontvanger
2 met de TV verbindt via de overeenkomstige HDMIDruk op de HOME MENU-knop.
5 Het Home Menu verschijnt op de TV. Gebruik / //
kabel.
en ENTER op de afstandsbediening om tussen de
de microfoon aan op de SETUP MIC-aansluiting
schermen en de items van de keuzemenu's te
3 Sluit
op het voorpaneel.
navigeren. Druk op RETURN om het huidige menu te
Controleer of er geen obstakels tussen de luidsprekers
en de microfoon zijn.
LET OP
• De testtonen die in de Full Auto MCACC-setup gebruikt
worden, worden bij een hoog volume uitgezonden.
Belangrijk
• De OSD zal niet verschijnen als u verbinding gemaakt
heeft met de composite-uitgang op uw TV. Gebruik de
HDMI-verbinding voor uw Full Auto MCACC-setup.
• De Full Auto MCACC-setup zal over iedere andere
bestaande luidsprekerinstelling die u gemaakt heeft heen
schrijven.
• Voordat u de Full Auto MCACC-setup gebruikt, mag de
USB-ingang niet als ingangsbron geselecteerd zijn.
verlaten.
• Druk op ongeacht welk moment op HOME MENU
om het Home Menu te verlaten. Als u de Full Auto
MCACC-setup op ongeacht welk moment verlaat, zal
de ontvanger automatisch sluiten en zullen geen
instellingen gemaakt worden.
• De screensaver zal na drie minuten van inactiviteit
automatisch starten.
“Full Auto MCACC” in het Home Menu en
6 Selecteer
druk vervolgens op ENTER.
AUX INPUT
SETUP MIC
Home Menu
1.Full Auto MCACC
2.Manual SP Setup
3.Input Assign
4.Auto Power Down
5.HDMI Setup
Return
AV
ADJUST
RECEIVER
opnieuw op ENTER.
7 Druk
• MIC IN knippert als de microfoon niet verbonden is
MUTE VOLUME
met de SETUP MIC-aansluiting.
Probeer zo stil mogelijk te zijn nadat u op ENTER
gedrukt heeft. Het systeem zal een reeks testtonen laten
klinken om het geluidsniveau van de omgeving te
bepalen.
AUDIO SEL
HOME
MENU
DVD
SAT
STREAM BOX
BD
CBL
S.BOX
RETURN
USB
TOP
MENU
Heeft u een statief, gebruik dat dan om de microfoon
erop te zetten zodat deze zich op oorhoogte bevindt in
uw normale luisterpositie.
Plaats de microfoon anders op oorniveau met gebruik
van een tafel of een stoel.
16
de instructies op het scherm.
8 Volg
• Controleer of de microfoon verbonden is.
• Controleer of de subwoofer ingeschakeld is en het
volume hoog staat.
• Zie hieronder voor opmerkingen over het
achtergrondgeluid en andere mogelijke interferenties.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
17 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
3
9
Basisinstelling
Wacht tot de testtonen eindigen.
Een voortgangsrapport wordt op het scherm
weergegeven terwijl de ontvanger testtonen laat klinken
om te bepalen of de luidspreker in uw setup aanwezig is.
Probeer zo stil mogelijk te zijn wanneer dit bezig is.
11
Controleer of “OK” geselecteerd is en druk vervolgens
op ENTER.
Als het scherm in stap 10 gedurende 10 seconden niet
aangeraakt wordt en in stap 11 niet op ENTER gedrukt
wordt, zal de Full Auto MCACC-setup automatisch van
start gaan zoals getoond wordt.
1.Full Auto MCACC
1.Full Auto MCACC
Now Analyzing
Now Analyzing
Environment Check
Ambient Noise
Speaker YES/NO
Surround Analyzing
Speaker System
X.Over
Speaker Distance
Channel Level
Acoustic Cal EQ
Return
Return
• Voor correcte luidsprekerinstellingen dient u tijdens
de testtonen niet het volume af te stellen.
Een voortgangsrapport wordt op het scherm
weergegeven terwijl de ontvanger meer testtonen laat
klinken om de optimale ontvangerinstellingen vast te
stellen voor kanaalniveau, luidsprekerafstand en
Acoustic Calibration EQ.
Probeer opnieuw zo stil mogelijk te zijn wanneer dit
gebeurt. Dit kan 1 tot 3 minuten duren.
10 De configuratie die op het scherm getoond wordt, dient
Bevestig de luidsprekerconfiguratie.
de huidige luidsprekers die u heeft te weerspiegelen.
1.Full Auto MCACC
Check!
Front
Center
Surround
Subwoofer
[
[
[
[
YES
YES
YES
YES
12
]
]
]
]
OK
9:NEXT
Return
• Met foutberichten (zoals Too much ambient noise)
selecteer dan RETRY na gecontroleerd te hebben of
er omgevingsgeluid is (zie Andere problemen met het
gebruik van de Full Auto MCACC-setup hieronder).
Als de weergegeven luidsprekerconfiguratie niet correct is,
gebruik dan / om de luidspreker te selecteren en / om
de instelling te veranderen. Wanneer u klaar bent gaat u over
naar de volgende stap.
Als u een foutbericht (ERR) in de rechter kolom ziet, kan er
een probleem met de luidsprekerverbinding zijn. Als het
selecteren van RETRY het probleem niet verhelpt, schakel
dan de stroom uit en controleer de luidsprekerverbindingen.
De Full Auto MCACC-setup is klaar, het Home Menu-scherm
wordt automatisch weergegeven.
De instellingen die in de Full Auto MCACC-setup
gemaakt zijn, dienen u een excellent surroundgeluid uit
uw systeem te bieden maar het is ook mogelijk deze
instellingen met de hand af te stellen met gebruik van
het Home Menu (begin op bladzijde 30).
Opmerking
• Afhankelijk van de kenmerken van uw kamer kan het
soms gebeuren dat identieke luidsprekers met
conusafmetingen van ongeveer 12 cm (5 inches)
uiteindelijk verschillende grootte-instellingen hebben. U
kunt de instelling met de hand corrigeren met gebruik van
Luidsprekerinstellingen op bladzijde 30.
• De afstandsinstelling van de subwoofer kan groter zijn dan
de huidige afstand vanaf de luisterpositie. Deze instelling
dient nauwkeurig te zijn (rekening houdend met vertraging
en kenmerken van de kamer) en hoeft doorgaans niet
veranderd te worden.
17
Andere problemen met het gebruik van de Full
Auto MCACC-setup
Als de omgeving in de kamer niet optimaal is voor de Full
Auto MCACC-setup (teveel achtergrondgeluid, echo van de
muren, obstakels tussen de luidsprekers en de microfoon)
kan de uiteindelijke instelling onjuist zijn. Controleer of er
huishoudelijke apparaten zijn (airconditioner, koelkast,
ventilator, enz.) die van invloed zijn op de omgeving en
schakel deze uit indien nodig. Als er instructies op het display
van het voorpaneel verschijnen, volg deze dan op.
• Sommige oudere TV's kunnen interferentie vormen met
de werking van de microfoon. Als dat het geval lijkt te zijn,
schakel de TV dan uit wanneer u de Full Auto MCACCsetup uitvoert.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
4
18 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Basisbediening voor afspelen
Een bron afspelen
Dit zijn algemene instructies voor het afspelen van een bron,
zoals een DVD, met het thuistheatersysteem.
RECEIVER
AV
ADJUST
SAT
STREAM BOX
BD
CBL
S.BOX
GAME
CD
TV
MUTE VOLUME
TRE
HOME
MENU
BT AUDIO
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
RETURN
USB
BASS
TOP
MENU
AUX
1
2
3
Selecteren van het audio-ingangssignaal
Het audio-ingangssignaal kan voor iedere ingangsbron
worden geselecteerd. Zodra dit is ingesteld, dan wordt de
geselecteerde audio-ingang toegepast wanneer u de
ingangsbron selecteert via de ingangsfunctietoetsen.
Opmerking
AUDIO SEL
DVD
Het is mogelijk om op de display op het voorpaneel te
controleren of de surroundgeluidweergave wel of niet
correct wordt uitgevoerd.
Als de aanduiding op het display niet overeenkomt met
het ingangssignaal en de luidsprekerfunctie, moet u de
aansluitingen en instellingen controleren.
Zet de apparatuur van het systeem en de receiver aan.
Zet eerst het afspeelapparaat (zoals een DVD-speler),
de TV en de subwoofer (indien aanwezig) aan en
vervolgens pas de receiver (druk op ÍRECEIVER).
• Controleer of de instellingsmicrofoon afgesloten is.
• U moet mogelijk de instellingen voor de digitale audiouitgang van de DVD-speler of digitale satellietontvanger
controleren. Deze moeten zijn ingesteld op Dolby Digital,
DTS en 88,2 kHz/96 kHz PCM-audio via 2 kanalen. Als er
een optie voor MPEG-audio is, stelt u deze in op conversie
van MPEG-audio naar PCM.
• Afhankelijk van de DVD-speler of brondiscs krijgt u
mogelijk alleen digitaal stereogeluid via 2 kanalen en
analoog geluid te horen. In dat geval dient de receiver op
een meerkanaals luistermodus te worden ingesteld indien
u meerkanaals surroundgeluid wenst.
VOLUME +/– om het geluidsniveau in te
5 Gebruik
stellen.
Zet het volume van de TV zacht zodat al het geluid uit de
luidsprekers komt die zijn aangesloten op deze receiver.
Zet de TV-ingang op de ingang waarop deze receiver is
aangesloten.
Als u de receiver bijvoorbeeld op het VIDEOcontactpunt van uw TV heeft aangesloten, zorg er dan
voor dat u thans het VIDEO-contactpunt selecteert.
Druk op de ingangsfunctietoetsen om de
ingangsfunctie die u wilt afspelen te selecteren.
Als u de juiste ingangsbron heeft geselecteerd en er
wordt toch geen geluid weergegeven, selecteer dan het
audio-ingangssignaal voor weergave (zie Selecteren
van het audio-ingangssignaal hieronder).
Druk op AUTO/DIRECT om ‘AUTO SURROUND’ te
4 selecteren
en te beginnen met het afspelen van de
bron.
Als u een DVD met Dolby Digital- of DTS-surroundgeluid
afspeelt met een digitale audio-aansluiting, moet u
surroundgeluid horen. Als u een stereobron afspeelt, of
als de aansluiting een analoge audio-aansluiting betreft,
hoort u alleen geluid uit de voorluidsprekers links/rechts
in de standaardluisterfunctie.
18
RECEIVER
DVD
…
AUDIO SEL
SAT
STREAM BOX
Druk op AUDIO SEL om het audio-ingangssignaal dat
met de broncomponent overeenkomt te selecteren.
Elke keer dat u drukt, bladert u als volgt door de opties:
• H – Er wordt een HDMI-signaal geselecteerd. H kan
worden geselecteerd voor de BD/DVD, CBL/SAT,
STRM BOX of GAME-ingang. Voor andere ingangen
kan H niet worden geselecteerd.
- Wanneer de optie HDMI in De audio-opties instellen
op bladzijde 27 ingesteld is op THRU, is het geluid
hoorbaar via uw TV, niet via deze receiver.
• A – Selecteert de analoge ingangen.
• C1/O1 – Selecteert de digitale ingang. De coaxiale 1ingang wordt voor C1 geselecteerd, en de optische 1
audio-ingang voor O1.
Wanneer H (HDMI) of C1/O1 (digitaal) wordt
geselecteerd en de geselecteerde audio-ingang niet
beschikbaar is, dan wordt automatisch A (analoog)
geselecteerd.
Opmerking
• De ingangen STRM BOX en GAME staan permanent op
H (HDMI). Dit kan niet worden gewijzigd.
• Voor de TV-ingang kan alleen A (analoog) of C1/O1
(digitaal) worden geselecteerd. Indien de ARC bij de
HDMI Setup echter op ON staat, staat de ingang
permanent op H (HDMI) en kan niet worden gewijzigd.
• Als de ingang op H (HDMI) of C1/O1 (digitaal) is ingesteld,
gaat
branden wanneer een Dolby Digital-signaal wordt
ingevoerd, en DTS gaat branden wanneer een DTSsignaal wordt ingevoerd.
• Wanneer de H (HDMI) geselecteerd is, zijn de indicators
A en DIGITAL uit (zie bladzijde 5).
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
19 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
4
Basisbediening voor afspelen
• Wanneer de digitale ingang (optisch of coax) wordt
geselecteerd, kan deze receiver alleen digitale
signaalindelingen van Dolby Digital, PCM (32 kHz tot
96 kHz) en DTS (waaronder DTS 96 kHz/24-bits)
weergeven. De compatibele signalen via de HDMIaansluitingen zijn: Dolby Digital, DTS, SACD (alleen DSD
2-kan.), PCM (32 kHz tot 192 kHz samplingfrequenties),
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTSHD Master Audio en DVD Audio (waaronder 192 kHz). Bij
andere digitale signaalformaten stelt u in op A (analoog).
• Het is mogelijk dat u digitaal geluid te horen krijgt wanneer
een LD- of CD-speler die compatible is met DTS een
analoog signaal weergeeft. Om ruis te voorkomen moet u
de juiste digitale aansluitingen maken (bladzijde 11) en
het ingangssignaal instellen op C1/O1 (digitaal).
• Sommige DVD-spelers geven geen DTS-signalen weer.
Zie de gebruiksaanwijzing van uw DVD-speler voor meer
informatie.
Ingangs
functie
Tip
• Om beeld en/of geluid van apparaten die op elk aansluitpunt zijn aangesloten te ontvangen, selecteert u de ingang als volgt.
4
Audio
(TV-ingang)
TV
2. Andere dan de TV-ingang
AUDIO SEL
BD
CBL
COAXIAL
OPTICAL
ANALOG
9
9
9
9
TV
8a
9
9
8b
CBL/SAT
9
9
9
9
CD
8
9
9
9
STRM
BOX
9
8
8
8
GAME
9
8
8
8
AUX
8
8
8
9
O1
Audio
Video/Audio (HDMI)
S.BOX
GAME
BD
AUDIO SEL
CBL
Audio
A
BD
HDMI
34
1.
Ingangsaansluiting
BD/DVD
2
CD
AUDIO SEL
TUNER
TUN
Audio
Video
AUDIO SEL
BD
a. De HDMI-aansluitingen kunnen voor de TV-ingang gebruikt
worden door in de HDMI-instelling de ARC-functie in te
schakelen (bladzijde 33).
b. De analoge audio-ingang moet worden ingesteld om te
kunnen luisteren naar audio van de TV die via een
analoge audiokabel op deze receiver is aangesloten (zie
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen) op
bladzijde 32).
19
CBL
CD
TV
A
CBL
TV
C1
Het aansluitpunt voor de
audio-ingang (CD) is volgens
de fabrieksinstellingen
toegewezen aan CD. Wijzig
de instellingen in het Input
Assign-menu als u dit wilt
wijzigen naar de TV-ingang
(bladzijde 32).
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
20 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
4
Basisbediening voor afspelen
Een USB-apparaat afspelen
Het is mogelijk om naar tweekanaals audio te luisteren met behulp
van de USB-interface aan de voorzijde van deze receiver.
Belangrijk
• Pioneer kan de compatibiliteit niet garanderen (werking en/of
busvoeding) bij alle USB-opslagapparaten en is niet verantwoordelijk
voor eventueel verlies van gegevens dat kan optreden wanneer een
USB-apparaat op deze receiver is aangesloten.
•
•
•
•
•
•
•
Opmerking
Dit omvat weergave van WMA/MP3/MPEG-4 AACbestanden (uitgezonderd bestanden met
kopieerbeveiliging of beperkte weergavemogelijkheden).
Compatibele USB-apparaten omvatten externe, magnetische
vaste schijven, draagbare flashmemory-apparaten (met name
keydrives) en digitale audiospelers (MP3-spelers) met het formaat
FAT16/32. Het is niet mogelijk om deze receiver via USB aan te
sluiten op een computer om bestanden af te spelen.
Bij grote hoeveelheden gegevens heeft de receiver meer
tijd nodig om de inhoud van een USB-apparaat te lezen.
Als het gekozen bestand niet kan worden afgespeeld, gaat deze
receiver automatisch naar het volgende afspeelbare bestand.
Wanneer het spelende bestand niet van een titel is voorzien, wordt
de bestandsnaam op het scherm aangegeven; wanneer er geen
albumnaam of artiestennaam is, blijft dit veld leeg.
N.B. niet Romeinse letters in de afspeellijst worden als ‘*’ getoond.
Zorg dat de receiver in de stand-bystand staat bij het
losmaken van het USB-apparaat.
1
2
3
Zet de receiver en de TV aan.
Zie Een USB-apparaat aansluiten op bladzijde 15.
Voornaamste afspeeltoetsen
Compatibiliteit met gecomprimeerde audio
De toetsen van de afstandsbediening van deze receiver
kunnen worden gebruikt voor standaardweergave of
bestanden die op USB-apparatuur zijn opgeslagen.
• Druk op USB om de afstandsbediening over te schakelen
naar de USB-bedieningsmodus.
Hoewel de meeste standaardcombinaties van bitrate/
bemonsteringsfrequenties voor gecomprimeerde audio compatible zijn, kan
het zijn dat sommige onregelmatig gecodeerde bestanden niet kunnen
worden afgespeeld. Hieronder volgt een lijst met compatibele formaten voor
gecomprimeerde audiobestanden:
• MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) – Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz; Bitrates: 32 kbps tot 320 kbps (128 kbps of hoger is
aanbevolen); Bestandsextensie: .mp3
• WMA (Windows Media Audio) – Bemonsteringsfrequenties: 32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz; Bitrates: 48 kbps tot 192 kbps (128 kbps of hoger is
aanbevolen); Bestandsextensie: .wma; WMA9 Pro en WMA verliesvrije
codering: Nee
• AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) – Bemonsteringsfrequenties:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz; Bitrates: 16 kbps tot 320 kbps (128 kbps of hoger
is aanbevolen); Bestandsextensie: .m4a; Apple verliesvrije codering: Nee
GAME
CD
TV
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
HOME
MENU
RETURN
USB
BT AUDIO
TOP
MENU
BASS
AUX
TUNER
DISP
PRESETPRESET
AV
ADJUST
EDIT
TUNE+
TUNE
SLEEP
PRESET+
PRESET
MUTE VOLUME
TUNETUNE
STATUS
BAND
Belangrijk
Wanneer op het display een USB Error-melding verschijnt,
probeer dan de volgende punten:
• Schakel de receiver uit en vervolgens weer in.
• Sluit het USB-apparaat opnieuw aan terwijl de receiver
uitgeschakeld is.
• Selecteer een andere ingangsbron (zoals BD/DVD) en
schakel vervolgens weer terug naar USB.
• Gebruik een speciale AC-adapter (met het apparaat
meegeleverd) voor de stroomvoorziening van de USB.
Voor meer informatie over foutberichten, raadpleegt u USBberichten op bladzijde 35.
Als dit het probleem niet oplost, is uw USB-apparaat
waarschijnlijk niet compatible.
Schakel de TV-ingang in zodat de TV op de receiver kan
aansluiten.
• Schakel de TV-ingang over op de ingang waarmee deze receiver
via de bijbehorende HDMI-kabel op de TV wordt aangesloten.
Andere compatibiliteitsinformatie
• Afspelen van VBR (variabele bitrate) MP3/WMA/MPEG-4 AAC: Ja (In
sommige gevallen wordt de afspeeltijd niet correct weergegeven.)
• Audiobestanden waarop auteursrechten rusten kunnen niet met de
receiver worden afgespeeld.
• DRM-beveiligde audiobestanden waarop auteursrechten rusten kunnen
niet met de receiver worden afgespeeld.
Betreffende MPEG-4 AAC
Advanced Audio Coding (AAC) is de kern van de MPEG-4 AAC standaard
waar MPEG-2 AAC deel van uitmaakt. Dit vormt de basis van de MPEG-4
audiocompressie-technologie. Het gebruikte bestandsformaat en de extensie
zijn afhankelijk van de gebruikte toepassing voor het coderen van het AACbestand. Deze receiver speelt AAC-bestanden af die gecodeerd zijn door
iTunes® en die de extensie ‘.m4a’ hebben. DRM-beveiligde bestanden
kunnen niet worden afgespeeld en bestanden die zijn gecodeerd met
bepaalde versies van iTunes® kunnen wellicht niet worden afgespeeld.
Apple en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S.
en andere landen.
Betreffende WMA
WMA is een afkorting van Windows Media Audio; dit is een
audiocompressietechnologie die ontwikkeld is door Microsoft Corporation. Dit
apparaat speelt WMA-bestanden af die gecodeerd zijn met Windows Media®
Player en die de extensie ‘.wma’ hebben. DRM-beveiligde bestanden kunnen
niet worden afgespeeld en bestanden die zijn gecodeerd met bepaalde
versies van Windows Media® Player kunnen wellicht niet worden afgespeeld.
Druk op USB van de afstandsbediening om de receiver
over te schakelen naar de USB-ingang.
Loading verschijnt op het scherm wanneer deze receiver het
USB-apparaat begint te herkennen. Nadat het apparaat is
herkend, verschijnt een weergavescherm en wordt er
automatisch met afspelen gestart.
20
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
21 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
4
Basisbediening voor afspelen
BLUETOOTH® Muziek weergeven met
behulp van draadloze technologie
U kunt draadloos genieten van muziekbestanden die zijn
opgeslagen op een smartphone of een ander apparaat dat
met BLUETOOTH kan werken. Het dekkingsgebied is
ongeveer 10 meter (33 voet).
Opmerking
• Het merk BLUETOOTH® en de logo’s daarvan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
Onkyo & Pioneer Corporation gebruikt deze onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom
van de respectieve eigenaren.
• Het apparaat dat is uitgevoerd met BLUETOOTH
draadloze technologie moet A2DP-profielen
ondersteunen.
• Wij garanderen geen correcte verbinding en werking van
dit toestel met alle BLUETOOTH-geactiveerde apparaten
met draadloze technologie.
Paren met het systeem (eerste vastlegging)
De paring moet worden uitgevoerd als het systeem voor het
eerst met het met BLUETOOTH uitgeruste apparaat wordt
gebruikt, of als de paringsgegevens van het apparaat om de
een of andere reden zijn gewist.
• Nadat de BT is ingedrukt en op de functie BT Audio wordt
ingeschakeld, moet de paringsprocedure op het met
BLUETOOTH uitgevoerde apparaat worden uitgevoerd.
Als de paring op de juiste wijze is uitgevoerd, hoeven de
paringsprocedures voor het systeem zoals hieronder
aangegeven niet te worden uitgevoerd.
BD
CBL
S.BOX
GAME
CD
TV
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
TRE
BT AUDIO
AUX
BASS
1 Druk op BT.
het met BLUETOOTH uitgeruste apparaat
2 Schakel
waarmee gepaard moet worden in en voer de
paringsprocedure uit.
• Dit apparaat wordt getoond als “Pioneer AV Receiver”
op alle bij u beschikbare met BLUETOOTH
uitgevoerde apparatuur.
De paring gaat van start.
• Plaats het met BLUETOOTH uitgeruste apparaat
dichtbij het systeem.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met
BLUETOOTH uitgeruste apparaat voor gegevens
over wanneer de paring kan worden uitgevoerd en de
procedures die voor de paring vereist zijn.
• Als de pincode-ingang wordt gevraagd, moet “0000”
worden ingevoerd. (Dit apparaat kan uitsluitend met
de pincode “0000” worden ingesteld.)
op het met BLUETOOTH uitgeruste apparaat
3 Bevestig
dat de paring is voltooid.
Wanneer de paring met het met BLUETOOTH
uitgevoerde apparaat is geslaagd, wordt “CONNECT”
weergegeven.
Luister naar muziek op het systeem vanaf een
met BLUETOOTH uitgerust apparaat
op BT.
1 Druk
Het systeem schakelt over op de BT Audio-ingang.
BLUETOOTH-aansluiting wordt tot stand gebracht
2 Een
tussen het met BLUETOOTH uitgeruste apparaat en dit
systeem.
De procedures voor de aansluiting op dit systeem
moeten vanaf het met BLUETOOTH uitgeruste apparaat
worden uitgevoerd.
• Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met
BLUETOOTH uitgeruste apparaat voor gegevens
over de aansluitingsprocedures.
muziek af vanaf het met BLUETOOTH uitgeruste
3 Speel
apparaat.
21
Waarschuwing radiogolven
Dit apparaat maakt gebruik van een radiogolffrequentie van
2,4 GHz, wat een band is die wordt gebruikt door andere
draadloze systemen (zie lijst hieronder). Om ruis of onderbroken
communicatie te voorkomen, dient u dit apparaat niet in de buurt
van dergelijke apparaten te gebruiken, of dient u ervoor te zorgen
dat die apparaten tijdens het gebruik uitgeschakeld zijn.
• Draadloze telefoons
• Draadloze faxmachines
• Magnetrons
• Draadloze LAN-apparaten (IEEE802.11b/g)
• Draadloze AV-apparatuur
• Draadloze regelaars voor spelsystemen
• Gezondheidsapparaten op basis van microgolven
• Bepaalde babyphones
Andere, minder bekende apparatuur die op dezelfde
frequentie werkzaam kan zijn:
• Antidiefstalsystemen
• Amateurradiostations (HAM)
• Logistieke beheersystemen in magazijnen
• Discriminatiesystemen voor trein- of noodhulpvoertuigen
Opmerking
• Als er ruis verschijnt in uw televisiebeeld, is het mogelijk dat
apparatuur die is voorzien van BLUETOOTH draadloze
technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die
door dit apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie
veroorzaken met de antenneingangsaansluiting van uw
televisie, videospeler, satelliettuner enz. Vergroot in dit
geval de afstand tussen de antenne-ingangsaansluiting en
de apparatuur die is voorzien van BLUETOOTH draadloze
technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die
door dit apparaat worden ondersteund).
• Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit apparaat (met
inbegrip van apparaten die door dit apparaat worden
ondersteund) en de apparatuur die is voorzien van
BLUETOOTH draadloze technologie (zoals een metalen deur,
een betonwand of isolatie waarin aluminiumfolie is verwerkt),
kan het zijn dat u de plaats van uw systeem moet veranderen
om signaalruis en onderbrekingen te voorkomen.
Omvang van de werking
Gebruik van dit apparaat is beperkt tot thuisgebruik. (De
zendafstand kan minder zijn als gevolg van de
communicatieomgeving.)
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
22 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
4
In de volgende locaties kan het geluid worden onderbroken
of gestopt als gevolg van slechte omstandigheden of het niet
kunnen ontvangen van radiogolven:
• In gebouwen met gewapend beton of woningen gemaakt
met stalen of ijzeren dragende delen.
• In de buurt van metalen meubilair.
• In een menigte mensen of in de buurt van een gebouw of een obstakel.
• Op een locatie die is blootgesteld aan het magnetische veld,
statische elektriciteit of radiogolfinterferentie van
radiocommunicatieapparatuur die gebruik maakt van dezelfde
frequentieband (2,4 GHz) als dit apparaat, zoals een 2,4 GHz
draadloos LAN-apparaat (IEEE802.11b/g) of een magnetron.
• Wanneer u in een dichtbevolkt woongebied woont (appartement,
rijtjeshuis enz.) en de magnetron van uw buren in de buurt van uw
systeem is geplaatst, kunt u last hebben van radiogolfinterferentie.
Wanneer dit gebeurt, verplaatst u het apparaat naar een andere
plek. Wanneer de magnetron niet wordt gebruikt, is er geen
radiogolfinterferentie.
Weerkaatsingen van radiogolven
De radiogolven die door dit apparaat worden ontvangen zijn de
radiogolven die rechtstreeks afkomstig zijn van het apparaat dat is
voorzien van BLUETOOTH draadloze technologie (directe golven) en
de golven die vanuit verschillende richtingen komen als gevolg van de
weerkaatsingen tegen muren, meubilair en gebouw (weerkaatste
golven). De weerkaatste golven (als gevolg van obstakels en
reflecterende voorwerpen) produceren daarnaast opnieuw een
verscheidenheid aan weerkaatste golven alsmede een variatie in
ontvangstomstandigheden, afhankelijk van de locaties. Wanneer de
audio als gevolg van dit verschijnsel niet meer correct kan worden
ontvangen, kunt u proberen de locatie van het apparaat dat is voorzien
van BLUETOOTH draadloze technologie iets te veranderen. Geluid
kan ook worden onderbroken vanwege de gereflecteerde golven
wanneer iemand de ruimte tussen dit systeem en het met
BLUETOOTH draadloze technologie uitgevoerde apparaat doorkruist
of benadert.
Voorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting op
producten die door dit apparaat worden ondersteund
• Zorg dat de aansluitingen voor alle apparatuur die door dit apparaat
wordt ondersteund, inclusief alle audiosnoeren en netsnoeren, is
voltooid voordat u de verbinding met dit apparaat maakt.
• Nadat de aansluitingen op dit apparaat zijn voltooid, moet u
controleren of de audiosnoeren en netsnoeren niet samen zijn
gebundeld.
• Controleer bij het loskoppelen van het apparaat of er voldoende
werkruimte rondom het apparaat is.
Basisbediening voor afspelen
Wanneer u de aansluiting wijzigt van de audiosnoeren of
andere snoeren voor producten die door dit apparaat worden
ondersteund, moet u controleren of er voldoende werkruimte
rondom het apparaat is.
Luisteren naar de radio
Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op FM- en AMradiozenders met de automatische (zoek) en handmatige
(stap) afstemfuncties. Wanneer op een zender is afgestemd,
kunt u de frequentie opslaan in het geheugen en deze later
opnieuw oproepen – zie Voorkeurzenders opslaan hieronder
voor meer informatie over de juiste procedure.
BD
CBL
S.BOX
GAME
CD
TV
TRE
TUNER
DISP
BT AUDIO
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
PRESETPRESET
EDIT
TUNE
TUNE+
SLEEP
PRESET+
PRESET
FM-geluid verbeteren
Als de TUNE- of ST-indicatoren niet gaan branden wanneer
op een FM-station wordt afgestemd omdat het signaal zwak
is, kunt u de receiver op de mono-ontvangstmodus zetten.
…
Druk op BAND om FM MONO te selecteren.
Hierdoor verbetert de geluidskwaliteit gewoonlijk en kunt
u ongestoord luisteren naar de uitzending.
Voorkeurzenders opslaan
Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat
u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver om
hem later makkelijk te kunnen oproepen. Zo hoeft u niet telkens
handmatig af te stemmen op de zender. In dit apparaat kunt u
maximaal 30 zenders in het geheugen opslaan.
BD
CBL
S.BOX
GAME
CD
TV
TRE
TUNETUNE
BASS
STATUS
BAND
TUNER
DISP
AUX
BT AUDIO
TUN
1
Druk indien nodig op BAND om de golfband (FM of
2 AM)
te wijzigen.
Kies de tuner door op TUN te drukken.
Met elke druk op de toets schakelt de band tussen FM
(stereo of mono) en AM.
af op een station.
3 Stem
Dit kan op drie manieren:
™Automatisch afstemmen
Om de zenders in de momenteel geselecteerde band te
zoeken, drukt u TUNE +/– in en houdt u deze circa een
seconde ingedrukt. De receiver begint te zoeken naar
de volgende zender en stopt wanneer een zender is
gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te
zoeken.
™Handmatig afstemmen
Druk op TUNE +/– om de frequentie stap voor stap te
wijzigen.
™Afstemmen met hoge snelheid
Houd TUNE +/– ingedrukt om af te stemmen met hoge
snelheid.
22
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
PRESETPRESET
BASS
EDIT
TUNE+
TUNE
SLEEP
PRESET+
PRESET
TUNETUNE
STATUS
BAND
AUX
af op de gewenste zender.
1 Stem
Zie Luisteren naar de radio hierboven voor meer
informatie.
op EDIT.
2 Druk
In het scherm wordt PRESET weergegeven en vervolgens
een knipperende MEM en de geheugenpositie.
3
op ENTER.
4 Druk
Het voorkeuzenummer stopt met knipperen en de
Druk op PRESET +/– om de voorkeurzender te
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
receiver slaat het station op.
Opmerking
• Wanneer de receiver langer dan een maand niet op het
lichtnet is aangesloten, gaan de zendergeheugens
verloren en moeten deze opnieuw worden
geprogrammeerd.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
23 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
4
Basisbediening voor afspelen
• De stations worden in stereo opgeslagen. Wanneer het
station in de stand FM MONO wordt opgeslagen,
verschijnt dit als ST wanneer het wordt opgeroepen.
Luisteren naar voorkeurzenders
Dit kan alleen als voorkeurzenders zijn opgeslagen. Zie
Voorkeurzenders opslaan op bladzijde 22 als u dit nog niet
hebt gedaan.
…
Druk op PRESET +/– om de voorkeurzender te
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
Voorkeurzenders benoemen
Om zenders gemakkelijker te kunnen herkennen, kunt u alle
voorkeurzenders benoemen.
1
2
3
Kies de voorkeurzender die u een naam wilt geven.
Zie Luisteren naar voorkeurzenders hierboven voor
verdere aanwijzingen.
Druk tweemaal op EDIT.
De cursor bij de eerste tekenpositie knippert in het
scherm.
Voer de gewenste naam in.
Kies een naam van maximaal acht tekens lang.
• Gebruik PRESET +/– om de positie van de tekens te
kiezen.
• Gebruik TUNE +/– om tekens te kiezen.
• De naam wordt opgeslagen, wanneer ENTER wordt
ingedrukt.
Tip
• Om een zendernaam te wissen, volgt u stappen 1 en 2 en
drukt u op ENTER terwijl het scherm leeg is. Druk op
EDIT terwijl het scherm leeg is om de vorige naam te
behouden.
• Zodra u een geheugenpositie benoemd hebt, drukt u op
DISP om de naam weer te geven. Wanneer u terug wilt
keren naar de frequentieweergave, drukt u meerdere
malen op DISP om de frequentie weer te geven.
Een inleiding tot RDS (voor Europa)
RDS (Radio Data System – radiogegevenssysteem) is een
systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om
luisteraars informatie te verschaffen – bijvoorbeeld de naam
van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen.
Met RDS kunt u zoeken naar typen programma’s. U kunt
bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype
JAZZ uitzendt op dit moment.
U kunt naar de volgende soorten programma’s zoeken:
NEWS – Nieuws
AFFAIRS – Actualiteiten
INFO – Algemene informatie
SPORT – Sport
EDUCATE – Educatief
DRAMA – Hoorspelen e.d.
CULTURE – Nationale of
regionale cultuur, theater enz.
SCIENCE – Wetenschap en
technologie
VARIED – Meestal
praatprogramma’s, zoals
quizzen of interviews.
POP M – Popmuziek
ROCK M – Rockmuziek
EASY M – “Easy listenning”
rustige populaire muziek
LIGHT M – “Lichte” klassieke
muziek
CLASSICS – “Serieuze”
klassieke muziek
OTHER M – Muziek die niet in
een van bovenstaande
categorieën valt
WEATHER – Weerberichten
FINANCE – Beursberichten,
financieel en zakelijk nieuws
enz.
CHILDREN –
Kinderprogramma’s
SOCIAL – Sociale
aangelegenheden
RELIGION – Religieuze
programma’s
PHONE IN – Programma’s
waarin mensen telefonisch
hun mening kunnen geven
TRAVEL – Programma’s over
reizen (maar geen
verkeersinformatie)
LEISURE – Hobby en vrije tijd
JAZZ – Jazz
COUNTRY – Country-muziek
NATION M – Populaire
muziek in een andere taal dan
Engels
OLDIES – Gouwe ouwen
(muziek uit de jaren 50 en 60)
FOLK M – Volksmuziek
DOCUMENT –
Documentaires
Opmerking
• Daarnaast zijn er nog drie programmatypen: ALARM,
ALARMTST en NO TYPE. ALARM en ALARMTST worden
gebruikt voor noodsituaties. Wanneer een programmatype
niet kan worden gevonden, verschijnt NO TYPE.
BD
CBL
S.BOX
GAME
CD
TV
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
4
TRE
TUNER
DISP
BT AUDIO
PRESETPRESET
BASS
EDIT
TUNE
TUNE+
TUNETUNE
AUX
SLEEP
PRESET+
PRESET
STATUS
BAND
Zoeken naar RDS-programma’s
U kunt naar een van de hierboven genoemde programmatypen zoeken.
op TUN en vervolgens op BAND om de FM-band te selecteren.
1 Druk
• RDS wordt alleen uitgezonden op de FM-band.
op PTY.
2 Druk
SEARCH verschijnt op het display.
op PRESET +/– om het programmatype te
3 Druk
selecteren waarnaar u wilt luisteren.
4 Druk op ENTER om naar dit programmatype te zoeken.
Het systeem begint met zoeken door de vooraf ingestelde
functies van het station totdat een overeenkomstige functie is
gevonden. Herhaal deze stap om nog meer zenders te zoeken.
Als NO PTYop het display verschijnt, betekent dit dat de tuner op dit
moment geen programma van het gewenste type heeft kunnen vinden.
RDS zoekt alleen onder de opgeslagen voorkeurzenders.
Als er geen zenders zijn opgeslagen of als op geen van de
voorkeurzenders het gewenste programmatype wordt
gevonden, verschijnt NO PTY op het display.
FINISH betekent dat de zoekopdracht is voltooid.
RDS-informatie weergeven
Met de knop DISP geeft u de verschillende typen
beschikbare RDS-informatie weer.
…
23
2
Voor RDS-informatie drukt u op DISP.
Bij elke druk op de toets verandert het display als volgt:
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
24 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
4
Basisbediening voor afspelen
• Luistermodus
• Hoofdvolume
• Radiotekst (RT) – Berichten die door het radiostation
worden verzonden.
Een praatprogramma kan bijvoorbeeld een
telefoonnummer als RT versturen.
• Stationsnaam (PS, voor Program Service) – De naam
van het radiostation.
• Programmatype (PTY) – Geeft het soort programma
aan dat wordt uitgezonden.
• Huidige frequentie van de tuner (FREQ)
2
4
34
Opmerking
• Wanneer er ruis optreedt terwijl de RT-tekst over het
scherm loopt, kunnen sommige tekens onjuist worden
weergegeven.
• Als NO TEXT verschijnt op het RT-scherm, dan verzendt
het radiostation geen radiotekst. Het scherm schakelt
automatisch over naar de zendernaam (PS) (als er geen
PS-gegevens zijn, wordt NO NAME weergegeven).
• In de PTY-weergave kan NO PTY verschijnen.
24
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
5
25 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Luisteren naar uw systeem
Kiezen van de luistermodus
Deze receiver biedt een verscheidenheid aan luistermodes
voor de weergave van verschillende audioformaten. Kies er
een in overeenstemming met uw luidsprekeromgeving of de
bron.
…
Terwijl u naar een bron luistert drukt u herhaald op de
luistermodustoets om de gewenste luistermodus te kiezen.
PHASE
S.RETRIEVER
BASS
AUX
AV
ADJUST
MUTE VOLUME
• De luistermodus wordt op de display van het voorpaneel
getoond.
Automatische weergave
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
De eenvoudigste en meest directe luisteroptie wordt
verkregen met de functie AUTO SURROUND. In deze
functie herkent de receiver automatisch welk soort bron u
afspeelt en selecteert hij multikanaals of stereoweergave, al
naar gelang het geval.
• Druk herhaald op AUTO/DIRECT totdat AUTO
SURROUND kort in de display verschijnt (vervolgens
verschijnt het decodeer- of weergaveformaat). De
indicatoren voor digitale indeling op het scherm geven aan
wat voor type bron wordt weergegeven.
Opmerking
• Stereo-surround (matrix) formaten worden gedecodeerd
met behulp van NEO:6 CINEMA (zie Luisteren in
surroundgeluid hieronder voor verdere informatie over
deze decoderingsformaten).
• De Sound Retriever AIR-functie wordt automatisch
geselecteerd wanneer de BT AUDIO-ingang wordt
beluisterd.
Sound Retriever AIR:
Geschikt voor het luisteren naar geluid vanaf een apparaat
dat is voorzien van BLUETOOTH draadloze technologie.
Belangrijk
• De luistermodi en veel functies die in dit gedeelte staan
beschreven, zijn wellicht niet beschikbaar vanwege de
huidige bron, instellingen en status van de ontvanger.
25
Luisteren in surroundgeluid
ALC/
STANDARD
ALC/
STANDARD SURR
Met deze receiver kunt u elke bron beluisteren in
surroundgeluid. De beschikbare opties hangen evenwel af
van uw luidsprekeropstelling en het soort bron dat u
beluistert.
• Als de bron gecodeerd is met Dolby Digital, DTS of Dolby
Surround, wordt automatisch het juiste
decoderingsformaat gekozen en getoond op het display.
Wanneer u STEREO ALC (Auto Level Control-stereomodus)
selecteert, dan reguleert dit apparaat de weergave van de
geluidsniveau’s ingeval ieder geluidsniveau per muziekbron
verschilt die in een draagbare audiospeler is opgenomen.
Wanneer u STEREO selecteert, hoort u de bron alleen via de
linker- en rechtervoorluidsprekers (en soms ook via de
subwoofer, afhankelijk van de luidsprekerinstellingen). Dolby
Digital en DTS meerkanaals geluidsbronnen worden
teruggebracht tot stereo.
De volgende modi bieden een basissurroundgeluid voor
stereo- en meerkanaalsbronnen.
Soort surroundmodes
Geschikte bronnen
Tweekanaalsbronnen
STEREO ALC
Zie hierboven.
DOLBY PLII MOVIE
Film
DOLBY PLII MUSICa
Music
DOLBY PLII GAME
Videogames
NEO:6 CINEMAb
Film
NEO:6 MUSICb
Music
DOLBY PRO LOGIC
Oude films
STEREOc
Zie hierboven.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
26 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
5
Luisteren naar uw systeem
Multikanaalsbronnen
Gebruik van de Advanced Surround
STEREO ALC
Zie hierboven.
Straight Decode
Geen toegevoegde effecten
STEREOc
Zie hierboven.
a. U kunt tevens het C.WIDTH, DIMEN., en PNRM.-effect
instellen (zie De audio-opties instellen op bladzijde 27).
b. Ook kan het C.IMG-effect worden aangepast (zie De audioopties instellen op bladzijde 27).
c. • De STEREO-modus kan worden gekozen met de toets
STEREO.
• De audio wordt weergegeven met uw surround-instellingen.
U kunt nog steeds de functies Midnight, Loudness Phase
Control, geluidsherstel en Tone gebruiken.
ADV SURR
ADVANCED
SURROUND
De functie voor geavanceerde surround creëert een
verscheidenheid aan surroundeffecten. Probeer de verschillende
modi met verschillende geluidssporen uit om te zien wat u bevalt.
ACTION
Ontworpen voor actiefilms met dynamische
geluidssporen.
DRAMA
Deze functie is speciaal bedoeld voor films
met veel gesproken tekst.
ADVANCED GAME Geschikt voor videospellen.
SPORTS
Geschikt voor sportprogramma’s.
CLASSICAL
Geeft geluid zoals in een grote concertzaal.
ROCK/POP
Creëert het geluid van een ‘live’ concert
van rock- en/of popmuziek.
EXT.STEREO
Geeft meerkanaals geluid bij een stereobron,
met gebruik van alle luidsprekers.
F.S.S.ADVANCE
(Front Stage
Surround
ADVANCE)
Hiermee verkrijgt u natuurlijke
surroundgeluideffecten terwijl alleen de
voorluidsprekers en de subwoofer worden gebruikt.
Gebruik deze functie voor een rijk surroundeffect
gericht op het midden waar de geluidsprojectie van
de linker en de rechter voorluidspreker samenvalt.
Linkervoorluidspreker
Stream Direct gebruiken
Geeft een volwaardig surround-geluid
wanneer u met een hoofdtelefoon luistert.
ECO 1
Verlaag het energieverbruik. Geschikt voor
materiaal dat gewoonlijk op een hoog niveau
worden afgespeeld (voornamelijk muziek).
ECO 2
Verlaag het energieverbruik nog verder dan ECO 1.
Geschikt voor materiaal met een groter dynamisch
bereik (voornamelijk speelfilms).
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
Gebruik de Stream Direct-modi wanneer u een zo getrouw
mogelijke reproductie van een bron wilt horen. Alle
overbodige signaalverwerking wordt genegeerd.
AUTO
SURROUND
Zie Automatische weergave op
bladzijde 25.
DIRECT
De bronnen worden gehoord al naargelang
de instellingen die gemaakt zijn in de
handmatige setup van de SP
(luidsprekerinstelling, X.Over,
kanaalniveau, luidsprekerafstand) en de
dual mono-instellingen. U zult de bronnen
horen al naargelang het aantal kanalen in
het signaal.
De Phase Control, Acoustic Calibration
EQ, Sound Delay, Permanente PCM,
SACD Gain, HDMI Audio, Auto Delay en
LFE Attenuate-functies zijn beschikbaar.
PURE DIRECT
Analoge en PCM-geluidsbronnen worden
weergegeven zonder digitale verwerking.
Rechtervoorluidspreker
PHONES SURR
26
Opmerking
• Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus
worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt
geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere
modes dan ECO: 4 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)
• ECO MODE schakelt automatisch uit (OFF) als op andere
luistermodes wordt ingesteld (Advanced Surround Mode
en Auto Surround Mode).
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
27 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
5
Luisteren naar uw systeem
Sound Retriever gebruiken
Wanneer audiogegevens worden verwijderd tijdens het
compressieproces, lijdt de geluidskwaliteit vaak aan een
ongelijk geluidsbeeld. De Sound Retriever-functie maakt
gebruik van nieuwe DSP-technologie waarmee het geluid van
cd-kwaliteit kan worden hersteld voor gecomprimeerde 2kanaals-audio door de geluidsdruk te herstellen en hakerige
storingen glad te strijken die achterblijven na compressie.
…
Druk op S.RETRIEVER om de S.RTV (Sound
Retriever) op ON of OFF te zetten.
Opmerking
• De Sound Retriever-modus kan niet op ON gezet worden
als de DIRECT-modus of de PURE DIRECT-modus
ingeschakeld zijn.
Beter geluid met behulp van Phase Control
De Phase Control-functie van de receiver maakt gebruik van
fasecorrectiemetingen om ervoor te zorgen dat het geluid de
luisterpositie op het juiste moment bereikt en voorkomt dat het
geluid wordt vervormd of verkleurd.
Phase Control-technologie zorgt voor een coherente
geluidsreproductie dankzij het gebruik van faseafstemming
voor een optimaal geluidsbeeld op uw beluisterpositie. De
standaardinstelling is ingeschakeld en we adviseren de Phase
Control ingeschakeld te laten voor alle geluidsbronnen.
BT AUDIO
TUN
USB
BT
PHASE
S.RETRIEVER
BASS
AUX
…
Druk op PHASE om de P.CTL (Phase Control) op ON of
OFF te zetten.
Opmerking
• Faseafstemming is een heel belangrijke factor voor het bereiken van
een correcte geluidsreproductie. Wanneer twee golfvormen ‘in fase’
zijn, stijgen en dalen ze tegelijkertijd, wat resulteert in een versterkte
amplitude, helderheid en aanwezigheid van het geluidssignaal. Als de
top van een golf samenvalt met een dal is het geluid ‘uit fase’ en wordt
er een onbetrouwbaar geluidsbeeld geproduceerd.
• Wanneer uw subwoofer voorzien is van een Phase
Control-schakelaar, stelt u deze in op het plusteken (+) (of
0°). Het effect dat u echter daadwerkelijk merkt wanneer
Phase Control op ON staat op deze receiver is afhankelijk
van uw subwoofer. Stel uw subwoofer in om het effect te
maximaliseren. U wordt tevens geadviseerd om de
richting of de locatie van uw subwoofer te wijzigen.
• Zet de schakelaar van het ingebouwde lowpass-filter van
uw subwoofer in de uit-stand. Wanneer dat op uw
subwoofer niet mogelijk is, stelt u de cutoff-frequentie in op
een hogere waarde.
• Indien de luidsprekerafstand niet juist is ingesteld, verkrijgt
u mogelijk niet het beste Phase Control-effect.
• De Phase Control-modus kan in de volgende gevallen niet
op ON worden gezet:
- Wanneer de PURE DIRECT-modus ingeschakeld is.
- Als de hoofdtelefoons worden aangesloten.
De audio-opties instellen
Er zijn een aantal extra geluidsinstellingen die u kunt maken
in het menu AV ADJUST. De standaardwaarden, indien niet
vermeld, zijn vetgedrukt aangegeven.
Belangrijk
1 Druk op de toets AV ADJUST.
/ om de instelling te selecteren die u wilt afstellen.
2 Gebruik
Afhankelijk van de huidige status/modus van de receiver kunnen
3
4
bepaalde opties wellicht niet worden geselecteerd. Raadpleeg
de onderstaande tabel voor opmerkingen hieronder.
4
Gebruik / om deze naar wens in te stellen.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de beschikbare
opties voor elke instelling.
34
Druk op RETURN om te bevestigen en het menu af te sluiten.
Instelling / Werking
EQ (Acoustic Calibration EQ)
Schakelt het effect van Acoustic Calibration
EQ in/uit.
AV
ADJUST
MUTE VOLUME
Optie(s)
OFF
ON
S.DLY (Geluidsvertraging)
0 ms tot 500 ms
Sommige monitoren hebben een kleine vertraging
(1 stap : 5 ms)
wanneer video wordt weergegeven, zodat het
Standaard: 0
geluidsspoor niet geheel synchroon loopt met het
beeld. Door een kleine vertraging in te stellen, kunt u
het geluid afstemmen op de weergave van de video.
MIDNIGHT/LOUDNESS
Met de MIDNIGHT-functie verkrijgt u een effectief
surroundgeluid bij films met een lage geluidssterkte.
Met LOUDNESS verkrijgt u geschikte lage en hoge
tonen uit muziekbronnen bij een lage geluidssterkte.
S.RTV (Geluidsherstel)a
Schakelt het effect van Sound Retriever in/uit.
(zie Sound Retriever gebruiken hierboven)
c
• Let op, wanneer een instelling niet wordt weergegeven in
het AV ADJUST-menu, is het niet beschikbaar vanwege
de huidige bron, instellingen en status van de receiver.
DUAL MONO
Hiermee geeft u op hoe tweevoudig monogecodeerde Dolby Digital-geluidssporen
moeten worden afgespeeld.
M/L OFF
MIDNIGHT
LOUDNESS
OFFb
ON
CH1 – Alleen
kanaal 1 is
hoorbaar
CH2 – Alleen
kanaal 2 is
hoorbaar
CH1 CH2 –
Beide kanalen
zijn hoorbaar
vanuit de
voorluidsprekers
HOME
MENU
RETURN
27
2
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
28 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
5
Luisteren naar uw systeem
Instelling / Werking
Optie(s)
F.PCM (Permanente
Dit is bijvoorbeeld handig als het even duurt voordat
met OFF het PCM-signaal op een CD wordt
herkend.
Wanneer ON is geselecteerd, kunt u ruis horen bij
het afspelen van niet-PCM-bronnen. Selecteer een
ander ingangssignaal als dit een probleem is.
OFF
DRC (Regeling van het dynamisch bereik)
Hiermee stelt u het niveau van het dynamische
bereik in voor filmgeluidssporen die geoptimaliseerd
zijn voor Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD en DTS-HD Master Audio
(deze functie wilt u wellicht gebruiken voor het
luisteren naar surroundgeluid bij lage volumes).
AUTOe
LFE ATT (LFE verzwakken)
Sommige Dolby Digital- en DTS-audiobronnen bevatten
ultralage bastonen. Stel indien nodig de LFEverzwakking in om te voorkomen dat de ultralage
bastonen het geluid van de luidsprekers vervormen.
De LFE is niet begrensd wanneer het is ingesteld op 0
dB, wat de aanbevolen waarde is. Wanneer het
ingesteld is op –15 dB, is de LFE begrensd tot de
betreffende waarde. Wanneer OFF is geselecteerd, zal
er geen geluid via het LFE-kanaal worden weergegeven.
0 (0 dB)
PCM)d
SACD G. (SACD-versterkingsfactor)f
Zorgt voor gedetailleerde weergave van SACD’s
door maximaliseren van het dynamisch bereik
(tijdens digitale signaalverwerking).
HDMI (HDMI-geluid)
Geeft de route op van het HDMI-audiosignaal vanuit
deze receiver (AMP) of thru naar een TV (THRU).
Wanneer THRU geselecteerd is, wordt er geen
geluid weergegeven via deze receiver.
A.DLY (Auto vertraging)g
Deze functie corrigeert automatisch de audio-naarvideo-vertraging tussen componenten die met een
HDMI-kabel zijn aangesloten. De audiovertragingstijd
is ingesteld op basis van de bedrijfsstatus van het
scherm dat via een HDMI-kabel is aangesloten. De
video-vertragingstijd wordt automatisch aangepast
overeenkomstig de audio-vertragingstijd.
ON
MAX
MID
OFF
5 (–5 dB)
10 (–10 dB)
15 (–15 dB)
20 (–20 dB)
** (OFF)
0 (0 dB)
+6 (+6 dB)
AMP
THRU
OFF
ON
Instelling / Werking
Optie(s)
C.WIDTH (Breedte
(Alleen van toepassing bij gebruik van een middenluidspreker)
Spreid het middenkanaal tussen de rechter- en linker
voorluidsprekers, waardoor het breder (hogere
instellingen) of smaller (lagere instellingen) klinkt.
Als de instelling van C.WIDTH op “7” staat kan dit tot
gevolg hebben dat geen geluid uit het middenkanaal komt.
0 tot 7
Standaard: 3
DIMEN. (Afmetingen)h
Hiermee wordt de balans van het surroundgeluid
van voor- naar achterzijde ingesteld, waardoor het
geluid verder weg (negatieve instellingen) of meer
naar voren (positieve instellingen) klinkt.
–3 tot +3
Standaard: 0
PNRM. (Panorama)h
Hiermee wordt het voorste stereobeeld verbreedt, zodat het
de surroundluidsprekers omvat voor een ‘omhullend’ effect.
OFF
middenkanaal)h
Alleen wanneer er wordt geluisterd naar tweekanaalsbronnen
in NEO:6 CINEMA en de NEO:6 MUSIC-modus.
2
4
ON
0 tot 10
C.IMG
Standaard: 3
(Alleen van toepassing bij gebruik van een middenluidspreker)
(NEO:6
MUSIC),
Hiermee stelt u het middenbeeld in om een breder stereo10 (NEO:6
effect te creëren bij gesproken tekst. Pas het effect aan van
CINEMA)
0 (alle middenkanalen worden naar de luidsprekers
rechtsvoor en linksvoor gestuurd) tot 10 (het middenkanaal
wordt alleen naar de middenluidspreker gestuurd).
(Middenbeeld)i
a. U kunt de opties van de geluidsherstelfunctie op elk gewenst
moment veranderen met de toets S.RETRIEVER.
b. De standaardinstelling wanneer de USB-ingang op ON is ingesteld.
c. Deze instelling werkt alleen voor Dolby Digital- en DTSgeluidsopnamen die gecodeerd zijn in dual mono.
d. Dit wordt niet standaard weergegeven. U dient enkele instellingen op
dit toestel te veranderen om het menu weer te geven. (zie Weergeven
van het instelmenu van Permanente PCM op bladzijde 29).
e. De in eerste instantie ingestelde AUTO is alleen beschikbaar voor Dolby TrueHDsignalen. Selecteer MAX of MID voor andere signalen dan Dolby TrueHD.
f. U kunt dit met de meeste SACD-discs gebruiken, maar als het geluid vervormd
klinkt is het beter om de versterkingsinstelling terug op 0 dB te zetten.
g. Deze voorziening is alleen beschikbaar wanneer het aangesloten
beeldscherm automatische audio/video synchronisatie (‘lip-synchronisatie’)
voor HDMI ondersteunt. Wanneer u de automatisch ingestelde
vertragingstijd ongeschikt vindt, stelt u A.DLY in op OFF en stelt u de
vertragingstijd handmatig in. Voor meer details over de lip-sync-functie van
uw scherm neemt u rechtstreeks contact op met de fabrikant.
h. Alleen beschikbaar bij 2-kanaalsbronnen in DOLBY PLII
MUSIC-modus.
28
i.
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
29 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
5
Luisteren naar uw systeem
• Welke functies ingesteld kunnen worden, is afhankelijk van het ingangssignaal en de luidsprekerinstellingen.
AUTO
SURROUND
DIRECT
PURE DIRECT
Analoog
signaal
Andere
signalen
STEREO
ALC/
STANDARD
ADV SURR
De
hoofdtelefoon
gebruiken
Speaker
Setting
9
9
8
9
9
9
9
8
Channel
Level
9
9
9
9
9
9
9
8
Speaker
Distance
9
9
8
9
9
9
9
8
Phase
Control
9
9
8
8
9
9
9
8
Bass/Treble
9
8
8
8
9
9
9
9
Acoustic
Calibration
EQ
9
9
8
8
9
9
9
8
Geluidsvertraging
9
9
8
9
9
9
9
9
MIDNIGHT/
LOUDNESS
9
8
8
8
9
9
9
9
Geluidsherstel
9
8
8
8
9
9
9
9
DUAL MONO
9
9
8
9
9
9
9
9
Permanente
PCM
9
9
8
9
9
9
9
9
Regeling van het
dynamisch bereik
9
8
8
8
9
9
9
9
LFE
verzwakken
9
9
8
8
9
9
9
9
SACDversterkingsfactor
9
9
8
9
9
9
9
9
HDMI-geluid
9
9
8
9
9
9
9
9
Auto vertraging
9
9
8
9
9
9
9
9
Middenbeeld
(alleen NEO:6)
9
8
8
8
8
9
8
8
29
Weergeven van het instelmenu van
Permanente PCM
De audio-opties van Permanente PCM worden niet standaard
weergegeven. Verricht de volgende handelingen om ze weer te geven.
1 Schakel de ontvanger op stand-by.
Terwijl u AUTO SURROUND/STREAM DIRECT op het
2 voorpaneel
ingedrukt houdt, houdt u ÍSTANDBY/ON ingedrukt.
De instelling schakelt tussen weergeven en verbergen
telkens wanneer u deze handelingen uitvoert.
De instelling van het tv-systeem van de
grafische gebruikersinterface wijzigen
Als het scherm met de grafische gebruikersinterface niet wordt
weergegeven, is de tv wellicht niet correct ingesteld voor uw land of regio.
1 Zet de receiver in de stand-bystand.
Terwijl u TUNE op het voorpaneel ingedrukt houdt,
2 houdt
u ÍSTANDBY/ON ingedrukt.
Elke keer dat u drukt, schakelt het systeem over tussen
PAL en NTSC.
• Standaard-instelling: PAL
De frequentiestap van AM-radio wijzigen
Als u merkt dat u niet nauwkeurig op zenders kunt
afstemmen, is mogelijk de frequentiestap niet juist voor uw
land of gebied. U kunt hem als volgt wijzigen:
1 Zet de receiver in de stand-bystand.
Terwijl u TUNE op het voorpaneel ingedrukt houdt,
2 houdt
u ÍSTANDBY/ON ingedrukt.
Elke keer dat u drukt, schakelt het systeem over tussen
9K STEP en 10K STEP.
• Standaard-instelling: 9K STEP
Opmerking
• Als Standby Through niet op OFF gezet is, bent u mogelijk
niet in staat om het schakelen van Permanente PCM, NTSC/
PAL of 9K STEP/10K STEP in te stellen.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
6
30 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Home Menu
Gebruik van het Home Menu
In het volgende hoofdstuk wordt getoond hoe u
gedetailleerde instellingen kunt invoeren om op te geven hoe
u de receiver gebruikt en hierin wordt tevens uitgelegd hoe u
de afzonderlijke instellingen van het luidsprekersysteem op
uw wensen kunt afstemmen.
4 Selecteer de instelling die u wilt aanpassen.
Home Menu
1.Full Auto MCACC
2.Manual SP Setup
3.Input Assign
4.Auto Power Down
5.HDMI Setup
Belangrijk
Return
• De OSD verschijnt niet als de aansluiting via de
composietuitgang van de TV is gedaan. Gebruik de HDMIaansluiting voor het Home Menu.
• Als een hoofdtelefoon is aangesloten op de receiver,
koppelt u hem los.
• Het Home Menu kan niet worden gebruikt als de ingang
USB is geselecteerd.
AV
ADJUST
RECEIVER
AUDIO SEL
HOME
MENU
DVD
1
2
3
MUTE VOLUME
SAT
RETURN
STREAM BOX
Zet de receiver en de TV aan.
Druk op RECEIVER om in te schakelen.
Schakel de TV-ingang over op de ingang waarmee deze
receiver via de bijbehorende HDMI-kabel op de TV
wordt aangesloten.
Druk op HOME MENU.
Het Home Menu verschijnt op de TV. Gebruik / //
en ENTER op de afstandsbediening om door de
schermen te navigeren en menu-onderdelen te
selecteren. Druk op RETURN om het huidige menu af
te sluiten.
• Druk wanneer gewenst op HOME MENU om het
Home Menu te verlaten.
• Full Auto MCACC – Dit is een snelle en doeltreffende
automatische surround-setup (zie Automatisch instellen
voor surroundgeluid (MCACC) op bladzijde 16).
• Manual SP Setup
- Speaker Setting – Voer de afmeting en het aantal
luidsprekers dat u heeft aangesloten in (zie hieronder).
- X.Over – Geef op welke frequenties naar de subwoofer
moeten worden gestuurd (bladzijde 31).
- Channel Level – Stel de algehele balans van uw
luidsprekersysteem in (bladzijde 31).
- Speaker Distance – Voer de afstand van uw speakers
vanaf de luidsprekers in (bladzijde 32).
• Input Assign – Controleer wat u op de (CD) audio-ingang
heeft aangesloten (zie Het menu Input Assign (ingangen
toewijzen) op bladzijde 32).
• Auto Power Down – Instelling voor automatische
uitschakeling wanneer de receiver enkele uren lang niet is
bediend (zie Het Auto Power Down-menu op
bladzijde 32).
• HDMI Setup – Stel de Audio Return Channel-functie in en
zet het HDMI-ingangssignaal op Standby Through Output
of niet tijdens stand-by (zie Het HDMI Setup-menu op
bladzijde 33).
30
Luidsprekers handmatig instellen
Met deze receiver kunt u nauwkeurige instellingen maken om het
surround-geluid optimaal af te stellen. U hoeft deze instellingen
slechts één keer te verrichten (tenzij u de huidige
luidsprekeropstelling wijzigt of nieuwe luidsprekers toevoegt).
Deze instellingen zijn ontworpen om uw systeem fijn af te stellen
maar als u tevreden bent over de instellingen die gemaakt zijn in
Automatisch instellen voor surroundgeluid (MCACC) op
bladzijde 16, dan is het niet nodig al deze instellingen uit te voeren.
Luidsprekerinstellingen
Gebruik deze instelling om uw luidsprekerconfiguratie
(formaat, aantal luidsprekers) op te geven.
Het is een goed idee om te controleren of de instellingen die
in Automatisch instellen voor surroundgeluid (MCACC) op
bladzijde 16 gemaakt zijn, correct zijn.
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
2 Selecteer ‘Speaker Setting’ in het menu Manual SP Setup.
2a.Speaker Setting
2.Manual SP Setup
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Return
SMALL
Front
Center
[ NO
]
Surr
[ NO
]
Subwoofer:
YES
Return
het paar luidsprekers dat u wilt instellen en
3 Kies
selecteer vervolgens een luidsprekerformaat.
Selecteer de grootte (en het aantal) met / van elk van de
volgende luidsprekers:
• Front – Selecteer LARGE als de voorluidsprekers de
basfrequenties effectief weergeven of als u geen
subwoofer hebt aangesloten. Selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de subwoofer te sturen.
• Center – Selecteer LARGE als de middenluidspreker de
basfrequenties effectief weergeeft of selecteer SMALL
om de basfrequenties naar de andere luidsprekers of naar
de subwoofer te sturen. Als u geen middenluidspreker
hebt aangesloten, kiest u NO (het middenkanaal wordt
aan andere luidsprekers doorgegeven).
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
31 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
6
Home Menu
• Surr – Selecteer LARGE als de surround-achterluidsprekers de
basfrequenties effectief weergeven. Selecteer SMALL om de
basfrequenties naar de andere luidsprekers of naar de subwoofer te
sturen. Wanneer u geen surroundluidsprekers hebt aangesloten,
kiest u NO (het geluid van de surroundkanalen wordt naar de overige
luidsprekers verzonden).
• Subwoofer – LFE-signalen en basfrequenties van kanalen die zijn
ingesteld op SMALL worden weergegeven via de subwoofer wanneer
u YES selecteert (zie onderstaande opmerkingen). Kies de instelling
PLUS als u wilt dat de subwoofer continu basgeluid weergeeft of als
u diepere bassen wenst (de basfrequenties die normaal gezien naar
de voor- en middenluidsprekers gaan, worden ook omgeleid naar de
subwoofer). Als u geen subwoofer hebt aangesloten, kiest u NO (de
basfrequenties worden weergegeven door de andere luidsprekers).
4
Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Opmerking
• Als u SMALL selecteert voor de voorluidsprekers, wordt de
subwoofer automatisch ingesteld op YES. Ook kan de
middensurround niet op LARGE worden gezet als de voorspeakers
op SMALL zijn ingesteld. In dat geval worden alle basfrequenties
naar de subwoofer gestuurd.
• Als u een subwoofer hebt en van veel bassen houdt, lijkt het logisch
om LARGE te selecteren voor de voorluidsprekers en PLUS voor de
subwoofer. Dit geeft mogelijk niet de beste basweergave. Afhankelijk
van de luidsprekeropstelling in uw kamer is het zelfs mogelijk dat de
bassen afnemen als gevolg van de onderdrukking van lage
frequenties. Probeer in dat geval de positie of de richting van de
luidsprekers te veranderen. Als u geen goede resultaten bereikt,
beluistert u de basweergave met de instellingen PLUS en YES of stelt
u de voorluidsprekers afwisselend in op LARGE en SMALL en laat
uw oren beslissen. De eenvoudigste oplossing in geval van
problemen is dat u alle basgeluiden naar de subwoofer leidt door de
voorluidsprekers in te stellen op SMALL.
X.Over
• De standaardinstelling is: 100Hz
Deze instelling bepaalt de scheidingsfrequentie tussen de lage tonen die
worden weergegeven door de luidsprekers die zijn ingesteld op LARGE,
of de subwoofer, en de lage tonen die worden weergegeven door de
luidsprekers die zijn ingesteld op SMALL. Zij legt eveneens de
scheidingsfrequentie vast voor de lage tonen in het LFE-kanaal.
• Zie Luidsprekerinstellingen op bladzijde 30 voor meer
informatie over het kiezen van de luidsprekerformaten.
1
2 Selecteer ‘X.Over’ in het menu Manual SP Setup.
Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
2b.X.Over
2.Manual SP Setup
Frequency
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
100Hz
een insteloptie.
3 Selecteer
• Manual – Verplaats de testtoon handmatig van luidspreker
naar luidspreker en pas de kanaalniveaus afzonderlijk aan.
• Auto – Pas de kanaalniveaus aan terwijl de testtoon
automatisch wordt verplaatst van luidspreker naar luidspreker.
de gekozen insteloptie.
4 Bevestig
De weergave van de testtonen begint nadat u op
ENTER drukt. Nadat het volume toeneemt tot het
referentieniveau, worden testtonen weergegeven.
2c.Channel Level
Return
Return
het frequentie-afbreekpunt.
3 Kies
Frequenties onder de scheidingsfrequentie worden naar de
subwoofer (of luidsprekers met de instelling LARGE)
gestuurd.
op RETURN wanneer u klaar bent.
4 Druk
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Test Tone
[ Manual ]
Please Wait . . .20
Caution
Loud test tones
will be output.
Return
het niveau van elk kanaal aan met / .
5 Pas
Als u Manual hebt geselecteerd, gebruikt u / om een andere
luidspreker te kiezen. Als u Auto hebt gekozen, worden de
testtonen weergegeven in de op het scherm getoonde volgorde:
Kanaalniveau
Met de kanaalniveau-instellingen kunt u de algehele balans van
het luidsprekersysteem aanpassen. Dit is een belangrijke factor
bij het instellen van een thuistheatersysteem.
LET OP
• De testtonen die in de instelling voor het kanaalniveau zijn
gebruikt worden op een hoog geluidsniveau weergegeven.
1 Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
‘Channel Level’ in het menu Manual SP
2 Selecteer
Setup.
2c.Channel Level
2.Manual SP Setup
Test Tone
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Enter:Next
Return
31
Manual
Return
2c.Channel Level
Front L
Center
Front R
Surround R
Surround L
Subwoofer
[
[
[
[
[
0dB
0dB]
0dB]
0dB]
0dB]
0dB]
Return
Pas het niveau van elke luidspreker aan wanneer de
testtoon wordt weergegeven.
Opmerking
• Als u een geluidsdrukniveaumeter (SPL) gebruikt, verricht de
metingen dan vanaf uw hoofdluisterpositie en regel het niveau van
elke luidspreker op 75 dB SPL (C-gewogen/langzame uitlezing).
• De testtoon uit de subwoofer wordt met een laag volume
weergegeven. Mogelijk moet u het niveau bijregelen wanneer u uw
systeem uitprobeert met een echte geluidsopname.
op RETURN wanneer u klaar bent.
6 Druk
U keert terug naar het menu Channel Level.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
32 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
6
Home Menu
Luidsprekerafstand
Voor een goede geluidsdiepte en -scheiding moet u de
afstand van de luidsprekers tot de luisterpositie opgeven. De
receiver kan dan de vertraging toevoegen die nodig is om
een effectief surround-geluid te verkrijgen.
• Zie Selecteren van het audio-ingangssignaal op
bladzijde 18 voor toewijzing van de digitale
signaalingangen.
1
2
Selecteer ‘Manual SP Setup’ in het Home Menu.
Selecteer ‘Speaker Distance’ in het menu Manual SP
Setup.
1 Selecteer ‘Input Assign’ in het Home Menu.
1.Full Auto MCACC
2.Manual SP Setup
3.Input Assign
4.Auto Power Down
5.HDMI Setup
1
Return
3a.Analog Input
3.Input Assign
Analog
Selecteer ‘Auto Power Down’ in het Home Menu.
Home Menu
2 Selecteer ‘Analog Input’ in het menu Input Assign.
a.Analog Input
a.Speaker Setting
b.X.Over
c.Channel Level
d.Speaker Distance
Return
4
Instellen om de receiver automatisch uit te schakelen nadat
een bepaalde tijd is verstreken (wanneer het apparaat is
ingeschakeld terwijl het enkele uren lang niet is bediend).
• De standaardinstelling is: 6H
4.Auto Power Down
Auto Power Down
1.Full Auto MCACC
2.Manual SP Setup
3.Input Assign
4.Auto Power Down
5.HDMI Setup
6H
CD
2d.Speaker Distance
2.Manual SP Setup
3
Het Auto Power Down-menu
Home Menu
Front L
Center
Front R
Surround R
Surround L
Subwoofer
[
[
[
[
[
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
m
m
m
m
m
m
Return
]
]
]
]
]
Return
Stel de afstand van elke luidspreker in met / .
De afstand van elke luidspreker kan worden
vermeerderd met 0,1 m.
Return
Return
de gewenste ingangsoptie voor het
3 Selecteer
aansluitpunt van de audio-ingang (CD).
op RETURN wanneer u klaar bent.
4 Druk
U keert terug naar het menu Input Assign.
Druk op RETURN wanneer u klaar bent.
U keert terug naar het menu Manual SP Setup.
Het menu Input Assign (ingangen toewijzen)
Het aansluitpunt voor de audio-ingang (CD) is volgens de
fabrieksinstellingen aan CD toegewezen, maar dit kan
worden gewijzigd naar de TV-ingang.
32
Return
de tijd in waarna het apparaat moet uitschakelen
2 Voer
(wanneer er geen bediening heeft plaatsgevonden).
• U kunt 2, 4 of 6 uren selecteren of op OFF zetten
(indien automatische uitschakeling niet gewenst is).
op RETURN wanneer u klaar bent.
3 Druk
U keert terug naar het Home Menu.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
33 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
6
Home Menu
Het HDMI Setup-menu
Als uw TV de functie Audio Return Channel (ARC)
ondersteunt, sluit uw televisie en dit apparaat dan via een
HDMI-kabel aan, zodat het geluid van de televisie via het
HDMI-aansluitpunt naar dit apparaat wordt ingevoerd zonder
dat een audiokabel hoeft te worden aangesloten.
Het is mogelijk signalen vanuit een op HDMI aangesloten speler op
de televisie over te brengen, ook als receiver op stand-by staat.
Belangrijk
®/
• Gebruik een High Speed HDMI ™-kabel als u de ARCfunctie gebruikt. De ARC-functie werkt mogelijk niet goed
met andere HDMI-kabels.
1
Selecteer ‘HDMI Setup’ in het Home Menu.
5.HDMI Setup
Home Menu
OFF
a.ARC
b.Standby Through
[ OFF
1.Full Auto MCACC
2.Manual SP Setup
3.Input Assign
4.Auto Power Down
5.HDMI Setup
Return
2
3
]
c.4k60p Setting
Return
Kies de gewenste ‘ARC’-instelling.
Als een TV die de HDMI Audio Return Channel-functie
ondersteunt op de receiver wordt aangesloten, kan het geluid
van de TV via het HDMI-aansluitpunt worden ingevoerd.
• ON – Het geluid van de TV wordt via het HDMIaansluitpunt ingevoerd.
• OFF – Het geluid van de TV wordt vanuit andere audioingangsaansluitpunten dan de HDMI-ingangen ingevoerd.
Kies de gewenste ‘Standby Through’-instelling.
Als de receiver op stand-by staat, wordt het HDMI-ingangssignaal
dat hier is geselecteerd op de televisie door HDMI uitgevoerd.
• LAST – Het eerder geselecteerde HDMIingangssignaal wordt uitgevoerd.
• BD/DVD, CBL/SAT, STRM BOX, GAME – Het hier
geselecteerde HDMI-ingangssignaal wordt uitgevoerd.
• OFF – Het signaal wordt niet tijdens stand-by uitgevoerd.
- Als de instelling Standby Through niet is
uitgeschakeld (OFF) neemt het energieverbruik
tijdens stand-by toe.
de gewenste ‘4k60p Setting’-instelling.
4 Kies
Indien de tv die via HDMI wordt aangesloten 4K/60p
ondersteunt, kan de instelling 4k60p overeenkomstig de
tv-prestatie worden gewijzigd.
1. Kies een ingangsaansluitpunt waarvan u de
instellingen wilt wijzigen via / .
2. Gebruik / om ‘4k60p’ te kiezen.
3. Gebruik / om het in te stellen signaal te kiezen.
• 4:4:4 – Selecteer deze instelling wanneer u via HDMI
aansluit op een 4K/60p 4:4:4 24 bits compatible tv. Meer
kwaliteitsvideobeelden kunnen worden bekeken.
- Wanneer de HDMI-kabel 4K/60p 4:4:4 24 bits (18
Gbps-transmissie) niet ondersteunt, is het mogelijk
dat het videobeeld niet juist wordt weergegeven.
Selecteer in dat geval 4:2:0 om een 4K/60p 4:2:0 24
bits videobeeld te bekijken.
• 4:2:0 – Selecteer deze instelling wanneer u via HDMI
aansluit op een 4K/60p 4:2:0 24 bits compatible tv.
4. Druk op RETURN.
Indien bepaalde bronapparatuur wordt gebruikt die geen 4K/60p
4:4:4 24 bits ondersteunt en het HDMI-aansluitpunt op 4:4:4 is
ingesteld, kan de videoweergave via het bronapparaat rood gaan
branden, komt er geen geluid uit de bronapparatuur, of wordt een
3D-signaal door sommige apparatuur niet weergegeven. Stel in
die gevallen het HDMI-aansluitpunt in op 4:2:0.
op RETURN wanneer u klaar bent.
5 Druk
U keert terug naar het Home Menu.
Voor gebruik van de ARC-functie
Als u de ARC-functie gebruikt, zet dan de TV en dit apparaat
op stand-by nadat u het apparaat op de TV heeft
aangesloten. Schakel het apparaat vervolgens in en daarna
de TV, in deze volgorde. Om de ARC-functie uit te voeren
moet u de ingang op de TV wisselen met de ingangsmodus
die voor aansluiting van dit apparaat is bedoeld, nadat dit
apparaat op een TV met een HDMI-kabel is aangesloten.
Nu kunt u een TV-programma kiezen.
Belangrijk
• Zelfs als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan is
het mogelijk dat de ARC-functie niet werkt. Luister in dat
geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de
TV met een audiokabel zijn aangesloten.
33
• Mogelijk wordt de CEC-functie (Consumer Electronic
Control) geactiveerd als de ARC-functie op ON wordt
gezet, waardoor het apparaat in- en uitschakelt (ON en
OFF), en de ingang van de ene naar de andere omwisselt.
Omdat met dit apparaat geen gesynchroniseerde
bediening volgens de CEC-functie wordt gegarandeerd, is
het raadzaam om de HDMI CONTROL-instelling op de
aangesloten speler uit te schakelen (OFF). Dit apparaat
functioneert mogelijk niet goed als de HDMI CONTROL op
de speler is ingeschakeld (ON). Raadpleeg de betreffende
instructiehandleiding van het apparaat voor meer
gegevens. Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan
uit.
Luister in dat geval naar de audio van de TV nadat dit
apparaat en de TV met een audiokabel zijn aangesloten.
Met dit apparaat wordt geen gesynchroniseerde bediening
gegarandeerd waarbij met de afstandsbediening van de
TV het geluidsvolume kan worden bediend (zoals Mute).
Gebruik dit apparaat om het geluidsvolume te bedienen
(zoals Mute).
• Schakel het apparaat uit (OFF) en verwijder het netsnoer
uit het wandstopcontact als andere apparatuur wordt
aangesloten of als de aansluitingen op dit apparaat
worden gewijzigd. Sluit het netsnoer weer aan op het
stopcontact zodra alle aansluitingen zijn gedaan.
• Als het netsnoer is aansloten wanneer de ARC-functie is
ingeschakeld (ON), dan duurt het 2 tot 10 seconden
voordat de HDMI is geïnitialiseerd. Dit apparaat kan niet
worden bediend tijdens het initialiseren. De HDMIindicator op de display knippert tijdens het initialiseren.
Schakel het apparaat in (ON) wanneer de indicator niet
langer knippert.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
7
34 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
Overige informatie
Problemen oplossen
Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of
storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat,
controleert u eerst de onderstaande punten. Controleer de andere
apparaten en elektrische apparatuur die wordt gebruikt, omdat het
probleem soms daarin verscholen ligt. Wanneer het probleem niet
opgelost is’ nadat u alle onderstaande controles hebt uitgevoerd, dient
u contact op te nemen met uw lokale Pioneer-erkende onafhankelijke
reparatiedienst om het reparatiewerk te laten uitvoeren.
• Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege externe
effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de stekker uit het
stopcontact en steekt u deze weer in het stopcontact om het
apparaat weer normaal te doen werken.
Algemeen
™
#
™
#
#
#
#
™
#
™
#
Het apparaat gaat niet aan.
Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in.
De receiver schakelt plotseling uit.
Als de Auto Power Down-functie in werking is, wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld indien de receiver enkele uren lang niet is
bediend. Controleer de instelling voor de Auto Power Down-functie (zie
Het Auto Power Down-menu op bladzijde 32).
Zorg ervoor dat er geen losse eindjes luidsprekerkabel tegen het
achterpaneel aankomen. Hierdoor zet de receiver zichzelf automatisch uit.
Zet de receiver weer aan na ongeveer één minuut
(gedurende deze periode kan het apparaat niet worden
ingeschakeld). Als het bericht blijft aanhouden, neem dan
contact op met een erkend onafhankelijk Pioneer-servicepunt.
Als er weinig informatie over de lage frequenties beschikbaar is in het
bronmateriaal, wijzigt u de luidsprekerinstellingen naar Front: SMALL /
Subwoofer: YES, of Front: LARGE / Subwoofer: PLUS (bladzijde 30).
Het HDMI-indicatorlampje knippert en het systeem wordt
niet ingeschakeld.
Er kan een ernstig probleem met de receiver zijn. Probeer de receiver
niet aan te zetten. Haal de stekker van de receiver uit het stopcontact en
bel een door Pioneer erkend servicecentrum.
De ingang van dit toestel schakelt van de een naar de
ander. (Als de ARC-functie op ON staat)
De CEC (Consumer Electronic Control)-functie kan mogelijk
geactiveerd worden als de ARC-functie op ON geschakeld
wordt waardoor de ingang van de een naar de ander schakelt.
Aangezien dit toestel geen gesynchroniseerde werking
garandeert die op de CEC-functie gebaseerd is, schakel de
instelling HDMI CONTROL op de verbonden speler dan op
™
#
#
™
#
#
™
#
#
#
#
#
#
™
#
#
#
™
#
#
#
#
#
™
#
OFF. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het betreffende
apparaat voor details.
Als dit niet werkt schakel de ARC-functie dan uit. Luister in
dat geval naar de audio van de TV nadat dit apparaat en de
TV met een audiokabel zijn aangesloten.
OVERHEAT verschijnt in de display en het apparaat
wordt uitgeschakeld.
De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare waarde
overschreden. Verplaats het apparaat voor betere ventilatie.
Verlaag het geluidsniveau.
TEMP verschijnt in de display en het geluidsniveau daalt.
De temperatuur binnenin het apparaat heeft de toelaatbare waarde
overschreden. Verplaats het apparaat voor betere ventilatie.
Verlaag het geluidsniveau.
Er klinkt geen geluid nadat u een ingangsfunctie hebt geselecteerd.
Gebruik VOLUME +/– om het geluidsvolume te verhogen.
Druk op MUTE op de afstandsbediening om het uitgezette
geluid weer aan te zetten.
Stel de AUDIO SEL in op H (HDMI), C1/O1 (digitaal) of A (analoog)
overeenkomstig de gemaakte aansluitingen (bladzijde 18).
Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie De
apparatuur aansluiten op bladzijde 8).
Controleer de audio-uitgangsinstellingen van de broncomponent.
Raadpleeg de bij de broncomponent meegeleverde instructiehandleiding.
Er worden geen beelden weergegeven wanneer een
ingangsfunctie is geselecteerd.
Zorg ervoor dat de component goed is aangesloten (zie De
apparatuur aansluiten op bladzijde 8).
Gebruik voor de aansluiting van deze receiver hetzelfde type
videokabels voor zowel het bronapparaat als voor de TV (zie
Informatie over video-uitgangaansluiting op bladzijde 11).
De op het TV-scherm gekozen video-ingang is onjuist.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV.
Er klinkt geen geluid uit de subwoofer.
Controleer of de subwoofer aan staat.
Als de subwoofer een volumeknop heeft, zorg dan dat die niet op nul staat.
De Dolby Digital- of DTS-bron waarnaar u luistert heeft misschien geen LFE-kanaal.
Schakel de subwooferinstelling in Luidsprekerinstellingen op
bladzijde 30 in op YES of PLUS.
Schakel de LFE ATT (LFE verzwakken) op bladzijde 28 in op
LFEATT 0 of LFEATT 5.
Er klinkt geen geluid uit de surroundluidsprekers of de
middenluidspreker.
Sluit de luidsprekers op de juiste manier aan (bladzijde 9).
34
# Zie Luidsprekerinstellingen op bladzijde 30 om de
luidsprekerinstellingen te controleren.
# Zie Kanaalniveau op bladzijde 31 om de luidsprekerniveaus
te controleren.
™ Geen geluid via een bepaalde luidspreker.
# Zorg ervoor dat de luidsprekerkabel op de juiste wijze is
aangesloten. (Zorg ervoor dat het aansluitpunt voor de
verbinding de juiste is, dat de luidsprekerdraad goed is
ingestoken en dat de luidsprekerbedrading niet in aanraking
komt met het achterpaneel.)
™ De Phase Control-functie heeft geen hoorbaar effect.
# Indien van toepassing, controleert u of de lowpassfilterschakelaar op uw subwoofer in de stand uit staat, of dat
de lowpass-uitschakeling in de hoogste frequentie-instelling is
ingesteld. Als uw subwoofer een PHASE -instelling heeft, stelt
u deze in op 0º (of, afhankelijk van de subwoofer, op de
instelling waarvan u denkt dat deze het beste effect op het
algehele geluid heeft).
# Zorg ervoor dat de luidsprekerafstand-instelling correct is voor
alle luidsprekers (zie Luidsprekerafstand op bladzijde 32).
™ Veel storing bij radio-uitzendingen.
# Sluit de antenne (bladzijde 14) aan en stel de positie ervan in
voor een optimale ontvangst.
# Haal losse kabels weg bij de antenneaansluitingen en draden.
# Rol de FM-draadantenne helemaal uit, richt hem voor zo
goed mogelijke ontvangst en zet hem vast op een muur (of
sluit een buiten-FM-antenne aan).
# Sluit een extra AM-binnen- of -buitenantenne aan
(bladzijde 14).
# Schakel apparatuur uit die storing veroorzaakt of plaats deze
uit de buurt van de receiver (of plaats antennes verder weg
van de apparatuur die de storing veroorzaakt).
™ U kunt geen radiozenders automatisch selecteren.
# Sluit een buitenantenne aan (bladzijde 14).
™ Storing tijdens afspelen van een cassette.
# Plaats het cassettedeck uit de buurt van de receiver, tot de
ruis verdwijnt.
™ Er is geen geluid of er klinkt herrie wanneer bronnen met
DTS worden afgespeeld.
# Controleer of de instellingen van de speler juist zijn en/of de
uitvoer van het DTS-signaal is ingeschakeld. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de DVD-speler.
™ Er schijnt een tijdsverschil te zijn tussen de luidsprekers
en de uitgave uit de subwoofer.
# Zie Automatisch instellen voor surroundgeluid (MCACC) op
bladzijde 16 om uw systeem opnieuw in te stellen met gebruik
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
35 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
7
van Full Auto MCACC (dit zal een vertraging van de uitgave
van de subwoofer automatisch compenseren).
™ Na het gebruik van de Auto MCACC-setup is de instelling
van de luidsprekergrootte (LARGE of SMALL) onjuist.
# Geluid met een lage frequentie kan veroorzaakt worden door
een airconditioner of een motor. Schakel alle apparaten in de
kamer uit en keer terug naar de Full Auto MCACC-setup.
™ De afstandsbediening doet het niet.
# Vervang de batterijen (bladzijde 7).
# Blijf binnen 7 m en 30º van de sensor op het voorpaneel (bladzijde 7).
# Verwijder het obstakel of ga op een andere plaats zitten of staan.
# Vermijd blootstelling van de afstandsbedieningssensor op het
voorpaneel aan direct licht.
™ De display is donker.
# Druk herhaaldelijk op DIMMER op de afstandsbediening om
naar de standaardinstelling terug te keren.
# Tijdens de ECO Mode kan de helderheid tussen 2 niveaus
worden afgewisseld. Als het meest gedimde niveau wordt
geselecteerd, verschijnt DIMMER in de display. (Andere modes
dan ECO: 4 niveaus, ECO Mode: 2 niveaus)
™ De display knippert en kan niet worden bediend
# Afhankelijk van het ingangssignaal of de luistermodus, zijn er
mogelijk functies die niet kunnen worden geselecteerd.
™ Het apparaat dat is voorzien van BLUETOOTH draadloze
technologie kan niet worden aangesloten of bediend. Er komt
geen geluid uit het apparaat dat is voorzien van BLUETOOTH
draadloze technologie of het geluid is onderbroken.
# Controleer of er zich geen voorwerp in de buurt van de receiver bevindt dat
elektromagnetische golven in de GHz-frequentieband van 2,4 uitstraalt
(magnetronoven, draadloos LAN-apparaat of apparaat met BLUETOOTH
draadloze technologie). Als er zich zo’n voorwerp in de buurt van de
receiver bevindt, plaats de receiver er dan ver vandaan. U kunt het
apparaat dat de elektromagnetische golven uitzendt ook uitzetten.
# Controleer of het apparaat dat is uitgerust met BLUETOOTH
draadloze technologie zich niet te ver vanaf de receiver bevindt, en dat
er zich geen voorwerpen bevinden tussen het apparaat met
BLUETOOTH draadloze technologie en de receiver. Plaats het
apparaat met de BLUETOOTH draadloze technologie en de receiver
zodanig, dat de afstand ertussen kleiner is dan ongeveer 10 m* en dat
er zich geen voorwerpen tussen de apparaten bevinden.
* De directe transmissie-afstand is een geschatte waarde. De feitelijk
ondersteunde transmissieafstand kan verschillen afhankelijk van de
omgevingsomstandigheden.
# Het apparaat dat is voorzien van BLUETOOTH draadloze technologie
is mogelijk niet ingesteld op de communicatiemodus die de
BLUETOOTH draadloze technologie ondersteunt. Controleer de
instelling van het apparaat dat is voorzien van BLUETOOTH
draadloze technologie.
Overige informatie
# Controleer of de paring juist is. De instelling voor de paring is uit deze
receiver of het apparaat met BLUETOOTH draadloze technologie
gewist. Reset de paring.
# Controleer of het profiel juist is. Gebruik een apparaat dat is voorzien
van BLUETOOTH draadloze technologie dat A2DP-profielen
ondersteunt.
dat er een onderbreking in het geluid is bij het overschakelen tussen
de audio-indelingen of het beginnen met afspelen.
# Door het aan- en uitzetten van het apparaat dat tijdens de weergave
op het HDMI OUT-aansluitpunt van dit systeem is aangesloten, of door
het aan- of afsluiten van de HDMI-kabel tijdens de weergave kan ruis
of een storing in het geluid ontstaan.
HDMI
Belangrijke informatie over de HDMIaansluiting
™ Geen geluid of beeld.
# Als het probleem blijft aanhouden terwijl uw HDMI-component
rechtstreeks is aangesloten op uw monitor, dient u de handleiding van
de component of de monitor te raadplegen of contact op te nemen met
de fabrikant voor ondersteuning.
™ Er is geen beeld.
# De videosignalen die vanaf het analoge video-aansluitpunt
binnenkomen worden niet door het HDMI-aansluitpunt uitgevoerd. De
videosignalen die vanaf het HDMI-aansluitpunt binnenkomen worden
niet door het analoge video-aansluitpunt uitgevoerd. Het type kabel
tussen de ingang en uitgang dient telkens hetzelfde te zijn.
# Afhankelijk van de uitgangsinstellingen van de broncomponent kan het
zijn dat er een video-indeling wordt verzonden die niet kan worden
weergegeven. Wijzig de uitgangsinstellingen van de bron, of voer de
aansluiting uit met de contactstekers van de composiet video.
# Deze receiver is geschikt voor HDCP. Controleer of de apparatuur die
u aansluit ook geschikt is voor HDCP. Als dat niet het geval is, sluit ze
dan aan met de contactstekers van de composiet video.
# Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat het
apparaat niet werkt met deze receiver (zelfs als het geschikt is voor
HDCP). Sluit hem in dat geval aan met de contactstekers voor de
composiet video tussen de bron en de receiver.
# Als er geen beeld op de TV verschijnt, probeert u de instelling voor de
resolutie of Deep Color, of een andere instelling voor het apparaat te wijzigen.
# Om signalen in Deep Color uit te voeren, gebruikt u een HDMI-kabel
(High Speed HDMI®/™-kabel) om deze receiver te verbinden met een
apparaat of TV met de Deep Color-functie.
™ Het OSD-scherm (Home Menu, enz.) wordt niet getoond.
# De OSD verschijnt niet als de aansluiting via de composietuitgang van
de TV is gedaan. Gebruik de HDMI-aansluiting bij de installatie van het
systeem.
™ Er is geen geluid of het geluid stopt plotseling.
# Controleer of de HDMI-instelling op AMP is ingesteld
(bladzijde 27).
# Als de component een DVI-apparaat is, gebruikt u een
afzonderlijke aansluiting voor de audio.
# Bij digitale audio-overbrenging in HDMI-formaat duurt het langer
voordat dit door het apparaat wordt herkend. Daarom is het mogelijk
35
Er zijn gevallen waarin u de HDMI-signalen niet via deze receiver
kunt leiden (dit is afhankelijk van de component met HDMI-functie die
u aansluit - raadpleeg de fabrikant voor informatie over HDMIcompatibiliteit).
Wanneer u via deze receiver de HDMI-signalen niet goed kunt
ontvangen (vanaf uw component), dient u de volgende configuratie te
proberen tijdens het aansluiten.
Configuratie
Sluit uw HDMI-geschikte bronapparaat rechtstreeks aan op het
beeldscherm via een HDMI-kabel. Gebruik vervolgens de handigste
aansluiting (digitaal is aanbevolen) voor het doorgeven van het
audiosignaal aan de receiver. Zie de gebruiksaanwijzingen voor
nadere details over de audioaansluitingen. Zet de geluidssterkte van
het beeldscherm in de minimumstand bij het gebruik van deze
aansluitmethode.
Opmerking
• Afhankelijk van het apparaat, kan het audio-uitgangssignaal
beperkt zijn tot het aantal kanalen dat beschikbaar is van het
aangesloten beeldscherm (zo kan bijvoorbeeld het audiouitgangssignaal worden beperkt tot 2 kanalen bij een videomonitor
met niet meer dan stereo-geluidsweergave).
• Wanneer u de ingangsbron wilt omschakelen, moet u de functies
op zowel de receiver als uw scherm omschakelen.
• Omdat het geluid op de display gedempt is wanneer de HDMIaansluiting wordt gebruikt, dient u het volume op de display elke
keer dat u tussen ingangsbronnen schakelt bij te stellen.
USB-berichten
™ ‘USB Error 4 (I/U ERR4)’
# De stroomvoorziening van het USB-apparaat is te hoog voor deze receiver.
Schakel de receiver uit en sluit de USB opnieuw aan op de receiver.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
36 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
7
Overige informatie
Het hoofdtoestel terugstellen
Specificaties
Aan de hand van de volgende procedure kunt u alle
instellingen van de receiver terugstellen op hun standaard
fabrieksinstellingen. Gebruik hiervoor de
bedieningselementen op het voorpaneel.
Audiogedeelte
1 Zet de receiver in stand-by.
u BAND indrukt, houdt u ÍSTANDBY/ON
2 Terwijl
ongeveer twee seconden lang ingedrukt.
Als RESET? in de display verschijnt, drukt u op AUTO
3 SURROUND/STREAM
DIRECT.
OK? verschijnt op het display.
4
Druk op ALC/STANDARD SURR om te bevestigen.
U ziet OK op het display om aan te geven dat de
standaardinstellingen van de receiver zijn hersteld.
Belangrijk
• Als Standby Through niet is uitgeschakeld (OFF), kan
het systeem mogelijk niet worden geïnitialiseerd.
Het apparaat schoonmaken
• Gebruik een poetsdoek of een droge doek om stof en vuil
van het apparaat te verwijderen.
• Wanneer het buitenoppervlak van het apparaat vuil is,
veegt u het schoon met een zachte doek die u in een
neutraal reinigingsmiddel, vijf- tot zesmaal verdund in
water, hebt gedompeld en goed hebt uitgewrongen. Maak
het apparaat vervolgens droog met een droge doek.
Gebruik geen meubelwas of meubelreinigers.
• Gebruik nooit verdunner, benzine, insectensprays of
andere chemische producten om dit product schoon te
maken, want deze kunnen corrosie op het buitenoppervlak
veroorzaken.
Diverse
Gewogen uitvoervermogen
Voor, Midden, Surround
. . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W per kanaal (1 kHz, 6 Ω, 1 %)
. . . . . . 100 W per kanaal (20 Hz tot 20 kHz, 8 Ω, 0,09 %)
Totale harmonische vervorming
. . . . . . . . . . . . . . . 0,06 % (20 Hz tot 20 kHz, 8 Ω, 50 W/ch)
Frequentierespons (LINE Pure Direct-modus)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hz tot 100 kHz dB
Gegarandeerde luidsprekerimpedantie . . . . . . 6 Ω tot 16 Ω
Ingang (gevoeligheid/impedantie)
LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mV/47 kΩ
Signaal-ruisverhouding (IHF, kortgesloten, A-netwerk)
LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 dB
Videogedeelte
Signaalniveau
Composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Vp-p (75 Ω)
Tunergedeelte
Frequentiebereik (FM) . . . . . . . . . . . 87,5 MHz tot 108 MHz
Antenne-ingang (FM) . . . . . . . . . . . . . 75 Ω ongebalanceerd
Frequentiebereik (AM)
Stap van 9 kHz . . . . . . . . . . . . . . . 531 kHz tot 1602 kHz
Stap van 10 kHz . . . . . . . . . . . . . . 530 kHz tot 1700 kHz
Antenne (AM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raamantenne
BLUETOOTH-sectie
Versie . . . . . . . . . . . . . . . BLUETOOTH-specificatie ver. 3.0
Uitgang. . . . . . . . . . . . . .BLUETOOTH-specificatie klasse 2
Geschatte directe transmissie-afstand*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 10 m
Frequentiebereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,4 GHz
Ondersteunde BLUETOOTH profielen. . . . . . . . . . . . .A2DP
Ondersteunde codec . . . . . . . SBC (Subband Codec), AAC
* De directe transmissie-afstand is een geschatte waarde.
De feitelijk ondersteunde transmissieafstand kan verschillen
afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Digitale ingangen/uitgangen
HDMI-aansluitpunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Type A (19-pins)
HDMI-uitgangstype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 V, 55 mA
USB-aansluiting . . . . USB2.0 Full Speed (type A) 5 V, 0,5 A
36
Stroomvereisten
. . . . . . . . . . . . . 220 V tot 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 W
In stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 W
Afmetingen . . . . 435 mm (B) x 168 mm (H) x 320,5 mm (D)
Gewicht (zonder verpakking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 kg
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
37 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
7
Overige informatie
Bijgeleverde onderdelen
Instellingsmicrofoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Drogecelbatterijen (formaat AAA IEC R03) . . . . . . . . . . . . 2
AM-raamantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
FM-draadantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Snelstartgids
Folder veiligheid
Opmerking
• De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het
oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
2
4
Het merk BLUETOOTH® en de logo’s daarvan zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
Onkyo & Pioneer Corporation gebruikt deze onder licentie.
“Pioneer”, “PHASE CONTROL”, “MCACC” en “AUTO
LEVEL CONTROL” zijn handelsmerken van Pioneer
Corporation en worden onder licentie gebruikt.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van
de respectieve eigenaren.
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Zie http://patents.dts.com voor het DTS-patent. Vervaardigd onder
licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, het symbool, en
DTS en het symbool tezamen zijn gedeponeerde handelsmerken
van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
37
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
38 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
7
Kennisgeving softwarelicentie
De licenties voor de software die is toegepast in dit product
worden hieronder vermeld. Om vergissingen uit te sluiten,
hebben we hierbij de oorspronkelijke (Engelse) tekst vermeld.
™ FreeRTOS V6.0.5
Copyright (C) 2009 Real Time Engineers Ltd.
The FreeRTOS.org source code is licensed by the modified GNU
General Public License (GPL) text provided below.
An exception to this license exists that can be applied should you wish
to use FreeRTOS in a work that includes commercial or proprietary code
without being obliged to provide source code for the proprietary
components. See the licensing section of
http://www.FreeRTOS.org for full details.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted
to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation's software and
to any other program whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want
it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone
to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And
you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors'
reputations.
Overige informatie
Finally, any free program is threatened constantly by software patents.
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License. The "Program",
below, refers to any such program or work, and a "work based on the
Program" means either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
into another language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as
"you".
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running the Program is not restricted, and the output from the
Program is covered only if its contents constitute a work based on
the Program (independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this
License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does
not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)
38
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms
of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to
give any third party, for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with such
an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy
the source code from the same place counts as distribution of the
source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
39 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
7
5.
6.
7.
8.
9.
However, parties who have received copies, or rights, from you
under this License will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works. These actions are
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the
Program or works based on it.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein.You are not responsible for enforcing compliance by third
parties to this License.
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement
or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended
to apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may
add an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or among countries
not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
Overige informatie
in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which applies to
it and "any later version", you have the option of following the terms
and conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which is copyrighted by
the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these
terms
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to
attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright"
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it
does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
39
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public
License along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 021101301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when
it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for
details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the
appropriate parts of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something other than `show w' and
`show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or
your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
EOF
2
4
34
VSX-531_SYXEV8_Nl.book
40 ページ 2016年2月4日 木曜日 午後5時17分
http://www.pioneer.nl
http://www.pioneer.eu
© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
<Japan>
2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN
<U.S.A.>
18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.
Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350
<Germany>
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany
Tel: +49(0)2154 913222
<UK>
Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom
Tel: +44(0)208 836 3612
<France>
6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE
Tel :+33(0)969 368 050
Корпорация О энд Пи
2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ
“Pioneer” is een handelsmerk van Pioneer Corporation en wordt gebruikt onder licentie.
<SN 29402372>
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement